PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Ivax 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Ivax 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Enalapril Ivax 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit Ota huomioon, että lääkäri on voinut määrätä lääkkeen muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai muulla annostuksella kuin mitä pakkausselosteessa on ilmoitettu. Noudata aina lääkepakkauksen nimilipussa olevaa lääkärin määräystä. Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat Enalapril Ivaxin käyttämisen. Säilytä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. Tämä lääke on määrätty henkilökohtaisesti sinulle. Älä anna lääkettä muille. Lääke voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. Mitä Enalapril Ivax sisältää? Vaikuttava aine: Enalapriilimaleaattia 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tai 20 mg yhdessä tabletissa. Muut aineet: Tabletit 2,5 mg ja 5 mg: laktoosimonohydraatti, natriumvetykarbonaatti, magnesiumstearaatti, maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys. Tabletit 10 mg ja 20 mg: laktoosimonohydraatti, natriumvetykarbonaatti, magnesiumstearaatti, maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys, punainen rautaoksidi (väriaine E172). Kuinka Enalapril Ivax vaikuttaa? Enalapril Ivax on verenpainetta alentava lääke, joka kuuluu ACE-estäjien lääkeaineryhmään. Enalapril Ivax estää verenpainetta nostavien aineiden, jotka supistavat verisuonia, muodostumista. Enalapril Ivax laajentaa verisuonia, jolloin verenpaine laskee. Näin sydämen kuormitus vähenee sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla. Verenpaine laskee yleensä 1 tunnin kuluttua. Verenpaineen lasku on suurimmillaan noin 4 6 tunnin kuluttua. Vaikutus kestää vähintään vuorokauden ajan. Joillakin potilailla verenpaine laskee tehokkaasti vasta 4 8 viikon hoidon jälkeen. Myyntiluvan haltija: IVAX Scandinavia AB Birger Jarlsgatan Tukholma Ruotsi Valmistaja: Orifice Medical AB Aktergatan Ystad Ruotsi

2 Mihin Enalapril Ivaxia käytetään? Enalapril Ivaxia käytetään korkean verenpaineen (hypertension) ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Lisäksi estetään vielä oireettoman sydämen vasemman kammion vajaatoiminnan muuttuminen oireilevaksi. Korkea verenpaine: Korkeaa verenpainetta hoidettaessa Enalapril Ivaxia voidaan tarvittaessa antaa muiden verenpainetta alentavien lääkkeiden kanssa, mukaan lukien tietyt virtsaamista (nesteenpoistoa) edistävät lääkkeet ja kalsiumestäjät. Sydämen vajaatoiminta: Sydämen vajaatoimintaa hoidettaessa Enalapril Ivaxia käytetään tiettyjen nesteenpoistolääkkeiden ja/tai digitalisin tai beetasalpaajien lisäksi. Monilla sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla Enalapril Ivaxin on osoitettu hidastavan oireiden kehittymistä, vähentävän sydämen vajaatoiminnan olemassa olevia oireita ja pienentävän ennenaikaisen kuoleman vaaraa. Milloin Enalapril Ivaxia ei saa käyttää? olet yliherkkä (allerginen) enalapriilimaleaatille tai Enalapril Ivaxin jollekin apuaineelle sinulla on ollut aiemman ACE-estäjähoidon yhteydessä äkillistä turvotusta kasvoissa, raajoissa, huulissa, kielessä ja/tai nielussa tai nielemisvaikeuksia tai hengitysvaikeuksia (ns. angioödeemaa) Enalapril Ivaxia ei saa käyttää myöskään silloin, jos sinulla on perinnöllistä angioödeemaa tai sinulla on ollut tuntemattomasta syystä aiheutuvaa angioödeemaa (idiopaattinen angioödeema) raskauden viimeisten kuuden kuukauden aikana. Huomioitavaa ennen Enalapril Ivaxin käyttöä ja käytön aikana Ilmoita lääkärille mahdollisista nykyisistä tai aiemmista lääketieteellisistä ongelmista. Ilmoita etenkin munuaisvaivat, dialyysihoidot ja sydänsairaudet; esimerkiksi tietyt sydänläppien viat ja allergiat. Ilmoita lääkärille, jos saat siedätyshoitoa ampiaisen tai mehiläisen myrkylle tai olet LDL-afereesihoidossa (hoito, joka poistaa verestä lipoproteiineja). On erittäin tärkeää kertoa lääkärille, jos sinulla on aiemmin ollut allergisia reaktioita, kuten kutinaa, hengitysvaikeuksia ja turvotusta esimerkiksi kasvoissa, huulissa, kielessä ja tai nielussa. Kerro myös, jos oksentelet tai ripuloit, käytät nesteenpoistolääkkeitä tai syöt vähäsuolaista ruokaa, koska tämä voi vaikuttaa Enalapril Ivaxin tehoon. Maksan vajaatoiminnasta kärsivien henkilöiden on käytettävä Enalapril Ivaxia varoen. ACEestäjien on harvoissa tapauksissa todettu liittyvän maksavaikutuksiin, jotka alkavat keltaisuutena. Jos huomaat merkkejä keltaisuudesta (silmänvalkuaisten ja ihon keltainen väri), ota heti yhteyttä lääkäriin. Ota yhteyttä lääkäriin, jos infektion merkkejä (esim. kuumetta, kurkkukipuja, influenssaa muistuttavia oireita) esiintyy Enalapril Ivax -hoidon yhteydessä. Lääke voi harvinaisissa tapauksissa vaikuttaa veren valkosolujen määrään, millä puolestaan on merkitystä kehon immuunivasteen kannalta. Tähän sivuvaikutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos kärsit munuaisten toimintavajauksesta, vaskulaarisesta kollageenisairaudesta (esim. SLE tai

3 skleroderma) tai sinua hoidetaan immunosuppressiivisilla aineilla (esim. elinsiirron jälkeen) tai allopurinolia sisältävillä lääkkeillä (kihtilääke) tai prokainamidilla (sydämen rytmihäiriölääke). Diabetespotilaat, joita hoidetaan tableteilla tai insuliinilla, on tarkkailtava huolellisesti verensokeritason muutosten osalta ACE-estäjähoidon ensimmäisen kuukauden aikana. Lääkärille/hammaslääkärille on ilmoitettava Enalapril Ivaxin käytöstä ennen nukutusta vaativia kirurgisia toimenpiteitä (myös hammaskirurgia). Verenpaine voi laskea äkillisesti nukutuksen yhteydessä. Enalapril Ivaxia ei saa antaa lapsille, koska lääkkeen käytöstä lapsilla ei ole kokemusta. Raskaus Sikiövaurioiden vaara on olemassa. Tästä syystä Enalapril Ivaxia ei saa käyttää raskauden aikana ilman lääkärin erillistä määräystä. Enalapril Ivaxia ei saa käyttää ensimmäisten kuuden raskauskuukauden aikana. Imettäminen Vaikuttava aine imeytyy äidinmaitoon, mutta ei todennäköisesti vaikuta imetettävään lapseen. Keskustele ensin lääkärisi kanssa, ennen kuin käytät Enalapril Ivaxia imetysaikana. Ajokyky ja kyky käyttää koneita Enalapriilin jotkut sivuvaikutukset, kuten huimaus ja väsymys, voivat yksittäisissä tapauksissa heikentää kykyä ajaa ajoneuvoja ja käyttää koneita. Tämä koskee etenkin hoidon aloitusta ja annoksen nostoa. Mitä on vältettävä Enalapril Ivaxin käytön aikana? Muiden lääkkeiden samanaikainen käyttö voi vaikuttaa Enalapril Ivaxin tehoon. Neuvottele aina lääkärin kanssa ennen kuin aloitat jonkin muun hoidon. Tämä koskee myös reseptittä saatavia käsikauppalääkkeitä, rohdoslääkkeitä sekä luontaistuotteita. Lääkärisi on tärkeää tietää, jos käytät muita verenpainetta alentavia lääkkeitä, nesteenpoistolääkkeitä (etenkin kaliumia lisääviä lääkkeitä), kaliumia sisältäviä suolankorvausaineita tai tiettyjä kipu- tai tulehduslääkkeitä. Litiumia sisältäviä lääkkeitä (depressiolääkkeitä) käytettäessä veren litiumtasot on tarkistettava säännöllisesti. Tiettyjen masennuslääkkeiden (trisyklisten depressiolääkkeiden), psykoosilääkkeiden ja tiettyjen narkoottisiksi aineiksi luokiteltavien lääkkeiden samanaikainen käyttö yhdessä Enalapril Ivaxin kanssa voi pienentää verenpainetta entisestään. Sama koskee myös anestesialääkkeitä (nukutuslääkkeitä). Enalapril Ivax voi voimistaa sekä insuliinin että diabeteksen hoitoon käytettävien tablettien vaikutusta etenkin yhdistelmähoidon ensimmäisinä kuukausina ja potilailla, jotka kärsivät munuaisten vajaatoiminnasta. Antasidien (vatsahappolääkkeiden) käyttö voi heikentää Enalapril Ivaxin tehoa. Jos Enalapril Ivaxia käytetään samaan aikaan allopurinolin (reumalääke), prokainamidin (rytmihäiriölääke) tai immuunivastetta heikentävien lääkkeiden kanssa, veren valkosolupuutoksen riski voi nousta.

4 Alkoholi voi tehostaa Enalapril Ivaxin verenpainetta alentavaa vaikutusta. Kuinka Enalapril Ivaxia käytetään? Annos määritetään yksilökohtaisesti. Enalapril Ivax voidaan ottaa yhdessä ruuan kanssa tai ilman ruokaa vesilasillisen kera. Annostusta ei saa muuttaa keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Jos olet unohtanut tabletin, älä ota ylimääräistä tablettia vaan jatka hoitoa normaalisti seuraavana päivänä. Korkea verenpaine: Aloitusannos on yleensä 5 20 mg kerran päivässä. Pitkäaikaishoidossa tavallinen annos on 20 mg kerran päivässä. Suurin sallittu annos on 40 mg päivässä. Sydämen vajaatoiminta: Tavallinen aloitusannos on 2,5 mg kerran päivässä. Lääkäri nostaa annostusta sitten vaiheittain, kunnes sinulle löydetään oikea annos. Pitkäaikaishoidossa tavallinen annos on 2,5-20 mg päivässä. Vuorokausiannos otetaan yhtenä annoksena tai jaetaan kahteen erilliseen annoskertaan. Sinun on oltava erityisen varovainen, kun otat ensimmäisen annoksen tai kun annostusta lisätään. Ilmoita lääkärille välittömästi, jos tunnet heikotusta tai pyörrytystä. Mitä tapahtuu, jos olet ottanut liian suuren annoksen? Jos olet vahingossa ottanut liian monta tablettia, ota heti yhteyttä lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen (puh: ). Haittavaikutukset Kaikilla lääkkeillä voi olla epätoivottuja haittavaikutuksia. Tavallisimmat Enalapril Ivaxiin liittyvät haittavaikutukset ovat päänsärky, pahoinvointi, näön sumeneminen, yskä, pahoinvointi ja heikotus. Muita tavallisia haittavaikutuksia ovat: Pyörtyminen verenpaineen nopean laskun vuoksi etenkin hoidon alussa. Väsymys, depressio, ripuli, vatsakivut, makuaistin muutokset, hengityksen työläys, rintakivut, sydämen rytmihäiriöt, suonenveto, sydäninfarkti tai häiriintynyt aivoverenkierto yhdessä verenpaineen voimakkaan laskun kanssa suuren riskin potilailla, veren kalium- ja kreatiniinipitoisuuden nousu. Ihottuma ja yliherkkyysreaktiot, joihin kuuluvat kasvojen, raajojen, huulten, kielen, äänijänteen ja/tai kurkunpään turpoaminen (angioödeema). Vähemmän tavalliset Pyörrytys, huimaus, univaikeudet, hermostuneisuus, verenpaineen lasku seistessä, sydämen tykytys, suun kuivuus, ruokahaluttomuus, oksentelu, vatsahaava, vatsan ärtyneisyys, suolenkiertymä, ummetus, kutina, nokkoskuume, hiustenlähtö, hengenahdistus, astman paheneminen, hengitysteiden kramppi, käheys, kurkkukivut, haimatulehdus, lihaskrampit, veriarvomuutokset, korvien suhina, munuaisten toiminnan heikkeneminen, proteiinia sisältävä virtsa, impotenssi, veren ureapitoisuuden nousu, veren natriumpitoisuuden lasku, verenvähyys. Harvinaiset

5 Agranulosytoosin (erään veren valkosolulajin puutos) aiheuttamat verenkuvan muutokset, vaikutukset luuytimeen, autoimmuunisairaudet, unennäköhäiriöt, unihäiriöt, Raynaudin oireyhtymä (kylmät kädet ja jalat verisuonten vetäytymisen vuoksi), verisuonitulehdus, allerginen keuhkotulehdus, keuhkokudoksen oheneminen, suun limakalvojen ja kielen tulehdus, maksavaikutukset, esimerkiksi keltaisuus, vaikutukset maksan painoon, maksatulehdus ja maksaentsyymiarvojen kohoaminen, seerumin bilirubiiniarvojen nousu (sappiväriaine), eriasteiset ihoreaktiot, esimerkiksi Steven-Johnsonin syndrooma (limakalvo- ja ihotulehdukset sekä korkea kuume). Ihoreaktioiden yhteydessä voi esiintyä myös lihas- ja nivelsärkyä. Rintarauhasten suureneminen miehillä, vähentynyt virtsan eritys. Haittavaikutuksena esiintyvälle yskälle on tyypillistä, että se on kuivaa ja itsepintaista ja häviää, kun Enalapril Ivax hoito lakkaa. Lopeta Enalapril Ivaxin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos seuraavia oireita ilmaantuu: nokkosihottuma, hengenahdistus, nielemisvaikeudet, kasvojen, huulten, raajojen, kielen ja/tai nielun turpoaminen. Ota yhteyttä lääkäriin myös, jos kärsit keltaisuudesta (silmänvalkuaisten ja ihon kellastuminen) tai jos sinulle tulee kuumetta, kurkkukipuja tai influenssaoireita hoidon yhteydessä, koska nämä voivat olla merkkejä harvinaisista haittavaikutuksista. Enalapril Ivaxin säilyttäminen Säilytä alle 25 o C:n lämpötilassa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Ylijäänyt tai vanhentunut lääke on vietävä apteekkiin hävitettäväksi ympäristö- ja turvallisuussyistä. Pakkausselostetta on muutettu :

6 BIPACKSEDEL Enalapril Ivax 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg Tabletter Din läkare kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Enalapril Ivax. Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller farmaceut. Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra personer. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina. Vad innehåller Enalapril Ivax? Verksamt innehållsämne: Enalaprilmaleat 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg per tablett. Övriga innehållsämnen: Tabletter 2,5 mg och 5 mg: Laktosmonohydrat, natriumvätekarbonat, magnesiumstearat, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse. Tabletter 10 mg och 20 mg: Laktosmonohydrat, natriumvätekarbonat, magnesiumstearat, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, röd järnoxid (färgämne E172). Hur verkar Enalapril Ivax? Enalapril Ivax är ett blodtryckssänkande läkemedel, som tillhör läkemedelsgruppen ACEhämmare. Enalapril Ivax hämmar bildningen av blodtryckshöjande ämnen, vilka drar ihop blodkärlen. Behandling med Enalapril Ivax gör att kärlen vidgar sig och att blodtrycket sjunker. Hos patienter med hjärtsvikt ger de kärlvidgande effekterna en minskad belastning på hjärtat. Blodtrycket sjunker vanligen efter 1 timme, blodtryckssänkningen är som störst efter omkring 4-6 timmar och varar minst ett dygn. Hos vissa patienter uppnås effektiv sänkning av blodtrycket först efter 4-8 veckors behandling. Innehavare av godkännande för försäljning IVAX Scandinavia AB Birger Jarlsgatan Stockholm Sverige Tillverkare: Orifice Medical AB Aktergatan Ystad Sverige

7 Vad används Enalapril Ivax för? Enalapril Ivax används för att behandla förhöjt blodtryck (hypertoni) och hjärtsvikt (försvagad hjärtfunktion) samt för att förebygga hjärtsvikt hos patienter med symtomfri funktionsnedsättning i vänster hjärtkammare. Högt blodtryck: Vid behandling av högt blodtryck kan Enalapril Ivax vid behov ges tillsammans med andra blodtryckssänkande medel, inklusive vissa urindrivande medel och kalciumblockerare. Hjärtsvikt: Vid hjärtsvikt används Enalapril Ivax som tillägg till behandling med vissa urindrivande medel och/eller digitalis eller beta-blockerare. Hos många patienter med hjärtsvikt har Enalapril Ivax visat sig fördröja utvecklingen av symtom, minska befintliga symtom vid hjärtsvikt samt minska risken för förtidig död. När skall Enalapril Ivax inte användas? om du är överkänslig (allergisk) mot enalaprilmaleat eller mot något av övriga innehållsämnen i Enalapril Ivax om du tidigare har behandlats med ACE-hämmare och fått allergiska reaktioner, i form av svullnad av t.ex. ansikte, armar/ben, läppar, tunga och/eller svalg med svårighet att svälja eller andas (angioödem). Du ska inte heller använda Enalapril Ivax om du har ärftligt angioödem eller om du har fått angioödem utan känd orsak (idiopatiskt angioödem) under de sista sex månaderna av en graviditet Att tänka på innan och under tiden du använder Enalapril Ivax Informera din läkare om eventuella medicinska problem som du har eller har haft framför allt njurbesvär, dialysbehandling, hjärtsjukdom t. ex. vissa fel i hjärtklaffarna samt allergier. Om du genomgår s.k hyposensibilisering med geting- eller bigift samt om du genomgår LDL-aferes (behandling som tar bort lipoproteiner ur blodet) bör du informera din läkare om det. Det är mycket viktigt att berätta för din läkare om du tidigare haft en allergisk reaktion såsom klåda, andfåddhet, svullnad av t.ex. ansikte, läppar, tunga och/eller svalg. Berätta också om du har kräkningar eller diarréer, tar vätskedrivande läkemedel eller äter saltfattig kost, då detta kan påverka effekten av Enalapril Ivax. Enalapril Ivax ska användas med försiktighet av personer med nedsatt leverfunktion. I sällsynta fall har ACE-hämmare förknippats med leverpåverkan som börjar med gulsot. Om du upptäcker tecken på gulsot (gulfärgning av ögonvitor och hud) ska du kontakta din läkare snarast. Du ska kontakta läkare om tecken på infektion (t ex feber, halsont, influensaliknande symtom) uppträder under behandling med Enalapril Ivax. Läkemedlet kan i sällsynta fall påverka antalet vita blodkroppar, vilket i sin tur har betydelse för kroppens immunförsvar. Man ska vara särskilt observant på den här biverkningen om man har nedsatt njurfunktion, en vaskulär kollagensjukdom (ex SLE eller scleroderma) eller behandlas med immunosuppressiva medel (t ex efter transplantation) eller läkemedel innehållande allopurinol (medel mot gikt) eller prokainamid (medel mot störningar i hjärtats rytm).

8 Diabetespatienter som behandlas med tabletter eller insulin bör noga kontrolleras med avseende på förändringar i blodsockernivåerna under den första behandlingsmånaden med en ACEhämmare. Inför kirurgiska ingrepp där du behöver narkos (även hos tandläkaren) bör du informera din läkare/tandläkare om att du behandlas med Enalapril Ivax. Risk finns att ditt blodtryck kan sjunka plötsligt under narkosen. Enalapril Ivax bör ej ges till barn, eftersom erfarenhet saknas. Graviditet Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Enalapril Ivax under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare. Enalapril Ivax får inte användas under graviditetens sista sex månader. Amning Den aktiva substansen går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med läkare före användning av Enalapril Ivax under amning. Körförmåga och användning av maskiner Några av enalaprils biverkningar, t ex yrsel och trötthet kan i enstaka fall försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Detta gäller särskilt i början av behandlingen och vid dosökning. Vad skall du undvika när du använder Enalapril Ivax? Effekten av Enalapril Ivax kan påverkas om du samtidigt använder vissa andra läkemedel. Rådgör alltid med din läkare innan du påbörjar annan behandling, även med receptfria läkemedel, naturmediciner. Det är viktigt för din läkare att känna till om du använder andra blodtryckssänkande medel,urindrivande medel (särskilt kaliumsparande sådana), kaliuminnehållande saltersättningsmedel eller vissa medel mot smärta/inflammation. Vid samtidig behandling med litium (medel mot manodepressiv sjukdom) skall litiumnivåerna i blodet kontrolleras regelbundet. Samtidig användning av vissa läkemedel mot depression (tricykliska antidepressiva), medel mot psykos och vissa narkotikaklassade läkemedel med Enalapril Ivax kan ge ytterligare minskning av blodtrycket. Detsamma gäller för vissa anestetika (bedövningsmedel). Enalapril Ivax kan förstärka effekten av både insulin och tabletter som används vid diabetes, särskilt under de första veckorna av kombinerad behandling och hos patienter med nedsatt njurfunktion. Användning av antacida (medel mot sur mage) kan minska effekten av Enalapril Ivax. Om Enalapril Ivax används samtidigt som allopurinol (medel mot gikt), prokainamid (medel mot rytmrubbningar) eller läkemedel som hämmar immunförsvaret, så har man sett en ökad risk för brist på vita blodkroppar. Alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Enalapril Ivax.

9 Hur skall du använda Enalapril Ivax? Dosen bestäms individuellt. Enalapril Ivax kan tas med eller utan föda tillsammans med ett glas vatten. Du får inte ändra doseringen utan att ha pratat med din läkare. Om du har glömt en tablett, ska du inte ta en extra, utan fortsätt som vanligt från nästa dag. Högt blodtryck: Startdosen är vanligen 5 20 mg en gång dagligen. Vanlig dos vid långtidsbehandling är 20 mg en gång dagligen, maximal dos är 40 mg dagligen. Hjärtsvikt: Vanlig startdos är 2,5 mg en gång dagligen. Din läkare ökar sedan dosen stegvis tills man hittar rätta dosen för dig. Vanlig dos vid långtidsbehandling är 2,5-20 mg dagligen som tas som en enkeldos eller delas upp på två doser. Du bör vara speciellt försiktig när du tar första dosen eller om dosen ökas. Meddela din läkare omgående om du känner dig yr eller svimfärdig. Vad händer om du tagit för stor dos? Om du tagit för många tabletter av misstag, ska du genast kontakta din läkare eller Giftinformationscentralen för rådgivning (tfn 112). Biverkningar Alla läkemedel kan ge oönskade effekter, s.k. biverkningar. De vanligaste biverkningar som kan förekomma med Enalapril Ivax är huvudvärk, yrsel, dimsyn, hosta, illamående och svaghet. Andra vanliga biverkningar är: Svimning på grund av hastigt blodtrycksfall, speciellt i början av behandlingen. Trötthet, depression, diarré, magsmärta, smakförändring, ansträngd andning, bröstsmärtor, störningar i hjärtats rytm, kärlkramp, hjärtinfarkt eller försämrad blodförsörjning till hjärnan i samband med kraftigt blodtrycksfall hos högriskpatienter, ökning av kalium och kreatinin i blodet. Hudutslag och överkänslighetsreaktioner bestående av svullnad i ansikte, armar/ben, läppar, tunga, stämband och/eller struphuvud (angioödem). Mindre vanliga Dåsighet, förvirring, sömnbesvär, nervositet, blodtrycksfall i stående ställning, hjärtklappning, muntorrhet, aptitlöshet, kräkningar, magsår, magirritation, tarmvred, förstoppning, klåda, nässelfeber, håravfall, andnöd, förvärrad astma, kramp i luftrören, rinnsnuva, heshet, halsont, inflammation i bukspottskörteln, myrkrypningar, muskelkramper, blodvallningar, öronsusning, nedsatt njurfunktion, protein i urinen, impotens, ökning av urea (urinämne) i blodet, minskad natriumhalt i blodet, blodbrist. Sällsynta Blodbildsförändringar bl.a agranulocytos (brist på en sort vita blodkroppar), benmärgspåverkan, autoimmuna sjukdomar, drömstörningar, sömnstörningar, Raynauds fenomen (kalla händer och fötter till följd av blodkärlssammandragning), kärlinflammation, allergisk lunginflammation,

10 förtätning av lungvävnaden, inflammation i munslemhinnan och tungan, leverpåverkan bl.a gulsot, leversvikt, leverinflammation och förhöjda leverenzymer, förhöjt serumbilirubin (gallfärgämne), hudreaktioner av olika svårighetsgrad bl.a Steven-Johnson syndrom (slemhinneoch hudinflammation med hög feber). I samband med hudreaktioner kan även muskel- och ledvärk förekomma. Förstoring av bröstkörtlar hos män, minskad urinutsöndring. Kännetecknande för hostan som kan uppträda ibland är att den är torr och envis samt försvinner när behandlingen med Enalapril Ivax upphör. Sluta ta Enalapril Ivax och kontakta din läkare omedelbart om något av följande symtom uppträder: nässelutslag, andnöd, sväljsvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, armar/ben, tunga och/eller svalg. Du ska även kontakta din läkare om du får gulsot (gulfärgning av ögonvitor och hud) eller om du får feber, halsont eller influensaliknande symtom under behandlingen eftersom det kan vara tecken på sällsynta biverkningar. Förvaring av Enalapril Ivax Förvaras vid högst 25 o C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i originalförpackningen. Använd inte tabletterna efter utgångsdatumet på förpackningen. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin lämnas till apotek för destruktion. Bipacksedeln reviderad:

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Astimex 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Astimex 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit PAKKAUSSELOSTE Enalapril Astimex 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit Ota huomioon, että lääkäri on voinut määrätä lääkkeen muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai muulla annostuksella kuin mitä pakkausselosteessa

Lisätiedot

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa.

Pakkausseloste. Vaikuttava aine: Amlodipiinimaleaatti, joka vastaa 5 mg tai 10 mg amlodipiinia yhdessä tabletissa. Pakkausseloste Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. SOTALOL MYLAN 80 mg ja 160 mg tabletit

PAKKAUSSELOSTE. SOTALOL MYLAN 80 mg ja 160 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE SOTALOL MYLAN 80 mg ja 160 mg tabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Ota huomioon, että lääkäri on voinut määrätä lääkkeen muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai

Lisätiedot

SPARKAL ja SPARKAL MITE 5 mg + 50 mg/2,5 mg + 25 mg tabletit

SPARKAL ja SPARKAL MITE 5 mg + 50 mg/2,5 mg + 25 mg tabletit Package leaflet Page 1 of 8 PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NASO-RATIOPHARM NENÄSUMUTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir HEXAL 200 mg tabletit Aciclovir HEXAL 400 mg tabletit Aciclovir HEXAL 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ APURIN-HEXAL ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Enalapril Comp Sandoz 20 mg / 12.5 mg tabletit

Enalapril Comp Sandoz 20 mg / 12.5 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää

PAKKAUSSELOSTE. Aclovir 800 mg tabletti. Mitä Aclovir sisältää PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE Fexofenadine BMM Pharma 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

Noudata aina lääkärin antamaa ohjetta ja pakkaukseen kiinnitetyssä apteekkietiketissä olevaa annostusta.

Noudata aina lääkärin antamaa ohjetta ja pakkaukseen kiinnitetyssä apteekkietiketissä olevaa annostusta. Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen - Tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

Ramipril Ranbaxy 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Ramipril Ranbaxy 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Allonol 100 mg ja 300 mg tabletit Allopurinoli

Allonol 100 mg ja 300 mg tabletit Allopurinoli Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen - Tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PRAVASTATIN RANBAXY 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletit

PRAVASTATIN RANBAXY 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

LORATADIN MERCK NM 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEINEN TABLETTI Loratadiini

LORATADIN MERCK NM 10 MG KALVOPÄÄLLYSTEINEN TABLETTI Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Capoten 12,5 mg ja 25 mg tabletit. kaptopriili

PAKKAUSSELOSTE. Capoten 12,5 mg ja 25 mg tabletit. kaptopriili PAKKAUSSELOSTE Capoten 12,5 mg ja 25 mg tabletit kaptopriili Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Zopinox 3,75 mg tabletti

Zopinox 3,75 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ TERBINAFIN COPYFARM EMULSIOVOIDE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Tämä itsehoitolääke on saatavissa apteekista ilman reseptiä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin

Lisätiedot

OFTAN CHLORA 10 mg/g -silmävoide

OFTAN CHLORA 10 mg/g -silmävoide PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttavana aineena on asetyylisalisyylihappo. Muut aineet ovat maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa ja selluloosajauhe.

PAKKAUSSELOSTE. Vaikuttavana aineena on asetyylisalisyylihappo. Muut aineet ovat maissitärkkelys, mikrokiteinen selluloosa ja selluloosajauhe. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni PAKKAUSSELOSTE Granisetron Sandoz 1mg ja 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

Enalapril Sandoz 5 mg, 10 mg ja 20 mg -tabletit

Enalapril Sandoz 5 mg, 10 mg ja 20 mg -tabletit PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NATRIUMKLORID FRESENIUS KABI 9 MG/ML INFUUSIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1

LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 LOUIS WIDMER Luottamuksellinen Sivu N:o 1 PAKKAUSSELOSTE LIPACTIN Hyvä potilas, Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loratadin Sandoz 10 mg tabletti Loratadiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Celiprolol Alternova 200 mg kalvopäällysteiset tabletit seliprololihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Celiprolol Alternova 200 mg kalvopäällysteiset tabletit seliprololihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Celiprolol Alternova 200 mg kalvopäällysteiset tabletit seliprololihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Betahistin Copyfarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE

Betahistin Copyfarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.

Lisätiedot

Terbinafin HEXAL 250 mg tabletit Terbinafiinihydrokloridi

Terbinafin HEXAL 250 mg tabletit Terbinafiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Terbinafin HEXAL 250 mg tabletit Terbinafiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

RINOMAR tabletit. Lääkkeen nimi. Rinomar. Lääkemuoto. Tabletti. Mitä lääkevalmiste sisältää?

RINOMAR tabletit. Lääkkeen nimi. Rinomar. Lääkemuoto. Tabletti. Mitä lääkevalmiste sisältää? RINOMAR tabletit Lääkkeen nimi Lääkemuoto Rinomar Tabletti Mitä lääkevalmiste sisältää? Miten lääke vaikuttaa? Vaikuttavat aineet: fenyylipropanoliamiinihydrokloridia 25 mg ja sinnaritsiinia 10 mg. Apuaineet:

Lisätiedot

Finasteride Ranbaxy 5 mg kalvopäällysteiset tabletit finasteridi

Finasteride Ranbaxy 5 mg kalvopäällysteiset tabletit finasteridi PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Junior 250 mg tabletit PARAMAX Rap 500 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti

Loratadin HEXAL 10 mg tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

RAMIPRIL HEXAL 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletti

RAMIPRIL HEXAL 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg ja 10 mg tabletti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. - Tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. MIRAL -tabletti, kalvopäällysteinen Kaliumkloridi ja magnesiumhydroksidi

PAKKAUSSELOSTE. MIRAL -tabletti, kalvopäällysteinen Kaliumkloridi ja magnesiumhydroksidi PAKKAUSSELOSTE MIRAL -tabletti, kalvopäällysteinen Kaliumkloridi ja magnesiumhydroksidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE

ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE PAKKAUSSELOSTE ROSAZOL 1 % EMULSIOVOIDE Metronidatsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Dianeal PD4 Glucose 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml ja 38,6 mg/ml peritoneaalidialyysineste. 0,051 g/l

PAKKAUSSELOSTE. Dianeal PD4 Glucose 13,6 mg/ml, 22,7 mg/ml ja 38,6 mg/ml peritoneaalidialyysineste. 0,051 g/l PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti

PAKKAUSSELOSTE. PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti PAKKAUSSELOSTE PARAMAX-COD tabletit parasetamoli, kodeiinifosfaattihemihydraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Acyrax 200 mg, 400 mg ja 800 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kandex 50 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi

PAKKAUSSELOSTE. Kandex 50 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi PAKKAUSSELOSTE Kandex 50 mg kalvopäällysteinen tabletti Bikalutamidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi 1 PAKKAUSSELOSTE Histanova 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

1. Mitä Dexpanthenol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

1. Mitä Dexpanthenol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä huolimatta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi

Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Alzyr 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Setiritsiinidihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini

PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini PAKKAUSSELOSTE Betaserc 8 mg, 16 mg ja 24 mg tabletit Betahistiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE TRIMETIN 100 mg tabletti TRIMETIN 160 mg tabletti TRIMETIN 300 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Traneksaamihappo

PAKKAUSSELOSTE. Traneksaamihappo PAKKAUSSELOSTE CAPRILON 500 mg -tabletti Traneksaamihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg

PAKKAUSSELOSTE. KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg PAKKAUSSELOSTE KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Toclase 1,5 mg/ml siirappi pentoksiveriinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Sotalol Mylan 80 mg ja 160 mg tabletit Sotalolihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Sotalol Mylan 80 mg ja 160 mg tabletit Sotalolihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Sotalol Mylan 80 mg ja 160 mg tabletit Sotalolihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli

PAKKAUSSELOSTE. ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit. allopurinoli PAKKAUSSELOSTE ZYLORIC 100 mg tai 300 mg tabletit allopurinoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin alat ottaa lääkettä. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli

PAKKAUSSELOSTE. med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli PAKKAUSSELOSTE med-angin salvia sokeriton imeskelytabletti 2,4-diklooribentsyylialkoholi, amyylimetakresoli, levomentoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri

PAKKAUSSELOSTE. Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide. Asikloviiri PAKKAUSSELOSTE Aciclovir Sandoz 30 mg/g silmävoide Asikloviiri Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot