PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Ivax 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Ivax 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit"

Transkriptio

1 PAKKAUSSELOSTE Enalapril Ivax 2,5 mg, 5 mg, 10 mg ja 20 mg Tabletit Ota huomioon, että lääkäri on voinut määrätä lääkkeen muuhun käyttötarkoitukseen ja/tai muulla annostuksella kuin mitä pakkausselosteessa on ilmoitettu. Noudata aina lääkepakkauksen nimilipussa olevaa lääkärin määräystä. Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat Enalapril Ivaxin käyttämisen. Säilytä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen. Tämä lääke on määrätty henkilökohtaisesti sinulle. Älä anna lääkettä muille. Lääke voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. Mitä Enalapril Ivax sisältää? Vaikuttava aine: Enalapriilimaleaattia 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tai 20 mg yhdessä tabletissa. Muut aineet: Tabletit 2,5 mg ja 5 mg: laktoosimonohydraatti, natriumvetykarbonaatti, magnesiumstearaatti, maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys. Tabletit 10 mg ja 20 mg: laktoosimonohydraatti, natriumvetykarbonaatti, magnesiumstearaatti, maissitärkkelys, esigelatinoitu tärkkelys, punainen rautaoksidi (väriaine E172). Kuinka Enalapril Ivax vaikuttaa? Enalapril Ivax on verenpainetta alentava lääke, joka kuuluu ACE-estäjien lääkeaineryhmään. Enalapril Ivax estää verenpainetta nostavien aineiden, jotka supistavat verisuonia, muodostumista. Enalapril Ivax laajentaa verisuonia, jolloin verenpaine laskee. Näin sydämen kuormitus vähenee sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla. Verenpaine laskee yleensä 1 tunnin kuluttua. Verenpaineen lasku on suurimmillaan noin 4 6 tunnin kuluttua. Vaikutus kestää vähintään vuorokauden ajan. Joillakin potilailla verenpaine laskee tehokkaasti vasta 4 8 viikon hoidon jälkeen. Myyntiluvan haltija: IVAX Scandinavia AB Birger Jarlsgatan Tukholma Ruotsi Valmistaja: Orifice Medical AB Aktergatan Ystad Ruotsi

2 Mihin Enalapril Ivaxia käytetään? Enalapril Ivaxia käytetään korkean verenpaineen (hypertension) ja sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Lisäksi estetään vielä oireettoman sydämen vasemman kammion vajaatoiminnan muuttuminen oireilevaksi. Korkea verenpaine: Korkeaa verenpainetta hoidettaessa Enalapril Ivaxia voidaan tarvittaessa antaa muiden verenpainetta alentavien lääkkeiden kanssa, mukaan lukien tietyt virtsaamista (nesteenpoistoa) edistävät lääkkeet ja kalsiumestäjät. Sydämen vajaatoiminta: Sydämen vajaatoimintaa hoidettaessa Enalapril Ivaxia käytetään tiettyjen nesteenpoistolääkkeiden ja/tai digitalisin tai beetasalpaajien lisäksi. Monilla sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla Enalapril Ivaxin on osoitettu hidastavan oireiden kehittymistä, vähentävän sydämen vajaatoiminnan olemassa olevia oireita ja pienentävän ennenaikaisen kuoleman vaaraa. Milloin Enalapril Ivaxia ei saa käyttää? olet yliherkkä (allerginen) enalapriilimaleaatille tai Enalapril Ivaxin jollekin apuaineelle sinulla on ollut aiemman ACE-estäjähoidon yhteydessä äkillistä turvotusta kasvoissa, raajoissa, huulissa, kielessä ja/tai nielussa tai nielemisvaikeuksia tai hengitysvaikeuksia (ns. angioödeemaa) Enalapril Ivaxia ei saa käyttää myöskään silloin, jos sinulla on perinnöllistä angioödeemaa tai sinulla on ollut tuntemattomasta syystä aiheutuvaa angioödeemaa (idiopaattinen angioödeema) raskauden viimeisten kuuden kuukauden aikana. Huomioitavaa ennen Enalapril Ivaxin käyttöä ja käytön aikana Ilmoita lääkärille mahdollisista nykyisistä tai aiemmista lääketieteellisistä ongelmista. Ilmoita etenkin munuaisvaivat, dialyysihoidot ja sydänsairaudet; esimerkiksi tietyt sydänläppien viat ja allergiat. Ilmoita lääkärille, jos saat siedätyshoitoa ampiaisen tai mehiläisen myrkylle tai olet LDL-afereesihoidossa (hoito, joka poistaa verestä lipoproteiineja). On erittäin tärkeää kertoa lääkärille, jos sinulla on aiemmin ollut allergisia reaktioita, kuten kutinaa, hengitysvaikeuksia ja turvotusta esimerkiksi kasvoissa, huulissa, kielessä ja tai nielussa. Kerro myös, jos oksentelet tai ripuloit, käytät nesteenpoistolääkkeitä tai syöt vähäsuolaista ruokaa, koska tämä voi vaikuttaa Enalapril Ivaxin tehoon. Maksan vajaatoiminnasta kärsivien henkilöiden on käytettävä Enalapril Ivaxia varoen. ACEestäjien on harvoissa tapauksissa todettu liittyvän maksavaikutuksiin, jotka alkavat keltaisuutena. Jos huomaat merkkejä keltaisuudesta (silmänvalkuaisten ja ihon keltainen väri), ota heti yhteyttä lääkäriin. Ota yhteyttä lääkäriin, jos infektion merkkejä (esim. kuumetta, kurkkukipuja, influenssaa muistuttavia oireita) esiintyy Enalapril Ivax -hoidon yhteydessä. Lääke voi harvinaisissa tapauksissa vaikuttaa veren valkosolujen määrään, millä puolestaan on merkitystä kehon immuunivasteen kannalta. Tähän sivuvaikutukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, jos kärsit munuaisten toimintavajauksesta, vaskulaarisesta kollageenisairaudesta (esim. SLE tai

3 skleroderma) tai sinua hoidetaan immunosuppressiivisilla aineilla (esim. elinsiirron jälkeen) tai allopurinolia sisältävillä lääkkeillä (kihtilääke) tai prokainamidilla (sydämen rytmihäiriölääke). Diabetespotilaat, joita hoidetaan tableteilla tai insuliinilla, on tarkkailtava huolellisesti verensokeritason muutosten osalta ACE-estäjähoidon ensimmäisen kuukauden aikana. Lääkärille/hammaslääkärille on ilmoitettava Enalapril Ivaxin käytöstä ennen nukutusta vaativia kirurgisia toimenpiteitä (myös hammaskirurgia). Verenpaine voi laskea äkillisesti nukutuksen yhteydessä. Enalapril Ivaxia ei saa antaa lapsille, koska lääkkeen käytöstä lapsilla ei ole kokemusta. Raskaus Sikiövaurioiden vaara on olemassa. Tästä syystä Enalapril Ivaxia ei saa käyttää raskauden aikana ilman lääkärin erillistä määräystä. Enalapril Ivaxia ei saa käyttää ensimmäisten kuuden raskauskuukauden aikana. Imettäminen Vaikuttava aine imeytyy äidinmaitoon, mutta ei todennäköisesti vaikuta imetettävään lapseen. Keskustele ensin lääkärisi kanssa, ennen kuin käytät Enalapril Ivaxia imetysaikana. Ajokyky ja kyky käyttää koneita Enalapriilin jotkut sivuvaikutukset, kuten huimaus ja väsymys, voivat yksittäisissä tapauksissa heikentää kykyä ajaa ajoneuvoja ja käyttää koneita. Tämä koskee etenkin hoidon aloitusta ja annoksen nostoa. Mitä on vältettävä Enalapril Ivaxin käytön aikana? Muiden lääkkeiden samanaikainen käyttö voi vaikuttaa Enalapril Ivaxin tehoon. Neuvottele aina lääkärin kanssa ennen kuin aloitat jonkin muun hoidon. Tämä koskee myös reseptittä saatavia käsikauppalääkkeitä, rohdoslääkkeitä sekä luontaistuotteita. Lääkärisi on tärkeää tietää, jos käytät muita verenpainetta alentavia lääkkeitä, nesteenpoistolääkkeitä (etenkin kaliumia lisääviä lääkkeitä), kaliumia sisältäviä suolankorvausaineita tai tiettyjä kipu- tai tulehduslääkkeitä. Litiumia sisältäviä lääkkeitä (depressiolääkkeitä) käytettäessä veren litiumtasot on tarkistettava säännöllisesti. Tiettyjen masennuslääkkeiden (trisyklisten depressiolääkkeiden), psykoosilääkkeiden ja tiettyjen narkoottisiksi aineiksi luokiteltavien lääkkeiden samanaikainen käyttö yhdessä Enalapril Ivaxin kanssa voi pienentää verenpainetta entisestään. Sama koskee myös anestesialääkkeitä (nukutuslääkkeitä). Enalapril Ivax voi voimistaa sekä insuliinin että diabeteksen hoitoon käytettävien tablettien vaikutusta etenkin yhdistelmähoidon ensimmäisinä kuukausina ja potilailla, jotka kärsivät munuaisten vajaatoiminnasta. Antasidien (vatsahappolääkkeiden) käyttö voi heikentää Enalapril Ivaxin tehoa. Jos Enalapril Ivaxia käytetään samaan aikaan allopurinolin (reumalääke), prokainamidin (rytmihäiriölääke) tai immuunivastetta heikentävien lääkkeiden kanssa, veren valkosolupuutoksen riski voi nousta.

4 Alkoholi voi tehostaa Enalapril Ivaxin verenpainetta alentavaa vaikutusta. Kuinka Enalapril Ivaxia käytetään? Annos määritetään yksilökohtaisesti. Enalapril Ivax voidaan ottaa yhdessä ruuan kanssa tai ilman ruokaa vesilasillisen kera. Annostusta ei saa muuttaa keskustelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Jos olet unohtanut tabletin, älä ota ylimääräistä tablettia vaan jatka hoitoa normaalisti seuraavana päivänä. Korkea verenpaine: Aloitusannos on yleensä 5 20 mg kerran päivässä. Pitkäaikaishoidossa tavallinen annos on 20 mg kerran päivässä. Suurin sallittu annos on 40 mg päivässä. Sydämen vajaatoiminta: Tavallinen aloitusannos on 2,5 mg kerran päivässä. Lääkäri nostaa annostusta sitten vaiheittain, kunnes sinulle löydetään oikea annos. Pitkäaikaishoidossa tavallinen annos on 2,5-20 mg päivässä. Vuorokausiannos otetaan yhtenä annoksena tai jaetaan kahteen erilliseen annoskertaan. Sinun on oltava erityisen varovainen, kun otat ensimmäisen annoksen tai kun annostusta lisätään. Ilmoita lääkärille välittömästi, jos tunnet heikotusta tai pyörrytystä. Mitä tapahtuu, jos olet ottanut liian suuren annoksen? Jos olet vahingossa ottanut liian monta tablettia, ota heti yhteyttä lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen (puh: ). Haittavaikutukset Kaikilla lääkkeillä voi olla epätoivottuja haittavaikutuksia. Tavallisimmat Enalapril Ivaxiin liittyvät haittavaikutukset ovat päänsärky, pahoinvointi, näön sumeneminen, yskä, pahoinvointi ja heikotus. Muita tavallisia haittavaikutuksia ovat: Pyörtyminen verenpaineen nopean laskun vuoksi etenkin hoidon alussa. Väsymys, depressio, ripuli, vatsakivut, makuaistin muutokset, hengityksen työläys, rintakivut, sydämen rytmihäiriöt, suonenveto, sydäninfarkti tai häiriintynyt aivoverenkierto yhdessä verenpaineen voimakkaan laskun kanssa suuren riskin potilailla, veren kalium- ja kreatiniinipitoisuuden nousu. Ihottuma ja yliherkkyysreaktiot, joihin kuuluvat kasvojen, raajojen, huulten, kielen, äänijänteen ja/tai kurkunpään turpoaminen (angioödeema). Vähemmän tavalliset Pyörrytys, huimaus, univaikeudet, hermostuneisuus, verenpaineen lasku seistessä, sydämen tykytys, suun kuivuus, ruokahaluttomuus, oksentelu, vatsahaava, vatsan ärtyneisyys, suolenkiertymä, ummetus, kutina, nokkoskuume, hiustenlähtö, hengenahdistus, astman paheneminen, hengitysteiden kramppi, käheys, kurkkukivut, haimatulehdus, lihaskrampit, veriarvomuutokset, korvien suhina, munuaisten toiminnan heikkeneminen, proteiinia sisältävä virtsa, impotenssi, veren ureapitoisuuden nousu, veren natriumpitoisuuden lasku, verenvähyys. Harvinaiset

5 Agranulosytoosin (erään veren valkosolulajin puutos) aiheuttamat verenkuvan muutokset, vaikutukset luuytimeen, autoimmuunisairaudet, unennäköhäiriöt, unihäiriöt, Raynaudin oireyhtymä (kylmät kädet ja jalat verisuonten vetäytymisen vuoksi), verisuonitulehdus, allerginen keuhkotulehdus, keuhkokudoksen oheneminen, suun limakalvojen ja kielen tulehdus, maksavaikutukset, esimerkiksi keltaisuus, vaikutukset maksan painoon, maksatulehdus ja maksaentsyymiarvojen kohoaminen, seerumin bilirubiiniarvojen nousu (sappiväriaine), eriasteiset ihoreaktiot, esimerkiksi Steven-Johnsonin syndrooma (limakalvo- ja ihotulehdukset sekä korkea kuume). Ihoreaktioiden yhteydessä voi esiintyä myös lihas- ja nivelsärkyä. Rintarauhasten suureneminen miehillä, vähentynyt virtsan eritys. Haittavaikutuksena esiintyvälle yskälle on tyypillistä, että se on kuivaa ja itsepintaista ja häviää, kun Enalapril Ivax hoito lakkaa. Lopeta Enalapril Ivaxin käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos seuraavia oireita ilmaantuu: nokkosihottuma, hengenahdistus, nielemisvaikeudet, kasvojen, huulten, raajojen, kielen ja/tai nielun turpoaminen. Ota yhteyttä lääkäriin myös, jos kärsit keltaisuudesta (silmänvalkuaisten ja ihon kellastuminen) tai jos sinulle tulee kuumetta, kurkkukipuja tai influenssaoireita hoidon yhteydessä, koska nämä voivat olla merkkejä harvinaisista haittavaikutuksista. Enalapril Ivaxin säilyttäminen Säilytä alle 25 o C:n lämpötilassa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Ylijäänyt tai vanhentunut lääke on vietävä apteekkiin hävitettäväksi ympäristö- ja turvallisuussyistä. Pakkausselostetta on muutettu :

6 BIPACKSEDEL Enalapril Ivax 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg Tabletter Din läkare kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Enalapril Ivax. Spara bipacksedeln, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller farmaceut. Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra personer. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina. Vad innehåller Enalapril Ivax? Verksamt innehållsämne: Enalaprilmaleat 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg per tablett. Övriga innehållsämnen: Tabletter 2,5 mg och 5 mg: Laktosmonohydrat, natriumvätekarbonat, magnesiumstearat, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse. Tabletter 10 mg och 20 mg: Laktosmonohydrat, natriumvätekarbonat, magnesiumstearat, majsstärkelse, pregelatiniserad stärkelse, röd järnoxid (färgämne E172). Hur verkar Enalapril Ivax? Enalapril Ivax är ett blodtryckssänkande läkemedel, som tillhör läkemedelsgruppen ACEhämmare. Enalapril Ivax hämmar bildningen av blodtryckshöjande ämnen, vilka drar ihop blodkärlen. Behandling med Enalapril Ivax gör att kärlen vidgar sig och att blodtrycket sjunker. Hos patienter med hjärtsvikt ger de kärlvidgande effekterna en minskad belastning på hjärtat. Blodtrycket sjunker vanligen efter 1 timme, blodtryckssänkningen är som störst efter omkring 4-6 timmar och varar minst ett dygn. Hos vissa patienter uppnås effektiv sänkning av blodtrycket först efter 4-8 veckors behandling. Innehavare av godkännande för försäljning IVAX Scandinavia AB Birger Jarlsgatan Stockholm Sverige Tillverkare: Orifice Medical AB Aktergatan Ystad Sverige

7 Vad används Enalapril Ivax för? Enalapril Ivax används för att behandla förhöjt blodtryck (hypertoni) och hjärtsvikt (försvagad hjärtfunktion) samt för att förebygga hjärtsvikt hos patienter med symtomfri funktionsnedsättning i vänster hjärtkammare. Högt blodtryck: Vid behandling av högt blodtryck kan Enalapril Ivax vid behov ges tillsammans med andra blodtryckssänkande medel, inklusive vissa urindrivande medel och kalciumblockerare. Hjärtsvikt: Vid hjärtsvikt används Enalapril Ivax som tillägg till behandling med vissa urindrivande medel och/eller digitalis eller beta-blockerare. Hos många patienter med hjärtsvikt har Enalapril Ivax visat sig fördröja utvecklingen av symtom, minska befintliga symtom vid hjärtsvikt samt minska risken för förtidig död. När skall Enalapril Ivax inte användas? om du är överkänslig (allergisk) mot enalaprilmaleat eller mot något av övriga innehållsämnen i Enalapril Ivax om du tidigare har behandlats med ACE-hämmare och fått allergiska reaktioner, i form av svullnad av t.ex. ansikte, armar/ben, läppar, tunga och/eller svalg med svårighet att svälja eller andas (angioödem). Du ska inte heller använda Enalapril Ivax om du har ärftligt angioödem eller om du har fått angioödem utan känd orsak (idiopatiskt angioödem) under de sista sex månaderna av en graviditet Att tänka på innan och under tiden du använder Enalapril Ivax Informera din läkare om eventuella medicinska problem som du har eller har haft framför allt njurbesvär, dialysbehandling, hjärtsjukdom t. ex. vissa fel i hjärtklaffarna samt allergier. Om du genomgår s.k hyposensibilisering med geting- eller bigift samt om du genomgår LDL-aferes (behandling som tar bort lipoproteiner ur blodet) bör du informera din läkare om det. Det är mycket viktigt att berätta för din läkare om du tidigare haft en allergisk reaktion såsom klåda, andfåddhet, svullnad av t.ex. ansikte, läppar, tunga och/eller svalg. Berätta också om du har kräkningar eller diarréer, tar vätskedrivande läkemedel eller äter saltfattig kost, då detta kan påverka effekten av Enalapril Ivax. Enalapril Ivax ska användas med försiktighet av personer med nedsatt leverfunktion. I sällsynta fall har ACE-hämmare förknippats med leverpåverkan som börjar med gulsot. Om du upptäcker tecken på gulsot (gulfärgning av ögonvitor och hud) ska du kontakta din läkare snarast. Du ska kontakta läkare om tecken på infektion (t ex feber, halsont, influensaliknande symtom) uppträder under behandling med Enalapril Ivax. Läkemedlet kan i sällsynta fall påverka antalet vita blodkroppar, vilket i sin tur har betydelse för kroppens immunförsvar. Man ska vara särskilt observant på den här biverkningen om man har nedsatt njurfunktion, en vaskulär kollagensjukdom (ex SLE eller scleroderma) eller behandlas med immunosuppressiva medel (t ex efter transplantation) eller läkemedel innehållande allopurinol (medel mot gikt) eller prokainamid (medel mot störningar i hjärtats rytm).

8 Diabetespatienter som behandlas med tabletter eller insulin bör noga kontrolleras med avseende på förändringar i blodsockernivåerna under den första behandlingsmånaden med en ACEhämmare. Inför kirurgiska ingrepp där du behöver narkos (även hos tandläkaren) bör du informera din läkare/tandläkare om att du behandlas med Enalapril Ivax. Risk finns att ditt blodtryck kan sjunka plötsligt under narkosen. Enalapril Ivax bör ej ges till barn, eftersom erfarenhet saknas. Graviditet Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Enalapril Ivax under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare. Enalapril Ivax får inte användas under graviditetens sista sex månader. Amning Den aktiva substansen går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med läkare före användning av Enalapril Ivax under amning. Körförmåga och användning av maskiner Några av enalaprils biverkningar, t ex yrsel och trötthet kan i enstaka fall försämra förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Detta gäller särskilt i början av behandlingen och vid dosökning. Vad skall du undvika när du använder Enalapril Ivax? Effekten av Enalapril Ivax kan påverkas om du samtidigt använder vissa andra läkemedel. Rådgör alltid med din läkare innan du påbörjar annan behandling, även med receptfria läkemedel, naturmediciner. Det är viktigt för din läkare att känna till om du använder andra blodtryckssänkande medel,urindrivande medel (särskilt kaliumsparande sådana), kaliuminnehållande saltersättningsmedel eller vissa medel mot smärta/inflammation. Vid samtidig behandling med litium (medel mot manodepressiv sjukdom) skall litiumnivåerna i blodet kontrolleras regelbundet. Samtidig användning av vissa läkemedel mot depression (tricykliska antidepressiva), medel mot psykos och vissa narkotikaklassade läkemedel med Enalapril Ivax kan ge ytterligare minskning av blodtrycket. Detsamma gäller för vissa anestetika (bedövningsmedel). Enalapril Ivax kan förstärka effekten av både insulin och tabletter som används vid diabetes, särskilt under de första veckorna av kombinerad behandling och hos patienter med nedsatt njurfunktion. Användning av antacida (medel mot sur mage) kan minska effekten av Enalapril Ivax. Om Enalapril Ivax används samtidigt som allopurinol (medel mot gikt), prokainamid (medel mot rytmrubbningar) eller läkemedel som hämmar immunförsvaret, så har man sett en ökad risk för brist på vita blodkroppar. Alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Enalapril Ivax.

9 Hur skall du använda Enalapril Ivax? Dosen bestäms individuellt. Enalapril Ivax kan tas med eller utan föda tillsammans med ett glas vatten. Du får inte ändra doseringen utan att ha pratat med din läkare. Om du har glömt en tablett, ska du inte ta en extra, utan fortsätt som vanligt från nästa dag. Högt blodtryck: Startdosen är vanligen 5 20 mg en gång dagligen. Vanlig dos vid långtidsbehandling är 20 mg en gång dagligen, maximal dos är 40 mg dagligen. Hjärtsvikt: Vanlig startdos är 2,5 mg en gång dagligen. Din läkare ökar sedan dosen stegvis tills man hittar rätta dosen för dig. Vanlig dos vid långtidsbehandling är 2,5-20 mg dagligen som tas som en enkeldos eller delas upp på två doser. Du bör vara speciellt försiktig när du tar första dosen eller om dosen ökas. Meddela din läkare omgående om du känner dig yr eller svimfärdig. Vad händer om du tagit för stor dos? Om du tagit för många tabletter av misstag, ska du genast kontakta din läkare eller Giftinformationscentralen för rådgivning (tfn 112). Biverkningar Alla läkemedel kan ge oönskade effekter, s.k. biverkningar. De vanligaste biverkningar som kan förekomma med Enalapril Ivax är huvudvärk, yrsel, dimsyn, hosta, illamående och svaghet. Andra vanliga biverkningar är: Svimning på grund av hastigt blodtrycksfall, speciellt i början av behandlingen. Trötthet, depression, diarré, magsmärta, smakförändring, ansträngd andning, bröstsmärtor, störningar i hjärtats rytm, kärlkramp, hjärtinfarkt eller försämrad blodförsörjning till hjärnan i samband med kraftigt blodtrycksfall hos högriskpatienter, ökning av kalium och kreatinin i blodet. Hudutslag och överkänslighetsreaktioner bestående av svullnad i ansikte, armar/ben, läppar, tunga, stämband och/eller struphuvud (angioödem). Mindre vanliga Dåsighet, förvirring, sömnbesvär, nervositet, blodtrycksfall i stående ställning, hjärtklappning, muntorrhet, aptitlöshet, kräkningar, magsår, magirritation, tarmvred, förstoppning, klåda, nässelfeber, håravfall, andnöd, förvärrad astma, kramp i luftrören, rinnsnuva, heshet, halsont, inflammation i bukspottskörteln, myrkrypningar, muskelkramper, blodvallningar, öronsusning, nedsatt njurfunktion, protein i urinen, impotens, ökning av urea (urinämne) i blodet, minskad natriumhalt i blodet, blodbrist. Sällsynta Blodbildsförändringar bl.a agranulocytos (brist på en sort vita blodkroppar), benmärgspåverkan, autoimmuna sjukdomar, drömstörningar, sömnstörningar, Raynauds fenomen (kalla händer och fötter till följd av blodkärlssammandragning), kärlinflammation, allergisk lunginflammation,

10 förtätning av lungvävnaden, inflammation i munslemhinnan och tungan, leverpåverkan bl.a gulsot, leversvikt, leverinflammation och förhöjda leverenzymer, förhöjt serumbilirubin (gallfärgämne), hudreaktioner av olika svårighetsgrad bl.a Steven-Johnson syndrom (slemhinneoch hudinflammation med hög feber). I samband med hudreaktioner kan även muskel- och ledvärk förekomma. Förstoring av bröstkörtlar hos män, minskad urinutsöndring. Kännetecknande för hostan som kan uppträda ibland är att den är torr och envis samt försvinner när behandlingen med Enalapril Ivax upphör. Sluta ta Enalapril Ivax och kontakta din läkare omedelbart om något av följande symtom uppträder: nässelutslag, andnöd, sväljsvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, armar/ben, tunga och/eller svalg. Du ska även kontakta din läkare om du får gulsot (gulfärgning av ögonvitor och hud) eller om du får feber, halsont eller influensaliknande symtom under behandlingen eftersom det kan vara tecken på sällsynta biverkningar. Förvaring av Enalapril Ivax Förvaras vid högst 25 o C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras i originalförpackningen. Använd inte tabletterna efter utgångsdatumet på förpackningen. Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin lämnas till apotek för destruktion. Bipacksedeln reviderad:

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Sandoz 5 mg, tabletit Enalapril Sandoz 10 mg, tabletit Enalapril Sandoz 20 mg, tabletit. Enalapriilimaleaatti

PAKKAUSSELOSTE. Enalapril Sandoz 5 mg, tabletit Enalapril Sandoz 10 mg, tabletit Enalapril Sandoz 20 mg, tabletit. Enalapriilimaleaatti PAKKAUSSELOSTE Enalapril Sandoz 5 mg, tabletit Enalapril Sandoz 10 mg, tabletit Enalapril Sandoz 20 mg, tabletit Enalapriilimaleaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Valsartan ratiopharm 320 mg kalvopäällysteiset tabletit valsartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti

PAKKAUSSELOSTE. Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti PAKKAUSSELOSTE Diclofenac BMM Pharma 25 mg enterotabletti Diclofenac BMM Pharma 50 mg enterotabletti Diklofenaakkinatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani

PAKKAUSSELOSTE. Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. valsartaani PAKKAUSSELOSTE Valsarstad 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen valsartaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losatrix Comp 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losatrix Comp 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losatrix Comp 100 mg/25 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium/hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Linatil-Hexal Comp 20 mg/12,5 mg tabletit. Enalapriilimaleaatti / Hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Linatil-Hexal Comp 20 mg/12,5 mg tabletit. Enalapriilimaleaatti / Hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Linatil-Hexal Comp 20 mg/12,5 mg tabletit Enalapriilimaleaatti / Hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losatrix Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium

PAKKAUSSELOSTE. Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium PAKKAUSSELOSTE Losatrix 12,5 mg, 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini

PAKKAUSSELOSTE. Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini PAKKAUSSELOSTE Amlodipin BMM Pharma 5 mg ja 10 mg tabletit Amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Losartan Krka 12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 50 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan Krka 100 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium Lue

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit. kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Candexetil Comp 16 mg / 12,5 mg tabletit kandesartaanisileksitiili, hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni

PAKKAUSSELOSTE. Nabumeton BMM Pharma 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni 1 PAKKAUSSELOSTE 500 mg kalvopäällysteiset tabletit Nabumetoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti. Enalapriilimaleaatti

PAKKAUSSELOSTE. Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti. Enalapriilimaleaatti PAKKAUSSELOSTE Linatil 2,5 mg tabletti Linatil 5 mg tabletti Linatil 10 mg tabletti Linatil 20 mg tabletti Enalapriilimaleaatti Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 03.10.2014

PAKKAUSSELOSTE 03.10.2014 PAKKAUSSELOSTE 03.10.2014 5 mg/5 mg tabletit 10 mg/5 mg tabletit 5 mg/10 mg tabletit 10 mg/10 mg tabletit perindopriiliarginiini/amlodipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi

PAKKAUSSELOSTE. Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi PAKKAUSSELOSTE Losarstad Comp 100 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit losartaanikalium ja hydroklooritiatsidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/10 mg tabletit. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/5 mg tabletit

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/10 mg tabletit. Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/5 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Perindopril/Amlodipin ratiopharm 5 mg/5 mg tabletit Perindopril/Amlodipin ratiopharm 5 mg/10 mg tabletit Perindopril/Amlodipin ratiopharm 10 mg/5 mg tabletit Perindopril/Amlodipin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni

PAKKAUSSELOSTE. Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni 1 PAKKAUSSELOSTE Burana-Pore 400 mg poretabletti Ibuprofeeni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit. Fluoksetiini PAKKAUSSELOSTE Fluoxetin Sandoz 10 mg, 20 mg ja 40 mg dispergoituvat tabletit Fluoksetiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen.

Diuraminia käytetään kohonneen verenpaineen alentamiseen, sydämen vajaatoiminnan hoitoon ja maksakirroosiin liittyvän turvotuksen vähentämiseen. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Oxcarbazepin Mylan 150 mg kalvopäällysteiset tabletit Oxcarbazepin Mylan 300 mg kalvopäällysteiset tabletit Oxcarbazepin Mylan 600 mg kalvopäällysteiset tabletit okskarbatsepiini

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105

PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105 PAKKAUSSELOSTE COVERSYL NOVUM 10 MG 26.2.2105 Pakkausseloste: tietoa potilaalle Coversyl Novum 10 mg kalvopäällysteiset tabletit perindopriiliarginiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ CIPROFLOXACIN BMM PHARMA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ CIPROFLOXACIN BMM PHARMA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin BMM Pharma 250 mg, 500 mg ja 750 mg kalvopäällysteiset tabletit Siprofloksasiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ ROSUVASTATIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Rosuvastatin ratiopharm 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rosuvastatin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Citalopram Ranbaxy 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit

PAKKAUSSELOSTE. Citalopram Ranbaxy 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg/25 mg päällystetyt tabletit. telmisartaani/hydroklooritiatsidi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg/25 mg päällystetyt tabletit. telmisartaani/hydroklooritiatsidi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 40 mg/12,5 mg päällystetyt tabletit Telmisartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg/12,5 mg päällystetyt tabletit Telmisartan/Hydrochlorothiazide

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex 750 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Meloxicam Actavis 7,5 mg ja 15 mg tabletit. Meloksikaami

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Meloxicam Actavis 7,5 mg ja 15 mg tabletit. Meloksikaami Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Meloxicam Actavis 7,5 mg ja 15 mg tabletit Meloksikaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rimactazid-tabletit ovat pyöreitä ja tumman vaaleanpunaisia kalvopäällysteisiä tabletteja.

PAKKAUSSELOSTE. Rimactazid-tabletit ovat pyöreitä ja tumman vaaleanpunaisia kalvopäällysteisiä tabletteja. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

L U O T T A M U K S E L L I N E N

L U O T T A M U K S E L L I N E N L U O T T A M U K S E L L I N E N Moduuli 1.3.1.7 Pakkausseloste suomenkielinen versio PAKKAUSSELOSTE Losartan/Hydroklortiazid Orifarm 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletit Losartan/Hydroklortiazid

Lisätiedot

Pakkausseloste. Paroxetin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Paroksetiini

Pakkausseloste. Paroxetin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Paroksetiini Pakkausseloste Paroxetin ratiopharm 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Paroksetiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot