Ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja mahdollisuudet muutokseen sopeutumiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja mahdollisuudet muutokseen sopeutumiseksi"

Transkriptio

1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja mahdollisuudet muutokseen sopeutumiseksi Juha Pöyry Syke / Luontoympäristökeskus Ympäristöhyödyt työryhmän kokous

2 Esityksen sisältö Onko ilmasto on muuttunut? Mitä muutoksia on todettu luonnossa? Miten ilmaston ennustetaan jatkossa muuttuvan? Miten ennustettu muutos vaikuttaa luontoon? Voidaanko luonnon monimuotoisuutta suojella ilmaston muuttuessa? Luonnon monimuotoisuuden merkitys ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja sen hidastamisessa

3 Maailman ilmasto on lämmennyt viime vuosikymmeninä Lähteet: Hadley Center/CRU, NCDC/NOAA, GISS/NASA 2010 Lähde: World Meteorological Organization (www.wmo.ch)

4 Myös Suomen ilmasto on lämmennyt Lähde: Ilmatieteen laitos (www.fmi.fi)

5 Lajien sopeutumismahdollisuudet Sopeutuminen uusiin olosuhteisiin Ns. fenotyyppinen plastisuus Evolutiivinen muutos Siirtyminen uusille alueille ilmastovyöhykkeiden mukana Elinympäristöjen määrä ratkaisee pystyykö laji siirtymään Sukupuutto Alueellinen Maailmanlaajuinen muuttuvassa ilmastossa Niin yksilöillä kuin populaatioilla on lämpötilan asettamat rajat: OPTIMI KUOLEMA JUURI LISÄÄNTYMINEN SELVIYTYY LÄMPÖTILA JUURI KUOLEMA SELVIYTYY

6 Muutokset luonnossa ovat jo maailmanlaajuisia Ilmastonmuutoksen sormenjäljet luonnossa: Yhteenvetojulkaisuja ja meta-analyysejä: Hughes 2000 Trends Ecol. Evol. 15:56-61; Walther ym Nature 416: ; Parmesan & Yohe 2003 Nature 421:37-42; Root ym Nature 421:57-60; Rosenzweig ym Nature 453: Lähde: Walther ym Trends Ecol. Evol. 20:

7 Havaittujen muutosten päätyypit Fysiologiset muutokset Levinneisyyden muutokset Levinneisyyden pohjois- tai yläreunan siirtymisiä runsaasti, etelä- tai alareunan siirtymisiä raportoitu toistaiseksi niukemmin Yhteisöjen koostumuksen muutokset Todettu useissa eliöryhmissä: kasvit, hyönteiset, linnut Fenologian (biologisten ilmiöiden ajoittumisen) muutokset Erityisesti keväisten ilmiöiden aikaistuminen: lehtien puhkeaminen, muuttolintujen saapuminen ja pesintä, hyönteisten lentokausi Lajien välisten vuorovaikutusten muutokset Ns. trophic mis-matches, esim. lintujen pesintäkausi ja lintujen ravintonaan käyttämien perhostoukkien fenologia muuttunut eri nopeuksilla Evolutiiviset muutokset Yksilöt perinnöllisesti voimakkaammin liikkuvia uusissa reunapopulaatioissa kuin vanhoilla ydinalueilla, muutokset valojaksoisuuden vaikutuksessa hyönteisiin, lintujen muuton ajoittuminen

8 Biomassan kasvu lisääntynyt pohjoisilla alueilla Lähde: Myneni ym Nature 386:

9 Iso-Britanniassa useat eliöryhmät siirtyneet pohjoiseen 12,5-19 km / vuosikymmen Lähde: Hickling ym Global Change Biology 12:1-6

10 Range shift (km) Myös Suomessa lajit siirtyvät pohjoiseen Pesivien lintujen levinneisyyden pohjoisreuna siirtyi 18,8 km pohjoiseen jaksojen ja välillä 116 lajia; Brommer 2004 Ann. Zool. Fennici 41: Päiväperhosten levinneisyyden pohjoisreuna siirtyi 59,9 km pohjoiseen jaksojen ja välillä Uhanalaisilla lajeilla EI siirtymää 48 lajia; Pöyry ym Global Change Biology 15: ,10-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0, Change in range size

11 Haapaperhonen (Limenitis populi) Lähde: Lampinen & Lahti 2007: Kasviatlas Finnish Museum of Natural History. Uhanalaisluokka: LC Liikkumiskyky: 7.2

12 Punakeltaverkkoperhonen (Euphydryas aurinia) Uhanalaisluokka: VU Liikkumiskyky: 3.3 Lähde: Lampinen & Lahti 2007: Kasviatlas Finnish Museum of Natural History.

13 Biologiset ilmiöt aikaistuneet Euroopassa Euroopassa 78% aikasarjoista osoitti keväiden ja kesän aikaistuneen ja vain 3% myöhentyneen havaintosarjaa 21 maasta; Menzel ym Global Change Biology 12:1-8

14 Seppo Härmälä Lintujen saapuminen aikaistunut Kirjosieppo saapuu Suomeen keväällä entistä aikaisemmin Pesinnän ajoitus ei silti ole muuttunut Ahola ym Global Change Biology 10:

15 Yöperhosten monisukupolvisuus on lisääntynyt Suomessa Lähde: Pöyry ym Global Ecology and Biogeography 20:

16 Kasvihuonekaasujen määrän noustessa lämpötila ja sademäärä nousevat Lähde: Ilmatieteen laitos (www.fmi.fi)

17 Suomessa talvet lämpenevät eniten sateisuus lisääntyy läpi vuoden Lähde: Ilmatieteen laitos (www.fmi.fi)

18 Mukulaleinikki Sananjalka Kotkansiipi Valkovuokko Millaisia luonnon monimuotoisuuden muutoksia voidaan odottaa? Ns. bioklimaattisten mallien ennusteiden perusteella suurella osalla lajeista sopiva ilmastovyöhyke siirtyy kohti pohjoista Liikkumiskyky ja sopivien elinympäristöjen tiheys määräävät pystyykö laji seuraaman muuttuvan ilmaston perässä Lähde : Svenning & Skov 2006 Biodiv. Conserv. 15:

19 Aarne Lahti Pohjoinen lajisto ongelmissa esimerkkinä Suomen pohjoiset linnut Lähde: Virkkala ym Biol. Cons. 141: Roland Lillkåla Toni Vilkki Lapinkirvinen Mustaviklo Kiiruna

20 Ilmastonmuutos voimistaa elinympäristöjen häviämisen vaikutusta Ilmastonmuutos arvioitu toiseksi tärkeimmäksi monimuotoisuuden häviämisen syyksi maankäytön tehostumisen jälkeen Sala ym Science 287: Ilmastonmuutoksen on arvioitu aiheuttavan sukupuuton 15-37% maailman eliölajeista otos 1103 lajia, joiden levinneisyys kattaa 20% maailman pinta-alasta Ilmastoskenaario vuodelle 2050 Thomas ym Nature 427: Climate change and habitat destruction: a deadly anthropogenic cocktail Travis 2003 Proc. Royal Soc. B 270:

21 Ekosysteemien toiminta muita sektoreita haavoittuvampaa Lähde: IPCC 2007

22 Voidaanko ilmastonmuutos huomioida luonnon monimuotoisuuden suojelussa? Keskeinen keino säilyttää kattava verkosto erilaisia elinympäristöjä jotka yhdistetty ekologisin käytävin => siirtyminen uusille alueille mahdollista Avoimien niittymaiden tiheys Suomessa Pinta-ala (ha) 100 km 2 ruudussa

23 Lajien tarpeissa on huomattavia eroja Kaikki erilaiset avoimet niittymaat Perinnebiotooppien erityistuella hoidettavat alueet

24 Leviämisreittejä metsälajeille

25 Ekosysteemipohjainen sopeutuminen ilmastonmuutokseen Vastavuoroisesti muutokset luonnon monimuotoisuudessa ja ekosysteemipalveluissa vaikuttavat ilmastonmuutokseen Tavoitteena monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden integrointi sopeutumistoimiin Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja monimuotoisuuden suojelu tuotava osaksi laajempaa maankäytön suunnittelua

26 Luonnon monimuotoisuuden merkitys muutoksen hidastamisessa Luonnon monimuotoisuuden suojelu edistää hiilinielujen syntymistä ja ylläpitämistä Suomessa keskeistä vanhojen metsien sekä luonnontilaisten soiden ja kosteikoiden säilyttäminen Kansainvälisesti keskeistä tropiikin metsäkadon pysäyttäminen REDD (Reducing Emissions for Deforestation and Forest Degradation)

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.)

MUUTTUVA SELKÄMERI. Ilmastonmuutos Selkämeren alueella. Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) MUUTTUVA SELKÄMERI Ilmastonmuutos Selkämeren alueella Anna Hakala (toim.) Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja Sarja B nro 19 ISBN:

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii.

Kysymys 1. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Kysymys. Eliölajien väliset vuorovaikutussuhteet. Esitä esimerkki kustakin vuorovaikutussuhteesta ja selitä, miten vuorovaikutus toimii. Ydinasiat: Pisteitys Saalistuksella tarkoitetaan toisen lajin käyttämistä

Lisätiedot

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut

Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut Syyskuu 2009 Ekosysteemihyödykkeet ja -palvelut FI Ekosysteemi Tukipalvelut Kuinka monimuotoisia ja odottamattomia ovatkaan suhteet niiden eliöiden välillä, jotka joutuvat taistelemaan keskenään. Charles

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA

SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) - JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 2004 päivitetty 9/2013 SAIMAANNORPPA (Pusa hispida saimensis) JA SEN ELINYMPÄRISTÖ SAIMAA 1. Saimaa

Lisätiedot

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN ETELÄOSIEN EKOLOGINEN VERKOSTO 11.02.2011

Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN ETELÄOSIEN EKOLOGINEN VERKOSTO 11.02.2011 Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN ETELÄOSIEN EKOLOGINEN VERKOSTO 11.02.2011 2 Sisältö HYVINKÄÄN KAUPUNKI 1 1. JOHDANTO 3 2. KAAVOITUKSEN TAVOITTEET LUONNON KANNALTA 4 3. EKOLOGINEN

Lisätiedot

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa

Lintujen päämuuttoreitit Suomessa Tero Toivanen, Timo Metsänen ja Teemu Lehtiniemi BirdLife Suomi ry 14.5.2014 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 4 2. Lintujen muutto Suomessa... 4 2.1. Lintujen muuttokäyttäytymisestä... 4 2.2. Muuttoreitteihin

Lisätiedot

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2014 Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Hiilitaselaskuri ja toimenpidevalikoima Jussi Rasinmäki (Simosol Oy) ja Riina Känkänen (Ramboll Finland Oy) Helsingin

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Olli Saastamoinen, Matleena Kniivilä, Janne Alahuhta, Kyösti Arovuori, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne, Antti Otsamo & Matti Vaara Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Publications of the University

Lisätiedot

ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI

ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI Joulukuu 2009 Yrjö Virtanen, Helena Hyvärinen, Juha-Matti Katajajuuri, Sirpa Kurppa, Jouni Nousiainen, Merja Saarinen, Taija Sinkko, Kirsi Usva, Juha Virtanen

Lisätiedot

- luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan

- luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan ELÄMÄÄ METSÄSSÄ - luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan Diplomityö Maiju Suomi 2013 Valvoja: Pekka Heikkinen Ohjaaja: Kimmo Lylykangas Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO 1 HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU - MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2

TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki. Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 TAMPEREEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUYKSIKKÖ Jenna Pihlajamäki Tampereen Aitolahti Teisko alueen pienvesiselvitys, osa 2 Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 3/2014 Teksti: Kannen kuvat: Jenna

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1

SOIDEN 1. TAUSTAA. mman lähelle. ja samalla. suoluonnon. patoamalla. puusto. jälkeen. Suometsien 1 OJITETTUJEN SOIDEN ENNALLISTAMINEN 1. TAUSTAA Soiden ennallistamisen tarkoituksena on palauttaa ojitettu suo mahdollisim mman lähelle luonnontilaa. Valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymässä periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot