FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio"

Transkriptio

1 FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio Työpajan ( ) yhteenveto Maaret Pyhäjärvi (testausosy:n vetäjä), Erkki Pöyhönen (Nokia), Tuija Ojalammi (Conformiq Software), Tomi Kaleva (Tietokarhu), Risto Kumpulainen (F-Secure), Tuula Pääkkönen (Nokia), Pekka Laukkanen (Qentinel), Juha Saaristo (Nice Business Solutions), Marko Komssi (F-Secure), Mika Katara (Tampereen teknillinen yliopisto), Petri Kuikka (F-Secure), Paavo Häkkinen (Compuware), Jouni Hynynen (SoftaTest) Yleistä Sytykkeen testausosaamisyhteisö yhdessä SoftaTest Lahden kanssa järjesti ensimmäisen FiWST-työpajan teemalla Onnistunut testausautomaatio. Tämä raportti vetää yhteen työpajan tulokset. Työpajan tavoitteena oli: - Keskustella onnistumiskokemuksista testausautomaatiovälineiden valinnassa, käyttöönotossa ja käytössä - Vetää yhteen osallistujien tuntemia hyviä käytäntöjä. - Oppia testausautomaatiosta pintaa syvemmältä peilaten omia kokemuksia toisten kokemuksiin. Osallistujien yhteinen kokemustausta Ryhmänä meillä oli kokemuksia: - Käyttöliittymäautomaatiosta Mercuryn, Seguen ja Compuwaren välineillä - Rajapinta-automaatiosta skriptikielillä (Perl, Python, C) - Yksikkötestauksesta JUnitilla - Mallipohjaisesta testauksesta ja testien automaattisesta generoinnista Tampereen teknillisen yliopiston tilakoneperusteisella välineprototyypillä sekä Conformiqin vastaavalla kaupallisella välineellä - Aineisto-ohjatusta ja avainsanaohjatusta testiautomaatiosta - Automatisoinnista Windows- ja Unix-maailmassa sekä laitteistoläheisissä ympäristöissä - Toiminnallisen testauksen ja suorituskykytestauksen automatisoinnista - Kaikkien tarpeellisiksi tunnistettujen testien automatisoinnista ohjelmointirajapintaa vastaan - Onnistumisesta ja epäonnistumisesta - ja siitä että joskus tuntuu että automatisointi on pettymystä toisen jälkeen. - Toimisesta välineitä myyvän sekä käyttävän organisaation puolella Tilaisuudelle ryhmällä oli odotuksia opittaville asioille: - Kaikki tietää epäonnistuneita automatisointiyrityksiä, olisi kiva kuulla onnistuneista. - Miten saadaan aikaan onnistunutta GUI-automaatiota - Automaatioprosessin kehittäminen - Mallipohjainen testaus - Mitä eri puolilla on tehty - Ei-myyvien kokemukset - Miten huomataan että joku alue on väärä automatisoitava, miten tunnistaa paras alue? - Miten saadaan varmin takaisinmaksu? - Laajentava testiautomaatio, muutakin kuin regressiota Onnistumisen tekijät Aloitimme työstämisen keräämällä kokemusperustaisia onnistumisen tekijöitä kahdessa ryhmässä. Toinen ryhmä työsti graafisen käyttöliittymän (GUI) läpi tehdyn testiautomaation kokemuksia, ja toinen pinnan alla olevien rajapintojen läpi tehtyjä testiautomaatioita. GUI-automaatio Graafisen käyttöliittymän kautta tehtävää automatisointia pohtiva ryhmä keräsi vinkkejä ja kokemuksia onnistuneen GUI-automaation suhteen. Onnistumiseen liittyvät vinkit ryhmiteltiin organisaatioon, teknologiaan, testityyppiin ja prosessiin liittyviin asioihin.

2 Organisaation osalta todettiin: - Epäonnistuminen kohtaa helposti, jos organisaatio ei ole automatisoinnin takana, vaan tekemässä on vain yksi henkilö - Tarvitaan voimakas testauksen vetäjä - Kannatettavaa on järjestää erillinen automatisointitiimi, mutta sitoa tämän tiimin toiminta keskeiseksi osaksi testausprosessia. Tekemässä pitää olla sekä testaajat että automatisoijat. - Tarvitaan johdon tuki, sekä taloudellinen että henkinen - Organisaatiossa tarvitaan automatisointiosaamista, jota voi olla kehittäjillä, testaajilla tai omilla automaatioguruilla - Käyttäjäprofiilina näkisi osaamisessa mielellään teknistä osaamista ja koodausta. - Konsulttilähtöinen aloitus voi auttaa alkuun Teknologian osalta todettiin: - Epäonnistuminen: ostetaan työkalut ilman suunnitelmaa siitä miten niitä käytetään tai yleensäkään otetaan käyttöön. - Grafiikkakirjastoilla ja ohjelmointikielillä on vaikutusta GUI-automaatioon - Työkalun skriptikieli antaa mahdollisuuksia ja rajoja toteutukselle. - Sovellusalueen yhteisiä skriptejä kannattaa rakentaa työkalun päälle. - Työkalujen osalta saattaa joutua tekemään kiertoratkaisuja, kun ei voida käsitellä kaikkia kontrolleja. - Toiminnallisuuden verifiointiin skriptikielet voivat olla parempi vaihtoehto, kaikkea ei kannata tehdä GUI-työkalulla. - GUI-kokemukset olivat yleisesti Windows-ympäristöistä, ja kokemuksia muiden ympäristöjen osalta kaivattaisiin - Työkalupuolella ongelmia aiheuttaa jotkin käyttöliittymäelementit, joiden toteutusteknologia on rajauksena työkalun toiminnalle. - Joissain tilanteissa asioita kannattaa tehdä valitun työkalun ulkopuolella, integroida osaksi kokonaisuutta. Työkalulla kannattaa tehdä päätös siitä menikö testi läpi vaiko ei. Testityyppien osalta todettiin: - Manuaalisten testien automatisointi sellaisenaan ei ole kovin järkevää - Hyvä käyttö GUI-automaatiolle on testausympäristöjen pystytys, putsaus, testiaineiston generointi. - Hyviä käyttötarkoituksia, joiden osalta kuitenkin vielä käytännön varauksia: virhetilanteet, lokalisointitestaus - Käyttöliittymän testaus, etenkin jos käyttöliittymä on tyhmä, eli logiikka ei ole rakennettu käyttöliittymään on hyvä automatisoitava. - Webmaailmassa linkkien ja kuvien testaamisesta on hyviä kokemuksia - Mitä automatisoida GUI-välinein: oikeat testitapaukset, aloitustestit (smoke) ja uusintatestaus (regressio), negatiiviset testit (ei kuitenkaan ehditä manuaalisesti), yksinkertaiset caset, toiminnallinen massatestaus, tuhansien toistojen automatisointi. - Virhehypoteesin laajuutta kannattaa testiä automatisoitaessa pohtia: mikä on testin läpimenon kriteeri. - Kannattaa yhdistää käyttöliittymän kautta tehtävään testiin tietokantaverifiointi verrattuna GUI:hin - Testiympäristö voi olla hyvä pystyttää skripteillä, yhdistäen tietokannat, koonnit ja hakemistot - Häiriöistä toipuminen voi olla tarpeellista. - Ehdoton voittajan valinta on aloitustestien (smoke) automatisointi. Prosessin osalta todettiin: - GUI-automaation ongelmana on että liikkeellelähtö on helpon oloista ja antaa mielikuvan että ei vaadi ohjelmointitaitoja. Ohjelmointitaidon puute ei kuitenkaan ole suosiollinen tilanne onnistuneelle automaatiolle. - Varma keino epäonnistua on että yrittää automatisoida manuaalista testausta sellaisenaan. - GUI-automaatiolla on yleensä löydetty vähän virheitä, isompi hyöty on uusintatestauksen (regressio) ja aloitustestauksen (smoke) automatisoinnin kautta saatu nopea palaute. - Muutosten kourissa oleva ohjelmisto on hyvä periaatteessa hyvä kohde toistotarpeen perusteella, mutta GUI-automaatiossa kokemuksena ollut usein että skriptit rikkoontuvat ja siksi automaatiosta tässä kohden ei ole apua. GUI-automaatiota auttaa vakiintunut ja pysyvä ohjelmisto, jossa ei

3 muutoksia. Jos GUI menee kokonaan uusiksi, testit vaativat helposti paljon ylläpitoa. Yleensäkin käyttöliittymämuutokset vaikuttavat GUI-automatisointiin niin että se ei välttämättä kannata. Onnistumisen avainkysymys on skriptien muutossietoisuus. - Kannattaa rakentaa GUI-skriptit vaiheissa: ensin navigointia, myöhemmin vasta tarkistukset. - Tarkka tavoitemäärittely ja jatkuva automatisoinnin seuranta auttaa hommaa pysymään käynnissä. - Automatisoinnista ei saa tehdä liian hienoa, keskityttävä keskeisiin toiminnallisuuksiin joita automaatiojärjestely tarvitsee. - Suoritusympäristöä ja tulosten raportointia kannattaa jäsentää ja pohtia. - Automaatio-arkkitehtuurin jäsentäminen ja määritteleminen on tarpeellista, paljon osia, joiden osalta pieni pohtiminen voisi lisätä hyötyjä - Kannattaa luoda apurutiinien kirjasto ja tukirakenteita yleisille tarpeille työkalun lisäksi - Hyviä kokemuksia siitä kun skripti valvoo kun uusia koonteja valmistuu ja kysyy testataanko. - Testauksen materiaalit pitää suunnitella huolellisesti automatisointia varten. - GUI-automaatio kannattaa yhdistää siihen että tehdään päätökset ja raportointi myös työkalulla. Rajapinta-automaatio Ryhmässä oli kokemusta erilaisista rajapinta-automatisoinneista, joista kokemukset olivat voittopuolisesti positiivisia. Onnistuneisiin esimerkkeihin kuului: - Aineisto-ohjattu automatisointitoteutus, jossa testattavan ohjelman syöte hoidettiin tiedostorajapinnan kautta, tekninen ja testaussisällöllinen toteutus oli erotettu. Onnistunut automatisointi, vaikka mukana oli uusi automatisoija - Ohjelmiston keskeisen hallintatoiminnan testauksen automatisointi Pythonilla, luoden rajapintoihin C++ wrapperit, automatisoiden käyttötapauksia rajatussa ympäristössä, jossa käsin testaaminen olisi ollut vaikeaa. - HTTP-rajapintaperusteinen erikoiskäyttöinen sovellus, johon oleellisesti kuului paljon aineiston käsittelyä ja tarkistelua. - Useiden tuotteiden integrointia, jossa paljon osia ja automaation ajaminen toteutettu koontien mukana tehtäväksi. Toteutus komentorivirajapinnan kautta tiedostoperusteisesti sisältäen testauskoneiden hajautettua käskytystä. Testaamiseen ei käytännössä muita vaihtoehtoja % automaatioaste suhteessa koettuun tarpeeseen on mahdollinen ja käytännössä toteutettujen esimerkkien joukossa Aina ei rajapinta-automaation osaltakaan oltu onnistuttu toivotulla tavalla ja esimerkkeihin tämän osalta kuului: - Laitteistoa lähellä olevan diagnostiikan testaus automaattisesti, ongelmana ajoitukset ja nollaukset. - Alihankitun toteutuksen osalta käyttöliittymä- ja valittu rajapinta vahvasti yhteydessä eikä eristäminen käyttöliittymästä mahdollista, joten automatisointi ei tuntunut järkevältä. Yleisesti havaittiin, että rajapinta-automaation osalta on käytetty avoimesti saatavilla olevia teknologioita, joiden ympärille itse on rakennettu tarvittavaa tukikehikkoa. Kielen opettelun tarve on haluttu minimoida käyttäen yleisesti käytössä olevia skriptikieliä ja yleisesti valmiiden työkalujen ja niiden omien kielien käyttö ei tuntunut tavoiteltavalta. Toteutettuja automatisointeja luonnehtii toteutusporukan pieni koko (yleensä 1-2 tekijää). Rajapinta-automaation osalta todettiin positiiviseksi: - Automaation aikaansaaminen ja integrointi on helpompaa kun ei vaadita erikoistyökaluja - Päästään testaamaan ajoissa, kun käsitellään asiaa pinnan alla olevien rakenteiden tasolla - Automaatio on asennettavissa kaikille osapuolille (sekä omassa organisaatiossa että alihankkijalla) ilman rajoitteita, kaikkiin ympäristöihin, lisenssit eivät ole rajoitteena. - Avoimien kielien osalta tekijöiden rekrytointi ja uusien tarvitsema opettelu on helpompaa, osaamista laajemmin saatavilla - Tuottavaan työhön päästään kiinni nopeasti ja minimiopiskelulla. - Tekninen testi vääntyy helpoimmin automaatioksi, ja siitä rajapintatestauksessa on kuitenkin kyse. Jos ei paljon GUI-ohjelmistoja, automatisointi on teknisesti kohtuullisen yksinkertaista toteuttaa, samaa osaamista vaaditaan käsin testaamiseenkin. - Jos rajapinta on olemassa, kehittäjältä todennäköisesti löytyy hänen käyttämänsä komentorivitestausliittymä.

4 - Rajapinnan kautta testaamalla saavutetaan tuotteen syvällisempi tietämys ja parempi testaus, jos suinkin testausnäkökulma saadaan pidettyä mukana. - Rajapintatestauksessa ei välttämättä tarvita erillistä testaajaa, myös luonnollinen tapa kehittäjälle itselleen testata. - Virheet voidaan paikallistaa nopeammin, kun testataan rajatumpaa kokonaisuutta. - Synkrointiongelmia on yleensä vähemmän. - GUI:ta saa ja voi muuttaa, testit yleensä kestävät paremmin muutosta, rajapinta vakiintuneempi kuin käyttöliittymä. - Solaris/Linux-puolelle ei juurikaan ole tarjolla käyttöliittymävälineitä, joten rajapintatestaus automatisoinnin varteenotettava vaihtoehto. - Uusintatestaus ja kombinatoriikka voidaan testata melko kätevästi rajapintojen kautta. - Rajapinta-automatisointi auttaa jäsentämään arkkitehtuurin testattavuutta konkreettisella tavalla. - Myös rajapintatestauksen osalta voi rakentaa tukikehikon, jonka avulla erottaa tekninen ja testaussisällöllinen puoli toisistaan. - Selvästi nopeampia testejä suorittaa automatisoinnin jälkeen. - Parantaa testaaja-kehittäjäyhteistyötä, yhteinen kieli ja kiinnostuksen kohde - Toteutetut API-automaatiot tuntuvat etenkin alkuun olevan sidottuja ihmisiin, jotka ne ovat toteuttaneet. Onnistumista parantaa että ne saa sidottua koontijärjestelyyn. Ongelmallisia puoliakin listattiin: - Myös rajapintatestauksen osalta yleiskäyttöiset vaatii yhdistämisen testattavaan järjestelmään, kun graafinen käyttöliittymä periaatteessa on jo yhdistäjä (adapteri). - Vaikeampi myydä johdolle, jonka voi olla vaikea ymmärtää mitä automaatio tekee, pitää vain luottaa kun ei voi itse nähdä. - Testaajan osaamiselta vaaditaan enemmän, pitää ehdottomasti osata ohjelmoida - Rajapintatestauksen osalta ollaan lähellä kehittäjiä ja riskinä on testausnäkökulman unohtuminen. - Käyttöliittymä ei tule testattua, vain pinnan alla oleva logiikka. - Rautaläheisessä testauksessa välineen lataaminen ongelmallista ja diagnostiikka ei välttämättä riittävän lähellä rautarajapintaa, eli ei näe mitä tapahtuu eikä voi hallita. Onnistuminen eri osapuolille Työpajan toisessa osassa työstettiin onnistunutta testausautomaatiota eri osapuolien näkökulmasta kerätäksemme vinkkejä käytännön kokemuksista. Ensin tunnistimme osapuolia, joiden oletimme olevan oleellisesti erilaisia, jonka jälkeen työstimme onnistumista kullekin näkökulmalle. Sponsori (projekti/liiketoimintajohto) - Ylläpitokustannusten minimointi kerran tehty, hyötyä jatkuvasti ilman lisäinvestointeja - Imagovaikutukset varmuus laadusta - Todisteet, vakuutus regressioajo antaa takuun tietystä toiminnallisuudesta - Automaation lisääminen vapauttaa resursseja muuhun, voidaan kohdistaa porukka muihin tehtäviin kuin testaamaan olemassaolevia osia kerta toisensa jälkeen - Halvempaa, nopeammin, enemmän, parempaa, järkevämmin mielellään vielä kaikkea yhtäaikaa - Hyötynäkymä koko projektin tai useamman julkaisun tasolla, lyhyt aikaväli on merkittävä projektitasolla - Hyötyjen konkretisoimista odotetaan projektin alussa tai selkeästi seuraavassa projektissa - Onnistunut automaatio lisää ennustettavuutta - Automaatiolla saatu yleensäkään tehtyä asiat kun resurssit ovat rajatut, kun panostetaan oikeassa vaiheessa oikeaan asiaan - Ei aina pakko olla halvempaa ja vapauttaa testaajia, myös nopeampi ja parempi ovat varteenotettavia vaihtoehtoja Loppukäyttäjä ja asiakas - Automaation onnistuminen mitataan tuloksilla laatu ja hinta, toteutuksen yksityiskohdat eivät ole oleellisia - Mitä automatisoidaan ja onhan se hyödyllistä, eli vastinetta rahoille - Toisaalta usein kiinnostaa että onko automaatiota yleensäkään, oletuksena suoraan että jos on, se on hyödyllistä

5 - Tehtyjen skriptien uudelleenkäyttö omassa ympäristössä esim. osana hyväksymistestausta tai koonnin asennusta, ulkoisten toimittajien pakettien varmistus - Kriittisten korjausversioiden toimitusnopeuden kautta automaatiolla on välillinen merkitys loppukäyttäjille ja asiakkaille, varmuus korjauksen jälkeisen version laadusta. Työkalutoimittaja - Suhteet organisaation sisällä ja ulkopuolella kunnossa. - Luvatut asiat tehdään ja toimitetaan, odotukset täyttyvät. - Tekniikka ei pääasiaksi, muu motivaatio Muut testaajat - Automaatio-sanalla on negatiivinen kaiku, ja siihen liittyy luonnollista vastarintaa pelättäessä työpaikkojen puolesta - Todellisuus on kuitenkin osoittanut että väkeä automaation kanssa pitää pikemminkin lisätä, ei vähentää - Hommien luonne muuttuu, välineasiantuntijoiksi testien suorittajista - Automatisoinnin seurauksena testaajat voivat keskittyä tärkeämpiin asioihin kuin suorittamiseen. - Työmotivaatio paranee niillä jotka ovat tehdeen tylsiä töitä - Automatisointi voi olla keino pitää hommat itsellä/kotimaassa - Avoin kysymys: onnistuuko automatisoinnin ulkoistus ylipäätänsä ryhmällä ei kokemuksia - Erittäin tärkeää että automatisointi ei ole irrallaan muusta testauksesta, vaarana on että muuten tehdään tuplana edelleen samaa testausta. - Järkevät rakenteet, mukautumiskyky - Teknisiä ihmisiä ajaa eteenpäin vau -efekti, tehdään jotain hienoa on hyvä asia. - Automaation kehittäjä tarvitsee hyvän näkyvyyden siihen mitä testauksessa tehdään. Tukitoiminnot - Kommunikointi infran kanssa, riittävät oikeudet tms. - Testauksen esteiden poistaminen - Keskeistä etenkin kuormitustestauksen osalta - Aika palaa kuitenkin tukitoimintojen kanssa, kannattaa aloittaa ajoissa ja varautua Konsultti - Väliaikainen tekijä, jonka pitäisi huolehtia tiedonsiirrosta mieltäen että ennemmin tai myöhemmin on poistumassa - Viestintä on tärkeää - Työpari asiakasorganisaation puolella - Tavoitetta mietittävä, testauksen tehostus vs. kustannusten lasku, lyhyt vs pitkä tähtäin - Automatisointi pitää liittää testausprosessiin, ei irtonainen yritys - Testaus kyllä onnistuu ja tulee hoidettua, automatisointi ei välttämättä. Yhteenvetona onnistuneesta testiautomaatiosta Loppuun vielä yhdessä vedettiin yhteen näkemyksiä onnistumisesta: - Jätetty mieluummin tekemättä jos ei kuukaudessa saada hyötyjä - Uuden projektin nopein takaisinmaksu: rajapintamäärittelystä skriptikielellä muutamassa viikossa testimoottori - Vielä nopeammin aineistovertailussa - Testiaineiston luominen automaattisesti, sen sijaan että naputtelisi käsin - Pitkäkestoiset testit, kerran tunnissa tarkistus toimiiko vielä. Työmäärä riippuu oleellisesti ympäristöstä - Setti, joka voitaisiin käsin ajaa yhdellä koneella ja automatisointina useilla koneilla yhtäaikaisesti. Kaikkien tuettujen platformien läpikäyminen kerralla. Puolessa päivässä ehdittiin käydä läpi vain pintaraapaisu monipuolisesta aiheesta. Yhteistuumin todettiin, että tältä pohjalta on hyvä jatkaa työstäen tarkemmin rajattuja alueita syvemmälle tulevissa sessiosa.

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat

Johtokunta 2006. Osaamisyhteisön TOIMISTO. Liittokokousedustajat SYTYKE ry on vuodesta 1979 toiminut valtakunnallinen systeemityöntekijöiden ammatillinen yhdistys, joka kehittää alan ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimustoimintaa. Teemayhdistyksen jäseneksi

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014

LAATU JA TESTAUS. Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 LAATU JA TESTAUS Testitapaukset kyllä vai ei 1/2014 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Tuula Pääkkönen Agnes Nummi Erkki Pöyhönen JULKAISUPAIKKA Verkko: http://www.testausosy.fi

Lisätiedot

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys

Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Testauslähtöinen ohjelmistokehitys Jussi Makkonen 15.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistosuunnittelijat kehittävät tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013

LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Laadun arvo näkyy 1/2013 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013

LAATU JA TESTAUS. Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 LAATU JA TESTAUS Vastakkainasettelut testauskentällä 2/2013 JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka Nummi Laura Ojala

Lisätiedot

Kehityssykli ohjelmistokehityksessä

Kehityssykli ohjelmistokehityksessä Kehityssykli ohjelmistokehityksessä TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos TkK-tutkielma 21.10.2008 Jussi Timonen TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos TIMONEN, JUSSI: Kehityssykli ohjelmistokehityksessä

Lisätiedot

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä

Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä HUT / SoberIT 2004 Kevät T-76.650 Ohjelmistotuotannon seminaari 1 Tutkiva testaus hyväksymistestauksen menetelmänä Erkka Halme Abstrakti Asiakaskohtaisia järjestelmiä kehitettäessä järjestelmän laatuun

Lisätiedot

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola

Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa. Antti Kantola Projektinhallinnan työkalut osana yrityksen liiketoimintaa Antti Kantola Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Timo Poranen Syyskuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno

Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä. Riku Venno Isännöintialan verkkopalvelun toteutus ketterällä ohjelmistotuotantomenetelmällä Riku Venno Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu-tutkielma Ohjaaja: Pirkko

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS. Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012. LAATU JA TESTAUS sivu 1

LAATU JA TESTAUS. Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012. LAATU JA TESTAUS sivu 1 LAATU JA TESTAUS Mennyt, nykyinen ja tuleva 1/2012 LAATU JA TESTAUS sivu 1 S i s ä l t ö ä t u l e v i i n l e h t i i n Laatu ja testaus lehden tuleviin numeroihin kaivataan sisältöä. Ehkä juuri sinä

Lisätiedot

Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä

Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Ketterä testaus ja testaus ketterässä ohjelmistokehityksessä Esitys kertoo ketterästä testauksesta ja sen soveltamisesta sekä ketterässä että myös perinteisessä ohjelmistokehityksessä sekä yleisemmin testauksesta

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Tervetuloa Sytyke Ry:n Juhlaseminaariin:

Tervetuloa Sytyke Ry:n Juhlaseminaariin: Tervetuloa Sytyke Ry:n Juhlaseminaariin: Suomalainen ohjelmistokehitys NYT! Sytyke Ry:n 30-vuotisjuhlaseminaari järjestetään Finlandiatalolla ke 6.5.2009 klo 9.00-17.00. Luvassa huippuluentoja alan asiantuntijoilta

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Heidi Pehu-Lehtonen ÄLYKKÄÄT PÖYTÄKIRJAT - PROJEKTIKOKOUKSISSA SYNTYVÄN TIEDON HALLINNAN TEHOSTAMINEN RAKENTEISEN DOKUMENTINHALLINNAN AVULLA

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta

TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta Pekka Hulkkonen TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Metsätaitokilpailun tuloslaskenta Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Syyskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 3.9.2007 Tekijä(t) Pekka Hulkkonen

Lisätiedot

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä

Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Kohti hajautettua ohjelmistokehitystä Juha Rinne Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2001 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Juha Rinne:

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester

Sertifioitu testaaja Certified Tester. Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja. Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Sertifioitu testaaja Certified Tester Perustason sertifikaattisisällön laajennos Ketterä testaaja Foundation Level Extension Syllabus Agile Tester Versio 2014 Käännösversio 2015 Perustuu englanninkieliseen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET

VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET VNK:n VALTIONEUVOSTON TYÖRYHMÄJÄRJESTELMÄPILOTIN KÄYTTÄJÄKYSELYN VASTAUKSET tammi/helmikuu 2007 Liite Työryhmäjärjestelmien pilotointiraporttiin 7.3.2007 1. Mitä käyttäjäryhmää edustat? Valitse kaikki

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Teollinen Internet -laivaseminaari 16. 18.9.2015 Ilmoittaudu! Vaikuttavin opinnäytetyö 2014 2015-kilpailu

Teollinen Internet -laivaseminaari 16. 18.9.2015 Ilmoittaudu! Vaikuttavin opinnäytetyö 2014 2015-kilpailu TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti KETTERYYS TÄNÄÄN & TULEVAISUUDESSA BUDJETTI AIKATAULU LAATU PELOT URAKOITSIJA TOIVEET LUOTTAMUS Ketterät Teollinen Internet -laivaseminaari 16.

Lisätiedot

Dokumentointikäytännöt

Dokumentointikäytännöt Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Dokumentointikäytännöt Jouni Karppinen Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

4.2 Tekniikat Kuka testaa?

4.2 Tekniikat Kuka testaa? 4.2 Tekniikat Kuka testaa? People-based Käyttäjätestit: ohjelmistoa testaa sen käyttäjä, joskus mukana myös toimittajan testaustiimin jäsen Alfa-testaus: käyttäjätesti järjestelmän toimittajan tiloissa

Lisätiedot

Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä

Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä Systeemityöyhdistyksen laivaseminaari 2009: Softaa sutjakasti Kuinka pitää projektimopo käsissä Tuo projektitiimisi vuosihuoltoon, viritä tiimisi tehot huippuun! Tekemisen kypsyys: Tarvittava ammattitaidon

Lisätiedot