ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO"

Transkriptio

1 ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO Toimintakertomus 2012 Tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta

2 SISÄLLYS 1 TOIMINTA Etuuksien maksatus Toimintavuoden kehityshankkeet JÄSENET JÄSENMAKSUT KASSAN KOKOUS TILINTARKASTAJAT HALLITUS JA TYÖRYHMÄT MAKSETUT ETUUDET Työttömyyspäivärahat... 6 Päivärahan suuruus... 7 Lapsikorotukset... 9 Omavastuuaika... 9 Tilastoja Koulutusajan päivärahat Vuorottelukorvaus PÄÄTÖKSET KÄSITTELYAJAT VALITUKSET KASSASTA EROTTAMISET JA MUUT HALLINTOTOIMET ETUUKSIEN JA HALLINNON RAHOITUS KASSAN TALOUS KASSAN SISÄINEN TARKASTUS VIRANOMAISVALVONTA TIEDOTTAMINEN KASSAN TOIMISTO YHTEISTYÖ ARVIO TULEVASTA... 17

3 TOIMINTAKERTOMUS (18) 1 TOIMINTA Vuosi 2012 oli Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon 31. toimintavuosi. 1.1 Etuuksien maksatus 1.2 Toimintavuoden kehityshankkeet 2 JÄSENET Erko maksoi vuonna 2012 ansiopäivärahaa euroa päivältä henkilölle. Keskimääräinen päiväraha oli 68,66 euroa ja keskimääräinen päivärahakauden kesto oli 102 päivää. Ansiopäiväraha sisältää koulutusajan päivärahoja euroa ja lomautusajan päivärahoja euroa. Koulutusajan päivärahaa maksettiin 870 henkilölle yhteensä euroa, euroa 709 naiselle ja euroa 161 miehelle. Koulutusajan päivärahat sisältävät alkaen maksetut ansiopäivärahan koulutusajat, koulutuspäivärahat ja työvoimapoliittiset koulutukset. Keskimääräinen koulutusajan päiväraha oli 75,41 euroa. Lomautusajan päivärahaa maksettiin euroa 500 henkilölle. Päivärahaa sai 63 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuorottelukorvauksia maksettiin euroa yhteensä henkilölle, euroa 841 naiselle ja euroa 192 miehelle. Vuorottelukorvauksen määrä oli keskimäärin 60,41 euroa. Kaikkia etuuksia maksettiin yhteensä euroa, kun määrä edellisenä vuonna oli euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 14 prosenttia. Toimintavuoden 2012 kehityshankkeita olivat uuden organisaatiomallin käyttöön ottaminen, henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistaminen, Erkon strategia vuosille , Digian Tytti -maksatusjärjestelmään liitetty ekstranet sekä Erkon graafinen ilme ja uudistetut kotisivut. Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa jäseninä olivat Agronomiliiton, Akavan Erityisalojen, Kirkon akateemisten, Diakoniatyöntekijöiden Liiton, Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton, Luonnontieteiden akateemisten liiton, Metsänhoitajaliiton, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian, Suomen Farmasialiiton, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen, Suomen Puheterapeuttiliiton, Suomen Työterveyshoitajaliiton, Terveystieteiden akateemisten johtajien ja asiantuntijoiden, Upseeriliiton sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen palkansaajajäsenet. Kassan jäsenmäärä oli vuoden 2012 alussa , naisia ja miehiä Toimintavuoden lopussa kassan jäsenmäärä oli , naisia ja miehiä Jäsenistö kasvoi jäsenellä. Suurin jäsenmäärän lisäys tuli Upseeriliitosta.

4 TOIMINTAKERTOMUS (18) Jäsenmäärä naiset miehet yhteensä Agronomiliitto Akavan Erityisalat Kirkon akateemiset Diakoniatyöntekijöiden Liitto Kirkon Nuorisotyöntekijöiden liitto Luonnontieteiden akateemisten liitto Metsänhoitajaliitto Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Suomen Farmasialiitto Suomen Lentoemäntä- ja Stuertti yhdistys Suomen Puheterapeuttiliitto Suomen Työterveyshoitajaliitto Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat Upseeriliitto Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Yksilöjäsenet Yhteensä

5 TOIMINTAKERTOMUS (18) 3 JÄSENMAKSUT Erkon jäsenmaksu vuonna 2012 oli 53,50 euroa. Jäsenmaksun vahvisti Finanssivalvonta kassan hallituksen esityksestä. Jäsenmaksu nousi edellisestä vuodesta 1,50 euroa. Järjestöt keräsivät ja tilittivät jäsenmaksut kassalle. Jäsenet eivät ole saaneet kassan jäsenmaksusta vapautusta millään perusteella. 4 KASSAN KOKOUS Kassan varsinainen kokous pidettiin Erkon toimistossa, osoitteessa Asemamiehenkatu 2, Helsinki. Kokoukseen osallistui 15 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jaakko Korpisaari. Kokouksessa käsiteltiin hallituksen kertomus kassan toiminnasta vuonna 2011 ja tilintarkastuskertomus, vahvistettiin tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille, valittiin tilintarkastajat ja varatilintarkastaja toimikaudeksi sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle toimikaudeksi TILINTARKASTAJAT 6 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT Erityiskoulutettujen työttömyyskassan tilintarkastajina toimivat vuonna 2012 Pasi Hirvonen, KHT varalla Ernst & Young Oy Tiina Lind, KHT, JHTT varalla Ernst & Young Oy Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon hallituksen jäseniä olivat vuonna 2012: Puheenjohtaja Tapio Hankala jäsenet Riitta Hiedanpää Tarja Kantokoski Kirsi Lajunen Salla Luomanmäki Eija Orpana Jari Pukkila Nuutti Pursiainen Tero Ristimäki Mervi Tolonen Anita Tuohino Jyrki Wallin varajäsen Arja Lusa Johanna Hristov Risto Tolonen Marina Paulaharju Minna Huhta Jari Lehto Arja Laine Hannu Malkamäki Maria Joutsen Kristina Holmberg Heidi Hännikäinen Hallituksen varapuheenjohtajana vuonna 2012 toimi Salla Luomanmäki ja hallituksen sihteerinä Eero T. Anttila. Erkon hallitus kokoontui toimintavuonna

6 TOIMINTAKERTOMUS (18) 7 MAKSETUT ETUUDET 7.1 Työttömyyspäivärahat kahdeksan kertaa. Kokouksissaan hallitus sääntömääräisten asioiden lisäksi seurasi päivärahojen maksatusta, käsitteli jäsenasioita sekä valvoi kassan talouden hoitoa ja hallintoa. Toimintavuoden painopistealueina olivat henkilöstön palkkausjärjestelmä lukien sekä strategia ajalle Hallitustyöskentelyä avustavat työryhmät, henkilöstö- ja palvelustrategiatyöryhmä sekä taloustyöryhmä, jatkoivat toimintaansa toimintavuonna. Henkilöstö- ja palvelustrategiatyöryhmään kuuluivat Erkon hallituksen edustajina Tapio Hankala, Riitta Hiedanpää, Salla Luomanmäki ja Tero Ristimäki. Erkon toimistosta työryhmään kuuluivat Eero T. Anttila, Päivi Muinonen ja Marja Mättö. Uutena jäsenenä työryhmään valittiin Erkon luottamusvaltuutettu Tarja Sanaksenaho, varalle Tanja Lehtinen saakka, jonka jälkeen varalla toimi Minna Reina. Työryhmän valmistelusta hallitus vahvisti palkkausjärjestelmän ja sekä strategian vuosille Taloustyöryhmän jäseniä olivat Jari Lehto, Salla Luomanmäki, Tero Ristimäki ja Jyrki Wallin. Erkon toimistosta työryhmään kuuluivat Eero T. Anttila ja Marja Mättö. Taloustyöryhmä suunnitteli sijoitusten uudelleenjärjestelyn, joka päätettiin hallituksessa Operatiivinen johto perusti organisaatiouudistukseen liittyen johtoryhmän, johon kuuluivat Erkon johtaja Eero T. Anttila, etuuspäällikkö Päivi Muinonen ja talouspäällikkö Marja Mättö. Tiedotusasioiden käsittelyyn osallistui tiedottaja Eija Puusa. Erityiskoulutettujen työttömyyskassa maksoi vuonna 2012 päivärahoja euroa yhteensä henkilölle, euroa naiselle ja euroa miehelle. Nämä luvut eivät sisällä koulutusajan lukuja. Päivärahojen lisäksi kassa on maksanut euroa verottomia ylläpitokorvauksia. Pitkäaikaisia tilastoja luettaessa pitää ottaa huomioon Erityiskoulutettujen työttömyyskassan ja Perusalojen akateemisten työttömyyskassan fuusio sekä Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liiton, Talentian ja Suomen Farmasialiiton jäsenten siirtymät Erkoon vuonna 2010.

7 TOIMINTAKERTOMUS (18) Päivärahan suuruus Keskimääräinen päiväraha oli 66,97 euroa. Tässä keskiarvossa ovat mukana huoltajille maksetut lapsikorotukset, jotka nostavat keskiarvoa sekä keskiarvoa pienentävänä tekijänä muuta tuloa saaneiden pienempi soviteltu/vähennetty päiväraha.

8 TOIMINTAKERTOMUS (18) Päivärahan perusteena ollut kuukausipalkka oli päivärahan saajalla (80 prosenttia) euron ja euron välillä. Alle euron kuukausipalkasta päiväraha määrättiin 55 henkilölle (1 prosenttia) ja yli euron palkasta henkilölle (20 prosenttia). Näissä luvuissa on mukana lomautusajan päivärahaa saaneet jäsenet. Keskimääräinen perustepalkka vuonna 2012 oli euroa. Ansiopäivärahaa maksettiin ilman lomautusajan päivärahaa euroa henkilölle, joka oli 11 prosenttia enemmän kuin vuonna Lomautusajan päivärahaa maksettiin euroa 500 henkilölle. Päivärahaa sai 63 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Päivärahan määrä oli keskimäärin 80,09 euroa ja keskimääräinen lomautusajan päivärahakauden kesto 27 päivää, joka oli 2 päivää lyhyempi kuin vuonna 2011.

9 TOIMINTAKERTOMUS (18) Lapsikorotukset Lapsikorotuksia vuonna 2012 kassa maksoi huoltajalle yhdestä lapsesta, huoltajalle kahdesta lapsesta ja 480 huoltajalle kolmesta tai useammasta lapsesta. Lapsikorotuksen suuruus oli yhdestä lapsesta 5,06 euroa, kahdesta lapsesta 7,43 euroa sekä kolmesta tai useammasta lapsesta 9,58 euroa päivässä. Omavastuuaika Omavastuuaika määrättiin kertaa. Omavastuuaika oli seitsemää täyttä työpäivää vastaava aika ja se määrättiin aina uuden työttömyyspäivärahan enimmäisajan (500 päivää) alkaessa. Tilastoja Kassa maksoi vuonna 2012 päivärahaa päivältä. Keskimääräinen päivärahakausi oli 102 päivää. Naisilla, joille työttömyyspäivärahapäiviä kertyi yhteensä , se oli 99 päivää ja miesten päivästä keskimääräinen päivärahakausi oli 117 päivää. Nämä luvut sisältävät myös koulutusajan luvut.

10 TOIMINTAKERTOMUS (18) 7.2 Koulutusajan päivärahat Työttömyyden kesto alle 55-vuotiailla oli keskimäärin 98 päivää ja yli 55- vuotiailla 149 päivää. Päivärahan saajista 41 prosenttia oli vuotiaita. Naisista tähän ikäryhmään kuului 43 prosenttia ja miehistä 33 prosenttia. Erko maksoi vuonna 2012 koulutusajan päivärahaa 870 henkilölle yhteensä euroa, euroa 709 naiselle ja euroa 161 miehelle. Keskimääräinen koulutusajan päiväraha oli 75,41 euroa. Koulutusajan päivärahan lisäksi kassa maksoi ylläpitokorvauksia euroa. Vuoden 2010 alusta lukien koulutuksen ajalta on maksettu koulutustuen ja koulutuspäivärahan sijaan ns. aktiivipäivärahaa, jota voidaan maksaa korotettuna enintään 200 päivältä. Ansiopäivärahan lisäksi maksetaan 9 tai 18 euron suuruista ylläpitokorvausta. Koulutuksen ajalta maksettavat päivärahapäivät lasketaan mukaan 500 päivän enimmäisaikaan. Ennen vuotta 2010 alkaneet työvoimapoliittiset koulutukset korvataan aikaisemmin ehdoin koulutuksen loppuun saakka. Lakimuutos ja sen mukanaan tuoma korkeampi päiväraha on lisännyt jäsenistön kiinnostusta koulutukseen.

11 TOIMINTAKERTOMUS (18)

12 TOIMINTAKERTOMUS (18) 7.3 Vuorottelukorvaus Erityiskoulutettujen työttömyyskassa maksoi vuonna 2012 vuorottelukorvauksia euroa. Vuonna 2011 vuorottelukorvausta maksettiin euroa, maksatus kasvoi 32 prosenttia. Vuorottelukorvausta maksettiin yhteensä henkilölle, euroa 841 naiselle ja euroa 192 miehelle. Vuorottelukorvausta maksettiin yhteensä päivältä.

13 TOIMINTAKERTOMUS (18) Keskimääräinen vuorottelukorvaus oli 60,41 euroa, naisilla 59,63 euroa ja miehillä 63,75 euroa. Vuorottelukorvauksen taso nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Vuorotteluvapaan keskimääräinen kesto oli vuoden 2012 aikana noin 105 päivää, naisilla 104 päivää ja miehillä 107 päivää. Päivät vastaavat noin 5 kuukauden pituista vuoteen 2011 kohdistuvaa vuorotteluvapaa-aikaa. 8 PÄÄTÖKSET Etuuksien maksamisesta ja suuruudesta kassa teki vuonna 2012 päätöksen kertaa, joista soviteltua päivärahaa koskevia Täyttä etuutta koskevia päätöksiä annettiin 295 enemmän ja soviteltua etuutta koskevia päätöksiä 53 enemmän kuin vuonna Erko antoi kielteisiä päätöksiä Päätöksiä annettiin 302 enemmän kuin vuonna päivän enimmäisaika täyttyi 343 henkilöllä. Näillä henkilöillä on oikeus ansiopäivärahaan uudelleen sen jälkeen, kun he 28 kuukauden aikana ovat olleet työssäoloehdon täyttävässä työssä 34 viikkoa (paluuehto). Takaisinperintäpäätöksiä tehtiin 253 kappaletta, kun niitä edellisvuonna tehtiin 274. Laskua oli 8 prosenttia.

14 TOIMINTAKERTOMUS (18) 9 KÄSITTELYAJAT Maaliskuussa 2011 tuli voimaan lakisääteinen käsittelyaikatakuu. Hakemukset tulee käsitellä 30 päivän sisällä saapumisesta tai samassa ajassa on pyydettävä täydennystä puutteelliseen hakemukseen. Päätökset etuushakemuksiin Erko on tehnyt seuraavasti: myönteinen, täysi päiväraha myönteinen, soviteltu päiväraha kielteinen 16,7 päivää 11,3 päivää 16,4 päivää Keskimääräiset käsittelyajat lyhenivät noin kolme päivää edelliseen vuoteen verrattuna. Erko on voinut käsitellä hakemukset laissa säädetyssä määräajassa. 10 VALITUKSET Erkon päätöksistä valitettiin 181 kertaa vuonna Työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan toimitettiin 123 valitusta, itseoikaistiin 54 ja neljä peruutti valituksensa. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksistä valitettiin vakuutusoikeuteen 8 kertaa, joista 4 kohdistuu ennen vuotta 2012 tehtyihin päätöksiin. 11 KASSASTA EROTTAMISET JA MUUT HALLINTOTOIMET 12 ETUUKSIEN JA HALLINNON RAHOITUS Jäsenmaksun laiminlyönnin vuoksi kassa erotti 375 jäsentä. Vuonna 2012 Erkon hallitus on päättänyt vilpilliseksi katsotun menettelyn johdosta antaa 6 huomautusta ja 8 varoitusta sekä tehdä 4 tutkintapyyntöä poliisille. Etuuksien rahoitus jakaantuu valtion, työttömyyskassan ja työttömyysvakuutusrahaston kesken laissa säädetyllä tavalla. Valtionosuus ja työttömyysvakuutusrahaston tukimaksu kassan hallintokuluihin on molemmilta 0,35 prosenttia maksetuista etuuksista sekä peruspäivärahan suuruinen määrä jokaiselta alkavalta sadalta jäseneltä. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa lisäksi tukimaksua 2 euroa kassan antamaa ansiopäivärahapäätöstä kohti.

15 TOIMINTAKERTOMUS (18) Työttömyyspäivärahat perusosa ansio-osa ja lapsikorotus korotettu ansio-osa muutosturvalisä Lisäpäivien päivärahat perusosa ansio-osa ja lapsikorotus korotettu ansio-osa muutosturvalisä Lomautusajan päivärahat perusosa ansio-osa ja lapsikorotus korotettu ansio-osa muutosturvalisä Vuorottelukorvaukset (70 % tai 80 % työttömyyspäivärahasta) perusosa ansio-osa, ei lapsikorotuksia Valtion osuus 100 % 100 % Kassa Rahasto 5,5 % valtion osuuden ja kassan osuuden erotus 100 % 100 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 94,5 % 94,5 % 100 % 100 % valtion osuuden ja kassan osuuden erotus 100 % 100 % valtion osuuden ja kassan osuuden erotus 13 KASSAN TALOUS Erkon tasoitusrahaston määrä oli vuoden 2012 lopussa ,79 euroa. Kassan varoja on ollut sijoitettuna mm. kiinteistöosakkeissa, rahastosijoituksissa, joukkovelkakirjalainoissa sekä vakuutusyhtiön kapitalisaatiosopimuksessa. Erkolla on varainhoitoa koskeva sopimus Eufex Pankin kanssa. Vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa ,70 euron alijäämää, jonka hallitus esittää katettavaksi tasoitusrahastosta. Kassan oman pääoman osuutta omalla vastuulla olevista korvaus- ja hallintokuluista kuvaava rahoitusaste vuoden 2012 lopussa oli 108 prosenttia.

16 TOIMINTAKERTOMUS (18) 14 KASSAN SISÄINEN TARKASTUS 15 VIRANOMAISVALVONTA 16 TIEDOTTAMINEN Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon laskut ovat hyväksyneet kassan johtaja ja lähiesimiehet. Erkon hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tarkastaneet tilitapahtumat ja tositteet vuorotellen neljännesvuosittain. Etuuksien saajat on jaettu sukunimen alkukirjaimen mukaan etuuskäsittelijöille puoleksi vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen käsittelijää on vaihdettu. Erkon johtaja on systemaattisesti käynyt lävitse jäsenten työsuhteiden päättösopimukset ja niiden vaikutukset maksatukseen. Erkossa on myös tarkastettu etuuskäsittelyä valitusten ja itseoikaisujen yhteydessä. Etuuspäällikkö on suorittanut kohdennettua tarkastusta. Myös lisäysmaksut on käyty systemaattisesti lävitse. Työttömyyskassoja valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Ohjeet työttömyysturvalain soveltamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö, koulutusaikaisten etuuksien osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Verkkoasiointi suojatussa yhteydessä kotisivujen ja maksatusjärjestelmän välityksin tuli mahdolliseksi maaliskuussa Erkon uusi graafinen ilme julkaistiin ja kotisivut avattiin toukokuussa 2012 Erkon 30-vuotisjuhlien yhteydessä.

17 TOIMINTAKERTOMUS (18) Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko tiedotti järjestöille lakimuutoksista, jäsenille maksetuista päivärahoista ja muista kassan toimintaan liittyvistä asioista. Järjestöjen työntekijöille järjestettiin koulutustilaisuuksia tammikuussa Jäsenkunta sai tiedot kassan toiminnasta järjestölehdistä, kassan lähettämästä tiedotusmateriaalista sekä kassan ja järjestöjen kotisivuilta. Työttömyysturvaa esitellään laajasti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi myös Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kotisivuilla. TYJ myös julkaisi yleisesitteet suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi. Materiaalia on käytetty Erkon ja järjestöjen tiedottamisen tukena. 17 KASSAN TOIMISTO Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon toimisto sijaitsee kassan omistuksessa olevissa toimitiloissa osoitteessa Asemamiehenkatu 2, Helsinki. Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa on työskennellyt vuoden 2012 aikana keskimäärin 21 henkilöä. Kassan toimisto oli avoinna arkisin klo Puhelinpalveluajat olivat maanantaista torstaihin klo YHTEISTYÖ Erko on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ:n) jäsen. TYJ järjesti useita koulutustilaisuuksia kassoille. Koulutukset ovat pääosin ns. kouluttajakoulutuksia, joissa on kassakohtaiset osallistujakiintiöt. Erkon kiintiö on kolme osallistujaa. Osallistujat edelleen kouluttavat asiat tarpeellisessa laajuudessa Erkon toimistolle. Erkon johtaja Eero T. Anttila on valittu TYJ:n hallituksen jäseneksi kaudelle ja sekä samalle ajalle TYJ:n koulutustyöryhmän puheenjohtajaksi. Hän on myös osallistunut akavalaisten kassojen kuukausitapaamisiin, Akavan työttömyysvakuutustyöryhmän ja akavalaisten lakimiesten Akalex-verkoston toimintaan, sekä edustanut kassaa Affecton ohjausryhmässä sekä Digian ohjausryhmässä yhdessä talouspäällikkö Marja Mätön kanssa. Digian kehitysryhmässä kassaa edustaa Minna Reina ja Affecton vastaavassa Hannele Björkenheim. 19 ARVIO TULEVASTA Toimintavuonna Suomen talous painui lähelle taantumaa yhdessä euroalueen talouden kanssa. Syksyllä 2008 alkaneen kansainvälisen rahoituskriisin jälkimainingit näyttävät rauhoittuvan Euroopassa, vaikka kriisi ei vieläkään ole ohi. Finanssikriisi haittaa edelleen EU:n ja euroalueen talouskasvua ja työllisyyttä. Vuodesta 2013 alusta lukien ennustetaan BKT:n alkavan jälleen asteittain kasvaa ja että talous vahvistuu edelleen vuonna Jäsenmaiden välillä on huomattavia eroja. EU:n ja euroalueen työttömyyden odotetaan kasvavan vuonna 2013.

18 TOIMINTAKERTOMUS (18) Suomessa talous näyttää vajoavan taantumaan alkuvuonna Vuodelle 2013 odotetaan kuitenkin hienoista talouskasvua ja työttömyyden osalta myös kasvua. Akavan selvityksen mukaan korkeakoulutettujen työttömyyden kasvu on vuoden 2012 aikana lisääntynyt, vastavalmistuneiden joukossa selvästi. Eniten työttömyys on kasvanut filosofian maistereiden, diplomi-insinöörien, insinöörien, tradenomien ja kauppatieteen maistereiden joukossa. Erkossa arvioidaan, että jäsenistön työttömyys edelleen hieman kasvaa edellisen vuoden luvuista. Kiitos laajapohjaisen jäsenkunnan, Erkon jäsenistön työttömyyden kehitys näyttää tavanomaisen vakiintuneelta. mitään yllättäviä, suuria muutoksia ei ole näköpiirissä. Työttömyys lisääntyy, mutta vähemmän kuin Akavan selvityksestä voisi päätellä. Toiminnassa ei vuonna 2013 näy suoranaisia uhkia. Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa syksyllä 2013 tulee erityisesti ottaa tasoitusrahaston rahastoastetta koskevat säännökset huomioon. Finanssivalvonta on vahvistanut Erkon jäsenmaksuksi 54,50 euroa vuodelle Vuoden 2013 toiminnan kehittämisen painopistealueita Erkossa ovat uuden asianhallintajärjestelmän ja telejärjestelmän mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen. Päivärahan tasoa ja kestoa koskevat työttömyysturvalain säännökset muuttuvat merkittävästi vuoden 2014 alusta lukien. Muuttuvat säännökset heijastuvat myös maksatusjärjestelmään ja hakemusten käsittelyprosessiin. Säännösten ja maksatusjärjestelmän opiskeluun panostetaan syksyllä 2013.

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko Toimintakertomus 2011 Tilinpäätös toiminta- ja tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ERITYISKOULUTETTUJEN TYÖTTÖMYYSKASSA ERKO 2 (18) TOIMINTAKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008

OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA. Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 OPETTAJIEN TYÖTTÖMYYSKASSA Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2008 31.12.2008 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. YLEISTÄ 3 2. KASSAN JÄSENISTÖ 2.1 Jäsenyyden ehdot 4 2.2 Jäsenet 4 3. VAKUUTUSTOIMINTA VUONNA 2008

Lisätiedot

Työttömyyskassat 2010

Työttömyyskassat 2010 Sivu 1 (104) Julkaisija Finanssivalvonta Tekijät Jarmo Kukkonen 010 831 5564 Satu Luojola 010 831 5502 Dima Matjushin 010 831 5588 Päivi Ormo 010 831 5589 Jussi Pearlman 010 831 5568 Julkaisun nimi Työttömyyskassat

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005

Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 Työttömyysvakuutusrahasto Toimintakertomus 2005 SISÄLTÖ 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta 8 Tulot 9 Menot 11 Riskienhallinta 12 Rahaston varallisuusasema ja suhdannepuskuri

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012

Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusmaksun määräämisen ja perinnän siirto rahastolle 4 Rahaston talous vuonna 2012 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO Toimintakertomus 2004 TVR 1 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus... 2 Työttömyysvakuutusrahaston toiminnasta... 4 Tulot... 8 Menot...9 Riskienhallinta...11 Rahaston varallisuusasema

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston

VUOSIKERTOMUS. Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS Työttömyysvakuutusrahaston 2014 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutusrahasto määräsi ja peri vuoden 2014 työttömyysvakuutusmaksun 4 Rahaston tulos oli vuonna 2014

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston

Työttömyysvakuutusrahaston Työttömyysvakuutusrahaston VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö Työttömyysvakuutusrahasto lyhyesti 3 Työttömyysvakuutus täytti kertomusvuonna 50 vuotta 4 Rahaston talous vuonna 2011 6 Toimitusjohtajan katsaus 12

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Sisältö Koulutusrahasto......................................... 4 Toimitusjohtajan katsaus.................................... 6 Koulutusrahaston vuosi 2010..................................

Lisätiedot

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1(11) PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT 1.1.2015 alkaen 2(11) Sisällysluettelo PUUALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT... 3 I LUKU... 3 TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA... 3 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT Hyväksytty Työttömyyskassan edustajiston kokouksessa 11. 12.11.2011 Hyväksytty Finanssivalvonnassa 2.1.2012 SÄHKÖALOJEN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU KASSAN TOIMIALA

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2012 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Kansakoulukuja 1 PL 191 00121 Helsinki Puh. 09 680 3730 www.koulutusrahasto.fi vuosikertomus 2014

Kansakoulukuja 1 PL 191 00121 Helsinki Puh. 09 680 3730 www.koulutusrahasto.fi vuosikertomus 2014 vuosikertomus 2014 Toiminta-ajatus Koulutusrahasto edistää osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista työmarkkinoilla. Visio Olemme arvostettu toimija aikuiskoulutuksen alueella. Laadukkaat palvelumme

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2015 ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA JA VUOROTTELUKORVAUS www.tyj.fi Työttömyyskassojen etuusopas 2015 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) toimittama etuusopas sisältää

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010

TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 TYÖTTÖMYYS- KASSOJEN ETUUSOPAS 2010 Ansiopäiväraha Soviteltu ansiopäiväraha Työllistymistä edistävät palvelut Vuorottelukorvaus Muiden sosiaalietuuksien vaikutus Yrittäjän työttömyysturva Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi

ETUUSOPAS 2013 TYÖTTÖMYYSKASSOJEN. www.tyj.fi TYÖTTÖMYYSKASSOJEN ETUUSOPAS 2013 Ansiopäivärahan edellytykset ja suuruus Ansioturvan kesto Yrittäjän työttömyysturva Työtulon ja sosiaalietuuksien vaikutus Vuorottelukorvaus Näin haet etuutta Keskeiset

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa

TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011. Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa TYÖTTÖMYYSTURVAN PERUSOPAS 2011 Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa 1 Sisällys: 4 Työttömän ja lomautetun hakuohje lyhyesti 5 Työttömyyskassan palvelut 6 Työttömyysturvasanastoa 8 Ansiopäiväraha

Lisätiedot

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. KULJETUSALAN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT I LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toimiala-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan nimi on Kuljetusalan Työttömyyskassa ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2012 Sisältö 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3. Valtion

Lisätiedot

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAOPAS 2014 Sisältää liittymislomakkeen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT-KASSAN JÄSENMAKSU JA PÄIVÄRAHAN SUURUUS VUONNA 2014 JÄSENMAKSU: 2,7 % 5 800 /v ylittävästä

Lisätiedot

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9)

Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) Teollisuusalojen työttömyyskassa TEAM SÄÄNNÖT sivu 1 (9) 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Yleistä... 2 2 LUKU TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS... 2 2 Jäsenyys... 2 3 Jäsenyyden hakeminen... 2 4 Jäsenyyden alkaminen...

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58)

TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58) TEAM-KASSAPROJEKTI LOPPURAPORTTI 1(58) JOHDANTO... 3 PROJEKTIHALLITUKSEN KOKOONPANO... 3 TYÖRYHMIEN KOKOONPANO... 3 Sääntötyöryhmä... 3 Taloushallintotyöryhmä... 4 Organisaatiotyöryhmä... 4 Atk-työryhmä...

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos vuosikertomus 2005 68. toimintavuosi

Kansaneläkelaitos vuosikertomus 2005 68. toimintavuosi Kela Vuosikertomus Kansaneläkelaitos vuosikertomus 2005 68. toimintavuosi Pääjohtajan katsaus 2 KELA JOKAISTA SUOMALAISTA VARTEN 3 KELA VUONNA 2005 3 KELAN MAKSAMAT ETUUDET 4 Eläketurva ja vammaisetuudet

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus

SISÄLTÖ. Puheenjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2008 SISÄLTÖ Puheenjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Edunvalvonta 1.1. Neuvottelu- ja sopimustoiminta 1.1.1. Julkinen sektori Valtio Kunta 1.1.2. Yksityinen sektori Yleistä Liittokohtaisia

Lisätiedot

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011

PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 PROFESSORILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2011 1 TOIMINNAN YLEISKUVA... 4 2 EDUNVALVONTA... 5 2.1 Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset... 5 2.2 Yliopistojen palkkausjärjestelmä... 5 2.3 Yliopistoja koskeva

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot