Kruununa maailmalla.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kruununa maailmalla."

Transkriptio

1 Kruununa maailmalla. First North-listautumisanti toukokuuta 2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä listautumisannista laadittu esite. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua Robit Oyj:n julkistamaan esitteeseen, joka on saatavilla internet-osoitteesta

2 Robit on suomalainen kasvutarina Lempääläinen Robit on 30-vuotisen historiansa aikana kasvanut kansainväliseksi kallio- ja maaporauksen erityisasiantuntijaksi. Yhtiön ydinliiketoimintaa on porauksessa käytettävien kulutusosien suunnittelu, valmistus ja huolto eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Porauksessa käytettävillä kulutusosilla on tärkeä rooli tehokkaan ja keskeytyksettömän poraustuloksen saavuttamisessa ja näin ollen asiakkaan työprosessin tehostamisessa. Robit palvelee asiakkaitaan neljällä kasvavalla markkina-alueella: tunnelinporauksen, maalämmön ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden toiminnassa. Robitin johdon mukaan liikevaihto jakaantuu melko tasaisesti näiden markkina-alueiden kesken. Kyseisillä markkina-alueilla markkinasyklit ja -dynamiikka eroavat toisistaan niin, että yhtiön tuotteiden kysyntä pysyy tasapainossa. Lisäksi Robitin liiketoimintamallille keskeistä on, että yhtiön tarjoamat tuotteet kuluvat porausprosesseissa ja niitä pitää uusia säännöllisin väliajoin. Kulutusosien kysyntä on riippuvainen porausmääristä, eikä niinkään jaksottaisista ja epäsäännöllisistä investoinneista poralaitteisiin. Keskittymällä korkealaatuisten porakruunujen kehittämiseen ja valmistukseen Robit on on onnistunut kasvattamaan vankan asiakaskunnan niin Suomessa kuin maailmalla. Yhtiön toimintaa ohjaa asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen ymmärrys, minkä vuoksi yhtiö on panostanut paikallisuuteen ja läheisten asiakassuhteiden kehittämiseen kansainvälisesti. Robitilla on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä myyntitoimisto Hangzhoussa, Kiinassa. Yhtiö suunnittelee avaavansa vuonna 2015 uuden myyntiyhtiön Peruun. Yhtiön laaja jakeluverkosto kattaa tällä hetkellä noin 160 jakelijaa maailmanlaajuisesti ja se vie kulutusosiaan ja sovelluksiaan yli 100 maahan. Robitin vahvasta kasvutarinasta kertoo yhtiön liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu, joka on ollut 23 prosenttia vuosina Yhtiön kasvu on ollut seurausta suunnitelmallisesta panostuksesta tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, tuotantokapasiteettiin, kansainväliseen myyntiverkostoon sekä osaavaan henkilöstöön. Näihin kivijalkoihin Robit perustaa kasvunsa myös tulevaisuudessa. Liikevaihdon kehitys Liikevaihto (MEUR) % 5.2% 9.8% 13.2% 16.5% 5.0% 9.6% 7.8% 6.0% 9.4% 9.8% Liikevaihto MEUR Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 2 Robit markkinointiesite

3 Yleisöannin merkintäpaikkana toimii: MERKINTÄPAIKKA FIM Voit jättää merkintäsitoumuksen osakeannin merkintäpaikkana toimivan FIM:n verkkosivuilla osoitteessa Erikseen sovittaessa voit antaa merkintäsitoumuksen myös FIM:n konttoreissa FIM:n asiakaspalvelun p ) antamien ohjeiden mukaisesti. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Esite saatavilla Merkintäaika alkaa Yleisöannin merkintäaika päättyy klo Lopullisen tuloksen julkistaminen (arvio) Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio) Kaupankäynti Osakkeilla alkaa (arvio) MERKINTÄHINTA Osakkeiden tarjoushinta on alustavasti 5,00-6,10 euroa osakkeelta. Merkintäsitoumusta tehdessä tulee maksaa alustavan tarjoushinnan enimmäishinta 6,10 euroa osakkeelta. Katso tarkemmat tiedot tämän esitteen kohdasta Osakemyynnin ehdot. Robit markkinointiesite 3

4 Tervetuloa mukaan kasvutarinaamme Robit tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden tulla mukaan kansainväliseen kasvuyritykseen. Kansainväliset markkinat ovat tarjonneet yhtiöllemme tilaa kasvaa, mikä kertoo myös onnistuneista strategisista valinnoistamme. Viimeisen kymmenen vuoden aikana liikevaihtomme on kasvanut keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Tulevaisuuden odotuksemme pohjautuvat kahteen strategiseen periaatteeseen. Ensiksi strategiamme mukaisesti olemme keskittyneet kapeaan tuotealueeseen eli poralaitteiden kulutusosiin, jolla on riittävän suuret kansainväliset markkinat. Niitä käytetään ja tarvitaan suhdanteista riippumatta. Tämä takasi meille lähes 13 prosentin liikevaihdon kasvun myös viime vuonna, jolloin maailman talouden kehitys jäi paljon heikommaksi. Toinen linjauksemme liittyy asiakkaisiin. Robit tuottaa kulutusosia eli porakalustoa globaalisti neljälle asiakasryhmälle: tunnelityömaille, maalämpö- ja vesikaivoille, urakointityömaille ja kaivoksille. Uskomme näiden neljän alueen kasvuun. Se luo myös vankan pohjan Robitin tulevaisuudelle. Robitin tarinan kivijalka on vahva ja määrätietoinen kansainvälistyminen ja pro-aktiivinen, pitkäjänteinen myyntityö. Viime vuonna tuotteitamme myytiin 115 maahan. Tuotantolaitoksemme ovat Suomessa ja Etelä-Koreassa. Omat myyntipisteemme palvelevat asiakkaitamme Chicagossa, Johannesburgissa, Soulissa, Hangzhoussa, Moskovassa ja Lempäälässä. Sen lisäksi valmistelemme myyntikonttorin perustamista Limaan. Robitin tuotteet on kehitetty Pohjolan kovissa kiviolosuhteissa, minkä vuoksi ne ovat mielestämme kilpailukykyisiä kaikkialla maailmassa maaperästä riippumatta. Olemme myös kehittäneet tuotantoteknologian, jonka avulla teemme massaräätälöityjä tuotteita kustannustehokkaasti. Pyrimme käyttämään tuotannossa automaatiota ja robotisointia tehokkaasti. Olemme ylpeitä siitä, että pystymme tuottamaan tällaisia tuotteita myös Suomessa kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Yrityskulttuurimme on kaiken perusta. Osaava ja nuori henkilöstömme on hakenut kansainvälistä menestystä haastaen suuria kansainvälisiä kilpailijoitamme. Tässä olemme mielestämme onnistuneet erinomaisesti, mutta uskomme kasvumme jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa. Robitin kehityksen taustalla on myös vahva ja kokenut hallitus, jolla on strategista osaamista. Hallitus pyrkii vahvistamaan, että yhtiö jatkaa orgaanista kasvuaan edelleen, mutta samalla Robit etsii Korean yritysoston jälkeen seuraavaa rakenteellista askelta eli yritysostoa. Siihen olemme nyt valmiita. Toivotan hallituksen puheenjohtajana ja pääomistajana uudet sijoittajat tervetulleiksi ainutlaatuiseen ja kiehtovaan Robitin tarinaan. Suomi ja maailma tarvitsevat kasvavia yrityksiä. Robit kuuluu näihin yrityksiin: siksi tavoitteemme on olla kruununa maailmalla myös tulevaisuudessa. Harri Sjöholm Hallituksen puheenjohtaja Oy Robit Rocktools Ltd 4 Robit markkinointiesite

5 Robitin tarinan kivijalka on vahva ja määrätietoinen kansainvälistyminen ja pro-aktiivinen, pitkäjänteinen myyntityö. Robit markkinointiesite 5

6 Robitin markkina-alueet Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia neljän eri markkina-alueen sovelluksiin. Yhtiön tuotteet voidaan jakaa kallioporauksessa käytettäviin kulutusosiin ja maaporauksessa käytettäviin kulutusosiin. Robitin tarjoamat tuotteet kuluvat porausprosesseissa ja niitä pitää uusia säännöllisin väliajoin. Siten yhtiön kuluvien osien kysyntä on riippuvainen porausmääristä, eikä jaksottaisista ja epäsäännöllisistä investoinneista poralaitteisiin. Robit palvelee asiakkaita kansainvälisesti neljällä markkina-alueella, joita ovat tunnelinporaus, maalämpö ja -jäähdytys, rakentaminen sekä kaivosteollisuus. Yhtiön liikevaihto jakautuu melko tasaisesti näiden neljän markkina-alueen kesken. 6 Robit markkinointiesite

7 Tunnelinporaus Robitin tarjoamia tuotteita käytetään räjäytys-louhinta sekä cut and cover -menetelmillä valmistettujen tunneleiden rakentamisessa. Yhtiön tuotteiden käyttökohteita ovat tunnelinporauksen sovellukset, kuten peränporaus, tunnelin tuentaporaus, pultitus ja katon vahvistaminen. Yhtiön loppuasiakkaisiin tunnelinporaus -markkina-alueella kuuluu mm. suuria kansainvälisiä infrastruktuurirakentamiseen erikoistuneita yhtiöitä sekä pienempiä alueellisia rakennusyhtiöitä, aliurakoitsijoita ja porausyrittäjiä. Maalämpö ja -jäähdytys Maalämpö ja -jäähdytys -markkina-alueen loppuasiakkaat käyttävät Robitin tuotteita lämpö- ja vesikaivojen poraamisessa. Putkiporausta käytetään erityisesti lämpö- ja vesikaivojen poraamiseen maaperän ollessa rikkonaista. Poraamisen jälkeen putki jätetään maahan lämpö- tai vesikaivon suojaksi. Robitin tuotteita käytetään yksittäisten kaivojen poraamiseen sekä useiden lämpökaivojen poraamiseen esimerkiksi varastoissa, tehdasrakennuksissa tai kauppakeskuksissa. Yhtiön asiakkaat ovat tyypillisesti porausurakoitsijoita, joille henkilökohtaiset kontaktit ja palvelu ovat tärkeitä ostopäätöstä tehtäessä. Rakentaminen Rakennusteollisuuden loppuasiakkaat käyttävät Robitin tuotteita erilaisissa projekteissa, kuten maanteiden, rautateiden, lentokenttien, satamien, voimalaitosten sekä teollisuus- ja asuinrakennusten rakentamisessa. Lisäksi tuotteita käytetään kiviaineksen tuotannossa. Yhtiön tuotteiden käyttökohteita ovat sekä maanalaisen että maanpäällisen rakentamisen sovellukset, kuten paalutus, perustusten valmistus ja vaakaporaus. Yhtiön loppuasiakkaisiin rakentamisen -markkina-alueella kuuluu muun muassa suuria kansainvälisiä infrastruktuurirakentamiseen erikoistuneita yhtiöitä sekä pienempiä alueellisia rakennusyhtiöitä, aliurakoitsijoita ja porausyrittäjiä. Kaivosteollisuus Kaivosteollisuus käyttää Robitin tuotteita malminlouhintaan muun muassa erilaisissa maanpäällisissä porauksissa ja maanalaisissa kaivoksissa. Yhtiö tarjoaa useita erilaisia pora- ja kierrenastakruunuja, kierretyyppejä ja eripituisia poratankoja asiakkaiden erilaisten maaperien poraamiseen. Avolouhokset ja maanalaiset kaivokset sekä kivilouhokset ovat näiden penger- ja tuotantoporauslaitteiden tavallisimpia käyttökohteita. Robitin asiakkaisiin kaivosteollisuudessa kuuluu maailman suurimpia kansainvälisiä kaivosyhtiöitä sekä paikallisia kaivoksia, aliurakoitsijoita ja porausyrittäjiä. Robit markkinointiesite 7

8 Kansainvälinen toimija Robitilla on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä myyntitoimisto Hangzhoussa, Kiinassa. Lisäksi yhtiö suunnittelee avaavansa vuonna 2015 uuden myyntiyhtiön Peruun. Robitin jakeluverkosto kattaa tällä hetkellä noin 160 jakelijaa. Robitin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Etelä-Koreassa. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 109 kokoaikaista työntekijää, joista 61 työskenteli Suomessa, 40 Etelä-Koreassa, 2 Yhdysvalloissa, 3 Etelä-Afrikassa, 2 Venäjällä ja 1 Kiinassa. Robitin liiketoiminta-alueet Lempäälä, Suomi (Pääkonttori, tuotanto) Moskova, Venäjä (Myyntikonttori) Hangzhou, Kiina (Myyntikonttori) Chicago, USA (Myyntikonttori) Lima, Peru (Myyntikonttori) 2015, suunniteltu Johannesburg, Etelä-Afrikka (Myyntikonttori) Myynnin maantieteellinen jakautuminen MEUR 2013 MEUR 2012 MEUR Pohjois- ja Etelä-Amerikka 5,8 3,5 4,2 Afrikka 3,2 2,6 1,1 18,8 18,3 16,5 Venäjä ja IVY-maat 3,2 2,7 2,6 Aasia, Australia ja Uusi-Seelanti 7,3 6,8 6,3 38,3 34,0 30,7 Eurooppa ja Lähi-itä Yhteensä MEUR 8 Robit markkinointiesite Soul (Myynti), Donghae (Tuotanto), Etelä-Korea

9 Vahvuudet 1. Kasvavat markkina-alueet, monipuoliset kysynnän ajurit ja laaja asiakaskunta Robit palvelee asiakkaita neljällä kasvavalla markkina-alueella. Yhtiön liikevaihto jakaantuu tasaisesti neljän markkina-alueen kesken. Markkinasyklit ja dynamiikka ovat erilaisia kullakin markkina-alueella tasapainottaen yhtiön tuotteiden kysyntää. Yhtiön asiakaskunta on kansainvälinen, eikä yhdenkään yksittäisen maan myyntiosuus ylitä 20 prosenttia kokonaismyynnistä. 2. Tarjontaan kuuluvat porauksessa käytettävät osaamista edellyttävät kulutusosat ovat prosessikriittisiä asiakkaille Poraukseen liittyvien kulutusosien kysyntä on riippuvainen porausmääristä, eikä epäsäännöllisistä käyttöomaisuusinvestoinneista poralaitteisiin. Poraukseen liittyvät kulutusosat ovat tärkeä osa asiakkaiden tehokkaita ja keskeytyksettömiä työprosesseja. Tärkeitä ostokriteereitä poraukseen liittyville kulutusosille ovat turvattu saatavuus ja tasainen korkea laatu. Robitin keskittyminen ainoastaan osaamista edellyttäviin, porauksessa käytettäviin kulutusosiin mahdollistaa asiakkaan tarpeiden tunnistamisen. 3. Pitkälle automatisoitu oma tuotantokonsepti, jota tukee tehokas alihankkijoiden verkosto Robitin moderni, automatisoitu tuotantoteknologia parantaa tuottavuutta, varmistaa jatkuvan korkean laadun ja lisää kustannuskilpailukykyä Valmistustoiminta kattaa ainoastaan valmistusprosessin kriittiset ja erityistä tietämystä vaativat vaiheet, kun taas alihankintapalveluita ja raaka-aineita ostetaan tehokkaasti rajatulta määrältä yhteistyökumppaneita. Tuotantokonsepti mahdollistaa joustavuuden tuotannossa ja pitää käyttökustannukset pienempinä. Yhtiön tuotantokonsepti on monistettavissa kohtuullisilla investoinneilla, mikä yhtiön johdon arvion mukaan mahdollistaa uuden tuotantokapasiteetin luomisen olemassa oleville tai uusille maantieteellisille alueille kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla. 4. Vakiintunut kansainvälinen myyntiverkosto, joka tukee tulevaisuuden kasvua Robit on rakentanut myyntiorganisaation, jossa yhdistyvät sen omat myyntiyhtiöt ja kattava 160 jakelijan verkosto. Yhtiö pyrkii vahvistamaan olemassa olevia paikallisia organisaatioitaan ja perustamaan paikallisia myyntitoimistoja sellaisille markkinoille, joissa suoramyynti ja paikallisten asiakkaiden ja jakelijoiden tukeminen on erityisen tärkeää. 5. Keskittyminen porauksessa käytettäviin kulutusosiin Robitin keskittyminen ainoastaan porauksessa käytettäviin kulutusosiin erottaa sen tietyistä suurimmista kilpailijoistaan. Keskittymisen ansiosta yhtiö voi suunnata kaiken tutkimus- ja tuotekehitystyön, tuotannon sekä myynti- ja asiakaspalvelun pelkästään kulutusosiin. Tämä mahdollistaa paremman ymmärryksen asiakkaiden tarpeista. Yhtiön White bit -brändi on laajalti tunnettu sen laadusta, joka pohjautuu yhtiön kokemukseen kulutusosien kehitykseen tarvittavasta metalliteknologiasta. 6. Näyttöä historiallisesta kasvusta ja valmis strategia seuraavaan kasvuvaiheeseen Robitilla on vahva kasvutarina, sillä sen liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu on ollut 23 prosenttia vuosina Kasvu on ollut seurausta yhtiön suunnitelmallisesta panostuksesta tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, tuotantokapasiteettiin, myyntiverkostoon sekä henkilöstöön. Valikoidut strategiset yritysostot ovat kasvustrategian keskiössä ja niillä tavoitellaan etenkin tuotetarjonnan laajentamista sekä läsnäolon vahvistamista nykyisillä tai uusilla markkinoilla. Suunnitteilla oleva osakeanti antaa yhtiön käyttöön enemmän varoja, joita voidaan käyttää yritysostoihin. 7. Kokenut ja ammattitaitoinen johto sekä vahva yrityskulttuuri Robitin johtoryhmällä on kokemusta vahvasta kasvusta sekä vankkaa operatiivista kokemusta yhtiön ydinliiketoiminnan laajentamisesta, tarjonnan ja tuotteiden kehittämisestä sekä uusien tuotteiden ja palveluiden tuomisesta markkinoille. Yhtiön johdolla on kokemusta liiketoiminnan harjoittamisesta sille keskeisimmillä maantieteellisillä alueilla Robit ja markkinoilla. markkinointiesite 9

10 Liiketoimintastrategia Robitin liiketoimintastrategian keskiössä ovat panostukset markkinointija myyntitoimintaan, ammattitaitoiseen henkilöstöön, tutkimus- ja tuotekehitystyöhön sekä automatisoituun tuotantoon. Yhtiön liiketoimintastrategian keskeisenä linjauksena on asiakkaan palvelu paikallisesti ja joustavasti sekä tuotteiden taattu saatavuus. Robit pyrkii olemaan kansainvälisesti suurin, yksinomaan top hammer- ja DTH-porauksessa käytettäviin kulutusosiin keskittyvä yhtiö, joka palvelee asiakkaita tunnelinporauksen, maalämpö ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden markkina-alueilla. Robit haluaa jatkaa kasvuaan seuraavien toimenpiteiden avulla: Markkinointi- ja myyntitoiminnan lisääminen Tuotteita myydään kattavan jakeluverkon ja suoramyynnin kautta. Robit pyrkii lisäämään suoramyyntiä tietyillä alueilla ja valikoiduille asiakkaille, jatkaen kuitenkin jakeluverkkonsa tukemista. Robit pyrkii myös vahvistamaan paikallisia organisaatioitaan ja perustamaan paikallisia myyntitoimistoja ja -yhtiöitä sellaisille markkinoille, jotka se kokee liiketoiminnalleen tärkeimmiksi. Robit uskoo, että suunnitteilla oleva osakeanti lisää entisestään Robit-tuotemerkin tunnettuutta ja yleistä kiinnostusta yhtiötä kohtaan. Strategiset yritysostot vahvistavat tuotetarjontaa ja läsnäoloa markkinoilla Yhtiö analysoi jatkuvasti mahdollisia yritysostokohteita, jotka mahdollistaisivat tuotetarjonnan laajentamisen sekä läsnäolon vahvistamisen nykyisillä tai uusilla markkinoilla. Analyysin perusteella Robit on löytänyt useita edellä mainitut kriteerit täyttäviä ostokohteita erilaisilla maantieteellisillä markkinoilla. Mahdollisten ostokohteiden liikevaihto vaihtelee noin 5-35 miljoonan euron välillä. Mahdollisesti toteutettavien yritysostojen määrä riippuu mm. yritysostojen koosta sekä ostokohteiden integraation vaativuudesta. Vuonna 2011 hankitun Robit Korea Ltd:n (Etelä-Korea) myötä Robit uskoo, että se pystyy onnistuneesti integroimaan yhtiöön uusia mahdollisia yritysostokohteita. Robitin Korean yhtiön liikevaihto on lähes kolminkertaistunut sen haltuunoton 10 Robit markkinointiesite jälkeen. Lisäksi Robit Korean yritysosto on lisännyt yhtiön yrityskauppaosaamista liittyen yritysostokohteiden tunnistamiseen, järjestelyjen toteuttamiseen sekä integrointiin. Taattu saatavuus ja laajennettu palvelumalli Porausurakoitsijat ja kaivokset vaativat keskeytyksettömiä prosesseja, joten Robit pyrkii entisestään kehittämään ja turvaamaan porauksessa käytettävien kulutusosien saatavuutta loppuasiakkailleen. Tämä saavutetaan muun muassa ylläpitämällä hyvä varastotaso Robitin isoimmissa varastoissa Suomessa, Etelä-Koreassa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa sekä palvelemalla sen suurimpia asiakkaita asiakkaan omissa kohteissa olevista varastoista. Robit pyrkii myös käyttämään vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja tuotteiden ja palveluiden myynnissä. Robit korostaa hyvää asiakaspalvelua, uusien asiakkaiden hankkimista edellä mainittujen uusien toimenpiteiden avulla sekä nykyisten asiakkaiden tilausten kasvattamista parannetun asiakaspalvelun avulla. Joustava, kehityksen huippua edustava tuotantokonsepti parantaa tuottavuutta Robit jatkaa investointeja nykyaikaiseen automatisoituun tuotantoteknologiaan, sillä yhtiö uskoo, että automatisointi lisää tuotantokapasiteettia, parantaa tuottavuutta, nopeuttaa tuotantotehoa ja varmistaa yhtenäisen korkean laadun. Robitin oma valmistustoiminta kattaa ainoastaan valmistusprosessin ratkaisevat ja erityistä tietämystä vaativat vaiheet, kuten nastaporakruunujen nastareikien poraamisen ja nastoittamisen, kun taas alihankintapalveluita ja raaka-aineita ostetaan rajatulta määrältä avaintoimittajia ja yhteistyökumppaneita. Robitin näkemyksen mukaan yllä kuvattu tuotantokonsepti mahdollistaa joustavat tuotantomäärät, alemmat tuotantokustannukset sekä tuotantokonseptin tai sen osien tehokkaan monistamisen uusilla maantieteellisillä alueilla. Robitin tuotantokonseptin avulla on myös mahdollista

11 valmistaa tilaustyönä tehtyjä tuotteita asiakkaiden tarpeisiin tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Ammattitaitoinen henkilöstö mahdollistaa kasvun Robit uskoo, että ammattitaitoinen henkilöstö tukee ja mahdollistaa yhtiön kasvun. Robit on pitkällä aikavälillä investoinut jatkuvasti työntekijöihinsä keskittyen erityisesti myyntihenkilöstöönsä, jonka osuus henkilöstöstä vuoden 2014 lopussa oli noin 38 prosenttia. Robit jatkaa uusien kykyjen rekrytoimista toteuttaakseen kasvusuunnitelmansa. Lisäksi yhtiö edistää liiketoiminta- ja kasvupainotteista yrityskulttuuria mm. houkuttelevien kannustinjärjestelmien avulla. Immateriaalioikeudet sekä tutkimus ja tuotekehitys turvaavat kilpailukyvyn Robit uskoo, että immateriaalioikeuksilla on kasvava merkitys sen liiketoiminnalle. Turvatakseen kilpailukykyisen ja innovatiivisen tarjonnan Robit jatkaa investointeja omiin ja teollisuuden yhteisiin tuotekehityshankkeisiin, jotka keskittyvät yksinomaan poraukseen liittyviin kulutusosiin. Yhtiö on mm. kehittänyt poraustulosten seurantaan ja mittaamiseen suunnitellun ja kotimaassa patentoidun Robit Sense Systems -teknologian. Yhtiö hakee teknologialle myös laajaa kansainvälistä patenttisuojaa. Robit jatkaa myös olemassa olevan patentti- ja immateriaalioikeusportfolionsa vahvistamista hankkimalla ja lisensoimalla strategisia patentteja, muita immateriaalioikeuksia ja teknologioita. Lisäksi yhtiö pyrkii puolustamaan maailmanlaajuisesti immateriaalioikeuksiaan loukkauksilta. Osinkopolitiikka Yhtiö harjoittaa aktiivista, kassavirtaan pohjautuvaa osinkopolitiikkaa, pyrkimyksenä maksaa osinkoa keskimäärin prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Yhtiö kuitenkin arvioi osingonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei mahdollinen osingonjako vaaranna yhtiön strategiassa määriteltyjä kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita. Taloudelliset tavoitteet First North-listautumisannissa kerättävien varojen käyttö Yhtiö aikoo käyttää osakeannissa saatavat varat sen kasvuhankkeiden rahoittamiseen strategiansa mukaisesti. Yhtiö aikoo käyttää osakeannissa saatavat varat sen nykyisen liiketoimintansa kasvun tukemiseen, ensisijaisesti seuraavasti: Myyntihenkilöstön määrän lisääminen yhtiön nykyisissä ja suunnitelmien mukaan avattavissa ulkomaisissa myyntiyhtiöissä, Varastojen kasvattaminen yhtiön isommissa varastoissa (hubeissa), tavoitteena turvata tuotteiden saatavuus paikallisesti, Yhtiön tavoitteleman kasvavan myynnin johdosta kasvavien myyntisaatavien rahoittaminen, ja Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen, immateriaalioikeuksiin sekä koneisiin ja laitteisiin, jotka mahdollistavat yhtiön tuotetarjonnan kehittämisen, tuotantoautomaation sekä laadun ylläpitämisen ja parantamisen. Yhtiön tarkoituksena on lisäksi käyttää olennainen osa osakeannissa saatavista varoista yritysostoihin. Yhtiö pyrkii tekemään yritysostoja, jotka mahdollistaisivat yhtiön tuotetarjonnan laajentamisen sekä läsnäolon vahvistamisen nykyisillä tai uusilla markkinoilla yhtiön strategian mukaisesti. Yritysostojen toteutuessa varoja käytettäisiin myös ostokohteiden integrointiin sekä niihin tehtäviin lisäinvestointeihin. Yhtiö ei kuitenkaan voi taata, että se kykenisi toteuttamaan yritysostoja ehdoilla, jotka ovat yhtiölle hyväksyttäviä. Osakeannissa saatavat varat mahdollistavat lisäksi yhtiön pääomarakenteen ja taloudellisen aseman vahvistamisen. First North-listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan yhtiön tunnettuutta, hankitaan yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään osakkeiden likviditeettiä. Listautumisannin myötä osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa sekä yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Yhtiö ei saa osuutta myyjien osakemyynnistä saamista nettotuotoista, eikä se ole osallinen osakemyyntiin liittyviin kustannuksiin. Robitin pitkän aikavälin tavoitteet: * Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy saavuttamaan kyseiset taloudelliset tavoitteensa tai ylläpitämään niitä sen jälkeen kun ne on saavutettu. 15 % Kasvattaa liikevaihtoaan keskimäärin vähintään 15 prosenttia vuodessa (CAGR)* % Saavuttaa prosentin EBITA-marginaali* Robit markkinointiesite 11

12 Markkinatrendit Markkinatrendit Kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen Kaupungistuminen sekä ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden tarve luo kysyntää uusille infrastruktuurirakentamisen investoinneille, kuten maanteille ja metroille, sekä muulle maanalaiselle rakentamiselle. Kehittyneissä maissa ja kehittyneillä alueilla infrastruktuurirakentamiseen investoidaan myös olemassa olevan infrastruktuurin kunnostamiseksi ja modernisoimiseksi. Ihmisten keskittyminen kaupunkialueille ja maan hinnan nousu lisäävät tarvetta vaativan rakentamisen ja tunnelinporauksen sovelluksille, joita ovat esimerkiksi tunnelit ja sillat, maanalaiset pysäköintihallit tai maanalaiset kunnalliset vedenkäsittelylaitokset ja öljyvarastot. Nämä rakenteet vaativat erityistä kallionlouhintaa ja maaperän vakauttamista. Rakennus- ja infrastruktuuri-investoinnit kasvattavat myös mineraalien ja kiviaineksen kysyntää. Asiakkaat keskittyvät ydinprosesseihin ja palveluiden kysyntä lisääntyy Porauksessa käytettävillä kulutusosilla on tärkeä rooli tehokkaan ja keskeytyksettömän poraustuloksen saavuttamisessa, ja keskeytykset porausprosessissa johtavat yleensä huomattaviin lisäkustannuksiin asiakkaalle. Poraukseen liittyvät kulutusosat muodostavat kuitenkin melko pienen osan loppuasiakkaiden kokonaiskäyttökustannuksista ja näin ollen porausurakoitsijat ja kaivokset pitävät tärkeinä ostokriteereinä kulutusosien turvattua saatavuutta ja tasaista korkeaa laatua. Porausurakoitsijat ja kaivokset keskittyvät yhä enemmän ydinprosesseihinsa, minkä johdosta näitä palvelevien toimittajien ja palveluntuottajien täytyy jatkuvasti kehittää palvelujaan ylläpitääkseen kilpailukykynsä. Porauksessa käytettävien kulutusosien ostamisessa käytetään yhä enemmän vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja, kuten porausmääriin perustuvaa hinnoittelua tai palvelusopimusmalleja. Kaivosyhtiöt toimivat jatkuvasti vaativammissa olosuhteissa, kuten syvemmissä kaivoksissa, ja niiden on etsittävä malmioita uusilta alueilta, joiden sijainnit ovat usein haastavia, syrjäisiä ja epätavanomaisia. Kyseisissä olosuhteissa joudutaan tavallisesti poraamaan suurempia määriä jotta päästään tyydyttäviin metallien tuotantomääriin. Tämä johtaa porauksessa käytettävien kulutusosien kysynnän lisääntymiseen, minkä lisäksi haastavimmissa porausolosuhteissa käytettyjen tekniikoiden ja ratkaisujen laatu ja kestävyys korostuu. Lisäksi kaivostoiminnan lisääntyessä uusilla, haastavammilla ja syrjäisemmillä alueilla kasvaa myös tarve infrastruktuurin rakentamiselle näihin kohteisiin. Valmistuksen automatisointi ja älyn lisääminen tuotteisiin Porausurakoitsijat ja kaivokset pyrkivät jatkuvasti automatisoimaan omia prosessejaan. Automatisointi lisääntyy myös teollisessa valmistuksessa ja jalostusteollisuudessa. Automatisoitu valmistus ja automatisoidut prosessit ovat hyödyllisiä ja tehokkaita, koska ne mahdollistavat esimerkiksi tasaisen tuotelaadun, tehokkaat prosessit ja valmistettujen tuotteiden, kuten poraukseen liittyvien kulutusosien, korkeat tuotantomäärät. Porausalalla laitteiden ja kulutusosien laatu merkitsee myös tehokkuutta ja on olennainen tekijä työturvallisuudessa. Ympäristötrendit Valtiot, yritykset ja kuluttajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota ympäristönäkökohtiin, energiankulutukseen ja päästöjen vähentämiseen. Kaivosteollisuudessa edellytetään yhä enemmän, että valmistajat ja palveluntarjoajat ottavat ympäristöseikat huomioon toiminnassaan niin toimitusketjun hallintaprosesseissa ja raaka-aineissa kuin jälkimyyntipalveluissa ja kierrätyksessä. Porausta koskevien kulutusosien osalta ympäristönäkökohdat liittyvät muun muassa raaka-aineiden käyttöön ja lopputuotteiden maalaamiseen sellaisilla maaleilla, jotka tuottavat vähiten ympäristöhaittoja, sekä käytettyjen kulutusosien kierrätykseen. Neljä markkina-aluetta Tunnelinporaus Tiheästi asutuilla alueilla tarvitaan toimivat ja kattavat tunneliverkostot. Robitin valmistamat kulutusosat ovat yhtenä tekijänä kaupungistumisen kehityksen ratkaisuissa. Tunnelinporauksen ja porauslaitteiden markkinoiden on ennustettu kasvavan vuositasolla keskimäärin 5,6 prosenttia vuosien aikana. 1) Robitin näkemyksen mukaan tunneliporauksen markkinaan vaikuttaa eniten kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen. Erityisesti kehittyvissä maissa kaupungistuminen ja sen edellyttämä rakentaminen sekä varsinaisten rakennusten että yleisen 12 Robit markkinointiesite

13 = Markkinatrendillä on positiivinen vaikutus Robitin markkina-alueeseen. Kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen Tunnelinporaus Maalämpö ja jäähdytys Rakentaminen Kaivostoiminta Uudet kaupungit ja infrastruktuuri, erityisesti kehittyvillä markkinoilla Uudet, vaativat rakentamisen projektit (esim. maan alla), kehittyneillä alueilla Mineraalien lisääntynyt tarve rakentamisessa Maaperän vähenevä metallipitoisuus Malmioiden vähentynyt mineraalipitoisuus ja kaivostoiminta syvemmällä ja vaativammissa olosuhteissa Kaivostoiminta syvemmissä ja vaativimmissa olosuhteissa, ja siihen liittyvä rakennustoiminta kaivoksilla Lisääntyvä energiakulutus ja tarve energiatehokkaille energialähteille Jäähdytyksen yhdistäminen maalämpöön avaa täysin uusia markkinoita infrastruktuurin osalta lisää porauksen kulutusosien kysyntää. Robitin valmistamia kulutusosia käytetään tunnelinrakentamisessa sekä top hammer- ja DTH-porauksessa. Maalämpö ja -jäähdytys Tarve uusiutuville ja ympäristöystävällisille energianlähteille kasvaa jatkuvasti. Painopiste energiatehokkuudessa avaa myös uusia markkinoita Robitin tuotteille. Asennettujen maalämpöpumppujen kapasiteetin arvioidaan kasvavan vuositasolla keskimäärin lähes 13 prosenttia vuosien aikana. 2) Robitin näkemyksen mukaan maalämmön ja -jäähdytyksen kysyntää ohjaa eniten tarve uusiutuville ja ympäristöystävällisille energianlähteille energiankulutuksen kasvaessa. Uusiutuvien energianlähteiden tarve pohjautuu laajaan kansainväliseen pyrkimykseen lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä muun muassa ympäristönsuojelun sekä fossiilisten polttoaineiden suurten hintavaihteluiden takia. Myös maalämpöön yhdistetty mahdollisuus tilojen viilentämiseen avaa uusia markkinoita Robitin tuotteille. Maalämpö ja jäähdytyssovellusten sekä vesikaivojen porauksessa käytetään pääasiassa putkiporausta, joka toteutetaan DTH-poraustuotteilla. Rakentaminen Kehittyvillä markkinoilla uuden infrastruktuurin tarve johtaa rakentamisen projektien kasvuun. Myös teollistuneilla markkinoilla liikenneverkostojen laajentaminen edellyttää toteutuksessa vaativampia tekniikoita. Kansainvälisten rakennusteollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden markkinoiden on ennustettu kasvavan vuositasolla keskimäärin 4 prosenttia vuosien aikana. 3) Rakentamisen markkinoita ohjaa Robitin näkemyksen mukaan eniten kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen erityisesti kehittyvillä markkinoilla, jossa kaupungistuminen ja siihen liittyvän infrastruktuurin tarve on kasvussa. Teollistuneilla markkinoilla rakentaminen edellyttää vaativampia tekniikoita muun muassa metro- ja tieverkoston laajentamisessa. Robitin valmistamia kulutusosia käytetään rakentamisessa sekä top hammer ja DTH-porauksessa. Kaivostoiminta Kaivostoiminta siirtyy tulevaisuudessa syvemmälle ja vaativampiin olosuhteisiin. Kaupungistuminen lisää raaka-aineiden kysyntää ja samalla kasvattaa markkinoita. Kaivosteollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden markkinoiden on ennustettu kasvavan vuositasolla keskimäärin 8 prosenttia vuosien aikana. 4) Robitin näkemyksen mukaan kaivostoiminnan markkinoita ohjaa kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen, sillä louhittavien raaka-aineiden kysyntä kasvaa rakennustoiminnan kasvun myötä. Lisäksi malmioiden vähentyvä mineraalipitoisuus edellyttää kaivostoimintaa syvemmissä kaivoksissa ja vaativimmissa olosuhteissa. Kaivostoiminnaksi katsotaan louhintatyöt, jotka liittyvät luonnossa esiintyvien kiinteiden aineiden, kuten malmin tuotantoon. Kaivostoimintaan kuuluu mm. maanalainen louhinta ja avolouhinta sekä hyötykiven louhinta. Kaivostoimintaan kuuluu myös tutkimuspalvelut, kuten kairausnäytteiden otto ja geologisten havaintojen teko mahdollisilla kaivauspaikoilla. Lähteet 1) Timetric: The Global Tunneling and Drilling Equipment Market Key Trends and Opportunities to 2018, julkaistu ) htm ( ) 3) ( ) 4) ( ) Robit markkinointiesite 13

14 Taloudellinen informaatio KONSERNIN TUNNUSLUVUT (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Liikevaihto, euroa * * * Liikevaihdon kasvu, % 34,1-12,7 10,6 13,4 Käyttökate, euroa Käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 14,5 7,4 12,5 11,8 8,4 EBITA, euroa EBITA, osuus liikevaihdosta, % 12,3 5,0 10,0 9,6 6,2 Liikevoitto, euroa * 3 193* 1 834* Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 12,1 4,8 9,8* 9,4* 6,0* Katsauskauden tulos, euroa * 2 105* 1 100* Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta, % 12,1 2,4 7,6 6,2 3,6 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa - - 0,29 0,21 0,11 Oman pääoman tuotto, % ,4* 22,9* 14,4* Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % ,2 19,9 12,0 Korolliset nettovelat, euroa Omavaraisuusaste, % 43,9 41,6 47,4* 43,5* 36,8* Nettovelkaantumisaste, % 56,8 54,4 52,9 55,6 72,2 Bruttoinvestoinnit, euroa Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta, % Tutkimus- ja tuotekehityskulut, osuus liikevaihdosta, % 8,7 1,1 4,5 2,5 2,9 2,7 2,4 2,1 1,5 1,3 Henkilöstö katsauskauden lopussa * Tilintarkastettu 14 Robit markkinointiesite

15 Liikevaihdon kehitys Liikevaihto, euroa Liikevoiton kehitys % % % 4.8% 12.1% % 12% 10% 8% 6% 4% 382 2% % Liikevoitto, euroa Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % Robit markkinointiesite 15

16 Riskit Sijoitus Robitiin sisältää riskejä, jotka liittyvät Robitin liiketoimintaan ja toimialaan sekä yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään Robitin esitteeseen ja erityisesti kohtaan Riskitekijät. Yhtiön toimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyvät riskit Yhtiön tuotteita käytetään aloilla, joihin vaikuttavat maailmanlaajuiset taloudelliset olosuhteet Markkinat, joilla Yhtiön asiakkaat toimivat, ovat alttiita suhdannevaihteluille ja ne voivat tulevaisuudessa kohdata lamakausia Yhtiö toimii toimialalla, joilla kova kilpailu on tyypillistä Muutokset lainsäädännössä ja/tai sääntelyssä voivat vaikuttaa haitallisesti markkinoihin, joilla Yhtiön asiakkaat toimivat Yhtiö toimii kehittyvillä markkinoilla, joihin liittyy poliittisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia riskejä Mikäli Yhtiö ei pysty suojaamaan immateriaaliomaisuuttaan tai Yhtiöön kohdistetaan immateriaalioikeuksien loukkauskanteita, se voi haitata Yhtiön liiketoimintaa Yhtiön epäonnistuminen uusien tuotteiden kehittämisessä, markkinoille tuomisessa ja markkinoinnissa, teknologian kehitykseen vastaamisessa tai kilpailussa voisivat haitata sen liiketoimintaa ja liiketoiminnan tulosta Yhtiö voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa laatimisessa tai toteuttamisessa Yhtiön mahdollisten yritysostojen epäonnistumisella tai integraatiovaikeuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Yhtiön suurimpien asiakkaiden menettämisellä tai niiden taloudellisilla vaikeuksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön Yhtiön merkittävien toimittajien toiminnassa ilmenevillä laatuongelmilla, toimitusten puutteilla tai viivästyksillä, palvelujen huomattavilla hinnankorotuksilla tai merkittävien toimittajien menettämisellä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön Yhtiö on riippuvainen sen jakelijoiden ja myyntitoimistojen tehokkuudesta Mikäli Yhtiön valmistustoiminta keskeytyy tai sen tuotantotilat tai varastot vahingoittuvat, tuhoutuvat tai ne suljetaan mistä tahansa syystä, Yhtiön mahdollisuudet jaella tuotteitaan heikentyvät merkittävästi Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata Yhtiön liiketoimintaa Yhtiön tekemät investoinnit voivat osoittautua tappiollisiksi Tuotteiden laatuvirheet, mahdolliset tuotteiden takaisinkutsut, tuotevastuu tai takuuvaatimukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen sekä maineeseen Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä Yhtiön liiketoiminnalle ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia Vaikeudet IT-järjestelmien ylläpidossa ja päivittämisessä, IT-järjestelmien puutteet sekä tietojärjestelmiin liittyvät viat tai ulkopuoliset verkkohyökkäykset voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan Oikeudenkäynneillä tai oikeudellisilla vaateilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan ja ne voivat aiheuttaa odottamattomia kustannuksia Siirtohinnoitteluun liittyvien veroriskien ja muiden veroriskien toteutuminen voi johtaa taloudellisiin menetyksiin, joilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan Yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyvät riskit Yhtiö ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan Korkotason nousu saattaa nostaa Yhtiön rahoituksen kustannuksia Luottotappioilla voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen Valuuttakurssivaihtelut voivat aiheuttaa valuuttakurssitappioita Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset tai Yhtiön mahdollinen päätös alkaa soveltaa IFRS-tilinpäätösstandardeja altistavat Yhtiön tilinpäätöksen muutoksiin liittyville riskeille Mikäli Yhtiö ei kykene hallitsemaan maksuvalmiusriskejä, tämä voisi vaikeuttaa entisestään Yhtiön liiketoimien rahoitusta ja erääntyvien velkojen takaisinmaksua Mikäli Yhtiö ei pysty täyttämään rahoitussopimuksiin sisältyviä kovenanttiehtoja, kyseisten kovenanttiehtojen rikkominen voi johtaa myös muiden lainasopimusten eräännyttämiseen First Northissa listautumiseen, Osakkeisiin ja Listautumisantiin liittyviä riskejä Listautumisannin toteutumisesta ei ole varmuutta eikä voida taata, että yhtiön listautuminen First Northiin toteutuisi Yhtiö voi epäonnistua First North -yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa Osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla, Osakkeiden hinta saattaa heilahdella, aktiiviset ja likvidit markkinat eivät välttämättä kehity, ja mahdolliset sijoittajat voivat menettää huomattavan osan sijoituksestaan Listautumisannin jälkeen Yhtiön suurin osakkeenomistaja säilyttää merkittävän omistuksen ja äänivallan Yhtiö ei välttämättä jaa tai kykene jakamaan osinkoa tulevaisuudessa Sijoittajat eivät voi peruuttaa sijoituspäätöstään Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien myynnit saattavat alentaa Tarjottavien Osakkeiden arvoa Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään ääni-oikeuttaan Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan 16 Robit markkinointiesite

17 Listautumisannin ehdot Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan olemassa olevia osakkeita tai merkitsemään uusia osakkeita. Vastaavasti termit merkitsijä, merkintäaika, merkintäpaikka, merkintähinta, merkintätarjous ja merkintäsitoumus (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että Osakemyyntiin. Yleiskuvaus Listautumisanti Osakeannissa ja Osakemyynnissä (määritelty jäljempänä kohdissa - Osakeanti ja - Osakemyynti, yhdessä Listautumisanti ) tarjotaan alustavasti enintään Robit Oyj:n ( Yhtiö ) osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ( Instituutioanti ), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisöanti ) ja Yhtiön henkilöstölle ( Henkilöstöanti ). Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 75,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 48,2 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti eikä Lisäosakeoptiota (kuten määritelty alla) käytetä. Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista. Osakeanti Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden lukumäärän korottamisesta yhteensä uudella osakkeella. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella alustavasti laskea liikkeeseen enintään uutta osaketta ( Antiosakkeet ) tarjoten uusia osakkeita Instituutioannissa, Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa ( Osakeanti ). Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi First Northiin (määritelty jäljempänä kohdassa - Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla ). Hyväksytystä Antiosakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet edustavat noin 57,5 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 36,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Antiosakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti. Osakemyynti Liitteessä 1 luetellut Yhtiön osakkeenomistajat ( Myyjät ) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään osaketta ( Myyntiosakkeet ) Instituutioannissa ja Yleisöannissa ( Osakemyynti ). Myyntiosakkeet vastaavat noin 18,4 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 11,7 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti eikä Lisäosakeoptiota käytetä. Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, vähennettäisiin Myyntiosakkeiden määrää vastaamaan tehtyjä merkintöjä. Myyntiosakkeiden määrää vähennettäessä ensisijaisesti vähennettäisiin Oy Swot Consulting Harri Sjöholm Ltd:n ( SWOT CHS ) myymien osakkeiden määrää. Lisäosakeoptio SWOT CHS antaa Pääjärjestäjälle (kuten määritelty alla) lisäosakeoption ostaa ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta First North -listalla, eli arviolta välisenä ajanjaksona, enintään Osaketta tai hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ( Lisäosakeoptio ). Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta selvästi ilmene, Tarjottavia Osakkeita koskevat tiedot koskevat myös mahdollisen Lisäosakeoption nojalla myytäviä osakkeita. Lisäosakeoption perusteella ostettavat osakkeet edustavat enintään noin 7,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia ja enintään noin 4,8 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Stabilointi Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä stabiloinnin järjestäjänä saattaa, mutta ei ole velvollinen, 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa, eli arviolta välisenä ajanjaksona, suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten saattavat vaikuttaa Osakkeiden hintaan pitäen sen tasolla, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä (stabilointi). Tällaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa First Northissa tai muutoin. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Stabilointitoimenpiteitä ei kuitenkaan voida toteuttaa korkeampaan hintaan kuin Listautumisannin lopulliseen merkintähintaan. Pääjärjestäjällä ei ole velvoitetta suorittaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Stabilointijakson päätyttyä Pääjärjestäjä tai Yhtiö Pääjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot stabiloinnista. Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta. Pääjärjestäjä tulee solmimaan selvitykseen ja stabilointiin liittyvän osakelainaussopimuksen SWOT CHS:n kanssa. Osakelainaussopimuksen mukaan Pääjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, joilla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt yliallokoinnit. Mikäli Pääjärjestäjä lainaa Osakkeita tällä tavalla, sen on palautettava yhtä suuri määrä Yhtiön osakkeita tai tätä vastaavat oikeudet SWOT CHS:lle. Pääjärjestäjä Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ( SEB tai Pääjärjestäjä ). Merkintätakaus Yhtiö, Myyjät ja Pääjärjestäjä tulevat solmimaan arviolta järjestämissopimuksen ( Järjestämissopimus ). Järjestämissopimus sisältää SEB:n merkintätakauksen koko Listautumisannin (sisältäen sekä Osakeannin että Osakemyynnin) osalta ja se on ehdollinen tietyille tavanomaisille ehdoille. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta eikä Järjestämissopimusta solmita. Listautumisannin ehdollisuus Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Tarjottavien Osakkeiden merkintähinnasta institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta. Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle. Merkintäaika Instituutioannin merkintäaika alkaa kello ja päättyy viimeistään kello Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa kello ja päättyy viimeistään kello Yhtiöllä ja Myyjillä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- Yleisö- ja/tai Henkilöstöannin keskeyttämiseen aikaisintaan kello Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja/tai Henkilöstöannin ylikysyntätilanteen johdosta myös koko Listautumisanti voidaan keskeyttää. Instituutio-, Yleisö- ja/tai Henkilöstöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään kello Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai Yleisö ja Henkilöstöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä. Merkintähinta Tarjottavia Osakkeita tarjotaan merkittäväksi alustavasti vähintään 5,00 euron ja enintään 6,10 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta ( Alustava Hintaväli ). Henkilöstöannissa merkintähinnan hintaväli on 10 prosenttia alhaisempi kuin Alustava Hintaväli. Alustavaa Hintaväliä voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja internetissä osoitteessa listautumisanti. Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta voi olla Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella. Katso jäljempänä kohta Merkintäsitoumuksen peruuttaminen Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa. Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta päätetään Robit markkinointiesite 17

18 institutionaalisten sijoittajien antamien merkintätarjousten ( Merkintätarjous ) perusteella Yhtiön, Myyjien ja Pääjärjestäjän välisissä neuvotteluissa merkintäajan päätyttyä arviolta ( Hinnoittelu ). Lopullinen merkintähinta ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta , Listautumisannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteessa listautumisanti. Henkilöstöannin lopullinen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannissa. Merkintäsitoumuksen peruuttaminen Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annettu merkintäsitoumus ( Sitoumus ) on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan merkintäajan kuluessa, Esitettä täydennetään, ja Esitteen täydennyksestä sekä Alustavan Hintavälin muutoksesta ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja internetissä osoitteessa Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan tai mikäli Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta eroaa Alustavasta Hintavälistä, Sitoumuksen ennen Alustavan Hintavälin muuttamista tai Alustavasta Hintavälistä eroavan lopullisen merkintähinnan ilmoittamista Yleisötai Henkilöstöannissa tehneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden hintavälin tai Alustavasta Hintavälistä eroavan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta lukien peruuttaa aikaisemmin tehdyn Sitoumuksensa. Sitoumuksen peruuttamiseksi merkinnän Yleisö- tai Henkilöstöannissa tehneen sijoittajan tulee olla yhteydessä FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalveluun p ). Mikäli Sitoumusta ei peruuteta, Sitoumuksestaan maksun suorittaneen sijoittajan osakemäärä lasketaan uudelleen lopullisen merkintähinnan mukaan. Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta joka käy ilmi Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita ennen Esitteen täydentämisen tai oikaisun julkaisua, oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Mahdollisen Sitoumuksen peruutuksen tulee koskea kaikkia yksittäisen sijoittajan antamien Sitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta. Tarjouksen voimassaoloajan katsotaan päättyvän kun Listautumisannin toteuttamisesta, ja Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta merkintähinnasta ja allokaatiosta on päätetty, eli alustavasti Menettely Sitoumusta peruutettaessa Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalveluun joko sähköpostitse tai FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelun puhelimitse (p ) antamien ohjei- 18 Robit markkinointiesite den mukaisesti. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin myyntipaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan. Yleisö- ja Henkilöstöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta Euroclear Finland Oy:n kautta. Omistus- ja osakasoikeudet Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Myyntiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä samassa yhteydessä, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa First Northissa, eikä näistä kaupoista makseta varainsiirtoveroa. Myyjät maksavat Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Yhtiön osakkeiden siirroista mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Yhtiö jättää listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ( Helsingin Pörssi ) Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland-markkinapaikalle ( First North ). Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ROBIT ja ISIN-koodi FI First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii SEB. First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta , Listautumisannissa liikkeeseenlaskettuja tai myytyjä Tarjottuja Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Kun välittäjä vastaanottaa toimeksiannon myydä Yhtiön osakkeita First North -listalla, välittäjän tulee riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, että sijoittajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Yhtiön osakkeita. Oikeus peruuttaa Listautumisanti Yhtiön hallituksella ja Myyjillä on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijöille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Muut seikat Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus. Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Myyjät. Saatavilla olevat asiakirjat Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 21 :n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön pääkonttorissa Vikkiniityntie 9, Lempäälä. Sovellettava laki Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Instituutioantia koskevat erityiset ehdot Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tässä määritellyin ehdoin. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin Tarjottavaa Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöstön mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintätarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Osallistumisoikeus Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintätarjous käsittää vähintään Tarjottavaa Osaketta. Merkintäsitoumukset Tietyt kotimaiset institutionaaliset sijoittajat ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia ( Ankkurisijoittajat ). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet

19 merkitsemään Listautumisannin lopulliseen merkintähintaan 9,0 prosenttia, 7,0 prosenttia ja 5,5 prosenttia Yhtiön Listautumisannin jälkeisestä osakemäärästä. Ankkurisijoittajien sitoumus on ehdollinen muun muassa sille, että (i) Yhtiön osakkeet listataan viimeistään ; (ii) lopullinen merkintähinta ei ylitä Alustavan Hintavälin enimmäishintaa; (iii) kyseiselle Ankkurisijoittajalle allokoidaan sen sitoumuksen mukainen määrä osakkeita; (iv) Yhtiön osakkeenomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista on kaupankäynnin alkaessa vähintään 45 prosenttia (lukuun ottamatta SWOT CHS:n omistusosuutta); ja (v) SWOT CHS:n omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen on vähintään yksi kolmasosa. Mikäli näitä ehtoja ei täytetä, Ankkurisijoittajilla ei ole velvollisuutta merkitä Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta sitoumuksistaan ja Ankkurisijoittajien sijoitukset tullaan tekemään lopulliseen merkintähintaan. Lisäksi Ankkurisijoittajien sitoumuksia ei ole taattu pankkitakauksella, sulkutilillä, vakuudella tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumusten yhteismäärä on 40,5 prosenttia Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärästä sisältäen Lisäosakeoption. Merkintäpaikat Institutionaalisten sijoittajien Merkintätarjouksia ottaa vastaan Listautumisannin Pääjärjestäjä. Tarjottavien Osakkeiden maksu Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Merkintätarjouksen mukaiset Tarjottavat Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Merkintätarjouksen saadessaan tai ennen Merkintätarjouksen hyväksymistä Merkintätarjouksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Merkintätarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Merkintätarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan Hintavälin 6,10 euron enimmäishinta kerrottuna Merkintätarjouksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin Merkintätarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Merkintätarjousten hyväksyminen Yhtiö ja Myyjät päättävät tehtyjen Merkintätarjousten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. Ankkurisijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa, annetaan kuitenkin etusija muihin sijoittajiin nähden niiden sitoumusten mukaiseen määrään Tarjottavia Osakkeita. Instituutioannissa hyväksytyistä Merkintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoinnin jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintätarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yleisöantia koskevat erityiset ehdot Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen. Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa Tärkeitä tietoja Esitteestä. Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 50 ja enintään Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä. Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen Yleisöannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy. Yleisöantiin osallistuvat voivat antaa Sitoumuksensa FIM Sijoituspalvelut Oy:n verkkopalvelussa osoitteessa www. fim.com. Erikseen sovittaessa Yleisöantiin osallistuva sijoittaja voi antaa Sitoumuksen myös FIM Sijoituspalvelut Oy:n konttoreissa FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelun p ) antamien ohjeiden mukaisesti. Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa Merkintäsitoumuksen peruuttaminen mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. Tarjottavien Osakkeiden maksu Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta, 6,10 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä on muutettu, maksetaan Tarjottavasta Osakkeesta Yleisöannissa tämän jälkeen Sitoumusta annettaessa uuden hintavälin mukainen osakekohtainen enimmäishinta. Sitoumuksen hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio Yhtiö ja Myyjät päättävät Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yleisöannissa annetut Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö ja Myyjät pyrkivät hyväksymään Yleisöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Yleisöannissa annettujen Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset allokaatioperiaatteet ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta , merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Hinnoittelun jälkeen. Maksetun määrän palauttaminen Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli lopullinen merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan Robit markkinointiesite 19

20 ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös Merkintäsitoumuksen peruuttaminen Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa. Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään Tarjottavaa Osaketta Yhtiön henkilöstölle tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin Tarjottavaa Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Yhtiön uusia osakkeita. Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen. Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä Henkilöstöantiin voivat osallistua Yhtiön hallituksen jäsenet tai henkilöt, jotka ovat Yhtiöön nähden suorassa työ- tai toimisuhteessa merkintäajan alkaessa Listautumisannissa Myyjinä toimivat henkilöt eivät kuitenkaan voi osallistua Henkilöstöantiin, vaikka he muutoin täyttäisivät Henkilöstöantiin osallistumisen edellytykset. Henkilöstöannin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa Tärkeitä tietoja Esitteestä. Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 50 ja enintään Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä. Henkilöstöannin lock-up Henkilöstöantiin osallistuvat tulevat sitoutumaan siihen, että he eivät ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, aseta optioita tai oikeutta ostaa, osta optiota tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta, suoraan tai välillisesti, Yhtiön osakkeita tai muita Yhtiön osakkeiksi vaihdettavia, muunnettavia tai merkittävissä olevia arvopapereita, tai tee vaihto- tai muuta sopimusta, jolla Yhtiön osakkeiden omistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällaiset toimenpiteet Yhtiön osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Sitoumus on voimassa 360 päivää Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa. Tarjottavien Osakkeiden maksu Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa 10 prosenttia Alustavan Hintavälin enimmäishintaa alhaisempi hinta, 5,49 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä on muutettu, maksetaan Tarjottavasta Osakkeesta Henkilöstöannissa tämän jälkeen Sitoumusta annettaessa 10 prosenttia uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa alhaisempi hinta. Sitoumuksen hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio Yhtiö päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Henkilöstöannin sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa Henkilöstöannin ylikysyntätilanteessa. Henkilöstöannissa annetut Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään Henkilöstöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset allokaatioperiaatteet ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta , merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Hinnoittelun jälkeen. Maksetun määrän palauttaminen Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Henkilöstöannin lopullinen merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös Merkintäsitoumuksen peruuttaminen Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa. Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen FIM Sijoituspalvelut Oy vastaanottaa Sitoumuksia Henkilöstöannissa merkintään oikeutetuille henkilöille annettujen ohjeiden mukaisesti. Sitoumus katsotaan annetuksi, kun merkintäpaikka on vastaanottanut sijoittajalta allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Henkilöstöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa Merkintäsitoumuksen peruuttaminen mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. 20 Robit markkinointiesite

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

ROBIT OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA TIEDOTTAA ALUSTAVAN HINTAVÄLIN LISTAUTUMISANNIL- LENSA FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 5.5.2015 klo 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANA- DASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT

LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT 1 LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Jäljempänä termillä "merkintä" tarkoitetaan sijoittajan Listautumisannissa antamaa tarjousta tai sitoumusta riippumatta siitä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut

Lisätiedot

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT

REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT REMEDY ENTERTAINMENT OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus Suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) pyritään keräämään noin 13 miljoonaa euroa tarjoamalla yhteensä

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Yleiskuvaus FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Elite Varainhoito Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 1

Lisätiedot

Listautumisannin ehdot

Listautumisannin ehdot Listautumisannin ehdot LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Yleiskuvaus Evli Pankki Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti tai Osakeanti ) merkittäväksi alustavasti enintään 2.100.000

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

OSAKEANNIN YLEISET EHDOT

OSAKEANNIN YLEISET EHDOT OSAKEANNIN YLEISET EHDOT Yleiskuvaus ja tarjottavat osakkeet Ilmatar Windpower Oyj ( Ilmatar tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi enintään 1.023.022 uutta

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Admicom tarjoaa Listautumisannissa enintään 520 000 Yhtiön uutta osaketta Yhtiön henkilöstölle ( Henkilöstöanti ), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisöanti

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä.

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. Listautumisanti Osakeannissa ja Osakemyynnissä tarjotaan

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Taaleritehdas Oyj:n ( Yhtiö ) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten,

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisanti Yleiskuvaus Lehto Group Oyj ("Lehto Group" tai "Yhtiö") tarjoaa alustavasti enintään 11.874.705 Yhtiön uutta osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi institutionaalisille

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Listautumisannissa SATO Oyj ( Yhtiö tai SATO ) tarjoaa yhteensä enintään 12 000 000 osaketta ( Osake ) institutionaalisille sijoittajille ( Instituutioanti ), yksityishenkilöille

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE

DETECTION TECHNOLOGY HAKEE LISTAUTUMISTA FIRST NORTH FINLAND - MARKKINAPAIKALLE DETECTION TECHNOLOGY OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.3.2015 KLO 09.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu

Pihlajalinnan listalleottoesite on julkistettu PIHLAJALINNA OYJ YHTIÖTIEDOTE 25.5.2015, KLO 9.45 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja

Lisätiedot

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Pohjola Corporate Finance Oy (Pääjärjestäjä) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. TULIKIVI OYJ LIITE OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") 8.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta ("Antiosakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti"). Osakeanti koostuu:

OSAKEANNIN EHDOT. Yhtiö tarjoaa enintään 2 873 563 Yhtiön uutta Osaketta (Antiosakkeet) merkittäväksi (Osakeanti). Osakeanti koostuu: OSAKEANNIN EHDOT Osakeantivaltuutukset Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 29.9.2014 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 10 000 000 uuden tai Yhtiön hallussa olevan osakkeen ("Osake") liikkeeseenlaskusta.

Lisätiedot

FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE

FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE 1 (5) FONDIA OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA SIJOITTAJILLE Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Listautumisannin ehdoissa. YLEISIMPIÄ KYSYMYKSIÄ:

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE 1 (13)

LEHDISTÖTIEDOTE 1 (13) LEHDISTÖTIEDOTE 1 (13) LIITE LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Listautumisanti DNA Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (Yhtiö), pyrkii keräämään osakeannilla noin 50

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5)

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5) Proha Oyj Pörssitiedote 28.9.1999 klo 16.50 1(5) PROHA OYJ:N LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT PÄÄTETTY Proha Oyj:n osakeanti jakautuu instituutioantiin, yleisöantiin ja henkilöstöantiin. Merkintä- ja

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY

KOTIPIZZA GROUP OYJ JULKISTAA SUUNNITELLUN LISTAUTUMISANTINSA ALUSTAVAN MERKINTÄHINNAN; LISTALLEOTTOESITE HYVÄKSYTTY JA LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY Kotipizza Group Oyj Yhtiötiedote 4.6.2015, Klo 18.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Osakeantivaltuutus ja hallituksen osakeantipäätös Yhtiön osakkeenomistajat ovat valtuuttaneet 17.10.2017 ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään enintään

Lisätiedot

TITANIUM OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA

TITANIUM OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA 1 (6) TITANIUM OYJ:N FIRST NORTH -LISTAUTUMISANTI OHJEITA MERKINNÄN TEKEMISEKSI ALEXANDER CORPORATE FINANCE OY:N KAUTTA Näissä ohjeissa isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys

Lisätiedot

ROBIT OYJ YHTIÖTIEDOTE 28.3.2017 KLO 16.20 KUTSU ROBIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Robit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.4.2017 klo 12.00

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Finanssivalvonta on hyväksynyt Efecte Oyj:n esitteen

Finanssivalvonta on hyväksynyt Efecte Oyj:n esitteen LEHDISTÖTIEDOTE 24.11.2017 KLO 18.00 Finanssivalvonta on hyväksynyt Efecte Oyj:n esitteen Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Efecte Oyj:n ( Efecte tai Yhtiö ) esitteen. Esite liittyy Yhtiön suunnittelemaan

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

Titanium Oyj Yhtiötiedote kello 08.00

Titanium Oyj Yhtiötiedote kello 08.00 Titanium Oyj Yhtiötiedote 21.9.2017 kello 08.00 TITANIUM OYJ KÄYNNISTÄÄ LISTAUTUMISANNIN, JULKAISEE ESITTEEN JA HA- KEE YHTIÖN OSAKKEET KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI NASDAQ FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

Lisätiedot

Wecan Electronics Oyj:n yleisömyynti ja -anti 15.5.2000 alkaen

Wecan Electronics Oyj:n yleisömyynti ja -anti 15.5.2000 alkaen Wecan Electronics Oyj:n yleisömyynti ja -anti 15.5.2000 alkaen MARKKINOINTIESITE Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite ja lisätietoja merkintäpaikoista. Myynti- ja merkintäpaikkoja yleisömyynnissä

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

DETECTION TECHNOLOGY OYJ

DETECTION TECHNOLOGY OYJ 27.2.2015 DETECTION TECHNOLOGY OYJ LISTAUTUMISESITE Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 6 897 817 Tarjottavaa Osaketta Alustava hintaväli 5,20 6,40 euroa Osakkeelta

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

QPR Software Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 9.00

QPR Software Oyj PÖRSSITIEDOTE klo 9.00 QPR Software Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.2.2002 klo 9.00 QPR SOFTWARE OYJ:N LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Listautumisannin yleiskuvaus Listautumisanti jakautuu osakeantiin ja myyntiin

Lisätiedot

Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North - markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Talenom hakee kaupankäynnin kohteeksi First North - markkinapaikalle, käynnistää listautumisannin ja julkaisee listalleottoesitteen Talenom Oyj Yhtiötiedote 20.5.2015 kello 8:30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ- AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 17:30

Proha Oyj Pörssitiedote klo 17:30 Proha Oyj Pörssitiedote 30.11.99 klo 17:30 PROHA OYJ:N AML:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS SEKÄ OSAKEANNIN JA -MYYNNIN EHDOT HALLITUKSEN ESITTÄMÄSSÄ MUODOSSA Proha Oyj tiedottaa, että osakkeiden myynnin ja

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI 12. 21.11.2013*

RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI 12. 21.11.2013* RESTAMAX OYJ:N LISTAUTUMISANTI 2. 2..203* Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon Restamax Oyj:n osakkeisiin sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus

tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus 2017 Q3 tammi syyskuu Liiketoimintakatsaus DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2017 Detection Technology Q3: Lääketieteen sovellukset kasvuajurina Heinä-syyskuu 2017 lyhyesti

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE Suunnatun asiakasannin ehdot 1 YLEISKUVAUS Taaleritehdas Oyj ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE YHTIÖTIEDOTE 1 ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE klo 15.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN,

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.9.2006 klo 8.30 1 (8) Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa tai Japanissa. OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ:N OSAKEMYYNTI JA LISTAUTUMINEN

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan

Listautumisannin merkintäaikaa instituutioannin ja yleisöannin osalta jatketaan Kotipizza Group Oyj Pörssitiedote 24.6.2015, klo 16.29 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE,

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014

GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 1 GUMBÖLE GOLF OY OSAKEANTIESITE I/2014 (Yhtiökokouksen valtuutus ja hallituksen päätös 17.12.2013) Antipäätös O007, 4.2.2014 II D-lajin osake YLEISTÄ TAUSTAA Gumböle Golf Oy:n yhtiökokous teki 27.11.2013

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Keskeistä tammi-maaliskuun 2011 katsauksessa Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui kasvun painottuessa kehittyville

Lisätiedot

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1.11.2013

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1.11.2013 YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1.11.2013 1. Kokouksen avaaminen ja hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro Hallituksen puheenjohtaja Carl-Johan Granvik 2 Strategiset taloudelliset tavoitteet Aiemmat tavoitteet

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

19.5.2015 TALENOM OYJ

19.5.2015 TALENOM OYJ 19.5.2015 TALENOM OYJ LISTAUTUMISESITE Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 044 119 Tarjottavaa Osaketta Merkintähinta 7,36 euroa osakkeelta Yleisöannissa ja Instituutioannissa

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Asiakastieto julkistaa suunnitellun listautumisensa alustavan hintavälin

Asiakastieto julkistaa suunnitellun listautumisensa alustavan hintavälin ASIAKASTIETO GROUP OYJ YHTIÖTIEDOTE 13.3.2015, KLO 8.00 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle,

Lisätiedot

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015

Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola. Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 Detection Technology Oyj Toimitusjohtaja Hannu Martola Pörssin avoimet ovet 01.09.2015 1 DT on kasvuyhtiö joka toimittaa ilmaisimia röntgenlaitteisiin DT toimittaa röntgenkuvantamisjärjestelmiä ja -ilmaisimia

Lisätiedot