Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön ja Ympäristöliiketoiminta - Keski-Karjalan toimialaselvitys 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön ja Ympäristöliiketoiminta - Keski-Karjalan toimialaselvitys 2012"

Transkriptio

1 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön ja Ympäristöliiketoiminta - Keski-Karjalan toimialaselvitys 2012

2 Sisällysluettelo Alkusanat...3 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön..4 Ympäristöliiketoiminta Keski-Karjalan toimialaselvitys Liitteet

3 Alkusanat Tämän raportin ensimmäinen osa pitää sisällään silloisen TäsmäProto-hankkeen laatiman kuvauksen proaktiivisten yrityskäyntien toimintamallista ja sen taustoista sekä proaktiivisten yrityskäyntien tuloksista ja yrityskäyntien arviointia. Toinen osa koostuu Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n tekemästä Keski-Karjalan ympäristöliiketoiminnan toimintaselvityksestä. Selvityksessä määritellään ympäristöliiketoiminta ja millaista se on Keski-Karjalan alueella. Selvityksessä tehdään myös katsaus ympäristöliiketoiminnan markkinoihin, lähivuosien kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin Keski-Karjalassa. Esitämme kiitokset proaktiivisia yrityskäyntejä toteuttaneille Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n ja Keski-Karjalan TE-toimiston asiantuntijoille. Kiitämme myös niitä yrittäjiä ja yritysten edustajia, jotka ovat olleet mukana arvioimassa proaktiivisten yrityskäyntien toteutusta. Teemu Räihä, Projektiassistentti, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, TäsmäProto-hanke 3.

4 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön Toimintamalli kehitetty Keski-Karjalan kehitysyhtiön ja TE-toimisto Kiteen yhteistyönä Tarja Husso, Pohjois-Karjalan TE-toimisto

5 Toimintamallin laatimisen taustaa Tavoitteena oli mallintaa seudullinen palvelutarpeita ennakoiva ja kehittämiseen aktivoiva yrityskäynnin toimintamalli yhteistyössä KETIN ja TE-toimisto Kiteen kanssa. Toimintamalli laadittiin tekemällä yrityskäynnit 24 ympäristöalan yritykseen. Ympäristöala valittiin, koska arvioitiin sen olevan Keski-Karjalan kasvu- ja kansainvälistyvä ala. Yrityskäynnit tehtiin helmi-toukokuussa; kehittämisprojekti alkoi joulukuussa 2011 ja päättyi kesäkuussa ELY-keskuksen TäsmäProto hanke dokumentoi ja koordinoi kehittämistä sekä keräsi yrityspalautteen puhelimitse. 5.

6 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli tsekkauslista 1/3 1. Miksi proaktiivinen yrityskäynti tehdään - Valitaanko kasvuala vai kansainvälistyvä ala? - Pyritäänkö ennakoimaan palvelutarpeita/ aktivoimaan yrityksiä kehittämistoimiin/ lisäämään luottamusta toimijoihin ja palveluihin? - Mitkä ovat yrityskäynnin keskeiset painopisteet teemat Esim. työvoiman tarve ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, yritysten verkostoituminen, tuotekehitys, markkinointi, liiketoiminnan kehittämisen suunnat 2. Mikä kohdejoukko valitaan Mikä toimiala ja millaiset toimialan yritykset? Vai yritykset yli toimialarajojen? 6.

7 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli tsekkauslista 2/3 3. Proaktiivisen toiminnan toteutuksen huolellinen suunnittelu - Miten yritykset kontaktoidaan: puhelimitse, yksin/työparikäynteinä (muut asiantuntijat?) - Mitkä resurssit käytössä: henkilöt, aikataulu - Mikä realistinen kohdejoukko: yritysten lukumäärä ja yritysten nimeäminen - Mitä työvälineitä tarvitaan: yhtenäinen keskustelupohja (lomake?), lupalomake tietojen vaihtoon?, materiaalit? - Miten käynti markkinoidaan yrityksille - Miten ja milloin tuloksia ja käyntejä arvioidaan - Miten tulokset kootaan laaditaanko kirjallinen yhteenveto tmv. ja kuka sen tekee - Miten tietoa välitetään muille toimijoille ja milloin, tiedonvälitys omissa organisaatioissa 4. Yhteinen ennakkotutustuminen toimialaan, yrityksiin ja olemassa oleviin palveluihin - Toimialaan tutustuminen on tehtävä huolellisesti ennen yrityskäyntiä - Yritysten aiempiin kontakteihin ja rekisteritietoihin on perehdyttävä hyvin ennen käyntiä - Tarjolla olevien palveluiden, projektien ym. kartoitus ennakkoon 7.

8 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli tsekkauslista 3/3 5. Kontaktien sopiminen ja yritysten valmistelu yrityskäyntiin - Varataan aika puhelimitse yrittäjän/toimitusjohtajan kanssa - Lähetetään keskustelupohja ennakkoon yrityksille - Yritysten valmistautuminen myös tärkeää ja kysymys, mikä heille keskeistä agendaa? 6. Säännöllinen tulosten käsittely ja arviointi - Käynnillä esiin tulleet palvelutarpeet hoidetaan heti - Välipalaverit etenemisen ja tulosten seuraamiseksi Arvioidaan asetettujen painopisteiden / teemojen onnistuneisuutta ja esille tulleita palvelutarpeita ja niiden laajempaa jatkokäsittelytarvetta - Loppuarviointi Mitä saatiin aikaiseksi: tulosten arviointia Mitä laajempia jatkotoimia arvioidaan vielä tarvittavan 7. Loppuyhteenveto ja tiedon levittäminen Oma organisaatio, muut toimijat, yritykset 8.

9 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli edellyttää: Vuosisuunnitelman *Kirjataan suunnitelmaan myös organisaatiokohtaiset proaktiiviset toimet ja sovitetaan niitä yhteen *Olisiko tarve toteuttaa myös maakunnallisella tasolla proaktiivisia yrityskäyntejä? Koordinoijan *kokoonkutsuja *huolehtii prosessin etenemisestä, käytännöistä ja dokumentoinnista Proaktiivisen toiminnan foorumin *laatii suunnitelman proaktiivisille toimille ja niiden arvioinnille *käsittelee yhteiset ja organisaatiokohtaiset yrityskäynnit ja työstää jatkotoimia *arvioi suunnitelmaa ja päivittää sen Sitoutumisen ja resurssit proaktiiviseen toimijayhteistyöhön 9.

10 Yhteenveto yrityskäyntien tuloksista (n=24) (liitteessä 1. tarkemmin) Työvoiman tarpeita - Työntekijätarpeita 20 henkilöä (metallialan tt:tä, jäteautonkuljettaja, muovialan tt, lvi-alan projektipäällikkö ja suunnittelija, konepajateollisuuden insinööri ja suunnittelija, ilmastointialan tt), kesätyöntekijöitä 40 henkilöä muulle alueelle Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita 4 yrityksessä Verkottumistarpeita ei ilmennyt Kaupallistamisen tarpeita ei ilmennyt Tuotekehityksen tarpeita oli 8 yrityksessä menossa Markkinoinnin/myynnin kehittämisen tarpeita tuli esille 2 yrityksessä Ympäristöliiketoiminnan lisäämisen tarpeita tuli esille 4 yrityksessä Investointitarpeita tuli esille 4 yrityksessä 3 yrityksessä oli menossa kehittämishankkeet 10.

11 Yritykset arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Hyödyt yritykselle - Yrityspalvelutoimijat saivat oikeaa tietoa yrityksestä; ovat yritysten markkinoijia - Sai tietoa palveluista: Rekry, Opso, Elyn hanke, lomautustilanteen pakettipalvelut Tetoimistosta, Rekrytointipalvelut, Yrityksen kehittämispalvelut - Sai ajatuksia kehittämiseen - Sai keskustella vapaamuotoisesti yrityksen asioista Mistä asioista yritykset haluaisivat keskustella - Yrityksen kehittämisestä ja tuista - Tuotekehitystyön mahdollisuuksista - Toimialan tulevaisuudesta ja trendeistä - Lakimuutoksista - Alueen projekteista ja miten yritys voi niitä hyödyntää - Henkilöstön kouluttamisesta ja työvoiman hankinnasta 11.

12 Yritykset arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Mitä muuta yritysten, TE-hallinnon ja kehitysyhtiön yhteistyö voisi olla - Yritysten verkottumisen tukemista Yhteisiin ongelmiin ratkaisuja esim. tilojen yhteiskäyttö Yhteistyöverkostojen rakentaminen yli toimialojen - Tiedotustilaisuuksia yrityksille Uudet tukimuodot ja kehittämisprojektien rahoitusmahdollisuudet, esim. Tekes - Rekrytointitilaisuuksia tai muita yhteisiä tapahtumia Tehdä alaa ja aluetta houkuttelevammaksi työntekijöille, oppilaitosyhteistyö Työvoiman hankintaa rekrytilaisuuksina 12.

13 Kehitysyhtiö ja TE-toimisto arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Tarvittaisiin vuosittaiset suunnitelmat organisaatioiden ennakoivien yrityskäyntien yhteenkoordinointia: vuosisuunnitelman aika alkuvuodesta? Yhteiskäyntien perusteella tulee kokonaisvaltaisempi käsitys yrityksestä Käyntien resurssoinnin tulee olla toimiva on TE-toimiston haaste erityisesti Tapaamiseen valmistautumiseen satsattava - Yrittäjälle ennakkoon teemat (tai lomake) ja tapaamisajan vahvistus. Yrittäjältä voisi kysyä mitkä hänen näkökulmastaan agendalla päällimmäisiä? - Toimialaan tutustumisen lisäksi kohdeyritysten käsittelyä yhdessä ja yksin riittävästi - Myös olemassaoleviin toimialaan liittyviin palveluihin tutustuttava ennakkoon verkostot, asiantuntijat - Miten markkinoida palveluita yrityksille? 13.

14 Kehitysyhtiö ja TE-toimisto arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Käyntien aikana on oltava yhteistapaamisia ja välipalavereita sopivin väliajoin Yhteenvetoraportti käynneistä on syytä tehdä (PP-muoto hyvä) - Yleistietoa toimialasta, mitä yrityksiltä esille, esille tulleet palvelutarpeet, toimenpiteet ja arviointi - Tietojen levittämisestä omassa organisaatiossa huolehdittava Loppupalaveri/arviointi yhdessä on myös tärkeää 14.

15 Ympäristöliiketoiminta Keski-Karjalan toimialaselvitys Päivi Kipinoinen, Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy 15.

16 Ympäristöliiketoiminta Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Sillä on tekniseltä luonteeltaan jokin ympäristöön tai luonnonvaroihin liittyvä tavoite tai tarkoitus Ympäristöliiketoimintaan lasketaan tuotteet, prosessit, laitteet, palvelut tai toimintamallit, joilla voidaan vähentää jonkin toiminnan ympäristövaikutuksia Käsitteet cleantech, energia- ja ympäristöliiketoiminta, vihreä liiketoiminta Ympäristöliiketoiminta ei rajoitu vain tiettyihin toimialoihin, vaan ympäristölle suotuisia ja ekotehokkaita tuotteita ja ratkaisuja kehitetään kaikilla toimialoilla Luonnonvarojen kasvava kysyntä ja ympäristöongelmat ovat synnyttäneet maailmanlaajuisesti valtavan tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön teknologioita ja toimintatapoja, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta ja edistävät ekotehokkuutta. Viime vuosina tämä tarve on kypsynyt aidoksi kysynnäksi, joka näkyy nyt maailmanlaajuisen ympäristöliiketoiminnan voimakkaana kasvuna. Ympäristöteknologian maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan nyt reilun miljardin euron suuruiset ja niiden arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. (Lähde: Tilastokeskus ja Elinkeinoelämän Keskusliitto) 16.

17 Liikevaihto y m päristöliiketoiminnan päätoimialoilla j a teollisuudessa Ala ei ole oma toimialansa, vaan tuotanto on hajautunut useaan eri toimialaluokkaan V ympäristöliiketoiminnan liikevaihto teollisuudessa oli 2,1 miljardia Metalliteollisuuden osuus runsas miljardi Ympäristöliiketoiminnan osuus teollisuuden kokonaisliikevaihdosta oli noin 2 % (Lähde: Tilastokeskus) 17.

18 Ympäristöliiketoimintaa harjoitetaan sekä pää- että sivutoimisesti Päätoimisiksi ympäristöliiketoiminnan yrityksiksi luokitellaan ympäristön puhtaanapidossa sekä vesi- ja tuulivoiman tuotannossa toimivat yritykset V päätoimisia ympäristöliiketoiminnan yrityksiä oli 777 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa Yli kolmannes liikevaihdosta muodostui jätehuollosta Toiseksi suurin päätoimiala oli sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla, jonka liikevaihto oli 642 miljoonaa euroa ja investoinnit 136 miljoonaa Ympäristöliiketoiminnan päätoimialat työllistivät yhteensä henkilöä V sivutoimisesti ympäristöliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli teollisuudessa 266 Teollisuudesta suurin ympäristöliiketoiminnan viejä oli metalliteollisuus 532 miljoonalla eurolla Ympäristöliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli suurin kemianteollisuudessa (4 %) Vuotta 2010 koskevassa kyselyssä olivat mukana myös sivutoimisesti ympäristöliiketoimintaa harjoittavat palveluyritykset. Niiden osalta tiedot eivät ole kuitenkaan riittävän kattavia julkaistaviksi. (Tilastokeskus) 18.

19 M arkkinat ja tulevaisuuden näkymiä Markkinoiden kasvupotentiaali on merkittävä. Ympäristöteknologioiden markkinoiden arvioidaan 2 3-kertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Cleantech-markkinat kasvoivat v ennustettua nopeammin eli 10,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2010 V Suomen clentech-toimiala kasvoi yli 20 miljardin Suomalaisten yritysten merkittävimmät vientimaat vuonna 2011 olivat Saksa ja Kiina. Venäjä nousi useimmilla cleantech-sektoreilla merkittävimmäksi tulevaisuuden vientimarkkinaksi. Cleantech-markkinoiden kasvun ennustetaan jatkuvan 8,9 prosentin vauhtia kuluvana vuonna. Tällä hetkellä selkeästi suurin osa cleantech-liiketoiminnan arvosta tulee energiatehokkuudesta. Seuraavaksi suurimmat cleantech-sektorit ovat uusiutuva energia, puhtaat prosessit ja jätehuolto sekä vesihuolto (lähde Cleantech Finland) 19.

20 Ympäristöliiketoiminta Keski-Karjalan alueella Keski-Karjalassa ympäristöliiketoiminta-alalla toimii n. 40 yritystä Selvityksessä yritykset on jaettu kuuteen eri toimialaan: jätehuolto/kierrätys, maanrakennus, suunnittelu, tuotannollinen, vesihuolto ja muu Alalla toimii kolme suurempaa useita kymmeniä henkilöitä työllistäviä yrityksiä, joilla on merkittävä osa toiminnasta tai koko toiminta ympäristöliiketoimintaa Suurin osa yrityksistä on pieniä alle viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä Ympäristöliiketoiminta on 10 yrityksen päätoimintaa, muilla yrityksillä se on sivutoimintaa Yritykset työllistävät yhteensä noin 550 henkilöä Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 126 milj., josta ympäristöalan liikevaihtoa on noin 34 milj. 20.

21 Ympäristöliiketoiminnan k ärkiyritykset k eski-karjalassa Kesälahden Maansiirto Oy Kesla Oyj Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy Proveplast Oy Kuljetus J. Hirvonen Oy Biokymppi Oy Minimurskaus Oy Rääkkylän Muovi Oy Kesmac Oy MK Protech Oy LVI-Bioneerit Oy 21.

22 Ympäristöliiketoiminnan palvelut ja tuotteet Jätehuolto/kierrätys: jätehuolto, jätteen kuljetukset, energiajätteen murskaus, ympäristönhuoltotyöt, metallien ja renkaiden kierrätys, ongelmajätteen vastaanotto, asfaltin, betonin, tiilien ja maa-ainesten murskaus, biojätteen käsittely, sähkön ja lämmön tuotanto eloperäisillä jätteillä, eloperäiset luomulannoitteet, kiinteät ja nestemäiset orgaaniset lannoitteet Tuotannollinen: energiapuunkorjuuseen soveltuvat tuotteet, lujitemuovi-, kestomuovi- ja komposiittituotteet ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan alueella, prosessi-, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan laitteisto- ja laitosurakointi, energiatehokkaat ilmanvaihtolaitteistot, käymälät, vedenpuhdistussäiliöiden valmistus, alihankintatyöt, lämpölaitos- ja bioenergialaitteiden kuljettimet, biologisten jätteiden käsittelyyn liittyvien koneiden ja laitteiden suunnittelu sekä valmistus 22.

23 Ympäristöliiketoiminnan palvelut ja tuotteet Maanrakennus: jätteenkäsittely- ja vesihuoltolaitosten maansiirto ja konepalvelu, vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen, kaivojen poraus ja pumppujen asennus, metsäojituksen ympäristönsuojelutyöt, vesikaivojen maanrakennustyöt, vesistönsuojelutyöt Vesihuolto: jätevesijärjestelmien suunnittelu, asennus ja huolto, käyttöveden jakelu, jäteveden puhdistus Suunnittelu: projektien johto- ja suunnittelu prosessi-, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikassa, jätteenkäsittelyteknologiat Muu: maisemanhoitotyöt, jätteenkäsittely- ja vesihuoltolaitosten sähkötyöt, energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien asennus- ja huoltotoiminta, ympäristöliiketoiminnan kehitystehtävät ja konsultointi, kestävän energiantuotannon ja käytön erikoiskonsultointi 23.

24 Yritysten jakautuminen t oimialoittain 5 % 8 % 15 % 23 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus 32 % Suunnittelu Tuotannollinen 17 % Vesihuolto Muu 24.

25 Henkilöstön m äärän jakautuminen aloittain 6 % 1 % 19 % 28 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus Suunnittelu Tuotannollinen 44 % 2 % Vesihuolto Muu 25.

26 Liikevaihdon j akautuminen aloittain 1 % 10 % 4 % 29 % 3 % 53 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus Suunnittelu Tuotannollinen Vesihuolto Muu 26.

27 Ympäristöliikevaihto 3 % 2 % 12 % 65 % 12 % 6 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus Suunnittelu Tuotannollinen Vesihuolto Muu 27.

28 Ympäristöliiketoiminta- yritysten markkinaalue 12 % 40 % Keski- Karjala 32 % Pohjois- Karjala Koko Suomi 16 % Vientiä 28.

29 Toimialan k ehityksestä Keski-Karjalassa Proaktiiviset yrityskäynnit tehtiin Keski-Karjalan ympäristöalan kärkiyrityksiin ja lisäksi keskeisiin osin ympäristöalalla toimiviin yrityksiin (24 yritystä), kaikkia pieniä alalla toimivia yrityksiä siis ei kontaktoitu v Toimialaselvityksessä mukana olleiden yritysten liikevaihto on kasvanut 13 %, noin 15 M Ympäristöliikevaihdon kasvu on 8,5 % noin 2,7 M Ympäristöliikevaihto on kasvanut eniten yrityksissä, jotka toimivat maanrakennus, jätehuolto/kierrätys ja tuotantoon liittyvillä toimialoilla Selvitykseen osallistuneiden yritysten henkilöstömäärä on kasvanut noin 50 työntekijällä 29.

30 Tulevaisuuden näkymät Ympäristöteknologioiden markkinoiden arvioidaan 2 3-kertaistuvan vuoteen 2020 mennessä markkinoiden kasvupotentiaali on siis merkittävä Suurimmat kasvuodotukset ovat uusiutuvissa energiamuodoissa, energiatehokkuudessa, vesihuollossa, jäteveden käsittelyssä sekä jätehuollossa ja kierrätyksessä Ympäristöliiketoiminnassa löytyy edelleen jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia Myös tuotekehityksen puolella nähdään paljon mahdollisuuksia Selvitykseen osallistuneista yrityksistä kahdella on käynnissä ympäristöliiketoimintaan liittyvä tuotekehityshanke Yrityskäynneillä nousi esille ympäristöliiketoiminnan laajentamis- ja investointitarpeita neljässä yrityksessä 30.

31 Tulevaisuuden näkymät Ympäristöliiketoimintaan liittyvää vientiä on jo tällä hetkellä kuudella yrityksellä Kahdella yrityksellä on suunnitelmissa laajentaa ympäristöliiketoimintaa uusille kansainvälisille alueille mm. Venäjälle Selvitykseen osallistuneissa yrityksissä mahdollinen henkilöstön lisätarve lähitulevaisuudessa voi olla 20 työpaikkaa Liiketoiminnan laajentuessa myös henkilöstö tarvitsee osaamisen kehittämistä ympäristöalaan liittyen Toteutuessaan Ekokemin ekovoimalaitos ja liikennebiokaasun jalostus- ja tankkausasema vahvistavat ympäristöliiketoiminnan toimialaa ja osaamista Keski-Karjalassa 31.

32 Liitteet Liite 1. Ympäristötoimialan yrityskartoituksen tulosten yhteenveto Liite 2. Ympäristötoimialan yrityskartoituslomake Liite 3. Lupa tiedon välittämiseen -lomake 32.

33 Ympäristötoimialan yrityskartoituksen tulosten yhteenveto (Liite 1) Tavoitteet esille nostettavista asioista: Kuinka paljon tarpeita Yrityksellä työvoiman tarpeita työntekijätarve 20 kesätyöntekijöitä 40 Millaisia tarpeita, mitä palveluita tarjottiin metallialan työntekijöitä, jäteautonkuljettaja, maarakennusalan työntekijöitä (kesätyöt), 2 yrityksessä käynnissä rekrykoulutukset, lähitulevaisuudessa mahdollisesti muovialan työntekijät, mahdollinen lvi-alan projektipäällikkö ja suunnittelija, konepajateollisuuden tekninen insinööri ja suunnittelija, ilmastointialan työntekijä. Kerrottu TE-hallinnon palveluista ja Akseli - Hankkeesta 33.

34 Yrityksellä henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita Yrityksellä verkottumistarpeita toisiin yrityksiin 1 yrityksessä käynnissä (hoitaa itse) 1 yrityksessä suunnitteilla (kouluttajalla jo) 2 yrityksessä ajankohtaisia lähitulevaisuudessa, jos suunnitelmat toteutuvat 2 yrityksessä lupakoulutustarpeita 2 oppisopimustarpeessa ei - löyhä yritysverkosto muutamalla yrityksellä olemassa tekee yhteistyötä: yritysten osaamisen monipuolistamista ja osaamisen yhteiskäyttö, laatujärjestelmän laatiminen yhdessä hankkeiden kautta Kerrottu TE-hallinnon palveluista, yhteishankintakoulutuksesta, opsosta, ULO -hankkeesta ym. eri koulutusmahdollisuuksista. Välitetty lupakouluttajien yhteystietoja, esillä sisäisen yrittäjyyden koulutustarve henkilöstölle, moniosaamisen kehittämisen tarvetta myös esille, miten yritysten sisällä osaamisen kehittäminen hoidetaan kehittämishankkeen sisällä? Esiteltiin tuotteistettuja asiantuntijapalveluita, tuotestart, pk-lts. toimivia verkostoja on jo olemassa Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Kiteen yksikkö Innopaja tukee koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ja tuotekehitystä metallialalla; tällä merkitystä myös yritysten verkottumiseen 34.

35 Yrityksellä kaupallistamisen tarpeita Yrityksellä tuotekehityksen tarpeita Yrityksellä markkinoinnin/myynnin kehittämisen tarpeita Yrityksellä suunnitelmia lisätä ympäristöliiketoimintaa ei 2 yrityksellä käynnissä 2 yrityksellä esille; kehittämishankkeilla pyritään ratkaisemaan tarve: tuotteistettuja oli myös keskustelussa. tarvetta olisi laajentaa markkinaaluetta rajan yli, mutta miten? Miten saada biojätettä tänne rajan takaa palvelujen myynti Venäjälle. Em. tarpeita 2 yrityksellä. Jatkoselvittely palveluista menossa. 4 yrityksessä kehittämishankkeiden sisällä, uusia liiketoiminta-alueita ympäristö- ja vesitekniikan ja jätehuollon alueella Yrityksellä investointitarpeita 4 yrityksessä välitetty tiedot Ketin yritysneuvojille ja yksi yritys on mukana P-K:n uusiutumisohjelmassa Yrityksen muut kehittämistarpeet 2 yrityksessä käynnissä suurempi kehittämishanke, 1 yrityksessä pienempi palvelut ovat jo käytössä 35.

36 Ympäristötoimialan yrityskartoitus (liite 2) Perustiedot Yrityksen nimi Osoite Yhdyshenkilö Puhelin Sähköposti Henkilöstömäärä (yrittäjä ml.) Toimiala Tuotteet/ palvelut Ympäristöliiketoiminta Osaaminen, vahvuudet Liikevaihto/ympäristölv osuus Haastattelu pvm. 2. Kehittäminen Onko yrityksessänne suunnitteilla yritystoiminnan kannalta merkittäviä kehittämistoimenpiteitä vuosien aikana? [] Vientimahdollisuuksien kartoitus [] Viennin käynnistäminen [] Uusien markkina-alueiden etsiminen [] Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen [] Uusien tuotteiden/tuotannon kehittäminen [] Palvelujen kehittäminen [] Ympäristöliiketoiminnan alueella [] Yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen [] Ei kehittämissuunnitelmia Lisätietoa 36.

37 3. Investoinnit Onko yrityksellänne suunnitteilla yritystoiminnan kannalta merkittäviä investointeja vuosien aikana? [] Kone/laiteinvestointi [] Rakennusinvestointi [] Muu investointi [] Ei investointitarpeita Lisätietoa 4. Työvoimatarpeet Onko yrityksessänne rekrytointitarpeita? [] Heti [] Vuoden kuluttua [] 2-vuoden kuluttua [] Ei tarpeita Lisätietoa 5. Koulutustarpeet Onko yrityksellänne koulutussuunnitelmia/tarpeita seuraavan vuoden kuluessa? [] Kyllä [] Ei Lisätietoa 37.

38 6. Onko yrityksessänne mahdollisuus toteuttaa työelämän valmennus-/ työharjoittelu-/ opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja? () Kyllä () Ei Lisätietoa 7. Yritystoiminta ja asiakkaat Hakeeko yritys kasvua? [] Kyllä [] Ei Lisätietoa 8. Sukupolvenvaihdos Onko sukupolvenvaihdos tai muut omistusjärjestelyt ajankohtaisia yrityksessänne kahden vuoden kuluessa? [] Kyllä [] Ei Lisätietoa 38.

39 9. Eläköityminen Arvio eläkkeelle jäävistä yrityksessänne seuraavan kahden vuoden aikana. Lukumäärä Tilalle palkataan uutta työvoimaa Lisätietoa 10. Tiedon jakaminen Voiko yrityksenne yhteystietoa välittää Yritys-Suomi toimijoille, jotka tuottavat tarvitsemianne palveluja? ( Seudulliset yrityspalvelut, ELY keskus, TE -toimisto, Uusyrityskeskus, koulutusorganisaatiot.) [] Kyllä [] Ei 39.

40 Lupa tietojen välittämiseen (Liite 3) Lupa tiedon välittämiseen Yritys-Suomi brändiä toteuttaa Pohjois-Karjalassa useampi yrityspalvelutoimija. Toiminnan tavoitteena on yhteistyössä tuottaa yrityksille näiden tarvitsemat palvelut. Voiko yrityskäynnillä esille tulleita asioita ja yrityksenne yhteystietoja välittää muille Yritys-Suomi brändin toimijoille? Kyllä voi, kenelle kehittämisyhtiö Josek/Pikes/KETI TE-toimisto ELY-keskus Ei Päiväys ja allekirjoitus 40.

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2011

Ympäristöliiketoiminta 2011 Ympäristö ja luonnonvarat 2012 Ympäristöliiketoiminta 2011 arvo liki 12 miljardia euroa liikevaihto vuonna 2011 oli 11,8 miljardia euroa, suurimpana toimialana metalliteollisuus. Rakentaminen oli tilastossa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Menestyvän

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 1 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 1 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuoden

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Energiat yhteen! Keskustelutilaisuus Pirkanmaan ja Keskis-Suomen ELY-keskukset sekä Pirkanmaan liitto

Energiat yhteen! Keskustelutilaisuus Pirkanmaan ja Keskis-Suomen ELY-keskukset sekä Pirkanmaan liitto Energiat yhteen! Keskustelutilaisuus Pirkanmaan ja Keskis-Suomen ELY-keskukset sekä Pirkanmaan liitto Potkua biotalouteen hanke 1.8.2015-31.3.2016 Asiakkuuspäällikkö Raili Siekkinen Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Mitä tilastot kertovat cleantechistä? Elina Berghäll & Saara Tamminen Esitelmä CLEANBIO työpajassa, TEM

Mitä tilastot kertovat cleantechistä? Elina Berghäll & Saara Tamminen Esitelmä CLEANBIO työpajassa, TEM Mitä tilastot kertovat cleantechistä? Elina Berghäll & Saara Tamminen Esitelmä CLEANBIO työpajassa, TEM 1.6.2016 Tutkimuskysymys & aineisto Miten työllisyys, vienti ja lisäarvo ovat kehittyneet Cleantech

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2016 Investointitiedustelu Kesäkuu 2016 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan investoinnit

Lisätiedot

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila,

Vesialan korkeakoulutus. Harri Mattila, Vesialan korkeakoulutus Harri Mattila, 26.5.2015 VESIHUOLTOALAN KORKEA- KOULUOPETUKSEN TARVE JA TULEVAISUUS loppuraportti RIITTA KETTUNEN Vesihuolto 2105 20-21.5.2015 Turun messu- ja kongressikeskus 2

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen

Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen 1 20.11.2015 Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2010 2013 yhteenveto sekä katsaus elinkeino-ohjelman 2014 2017 toteutukseen Jarmo Kauppinen kehittämisjohtaja, varatoimitusjohtaja JOSEK Oy Mistä

Lisätiedot

Ajankohtaisia näkymiä työvoimapalveluihin

Ajankohtaisia näkymiä työvoimapalveluihin Ajankohtaisia näkymiä työvoimapalveluihin Reijo Vesakoivu Pohjois-Karjalan ELY-keskus Työpaikkojen määrän kehitys Pohjois- Karjalassa Pohjois-Karjalan teolliset työpaikat vähenivät noin 2000:lla Perloksen

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2007 20. heinäkuuta 2007 Matti Alahuhta, pääjohtaja Q2-KATSAUS 2007 4-6/2007 4-6/2006 muutos 2006 Saadut tilaukset M 944,4 821,9 15 % 3 116,3 Tilauskanta M 3 318,0 2

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 16.2.2010 Mikael Andolin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viestintä Neuvottelukunta Strategia- ja aluekehitysyksikkö

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Puutuoteteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä puutuoteteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 11 yritystä, jotka koostuvat 42

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot