HAUKILAN KYLÄSUUNNITELMA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKILAN KYLÄSUUNNITELMA 2007"

Transkriptio

1 HAUKILAN KYLÄSUUNNITELMA 2007 Haukilan Kylät ry

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO Suunnitelman lähtökohdat, tausta ia tarve Suunnitelman laadinta ia toteutus ALUEEN ESITTELY Alueen rajaus Historiaa Uskila ja Haukila Tykölä Mälkiäinen Monaala Sijainti Väestö ja asuminen Palvelut Kyläkauppa Haukilan koulu Lasten päivähoito Julkinen liikenne ja muita palveluita Liikuntahalli ja tanssilava Tievalaistus Tapahtumia Kariniemen leirikeskus Vuokra-asuntoja Harrastustoimintaa Uima- ja veneranta Tonttikauppa Yhdistystoiminta Haukilan Kylät ry Tyrvännön Urheilijat ry Pohjois-Tyrvännön Martat ry Yritystoimintaa KYLÄKYSELYN TULOKSET Alueen vahvuuksia: Kehitettävää Tulevaisuuden näkymiä Keinoja kehittämiseen Missä toiminnassa halutaan olla mukana...19 Tykölän risteys 2

3 1. JOHDANTO 1.1. Suunnitelman lähtökohdat, tausta ia tarve Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhteinen ohjekirja kylän tulevaisuuden kehittämistarpeista. Kyläsuunnitelma laaditaan yhdessä kaikkien kyläläisten kanssa. Kyläyhdistys ja kyläläiset itse vastaavat kyläsuunnitelman lopullisesta sisällöstä ja aineiston keräämisestä. Kyläsuunnitelma toimii tietopakettina kylän toiminnasta niin kylän asukkaille kuin markkinoitaessa kylää ulospäin esimerkiksi maallemuuton edistämiseksi. Kyläsuunnitelma toimii myös asiakirjana esitettäessä esimerkiksi kunnalle kylän tulevaisuuden suunnitelmia. Kyläsuunnitelman tekemiseen ryhdyttiin, kun Valkeakosken kaupungilta annettiin ymmärtää, että suunnitelman olemassa olo helpottaisi alueella olevien maa-alueiden saamista rakennuspaikoiksi. Talvenselän taittajaiset Haukilan koulun kentällä maaliskuussa Suunnitelman laadinta ia toteutus Kyläsuunnitelma tehtiin yhteistyössä Pirkan Helmen ELMA-projektin kanssa. Sen tekemiseen saatiin kaikissa vaiheissa neuvoja ja tukea Pirkan Helmen henkilökunnalta ja muilta projektissa mukana olleilta kyliltä. Syksyllä 2006 pidettiin aloitustilaisuus Pirkan Helmen tiloissa Kylmäkoskella. Marrasjoulukuussa 2006 toteutettiin kyläkysely, jossa kysyttiin alueen asukkaiden näkemyksiä alueen nykytilasta, tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista. Kysely toteutettiin kahdessa osassa. Toinen osa suunnattiin kylän aikuisväestölle. Toinen suunnattiin koululaisille. Aikuisille suunnatun kyselyn kyselylomakkeet jaettiin talkootyönä alueen kaikkiin postilaatikoihin (175 kpl). Lisäksi kyselylomakkeita oli jaossa mm. koulun joulumyyjäisissä Palautuskuorien postikuluihin saatiin tukea Pohjantähti Oy:ltä. Kyselyn 3

4 vastausprosentti oli 20%, mitä voidaan saatujen tietojen mukaan pitää varsin hyvänä vastausprosenttina. Koululaisille suunnattu kysely toteutettiin yhteistyössä koulun kanssa siten, että lomakkeet jaettiin ja myös täytettiin koulussa. Vastaukset saatiin lähes kaikilta koulun oppilailta. Ainoastaan ensimmäisen luokan oppilaat jättivät vastaamatta. Kyläkyselyn tulokset purettiin kyläkokouksessa Kyläkokouksessa oli mukana myös kyläasiamies kertomassa kyläsuunnitelman tekemisestä ja sen hyödyistä, Valkeakosken kaupungin kaavoitusarkkitehti kertomassa maaseudun tonttikauppaan liittyvistä kysymyksistä, pankin edustaja kertomassa tonttikauppaan liittyvästä verotuksesta ja Tammelan kunnan Letkun kylän kyläyhdistyksen väkeä kertomassa siellä toteutetusta tonttikauppahankkeesta. Jokion perheen talo Uskilassa 1950-luvulla. 2. ALUEEN ESITTELY 2.1. Alueen rajaus Kyläsuunnitelma koskee Haukilan Kylät ry:n toimialuetta, joka on määritelty Haukilan koulun koulunkäyntialueeksi. Alueeseen kuuluu useita kyliä ja se jakaantuu kahden kunnan (Valkeakoski ja Hattula) alueelle. Myös lääninraja kulkee alueen läpi, kun Valkeakoski kuuluu Länsi-Suomen lääniin ja Hattula Etelä-Suomen lääniin. Alueen kyliä ovat mm. Haukila, Uskila, Tykölä, Mälkiäinen, Laaksotorppa, Monaala. 4

5 2.2. Historiaa Uskila ja Haukila Vanha jo rautakaudella asuttu Uskelan kylä oli alun perin lähes samalla paikalla, jossa nyt on Haukilan kartano. Vanhin kylän tunnettu asukas löytyy vuodelta 1405, hän oli Magnus Vsskelest. Uskela oli Tyrväntö/Kulsialan suurimpia kyliä, keskiajan lopulla Suotaalan kanssa pitäjän suurin. Tuolloin Uskelassa oli 13 tilaa ja alat suuria. Uskelan merkityksestä kertoo myös se, että 1500-luvun alussa hallintopitäjäkäräjät pidettiin aina Suotaalassa ja Uskelassa. Suurimmat tilat olivat Knuutila, Haukila, Uotila ja Mäntälä. Vuonna 1624 Mikko Klemetinpojan tila oli koko Hämeen suurimpia peltoalaltaan ja karjamäärältään. Nyky-Haukilasta tunnetaan kaksi rautakauden asuinpaikkaa tai kalmistoa. Haukilan vanhin tunnettu omistaja on Pekka Juhaninpoika vuosina Mälkiäisten tie ja Haukilan kartanon rakennuksia Isoviha koetteli ankarasti Uskelaa ja esim. Haukila oli 1713 autiona ja muuttui kruununtilaksi. Simon Gardiemeister oli kuollut ja leski paennut Ruotsiin. Heidän poikansa palasi tilalle 12 vuoden sotavankeuden jälkeen ja sai tilan kruununrusthollarina hoitoonsa. Haukila oli kruununtilana vielä 1777 isojakokirjassa. Viimeinen Gardiemeister-niminen omistaja kuoli 1829, tuolloin perintötilaan oli liitetty jo Knuutila. Tilan perijättären nai laamanni Nils Johan Idman, Hatanpään kartanon, Tykölän, Mäntälän ja moneen muun suuren tilan omistaja. Ostettuaan Uotilan Idman omisti koko Uskilan, ja entistä kylää ryhdyttiin kutsumaan Haukilan kartanoksi. Vuonna 1876 Haukilan peri lääketieteen tohtori Axel Holmberg, jonka jälkeen kartano on ollut suvulla useamman polven ajan. Kartano perusti höyrymeijerin 1800-luvun lopulla, sen voita meni paljon Pietariin luvun alussa Haukilassa oli meijerin lisäksi mm. tiiliruukki. Viime vuosisadan karjan, sikalan ja broilerikanalan pito on vaihtunut viljanviljelyyn. Haukilan kartanossa on komea rakennuskanta ja kartanomiljöö tuulimyllyineen, sen mailla on myös hienoja peltomaisemia ja perinnenäkymiä. Uskilan torppia ovat olleet mm. Kyttälä, Halli, Eerola, Oikisto, Juva, Rekola, Vähä-Kyttälä, Suppa, Huhmaristo, Kaipola, Kelho, Murto, Pitkäsilta, Kirjava ja Liekosilta. Haukilan kartanolla oli vuonna 1888 kaikkiaan 22 torppaa, lisäksi tilalla oli 10 muonamiestä, 5 renkiä ja karjanhoitajia luvun alussa kartanossa oli pehtoori, konttoristi, seppä, meijerska apulaisineen ja koneenkäyttäjineen, hevosvouti, jalkavouti, mieskarjakko, kirvesmies, metsänvartija, 32 muonamiestä, 5 renkiä, 11 piikaa navetassa ja meijerissä sekä 3 sisäpiikaa. Karjaa oli 132 lypsävää, lisäksi 33 emakkoa ja 37 hevosta. 5

6 Tunnettuja käsityöläissukuja olivat Sandstenien seppäsuku sekä Nymanien ja Vinbergien suutarisuvut. Siirtoväelle lohkaistiin sotien jälkeen Haukilasta yli 40 tilaa. Uskela on ollut myös pohjoisen Tyrvännön liikenteen solmupaikka. Hämeenlinnasta ja Hauholta tuleva eteläinen tie on haarautunut siellä Sääksmäelle, Laitikkalaan ja Mälkiäisiin. Edelleen toimiva Haukilan koulu on perustettu Haukilan terveystalo valmistui 1948 osittain Tyrvännön ruotsalaisen ystävyyskunnan lahjoittamin varoin lähelle koulua. Uskilan kylän asutus on myöhemmin keskittynyt Luukonperän pohjoispäähän ja Haukilan kartanosta sekä vanhasta kyläpaikasta katsoen lahden vastarannalle Tykölä Tykölä on syntynyt vasta myöhäiskeskiajalla, 1500-luvulla Tykölänjärven rannalla ollut kylä kuului Kulsialan Äimälän neljännekseen. Tuolloin siellä oli useampia pikkutiloja. Päätilat olivat Partala ja Tokkara. Vuonna 1726 Tykölään tuli Cedersparre-suku, joka yhdisti tilat kokonaisuudeksi. Heidän aikanaan syntyneitä torppia olivat mm. Oikisto, Hiitiö, Ylinen, Alinen, Kihivainio ja Juva. Cedersparret muuttivat Pälkäneelle 1796 ja tilan hankki kapteeni Karl Gustav Ridderborg. Vuonna 1810 Tykölän osti suurmaanomistaja laamanni Nils Johan Idman. Lähes kaikki Tykölän rakennukset tuhoutuivat tulipalossa 1850-luvulla, ja uusi isäntä kelloseppä Kristian Hyrkstedt rakennutti uudet niiden nykyiselle paikalle. Itsenäisen Tyrvännön aikaan Tykölä oli kunnan pohjoisin kylä ja ainoa joka ei ollut Vanajaveden rantamilla. Tykölänjärvi tunnetaan rikkaasta linnustostaan ja kasvistostaan. 6

7 Tykölän mylly Mälkiäinen Tyrvännön kylistä Mälkiäinen on ollut tiiviimmin yhteydessä Sääksmäkeen. Se on Kuhanselän pohjoisrannalla lähellä Sääksmäen rajaa. Kylä on syntynyt viimeistään rautakaudella, vankasta asutuksesta kertovat mm. uhrikivet ja hautakummut. Keskiajan lopulla Mälkiäisissä oli 8 veroa maksavaa taloa, edelleen tuttuja nimiä olivat jo tuolloin Laurila, Kellaa, Seppälä, Kuttila ja Piurila. Asiakirjoista Mälkiäinen löytyy Ratsumestari Kuhlman muodosti 1600-luvulla Laurilasta vauraan säteritilan. 7

8 Mälkiäisten talojen tontit sijaitsivat ennen isoajakoa kahden puolen kylänraittia Vanajaveden rannan suuntaisesti. Mantereelle päin olivat kylän sarkajakoiset pellot, jotka isonjaon lopullinen järjestely v vasta saattoi nykyiselleen, samoin tonttien paikat. Tiheään rakennettu kylä paloi keväällä 1842, silloin tuhoutuivat viiden talon rakennukset. Tämän jälkeen jäivät entiseen kyläryhmään vain Kuttila, Laurila ja Kellaa. Silmiinpistävin muinaismuisto on valtava Illaakivi tai Illaankivi, uhrikivi jonka päällä on 16 kuppia. Sen lähistöllä on rautakauden hautakumpuja ja kauniita katajikkoja. Toinen Mälkiäisten kuppikivi on Kylä-Seppälässä. Kylän eteläpuolen Neroonniemestä tunnetaan pari rautakauden hautaröykkiötä. Sieltä on myös tietoja muista kiviröykkiöistä, mutta mökkirakentaminen on hävittänyt paljon jälkiä vanhoista asukkaista. Mälkiäistä on kehuttu Tyrvännön kylistä kauneimmaksi. Nykyään siellä toimii mm. Järvelän lomakoti Monaala Monaala löytyy asiakirjoista ensi kerran luvulla kylässä oli 8 talonpoikaistilaa. Monaalassa oli majatalo jo 1600-luvulla, 1620-luvulla sitä piti Perttu Martinpoika. Se lienee ollut nykyisen Huunan paikalla, missä oli kestikievari vielä 1800-luvulla. Monaalan kartanon kantatila eli Kartanon ratsutila yhdistettiin useammasta pienemmästä tilasta luvulla. Ensin kantatilaan liitettiin 1628 osa naapuritilasta, ja 1631 puolet Mattilan ratsumiestilasta. Pitkäaikainen omistajasuku oli Bockin suku Isonvihan aika koetteli ankarasti Monaalaa, mutta tilat vaurastuivat 1700-luvun loppuun mennessä. Vuonna 1816 kartano siirtyi talonpoikaissuvulle ja ostettiin perintötilaksi vuosina luvulla Monaalaan yhdistyi puolet Jussilan ratsutilasta ja neljännes Huunasta. Vuosina kartano oli jaettuna milloin kahteen, milloin kolmeen osaan. Iisakki Matinpojan poika Adolf Caven oli valtiopäivämies ja nykyisen kartanon luoja. Päärakennus on Caven-suvun ajalta 1870-luvulta, ja satulakattoinen kuisti 1929 uudistuksesta. Navetta ja kuivausriihi ovat 1800-luvulta. Koko Tyrväntö liitettiin Hattulaan , ja pohjoisimmat kylät Uskila, Mälkiäinen ja Tykölä edelleen Valkeakoskeen (Historialainaukset kuvineen: Tyrväntö verkko. Lisää historiaa: 8

9 Talvinen näkymä Laitikkalantieltä 2.3 Sijainti Haukilan alue sijaitsee Vanajaveden rannalla entisen Tyrvännön kunnan pohjoisosassa. Haukilasta on matkaa Valkeakoskelle 15 km, Hämeenlinnan 35 km ja Tampereelle 50 km. 2.4 Väestö ja asuminen Alueella on parisataa taloutta. Näistä suuri osa on ympärivuotista asutusta. Asukkaiden ikäjakaumaa ei ole selvitetty, mutta tiedetään, että alueella asuu kaiken ikäistä väestöä. Lapsiperheitä on paljon. Ala-asteikäisiä (7-12 vuotiaita) on neljäkymmentä ja alle kouluikäisiä saman verran. Maatalous on alueen näkyvin elinkeino, mutta suuri osa väestöstä asuu omakotitaloissa ja Käy töissä vieraan palveluksessa tai toimii yrittäjänä muulla kuin maatalousalalla. 9

10 Seurakunnan ja kyläyhdistyksen yhteisen kerhon päättäjäisissä keväällä 2006 paistettiin makkaraa koulun pihalla. 2.5 Palvelut Kyläkauppa Haukilan alueella Uskilantien varressa toimii kyläkauppa ja sen yhteydessä asiamiesposti Haukilan koulu Haukilan koulu on perustettu vuonna Rakennusten vanhin osa on peräisin vuodelta Koulu on Tyrvännön kouluista toiseksi vanhin ja edelleen toiminnassa olevista vanhin. Koulun vanha osa, jossa toimii yläluokat ja ruokala Koulun uudempi osa, jossa toimii alaluokat ja päiväkoti Nykyisin koulu on kaksiopettajainen ja siinä toimii luokat 1-6. Toistaiseksi näyttää, että oppilaita riittää hyvin kaksiopettajaiseen kouluun tulevaisuudessakin. Yläasteelle oppilaat siirtyvät joko Valkeakoskelle tai Parolaan. Koulun yhteydessä on myös Haukilan urheilukenttä ja koulun pihalla alueen ainoa leikkikenttä. Sinne on rakennettu talkootyönä myös skeittiramppi Lasten päivähoito Koulun yhteydessä on Sassin päiväkodin osasto, jossa on parikymmentä 1-6 vuotiaille tarkoitettua hoitopaikkaa. Päiväkodissa on myös esikoulu. 10

11 2.5.4 Julkinen liikenne ja muita palveluita Haukilassa toimii yksityinen taksiyrittäjä, joka varsinaisen taksitoiminnan lisäksi huolehtii alueen koululaiskuljetuksista. Kirjastoautolla ja kauppa-autolla on säännöllinen reitti ja pysähtymispaikat alueella. Linja-autoyhteys on muutaman kerran päivässä Valkeakoskelle, Hämeenlinnaan, Hauholle ja Pälkäneelle Liikuntahalli ja tanssilava Tyrvännön Urheilijoiden vuonna 1995 talkoilla rakentama Uskilan liikuntahalli on alueen harrastustoiminnan keskus. Hallia käytetään sekä urheilu- että juhlatilana. Myös koulun sisäliikuntatunnit pidetään siellä. Hallin vieressä on 1957 valmistunut tunnelmallinen tanssilava, joka on edelleen käytössä kesäaikaan. Liikuntahalli on Haukilan harrastustoiminnan keskus Uskilan tanssilava on sisältä erittäin tunnelmallinen Tievalaistus Kesällä 2006 alueelle pystytettiin talkootyönä katuvalot koulun ja liikuntahallin väliselle tieosuudelle. Valkeakosken kaupunki on lupautunut maksamaan valaistuksessa käytettävän sähkön mutta valojen pystyttäminen, hankinta ja kunnossapito on jätetty kyläläisten hoidettavaksi. Valaistustalkoot kesällä

12 2.5.7 Tapahtumia Lisätietoa tapahtumista ja tapahtumien tarkemmat ajankohdat löytyvät kyläyhdistyksen kotisivuilta. Tässä on esitetty joitakin säännöllisesti järjestettäviä tapahtumia. Liikuntahallin ja tanssilavan ympäristössä järjestetään vuosittain alueen suurin tapahtuma Haukilan Wanhat Wempaimet. Siellä esitellään alueen vanhoja laitteita ja vanhaa esineistöä maamoottoreista ja pärehöylistä autojen ja pyörien kautta astioihin ja tekstiileihin. Näyttely on yksipäiväinen ja järjestetään heinä- elokuussa talkootyönä. Wanhat Wempaimet kesällä 2006 Juhannuspäivänä Tyrvännön Urheilijat järjestää tanssit Uskilan lavalla. Elokuussa järjestetään karaoketanssit. Liikuntahallilla järjestetään yleensä syksyisin ja keväisin vaatekutsut / naisten virkistyspäivä. Hiihtoloman aluksi tai lopuksi järjestetään koulun kentällä koko perheen talvitapahtuma Talvenselän taittajaiset. Ohjelmassa on mukavaa yhdessäoloa koko perheelle erilaisten talvisten lajien ja kilpailujen parissa unohtamatta kahvia ja makkaranpaistoa nuotiolla. Itsenäisyyspäivänä Haukilan koululla järjestetään seurakunnan Kauneimmat joululaulut ja koulun vanhempain toimikunnan joulumyyjäiset. Myyjäisillä kerätään rahaa vuosittain järjestettävään koko koulun yhteiseen luokkaretkeen. Leivonnaiset ovat kysytyintä tavaraa Haukilan joulumyyjäisissä

13 2.5.8 Kariniemen leirikeskus Kaupungin omistuksessa oleva Kariniemen leirikeskus sijaitsee Mälkiäisissä. Siellä kauniilla paikalla Vanajaveden rannalla järjestetään varsinkin kesäaikaan runsaasti koululaisten leiritoimintaa ja muita tapahtumia Vuokra-asuntoja Haukilan kartanolla on muutamia isoja vuokra-asuntoja. Asukasvalinnoissa suositaan lapsiperheitä. Asuntojen vapautumisesta voi tiedustella Haukilan kartanosta sähköpostilla Harrastustoimintaa Alueella on jonkin verran eri-ikäisille suunnattua eri tahojen järjestämää harrastustoimintaa. Myös näistä saa tarkempaa tietoa kyläyhdistyksen kotisivuilta ja alueen ilmoitustauluilta. Tyrvännön Urheilijat järjestää Tenavajumppaa alle kouluikäisille ja aikuisten jumppaa aikuisille. Sääksmäen seurakunta pitää alueella eläkeläisten päiväpiiriä, koululaisten kuoroharjoituksia ja esim. Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia. Kyläyhdistys ja seurakunta ovat järjestäneet yhteistyössä ohjelmakerhotoimintaa koululaisille. Aikaisemmin seurakunta järjesti alueella myös päiväkerhoa, perhekerhoa ja koululaisten liikuntakerhoa. Näistä on nyt jouduttu luopumaan vetäjäpulan takia, mutta toiveissa on saada heräteltyä uudelleen henkiin nämäkin toimintamuodot. Martat järjestävät pitkin vuotta erilaisia retkiä ja tapahtumia. Samoin kyläyhdistys ja Urheilijat järjestää vuoden aikana useita satunnaisia tapahtumia. Koululaiset pääsivät kokeilemaan mm. käsikivien pyöritystä keväällä 2006 Kirran talonpoikaismuseoon tehdyllä luokkaretkellä. 13

14 Uima- ja veneranta Alueella on kylän yhteinen uimaranta ja veneranta Uskilantien varressa. Uimaranta on melko syvä ja kivikkoinen, joten aivan pienten uimapaikaksi se ei sovellu Tonttikauppa Kyläyhdistys on valinnut keskuudestaan tonttivastaavan. Hänen tehtävänään on auttaa maanomistajia löytämään alueiltaan rakentamiseen sopivia alueita ja auttaa sekä myyjää että ostajaa tonttikauppaan liittyvien asioiden hoitamisessa. 2.6 Yhdistystoiminta Haukilan Kylät ry Kylätoimikunta on toiminut Haukilan alueella jo vuosikymmeniä. Vuonna 2003 toiminta virallistettiin ja alueelle perustettiin rekisteröity kyläyhdistys. Kyläyhdistys pyrkii seuraamaan asukkaiden toiveita ja järjestämään toimintaa näiden toiveiden mukaan Tyrvännön Urheilijat ry Tyrvännön Urheilijat ry. on vuonna 1935 perustettu urheiluseura Valkeakoskella. TyU: n toiminnan tavoitteena on toimia kuntourheilu- ja liikuntaseurana sekä tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa monipuolista urheilua ja kannustaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen. Seurassa on jäseniä noin 120 henkilöä. Toimintamuotoina ovat mm. hiihto, suunnistus, palloilu, kuntoliikunta, yleisurheilu. Tyrvännön Urheilijat ry. omistaa Uskilan lavan ja Uskilan liikuntahallin, joita vuokrataan juhlien järjestämistä varten Pohjois-Tyrvännön Martat ry Historiaa: Haukilan koululla pidettiin kokous, jossa päätettiin jatkaa Vuokselan Noisniemen marttayhdistyksen toimintaa. Puheenjohtajaksi valittiin Anna Loponen ja sihteeriksi Helena Kiuru. Jäseniä oli ensimmäisenä toimintavuonna 28 marttaa. Vuosikokouksessa päätettiin muuttaa yhdistyksen nimi Pohjois-Tyrvännön marttayhdistykseksi. Vuonna 2007 yhdistys viettää 60-vuotisjuhlavuotta. Jäsenistö ja toiminta: Vuonna 2007 yhdistyksessä on 37 jäsentä. Yhdistys kokoontuu talvisin joka toinen tiistai jonkun jäsenen kodissa. Teemme myös uima- ja kesäretkiä kotimaassa. Piiriliiton kera pääsemme myös matkoille ulkomaille. Martoilla on myös kalustoa, jota vuokrataan juhlatilaisuuksiin ym. Kalusto on lainattavissa myös eijäsenille. Lista vuokrattavasta kalustosta löytyy kyläyhdistyksen kotisivuilta. 14

15 Keväällä 2007 koululaiset tekivät kotiseuturetken Tyrvännön maisemiin. 2.7 Yritystoimintaa Haukilan alueella toimii useita pieniä yrityksiä. Näistä saa lisätietoa esim. kyläyhdistyksen kotisivujen kautta. Esimerkkejä yrityksistä ja yrittäjistä: Ahomaa Jouko: kaivinkone- ja metsurityöt, polttopuiden myynti. Blomster Raili: lasi- ja tiffanytyöt. Deseriikka: Korujen ja muiden kädentaitotuotteiden valmistus ja koulutus. Jokio Kari: taksitoimintaa Loponen Olavi: mehiläistarhaus ja hunajanmyynti Nikkanen Pertti: kaivinkonetyöt, traktoriurakointi, rakennusten perustukset, viherrakentaminen, ojankaivuu, lanaukset, lumenauraus yms. Pääkaupunkiseudun taksit Oy: Taksi- ja bussiliikenne Seppälä Eero: lomamökkien vuokraus Sähkö- ja kiinteistötekniikka Kuusisto: sähkösuunnittelu, asennus ja tarvikkeet. Tarua / Järvelä: Juhla-, kokoontumis- ja saunatilojen vuokraus, lasityöt ja kurssit, lasinsulatusuunin vuokraus. 15

16 Koululaisia kotiseuturetkellä Retulansaaressa keväällä KYLÄKYSELYN TULOKSET Tähän osioon on koottu järjestetyn kyläkyselyn tuloksia tiivistelmänä siinä muodossa, kun ne tulivat vastauksissa esille. Vastauksista näkyy ihmisten erilainen suhtautuminen samaan asiaan, esim. useimmat näkivät katuvalojen pystyttämisen alueelle positiivisena kehityksenä, mutta joillekin se oli tapa tuoda valosaastetta maalaismaisemaan. Alueen tulevaisuuden kannalta on tärkeää saada nykyiset palvelut säilymään ja mielellään kehittää niitä edelleen. Merkittävimpänä asiana alueen kehittymisen ja palvelujen säilymisen kannalta Haukilan alueella nähdään uusien asukkaiden ennen kaikkea lapsiperheiden saaminen alueelle. Tätä tavoitetta tulee myös Haukilan kartano omalla asuntopolitiikallaan, kun se pitää lapsiperheitä etusijalla valitessaan vuokralaisia omistamiinsa vuokra-asuntoihin. Vuokra-asuntojen lisäksi tarvitaan omistusasuntoja vakituiseen asumiseen. Tätä voidaan edesauttaa sekä tonttikauppaa aktivoimalla että tyhjien rakennusten saamisella asumiskäyttöön. Järjestetyssä kyläkokouksessa tuli painokkaasti esille tarve vesi- ja viemäriosuuskunnan perustamisesta. Osuuskunnan tarpeellisuutta ja asukkaiden halua olla siinä mukana on syytä selvittää. 3.1 Alueen vahvuuksia: Alueeseen ja sijaintiin liittyviä: viihtyisä, turvallinen, rauhallinen, tarpeeksi lähellä keskustaa, maalaiskylä, haja-asutusalue, saasteettomuus, valottomuus, sopivan kokoinen, hieno, tilaa, luonto, rannat, laajentuminen, lyhyet etäisyydet kaupunkeihin, luonnonkauneus, niittyjä, peltoja, metsää Vanajavesi, veneily-yhteydet Ihmiset ja toiminta: kavereita, hyvät naapurit yhteishenki, aktiivisuus, talkoohenki, seuratoiminta urheiluseura, kyläyhdistys, aktiivinen kylätoiminta, maatalous sopivasti harrastusmahdollisuuksia, jumppakerho, askartelukerho 16

17 Koulun avoimien ovien päivä Rakennettu ympäristö ja palvelut: Oma pieni koulu, lähellä päiväkoti, urheiluhalli, urheilukenttä, tanssilava, Kariniemi katuvalot, tapahtumat kauppa, kirjastoauto, linja-autot Pälkäneentie: tie ja kevyenliikenteen väylä hyvät, vesijohdot ja viemärit eläimiä Koulun tiloissa on vanhempaintoimikunnan ylläpitämä museoluokka, jonne vanhaa kouluesineistöä on koottu lähinnä Haukilan koululta, mutta jonkin verran myös muilta kouluilta. 3.2 Kehitettävää KAUPPA, auki ympäri vuoden, isompi kauppa, koulun viereen kauppa, auki pidempään illalla postipalvelut, postin jakelu aikaisemmaksi lisää palveluja: cokis-automaatteja, pizzeria, musiikkiliike, air soft liike, kirjasto, uimahalli, hese, huvipuisto, kaupasta kuulapyssyn kuulia Kirppari, palvelut paremmiksi, pankki 17

18 alueelle lisää asutusta, kouluun lisää oppilaita, kavereita kunnostetaan vanhoja tyhjillään olevia rakennuksia Tonttitarjonta, kaupungin maan myyminen tonteiksi kulkuyhteydet: julkinen liikenne paremmaksi, nopeusrajoituksia alemmaksi, lisää katuvalaistusta, Uskilantie vaarallinen, kimppakyydit tiet ja teiden kunto, lisää katuvaloja tanssilava koulun tilat, koulun ulkorakennuksen rauniot pois oma yläaste kunnallistekniikka, vesiosuuskunta lisää puistoja, pusikoiden raivaaminen, järvi näkyviin eri toimijoiden keskinäinen yhteistyö, suvaitsevaisuutta tiedottaminen kerho ym. toimintaa: air soft alue ja kerho, tanssikerho, jumppakerho, tansseja, lapsille toimintaa nuorison huomioon ottaminen lisää urheiluvälineitä, latukone, keihäitä, pulkkia, lapioita jalkapallokenttä, jäähalli, uimahalli, nurmikenttä, jäärata/luistelurata, hiihtolatu lapsille toimintaa kylätapahtumiin koko perheelle tapahtumia yhteiset retket, matkat museoluokan kehittäminen parempi opastus uimarannalle, uimaranta ja venepaikat metsään laavu muisteluillat 3.3 Tulevaisuuden näkymiä hyvältä vaikuttaa, toimiva, elävä, aktiivinen. lapsille turvallinen, monipuolisesti turvallinen, viihtyisä, elinvoimainen, valoisa, positiivinen tulevaisuus, kauniimpi, hieno kylä, paljon parempi, vireä, elinkelpoinen vaikutusmahdollisuudet pienet ellei omista maata kaupungin kehittämisessä jää sivuun lisää asukkaita, lisää maatiloja, lisää taloja tarvitaan lisää lapsiperheitä liikaa kulkijoita mökkiläisen kannalta tilan puute uutta toimintaa ei suuria muutoksia tasaista hiljaiseloa koulu ja kauppa toiminnassa koulun ja päiväkodin säilyminen tärkeää ehkä ei ole koulua harrastusmahdollisuudet säilyvät lisää yhteistyötä kaiken ikäisten kesken tiet ja kenttä parempia, tie asfaltoitu, teknisempi vanhukset voivat asia mahdollisimman pitkään kotona väki vaihtuu liikuntahallista tulee softaushalli traktorin vetokilpailu, armeija 18

19 3.4 Keinoja kehittämiseen Satsataan muutamaan hyvään juttuun Enemmän talkooväkeä mukaan Vapaaehtoistoiminta, kylä tekee Yhteiskunnan avulla Yhteydet päättäjiin, päättäjien painostaminen Yhteistyö, talkoot, uudet asukkaat mukaan Toimintojen yhdistäminen Tarvitaan hyviä vetäjiä Työllistämistuki yms. Maanomistajien mukaantulo Alueen esiin tuominen Tarvitaan rahaa, hankitaan rahaa myyjäisillä Vanhempien ihmisten haastattelut 3.5 Missä toiminnassa halutaan olla mukana Yhteisten alueiden hoito Myllykoskien kartoitus Tykölänvuoren näkötornin rakentaminen Projektit, talkoot, tapahtumat Historian ja perinnetiedon keruu Tanssilavan vetäminen Kirpparit, myyjäiset, rahan keruu Urheilu, lasten urheilu, juoksu, sähly Tanssikerho, jumppakerho, tanssi-illat Karaoke, pelitapahtumat Askartelukerho, lasten harrastukset, kerhot Rakennustoiminta, politiikka Softauskerho, ralli, mopokerho Tämä kyläsuunnitelma on osa Pirkan Helmi ry:n Kylä-Elma hanketta, joka on rahoitettu Pirkanmaan TE-Keskuksen kautta kansallisesta Elma-ohjelmasta. 19

20 Kuvia koulun urheilupäivästä , jolloin talkoilla rakennettu skeittramppi otettiin virallisesti käyttöön. HAUKILA LAPSIYSTÄVÄLLINEN ASUINALUE! 20

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Viialan Hannukanseudun asukasyhdistys ry 2007 Hannukan kartta SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Kyläsuunnitelman syntyvaiheita Hannukan historiaa Sijainti Väestö ja asuminen Elinkeinot

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI Niinikankaan lava 50v toukokuu 2003 (suojelukohde) 15.10.2003 Kalakankaan kyläyhdistys Kylävalakiat hanke Kyläenergialla Nokka Nousun hanke Sisällysluettelo 1. KUVAUS

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28%

Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 15% 10 % 28% Taustatiedot Vastaajia 93, naisia 60, miehiä 33 Vakituisia asukkaita 80%, kesäasukkaita 20% Vastaajien ikäjakauma 3% 15% 44% 10 % 28% Alle 30-vuotiaat 31-40 -vuotiaat 41-50 -vuotiaat 51-64 -vuotiaat 65-vuotta

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

TERVEISIÄ TARVAALASTA

TERVEISIÄ TARVAALASTA TERVEISIÄ TARVAALASTA TIESITKÖ, ETTÄ TARVAALA ON MAAKUNNALLISESTI ARVOKASTA MAISEMA- ALUETTA. TARVAALASSA ON MYÖS VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA RAKENNUSPERINNETTÄ. NO NIIN, ASIAAN! eli hieman taustaa Sotilasvirkata-losta

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN Venepaikat Leirikeskuksen saunan rakennus Tonttipörssin luominen Oksasilppuri joka kylälle Uimahalli Juukaan Skeittirampit kylille (kunta) Katuvalot Vihtasuon risteys-koulu, Kannas PIENET INVESTOINNIT

Lisätiedot

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskuen kyläyhdistys ry Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskue Länsi-Suomessa oleva Etelä-Pohjalainen, maatalous-valtainen kylä Jalasjärven

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA Kylän turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen. Se ei ole pelkästään pelastusviranomaisten työtä, vaan turvallisuus on

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Halssilasta n. 50 vuotta sitten. Kimmo Suomi Professori Halssilalainen 1954-1963

Halssilasta n. 50 vuotta sitten. Kimmo Suomi Professori Halssilalainen 1954-1963 Halssilasta n. 50 vuotta sitten Kimmo Suomi Professori Halssilalainen 1954-1963 TOURULAN KANSAKOULU Alkuajoista V. 1560 Jyväsjärven rannalla Taavettilan tila jaettiin kahden veljeksen kesken ja toisen

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Onko kaava aina tarpeen maaseudulla? Kunnan ja kylän yhteistyö Korpilahden alueen suunnittelussa Aluearkkitehti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015

Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Kartoituskoonti Rajakylä Pateniemi Herukka alueelta Syksy 2015 Millaista toimintaa toivoisit asuinalueellasi olevan: Lapsille: Pienten lasten liikuntakerhotoimintaa Kokkikoulua 1-6 lk:sille (nykyisessä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Konttimäki-kylistä komein

Konttimäki-kylistä komein Konttimäki-kylistä komein Faktaa kylästä Asukasluku 119 Taloja n.70 Kyläyhdistys toiminut vuodesta 1979 alkaen, alkuun kylätoimikuntana Kyläyhdistyksen jäsenmäärä 136 Konttinetti (konttimaki.suntuubi.com)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Toivomme teiltä löytyvän aikaa ja kiinnostusta kyläkyselyyn vastaamiseen! Vastausohje:

Toivomme teiltä löytyvän aikaa ja kiinnostusta kyläkyselyyn vastaamiseen! Vastausohje: OIKARAISEN KYLÄN KYLÄKYSELY Hyvä Oikaraisen kylän asukas Tarkoitus on tehdä Oikaraisen kyläsuunnitelma. Kyläsuunnitelman merkitys on kasvava. Kyläämme muuttaa jatkuvasti uusia ihmisiä ja entisten asukkaiden

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET

YHDISTYSKYSELYN TULOKSET YHDISTYSKYSELYN TULOKSET Tiivistelmä 15.8.2014 Projektiharjoittelija Noora Jalonen Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin 34 yhdistykselle ja vastauksia saatiin yhteensä 25. Kyselyn vastausprosentti on noin

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspiste Tuiskulan op + muut palautuspisteet Köyliössä

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2014

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2014 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2014 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 181 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 215). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

PALVELUT KAAKKOIS PIRKANMAALLA OSA 3. LIITE 2. PÄLKÄNEEN PALVELUT

PALVELUT KAAKKOIS PIRKANMAALLA OSA 3. LIITE 2. PÄLKÄNEEN PALVELUT PALVELUT KAAKKOIS PIRKANMAALLA OSA 3. LIITE 2. PÄLKÄNEEN PALVELUT LUETTELO PALVELUISTA Tähän luetteloon on listattu kunnalliset palvelut sekä niiden lisäksi arkielämässä päivittäin tai usein

Lisätiedot

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä!

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.jalasjarvi.fi Vuoden 2010 tilanne! Koti komiasti Jalasjärvelle Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.karttatiimi.fi/jalasjarvi Jalasjärvi

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa 3.11.2017 Elävä kulttuuriperintö Pirkanmaalla -seminaari Elina Järvelä www.nuorisoseurat.fi Suomen Nuorisoseurat

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit

Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit Tarvasmäki 3. vaiheen omakotitontit 4.5.2009 TONTTIEN SIJAINTI PALVELUT Tarvasmäen tontit sijaitsevat n. 7,5 kilometriä Hämeenlinnan kaupungin keskustasta kaakkoon lähellä Janakkalan kunnan rajaa. Alueen

Lisätiedot

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Perhekoti Vaapukka Perhekoti Vaapukka on viisipaikkainen ammatillinen perhekoti Paraisilla, joka tarjoaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi sijaitsee Oulaisten kaupungin pohjoisosassa ja on kaupungin suurin kylä. Kylä on noin 800 oulaistelaisen kotikylä. Asutus on keskittynyt pääasiassa

Lisätiedot

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille

Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille KAUHAVAN KAUPUNKI Alahärmän oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille sekä alueen elinkeinotoimijoille Hyvä asukas, maanomistaja, elinkeinoelämän toimija! Kauhavan kaupunki

Lisätiedot

Tähtikallio 28.10.2010

Tähtikallio 28.10.2010 Tähtikallio 28.10.2010 Sosiaalisen median koulutusta 14-17 Kyläkahvila 18-21 klo 18.00 kahvit ja osallistujien lyhyt esittely klo 18.20 Kunnanjohtajan tervehdys klo 18.30 Oppimiskahvila jossa teemoina

Lisätiedot

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista - Omanlainen maaseutukylä, jossa paljon lapsiperheitä - Salon kaupungin taloudellinen ahdinko sekä nykyaikaiset verkostoitumisen ja markkinoinnin vaatimukset ovat nähtävissä kaikessa kylän toiminnassa

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Hakkarin koulun oppilaskunnan vastaukset Seuraavat asiat koemme erityisen tärkeiksi erilaisissa

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Miten minä voisin ansaita rahaa

Miten minä voisin ansaita rahaa Miten minä voisin ansaita rahaa Aloitetaan vaikka sillä että kerron mitä osaan ja harrastan. Harrastan uintia, pianonsoittoa, kuorolaulua, tanssia ja tykkään myös piirtää paljon. Osaan myös askarrella

Lisätiedot

03. Nissnikun tila. Nissniku, Brita Lönnberg 1917, Reprokuva Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kuvaaja tuntematon

03. Nissnikun tila. Nissniku, Brita Lönnberg 1917, Reprokuva Kirkkonummen kunta, kulttuuripalvelut, kuvaaja tuntematon 03. Nissnikun tila Nissnikun tilan varhaisimpia merkintöjä on löydetty vuodelta 1557, kun Nissnikun maakirjassa mainitaan henkilö nimeltä Gregorius Nilsson. 1600-luvun alussa mainitaan Matz Nilsson Nissebystä.

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 282 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 283 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen Juupajoki Ylöjärvi

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

Multian tonttitarjonta 2015

Multian tonttitarjonta 2015 Tarjous koskee kaava-alueen tontteja. Kaipaatko maalle maaseudun rauhaan? Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen

Lisätiedot

Tontti ja talomarkkinointi

Tontti ja talomarkkinointi Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten ja kaupungin johdon tapaaminen 15.1.2015 Tontti ja talomarkkinointi Kommenttipuheenvuoro Marja Tast Särkisalo Kaupungin alue Koko kaupunki Asukasluku : 54 260 Pinta-ala:

Lisätiedot

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Heikki Manninen puh. 044 794 5235, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0929 KATTILANSILLAN KOULUN TONTTI

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark.

Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi Sosiaaliset vaikutukset; Dosentti Joonas Hokkanen PsM Anne Vehmas Rak.ark. Matti Kautto Mitä ovat sosiaaliset eli ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Sosiaalisella

Lisätiedot