Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2896/ /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 77 29.04.2015. 77 Asianro 2896/10.03.01.02/2015"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) 77 Asianro 2896/ /2015 Iltatorikokeilu Kuopion kauppatorilla Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut Kuopion kaupungin torikaupan ja keskustan kävelykatujen kauppasääntö vahvistettiin syksyllä 2013 kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa ( ). Kauppasääntö otettiin käyttöön uusiutuneella kauppatorilla. Tässä yhteydessä vahvistettiin toreille myös myyntiajat. Jo kauppasääntöä hyväksyttäessä käynnistyi keskustelu kauppatorin pidemmistä aukioloajoista. Kauppatoria pidetään sekä kuopiolaisten että ulkopaikkakuntalaisten silmin yhtenä tärkeimmistä Kuopion nähtävyyksistä. Myös keskustan asiakkaat ovat usein kesän tienoilla ottaneet yleisöpalstoilla kantaa palvelevan iltatorin puolesta. Kaupunkiympäristön palvelualue järjestikin avoimen keskustelutilaisuuden , jossa ruodittiin mennyttä kesää ja kehittämistoimenpiteitä. Tämän jälkeen asiasta on pidetty useita neuvonpitoja torikauppiaiden kesken. Hankkeesta on mm. pidetty kuulemistilaisuus valtuustosalissa. Keskustelujen pohjalta Kuopion torin torikauppiaat ja Keskustan kehittämisyhdistys ry ovat päätyneet yhdessä kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon kanssa ehdottamaan iltatorikokeilun mahdollisuutta Kuopion torilla ajalla Tarkoituksena olisi, että iltatori mahdollistetaan maanantaista lauantaihin koeluontoisesti klo (lauantaisin 15-21) ajalla Tällöin torikauppiaiden varusteiden jättö yön yli on mahdollista maanantain ja lauantain välillä oman ruutunsa kohdalla. Ehtona on, että torikauppias on itse vastuussa varusteiden suojaamisesta ja mahdollisista vahingoista. Kaupunki puhdistaa torin imuautolla arkisin kaksi kertaa päivässä voimassa olevan sopimuksen mukaisesti niiltä osin kuin se on mahdollista. Kauppiaat vastaavat siisteydestä omalla alueellaan. Kauppiaiden on luovutettava torivalvojalle lista vastuuhenkilöistä (esim. vastuuhenkilö viikko kerrallaan), joka säilyttää sähkökaappien avaimia. Avaimet vaihdetaan sovitulla tavalla viikoittain torivalvojan läsnä ollessa. Myöhempi, klo 7 jälkeen tulo omalle paikalle on mahdollista, mikäli siitä ilmoittaa etukäteen torivalvojalle viimeistään edellisenä päivänä normaali toriaikaan. Paikalle on saavuttava klo 10 mennessä tai torivalvoja voi antaa myyntipaikan toiselle myyjälle. Iltatorista ja varusteiden säilyttämisestä ei peritä erillistä maksua, jos henkilö käyttää myyntipaikkaa myös normaalisti toriaikana. Kauppiaat, jotka eivät käytä iltatorimyyntipaikkaa, ovat velvollisia viemään varusteensa yöksi pois, jotta myyntipaikka vapautuu iltatorin pitäjälle. Pelkästään iltatorille tulevat kauppiaat maksavat puolet päivätorin maksuista. Maksu on suoritettava etukäteen torivalvojalle (päivittäin klo 15 mennessä).

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (2) Lauantai-iltana varusteet on poistettava torilta kello mennessä. Sunnuntaina sallitaan pelkästään päiväkauppa. Sunnuntain myyntipaikka on sovittava etukäteen torivalvojan kanssa. Mikäli varusteet ovat sunnuntai- tai maanantaiaamuna paikalla, niin kaupunki poistaa varusteet ja laskuttaa siitä kauppiasta. Osa pöytäpaikoista on siirrettävissä keskikäytävän ja kaupungintalon väliselle alueelle. Torivalvoja sopii paikoista kauppiaan kanssa. Kaupunki selvittää vielä mahdollisuuden nk. mökeistä tapahtuvalle myynnille Velj miehen nurkassa. Torin tulisi olla kaikille avoin kohtaamispaikka, jossa viihdytään ja halutaan viettää aikaa. Siksi viihtymistä tukevat ja sen mahdollistavat rakenteet ovat myös tärkeässä roolissa. Torille mahdollisesti tuotavat mökit ja pikkulava, sekä kenties penkit näiden yhteydessä voisivat parhaimmillaan luoda helpon ympäristön järjestää pienimuotoisia yritys-, seura-, tai kansalaislähtöisiä tapahtumia, kuten toripiknikkejä tai vaikkapa myyjäisiä. Kaupunki suunnittelee rakenteiden sijoituksen ja hankkii niille mahdolliset luvat. Mökkeinä käytetään alustavasti joulutorilla olleita mökkejä. Kaupunki ilmoittaa poliisille torikaupan muutoksista. Kokeilun jälkeen päätetään iltatoritoiminnan jatkosta ja varusteiden säilytyksestä pysyvämmin. Samalla päätetään mahdollisista näihin liittyvistä maksuista. Toiminta voidaan keskeyttää kesken koekauden, jos iltatorimyyntiä ei ole tai se on hyvin vähäistä tai jos toiminnassa esiintyy merkittäviä ongelmia, esim. jatkuva ilkivalta. Iltatorimyynnin ehdot: 1. Kuopion kaupunki ei vastaa yrittäjien omaisuudelle aiheutuvasta vahingosta ja hakijat vastaavat kaikesta kojujen aiheuttamasta vaarasta tai vahingosta kolmannelle osapuolelle. 2. Hakijoiden tulee järjestää itse kojujen vartiointi ja otettava tarvittavat vakuutukset. 3. Jos myyntipaikkoja ei väliaikaisesti käytetä, on kojut tällöin poistettava torilta, tästä voidaan sopia tapauskohtaisesti kunnossapidon valvojan (ensisijaisesti) tai torivalvojan kanssa. 4. Kauppias on velvollinen siivoamaan oman alueensa päivittäin. Siivousalue ulottuu vähintään viisi metriä oman paikan ulkopuolelle. Tämän lisäksi kauppiaan on siivottava myös muualle levinneet toimintansa aiheuttaneet roskat. Torikauppiaat vastaavat torin siisteydestä iltaisin puhdistuksen jälkeen. 5. Torikauppiaat vastaavat sähkökaappien sulkemisesta illalla torin sulkeuduttua. Sähköjohdot on kerättävä yöksi pois turvallisuuden vuoksi. 6. Kauppiaiden on luovutettava torivalvojalle lista vastuuhenkilöistä (esim. vastuuhenkilö viikko kerrallaan), joka säilyttää sähkökaappien avaimia. Avaimet vaihdetaan sovitulla tavalla viikoittain torivalvojan läsnä ollessa. 7. Myöhempi, torisäännön mukainen, klo 7 jälkeen tulo omalle paikalle on mahdollista, mikäli siitä ilmoittaa etukäteen torivalvojalle viimeistään

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (3) edellisenä päivänä normaali toriaikaan. Paikalle on saavuttava klo 10 mennessä tai torivalvoja voi antaa myyntipaikan toiselle myyjälle. 8. Lauantai-iltana varusteet on poistettava torilta kello mennessä. Sunnuntaina sallitaan pelkästään päiväkauppa. Mikäli varusteet ovat sunnuntai- tai maanantaiaamuna paikalla, niin kaupunki poistaa varusteet ja laskuttaa siitä kauppiasta. Kunnossapitopäällikkö voi tarvittaessa päättää pienistä muutoksista ehtojen suhteen. Toritoiminnan elävöittämiseksi hän voi päättää myös torin osien vuokraamisesta tapahtumille. Ehtojen ja maksujen täytyy noudattaa kuitenkin lautakunnan hyväksymien vastaavien tapahtumien periaatteita. Vaikutusten arviointi Keskustan yritykset uskovat iltatorilla olevan positiivinen vaikutus keskustan kaupankäyntiin ja asiakasvirtoihin. Torikauppa on yksi niistä keskustan vetovoimatekijöistä, jotka houkuttelevat ihmisiä keskustaan etenkin kesäisin. Kesän iltatori palvelee paitsi turisteja ja keskustassa asuvia, myös töissä käyviä, jotka tähän asti eivät ole töiden jälkeen ehtineet torille ostoksille. Torikauppiaiden iltatorin puolesta käynnistämä kansalaisadressi keräsi muutamassa päivässä 390 torin asiakkaan allekirjoituksen iltatorin puolesta mukana oli myös paljon ulkopaikkakuntalaisia. Iltatoritoiminnasta kiinnostuneita torikauppiaita oli toritoimintaa käsitellessä tilaisuudessa noin 15, osa pystyy olemaan torilla säännöllisesti pidempään ja osa kausiluontoisesti. Nämä kauppiaat ovat kiinnostuneet iltatoritoiminnasta ja kiinteiden kalusteiden torille jättämisestä. He ovat valmiit pitämään paikkansa siistinä sekä ottamaan vastuun kalusteiden vakuuttamisesta, mahdollisista vahingoista sekä kaluston ja sähkölaitteiden turvallisuudesta. Innostus iltatoriin on koko ajan kasvanut keskustelujen edetessä, ja pohja iltatorin käynnistämiselle näyttäisi olevan erittäin hyvä. Iltatorin käynnistymisen odotetaan luovan laajempaakin osallistumista torikauppiaiden keskuudessa, kunhan toiminta pääsee vauhtiin ja asiakkaat löytävät iltatorin. Esiintymispaikkojen markkinointi esiintyjille ja esiintymisen helpoksi tekeminen on myös yksi tärkeä keino elävöittää toria ja sen ympäristöä. Iltatoritoiminnan arvioidaan vilkastuttavan lisäksi tapahtumatoimintaa koko kävelykeskustassa, lisäävän torin pysäköintilaitoksen toimintaa, lisäävän yleisesti kävelykeskustan pöhinää ja keskustassa olevien yrittäjien toimintaa. Toiminta saattaa heikentää jossain määrin keskustan siisteyttä ja turvallisuutta. Iltatoritoiminnan järjestäminen vaatiikin huolellista toiminnan suunnittelua ja seurantaa, jotta siisteys ja turvallisuus saadaan pysymään nykyisellä tasolla. Esitys Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy esityksen mukaisesti iltatorikokeilun Kuopion torilla ajalla maanantaista lauantaihin koeluontoisesti klo (lauantaisin 15-21). Toiminnassa noudatetaan esitystekstissä mainittuja iltatorimyynnin mukaisia ehtoja. Valmistelija Hannele Kauppinen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (4) Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Päätös Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 4 käsittelyn jälkeen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Ilkka Raninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 5.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (5)

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015 70 Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön TOIMIVA TORI -opas

Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön TOIMIVA TORI -opas Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön TOIMIVA TORI -opas 1 Suomalainen torikauppa on tänäkin päivänä merkittävä kaupankäynnin muoto. Tämän oppaan on koonnut Tori- ja markkinakaupan keskusjärjestön nimeämä

Lisätiedot

Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. kirjaamo. Helsingin Tukkutori. Helsingin kaupunki.

Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. kirjaamo. Helsingin Tukkutori. Helsingin kaupunki. 1 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohde Kauppatorilla ruoan valmistus- ja myyntipaikat S1-S7 ajalla 2.5.-6.10.2012 sekä 14.10.2012. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kaupunkirakennelautakunta 05.02.2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (59) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-16:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 59 10.06.2014. 59 Asianro 2310/10.03.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 59 10.06.2014. 59 Asianro 2310/10.03.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (1) 59 Asianro 2310/10.03.01/2014 Oikaisuvaatimus / Moottorikelkkareittisuunnitelman hyväksyminen / Itä-Karttula - Souru / Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys

Lisätiedot

MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN

MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN Lasse Hirsjärvi Jonna Turpeinen MIKKELIN HALLITUSTORIN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.12.2007 Tekijä(t) Lasse Hirsjärvi,

Lisätiedot

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea.

8.1.2015. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat hakea. myyntipaikkojen avoin haku 1 (13) 1. Hakemuksen perustiedot Vuokrauksen kohteet Hietalahden kauppahalli Myyntipaikka nro 2 ja 3 + kylmiötila Myyntipaikka nro 4 + kylmiötila Myyntipaikka nro 5 + kylmiötila

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ratsastusseura Win win ry Tapahtuman järjestämisopas

Ratsastusseura Win win ry Tapahtuman järjestämisopas 1 Ratsastusseura Win win ry Tapahtuman järjestämisopas 2 Sisällysluettelo 1. Miksi järjestän tapahtuman?...2 2. Kenelle järjestän tapahtuman?...3 3. Kuinka järjestän tapahtuman?...3 3.1 Järjestetäjät...3

Lisätiedot

KAUPPIAAN ABC - OPAS

KAUPPIAAN ABC - OPAS Torit - Markkinat - Messut - Festit KAUPPIAAN ABC - OPAS kaikille tori- ja tapahtumaelinkeinossa työskenteleville selkeästi osa-alueittain esitettynä sekä kattavasti huomioiden elintarvikkeiden ulkomyynnin

Lisätiedot

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu 11.5.2015 Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi

Lisätiedot

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 12.12.2013 NRO 3/2013

Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 12.12.2013 NRO 3/2013 Nikulainen NIIRALAN KULMA OY:N ASUKASLEHTI 12.12.2013 NRO 3/2013 Hyvää joulua ja menestyksellistä vuotta 2014! Vuokrat 1.3.2014 SIVUT 6-8 Joko olet maksuttoman laajakaistan käyttäjä? SIVUT 4-5 Huoneistotarkastajilla

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA. YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille. Voimassa 1.9.2013 alkaen

KANGASALAN KUNTA. YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille. Voimassa 1.9.2013 alkaen KANGASALAN KUNTA YLEISOHJEET kunnan tilojen vuokraajille Voimassa 1.9.2013 alkaen YLEISOHJEET Sivu 2 / 6 YLEISTÄ Tilojen käyttö Tilojen käytöllä tarkoitetaan muuta kuin tilan pääkäyttäjän omaa toimintaa.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015

VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Asukastyöpajojen yhteenveto 1 VÄLITTÄVÄT VALITTAVAT VERKOSTOT Tutkimushanke 2013 2015 Espoon keskus on arjen tarinoita, kulttuurien kirjoa ja kehittyvää kaupunkielämää kulttuurimaisemassa. Se on koti yli

Lisätiedot

YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN

YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN YLEISPERIAATTEET YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTTÄMISES- TÄ TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMISEEN JA MAINOS- JA MUIDEN LAITTEIDEN SEKÄ RAKENNELMIEN SIJOITTAMI- SEEN Hyväksytty: Kaupunkirakennelautakunta xx.1.2015 XX Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE

TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE TARJOUSLOMAKE KOHDE KAUSTISEN KEHITYS OY / AS OY KAUSTISEN FUNKKIS PL 10 69600 KAUSTINEN TARJOAVA YRITYS Y-TUNNUS YHTEYSHENKILÖ SÄHKÖPOSTI OSOITE YRITYKSEN KOKO työntekijää 1. HINTA Hinnoittelun tulee

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

Ideatalkoot Karkkilan torin kehittämiseksi raportti 9.4.2014. 1. Mielellään laita rasti ruutuun myös oletko Vastaajien määrä: 65

Ideatalkoot Karkkilan torin kehittämiseksi raportti 9.4.2014. 1. Mielellään laita rasti ruutuun myös oletko Vastaajien määrä: 65 Ideatalkoot Karkkilan torin kehittämiseksi raportti 9.4.2014 1. Mielellään laita rasti ruutuun myös oletko Vastaajien määrä: 65 2. Tällä hetkellä tori on avoinna torimyyntiä varten perjantaisin läpi vuoden

Lisätiedot

sopimusopas Lähiruokatoimijoiden JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ

sopimusopas Lähiruokatoimijoiden JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ Lähiruokatoimijoiden sopimusopas JOHDANTO OPPAAN KÄYTTÖOHJE HYVÄ SOPIMISEN KÄYTÄNTÖ TUOTANTORESURSSIYHTEISTYÖ MYYNTIYHTEISTYÖ JÄLLEENMYYNTI- JA JATKOJALOSTUSYHTEISTYÖ MYYNTIEDUSTAJAYHTEISTYÖ Lähiruokatoimijoiden

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kulttuurilautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:52 Paikka Kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Kultuurilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolo

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007

KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 KIINTEISTÖPALVELUALAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 1 Soveltamisala... 2 2 Tavoitteellinen sopimussuhde... 2 3 Sopimustehtävien suorittaminen... 2 4 Tilaajavastuulain velvoitteiden täyttäminen... 2 5 Sopijapuolten

Lisätiedot