FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio"

Transkriptio

1 FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio Työpajan ( ) yhteenveto Maaret Pyhäjärvi (testausosy:n vetäjä), Erkki Pöyhönen (Nokia), Tuija Ojalammi (Conformiq Software), Tomi Kaleva (Tietokarhu), Risto Kumpulainen (F-Secure), Tuula Pääkkönen (Nokia), Pekka Laukkanen (Qentinel), Juha Saaristo (Nice Business Solutions), Marko Komssi (F-Secure), Mika Katara (Tampereen teknillinen yliopisto), Petri Kuikka (F-Secure), Paavo Häkkinen (Compuware), Jouni Hynynen (SoftaTest) Yleistä Sytykkeen testausosaamisyhteisö yhdessä SoftaTest Lahden kanssa järjesti ensimmäisen FiWST-työpajan teemalla Onnistunut testausautomaatio. Tämä raportti vetää yhteen työpajan tulokset. Työpajan tavoitteena oli: - Keskustella onnistumiskokemuksista testausautomaatiovälineiden valinnassa, käyttöönotossa ja käytössä - Vetää yhteen osallistujien tuntemia hyviä käytäntöjä. - Oppia testausautomaatiosta pintaa syvemmältä peilaten omia kokemuksia toisten kokemuksiin. Osallistujien yhteinen kokemustausta Ryhmänä meillä oli kokemuksia: - Käyttöliittymäautomaatiosta Mercuryn, Seguen ja Compuwaren välineillä - Rajapinta-automaatiosta skriptikielillä (Perl, Python, C) - Yksikkötestauksesta JUnitilla - Mallipohjaisesta testauksesta ja testien automaattisesta generoinnista Tampereen teknillisen yliopiston tilakoneperusteisella välineprototyypillä sekä Conformiqin vastaavalla kaupallisella välineellä - Aineisto-ohjatusta ja avainsanaohjatusta testiautomaatiosta - Automatisoinnista Windows- ja Unix-maailmassa sekä laitteistoläheisissä ympäristöissä - Toiminnallisen testauksen ja suorituskykytestauksen automatisoinnista - Kaikkien tarpeellisiksi tunnistettujen testien automatisoinnista ohjelmointirajapintaa vastaan - Onnistumisesta ja epäonnistumisesta - ja siitä että joskus tuntuu että automatisointi on pettymystä toisen jälkeen. - Toimisesta välineitä myyvän sekä käyttävän organisaation puolella Tilaisuudelle ryhmällä oli odotuksia opittaville asioille: - Kaikki tietää epäonnistuneita automatisointiyrityksiä, olisi kiva kuulla onnistuneista. - Miten saadaan aikaan onnistunutta GUI-automaatiota - Automaatioprosessin kehittäminen - Mallipohjainen testaus - Mitä eri puolilla on tehty - Ei-myyvien kokemukset - Miten huomataan että joku alue on väärä automatisoitava, miten tunnistaa paras alue? - Miten saadaan varmin takaisinmaksu? - Laajentava testiautomaatio, muutakin kuin regressiota Onnistumisen tekijät Aloitimme työstämisen keräämällä kokemusperustaisia onnistumisen tekijöitä kahdessa ryhmässä. Toinen ryhmä työsti graafisen käyttöliittymän (GUI) läpi tehdyn testiautomaation kokemuksia, ja toinen pinnan alla olevien rajapintojen läpi tehtyjä testiautomaatioita. GUI-automaatio Graafisen käyttöliittymän kautta tehtävää automatisointia pohtiva ryhmä keräsi vinkkejä ja kokemuksia onnistuneen GUI-automaation suhteen. Onnistumiseen liittyvät vinkit ryhmiteltiin organisaatioon, teknologiaan, testityyppiin ja prosessiin liittyviin asioihin.

2 Organisaation osalta todettiin: - Epäonnistuminen kohtaa helposti, jos organisaatio ei ole automatisoinnin takana, vaan tekemässä on vain yksi henkilö - Tarvitaan voimakas testauksen vetäjä - Kannatettavaa on järjestää erillinen automatisointitiimi, mutta sitoa tämän tiimin toiminta keskeiseksi osaksi testausprosessia. Tekemässä pitää olla sekä testaajat että automatisoijat. - Tarvitaan johdon tuki, sekä taloudellinen että henkinen - Organisaatiossa tarvitaan automatisointiosaamista, jota voi olla kehittäjillä, testaajilla tai omilla automaatioguruilla - Käyttäjäprofiilina näkisi osaamisessa mielellään teknistä osaamista ja koodausta. - Konsulttilähtöinen aloitus voi auttaa alkuun Teknologian osalta todettiin: - Epäonnistuminen: ostetaan työkalut ilman suunnitelmaa siitä miten niitä käytetään tai yleensäkään otetaan käyttöön. - Grafiikkakirjastoilla ja ohjelmointikielillä on vaikutusta GUI-automaatioon - Työkalun skriptikieli antaa mahdollisuuksia ja rajoja toteutukselle. - Sovellusalueen yhteisiä skriptejä kannattaa rakentaa työkalun päälle. - Työkalujen osalta saattaa joutua tekemään kiertoratkaisuja, kun ei voida käsitellä kaikkia kontrolleja. - Toiminnallisuuden verifiointiin skriptikielet voivat olla parempi vaihtoehto, kaikkea ei kannata tehdä GUI-työkalulla. - GUI-kokemukset olivat yleisesti Windows-ympäristöistä, ja kokemuksia muiden ympäristöjen osalta kaivattaisiin - Työkalupuolella ongelmia aiheuttaa jotkin käyttöliittymäelementit, joiden toteutusteknologia on rajauksena työkalun toiminnalle. - Joissain tilanteissa asioita kannattaa tehdä valitun työkalun ulkopuolella, integroida osaksi kokonaisuutta. Työkalulla kannattaa tehdä päätös siitä menikö testi läpi vaiko ei. Testityyppien osalta todettiin: - Manuaalisten testien automatisointi sellaisenaan ei ole kovin järkevää - Hyvä käyttö GUI-automaatiolle on testausympäristöjen pystytys, putsaus, testiaineiston generointi. - Hyviä käyttötarkoituksia, joiden osalta kuitenkin vielä käytännön varauksia: virhetilanteet, lokalisointitestaus - Käyttöliittymän testaus, etenkin jos käyttöliittymä on tyhmä, eli logiikka ei ole rakennettu käyttöliittymään on hyvä automatisoitava. - Webmaailmassa linkkien ja kuvien testaamisesta on hyviä kokemuksia - Mitä automatisoida GUI-välinein: oikeat testitapaukset, aloitustestit (smoke) ja uusintatestaus (regressio), negatiiviset testit (ei kuitenkaan ehditä manuaalisesti), yksinkertaiset caset, toiminnallinen massatestaus, tuhansien toistojen automatisointi. - Virhehypoteesin laajuutta kannattaa testiä automatisoitaessa pohtia: mikä on testin läpimenon kriteeri. - Kannattaa yhdistää käyttöliittymän kautta tehtävään testiin tietokantaverifiointi verrattuna GUI:hin - Testiympäristö voi olla hyvä pystyttää skripteillä, yhdistäen tietokannat, koonnit ja hakemistot - Häiriöistä toipuminen voi olla tarpeellista. - Ehdoton voittajan valinta on aloitustestien (smoke) automatisointi. Prosessin osalta todettiin: - GUI-automaation ongelmana on että liikkeellelähtö on helpon oloista ja antaa mielikuvan että ei vaadi ohjelmointitaitoja. Ohjelmointitaidon puute ei kuitenkaan ole suosiollinen tilanne onnistuneelle automaatiolle. - Varma keino epäonnistua on että yrittää automatisoida manuaalista testausta sellaisenaan. - GUI-automaatiolla on yleensä löydetty vähän virheitä, isompi hyöty on uusintatestauksen (regressio) ja aloitustestauksen (smoke) automatisoinnin kautta saatu nopea palaute. - Muutosten kourissa oleva ohjelmisto on hyvä periaatteessa hyvä kohde toistotarpeen perusteella, mutta GUI-automaatiossa kokemuksena ollut usein että skriptit rikkoontuvat ja siksi automaatiosta tässä kohden ei ole apua. GUI-automaatiota auttaa vakiintunut ja pysyvä ohjelmisto, jossa ei

3 muutoksia. Jos GUI menee kokonaan uusiksi, testit vaativat helposti paljon ylläpitoa. Yleensäkin käyttöliittymämuutokset vaikuttavat GUI-automatisointiin niin että se ei välttämättä kannata. Onnistumisen avainkysymys on skriptien muutossietoisuus. - Kannattaa rakentaa GUI-skriptit vaiheissa: ensin navigointia, myöhemmin vasta tarkistukset. - Tarkka tavoitemäärittely ja jatkuva automatisoinnin seuranta auttaa hommaa pysymään käynnissä. - Automatisoinnista ei saa tehdä liian hienoa, keskityttävä keskeisiin toiminnallisuuksiin joita automaatiojärjestely tarvitsee. - Suoritusympäristöä ja tulosten raportointia kannattaa jäsentää ja pohtia. - Automaatio-arkkitehtuurin jäsentäminen ja määritteleminen on tarpeellista, paljon osia, joiden osalta pieni pohtiminen voisi lisätä hyötyjä - Kannattaa luoda apurutiinien kirjasto ja tukirakenteita yleisille tarpeille työkalun lisäksi - Hyviä kokemuksia siitä kun skripti valvoo kun uusia koonteja valmistuu ja kysyy testataanko. - Testauksen materiaalit pitää suunnitella huolellisesti automatisointia varten. - GUI-automaatio kannattaa yhdistää siihen että tehdään päätökset ja raportointi myös työkalulla. Rajapinta-automaatio Ryhmässä oli kokemusta erilaisista rajapinta-automatisoinneista, joista kokemukset olivat voittopuolisesti positiivisia. Onnistuneisiin esimerkkeihin kuului: - Aineisto-ohjattu automatisointitoteutus, jossa testattavan ohjelman syöte hoidettiin tiedostorajapinnan kautta, tekninen ja testaussisällöllinen toteutus oli erotettu. Onnistunut automatisointi, vaikka mukana oli uusi automatisoija - Ohjelmiston keskeisen hallintatoiminnan testauksen automatisointi Pythonilla, luoden rajapintoihin C++ wrapperit, automatisoiden käyttötapauksia rajatussa ympäristössä, jossa käsin testaaminen olisi ollut vaikeaa. - HTTP-rajapintaperusteinen erikoiskäyttöinen sovellus, johon oleellisesti kuului paljon aineiston käsittelyä ja tarkistelua. - Useiden tuotteiden integrointia, jossa paljon osia ja automaation ajaminen toteutettu koontien mukana tehtäväksi. Toteutus komentorivirajapinnan kautta tiedostoperusteisesti sisältäen testauskoneiden hajautettua käskytystä. Testaamiseen ei käytännössä muita vaihtoehtoja % automaatioaste suhteessa koettuun tarpeeseen on mahdollinen ja käytännössä toteutettujen esimerkkien joukossa Aina ei rajapinta-automaation osaltakaan oltu onnistuttu toivotulla tavalla ja esimerkkeihin tämän osalta kuului: - Laitteistoa lähellä olevan diagnostiikan testaus automaattisesti, ongelmana ajoitukset ja nollaukset. - Alihankitun toteutuksen osalta käyttöliittymä- ja valittu rajapinta vahvasti yhteydessä eikä eristäminen käyttöliittymästä mahdollista, joten automatisointi ei tuntunut järkevältä. Yleisesti havaittiin, että rajapinta-automaation osalta on käytetty avoimesti saatavilla olevia teknologioita, joiden ympärille itse on rakennettu tarvittavaa tukikehikkoa. Kielen opettelun tarve on haluttu minimoida käyttäen yleisesti käytössä olevia skriptikieliä ja yleisesti valmiiden työkalujen ja niiden omien kielien käyttö ei tuntunut tavoiteltavalta. Toteutettuja automatisointeja luonnehtii toteutusporukan pieni koko (yleensä 1-2 tekijää). Rajapinta-automaation osalta todettiin positiiviseksi: - Automaation aikaansaaminen ja integrointi on helpompaa kun ei vaadita erikoistyökaluja - Päästään testaamaan ajoissa, kun käsitellään asiaa pinnan alla olevien rakenteiden tasolla - Automaatio on asennettavissa kaikille osapuolille (sekä omassa organisaatiossa että alihankkijalla) ilman rajoitteita, kaikkiin ympäristöihin, lisenssit eivät ole rajoitteena. - Avoimien kielien osalta tekijöiden rekrytointi ja uusien tarvitsema opettelu on helpompaa, osaamista laajemmin saatavilla - Tuottavaan työhön päästään kiinni nopeasti ja minimiopiskelulla. - Tekninen testi vääntyy helpoimmin automaatioksi, ja siitä rajapintatestauksessa on kuitenkin kyse. Jos ei paljon GUI-ohjelmistoja, automatisointi on teknisesti kohtuullisen yksinkertaista toteuttaa, samaa osaamista vaaditaan käsin testaamiseenkin. - Jos rajapinta on olemassa, kehittäjältä todennäköisesti löytyy hänen käyttämänsä komentorivitestausliittymä.

4 - Rajapinnan kautta testaamalla saavutetaan tuotteen syvällisempi tietämys ja parempi testaus, jos suinkin testausnäkökulma saadaan pidettyä mukana. - Rajapintatestauksessa ei välttämättä tarvita erillistä testaajaa, myös luonnollinen tapa kehittäjälle itselleen testata. - Virheet voidaan paikallistaa nopeammin, kun testataan rajatumpaa kokonaisuutta. - Synkrointiongelmia on yleensä vähemmän. - GUI:ta saa ja voi muuttaa, testit yleensä kestävät paremmin muutosta, rajapinta vakiintuneempi kuin käyttöliittymä. - Solaris/Linux-puolelle ei juurikaan ole tarjolla käyttöliittymävälineitä, joten rajapintatestaus automatisoinnin varteenotettava vaihtoehto. - Uusintatestaus ja kombinatoriikka voidaan testata melko kätevästi rajapintojen kautta. - Rajapinta-automatisointi auttaa jäsentämään arkkitehtuurin testattavuutta konkreettisella tavalla. - Myös rajapintatestauksen osalta voi rakentaa tukikehikon, jonka avulla erottaa tekninen ja testaussisällöllinen puoli toisistaan. - Selvästi nopeampia testejä suorittaa automatisoinnin jälkeen. - Parantaa testaaja-kehittäjäyhteistyötä, yhteinen kieli ja kiinnostuksen kohde - Toteutetut API-automaatiot tuntuvat etenkin alkuun olevan sidottuja ihmisiin, jotka ne ovat toteuttaneet. Onnistumista parantaa että ne saa sidottua koontijärjestelyyn. Ongelmallisia puoliakin listattiin: - Myös rajapintatestauksen osalta yleiskäyttöiset vaatii yhdistämisen testattavaan järjestelmään, kun graafinen käyttöliittymä periaatteessa on jo yhdistäjä (adapteri). - Vaikeampi myydä johdolle, jonka voi olla vaikea ymmärtää mitä automaatio tekee, pitää vain luottaa kun ei voi itse nähdä. - Testaajan osaamiselta vaaditaan enemmän, pitää ehdottomasti osata ohjelmoida - Rajapintatestauksen osalta ollaan lähellä kehittäjiä ja riskinä on testausnäkökulman unohtuminen. - Käyttöliittymä ei tule testattua, vain pinnan alla oleva logiikka. - Rautaläheisessä testauksessa välineen lataaminen ongelmallista ja diagnostiikka ei välttämättä riittävän lähellä rautarajapintaa, eli ei näe mitä tapahtuu eikä voi hallita. Onnistuminen eri osapuolille Työpajan toisessa osassa työstettiin onnistunutta testausautomaatiota eri osapuolien näkökulmasta kerätäksemme vinkkejä käytännön kokemuksista. Ensin tunnistimme osapuolia, joiden oletimme olevan oleellisesti erilaisia, jonka jälkeen työstimme onnistumista kullekin näkökulmalle. Sponsori (projekti/liiketoimintajohto) - Ylläpitokustannusten minimointi kerran tehty, hyötyä jatkuvasti ilman lisäinvestointeja - Imagovaikutukset varmuus laadusta - Todisteet, vakuutus regressioajo antaa takuun tietystä toiminnallisuudesta - Automaation lisääminen vapauttaa resursseja muuhun, voidaan kohdistaa porukka muihin tehtäviin kuin testaamaan olemassaolevia osia kerta toisensa jälkeen - Halvempaa, nopeammin, enemmän, parempaa, järkevämmin mielellään vielä kaikkea yhtäaikaa - Hyötynäkymä koko projektin tai useamman julkaisun tasolla, lyhyt aikaväli on merkittävä projektitasolla - Hyötyjen konkretisoimista odotetaan projektin alussa tai selkeästi seuraavassa projektissa - Onnistunut automaatio lisää ennustettavuutta - Automaatiolla saatu yleensäkään tehtyä asiat kun resurssit ovat rajatut, kun panostetaan oikeassa vaiheessa oikeaan asiaan - Ei aina pakko olla halvempaa ja vapauttaa testaajia, myös nopeampi ja parempi ovat varteenotettavia vaihtoehtoja Loppukäyttäjä ja asiakas - Automaation onnistuminen mitataan tuloksilla laatu ja hinta, toteutuksen yksityiskohdat eivät ole oleellisia - Mitä automatisoidaan ja onhan se hyödyllistä, eli vastinetta rahoille - Toisaalta usein kiinnostaa että onko automaatiota yleensäkään, oletuksena suoraan että jos on, se on hyödyllistä

5 - Tehtyjen skriptien uudelleenkäyttö omassa ympäristössä esim. osana hyväksymistestausta tai koonnin asennusta, ulkoisten toimittajien pakettien varmistus - Kriittisten korjausversioiden toimitusnopeuden kautta automaatiolla on välillinen merkitys loppukäyttäjille ja asiakkaille, varmuus korjauksen jälkeisen version laadusta. Työkalutoimittaja - Suhteet organisaation sisällä ja ulkopuolella kunnossa. - Luvatut asiat tehdään ja toimitetaan, odotukset täyttyvät. - Tekniikka ei pääasiaksi, muu motivaatio Muut testaajat - Automaatio-sanalla on negatiivinen kaiku, ja siihen liittyy luonnollista vastarintaa pelättäessä työpaikkojen puolesta - Todellisuus on kuitenkin osoittanut että väkeä automaation kanssa pitää pikemminkin lisätä, ei vähentää - Hommien luonne muuttuu, välineasiantuntijoiksi testien suorittajista - Automatisoinnin seurauksena testaajat voivat keskittyä tärkeämpiin asioihin kuin suorittamiseen. - Työmotivaatio paranee niillä jotka ovat tehdeen tylsiä töitä - Automatisointi voi olla keino pitää hommat itsellä/kotimaassa - Avoin kysymys: onnistuuko automatisoinnin ulkoistus ylipäätänsä ryhmällä ei kokemuksia - Erittäin tärkeää että automatisointi ei ole irrallaan muusta testauksesta, vaarana on että muuten tehdään tuplana edelleen samaa testausta. - Järkevät rakenteet, mukautumiskyky - Teknisiä ihmisiä ajaa eteenpäin vau -efekti, tehdään jotain hienoa on hyvä asia. - Automaation kehittäjä tarvitsee hyvän näkyvyyden siihen mitä testauksessa tehdään. Tukitoiminnot - Kommunikointi infran kanssa, riittävät oikeudet tms. - Testauksen esteiden poistaminen - Keskeistä etenkin kuormitustestauksen osalta - Aika palaa kuitenkin tukitoimintojen kanssa, kannattaa aloittaa ajoissa ja varautua Konsultti - Väliaikainen tekijä, jonka pitäisi huolehtia tiedonsiirrosta mieltäen että ennemmin tai myöhemmin on poistumassa - Viestintä on tärkeää - Työpari asiakasorganisaation puolella - Tavoitetta mietittävä, testauksen tehostus vs. kustannusten lasku, lyhyt vs pitkä tähtäin - Automatisointi pitää liittää testausprosessiin, ei irtonainen yritys - Testaus kyllä onnistuu ja tulee hoidettua, automatisointi ei välttämättä. Yhteenvetona onnistuneesta testiautomaatiosta Loppuun vielä yhdessä vedettiin yhteen näkemyksiä onnistumisesta: - Jätetty mieluummin tekemättä jos ei kuukaudessa saada hyötyjä - Uuden projektin nopein takaisinmaksu: rajapintamäärittelystä skriptikielellä muutamassa viikossa testimoottori - Vielä nopeammin aineistovertailussa - Testiaineiston luominen automaattisesti, sen sijaan että naputtelisi käsin - Pitkäkestoiset testit, kerran tunnissa tarkistus toimiiko vielä. Työmäärä riippuu oleellisesti ympäristöstä - Setti, joka voitaisiin käsin ajaa yhdellä koneella ja automatisointina useilla koneilla yhtäaikaisesti. Kaikkien tuettujen platformien läpikäyminen kerralla. Puolessa päivässä ehdittiin käydä läpi vain pintaraapaisu monipuolisesta aiheesta. Yhteistuumin todettiin, että tältä pohjalta on hyvä jatkaa työstäen tarkemmin rajattuja alueita syvemmälle tulevissa sessiosa.

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Testausoppeja toimialavaihdoksesta

Testausoppeja toimialavaihdoksesta Testausoppeja toimialavaihdoksesta Maaret Pyhäjärvi Email: Gsm: 040-8233777 Erkki Pöyhönen & Maaret Pyhäjärvi Nimeä Attribution (Finland) http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas

Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas www.valagroup.fi TESTITAUTOMAATIO SINUN YRITYKSEESI? Testauksen automatisointi ei sovellu kaikkiin tilanteisiin;

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Testiautomaatio tietovarastossa Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Sisältö 2 Testaus kiinteänä osana DW-toteutusta Regressiotestauksen merkitys Robot Framework Automatisoitu DW:n regressiotestaus:

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Testataanko huomenna?

Testataanko huomenna? Testataanko huomenna? Qentinel Group 2014 Esko Hannula 03.06.2014 Ohjelmistokriisistä testauskriisiin 1985: Ohjelmistot ovat huonolaatuisia ja aina myöhässä Jonkun pitäisi testata, ehkäpä noiden huonoimpien

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Tarkistuslista on suunniteltu käytettäväksi hyväksymistestauksen suunnittelussa, valmiuksien arvioinnissa ja katselmoinnissa.tämä tarkistuslista

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision Numero Revision Päiväys

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Napa vertaistestaus TESTISESSIO-CHARTER. BetaTeam

Napa vertaistestaus TESTISESSIO-CHARTER. BetaTeam Napa vertaistestaus TESTISESSIO-CHARTER BetaTeam Versio Pvm Tekijä(t) Kuvaus 0.1 13.2.2006 Jari Leppä, Raine Mäki Esiversio 1.0 15.2.2006 Raine Mäki Korjauksia ja muotoilua TESTISESSIO-CHARTER CHARTER

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Matti Vuori Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Edistääkö avoimen lähdekoodin käyttö ohjelmien käyttävyyttä vai ei? Siitä on vielä oikeastaan aikaista tehdä diagnoosia, mutta erilaisia käytettävyyttä

Lisätiedot

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi

Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Harjoitus 7: NCSS - Tilastollinen analyysi Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tilastollinen testaus Testaukseen

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole keksiä kaikkia mahdollisia

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus

AutoCAD-natiiviobjektin toteutus AutoCAD-natiiviobjektin toteutus Kontiotuote OY Maailman toiseksi suurin hirsitalotoimittaja Aloittanut toimintansa 70-luvulla Liikevaihto vuonna 2003-37,355 Milj. euroa josta vientiä 7,376 Milj. euroa

Lisätiedot

<e.g. must, essential, conditional> Käyttötapaukset Kurssin malli käyttötapauksille: Tila < List of users and the other systems that interacts directly with a system>

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta

Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta Kirjastojärjestelmä Voyagerin elinkaari & näkökulmia tulevasta ratkaisusta SYN 8.10.2014 Kristiina Hormia-Poutanen Agenda Palvelinympäristön uudistus Ohjelmistopäivitys Kirjastojärjestelmän hankinta Näkökulmia

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Ohjelmien testaustyökalut

Ohjelmien testaustyökalut Ohjelmien testaustyökalut Antti Hämäläinen Helsinki 13.11.2000 Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmien testaustyökalut Antti Hämäläinen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen

TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op. FT Ari Viinikainen TIEP114 Tietokoneen rakenne ja arkkitehtuuri, 3 op FT Ari Viinikainen Tietokoneen rakenne Keskusyksikkö, CPU Keskusmuisti Aritmeettislooginen yksikkö I/O-laitteet Kontrolliyksikkö Tyypillinen Von Neumann

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland

Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Suorituskyvyn varmistaminen sovelluskehityksen eri vaiheissa Paavo Häkkinen, Presales Teamleader Compuware Finland Epäonnistuminen ei ole vaikeaa Approximately 40% of mission-critical mainframe projects

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa:

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa: Testaus käsite Sekalaista asiaa Sami Kollanus 15.11.2006 Jos ajatellaan, että = V&V, voidaan erottaa: Staattinen Dynaaminen Toisaalta voidaan määritellä Myersin (1979) mukaan: Testaus on ohjelman suoritusta,

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3

Uutisjärjestelmä. Vaatimusmäärittely. Web-palvelujen kehittäminen. Versio 1.3 Uutisjärjestelmä Vaatimusmäärittely Versio 1.3 Sisällys 1 Muutoshistoria... 4 2 Viitteet... 4 3 Sanasto... 4 3.1 Lyhenteet... 4 3.2 Määritelmät... 4 4 Johdanto...5 4.1 Järjestelmän yleiskuvaus... 5 4.2

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi

Kieku-raportoinnin kehittäminen. Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi Ratkaisupäällikkö Kimmo Järvinen, Valtiokonttori Kieku-käyttäjäfoorumi 27.5.2014 Sisältö: Iso kehittämishanke - Jakopalkat 2015 Pienemmät kehittämisen painopisteet - Henkilöstöhallinnon prosessin tuki

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Software engineering

Software engineering Software engineering Alkuperäinen määritelmä: Naur P., Randell B. (eds.): Software Engineering: A Report on A Conference Sponsored by the NATO Science Committee, NATO, 1968: The establishment and use of

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testausraportti Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testausraportti, 25.3.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 11.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 11.2.2002 Matti Peltomäki

Lisätiedot

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio

Versio Päiväys Tekijä Kuvaus Tikkanen varsinainen versio Testiraportti 26.2.2006 1/5 - Noheva II Testiraportti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 1.0 26.2.2006 Tikkanen varsinainen versio 1 Yleistä Toteutusvaiheen 2 virallinen testaus on muodostunut automaattisista

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento

CSE-C2610 Software Project I ja Accenture Luento CSE-C2610 Software Project I ja Accenture 2015-2016 Luento 9.9.2015 Accenture yleisesti Maailmanlaajuisesti: henkilömäärä: ~ 320 000 toimistoja yli 200 kaupungissa, 56 maassa liikevaihto 30 mrd. USD (31.8.2015)

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio

Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio Testausraportti Kalenterimoduulin integraatio Kuopio, testausraportti, 22.4.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 22.4.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen versio 0.9 22.4.2002 Matti

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

Harjoitustyön testaus. Juha Taina

Harjoitustyön testaus. Juha Taina Harjoitustyön testaus Juha Taina 1. Johdanto Ohjelman teko on muutakin kuin koodausta. Oleellinen osa on selvittää, että ohjelma toimii oikein. Tätä sanotaan ohjelman validoinniksi. Eräs keino validoida

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Koskelo. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Koskelo Helsinki 16.12.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Tom Bertell Johan

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21201 Ohjelmistojen testaus 2016 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 20.9.2016 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Ohjelmiston testaussuunnitelma

Ohjelmiston testaussuunnitelma Ohjelmiston testaussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä lukaa antaa yleiskuvan koko testausdokumentista.

Lisätiedot

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2

Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Oleelliset vaikeudet OT:ssa 1/2 Monimutkaisuus: Mahdoton ymmärtää kaikki ohjelman tilat Uusien toimintojen lisääminen voi olla vaikeaa Ohjelmista helposti vaikeakäyttöisiä Projektiryhmän sisäiset kommunikointivaikeudet

Lisätiedot

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA

SIMULOINTIYMPÄRISTÖJEN SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI TIMO SUVELA SOVELTAMINEN OPETUKSESSA SIMULOINNILLA TUOTANTOA KEHITTÄMÄÄN-SEMINAARI 2.12. TIMO SUVELA KUKA OLEN? Timo Suvela lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka (timo.suvela@samk.fi, 044-7103275) Nykyisyys SAMK:iin

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen

S14 09 Sisäpeltorobotti AS Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt. Antti Kulpakko, Mikko Ikonen S14 09 Sisäpeltorobotti AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Antti Kulpakko, Mikko Ikonen 1. Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on toteuttaa ohjelmisto sisäpeltorobottiin seuraavien

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito

Ylläpito. Ylläpito. Ylläpidon lajeja Ohjelmistotuotanto, syksy 1998 Ylläpito Kaikki ohjelmistoon sen julkistamisen jälkeen kohdistuvat muutostoimenpiteet jopa 70-80% ohjelmiston elinkaarenaikaisista kehityskustannuksista Ylläpidon lajeja korjaava ylläpito (corrective) testausvaiheessa

Lisätiedot

TDD Käytännössä Todellinen työkalu vai lehmipoikien laukkaa? Harri Kulmala Solita Oy

TDD Käytännössä Todellinen työkalu vai lehmipoikien laukkaa? Harri Kulmala Solita Oy www.solita.fi solita@solita.fi TDD Käytännössä Todellinen työkalu vai lehmipoikien laukkaa? Harri Kulmala Solita Oy 1 TDD Käytännössä Test Driven Development yleisesti Lupaukset Esimerkki Projektin ja

Lisätiedot

käyttötapaukset mod. testaus

käyttötapaukset mod. testaus käyttötapaukset Jari Ojasti Nokia email : jari.ojasti@nokia.com puh : 040 5926 312 Kartta hyväksyntä määrittely suunnittelu suunnittelu mod. testaus integrointi sys. testaus Ylläpito koodaus (toteutus)

Lisätiedot

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila X-Road.eu versio 5.x Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä Mikael Puusa Hyväksyjä Tuula Kanerva Tila Hyväksytty Versio 0.3 Julkisuusluokka Tieran sisäinen (myös alihankkijoiden käytettävissä)

Lisätiedot

Agenda. Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali Harjoitustyöt Demoharjoitus Tentti ja arvostelu Muuta?

Agenda. Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali Harjoitustyöt Demoharjoitus Tentti ja arvostelu Muuta? OHJ-4301 Sulautettu Ohjelmointi (http://www.cs.tut.fi/~sulo/) 5op, to 12-14, 14, TB 109 Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Läpäisyvaatimukset Henkilökunta Luennot ja aikataulu Kurssimateriaali

Lisätiedot

Testauspäällikön tarinoita Arto Stenberg

Testauspäällikön tarinoita Arto Stenberg Testauspäällikön tarinoita Arto Stenberg 2.12.2013 A software foundry that helps companies create breakthrough product innovations. We help our clients to: 1. Create new products 2. Scale out their product

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta

Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat Johdatus aiheeseen ennakkotehtävän pohjalta Koulutuspäivä: VERTAISARVIOINTI JA VERTAISARVIOIJANA TOIMIMINEN Koulutuspäivä 13.2.2012, klo 09.00 16.00 Keskeiset teemat Kysymysten laatiminen vertaisarviointikäynnille ja kysymys- ja haastattelutekniikat

Lisätiedot

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund

Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä Kehitysjohtaja Liisa Björklund Onnistumisia & epäonnistumisia Kokeilukulttuurin koetinkiviä 16.6.2016 Kehitysjohtaja Liisa Björklund Banksy Kuinka otamme hyvät käytännö t pysyvään käyttöön ja tavoitamme erityisesti haavoittuvat väestöryhmä

Lisätiedot

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY

PROJEKTIN SUDENKUOPAT. f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY PROJEKTIN SUDENKUOPAT f JOUNI HUOTARI PÄIVITETTY 18.1.2011 TEHTÄVÄ Mitä sudenkuoppia esiintyy projektin eri prosesseissa (vaiheissa)? Miten ne voitaisiin välttää? Jouni Huotari 19.3.2012 2 Sudenkuoppia

Lisätiedot

Tietokannat ja testaaminen

Tietokannat ja testaaminen Tietokannat ja testaaminen 24.4.2007 Mitro Kivinen Aihealueet Kehittämiseen liittyvä tietokantaorientoitunut testaus Tietokantalähtöisiä testausnäkökulmia Tietokanta suorituskykytestaajan näkökulmasta

Lisätiedot

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima

Esityksen sisältö Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen - PlugIT-leima Esityksen sisältö Johdanto Yleistä leimausmenettelystä ja leimasta Leimausmenettelyn vaiheet Kuinka määrittelyjen mukaisuus testataan: esimerkkejä testitapauksista Olennaisimmat kysymykset leimausmenettelyn

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin

TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja. Markus Melin TKK: Shibboleth toteutuksia ja projekteja Markus Melin 24.11.2006 Sisältö Shibbolethin käyttö TKK:lla TKK:n shibboloidut palvelut Shibboloituja palveluita tarkemmin Grouper Halli etkk - Markus Melin 2

Lisätiedot

Tik Projektiryhmä: TeamAhma. Projektin HAYABUSA opponointi. Opponointisuunnitelma

Tik Projektiryhmä: TeamAhma.  Projektin HAYABUSA opponointi. Opponointisuunnitelma TeamAhma Projektin HAYABUSA opponointi Opponointisuunnitelma Päivitetty 25.3.2001 klo 12:08 Projektin HAYABUSA opponointi Mikko Viljainen 2 (5) Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. YMPÄRISTÖ...3 3. HENKILÖSTÖ...4

Lisätiedot