Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

2 Laukaan kunta PL Laukaa TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö kotihoidon hankinnasta Leppävesi Vihtavuori alueelle Laukaan kunnassa Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. Laukaan kunta järjestää kotihoitoa mm. sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain ja vanhuspalvelulain mukaisesti. Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista niin pitkään kuin se ihmisarvoa vähentämättä on mahdollista. Toteuttaakseen kuntastrategiassa mainittuja visioita, Laukaan kunta pyytää tarjouksia kotihoidon tuottamisesta Leppävesi Vihtavuori alueelle. Hankinnan kohde Hankinta perustuu Laukaan kunnanvaltuustolle jätettyyn valtuustoaloitteeseen , jossa esitettiin Leppäveden alueen kotihoidon vaihtoehtoisen järjestämistavan pilotointia. Aloitteen pohjalta tehtiin selvitys Laukaan kunnan kotihoidon vaihtoehtoisen tuotantotavan pilotoinnista. Selvityksen perusteella Laukaan perusturvalautakunta päätti hankkia kotihoidon palvelut Leppävesi Vihtavuori alueelle ulkopuoliselta tuottajalta kahden vuoden pilotointiajaksi ja lisäksi mahdolliseksi vuoden optiokaudeksi. Hankinnan kohteena on kotihoidon palvelujen tuottaminen Leppävesi Vihtavuori alueelle. Hankinnan kohde on määritelty liitteessä 1, Hankinnan kohde. Leppävesi Vihtavuoren alue on esitetty liitteessä 1A, Karttaliite. Hankintasopimuksella muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan yksi toimittaja. Hankinta on hankintalain liitteen B mukainen ns. toissijainen ryhmän 25 palveluhankinta, jonka päänimike (CPV) on Hankinnan toteutuspaikka (NUTS) K410 Laukaa Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjoukselle ja palvelun tuottamiselle asetetut vähimmäisvaatimukset on ilmoitettu liitteessä 1, Hankinnan kohde. Vähimmäisvaatimusten täyttyminen ilmoitetaan tarjoukseen liitettävällä tarjouslomakkeella Liite 3, Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset. Tarjoajalle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjoajalle asetetut ehdottomat vaatimukset on esitetty liitteessä 2, Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset.

3 Sopimusaika Sopimuksen on tarkoitus alkaa Sopimusaika on 24 kk, jonka jälkeen on mahdollista hankintayksikön päätöksellä jatkaa sopimusta 12 kk optiolla. Option käytöstä hankintayksikkö päättää viimeistään Hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan hankintalain (348 / 2007) mukaista avointa hankintamenettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo Hankinnan ennakoitu arvo ylittää toissijaisten, ns. liite B:n, palvelujen EUkynnysarvon. Arviossa on otettu huomioon mahdollisen option käyttö. Hankinnasta ilmoittaminen ja tarjouspyyntöasiakirjat Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilma-palvelussa verkko-osoitteessa Ilmoituksen numero on Lisäksi hankinnasta on ilmoitettu Laukaan kunnan verkkopalvelussa osoitteessa kohdassa Edellä mainitusta verkko-osoitteessa ovat saatavissa myös tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouksen valinta Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin käyttäen seuraavassa kohdassa Vertailtavat ominaisuudet ja painoarvot ilmoitettuja vertailuperusteita ja painoarvoja. Vertailtavat ominaisuudet ja painoarvot Tarjouksen maksimipistemäärä on yhteensä 100 pistettä. Eniten pisteitä saanut tarjous katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Pisteet lasketaan kymmenesosan tarkkuudella. Pisteiden laskennassa käytetään normaaleja matemaattisia pyöristyssääntöjä. Mikäli kaksi tai useampi tarjous saa tasapisteet, hinnasta enemmän pisteitä saanut tarjous voittaa. Mikäli myös hintapisteet ovat tasan, voittava tarjous ratkaistaan arvalla. Vertailtavat ominaisuudet ja niiden painoarvot ja pisteytys ovat seuraavat: Hinta, painoarvo 70 Vertailuhintana käytetään tarjoajan liitteellä 4 Hintalomake ilmoittamia tuntihintoja painotettuna hintalomakkeella ilmoitetuilla painokertoimilla. Hinnan osalta maksimipistemäärä on 70 pistettä. Hintapisteet muodostuvat seuraavasti: - halvin vertailuhinta saa 70 pistettä - muut saavat hintapisteitä suhteessa halvimpaan seuraavan kaavan mukaisesti: o hintapisteet = alin vertailuhinta / tarjouksen vertailuhinta * 70 Laatu, painoarvo 30 Tarjoajan liitteillä 2C tai 2D ja 2E ilmoittamaa henkilöstön määrää, koulutusta ja kokemusta käytetään laadun arviointiin. Henkilöstölle asetetut vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä 1 Hankinnan kohde kohdassa 11, Palvelua toteuttavan henkilöstön vähimmäisvaatimukset. Laadun osalta maksimi vertailupistemäärä on 30 pistettä.

4 Laadun vertailussa käytettävät laatupisteet muodostuvat palveluun nimetystä tai rekrytointisuunnitelman mukaisesta henkilöstön määrästä, henkilöstön koulutuksesta ja henkilöstön työkokemuksesta saaduista laatupisteistä seuraavasti: Henkilöstön määrä Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen täyttyminen henkilöstön määrän osalta antaa 0 laatupistettä. Tarjoaja voi osoittaa vähimmäisvaatimusta useampia henkilöitä tuottamaan palvelua, kuitenkin nimettyjä tai rekrytointisuunnitelman mukaisia henkilöitä voi olla enintään 13 ja lisäksi palveluvastaava, jota ei lasketa tässä tarkoitettuun henkilöstömäärään. Jokainen vähimmäismäärän ylittävä henkilö antaa yhden laatupisteen. Henkilöstön määrästä saa enintään 5 laatupistettä. Esimerkki: Tarjoaja nimeää tarjouksessaan 11 henkilöä ja palveluvastaavan tuottamaan palvelua: vähimmäismäärä ylittyy kolmella henkilöllä, joten tarjoaja saa henkilöstön märästä kolme (3) laatupistettä. Henkilöstön koulutus Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen täyttyminen henkilöstön koulutuksen osalta antaa 0 laatupistettä. Henkilöstöön nimettyjen tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden vähintään sairaanhoitajan pätevyyden omaavien henkilöiden vähimmäismäärän (2) ylittyminen antaa kolme laatupistettä per ylittyvä henkilö. Henkilöstön koulutuksesta saa enintään 33 laatupistettä. Palveluvastaavan vähimmäisvaatimuksen ylittävästä koulutuksesta ei saa laatupisteitä. Esimerkki: Tarjoajan nimeämistä henkilöistä kuudella on vähintään sairaanhoitajan pätevyys: sairaanhoitajien vähimmäismäärä 2 ylittyy neljällä henkilöllä, joten tarjoaja saa henkilöstön koulutuksesta 12 laatupistettä. Henkilöstön työkokemus Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen täyttyminen henkilöstön työkokemuksen osalta antaa 0 laatupistettä. Henkilöstöön nimettyjen tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden työkokemuksesta saatavat laatupisteet muodostuvat seuraavasti: Palveluvastaavan työkokemus palveluvastaavan työstä: - palveluvastaavan työkokemus yli 1 mutta alle 2 vuotta, 0 laatupistettä - palveluvastaavan työkokemus 2 vuotta tai yli mutta alle 5 vuotta, 1 laatupiste - palveluvastaavan työkokemus 5 vuotta tai yli mutta alle 8 vuotta, 3 laatupistettä - palveluvastaavan työkokemus 8 vuotta tai yli, 5 laatupistettä Kotihoitohenkilöstön työkokemus kotihoitotyöstä: Varsinaiseen suorittavaan henkilöstöön nimettyjen tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden työkokemuksesta saatavat laatupisteet muodostuvat seuraavasti:

5 - henkilön työkokemus yli 1 mutta alle 2 vuotta, 0 laatupistettä - henkilön työkokemus 2 vuotta tai yli mutta alle 5 vuotta, 1 laatupiste - henkilön työkokemus 5 vuotta tai yli mutta alle 8 vuotta, 3 laatupistettä - henkilön työkokemus 8 vuotta tai yli, 5 laatupistettä Nimetyn henkilöstön tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden työkokemuksesta saatavat laatupisteet lasketaan yhteen, josta muodostuu koko henkilöstön työkokemuksesta saatavat laatupisteet. Henkilöstön työkokemuksesta saa enintään 70 laatupistettä. Esimerkki: Palveluvastaavaksi nimetty on työskennellyt 7 vuotta palveluvastaavan työssä, joten palveluvastaavan työkokemuksesta saa 3 laatupistettä (5 vuotta tai yli mutta alle 8 vuotta). Lisäksi tarjoaja on nimennyt kotihoitohenkilöstöön 10 henkilöä joilla on työkokemusta seuraavasti: kahdella henkilöllä kummallakin 1,5 vuotta, kolmella henkilöllä yli 3 vuotta mutta alle 5 vuotta ja viidellä henkilöllä yli 8 vuotta. Henkilöstön työkokemuksesta saatavat laatupisteet muodostuvat seuraavasti: * * * 5, yhteensä 31 laatupistettä. Edellä mainittujen laadun osa-alueiden osalta saadut laatupisteet lasketaan yhteen ja eniten laatupisteitä yhteensä saanut tarjous saa 30 vertailulaatupistettä Muut saavat laatupisteitä suhteessa eniten laatupisteitä saaneeseen seuraavan kaavan mukaisesti: o vertailulaatupisteet = tarjouksen laatupisteet / parhaat laatupisteet * 30 Tarjousten jättö Kirjalliset tarjoukset tulee jättää suljetussa kuoressa viimeistään klo mennessä joko postitse osoitteella Laukaan kunta Kotihoito PL Laukaa tai tuomalla kotihoitotoimistoon, käyntiosoite Pelloskuja Laukaa Tarjous tulee jättää myös sähköisessä muodossa liittämällä tarjouskuoreen tarjousdokumentit joko CD:lle tai USB-muistitikulle talletettuna. Mikäli ilmenee eroja sähköisen ja kirjallisen version välillä, kirjallinen versio on ensisijainen. Kuoreen tulee ehdottomasti merkitä TARJOUS KOTIHOIDOSTA. Merkinnän poisjättäminen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Lisäksi tarjouskuoresta tulee näkyä tarjoavan yrityksen nimi. Liitteelle 0 tulee merkitä sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite), johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaan liittyviä tiedotteita ja ilmoituksia, mm. hankintapäätöksen tiedoksiannon. Muita tarjousohjeita Tarjouspyynnön liitteet 0, 2, 2A tai 2B, 2C tai 2D, 2E, 3 ja 4 ovat tarjouslomakkeita jotka tulee palauttaa täytettynä tarjouksen liitteinä hankintayksikölle. Lomakkeet voi täyttää käsin tai sähköisesti, mutta niiden sisältöä ei saa muuten muuttaa. Tar-

6 joajan tulee ilmoittaa yhteystiedot ja merkitä kaikki tarjouksensa liitteet liitteelle 0, Tarjouksen kansilehti ja sisällysluettelo. Lisätiedot Tarjouskilpailua ja tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse osoitteella klo mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan klo mennessä verkko-osoitteessa -->. Muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi ei vastata. Edellä mainitussa verkko-osoitteessa tiedotetaan myös muista tähän hankintaan liittyvistä asioista, joten tarjoajan edellytetään seuraavan ko. verkko-osoitetta aktiivisesti saadakseen mahdolliset lisätiedot ja muutokset tiedokseen. Hankinnan jakaminen Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoiset tarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hinnat Kaikki hinnat tulee ilmoittaa euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) Kaikki palvelun toimittamisesta aiheutuvat kulut tulee sisältyä tarjoushintaan. Palveluntuottaja voi laskuttaa vain niistä tunneista, jotka kertyvät asiakkaan luona tehtävästä työstä. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Maksuehdot Kaikkien laskujen maksuehto on 21 pv netto. Laskut on toimitettava verkkolaskuina. Laukaan kunnan verkkolaskutuksen tiedot: Verkkolaskuosoite: Verkkolaskuoperaattori: Logica Suomi Oy Verkkolaskuoperaattorin välittäjätunnus: Mikäli lasku tai sen liite sisältää salassa pidettävää tietoa, tulee tiedot lähettää erikseen sovittavaan osoitteeseen. Tarjouksen kieli Tarjous tulee jättää suomen kielellä. Tarjouksen / tarjoajan sulkeminen kilpailusta ja hankinnan keskeyttäminen Tarjouksen ja tarjoajan tarjouskilpailusta poissulkemisperusteet on mainittu hankintalain 8. luvussa. Lisäksi tämän tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään hankintalain 2 mukaisten syrjimättömyys- ja tasapuolisuussäännösten nojalla. Tarjousten viimeisen jättöajan jälkeen jätetyt tarjoukset jätetään huomioonottamatta. Edellisen lisäksi Laukaan kunta pidättää oikeuden keskeyttää hankinta hankintalain 73 a :n mukaisesti esimerkiksi hankinnan ennakoituun arvoon verrattuna liian kalliiden tarjousten tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Hankintapäätös Hankintapäätöksen tekee Laukaan kunnan perusturvalautakunta alustavan arvion mukaan elokuun kokouksessa. Päätös tehdään viimeistään syyskuun kokouksessa.

7 Hankintasopimus Laukaan kuntaa ja toimittajaa sitova liitteen 5 (Sopimusluonnos) mukainen hankintasopimus syntyy vasta, kun se on allekirjoitettu. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa kun hankintalaissa määrätty odotusaika 21 päivää on kulunut hankintapäätöksen tiedoksiannosta. Hankintapäätös annetaan tiedoksi hankintalain 75 mukaisesti ensisijaisesti käyttäen tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa (sähköpostiosoitetta). Tarjousasiakirjojen julkisuus Tarjousasiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mikäli tarjoaja haluaa pitää jonkun / jotkin asian / asiat salassa liike- ja ammattisalaisuuden perusteella tulee nämä asiat esittää omana asiakirjanaan tarjouksen liitteenä, jonka tarjoaja merkitsee selkeästi salassa pidettäväksi. Tarjouksen hinta ei voi kuitenkaan olla salassa pidettävä asia. Lopullisen päätöksen asiakirjojen salassapidosta tekee Laukaan kunta. Noudatettavat sopimusehdot Hankinnassa noudatetaan Suomen lakia. Sopimusehtoina käytetään JYSE 2009 Palvelut yleisiä sopimusehtoja. Muiden sopimusehtojen vaatiminen on tarjouspyynnön ehtojen vastaista ja johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Allekirjoitus Leila Jylhä vanhuspalvelujen johtaja Liitteet Liite 0, Tarjouksen sisällysluettelo, tarjouslomake Liite 1, Hankinnan kohde Liite 1A, Hankinnan kohde, karttaliite Liite 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset, tarjouslomake Liite 2A, Referenssilomake, tarjouslomake Liite 2B, Uuden yrityksen kuvaus, tarjouslomake Liite 2C, Selvitys henkilöstöstä, tarjouslomake Liite 2D, Rekrytointisuunnitelma, tarjouslomake Liite 2E, Palveluvastaavan ansioluettelo, tarjouslomake Liite 3, Hankinnan kohteen ja tarjouksen vähimmäisvaatimukset, tarjouslomake Liite 4, Hintalomake, tarjouslomake Liite 5, Sopimusluonnos liitteineen Liite 6, JYSE 2009 Palvelut yleiset sopimusehdot Liite 7, Effica-kirjausohje Liite 8, Asumisturvallisuuden tarkistuslista

8 LIITE 0 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Tarjoajan nimi, yhteystiedot, Y-tunnus ja sähköinen yhteystieto tulee ilmoittaa. Sähköistä yhteystietoa käytetään tarvittaessa käytävään tiedottamiseen (mm. hankintapäätöksen tiedoksianto). Tarjoajan tulee numeroida tarjouksensa liitteet. Tarjoajan tulee merkitä sarakkeeseen Tarjouksen liite nro tarjouksensa liitteen numero. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. Tarjoajan nimi Tarjoajan yhteystiedot (osoite, puh. nro) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Tarjoajan Y-tunnus Tarjoajan sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite) Selite Tarjouspyynnön liite 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset Tarjouspyynnön liite 3, Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset Vaaditut selvitykset Liite 2 ja liitteessä määritellyt seuraavat selvitykset: Referenssilomake tai uuden yrityksen kuvaus Selvitys mahdollisista alihankkijoista Omavalvontasuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Sijaisjärjestelyt Liite 3 ja liitteessä määritellyt seuraavat selvitykset: Selvitys henkilöstöresursseista (tarjouspyynnön liite 2C) TAI Rekrytointisuunnitelma (tarjouspyynnön liite 2D) Tarjouksen liite nro Tarjouspyynnön liite 4, Hintalomake Muut mahdolliset tarjouksen liitteet lueteltuina ja numeroituina Palveluvastaavan ansioluettelo (tarjouspyynnön liite 2E) Tarjouksen hinnoittelu

9 LIITE 1 HANKINNAN KOHDE Tässä liitteessä on kuvattu hankinnan kohde sekä hankinnalle asetetut vähimmäisvaatimukset 1. TIETOJA HANKINTAYKSIKÖSTÄ Palvelun tilaajana on Laukaan kunnan Perusturvaosasto. 2. NYKYTILAN KUVAUS Laukaan kunnan Leppävesi-Vihtavuori-alueiden kokonaisvaltaiset kotihoidon palvelut tuotetaan tällä hetkellä Laukaan kunnan omana toimintana. Alueen palvelutiimin mitoitukseen kuuluu 6 kodin- / lähihoitajaa ja 1,5 sairaanhoitajaa, yhteensä 7,5 htv. Alueella on keskimäärin noin 70 säännöllistä kotihoidon palvelua tarvitsevaa henkilöä, joille tuotettiin vuonna 2013 palveluja noin 4600 tuntia, sisältäen sairaanhoitajien palvelut. Kokonaisasiakasmäärä vuonna 2013 oli 124 henkilöä. Luku sisältää sekä säännöllistä palvelua tarvitsevat että tilapäistä palvelua tarvitsevat henkilöt. Alueella asui vuonna 2013 n vuotta täyttänyttä kuntalaista, heistä noin 170 oli yli 75 vuotiaita. 3. TAVOITETILAN KUVAUS Tilaajan tarkoituksena on hankkia edellä mainitulle alueelle puitesopimuksella palvelu, jolla turvataan kokonaisvaltaisesti kotihoidon asiakkaiden päivittäinen katkeamaton huolenpito ja hoito. Puitesopimukseen valitaan yksi toimittaja. Puitesopimuksella valittu palveluntuottaja tuottaa Leppävesi Vihtavuori -alueen kotihoidon asiakkaiden tarvitsemat kotihoidon palvelut. Alue on alustavasti havainnollistettu tarjouspyynnön liitteessä 1B, Karttaliite. Alueen rajat tarkennetaan sopimusneuvotteluissa. Tilaaja ei sitoudu palveluntuottajien asiakasmääriin. Kotihoitopalvelun tavoitteena on auttaa vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita asumaan kotonaan niin pitkään kuin se ihmisarvoa kunnioittaen on tarkoituksenmukaista. Palvelun lähtökohtana ovat asiakkaan omat yksilölliset tarpeet, toiveet ja arvostukset. Palvelutoiminta on luotettavaa ja katkeamatonta ja asiakkaan kannalta turvallisuuden tunnetta tukevaa ja ylläpitävää. Palvelua toteuttavat palveluntuottajan vakituiseen henkilöstöön kuuluvat, asiakaspalvelutaitoiset ja asiakaskohderyhmän kanssa työskentelyyn soveltuvat ammattitaitoiset työntekijät. Toiminta on tehokasta, ja yhteistyö palveluntuottajan ja tilaajan välillä toimii hyvin ja on luottamuksellista. Palvelutoimintaan liittyvät ongelmat ratkaistaan tilaajan ja palveluntuottajan hyvässä yhteistyössä ja palveluntuottaja on sitoutunut kehittämään toimintaansa esimerkiksi saadun palautteen perusteella. Tarkoituksena on, että palvelu vastaa joustavasti asiakkaan palveluntarpeen muutoksiin ja on pitkäaikainen palvelu. Toteutuneeseen asiakaan luona tehdyn työn tuntimäärään perustuvat suoritukset maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Tilaaja voi tarkastaa työhön kuluneen ajan mm. tehdyistä kirjauksista ja tekemällä asiakkaille kyselyjä tai muilla tavoin. Kilpailutettavalle alueelle Laukaan kunta ei myönnä tämän hankinnan sopimusaikana palveluseteliä käytettäväksi säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon toteuttamiseen. Kuitenkin asiointi- ja saattajapalveluun voidaan myöntää palveluseteli myös kilpailutettavan alueen asiakkaille. 4. HANKITTAVA PALVELU Hankinnan kohteena on Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueen kotihoidon asiakkaiden (jatkossa asiakas ) kotihoito (jatkossa myös palvelu ). Kotihoito pitää sisällään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon. Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (Kansanterveyslaki 66 / , 15 ja 17, Sosiaalihuoltolaki 710 / , Sosiaalihuoltoasetus 607 / , Vammaispalvelulaki 8 sekä Terveydenhuoltolaki 1326 / ja 11, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980 / 2012). Lisäksi toiminta perustuu Laukaan kunnanvaltuuston vuo-

10 sittain hyväksymään talousarvioon, kuntastrategiaan ja Kotona kaiken paras vanhusten palvelujen toimintaohjelmaan Myös STM:n Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2001), (2008) ja uusittu laatusuositus (2013) ohjaavat kuntien iäkkäille ihmisille kehitettävää palvelujärjestelmää. Asiakasmäärä ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset asiakaskohtaiset tunnit voivat sopimuskaudella lisääntyä tai vähentyä. Palvelu sisältää ostopalvelualueen osalta seuraavat osa-alueet: Kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) palvelu joka päivä arkisin klo ja viikonloppuisin ja pyhäpäivinä Asiakkaan RAVA-arvioinnit arviointijärjestelmää käyttäen Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmien tekeminen ja päivittäminen yhteistyössä tilaajan palveluohjaajien kanssa, viimeistään kahden viikon kuluttua palveluiden käynnistymisestä, aina tarpeen mukaisesti ja vähintään vuoden välein. Asiakastyöhön liittyvän välittömän yhteydenpidon tilaajan ja palveluntuottajan nimetyn yhdyshenkilön / yhteyshoitajan välillä arkisin klo Lisäksi palveluntuottajan edustajan on oltava tilaajan henkilöstön tavoitettavissa yhdestä puhelinnumerosta päivittäin myös klo , sekä viikonloppuisin ja pyhisin klo välillä. Puhelumaksu on normaalin paikallisverkkomaksun suuruinen. 5. PALVELUN KÄYTTÄJÄT Kotihoidon asiakkaat ovat eri-ikäisiä avun tarvitsijoita, pääasiassa kuitenkin vanhuksia, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asuakseen ulkopuolista apua. Kotihoidon säännöllisiksi asiakkaiksi määritellään asiakkaat, jotka saavat kotihoidon palveluja vähintään kerran viikossa ja / tai joilla on voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Tilapäisiksi asiakkaiksi määritellään muut tilaajan erikseen osoittamat asiakkaat. Suurimman asiakasryhmän muodostavat ikääntyneet, yli 65-vuotiaat säännölliset asiakkaat. Ikääntyneiden lisäksi säännöllisinä asiakkaina on myös nuoria pitkäaikaissairaita ja vammaisia sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaita. 6. PALVELUOHJAUS JA PALVELUN ALOITTAMINEN 6.1 Uusien asiakkaiden palveluohjaus Uudet asiakkuudet tulevat kotihoidon ostopalvelualueelle Laukaan kunnan kotihoidon avopalveluohjaajan tekemän palveluohjauksen kautta. Kotihoidon tarve selvitetään, kun asiakas tarvitsee sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi apua jokapäiväisiin toimiin. Kotihoito edistää asiakkaan fyysistä, sosiaalista ja henkistä perusturvallisuutta, kuntoutumista ja arjessa selviytymistä. Kotihoidon avopalveluohjaaja arvioi asiakkaan palveluntarvetta ja tekee alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman joko puhelimessa tai sopii kotikäynnin. Palvelutarpeen arviointikäynti voidaan tehdä myös sairaalassa tai muussa vastaavassa hoitopaikassa. Kotikäynneille ja hoitopalavereihin pyydetään tarpeen mukaan palveluntuottajan nimeämä yhteyshenkilö. 6.2 Palvelun aloittaminen, hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen ja palvelun päättyminen Palveluntuottajalla on oltava valmius asiakaskohtaisen palvelun aloittamiseen pääsääntöisesti kahdeksan (8) tunnin sisällä tilauksesta. Poikkeuksellisesti, esimerkiksi asiakkaan kotiutuessa sairaalasta palvelu on voitava aloittaa viimeistään kahden (2) tunnin kuluttua tilauksesta. Tilaajan avopalveluohjaaja tekee Laukaan kunnan periaatteita noudattaen päätöksen asiakkaan kotihoidon palvelujen piiriin ottamisesta, annettavista palveluista ja niiden sisällöstä sekä valmistelee asiakkaan kotihoidon palvelu- ja maksupäätökset sekä alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman. Lopullinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, palveluntuottajan, omaisten ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

11 Palveluntuottajan työntekijät täydentävät hoito- ja palvelusuunnitelman Effica-tietojärjestelmään kahden viikon sisällä kotihoidon palvelujen alettua. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vuosittain tai kun asiakkaan hoidon tarpeessa tapahtuu muutos. Hoito- ja palvelusuunnitelma tulostetaan myös asiakkaalle nähtäväksi ja hyväksyttäväksi. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma tulee käydä läpi palveluntuottajan henkilöstökokouksissa / tiimeissä siten, että suunnitelman sisältö on koko hoitohenkilökunnan tiedossa. Tilaaja päättää asiakaskohtaisen palvelun päättymisestä Laukaan kunnan periaatteita noudattaen. Asiakaskohtainen palvelu päättyy tilaajan ilmoittamana ajankohtana. Palvelun päättyessä asiakasta koskevat asiakirjat on toimitettava tilaajalle. 7. PALVELUN TAVOITTEET JA HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Kotihoidon tavoitteena on turvata asiakkaalle perushoiva, jossa asiakas saa apua henkilökohtaiseen hygieniaan, ruokailuun, kotona ja kodin ulkopuolella liikkumiseen, päivittäiseen kodin siistimiseen ja viihtyisyyden ylläpitämiseen ja vaateiden huoltoon (kts. tehtävätaulukko kohdassa 8). Kotihoidon tavoitteena on myös terveyden edistäminen ja sairaanhoito, mihin liittyy toimintakykyä ylläpitävään kuntoutukseen liittyviä tehtäviä, palvelutarpeen kartoitusta, neuvontaa ja ohjausta sekä sairaanhoidollisia tehtäviä. Kotihoidon tavoitteena on myös taata asiakkaalle psykososiaalinen tuki ja kuntouttavien toimintojen suunnittelu ja toteutus. Palvelussa on keskeistä asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä ja kuntouttava työote. Palveluntuottaja tukee asiakkaan toimintakykyä, omatoimisuutta ja kannustaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Palveluntuottaja opastaa ja tiedottaa asiakasta arkeen ja palveluun liittyvissä ajankohtaisissa asioissa. Palveluntuottaja toteuttaa palvelua yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa. Tärkeimmät yhteistyöverkostot ovat perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, mahdollinen muu palveluntuottaja, omaiset ja läheiset ja asiakkaan mahdollinen edunvalvoja. Palveluntuottajan tulee olla perehtynyt Laukaan kunnan palvelujärjestelmään ja toimintaan siten, että palveluntuottaja osaa toimia asiakkaan palveluiden järjestämisessä ja ohjauksessa asiakkaan tukena, esimerkiksi perusterveydenhuolto, hoitotarvikejakelu tai tukipalvelut (mm. ateria- ja turvapalvelut). 8. KOTIHOIDON PALVELU Kotihoitoa annetaan asiakkaan luona tehtävin kotikäynnein, joita toteutetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Kotihoito tukee ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista kuntouttavan, asiakkaan omia voimavaroja tukevan työotteen avulla. Tavoitteena on antaa hyvää, turvallista ja asiakkaan tarpeenmukaista hoivaa ja hoitoa kotihoidon kriteerit (perusteet hoidolle) täyttävälle asiakkaalle. Kotihoidon palveluissa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta suhteessa Laukaan kunnalla käytettävissä oleviin resursseihin. Kotihoidon palveluja annetaan päivittäin edellä mainittujen kellonaikojen puitteissa. Jos asiakkaalla on pysyvä ympärivuorokautinen hoitopaikka, kotihoidon palveluja ei järjestetä mahdollisen kotiloman ajaksi. Iltaisin ja viikonloppuisin huolehditaan vain välttämättömimmät hoitotoimenpiteet kuten lääkehoito, ravitsemus, voinnin seuranta sekä perushoito

12 VASTUUNJAKOTAULUKKO Seuraavassa taulukossa on määritelty mille toimijalle mikin tähän hankintaan sisältyvä tehtävä kuuluu. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan palvelun sisältö muodostuu käytännössä asiakaskohtaisesti. Luettelossa yksilöimättömien tehtävien suorittamisessa toimittajan tulee olla etukäteen yhteydessä tilaajaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan ei voida tehdä muutoksia ilman tilaajan etukäteen tekemää hyväksyntää. Mikäli asiakkaan terveyden varmistamiseksi toimittajan on suoritettava kiireellisiä, luettelossa yksilöimättömiä tehtäviä, on ne ilmoitettava välittömästi jälkikäteen tilaajalle. Tehtävä Tilaaja Toimittaja Asiakas Huom. Yleiset tehtävät Uusien asiakkaiden palveluohjaus ja asiakkaaksi ottaminen X Palvelutarvearvioinnin teko X Alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman teko puhelimessa tai X kotikäynnillä Kotiutuspalaveriin, kotikäynnille tai hoitopalaveriin osallistuminetajan X X X Tilaaja kutsuu toimit- tarvittaessa kotiutuspalaveriin Palvelun aloittamisen päätös arkisin virka-aikana X Hoito- ja palvelusuunnitelman teko ja päivitys X X X Päivitetään tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa. Suunnitelma tulostetaan ja asiakas allekirjoittaa. Alkuperäinen kappale toimitetaan tilaajalle. Kopio suunnitelmasta jää asiakkaalle ja toimittajalle. Hoito- ja palvelusuunnitelman kirjaus Effica -tietojärjestelmään X Kahden viikon kuluessa palvelun aloittamisesta. Kotihoidon arviointiin käytettävien mittareiden käyttö: MMSE, X X RAVA, MNA, GDS-15 Asiakaskäyntien tilastointi ja kirjaus Effica tietojärjestelmään X tilaajan ohjeiden mukaan (Liite 7 Effica-kirjausohje) Tiedottaminen asiakkaan hoidossa tai olosuhteissa tapahtuneista muutoksista viipymättä tilaajan avopalveluohjaajalle, omaisille ja / tai erikseen sovitulle asioiden hoitajalle ja edunvalvojalle X Kotihoidon asiakasmaksujen laskutus ja tarvittaessa perintä Asiakkaan vastuuhenkilön määrittely Rekisterinpitäjän tehtävät Palveluohjaus Palveluohjaus on tarpeen silloin, kun asiakas tarvitsee usean palveluntuottajan palveluja samanaikaisesti tai hänen omat voimavaransa eivät riitä tarvittavien palvelujen järjestämiseen. Palveluohjauksen tärkeimpänä tavoitteena on luoda asiakkaan yksilökohtaisia tarpeita vastaava palvelukokonaisuus. X X X

13 Tehtävä Palvelutuottajan työntekijät toteuttavat palveluohjausta päivittäisessä työssään ohjaamalla, neuvomalla, järjestämällä asiakkaalle tarvittavia palveluja, tukemalla etuisuuksien hakemisessa (mm. Kelan tuet) sekä antamalla tukea ja ohjausta myös omaisille erilaisissa elämäntilanteissa. Lisäksi selvitetään omaisten / läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan palvelujen järjestämiseen. Edunvalvontaprosessin käynnistämisen tukeminen. X X Edistää asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia: fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä perusturvallisuutta, kuntoutumista, itsenäistä kotona selviytymistä, sekä arkielämän aktivointia. Päivätoimintoihin tai muuhun virkistystoimintaan ohjaaminen. X Tilaaja Toimittaja X Asiakas Huom. Vaikuttaa kotona selviytymistä uhkaaviin riskitekijöihin (mm. muistin aleneminen, ympäristön turvallisuus, ravitsemustila, päihteiden käyttö) Sairaanhoidolliset tehtävät Sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin kuuluvat lääkehoito, pitkäaikaissairauksien hoito, sairaanhoidolliset toimenpiteet, avustaminen toiminnoissa, jotka johtuvat asiakkaan ikääntymisestä ja toimintakyvyn alenemisesta, seuranta, ohjaus, opetus ja neuvonta sekä tarvittaessa näytteiden otto (ensisijaisesti asiakas käy itse tai lähipiirin saattamana laboratoriossa). Lääkehoidolliset perustehtävät - lääkkeiden anto, lääkehoidon havainnointi ja seuranta sekä arviointi, palveluntuottajalla lääkehoitosuunnitelma - apteekkiasioiden hoito, tarvittaessa apteekkitilin avaaminen (asiakkaalla voi olla tiliasiakkuus valmiina apteekkiin) - reseptien uusimisesta huolehtiminen (eresepteihin siirtyminen maaliskuussa 2013, työntekijöillä ajantasaiset luvat ja varmennekortit ereseptikäytäntöihin, https://www.kanta.fi/fi/terveydenhuollolle-sahkoinenresepti) Sairaanhoidolliset perustehtävät - verenpaineen ja verensokerin mittaaminen - terveydentilan ja voinnin seuranta - tarvittavista seurannoista huolehtiminen - kontaktit omaan lääkäriin - jalkojen hoito X X X Kotihoidossa ei ole mahdollista toteuttaa esim. iv-hoitoja ja dialyysihoitoja tai kotisairaalatyyppistä hoitoa.

14 Tehtävä Vaativat tai luvanvaraiset sairaanhoidolliset tehtävät - lääkkeiden jako - s.c. ja i.m. pistokset - haavanhoidot lääkärin ohjeen mukaan - katetroinnit ja avannehoidot - vaativammat sidosten vaihdot - muisti- ja depressiotestien tekeminen (edellyttää erillistä koulutusta) - kipupumpun käyttö - rokottaminen - ompeleiden poisto - korvien tutkiminen ja korvahuuhtelut - toimiminen ammatillisena asiantuntijana sairaanhoidollisissa asioissa tiimin muille jäsenille Tilaaja Toimittaja X Asiakas Huom. Kotihoidon asiakkaiden lääkkeenjako toteutetaan mahdollisuuksien mukaan koneellisen annosjakelun kautta. Perustehtävät Hygienia Avustetaan asiakasta peseytymisessä 1 kerran viikossa asiakkaan omat voimavarat huomioiden. Huolehditaan päivittäiset pikkupesut, suuhygienia, ihon hoito, parranajo sekä kynsien leikkaus asiakkaan tarpeen mukaisesti. Ravitsemus Tuetaan asiakkaan riittävää ja monipuolista ruokailun toteutumista. Asiakas käyttää Laukaan kunnan tarjoamaa Menumatateriapalvelua. Tarvittaessa lämmitetään valmiita eineksiä tai omaisten valmistamaa ruoka. Huolehditaan aamu-, väli- ja iltapaloista ja niiden antamisesta, riittävästä nesteen saannista sekä ravitsemukseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Huolehditaan säännöllisestä painon seurannasta vähintään 1 kertaa kuukaudessa tai tarvittaessa useammin. Ruokailun toteutumista seurataan erityisesti muistisairailla. Ulkoilu ja saattoapu Ulkoilu järjestetään työtilanteen mukaisesti tasapuolisuus huomioiden. Saattoapua järjestetään omaisten tai lähipiirin tai mahdollisen vapaaehtoistyöntekijän turvin. Saattajapalvelussa kotihoidon asiakas voi käyttää palveluseteliä (max 2 tuntia / kerta) Harjoitus- ja kuntoutusohjelmat Avustaminen harjoitusohjelman / kotikuntoutusohjelman suorittamisessa Kodin siisteys Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden osalta huolehditaan yleisestä siisteydestä (roskat, keittiön, wc:n siisteys, vuodevaatteiden vaihtaminen tarvittaessa) huomioiden lähipiirin apu ja kuntouttava työote. Siivousavun (imurointi, lattioiden pyyhkiminen, petivaatteiden tuuletus) asiakas järjestää itse, esim. omaisten tai yksityisen palveluntuottajan toimesta. X X X X X X Harjoitus / kuntoutusohjelman laatii tilaaja

15 Tehtävä Pyykkihuollossa avustetaan tarvittaessa (jos asiakkaalla on oma pesukone). Asiointi Kauppa-, pankki- ja apteekkiasiat hoitaa pääsääntöisesti asiakas, omaiset, muu läheinen tai edunvalvoja. Laskut ohjataan suoralaskutukseen tai käytetään maksupalvelua, kauppa- ja apteekkiasioinnissa edellytetään tiliasiakkuutta. Ympäristön turvallisuus Huolehditaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaan asuinympäristön esteettömyydestä, riittävästä valaistuksesta, sähkölaitteiden turvallisuudesta, turvapuhelimen toimivuudesta (säännölliset tarkistussoitot) sekä yhteistyössä fysioterapian kanssa apuvälineiden kartoituksesta ja käytön ohjauksesta. Apuna käytetään ns. kodinturvallisuuden ja kotitapaturmien ehkäisyn tarkistuslistaa. Liite 8, Asumisturvallisuuden tarkistuslista Yhteistyö Erityisryhmien (esim. psykiatriset-, päihde- ja vammaisasiakkaat) kotihoidon toteutumisen turvaamiseksi toimittaja tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen asiantuntijoiden kanssa. Hoitotarvikkeet ja apuvälineet Hoitotarvikkeiden ja välineiden, vaippojen ja apuvälineiden tilaamisessa ja palauttamisessa avustaminen paikallinen hoitotarvikejakelu ohjeistus huomioiden. Muut tehtävät Posti haetaan tarvittaessa postilaatikosta. Lumet lakaistaan sisäänkäynnin edustalta siltä osin kuin välttämätön liikkumisen turvaaminen edellyttää. Tilaaja Toimittaja Asiakas Huom. X X Jos asiakas laittaa itse pyykkikoneen päälle, niin toimittajan työntekijä voi laittaa pyykit kuivumaan, jos asiakas ei siihen itse pysty, mutta palveluntuottajan toimesta ei pyykkikonetta laiteta päälle, muuten vaatehuollon asiakas järjestää itse läheisten tai yksityisten palvelutuottajien avulla. X X X X Kotihoidon henkilöstö ei hoida asiakkaan raha-asioita eikä käsittele käteistä rahaa sovittuja käyttörahoja lukuun ottamatta. Kotihoito ei käytä asiakkaan pankkikorttia. Asioinnin järjestämisessä palvelusetelin käyttö on mahdollista. X Puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen eivät kuulu kotihoidon tehtäviin. Asiakkaiden lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin

16 9. TIETOJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET, KUSTANNUKSET JA KIRJAAMINEN Palvelujentuottaja sitoutuu hankkimaan Effica -potilastietojärjestelmän käytön asettamien vaatimusten mukaiset tietokoneet ja verkkoyhteydet, joihon virtuaaliyhteyden avulla käytettävä Effica -potilasjärjestelmä ja siihen liittyvät järjestelmät asennetaan. Asennuksista huolehtii ja kustantaa palveluntuottaja tilaajan ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottaja kirjaa hoitotyöhön liittyvät asiakastiedot ja työsuoritteet Effica -potilastietojärjestelmään. Kirjaaminen tehdään tilaajan toimintaohjeiden ja periaatteiden mukaisesti, lainsäädännön vaatimuksia noudattaen. Myös asiakaskäynnillä eri palveluihin kulunut aika ja käynnin tarkka alkamis- ja loppuaika tilastoidaan Effica -potilasjärjestelmään. Kirjaaminen sisältää myös HILMO-kirjaukset. Palveluntuottaja noudattaa tilaajan Efficaan liittyviä tietoturva-, turvallisuus- ja käyttöehtoja. Tilaaja järjestää palveluntuottajan työtekijöille Effica -potilastietojärjestelmän käyttöön liittyvän koulutuksen palvelun alkaessa ja tämän jälkeen palveluntuottajan työntekijöiden tulee osallistua tilaajan järjestämiin / osoittamiin Effica -koulutuksiin, joista ilmoitetaan aina erikseen. Tällä välin koulutuksesta vastaa palveluntuottaja. Palveluntuottajan on huolehdittava henkilökuntansa riittävästä hoitotyön kirjaamiseen ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvästä osaamisesta ja kouluttamisesta. Koulutukseen kuluva aika on palveluntuottajan työntekijöille työaikaa, jonka kustannuksista vastaa palveluntuottaja. Laukaan kunta laskuttaa palveluntuottajaa Effican hankinnasta ja käytöstä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin / Seututerveyskeskuksen / MediIT Oy:n ohjeiden mukaisesti. MediIT Oy:ltä saadun tiedon mukaan yksityisiltä palveluntuottajilta laskutettavat kustannukset ovat: - kertakustannukset o Effica-lisenssi 750,- / työasema - vuosikustannukset o Effica-palvelu 720,- / vuosi / työasema o Virtuaalityöasema 550,- / vuosi / työasema o VPN-yhteys 280,- / vuosi / työasema Järjestelmän käyttämiseksi riittää arvioiden mukaan jopa tavanomainen langaton internet-yhteys (ns. mokkulayhteys), mutta yhteyden laatu on varmistettava katkosten varalta. Suositeltava yhteys onkin kiinteä, ns. langallinen internetyhteys. Lisäksi palveluntarjoaja tarvitsee VPN-yhteyttä varten kirjaajien yhteiseen käyttöön varatun matkapuhelimen. 10. ASIAKKAAN ARVIOINTI RAVATAR-MENETELMÄLLÄ Tilaaja toteuttaa tällä hetkellä kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin RAVA -menetelmällä. RAVA -mittari on ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin tarkoitettu mittari. Palveluntuottaja sitoutuu RAVA -arviointien tekemiseen kaikille asiakkaille tilaajan kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla. Palveluntuottajalla on oltava valmius arviointien tekemiseen aloittamiseen (4) neljän kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Palveluntuottaja huolehtii RAVATAR -ohjelman hankinnasta ja henkilökuntansa kouluttamisesta. Kustannuksista vastaa palveluntuottaja. Lisätietoa (mm. lisenssien hankinta) löytyy verkko-osoitteesta

17 11. PALVELUA TOTEUTTAVAN HENKILÖSTÖN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET HOITOTEHTÄVIIN OSOITETTUJEN TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ Tarjojaan tulee mitoittaa Laukaan kunnalle tarjottavaan palveluun riittävä määrä ammattitaitoista, nimettyä vakituista henkilöstöä. Riittävänä määränä Laukaan kunta pitää kahdeksaa (8) henkilöä, joista vähintään kahdella tulee olla sairaanhoitajan pätevyys. Määrään ei sisälly palveluvastaava. Henkilöstöstä tulee antaa selvitys liitteellä 2C; Selvitys henkilöstöresursseista. Edellä mainittu henkilöstömäärä ja jakautuma on hankinnan vähimmäisvaatimus. Tarjoaja voi nimetä myös enemmän vakituista henkilöstöä, jota tullaan käyttämään tuottamaan hankittavaa palvelua. Lisähenkilöstö on myös kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteeri. Tarjoaja voi nimetä enintään 13 vakituisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä, joilla saa Henkilöstömääräkriteerin enimmäispisteet. Edellä mainittuun määrään ei sisälly palveluvastaava. Aloittavan yrityksen, jolla ei ole vielä henkilöstöä rekrytoituna, on esitettävä liitteellä 2D uskottava rekrytointisuunnitelma. Henkilöstömäärään sovelletaan edellisessä kappaleessa olevia vaatimuksia ja valintakriteerejä. Rekrytointisuunnitelman mukainen henkilöstö tulee olla rekrytoituna ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Ammattitaitoisena henkilönä pidetään vähintään kotihoidon asiakasrakenteeseen sopivan suuntautumisvaihtoehdon omaavan lähihoitajan tai vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä, jolla on vähintään yksi vuosi työkokemusta alan tehtävistä. Alan tehtäviin luetaan mm. kotihoidon ja vanhustenhoidon tehtävät. Sairaanhoitajan pätevyyttä vaativiin tehtäviin on osoitettava vähintään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon omaava henkilö, jolla on vähintään yksi vuosi työkokemusta sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan työtehtävistä. Henkilöstön koulutus ja työkokemus on kokonaistaloudellisuuden kriteeri. Vakituisena henkilönä pidetään työntekijää, jolla on toistaiseksi voimassaoleva työsopimus. Mikäli työsopimukseen kuuluu koeaika, on huomioitava, että koeaikaa ei saa olla enää jäljellä. HOITOTEHTÄVISSÄ TOIMIVILLE TYÖNTEKIJÖILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Hoitotehtävissä toimivan työntekijän on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: 1) Vähintään joko sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, lähihoitajan tai perushoitajan pätevyys (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) ja laki terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (559/ 1994)), 2) Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, 3) Hyväksyttävästi suoritettu lääkehoidon osaamiskartoitus viiden vuoden välein. Sairaanhoitajan koulutusta vaativien tehtävien suorittajalla on oltava vähintään sairaanhoitajan pätevyys. Hoitoon osallistuvan työntekijän tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asiakaspalveluun soveltuva, tehtäväänsä hyvin perehdytetty ja luotettava. Hänellä tulee olla hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot sekä valmius eri kulttuuritaustaisten ja vammaisten asiakkaiden kohtaamiseen. Hoitotehtävissä toimivan työntekijän on pystyttävä asioimaan asiakkaiden ja tilaajan kanssa sujuvasti suomen kielellä ja lisäksi hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Tilaajalla on oikeus ennen työn aloittamista haastatella äidinkieleltään muu kuin suomenkielinen työntekijä kielitaitovaatimuksen toteutumisen varmistamiseksi. Hoitotehtävissä toimivan henkilöstön tulee sitoutua noudattamaan STM:n turvallinen lääkehoito opasta. Hoitohenkilökunnassa on riittävästi erilliskoulutuksen tai luvan saanutta henkilöstöä, jotta esimerkiksi muistija depressiotestit ja erityistä lupaa edellyttävät toimenpiteet voidaan suorittaa palvelukuvauksen mukaisesti. Tämän hankinnan mukaista palvelua tuottavilta henkilöiltä vaaditaan Sopimusluonnoksen (liite 5) liitteenä olevan salassapitosopimuksen hyväksyminen ennen ko. henkilön tuottaman palvelun aloittamista.

18 Toimittajan tehtävään osoittaman henkilöstön tulee olla vakituisessa (toistaiseksi voimassaolevassa) työsuhteessa toimittajaan. Määräaikaisia tai keikkatyöntekijöitä voi käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa esim. vakituisen henkilöstön sairauspoissaolojen sijaistamisissa. PALVELUVASTAAVALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Palveluvastaavan on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: 1) Vähintään soveltuva ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai entinen vastaava opistotasoinen tutkinto. Soveltuvana tutkintona pidetään esimerkiksi sosionomin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa, 2) vähintään yksi vuosi (1) työkokemusta kotihoidosta (kotihoidon päivittäisistä työtehtävistä). 3) palveluvastaavalla on lisäksi oltava työkokemukseen tai koulutukseen perustuvat johtamistaidot. Soveltuvana työkokemuksena pidetään vähintään yhden (1) vuoden kokemusta esimiesasemassa työskentelystä tai esimerkiksi työn ohella suoritettuja johtamisopintoja, joiden pituus on vähintään yksi (1) vuotta tai 30 opintopistettä ja 4) erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palveluvastaavan on pystyttävä asioimaan tilaajan kanssa sujuvasti suomen kielellä ja lisäksi hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Tilaajalla on oikeus ennen työn aloittamista haastatella äidinkieleltään muu kuin suomenkielinen yhteyshenkilö kielitaitovaatimuksen toteutumisen varmistamiseksi. Palveluvastaavan henkilötiedot ja tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta tulee esittää liitteellä 2E, Palveluvastaavan ansioluettelo. 12. HENKILÖSTÖN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN Palveluntuottaja noudattaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) säännöksiä. Palveluntuottaja selvittää alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan ja merkitsee uuden työntekijän rikostaustan selvittämisen ajankohdan ja suorittajan nimen muistioon, johon tilaajalla on oikeus tutustua tilaajan sitä pyytäessä.

19

20 LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee alihankkijan käyttöä koskevaa kysymystä lukuun ottamatta vastata Kyllä tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen jättämisestä. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. REKISTERITIEDOT VAATIMUS REKISTERIT Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: Esim. kaupparekisteriote ja selvitys kuulumisesta muihin edellä lueteltuihin rekistereihin Hankintayksikkö voi tarkistaa tiedot myös itse yleisistä lähteistä. ILMOITUKSET TOIMINNASTA JA MERKINNÄT ALUEHALLINN- TOVIRASTON REKISTEREIHIN Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista tarjoaja on tehnyt yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 :n mukaisen ilmoituksen toiminnastaan Laukaan kunnalle ja tarjoaja on merkitty Aluehallintoviraston yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin ja kotisairaanhoidon osalta tarjoaja on tehnyt yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9 a :n mukaisen ilmoituksen aluehallintovirastolle. VASTAUS JA SELVITYKSET Kyllä Ei Kyllä Ei

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Tilapäisen hoito- ja hoivapalvelun hankinta Laukaan kunnan vanhustenpalveluissa

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Tilapäisen hoito- ja hoivapalvelun hankinta Laukaan kunnan vanhustenpalveluissa Laukaan kunta Tarjouspyyntö Tilapäisen hoito- ja hoivapalvelun hankinta Laukaan kunnan vanhustenpalveluissa Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Tilapäisen hoito- ja hoivapalvelun hankinta

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Varkauden Kaupunki Kotihoidon sääntökirja Säännöllinen kotihoito palvelusetelillä KR 18.11.2014 1 Sisällysluettelo Sääntökirja palvelusetelipalvelujen... 3 tuottamisesta yleinen osa... 3 1 Määritelmät...

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9

6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5. 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 Sisällysluettelo 6.1 Hyväksyminen palveluntuottajaksi... 5 8.1 Kunta... 7 8.2 Asiakas... 8 8.3 Palveluntuottaja... 9 10.1 Yleisvaatimukset... 14 10.2 Tilat ja toimintaympäristö... 15 10.3 Henkilökunta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

Kotihoidon sääntökirja

Kotihoidon sääntökirja Kotihoidon sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-802-1 (pdf) ISBN 978-951-563-814-4 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE

VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE Oheismateriaali VANHUSTEN PALVELUJEN PITKÄAIKAISHOITO YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUSETELI VAATIMUKSET JA OHJEET PALVELUNTUOTTAJALLE SÄÄNTÖKIRJA JA HAKEMUS 1.1.2015 alkaen - 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 1 SISÄLTÖ Visio 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Arvot ja eettiset periaatteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon kriteerit ja palvelujen sisältö 01/2014 SISÄLLYS 1 TOIMINNAN ARVOT JA VISIO... 3 2 SEINÄJOEN KAUPUNGIN KOTIHOITO... 3 3 KOTIHOIDON KRITEERIT... 5 4 KOTIHOIDON PALVELUJEN

Lisätiedot