TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Salminen Päivi varajäsen Huovinen Pentti Saksa Kirsti kv:n pj kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Toljamo Outi vt.kirkkoherra, poistui :n 383 jälkeen Vahtola Pirjo kirkkoherra Öhman Björn kirkkoherra Seivästö Ismo vs.kirkkoherra Heino Paula tiedotuspäällikkö Hokka Irma talousjohtaja, sihteeri :t Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kallio Hannu hallintojohtaja, sihteeri :t Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Lehikoinen Jouni kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 376 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 378 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 379 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 380 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että ilmoitusasioiden jälkeen käsiteltiin hallintojohtajan listan asia nro 2 kehittämisryhmä 2015 konsultit kuulevat kirkkoneuvostoa kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Pekka Saarela. 381 ILMOITUSASIAT 1.Kirkkohallituksen yleiskirje nro 24/2014 Kirkon tulevaisuusselonteko julkistettu 2. Pöytäkirjoja Yhteisen diakoniatyön johtokunta 5/ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 8/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 382 KEHITTÄMISRYHMÄ 2015 KONSULTIT KUULEVAT KIRKKONEUVOSTOA KOKOUKSES- SA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishanketta varten ohjausryhmän. Ohjausryhmän käyttönimenä on Kehittämisryhmä Ohjausryhmään kirkkoneuvosto valitsi kaksi tuomiokapitulin nimeämää konsulttia hiippakuntadekaani Timo Tavastin ja rovasti Esa Sauraman. Ohjausryhmä 2015:n konsultit ovat pyytäneet saada kuulla kirkkoneuvostoa kehittämishankkeeseen liittyen. Kirkkoneuvoston kokouksessa käydään noin 45 minuutin kestoinen kuulemistilaisuus, jossa konsultit Timo Tavast ja Esa Saurama saavat kirkkoneuvostolta tietoa kehittämishankkeen työskentelyn pohjaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kehittämishankkeen agendan luonnos jaettiin kokouksessa pöytäkirjaan liitettäväksi. Liite Asiakohdassa oli läsnä myös kehittämisryhmän projektihenkilö Leena Kairavuo. hyväksyttiin. 383 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 34 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 35 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 37 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 38 Kirkkovaltuuston varajäsen Mika Kuusiston luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Mika Kuusistolle. 39 Kirkkovaltuuston varajäsen Olli Jääsaaren luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Olli Jääsaarelle. 40 Kirkkovaltuuston varajäsen Eini Saukkosen luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Eini Saukkoselle. 41 Kirkkovaltuuston varajäsen Kaarina Peltosen luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Kaarina Peltoselle. 42 Asianhallintasihteerin viran perustaminen ja kirjaajan viran lakkauttaminen Ilmoitus kirkkoneuvostolle. 43 Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Ilmoitus verohallitukselle. 44 Kaarinan kirkon sisäilman parantaminen ja lisämäärärahan varaaminen parannustöille vuodelle 2014 Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 45 Kirkkovaltuutettu Pentti Korhosen ym. aloite Ilmoitus kirkkoneuvostolle asianmukaista valmistelua varten 46 Muutoksenhaku

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 384 YHTEISKUNNALLISEN TYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ SATU PIETILÄN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN Satu Pietilä on kirkkoneuvoston päätöksellä valittu yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijän virkaan. Valintaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Satu Pietilä on ottanut viran vastaan Kirkkoneuvosto toteaa Satu Pietilän koeajan päättyneen ja vahvistaa virkavaalin. Ilmoitus Satu Pietilälle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 385 DIAKONIAKESKUKSEN VANHAINKOTIEN PASTORI ANNE NORVASUON SIVUTOIMILU- PA-ANOMUS Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt vanhainkotien pastori Anne Norvasuon päivättyä sivutoimilupa-anomusta, joka kuuluu seuraavasti: Anon sivutoimilupaa toimiakseni asiantuntijana, kouluttajana ja konsulttina työyhteisöissä, sekä työnohjaajana kirkon ulkopuolisille tahoille. Vuosina toimin Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kutsumana työyhteisökonsulttina liittyen arkkihiippakunnan seurakuntien rakennemuutoksiin. Sen jälkeen toimin työnohjaajana ja työyhteisöjen konsulttina satunnaisesti. Anon sivutoimeni hoitamiseen 25 tuntia kuukaudessa. Toimin Diakoniakeskuksessa vanhainkotien pastorin virassa sekä vanhusja vapaaehtoistyön tiimin työalavastaavana ja lähiesimiehenä. Toimin myös seurakuntayhtymässä työnohjaajana ja suoritan parhaillaan Kirkon prosessikonsulttikoulutusta. Sivutoimeni hoitaminen ei estä virkani asianmukaista hoitamista. Esimieheni diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa sivutoimilupaanomustani.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkolain 6 luvun 30 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Mikäli viranhaltijalla ei ole kiinteää työaikaa, sivutoimeen vaaditaan sivutoimilupa. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana vahingoittaa työnantajaa. Myönnetty sivutoimilupa voidaan myös edellä mainituilla perusteilla työnantajan toimesta peruuttaa kokouksessa hallintojohtaja esitti esityslistan lähettämisen jälkeen suorittamansa harkinnan jälkeen 25 tunnin kuukausittaista sivutoimilupaa vuoden 2017 loppuun. Kirkkoneuvosto palautti asian uuteen valmisteluun. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on suhtautunut myönteisesti Anne Norvasuon kouluttautumiseen kirkon prosessikonsultiksi. Ei ole epätavallista, että prosessikonsultointi suuntautuu oman työyhteisön ulkopuolelle. Tämä oli koulutustoimikunnan, johon mm. hallintojohtaja kuuluu, tiedossa kun koulutuksesta päätettiin. Muun muassa meneillään olevien kirkon rakenneselvitysten johdosta prosessikonsulteille on kirkon sisäistä kysyntää. Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on sopinut, että Porin seurakuntayhtymän rakennekehitystyöhön osoitetaan Anne Norvasuo. Konsultointi kestää Norvasuon ilmoituksen mukaisesti vuoden 2015 loppuun. On kirkon edun mukaista, että työnohjaus ja prosessikonsultointitoimintaa voidaan hoitaa myös sisäisin voimin. Prosessikonsultoinnin osalta, mahdollisesti siihen sitoutuvan suuremman työajan johdosta, se voi tapahtua myös vastikkeellisesti. Työnohjaustoiminta kirkon sisällä perustuu vapaaehtoisuuteen. Esimiestoiminnassa tulee huomioida oman perustyön ja muita kirkon yksikköjä palvelevan työn järkevä suhde. Vaikka toimeksiantoehdotus tulee esimerkiksi tuomiokapitulista, tulee kaikissa tapauksissa varmistua siitä, että sivutoimen hoitaminen ei haittaa työntekijän perustehtävää. Rajankäynti perustehtävän ja sivutoimen hoitamisen välillä kuuluu ensisijaisesti esimiehelle. Norvasuon tähän konsultointitehtävään anoma 25 tunnin laajuus on suurempi kuin mitä viimeaikoina on normaalisti myönnetty sivutoimen hoitamiseen. Edellä olevilla perusteilla sivutoimiluvan epäämiselle anotussa laajuudessa ei ole kuitenkaan perusteita, minkä vuoksi se voidaan myöntää nyt tiedossa olevan Porin seurakuntayhtymän konsultointityön toteuttamiseksi. poikkeaa edellisestä tätä asiaa koskevasta päätösesityksestä sivutoimiluvan keston osalta. Kirkkoneuvosto myöntää vanhainkotien pastori Anne Norvasuolle sivutoimiluvan anomuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Sivutoimiluvan laajuus on

7 Yhteinen kirkkoneuvosto tuntia kuukaudessa ja lupa on voimassa Porin seurakuntayhtymän konsultointihankkeen loppumiseen vuoden 2015 lopussa saakka. Ilmoitus Anne Norvasuolle, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 386 PERHENEUVOJA LEENA-JOHANNA HUOTARINEN-AHOSEN OPINTOVAPAAN JATKO- ANOMUS Kirkkoneuvosto on kokouksessaan myöntänyt perheneuvoja Leena-Johanna Huotarinen-Ahoselle palkatonta opintovapaata ajalle psykologian maisterin tutkinnon loppuun suorittamiseksi Leena Johanna Huotarinen-Ahonen on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen: Haen opintovapaan pidennystä (3 lisäkuukautta, yhteensä 17 kuukautta), psykologian maisterin tutkinnon loppuun suorittamiseksi. Huotarinen-Ahosen esimies perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Piha ja yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme puoltavat anomusta. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Piha esittää, että Leena-Johanna Huotarinen-Ahosen opintovapaasijaiseksi ajalle palkattu TM Jukka Salomäki jatkaisi Huotarinen- Ahosen sijaisuutta saakka, mikäli kirkkoneuvosto myöntää anotun pidennyksen opintovapaaseen. Opintovapaalain mukaan henkilöllä on oikeus saada opintovapaata viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Leena-Johanna Huotarinen- Ahoselle ei ole tässä pykälässä mainittujen anomusten lisäksi aikaisemmin myönnetty opintovapaata, joten anottu opintovapaa kokonaisuudessaan alittaa opintovapaan enimmäiskeston. Kirkkoneuvosto myöntää perheneuvoja Leena-Johanna Huotarinen- Ahoselle palkatonta opintovapaata ajalle Kirkkoneuvosto päättää palkata TM Jukka Salomäen Leena-Johanna Huotarinen-Ahosen opintovapaan sijaiseksi ajalle Salomäen palkkaus määräytyy perheneuvojan palkkauksen (602/20) mukaan.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Leena-Johanna Huotarinen-Ahoselle, Jukka Salomäelle, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Pihalle ja yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeelle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 387 ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän asianasianhallintasihteerin viran perustamista ja kirjaajan viran lakkauttamista ja päätynyt esittämään kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 alusta perustetaan asianhallintasihteerin virka ja lakkautetaan kirjaajan virka. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kirkkoneuvoston asiaa koskevan esityksen. Kirkkoneuvostossa tehdyn esityksen ja kirkkovaltuuston tekemän päätöksen perusteella julistetaan hallintovirastossa haettavaksi asianhallintasihteerin virka. Hakukuulutus laitetaan Turun Sanomiin ja rekrytointipalveluun seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA Asianhallintasihteerin tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen, henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asianhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri vastaa kirjaamon toiminnasta, arkistojärjestelmien käytännön kehittämisestä ja arkistoinnin edistämisestä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii myös asiantuntijana väestökirjanpidon sekä seurakuntalaisia palvelevien sähköisten varaus- yms. järjestelmien kehittämisen prosesseissa, sekä toimii seurakuntayhtymässä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietolain säännösten noudattamisen asiantuntijana ja ohjaa ja neuvoo viranhaltijoita ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä asioissa. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Ar-

9 Yhteinen kirkkoneuvosto vostamme erityisesti kokemusta kirkon hallinnosta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Hannu Kallio p tiistaina klo ja maanantaina klo Hakemukset viimeistään sähköisesti kohdasta hae tätä työpaikkaa Kirjalliset hakemukset klo mennessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo PL Turku Lisäksi ilmoitus laitetaan Kotimaahan lyhennettynä. Kirkkoneuvosto päättää julistaa asianhallintasihteerin viran haettavaksi esittelyosassa olevan ilmoituksen mukaisesti. Ilmoitus hallintojohtajalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa 388 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN (502/80) TÄYTTÄMINEN Lapsityönohjaaja Minna Lempiäinen irtisanoutui virastaan alkaen. Kasvatustoimen johtaja on johtosääntönsä valtaoikeuksien mukaisesti palkannut hänen sijaisekseen ajalle (6 kk) nuorisotyönohjaaja Päivi Sillanpään. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi 292/ viralle täyttöluvan siten, että virka julistettiin haettavaksi ja Turun Sanomissa julkaistulla ilmoituksella. Kasvatusasiain johtokunnan 85/ asettama työryhmä Mirkka Torppa, Hannu Hurme, Antti Koponen, Kari Kiesiläinen ja Mari Korhonen päätti kaikkiaan kolmenkymmenenkahdeksan (38) hakijan joukosta kutsua

10 Yhteinen kirkkoneuvosto hakupapereiden perusteella haastatteluun seitsemän (7) hakijaa, joista yksi perui haastattelun saatuaan töitä muualta. Haastattelut suoritettiin kasvatusasiainkeskuksessa Hakupapereiden ja haastattelussa saamansa käsityksen perusteella työryhmä päätti esittää yhteiselle kasvatusasiain johtokunnalle, että se esittäisi yhteiselle kirkkoneuvostolle virkaan valittavaksi KM Jasmin Nisusen. Liite (hakijat) Liite (Kasvatusasiain johtokunnan käsittely 121/ ) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita avoinna olevaan 502/80 lapsityönohjaajan virkaan alkaen KM Jasmin Nisusen. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Vanhana työntekijänä Nisusen ei ennen viran vastaanottamista tarvitse esittää lääkärintodistusta eikä rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Jasmin Nisuselle, taloustoimistoon, henkilöstöpäällikölle ja kasvatusasiain johtokunnalle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 389 TÄYTTÖLUVAN PYYTÄMINEN KIRKKONEUVOSTOLTA SIJAISEN PALKKAAMISEKSI KEITTÄJÄ MIRA REILIMON OPINTOVAPAASIJAISUUDEN AJAKSI Yhteinen kirkkoneuvosto on 261/ myöntänyt keittäjä Mira Reilimolle opintovapaata asti. Leirikeskusten palvelujen toteuttaminen edellyttää sijaisen palkkaamista Reilimon opintovapaan ajaksi. Yhteisten työmuotojen johtosäännön 4 5 momentin mukaan yhteisten työmuotojen johtajan tehtävänä on palkata yhteisten työmuotojen työsopimussuhteiset työntekijät. Kirkkoneuvoston uusimpien linjausten mukaan tehtävien täyttäminen edellyttää kuitenkin kirkkoneuvoston antamaa täyttölupaa. Kasvatusasiain johtokunta on 125/ päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle täyttöluvan myöntämistä. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää yhteisten työmuotojen johtajalle oikeuden yhteisten työmuotojen johtosäännön 4 5 momentin mukaisesti palkata sijainen keittäjä Mira Reilimolle asti.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Hannu Hurmeelle, taloustoimistoon, henkilöstöpäällikölle ja kasvatusasiain johtokunnalle. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 390 JOHTAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA UUDEN DIA- KONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän virka jäi avoimeksi alkaen. Sen jälkeen virkaa ei ole vakinaisesti täytetty seurakunnan heikon taloustilanteen ja mahdollisten virkajärjestelyjen vuoksi. Virkaa ovat hoitaneet virkaa tekevinä diakoni Maria Orjala ja diakoni Raija Eeva Maria Orjala siirtyi Kalajoen seurakunnan palvelukseen. Tuomiokirkkoseurakunta on sopeuttanut talouttaan tiukentuneisiin raameihin lisäämällä yhteistyötä seurakuntayhtymän eri toimijoiden kanssa. Seurakuntapastori Katri Helin on alkaen toiminut seurakunnan virassa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ja toisella puolikkaalla sairaalasielunhoidossa. Seurakuntapastori Miika Ahola toimii alkaen seurakunnan virassa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ja toisella puolikkaalla kansainvälisen työn pappina seurakuntayhtymässä. Lapsi- ja perhetyön sihteerin toimi on ollut kuluvan vuoden täyttämättä toimenhaltijan, joka on koulutukseltaan myös diakoni, siirryttyä hoitamaan seurakunnan diakoniatyön viransijaisuutta. Työt on jaettu tuntityönä kahdelle osaaikaiselle työntekijälle ja jatkossa niitä on pyrittävä jakamaan myös nuorisotyönohjaajille. Mittavista säästötoimista huolimatta henkilöstömenoja tulee edelleen supistaa. Tähän voidaan päästä diakoniatyön virkoja hallitusti järjestelemällä. Seurakunnan jäsenistöstä noin 70 % asuu yhden hengen taloudessa. Heistä on huomattavan osa opiskelijoita ja myös yli 75 -vuotiaita. Diakonian tarve on huomattavan suurta. Sen vuoksi diakonian virkoja ei ole perusteltua vähentää, mutta niiden painopisteitä on tarkoituksenmukaista muuttaa. Seurakunnassa on tällä hetkellä kolme diakoniatyön virkaa: johtavan diakoniatyöntekijän virka ja kaksi diakoniatyöntekijän virkaa. Jotta diakoniatyön painopiste voitaisiin suunnata nykyistä selkeämmin ihmisten keskellä tehtävään työhön, on päädytty ohentamaan paikallisseurakunnan diakoniatyön hallintoa. Samalla on haluttu saada nykyiseen virkarakenteeseen sisältyvää jäykkyyttä vähennettyä. Siksi on päädytty tarkan harkinnan jälkeen esittämään, että yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaisi alkaen Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän viran ja perustaisi samasta päivämäärästä alkaen seurakuntaan uuden diakoniatyöntekijän viran, palkkaus TVR 502 positio 0 %. Uusi virka täytettäisiin lähivuosina seurakunnan taloustilanteesta riippuen %:n virantoimitusvel-

12 Yhteinen kirkkoneuvosto vollisuudella. Näin ollen virkajärjestely mahdollistaa myös seurakunnan henkilöstömenojen supistamisen, joka taloustilanteen kireydestä johtuen on välttämätöntä. Johtavan diakoniatyöntekijän tehtävät siirretään työalasta vastaavalle työntekijälle lähes sellaisenaan. Diakoni Raija Eeva on suostunut näihin työjärjestelyihin. Tuomiokirkkoseurakunnassa on työalavastaava myös muilla työaloilla kuten kirkkomusiikissa ja nuorisotyössä. Samalla uudistus yhtenäistää Tuomiokirkkoseurakunnan väliesimieshallinnon rakennetta. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa esittelystä ilmenevin perustein Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän viran alkaen ja perustaa mainitusta päivämäärästä alkaen seurakuntaan uuden diakoniatyöntekijän viran, palkkaus vaativuusryhmän 502, positio 0 % mukaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa esittelystä ilmenevin perustein Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän viran alkaen ja perustaa mainitusta päivämäärästä alkaen seurakuntaan uuden diakoniatyöntekijän viran, palkkaus vaativuusryhmän 502, positio 0 % mukaan. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 391 KIRKKONEUVOSTON HYVÄKSYNNÄN ANOMINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMISEEN VÄLIAIKAISESTI Diakoniatyöntekijä Maria Orjala on ollut virkavapaalla alkaen. Viransijaisena on toiminut diakoni Tamara Partanen. Maria Orjalan virka jää avoimeksi alkaen. Tamara Partanen on edelleen valmis jatkamaan Turun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön virassa (vanhustyö). Hänelle maksettava palkka on vaativuusryhmän 502, positio % mukainen. Kirkkoneuvosto hyväksyy Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen palkata diakoniatyöntekijä Tamara Partanen seurakunnan vt. diakoniatyöntekijäksi (vanhustyö) alkaen siihen saakka kunnes viran jatkumisesta päätetään ja virka mahdollisesti täytetään. Tamara Partanen on työlomalla tehtävästään lähetys- ja perhetyöntekijänä Tuomiokirkkoseurakunnassa. Ilmoitus Tamara Partaselle, vt. johtava diakoniatyöntekijä Raija Eevalle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin hyväksyttiin. 392 KIRKKONEUVOSTON HYVÄKSYNNÄN ANOMINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN VAKINAISELLE TÄYTTÄMISELLE Turun tuomiokirkkoseurakunnassa on kolme diakoniatyöntekijän virkaa, joista johtavan diakoniatyöntekijän virka on esitetty lakkautettavaksi alkaen ja sen tilalle esitetään perustettavaksi diakoniatyöntekijän virka. Tämä uusi virka on tarkoitus täyttää osa-aikaisena niin kauan kuin seurakunnan taloustilanne sitä vaatii. Seurakuntaneuvosto myönsi eron Maria Orjalalle seurakunnan diakoniatyön virasta (vanhustyö) kokouksessaan Seurakunnan diakoniatyö tarvitsee välttämättä ainakin kaksi vakituista ja kokoaikaista työntekijää. Näin ollen tavoitteeksi voidaan asettaa, että diakoniatyöntekijän virka (vanhustyö) täytetään viimeistään mennessä vakinaisesti. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502, positio 0 % mukaisesti. Seurakuntayhtymän taloustilanteen vuoksi yhteinen kirkkoneuvosto on edellyttänyt, että sen eri yksiköt ja seurakunnat pyytävät lupaa virkojen täyttämiseen vakinaisesti. Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa saada täyttää seurakunnan diakoniatyöntekijän virka (vanhustyö) vakinaisesti viimeistään alkaen. Mikäli kirkkoneuvosto :ssä 390 päättää esittää kirkkovaltuustolle seurakuntaneuvoston esittämän johtavan diakoniatekijän viran lakkauttamisen ja diakoniatyöntekijän viran perustamisen ja kirkkovaltuusto kokouksessaan päättää esityksen mukaisesti lakkauttaa ja perustaa virat, kirkkoneuvosto myöntää Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle oikeuden täyttää vakinaisesti diakoniatyöntekijän (vanhustyö) virka. Ilmoitus Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Kirkkoneuvosto päätti myöntää Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle oikeuden täyttää vakinaisesti diakoniatyöntekijän (vanhustyö) virka. 393 KIRKKONEUVOSTON 2013 POIKKEUSVALTUUKSIEN PURKAMINEN Vuoden 2013 talousarviota hyväksyttäessä joulukuussa 2012 todettiin, että verotulojen kertymäarvio vuodelle 2013 oli marraskuun lopussa saatujen tietojen valossa epärealistisen suuri. Tämän vuoksi kirkkoneuvosto joutui

14 Yhteinen kirkkoneuvosto käynnistämään jo hyväksytyn talousarvion muutosprosessin helmikuussa Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti samalla taloustilanteen umpikujan ehkäisemiseksi seuraavista ohjeista, ottaen huomioon yhteinen työnantajapolitiikka ja budjettivastuu: 1. Vaikka henkilöstömenot ovatkin merkittävä menoerä, tulee säästöjä etsiä muistakin menokohteista 2. Avoimeksi tulevia yli 6 kuukauden pituisia virkoja tai työsuhteita ei saa ryhtyä täyttämään ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa 3. Kausityöntekijöiden palkkaamisessa tulee noudattaa erityistä harkintaa 4. Työntekijöiden kanssa tulee keskustella vapaaehtoisista virka- ja työvapaista, joiden ajaksi ei palkata sijaisia. Palkattomien vapaiden toteutustapa voi yksiköittäin vaihdella. Työajan lyhennys voidaan toteuttaa esimerkiksi lyhennettynä työviikkona tai pienempänä kuukausityöaikana 5. Yt-neuvotteluista päättää tarvittaessa kirkkoneuvosto 6. Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä kaikki ulkomaanmatkat Säästökohteiden valinta, kausityöntekijöiden palkkaaminen ja vapaaehtoiset virka- ja työvapaat Päätöksen kohdat 1,3 ja 4 soveltuvat hyvin vastuulliseen taloudenpitoon, eikä niiden suhteen ole tarpeen tehdä uusia päätöksiä, varsinkin kun ne ovat suositusluonteisia. Yli kuusi kuukautta kestävien virka- ja työsuhteiden täytön alistaminen kirkkoneuvostolle kohta 2 alisti yli kuuden kuukauden pituisten virkojen ja työsuhteiden täyttämisoikeuden kirkkoneuvostolle. Akuutin talousarviovajeen väistyttyä ei ole enää tarvetta pitää voimassa tehtyä päätöstä koskien kohtaa 2. Kirkkoneuvosto tulee kiinnittämään huomiota siihen, että kaikki talousarvioyksiköt noudattavat talousarvioitaan. Valtuutus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseen Kun näköpiirissä oli nopeiden sopeutustoimien tarve, päätettiin kohdassa 5, että kirkkoneuvosto päättää tarvittaessa YT- neuvotteluista. Tällä päätösmuotoilulla haluttiin korostaa yhteisen työnantaja- ja julkisuuspolitiikan merkitystä. Vaikka nykyisen kirkkolain mukaan seurakunnat voivat järjestää irtisanomismenettelyn sisältäviä YT-prosesseja ilman vaikutusta yhtymän tai muiden siihen kuuluvien seurakuntien työnantajavelvoitteisiin, ei tällaista kuitenkaan pidetty suotavana. Lisäksi julkisuuden hallinnan kannalta satunnaisesti ajoitetut YT-prosessit ovat mahdollisesti epäedullisia. Tämän päätöskohdan perustelut ovat edelleenkin tarkoituksenmukaisia, eikä päätöstä ole syytä muuttaa.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Sen sijaan on tarpeen korostaa, että päätöskohdassa tarkoitetaan vain sellaisia YT-neuvotteluja, joihin sisältyy mahdollisuus toistaiseksi voimassaolevien virkojen ja työsuhteiden lakkauttamiseen tai pakollisiin lomauttamisiin. Kirkossa noudatettava yhteistoimintamenettely vastaa pääosiltaan yhteistoimintamenettelylain säädöksiä. Kirkon työmarkkinalaitoksen ja työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopiman Kirkon Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea-aikaisesti annettuihin tietoihin. Erityisesti nykyisessä tilanteessa, jossa seurakuntayhtymän eri yksiköt joutuvat muuttamaan toimintatapojaan, on erittäin tärkeää, että yhteistoimintaa edistetään ja samalla pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia. Tämäntapaisesta yhteistoiminnasta vaikka se tapahtuukin yhteistoimintasopimuksen mukaisia muotoja noudattaen, ei ollut kysymys kirkkoneuvoston päätöksessä. Ulkomaanmatkat Päätöksen kohta 6 vastaa jo aikaisemminkin säädettyä käytäntöä, eikä sitä ole tarpeen muuttaa tässä yhteydessä. Kirkkoneuvosto pysyttää voimassa tekemänsä päätökset muilta osin, mutta kumoaa yli kuuden kuukauden virkoja tai työsuhteita koskevan päätöksensä. Jatkossa noudatetaan voimassaolevia ohje- ja johtosääntöjä. Lisäksi kirkkoneuvosto täsmentää, että YT-neuvotteluista päättäminen tulee edelleenkin alistaa kirkkoneuvostolle, mikäli YTneuvotteluissa olisi vaihtoehtona toistaiseksi voimassaolevien virka- ja työsuhteiden päättäminen tai lomauttaminen. Tiedoksi seurakuntayhtymän yksiköille ja seurakunnille. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin hyväksyttiin. Talousjohtajan asiat 394 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU SYYS- KUUN LOPUSSA Syyskuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat:

16 Yhteinen kirkkoneuvosto Liite Tiliaseman sarake Budjetti + muutokset on päivitetty paikallisseurakuntien vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahasäästöillä ja -ylityksellä. Budjetoitu tulos euroa muodostuu näin ollen vuoden 2014 virallisesta budjetista euroa sekä paikallisseurakuntien määrärahamuutosten yhteismäärästä euroa. Syyskuun lopussa vuosikate osoittaa ,29 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat euroa. Kiinteistötoimiston satunnaisissa tuotoissa on yhteensä ,55 euron myyntivoitot seitsemästä huoneistosta ja yhdestä tontista. Investointeihin on käytetty ,32 euroa. Maksettuihin perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointiprojektin ,44 euron sekä keskusrekisterin tilamuutoksen suunnittelun 2.176,20 euron kustannuksiin ei ole määrärahaa vuonna 2014 ja Piikkiön pappilan ulkomaalaukseen varattu euroa on ylittynyt 2.685,73 eurolla. Myytyjen huoneistojen ja tontin myyntihinnasta tasearvojen osuus, yhteensä ,07 euroa, näkyvät investointitulona. Rahavarat ovat syyskuun loppuun mennessä lisääntyneet ,18 euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tiliaseman ja investointien toteutumavertailun Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 395 ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ Taloussäännön mukaan perimistoimista huolimatta avoimiksi jääneet saatavat on poistettava kirjanpidosta kirkkoneuvoston päätöksellä. Saatavien poistaminen tapahtuu siten, että kunkin yksittäisen laskun jäljellä oleva määrä merkitään luottotappioiden tilille veloitukseksi sillä kustannuspaikalla, jolle lasku laskutettaessa on merkitty tuloksi, sekä taseen asianomaiselle saatavatilille hyvitykseksi. Saatavia on peritty maksumuistutuksilla ja suuremmat saatavat on lähetetty perintätoimistoon perittäviksi. Useimmissa tapauksissa velallinen tai hautauslaskuissa perikunta on todettu ulosotossa varattomaksi, joten perintää ei ole ollut syytä jatkaa. Pieniä yksittäisiä saatavia ei yritetä periä perintätoimiston kautta. Edellä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta nyt esitettäväksi poistettujen saatavien perintä jatkuu edelleen joko käräjäoikeudessa, ulosottovirastossa tai perintätoimistossa. Mikäli perintä myöhemmin tuottaa

17 Yhteinen kirkkoneuvosto tulosta, kirjataan kertyvät maksut jälkiperintätuottoina asianomaisille kustannuspaikoille. Yksityiskohtaiset saatavaluettelot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yksityisyyden suojan vuoksi niitä ei lähetetä kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Saatavien kokonaismäärä on ,20 euroa. Vuonna 2013 vastaava määrä oli ,33 euroa. Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Keskuskirjanpidossa yhteensä ,28 euroa. Vuonna 2013 vastaava määrä oli ,50 euroa. Asuintalojen ja osakehuoneistojen vuokrasaatavat: 1 velallinen (2 velallista vuonna 2013) 2.114,00 euroa (2.878,50 euroa vuonna 2013) Hannunniitun asuintalojen vuokrasaatavat: 8 velallista (8 velallista vuonna 2013) 9.539,00 euroa (24.071,58 euroa vuonna 2013) Hannunniitun asuintalojen muut saatavat: 2 velallista (5 velallista vuonna 2013) 70,00 euroa (258,64 euroa vuonna 2013) Varissuon asuintalojen vuokrasaatavat 2 velallista (0 velallista vuonna 2013) 3.074,12 euroa (0 euroa vuonna 2013) Tilojen käyttökorvaukset 1 velallinen vuodelta velallista vuodelta velallista vuodelta velallista vuodelta velallista vuodelta 2013 (11 velallista vuonna 2013) yhteensä 6.327,56 euroa (6.147,50 euroa vuonna 2013) Hautauslaskut: 25 velallista (9 velallista vuonna 2013) 3.784,80 euroa (1.768,00 euroa vuonna 2013) Keskusrekisterin laskutus: 44 velallista (24 velallista vuonna 2013) 305,50 euroa (237,50 euroa vuonna 2013) Koululaisten iltapäiväkerhot: 2 velallista vuodelta velallista vuodelta 2013 (12 velallista vuonna 2013)

18 Yhteinen kirkkoneuvosto yhteensä 3.872,50 euroa (2.572,50 euroa vuonna 2013) Muskarit: 4 velallista (3 velallista vuonna 2013) 100,00 euroa (75,00 euroa vuonna 2013) Kesäkerhot: 2 velallista (5 velallinen vuonna 2013) yhteensä 170,00 euroa (455,00 euroa vuonna 2013) Leirikeskuslaskutus 1 velallinen (0 velallista vuonna 2013) 430,80 euroa (0 euroa vuonna 2013) Retriitit: 3 velallista (1 velallinen vuonna 2013) 134,00 euroa (80,00 euroa vuonna 2013) Vuonna 2013 poistettiin lisäksi seuraavat saatavat: Mikaelinsrk, kuoromatka (1 velallinen, 100,00 euroa) Martinsrk, perhemuskarit (3 velallista, 90,00 euroa) Martinsrk, Saksan matka (1 velallinen, 100,00 euroa) Keskiaikatapahtuma (1 velallinen, 356,62 euroa) Kulttuuripääkaupunkitapahtumat (1 valallinen, 35,00 euroa) Kiinteistötoimiston laskutus (1 velallinen, 335,00 euroa) Varissuon asuintalojen muut saatavat (1 velallinen, 51,66 euroa) Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Hautainhoitorahastossa yhteensä ,92 euroa. Vuonna 2013 vastaava määrä oli 2.403,83 euroa. Jaanin asuintalojen vuokrasaatavat 2 velallista (1 velallinen vuonna 2013) 4.576,75 euroa (1.680,73 euroa vuonna 2013) Pernon asuintalojen vuokrasaatavat: 1 velallinen (1 velallinen vuonna 2013) 6.787,23 euroa (723,10 euroa vuonna 2013) Pernon asuintalojen muut saatavat 5 velallista (0 velallista vuonna 2013) 1.235,94 euroa (0 euroa vuonna 2013) Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Testamenttirahastossa 75,00 euroa. Vuonna 2013 saatavia oli 250,00 euroa. Kallion rahasto 1 velallinen (1 velallinen vuonna 2013) 75,00 euroa (250,00 euroa vuonna 2013)

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Vapaiden varojen rahastossa 360,00 euroa. Vuonna 2013 saatavia ei ollut. Mikaelinseurakunnan diakoniarahasto, Cafe Mikael 2 velallista (0 velallista vuonna 2013) 260,00 euroa (0 euroa vuonna 2013) Kaarinan seurakunnan yleisen seurakuntatyön rahasto, parisuhdetapahtuma 1 velallinen (0 velallista vuonna 2013) 100 euroa (0 euroa vuonna 2013) Kirkkoneuvosto päättää poistaa kirjanpidosta yhteensä ,20 euron saatavat, joita koskevat saatavaluettelot ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa ja jotka toimitetaan sen jälkeen kirjanpitoon poistokirjauksia varten. Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 396 OMAKOTITONTIN VUOKRAAMINEN KAARINAN EMPOSTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa maa-alueen Kaarinan Empon alueelta. Maa-alueelle on laadittu asemakaavanmuutos, joka mahdollistaa seitsemän omakotitontin vuokraamisen. Lisäksi yksi tonteista on toistaiseksi varattu seurakunnallisen rakennuksen rakentamiseen. Uusi asemakaava on vahvistunut. Kiinteistötoimisto ilmoitti tonttien vuokrauksesta alkukesästä Turun Sanomissa, Kaarina-lehdessä ja seurakuntayhtymän kotisivuilla. Kaksi yksityishenkilöä ja kaksi yritystä yhdessä antoivat vuokratarjoukset tonteista. Kaikki vuokratarjoukset olivat hinnaltaan huomattavasti alhaisempia kuin kiinteistötoimisto oli suunnitellut. Johtoryhmä päättikin yksimielisesti, että tarjouksia ei tule hyväksyä. Tämän jälkeen kiinteistötoimisto neuvotteli tarjousten antaneiden yksityishenkilöiden kanssa, mutta he eivät olleet valmiita nostamaan tarjoustaan.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Kuitenkin henkilöt Tomi Ruusuvaara ja Elina Hiekkanen antoivat ostotarjouksen sekä vuokratarjouksen tontista Ostotarjous on ja vuokratarjous /v. Hyväksytyn kiinteistöstrategian mukaisesti omakotitontit pääsääntöisesti vuokrataan. Saatu vuokratarjous on kiinteistötoimiston mielestä hinnaltaan riittävä ja esittääkin, että vuokratarjous hyväksytään. Kartta Empon alueesta kuuluu seuraavasti ja nyt vuokrattavaksi esitetty tontti on merkitty punakynällä: Liite Tontti esitetään vuokrattavaksi 50 vuodeksi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vuokrata Kuusiston Empossa sijaitsevan omakotitontin (kiinteistötunnus ) 50 vuodeksi Tomi Ruusuvaaralle ja Elina Hiekkaselle vuosivuokralla, joka sidotaan elinkustannusindeksiin ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. alistetaan arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen asiat 397 TURUN JA KAARINAN N LEIRIKESKUSKULJETUSTEN LIIKEN- NÖITSIJÄN VALITSEMINEN VUODELLE 2015 Kasvatusasiain keskuksen voimassa oleva kuljetussopimus päättyy Leirikuljetuksista on vuonna 2014 vastannut Jalobus.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.10.2014 1 29.10.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.10.2014 kello 16.02-16.55 Paikka Kirkkoherrojen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, VI kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 25.6.2015 244 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.6.2015 klo 16.00 17.22 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Korhonen Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 4/2016. Seurakuntaneuvoston kokous ti Lassilan pappilassa klo

Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 4/2016. Seurakuntaneuvoston kokous ti Lassilan pappilassa klo Noormarkun seurakuntaneuvoston esityslistapöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous ti 24.5.2016 Lassilan pappilassa klo 18.15 19.47. Kari Penttinen puheenjohtaja, poissa 44 ajan kello 19.32 19.37.

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 3/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Jukka Kämäräinen - - Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 3/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Jukka Kämäräinen - - Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 1.6.2016 1 ( 5 ) Kokousaika 1.6.2016 kello 18.00 20.35. Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki Karjalainen -"- Jukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.1.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.1.2012 kello 17.30-18.00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Läsnä Loimalahden leirikeskuksen kerhohuone Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Paula Paavola Jaana Rusko-Laitinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 6/2010 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 6/2010 Sivu 1 25.10.2010 Kokous 6/2010 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, Sali 4, 25.10.2010 klo 17 Jäsenet Poissa Posti Timo Haukijärvi Eino Harinen Ari Hirvensalo Raija Hirvonen Eero Leinonen Anja Lemberg Raija

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 33 Kirkkovaltuusto 5/2015 12.10.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 33 Kirkkovaltuusto 5/2015 12.10.2015 33 31 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 12.10.2015 31 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 2 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 18.00 20.55 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Tuomo puheenjohtaja Diukman Sanna jäsen Juntunen Pirjo -"- Karjalainen Heikki -"- Korhonen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. KOKOUSAIKA Maanantaina kello Viranomainen Kokouspäivä 23 ASIALISTA KOKOUSAIKA Maanantaina 24.05.2010 kello 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 16 25 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9)

Kirkkoneuvosto (9) Kirkkoneuvosto 11. 2.2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 11.2.2015 klo 16.30 17.30 Huom. kokouksen alkamisaika! Kokouksen jälkeen Iltakoulu aiheena: Seurakunnan hallinto ja kokousmenettely

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10

AURAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 1/10 Kirkkoneuvosto 1/10 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 10.09.2015 klo 18.00 Paikka Virastotalon kokoushuone LÄSNÄ Jäsenet: Torsti Äärelä.pj Leena Hafren. Jarmo Arvola Timo Isotalo Kirsti Numminen Taina

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot