HAUKILAN KYLÄSUUNNITELMA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKILAN KYLÄSUUNNITELMA 2007"

Transkriptio

1 HAUKILAN KYLÄSUUNNITELMA 2007 Haukilan Kylät ry

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO Suunnitelman lähtökohdat, tausta ia tarve Suunnitelman laadinta ia toteutus ALUEEN ESITTELY Alueen rajaus Historiaa Uskila ja Haukila Tykölä Mälkiäinen Monaala Sijainti Väestö ja asuminen Palvelut Kyläkauppa Haukilan koulu Lasten päivähoito Julkinen liikenne ja muita palveluita Liikuntahalli ja tanssilava Tievalaistus Tapahtumia Kariniemen leirikeskus Vuokra-asuntoja Harrastustoimintaa Uima- ja veneranta Tonttikauppa Yhdistystoiminta Haukilan Kylät ry Tyrvännön Urheilijat ry Pohjois-Tyrvännön Martat ry Yritystoimintaa KYLÄKYSELYN TULOKSET Alueen vahvuuksia: Kehitettävää Tulevaisuuden näkymiä Keinoja kehittämiseen Missä toiminnassa halutaan olla mukana...19 Tykölän risteys 2

3 1. JOHDANTO 1.1. Suunnitelman lähtökohdat, tausta ia tarve Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhteinen ohjekirja kylän tulevaisuuden kehittämistarpeista. Kyläsuunnitelma laaditaan yhdessä kaikkien kyläläisten kanssa. Kyläyhdistys ja kyläläiset itse vastaavat kyläsuunnitelman lopullisesta sisällöstä ja aineiston keräämisestä. Kyläsuunnitelma toimii tietopakettina kylän toiminnasta niin kylän asukkaille kuin markkinoitaessa kylää ulospäin esimerkiksi maallemuuton edistämiseksi. Kyläsuunnitelma toimii myös asiakirjana esitettäessä esimerkiksi kunnalle kylän tulevaisuuden suunnitelmia. Kyläsuunnitelman tekemiseen ryhdyttiin, kun Valkeakosken kaupungilta annettiin ymmärtää, että suunnitelman olemassa olo helpottaisi alueella olevien maa-alueiden saamista rakennuspaikoiksi. Talvenselän taittajaiset Haukilan koulun kentällä maaliskuussa Suunnitelman laadinta ia toteutus Kyläsuunnitelma tehtiin yhteistyössä Pirkan Helmen ELMA-projektin kanssa. Sen tekemiseen saatiin kaikissa vaiheissa neuvoja ja tukea Pirkan Helmen henkilökunnalta ja muilta projektissa mukana olleilta kyliltä. Syksyllä 2006 pidettiin aloitustilaisuus Pirkan Helmen tiloissa Kylmäkoskella. Marrasjoulukuussa 2006 toteutettiin kyläkysely, jossa kysyttiin alueen asukkaiden näkemyksiä alueen nykytilasta, tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista. Kysely toteutettiin kahdessa osassa. Toinen osa suunnattiin kylän aikuisväestölle. Toinen suunnattiin koululaisille. Aikuisille suunnatun kyselyn kyselylomakkeet jaettiin talkootyönä alueen kaikkiin postilaatikoihin (175 kpl). Lisäksi kyselylomakkeita oli jaossa mm. koulun joulumyyjäisissä Palautuskuorien postikuluihin saatiin tukea Pohjantähti Oy:ltä. Kyselyn 3

4 vastausprosentti oli 20%, mitä voidaan saatujen tietojen mukaan pitää varsin hyvänä vastausprosenttina. Koululaisille suunnattu kysely toteutettiin yhteistyössä koulun kanssa siten, että lomakkeet jaettiin ja myös täytettiin koulussa. Vastaukset saatiin lähes kaikilta koulun oppilailta. Ainoastaan ensimmäisen luokan oppilaat jättivät vastaamatta. Kyläkyselyn tulokset purettiin kyläkokouksessa Kyläkokouksessa oli mukana myös kyläasiamies kertomassa kyläsuunnitelman tekemisestä ja sen hyödyistä, Valkeakosken kaupungin kaavoitusarkkitehti kertomassa maaseudun tonttikauppaan liittyvistä kysymyksistä, pankin edustaja kertomassa tonttikauppaan liittyvästä verotuksesta ja Tammelan kunnan Letkun kylän kyläyhdistyksen väkeä kertomassa siellä toteutetusta tonttikauppahankkeesta. Jokion perheen talo Uskilassa 1950-luvulla. 2. ALUEEN ESITTELY 2.1. Alueen rajaus Kyläsuunnitelma koskee Haukilan Kylät ry:n toimialuetta, joka on määritelty Haukilan koulun koulunkäyntialueeksi. Alueeseen kuuluu useita kyliä ja se jakaantuu kahden kunnan (Valkeakoski ja Hattula) alueelle. Myös lääninraja kulkee alueen läpi, kun Valkeakoski kuuluu Länsi-Suomen lääniin ja Hattula Etelä-Suomen lääniin. Alueen kyliä ovat mm. Haukila, Uskila, Tykölä, Mälkiäinen, Laaksotorppa, Monaala. 4

5 2.2. Historiaa Uskila ja Haukila Vanha jo rautakaudella asuttu Uskelan kylä oli alun perin lähes samalla paikalla, jossa nyt on Haukilan kartano. Vanhin kylän tunnettu asukas löytyy vuodelta 1405, hän oli Magnus Vsskelest. Uskela oli Tyrväntö/Kulsialan suurimpia kyliä, keskiajan lopulla Suotaalan kanssa pitäjän suurin. Tuolloin Uskelassa oli 13 tilaa ja alat suuria. Uskelan merkityksestä kertoo myös se, että 1500-luvun alussa hallintopitäjäkäräjät pidettiin aina Suotaalassa ja Uskelassa. Suurimmat tilat olivat Knuutila, Haukila, Uotila ja Mäntälä. Vuonna 1624 Mikko Klemetinpojan tila oli koko Hämeen suurimpia peltoalaltaan ja karjamäärältään. Nyky-Haukilasta tunnetaan kaksi rautakauden asuinpaikkaa tai kalmistoa. Haukilan vanhin tunnettu omistaja on Pekka Juhaninpoika vuosina Mälkiäisten tie ja Haukilan kartanon rakennuksia Isoviha koetteli ankarasti Uskelaa ja esim. Haukila oli 1713 autiona ja muuttui kruununtilaksi. Simon Gardiemeister oli kuollut ja leski paennut Ruotsiin. Heidän poikansa palasi tilalle 12 vuoden sotavankeuden jälkeen ja sai tilan kruununrusthollarina hoitoonsa. Haukila oli kruununtilana vielä 1777 isojakokirjassa. Viimeinen Gardiemeister-niminen omistaja kuoli 1829, tuolloin perintötilaan oli liitetty jo Knuutila. Tilan perijättären nai laamanni Nils Johan Idman, Hatanpään kartanon, Tykölän, Mäntälän ja moneen muun suuren tilan omistaja. Ostettuaan Uotilan Idman omisti koko Uskilan, ja entistä kylää ryhdyttiin kutsumaan Haukilan kartanoksi. Vuonna 1876 Haukilan peri lääketieteen tohtori Axel Holmberg, jonka jälkeen kartano on ollut suvulla useamman polven ajan. Kartano perusti höyrymeijerin 1800-luvun lopulla, sen voita meni paljon Pietariin luvun alussa Haukilassa oli meijerin lisäksi mm. tiiliruukki. Viime vuosisadan karjan, sikalan ja broilerikanalan pito on vaihtunut viljanviljelyyn. Haukilan kartanossa on komea rakennuskanta ja kartanomiljöö tuulimyllyineen, sen mailla on myös hienoja peltomaisemia ja perinnenäkymiä. Uskilan torppia ovat olleet mm. Kyttälä, Halli, Eerola, Oikisto, Juva, Rekola, Vähä-Kyttälä, Suppa, Huhmaristo, Kaipola, Kelho, Murto, Pitkäsilta, Kirjava ja Liekosilta. Haukilan kartanolla oli vuonna 1888 kaikkiaan 22 torppaa, lisäksi tilalla oli 10 muonamiestä, 5 renkiä ja karjanhoitajia luvun alussa kartanossa oli pehtoori, konttoristi, seppä, meijerska apulaisineen ja koneenkäyttäjineen, hevosvouti, jalkavouti, mieskarjakko, kirvesmies, metsänvartija, 32 muonamiestä, 5 renkiä, 11 piikaa navetassa ja meijerissä sekä 3 sisäpiikaa. Karjaa oli 132 lypsävää, lisäksi 33 emakkoa ja 37 hevosta. 5

6 Tunnettuja käsityöläissukuja olivat Sandstenien seppäsuku sekä Nymanien ja Vinbergien suutarisuvut. Siirtoväelle lohkaistiin sotien jälkeen Haukilasta yli 40 tilaa. Uskela on ollut myös pohjoisen Tyrvännön liikenteen solmupaikka. Hämeenlinnasta ja Hauholta tuleva eteläinen tie on haarautunut siellä Sääksmäelle, Laitikkalaan ja Mälkiäisiin. Edelleen toimiva Haukilan koulu on perustettu Haukilan terveystalo valmistui 1948 osittain Tyrvännön ruotsalaisen ystävyyskunnan lahjoittamin varoin lähelle koulua. Uskilan kylän asutus on myöhemmin keskittynyt Luukonperän pohjoispäähän ja Haukilan kartanosta sekä vanhasta kyläpaikasta katsoen lahden vastarannalle Tykölä Tykölä on syntynyt vasta myöhäiskeskiajalla, 1500-luvulla Tykölänjärven rannalla ollut kylä kuului Kulsialan Äimälän neljännekseen. Tuolloin siellä oli useampia pikkutiloja. Päätilat olivat Partala ja Tokkara. Vuonna 1726 Tykölään tuli Cedersparre-suku, joka yhdisti tilat kokonaisuudeksi. Heidän aikanaan syntyneitä torppia olivat mm. Oikisto, Hiitiö, Ylinen, Alinen, Kihivainio ja Juva. Cedersparret muuttivat Pälkäneelle 1796 ja tilan hankki kapteeni Karl Gustav Ridderborg. Vuonna 1810 Tykölän osti suurmaanomistaja laamanni Nils Johan Idman. Lähes kaikki Tykölän rakennukset tuhoutuivat tulipalossa 1850-luvulla, ja uusi isäntä kelloseppä Kristian Hyrkstedt rakennutti uudet niiden nykyiselle paikalle. Itsenäisen Tyrvännön aikaan Tykölä oli kunnan pohjoisin kylä ja ainoa joka ei ollut Vanajaveden rantamilla. Tykölänjärvi tunnetaan rikkaasta linnustostaan ja kasvistostaan. 6

7 Tykölän mylly Mälkiäinen Tyrvännön kylistä Mälkiäinen on ollut tiiviimmin yhteydessä Sääksmäkeen. Se on Kuhanselän pohjoisrannalla lähellä Sääksmäen rajaa. Kylä on syntynyt viimeistään rautakaudella, vankasta asutuksesta kertovat mm. uhrikivet ja hautakummut. Keskiajan lopulla Mälkiäisissä oli 8 veroa maksavaa taloa, edelleen tuttuja nimiä olivat jo tuolloin Laurila, Kellaa, Seppälä, Kuttila ja Piurila. Asiakirjoista Mälkiäinen löytyy Ratsumestari Kuhlman muodosti 1600-luvulla Laurilasta vauraan säteritilan. 7

8 Mälkiäisten talojen tontit sijaitsivat ennen isoajakoa kahden puolen kylänraittia Vanajaveden rannan suuntaisesti. Mantereelle päin olivat kylän sarkajakoiset pellot, jotka isonjaon lopullinen järjestely v vasta saattoi nykyiselleen, samoin tonttien paikat. Tiheään rakennettu kylä paloi keväällä 1842, silloin tuhoutuivat viiden talon rakennukset. Tämän jälkeen jäivät entiseen kyläryhmään vain Kuttila, Laurila ja Kellaa. Silmiinpistävin muinaismuisto on valtava Illaakivi tai Illaankivi, uhrikivi jonka päällä on 16 kuppia. Sen lähistöllä on rautakauden hautakumpuja ja kauniita katajikkoja. Toinen Mälkiäisten kuppikivi on Kylä-Seppälässä. Kylän eteläpuolen Neroonniemestä tunnetaan pari rautakauden hautaröykkiötä. Sieltä on myös tietoja muista kiviröykkiöistä, mutta mökkirakentaminen on hävittänyt paljon jälkiä vanhoista asukkaista. Mälkiäistä on kehuttu Tyrvännön kylistä kauneimmaksi. Nykyään siellä toimii mm. Järvelän lomakoti Monaala Monaala löytyy asiakirjoista ensi kerran luvulla kylässä oli 8 talonpoikaistilaa. Monaalassa oli majatalo jo 1600-luvulla, 1620-luvulla sitä piti Perttu Martinpoika. Se lienee ollut nykyisen Huunan paikalla, missä oli kestikievari vielä 1800-luvulla. Monaalan kartanon kantatila eli Kartanon ratsutila yhdistettiin useammasta pienemmästä tilasta luvulla. Ensin kantatilaan liitettiin 1628 osa naapuritilasta, ja 1631 puolet Mattilan ratsumiestilasta. Pitkäaikainen omistajasuku oli Bockin suku Isonvihan aika koetteli ankarasti Monaalaa, mutta tilat vaurastuivat 1700-luvun loppuun mennessä. Vuonna 1816 kartano siirtyi talonpoikaissuvulle ja ostettiin perintötilaksi vuosina luvulla Monaalaan yhdistyi puolet Jussilan ratsutilasta ja neljännes Huunasta. Vuosina kartano oli jaettuna milloin kahteen, milloin kolmeen osaan. Iisakki Matinpojan poika Adolf Caven oli valtiopäivämies ja nykyisen kartanon luoja. Päärakennus on Caven-suvun ajalta 1870-luvulta, ja satulakattoinen kuisti 1929 uudistuksesta. Navetta ja kuivausriihi ovat 1800-luvulta. Koko Tyrväntö liitettiin Hattulaan , ja pohjoisimmat kylät Uskila, Mälkiäinen ja Tykölä edelleen Valkeakoskeen (Historialainaukset kuvineen: Tyrväntö verkko. Lisää historiaa: 8

9 Talvinen näkymä Laitikkalantieltä 2.3 Sijainti Haukilan alue sijaitsee Vanajaveden rannalla entisen Tyrvännön kunnan pohjoisosassa. Haukilasta on matkaa Valkeakoskelle 15 km, Hämeenlinnan 35 km ja Tampereelle 50 km. 2.4 Väestö ja asuminen Alueella on parisataa taloutta. Näistä suuri osa on ympärivuotista asutusta. Asukkaiden ikäjakaumaa ei ole selvitetty, mutta tiedetään, että alueella asuu kaiken ikäistä väestöä. Lapsiperheitä on paljon. Ala-asteikäisiä (7-12 vuotiaita) on neljäkymmentä ja alle kouluikäisiä saman verran. Maatalous on alueen näkyvin elinkeino, mutta suuri osa väestöstä asuu omakotitaloissa ja Käy töissä vieraan palveluksessa tai toimii yrittäjänä muulla kuin maatalousalalla. 9

10 Seurakunnan ja kyläyhdistyksen yhteisen kerhon päättäjäisissä keväällä 2006 paistettiin makkaraa koulun pihalla. 2.5 Palvelut Kyläkauppa Haukilan alueella Uskilantien varressa toimii kyläkauppa ja sen yhteydessä asiamiesposti Haukilan koulu Haukilan koulu on perustettu vuonna Rakennusten vanhin osa on peräisin vuodelta Koulu on Tyrvännön kouluista toiseksi vanhin ja edelleen toiminnassa olevista vanhin. Koulun vanha osa, jossa toimii yläluokat ja ruokala Koulun uudempi osa, jossa toimii alaluokat ja päiväkoti Nykyisin koulu on kaksiopettajainen ja siinä toimii luokat 1-6. Toistaiseksi näyttää, että oppilaita riittää hyvin kaksiopettajaiseen kouluun tulevaisuudessakin. Yläasteelle oppilaat siirtyvät joko Valkeakoskelle tai Parolaan. Koulun yhteydessä on myös Haukilan urheilukenttä ja koulun pihalla alueen ainoa leikkikenttä. Sinne on rakennettu talkootyönä myös skeittiramppi Lasten päivähoito Koulun yhteydessä on Sassin päiväkodin osasto, jossa on parikymmentä 1-6 vuotiaille tarkoitettua hoitopaikkaa. Päiväkodissa on myös esikoulu. 10

11 2.5.4 Julkinen liikenne ja muita palveluita Haukilassa toimii yksityinen taksiyrittäjä, joka varsinaisen taksitoiminnan lisäksi huolehtii alueen koululaiskuljetuksista. Kirjastoautolla ja kauppa-autolla on säännöllinen reitti ja pysähtymispaikat alueella. Linja-autoyhteys on muutaman kerran päivässä Valkeakoskelle, Hämeenlinnaan, Hauholle ja Pälkäneelle Liikuntahalli ja tanssilava Tyrvännön Urheilijoiden vuonna 1995 talkoilla rakentama Uskilan liikuntahalli on alueen harrastustoiminnan keskus. Hallia käytetään sekä urheilu- että juhlatilana. Myös koulun sisäliikuntatunnit pidetään siellä. Hallin vieressä on 1957 valmistunut tunnelmallinen tanssilava, joka on edelleen käytössä kesäaikaan. Liikuntahalli on Haukilan harrastustoiminnan keskus Uskilan tanssilava on sisältä erittäin tunnelmallinen Tievalaistus Kesällä 2006 alueelle pystytettiin talkootyönä katuvalot koulun ja liikuntahallin väliselle tieosuudelle. Valkeakosken kaupunki on lupautunut maksamaan valaistuksessa käytettävän sähkön mutta valojen pystyttäminen, hankinta ja kunnossapito on jätetty kyläläisten hoidettavaksi. Valaistustalkoot kesällä

12 2.5.7 Tapahtumia Lisätietoa tapahtumista ja tapahtumien tarkemmat ajankohdat löytyvät kyläyhdistyksen kotisivuilta. Tässä on esitetty joitakin säännöllisesti järjestettäviä tapahtumia. Liikuntahallin ja tanssilavan ympäristössä järjestetään vuosittain alueen suurin tapahtuma Haukilan Wanhat Wempaimet. Siellä esitellään alueen vanhoja laitteita ja vanhaa esineistöä maamoottoreista ja pärehöylistä autojen ja pyörien kautta astioihin ja tekstiileihin. Näyttely on yksipäiväinen ja järjestetään heinä- elokuussa talkootyönä. Wanhat Wempaimet kesällä 2006 Juhannuspäivänä Tyrvännön Urheilijat järjestää tanssit Uskilan lavalla. Elokuussa järjestetään karaoketanssit. Liikuntahallilla järjestetään yleensä syksyisin ja keväisin vaatekutsut / naisten virkistyspäivä. Hiihtoloman aluksi tai lopuksi järjestetään koulun kentällä koko perheen talvitapahtuma Talvenselän taittajaiset. Ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa koko perheelle erilaisten talvisten lajien ja kilpailujen parissa unohtamatta kahvia ja makkaranpaistoa nuotiolla. Itsenäisyyspäivänä Haukilan koululla järjestetään seurakunnan Kauneimmat joululaulut ja koulun vanhempain toimikunnan joulumyyjäiset. Myyjäisillä kerätään rahaa vuosittain järjestettävään koko koulun yhteiseen luokkaretkeen. Leivonnaiset ovat kysytyintä tavaraa Haukilan joulumyyjäisissä

13 2.5.8 Kariniemen leirikeskus Kaupungin omistuksessa oleva Kariniemen leirikeskus sijaitsee Mälkiäisissä. Siellä kauniilla paikalla Vanajaveden rannalla järjestetään varsinkin kesäaikaan runsaasti koululaisten leiritoimintaa ja muita tapahtumia Vuokra-asuntoja Haukilan kartanolla on muutamia isoja vuokra-asuntoja. Asukasvalinnoissa suositaan lapsiperheitä. Asuntojen vapautumisesta voi tiedustella Haukilan kartanosta sähköpostilla Harrastustoimintaa Alueella on jonkin verran eri-ikäisille suunnattua eri tahojen järjestämää harrastustoimintaa. Myös näistä saa tarkempaa tietoa kyläyhdistyksen kotisivuilta ja alueen ilmoitustauluilta. Tyrvännön Urheilijat järjestää Tenavajumppaa alle kouluikäisille ja aikuisten jumppaa aikuisille. Sääksmäen seurakunta pitää alueella eläkeläisten päiväpiiriä, koululaisten kuoroharjoituksia ja esim. Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia. Kyläyhdistys ja seurakunta ovat järjestäneet yhteistyössä ohjelmakerhotoimintaa koululaisille. Aikaisemmin seurakunta järjesti alueella myös päiväkerhoa, perhekerhoa ja koululaisten liikuntakerhoa. Näistä on nyt jouduttu luopumaan vetäjäpulan takia, mutta toiveissa on saada heräteltyä uudelleen henkiin nämäkin toimintamuodot. Martat järjestävät pitkin vuotta erilaisia retkiä ja tapahtumia. Samoin kyläyhdistys ja Urheilijat järjestää vuoden aikana useita satunnaisia tapahtumia. Koululaiset pääsivät kokeilemaan mm. käsikivien pyöritystä keväällä 2006 Kirran talonpoikaismuseoon tehdyllä luokkaretkellä. 13

14 Uima- ja veneranta Alueella on kylän yhteinen uimaranta ja veneranta Uskilantien varressa. Uimaranta on melko syvä ja kivikkoinen, joten aivan pienten uimapaikaksi se ei sovellu Tonttikauppa Kyläyhdistys on valinnut keskuudestaan tonttivastaavan. Hänen tehtävänään on auttaa maanomistajia löytämään alueiltaan rakentamiseen sopivia alueita ja auttaa sekä myyjää että ostajaa tonttikauppaan liittyvien asioiden hoitamisessa. 2.6 Yhdistystoiminta Haukilan Kylät ry Kylätoimikunta on toiminut Haukilan alueella jo vuosikymmeniä. Vuonna 2003 toiminta virallistettiin ja alueelle perustettiin rekisteröity kyläyhdistys. Kyläyhdistys pyrkii seuraamaan asukkaiden toiveita ja järjestämään toimintaa näiden toiveiden mukaan Tyrvännön Urheilijat ry Tyrvännön Urheilijat ry. on vuonna 1935 perustettu urheiluseura Valkeakoskella. TyU: n toiminnan tavoitteena on toimia kuntourheilu- ja liikuntaseurana sekä tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa monipuolista urheilua ja kannustaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Seurassa on jäseniä noin 120 henkilöä. Toimintamuotoina ovat mm. hiihto, suunnistus, palloilu, kuntoliikunta, yleisurheilu. Tyrvännön Urheilijat ry. omistaa Uskilan lavan ja Uskilan liikuntahallin, joita vuokrataan juhlien järjestämistä varten Pohjois-Tyrvännön Martat ry Historiaa: Haukilan koululla pidettiin kokous, jossa päätettiin jatkaa Vuokselan Noisniemen marttayhdistyksen toimintaa. Puheenjohtajaksi valittiin Anna Loponen ja sihteeriksi Helena Kiuru. Jäseniä oli ensimmäisenä toimintavuonna 28 marttaa. Vuosikokouksessa päätettiin muuttaa yhdistyksen nimi Pohjois-Tyrvännön marttayhdistykseksi. Vuonna 2007 yhdistys viettää 60-vuotisjuhlavuotta. Jäsenistö ja toiminta: Vuonna 2007 yhdistyksessä on 37 jäsentä. Yhdistys kokoontuu talvisin joka toinen tiistai jonkun jäsenen kodissa. Teemme myös uima- ja kesäretkiä kotimaassa. Piiriliiton kera pääsemme myös matkoille ulkomaille. Martoilla on myös kalustoa, jota vuokrataan juhlatilaisuuksiin ym. Kalusto on lainattavissa myös eijäsenille. Lista vuokrattavasta kalustosta löytyy kyläyhdistyksen kotisivuilta. 14

15 Keväällä 2007 koululaiset tekivät kotiseuturetken Tyrvännön maisemiin. 2.7 Yritystoimintaa Haukilan alueella toimii useita pieniä yrityksiä. Näistä saa lisätietoa esim. kyläyhdistyksen kotisivujen kautta. Esimerkkejä yrityksistä ja yrittäjistä: Ahomaa Jouko: kaivinkone- ja metsurityöt, polttopuiden myynti. Blomster Raili: lasi- ja tiffanytyöt. Deseriikka: Korujen ja muiden kädentaitotuotteiden valmistus ja koulutus. Jokio Kari: taksitoimintaa Loponen Olavi: mehiläistarhaus ja hunajanmyynti Nikkanen Pertti: kaivinkonetyöt, traktoriurakointi, rakennusten perustukset, viherrakentaminen, ojankaivuu, lanaukset, lumenauraus yms. Pääkaupunkiseudun taksit Oy: Taksi- ja bussiliikenne Seppälä Eero: lomamökkien vuokraus Sähkö- ja kiinteistötekniikka Kuusisto: sähkösuunnittelu, asennus ja tarvikkeet. Tarua / Järvelä: Juhla-, kokoontumis- ja saunatilojen vuokraus, lasityöt ja kurssit, lasinsulatusuunin vuokraus. 15

16 Koululaisia kotiseuturetkellä Retulansaaressa keväällä KYLÄKYSELYN TULOKSET Tähän osioon on koottu järjestetyn kyläkyselyn tuloksia tiivistelmänä siinä muodossa, kun ne tulivat vastauksissa esille. Vastauksista näkyy ihmisten erilainen suhtautuminen samaan asiaan, esim. useimmat näkivät katuvalojen pystyttämisen alueelle positiivisena kehityksenä, mutta joillekin se oli tapa tuoda valosaastetta maalaismaisemaan. Alueen tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada nykyiset palvelut säilymään ja mielellään kehittää niitä edelleen. Merkittävimpänä asiana alueen kehittymisen ja palvelujen säilymisen kannalta Haukilan alueella nähdään uusien asukkaiden ennen kaikkea lapsiperheiden saaminen alueelle. Tätä tavoitetta tulee myös Haukilan kartano omalla asuntopolitiikallaan, kun se pitää lapsiperheitä etusijalla valitessaan vuokralaisia omistamiinsa vuokra-asuntoihin. Vuokra-asuntojen lisäksi tarvitaan omistusasuntoja vakituiseen asumiseen. Tätä voidaan edesauttaa sekä tonttikauppaa aktivoimalla että tyhjien rakennusten saamisella asumiskäyttöön. Järjestetyssä kyläkokouksessa tuli painokkaasti esille tarve vesi- ja viemäriosuuskunnan perustamisesta. Osuuskunnan tarpeellisuutta ja asukkaiden halua olla siinä mukana on syytä selvittää. 3.1 Alueen vahvuuksia: Alueeseen ja sijaintiin liittyviä: viihtyisä, turvallinen, rauhallinen, tarpeeksi lähellä keskustaa, maalaiskylä, haja-asutusalue, saasteettomuus, valottomuus, sopivan kokoinen, hieno, tilaa, luonto, rannat, laajentuminen, lyhyet etäisyydet kaupunkeihin, luonnonkauneus, niittyjä, peltoja, metsää Vanajavesi, veneily-yhteydet Ihmiset ja toiminta: kavereita, hyvät naapurit yhteishenki, aktiivisuus, talkoohenki, seuratoiminta urheiluseura, kyläyhdistys, aktiivinen kylätoiminta, maatalous sopivasti harrastusmahdollisuuksia, jumppakerho, askartelukerho 16

17 Koulun avoimien ovien päivä Rakennettu ympäristö ja palvelut: Oma pieni koulu, lähellä päiväkoti, urheiluhalli, urheilukenttä, tanssilava, Kariniemi katuvalot, tapahtumat kauppa, kirjastoauto, linja-autot Pälkäneentie: tie ja kevyenliikenteen väylä hyvät, vesijohdot ja viemärit eläimiä Koulun tiloissa on vanhempaintoimikunnan ylläpitämä museoluokka, jonne vanhaa kouluesineistöä on koottu lähinnä Haukilan koululta, mutta jonkin verran myös muilta kouluilta. 3.2 Kehitettävää KAUPPA, auki ympäri vuoden, isompi kauppa, koulun viereen kauppa, auki pidempään illalla postipalvelut, postin jakelu aikaisemmaksi lisää palveluja: cokis-automaatteja, pizzeria, musiikkiliike, air soft liike, kirjasto, uimahalli, hese, huvipuisto, kaupasta kuulapyssyn kuulia Kirppari, palvelut paremmiksi, pankki 17

18 alueelle lisää asutusta, kouluun lisää oppilaita, kavereita kunnostetaan vanhoja tyhjillään olevia rakennuksia Tonttitarjonta, kaupungin maan myyminen tonteiksi kulkuyhteydet: julkinen liikenne paremmaksi, nopeusrajoituksia alemmaksi, lisää katuvalaistusta, Uskilantie vaarallinen, kimppakyydit tiet ja teiden kunto, lisää katuvaloja tanssilava koulun tilat, koulun ulkorakennuksen rauniot pois oma yläaste kunnallistekniikka, vesiosuuskunta lisää puistoja, pusikoiden raivaaminen, järvi näkyviin eri toimijoiden keskinäinen yhteistyö, suvaitsevaisuutta tiedottaminen kerho ym. toimintaa: air soft alue ja kerho, tanssikerho, jumppakerho, tansseja, lapsille toimintaa nuorison huomioon ottaminen lisää urheiluvälineitä, latukone, keihäitä, pulkkia, lapioita jalkapallokenttä, jäähalli, uimahalli, nurmikenttä, jäärata/luistelurata, hiihtolatu lapsille toimintaa kylätapahtumiin koko perheelle tapahtumia yhteiset retket, matkat museoluokan kehittäminen parempi opastus uimarannalle, uimaranta ja venepaikat metsään laavu muisteluillat 3.3 Tulevaisuuden näkymiä hyvältä vaikuttaa, toimiva, elävä, aktiivinen. lapsille turvallinen, monipuolisesti turvallinen, viihtyisä, elinvoimainen, valoisa, positiivinen tulevaisuus, kauniimpi, hieno kylä, paljon parempi, vireä, elinkelpoinen vaikutusmahdollisuudet pienet ellei omista maata kaupungin kehittämisessä jää sivuun lisää asukkaita, lisää maatiloja, lisää taloja tarvitaan lisää lapsiperheitä liikaa kulkijoita mökkiläisen kannalta tilan puute uutta toimintaa ei suuria muutoksia tasaista hiljaiseloa koulu ja kauppa toiminnassa koulun ja päiväkodin säilyminen tärkeää ehkä ei ole koulua harrastusmahdollisuudet säilyvät lisää yhteistyötä kaiken ikäisten kesken tiet ja kenttä parempia, tie asfaltoitu, teknisempi vanhukset voivat asia mahdollisimman pitkään kotona väki vaihtuu liikuntahallista tulee softaushalli traktorin vetokilpailu, armeija 18

19 3.4 Keinoja kehittämiseen Satsataan muutamaan hyvään juttuun Enemmän talkooväkeä mukaan Vapaaehtoistoiminta, kylä tekee Yhteiskunnan avulla Yhteydet päättäjiin, päättäjien painostaminen Yhteistyö, talkoot, uudet asukkaat mukaan Toimintojen yhdistäminen Tarvitaan hyviä vetäjiä Työllistämistuki yms. Maanomistajien mukaantulo Alueen esiin tuominen Tarvitaan rahaa, hankitaan rahaa myyjäisillä Vanhempien ihmisten haastattelut 3.5 Missä toiminnassa halutaan olla mukana Yhteisten alueiden hoito Myllykoskien kartoitus Tykölänvuoren näkötornin rakentaminen Projektit, talkoot, tapahtumat Historian ja perinnetiedon keruu Tanssilavan vetäminen Kirpparit, myyjäiset, rahan keruu Urheilu, lasten urheilu, juoksu, sähly Tanssikerho, jumppakerho, tanssi-illat Karaoke, pelitapahtumat Askartelukerho, lasten harrastukset, kerhot Rakennustoiminta, politiikka Softauskerho, ralli, mopokerho Tämä kyläsuunnitelma on osa Pirkan Helmi ry:n Kylä-Elma hanketta, joka on rahoitettu Pirkanmaan TE-Keskuksen kautta kansallisesta Elma-ohjelmasta. 19

20 Kuvia koulun urheilupäivästä , jolloin talkoilla rakennettu skeittramppi otettiin virallisesti käyttöön. HAUKILA LAPSIYSTÄVÄLLINEN ASUINALUE! 20

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Viialan Hannukanseudun asukasyhdistys ry 2007 Hannukan kartta SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Kyläsuunnitelman syntyvaiheita Hannukan historiaa Sijainti Väestö ja asuminen Elinkeinot

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Millaista toimintaa toivoisit asuinalueellasi olevan: Lapsille: Pienten lasten liikuntakerhotoimintaa Kokkikoulua 1-6 lk:sille (nykyisessä

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Konttimäki-kylistä komein

Konttimäki-kylistä komein Konttimäki-kylistä komein Faktaa kylästä Asukasluku 119 Taloja n.70 Kyläyhdistys toiminut vuodesta 1979 alkaen, alkuun kylätoimikuntana Kyläyhdistyksen jäsenmäärä 136 Konttinetti (konttimaki.suntuubi.com)

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

03. Nissnikun tila. Nissniku, Brita Lönnberg 1917, Reprokuva Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kuvaaja tuntematon

03. Nissnikun tila. Nissniku, Brita Lönnberg 1917, Reprokuva Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kuvaaja tuntematon 03. Nissnikun tila Nissnikun tilan varhaisimpia merkintöjä on löydetty vuodelta 1557, kun Nissnikun maakirjassa mainitaan henkilö nimeltä Gregorius Nilsson. 1600-luvun alussa mainitaan Matz Nilsson Nissebystä.

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja!

KYSELY. Hyvä asukas tai maanomistaja! Hyvä asukas tai maanomistaja! Haapaveden Vattukylälle on aloitettu osayleiskaavan päivitystyö. Alueella on voimassa oleva osayleiskaava, joka on hyväksytty vuonna 1996, ja lisäksi alueelle ulottuu Haapaveden

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspiste Tuiskulan op + muut palautuspisteet Köyliössä

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta,

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, runsaasti vesistöjä ja luontopolkuja vaihtelevassa maastossa.

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA Seuraavat ideat, kommentit, toiveet ja ehdotukset on kerätty 10.12 järjestetyssä Polvijärven kylien illassa. Iltaan oli kutsuttu asukkaita. Läsnä oli kunnan edustaja, sekä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Portaan koulun vanhempainkerhon kokous

PÖYTÄKIRJA Portaan koulun vanhempainkerhon kokous 1(5) PÖYTÄKIRJA Portaan koulun vanhempainkerhon kokous 11.9.2016 Paikalla: Khadija Balli, Sirpa Hovila, Mikko Lehtinen, Mira Juslin, Markku Juslin, Minna Nyman, Meeri Salo, Kirsi Salmu-Yrjölä, Johanna

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen

EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen EKOARKI Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen Helmiä asukastoiminnan ja kestävän kehityksen kasvatuksen tukemisesta kasvatuksen tukemisesta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 11.5.2012 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS v. 2013

TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 TOIMINTAKERTOMUS v. 2013 33.toimintavuosi Niemisen kyläyhdistys Niemiskyläntie 1096 88900 KUHMO puh. 050-554 5873 SISÄLTÖ Yleistä, jäsenistö, johtokunta Kylätalo Tervakeskus Tietokeskus Kylällä järjestetyt

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012

KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI PAJASANOMAT 1 /2012 KAUHANOJAN - HATTULAN - JOENPERÄN - SIEPPALAN TIEDOTUSLEHTI TALVEN TAIKAA PAJASANOMAT 1 /2012 Joulukuussa näytti talven tulo jäävän muutamaan pakkasasteeseen ja lumihiutaleeseen, olihan joulukuussa jopa

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Maaniitun turvallisuussuunnitelma. Kiljavan turvallisuussuunnitelma. Maaniitun turvallisuussuunnitelma

Maaniitun turvallisuussuunnitelma. Kiljavan turvallisuussuunnitelma. Maaniitun turvallisuussuunnitelma Maaniitun turvallisuussuunnitelma Kiljavan turvallisuussuunnitelma Maaniitun turvallisuussuunnitelma Emo ry Nurmijärven kunta Nurmijärven Vesi liikelaitos Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven seurakunta Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009

Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 1 Alavus Härkösen alueelle suunnitellun uuden tielinjan muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Hannu Poutiainen Kustantaja: Alavuden kaupunki 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Historiallinen

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 356 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 357 Kihniö Virrat YLÖJÄRVI Mutalan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa?

I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? I Ympäristönsuojelu Mitkä ovat mielestäsi viisi (5) suurinta paikallista ympäristöongelmaa? 1.Liikenne 3a 15 42 % 2. Melu 5 3.lmansaasteet ja/tai hajut 1 24 67 % 4. Likaiset kadut 7 19 % 5. Julkisten rakennusten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas. Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki

Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas. Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki Hämeenlinnan kasvusuuntia MaaS Verkatehdas Yleiskaava-arkkitehti Niklas Lähteenmäki 1.6.2015 HÄMEENLINNA pitkä historia lyhyesti Asuttua aluetta jo rautakaudesta lähtien Maamerkkinä Hämeen vanha linna,

Lisätiedot

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2016

SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2016 SONKAJÄRVI KAAVOITUSKATSAUS 2016 SONKAJÄRVEN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2016 1(4) 1. YLEISTÄ Sonkajärven kunta on toteuttanut asuinkuntastrategiaa, jossa tavoitteena on luoda kuntalaisille mahdollisuus elää

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 ORIVESI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila. SUNNIEMI - SUOSMERI - HARJUNPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA 2005-2010 Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.fi 2 SUNNIEMI- SUOSMERI

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

Rivitalotontit 8/2016

Rivitalotontit 8/2016 Rivitalotontit 8/2016 Pälkäneen kunnan rivitalotontit Pälkäneen kunnalla on myynnissä rivitalotontteja Onkkaalassa, Aitoossa ja Luopioisissa. Tontit myydään varausten perusteella. Varausmaksu on 10 % tontin

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

TARVASMÄKI 5 omakotitontit

TARVASMÄKI 5 omakotitontit TARVASMÄKI 5 omakotitontit Viikoittainen haku 4.1.2010 Yleistä Hämeenlinnan tonteista - kaupunki pyrkii luovuttamaan noin sata tonttia vuosittain - omakotitonttien pinta-alat vaihtelevat n. 700-1500 m

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 120 Isojakokartat 1800-luvun pitäjänkartat 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 121 Kihniö Virrat KIHNIÖ Korhoskylän kulttuurimaisema Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Ylöjärvi Juupajoki

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 10.3.2016 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Hyvä Pasman sukuseuran jäsen! Jäsenkirje 2007

Hyvä Pasman sukuseuran jäsen! Jäsenkirje 2007 Hyvä Pasman sukuseuran jäsen! Jäsenkirje 2007 Sukuseura valmistautuu vireään kesään 2007, jolloin järjestetään 6. sukujuhlat 30.6. 1.7. Kolarin Nuottavaarassa sekä julkaistaan uusi, täydennetty ja korjattu

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

LUONNOS: Ennakkoarviointitaulukot ja päätösvaihtoehdot. 1. Vaikutusten ennakkoarviointi: kuntalaisvaikutukset

LUONNOS: Ennakkoarviointitaulukot ja päätösvaihtoehdot. 1. Vaikutusten ennakkoarviointi: kuntalaisvaikutukset LUONNOS: Ennakkoarviointitaulukot ja päätösvaihtoehdot 1. ryhmä 1. Vaikutusten ennakkoarviointi: kuntalaisvaikutukset Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus - palvelut lähemmäksi vihtijärveläisiä -

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala

KVPS:n vuokra-asunnot. Kouvola Pasi Hakala KVPS:n vuokra-asunnot Kouvola 8.6.2016 Pasi Hakala Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Perustettu vuonna 1992 (Kehitysvammaisten Tukiliitto) Omaisjärjestötaustainen valtakunnallinen palvelujen kehittäjä ja

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 YLÖJÄRVI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti,

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen

Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin. Kalhonkylä, Hartola. Kyläajelu 13.6.2013. Auli hirvonen KYLÄKÄVELYRAPORTTI 2013 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Kalhonkylä, Hartola Kyläajelu 13.6.2013 Auli hirvonen Kalhon kyläajelu toteutettiin 13.6.2013. Ajelulle oli ennakkoilmoittautuminen. Mukaan mahtui

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita

Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Etappi 02. Hulluksen metsä Framnäsin rustholli puolustusvarusteita Kulkiessaan Masalantieltä polun ensimmäiseltä etapilta Framnäsin puistotietä pitkin luoteeseen huomaa kävelytien vievän ylös puistomaiselle

Lisätiedot

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY?

MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? MIKSI TÄMÄ TILAISUUS ON JÄRJESTETTY? Haluamme - kertoa kaavatyön aloittamisesta - esitellä ympäristöä koskevan selvityksen - esitellä emätilaselvityksen ja sen merkityksen kaavan laatimisen ja alueelle

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Oheiset kysymykset on tarkoitettu museovierailun yhteyteen tai museovierailun jälkeiseen tuntityöskentelyyn. Tietopaketti toimii opettajanmateriaalina,

Lisätiedot

LAHDENPERÄN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ

LAHDENPERÄN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ LAHDENPERÄN KYLÄ SUODENNIEMELLÄ EU:n Leader-tuella tehtyjä maitolaitureita on Lahdenperän kyläreitin varrella viisi kappaletta. 2013 Lahdenperän kartta 16 kilometrin Lahdenperänlenkki kulkee Lemmetynperäntien

Lisätiedot

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä Kyläkysely KYLÄKYSELY Ristola Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (1.1-.2.) Ristolassa kotitaloutta palautuneita vastauksia 2 Vastausprosentti n.

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Aikaleima Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Käynnissä olevat kylän kehittämiskohteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho= mitkä toimijat, kenen kanssa Jätevesiasiat Selvitys ja suunnittelu jätevesiviemäristä

Lisätiedot