FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI"

Transkriptio

1 VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI I OSA: YLEISET OHJEET 1 1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ JA MUUT KÄYTÄNNÖT RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ NUMEROINTIKÄYTÄNTÖ ETUMERKKIÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT... 1 OSA II: RAPORTOINTIMALLEJA KOSKEVAT OHJEET 3 1. RAKENNE JA RAPORTOINTITIHEYS VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN LASKENTAKAAVAT JOHDANNAISTEN KYNNYSARVOT LRCALC: VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN LASKENTA LR1: VASTUIDEN VAIHTOEHTOINEN KÄSITTELY LR2: TASEESEEN SISÄLTYVÄT JA SEN ULKOPUOLISET ERÄT VASTUIDEN LISÄJAOTTELU LR3: PÄÄOMAN VAIHTOEHTOINEN MÄÄRITTELY LR4: VAIHTOEHTOINEN VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN VASTUIDEN OSATEKIJÖIDEN JAOTTELU LR5: YLEISET TIEDOT LR6: YHTEISÖT, JOTKA ON KONSOLIDOITU KIRJANPITOSYISTÄ MUTTA JOIHIN EI SOVELLETA VAROVAISUUSPERIAATTEEN MUKAISTA KONSOLIDOINTIA

2 OSA I: YLEISET OHJEET 1. Raportointimallien merkintä ja muut käytännöt 1.1. Raportointimallien merkintä 1. Tämä liite sisältää tämän standardin liitteessä X olevia vähimmäisomavaraisuusasteen (jäljempänä LR, joka tulee sanoista Leverage Ratio) malleja koskevia lisäohjeita. 2. Raportointikehys sisältää yhteensä seitsemän mallia: LRCalc: Vähimmäisomavaraisuusasteen laskenta LR1: Vastuiden vaihtoehtoinen käsittely LR2: Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset erät vastuiden lisäjaottelu LR3: Pääoman vaihtoehtoinen määrittely LR4: Vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden osatekijöiden jaottelu LR5: Yleiset tiedot LR6: Yhteisöt, jotka on konsolidoitu kirjanpitosyistä mutta joihin ei sovelleta varovaisuusperiaatteen mukaista konsolidointia 3. Kunkin mallin osalta ilmoitetaan niitä koskevat viittaukset lainsäädäntöön sekä yleisiä raportointikäytäntöjä koskevat tarkemmat ohjeet Numerointikäytäntö 4. Tässä asiakirjassa noudatetaan alla olevissa kohdissa määritettyjä merkintäkäytäntöjä viitattaessa mallien sarakkeisiin, riveihin ja kenttiin. Näitä numeerisia koodeja käytetään laajasti validointisäännöissä. 5. Ohjeissa noudatetaan seuraavaa yleistä merkintäkäytäntöä: {malli;rivi;sarake}. Tähtimerkki tarkoittaa, että koko rivi tai sarake validoidaan. 6. Mallin sisäisen validoinnin tapauksissa ei viitata malliin, jos validoinnissa käytetään vain asianomaisen mallin tietopisteitä: {rivi;sarake}. 7. Velkaantuneisuusraportoinnin osalta ilmaisulla josta viitataan ylemmän tason vastuuryhmän alajoukkoon ja ilmaisulla muistiotieto erilliseen erään, joka ei ole vastuuryhmän alajoukko. Molemmat kentät on täytettävä, ellei toisin ole mainittu Etumerkkiä koskevat käytännöt 8. Kaikki summat on ilmoitettava positiivisina lukuina. Poikkeuksen muodostavat kentissä {LRCalc;110;1}, {LRCalc;110;2}, {LRCalc;110;3}, {LRCalc;120;1}, {LRCalc;120;2}, 1

3 {LRCalc;120;3}, {LRCalc;150;1}, {LRCalc;150;2}, {LRCalc;150;3}, {LRCalc;160;1}, {LRCalc;160;2}, {LRCalc;160;3}, {LRCalc;170;1}, {LRCalc;170;2}, {LRCalc;170;3}, {LRCalc;180;1}, {LRCalc;180;2}, {LRCalc;180;3}, {LRCalc;190;1}, {LRCalc;190;2}, {LRCalc;190;3}, {LR3;010;1}, LR3;020;1}, {LR3;030;1}, {LR3;040;1}, {LR3;050;1}, {LR3;060;1}, {LR3;070;1} ja {LR3;080;1} ilmoitettavat luvut, jotka voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Huomaa, että erikoistapauksia lukuun ottamatta, kentissä {LRCalc;150;1}, {LRCalc;150;2}, {LRCalc;150;3}, {LRCalc;170;1}, {LRCalc;170;2}, {LRCalc;170;3}, {LR3;050;1}, {LR3;060;1}, {LR3;070;1} ja {LR3;080;1} ilmoitettavat luvut ovat negatiivisia. Huomaa myös, että erikoistapauksia lukuun ottamatta, kentissä {LRCalc;110;1}, {LRCalc;110;2}, {LRCalc;110;3}, {LRCalc;120;1}, {LRCalc;120;2}, {LRCalc;120;3}, {LRCalc;180;1}, {LRCalc;180;2}, {LRCalc;180;3}, {LRCalc;190;1}, {LRCalc;190;2}, {LRCalc;190;3}, {LR3;010;1}, {LR3;020;1}, {LR3;030;1} ja {LR3;040;1} ilmoitettavat luvut ovat aina positiivisia. 2

4 OSA II: RAPORTOINTIMALLEJA KOSKEVAT OHJEET 1. Rakenne ja raportointitiheys 1. Vähimmäisomavaraisuusasteen raportointimalli on jaettu kahteen osaan. Osa A sisältää kaikki vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaa koskevat tiedot, jotka laitosten on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille vakavaraisuusasetuksen 430 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, ja osa B sisältää kaikki tiedot, jotka laitosten on toimitettava vakavaraisuusasetuksen 430 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (eli vakavaraisuusasetuksen 511 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi). 2. Osassa A laitosten on ilmoitettava kuukauden päätösarvot, ellei vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan poikkeusta sovelleta. Osassa B laitosten on ilmoitettava vuosineljänneksen päätösarvot. 3. Kerätessään tietoja näitä teknisiä täytäntöönpanostandardeja varten laitosten on käsiteltävä haltuun uskottuja varoja vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 11 kohdan mukaisesti. 2. Vähimmäisomavaraisuusasteen laskentakaavat 4. Vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage Ratio, LR) perustuu pääoman määrään ja vastuiden kokonaismäärään, ja se voidaan laskea osan A kenttien perusteella. 5. jossa PI viittaa termin täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä englanninkieliseen vastineeseen fully phased-in definition. 6. LR kuukausi 1 (PI) = {LRCalc;110;1} / [({LRCalc;010;1} + {LRCalc;020;1} + {LRCalc;030;1} + {LRCalc;040;1} + {LRCalc;050;1} + {LRCalc;060;1} + {LRCalc;070;1} + {LRCalc;080;1} + {LRCalc;090;1} + {LRCalc;100;1} + {LRCalc;130;1} + {LRCalc;150;1} - {LRCalc;160;1})] 7. LR kuukausi 2 (PI) = {LRCalc;110;2} / [({LRCalc;010; 2} + {LRCalc;020; 2} + {LRCalc;030; 2} + {LRCalc;040; 2} + {LRCalc;050; 2} + {LRCalc;060; 2} + {LRCalc;070;2} + {LRCalc;080;2} + {LRCalc;090;2} + {LRCalc;100;2} + {LRCalc;130; 2} + {LRCalc;150; 2} - {LRCalc;160; 2})] 8. LR kuukausi 3 (PI) = {LRCalc;110;3} / [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;130;3} + {LRCalc;150;3} - {LRCalc;160;3}] 9. jossa T viittaa termin siirtymäkauden aikainen määritelmä englanninkieliseen vastineeseen transitional definition. 3

5 10. LR kuukausi 1 (T) = {LRCalc;120;1} / [({LRCalc;010;1} + {LRCalc;020;1} + {LRCalc;030;1} + {LRCalc;040;1} + {LRCalc;050;1} + {LRCalc;060;1} + {LRCalc;070;1} + {LRCalc;080;1} + {LRCalc;090;1} + {LRCalc;100;1} + {LRCalc;140;1} + {LRCalc;170;1} - {LRCalc;160;1})] 11. LR kuukausi 2 (T) = {LRCalc;120;2} / [({LRCalc;010; 2} + {LRCalc;020; 2} + {LRCalc;030; 2} + {LRCalc;040; 2} + {LRCalc;050; 2} + {LRCalc;060; 2} + {LRCalc;070;2} + {LRCalc;080;2} + {LRCalc;090;2} + {LRCalc;100;2} + {LRCalc;140; 2} + {LRCalc;170; 2} - {LRCalc;160; 2})] 12. LR kuukausi 3 (T) = {LRCalc;120;3} / [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;140;3} + {LRCalc;170;3} - {LRCalc;160;3}] 13. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta sovellettaessa vähimmäisomavaraisuusaste (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) on yhtä kuin LR kuukausi 3 (PI) ja vähimmäisomavaraisuusaste (siirtymäkauden aikainen määritelmä) on yhtä kuin LR kuukausi 3 (T). 3. Johdannaisten kynnysarvot 14. Sellaisten laitosten raportointitaakan keventämiseksi, joilla on vain rajatusti johdannaisista aiheutuvia riskejä, pyritään määrittämään johdannaisista aiheutuvien riskien suhteellinen merkitys vähimmäisomavaraisuusasteen kokonaisriskin kannalta. Laitosten on määritettävä tämä seuraavasti: 15. Johdannaisten osuus = 16. Jossa kokonaisriski on yhtä kuin: [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;130;3} + {LRCalc;150;3} - {LRCalc;160;3}] 17. Johdannaisten nimellisarvo yhteensä = {LR1; 010; 7} 18. Luottojohdannaisten määrä = {LR1;020;7} + {LR1;050;7} 19. Laitosten on ilmoitettava kohdassa 22 tarkoitettujen kenttien tiedot seuraavan raportointikauden aikana, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: kohdassa 15 tarkoitettu johdannaisten osuus on yli 1,5 prosenttia kahtena peräkkäisenä raportin viitepäivämääränä tai kohdassa 15 tarkoitettu johdannaisten osuus on yli 2,0 prosenttia. 20. Laitosten, joiden kohdan 17 määritelmän mukainen johdannaisten nimellisarvo yhteensä on yli 10 miljardia euroa, on täytettävä kohdassa 22 tarkoitetut kentät, vaikka niiden johdannaisten osuus ei täyttäisi kohdassa 19 kuvattuja edellytyksiä. 21. Laitosten on täytettävä kohdassa 23 viitatut kentät, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: kohdassa 18 tarkoitettu luottojohdannaisten määrä on yli 300 miljoonaa euroa kahtena peräkkäisenä raportin viitepäivämääränä tai 4

6 FI kohdassa 18 tarkoitettu luottojohdannaisten määrä on yli 500 miljoonaa euroa. 22. {LR1;010;1},{LR1;010;2},{LR1;010;3},{LR1;010;5},{LR1;010;6},{LR1;010;7},{LR1;020;1},{LR1; 020;2},{LR1;020;5},{{LR1;020;7},{LR1;030;5},{LR1;030;7},{LR1;040;5},{LR1;040;7},{LR1;050;1 },{LR1;050;2},{LR1;050;5}, },{LR1;050;7}, {LR1;060;1},{LR1;060;2},{LR1;060;5},{LR1;060;7}. 23. {LR1;050;8}, {LR1;050;9},{LR1;050;10},{LR1;050;11}. 4. LRCalc: Vähimmäisomavaraisuusasteen laskenta 24. Tähän raportointimallin osaan kerätään vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan mukaiset tiedot, jotka tarvitaan vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa. 25. Koska vähimmäisomavaraisuusaste on laskettava kuukausittaisten vähimmäisomavaraisuusasteiden yksinkertaisena aritmeettisena keskiarvona vuosineljännekseltä, laitosten on ilmoitettava kaikki osatekijät kuukauden päätösarvon perusteella, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta. Jos kyseistä poikkeusta sovelletaan, laitosten on ilmoitettava vain LRCalc-taulukon 3 sarakkeen arvot. 26. Laitosten on ilmoitettava vähimmäisomavaraisuusaste neljännesvuosittain. Kunkin neljännesvuosiilmoituksen osalta sarakkeessa Kuukausi 1 ilmoitetaan kyseisen vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo, sarakkeessa Kuukausi 2 kyseisen vuosineljänneksen toisen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo ja sarakkeessa Kuukausi 3 kyseisen vuosineljänneksen kolmannen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo. Rivi sarake ja Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet Vastuuarvot {010; *} Vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan mukaiset arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 9 kohta Takaisinostotransaktioita, arvopapereita ja hyödykkeiden lainaksiantamista ja -ottamista, pitkän selvitysajan liiketoimia ja vakuudellista limiittiluotonantoa koskevat vastuut lasketaan 220 artiklan 1 3 kohdan mukaisesti. Tässä kentässä ei oteta huomioon transaktioita, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo määritetään vakavaraisuusasetuksen 222 artiklassa kuvattua menetelmää noudattaen. Tässä kentässä ei ilmoiteta saatuja käteissuorituksia tai vastapuolelle edellä mainittujen transaktioiden kautta annettuja arvopapereita, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Laitosten on ilmoitettava kyseiset erät kohdissa {100;1}, {100;2} ja {100;3}. {020; *} Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan mukaiset arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 9 kohta Takaisinostotransaktioita, arvopapereita ja hyödykkeiden lainaksiantamista ja -ottamista, pitkän selvitysajan liiketoimia ja vakuudellista limiittiluotonantoa koskevat vastuuarvot 5

7 lasketaan 222 artiklan mukaisesti. FI Tässä kentässä ei oteta huomioon transaktioita, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo määritetään vakavaraisuusasetuksen 220 artiklassa kuvattua menetelmää noudattaen. Tässä kentässä ei ilmoiteta saatuja käteissuorituksia tai vastapuolelle edellä mainittujen transaktioiden kautta annettuja arvopapereita tai hyödykkeitä, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Laitosten on ilmoitettava kyseiset erät kohdissa {100;1}, {100;2} ja {100;3}. {030; *} Johdannaiset: markkina-arvo Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297, 298 ja 429 artikla Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo ja luottojohdannaiset Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdan nojalla laitosten on otettava 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {040; *} Johdannaiset: korotukset ja käyvän arvon menetelmä Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298, 299 artiklan 2 kohta sekä 429 artikla Tässä kentässä ilmoitetaan korotus, joka kuvaa vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän ja vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdan nettoutussääntöjen mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten riskin potentiaalista kasvua (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artikla saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta). Määrittäessään kyseisten sopimusten vastuuarvoa laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 8 kohdan mukaisesti laitosten on määrittäessään luottojohdannaisten potentiaalista tulevaa luottoriskiä sovellettava vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdassa esitettyjä periaatteita kaikkiin luottojohdannaisiinsa, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuihin. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {050; *} Johdannaiset: alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan johdannaisten vastuuarvo, joka on laskettu käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa säädettyä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. 6

8 Laitokset, jotka eivät käytä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää, voivat jättää tämän kentän täyttämättä. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdassa ja 274 artiklassa tarkoitettua käyvän arvon menetelmää. {060; *} Käyttämätön luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan a alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettu käyttämättömän luottojärjestelyn vastuuarvo, kun kyseessä on saman asetuksen liitteessä I olevan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu käyttämätön luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa (vastuuarvo voi olla 10 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {070; *} Keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan b alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan b alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo voi olla 20 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {080; *} Keskimääräisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät ja julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvät taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan c alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan c alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun keskimääräisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo voi olla 50 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {090; *} Muut taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan d alakohta 7

9 Tässä ilmoitetaan sellaisten vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ja saman asetuksen liitteessä I lueteltujen taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo, joita ei ole ilmoitettu riveillä 60 tai 80 (vastuuarvo voi olla 100 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {100; *} Muut varat Rivi sarake ja Vakavaraisuusasetuksen 429 artikla Tässä ilmoitetaan muut varat kuin vakavaraisuusasetuksen liitteessä II luetellut sopimukset, luottojohdannaiset, takaisinostotransaktiot, arvopaperit ja hyödykkeiden lainaksiantamiset ja -ottamiset, pitkän selvitysajan liiketoimet ja vakuudelliset limiittiluotonannot. Laitosten on määritettävä näiden arvo vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 5 kohdan periaatteita noudattaen. Tässä kentässä ilmoitetaan myös saadut käteissuoritukset tai vastapuolelle takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantamisten tai -ottamisten, pitkän selvitysajan liiketoimien tai vakuudellisten limiittiluotonantojen kautta annetut arvopaperit, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Pääoma ja lakisääteiset oikaisut {110; *} Ensisijainen pääoma (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 3 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 25 artiklan mukaisesti laskettu ensisijainen pääoma ottamatta huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia. {120; *} Ensisijainen pääoma (siirtymäkauden aikainen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 3 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 25 artiklan mukaisesti laskettu ensisijainen pääoma ottaen huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. {130; *} Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla lisättävä summa Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toinen alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 artiklan toisen alakohdan mukaisten finanssialan yhteisöihin tehtyjen merkittävien sijoitusten vastuuarvo. Ilmoitettavasta vastuuarvosta on vähennettävä kokonaissumma sellaisten suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista ja joita ei ole vähennetty vakavaraisuusasetuksen 47 artiklan ja 48 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Vakavaraisuusasetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia ei oteta huomioon. {140; *} Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla lisättävä summa (siirtymäkauden aikainen määritelmä) 8

10 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toinen alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 artiklan toisen alakohdan mukaisten finanssialan yhteisöihin tehtyjen merkittävien sijoitusten vastuuarvo. Ilmoitettavasta vastuuarvosta on vähennettävä kokonaissumma sellaisten suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista ja joita ei ole vähennetty vakavaraisuusasetuksen 47 artiklan ja 48 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Laitosten on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. {150; *} Lakisääteiset oikaisut ensisijainen pääoma (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta Tähän sisältyvät kaikki vakavaraisuusasetuksen artiklassa edellytetyt oikaisut, artiklan mukaiset vähennykset sekä artiklan mukaiset vähennykset ottaen huomioon 48, 49 ja 79 artiklassa säädetyt kyseisiä vähennyksiä koskevat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset, mutta ottamatta huomioon kyseisen asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia. Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon oikaisuja, jotka on jo otettu huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla, laskiessaan vastuuarvoja riveille 010, 020, 030 ja 100. Oikaisut, jotka lisäävät omia varoja, ilmoitetaan positiivisina lukuina. Vastaavasti summat, jotka vähentävät omia varoja, ilmoitetaan negatiivisina lukuina. {160; *} Omaa luottoriskiä koskevat lakisääteiset oikaisut Vakavaraisuusasetuksen 33 artiklan 1 kohdan b alakohta Tässä ilmoitetaan omia varoja koskevien lakisääteisten arvonoikaisujen summa vakavaraisuusasetuksen 33 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kyseinen summa vähennetään ydinpääomasta (tai lisätään siihen, jos se katsotaan tappioksi). Jos summa katsotaan tuotoksi, se ilmoitetaan negatiivisena lukuna, ja jos se katsotaan tappioksi, se ilmoitetaan positiivisena lukuna. {170; *} Lakisääteiset oikaisut ensisijainen pääoma (siirtymäkauden aikainen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta ja 499 artiklan 1 kohdan b alakohta Tähän sisältyvät kaikki vakavaraisuusasetuksen artiklassa edellytetyt oikaisut, artiklan mukaiset vähennykset sekä artiklan mukaiset vähennykset ottaen huomioon 48, 49 ja 79 artiklassa säädetyt kyseisiä vähennyksiä koskevat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset sekä kyseisen asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon oikaisuja, jotka on jo otettu huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla, laskiessaan vastuuarvoja riveille 010, 020, 030 ja 100. Oikaisut, jotka lisäävät omia varoja, ilmoitetaan positiivisina lukuina. Vastaavasti summat, jotka vähentävät omia varoja, ilmoitetaan negatiivisina lukuina. Rivi ja Vähimmäisomavaraisuusaste 9

11 sarake FI {180; 1} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 1 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 6 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {180; 2} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 2 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 7 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {180; 3} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 3 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 8 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. {180; 4} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausittaisen vähimmäisomavaraisuusasteen yksinkertainen aritmeettinen keskiarvo vuosineljännekseltä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 5 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 1} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 1 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 10 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 2} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 2 10

12 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 11 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 3} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 3 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 12 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. {190; 4} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausittaisen vähimmäisomavaraisuusasteen yksinkertainen aritmeettinen keskiarvo vuosineljännekseltä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 9 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. 5. LR1: Vastuiden vaihtoehtoinen käsittely 27. Tähän raportin osaan kootaan johdannaisten, takaisinostotransaktioiden, arvopaperien ja hyödykkeiden lainaksiantamisten ja -ottamisten, pitkän selvitysajan liiketoimien, vakuudellisten limiittiluotonantojen ja taseen ulkopuolisten erien vaihtoehtoista käsittelyä koskevat tiedot. 28. Laitosten on määritettävä taulukkoon LR1 sisältyvät tasearvot sovellettavan tilinpäätössäännöstön perusteella vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohdan mukaisesti. Ilmaisulla kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä tarkoitetaan tasearvoa, jossa ei ole huomioitu nettoutuksen tai riskien vähentämismenetelmien vaikutusta. Rivi sarake ja Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet {010; 1} Johdannaiset tasearvo Tässä ilmoitetaan kenttien {020;1}, {050;1} ja {060;1} summa. {010; 2} Johdannaiset kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {020;2}, {050;2} ja {060;2} summa. {010; 3} Johdannaiset nettoutussääntöjen mukainen arvo, jossa otetaan huomioon käteisvakuudet Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298 artikla 11

13 Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo ja luottojohdannaiset Laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevat sopimukset. Laitosten on käytettävä päivittäisten vakuusvaatimusten täyttämiseksi saatuja käteisvakuuksia ehdot täyttävien nettoutussopimusten nojalla jälleenhankinta-arvon pienentämiseksi. Laitokset eivät saa käyttää muita saatuja vakuuksia tai alkumarginaalia jälleenhankinta-arvon pienentämiseksi. Tämän kentän osalta käteisellä tarkoitetaan käteisvarojen yhteismäärää, mukaan lukien kolikot ja setelit, sekä keskuspankkeihin talletettujen varojen yhteismäärää edellyttäen, että kyseiset talletukset voidaan nostaa stressikausina. Muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja ei oteta huomioon. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {010; 5} Johdannaiset korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {020;5}, {050;5} ja {060;5} summa. {010; 6} Johdannaiset korotukset käyvän arvon menetelmä vaihtoehto Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298 artikla ja 299 artiklan 2 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan potentiaalinen tuleva riski vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten osalta (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artiklan 2 kohta saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta). Määrittäessään kyseisten sopimusten vastuuarvoa laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Määrittäessään luottojohdannaisten potentiaalista tulevaa riskiä laitosten on jätettävä ottamatta huomioon vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan seuraava säännös: Kun kyseessä on laitos, jolle luottoriskinvaihtosopimuksesta syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden osalta pitkän position, tulevaisuuden potentiaalisen luottoriskin laskennassa prosenttiluku voi olla nolla, paitsi jos luottoriskinvaihtosopimus päätetään tilanteessa, jossa yhteisö, jolle sopimuksesta syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden osalta lyhyen position, tulee maksukyvyttömäksi, vaikka luottoriski ei suojattavan omaisuuden osalta toteutuisi. Tämän vuoksi laitosten on määritettävä kaikkien myytyjen luottoriskinvaihtosopimusten osalta 5 tai 10 prosentin korotus referenssiomaisuuden luonteesta riippuen (ehdot täyttävä tai ei-ehdot täyttävä). Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. 12

14 Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {010; 7} Johdannaiset nimellisarvo Tässä ilmoitetaan kenttien {020;7}, {050;7} ja {060;7} summa. {020; 1} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) tasearvo Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohta Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi. {020; 2} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohta Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos myy luottosuojan vastapuolelle ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai riskien vähentämistä koskevia vaikutuksia ei ole (eli tasearvo, jota on mukautettu kirjanpidon nettoutuksen tai riskien vähentämisen vaikutusten varalta). {020; 5} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {030;5} ja {040;5} summa. {020; 7} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) nimellisarvo Tässä ilmoitetaan kenttien {030;7} ja {040;7} summa. {030; 5} Päättämislausekkeen alaiset luottojohdannaiset (myydyt suojat) korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan sellaisten luottojohdannaisten potentiaalinen tuleva riski, joissa laitos myy vastapuolelle päättämislausekkeen alaisen luottosuojan olettaen, että nettoutusta tai luottoriskin vähentämismenetelmiä ei käytetä. Tässä kentässä ei oteta huomioon luottojohdannaisten korotuksia tapauksissa, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan, johon ei sovelleta päättämislauseketta. Kyseinen luku ilmoitetaan kentässä {LR1;040;5}. Päättämislausekkeella tarkoitetaan lauseketta, joka antaa saajaosapuolelle oikeuden päättää oikea-aikaisesti kaikki sopimuksenmukaiset liiketoimet, jos vastapuoli laiminlyö maksunsa, on maksukyvytön tai asetetaan konkurssiin. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. {030; 7} Päättämislausekkeen alaiset luottojohdannaiset (myydyt suojat) nimellisarvo Tässä kentässä ilmoitetaan luottojohdannaisten nimellisarvo tapauksissa, joissa laitos myy 13

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Lopulliset ohjeet Tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta Näiden ohjeiden

Lisätiedot

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA) LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA) 1. Pysyvän varainhankinnan erät 1.1. Yleiset huomautukset 1. Tämä on yhteenvetomalli, joka sisältää tietoa pysyvän varainhankinnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta.

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 812/2015 Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa

Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA-BoS-14/174 FI Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Lisätiedot

1 artikla. Kohde ja soveltamisala

1 artikla. Kohde ja soveltamisala L 107/76 25.4.2015 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/656, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, ehdoista, joiden täyttyessä luottolaitoksilla on lupa sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa

Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPABoS14/174 FI Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email:

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen Palautelomake 1 (6) Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta lupamenettelystä ja riskienhallinnasta sekä Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta raportoinnista Kooste

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 10.12.2010 2010/0251(COD) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Rahoitustarkastuksen standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus LIITE 2

Rahoitustarkastuksen standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus LIITE 2 Rahoitustarkastuksen standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus LIITE 2 Perus- ja standardimenetelmän sekä vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisen vakavaraisuusvaatimuksen laskentaesimerkit

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Arvopaperivakuusehdot

Arvopaperivakuusehdot Arvopaperivakuusehdot DEGIRO Arvopaperivakuuksien Ehdot www.degiro.fi DEGIRO B.V on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Alankomaiden Finanssivalvonnan kanssa (AFM) Sisältö 1 artikla. Määritelmät...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 2. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan mukaisesti

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 2. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan mukaisesti LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 1. Sisäänvirtaukset 1.1. Yleiset huomautukset 1. Tämä yhteenvetomalli sisältää tietoja likviditeetin sisäänvirtauksista, jotka on laskettu

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 2 luvun 5,

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, L 337/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen (EKP/2001/16)

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 2.6.2015 L 135/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/850, annettu 30 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut

Standardi 5.1 I. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus. Tunnusluvut Standardi 5.1 I Säännöllinen tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut dnro 1/120/2008 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Taloudelliset tunnusluvut 4 1.1 Tunnuslukujen osatekijöiden määritelmät 4 1.1.1 Liikevoitto 4 1.1.2

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET 1 (5) TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Lomakkeet täytetään tässä ohjeessa käytettyjen määritysten Erät on määritelty viranomaistiedonkeruun (VIRATI) Luokitusmuistion (18.10.2004) mukaisesti soveltuvin osin ja

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto

Eufex Rahastohallinto Oy Y-tunnus 2179399-4 Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki 09-86761413 www.eufex.fi/rahastohallinto EPL Hyödyke Erikoissijoitusrahasto Vuosikertomus 17.6.-31.12.2013 EPL Hyödyke 2013.12.31 Rahaston perustiedot Tuotto A1 Rahastotyyppi Raaka-ainerahasto 1 kuukausi 0.57% Toiminta alkanut 2009.06.01 3 kuukautta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2016

Määräykset ja ohjeet 4/2016 Määräykset ja ohjeet 4/2016 EBA:n GSII-ohjeen noudattaminen Dnro FIVA 8/01.00/2016 Antopäivä 28.4.2016 Voimaantulopäivä 1.6.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

2 Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma (taulukko Y01)

2 Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma (taulukko Y01) 1 (24) TÄYTTÖOHJE 1 Yleistä täyttöohjeen rakenteesta Ilmoitus luottoriskin kattamiseksi vaadittavista omista varoista ja konsolidoiduista omista varoista koostuu kolmesta taulukosta. Taulukko Y01 sisältää

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

I. OIKEUDELLINEN TAUSTA

I. OIKEUDELLINEN TAUSTA DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Frankfurt am Mainissa 24.3.2016 Ohjeet merkittävän luottoriskin siirron tunnustamismenettelystä Merkittävien laitosten johdolle I. OIKEUDELLINEN TAUSTA

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel (LUONNOS) 6.2.2006 [Toimielinten välinen viite] Luonnos: KOMISSION ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen

Lisätiedot

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Y01 Raportoitava ajankohta / Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA-BoS-15/111 FI Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 14 :n 1 momentin nojalla seuraavan määräyksen

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 9586 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin

Lisätiedot

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2007 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1489/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot.

Sivuilla W01 ja W02 ilmoitetaan rahastoyhtiökohtaiset tiedot. Sivuilla W03, W04, W05 ja W06 ilmoitetaan sijoitusrahastokohtaiset tiedot. 1 (13) TÄYTTÖOHJEET Yleistä Tässä täyttöohjeessa kerrotaan, miten eri kohdissa pyydettävät tiedot muodostetaan ja lasketaan. Tiedonkeruusovelluksen (Sovellus) käyttämiseen löytyy omat ohjeet Sovelluksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO 19.1.2015 Qnware Oy KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO Prosessikuvaus Qnware Oy 19.1.2015 Qnware Oy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 1. Käyttöomaisuushankinta... 4 2.1 Käytöstä poistaminen, myynti... 6 2.2 Käytöstä

Lisätiedot

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu 1 (14) TÄYTTÖOHJEET SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Sisällys Sivu I KOKONAAN ILMOITTAMISVELVOLLISUUDEN ULKOPUOLELLA OLEVAT VASTUUT...

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta 14.9.2009 ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan 26.10.2009. Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla

Lisätiedot

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön Kooste annetuista lausunnoista FK toteaa, että soveltamisalan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 19/2013

Määräykset ja ohjeet 19/2013 Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Dnro 4/01.00/2013 Antopäivä

Lisätiedot