SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU"

Transkriptio

1 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Autmaatitekniikka Tutkinttyö SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU Työn teettäjä: Tampereen kaupungin tilakeskus, kiinteistötekninen yksikkö, Ville Nrila Tampere 2006

2 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Mäkynen, Mark Sauknpuistn kulun autmaatisuunnittelu Tutkinttyö 42 sivua + 19 liitesivua Työn teettäjä Syyskuu 2006 Hakusanat Tampereen kaupungin tilakeskus/kiinteistötekninen yksikkö, Ville Nrila autmaatisuunnittelu, rakennusautmaatisuunnittelu TIIVISTELMÄ Sauknpuistn kulun lämmönjak ja ilmastinti livat KH-krtistn mukaan liian vanhja (25 vutta), jten kuluun suunniteltiin uutta rakennusautmaatijärjestelmää. Työn aiheena li tehdä tiettyihin kulun siin PI-kaavit ja timintaselstukset. Tarkituksena li tehdä PI-kaavit lämmönjakhuneeseen, keittiöön, liikuntasaliin, erillispistihin (wc ja kellari), kylmäknetilihin ja jätehuneeseen. Timintaselstukset tehtiin lämmönjakhuneeseen, keittiöön ja liikuntasaliin. Työhön kuului myös rakennusautmaatijärjestelmän säätö- ja valvntajärjestelmän järjestelmäkaavi. Työ tehtiin sin tilakeskuksen hjeiden ja ppien mukaisesti, mutta myös henkilökhtaisten taitjeni kehittämiseksi ja kkemuksen saamiseksi. Työssä tuli kkemusta yleisesti suunnittelusta ja myös kyseessä levan khteen salta. Työn tulksena saatiin timiva ilmastinti ja lämmönjak Sauknpuistn kuluun. Työtä ei tehty isn budjetin phjalta, vaan suhteellisen yksinkertainen ja timiva järjestelmä. Humiimatta ei jätetty sitä, että tulevaisuudessa järjestelmää n mahdllisuus saneerata mahdllisimman helpsti.

3 TAMPERE POLYTECHNIC Electrical engineering prgramme Mäkynen, Mark Engineering thesis Autmatin planning fr Sauknpuist Schl Cmmissining Cmpany Tampere kaupunki tilakeskus, Real estate technical unit, Ville Nrila September 2006 Keywrds autmatin planning ABSTRACT Sauknpuist Schl needed t rebuild its heating and air cnditining system. Because f that I had t d heating and air cnditining system autmatin plans. The idea was t plan the new autmatin system. The autmatin system is a cmputer-based system, which takes care f prperty HVAC, and electric system cntrlling and supervisin. Autmatin system cntains cntrl rm, sub distributin bards and field devices and als the data netwrk. Jb was t d prcess figure fr heating rm, kitchen, gym, WC, cellar, cld machine rm and garbage rm. Activity cmmentary I had t d fr heating rm, kitchen and gym. Als jb included system chart fr adjustment and cntrl system.

4 ALKUSANAT Haluaisin kiittää kaikkia, jtka vat lleet mukana ja auttaneet tämän tutkinttyön tekemisessä. Erityisesti haluaisin kiittää valvjana timinutta Ville Nrilaa ja Mark Siirtlaa erittäin asiantuntevasta ja ammattimaisesta hjauksesta. Kiitksen ansaitsee myös Sähköpek ja Kari Bragge, jiden ansista sain tämän työn tehdäkseni.

5 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 5(42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ALKUSANAT SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ /2/ Tilakeskuksen rganisaati /2/ Kiinteistöpalvelututant /2/ SAUKONPUISTON KOULUN KIINTEISTÖ Lämmönjakhune Lämminkäyttövesiverkst, LV Säädön timinta Hälytykset Raprtit Ilmastintiverkst, IV Säädön timinta Hälytykset Patteriverkst PV Säädön timinta Hälytykset Taulukt, laskelmat ja säätömudt KEITTIÖ Tulilmakne TK Säädön timinta Ohjelmalliset timinnt Hälytykset Taulukt ja laskelmat ja säätömudt... 27

6 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 6(42) 2.3 LIIKUNTASALI Tulilmakne TK Säädön timinta Ohjelmalliset timinnt Hälytykset Taulukt ja laskelmat ja säätömudt KYLMÄKONETILAT JA JÄTEHUONE ERILLISPOISTOT SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ JÄRJESTELMÄ JA LAITTEET YHTEENVETO LÄHDELUETTELO... 41

7 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 7(42) LYHENTEET A AK IV K KL LV PE PF PK PU PV TE TF TK Autmaatti Alakeskus Ilmastintiverkst Kntaktri Kauklämpö Lämminkäyttövesiverkst Paineenmittaus Pistilmakje Pistilmakne Pumppu Patteriverkst Lämpötilanmittaus Tulilmakje Tulilmakne 0 Manuaalinen pis päältä 1 Manuaalinen päällä & Lginen and-timint 1 Lginen r-timint

8 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 8(42) SYMBOLIT

9 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 9(42) 1 YLEISTÄ /2/ Tampereen kaupungin tilakeskus n kunnan ja kuntalaisten timintaa tukeva palvelurganisaati, jnka tila- ja kiinteistöpalveluilla ludaan edellytykset kunnallisille palveluille. Tilakeskuksen timinnan lähtökhtana n kestävän kehityksen periaatteiden mukainen rakentaminen ja ylläpit. Tilakeskus hulehtii tiljen ja rakennuskannan mnikäyttöisyydestä, tarkituksenmukaisesta käytöstä ja arvn säilymisestä ennakivalla ja kestävällä tavalla. 1.1 Tilakeskuksen rganisaati /2/ Tilakeskuksen liikelaitstamisen yhteydessä vunna 2004 tteutettiin tilaaja- ja tuttajayhteistyön rganisinti. Tilakeskuksen ydintehtävä n kiinteistöliiketiminta ja tisen perussan mudstavat ydintehtävää tukevat timinnt, jtka n määritelty kiinteistöpalvelututannksi. Näitä mlempia timintja tukevat sisäiset palveluyksiköt. Kuva 1 Tilakeskuksen rganisaatikaavi

10 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 10(42) 1.2 Kiinteistöpalvelututant /2/ Kiinteistötekninen yksikkö tteuttaa kiinteistöjen eri järjestelmien, kuten putki-, ilmastinti-, sähkö-, autmaati- ja heikkvirtajärjestelmien perusparannustyöt ja saneeraukset kknaisvaltaisesti malla rganisaatillaan. Kiinteistöteknisen yksikön krjaamssa n mahdllista krjata lähes kaikki kiinteistöjen tekniset laitteet, kuten esimerkiksi televisit, palilmittimet, kulunvalvnta- ja murthälytyslaitteet ja öljyplttimet.

11 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 11(42) 2 SAUKONPUISTON KOULUN KIINTEISTÖ 2.1 Lämmönjakhune Lämmönjakhuneeseen piti suunnitella PI-kaavi ja timintaselstus. Lämmönjakhune n tila, jssa vesi lämmitetään lämmintäkäyttövettä, ilmastintia ja patteriverksta varten. Khde n kiinnitetty kauklämpöverkstn. Lähtökhtana li suunnitella, miten kauklämpö energia määrää säädellään lämmönvaihtimeen, jtta sen avulla vitaisiin saada lämmitettyä lämpimänkäyttövesiverkstn lämmin kiertvesi sekä ilmastinti- ja patteriverkstn kiertvesi. Kauklämmöstä mitataan tul- ja paluulämpötila sekä virtaama. Kauklämmöstä täytyy tehdä virtauksen mittaus sekä tul- ja paluulämpötilan mittaus, jtta kauklämmön kulutusta pystytään seuraamaan. Kauklämmöstä täytyy tietty määrä lämpöä käyttää hyväksi, ennen kuin se vidaan hjata menemään takaisin jakajalle. Kauklämmön hyväksikäytön suhteen määrää kauklämpölaits. Kauklämpöä käytetään ikeassa suhteessa kun kaikki siihen tarvittavat laitteet n mititettu ikein. Lämpimänkäyttövesiverkstn lämmitys suunniteltiin siten, että kauklämmön virtaaman määrää säädellään kahdella venttiilillä lämmönvaihtimeen. Lämpimänkäyttöveden käytön määrä vaihtelee runsaasti, mikä tekee prsessista vaikeasti säädettävän, jten yhden isn venttiilin käyttö aiheuttaisi liikaa sulkuventtiilin tyyppistä timintaa. Tästä syystä kauklämmön virtaaman määrän säätö tteutettiin kahdella säätöventtiilillä, jista tinen n pienempi ja tinen ismpi. Ilmastinti- ja patteriverkstn säädöt vat suhteellisen hitaita prsesseja. Syynä tähän n se, että kyseisissä prsesseissa n vain yksi säädettävä suure ja se n kiertveden lämpötilan säätö ulklämpötilan mukaan. Tämän tyyppinen prsessi muuttuu hitaammin yhdellä venttiilillä kuin mitä lämpimänkäyttöveden lämmitys prsessissa. Lämmönjakhuneessa mitataan lämpimän- ja kknaisvesimäärän virtaus. Kylmänveden määrä saadaan, kun kknaisveden määrästä vähennetään lämpimänveden suus. Lämpötila mitataan lämpimästä kiertvedestä, patteriverkststa,

12 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 12(42) ilmastintiverkststa ja rakennuksen ulkpulelta (ulklämpötila). Verkstn paine mitataan ilmastintiverkststa sekä patteriverkststa, jtta tiedetään nk verkstissa ikea paine. Painemittauksilla pystytään valvmaan verkstjen kunta vutjen varalta. Kauklämmön timittaja asentaa lämmönjakhuneeseen laitteen, jka mittaa men kauklämmön sekä paluu kauklämmön lämpötilan sekä kknaisvirtaaman. Näiden tietjen avulla laite laskee käytetyn kauklämmön energiamäärän. Laite lähettää valvntajärjestelmälle pulssin aina kun kauklämpöä n käytetty 0,1 MWh verran. Kuvassa 2 n esitetty lämmönjakhuneen PI-kaavi.

13 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 13(42) Kuva 2 Lämmönjakhuneen PI-kaavi

14 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 14(42) Lämminkäyttövesiverkst, LV01 Lämminkäyttövesiverkstlla lämmitetään kylmäkäyttövesiverkststa vesi + 55 C. Lämpimästäkäyttövesiverkststa mitataan menveden lämpötila ja vesimäärä. Lämminkäyttövesiverkstn menveden täytyy lla eliminimiseksi. Kuvassa 3 näkyy lämminkäyttövesiverkstn suus lämmönjakhuneen PI-kaavissa C, Leginella- bakteerivaaran Kuva 3 Lämminkäyttövesiverkst lämmönjakhuneen PI-kaavissa

15 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 15(42) Säädön timinta Menveden lämpötila LV01TE40 pyritään pitämään asetusarvssaan + 55 C. Lämmöntarpeen kasvaessa säätöhjelma hjaa ensimmäisessä prtaassa lämmitysventtiiliä LV01TV43 aukipäin ja tisessa prtaassa lämmitysventtiiliä LV01TV44 aukipäin. Kiertvesipumppu LV01PU45 n käynnissä jatkuvasti. Valvntajärjestelmä hjaa lämmitysventtiilit kiinni, js menveden lämpötila-anturi LV01TE40 antaa anturivika hälytyksen tai pumppu LV01PU45 pysähtyy Hälytykset Pumpun LV01PU45 pysähtyessä antaa rakennusautmaatijärjestelmä hälytyksen. Menveden lämpötilahälytyksille asetetaan ala- ja ylärajat sekä viive. Lämminkäyttövesiverkstn lämpötilan mittauksen LV01TE40 alaraja-arvn asetus n 45 C ja yläraja-arvn asetus n 65 C. Kaikki hälytykset vat lukkaa 2 (vikahälytys). Hälytyksien viiveaikjen hjeasetusarvt vat: - Pumppu LV01PU45, 30 sekuntia - LV01TE40 menveden lämpötilan mittaukset, 5 minuuttia Raprtit Järjestelmä tekee kauklämmön lämpöenergian kulutusraprtin. Järjestelmä tekee myös kylmän veden ja lämpimän veden kulutusraprtin. Liitteenä 8 n esimerkki lämpöenergian kulutusraprtista ja liitteenä 9 n esimerkki veden kulutusraprtista.

16 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 16(42) Ilmastintiverkst, IV01 Ilmastintiverkstn tarkituksena n tuttaa ilmastintikneille niiden tarvitsema lämpöenergia. Ilmastintiverkststa mitataan menveden lämpötila ja paine. Ilmastintiverkstn menveden lämpötilansäätöä varten mitataan ulklämpötila. Ilmastintiverkstn kauklämmön virtausta säädetään lämmönvaihtimessa yhdellä venttiilillä. Kuvassa 4 näkyy ilmastintiverkstn suus lämmönjakhuneen PIkaavissa. Kuva 4 Ilmastintiverkst lämmönjakhuneen PI-kaavissa

17 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 17(42) Säädön timinta Menveden IV01TE40 lämpötila pyritään pitämään ulklämpötilaan verrannllisessa arvssa kuvan 5 käyrän mukaisesti. Lämmöntarpeen kasvaessa säätöhjelma hjaa venttiiliä IV01TV44 aukipäin. Pumpun IV01PU40 käyntiä hjataan valvntajärjestelmän avulla. Pumpulle vidaan määritellä kesäkäyttöjaks, kun ulklämpötilan UT01TE00 vurkauden keskiarv n asetettua arva krkeampi. Kesäkäyttöjaksn aikana valvntajärjestelmä pysäyttää pumpun ja hjaa venttiilin kiinni, pumpun hälytyspririteetti muuttuu kiireellisestä hulthälytykseksi. Esimerkiksi kaksi kertaa viikssa valvntajärjestelmä pitää pumppua päällä viiden minuutin ajan ja pumpun pysähdyttyä valvntajärjestelmä hjaa venttiilin auki-asentn ja takaisin kiinni-asentn. Edellä mainitun käytön aikana valvntajärjestelmä ei hälytä menveden liukuvien raja-arvjen ylityksistä. Kuva 5 Menveden IV01TE40 lämpötilan asetusarv ulklämpötilan funktina

18 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 18(42) Hälytykset Rakennusautmaatijärjestelmä antaa hjelmallisen hälytyksen ja pysäyttää kaikki tulilmakjeet, kun pumppu IV01PU40 pysähtyy ja ulkilman lämpötila n asetetun rajaarvn alapulella, esimerkiksi. Lukitukset tehdään hjelmallisesti valvntajärjestelmässä. Häiriö n kuitattava ennen kuin tulilmakjeet vidaan käynnistää uudelleen. + 8 C Menveden IV01TE40 lämpötilan hittaessa (ylittää tai alittaa) asetetun raja-arvn antaa rakennusautmaatijärjestelmä hjelmallisen hälytyksen. Ilmastintiverkstn lämpötilan mittauksen hälytyksen raja-arvjen hjeasetusarv n +/- 5 C asetusarvsta. Ulklämpötila-anturin UT01TE00 antaessa anturivika hälytyksen asettaa valvntajärjestelmä verkstsäätimille ulkilman lämpötilaksi esimerkiksi 15 C. Anturin timinnan seuranta perustuu iksulun taikka jhdn jhtavuuden tarkkailuun. Laitteen timinnassa n luultavasti vikaa, js se antaa järjestelmälle mittauksen tisen ääriarvn eli +/- ei jhda. 40 C. Tällöin laite n luultavasti iksulussa tai laitteesta tuleva jht Verkstn paineen IV01PE45 hittaessa asetetut raja-arvt antaa rakennusautmaatijärjestelmä hjelmallisen hälytyksen ja pysäyttää kaikki tulilmakjeet. Lukitukset tehdään hjelmallisesti valvntajärjestelmässä. Häiriö n kuitattava ennen kuin tulilmakjeet vidaan käynnistää uudelleen. Pumpun IV01PU40 hälytys ja verkstpaineen IV01PE45 alarajahälytys vat lukkaa 1 (kiireellinen). Kaikki muut hälytykset vat lukkaa 2 (vikahälytys). Verkstn painemittauksen IV01PE45 alarajahälytyksen hjeasetusarv n 1bar ja ylärajahälytyksen hjeasetusarv n 3bar. Hälytyksien viiveaikjen hjeasetusarvt vat: - Pumppu IV01PU40, 30 sekuntia - Verkstn paine IV01PE45, alahälytysraja 5 sekuntia ja ylärajahälytys 30 sekuntia

19 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 19(42) Patteriverkst PV01 Patteriverkstn tarkituksena n tuttaa patterilämmityksessä tarvittava lämpöenergia. Patteriverkststa mitataan menveden lämpötila ja verkstn kknaispaine. Patteriverkstn kiertvesi lämmitetään lämmönvaihtimessa IV01LS01. Kuvassa 6 näkyy patteriverkstn suus lämmönjakhuneen PI-kaavissa. Suuntaventtiili päästää kiertveden halutun suunnan mukaisesti. Patteriverkstn täytyy lla aina viileämpi kuin ilmastintiverkstn. Tästä jhtuen n patteriverkstn jälkeen yksi suuntainen venttiili, jnka avulla patteriverkstn kiertänyt (viilentynyt) vesi viilentää tulpulen veden. Tällä tavin patteriverkst n aina viileämpi kuin ilmastintiverkst. Kuva 6 Patteriverkst lämmönjakhuneen PI-kaavissa

20 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 20(42) Säädön timinta Pumpun PV01PU40 käyntiä hjataan valvntajärjestelmän avulla. Pumpulle vidaan määritellä kesäkäyttöjaks, kun ulklämpötilan UT01TE00 vurkauden keskiarv n asetettua asetusarva krkeampi. Kesäkäyttöjaksn aikana valvntajärjestelmä pysäyttää pumpun ja hjaa venttiilin kiinni ja pumpun hälytyspririteetti muuttuu kiireellisestä hulthälytykseksi. Esimerkiksi kaksi kertaa viikssa valvntajärjestelmä pitää pumppua päällä viiden minuutin ajan ja pumpun pysähdyttyä valvntajärjestelmä hjaa venttiilin auki-asentn ja takaisin kiinni-asentn. Edellä mainitun käytön aikana valvntajärjestelmä ei hälytä menveden liukuvien raja-arvjen ylityksistä. Menveden lämpötila PV01TE40 pidetään ulkilman lämpötilaan UT01TE00 verrannllisessa arvssa kuvan 7 mukaisesti. Kuva 7 Menveden lämpötilan PV01TE40 asetusarv ulkilman lämpötilan funktina Lämmöntarpeen lisääntyessä säätöhjelma hjaa lämmitysventtiiliä PV01TV45 auki päin. Menveden lämpötila pyritään pitämään liukuvien raja-arvjen välissä Hälytykset Rakennusautmaatijärjestelmä antaa hjelmallisen hälytyksen pumpun PV01PU40 pysähtyessä ja ulkilman lämpötilan UT01TE00 llessa asetellun raja-arvn alapulella, esimerkiksi +10 C. Menveden PV01TE40 lämpötilan hittaessa asetetut raja-arvt

21 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 21(42) antaa rakennusautmaatijärjestelmä hjelmallisen hälytyksen. Patteriverkstn lämpötilan mittauksen hälytyksen raja-arvjen hjeasetusarv n +/- 5 C asetusarvsta. Verkstn painemittauksen PV01PE45 alarajahälytyksen hjeasetusarv n 1bar ja ylärajahälytyksen hjeasetusarv n 3bar. Menveden lämpötila-anturin PV01TE40 antaessa anturivika-hälytyksen ja ulkilman lämpötilan UT01TE00 klmen vurkauden keskiarvn llessa yli hjaa valvntajärjestelmä lämmitysventtiilin kiinni. Samaisessa tilanteessa ulklämpötilan klmen vurkauden lämpötilan keskiarvn llessa alle lämmitysventtiilin esimerkiksi 40 % auki. 15 C 15 C hjaa valvntajärjestelmä Hälytyksien viiveaikjen hjeasetusarvt vat: - Pumppu PV01PU40, 5 sekuntia - Verkstn paineen PV01PE45, alarajahälytys 5 sekuntia ja yläraja 30 sekuntia Taulukt, laskelmat ja säätömudt Venttiileiden -arvt laskettiin seuraavanlaisella kaavalla: k v k v Q = 36 P Kaavassa Q n virtaama putkistssa (l/s) ja P n venttiilin yli leva paine-er (kpa). Taulukssa 1 n esitetty lämmönjakhuneen venttiileiden laskentaan tarvittavat arvt ja venttiileiden k v -arvt.

22 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 22(42) Taulukk 1 k v -arvn laskemiseen tarvittavat arvt ja k v -arvt Tunnus Tyyppi Virtaus Q l/s P kpa kv -arv laskettu LV01TV43 2-tie 0, ,1 LV01TV44 2-tie 0, ,3 PV01TV45 2-tie 1, ,5 IV01TV44 2-tie 1, ,4 Putkistssa virtausnpeuden ja putkistn painehäviöarvt tulivat ennakkn LVI suunnittelijalta. Venttiilit valittiin laskelmien phjalta valmistajan pienempi lähin (k v - arvltaan) venttiili, kska sillin venttiilin minaiskäyrä n lähempänä vaadittua timintapistettä. Taulukssa 2 n esitetty eri lämpötilan säätöjen säätömudt lämmönjakhuneessa. Taulukk 2 Lämmönjakhuneen säätömudt Timint Säätömut Säätökhde Ohjeasetusarv C/IV01TE40 PI Menveden lämpötila ks. kuva 5 C/LV01TE40 PI Menveden lämpötila + 55 C C/PV01TE40 PI Menveden lämpötila ks. kuva KEITTIÖ Keittiöön piti tehdä PI-kaavi ja timintaselstus. Keittiössä piti nrmaalin ilmastinnin lisäksi ttaa humin is astianpesukne. Keittiössä leva astianpesukne saa aikaan aika paljn höyryä ja siten lämpöä keittiöön. Keittiöön li suunniteltava nrmaalin ilmastinnin lisäksi pistilmakje astianpesukneen käytön takia. Keittiöön tuli suunnitelmissa nrmaali ilmastintikne ja pistilmakje astianpesukneen käytöstä jhtuvan kurmituksen eliminimiseksi ilmastinnissa. Kahden pistilmakjeen takia piti ilmastinnin suunnittelussa ttaa humin, että ilmastinnin ilmanmäärän suhde (tulevan suhde lähtevään) pysyy vakina kk ajan. Astianpesukneen pistilmakjeen

23 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 23(42) hjaus n tteutettu ajastinkelllla, jnka aikaa vidaan asetella välillä 0-60 minuuttia. Tulilmakje n mahdllista panna päälle aikahjelman ulkpulella käsikytkimen avulla minimitehlle (esim. 50 %). Yleispistilmakjeen timinta n lukittu hjelmallisesti tulilmakjeen timintaan. Tulilmakje n mahdllista panna tehkkaammalle puhallukselle ajastinkelllla (esim. 75%). Keittiöön tuli sulkupelti, jnka avulla päästetään ulkilma keittiöön. Ulkilma sudatetaan, minkä jälkeen se hjataan lämmityksen läpi keittiöön. Sudattimeen tuli paine-ern mittaus sudatinvahtia ja hihnavahtia varten. Tulilman määrää säädetään taajuusmuuttajan avulla. Jäätymisvaaran ehkäisemiseksi lämmityspatteriin tuli jäätymisvaaratermstaatti. Jäätymisvaaratermstaatti estää tulilmakjeen timinnan js lämmityspatterin lämpötila n liian alhainen ( + 8 C ). Järjestelmälle tuli kaksi mittauspistettä: tulilman lämpötila ja huneilman lämpötila. Huneeseen tuleva ilman lämpötila säädetään huneilman lämpötilan mukaan. Kuvassa 8 n keittiön ilmastintilaitteen PI-kaavi.

24 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 24(42) Kuva 8 Keittiön ilmastintikneen PI-kaavi

25 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 25(42) Tulilmakne TK Säädön timinta Tulilmakjeen TF01 käyntiä hjataan rakennusautmaatijärjestelmän aika- ja tapahtumahjelmalla. Tulilmakje TF01 käynnistyy aika- ja tapahtumahjelman ulkpulella HS20 kytkimellä. TF01 ei saa käydä, mikäli lämmityspatterin pumppu PU40 ei le käynnissä. Pumppu PU40 n päällä aina. Tulilmakje TF01 ei myöskään saa käydä, mikäli ilmastintiverkstn häiriöhälytys n vimassa, lukitus tehdään hjelmallisesti rakennusautmaatijärjestelmässä. Pistilmakjeen PF01 käynti n hjelmallisesti lukittu tulilmakjeen TF01 käyntiin. Palvaarahjelma pysäyttää tulilmakjeen TF01 kun tulilman lämpötila TE10 ylittää pysäyttää sen js lämpötila alittaa + 5 C + 50 C ja alilämpöhjelma. Ilmastinnin hätä-seis- hjelma pysäyttää tulilmakjeen TF01, kun hätä-seis-painiketta TJ01HS20 (sijaitsee palkunnan kulkureitillä) painetaan tai palhälytys tapahtuu. Tulilman lämpötila TE10 pyritään pitämään huneilman lämpötilaan TE20 verrannllisessa arvssa kuvan 9 mukaisesti. Kuva 9 Tulilman lämpötilan TE10 asetusarv huneilman lämpötilan TE20 funktina Lämmöntarpeen kasvaessa säätöhjelma hjaa lämmityspatterin venttiiliä TV45 auki päin. Jäätymisvaaran ehkäisemiseksi TE45 lämpötila ei saa laskea alle +12 C kneen käydessä. Jäätymisvaaratermstaatti TZ01 timii kun lämpötila TE45 laskee + 8 C,

26 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 26(42) mikä pysäyttää tulilmakjeen TF01. Jäätymisvaaratermstaatin lauettua se n kuitattava käsin Ohjelmalliset timinnt Tul- ja pistilmakjeen pyörimisnpeutta hjataan valvntajärjestelmän aika- ja tapahtumahjelmalla. Aikahjelman mukaan valvntajärjestelmä hjaa taajuusmuuttajan SC01 avulla tulilmakjeen pyörimisnpeutta erikseen aseteltavaan tasn, muullin kje käy asetellulla minimitehlla (TF01 50% ja PF01 1/2-npeudella). Tul- ja pistilmakjeille hjelmidaan ristiriitahälytykset. Sudattimen paine-ermittauksen perusteella hjelmidaan sudatinvahtihälytys. Sudatinvahtihälytys timii, kun sudattimen paine-er kasvaa yli aseteltavan raja-arvn, arvn kert ilmastintiurakitsija (kaksi kertaa puhtaan sudattimen arv eli 170Pa). Hihnavahtihälytys mudstetaan sudattimen PE01 viestistä. Hihnavahtihälytys timii, kun sudattimen paine-er n puhaltimen käydessä alle aseteltavan raja-arvn (10Pa). Palvaarahjelma hjelmidaan pysäyttämään tulilmakjeen TF01. Tulilman lämpötilan hittaessa liukuvat raja-arvt (esim. asetusarv +/- 5 C ) antaa rakennusautmaatijärjestelmä hälytyksen. Nrmaalisti tulilmakje TF01 käy asetellulla npeudella esim. 50 % ja pistilmakje PF01 1/2-npeudella. Tulilmakje TF01 käynnistyy ajastinkelllla KS20 asetellulle npeudella (esim. 75 %), jllin PF01 siirtyy käymään 1/1-npeudella. Pistilmakje PF02 käynnistetään ajastinkelllla KS21. Pistilmakjeen PF01 käydessä 1/1- npeudella ja pistilmakjeen PF02 käydessä n tulilmakjeen TF01 npeus asetellulla arvlla (esim. 90 %) Hälytykset Hälytyslukkaan 1 (kiireelliset hälytykset) kuuluvat lämmityspatterin pumppu PU40 ja jäätymisvaaratermstaatin TZ01 yhteishälytys. Hälytyslukkaan 3 (hulthälytys)

27 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 27(42) kuuluuvat sudatinvahdin PE01 hälytykset. Muut hälytykset vat lukkaa 2 (vikahälytys). Hälytyksien viiveaikjen hjeasetusarvt vat: - pumppu PU40 ja jäätymisvaaratermstaatti TZ01 5 sekuntia - lämpötilamittaus TE10 1 minuutti - tul- ja pistilmakjeiden ristiriitahälytykset 30 sekuntia - hihnavahtihälytys PE01 5 minuuttia - sudatinvahtihälytys PE01 5 minuuttia Taulukt ja laskelmat ja säätömudt Venttiileiden k v -arvt laskettiin kaavalla: k v Q = 36 P Kaavassa Q n virtaama putkistssa (l/s) ja P n venttiilin yli leva paine-er (kpa). Taulukssa 3 n esitetty keittiön venttiileiden laskentaan tarvittavat arvt ja venttiileiden k v -arvt. Venttiilit valittiin laskelmien phjalta valmistajan pienempi lähin (k v -arvltaan) venttiili, kska sillin venttiilin minaiskäyrä n lähempänä vaadittua timintapistettä. Taulukk 3 k v -arvn laskemiseen tarvittavat arvt ja k v -arvt Tunnus Tyyppi Virtaus Q l/s P kpa kv -arv laskettu TV45 2-tie 0, ,6 Taulukssa 4 n esitetty eri lämpötilan säätöjen säätömudt keittiössä.

28 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 28(42) Taulukk 4 Keittiön säätömudt Timinta Säätömut Säätökhde Ohjeasetusarv Hum. C/TE10 PI Tulilman lämpötila C/TE45 PI Paluuveden lämpötila C/TE45 PI Paluuveden lämpötila S/TE45 ON/OFF Paluuveden lämpötila ks. kuva 9 > 12 C TF01 Kne käy 20 C TF01 Kne seis 8 C Jäätymisvaara 2.3 LIIKUNTASALI Liikuntasalin ilmastintikjeille piti tehdä PI-kaavi ja timintaselstus. Liikuntasalin suunnittelussa li tettava humin ihmisten määrä ja heidän synnyttämä lämpö. Ilmastinnin n ltava käytön aikana tehkkaampaan kuin muullin. Sillin kun liikuntasali n käytössä, n ltava mahdllisuus tehstaa ilmastintia. Suunnitelmiin tuli sulkupelti, jlla hjataan tulilmaa sisään. Tämän jälkeen ilma menee sudattimen läpi. Sudattimessa n paine-ern mittaus, jnka avulla timii hihnavahti ja sudatinvahti. Sudattimen jälkeen ulkilma menee lämmityspatterin kautta liikuntasaliin. Tulilma lämmitetään, kska tulilman pitää lla tietyn lämpöistä suhteessa huneilmaan. Tulilman määrää säätelee tulilmakje ja kjetta hjataan taajuusmuuttajan avulla. Liikuntasalissa n pistilmakje, jnka timinta riippuu tulilmakjeen timinnasta. Pistilmakje timii kun tulilmakje n timinnassa (verrannllisella tehlla). Tulilmakje n mahdllista panna tehstetulle puhallukselle ajastinkelllla (tällöin pistilmakje käy myös tehkkaammin). Ajastinkelln asettelu n 0-60 minuuttia. Jäätymisvaaraa varten n jäätymistermstaatti, jka timiessaan pysäyttää tulilmakjeen. Tulilmakjeen pysähtyessä sulkeutuu sulkupelti. Kuvassa 10 n esitetty liikuntasalin ilmastintikneen PI-kaavi.

29 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 29(42) Kuva 10 Liikuntasalin ilmastintikneen PI-kaavi

30 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 30(42) Tulilmakne TK Säädön timinta Tulilmakjeen TF01 käyntiä hjataan rakennusautmaatijärjestelmän aikahjelmalla. Tulilmakje TF01 ei saa käydä, mikäli lämmityspatterin pumppu PU40 ei le käynnissä. Pumppu PU40 n päällä aina. Tulilmakje TF01 ei myöskään saa käydä, mikäli ilmastintiverkstn häiriöhälytys n vimassa, lukitus tehdään hjelmallisesti rakennusautmaatijärjestelmässä. Aikahjelman ulkpulella kje vidaan käynnistää tehstetulle puhallukselle ajastinkelllla KS20. Tulilmakje vidaan myös aikahjelman sisäpulella hjata tehstetulle puhallukselle ajastinkelllla KS20. Tulilmakje ei vi käydä tehstetulla puhalluksella, js ulkilman lämpötila n alle aseteltavan raja-arvn (esim. 15 C ). Pistilmakjeen PF01 käynti n lukittu hjelmallisesti tulilmakjeen TF01 käyntiin. TF01 llessa tehstetulla puhalluksella n PF01 1/1-npeudella, muullin TF01 n asetellulla minimitehlla ja PF01 1/2-npeudella. Palvaarahjelma pysäyttää tulilmakjeen TF01, kun tulilman lämpötila TE10 ylittää pysäytetään (hjelmallisesti) myös js tulilman lämpötila alittaa. Tulilmakje. Ilmastinnin hätä seis hjelma pysäyttää tulilmakjeen TF01 hätä seis painiketta TJ01HS20 (sijaitsee palkunnan kulkureitillä) painettaessa tai palhälytyksen tapahtuessa. Tulilma lämpötila TE10 pyritään pitämään huneilman lämpötilaan TE20 verrannllisessa arvssa kuvan 11 mukaisesti C + 5 C Kuva 11 Tulilman lämpötilan TE10 asetusarv huneilman lämpötilan TE20 funktina

31 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 31(42) Lämmöntarpeen kasvaessa säätöhjelma avaa lämmityspatterin venttiiliä TV45. Jäätymisvaaran ehkäisemiseksi pyritään lämmityspatterin paluuveden lämpötila TE45 pitämään asetusarvssa ( +12 laskiessa + 8 C C ) hjaamalla venttiiliä TV45. Paluuveden lämpötilan timii jäätymisvaaratermstaatti TZ01, jka pysäyttää tulilmakjeen TF01. Jäätymisvaaratermstaatin lauettua se n kuitattava käsin Ohjelmalliset timinnt Tul- ja pistilmakjeille hjelmidaan ristiriitahälytykset. Sudattimen paineermittauksen perusteella hjelmidaan sudatinvahtihälytys. Sudatinvahtihälytys timii, kun sudattimen paine-er kasvaa yli asetellun raja-arvn, arvn kert ilmastintiurakitsija (kaksi kertaa puhtaan sudattimen arv eli 170Pa). Hihnavahtihälytys mudstetaan paineen PE01 viestistä. Hihnavahtihälytys timii, kun sudattimen paine-er n puhaltimen käydessä alle aseteltavan raja-arvn esim. 10Pa. Palvaarahjelma hjelmidaan pysäyttämään tulilmakje TF Hälytykset Hälytyslukkaan 1 (kiireelliset hälytykset) kuuluvat lämmityspatterin pumpun PU40 ja jäätymisvaaratermstaatin TZ01 yhteishälytykset. Hälytyslukkaan 3 (hulthälytykset) kuuluu sudatinvahdin PE01 hälytykset. Muut hälytykset vat lukkaa 2 (vikahälytys). Hälytyksien viiveaikjen hjeasetusarvt vat: - Pumppu PU40, 2 sekuntia - Jäätymisvaaratermstaatti TZ01, 2 sekuntia - Tul- ja pistilmakjeiden ristiriitahälytykset, 30 sekuntia - Hihnavahtihälytys PE01, 5 minuuttia - Sudatinvahtihälytys PE01, 5 minuuttia

32 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 32(42) Taulukt ja laskelmat ja säätömudt Venttiileiden k v -arvt laskettiin seuraavanlaisella kaavalla: k v Q = 36 P Kaavassa Q n virtaama putkistssa (l/s) ja P n venttiilin yli leva paine-er (kpa). Taulukssa 5 n esitetty liikuntasalin venttiileiden laskentaan tarvittavat arvt ja venttiileiden k v -arvt. Venttiilit valittiin laskelmista valmistajan lähin pienempi (k v - arvltaan) venttiili, kska sillin venttiilin minaiskäyrä n lähempänä vaadittua timinta pistettä. Taulukk 5 k v -arvn laskemiseen tarvittavat arvt ja kv-arvt Virtaus Q P k v -arv Tunnus Tyyppi l/s kpa laskettu TV45 2-tie 0,63 12,5 6,4 Taulukssa 6 n esitetty eri lämpötilan säätöjen säätömudt liikuntasalissa. Taulukk 6 Liikuntasalin säätömudt Timinta Säätömut Säätökhde Ohjeasetusarv Hum. C/TE10 PI Tulilman lämpötila C/TE45 PI Paluuveden lämpötila C/TE45 PI Paluuveden lämpötila S/TE45 ON/OFF Paluuveden lämpötila ks. kuva 11 > 12 C TF01 Kne käy 20 C TF01 Kne seis 8 C Jäätymisvaara

33 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 33(42) 2.4 KYLMÄKONETILAT JA JÄTEHUONE Kylmäknetilissa piti ttaa humin, että tilan lämpötila pitäisi yrittää pitää tietyn lämpötilan (tässä tilassa 22 C ) alapulella. Tästä jhtuen tilan pistilmakneen täytyy käydä, jk 1/1-npeudella taikka 1/2-npeudella riippuen tilan lämpötilasta. Pistilmakne PK01PF01 käynnistyy 1/2-npeudella js lämpötila TE20 n esim. 18 C. Samainen kne siirtyy 1/1-npeudelle js lämpötila TE20 n 22 C. Jätehuneen pistilmakneen käyntiä hjataan aika-hjelmalla. Aika-aikahjelmassa n määriteltynä aika jllin kne käy 1/1-npeudella ja jllin kne käy 1/2-npeudella. Kuvassa 12 n esitetty kylmäknetiljen ja jätehuneen PI-kaavi.

34 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 34(42) Kuva 12 Kylmäknetiljen ja jätehuneen kjeiden PI-kaavi

35 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 35(42) 2.5 ERILLISPOISTOT Erillispistja vat WC ja kellari. Mlempien tiljen pistilmakjeita hjataan aikahjelmalla. WC:n pistilmapuhallin käy päivisin 1/1-npeudella ja muullin 1/2- npeudella. Kellarin pistilmakje n kk ajan päällä. Kuvassa 13 n erillispistjen PI-kaavi. Kuva 13 Erillispistjen PI-kaavi

36 TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOTYÖ 36(42) 2.6 SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Rakennusautmaatijärjestelmän valmistaja li j tiedssa ennen kuin suunnitelmia alettiin tehdä. Tästä syystä säätö- ja valvntajärjestelmän järjestelmäkaavi li saltaan j selvä ennen suunnitelmia. Alakeskusten sijaintia piti vähän miettiä (mahdllisimman lähelle hjattavia laitteita). Kuvassa 14 n säätö- ja valvntajärjestelmän järjestelmäkaavi. Kuvissa 15 ja 16 n esitetty alakeskusten layut-piirustukset. Kuva 14 Säätö- ja valvntajärjestelmän kaavi

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU RK 0 1 K HS13 Porrashuone RK MERKINTÖJEN SELITYKSET = UUSI KAAPELI (SU) = NHA KAAPELI = MODULAARI KAAPELI (IU) ASENNUS (AU) = PURETTA LAITE Suunn Piirt Tark Hyv 28042017 RK VIHDIN KIRKONKYLÄN CPUS Juoks

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

ILTO 650/850 Käyttöhje LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETTU ILMANVAIHTOLAITE PARASTA ILMANVAIHTOA www.ilt.fi ILTO 650- ja 850 -käyttöhje 1. Ilmastintilaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU = FYYSINEN PISTE DO OHJAUS DI INDIOINTI DI HÄLYTYS AO SÄÄTÖ AI ITTAUS ALAESUS 1 = OHJELALLINEN PISTE DO DI DI AO AI R (SU) S2 S3 S1 235P1 EC1 232P1 91 92 FG1 PDIE 1 SU1 TE 9 93 94 PI oneellinen alapohjan

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU LVI I N HCON S I N Ö Ö R I T O I I S T O = FYYSINEN PIS = OHJELALLINEN PIS DO OHJAUS DI INDIOINTI DI HÄLYTYS AO SÄÄTÖ AI ITTAUS ALAESUS 1 R (SU) P1 TZA13 HS13 Väyläliityntä HS13 DO DI DI AO AI IU Sähkökotelo

Lisätiedot

LAITE- JA HUOLTOKORTIT Sivu 1/1

LAITE- JA HUOLTOKORTIT Sivu 1/1 : IV02-KSK11... Kiertoilmapuhallin IV02-KSK11... Kiertoilmapuhallin Tuulikaappi 211 Lämmitys Tuloilma LAITE- JA HUOLTOKORTIT 2013 Selite Määrä Yksikkö Valmistaja / KSK... kiertoilmapuhallin 7 kpl Sivu

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O. Osa A LVI. Osa B

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O. Osa A LVI. Osa B 1 2 3 4 6 7 8 9 F E Osa B D C Osa A B A LVI = FYYSINEN PIS = OHJELMALLINEN PIS DO OHJS INKOIN HÄLYTYS AO SÄÄTÖ AI MITTS ALAKESKUS K1 Väyläliityntä Väyläliityntä Väyläliityntä DO AO AI RK (SU) Syöttö 400

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Flash ActionScript osa 2

Flash ActionScript osa 2 Liiketalus syksy 2012 Flash ActinScript sa 2 Scripti-kieli Skriptikieli n tarkitettu skriptien eli kmentsarjjen tekemiseen. lyhyitä hjeita, siitä kuinka svelluksen tulisi timia Skripteillä autmatisidaan

Lisätiedot

Sekoittimen puhdistus piikkaamalla

Sekoittimen puhdistus piikkaamalla Sekittimen puhdistus piikkaamalla 2012 Työntekijä li sekittimen sisäpulella piikkaamassa, kun avinna llut tyhjennysluukku meni äkkiä kiinni Työntekijän tinen kantapää leikkautui irti Työn aikaista käyttövimasta

Lisätiedot

ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE. Mittaus- ja säätölaiteet 18.12.2013

ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE. Mittaus- ja säätölaiteet 18.12.2013 ILMASTOINTIJÄRJESTELMIEN KUNTOTUTKIMUS OHJE Mittaus- ja säätölaiteet 18.12.2013 Mittaus- ja säätölaitteet 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 JÄRJESTELMÄN KÄSITTEITÄ... 4 3 JÄRJESTELMÄN YLEISARVIO...

Lisätiedot

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin

CALPEX Aluelämpöputkisto Putkijärjestelmä, joka maksaa itsensä takaisin CALPEX Aluelämpöputkist Putkijärjestelmä, jka maksaa itsensä takaisin Kestävää laatua CALPEX Testaus ja valvnta Tutant Kiepitys CALPEX n krkealaatuinen aluelämpöverkn lämmitys- ja käyttövesiputkijärjestelmä:

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet Patteri MI-CL Sissaan kuuluu asennuskiskt ja kteln etulevyn, jtka n svitettu lmminvesipatterille höyrypatterille LS, kylmvesipatterille LBC, surahöyrystinpatterille LBD ja lmmöntalteenttpatterille LX/LXF.

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58

CMU 119 CMU 128 CMU 119 +N CMU 155 CMU 128 +N. Asennusohje Ohjelmoitavat terrestiaalipäävahvistimet. SSTL n:o 75 631 58 Asennushje Ohjelmitavat terrestiaalipäävahvistimet CU 119 SSTL n: 75 631 58 CU 128 CU 119 N SSTL n: 75 631 60 SSTL n: 75 631 59 CU 155 CU 128 N SSTL n: 75 631 62 SSTL n: 75 631 61 13 14 4 5 3 2 6 7 295

Lisätiedot

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa

3. Kolmiulotteisten kohteiden esitys ja mallintaminen: jatkoa . Klmiultteisten khteiden esitys ja mallintaminen: jatka Mnikulmiverkkn nähden ilmeisiä etuja vat: eksakti analyyttinen esitysmut klmiultteinen mudn mukkaaminen mahdllista vähemmän muistitilaa vaativa

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

ENERGIAN- HALLINNAN MITTAUKSET

ENERGIAN- HALLINNAN MITTAUKSET ENERGIAN- HALLINNAN MITTAUKSET VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -hje 12 30.6.2014 2 (8) -TUOTE: ENERGIANHALLINNAN MITTAUKSET Kuka tekee Kenelle

Lisätiedot

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet

MoViE- sovelluksen käyttöohjeet MViE- svelluksen käyttöhjeet Yleistä tieta: MViE- palvelua vidaan käyttää mbiililaitteilla jk käyttämällä laitteessa levaa selainhjelmaa tai lataamalla laitteeseen ma MViE- svellus Svelluksen kautta vidaan

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016

Taulukkolaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjoitus 9 1/8 Avoin yliopisto Huhtikuu 2016 Taulukklaskenta ja analytiikka (A30A01000) Excel-harjitus 9 1/8 Avin ylipist Huhtikuu 2016 Oppimistavitteet: - Krk- ja kannattavuuslaskelmia Excelillä, NPV- ja IRR-funktit - Datan siistiminen pistamalla

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Tarkemittausohje

Tarkemittausohje 2.12.2015 1 Yleistä Tämä tarkemittaus ja dkumentintihje n tarkitettu käytettäväksi kaikissa Janakkalan Veden uudisrakennus- ja saneerauskhteissa. Ohjeesta ei saa piketa ilman erillistä Janakkalan Veden

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä Excel 2013:n käyttö kirjallisen raprtin, esim. työselstuksen tekemisessä Sisällysluettel EXCEL-TAULUKKOLASKENTAOHJELMAN PERUSTEET... 2 1. PERUSASIOITA... 2 2. TEKSTIN KIRJOITTAMINEN TAULUKKOON... 3 3.

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 09: Tasoristikon sauvaelementti, osa 2. 9/ ELEMENTTIMENETELMÄN PERSTEET SESSIO 9: Tasristikn sauvaelementti, sa. ES9E Svelletaan tasristikn sauvaelementin teriaa kuvan (a) kahden pisteviman kurmittamaan ristikkn, jnka elementtiverkssa (b) n

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma

Moottoroidun B-ryhmän varjoliitimen koulutusohjelma Mttridun B- varjliitimen kulutushjelma Tämä kulutushjelma n Sumen ilmailuliitt (SIL) ry:n hyväksymä yleisesti käytettävä kulutushjelma, jka tulee 1.1.2012 päivätyn mttridun varjliitimen kulutushjeen rinnalle.

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

IVT GSM Lämpöpumppu ohjaus

IVT GSM Lämpöpumppu ohjaus IVT GSM Lämpöpumppu hjaus Käyttö- ja asennushje AIHE SIVU 1 YLEISTÄ IVT GSM...2 2 ENNEN KÄYTTÖÄ...3 3 KÄYNNISTYS...3 3.1 SIM KORTIN VALMISTELU:...3 3.2 SIM krtin ASENNUS...4 3.3 KÄYNNISTYS...5 3.4 KENTTÄVAHVUUS...6

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAKOE Matematiikan ke 5.6.014 Nimi: Henkilötunnus: VASTAUSOHJEET: 1. Keaika n tuntia (kl 1:00 14:00). Kkeesta saa pistua aikaisintaan kl 1:30..

Lisätiedot

Nimensä mukaisesti älykäs ja luotettava hoitajakutsujärjestestelmä. Astu nykyaikaan!

Nimensä mukaisesti älykäs ja luotettava hoitajakutsujärjestestelmä. Astu nykyaikaan! Nimensä mukaisesti älykäs ja lutettava hitajakutsujärjestestelmä Astu nykyaikaan! Justava ja mnipulinen järjestelmä, lukuisilla lisäminaisuuksilla! BEST Intellegentia n täysin väyläphjainen ja PC-hjelmitava

Lisätiedot

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU LVI - I N HCON S I N Ö Ö R I T O I I S T O = FYYSINEN PIS DO OHJAUS DI INDIKOINTI DI HÄLYTYS AO SÄÄTÖ AI ITTAUS ALAKESKUS K Väyläliityntä = OHJELALLINEN PIS HONSYÖTTÖ 4V HONSYÖTÖN RIITTÄVYYS HUOIOITA DO

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita Antti Vähälummukka 2010 Lähde: http://www.ratl.fi/pensurce/lahiverkt/ ja muita Sillat 31.8.2010 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa,

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku

Liikkujan polku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPolku Liikkujan plku mitä, miksi ja miten? #LiikkujanPlku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin

PubMed pikaopas. 1. Yksinkertainen haku, haku vapain sanoin PubMed pikapas 1. Yksinkertainen haku 2. Rajaukset 3. Advanced Search 4. Haku MeSH-termein 5. Hakutulksen käsittely, tulstus ja lajittelu 6. Tietyn viitteen etsiminen 1. Yksinkertainen haku, haku vapain

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä

Uponor Push 23B-W. Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä Lattialämmityksen pumppuryhmä on pumppuryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän kanssa. Pumppuryhmä säätää lattialämmityksessä kiertävän

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki

OrSi yhdistää. hyvät ideat ja toteuttajat. Organisaatioidenvälinen sidosryhmäviestintä. Algoplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki OrSi yhdistää hyvät ideat ja tteuttajat Organisaatiidenvälinen sidsryhmäviestintä Algplan Oy 2494799-5 Ryytimaantie 5 00320 Helsinki Hyvät ideat ja tteuttajat khtaavat tisensa Intranet/extranet vi sisältää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Keskipakopumpun prosessitekninen mitoitus, määrittely ja valinta. Technological design, definition and selection of centrifugal pump

Keskipakopumpun prosessitekninen mitoitus, määrittely ja valinta. Technological design, definition and selection of centrifugal pump LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Keskipakpumpun prsessitekninen mititus, määrittely ja valinta Technlgical design, definitin and selectin

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot