FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio"

Transkriptio

1 FiWST-1 Onnistunut testausautomaatio Työpajan ( ) yhteenveto Maaret Pyhäjärvi (testausosy:n vetäjä), Erkki Pöyhönen (Nokia), Tuija Ojalammi (Conformiq Software), Tomi Kaleva (Tietokarhu), Risto Kumpulainen (F-Secure), Tuula Pääkkönen (Nokia), Pekka Laukkanen (Qentinel), Juha Saaristo (Nice Business Solutions), Marko Komssi (F-Secure), Mika Katara (Tampereen teknillinen yliopisto), Petri Kuikka (F-Secure), Paavo Häkkinen (Compuware), Jouni Hynynen (SoftaTest) Yleistä Sytykkeen testausosaamisyhteisö yhdessä SoftaTest Lahden kanssa järjesti ensimmäisen FiWST-työpajan teemalla Onnistunut testausautomaatio. Tämä raportti vetää yhteen työpajan tulokset. Työpajan tavoitteena oli: - Keskustella onnistumiskokemuksista testausautomaatiovälineiden valinnassa, käyttöönotossa ja käytössä - Vetää yhteen osallistujien tuntemia hyviä käytäntöjä. - Oppia testausautomaatiosta pintaa syvemmältä peilaten omia kokemuksia toisten kokemuksiin. Osallistujien yhteinen kokemustausta Ryhmänä meillä oli kokemuksia: - Käyttöliittymäautomaatiosta Mercuryn, Seguen ja Compuwaren välineillä - Rajapinta-automaatiosta skriptikielillä (Perl, Python, C) - Yksikkötestauksesta JUnitilla - Mallipohjaisesta testauksesta ja testien automaattisesta generoinnista Tampereen teknillisen yliopiston tilakoneperusteisella välineprototyypillä sekä Conformiqin vastaavalla kaupallisella välineellä - Aineisto-ohjatusta ja avainsanaohjatusta testiautomaatiosta - Automatisoinnista Windows- ja Unix-maailmassa sekä laitteistoläheisissä ympäristöissä - Toiminnallisen testauksen ja suorituskykytestauksen automatisoinnista - Kaikkien tarpeellisiksi tunnistettujen testien automatisoinnista ohjelmointirajapintaa vastaan - Onnistumisesta ja epäonnistumisesta - ja siitä että joskus tuntuu että automatisointi on pettymystä toisen jälkeen. - Toimisesta välineitä myyvän sekä käyttävän organisaation puolella Tilaisuudelle ryhmällä oli odotuksia opittaville asioille: - Kaikki tietää epäonnistuneita automatisointiyrityksiä, olisi kiva kuulla onnistuneista. - Miten saadaan aikaan onnistunutta GUI-automaatiota - Automaatioprosessin kehittäminen - Mallipohjainen testaus - Mitä eri puolilla on tehty - Ei-myyvien kokemukset - Miten huomataan että joku alue on väärä automatisoitava, miten tunnistaa paras alue? - Miten saadaan varmin takaisinmaksu? - Laajentava testiautomaatio, muutakin kuin regressiota Onnistumisen tekijät Aloitimme työstämisen keräämällä kokemusperustaisia onnistumisen tekijöitä kahdessa ryhmässä. Toinen ryhmä työsti graafisen käyttöliittymän (GUI) läpi tehdyn testiautomaation kokemuksia, ja toinen pinnan alla olevien rajapintojen läpi tehtyjä testiautomaatioita. GUI-automaatio Graafisen käyttöliittymän kautta tehtävää automatisointia pohtiva ryhmä keräsi vinkkejä ja kokemuksia onnistuneen GUI-automaation suhteen. Onnistumiseen liittyvät vinkit ryhmiteltiin organisaatioon, teknologiaan, testityyppiin ja prosessiin liittyviin asioihin.

2 Organisaation osalta todettiin: - Epäonnistuminen kohtaa helposti, jos organisaatio ei ole automatisoinnin takana, vaan tekemässä on vain yksi henkilö - Tarvitaan voimakas testauksen vetäjä - Kannatettavaa on järjestää erillinen automatisointitiimi, mutta sitoa tämän tiimin toiminta keskeiseksi osaksi testausprosessia. Tekemässä pitää olla sekä testaajat että automatisoijat. - Tarvitaan johdon tuki, sekä taloudellinen että henkinen - Organisaatiossa tarvitaan automatisointiosaamista, jota voi olla kehittäjillä, testaajilla tai omilla automaatioguruilla - Käyttäjäprofiilina näkisi osaamisessa mielellään teknistä osaamista ja koodausta. - Konsulttilähtöinen aloitus voi auttaa alkuun Teknologian osalta todettiin: - Epäonnistuminen: ostetaan työkalut ilman suunnitelmaa siitä miten niitä käytetään tai yleensäkään otetaan käyttöön. - Grafiikkakirjastoilla ja ohjelmointikielillä on vaikutusta GUI-automaatioon - Työkalun skriptikieli antaa mahdollisuuksia ja rajoja toteutukselle. - Sovellusalueen yhteisiä skriptejä kannattaa rakentaa työkalun päälle. - Työkalujen osalta saattaa joutua tekemään kiertoratkaisuja, kun ei voida käsitellä kaikkia kontrolleja. - Toiminnallisuuden verifiointiin skriptikielet voivat olla parempi vaihtoehto, kaikkea ei kannata tehdä GUI-työkalulla. - GUI-kokemukset olivat yleisesti Windows-ympäristöistä, ja kokemuksia muiden ympäristöjen osalta kaivattaisiin - Työkalupuolella ongelmia aiheuttaa jotkin käyttöliittymäelementit, joiden toteutusteknologia on rajauksena työkalun toiminnalle. - Joissain tilanteissa asioita kannattaa tehdä valitun työkalun ulkopuolella, integroida osaksi kokonaisuutta. Työkalulla kannattaa tehdä päätös siitä menikö testi läpi vaiko ei. Testityyppien osalta todettiin: - Manuaalisten testien automatisointi sellaisenaan ei ole kovin järkevää - Hyvä käyttö GUI-automaatiolle on testausympäristöjen pystytys, putsaus, testiaineiston generointi. - Hyviä käyttötarkoituksia, joiden osalta kuitenkin vielä käytännön varauksia: virhetilanteet, lokalisointitestaus - Käyttöliittymän testaus, etenkin jos käyttöliittymä on tyhmä, eli logiikka ei ole rakennettu käyttöliittymään on hyvä automatisoitava. - Webmaailmassa linkkien ja kuvien testaamisesta on hyviä kokemuksia - Mitä automatisoida GUI-välinein: oikeat testitapaukset, aloitustestit (smoke) ja uusintatestaus (regressio), negatiiviset testit (ei kuitenkaan ehditä manuaalisesti), yksinkertaiset caset, toiminnallinen massatestaus, tuhansien toistojen automatisointi. - Virhehypoteesin laajuutta kannattaa testiä automatisoitaessa pohtia: mikä on testin läpimenon kriteeri. - Kannattaa yhdistää käyttöliittymän kautta tehtävään testiin tietokantaverifiointi verrattuna GUI:hin - Testiympäristö voi olla hyvä pystyttää skripteillä, yhdistäen tietokannat, koonnit ja hakemistot - Häiriöistä toipuminen voi olla tarpeellista. - Ehdoton voittajan valinta on aloitustestien (smoke) automatisointi. Prosessin osalta todettiin: - GUI-automaation ongelmana on että liikkeellelähtö on helpon oloista ja antaa mielikuvan että ei vaadi ohjelmointitaitoja. Ohjelmointitaidon puute ei kuitenkaan ole suosiollinen tilanne onnistuneelle automaatiolle. - Varma keino epäonnistua on että yrittää automatisoida manuaalista testausta sellaisenaan. - GUI-automaatiolla on yleensä löydetty vähän virheitä, isompi hyöty on uusintatestauksen (regressio) ja aloitustestauksen (smoke) automatisoinnin kautta saatu nopea palaute. - Muutosten kourissa oleva ohjelmisto on hyvä periaatteessa hyvä kohde toistotarpeen perusteella, mutta GUI-automaatiossa kokemuksena ollut usein että skriptit rikkoontuvat ja siksi automaatiosta tässä kohden ei ole apua. GUI-automaatiota auttaa vakiintunut ja pysyvä ohjelmisto, jossa ei

3 muutoksia. Jos GUI menee kokonaan uusiksi, testit vaativat helposti paljon ylläpitoa. Yleensäkin käyttöliittymämuutokset vaikuttavat GUI-automatisointiin niin että se ei välttämättä kannata. Onnistumisen avainkysymys on skriptien muutossietoisuus. - Kannattaa rakentaa GUI-skriptit vaiheissa: ensin navigointia, myöhemmin vasta tarkistukset. - Tarkka tavoitemäärittely ja jatkuva automatisoinnin seuranta auttaa hommaa pysymään käynnissä. - Automatisoinnista ei saa tehdä liian hienoa, keskityttävä keskeisiin toiminnallisuuksiin joita automaatiojärjestely tarvitsee. - Suoritusympäristöä ja tulosten raportointia kannattaa jäsentää ja pohtia. - Automaatio-arkkitehtuurin jäsentäminen ja määritteleminen on tarpeellista, paljon osia, joiden osalta pieni pohtiminen voisi lisätä hyötyjä - Kannattaa luoda apurutiinien kirjasto ja tukirakenteita yleisille tarpeille työkalun lisäksi - Hyviä kokemuksia siitä kun skripti valvoo kun uusia koonteja valmistuu ja kysyy testataanko. - Testauksen materiaalit pitää suunnitella huolellisesti automatisointia varten. - GUI-automaatio kannattaa yhdistää siihen että tehdään päätökset ja raportointi myös työkalulla. Rajapinta-automaatio Ryhmässä oli kokemusta erilaisista rajapinta-automatisoinneista, joista kokemukset olivat voittopuolisesti positiivisia. Onnistuneisiin esimerkkeihin kuului: - Aineisto-ohjattu automatisointitoteutus, jossa testattavan ohjelman syöte hoidettiin tiedostorajapinnan kautta, tekninen ja testaussisällöllinen toteutus oli erotettu. Onnistunut automatisointi, vaikka mukana oli uusi automatisoija - Ohjelmiston keskeisen hallintatoiminnan testauksen automatisointi Pythonilla, luoden rajapintoihin C++ wrapperit, automatisoiden käyttötapauksia rajatussa ympäristössä, jossa käsin testaaminen olisi ollut vaikeaa. - HTTP-rajapintaperusteinen erikoiskäyttöinen sovellus, johon oleellisesti kuului paljon aineiston käsittelyä ja tarkistelua. - Useiden tuotteiden integrointia, jossa paljon osia ja automaation ajaminen toteutettu koontien mukana tehtäväksi. Toteutus komentorivirajapinnan kautta tiedostoperusteisesti sisältäen testauskoneiden hajautettua käskytystä. Testaamiseen ei käytännössä muita vaihtoehtoja % automaatioaste suhteessa koettuun tarpeeseen on mahdollinen ja käytännössä toteutettujen esimerkkien joukossa Aina ei rajapinta-automaation osaltakaan oltu onnistuttu toivotulla tavalla ja esimerkkeihin tämän osalta kuului: - Laitteistoa lähellä olevan diagnostiikan testaus automaattisesti, ongelmana ajoitukset ja nollaukset. - Alihankitun toteutuksen osalta käyttöliittymä- ja valittu rajapinta vahvasti yhteydessä eikä eristäminen käyttöliittymästä mahdollista, joten automatisointi ei tuntunut järkevältä. Yleisesti havaittiin, että rajapinta-automaation osalta on käytetty avoimesti saatavilla olevia teknologioita, joiden ympärille itse on rakennettu tarvittavaa tukikehikkoa. Kielen opettelun tarve on haluttu minimoida käyttäen yleisesti käytössä olevia skriptikieliä ja yleisesti valmiiden työkalujen ja niiden omien kielien käyttö ei tuntunut tavoiteltavalta. Toteutettuja automatisointeja luonnehtii toteutusporukan pieni koko (yleensä 1-2 tekijää). Rajapinta-automaation osalta todettiin positiiviseksi: - Automaation aikaansaaminen ja integrointi on helpompaa kun ei vaadita erikoistyökaluja - Päästään testaamaan ajoissa, kun käsitellään asiaa pinnan alla olevien rakenteiden tasolla - Automaatio on asennettavissa kaikille osapuolille (sekä omassa organisaatiossa että alihankkijalla) ilman rajoitteita, kaikkiin ympäristöihin, lisenssit eivät ole rajoitteena. - Avoimien kielien osalta tekijöiden rekrytointi ja uusien tarvitsema opettelu on helpompaa, osaamista laajemmin saatavilla - Tuottavaan työhön päästään kiinni nopeasti ja minimiopiskelulla. - Tekninen testi vääntyy helpoimmin automaatioksi, ja siitä rajapintatestauksessa on kuitenkin kyse. Jos ei paljon GUI-ohjelmistoja, automatisointi on teknisesti kohtuullisen yksinkertaista toteuttaa, samaa osaamista vaaditaan käsin testaamiseenkin. - Jos rajapinta on olemassa, kehittäjältä todennäköisesti löytyy hänen käyttämänsä komentorivitestausliittymä.

4 - Rajapinnan kautta testaamalla saavutetaan tuotteen syvällisempi tietämys ja parempi testaus, jos suinkin testausnäkökulma saadaan pidettyä mukana. - Rajapintatestauksessa ei välttämättä tarvita erillistä testaajaa, myös luonnollinen tapa kehittäjälle itselleen testata. - Virheet voidaan paikallistaa nopeammin, kun testataan rajatumpaa kokonaisuutta. - Synkrointiongelmia on yleensä vähemmän. - GUI:ta saa ja voi muuttaa, testit yleensä kestävät paremmin muutosta, rajapinta vakiintuneempi kuin käyttöliittymä. - Solaris/Linux-puolelle ei juurikaan ole tarjolla käyttöliittymävälineitä, joten rajapintatestaus automatisoinnin varteenotettava vaihtoehto. - Uusintatestaus ja kombinatoriikka voidaan testata melko kätevästi rajapintojen kautta. - Rajapinta-automatisointi auttaa jäsentämään arkkitehtuurin testattavuutta konkreettisella tavalla. - Myös rajapintatestauksen osalta voi rakentaa tukikehikon, jonka avulla erottaa tekninen ja testaussisällöllinen puoli toisistaan. - Selvästi nopeampia testejä suorittaa automatisoinnin jälkeen. - Parantaa testaaja-kehittäjäyhteistyötä, yhteinen kieli ja kiinnostuksen kohde - Toteutetut API-automaatiot tuntuvat etenkin alkuun olevan sidottuja ihmisiin, jotka ne ovat toteuttaneet. Onnistumista parantaa että ne saa sidottua koontijärjestelyyn. Ongelmallisia puoliakin listattiin: - Myös rajapintatestauksen osalta yleiskäyttöiset vaatii yhdistämisen testattavaan järjestelmään, kun graafinen käyttöliittymä periaatteessa on jo yhdistäjä (adapteri). - Vaikeampi myydä johdolle, jonka voi olla vaikea ymmärtää mitä automaatio tekee, pitää vain luottaa kun ei voi itse nähdä. - Testaajan osaamiselta vaaditaan enemmän, pitää ehdottomasti osata ohjelmoida - Rajapintatestauksen osalta ollaan lähellä kehittäjiä ja riskinä on testausnäkökulman unohtuminen. - Käyttöliittymä ei tule testattua, vain pinnan alla oleva logiikka. - Rautaläheisessä testauksessa välineen lataaminen ongelmallista ja diagnostiikka ei välttämättä riittävän lähellä rautarajapintaa, eli ei näe mitä tapahtuu eikä voi hallita. Onnistuminen eri osapuolille Työpajan toisessa osassa työstettiin onnistunutta testausautomaatiota eri osapuolien näkökulmasta kerätäksemme vinkkejä käytännön kokemuksista. Ensin tunnistimme osapuolia, joiden oletimme olevan oleellisesti erilaisia, jonka jälkeen työstimme onnistumista kullekin näkökulmalle. Sponsori (projekti/liiketoimintajohto) - Ylläpitokustannusten minimointi kerran tehty, hyötyä jatkuvasti ilman lisäinvestointeja - Imagovaikutukset varmuus laadusta - Todisteet, vakuutus regressioajo antaa takuun tietystä toiminnallisuudesta - Automaation lisääminen vapauttaa resursseja muuhun, voidaan kohdistaa porukka muihin tehtäviin kuin testaamaan olemassaolevia osia kerta toisensa jälkeen - Halvempaa, nopeammin, enemmän, parempaa, järkevämmin mielellään vielä kaikkea yhtäaikaa - Hyötynäkymä koko projektin tai useamman julkaisun tasolla, lyhyt aikaväli on merkittävä projektitasolla - Hyötyjen konkretisoimista odotetaan projektin alussa tai selkeästi seuraavassa projektissa - Onnistunut automaatio lisää ennustettavuutta - Automaatiolla saatu yleensäkään tehtyä asiat kun resurssit ovat rajatut, kun panostetaan oikeassa vaiheessa oikeaan asiaan - Ei aina pakko olla halvempaa ja vapauttaa testaajia, myös nopeampi ja parempi ovat varteenotettavia vaihtoehtoja Loppukäyttäjä ja asiakas - Automaation onnistuminen mitataan tuloksilla laatu ja hinta, toteutuksen yksityiskohdat eivät ole oleellisia - Mitä automatisoidaan ja onhan se hyödyllistä, eli vastinetta rahoille - Toisaalta usein kiinnostaa että onko automaatiota yleensäkään, oletuksena suoraan että jos on, se on hyödyllistä

5 - Tehtyjen skriptien uudelleenkäyttö omassa ympäristössä esim. osana hyväksymistestausta tai koonnin asennusta, ulkoisten toimittajien pakettien varmistus - Kriittisten korjausversioiden toimitusnopeuden kautta automaatiolla on välillinen merkitys loppukäyttäjille ja asiakkaille, varmuus korjauksen jälkeisen version laadusta. Työkalutoimittaja - Suhteet organisaation sisällä ja ulkopuolella kunnossa. - Luvatut asiat tehdään ja toimitetaan, odotukset täyttyvät. - Tekniikka ei pääasiaksi, muu motivaatio Muut testaajat - Automaatio-sanalla on negatiivinen kaiku, ja siihen liittyy luonnollista vastarintaa pelättäessä työpaikkojen puolesta - Todellisuus on kuitenkin osoittanut että väkeä automaation kanssa pitää pikemminkin lisätä, ei vähentää - Hommien luonne muuttuu, välineasiantuntijoiksi testien suorittajista - Automatisoinnin seurauksena testaajat voivat keskittyä tärkeämpiin asioihin kuin suorittamiseen. - Työmotivaatio paranee niillä jotka ovat tehdeen tylsiä töitä - Automatisointi voi olla keino pitää hommat itsellä/kotimaassa - Avoin kysymys: onnistuuko automatisoinnin ulkoistus ylipäätänsä ryhmällä ei kokemuksia - Erittäin tärkeää että automatisointi ei ole irrallaan muusta testauksesta, vaarana on että muuten tehdään tuplana edelleen samaa testausta. - Järkevät rakenteet, mukautumiskyky - Teknisiä ihmisiä ajaa eteenpäin vau -efekti, tehdään jotain hienoa on hyvä asia. - Automaation kehittäjä tarvitsee hyvän näkyvyyden siihen mitä testauksessa tehdään. Tukitoiminnot - Kommunikointi infran kanssa, riittävät oikeudet tms. - Testauksen esteiden poistaminen - Keskeistä etenkin kuormitustestauksen osalta - Aika palaa kuitenkin tukitoimintojen kanssa, kannattaa aloittaa ajoissa ja varautua Konsultti - Väliaikainen tekijä, jonka pitäisi huolehtia tiedonsiirrosta mieltäen että ennemmin tai myöhemmin on poistumassa - Viestintä on tärkeää - Työpari asiakasorganisaation puolella - Tavoitetta mietittävä, testauksen tehostus vs. kustannusten lasku, lyhyt vs pitkä tähtäin - Automatisointi pitää liittää testausprosessiin, ei irtonainen yritys - Testaus kyllä onnistuu ja tulee hoidettua, automatisointi ei välttämättä. Yhteenvetona onnistuneesta testiautomaatiosta Loppuun vielä yhdessä vedettiin yhteen näkemyksiä onnistumisesta: - Jätetty mieluummin tekemättä jos ei kuukaudessa saada hyötyjä - Uuden projektin nopein takaisinmaksu: rajapintamäärittelystä skriptikielellä muutamassa viikossa testimoottori - Vielä nopeammin aineistovertailussa - Testiaineiston luominen automaattisesti, sen sijaan että naputtelisi käsin - Pitkäkestoiset testit, kerran tunnissa tarkistus toimiiko vielä. Työmäärä riippuu oleellisesti ympäristöstä - Setti, joka voitaisiin käsin ajaa yhdellä koneella ja automatisointina useilla koneilla yhtäaikaisesti. Kaikkien tuettujen platformien läpikäyminen kerralla. Puolessa päivässä ehdittiin käydä läpi vain pintaraapaisu monipuolisesta aiheesta. Yhteistuumin todettiin, että tältä pohjalta on hyvä jatkaa työstäen tarkemmin rajattuja alueita syvemmälle tulevissa sessiosa.

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure

Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia. Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure Automaattinen regressiotestaus ilman testitapauksia Pekka Aho, VTT Matias Suarez, F-Secure 2 Mitä on regressiotestaus ja miksi sitä tehdään? Kun ohjelmistoon tehdään muutoksia kehityksen tai ylläpidon

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu TESTIRAPORTTI LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001 Tekijä:

Lisätiedot

Tapahtuipa Testaajalle...

Tapahtuipa Testaajalle... Tapahtuipa Testaajalle... - eli testaus tosielämässä 09.10.2007 Juhani Snellman Qentinel Oy 2007 Agenda Minä ja mistä tulen Testauksen konteksti Tapauksia tosielämästä ja työkaluja 2 Minä Juhani Snellman

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 27.10.2014 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas

Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas Sopisiko testiautomaatio yritykseesi juuri nyt? Testiautomaation soveltuvuuden arviointiopas www.valagroup.fi TESTITAUTOMAATIO SINUN YRITYKSEESI? Testauksen automatisointi ei sovellu kaikkiin tilanteisiin;

Lisätiedot

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21200 Ohjelmistojen testaus Harjoitustyön esittely osa 2: Vaiheet 3 & 4 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Vaiheet 3 & 4: Järjestelmätestaus 28.10.2013 2 Päämäärä jedit-ohjelmointieditorin järjestelmätestaus

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 11, 7.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 11, 7.12. Viime viikolla... Oliosuunnittelun yleiset periaatteet Single responsibility eli luokilla vain yksi vastuu Program to an interface, not to concrete implementation,

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille

Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille 1(23) Testaus-tietoisku: Tärkeimpiä asioita testauksesta projektityökurssilaisille Matti Vuori, Tampereen teknillinen yliopisto 30.10.2012 Sisällysluettelo 1/2 Esityksen tarkoitus 4 Laatu on tärkeää, ei

Lisätiedot

Testausoppeja toimialavaihdoksesta

Testausoppeja toimialavaihdoksesta Testausoppeja toimialavaihdoksesta Maaret Pyhäjärvi Email: Gsm: 040-8233777 Erkki Pöyhönen & Maaret Pyhäjärvi Nimeä Attribution (Finland) http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

T Testiraportti - järjestelmätestaus

T Testiraportti - järjestelmätestaus T-76.115 Testiraportti - järjestelmätestaus 18. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.0 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 18.04.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 18.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt

Testiautomaatio tietovarastossa. Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Testiautomaatio tietovarastossa Automaattisen regressiotestauksen periaate ja hyödyt Sisältö 2 Testaus kiinteänä osana DW-toteutusta Regressiotestauksen merkitys Robot Framework Automatisoitu DW:n regressiotestaus:

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant Versio: V0.3 AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision päiväys: 29.11.2004 Seuraavan

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

@Tampereen Testauspäivät (2012-06)

@Tampereen Testauspäivät (2012-06) @Tampereen Testauspäivät (2012-06) Testausodotukset räätälöityjen järjestelmien projekteissa Maaret Pyhäjärvi, testausasiantuntija Twitter: maaretp Testausvastaava @ Granlund Oy Yrittäjä

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2016 VIIME KERRALLA MENETELMIÄ Musta laatikko Valkea laatikko Harmaa laatikko Regressio Automaatio Rasitus (kuormitus)

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama

Lisätiedot

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1

T Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testiraportti, vaihe T1. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testiraportti, vaihe T1 T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Tästä dokumentista ilmenee T1-vaiheessa suoritettu testaus, sen tulokset ja poikkeamat testisuunnitelmasta. Päivämäärä 1.12.2002 Projektiryhmä Keimo keimo-dev@list.hut.fi

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa?

Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Mihin kaikkeen voit törmätä testauspäällikön saappaissa? Arto Stenberg Copyright Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran toiminta perustuu osaamisverkoston rakentamiseen, mikä

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaiheet 1 ja 2 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Työn yleiset järjestelyt 14.9.2015 2 Valmistautuminen Ilmoittaudu kurssille Lue harjoitustyön nettisivut

Lisätiedot

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta

Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Kahdenlaista testauksen tehokkuutta Puhe ICTexpo-messuilla 2013-03-21 2013 Tieto Corporation Erkki A. Pöyhönen Lead Test Manager Tieto, CSI, Testing Service Area erkki.poyhonen@tieto.com Sisällys Tehokkuuden

Lisätiedot

Testataanko huomenna?

Testataanko huomenna? Testataanko huomenna? Qentinel Group 2014 Esko Hannula 03.06.2014 Ohjelmistokriisistä testauskriisiin 1985: Ohjelmistot ovat huonolaatuisia ja aina myöhässä Jonkun pitäisi testata, ehkäpä noiden huonoimpien

Lisätiedot

Testi generaattori. Testien ajotyökalu. Kuva 1. Offline mallipohjainen testaus

Testi generaattori. Testien ajotyökalu. Kuva 1. Offline mallipohjainen testaus 8.11.2010 1 (5) Mallipohjainen testaus ennen, nyt ja tulevaisuudessa Työtuntien kalleus, tietokoneiden tehojen nousu ja järjestelmien monimutkaistuminen houkuttelee käyttämään tietokonetta myös testauksen

Lisätiedot

Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen

Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen Soveltuvuustutkimus Lifebelt-ohjelman ideologian käytettävyydestä olioorientoituneeseen ohjelmointiin Jukka Talvitie Valvoja: Professori Jorma Jormakka Paikka: TietoEnator oyj Ongelma Ideologia Lifebelt

Lisätiedot

CASE Varma Testauksen haasteet moniuloitteisessa testiympäristössä. 5.11.2015 Tuukka Vähäpassi

CASE Varma Testauksen haasteet moniuloitteisessa testiympäristössä. 5.11.2015 Tuukka Vähäpassi CASE Varma Testauksen haasteet moniuloitteisessa testiympäristössä 5.11.2015 Tuukka Vähäpassi Varman esittely Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurin työeläkevakuutusyhtiö ja yksityinen

Lisätiedot

Project group Tete Work-time Attendance Software

Project group Tete Work-time Attendance Software Project group Tete Work-time Attendance Software Henkilökohtainen SE harjoitus: etenemisraportti Versionhallinta BitKeeper-työkalun avulla Tuomas Heino Muutosloki Versio Pvm Tekijä Kuvaus 1.0 01.12.2003

Lisätiedot

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus

Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Onnistunut Vaatimuspohjainen Testaus Kari Alho Solution Architect Nohau Solutions, Finland Sisältö Mitä on vaatimuspohjainen testaus? Vaatimusten ymmärtämisen haasteet Testitapausten generointi Työkalujen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Project-TOP QUALITY GATE

Project-TOP QUALITY GATE Project-TOP QUALITY GATE FOR SUCCESSFUL COMPANIES TYÖKALU ERP- JÄRJESTELMIEN TESTAUKSEEN PROJECT-TOP QUALITY GATE Quality Gate on työkalu ERP-järjestelmien testaukseen Huonosti testattu ERP- järjestelmä

Lisätiedot

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testausdokumentti. Kivireki. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testausdokumentti Kivireki Helsinki 17.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Anu Kontio Ilmari

Lisätiedot

TeliaSonera Identity and Access Management

TeliaSonera Identity and Access Management TeliaSonera Identity and Access Management 22.10.2009 EMC Forum Juha Arjoranta 1 TeliaSonera Identity and Access Management Alustus käyttövaltuushallintaan IAM kokonaisratkaisun elementit Nykytilaa ja

Lisätiedot

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle

Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Hyväksymistestauksen tarkistuslista järjestelmän hankkijalle Tarkistuslista on suunniteltu käytettäväksi hyväksymistestauksen suunnittelussa, valmiuksien arvioinnissa ja katselmoinnissa.tämä tarkistuslista

Lisätiedot

ohjelman arkkitehtuurista.

ohjelman arkkitehtuurista. 1 Legacy-järjestelmällä tarkoitetaan (mahdollisesti) vanhaa, olemassa olevaa ja käyttökelpoista ohjelmistoa, joka on toteutettu käyttäen vanhoja menetelmiä ja/tai ohjelmointikieliä, joiden tuntemus yrityksessä

Lisätiedot

Työkalujen merkitys mittaamisessa

Työkalujen merkitys mittaamisessa Työkalujen merkitys mittaamisessa Mittaaminen ja Ohjelmistotuotanto -seminaari Toni Sandelin 18.4.2001, VTT Elektroniikka, Oulu 1 Sisältö Mihin työkalutukea tarvitaan? Työkalut & metriikat: luokitus Mittausohjelmien

Lisätiedot

Napa vertaistestaus TESTISESSIO-CHARTER. BetaTeam

Napa vertaistestaus TESTISESSIO-CHARTER. BetaTeam Napa vertaistestaus TESTISESSIO-CHARTER BetaTeam Versio Pvm Tekijä(t) Kuvaus 0.1 13.2.2006 Jari Leppä, Raine Mäki Esiversio 1.0 15.2.2006 Raine Mäki Korjauksia ja muotoilua TESTISESSIO-CHARTER CHARTER

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Ohjelmien testaustyökalut

Ohjelmien testaustyökalut Ohjelmien testaustyökalut Antti Hämäläinen Helsinki 13.11.2000 Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Ohjelmien testaustyökalut Antti Hämäläinen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant

SEPA diary. Dokumentti: SEPA_diary_PK_HS.doc Päiväys: Projekti: AgileElephant AgilElephant SEPA Diary Petri Kalsi 55347A Heikki Salminen 51137K Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: PK&HS Sivu 1 / 7 Dokumenttihistoria Revisiohistoria Revision Numero Revision Päiväys

Lisätiedot

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant

dokumentin aihe Dokumentti: Testausraportti_I1.doc Päiväys: Projekti : AgileElephant AgilElephant Testausraportti I1 Tekijä: Petri Kalsi Omistaja: ElectricSeven Aihe: Testausraportti Sivu 1 / 5 Dokumentti Historia Muutoshistoria Revision Numero Revision Päiväys Yhteenveto muutoksista Revision

Lisätiedot

Kontrollipolkujen määrä

Kontrollipolkujen määrä Testaus Yleistä Testaus on suunnitelmallista virheiden etsimistä Tuotantoprosessissa ohjelmaan jää aina virheitä, käytettävistä menetelmistä huolimatta Hyvät menetelmät, kuten katselmoinnit pienentävät

Lisätiedot

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma PULSU. Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PULSU Syksy 2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Heikki Manninen Noora Joensuu

Lisätiedot

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg

Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Testauksen hallintaa teekkareille (ja muille kiinnostuneille) Arto Stenberg Symbio lyhyesti Innovatiivinen tuotekehitys- ja testauskumppani Juuret Suomessa, perustettu 1997 Laadukkaat ohjelmistotoimitukset

Lisätiedot

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset

Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Liite N: Kielivaatimukset Sopimus Asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite N: Kielivaatimukset VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. PUSU-ryhmä. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma PUSU-ryhmä Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jussi Hynninen

Lisätiedot

Tietojärjestelmän osat

Tietojärjestelmän osat Analyysi Yleistä analyysistä Mitä ohjelmiston on tehtävä? Analyysin ja suunnittelun raja on usein hämärä Ei-tekninen näkökulma asiakkaalle näkyvien pääkomponenttien tasolla Tietojärjestelmän osat Laitteisto

Lisätiedot

Ohjelmistotestaus -09

Ohjelmistotestaus -09 Ohjelmistotestaus Testaustyökalut- ja automaatio Testaustyökalut ja -automaatio Testaustyökaluilla tuetaan testaustyötä sen eri vaiheissa Oikea työkalu oikeaan tarkoitukseen Testausautomaatio perustuu

Lisätiedot

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi

Agenda. Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu ohjelmointi 1. Luento: Sulautetut Järjestelmät Arto Salminen, arto.salminen@tut.fi Agenda Johdanto Ominaispiirteitä Kokonaisjärjestelmän määrittely Eri alojen edustajien roolit Sulautetut järjestelmät ja sulautettu

Lisätiedot

Testausautomaation mahdollisuudet käyttöliittymän testauksessa. Anssi Pekkarinen 5.11.2015

Testausautomaation mahdollisuudet käyttöliittymän testauksessa. Anssi Pekkarinen 5.11.2015 Testausautomaation mahdollisuudet käyttöliittymän testauksessa Anssi Pekkarinen 5.11.2015 Agenda Kustannustehokkaan testausautomaation tekemiseen vaikuttavat tekijät Käyttöliittymätestauksen haasteet Uudet

Lisätiedot

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaihe 3. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

TIE Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaihe 3. Antti Jääskeläinen Matti Vuori TIE-21204 Ohjelmistojen testaus 2015 Harjoitustyö Vaihe 3 Antti Jääskeläinen Matti Vuori Rakenne ja aikataulu Kolme vaihetta: 1. Tutkivan järjestelmätestauksen suunnittelu 2. Tutkivan järjestelmätestauksen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden testausinfo

Vakuutusyhtiöiden testausinfo Vakuutusyhtiöiden testausinfo ATJ:n ulkoisten liittymien testaaminen Jonna Hannukainen ja Markku Noukka 12. ja 17.5.2006 (Päivitetty 18.5.2006) ATJ:n integraatiotestaus vakuutusyhtiöiden kanssa Testauksen

Lisätiedot

T Testiraportti - integraatiotestaus

T Testiraportti - integraatiotestaus T-76.115 Testiraportti - integraatiotestaus 16. huhtikuuta 2002 Confuse 1 Tila Versio: 1.1 Tila: Päivitetty Jakelu: Julkinen Luotu: 19.03.2002 Jani Myyry Muutettu viimeksi: 16.04.2002 Jani Myyry Versiohistoria

Lisätiedot

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä Simo Tauriainen www.ponsse.com 25.8.2011 Ponsse-konserni Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja

Lisätiedot

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science

Testaustyökalut. Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen. Faculty of Science Department of Computer Science Testaustyökalut Luento 11 Antti-Pekka Tuovinen 25 April 2013 1 Tavoitteet Työkalutyyppejä Testauksen hallinta Testien määrittely Staattinen analyysi Dynaaminen testaus 25 April 2013 2 1 Työkalut ja testaus

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform

S11-09 Control System for an. Autonomous Household Robot Platform S11-09 Control System for an Autonomous Household Robot Platform Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Quang Doan Lauri T. Mäkelä 1 Kuvaus Projektin tavoitteena on

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Ohjelmistotuotanto syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole

Lisätiedot

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen

KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS. 4.6.2015 Marko Varpunen KONEAUTOMAATION LAATU JA TURVALLISUUS 4.6.2015 Marko Varpunen TLJ ja automaatio Rautatie, metro, teollisuus-laitokset, kaivoskoneet, vesi, n. 90 henkeä Mikkeli Turvallisuusjohtaminen konsultointi riskienarviointi

Lisätiedot

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä:

Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: Linux-harjoitus 6 Harjoituksen aiheena on tietokantapalvelimen asentaminen ja testaaminen. Asennetaan MySQL-tietokanta. Hieman linkkejä: http://www.mysql.com/, MySQL-tietokantaohjelman kotisivu. http://www.mysql.com/doc/en/index.html,

Lisätiedot

Test-Driven Development

Test-Driven Development Test-Driven Development Syksy 2006 Jyväskylän yliopisto Test-Driven Development Testilähtöinen ohjelmistojen kehitystapa. Tehdään ensin testi, sitten vasta koodi. Tarkoituksena ei ole keksiä kaikkia mahdollisia

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma

Lohtu-projekti. Testaussuunnitelma Lohtu-projekti Testaussuunnitelma Versiohistoria: 1.0 19.2.2003 1. versio Mari 1.1 20.2.2003 Muutoksia Mari 1.2 25.2.2003 Katselmoinnissa esiin tulleet Mari muutokset 1.3 17.3.2003 2. syklissä tehtävät

Lisätiedot

Convergence of messaging

Convergence of messaging Convergence of messaging Testaussuunnitelma The Converge Group: Mikko Hiipakka Anssi Johansson Joni Karppinen Olli Pettay Timo Ranta-Ojala Tea Silander Helsinki 20. joulukuuta 2002 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-17 Ikäihmisten kotona asumista tukevien järjestelmien kehittäminen AikatauluValpas Salla Ojala Paula Laitio 1. Projektin tavoite Projektimme

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015

CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET. Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 CT60A4150 OHJELMISTOTESTAUKSEN PERUSTEET Jussi Kasurinen (etu.suku@lut.fi) Kevät 2015 JATKUU VIIME KERRASTA OHJELMISTOTUOTANTO JA OHJELMISTOTESTAUS Ohjelmistotuotannon prosessi Suunnittelu Määrittely Toteutus

Lisätiedot

KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit

KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit KJ-info Yhteinen Effica askelmerkit 22.8.2017 ARI SALMELA Tajuton potilas tuodaan sairaalaan, henkilötiedot ok Marevan? Hoitotahto? Veri? Poikkeava hoitoon vaikuttava taipumus? Kuka Nykyinen byrokraatti,

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut

1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 1 (5) PALVELUKUVAUS JA HINNASTO Requeste palvelut 2 (5) 1. PALVELUKUVAUKSEN TARKOITUS Tässä palvelukuvauksessa kuvataan Sysart Oy:n Requeste tuotteeseen liittyvät maksulliset palvelut. Maksullisia palveluita

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

Tietokannat ja testaaminen

Tietokannat ja testaaminen Tietokannat ja testaaminen 24.4.2007 Mitro Kivinen Aihealueet Kehittämiseen liittyvä tietokantaorientoitunut testaus Tietokantalähtöisiä testausnäkökulmia Tietokanta suorituskykytestaajan näkökulmasta

Lisätiedot

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa:

Testaus käsite. Sekalaista testausasiaa. Testauksen käsitteestä. Kattavuusmitat. Jos ajatellaan, että testaus = V&V, voidaan erottaa: Testaus käsite Sekalaista asiaa Sami Kollanus 15.11.2006 Jos ajatellaan, että = V&V, voidaan erottaa: Staattinen Dynaaminen Toisaalta voidaan määritellä Myersin (1979) mukaan: Testaus on ohjelman suoritusta,

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Projektisuunnitelma. KotKot. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Projektisuunnitelma KotKot Helsinki 22.9.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Tuomas Puikkonen

Lisätiedot

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit

Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Tietojärjestelmien hankinta ja ICT-projektit Lauri Tapola Kevät 2017 Miksi aihe on tärkeä? IT projekteista onnistuu: 34 % kustannusarvion ja aikataulun mukaisina 51 % ylittää arviot (80 % aikatauluylityksiä)

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Labra

Testaussuunnitelma Labra Testaussuunnitelma Labra Helsinki 25.8.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 1 Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9+1op) Projektiryhmä Anssi Kapanen,

Lisätiedot

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri

Testausraportti. Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Testausraportti Oppimistavoitteiden hallintajärjestelmä harri Helsinki 13.12.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

SFX: versio 4 ja kuulumiset SFX PWG:stä. Väinö Ala-Härkönen Kirjastoverkkopalvelut

SFX: versio 4 ja kuulumiset SFX PWG:stä. Väinö Ala-Härkönen Kirjastoverkkopalvelut SFX: versio 4 ja kuulumiset SFX PWG:stä Väinö Ala-Härkönen Kirjastoverkkopalvelut SFX 4 Ex Libriksen artikkelilinkityspalvelimen uusin versio, julkaistu 7/2010 Otettu käyttöön Nellissä 2011 alussa, nyt

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0

TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 TESTIRAPORTTI - VYM JA KANTA Versio 1.0 i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin 2 2. SUORITETTAVA TESTI 3 2.1. Testauksen

Lisätiedot

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena

Työkalut ohjelmistokehityksen tukena 1 Työkalut ohjelmistokehityksen tukena Johdanto 2 Työkaluja eli ohjelmistotyötä tukevia ohjelmistoja käytetään ohjelmistoalan yrityksissä nykypäivänä paljon. Työkalut auttavat ohjelmistoalan ihmisiä suunnittelemaan

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Testaustasot Ohjelmiston testaus ja laatu Testaustasot Testauksen vaihejako Tarpeet / sopimus Järjestelmätestaus Hyväksymiskoe Määrittely testauksen suunnittelu ja tulosten verifiointi Arkkitehtuurisuunnittelu Moduulisuunnittelu

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. Asdf. Helsinki Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma Asdf Helsinki 22.2.2008 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (6 ov) Projektiryhmä Kuisma Sami Louhio

Lisätiedot

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy

Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa. Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy Käytännön haasteita ja ratkaisuja integraation toteutuksessa Jukka Jääheimo Teknologiajohtaja Solita Oy 13.03.2008 Sisältö 2 Alustus Integraation haasteet Integraatioarkkitehtuuri Hyvän integraatioarkkitehtuurin

Lisätiedot

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing

T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testisarja Ray tracing. Tietokonegrafiikka-algoritmien visualisointi. Testisarja Ray tracing T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Sisältö Keimo-visualisointijärjestelmän Ray tracing - visualisaation testisarja. Sarja sisältää testitapaukset ja testilokit Päivämäärä 13.4.2003 Projektiryhmä

Lisätiedot