Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö. Kotihoidon hankinta Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueelle

2 Laukaan kunta PL Laukaa TARJOUSPYYNTÖ Tarjouspyyntö kotihoidon hankinnasta Leppävesi Vihtavuori alueelle Laukaan kunnassa Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta Jyväskylän seudulla. Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut, korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä. Laukaan kunta järjestää kotihoitoa mm. sosiaalihuoltolain, kansanterveyslain ja vanhuspalvelulain mukaisesti. Kotihoidon tarkoituksena on tukea kotona asumista niin pitkään kuin se ihmisarvoa vähentämättä on mahdollista. Toteuttaakseen kuntastrategiassa mainittuja visioita, Laukaan kunta pyytää tarjouksia kotihoidon tuottamisesta Leppävesi Vihtavuori alueelle. Hankinnan kohde Hankinta perustuu Laukaan kunnanvaltuustolle jätettyyn valtuustoaloitteeseen , jossa esitettiin Leppäveden alueen kotihoidon vaihtoehtoisen järjestämistavan pilotointia. Aloitteen pohjalta tehtiin selvitys Laukaan kunnan kotihoidon vaihtoehtoisen tuotantotavan pilotoinnista. Selvityksen perusteella Laukaan perusturvalautakunta päätti hankkia kotihoidon palvelut Leppävesi Vihtavuori alueelle ulkopuoliselta tuottajalta kahden vuoden pilotointiajaksi ja lisäksi mahdolliseksi vuoden optiokaudeksi. Hankinnan kohteena on kotihoidon palvelujen tuottaminen Leppävesi Vihtavuori alueelle. Hankinnan kohde on määritelty liitteessä 1, Hankinnan kohde. Leppävesi Vihtavuoren alue on esitetty liitteessä 1A, Karttaliite. Hankintasopimuksella muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan yksi toimittaja. Hankinta on hankintalain liitteen B mukainen ns. toissijainen ryhmän 25 palveluhankinta, jonka päänimike (CPV) on Hankinnan toteutuspaikka (NUTS) K410 Laukaa Tarjoukselle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjoukselle ja palvelun tuottamiselle asetetut vähimmäisvaatimukset on ilmoitettu liitteessä 1, Hankinnan kohde. Vähimmäisvaatimusten täyttyminen ilmoitetaan tarjoukseen liitettävällä tarjouslomakkeella Liite 3, Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset. Tarjoajalle asetetut ehdottomat vaatimukset Tarjoajalle asetetut ehdottomat vaatimukset on esitetty liitteessä 2, Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset.

3 Sopimusaika Sopimuksen on tarkoitus alkaa Sopimusaika on 24 kk, jonka jälkeen on mahdollista hankintayksikön päätöksellä jatkaa sopimusta 12 kk optiolla. Option käytöstä hankintayksikkö päättää viimeistään Hankintamenettely Hankinnassa noudatetaan hankintalain (348 / 2007) mukaista avointa hankintamenettelyä. Hankinnan ennakoitu arvo Hankinnan ennakoitu arvo ylittää toissijaisten, ns. liite B:n, palvelujen EUkynnysarvon. Arviossa on otettu huomioon mahdollisen option käyttö. Hankinnasta ilmoittaminen ja tarjouspyyntöasiakirjat Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus Hilma-palvelussa verkko-osoitteessa Ilmoituksen numero on Lisäksi hankinnasta on ilmoitettu Laukaan kunnan verkkopalvelussa osoitteessa kohdassa Edellä mainitusta verkko-osoitteessa ovat saatavissa myös tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouksen valinta Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin käyttäen seuraavassa kohdassa Vertailtavat ominaisuudet ja painoarvot ilmoitettuja vertailuperusteita ja painoarvoja. Vertailtavat ominaisuudet ja painoarvot Tarjouksen maksimipistemäärä on yhteensä 100 pistettä. Eniten pisteitä saanut tarjous katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Pisteet lasketaan kymmenesosan tarkkuudella. Pisteiden laskennassa käytetään normaaleja matemaattisia pyöristyssääntöjä. Mikäli kaksi tai useampi tarjous saa tasapisteet, hinnasta enemmän pisteitä saanut tarjous voittaa. Mikäli myös hintapisteet ovat tasan, voittava tarjous ratkaistaan arvalla. Vertailtavat ominaisuudet ja niiden painoarvot ja pisteytys ovat seuraavat: Hinta, painoarvo 70 Vertailuhintana käytetään tarjoajan liitteellä 4 Hintalomake ilmoittamia tuntihintoja painotettuna hintalomakkeella ilmoitetuilla painokertoimilla. Hinnan osalta maksimipistemäärä on 70 pistettä. Hintapisteet muodostuvat seuraavasti: - halvin vertailuhinta saa 70 pistettä - muut saavat hintapisteitä suhteessa halvimpaan seuraavan kaavan mukaisesti: o hintapisteet = alin vertailuhinta / tarjouksen vertailuhinta * 70 Laatu, painoarvo 30 Tarjoajan liitteillä 2C tai 2D ja 2E ilmoittamaa henkilöstön määrää, koulutusta ja kokemusta käytetään laadun arviointiin. Henkilöstölle asetetut vähimmäisvaatimukset on esitetty liitteessä 1 Hankinnan kohde kohdassa 11, Palvelua toteuttavan henkilöstön vähimmäisvaatimukset. Laadun osalta maksimi vertailupistemäärä on 30 pistettä.

4 Laadun vertailussa käytettävät laatupisteet muodostuvat palveluun nimetystä tai rekrytointisuunnitelman mukaisesta henkilöstön määrästä, henkilöstön koulutuksesta ja henkilöstön työkokemuksesta saaduista laatupisteistä seuraavasti: Henkilöstön määrä Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen täyttyminen henkilöstön määrän osalta antaa 0 laatupistettä. Tarjoaja voi osoittaa vähimmäisvaatimusta useampia henkilöitä tuottamaan palvelua, kuitenkin nimettyjä tai rekrytointisuunnitelman mukaisia henkilöitä voi olla enintään 13 ja lisäksi palveluvastaava, jota ei lasketa tässä tarkoitettuun henkilöstömäärään. Jokainen vähimmäismäärän ylittävä henkilö antaa yhden laatupisteen. Henkilöstön määrästä saa enintään 5 laatupistettä. Esimerkki: Tarjoaja nimeää tarjouksessaan 11 henkilöä ja palveluvastaavan tuottamaan palvelua: vähimmäismäärä ylittyy kolmella henkilöllä, joten tarjoaja saa henkilöstön märästä kolme (3) laatupistettä. Henkilöstön koulutus Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen täyttyminen henkilöstön koulutuksen osalta antaa 0 laatupistettä. Henkilöstöön nimettyjen tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden vähintään sairaanhoitajan pätevyyden omaavien henkilöiden vähimmäismäärän (2) ylittyminen antaa kolme laatupistettä per ylittyvä henkilö. Henkilöstön koulutuksesta saa enintään 33 laatupistettä. Palveluvastaavan vähimmäisvaatimuksen ylittävästä koulutuksesta ei saa laatupisteitä. Esimerkki: Tarjoajan nimeämistä henkilöistä kuudella on vähintään sairaanhoitajan pätevyys: sairaanhoitajien vähimmäismäärä 2 ylittyy neljällä henkilöllä, joten tarjoaja saa henkilöstön koulutuksesta 12 laatupistettä. Henkilöstön työkokemus Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen täyttyminen henkilöstön työkokemuksen osalta antaa 0 laatupistettä. Henkilöstöön nimettyjen tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden työkokemuksesta saatavat laatupisteet muodostuvat seuraavasti: Palveluvastaavan työkokemus palveluvastaavan työstä: - palveluvastaavan työkokemus yli 1 mutta alle 2 vuotta, 0 laatupistettä - palveluvastaavan työkokemus 2 vuotta tai yli mutta alle 5 vuotta, 1 laatupiste - palveluvastaavan työkokemus 5 vuotta tai yli mutta alle 8 vuotta, 3 laatupistettä - palveluvastaavan työkokemus 8 vuotta tai yli, 5 laatupistettä Kotihoitohenkilöstön työkokemus kotihoitotyöstä: Varsinaiseen suorittavaan henkilöstöön nimettyjen tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden työkokemuksesta saatavat laatupisteet muodostuvat seuraavasti:

5 - henkilön työkokemus yli 1 mutta alle 2 vuotta, 0 laatupistettä - henkilön työkokemus 2 vuotta tai yli mutta alle 5 vuotta, 1 laatupiste - henkilön työkokemus 5 vuotta tai yli mutta alle 8 vuotta, 3 laatupistettä - henkilön työkokemus 8 vuotta tai yli, 5 laatupistettä Nimetyn henkilöstön tai rekrytointisuunnitelman mukaisesti rekrytoitavien henkilöiden työkokemuksesta saatavat laatupisteet lasketaan yhteen, josta muodostuu koko henkilöstön työkokemuksesta saatavat laatupisteet. Henkilöstön työkokemuksesta saa enintään 70 laatupistettä. Esimerkki: Palveluvastaavaksi nimetty on työskennellyt 7 vuotta palveluvastaavan työssä, joten palveluvastaavan työkokemuksesta saa 3 laatupistettä (5 vuotta tai yli mutta alle 8 vuotta). Lisäksi tarjoaja on nimennyt kotihoitohenkilöstöön 10 henkilöä joilla on työkokemusta seuraavasti: kahdella henkilöllä kummallakin 1,5 vuotta, kolmella henkilöllä yli 3 vuotta mutta alle 5 vuotta ja viidellä henkilöllä yli 8 vuotta. Henkilöstön työkokemuksesta saatavat laatupisteet muodostuvat seuraavasti: * * * 5, yhteensä 31 laatupistettä. Edellä mainittujen laadun osa-alueiden osalta saadut laatupisteet lasketaan yhteen ja eniten laatupisteitä yhteensä saanut tarjous saa 30 vertailulaatupistettä Muut saavat laatupisteitä suhteessa eniten laatupisteitä saaneeseen seuraavan kaavan mukaisesti: o vertailulaatupisteet = tarjouksen laatupisteet / parhaat laatupisteet * 30 Tarjousten jättö Kirjalliset tarjoukset tulee jättää suljetussa kuoressa viimeistään klo mennessä joko postitse osoitteella Laukaan kunta Kotihoito PL Laukaa tai tuomalla kotihoitotoimistoon, käyntiosoite Pelloskuja Laukaa Tarjous tulee jättää myös sähköisessä muodossa liittämällä tarjouskuoreen tarjousdokumentit joko CD:lle tai USB-muistitikulle talletettuna. Mikäli ilmenee eroja sähköisen ja kirjallisen version välillä, kirjallinen versio on ensisijainen. Kuoreen tulee ehdottomasti merkitä TARJOUS KOTIHOIDOSTA. Merkinnän poisjättäminen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Lisäksi tarjouskuoresta tulee näkyä tarjoavan yrityksen nimi. Liitteelle 0 tulee merkitä sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite), johon hankintayksikkö voi lähettää hankintaan liittyviä tiedotteita ja ilmoituksia, mm. hankintapäätöksen tiedoksiannon. Muita tarjousohjeita Tarjouspyynnön liitteet 0, 2, 2A tai 2B, 2C tai 2D, 2E, 3 ja 4 ovat tarjouslomakkeita jotka tulee palauttaa täytettynä tarjouksen liitteinä hankintayksikölle. Lomakkeet voi täyttää käsin tai sähköisesti, mutta niiden sisältöä ei saa muuten muuttaa. Tar-

6 joajan tulee ilmoittaa yhteystiedot ja merkitä kaikki tarjouksensa liitteet liitteelle 0, Tarjouksen kansilehti ja sisällysluettelo. Lisätiedot Tarjouskilpailua ja tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on esitettävä sähköpostitse osoitteella klo mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan klo mennessä verkko-osoitteessa -->. Muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi ei vastata. Edellä mainitussa verkko-osoitteessa tiedotetaan myös muista tähän hankintaan liittyvistä asioista, joten tarjoajan edellytetään seuraavan ko. verkko-osoitetta aktiivisesti saadakseen mahdolliset lisätiedot ja muutokset tiedokseen. Hankinnan jakaminen Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoiset tarjoukset Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Hinnat Kaikki hinnat tulee ilmoittaa euroina ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) Kaikki palvelun toimittamisesta aiheutuvat kulut tulee sisältyä tarjoushintaan. Palveluntuottaja voi laskuttaa vain niistä tunneista, jotka kertyvät asiakkaan luona tehtävästä työstä. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa saakka. Maksuehdot Kaikkien laskujen maksuehto on 21 pv netto. Laskut on toimitettava verkkolaskuina. Laukaan kunnan verkkolaskutuksen tiedot: Verkkolaskuosoite: Verkkolaskuoperaattori: Logica Suomi Oy Verkkolaskuoperaattorin välittäjätunnus: Mikäli lasku tai sen liite sisältää salassa pidettävää tietoa, tulee tiedot lähettää erikseen sovittavaan osoitteeseen. Tarjouksen kieli Tarjous tulee jättää suomen kielellä. Tarjouksen / tarjoajan sulkeminen kilpailusta ja hankinnan keskeyttäminen Tarjouksen ja tarjoajan tarjouskilpailusta poissulkemisperusteet on mainittu hankintalain 8. luvussa. Lisäksi tämän tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään hankintalain 2 mukaisten syrjimättömyys- ja tasapuolisuussäännösten nojalla. Tarjousten viimeisen jättöajan jälkeen jätetyt tarjoukset jätetään huomioonottamatta. Edellisen lisäksi Laukaan kunta pidättää oikeuden keskeyttää hankinta hankintalain 73 a :n mukaisesti esimerkiksi hankinnan ennakoituun arvoon verrattuna liian kalliiden tarjousten tai muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Hankintapäätös Hankintapäätöksen tekee Laukaan kunnan perusturvalautakunta alustavan arvion mukaan elokuun kokouksessa. Päätös tehdään viimeistään syyskuun kokouksessa.

7 Hankintasopimus Laukaan kuntaa ja toimittajaa sitova liitteen 5 (Sopimusluonnos) mukainen hankintasopimus syntyy vasta, kun se on allekirjoitettu. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa kun hankintalaissa määrätty odotusaika 21 päivää on kulunut hankintapäätöksen tiedoksiannosta. Hankintapäätös annetaan tiedoksi hankintalain 75 mukaisesti ensisijaisesti käyttäen tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa (sähköpostiosoitetta). Tarjousasiakirjojen julkisuus Tarjousasiakirjoihin sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Mikäli tarjoaja haluaa pitää jonkun / jotkin asian / asiat salassa liike- ja ammattisalaisuuden perusteella tulee nämä asiat esittää omana asiakirjanaan tarjouksen liitteenä, jonka tarjoaja merkitsee selkeästi salassa pidettäväksi. Tarjouksen hinta ei voi kuitenkaan olla salassa pidettävä asia. Lopullisen päätöksen asiakirjojen salassapidosta tekee Laukaan kunta. Noudatettavat sopimusehdot Hankinnassa noudatetaan Suomen lakia. Sopimusehtoina käytetään JYSE 2009 Palvelut yleisiä sopimusehtoja. Muiden sopimusehtojen vaatiminen on tarjouspyynnön ehtojen vastaista ja johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Allekirjoitus Leila Jylhä vanhuspalvelujen johtaja Liitteet Liite 0, Tarjouksen sisällysluettelo, tarjouslomake Liite 1, Hankinnan kohde Liite 1A, Hankinnan kohde, karttaliite Liite 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset, tarjouslomake Liite 2A, Referenssilomake, tarjouslomake Liite 2B, Uuden yrityksen kuvaus, tarjouslomake Liite 2C, Selvitys henkilöstöstä, tarjouslomake Liite 2D, Rekrytointisuunnitelma, tarjouslomake Liite 2E, Palveluvastaavan ansioluettelo, tarjouslomake Liite 3, Hankinnan kohteen ja tarjouksen vähimmäisvaatimukset, tarjouslomake Liite 4, Hintalomake, tarjouslomake Liite 5, Sopimusluonnos liitteineen Liite 6, JYSE 2009 Palvelut yleiset sopimusehdot Liite 7, Effica-kirjausohje Liite 8, Asumisturvallisuuden tarkistuslista

8 LIITE 0 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Tarjoajan nimi, yhteystiedot, Y-tunnus ja sähköinen yhteystieto tulee ilmoittaa. Sähköistä yhteystietoa käytetään tarvittaessa käytävään tiedottamiseen (mm. hankintapäätöksen tiedoksianto). Tarjoajan tulee numeroida tarjouksensa liitteet. Tarjoajan tulee merkitä sarakkeeseen Tarjouksen liite nro tarjouksensa liitteen numero. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. Tarjoajan nimi Tarjoajan yhteystiedot (osoite, puh. nro) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot Tarjoajan Y-tunnus Tarjoajan sähköinen yhteystieto (sähköpostiosoite) Selite Tarjouspyynnön liite 2, Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset Tarjouspyynnön liite 3, Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset Vaaditut selvitykset Liite 2 ja liitteessä määritellyt seuraavat selvitykset: Referenssilomake tai uuden yrityksen kuvaus Selvitys mahdollisista alihankkijoista Omavalvontasuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Sijaisjärjestelyt Liite 3 ja liitteessä määritellyt seuraavat selvitykset: Selvitys henkilöstöresursseista (tarjouspyynnön liite 2C) TAI Rekrytointisuunnitelma (tarjouspyynnön liite 2D) Tarjouksen liite nro Tarjouspyynnön liite 4, Hintalomake Muut mahdolliset tarjouksen liitteet lueteltuina ja numeroituina Palveluvastaavan ansioluettelo (tarjouspyynnön liite 2E) Tarjouksen hinnoittelu

9 LIITE 1 HANKINNAN KOHDE Tässä liitteessä on kuvattu hankinnan kohde sekä hankinnalle asetetut vähimmäisvaatimukset 1. TIETOJA HANKINTAYKSIKÖSTÄ Palvelun tilaajana on Laukaan kunnan Perusturvaosasto. 2. NYKYTILAN KUVAUS Laukaan kunnan Leppävesi-Vihtavuori-alueiden kokonaisvaltaiset kotihoidon palvelut tuotetaan tällä hetkellä Laukaan kunnan omana toimintana. Alueen palvelutiimin mitoitukseen kuuluu 6 kodin- / lähihoitajaa ja 1,5 sairaanhoitajaa, yhteensä 7,5 htv. Alueella on keskimäärin noin 70 säännöllistä kotihoidon palvelua tarvitsevaa henkilöä, joille tuotettiin vuonna 2013 palveluja noin 4600 tuntia, sisältäen sairaanhoitajien palvelut. Kokonaisasiakasmäärä vuonna 2013 oli 124 henkilöä. Luku sisältää sekä säännöllistä palvelua tarvitsevat että tilapäistä palvelua tarvitsevat henkilöt. Alueella asui vuonna 2013 n vuotta täyttänyttä kuntalaista, heistä noin 170 oli yli 75 vuotiaita. 3. TAVOITETILAN KUVAUS Tilaajan tarkoituksena on hankkia edellä mainitulle alueelle puitesopimuksella palvelu, jolla turvataan kokonaisvaltaisesti kotihoidon asiakkaiden päivittäinen katkeamaton huolenpito ja hoito. Puitesopimukseen valitaan yksi toimittaja. Puitesopimuksella valittu palveluntuottaja tuottaa Leppävesi Vihtavuori -alueen kotihoidon asiakkaiden tarvitsemat kotihoidon palvelut. Alue on alustavasti havainnollistettu tarjouspyynnön liitteessä 1B, Karttaliite. Alueen rajat tarkennetaan sopimusneuvotteluissa. Tilaaja ei sitoudu palveluntuottajien asiakasmääriin. Kotihoitopalvelun tavoitteena on auttaa vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita asumaan kotonaan niin pitkään kuin se ihmisarvoa kunnioittaen on tarkoituksenmukaista. Palvelun lähtökohtana ovat asiakkaan omat yksilölliset tarpeet, toiveet ja arvostukset. Palvelutoiminta on luotettavaa ja katkeamatonta ja asiakkaan kannalta turvallisuuden tunnetta tukevaa ja ylläpitävää. Palvelua toteuttavat palveluntuottajan vakituiseen henkilöstöön kuuluvat, asiakaspalvelutaitoiset ja asiakaskohderyhmän kanssa työskentelyyn soveltuvat ammattitaitoiset työntekijät. Toiminta on tehokasta, ja yhteistyö palveluntuottajan ja tilaajan välillä toimii hyvin ja on luottamuksellista. Palvelutoimintaan liittyvät ongelmat ratkaistaan tilaajan ja palveluntuottajan hyvässä yhteistyössä ja palveluntuottaja on sitoutunut kehittämään toimintaansa esimerkiksi saadun palautteen perusteella. Tarkoituksena on, että palvelu vastaa joustavasti asiakkaan palveluntarpeen muutoksiin ja on pitkäaikainen palvelu. Toteutuneeseen asiakaan luona tehdyn työn tuntimäärään perustuvat suoritukset maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Tilaaja voi tarkastaa työhön kuluneen ajan mm. tehdyistä kirjauksista ja tekemällä asiakkaille kyselyjä tai muilla tavoin. Kilpailutettavalle alueelle Laukaan kunta ei myönnä tämän hankinnan sopimusaikana palveluseteliä käytettäväksi säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon toteuttamiseen. Kuitenkin asiointi- ja saattajapalveluun voidaan myöntää palveluseteli myös kilpailutettavan alueen asiakkaille. 4. HANKITTAVA PALVELU Hankinnan kohteena on Laukaan kunnan Leppävesi Vihtavuori -alueen kotihoidon asiakkaiden (jatkossa asiakas ) kotihoito (jatkossa myös palvelu ). Kotihoito pitää sisällään kotipalvelun ja kotisairaanhoidon. Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön (Kansanterveyslaki 66 / , 15 ja 17, Sosiaalihuoltolaki 710 / , Sosiaalihuoltoasetus 607 / , Vammaispalvelulaki 8 sekä Terveydenhuoltolaki 1326 / ja 11, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980 / 2012). Lisäksi toiminta perustuu Laukaan kunnanvaltuuston vuo-

10 sittain hyväksymään talousarvioon, kuntastrategiaan ja Kotona kaiken paras vanhusten palvelujen toimintaohjelmaan Myös STM:n Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2001), (2008) ja uusittu laatusuositus (2013) ohjaavat kuntien iäkkäille ihmisille kehitettävää palvelujärjestelmää. Asiakasmäärä ja hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset asiakaskohtaiset tunnit voivat sopimuskaudella lisääntyä tai vähentyä. Palvelu sisältää ostopalvelualueen osalta seuraavat osa-alueet: Kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) palvelu joka päivä arkisin klo ja viikonloppuisin ja pyhäpäivinä Asiakkaan RAVA-arvioinnit arviointijärjestelmää käyttäen Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmien tekeminen ja päivittäminen yhteistyössä tilaajan palveluohjaajien kanssa, viimeistään kahden viikon kuluttua palveluiden käynnistymisestä, aina tarpeen mukaisesti ja vähintään vuoden välein. Asiakastyöhön liittyvän välittömän yhteydenpidon tilaajan ja palveluntuottajan nimetyn yhdyshenkilön / yhteyshoitajan välillä arkisin klo Lisäksi palveluntuottajan edustajan on oltava tilaajan henkilöstön tavoitettavissa yhdestä puhelinnumerosta päivittäin myös klo , sekä viikonloppuisin ja pyhisin klo välillä. Puhelumaksu on normaalin paikallisverkkomaksun suuruinen. 5. PALVELUN KÄYTTÄJÄT Kotihoidon asiakkaat ovat eri-ikäisiä avun tarvitsijoita, pääasiassa kuitenkin vanhuksia, joiden toimintakyky on joko tilapäisesti tai pysyvästi alentunut siinä määrin, että he tarvitsevat kotona asuakseen ulkopuolista apua. Kotihoidon säännöllisiksi asiakkaiksi määritellään asiakkaat, jotka saavat kotihoidon palveluja vähintään kerran viikossa ja / tai joilla on voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma. Tilapäisiksi asiakkaiksi määritellään muut tilaajan erikseen osoittamat asiakkaat. Suurimman asiakasryhmän muodostavat ikääntyneet, yli 65-vuotiaat säännölliset asiakkaat. Ikääntyneiden lisäksi säännöllisinä asiakkaina on myös nuoria pitkäaikaissairaita ja vammaisia sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaita. 6. PALVELUOHJAUS JA PALVELUN ALOITTAMINEN 6.1 Uusien asiakkaiden palveluohjaus Uudet asiakkuudet tulevat kotihoidon ostopalvelualueelle Laukaan kunnan kotihoidon avopalveluohjaajan tekemän palveluohjauksen kautta. Kotihoidon tarve selvitetään, kun asiakas tarvitsee sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi apua jokapäiväisiin toimiin. Kotihoito edistää asiakkaan fyysistä, sosiaalista ja henkistä perusturvallisuutta, kuntoutumista ja arjessa selviytymistä. Kotihoidon avopalveluohjaaja arvioi asiakkaan palveluntarvetta ja tekee alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman joko puhelimessa tai sopii kotikäynnin. Palvelutarpeen arviointikäynti voidaan tehdä myös sairaalassa tai muussa vastaavassa hoitopaikassa. Kotikäynneille ja hoitopalavereihin pyydetään tarpeen mukaan palveluntuottajan nimeämä yhteyshenkilö. 6.2 Palvelun aloittaminen, hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen ja palvelun päättyminen Palveluntuottajalla on oltava valmius asiakaskohtaisen palvelun aloittamiseen pääsääntöisesti kahdeksan (8) tunnin sisällä tilauksesta. Poikkeuksellisesti, esimerkiksi asiakkaan kotiutuessa sairaalasta palvelu on voitava aloittaa viimeistään kahden (2) tunnin kuluttua tilauksesta. Tilaajan avopalveluohjaaja tekee Laukaan kunnan periaatteita noudattaen päätöksen asiakkaan kotihoidon palvelujen piiriin ottamisesta, annettavista palveluista ja niiden sisällöstä sekä valmistelee asiakkaan kotihoidon palvelu- ja maksupäätökset sekä alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman. Lopullinen hoito- ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, palveluntuottajan, omaisten ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa.

11 Palveluntuottajan työntekijät täydentävät hoito- ja palvelusuunnitelman Effica-tietojärjestelmään kahden viikon sisällä kotihoidon palvelujen alettua. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vuosittain tai kun asiakkaan hoidon tarpeessa tapahtuu muutos. Hoito- ja palvelusuunnitelma tulostetaan myös asiakkaalle nähtäväksi ja hyväksyttäväksi. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelma tulee käydä läpi palveluntuottajan henkilöstökokouksissa / tiimeissä siten, että suunnitelman sisältö on koko hoitohenkilökunnan tiedossa. Tilaaja päättää asiakaskohtaisen palvelun päättymisestä Laukaan kunnan periaatteita noudattaen. Asiakaskohtainen palvelu päättyy tilaajan ilmoittamana ajankohtana. Palvelun päättyessä asiakasta koskevat asiakirjat on toimitettava tilaajalle. 7. PALVELUN TAVOITTEET JA HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Kotihoidon tavoitteena on turvata asiakkaalle perushoiva, jossa asiakas saa apua henkilökohtaiseen hygieniaan, ruokailuun, kotona ja kodin ulkopuolella liikkumiseen, päivittäiseen kodin siistimiseen ja viihtyisyyden ylläpitämiseen ja vaateiden huoltoon (kts. tehtävätaulukko kohdassa 8). Kotihoidon tavoitteena on myös terveyden edistäminen ja sairaanhoito, mihin liittyy toimintakykyä ylläpitävään kuntoutukseen liittyviä tehtäviä, palvelutarpeen kartoitusta, neuvontaa ja ohjausta sekä sairaanhoidollisia tehtäviä. Kotihoidon tavoitteena on myös taata asiakkaalle psykososiaalinen tuki ja kuntouttavien toimintojen suunnittelu ja toteutus. Palvelussa on keskeistä asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä ja kuntouttava työote. Palveluntuottaja tukee asiakkaan toimintakykyä, omatoimisuutta ja kannustaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Palveluntuottaja opastaa ja tiedottaa asiakasta arkeen ja palveluun liittyvissä ajankohtaisissa asioissa. Palveluntuottaja toteuttaa palvelua yhdessä yhteistyöverkostojen kanssa. Tärkeimmät yhteistyöverkostot ovat perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito, mahdollinen muu palveluntuottaja, omaiset ja läheiset ja asiakkaan mahdollinen edunvalvoja. Palveluntuottajan tulee olla perehtynyt Laukaan kunnan palvelujärjestelmään ja toimintaan siten, että palveluntuottaja osaa toimia asiakkaan palveluiden järjestämisessä ja ohjauksessa asiakkaan tukena, esimerkiksi perusterveydenhuolto, hoitotarvikejakelu tai tukipalvelut (mm. ateria- ja turvapalvelut). 8. KOTIHOIDON PALVELU Kotihoitoa annetaan asiakkaan luona tehtävin kotikäynnein, joita toteutetaan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Kotihoito tukee ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista kuntouttavan, asiakkaan omia voimavaroja tukevan työotteen avulla. Tavoitteena on antaa hyvää, turvallista ja asiakkaan tarpeenmukaista hoivaa ja hoitoa kotihoidon kriteerit (perusteet hoidolle) täyttävälle asiakkaalle. Kotihoidon palveluissa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta suhteessa Laukaan kunnalla käytettävissä oleviin resursseihin. Kotihoidon palveluja annetaan päivittäin edellä mainittujen kellonaikojen puitteissa. Jos asiakkaalla on pysyvä ympärivuorokautinen hoitopaikka, kotihoidon palveluja ei järjestetä mahdollisen kotiloman ajaksi. Iltaisin ja viikonloppuisin huolehditaan vain välttämättömimmät hoitotoimenpiteet kuten lääkehoito, ravitsemus, voinnin seuranta sekä perushoito

12 VASTUUNJAKOTAULUKKO Seuraavassa taulukossa on määritelty mille toimijalle mikin tähän hankintaan sisältyvä tehtävä kuuluu. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan palvelun sisältö muodostuu käytännössä asiakaskohtaisesti. Luettelossa yksilöimättömien tehtävien suorittamisessa toimittajan tulee olla etukäteen yhteydessä tilaajaan. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan ei voida tehdä muutoksia ilman tilaajan etukäteen tekemää hyväksyntää. Mikäli asiakkaan terveyden varmistamiseksi toimittajan on suoritettava kiireellisiä, luettelossa yksilöimättömiä tehtäviä, on ne ilmoitettava välittömästi jälkikäteen tilaajalle. Tehtävä Tilaaja Toimittaja Asiakas Huom. Yleiset tehtävät Uusien asiakkaiden palveluohjaus ja asiakkaaksi ottaminen X Palvelutarvearvioinnin teko X Alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman teko puhelimessa tai X kotikäynnillä Kotiutuspalaveriin, kotikäynnille tai hoitopalaveriin osallistuminetajan X X X Tilaaja kutsuu toimit- tarvittaessa kotiutuspalaveriin Palvelun aloittamisen päätös arkisin virka-aikana X Hoito- ja palvelusuunnitelman teko ja päivitys X X X Päivitetään tarvittaessa tai vähintään kerran vuodessa. Suunnitelma tulostetaan ja asiakas allekirjoittaa. Alkuperäinen kappale toimitetaan tilaajalle. Kopio suunnitelmasta jää asiakkaalle ja toimittajalle. Hoito- ja palvelusuunnitelman kirjaus Effica -tietojärjestelmään X Kahden viikon kuluessa palvelun aloittamisesta. Kotihoidon arviointiin käytettävien mittareiden käyttö: MMSE, X X RAVA, MNA, GDS-15 Asiakaskäyntien tilastointi ja kirjaus Effica tietojärjestelmään X tilaajan ohjeiden mukaan (Liite 7 Effica-kirjausohje) Tiedottaminen asiakkaan hoidossa tai olosuhteissa tapahtuneista muutoksista viipymättä tilaajan avopalveluohjaajalle, omaisille ja / tai erikseen sovitulle asioiden hoitajalle ja edunvalvojalle X Kotihoidon asiakasmaksujen laskutus ja tarvittaessa perintä Asiakkaan vastuuhenkilön määrittely Rekisterinpitäjän tehtävät Palveluohjaus Palveluohjaus on tarpeen silloin, kun asiakas tarvitsee usean palveluntuottajan palveluja samanaikaisesti tai hänen omat voimavaransa eivät riitä tarvittavien palvelujen järjestämiseen. Palveluohjauksen tärkeimpänä tavoitteena on luoda asiakkaan yksilökohtaisia tarpeita vastaava palvelukokonaisuus. X X X

13 Tehtävä Palvelutuottajan työntekijät toteuttavat palveluohjausta päivittäisessä työssään ohjaamalla, neuvomalla, järjestämällä asiakkaalle tarvittavia palveluja, tukemalla etuisuuksien hakemisessa (mm. Kelan tuet) sekä antamalla tukea ja ohjausta myös omaisille erilaisissa elämäntilanteissa. Lisäksi selvitetään omaisten / läheisten mahdollisuudet osallistua asiakkaan palvelujen järjestämiseen. Edunvalvontaprosessin käynnistämisen tukeminen. X X Edistää asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia: fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä perusturvallisuutta, kuntoutumista, itsenäistä kotona selviytymistä, sekä arkielämän aktivointia. Päivätoimintoihin tai muuhun virkistystoimintaan ohjaaminen. X Tilaaja Toimittaja X Asiakas Huom. Vaikuttaa kotona selviytymistä uhkaaviin riskitekijöihin (mm. muistin aleneminen, ympäristön turvallisuus, ravitsemustila, päihteiden käyttö) Sairaanhoidolliset tehtävät Sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin kuuluvat lääkehoito, pitkäaikaissairauksien hoito, sairaanhoidolliset toimenpiteet, avustaminen toiminnoissa, jotka johtuvat asiakkaan ikääntymisestä ja toimintakyvyn alenemisesta, seuranta, ohjaus, opetus ja neuvonta sekä tarvittaessa näytteiden otto (ensisijaisesti asiakas käy itse tai lähipiirin saattamana laboratoriossa). Lääkehoidolliset perustehtävät - lääkkeiden anto, lääkehoidon havainnointi ja seuranta sekä arviointi, palveluntuottajalla lääkehoitosuunnitelma - apteekkiasioiden hoito, tarvittaessa apteekkitilin avaaminen (asiakkaalla voi olla tiliasiakkuus valmiina apteekkiin) - reseptien uusimisesta huolehtiminen (eresepteihin siirtyminen maaliskuussa 2013, työntekijöillä ajantasaiset luvat ja varmennekortit ereseptikäytäntöihin, https://www.kanta.fi/fi/terveydenhuollolle-sahkoinenresepti) Sairaanhoidolliset perustehtävät - verenpaineen ja verensokerin mittaaminen - terveydentilan ja voinnin seuranta - tarvittavista seurannoista huolehtiminen - kontaktit omaan lääkäriin - jalkojen hoito X X X Kotihoidossa ei ole mahdollista toteuttaa esim. iv-hoitoja ja dialyysihoitoja tai kotisairaalatyyppistä hoitoa.

14 Tehtävä Vaativat tai luvanvaraiset sairaanhoidolliset tehtävät - lääkkeiden jako - s.c. ja i.m. pistokset - haavanhoidot lääkärin ohjeen mukaan - katetroinnit ja avannehoidot - vaativammat sidosten vaihdot - muisti- ja depressiotestien tekeminen (edellyttää erillistä koulutusta) - kipupumpun käyttö - rokottaminen - ompeleiden poisto - korvien tutkiminen ja korvahuuhtelut - toimiminen ammatillisena asiantuntijana sairaanhoidollisissa asioissa tiimin muille jäsenille Tilaaja Toimittaja X Asiakas Huom. Kotihoidon asiakkaiden lääkkeenjako toteutetaan mahdollisuuksien mukaan koneellisen annosjakelun kautta. Perustehtävät Hygienia Avustetaan asiakasta peseytymisessä 1 kerran viikossa asiakkaan omat voimavarat huomioiden. Huolehditaan päivittäiset pikkupesut, suuhygienia, ihon hoito, parranajo sekä kynsien leikkaus asiakkaan tarpeen mukaisesti. Ravitsemus Tuetaan asiakkaan riittävää ja monipuolista ruokailun toteutumista. Asiakas käyttää Laukaan kunnan tarjoamaa Menumatateriapalvelua. Tarvittaessa lämmitetään valmiita eineksiä tai omaisten valmistamaa ruoka. Huolehditaan aamu-, väli- ja iltapaloista ja niiden antamisesta, riittävästä nesteen saannista sekä ravitsemukseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta. Huolehditaan säännöllisestä painon seurannasta vähintään 1 kertaa kuukaudessa tai tarvittaessa useammin. Ruokailun toteutumista seurataan erityisesti muistisairailla. Ulkoilu ja saattoapu Ulkoilu järjestetään työtilanteen mukaisesti tasapuolisuus huomioiden. Saattoapua järjestetään omaisten tai lähipiirin tai mahdollisen vapaaehtoistyöntekijän turvin. Saattajapalvelussa kotihoidon asiakas voi käyttää palveluseteliä (max 2 tuntia / kerta) Harjoitus- ja kuntoutusohjelmat Avustaminen harjoitusohjelman / kotikuntoutusohjelman suorittamisessa Kodin siisteys Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden osalta huolehditaan yleisestä siisteydestä (roskat, keittiön, wc:n siisteys, vuodevaatteiden vaihtaminen tarvittaessa) huomioiden lähipiirin apu ja kuntouttava työote. Siivousavun (imurointi, lattioiden pyyhkiminen, petivaatteiden tuuletus) asiakas järjestää itse, esim. omaisten tai yksityisen palveluntuottajan toimesta. X X X X X X Harjoitus / kuntoutusohjelman laatii tilaaja

15 Tehtävä Pyykkihuollossa avustetaan tarvittaessa (jos asiakkaalla on oma pesukone). Asiointi Kauppa-, pankki- ja apteekkiasiat hoitaa pääsääntöisesti asiakas, omaiset, muu läheinen tai edunvalvoja. Laskut ohjataan suoralaskutukseen tai käytetään maksupalvelua, kauppa- ja apteekkiasioinnissa edellytetään tiliasiakkuutta. Ympäristön turvallisuus Huolehditaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaan asuinympäristön esteettömyydestä, riittävästä valaistuksesta, sähkölaitteiden turvallisuudesta, turvapuhelimen toimivuudesta (säännölliset tarkistussoitot) sekä yhteistyössä fysioterapian kanssa apuvälineiden kartoituksesta ja käytön ohjauksesta. Apuna käytetään ns. kodinturvallisuuden ja kotitapaturmien ehkäisyn tarkistuslistaa. Liite 8, Asumisturvallisuuden tarkistuslista Yhteistyö Erityisryhmien (esim. psykiatriset-, päihde- ja vammaisasiakkaat) kotihoidon toteutumisen turvaamiseksi toimittaja tekee tiivistä yhteistyötä eri tahojen asiantuntijoiden kanssa. Hoitotarvikkeet ja apuvälineet Hoitotarvikkeiden ja välineiden, vaippojen ja apuvälineiden tilaamisessa ja palauttamisessa avustaminen paikallinen hoitotarvikejakelu ohjeistus huomioiden. Muut tehtävät Posti haetaan tarvittaessa postilaatikosta. Lumet lakaistaan sisäänkäynnin edustalta siltä osin kuin välttämätön liikkumisen turvaaminen edellyttää. Tilaaja Toimittaja Asiakas Huom. X X Jos asiakas laittaa itse pyykkikoneen päälle, niin toimittajan työntekijä voi laittaa pyykit kuivumaan, jos asiakas ei siihen itse pysty, mutta palveluntuottajan toimesta ei pyykkikonetta laiteta päälle, muuten vaatehuollon asiakas järjestää itse läheisten tai yksityisten palvelutuottajien avulla. X X X X Kotihoidon henkilöstö ei hoida asiakkaan raha-asioita eikä käsittele käteistä rahaa sovittuja käyttörahoja lukuun ottamatta. Kotihoito ei käytä asiakkaan pankkikorttia. Asioinnin järjestämisessä palvelusetelin käyttö on mahdollista. X Puiden kantaminen ja puilla lämmittäminen eivät kuulu kotihoidon tehtäviin. Asiakkaiden lemmikkieläinten hoito ja ulkoiluttaminen eivät sisälly kotihoidon tehtäviin

16 9. TIETOJÄRJESTELMÄVAATIMUKSET, KUSTANNUKSET JA KIRJAAMINEN Palvelujentuottaja sitoutuu hankkimaan Effica -potilastietojärjestelmän käytön asettamien vaatimusten mukaiset tietokoneet ja verkkoyhteydet, joihon virtuaaliyhteyden avulla käytettävä Effica -potilasjärjestelmä ja siihen liittyvät järjestelmät asennetaan. Asennuksista huolehtii ja kustantaa palveluntuottaja tilaajan ohjeiden mukaisesti. Palveluntuottaja kirjaa hoitotyöhön liittyvät asiakastiedot ja työsuoritteet Effica -potilastietojärjestelmään. Kirjaaminen tehdään tilaajan toimintaohjeiden ja periaatteiden mukaisesti, lainsäädännön vaatimuksia noudattaen. Myös asiakaskäynnillä eri palveluihin kulunut aika ja käynnin tarkka alkamis- ja loppuaika tilastoidaan Effica -potilasjärjestelmään. Kirjaaminen sisältää myös HILMO-kirjaukset. Palveluntuottaja noudattaa tilaajan Efficaan liittyviä tietoturva-, turvallisuus- ja käyttöehtoja. Tilaaja järjestää palveluntuottajan työtekijöille Effica -potilastietojärjestelmän käyttöön liittyvän koulutuksen palvelun alkaessa ja tämän jälkeen palveluntuottajan työntekijöiden tulee osallistua tilaajan järjestämiin / osoittamiin Effica -koulutuksiin, joista ilmoitetaan aina erikseen. Tällä välin koulutuksesta vastaa palveluntuottaja. Palveluntuottajan on huolehdittava henkilökuntansa riittävästä hoitotyön kirjaamiseen ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvästä osaamisesta ja kouluttamisesta. Koulutukseen kuluva aika on palveluntuottajan työntekijöille työaikaa, jonka kustannuksista vastaa palveluntuottaja. Laukaan kunta laskuttaa palveluntuottajaa Effican hankinnasta ja käytöstä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin / Seututerveyskeskuksen / MediIT Oy:n ohjeiden mukaisesti. MediIT Oy:ltä saadun tiedon mukaan yksityisiltä palveluntuottajilta laskutettavat kustannukset ovat: - kertakustannukset o Effica-lisenssi 750,- / työasema - vuosikustannukset o Effica-palvelu 720,- / vuosi / työasema o Virtuaalityöasema 550,- / vuosi / työasema o VPN-yhteys 280,- / vuosi / työasema Järjestelmän käyttämiseksi riittää arvioiden mukaan jopa tavanomainen langaton internet-yhteys (ns. mokkulayhteys), mutta yhteyden laatu on varmistettava katkosten varalta. Suositeltava yhteys onkin kiinteä, ns. langallinen internetyhteys. Lisäksi palveluntarjoaja tarvitsee VPN-yhteyttä varten kirjaajien yhteiseen käyttöön varatun matkapuhelimen. 10. ASIAKKAAN ARVIOINTI RAVATAR-MENETELMÄLLÄ Tilaaja toteuttaa tällä hetkellä kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin RAVA -menetelmällä. RAVA -mittari on ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin tarkoitettu mittari. Palveluntuottaja sitoutuu RAVA -arviointien tekemiseen kaikille asiakkaille tilaajan kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla. Palveluntuottajalla on oltava valmius arviointien tekemiseen aloittamiseen (4) neljän kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Palveluntuottaja huolehtii RAVATAR -ohjelman hankinnasta ja henkilökuntansa kouluttamisesta. Kustannuksista vastaa palveluntuottaja. Lisätietoa (mm. lisenssien hankinta) löytyy verkko-osoitteesta

17 11. PALVELUA TOTEUTTAVAN HENKILÖSTÖN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET HOITOTEHTÄVIIN OSOITETTUJEN TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ Tarjojaan tulee mitoittaa Laukaan kunnalle tarjottavaan palveluun riittävä määrä ammattitaitoista, nimettyä vakituista henkilöstöä. Riittävänä määränä Laukaan kunta pitää kahdeksaa (8) henkilöä, joista vähintään kahdella tulee olla sairaanhoitajan pätevyys. Määrään ei sisälly palveluvastaava. Henkilöstöstä tulee antaa selvitys liitteellä 2C; Selvitys henkilöstöresursseista. Edellä mainittu henkilöstömäärä ja jakautuma on hankinnan vähimmäisvaatimus. Tarjoaja voi nimetä myös enemmän vakituista henkilöstöä, jota tullaan käyttämään tuottamaan hankittavaa palvelua. Lisähenkilöstö on myös kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteeri. Tarjoaja voi nimetä enintään 13 vakituisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöä, joilla saa Henkilöstömääräkriteerin enimmäispisteet. Edellä mainittuun määrään ei sisälly palveluvastaava. Aloittavan yrityksen, jolla ei ole vielä henkilöstöä rekrytoituna, on esitettävä liitteellä 2D uskottava rekrytointisuunnitelma. Henkilöstömäärään sovelletaan edellisessä kappaleessa olevia vaatimuksia ja valintakriteerejä. Rekrytointisuunnitelman mukainen henkilöstö tulee olla rekrytoituna ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Ammattitaitoisena henkilönä pidetään vähintään kotihoidon asiakasrakenteeseen sopivan suuntautumisvaihtoehdon omaavan lähihoitajan tai vastaavan pätevyyden omaavaa henkilöä, jolla on vähintään yksi vuosi työkokemusta alan tehtävistä. Alan tehtäviin luetaan mm. kotihoidon ja vanhustenhoidon tehtävät. Sairaanhoitajan pätevyyttä vaativiin tehtäviin on osoitettava vähintään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon omaava henkilö, jolla on vähintään yksi vuosi työkokemusta sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan työtehtävistä. Henkilöstön koulutus ja työkokemus on kokonaistaloudellisuuden kriteeri. Vakituisena henkilönä pidetään työntekijää, jolla on toistaiseksi voimassaoleva työsopimus. Mikäli työsopimukseen kuuluu koeaika, on huomioitava, että koeaikaa ei saa olla enää jäljellä. HOITOTEHTÄVISSÄ TOIMIVILLE TYÖNTEKIJÖILLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Hoitotehtävissä toimivan työntekijän on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: 1) Vähintään joko sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, lähihoitajan tai perushoitajan pätevyys (laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) ja laki terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (559/ 1994)), 2) Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, 3) Hyväksyttävästi suoritettu lääkehoidon osaamiskartoitus viiden vuoden välein. Sairaanhoitajan koulutusta vaativien tehtävien suorittajalla on oltava vähintään sairaanhoitajan pätevyys. Hoitoon osallistuvan työntekijän tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan asiakaspalveluun soveltuva, tehtäväänsä hyvin perehdytetty ja luotettava. Hänellä tulee olla hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot sekä valmius eri kulttuuritaustaisten ja vammaisten asiakkaiden kohtaamiseen. Hoitotehtävissä toimivan työntekijän on pystyttävä asioimaan asiakkaiden ja tilaajan kanssa sujuvasti suomen kielellä ja lisäksi hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Tilaajalla on oikeus ennen työn aloittamista haastatella äidinkieleltään muu kuin suomenkielinen työntekijä kielitaitovaatimuksen toteutumisen varmistamiseksi. Hoitotehtävissä toimivan henkilöstön tulee sitoutua noudattamaan STM:n turvallinen lääkehoito opasta. Hoitohenkilökunnassa on riittävästi erilliskoulutuksen tai luvan saanutta henkilöstöä, jotta esimerkiksi muistija depressiotestit ja erityistä lupaa edellyttävät toimenpiteet voidaan suorittaa palvelukuvauksen mukaisesti. Tämän hankinnan mukaista palvelua tuottavilta henkilöiltä vaaditaan Sopimusluonnoksen (liite 5) liitteenä olevan salassapitosopimuksen hyväksyminen ennen ko. henkilön tuottaman palvelun aloittamista.

18 Toimittajan tehtävään osoittaman henkilöstön tulee olla vakituisessa (toistaiseksi voimassaolevassa) työsuhteessa toimittajaan. Määräaikaisia tai keikkatyöntekijöitä voi käyttää ainoastaan poikkeustapauksissa esim. vakituisen henkilöstön sairauspoissaolojen sijaistamisissa. PALVELUVASTAAVALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Palveluvastaavan on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset: 1) Vähintään soveltuva ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto tai entinen vastaava opistotasoinen tutkinto. Soveltuvana tutkintona pidetään esimerkiksi sosionomin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa, 2) vähintään yksi vuosi (1) työkokemusta kotihoidosta (kotihoidon päivittäisistä työtehtävistä). 3) palveluvastaavalla on lisäksi oltava työkokemukseen tai koulutukseen perustuvat johtamistaidot. Soveltuvana työkokemuksena pidetään vähintään yhden (1) vuoden kokemusta esimiesasemassa työskentelystä tai esimerkiksi työn ohella suoritettuja johtamisopintoja, joiden pituus on vähintään yksi (1) vuotta tai 30 opintopistettä ja 4) erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palveluvastaavan on pystyttävä asioimaan tilaajan kanssa sujuvasti suomen kielellä ja lisäksi hallittava tarvittava ammattisanasto suomeksi. Tilaajalla on oikeus ennen työn aloittamista haastatella äidinkieleltään muu kuin suomenkielinen yhteyshenkilö kielitaitovaatimuksen toteutumisen varmistamiseksi. Palveluvastaavan henkilötiedot ja tiedot koulutuksesta ja työkokemuksesta tulee esittää liitteellä 2E, Palveluvastaavan ansioluettelo. 12. HENKILÖSTÖN RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMINEN Palveluntuottaja noudattaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) säännöksiä. Palveluntuottaja selvittää alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan ja merkitsee uuden työntekijän rikostaustan selvittämisen ajankohdan ja suorittajan nimen muistioon, johon tilaajalla on oikeus tutustua tilaajan sitä pyytäessä.

19

20 LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Vaatimuksiin tulee alihankkijan käyttöä koskevaa kysymystä lukuun ottamatta vastata Kyllä tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen jättämisestä. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten toimittamista. Pyydetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Lomakkeen voi täyttää sähköisesti tai käsin, mutta lomakkeen sisältöä ei saa muuttaa. REKISTERITIEDOT VAATIMUS REKISTERIT Tarjoaja on merkitty sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. SELVITYKSET ERIKSEEN PYYDETTÄESSÄ: Esim. kaupparekisteriote ja selvitys kuulumisesta muihin edellä lueteltuihin rekistereihin Hankintayksikkö voi tarkistaa tiedot myös itse yleisistä lähteistä. ILMOITUKSET TOIMINNASTA JA MERKINNÄT ALUEHALLINN- TOVIRASTON REKISTEREIHIN Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista tarjoaja on tehnyt yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 :n mukaisen ilmoituksen toiminnastaan Laukaan kunnalle ja tarjoaja on merkitty Aluehallintoviraston yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin ja kotisairaanhoidon osalta tarjoaja on tehnyt yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 9 a :n mukaisen ilmoituksen aluehallintovirastolle. VASTAUS JA SELVITYKSET Kyllä Ei Kyllä Ei

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta Tarjouspyyntö Saran asuntojen yöhoidon hankinta Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Saran asuntojen yöhoidon hankinta Sydämellinen Laukaa on maaseutumainen kasvukunta

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Tilapäisen hoito- ja hoivapalvelun hankinta Laukaan kunnan vanhustenpalveluissa

Laukaan kunta. Tarjouspyyntö. Tilapäisen hoito- ja hoivapalvelun hankinta Laukaan kunnan vanhustenpalveluissa Laukaan kunta Tarjouspyyntö Tilapäisen hoito- ja hoivapalvelun hankinta Laukaan kunnan vanhustenpalveluissa Laukaan kunta PL 6 41341 Laukaa TARJOUSPYYNTÖ 18.6.2015 Tilapäisen hoito- ja hoivapalvelun hankinta

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous

H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous Kotihoidon hankinta Leppävesi - Vihtavuori -alueelle Perusturvalautakunta H10 Kymppipalvelut Oy:n tarjous Tarjousten avaustilaisuudessa huomioitiin, että H10 Kymppipalvelut Oy:n jättämä tarjous oli avattu

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET /PALVELUNKUVAUS

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET /PALVELUNKUVAUS LIITE 1A HANKINNAN KOHDE VÄHIMMÄISVAATIMUKSET /PALVELUNKUVAUS Liitettä on korjattu 3.11.2015. Korjaukset on merkattu keltaisella. 1. TIETOJA HANKINTAYKSIKÖSTÄ Palvelun tilaajana on Jyväskylä kaupungin

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu.

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI TARJOUS. Palautetaan täytettynä. MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu. LIITE 1 TARJOUSLOMAKE 1. TARJOUKSEN KANSILEHTI Palautetaan täytettynä TARJOUS MUSEOVIRASTO, KEHITTÄMISPALVELUT: Museotilasto-verkkopalvelu Tarjoaja Tarjoajan yhteystiedot Osoite: Sähköposti: Paikka ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT

KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT 1/6 KOTIHOIDON JA HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSTOPALVELUT - Tarjoajan on vastattava alla oleviin kohtiin "kyllä" tai "ei". - Mikäli tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, voidaan tarjoaja hylätä. - Tämä

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Huom.: Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä.

Huom.: Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta tarjousten viimeisestä jättöpäivästä. LIITE 2 1(8) TARJOUSLOMAKE Vertailuperusteet, niiden pisteytys ja ilmoittaminen. TARJOUS, TARJOTUT LÄÄKÄRIT Tarjoajan nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön osoite: Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta.

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Kelpoisuusehdot LUONNOS XXXX/XXX/2013 2013. Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE Z 1 (6) Autismin kirjon asiakkaiden asumispalvelujen hankinta Tarjoaja Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (päätöksen tiedoksiantoa varten) Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät

Lisätiedot

1. Tarjouspyyntö... 2. 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö... 2. 1.2. Hankinnan kohde... 2. 1.3. Yhteinen hankintanimike (CPV)... 3

1. Tarjouspyyntö... 2. 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö... 2. 1.2. Hankinnan kohde... 2. 1.3. Yhteinen hankintanimike (CPV)... 3 RUOKOLAHDEN KUNTA, TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA RUOKOLAHDEN KUNTA, TARJOUSPYYNTÖ METSÄPALVELUSOPIMUKSESTA Sisällys 1. Tarjouspyyntö... 2 1.1. Tilaaja ja yhteyshenkilö...... 2 1.2. Hankinnan kohde...

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) Tekninen osasto Yhdyskuntatekniset palvelut 29.10.2015

LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) Tekninen osasto Yhdyskuntatekniset palvelut 29.10.2015 LAUKAAN KUNTA Tarjouspyyntö 1(4) KIVIAINEKSET 2016 Laukaan kunnan tekninen osasto pyytää tarjoustanne kiviainesten toimituksesta, sekä maanajosta kunnallistekniikan rakentamisen työmaille vuodelle 2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. TERVEYSASEMAPÄIVYSTYSPALVELUT Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Virtain kaupunki LIITE 3 1 (9) TARJOUSLOMAKE / TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT 1. Tarjouksen tekijä Nimi: Osoite: Puhelin: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö tämän tarjouspyynnön osalta: Sähköpostiosoite: Virtain

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS

KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS LIITE 4 TARJOUSLOMAKE 1 (6) KOULUKULJETUSTEN JA PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN TARJOUS Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Eri yhteenliittymät tekevät kukin oman tarjouksensa riippumatta

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI Tarjouspyyntö 1(6) ASUNNOTTOMIEN ASUMIS-JA TUKIPALVELUJEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet Hankinnan

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com 1/12 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO D 29/02.07.00/2015 / Fysioterapiapalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 HANKITTAVA PALVELU LASTEN

Lisätiedot

1/6. Pisteiden laskentatapa

1/6. Pisteiden laskentatapa 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H077-15 / HEL 2015-004602 / Bengtsår-yhteysveneen kunnostus, moottorin uusiminen ja huoltopalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä POLTTOKELPOISEN- JA RAKENNUSJÄTTEEN SIIRTOKULJETUS KITTILÄN, SODANKYLÄN, KEMIJÄRVEN JA IVALON SIIRTOKUORMAUSASEMILTA SEKÄ SAVUKOSKEN, PELKOSENNIEMEN, SALLAN, ENONTEKIÖN JA

Lisätiedot

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus

Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Tarjouspyyntö 1 (6) Blue Industry Parkin toimintakonseptin mallinnus Sisällys 1 Hankinnan kohde... 2 2 Hankekuvaus ja hankkeelle asetetut tavoitteet... 2 2.1 Mallinnuksen toteutus... 2 2.2 Alihankinta...

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot