Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön ja Ympäristöliiketoiminta - Keski-Karjalan toimialaselvitys 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön ja Ympäristöliiketoiminta - Keski-Karjalan toimialaselvitys 2012"

Transkriptio

1 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön ja Ympäristöliiketoiminta - Keski-Karjalan toimialaselvitys 2012

2 Sisällysluettelo Alkusanat...3 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön..4 Ympäristöliiketoiminta Keski-Karjalan toimialaselvitys Liitteet

3 Alkusanat Tämän raportin ensimmäinen osa pitää sisällään silloisen TäsmäProto-hankkeen laatiman kuvauksen proaktiivisten yrityskäyntien toimintamallista ja sen taustoista sekä proaktiivisten yrityskäyntien tuloksista ja yrityskäyntien arviointia. Toinen osa koostuu Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n tekemästä Keski-Karjalan ympäristöliiketoiminnan toimintaselvityksestä. Selvityksessä määritellään ympäristöliiketoiminta ja millaista se on Keski-Karjalan alueella. Selvityksessä tehdään myös katsaus ympäristöliiketoiminnan markkinoihin, lähivuosien kehitykseen ja tulevaisuuden näkymiin Keski-Karjalassa. Esitämme kiitokset proaktiivisia yrityskäyntejä toteuttaneille Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n ja Keski-Karjalan TE-toimiston asiantuntijoille. Kiitämme myös niitä yrittäjiä ja yritysten edustajia, jotka ovat olleet mukana arvioimassa proaktiivisten yrityskäyntien toteutusta. Teemu Räihä, Projektiassistentti, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, TäsmäProto-hanke 3.

4 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli seudulliseen yhteistyöhön Toimintamalli kehitetty Keski-Karjalan kehitysyhtiön ja TE-toimisto Kiteen yhteistyönä Tarja Husso, Pohjois-Karjalan TE-toimisto

5 Toimintamallin laatimisen taustaa Tavoitteena oli mallintaa seudullinen palvelutarpeita ennakoiva ja kehittämiseen aktivoiva yrityskäynnin toimintamalli yhteistyössä KETIN ja TE-toimisto Kiteen kanssa. Toimintamalli laadittiin tekemällä yrityskäynnit 24 ympäristöalan yritykseen. Ympäristöala valittiin, koska arvioitiin sen olevan Keski-Karjalan kasvu- ja kansainvälistyvä ala. Yrityskäynnit tehtiin helmi-toukokuussa; kehittämisprojekti alkoi joulukuussa 2011 ja päättyi kesäkuussa ELY-keskuksen TäsmäProto hanke dokumentoi ja koordinoi kehittämistä sekä keräsi yrityspalautteen puhelimitse. 5.

6 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli tsekkauslista 1/3 1. Miksi proaktiivinen yrityskäynti tehdään - Valitaanko kasvuala vai kansainvälistyvä ala? - Pyritäänkö ennakoimaan palvelutarpeita/ aktivoimaan yrityksiä kehittämistoimiin/ lisäämään luottamusta toimijoihin ja palveluihin? - Mitkä ovat yrityskäynnin keskeiset painopisteet teemat Esim. työvoiman tarve ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, yritysten verkostoituminen, tuotekehitys, markkinointi, liiketoiminnan kehittämisen suunnat 2. Mikä kohdejoukko valitaan Mikä toimiala ja millaiset toimialan yritykset? Vai yritykset yli toimialarajojen? 6.

7 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli tsekkauslista 2/3 3. Proaktiivisen toiminnan toteutuksen huolellinen suunnittelu - Miten yritykset kontaktoidaan: puhelimitse, yksin/työparikäynteinä (muut asiantuntijat?) - Mitkä resurssit käytössä: henkilöt, aikataulu - Mikä realistinen kohdejoukko: yritysten lukumäärä ja yritysten nimeäminen - Mitä työvälineitä tarvitaan: yhtenäinen keskustelupohja (lomake?), lupalomake tietojen vaihtoon?, materiaalit? - Miten käynti markkinoidaan yrityksille - Miten ja milloin tuloksia ja käyntejä arvioidaan - Miten tulokset kootaan laaditaanko kirjallinen yhteenveto tmv. ja kuka sen tekee - Miten tietoa välitetään muille toimijoille ja milloin, tiedonvälitys omissa organisaatioissa 4. Yhteinen ennakkotutustuminen toimialaan, yrityksiin ja olemassa oleviin palveluihin - Toimialaan tutustuminen on tehtävä huolellisesti ennen yrityskäyntiä - Yritysten aiempiin kontakteihin ja rekisteritietoihin on perehdyttävä hyvin ennen käyntiä - Tarjolla olevien palveluiden, projektien ym. kartoitus ennakkoon 7.

8 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli tsekkauslista 3/3 5. Kontaktien sopiminen ja yritysten valmistelu yrityskäyntiin - Varataan aika puhelimitse yrittäjän/toimitusjohtajan kanssa - Lähetetään keskustelupohja ennakkoon yrityksille - Yritysten valmistautuminen myös tärkeää ja kysymys, mikä heille keskeistä agendaa? 6. Säännöllinen tulosten käsittely ja arviointi - Käynnillä esiin tulleet palvelutarpeet hoidetaan heti - Välipalaverit etenemisen ja tulosten seuraamiseksi Arvioidaan asetettujen painopisteiden / teemojen onnistuneisuutta ja esille tulleita palvelutarpeita ja niiden laajempaa jatkokäsittelytarvetta - Loppuarviointi Mitä saatiin aikaiseksi: tulosten arviointia Mitä laajempia jatkotoimia arvioidaan vielä tarvittavan 7. Loppuyhteenveto ja tiedon levittäminen Oma organisaatio, muut toimijat, yritykset 8.

9 Proaktiivisten yrityskäyntien toimintamalli edellyttää: Vuosisuunnitelman *Kirjataan suunnitelmaan myös organisaatiokohtaiset proaktiiviset toimet ja sovitetaan niitä yhteen *Olisiko tarve toteuttaa myös maakunnallisella tasolla proaktiivisia yrityskäyntejä? Koordinoijan *kokoonkutsuja *huolehtii prosessin etenemisestä, käytännöistä ja dokumentoinnista Proaktiivisen toiminnan foorumin *laatii suunnitelman proaktiivisille toimille ja niiden arvioinnille *käsittelee yhteiset ja organisaatiokohtaiset yrityskäynnit ja työstää jatkotoimia *arvioi suunnitelmaa ja päivittää sen Sitoutumisen ja resurssit proaktiiviseen toimijayhteistyöhön 9.

10 Yhteenveto yrityskäyntien tuloksista (n=24) (liitteessä 1. tarkemmin) Työvoiman tarpeita - Työntekijätarpeita 20 henkilöä (metallialan tt:tä, jäteautonkuljettaja, muovialan tt, lvi-alan projektipäällikkö ja suunnittelija, konepajateollisuuden insinööri ja suunnittelija, ilmastointialan tt), kesätyöntekijöitä 40 henkilöä muulle alueelle Henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita 4 yrityksessä Verkottumistarpeita ei ilmennyt Kaupallistamisen tarpeita ei ilmennyt Tuotekehityksen tarpeita oli 8 yrityksessä menossa Markkinoinnin/myynnin kehittämisen tarpeita tuli esille 2 yrityksessä Ympäristöliiketoiminnan lisäämisen tarpeita tuli esille 4 yrityksessä Investointitarpeita tuli esille 4 yrityksessä 3 yrityksessä oli menossa kehittämishankkeet 10.

11 Yritykset arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Hyödyt yritykselle - Yrityspalvelutoimijat saivat oikeaa tietoa yrityksestä; ovat yritysten markkinoijia - Sai tietoa palveluista: Rekry, Opso, Elyn hanke, lomautustilanteen pakettipalvelut Tetoimistosta, Rekrytointipalvelut, Yrityksen kehittämispalvelut - Sai ajatuksia kehittämiseen - Sai keskustella vapaamuotoisesti yrityksen asioista Mistä asioista yritykset haluaisivat keskustella - Yrityksen kehittämisestä ja tuista - Tuotekehitystyön mahdollisuuksista - Toimialan tulevaisuudesta ja trendeistä - Lakimuutoksista - Alueen projekteista ja miten yritys voi niitä hyödyntää - Henkilöstön kouluttamisesta ja työvoiman hankinnasta 11.

12 Yritykset arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Mitä muuta yritysten, TE-hallinnon ja kehitysyhtiön yhteistyö voisi olla - Yritysten verkottumisen tukemista Yhteisiin ongelmiin ratkaisuja esim. tilojen yhteiskäyttö Yhteistyöverkostojen rakentaminen yli toimialojen - Tiedotustilaisuuksia yrityksille Uudet tukimuodot ja kehittämisprojektien rahoitusmahdollisuudet, esim. Tekes - Rekrytointitilaisuuksia tai muita yhteisiä tapahtumia Tehdä alaa ja aluetta houkuttelevammaksi työntekijöille, oppilaitosyhteistyö Työvoiman hankintaa rekrytilaisuuksina 12.

13 Kehitysyhtiö ja TE-toimisto arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Tarvittaisiin vuosittaiset suunnitelmat organisaatioiden ennakoivien yrityskäyntien yhteenkoordinointia: vuosisuunnitelman aika alkuvuodesta? Yhteiskäyntien perusteella tulee kokonaisvaltaisempi käsitys yrityksestä Käyntien resurssoinnin tulee olla toimiva on TE-toimiston haaste erityisesti Tapaamiseen valmistautumiseen satsattava - Yrittäjälle ennakkoon teemat (tai lomake) ja tapaamisajan vahvistus. Yrittäjältä voisi kysyä mitkä hänen näkökulmastaan agendalla päällimmäisiä? - Toimialaan tutustumisen lisäksi kohdeyritysten käsittelyä yhdessä ja yksin riittävästi - Myös olemassaoleviin toimialaan liittyviin palveluihin tutustuttava ennakkoon verkostot, asiantuntijat - Miten markkinoida palveluita yrityksille? 13.

14 Kehitysyhtiö ja TE-toimisto arvioivat proaktiivisia yrityskäyntejä Käyntien aikana on oltava yhteistapaamisia ja välipalavereita sopivin väliajoin Yhteenvetoraportti käynneistä on syytä tehdä (PP-muoto hyvä) - Yleistietoa toimialasta, mitä yrityksiltä esille, esille tulleet palvelutarpeet, toimenpiteet ja arviointi - Tietojen levittämisestä omassa organisaatiossa huolehdittava Loppupalaveri/arviointi yhdessä on myös tärkeää 14.

15 Ympäristöliiketoiminta Keski-Karjalan toimialaselvitys Päivi Kipinoinen, Keski-Karjalan kehitysyhtiö Oy 15.

16 Ympäristöliiketoiminta Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Sillä on tekniseltä luonteeltaan jokin ympäristöön tai luonnonvaroihin liittyvä tavoite tai tarkoitus Ympäristöliiketoimintaan lasketaan tuotteet, prosessit, laitteet, palvelut tai toimintamallit, joilla voidaan vähentää jonkin toiminnan ympäristövaikutuksia Käsitteet cleantech, energia- ja ympäristöliiketoiminta, vihreä liiketoiminta Ympäristöliiketoiminta ei rajoitu vain tiettyihin toimialoihin, vaan ympäristölle suotuisia ja ekotehokkaita tuotteita ja ratkaisuja kehitetään kaikilla toimialoilla Luonnonvarojen kasvava kysyntä ja ympäristöongelmat ovat synnyttäneet maailmanlaajuisesti valtavan tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön teknologioita ja toimintatapoja, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta ja edistävät ekotehokkuutta. Viime vuosina tämä tarve on kypsynyt aidoksi kysynnäksi, joka näkyy nyt maailmanlaajuisen ympäristöliiketoiminnan voimakkaana kasvuna. Ympäristöteknologian maailmanmarkkinoiden arvioidaan olevan nyt reilun miljardin euron suuruiset ja niiden arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. (Lähde: Tilastokeskus ja Elinkeinoelämän Keskusliitto) 16.

17 Liikevaihto y m päristöliiketoiminnan päätoimialoilla j a teollisuudessa Ala ei ole oma toimialansa, vaan tuotanto on hajautunut useaan eri toimialaluokkaan V ympäristöliiketoiminnan liikevaihto teollisuudessa oli 2,1 miljardia Metalliteollisuuden osuus runsas miljardi Ympäristöliiketoiminnan osuus teollisuuden kokonaisliikevaihdosta oli noin 2 % (Lähde: Tilastokeskus) 17.

18 Ympäristöliiketoimintaa harjoitetaan sekä pää- että sivutoimisesti Päätoimisiksi ympäristöliiketoiminnan yrityksiksi luokitellaan ympäristön puhtaanapidossa sekä vesi- ja tuulivoiman tuotannossa toimivat yritykset V päätoimisia ympäristöliiketoiminnan yrityksiä oli 777 ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa Yli kolmannes liikevaihdosta muodostui jätehuollosta Toiseksi suurin päätoimiala oli sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla, jonka liikevaihto oli 642 miljoonaa euroa ja investoinnit 136 miljoonaa Ympäristöliiketoiminnan päätoimialat työllistivät yhteensä henkilöä V sivutoimisesti ympäristöliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli teollisuudessa 266 Teollisuudesta suurin ympäristöliiketoiminnan viejä oli metalliteollisuus 532 miljoonalla eurolla Ympäristöliiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli suurin kemianteollisuudessa (4 %) Vuotta 2010 koskevassa kyselyssä olivat mukana myös sivutoimisesti ympäristöliiketoimintaa harjoittavat palveluyritykset. Niiden osalta tiedot eivät ole kuitenkaan riittävän kattavia julkaistaviksi. (Tilastokeskus) 18.

19 M arkkinat ja tulevaisuuden näkymiä Markkinoiden kasvupotentiaali on merkittävä. Ympäristöteknologioiden markkinoiden arvioidaan 2 3-kertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. Cleantech-markkinat kasvoivat v ennustettua nopeammin eli 10,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2010 V Suomen clentech-toimiala kasvoi yli 20 miljardin Suomalaisten yritysten merkittävimmät vientimaat vuonna 2011 olivat Saksa ja Kiina. Venäjä nousi useimmilla cleantech-sektoreilla merkittävimmäksi tulevaisuuden vientimarkkinaksi. Cleantech-markkinoiden kasvun ennustetaan jatkuvan 8,9 prosentin vauhtia kuluvana vuonna. Tällä hetkellä selkeästi suurin osa cleantech-liiketoiminnan arvosta tulee energiatehokkuudesta. Seuraavaksi suurimmat cleantech-sektorit ovat uusiutuva energia, puhtaat prosessit ja jätehuolto sekä vesihuolto (lähde Cleantech Finland) 19.

20 Ympäristöliiketoiminta Keski-Karjalan alueella Keski-Karjalassa ympäristöliiketoiminta-alalla toimii n. 40 yritystä Selvityksessä yritykset on jaettu kuuteen eri toimialaan: jätehuolto/kierrätys, maanrakennus, suunnittelu, tuotannollinen, vesihuolto ja muu Alalla toimii kolme suurempaa useita kymmeniä henkilöitä työllistäviä yrityksiä, joilla on merkittävä osa toiminnasta tai koko toiminta ympäristöliiketoimintaa Suurin osa yrityksistä on pieniä alle viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä Ympäristöliiketoiminta on 10 yrityksen päätoimintaa, muilla yrityksillä se on sivutoimintaa Yritykset työllistävät yhteensä noin 550 henkilöä Yhteenlaskettu liikevaihto on noin 126 milj., josta ympäristöalan liikevaihtoa on noin 34 milj. 20.

21 Ympäristöliiketoiminnan k ärkiyritykset k eski-karjalassa Kesälahden Maansiirto Oy Kesla Oyj Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy Proveplast Oy Kuljetus J. Hirvonen Oy Biokymppi Oy Minimurskaus Oy Rääkkylän Muovi Oy Kesmac Oy MK Protech Oy LVI-Bioneerit Oy 21.

22 Ympäristöliiketoiminnan palvelut ja tuotteet Jätehuolto/kierrätys: jätehuolto, jätteen kuljetukset, energiajätteen murskaus, ympäristönhuoltotyöt, metallien ja renkaiden kierrätys, ongelmajätteen vastaanotto, asfaltin, betonin, tiilien ja maa-ainesten murskaus, biojätteen käsittely, sähkön ja lämmön tuotanto eloperäisillä jätteillä, eloperäiset luomulannoitteet, kiinteät ja nestemäiset orgaaniset lannoitteet Tuotannollinen: energiapuunkorjuuseen soveltuvat tuotteet, lujitemuovi-, kestomuovi- ja komposiittituotteet ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan alueella, prosessi-, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan laitteisto- ja laitosurakointi, energiatehokkaat ilmanvaihtolaitteistot, käymälät, vedenpuhdistussäiliöiden valmistus, alihankintatyöt, lämpölaitos- ja bioenergialaitteiden kuljettimet, biologisten jätteiden käsittelyyn liittyvien koneiden ja laitteiden suunnittelu sekä valmistus 22.

23 Ympäristöliiketoiminnan palvelut ja tuotteet Maanrakennus: jätteenkäsittely- ja vesihuoltolaitosten maansiirto ja konepalvelu, vesi- ja viemärilinjojen rakentaminen, kaivojen poraus ja pumppujen asennus, metsäojituksen ympäristönsuojelutyöt, vesikaivojen maanrakennustyöt, vesistönsuojelutyöt Vesihuolto: jätevesijärjestelmien suunnittelu, asennus ja huolto, käyttöveden jakelu, jäteveden puhdistus Suunnittelu: projektien johto- ja suunnittelu prosessi-, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikassa, jätteenkäsittelyteknologiat Muu: maisemanhoitotyöt, jätteenkäsittely- ja vesihuoltolaitosten sähkötyöt, energiatehokkaiden lämmitysjärjestelmien asennus- ja huoltotoiminta, ympäristöliiketoiminnan kehitystehtävät ja konsultointi, kestävän energiantuotannon ja käytön erikoiskonsultointi 23.

24 Yritysten jakautuminen t oimialoittain 5 % 8 % 15 % 23 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus 32 % Suunnittelu Tuotannollinen 17 % Vesihuolto Muu 24.

25 Henkilöstön m äärän jakautuminen aloittain 6 % 1 % 19 % 28 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus Suunnittelu Tuotannollinen 44 % 2 % Vesihuolto Muu 25.

26 Liikevaihdon j akautuminen aloittain 1 % 10 % 4 % 29 % 3 % 53 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus Suunnittelu Tuotannollinen Vesihuolto Muu 26.

27 Ympäristöliikevaihto 3 % 2 % 12 % 65 % 12 % 6 % Jätehuolto/kierrätys Maanrakennus Suunnittelu Tuotannollinen Vesihuolto Muu 27.

28 Ympäristöliiketoiminta- yritysten markkinaalue 12 % 40 % Keski- Karjala 32 % Pohjois- Karjala Koko Suomi 16 % Vientiä 28.

29 Toimialan k ehityksestä Keski-Karjalassa Proaktiiviset yrityskäynnit tehtiin Keski-Karjalan ympäristöalan kärkiyrityksiin ja lisäksi keskeisiin osin ympäristöalalla toimiviin yrityksiin (24 yritystä), kaikkia pieniä alalla toimivia yrityksiä siis ei kontaktoitu v Toimialaselvityksessä mukana olleiden yritysten liikevaihto on kasvanut 13 %, noin 15 M Ympäristöliikevaihdon kasvu on 8,5 % noin 2,7 M Ympäristöliikevaihto on kasvanut eniten yrityksissä, jotka toimivat maanrakennus, jätehuolto/kierrätys ja tuotantoon liittyvillä toimialoilla Selvitykseen osallistuneiden yritysten henkilöstömäärä on kasvanut noin 50 työntekijällä 29.

30 Tulevaisuuden näkymät Ympäristöteknologioiden markkinoiden arvioidaan 2 3-kertaistuvan vuoteen 2020 mennessä markkinoiden kasvupotentiaali on siis merkittävä Suurimmat kasvuodotukset ovat uusiutuvissa energiamuodoissa, energiatehokkuudessa, vesihuollossa, jäteveden käsittelyssä sekä jätehuollossa ja kierrätyksessä Ympäristöliiketoiminnassa löytyy edelleen jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia Myös tuotekehityksen puolella nähdään paljon mahdollisuuksia Selvitykseen osallistuneista yrityksistä kahdella on käynnissä ympäristöliiketoimintaan liittyvä tuotekehityshanke Yrityskäynneillä nousi esille ympäristöliiketoiminnan laajentamis- ja investointitarpeita neljässä yrityksessä 30.

31 Tulevaisuuden näkymät Ympäristöliiketoimintaan liittyvää vientiä on jo tällä hetkellä kuudella yrityksellä Kahdella yrityksellä on suunnitelmissa laajentaa ympäristöliiketoimintaa uusille kansainvälisille alueille mm. Venäjälle Selvitykseen osallistuneissa yrityksissä mahdollinen henkilöstön lisätarve lähitulevaisuudessa voi olla 20 työpaikkaa Liiketoiminnan laajentuessa myös henkilöstö tarvitsee osaamisen kehittämistä ympäristöalaan liittyen Toteutuessaan Ekokemin ekovoimalaitos ja liikennebiokaasun jalostus- ja tankkausasema vahvistavat ympäristöliiketoiminnan toimialaa ja osaamista Keski-Karjalassa 31.

32 Liitteet Liite 1. Ympäristötoimialan yrityskartoituksen tulosten yhteenveto Liite 2. Ympäristötoimialan yrityskartoituslomake Liite 3. Lupa tiedon välittämiseen -lomake 32.

33 Ympäristötoimialan yrityskartoituksen tulosten yhteenveto (Liite 1) Tavoitteet esille nostettavista asioista: Kuinka paljon tarpeita Yrityksellä työvoiman tarpeita työntekijätarve 20 kesätyöntekijöitä 40 Millaisia tarpeita, mitä palveluita tarjottiin metallialan työntekijöitä, jäteautonkuljettaja, maarakennusalan työntekijöitä (kesätyöt), 2 yrityksessä käynnissä rekrykoulutukset, lähitulevaisuudessa mahdollisesti muovialan työntekijät, mahdollinen lvi-alan projektipäällikkö ja suunnittelija, konepajateollisuuden tekninen insinööri ja suunnittelija, ilmastointialan työntekijä. Kerrottu TE-hallinnon palveluista ja Akseli - Hankkeesta 33.

34 Yrityksellä henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeita Yrityksellä verkottumistarpeita toisiin yrityksiin 1 yrityksessä käynnissä (hoitaa itse) 1 yrityksessä suunnitteilla (kouluttajalla jo) 2 yrityksessä ajankohtaisia lähitulevaisuudessa, jos suunnitelmat toteutuvat 2 yrityksessä lupakoulutustarpeita 2 oppisopimustarpeessa ei - löyhä yritysverkosto muutamalla yrityksellä olemassa tekee yhteistyötä: yritysten osaamisen monipuolistamista ja osaamisen yhteiskäyttö, laatujärjestelmän laatiminen yhdessä hankkeiden kautta Kerrottu TE-hallinnon palveluista, yhteishankintakoulutuksesta, opsosta, ULO -hankkeesta ym. eri koulutusmahdollisuuksista. Välitetty lupakouluttajien yhteystietoja, esillä sisäisen yrittäjyyden koulutustarve henkilöstölle, moniosaamisen kehittämisen tarvetta myös esille, miten yritysten sisällä osaamisen kehittäminen hoidetaan kehittämishankkeen sisällä? Esiteltiin tuotteistettuja asiantuntijapalveluita, tuotestart, pk-lts. toimivia verkostoja on jo olemassa Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Kiteen yksikkö Innopaja tukee koulutuksen ja työelämän yhteistyötä ja tuotekehitystä metallialalla; tällä merkitystä myös yritysten verkottumiseen 34.

35 Yrityksellä kaupallistamisen tarpeita Yrityksellä tuotekehityksen tarpeita Yrityksellä markkinoinnin/myynnin kehittämisen tarpeita Yrityksellä suunnitelmia lisätä ympäristöliiketoimintaa ei 2 yrityksellä käynnissä 2 yrityksellä esille; kehittämishankkeilla pyritään ratkaisemaan tarve: tuotteistettuja oli myös keskustelussa. tarvetta olisi laajentaa markkinaaluetta rajan yli, mutta miten? Miten saada biojätettä tänne rajan takaa palvelujen myynti Venäjälle. Em. tarpeita 2 yrityksellä. Jatkoselvittely palveluista menossa. 4 yrityksessä kehittämishankkeiden sisällä, uusia liiketoiminta-alueita ympäristö- ja vesitekniikan ja jätehuollon alueella Yrityksellä investointitarpeita 4 yrityksessä välitetty tiedot Ketin yritysneuvojille ja yksi yritys on mukana P-K:n uusiutumisohjelmassa Yrityksen muut kehittämistarpeet 2 yrityksessä käynnissä suurempi kehittämishanke, 1 yrityksessä pienempi palvelut ovat jo käytössä 35.

36 Ympäristötoimialan yrityskartoitus (liite 2) Perustiedot Yrityksen nimi Osoite Yhdyshenkilö Puhelin Sähköposti Henkilöstömäärä (yrittäjä ml.) Toimiala Tuotteet/ palvelut Ympäristöliiketoiminta Osaaminen, vahvuudet Liikevaihto/ympäristölv osuus Haastattelu pvm. 2. Kehittäminen Onko yrityksessänne suunnitteilla yritystoiminnan kannalta merkittäviä kehittämistoimenpiteitä vuosien aikana? [] Vientimahdollisuuksien kartoitus [] Viennin käynnistäminen [] Uusien markkina-alueiden etsiminen [] Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen [] Uusien tuotteiden/tuotannon kehittäminen [] Palvelujen kehittäminen [] Ympäristöliiketoiminnan alueella [] Yhteistyön ja verkostoitumisen kehittäminen [] Ei kehittämissuunnitelmia Lisätietoa 36.

37 3. Investoinnit Onko yrityksellänne suunnitteilla yritystoiminnan kannalta merkittäviä investointeja vuosien aikana? [] Kone/laiteinvestointi [] Rakennusinvestointi [] Muu investointi [] Ei investointitarpeita Lisätietoa 4. Työvoimatarpeet Onko yrityksessänne rekrytointitarpeita? [] Heti [] Vuoden kuluttua [] 2-vuoden kuluttua [] Ei tarpeita Lisätietoa 5. Koulutustarpeet Onko yrityksellänne koulutussuunnitelmia/tarpeita seuraavan vuoden kuluessa? [] Kyllä [] Ei Lisätietoa 37.

38 6. Onko yrityksessänne mahdollisuus toteuttaa työelämän valmennus-/ työharjoittelu-/ opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja? () Kyllä () Ei Lisätietoa 7. Yritystoiminta ja asiakkaat Hakeeko yritys kasvua? [] Kyllä [] Ei Lisätietoa 8. Sukupolvenvaihdos Onko sukupolvenvaihdos tai muut omistusjärjestelyt ajankohtaisia yrityksessänne kahden vuoden kuluessa? [] Kyllä [] Ei Lisätietoa 38.

39 9. Eläköityminen Arvio eläkkeelle jäävistä yrityksessänne seuraavan kahden vuoden aikana. Lukumäärä Tilalle palkataan uutta työvoimaa Lisätietoa 10. Tiedon jakaminen Voiko yrityksenne yhteystietoa välittää Yritys-Suomi toimijoille, jotka tuottavat tarvitsemianne palveluja? ( Seudulliset yrityspalvelut, ELY keskus, TE -toimisto, Uusyrityskeskus, koulutusorganisaatiot.) [] Kyllä [] Ei 39.

40 Lupa tietojen välittämiseen (Liite 3) Lupa tiedon välittämiseen Yritys-Suomi brändiä toteuttaa Pohjois-Karjalassa useampi yrityspalvelutoimija. Toiminnan tavoitteena on yhteistyössä tuottaa yrityksille näiden tarvitsemat palvelut. Voiko yrityskäynnillä esille tulleita asioita ja yrityksenne yhteystietoja välittää muille Yritys-Suomi brändin toimijoille? Kyllä voi, kenelle kehittämisyhtiö Josek/Pikes/KETI TE-toimisto ELY-keskus Ei Päiväys ja allekirjoitus 40.

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2009

Ympäristöliiketoiminta 2009 Ympäristö ja luonnonvarat 2010 Ympäristöliiketoiminta 2009 Lajiteltujen materiaalien kierrätys oli suurin ympäristöliiketoiminnan toimiala vuonna 2009 Ympäristöliiketoimintaan kuuluvien toimialojen yritysten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen

Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintana luonnonvarojen säästäminen Liiketoimintaa ympäristöstä -asiakastilaisuus 10.12.2013 Yliaktuaari Tilastokeskus Ympäristöliiketoiminta osana ympäristötilinpitoa Ympäristötilinpito mittaa

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri

Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantechista Suomen uusi Nokia? Mari Pantsar-Kallio, FT, Dos Ohjelmajohtaja Ympäristöteknologian osaamisklusteri Ympäristöteknologian osaamisklusteri Cleantech Finland-brändin kehittämistä tekemisen kautta

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007

Johtamiskoulutuksen tarve. Simo Halonen 4.10.2007 Johtamiskoulutuksen tarve Simo Halonen 4.10.2007 Sisältö Teknologiateollisuus ja Salon Konepaja Oy Johtamisosaamisen tarve Johtamisen erityishaasteita Suomessa Ammattikorkeakoulutuksen haasteita Päätoimialat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille

Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Barentsin alueelta ja tuulivoimasta uutta liiketoimintaa meriteollisuussidonnaisille yrityksille Mikko Viitanen 5.11.2012 Kalajoki Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Innovaatiot

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Joensuun Tiedepuisto Oy 8,2 M liikevaihto v. 2012 34 henkilökunta 23 vuotta Omistuspohja Joensuun kaupunki 86 % Itä-Suomen yliopisto 7 % Finnvera

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1 Liikevaihdon

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta

Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta Yrityksen palautelomake yhteishankintakoulutuksesta Yrityksenne on osallistunut Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja kouluttajan ja yrityksesi yhdessä toteuttamaan yhteishankintakoulutukseen Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus

Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus Sillanrakentaja-pilotti Yrityspalvelut -tilaisuus EGR-rahoitus Sillanrakentaja -pilotissa Sillanrakentaja on Broadcom yhtiöstä irtisanottujen työllisyystilanteen parantamiseen perustuvan EGR-hankkeen toimenpide

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Cleantech-strategia 8.5.2014

Cleantech-strategia 8.5.2014 Cleantech-strategia 8.5.2014 Cleantech Cleantechillä tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön Cleantech ei ole

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

PK- yritysten EAKR-rahoitus

PK- yritysten EAKR-rahoitus PK- yritysten EAKR-rahoitus Pohjanmaalla 2014-2020 Henrik Broman 6.11.2014 1 Ajankohtaista 15.9. alkoi uusien hakemusten vastaanotto ja kirjaus Sähköinen haku KATSO- tunnisteella https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritystukien-sahkoinen-

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa

Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Maaseutuohjelman toimeenpanotilanne Pohjois-Savossa Ohjelmakauden kehys 41,456 milj. euroa Sidonta: Yritystuet 22,180 milj. euroa (54,3%) 471 kpl Hanketuet 18,643 milj. euroa (45,7%) 65 kpl Sidonta yhteensä:

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus. Helsinki 29.11.2012 Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Helsinki 29.11.2012 TOIMIALAN KUVAUS JA RAJAUS Muiden rakennuspuusepän tuotteiden valmistus TOL 1623, joka jakaantuu kahteen alatoimialaan: Puutalojen

Lisätiedot

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010

Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 Hallinnonalojen välinen yhteistyö työelämän kehittämisessä 3.11.2010 TEM, Työmarkkinaneuvos Teija Felt Tulevaisuuskatsaus, TEM 2010 Kohotetaan työvoiman osaamista seuraavilla toimilla: Sisällytetään elinikäisen

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seutu on Suomen suurin tuotannon ja yritystoiminnan

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013

ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ. Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto 29.10.2013 Lappi kasvavat elinkeinot Matkailu ja palvelut o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä,

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012

Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille. Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Ympäristöliiketoiminnan mahdollisuudet suomalaisille toimijoille Juho Korteniemi Työ- ja elinkeinoministeriö Kajaani 1.11.2012 Sisällys Cleantechin strateginen ohjelma Puhtaan energian ohjelma Menestyvän

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Energiahankkeet. Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Energiahankkeet Jukka Väkeväinen Biostuli-hanke Valtimo 9.2.2010 Bioenergiaosaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi Toteutus 1.8.2008 31.7.2010 Budjetti 199 000 PK

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Mitä tilastot kertovat cleantechistä? Elina Berghäll & Saara Tamminen Esitelmä CLEANBIO työpajassa, TEM

Mitä tilastot kertovat cleantechistä? Elina Berghäll & Saara Tamminen Esitelmä CLEANBIO työpajassa, TEM Mitä tilastot kertovat cleantechistä? Elina Berghäll & Saara Tamminen Esitelmä CLEANBIO työpajassa, TEM 1.6.2016 Tutkimuskysymys & aineisto Miten työllisyys, vienti ja lisäarvo ovat kehittyneet Cleantech

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN SEUDULLISEN YRITYSPALVELUN MENESTYKSEN AVA MET TASAVERTAINEN VERKOSTO KUMPPANIEN TUNTEMUS SITOUTTAVA SOPIMUS LUOTTAMUS TOISEN OSAAMISEEN YHTEINEN VIESTINTÄ 1 HAASTE Seudulliset yrityspalvelut -konseptin

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Energiat yhteen! Keskustelutilaisuus Pirkanmaan ja Keskis-Suomen ELY-keskukset sekä Pirkanmaan liitto

Energiat yhteen! Keskustelutilaisuus Pirkanmaan ja Keskis-Suomen ELY-keskukset sekä Pirkanmaan liitto Energiat yhteen! Keskustelutilaisuus Pirkanmaan ja Keskis-Suomen ELY-keskukset sekä Pirkanmaan liitto Potkua biotalouteen hanke 1.8.2015-31.3.2016 Asiakkuuspäällikkö Raili Siekkinen Tampereen teknillinen

Lisätiedot

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014 SOTE yritysten kasvu ja kansainvälistyminen SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen Esityksen sisältö Yritystoiminnan kehittämispalvelut

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla

Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla EMV:n uusiutuvan energian ajankohtaispäivät 3.12.2013 Unto Väkeväinen Finnveran rahoitus puhtaan ja uusiutuvan energian alalla Esityksen sisältö:

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa!

Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Työelämäyhteydet koulutuksen järjestämisen arjessa. Esimerkki Keski-Suomesta Oppiminen osaksi yritysten liiketoimintaa! Nina Rautiainen, osaamispäällikkö Satu Väisänen, projektipäällikkö Esityksen rakenne:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot