ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO"

Transkriptio

1 ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO Toimintakertomus 2012 Tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta

2 SISÄLLYS 1 TOIMINTA Etuuksien maksatus Toimintavuoden kehityshankkeet JÄSENET JÄSENMAKSUT KASSAN KOKOUS TILINTARKASTAJAT HALLITUS JA TYÖRYHMÄT MAKSETUT ETUUDET Työttömyyspäivärahat... 6 Päivärahan suuruus... 7 Lapsikorotukset... 9 Omavastuuaika... 9 Tilastoja Koulutusajan päivärahat Vuorottelukorvaus PÄÄTÖKSET KÄSITTELYAJAT VALITUKSET KASSASTA EROTTAMISET JA MUUT HALLINTOTOIMET ETUUKSIEN JA HALLINNON RAHOITUS KASSAN TALOUS KASSAN SISÄINEN TARKASTUS VIRANOMAISVALVONTA TIEDOTTAMINEN KASSAN TOIMISTO YHTEISTYÖ ARVIO TULEVASTA... 17

3 TOIMINTAKERTOMUS (18) 1 TOIMINTA Vuosi 2012 oli Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon 31. toimintavuosi. 1.1 Etuuksien maksatus 1.2 Toimintavuoden kehityshankkeet 2 JÄSENET Erko maksoi vuonna 2012 ansiopäivärahaa euroa päivältä henkilölle. Keskimääräinen päiväraha oli 68,66 euroa ja keskimääräinen päivärahakauden kesto oli 102 päivää. Ansiopäiväraha sisältää koulutusajan päivärahoja euroa ja lomautusajan päivärahoja euroa. Koulutusajan päivärahaa maksettiin 870 henkilölle yhteensä euroa, euroa 709 naiselle ja euroa 161 miehelle. Koulutusajan päivärahat sisältävät alkaen maksetut ansiopäivärahan koulutusajat, koulutuspäivärahat ja työvoimapoliittiset koulutukset. Keskimääräinen koulutusajan päiväraha oli 75,41 euroa. Lomautusajan päivärahaa maksettiin euroa 500 henkilölle. Päivärahaa sai 63 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuorottelukorvauksia maksettiin euroa yhteensä henkilölle, euroa 841 naiselle ja euroa 192 miehelle. Vuorottelukorvauksen määrä oli keskimäärin 60,41 euroa. Kaikkia etuuksia maksettiin yhteensä euroa, kun määrä edellisenä vuonna oli euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 14 prosenttia. Toimintavuoden 2012 kehityshankkeita olivat uuden organisaatiomallin käyttöön ottaminen, henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistaminen, Erkon strategia vuosille , Digian Tytti -maksatusjärjestelmään liitetty ekstranet sekä Erkon graafinen ilme ja uudistetut kotisivut. Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa jäseninä olivat Agronomiliiton, Akavan Erityisalojen, Kirkon akateemisten, Diakoniatyöntekijöiden Liiton, Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton, Luonnontieteiden akateemisten liiton, Metsänhoitajaliiton, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian, Suomen Farmasialiiton, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen, Suomen Puheterapeuttiliiton, Suomen Työterveyshoitajaliiton, Terveystieteiden akateemisten johtajien ja asiantuntijoiden, Upseeriliiton sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen palkansaajajäsenet. Kassan jäsenmäärä oli vuoden 2012 alussa , naisia ja miehiä Toimintavuoden lopussa kassan jäsenmäärä oli , naisia ja miehiä Jäsenistö kasvoi jäsenellä. Suurin jäsenmäärän lisäys tuli Upseeriliitosta.

4 TOIMINTAKERTOMUS (18) Jäsenmäärä naiset miehet yhteensä Agronomiliitto Akavan Erityisalat Kirkon akateemiset Diakoniatyöntekijöiden Liitto Kirkon Nuorisotyöntekijöiden liitto Luonnontieteiden akateemisten liitto Metsänhoitajaliitto Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Suomen Farmasialiitto Suomen Lentoemäntä- ja Stuertti yhdistys Suomen Puheterapeuttiliitto Suomen Työterveyshoitajaliitto Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat Upseeriliitto Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Yksilöjäsenet Yhteensä

5 TOIMINTAKERTOMUS (18) 3 JÄSENMAKSUT Erkon jäsenmaksu vuonna 2012 oli 53,50 euroa. Jäsenmaksun vahvisti Finanssivalvonta kassan hallituksen esityksestä. Jäsenmaksu nousi edellisestä vuodesta 1,50 euroa. Järjestöt keräsivät ja tilittivät jäsenmaksut kassalle. Jäsenet eivät ole saaneet kassan jäsenmaksusta vapautusta millään perusteella. 4 KASSAN KOKOUS Kassan varsinainen kokous pidettiin Erkon toimistossa, osoitteessa Asemamiehenkatu 2, Helsinki. Kokoukseen osallistui 15 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko Korpisaari. Kokouksessa käsiteltiin hallituksen kertomus kassan toiminnasta vuonna 2011 ja tilintarkastuskertomus, vahvistettiin tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille, valittiin tilintarkastajat ja varatilintarkastaja toimikaudeksi sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudeksi TILINTARKASTAJAT 6 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT Erityiskoulutettujen työttömyyskassan tilintarkastajina toimivat vuonna 2012 Pasi Hirvonen, KHT varalla Ernst & Young Oy Tiina Lind, KHT, JHTT varalla Ernst & Young Oy Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon hallituksen jäseniä olivat vuonna 2012: Puheenjohtaja Tapio Hankala jäsenet Riitta Hiedanpää Tarja Kantokoski Kirsi Lajunen Salla Luomanmäki Eija Orpana Jari Pukkila Nuutti Pursiainen Tero Ristimäki Mervi Tolonen Anita Tuohino Jyrki Wallin varajäsen Arja Lusa Johanna Hristov Risto Tolonen Marina Paulaharju Minna Huhta Jari Lehto Arja Laine Hannu Malkamäki Maria Joutsen Kristina Holmberg Heidi Hännikäinen Hallituksen varapuheenjohtajana vuonna 2012 toimi Salla Luomanmäki ja hallituksen sihteerinä Eero T. Anttila. Erkon hallitus kokoontui toimintavuonna

6 TOIMINTAKERTOMUS (18) 7 MAKSETUT ETUUDET 7.1 Työttömyyspäivärahat kahdeksan kertaa. Kokouksissaan hallitus sääntömääräisten asioiden lisäksi seurasi päivärahojen maksatusta, käsitteli jäsenasioita sekä valvoi kassan talouden hoitoa ja hallintoa. Toimintavuoden painopistealueina olivat henkilöstön palkkausjärjestelmä lukien sekä strategia ajalle Hallitustyöskentelyä avustavat työryhmät, henkilöstö- ja palvelustrategiatyöryhmä sekä taloustyöryhmä, jatkoivat toimintaansa toimintavuonna. Henkilöstö- ja palvelustrategiatyöryhmään kuuluivat Erkon hallituksen edustajina Tapio Hankala, Riitta Hiedanpää, Salla Luomanmäki ja Tero Ristimäki. Erkon toimistosta työryhmään kuuluivat Eero T. Anttila, Päivi Muinonen ja Marja Mättö. Uutena jäsenenä työryhmään valittiin Erkon luottamusvaltuutettu Tarja Sanaksenaho, varalle Tanja Lehtinen saakka, jonka jälkeen varalla toimi Minna Reina. Työryhmän valmistelusta hallitus vahvisti palkkausjärjestelmän ja sekä strategian vuosille Taloustyöryhmän jäseniä olivat Jari Lehto, Salla Luomanmäki, Tero Ristimäki ja Jyrki Wallin. Erkon toimistosta työryhmään kuuluivat Eero T. Anttila ja Marja Mättö. Taloustyöryhmä suunnitteli sijoitusten uudelleenjärjestelyn, joka päätettiin hallituksessa Operatiivinen johto perusti organisaatiouudistukseen liittyen johtoryhmän, johon kuuluivat Erkon johtaja Eero T. Anttila, etuuspäällikkö Päivi Muinonen ja talouspäällikkö Marja Mättö. Tiedotusasioiden käsittelyyn osallistui tiedottaja Eija Puusa. Erityiskoulutettujen työttömyyskassa maksoi vuonna 2012 päivärahoja euroa yhteensä henkilölle, euroa naiselle ja euroa miehelle. Nämä luvut eivät sisällä koulutusajan lukuja. Päivärahojen lisäksi kassa on maksanut euroa verottomia ylläpitokorvauksia. Pitkäaikaisia tilastoja luettaessa pitää ottaa huomioon Erityiskoulutettujen työttömyyskassan ja Perusalojen akateemisten työttömyyskassan fuusio sekä Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton, Talentian ja Suomen Farmasialiiton jäsenten siirtymät Erkoon vuonna 2010.

7 TOIMINTAKERTOMUS (18) Päivärahan suuruus Keskimääräinen päiväraha oli 66,97 euroa. Tässä keskiarvossa ovat mukana huoltajille maksetut lapsikorotukset, jotka nostavat keskiarvoa sekä keskiarvoa pienentävänä tekijänä muuta tuloa saaneiden pienempi soviteltu/vähennetty päiväraha.

8 TOIMINTAKERTOMUS (18) Päivärahan perusteena ollut kuukausipalkka oli päivärahan saajalla (80 prosenttia) euron ja euron välillä. Alle euron kuukausipalkasta päiväraha määrättiin 55 henkilölle (1 prosenttia) ja yli euron palkasta henkilölle (20 prosenttia). Näissä luvuissa on mukana lomautusajan päivärahaa saaneet jäsenet. Keskimääräinen perustepalkka vuonna 2012 oli euroa. Ansiopäivärahaa maksettiin ilman lomautusajan päivärahaa euroa henkilölle, joka oli 11 prosenttia enemmän kuin vuonna Lomautusajan päivärahaa maksettiin euroa 500 henkilölle. Päivärahaa sai 63 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Päivärahan määrä oli keskimäärin 80,09 euroa ja keskimääräinen lomautusajan päivärahakauden kesto 27 päivää, joka oli 2 päivää lyhyempi kuin vuonna 2011.

9 TOIMINTAKERTOMUS (18) Lapsikorotukset Lapsikorotuksia vuonna 2012 kassa maksoi huoltajalle yhdestä lapsesta, huoltajalle kahdesta lapsesta ja 480 huoltajalle kolmesta tai useammasta lapsesta. Lapsikorotuksen suuruus oli yhdestä lapsesta 5,06 euroa, kahdesta lapsesta 7,43 euroa sekä kolmesta tai useammasta lapsesta 9,58 euroa päivässä. Omavastuuaika Omavastuuaika määrättiin kertaa. Omavastuuaika oli seitsemää täyttä työpäivää vastaava aika ja se määrättiin aina uuden työttömyyspäivärahan enimmäisajan (500 päivää) alkaessa. Tilastoja Kassa maksoi vuonna 2012 päivärahaa päivältä. Keskimääräinen päivärahakausi oli 102 päivää. Naisilla, joille työttömyyspäivärahapäiviä kertyi yhteensä , se oli 99 päivää ja miesten päivästä keskimääräinen päivärahakausi oli 117 päivää. Nämä luvut sisältävät myös koulutusajan luvut.

10 TOIMINTAKERTOMUS (18) 7.2 Koulutusajan päivärahat Työttömyyden kesto alle 55-vuotiailla oli keskimäärin 98 päivää ja yli 55- vuotiailla 149 päivää. Päivärahan saajista 41 prosenttia oli vuotiaita. Naisista tähän ikäryhmään kuului 43 prosenttia ja miehistä 33 prosenttia. Erko maksoi vuonna 2012 koulutusajan päivärahaa 870 henkilölle yhteensä euroa, euroa 709 naiselle ja euroa 161 miehelle. Keskimääräinen koulutusajan päiväraha oli 75,41 euroa. Koulutusajan päivärahan lisäksi kassa maksoi ylläpitokorvauksia euroa. Vuoden 2010 alusta lukien koulutuksen ajalta on maksettu koulutustuen ja koulutuspäivärahan sijaan ns. aktiivipäivärahaa, jota voidaan maksaa korotettuna enintään 200 päivältä. Ansiopäivärahan lisäksi maksetaan 9 tai 18 euron suuruista ylläpitokorvausta. Koulutuksen ajalta maksettavat päivärahapäivät lasketaan mukaan 500 päivän enimmäisaikaan. Ennen vuotta 2010 alkaneet työvoimapoliittiset koulutukset korvataan aikaisemmin ehdoin koulutuksen loppuun saakka. Lakimuutos ja sen mukanaan tuoma korkeampi päiväraha on lisännyt jäsenistön kiinnostusta koulutukseen.

11 TOIMINTAKERTOMUS (18)

12 TOIMINTAKERTOMUS (18) 7.3 Vuorottelukorvaus Erityiskoulutettujen työttömyyskassa maksoi vuonna 2012 vuorottelukorvauksia euroa. Vuonna 2011 vuorottelukorvausta maksettiin euroa, maksatus kasvoi 32 prosenttia. Vuorottelukorvausta maksettiin yhteensä henkilölle, euroa 841 naiselle ja euroa 192 miehelle. Vuorottelukorvausta maksettiin yhteensä päivältä.

13 TOIMINTAKERTOMUS (18) Keskimääräinen vuorottelukorvaus oli 60,41 euroa, naisilla 59,63 euroa ja miehillä 63,75 euroa. Vuorottelukorvauksen taso nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Vuorotteluvapaan keskimääräinen kesto oli vuoden 2012 aikana noin 105 päivää, naisilla 104 päivää ja miehillä 107 päivää. Päivät vastaavat noin 5 kuukauden pituista vuoteen 2011 kohdistuvaa vuorotteluvapaa-aikaa. 8 PÄÄTÖKSET Etuuksien maksamisesta ja suuruudesta kassa teki vuonna 2012 päätöksen kertaa, joista soviteltua päivärahaa koskevia Täyttä etuutta koskevia päätöksiä annettiin 295 enemmän ja soviteltua etuutta koskevia päätöksiä 53 enemmän kuin vuonna Erko antoi kielteisiä päätöksiä Päätöksiä annettiin 302 enemmän kuin vuonna päivän enimmäisaika täyttyi 343 henkilöllä. Näillä henkilöillä on oikeus ansiopäivärahaan uudelleen sen jälkeen, kun he 28 kuukauden aikana ovat olleet työssäoloehdon täyttävässä työssä 34 viikkoa (paluuehto). Takaisinperintäpäätöksiä tehtiin 253 kappaletta, kun niitä edellisvuonna tehtiin 274. Laskua oli 8 prosenttia.

14 TOIMINTAKERTOMUS (18) 9 KÄSITTELYAJAT Maaliskuussa 2011 tuli voimaan lakisääteinen käsittelyaikatakuu. Hakemukset tulee käsitellä 30 päivän sisällä saapumisesta tai samassa ajassa on pyydettävä täydennystä puutteelliseen hakemukseen. Päätökset etuushakemuksiin Erko on tehnyt seuraavasti: myönteinen, täysi päiväraha myönteinen, soviteltu päiväraha kielteinen 16,7 päivää 11,3 päivää 16,4 päivää Keskimääräiset käsittelyajat lyhenivät noin kolme päivää edelliseen vuoteen verrattuna. Erko on voinut käsitellä hakemukset laissa säädetyssä määräajassa. 10 VALITUKSET Erkon päätöksistä valitettiin 181 kertaa vuonna Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan toimitettiin 123 valitusta, itseoikaistiin 54 ja neljä peruutti valituksensa. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksistä valitettiin vakuutusoikeuteen 8 kertaa, joista 4 kohdistuu ennen vuotta 2012 tehtyihin päätöksiin. 11 KASSASTA EROTTAMISET JA MUUT HALLINTOTOIMET 12 ETUUKSIEN JA HALLINNON RAHOITUS Jäsenmaksun laiminlyönnin vuoksi kassa erotti 375 jäsentä. Vuonna 2012 Erkon hallitus on päättänyt vilpilliseksi katsotun menettelyn johdosta antaa 6 huomautusta ja 8 varoitusta sekä tehdä 4 tutkintapyyntöä poliisille. Etuuksien rahoitus jakaantuu valtion, työttömyyskassan ja työttömyysvakuutusrahaston kesken laissa säädetyllä tavalla. Valtionosuus ja työttömyysvakuutusrahaston tukimaksu kassan hallintokuluihin on molemmilta 0,35 prosenttia maksetuista etuuksista sekä peruspäivärahan suuruinen määrä jokaiselta alkavalta sadalta jäseneltä. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa lisäksi tukimaksua 2 euroa kassan antamaa ansiopäivärahapäätöstä kohti.

15 TOIMINTAKERTOMUS (18) Työttömyyspäivärahat perusosa ansio-osa ja lapsikorotus korotettu ansio-osa muutosturvalisä Lisäpäivien päivärahat perusosa ansio-osa ja lapsikorotus korotettu ansio-osa muutosturvalisä Lomautusajan päivärahat perusosa ansio-osa ja lapsikorotus korotettu ansio-osa muutosturvalisä Vuorottelukorvaukset (70 % tai 80 % työttömyyspäivärahasta) perusosa ansio-osa, ei lapsikorotuksia Valtion osuus 100 % 100 % Kassa Rahasto 5,5 % valtion osuuden ja kassan osuuden erotus 100 % 100 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 94,5 % 94,5 % 100 % 100 % valtion osuuden ja kassan osuuden erotus 100 % 100 % valtion osuuden ja kassan osuuden erotus 13 KASSAN TALOUS Erkon tasoitusrahaston määrä oli vuoden 2012 lopussa ,79 euroa. Kassan varoja on ollut sijoitettuna mm. kiinteistöosakkeissa, rahastosijoituksissa, joukkovelkakirjalainoissa sekä vakuutusyhtiön kapitalisaatiosopimuksessa. Erkolla on varainhoitoa koskeva sopimus Eufex Pankin kanssa. Vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa ,70 euron alijäämää, jonka hallitus esittää katettavaksi tasoitusrahastosta. Kassan oman pääoman osuutta omalla vastuulla olevista korvaus- ja hallintokuluista kuvaava rahoitusaste vuoden 2012 lopussa oli 108 prosenttia.

16 TOIMINTAKERTOMUS (18) 14 KASSAN SISÄINEN TARKASTUS 15 VIRANOMAISVALVONTA 16 TIEDOTTAMINEN Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon laskut ovat hyväksyneet kassan johtaja ja lähiesimiehet. Erkon hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tarkastaneet tilitapahtumat ja tositteet vuorotellen neljännesvuosittain. Etuuksien saajat on jaettu sukunimen alkukirjaimen mukaan etuuskäsittelijöille puoleksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen käsittelijää on vaihdettu. Erkon johtaja on systemaattisesti käynyt lävitse jäsenten työsuhteiden päättösopimukset ja niiden vaikutukset maksatukseen. Erkossa on myös tarkastettu etuuskäsittelyä valitusten ja itseoikaisujen yhteydessä. Etuuspäällikkö on suorittanut kohdennettua tarkastusta. Myös lisäysmaksut on käyty systemaattisesti lävitse. Työttömyyskassoja valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Ohjeet työttömyysturvalain soveltamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö, koulutusaikaisten etuuksien osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Verkkoasiointi suojatussa yhteydessä kotisivujen ja maksatusjärjestelmän välityksin tuli mahdolliseksi maaliskuussa Erkon uusi graafinen ilme julkaistiin ja kotisivut avattiin toukokuussa 2012 Erkon 30-vuotisjuhlien yhteydessä.

17 TOIMINTAKERTOMUS (18) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko tiedotti järjestöille lakimuutoksista, jäsenille maksetuista päivärahoista ja muista kassan toimintaan liittyvistä asioista. Järjestöjen työntekijöille järjestettiin koulutustilaisuuksia tammikuussa Jäsenkunta sai tiedot kassan toiminnasta järjestölehdistä, kassan lähettämästä tiedotusmateriaalista sekä kassan ja järjestöjen kotisivuilta. Työttömyysturvaa esitellään laajasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi myös Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilla. TYJ myös julkaisi yleisesitteet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Materiaalia on käytetty Erkon ja järjestöjen tiedottamisen tukena. 17 KASSAN TOIMISTO Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon toimisto sijaitsee kassan omistuksessa olevissa toimitiloissa osoitteessa Asemamiehenkatu 2, Helsinki. Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa on työskennellyt vuoden 2012 aikana keskimäärin 21 henkilöä. Kassan toimisto oli avoinna arkisin klo Puhelinpalveluajat olivat maanantaista torstaihin klo YHTEISTYÖ Erko on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ:n) jäsen. TYJ järjesti useita koulutustilaisuuksia kassoille. Koulutukset ovat pääosin ns. kouluttajakoulutuksia, joissa on kassakohtaiset osallistujakiintiöt. Erkon kiintiö on kolme osallistujaa. Osallistujat edelleen kouluttavat asiat tarpeellisessa laajuudessa Erkon toimistolle. Erkon johtaja Eero T. Anttila on valittu TYJ:n hallituksen jäseneksi kaudelle ja sekä samalle ajalle TYJ:n koulutustyöryhmän puheenjohtajaksi. Hän on myös osallistunut akavalaisten kassojen kuukausitapaamisiin, Akavan työttömyysvakuutustyöryhmän ja akavalaisten lakimiesten Akalex-verkoston toimintaan, sekä edustanut kassaa Affecton ohjausryhmässä sekä Digian ohjausryhmässä yhdessä talouspäällikkö Marja Mätön kanssa. Digian kehitysryhmässä kassaa edustaa Minna Reina ja Affecton vastaavassa Hannele Björkenheim. 19 ARVIO TULEVASTA Toimintavuonna Suomen talous painui lähelle taantumaa yhdessä euroalueen talouden kanssa. Syksyllä 2008 alkaneen kansainvälisen rahoituskriisin jälkimainingit näyttävät rauhoittuvan Euroopassa, vaikka kriisi ei vieläkään ole ohi. Finanssikriisi haittaa edelleen EU:n ja euroalueen talouskasvua ja työllisyyttä. Vuodesta 2013 alusta lukien ennustetaan BKT:n alkavan jälleen asteittain kasvaa ja että talous vahvistuu edelleen vuonna Jäsenmaiden välillä on huomattavia eroja. EU:n ja euroalueen työttömyyden odotetaan kasvavan vuonna 2013.

18 TOIMINTAKERTOMUS (18) Suomessa talous näyttää vajoavan taantumaan alkuvuonna Vuodelle 2013 odotetaan kuitenkin hienoista talouskasvua ja työttömyyden osalta myös kasvua. Akavan selvityksen mukaan korkeakoulutettujen työttömyyden kasvu on vuoden 2012 aikana lisääntynyt, vastavalmistuneiden joukossa selvästi. Eniten työttömyys on kasvanut filosofian maistereiden, diplomi-insinöörien, insinöörien, tradenomien ja kauppatieteen maistereiden joukossa. Erkossa arvioidaan, että jäsenistön työttömyys edelleen hieman kasvaa edellisen vuoden luvuista. Kiitos laajapohjaisen jäsenkunnan, Erkon jäsenistön työttömyyden kehitys näyttää tavanomaisen vakiintuneelta. mitään yllättäviä, suuria muutoksia ei ole näköpiirissä. Työttömyys lisääntyy, mutta vähemmän kuin Akavan selvityksestä voisi päätellä. Toiminnassa ei vuonna 2013 näy suoranaisia uhkia. Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa syksyllä 2013 tulee erityisesti ottaa tasoitusrahaston rahastoastetta koskevat säännökset huomioon. Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi 54,50 euroa vuodelle Vuoden 2013 toiminnan kehittämisen painopistealueita Erkossa ovat uuden asianhallintajärjestelmän ja telejärjestelmän mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen. Päivärahan tasoa ja kestoa koskevat työttömyysturvalain säännökset muuttuvat merkittävästi vuoden 2014 alusta lukien. Muuttuvat säännökset heijastuvat myös maksatusjärjestelmään ja hakemusten käsittelyprosessiin. Säännösten ja maksatusjärjestelmän opiskeluun panostetaan syksyllä 2013.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko Toimintakertomus 2011 Tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO 2 (18) TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto

1) Jäsenyysehto. 2) Työssäoloehto Työttömyysturvalaki 31.12.2009 asti 1) Jäsenyysehto - 10 kuukautta 2) Työssäoloehto - alkuehto 43 kalenteriviikkoa 28 kuukauden aikana Työttömyysturvalaki 1.1.2010 alkaen 1) Jäsenyysehto - 34 viikkoa 2)

Lisätiedot

Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012)

Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012) Akavan jäsenjärjestöt 1.4.2012 (jäsenmäärät 1.1.2012) Agronomiliitto 5 917 Akavan Erityisalat 26 589 Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI 5 783 Akavan Yleinen Ryhmä AYR 812 Diakoniatyöntekijöiden Liitto

Lisätiedot

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa.

Palkansaajan jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä eli vakuutettuna vähintään 26 edellistä viikkoa. JATTK-työttömyyskassa tiedottaa Ansiopäiväraha 1.1.2014, keskeisimmät muutokset Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että henkilö on täyttänyt jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksun kassan

Lisätiedot

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015

infomateriaaliksi S. 1 (5) 24.2.2015 infomateriaaliksi S. 1 (5) Faktaa ansioturvasta Työttömyyden aikaisen ansioturva parantaa työttömän edellytyksiä palata työhön ja turvaa toimeentulon työttömyyden aikana. Löydät tästä materiaalista keskeisimmät

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2012

Työttömyyskassat 2012 1 (62) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2012 Sisältö Tekstiosa

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2013

Työttömyyskassat 2013 1 (68) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2013 Sisältö Tekstiosa

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2009

Työttömyyskassat 2009 1 (87) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2010

Työttömyyskassat 2010 Sivu 1 (104) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2013 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi 1.1.1995,

Lisätiedot

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Lomakorvaukset, lomallelähtöraha Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Ansiopäivärahan

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2013 31.12.2013

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2013 31.12.2013 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2013 31.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 3 2.2 Jäsenet 3 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2013

Lisätiedot

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014

Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Lakimuutokset 1.1.2014 10.3.2014 Jäsenyysedellytys Palkansaajan jäsenyysehdon pituus lyheni 34 viikosta 26 viikkoon Uutta lyhyempää jäsenyysehtoa sovelletaan, kun henkilö on 29.12.2013 jälkeen ollut yhden

Lisätiedot

Säännöt. Lakimiesten työttömyyskassa

Säännöt. Lakimiesten työttömyyskassa Säännöt Lakimiesten työttömyyskassa Säännöt Lakimiesten työttömyyskassa 2 LAKIMIESTEN TYÖTTÖMYYSKASSA KASSAN TOIMIALA I Luku 1 Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Kassan nimi on Lakimiesten

Lisätiedot

Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015

Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 Akava ry Jäsenmääräkooste 1 (18) PS/hk 26.2.2015 Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 Sisällys Taulukot Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät 1.1.2015 2 Akavan jäsenliitot ja jäsenmäärät suuruusjärjestyksessä

Lisätiedot

Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010

Toimintakertomus. tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010 Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2010 31.12.2010 TOIMINTAKERTOMUKSEN SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 4 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 5 2.2 Jäsenet 6 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2010 3.1 Yleistä

Lisätiedot

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET

RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET RAAMISOPIMUKSEN TYÖTTÖMYYSTURVAMUUTOKSET LYHENNETTY TYÖVIIKKO Määräaikainen laki ajalla 4.1.2010-31.12.2011, vakinaistetaan 1.1.2012 alkaen 2 Lyhennetylle työviikolle lomautetulle maksetaan täysi päiväraha

Lisätiedot

Muutosturvainfo PIONR

Muutosturvainfo PIONR Muutosturvainfo PIONR 08.05.2012 Jaakko Routavaara Muutosturva-asiantuntija jaakko.routavaara@te-toimisto.fi puh. 050 396 1723 1 FINGERPORI Positiivinen ajattelu Muutosturvan piiriin kuuluvalla työnhakijalla

Lisätiedot

ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO

ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO TOIMINTAKERTOMUS 214 1(2) ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO Toimintakertomus 214 Tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta 1.1. 31.12.214 TOIMINTAKERTOMUS 214 2(2) SISÄLLYS 1 TOIMINTA... 3 1.1 Yleistä

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 4 2.2 Jäsenet 4 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2008

Lisätiedot

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 5/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työttömyysturvalakiin säännökset ikääntyneiden työnhakijoiden

Lisätiedot

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT

KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT KUN TYÖT LOPPUVAT JA TYÖTTÖMYYS TAI LOMAUTUS ALKAVAT Kun tietoon tulee yrityksessä tapahtuvia lomautuksia tai irtisanomisia, kannattaa ottaa ajoissa asioista selvää. Neuvoja lomautus- ja työttömyysasioissa

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi 2011 Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Opettajien Työttömyyskassa Tilikausi 1.1.2011 31.12.2011 Tasekirjan sisällysluettelo Sivut Toimintakertomus 1.1

Lisätiedot

Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta 5.10.2014

Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat. AKOL Lappeenranta 5.10.2014 Työttömyysturva ja työttömyyskassaasiat AKOL Lappeenranta 5.10.2014 Marjaana Maisonlahti Opettajien Työttömyyskassa 1 Sisältö Taustatietoja esitykselle Ansiopäivärahan rahoitus ja maksumeno Tulevasta työllisyystilanteesta

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

Kassan nimi on Lakimiesten työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassan nimi on Lakimiesten työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi. Säännöt Lakimiesten työttömyyskassa LAKIMIESTEN TYÖTTÖMYYSKASSA I Luku KASSAN TOIMIALA 1 Kassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Kassan nimi on Lakimiesten työttömyyskassa ja sen kotipaikka

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2011

Työttömyyskassat 2011 Sivu 1 (64) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Satu Luojola, 010 831 5502 Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2011 Sisältö

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta

TYÖTTÖMYYSTURV A 2013. 105 vuotta TYÖTTÖMYYSTURV A 2013 Edellytykset Hakeminen Päivärahan suuruus Korotettu päiväraha Muutosturvan ansio-osa Lomakorvauksen jaksotus Vakiintunut tulo Koulutusmahdollisuudet Työllistämisvelvoite Voit saada

Lisätiedot

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Työttömyysturvailta. Salossa 11.2.2015. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Työttömyysturvailta Salossa 11.2.2015 Ansiopäivärahan edellytykset Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos Olet ilmoittautunut te-toimistoon kokoaikatyönhakijaksi osa-työkyvyttömyyseläkettä

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat I TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan

Lisätiedot

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen

KOULUTUSRAHASTO 2012. Saana Siekkinen KOULUTUSRAHASTO 2012 Saana Siekkinen 1 lyhyesti Omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka on ollut työelämässä

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa.

Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä kassa. TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 Kassan nimi, kotipaikka ja tarkoitus Kassan nimi on Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassa, josta käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2008:1

TYÖTTÖMYYSKASSAT Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2008:1 TYÖTTÖMYYSKASSAT 2007 Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja TILASTOT 2008:1 KUVAILULEHTI/BESKRIVNING Julkaisija/Utgivare Vakuutusvalvontavirasto, Försäkringsinspektionen Tekijä/Redaktör Julkaisun nimi/titel

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt

ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt ESPOON GOLFSEURA r.y.: n säännöt NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Golfseura r.y. ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen nimi ruotsin kielellä on Esbo Golfsällskap r.f. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2014 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2014 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2016 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2016 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013. www.tyj.fi. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 www.tyj.fi www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSAT JÄSENYYS JA TALOUS 2013 18.6.2014 Jäsenyys ja talous -tilastojulkaisu Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön julkaisema tilasto

Lisätiedot

HE 86/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 86/2003 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT

DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus > yhteensovitus 5 Koulutusajan tuet työttömälle

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2014 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 3 2.2 Jäsenet 4 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2014

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella

Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vuorotteluvapaa Syksyllä 2014 tulevat muutokset punaisella Vapaalle voi jäädä työntekijä, Joka ollut kokoaikatyössä tai sellaisessa työssä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki

Lisätiedot

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1(11) PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1.1.2015 alkaen 2(11) Sisällysluettelo PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT... 3 I LUKU... 3 TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014

Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014 Tasekirja 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS 2014... 3 TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDELLA... 3 YLEISTÄ... 3 KASSAN TOIMINTA... 3 JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS...

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8. T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6.

TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8. T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6. TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSA 1 / 8 T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A N S Ä Ä N N Ö T Hyväksytty kassan varsinaisessa kokouksessa 11.6.2009 I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE

Lisätiedot

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa

Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Johan Åström 30.1.2009 1 (5) Työnantajan omavastuu työttömyysturvassa Työttömyyseläke lakkautetaan eläkelajina vuoden 1949 jälkeen syntyneiltä. Työttömyyseläke korvataan pidentämällä työttömyyspäivärahan

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kassan nimi on Vakuutusväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsinki.

Kassan nimi on Vakuutusväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsinki. VAKUUTUSVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA 1 KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA TARKOITUS Kassan nimi on Vakuutusväen Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsinki. Kassan toiminta-alueena

Lisätiedot

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia.

HE 95/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014. Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS JA TYÖTTÖMYYSTURVA 2014 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Teemu Ariluoma Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa SYT Suomen suurin yrittäjien työttömyyskassa Toiminta alkoi

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro

TYÖTTÖMYYSTURVA 2015. Työttömyyskassa Pro TYÖTTÖMYYSTURVA 2015 Työttömyyskassa Pro Tunnuslukuja Vuosi 2014 1.1.-30.6.2015 Etuuksia saaneita 17 727 13 763 Päätösten lukumäärä 42 224 21 621 Maksutapahtumia 125 401 63 643 Perustepalkka (keskim.)

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry

Toimintakertomus 2012. Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2012 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry VasE:n toimintakertomus vuodelta 2012 Vuosi 2012 oli yhdistyksen 75. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia,

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintakertomus 2013 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Vuosi 2013 oli yhdistyksen 76. toimintavuosi. Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana koulutustilaisuuksia, yritysvierailuja ja virkistystilaisuuksia.

Lisätiedot

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Hyväksytty Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa 11. 12.11.2011 Hyväksytty Finanssivalvonnassa 2.1.2012 SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso

SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen. Maaret Laakso SALO 12.5.2015 KKO+PPH Ansiopäiväraha, työn keskeytyminen Maaret Laakso Ansiopäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset Ansiopäivärahaa voi saada työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoittautunut

Lisätiedot

Kansaneläkkeiden väheneminen keskeytyi tilapäisesti

Kansaneläkkeiden väheneminen keskeytyi tilapäisesti Lisätietoja: 06.05.2009 Esko Ruhanen, puh. 020 634 1364, etunimi.sukunimi@kela.fi Kansaneläkkeiden väheneminen keskeytyi tilapäisesti vuonna 2008 Vuosina 2001 2007 sekä kansaneläkkeensaajien lukumäärä,

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2014

Työttömyyskassat 2014 1 (51) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Dima Matjushin, 010 831 5588 Päivi Ormo, 010 831 5589 Jussi Pearlman, 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat 2014 Sisältö Tekstiosa ja taulukot Tiivistelmä

Lisätiedot

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007

Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Työttömyysturvaopas Työttömyysturvaopas Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ulkoasu ja taitto: Mari Lohisalo Kannen kuva: www.plugi.fi Paino: ArtPrint Oy, 2007 Sisällys Johdanto 4 I Työttömyyskassan jäsenyys

Lisätiedot

Kirkon Hallintovirkamiehet

Kirkon Hallintovirkamiehet Kirkon hallintovirkamiehet ry Sääminginkatu 4 A 1 57100 Savonlinna 044 7768024 kihv.ry@kolumbus.fi http://www.kirkonhallintovirkamiehet.fi/ Kirkon Hallintovirkamiehet ry on keskusjärjestöihin kuulumaton

Lisätiedot