Suomen talvimerenkulku Finlands vintersjöfart Finland s Winter Navigation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen talvimerenkulku Finlands vintersjöfart Finland s Winter Navigation"

Transkriptio

1 Talvi, Vintern, Winter Suomen talvimerenkulku Finlands vintersjöfart Finland s Winter Navigation Ohjeita talvimerenkulun toimijoille Instruktioner för aktörerna inom vintersjöfarten Instructions for winter navigation operators

2 Arctia Icebreaking Ltd s icebreakers Icebreaker Call Sign Direct Mobile GSM phone Urho OHMS +358 (0) (0) Sisu OHMW +358 (0) (0) Otso OIRT +358 (0) (0) Kontio OIRV +358 (0) (0) Voima OHLW +358 (0) (0) Fennica OJAD +358 (0) (0) Nordica OJAE +358 (0) (0) Botnica OJAK +358 (0) (0) All icebreakers listen to VHF Channel 16 and MF 2332 khz Urho Sisu 1976 Otso Kontio 1986 Fennica Nordica 1994 Botnica 1998 Voima 1954/1979

3 Suomi Sisällysluettelo 1.YLEISTÄ Ohjeistus ja sen tavoite Talvimerenkulun avustaminen Jäänmurtaja-avustukseen oikeutetut alukset Satamien ja varustamojen ilmoitusvelvollisuus Satama Varustamo ja sen asiamies LIIKENNERAJOITUKSET JA ERIVAPAUDET Liikennerajoitukset Liikennerajoitusten asettaminen Jääluokkien välinen vastaavuus Erivapaudet PÄÄLLIKÖN CHECK -LISTA NAVIGOINTI JÄISSÄ Riskit jäissä kuljettaessa Ilmoittautuminen Pohjanlahdelle / Selkämerelle suuntautuva alusliikenne Suomenlahdelle suuntautuva alusliikenne Saimaalle suuntautuva alusliikenne Eteneminen jäissä Ohjeita avustettavalle alukselle Hinausohjeet LUOTSINOTTO JA -JÄTTÖ JÄÄOLOSUHTEISSA ALUSLIIKENNEPALVELU VTS ja GOFREP VTS GOFREP Reittijakojärjestelmän tilapäinen käytöstä poistaminen Rannikkoväylän käyttöönotto Suomenlahdella ILMATIETEEN LAITOKSEN JÄÄPALVELU SAIMAAN JÄÄNMURTO YHTEYS- JA LISÄTIETOJA Liikenneviraston Talvimerenkulkuyksikkö Arctia Icebreaking Oy Baltic Sea Icebreaking Web (BIMWeb) LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRÄYKSET...14

4 Suomi 1. Yleistä Tämä ohjeistus on Suomen Liikenneviraston Talvimerenkulkuyksikön talvimerenkulkuun tarkoitettu yleisohje. 1.1 Ohjeistus ja sen tavoite Liikennevirasto on luonut talvimerenkulun ohjeistuksen yhteistyössä teollisuuden, varustamojen ja rahtaajien kanssa. Osapuolet kantavat vastuunsa Suomen talviliikenteestä ja pyrkivät järjestämään tuonti ja vientikuljetuksensa nykyaikaisilla, koneteholtaan riittävän voimakkailla, hyvin jäissä kulkevilla aluksilla, joita kuljettaa pätevä miehistö. Liikennevirasto vastaa jäänmurtopalvelun saatavuudesta kohdan 1.2 mukaisesti. Ohjeistuksen tavoitteena on Suomen kauppamerenkulun turvallisuuden ja sujuvuuden turvaaminen kustannustehokkaasti jääolosuhteissa yhteistyössä osapuolten kanssa (teollisuus, varustamot, rahtaajat, alukset, jäänmurtajat, luotsit, alusliikennepalvelu) ja varmistaa teollisuuden kilpailukyky lyhyillä odotusajoilla. 1.2 Talvimerenkulun avustaminen Lain alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (1121/2005) mukaan Liikennevirasto huolehtii jäänmurtaja-avustuksen saatavuudesta Suomen vesialueella jääolosuhteiden niin vaatiessa. Avustusta annetaan Liikenneviraston nimeämiin talvisatamiin ja Liikenneviraston erikseen määrittelemiin muihin kohteisiin. Satama-alueilla avustuksesta vastaa asianomainen satama. Liikennevirasto huolehtii jäänmurtaja-avustuksen saatavuudesta myös Suomen vesialueen ulkopuolella, jos avustus suomalaisiin satamiin tai satamista on tarpeen Suomen ulkomaankaupan turvaamiseksi taikka perustuu toisen valtion kanssa tehtyyn sopimukseen. Jäänmurtopalvelujen toteuttamiseksi Liikennevirasto on tehnyt sopimuksia Ruotsin valtion, Arctia Icebreaking Oy:n, yksityisten hinaajayhtiöiden sekä Finnpilot:n kanssa. Liikenneviraston Talvimerenkulkuyksikkö yhdessä alusliikennepalvelun kanssa valvoo jäänmurtopalveluiden toteutumista ja seuraa asiakastyytyväisyyttä. Talvimerenkulkuyksikkö määrää myös liikennerajoitukset ja myöntää poikkeustapauksissa aluksille erivapauksia Jäänmurtopalveluilla tarkoitetaan jäissä tapahtuvaa alusten avustamista ja avustamiseen liittyvää hinaamista. Arctia Icebreaking Oy:n jäänmurtajalaivastoon kuuluvat jäänmurtajat Urho, Sisu, Fennica, Nordica, Botnica, Otso, Kontio ja Voima. Talvimerenkulun avustus on maksutonta. Pelastustyön luonteisesta hinauksesta ja siihen liittyvästä muusta avustustyöstä veloitetaan erillisen sopimuksen perusteella. 1.3 Jäänmurtaja-avustukseen oikeutetut alukset Jäänmurtaja-avustus perustuu lakiin (1121/2005) alusten jääluokista ja jäänmurtajaavustuksesta (1121/2005). Jäänmurtaja-avustusta annetaan alukselle, joka täyttää 1

5 Suomi Liikenneviraston kyseiseen satamaan liikennöiville aluksille asettamat liikennerajoitukset (ks. kohta 2). Lisäksi aluksen on täytettävä aluksen rakennetta ja konetehoa koskevat talviliikennevaatimukset (ks. kohta 10). Jäänmurtaja-avustuksessa erityistä huomiota on kiinnitettävä seuraaviin kohtiin: - alus on aina lastattava vähintään BWL:n määräämään syväykseen kuljettaessa jäissä - potkurin on oltava kokonaan vedenpinnan alapuolella ja jos mahdollista, kokonaan jään alapuolella - mikäli koneiston tehoa on teknisin toimenpitein tai alusta koskevin säädöksin rajoitettu, tehon arvona käytetään tätä rajoitettua tehoa - jäähdytysvesijärjestelmä on suunniteltava siten, että jäähdytysveden saanti on turvattu jäissä liikuttaessa. Jäänmurtajan päällikkö voi kieltäytyä avustamasta alusta, jonka laitteet eivät toimi ennen avustuksen alkua tai jonka runko, koneteho, varustus tai miehitys on sellainen, että on aihetta olettaa jäissä kulun vaarantavan aluksen turvallisuuden. Talvimerenkulkuyksikön johtaja voi yksittäistapauksissa lykätä aluksen avustamisen alkamista, vaikka alus täyttäisi liikennerajoitusmääräykset. Perusteena lykkäykselle voivat olla esimerkiksi muun liikenteen kohtuuton hidastaminen tai jäänmurtajapäälliköiden toistuvat kirjalliset raportit aluksen sopimattomuudesta talviliikenteeseen. Hinaajan, joka vetää proomua perässään, lasketaan kuuluvaksi jääluokka III:een, eikä näin ollen kuulu jäänmurtaja-avustuksen piiriin. 1.4 Satamien ja varustamojen ilmoitusvelvollisuus Satama Satama lähettää jäänmurtajille pyynnöstä viikoittain ennakkoilmoituksia laivaliikenteestään. Ilmoitusvelvollisuus alkaa talven ensimmäisestä satamaa koskevasta liikennerajoituksesta ja kestää viimeisen liikennerajoituksen päättymiseen asti Varustamo ja sen asiamies Varustamojen tai niiden asiamiesten tulee huolehtia, että PortNet:iin syötetään tiedot alusten aikatauluista ja että muutokset tiedoissa päivitetään mahdollisimman usein. Näin edesautetaan jäänmurtopalvelun oikea-aikaisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Varustamon tai asiamiehen on myös huolehdittava Suomen talvimerenkulku julkaisun välittämisestä aluksilleen. Ulkomailta tulevat jääolosuhteita, liikennerajoituksia ja liikennettä koskevat ennakkotiedustelut on osoitettava aluksen suomalaiselle asiamiehelle. 2

6 Suomi 2. Liikennerajoitukset ja erivapaudet 2.1 Liikennerajoitukset Liikennerajoitukset perustuvat lakiin alusten jääluokista ja jäämurtaja-avustuksesta ja aluksen rakennetta ja konetehoa koskeviin talviliikennevaatimuksiin. Jäätilanteen vaikeutuessa Liikennevirasto määrää liikennerajoituksia talvisatamiin. Liikennevirasto voi turvallisuussyistä tai liikenteen painopistealueista johtuen rajoittaa jäänmurtajaavustuksen antamista alue- ja satamakohtaisesti. Liikennevirasto päättää avustusrajoituksista sää- ja jääolosuhteiden, aluksen jääluokan sekä kantavuuden perusteella. Liikennevirasto voi ottaa huomioon myös aluksen konetehon ja aluksen kuljettaman lastimäärän, jos erityisen vaikeat jääolosuhteet sitä edellyttävät. Tällöin liikennerajoituksiin on liitetty lisäehto satamakohtaisesta lastirajoituksesta; Aluksella on oltava lastinaan 2000 tonnia purettavaa tai lastattavaa tai molempia yhteensä. 2.2 Liikennerajoitusten asettaminen Rajoitukset tulevat voimaan viisi päivää antopäivämäärän jälkeen, lukuun ottamatta kevennyksiä, jotka tulevat voimaan antopäivänä. Voimassa olevat liikennerajoitukset näkyvät verkko-osoitteissa kulun_palvelut/talvimerenkulku/liikennerajoitukset ja Perämeri: Talvikauden ensimmäiset rajoitukset annetaan yleensä joulukuussa Perämeren pohjoisosan satamiin ja ovat jääluokka I ja II sekä kantavuus 2000 dwt. Maksimirajoituksena on käytetty IA-4000 dwt. Selkämeri ja Saaristomeri: Selkämerellä ensimmäiset rajoitukset ovat ajoittuneet yleensä tammi-helmikuun vaihteeseen ja ovat olleet jääluokka I ja II sekä kantavuus 1300 dwt. Maksimirajoituksena keskimääräisenä talvena on ollut IA-2000 dwt. Saaristomerellä ensimmäiset rajoitukset on annettu jonkin verran myöhemmin kuin Selkämerellä rajoitusten ollessa kuitenkin suuruusluokaltaan samat. Keskimääräisenä talvena ankarimmat rajoitukset ovat olleet IA, IB-2000 dwt ja IC, II-3000 dwt. Suomenlahti: Ensimmäiset rajoitukset I, II-1300 dwt ovat useimmiten ajoittuneet tammikuun loppupuolelle. Keskimääräisenä talvena on rajoituksina käytetty yleensä IA, IB-2000 dwt, mutta Helsingistä itään on usein myös jouduttu nostamaan rajoituksia IA-2000 dwt:iin. Viitteellistä tilastotietoa rajoitusten alkamis- ja päättymispäivistä vuosilta 1994/ /04 saa seuraavasta linkistä: merenkulun_palvelut/talvimerenkulku/liikennerajoitukset/typical_restrictions.pdf 3

7 Suomi 2.3 Jääluokkien välinen vastaavuus Hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavista suomalaisista jääluokista ja aluksen jääluokan vahvistamista varten tarvittavista tiedoista ja selvityksistä on tietoa Merenkulkulaitoksen tiedotuslehdestä 4/2007 (ks. kohta 10). 2.4 Erivapaudet Liikennevirasto voi hakemuksesta myöntää yksittäistapauksessa alukselle oikeuden jäänmurtaja-avustukseen satamaan tai alueelle, jonne avustamista lain alusten jääluokista ja jäänmurtaja- avustuksesta (1121/2005) 10 3 momentin mukaisesti on rajoitettu, jos: 1) jääolosuhteet ovat tilapäisesti helpottuneet; 2) kyseessä on erikoiskuljetus, kiireellinen energianhuolto tai tehtaan tuotannon pysähtymisen uhka; taikka 3) alus olisi muutoin oikeutettu avustukseen, mutta sen kantavuus jää enintään viisi prosenttia alle vaaditun kantavuuden; taikka 4) aluksen matka on jo alkanut avustusrajoitusten noston antopäivänä eikä aluksen tulo myöhästy olennaisesti ajankohdasta, jolloin edelliset avustusrajoitukset olivat voimassa. Erivapaushakemuksen voi lähettää osoitteeseen Hakemuksessa on mainittava: arvioitu saapumisaika määräsatamaan, aluksen nimi, IMO-numero, jääluokka, kantavuus, koneteho, rakennusvuosi. Erivapaushakemukseen tehdystä päätöksestä peritään maksu siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. Yli 20 vuotta vanhalle alukselle ja alukselle, joka kuljettaa kauttakulkulastia, ei pääsääntöisesti myönnetä erivapautta. Erivapaus myönnetään aina vain yhtä matkaa varten. 4

8 Suomi 3. Päällikön check-lista Ennen aluksen saapumista jääpeitteisille vesille - Huolehdi, että aluksen ISM -käsikirjassa on ohjeet turvallista navigointia varten jäissä. - Ryhdy hyvissä ajoin seuraamaan päivittäisiä jäätiedotuksia ja, mikäli mahdollista, tilaa jääkartta. - Varmista VHF -radion toiminta ja selvitä mahdollisuuksien mukaan etukäteen alueella toimivan jäänmurtajan työskentelykanava. - Huolehdi, että kannella olevat putkistot tyhjennetään vedestä. - Huolehdi, että myös painolastitankkien peilaus- ja ilmaputket tyhjennetään vedestä. - Huolehdi, että ankkurivintturit ja muut laitteet, joita voidaan joutua käyttämään jäissä, suojataan sopivilla pressuilla (jäätymisen estäminen). - Pidä luotsiraput suojaisessa paikassa ja varmista ennen käyttöönottoa, että niissä ei ole jäätä. - Testaa valonheittimen toiminta etukäteen. - Siirrä ankkurit taaksepäin ja sido tai nosta ne kannelle, jos on vähäinenkin epäilys, että ne voivat joutua kosketuksiin jäänmurtajan hinaushaarukan kanssa. Laiminlyönti viivästyttää avustuksen alkua tai siirtää sitä. - Huolehdi, että potkuri on kokonaan vedenpinnan alapuolella. - Varmista jäähdytysveden saanti jäissä kuljettaessa. - Vältä törmäämästä suurella nopeudella irrallisiin jäälauttoihin, tarkkaile avovesinopeuttasi. 4. Navigointi jäissä 4.1 Riskit jäissä kuljettaessa Talvimerenkulussa alukset ovat alttiita suuremmille riskeille kuin avomerikaudella. Rikkoutuneessa jääkentässä, kulkiessaan saattueessa tai valmistautuessaan hinaukseen, alusten ei aina ole mahdollista pitää riittävää etäisyyttä toisiinsa. Tämä merkitsee lisääntynyttä yhteentörmäysvaaraa. Liikennevirasto ei vastaa viivästyksestä, vahingosta tai mistään muusta menetyksestä tai kustannuksesta, joka on kohdannut avustettavaa alusta, sen henkilökuntaa, matkustajia, lastia, rahdinantajia tai -ottajia Liikenneviraston tarjoamien jäänmurtopalvelujen puitteissa tai näihin liittyen tai niiden johdosta. Vastuuta ei voida myöskään kohdistaa Liikenneviraston jäänmurtopalvelujen tuottamisessa käyttämiin alihankkijoihin tai sopimuskumppaneihin näiden suorittamiin jäänmurtopalveluihin liittyen tai perustuen. Aluksille annetaan avustusta ja neuvoja niiden omalla vastuulla ja ne ovat yksin vastuussa omasta navigoinnistaan. 5

9 Suomi 4.2 Ilmoittautuminen Pohjanlahdelle / Selkämerelle suuntautuva alusliikenne Aluksen, joka on matkalla suomalaiseen tai ruotsalaiseen Pohjanlahden / Selkämeren satamaan, jossa on voimassa liikennerajoitus, tulee raportoida seuraavasti: Raportointipaikka: sivuuttaessa Svenska Björn* P I Kutsu: ICE INFO Kutsukanava: VHF kanava 84 (tai Puh. +46(0) ) Raportin sisältö: - aluksen nimi - kansallisuus - määräsatama ja ETA - kulkunopeus Kieli: ruotsi tai englanti * Jäätilanteen vaatiessa voidaan ilmoittautumispaikkaa siirtää etelämmäksi ICE INFO antaa alukselle jäänmurtajajohdon ennakko-ohjeet. Jos alus on matkalla Merenkurkun / Perämeren satamaan, tulee aluksen antaa ennakkoilmoitus Bothnia VTS:lle 20 meripeninkulmaa ennen Nordvalenin majakkaa (63 32,15 P 20 46,60 I) VHF kanavalla 67. Bothnia VTS välittää alukselle koordinaattorijäänmurtajalta saamansa ajo-ohjeet, reittipisteet, jäänmurtajan sijainnin, nimen, VHF -työskentelykanavan Suomenlahdelle suuntautuva alusliikenne Alus, jonka bruttovetoisuus on 300 tai enemmän, tulee ilmoittautua asianomaiselle GOFREP liikennekeskukselle. Ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta: GOFREP liikennekeskus välittää alukselle koordinaattorijäänmurtajalta saamansa ajo-ohjeet, reittipisteet, jäänmurtajan sijainnin, nimen, VHF -työskentelykanavan (ks. kohta 6) Saimaalle suuntautuva alusliikenne Alusten agenttien tulee ilmoittaa Saimaa VTS:lle alusten ennakkotiedot sähköpostitse 6

10 Suomi 4.3 Eteneminen jäissä 1. Aluksen kulkiessa yksin jäissä on sen noudatettava ICE INFO:lta, VTS:ltä, GOFREP:lta ja murtajilta saamiaan ohjeita ja pyrittävä omin voimin etenemään jäissä niin pitkään kuin mahdollista. Alukselta edellytetään lisäksi, että se pystyy kulkemaan ilman jäänmurtajan apua kevyessä avatussa jääuomassa. Tämän takia aluksella pitää olla aina käytössään riittävästi konetehoa. 2. Alusliikennepalvelu (VTS/GOFREP) vastaa merialueensa yleisestä liikenteen ohjauksesta ja tiedottamisesta. Jäänmurtaja vastaa alusten jäänmurtoavustuksesta sekä liikenteen koordinoinnista jääkentässä. Tämä edellyttää alukselta sekä paikallisen VTS -liikennekanavan että jäänmurtajakanavan yhtä aikaista kuuntelua. 3. Aluksen, joka on jäänyt kiinni jäihin, on viipymättä ilmoitettava sijaintinsa jäänmurtajalle. 4. VTS/GOFREP tiedottaa ja ohjaa liikennettä koordinaattorijäänmurtajan ohjeiden mukaisesti (ks. kohta 6) Ohjeita avustettavalle alukselle - Jäänmurtajat käyttävät vuorokauden pimeänä aikana maston huipussa ympäri näköpiirin näkyvää kiinteätä sinistä valoa. - Jäänmurtajan samoin kuin toisten samalla kertaa avustettavien alusten viestimerkkejä on jatkuvasti tarkkailtava ja sovitulla VHF työskentelykanavalla on oltava jatkuva kuuntelu, sekä kanavilla 16 ja MF 2332 khz. - Aluksen on aina oltava valmiina nopeaan koneohjailuun. Jos aluksella ilmenee konetehoon tai ohjailuominaisuuksiin liittyviä ongelmia, on asiasta ilmoitettava jäänmurtajalle välittömästi. - Saattueessa olevan aluksen on yhteentörmäyksen välttämiseksi heti ilmoitettava avustuskanavalla, jos aluksen vauhti oleellisesti hiljenee tai jos alus pysähtyy. - Suomalaisissa jäänmurtajissa on kaksi päällekkäin sijoitettua pyörivää punaista varoitusvaloa, jotka sytytetään jäänmurtajan yllättäen pysähtyessä tai vauhdin olennaisesti hidastuessa. Avustettavan aluksen päällikkö on silloin velvollinen ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin aluksen pysäyttämiseksi mahdollisimman nopeasti. - Jos avustettava alus jäävaikeuksien vuoksi pysähtyy ja valonheitin on ollut käytössä, on se sammutettava pysähdyksen ajaksi. - Jos avustettavana oleva alus vaurioituu tai sen epäillään vaurioituneen, on sen tehtävä siitä heti ilmoitus jäänmurtajalle. Jäänmurtajan laivapäiväkirjaan on merkittävä tehty ilmoitus ja lisäksi selvitys vallitsevista jää-, sää- ym. olosuhteista. Vaurioista on tehtävä ilmoitus Arctia Icebreaking Oy:n operatiiviselle johdolle. Ilmoitus jäänmurtajalle ei vapauta alusta viranomaisille tai laivanisännälle tehtävistä ilmoituksista. Alus, joka ei noudata jäänmurtajan antamia ohjeita, ei voi edellyttää saavansa jäänmurtaja-avustusta. 7

11 Suomi 4.5. Hinausohjeet 1. Jos jäätilanne vaikeutuu jäänmurtaja-avustuksen aikana, voi hinaus olla ainoa turvallinen ja tehokas tapa jatkaa avustusta. 2. Aluksen on aina oltava valmiina kiinnittämään tai irrottamaan hinausköysi. Jäänmurtaja määrää milloin hinaus suoritetaan. 3. Jäänmurtajan hinaama alus saa käyttää kuljetuskoneistoaan vain jäänmurtajan antamien määräysten mukaisesti ja aluksen pääkoneen on oltava valmiina nopeaan koneohjailuun. 4. Hinauksen aikana on hinattavan aluksen oltava käsiohjauksessa. Sen avulla aluksen on pyrittävä pitämään itsensä linjassa jäänmurtajan kanssa. Hinaustapahtuma Hinaus tapahtuu yleensä ns. haarukkahinauksena. Tällöin kauppa-aluksen keula otetaan hinaushaarukan sisään. Jäänmurtajalta annetaan myös kaksi vaijeria, jotka kauppa-aluksella kiinnitetään pollareihin, jotka on tarkoitettu kestämään hinauksessa syntyvää rasitusta. Haarukkahinaus Jäänmurtaja ja hinattava alus ovat yhdistettyinä toisiinsa seuraavasti: 8

12 Suomi Hinattavan aluksen runko toimii aina jäänmurtajan aktiiviperäsimenä Jos hinattavalla aluksella on kylliksi konetehoa käytössä ja alus noudattaa jäänmurtajan ohjeita, alus toimii oikeaan suuntaan ohjaavana aktiiviperäsimenä. Kun alus käyttää ruoria oikein, hinauksesta muodostuu turvallinen, vahinkoja voidaan välttää ja hinausnopeus kasvaa. Kuljettaessa eteenpäin on aluksen pidettävä omat mastonsa linjassa jäänmurtajan mastojen kanssa. Jos alus ei pysty pitämään pyydettyä konetehoa tai sillä on peräsinongelmia, on siitä ilmoitettava välittömästi murtajalle, jotta se vähentäisi nopeuttaan. Kurssinmuutos Jos jäänmurtaja pyytää auttamaan kurssinmuutoksessa, on aluksen käännettävä ruoria päinvastaiseen suuntaan kuin normaalisti, koska aluksen runko toimii hinausyhdistelmän peräsimenä. 9

13 Suomi Erityistoimenpiteet turvallisen hinauksen takaamiseksi: Bulb-keulalla varustetun aluksen olisi ennen hinauksen alkua saatava trimmi siten, että bulbin yläreunan ja jäänmurtajan rungon välinen etäisyys on vähintään kaksi metriä. Mikäli aluksen ankkurit on sijoitettu ulkosivulle siten, että ne voivat joutua kosketuksiin hinaushaarukan kanssa, on ne hyvissä ajoin ennen avustusta vedettävä taaksepäin tai nostettava kannelle. 5. Luotsinotto ja -jättö jääolosuhteissa 1. Luotsi tilataan Finnpilotin luotsinvälityksestä (www.pilotorder.fi). 2. Luotsinkohtauspaikka voi olla myös muualla kuin siellä, missä varsinainen avovesikauden luotsinkohtauspaikka sijaitsee. Tarvittaessa paikalliselta VTSkeskukselta voi saada tietoa luotsinkohtauspaikasta ja kummalta puolelta laivaa luotsi otetaan kyytiin. 3. Luotsitikkaita on pidettävä kannella viime hetkeen saakka jäätymisen estämiseksi. Tikkaat on laskettava niin, että ne ovat 1,5 m (yleensä) merenpinnan ylläpuolella. 4. Jääolosuhteissa luotsi voi saapua luotsiveneellä tai hydrokopterilla. 5. Luotsipaikalle tultaessa aluksen on noudatettava jäänmurtajalta annettuja ohjeita. 6. Tarvittaessa aluksen on pysähdyttävä kokonaan. 7. Luotsinotto- ja jättötilanteessa aluksen on noudatettava luotsin antamia ohjeita. 8. Pimeällä on käytettävä valonheittimiä turvallisen navigoinnin varmistamiseksi. 10

14 Suomi 6. Alusliikennepalvelu VTS ja GOFREP 6.1 VTS Alusliikennepalvelulain mukaisesti VTS -keskuksien toiminnan tarkoituksena on alusliikenteen turvallisuuden lisääminen ja tehokkuuden parantaminen sekä alusliikennettä ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen. VTS valvoo ja ohjaa alusliikennettä sekä sillä on valmiudet toimia vuorovaikutuksessa liikenteen kanssa ja reagoida muuttuviin liikennetilanteisiin. VTS -viranomainen voi tarvittaessa mm. poikkeavien jääolosuhteiden vuoksi tilapäisesti määrätä nopeusrajoituksia vesialueella tai väylillä rannikkoväylää käytettäessä talviaikana (ks. kohta 6.4). VTS -keskuksien toiminta on ympärivuotisesti 24 tuntia/vrk. VTS -keskus välittää mm. seuraavanlaista tietoa: muu liikenne, jääolosuhteet, reittipisteet, jäänmurtajien sijainti, nimi, VHF -työskentelykanava. 6.2 GOFREP GOFREP on Suomenlahden alusliikenteen pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä. GOFREP:n tarkoituksena on lisätä merenkulun turvallisuutta, parantaa meriympäristön suojelua ja valvoa meriteiden sääntöjen noudattamista alueella. Liikennekeskukset TALLINN TRAFFIC, HELSINKI TRAFFIC ja St. PETERSBURG TRAFFIC valvovat alusliikennettä ja antavat aluksille neuvoja ja tietoa merenkulun vaaroista ja sääolosuhteista Suomenlahdella. GOFREP -toiminta on ympärivuotisesti 24 tuntia/vrk. 6.3 Reittijakojärjestelmän tilapäinen käytöstä poistaminen Reittijakojärjestelmä Suomenlahdella / Ahvenanmerellä voidaan tilapäisesti poistaa käytöstä, jos jääolosuhteiden takia liikennettä ei voida kunnolla hoitaa reittijakojärjestelmää käyttäen. Asiasta tiedotetaan aluksille GOFREP järjestelmän ja Turku Radion välityksellä. Lisäksi asiasta tiedotetaan Ilmatieteen laitoksen päivittäisten jäätiedotusten yhteydessä (ks. kohta 7). 6.4 Rannikkoväylän käyttöönotto Suomenlahdella Jäänmurtaja-avustus Suomenlahdella siirretään joko kokonaan tai osittain rannikkoväylälle, jos jäätilanne ulkomerellä sitä edellyttää. Rannikkoväylällä on käytössä nopeusrajoitus, jonka VTS ilmoittaa aluksille. Alusten tulee noudattaa nopeusrajoitusta, jotta ränni säilyy ehjänä ja turvallisuus ei vaarannu. Käytännössä kaikilla aluksilla tulee olla luotsi rannikkoväylää käytettäessä. 11

15 Suomi 7. Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu seuraa päivittäin jäätilannetta ja sen kehittymistä sekä laatii keräämiensä ja analysoimiensa tietojen pohjalta jäätilannekarttoja, jäätiedotuksia ja jäätilanteen kehitysennusteen. Päivittäinen jääkartta ja jäätiedotus sisältävät kuvauksen vallitsevasta jäätilanteesta sekä tiedot jäänmurtajien toiminta-alueista. Lisäksi tiedotetaan liikennerajoituksista, alusten kulkureiteistä, ennakkoilmoitusvelvollisuuksista yms. Jäätiedotus luetaan kerran päivässä klo 12:45 suomeksi Radio Suomessa ja ruotsiksi Radio Vegassa. Ilmatieteen laitokselta voi tilata jääkarttoja, jäätiedotuksia ja jääennusteita. Tilaukset toimitetaan postitse, faksilla tai sähköpostitse ja ne ovat maksullisia. Jääkartta ja jäätiedotus ovat veloituksetta saatavissa BIMWeb:stä osoitteesta Ilmatieteen laitoksen jääpalvelu vastaa kysymyksiin jäätilanteesta, jäätalven ennustettavuudesta ja muista jäihin liittyvistä asiantuntijakysymyksistä. Itämeren jäähän liittyvää hyödyllistä tietoa löytyy myös Itämeriportaalista Yhteystiedot: Ilmatieteen laitoksen Jääpalvelu PL 503 (Erik Palménin aukio 1) Helsinki Puhelin: (09) (Eriksson, Niskanen, Seinä, Vainio) Faksi: (09) Sähköposti: Internet: 8. Saimaan jäänmurto Saimaan kanavan ja Saimaan järvialueen jäänmurron hoitaa Liikenneviraston Lappeenrannan toimipiste. Alueella noudatetaan avustusten osalta samoja liikennerajoituksia kuin Kotkan ja Haminan liikenteessä. Alueelle voidaan myös antaa näistä poikkeavia rajoituksia liikennekauden alussa ja lopussa. Jäätilanteesta ja rajoituksista ilmoitetaan Ilmatieteen laitoksen jääpalvelun päivittäisissä tiedotteissa. Lisäksi Liikenneviraston Lappeenrannan toimipiste tiedottaa asioista omalla ilmoituksellaan (faksi, sähköposti) Saimaan alueen toimijoille. Viipurinlahdella ja Saimaan kanavan tuloväylällä (Juustilaan asti) jäänmurron hoitaa venäläinen jäänmurtajakalusto. 12

16 Suomi Yhteystiedot Saimaan jäänmurtoon liittyvissä asioissa: Liikennevirasto Talvimerenkulkuyksikkö Itäinen kanavatie LAPPEENRANTA Puhelin: tai (ylitarkastaja) Faksi: Sähköposti: Saimaa VTS Sulkuvartijankatu LAPPEENRANTA Puhelin: Faksi: Sähköposti: 9. Yhteys- ja lisätietoja 9.1 Liikenneviraston Talvimerenkulkuyksikkö Talvimerenkulkuun liittyvä lisätiedotus sekä liikennerajoituksista, erivapauksista, jäätilanteen kehittymisestä ja muista talvimerenkulkuun liittyvistä asioista voi kysyä suoraan Liikenneviraston Talvimerenkulkuyksiköltä. Talvimerenkulkuun liittyvää hyödyllistä tietoa löytyy myös osoitteesta: Talvimerenkulun johto Liikennevirasto Talvimerenkulkuyksikkö PL Helsinki Puhelin: Vaihde ( ) Johtaja Merenkulunylitarkastaja (Liikennerajoitukset) Faksi: Sähköposti: Internet: 13

17 Suomi 9.2 Arctia Icebreaking Oy Arctia Icebreaking Oy vastaa jäänmurtajien operointiin liittyviin kysymyksiin. Arctia Icebreaking Oy Keilaranta Espoo Puhelin: Vaihde ( ) Johtaja Sähköposti: Internet: (tietoa jäänmurtajista, vaihtopäivistä, avustusalueista yms.) 9.3 Baltic Sea Icebreaking Web (BIMWeb) Verkkopalvelusta voi hakea talvimerenkulkuun liittyvää informaatiota. Sivulta löytyy mm. koko Itämeren alueelta päivittäinen jääkartta ja jääraportti, jäänmurtajien sijainnit, voimassa olevat liikennerajoitukset ja muuta talvimerenkulkuun liittyvää hyödyllistä tietoa. Internet: 10. Lainsäädäntö ja määräykset Laki Alusten jääluokista ja jäänmurtaja- avustuksesta (1121/2005) Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta (1308/2009) Valtion maksuperustelaki (150/1992) Aluksen rakennetta ja konetehoa koskevat talviliikennevaatimukset: Merenkulkulaitoksen tiedotuslehdet 13/2002, 12/2006, 11/2007 ja 10/2008 Hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavista suomalaisista jääluokista ja aluksen jääluokan vahvistamista varten tarvittavat tiedot ja selvitykset: Merenkulkulaitoksen tiedotuslehti 4/2007 Merenkulkulaitoksen tiedotuslehdet löytyvät osoitteesta: 14

18 Svenska

19 Innehåll 1. ALLMÄNT Syftet med instruktionerna Assistans av vintersjöfarten Fartyg berättigade till isbrytarassistans Hamnarnas och rederiernas anmälningsskyldighet Hamnarna Rederierna och mäklarna...2 Svenska 2. TRAFIKRESTRIKTIONER OCH DISPENSER Trafikrestriktioner Utfärdande av trafikrestriktioner Ekvivalensen mellan isklasserna Dispenser Befälhavarens checklista NAVIGERING I IS Risker orsakade av is Rapportering Fartyg destinerade till en hamn i Bottniska viken / Bottenhavet Fartyg destinerade till en hamn i Finska viken Fartyg destinerade till en hamn Saimen Fartygsdrift i is Instruktioner för assisterade fartyg Instruktioner för bogserade fartyg TAGANDE OCH LÄMNANDE AV LOTS UNDER ISFÖRHÅLLANDEN FARTYGSTRAFIKSERVICE VTS OCH GOFREP VTS GOFREP Trafiksepareringssystemet tas temporärt ur bruk Kustled tas i bruk i Finska viken METEOROLOGISKA INSTITUTETS ISTJÄNST ISBRYTNINGEN I SAIMEN KONTAKTUPPGIFTER OCH YTTERLIGARE INFORMATION Trafikverkets Vintersjöfartsenhet Arctia Icebreaking Ab Baltic Sea Icebreaking Web (BIMWeb) LAGSTIFTNING OCH FÖRESKRIFTER...14

20 Svenska 1. Allmänt Vintersjöfartsenheten vid Trafikverket i Finland har sammanställt dessa instruktioner för vintersjöfarten. 1.1 Syftet med instruktionerna Trafikverket har sammanställt instruktionerna för vintersjöfarten i samarbete med industrin, rederierna och befraktarna. Parterna bär ansvaret för Finlands vintertrafik och strävar efter att sköta sina import- och exporttransporter med moderna, isgående fartyg, som har tillräcklig maskineffekt och framförs av en behörig besättning. Trafikverket sörjer för tillgången till isbrytarassistans i enlighet med punkt 1.2. Syftet med instruktionerna är att i samarbete med andra parter (industrin, befraktare, rederier, fartyg, lotsar, isbrytare, fartygstrafikservicen) kostnadseffektivt sörja för att Finlands handelssjöfart löper säkert och smidigt under isförhållanden samt att med hjälp av korta väntetider säkerställa att industrin hålls konkurrenskraftig. 1.2 Assistans av vintersjöfarten Enligt lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005) sörjer Trafikverket för tillgången till isbrytarassistans på finskt vattenområde då isförhållandena kräver det. Assistansen omfattar de hamnar som Trafikverket utsett till vinterhamnar och andra platser som Trafikverket bestämmer särskilt. I hamnområdena svarar respektive hamn för assistansen. Trafikverket sörjer för tillgången till isbrytarassistans även utanför finskt vattenområde, om assistans till eller från finska hamnar behövs för att trygga Finlands utrikeshandel eller om den baserar sig på ett samarbetsavtal med en annan stat. För verkställandet av isbrytartjänsterna har Trafikverket ingått ett befraktningsavtal med Svenska staten, Arctia Icebreaking Ab, privata bogseringsbolag och Finnpilot. Trafikverkets Vintersjöfartsenhet kontrollerar tillsammans med fartygstrafikservicen hur isbrytartjänsterna genomförs och följer upp kundtillfredsställelsen. Vintersjöfartsenheten fastställer också trafikrestriktionerna och beviljar i undantagsfall fartygsdispenser. Med isbrytartjänster avses assistans av fartyg i is och bogsering i samband med det. I Arctia Icebreaking Ab:s isbrytarflotta ingår isbrytarna Urho, Sisu, Fennica, Nordica, Botnica, Otso, Kontio och Voima. Assistansen av vintersjöfarten är avgiftsfri. Storleken på avgifterna som debiteras för bogsering med karaktären av bärgning och annan assistans baseras på enskilda avtal. 1

Suomen talvimerenkulku

Suomen talvimerenkulku 2015 2016 Talvi Vinter Wintern Suomen talvimerenkulku Finlands vintersjöfart Finland s Winter Navigation Ohjeita talvimerenkulun toimijoille Insruktioner för aktörerna inom vintersjöfarten Instructions

Lisätiedot

Suomen talvimerenkulku

Suomen talvimerenkulku 2013 2014 Talvi Vinter Wintern Suomen talvimerenkulku Finlands vintersjöfart Finland s Winter Navigation Ohjeita talvimerenkulun toimijoille Insruktioner för aktörerna inom vintersjöfarten Instructions

Lisätiedot

Suomen talvimerenkulku

Suomen talvimerenkulku 2014 2015 Talvi Vinter Wintern Suomen talvimerenkulku Finlands vintersjöfart Finland s Winter Navigation Ohjeita talvimerenkulun toimijoille Insruktioner för aktörerna inom vintersjöfarten Instructions

Lisätiedot

Merenkulkulautos 16/

Merenkulkulautos 16/ Meren kulku laitoksen TIEDOTUSLEHTI Merenkulkulautos 16/30122005 LAKI ALUSTEN JÄÄLUOKISTA JA JÄÄNMURTAJA-AVUSTUKSESTA Alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta 22122005 annettu laki (1121/2005) tulee

Lisätiedot

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE

KOTKA VTS MASTER'S GUIDE 1 (5) KOTKA VTS MASTER'S GUIDE Alusliikennepalvelut Alusliikennepalveluista säädetään Alusliikennepalvelulaissa 623/2005 ja Valtioneuvoston asetuksella alusliikennepalvelusta 763/2005 ja 1798/2009. ALUSLIIKENNEPALVELUUN

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

I Suomenlahti Finska viken Gulf of Finland

I Suomenlahti Finska viken Gulf of Finland Tm/UfS/NtM 20.1.2012 2 11-17 1 I Suomenlahti Finska viken Gulf of Finland *11. 18, 191 A,B/626/626_1 Suomi. Helsinki. Saukon väylä (9.1 m). Lokkiluoto Saukonnokka väylä (8.9 m). Länsisataman väylä (10.8

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä

Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä Viranomaiskokous Haaparanta 19.-20.1.2012 Myndighetskonferens Haparanda Rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä - Tausta ja sisältö Gränsälvsöverkommelsen mellan Finland och Sverige - Bakgrund och innehåll

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2010 vp Risteilyalusten jätevedet Eduskunnan puhemiehelle Itämerellä vierailee vuosittain 350 risteilyalusta, jotka poikkeavat yli 2 100 kertaa Itämeren satamissa. Näiden alusten

Lisätiedot

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen ja valitusaika Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Muutoksenhaku päätökseen katu- ja yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä / Anvisning för sökande av ändring i beslut om godkännande av gatuplan och

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81

TIEDOTUSLEHTI MERENKULKUHALLITUKSEN Helsinki No 15/81 MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 6.4.1981 Helsinki No 15/81. Asetus kauppa-alusten päällystöstä (522/64) määritellessään alukseen vaadittavan konepäällystön jättää mainitsernatta mitä ja missä tämän

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

15.5.2015. Saimaa VTS Master s Guide

15.5.2015. Saimaa VTS Master s Guide 15.5.2015 Saimaa VTS Master s Guide 2 Sisällysluettelo 1 ALUSLIIKENNEPALVELUUN OSALLISTUMINEN... 3 2 VTS-ALUE... 3 3 LIIKENNEILMOITUKSET... 3 3.1 Vaadittavat ilmoitukset... 3 3.2 Avatattavat sillat...

Lisätiedot

West Coast VTS Master s Guide

West Coast VTS Master s Guide West Coast VTS Master s Guide 23.5.2014 2 Sisällysluettelo 1 ALUSLIIKENNEPALVELUUN OSALLISTUMINEN... 3 2 VTS-ALUE... 3 2.1 Pori VTS sektori... 3 2.2 Rauma VTS sektori... 3 3 LIIKENNEILMOITUKSET... 4 3.1

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 619/2002 vp EU-direktiivi satamapalvelujen järjestämisestä Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unioni on laatimassa direktiiviä satamapalvelujen järjestämisestä. Tämänkin EU-direktiivin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD. 2) 100 A 1 Ice Class 1 * jäämaksuluokka I A Super

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD. 2) 100 A 1 Ice Class 1 * jäämaksuluokka I A Super MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI SJÖFARTSSTYRELSENS INFORMATIONSBLAD 16. 11. 1972 Helsinki Helsingfors No 24/72 S Tunnus: IC 71/Fl Asia: Vuoden 1971 jääluokkamääräysten 3 :n muutos 5 Kohdat f), g) ja

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. 12. Voidaan kuitenkin huomata, että moni alus talvisin

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. 12. Voidaan kuitenkin huomata, että moni alus talvisin MERENKULKUHALLITUKEN TIEDOTULEHTI 8.12.1975 Helsinki No 20/75 I ALUKEN PAINOLATIVEIVIIVA JAIA Tunnus IC 71/F4 Hyvaksytty merenkulkuhallituksen istunnossa 27. 11. 1975 Jaävyöhykkeen ulottuvuus jäävahvistetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Suomen talvimerenkulku

Suomen talvimerenkulku 2017 2018 Talvi Vinter Wintern Suomen talvimerenkulku Finlands vintersjöfart Finland s Winter Navigation Ohjeita talvimerenkulun toimijoille Insruktioner för aktörerna inom vintersjöfarten Instructions

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 162/2009 vp Osa-aikaeläkkeen ehtojen kohtuullistaminen lomautetuille työntekijöille Eduskunnan puhemiehelle Lomautukset ovat lisääntyneet nopeasti talouden taantuman myötä. Tilanne

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 118/2004 vp Osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläkkeelle siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Vuoden 2005 alussa voimaan tulevan eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkkeelle voi siirtyä 63 68-vuotiaana.

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2010

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2010 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Helmikuu Februari 2010 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Liikenne ja matkailu 2010

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2017

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2017 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2017 Liikenne ja matkailu 2017 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

SISÄLTÖ - INNEHÅLL CONTENTS

SISÄLTÖ - INNEHÅLL CONTENTS SISÄLTÖ - INNEHÅLL CONTENTS NtM 20-21. 207-214 31.7.2015 Koskee seuraavia merikarttoja - Berörda sjökort Affected charts Kartta Tiedonanto Sivu Edeltävä tiedonanto Kort Notis Sida Föregående notis Chart

Lisätiedot

SISÄLTÖ - INNEHÅLL CONTENTS

SISÄLTÖ - INNEHÅLL CONTENTS SISÄLTÖ - INNEHÅLL CONTENTS NtM 5.2015 Koskee seuraavia merikarttoja - Berörda sjökort Affected charts Kartta Tiedonanto Sivu Edeltävä tiedonanto Kort Notis Sida Föregående notis Chart Notice Page Previous

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 937/2009 vp Lävistyksiä koskeva valvonta ja ohjeistus Eduskunnan puhemiehelle Lävistykset ovat kasvattaneet suosiotaan koristautumisen muotona. Lävistystä tehtäessä vahingoitetaan aina

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS

MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS Antopäivä: 23.11.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/31299/03.04.01.00/2010 MERITURVALLISUUS- MÄÄRÄYS Voimassaoloaika: 1.12.2010 - toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 169/2007 vp Suomenkielisten televisio-ohjelmien näkyvyys Ruotsissa Eduskunnan puhemiehelle Hallituksen vuosien 2008 2011 menokehyksestä annetussa liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavat suomalaiset jääluokat ja jääluokan vahvistaminen

Hyväksyttyjen luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä vastaavat suomalaiset jääluokat ja jääluokan vahvistaminen L MääräysLUONNOS 1 (11) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (1121/2005) 4 :n 2 momentti ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR

PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR PELASTUSSUUNNITELMA,YLEISÖTILAISUUDET RÄDDNINGSPLAN, PUBLIKTILLSTÄLLNINGAR Tilaisuuden nimi / Tillställningens namn Kansallinen esprint -suunnistuskilpailu ja Huippuliigan 1. osakilpailu Pelastuslaissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2010 vp Maksuhäiriömerkintöjen vaikutus puhelin- ja nettiliittymien hankintaan Eduskunnan puhemiehelle Saunalahti ja DNA solmivat Internet-laajakaistasopimuksia melko edullisella

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Perämeri nyt -seminaari 16.-17.10.2007 - Brändö Pekka Räinä Lapin ympäristökeskus Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT)

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT) Kauppalaivastotilasto 20100 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Suomen virallinenn tilasto Liikenne Finlands ja officiella matkailu statistik 2011 Transport Official Statistics

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2009 vp Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aravan rajoituksista vapautuminen Eduskunnan puhemiehelle Hiljattain julkisuudessa kerrottiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017

PIETARSAAREN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätös. STADEN JAKOBSTAD Tekniska nämnden Tjänstemannabeslut. Datum Paragraf 30/2017 Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia Alerte Flyttning av en övergiven båt vid Kittholmen - Hylätyn veneen siirtäminen Kittholmasta STADGA FÖR SMÅBÅTSHAMNAR I STADEN JAKOBSTAD 10: Båtar som finns vid bryggorna

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot