TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Salminen Päivi varajäsen Huovinen Pentti Saksa Kirsti kv:n pj kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Toljamo Outi vt.kirkkoherra, poistui :n 383 jälkeen Vahtola Pirjo kirkkoherra Öhman Björn kirkkoherra Seivästö Ismo vs.kirkkoherra Heino Paula tiedotuspäällikkö Hokka Irma talousjohtaja, sihteeri :t Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kallio Hannu hallintojohtaja, sihteeri :t Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Lehikoinen Jouni kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 376 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 378 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 379 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 380 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että ilmoitusasioiden jälkeen käsiteltiin hallintojohtajan listan asia nro 2 kehittämisryhmä 2015 konsultit kuulevat kirkkoneuvostoa kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Pekka Saarela. 381 ILMOITUSASIAT 1.Kirkkohallituksen yleiskirje nro 24/2014 Kirkon tulevaisuusselonteko julkistettu 2. Pöytäkirjoja Yhteisen diakoniatyön johtokunta 5/ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 8/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 382 KEHITTÄMISRYHMÄ 2015 KONSULTIT KUULEVAT KIRKKONEUVOSTOA KOKOUKSES- SA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishanketta varten ohjausryhmän. Ohjausryhmän käyttönimenä on Kehittämisryhmä Ohjausryhmään kirkkoneuvosto valitsi kaksi tuomiokapitulin nimeämää konsulttia hiippakuntadekaani Timo Tavastin ja rovasti Esa Sauraman. Ohjausryhmä 2015:n konsultit ovat pyytäneet saada kuulla kirkkoneuvostoa kehittämishankkeeseen liittyen. Kirkkoneuvoston kokouksessa käydään noin 45 minuutin kestoinen kuulemistilaisuus, jossa konsultit Timo Tavast ja Esa Saurama saavat kirkkoneuvostolta tietoa kehittämishankkeen työskentelyn pohjaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kehittämishankkeen agendan luonnos jaettiin kokouksessa pöytäkirjaan liitettäväksi. Liite Asiakohdassa oli läsnä myös kehittämisryhmän projektihenkilö Leena Kairavuo. hyväksyttiin. 383 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 34 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 35 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 37 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 38 Kirkkovaltuuston varajäsen Mika Kuusiston luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Mika Kuusistolle. 39 Kirkkovaltuuston varajäsen Olli Jääsaaren luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Olli Jääsaarelle. 40 Kirkkovaltuuston varajäsen Eini Saukkosen luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Eini Saukkoselle. 41 Kirkkovaltuuston varajäsen Kaarina Peltosen luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Kaarina Peltoselle. 42 Asianhallintasihteerin viran perustaminen ja kirjaajan viran lakkauttaminen Ilmoitus kirkkoneuvostolle. 43 Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Ilmoitus verohallitukselle. 44 Kaarinan kirkon sisäilman parantaminen ja lisämäärärahan varaaminen parannustöille vuodelle 2014 Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 45 Kirkkovaltuutettu Pentti Korhosen ym. aloite Ilmoitus kirkkoneuvostolle asianmukaista valmistelua varten 46 Muutoksenhaku

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 384 YHTEISKUNNALLISEN TYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ SATU PIETILÄN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN Satu Pietilä on kirkkoneuvoston päätöksellä valittu yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijän virkaan. Valintaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Satu Pietilä on ottanut viran vastaan Kirkkoneuvosto toteaa Satu Pietilän koeajan päättyneen ja vahvistaa virkavaalin. Ilmoitus Satu Pietilälle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 385 DIAKONIAKESKUKSEN VANHAINKOTIEN PASTORI ANNE NORVASUON SIVUTOIMILU- PA-ANOMUS Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt vanhainkotien pastori Anne Norvasuon päivättyä sivutoimilupa-anomusta, joka kuuluu seuraavasti: Anon sivutoimilupaa toimiakseni asiantuntijana, kouluttajana ja konsulttina työyhteisöissä, sekä työnohjaajana kirkon ulkopuolisille tahoille. Vuosina toimin Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kutsumana työyhteisökonsulttina liittyen arkkihiippakunnan seurakuntien rakennemuutoksiin. Sen jälkeen toimin työnohjaajana ja työyhteisöjen konsulttina satunnaisesti. Anon sivutoimeni hoitamiseen 25 tuntia kuukaudessa. Toimin Diakoniakeskuksessa vanhainkotien pastorin virassa sekä vanhusja vapaaehtoistyön tiimin työalavastaavana ja lähiesimiehenä. Toimin myös seurakuntayhtymässä työnohjaajana ja suoritan parhaillaan Kirkon prosessikonsulttikoulutusta. Sivutoimeni hoitaminen ei estä virkani asianmukaista hoitamista. Esimieheni diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa sivutoimilupaanomustani.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkolain 6 luvun 30 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Mikäli viranhaltijalla ei ole kiinteää työaikaa, sivutoimeen vaaditaan sivutoimilupa. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana vahingoittaa työnantajaa. Myönnetty sivutoimilupa voidaan myös edellä mainituilla perusteilla työnantajan toimesta peruuttaa kokouksessa hallintojohtaja esitti esityslistan lähettämisen jälkeen suorittamansa harkinnan jälkeen 25 tunnin kuukausittaista sivutoimilupaa vuoden 2017 loppuun. Kirkkoneuvosto palautti asian uuteen valmisteluun. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on suhtautunut myönteisesti Anne Norvasuon kouluttautumiseen kirkon prosessikonsultiksi. Ei ole epätavallista, että prosessikonsultointi suuntautuu oman työyhteisön ulkopuolelle. Tämä oli koulutustoimikunnan, johon mm. hallintojohtaja kuuluu, tiedossa kun koulutuksesta päätettiin. Muun muassa meneillään olevien kirkon rakenneselvitysten johdosta prosessikonsulteille on kirkon sisäistä kysyntää. Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on sopinut, että Porin seurakuntayhtymän rakennekehitystyöhön osoitetaan Anne Norvasuo. Konsultointi kestää Norvasuon ilmoituksen mukaisesti vuoden 2015 loppuun. On kirkon edun mukaista, että työnohjaus ja prosessikonsultointitoimintaa voidaan hoitaa myös sisäisin voimin. Prosessikonsultoinnin osalta, mahdollisesti siihen sitoutuvan suuremman työajan johdosta, se voi tapahtua myös vastikkeellisesti. Työnohjaustoiminta kirkon sisällä perustuu vapaaehtoisuuteen. Esimiestoiminnassa tulee huomioida oman perustyön ja muita kirkon yksikköjä palvelevan työn järkevä suhde. Vaikka toimeksiantoehdotus tulee esimerkiksi tuomiokapitulista, tulee kaikissa tapauksissa varmistua siitä, että sivutoimen hoitaminen ei haittaa työntekijän perustehtävää. Rajankäynti perustehtävän ja sivutoimen hoitamisen välillä kuuluu ensisijaisesti esimiehelle. Norvasuon tähän konsultointitehtävään anoma 25 tunnin laajuus on suurempi kuin mitä viimeaikoina on normaalisti myönnetty sivutoimen hoitamiseen. Edellä olevilla perusteilla sivutoimiluvan epäämiselle anotussa laajuudessa ei ole kuitenkaan perusteita, minkä vuoksi se voidaan myöntää nyt tiedossa olevan Porin seurakuntayhtymän konsultointityön toteuttamiseksi. poikkeaa edellisestä tätä asiaa koskevasta päätösesityksestä sivutoimiluvan keston osalta. Kirkkoneuvosto myöntää vanhainkotien pastori Anne Norvasuolle sivutoimiluvan anomuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Sivutoimiluvan laajuus on

7 Yhteinen kirkkoneuvosto tuntia kuukaudessa ja lupa on voimassa Porin seurakuntayhtymän konsultointihankkeen loppumiseen vuoden 2015 lopussa saakka. Ilmoitus Anne Norvasuolle, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 386 PERHENEUVOJA LEENA-JOHANNA HUOTARINEN-AHOSEN OPINTOVAPAAN JATKO- ANOMUS Kirkkoneuvosto on kokouksessaan myöntänyt perheneuvoja Leena-Johanna Huotarinen-Ahoselle palkatonta opintovapaata ajalle psykologian maisterin tutkinnon loppuun suorittamiseksi Leena Johanna Huotarinen-Ahonen on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen: Haen opintovapaan pidennystä (3 lisäkuukautta, yhteensä 17 kuukautta), psykologian maisterin tutkinnon loppuun suorittamiseksi. Huotarinen-Ahosen esimies perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Piha ja yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme puoltavat anomusta. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Piha esittää, että Leena-Johanna Huotarinen-Ahosen opintovapaasijaiseksi ajalle palkattu TM Jukka Salomäki jatkaisi Huotarinen- Ahosen sijaisuutta saakka, mikäli kirkkoneuvosto myöntää anotun pidennyksen opintovapaaseen. Opintovapaalain mukaan henkilöllä on oikeus saada opintovapaata viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Leena-Johanna Huotarinen- Ahoselle ei ole tässä pykälässä mainittujen anomusten lisäksi aikaisemmin myönnetty opintovapaata, joten anottu opintovapaa kokonaisuudessaan alittaa opintovapaan enimmäiskeston. Kirkkoneuvosto myöntää perheneuvoja Leena-Johanna Huotarinen- Ahoselle palkatonta opintovapaata ajalle Kirkkoneuvosto päättää palkata TM Jukka Salomäen Leena-Johanna Huotarinen-Ahosen opintovapaan sijaiseksi ajalle Salomäen palkkaus määräytyy perheneuvojan palkkauksen (602/20) mukaan.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Leena-Johanna Huotarinen-Ahoselle, Jukka Salomäelle, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Pihalle ja yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeelle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 387 ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän asianasianhallintasihteerin viran perustamista ja kirjaajan viran lakkauttamista ja päätynyt esittämään kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 alusta perustetaan asianhallintasihteerin virka ja lakkautetaan kirjaajan virka. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kirkkoneuvoston asiaa koskevan esityksen. Kirkkoneuvostossa tehdyn esityksen ja kirkkovaltuuston tekemän päätöksen perusteella julistetaan hallintovirastossa haettavaksi asianhallintasihteerin virka. Hakukuulutus laitetaan Turun Sanomiin ja rekrytointipalveluun seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA Asianhallintasihteerin tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen, henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asianhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri vastaa kirjaamon toiminnasta, arkistojärjestelmien käytännön kehittämisestä ja arkistoinnin edistämisestä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii myös asiantuntijana väestökirjanpidon sekä seurakuntalaisia palvelevien sähköisten varaus- yms. järjestelmien kehittämisen prosesseissa, sekä toimii seurakuntayhtymässä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietolain säännösten noudattamisen asiantuntijana ja ohjaa ja neuvoo viranhaltijoita ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä asioissa. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Ar-

9 Yhteinen kirkkoneuvosto vostamme erityisesti kokemusta kirkon hallinnosta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Hannu Kallio p tiistaina klo ja maanantaina klo Hakemukset viimeistään sähköisesti kohdasta hae tätä työpaikkaa Kirjalliset hakemukset klo mennessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo PL Turku Lisäksi ilmoitus laitetaan Kotimaahan lyhennettynä. Kirkkoneuvosto päättää julistaa asianhallintasihteerin viran haettavaksi esittelyosassa olevan ilmoituksen mukaisesti. Ilmoitus hallintojohtajalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa 388 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN (502/80) TÄYTTÄMINEN Lapsityönohjaaja Minna Lempiäinen irtisanoutui virastaan alkaen. Kasvatustoimen johtaja on johtosääntönsä valtaoikeuksien mukaisesti palkannut hänen sijaisekseen ajalle (6 kk) nuorisotyönohjaaja Päivi Sillanpään. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi 292/ viralle täyttöluvan siten, että virka julistettiin haettavaksi ja Turun Sanomissa julkaistulla ilmoituksella. Kasvatusasiain johtokunnan 85/ asettama työryhmä Mirkka Torppa, Hannu Hurme, Antti Koponen, Kari Kiesiläinen ja Mari Korhonen päätti kaikkiaan kolmenkymmenenkahdeksan (38) hakijan joukosta kutsua

10 Yhteinen kirkkoneuvosto hakupapereiden perusteella haastatteluun seitsemän (7) hakijaa, joista yksi perui haastattelun saatuaan töitä muualta. Haastattelut suoritettiin kasvatusasiainkeskuksessa Hakupapereiden ja haastattelussa saamansa käsityksen perusteella työryhmä päätti esittää yhteiselle kasvatusasiain johtokunnalle, että se esittäisi yhteiselle kirkkoneuvostolle virkaan valittavaksi KM Jasmin Nisusen. Liite (hakijat) Liite (Kasvatusasiain johtokunnan käsittely 121/ ) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita avoinna olevaan 502/80 lapsityönohjaajan virkaan alkaen KM Jasmin Nisusen. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Vanhana työntekijänä Nisusen ei ennen viran vastaanottamista tarvitse esittää lääkärintodistusta eikä rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Jasmin Nisuselle, taloustoimistoon, henkilöstöpäällikölle ja kasvatusasiain johtokunnalle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 389 TÄYTTÖLUVAN PYYTÄMINEN KIRKKONEUVOSTOLTA SIJAISEN PALKKAAMISEKSI KEITTÄJÄ MIRA REILIMON OPINTOVAPAASIJAISUUDEN AJAKSI Yhteinen kirkkoneuvosto on 261/ myöntänyt keittäjä Mira Reilimolle opintovapaata asti. Leirikeskusten palvelujen toteuttaminen edellyttää sijaisen palkkaamista Reilimon opintovapaan ajaksi. Yhteisten työmuotojen johtosäännön 4 5 momentin mukaan yhteisten työmuotojen johtajan tehtävänä on palkata yhteisten työmuotojen työsopimussuhteiset työntekijät. Kirkkoneuvoston uusimpien linjausten mukaan tehtävien täyttäminen edellyttää kuitenkin kirkkoneuvoston antamaa täyttölupaa. Kasvatusasiain johtokunta on 125/ päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle täyttöluvan myöntämistä. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää yhteisten työmuotojen johtajalle oikeuden yhteisten työmuotojen johtosäännön 4 5 momentin mukaisesti palkata sijainen keittäjä Mira Reilimolle asti.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Hannu Hurmeelle, taloustoimistoon, henkilöstöpäällikölle ja kasvatusasiain johtokunnalle. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 390 JOHTAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA UUDEN DIA- KONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän virka jäi avoimeksi alkaen. Sen jälkeen virkaa ei ole vakinaisesti täytetty seurakunnan heikon taloustilanteen ja mahdollisten virkajärjestelyjen vuoksi. Virkaa ovat hoitaneet virkaa tekevinä diakoni Maria Orjala ja diakoni Raija Eeva Maria Orjala siirtyi Kalajoen seurakunnan palvelukseen. Tuomiokirkkoseurakunta on sopeuttanut talouttaan tiukentuneisiin raameihin lisäämällä yhteistyötä seurakuntayhtymän eri toimijoiden kanssa. Seurakuntapastori Katri Helin on alkaen toiminut seurakunnan virassa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ja toisella puolikkaalla sairaalasielunhoidossa. Seurakuntapastori Miika Ahola toimii alkaen seurakunnan virassa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ja toisella puolikkaalla kansainvälisen työn pappina seurakuntayhtymässä. Lapsi- ja perhetyön sihteerin toimi on ollut kuluvan vuoden täyttämättä toimenhaltijan, joka on koulutukseltaan myös diakoni, siirryttyä hoitamaan seurakunnan diakoniatyön viransijaisuutta. Työt on jaettu tuntityönä kahdelle osaaikaiselle työntekijälle ja jatkossa niitä on pyrittävä jakamaan myös nuorisotyönohjaajille. Mittavista säästötoimista huolimatta henkilöstömenoja tulee edelleen supistaa. Tähän voidaan päästä diakoniatyön virkoja hallitusti järjestelemällä. Seurakunnan jäsenistöstä noin 70 % asuu yhden hengen taloudessa. Heistä on huomattavan osa opiskelijoita ja myös yli 75 -vuotiaita. Diakonian tarve on huomattavan suurta. Sen vuoksi diakonian virkoja ei ole perusteltua vähentää, mutta niiden painopisteitä on tarkoituksenmukaista muuttaa. Seurakunnassa on tällä hetkellä kolme diakoniatyön virkaa: johtavan diakoniatyöntekijän virka ja kaksi diakoniatyöntekijän virkaa. Jotta diakoniatyön painopiste voitaisiin suunnata nykyistä selkeämmin ihmisten keskellä tehtävään työhön, on päädytty ohentamaan paikallisseurakunnan diakoniatyön hallintoa. Samalla on haluttu saada nykyiseen virkarakenteeseen sisältyvää jäykkyyttä vähennettyä. Siksi on päädytty tarkan harkinnan jälkeen esittämään, että yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaisi alkaen Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän viran ja perustaisi samasta päivämäärästä alkaen seurakuntaan uuden diakoniatyöntekijän viran, palkkaus TVR 502 positio 0 %. Uusi virka täytettäisiin lähivuosina seurakunnan taloustilanteesta riippuen %:n virantoimitusvel-

12 Yhteinen kirkkoneuvosto vollisuudella. Näin ollen virkajärjestely mahdollistaa myös seurakunnan henkilöstömenojen supistamisen, joka taloustilanteen kireydestä johtuen on välttämätöntä. Johtavan diakoniatyöntekijän tehtävät siirretään työalasta vastaavalle työntekijälle lähes sellaisenaan. Diakoni Raija Eeva on suostunut näihin työjärjestelyihin. Tuomiokirkkoseurakunnassa on työalavastaava myös muilla työaloilla kuten kirkkomusiikissa ja nuorisotyössä. Samalla uudistus yhtenäistää Tuomiokirkkoseurakunnan väliesimieshallinnon rakennetta. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa esittelystä ilmenevin perustein Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän viran alkaen ja perustaa mainitusta päivämäärästä alkaen seurakuntaan uuden diakoniatyöntekijän viran, palkkaus vaativuusryhmän 502, positio 0 % mukaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa esittelystä ilmenevin perustein Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän viran alkaen ja perustaa mainitusta päivämäärästä alkaen seurakuntaan uuden diakoniatyöntekijän viran, palkkaus vaativuusryhmän 502, positio 0 % mukaan. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 391 KIRKKONEUVOSTON HYVÄKSYNNÄN ANOMINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMISEEN VÄLIAIKAISESTI Diakoniatyöntekijä Maria Orjala on ollut virkavapaalla alkaen. Viransijaisena on toiminut diakoni Tamara Partanen. Maria Orjalan virka jää avoimeksi alkaen. Tamara Partanen on edelleen valmis jatkamaan Turun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön virassa (vanhustyö). Hänelle maksettava palkka on vaativuusryhmän 502, positio % mukainen. Kirkkoneuvosto hyväksyy Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen palkata diakoniatyöntekijä Tamara Partanen seurakunnan vt. diakoniatyöntekijäksi (vanhustyö) alkaen siihen saakka kunnes viran jatkumisesta päätetään ja virka mahdollisesti täytetään. Tamara Partanen on työlomalla tehtävästään lähetys- ja perhetyöntekijänä Tuomiokirkkoseurakunnassa. Ilmoitus Tamara Partaselle, vt. johtava diakoniatyöntekijä Raija Eevalle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin hyväksyttiin. 392 KIRKKONEUVOSTON HYVÄKSYNNÄN ANOMINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN VAKINAISELLE TÄYTTÄMISELLE Turun tuomiokirkkoseurakunnassa on kolme diakoniatyöntekijän virkaa, joista johtavan diakoniatyöntekijän virka on esitetty lakkautettavaksi alkaen ja sen tilalle esitetään perustettavaksi diakoniatyöntekijän virka. Tämä uusi virka on tarkoitus täyttää osa-aikaisena niin kauan kuin seurakunnan taloustilanne sitä vaatii. Seurakuntaneuvosto myönsi eron Maria Orjalalle seurakunnan diakoniatyön virasta (vanhustyö) kokouksessaan Seurakunnan diakoniatyö tarvitsee välttämättä ainakin kaksi vakituista ja kokoaikaista työntekijää. Näin ollen tavoitteeksi voidaan asettaa, että diakoniatyöntekijän virka (vanhustyö) täytetään viimeistään mennessä vakinaisesti. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502, positio 0 % mukaisesti. Seurakuntayhtymän taloustilanteen vuoksi yhteinen kirkkoneuvosto on edellyttänyt, että sen eri yksiköt ja seurakunnat pyytävät lupaa virkojen täyttämiseen vakinaisesti. Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa saada täyttää seurakunnan diakoniatyöntekijän virka (vanhustyö) vakinaisesti viimeistään alkaen. Mikäli kirkkoneuvosto :ssä 390 päättää esittää kirkkovaltuustolle seurakuntaneuvoston esittämän johtavan diakoniatekijän viran lakkauttamisen ja diakoniatyöntekijän viran perustamisen ja kirkkovaltuusto kokouksessaan päättää esityksen mukaisesti lakkauttaa ja perustaa virat, kirkkoneuvosto myöntää Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle oikeuden täyttää vakinaisesti diakoniatyöntekijän (vanhustyö) virka. Ilmoitus Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Kirkkoneuvosto päätti myöntää Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle oikeuden täyttää vakinaisesti diakoniatyöntekijän (vanhustyö) virka. 393 KIRKKONEUVOSTON 2013 POIKKEUSVALTUUKSIEN PURKAMINEN Vuoden 2013 talousarviota hyväksyttäessä joulukuussa 2012 todettiin, että verotulojen kertymäarvio vuodelle 2013 oli marraskuun lopussa saatujen tietojen valossa epärealistisen suuri. Tämän vuoksi kirkkoneuvosto joutui

14 Yhteinen kirkkoneuvosto käynnistämään jo hyväksytyn talousarvion muutosprosessin helmikuussa Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti samalla taloustilanteen umpikujan ehkäisemiseksi seuraavista ohjeista, ottaen huomioon yhteinen työnantajapolitiikka ja budjettivastuu: 1. Vaikka henkilöstömenot ovatkin merkittävä menoerä, tulee säästöjä etsiä muistakin menokohteista 2. Avoimeksi tulevia yli 6 kuukauden pituisia virkoja tai työsuhteita ei saa ryhtyä täyttämään ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa 3. Kausityöntekijöiden palkkaamisessa tulee noudattaa erityistä harkintaa 4. Työntekijöiden kanssa tulee keskustella vapaaehtoisista virka- ja työvapaista, joiden ajaksi ei palkata sijaisia. Palkattomien vapaiden toteutustapa voi yksiköittäin vaihdella. Työajan lyhennys voidaan toteuttaa esimerkiksi lyhennettynä työviikkona tai pienempänä kuukausityöaikana 5. Yt-neuvotteluista päättää tarvittaessa kirkkoneuvosto 6. Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä kaikki ulkomaanmatkat Säästökohteiden valinta, kausityöntekijöiden palkkaaminen ja vapaaehtoiset virka- ja työvapaat Päätöksen kohdat 1,3 ja 4 soveltuvat hyvin vastuulliseen taloudenpitoon, eikä niiden suhteen ole tarpeen tehdä uusia päätöksiä, varsinkin kun ne ovat suositusluonteisia. Yli kuusi kuukautta kestävien virka- ja työsuhteiden täytön alistaminen kirkkoneuvostolle kohta 2 alisti yli kuuden kuukauden pituisten virkojen ja työsuhteiden täyttämisoikeuden kirkkoneuvostolle. Akuutin talousarviovajeen väistyttyä ei ole enää tarvetta pitää voimassa tehtyä päätöstä koskien kohtaa 2. Kirkkoneuvosto tulee kiinnittämään huomiota siihen, että kaikki talousarvioyksiköt noudattavat talousarvioitaan. Valtuutus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseen Kun näköpiirissä oli nopeiden sopeutustoimien tarve, päätettiin kohdassa 5, että kirkkoneuvosto päättää tarvittaessa YT- neuvotteluista. Tällä päätösmuotoilulla haluttiin korostaa yhteisen työnantaja- ja julkisuuspolitiikan merkitystä. Vaikka nykyisen kirkkolain mukaan seurakunnat voivat järjestää irtisanomismenettelyn sisältäviä YT-prosesseja ilman vaikutusta yhtymän tai muiden siihen kuuluvien seurakuntien työnantajavelvoitteisiin, ei tällaista kuitenkaan pidetty suotavana. Lisäksi julkisuuden hallinnan kannalta satunnaisesti ajoitetut YT-prosessit ovat mahdollisesti epäedullisia. Tämän päätöskohdan perustelut ovat edelleenkin tarkoituksenmukaisia, eikä päätöstä ole syytä muuttaa.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Sen sijaan on tarpeen korostaa, että päätöskohdassa tarkoitetaan vain sellaisia YT-neuvotteluja, joihin sisältyy mahdollisuus toistaiseksi voimassaolevien virkojen ja työsuhteiden lakkauttamiseen tai pakollisiin lomauttamisiin. Kirkossa noudatettava yhteistoimintamenettely vastaa pääosiltaan yhteistoimintamenettelylain säädöksiä. Kirkon työmarkkinalaitoksen ja työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopiman Kirkon Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea-aikaisesti annettuihin tietoihin. Erityisesti nykyisessä tilanteessa, jossa seurakuntayhtymän eri yksiköt joutuvat muuttamaan toimintatapojaan, on erittäin tärkeää, että yhteistoimintaa edistetään ja samalla pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia. Tämäntapaisesta yhteistoiminnasta vaikka se tapahtuukin yhteistoimintasopimuksen mukaisia muotoja noudattaen, ei ollut kysymys kirkkoneuvoston päätöksessä. Ulkomaanmatkat Päätöksen kohta 6 vastaa jo aikaisemminkin säädettyä käytäntöä, eikä sitä ole tarpeen muuttaa tässä yhteydessä. Kirkkoneuvosto pysyttää voimassa tekemänsä päätökset muilta osin, mutta kumoaa yli kuuden kuukauden virkoja tai työsuhteita koskevan päätöksensä. Jatkossa noudatetaan voimassaolevia ohje- ja johtosääntöjä. Lisäksi kirkkoneuvosto täsmentää, että YT-neuvotteluista päättäminen tulee edelleenkin alistaa kirkkoneuvostolle, mikäli YTneuvotteluissa olisi vaihtoehtona toistaiseksi voimassaolevien virka- ja työsuhteiden päättäminen tai lomauttaminen. Tiedoksi seurakuntayhtymän yksiköille ja seurakunnille. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin hyväksyttiin. Talousjohtajan asiat 394 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU SYYS- KUUN LOPUSSA Syyskuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat:

16 Yhteinen kirkkoneuvosto Liite Tiliaseman sarake Budjetti + muutokset on päivitetty paikallisseurakuntien vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahasäästöillä ja -ylityksellä. Budjetoitu tulos euroa muodostuu näin ollen vuoden 2014 virallisesta budjetista euroa sekä paikallisseurakuntien määrärahamuutosten yhteismäärästä euroa. Syyskuun lopussa vuosikate osoittaa ,29 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat euroa. Kiinteistötoimiston satunnaisissa tuotoissa on yhteensä ,55 euron myyntivoitot seitsemästä huoneistosta ja yhdestä tontista. Investointeihin on käytetty ,32 euroa. Maksettuihin perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointiprojektin ,44 euron sekä keskusrekisterin tilamuutoksen suunnittelun 2.176,20 euron kustannuksiin ei ole määrärahaa vuonna 2014 ja Piikkiön pappilan ulkomaalaukseen varattu euroa on ylittynyt 2.685,73 eurolla. Myytyjen huoneistojen ja tontin myyntihinnasta tasearvojen osuus, yhteensä ,07 euroa, näkyvät investointitulona. Rahavarat ovat syyskuun loppuun mennessä lisääntyneet ,18 euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tiliaseman ja investointien toteutumavertailun Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 395 ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ Taloussäännön mukaan perimistoimista huolimatta avoimiksi jääneet saatavat on poistettava kirjanpidosta kirkkoneuvoston päätöksellä. Saatavien poistaminen tapahtuu siten, että kunkin yksittäisen laskun jäljellä oleva määrä merkitään luottotappioiden tilille veloitukseksi sillä kustannuspaikalla, jolle lasku laskutettaessa on merkitty tuloksi, sekä taseen asianomaiselle saatavatilille hyvitykseksi. Saatavia on peritty maksumuistutuksilla ja suuremmat saatavat on lähetetty perintätoimistoon perittäviksi. Useimmissa tapauksissa velallinen tai hautauslaskuissa perikunta on todettu ulosotossa varattomaksi, joten perintää ei ole ollut syytä jatkaa. Pieniä yksittäisiä saatavia ei yritetä periä perintätoimiston kautta. Edellä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta nyt esitettäväksi poistettujen saatavien perintä jatkuu edelleen joko käräjäoikeudessa, ulosottovirastossa tai perintätoimistossa. Mikäli perintä myöhemmin tuottaa

17 Yhteinen kirkkoneuvosto tulosta, kirjataan kertyvät maksut jälkiperintätuottoina asianomaisille kustannuspaikoille. Yksityiskohtaiset saatavaluettelot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yksityisyyden suojan vuoksi niitä ei lähetetä kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Saatavien kokonaismäärä on ,20 euroa. Vuonna 2013 vastaava määrä oli ,33 euroa. Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Keskuskirjanpidossa yhteensä ,28 euroa. Vuonna 2013 vastaava määrä oli ,50 euroa. Asuintalojen ja osakehuoneistojen vuokrasaatavat: 1 velallinen (2 velallista vuonna 2013) 2.114,00 euroa (2.878,50 euroa vuonna 2013) Hannunniitun asuintalojen vuokrasaatavat: 8 velallista (8 velallista vuonna 2013) 9.539,00 euroa (24.071,58 euroa vuonna 2013) Hannunniitun asuintalojen muut saatavat: 2 velallista (5 velallista vuonna 2013) 70,00 euroa (258,64 euroa vuonna 2013) Varissuon asuintalojen vuokrasaatavat 2 velallista (0 velallista vuonna 2013) 3.074,12 euroa (0 euroa vuonna 2013) Tilojen käyttökorvaukset 1 velallinen vuodelta velallista vuodelta velallista vuodelta velallista vuodelta velallista vuodelta 2013 (11 velallista vuonna 2013) yhteensä 6.327,56 euroa (6.147,50 euroa vuonna 2013) Hautauslaskut: 25 velallista (9 velallista vuonna 2013) 3.784,80 euroa (1.768,00 euroa vuonna 2013) Keskusrekisterin laskutus: 44 velallista (24 velallista vuonna 2013) 305,50 euroa (237,50 euroa vuonna 2013) Koululaisten iltapäiväkerhot: 2 velallista vuodelta velallista vuodelta 2013 (12 velallista vuonna 2013)

18 Yhteinen kirkkoneuvosto yhteensä 3.872,50 euroa (2.572,50 euroa vuonna 2013) Muskarit: 4 velallista (3 velallista vuonna 2013) 100,00 euroa (75,00 euroa vuonna 2013) Kesäkerhot: 2 velallista (5 velallinen vuonna 2013) yhteensä 170,00 euroa (455,00 euroa vuonna 2013) Leirikeskuslaskutus 1 velallinen (0 velallista vuonna 2013) 430,80 euroa (0 euroa vuonna 2013) Retriitit: 3 velallista (1 velallinen vuonna 2013) 134,00 euroa (80,00 euroa vuonna 2013) Vuonna 2013 poistettiin lisäksi seuraavat saatavat: Mikaelinsrk, kuoromatka (1 velallinen, 100,00 euroa) Martinsrk, perhemuskarit (3 velallista, 90,00 euroa) Martinsrk, Saksan matka (1 velallinen, 100,00 euroa) Keskiaikatapahtuma (1 velallinen, 356,62 euroa) Kulttuuripääkaupunkitapahtumat (1 valallinen, 35,00 euroa) Kiinteistötoimiston laskutus (1 velallinen, 335,00 euroa) Varissuon asuintalojen muut saatavat (1 velallinen, 51,66 euroa) Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Hautainhoitorahastossa yhteensä ,92 euroa. Vuonna 2013 vastaava määrä oli 2.403,83 euroa. Jaanin asuintalojen vuokrasaatavat 2 velallista (1 velallinen vuonna 2013) 4.576,75 euroa (1.680,73 euroa vuonna 2013) Pernon asuintalojen vuokrasaatavat: 1 velallinen (1 velallinen vuonna 2013) 6.787,23 euroa (723,10 euroa vuonna 2013) Pernon asuintalojen muut saatavat 5 velallista (0 velallista vuonna 2013) 1.235,94 euroa (0 euroa vuonna 2013) Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Testamenttirahastossa 75,00 euroa. Vuonna 2013 saatavia oli 250,00 euroa. Kallion rahasto 1 velallinen (1 velallinen vuonna 2013) 75,00 euroa (250,00 euroa vuonna 2013)

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Vapaiden varojen rahastossa 360,00 euroa. Vuonna 2013 saatavia ei ollut. Mikaelinseurakunnan diakoniarahasto, Cafe Mikael 2 velallista (0 velallista vuonna 2013) 260,00 euroa (0 euroa vuonna 2013) Kaarinan seurakunnan yleisen seurakuntatyön rahasto, parisuhdetapahtuma 1 velallinen (0 velallista vuonna 2013) 100 euroa (0 euroa vuonna 2013) Kirkkoneuvosto päättää poistaa kirjanpidosta yhteensä ,20 euron saatavat, joita koskevat saatavaluettelot ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa ja jotka toimitetaan sen jälkeen kirjanpitoon poistokirjauksia varten. Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 396 OMAKOTITONTIN VUOKRAAMINEN KAARINAN EMPOSTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa maa-alueen Kaarinan Empon alueelta. Maa-alueelle on laadittu asemakaavanmuutos, joka mahdollistaa seitsemän omakotitontin vuokraamisen. Lisäksi yksi tonteista on toistaiseksi varattu seurakunnallisen rakennuksen rakentamiseen. Uusi asemakaava on vahvistunut. Kiinteistötoimisto ilmoitti tonttien vuokrauksesta alkukesästä Turun Sanomissa, Kaarina-lehdessä ja seurakuntayhtymän kotisivuilla. Kaksi yksityishenkilöä ja kaksi yritystä yhdessä antoivat vuokratarjoukset tonteista. Kaikki vuokratarjoukset olivat hinnaltaan huomattavasti alhaisempia kuin kiinteistötoimisto oli suunnitellut. Johtoryhmä päättikin yksimielisesti, että tarjouksia ei tule hyväksyä. Tämän jälkeen kiinteistötoimisto neuvotteli tarjousten antaneiden yksityishenkilöiden kanssa, mutta he eivät olleet valmiita nostamaan tarjoustaan.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Kuitenkin henkilöt Tomi Ruusuvaara ja Elina Hiekkanen antoivat ostotarjouksen sekä vuokratarjouksen tontista Ostotarjous on ja vuokratarjous /v. Hyväksytyn kiinteistöstrategian mukaisesti omakotitontit pääsääntöisesti vuokrataan. Saatu vuokratarjous on kiinteistötoimiston mielestä hinnaltaan riittävä ja esittääkin, että vuokratarjous hyväksytään. Kartta Empon alueesta kuuluu seuraavasti ja nyt vuokrattavaksi esitetty tontti on merkitty punakynällä: Liite Tontti esitetään vuokrattavaksi 50 vuodeksi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vuokrata Kuusiston Empossa sijaitsevan omakotitontin (kiinteistötunnus ) 50 vuodeksi Tomi Ruusuvaaralle ja Elina Hiekkaselle vuosivuokralla, joka sidotaan elinkustannusindeksiin ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. alistetaan arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen asiat 397 TURUN JA KAARINAN N LEIRIKESKUSKULJETUSTEN LIIKEN- NÖITSIJÄN VALITSEMINEN VUODELLE 2015 Kasvatusasiain keskuksen voimassa oleva kuljetussopimus päättyy Leirikuljetuksista on vuonna 2014 vastannut Jalobus.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1 29.10.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.10.2014 kello 16.02-16.55 Paikka Kirkkoherrojen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, VI kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 14.11.2013 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 14.11.2013 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.6.2015 klo 16.00 17.22 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Korhonen Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 16.4.2014 klo 16.00 16.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014. sivut 51-56 KOKOUSAIKA. 26.8.2014 klo 18.00 20.15

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014. sivut 51-56 KOKOUSAIKA. 26.8.2014 klo 18.00 20.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2014 sivut 51-56 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.15 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Raahen seurakunnan virastotalo, Kirkkokatu 33, RAAHE Joensuu Harri

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston Langh-Lagerlöf

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3.krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika 8.4.2014 klo 18.30-20.01 Paikka Jakomäen kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina VUORINEN Tuulikki vara KOSKELAINEN Laura vara VESAMÄKI Aarne

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 03.01.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1 2013 Aika: Torstaina 03.01.2013 klo 17.30-18.30 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone,

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari.

55 Pöytäkirjan tarkastaminen Puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Valittiin Marja Flinck ja Hans Salosensaari. 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Liikastentie 28 28610 Pori AIKA: TI 30.9.2014 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Jäsenet: Esa Anttila jäsen Marja Flinck jäsen Taina

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011

SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 4/2011 Kokousaika 24.3.2011 klo 18.00 20.17 Kokouspaikka Seurakuntatalo Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Juha Gustafsson Harry Hänninen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot