Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Antti Katekeetta, puheenjohtaja Esko Härkönen, varapuheenjohtaja Rauna Guttorm Raimo Hekkanen Marjatta Kordelin Elle Kaaren Aikio Ilmari Tapiola Matti Valle, varajäsen Tarja Halonen, varajäsen Bertta Katekeetta, varajäsen Aslat Jon Länsman, varajäsen Ossi Pursiheimo, varajäsen Maritta Lukkari, varajäsen Samuel Paltto, varajäsen Viljo Pesonen, kunnanjohtaja, esittelijä Marja Stenberg, pöytäkirjanpitäjä Leena Aikio, tulkki Läsnä x x x x x Poissa x x x x LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 186 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 187 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauna Guttorm ja Marjatta Kordelin. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Härkönen Marja Stenberg PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Rauna Guttorm Marjatta Kordelin PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Utsjoen kunnanvirasto Virka-asema

2 Utsjoen kunta 240 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 188 Ehdotus: hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3 Utsjoen kunta 241 Kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset ja kunnan etuosto-oikeuden käyttäminen Kh 189 Kuntaan ovat tulleet seuraavat kaupanvahvistajan kiinteistönluovutusilmoitukset: Kaupanvahvistaja Luovuttaja/ Kohde luovutuksen saaja Tieva-Niittyvuopio Vuokko Utriainen Janne/ Utsjoki Huhtala Tarja ja Vesa Outakoski (koko kiinteistö) Boares Karigasnjarga RN:o 14:138 Ehdotus: merkitsee tiedoksi kaupanvahvistajien kiinteistönluovutusilmoitukset ja päättää, että kunta ei käytä etuostooikeutta kaupan kohteisiin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 Utsjoen kunta 242 Kehittämis- ja elinkeinopäällikön viran täyttö Elink.ltk 28 Viran tai toimen kelpoisuusehdot voidaan määritellä joko johtosäännössä tai ne voidaan määritellä erikseen joko virkaa perustettaessa tai viranhakuilmoituksessa. Kehittämis- ja elinkeinopäällikön kelpoisuusehdot: Hakijalta edellytetään korkeakoulututkintoa. Kokemus yritysneuvonnasta ja hanketoiminnasta sekä saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi. Kunnallishallinnon tuntemus ja englannin kielen taito katsotaan hakijalle eduksi. Esitys: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kehittämis- ja elinkeinopäällikön viran kelpoisuusehdot Päätös: Hyväksytty Kh 146 Ehdotus: 1. hyväksyy kelpoisuusehdot. 2. julistaa viran haettavaksi 24.4 mennessä. Ilmoitus julkaistaan Kuntalehdessä, Inarilaisessa, Lapin Kansassa ja työvoimahallinnon 3. valitsee haastateltavat 28.4 kokouksessaan. tekee esityksen valtuustolle siten, että virkavaali voidaan suorittaa valtuuston seuraavassa kokouksessa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 165 Viran hakuaika on päättynyt Hakemukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Nimikirjanotteet / ansioluettelot lähetetään kunnanhallituksen jäsenille sähköpostilla suorittaa haastattelun seuraavassa kokouksessaan. Haastatteluun kunnanhallituksen lisäksi osallistuvat valtuuston puheenjohtaja, elinkeinoasiamies sekä elinkeinolautakunnan puheenjohtaja. Ehdotus: Annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanjohtaja Viljo Pesonen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Merkittiin pöytäkirjaan, että asian valmistelijana ja esittelijänä toimii rehtori-sivistystoimenjohtaja Arja Alaraudanjoki../..

5 Utsjoen kunta 243 Kehittämis- ja elinkeinopäällikön viran täyttö./ Rehtori-sivistystoimenjohtajan ehdotus: kutsuu haastatteluun Sanna Länsmanin, Hanna-Leena Talvensaaren ja Erkki Kauppisen. Päätös: Esko Härkönen esitti, että haastatteluun kutsutaan Hanna-Leena Talvensaari ja Sanna Länsman. Elle Aikio kannatti Esko Härkösen esitystä. Ilmari Tapiola esitti, että kehittämis- ja elinkeinopäällikkö valitaan määräajaksi eli neljäksi vuodeksi. Esko Härkönen kannatti Ilmari Tapiolan esitystä. Raimo Hekkanen esitti, että haastatteluun kutsutaan lisäksi Mikko Friman. Marjatta Kordelin kannatti Raimo Hekkasen esitystä. päätti, että haastatteluun kutsutaan Hanna-Leena Talvensaari, Sanna Länsman ja Mikko Friman. päätti lisäksi, että virka täytetään määräaikaisena neljäksi vuodeksi. Kh 190 Mikäli viranhaltija otetaan määräajaksi, niin määräaikaisuudelle tulee olla laissa mainittu peruste. Viranhaltijalain 3 :n mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta on laissa erikseen säädetty taikka tehtävän luonne; sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu tähän rinnastettava kunnan toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka siitä vaatii. Tämän viran kohdalla määräaikaisuudelle ei ole laillisia perusteita. Valmistelija: rehtori-sivistystoimenjohtaja Rehtori-sivistystoimenjohtajan ehdotus: 1. päättää täyttää kehitys- ja elinkeinopäällikön viran toistaiseksi, koska määräaikaisuudelle ei ole perustetta. 2. haastattelee haastatteluun kutsutut hakijat. 3. tekee valtuustolle esityksen valittavasta henkilöstä. Päätös: Kunnanjohtaja Viljo Pesonen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta. Todettiin, että asian valmistelijana ja esittelijänä toimiva rehtori-sivistystoimenjohtaja Arja Alaraudanjoki oli./..

6 Utsjoen kunta 244 Kehittämis- ja elinkeinopäällikön viran täyttö./ estynyt saapumaan kokoukseen. Myös kunnanjohtajan toinen sijainen sosiaalisihteeri Päivi Salminen oli estynyt saapumaan kokoukseen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. päätti täyttää kehittämis- ja elinkeinopäällikön viran toistaiseksi, koska viran määräaikaisuudelle ei ole perustetta. suoritti Sanna Länsmanin ja Hanna-Leena Talvensaaren haastattelun. Merkittiin pöytäkirjaan, että haastatteluun kutsuttu Mikko Friman ei saapunut paikalle. Puheenjohtaja totesi, että Sanna Länsman ei täytä virkaan vaadittavia kelpoisuusehtoja. Rauna Guttorm esitti, että virkaan valitaan Hanna-Leena Talvensaari. Marjatta Kordelin kannatti Rauna Guttormin esitystä. päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että kehittämisja elinkeinopäällikön virkaan valitaan Hanna-Leena Talvensaari. Toimeksi: valtuusto

7 Utsjoen kunta 245 Laajakaista joka kotiin-hanke Kh 191 Lapin liitto pyytää esitystä laajakaistaverkon rakentamisesta kunnan alueelle mennessä. Valtioneuvosto on joulukuussa 2008 tehnyt periaatepäätöksen, jonka tavoitteena on, että vuoden 2015 loppuun mennessä 100 Mbit/s laajakaistayhteydet olisivat enintään kahden kilometrin pituisella kiinteällä tai langattomalla tilaajayhteydellä saavutettavissa yli 99 % vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista toimipaikoista. Taajamiin teleyritykset rakentavat nopeat yhteydet markkinaehtoisesti (95% väestöstä). Valtion tukea myönnetään viimeisen 5 % väestön kattamiseen. Kuituverkko tule suunnitella markkinaehtoisen alueen ulkopuolelle. Kuntia pyydetäänkin suunnittelemaan kartoitusvaiheessa mahdollisimman kattava valokuituverkko liityntäsolmuineen. Hankkeisiin, joita ei ole kartoitettu ja kuvattu, ei ole mahdollista saada valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaista tukea. Liityntäsolmuja suunniteltaessa on huomioitava, että tavoitetason mukaan 100 Mbit/s mukainen liityntäsolmu on oltava tilaajan saatavilla enintään 2 km päässä. Tiheimmillään liityntäsolmuja on rakennettava neljän kilometrin välein. Kunkin liityntäsolmun osalta kerätään mahdollisimman kattavasti seuraavat tiedot - miten arvioitte alueen väestön kehittyvän tulevaisuudessa (muuttoliike) - väestö ja väestön ikäjakauma (Lapin liitto voi tuottaa 2007 väestötiedon pohjalta) - julkisen sektorin toimipaikkojen ja koulujen sijoittuminen - yritysten toimipaikkojen sijoittuminen - maatilatalouden yritysten, erityisesti karjatilojen sijoittuminen - matkailuelinkeinon toimipaikkojen sijoittuminen - ympärivuotisen loma-asutuksen sijoittuminen - kaavoitussuunnitelmat ja - muiden yhdyskuntatekniikan verkkojen rakentamissuunnitelmat Lisäksi voidaan esittää seuraavat tiedot: - etäopiskelu/etätyötarpeet - vanhusten tukijärjestelmät - nykyiset internet-kotitaloudet Kuntien esitysten pohjalta Lapin liitto arvioi rakennuskustannukset liityntäsolmujen määrän ja rakennettavien kuitukilometrien perusteella käyttäen viestintäviraston määrittelemiä referenssihintoja../..

8 Utsjoen kunta 246 Laajakaista joka kotiin-hanke./ Viestintäviraston kirjeen mukaan kaikkia alustavissa hankesuunnitelmissa esitettyjä hankkeita ei todennäköisesti tulla toteuttamaan, eivätkä kaikki näistä hankkeista todennäköisesti ainakaan kokonaisuudessaan tule saamaan laajakaistatukea. Niinpä hankkeet on pyydetty priorisoimaan. Kunnat voivat priorisoida halutessaan rakentamista jo tässä vaiheessa. Kuitenkin viimeistään syksyllä (elosyyskuun aikana) kuntia pyydetään priorisoimaan rakennettaviksi esitettävät alueet. Ehdotus: merkitsee tiedoksi valmistelun tämän hetkisen tilanteen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 Utsjoen kunta 247 Hakemus KOKO-ohjelmaan Kh 192 Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut haun KOKO:on (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma) ohjelmakaudeksi KOKO:n tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla alueiden sekä alueiden kehittämisen kannalta keskeisten toimijoiden vuorovaikutusta ja verkottumista. KOKO:on voivat hakeutua kaikki alueet, jotka muodostavat toiminnallis-strategisen kokonaisuuden. Luonnos hakemuksesta on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriöön. Lopullinen hakemus KOKO:on tulee tehdä mennessä. Valtioneuvosto tekee KOKO:a ja nimettäviä alueita koskevan päätöksen syksyllä Ohjelman toteutus alkaa vuoden 2010 alussa. Pohjois-Lapin seutukunnan kunnat kuuluvat saamelaisalueeseen. Saamelaiskulttuurin vaikutus heijastuu lähes kaikkiin alueen toimintoihin. Ohjelmassa tulee mainita saamelaiskulttuurin merkitys alueen toimintoihin. esittää lausuntonaan, että kohtaan 1.2 tulee lisätä seuraavanlainen kappale: Ohjelmaa toteuttavat kunnat kuuluvat saamelaisalueeseen ja alueella asuu noin saamelaista. Saamelaiskulttuurin vaikutus ulottuu lähes kaikkiin toimintoihin. Saamelaiskulttuuri on alueelle vahvuus ja tavoitteena on kohottaa sitä myös kansallisen tason vahvuudeksi. Saamelaiskulttuurin ja siihen perinteisesti kuuluvien elinkeinojen huomioiminen sekä niiden vaikutus kehittämis- ja elinkeinotoimintaan ovat läpikäyvinä periaatteina etenkin matkailun ja luovien alojen toimintojen kehittämisessä. Ohjelmalla toteutettavat toimenpiteet tukevat saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta ja kehittymistä. Ehdotus: 1. hyväksyy edellä olevan kunnan lausunnoksi Pohjois- Lapin KOKO-ohjelmasta. 2. päättää osallistua Pohjois-Lapin KOKO-ohjelmaan ja sitoutuu ohjelman rahoitukseen Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän perusrahoituksen kautta. 3. delegoi ohjelmaan hakemisen ja ohjelman hallinnoinnin Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymälle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä

10 Utsjoen kunta 248 Työsuojelupiirin tarkastukset Kh 193 Pohjois-Suomen Työsuojelupiiri teki työsuojelutarkastuksia Utsjoella Tarkastukset tehtiin teknisestä toimesta, Nuorgamin koulusta ja ryhmäperhepäivähoidosta, Utsjokisuun saamenkielisestä päivähoidosta, Utsjoen terveyskeskuksesta, avopalvelukeskuksesta ja avopalvelukeskuksen keittiöstä, Karigasniemen terveystalosta ja Karigasniemen koulusta. Tarkastetuissa kohteissa havaittiin joitain puutteita. Tarkastuskertomukset ovat oheismateriaalina. Lisäksi oheismateriaalina on Uudenmaan Työsuojelupiirin tarkastuskertomus: Tilaajan selvitysvelvollisuus ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Ehdotus: merkitsee tarkastuskertomukset tiedoksi. velvoittaa työsuojelupäällikköä valvomaan, että havaitut puutteet korjataan määräaikaan mennessä Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: työsuojelupäällikkö

11 Utsjoen kunta 249 Kirkonkylän vaalilautakunnan jäsenen nimeäminen Kh 194 on nimennyt jäsenet kunnan kolmen äänestysalueen vaalilautakuntiin sekä vaalitoimikuntaan. Kirkonkylän vaalilautakunnan jäsenet nimettiin seuraavasti: Puheenjohtaja Pentti Morottaja, varapuheenjohtaja Outi Kujala ja jäsenet Riitta-Liisa Valpola, Arto Ahlakorpi ja Niilo Heikki Aikio sekä varajäsenet Liisa Valle, Ossi Pursiheimo, Maarit K. Länsman, Juhani Harjunharja ja Maria Sofia Aikio. Pentti Morottaja on kirjallisesti ilmoittanut irtisanoutuvansa kirkonkylän vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävistä sekä vaalilautakunnan jäsenyydestä. Ehdotus: 1. myöntää Pentti Morottajalle eron kirkonkylän vaalilautakunnasta. 2. nimeää kirkonkylän vaalilautakunnalle puheenjohtajan. Päätös: myönsi eron Pentti Morottajalle kirkonkylän vaalilautakunnasta. Rauna Guttorm esitti, että kirkonkylän vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimetään Olavi Aikio. hyväksyi Rauna Guttormin esityksen yksimielisesti. Tiedoksi: Pentti Morottaja Olavi Aikio keskusvaalilautakunta

12 Utsjoen kunta 250 Nuorgamin vaalilautakunnan jäsenten nimeäminen Kh 195 on nimennyt jäsenet kunnan kolmen äänestysalueen vaalilautakuntiin sekä vaalitoimikuntaan. Nuorgamin vaalilautakunnan jäsenet nimettiin seuraavasti: Puheenjohtaja Matti Junttila, varapuheenjohtaja Vieno Länsman ja jäsenet Ola Eriksen, Soile Rikkonen ja Olavi Guttorm sekä varajäsenet Elli Aurala, Jaana Naapanki, Johannes I. Halonen, Lasse Johansen ja Pekka Länsman. Sekä Matti Junttila että Vieno Länsman ovat suullisesti ilmoittaneet olevansa esteellisiä toimimaan vaalilautakunnassa Ehdotus: nimeää Nuorgamin vaalilautakunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Päätös: Puheenjohtaja esitti, että Nuorgamin vaalilautakunnan puheenjohtajaksi nimetään Johannes I. Halonen. Marjatta Kordelin esitti, että Nuorgamin vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi nimetään Ola Eriksen. hyväksyi puheenjohtajan ja Marjatta Kordelinin esitykset yksimielisesti. Tiedoksi: nimetyt jäsenet keskusvaalilautakunta

13 Utsjoen kunta 251 Valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkkiesitykset Kh 196 Lapin lääninhallituksen hallinto-osasto on pyytänyt kaupungin- ja kunnanhallituksia toimittamaan valtiovarainministeriön hallinnonalaa koskevat kunniamerkkiesitykset. Ensisijaisena lähtökohtana ovat asianomaisen henkilön henkilökohtaiset ansiot, joiden tulee olla keskitason yläpuolella, ja jotka asianomainen on osoittanut omalla ammattialallaan tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Virka- ja palvelusvuodet eivät sinänsä ole kunniamerkin myöntämisen peruste. Edellytyksenä on lisäksi hyvämaineisuus ja halu ottaa kunniamerkki vastaan. Ylempää kunniamerkkiä voidaan esittää aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua edellisen kunniamerkin saamisesta. Tässä tapauksessa kunniamerkin saaminen edellyttää aina saajan virka-aseman, toimenkuvan tai työtehtävän muuttumista entistä vaativammaksi ja henkilön erityistä ansioituneisuutta uusissa tehtävissään. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota kunniamerkkiehdotuksen perusteluihin, jotka ovat aikaisempina vuosina olleet osittain liian suppeat. Pitkä ja ansiokas valtion palvelu ei riitä perusteluksi. Lapin lääninhallituksen kiintiö on ritarimerkit 2, ansioristit 4 ja mitalit 10. Ehdotus: tekee yhden perustellun esityksen kunniamerkin saajaksi. Päätös: Rauna Guttorm esitti, että kunnanhallitus tekee esityksen kunniamerkistä Pertti Kujalalle. hyväksyi Rauna Guttormin esityksen yksimielisesti. Toimeksi: keskushallinto

14 Utsjoen kunta 252 Karigasniemen päiväkodin saamenkielisen lastentarhanopettajan viran täyttö Kh 197 Sosiaali- ja terveyspäällikkö Päivi Salminen hakee lupaa täyttää Karigasniemen päiväkodin saamenkielisen lastentarhanopettajan virka vakinaisesti Kirje on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: myöntää perusturvalautakunnalle luvan täyttää Karigasniemen päiväkodin saamenkielisen lastentarhanopettajan virka vakinaisesti lukien. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: sosiaali- ja terveyspäällikkö Päivi Salminen

15 Utsjoen kunta 253 Hallintosäännön muutokset Kh 198 Hallintosääntöä on viimeksi päivitetty valtuustossa Sen jälkeen lautakuntien johtosääntöihin on tullut muutoksia. Hallintosääntö on tarpeellista päivittää ko. muutosten osalta. Liitteenä on korjattu hallintosääntö. Ehdotus: hyväksyy hallintosääntöön tehdyt muutokset ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: valtuusto

16 Utsjoen kunta 254 Taloussäännön muutos Kh 199 Valtuusto antoi kunnanhallitukselle tehtäväksi valmistella taloussäännön muutoksen siten, että talousarvion valtuuston sitovuustaso olisi lautakuntataso nykyisen tehtävätason sijasta. Lautakuntien sisäiset talousarvion muutokset käsittelisi ko. lautakunta eikä niitä tarvitsisi tuoda valtuustolle käsiteltäväksi. Talousarvio on edelleen tarpeellista laatia tehtävätasolla, jonka myös valtuusto hyväksyy aiemman käytännön mukaisesti. Talousarvion muutoksista päättää lautakunta, sillä edellytyksellä että vuoden aikana tehtäväkohtaisten määrärahojen väliset siirrot eivät ylitä yhteensä 10 % lautakunnan kokonaismenoista eikä lautakunnan kokonaismeno ylity. Ehdotus: hyväksyy liitteenä olevan taloussäännön muutoksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Toimeksi: valtuusto

17 Utsjoen kunta 255 Toimielimien päätökset Kh 200 Lautakuntien pöytäkirjat tulee toimittaa kunnanjohtajalle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Kunnanhallituksella on otto-oikeus lautakuntien, oman jaostonsa sekä alaisensa johtokunnan ja viranhaltijan päätöksiin. Ottopäätöksen voi tehdä kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty viranhaltija. Otto-oikeutta on käytettävä viimeistään oikaisuvaatimusajan kuluessa. Käytännössä kunnanjohtaja käy lautakuntien päätökset läpi. Kunnanhallituksen ottaessa kantaa otto-oikeuden käyttämiseen merkitään sille toimitetut pöytäkirjat tiedoksi ja samalla päätetään, ettei otto-oikeutta käytetä pöytäkirjoihin sisältyvissä asioissa. Pöytäkirjojen jäljennöksiä ei liitetä kunnanhallituksen pöytäkirjaan, mutta niiden on oltava jäsenten käytettävissä kunnanhallituksen kokouksissa. Seuraavien toimielimien pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouspaikalla: Perusturvalautakunta Ehdotus: merkitsee tiedoksi toimielimien tekemät päätökset ja toteaa, ettei KuntaL 51 :n mukaisesta otto-oikeutta ole käytetty. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: hallintokunnat

18 Utsjoen kunta 256 Kirjastotoiminnan järjestäminen alkaen Sivltk 18 Utsjoen kunnan on tehtävä lopullinen päätöksensä myös kirjastotoiminnan järjestämisestä alkaen. Utsjoen kunnanvaltuusto teki joulukuussa 2006 päätöksen, että Utsjoen kunta ostaa kirjastotoimenjohtajan palvelut lukien Inarin kunnalta ja, että sivistystoimen toimistotyöntekijä on tarvittaessa käytettävissä myös kirjastossa. Sivistyslautakunta valitsi neuvottelutoimikunnan jatkamaan neuvotteluja palvelun vuosihinnasta Inarin kunnan kanssa. Inarin kunta tyrmäsi hintatarjouksen ja neuvottelut loppuivat siihen. Utsjoen kunta on kuitenkin kirjannut PARAS-hankkeen yhdeksi kuntien väliseksi yhteistyömahdollisuudeksi kirjastopalvelut. Utsjoen kunnalla on kolme vaihtoehtoa: 1) Utsjoen kunta neuvottelee kirjastotoimenjohtajan palvelujen ostamisesta Inarin kunnan kanssa. Pohjana neuvotteluille käytetään kevään 2007 aikana yhdessä Inarin kunnan kanssa tehtyä, liitteenä olevaa sopimusta. 2) Utsjoen kunta (sopimuskunta) neuvottelee yhteisestä kirjastosta (seutukirjasto) Inarin kunnan kanssa niin, että Inarin kunta toimisi isäntäkuntana. Kirjastoautosta käydään erilliset neuvottelut. Seuraavassa esimerkki siitä, miten seutukirjasto on järjestetty: Isäntäkunta vastaa kirjastotoiminnan järjestämisestä. Sopimuskirjastoilla on yhteinen hallinto, talous, henkilöstö, irtaimisto, aineistot, toiminnot. Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä isäntäkunnan palvelukseen. Kirjastoauto ja tilat säilyvät sopimuskunnan omistuksessa, seutukirjasto saa ne vastikkeetta käyttöönsä. Hallinnollisesti seutukirjasto on osa isäntäkunnan sivistystoimea. Seutukirjastolle voidaan perustaa johtoryhmä, johon osallistuvat sopimuskunnan edustaja(t). Sopimuskunta maksaa seutukirjaston toiminnasta ja hallinnoista vuosittain sovittavan maksuosuuden, joka vahvistetaan sopimuskunnan valtuustossa. Maksuosuus sisältää palvelun tuottamisesta ao. kunnassa aiheutuvat todelliset kustannukset sekä hallinnon yleiskustannukset. Sopimuskunta neuvottelee vuosittain tai tarvittaessa seutukirjaston kanssa kirjastopalvelujen tasosta ja./..

19 Utsjoen kunta 257 Kirjastotoiminnan järjestäminen alkaen./ taloudesta. Sopimuskunta saa valtionosuuden entiseen tapaan. 3) kirjastotoiminta säilyy itsenäisenä toimintana. Tavoitteena on, että kuntien kirjastoissa tulee olla vähintään yksi henkilötyövuosi / alkavaa 1000 asukasta kohti. Ammattitaidon varmistamiseksi Kirjastoasetukseen (1078/1998) on otettu määräys, jonka mukaan kunnan (tai kuntien yhteisen) kirjastolaitoksen (tai vastaavan yhteisen hallinnon) kirjasto- ja tietopalveluista vastaavalta henkilöltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 35 opintoviikon (60 opintopisteen) laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aineopinnot. Utsjoen kirjaston kohdalla tämä em. vaatimus ei tällä hetkellä toteudu. Muulla henkilökunnalla vähintään 2/3:lla tulee olla kirjastoalan koulutus, joka voi olla korkeakoulututkinto, opistotutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Siihen tulee sisältyä vähintään 20 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan aine- tai ammatilliset opinnot. Taloudellisin vaihtoehto on joko 1 tai 2. Mikäli kunta päättää järjestää kirjastotoimintaa omana toimintana, kirjastotoimenjohtajan virka on laitettava hakuun ja täytettävä osa-aikaisena, esim. maks. 50 %:na, alkaen. Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle vaihtoehtoa 2 kirjastotoiminnan järjestämiseksi alkaen. Päätös: Puheenjohtaja ehdotti, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sivltk 42 Lisävalmistelu: Pääkirjaston kustannukset olivat / ovat tp 2008 ta 2009 tulot menot netto Kirjastotoimenjohtajan vuosipalkka on v n sisältäen myös palkan sivukulut. Lisäksi kirjastotoimenjohtajalla syntyy matkakustannuksia n /vuosi sisältäen myös kirjastoauton kokousmatkat sekä elokuvatyön järjestämiseen liittyvät matkakustannukset../..

20 Utsjoen kunta 258 Kirjastotoiminnan järjestäminen alkaen./ ) Maaliskuun 2007 Inarin ja Utsjoen kuntien kirjastotoimenjohtajan palvelujen myyntisopimusehdotuksen mukaan Utsjoen kunta olisi maksanut Inarin kunnalle 10 % kirjastotoimenjohtajan kokonaispalkkauskustannuksista, matkustamisesta aiheutuvat kulut ja muut toimintokulut laskua vastaan. Kustannukset ovat yhteensä v n Lisäksi kirjastoon tarvitaan n. 30 % kirjastoapulainen vuosiloma- ja virkavapaus- yms. sijaiseksi nykyisen 100%:n kirjastovirkailijan lisäksi. Kustannukset ovat n vuodessa. Kulttuuri- ja elokuvatyö tulisi siirtää vapaa-aikasihteerin tehtäviksi. Tämä malli on n halvempi vaihtoehto kuin nykyinen. 2) Seutukirjaston kustannukset olisivat suurin piirtein samat kuin edellisessä, mutta toiminnaltaan parempi vaihtoehto. Isäntäkuntamallissa Utsjoen kunta maksaisi kirjaston kustannukset sellaisenaan Inarin kunnalle ja saa siitä kuitenkin normaalin valtionavustuksen. 3) Mikäli kunta päättää järjestää kirjastotoiminnan omana toimintana, kirjastotoimenjohtajan virka on laitettava hakuun ja täytettävä osaaikaisena, esim. maks. 50 %:na, alkaen kustannussäästöjen vuoksi. Mikäli virka täytetään 100 %:na, kustannukset nousevat vuosittain n. 5% tähän vuoteen verrattuna. Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Utsjoen kunta ryhtyy neuvottelemaan Inarin kunnan kanssa seutukirjastosta. Seutukirjasto aloittaisi toimintansa Päätös: Puheenjohtaja Kati Eriksen esitti ryhmän puolesta, että ehdotuksen 3 mukaan siten kirjastotoiminta omana toiminta ja kirjastotoimenjohtajan virka 100 %, josta 20% kuuluu kulttuurityön ja 10 % elokuvatyön järjestämiseksi. Perusteluksi ryhmä esittää seuraavaa: 1. säästö suhteessa kirjastopalvelujen laadun, kirjaston aukiolon ja saamenkielisen palvelun heikkenemiseen verrattuna on vähäinen, 2. halutaan kokemuksia kansalaisopiston ulkoistamisesta, 3. kulttuuri- ja elokuvatyötä ei voida siirtää vapaa-aikasihteerille ilman oleellista heikennystä liikunta- ja nuorisotyön palveluissa, 4. kunta on suunnittelemassa ja hakemassa rahoitusta Ailigasinstituuttiin, minkä osana kirjastopalveluiden merkitys korostuu, jos tiedetoimintaa kehitetään Utsjoella,./..

21 Utsjoen kunta 259 Kirjastotoiminnan järjestäminen alkaen./ %:n kirjastovirkailijan työlisäys ei ole selkeä, 6. yhdellä kirjastovirkailijalla ei ole resursseja hoitaa asiakaspalvelua ja muita tehtäviä ilman kirjaston aukioloaikojen oleellista vähentämistä, 7. edelleenkään mallissa 1 tai 2 ei olisi Utsjoen kirjastossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta kirjastovirkailijaa kuten Leivon selvityksen s. 12 velvoitetaan, 8. Kirjastoa tulisi palvelujen heikentämisen sijaan kehittää ja tutkia esim. hakemalla rahoitusta kulttuuri- ja elokuvatyön kehittämiseksi ja lisäämiseksi, 9. Kirjastoauto on hallinnollisesti kolmen kunnan alainen, hallinnon hajauttamista Inariin ei koeta tarpeelliseksi, 10. Kirjasto- ja kulttuuritoimi on säästänyt jo huomattavasti virkarakennemuutoksilla, kirjastotoimenjohtaja huolehtii entisen kulttuurisihteerin tehtävistä. Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Utsjoen kunta järjestää kirjastotoiminnan omana toimintana edelleen lukien. Kati Eriksenin esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Kh 201 Vuoden 2007 tilastokeskuksen tilaston perusteella kunnan kirjastotoimen nettomenot olivat 103 euroa asukasta kohden. Vastaavat menot esim. Enontekiöllä olivat 71 /as ja Inarissa 64 /as. Läänin keskiarvo oli 55 /as. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman. Suunnitelma edellyttää kuntaa selvittämään kirjastotoimenjohdon hoitamisen seudullisesti tai yhdessä Inarin kunnan kanssa. Ehdotus: käynnistää neuvottelut Inarin kunnan kanssa seutukirjaston perustamisesta. Päätös: Marjatta Kordelin esitti, että kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan esityksen, että Utsjoen kunta järjestää kirjastotoiminnan omana toimintanaan edelleen lukien. Rauna Guttorm, Aslat Jon Länsman ja Maritta Lukkari kannattivat Marjatta Kordelinin esitystä. päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Utsjoen kunta järjestää kirjastotoiminnan omana toimintanaan edelleen lukien sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Toimeksi: valtuusto

22 Utsjoen kunta 260 Kirjastoauton talousarvion muutos ja lisätalousarvio Sivltk 57 Va. kirjastotoimenjohtaja oli hakenut Opetusministeriöltä kirjastoauton kustannuksiin :n suuruista eristysavustusta vuodelle Haettu summa on merkitty myös valtuuston hyväksymään vuoden 2009 talousarvioon kirjastoauton toimintatuotoksi. Opetusministeriö on kuitenkin päätöksellään 78/623/ myöntänyt vain :n suuruisen erityisavustuksen vuoden 2009 kirjastoauton kustannuksiin. Näin ollen tuotoissa on tänä vuonna vajausta Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle kirjastoauton talousarvion muutoksen, joka sisältää nettomenojen kasvun :lla Kirjastoauto TA 2009 muutos uusi summa Tuotot 3330 Muut tuet ja avustukset Toimintakulut pysyy ennallaan Toimintakate Päätös: Hyväksyttiin. Kh 202 Ehdotus: palauttaa asian sivistyslautakunnalle ja edellyttää, että lautakunta kattaa puuttuvan tulon sisäisillä siirroilla. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: sivistyslautakunta

23 Utsjoen kunta 261 Koulunkäyntiavustajien toimien täyttölupa Sivltk 60 Utsjokisuun koululla tarvitaan vähintään 1 saamenkielinen koulunkäyntiavustaja, mahdollisesti 2. Lopullinen tarve selviää viikon 21 loppuun mennessä. Tällä hetkellä avustajia on 2. Toimia täytetään vain tarpeen mukaan kesäkuun lautakunnan kokouksessa. Tarpeen perusteena on ollut erityisopetukseen siirtopäätös sekä ryhmän koko ja oppilaiden heterogeenisyys. Avustajan tarpeesta lausuu myös koulun oppilashuoltotyöryhmä kokouksessaan to Lisävalmistelu: Koulunkäyntiavustajan koulutusvaatimuksena on koulunkäyntiavustajan tutkinto tai vastaava. Mikäli hakijalla ei ole toimeen kelpoisuutta, työnantaja voi sitouttaa hakijan oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutuksesta on mainittava haussa. Ehdotus: Sivistyslautakunta hakee kunnanhallituksen lupaa kahden (2) koulunkäyntiavustajan toimen täyttämiseen eli vajaan kolmen vuoden määräajaksi. Avustajan työaika on sama kuin avustettavan oppilaan työaika sekä lisäksi mahdollisesti iltapäiväkerhonohjausta. Muutosehdotus: Sivistyslautakunta hakee kunnanhallituksen lupaa kahden (2) koulunkäyntiavustajan toimen täyttämiseen eli vajaan kahden (2) vuoden määräajaksi. Perusteena on muuttuva, henkilökohtaisten avustajien tarve johtuen avustettavien oppilaiden tarpeista sekä opetusryhmistä ja niiden koosta. Avustajan työaika on sama kuin avustettavan oppilaan työaika + tarpeen ja harkinnan mukaan 0,5 h /päivä materiaalin valmistamiseen yms. sekä lisäksi mahdollisesti iltapäiväkerhonohjausta. Lisäksi mikäli hakijalla ei ole toimeen kelpoisuutta, työnantaja asettaa etusijalle hakijan, joka sitoutuu koulunkäyntiavustajan oppisopimuskoulutukseen kahdeksi vuodeksi. Päätös: Hyväksyttiin. Kh 203 Ehdotus: myöntää sivistyslautakunnalle koulunkäyntiavustajien toimien täyttöluvan lautakunnan muutosehdotuksen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: sivistyslautakunta

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Viranomainen Nro Sivu KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 3 72 KOKOUSAIKA klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA Utsjoen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Läsnä Poissa (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 27.1.2010 klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2 41 KOKOUSAIKA klo 16.00-18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 17.2.2010 klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 55 KOKOUSAIKA klo 10.00-14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2013 1 Kunnanhallitus Aika 20.08.2013 klo 10:00-11:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 30.09.2014 klo 10:00-12:05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 151 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2010 1 Sivistyslautakunta Aika 20.12.2010 klo 12:00 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 183 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 184 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot