mi i Automaatiopaivat - Robotiikkapaivat Helsingin Messukeskus ESITELMAT Suomen Automaatioseura ry Suomen Robotiikkayhdistys ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "mi i Automaatiopaivat - Robotiikkapaivat 3. - 5.5.1995 Helsingin Messukeskus ESITELMAT Suomen Automaatioseura ry Suomen Robotiikkayhdistys ry"

Transkriptio

1 mi i Automaatiopaivat - Robotiikkapaivat Helsingin Messukeskus ESITELMAT I Suomen Automaatioseura ry Suomen Robotiikkayhdistys ry Esitelmatoimikunta Reijo Tuokko, puheenjohtaja, Tampereen teknillinen korkeakoulu Jouko Halttunen, Tampereen teknillinen korkeakoulu Leif Hammarstrom, Neste Oy Matti Harkia, FVO International Oy Terho Jussila, Tampereen teknillinen korkeakoulu Vaino Kilpi, Projekti-insinoorit Oy Markku Kivikoski, Tampereen teknillinen korkeakoulu Hani Lahtinen, Systecon Oy Kauko Leiviska, Oulun yliopisto Hans Martens, SKS-Tekniikka Oy Raimo Matikka, Proval Oy Martin Ollus, VTT Automaatio Risto Ritala, Keskuslaboratorio Oy Erkki Saarelainen, Finx Oy Heikki Saarelainen, Siemens Osakeyhtio Markku Suominen, Instrumentointi Oy Janne Torsti, Valmet Automation Oy UB/TIB Hannover AUTOMAATIO 95

2 AUTOMAATIO 95 ESITELMAT I AUTOMAATIO JA YHTEISKUNTA Automaatio ja tyoelama, organisaatio Verkostotehtaan malli ja toteutusmuodot Hydtylainen Raimo 1 Automaation kehitysdynamiikka, kehityksen taustatekijat, strategiset kysymykset Tuotantoparadigmojen dynamiikka ja automaatio Ranta Jukka 8 Productive investments? Eloranta Eero, Holmstrom Jan 15 A Comparison of European and Japanese Use of Managerial Principles and Technology NikkolaJuho,Ollus Martin 23 Teknologian kehityksen haasteet- esimerkkina terveydenhuolto Kivisaari Sirlcku 31 Teknologiajohtaminen Suomen teollisuudessa LaPointe Kirsi 33 Automaatioyrityksen strategiset suunnitelmat - liiketoiminnan perusta Taskila Hannu, Hyry Martti.Toiviainen Esko 37 PROSESSI- JA YMPARISTOMITTAUKSET Virtausmittausten mallipohjainen tarkastelu Luntta Esa, Halttunen Jouko 43 Pulssi AC-tekniikalla lisapotkua magneettiseen maaramittariin Toroi Hannu 49 Kapasitiiviset pinnanmittaukset Koskela Mikko 58 Solid Content Measurement in Waste Water Plants - Measuring Principle and Application Examples Winter Franz 62 Ymparistomittaukset ja niiden yllapito KarhulaKari 68 IV AUTOMAATIO 95

3 Ioniliikkuvuuteen perustuva kaasunilmaisin Paakkanen Heikki 70 Biosensorit: Uusi mittausmenetelma ymparisto- ja elintarviketeollisuuden mittauksiin Huotari Matti, Mela Martti 74 MITTAUSTEKNIIKAN ERITYISKYSYMYKSET JA SIGNAALINKASITTELY IMEKO Scientific Expertise Service (SES) kayttoonottovaiheessa AumalaOlli 77 Suurten massojen arvon msaritys ja kaytto PusaAimo 82 Nopea videokuvausjarjestelma ja sen sovellutuksia VanhalaHarri 88 Variviivakamera ja sen mahdollisuudet teollisuusautomaatiossa Lemstrom Guy 93 Prosessien reaaliaikainen 3D -mittaus, identifiointi ja ohjaus VentaOlli 97 Epalineaarinen hairionsuodatus signaalien esikasittelyssa Jokinen Heikki 100 Visuaalinen signaalianalyysiohjelmisto Sorsa Heli, Ihalainen Heimo 104 SAATOMENETELMAT Kokemuksia APROS-simulaattorin kaytosta saatpjen suunnittelussa Porkholm Kari, Justin Kaj 109 Logistiikkasimulaattori SirolaMiki 114 A DCS Level Multivariable Control for Paper Machines TianUn 118 Monimuuttujasaadon ja kayttotaloudellisen optimoinnin yhdistaminen AaltoHans 123 Tulipesan hallinta konenaon ja kvalitatiivisen mallin avulla Hirvonen Juhani, Ikonen Kari, Nihtinen Jarmo, Lilja Reijo 130 Control Valve Performance and Testing RiihilahtiJari 134 Reaaliaikainen prosessilaitteiden mallinnus ja diagnostiikka automaatiojarjestelmassa HartikainenJari 141 Kaytannon kokemuksia neuraalilaskennasta prosessinohjauksessa JuutilainenTimo 148 AUTOMAATIO 95

4 Itseorganisoituvat neuraaliverkot mallituksessa ja saadossa Hyotyniemi Heikki 153 Kokemuksia sumen saadon soveltamisesta soodakattilan keon hallintaan Mikkonen Jukka 157 Sumean saad6n soveltaminen vesivoimalaitoksessa Rintala Markku 160 Fuzzy-saato saatajan suunnittelijan nakokulmasta Viljamaa Pauli, Koivo Heikki N. 166 PID-saatimen ja myotakytkennan automaattinen viritys Marttinen Arto 171 Limitations and Use of the RGA as a Controllability Measure Hdggblom Kurt-Erik 178 Puhelinkaapelin halkaisijan ja kapasitanssin saato vaahdotuslinjassa Pulkkinen Jukka, Zaramella Jean-Charles, Koivo Heikki N. 184 On the Tuning of Robust Controllers in the Frequency Domain Pohjolainen Seppo 190 On the Design of Linear Controllers with Symbolic Algebra HamaldinenTimo, Pohjolainen Seppo 198 LQ Optimal Tracking with Robustness Bounds Pensar Johan A.,ToivonenHannuT. 205 Eraiden muuttuvakertoimisten saatoalgoritmien analyysi ja kokeellinen testaus PC-ohjelmistoilla Zenger Kai, Martikainen Markku, Niemi Antti J 211 Aikavarianttien dynaamisten systeemien on-line identifiointi Heikkinen Pasi, Ikonen E., Kortela U 217 Aikavarianttien lapivirtausprosessien robusti saato Ylinen Raima, Tian Lin, Niemi Antti J. 223 Nopea Kalman-suodin Lange Antti 229 Kombinatoristen tehtavien ratkaisumenetelmien kehitys ja merkitys teollisuusautomaatiossa Kuosmanen Harri, Ruuth Sampo, Lahdelma Risto 232 AUTOMAATIOJARJESTELMAT JA VAYLAT Interbus-S -anturi-aoimilaitevayla AlataloJari 237 Kenttavaylatekniikan hyodyt - kokemuksia Suomen koekenttavaylaprojektista Hintikka Jorma 243 Uuden sukupolven voimalaitosautomaatiojarjestelmat Salminen Seppo K 246 VI AUTOMAATIO 95

5 Automaatiojarjestelman elinkaarikustannusten optimointi Ervast Jarmo 251 Miten tietotekniikan avoimuus vaikuttaa automaatiojarjestelmiin? KatajalaMatti 254 Saatokehitys avoimessa automaatiojarjestelmassa, esimerkkina paperikoneen laatusaadot Nieminen Hannu 259 Elektroninen laitosdokumentointi avoimissa jarjestelmissa Hb'ynalanmaa Mikko, Rahkonen Raimo 264 AUTOMAATION SUUNNITTELU Automaatioprojektin hallinta Repo Jorma 269 Automaatiosuunnittelu osana kohdeorientoitunuttatiimityoskentelyatehdasprojektissa Juvonen Timo 278 Suunnittelutiedon sahkoinen tiedonsiirto automaatioprojekteissa Leminen Seppo 283 Dokumenttien ATK-pohjainen hallinta Kotirinta Kari 285 Kentta- ja jarjestelmasuunnittelun integrointi Tervola Kalervo 291 Tehdassimulaatiomallin soveltaminen automaattijarjestelman toteuttamiseen Undholm Mika, Peltola Jukka 295 Simulointikokemuksia prosessin saatbjen suunnittelun verifioinnista Leppdkoski Jari 300 Automaatiojarjestelrnan ohjelmointikielien standardointi, toiminnan kuvaus seka toimittajan ja loppukayttajan dokumentoinnin integrointi ViitanenTapio 303 METSATEOLLISUUDEN AUTOMAATIO Mittaukset Measurement of Stock Consistency - New Possibilities Sopenlehto Tcdna 313 Hierrelinjan tuotantomittaus Nystedt Harri, Kortelainen Juha 319 Paperikoneen markaosan hsirioaineiden mittaus IR- ja RAMAN-spektroskopian menetelmin Tornberg Jouni 325 Web Tension Profile Measurement: a Tool for Runnability Control Akerlund Kenneth, Happonen Esa, Mustonen Harri 329 AUTOMAATIO 95 VH

6 Saato Soodakattilan kuorman saato ja lampotehon vakavointi Kettunen Hannu 334 Sumean saadon soveltaminen valkaisuprosessin DO-vaiheen saat56n Lampela Kari, Rintala Markku, Peltomdkx Teuvo, Kauko Leiviskd 339 Meesauunin sumea saato Haataja Kari, Ruotsalainen Jouni, Ahava Olli 342 Hienopaperikoneen MD-saadon benchmark-ongelma Makkonen Arto, Koivo Heikki N., Huhtelin Taisto 347 Tietojarjestelmat Tuotannon reaaliaikaisen toteuman seuranta paperitehtaalla Leminen Seppo 353 Tietojarjetelmatuettu lajinvaihto prosessiteollisuudessa Viitamdki Paavo, Vdlisuo Heikki, Ventd Olli 355 On-line prosessianalyysi ja simulointi paperikoneella PiipponenJuha 358 Parempaan paperi- ja kartonkiprosessin kokonaishallintaan dynaamisen simulaattorin avulla Tuuri Sami, Juslin Kaj, Niemenmaa Anne, Laukkanen Ismo, Lappalainen Jan. 364 Neuraalilaskentaan pohjautuva paperikoneen laadunohjausjarjestelma paperitehtaassa SaarinenPasi 369 Simultaneous Optimization of Basis Weight and Fibre Orientation Profiles Using On-Line Control System Kniivild Juha, Shakespeare John, Korpinen Anneli, Nyberg Petri, Mustonen Harri 381 VIE AUTOMAATIO 95

Automaatiopaivat - Robotiikkapaivat 3. - 5.5.1995 Helsingin Messukeskus ESITELMAT II. Suomen Automaatioseura ry Suomen Robotiikkayhdistys ry

Automaatiopaivat - Robotiikkapaivat 3. - 5.5.1995 Helsingin Messukeskus ESITELMAT II. Suomen Automaatioseura ry Suomen Robotiikkayhdistys ry I01IW9S Automaatiopaivat - Robotiikkapaivat 3. - 5.5.1995 Helsingin Messukeskus ESITELMAT II Suomen Automaatioseura ry Suomen Robotiikkayhdistys ry Esitelmatoimikunta Reijo Tuokko, puheenjohtaja, Tampereen

Lisätiedot

Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo 1.1.1973-19.10.2012

Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo 1.1.1973-19.10.2012 Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos Graduluettelo 1.1.1973-19.10.2012 ID Nimi Päiväys Aihe 1 Mustonen, Seppo 1.1.1973 Dynaamisen optimoinnin ohjelmistosta 2 Mattila, Jorma 1.1.1973 Yksitulosyksikköisen

Lisätiedot

PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT

PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT PORIN LAITOKSEN TIETOTEKNIIKAN DIPLOMITYÖT 2013 611 Jari Nikander: Asiakirjahallinnon palveluiden julkaiseminen ESB-väylälle 610 Jarkko Mäkelä: Using rule engine to validate insurance data 609 Anna Eteläaho:

Lisätiedot

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013 ID Nimi Päiväys Aihe 1293 Suvi Alatalo 25.4.2013 Vakuuttavia verkkopalveluja ikääntyneille 1292 Ville Lehtoniemi 25.4.2013 Asiakkuuksien hallinta ohjelmistoyrityksen kasvun vaiheissa Use of Workflow Techonology

Lisätiedot

Matemaattiset menetelmät suomalaisten yritysten t&k-toiminnassa

Matemaattiset menetelmät suomalaisten yritysten t&k-toiminnassa Matemaattiset menetelmät suomalaisten yritysten t&k-toiminnassa Heikki Haario, Matti Heiliö, Jari Järvinen, Pekka Neittaanmäki Teknologiakatsaus 104/2001 Matemaattiset menetelmät suomalaisten yritysten

Lisätiedot

Opetusansioiden portfolio

Opetusansioiden portfolio Opetusansioiden portfolio Ari Viinikainen FT, Lehtori, Tietotekniikan laitos, Jyväskylän Yliopisto 7. tammikuuta 2014 Pedagoginen koulutus Olen luennoinut Jyväskylän yliopistossa pääasiallisesti liikkuvaan

Lisätiedot

Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5

Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5 Päivitetty 20.8.2014 JULKAISULUETTELOT: Tilaukset Porin tiedekirjasto / Anne Mäkinen Hinta- ja saatavuus- Puh. 040 826 2729 tiedot + toimituskulut 5 Sähköp.: anne.m.makinen@tut.fi olevia voi kaukolainata

Lisätiedot

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004

ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Loppuraportti ÄLY Älykkäät automaatiojärjestelmät 2001 2004 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 4/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä

Lisätiedot

Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014

Puuliiton vaalit 2014. Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014 Puuliiton vaalit 2014 Tulos vertailulukujärjestyksessä piireittäin 3.10.2014 Vaalipiiri: 01 - Mekaanisen metsäteollisuuden vaalipiiri Lähetetty: 14687 Hyväksytty: 6074 Valitaan: 17 Äänestys %: 41,4% Sija

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2011 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. 1925-2011 VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Viestintä ja kehitys 8 Nordic Concrete Research Symposium 9 Yhteisöjäsenpäivä 10

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2010

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2010 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 200 2 SUOMEN BETONIYHSTYS - FKA BETONGFÖRENINGEN r.y. 925-200 VUOSIKERTOMUS 200 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Viestintä ja kehitys 8 BY 85 vuotta 9 Apurahat Normitus ja

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN BETONIYHDISTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN BETONIYHSTYS ry 1925-2013 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Kehitys 8 BY-päivä 9 Betonipäivät 2013 9 Apurahat 10 Normitus ja julkaisut 10 Koulutus

Lisätiedot

Avoin kirje Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitolle. Lukion pitkän matematiikan keskeinen tehtävä on niiden opiskelijoiden kouluttamisessa,

Avoin kirje Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitolle. Lukion pitkän matematiikan keskeinen tehtävä on niiden opiskelijoiden kouluttamisessa, Avoin kirje Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitolle Lukion pitkän matematiikan keskeinen tehtävä on niiden opiskelijoiden kouluttamisessa, jotka myöhemmin jatkavat matemaattisilla, teknisillä ja luonnontieteellisillä

Lisätiedot

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2009

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN BETONIYHSTYS r.y. VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN BETONIYHSTYS - FKA BETONGFÖRENINGEN r.y. 1925-2009 VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ SIVU Yleistä 7 Viestintä ja kehitys 8 Normitus 10 Kotimainen yhteistyö

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015

SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 SISÄILMASTOSEMINAARI 11.3.2015 Messukeskus, Helsinki Sisäilmayhdistys ry Aalto-yliopisto Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmapaja7 Alakko nää mua? Oulun Sisäilmapaja7 järjestetään 11.-12.11.2015 Hotelli

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Lassen Hölkkä 2006 - TULOKSET

Lassen Hölkkä 2006 - TULOKSET Lassen Hölkkä 2006 - TULOKSET Naiset 10km 1 2 Minna Nummela HKV 35:55.0 2 27 Riina Tolonen Viipurin Urheilijat 35:58.0 3 67 Sanna Kulberg Oulun Pyrintö 37:34.0 4 18 Laura Meronen Orimattila 39:44.0 5 48

Lisätiedot

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet:

AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Opetusperiodi: Työmäärä toteutustavoittain: Osaamistavoitteet: AS-0.2230 Automaatio- ja systeemitekniikan laboratoriotyöt (2-6 op) Vastuuopettaja: Jorma Selkäinaho Opetusperiodi: I - II Työmäärä toteutustavoittain: Yhden työn (0,5op) työmäärä on 3,5 h (esikuulustelu

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

Matka* Koko maraton 42,195 km. Puoli maraton 21,1 km

Matka* Koko maraton 42,195 km. Puoli maraton 21,1 km Matka* Etunimi Sukunimi Seura/Yritys Juoksu Kävely Toni Reijonen Suomen laatuteline oy X X X Pasi Fränti Joensuun Kataja X X X Antti Tuisku X X X Kalle Lindroth X X X Hanna Riihimäki X X X Auli Apunen

Lisätiedot

32. PYYNIKKI -JUOKSU 25.4.2004

32. PYYNIKKI -JUOKSU 25.4.2004 32. PYYNIKKI -JUOKSU 25.4.2004 TULOKSET MIEHET KILPASARJA 1 Utriainen Jussi LahdA 29.22 2 Wannas Simo HKV 29.27 3 Hellsten Juha TuWe 30.34 4 Mattila Pasi TuUl 30.38 5 Saveljev Aleksei Vehmaisten Urheilijat

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 8,3 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinnot Professori Riitta Nikula 20.000 euroa Professori Tuula Tamminen 20.000 euroa Käden taito -tunnustuspalkinto

Lisätiedot

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä

Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä Hyvinvointiteknologian koulutusohjelman opinnäytetöitä 2012 Helanen Jaana BelleBook-ajanhallintajärjestelmän testaus Herva Jonna Painonhallintasovellus Android-käyttöjärjestelmälle Kuivala Mikko Oulun

Lisätiedot

29.11.2012 Wanha Satama 28.11.2012/KP

29.11.2012 Wanha Satama 28.11.2012/KP Aalto Risto Kyamk Aalto Tuomas Avarak Oy Aaltonen Jarmo HS-taloustoimitus Adlercreutz Anders Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Adomaa Angelica Helsingin yliopisto Ahlqvist Bo Ab Påras Oy Aho Jorma arkkitehti

Lisätiedot

PIRKAN HIIHTO 1968 SARJA 1, YLEINEN. Sija Nimi Paikkakunta Aika

PIRKAN HIIHTO 1968 SARJA 1, YLEINEN. Sija Nimi Paikkakunta Aika PIRKAN HIIHTO 1968 SARJA 1, YLEINEN Sija Nimi Paikkakunta Aika 1. Reino Dahlman Tampere 5.55.21 2. Jussi Leveelahti Valkeakoski 5.56.03 3. Erkki Ristanen Virrat 5.56.10 4. Esko Järvenpää Turku 6.07.58

Lisätiedot

TIETOYRITYKSET PÄÄAINE-ESITTELY

TIETOYRITYKSET PÄÄAINE-ESITTELY TIETOYRITYKSET PÄÄAINE-ESITTELY Eero Eloranta, Prof. Eila Järvenpää, Prof. Stina Immonen, johtava tutkija Teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto 24.04.2006 STR TETA TPS TIETOYRITYKSET IV-PÄÄAINEIDEN

Lisätiedot

Firmakeilailun SM Tuusula MAB, 6 sarjaa eu (26.12.2011-29.01.2012) Lopputulokset

Firmakeilailun SM Tuusula MAB, 6 sarjaa eu (26.12.2011-29.01.2012) Lopputulokset Firmakeilailun SM Tuusula MAB, 6 sarjaa eu (26.12.2011-29.01.2012) Lopputulokset Nimi Seura Tulos Tas Kaadot Viim. sarja 1 Rantanen Timo Tuus'Keilaa 1533 72 49 280 2 Mannonen Petri Sandvik 1519 0 51 248

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 09.09.2015

Julkaisuluettelo 09.09.2015 Julkaisuluettelo 09.09.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Suomen Pankin julkaisuista... 3 2. Aikakauslehdet... 4 3. Tilastojulkaisut... 6 4. Vuosikertomus ja muut viralliset julkaisut... 8 5. Erityisjulkaisut...

Lisätiedot