TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Salminen Päivi varajäsen Huovinen Pentti Saksa Kirsti kv:n pj kv:n vpj Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Toljamo Outi vt.kirkkoherra, poistui :n 383 jälkeen Vahtola Pirjo kirkkoherra Öhman Björn kirkkoherra Seivästö Ismo vs.kirkkoherra Heino Paula tiedotuspäällikkö Hokka Irma talousjohtaja, sihteeri :t Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kallio Hannu hallintojohtaja, sihteeri :t Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Lehikoinen Jouni kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 376 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 378 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 379 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: 380 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että ilmoitusasioiden jälkeen käsiteltiin hallintojohtajan listan asia nro 2 kehittämisryhmä 2015 konsultit kuulevat kirkkoneuvostoa kokouksessa. Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Pekka Saarela. 381 ILMOITUSASIAT 1.Kirkkohallituksen yleiskirje nro 24/2014 Kirkon tulevaisuusselonteko julkistettu 2. Pöytäkirjoja Yhteisen diakoniatyön johtokunta 5/ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 8/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 382 KEHITTÄMISRYHMÄ 2015 KONSULTIT KUULEVAT KIRKKONEUVOSTOA KOKOUKSES- SA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishanketta varten ohjausryhmän. Ohjausryhmän käyttönimenä on Kehittämisryhmä Ohjausryhmään kirkkoneuvosto valitsi kaksi tuomiokapitulin nimeämää konsulttia hiippakuntadekaani Timo Tavastin ja rovasti Esa Sauraman. Ohjausryhmä 2015:n konsultit ovat pyytäneet saada kuulla kirkkoneuvostoa kehittämishankkeeseen liittyen. Kirkkoneuvoston kokouksessa käydään noin 45 minuutin kestoinen kuulemistilaisuus, jossa konsultit Timo Tavast ja Esa Saurama saavat kirkkoneuvostolta tietoa kehittämishankkeen työskentelyn pohjaksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kehittämishankkeen agendan luonnos jaettiin kokouksessa pöytäkirjaan liitettäväksi. Liite Asiakohdassa oli läsnä myös kehittämisryhmän projektihenkilö Leena Kairavuo. hyväksyttiin. 383 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 34 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 35 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 37 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 38 Kirkkovaltuuston varajäsen Mika Kuusiston luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Mika Kuusistolle. 39 Kirkkovaltuuston varajäsen Olli Jääsaaren luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Olli Jääsaarelle. 40 Kirkkovaltuuston varajäsen Eini Saukkosen luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Eini Saukkoselle. 41 Kirkkovaltuuston varajäsen Kaarina Peltosen luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Kaarina Peltoselle. 42 Asianhallintasihteerin viran perustaminen ja kirjaajan viran lakkauttaminen Ilmoitus kirkkoneuvostolle. 43 Vuoden 2015 kirkollisen tuloveroprosentin määrääminen Ilmoitus verohallitukselle. 44 Kaarinan kirkon sisäilman parantaminen ja lisämäärärahan varaaminen parannustöille vuodelle 2014 Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle. 45 Kirkkovaltuutettu Pentti Korhosen ym. aloite Ilmoitus kirkkoneuvostolle asianmukaista valmistelua varten 46 Muutoksenhaku

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 384 YHTEISKUNNALLISEN TYÖN DIAKONIATYÖNTEKIJÄ SATU PIETILÄN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN Satu Pietilä on kirkkoneuvoston päätöksellä valittu yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijän virkaan. Valintaan sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Satu Pietilä on ottanut viran vastaan Kirkkoneuvosto toteaa Satu Pietilän koeajan päättyneen ja vahvistaa virkavaalin. Ilmoitus Satu Pietilälle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 385 DIAKONIAKESKUKSEN VANHAINKOTIEN PASTORI ANNE NORVASUON SIVUTOIMILU- PA-ANOMUS Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt vanhainkotien pastori Anne Norvasuon päivättyä sivutoimilupa-anomusta, joka kuuluu seuraavasti: Anon sivutoimilupaa toimiakseni asiantuntijana, kouluttajana ja konsulttina työyhteisöissä, sekä työnohjaajana kirkon ulkopuolisille tahoille. Vuosina toimin Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kutsumana työyhteisökonsulttina liittyen arkkihiippakunnan seurakuntien rakennemuutoksiin. Sen jälkeen toimin työnohjaajana ja työyhteisöjen konsulttina satunnaisesti. Anon sivutoimeni hoitamiseen 25 tuntia kuukaudessa. Toimin Diakoniakeskuksessa vanhainkotien pastorin virassa sekä vanhusja vapaaehtoistyön tiimin työalavastaavana ja lähiesimiehenä. Toimin myös seurakuntayhtymässä työnohjaajana ja suoritan parhaillaan Kirkon prosessikonsulttikoulutusta. Sivutoimeni hoitaminen ei estä virkani asianmukaista hoitamista. Esimieheni diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa sivutoimilupaanomustani.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkolain 6 luvun 30 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Mikäli viranhaltijalla ei ole kiinteää työaikaa, sivutoimeen vaaditaan sivutoimilupa. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana vahingoittaa työnantajaa. Myönnetty sivutoimilupa voidaan myös edellä mainituilla perusteilla työnantajan toimesta peruuttaa kokouksessa hallintojohtaja esitti esityslistan lähettämisen jälkeen suorittamansa harkinnan jälkeen 25 tunnin kuukausittaista sivutoimilupaa vuoden 2017 loppuun. Kirkkoneuvosto palautti asian uuteen valmisteluun. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on suhtautunut myönteisesti Anne Norvasuon kouluttautumiseen kirkon prosessikonsultiksi. Ei ole epätavallista, että prosessikonsultointi suuntautuu oman työyhteisön ulkopuolelle. Tämä oli koulutustoimikunnan, johon mm. hallintojohtaja kuuluu, tiedossa kun koulutuksesta päätettiin. Muun muassa meneillään olevien kirkon rakenneselvitysten johdosta prosessikonsulteille on kirkon sisäistä kysyntää. Arkkihiippakunnan tuomiokapituli on sopinut, että Porin seurakuntayhtymän rakennekehitystyöhön osoitetaan Anne Norvasuo. Konsultointi kestää Norvasuon ilmoituksen mukaisesti vuoden 2015 loppuun. On kirkon edun mukaista, että työnohjaus ja prosessikonsultointitoimintaa voidaan hoitaa myös sisäisin voimin. Prosessikonsultoinnin osalta, mahdollisesti siihen sitoutuvan suuremman työajan johdosta, se voi tapahtua myös vastikkeellisesti. Työnohjaustoiminta kirkon sisällä perustuu vapaaehtoisuuteen. Esimiestoiminnassa tulee huomioida oman perustyön ja muita kirkon yksikköjä palvelevan työn järkevä suhde. Vaikka toimeksiantoehdotus tulee esimerkiksi tuomiokapitulista, tulee kaikissa tapauksissa varmistua siitä, että sivutoimen hoitaminen ei haittaa työntekijän perustehtävää. Rajankäynti perustehtävän ja sivutoimen hoitamisen välillä kuuluu ensisijaisesti esimiehelle. Norvasuon tähän konsultointitehtävään anoma 25 tunnin laajuus on suurempi kuin mitä viimeaikoina on normaalisti myönnetty sivutoimen hoitamiseen. Edellä olevilla perusteilla sivutoimiluvan epäämiselle anotussa laajuudessa ei ole kuitenkaan perusteita, minkä vuoksi se voidaan myöntää nyt tiedossa olevan Porin seurakuntayhtymän konsultointityön toteuttamiseksi. poikkeaa edellisestä tätä asiaa koskevasta päätösesityksestä sivutoimiluvan keston osalta. Kirkkoneuvosto myöntää vanhainkotien pastori Anne Norvasuolle sivutoimiluvan anomuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Sivutoimiluvan laajuus on

7 Yhteinen kirkkoneuvosto tuntia kuukaudessa ja lupa on voimassa Porin seurakuntayhtymän konsultointihankkeen loppumiseen vuoden 2015 lopussa saakka. Ilmoitus Anne Norvasuolle, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 386 PERHENEUVOJA LEENA-JOHANNA HUOTARINEN-AHOSEN OPINTOVAPAAN JATKO- ANOMUS Kirkkoneuvosto on kokouksessaan myöntänyt perheneuvoja Leena-Johanna Huotarinen-Ahoselle palkatonta opintovapaata ajalle psykologian maisterin tutkinnon loppuun suorittamiseksi Leena Johanna Huotarinen-Ahonen on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen: Haen opintovapaan pidennystä (3 lisäkuukautta, yhteensä 17 kuukautta), psykologian maisterin tutkinnon loppuun suorittamiseksi. Huotarinen-Ahosen esimies perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Piha ja yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme puoltavat anomusta. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Piha esittää, että Leena-Johanna Huotarinen-Ahosen opintovapaasijaiseksi ajalle palkattu TM Jukka Salomäki jatkaisi Huotarinen- Ahosen sijaisuutta saakka, mikäli kirkkoneuvosto myöntää anotun pidennyksen opintovapaaseen. Opintovapaalain mukaan henkilöllä on oikeus saada opintovapaata viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Leena-Johanna Huotarinen- Ahoselle ei ole tässä pykälässä mainittujen anomusten lisäksi aikaisemmin myönnetty opintovapaata, joten anottu opintovapaa kokonaisuudessaan alittaa opintovapaan enimmäiskeston. Kirkkoneuvosto myöntää perheneuvoja Leena-Johanna Huotarinen- Ahoselle palkatonta opintovapaata ajalle Kirkkoneuvosto päättää palkata TM Jukka Salomäen Leena-Johanna Huotarinen-Ahosen opintovapaan sijaiseksi ajalle Salomäen palkkaus määräytyy perheneuvojan palkkauksen (602/20) mukaan.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Leena-Johanna Huotarinen-Ahoselle, Jukka Salomäelle, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Pihalle ja yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeelle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 387 ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän asianasianhallintasihteerin viran perustamista ja kirjaajan viran lakkauttamista ja päätynyt esittämään kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 alusta perustetaan asianhallintasihteerin virka ja lakkautetaan kirjaajan virka. Kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kirkkoneuvoston asiaa koskevan esityksen. Kirkkoneuvostossa tehdyn esityksen ja kirkkovaltuuston tekemän päätöksen perusteella julistetaan hallintovirastossa haettavaksi asianhallintasihteerin virka. Hakukuulutus laitetaan Turun Sanomiin ja rekrytointipalveluun seuraavan sisältöisenä: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän hallintovirastossa on haettavana ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA Asianhallintasihteerin tehtävänä on seurakuntayhtymän sähköisen asianhallintajärjestelmän kehittäminen ja pääkäyttäjänä toimiminen, henkilöstön kouluttaminen ja koulutuksen suunnittelu asianhallintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi asianhallintasihteeri vastaa kirjaamon toiminnasta, arkistojärjestelmien käytännön kehittämisestä ja arkistoinnin edistämisestä tarvittaessa koko yhtymän osalta. Asianhallintasihteeri toimii myös asiantuntijana väestökirjanpidon sekä seurakuntalaisia palvelevien sähköisten varaus- yms. järjestelmien kehittämisen prosesseissa, sekä toimii seurakuntayhtymässä julkisuuslainsäädännön ja henkilötietolain säännösten noudattamisen asiantuntijana ja ohjaa ja neuvoo viranhaltijoita ja työntekijöitä asiakirjojen julkisuuteen liittyvissä asioissa. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään arkistonhoitotutkinto tai vastaava osaaminen sekä kokemusta asianhallintajärjestelmien kehittämisestä ja pääkäyttäjänä toimimisesta. Ar-

9 Yhteinen kirkkoneuvosto vostamme erityisesti kokemusta kirkon hallinnosta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 601/20 mukaan. Lisäksi voidaan maksaa työkokemuksen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakijan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Hannu Kallio p tiistaina klo ja maanantaina klo Hakemukset viimeistään sähköisesti kohdasta hae tätä työpaikkaa Kirjalliset hakemukset klo mennessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo PL Turku Lisäksi ilmoitus laitetaan Kotimaahan lyhennettynä. Kirkkoneuvosto päättää julistaa asianhallintasihteerin viran haettavaksi esittelyosassa olevan ilmoituksen mukaisesti. Ilmoitus hallintojohtajalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa 388 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN (502/80) TÄYTTÄMINEN Lapsityönohjaaja Minna Lempiäinen irtisanoutui virastaan alkaen. Kasvatustoimen johtaja on johtosääntönsä valtaoikeuksien mukaisesti palkannut hänen sijaisekseen ajalle (6 kk) nuorisotyönohjaaja Päivi Sillanpään. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi 292/ viralle täyttöluvan siten, että virka julistettiin haettavaksi ja Turun Sanomissa julkaistulla ilmoituksella. Kasvatusasiain johtokunnan 85/ asettama työryhmä Mirkka Torppa, Hannu Hurme, Antti Koponen, Kari Kiesiläinen ja Mari Korhonen päätti kaikkiaan kolmenkymmenenkahdeksan (38) hakijan joukosta kutsua

10 Yhteinen kirkkoneuvosto hakupapereiden perusteella haastatteluun seitsemän (7) hakijaa, joista yksi perui haastattelun saatuaan töitä muualta. Haastattelut suoritettiin kasvatusasiainkeskuksessa Hakupapereiden ja haastattelussa saamansa käsityksen perusteella työryhmä päätti esittää yhteiselle kasvatusasiain johtokunnalle, että se esittäisi yhteiselle kirkkoneuvostolle virkaan valittavaksi KM Jasmin Nisusen. Liite (hakijat) Liite (Kasvatusasiain johtokunnan käsittely 121/ ) Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita avoinna olevaan 502/80 lapsityönohjaajan virkaan alkaen KM Jasmin Nisusen. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Vanhana työntekijänä Nisusen ei ennen viran vastaanottamista tarvitse esittää lääkärintodistusta eikä rikosrekisteriotetta. Ilmoitus Jasmin Nisuselle, taloustoimistoon, henkilöstöpäällikölle ja kasvatusasiain johtokunnalle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 389 TÄYTTÖLUVAN PYYTÄMINEN KIRKKONEUVOSTOLTA SIJAISEN PALKKAAMISEKSI KEITTÄJÄ MIRA REILIMON OPINTOVAPAASIJAISUUDEN AJAKSI Yhteinen kirkkoneuvosto on 261/ myöntänyt keittäjä Mira Reilimolle opintovapaata asti. Leirikeskusten palvelujen toteuttaminen edellyttää sijaisen palkkaamista Reilimon opintovapaan ajaksi. Yhteisten työmuotojen johtosäännön 4 5 momentin mukaan yhteisten työmuotojen johtajan tehtävänä on palkata yhteisten työmuotojen työsopimussuhteiset työntekijät. Kirkkoneuvoston uusimpien linjausten mukaan tehtävien täyttäminen edellyttää kuitenkin kirkkoneuvoston antamaa täyttölupaa. Kasvatusasiain johtokunta on 125/ päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle täyttöluvan myöntämistä. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää yhteisten työmuotojen johtajalle oikeuden yhteisten työmuotojen johtosäännön 4 5 momentin mukaisesti palkata sijainen keittäjä Mira Reilimolle asti.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Hannu Hurmeelle, taloustoimistoon, henkilöstöpäällikölle ja kasvatusasiain johtokunnalle. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 390 JOHTAVAN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA UUDEN DIA- KONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän virka jäi avoimeksi alkaen. Sen jälkeen virkaa ei ole vakinaisesti täytetty seurakunnan heikon taloustilanteen ja mahdollisten virkajärjestelyjen vuoksi. Virkaa ovat hoitaneet virkaa tekevinä diakoni Maria Orjala ja diakoni Raija Eeva Maria Orjala siirtyi Kalajoen seurakunnan palvelukseen. Tuomiokirkkoseurakunta on sopeuttanut talouttaan tiukentuneisiin raameihin lisäämällä yhteistyötä seurakuntayhtymän eri toimijoiden kanssa. Seurakuntapastori Katri Helin on alkaen toiminut seurakunnan virassa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ja toisella puolikkaalla sairaalasielunhoidossa. Seurakuntapastori Miika Ahola toimii alkaen seurakunnan virassa 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ja toisella puolikkaalla kansainvälisen työn pappina seurakuntayhtymässä. Lapsi- ja perhetyön sihteerin toimi on ollut kuluvan vuoden täyttämättä toimenhaltijan, joka on koulutukseltaan myös diakoni, siirryttyä hoitamaan seurakunnan diakoniatyön viransijaisuutta. Työt on jaettu tuntityönä kahdelle osaaikaiselle työntekijälle ja jatkossa niitä on pyrittävä jakamaan myös nuorisotyönohjaajille. Mittavista säästötoimista huolimatta henkilöstömenoja tulee edelleen supistaa. Tähän voidaan päästä diakoniatyön virkoja hallitusti järjestelemällä. Seurakunnan jäsenistöstä noin 70 % asuu yhden hengen taloudessa. Heistä on huomattavan osa opiskelijoita ja myös yli 75 -vuotiaita. Diakonian tarve on huomattavan suurta. Sen vuoksi diakonian virkoja ei ole perusteltua vähentää, mutta niiden painopisteitä on tarkoituksenmukaista muuttaa. Seurakunnassa on tällä hetkellä kolme diakoniatyön virkaa: johtavan diakoniatyöntekijän virka ja kaksi diakoniatyöntekijän virkaa. Jotta diakoniatyön painopiste voitaisiin suunnata nykyistä selkeämmin ihmisten keskellä tehtävään työhön, on päädytty ohentamaan paikallisseurakunnan diakoniatyön hallintoa. Samalla on haluttu saada nykyiseen virkarakenteeseen sisältyvää jäykkyyttä vähennettyä. Siksi on päädytty tarkan harkinnan jälkeen esittämään, että yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaisi alkaen Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän viran ja perustaisi samasta päivämäärästä alkaen seurakuntaan uuden diakoniatyöntekijän viran, palkkaus TVR 502 positio 0 %. Uusi virka täytettäisiin lähivuosina seurakunnan taloustilanteesta riippuen %:n virantoimitusvel-

12 Yhteinen kirkkoneuvosto vollisuudella. Näin ollen virkajärjestely mahdollistaa myös seurakunnan henkilöstömenojen supistamisen, joka taloustilanteen kireydestä johtuen on välttämätöntä. Johtavan diakoniatyöntekijän tehtävät siirretään työalasta vastaavalle työntekijälle lähes sellaisenaan. Diakoni Raija Eeva on suostunut näihin työjärjestelyihin. Tuomiokirkkoseurakunnassa on työalavastaava myös muilla työaloilla kuten kirkkomusiikissa ja nuorisotyössä. Samalla uudistus yhtenäistää Tuomiokirkkoseurakunnan väliesimieshallinnon rakennetta. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa esittelystä ilmenevin perustein Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän viran alkaen ja perustaa mainitusta päivämäärästä alkaen seurakuntaan uuden diakoniatyöntekijän viran, palkkaus vaativuusryhmän 502, positio 0 % mukaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto lakkauttaa esittelystä ilmenevin perustein Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän viran alkaen ja perustaa mainitusta päivämäärästä alkaen seurakuntaan uuden diakoniatyöntekijän viran, palkkaus vaativuusryhmän 502, positio 0 % mukaan. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 391 KIRKKONEUVOSTON HYVÄKSYNNÄN ANOMINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN TÄYTTÄMISEEN VÄLIAIKAISESTI Diakoniatyöntekijä Maria Orjala on ollut virkavapaalla alkaen. Viransijaisena on toiminut diakoni Tamara Partanen. Maria Orjalan virka jää avoimeksi alkaen. Tamara Partanen on edelleen valmis jatkamaan Turun tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyön virassa (vanhustyö). Hänelle maksettava palkka on vaativuusryhmän 502, positio % mukainen. Kirkkoneuvosto hyväksyy Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen palkata diakoniatyöntekijä Tamara Partanen seurakunnan vt. diakoniatyöntekijäksi (vanhustyö) alkaen siihen saakka kunnes viran jatkumisesta päätetään ja virka mahdollisesti täytetään. Tamara Partanen on työlomalla tehtävästään lähetys- ja perhetyöntekijänä Tuomiokirkkoseurakunnassa. Ilmoitus Tamara Partaselle, vt. johtava diakoniatyöntekijä Raija Eevalle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin hyväksyttiin. 392 KIRKKONEUVOSTON HYVÄKSYNNÄN ANOMINEN DIAKONIATYÖNTEKIJÄN VIRAN VAKINAISELLE TÄYTTÄMISELLE Turun tuomiokirkkoseurakunnassa on kolme diakoniatyöntekijän virkaa, joista johtavan diakoniatyöntekijän virka on esitetty lakkautettavaksi alkaen ja sen tilalle esitetään perustettavaksi diakoniatyöntekijän virka. Tämä uusi virka on tarkoitus täyttää osa-aikaisena niin kauan kuin seurakunnan taloustilanne sitä vaatii. Seurakuntaneuvosto myönsi eron Maria Orjalalle seurakunnan diakoniatyön virasta (vanhustyö) kokouksessaan Seurakunnan diakoniatyö tarvitsee välttämättä ainakin kaksi vakituista ja kokoaikaista työntekijää. Näin ollen tavoitteeksi voidaan asettaa, että diakoniatyöntekijän virka (vanhustyö) täytetään viimeistään mennessä vakinaisesti. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502, positio 0 % mukaisesti. Seurakuntayhtymän taloustilanteen vuoksi yhteinen kirkkoneuvosto on edellyttänyt, että sen eri yksiköt ja seurakunnat pyytävät lupaa virkojen täyttämiseen vakinaisesti. Seurakuntaneuvosto pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa saada täyttää seurakunnan diakoniatyöntekijän virka (vanhustyö) vakinaisesti viimeistään alkaen. Mikäli kirkkoneuvosto :ssä 390 päättää esittää kirkkovaltuustolle seurakuntaneuvoston esittämän johtavan diakoniatekijän viran lakkauttamisen ja diakoniatyöntekijän viran perustamisen ja kirkkovaltuusto kokouksessaan päättää esityksen mukaisesti lakkauttaa ja perustaa virat, kirkkoneuvosto myöntää Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle oikeuden täyttää vakinaisesti diakoniatyöntekijän (vanhustyö) virka. Ilmoitus Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Kirkkoneuvosto päätti myöntää Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle oikeuden täyttää vakinaisesti diakoniatyöntekijän (vanhustyö) virka. 393 KIRKKONEUVOSTON 2013 POIKKEUSVALTUUKSIEN PURKAMINEN Vuoden 2013 talousarviota hyväksyttäessä joulukuussa 2012 todettiin, että verotulojen kertymäarvio vuodelle 2013 oli marraskuun lopussa saatujen tietojen valossa epärealistisen suuri. Tämän vuoksi kirkkoneuvosto joutui

14 Yhteinen kirkkoneuvosto käynnistämään jo hyväksytyn talousarvion muutosprosessin helmikuussa Kokouksessaan kirkkoneuvosto päätti samalla taloustilanteen umpikujan ehkäisemiseksi seuraavista ohjeista, ottaen huomioon yhteinen työnantajapolitiikka ja budjettivastuu: 1. Vaikka henkilöstömenot ovatkin merkittävä menoerä, tulee säästöjä etsiä muistakin menokohteista 2. Avoimeksi tulevia yli 6 kuukauden pituisia virkoja tai työsuhteita ei saa ryhtyä täyttämään ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa 3. Kausityöntekijöiden palkkaamisessa tulee noudattaa erityistä harkintaa 4. Työntekijöiden kanssa tulee keskustella vapaaehtoisista virka- ja työvapaista, joiden ajaksi ei palkata sijaisia. Palkattomien vapaiden toteutustapa voi yksiköittäin vaihdella. Työajan lyhennys voidaan toteuttaa esimerkiksi lyhennettynä työviikkona tai pienempänä kuukausityöaikana 5. Yt-neuvotteluista päättää tarvittaessa kirkkoneuvosto 6. Kirkkoneuvoston tulee hyväksyä kaikki ulkomaanmatkat Säästökohteiden valinta, kausityöntekijöiden palkkaaminen ja vapaaehtoiset virka- ja työvapaat Päätöksen kohdat 1,3 ja 4 soveltuvat hyvin vastuulliseen taloudenpitoon, eikä niiden suhteen ole tarpeen tehdä uusia päätöksiä, varsinkin kun ne ovat suositusluonteisia. Yli kuusi kuukautta kestävien virka- ja työsuhteiden täytön alistaminen kirkkoneuvostolle kohta 2 alisti yli kuuden kuukauden pituisten virkojen ja työsuhteiden täyttämisoikeuden kirkkoneuvostolle. Akuutin talousarviovajeen väistyttyä ei ole enää tarvetta pitää voimassa tehtyä päätöstä koskien kohtaa 2. Kirkkoneuvosto tulee kiinnittämään huomiota siihen, että kaikki talousarvioyksiköt noudattavat talousarvioitaan. Valtuutus yhteistoimintaneuvottelujen aloittamiseen Kun näköpiirissä oli nopeiden sopeutustoimien tarve, päätettiin kohdassa 5, että kirkkoneuvosto päättää tarvittaessa YT- neuvotteluista. Tällä päätösmuotoilulla haluttiin korostaa yhteisen työnantaja- ja julkisuuspolitiikan merkitystä. Vaikka nykyisen kirkkolain mukaan seurakunnat voivat järjestää irtisanomismenettelyn sisältäviä YT-prosesseja ilman vaikutusta yhtymän tai muiden siihen kuuluvien seurakuntien työnantajavelvoitteisiin, ei tällaista kuitenkaan pidetty suotavana. Lisäksi julkisuuden hallinnan kannalta satunnaisesti ajoitetut YT-prosessit ovat mahdollisesti epäedullisia. Tämän päätöskohdan perustelut ovat edelleenkin tarkoituksenmukaisia, eikä päätöstä ole syytä muuttaa.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Sen sijaan on tarpeen korostaa, että päätöskohdassa tarkoitetaan vain sellaisia YT-neuvotteluja, joihin sisältyy mahdollisuus toistaiseksi voimassaolevien virkojen ja työsuhteiden lakkauttamiseen tai pakollisiin lomauttamisiin. Kirkossa noudatettava yhteistoimintamenettely vastaa pääosiltaan yhteistoimintamenettelylain säädöksiä. Kirkon työmarkkinalaitoksen ja työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopiman Kirkon Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea-aikaisesti annettuihin tietoihin. Erityisesti nykyisessä tilanteessa, jossa seurakuntayhtymän eri yksiköt joutuvat muuttamaan toimintatapojaan, on erittäin tärkeää, että yhteistoimintaa edistetään ja samalla pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia. Tämäntapaisesta yhteistoiminnasta vaikka se tapahtuukin yhteistoimintasopimuksen mukaisia muotoja noudattaen, ei ollut kysymys kirkkoneuvoston päätöksessä. Ulkomaanmatkat Päätöksen kohta 6 vastaa jo aikaisemminkin säädettyä käytäntöä, eikä sitä ole tarpeen muuttaa tässä yhteydessä. Kirkkoneuvosto pysyttää voimassa tekemänsä päätökset muilta osin, mutta kumoaa yli kuuden kuukauden virkoja tai työsuhteita koskevan päätöksensä. Jatkossa noudatetaan voimassaolevia ohje- ja johtosääntöjä. Lisäksi kirkkoneuvosto täsmentää, että YT-neuvotteluista päättäminen tulee edelleenkin alistaa kirkkoneuvostolle, mikäli YTneuvotteluissa olisi vaihtoehtona toistaiseksi voimassaolevien virka- ja työsuhteiden päättäminen tai lomauttaminen. Tiedoksi seurakuntayhtymän yksiköille ja seurakunnille. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin hyväksyttiin. Talousjohtajan asiat 394 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU SYYS- KUUN LOPUSSA Syyskuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat:

16 Yhteinen kirkkoneuvosto Liite Tiliaseman sarake Budjetti + muutokset on päivitetty paikallisseurakuntien vuoden 2013 tilinpäätöksen määrärahasäästöillä ja -ylityksellä. Budjetoitu tulos euroa muodostuu näin ollen vuoden 2014 virallisesta budjetista euroa sekä paikallisseurakuntien määrärahamuutosten yhteismäärästä euroa. Syyskuun lopussa vuosikate osoittaa ,29 euroa. Vuoden 2014 talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat euroa. Kiinteistötoimiston satunnaisissa tuotoissa on yhteensä ,55 euron myyntivoitot seitsemästä huoneistosta ja yhdestä tontista. Investointeihin on käytetty ,32 euroa. Maksettuihin perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointiprojektin ,44 euron sekä keskusrekisterin tilamuutoksen suunnittelun 2.176,20 euron kustannuksiin ei ole määrärahaa vuonna 2014 ja Piikkiön pappilan ulkomaalaukseen varattu euroa on ylittynyt 2.685,73 eurolla. Myytyjen huoneistojen ja tontin myyntihinnasta tasearvojen osuus, yhteensä ,07 euroa, näkyvät investointitulona. Rahavarat ovat syyskuun loppuun mennessä lisääntyneet ,18 euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tiliaseman ja investointien toteutumavertailun Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 395 ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN TILEISTÄ Taloussäännön mukaan perimistoimista huolimatta avoimiksi jääneet saatavat on poistettava kirjanpidosta kirkkoneuvoston päätöksellä. Saatavien poistaminen tapahtuu siten, että kunkin yksittäisen laskun jäljellä oleva määrä merkitään luottotappioiden tilille veloitukseksi sillä kustannuspaikalla, jolle lasku laskutettaessa on merkitty tuloksi, sekä taseen asianomaiselle saatavatilille hyvitykseksi. Saatavia on peritty maksumuistutuksilla ja suuremmat saatavat on lähetetty perintätoimistoon perittäviksi. Useimmissa tapauksissa velallinen tai hautauslaskuissa perikunta on todettu ulosotossa varattomaksi, joten perintää ei ole ollut syytä jatkaa. Pieniä yksittäisiä saatavia ei yritetä periä perintätoimiston kautta. Edellä mainittuja tapauksia lukuun ottamatta nyt esitettäväksi poistettujen saatavien perintä jatkuu edelleen joko käräjäoikeudessa, ulosottovirastossa tai perintätoimistossa. Mikäli perintä myöhemmin tuottaa

17 Yhteinen kirkkoneuvosto tulosta, kirjataan kertyvät maksut jälkiperintätuottoina asianomaisille kustannuspaikoille. Yksityiskohtaiset saatavaluettelot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yksityisyyden suojan vuoksi niitä ei lähetetä kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Saatavien kokonaismäärä on ,20 euroa. Vuonna 2013 vastaava määrä oli ,33 euroa. Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Keskuskirjanpidossa yhteensä ,28 euroa. Vuonna 2013 vastaava määrä oli ,50 euroa. Asuintalojen ja osakehuoneistojen vuokrasaatavat: 1 velallinen (2 velallista vuonna 2013) 2.114,00 euroa (2.878,50 euroa vuonna 2013) Hannunniitun asuintalojen vuokrasaatavat: 8 velallista (8 velallista vuonna 2013) 9.539,00 euroa (24.071,58 euroa vuonna 2013) Hannunniitun asuintalojen muut saatavat: 2 velallista (5 velallista vuonna 2013) 70,00 euroa (258,64 euroa vuonna 2013) Varissuon asuintalojen vuokrasaatavat 2 velallista (0 velallista vuonna 2013) 3.074,12 euroa (0 euroa vuonna 2013) Tilojen käyttökorvaukset 1 velallinen vuodelta velallista vuodelta velallista vuodelta velallista vuodelta velallista vuodelta 2013 (11 velallista vuonna 2013) yhteensä 6.327,56 euroa (6.147,50 euroa vuonna 2013) Hautauslaskut: 25 velallista (9 velallista vuonna 2013) 3.784,80 euroa (1.768,00 euroa vuonna 2013) Keskusrekisterin laskutus: 44 velallista (24 velallista vuonna 2013) 305,50 euroa (237,50 euroa vuonna 2013) Koululaisten iltapäiväkerhot: 2 velallista vuodelta velallista vuodelta 2013 (12 velallista vuonna 2013)

18 Yhteinen kirkkoneuvosto yhteensä 3.872,50 euroa (2.572,50 euroa vuonna 2013) Muskarit: 4 velallista (3 velallista vuonna 2013) 100,00 euroa (75,00 euroa vuonna 2013) Kesäkerhot: 2 velallista (5 velallinen vuonna 2013) yhteensä 170,00 euroa (455,00 euroa vuonna 2013) Leirikeskuslaskutus 1 velallinen (0 velallista vuonna 2013) 430,80 euroa (0 euroa vuonna 2013) Retriitit: 3 velallista (1 velallinen vuonna 2013) 134,00 euroa (80,00 euroa vuonna 2013) Vuonna 2013 poistettiin lisäksi seuraavat saatavat: Mikaelinsrk, kuoromatka (1 velallinen, 100,00 euroa) Martinsrk, perhemuskarit (3 velallista, 90,00 euroa) Martinsrk, Saksan matka (1 velallinen, 100,00 euroa) Keskiaikatapahtuma (1 velallinen, 356,62 euroa) Kulttuuripääkaupunkitapahtumat (1 valallinen, 35,00 euroa) Kiinteistötoimiston laskutus (1 velallinen, 335,00 euroa) Varissuon asuintalojen muut saatavat (1 velallinen, 51,66 euroa) Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Hautainhoitorahastossa yhteensä ,92 euroa. Vuonna 2013 vastaava määrä oli 2.403,83 euroa. Jaanin asuintalojen vuokrasaatavat 2 velallista (1 velallinen vuonna 2013) 4.576,75 euroa (1.680,73 euroa vuonna 2013) Pernon asuintalojen vuokrasaatavat: 1 velallinen (1 velallinen vuonna 2013) 6.787,23 euroa (723,10 euroa vuonna 2013) Pernon asuintalojen muut saatavat 5 velallista (0 velallista vuonna 2013) 1.235,94 euroa (0 euroa vuonna 2013) Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Testamenttirahastossa 75,00 euroa. Vuonna 2013 saatavia oli 250,00 euroa. Kallion rahasto 1 velallinen (1 velallinen vuonna 2013) 75,00 euroa (250,00 euroa vuonna 2013)

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Poistettavaksi esitettyjä saatavia on Vapaiden varojen rahastossa 360,00 euroa. Vuonna 2013 saatavia ei ollut. Mikaelinseurakunnan diakoniarahasto, Cafe Mikael 2 velallista (0 velallista vuonna 2013) 260,00 euroa (0 euroa vuonna 2013) Kaarinan seurakunnan yleisen seurakuntatyön rahasto, parisuhdetapahtuma 1 velallinen (0 velallista vuonna 2013) 100 euroa (0 euroa vuonna 2013) Kirkkoneuvosto päättää poistaa kirjanpidosta yhteensä ,20 euron saatavat, joita koskevat saatavaluettelot ovat nähtävillä kirkkoneuvoston kokouksessa ja jotka toimitetaan sen jälkeen kirjanpitoon poistokirjauksia varten. Ilmoitus kiinteistötoimistolle ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 396 OMAKOTITONTIN VUOKRAAMINEN KAARINAN EMPOSTA Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa maa-alueen Kaarinan Empon alueelta. Maa-alueelle on laadittu asemakaavanmuutos, joka mahdollistaa seitsemän omakotitontin vuokraamisen. Lisäksi yksi tonteista on toistaiseksi varattu seurakunnallisen rakennuksen rakentamiseen. Uusi asemakaava on vahvistunut. Kiinteistötoimisto ilmoitti tonttien vuokrauksesta alkukesästä Turun Sanomissa, Kaarina-lehdessä ja seurakuntayhtymän kotisivuilla. Kaksi yksityishenkilöä ja kaksi yritystä yhdessä antoivat vuokratarjoukset tonteista. Kaikki vuokratarjoukset olivat hinnaltaan huomattavasti alhaisempia kuin kiinteistötoimisto oli suunnitellut. Johtoryhmä päättikin yksimielisesti, että tarjouksia ei tule hyväksyä. Tämän jälkeen kiinteistötoimisto neuvotteli tarjousten antaneiden yksityishenkilöiden kanssa, mutta he eivät olleet valmiita nostamaan tarjoustaan.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Kuitenkin henkilöt Tomi Ruusuvaara ja Elina Hiekkanen antoivat ostotarjouksen sekä vuokratarjouksen tontista Ostotarjous on ja vuokratarjous /v. Hyväksytyn kiinteistöstrategian mukaisesti omakotitontit pääsääntöisesti vuokrataan. Saatu vuokratarjous on kiinteistötoimiston mielestä hinnaltaan riittävä ja esittääkin, että vuokratarjous hyväksytään. Kartta Empon alueesta kuuluu seuraavasti ja nyt vuokrattavaksi esitetty tontti on merkitty punakynällä: Liite Tontti esitetään vuokrattavaksi 50 vuodeksi. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimus kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää vuokrata Kuusiston Empossa sijaitsevan omakotitontin (kiinteistötunnus ) 50 vuodeksi Tomi Ruusuvaaralle ja Elina Hiekkaselle vuosivuokralla, joka sidotaan elinkustannusindeksiin ja valtuuttaa kiinteistöjohtajan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. alistetaan arkkihiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Yhteisten työmuotojen asiat 397 TURUN JA KAARINAN N LEIRIKESKUSKULJETUSTEN LIIKEN- NÖITSIJÄN VALITSEMINEN VUODELLE 2015 Kasvatusasiain keskuksen voimassa oleva kuljetussopimus päättyy Leirikuljetuksista on vuonna 2014 vastannut Jalobus.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.10.2013 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.12.2010 582 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 611 655. Aika torstai 15.12.2010 klo16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot