Puheenjohtaja: Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO Puhujat: Esko Koponen, Helsingin yliopisto, Johanna Niemi, Opetushallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja: Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO Puhujat: Esko Koponen, Helsingin yliopisto, Johanna Niemi, Opetushallitus"

Transkriptio

1 Ajankohtaista yhteistutkinto-ohjelmista 13:00-14:30, Roundtable Keskustellaan yhteistutkinto-ohjelmien järjestämiseen ja yhteistutkinto-ohjelmista annettaviin todistuksiin liittyvistä hyvistä käytännöistä sekä yhteistutkintojen tunnustamisesta. Useat suomalaiset korkeakoulut ovat valmistelleet omia ohjeitaan yhteistutkinto-ohjelmista ja niistä annettavista todistuksista. Tutkintojen tunnustamisen osalta sessiossa käydään läpi kansalliset ohjeistukset sekä kansainvälisesti ajankohtaisia kysymyksiä. Osallistujilta odotetaan aikaisempaa kokemusta yhteistutkinto-ohjelmien hallinnoinnista tai järjestämisestä. Puheenjohtaja: Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO Puhujat: Esko Koponen, Helsingin yliopisto, Johanna Niemi, Opetushallitus Opiskelijatutoroinnin rooli kv-tutkinto-opiskelijoiden kotoutumisessa 13:00-14:30, roundtable Kuinka suuri painoarvo opiskelijatutoroinnilla on ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen sopeutumisessa? Mitä tutor voi tehdä, jotta uusi opiskelija kotiutuisi nopeammin ja varmemmin Suomeen? Kuinka yliopisto (kv-yksikkö, koulutusohjelma) voi tukea tutoreita tässä pyrkimyksessä? Keskustelu on tarkoitettu erityisesti ulkomaisten tutkintoopiskelijoiden ja opiskelijatutoroinnin parissa työskenteleville. Osallistujien toiveista riippuen keskustelu voidaan käydä myös englanniksi. Puheenjohtaja: Eeva Ylhäinen, Tampereen teknillinen yliopisto Puhujat: Eeva Ylhäinen, Tampereen teknillinen yliopisto, Meeri Oikemus, Tampereen teknillinen yliopisto Asiakaslähtöisyys ulkomaalaisten opiskelijoiden integroinnissa Sessiossa esitellään Helsingin yliopiston uudistunut orientaatiomalli saapuville ulkomaalaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Welcome Fair on Helsingin yliopiston viime syksynä lanseeraama tilaisuus, jossa opiskelija voi yhden katon alla hoitaa lähes kaikki saapumiseen liittyvät muodollisuudet. Lisäksi opiskelija voi valitsemissaan tietoiskuissa kuulla lisää esimerkiksi kielikursseista, liikunta- ja terveyspalveluista. Welcome Fairissä opiskelijat voivat tutustua toisiinsa ja saada karnevaalihengessä tervetulosysäyksen suomalaiseen opiskelijaelämään. Sessiossa kerrotaan lisäksi tutoreiden sitouttamisen hyvistä käytännöistä sekä tutoreiden merkityksestä ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden onnistuneessa integroinnissa. Puheenjohtaja: Jelena Santalainen, Helsingin yliopisto Puhujat: Tuula Hellstedt, Helsingin yliopiston kansainvälisen vaihdon palvelut, Jelena Santalainen, Helsingin yliopisto

2 Developing teachers competences by Teacher Audit, in English The session focuses on Teacher Audit Process that started in 2011 in HAMK. Teacher Audit Process aims to increase teachers international and multicultural competences and learning outcomes by observing teaching in the international degree programmes. The session presents the process and its development. The auditing criteria, results and experiences are also discussed. Chair: Heidi Ahokallio-Leppälä, Häme Municipal Federation of Professional Higher EducationSpeaker: Brian Joyce, Häme University of Applied Sciences Henkilökuntavaihtojen hyvät käytännöt ja kokemukset Henkilökuntavaihtoon osallistuminen on yleistä kansainvälisten toimistojen työntekijöiden keskuudessa, mutta muun henkilökunnan vaihtoon lähteminen sekä vastaanottaminen omaan korkeakouluun voi olla hieman hankalampaa. Sessiossa keskitytään korkeakoulujen ei-opettavan henkilökunnan vaihtojaksojen valmisteluun ja toteuttamiseen konkreettisella tasolla. Mitä käytännön asioita pitää ottaa huomioon kutsuttaessa vieraita omaan korkeakouluun? Entä miten oma henkilökunta innostetaan lähtemään vaihtoon? Session esimerkit ja vinkit tulevat Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jonka henkilökuntavaihtoviikolle kutsuttiin vieraita kv-toimistojen ulkopuolelta, sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, jonka kiinteistöpäällikkö oli henkilökuntavaihdossa Saksassa. Puheenjohtaja: Elina Värtö, Metropolia ammattikorkeakoulu Puhujat: Metropolia ammattikorkeakoulu: Jörgen Eriksson, Jenni Leinonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Arto Ojala, Maria Loukola Intensiivikurssien hyödyt korkeakouluille CIMO on tilannut selvityksen intensiivikurssien institutionaalisesta vaikuttavuudesta suomalaisissa korkeakouluissa. Selvitys kattaa kaikki CIMOn hallinnoimat ohjelmat, joissa tuetaan intensiivikursseja (Erasmus, FIRST, Nordplus Korkeakoulutus, North-South-South). Selvityksessä pohditaan, mitä lisäarvoa intensiivikurssit tuottavat kansainvälistymisen ja opetuksen kehittämisen näkökulmista ja mikä on intensiivikurssien pitkäaikainen vaikuttavuus. Lisäksi pyritään vastaamaan kysymykseen, millainen yhteys intensiivikursseilla on korkeakoulujen strategisiin tavoitteisiin. Sessiossa esitellään selvityksen keskeiset tulokset sekä kuullaan paneelissa korkeakoulujen edustajien näkemyksiä intensiivikurssien vaikuttavuudesta. Puheenjohtaja: Ulla Tissari, CIMO Puhujat: Miia Mäntylä, projektipäällikkö, Vaasan yliopisto, Levón-instituutti; Liisa Timonen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu; Antti Lauri, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto; Nina Björn, kansainvälisen toiminnan päällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

3 Maahanmuuttajien valmentaminen ammattikorkeakouluopintoihin Korkeakoulujen kv. strategiassa edellytetään ammattikorkeakoulujen järjestävän maahanmuuttajille ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa opetusta ja OKM kerää vuosittain tiedot valmentavaan koulutukseen osallistuneiden määrästä suhteessa tutkintoopiskelijoiden määrään. Miten ammattikorkeakoulut ovat toteuttaneet valmentavia opintoja? Sessiossa esitellään erilaisia ratkaisu- ja rahoitusmalleja sekä miten maahanmuuttajien koulutustarpeita voidaan kartoittaa ja alueella olevia maahanmuuttajia ylipäätään tavoittaa ja saada osallistumaan koulutukseen. Alustuksissa kerrotaan, minkälaista alueellista yhteistyötä tehdään opintojen toteuttamiseksi. Kahdessa esimerkkitapauksessa paneudutaan seuraaviin kysymyksiin: mihin maahanmuuttajia valmennetaan (hakemaan amk-opintoihin vai saamaan valmiuksia korkeakouluopintoihin tai jotain muuta?), mitkä ovat opintojen tavoitteet, miten opinnot on käytännössä toteutettu ja rahoitettu, ketkä koulutukseen ovat osallistuneet, millaisia tuloksia on saatu, minkälaisia ongelmia ja kehittämishaasteita on tullut eteen. Lisäksi pohditaan maahanmuuttajien opiskelijavalinnan problematiikkaa. Pitäisikö valmentaviin opintoihin saada valtakunnallinen standardi? Puheenjohtaja: Marjo Pääskylä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Puhujat: Kati Isoaho, Metropolia, Maija-Leena Kemppi, Koulutuskeskus Salpaus, Terhi Dahlman, HUMAK ja Minna-Mari Roms, Työväen Akatemia. Sorbonnesta Bukarestiin - Bolognan prosessi liikkuvuuden edistäjänä? Sessiossa luodaan katsaus siihen, miten kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta koskevien tavoitteiden ja sitä edistävien työkalujen kanssa on edetty. Korkeakoulujen tilannetta avaa OKM:n tilannekatsaus kv. strategian toteuttamisen osalta. Tuore Bologna with student eyes - raportti tarjoaa vertailevan näkökulman suhteessa muihin Bologna-maihin. Huhtikuun lopussa Bologna-maiden opetusministerit linjaavat sitä, mitkä ovat yhteisiä tavoitteita tästä eteenpäin. Mitä kehittämistarpeita nousee, entä mikä on korkeakoulujen oma kokemus, onko eurooppalainen korkeakoulutusalue todellisuutta? Puheenjohtaja: Maija Airas-Hyödynmaa, CIMO Puhujat: Birgitta Vuorinen, OKM, Pauliina Savola, SAMOK

4 TraiNet: Kansainvälinen harjoittelu, asema, oikeudet & ongelmat Kansainvälinen harjoittelu tuo arvokkaan lisän opiskelijan tutkintoon. Suomesta maailmalle suuntaavien opiskelijoiden lisäksi yhä useampi ulkomainen opiskelija etsii harjoittelumahdollisuuksia suomalaisesta yliopistosta. Sessiossa käsitellään korkeakoulun roolia niin ulkomaiseen harjoitteluun lähettävänä kuin toisaalta kansainvälisiä harjoittelijoita vastaanottavana organisaationa. Monet konkreettiset kysymykset kaipaavat niin yhteistyötä, työnjaon selkeyttämistä kuin ennakoivaa tiedottamistakin. Vakuuttaminen? Terveydenhoito? Asuminen? Asema? Etuudet ja velvoitteet? Harjoittelun tavoitteet? Opiskelija vai työntekijä? Tervetuloa perehtymään näihin ja muihin kansainvälisen harjoittelun koreografisiin liikkeisiin! Puheenjohtaja: Jaana Mutanen, vastaava asiantuntija, CIMO Puhujat: Tiina Kosunen, suunnittelija, Helsingin yliopisto Työkaluja opiskelijoiden kansainvälisen osaamisen kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen Opetus- ja kulttuuriministeriö heitti vuonna 2009 korkeakouluille vaativan haasteen sisällyttää kansainvälistymistä tukevia opintoja kaikkien opiskelijoiden opintopolulle. Korkeakoulujen kehittämiä ratkaisumalleja haasteeseen esitellään CIMOn Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja -selvityksen tulosten pohjalta. Lisäksi sessiossa esitellään kaksi erilaista tapaa sisällyttää kansainvälistymisopintoja koulutusohjelmiin: pakollinen ulkomainen jakso sekä kansainvälistymisopintojen kokonaisuus. Osa alustuksista pidetään ruotsiksi. Puheenjohtaja: Tuija Koponen Puhujat: Irma Garam, CIMO, Kaisa Kurki, Tampereen yliopisto, Johanna Lilius, Hanken Henkilöstön innostaminen ulkomaan työtehtäviin - ruusuilla tanssia vai tervanjuontia 15:00-16:30, roundtable Kun kansainvälistymisestä on tullut keskeinen osa korkeakoulujen strategiaa, on opettajien ja muun henkilöstön kansainvälinen osaaminen saanut yhä enemmän painoarvoa. Yksi tapa hankkia ja jakaa osaamista on ollut lähteä ulkomaille työtehtäviin, mutta onko se itsestään selvä mahdollisuus kaikille? Jyväskylän ammattikorkeakoulun kansainvälistymispalvelut toteutti Liikkuvuuden esteet -kyselyn ja rakensi tämän pohjalta Lähde ulkomaille työtehtäviin -kampanjan. Tuloksellinen kampanja kannusti pohtimaan haasteita ja kuinka opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuutta voisi edesauttaa vielä muilla keinoin. Tätä pohdimme yhdessä myös Round Tablessa kuullen osallistujien kokemuksia ja keräten konkreettisia toimenpiteitä. Puheenjohtaja: Maarit Sinikangas, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

5 Kansainvälisen ja kantahenkilöstön integraatio - toiveajattelua? 15:00-16:30, roundtable Kansainvälisten tutkijoiden, työntekijöiden ja kantahenkilöstön integraatio ja sosiaalinen elämä. Miten edistää aidosti kansainvälisen työyhteisön syntymistä keskushallinnon puolelta? Kansainväliset tutkijat ja työntekijät sekä jatko-opiskelijat saattavat jäädä omiin porukoihinsa, eivätkä tutustu suomalaisiin. Vuosi toisensa jälkeen kuitenkin palautteissa toivotaan juuri lisää yhteistoimintaa ja integraatiota. Miten edistää korkeakoulun kehittymistä oikeasti kansainväliseksi paikaksi, jossa eri kansallisuudet kotoutuvat mukavasti suomalaisten joukkoon? Miksi kansainvälinen on usein sama kuin ulkomaalainen (eikä siis lue mukaan suomalaisia) ja kansainvälisissä tapahtumissa vain ulkomaalaisia osallistujia? Onko mahdollista luoda aidosti kansainvälistä yhteisöä? Vai onko kaikki panostus tähän vain tekohengitystä ja hetkellinen laastari, joka ei pidä pitkään? Entä onko mahdollista löytää tukea muista organisaatioista, jos omat resurssit eivät riitä? Puheenjohtaja: Anne Makkonen, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Puhujat: Elina Komminaho, Oulun yliopisto, Hanna Nurmela, Aalto-yliopisto Kansainvälisyys korkeakoulun arjessa totta vai tarua? 15:00-16:30, roundtable Round Table -sessiossa pohditaan, mitä kansainvälisyys korkeakoulun arjessa todella on ja millaisen toimijajoukon se tavoittaa. Yhdessä keskustellaan kansainvälisyyden käsitteestä, kansainvälistymisen haasteista sekä eri toimijaryhmien sitouttamisesta kansainvälisen toiminnan edistämiseen. Keskustelua käydään strategisten tavoitteiden, opettajien ja hallinnon välisen yhteistyön sekä opiskelijoiden osallistamisen näkökulmista. Keskustelun virittäjä session alussa on alustus Kansainvälisty tai väisty, jossa arkipäivän kansainvälisyyden ymmärrystä, onnistumisia ja haasteita tuodaan esiin tuoreen väitöstutkimuksen avulla. Keskustelun teemat: 1. Miksi korkeakoulun on oltava kansainvälinen ja mitä kansainvälisyys käsitteenä tarkoittaa? 2. Milloin korkeakoulu on aidosti kansainvälinen, mihin kriteereihin tai mittareihin aitous perustuu? 3. Miten korkeakoulun hallinto ja kansainväliset toimijat voivat edistää opettajan osallisuutta kansainväliseen toimintaan? 4. Miten kansainvälisyys saadaan osaksi jokaisen opiskelijan arkipäivää? Miten voidaan turvata se, että jokainen korkeakoulun opiskelija tavalla tai toisella ymmärtää, mitä kansainvälisyys maailmassamme on? Puheenjohtaja: Marjo Piironen Puhuja: Liisa Timonen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

6 Välimeren alueen korkeakoulukentän tilanne ja yhteistyömahdollisuudet 15:00-16:30, roundtable & paneeli Korkeakoulutuksen EU-ohjelmissa eteläisen naapuruusalueen rahoitus on kaksinkertaistunut tänä vuonna ja tuki kanavoidaan Tempuksen modernisaatiohankkeisiin sekä Erasmus Mundus-ohjelman liikkuvuustoimintaan. EU-komission uudessa ohjelmaesityksessä Erasmus for All suunnitellaan Erasmus-ohjelman laajentumista Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän maihin. Session tavoitteena on tarjota tietoa ja taustaa Välimeren alueen korkeakoulukentän tilanteesta yhteiskunnan muutoksessa, sekä myös keskustella suomalaisten ja kohdealueen korkeakoulusektoreiden yhtymäkohdista. Mitkä tieteenalat ja yhteiskunnalliset kehityssuunnat ovat molemmille alueille tärkeitä onko niissä täydentävää osaamista? Puheenjohtaja: Annika Sundbäck, CIMO Puhujat: Professori Tuomo Melasuo, Tampere Peace Research Institute, Tampereen yliopisto; Prof. Hannu Juusola, Seemiläiset kielet ja kulttuurit, Helsingin yliopisto, entinen Suomen Syyrian Lähi-Idän instituutin johtaja; Prof. Paula Kyrö, Aalto-yliopisto / Kauppakorkeakoulu, Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos; yrittäjyyteen liittyvät hankkeet Egyptissä Anasse Bouhlal, Yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, The Euro-Mediterranean University-ohjausryhmä Cultural challenges - teaching culture and learning to learn. Kulttuurien välisen viestinnän haasteet Ulkomaalaiset opiskelijat kokevat yllättävän usein olevansa jossain määrin hukassa seikkaillessaan suomalaisessa yliopistomaailmassa. Kulttuurieroista johtuen kommunikointi ja kanssakäyminen yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden välillä poikkeaa usein merkittävästikin. Lisäksi Suomessa käytettävät opetusmenetelmät usein hämmentävät. Puhuminen opiskelijoiden kanssa helpottaa sopeutumista, mutta vaatii tuekseen työkaluja. Sessioissa on tavoitteena tarkastella, millaista ohjausta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ulkomaalaisille opiskelijoille voidaan tarjota vieraan yliopistokulttuurin ymmärtämiseksi sekä uudenlaisten opetus- ja oppimismenetelmien omaksumiseksi. Oppimaan oppiminen ja monikulttuurisessa ympäristössä toimimisen oppiminen ovatkin session keskiössä. Molemmat osa-alueet ovat myös tärkeitä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integroimiseksi suomalaiseen työelämään. Puheenjohtaja: Jouni Lyly-Yrjänäinen, Tampereen teknillinen yliopisto Puhuja: Mari Dagnall, Aalto yliopisto

7 Integration and employment of international degree students in Finland n, in English The session presents findings of two research projects focusing on integration and employment of international students in Finland. What do we know about the matter? Are Finnish employers ready to recruit foreign students - what are their attitudes? What does a follow up study tell us about the employment of international graduates in Finland? After presentations there is room for discussion: what do the findings mean to higher education institutions. Chair: Arja Majakulma, Laurea University of Applied Sciences Speakers: Minna Söderqvist, Kymi University of Applied Sciences, Yuzhuo Cai and Yulia Shumilova, University of Tampere Kahvittelusta tositoimiin - ovatko korkeakoulujen kansainväliset vieraat hyödyntämätön mahdollisuus? Korkeakouluissa vierailee opettajien ja tutkijoiden lisäksi lukuisa määrä pääsääntöisesti korkeakoulujen johdon kansainvälisiä vieraita. Toiminnan laajuudesta huolimatta vierailutoiminta ja siihen liittyvät palvelut ovat kuitenkin alueita, joita ei kaikissa korkeakouluissa vielä ole organisoitu kunnolla tai joita ainakaan ei hyödynnetä riittävässä määrin osana korkeakoulun muuta kansainvälistä toimintaa. Sessiossa esitellään 2-3 tapausta, joissa vierailutoimintaa on aktiivisesti kehitetty ja joissa vierailutoiminta on onnistuttu saamaan luontevaksi osaksi korkeakoulun kv-toimintaa. Yksi näistä on Aaltoyliopiston Kansainvälistyvä Kampus -toiminta. Myös Helsingin yliopistossa on pohdittu vierailutoiminnan kehittämistarpeita. Esitysten jälkeen sessiossa varataan runsaasti aikaa keskusteluun ja etsitään hyviä käytäntöjä kotiin vietäväksi. Puheenjohtaja: Päivi Tauriainen, Helsingin yliopisto Puhujat: Leena Plym-Rissanen, Aalto yliopisto, Päivi Hellen, Metropolia ammattikorkeakoulu Korkeakoulujen henkilöstön ulkomaantyöskentely Mitä asioita pitää ottaa huomioon kun yliopiston tutkijat, opettajat, professorit tai muu henkilöstö lähtee ulkomaille töihin? Millä tavalla heitä on hyvä ohjeistaa ja miten tämä palvelu kannattaa järjestää? Käymme läpi olennaisimmat asiat ulkomaantyöskentelyn osalta, kuten sosiaaliturva, vakuutukset, sopimukset ja verotuksen. Keskustelemme myös sisäisistä linjauksista (esim. komennuspolitiikka), yliopistojen välisestä yhteistyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista esimerkiksi sosiaaliturva-asioiden osalta. Puheenjohtaja: Sanna Huovinen, Aalto yliopisto Puhujat: Sanna Downing VTT, Kirsi Korhonen, Helsingin yliopisto, Matias Kainu, Eläketurvakeskus

8 Kriisejä ja viestintää Korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus ja siihen liittyvät kriisitilanteet kuten onnettomuudet, yhteiskunnalliset kriisit ja luonnonmullistukset ovat haaste korkeakoulujen kv.hallinnossa työskenteleville henkilöille. Miten kriisitilanteisiin kannattaa varautua korkeakoulussa? Miten lähteviä ja saapuvia voi valmentaa ongelmatilanteiden varalta jo etukäteen? Entä millaista viestintää kriisitilanteessa tarvitaan: kenelle ja miten? Sessiossa esitellään kevään aikana korkeakoulujen käyttöön laadittu kriisiopas, jossa tarjotaan korkeakouluille työkaluja kriisitilanteiden ennakointia ja käsittelyä varten. Lisäksi käsitellään kriisiviestinnän haasteita ja tutustutaan kriisiviestinnän arviointityökaluun, josta kuullaan myös kahden korkeakoulun testikokemukset. Puheenjohtaja: Anne Siltala, CIMO Puhujat: Emilia Tolvanen, kriisioppaan kirjoittaja, Pauliina Palttala, Jyväskylän yliopisto, Liisa Harjula, Jyväskylän yliopisto, Riikka Hälikkä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Tutkimus- ja koulutusyhteistyö venäläisten korkeakoulujen kanssa Session tavoitteena on esimerkkien kautta avata keskustelua niistä erityispiirteistä joita ilmenee koulutus, tutkimus tai kehitysyhteistyössä venäläisten korkeakoulujen kanssa. Sessiossa esitellään myös venäläistä korkeakoulutusjärjestelmää ja miten eri korkeakoulut suhteutuvat toisiinsa erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä rankingeissa. Esimerkkien kautta sessiossa tarkastellaan koulutus ja tutkimusyhteistyötä sekä opiskelija ja henkilökunta liikkuvuutta suomalaisten ja venäläisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Sessiossa kuullaan ajatuksia yhteistyöstä myös venäläisen korkeakoulun näkökulmasta. Puheenjohtaja: Miia Vanhainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE VALMISTELURYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU REHTORI MATTI MANNISELLE 16.1.2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS Johdanto... 1 1 Valmisteluryhmän toiminta... 2 1.1

Lisätiedot

Bolognan prosessi vuoteen 2020

Bolognan prosessi vuoteen 2020 Bolognan prosessi vuoteen 2020 LEUVENIN KOMMUNIKEA prosessia jatketaan vuoteen 2020 ministerikokoukset kolmen vuoden välein (seuraava Bukarest, 27.- 28.4.2012) seurantaryhmä laatii ensimmäisen työsuunnitelman

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari

Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista. Erasmus-neuvottelupäivä Ulla Tissari Ajankohtaista Erasmusintensiivikursseista Erasmus-neuvottelupäivä 29.3.2012 Ulla Tissari Katsaus hakukierrokseen 2012 Hakemuksia yhteensä 41 kpl (29 kpl 2011), joista 14 jatkohakemusta 27 uutta hakemusta

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Itä-Suomen yliopisto

KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä. CIMOn korkeakoulukiertue Itä-Suomen yliopisto KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! Ajankohtaista kansainvälistymisessä CIMOn korkeakoulukiertue 19.11.2013 Itä-Suomen yliopisto Ajankohtaista kansainvälistymisessä Mitä on kansainvälinen osaaminen Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Yhteenveto Johtaja Hannu Sirén 1. Työryhmien keskustelun tiivistys ja keskeiset huomiot 2. Jatkotyö kärkihankemaailmassa

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia

Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Korkeakoulutuksen arvioinnin suuntauksia Riitta Pyykkö Professori, puheenjohtaja AHELO korkeakouluopiskelijan taidot Helsinki 11.9.2009 Arvioinnin diversiteetti Keskeisiä eurooppalaisia arvoja: kulttuurinen

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulun arjessa totta vai tarua?

Kansainvälisyys korkeakoulun arjessa totta vai tarua? Kansainvälisyys korkeakoulun arjessa totta vai tarua? Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät, Lahti 22.5.2012 Round Table -keskustelu Marjo Piironen ja Liisa Timonen Marjo Piironen ja Liisa

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Kv-kevätpäivät 11.6.2016 Raisa Asikainen ja AnneSophie Hokkanen, Helsingin yliopisto Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015. Tapio Kosunen

Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015. Tapio Kosunen Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015 Tapio Kosunen Korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän uudistamisen tuoretta tietopohjaa Kansainvälisten korkeakoulutuksen

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk

Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Maija Alahuhta, Merja Jylkkä, Nina Männistö, Oamk Haavahoidon erikoistumiskoulutuksen valtakunnalliseen verkostoon kuuluu Salla Seppänen (koordinointi), Päivi Virkki Savonia-amk, Ansa Iivanainen, Mamk,

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä

ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä ECVETin ABC ECVET liikkuvuudessa ja opettajan työssä Hanna Autere Ammattikoulutuksen KansainväliSYYSpäivät Tallinna 6-7.11.2012 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ECVET tulee, mutta milloin? 19.4.2012

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland. Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia

SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland. Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia SIMHE Supporting Immigrants in Higher Education in Finland Heidi Stenberg SIMHE-Metropolia Vastuukorkeakoulumalli V. 2016 opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kahta hanketta Kansallisia pilottihankkeita

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa aikuiskoulutukselle Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%)

Lisätiedot

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland

ZA4540. Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms. Country Specific Questionnaire Finland ZA4540 Flash Eurobarometer 198 Perceptions of Higher Education Reforms Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer / Flash Eurobarometer Flash on Higher Education Reform (DG EAC/A2) Final Questionnaire

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 27.1.2016 ULKOMAILLA OPISKELUN HYÖDYT Henkilökohtainen akateeminen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KANSAINVÄLISYYTTÄ EDISTÄVIEN TOIMENPITEIDEN VALMISTELURYHMÄ VÄLIRAPORTTI 1.6.2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO JOHDANTO Rehtori Matti Manninen asetti kansainvälisyyttä edistävien toimenpiteiden valmisteluryhmän

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Fulbright Centerin palvelut korkeakouluille. Johanna Lahti, apulaisjohtaja

Fulbright Centerin palvelut korkeakouluille. Johanna Lahti, apulaisjohtaja Fulbright Centerin palvelut korkeakouluille Johanna Lahti, apulaisjohtaja Suomen ja Yhdysvaltain opetusalan vaihtotoimikunta Tarkoituksena on edistää Suomen ja Yhdysvaltain kansojen keskinäistä ymmärrystä

Lisätiedot

Toisen auditointikierroksen menetelmä

Toisen auditointikierroksen menetelmä Toisen auditointikierroksen menetelmä Rehtori, varapuheenjohtaja Pentti Rauhala Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Tampere 2.12.2010 Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään

Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Työkalu ja ohjeita strategiseen kriisiviestintään Pauliina Palttala, Hannu Rantanen ja Marita Vos Viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Pelastusopisto Tutkimuksen tavoite Esitellä kriisiviestinnän

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET EXPERTien toiminta 2012 2013 Turku 13.9.2013 Mika Saarinen, CIMO Kansallinen ECVET Expert-toiminto Toiminto on perustettu 2012 Tukemaan ECVETin kansallista toimeenpanoa

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio

Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen Päivi Puutio Joustavat opinpolut aikuisopiskelijan kansainväistymiseen 8.11.2013 Päivi Puutio Hankkeen taustaa Selvitys tutkintotavoitteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen nykytilasta ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonserni

Lapin korkeakoulukonserni Lapin korkeakoulukonserni Kv-hanketoiminnan kehittämispäivät 2012 Microsoft Office PowerPoint 2007.lnk Markku Tarvainen Kv toimintaohjelman pääteemat Aidosti kansainvälisen korkeakouluyhteisö Korkeakoulujen

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle

Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle 4.12. Mitä Erasmus+ tarjoaa ammattikoulutukselle CIMO Ammatillinen koulutus 12/ Erasmus+ -ohjelman rakenne Nykyiset ohjelmat Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning Programme Grundtvig Erasmus Leonardo

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina

Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet. Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina Kansainvälisen työharjoittelun monet mahdollisuudet Urapalvelujen kesätyöinfo tiistaina 8.2.2011 8.2.2011 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Lukuvuosimaksutyöryhmän katsaus EU- ja ETA -alueen ulkopuolisen hakijan hakuprosessiin ja korkeakoulun tehtäviin

Lukuvuosimaksutyöryhmän katsaus EU- ja ETA -alueen ulkopuolisen hakijan hakuprosessiin ja korkeakoulun tehtäviin Lukuvuosimaksutyöryhmän katsaus EU- ja ETA -alueen ulkopuolisen hakijan hakuprosessiin ja korkeakoulun tehtäviin Vieraskielisen koulutuksen kehittämispäivät Hämeenlinna 5.10.2016 Riikka Vanhanen Katsaus

Lisätiedot

ECVET tulee, oletko valmis!

ECVET tulee, oletko valmis! ECVET tulee, oletko valmis! ECVET Experttien toiminta 2012-2013 Kokkola 22.11.2013 Tuula Hautasaari, CIMO Kansallinen ECVET Expert -toiminto EU:n komissio käynnisti vuonna 2012 ECVET Expert - toiminnon

Lisätiedot

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi

TKI ja YAMK. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi TKI ja YAMK tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiovaikuttajaksi 10.3.2016 YAMK koulutusvastaava Katja Heikkinen, TtT, sh Sisällys Johdatus MyAMK TKI kolmikanta Mentorointi OKM hankkeesta Yhteenveto TKI YAMK

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

VAIHTOON KTK

VAIHTOON KTK VAIHTOON 2016-2017 KTK 17.11.2015 Päivi Martin, International Coordinator paivi.martin@ulapland.fi MISTÄ ALOITAN? Tutustu tutkintorakenteeseesi ja opinto-oppaaseen Tarkista opintosuoritusotteesi: mitä

Lisätiedot

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista.

Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden toteutumista. Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Poimintoja Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen tavoitteiden

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Arviointi hakemuksissa

Arviointi hakemuksissa Arviointi ja vaikuttavuus Erasmus+ ammatillinen koulutus Aloituskoulutus 9. 10.9.2015 Arviointi hakemuksissa Sekä opiskelijoiden että henkilöstön palautteiden ja raporttien kautta arvioidaan ulkomaanjaksojen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland

Hallinto-oikeus. Oppiaine-esittely 3.9.2015. UEF // University of Eastern Finland Hallinto-oikeus Oppiaine-esittely 3.9.2015 Henkilökunta professori Toomas Kotkas professori Tomi Voutilainen apulaisprofessori Suvianna Hakalehto yliopistonlehtori Maija Dahlberg (sijainen 2016 Jaana Palander)

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot