Puheenjohtaja: Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO Puhujat: Esko Koponen, Helsingin yliopisto, Johanna Niemi, Opetushallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja: Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO Puhujat: Esko Koponen, Helsingin yliopisto, Johanna Niemi, Opetushallitus"

Transkriptio

1 Ajankohtaista yhteistutkinto-ohjelmista 13:00-14:30, Roundtable Keskustellaan yhteistutkinto-ohjelmien järjestämiseen ja yhteistutkinto-ohjelmista annettaviin todistuksiin liittyvistä hyvistä käytännöistä sekä yhteistutkintojen tunnustamisesta. Useat suomalaiset korkeakoulut ovat valmistelleet omia ohjeitaan yhteistutkinto-ohjelmista ja niistä annettavista todistuksista. Tutkintojen tunnustamisen osalta sessiossa käydään läpi kansalliset ohjeistukset sekä kansainvälisesti ajankohtaisia kysymyksiä. Osallistujilta odotetaan aikaisempaa kokemusta yhteistutkinto-ohjelmien hallinnoinnista tai järjestämisestä. Puheenjohtaja: Annika Sundbäck-Lindroos, CIMO Puhujat: Esko Koponen, Helsingin yliopisto, Johanna Niemi, Opetushallitus Opiskelijatutoroinnin rooli kv-tutkinto-opiskelijoiden kotoutumisessa 13:00-14:30, roundtable Kuinka suuri painoarvo opiskelijatutoroinnilla on ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen sopeutumisessa? Mitä tutor voi tehdä, jotta uusi opiskelija kotiutuisi nopeammin ja varmemmin Suomeen? Kuinka yliopisto (kv-yksikkö, koulutusohjelma) voi tukea tutoreita tässä pyrkimyksessä? Keskustelu on tarkoitettu erityisesti ulkomaisten tutkintoopiskelijoiden ja opiskelijatutoroinnin parissa työskenteleville. Osallistujien toiveista riippuen keskustelu voidaan käydä myös englanniksi. Puheenjohtaja: Eeva Ylhäinen, Tampereen teknillinen yliopisto Puhujat: Eeva Ylhäinen, Tampereen teknillinen yliopisto, Meeri Oikemus, Tampereen teknillinen yliopisto Asiakaslähtöisyys ulkomaalaisten opiskelijoiden integroinnissa Sessiossa esitellään Helsingin yliopiston uudistunut orientaatiomalli saapuville ulkomaalaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Welcome Fair on Helsingin yliopiston viime syksynä lanseeraama tilaisuus, jossa opiskelija voi yhden katon alla hoitaa lähes kaikki saapumiseen liittyvät muodollisuudet. Lisäksi opiskelija voi valitsemissaan tietoiskuissa kuulla lisää esimerkiksi kielikursseista, liikunta- ja terveyspalveluista. Welcome Fairissä opiskelijat voivat tutustua toisiinsa ja saada karnevaalihengessä tervetulosysäyksen suomalaiseen opiskelijaelämään. Sessiossa kerrotaan lisäksi tutoreiden sitouttamisen hyvistä käytännöistä sekä tutoreiden merkityksestä ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden onnistuneessa integroinnissa. Puheenjohtaja: Jelena Santalainen, Helsingin yliopisto Puhujat: Tuula Hellstedt, Helsingin yliopiston kansainvälisen vaihdon palvelut, Jelena Santalainen, Helsingin yliopisto

2 Developing teachers competences by Teacher Audit, in English The session focuses on Teacher Audit Process that started in 2011 in HAMK. Teacher Audit Process aims to increase teachers international and multicultural competences and learning outcomes by observing teaching in the international degree programmes. The session presents the process and its development. The auditing criteria, results and experiences are also discussed. Chair: Heidi Ahokallio-Leppälä, Häme Municipal Federation of Professional Higher EducationSpeaker: Brian Joyce, Häme University of Applied Sciences Henkilökuntavaihtojen hyvät käytännöt ja kokemukset Henkilökuntavaihtoon osallistuminen on yleistä kansainvälisten toimistojen työntekijöiden keskuudessa, mutta muun henkilökunnan vaihtoon lähteminen sekä vastaanottaminen omaan korkeakouluun voi olla hieman hankalampaa. Sessiossa keskitytään korkeakoulujen ei-opettavan henkilökunnan vaihtojaksojen valmisteluun ja toteuttamiseen konkreettisella tasolla. Mitä käytännön asioita pitää ottaa huomioon kutsuttaessa vieraita omaan korkeakouluun? Entä miten oma henkilökunta innostetaan lähtemään vaihtoon? Session esimerkit ja vinkit tulevat Metropolia Ammattikorkeakoulusta, jonka henkilökuntavaihtoviikolle kutsuttiin vieraita kv-toimistojen ulkopuolelta, sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulusta, jonka kiinteistöpäällikkö oli henkilökuntavaihdossa Saksassa. Puheenjohtaja: Elina Värtö, Metropolia ammattikorkeakoulu Puhujat: Metropolia ammattikorkeakoulu: Jörgen Eriksson, Jenni Leinonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu: Arto Ojala, Maria Loukola Intensiivikurssien hyödyt korkeakouluille CIMO on tilannut selvityksen intensiivikurssien institutionaalisesta vaikuttavuudesta suomalaisissa korkeakouluissa. Selvitys kattaa kaikki CIMOn hallinnoimat ohjelmat, joissa tuetaan intensiivikursseja (Erasmus, FIRST, Nordplus Korkeakoulutus, North-South-South). Selvityksessä pohditaan, mitä lisäarvoa intensiivikurssit tuottavat kansainvälistymisen ja opetuksen kehittämisen näkökulmista ja mikä on intensiivikurssien pitkäaikainen vaikuttavuus. Lisäksi pyritään vastaamaan kysymykseen, millainen yhteys intensiivikursseilla on korkeakoulujen strategisiin tavoitteisiin. Sessiossa esitellään selvityksen keskeiset tulokset sekä kuullaan paneelissa korkeakoulujen edustajien näkemyksiä intensiivikurssien vaikuttavuudesta. Puheenjohtaja: Ulla Tissari, CIMO Puhujat: Miia Mäntylä, projektipäällikkö, Vaasan yliopisto, Levón-instituutti; Liisa Timonen, koulutus- ja kehittämispäällikkö, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu; Antti Lauri, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto; Nina Björn, kansainvälisen toiminnan päällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

3 Maahanmuuttajien valmentaminen ammattikorkeakouluopintoihin Korkeakoulujen kv. strategiassa edellytetään ammattikorkeakoulujen järjestävän maahanmuuttajille ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa opetusta ja OKM kerää vuosittain tiedot valmentavaan koulutukseen osallistuneiden määrästä suhteessa tutkintoopiskelijoiden määrään. Miten ammattikorkeakoulut ovat toteuttaneet valmentavia opintoja? Sessiossa esitellään erilaisia ratkaisu- ja rahoitusmalleja sekä miten maahanmuuttajien koulutustarpeita voidaan kartoittaa ja alueella olevia maahanmuuttajia ylipäätään tavoittaa ja saada osallistumaan koulutukseen. Alustuksissa kerrotaan, minkälaista alueellista yhteistyötä tehdään opintojen toteuttamiseksi. Kahdessa esimerkkitapauksessa paneudutaan seuraaviin kysymyksiin: mihin maahanmuuttajia valmennetaan (hakemaan amk-opintoihin vai saamaan valmiuksia korkeakouluopintoihin tai jotain muuta?), mitkä ovat opintojen tavoitteet, miten opinnot on käytännössä toteutettu ja rahoitettu, ketkä koulutukseen ovat osallistuneet, millaisia tuloksia on saatu, minkälaisia ongelmia ja kehittämishaasteita on tullut eteen. Lisäksi pohditaan maahanmuuttajien opiskelijavalinnan problematiikkaa. Pitäisikö valmentaviin opintoihin saada valtakunnallinen standardi? Puheenjohtaja: Marjo Pääskylä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu Puhujat: Kati Isoaho, Metropolia, Maija-Leena Kemppi, Koulutuskeskus Salpaus, Terhi Dahlman, HUMAK ja Minna-Mari Roms, Työväen Akatemia. Sorbonnesta Bukarestiin - Bolognan prosessi liikkuvuuden edistäjänä? Sessiossa luodaan katsaus siihen, miten kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta koskevien tavoitteiden ja sitä edistävien työkalujen kanssa on edetty. Korkeakoulujen tilannetta avaa OKM:n tilannekatsaus kv. strategian toteuttamisen osalta. Tuore Bologna with student eyes - raportti tarjoaa vertailevan näkökulman suhteessa muihin Bologna-maihin. Huhtikuun lopussa Bologna-maiden opetusministerit linjaavat sitä, mitkä ovat yhteisiä tavoitteita tästä eteenpäin. Mitä kehittämistarpeita nousee, entä mikä on korkeakoulujen oma kokemus, onko eurooppalainen korkeakoulutusalue todellisuutta? Puheenjohtaja: Maija Airas-Hyödynmaa, CIMO Puhujat: Birgitta Vuorinen, OKM, Pauliina Savola, SAMOK

4 TraiNet: Kansainvälinen harjoittelu, asema, oikeudet & ongelmat Kansainvälinen harjoittelu tuo arvokkaan lisän opiskelijan tutkintoon. Suomesta maailmalle suuntaavien opiskelijoiden lisäksi yhä useampi ulkomainen opiskelija etsii harjoittelumahdollisuuksia suomalaisesta yliopistosta. Sessiossa käsitellään korkeakoulun roolia niin ulkomaiseen harjoitteluun lähettävänä kuin toisaalta kansainvälisiä harjoittelijoita vastaanottavana organisaationa. Monet konkreettiset kysymykset kaipaavat niin yhteistyötä, työnjaon selkeyttämistä kuin ennakoivaa tiedottamistakin. Vakuuttaminen? Terveydenhoito? Asuminen? Asema? Etuudet ja velvoitteet? Harjoittelun tavoitteet? Opiskelija vai työntekijä? Tervetuloa perehtymään näihin ja muihin kansainvälisen harjoittelun koreografisiin liikkeisiin! Puheenjohtaja: Jaana Mutanen, vastaava asiantuntija, CIMO Puhujat: Tiina Kosunen, suunnittelija, Helsingin yliopisto Työkaluja opiskelijoiden kansainvälisen osaamisen kehittämiseen ja näkyväksi tekemiseen Opetus- ja kulttuuriministeriö heitti vuonna 2009 korkeakouluille vaativan haasteen sisällyttää kansainvälistymistä tukevia opintoja kaikkien opiskelijoiden opintopolulle. Korkeakoulujen kehittämiä ratkaisumalleja haasteeseen esitellään CIMOn Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja -selvityksen tulosten pohjalta. Lisäksi sessiossa esitellään kaksi erilaista tapaa sisällyttää kansainvälistymisopintoja koulutusohjelmiin: pakollinen ulkomainen jakso sekä kansainvälistymisopintojen kokonaisuus. Osa alustuksista pidetään ruotsiksi. Puheenjohtaja: Tuija Koponen Puhujat: Irma Garam, CIMO, Kaisa Kurki, Tampereen yliopisto, Johanna Lilius, Hanken Henkilöstön innostaminen ulkomaan työtehtäviin - ruusuilla tanssia vai tervanjuontia 15:00-16:30, roundtable Kun kansainvälistymisestä on tullut keskeinen osa korkeakoulujen strategiaa, on opettajien ja muun henkilöstön kansainvälinen osaaminen saanut yhä enemmän painoarvoa. Yksi tapa hankkia ja jakaa osaamista on ollut lähteä ulkomaille työtehtäviin, mutta onko se itsestään selvä mahdollisuus kaikille? Jyväskylän ammattikorkeakoulun kansainvälistymispalvelut toteutti Liikkuvuuden esteet -kyselyn ja rakensi tämän pohjalta Lähde ulkomaille työtehtäviin -kampanjan. Tuloksellinen kampanja kannusti pohtimaan haasteita ja kuinka opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuutta voisi edesauttaa vielä muilla keinoin. Tätä pohdimme yhdessä myös Round Tablessa kuullen osallistujien kokemuksia ja keräten konkreettisia toimenpiteitä. Puheenjohtaja: Maarit Sinikangas, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

5 Kansainvälisen ja kantahenkilöstön integraatio - toiveajattelua? 15:00-16:30, roundtable Kansainvälisten tutkijoiden, työntekijöiden ja kantahenkilöstön integraatio ja sosiaalinen elämä. Miten edistää aidosti kansainvälisen työyhteisön syntymistä keskushallinnon puolelta? Kansainväliset tutkijat ja työntekijät sekä jatko-opiskelijat saattavat jäädä omiin porukoihinsa, eivätkä tutustu suomalaisiin. Vuosi toisensa jälkeen kuitenkin palautteissa toivotaan juuri lisää yhteistoimintaa ja integraatiota. Miten edistää korkeakoulun kehittymistä oikeasti kansainväliseksi paikaksi, jossa eri kansallisuudet kotoutuvat mukavasti suomalaisten joukkoon? Miksi kansainvälinen on usein sama kuin ulkomaalainen (eikä siis lue mukaan suomalaisia) ja kansainvälisissä tapahtumissa vain ulkomaalaisia osallistujia? Onko mahdollista luoda aidosti kansainvälistä yhteisöä? Vai onko kaikki panostus tähän vain tekohengitystä ja hetkellinen laastari, joka ei pidä pitkään? Entä onko mahdollista löytää tukea muista organisaatioista, jos omat resurssit eivät riitä? Puheenjohtaja: Anne Makkonen, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Puhujat: Elina Komminaho, Oulun yliopisto, Hanna Nurmela, Aalto-yliopisto Kansainvälisyys korkeakoulun arjessa totta vai tarua? 15:00-16:30, roundtable Round Table -sessiossa pohditaan, mitä kansainvälisyys korkeakoulun arjessa todella on ja millaisen toimijajoukon se tavoittaa. Yhdessä keskustellaan kansainvälisyyden käsitteestä, kansainvälistymisen haasteista sekä eri toimijaryhmien sitouttamisesta kansainvälisen toiminnan edistämiseen. Keskustelua käydään strategisten tavoitteiden, opettajien ja hallinnon välisen yhteistyön sekä opiskelijoiden osallistamisen näkökulmista. Keskustelun virittäjä session alussa on alustus Kansainvälisty tai väisty, jossa arkipäivän kansainvälisyyden ymmärrystä, onnistumisia ja haasteita tuodaan esiin tuoreen väitöstutkimuksen avulla. Keskustelun teemat: 1. Miksi korkeakoulun on oltava kansainvälinen ja mitä kansainvälisyys käsitteenä tarkoittaa? 2. Milloin korkeakoulu on aidosti kansainvälinen, mihin kriteereihin tai mittareihin aitous perustuu? 3. Miten korkeakoulun hallinto ja kansainväliset toimijat voivat edistää opettajan osallisuutta kansainväliseen toimintaan? 4. Miten kansainvälisyys saadaan osaksi jokaisen opiskelijan arkipäivää? Miten voidaan turvata se, että jokainen korkeakoulun opiskelija tavalla tai toisella ymmärtää, mitä kansainvälisyys maailmassamme on? Puheenjohtaja: Marjo Piironen Puhuja: Liisa Timonen, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

6 Välimeren alueen korkeakoulukentän tilanne ja yhteistyömahdollisuudet 15:00-16:30, roundtable & paneeli Korkeakoulutuksen EU-ohjelmissa eteläisen naapuruusalueen rahoitus on kaksinkertaistunut tänä vuonna ja tuki kanavoidaan Tempuksen modernisaatiohankkeisiin sekä Erasmus Mundus-ohjelman liikkuvuustoimintaan. EU-komission uudessa ohjelmaesityksessä Erasmus for All suunnitellaan Erasmus-ohjelman laajentumista Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän maihin. Session tavoitteena on tarjota tietoa ja taustaa Välimeren alueen korkeakoulukentän tilanteesta yhteiskunnan muutoksessa, sekä myös keskustella suomalaisten ja kohdealueen korkeakoulusektoreiden yhtymäkohdista. Mitkä tieteenalat ja yhteiskunnalliset kehityssuunnat ovat molemmille alueille tärkeitä onko niissä täydentävää osaamista? Puheenjohtaja: Annika Sundbäck, CIMO Puhujat: Professori Tuomo Melasuo, Tampere Peace Research Institute, Tampereen yliopisto; Prof. Hannu Juusola, Seemiläiset kielet ja kulttuurit, Helsingin yliopisto, entinen Suomen Syyrian Lähi-Idän instituutin johtaja; Prof. Paula Kyrö, Aalto-yliopisto / Kauppakorkeakoulu, Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos; yrittäjyyteen liittyvät hankkeet Egyptissä Anasse Bouhlal, Yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, The Euro-Mediterranean University-ohjausryhmä Cultural challenges - teaching culture and learning to learn. Kulttuurien välisen viestinnän haasteet Ulkomaalaiset opiskelijat kokevat yllättävän usein olevansa jossain määrin hukassa seikkaillessaan suomalaisessa yliopistomaailmassa. Kulttuurieroista johtuen kommunikointi ja kanssakäyminen yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden välillä poikkeaa usein merkittävästikin. Lisäksi Suomessa käytettävät opetusmenetelmät usein hämmentävät. Puhuminen opiskelijoiden kanssa helpottaa sopeutumista, mutta vaatii tuekseen työkaluja. Sessioissa on tavoitteena tarkastella, millaista ohjausta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ulkomaalaisille opiskelijoille voidaan tarjota vieraan yliopistokulttuurin ymmärtämiseksi sekä uudenlaisten opetus- ja oppimismenetelmien omaksumiseksi. Oppimaan oppiminen ja monikulttuurisessa ympäristössä toimimisen oppiminen ovatkin session keskiössä. Molemmat osa-alueet ovat myös tärkeitä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integroimiseksi suomalaiseen työelämään. Puheenjohtaja: Jouni Lyly-Yrjänäinen, Tampereen teknillinen yliopisto Puhuja: Mari Dagnall, Aalto yliopisto

7 Integration and employment of international degree students in Finland n, in English The session presents findings of two research projects focusing on integration and employment of international students in Finland. What do we know about the matter? Are Finnish employers ready to recruit foreign students - what are their attitudes? What does a follow up study tell us about the employment of international graduates in Finland? After presentations there is room for discussion: what do the findings mean to higher education institutions. Chair: Arja Majakulma, Laurea University of Applied Sciences Speakers: Minna Söderqvist, Kymi University of Applied Sciences, Yuzhuo Cai and Yulia Shumilova, University of Tampere Kahvittelusta tositoimiin - ovatko korkeakoulujen kansainväliset vieraat hyödyntämätön mahdollisuus? Korkeakouluissa vierailee opettajien ja tutkijoiden lisäksi lukuisa määrä pääsääntöisesti korkeakoulujen johdon kansainvälisiä vieraita. Toiminnan laajuudesta huolimatta vierailutoiminta ja siihen liittyvät palvelut ovat kuitenkin alueita, joita ei kaikissa korkeakouluissa vielä ole organisoitu kunnolla tai joita ainakaan ei hyödynnetä riittävässä määrin osana korkeakoulun muuta kansainvälistä toimintaa. Sessiossa esitellään 2-3 tapausta, joissa vierailutoimintaa on aktiivisesti kehitetty ja joissa vierailutoiminta on onnistuttu saamaan luontevaksi osaksi korkeakoulun kv-toimintaa. Yksi näistä on Aaltoyliopiston Kansainvälistyvä Kampus -toiminta. Myös Helsingin yliopistossa on pohdittu vierailutoiminnan kehittämistarpeita. Esitysten jälkeen sessiossa varataan runsaasti aikaa keskusteluun ja etsitään hyviä käytäntöjä kotiin vietäväksi. Puheenjohtaja: Päivi Tauriainen, Helsingin yliopisto Puhujat: Leena Plym-Rissanen, Aalto yliopisto, Päivi Hellen, Metropolia ammattikorkeakoulu Korkeakoulujen henkilöstön ulkomaantyöskentely Mitä asioita pitää ottaa huomioon kun yliopiston tutkijat, opettajat, professorit tai muu henkilöstö lähtee ulkomaille töihin? Millä tavalla heitä on hyvä ohjeistaa ja miten tämä palvelu kannattaa järjestää? Käymme läpi olennaisimmat asiat ulkomaantyöskentelyn osalta, kuten sosiaaliturva, vakuutukset, sopimukset ja verotuksen. Keskustelemme myös sisäisistä linjauksista (esim. komennuspolitiikka), yliopistojen välisestä yhteistyöstä ja vaikutusmahdollisuuksista esimerkiksi sosiaaliturva-asioiden osalta. Puheenjohtaja: Sanna Huovinen, Aalto yliopisto Puhujat: Sanna Downing VTT, Kirsi Korhonen, Helsingin yliopisto, Matias Kainu, Eläketurvakeskus

8 Kriisejä ja viestintää Korkeakoulujen opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuus ja siihen liittyvät kriisitilanteet kuten onnettomuudet, yhteiskunnalliset kriisit ja luonnonmullistukset ovat haaste korkeakoulujen kv.hallinnossa työskenteleville henkilöille. Miten kriisitilanteisiin kannattaa varautua korkeakoulussa? Miten lähteviä ja saapuvia voi valmentaa ongelmatilanteiden varalta jo etukäteen? Entä millaista viestintää kriisitilanteessa tarvitaan: kenelle ja miten? Sessiossa esitellään kevään aikana korkeakoulujen käyttöön laadittu kriisiopas, jossa tarjotaan korkeakouluille työkaluja kriisitilanteiden ennakointia ja käsittelyä varten. Lisäksi käsitellään kriisiviestinnän haasteita ja tutustutaan kriisiviestinnän arviointityökaluun, josta kuullaan myös kahden korkeakoulun testikokemukset. Puheenjohtaja: Anne Siltala, CIMO Puhujat: Emilia Tolvanen, kriisioppaan kirjoittaja, Pauliina Palttala, Jyväskylän yliopisto, Liisa Harjula, Jyväskylän yliopisto, Riikka Hälikkä, Diakonia-ammattikorkeakoulu Tutkimus- ja koulutusyhteistyö venäläisten korkeakoulujen kanssa Session tavoitteena on esimerkkien kautta avata keskustelua niistä erityispiirteistä joita ilmenee koulutus, tutkimus tai kehitysyhteistyössä venäläisten korkeakoulujen kanssa. Sessiossa esitellään myös venäläistä korkeakoulutusjärjestelmää ja miten eri korkeakoulut suhteutuvat toisiinsa erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä rankingeissa. Esimerkkien kautta sessiossa tarkastellaan koulutus ja tutkimusyhteistyötä sekä opiskelija ja henkilökunta liikkuvuutta suomalaisten ja venäläisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä. Sessiossa kuullaan ajatuksia yhteistyöstä myös venäläisen korkeakoulun näkökulmasta. Puheenjohtaja: Miia Vanhainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

27 May Olli Oamkilainen 1

27 May Olli Oamkilainen 1 27 May Olli Oamkilainen 1 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti 22.5.2012 Sessio: Maahanmuuttajien valmentaminen ammattikorkeakouluopintoihin Session puhujat klo 13.00 13.10

Lisätiedot

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE

INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE LEVÓN-INSTITUUTTI INTENSIIVIKURSSIN HYÖDYT KORKEAKOULULLE Miia Mäntylä 22.5.2012 Selvityksen taustaa ja menetelmiä CIMOn tilauksesta Toteutettiin 11/2011 3/2012 Toteuttajana Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2010-2015 27.5.2010 2 Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan strategia pohjautuu Opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiaan

Lisätiedot

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen

Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen. Birgitta Vuorinen Kansainvälistymisellä laatua, laatua kansainvälistymiseen Birgitta Vuorinen Hallitusohjelma Painopistealueet köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen julkisen talouden vakauttaminen kestävän

Lisätiedot

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava

Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus. 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Ainejärjestöjen kansainvälisyyskoulutus 2.2.2013 Jaana Romppainen, JYYn hallituksen kv-vastaava Kv-opiskelijat yliopistossamme Toukokuussa 2012 JY:ssa opiskeli 1117 ulkomaalaista opiskelijaa 92 eri maasta

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus

Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Kansainvälisen opiskelijavaihdon saavutettavuus Paula Pietilä, Turun yliopisto Sini Piippo, CIMO Hannu Puupponen, Jyväskylän yliopisto Kv-kevätpäivät Lahti 23.5.2012 klo 8:30-10:00 Kansainvälisen opiskelijavaihdon

Lisätiedot

Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu. KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10.

Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu. KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10. Menestyvä, kansainvälinen, yrittäjähenkinen korkeakoulu KANSAINVÄLISYYS KANNATTAA! CIMOn korkeakoulukiertue syksyllä 2013 Seinäjoki 8.10.2013 SeAMK Missio Hyvinvoinnin edistäminen Etelä-Pohjanmaalla korkeatasoiseen

Lisätiedot

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena

Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Matkalla maailmankansalaiseksi kansainvälinen toimintakyky osaamistavoitteena Kaisa Kurki Kansainväliset asiat, Tampereen yliopisto Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita?

Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Miten Tampereen yliopisto kouluttaa työelämään orientoituneita ja kansainvälisesti toimintakykyisiä asiantuntijoita? Kansainvälisten asioiden päällikkö Kaisa Kurki Opetuksen kehittämispäällikkö Liisa Ahlava

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

IP kurssi kansainvälistymisen keinona. Arja Maunumäki Oamk 18.11.2011

IP kurssi kansainvälistymisen keinona. Arja Maunumäki Oamk 18.11.2011 1 IP kurssi kansainvälistymisen keinona Arja Maunumäki Oamk 2 Intensiivikurssi (IP) Life Long Learning > Erasmus > Intensive Programmes (IP) Lyhyitä (2-6 viikkoa) opintojaksoja, joille opiskelijat ja opettajat

Lisätiedot

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea

FUAS Kielet ja viestintä. Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea FUAS Kielet ja viestintä Taina Juurakko-Paavola & Sari Saarinen HAMK Kielikoulutuskeskus & Laurea 2 Mikä on FUAS? Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laureaammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille

Oppaan taustaa. Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Emilia Tolvanen Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa opas korkeakouluille Oppaan taustaa Katja Kiviharju, Kriisit pöydälle -opas vuonna 2000 Tarve päivitetylle oppaalle

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014

Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään. Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 Kuinka kannustaa opiskelijoita kansainvälistymään Kv-kevätpäivät Sessio D5 13.5.2014 1 Opintopolun aikainen kannustus kansainvälistymiseen Fukseille johdantokurssilla Kansainvälistyminen opiskeluaikana

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. ECVET ja Erasmus+ ECVET ja Erasmus+ Mika Saarinen CIMO Ammatillinen koulutus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua

Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua 6.6.2011 Kansainvälistyminen keino parantaa yliopiston toiminnan laatua Tampereen yliopiston tavoitteena on olla vuonna 2015 kansainvälisesti vetovoimainen ja arvostettu opiskelu, opetus ja tutkimusyhteisö.

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta

Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Arvoja, asenteita, tietoa ja taitoa kansainvälisen toiminnan kautta Kumi-instituutin syysseminaari, Nastopoli Nastola 10.11.2006 Tiina Pärnänen Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Kansainvälisen

Lisätiedot

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012

Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 Kesäksi harjoitteluun ulkomaille? Urapalveluiden kesätyöinfot tammikuu 2012 27.1.2012 1 Miksi työharjoitteluun ulkomaille? Kielitaito kehittyy Kulttuuri tutuksi Kontakteja & verkostoja Kansainvälistä kokemusta

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Yhteenveto Johtaja Hannu Sirén 1. Työryhmien keskustelun tiivistys ja keskeiset huomiot 2. Jatkotyö kärkihankemaailmassa

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys ulkomaalaisten opiskelijoiden integroinnissa

Asiakaslähtöisyys ulkomaalaisten opiskelijoiden integroinnissa Asiakaslähtöisyys ulkomaalaisten opiskelijoiden integroinnissa Session tavoite: - Esitellä HY:n lanseeraama asiakasystävällinen tervetulomalli ulkomaalaisille vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille -Pohtia

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Learning Café työskentelyn tulokset

Learning Café työskentelyn tulokset Learning Café työskentelyn tulokset Ryhmä 1: Miten Venäjä-näkökulmaa saadaan suomalaisten korkeakoulujen koulutusohjelmiin? Opiskelijat Venäjälle jo opintojen alkuvaiheessa, toimisi kimmokkeena pidemmille

Lisätiedot

Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa

Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa Tukipalvelujen merkitys kansainvälisessä liikkuvuudessa Tutkijanliikkuvuus avain kansainvälisyyteen -seminaari Karoliina Kokko Fulbright Center 28.5.2013 Fulbright Center Tehtävänä on edistää kansainvälistä

Lisätiedot

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla

Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Tohtoriopiskelu vaihdossa/ulkomailla Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 22.1.2015 Ulkomailla opiskelun hyödyt Akateeminen hyöty Uusia

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta

Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Korkeakoulujen kansainvälistyminen opiskelijanäkökulmasta Esimerkkinä englanninkieliset koulutusohjelmat Anna Niemelä /Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Mikä on Otus? Otuksen missio Korkeakoulujärjestelmää,

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä

Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta monipuolistaa koulun arkea mutta tuo myös lisää työtä Kansainvälinen toiminta on vakiintumassa osaksi suomalaisten peruskoulujen ja lukioiden arkipäivää. Toiminta on monipuolista

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014

Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Osaamisperustaisuus korkeakouluissa (ESR) hanke 1.1.2012 30.6.2014 Hankkeen tavoitteena on edistää korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä seuraavasti: 1. Suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015

Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) Havaintoja suomalaisista ja pohjoismaisista peruskirjahakemuksista Irma Garam CIMO 28.5.2015 Pohjoismainen ECHE-hanke ECHE-dokumenttien tarkastelu ja vertailu

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Janna Koivisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta 4.6.2012 1 Ensivaikutelma on tärkein

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011)

Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011) Oulun yliopisto (tiedot 31.12. 2011) Henkilökunta yhteensä 2800 henkilöä Opetus- ja tutkimushenkilökunta 1588 Hallintohenkilökunta 448 (17%), muu henkilökunta 657 Kansainvälinen henkilökunta yhteensä 305

Lisätiedot

Lyhyt johdanto korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen. Korkeakoulujen kv. kevätpäivät Tampere Tulokaskoulutus 12.5.2014

Lyhyt johdanto korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen. Korkeakoulujen kv. kevätpäivät Tampere Tulokaskoulutus 12.5.2014 Lyhyt johdanto korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen Korkeakoulujen kv. kevätpäivät Tampere Tulokaskoulutus 12.5.2014 Esityksen rakenne Mikä ohjaa korkeakoulujen kansainvälistymistä Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita

Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Afrikka-liikkuvuus North-South- Southin jälkeen: parhaita käytäntöjä ja uusia ideoita Kv-kevätpäivät 11.6.2016 Raisa Asikainen ja AnneSophie Hokkanen, Helsingin yliopisto Tuija Koponen, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö

Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI. Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö Valmis tutkinto työelämävalttina - VALTTI Toimenpiteet ja toiveet Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonia ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN Kuusi yksikköä (15.4 Raahen tekniikan

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulun arjessa totta vai tarua?

Kansainvälisyys korkeakoulun arjessa totta vai tarua? Kansainvälisyys korkeakoulun arjessa totta vai tarua? Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivät, Lahti 22.5.2012 Round Table -keskustelu Marjo Piironen ja Liisa Timonen Marjo Piironen ja Liisa

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa...

Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Kokemuksia hakuprosessista - alku aina hankalaa... Eeva-Liisa Kronqvist FT, koordinaattori IP- "Education for Democratic Citizenship dealing with the Challenges ofmulticultural Society Vertailevan kasvatustieteen

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen

Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen Muita CIMOn rahoitusvälineitä (tohtori)koulutuksen kansainvälistämiseen Päivi Pihlaja, CIMO Erasmus Mundus-infopäivä 21.11.2011 Nov- 11 Muita mahdollisuuksia (jos emme ole vielä valmiita Mundukseen)? CIMOssa

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO

EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien. Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO EU:n koulutus- ja nuorisoohjelmien uusi sukupolvi Mitä ohjelma tarjoaa korkeakouluille Lokakuu 2012 CIMO 2/2009 Ohjelmaesitys Erasmus for All 2014-2020 Budget Euro 19.2 billion over 7 years (+70%) 3/2010

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille

Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Valmentavat opinnot maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Työväen Akatemia Terhi Dahlman & Minna-Mari Roms Hyvät edellytykset yhteistyölle HUMAKin ja Työväen Akatemian

Lisätiedot

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa

Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Opetuksen ja TKI:n johtaminen ammattikorkeakouluissa Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 9.10.11.2011 Laurea Vuokko Kohtamäki, Tampereen yliopisto/ Higher Education Group Lähtökohtia

Lisätiedot

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus

Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Opetustoiminnan johtaminen Opetuksen asema ja arvostus Jukka Kola Professori, Vararehtori Valtakunnalliset opintoasiainpäivät 11.-12.10.2012 Helsingin yliopisto 18.10.2012 1 Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat

Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016. www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus Aikuiskoulutus 2012-2016 www.nordplusonline.org http://www.cimo.fi/ohjelmat Nordplus ohjelma Koostuu seuraavista alaohjelmista: Nordplus Junior Nordplus Korkeakoulutus Nordplus Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Kielistrategiasta toiminnasta

Kielistrategiasta toiminnasta Kielistrategiasta toiminnasta Heidi Rontu FT, Dos, Aalto-yliopisto, heidi.rontu@aalto.fi Kerstin Stolt, Arcada ammattikorkeakoulu kerstin.stolt@arcada.fi Session ohjelma Alustus kielistrategioista Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015. Tapio Kosunen

Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015. Tapio Kosunen Koulutuksen ja tutkimuksen profilointihankkeiden tulosten julkistamistilaisuus 25.3.2015 Tapio Kosunen Korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän uudistamisen tuoretta tietopohjaa Kansainvälisten korkeakoulutuksen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA

KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA KANSAINVÄLISYYS KPEDU:N OSASTRATEGIANA 2012 1 STRATEGIA Koulutusyhtymän kansainvälisen toiminnan tarkoituksena on, että opiskelijalla on meiltä valmistuessaan oikea asenne erilaisia kulttuureita, eri kieliä

Lisätiedot

Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa. Kaisa Kurki Kansainväliset asiat

Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa. Kaisa Kurki Kansainväliset asiat Kansainväliset opiskelijat Tampereen yliopistossa Kaisa Kurki Kansainväliset asiat VAIHTO OPISKELIJAT (Exchange students) Saapuvat vaihto ohjelmien tai sopimusten kautta Yksiköiden hallinnoimat vaihdot:

Lisätiedot

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Piilotettu Osaaminen - tunnistammeko kansainvälisen kokemuksen kautta saavutettua osaamista? Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Perustettu 1991 Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen

Lisätiedot

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi

Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet. Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Osaaminen ja koulutus hallitusohjelman kärkihankkeet Mirja Hannula EK-foorumi 9.11.2015 Rovaniemi Tavoitetila Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta.

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa

Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Tohtorikoulutuksen järjestäminen Tampereen yliopistossa Markku Ihonen Tutkijakoulu Tohtorikoulutus tutkimuksen arvioinnissa YLEISHUOMIO yksikköjen, ohjelmien ja tohtoriopiskelijoiden välinen vaihtelu suurta

Lisätiedot

Henkilökuntavaihtojen hyvät käytännöt ja kokemukset Ti 22.5.2012 klo 13.00-14.30

Henkilökuntavaihtojen hyvät käytännöt ja kokemukset Ti 22.5.2012 klo 13.00-14.30 Henkilökuntavaihtojen hyvät käytännöt ja kokemukset Ti 22.5.2012 klo 13.00-14.30 Metropolian henkilökuntavaihtoviikko Kv-toimiston näkökulma: Jenni Leinonen, Elina Värtö Strategiayksikön näkökulma: Jörgen

Lisätiedot

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS

UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS UNIPOLI TAMPERE TAMPEREEN YLIOPISTO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Krista TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Varantola PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 2.10.2007 UNIPOLI TAMPERE -SOPIMUS Allekirjoitettu 16.8.2006

Lisätiedot

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 27.1.2016 ULKOMAILLA OPISKELUN HYÖDYT Henkilökohtainen akateeminen

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot