Kruununa maailmalla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kruununa maailmalla."

Transkriptio

1 Kruununa maailmalla. First North-listautumisanti toukokuuta 2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä listautumisannista laadittu esite. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua Robit Oyj:n julkistamaan esitteeseen, joka on saatavilla internet-osoitteesta

2 Robit on suomalainen kasvutarina Lempääläinen Robit on 30-vuotisen historiansa aikana kasvanut kansainväliseksi kallio- ja maaporauksen erityisasiantuntijaksi. Yhtiön ydinliiketoimintaa on porauksessa käytettävien kulutusosien suunnittelu, valmistus ja huolto eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Porauksessa käytettävillä kulutusosilla on tärkeä rooli tehokkaan ja keskeytyksettömän poraustuloksen saavuttamisessa ja näin ollen asiakkaan työprosessin tehostamisessa. Robit palvelee asiakkaitaan neljällä kasvavalla markkina-alueella: tunnelinporauksen, maalämmön ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden toiminnassa. Robitin johdon mukaan liikevaihto jakaantuu melko tasaisesti näiden markkina-alueiden kesken. Kyseisillä markkina-alueilla markkinasyklit ja -dynamiikka eroavat toisistaan niin, että yhtiön tuotteiden kysyntä pysyy tasapainossa. Lisäksi Robitin liiketoimintamallille keskeistä on, että yhtiön tarjoamat tuotteet kuluvat porausprosesseissa ja niitä pitää uusia säännöllisin väliajoin. Kulutusosien kysyntä on riippuvainen porausmääristä, eikä niinkään jaksottaisista ja epäsäännöllisistä investoinneista poralaitteisiin. Keskittymällä korkealaatuisten porakruunujen kehittämiseen ja valmistukseen Robit on on onnistunut kasvattamaan vankan asiakaskunnan niin Suomessa kuin maailmalla. Yhtiön toimintaa ohjaa asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen ymmärrys, minkä vuoksi yhtiö on panostanut paikallisuuteen ja läheisten asiakassuhteiden kehittämiseen kansainvälisesti. Robitilla on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä myyntitoimisto Hangzhoussa, Kiinassa. Yhtiö suunnittelee avaavansa vuonna 2015 uuden myyntiyhtiön Peruun. Yhtiön laaja jakeluverkosto kattaa tällä hetkellä noin 160 jakelijaa maailmanlaajuisesti ja se vie kulutusosiaan ja sovelluksiaan yli 100 maahan. Robitin vahvasta kasvutarinasta kertoo yhtiön liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu, joka on ollut 23 prosenttia vuosina Yhtiön kasvu on ollut seurausta suunnitelmallisesta panostuksesta tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, tuotantokapasiteettiin, kansainväliseen myyntiverkostoon sekä osaavaan henkilöstöön. Näihin kivijalkoihin Robit perustaa kasvunsa myös tulevaisuudessa. Liikevaihdon kehitys Liikevaihto (MEUR) % 5.2% 9.8% 13.2% 16.5% 5.0% 9.6% 7.8% 6.0% 9.4% 9.8% Liikevaihto MEUR Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 2 Robit markkinointiesite

3 Yleisöannin merkintäpaikkana toimii: MERKINTÄPAIKKA FIM Voit jättää merkintäsitoumuksen osakeannin merkintäpaikkana toimivan FIM:n verkkosivuilla osoitteessa Erikseen sovittaessa voit antaa merkintäsitoumuksen myös FIM:n konttoreissa FIM:n asiakaspalvelun p ) antamien ohjeiden mukaisesti. TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ Esite saatavilla Merkintäaika alkaa Yleisöannin merkintäaika päättyy klo Lopullisen tuloksen julkistaminen (arvio) Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arvio) Kaupankäynti Osakkeilla alkaa (arvio) MERKINTÄHINTA Osakkeiden tarjoushinta on alustavasti 5,00-6,10 euroa osakkeelta. Merkintäsitoumusta tehdessä tulee maksaa alustavan tarjoushinnan enimmäishinta 6,10 euroa osakkeelta. Katso tarkemmat tiedot tämän esitteen kohdasta Osakemyynnin ehdot. Robit markkinointiesite 3

4 Tervetuloa mukaan kasvutarinaamme Robit tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden tulla mukaan kansainväliseen kasvuyritykseen. Kansainväliset markkinat ovat tarjonneet yhtiöllemme tilaa kasvaa, mikä kertoo myös onnistuneista strategisista valinnoistamme. Viimeisen kymmenen vuoden aikana liikevaihtomme on kasvanut keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Tulevaisuuden odotuksemme pohjautuvat kahteen strategiseen periaatteeseen. Ensiksi strategiamme mukaisesti olemme keskittyneet kapeaan tuotealueeseen eli poralaitteiden kulutusosiin, jolla on riittävän suuret kansainväliset markkinat. Niitä käytetään ja tarvitaan suhdanteista riippumatta. Tämä takasi meille lähes 13 prosentin liikevaihdon kasvun myös viime vuonna, jolloin maailman talouden kehitys jäi paljon heikommaksi. Toinen linjauksemme liittyy asiakkaisiin. Robit tuottaa kulutusosia eli porakalustoa globaalisti neljälle asiakasryhmälle: tunnelityömaille, maalämpö- ja vesikaivoille, urakointityömaille ja kaivoksille. Uskomme näiden neljän alueen kasvuun. Se luo myös vankan pohjan Robitin tulevaisuudelle. Robitin tarinan kivijalka on vahva ja määrätietoinen kansainvälistyminen ja pro-aktiivinen, pitkäjänteinen myyntityö. Viime vuonna tuotteitamme myytiin 115 maahan. Tuotantolaitoksemme ovat Suomessa ja Etelä-Koreassa. Omat myyntipisteemme palvelevat asiakkaitamme Chicagossa, Johannesburgissa, Soulissa, Hangzhoussa, Moskovassa ja Lempäälässä. Sen lisäksi valmistelemme myyntikonttorin perustamista Limaan. Robitin tuotteet on kehitetty Pohjolan kovissa kiviolosuhteissa, minkä vuoksi ne ovat mielestämme kilpailukykyisiä kaikkialla maailmassa maaperästä riippumatta. Olemme myös kehittäneet tuotantoteknologian, jonka avulla teemme massaräätälöityjä tuotteita kustannustehokkaasti. Pyrimme käyttämään tuotannossa automaatiota ja robotisointia tehokkaasti. Olemme ylpeitä siitä, että pystymme tuottamaan tällaisia tuotteita myös Suomessa kustannustehokkaasti ja kilpailukykyisesti. Yrityskulttuurimme on kaiken perusta. Osaava ja nuori henkilöstömme on hakenut kansainvälistä menestystä haastaen suuria kansainvälisiä kilpailijoitamme. Tässä olemme mielestämme onnistuneet erinomaisesti, mutta uskomme kasvumme jatkuvan vahvana myös tulevaisuudessa. Robitin kehityksen taustalla on myös vahva ja kokenut hallitus, jolla on strategista osaamista. Hallitus pyrkii vahvistamaan, että yhtiö jatkaa orgaanista kasvuaan edelleen, mutta samalla Robit etsii Korean yritysoston jälkeen seuraavaa rakenteellista askelta eli yritysostoa. Siihen olemme nyt valmiita. Toivotan hallituksen puheenjohtajana ja pääomistajana uudet sijoittajat tervetulleiksi ainutlaatuiseen ja kiehtovaan Robitin tarinaan. Suomi ja maailma tarvitsevat kasvavia yrityksiä. Robit kuuluu näihin yrityksiin: siksi tavoitteemme on olla kruununa maailmalla myös tulevaisuudessa. Harri Sjöholm Hallituksen puheenjohtaja Oy Robit Rocktools Ltd 4 Robit markkinointiesite

5 Robitin tarinan kivijalka on vahva ja määrätietoinen kansainvälistyminen ja pro-aktiivinen, pitkäjänteinen myyntityö. Robit markkinointiesite 5

6 Robitin markkina-alueet Robit suunnittelee, valmistaa, toimittaa ja huoltaa porauksessa käytettäviä kulutusosia neljän eri markkina-alueen sovelluksiin. Yhtiön tuotteet voidaan jakaa kallioporauksessa käytettäviin kulutusosiin ja maaporauksessa käytettäviin kulutusosiin. Robitin tarjoamat tuotteet kuluvat porausprosesseissa ja niitä pitää uusia säännöllisin väliajoin. Siten yhtiön kuluvien osien kysyntä on riippuvainen porausmääristä, eikä jaksottaisista ja epäsäännöllisistä investoinneista poralaitteisiin. Robit palvelee asiakkaita kansainvälisesti neljällä markkina-alueella, joita ovat tunnelinporaus, maalämpö ja -jäähdytys, rakentaminen sekä kaivosteollisuus. Yhtiön liikevaihto jakautuu melko tasaisesti näiden neljän markkina-alueen kesken. 6 Robit markkinointiesite

7 Tunnelinporaus Robitin tarjoamia tuotteita käytetään räjäytys-louhinta sekä cut and cover -menetelmillä valmistettujen tunneleiden rakentamisessa. Yhtiön tuotteiden käyttökohteita ovat tunnelinporauksen sovellukset, kuten peränporaus, tunnelin tuentaporaus, pultitus ja katon vahvistaminen. Yhtiön loppuasiakkaisiin tunnelinporaus -markkina-alueella kuuluu mm. suuria kansainvälisiä infrastruktuurirakentamiseen erikoistuneita yhtiöitä sekä pienempiä alueellisia rakennusyhtiöitä, aliurakoitsijoita ja porausyrittäjiä. Maalämpö ja -jäähdytys Maalämpö ja -jäähdytys -markkina-alueen loppuasiakkaat käyttävät Robitin tuotteita lämpö- ja vesikaivojen poraamisessa. Putkiporausta käytetään erityisesti lämpö- ja vesikaivojen poraamiseen maaperän ollessa rikkonaista. Poraamisen jälkeen putki jätetään maahan lämpö- tai vesikaivon suojaksi. Robitin tuotteita käytetään yksittäisten kaivojen poraamiseen sekä useiden lämpökaivojen poraamiseen esimerkiksi varastoissa, tehdasrakennuksissa tai kauppakeskuksissa. Yhtiön asiakkaat ovat tyypillisesti porausurakoitsijoita, joille henkilökohtaiset kontaktit ja palvelu ovat tärkeitä ostopäätöstä tehtäessä. Rakentaminen Rakennusteollisuuden loppuasiakkaat käyttävät Robitin tuotteita erilaisissa projekteissa, kuten maanteiden, rautateiden, lentokenttien, satamien, voimalaitosten sekä teollisuus- ja asuinrakennusten rakentamisessa. Lisäksi tuotteita käytetään kiviaineksen tuotannossa. Yhtiön tuotteiden käyttökohteita ovat sekä maanalaisen että maanpäällisen rakentamisen sovellukset, kuten paalutus, perustusten valmistus ja vaakaporaus. Yhtiön loppuasiakkaisiin rakentamisen -markkina-alueella kuuluu muun muassa suuria kansainvälisiä infrastruktuurirakentamiseen erikoistuneita yhtiöitä sekä pienempiä alueellisia rakennusyhtiöitä, aliurakoitsijoita ja porausyrittäjiä. Kaivosteollisuus Kaivosteollisuus käyttää Robitin tuotteita malminlouhintaan muun muassa erilaisissa maanpäällisissä porauksissa ja maanalaisissa kaivoksissa. Yhtiö tarjoaa useita erilaisia pora- ja kierrenastakruunuja, kierretyyppejä ja eripituisia poratankoja asiakkaiden erilaisten maaperien poraamiseen. Avolouhokset ja maanalaiset kaivokset sekä kivilouhokset ovat näiden penger- ja tuotantoporauslaitteiden tavallisimpia käyttökohteita. Robitin asiakkaisiin kaivosteollisuudessa kuuluu maailman suurimpia kansainvälisiä kaivosyhtiöitä sekä paikallisia kaivoksia, aliurakoitsijoita ja porausyrittäjiä. Robit markkinointiesite 7

8 Kansainvälinen toimija Robitilla on myyntiyhtiöt Suomessa, Etelä-Koreassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Etelä-Afrikassa sekä myyntitoimisto Hangzhoussa, Kiinassa. Lisäksi yhtiö suunnittelee avaavansa vuonna 2015 uuden myyntiyhtiön Peruun. Robitin jakeluverkosto kattaa tällä hetkellä noin 160 jakelijaa. Robitin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa ja Etelä-Koreassa. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 109 kokoaikaista työntekijää, joista 61 työskenteli Suomessa, 40 Etelä-Koreassa, 2 Yhdysvalloissa, 3 Etelä-Afrikassa, 2 Venäjällä ja 1 Kiinassa. Robitin liiketoiminta-alueet Lempäälä, Suomi (Pääkonttori, tuotanto) Moskova, Venäjä (Myyntikonttori) Hangzhou, Kiina (Myyntikonttori) Chicago, USA (Myyntikonttori) Lima, Peru (Myyntikonttori) 2015, suunniteltu Johannesburg, Etelä-Afrikka (Myyntikonttori) Myynnin maantieteellinen jakautuminen MEUR 2013 MEUR 2012 MEUR Pohjois- ja Etelä-Amerikka 5,8 3,5 4,2 Afrikka 3,2 2,6 1,1 18,8 18,3 16,5 Venäjä ja IVY-maat 3,2 2,7 2,6 Aasia, Australia ja Uusi-Seelanti 7,3 6,8 6,3 38,3 34,0 30,7 Eurooppa ja Lähi-itä Yhteensä MEUR 8 Robit markkinointiesite Soul (Myynti), Donghae (Tuotanto), Etelä-Korea

9 Vahvuudet 1. Kasvavat markkina-alueet, monipuoliset kysynnän ajurit ja laaja asiakaskunta Robit palvelee asiakkaita neljällä kasvavalla markkina-alueella. Yhtiön liikevaihto jakaantuu tasaisesti neljän markkina-alueen kesken. Markkinasyklit ja dynamiikka ovat erilaisia kullakin markkina-alueella tasapainottaen yhtiön tuotteiden kysyntää. Yhtiön asiakaskunta on kansainvälinen, eikä yhdenkään yksittäisen maan myyntiosuus ylitä 20 prosenttia kokonaismyynnistä. 2. Tarjontaan kuuluvat porauksessa käytettävät osaamista edellyttävät kulutusosat ovat prosessikriittisiä asiakkaille Poraukseen liittyvien kulutusosien kysyntä on riippuvainen porausmääristä, eikä epäsäännöllisistä käyttöomaisuusinvestoinneista poralaitteisiin. Poraukseen liittyvät kulutusosat ovat tärkeä osa asiakkaiden tehokkaita ja keskeytyksettömiä työprosesseja. Tärkeitä ostokriteereitä poraukseen liittyville kulutusosille ovat turvattu saatavuus ja tasainen korkea laatu. Robitin keskittyminen ainoastaan osaamista edellyttäviin, porauksessa käytettäviin kulutusosiin mahdollistaa asiakkaan tarpeiden tunnistamisen. 3. Pitkälle automatisoitu oma tuotantokonsepti, jota tukee tehokas alihankkijoiden verkosto Robitin moderni, automatisoitu tuotantoteknologia parantaa tuottavuutta, varmistaa jatkuvan korkean laadun ja lisää kustannuskilpailukykyä Valmistustoiminta kattaa ainoastaan valmistusprosessin kriittiset ja erityistä tietämystä vaativat vaiheet, kun taas alihankintapalveluita ja raaka-aineita ostetaan tehokkaasti rajatulta määrältä yhteistyökumppaneita. Tuotantokonsepti mahdollistaa joustavuuden tuotannossa ja pitää käyttökustannukset pienempinä. Yhtiön tuotantokonsepti on monistettavissa kohtuullisilla investoinneilla, mikä yhtiön johdon arvion mukaan mahdollistaa uuden tuotantokapasiteetin luomisen olemassa oleville tai uusille maantieteellisille alueille kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla. 4. Vakiintunut kansainvälinen myyntiverkosto, joka tukee tulevaisuuden kasvua Robit on rakentanut myyntiorganisaation, jossa yhdistyvät sen omat myyntiyhtiöt ja kattava 160 jakelijan verkosto. Yhtiö pyrkii vahvistamaan olemassa olevia paikallisia organisaatioitaan ja perustamaan paikallisia myyntitoimistoja sellaisille markkinoille, joissa suoramyynti ja paikallisten asiakkaiden ja jakelijoiden tukeminen on erityisen tärkeää. 5. Keskittyminen porauksessa käytettäviin kulutusosiin Robitin keskittyminen ainoastaan porauksessa käytettäviin kulutusosiin erottaa sen tietyistä suurimmista kilpailijoistaan. Keskittymisen ansiosta yhtiö voi suunnata kaiken tutkimus- ja tuotekehitystyön, tuotannon sekä myynti- ja asiakaspalvelun pelkästään kulutusosiin. Tämä mahdollistaa paremman ymmärryksen asiakkaiden tarpeista. Yhtiön White bit -brändi on laajalti tunnettu sen laadusta, joka pohjautuu yhtiön kokemukseen kulutusosien kehitykseen tarvittavasta metalliteknologiasta. 6. Näyttöä historiallisesta kasvusta ja valmis strategia seuraavaan kasvuvaiheeseen Robitilla on vahva kasvutarina, sillä sen liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu on ollut 23 prosenttia vuosina Kasvu on ollut seurausta yhtiön suunnitelmallisesta panostuksesta tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, tuotantokapasiteettiin, myyntiverkostoon sekä henkilöstöön. Valikoidut strategiset yritysostot ovat kasvustrategian keskiössä ja niillä tavoitellaan etenkin tuotetarjonnan laajentamista sekä läsnäolon vahvistamista nykyisillä tai uusilla markkinoilla. Suunnitteilla oleva osakeanti antaa yhtiön käyttöön enemmän varoja, joita voidaan käyttää yritysostoihin. 7. Kokenut ja ammattitaitoinen johto sekä vahva yrityskulttuuri Robitin johtoryhmällä on kokemusta vahvasta kasvusta sekä vankkaa operatiivista kokemusta yhtiön ydinliiketoiminnan laajentamisesta, tarjonnan ja tuotteiden kehittämisestä sekä uusien tuotteiden ja palveluiden tuomisesta markkinoille. Yhtiön johdolla on kokemusta liiketoiminnan harjoittamisesta sille keskeisimmillä maantieteellisillä alueilla Robit ja markkinoilla. markkinointiesite 9

10 Liiketoimintastrategia Robitin liiketoimintastrategian keskiössä ovat panostukset markkinointija myyntitoimintaan, ammattitaitoiseen henkilöstöön, tutkimus- ja tuotekehitystyöhön sekä automatisoituun tuotantoon. Yhtiön liiketoimintastrategian keskeisenä linjauksena on asiakkaan palvelu paikallisesti ja joustavasti sekä tuotteiden taattu saatavuus. Robit pyrkii olemaan kansainvälisesti suurin, yksinomaan top hammer- ja DTH-porauksessa käytettäviin kulutusosiin keskittyvä yhtiö, joka palvelee asiakkaita tunnelinporauksen, maalämpö ja -jäähdytyksen, rakentamisen ja kaivosteollisuuden markkina-alueilla. Robit haluaa jatkaa kasvuaan seuraavien toimenpiteiden avulla: Markkinointi- ja myyntitoiminnan lisääminen Tuotteita myydään kattavan jakeluverkon ja suoramyynnin kautta. Robit pyrkii lisäämään suoramyyntiä tietyillä alueilla ja valikoiduille asiakkaille, jatkaen kuitenkin jakeluverkkonsa tukemista. Robit pyrkii myös vahvistamaan paikallisia organisaatioitaan ja perustamaan paikallisia myyntitoimistoja ja -yhtiöitä sellaisille markkinoille, jotka se kokee liiketoiminnalleen tärkeimmiksi. Robit uskoo, että suunnitteilla oleva osakeanti lisää entisestään Robit-tuotemerkin tunnettuutta ja yleistä kiinnostusta yhtiötä kohtaan. Strategiset yritysostot vahvistavat tuotetarjontaa ja läsnäoloa markkinoilla Yhtiö analysoi jatkuvasti mahdollisia yritysostokohteita, jotka mahdollistaisivat tuotetarjonnan laajentamisen sekä läsnäolon vahvistamisen nykyisillä tai uusilla markkinoilla. Analyysin perusteella Robit on löytänyt useita edellä mainitut kriteerit täyttäviä ostokohteita erilaisilla maantieteellisillä markkinoilla. Mahdollisten ostokohteiden liikevaihto vaihtelee noin 5-35 miljoonan euron välillä. Mahdollisesti toteutettavien yritysostojen määrä riippuu mm. yritysostojen koosta sekä ostokohteiden integraation vaativuudesta. Vuonna 2011 hankitun Robit Korea Ltd:n (Etelä-Korea) myötä Robit uskoo, että se pystyy onnistuneesti integroimaan yhtiöön uusia mahdollisia yritysostokohteita. Robitin Korean yhtiön liikevaihto on lähes kolminkertaistunut sen haltuunoton 10 Robit markkinointiesite jälkeen. Lisäksi Robit Korean yritysosto on lisännyt yhtiön yrityskauppaosaamista liittyen yritysostokohteiden tunnistamiseen, järjestelyjen toteuttamiseen sekä integrointiin. Taattu saatavuus ja laajennettu palvelumalli Porausurakoitsijat ja kaivokset vaativat keskeytyksettömiä prosesseja, joten Robit pyrkii entisestään kehittämään ja turvaamaan porauksessa käytettävien kulutusosien saatavuutta loppuasiakkailleen. Tämä saavutetaan muun muassa ylläpitämällä hyvä varastotaso Robitin isoimmissa varastoissa Suomessa, Etelä-Koreassa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa sekä palvelemalla sen suurimpia asiakkaita asiakkaan omissa kohteissa olevista varastoista. Robit pyrkii myös käyttämään vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja tuotteiden ja palveluiden myynnissä. Robit korostaa hyvää asiakaspalvelua, uusien asiakkaiden hankkimista edellä mainittujen uusien toimenpiteiden avulla sekä nykyisten asiakkaiden tilausten kasvattamista parannetun asiakaspalvelun avulla. Joustava, kehityksen huippua edustava tuotantokonsepti parantaa tuottavuutta Robit jatkaa investointeja nykyaikaiseen automatisoituun tuotantoteknologiaan, sillä yhtiö uskoo, että automatisointi lisää tuotantokapasiteettia, parantaa tuottavuutta, nopeuttaa tuotantotehoa ja varmistaa yhtenäisen korkean laadun. Robitin oma valmistustoiminta kattaa ainoastaan valmistusprosessin ratkaisevat ja erityistä tietämystä vaativat vaiheet, kuten nastaporakruunujen nastareikien poraamisen ja nastoittamisen, kun taas alihankintapalveluita ja raaka-aineita ostetaan rajatulta määrältä avaintoimittajia ja yhteistyökumppaneita. Robitin näkemyksen mukaan yllä kuvattu tuotantokonsepti mahdollistaa joustavat tuotantomäärät, alemmat tuotantokustannukset sekä tuotantokonseptin tai sen osien tehokkaan monistamisen uusilla maantieteellisillä alueilla. Robitin tuotantokonseptin avulla on myös mahdollista

11 valmistaa tilaustyönä tehtyjä tuotteita asiakkaiden tarpeisiin tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Ammattitaitoinen henkilöstö mahdollistaa kasvun Robit uskoo, että ammattitaitoinen henkilöstö tukee ja mahdollistaa yhtiön kasvun. Robit on pitkällä aikavälillä investoinut jatkuvasti työntekijöihinsä keskittyen erityisesti myyntihenkilöstöönsä, jonka osuus henkilöstöstä vuoden 2014 lopussa oli noin 38 prosenttia. Robit jatkaa uusien kykyjen rekrytoimista toteuttaakseen kasvusuunnitelmansa. Lisäksi yhtiö edistää liiketoiminta- ja kasvupainotteista yrityskulttuuria mm. houkuttelevien kannustinjärjestelmien avulla. Immateriaalioikeudet sekä tutkimus ja tuotekehitys turvaavat kilpailukyvyn Robit uskoo, että immateriaalioikeuksilla on kasvava merkitys sen liiketoiminnalle. Turvatakseen kilpailukykyisen ja innovatiivisen tarjonnan Robit jatkaa investointeja omiin ja teollisuuden yhteisiin tuotekehityshankkeisiin, jotka keskittyvät yksinomaan poraukseen liittyviin kulutusosiin. Yhtiö on mm. kehittänyt poraustulosten seurantaan ja mittaamiseen suunnitellun ja kotimaassa patentoidun Robit Sense Systems -teknologian. Yhtiö hakee teknologialle myös laajaa kansainvälistä patenttisuojaa. Robit jatkaa myös olemassa olevan patentti- ja immateriaalioikeusportfolionsa vahvistamista hankkimalla ja lisensoimalla strategisia patentteja, muita immateriaalioikeuksia ja teknologioita. Lisäksi yhtiö pyrkii puolustamaan maailmanlaajuisesti immateriaalioikeuksiaan loukkauksilta. Osinkopolitiikka Yhtiö harjoittaa aktiivista, kassavirtaan pohjautuvaa osinkopolitiikkaa, pyrkimyksenä maksaa osinkoa keskimäärin prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Yhtiö kuitenkin arvioi osingonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei mahdollinen osingonjako vaaranna yhtiön strategiassa määriteltyjä kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita. Taloudelliset tavoitteet First North-listautumisannissa kerättävien varojen käyttö Yhtiö aikoo käyttää osakeannissa saatavat varat sen kasvuhankkeiden rahoittamiseen strategiansa mukaisesti. Yhtiö aikoo käyttää osakeannissa saatavat varat sen nykyisen liiketoimintansa kasvun tukemiseen, ensisijaisesti seuraavasti: Myyntihenkilöstön määrän lisääminen yhtiön nykyisissä ja suunnitelmien mukaan avattavissa ulkomaisissa myyntiyhtiöissä, Varastojen kasvattaminen yhtiön isommissa varastoissa (hubeissa), tavoitteena turvata tuotteiden saatavuus paikallisesti, Yhtiön tavoitteleman kasvavan myynnin johdosta kasvavien myyntisaatavien rahoittaminen, ja Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen, immateriaalioikeuksiin sekä koneisiin ja laitteisiin, jotka mahdollistavat yhtiön tuotetarjonnan kehittämisen, tuotantoautomaation sekä laadun ylläpitämisen ja parantamisen. Yhtiön tarkoituksena on lisäksi käyttää olennainen osa osakeannissa saatavista varoista yritysostoihin. Yhtiö pyrkii tekemään yritysostoja, jotka mahdollistaisivat yhtiön tuotetarjonnan laajentamisen sekä läsnäolon vahvistamisen nykyisillä tai uusilla markkinoilla yhtiön strategian mukaisesti. Yritysostojen toteutuessa varoja käytettäisiin myös ostokohteiden integrointiin sekä niihin tehtäviin lisäinvestointeihin. Yhtiö ei kuitenkaan voi taata, että se kykenisi toteuttamaan yritysostoja ehdoilla, jotka ovat yhtiölle hyväksyttäviä. Osakeannissa saatavat varat mahdollistavat lisäksi yhtiön pääomarakenteen ja taloudellisen aseman vahvistamisen. First North-listautumisannin avulla kasvatetaan lisäksi yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta, parannetaan yhtiön tunnettuutta, hankitaan yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään osakkeiden likviditeettiä. Listautumisannin myötä osakkeita voidaan myös tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa sekä yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Yhtiö ei saa osuutta myyjien osakemyynnistä saamista nettotuotoista, eikä se ole osallinen osakemyyntiin liittyviin kustannuksiin. Robitin pitkän aikavälin tavoitteet: * Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy saavuttamaan kyseiset taloudelliset tavoitteensa tai ylläpitämään niitä sen jälkeen kun ne on saavutettu. 15 % Kasvattaa liikevaihtoaan keskimäärin vähintään 15 prosenttia vuodessa (CAGR)* % Saavuttaa prosentin EBITA-marginaali* Robit markkinointiesite 11

12 Markkinatrendit Markkinatrendit Kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen Kaupungistuminen sekä ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden tarve luo kysyntää uusille infrastruktuurirakentamisen investoinneille, kuten maanteille ja metroille, sekä muulle maanalaiselle rakentamiselle. Kehittyneissä maissa ja kehittyneillä alueilla infrastruktuurirakentamiseen investoidaan myös olemassa olevan infrastruktuurin kunnostamiseksi ja modernisoimiseksi. Ihmisten keskittyminen kaupunkialueille ja maan hinnan nousu lisäävät tarvetta vaativan rakentamisen ja tunnelinporauksen sovelluksille, joita ovat esimerkiksi tunnelit ja sillat, maanalaiset pysäköintihallit tai maanalaiset kunnalliset vedenkäsittelylaitokset ja öljyvarastot. Nämä rakenteet vaativat erityistä kallionlouhintaa ja maaperän vakauttamista. Rakennus- ja infrastruktuuri-investoinnit kasvattavat myös mineraalien ja kiviaineksen kysyntää. Asiakkaat keskittyvät ydinprosesseihin ja palveluiden kysyntä lisääntyy Porauksessa käytettävillä kulutusosilla on tärkeä rooli tehokkaan ja keskeytyksettömän poraustuloksen saavuttamisessa, ja keskeytykset porausprosessissa johtavat yleensä huomattaviin lisäkustannuksiin asiakkaalle. Poraukseen liittyvät kulutusosat muodostavat kuitenkin melko pienen osan loppuasiakkaiden kokonaiskäyttökustannuksista ja näin ollen porausurakoitsijat ja kaivokset pitävät tärkeinä ostokriteereinä kulutusosien turvattua saatavuutta ja tasaista korkeaa laatua. Porausurakoitsijat ja kaivokset keskittyvät yhä enemmän ydinprosesseihinsa, minkä johdosta näitä palvelevien toimittajien ja palveluntuottajien täytyy jatkuvasti kehittää palvelujaan ylläpitääkseen kilpailukykynsä. Porauksessa käytettävien kulutusosien ostamisessa käytetään yhä enemmän vaihtoehtoisia hinnoittelumalleja, kuten porausmääriin perustuvaa hinnoittelua tai palvelusopimusmalleja. Kaivosyhtiöt toimivat jatkuvasti vaativammissa olosuhteissa, kuten syvemmissä kaivoksissa, ja niiden on etsittävä malmioita uusilta alueilta, joiden sijainnit ovat usein haastavia, syrjäisiä ja epätavanomaisia. Kyseisissä olosuhteissa joudutaan tavallisesti poraamaan suurempia määriä jotta päästään tyydyttäviin metallien tuotantomääriin. Tämä johtaa porauksessa käytettävien kulutusosien kysynnän lisääntymiseen, minkä lisäksi haastavimmissa porausolosuhteissa käytettyjen tekniikoiden ja ratkaisujen laatu ja kestävyys korostuu. Lisäksi kaivostoiminnan lisääntyessä uusilla, haastavammilla ja syrjäisemmillä alueilla kasvaa myös tarve infrastruktuurin rakentamiselle näihin kohteisiin. Valmistuksen automatisointi ja älyn lisääminen tuotteisiin Porausurakoitsijat ja kaivokset pyrkivät jatkuvasti automatisoimaan omia prosessejaan. Automatisointi lisääntyy myös teollisessa valmistuksessa ja jalostusteollisuudessa. Automatisoitu valmistus ja automatisoidut prosessit ovat hyödyllisiä ja tehokkaita, koska ne mahdollistavat esimerkiksi tasaisen tuotelaadun, tehokkaat prosessit ja valmistettujen tuotteiden, kuten poraukseen liittyvien kulutusosien, korkeat tuotantomäärät. Porausalalla laitteiden ja kulutusosien laatu merkitsee myös tehokkuutta ja on olennainen tekijä työturvallisuudessa. Ympäristötrendit Valtiot, yritykset ja kuluttajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota ympäristönäkökohtiin, energiankulutukseen ja päästöjen vähentämiseen. Kaivosteollisuudessa edellytetään yhä enemmän, että valmistajat ja palveluntarjoajat ottavat ympäristöseikat huomioon toiminnassaan niin toimitusketjun hallintaprosesseissa ja raaka-aineissa kuin jälkimyyntipalveluissa ja kierrätyksessä. Porausta koskevien kulutusosien osalta ympäristönäkökohdat liittyvät muun muassa raaka-aineiden käyttöön ja lopputuotteiden maalaamiseen sellaisilla maaleilla, jotka tuottavat vähiten ympäristöhaittoja, sekä käytettyjen kulutusosien kierrätykseen. Neljä markkina-aluetta Tunnelinporaus Tiheästi asutuilla alueilla tarvitaan toimivat ja kattavat tunneliverkostot. Robitin valmistamat kulutusosat ovat yhtenä tekijänä kaupungistumisen kehityksen ratkaisuissa. Tunnelinporauksen ja porauslaitteiden markkinoiden on ennustettu kasvavan vuositasolla keskimäärin 5,6 prosenttia vuosien aikana. 1) Robitin näkemyksen mukaan tunneliporauksen markkinaan vaikuttaa eniten kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen. Erityisesti kehittyvissä maissa kaupungistuminen ja sen edellyttämä rakentaminen sekä varsinaisten rakennusten että yleisen 12 Robit markkinointiesite

13 = Markkinatrendillä on positiivinen vaikutus Robitin markkina-alueeseen. Kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen Tunnelinporaus Maalämpö ja jäähdytys Rakentaminen Kaivostoiminta Uudet kaupungit ja infrastruktuuri, erityisesti kehittyvillä markkinoilla Uudet, vaativat rakentamisen projektit (esim. maan alla), kehittyneillä alueilla Mineraalien lisääntynyt tarve rakentamisessa Maaperän vähenevä metallipitoisuus Malmioiden vähentynyt mineraalipitoisuus ja kaivostoiminta syvemmällä ja vaativammissa olosuhteissa Kaivostoiminta syvemmissä ja vaativimmissa olosuhteissa, ja siihen liittyvä rakennustoiminta kaivoksilla Lisääntyvä energiakulutus ja tarve energiatehokkaille energialähteille Jäähdytyksen yhdistäminen maalämpöön avaa täysin uusia markkinoita infrastruktuurin osalta lisää porauksen kulutusosien kysyntää. Robitin valmistamia kulutusosia käytetään tunnelinrakentamisessa sekä top hammer- ja DTH-porauksessa. Maalämpö ja -jäähdytys Tarve uusiutuville ja ympäristöystävällisille energianlähteille kasvaa jatkuvasti. Painopiste energiatehokkuudessa avaa myös uusia markkinoita Robitin tuotteille. Asennettujen maalämpöpumppujen kapasiteetin arvioidaan kasvavan vuositasolla keskimäärin lähes 13 prosenttia vuosien aikana. 2) Robitin näkemyksen mukaan maalämmön ja -jäähdytyksen kysyntää ohjaa eniten tarve uusiutuville ja ympäristöystävällisille energianlähteille energiankulutuksen kasvaessa. Uusiutuvien energianlähteiden tarve pohjautuu laajaan kansainväliseen pyrkimykseen lisätä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä muun muassa ympäristönsuojelun sekä fossiilisten polttoaineiden suurten hintavaihteluiden takia. Myös maalämpöön yhdistetty mahdollisuus tilojen viilentämiseen avaa uusia markkinoita Robitin tuotteille. Maalämpö ja jäähdytyssovellusten sekä vesikaivojen porauksessa käytetään pääasiassa putkiporausta, joka toteutetaan DTH-poraustuotteilla. Rakentaminen Kehittyvillä markkinoilla uuden infrastruktuurin tarve johtaa rakentamisen projektien kasvuun. Myös teollistuneilla markkinoilla liikenneverkostojen laajentaminen edellyttää toteutuksessa vaativampia tekniikoita. Kansainvälisten rakennusteollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden markkinoiden on ennustettu kasvavan vuositasolla keskimäärin 4 prosenttia vuosien aikana. 3) Rakentamisen markkinoita ohjaa Robitin näkemyksen mukaan eniten kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen erityisesti kehittyvillä markkinoilla, jossa kaupungistuminen ja siihen liittyvän infrastruktuurin tarve on kasvussa. Teollistuneilla markkinoilla rakentaminen edellyttää vaativampia tekniikoita muun muassa metro- ja tieverkoston laajentamisessa. Robitin valmistamia kulutusosia käytetään rakentamisessa sekä top hammer ja DTH-porauksessa. Kaivostoiminta Kaivostoiminta siirtyy tulevaisuudessa syvemmälle ja vaativampiin olosuhteisiin. Kaupungistuminen lisää raaka-aineiden kysyntää ja samalla kasvattaa markkinoita. Kaivosteollisuudessa käytettävien koneiden ja laitteiden markkinoiden on ennustettu kasvavan vuositasolla keskimäärin 8 prosenttia vuosien aikana. 4) Robitin näkemyksen mukaan kaivostoiminnan markkinoita ohjaa kaupungistuminen ja infrastruktuurirakentaminen, sillä louhittavien raaka-aineiden kysyntä kasvaa rakennustoiminnan kasvun myötä. Lisäksi malmioiden vähentyvä mineraalipitoisuus edellyttää kaivostoimintaa syvemmissä kaivoksissa ja vaativimmissa olosuhteissa. Kaivostoiminnaksi katsotaan louhintatyöt, jotka liittyvät luonnossa esiintyvien kiinteiden aineiden, kuten malmin tuotantoon. Kaivostoimintaan kuuluu mm. maanalainen louhinta ja avolouhinta sekä hyötykiven louhinta. Kaivostoimintaan kuuluu myös tutkimuspalvelut, kuten kairausnäytteiden otto ja geologisten havaintojen teko mahdollisilla kaivauspaikoilla. Lähteet 1) Timetric: The Global Tunneling and Drilling Equipment Market Key Trends and Opportunities to 2018, julkaistu ) htm ( ) 3) ( ) 4) ( ) Robit markkinointiesite 13

14 Taloudellinen informaatio KONSERNIN TUNNUSLUVUT (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) Liikevaihto, euroa * * * Liikevaihdon kasvu, % 34,1-12,7 10,6 13,4 Käyttökate, euroa Käyttökate, osuus liikevaihdosta, % 14,5 7,4 12,5 11,8 8,4 EBITA, euroa EBITA, osuus liikevaihdosta, % 12,3 5,0 10,0 9,6 6,2 Liikevoitto, euroa * 3 193* 1 834* Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 12,1 4,8 9,8* 9,4* 6,0* Katsauskauden tulos, euroa * 2 105* 1 100* Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta, % 12,1 2,4 7,6 6,2 3,6 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa - - 0,29 0,21 0,11 Oman pääoman tuotto, % ,4* 22,9* 14,4* Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % ,2 19,9 12,0 Korolliset nettovelat, euroa Omavaraisuusaste, % 43,9 41,6 47,4* 43,5* 36,8* Nettovelkaantumisaste, % 56,8 54,4 52,9 55,6 72,2 Bruttoinvestoinnit, euroa Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta, % Tutkimus- ja tuotekehityskulut, osuus liikevaihdosta, % 8,7 1,1 4,5 2,5 2,9 2,7 2,4 2,1 1,5 1,3 Henkilöstö katsauskauden lopussa * Tilintarkastettu 14 Robit markkinointiesite

15 Liikevaihdon kehitys Liikevaihto, euroa Liikevoiton kehitys % % % 4.8% 12.1% % 12% 10% 8% 6% 4% 382 2% % Liikevoitto, euroa Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % Robit markkinointiesite 15

16 Riskit Sijoitus Robitiin sisältää riskejä, jotka liittyvät Robitin liiketoimintaan ja toimialaan sekä yleiseen taloudelliseen tilanteeseen. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään Robitin esitteeseen ja erityisesti kohtaan Riskitekijät. Yhtiön toimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyvät riskit Yhtiön tuotteita käytetään aloilla, joihin vaikuttavat maailmanlaajuiset taloudelliset olosuhteet Markkinat, joilla Yhtiön asiakkaat toimivat, ovat alttiita suhdannevaihteluille ja ne voivat tulevaisuudessa kohdata lamakausia Yhtiö toimii toimialalla, joilla kova kilpailu on tyypillistä Muutokset lainsäädännössä ja/tai sääntelyssä voivat vaikuttaa haitallisesti markkinoihin, joilla Yhtiön asiakkaat toimivat Yhtiö toimii kehittyvillä markkinoilla, joihin liittyy poliittisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia riskejä Mikäli Yhtiö ei pysty suojaamaan immateriaaliomaisuuttaan tai Yhtiöön kohdistetaan immateriaalioikeuksien loukkauskanteita, se voi haitata Yhtiön liiketoimintaa Yhtiön epäonnistuminen uusien tuotteiden kehittämisessä, markkinoille tuomisessa ja markkinoinnissa, teknologian kehitykseen vastaamisessa tai kilpailussa voisivat haitata sen liiketoimintaa ja liiketoiminnan tulosta Yhtiö voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa laatimisessa tai toteuttamisessa Yhtiön mahdollisten yritysostojen epäonnistumisella tai integraatiovaikeuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan Yhtiön suurimpien asiakkaiden menettämisellä tai niiden taloudellisilla vaikeuksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön Yhtiön merkittävien toimittajien toiminnassa ilmenevillä laatuongelmilla, toimitusten puutteilla tai viivästyksillä, palvelujen huomattavilla hinnankorotuksilla tai merkittävien toimittajien menettämisellä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön Yhtiö on riippuvainen sen jakelijoiden ja myyntitoimistojen tehokkuudesta Mikäli Yhtiön valmistustoiminta keskeytyy tai sen tuotantotilat tai varastot vahingoittuvat, tuhoutuvat tai ne suljetaan mistä tahansa syystä, Yhtiön mahdollisuudet jaella tuotteitaan heikentyvät merkittävästi Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata Yhtiön liiketoimintaa Yhtiön tekemät investoinnit voivat osoittautua tappiollisiksi Tuotteiden laatuvirheet, mahdolliset tuotteiden takaisinkutsut, tuotevastuu tai takuuvaatimukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen sekä maineeseen Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä Yhtiön liiketoiminnalle ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia Vaikeudet IT-järjestelmien ylläpidossa ja päivittämisessä, IT-järjestelmien puutteet sekä tietojärjestelmiin liittyvät viat tai ulkopuoliset verkkohyökkäykset voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan Oikeudenkäynneillä tai oikeudellisilla vaateilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan ja ne voivat aiheuttaa odottamattomia kustannuksia Siirtohinnoitteluun liittyvien veroriskien ja muiden veroriskien toteutuminen voi johtaa taloudellisiin menetyksiin, joilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan Yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyvät riskit Yhtiö ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lainkaan Korkotason nousu saattaa nostaa Yhtiön rahoituksen kustannuksia Luottotappioilla voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen Valuuttakurssivaihtelut voivat aiheuttaa valuuttakurssitappioita Tulevat tilinpäätösstandardien muutokset tai Yhtiön mahdollinen päätös alkaa soveltaa IFRS-tilinpäätösstandardeja altistavat Yhtiön tilinpäätöksen muutoksiin liittyville riskeille Mikäli Yhtiö ei kykene hallitsemaan maksuvalmiusriskejä, tämä voisi vaikeuttaa entisestään Yhtiön liiketoimien rahoitusta ja erääntyvien velkojen takaisinmaksua Mikäli Yhtiö ei pysty täyttämään rahoitussopimuksiin sisältyviä kovenanttiehtoja, kyseisten kovenanttiehtojen rikkominen voi johtaa myös muiden lainasopimusten eräännyttämiseen First Northissa listautumiseen, Osakkeisiin ja Listautumisantiin liittyviä riskejä Listautumisannin toteutumisesta ei ole varmuutta eikä voida taata, että yhtiön listautuminen First Northiin toteutuisi Yhtiö voi epäonnistua First North -yhtiöltä vaadittavien toimintojen toteuttamisessa Osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla, Osakkeiden hinta saattaa heilahdella, aktiiviset ja likvidit markkinat eivät välttämättä kehity, ja mahdolliset sijoittajat voivat menettää huomattavan osan sijoituksestaan Listautumisannin jälkeen Yhtiön suurin osakkeenomistaja säilyttää merkittävän omistuksen ja äänivallan Yhtiö ei välttämättä jaa tai kykene jakamaan osinkoa tulevaisuudessa Sijoittajat eivät voi peruuttaa sijoituspäätöstään Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien myynnit saattavat alentaa Tarjottavien Osakkeiden arvoa Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään ääni-oikeuttaan Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään merkintäetuoikeuksiaan 16 Robit markkinointiesite

17 Listautumisannin ehdot Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan olemassa olevia osakkeita tai merkitsemään uusia osakkeita. Vastaavasti termit merkitsijä, merkintäaika, merkintäpaikka, merkintähinta, merkintätarjous ja merkintäsitoumus (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että Osakemyyntiin. Yleiskuvaus Listautumisanti Osakeannissa ja Osakemyynnissä (määritelty jäljempänä kohdissa - Osakeanti ja - Osakemyynti, yhdessä Listautumisanti ) tarjotaan alustavasti enintään Robit Oyj:n ( Yhtiö ) osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ( Instituutioanti ), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ( Yleisöanti ) ja Yhtiön henkilöstölle ( Henkilöstöanti ). Tarjottavat Osakkeet edustavat noin 75,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 48,2 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti eikä Lisäosakeoptiota (kuten määritelty alla) käytetä. Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista. Osakeanti Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden lukumäärän korottamisesta yhteensä uudella osakkeella. Yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella alustavasti laskea liikkeeseen enintään uutta osaketta ( Antiosakkeet ) tarjoten uusia osakkeita Instituutioannissa, Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa ( Osakeanti ). Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi First Northiin (määritelty jäljempänä kohdassa - Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla ). Hyväksytystä Antiosakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet edustavat noin 57,5 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 36,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Antiosakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti. Osakemyynti Liitteessä 1 luetellut Yhtiön osakkeenomistajat ( Myyjät ) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään osaketta ( Myyntiosakkeet ) Instituutioannissa ja Yleisöannissa ( Osakemyynti ). Myyntiosakkeet vastaavat noin 18,4 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 11,7 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti eikä Lisäosakeoptiota käytetä. Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, vähennettäisiin Myyntiosakkeiden määrää vastaamaan tehtyjä merkintöjä. Myyntiosakkeiden määrää vähennettäessä ensisijaisesti vähennettäisiin Oy Swot Consulting Harri Sjöholm Ltd:n ( SWOT CHS ) myymien osakkeiden määrää. Lisäosakeoptio SWOT CHS antaa Pääjärjestäjälle (kuten määritelty alla) lisäosakeoption ostaa ylikysyntätilanteissa 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin aloittamisesta First North -listalla, eli arviolta välisenä ajanjaksona, enintään Osaketta tai hankkia näille ostajia yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ( Lisäosakeoptio ). Ellei muuta erikseen mainita tai asiayhteydestä muuta selvästi ilmene, Tarjottavia Osakkeita koskevat tiedot koskevat myös mahdollisen Lisäosakeoption nojalla myytäviä osakkeita. Lisäosakeoption perusteella ostettavat osakkeet edustavat enintään noin 7,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Listautumisantia ja enintään noin 4,8 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaisuudessaan. Stabilointi Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä stabiloinnin järjestäjänä saattaa, mutta ei ole velvollinen, 30 päivän kuluessa Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa, eli arviolta välisenä ajanjaksona, suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten saattavat vaikuttaa Osakkeiden hintaan pitäen sen tasolla, joka ei muutoin välttämättä vallitsisi avoimessa kaupankäynnissä (stabilointi). Tällaisia toimenpiteitä voidaan toteuttaa First Northissa tai muutoin. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Stabilointitoimenpiteitä ei kuitenkaan voida toteuttaa korkeampaan hintaan kuin Listautumisannin lopulliseen merkintähintaan. Pääjärjestäjällä ei ole velvoitetta suorittaa näitä toimenpiteitä ja se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Stabilointijakson päätyttyä Pääjärjestäjä tai Yhtiö Pääjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot stabiloinnista. Stabiloinnissa noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta. Pääjärjestäjä tulee solmimaan selvitykseen ja stabilointiin liittyvän osakelainaussopimuksen SWOT CHS:n kanssa. Osakelainaussopimuksen mukaan Pääjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, joilla katetaan Listautumisannin yhteydessä mahdollisesti tehdyt yliallokoinnit. Mikäli Pääjärjestäjä lainaa Osakkeita tällä tavalla, sen on palautettava yhtä suuri määrä Yhtiön osakkeita tai tätä vastaavat oikeudet SWOT CHS:lle. Pääjärjestäjä Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ( SEB tai Pääjärjestäjä ). Merkintätakaus Yhtiö, Myyjät ja Pääjärjestäjä tulevat solmimaan arviolta järjestämissopimuksen ( Järjestämissopimus ). Järjestämissopimus sisältää SEB:n merkintätakauksen koko Listautumisannin (sisältäen sekä Osakeannin että Osakemyynnin) osalta ja se on ehdollinen tietyille tavanomaisille ehdoille. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta eikä Järjestämissopimusta solmita. Listautumisannin ehdollisuus Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden määristä sekä lopullisesta Tarjottavien Osakkeiden merkintähinnasta institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta. Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle. Merkintäaika Instituutioannin merkintäaika alkaa kello ja päättyy viimeistään kello Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa kello ja päättyy viimeistään kello Yhtiöllä ja Myyjillä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- Yleisö- ja/tai Henkilöstöannin keskeyttämiseen aikaisintaan kello Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja/tai Henkilöstöannin ylikysyntätilanteen johdosta myös koko Listautumisanti voidaan keskeyttää. Instituutio-, Yleisö- ja/tai Henkilöstöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään kello Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla pidentämättä Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai Yleisö ja Henkilöstöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä. Merkintähinta Tarjottavia Osakkeita tarjotaan merkittäväksi alustavasti vähintään 5,00 euron ja enintään 6,10 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta ( Alustava Hintaväli ). Henkilöstöannissa merkintähinnan hintaväli on 10 prosenttia alhaisempi kuin Alustava Hintaväli. Alustavaa Hintaväliä voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja internetissä osoitteessa listautumisanti. Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta voi olla Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella. Katso jäljempänä kohta Merkintäsitoumuksen peruuttaminen Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa. Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta päätetään Robit markkinointiesite 17

18 institutionaalisten sijoittajien antamien merkintätarjousten ( Merkintätarjous ) perusteella Yhtiön, Myyjien ja Pääjärjestäjän välisissä neuvotteluissa merkintäajan päätyttyä arviolta ( Hinnoittelu ). Lopullinen merkintähinta ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta , Listautumisannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteessa listautumisanti. Henkilöstöannin lopullinen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannissa. Merkintäsitoumuksen peruuttaminen Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annettu merkintäsitoumus ( Sitoumus ) on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan merkintäajan kuluessa, Esitettä täydennetään, ja Esitteen täydennyksestä sekä Alustavan Hintavälin muutoksesta ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja internetissä osoitteessa Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan tai mikäli Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta eroaa Alustavasta Hintavälistä, Sitoumuksen ennen Alustavan Hintavälin muuttamista tai Alustavasta Hintavälistä eroavan lopullisen merkintähinnan ilmoittamista Yleisötai Henkilöstöannissa tehneet sijoittajat voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän ajan uuden hintavälin tai Alustavasta Hintavälistä eroavan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta lukien peruuttaa aikaisemmin tehdyn Sitoumuksensa. Sitoumuksen peruuttamiseksi merkinnän Yleisö- tai Henkilöstöannissa tehneen sijoittajan tulee olla yhteydessä FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalveluun p ). Mikäli Sitoumusta ei peruuteta, Sitoumuksestaan maksun suorittaneen sijoittajan osakemäärä lasketaan uudelleen lopullisen merkintähinnan mukaan. Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta joka käy ilmi Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita ennen Esitteen täydentämisen tai oikaisun julkaisua, oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Mahdollisen Sitoumuksen peruutuksen tulee koskea kaikkia yksittäisen sijoittajan antamien Sitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta. Tarjouksen voimassaoloajan katsotaan päättyvän kun Listautumisannin toteuttamisesta, ja Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta merkintähinnasta ja allokaatiosta on päätetty, eli alustavasti Menettely Sitoumusta peruutettaessa Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalveluun joko sähköpostitse tai FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelun puhelimitse (p ) antamien ohjei- 18 Robit markkinointiesite den mukaisesti. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin myyntipaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan. Yleisö- ja Henkilöstöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta Euroclear Finland Oy:n kautta. Omistus- ja osakasoikeudet Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Myyntiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Antiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä samassa yhteydessä, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa First Northissa, eikä näistä kaupoista makseta varainsiirtoveroa. Myyjät maksavat Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Yhtiön osakkeiden siirroista mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla Yhtiö jättää listalleottohakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ( Helsingin Pörssi ) Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland-markkinapaikalle ( First North ). Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ROBIT ja ISIN-koodi FI First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii SEB. First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta , Listautumisannissa liikkeeseenlaskettuja tai myytyjä Tarjottuja Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Kun välittäjä vastaanottaa toimeksiannon myydä Yhtiön osakkeita First North -listalla, välittäjän tulee riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, että sijoittajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Yhtiön osakkeita. Oikeus peruuttaa Listautumisanti Yhtiön hallituksella ja Myyjillä on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun muassa markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, maksettu merkintähinta palautetaan merkitsijöille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Muut seikat Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus. Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Myyjät. Saatavilla olevat asiakirjat Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 21 :n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön pääkonttorissa Vikkiniityntie 9, Lempäälä. Sovellettava laki Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Instituutioantia koskevat erityiset ehdot Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tässä määritellyin ehdoin. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin Tarjottavaa Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöstön mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintätarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Osallistumisoikeus Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintätarjous käsittää vähintään Tarjottavaa Osaketta. Merkintäsitoumukset Tietyt kotimaiset institutionaaliset sijoittajat ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia ( Ankkurisijoittajat ). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet

19 merkitsemään Listautumisannin lopulliseen merkintähintaan 9,0 prosenttia, 7,0 prosenttia ja 5,5 prosenttia Yhtiön Listautumisannin jälkeisestä osakemäärästä. Ankkurisijoittajien sitoumus on ehdollinen muun muassa sille, että (i) Yhtiön osakkeet listataan viimeistään ; (ii) lopullinen merkintähinta ei ylitä Alustavan Hintavälin enimmäishintaa; (iii) kyseiselle Ankkurisijoittajalle allokoidaan sen sitoumuksen mukainen määrä osakkeita; (iv) Yhtiön osakkeenomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista on kaupankäynnin alkaessa vähintään 45 prosenttia (lukuun ottamatta SWOT CHS:n omistusosuutta); ja (v) SWOT CHS:n omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen on vähintään yksi kolmasosa. Mikäli näitä ehtoja ei täytetä, Ankkurisijoittajilla ei ole velvollisuutta merkitä Tarjottavia Osakkeita. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta sitoumuksistaan ja Ankkurisijoittajien sijoitukset tullaan tekemään lopulliseen merkintähintaan. Lisäksi Ankkurisijoittajien sitoumuksia ei ole taattu pankkitakauksella, sulkutilillä, vakuudella tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumusten yhteismäärä on 40,5 prosenttia Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärästä sisältäen Lisäosakeoption. Merkintäpaikat Institutionaalisten sijoittajien Merkintätarjouksia ottaa vastaan Listautumisannin Pääjärjestäjä. Tarjottavien Osakkeiden maksu Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Merkintätarjouksen mukaiset Tarjottavat Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti, arviolta Pääjärjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Merkintätarjouksen saadessaan tai ennen Merkintätarjouksen hyväksymistä Merkintätarjouksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Merkintätarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Merkintätarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan Hintavälin 6,10 euron enimmäishinta kerrottuna Merkintätarjouksen mukaisella osakemäärällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin Merkintätarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Merkintätarjousten hyväksyminen Yhtiö ja Myyjät päättävät tehtyjen Merkintätarjousten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. Ankkurisijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa, annetaan kuitenkin etusija muihin sijoittajiin nähden niiden sitoumusten mukaiseen määrään Tarjottavia Osakkeita. Instituutioannissa hyväksytyistä Merkintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus niin pian kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoinnin jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintätarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yleisöantia koskevat erityiset ehdot Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen. Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa Tärkeitä tietoja Esitteestä. Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 50 ja enintään Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä. Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen Yleisöannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy. Yleisöantiin osallistuvat voivat antaa Sitoumuksensa FIM Sijoituspalvelut Oy:n verkkopalvelussa osoitteessa www. fim.com. Erikseen sovittaessa Yleisöantiin osallistuva sijoittaja voi antaa Sitoumuksen myös FIM Sijoituspalvelut Oy:n konttoreissa FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelun p ) antamien ohjeiden mukaisesti. Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa Merkintäsitoumuksen peruuttaminen mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. Tarjottavien Osakkeiden maksu Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta, 6,10 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä on muutettu, maksetaan Tarjottavasta Osakkeesta Yleisöannissa tämän jälkeen Sitoumusta annettaessa uuden hintavälin mukainen osakekohtainen enimmäishinta. Sitoumuksen hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio Yhtiö ja Myyjät päättävät Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Yhtiö ja Myyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yleisöannissa annetut Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö ja Myyjät pyrkivät hyväksymään Yleisöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Yleisöannissa annettujen Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset allokaatioperiaatteet ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta , merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Hinnoittelun jälkeen. Maksetun määrän palauttaminen Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli lopullinen merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan Robit markkinointiesite 19

20 ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös Merkintäsitoumuksen peruuttaminen Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa. Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään Tarjottavaa Osaketta Yhtiön henkilöstölle tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituksetta. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin Tarjottavaa Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Yhtiön uusia osakkeita. Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen. Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä Henkilöstöantiin voivat osallistua Yhtiön hallituksen jäsenet tai henkilöt, jotka ovat Yhtiöön nähden suorassa työ- tai toimisuhteessa merkintäajan alkaessa Listautumisannissa Myyjinä toimivat henkilöt eivät kuitenkaan voi osallistua Henkilöstöantiin, vaikka he muutoin täyttäisivät Henkilöstöantiin osallistumisen edellytykset. Henkilöstöannin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa Tärkeitä tietoja Esitteestä. Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 50 ja enintään Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan antamat Sitoumukset yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Saman merkitsijän Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä. Henkilöstöannin lock-up Henkilöstöantiin osallistuvat tulevat sitoutumaan siihen, että he eivät ilman Pääjärjestäjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, aseta optioita tai oikeutta ostaa, osta optiota tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta tai warranttia ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta, suoraan tai välillisesti, Yhtiön osakkeita tai muita Yhtiön osakkeiksi vaihdettavia, muunnettavia tai merkittävissä olevia arvopapereita, tai tee vaihto- tai muuta sopimusta, jolla Yhtiön osakkeiden omistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällaiset toimenpiteet Yhtiön osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Sitoumus on voimassa 360 päivää Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa. Tarjottavien Osakkeiden maksu Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa 10 prosenttia Alustavan Hintavälin enimmäishintaa alhaisempi hinta, 5,49 euroa Tarjottavalta Osakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mikäli Alustavaa Hintaväliä on muutettu, maksetaan Tarjottavasta Osakkeesta Henkilöstöannissa tämän jälkeen Sitoumusta annettaessa 10 prosenttia uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa alhaisempi hinta. Sitoumuksen hyväksyminen ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatio Yhtiö päättää Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Henkilöstöannin sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Yhtiö päättää menettelystä mahdollisessa Henkilöstöannin ylikysyntätilanteessa. Henkilöstöannissa annetut Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään Henkilöstöannissa annetut Sitoumukset kokonaan 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jakamalla tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Henkilöstöannissa annettujen Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset allokaatioperiaatteet ilmoitetaan yhtiötiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta , merkintäpaikoissa ja Internetissä osoitteessa Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Hinnoittelun jälkeen. Maksetun määrän palauttaminen Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Henkilöstöannin lopullinen merkintähinta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta neljäntenä (4.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen palautus maksetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös Merkintäsitoumuksen peruuttaminen Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa. Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen FIM Sijoituspalvelut Oy vastaanottaa Sitoumuksia Henkilöstöannissa merkintään oikeutetuille henkilöille annettujen ohjeiden mukaisesti. Sitoumus katsotaan annetuksi, kun merkintäpaikka on vastaanottanut sijoittajalta allekirjoitetun sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti ja maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Henkilöstöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa Merkintäsitoumuksen peruuttaminen mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla. 20 Robit markkinointiesite

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä.

LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. LISTAUTUMISANNIN EHDOT Listautumisannin ehdoissa käytetyt isoilla alkukirjaimilla olevat termit vastaavat Yhtiöesitteessä määriteltyjä termejä. Listautumisanti Osakeannissa ja Osakemyynnissä tarjotaan

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5)

Proha Oyj Pörssitiedote klo (5) Proha Oyj Pörssitiedote 28.9.1999 klo 16.50 1(5) PROHA OYJ:N LISTAUTUMISANNIN JA -MYYNNIN EHDOT PÄÄTETTY Proha Oyj:n osakeanti jakautuu instituutioantiin, yleisöantiin ja henkilöstöantiin. Merkintä- ja

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE 1 (13)

LEHDISTÖTIEDOTE 1 (13) LEHDISTÖTIEDOTE 1 (13) LIITE LISTAUTUMISANNIN YLEISET EHDOT Listautumisannin yleiset ehdot Listautumisanti DNA Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (Yhtiö), pyrkii keräämään osakeannilla noin 50

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen Pörssitiedote Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 17.2.2012 TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ OYJ (Perustettu ja rekisteröity Suomessa y-tunnuksella 1847894-2) Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen TALVIVAARAN KAIVOSOSAKEYHTIÖ

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot

TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE. Suunnatun asiakasannin ehdot TAALERITEHTAAN SUUNNATTU ANTI ASIAKKAILLE Suunnatun asiakasannin ehdot 1 YLEISKUVAUS Taaleritehdas Oyj ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla ( Osakeanti ) merkittäväksi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE

ELITE VARAINHOITO OYJ JULKISTAA ESITTEENSÄ JA HAKEE B-SARJAN OSAKKEIDENSA LISTAAMISTA NASDAQ HELSINGIN FIRST NORTH - MARKKINAPAIKALLE YHTIÖTIEDOTE 1 ELITE VARAINHOITO OYJ YHTIÖTIEDOTE klo 15.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN,

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 17:30

Proha Oyj Pörssitiedote klo 17:30 Proha Oyj Pörssitiedote 30.11.99 klo 17:30 PROHA OYJ:N AML:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS SEKÄ OSAKEANNIN JA -MYYNNIN EHDOT HALLITUKSEN ESITTÄMÄSSÄ MUODOSSA Proha Oyj tiedottaa, että osakkeiden myynnin ja

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan 22/2009 08.12.2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Yritysosto ja ostotarjous Ostotarjouksen ehdot Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n omista osakkeistaan Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Pörssitiedote 8.12.2009,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN.

TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. ÄLÄ KOSKAAN SIJOITA ENEMPÄÄ, KUIN MITÄ OLET VALMIS HÄVIÄMÄÄN. TÄMÄ ASIAKIRJA LIITTEINEEN EI OLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN TARKOITTAMA TARJOUSESITE. GRX MANAGEMENT TEAM OY ON OSAKEYHTIÖLAISSA TARKOITETTU YKSITYINEN OSAKEYHTIÖ, JONKA OSAKKEITA TAI VAIHTOVELKAKIRJOJA EI

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla.

HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN. Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TILINPÄÄTÖS 2016 HUOLENPITÄVÄ JA SELKOKIELINEN Suomen huolenpitävin ja selkokielisin tilitoimisto, joka tekee perinteiset asiat uudella tavalla. TEKNOLOGINEN EDELLÄKÄVIJÄ Monipuoliset taloushallinnon ohjelmistot

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008

Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 30.4.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 29.5.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q2/2008(marras-huhtikuu)

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Juho Erkheikki Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Sijoitus Invest 2015 11.11.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 %

Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digian kasvun perustan luomisen vuosi, koko vuoden liikevaihto kasvoi noin 7 % Digia Oyj Tilinpäätöstiedote 2016 Timo Levoranta 3.2.2017 Kasvustrategian vaiheet toteutus vaatii muutosta ja tuo mahdollisuuksia

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen

Suomen Hoivatilat Oyj hakee kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle, käynnistää osakeannin ja julkaisee listalleottoesitteen Suomen Hoivatilat Oyj Yhtiötiedote 3.3.2016 kello 08.00 EET EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (2) PÖRSSITIEDOTE 9.4.2003 klo 13.00 1 (2) :N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 1,25 euroa osinkoa vuodelta 2002. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien osakkeiden luovuttamiseen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT

WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT 1(8) WARRANTTIKOHTAISET EHDOT 40/2004 SHORT Nämä warranttikohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 19.04.2004 päivätyn Alfred Berg Finland Oyj Abp:n warranttiohjelmaa koskevan listalleottoesitteen perusosan

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8 Pörssitiedote 23.11.2009, klo 12.40 (CET+1) 1/8 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus

Osavuosikatsausjulkistus Osavuosikatsausjulkistus (1.11.2007 31.7.2008) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.8.2008 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 3. neljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2008

Lisätiedot

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Ponsse Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 11.00 yhtiön asiakaspalvelukeskuksen auditoriossa osoitteessa Ponssentie

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.

Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen. Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3. Etteplanista entistä vahvempi kumppani asiakkaiden digitalisoitumishaasteiden ratkaisemiseen Juha Näkki, President and CEO Etteplan Oyj 15.3.2016 ETTEPLANIN KEHITYSHISTORIA Edelläkävijänä suunnittelumenetelmien

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011

Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011. Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Oriola KD Oyj Tammi kesäkuu 2011 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 4.8.2011 Avainlukuja tammi kesäkuu 2011 1 6/11 1 6/10 Muutos % Q2/11 Q2/10 Muutos % Liikevaihto, Me 1066 903 18 % 536 487 10 % Liiketulos,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta

Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Markkinointiesite. Tämä ei ole tarjousasiakirja. Tarjoushinta 13,35 euroa käteisellä osakkeelta Ostotarjous Pohjolan osakkeista OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:n julkinen ostotarjous kaikista Pohjola-yhtymä

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä

WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA Atte Palomäki, Viestintäjohtaja. Wärtsilä WÄRTSILÄ OYJ ABP ÅLANDSBANKEN SIJOITTAJAILTA 22.10.2015 Atte Palomäki, Viestintäjohtaja 1 Wärtsilän liikevaihto liiketoiminnoittain 1-9/2015 Energy Solutions, 22% Marine Solutions, 33% Services, 45% 2

Lisätiedot