FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI"

Transkriptio

1 VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI I OSA: YLEISET OHJEET 1 1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ JA MUUT KÄYTÄNNÖT RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ NUMEROINTIKÄYTÄNTÖ ETUMERKKIÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT... 1 OSA II: RAPORTOINTIMALLEJA KOSKEVAT OHJEET 3 1. RAKENNE JA RAPORTOINTITIHEYS VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN LASKENTAKAAVAT JOHDANNAISTEN KYNNYSARVOT LRCALC: VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN LASKENTA LR1: VASTUIDEN VAIHTOEHTOINEN KÄSITTELY LR2: TASEESEEN SISÄLTYVÄT JA SEN ULKOPUOLISET ERÄT VASTUIDEN LISÄJAOTTELU LR3: PÄÄOMAN VAIHTOEHTOINEN MÄÄRITTELY LR4: VAIHTOEHTOINEN VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTEEN VASTUIDEN OSATEKIJÖIDEN JAOTTELU LR5: YLEISET TIEDOT LR6: YHTEISÖT, JOTKA ON KONSOLIDOITU KIRJANPITOSYISTÄ MUTTA JOIHIN EI SOVELLETA VAROVAISUUSPERIAATTEEN MUKAISTA KONSOLIDOINTIA

2 OSA I: YLEISET OHJEET 1. Raportointimallien merkintä ja muut käytännöt 1.1. Raportointimallien merkintä 1. Tämä liite sisältää tämän standardin liitteessä X olevia vähimmäisomavaraisuusasteen (jäljempänä LR, joka tulee sanoista Leverage Ratio) malleja koskevia lisäohjeita. 2. Raportointikehys sisältää yhteensä seitsemän mallia: LRCalc: Vähimmäisomavaraisuusasteen laskenta LR1: Vastuiden vaihtoehtoinen käsittely LR2: Taseeseen sisältyvät ja sen ulkopuoliset erät vastuiden lisäjaottelu LR3: Pääoman vaihtoehtoinen määrittely LR4: Vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden osatekijöiden jaottelu LR5: Yleiset tiedot LR6: Yhteisöt, jotka on konsolidoitu kirjanpitosyistä mutta joihin ei sovelleta varovaisuusperiaatteen mukaista konsolidointia 3. Kunkin mallin osalta ilmoitetaan niitä koskevat viittaukset lainsäädäntöön sekä yleisiä raportointikäytäntöjä koskevat tarkemmat ohjeet Numerointikäytäntö 4. Tässä asiakirjassa noudatetaan alla olevissa kohdissa määritettyjä merkintäkäytäntöjä viitattaessa mallien sarakkeisiin, riveihin ja kenttiin. Näitä numeerisia koodeja käytetään laajasti validointisäännöissä. 5. Ohjeissa noudatetaan seuraavaa yleistä merkintäkäytäntöä: {malli;rivi;sarake}. Tähtimerkki tarkoittaa, että koko rivi tai sarake validoidaan. 6. Mallin sisäisen validoinnin tapauksissa ei viitata malliin, jos validoinnissa käytetään vain asianomaisen mallin tietopisteitä: {rivi;sarake}. 7. Velkaantuneisuusraportoinnin osalta ilmaisulla josta viitataan ylemmän tason vastuuryhmän alajoukkoon ja ilmaisulla muistiotieto erilliseen erään, joka ei ole vastuuryhmän alajoukko. Molemmat kentät on täytettävä, ellei toisin ole mainittu Etumerkkiä koskevat käytännöt 8. Kaikki summat on ilmoitettava positiivisina lukuina. Poikkeuksen muodostavat kentissä {LRCalc;110;1}, {LRCalc;110;2}, {LRCalc;110;3}, {LRCalc;120;1}, {LRCalc;120;2}, 1

3 {LRCalc;120;3}, {LRCalc;150;1}, {LRCalc;150;2}, {LRCalc;150;3}, {LRCalc;160;1}, {LRCalc;160;2}, {LRCalc;160;3}, {LRCalc;170;1}, {LRCalc;170;2}, {LRCalc;170;3}, {LRCalc;180;1}, {LRCalc;180;2}, {LRCalc;180;3}, {LRCalc;190;1}, {LRCalc;190;2}, {LRCalc;190;3}, {LR3;010;1}, LR3;020;1}, {LR3;030;1}, {LR3;040;1}, {LR3;050;1}, {LR3;060;1}, {LR3;070;1} ja {LR3;080;1} ilmoitettavat luvut, jotka voivat olla positiivisia tai negatiivisia. Huomaa, että erikoistapauksia lukuun ottamatta, kentissä {LRCalc;150;1}, {LRCalc;150;2}, {LRCalc;150;3}, {LRCalc;170;1}, {LRCalc;170;2}, {LRCalc;170;3}, {LR3;050;1}, {LR3;060;1}, {LR3;070;1} ja {LR3;080;1} ilmoitettavat luvut ovat negatiivisia. Huomaa myös, että erikoistapauksia lukuun ottamatta, kentissä {LRCalc;110;1}, {LRCalc;110;2}, {LRCalc;110;3}, {LRCalc;120;1}, {LRCalc;120;2}, {LRCalc;120;3}, {LRCalc;180;1}, {LRCalc;180;2}, {LRCalc;180;3}, {LRCalc;190;1}, {LRCalc;190;2}, {LRCalc;190;3}, {LR3;010;1}, {LR3;020;1}, {LR3;030;1} ja {LR3;040;1} ilmoitettavat luvut ovat aina positiivisia. 2

4 OSA II: RAPORTOINTIMALLEJA KOSKEVAT OHJEET 1. Rakenne ja raportointitiheys 1. Vähimmäisomavaraisuusasteen raportointimalli on jaettu kahteen osaan. Osa A sisältää kaikki vähimmäisomavaraisuusasteen laskentaa koskevat tiedot, jotka laitosten on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille vakavaraisuusasetuksen 430 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, ja osa B sisältää kaikki tiedot, jotka laitosten on toimitettava vakavaraisuusasetuksen 430 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti (eli vakavaraisuusasetuksen 511 artiklassa tarkoitetun kertomuksen laatimiseksi). 2. Osassa A laitosten on ilmoitettava kuukauden päätösarvot, ellei vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan poikkeusta sovelleta. Osassa B laitosten on ilmoitettava vuosineljänneksen päätösarvot. 3. Kerätessään tietoja näitä teknisiä täytäntöönpanostandardeja varten laitosten on käsiteltävä haltuun uskottuja varoja vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 11 kohdan mukaisesti. 2. Vähimmäisomavaraisuusasteen laskentakaavat 4. Vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage Ratio, LR) perustuu pääoman määrään ja vastuiden kokonaismäärään, ja se voidaan laskea osan A kenttien perusteella. 5. jossa PI viittaa termin täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä englanninkieliseen vastineeseen fully phased-in definition. 6. LR kuukausi 1 (PI) = {LRCalc;110;1} / [({LRCalc;010;1} + {LRCalc;020;1} + {LRCalc;030;1} + {LRCalc;040;1} + {LRCalc;050;1} + {LRCalc;060;1} + {LRCalc;070;1} + {LRCalc;080;1} + {LRCalc;090;1} + {LRCalc;100;1} + {LRCalc;130;1} + {LRCalc;150;1} - {LRCalc;160;1})] 7. LR kuukausi 2 (PI) = {LRCalc;110;2} / [({LRCalc;010; 2} + {LRCalc;020; 2} + {LRCalc;030; 2} + {LRCalc;040; 2} + {LRCalc;050; 2} + {LRCalc;060; 2} + {LRCalc;070;2} + {LRCalc;080;2} + {LRCalc;090;2} + {LRCalc;100;2} + {LRCalc;130; 2} + {LRCalc;150; 2} - {LRCalc;160; 2})] 8. LR kuukausi 3 (PI) = {LRCalc;110;3} / [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;130;3} + {LRCalc;150;3} - {LRCalc;160;3}] 9. jossa T viittaa termin siirtymäkauden aikainen määritelmä englanninkieliseen vastineeseen transitional definition. 3

5 10. LR kuukausi 1 (T) = {LRCalc;120;1} / [({LRCalc;010;1} + {LRCalc;020;1} + {LRCalc;030;1} + {LRCalc;040;1} + {LRCalc;050;1} + {LRCalc;060;1} + {LRCalc;070;1} + {LRCalc;080;1} + {LRCalc;090;1} + {LRCalc;100;1} + {LRCalc;140;1} + {LRCalc;170;1} - {LRCalc;160;1})] 11. LR kuukausi 2 (T) = {LRCalc;120;2} / [({LRCalc;010; 2} + {LRCalc;020; 2} + {LRCalc;030; 2} + {LRCalc;040; 2} + {LRCalc;050; 2} + {LRCalc;060; 2} + {LRCalc;070;2} + {LRCalc;080;2} + {LRCalc;090;2} + {LRCalc;100;2} + {LRCalc;140; 2} + {LRCalc;170; 2} - {LRCalc;160; 2})] 12. LR kuukausi 3 (T) = {LRCalc;120;3} / [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;140;3} + {LRCalc;170;3} - {LRCalc;160;3}] 13. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta sovellettaessa vähimmäisomavaraisuusaste (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) on yhtä kuin LR kuukausi 3 (PI) ja vähimmäisomavaraisuusaste (siirtymäkauden aikainen määritelmä) on yhtä kuin LR kuukausi 3 (T). 3. Johdannaisten kynnysarvot 14. Sellaisten laitosten raportointitaakan keventämiseksi, joilla on vain rajatusti johdannaisista aiheutuvia riskejä, pyritään määrittämään johdannaisista aiheutuvien riskien suhteellinen merkitys vähimmäisomavaraisuusasteen kokonaisriskin kannalta. Laitosten on määritettävä tämä seuraavasti: 15. Johdannaisten osuus = 16. Jossa kokonaisriski on yhtä kuin: [{LRCalc;010;3} + {LRCalc;020;3} + {LRCalc;030;3} + {LRCalc;040;3} + {LRCalc;050;3} + {LRCalc;060;3} + {LRCalc;070;3} + {LRCalc;080;3} + {LRCalc;090;3} + {LRCalc;100;3} + {LRCalc;130;3} + {LRCalc;150;3} - {LRCalc;160;3}] 17. Johdannaisten nimellisarvo yhteensä = {LR1; 010; 7} 18. Luottojohdannaisten määrä = {LR1;020;7} + {LR1;050;7} 19. Laitosten on ilmoitettava kohdassa 22 tarkoitettujen kenttien tiedot seuraavan raportointikauden aikana, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: kohdassa 15 tarkoitettu johdannaisten osuus on yli 1,5 prosenttia kahtena peräkkäisenä raportin viitepäivämääränä tai kohdassa 15 tarkoitettu johdannaisten osuus on yli 2,0 prosenttia. 20. Laitosten, joiden kohdan 17 määritelmän mukainen johdannaisten nimellisarvo yhteensä on yli 10 miljardia euroa, on täytettävä kohdassa 22 tarkoitetut kentät, vaikka niiden johdannaisten osuus ei täyttäisi kohdassa 19 kuvattuja edellytyksiä. 21. Laitosten on täytettävä kohdassa 23 viitatut kentät, jos yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: kohdassa 18 tarkoitettu luottojohdannaisten määrä on yli 300 miljoonaa euroa kahtena peräkkäisenä raportin viitepäivämääränä tai 4

6 FI kohdassa 18 tarkoitettu luottojohdannaisten määrä on yli 500 miljoonaa euroa. 22. {LR1;010;1},{LR1;010;2},{LR1;010;3},{LR1;010;5},{LR1;010;6},{LR1;010;7},{LR1;020;1},{LR1; 020;2},{LR1;020;5},{{LR1;020;7},{LR1;030;5},{LR1;030;7},{LR1;040;5},{LR1;040;7},{LR1;050;1 },{LR1;050;2},{LR1;050;5}, },{LR1;050;7}, {LR1;060;1},{LR1;060;2},{LR1;060;5},{LR1;060;7}. 23. {LR1;050;8}, {LR1;050;9},{LR1;050;10},{LR1;050;11}. 4. LRCalc: Vähimmäisomavaraisuusasteen laskenta 24. Tähän raportointimallin osaan kerätään vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan mukaiset tiedot, jotka tarvitaan vähimmäisomavaraisuusasteen laskennassa. 25. Koska vähimmäisomavaraisuusaste on laskettava kuukausittaisten vähimmäisomavaraisuusasteiden yksinkertaisena aritmeettisena keskiarvona vuosineljännekseltä, laitosten on ilmoitettava kaikki osatekijät kuukauden päätösarvon perusteella, lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdan mukaista poikkeusta. Jos kyseistä poikkeusta sovelletaan, laitosten on ilmoitettava vain LRCalc-taulukon 3 sarakkeen arvot. 26. Laitosten on ilmoitettava vähimmäisomavaraisuusaste neljännesvuosittain. Kunkin neljännesvuosiilmoituksen osalta sarakkeessa Kuukausi 1 ilmoitetaan kyseisen vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo, sarakkeessa Kuukausi 2 kyseisen vuosineljänneksen toisen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo ja sarakkeessa Kuukausi 3 kyseisen vuosineljänneksen kolmannen kuukauden viimeisen kalenteripäivän arvo. Rivi sarake ja Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet Vastuuarvot {010; *} Vakavaraisuusasetuksen 220 artiklan mukaiset arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 9 kohta Takaisinostotransaktioita, arvopapereita ja hyödykkeiden lainaksiantamista ja -ottamista, pitkän selvitysajan liiketoimia ja vakuudellista limiittiluotonantoa koskevat vastuut lasketaan 220 artiklan 1 3 kohdan mukaisesti. Tässä kentässä ei oteta huomioon transaktioita, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo määritetään vakavaraisuusasetuksen 222 artiklassa kuvattua menetelmää noudattaen. Tässä kentässä ei ilmoiteta saatuja käteissuorituksia tai vastapuolelle edellä mainittujen transaktioiden kautta annettuja arvopapereita, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Laitosten on ilmoitettava kyseiset erät kohdissa {100;1}, {100;2} ja {100;3}. {020; *} Vakavaraisuusasetuksen 222 artiklan mukaiset arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 9 kohta Takaisinostotransaktioita, arvopapereita ja hyödykkeiden lainaksiantamista ja -ottamista, pitkän selvitysajan liiketoimia ja vakuudellista limiittiluotonantoa koskevat vastuuarvot 5

7 lasketaan 222 artiklan mukaisesti. FI Tässä kentässä ei oteta huomioon transaktioita, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden arvo määritetään vakavaraisuusasetuksen 220 artiklassa kuvattua menetelmää noudattaen. Tässä kentässä ei ilmoiteta saatuja käteissuorituksia tai vastapuolelle edellä mainittujen transaktioiden kautta annettuja arvopapereita tai hyödykkeitä, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Laitosten on ilmoitettava kyseiset erät kohdissa {100;1}, {100;2} ja {100;3}. {030; *} Johdannaiset: markkina-arvo Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297, 298 ja 429 artikla Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo ja luottojohdannaiset Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdan nojalla laitosten on otettava 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {040; *} Johdannaiset: korotukset ja käyvän arvon menetelmä Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298, 299 artiklan 2 kohta sekä 429 artikla Tässä kentässä ilmoitetaan korotus, joka kuvaa vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän ja vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdan nettoutussääntöjen mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten riskin potentiaalista kasvua (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artikla saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta). Määrittäessään kyseisten sopimusten vastuuarvoa laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 8 kohdan mukaisesti laitosten on määrittäessään luottojohdannaisten potentiaalista tulevaa luottoriskiä sovellettava vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdassa esitettyjä periaatteita kaikkiin luottojohdannaisiinsa, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuihin. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {050; *} Johdannaiset: alkuperäisen hankinta-arvon menetelmä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan johdannaisten vastuuarvo, joka on laskettu käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa säädettyä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. 6

8 Laitokset, jotka eivät käytä alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää, voivat jättää tämän kentän täyttämättä. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 kohdassa ja 274 artiklassa tarkoitettua käyvän arvon menetelmää. {060; *} Käyttämätön luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan a alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettu käyttämättömän luottojärjestelyn vastuuarvo, kun kyseessä on saman asetuksen liitteessä I olevan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu käyttämätön luottojärjestely, joka voidaan milloin tahansa ehdoitta peruuttaa (vastuuarvo voi olla 10 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {070; *} Keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan b alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan b alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun keskimääräisen/alhaisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 3 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo voi olla 20 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {080; *} Keskimääräisen riskin kauppaan liittyvät taseen ulkopuoliset erät ja julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvät taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan c alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan c alakohdassa ja saman asetuksen liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitettuun keskimääräisen riskin kauppaan ja liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuihin julkisesti tuettuihin vientiluottoihin liittyvien taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo (vastuuarvo voi olla 50 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {090; *} Muut taseen ulkopuoliset erät Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan d alakohta 7

9 Tässä ilmoitetaan sellaisten vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 10 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen ja saman asetuksen liitteessä I lueteltujen taseen ulkopuolisten erien vastuuarvo, joita ei ole ilmoitettu riveillä 60 tai 80 (vastuuarvo voi olla 100 prosenttia nimellisarvosta). Tässä kentässä ei oteta huomioon vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 6 9 kohdassa tarkoitettuja eriä. {100; *} Muut varat Rivi sarake ja Vakavaraisuusasetuksen 429 artikla Tässä ilmoitetaan muut varat kuin vakavaraisuusasetuksen liitteessä II luetellut sopimukset, luottojohdannaiset, takaisinostotransaktiot, arvopaperit ja hyödykkeiden lainaksiantamiset ja -ottamiset, pitkän selvitysajan liiketoimet ja vakuudelliset limiittiluotonannot. Laitosten on määritettävä näiden arvo vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 5 kohdan periaatteita noudattaen. Tässä kentässä ilmoitetaan myös saadut käteissuoritukset tai vastapuolelle takaisinostotransaktioiden, arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksiantamisten tai -ottamisten, pitkän selvitysajan liiketoimien tai vakuudellisten limiittiluotonantojen kautta annetut arvopaperit, jotka säilyvät taseessa (eli taseesta pois kirjaamista koskeva kirjanpidon periaate ei täyty). Pääoma ja lakisääteiset oikaisut {110; *} Ensisijainen pääoma (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 3 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 25 artiklan mukaisesti laskettu ensisijainen pääoma ottamatta huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia. {120; *} Ensisijainen pääoma (siirtymäkauden aikainen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 3 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 25 artiklan mukaisesti laskettu ensisijainen pääoma ottaen huomioon saman asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. {130; *} Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla lisättävä summa Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toinen alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 artiklan toisen alakohdan mukaisten finanssialan yhteisöihin tehtyjen merkittävien sijoitusten vastuuarvo. Ilmoitettavasta vastuuarvosta on vähennettävä kokonaissumma sellaisten suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista ja joita ei ole vähennetty vakavaraisuusasetuksen 47 artiklan ja 48 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Vakavaraisuusasetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia ei oteta huomioon. {140; *} Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla lisättävä summa (siirtymäkauden aikainen määritelmä) 8

10 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan toinen alakohta Tässä ilmoitetaan vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 artiklan toisen alakohdan mukaisten finanssialan yhteisöihin tehtyjen merkittävien sijoitusten vastuuarvo. Ilmoitettavasta vastuuarvosta on vähennettävä kokonaissumma sellaisten suorien, välillisten ja synteettisten omistusosuuksien osalta, jotka laitoksella on finanssialan yhteisöjen ydinpääomainstrumenteista ja joita ei ole vähennetty vakavaraisuusasetuksen 47 artiklan ja 48 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Laitosten on otettava huomioon vakavaraisuusasetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. {150; *} Lakisääteiset oikaisut ensisijainen pääoma (täyden käyttöönoton jälkeinen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta Tähän sisältyvät kaikki vakavaraisuusasetuksen artiklassa edellytetyt oikaisut, artiklan mukaiset vähennykset sekä artiklan mukaiset vähennykset ottaen huomioon 48, 49 ja 79 artiklassa säädetyt kyseisiä vähennyksiä koskevat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset, mutta ottamatta huomioon kyseisen asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädettyjä poikkeuksia. Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon oikaisuja, jotka on jo otettu huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla, laskiessaan vastuuarvoja riveille 010, 020, 030 ja 100. Oikaisut, jotka lisäävät omia varoja, ilmoitetaan positiivisina lukuina. Vastaavasti summat, jotka vähentävät omia varoja, ilmoitetaan negatiivisina lukuina. {160; *} Omaa luottoriskiä koskevat lakisääteiset oikaisut Vakavaraisuusasetuksen 33 artiklan 1 kohdan b alakohta Tässä ilmoitetaan omia varoja koskevien lakisääteisten arvonoikaisujen summa vakavaraisuusasetuksen 33 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Kyseinen summa vähennetään ydinpääomasta (tai lisätään siihen, jos se katsotaan tappioksi). Jos summa katsotaan tuotoksi, se ilmoitetaan negatiivisena lukuna, ja jos se katsotaan tappioksi, se ilmoitetaan positiivisena lukuna. {170; *} Lakisääteiset oikaisut ensisijainen pääoma (siirtymäkauden aikainen määritelmä) Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta ja 499 artiklan 1 kohdan b alakohta Tähän sisältyvät kaikki vakavaraisuusasetuksen artiklassa edellytetyt oikaisut, artiklan mukaiset vähennykset sekä artiklan mukaiset vähennykset ottaen huomioon 48, 49 ja 79 artiklassa säädetyt kyseisiä vähennyksiä koskevat poikkeukset, vaihtoehdot ja vapautukset sekä kyseisen asetuksen 10 osan 1 ja 2 jaksossa säädetyt poikkeukset. Kaksinkertaisen huomioon ottamisen estämiseksi laitokset eivät saa ottaa huomioon oikaisuja, jotka on jo otettu huomioon vakavaraisuusasetuksen 111 artiklan nojalla, laskiessaan vastuuarvoja riveille 010, 020, 030 ja 100. Oikaisut, jotka lisäävät omia varoja, ilmoitetaan positiivisina lukuina. Vastaavasti summat, jotka vähentävät omia varoja, ilmoitetaan negatiivisina lukuina. Rivi ja Vähimmäisomavaraisuusaste 9

11 sarake FI {180; 1} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 1 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 6 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {180; 2} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 2 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 7 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {180; 3} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausi 3 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 8 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. {180; 4} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan täyden käyttöönoton jälkeistä määritelmää) kuukausittaisen vähimmäisomavaraisuusasteen yksinkertainen aritmeettinen keskiarvo vuosineljännekseltä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 5 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 1} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 1 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 10 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 2} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 2 10

12 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 11 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. {190; 3} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausi 3 Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 12 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. {190; 4} Vähimmäisomavaraisuusaste (ensisijaiseen pääomaan sovelletaan siirtymäkauden aikaista määritelmää) kuukausittaisen vähimmäisomavaraisuusasteen yksinkertainen aritmeettinen keskiarvo vuosineljännekseltä Vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 2 kohta ja 499 artiklan 1 kohta Tässä ilmoitetaan tämän liitteen II osan kohdan 9 mukaisesti laskettu vähimmäisomavaraisuusaste. Vakavaraisuusasetuksen 499 artiklan 3 kohdassa määritettyä poikkeusta sovellettaessa tätä kenttää ei täytetä. 5. LR1: Vastuiden vaihtoehtoinen käsittely 27. Tähän raportin osaan kootaan johdannaisten, takaisinostotransaktioiden, arvopaperien ja hyödykkeiden lainaksiantamisten ja -ottamisten, pitkän selvitysajan liiketoimien, vakuudellisten limiittiluotonantojen ja taseen ulkopuolisten erien vaihtoehtoista käsittelyä koskevat tiedot. 28. Laitosten on määritettävä taulukkoon LR1 sisältyvät tasearvot sovellettavan tilinpäätössäännöstön perusteella vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohdan mukaisesti. Ilmaisulla kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä tarkoitetaan tasearvoa, jossa ei ole huomioitu nettoutuksen tai riskien vähentämismenetelmien vaikutusta. Rivi sarake ja Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet {010; 1} Johdannaiset tasearvo Tässä ilmoitetaan kenttien {020;1}, {050;1} ja {060;1} summa. {010; 2} Johdannaiset kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {020;2}, {050;2} ja {060;2} summa. {010; 3} Johdannaiset nettoutussääntöjen mukainen arvo, jossa otetaan huomioon käteisvakuudet Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298 artikla 11

13 Vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten 274 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu nykyinen jälleenhankinta-arvo ja luottojohdannaiset Laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevat sopimukset. Laitosten on käytettävä päivittäisten vakuusvaatimusten täyttämiseksi saatuja käteisvakuuksia ehdot täyttävien nettoutussopimusten nojalla jälleenhankinta-arvon pienentämiseksi. Laitokset eivät saa käyttää muita saatuja vakuuksia tai alkumarginaalia jälleenhankinta-arvon pienentämiseksi. Tämän kentän osalta käteisellä tarkoitetaan käteisvarojen yhteismäärää, mukaan lukien kolikot ja setelit, sekä keskuspankkeihin talletettujen varojen yhteismäärää edellyttäen, että kyseiset talletukset voidaan nostaa stressikausina. Muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja ei oteta huomioon. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {010; 5} Johdannaiset korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {020;5}, {050;5} ja {060;5} summa. {010; 6} Johdannaiset korotukset käyvän arvon menetelmä vaihtoehto Vakavaraisuusasetuksen 274, 295, 296, 297 ja 298 artikla ja 299 artiklan 2 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan potentiaalinen tuleva riski vakavaraisuusasetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten ja käyvän arvon menetelmän mukaisesti laskettujen luottojohdannaisten osalta (ks. vakavaraisuusasetuksen 274 artiklan 2 kohta saman asetuksen liitteessä II lueteltujen sopimusten osalta ja 299 artiklan 2 kohta luottojohdannaisten osalta). Määrittäessään kyseisten sopimusten vastuuarvoa laitosten on otettava vakavaraisuusasetuksen 295 artiklan mukaisesti huomioon uudistamissopimusten ja muiden nettoutussopimusten vaikutukset, lukuun ottamatta tuotteiden ristikkäisnettoutusta koskevia sopimuksia. Määrittäessään luottojohdannaisten potentiaalista tulevaa riskiä laitosten on jätettävä ottamatta huomioon vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohdan seuraava säännös: Kun kyseessä on laitos, jolle luottoriskinvaihtosopimuksesta syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden osalta pitkän position, tulevaisuuden potentiaalisen luottoriskin laskennassa prosenttiluku voi olla nolla, paitsi jos luottoriskinvaihtosopimus päätetään tilanteessa, jossa yhteisö, jolle sopimuksesta syntyvä vastuu aiheuttaa suojattavan omaisuuden osalta lyhyen position, tulee maksukyvyttömäksi, vaikka luottoriski ei suojattavan omaisuuden osalta toteutuisi. Tämän vuoksi laitosten on määritettävä kaikkien myytyjen luottoriskinvaihtosopimusten osalta 5 tai 10 prosentin korotus referenssiomaisuuden luonteesta riippuen (ehdot täyttävä tai ei-ehdot täyttävä). Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. 12

14 Tässä kentässä ei oteta huomioon sopimuksia, jotka on määritetty käyttämällä vakavaraisuusasetuksen 429 artiklan 7 kohdassa ja 275 artiklassa tarkoitettua alkuperäisen hankinta-arvon menetelmää. {010; 7} Johdannaiset nimellisarvo Tässä ilmoitetaan kenttien {020;7}, {050;7} ja {060;7} summa. {020; 1} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) tasearvo Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohta Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi. {020; 2} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) kirjanpitoarvo, ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 77 alakohta Tässä ilmoitetaan sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukainen tasearvo sellaisten luottojohdannaisten osalta, joissa laitos myy luottosuojan vastapuolelle ja sopimus katsotaan taseessa varoiksi olettaen, että vakavaraisuutta, kirjanpidon nettoutusta tai riskien vähentämistä koskevia vaikutuksia ei ole (eli tasearvo, jota on mukautettu kirjanpidon nettoutuksen tai riskien vähentämisen vaikutusten varalta). {020; 5} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Tässä ilmoitetaan kenttien {030;5} ja {040;5} summa. {020; 7} Luottojohdannaiset (myydyt suojat) nimellisarvo Tässä ilmoitetaan kenttien {030;7} ja {040;7} summa. {030; 5} Päättämislausekkeen alaiset luottojohdannaiset (myydyt suojat) korotukset käyvän arvon menetelmä ei nettoutusta tai muita luottoriskin vähentämismenetelmiä Vakavaraisuusasetuksen 299 artiklan 2 kohta Tässä kentässä ilmoitetaan sellaisten luottojohdannaisten potentiaalinen tuleva riski, joissa laitos myy vastapuolelle päättämislausekkeen alaisen luottosuojan olettaen, että nettoutusta tai luottoriskin vähentämismenetelmiä ei käytetä. Tässä kentässä ei oteta huomioon luottojohdannaisten korotuksia tapauksissa, joissa laitos myy vastapuolelle luottosuojan, johon ei sovelleta päättämislauseketta. Kyseinen luku ilmoitetaan kentässä {LR1;040;5}. Päättämislausekkeella tarkoitetaan lauseketta, joka antaa saajaosapuolelle oikeuden päättää oikea-aikaisesti kaikki sopimuksenmukaiset liiketoimet, jos vastapuoli laiminlyö maksunsa, on maksukyvytön tai asetetaan konkurssiin. Laitosten on otettava huomioon kaikki luottojohdannaiset, ei pelkästään kaupankäyntivarastoon luokiteltuja luottojohdannaisia. {030; 7} Päättämislausekkeen alaiset luottojohdannaiset (myydyt suojat) nimellisarvo Tässä kentässä ilmoitetaan luottojohdannaisten nimellisarvo tapauksissa, joissa laitos myy 13

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3e standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/2007 2 (80) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 Siirtymäsäännös 8 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus siisten luottoluokitusten menetelmää käytettäes Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta

CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta 1 (50) Tämä on Finanssivalvonnan epävirallinen käännös, jonka tavoitteena on helpottaa uuden sääntelyn käyttöönottoa. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa Finanssivalvonta suosittelee käyttämään

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) 8.4.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/75 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.7.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 28.5.2003 Euroopan unionin virallinen lehti C 126/7 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS annettu 2 päivänä toukokuuta 2003 maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2007O0009 FI 14.09.2012 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 1 päivänä elokuuta 2007,

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin virallinen lehti L 149/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Ohjeet. Ohjeet AIFM-direktiivin artiklojen 3(3)(d) ja 24(1), (2) ja (4) mukaisista raportointivelvollisuuksista 8.08.2014 ESMA/2014/869FI

Ohjeet. Ohjeet AIFM-direktiivin artiklojen 3(3)(d) ja 24(1), (2) ja (4) mukaisista raportointivelvollisuuksista 8.08.2014 ESMA/2014/869FI Ohjeet Ohjeet AIFM-direktiivin artiklojen 3(3)(d) ja 24(1), (2) ja (4) mukaisista raportointivelvollisuuksista 8.08.2014 ESMA/2014/869FI Date: 8.08.2014 ESMA/2014/869FI Table of Contents I. Soveltamisala

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI L 131/20 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 2 päivänä toukokuuta 2003, maksutasetta, ulkomaista varallisuutta ja valuuttavarantoasetelmaa koskevista Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

Näiden ohjeiden status

Näiden ohjeiden status Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin kasvun kattamiseksi vaadittavasta pääomasta (Incremental Risk Charge, IRC) EBA/GL/2012/3 Lontoo, 16.5.2012 1 Näiden

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE. Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2014 COM(2014) 510 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE Euroopan unionin konsolidoitu tilinpäätös 2013 FI FI Euroopan

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Teemme sen mahdolliseksi - autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2012

Määräykset ja ohjeet 14/2012 Määräykset ja ohjeet 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 C(2012) 8370 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 19.12.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU täydentämisestä poikkeuksien,

Lisätiedot