SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU"

Transkriptio

1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Autmaatitekniikka Tutkinttyö SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU Työn teettäjä: Tampereen kaupungin tilakeskus, kiinteistötekninen yksikkö, Ville Nrila Tampere 2006

2 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Mäkynen, Mark Sauknpuistn kulun autmaatisuunnittelu Tutkinttyö 42 sivua + 19 liitesivua Työn teettäjä Syyskuu 2006 Hakusanat Tampereen kaupungin tilakeskus/kiinteistötekninen yksikkö, Ville Nrila autmaatisuunnittelu, rakennusautmaatisuunnittelu TIIVISTELMÄ Sauknpuistn kulun lämmönjak ja ilmastinti livat KH-krtistn mukaan liian vanhja (25 vutta), jten kuluun suunniteltiin uutta rakennusautmaatijärjestelmää. Työn aiheena li tehdä tiettyihin kulun siin PI-kaavit ja timintaselstukset. Tarkituksena li tehdä PI-kaavit lämmönjakhuneeseen, keittiöön, liikuntasaliin, erillispistihin (wc ja kellari), kylmäknetilihin ja jätehuneeseen. Timintaselstukset tehtiin lämmönjakhuneeseen, keittiöön ja liikuntasaliin. Työhön kuului myös rakennusautmaatijärjestelmän säätö- ja valvntajärjestelmän järjestelmäkaavi. Työ tehtiin sin tilakeskuksen hjeiden ja ppien mukaisesti, mutta myös henkilökhtaisten taitjeni kehittämiseksi ja kkemuksen saamiseksi. Työssä tuli kkemusta yleisesti suunnittelusta ja myös kyseessä levan khteen salta. Työn tulksena saatiin timiva ilmastinti ja lämmönjak Sauknpuistn kuluun. Työtä ei tehty isn budjetin phjalta, vaan suhteellisen yksinkertainen ja timiva järjestelmä. Humiimatta ei jätetty sitä, että tulevaisuudessa järjestelmää n mahdllisuus saneerata mahdllisimman helpsti.

3 TAMPERE POLYTECHNIC Electrical engineering prgramme Mäkynen, Mark Engineering thesis Autmatin planning fr Sauknpuist Schl Cmmissining Cmpany Tampere kaupunki tilakeskus, Real estate technical unit, Ville Nrila September 2006 Keywrds autmatin planning ABSTRACT Sauknpuist Schl needed t rebuild its heating and air cnditining system. Because f that I had t d heating and air cnditining system autmatin plans. The idea was t plan the new autmatin system. The autmatin system is a cmputer-based system, which takes care f prperty HVAC, and electric system cntrlling and supervisin. Autmatin system cntains cntrl rm, sub distributin bards and field devices and als the data netwrk. Jb was t d prcess figure fr heating rm, kitchen, gym, WC, cellar, cld machine rm and garbage rm. Activity cmmentary I had t d fr heating rm, kitchen and gym. Als jb included system chart fr adjustment and cntrl system.

4 ALKUSANAT Haluaisin kiittää kaikkia, jtka vat lleet mukana ja auttaneet tämän tutkinttyön tekemisessä. Erityisesti haluaisin kiittää valvjana timinutta Ville Nrilaa ja Mark Siirtlaa erittäin asiantuntevasta ja ammattimaisesta hjauksesta. Kiitksen ansaitsee myös Sähköpek ja Kari Bragge, jiden ansista sain tämän työn tehdäkseni.

5 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 5(42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ALKUSANAT SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ /2/ Tilakeskuksen rganisaati /2/ Kiinteistöpalvelututant /2/ SAUKONPUISTON KOULUN KIINTEISTÖ Lämmönjakhune Lämminkäyttövesiverkst, LV Säädön timinta Hälytykset Raprtit Ilmastintiverkst, IV Säädön timinta Hälytykset Patteriverkst PV Säädön timinta Hälytykset Taulukt, laskelmat ja säätömudt KEITTIÖ Tulilmakne TK Säädön timinta Ohjelmalliset timinnt Hälytykset Taulukt ja laskelmat ja säätömudt... 27

6 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 6(42) 2.3 LIIKUNTASALI Tulilmakne TK Säädön timinta Ohjelmalliset timinnt Hälytykset Taulukt ja laskelmat ja säätömudt KYLMÄKONETILAT JA JÄTEHUONE ERILLISPOISTOT SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄ JA LAITTEET YHTEENVETO LÄHDELUETTELO... 41

7 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 7(42) LYHENTEET A AK IV K KL LV PE PF PK PU PV TE TF TK Autmaatti Alakeskus Ilmastintiverkst Kntaktri Kauklämpö Lämminkäyttövesiverkst Paineenmittaus Pistilmakje Pistilmakne Pumppu Patteriverkst Lämpötilanmittaus Tulilmakje Tulilmakne 0 Manuaalinen pis päältä 1 Manuaalinen päällä & Lginen and-timint 1 Lginen r-timint

8 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 8(42) SYMBOLIT

9 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 9(42) 1 YLEISTÄ /2/ Tampereen kaupungin tilakeskus n kunnan ja kuntalaisten timintaa tukeva palvelurganisaati, jnka tila- ja kiinteistöpalveluilla ludaan edellytykset kunnallisille palveluille. Tilakeskuksen timinnan lähtökhtana n kestävän kehityksen periaatteiden mukainen rakentaminen ja ylläpit. Tilakeskus hulehtii tiljen ja rakennuskannan mnikäyttöisyydestä, tarkituksenmukaisesta käytöstä ja arvn säilymisestä ennakivalla ja kestävällä tavalla. 1.1 Tilakeskuksen rganisaati /2/ Tilakeskuksen liikelaitstamisen yhteydessä vunna 2004 tteutettiin tilaaja- ja tuttajayhteistyön rganisinti. Tilakeskuksen ydintehtävä n kiinteistöliiketiminta ja tisen perussan mudstavat ydintehtävää tukevat timinnt, jtka n määritelty kiinteistöpalvelututannksi. Näitä mlempia timintja tukevat sisäiset palveluyksiköt. Kuva 1 Tilakeskuksen rganisaatikaavi

10 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 10(42) 1.2 Kiinteistöpalvelututant /2/ Kiinteistötekninen yksikkö tteuttaa kiinteistöjen eri järjestelmien, kuten putki-, ilmastinti-, sähkö-, autmaati- ja heikkvirtajärjestelmien perusparannustyöt ja saneeraukset kknaisvaltaisesti malla rganisaatillaan. Kiinteistöteknisen yksikön krjaamssa n mahdllista krjata lähes kaikki kiinteistöjen tekniset laitteet, kuten esimerkiksi televisit, palilmittimet, kulunvalvnta- ja murthälytyslaitteet ja öljyplttimet.

11 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 11(42) 2 SAUKONPUISTON KOULUN KIINTEISTÖ 2.1 Lämmönjakhune Lämmönjakhuneeseen piti suunnitella PI-kaavi ja timintaselstus. Lämmönjakhune n tila, jssa vesi lämmitetään lämmintäkäyttövettä, ilmastintia ja patteriverksta varten. Khde n kiinnitetty kauklämpöverkstn. Lähtökhtana li suunnitella, miten kauklämpö energia määrää säädellään lämmönvaihtimeen, jtta sen avulla vitaisiin saada lämmitettyä lämpimänkäyttövesiverkstn lämmin kiertvesi sekä ilmastinti- ja patteriverkstn kiertvesi. Kauklämmöstä mitataan tul- ja paluulämpötila sekä virtaama. Kauklämmöstä täytyy tehdä virtauksen mittaus sekä tul- ja paluulämpötilan mittaus, jtta kauklämmön kulutusta pystytään seuraamaan. Kauklämmöstä täytyy tietty määrä lämpöä käyttää hyväksi, ennen kuin se vidaan hjata menemään takaisin jakajalle. Kauklämmön hyväksikäytön suhteen määrää kauklämpölaits. Kauklämpöä käytetään ikeassa suhteessa kun kaikki siihen tarvittavat laitteet n mititettu ikein. Lämpimänkäyttövesiverkstn lämmitys suunniteltiin siten, että kauklämmön virtaaman määrää säädellään kahdella venttiilillä lämmönvaihtimeen. Lämpimänkäyttöveden käytön määrä vaihtelee runsaasti, mikä tekee prsessista vaikeasti säädettävän, jten yhden isn venttiilin käyttö aiheuttaisi liikaa sulkuventtiilin tyyppistä timintaa. Tästä syystä kauklämmön virtaaman määrän säätö tteutettiin kahdella säätöventtiilillä, jista tinen n pienempi ja tinen ismpi. Ilmastinti- ja patteriverkstn säädöt vat suhteellisen hitaita prsesseja. Syynä tähän n se, että kyseisissä prsesseissa n vain yksi säädettävä suure ja se n kiertveden lämpötilan säätö ulklämpötilan mukaan. Tämän tyyppinen prsessi muuttuu hitaammin yhdellä venttiilillä kuin mitä lämpimänkäyttöveden lämmitys prsessissa. Lämmönjakhuneessa mitataan lämpimän- ja kknaisvesimäärän virtaus. Kylmänveden määrä saadaan, kun kknaisveden määrästä vähennetään lämpimänveden suus. Lämpötila mitataan lämpimästä kiertvedestä, patteriverkststa,

12 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 12(42) ilmastintiverkststa ja rakennuksen ulkpulelta (ulklämpötila). Verkstn paine mitataan ilmastintiverkststa sekä patteriverkststa, jtta tiedetään nk verkstissa ikea paine. Painemittauksilla pystytään valvmaan verkstjen kunta vutjen varalta. Kauklämmön timittaja asentaa lämmönjakhuneeseen laitteen, jka mittaa men kauklämmön sekä paluu kauklämmön lämpötilan sekä kknaisvirtaaman. Näiden tietjen avulla laite laskee käytetyn kauklämmön energiamäärän. Laite lähettää valvntajärjestelmälle pulssin aina kun kauklämpöä n käytetty 0,1 MWh verran. Kuvassa 2 n esitetty lämmönjakhuneen PI-kaavi.

13 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 13(42) Kuva 2 Lämmönjakhuneen PI-kaavi

14 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 14(42) Lämminkäyttövesiverkst, LV01 Lämminkäyttövesiverkstlla lämmitetään kylmäkäyttövesiverkststa vesi + 55 C. Lämpimästäkäyttövesiverkststa mitataan menveden lämpötila ja vesimäärä. Lämminkäyttövesiverkstn menveden täytyy lla eliminimiseksi. Kuvassa 3 näkyy lämminkäyttövesiverkstn suus lämmönjakhuneen PI-kaavissa C, Leginella- bakteerivaaran Kuva 3 Lämminkäyttövesiverkst lämmönjakhuneen PI-kaavissa

15 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 15(42) Säädön timinta Menveden lämpötila LV01TE40 pyritään pitämään asetusarvssaan + 55 C. Lämmöntarpeen kasvaessa säätöhjelma hjaa ensimmäisessä prtaassa lämmitysventtiiliä LV01TV43 aukipäin ja tisessa prtaassa lämmitysventtiiliä LV01TV44 aukipäin. Kiertvesipumppu LV01PU45 n käynnissä jatkuvasti. Valvntajärjestelmä hjaa lämmitysventtiilit kiinni, js menveden lämpötila-anturi LV01TE40 antaa anturivika hälytyksen tai pumppu LV01PU45 pysähtyy Hälytykset Pumpun LV01PU45 pysähtyessä antaa rakennusautmaatijärjestelmä hälytyksen. Menveden lämpötilahälytyksille asetetaan ala- ja ylärajat sekä viive. Lämminkäyttövesiverkstn lämpötilan mittauksen LV01TE40 alaraja-arvn asetus n 45 C ja yläraja-arvn asetus n 65 C. Kaikki hälytykset vat lukkaa 2 (vikahälytys). Hälytyksien viiveaikjen hjeasetusarvt vat: - Pumppu LV01PU45, 30 sekuntia - LV01TE40 menveden lämpötilan mittaukset, 5 minuuttia Raprtit Järjestelmä tekee kauklämmön lämpöenergian kulutusraprtin. Järjestelmä tekee myös kylmän veden ja lämpimän veden kulutusraprtin. Liitteenä 8 n esimerkki lämpöenergian kulutusraprtista ja liitteenä 9 n esimerkki veden kulutusraprtista.

16 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 16(42) Ilmastintiverkst, IV01 Ilmastintiverkstn tarkituksena n tuttaa ilmastintikneille niiden tarvitsema lämpöenergia. Ilmastintiverkststa mitataan menveden lämpötila ja paine. Ilmastintiverkstn menveden lämpötilansäätöä varten mitataan ulklämpötila. Ilmastintiverkstn kauklämmön virtausta säädetään lämmönvaihtimessa yhdellä venttiilillä. Kuvassa 4 näkyy ilmastintiverkstn suus lämmönjakhuneen PIkaavissa. Kuva 4 Ilmastintiverkst lämmönjakhuneen PI-kaavissa

17 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 17(42) Säädön timinta Menveden IV01TE40 lämpötila pyritään pitämään ulklämpötilaan verrannllisessa arvssa kuvan 5 käyrän mukaisesti. Lämmöntarpeen kasvaessa säätöhjelma hjaa venttiiliä IV01TV44 aukipäin. Pumpun IV01PU40 käyntiä hjataan valvntajärjestelmän avulla. Pumpulle vidaan määritellä kesäkäyttöjaks, kun ulklämpötilan UT01TE00 vurkauden keskiarv n asetettua arva krkeampi. Kesäkäyttöjaksn aikana valvntajärjestelmä pysäyttää pumpun ja hjaa venttiilin kiinni, pumpun hälytyspririteetti muuttuu kiireellisestä hulthälytykseksi. Esimerkiksi kaksi kertaa viikssa valvntajärjestelmä pitää pumppua päällä viiden minuutin ajan ja pumpun pysähdyttyä valvntajärjestelmä hjaa venttiilin auki-asentn ja takaisin kiinni-asentn. Edellä mainitun käytön aikana valvntajärjestelmä ei hälytä menveden liukuvien raja-arvjen ylityksistä. Kuva 5 Menveden IV01TE40 lämpötilan asetusarv ulklämpötilan funktina

18 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 18(42) Hälytykset Rakennusautmaatijärjestelmä antaa hjelmallisen hälytyksen ja pysäyttää kaikki tulilmakjeet, kun pumppu IV01PU40 pysähtyy ja ulkilman lämpötila n asetetun rajaarvn alapulella, esimerkiksi. Lukitukset tehdään hjelmallisesti valvntajärjestelmässä. Häiriö n kuitattava ennen kuin tulilmakjeet vidaan käynnistää uudelleen. + 8 C Menveden IV01TE40 lämpötilan hittaessa (ylittää tai alittaa) asetetun raja-arvn antaa rakennusautmaatijärjestelmä hjelmallisen hälytyksen. Ilmastintiverkstn lämpötilan mittauksen hälytyksen raja-arvjen hjeasetusarv n +/- 5 C asetusarvsta. Ulklämpötila-anturin UT01TE00 antaessa anturivika hälytyksen asettaa valvntajärjestelmä verkstsäätimille ulkilman lämpötilaksi esimerkiksi 15 C. Anturin timinnan seuranta perustuu iksulun taikka jhdn jhtavuuden tarkkailuun. Laitteen timinnassa n luultavasti vikaa, js se antaa järjestelmälle mittauksen tisen ääriarvn eli +/- ei jhda. 40 C. Tällöin laite n luultavasti iksulussa tai laitteesta tuleva jht Verkstn paineen IV01PE45 hittaessa asetetut raja-arvt antaa rakennusautmaatijärjestelmä hjelmallisen hälytyksen ja pysäyttää kaikki tulilmakjeet. Lukitukset tehdään hjelmallisesti valvntajärjestelmässä. Häiriö n kuitattava ennen kuin tulilmakjeet vidaan käynnistää uudelleen. Pumpun IV01PU40 hälytys ja verkstpaineen IV01PE45 alarajahälytys vat lukkaa 1 (kiireellinen). Kaikki muut hälytykset vat lukkaa 2 (vikahälytys). Verkstn painemittauksen IV01PE45 alarajahälytyksen hjeasetusarv n 1bar ja ylärajahälytyksen hjeasetusarv n 3bar. Hälytyksien viiveaikjen hjeasetusarvt vat: - Pumppu IV01PU40, 30 sekuntia - Verkstn paine IV01PE45, alahälytysraja 5 sekuntia ja ylärajahälytys 30 sekuntia

19 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 19(42) Patteriverkst PV01 Patteriverkstn tarkituksena n tuttaa patterilämmityksessä tarvittava lämpöenergia. Patteriverkststa mitataan menveden lämpötila ja verkstn kknaispaine. Patteriverkstn kiertvesi lämmitetään lämmönvaihtimessa IV01LS01. Kuvassa 6 näkyy patteriverkstn suus lämmönjakhuneen PI-kaavissa. Suuntaventtiili päästää kiertveden halutun suunnan mukaisesti. Patteriverkstn täytyy lla aina viileämpi kuin ilmastintiverkstn. Tästä jhtuen n patteriverkstn jälkeen yksi suuntainen venttiili, jnka avulla patteriverkstn kiertänyt (viilentynyt) vesi viilentää tulpulen veden. Tällä tavin patteriverkst n aina viileämpi kuin ilmastintiverkst. Kuva 6 Patteriverkst lämmönjakhuneen PI-kaavissa

20 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 20(42) Säädön timinta Pumpun PV01PU40 käyntiä hjataan valvntajärjestelmän avulla. Pumpulle vidaan määritellä kesäkäyttöjaks, kun ulklämpötilan UT01TE00 vurkauden keskiarv n asetettua asetusarva krkeampi. Kesäkäyttöjaksn aikana valvntajärjestelmä pysäyttää pumpun ja hjaa venttiilin kiinni ja pumpun hälytyspririteetti muuttuu kiireellisestä hulthälytykseksi. Esimerkiksi kaksi kertaa viikssa valvntajärjestelmä pitää pumppua päällä viiden minuutin ajan ja pumpun pysähdyttyä valvntajärjestelmä hjaa venttiilin auki-asentn ja takaisin kiinni-asentn. Edellä mainitun käytön aikana valvntajärjestelmä ei hälytä menveden liukuvien raja-arvjen ylityksistä. Menveden lämpötila PV01TE40 pidetään ulkilman lämpötilaan UT01TE00 verrannllisessa arvssa kuvan 7 mukaisesti. Kuva 7 Menveden lämpötilan PV01TE40 asetusarv ulkilman lämpötilan funktina Lämmöntarpeen lisääntyessä säätöhjelma hjaa lämmitysventtiiliä PV01TV45 auki päin. Menveden lämpötila pyritään pitämään liukuvien raja-arvjen välissä Hälytykset Rakennusautmaatijärjestelmä antaa hjelmallisen hälytyksen pumpun PV01PU40 pysähtyessä ja ulkilman lämpötilan UT01TE00 llessa asetellun raja-arvn alapulella, esimerkiksi +10 C. Menveden PV01TE40 lämpötilan hittaessa asetetut raja-arvt

21 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 21(42) antaa rakennusautmaatijärjestelmä hjelmallisen hälytyksen. Patteriverkstn lämpötilan mittauksen hälytyksen raja-arvjen hjeasetusarv n +/- 5 C asetusarvsta. Verkstn painemittauksen PV01PE45 alarajahälytyksen hjeasetusarv n 1bar ja ylärajahälytyksen hjeasetusarv n 3bar. Menveden lämpötila-anturin PV01TE40 antaessa anturivika-hälytyksen ja ulkilman lämpötilan UT01TE00 klmen vurkauden keskiarvn llessa yli hjaa valvntajärjestelmä lämmitysventtiilin kiinni. Samaisessa tilanteessa ulklämpötilan klmen vurkauden lämpötilan keskiarvn llessa alle lämmitysventtiilin esimerkiksi 40 % auki. 15 C 15 C hjaa valvntajärjestelmä Hälytyksien viiveaikjen hjeasetusarvt vat: - Pumppu PV01PU40, 5 sekuntia - Verkstn paineen PV01PE45, alarajahälytys 5 sekuntia ja yläraja 30 sekuntia Taulukt, laskelmat ja säätömudt Venttiileiden -arvt laskettiin seuraavanlaisella kaavalla: k v k v Q = 36 P Kaavassa Q n virtaama putkistssa (l/s) ja P n venttiilin yli leva paine-er (kpa). Taulukssa 1 n esitetty lämmönjakhuneen venttiileiden laskentaan tarvittavat arvt ja venttiileiden k v -arvt.

22 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 22(42) Taulukk 1 k v -arvn laskemiseen tarvittavat arvt ja k v -arvt Tunnus Tyyppi Virtaus Q l/s P kpa kv -arv laskettu LV01TV43 2-tie 0, ,1 LV01TV44 2-tie 0, ,3 PV01TV45 2-tie 1, ,5 IV01TV44 2-tie 1, ,4 Putkistssa virtausnpeuden ja putkistn painehäviöarvt tulivat ennakkn LVI suunnittelijalta. Venttiilit valittiin laskelmien phjalta valmistajan pienempi lähin (k v - arvltaan) venttiili, kska sillin venttiilin minaiskäyrä n lähempänä vaadittua timintapistettä. Taulukssa 2 n esitetty eri lämpötilan säätöjen säätömudt lämmönjakhuneessa. Taulukk 2 Lämmönjakhuneen säätömudt Timint Säätömut Säätökhde Ohjeasetusarv C/IV01TE40 PI Menveden lämpötila ks. kuva 5 C/LV01TE40 PI Menveden lämpötila + 55 C C/PV01TE40 PI Menveden lämpötila ks. kuva KEITTIÖ Keittiöön piti tehdä PI-kaavi ja timintaselstus. Keittiössä piti nrmaalin ilmastinnin lisäksi ttaa humin is astianpesukne. Keittiössä leva astianpesukne saa aikaan aika paljn höyryä ja siten lämpöä keittiöön. Keittiöön li suunniteltava nrmaalin ilmastinnin lisäksi pistilmakje astianpesukneen käytön takia. Keittiöön tuli suunnitelmissa nrmaali ilmastintikne ja pistilmakje astianpesukneen käytöstä jhtuvan kurmituksen eliminimiseksi ilmastinnissa. Kahden pistilmakjeen takia piti ilmastinnin suunnittelussa ttaa humin, että ilmastinnin ilmanmäärän suhde (tulevan suhde lähtevään) pysyy vakina kk ajan. Astianpesukneen pistilmakjeen

23 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 23(42) hjaus n tteutettu ajastinkelllla, jnka aikaa vidaan asetella välillä 0-60 minuuttia. Tulilmakje n mahdllista panna päälle aikahjelman ulkpulella käsikytkimen avulla minimitehlle (esim. 50 %). Yleispistilmakjeen timinta n lukittu hjelmallisesti tulilmakjeen timintaan. Tulilmakje n mahdllista panna tehkkaammalle puhallukselle ajastinkelllla (esim. 75%). Keittiöön tuli sulkupelti, jnka avulla päästetään ulkilma keittiöön. Ulkilma sudatetaan, minkä jälkeen se hjataan lämmityksen läpi keittiöön. Sudattimeen tuli paine-ern mittaus sudatinvahtia ja hihnavahtia varten. Tulilman määrää säädetään taajuusmuuttajan avulla. Jäätymisvaaran ehkäisemiseksi lämmityspatteriin tuli jäätymisvaaratermstaatti. Jäätymisvaaratermstaatti estää tulilmakjeen timinnan js lämmityspatterin lämpötila n liian alhainen ( + 8 C ). Järjestelmälle tuli kaksi mittauspistettä: tulilman lämpötila ja huneilman lämpötila. Huneeseen tuleva ilman lämpötila säädetään huneilman lämpötilan mukaan. Kuvassa 8 n keittiön ilmastintilaitteen PI-kaavi.

24 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 24(42) Kuva 8 Keittiön ilmastintikneen PI-kaavi

25 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 25(42) Tulilmakne TK Säädön timinta Tulilmakjeen TF01 käyntiä hjataan rakennusautmaatijärjestelmän aika- ja tapahtumahjelmalla. Tulilmakje TF01 käynnistyy aika- ja tapahtumahjelman ulkpulella HS20 kytkimellä. TF01 ei saa käydä, mikäli lämmityspatterin pumppu PU40 ei le käynnissä. Pumppu PU40 n päällä aina. Tulilmakje TF01 ei myöskään saa käydä, mikäli ilmastintiverkstn häiriöhälytys n vimassa, lukitus tehdään hjelmallisesti rakennusautmaatijärjestelmässä. Pistilmakjeen PF01 käynti n hjelmallisesti lukittu tulilmakjeen TF01 käyntiin. Palvaarahjelma pysäyttää tulilmakjeen TF01 kun tulilman lämpötila TE10 ylittää pysäyttää sen js lämpötila alittaa + 5 C + 50 C ja alilämpöhjelma. Ilmastinnin hätä-seis- hjelma pysäyttää tulilmakjeen TF01, kun hätä-seis-painiketta TJ01HS20 (sijaitsee palkunnan kulkureitillä) painetaan tai palhälytys tapahtuu. Tulilman lämpötila TE10 pyritään pitämään huneilman lämpötilaan TE20 verrannllisessa arvssa kuvan 9 mukaisesti. Kuva 9 Tulilman lämpötilan TE10 asetusarv huneilman lämpötilan TE20 funktina Lämmöntarpeen kasvaessa säätöhjelma hjaa lämmityspatterin venttiiliä TV45 auki päin. Jäätymisvaaran ehkäisemiseksi TE45 lämpötila ei saa laskea alle +12 C kneen käydessä. Jäätymisvaaratermstaatti TZ01 timii kun lämpötila TE45 laskee + 8 C,

26 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 26(42) mikä pysäyttää tulilmakjeen TF01. Jäätymisvaaratermstaatin lauettua se n kuitattava käsin Ohjelmalliset timinnt Tul- ja pistilmakjeen pyörimisnpeutta hjataan valvntajärjestelmän aika- ja tapahtumahjelmalla. Aikahjelman mukaan valvntajärjestelmä hjaa taajuusmuuttajan SC01 avulla tulilmakjeen pyörimisnpeutta erikseen aseteltavaan tasn, muullin kje käy asetellulla minimitehlla (TF01 50% ja PF01 1/2-npeudella). Tul- ja pistilmakjeille hjelmidaan ristiriitahälytykset. Sudattimen paine-ermittauksen perusteella hjelmidaan sudatinvahtihälytys. Sudatinvahtihälytys timii, kun sudattimen paine-er kasvaa yli aseteltavan raja-arvn, arvn kert ilmastintiurakitsija (kaksi kertaa puhtaan sudattimen arv eli 170Pa). Hihnavahtihälytys mudstetaan sudattimen PE01 viestistä. Hihnavahtihälytys timii, kun sudattimen paine-er n puhaltimen käydessä alle aseteltavan raja-arvn (10Pa). Palvaarahjelma hjelmidaan pysäyttämään tulilmakjeen TF01. Tulilman lämpötilan hittaessa liukuvat raja-arvt (esim. asetusarv +/- 5 C ) antaa rakennusautmaatijärjestelmä hälytyksen. Nrmaalisti tulilmakje TF01 käy asetellulla npeudella esim. 50 % ja pistilmakje PF01 1/2-npeudella. Tulilmakje TF01 käynnistyy ajastinkelllla KS20 asetellulle npeudella (esim. 75 %), jllin PF01 siirtyy käymään 1/1-npeudella. Pistilmakje PF02 käynnistetään ajastinkelllla KS21. Pistilmakjeen PF01 käydessä 1/1- npeudella ja pistilmakjeen PF02 käydessä n tulilmakjeen TF01 npeus asetellulla arvlla (esim. 90 %) Hälytykset Hälytyslukkaan 1 (kiireelliset hälytykset) kuuluvat lämmityspatterin pumppu PU40 ja jäätymisvaaratermstaatin TZ01 yhteishälytys. Hälytyslukkaan 3 (hulthälytys)

27 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 27(42) kuuluuvat sudatinvahdin PE01 hälytykset. Muut hälytykset vat lukkaa 2 (vikahälytys). Hälytyksien viiveaikjen hjeasetusarvt vat: - pumppu PU40 ja jäätymisvaaratermstaatti TZ01 5 sekuntia - lämpötilamittaus TE10 1 minuutti - tul- ja pistilmakjeiden ristiriitahälytykset 30 sekuntia - hihnavahtihälytys PE01 5 minuuttia - sudatinvahtihälytys PE01 5 minuuttia Taulukt ja laskelmat ja säätömudt Venttiileiden k v -arvt laskettiin kaavalla: k v Q = 36 P Kaavassa Q n virtaama putkistssa (l/s) ja P n venttiilin yli leva paine-er (kpa). Taulukssa 3 n esitetty keittiön venttiileiden laskentaan tarvittavat arvt ja venttiileiden k v -arvt. Venttiilit valittiin laskelmien phjalta valmistajan pienempi lähin (k v -arvltaan) venttiili, kska sillin venttiilin minaiskäyrä n lähempänä vaadittua timintapistettä. Taulukk 3 k v -arvn laskemiseen tarvittavat arvt ja k v -arvt Tunnus Tyyppi Virtaus Q l/s P kpa kv -arv laskettu TV45 2-tie 0, ,6 Taulukssa 4 n esitetty eri lämpötilan säätöjen säätömudt keittiössä.

28 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 28(42) Taulukk 4 Keittiön säätömudt Timinta Säätömut Säätökhde Ohjeasetusarv Hum. C/TE10 PI Tulilman lämpötila C/TE45 PI Paluuveden lämpötila C/TE45 PI Paluuveden lämpötila S/TE45 ON/OFF Paluuveden lämpötila ks. kuva 9 > 12 C TF01 Kne käy 20 C TF01 Kne seis 8 C Jäätymisvaara 2.3 LIIKUNTASALI Liikuntasalin ilmastintikjeille piti tehdä PI-kaavi ja timintaselstus. Liikuntasalin suunnittelussa li tettava humin ihmisten määrä ja heidän synnyttämä lämpö. Ilmastinnin n ltava käytön aikana tehkkaampaan kuin muullin. Sillin kun liikuntasali n käytössä, n ltava mahdllisuus tehstaa ilmastintia. Suunnitelmiin tuli sulkupelti, jlla hjataan tulilmaa sisään. Tämän jälkeen ilma menee sudattimen läpi. Sudattimessa n paine-ern mittaus, jnka avulla timii hihnavahti ja sudatinvahti. Sudattimen jälkeen ulkilma menee lämmityspatterin kautta liikuntasaliin. Tulilma lämmitetään, kska tulilman pitää lla tietyn lämpöistä suhteessa huneilmaan. Tulilman määrää säätelee tulilmakje ja kjetta hjataan taajuusmuuttajan avulla. Liikuntasalissa n pistilmakje, jnka timinta riippuu tulilmakjeen timinnasta. Pistilmakje timii kun tulilmakje n timinnassa (verrannllisella tehlla). Tulilmakje n mahdllista panna tehstetulle puhallukselle ajastinkelllla (tällöin pistilmakje käy myös tehkkaammin). Ajastinkelln asettelu n 0-60 minuuttia. Jäätymisvaaraa varten n jäätymistermstaatti, jka timiessaan pysäyttää tulilmakjeen. Tulilmakjeen pysähtyessä sulkeutuu sulkupelti. Kuvassa 10 n esitetty liikuntasalin ilmastintikneen PI-kaavi.

29 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 29(42) Kuva 10 Liikuntasalin ilmastintikneen PI-kaavi

30 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 30(42) Tulilmakne TK Säädön timinta Tulilmakjeen TF01 käyntiä hjataan rakennusautmaatijärjestelmän aikahjelmalla. Tulilmakje TF01 ei saa käydä, mikäli lämmityspatterin pumppu PU40 ei le käynnissä. Pumppu PU40 n päällä aina. Tulilmakje TF01 ei myöskään saa käydä, mikäli ilmastintiverkstn häiriöhälytys n vimassa, lukitus tehdään hjelmallisesti rakennusautmaatijärjestelmässä. Aikahjelman ulkpulella kje vidaan käynnistää tehstetulle puhallukselle ajastinkelllla KS20. Tulilmakje vidaan myös aikahjelman sisäpulella hjata tehstetulle puhallukselle ajastinkelllla KS20. Tulilmakje ei vi käydä tehstetulla puhalluksella, js ulkilman lämpötila n alle aseteltavan raja-arvn (esim. 15 C ). Pistilmakjeen PF01 käynti n lukittu hjelmallisesti tulilmakjeen TF01 käyntiin. TF01 llessa tehstetulla puhalluksella n PF01 1/1-npeudella, muullin TF01 n asetellulla minimitehlla ja PF01 1/2-npeudella. Palvaarahjelma pysäyttää tulilmakjeen TF01, kun tulilman lämpötila TE10 ylittää pysäytetään (hjelmallisesti) myös js tulilman lämpötila alittaa. Tulilmakje. Ilmastinnin hätä seis hjelma pysäyttää tulilmakjeen TF01 hätä seis painiketta TJ01HS20 (sijaitsee palkunnan kulkureitillä) painettaessa tai palhälytyksen tapahtuessa. Tulilma lämpötila TE10 pyritään pitämään huneilman lämpötilaan TE20 verrannllisessa arvssa kuvan 11 mukaisesti C + 5 C Kuva 11 Tulilman lämpötilan TE10 asetusarv huneilman lämpötilan TE20 funktina

31 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 31(42) Lämmöntarpeen kasvaessa säätöhjelma avaa lämmityspatterin venttiiliä TV45. Jäätymisvaaran ehkäisemiseksi pyritään lämmityspatterin paluuveden lämpötila TE45 pitämään asetusarvssa ( +12 laskiessa + 8 C C ) hjaamalla venttiiliä TV45. Paluuveden lämpötilan timii jäätymisvaaratermstaatti TZ01, jka pysäyttää tulilmakjeen TF01. Jäätymisvaaratermstaatin lauettua se n kuitattava käsin Ohjelmalliset timinnt Tul- ja pistilmakjeille hjelmidaan ristiriitahälytykset. Sudattimen paineermittauksen perusteella hjelmidaan sudatinvahtihälytys. Sudatinvahtihälytys timii, kun sudattimen paine-er kasvaa yli asetellun raja-arvn, arvn kert ilmastintiurakitsija (kaksi kertaa puhtaan sudattimen arv eli 170Pa). Hihnavahtihälytys mudstetaan paineen PE01 viestistä. Hihnavahtihälytys timii, kun sudattimen paine-er n puhaltimen käydessä alle aseteltavan raja-arvn esim. 10Pa. Palvaarahjelma hjelmidaan pysäyttämään tulilmakje TF Hälytykset Hälytyslukkaan 1 (kiireelliset hälytykset) kuuluvat lämmityspatterin pumpun PU40 ja jäätymisvaaratermstaatin TZ01 yhteishälytykset. Hälytyslukkaan 3 (hulthälytykset) kuuluu sudatinvahdin PE01 hälytykset. Muut hälytykset vat lukkaa 2 (vikahälytys). Hälytyksien viiveaikjen hjeasetusarvt vat: - Pumppu PU40, 2 sekuntia - Jäätymisvaaratermstaatti TZ01, 2 sekuntia - Tul- ja pistilmakjeiden ristiriitahälytykset, 30 sekuntia - Hihnavahtihälytys PE01, 5 minuuttia - Sudatinvahtihälytys PE01, 5 minuuttia

32 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 32(42) Taulukt ja laskelmat ja säätömudt Venttiileiden k v -arvt laskettiin seuraavanlaisella kaavalla: k v Q = 36 P Kaavassa Q n virtaama putkistssa (l/s) ja P n venttiilin yli leva paine-er (kpa). Taulukssa 5 n esitetty liikuntasalin venttiileiden laskentaan tarvittavat arvt ja venttiileiden k v -arvt. Venttiilit valittiin laskelmista valmistajan lähin pienempi (k v - arvltaan) venttiili, kska sillin venttiilin minaiskäyrä n lähempänä vaadittua timinta pistettä. Taulukk 5 k v -arvn laskemiseen tarvittavat arvt ja kv-arvt Virtaus Q P k v -arv Tunnus Tyyppi l/s kpa laskettu TV45 2-tie 0,63 12,5 6,4 Taulukssa 6 n esitetty eri lämpötilan säätöjen säätömudt liikuntasalissa. Taulukk 6 Liikuntasalin säätömudt Timinta Säätömut Säätökhde Ohjeasetusarv Hum. C/TE10 PI Tulilman lämpötila C/TE45 PI Paluuveden lämpötila C/TE45 PI Paluuveden lämpötila S/TE45 ON/OFF Paluuveden lämpötila ks. kuva 11 > 12 C TF01 Kne käy 20 C TF01 Kne seis 8 C Jäätymisvaara

33 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 33(42) 2.4 KYLMÄKONETILAT JA JÄTEHUONE Kylmäknetilissa piti ttaa humin, että tilan lämpötila pitäisi yrittää pitää tietyn lämpötilan (tässä tilassa 22 C ) alapulella. Tästä jhtuen tilan pistilmakneen täytyy käydä, jk 1/1-npeudella taikka 1/2-npeudella riippuen tilan lämpötilasta. Pistilmakne PK01PF01 käynnistyy 1/2-npeudella js lämpötila TE20 n esim. 18 C. Samainen kne siirtyy 1/1-npeudelle js lämpötila TE20 n 22 C. Jätehuneen pistilmakneen käyntiä hjataan aika-hjelmalla. Aika-aikahjelmassa n määriteltynä aika jllin kne käy 1/1-npeudella ja jllin kne käy 1/2-npeudella. Kuvassa 12 n esitetty kylmäknetiljen ja jätehuneen PI-kaavi.

34 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 34(42) Kuva 12 Kylmäknetiljen ja jätehuneen kjeiden PI-kaavi

35 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 35(42) 2.5 ERILLISPOISTOT Erillispistja vat WC ja kellari. Mlempien tiljen pistilmakjeita hjataan aikahjelmalla. WC:n pistilmapuhallin käy päivisin 1/1-npeudella ja muullin 1/2- npeudella. Kellarin pistilmakje n kk ajan päällä. Kuvassa 13 n erillispistjen PI-kaavi. Kuva 13 Erillispistjen PI-kaavi

36 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 36(42) 2.6 SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Rakennusautmaatijärjestelmän valmistaja li j tiedssa ennen kuin suunnitelmia alettiin tehdä. Tästä syystä säätö- ja valvntajärjestelmän järjestelmäkaavi li saltaan j selvä ennen suunnitelmia. Alakeskusten sijaintia piti vähän miettiä (mahdllisimman lähelle hjattavia laitteita). Kuvassa 14 n säätö- ja valvntajärjestelmän järjestelmäkaavi. Kuvissa 15 ja 16 n esitetty alakeskusten layut-piirustukset. Kuva 14 Säätö- ja valvntajärjestelmän kaavi

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA

TULOSKORTTI TULOSKORTTI TOTEUTUS. Kirjasto updated yhteiskehittäminen. KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria hanke 1) LÄHTÖKOHTA TULOSKORTTI Kirjast updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjast & Dems Helsinki 9.2.2016 TULOSKORTTI KIRJASTO UPDATED yhteiskehittäminen Kirjast treenaa nuria hanke TOTEUTUS 1) LÄHTÖKOHTA Nurten

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(5) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Tuloste: Omistajien yhteystietoja

Tuloste: Omistajien yhteystietoja Määrittely (kierrs 1) 1(5) KIOStp/mä-prjekti Versi 0.1 Tulste: Omistajien yhteystietja 1 Yleiskuvaus Tute, jlla luetellaan annettujen kiinteistöjen tai määräaljen mistajien nimet ja sitteet. Tutteen saa

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Venttiilisarjat VOS. Venttiilisarja koostuu seuraavista: TBVC, säätöventtiili SD230, on/off-toimilaite, 230 V. BPV10, ohitusventtiili

Venttiilisarjat VOS. Venttiilisarja koostuu seuraavista: TBVC, säätöventtiili SD230, on/off-toimilaite, 230 V. BPV10, ohitusventtiili VOS TBVC VOS, venttiilisarja on/off 2-tieohjaus- ja säätöventtiili on/off-toimilaitteella, sulkuja ohitusventtiilillä. DN15/20/25. 230V. Käytetään SIRe Basic ja Competent -ohjausyksiköiden kanssa. TBVC,

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Keskipakopumpun prosessitekninen mitoitus, määrittely ja valinta. Technological design, definition and selection of centrifugal pump

Keskipakopumpun prosessitekninen mitoitus, määrittely ja valinta. Technological design, definition and selection of centrifugal pump LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Keskipakpumpun prsessitekninen mititus, määrittely ja valinta Technlgical design, definitin and selectin

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa;

VIRTAPIIRILASKUT II Tarkastellaan sinimuotoista vaihtojännitettä ja vaihtovirtaa; VITAPIIIASKUT II Tarkastellaan sinimutista vaihtjännitettä ja vaihtvirtaa; u sin π ft ja i sin π ft sekä vaihtvirtapiiriä, jssa n sarjaan kytkettyinä vastus, käämi ja kndensaattri (-piiri) ulkisen vastuksen

Lisätiedot

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä

ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 ECONET Vianetsintä ECONET Vianetsintä Kesäkuu 2008 Sisällysluettelo ALOITTAMISEEN TARVITTAVAT TIEDOT 3 A-HÄLYTYKSET 1. Jäätymisvaarahälytys,42 4 2. Huurtumishälytys, 41 5 3. Pumpun hälytys, P40 6 4. Painehälytys, GP40 7

Lisätiedot

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI

MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI IVKT 2016 / SuLVI 1(6) Ohje 7.1 IV-kuntotutkimus MITTAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET, RAPORTOINTIMALLI 1 Arviointi Tämä arviointi on rajattu koskemaan automaatiotekniikan osuutta IV-kuntotutkimuksessa. Tässä käytetyt

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS LENTOKENTÄN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS TYÖNUMERO: E27737 KAUHAVAN KAUPUNKI 4.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY LUONNOS Muutslista 4.9.2015 OIK OIK AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti

Bridgen peruskurssi/eto Harjoitusjaot 1(5) Raija Tuomi 2. oppitunti Bridgen peruskurssi/eto Harjitusjat 1(5) Raija Tumi 2. ppitunti JAKO 1 9 tikkiä ilman valttia, pelinviejänä phjinen (3NT/N) Jak 1 762 N/- Q54 AK5 853 KQJ3 QJ1094 J982 N K3 J8 W E 10964 A1096 S 52 AK A1076

Lisätiedot

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0

Asennus ja asetukset -ohje. Tikon 6.5.0 Tukkuu 2015 1 (6) Aditr Tikn Wrker palvelu (service) Sisällysluettel 1. Yleistä... 1 2. Rinnakkaisen instanssin asentaminen... 2 3. Rinnakkaisen instanssin pist... 4 4. Aditr Tikn Wrker palvelun Windws

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

FYYSINEN LIITYNTÄ A1 A1 A0 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D0 D0 D0 D0 D0 KOSKETINHÄL. INDIKOINTI. HID.-NOP.-SEIS-INDIKOINTI MUU TILAINDIKOINTI

FYYSINEN LIITYNTÄ A1 A1 A0 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D0 D0 D0 D0 D0 KOSKETINHÄL. INDIKOINTI. HID.-NOP.-SEIS-INDIKOINTI MUU TILAINDIKOINTI N:O TUNNUS LAITE 1/5-, 1 HS IV-HÄTÄ-SEIS-KYTKIN X X 1 X 2 AK02 TEU LÄMPÖTILATUNTOELIN X 3 TK05 TF01 TULOILMAPUHALLIN X X X X X 3 X TOIMINTA: KATSO PIIR. NRO 405 4 TK05 SC01 TAAJUUSMUUTTAJA X 5 TK05 PF

Lisätiedot

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731

Hyvinvointitieto hyvinvointijohtamisen työkaluna. Matti Vähäkuopus Oulun kaupunki matti.vahakuopus@ouka.fi 0505687731 Hyvinvintitiet hyvinvintijhtamisen työkaluna Matti Vähäkupus Oulun kaupunki matti.vahakupus@uka.fi 0505687731 Kertmus etenee vudesta ja valtuustkaudesta tiseen Hyvinvinnin rakenteet Oulun kaupunki Kaupungin

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Laurin koulu. V i i d a n p e r ä n t i e 1 1, 3 8 9 1 0 A l a - H o n k a j o k i. Rakennetekninen kuntotutkimus

Laurin koulu. V i i d a n p e r ä n t i e 1 1, 3 8 9 1 0 A l a - H o n k a j o k i. Rakennetekninen kuntotutkimus Laurin kulu V i i d a n p e r ä n t i e 1 1, 3 8 9 1 0 A l a - H n k a j k i Rakennetekninen kunttutkimus 8.1.2016 2 (43) YHTEENVETO Tutkimusten tarkituksena n llut alustavasti selvittää Kankaanpään kaupungin,

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan sayleiskaavan 2. vaihe arviintisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 68789-P21395 arviintisuunnitelma I (I) Salmaa Kristina / Reinikainen Kuisma Sisällysluettel 1 Suunnittelualue...

Lisätiedot

3 Lämpölaajaneminen ja tilanyhtälöt

3 Lämpölaajaneminen ja tilanyhtälöt Läölaajaneinen ja tilanyhtälöt Läölaajeneinen POHDI J ETSI - a) Kaksisetalliläöittarissa n liitetty yhteen kaksi eri ateriaalista valistettua etalliliuskaa, jtka läölaajenevat eri tavalla Kska tinen laajenee

Lisätiedot

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi

LUUNTIHEYSMITTAUS. www.pkssk.fi 1 (5) LUUNTIHEYSMITTAUS Hakusanat/synnyymit: fysilgia, steprsi, luukat, DEXA, DXA, luuntiheys, murtuma, lnkkamurtuma, T-scre, Z-scre, murtumariski, seulnta, D-vitamiini. 1. YLEISTÄ Osteprsi eli luukat

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Tontti/Rnro. 5 Piirustuslaji LVI Piirustuksen sisältö Laiteluettelo. Hallinn. kiint. (nro) Kiinteistö (nro)

Tontti/Rnro. 5 Piirustuslaji LVI Piirustuksen sisältö Laiteluettelo. Hallinn. kiint. (nro) Kiinteistö (nro) Merkki Ennakkojakelu Lukum. Muutoksen laatu Suunn. Pvm 31.3.2011 K.osa/kylä 20 Rakennustoimenpide X Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Kortteli/Tila 89 Muutos Tuoretukkuliike Mikkelin vihannes

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000

1. Turvaohje. 2. Tuotteen Ominaisuudet DIGISCALE 1000 DIGISCALE 1000 EN: hje Sisällysluettel 1. Turvahje 2. Tutteen Ominaisuudet 3. Tekniset tiedt 4. Sähkökaavi 5. hje 6. Näytön 7. Vianmääritys 8. Kauksäätimen hje 9. Parametrin asetus 10. Kalibrinti 1. Turvahje

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot