HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ"

Transkriptio

1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 103. vsk. 2/2007 HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Xavier Carpentier: essays on the law and economics of intellectual property, Mikko Mäkinen: essays on stock option schemes and Ceo Compensation, ulla Maija kruhse lehtonen: empirical studies on the returns to education in Finland, Mikko laajarinne: Venäjän talous ja energiavarat siunauksesta kiroukseen?, henri kähönen: palveluvaltaistumisen vaikutuksesta tuottavuuden kasvuun. uhkaako Baumolin tauti kehittyneiden kansantalouksien elintasoa?, seppohalttunen: katsaus pankkien vakavaraisuussääntelyä koskevaan tutkimukseen Basel 1 ja Basel 2sopimusten näkökulmasta, Ville pohjanheimo: julkisen palvelun yleisradiotoiminnan rahoitus suomessa, Maija sirkjärvi: the development of income distribution across russian regions from transition to the 21st Century, lauri huhtanen: Wto:s dispute settlement system and national sovereignity of states, olli seppovaara:pairs trading kaupankäyntistrategia, anna heinonen: luonnonvarojen kokonaiskäyttö ja dematerialisaatio suomessa, teemu pääkkönen: usa:n vaihtotase: kestävällä pohjalla vai ei?, ari heinänen: eettisyyden hinta rahastosijoittamisessa, Markus ossi: laajakaistakilpailun muodot suomessa, tapio pyysalo: optimality of international environmental agreements: Quota Management and technological Cooperation in Climate Change Mitigation, Vesa heikki soini: the effects of the euro on intraeuropean trade, katri kennedy: home Country employment effects of Foreign direct investment, juho pekka jääskeläinen: arbitrage opportunities between Credit default swaps and sovereign Bond in emerging Markets, sami Vanhala: odotettu kannattavuus ja rahoitustekijät yritysten investointikäyttäytymisen selittäjinä, nora salo: koulutus maiden välisten tuloerojen selittäjänä, elina seppä: innovation performance of Firms in Manufacturing industry: evidence from Belgium, Finland and ermany in , jussi laatunen: etlan ennustevirheistä ja ennusteiden tehokkuudesta: etlan Bkt:n kasvuennustevirheet vuosina ja niiden selittäminen pörssi indeksien muutoksilla, arto seppä: the economics of open source: empirical evidence of Finnish software Companies, Mikko tiittala: analysis of atrading strategy: a Case study of Citigroup strading strategy in the european Bond Market, Mikko holopainen: osaketuottojen volatiliteetin dynamiikasta: Volatiliteetti indeksin ja osakeindeksin välinen relaatio, jaska santanen: suomen lämpösopimuskäytännöt sopimusteoreettisesta näkökulmasta, Helsingin yliopisto, Kansantaloustieteen laitos jukka railavo: essays on Macroeconomic effects of Fiscal policy rules, helena holopainen: essays on orporate overnance, stakeholders, and restructuring, 251

2 KAK 2/2007 laura solanko: essays on russia seconomic transition, juuso Vanhala: essays on labor Market Frictions, technological Change and Macroeconomic Fluctuations, lisensiaattityöt elias einiö: skill Biased Change in Finnish Manufacturing, topi Miettinen: promises and lies: a theory of preplay negotiation, juha tervala: the Macroeconomic effects of Fiscal policy in asmall open economy under aflexible exchange rate regime, janne tukiainen: testing for Common Costs in the City of helsinki Bus transit auctions, hanna lea ahlskog: ansiotulovähennys työhön kannustajana, juha erholm:labour Mobility and Fiscal Competition in the european union, danila angnuss:economic integration and public finance, janne hukka: spread of financial crises from the perspective of risk management by financial institutions, Mikko Friman: nafta ja Meksikon talous ensimmäinen vuosikymmen, Ville hemmilä: Volatiliteetin soveltuvuudesta riskimitaksi ja strategisen allokaation valintakriteeriksi, paula hiironen: työttömyysturvan vaikutus työnetsinnän kannustavuuteen, kalle hirvonen: Maatalouskaupan vapauttaminen ja kehitysmaat: kehitysmaiden erityis ja erilliskohtelu Wto:n maataloussopimuksessa sekä pienviljelijöiden aseman parantaminen, Veli pekka julkunen: eneettisesti optimoidut monikerrosneuroverkot uusi menetelmä kehittyvien talouksien valuuttakriisien ennustamisessa, Markus kanerva: immateriaalioikeuksien vaikutus talouskasvuun pohjois etelä tuotesyklimallissa, Mikael kauttu: yritysten lukumäärä ja verkostovaikutukset symmetrinen toimialarakenne, sari koivistoinen: Convergence: the Concept and its empirical evidence among the Member states of the european union, hannukuikka: Valuuttakriisin poliittinen tartuntavaikutus ja sen relevanssi euroopan rahajärjestelmän kriisissä , tero kuusi: investointi nuoreen kasvuyritykseen optioteoreettisesta näkökulmasta, joonas lahtinen: Vaillinaisen informaation merkitys vakuudettomien kulutusluottojen markkinoilla, jussi lintunen: tuloerojen ja taloudellisen eriarvoisuuden mittaamisesta: tuloerojen kehitys suomessa , Wei liu: the liberalization of Capital outflows and its positive influence on Capital inflows, roland Magnusson: ecological dumping in afederal economy, Mika Matikainen: underpricing of initial public offerings information asymmetry, nina Mellin: alkoholin yhteiskunnalliset kustannukset, kai Mykkänen: Veronkierron vaikutus tuloveron tuottoon verojärjestelmän muuttuessa, kimmo niemelä: harmaa talous, sosiaaliset normit ja hyvinvointi, ilari niemi: yrityksen toimitusjohtajan erottaminen erorahan ja yrityksen hallituksen taloudelliset roolit, jaakko ojala: luokkakoon vaikutus oppimistuloksiin luokkakoon kausaaliyhteys lukutaidon oppimistuloksiin pisa 2000 oppimistulosarvioinnin suomen aineistossa parametrien suhteen lineaarinen regressioanalyysi, tanja poutiainen: lääkkeiden myynnin kehitys lääkevaihdon aikana, elina pääkkö: johtajuus organisaatiossa, tuomo rekola: Mikrorahoitus: epäsymmetrinen informaatio ryhmälainauksessa, 252

3 H väks tt jä opinnä tteitä Ville rokala: endogeeninen taloudellinen kasvu ja tuotannon alueellinen keskittyminen, kristina saajanaho: luottokanava rahapolitiikan välittymismekanismina, aku Valtakoski: tuotannontekijöiden välinen substituutiojousto, kansainvälinen kauppa ja talouskasvu, hannu Verkasalo:Convertiblesecurities overcoming double moral hazard in venture capital, jouni Vihmo: optimaalinen alkoholiverotus ja alkoholin kulutuksen joustot vuosina , ari Weckström: infrastruktuurin kehittämisen ja taloudellisen integraation tuomat mahdollisuudet esimerkkialueena sadc, tatu Westling: local network externalities and Market dynamics anagent based Computational economics approach, Joensuun yliopisto, Taloustieteiden laitos Marko heikkinen: rinnakkaiskauppa, joni hokkanen: peliteorian sovellus suoriin ulkomaisiin investointeihin. export platform Foreign direct investment, asko kauppinen: sahatavaran vientihinnat ja valuuttakurssi. suomalaisen sahatavaran vientihintamallin estimointi paneeliaineistossa ajanjaksolla , Markus liikkanen: järjestäytynyt rikollisuus ja sen kontrollointi taloustieteellinen analyysi, heini Mäkinen: alennettujen arvonlisäverokantojen verotuki. kohdentumisen tarkoituksenmukaisuudesta, johanna saari: konkurssilukumäärän ja konkurssiasteen kehitys suomessa, jari ylönen: asuntojen hintojen korkojousto suomessa , Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta Mauri heikkilä: Minäkäsitys, itsetunto ja elämänhallinnan tunne sisäisen yrittäjyyden determinantteina, jari syrjälä: Valoon piirrettyjä kuvia. tarinoita ja tulkintoja sähköalan murroksesta hyvinvoinnin ja henkilöstöstrategian näkökulmasta, Margit niemelä: pitkäikäisten perheyritysten arvoprofiili. pitkäikäisten perheyritysten arvojen ja jatkuvuuden kuvaus Bronfenbrennerin ekologisen teorian avulla, Marja liisa kakkonen: intuition and entrepreneurs. aphenomenological study of Managerial intuition of Finnish Family entrepreneurs, jukka lahtonen: Matching heterogeneous job seekers and Vacancies. empirical studies using Finnish data, Virve ollikainen: ender differences in unemployment in Finland, kari puronaho: liikuntaseurojen lasten ja nuorten liikunnan markkinointi. tutkimus lasten ja nuorten liikunnan tuotantoprosessista, resursseista ja kustannuksista, sanna poikkimäki: look Closer to see Further.exploring environmental life Cycle Management, lcm, tuula siljanen: narratives of expatriates in the Middle east. adaptation, identity and learning in non profit organizations, (kansantaloustiede) Markus kilkki: Modelling the implied Volatility smile of the Currency options, ilkka Viinamäki: kaupankäyntimaan vaikutus rinnakkaislistatun osakkeen hintaan, Matti alakangas: Financial risks of Metal purchases Case: Metso paper, harri jokiaho: kunnan asukaskohtaisiin menoihin vaikuttavat tekijät, kimmo haapasalo: Citiu$, altiu$, Fortiu$. urheilutapahtuman taloudelliset vaikutukset yleisurheilun MM kilpailut helsinki 2005, satu kivi: sijoitusrahastovalinta suomessa nettomerkintöihin vaikuttavat tekijät, 253

4 KAK 2/2007 anna toppari: jatkokoulutuksen taloudellinen kannattavuus koulutusinvestoinnin tuottolaskelmia, jenni kellokumpu: lasten vaikutus äidin palkkaan, tom nieminen: palkka hinta kierre suomessa , sami kariniemi: öljyn hinnan ja inflaation yhteys yhdysvalloissa vuosina , Mikko lahdenperä: indeksiosuusrahastot kansainvälisen hajauttamisen välineenä, pasi Mäkelä: Maakuntien ja niiden keskusten väestön kehitys ja sijoittuminen vuosina , kirsi hätinen: internetin vaikutus kansainväliseen kaupankäyntiin, olli kuivaniemi: talousjournalismi näkijä vai tekijä? event study analyysi lehtiartikkelien vaikutuksesta osakemarkkinoihin, jaakko kimiläinen: Funktionaalisen tulonjaon syyt ja teoriat, kimmo Marttila: kotitalouksien rahavirrat alueiden välisessä sosiaalitilinpitomatriisissa, Matti rönkkö:kemiallisen metsäteollisuuden näkymät etelä karjalassa, tiina hytönen: sodanjälkeisen asutustoiminnan vaikutus suomen väestökehitykseen, terhi Maczulskij: julkisen ja yksityisen sektorin väliset palkkaerot suomessa 2000 luvulla, janmoilanen: sosisaali ja terveydenhuollon alueellinen satelliittitilinpito, janne pöyhönen: investointituen aluetaloudellisia vaikutuksia keski suomessa Valtion ja eakr:n osarahoitteiset hankkeet , kai seppälä: hedgerahastojen menestys suomessa , Ville simo: kansainväliset osakerahastot kannattaako hajautus ulkomaille osakerahastojen kautta, jukka pitkäkangas: helsingin pörssin osakemarkkinoiden altistuminen dollari/euro kurssille, suvi Vasama: yritysten kartellikäyttäytyminen symmetrisen oligopolin tapauksessa peliteoreettinen analyysi, Oulun yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta heli kortela: the predictive power of financial markets: essays on the relationship between the stock market and real economic activity, jaakko simonen: the effects of r&d cooperation and labour mobility on innovation, (kansantaloustiede) lasse kouva: suomen kokonaistuotannon ennustaminen korkoeron dekomponoinnin avulla, perttu hankonen: Matalan inflaation tavoite: taylorin sääntö euroalueella ja kanadassa, seppo orjasniemi: Makrotaloudellisten sokkien välittyminen avotaloudessa, janne huhtala: tuottavuuden konvergoituminen teollisuudessa pohjoismaissa ja yhdysvalloissa vuosina , niina tuomivaara: Väestön ikääntyminen ja sosiaaliturvapelit limittäisten sukupolvien malleissa, tuomo askola: horisontaalisten fuusioiden hyvinvointivaikutukset oligopolimarkkinoilla, jussi jäntti: Market efficiency,anomalies and behavioral finance, Maria luoma aho: Markkinoitavat päätösluvat ja euroopan unionin päästökauppa, samuli Välimäki: tobinin veron vaikutus valuuttamarkkinoiden volatiliteettiin, Minna eronen: euroopan unionin päästökauppa ja pohjoismaiset sähkömarkkinat, pasi pussinen: avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmien tukeminen, tuomas asunmaa: tutkimus ja kehitystyön vaikutus tuottavuuteen tarkastelu rahoituslähteittäin, tapio oikarainen: digitaalisten hyödykkeiden piratismi, 254

5 H väks tt jä opinnä tteitä päivi säviaho: naisten osa aikatyön muutokset suomessa , Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitos, Kansantaloustiede hannu laurila: three approaches to the economics of inter Municipal Migration, päivi Mattila Wiro: Changes in the distribution of economic Wellbeing in Finland, lisensiaattityö jan erik antipin: information sets used by the ecb for determining Monetary policy operations and Monetary responses of producer price inflation: aquantitative study, Markku alasaarela: innovaatioympäristö suomessa: yritysten näkökulma, toni haimi: pörssiyhtiöiden osinkoihin vaikuttavat tekijät: empiirinen tutkimus vuosilta , harrihokkanen: yksikkö ja arvoveron vertailu epätäydellisen kilpailun tilanteessa, henri häikiö: primekorko suomalaisten pankkien viitekorkona, jukka ilomäki: tilastollinen arbitraasi rahoitusmarkkinoilla, Camilla immonen: euroopan talous ja rahaliiton laajentuminen keski ja itä eurooppaan, laura koivisto: psykologinen taloustiede vastauksena osakemarkkinoiden riskipreemio ongelmaan, saija kork: epäsymmetrisestä informaatiosta aiheutuvat riskit ja niiden hallinta pääomasijoitustoiminnassa, olli pekka lammi: työttömyyden ja inflaation välinen suhde, tiina lehto: kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys, heidi Miina: yritysten ja erityisesti yritysten ulkomaanyksiköiden rahoituslähteiden valintaan vaikuttavat tekijät Venäjällä: tapaus eorgia pacific, heli Mäkinen: naisten ja miesten työmarkkinoiden segregaatio teollisuusmaissa, heidi pokki: kehitysapu kansainvälisenä julkishyödykkeenä, kirsi raiskinmäki: koulutuksellinen syrjäytyminen taloudellisena kysymyksenä, jonna rantala: uusi talous, tuottavuus ja talouden kasvu, tiina rossi: spekulaation vaikutus öljyn hintaan, antti jussi ukkonen: euroalueen rahamarkkinoiden integraatio, hanna Virtanen: sähkömarkkinat ja riskienhallinta, janne Väisänen: Value at risk ja markkinariski, sini heino: työsuhdeoptiot ratkaisu johdon ja omistajien välisiin agentuuriongelmiin, tiia kaasalainen: attracting scandinavian investments to north america astudy and Marketing proposal, hanna kultanen: tammikuuefekti helsingin pörssissä toimialoittain tarkasteltuna vuosina , Vesa kääpä: katsaus eurooppalaisen terveydenhuollon reformiin: suomen terveydenhuoltojärjestelmän vertailua muihin euroopan talousalueen maihin ja näkökulmia suomalaisen terveydenhuollon tulevaisuuteen, Marko Maaniitty: tammikuuefekti suomen osakemarkkinoilla, Marko Martansaari: Var ja CVar mittarit portfolion riskin mittaamisessa, Miia nuutinen: köyhyys ja katsaussuomen tilanteeseen, eeva panula: korkojen aikarakenneteoriat ja katsaus empiiriseen testaamiseen, juho jussi renvall: rahoitustekijöiden vaikutukset investointien mallintamiseen, 255

6 KAK 2/2007 Turun kauppakorkeakoulu, Kansantaloustiede lisensiaattityö jyrijärvinen: international r&d spillovers and european economic integration, kai o. kallio: taloustieteellinen näkökulma ryhmäkanteen käyttöönottoon suomessa, juha katajisto: epäsymmetrisen informaation ongelmien torjuntakeinot vakuutussopimuksissa ja korvaustilanteissa, juha pekka hyrsky: sijoitusrahastojen menestyksen mittaaminen ja menestyksen pysyvyys, eija pelkonen: eu:n vakaus ja kasvusopimus, jarkko härkönen: Valintateoria ja kokeellinen taloustiede kuluttajan käyttäytymisen selittäjänä, Vuokko aro: Competitive strategies on emerging markets Case studies on the Finnish mobile gaming industry, juhani saksa: osakemarkkinoiden analyysityökalut sijoitusstrategioiden perustana, kristiina karjanlahti: korkotukiluottojen rooli kehitysyhteistyöinstrumenttina tapauksena suomen kehitysmaihin myöntämät korkotukiluotot, elina salminen: Vakavaraisuusuudistus ja sen vaikutukset pankkien pääomavaatimuksiin, luotonantoon ja talouden suhdanteisiin, kristiina teerimaa: Vakavaraisuusuudistus talletuspankkien näkökulmasta, olli lappalainen: yhteistyö evoluutiosta evolutionaarinen vangin ongelma kaksitilaisten Mooren automaattien pelaamana vaihtuvinkohinatasoin, antti roikonen: öljyn riittävyyden ja hinnan ennustaminen ehtyvien luonnonvarojen teorian ja kartelliteorian näkökulmasta, jarno pihlava: sijoittajien käyttäytyminen osakemarkkinoilla dispositioefekti ja yliluottamus, Turun yliopisto, Taloustieteiden laitos lisensiaattityöt päivi kankaanranta: Consumption and asset allocation over the life Cycle, hanna ulvinen: osingonjako, verotus ja yritysten käyttäytyminen: tuloksia suomalaisella yritysaineistolla, Minna laaksonen: kilpailu ja kannattavuus suomen pankkisektorilla, tiina lindfors: sir john richard hicks ja hänen vaikutuksensa taloustieteen kehitykseen, juha loponen: raha aggregaattien muutosten vaikutukset rahapolitiikkainstrumenttien valintaan, niina nikka: kustannus hyötyanalyysi ja sen soveltaminen sosiaalialan kehittämishankkeisiin, kristian rosenlund: informaatiohyödykkeet ja digitaalinen piratismi kahden periodin piratismimalli tuottajan näkökulmasta, tiina teppala: kulutusverotus teoriasta käytäntöön vaikuttaako arvonlisäverotus kuluttajahintoihin?, juuso kaaresvirta: kiinan kokonaistuotannon kehitys , samuli selin: Mitä, jos ensi lauantaina...? onnenpelien historia ja suomalaisen loton kysynnän hintajousto vuosina , tuukka juhana ukkonen: optimaaliset velkasopimukset, Ville korpela: optimaalisen hyödykeverotuksen teoria, piia karvonen: konkurssiongelmien aksiomaattinen analyysi, joonas Välilä: talouskasvu ja tieto ja viestintäteknologia, juhani Mäki: kansainvälinen verokilpailu ja verotuksen konvergoituminen vuosina , Mari Vettervik: hold up ongelman analysointi, 256

7 H väks tt jä opinnä tteitä sami partanen: sosiaaliturva, syntyvyys ja kotitalouksien säästäminen, Vaasan yliopisto, Kansantaloustiede Mika arala: henkilöstöoptioiden hinnoitteluvirheet suomessa, erika artimo: eu:n itälaajenemisen vaikutukset suomen mahdolliseen työvoimavajeeseen, piritta jalonen: suomen asuntomarkkinoiden hintadynamiikka, jukka koskela: Moderni portfolioteoria sijoittajan apuvälineenä, elli nyyssönen: eu:n itälaajenemisen taloudelliset vaikutukset suomelle, jonna laimi: päästökaupan vaikutukset sähkön hintaan, eero leppäsyrjä: peliteoria ja euroopan unionin päätöksenteko, iina peltonen: suomen jakaman kansainvälisen kehitysavun taloudellinen tehokkuus, joonas pikkarainen: yhdysvaltojen talouden kaksoisvajeen vaikutukset dollarin arvoon sekä korkotasoon, Ville sampolahti: rahaliiton vaikutus korkojen ja osaketuottojen relaatioon, Ville urpilainen: raaka aineiden hinnanmuodostus ja ennustaminen, jessica Viitamäki: eu:n itälaajenemisen taloudelliset vaikutukset uusille jäsenmaille, Mia ustafsson: suhdanteiden konvergoituminen emu maiden ja suomen välillä, anu karhu: korkeakouluekspansio suomessa: empiirinen analyysi alakohtaisesta palkkahajonnasta, pasi sjöman: inflaation, korkotason ja Bkt:n vaikutus asuntojen hintoihin, Mikko poutanen: rakennetyöttömyys: työmarkkinoiden instituutioiden vaikutus työttömyyteen sekä pienituloisten tulotasoon euroopassa, 257

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä

HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Kansantaloudellinen aikakauskirja 102. vsk. 2/2006 HYVÄksYTTYJÄ opinnäytteitä Helsingin kauppakorkeakoulu, Kansantaloustieteen laitos Väitöskirjat jouko kinnunen: Migration, inperfect competition and structural

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 4/2002 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin yliopisto, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Hakola, Tuulia: Economic Incentives and Labour Market

Lisätiedot

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ

HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 4/2001 TIEDOKSI HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Helsingin kauppakorkeakoulu, kansantaloustieteen laitos Väitöskirjoja Sulamaa, Pekka: Essays on Deregulated Finnish

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO FI-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, laskentatoimi

Lisätiedot

Julkaisuluettelo 09.09.2015

Julkaisuluettelo 09.09.2015 Julkaisuluettelo 09.09.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Suomen Pankin julkaisuista... 3 2. Aikakauslehdet... 4 3. Tilastojulkaisut... 6 4. Vuosikertomus ja muut viralliset julkaisut... 8 5. Erityisjulkaisut...

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu-tutkielmat, rahoitus

Lisätiedot

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993

Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA. Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 3/1993 Tiedoksi TULEVIA TIETEELLISIÄ KOKOUKSIA Fifth EALE Conference (European Association of Labour Economists) aika 30.9-3.10. 1993 paikka: Maastricht,

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat

Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Liikesivistysrahaston 22.11.2012 myöntämät apurahat Hakija myönnetty summa Katja Aalto, Rauma 3.000 Institutional logics and change A field study of ten shared service centers and their survival in the

Lisätiedot

Tutkimustyöhön 59 hakijalle yhteensä 341.300 euroa

Tutkimustyöhön 59 hakijalle yhteensä 341.300 euroa Liikesivistysrahasto panostaa kansainvälistymiseen 1,2 miljoonaa euroa Liikesivistysrahaston ja sen erikoisrahastojen 19.4.2007 myöntämillä kevätjaon apurahoilla tuetaan 215 kauppatieteilijän ensisijassa

Lisätiedot

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan. LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2013 Myönnetty summa Katja Aalto, Eurajoki 12.000 Muutoksen logiikka - kenttätutkimus 11 palvelukeskuksen yhtiöittämisestä ja sen vaikutuksesta organisaation toimintaan.

Lisätiedot

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999

Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ. Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 1/1999 Tiedoksi KAK 1/1999 Tiedoksi HYVÄKSYTTYJÄ OPINNÄYTTEITÄ Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos Väitöskirja Räty, Tarmo: Efficient Facets, Influential

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 5.11.2010

LIIKESIVISTYSRAHASTON UUDET APURAHAT 5.11.2010 2 110 550 euroa Tutkimustyöhön 151 hakijalle yhteensä 1 570 000 euroa Aalto yliopiston KKK / (CEMAT) Helsinki Suomalaisyritysten työvoimasuhteet Kiinassa. Valmet Oy:n 40 000 Yliopettaja, KTM Anne-Maria

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014. KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT KEVÄT 2014 myönnetty summa KTM Pasi Aaltola 6.000 Managers and Accounting KTT, FM Leena Aarikka-Stenroos 4.000 Reference Communication in b-to-b Markets M.Sc Finance Peter

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAPÄÄTÖS 20.11.2008

LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAPÄÄTÖS 20.11.2008 LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAPÄÄTÖS 20.11.2008 Vuoden 2008 toisella hakukierroksella on myönnetty 199 apurahana yhteensä kaksi miljoonaa euroa pääosin kauppatieteelliseen tutkimustyöhön sekä koulutuksen

Lisätiedot

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905

PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU UNIVERSITY OF OULU, OULU BUSINESS SCHOOL PL 4600 Box 4600 90014 OULUN YLIOPISTO SF-90014 OULUN YLIOPISTO puh. 0294 482905 Phone 0294 482905 Pro Gradu -tutkielmat, markkinointi

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinto Akateemikko Jorma Panula 30.000 euroa Tunnustuspalkinto Toimittaja Kari Lumikero 15.000 euroa Hakemuksetta

Lisätiedot

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys

Aaltonen Heli, Mikkeli 1.500 Yrittäjämäinen markkinointi pk-yrityksissä: markkinointiorientaation rooli ja merkitys LIIKESIVISTYSRAHASTON APURAHAT SYKSY 2013 myönnetty summa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos 10.000 Kestävän liiketoiminnan startup-pohjaisen innovaatiomallin

Lisätiedot

Tutkimustyöhön 143 hakijalle yhteensä. HTM Markku Anttonen Helsinki Ekotehokkaat palvelut kestävän kehityksen välineenä. Eino Waltimon rahastosta.

Tutkimustyöhön 143 hakijalle yhteensä. HTM Markku Anttonen Helsinki Ekotehokkaat palvelut kestävän kehityksen välineenä. Eino Waltimon rahastosta. Liikesivistysrahaston 8.12.2011 myöntämät apurahat 1 834 700 euroa Tutkimustyöhön 143 hakijalle yhteensä 1 447 000 euroa Aalto-yliopiston KKK Elizabeth Rose ja FIBO työryhmä Aalto FIBO-tietopankin päivitys.

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2012 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 11 Tietopalvelu... 12 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA

WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA WIHURIN RAHASTOT JAKOIVAT PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,1 MILJOONAA EUROA Wihurin Sibelius-palkinto Säveltäjä Kaija Saariaho 100.000 euroa Kunniapalkinto Luonto-Liitto ry 100.000 euroa Pitkäaikaisesta ja

Lisätiedot

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND*

454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 454 ASSIMILATION TO A WELFARE STATE: LABOR MARKET PERFORMANCE AND USE OF SOCIAL BENEFITS BY IMMIGRANTS TO FINLAND* Matti Sarvimäki Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,5 MILJOONAA EUROA

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,5 MILJOONAA EUROA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 10,5 MILJOONAA EUROA Kunniapalkinto Professori Risto Nieminen 30.000 euroa Tunnustuspalkinto Meta4 -kvartetti 20.000 euroa Tomas Djupsjöbacka,

Lisätiedot

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013

Graduluettelo 1.1.1973-25.4.2013 ID Nimi Päiväys Aihe 1293 Suvi Alatalo 25.4.2013 Vakuuttavia verkkopalveluja ikääntyneille 1292 Ville Lehtoniemi 25.4.2013 Asiakkuuksien hallinta ohjelmistoyrityksen kasvun vaiheissa Use of Workflow Techonology

Lisätiedot