Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön ja Ympäristöliiketoiminta - Keski-Karjalan toimialaselvitys 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön ja Ympäristöliiketoiminta - Keski-Karjalan toimialaselvitys 2012"

Transkriptio

1 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön ja Ympäristöliiketoiminta - Keski-Karjalan toimialaselvitys 2012

2 Sisällysluettelo Alkusanat...3 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön..4 Ympäristöliiketoiminta Keski-Karjalan toimialaselvitys Liitteet

3 Alkusanat Tämän raportin ensimmäinen osa pitää sisällään silloisen TäsmäProto-hankkeen laatiman kuvauksen proaktiivisten yrityskäyntien toimintamallista ja sen taustoista sekä proaktiivisten yrityskäyntien tuloksista ja yrityskäyntien arviointia. Toinen osa koostuu Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n tekemästä Keski-Karjalan ympäristöliiketoiminnan toimintaselvityksestä. Selvityksessä määritellään ympäristöliiketoiminta ja millaista se on Keski-Karjalan alueella. Selvityksessä tehdään myös katsaus ympäristöliiketoiminnan markkinoihin, lähivuosien kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin Keski-Karjalassa. Esitämme kiitokset proaktiivisia yrityskäyntejä toteuttaneille Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n ja Keski-Karjalan TE-toimiston asiantuntijoille. Kiitämme myös niitä yrittäjiä ja yritysten edustajia, jotka ovat olleet mukana arvioimassa proaktiivisten yrityskäyntien toteutusta. Teemu Räihä, Projektiassistentti, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, TäsmäProto-hanke 3.

4 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön Toimintamalli kehitetty Keski-Karjalan kehitysyhtiön ja TE-toimisto Kiteen yhteistyönä Tarja Husso, Pohjois-Karjalan TE-toimisto

5 Toimintamallin laatimisen taustaa Tavoitteena oli mallintaa seudullinen palvelutarpeita ennakoiva ja kehittämiseen aktivoiva yrityskäynnin toimintamalli yhteistyössä KETIN ja TE-toimisto Kiteen kanssa. Toimintamalli laadittiin tekemällä yrityskäynnit 24 ympäristöalan yritykseen. Ympäristöala valittiin, koska arvioitiin sen olevan Keski-Karjalan kasvu- ja kansainvälistyvä ala. Yrityskäynnit tehtiin helmi-toukokuussa; kehittämisprojekti alkoi joulukuussa 2011 ja päättyi kesäkuussa ELY-keskuksen TäsmäProto hanke dokumentoi ja koordinoi kehittämistä sekä keräsi yrityspalautteen puhelimitse. 5.

6 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli tsekkauslista 1/3 1. Miksi proaktiivinen yrityskäynti tehdään - Valitaanko kasvuala vai kansainvälistyvä ala? - Pyritäänkö ennakoimaan palvelutarpeita/ aktivoimaan yrityksiä kehittämistoimiin/ lisäämään luottamusta toimijoihin ja palveluihin? - Mitkä ovat yrityskäynnin keskeiset painopisteet teemat Esim. työvoiman tarve ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, yritysten verkostoituminen, tuotekehitys, markkinointi, liiketoiminnan kehittämisen suunnat 2. Mikä kohdejoukko valitaan Mikä toimiala ja millaiset toimialan yritykset? Vai yritykset yli toimialarajojen? 6.

7 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli tsekkauslista 2/3 3. Proaktiivisen toiminnan toteutuksen huolellinen suunnittelu - Miten yritykset kontaktoidaan: puhelimitse, yksin/työparikäynteinä (muut asiantuntijat?) - Mitkä resurssit käytössä: henkilöt, aikataulu - Mikä realistinen kohdejoukko: yritysten lukumäärä ja yritysten nimeäminen - Mitä työvälineitä tarvitaan: yhtenäinen keskustelupohja (lomake?), lupalomake tietojen vaihtoon?, materiaalit? - Miten käynti markkinoidaan yrityksille - Miten ja milloin tuloksia ja käyntejä arvioidaan - Miten tulokset kootaan laaditaanko kirjallinen yhteenveto tmv. ja kuka sen tekee - Miten tietoa välitetään muille toimijoille ja milloin, tiedonvälitys omissa organisaatioissa 4. Yhteinen ennakkotutustuminen toimialaan, yrityksiin ja olemassa oleviin palveluihin - Toimialaan tutustuminen on tehtävä huolellisesti ennen yrityskäyntiä - Yritysten aiempiin kontakteihin ja rekisteritietoihin on perehdyttävä hyvin ennen käyntiä - Tarjolla olevien palveluiden, projektien ym. kartoitus ennakkoon 7.

8 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli tsekkauslista 3/3 5. Kontaktien sopiminen ja yritysten valmistelu yrityskäyntiin - Varataan aika puhelimitse yrittäjän/toimitusjohtajan kanssa - Lähetetään keskustelupohja ennakkoon yrityksille - Yritysten valmistautuminen myös tärkeää ja kysymys, mikä heille keskeistä agendaa? 6. Säännöllinen tulosten käsittely ja arviointi - Käynnillä esiin tulleet palvelutarpeet hoidetaan heti - Välipalaverit etenemisen ja tulosten seuraamiseksi Arvioidaan asetettujen painopisteiden / teemojen onnistuneisuutta ja esille tulleita palvelutarpeita ja niiden laajempaa jatkokäsittelytarvetta - Loppuarviointi Mitä saatiin aikaiseksi: tulosten arviointia Mitä laajempia jatkotoimia arvioidaan vielä tarvittavan 7. Loppuyhteenveto ja tiedon levittäminen Oma organisaatio, muut toimijat, yritykset 8.

9 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli edellyttää: Vuosisuunnitelman *Kirjataan suunnitelmaan myös organisaatiokohtaiset proaktiiviset toimet ja sovitetaan niitä yhteen *Olisiko tarve toteuttaa myös maakunnallisella tasolla proaktiivisia yrityskäyntejä? Koordinoijan *kokoonkutsuja *huolehtii prosessin etenemisestä, käytännöistä ja dokumentoinnista Proaktiivisen toiminnan foorumin *laatii suunnitelman proaktiivisille toimille ja niiden arvioinnille *käsittelee yhteiset ja organisaatiokohtaiset yrityskäynnit ja työstää jatkotoimia *arvioi suunnitelmaa ja päivittää sen Sitoutumisen ja resurssit proaktiiviseen toimijayhteistyöhön 9.

10 Yhteenveto yrityskäyntien tuloksista (n=24) (liitteessä 1. tarkemmin) Työvoiman tarpeita - Työntekijätarpeita 20 henkilöä (metallialan tt:tä, jäteautonkuljettaja, muovialan tt, lvi-alan projektipäällikkö ja suunnittelija, konepajateollisuuden insinööri ja suunnittelija, ilmastointialan tt), kesätyöntekijöitä 40 henkilöä muulle alueelle Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita 4 yrityksessä Verkottumistarpeita ei ilmennyt Kaupallistamisen tarpeita ei ilmennyt Tuotekehityksen tarpeita oli 8 yrityksessä menossa Markkinoinnin/myynnin kehittämisen tarpeita tuli esille 2 yrityksessä Ympäristöliiketoiminnan lisäämisen tarpeita tuli esille 4 yrityksessä Investointitarpeita tuli esille 4 yrityksessä 3 yrityksessä oli menossa kehittämishankkeet 10.

11 Yritykset arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Hyödyt yritykselle - Yrityspalvelutoimijat saivat oikeaa tietoa yrityksestä; ovat yritysten markkinoijia - Sai tietoa palveluista: Rekry, Opso, Elyn hanke, lomautustilanteen pakettipalvelut Tetoimistosta, Rekrytointipalvelut, Yrityksen kehittämispalvelut - Sai ajatuksia kehittämiseen - Sai keskustella vapaamuotoisesti yrityksen asioista Mistä asioista yritykset haluaisivat keskustella - Yrityksen kehittämisestä ja tuista - Tuotekehitystyön mahdollisuuksista - Toimialan tulevaisuudesta ja trendeistä - Lakimuutoksista - Alueen projekteista ja miten yritys voi niitä hyödyntää - Henkilöstön kouluttamisesta ja työvoiman hankinnasta 11.

12 Yritykset arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Mitä muuta yritysten, TE-hallinnon ja kehitysyhtiön yhteistyö voisi olla - Yritysten verkottumisen tukemista Yhteisiin ongelmiin ratkaisuja esim. tilojen yhteiskäyttö Yhteistyöverkostojen rakentaminen yli toimialojen - Tiedotustilaisuuksia yrityksille Uudet tukimuodot ja kehittämisprojektien rahoitusmahdollisuudet, esim. Tekes - Rekrytointitilaisuuksia tai muita yhteisiä tapahtumia Tehdä alaa ja aluetta houkuttelevammaksi työntekijöille, oppilaitosyhteistyö Työvoiman hankintaa rekrytilaisuuksina 12.

13 Kehitysyhtiö ja TE-toimisto arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Tarvittaisiin vuosittaiset suunnitelmat organisaatioiden ennakoivien yrityskäyntien yhteenkoordinointia: vuosisuunnitelman aika alkuvuodesta? Yhteiskäyntien perusteella tulee kokonaisvaltaisempi käsitys yrityksestä Käyntien resurssoinnin tulee olla toimiva on TE-toimiston haaste erityisesti Tapaamiseen valmistautumiseen satsattava - Yrittäjälle ennakkoon teemat (tai lomake) ja tapaamisajan vahvistus. Yrittäjältä voisi kysyä mitkä hänen näkökulmastaan agendalla päällimmäisiä? - Toimialaan tutustumisen lisäksi kohdeyritysten käsittelyä yhdessä ja yksin riittävästi - Myös olemassaoleviin toimialaan liittyviin palveluihin tutustuttava ennakkoon verkostot, asiantuntijat - Miten markkinoida palveluita yrityksille? 13.

14 Kehitysyhtiö ja TE-toimisto arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Käyntien aikana on oltava yhteistapaamisia ja välipalavereita sopivin väliajoin Yhteenvetoraportti käynneistä on syytä tehdä (PP-muoto hyvä) - Yleistietoa toimialasta, mitä yrityksiltä esille, esille tulleet palvelutarpeet, toimenpiteet ja arviointi - Tietojen levittämisestä omassa organisaatiossa huolehdittava Loppupalaveri/arviointi yhdessä on myös tärkeää 14.

15 Ympäristöliiketoiminta Keski-Karjalan toimialaselvitys Päivi Kipinoinen, Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy 15.

16 Ympäristöliiketoiminta Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Sillä on tekniseltä luonteeltaan jokin ympäristöön tai luonnonvaroihin liittyvä tavoite tai tarkoitus Ympäristöliiketoimintaan lasketaan tuotteet, prosessit, laitteet, palvelut tai toimintamallit, joilla voidaan vähentää jonkin toiminnan ympäristövaikutuksia Käsitteet cleantech, energia- ja ympäristöliiketoiminta, vihreä liiketoiminta Ympäristöliiketoiminta ei rajoitu vain tiettyihin toimialoihin, vaan ympäristölle suotuisia ja ekotehokkaita tuotteita ja ratkaisuja kehitetään kaikilla toimialoilla Luonnonvarojen kasvava kysyntä ja ympäristöongelmat ovat synnyttäneet maailmanlaajuisesti valtavan tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön teknologioita ja toimintatapoja, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta ja edistävät ekotehokkuutta. Viime vuosina tämä tarve on kypsynyt aidoksi kysynnäksi, joka näkyy nyt maailmanlaajuisen ympäristöliiketoiminnan voimakkaana kasvuna. Ympäristöteknologian maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan nyt reilun miljardin euron suuruiset ja niiden arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. (Lähde: Tilastokeskus ja Elinkeinoelämän Keskusliitto) 16.

17 Liikevaihto y m päristöliiketoiminnan päätoimialoilla j a teollisuudessa Ala ei ole oma toimialansa, vaan tuotanto on hajautunut useaan eri toimialaluokkaan V ympäristöliiketoiminnan liikevaihto teollisuudessa oli 2,1 miljardia Metalliteollisuuden osuus runsas miljardi Ympäristöliiketoiminnan osuus teollisuuden kokonaisliikevaihdosta oli noin 2 % (Lähde: Tilastokeskus) 17.

18 Ympäristöliiketoimintaa harjoitetaan sekä pää- että sivutoimisesti Päätoimisiksi ympäristöliiketoiminnan yrityksiksi luokitellaan ympäristön puhtaanapidossa sekä vesi- ja tuulivoiman tuotannossa toimivat yritykset V päätoimisia ympäristöliiketoiminnan yrityksiä oli 777 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa Yli kolmannes liikevaihdosta muodostui jätehuollosta Toiseksi suurin päätoimiala oli sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla, jonka liikevaihto oli 642 miljoonaa euroa ja investoinnit 136 miljoonaa Ympäristöliiketoiminnan päätoimialat työllistivät yhteensä henkilöä V sivutoimisesti ympäristöliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli teollisuudessa 266 Teollisuudesta suurin ympäristöliiketoiminnan viejä oli metalliteollisuus 532 miljoonalla eurolla Ympäristöliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli suurin kemianteollisuudessa (4 %) Vuotta 2010 koskevassa kyselyssä olivat mukana myös sivutoimisesti ympäristöliiketoimintaa harjoittavat palveluyritykset. Niiden osalta tiedot eivät ole kuitenkaan riittävän kattavia julkaistaviksi. (Tilastokeskus) 18.

19 M arkkinat ja tulevaisuuden näkymiä Markkinoiden kasvupotentiaali on merkittävä. Ympäristöteknologioiden markkinoiden arvioidaan 2 3-kertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Cleantech-markkinat kasvoivat v ennustettua nopeammin eli 10,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2010 V Suomen clentech-toimiala kasvoi yli 20 miljardin Suomalaisten yritysten merkittävimmät vientimaat vuonna 2011 olivat Saksa ja Kiina. Venäjä nousi useimmilla cleantech-sektoreilla merkittävimmäksi tulevaisuuden vientimarkkinaksi. Cleantech-markkinoiden kasvun ennustetaan jatkuvan 8,9 prosentin vauhtia kuluvana vuonna. Tällä hetkellä selkeästi suurin osa cleantech-liiketoiminnan arvosta tulee energiatehokkuudesta. Seuraavaksi suurimmat cleantech-sektorit ovat uusiutuva energia, puhtaat prosessit ja jätehuolto sekä vesihuolto (lähde Cleantech Finland) 19.

20 Ympäristöliiketoiminta Keski-Karjalan alueella Keski-Karjalassa ympäristöliiketoiminta-alalla toimii n. 40 yritystä Selvityksessä yritykset on jaettu kuuteen eri toimialaan: jätehuolto/kierrätys, maanrakennus, suunnittelu, tuotannollinen, vesihuolto ja muu Alalla toimii kolme suurempaa useita kymmeniä henkilöitä työllistäviä yrityksiä, joilla on merkittävä osa toiminnasta tai koko toiminta ympäristöliiketoimintaa Suurin osa yrityksistä on pieniä alle viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä Ympäristöliiketoiminta on 10 yrityksen päätoimintaa, muilla yrityksillä se on sivutoimintaa Yritykset työllistävät yhteensä noin 550 henkilöä Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 126 milj., josta ympäristöalan liikevaihtoa on noin 34 milj. 20.

21 Ympäristöliiketoiminnan k ärkiyritykset k eski-karjalassa Kesälahden Maansiirto Oy Kesla Oyj Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy Proveplast Oy Kuljetus J. Hirvonen Oy Biokymppi Oy Minimurskaus Oy Rääkkylän Muovi Oy Kesmac Oy MK Protech Oy LVI-Bioneerit Oy 21.

22 Ympäristöliiketoiminnan palvelut ja tuotteet Jätehuolto/kierrätys: jätehuolto, jätteen kuljetukset, energiajätteen murskaus, ympäristönhuoltotyöt, metallien ja renkaiden kierrätys, ongelmajätteen vastaanotto, asfaltin, betonin, tiilien ja maa-ainesten murskaus, biojätteen käsittely, sähkön ja lämmön tuotanto eloperäisillä jätteillä, eloperäiset luomulannoitteet, kiinteät ja nestemäiset orgaaniset lannoitteet Tuotannollinen: energiapuunkorjuuseen soveltuvat tuotteet, lujitemuovi-, kestomuovi- ja komposiittituotteet ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan alueella, prosessi-, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan laitteisto- ja laitosurakointi, energiatehokkaat ilmanvaihtolaitteistot, käymälät, vedenpuhdistussäiliöiden valmistus, alihankintatyöt, lämpölaitos- ja bioenergialaitteiden kuljettimet, biologisten jätteiden käsittelyyn liittyvien koneiden ja laitteiden suunnittelu sekä valmistus 22.

23 Ympäristöliiketoiminnan palvelut ja tuotteet Maanrakennus: jätteenkäsittely- ja vesihuoltolaitosten maansiirto ja konepalvelu, vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen, kaivojen poraus ja pumppujen asennus, metsäojituksen ympäristönsuojelutyöt, vesikaivojen maanrakennustyöt, vesistönsuojelutyöt Vesihuolto: jätevesijärjestelmien suunnittelu, asennus ja huolto, käyttöveden jakelu, jäteveden puhdistus Suunnittelu: projektien johto- ja suunnittelu prosessi-, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikassa, jätteenkäsittelyteknologiat Muu: maisemanhoitotyöt, jätteenkäsittely- ja vesihuoltolaitosten sähkötyöt, energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien asennus- ja huoltotoiminta, ympäristöliiketoiminnan kehitystehtävät ja konsultointi, kestävän energiantuotannon ja käytön erikoiskonsultointi 23.

24 Yritysten jakautuminen t oimialoittain 5 % 8 % 15 % 23 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus 32 % Suunnittelu Tuotannollinen 17 % Vesihuolto Muu 24.

25 Henkilöstön m äärän jakautuminen aloittain 6 % 1 % 19 % 28 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus Suunnittelu Tuotannollinen 44 % 2 % Vesihuolto Muu 25.

26 Liikevaihdon j akautuminen aloittain 1 % 10 % 4 % 29 % 3 % 53 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus Suunnittelu Tuotannollinen Vesihuolto Muu 26.

27 Ympäristöliikevaihto 3 % 2 % 12 % 65 % 12 % 6 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus Suunnittelu Tuotannollinen Vesihuolto Muu 27.

28 Ympäristöliiketoiminta- yritysten markkinaalue 12 % 40 % Keski- Karjala 32 % Pohjois- Karjala Koko Suomi 16 % Vientiä 28.

29 Toimialan k ehityksestä Keski-Karjalassa Proaktiiviset yrityskäynnit tehtiin Keski-Karjalan ympäristöalan kärkiyrityksiin ja lisäksi keskeisiin osin ympäristöalalla toimiviin yrityksiin (24 yritystä), kaikkia pieniä alalla toimivia yrityksiä siis ei kontaktoitu v Toimialaselvityksessä mukana olleiden yritysten liikevaihto on kasvanut 13 %, noin 15 M Ympäristöliikevaihdon kasvu on 8,5 % noin 2,7 M Ympäristöliikevaihto on kasvanut eniten yrityksissä, jotka toimivat maanrakennus, jätehuolto/kierrätys ja tuotantoon liittyvillä toimialoilla Selvitykseen osallistuneiden yritysten henkilöstömäärä on kasvanut noin 50 työntekijällä 29.

30 Tulevaisuuden näkymät Ympäristöteknologioiden markkinoiden arvioidaan 2 3-kertaistuvan vuoteen 2020 mennessä markkinoiden kasvupotentiaali on siis merkittävä Suurimmat kasvuodotukset ovat uusiutuvissa energiamuodoissa, energiatehokkuudessa, vesihuollossa, jäteveden käsittelyssä sekä jätehuollossa ja kierrätyksessä Ympäristöliiketoiminnassa löytyy edelleen jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia Myös tuotekehityksen puolella nähdään paljon mahdollisuuksia Selvitykseen osallistuneista yrityksistä kahdella on käynnissä ympäristöliiketoimintaan liittyvä tuotekehityshanke Yrityskäynneillä nousi esille ympäristöliiketoiminnan laajentamis- ja investointitarpeita neljässä yrityksessä 30.

31 Tulevaisuuden näkymät Ympäristöliiketoimintaan liittyvää vientiä on jo tällä hetkellä kuudella yrityksellä Kahdella yrityksellä on suunnitelmissa laajentaa ympäristöliiketoimintaa uusille kansainvälisille alueille mm. Venäjälle Selvitykseen osallistuneissa yrityksissä mahdollinen henkilöstön lisätarve lähitulevaisuudessa voi olla 20 työpaikkaa Liiketoiminnan laajentuessa myös henkilöstö tarvitsee osaamisen kehittämistä ympäristöalaan liittyen Toteutuessaan Ekokemin ekovoimalaitos ja liikennebiokaasun jalostus- ja tankkausasema vahvistavat ympäristöliiketoiminnan toimialaa ja osaamista Keski-Karjalassa 31.

32 Liitteet Liite 1. Ympäristötoimialan yrityskartoituksen tulosten yhteenveto Liite 2. Ympäristötoimialan yrityskartoituslomake Liite 3. Lupa tiedon välittämiseen -lomake 32.

33 Ympäristötoimialan yrityskartoituksen tulosten yhteenveto (Liite 1) Tavoitteet esille nostettavista asioista: Kuinka paljon tarpeita Yrityksellä työvoiman tarpeita työntekijätarve 20 kesätyöntekijöitä 40 Millaisia tarpeita, mitä palveluita tarjottiin metallialan työntekijöitä, jäteautonkuljettaja, maarakennusalan työntekijöitä (kesätyöt), 2 yrityksessä käynnissä rekrykoulutukset, lähitulevaisuudessa mahdollisesti muovialan työntekijät, mahdollinen lvi-alan projektipäällikkö ja suunnittelija, konepajateollisuuden tekninen insinööri ja suunnittelija, ilmastointialan työntekijä. Kerrottu TE-hallinnon palveluista ja Akseli - Hankkeesta 33.

34 Yrityksellä henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita Yrityksellä verkottumistarpeita toisiin yrityksiin 1 yrityksessä käynnissä (hoitaa itse) 1 yrityksessä suunnitteilla (kouluttajalla jo) 2 yrityksessä ajankohtaisia lähitulevaisuudessa, jos suunnitelmat toteutuvat 2 yrityksessä lupakoulutustarpeita 2 oppisopimustarpeessa ei - löyhä yritysverkosto muutamalla yrityksellä olemassa tekee yhteistyötä: yritysten osaamisen monipuolistamista ja osaamisen yhteiskäyttö, laatujärjestelmän laatiminen yhdessä hankkeiden kautta Kerrottu TE-hallinnon palveluista, yhteishankintakoulutuksesta, opsosta, ULO -hankkeesta ym. eri koulutusmahdollisuuksista. Välitetty lupakouluttajien yhteystietoja, esillä sisäisen yrittäjyyden koulutustarve henkilöstölle, moniosaamisen kehittämisen tarvetta myös esille, miten yritysten sisällä osaamisen kehittäminen hoidetaan kehittämishankkeen sisällä? Esiteltiin tuotteistettuja asiantuntijapalveluita, tuotestart, pk-lts. toimivia verkostoja on jo olemassa Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Kiteen yksikkö Innopaja tukee koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ja tuotekehitystä metallialalla; tällä merkitystä myös yritysten verkottumiseen 34.

35 Yrityksellä kaupallistamisen tarpeita Yrityksellä tuotekehityksen tarpeita Yrityksellä markkinoinnin/myynnin kehittämisen tarpeita Yrityksellä suunnitelmia lisätä ympäristöliiketoimintaa ei 2 yrityksellä käynnissä 2 yrityksellä esille; kehittämishankkeilla pyritään ratkaisemaan tarve: tuotteistettuja oli myös keskustelussa. tarvetta olisi laajentaa markkinaaluetta rajan yli, mutta miten? Miten saada biojätettä tänne rajan takaa palvelujen myynti Venäjälle. Em. tarpeita 2 yrityksellä. Jatkoselvittely palveluista menossa. 4 yrityksessä kehittämishankkeiden sisällä, uusia liiketoiminta-alueita ympäristö- ja vesitekniikan ja jätehuollon alueella Yrityksellä investointitarpeita 4 yrityksessä välitetty tiedot Ketin yritysneuvojille ja yksi yritys on mukana P-K:n uusiutumisohjelmassa Yrityksen muut kehittämistarpeet 2 yrityksessä käynnissä suurempi kehittämishanke, 1 yrityksessä pienempi palvelut ovat jo käytössä 35.

36 Ympäristötoimialan yrityskartoitus (liite 2) Perustiedot Yrityksen nimi Osoite Yhdyshenkilö Puhelin Sähköposti Henkilöstömäärä (yrittäjä ml.) Toimiala Tuotteet/ palvelut Ympäristöliiketoiminta Osaaminen, vahvuudet Liikevaihto/ympäristölv osuus Haastattelu pvm. 2. Kehittäminen Onko yrityksessänne suunnitteilla yritystoiminnan kannalta merkittäviä kehittämistoimenpiteitä vuosien aikana? [] Vientimahdollisuuksien kartoitus [] Viennin käynnistäminen [] Uusien markkina-alueiden etsiminen [] Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen [] Uusien tuotteiden/tuotannon kehittäminen [] Palvelujen kehittäminen [] Ympäristöliiketoiminnan alueella [] Yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen [] Ei kehittämissuunnitelmia Lisätietoa 36.

37 3. Investoinnit Onko yrityksellänne suunnitteilla yritystoiminnan kannalta merkittäviä investointeja vuosien aikana? [] Kone/laiteinvestointi [] Rakennusinvestointi [] Muu investointi [] Ei investointitarpeita Lisätietoa 4. Työvoimatarpeet Onko yrityksessänne rekrytointitarpeita? [] Heti [] Vuoden kuluttua [] 2-vuoden kuluttua [] Ei tarpeita Lisätietoa 5. Koulutustarpeet Onko yrityksellänne koulutussuunnitelmia/tarpeita seuraavan vuoden kuluessa? [] Kyllä [] Ei Lisätietoa 37.

38 6. Onko yrityksessänne mahdollisuus toteuttaa työelämän valmennus-/ työharjoittelu-/ opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja? () Kyllä () Ei Lisätietoa 7. Yritystoiminta ja asiakkaat Hakeeko yritys kasvua? [] Kyllä [] Ei Lisätietoa 8. Sukupolvenvaihdos Onko sukupolvenvaihdos tai muut omistusjärjestelyt ajankohtaisia yrityksessänne kahden vuoden kuluessa? [] Kyllä [] Ei Lisätietoa 38.

39 9. Eläköityminen Arvio eläkkeelle jäävistä yrityksessänne seuraavan kahden vuoden aikana. Lukumäärä Tilalle palkataan uutta työvoimaa Lisätietoa 10. Tiedon jakaminen Voiko yrityksenne yhteystietoa välittää Yritys-Suomi toimijoille, jotka tuottavat tarvitsemianne palveluja? ( Seudulliset yrityspalvelut, ELY keskus, TE -toimisto, Uusyrityskeskus, koulutusorganisaatiot.) [] Kyllä [] Ei 39.

40 Lupa tietojen välittämiseen (Liite 3) Lupa tiedon välittämiseen Yritys-Suomi brändiä toteuttaa Pohjois-Karjalassa useampi yrityspalvelutoimija. Toiminnan tavoitteena on yhteistyössä tuottaa yrityksille näiden tarvitsemat palvelut. Voiko yrityskäynnillä esille tulleita asioita ja yrityksenne yhteystietoja välittää muille Yritys-Suomi brändin toimijoille? Kyllä voi, kenelle kehittämisyhtiö Josek/Pikes/KETI TE-toimisto ELY-keskus Ei Päiväys ja allekirjoitus 40.

ICT-alan tarvekartoitus 2011

ICT-alan tarvekartoitus 2011 RAPORTTEJA 20 2012 ICT-alan tarvekartoitus 2011 Yhteenveto työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksen ja C&Q-osaamistarvekartoituksen haastatteluista HANNU AHVENJÄRVI 2 ICT-alan tarvekartoitus 2011 Yhteenveto

Lisätiedot

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä 25.9.2007 Sisällysluettelo - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007...2 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1. Yrityksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI

Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI Pohjois-Karjalan uusiutuvan energian toimialan ja yritysten kartoittaminen ja yritysten osaamistarpeiden selvittäminen LOPPURAPORTTI 26.11.2012 Anssi Kokkonen AvainEnergia Oy Länsikatu 15 80110 Joensuu

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys

PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys PIENMEIJERIEN KEHITTÄMISOHJELMA -esiselvitys Agropolis Oy 31.12.2009 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Tausta 4 2. Tavoitteet 5 3. Toteutus 5 4. Tulokset 6 4.1 Yrityskenttä 6 4.2 Toimialan rakenne 7

Lisätiedot

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO

EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO EU:N RAKENNERAHASTOT MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTO Vuosiraportti 2010 Julkaisija: liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 020 7560 200 Kotisivu Internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Raportteja 19 2013 Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen Selvitys työssäoppimisesta TäsmäKoulutus-palvelutuotteessa Milka Kuismanen Opitun soveltamista ja kytkemistä yrityksen kehittämiseen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

KOTTI yrityshaastatteluiden tuloksia Lapissa

KOTTI yrityshaastatteluiden tuloksia Lapissa KOTTI yrityshaastatteluiden tuloksia Lapissa 8/2011 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja KOTTI yrityshaastatteluiden tuloksia Lapissa Sanna Mäensivu Lapin KOTTI-projekti 8/2011

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa

Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa Susanna Vanhamäki & Irma Mäkelä (toim.) Cleantech insinöörikoulutuksessa Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 131 Susanna Vanhamäki

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007

Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007 Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä 1.10.2007 Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007 Sisällysluettelo: Koulutustarve- ja kasvuyritysselvitys 2007...2 1. Johdanto...2

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kehittämispaneeli Teuvan uudet toimialaytimet hankkeelle Yritysten kasvun esteet ja yritysten yhteishankkeet

LOPPURAPORTTI Kehittämispaneeli Teuvan uudet toimialaytimet hankkeelle Yritysten kasvun esteet ja yritysten yhteishankkeet LOPPURAPORTTI Kehittämispaneeli Teuvan uudet toimialaytimet hankkeelle Yritysten kasvun esteet ja yritysten yhteishankkeet 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. PERUSTIEDOT VASTANNEIDEN YRITYSTEN TAUSTOISTA...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Kainuun Etu Oy PALVELUALOJEN ESISELVITYS 1 (80) PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Loppuraportti Toteutetut yritysanalyysihaastattelut Tammi Toukokuu 2009 Kehityskohteet toimialoittain Kainuussa Harri

Lisätiedot

EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI

EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraportti Teema 2 Päivämäärä Marraskuu 2013 LOPPURAPORTTI TEEMA 2 EAKR-OHJELMAN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI TEEMA 2 Päivämäärä 14/11/20133 Laatija

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot