Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

2 Laukaan kunta PL Laukaa TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö kotihoidon hankinnasta Leppävesi Vihtavuori alueelle Laukaan kunnassa Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. Laukaan kunta järjestää kotihoitoa mm. sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain ja vanhuspalvelulain mukaisesti. Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista niin pitkään kuin se ihmisarvoa vähentämättä on mahdollista. Toteuttaakseen kuntastrategiassa mainittuja visioita, Laukaan kunta pyytää tarjouksia kotihoidon tuottamisesta Leppävesi Vihtavuori alueelle. Hankinnan kohde Hankinta perustuu Laukaan kunnanvaltuustolle jätettyyn valtuustoaloitteeseen , jossa esitettiin Leppäveden alueen kotihoidon vaihtoehtoisen järjestämistavan pilotointia. Aloitteen pohjalta tehtiin selvitys Laukaan kunnan kotihoidon vaihtoehtoisen tuotantotavan pilotoinnista. Selvityksen perusteella Laukaan perusturvalautakunta päätti hankkia kotihoidon palvelut Leppävesi Vihtavuori alueelle ulkopuoliselta tuottajalta kahden vuoden pilotointiajaksi ja lisäksi mahdolliseksi vuoden optiokaudeksi. Hankinnan kohteena on kotihoidon palvelujen tuottaminen Leppävesi Vihtavuori alueelle. Hankinnan kohde on määritelty liitteessä 1, Hankinnan kohde. Leppävesi Vihtavuoren alue on esitetty liitteessä 1A, Karttaliite. Hankintasopimuksella muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan yksi toimittaja. Hankinta on hankintalain liitteen B mukainen ns. toissijainen ryhmän 25 palveluhankinta, jonka päänimike (CPV) on Hankinnan toteutuspaikka (NUTS) K410 Laukaa Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjoukselle ja palvelun tuottamiselle asetetut vähimmäisvaatimukset on ilmoitettu liitteessä 1, Hankinnan kohde. Vähimmäisvaatimusten täyttyminen ilmoitetaan tarjoukseen liitettävällä tarjouslomakkeella Liite 3, Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset. Tarjoajalle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjoajalle asetetut ehdottomat vaatimukset on esitetty liitteessä 2, Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset.

3 Sopimusaika Sopimuksen on tarkoitus alkaa Sopimusaika on 24 kk, jonka jälkeen on mahdollista hankintayksikön päätöksellä jatkaa sopimusta 12 kk optiolla. Option käytöstä hankintayksikkö päättää viimeistään Hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan hankintalain (348 / 2007) mukaista avointa hankintamenettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo Hankinnan ennakoitu arvo ylittää toissijaisten, ns. liite B:n, palvelujen EUkynnysarvon. Arviossa on otettu huomioon mahdollisen option käyttö. Hankinnasta ilmoittaminen ja tarjouspyyntöasiakirjat Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilma-palvelussa verkko-osoitteessa Ilmoituksen numero on Lisäksi hankinnasta on ilmoitettu Laukaan kunnan verkkopalvelussa osoitteessa kohdassa Edellä mainitusta verkko-osoitteessa ovat saatavissa myös tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouksen valinta Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin käyttäen seuraavassa kohdassa Vertailtavat ominaisuudet ja painoarvot ilmoitettuja vertailuperusteita ja painoarvoja. Vertailtavat ominaisuudet ja painoarvot Tarjouksen maksimipistemäärä on yhteensä 100 pistettä. Eniten pisteitä saanut tarjous katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Pisteet lasketaan kymmenesosan tarkkuudella. Pisteiden laskennassa käytetään normaaleja matemaattisia pyöristyssääntöjä. Mikäli kaksi tai useampi tarjous saa tasapisteet, hinnasta enemmän pisteitä saanut tarjous voittaa. Mikäli myös hintapisteet ovat tasan, voittava tarjous ratkaistaan arvalla. Vertailtavat ominaisuudet ja niiden painoarvot ja pisteytys ovat seuraavat: Hinta, painoarvo 70 Vertailuhintana käytetään tarjoajan liitteellä 4 Hintalomake ilmoittamia tuntihintoja painotettuna hintalomakkeella ilmoitetuilla painokertoimilla. Hinnan osalta maksimipistemäärä on 70 pistettä. Hintapisteet muodostuvat seuraavasti: - halvin vertailuhinta saa 70 pistettä - muut saavat hintapisteitä suhteessa halvimpaan seuraavan kaavan mukaisesti: o hintapisteet = alin vertailuhinta / tarjouksen vertailuhinta * 70 Laatu, painoarvo 30 Tarjoajan liitteillä 2C tai 2D ja 2E ilmoittamaa henkilöstön määrää, koulutusta ja kokemusta käytetään laadun arviointiin. Henkilöstölle asetetut vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä 1 Hankinnan kohde kohdassa 11, Palvelua toteuttavan henkilöstön vähimmäisvaatimukset. Laadun osalta maksimi vertailupistemäärä on 30 pistettä.

4 Laadun vertailussa käytettävät laatupisteet muodostuvat palveluun nimetystä tai rekrytointisuunnitelman mukaisesta henkilöstön määrästä, henkilöstön koulutuksesta ja henkilöstön työkokemuksesta saaduista laatupisteistä seuraavasti: Henkilöstön määrä Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen täyttyminen henkilöstön määrän osalta antaa 0 laatupistettä. Tarjoaja voi osoittaa vähimmäisvaatimusta useampia henkilöitä tuottamaan palvelua, kuitenkin nimettyjä tai rekrytointisuunnitelman mukaisia henkilöitä voi olla enintään 13 ja lisäksi palveluvastaava, jota ei lasketa tässä tarkoitettuun henkilöstömäärään. Jokainen vähimmäismäärän ylittävä henkilö antaa yhden laatupisteen. Henkilöstön määrästä saa enintään 5 laatupistettä. Esimerkki: Tarjoaja nimeää tarjouksessaan 11 henkilöä ja palveluvastaavan tuottamaan palvelua: vähimmäismäärä ylittyy kolmella henkilöllä, joten tarjoaja saa henkilöstön märästä kolme (3) laatupistettä. Henkilöstön koulutus Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen täyttyminen henkilöstön koulutuksen osalta antaa 0 laatupistettä. Henkilöstöön nimettyjen tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden vähintään sairaanhoitajan pätevyyden omaavien henkilöiden vähimmäismäärän (2) ylittyminen antaa kolme laatupistettä per ylittyvä henkilö. Henkilöstön koulutuksesta saa enintään 33 laatupistettä. Palveluvastaavan vähimmäisvaatimuksen ylittävästä koulutuksesta ei saa laatupisteitä. Esimerkki: Tarjoajan nimeämistä henkilöistä kuudella on vähintään sairaanhoitajan pätevyys: sairaanhoitajien vähimmäismäärä 2 ylittyy neljällä henkilöllä, joten tarjoaja saa henkilöstön koulutuksesta 12 laatupistettä. Henkilöstön työkokemus Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen täyttyminen henkilöstön työkokemuksen osalta antaa 0 laatupistettä. Henkilöstöön nimettyjen tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden työkokemuksesta saatavat laatupisteet muodostuvat seuraavasti: Palveluvastaavan työkokemus palveluvastaavan työstä: - palveluvastaavan työkokemus yli 1 mutta alle 2 vuotta, 0 laatupistettä - palveluvastaavan työkokemus 2 vuotta tai yli mutta alle 5 vuotta, 1 laatupiste - palveluvastaavan työkokemus 5 vuotta tai yli mutta alle 8 vuotta, 3 laatupistettä - palveluvastaavan työkokemus 8 vuotta tai yli, 5 laatupistettä Kotihoitohenkilöstön työkokemus kotihoitotyöstä: Varsinaiseen suorittavaan henkilöstöön nimettyjen tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden työkokemuksesta saatavat laatupisteet muodostuvat seuraavasti:

5 - henkilön työkokemus yli 1 mutta alle 2 vuotta, 0 laatupistettä - henkilön työkokemus 2 vuotta tai yli mutta alle 5 vuotta, 1 laatupiste - henkilön työkokemus 5 vuotta tai yli mutta alle 8 vuotta, 3 laatupistettä - henkilön työkokemus 8 vuotta tai yli, 5 laatupistettä Nimetyn henkilöstön tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden työkokemuksesta saatavat laatupisteet lasketaan yhteen, josta muodostuu koko henkilöstön työkokemuksesta saatavat laatupisteet. Henkilöstön työkokemuksesta saa enintään 70 laatupistettä. Esimerkki: Palveluvastaavaksi nimetty on työskennellyt 7 vuotta palveluvastaavan työssä, joten palveluvastaavan työkokemuksesta saa 3 laatupistettä (5 vuotta tai yli mutta alle 8 vuotta). Lisäksi tarjoaja on nimennyt kotihoitohenkilöstöön 10 henkilöä joilla on työkokemusta seuraavasti: kahdella henkilöllä kummallakin 1,5 vuotta, kolmella henkilöllä yli 3 vuotta mutta alle 5 vuotta ja viidellä henkilöllä yli 8 vuotta. Henkilöstön työkokemuksesta saatavat laatupisteet muodostuvat seuraavasti: * * * 5, yhteensä 31 laatupistettä. Edellä mainittujen laadun osa-alueiden osalta saadut laatupisteet lasketaan yhteen ja eniten laatupisteitä yhteensä saanut tarjous saa 30 vertailulaatupistettä Muut saavat laatupisteitä suhteessa eniten laatupisteitä saaneeseen seuraavan kaavan mukaisesti: o vertailulaatupisteet = tarjouksen laatupisteet / parhaat laatupisteet * 30 Tarjousten jättö Kirjalliset tarjoukset tulee jättää suljetussa kuoressa viimeistään klo mennessä joko postitse osoitteella Laukaan kunta Kotihoito PL Laukaa tai tuomalla kotihoitotoimistoon, käyntiosoite Pelloskuja Laukaa Tarjous tulee jättää myös sähköisessä muodossa liittämällä tarjouskuoreen tarjousdokumentit joko CD:lle tai USB-muistitikulle talletettuna. Mikäli ilmenee eroja sähköisen ja kirjallisen version välillä, kirjallinen versio on ensisijainen. Kuoreen tulee ehdottomasti merkitä TARJOUS KOTIHOIDOSTA. Merkinnän poisjättäminen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Lisäksi tarjouskuoresta tulee näkyä tarjoavan yrityksen nimi. Liitteelle 0 tulee merkitä sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite), johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaan liittyviä tiedotteita ja ilmoituksia, mm. hankintapäätöksen tiedoksiannon. Muita tarjousohjeita Tarjouspyynnön liitteet 0, 2, 2A tai 2B, 2C tai 2D, 2E, 3 ja 4 ovat tarjouslomakkeita jotka tulee palauttaa täytettynä tarjouksen liitteinä hankintayksikölle. Lomakkeet voi täyttää käsin tai sähköisesti, mutta niiden sisältöä ei saa muuten muuttaa. Tar-

6 joajan tulee ilmoittaa yhteystiedot ja merkitä kaikki tarjouksensa liitteet liitteelle 0, Tarjouksen kansilehti ja sisällysluettelo. Lisätiedot Tarjouskilpailua ja tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse osoitteella klo mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan klo mennessä verkko-osoitteessa -->. Muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi ei vastata. Edellä mainitussa verkko-osoitteessa tiedotetaan myös muista tähän hankintaan liittyvistä asioista, joten tarjoajan edellytetään seuraavan ko. verkko-osoitetta aktiivisesti saadakseen mahdolliset lisätiedot ja muutokset tiedokseen. Hankinnan jakaminen Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoiset tarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hinnat Kaikki hinnat tulee ilmoittaa euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) Kaikki palvelun toimittamisesta aiheutuvat kulut tulee sisältyä tarjoushintaan. Palveluntuottaja voi laskuttaa vain niistä tunneista, jotka kertyvät asiakkaan luona tehtävästä työstä. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Maksuehdot Kaikkien laskujen maksuehto on 21 pv netto. Laskut on toimitettava verkkolaskuina. Laukaan kunnan verkkolaskutuksen tiedot: Verkkolaskuosoite: Verkkolaskuoperaattori: Logica Suomi Oy Verkkolaskuoperaattorin välittäjätunnus: Mikäli lasku tai sen liite sisältää salassa pidettävää tietoa, tulee tiedot lähettää erikseen sovittavaan osoitteeseen. Tarjouksen kieli Tarjous tulee jättää suomen kielellä. Tarjouksen / tarjoajan sulkeminen kilpailusta ja hankinnan keskeyttäminen Tarjouksen ja tarjoajan tarjouskilpailusta poissulkemisperusteet on mainittu hankintalain 8. luvussa. Lisäksi tämän tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään hankintalain 2 mukaisten syrjimättömyys- ja tasapuolisuussäännösten nojalla. Tarjousten viimeisen jättöajan jälkeen jätetyt tarjoukset jätetään huomioonottamatta. Edellisen lisäksi Laukaan kunta pidättää oikeuden keskeyttää hankinta hankintalain 73 a :n mukaisesti esimerkiksi hankinnan ennakoituun arvoon verrattuna liian kalliiden tarjousten tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Hankintapäätös Hankintapäätöksen tekee Laukaan kunnan perusturvalautakunta alustavan arvion mukaan elokuun kokouksessa. Päätös tehdään viimeistään syyskuun kokouksessa.

7 Hankintasopimus Laukaan kuntaa ja toimittajaa sitova liitteen 5 (Sopimusluonnos) mukainen hankintasopimus syntyy vasta, kun se on allekirjoitettu. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa kun hankintalaissa määrätty odotusaika 21 päivää on kulunut hankintapäätöksen tiedoksiannosta. Hankintapäätös annetaan tiedoksi hankintalain 75 mukaisesti ensisijaisesti käyttäen tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa (sähköpostiosoitetta). Tarjousasiakirjojen julkisuus Tarjousasiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mikäli tarjoaja haluaa pitää jonkun / jotkin asian / asiat salassa liike- ja ammattisalaisuuden perusteella tulee nämä asiat esittää omana asiakirjanaan tarjouksen liitteenä, jonka tarjoaja merkitsee selkeästi salassa pidettäväksi. Tarjouksen hinta ei voi kuitenkaan olla salassa pidettävä asia. Lopullisen päätöksen asiakirjojen salassapidosta tekee Laukaan kunta. Noudatettavat sopimusehdot Hankinnassa noudatetaan Suomen lakia. Sopimusehtoina käytetään JYSE 2009 Palvelut yleisiä sopimusehtoja. Muiden sopimusehtojen vaatiminen on tarjouspyynnön ehtojen vastaista ja johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Allekirjoitus Leila Jylhä vanhuspalvelujen johtaja Liitteet Liite 0, Tarjouksen sisällysluettelo, tarjouslomake Liite 1, Hankinnan kohde Liite 1A, Hankinnan kohde, karttaliite Liite 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset, tarjouslomake Liite 2A, Referenssilomake, tarjouslomake Liite 2B, Uuden yrityksen kuvaus, tarjouslomake Liite 2C, Selvitys henkilöstöstä, tarjouslomake Liite 2D, Rekrytointisuunnitelma, tarjouslomake Liite 2E, Palveluvastaavan ansioluettelo, tarjouslomake Liite 3, Hankinnan kohteen ja tarjouksen vähimmäisvaatimukset, tarjouslomake Liite 4, Hintalomake, tarjouslomake Liite 5, Sopimusluonnos liitteineen Liite 6, JYSE 2009 Palvelut yleiset sopimusehdot Liite 7, Effica-kirjausohje Liite 8, Asumisturvallisuuden tarkistuslista

8 LIITE 0 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Tarjoajan nimi, yhteystiedot, Y-tunnus ja sähköinen yhteystieto tulee ilmoittaa. Sähköistä yhteystietoa käytetään tarvittaessa käytävään tiedottamiseen (mm. hankintapäätöksen tiedoksianto). Tarjoajan tulee numeroida tarjouksensa liitteet. Tarjoajan tulee merkitä sarakkeeseen Tarjouksen liite nro tarjouksensa liitteen numero. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. Tarjoajan nimi Tarjoajan yhteystiedot (osoite, puh. nro) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Tarjoajan Y-tunnus Tarjoajan sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite) Selite Tarjouspyynnön liite 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset Tarjouspyynnön liite 3, Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset Vaaditut selvitykset Liite 2 ja liitteessä määritellyt seuraavat selvitykset: Referenssilomake tai uuden yrityksen kuvaus Selvitys mahdollisista alihankkijoista Omavalvontasuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Sijaisjärjestelyt Liite 3 ja liitteessä määritellyt seuraavat selvitykset: Selvitys henkilöstöresursseista (tarjouspyynnön liite 2C) TAI Rekrytointisuunnitelma (tarjouspyynnön liite 2D) Tarjouksen liite nro Tarjouspyynnön liite 4, Hintalomake Muut mahdolliset tarjouksen liitteet lueteltuina ja numeroituina Palveluvastaavan ansioluettelo (tarjouspyynnön liite 2E) Tarjouksen hinnoittelu

9 LIITE 1 HANKINNAN KOHDE Tässä liitteessä on kuvattu hankinnan kohde sekä hankinnalle asetetut vähimmäisvaatimukset 1. TIETOJA HANKINTAYKSIKÖSTÄ Palvelun tilaajana on Laukaan kunnan Perusturvaosasto. 2. NYKYTILAN KUVAUS Laukaan kunnan Leppävesi-Vihtavuori-alueiden kokonaisvaltaiset kotihoidon palvelut tuotetaan tällä hetkellä Laukaan kunnan omana toimintana. Alueen palvelutiimin mitoitukseen kuuluu 6 kodin- / lähihoitajaa ja 1,5 sairaanhoitajaa, yhteensä 7,5 htv. Alueella on keskimäärin noin 70 säännöllistä kotihoidon palvelua tarvitsevaa henkilöä, joille tuotettiin vuonna 2013 palveluja noin 4600 tuntia, sisältäen sairaanhoitajien palvelut. Kokonaisasiakasmäärä vuonna 2013 oli 124 henkilöä. Luku sisältää sekä säännöllistä palvelua tarvitsevat että tilapäistä palvelua tarvitsevat henkilöt. Alueella asui vuonna 2013 n vuotta täyttänyttä kuntalaista, heistä noin 170 oli yli 75 vuotiaita. 3. TAVOITETILAN KUVAUS Tilaajan tarkoituksena on hankkia edellä mainitulle alueelle puitesopimuksella palvelu, jolla turvataan kokonaisvaltaisesti kotihoidon asiakkaiden päivittäinen katkeamaton huolenpito ja hoito. Puitesopimukseen valitaan yksi toimittaja. Puitesopimuksella valittu palveluntuottaja tuottaa Leppävesi Vihtavuori -alueen kotihoidon asiakkaiden tarvitsemat kotihoidon palvelut. Alue on alustavasti havainnollistettu tarjouspyynnön liitteessä 1B, Karttaliite. Alueen rajat tarkennetaan sopimusneuvotteluissa. Tilaaja ei sitoudu palveluntuottajien asiakasmääriin. Kotihoitopalvelun tavoitteena on auttaa vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita asumaan kotonaan niin pitkään kuin se ihmisarvoa kunnioittaen on tarkoituksenmukaista. Palvelun lähtökohtana ovat asiakkaan omat yksilölliset tarpeet, toiveet ja arvostukset. Palvelutoiminta on luotettavaa ja katkeamatonta ja asiakkaan kannalta turvallisuuden tunnetta tukevaa ja ylläpitävää. Palvelua toteuttavat palveluntuottajan vakituiseen henkilöstöön kuuluvat, asiakaspalvelutaitoiset ja asiakaskohderyhmän kanssa työskentelyyn soveltuvat ammattitaitoiset työntekijät. Toiminta on tehokasta, ja yhteistyö palveluntuottajan ja tilaajan välillä toimii hyvin ja on luottamuksellista. Palvelutoimintaan liittyvät ongelmat ratkaistaan tilaajan ja palveluntuottajan hyvässä yhteistyössä ja palveluntuottaja on sitoutunut kehittämään toimintaansa esimerkiksi saadun palautteen perusteella. Tarkoituksena on, että palvelu vastaa joustavasti asiakkaan palveluntarpeen muutoksiin ja on pitkäaikainen palvelu. Toteutuneeseen asiakaan luona tehdyn työn tuntimäärään perustuvat suoritukset maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Tilaaja voi tarkastaa työhön kuluneen ajan mm. tehdyistä kirjauksista ja tekemällä asiakkaille kyselyjä tai muilla tavoin. Kilpailutettavalle alueelle Laukaan kunta ei myönnä tämän hankinnan sopimusaikana palveluseteliä käytettäväksi säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon toteuttamiseen. Kuitenkin asiointi- ja saattajapalveluun voidaan myöntää palveluseteli myös kilpailutettavan alueen asiakkaille. 4. HANKITTAVA PALVELU Hankinnan kohteena on Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueen kotihoidon asiakkaiden (jatkossa asiakas ) kotihoito (jatkossa myös palvelu ). Kotihoito pitää sisällään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon. Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (Kansanterveyslaki 66 / , 15 ja 17, Sosiaalihuoltolaki 710 / , Sosiaalihuoltoasetus 607 / , Vammaispalvelulaki 8 sekä Terveydenhuoltolaki 1326 / ja 11, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980 / 2012). Lisäksi toiminta perustuu Laukaan kunnanvaltuuston vuo-

10 sittain hyväksymään talousarvioon, kuntastrategiaan ja Kotona kaiken paras vanhusten palvelujen toimintaohjelmaan Myös STM:n Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2001), (2008) ja uusittu laatusuositus (2013) ohjaavat kuntien iäkkäille ihmisille kehitettävää palvelujärjestelmää. Asiakasmäärä ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset asiakaskohtaiset tunnit voivat sopimuskaudella lisääntyä tai vähentyä. Palvelu sisältää ostopalvelualueen osalta seuraavat osa-alueet: Kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) palvelu joka päivä arkisin klo ja viikonloppuisin ja pyhäpäivinä Asiakkaan RAVA-arvioinnit arviointijärjestelmää käyttäen Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmien tekeminen ja päivittäminen yhteistyössä tilaajan palveluohjaajien kanssa, viimeistään kahden viikon kuluttua palveluiden käynnistymisestä, aina tarpeen mukaisesti ja vähintään vuoden välein. Asiakastyöhön liittyvän välittömän yhteydenpidon tilaajan ja palveluntuottajan nimetyn yhdyshenkilön / yhteyshoitajan välillä arkisin klo Lisäksi palveluntuottajan edustajan on oltava tilaajan henkilöstön tavoitettavissa yhdestä puhelinnumerosta päivittäin myös klo , sekä viikonloppuisin ja pyhisin klo välillä. Puhelumaksu on normaalin paikallisverkkomaksun suuruinen. 5. PALVELUN KÄYTTÄJÄT Kotihoidon asiakkaat ovat eri-ikäisiä avun tarvitsijoita, pääasiassa kuitenkin vanhuksia, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asuakseen ulkopuolista apua. Kotihoidon säännöllisiksi asiakkaiksi määritellään asiakkaat, jotka saavat kotihoidon palveluja vähintään kerran viikossa ja / tai joilla on voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Tilapäisiksi asiakkaiksi määritellään muut tilaajan erikseen osoittamat asiakkaat. Suurimman asiakasryhmän muodostavat ikääntyneet, yli 65-vuotiaat säännölliset asiakkaat. Ikääntyneiden lisäksi säännöllisinä asiakkaina on myös nuoria pitkäaikaissairaita ja vammaisia sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaita. 6. PALVELUOHJAUS JA PALVELUN ALOITTAMINEN 6.1 Uusien asiakkaiden palveluohjaus Uudet asiakkuudet tulevat kotihoidon ostopalvelualueelle Laukaan kunnan kotihoidon avopalveluohjaajan tekemän palveluohjauksen kautta. Kotihoidon tarve selvitetään, kun asiakas tarvitsee sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi apua jokapäiväisiin toimiin. Kotihoito edistää asiakkaan fyysistä, sosiaalista ja henkistä perusturvallisuutta, kuntoutumista ja arjessa selviytymistä. Kotihoidon avopalveluohjaaja arvioi asiakkaan palveluntarvetta ja tekee alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman joko puhelimessa tai sopii kotikäynnin. Palvelutarpeen arviointikäynti voidaan tehdä myös sairaalassa tai muussa vastaavassa hoitopaikassa. Kotikäynneille ja hoitopalavereihin pyydetään tarpeen mukaan palveluntuottajan nimeämä yhteyshenkilö. 6.2 Palvelun aloittaminen, hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen ja palvelun päättyminen Palveluntuottajalla on oltava valmius asiakaskohtaisen palvelun aloittamiseen pääsääntöisesti kahdeksan (8) tunnin sisällä tilauksesta. Poikkeuksellisesti, esimerkiksi asiakkaan kotiutuessa sairaalasta palvelu on voitava aloittaa viimeistään kahden (2) tunnin kuluttua tilauksesta. Tilaajan avopalveluohjaaja tekee Laukaan kunnan periaatteita noudattaen päätöksen asiakkaan kotihoidon palvelujen piiriin ottamisesta, annettavista palveluista ja niiden sisällöstä sekä valmistelee asiakkaan kotihoidon palvelu- ja maksupäätökset sekä alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman. Lopullinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, palveluntuottajan, omaisten ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

11 Palveluntuottajan työntekijät täydentävät hoito- ja palvelusuunnitelman Effica-tietojärjestelmään kahden viikon sisällä kotihoidon palvelujen alettua. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vuosittain tai kun asiakkaan hoidon tarpeessa tapahtuu muutos. Hoito- ja palvelusuunnitelma tulostetaan myös asiakkaalle nähtäväksi ja hyväksyttäväksi. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma tulee käydä läpi palveluntuottajan henkilöstökokouksissa / tiimeissä siten, että suunnitelman sisältö on koko hoitohenkilökunnan tiedossa. Tilaaja päättää asiakaskohtaisen palvelun päättymisestä Laukaan kunnan periaatteita noudattaen. Asiakaskohtainen palvelu päättyy tilaajan ilmoittamana ajankohtana. Palvelun päättyessä asiakasta koskevat asiakirjat on toimitettava tilaajalle. 7. PALVELUN TAVOITTEET JA HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Kotihoidon tavoitteena on turvata asiakkaalle perushoiva, jossa asiakas saa apua henkilökohtaiseen hygieniaan, ruokailuun, kotona ja kodin ulkopuolella liikkumiseen, päivittäiseen kodin siistimiseen ja viihtyisyyden ylläpitämiseen ja vaateiden huoltoon (kts. tehtävätaulukko kohdassa 8). Kotihoidon tavoitteena on myös terveyden edistäminen ja sairaanhoito, mihin liittyy toimintakykyä ylläpitävään kuntoutukseen liittyviä tehtäviä, palvelutarpeen kartoitusta, neuvontaa ja ohjausta sekä sairaanhoidollisia tehtäviä. Kotihoidon tavoitteena on myös taata asiakkaalle psykososiaalinen tuki ja kuntouttavien toimintojen suunnittelu ja toteutus. Palvelussa on keskeistä asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä ja kuntouttava työote. Palveluntuottaja tukee asiakkaan toimintakykyä, omatoimisuutta ja kannustaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Palveluntuottaja opastaa ja tiedottaa asiakasta arkeen ja palveluun liittyvissä ajankohtaisissa asioissa. Palveluntuottaja toteuttaa palvelua yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa. Tärkeimmät yhteistyöverkostot ovat perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, mahdollinen muu palveluntuottaja, omaiset ja läheiset ja asiakkaan mahdollinen edunvalvoja. Palveluntuottajan tulee olla perehtynyt Laukaan kunnan palvelujärjestelmään ja toimintaan siten, että palveluntuottaja osaa toimia asiakkaan palveluiden järjestämisessä ja ohjauksessa asiakkaan tukena, esimerkiksi perusterveydenhuolto, hoitotarvikejakelu tai tukipalvelut (mm. ateria- ja turvapalvelut). 8. KOTIHOIDON PALVELU Kotihoitoa annetaan asiakkaan luona tehtävin kotikäynnein, joita toteutetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Kotihoito tukee ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista kuntouttavan, asiakkaan omia voimavaroja tukevan työotteen avulla. Tavoitteena on antaa hyvää, turvallista ja asiakkaan tarpeenmukaista hoivaa ja hoitoa kotihoidon kriteerit (perusteet hoidolle) täyttävälle asiakkaalle. Kotihoidon palveluissa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta suhteessa Laukaan kunnalla käytettävissä oleviin resursseihin. Kotihoidon palveluja annetaan päivittäin edellä mainittujen kellonaikojen puitteissa. Jos asiakkaalla on pysyvä ympärivuorokautinen hoitopaikka, kotihoidon palveluja ei järjestetä mahdollisen kotiloman ajaksi. Iltaisin ja viikonloppuisin huolehditaan vain välttämättömimmät hoitotoimenpiteet kuten lääkehoito, ravitsemus, voinnin seuranta sekä perushoito

12 VASTUUNJAKOTAULUKKO Seuraavassa taulukossa on määritelty mille toimijalle mikin tähän hankintaan sisältyvä tehtävä kuuluu. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan palvelun sisältö muodostuu käytännössä asiakaskohtaisesti. Luettelossa yksilöimättömien tehtävien suorittamisessa toimittajan tulee olla etukäteen yhteydessä tilaajaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan ei voida tehdä muutoksia ilman tilaajan etukäteen tekemää hyväksyntää. Mikäli asiakkaan terveyden varmistamiseksi toimittajan on suoritettava kiireellisiä, luettelossa yksilöimättömiä tehtäviä, on ne ilmoitettava välittömästi jälkikäteen tilaajalle. Tehtävä Tilaaja Toimittaja Asiakas Huom. Yleiset tehtävät Uusien asiakkaiden palveluohjaus ja asiakkaaksi ottaminen X Palvelutarvearvioinnin teko X Alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman teko puhelimessa tai X kotikäynnillä Kotiutuspalaveriin, kotikäynnille tai hoitopalaveriin osallistuminetajan X X X Tilaaja kutsuu toimit- tarvittaessa kotiutuspalaveriin Palvelun aloittamisen päätös arkisin virka-aikana X Hoito- ja palvelusuunnitelman teko ja päivitys X X X Päivitetään tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa. Suunnitelma tulostetaan ja asiakas allekirjoittaa. Alkuperäinen kappale toimitetaan tilaajalle. Kopio suunnitelmasta jää asiakkaalle ja toimittajalle. Hoito- ja palvelusuunnitelman kirjaus Effica -tietojärjestelmään X Kahden viikon kuluessa palvelun aloittamisesta. Kotihoidon arviointiin käytettävien mittareiden käyttö: MMSE, X X RAVA, MNA, GDS-15 Asiakaskäyntien tilastointi ja kirjaus Effica tietojärjestelmään X tilaajan ohjeiden mukaan (Liite 7 Effica-kirjausohje) Tiedottaminen asiakkaan hoidossa tai olosuhteissa tapahtuneista muutoksista viipymättä tilaajan avopalveluohjaajalle, omaisille ja / tai erikseen sovitulle asioiden hoitajalle ja edunvalvojalle X Kotihoidon asiakasmaksujen laskutus ja tarvittaessa perintä Asiakkaan vastuuhenkilön määrittely Rekisterinpitäjän tehtävät Palveluohjaus Palveluohjaus on tarpeen silloin, kun asiakas tarvitsee usean palveluntuottajan palveluja samanaikaisesti tai hänen omat voimavaransa eivät riitä tarvittavien palvelujen järjestämiseen. Palveluohjauksen tärkeimpänä tavoitteena on luoda asiakkaan yksilökohtaisia tarpeita vastaava palvelukokonaisuus. X X X

13 Tehtävä Palvelutuottajan työntekijät toteuttavat palveluohjausta päivittäisessä työssään ohjaamalla, neuvomalla, järjestämällä asiakkaalle tarvittavia palveluja, tukemalla etuisuuksien hakemisessa (mm. Kelan tuet) sekä antamalla tukea ja ohjausta myös omaisille erilaisissa elämäntilanteissa. Lisäksi selvitetään omaisten / läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan palvelujen järjestämiseen. Edunvalvontaprosessin käynnistämisen tukeminen. X X Edistää asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia: fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä perusturvallisuutta, kuntoutumista, itsenäistä kotona selviytymistä, sekä arkielämän aktivointia. Päivätoimintoihin tai muuhun virkistystoimintaan ohjaaminen. X Tilaaja Toimittaja X Asiakas Huom. Vaikuttaa kotona selviytymistä uhkaaviin riskitekijöihin (mm. muistin aleneminen, ympäristön turvallisuus, ravitsemustila, päihteiden käyttö) Sairaanhoidolliset tehtävät Sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin kuuluvat lääkehoito, pitkäaikaissairauksien hoito, sairaanhoidolliset toimenpiteet, avustaminen toiminnoissa, jotka johtuvat asiakkaan ikääntymisestä ja toimintakyvyn alenemisesta, seuranta, ohjaus, opetus ja neuvonta sekä tarvittaessa näytteiden otto (ensisijaisesti asiakas käy itse tai lähipiirin saattamana laboratoriossa). Lääkehoidolliset perustehtävät - lääkkeiden anto, lääkehoidon havainnointi ja seuranta sekä arviointi, palveluntuottajalla lääkehoitosuunnitelma - apteekkiasioiden hoito, tarvittaessa apteekkitilin avaaminen (asiakkaalla voi olla tiliasiakkuus valmiina apteekkiin) - reseptien uusimisesta huolehtiminen (eresepteihin siirtyminen maaliskuussa 2013, työntekijöillä ajantasaiset luvat ja varmennekortit ereseptikäytäntöihin, https://www.kanta.fi/fi/terveydenhuollolle-sahkoinenresepti) Sairaanhoidolliset perustehtävät - verenpaineen ja verensokerin mittaaminen - terveydentilan ja voinnin seuranta - tarvittavista seurannoista huolehtiminen - kontaktit omaan lääkäriin - jalkojen hoito X X X Kotihoidossa ei ole mahdollista toteuttaa esim. iv-hoitoja ja dialyysihoitoja tai kotisairaalatyyppistä hoitoa.

14 Tehtävä Vaativat tai luvanvaraiset sairaanhoidolliset tehtävät - lääkkeiden jako - s.c. ja i.m. pistokset - haavanhoidot lääkärin ohjeen mukaan - katetroinnit ja avannehoidot - vaativammat sidosten vaihdot - muisti- ja depressiotestien tekeminen (edellyttää erillistä koulutusta) - kipupumpun käyttö - rokottaminen - ompeleiden poisto - korvien tutkiminen ja korvahuuhtelut - toimiminen ammatillisena asiantuntijana sairaanhoidollisissa asioissa tiimin muille jäsenille Tilaaja Toimittaja X Asiakas Huom. Kotihoidon asiakkaiden lääkkeenjako toteutetaan mahdollisuuksien mukaan koneellisen annosjakelun kautta. Perustehtävät Hygienia Avustetaan asiakasta peseytymisessä 1 kerran viikossa asiakkaan omat voimavarat huomioiden. Huolehditaan päivittäiset pikkupesut, suuhygienia, ihon hoito, parranajo sekä kynsien leikkaus asiakkaan tarpeen mukaisesti. Ravitsemus Tuetaan asiakkaan riittävää ja monipuolista ruokailun toteutumista. Asiakas käyttää Laukaan kunnan tarjoamaa Menumatateriapalvelua. Tarvittaessa lämmitetään valmiita eineksiä tai omaisten valmistamaa ruoka. Huolehditaan aamu-, väli- ja iltapaloista ja niiden antamisesta, riittävästä nesteen saannista sekä ravitsemukseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Huolehditaan säännöllisestä painon seurannasta vähintään 1 kertaa kuukaudessa tai tarvittaessa useammin. Ruokailun toteutumista seurataan erityisesti muistisairailla. Ulkoilu ja saattoapu Ulkoilu järjestetään työtilanteen mukaisesti tasapuolisuus huomioiden. Saattoapua järjestetään omaisten tai lähipiirin tai mahdollisen vapaaehtoistyöntekijän turvin. Saattajapalvelussa kotihoidon asiakas voi käyttää palveluseteliä (max 2 tuntia / kerta) Harjoitus- ja kuntoutusohjelmat Avustaminen harjoitusohjelman / kotikuntoutusohjelman suorittamisessa Kodin siisteys Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden osalta huolehditaan yleisestä siisteydestä (roskat, keittiön, wc:n siisteys, vuodevaatteiden vaihtaminen tarvittaessa) huomioiden lähipiirin apu ja kuntouttava työote. Siivousavun (imurointi, lattioiden pyyhkiminen, petivaatteiden tuuletus) asiakas järjestää itse, esim. omaisten tai yksityisen palveluntuottajan toimesta. X X X X X X Harjoitus / kuntoutusohjelman laatii tilaaja

15 Tehtävä Pyykkihuollossa avustetaan tarvittaessa (jos asiakkaalla on oma pesukone). Asiointi Kauppa-, pankki- ja apteekkiasiat hoitaa pääsääntöisesti asiakas, omaiset, muu läheinen tai edunvalvoja. Laskut ohjataan suoralaskutukseen tai käytetään maksupalvelua, kauppa- ja apteekkiasioinnissa edellytetään tiliasiakkuutta. Ympäristön turvallisuus Huolehditaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaan asuinympäristön esteettömyydestä, riittävästä valaistuksesta, sähkölaitteiden turvallisuudesta, turvapuhelimen toimivuudesta (säännölliset tarkistussoitot) sekä yhteistyössä fysioterapian kanssa apuvälineiden kartoituksesta ja käytön ohjauksesta. Apuna käytetään ns. kodinturvallisuuden ja kotitapaturmien ehkäisyn tarkistuslistaa. Liite 8, Asumisturvallisuuden tarkistuslista Yhteistyö Erityisryhmien (esim. psykiatriset-, päihde- ja vammaisasiakkaat) kotihoidon toteutumisen turvaamiseksi toimittaja tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen asiantuntijoiden kanssa. Hoitotarvikkeet ja apuvälineet Hoitotarvikkeiden ja välineiden, vaippojen ja apuvälineiden tilaamisessa ja palauttamisessa avustaminen paikallinen hoitotarvikejakelu ohjeistus huomioiden. Muut tehtävät Posti haetaan tarvittaessa postilaatikosta. Lumet lakaistaan sisäänkäynnin edustalta siltä osin kuin välttämätön liikkumisen turvaaminen edellyttää. Tilaaja Toimittaja Asiakas Huom. X X Jos asiakas laittaa itse pyykkikoneen päälle, niin toimittajan työntekijä voi laittaa pyykit kuivumaan, jos asiakas ei siihen itse pysty, mutta palveluntuottajan toimesta ei pyykkikonetta laiteta päälle, muuten vaatehuollon asiakas järjestää itse läheisten tai yksityisten palvelutuottajien avulla. X X X X Kotihoidon henkilöstö ei hoida asiakkaan raha-asioita eikä käsittele käteistä rahaa sovittuja käyttörahoja lukuun ottamatta. Kotihoito ei käytä asiakkaan pankkikorttia. Asioinnin järjestämisessä palvelusetelin käyttö on mahdollista. X Puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen eivät kuulu kotihoidon tehtäviin. Asiakkaiden lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin

16 9. TIETOJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET, KUSTANNUKSET JA KIRJAAMINEN Palvelujentuottaja sitoutuu hankkimaan Effica -potilastietojärjestelmän käytön asettamien vaatimusten mukaiset tietokoneet ja verkkoyhteydet, joihon virtuaaliyhteyden avulla käytettävä Effica -potilasjärjestelmä ja siihen liittyvät järjestelmät asennetaan. Asennuksista huolehtii ja kustantaa palveluntuottaja tilaajan ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottaja kirjaa hoitotyöhön liittyvät asiakastiedot ja työsuoritteet Effica -potilastietojärjestelmään. Kirjaaminen tehdään tilaajan toimintaohjeiden ja periaatteiden mukaisesti, lainsäädännön vaatimuksia noudattaen. Myös asiakaskäynnillä eri palveluihin kulunut aika ja käynnin tarkka alkamis- ja loppuaika tilastoidaan Effica -potilasjärjestelmään. Kirjaaminen sisältää myös HILMO-kirjaukset. Palveluntuottaja noudattaa tilaajan Efficaan liittyviä tietoturva-, turvallisuus- ja käyttöehtoja. Tilaaja järjestää palveluntuottajan työtekijöille Effica -potilastietojärjestelmän käyttöön liittyvän koulutuksen palvelun alkaessa ja tämän jälkeen palveluntuottajan työntekijöiden tulee osallistua tilaajan järjestämiin / osoittamiin Effica -koulutuksiin, joista ilmoitetaan aina erikseen. Tällä välin koulutuksesta vastaa palveluntuottaja. Palveluntuottajan on huolehdittava henkilökuntansa riittävästä hoitotyön kirjaamiseen ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvästä osaamisesta ja kouluttamisesta. Koulutukseen kuluva aika on palveluntuottajan työntekijöille työaikaa, jonka kustannuksista vastaa palveluntuottaja. Laukaan kunta laskuttaa palveluntuottajaa Effican hankinnasta ja käytöstä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin / Seututerveyskeskuksen / MediIT Oy:n ohjeiden mukaisesti. MediIT Oy:ltä saadun tiedon mukaan yksityisiltä palveluntuottajilta laskutettavat kustannukset ovat: - kertakustannukset o Effica-lisenssi 750,- / työasema - vuosikustannukset o Effica-palvelu 720,- / vuosi / työasema o Virtuaalityöasema 550,- / vuosi / työasema o VPN-yhteys 280,- / vuosi / työasema Järjestelmän käyttämiseksi riittää arvioiden mukaan jopa tavanomainen langaton internet-yhteys (ns. mokkulayhteys), mutta yhteyden laatu on varmistettava katkosten varalta. Suositeltava yhteys onkin kiinteä, ns. langallinen internetyhteys. Lisäksi palveluntarjoaja tarvitsee VPN-yhteyttä varten kirjaajien yhteiseen käyttöön varatun matkapuhelimen. 10. ASIAKKAAN ARVIOINTI RAVATAR-MENETELMÄLLÄ Tilaaja toteuttaa tällä hetkellä kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin RAVA -menetelmällä. RAVA -mittari on ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin tarkoitettu mittari. Palveluntuottaja sitoutuu RAVA -arviointien tekemiseen kaikille asiakkaille tilaajan kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla. Palveluntuottajalla on oltava valmius arviointien tekemiseen aloittamiseen (4) neljän kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Palveluntuottaja huolehtii RAVATAR -ohjelman hankinnasta ja henkilökuntansa kouluttamisesta. Kustannuksista vastaa palveluntuottaja. Lisätietoa (mm. lisenssien hankinta) löytyy verkko-osoitteesta

17 11. PALVELUA TOTEUTTAVAN HENKILÖSTÖN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET HOITOTEHTÄVIIN OSOITETTUJEN TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ Tarjojaan tulee mitoittaa Laukaan kunnalle tarjottavaan palveluun riittävä määrä ammattitaitoista, nimettyä vakituista henkilöstöä. Riittävänä määränä Laukaan kunta pitää kahdeksaa (8) henkilöä, joista vähintään kahdella tulee olla sairaanhoitajan pätevyys. Määrään ei sisälly palveluvastaava. Henkilöstöstä tulee antaa selvitys liitteellä 2C; Selvitys henkilöstöresursseista. Edellä mainittu henkilöstömäärä ja jakautuma on hankinnan vähimmäisvaatimus. Tarjoaja voi nimetä myös enemmän vakituista henkilöstöä, jota tullaan käyttämään tuottamaan hankittavaa palvelua. Lisähenkilöstö on myös kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteeri. Tarjoaja voi nimetä enintään 13 vakituisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä, joilla saa Henkilöstömääräkriteerin enimmäispisteet. Edellä mainittuun määrään ei sisälly palveluvastaava. Aloittavan yrityksen, jolla ei ole vielä henkilöstöä rekrytoituna, on esitettävä liitteellä 2D uskottava rekrytointisuunnitelma. Henkilöstömäärään sovelletaan edellisessä kappaleessa olevia vaatimuksia ja valintakriteerejä. Rekrytointisuunnitelman mukainen henkilöstö tulee olla rekrytoituna ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Ammattitaitoisena henkilönä pidetään vähintään kotihoidon asiakasrakenteeseen sopivan suuntautumisvaihtoehdon omaavan lähihoitajan tai vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä, jolla on vähintään yksi vuosi työkokemusta alan tehtävistä. Alan tehtäviin luetaan mm. kotihoidon ja vanhustenhoidon tehtävät. Sairaanhoitajan pätevyyttä vaativiin tehtäviin on osoitettava vähintään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon omaava henkilö, jolla on vähintään yksi vuosi työkokemusta sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan työtehtävistä. Henkilöstön koulutus ja työkokemus on kokonaistaloudellisuuden kriteeri. Vakituisena henkilönä pidetään työntekijää, jolla on toistaiseksi voimassaoleva työsopimus. Mikäli työsopimukseen kuuluu koeaika, on huomioitava, että koeaikaa ei saa olla enää jäljellä. HOITOTEHTÄVISSÄ TOIMIVILLE TYÖNTEKIJÖILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Hoitotehtävissä toimivan työntekijän on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: 1) Vähintään joko sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, lähihoitajan tai perushoitajan pätevyys (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) ja laki terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (559/ 1994)), 2) Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, 3) Hyväksyttävästi suoritettu lääkehoidon osaamiskartoitus viiden vuoden välein. Sairaanhoitajan koulutusta vaativien tehtävien suorittajalla on oltava vähintään sairaanhoitajan pätevyys. Hoitoon osallistuvan työntekijän tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asiakaspalveluun soveltuva, tehtäväänsä hyvin perehdytetty ja luotettava. Hänellä tulee olla hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot sekä valmius eri kulttuuritaustaisten ja vammaisten asiakkaiden kohtaamiseen. Hoitotehtävissä toimivan työntekijän on pystyttävä asioimaan asiakkaiden ja tilaajan kanssa sujuvasti suomen kielellä ja lisäksi hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Tilaajalla on oikeus ennen työn aloittamista haastatella äidinkieleltään muu kuin suomenkielinen työntekijä kielitaitovaatimuksen toteutumisen varmistamiseksi. Hoitotehtävissä toimivan henkilöstön tulee sitoutua noudattamaan STM:n turvallinen lääkehoito opasta. Hoitohenkilökunnassa on riittävästi erilliskoulutuksen tai luvan saanutta henkilöstöä, jotta esimerkiksi muistija depressiotestit ja erityistä lupaa edellyttävät toimenpiteet voidaan suorittaa palvelukuvauksen mukaisesti. Tämän hankinnan mukaista palvelua tuottavilta henkilöiltä vaaditaan Sopimusluonnoksen (liite 5) liitteenä olevan salassapitosopimuksen hyväksyminen ennen ko. henkilön tuottaman palvelun aloittamista.

18 Toimittajan tehtävään osoittaman henkilöstön tulee olla vakituisessa (toistaiseksi voimassaolevassa) työsuhteessa toimittajaan. Määräaikaisia tai keikkatyöntekijöitä voi käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa esim. vakituisen henkilöstön sairauspoissaolojen sijaistamisissa. PALVELUVASTAAVALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Palveluvastaavan on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: 1) Vähintään soveltuva ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai entinen vastaava opistotasoinen tutkinto. Soveltuvana tutkintona pidetään esimerkiksi sosionomin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa, 2) vähintään yksi vuosi (1) työkokemusta kotihoidosta (kotihoidon päivittäisistä työtehtävistä). 3) palveluvastaavalla on lisäksi oltava työkokemukseen tai koulutukseen perustuvat johtamistaidot. Soveltuvana työkokemuksena pidetään vähintään yhden (1) vuoden kokemusta esimiesasemassa työskentelystä tai esimerkiksi työn ohella suoritettuja johtamisopintoja, joiden pituus on vähintään yksi (1) vuotta tai 30 opintopistettä ja 4) erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palveluvastaavan on pystyttävä asioimaan tilaajan kanssa sujuvasti suomen kielellä ja lisäksi hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Tilaajalla on oikeus ennen työn aloittamista haastatella äidinkieleltään muu kuin suomenkielinen yhteyshenkilö kielitaitovaatimuksen toteutumisen varmistamiseksi. Palveluvastaavan henkilötiedot ja tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta tulee esittää liitteellä 2E, Palveluvastaavan ansioluettelo. 12. HENKILÖSTÖN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN Palveluntuottaja noudattaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) säännöksiä. Palveluntuottaja selvittää alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan ja merkitsee uuden työntekijän rikostaustan selvittämisen ajankohdan ja suorittajan nimen muistioon, johon tilaajalla on oikeus tutustua tilaajan sitä pyytäessä.

19

20 LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee alihankkijan käyttöä koskevaa kysymystä lukuun ottamatta vastata Kyllä tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen jättämisestä. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. REKISTERITIEDOT VAATIMUS REKISTERIT Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: Esim. kaupparekisteriote ja selvitys kuulumisesta muihin edellä lueteltuihin rekistereihin Hankintayksikkö voi tarkistaa tiedot myös itse yleisistä lähteistä. ILMOITUKSET TOIMINNASTA JA MERKINNÄT ALUEHALLINN- TOVIRASTON REKISTEREIHIN Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista tarjoaja on tehnyt yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 :n mukaisen ilmoituksen toiminnastaan Laukaan kunnalle ja tarjoaja on merkitty Aluehallintoviraston yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin ja kotisairaanhoidon osalta tarjoaja on tehnyt yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9 a :n mukaisen ilmoituksen aluehallintovirastolle. VASTAUS JA SELVITYKSET Kyllä Ei Kyllä Ei

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET /PALVELUNKUVAUS

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET /PALVELUNKUVAUS LIITE 1A HANKINNAN KOHDE VÄHIMMÄISVAATIMUKSET /PALVELUNKUVAUS Liitettä on korjattu 3.11.2015. Korjaukset on merkattu keltaisella. 1. TIETOJA HANKINTAYKSIKÖSTÄ Palvelun tilaajana on Jyväskylä kaupungin

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

1. Tarjouspyyntö... 2. 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö... 2. 1.2. Hankinnan kohde... 2. 1.3. Yhteinen hankintanimike (CPV)... 3

1. Tarjouspyyntö... 2. 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö... 2. 1.2. Hankinnan kohde... 2. 1.3. Yhteinen hankintanimike (CPV)... 3 RUOKOLAHDEN KUNTA, TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA RUOKOLAHDEN KUNTA, TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA Sisällys 1. Tarjouspyyntö... 2 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö...... 2 1.2. Hankinnan kohde...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H069-15/HEL 2015-004326 Päiväys 20.05.2015 1/8 TARJOUSPYYNTÖ H069-15/HEL 2015-004326 Päihdehoitopalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maritta Jääskeläinen Suomi puh. +358 931043121 fax maritta.jaaskelainen@hel.fi Tarjoukset

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä POLTTOKELPOISEN- JA RAKENNUSJÄTTEEN SIIRTOKULJETUS KITTILÄN, SODANKYLÄN, KEMIJÄRVEN JA IVALON SIIRTOKUORMAUSASEMILTA SEKÄ SAVUKOSKEN, PELKOSENNIEMEN, SALLAN, ENONTEKIÖN JA

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö

TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ nro 26/2014 21.8.2014. Perustiedot. Tarjoajan nimi. Y-tunnus. Osoite. Yhteyshenkilö TARJOUSLOMAKE, liite 3 1 (5) Perustiedot Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero Tarjouksen allekirjoitus Olen tutustunut tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sitoudun

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouksesta

Tarjouspyyntö siivouksesta Kotihoidon johtaja Tarjouspyyntö siivouksesta Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta kotihoidon tukipalveluina ostettavasta siivouspalvelusta. Siivoustyö tehdään kaupungin alueella noin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Vahvistus tarjouksen lähettämisestä A 4/2015 Päiväys 10.09.2015 1/6 TARJOUS A 4/2015 Tarjouspyyntö A 4/2015 / Eksoten natiiviröntgentutkimuksien sanelujonojen purkaminen ja radiologipalvelut ultraäänitutkimuksiin ja niihin liittyviin ultraääniohjattuihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä

Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet Kyllä YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ LIITE 1: Tarjouslomake Tarjouspyyntö: Ylisterveyden ja laboratorion hoitotarvikkeet sekä tarveaineet 3.3.2016 Tarjoajan nimi Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Yrityksen

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot