Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski kello 9.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski 7.4.2009 kello 9.00"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2008

2 2 Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski kello 9.00

3 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET Tiimari -konsernin strategiana on omata useita liiketoimintakonsepteja ja rakentaa niille kannattavaa kasvua kullekin konseptille sopivilla markkinaalueilla. Vuonna 2008 muodostui Tiimari -konserni viidestä liiketoimintakonseptista: vähittäiskauppaketjut Tiimari, Gallerix, Tiimari Deco ja Paperazzi sekä liikelahjakonsepti Tiimore. Vuosikertomuksessa on esitelty kukin konsepti erikseen. Vuoden 2008 aikana jatkettiin strategian mukaista vahvaa panostusta laajentumiseen avaamalla Suomeen 9 Tiimari-ketjun myymälää ja Puolaan 4 myymälää. Venäjän ja Liettuan markkinat avattiin avaamalla Venäjälle 4 myymälää ja Liettuaan 1 myymälä. Lisäksi Suomessa panostettiin Tiimarikonseptin myymäläketjun uudistukseen. Suomeen avattiin myös 5 Gallerixketjun myymälää. Liiketoiminnan kehittämiseen investoitiin verkoston laajentamisen lisäksi luomalla kaksi uutta vähittäiskauppakonseptia Paperazzi sekä Tiimari Deco. Paperazzeja avattiin 2 myymälää ja Tiimari Decoja 4 myymälää. Edellä mainittujen lisäksi panostettiin taloushallinnon kotiuttamiseen ja tarvittavien järjestelmien implementointiin sekä Gallerixin integraatioon Tiimari -konserniin. Nämä kaikki ovat vaatineet mittavia panoksia investointeina ja toiminnan kuluina, jotka on tarkemmin eritelty vuosikertomuksen numeerisessa osassa. Tilikauden viimeisen neljänneksen aikana yleinen taloudellinen tilanne ja kysyntä heikkenivät voimakkaasti, mikä osaltaan vaikutti loppuvuoden kehitykseen. Pitkän aikavälin strategian turvaamiseksi tehtiin suunnitelma nykyisten liiketoimintojen tuottavuuden parantamiseksi. Kysynnän laskun ja taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi luotiin 8 miljoonan euron tulosparannusohjelma. Yleisen taloudellisen tilanteen kääntyessä parempaan, yhtiö on tuotto- ja kustannusrakenteeltaan entistä paremmassa tuloksenteko kunnossa Vuoden 2009 alussa taloudellinen tilanne edelleen heikentyi, jonka vuoksi ohjelmaa täydennettiin ja päätettiin vetäytyä toistaiseksi Venäjän markkinoilta (4 myymälää) sekä Norjasta (1 myymälä). Tulosparannusohjelman lisäksi rahavirtaa parantavat investointien supistaminen noin 3 milj. eurolla ja käyttöpääoma-ohjelman osto-ohjelman pienentäminen 4 milj. eurolla. Tulosparannusohjelma on käynnistynyt suunnitelman mukaisesti. Tiimarin liiketoiminta ei perinteisesti ole ollut suhdanneherkkää verrattuna moniin muihin markkinoilla toimijoihin. Talous on taantunut Tiimarin markkinaalueilla ja kysyntä on heikentynyt ja ennustamme sen vaikuttavan osaltaan myös Tiimariin aikaisempaa enemmän. Vetäytymällä toistaiseksi Venäjältä ja keskittymällä vahvasti nykyisen ydinliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen 8 miljoonan euron tuloksen parannusohjelmalla vastaamme kulutuskysynnän heikkenemisen totuttua laajempaan vaikutukseen. Edellä mainituilla toimenpiteillä yhtiöllä on edellytykset operatiivisen kannattavuuden selkeään parannukseen ja selvästi positiiviseen liiketoiminnan rahavirtaan vuonna Yleisen taloudellisen tilanteen parantuessa on yhtiön tuottoja kustannusrakenne omiaan mahdollistamaan aikaisempaa korkeamman tuottavuustason. Kiitän osakkeenomistajia, henkilöstöä ja kaikkia kanssani yhteistyötä tehneitä tahoja viiden vuoden Tiimarin toimitusjohtajuuden aikana jättäessäni Tiimarikonsernin toimitusjohtajan tehtävät Hannu Krookille Jatkan työskentelyä yhtiössä johdon ja hallituksen tukena lokakuulle Kristina Illi Toimitusjohtaja Tiimari -konserni 3

4 TIIMARI SIJOITUSKOHTEENA Tiimari -konsernin strategia Tiimari -konsernin pitkäntähtäimen strategia perustuu voimakkaaseen kasvuun. Kasvua toteutetaan laajentamalla olemassa olevia konsepteja sekä ostamalla ja luomalla uusia konsepteja ja jalkauttamalla ne useille valituille markkinoille. Tilikauden viimeisen neljänneksen aikana yleinen taloudellinen tilanne ja kysyntä heikkenivät voimakkaasti. Edellä mainitun pitkän aikavälin strategian turvaamiseksi keskitytään nykyisten liiketoimintojen tuottavuuden parantamiseen. Tiimari -konsernin konseptit on Pohjoismaiden ja Itä-Euroopan johtava sisustamiseen, askarteluun, paketointiin ja kortteihin, toimisto- ja koulutarvikkeisiin sekä sesonkitavaroihin erikoistunut myymäläketju. on kodin sisustamiseen ja koristeluun keskittynyt konsepti. Valikoimissa on trendikkäitä kodintekstiilejä, kynttilöitä, servettejä, sesonkituotteita sekä muita kattaukseen liittyviä tuotteita, jotka sopivat niin kodin arkeen kun juhlaan. on seinien sisustamiseen (taulut, kehykset, julisteet) ja kortteihin erikoistunut ketju. Sillä on lisäksi valikoimissaan tyylikkäitä lahjatavara ja paketointituotteita. on urbaanin ja modernin kuluttajan myymäläkonsepti, joka tarjoaa laajan ja helposti ostettavan valikoiman paperi- ja askartelutuotteita. on liikelahjatavaratalo, jolla on monipuolinen ja korkeatasoinen liikelahjavalikoima, sekä asiakaslähtöinen kokonaisratkaisuja tarjoava toimintamalli. TiiMore hyödyntää internet-pohjaista kaupankäyntimallia edustajamyynnin lisäksi. 4

5 Tunnuslukuja ja kurssikehitys vuonna 2008 Liiketoiminnan tunnusluvut TIETOJA TULOSLASKELMASTA JA TASEESTA IFRS IFRS IFRS Liikevaihto yhteensä, tuhat EUR Liikevoitto, tuhat EUR % liikevaihdosta 18,3 % 5,8 % -6,9 % Voitto ennen veroja, tuhat EUR % liikevaihdosta 15,9 % 2,1 % -11,7 % Tilikauden tulos, tuhat EUR % liikevaihdosta 14,7 % 4,2 % -11,6 % Tilikauden tulos, sis.lopetetut toim., tuhat EUR % liikevaihdosta, sis.lopetetut toiminnot 19,2 % 4,2 % -11,6 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 17,2 % 8,4 % -28,3 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,8 % 5,9 % -8,3 % Omavaraisuusaste, % 36,2 % 40,8 % 34,6 % Gearing 95,1 % 78,5 % 105,0 % Quick Ratio 0,35 0,43 0,17 Taseen loppusumma, milj. EUR 99,1 97,4 87,9 Investoinnit, tuhat EUR % liikevaihdosta 188,4 % 14,5 % 6,1 % Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT Tulos/osake (EPS), EUR 0,91 0,32-0,94 Laimennettu tulos/osake (EPS), EUR 0,91 0,32-0,94 Tulos/osake (EPS), EUR jatkuvat toiminnot 0,70 0,32-0,94 Oma pääoma/osake, EUR 3,09 % 3,29 % 0 Osinko/osake, EUR, osakeantikorjatut 1) 0,15 0,16 0,00 Osinko/osake, EUR, ilman osakeantikorjausta 1) 0,15 0,16 0,00 Osakemäärät, ilman osakeantikorjausta Osinko/tulos, osakeantikorjatut, % 21,32 % 50,00 % 0 Hinta/voitto-suhde (P/E) 6,93 15,22 neg. Efektiivinen osinkotuotto, % 3,09 % 3,29 % 0 TIETOJA OSAKKEISTA A-osakkeen kurssikehitys - ylin kurssi, EUR 5,41 5,38 4,84 - alin kurssi, EUR 4,08 4,58 1,40 - keskikurssi, EUR 4,87 4,96 3,27 - tilinpäätöspäivän kurssi, EUR 4,85 4,87 1,41 Osakekannan markkina-arvo, milj. EUR 47,7 50,2 14,9 Osakkeiden vaihto tkpl, Osakkeiden vaihdon kehitys %, 90,27 % 36,37 % 10,17 % Osakkeenomistajien lukumäärä Osakkeiden määrä keskimäärin, tkpl Osakkeiden määrä tilikauden lopussa, tkpl Kurssikehitys 2008 (eur) 5

6 Hallituksen jäsenten esittely. Peter Seligson, hallituksen puheenjohtaja vuodesta Seligson on kauppatieteiden lisensiaatti. Hän on ollut Seligson & Co Oyj:n partneri vuodesta -97. Aiemmat toimet: Alfred Berg Finlandin toimitusjohtaja vuosina ja Head of Sales and Trading Arctos Securities vuosina Peter Seligson on Ahlström Oyj:n ja Broadius Partners Oy:n hallitusten puheenjohtaja. Lisäksi hän on Aurajoki Oy:n hallituksen jäsen. Hän on Folkhälsanin jäsen ja hallituksen puheenjohtaja Skatte och Företagsekonomiska Stiftelsenissa. Arja Hautanen on ollut hallituksen jäsen vuodesta Arja Hautanen on koulutukseltaan yo-merkonomi Hän on perheineen on Tarjoustalo -tavarataloketjun entinen pääomistaja. Arja Hautanen toimii tällä hetkellä Suomen Kauppayhtiöt Oy:n ja Predictum Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on Liikekiinteistöjen Vuokraus TM Oy:n ja eräiden kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksen jäsen. Hän on aikaisemmin toiminut Tarjoustalo tavaratalot omistaneen Tarjousmaxi Oy:n kaupallisena johtajana. Arja Hautanen sai vuonna 2006 Tasavallan Presidentin myöntämän Talousneuvoksen arvonimen. Teppo Kauppila valittiin hallituksen jäseneksi Kauppila on diplomi-insinööri. Hän on rakennus- ja teollisuuskemikaalituotteiden kauppaa harjoittavan Oy Sika Finland Ab:n toimitusjohtaja ja pohjoismaat kattavat organisaation johtoryhmän jäsen. Tätä aikaisemmin hän on toiminut Fiskars Brands Finland Oy Ab:ssä myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla. Aikaisemmin hän työskenteli Oras Oy:ssä myynnin johtotehtävissä. Kirsti Lindberg-Repo on ollut hallituksen jäsen vuodesta Hän on kauppatieteiden tohtori ja toimii tutkijana Hanken - Svenska Handelshögskolan'in alaisessa CERS - Center for Relationship Marketing and Service Management -keskuksessa. Lisäksi hän on Nordic Brand Research Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Juha Mikkonen valittiin hallituksen jäseneksi Mikkonen on kauppatieteiden maisteri. Hän on kiinteistösijoitusyhtiö Vicus Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Aikaisemmin Juha Mikkonen työskenteli Conventum Corporate Finance Oy:n toimitusjohtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt sijoituspäällikkönä Kansallis-Osake-Pankissa ja osakeanalyytikkona Midland Montagu Osakepankissa. Lisäksi hän oli perustamassa Conventum Oyj:tä ja investointipankki Prospectus Oy:tä. Hän on Assetman Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Alexander Rosenlew valittiin hallituksen jäseneksi Rosenlew on kauppatieteiden maisteri ja M.Sc. (management). Hän on ollut vuodesta 2002 Colgate- Palmolive Finlandin toimitusjohtaja ja Colgate- Palmolive Nordic A/S:n johtoryhmän jäsen. Ennen tätä hän toimi Nestlén palveluksessa erilaisissa markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuosina Alexander Rosenlew on tällä hetkellä Lagerblad Foods Oy:n hallituksen jäsen ja Oy Rosaco Ab:n hallituksen puheenjohtaja. 6

7 Johtoryhmä Kristina Illi nimitettiin Maritii Oy:n ja Tiimari Retail Oyj:n toimitusjohtajaksi Tiimari Oyj Abp:n toimitusjohtajaksi hänet nimitettiin Lisäksi hän toimii hallitusten puheenjohtajana tai jäsenenä seuraavissa yhtiöissä: Palvelukauppa Kodinonni Oy, Novellum Oy ja Koirankoppi Oy. Aikaisemmin hän toimi Vice Presidentinä Planmeca konsernissa 2003 sekä toimitusjohtajana Hansel Oy:ssä Kristina Illi on koulutukseltaan ekonomi. Daniel Crewe nimitettiin Gallerix Sweden AB:n vt. toimitusjohtajaksi Gallerixin palveluksessa hän on ollut vuodesta Crewen aiempi työkokemus on kertynyt myynti- ja markkinointitehtävistä viimeksi DHL Expressin palveluksessa Ruotsissa ja aiemmin useasta yrityksestä Iso-Britanniassa. Hän on koulutukseltaan B.Sc. (markkinointi). Maija Elenius nimitettiin Tiimari konsernin talousjohtajaksi Hän työskenteli aikaisemmin Fiskarsin talousjohtajana. Tätä ennen hän toimi Partek Cargotec:n talousjohtajana ja Partek Oyj Abp:n kehitysjohtajana. Koulutukseltaan hän on ekonomi. Ville Linna nimitettiin Tiimore Oy:n toimitusjohtajaksi vuonna Hän on työskennellyt aiemmat kuusi vuotta HEF Group Oy:n markkinointijohtajana. Linnalla on pitkä kokemus myynnin ja markkinoinnin johtotehtävistä. Hän on opiskellut myyntiä ja markkinointia Markkinointi-Instituutissa. Tarja Nikkarikoski nimitettiin Tiimari Oyj Abp:n tietohallintojohtajaksi Hänellä on pitkä kokemus tietohallinnon johtotehtävistä rahoituksen, kaupan ja logistiikan aloilta. Tarja Nikkarikoski on koulutukseltaan Datanomi ja fil.yo. Anna Seppälä nimitettiin Tiimari Retail Oyj:n ostotoiminnasta vastaavaksi johtajaksi vuonna Ennen nimitystään edellä mainittuihin tehtäviin hän toimi Tamore Oy:ssä ostojohtajana. Anna Seppälä on koulutukseltaan KTM. Jaakko Syrjänen nimitettiin Tiimari Retail Oyj:n ulkomaantoimintojen johtajaksi vuonna Ennen nimitystään edellä mainittuun tehtävään hän toimi Suomen Posti Oy:n hankintajohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut myös Kauppatalo Hansel Oy:ssa johtajana asiakasratkaisu-yksikössä sekä johtoryhmän jäsenenä. Jaakko Syrjänen on koulutukseltaan BBA. Anne Söderholm nimitettiin Tiimari konsernin markkinointi- ja viestintäjohtajaksi Anne Söderholm nimitettiin Tiimarikonseptista vastaavaksi vt. johtajaksi Hän työskenteli aikaisemmin Bauhaus Suomi Oy:n markkinointijohtajana. Söderholmilla on kokemusta kanta-asiakasohjelmien kehittämisestä Silja Oy Ab:ssä sekä markkinointipäällikön ja myyntipäällikön tehtävistä Telia Finlandissa. Koulutukseltaan hän on KTM sekä emba. Hannu Krook Tiimarin toimitusjohtaja alkaen Hannu Krook nimitettiin Tiimari Oyj Abp:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään Krook siirtyy tehtävään Oy Otto Brandt Ab:n konsernin varatoimitusjohtajan tehtävistä ( ). Aikaisemmin hän on toiminut TeliaSonera -konsernissa eri tehtävissä: Sonera Zedin toimitusjohtajana, SVP Consumer Products & Services TeliaSonera Finlandissa, Sonera Corporationin markkinointijohtajana sekä Sonera Plazan toimitusjohtajana. Soneraan Krook siirtyi Coca- Cola Juomat Oy:n toimitusjohtan tehtävistä. Aiemmin hän on toiminut myös liikkeenjohdon konsulttina The Boston Consulting Groupissa Tukholmassa ja Helsingissä sekä Brand Managerina Procter & Gamble Scandinaviassa, Tukholmassa. Krook on myös Veikon Kone Oy:n hallituksen jäsen. Koulutukseltaan Hannu Krook on KTM. Tiimari -konsernin johtoryhmä Taloushallinto ja rahoitus Maija Elenius CFO Tiimari Oyj Abp Kristina Illi CEO Tietotekniikka Tarja Nikkarikoski CIO Kehitys ja liikepaikat Jaakko Syrjänen Kaupallinen johtaja Osto ja logistiikka Anna Seppälä Ostojohtaja Markkinointi ja viestintä Anne Söderholm Markkinointi- ja viestintäjohtaja TiiMore Oy Ville Linna toimitusjohtaja Tiimari Retail Oyj Anne Söderholm vt. Tiimari-konseptin johtaja Gallerix Ab Daniel Crewe vt. toimitusjohtaja 7

8 Tiimarin asiakkaita ovat erityisesti kaiken ikäiset naiset, pikkutytöstä ladyyn. Näitä naisia yhdistää positiivinen ja huumorintajuinen elämänasenne. He ovat kiinnostuneita askartelusta ja kodin sisustamisesta ja näihin liittyvästä erilaisesta tekemisestä. Tiimari tuo asiakkaittensa ulottuville kaikkien kaipaaman tekemisen itsensä iloksi ja ystävien kanssa yhdessäoloon. Muodikasta onkin järjestää ystävien kesken korttien askarteluiltoja, kattauksien suunnittelua ja kattauskoristeiden tekemistä, juhlien järjestämistä. Meillä kaikilla on tahto nähdä kättemme jälki nykyisessä abstraktissa maailmassa. Tiimari myy tässä maailmassa kaikkein harvinaisinta ja halutuinta hyödykettä: mahdollisuutta toteuttaa itseään, nähdä konkreettisesti oman työnsä tulos ja tehdä maailmasta oman itsensä näköinen. Tiimarin tunnettuus 84% on omaa luokkaansa. Tiimari on parantanut asemiaan kohderyhmänsä mielissä monipuolisuudessa, hyvien askarteluideoiden tuottajana ja laadukkaana ostopaikkana. Samalla se on säilyttänyt johtavan asemansa edullisten ostopaikkojen joukossa. Tiimarin visiona on olla paras elämyskauppa valitsemillaan markkina-alueilla. Tehtävänämme on tuottaa asiakkaillemme onnistuneita ostoja ja elämyksiä, sellaista mitä muualta ei saa, ilahduttamaan, sykähdyttämään, tarpeeseen tai muuten vaan. Haluamme tuottaa tekemisen riemua ja oivaltamisen iloa tässä tietoyhteiskunnassa, jossa niin kovin moni joutuu huomaamaan, että arjesta puuttuu käsillä tekemisen hyvää tekevän voiman tunne. Vuosi 2008 oli Tiimari-konseptille tuloksekas Suomen markkinoilla. Uskomme sen johtuvan siitä, että pysyäkseen jatkossakin kilpailukykyisenä, Tiimari on jalostanut brandistrategiaansa ja toteuttaa sitä systemaattisesti kaikessa tekemisessään: Tiimari houkuttaa ja yllyttää iloiseen tekemiseen tässä passivoivassa maailmassa. Tiimari tarjoaa asiakkailleen tuotteiden lisäksi myös ideoita, inspiraatiota ja ohjeita, jotka mahdollistavat itse tekemisen ja itsensä toteuttamisen. Tiimarin asiakaslupaus Tiimari tuo tekemisen riemua ja oivaltamisen iloa elämäsi jokaiseen päivään helposti ja edullisesti. Kaiken ei tarvitse olla kallista. 8

9 Tiimari -konsernin pääpiirteet Erilainen ja yllättävä Innostava Aikaansa seuraava ja trendikäs Visuaalisesti houkutteleva Lähellä ja helposti saavutettavissa Edullinen Tiimari -konseptin tuotevalikoima % myynnistä 35% sisustus 20% askartelu 15% paketointi + kortit 20% koulu ja toimisto 10% kausituotteet Kasvufokus = Voimakas = Heikko 9

10 Tiimarin strategia Suomessa Myynnin kasvattaminen Keskiostoksen kasvattaminen Myymälämäärän kasvattaminen Asiakasmäärän kasvattaminen Operatiivisen tehokkuuden kasvattaminen Materiaalivirran kehittäminen Myymälän henkilöstötehokkuuden kasvattaminen Tiimarin kansainvälinen strategia Kehitettävät markkinat 10

11 Paperazzi on urbaanin ja aktiivisen kuluttajan myymäläkonsepti, jossa on laaja ja helposti ostettava valikoima paperi- ja askartelutuotteita. Paperazzi-myymälästä löytyy kattava valikoima paperituotteita kirjekuorista ja askartelukartongeista upeisiin käsintehtyihin papereihin, lahjakasseihin ja servetteihin. Toimistotarvikkeita on niin yritysten kuin kotitoimistojenkin makuun, opiskelijoita unohtamatta. Perustuotteiden lisäksi Paperazzista löytyy merkkituotteita sekä erittäin laadukkaita tuotesarjoja. Erikoistuminen paperi- ja askartelutuotteisiin antaa mahdollisuuden tarjota myös erikoisuuksia ja uusimpien trendien mukaisia tuotteita. Paperazzi-myymälä on ilmeeltään moderni, erottuva ja raikas, erilainen kuin perinteiset paperikaupat. Vuonna 2008 Tiimari -konserni aloitti uuden paperikauppakonseptin kehittämisen. Ensimmäiset Paperazzinimiset myymälät avattiin pilotteina Turkuun ja Helsinkiin. Paperazzi-konseptia kehitetään vuoden 2009 aikana. Vuoden 2008 lopussa avattiin neljään pääkaupunkiseudulla toimivaan Koti-Ideaan Tiimari ja Gallerix - osastot. Yhteistyön myötä syntyi jo aiemmin suunnitelmissa ollut ajatus Tiimari-Decosta. Tiimari-Decosta löytyy Tiimarin vahvaan osaamiseen pohjautuva sisustus- ja sesonkituotevalikoima. Seinien ja piensisustamisen suosio kasvaa Suomessa kansainvälisten suuntausten mukaisesti. 11 SIVU 14

12 Gallerix haluaa tarjota asiakkaille erilaisia inspiroivia ja rohkeita ratkaisuja seinien sisustamiseen. Tuotevalikoiman perustan muodostavat taulut, kehykset, taidejulisteet ja peilit. Uutuutena tarjoamme mahdollisuuden yksilöllisiin ratkaisuihin, tekemällä asiakkaiden omista kuvista tauluja ja julisteita suurkuvatulostimella. Gallerixin ammattitaitoinen henkilökunta neuvoo seinien sisustamiseen liittyvien kysymysten lisäksi miten esineet tulee kiinnittää seinää. Gallerix on pohjoismaiden suurin seinäsisustukseen erikoistunut ketju, joka tarjoaa myös kehystyspalveluita. Gallerixilla on liikkeitä Suomessa ja Ruotsissa yhteensä lähes 100. Gallerixin tuotteisto Seinien sisustaminen - kuvat, maalaukset, seinätapetit ja kuviot - kehystämispalvelu Kortit Lahja- ja paperitavarat Gallerix -konsernin pääpiirteet Anna seinien kertoa Sinun tarinasi Onnellinen ja iloinen päivänpiriste Jännittävä ja inspiroiva Hintansa arvoinen Asiakaslähtöinen valikoima ja inspiroiva visuaalisuus Vahva ja karismaattinen Viehättävä ja helposti lähestyttävä Personoi kodin seinien sisustamisella 12

13 Gallerixin strategia Ruotsissa Keskiostoksen kasvattaminen Myynnin kasvattaminen Konseptin tuoteportfolion kehittäminen Asiakasmäärän kasvattaminen Synergiaetujen realisointi Materiaalivirrann konsolidointi Päällekkäisten toimintojen eliminointi Gallerixin kansainvälinen strategia Kehitettävät markkinat 13

14 Tiimore on menekinedistämisratkaisuja tarjoava yritys, jolla on monipuolinen ja korkeatasoinen tuotevalikoima sekä asiakaslähtöinen kokonaisratkaisuja tarjoava toimintamalli. TiiMoren tavoite on tukea asiakkaan liiketoimintaa Tarjoamme lisäarvoa tuottavia ammattimaisia ja ainutlaatuisia kokonaisratkaisuja konserni-, suur- ja pk- yrityksten sekä yhteisöjen tarpeisiin.tiimore hyödyntää internet-pohjaista kaupankäyntimallia edustajamyynnin lisäksi. TiiMorella on nettikauppa perinteisen edustajamyynnin lisäksi. Strategia TiiMoren strategiana on rakentaa asiakkaalle ratkaisu, jolla asiakas voi kustannustehokkaasti ulkoistaa koko menekinedistämis- ja liikelahjatarpeensa. TiiMore tarjoaa asiakkailleen käyttöön nykyaikaiset järjestelmäratkaisut. Strategiana on kannattava kasvu Suomen markkinoilla ja markkinajohtajuus viiden vuoden kuluessa. Palvelu Valikoima IT-ratkaisut Logistiikka Valinnat Koko valikoima Tilaus Asiakaskohtainen valikoima ja hinnat Molempien valikoimien yhdistely Molempien Laskutus Tiliöinti Raportointi Hyväksymisprosessi valikoimien yhdistely Integrointi asiakkaan järjestelmään Toimitusten yhdistely Toimitusjärjestelmä Asiakastunnuksiin perustuva järjestelmä Varastointipalvelu 14

15 Myymälämäärät 12/ /2007 Myymälämäärät Suomessa Virossa Latviassa 4 4 Liettuassa 1 0 Norjassa 1 1 Puolassa 8 4 Venäjällä 4 0 Ruotsissa 8 0 Omia myymälöitä Franchise -kauppiaiden myymälät Suomessa 4 4 Ruotsissa 0 9 Tiimari myymälöitä yhteensä Gallerix myymälöitä Suomessa 6 1 Ruotsissa 13 5 Omia myymälöitä 19 6 Franchise -kauppiaiden myymälät Ruotsissa Gallerix myymälöitä yhteensä Tiimari Retail myymälät yhteensä Tiimari -konsernin konseptit seitsemässä maassa Tiimari Tiimore Gallerix Poistuvat markkinat 15

16 HALLINNOINTI (Corporate Governance) Tiimari Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain sekä Helsingin Pörssin antamia listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Tiimari soveltaa myös Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance), joka astui voimaan Tiimari -konsernin ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Tiimari Oyj Abp:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa Helsingissä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja heille maksettavista palkkioista. Yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen mukaan julkaistava yhdessä hallituksen valitsemassa yleisessä päivälehdessä. Tiimari julkaisee yhtiökokouskutsun myös konsernin kotisivuilla HALLITUS Hallituksen kokoonpano Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Peter Seligson ja jäseninä Juha Mikkonen, Erik Helin, Alexander Rosenlew, Teppo Kauppila, Arja Hautanen ja Kirsti Lindberg-Repo. Kukaan hallituksen jäsenistä ei ole yhtiön palveluksessa. Tiedot hallituksen jäsenistä on esitetty yhtiön kotisivuilla ja vuosikertomuksen sivulla 7. Hallituksen tehtävät ja työjärjestys Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy tämän työsuhteen ehdot sekä valitsee tarpeellisen määrän johtajia ja hyväksyy heidän palkkaetunsa. Hallitus voi myös päättää valiokuntien asettamisesta ja niiden työtehtävistä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa. Hallitus kokoontui vuoden 2008 aikana neljätoista kertaa. Jäsenet osallistuivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikkiin kokouksiin. Hallituksen jäsenet ovat sekä yhtiöstä että suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen jäsenistä Peter Seligson, Juha Mikkonen, Arja Hautanen ja Alexander Rosenlew omistavat suoraan tai hallinnoimiensa yhtiöiden kautta Tiimarin osakkeita. Hallituksen valiokunnat 2008 Hallitus on nimittänyt vuonna 2008 kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. 1. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa konsernin raportointia ja tarkastusta ja valmistella tilintarkastajan valintaehdotusta yhtiökokoukselle. Puheenjohtajana toimii Juha Mikkonen ja jäseninä ovat Peter Seligson ja Teppo Kauppila. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna kertaa. 2. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen kokoonpanosta kuultuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, valmistella hallitukselle tehtävät esitykset hallituksen valiokuntien kokoonpanosta ja valmistella yhtiön palkkaus ja palkitsemisjärjestelmiin liittyviä asioita. Puheenjohtajana toimii Peter Seligson ja jäseninä ovat Arja Hautanen ja Alexander Rosenlew. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna kertaa. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää ja tarvittaessa erottaa, yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on johtoryhmä. Toimitusjohtajana toimii Kristina Illi. Hallitus on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Hannu Krookin, joka aloittaa tehtävässä

17 Konsernin johto Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernihallinnon toiminnoista vastaavat johtajat ja Tiimari Retail Oy:n, Gallerix International AB:n ja Tiimore Oy:n toimitusjohtajat. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan johdolla valmistelemaan esityksiä hallitukselle ja käsittelemään markkinointia, rahoitusta, talousasioita, tietohallintoa ja liiketoiminnan kehityskysymyksiä. Tiedot johtoon kuuluvista henkilöistä on esitetty konsernin kotisivuilla ja vuosikertomuksen sivulla 15. Tytäryhtiöiden hallinto Tytäryhtiöillä on hallitukset, jotka valvovat yhtiöiden toimintaa ja tytäryhtiöitä koskevia merkittäviä asioita käsitellään konsernin johtoryhmän kokouksissa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat siitä, että yhtiön resurssit ovat oikeassa suhteessa toimialojen tarpeisiin, että henkilöstöä kehitetään, että toiminta täyttää sovitut laatuvaatimukset ja että toiminta tapahtuu kyseisen maan lakien ja muiden säännösten mukaan. Palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Vuonna 2008 yhtiökokous päätti puheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten euroa. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan 100 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista ja heille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. Toimitusjohtajalle maksetaan palkan lisäksi bonuspalkkiota. Hallitus päättää bonuspalkkion ehdot. Lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtaja kuuluu muun johtoryhmän kanssa vapaaehtoisen lisäeläkejärjestelyn piiriin. Toimitusjohtaja Kristina Illin palkka luontoisetuineen ja bonuksineen vuonna 2008 oli euroa. Bonuksia tästä summasta oli 0 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille voidaan palkan lisäksi maksaa bonuspalkkioita, joiden ehdot päättää hallitus. Tiimari Oyj Abp:llä on voimassa oleva osakekurssiin sidottu optio ohjelma, jonka merkintäaika alkaa Optiot on annettu toimitusjohtaja Kristina Illille. Sisäinen valvonta, riskien hallinta ja sisäinen tarkastus Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä muun johdon kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta. Järjestelmä sisältää tuloslaskelman, tasetiedot, kassavirran ja tärkeimmät tunnusluvut. Liiketoimintoja johdetaan johtoryhmän ja konseptista vastaavan toimitusjohtajan kautta. Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat tytäryhtiöt käyttäen hyväkseen konsernin erikoisosaamista. Rahoitusriskien hallinnasta ja globaalista riskivakuuttamisesta vastaa emoyhtiö hallituksessa hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Tytäryhtiöt suojaavat rahoitus- ja valuuttariskinsä emoyhtiön kautta sisäisten suojaussäännösten mukaan. Sisäpiirihallinto Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n voimaantullutta listayhtiöiden sisäpiiriohjetta. Yhtiöllä on myös omat sisäpiirisäännöt. Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Näiden lisäksi julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten assistentit, talousosaston henkilökunta sekä muut vastaavassa asemassa olevat henkilöt yhtiön toimitusjohtajan erillisellä päätöksellä. Hankkeista, joilla toteutuessaan voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon, pidetään erillistä hankekohtaista rekisteriä. Yhtiön sisäpiirirekisteriä päivittää talousosasto sisäpiiriläisten antamien tietojen pohjalta. Yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien sisäpiiriläisten omistustiedot ovat saatavilla Suomen Arvopaperikeskuksen NetSirestä: Suomen Arvopaperikeskus Oy, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki, puh sekä yhtiön kotisivuilta. Tilintarkastus Konsernin tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT. Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2008 palkkioina yhteensä 155 tuhatta euroa ja muita palkkioita 33 tuhatta euroa. 17

18 Vuosikooste 2008 Tiimari Oyj Abp on antanut seuraavat pörssitiedotteet ja ilmoitukset vuonna Nämä tiedotteet ja ilmoitukset ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa - Sijoittajille. Osa tiedotteiden ja ilmoitusten tiedoista saattaa olla vanhentuneita. Pörssitiedotteet Tiimari Oyj Abp:n tytäryhtiö Gallerix International AB aloittaa YT-neuvottelut saavuttaakseen ensimmäisen osan arvioiduista synergiaeduista Ensimmäinen Tiimari avattu Venäjälle Tiimoren yt-neuvottelut päätökseen Tiimarin tytäryhtiössä Gallerix International AB:n yt-neuvottelut Tiimarin ruotsalaisessa tytäryhtiössä päätökseen Korjaus julkaistuun yhtiökokouskutsuun ja yhtiön kotisivuilla julkaistuun hallituksen päätösesitykseen Korjaus segmenttiraportoinnin taulukko-osassa kohdassa liikevoitto / tappio havaittuun virheeseen Yhtiökokouskutsu Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote Tiimarin tytäryhtiö Tiimore myy Kokkolan tehtaan Tiimari avasi 5. myymälänsä Puolaan Tiimari on allekirjoittanut aiesopimuksen Tiimari-konseptin franchising liiketoiminnan ostamiseksi Ruotsissa Tiimarin varsinainen yhtiökokous Vuosikooste vuodelta Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Tiimari on avannut uuden myymälän Viroon Muutoksia Tiimarin johdossa Tiimari Oyj Abp:n osavuosikatsaus Tiimari laajentaa Venäjällä Maija Elenius Tiimari konsernin talousjohtajaksi (CFO) Tiina Kuusisto Tiimari konseptin liiketoiminnan toimitusjohtajaksi Ville Linna Tiimore Oy:n toimitusjohtajaksi Tiimari Oyj Abp - Osavuosikatsaus Ville Tervola Tiimarin rahoitusjohtajaksi Tiimari on hankkinut Tiimari konseptin Ruotsin franchising liikkeet Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen liputusilmoitus Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta ,0 miljoonan osakkeen suunnattu anti Tiimari Oyj Abp ja Koti-Idea aloittavat yhteistyön Tiimari Oyj Abp - Osavuosikatsaus Tiimari lanseeraa uuden vähittäiskauppakonseptin Tiimari laajentaa Liettuaan Tiimarin taloudelliset julkaisut

Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski 7.4.2009 kello 9.00

Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski 7.4.2009 kello 9.00 VUOSIKERTOMUS 2008 2 Tiimari Oyj yhtiökokous hotelli Marski 7.4.2009 kello 9.00 TOIMITUSJOHTAJAN TERVEISET Tiimari -konsernin strategiana on omata useita liiketoimintakonsepteja ja rakentaa niille kannattavaa

Lisätiedot

Tiimari konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia,

Tiimari konserniin kuuluu kaksi vähittäiskauppakonseptia, VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Tiimari-konserni lyhyesti...3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Tiimari-konsernin strategia...7 Tiimari-ketju...9 Gallerix-ketju...13 Johtoryhmä...15 Hallitus...16 Selvitys hallinnointi-

Lisätiedot

Tiimari lyhyesti. Avainluvut 2010-2011

Tiimari lyhyesti. Avainluvut 2010-2011 Vuosikertomus 2012 Sisältö Sisältö... 2 Tiimari lyhyesti... 3 Avainluvut 2010-2011... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Strategia ja toimintaympäristö... 6 Tiimari-myymälät uudistuvat... 10 Tiimarin tapa

Lisätiedot

Tiimarin ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiön yhtiökokous, hallitus sekätoimitusjohtaja.

Tiimarin ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiön yhtiökokous, hallitus sekätoimitusjohtaja. SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2011 Tiimarin yleiset hallinnointiperiaatteet Yhtiön johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Osakeyhtiölakiin, Arvopaperimarkkinalakiin,

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012 Tiimarin yleiset hallinnointiperiaatteet Yhtiön johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Osakeyhtiölakiin, Arvopaperimarkkinalakiin, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin

Lisätiedot

Sisällys. FISKARS Annual Report 2013

Sisällys. FISKARS Annual Report 2013 taloudellinen katsaus 2013 Sisällys FISKARS 2013 Toimitusjohtajan katsaus HALLINTO Yhtiökokous Hallitus Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja Johtoryhmä Konsernin johtoryhmän jäsenet Laajennettu johtoryhmä

Lisätiedot

FISKARSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013

FISKARSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013 FISKARSIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013 Fiskars Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestystään, Suomen osakeyhtiölain säännöksiä sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattuja yhtiöitä koskevia

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 FISKARS OYJ ABP 23.2.2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2011 Fiskars Oyj Abp noudattaa yhtiöjärjestystään, Suomen osakeyhtiölain säännöksiä sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattuja

Lisätiedot

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään.

vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. vuosikertomus Autamme ammattilaisia menestymään. Sisältö Talentum Oyj on ammattilaiskohderyhmään keskittyvä mediayhtiö, jonka päätuotteita ovat lehdet, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE

SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO TIETOA SIJOITTAJILLE Takoma lyhyesti ja avainluvut... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Strategiset painospistealueemme... 6 Takoma brandi ja tavoitteet... 7 Asiakascase:

Lisätiedot

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006

SSH Communications Security. Vuosikertomus 2006 SSH Communications Security Vuosikertomus 2006 YHTIÖKOKOUS SSH Communications Security Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 29. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen Helsingissä, SSH Communications Security

Lisätiedot

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com

Rautaruukki Oyj. Vuosikertomus 2010. www.ruukki.com Rautaruukki Oyj Vuosikertomus 2010 www.ruukki.com Ruukki raportoi vuodesta 2010 uudella tavalla. Sijoittaja viestinnän ja raportoinnin pääkanava on www.ruukki.com. Tämän tiiviin painetun vuosikertomuksemme

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 1 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS SOLTEQIN TALOUSTIEDOTUS VUONNA 2014 - vuoden tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus perjantaina 14.2.2014 klo 9.00 - osavuosikatsaus 1-3/2014 torstaina 24.4.2014 klo 9.00

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP VUOSIKERTOMUS

TIIMARI OYJ ABP VUOSIKERTOMUS TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 1.1.-31.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toimitusjohtajan terveiset 3 2. Tiimari sijoituskohteena 4-15 3. Tilinpäätös 16-66 3.1 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille

Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille 2 3 Takoma Oyj:n tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi konepajayhtiöksi ja vahvaksi kumppaniksi kotimaisille ja ulkomaisille suuryrityksille. Yhtiön kapasiteettia ja osaamista kasvatetaan

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin,

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 1 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina, 16. päivänä maaliskuuta 2015 klo 12.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere. Oikeus osallistua

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009 Wulff-Yhtiöt Oyj -konsernin muodostavat 24 tytäryritystä, jotka myyvät ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012

Sisällysluettelo. Stonesoft Oyj Vuosikertomus 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12 Johtoryhmä 14 Hallitus 17 Hallituksen toimintakertomus 24 Stonesoft-konserni

Lisätiedot

TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014

TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014 TAKOMA OYJ vuosikertomus 2014 sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Hallitus... 6 Johto... 7 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 8 Riskienhallinta

Lisätiedot

sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma...

sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma... TAKOMA vuosikertomus 2013 sisällysluettelo Tietoa sijoittajille... 2 Takoma lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Liiketoimintaympäristö... 6 Yksi Takoma... 7 Asiakkaamme Steerprop... 8 Asiakkaamme

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 1

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 1 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 1 Sisällysluettelo 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 12 Pörssitiedotteet vuonna 2011 13 Johtoryhmä 15 Hallitus 17 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Prosessilaitteissa konsernin ydinosaamisalueita ovat korkean tason sekoitinteknologia, vaativat paineastiat ja lämmönvaihtimet.

Prosessilaitteissa konsernin ydinosaamisalueita ovat korkean tason sekoitinteknologia, vaativat paineastiat ja lämmönvaihtimet. Vuosikertomus 2014 Vaahto Group Vaahto Group on korkean tason teknologia- ja asiantuntijayritys, joka palvelee prosessiteollisuutta maailmanlaajuisesti. Konsernin emoyhtiön Vaahto Group Plc Oyj:n osakkeet

Lisätiedot

Turvatiimi on johtava kotimainen turva-ammattilainen. Turvatiimikonsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 22,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli

Turvatiimi on johtava kotimainen turva-ammattilainen. Turvatiimikonsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 22,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli suomalainen - turvaa suomalaiseen Turvatiimi on johtava kotimainen turva-ammattilainen. Turvatiimikonsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 22,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 850 turva-alan ammattilaista.

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012

Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012 Lassila & Tikanoja Hallinnointi ja tilinpäätös 2012 Sisältö SISÄLTÖ Operatiivisen toiminnan liikevoiton muodostuminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...2 Hallitus...8 Johtoryhmä...10 Hallituksen

Lisätiedot

2006 Vuosikertomus Stonesoft Oyj International Headquarters

2006 Vuosikertomus Stonesoft Oyj International Headquarters 2006 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2006 Vuosi 2006 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Corporate Governance 6 Johtoryhmän esittely Hallituksen esittely 3 Hallituksen toimintakertomus 5

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2012

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2012 WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2012 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Sisältö 3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 3 Ahlstrom-konsernin rakenne ja hallinto 4 Yhtiökokous 4 Hallitus 5 Hallituksen valiokunnat 6 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. VuoSikertomuS MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2012

Sisällysluettelo. VuoSikertomuS MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2012 2012 vuosikertomus MARTELAN VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo VuoSikertomuS Martela lyhyesti...4 Vuosi numeroin...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia ja arvot...9 Vastuullisuus...10 Katsaus liiketoimintaan...12

Lisätiedot