FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI"

Transkriptio

1 VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI I OSA: YLEISET OHJEET 1 1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ JA MUUT KÄYTÄNNÖT RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ NUMEROINTIKÄYTÄNTÖ ETUMERKKIÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT... 1 OSA II: RAPORTOINTIMALLEJA KOSKEVAT OHJEET 3 1. RAKENNE JA RAPORTOINTITIHEYS VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN LASKENTAKAAVAT JOHDANNAISTEN KYNNYSARVOT LRCALC: VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN LASKENTA LR1: VASTUIDEN VAIHTOEHTOINEN KÄSITTELY LR2: TASEESEEN SISÄLTYVÄT JA SEN ULKOPUOLISET ERÄT VASTUIDEN LISÄJAOTTELU LR3: PÄÄOMAN VAIHTOEHTOINEN MÄÄRITTELY LR4: VAIHTOEHTOINEN VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN VASTUIDEN OSATEKIJÖIDEN JAOTTELU LR5: YLEISET TIEDOT LR6: YHTEISÖT, JOTKA ON KONSOLIDOITU KIRJANPITOSYISTÄ MUTTA JOIHIN EI SOVELLETA VAROVAISUUSPERIAATTEEN MUKAISTA KONSOLIDOINTIA

2 OSA I: YLEISET OHJEET 1. Raportointimallien merkintä ja muut käytännöt 1.1. Raportointimallien merkintä 1. Tämä liite sisältää tämän standardin liitteessä X olevia vähimmäisomavaraisuusasteen (jäljempänä LR, joka tulee sanoista Leverage Ratio) malleja koskevia lisäohjeita. 2. Raportointikehys sisältää yhteensä seitsemän mallia: LRCalc: Vähimmäisomavaraisuusasteen laskenta LR1: Vastuiden vaihtoehtoinen käsittely LR2: Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset erät vastuiden lisäjaottelu LR3: Pääoman vaihtoehtoinen määrittely LR4: Vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden osatekijöiden jaottelu LR5: Yleiset tiedot LR6: Yhteisöt, jotka on konsolidoitu kirjanpitosyistä mutta joihin ei sovelleta varovaisuusperiaatteen mukaista konsolidointia 3. Kunkin mallin osalta ilmoitetaan niitä koskevat viittaukset lainsäädäntöön sekä yleisiä raportointikäytäntöjä koskevat tarkemmat ohjeet Numerointikäytäntö 4. Tässä asiakirjassa noudatetaan alla olevissa kohdissa määritettyjä merkintäkäytäntöjä viitattaessa mallien sarakkeisiin, riveihin ja kenttiin. Näitä numeerisia koodeja käytetään laajasti validointisäännöissä. 5. Ohjeissa noudatetaan seuraavaa yleistä merkintäkäytäntöä: {malli;rivi;sarake}. Tähtimerkki tarkoittaa, että koko rivi tai sarake validoidaan. 6. Mallin sisäisen validoinnin tapauksissa ei viitata malliin, jos validoinnissa käytetään vain asianomaisen mallin tietopisteitä: {rivi;sarake}. 7. Velkaantuneisuusraportoinnin osalta ilmaisulla josta viitataan ylemmän tason vastuuryhmän alajoukkoon ja ilmaisulla muistiotieto erilliseen erään, joka ei ole vastuuryhmän alajoukko. Molemmat kentät on täytettävä, ellei toisin ole mainittu Etumerkkiä koskevat käytännöt 8. Kaikki summat on ilmoitettava positiivisina lukuina. Poikkeuksen muodostavat kentissä {LRCalc;110;1}, {LRCalc;110;2}, {LRCalc;110;3}, {LRCalc;120;1}, {LRCalc;120;2}, 1

3 {LRCalc;120;3}, {LRCalc;150;1}, {LRCalc;150;2}, {LRCalc;150;3}, {LRCalc;160;1}, {LRCalc;160;2}, {LRCalc;160;3}, {LRCalc;170;1}, {LRCalc;170;2}, {LRCalc;170;3}, {LRCalc;180;1}, {LRCalc;180;2}, {LRCalc;180;3}, {LRCalc;190;1}, {LRCalc;190;2}, {LRCalc;190;3}, {LR3;010;1}, LR3;020;1}, {LR3;030;1}, {LR3;040;1}, {LR3;050;1}, {LR3;060;1}, {LR3;070;1} ja {LR3;080;1} ilmoitettavat luvut, jotka voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Huomaa, että erikoistapauksia lukuun ottamatta, kentissä {LRCalc;150;1}, {LRCalc;150;2}, {LRCalc;150;3}, {LRCalc;170;1}, {LRCalc;170;2}, {LRCalc;170;3}, {LR3;050;1}, {LR3;060;1}, {LR3;070;1} ja {LR3;080;1} ilmoitettavat luvut ovat negatiivisia. Huomaa myös, että erikoistapauksia lukuun ottamatta, kentissä {LRCalc;110;1}, {LRCalc;110;2}, {LRCalc;110;3}, {LRCalc;120;1}, {LRCalc;120;2}, {LRCalc;120;3}, {LRCalc;180;1}, {LRCalc;180;2}, {LRCalc;180;3}, {LRCalc;190;1}, {LRCalc;190;2}, {LRCalc;190;3}, {LR3;010;1}, {LR3;020;1}, {LR3;030;1} ja {LR3;040;1} ilmoitettavat luvut ovat aina positiivisia. 2

4 OSA II: RAPORTOINTIMALLEJA KOSKEVAT OHJEET 1. Rakenne ja raportointitiheys 1. Vähimmäisomavaraisuusasteen raportointimalli on jaettu kahteen osaan. Osa A sisältää kaikki vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaa koskevat tiedot, jotka laitosten on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille vakavaraisuusasetuksen 430 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, ja osa B sisältää kaikki tiedot, jotka laitosten on toimitettava vakavaraisuusasetuksen 430 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (eli vakavaraisuusasetuksen 511 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi). 2. Osassa A laitosten on ilmoitettava kuukauden päätösarvot, ellei vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan poikkeusta sovelleta. Osassa B laitosten on ilmoitettava vuosineljänneksen päätösarvot. 3. Kerätessään tietoja näitä teknisiä täytäntöönpanostandardeja varten laitosten on käsiteltävä haltuun uskottuja varoja vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 11 kohdan mukaisesti. 2. Vähimmäisomavaraisuusasteen laskentakaavat 4. Vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage Ratio, LR) perustuu pääoman määrään ja vastuiden kokonaismäärään, ja se voidaan laskea osan A kenttien perusteella. 5. jossa PI viittaa termin täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä englanninkieliseen vastineeseen fully phased-in definition. 6. LR kuukausi 1 (PI) = {LRCalc;110;1} / [({LRCalc;010;1} + {LRCalc;020;1} + {LRCalc;030;1} + {LRCalc;040;1} + {LRCalc;050;1} + {LRCalc;060;1} + {LRCalc;070;1} + {LRCalc;080;1} + {LRCalc;090;1} + {LRCalc;100;1} + {LRCalc;130;1} + {LRCalc;150;1} - {LRCalc;160;1})] 7. LR kuukausi 2 (PI) = {LRCalc;110;2} / [({LRCalc;010; 2} + {LRCalc;020; 2} + {LRCalc;030; 2} + {LRCalc;040; 2} + {LRCalc;050; 2} + {LRCalc;060; 2} + {LRCalc;070;2} + {LRCalc;080;2} + {LRCalc;090;2} + {LRCalc;100;2} + {LRCalc;130; 2} + {LRCalc;150; 2} - {LRCalc;160; 2})] 8. LR kuukausi 3 (PI) = {LRCalc;110;3} / [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;130;3} + {LRCalc;150;3} - {LRCalc;160;3}] 9. jossa T viittaa termin siirtymäkauden aikainen määritelmä englanninkieliseen vastineeseen transitional definition. 3

5 10. LR kuukausi 1 (T) = {LRCalc;120;1} / [({LRCalc;010;1} + {LRCalc;020;1} + {LRCalc;030;1} + {LRCalc;040;1} + {LRCalc;050;1} + {LRCalc;060;1} + {LRCalc;070;1} + {LRCalc;080;1} + {LRCalc;090;1} + {LRCalc;100;1} + {LRCalc;140;1} + {LRCalc;170;1} - {LRCalc;160;1})] 11. LR kuukausi 2 (T) = {LRCalc;120;2} / [({LRCalc;010; 2} + {LRCalc;020; 2} + {LRCalc;030; 2} + {LRCalc;040; 2} + {LRCalc;050; 2} + {LRCalc;060; 2} + {LRCalc;070;2} + {LRCalc;080;2} + {LRCalc;090;2} + {LRCalc;100;2} + {LRCalc;140; 2} + {LRCalc;170; 2} - {LRCalc;160; 2})] 12. LR kuukausi 3 (T) = {LRCalc;120;3} / [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;140;3} + {LRCalc;170;3} - {LRCalc;160;3}] 13. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta sovellettaessa vähimmäisomavaraisuusaste (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) on yhtä kuin LR kuukausi 3 (PI) ja vähimmäisomavaraisuusaste (siirtymäkauden aikainen määritelmä) on yhtä kuin LR kuukausi 3 (T). 3. Johdannaisten kynnysarvot 14. Sellaisten laitosten raportointitaakan keventämiseksi, joilla on vain rajatusti johdannaisista aiheutuvia riskejä, pyritään määrittämään johdannaisista aiheutuvien riskien suhteellinen merkitys vähimmäisomavaraisuusasteen kokonaisriskin kannalta. Laitosten on määritettävä tämä seuraavasti: 15. Johdannaisten osuus = 16. Jossa kokonaisriski on yhtä kuin: [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;130;3} + {LRCalc;150;3} - {LRCalc;160;3}] 17. Johdannaisten nimellisarvo yhteensä = {LR1; 010; 7} 18. Luottojohdannaisten määrä = {LR1;020;7} + {LR1;050;7} 19. Laitosten on ilmoitettava kohdassa 22 tarkoitettujen kenttien tiedot seuraavan raportointikauden aikana, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: kohdassa 15 tarkoitettu johdannaisten osuus on yli 1,5 prosenttia kahtena peräkkäisenä raportin viitepäivämääränä tai kohdassa 15 tarkoitettu johdannaisten osuus on yli 2,0 prosenttia. 20. Laitosten, joiden kohdan 17 määritelmän mukainen johdannaisten nimellisarvo yhteensä on yli 10 miljardia euroa, on täytettävä kohdassa 22 tarkoitetut kentät, vaikka niiden johdannaisten osuus ei täyttäisi kohdassa 19 kuvattuja edellytyksiä. 21. Laitosten on täytettävä kohdassa 23 viitatut kentät, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: kohdassa 18 tarkoitettu luottojohdannaisten määrä on yli 300 miljoonaa euroa kahtena peräkkäisenä raportin viitepäivämääränä tai 4

6 FI kohdassa 18 tarkoitettu luottojohdannaisten määrä on yli 500 miljoonaa euroa. 22. {LR1;010;1},{LR1;010;2},{LR1;010;3},{LR1;010;5},{LR1;010;6},{LR1;010;7},{LR1;020;1},{LR1; 020;2},{LR1;020;5},{{LR1;020;7},{LR1;030;5},{LR1;030;7},{LR1;040;5},{LR1;040;7},{LR1;050;1 },{LR1;050;2},{LR1;050;5}, },{LR1;050;7}, {LR1;060;1},{LR1;060;2},{LR1;060;5},{LR1;060;7}. 23. {LR1;050;8}, {LR1;050;9},{LR1;050;10},{LR1;050;11}. 4. LRCalc: Vähimmäisomavaraisuusasteen laskenta 24. Tähän raportointimallin osaan kerätään vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan mukaiset tiedot, jotka tarvitaan vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa. 25. Koska vähimmäisomavaraisuusaste on laskettava kuukausittaisten vähimmäisomavaraisuusasteiden yksinkertaisena aritmeettisena keskiarvona vuosineljännekseltä, laitosten on ilmoitettava kaikki osatekijät kuukauden päätösarvon perusteella, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta. Jos kyseistä poikkeusta sovelletaan, laitosten on ilmoitettava vain LRCalc-taulukon 3 sarakkeen arvot. 26. Laitosten on ilmoitettava vähimmäisomavaraisuusaste neljännesvuosittain. Kunkin neljännesvuosiilmoituksen osalta sarakkeessa Kuukausi 1 ilmoitetaan kyseisen vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo, sarakkeessa Kuukausi 2 kyseisen vuosineljänneksen toisen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo ja sarakkeessa Kuukausi 3 kyseisen vuosineljänneksen kolmannen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo. Rivi sarake ja Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet Vastuuarvot {010; *} Vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan mukaiset arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 9 kohta Takaisinostotransaktioita, arvopapereita ja hyödykkeiden lainaksiantamista ja -ottamista, pitkän selvitysajan liiketoimia ja vakuudellista limiittiluotonantoa koskevat vastuut lasketaan 220 artiklan 1 3 kohdan mukaisesti. Tässä kentässä ei oteta huomioon transaktioita, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo määritetään vakavaraisuusasetuksen 222 artiklassa kuvattua menetelmää noudattaen. Tässä kentässä ei ilmoiteta saatuja käteissuorituksia tai vastapuolelle edellä mainittujen transaktioiden kautta annettuja arvopapereita, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Laitosten on ilmoitettava kyseiset erät kohdissa {100;1}, {100;2} ja {100;3}. {020; *} Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan mukaiset arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 9 kohta Takaisinostotransaktioita, arvopapereita ja hyödykkeiden lainaksiantamista ja -ottamista, pitkän selvitysajan liiketoimia ja vakuudellista limiittiluotonantoa koskevat vastuuarvot 5

7 lasketaan 222 artiklan mukaisesti. FI Tässä kentässä ei oteta huomioon transaktioita, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo määritetään vakavaraisuusasetuksen 220 artiklassa kuvattua menetelmää noudattaen. Tässä kentässä ei ilmoiteta saatuja käteissuorituksia tai vastapuolelle edellä mainittujen transaktioiden kautta annettuja arvopapereita tai hyödykkeitä, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Laitosten on ilmoitettava kyseiset erät kohdissa {100;1}, {100;2} ja {100;3}. {030; *} Johdannaiset: markkina-arvo Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297, 298 ja 429 artikla Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo ja luottojohdannaiset Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdan nojalla laitosten on otettava 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {040; *} Johdannaiset: korotukset ja käyvän arvon menetelmä Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298, 299 artiklan 2 kohta sekä 429 artikla Tässä kentässä ilmoitetaan korotus, joka kuvaa vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän ja vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdan nettoutussääntöjen mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten riskin potentiaalista kasvua (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artikla saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta). Määrittäessään kyseisten sopimusten vastuuarvoa laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 8 kohdan mukaisesti laitosten on määrittäessään luottojohdannaisten potentiaalista tulevaa luottoriskiä sovellettava vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdassa esitettyjä periaatteita kaikkiin luottojohdannaisiinsa, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuihin. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {050; *} Johdannaiset: alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan johdannaisten vastuuarvo, joka on laskettu käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa säädettyä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. 6

8 Laitokset, jotka eivät käytä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää, voivat jättää tämän kentän täyttämättä. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdassa ja 274 artiklassa tarkoitettua käyvän arvon menetelmää. {060; *} Käyttämätön luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan a alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettu käyttämättömän luottojärjestelyn vastuuarvo, kun kyseessä on saman asetuksen liitteessä I olevan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu käyttämätön luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa (vastuuarvo voi olla 10 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {070; *} Keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan b alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan b alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo voi olla 20 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {080; *} Keskimääräisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät ja julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvät taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan c alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan c alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun keskimääräisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo voi olla 50 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {090; *} Muut taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan d alakohta 7

9 Tässä ilmoitetaan sellaisten vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ja saman asetuksen liitteessä I lueteltujen taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo, joita ei ole ilmoitettu riveillä 60 tai 80 (vastuuarvo voi olla 100 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {100; *} Muut varat Rivi sarake ja Vakavaraisuusasetuksen 429 artikla Tässä ilmoitetaan muut varat kuin vakavaraisuusasetuksen liitteessä II luetellut sopimukset, luottojohdannaiset, takaisinostotransaktiot, arvopaperit ja hyödykkeiden lainaksiantamiset ja -ottamiset, pitkän selvitysajan liiketoimet ja vakuudelliset limiittiluotonannot. Laitosten on määritettävä näiden arvo vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 5 kohdan periaatteita noudattaen. Tässä kentässä ilmoitetaan myös saadut käteissuoritukset tai vastapuolelle takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantamisten tai -ottamisten, pitkän selvitysajan liiketoimien tai vakuudellisten limiittiluotonantojen kautta annetut arvopaperit, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Pääoma ja lakisääteiset oikaisut {110; *} Ensisijainen pääoma (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 3 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 25 artiklan mukaisesti laskettu ensisijainen pääoma ottamatta huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia. {120; *} Ensisijainen pääoma (siirtymäkauden aikainen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 3 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 25 artiklan mukaisesti laskettu ensisijainen pääoma ottaen huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. {130; *} Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla lisättävä summa Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toinen alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 artiklan toisen alakohdan mukaisten finanssialan yhteisöihin tehtyjen merkittävien sijoitusten vastuuarvo. Ilmoitettavasta vastuuarvosta on vähennettävä kokonaissumma sellaisten suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista ja joita ei ole vähennetty vakavaraisuusasetuksen 47 artiklan ja 48 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Vakavaraisuusasetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia ei oteta huomioon. {140; *} Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla lisättävä summa (siirtymäkauden aikainen määritelmä) 8

10 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toinen alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 artiklan toisen alakohdan mukaisten finanssialan yhteisöihin tehtyjen merkittävien sijoitusten vastuuarvo. Ilmoitettavasta vastuuarvosta on vähennettävä kokonaissumma sellaisten suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista ja joita ei ole vähennetty vakavaraisuusasetuksen 47 artiklan ja 48 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Laitosten on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. {150; *} Lakisääteiset oikaisut ensisijainen pääoma (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta Tähän sisältyvät kaikki vakavaraisuusasetuksen artiklassa edellytetyt oikaisut, artiklan mukaiset vähennykset sekä artiklan mukaiset vähennykset ottaen huomioon 48, 49 ja 79 artiklassa säädetyt kyseisiä vähennyksiä koskevat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset, mutta ottamatta huomioon kyseisen asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia. Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon oikaisuja, jotka on jo otettu huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla, laskiessaan vastuuarvoja riveille 010, 020, 030 ja 100. Oikaisut, jotka lisäävät omia varoja, ilmoitetaan positiivisina lukuina. Vastaavasti summat, jotka vähentävät omia varoja, ilmoitetaan negatiivisina lukuina. {160; *} Omaa luottoriskiä koskevat lakisääteiset oikaisut Vakavaraisuusasetuksen 33 artiklan 1 kohdan b alakohta Tässä ilmoitetaan omia varoja koskevien lakisääteisten arvonoikaisujen summa vakavaraisuusasetuksen 33 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kyseinen summa vähennetään ydinpääomasta (tai lisätään siihen, jos se katsotaan tappioksi). Jos summa katsotaan tuotoksi, se ilmoitetaan negatiivisena lukuna, ja jos se katsotaan tappioksi, se ilmoitetaan positiivisena lukuna. {170; *} Lakisääteiset oikaisut ensisijainen pääoma (siirtymäkauden aikainen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta ja 499 artiklan 1 kohdan b alakohta Tähän sisältyvät kaikki vakavaraisuusasetuksen artiklassa edellytetyt oikaisut, artiklan mukaiset vähennykset sekä artiklan mukaiset vähennykset ottaen huomioon 48, 49 ja 79 artiklassa säädetyt kyseisiä vähennyksiä koskevat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset sekä kyseisen asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon oikaisuja, jotka on jo otettu huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla, laskiessaan vastuuarvoja riveille 010, 020, 030 ja 100. Oikaisut, jotka lisäävät omia varoja, ilmoitetaan positiivisina lukuina. Vastaavasti summat, jotka vähentävät omia varoja, ilmoitetaan negatiivisina lukuina. Rivi ja Vähimmäisomavaraisuusaste 9

11 sarake FI {180; 1} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 1 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 6 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {180; 2} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 2 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 7 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {180; 3} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 3 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 8 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. {180; 4} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausittaisen vähimmäisomavaraisuusasteen yksinkertainen aritmeettinen keskiarvo vuosineljännekseltä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 5 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 1} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 1 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 10 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 2} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 2 10

12 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 11 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 3} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 3 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 12 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. {190; 4} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausittaisen vähimmäisomavaraisuusasteen yksinkertainen aritmeettinen keskiarvo vuosineljännekseltä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 9 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. 5. LR1: Vastuiden vaihtoehtoinen käsittely 27. Tähän raportin osaan kootaan johdannaisten, takaisinostotransaktioiden, arvopaperien ja hyödykkeiden lainaksiantamisten ja -ottamisten, pitkän selvitysajan liiketoimien, vakuudellisten limiittiluotonantojen ja taseen ulkopuolisten erien vaihtoehtoista käsittelyä koskevat tiedot. 28. Laitosten on määritettävä taulukkoon LR1 sisältyvät tasearvot sovellettavan tilinpäätössäännöstön perusteella vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohdan mukaisesti. Ilmaisulla kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä tarkoitetaan tasearvoa, jossa ei ole huomioitu nettoutuksen tai riskien vähentämismenetelmien vaikutusta. Rivi sarake ja Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet {010; 1} Johdannaiset tasearvo Tässä ilmoitetaan kenttien {020;1}, {050;1} ja {060;1} summa. {010; 2} Johdannaiset kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {020;2}, {050;2} ja {060;2} summa. {010; 3} Johdannaiset nettoutussääntöjen mukainen arvo, jossa otetaan huomioon käteisvakuudet Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298 artikla 11

13 Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo ja luottojohdannaiset Laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevat sopimukset. Laitosten on käytettävä päivittäisten vakuusvaatimusten täyttämiseksi saatuja käteisvakuuksia ehdot täyttävien nettoutussopimusten nojalla jälleenhankinta-arvon pienentämiseksi. Laitokset eivät saa käyttää muita saatuja vakuuksia tai alkumarginaalia jälleenhankinta-arvon pienentämiseksi. Tämän kentän osalta käteisellä tarkoitetaan käteisvarojen yhteismäärää, mukaan lukien kolikot ja setelit, sekä keskuspankkeihin talletettujen varojen yhteismäärää edellyttäen, että kyseiset talletukset voidaan nostaa stressikausina. Muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja ei oteta huomioon. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {010; 5} Johdannaiset korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {020;5}, {050;5} ja {060;5} summa. {010; 6} Johdannaiset korotukset käyvän arvon menetelmä vaihtoehto Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298 artikla ja 299 artiklan 2 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan potentiaalinen tuleva riski vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten osalta (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artiklan 2 kohta saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta). Määrittäessään kyseisten sopimusten vastuuarvoa laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Määrittäessään luottojohdannaisten potentiaalista tulevaa riskiä laitosten on jätettävä ottamatta huomioon vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan seuraava säännös: Kun kyseessä on laitos, jolle luottoriskinvaihtosopimuksesta syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden osalta pitkän position, tulevaisuuden potentiaalisen luottoriskin laskennassa prosenttiluku voi olla nolla, paitsi jos luottoriskinvaihtosopimus päätetään tilanteessa, jossa yhteisö, jolle sopimuksesta syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden osalta lyhyen position, tulee maksukyvyttömäksi, vaikka luottoriski ei suojattavan omaisuuden osalta toteutuisi. Tämän vuoksi laitosten on määritettävä kaikkien myytyjen luottoriskinvaihtosopimusten osalta 5 tai 10 prosentin korotus referenssiomaisuuden luonteesta riippuen (ehdot täyttävä tai ei-ehdot täyttävä). Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. 12

14 Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {010; 7} Johdannaiset nimellisarvo Tässä ilmoitetaan kenttien {020;7}, {050;7} ja {060;7} summa. {020; 1} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) tasearvo Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohta Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi. {020; 2} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohta Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos myy luottosuojan vastapuolelle ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai riskien vähentämistä koskevia vaikutuksia ei ole (eli tasearvo, jota on mukautettu kirjanpidon nettoutuksen tai riskien vähentämisen vaikutusten varalta). {020; 5} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {030;5} ja {040;5} summa. {020; 7} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) nimellisarvo Tässä ilmoitetaan kenttien {030;7} ja {040;7} summa. {030; 5} Päättämislausekkeen alaiset luottojohdannaiset (myydyt suojat) korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan sellaisten luottojohdannaisten potentiaalinen tuleva riski, joissa laitos myy vastapuolelle päättämislausekkeen alaisen luottosuojan olettaen, että nettoutusta tai luottoriskin vähentämismenetelmiä ei käytetä. Tässä kentässä ei oteta huomioon luottojohdannaisten korotuksia tapauksissa, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan, johon ei sovelleta päättämislauseketta. Kyseinen luku ilmoitetaan kentässä {LR1;040;5}. Päättämislausekkeella tarkoitetaan lauseketta, joka antaa saajaosapuolelle oikeuden päättää oikea-aikaisesti kaikki sopimuksenmukaiset liiketoimet, jos vastapuoli laiminlyö maksunsa, on maksukyvytön tai asetetaan konkurssiin. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. {030; 7} Päättämislausekkeen alaiset luottojohdannaiset (myydyt suojat) nimellisarvo Tässä kentässä ilmoitetaan luottojohdannaisten nimellisarvo tapauksissa, joissa laitos myy 13

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Helmikuu 2015 1 Yleisohjeet Kentät Nimi, Rahalaitoskoodi ja LEI-koodi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Lopulliset ohjeet Tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta Näiden ohjeiden

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016],

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA) LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA) 1. Pysyvän varainhankinnan erät 1.1. Yleiset huomautukset 1. Tämä on yhteenvetomalli, joka sisältää tietoa pysyvän varainhankinnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain)

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

Ohjeet. varojen sidoinnaisuuden astetta (encumbered and unencumbered assets) koskevien tietojen julkistamisesta. 27. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/03

Ohjeet. varojen sidoinnaisuuden astetta (encumbered and unencumbered assets) koskevien tietojen julkistamisesta. 27. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/03 OHJEET VAROJEN SITOUTUMISASTETTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISTAMISESTA 27. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/03 Ohjeet varojen sidoinnaisuuden astetta (encumbered and unencumbered assets) koskevien tietojen julkistamisesta

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

LIITE IX SUURISTA ASIAKASRISKEISTÄ JA KESKITTYMÄRISKISTÄ ILMOITTAMINEN

LIITE IX SUURISTA ASIAKASRISKEISTÄ JA KESKITTYMÄRISKISTÄ ILMOITTAMINEN LIITE IX SUURISTA ASIAKASRISKEISTÄ JA KESKITTYMÄRISKISTÄ ILMOITTAMINEN Sisällysluettelo OSA I: YLEISET OHJEET... 2 1. RAKENNE JA KÄYTÄNNÖT... 2 OSA II: MALLEIHIN LIITTYVÄT OHJEET... 2 1. LE-RAPORTOINNIN

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

FI LIITE II OMIEN VAROJEN JA OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN RAPORTOINTI

FI LIITE II OMIEN VAROJEN JA OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN RAPORTOINTI OMIEN VAROJEN JA OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN RAPORTOINTI Sisällys I OSA: YLEISET OHJEET... 5 1. RAPORTOINNIN RAKENNE JA KÄYTÄNNÖT... 5 1.1. RAKENNE... 5 1.2. NUMEROINTIKÄYTÄNTÖ... 5 1.3. MERKKIKÄYTÄNTÖ...

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.1.2016 COM(2015) 685 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tarkistetun kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 19 vaikutuksista luottolaitosten ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, L 337/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen (EKP/2001/16)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2012 590/2012 Valtioneuvoston asetus päästökaupan uusista osallistujista ja laitosten toiminnan muutoksista päästökauppakaudella 2013 2020

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 2. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan mukaisesti

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 2. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan mukaisesti LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 1. Sisäänvirtaukset 1.1. Yleiset huomautukset 1. Tämä yhteenvetomalli sisältää tietoja likviditeetin sisäänvirtauksista, jotka on laskettu

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 2.6.2015 L 135/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/850, annettu 30 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS))

4.2.2010 A7-0006/ 001-027. Ehdotus direktiiviksi (KOM(2009)0029 C6-0062/2009 2009/0004(CNS)) 4.2.2010 A7-0006/ 001-027 TARKISTUKSET 001-027 esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö Magdalena Alvarez Hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla A7-0006/2010 (KOM(2009)0029 C6-0062/2009

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet.

Olisi tärkeää, että vanhasta määräys- ja ohjekokoelmasta poistettaisiin nyt näillä määräyksillä kumotut osuudet. 1 FINANSSIVALVONNALLE (Dnro 11/01.00/2012) Finanssivalvonnan pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön

Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön 1 (6) Instituutiovalvonta Reija Anttila Palaute vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja tilinpäätöskäsittelymääräystä koskevaan lausuntopyyntöön Kooste annetuista lausunnoista FK toteaa, että soveltamisalan

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore

Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore Käännös norjan kielestä Sijoitusrahaston säännöt ODIN Offshore 1 Sijoitusrahaston nimi Sijoitusrahasto ODIN Offshore on itsenäinen varallisuusmassa, joka muodostuu määrittelemättömän henkilöjoukon pääomasijoituksista,

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 28.3.2015 FI L 84/67 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/530, annettu 11 päivänä helmikuuta 2015, valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä ja määrittämisessä sovellettavasta metodologiasta

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel (LUONNOS) 6.2.2006 [Toimielinten välinen viite] Luonnos: KOMISSION ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2011

Määräykset ja ohjeet X/2011 Määräykset ja ohjeet X/2011 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi Dnro 8/01.00/2011 Antopäivä 31.1.2012 Voimaantulopäivä 1.6.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2007 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1489/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen

Lisätiedot

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014

Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 TARJOUSESITTEEN TÄYDENNYS 1 29.8.2014 Eurajoen Säästöpankin Debentuurilaina I/2014 19.5.2014 Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Liikkeeseenlaskija: Eurajoen Säästöpankki Kirkkotie 6 27100 EURAJOKI

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Y01 Raportoitava ajankohta / Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2012

Määräykset ja ohjeet 7/2012 Määräykset ja ohjeet 7/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva Dnro 8/01.00/2011 Antopäivä 26.7.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot