Alueellinen Psykoosiprosessi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueellinen Psykoosiprosessi"

Transkriptio

1 Etelä-SavonSairaanhoitopiiriMAMK AlueellinenPsykoosiprosessi Psykoosinvarhainentunnistaminenja Ensipsykoosipotilaanhoito

2 2 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Tekijä: HarriLaamanenMikkelinammattikorkeakoulu Projektityöryhmä: TuulaRomoEsshp/psykoosipoliklinikka JaanaMatilainenMikkelinkaupunki/mielenterveyskuntoutus RiittaLeminenMikkelinkaupunki/mielenterveysvastaanotto AnitaHirvonenMikkelinkaupunki/Ristiinanmielenterveysvastaanotto SeijaRouhiainenVirikery LeilaSeleniusMikkelinkaupunki/Mielenmaja PekkaNyrhinenKotiluotainoy PäiviTuokkoPertunmaa/mielenterveysvastaaotto UllaNissinenKangasniemi/mielenterveystoimisto SariannePasonenMäntyharjumielenterveystoimisto MerviTaivalanttiJuvamielenterveystoimisto SiniHintikainenEsshp/psykiatrianpoliklinikka PasiJuutiEsshp/psykiatrianpoliklinikka,akuuttityöryhmä HennaHeikkinenEsshppsykogeriatrianpoliklinikka AuliTiimonenEsshp/vuodeosastot KaijaSmolanderA-Klinikka SusannaLeppänenEsperiOyAstuvanHelmi JukkaSaikkonenEsperiOyValkama TarjaMultanenEsperiOy PäiviVesanenArjenMieli-hanke AnriMihailovMikkelinkaupunki

3 3 Sisällys JOHDANTO... PSYKOOSI STRESSIHAAVOITTUVUUSALTTIUSMALLI PSYKOOSIRISKI... PSYKOOSINVARHAISOIREET PSYKOOSINVARHAISENTUNNISTAMISENMENETELMÄT PSYKOOSINVARHAISENTUNNISTAMISENMERKITYS...11 ENSIPSYKOOSIPOTILAANHOITO HOIDONALUEELLISETTAVOITTEETJAPERIAATTEET HOIDONALOITTAMINEN TUTKIMUKSET HOITOMENETELMÄT...15 YHTEENVETOJAALUEELLINENTYÖNKEHITTÄMINEN...17 Lähteet:...19 Liitteet: Stressi-haavoittuvuusmallihoitavahenkilö Stressi-haavoittuvuusmallipotilas Ayl.EevaPitkänenPsykoosintunnistaminen Ensivaiheenennakko-oireet Myöhäisvaiheenennakko-oireet PRODmielenterveyskysely Checking-listaperhetapaamiseen

4 4 JOHDANTO Psykoosinennaltaehkäisyynjaensipsykoosintehokkaaseenhoitoonkeskittyminenon alueellaerityisenmerkityksellistä.pitkäaikaisiapsykoosisairauksiaetenkin skitsofreniaaesiintyyalueellaväestötasollapohjois-suomenohellaeniten(9,13,14, 20,27). Psykoosiaedeltävänvarhaisvaiheenoireilunontodettuennustavanparhaiten skitsofreenisten psykoosienpuhkeamista(5).tyypillisesti skitsofreenisilla psykooseilla onhuonompitoipumisennustejapidempiaikaisetvaikutukset. Psykoosialttiudestakertovatmyösreaktiivisemmatpsykoositjoissavarhaisvaiheen merkitovatolleetlyhytaikaisiatainiitäeioleollut.jokatapauksessapsykoottisesti oirehtivathenkilöthyötyvättehokkaastajanopeastahoidosta.heidän tulevaisuuteensavoidaanvaikuttaaratkaisevastikeskittymällähoidossayleisesti hyviksitodettuihinperiaatteisiin. Psykoosinvarhaiseentunnistamisentehostaminenontärkeäpainopistelähestyttäessä ennaltaehkäisevänmielenterveystyöntavoitteita Pitkäaikaisistaei-elimellisistäpsykoosisairauksistaskitsofreniaontärkeinjahaastavin sairausjonkavuoksiteoriatietoaonpaljontarkasteltukyseisenhäiriönpohjalta. Psykoosionjokatapauksessakriittinentilajokavaatiitehokkaanhoidonjatkossa asetettavastadiagnoosistariippumatta.tämänvuoksitiedonalkuperäeipoissuljesen soveltamistayleisestipsykoosisairauksiin.tämäninformaatiolehtiseneioletarkoitus markkinoidatoimintatapojataiantaatietoaainoinaoikeinavaihtoehtoina.tämän oppaantietoonkoottuuseistalähteistäjaantaalukijalleyleisestihyväksytynselkeän kuvanpsykoottisenhäiriönsynnystäjaalkuvaiheenhoidosta.oppaantarkoituksena onsaadaajattelunaihetta,tuodauusianäkökulmiajakuvatatulevaisuuden mahdollisuuksiapsykoosienhoitotyössä.työssäkuvaillaanpsykoosin varhaistunnistamistajaensipsykoosinhoitoakootenteoriatiedonpohjaltayleisesti hyväksyttyjälinjauksia.työnontarkoitusantaakuvausmyösalueellisestatoiminnasta Etelä-Savonyhteistoiminta-alueellalähinnäensipsykoosinhoidossa.Tähänoppaaseen kerättytietoantaamyössuuntaviivojatulevaisuudenpsykoosihoidonalueelliselle kehittämiselle. PsykoosiprosessityöryhmänvalmistelemapsykoosiprosessikuvausHyvisInternet sivustollaantaayhteistyökumppaneilletoimintaohjeitamitentoimiajoshuoli mahdollisestipsykoottisestioireilevastahenkilöstäherää.prosessikuvausantaatietoa myöshoidonsisältöönliittyvissäasioissa. Tämäopasontietopainotteinenjatarkoitettuniinammattihenkilöille,kuin sairastuneenverkostollejotkaovatetulinjassakohtaamassamahdollisesti suurentuneessapsykoosiriskissäoleviataijopsykoottisestioireileviahenkilöitä.opas toimiimyösyhteisenähyvänhoidon laatukäsikirjana alueenpsykoosipotilaita hoitavilletahoille,sisältäenesimerkiksihoidontavoitteet,periaatteetjaalueen yhteneväisethoitolinjaukset.

5 5 1 PSYKOOSI Psykoosissahenkilönkykyarvioidatodellisuuttahäiriintyyvakavasti.Psykooseille tyypillisiäoireitaovataistitoimintojenjaajatustoimintojenvääristyminen,joiden myötähenkilökokeeaistiharhojajaharhaluuloja.psykoottisellahenkilölläilmenee ulkoisentodellisuudenkarkeaaväärintulkintaajahänenkäyttäytymisessäänon hajanaisuudenvuoksiuseinkummalliseksitulkittavia,huomiotaherättäviäpiirteitä. Psykoottisenhenkilönkykyhuolehtiaitsestäonselkeästialentunutjahänon ulkopuolisenavuntarpeessa. (9,13,14,20,27.) Suppeimmillaanpsykoottisiksioireiksitulkitaanharhaluulotjaaistiharhat,näiden yhteydessäetenkinjosvoinninmuutoksetliittyvätpidempikestoiseenpsykoottiseen häiriöönhenkilöllävoiilmetämuitakinoireita(14). Lyhyetkuvauksetmahdollisistatyypillisistäoireista. Positiivisetoireet Harhaluulotjolloinajatteluaohjaavatepärealistisetuskomukset.Henkilöpitää itsepintaisestikiinniajatuksistaanvaikkanevoidaanosoittaavirheellisiksi. Tyypillisimpiäharhaluulojaovatvainoharhatjolloinihminenkokeeolevansauhattuna taimuutenhaitallisentoiminnankohteena.vainoharhainenhenkilötekee ympäristöstäänmonestihavaintojajotkaliittääkokemaansauhkaanesimerkiksi valvontakameroillaseuraaminentaitelevisio-ohjelmassakuulemansaasiatliittyvät hänenseuraamiseen.harhaluulotvoivatkohdistuamyösesimerkiksiomiintaimuiden kykyihinjolloinhenkilösaattaakokeavoivansavaikuttaaihmisiinerilaisinkeinoin. Henkilöllävoiollamyöskehontuntemuksiin/toimintaanliittyviäharhaluuloja.(5,9.) Aistiharhatjoitavoiollakaikkienaistienalueilla.Tyypillisimminesiintyy kuuloharhoja.henkilövoikuullaesimerkiksipuhettajotamuuteivätkuule.puheessa voiilmetäitseensäkohdistuviakommentteja,nevoivatkäskeätekemäänjotaintai äänetvoivatkeskustellakeskenään.mahdollisestihenkilökuuleeepämääräistä supattelua,kuiskauksia,meteliätaiesimerkiksilastenitkua.sävyltäänääniharhatovat useinpelottavia,ahdistaviataiaggressiivisia,muttamahdollisestimyösmiellyttäviä. (5,9.)Ääniharhojenlisäksihajutaimakuaistivoivattuottaaoutojaaistikokemuksia esimerkiksihenkilökokeehaisevansapahalletairuokamaistuuoudolta.tuntoaistin alueellakokemuksetvoivatollaesimerkiksipistelyätaipainontunnettajollehenkilö voiantaaoutojaselityksiä.(5,14.)näköharhatovatharvinaisempiajaviittaavat monestineurologiseenhäiriööntaipäihdedeliriumiin(5). Hajanaisuusvoiilmetäsekähenkilönpuheessa,ettähänenkäytöksessään. Puhejaajatteluvoiollaepäloogista,vaikeastiseurattavaa,yksityiskohtiintakertuvaa, vilkastataihidastunutta.ilmeneerönsyilyä,seikkaperäisyyttä, punainenlanka katoaataihenkilönonjopavaikeamuodostaajärkeviälauseita.

6 Hajanaisestikäyttäytyvähenkilösaattaatehdäasioitajotkaaiheuttavat kanssaihmisissähämmennystä.hänvoiesimerkiksipukeutuakummallisesti,puhuatai nauraaitsekseentaiollaestoton,kiihtynytjapelokkaanaaggressiivinenkin,järjestellä asuntoaanholtittomastitaiollatäysintekemätön/puhumaton.(14.) Negatiivisetoireet: Tunne-elämässätapahtuvatmuutoksetovattavallisiaetenkinskitsofreniassa. Henkilöllävoiollavaikeuksiailmaistatunteitaan.Joskusmyöskykykokeatunteitavoi ollaalentunut.tällöinpuhutaantunteidenlatistumisesta.etenkinvoimakkaasti positiivisiaoireitakokevatpotilaatsaattavatkokeaahdistuneisuutta,pelkoa, neuvottomuutta,hämmennystäjaristiriitaajollointunteidenilmaiseminenvoiolla epäsopivaa.(14.) Psykoottisellahenkilöllävoisairausprosessinerivaiheissaesiintyämyösmasennusta jokavoiliittyäesimerkiksileimautumiseenjasentuottamaanhäpeään,toimintakyvyn laskunjaeristäytymisenaiheuttamaansosiaaliseensyrjäytymiseentainormaalin kehityksenviivästymiseen putoamiseennormaaleistakuvioista.(5,14.) Psykoottinenhäiriöaiheuttaamonestitoimintakyvynlaskuauseallaelämäneriosaalueellajonkaseurauksenahenkilönpsyykkinenselviytymiskykyhaurastuusekä toimintamahdollisuudetheikkenevät.toimintakyvynaleneminenilmenee ihmissuhteistavetäytymisenätaimuinaongelminaihmissuhteissa,kouluja työmenestyksenlaskunajajopahenkilökohtaisestahygieniastahuolehtimisen muidenperustarpeidenlaiminlyömisenä.(19,20.) Kognitiivisetvaikeudet: Tyypillisiäovatmuistin,keskittymisen,tarkkaavaisuudenjatoiminnanohjauksen häiriintyminen. Kognitiivisetoireet tulevatesiinesimerkiksiuudenoppimisen, tiedonvastaanottamisenjakäsittelynsekäpäätöksenteonvaikeutumisena. Kognitiivistenvaikeuksienvuoksiesimerkiksikykyopiskellaonalentunut.(5,14.) Ontärkeääymmärtää,ettäpsykoottisellehenkilöllehänenkuvaamansakokemukset, esimerkiksiaistiharhatovattodellisiakokemuksia.uskomattomaltakuulostavat kertomuksetvoivathyvinkinollapsykoottisistaoireistakärsivällehenkilölleparas vastausjatapaselittääsemitäitselletapahtuu.(8.) 6

7 7 1.1 STRESSI HAAVOITTUVUUS / ALTTIUSMALLI Psykoosionhyvinmoniulotteinenilmiöjotatäytyytarkastellauseastaeri näkökulmasta (5, 8, 14, 22).Aikaisemmistajokobiologisistataipsykososiaalisista selitysmalleistaonsiirryttynäitämolempialähestymistapojayhdistäviinnäkökulmiin (5, 7, 12, 14, 24)Stressihaavoittuvuusmalliedustaayhdistäväänäkökulmaa.Mallion yleisestihyväksyttyselitysmalliksipsykoottisiinhäiriöihin(6,7,24). Stressihaavoittuvuusalttiusmallinmukaan: - Kaikillaihmisilläonterveyttäylläpitäviäjasuojaaviatekijöitäesimerkiksi,hyvät sosiaalisetsuhteet,terveellisetelämäntavat,kannustavajaitsetuntoatukeva ympäristö,hyvätongelmanratkaisutaidotym. - Kaikillaonlisäksisisäisiäjaulkoisiastressitekijöitäjotkaaiheuttavatpaineita kutenitsenäistyminen,opiskelu,työelämä,varusmiespalvelus,päihteidenkäyttö, jännittyneetihmissuhteet,lähiomaisenkuolemaym. - Joillakinhenkilöilläonterveyttäuhkaavapsykoosillealtistavageneettinen alttius, haavoittuvuus.lisäksi/taimahdollisiaympäristötekijöitä,kuten raskaudenjasynnytyksenaikaisetkomplikaatiot,traumatjamuutsomaattiset tekijät. - Stressitekijöidenylittäessäpsykoosialttiinhenkilönsietokyvynsekäsuojaavat tekijäthänreagoi, suojautuu,kehittämälläpsykoottisenhäiriön. (4, 5, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 27.) Stressihaavoittuvuusmalliontoimivatyövälineannettaessatietoasairaudestasekä sairastuneelle,ettähänenperheenjäsenilleen.senavullapsykoosi-ilmiön ymmärtäminenjakäsitteleminentuleehelpommaksi.stressi-haavoittuvuusmallin läpikäyminenohjaaautomaattisestikeskusteluntärkeidenasioidenkutensuojaavien tekijöidenjastressitekijöidenäärelle.(4.) Liitteenä Havainnekuvatjoitavoihyödyntääpotilastyössä.

8 8 1.2 PSYKOOSIRISKI Psykoosinvarhainentunnistaminenontavoitteellistatoimintaa,jollapyritään seulomaanjatunnistamaansuurenpsykoosiriskinpotilaat(7).tämäntoiminnan avullapyritääntehostamaanvarhaisenpuuttumisenmahdollisuuttajasenajoittumista oikeaankohtaan. Viimevuosinauseattutkimuksetovatkeskittyneetpsykoosiriskintunnistamiseen. Näidenperusteellapsykoosiriskiävoidaankohtalaisenhyvinarvioidajoennen varsinaisenpsykoosinpuhkeamista(1,6,19,20).psykoosinvarhaisentunnistamisen keinojenohellaonpyrittymyöskehittämäänriskipotilaidenauttamiseen tarpeenmukaisiahoito-malleja(10). Psykoosiriskiämahdollisestisuurentaviatekijöitä: Sukurasitus:Ensimmäisenasteensukulaisellatodettupsykoottinenhäiriöriski lieveneementäessäsukupolvissataaksepäin(13,14,19,20,24). Raskaudenjavarhaiskehityksenaikaisettekijät:Raskaudenaikaisetvirusinfektiot, äidinaliravitsemus,stressitaimasennus,synnytyskomplikaatiotmm.hapenpuute. Epäsuotuisatelinolosuhteet.Varhaislapsuudenkeskushermostoinfektiotjavammat. (13, 14, 19, 20, 24.) Kognitiivinentoimintakyky:Viivästynytiänmukainenkehitys.Heikko suoriutuminenälykkyyttävaativissatehtävissäalhainenälykkyysosamäärä. Ongelmatjotkailmenevätsosiaalisessatoimintakyvyssäjaorganisoimiskyvyissä.(13, 20.) Persoonallisuus:Käytöshäiriöt,eristäytyneisyys(20),taipumusmaagiseenajatteluun (25). Kannabis:Kannabiksenaiheuttamapsykoosiontutkimustenmukaanyleisin päihdepsykoosi.tutkimuksissaontodettumyöskannabiksenaiheuttamanpsykoosin olevanuseastiyhteydessäpitkäkestoiseenpsykoosisairauteen.(7,13,14,24.) Kannabiksenkäyttäjätmyössairastuvatnuoremmallaiällä(3). Suurentuneessariskissäolevat: Edellämainituttekijäteivätyksistäännostariskiäjuurikaan,jotenniidenperusteella eipsykoosiinsairastumistavoidaluotettavastiennustaa.riskitekijöidenesiintyminen päällekkäinkuitenkinantaamonestivahvojaviitteitäpsykoosiriskinsuurentumisesta. (7,13,19,25.) Luotettavampaankäsitykseenmahdollisestapsykoosiriskistäonpyritty

9 9 pääsemäänkartoittamallajoalkanutsekamuotoinenoireilujayhdistämäänse olemassaoleviinriskitekijöihin(21). Henkilöonsuuressariskissäsairastuapsykoosiinjahänenpsyykkisenvoinnin seurantaanjatarkempiintutkimuksiintulisikiinnittääerityistähuomiota mikäli: - Henkilölläilmenee vaimentuneitapsykoosioireita esimerkiksi,outoja ajatuksiajauskomuksia,outojapiirteitäkäyttäytymisessä,aistihavainto vääristymiä,vaikutuselämyksiä,pelkojataiepäluuloisuutta.oireetovat normaalistapoikkeavia,niitäesiintyyuseinjavähintäänviikonajan. - Henkilölläonpsykoottisiaoireitajoidenkestoonhetkellinenjaniitäilmenee maksimissaanviikonajan.käytännössäesimerkiksiääniharhankuuleminentai vainoharhainenajatusjohonliittyyrealiteetinhetkellinenpettäminen. - Henkilöllätodetaanolevansukurasitus/alttiuspsykoottiseenhäiriöön (ensimmäisenasteensukulaisellasairastettupsykoositaihenkilöllätodettu skitsotyyppinenpersoonallisuus)yhdistettynätoimintakyvynäkilliseentai merkittäväänalentumiseen. (21, 24, 25.) 2 PSYKOOSIN VARHAISOIREET Ennenvarsinaistapsykoosiahenkilölläonvoinutollaennakko-oireita prodromaalioireita jovuosia5,7,19,20,21,24). Etenkinskitsofreniaanliittyy useinpitkäänkestänytennakko-oireidenvärittämäkehitys(20,24).alussailmenevät oireet/muutoksetovatyleisiäoireitamonissamielenterveyshäiriöissäja elämäntilanteissajavaihtelevatyksilökohtaisesti(19). Psykoosivoialkaamyöslyhyelläaikavälilläilmenevilläoireillaesimerkiksi huumausaineidenkäytöntaivoimakkaanjärkyttävänkokemuksenlaukaisemana. Kerransairastettupsykoosionmerkkipsykoosialttiudesta(19)jonkajälkeen herkkyyspsykoosinuusiutumiseenonkorkeampi(7,13. 27). Ennakoivaoirekehitysvoidaanjakaakahteenosaan;ensivaiheeseen,jokavoi kestoltaansekäoirekuvaltaanvaihdellayksilöittäinpaljonkin,sekä myöhäisvaiheeseen,jolloinoireetviittaavatjovälittömäänpsykoosiriskiin(7,20). Ensivaiheelletyypillisiäoireita: Mielialanlasku,aloitekyvyttömyys,sosiaalinenvetäytyminen,ärtyneisyys, ahdistuneisuus.näidenlisäksimyöspsykoottisellehäiriölletyypillisiäoireitakuten erilaisiaajatushäiriöitä,aistiherkkyyttäjahavaintovääristymiävoiilmetä

10 10 lievämuotoisenajaohimenevänä.lievätpsykoottisetoireetaiheuttavathenkilölle tunnettasiitä,ettäkaikkieiolekunnossajahänvieläitsekinkyseenalaistaaoireiden, esimerkiksiääniharhojen,todenperäisyyttä.(1,12,19,21,24,25.) Myöhäisvaiheelletyypillisiäoireita: Oireitaesiintyykutenensivaiheessa,muttavaikeampiasteisena(12).Psykoosin kaltaisetoireetkutenepäluuloisuus,hajanaisuus,havaintovääristymätjaaistiharhat vahvistuvatjahenkilönrealiteettitajuhämärtyy(1,12,19,21,24,25).käytöksessä ilmenevätmuutoksetaiheuttavatenenevissämäärinhuoltakanssaihmisissä. Liitteenä: Listatensivaiheenjamyöhäisvaiheenennakko-oireista. 2.1 PSYKOOSIN VARHAISEN TUNNISTAMISEN MENETELMÄT Psykoosinvarhaistenoireidentunnistamistaonpyrittyhelpottamaankehittämällä matalankynnyksenpalveluita,helppokäyttöisiäseulontamenetelmiäkuten arviointilomakkeita(7,20).tällähetkelläonjokäytettävissäarviointimenetelmiä, joillapsykoosiriskipystytääntunnistamaansuhteellisenluotettavasti(6,20). Esimerkkimittarista: AmerikassakehitettymenetelmäSIPS(haastattelulomake)/SOPS(arviointiasteikko), onluotuerityisestipsykoosiriskitapaustenarviointiin.kysymyksetovatriskiryhmille sopivia.yleisiinmittareihinverrattunasetunnistaa/mittaariskitapauksiinliittyviä merkkejäherkemmin.mittarintavoitteenaonsulkeapoispsykoosiriski,tunnistaa mahdollinenprodromaalisyndroomajaarvioidaoireidenvaikeusaste.(6,15,20.) Haastatteluunsisältyyviisipositiivisen,kuusinegatiivisen,neljädisorganisaation (hajanaisuuden)janeljäyleisenoirekategorianosiota.havainnotpisteytetäänja arvioidaantaulukonavulla(15). MittarinkäyttöönjärjestetäänkoulutustajaseonkäytössäesimerkiksiPirkanmaan (28)jaKeski-Suomensairaanhoitopiireissä(12)sekämonissatutkimuksissa(6,20). Esimerkkipalveluista: Jorvinsairaalassatoteutettiinvuosina JERI-projekti(JorviEarlyPsychosis RecognitionandIntervention).Projektinmyötäkoottiinviisihenkinentyöryhmäjoka toimierikoissairaanhoidonjaperusterveydenhuollonvälimaastossa.työryhmän tarkoituksenaoliluodatarkoituksenmukaisia,nopeastireagoiviajajoustavia toimintatapojanuortenauttamiseksi.toimintatapoinaoliesimerkiksityöskentely arkiympäristössä,tiedottaminentoiminnastaesimerkiksikouluilla,helpposaatavuus sekänopeastijärjestettävätperhe-javerkostotapaamisetjoissahyödynnettiin toimintakykyäjavointiakohentaviatyötapoja.(11.)

11 11 PROD5Mielenterveyskysely(PRODseula) Psykoosiriskinjatarkemmantutkimuksentarpeenarvioimiseksikäytetäänyleisesti, SuomessakehitettyäPRODmielenterveyskyselyä(Heinimaa2003). Seulanselkeäetuonsenhelppojanopeakäyttöesimerkiksipäivystävän sairaanhoitajanvastaanotolla.mittarikoostuutoimintakykyäjapsyykkisiäoireita kartoittavistakysymyksistä.(20.) Liitteenä: PROD5mielenterveyskysely Ayl.EevaPitkänen:Psykoosintunnistaminen 2.2 PSYKOOSIN VARHAISEN TUNNISTAMISEN MERKITYS Psykoosinvarhaisentunnistamisentoteuduttuaparemmintoteutuumyös mahdollisuusaloittaahoidollisetinterventiotaiemmin.varhainaloitetunhoidonedut verratenmyöhemminalkaneeseenovathyvintuloksekkaita. Mahdollisimmanvarhainaloitetunhoidonavulla: - Mahdollisestiennaltaehkäistäänpsykoosisairaudenkehittyminen(1,20) - Nopeutetaanoireistatoipumistajaparannetaanennustetta(6,7,12, 14, 19, 20) - Vähennetäänpsykoottistenoireidenpotilaallejahänenläheisilleenaiheuttamaa kärsimystä(6,7,14,19,20) - Pystytäänvarmemminhoitamaantilanneavohoidonkeinoinjavältytään vastentahtoiseltahoidolta(6,7,14) - Pystytäänsäilyttämäänjaelvyttämäänpotilaanyhteydetnormaalinelämän rakenteisiinparemmin(6,7,20) - Pystytäänpitämäänsosiaalinentukiverkostoparemminjavarmemminmukana potilaanelämässä(6,7,20) - Vähennetäänriskejäsaada liitännäisongelmia kutenpäihteidenkäyttö, itsetuhoisuus,työttömyys,syrjäytyminen(7,19) - Vähennetäänpsykoosinsekäyksilölle,ettäyhteiskunnalleaiheuttamia kustannuksia(6,7,14,19,20)

12 12 3 ENSIPSYKOOSIPOTILAAN HOITO Ensipsykoosillatarkoitetaantilannettajossahenkilölläonensimmäistäkertaaoireita joidenmukaanhänenvoidaantulkitaolevanpsykoottinen. Ontodettu,ettähoitamattomanpsykoottisuudenpitkittyminenonyhteydessä huonompaanhoitomyöntyvyyteen(7). Ensimmäisenpsykoosijaksonaikanapotilaatovatuseinvastaanottavaisempia hoitotoimenpiteillekuinpsykoosinuusiutuessa(7). Ensimmäisensairastetunpsykoosinjälkeenuudelleensairastumisenriskionpitkän aikaavieläsuuri.vastanoinviidenvuodenjälkeenpsykoosinuusiutumisenriski laskeehuomattavasti.(7,8,18,27.) Edellämainittujenseikkojenvuoksiensimmäisenpsykoosinhoidonmahdollisimman varhainenaloittaminenontärkeää.hoitoonpääsynonoltavasujuvaajatoimia matalallakynnyksellä.ensipsykoosipotilasonjärkeväähoitaamahdollisimman tehokkaasti/monipuolisestijaturvatenhoidonjatkuvuusriittävänpitkäaikaisesti. Tehokkaaksiosoitettuunhoitoonkuuluukeskeisenäosanalääkehoitojokayhdistetään psykososiaalisiinhoitomuotoihin(13,19,24). 3.1 HOIDON ALUEELLISET TAVOITTEET JA PERIAATTEET Ensipsykoosipotilaanhoidonalueellisettavoitteet: - Vähentäähenkilönpsykoosioireidenalkamisenjahoidonaloittamisenvälistä viivettä - Vähentääoireidenkestoajaennaltaehkäistäpsykoosinuusiutuminen - Estäätoimintakyvynlaskua,sosiaalisiahaittojajaehkäistäsyrjäytymistä - Pitääyllämahdollisuuksianormaalinkehityksenjatkumiselle Ensipsykoosipotilaanhoidonalueellisetperiaatteet: - Potilaskohdataankunnioittavasti,häntäkuunnellaanjahänenosallistumista hoitoontuetaan(22,24). - Hoitoonpääsytehdäänmahdollisimmanhelpoksijanopeaksi.Psykiatrinen hoitotahoottaavastuunpotilaanhoidonsuunnittelusta(7,22).

13 13 - Jokainentahonoudattaakannattelevaahoito-otettapotilaanhoitovastuun siirtyessähoitopaikkojenvälillä(7,22). - Konsultaatioapujatoimintaohjeetovatkäytettävissäjahelpostisaatavilla tahoille(perusterveydenhuolloneritoimijat,sosiaalitoimi,nuorisotyö, päihdehoito)jotkakohtaavatriskiryhmäänkuuluviajamahdollisestiensikertaa psykoottisestioireileviahenkilöitä.heidänmukanaoloahoidossatuetaan.(7, 22.) - Ensipsykoosipyritäänensisijaisestihoitamaanavohoidonkeinointarjoamalla yksilökäynnitkriisityönluonteisestitiiviistijahoitamallaoireenmukaisesti(7, 24). - Potilaanperhehuomioidaan,heidänosallistumistaanhoitoonsuositaanja pidetääntärkeänä.myöspotilaanmuuttärkeänäpitämäthenkilötjaverkostot pyritäänottamaanmukaanhoitoon.(7,22,24.) - Hoidossasuositaanmonipuolisiapsykososiaalisiahoitomuotoja(7,24). - Potilaantilanteenvaatiessasairaalahoitoapyritäänsetoteuttamaanpotilaan kanssayhteistyössä.sairaalassapyritäänjärjestämäänmahdollisimman optimaalinenympäristöjahoitokokonaisuuspsykoosistatoipumisen nopeuttamiseksijahelpottamiseksi.(7,24.) - Lääkehoidonsuunnittelussajatoteutuksessanoudatetaanviimeisimpiä suosituksia(7). 3.2 HOIDON ALOITTAMINEN Ensipsykoosiasairastavanensikontaktihoitoontoteutuuuseinmuuallakuin psykiatrisessapalvelujärjestelmässä.huolenaihenouseejokohenkilölläitsellään,tai vieläuseamminjollakinlähipiirinjäsenellä.henkilövoihakeutuaitsenäisestitai sosiaalisenverkostontuellamihintahansaterveydenhuollonyksikköön. Terveysasemienpäivystäväthoitajattaimuutpäivystäväthoitotyöntekijät (ensihoitajat,kouluterveydenhuolto,a-klinikanpäivystävähoitaja,kriisityöntekijät, nuorisotyö)ovatetulinjassakohtaamassaensipsykoosistakärsiviähenkilöitä. Välittömässäpsykoosivaarassaolevanhenkilönhoidontarveonainakiireellinen. Psykoottisenhenkilönavuntarpeentunnistamisenjälkeenhoitoohjautuu poikkeuksettajamahdollisimmanpienelläviiveellämielenterveyspalveluihin. Alueellisestiyhteneväistäovatperusterveydenhuollonyhteydessävirka-aikaan toimivatmielenterveysvastaanotot/yksikötjoiltasaakonsultaatioapuatarvittaessa

14 14 nopeasti.hoidonohjautuessamielenterveysyksikköön,uudenasiakkaantiedot käsitelläänjahänellevarataanaikamahdollisimmanpianjokosairaanhoitajalle, terveyskeskuslääkärilletaimolemmille.jatkossahoitototeutuutarpeenmukaisesti keskinäistäsuunnitelmaanoudattaentaiohjautuuerikoissairaanhoidonpalveluihin. Välitönhoidontarve: Hätätilanteessajossapsykoottinenhenkilöonkykenemätönhuolehtimaanitsestään lähipiirintuestajasuunnitellustaavohoidontuestahuolimatta,onvaarallinenitselle taimuilletaihänensairautensahoitamattajättäminenarvionmukaanaiheuttaa hänellemerkittäväähaittaa,voidaanhänet,hänenomastatahdostariippumatta toimittaahoitoon. Kyseisessätilanteessa,hälytetäänapuunviranomaisetnro.112. AluettapalvelevaanMikkelinkeskussairaalanyhteispäivystykseenhakeutuvat käytännössäkaikkivirka-ajanulkopuolellapsykiatristakinapuatarvitsevathenkilöt sekävirka-aikanakiireellistähoitotarvitsevat.yhteispäivystyksenyhteydessätoimiva akuuttipsykiatrinentyöryhmäarvioijasuunnitteleemahdollisenensipsykoosipotilaan hoidon.virka-ajanulkopuolellapsykiatrinenpäivystävähoitajaonkäytettävissäklo21 saakkamoisionsairaalanosasto1:ltä. Mahdollisuuttahoitaatilanneavohoidonkeinoinpidetäänylläkaikissaedellä mainituissatilanteissa. 3.3 TUTKIMUKSET Ensipsykoosipotilaantutkimuksetmääräytyvätyksilöllistentarpeidenmukaan.Eroja tutkimuskäytännöissäonmyösyksikkökohtaisestisekäperusterveydenhuollonja erikoissairaanhoidonvälillä. Hoidonkannaltaontärkeääalkuvaiheessatodetaonkokysepositiivisesta psykoottisestaoireilusta,maniasta,masennuksesta,päihteidenkäytöstä,negatiivisesta oireilustavaionkosilleelimellistäperustetta,kts.liitepsykoosintunnistaminen. Alueellisiayhteneväisiäkäytäntöjä: - Kattavatiedonkeruutilanteestasekähenkilöltäitseltään,ettämahdollisesti perheeltä o Apunakäytetäänmm.oiremittareita - Lääkärintutkimushaastattelu

15 15 - Somaattisentilankartoittaminenlääkärinarvionmukaan:laboratoriokokeet (huumeseula),kuvantaminen,eeg,ekg Edellämainittujenlisäksiyksikkökohtaisiatutkimuksia: - Sosiaalinenkartoitus(sosiaalityöntekijä) - Toimintakyvynarviointi(toimintaterapeutti) - Psykologintutkimukset(Psykologi) 3.4 HOITOMENETELMÄT Ensimmäistäpsykoosiasairastavanhenkilönkohdallahoitoonresurssoimallaon mahdollisuusvaikuttaahoidononnistumiseenjahenkilönkuntoutumiseen tulevaisuudessamerkittävästi. Tämänvuoksiensipsykoosinvarhaisvaihepyritäänhoitamaanmahdollisimman nopeastijatehokkaasti.hoidossapyritäänkäytettävissäolevienresurssienjakeinojen puitteissatarjoamaankattavahoitokokonaisuusjokaontarpeenmukainen sairausprosessinerivaiheissaalunkriisihoidostaainakuntoutumisentukemiseen. Kutentutkimuskäytäntöjenosalta,myöshoitokäytännöissäontoimipistekohtaisia eroavaisuuksia. Toimipisteissäyhteisiäkäytäntöjäovat: Yksilötapaamisethoitosuhdetyöskentely - Alkuvaiheessariittäväntiheä,supportiivinenkeskusteluhoito. - Pyritäänluomaantoimiva,luottamuksellinenhoitosuhdejokajatkuuriittävän pitkään. - Hoitosuhdetyöskentelyssähyödynnetäänkognitiivisiatekniikoitasovellettavin osin(hankkeenkoulutukset). - Lääkehoitoonmotivoiminenjasenseuraaminen - Psykoedukaatio Liitteenästressihaavoittuvuus-mallinhavainnekuvatjoitavoihyödyntää psykoedukaatiossa. Lääkäritapaamiset

16 16 - Voinninarviointi - Diagnostiikka - Hoito/kuntoutussuunnitelmat,yhdessähoitoryhmänjatarvittavanverkoston kanssa - Lääkehoidonaloittaminen,arviointijaseuranta - Psykoedukaatio Perhetyö - Suositaanperheenottamistamukaanhoitoonmahdollisimmanvarhaisessa vaiheessa. - Potilaalleehdotetaanperhetapaamistajatarvittaessamotivoidaansiihen. - Perhetyöskentelyssähyödynnetäänavoimendialoginperiaatteita(hankkeen koulutus) - Potilaanlapsethuomioidaanjaheidäntarpeistaanhuolehditaan(lastensuojelu) Liitteenäperhetyötähelpottava muistilista,jokasoveltuuhyvinmyös verkostotapaamisiin. Verkostotyö - Lähetteentaitiedonsaapuessaensipsykoosipotilaasta,vastaanottavahoitaja ottaaselväämahdollisuuksistajatarpeestatavatalähettäväätahoaesimerkiksi kouluterveydenhuoltotaisairaalaosastoyhdessäpotilaankanssahoidon jatkuvuudenjasuunnittelunturvaamiseksi. - Verkostoyhteistyötäluodaantarpeenmukaisestipotilaanhoidonja kuntoutumisenkannaltamerkittäviintahoihinkokohoitoprosessinajan. - Yhteistyötäpyritäänylläpitämäänyhteistenverkostotapaamistenmuodossa. - Hoitavahenkilöonaktiivinenverkostoyhteistyönylläpitäjäjaon mahdollisuuksienmukaanpotilaanmukanaverkostontapaamisissa - Verkostotyössähyödynnetäänavoimendialoginperiaatteita(hankkeen koulutus). Kuntoutuspalvelut - Yksilöllistentarpeidenjaalueellistenmahdollisuuksienmukaanontarjolla eriasteistakuntouttavaahoitoaesimerkiksitoiminnallistakuntoutusta, asumiskuntoutusta,kuntouttavaatyötoimintaajatuettuaopiskelua. Erikoissairaanhoidonalaisuudessatoimivillapsykoosipoliklinikalla,sairaalaosastoilla jaakuuttipsykiatrisellatyöryhmälläonkäytettävissäänmoniammatillinentyöryhmä. Ensipsykoosipotilaanhoidossakäytettävissäolevaamoniammatillistaasiantuntijuutta hyödynnetäänaina.

17 17 Erikoissairaanhoidonpsykoosipoliklinikkaonpsykoosinhoidonkannalta mahdollisimmantarpeenmukaiseksiräätälöityyksikkö.yksiköntoimintatapoja edellistenlisäksiovat: - Tarpeenmukainenhoitoryhmätyöskentelyerityistyöntekijät - Kotikäynnitarjenhallinnantukeminen - Ryhmätoimintaesimerkiksipsykoedukaatioryhmä 4 YHTEENVETO JA ALUEELLINEN TYÖN KEHITTÄMINEN Kansallisessamielenterveysjapäihdesuunnitelmassa(2009)painotetaanongelmien varhaisentunnistamisenvahvistamistajokaonyksisuurimmistatavoitteista valtakunnallisissamielenterveyshäiriöidenhoitoakehittävissähankkeissa. Psykoosinvarhainentunnistaminen Varhainoireilevientairiskipotilaidentunnistaminenonkäytännöllisestikatsoen perusterveydenhuollontehtävä.varhainoireilevienriskipotilaidenlöytäminenja tunnistaminenonnykyisellealueellisellepalvelujärjestelmällehaastejavaatii toimenpiteitätyönkehittämiseksi. Hankkeenpuitteissatoteutettiinkyselyjossakerättiintoimipisteittäin kehittämisideoita. Psykoosiprosessityöryhmänesillenostamatkehittämisalueetpsykoosinvarhaisen tunnistamisentehostamiseksi Yhteydenpito - Konsultaatiokäytännöt,sujuvatyhteydetjayhteistyö Tiedonlisääminen - Kohdennetutkoulutukset,sisäinentiedonjakaminen Menetelmienkäyttöönotto - Riskiseulanvalinta,siihenkouluttaminenjasenlaajempikäyttäminen HankkeentoimeksiantonaopinnäytetyöjaAyl.EevaPitkäsen:psykoosin tunnistaminen,jotkatukevatpsykoosinvarhaistatunnistamistaeri organisaatiotasoilla. Ensipsykoosinhoito Alueelliseenpsykoosiprosessinkuvauksentavoitteenaonyhtenäistääjakehittää hoitokäytäntöjäpsykoosisairaidenhoidossa,vahvistaaasiakkaanasemaa,lisätä

18 18 henkilökunnanosaamistajatehostaaongelmienennaltaehkäisemistäelivarhaista puuttumista. Todettakoon,ettähankkeentuotoksetpyrkivätansiokkaastivastaamaannäihin tavoitteisiin. Työryhmänkokoonpanoolialuesektoritasollalaajajasepalvelihyvinpsykiatrian sisällätoimivienyksiköidenlinjauksiamietittäessä,muttasen moniammatillinen jäsenyysjäiharmittavanheikoksiyrityksistähuolimatta.käytännössätarvitseepaljon erilaistatiedottamistajamarkkinointia,ettätoteutetuttyöttulevatkäytännössä hyödyllisiksi. Hankkeenpuitteissajärjestetytkoulutustilaisuudet(3)ovatolleeterityisesti psykoosinhoitoonkäytännössäsovellettaviajaedustaneettyöotteitajoiden hyödyntäminenonpsykoottistenhäiriöidenalkuvaiheenhoidossatutkimusten mukaanpositiivisia. Hankkeenmyötätuotettukaikkiensaatavillaolevapsykoosipotilaanprosessikuvaus sekäopinnäytetyöpsykoosinvarhaisestatunnistamisestajaensipsykoosinhoidosta antavathyvänmahdollisuudenjapohjanalueellisentyönkehittämisellejatkossa. Jatkokehittämisalueita: - Perusterveydenhuollonpsykiatristenvalmiuksienlisääminen o Kouluttaminen o Konsultaatiokäytännöt o Työryhmienvahvistaminenliikkuvatyö - Työryhmienkehittäminen o Työnmuodot o Koulutus o Resurssienjako - Pitkäaikaisestipsykoottisestisairaidenpalveluidenkartoittaminen - Verkostotyöntoteuttamisenmenetelmät

19 19 Lähteet: 1. Alakare,Veijola2002.Psykoosienvarhainentoteaminenjahoito.WWWdokumenttihttp://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn= Päivitetty2002.Luettu Arjenmielihanke2011.WWW-sivut.http://www.arjenmieli.fi/esshpPäivitetty ,luettu Bersani,Orlandi,Kotzalidis,Pancheri2002.Cannabisandschizophrenia:impacton onset,course,psychopatologyandoutcomes.www-dokumentti. 3/2002.Luettu Bruijn2006.Käytännönpsykoedukaatiotapsykoosipotilaanperheelle.Suomen lääkärilehti41/2006vsk Cullberg2005.Psykoositkokoavanäkökulma.Vantaa:DarkOy. 6. French,Morrison2008.Psykoosinvarhaisoireettunnistaminenjakognitiivinen psykoterapia.helsinki:duodecim. 7. Gleeson,Mcgorry2005.Varhaisenpsykoosinpsykoterapeuttinenhoito.Helsinki: Edita. 8. Haarakangas,Seikkula1999.Psykoosiuuteenhoitokäytäntöön.Tampere: Tammer-painooy. 9. Huttunen2011.Tietoapotilaalle:psykoosi.WWW-artikkeli. Luettu Kampman2001.Skitsofreniandiagnoosijavarhaistunnistaminen.Suomen lääkärilehti12/2001vsk51.s Karjalainen,Itkonen,Edlund,Granö,Anto,Roine2009.Nuorilleajoissaapua mielenterveysongelmiin.www-artikkeli ja-lehti/10_2009/asiantuntija-artikkeli/nuorille_ajoissa_apua_mielenterv/. Päivitetty10/2009.Luettu

MASENNUS. Mistä masennus johtuu?

MASENNUS. Mistä masennus johtuu? MASENNUS Masennuksella tarkoitetaan olotilaa, jossa ihmisellä on pitkäaikaisesti vaikea, ahdistunut olo ja elämä näyttää synkältä. Kun ihminen on masentunut, hän ei pysty tuntemaan mielihyvää juuri mistään.

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Psykoosille altis potilas

Psykoosille altis potilas 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 91 Raimo K. R. Salokangas ym. Psykoosille altis potilas Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 91 Kelan tutkimusosasto Helsinki 2007 Raimo K. R. Salokangas,

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee

Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee Skitsofrenia Skitsofrenia on krooninen ja jatkuva aivojen häiriö sekä yksi vakavimmista mielisairauden muodoista. Se häiritsee henkilön kykyä ajatella ja toimia rationaalisesti, hallita tunteita, selviytyä

Lisätiedot

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikusille Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 10/2007 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2007 Publications

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa

NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa NI MIKS MÄÄ KÄYNKÄÄN TÄÄLLÄ? Voimavarakeskeinen perheterapia muistisairautta sairastavan ja hänen läheistensä tukemisessa Perheterapiakoulutus 2010-2012 Helsingin yliopisto, Koulutus ja Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Suomessa on tällä hetkellä noin

Suomessa on tällä hetkellä noin Koonnut Sanna Muukka DEMENTIA SAIRAUDET Dementian käsite Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, pysyvä tai etenevä. Etenevät muistihäiriöt johtavat dementiaan. Potilaalla ja omaisilla on

Lisätiedot

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen

Po t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen P o t i l a s o p a s Masennus ja siitä toipuminen En jaksa mitään, istun kuin halvaantunut sohvannurkassa, hammasharja kädessä ja odotan, että jaksaisin raahautua kohti lavuaaria Elämällä ei ole mitään

Lisätiedot

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0

HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 HYVINVOINTIOHJELMA liitteenä Varhaisen puuttumisen toimintamalli Käyttäytymisohje 25.10.2012 0 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. HYVINVOINTI OPISKELU - JA TYÖYHTEISÖSSÄ... 3 2.1. Hyvinvointia uhkaavat

Lisätiedot

Neuropsykiatrinen haastattelu (NPI)

Neuropsykiatrinen haastattelu (NPI) Neuropsykiatrinen haastattelu (NPI) Johdanto Neuropsykiatrinen haastattelu NPI on kehitetty Alzheimerin tautiin ja muihin degeneratiivisiin aivosairauksiin liittyvien käytösoireiden ja psykopatologian

Lisätiedot

KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ

KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ KAKSISUUNTAISEN MIELIALAHÄIRIÖN TULKINTAA PSYKOANALYYTTISESSÄ VIITEKEHYKSESSÄ Oulun Yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Iida Kylmänen Marisa Rakennuskoski

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa

LAPSIASIAVALTUUTETTU. Tuula Uusitalo. Nuorten itsemurhat Suomessa LAPSIASIAVALTUUTETTU Tuula Uusitalo Nuorten itsemurhat Suomessa Tuula Uusitalo: Julkaisu on luettavissa osoitteessa www.lapsiasia.fi Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Koulu pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan sekä henkistä että fyysistä työympäristöä. Täysin turvalliseen kouluympäristöön ei kuitenkaan koskaan päästä. Siksi koulun on kriisivalmius-

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13. Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 13 Hanna Korhonen, Satu Pirinen, Katja Rissanen ja Tiina Salokoski Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 13 Anoreksia ja bulimia nuorten hoitoyössä -opas

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi!

Tuumasta toimeen. Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015. voimaksi! Tuumasta toimeen Toiminnallinen ryhmäohjausmalli urapolun käynnistämiseen 2015 voimaksi! Hamina - Kotka kuntakokeiluhanke Sisällys Tuumasta toimeen -ryhmäohjausmallin tausta... 4 Kohderyhmä... 5 Tavoitteet...

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA

Johan Spoov. Erkka Syvälahti MASENNUSLÄÄKKEET. Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA Johan Spoov. Erkka Syvälahti K A P S E L I 3 2 MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon periaatteet LÄÄKELAITOS LÄKEMEDELSVERKET NATIONAL AGENCY FOR MEDICINES KELA MASENNUSLÄÄKKEET Käyttöaiheet ja hoidon

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille

Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Ensitietoa skitsofreniasta omaisille Omaisjärjestöt: Euroopan Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliitto European federation of associations of families of mentally ill people/ Eu Fami Omaiset mielenterveystyön

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2013 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot