FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI"

Transkriptio

1 VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI I OSA: YLEISET OHJEET 1 1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ JA MUUT KÄYTÄNNÖT RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ NUMEROINTIKÄYTÄNTÖ ETUMERKKIÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT... 1 OSA II: RAPORTOINTIMALLEJA KOSKEVAT OHJEET 3 1. RAKENNE JA RAPORTOINTITIHEYS VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN LASKENTAKAAVAT JOHDANNAISTEN KYNNYSARVOT LRCALC: VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN LASKENTA LR1: VASTUIDEN VAIHTOEHTOINEN KÄSITTELY LR2: TASEESEEN SISÄLTYVÄT JA SEN ULKOPUOLISET ERÄT VASTUIDEN LISÄJAOTTELU LR3: PÄÄOMAN VAIHTOEHTOINEN MÄÄRITTELY LR4: VAIHTOEHTOINEN VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN VASTUIDEN OSATEKIJÖIDEN JAOTTELU LR5: YLEISET TIEDOT LR6: YHTEISÖT, JOTKA ON KONSOLIDOITU KIRJANPITOSYISTÄ MUTTA JOIHIN EI SOVELLETA VAROVAISUUSPERIAATTEEN MUKAISTA KONSOLIDOINTIA

2 OSA I: YLEISET OHJEET 1. Raportointimallien merkintä ja muut käytännöt 1.1. Raportointimallien merkintä 1. Tämä liite sisältää tämän standardin liitteessä X olevia vähimmäisomavaraisuusasteen (jäljempänä LR, joka tulee sanoista Leverage Ratio) malleja koskevia lisäohjeita. 2. Raportointikehys sisältää yhteensä seitsemän mallia: LRCalc: Vähimmäisomavaraisuusasteen laskenta LR1: Vastuiden vaihtoehtoinen käsittely LR2: Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset erät vastuiden lisäjaottelu LR3: Pääoman vaihtoehtoinen määrittely LR4: Vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden osatekijöiden jaottelu LR5: Yleiset tiedot LR6: Yhteisöt, jotka on konsolidoitu kirjanpitosyistä mutta joihin ei sovelleta varovaisuusperiaatteen mukaista konsolidointia 3. Kunkin mallin osalta ilmoitetaan niitä koskevat viittaukset lainsäädäntöön sekä yleisiä raportointikäytäntöjä koskevat tarkemmat ohjeet Numerointikäytäntö 4. Tässä asiakirjassa noudatetaan alla olevissa kohdissa määritettyjä merkintäkäytäntöjä viitattaessa mallien sarakkeisiin, riveihin ja kenttiin. Näitä numeerisia koodeja käytetään laajasti validointisäännöissä. 5. Ohjeissa noudatetaan seuraavaa yleistä merkintäkäytäntöä: {malli;rivi;sarake}. Tähtimerkki tarkoittaa, että koko rivi tai sarake validoidaan. 6. Mallin sisäisen validoinnin tapauksissa ei viitata malliin, jos validoinnissa käytetään vain asianomaisen mallin tietopisteitä: {rivi;sarake}. 7. Velkaantuneisuusraportoinnin osalta ilmaisulla josta viitataan ylemmän tason vastuuryhmän alajoukkoon ja ilmaisulla muistiotieto erilliseen erään, joka ei ole vastuuryhmän alajoukko. Molemmat kentät on täytettävä, ellei toisin ole mainittu Etumerkkiä koskevat käytännöt 8. Kaikki summat on ilmoitettava positiivisina lukuina. Poikkeuksen muodostavat kentissä {LRCalc;110;1}, {LRCalc;110;2}, {LRCalc;110;3}, {LRCalc;120;1}, {LRCalc;120;2}, 1

3 {LRCalc;120;3}, {LRCalc;150;1}, {LRCalc;150;2}, {LRCalc;150;3}, {LRCalc;160;1}, {LRCalc;160;2}, {LRCalc;160;3}, {LRCalc;170;1}, {LRCalc;170;2}, {LRCalc;170;3}, {LRCalc;180;1}, {LRCalc;180;2}, {LRCalc;180;3}, {LRCalc;190;1}, {LRCalc;190;2}, {LRCalc;190;3}, {LR3;010;1}, LR3;020;1}, {LR3;030;1}, {LR3;040;1}, {LR3;050;1}, {LR3;060;1}, {LR3;070;1} ja {LR3;080;1} ilmoitettavat luvut, jotka voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Huomaa, että erikoistapauksia lukuun ottamatta, kentissä {LRCalc;150;1}, {LRCalc;150;2}, {LRCalc;150;3}, {LRCalc;170;1}, {LRCalc;170;2}, {LRCalc;170;3}, {LR3;050;1}, {LR3;060;1}, {LR3;070;1} ja {LR3;080;1} ilmoitettavat luvut ovat negatiivisia. Huomaa myös, että erikoistapauksia lukuun ottamatta, kentissä {LRCalc;110;1}, {LRCalc;110;2}, {LRCalc;110;3}, {LRCalc;120;1}, {LRCalc;120;2}, {LRCalc;120;3}, {LRCalc;180;1}, {LRCalc;180;2}, {LRCalc;180;3}, {LRCalc;190;1}, {LRCalc;190;2}, {LRCalc;190;3}, {LR3;010;1}, {LR3;020;1}, {LR3;030;1} ja {LR3;040;1} ilmoitettavat luvut ovat aina positiivisia. 2

4 OSA II: RAPORTOINTIMALLEJA KOSKEVAT OHJEET 1. Rakenne ja raportointitiheys 1. Vähimmäisomavaraisuusasteen raportointimalli on jaettu kahteen osaan. Osa A sisältää kaikki vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaa koskevat tiedot, jotka laitosten on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille vakavaraisuusasetuksen 430 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, ja osa B sisältää kaikki tiedot, jotka laitosten on toimitettava vakavaraisuusasetuksen 430 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (eli vakavaraisuusasetuksen 511 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi). 2. Osassa A laitosten on ilmoitettava kuukauden päätösarvot, ellei vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan poikkeusta sovelleta. Osassa B laitosten on ilmoitettava vuosineljänneksen päätösarvot. 3. Kerätessään tietoja näitä teknisiä täytäntöönpanostandardeja varten laitosten on käsiteltävä haltuun uskottuja varoja vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 11 kohdan mukaisesti. 2. Vähimmäisomavaraisuusasteen laskentakaavat 4. Vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage Ratio, LR) perustuu pääoman määrään ja vastuiden kokonaismäärään, ja se voidaan laskea osan A kenttien perusteella. 5. jossa PI viittaa termin täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä englanninkieliseen vastineeseen fully phased-in definition. 6. LR kuukausi 1 (PI) = {LRCalc;110;1} / [({LRCalc;010;1} + {LRCalc;020;1} + {LRCalc;030;1} + {LRCalc;040;1} + {LRCalc;050;1} + {LRCalc;060;1} + {LRCalc;070;1} + {LRCalc;080;1} + {LRCalc;090;1} + {LRCalc;100;1} + {LRCalc;130;1} + {LRCalc;150;1} - {LRCalc;160;1})] 7. LR kuukausi 2 (PI) = {LRCalc;110;2} / [({LRCalc;010; 2} + {LRCalc;020; 2} + {LRCalc;030; 2} + {LRCalc;040; 2} + {LRCalc;050; 2} + {LRCalc;060; 2} + {LRCalc;070;2} + {LRCalc;080;2} + {LRCalc;090;2} + {LRCalc;100;2} + {LRCalc;130; 2} + {LRCalc;150; 2} - {LRCalc;160; 2})] 8. LR kuukausi 3 (PI) = {LRCalc;110;3} / [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;130;3} + {LRCalc;150;3} - {LRCalc;160;3}] 9. jossa T viittaa termin siirtymäkauden aikainen määritelmä englanninkieliseen vastineeseen transitional definition. 3

5 10. LR kuukausi 1 (T) = {LRCalc;120;1} / [({LRCalc;010;1} + {LRCalc;020;1} + {LRCalc;030;1} + {LRCalc;040;1} + {LRCalc;050;1} + {LRCalc;060;1} + {LRCalc;070;1} + {LRCalc;080;1} + {LRCalc;090;1} + {LRCalc;100;1} + {LRCalc;140;1} + {LRCalc;170;1} - {LRCalc;160;1})] 11. LR kuukausi 2 (T) = {LRCalc;120;2} / [({LRCalc;010; 2} + {LRCalc;020; 2} + {LRCalc;030; 2} + {LRCalc;040; 2} + {LRCalc;050; 2} + {LRCalc;060; 2} + {LRCalc;070;2} + {LRCalc;080;2} + {LRCalc;090;2} + {LRCalc;100;2} + {LRCalc;140; 2} + {LRCalc;170; 2} - {LRCalc;160; 2})] 12. LR kuukausi 3 (T) = {LRCalc;120;3} / [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;140;3} + {LRCalc;170;3} - {LRCalc;160;3}] 13. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta sovellettaessa vähimmäisomavaraisuusaste (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) on yhtä kuin LR kuukausi 3 (PI) ja vähimmäisomavaraisuusaste (siirtymäkauden aikainen määritelmä) on yhtä kuin LR kuukausi 3 (T). 3. Johdannaisten kynnysarvot 14. Sellaisten laitosten raportointitaakan keventämiseksi, joilla on vain rajatusti johdannaisista aiheutuvia riskejä, pyritään määrittämään johdannaisista aiheutuvien riskien suhteellinen merkitys vähimmäisomavaraisuusasteen kokonaisriskin kannalta. Laitosten on määritettävä tämä seuraavasti: 15. Johdannaisten osuus = 16. Jossa kokonaisriski on yhtä kuin: [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;130;3} + {LRCalc;150;3} - {LRCalc;160;3}] 17. Johdannaisten nimellisarvo yhteensä = {LR1; 010; 7} 18. Luottojohdannaisten määrä = {LR1;020;7} + {LR1;050;7} 19. Laitosten on ilmoitettava kohdassa 22 tarkoitettujen kenttien tiedot seuraavan raportointikauden aikana, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: kohdassa 15 tarkoitettu johdannaisten osuus on yli 1,5 prosenttia kahtena peräkkäisenä raportin viitepäivämääränä tai kohdassa 15 tarkoitettu johdannaisten osuus on yli 2,0 prosenttia. 20. Laitosten, joiden kohdan 17 määritelmän mukainen johdannaisten nimellisarvo yhteensä on yli 10 miljardia euroa, on täytettävä kohdassa 22 tarkoitetut kentät, vaikka niiden johdannaisten osuus ei täyttäisi kohdassa 19 kuvattuja edellytyksiä. 21. Laitosten on täytettävä kohdassa 23 viitatut kentät, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: kohdassa 18 tarkoitettu luottojohdannaisten määrä on yli 300 miljoonaa euroa kahtena peräkkäisenä raportin viitepäivämääränä tai 4

6 FI kohdassa 18 tarkoitettu luottojohdannaisten määrä on yli 500 miljoonaa euroa. 22. {LR1;010;1},{LR1;010;2},{LR1;010;3},{LR1;010;5},{LR1;010;6},{LR1;010;7},{LR1;020;1},{LR1; 020;2},{LR1;020;5},{{LR1;020;7},{LR1;030;5},{LR1;030;7},{LR1;040;5},{LR1;040;7},{LR1;050;1 },{LR1;050;2},{LR1;050;5}, },{LR1;050;7}, {LR1;060;1},{LR1;060;2},{LR1;060;5},{LR1;060;7}. 23. {LR1;050;8}, {LR1;050;9},{LR1;050;10},{LR1;050;11}. 4. LRCalc: Vähimmäisomavaraisuusasteen laskenta 24. Tähän raportointimallin osaan kerätään vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan mukaiset tiedot, jotka tarvitaan vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa. 25. Koska vähimmäisomavaraisuusaste on laskettava kuukausittaisten vähimmäisomavaraisuusasteiden yksinkertaisena aritmeettisena keskiarvona vuosineljännekseltä, laitosten on ilmoitettava kaikki osatekijät kuukauden päätösarvon perusteella, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta. Jos kyseistä poikkeusta sovelletaan, laitosten on ilmoitettava vain LRCalc-taulukon 3 sarakkeen arvot. 26. Laitosten on ilmoitettava vähimmäisomavaraisuusaste neljännesvuosittain. Kunkin neljännesvuosiilmoituksen osalta sarakkeessa Kuukausi 1 ilmoitetaan kyseisen vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo, sarakkeessa Kuukausi 2 kyseisen vuosineljänneksen toisen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo ja sarakkeessa Kuukausi 3 kyseisen vuosineljänneksen kolmannen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo. Rivi sarake ja Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet Vastuuarvot {010; *} Vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan mukaiset arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 9 kohta Takaisinostotransaktioita, arvopapereita ja hyödykkeiden lainaksiantamista ja -ottamista, pitkän selvitysajan liiketoimia ja vakuudellista limiittiluotonantoa koskevat vastuut lasketaan 220 artiklan 1 3 kohdan mukaisesti. Tässä kentässä ei oteta huomioon transaktioita, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo määritetään vakavaraisuusasetuksen 222 artiklassa kuvattua menetelmää noudattaen. Tässä kentässä ei ilmoiteta saatuja käteissuorituksia tai vastapuolelle edellä mainittujen transaktioiden kautta annettuja arvopapereita, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Laitosten on ilmoitettava kyseiset erät kohdissa {100;1}, {100;2} ja {100;3}. {020; *} Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan mukaiset arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 9 kohta Takaisinostotransaktioita, arvopapereita ja hyödykkeiden lainaksiantamista ja -ottamista, pitkän selvitysajan liiketoimia ja vakuudellista limiittiluotonantoa koskevat vastuuarvot 5

7 lasketaan 222 artiklan mukaisesti. FI Tässä kentässä ei oteta huomioon transaktioita, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo määritetään vakavaraisuusasetuksen 220 artiklassa kuvattua menetelmää noudattaen. Tässä kentässä ei ilmoiteta saatuja käteissuorituksia tai vastapuolelle edellä mainittujen transaktioiden kautta annettuja arvopapereita tai hyödykkeitä, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Laitosten on ilmoitettava kyseiset erät kohdissa {100;1}, {100;2} ja {100;3}. {030; *} Johdannaiset: markkina-arvo Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297, 298 ja 429 artikla Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo ja luottojohdannaiset Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdan nojalla laitosten on otettava 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {040; *} Johdannaiset: korotukset ja käyvän arvon menetelmä Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298, 299 artiklan 2 kohta sekä 429 artikla Tässä kentässä ilmoitetaan korotus, joka kuvaa vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän ja vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdan nettoutussääntöjen mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten riskin potentiaalista kasvua (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artikla saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta). Määrittäessään kyseisten sopimusten vastuuarvoa laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 8 kohdan mukaisesti laitosten on määrittäessään luottojohdannaisten potentiaalista tulevaa luottoriskiä sovellettava vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdassa esitettyjä periaatteita kaikkiin luottojohdannaisiinsa, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuihin. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {050; *} Johdannaiset: alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan johdannaisten vastuuarvo, joka on laskettu käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa säädettyä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. 6

8 Laitokset, jotka eivät käytä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää, voivat jättää tämän kentän täyttämättä. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdassa ja 274 artiklassa tarkoitettua käyvän arvon menetelmää. {060; *} Käyttämätön luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan a alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettu käyttämättömän luottojärjestelyn vastuuarvo, kun kyseessä on saman asetuksen liitteessä I olevan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu käyttämätön luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa (vastuuarvo voi olla 10 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {070; *} Keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan b alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan b alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo voi olla 20 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {080; *} Keskimääräisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät ja julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvät taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan c alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan c alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun keskimääräisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo voi olla 50 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {090; *} Muut taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan d alakohta 7

9 Tässä ilmoitetaan sellaisten vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ja saman asetuksen liitteessä I lueteltujen taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo, joita ei ole ilmoitettu riveillä 60 tai 80 (vastuuarvo voi olla 100 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {100; *} Muut varat Rivi sarake ja Vakavaraisuusasetuksen 429 artikla Tässä ilmoitetaan muut varat kuin vakavaraisuusasetuksen liitteessä II luetellut sopimukset, luottojohdannaiset, takaisinostotransaktiot, arvopaperit ja hyödykkeiden lainaksiantamiset ja -ottamiset, pitkän selvitysajan liiketoimet ja vakuudelliset limiittiluotonannot. Laitosten on määritettävä näiden arvo vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 5 kohdan periaatteita noudattaen. Tässä kentässä ilmoitetaan myös saadut käteissuoritukset tai vastapuolelle takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantamisten tai -ottamisten, pitkän selvitysajan liiketoimien tai vakuudellisten limiittiluotonantojen kautta annetut arvopaperit, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Pääoma ja lakisääteiset oikaisut {110; *} Ensisijainen pääoma (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 3 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 25 artiklan mukaisesti laskettu ensisijainen pääoma ottamatta huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia. {120; *} Ensisijainen pääoma (siirtymäkauden aikainen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 3 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 25 artiklan mukaisesti laskettu ensisijainen pääoma ottaen huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. {130; *} Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla lisättävä summa Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toinen alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 artiklan toisen alakohdan mukaisten finanssialan yhteisöihin tehtyjen merkittävien sijoitusten vastuuarvo. Ilmoitettavasta vastuuarvosta on vähennettävä kokonaissumma sellaisten suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista ja joita ei ole vähennetty vakavaraisuusasetuksen 47 artiklan ja 48 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Vakavaraisuusasetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia ei oteta huomioon. {140; *} Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla lisättävä summa (siirtymäkauden aikainen määritelmä) 8

10 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toinen alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 artiklan toisen alakohdan mukaisten finanssialan yhteisöihin tehtyjen merkittävien sijoitusten vastuuarvo. Ilmoitettavasta vastuuarvosta on vähennettävä kokonaissumma sellaisten suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista ja joita ei ole vähennetty vakavaraisuusasetuksen 47 artiklan ja 48 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Laitosten on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. {150; *} Lakisääteiset oikaisut ensisijainen pääoma (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta Tähän sisältyvät kaikki vakavaraisuusasetuksen artiklassa edellytetyt oikaisut, artiklan mukaiset vähennykset sekä artiklan mukaiset vähennykset ottaen huomioon 48, 49 ja 79 artiklassa säädetyt kyseisiä vähennyksiä koskevat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset, mutta ottamatta huomioon kyseisen asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia. Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon oikaisuja, jotka on jo otettu huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla, laskiessaan vastuuarvoja riveille 010, 020, 030 ja 100. Oikaisut, jotka lisäävät omia varoja, ilmoitetaan positiivisina lukuina. Vastaavasti summat, jotka vähentävät omia varoja, ilmoitetaan negatiivisina lukuina. {160; *} Omaa luottoriskiä koskevat lakisääteiset oikaisut Vakavaraisuusasetuksen 33 artiklan 1 kohdan b alakohta Tässä ilmoitetaan omia varoja koskevien lakisääteisten arvonoikaisujen summa vakavaraisuusasetuksen 33 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kyseinen summa vähennetään ydinpääomasta (tai lisätään siihen, jos se katsotaan tappioksi). Jos summa katsotaan tuotoksi, se ilmoitetaan negatiivisena lukuna, ja jos se katsotaan tappioksi, se ilmoitetaan positiivisena lukuna. {170; *} Lakisääteiset oikaisut ensisijainen pääoma (siirtymäkauden aikainen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta ja 499 artiklan 1 kohdan b alakohta Tähän sisältyvät kaikki vakavaraisuusasetuksen artiklassa edellytetyt oikaisut, artiklan mukaiset vähennykset sekä artiklan mukaiset vähennykset ottaen huomioon 48, 49 ja 79 artiklassa säädetyt kyseisiä vähennyksiä koskevat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset sekä kyseisen asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon oikaisuja, jotka on jo otettu huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla, laskiessaan vastuuarvoja riveille 010, 020, 030 ja 100. Oikaisut, jotka lisäävät omia varoja, ilmoitetaan positiivisina lukuina. Vastaavasti summat, jotka vähentävät omia varoja, ilmoitetaan negatiivisina lukuina. Rivi ja Vähimmäisomavaraisuusaste 9

11 sarake FI {180; 1} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 1 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 6 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {180; 2} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 2 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 7 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {180; 3} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 3 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 8 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. {180; 4} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausittaisen vähimmäisomavaraisuusasteen yksinkertainen aritmeettinen keskiarvo vuosineljännekseltä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 5 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 1} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 1 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 10 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 2} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 2 10

12 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 11 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 3} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 3 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 12 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. {190; 4} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausittaisen vähimmäisomavaraisuusasteen yksinkertainen aritmeettinen keskiarvo vuosineljännekseltä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 9 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. 5. LR1: Vastuiden vaihtoehtoinen käsittely 27. Tähän raportin osaan kootaan johdannaisten, takaisinostotransaktioiden, arvopaperien ja hyödykkeiden lainaksiantamisten ja -ottamisten, pitkän selvitysajan liiketoimien, vakuudellisten limiittiluotonantojen ja taseen ulkopuolisten erien vaihtoehtoista käsittelyä koskevat tiedot. 28. Laitosten on määritettävä taulukkoon LR1 sisältyvät tasearvot sovellettavan tilinpäätössäännöstön perusteella vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohdan mukaisesti. Ilmaisulla kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä tarkoitetaan tasearvoa, jossa ei ole huomioitu nettoutuksen tai riskien vähentämismenetelmien vaikutusta. Rivi sarake ja Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet {010; 1} Johdannaiset tasearvo Tässä ilmoitetaan kenttien {020;1}, {050;1} ja {060;1} summa. {010; 2} Johdannaiset kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {020;2}, {050;2} ja {060;2} summa. {010; 3} Johdannaiset nettoutussääntöjen mukainen arvo, jossa otetaan huomioon käteisvakuudet Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298 artikla 11

13 Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo ja luottojohdannaiset Laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevat sopimukset. Laitosten on käytettävä päivittäisten vakuusvaatimusten täyttämiseksi saatuja käteisvakuuksia ehdot täyttävien nettoutussopimusten nojalla jälleenhankinta-arvon pienentämiseksi. Laitokset eivät saa käyttää muita saatuja vakuuksia tai alkumarginaalia jälleenhankinta-arvon pienentämiseksi. Tämän kentän osalta käteisellä tarkoitetaan käteisvarojen yhteismäärää, mukaan lukien kolikot ja setelit, sekä keskuspankkeihin talletettujen varojen yhteismäärää edellyttäen, että kyseiset talletukset voidaan nostaa stressikausina. Muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja ei oteta huomioon. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {010; 5} Johdannaiset korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {020;5}, {050;5} ja {060;5} summa. {010; 6} Johdannaiset korotukset käyvän arvon menetelmä vaihtoehto Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298 artikla ja 299 artiklan 2 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan potentiaalinen tuleva riski vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten osalta (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artiklan 2 kohta saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta). Määrittäessään kyseisten sopimusten vastuuarvoa laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Määrittäessään luottojohdannaisten potentiaalista tulevaa riskiä laitosten on jätettävä ottamatta huomioon vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan seuraava säännös: Kun kyseessä on laitos, jolle luottoriskinvaihtosopimuksesta syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden osalta pitkän position, tulevaisuuden potentiaalisen luottoriskin laskennassa prosenttiluku voi olla nolla, paitsi jos luottoriskinvaihtosopimus päätetään tilanteessa, jossa yhteisö, jolle sopimuksesta syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden osalta lyhyen position, tulee maksukyvyttömäksi, vaikka luottoriski ei suojattavan omaisuuden osalta toteutuisi. Tämän vuoksi laitosten on määritettävä kaikkien myytyjen luottoriskinvaihtosopimusten osalta 5 tai 10 prosentin korotus referenssiomaisuuden luonteesta riippuen (ehdot täyttävä tai ei-ehdot täyttävä). Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. 12

14 Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {010; 7} Johdannaiset nimellisarvo Tässä ilmoitetaan kenttien {020;7}, {050;7} ja {060;7} summa. {020; 1} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) tasearvo Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohta Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi. {020; 2} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohta Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos myy luottosuojan vastapuolelle ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai riskien vähentämistä koskevia vaikutuksia ei ole (eli tasearvo, jota on mukautettu kirjanpidon nettoutuksen tai riskien vähentämisen vaikutusten varalta). {020; 5} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {030;5} ja {040;5} summa. {020; 7} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) nimellisarvo Tässä ilmoitetaan kenttien {030;7} ja {040;7} summa. {030; 5} Päättämislausekkeen alaiset luottojohdannaiset (myydyt suojat) korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan sellaisten luottojohdannaisten potentiaalinen tuleva riski, joissa laitos myy vastapuolelle päättämislausekkeen alaisen luottosuojan olettaen, että nettoutusta tai luottoriskin vähentämismenetelmiä ei käytetä. Tässä kentässä ei oteta huomioon luottojohdannaisten korotuksia tapauksissa, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan, johon ei sovelleta päättämislauseketta. Kyseinen luku ilmoitetaan kentässä {LR1;040;5}. Päättämislausekkeella tarkoitetaan lauseketta, joka antaa saajaosapuolelle oikeuden päättää oikea-aikaisesti kaikki sopimuksenmukaiset liiketoimet, jos vastapuoli laiminlyö maksunsa, on maksukyvytön tai asetetaan konkurssiin. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. {030; 7} Päättämislausekkeen alaiset luottojohdannaiset (myydyt suojat) nimellisarvo Tässä kentässä ilmoitetaan luottojohdannaisten nimellisarvo tapauksissa, joissa laitos myy 13

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2016) 6329 final LIITTEET 1-4.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2016) 6329 final LIITTEET 1-4. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2016 (OR. en) 12914/16 ADD 1 EF 294 ECOFIN 872 DELACT 208 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) 9406/15 ADD 2 ECOFIN 419 EF 95 DELACT 55 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 28. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Helmikuu 2015 1 Yleisohjeet Kentät Nimi, Rahalaitoskoodi ja LEI-koodi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Lopulliset ohjeet Tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta Näiden ohjeiden

Lisätiedot

9480/17 mha/sj/mh DGG 1C

9480/17 mha/sj/mh DGG 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECON 434 CCG 16 CODEC 873 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 5959 final LIITTEET 1 ja 2.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 5959 final LIITTEET 1 ja 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2017 (OR. en) 11912/17 ADD 1 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA) LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA) 1. Pysyvän varainhankinnan erät 1.1. Yleiset huomautukset 1. Tämä on yhteenvetomalli, joka sisältää tietoa pysyvän varainhankinnan

Lisätiedot

LIITE IX SUURISTA ASIAKASRISKEISTÄ JA KESKITTYMÄRISKISTÄ ILMOITTAMINEN

LIITE IX SUURISTA ASIAKASRISKEISTÄ JA KESKITTYMÄRISKISTÄ ILMOITTAMINEN LIITE IX SUURISTA ASIAKASRISKEISTÄ JA KESKITTYMÄRISKISTÄ ILMOITTAMINEN Sisällysluettelo OSA I: YLEISET OHJEET... 2 1. RAKENNE JA KÄYTÄNNÖT... 2 OSA II: MALLEIHIN LIITTYVÄT OHJEET... 2 1. LE-RAPORTOINNIN

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016],

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 148/56 Euroopan unionin virallinen lehti 2.6.2006 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa

Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPABoS14/174 FI Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email:

Lisätiedot

Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa

Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA-BoS-14/174 FI Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Lisätiedot

Lopulliset ohjeet EBA/GL/2017/02 11/07/2017

Lopulliset ohjeet EBA/GL/2017/02 11/07/2017 EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Lopulliset ohjeet pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaisen alaskirjauksen ja muuntamisen järjestyksen ja vakavaraisuusasetuksen/vakavaraisuusdirektiivin keskinäisistä

Lisätiedot

1 artikla. Kohde ja soveltamisala

1 artikla. Kohde ja soveltamisala L 107/76 25.4.2015 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/656, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, ehdoista, joiden täyttyessä luottolaitoksilla on lupa sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi

Lisätiedot

Ohjeet. varojen sidoinnaisuuden astetta (encumbered and unencumbered assets) koskevien tietojen julkistamisesta. 27. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/03

Ohjeet. varojen sidoinnaisuuden astetta (encumbered and unencumbered assets) koskevien tietojen julkistamisesta. 27. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/03 OHJEET VAROJEN SITOUTUMISASTETTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISTAMISESTA 27. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/03 Ohjeet varojen sidoinnaisuuden astetta (encumbered and unencumbered assets) koskevien tietojen julkistamisesta

Lisätiedot

EPV:n ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien julkistamisesta

EPV:n ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien julkistamisesta OHJEET MAAILMANLAAJUISEN JÄRJESTELMÄLLISEN MERKITTÄVYYDEN MÄÄRITTÄMISEEN EBA/GL/2014/02 05 kesäkuuta 2014 Ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta.

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 812/2015 Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät

Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) Taseen vastaavaa; euro- ja muut kuin euromääräiset erät VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain)

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

GL ON THE MINIMUM LIST OF SERVICES AND FACILIITES EBA/GL/2015/ Ohjeet

GL ON THE MINIMUM LIST OF SERVICES AND FACILIITES EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Ohjeet niiden tapausten määrittämisestä direktiivin 2014/59/EU 42 artiklan 14 kohdan nojalla, joissa tavanomaisen maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisesta varojen tai velkojen likvidoimisesta

Lisätiedot

OHJEET MAKSUVALMIUSVAATIMUKSEEN LIITTYVIEN TIETOJEN JULKISTAMISESTA EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Ohjeet

OHJEET MAKSUVALMIUSVAATIMUKSEEN LIITTYVIEN TIETOJEN JULKISTAMISESTA EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Ohjeet EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Ohjeet maksuvalmiusvaatimukseen liittyvien tietojen julkistamisesta maksuvalmiusriskin hallintaa koskevan julkistamisen täydentämiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 435 artiklan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen Palautelomake 1 (6) Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta lupamenettelystä ja riskienhallinnasta sekä Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta raportoinnista Kooste

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Korvaa Voimassa VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 29.2.2008 31.12.2007 alkaen AS SEGMENTTIKOHTAINEN TATU (IFRS) Neljännesvuosittain Palautuspäivä:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 19.9.2017 Euroopan unionin virallinen lehti L 240/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2017/1538, annettu 25 päivänä elokuuta

Lisätiedot

FI LIITE II OMIEN VAROJEN JA OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN RAPORTOINTI

FI LIITE II OMIEN VAROJEN JA OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN RAPORTOINTI OMIEN VAROJEN JA OMIEN VAROJEN VAATIMUSTEN RAPORTOINTI Sisällys I OSA: YLEISET OHJEET... 5 1. RAPORTOINNIN RAKENNE JA KÄYTÄNNÖT... 5 1.1. RAKENNE... 5 1.2. NUMEROINTIKÄYTÄNTÖ... 5 1.3. MERKKIKÄYTÄNTÖ...

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 10.12.2010 2010/0251(COD) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Rahoitustarkastuksen standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus LIITE 2

Rahoitustarkastuksen standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus LIITE 2 Rahoitustarkastuksen standardi 4.3i Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimus LIITE 2 Perus- ja standardimenetelmän sekä vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisen vakavaraisuusvaatimuksen laskentaesimerkit

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Markkinarakennetoimija-asetuksen (EMIR) uudelleentarkastelu Talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Annina Tanhuanpää

Markkinarakennetoimija-asetuksen (EMIR) uudelleentarkastelu Talousvaliokunta Rahoitusmarkkinaosasto Annina Tanhuanpää Markkinarakennetoimija-asetuksen (EMIR) uudelleentarkastelu Talousvaliokunta 21.6.2017 Rahoitusmarkkinaosasto Annina Tanhuanpää Tausta - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012 OTC-johdannaisista,

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D051482/01 LIITE. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11144/17 ADD 1 DRS 48 ECOFIN 635 EF 159 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 6. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.1.2016 COM(2015) 685 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tarkistetun kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 19 vaikutuksista luottolaitosten ja

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 2. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan mukaisesti

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 2. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan mukaisesti LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 1. Sisäänvirtaukset 1.1. Yleiset huomautukset 1. Tämä yhteenvetomalli sisältää tietoja likviditeetin sisäänvirtauksista, jotka on laskettu

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta 1 (6) Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Arvopaperivakuusehdot

Arvopaperivakuusehdot Arvopaperivakuusehdot DEGIRO Arvopaperivakuuksien Ehdot www.degiro.fi DEGIRO B.V on rekisteröity sijoituspalveluyrityksenä Alankomaiden Finanssivalvonnan kanssa (AFM) Sisältö 1 artikla. Määritelmät...

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2004 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 2 luvun 5,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, L 337/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen (EKP/2001/16)

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5, OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 ( EUROA)

TÄYDENNYS 5, OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 ( EUROA) OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 5, 19.12.2017 TÄYDENNYS 5, 19.12.2017 OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 (2.000.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 26.5.2017 päivättyyn

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2017/[XX*], annettu 24 päivänä huhtikuuta 2017, vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2017 (EKP/2017/11) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, JOKA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet dnro 11/120/2006 2 (98) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne 9 2.1 Tavoitteet 9 2.2 Rakenne 10 3 Kansainvälinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

implisiittisestä tuesta arvopaperistamistransaktioille

implisiittisestä tuesta arvopaperistamistransaktioille EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Ohjeet implisiittisestä tuesta arvopaperistamistransaktioille 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja sisältää ohjeita,

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 2.6.2015 L 135/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/850, annettu 30 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2000D /01/2004. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2000D /01/2004. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA-BoS-15/111 FI Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, puhelin Organisaation/henkilön nimi: FINANSSIALA RY Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: julkinen Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräyksistä ja ohjeista 14/2012, 15/2012 ja 16/2012. Lausunnot

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2012 590/2012 Valtioneuvoston asetus päästökaupan uusista osallistujista ja laitosten toiminnan muutoksista päästökauppakaudella 2013 2020

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot