TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston hyväksymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010"

Transkriptio

1 TAMPEREEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuuston hyväksymä Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN

2 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Jari Mäkinen Paino: Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy

3 Esipuhe MALTILLISEN KASVUN VUOSI Kansainvälisen taantuman seurauksena Suomen vienti supistui vuonna 2009 peräti neljänneksen ja myös tuonnin määrä väheni lähes saman verran. Tuotannon määrä väheni viime vuonna kahdeksan prosenttia eli eniten itsenäisyytemme aikana. Kuluvan vuoden aikana Suomen kansantalous on lähtenyt kasvuun. Elpyminen on jatkunut kohtuullisen ripeänä ja erityisesti Suomen viennin kannalta tärkeiden maiden talous on kasvanut nopeasti. Valtiovarainministeriö arvioi tuotannon kasvuksi kuluvalle vuodelle 2,1 %. Vuotta 2011 koskevat julkaistut ennusteet lähtevät noin kolmen prosentin tuotannon määrän kasvusta. Vuodelle 2011 arvioitu kokonaistuotannon taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin vuoden 2008 kokonaistuotanto. Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman tavoitteena on kuntalaisten palveluiden turvaaminen hitaan tulorahoituksen kasvun aikana. Poliittisten ryhmien valtuustosopimuksessa on sitouduttu moniin erilaisiin toimiin kaupungin talouden tasapainottamiseksi tämän valtuustokauden aikana. Valtuustosopimuksessa on linjattu myös kunnianhimoisia tavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää toimintamenojen vuotuisen kasvun pysymistä verorahoituksen kasvua pienempänä eli noin 2,5 prosentissa. Tämä on selvästi vähemmän, mihin olemme 2000-luvulla tottuneet. Hidas talouskasvu ei käytännössä mahdollista palvelujen laajentamista tai palvelutason parantamista. Tampereen ja koko kaupunkiseudun kasvu jatkuu edelleen. Syyskuun 2010 lopussa Tampereella oli asukasta. Kaupunkiseudulla oli syyskuun lopussa asukasta. Vuoden alusta asukasmäärä on kasvanut henkilöllä. Asukasluvun odotetaan lähivuosina jatkavan kasvuaan aiempien vuosien tasolla talouden taantumasta huolimatta. Vuosi 2011 on Tampere virtaa -kaupunkistrategian toinen toteutusvuosi. Kaupunkistrategiaa toteutetaan 51 sitovalla talousarvion toiminnallisella tavoitteella. Myös kaupungin eri tuottajayksiköille ja kaupunkikonsernin tytäryhteisöille asetetut omistajatavoitteet perustuvat kaupunkistrategiaan. Kaupunkistrategian toteuttamista tuetaan lisäksi strategisilla hankkeilla, joita vuonna 2011 ovat Avoimet liiketoimintaja innovaatioympäristöt, ECO2 Ekotehokas Tampere 2020, Keskusta-hanke, Luova Tampere, Tuottavuusohjelma sekä Vuores. Kaupunkiseudun yhteistyön tiivistämistä on jatkettu Tampereen kaupunkistrategian ja seudun muiden kuntien tekemien linjausten mukaisesti. Vuonna 2011 toteutetaan kaikissa seudun kunnissa keväällä 2010 hyväksyttyjä suunnitelmia: rakennesuunnitelmaa, asuntopoliittista ohjelmaa ja ilmastostrategiaa. Toteutusta tuetaan vuoden 2010 aikana valmistellulla ja todennäköisesti vuoden 2010 lopussa kuntiin hyväksyttäväksi tulevalla valtion ja kaupunkiseudun kuntien yhteisellä aiesopimuksella. Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaa Tampereen kaupungin organisaatioon kuuluva Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Samoin vuoden alussa kuntiin tullee hyväksyttäväksi päivitetty kaupunkiseudun seutustrategia. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy jatkaa hyvin käynnistynyttä toimintaansa seudun elinkeinopolitiikan toteuttajana. Vuoden 2011 talousarvio on valmisteltu hyvin matalan menojen kasvun mukaan. Tästä huolimatta vuosikate kattaa poistoista vain 87 prosenttia ja tilikauden tulos painuu talousarviossa 10,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Peruskaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu investointien kokonaismäärä on 137,6 milj. euroa. Investointien taso on korkea suhteessa vuosikatteeseen, minkä vuoksi lainamäärä kasvaa 60 milj. eurolla. Ensi vuoden suurimmat investointikohteet ovat Vuoreksen alueen rakentuminen, Kansi ja keskusareena -hankkeen maanjalostus sekä Sampolan koulun ja Pyynikin uimahallin peruskorjaukset. Taloussuunnitelmakauden suuri haaste on saada pienennetyksi vuosikatteen ja investointien välistä suurta kuilua. Tampere reagoi talouden taantumaan nopeasti. Se oli oikein. Nyt näyttää siltä, että olemme päässeet pahimman yli. Kaupungin talous ei kuitenkaan vielä ole tasapainossa ja lisäksi edessämme on suuria investointitarpeita niin palveluihin kuin yhdyskuntarakentamiseen. Siksi tarvitsemme vuonna 2011 sekä menokuria että rohkeutta uudistua. Tampere ei ole valmis, työ Tampereen eteen jatkuu. Timo P. Nieminen pormestari

4 Esipuhe

5 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Yleiset lähtökohdat Toimintaympäristö 11 Väestö 11 Työ 13 Asuminen 14 Taloudelliset lähtökohdat 16 Talouden kehitysnäkymät 16 Kuntatalous 17 Kaupungin talous 17 Talous- ja strategiaprosessi 18 Organisaatio Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta 19 Talousarvion osat 19 Talousarvion sitovuus 20 Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta 21 Henkilöstö 23 Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi 25 Riskienhallinta 27 Strategiaosa Tampereen kaupungin strategisen kehittämisen suuntaviivat 31 Strateginen johtamisjärjestelmä 31 Tampere virtaa -kaupunkistrategia 31 Strategiset hankkeet 46 Palvelujen hankinnan ja kilpailuttamisen periaatteet 55 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen yleiset omistajapoliittiset tavoitteet 58 Tilaajaosa Kaupungin yhteiset erät 61 Verotulot 61 Valtionosuudet 63 Korkotulot ja -menot 64 Muut rahoitustulot ja -menot 65 Antolainauksen muutokset 66 Korollisten velkojen muutokset 67 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 69 Varhaiskasvatus ja esiopetus 72 Perusopetus 74 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut 76 Psykososiaalisen tuen palvelut 77 Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut 79

6 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 81 Toisen asteen koulutus 84 Osaamisen edistäminen 86 Elinkeinojen edistäminen 88 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 91 Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut 95 Kulttuuripääomapalvelut 97 Kulttuuri- ja liikuntakasvatus 99 Kulttuuri- ja liikuntatapahtumapalvelut 101 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 103 Ennaltaehkäisevät palvelut 106 Perusterveydenhuollon avopalvelut 108 Sairaalapalvelut 109 Päihde- ja mielenterveyspalvelut 110 Sosiaalisen tuen palvelut 112 Vammaispalvelut 114 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 117 Kotona asumista tukevat palvelut 120 Hoidon ja asumisen yhdistävät palvelut 122 Kaupunkiympäristön kehittäminen 125 Maaomaisuuden hallinta ja kehittäminen 128 Kaupunkiympäristön rakentaminen ja ylläpito 131 Joukkoliikenne 134 Pelastustoimi 136 Konsernihallinto 137 Tuottajaosa Peruskaupungin tuottajat 141 Hyvinvointipalvelut 143 Avopalvelut 146 Laitoshoito 149 Päivähoito ja perusopetus 152 Toisen asteen koulutus 155 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 158 Erikoissairaanhoito 161 Konsernipalvelut 165 Taloushallinnon palvelukeskus 165 Hallintopalvelukeskus 167 Työllisyydenhoidon palveluyksikkö 169 Tampereen aluepelastuslaitos 171

7 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma Liikelaitokset ja rahastot 175 Liikelaitokset 175 Tampereen Vesi Liikelaitos 176 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos 179 Tullinkulman Työterveys Liikelaitos 182 Tampereen Infratuotanto Liikelaitos 184 Tampereen Ateria Liikelaitos 187 Tampereen Logistiikka Liikelaitos 190 Tampereen Tilakeskus Liikelaitos 193 Rahastot 205 Vahinkorahasto 205 Asumisen rahasto 206 Laskelmat Tuloslaskelma 209 Investoinnit 212 Rahoituslaskelma 217 Liitteet Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ja -yhteisöt 223 Talonrakennushankkeiden käyttötalousvaikutukset 232 Valtionosuudet 234 Täydentäviä tietoja 238 Kaupunginvaltuustossa tehdyt muutokset talousarvioon 239

8 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

9 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma YLEISET LÄHTÖKOHDAT Toimintaympäristö Väestö Työ Asuminen Taloudelliset lähtökohdat Talouden kehitysnäkymät Kuntatalous Kaupungin talous Talous- ja strategiaprosessi Organisaatio Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta Talousarvion osat Talousarvion sitovuus Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Henkilöstö Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi Riskienhallinta

10 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

11 Yleiset lähtökohdat 11 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Tampere kasvoi vuonna 2009 lähes asukkaalla. Vuoden 2009 lopussa asukkaita oli Edellisten kolmen vuoden kasvu on ollut keskimäärin asukasta, mihin ylletään myös vuonna Vuonna 2009 tamperelaisista alle 16-vuotiaita oli eli 14,6 prosenttia väestöstä. Alle 7-vuotiaiden määrä kasvoi vuodessa noin 500 lapsella, mutta kouluikäisten määrä pienentyi 550 oppilaalla. 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi vuoden 2009 aikana noin 700:lla. Vuoden 2009 lopussa heitä oli eli 15,9 prosenttia väestöstä. Keväällä 2010 hyväksytyn Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaan vuonna 2020 Tampereella asuu ja vuonna asukasta. Väestön vuosikasvu olisi näin ollen 2010-luvulla keskimäärin ja luvulla keskimäärin asukasta. Huhtikuussa 2010 kaupunginhallituksen suunnittelujaosto hyväksyi kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaan pohjautuvat kaupungin uudet väestösuunnitteet. Suunnitteen mukaan päivähoitoikäisten määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2020 mennessä lapsella, vaikka heidän suhteellinen osuutensa väestöstä pieneneekin. Kouluikäisten määrä sen sijaan aluksi pienenee vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen myös heidän määränsä alkaa taas kasvaa. Samanaikaisesti 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä lähes 6 000:lla. 85 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa noin henkilöllä vuoteen 2020 mennessä, jolloin heitä on Ikäihmisten osuus väestöstä nousee 20,5 prosenttiin vuonna Lasten ja yli 74-vuotiaiden määrän muutos (henkilöä) 75+vuot. Tampereen kaupunkiseudun väkiluku kasvaa pääkaupunkiseudun jälkeen eniten. Kaupunkiseudulla asui vuoden 2009 lopussa asukasta. Vuoden 2010 kasvuksi arvioidaan noin asukasta. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman mukaan väkiluvun arvioidaan kasvavan seudulla vuodesta 2009 vuoteen 2030 noin asukkaalla, jolloin nykyinen kaupunkiseutu muodostaa yhtenäisen asukkaan työssäkäynti-, yhteistyö- ja asuinalueen. Väestön kasvu Tampereella ja kehyskunnissa vuosina , arvio 2010 (henkilöä) Kehyskunnat Tampere:Nettomuutto Tampere:Syntyneiden enemmyys henkilöä Lähde: Tilastokeskus Vuodesta 2003 syntyneiden määrä on kasvanut vuosittain. Vuonna 2008 syntyi ennätykselliset uutta tamperelaista. Viime vuonna syntyneitä oli lähes saman verran eli lasta. Suurena säilyvä syntyvyys tukee väestösuunnitteen arviota lasten määrän kasvusta myös tulevaisuudessa. Syntyneiden enemmyys oli viime vuonna 665 henkilöä ja sen arvioidaan pysyvän samana myös kuluvana vuonna huolimatta siitä, että heinäkuussa kuolleiden määrä nousi selvästi vuot. 0-6-vuot henkilöä Muuttojen määrä on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla vuosien 2002 ja 2003 notkahdusta lukuun ottamatta. Tampereelle muutti vuonna 2009 yhteensä uutta asukasta, kun tamperelaista puolestaan muutti pois. Muuttovoitoksi kirjattiin asukasta, kun se edellisenä vuonna oli 947 asukasta. Taloudellisen tilanteen heikentyminen lisää yleensä keskuskaupungin tulomuuttoa ja vähentää lähtömuuttoa. Vuonna 2010 nettomuuttovoitto säilyy yli henkilössä Lähde: Kaupungin väestösuunnite

12 Yleiset lähtökohdat 12 Pääosa muuttovoitosta kertyy syksyllä uusista opiskelijoista. Suurin osa Tampereen muuttovoitosta kertyy Pirkanmaan ulkopuolelta ja pääsiassa maakuntakeskuksista. Muuttoliike kaupunkiseudun kuntiin sekä pääkaupunkiseudulle on muuttunut 2000-luvulla Tampereelle yhä enemmän tappiolliseksi. Ennätysvuosina 2005 ja 2007 Tampereen muuttotappio kaupunkiseudun kuntiin oli yli asukasta. Taloudellinen taantuma hidasti kuitenkin erityisesti kehyskuntiin suuntautuvaa muuttoliikettä. Viime vuonna se oli henkilöä. Maahanmuuton muuttovoitto kasvoi vuosina 2007 ja 2008 ensimmäisen kerran sitten vuoden 1989 suuremmaksi kuin maassamuuton muuttovoitto. Taloudellinen taantuma vähensi kuitenkin selvästi maahanmuuttoa vuonna 2009, jolloin Tampereen maahanmuutosta saama muuttovoitto oli 502 henkilöä. Tänä vuonna määrä pysynee samana. Taloudellisen tilanteen kiristyminen hidasti hetkellisesti vuonna 2008 kaupungin sisäistä muuttoliikettä, mutta viime vuonna kirjattiin kaupungin sisäisiä muuttoja jälleen ennätysmäärä. Noin tamperelaista vaihtoi vuoden aikana asuntoaan. Kotimainen nettomuutto ja nettosiirtolaisuuden osuus muuttoliikkeestä , arvio 2010, (henkilöä, %) henkilöä Tampere sai muuttovoittoa pääasiassa nuorista vuotiaista ( henkilöä), joista suuri osa on opiskelijoita tai työttömiä. Tampereelta muuttaa pois nuoria lapsiperheitä, vuonna 2009 kuitenkin vähemmän kuin aiempina vuosina. Alle 15-vuotiaiden muuttotappio oli 370 henkilöä, kun vuonna 2008 se oli vielä 651 henkilöä. Vuonna vuotiaiden muuttotappio oli henkilöä Kotimainen nettomuutto Nettomaahanmuutto Nettomaahanmuuton %-osuus * 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Lähde:Tilastokeskus Muuttoliike kaventaa veropohjaa, koska lähtijöiden tulot ovat tulijoiden tuloja korkeammat. Tampereelta poismuuttavien työllisten keskimääräiset valtionveronalaiset tulot ( euroa) olivat vuonna 2007 noin euroa korkeammat kuin Tampereelle muuttavien työllisten tulot ( euroa). Tampere menetti valtionveronalaisia tuloja yhteensä 16,4 miljoonaa euroa. Tampereelle muutetaan usein myös töitä etsimään. Työttömien muutot vähenivät usean vuoden ajan parantuneen työllisyystilanteen myötä. Nyt muuton voidaan odottaa kääntyvän jälleen kasvuun 1990-luvun lamavuosien tapaan. Tyypillinen työtön muuttaja on alle 25-vuotias keskiasteen koulutuksen saanut nuori nainen. Tampereelta muuttaa pois selvästi enemmän korkeasti koulutettuja kuin kaupunkiin tulee, mutta valtaosa heistä jää kuitenkin kaupunkiseudulle asumaan. Vuonna 2008 tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 71,7 prosenttia oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon, mikä on enemmän kuin koko maassa keskimäärin (64,8 prosenttia). Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli 40,6 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijankoulutuksen suorittaneita oli 10,7 prosenttia. Tampereella on Helsingin jälkeen eniten eli noin opiskelijaa peruskoulun jälkeisessä koulutuksessa. Vuonna 2008 tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat Tampereella euroa, mikä oli hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin ( euroa). Kaupunkiseudulla tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat suuremmat ( euroa). Asuntokuntien tulot olivat Tampereella keskimääräistä alhaisemmat, mihin vaikuttaa osaltaan suuri opiskelijoiden määrä. Vuonna 2008 tamperelaisten asuntokuntien käytettävissä oli euroa kulutusyksikköä kohti. Tämä mediaanitulo oli pienempi kuin seutukunnassa, Pirkanmaan maakunnassa tai koko maassa. Vuonna 2008 asuntokuntien käytettävissä olevat tulot kasvoivat Tampereella vähemmän kuin koko maassa. Viimeisen viiden vuoden aikana tuloerot ja pienituloisten määrä ovat kasvaneet. Vuoden 2003 minitaantuman jälkeen on pienituloisiksi määriteltyjen tamperelaisten määrä kasvanut noin henkilöllä. Vuoden 2008 lopussa Tampereella oli yhteensä pienituloista henkilöä, joilla oli käytettävissään enintään euroa. Pienituloisista henkilöä oli alle 18-vuotiaita. Nimellinen pienituloisuusraja on 60 prosenttia koko maan väestön mediaanitulosta.

13 Yleiset lähtökohdat 13 Työ Työvoimaan kuului Tampereella vuoden 2008 lopussa yhteensä henkilöä. Työllisten suhdetta työvoiman ulkopuolella oleviin ja työttömiin mittaava taloudellinen huoltosuhde oli vuoden 2008 lopussa 1,16. Suurista kaupungeista tilanne oli parempi ainoastaan pääkaupunkiseudulla. Työvoiman ulkopuolella oli 47,8 prosenttia väestöstä. Vuoteen 2020 mennessä eläkeläisten osuus koko väestöstä kasvaa 21 prosentista lähes 25 prosenttiin. Työllisyystilanne heikkeni olennaisesti vuosien 2008 ja 2009 aikana maailmanlaajuisen taantuman myötä. Tosin työllisyyden paraneminen alkoi hidastua Tampereella jo ennen taantuman alkua. Alimmillaan työttömyysprosentti oli tällä vuosituhannella vuoden 2008 huhtikuussa (9,5 %). Korkeimmilleen se nousi joulukuussa 2009 (15,6 %), mistä se on pikkuhiljaa laskenut kuluvan vuoden aikana. Vain kesä- ja heinäkuussa työttömyysaste käväisi koulujen päättymisen myötä yli 15 prosentissa. Työttömyysaste Tampereella ja koko maassa , (vuosineljänneksittäin, %) 26 % Tampere Koko maa Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus Työttömyys ei pahentunut kuluneen taantuman aikana pelätyllä tavalla, ja edellisen laman ennätysluvut jäivät kauaksi. Syyskuussa 2010 työttömyysaste oli 13,5 prosenttia, mikä oli kuitenkin Pirkanmaata ja koko Suomea selvästi korkeampi. Työttömänä oli syyskuun lopussa henkilöä, mikä oli noin 650 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyys kohdistui ensin nuoriin, joiden työttömien määrä kaksinkertaistui nopeasti. Viimeisen vuoden aikana tilanne on tasaantunut. Syyskuussa 2010 nuoria oli työttömänä henkilöä. Sen sijaan työttömyys on pitkittynyt: yli vuoden työttömänä olleiden määrä on viimeisen vuoden aikana kasvanut henkilöllä. Syyskuussa 2010 oli henkilöä ollut vähintään vuoden työttömänä. Ongelmat työn kysynnän ja tarjonnan alueellisessa ja ammatillisessa kohtaamisessa ovat alkaneet kasvaa. Avoinna olevien työpaikkojen määrä ei ole pienentynyt samalla tavoin kuin aiemmissa taantumissa. Kun 1990-luvun lamassa avointen työpaikkojen määrä putosi alimmillaan 220:een ja vuosien minitaantumassa alle 600:n, niin nyt määrä on säilynyt noin 1 000:ssa, mistä se on alkanut hitaasti nousta. Avoimet työpaikat, nuoret ja pitkäaikaistyöttömät , (määrä, henkilöä, vuosineljänneksittäin) Avoimet työpaikat Alle 25-vuotiaat Yli vuoden työttömänä olleet Vaikka työttömyyden kasvun uskotaan jo taittuneen, työttömyysaste voi hetkellisesti nousta vielä ensi talven aikana johtuen oppilaitoksista valmistuneiden tulosta työmarkkinoille. Tampereelle syntyi vuosien taloudellisessa noususuhdanteessa noin uutta työpaikkaa, mikä oli valtakunnan kärkiluokkaa. Tampereella oli vuoden 2007 lopussa yhteensä työpaikkaa. Edellisessä lamassa Tampere kuitenkin menetti noin työpaikkaa, joten vuosina 2008 ja 2009 työpaikkojen määrä lienee vähentynyt tuhansilla, pahimmassa tapauksessa yli kymmenellä tuhannella. Työpaikat lisääntyivät vuoden 2007 aikana eniten liikeelämän palveluissa (+1 467), kaupan, ravitsemuksen ja majoituksen alalla (+813), yhteiskunnallisissa palveluissa (+337), mutta myös teollisuudessa (+326) syyskuu Lähde: Pirkanmaan ELY-keskus

14 Yleiset lähtökohdat 14 Liike-elämän palveluissa on syntynyt 2000-luvulla yhteensä työpaikkaa. Liikenteen työpaikat sen sijaan ovat vähentyneet (-306). Liikenteestä onkin hävinnyt kolmen perättäisen vuoden aikana lähes työpaikkaa. Toimialoista eniten työpaikkoja oli vuoden 2008 lopussa julkisessa hallinnossa, koulutuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa (26,5 %), kauppa, logistiikka, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (20,2 %) ja teollisuudessa (18,8 %). Tänä vuonna valmistuu noin 750 ja ensi vuonna jopa 900 vuokra-asuntoa, eli niiden osuus nousee lähes 60 prosenttiin koko tuotannosta. Kaupungin määräämisvallassa oleville yrityksille ja yhteisöille valmistuu tänä vuonna vuokraasuntoja 226, mikä on 34 prosenttia vuokra-asuntotuotannosta. Valmistuneet asunnot hallintamuodon mukaan , arvio (asuntojen lukumäärä) Kaupunkiseudun työpaikoista 73 prosenttia sijaitsi Tampereella, jonka työpaikkaomavaraisuusaste on 123 prosenttia. Koska kaupunkiseudulle viimeisten viiden vuoden aikana syntyneistä työpaikoista 70 prosenttia on sijoittunut Tampereelle, on työssäkäynti Tampereelle vuosi vuodelta lisääntynyt ja työssäkäyntimatkat ovat pidentyneet. Tampereen työssäkäyntialue kattaa jo yli puolet Pirkanmaan kunnista. Vuonna 2007 kävi Tampereella muualta töissä lähes henkilöä. Noin tamperelaista puolestaan kävi muualla kuin kotikunnassaan töissä. Nettopendelöinti jäi Tampereelle henkilöä positiiviseksi. Noin tamperelaista kävi pääkaupunkiseudulla (pääasiassa Helsingissä) töissä ja vastaavasti noin pääkaupunkiseudulla asuvaa Tampereella. Nettopendelöinti pääkaupunkiseudun suhteen jäi henkilöä negatiiviseksi. Asuminen Tampereella oli vuoden 2009 lopussa asuntoa, joista noin joka neljäs oli omakoti- tai rivitaloissa. Vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta on noussut 40 prosenttiin (noin asuntoa). Lähes joka kolmas vuokra-asunto oli kaupungin omistama. Asuntotuotanto oli viime vuonna aallonpohjassa ja sen odotetaan piristyvän vasta ensi vuonna. Uusille asunnoille myönnettyjen rakennuslupien määrä on yli kaksinkertaistunut kuluvalla ensimmäisellä puoliskolla viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2009 Tampereelle valmistui asuntoa. Määrä oli pienin koko 2000-luvulla. Edellisen kerran asuntotuotanto oli näin vähäistä lamavuonna Silloin asuntotuotannon lama kesti kuitenkin neljä vuotta. Nyt uskotaan selvittävän kahdella vuodella. Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna Tampereen luvun keskimääräinen asuntotuotanto asukasta kohti (suhdeluku 8,2) sijoittuu Vantaan tasolle. Suurinta tuotanto on ollut Oulussa (10,9), Espoossa ja Jyväskylässä (8,7). Vuokra-asuntojen osuus valmistuneista asunnoista oli korkeimmillaan 2000-luvun alussa. Huippuvuosina Tampereella valmistui yli vuokra-asuntoa vuodessa Omistusasunnot Asumisoikeusasunnot Vuokra-asunnot * 2011* 2012* Lähde: Tilastokeskus, asuntotoimi Valtion lainoittamien asuntojen osuus asuntotuotannosta on vaihdellut 2000-luvulla voimakkaasti. Suurimmillaan se oli vuonna 2001 (64 prosenttia) ja alimmillaan vuonna 2006 (9 prosenttia). Viime vuonna valtion lainoittamien asuntojen osuus oli 53 prosenttia. Valtion lainoitus monipuolistui vuonna 2009 valtion elvytystoimenpiteiden seurauksena ja lainoitus suuntautuukin entistä enemmän erityisryhmille suunnattuihin asuntoihin. Vuonna 2010 valtion lainoittamia vuokra-asuntoja valmistuu 765 ja asumisoikeusasuntoja 73. ARA-tuotannon osuus nousee 67 prosenttiin Tampereen koko asuntotuotannosta. Vuosina 2011 ja 2012 se laskee noin 40 prosenttiin. Opiskelija-asuntoja valmistui viime vuonna 286 ja tänä vuonna 48. Opiskelijoille on valmistunut 2000-luvulla yhteensä uutta vuokra-asuntoa. Tosiasiassa opiskelijoille tarkoitetut vuokra-asunnot ovat lisääntyneet enemmän, koska asuntoja on hankittu myös ostamalla vanhoja kiinteistöjä. Senioriasuntoja oli Tampereella viime vuoden lopussa noin 2 584, joista neljännes oli omistusasuntoja ja loput vuokraasuntoja. Senioriasuntojen rakentaminen vilkastuu lähivuosina ja niiden määrän arvioidaan kasvavan vuoden 2012 loppuun mennessä noin asuntoon.

15 Yleiset lähtökohdat 15 Vuosina arvioidaan valmistuvan noin kerrostaloasuntoa vuodessa. Erillispientaloasuntojen osuus pysyy noin 200 asunnossa. Vuonna 2010 valmistuu eniten asuntoja Kissanmaalle ja Kalkkuun. Lähivuosina vilkkaimmin rakennetaan Vuoreksessa, jonne ensimmäiset asukkaat muuttivat vuoden 2009 lopussa. Vuores tulee tarjoamaan kodin noin tamperelaiselle. Tampereen kasvun edellyttämä laskennallinen asuntotuotantotarve on ollut kolmena viime vuonna asuntoa, kun keskimääräinen toteutunut tuotanto on jäänyt asuntoon. Kun lähivuosinakin keskimääräinen vuosituotanto jää noin asuntoon, epäsuhta tarpeen ja tuotannon välillä kasvaa. Tämä asettaa erityisen suuria haasteita kaupungin ja koko kaupunkiseudun asunto-, kaavoitus- ja tonttipolitiikalle. Asuntotuotanto ja väestönkasvu , arvio (asuntoa, henkilöä) Vanhojen asuntojen keskimääräiset neliöhinnat jatkoivat nousuaan vuoden 2008 notkahduksen jälkeen. Lisääntynyt työttömyys, hiljalleen ylöspäin pyrkivä korkotaso sekä epävarmuus taloudellisen tilanteen parantumisesta ovat kuitenkin hillinneet nousutahtia vuoden 2010 aikana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat nousivat kesällä 2010 edelliseen neljännekseen verrattuna pääkaupunkiseudulla 2,0 prosenttia ja Tampereella 1,8 prosenttia. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vähiten Turussa (0,2 prosenttia) ja eniten Oulussa (3,9 prosenttia). Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla 13,6 prosenttia ja Tampereella 8,4 prosenttia Asuntotuotanto Väestön kasvu * 2011* 2012* Lähde: Tilastokeskus, asuntotoimi Vuoden 2010 toisella neljänneksellä asunnosta joutui maksamaan Tampereella keskimäärin /m 2 ja Helsingissä /m 2. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asunnon sai keskimäärin euron neliöhintaan. Vanhojen kerrostalojen ja rivitalojen keskihinnat ovat Tampereella lähestymässä toisiaan. Kerrostalosta joutui maksamaan keskimäärin /m 2 ja rivitalosta vain noin 10 /m 2 enemmän. Kehitystä selittää kantakaupungin pieniin kerrostaloasuntoihin kohdistunut kasvanut kysyntä ja siitä seurannut keskimääräistä nopeampi hintojen nousu. Asuntojen vuokrien nousu pysähtyi Tampereella vuoden 2009 viimeisen neljänneksen jälkeen ja vuoden 2010 alkupuolella vuokrat ovat kääntyneet hienoiseen laskuun. Vuokrien kehitys Tampereella poikkeaa koko maan ja etenkin pääkaupunkiseudun kehityksestä. Muualla vuokrien nousu tasaantui vuoden 2009 aikana, mutta kääntyi sitten uudelleen nousuun. Vuokrat nousivat vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana koko maassa 1,1 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 2,5 prosenttia. Tampereella vuokrat sen sijaan laskivat 0,2 prosenttia. Vuosimuutos Tampereella (+2,8 %) oli edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan koko maata (+1,7 %) ja pääkaupunkiseutua (+2,7 %) suurempi. Tampereella alkuvuoden 2010 vuokrien lasku tasaa vuoden 2009 poikkeuksellisen nopeaa vuokrien nousua. Syksyllä uusien opiskelijoiden muuttaessa kaupunkiin asuntomarkkinat jälleen kiristyvät ja ainakin pienten vuokra-asuntojen vuokrat nousevat kilpailun kiristyessä. Asuntojen keskimääräinen kuukausivuokra oli Tampereella vuoden 2010 puolessa välissä 10,69 euroa/m 2. Vapaarahoitteisista asunnoista joutui maksamaan kuukausivuokraa keskimäärin 11,42 /m 2 ja arava-asunnoista 9,43 /m 2. Helsingissä asuntojen keskimääräinen vuokra ylitti 13 euron rajan ja oli 13,08 /m 2. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuntojen keskivuokra oli 9,07 /m 2.

16 Yleiset lähtökohdat 16 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Talouden kehitysnäkymät Maailmantalous on toipumassa finanssikriisiä seuranneesta pudotuksesta. Sekä maailmantalouden että varsinkin maailmankaupan kasvun ennustetaan olevan varsin nopeaa seuraavien puolentoista vuoden aikana. Vaikka väliaikaisten elvytystoimien ja varastojen täydentämisen kasvuvaikutusten hiipuminen on lisännyt epävarmuutta, maailmantalouden ajautuminen uudelleen taantumaan ei ole todennäköistä. Globaalitalouden kasvun pitkän ajan riskit ovat ilmastonmuutoksen ja kasvihuonepäästöjen hillitsemisessä. Kaikkia maita koskeva haaste on myös väestön ikääntyminen ja siihen sopeutuminen. Suomen taantuma alkoi kesällä 2008 ja päättyi kesällä Se ei ollut pitkä, mutta sen voima oli ainutkertainen. Vuonna 2009 bruttokansantuote supistui 8,0 prosenttia eli enemmän kuin yhtenäkään vuonna sitten kansalaissodan Nyt Suomen talous on pääsemässä takaisin kasvu-uralle. Kasvukäännettä vauhdittaa viennin elpyminen, kotitalouksien kulutuksen lisääntyminen ja asuntoinvestointien piristyminen perinteisen vientikysynnän vetämänä. Bruttokansantuotteen kasvun ennusteita on nostettu kuluvan vuoden aikana. Optimistisimman ennusteen julkaisi Palkansaajien tutkimuslaitos, joka arvioi kasvun yltävän tänä vuonna 3,7 prosenttiin. Valtiovarainministeriökin on nostanut ennustettaan 2,1 prosenttiin, kun keväällä se ennusti kasvun tuskin yltävän yhteen prosenttiin. Talouskasvun lähtökohdat säilyvät myönteisinä vuodelle 2011 ja myös investoinnit käynnistyvät. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan ensi vuonna vähintäänkin kuluvan vuoden vauhtia. Etla arvioi tuoreessa ennusteessaan kasvun voivan yltävää jopa 4 prosenttiin. Vuoden 2012 ennusteet povaavat maltillista noin 2,5 prosentin kasvua. Työttömyysaste laskee kuluvana vuonna hitaasti lähestyen 8 prosenttia. Talouskasvun nopeutuminen parantaa työllisyyttä edelleen ensi vuonna ja työttömyysaste painuu jopa alle 8 prosentin. Työllisyys ei ole nopeasti palaamassa taantumaa edeltäneelle tasolleen. Vuonna 2012 työllisiä ennakoidaan olevan noin vähemmän kuin vuonna Pitkän aikavälin kasvunäkymien kannalta on myönteistä, että nuoret eivät näyttäisi taantuman aikana syrjäytyneen työmarkkinoilta siinä määrin kuin pelättiin. Kotimaiset kuluttajahintapaineet ovat kapasiteetin vajaakäytön seurauksena vähäisiä tänä vuonna. Hintojen nousuun vaikuttaa eniten raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoista johtuva tuontihintojen nousu. Tämän vuoden inflaatioennuste on noin yksi ja ensi vuonna noin kaksi prosenttia. Ensi vuonna hintapaineita voimistavat arvonlisä- ja energiaverojen ja tuontihintojen nousu sekä vilkastuva talouden aktiviteetti niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Kuluttajien luottamus talouteen on vahvinta kautta aikojen, jopa ylioptimististakin. Vielä keväällä kotitalouksien usko koko maan kehitykseen heikkeni jyrkästi, mutta kesäkuukausien aikana luottamus on palannut ja syyskuussa se on noussut jo ennätystasolle. Suomen pitkän aikavälin haaste on väestön ikääntyminen ja suurten ikäluokkien eläköityminen. Hyvinvointipalveluiden nykytason turvaaminen aiheuttaa julkiselle sektorille suuret rahoituspaineet, joista selviäminen vaatii työllisyyden ja tuottavuuden kehitystä. Lisäksi tarvitaan ulkomaista työvoimaa, koska työssäkäyvät ikäluokat vääjäämättä pienenevät. Eläkeja hyvinvointipalvelujen menopaineet kasvavat samanaikaisesti, kun työvoiman määrä vähentyy ja kansantuotteen ja veropohjan kasvu kaventuu. Taantuman aikana Suomen julkisen talouden tila on heikentynyt huomattavasti. Yli 4 prosentin ylijäämä vaihtuu lyhyessä ajassa reilun 3 prosentin alijäämäksi suhteessa bruttokansantuotteeseen. Erityisesti valtiontalouden tila on heikentynyt. Verotulot ovat supistuneet ja menot kasvaneet. Näin on syntynyt mittava aukko, joka on jouduttu kattamaan velanotolla. Julkisen talouden velka on kasvanut nopeasti. Tulojen ja menojen epäsuhta alkaa korjaantua vasta, kun talouden kasvu elpyy. Matala korkotaso on yksi keskeinen tekijä, joka on kantanut Suomen taloutta yli taantuman. Euroopan keskuspankki on pitänyt ohjauskorkonsa poikkeuksellisen alhaisina ja eri tavoin tukenut rahoitusmarkkinoiden likviditeettiä. Matala korkotaso on yhtäältä pienentänyt tuntuvasti velallisten korkomenoja, mutta toisaalta se on samaan aikaan ylläpitänyt suomalaisten kotitalouksien velkaantumisen kasvua. Erityisesti asuntolainojen määrä on jatkanut kasvuaan läpi taantuman. Kotitalouksien kannalta suurimmat riskit liittyvät siihen, että ne eivät ole kunnolla varautuneet korkotason nousuun, tulojen äkilliseen pienenemiseen tai muihin odottamattomiin velanhoitokykyä heikentäviin tekijöihin.

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä ISSN 0355-2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Julkaisija: Tampereen kaupungin konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes

Lisätiedot

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä Kansien suunnittelu: DesignKomitea Kannen kuva: Tuula Kaakinen Paino: Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Pormestarin

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2010:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015

Kuva: Vicente Serra KUOPION KA KUO UPUNKI PION KA TAL T OUSARVIO 2012 AL TOIMINTA- JA T J AL A T OUSSUUNNITELMA AL 2012-2015 Kuva: Vicente Serra KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2011:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA-

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kaupunki ja liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunki ja liikelaitokset Kaupunginhallitus 15.11.2010 Kaupunginvaltuusto 16.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus

Tampereen toiminnan ja talouden katsaus Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2012 Tampereen kaupunki 12/2012 Tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin tulos muodostuu 29,2 milj. euroa alijäämäiseksi ja 16,7 milj. euroa edellisvuotta heikommaksi.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

Toimialaraamin ja palvelustrategian toteutumisesta vastaavat lautakunnat, toimialajohtajat, tulosalueiden johtajat ja tulosyksiköiden päälliköt.

Toimialaraamin ja palvelustrategian toteutumisesta vastaavat lautakunnat, toimialajohtajat, tulosalueiden johtajat ja tulosyksiköiden päälliköt. 6 1 YLEISPERUSTELUT Johdanto Kajaanin kaupungin strategia, palvelustrategia ja talousarvio laaditaan yhteisessä prosessissa, joka käynnistyy vuoden alussa. Ensin tarkistetaan kaupungin strategia kaupungin

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. Nilsiän kaupunki Talousarvio 2012 1 (140) Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö... 3

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot