Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen"

Transkriptio

1 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai kello KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali puheenjohtaja Mika Männistö Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Pirjo Kotiranta poissa Riitta Sianoja MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Veli-Pekka Suni, valtuuston puheenjohtaja Timo Lehtonen, valtuuston I varapuheenjohtaja Hannu Rantala, valtuuston II varapuheenjohtaja Jari Laaksonen, valtuuston III varapuheenjohtaja Seppo Saarinen, esittelijä Reijo Siltala, pöytäkirjanpitäjä Laillinen ja päätösvaltainen, 94 ASIAT :t (sivut ) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOI- TUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Mika Männistö Tarkastusaika Köyliö Allekirjoitukset Reijo Siltala PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY Aika ja paikka Henri Kantola Heli Vanha-Rauvola YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Köyliön kunnanvirasto kello 9-15 Virka-asema Allekirjoitus Todistaa pöytäkirjanpitäjä

2 Kunnanhallitus SISÄLTÖ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KUNNANJOHTAJA SEPPO SAARISEN VUOSILOMA EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTYÖRYHMÄÄN OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE PYHÄJÄRVISEUDUN OSASTON KIRJE KANKAANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS/VISKAALINKUJA, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN AJANMUKAISTAMINEN KÖYLIÖN KUNNAN TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT TYÖPAIKKARUOKAILUN ATERIAHINTA ALKAEN SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSA- NEUVOTTELUT KÖYLIÖN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:N LAINAHAKEMUS KÖYLIÖN KUNNAN ÄÄNESTYSALUEJAON MUUTTAMINEN KUNNIAMERKKIEN ESITTÄMINEN LUOTTAMUSHENKILÖILLE JA HENKILÖSTÖLLE TILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖKERTOMUS KANSANELÄKELAITOKSEN PÄÄTÖS TYÖTERVEYSHUOLLON VUODEN 2012 KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA KUNNAN TALOUSTILANNE HALLINTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN MUUT ASIAT ILMOITUSASIAT

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Khall 94 Kokouskutsu on toimitettu kunnanhallituksen jäsenille hallintosäännön 7 :ssä määrätyllä tavalla. Kokouksesta on samalla tavoin annettu tieto valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen silloin, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kunnanjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall 95 Hallintosäännön 18 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kokousten pöytäkirjat vuonna 2013 tarkastetaan kahden tehtävään valitun kunnanhallituksen jäsenen toimesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat kunnanhallituksen jäsenet Henri Kantola ja Heli Vanha-Rauvola. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kunnanhallituksen jäsenet Henri Kantola ja Heli Vanha-Rauvola.

4 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJA SEPPO SAARISEN VUOSILOMA Khall 96 Kunnanjohtajalle on kertynyt lomanmääräytymisvuodelta vuosilomaa 38 päivää, joista on jäänyt pitämättä 5 vuosilomapäivää. Hän pyytää saada pitää lomapäivät seuraavasti: päivää päivää päivä yhteensä 5 päivää Lisäksi kunnanjohtaja pyytää saada lomanmääräytymisvuodelta pidettäväksi 27 päivää seuraavasti: päivää päivää yhteensä 27 päivää Myöhemmin pidettäväksi jää 11 vuosilomapäivää. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus päättää vahvistaa kunnanjohtaja Seppo Saariselle lomanmääräytymisvuodelta kertyneestä vuosilomasta 5 päivää pidettäväksi , ja sekä lomanmääräytymisvuodelta kertyneestä vuosilomasta 27 päivää pidettäväksi ja Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN MAASEUTUHALLINNON YHTEISTYÖRYHMÄÄN Khall 97 Maaseutuhallinnon tehtävien yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Huittisten kaupunki. Hallinnossa noudatetaan Huittisten kaupungin voimassa olevaa hallintosääntöä ja muita toimintaa koskevia johto- ym. sääntöjä. Johtajavana viranhaltijana toimii yhteistoiminta-alueen johtaja. Yhteistyöryhmään on nimetty yksi edustaja jokaisesta sopijakunnasta ja yksi edustaja jokaisesta alueen MTK-yhdistyksestä sekä näille varaedustajat. Kunnanhallitus on kokouksessaan nimennyt vuoden 2012 loppuun yhteistyöryhmän edustajaksi Juha Honkasen ja varalle Jari Viskarin. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää maaseutuhallinnon yhteistyöryhmään edustajan ja hänelle varahenkilön. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja kunnanhallitus nimesi yhteistyöryhmän jäseneksi Juha Honkasen ja varalle Jari Viskarin vuoden 2013 loppuun. - Merkittiin, että Pirjo Kotiranta ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

6 Kunnanhallitus OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE PYHÄJÄRVISEUDUN OSASTON KIRJE Khall 98 Oikeutta Eläkeläisille Pyhäjärviseudun osastolta on saapunut kunnanhallitukselle seuraava kirje: Oikeutta Eläkeläisille Pyhäjärviseudun osasto on vireästi toimiva Eläkeläisjärjestö. Kotipaikka Köyliö. Valitessanne edustajia Vanhusneuvostoon, toivomme, että järjestömme otetaan huomioon. Köyliössä puheenjohtaja Olli Palomäki sihteeri Marja Hakanen Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus keskustelee asiasta. Päätös: Kunnanhallitus merkitsee kirjeen tietoonsa saatetuksi.

7 Kunnanhallitus KANKAANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS/VISKAALINKUJA, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA Khall 99 Nykyinen Kankaanpään taajaman käsittävä asemakaava ja asemakaavan muutos on hyväksytty Suunniteltu kaavanmuutos koskee korttelia 6 ja osaa korttelista 1. Muutos koskee Viskaalinkujan katualueen osaa sekä muutamia viereisiä rakennettuja tontteja. Air-Ix Ympäristö Oy:n laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jonka vireilläolosta on ilmoitettu MRL:n 63 :n mukaisesti. Osallistumisja arviointisuunnitelma (alustava kaavaluonnos) on nähtävillä MRA 30 :n mukaisesti Köyliön kunnanviraston teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla Lisäksi vireilletulokuulutus on ilmoitettu Alasatakunta-lehdessä Mahdolliset huomautukset suunnitelmasta tulee esittää em. aikana kirjallisena Köyliön kunnanhallitukselle. MRL 63 :n mukaan Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Kaavoituksen tavoitteena on katualueen muodon tarkistaminen toteutuneen rakennustilanteen perusteella. Muutos mahdollistaa katualueen tarkoituksenmukaisen haltuunoton. Kyseessä on vähäinen kaavanmuutos. Kaavamuutos on esitetty toteutuvan seuraavasti: Kaavaluonnos valmistuu arviolta maalis-huhtikuussa kaavaluonnos on nähtävillä arviolta maalis-huhtikuussa Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä Ehdotusvaihe - kaavaehdotus valmistuu arviolta keväällä kunnanhallitus päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi. Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus. - Kunta pyytää kaavaehdotuksesta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Satakuntaliiton sekä kunnan teknisen lautakunnan ja Satakunnan pelastuslaitoksen lausunnot - kaavan laatija antaa vastineensa Hyväksymiskäsittely - kunnanhallitus päättää kesällä 2013 esittää kunnanvaltuustolle asemakaavan muutoksen hyväksymistä

8 Kunnanhallitus kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen kesällä tai alkusyksystä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Pertti Ollikka Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä menettelytavan kunnan Köyliön Kankaanpään asemakaavan muutoksesta ja osallistumisja arviointisuunnitelman valmistelusta sekä hyväksyy omalta osaltaan nähtävillä olevan suunnitelman. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN AJANMUKAISTAMINEN Khall 100 Tehtävänimikkeen muuttaminen kuuluu Köyliön kunnassa kunnanhallituksen ratkaisuvaltaan silloin, kun muutos ei vaikuta tehtävän sisältöön eikä palkkaukseen. Perusturvalautakunta on kokouksessaan esittänyt avopalvelun ohjaajan nimikkeen muuttamista vanhustyön ohjaajaksi ja keittäjä-emännän nimikkeen muuttamista emännäksi sekä laitosapulaisen nimikkeen muuttamista laitoshuoltajaksi. Hallinto-osastolla on tarpeen päivittää niin ikään tehtävänimikkeitä ajanmukaisiksi: pääkirjanpitäjä taloussihteeriksi, toimistovirkailija palvelusihteeriksi ja toimistovirkailija laskentasihteeriksi. Nimikkeen vaihdokset eivät vaikuta kustannuksia lisäävästi. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää tehdä seuraavat nimikemuutokset: avopalvelun ohjaaja -> vanhustyön ohjaaja keittäjä-emäntä -> emäntä laitosapulainen -> laitoshuoltaja pääkirjanpitäjä -> taloussihteeri toimistovirkailija -> palvelusihteeri toimistovirkailija -> laskentasihteeri Nimikkeen vaihdokset eivät vaikuta virka- tai työsuhteen sisältöön eivätkä työn tai virantoimituksen ehtoihin. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus KÖYLIÖN KUNNAN TILIVELVOLLISET VIRANHALTIJAT Khall 101 Tilivelvollisia ovat kuntalain 75.1 :n mukaisesti toimielinten jäsenet ja toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Siksi on tarpeellista määritellä tilivelvolliset viranhaltijat. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että kuntalain 75 tarkoittamia tilivelvollisia viranhaltijoita toimielimittäin ovat: Kunnanhallitus - kunnanjohtaja - hallintojohtaja Perusturvalautakunta - perusturvajohtaja - sosiaalityöntekijä - vanhustyön ohjaaja Sivistyslautakunta - rehtorit - vapaa-aikasihteeri - kirjastotoimenjohtaja - perhepäivähoidon ohjaaja Tekninen lautakunta - tekninen johtaja Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus TYÖPAIKKARUOKAILUN ATERIAHINTA ALKAEN Khall 102 Vanhusten palvelukeskuksessa tapahtuvasta kunnanviraston henkilökunnan työpaikkaruokailusta perittävä aterian hinta on tällä hetkellä 4,30 euroa aterialta. Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista määrittelee ravintoedun seuraavasti: 11 Ravintoedun arvo on 5,90 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 5,90 ja enintään 9,70. Jos tämä määrä alittaa 5,90 tai ylittää 9,70, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää. 12 Välittömiä kustannuksia ovat aterian valmistuksessa käytetyt raakaaineet sekä aterian valmistus- ja tarjoilupalkat sosiaalikustannuksineen. Jos työnantaja on sopinut ruokailupaikan kanssa työpaikkaruokailun järjestämisestä (sopimusruokailu), välittöminä kustannuksina pidetään työnantajan ateriasta ruokailupaikalle suorittamaa määrää. Välittöminä kustannuksina ei pidetä aterian kuljettamisesta ruokailupaikalle aiheutuneita kustannuksia. Palkansaajan työnantajalle ateriasta suorittamaa korvausta ei oteta huomioon välittömien kustannusten määrää laskettaessa, vaan se vähennetään ravintoedun raha-arvosta. 13 Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun rahaarvona pidetään 4,43 ateriaa kohden. Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 3,54 ateriaa kohden. Vuoden 2012 kustannustietojen perusteella on laskettu vanhusten palvelukeskuksen aterian hinta verohallituksen päätöksen mukaisesti. Välittömät kustannukset jaettuna ateriamäärällä määrittelevät aterian hinnaksi 5,04 euroa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää vahvistaa vanhusten palvelukeskuksessa tapahtuvasta kunnanviraston henkilökunnan työpaikkaruo-

12 Kunnanhallitus kailusta perittävän aterian hinnaksi 4,60 euroa aterialta ja kevytaterian hinnaksi 3,20 euroa aterialta lukien. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

13 Kunnanhallitus SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSANEUVOTTELUT Khall 103 Satakunnan sairaanhoitopiirin kumppanuussopimuksen mukaiset tahtoosaneuvottelut pidettiin Satakunnan keskussairaalassa Porissa Neuvottelut olivat yhteiset Huittisten kaupungin, Köyliön ja Säkylän kuntien sekä Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien, sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen kumppanuussopimusjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna Tarkoituksena on vuosittain sopia erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyöstä, palvelujen järjestämisestä ja tulevaisuudesta sekä valmistella yhteistyössä vuosittain seuraavan vuoden talousarvion perusteita. Neuvottelussa olivat Köyliöstä mukana kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Männistö, kunnanhallituksen jäsen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Riitta Sianoja ja perusturvajohtaja Ritva Vainio. Tahto-osaneuvottelujen pöytäkirja ja tahto-osa ovat esityslistan liitteenä n:o 1. Valmistelu ja lisätiedot: perusturvajohtaja Ritva Vainio Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Satakunnan sairaanhoitopiirin kumppanuusneuvottelujen pöytäkirjan ja kumppanuussopimuksen tahto-osan. Elokuussa 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri toimittaa lausunnolle luonnoksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta Tarkempia tilastotietoja on Satakunnan sairaanhoitopiirin www-sivuilla tietopankkiosiossa. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite n:o 1.

14 Kunnanhallitus KÖYLIÖN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:N LAINAHAKEMUS Khall 104 Kunnanhallitukselle on osoitettu seuraava kirjelmä: LAINAHAKEMUS Taustaa: Köyliön Vanhustenkotiyhdistys r.y on perustettu Yhdistys omistaa vuonna -78 ja -80 valmistuneet öljylämmitteiset rivitaloasunnot, joissa on 21 huoneistoa yhteensä 620 m 2. Vuonna -87 rakennettu sähkölämmitteinen rivitalo, jossa on 9 huoneistoa asuinpinta-alaltaan 274,5 m 2. Palvelutalo Koivukoto, jossa on 9 huoneistoa yhteensä 345 m 2, valmistui vuonna -03. Koivukoto on liitetty samaan lämpökeskukseen kuin ensimmäiset rivitalotkin ovat. Köyliön Vanhustenkotiyhdistys on yhteisö jonka asunnot ovat yhteisön voittoa tavoittelemattoman toiminnan tarkoituksen mukaisessa käytössä. Yhdistyksellä on rakentamiseen otettuja lainoja tällä hetkellä n ,00 ja vuosittaiset lainanhoitokulut ovat n ,00. Lisäksi on vuonna 2009 otettu luotollinen shekkitili ,00, jonka limiitti on alusta saakka ollut maksimissaan. Rakennusten korjaustoiminta on tällä hetkellä taloustilanteen takia minimissään mikä tietysti aiheuttaa sen, että korjausvelka kasvaa koko ajan, joka tällä hetkellä on n ,00 luokkaa. Korjausvelassa on huomioitu lämpökeskuksen uusinta, joka on korjausten kannalta kaikkein akuutein asia. Yhdistyksen johtokunta on kokouksessaan käsitellyt Yhdistyksen taloustilannetta sekä valtiokonttorilta tulleita maksuvaatimuksia. Samalla käsiteltiin jo moneen kertaan esillä ollutta kuntokartoituksen tekemistä. Valtiokonttorille on Harjuseudun isännöinnin aikana maksettu lyhennyksiä ja korkoja n ,00, joka ei kuitenkaan ole riittänyt vanhoihin rästeihin. Ongelmana valtiokonttorin kanssa on myös ollut heidän kirjausmenetelmänsä, koska sinne menevät suoritukset eivät kirjaudu kyseiseen maksettavaan erään, vaan menevät kaikki aina vanhimman rästin maksuun. Tämä on aiheuttanut myös lisätyötä kirjanpidollisesti luottojen saldojen täsmäytyksessä, koska meillä ei ole ollut tietoa heidän kirjaamistavoistaan. Nyttemmin kun olemme Valtiokonttorin kanssa selvittäneet asiaa olemme saaneet lainasaldot täsmäämään. Tämän pohjalta yhdistyksen johtokunta päätti yksimielisesti hakea lainoitusta Köyliön Kunnasta.

15 Kunnanhallitus Esitys: Köyliön Vanhustenkotiyhdistys r.y esittää Köyliön kunnalle, että se myöntäisi lainaa ,00 seuraaviin asioihin: 1. Valtiokonttorilta tulleesta vaatimuksesta, jälkeenjääneiden korkojen ja lyhennyksien suoritusten saattamiseksi ajan tasalle. Rästisumma on noin ,00 korkoineen. 2. Vanhustenkotiyhdistyksen kiinteistöjen kuntokartoituksen tekemiseen, jonka arvioitu kustannus on n ,00. Köyliö Köyliön Vanhustenkotiyhdistys r.y. psta Heikki Uusi-Mikkola isännöitsijä Isännöitsijä Heikki Uusi-Mikkola on kokouksessa esittelemässä asiaa tarkemmin. Hallintojohtaja: Kunnanhallitus päättää myöntää yhdistykselle euron suuruisen korottoman pitkäaikaisen lainan. Päätös: Kunnanhallitus päätti myöntää yhdistykselle euron suuruisen korottoman pitkäaikaisen lainan. Kunnanhallitus edellyttää kunnan tekniseltä toimelta selvitystä kiinteistöjen tilasta seuraavaan kunnanhallitukseen mennessä. - Merkittiin, että kunnanjohtaja Seppo Saarinen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

16 Kunnanhallitus KÖYLIÖN KUNNAN ÄÄNESTYSALUEJAON MUUTTAMINEN Khall 105 Vaalilain 8 :n mukaan äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto ja samaa äänestysaluejakoa noudatetaan kaikissa vaaleissa. Valtuuston on myös määrättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle. Köyliön kunnan voimassa oleva äänestysaluejako sekä äänioikeutettujen määrä viimeksi toimitetuissa vaaleissa (kunnallisvaalit 2012) on seuraava: Numero Äänestysalue Äänioikeutettujen lukumäärä 001 Vuorenmaa Yttilä Kepola Tuiskula 424 Jos äänestysalueella on vaalilain 63 :n mukaisesti hyväksyttyjä vaalikuoria vähemmän kuin 50 tai jos voidaan perustellusti arvioida, että äänestysalueella äänestää vaalipäivänä vähemmän kuin 50 henkilöä, kunnan keskusvaalilautakunta määrää äänestysalueen pieneksi äänestysalueeksi. Tällöin äänestysalueen ennakkoäänet lasketaan yhdessä vaalipäivän äänien kanssa. Tällainen tilanne on muutamissa vaaleissa ollut Vuorenmaan ja Tuiskulan äänestysalueilla. Arvioitaessa äänestysaluejaon mahdollista muuttamista on huomioitava mm. seuraavat seikat: - vaalilautakuntiin ei ole helppo löytää jäseniä - äänestysalueiden väheneminen toisi taloudellisia säästöjä - ennakkoäänestyksen suosion lisääntyminen - Vuorenmaan äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikkana on toiminut Vuorenmaan entinen koulu. Rakennus ei ole enää kunnan omistuksessa. Mikäli kunta päättää muuttaa äänestysaluejakoa niin, että muutos on voimassa alkaen toimitettavissa vaaleissa, äänestysaluejaon muuttamisesta koskeva valtuuston päätös pitää tehdä ja toimittaa maistraatin tietoon mennessä.

17 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Köyliön kunta toimii alkaen kahtena äänestysalueena. Päätös: Kunnanhallitus päätti, että Köyliön kunta jatkaa edelleen vanhalla äänestysaluejaolla toistaiseksi.

18 Kunnanhallitus KUNNIAMERKKIEN ESITTÄMINEN LUOTTAMUSHENKILÖILLE JA HENKILÖSTÖLLE Khall 106 Kunnanhallitus on vuosittain esittänyt Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivänä myöntämiä kunniamerkkejä kunnallisissa luottamustehtävissä ansioituneille henkilöille sekä kunnallishallinnossa pitkään työskennelleille viran- ja toimenhaltijoille. Kunniamerkkejä on vuosittain saatu 0 7, viimeisimmät Luottamushenkilöiltä, joille kunniamerkkejä esitetään, on edellytetty 50 vuoden ikää sekä toimimista 10 vuoden ajan joko valtuuston tai kunnanhallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä tai muutoin pitkäaikaista ja ansiokasta luottamustehtävän hoitamista. Viran- ja toimenhaltijoilta on edellytetty 50 vuoden iän lisäksi vähintään 20 vuoden kunnallista palvelussuhdetta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt mm. kunnille päivätyn kirjeen, jossa pyydetään toimittamaan esitykset itsenäisyyspäivänä myönnettävistä kunniamerkeistä aluehallintovirastolle viimeistään huhtikuun 30. päivään 2013 mennessä. Määräajan jälkeen saapuvia esityksiä ei oteta huomioon. Virka- ja luottamushenkilöitä koskevat kunniamerkkiesitykset pyydetään tekemään valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloilta. Kunnanhallituksia pyydetään kokoamaan esitykset ja toimittamaan ne hallinnonaloittain ryhmiteltynä aluehallintovirastoon. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset pyytävät erikseen kunniamerkkiesitykset ympäristöministeriön hallinnonalalta. Kunniamerkit kiintiöitetään aluehallintovirastoille. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus nimeää kunnalliset luottamushenkilöt sekä kunnan viran- ja toimenhaltijat, joille tullaan esittämään kunniamerkin myöntämistä itsenäisyyspäivänä Päätös: Kunnanhallitus nimesi henkilöt, joille tullaan esittämään kunniamerkin myöntämistä itsenäisyyspäivänä Liite n:o 2.

19 Kunnanhallitus TILINPÄÄTÖS 2012 Khall 107 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä vain konsernitase, Köyliön kunnassa tytäryhteisön liikevaihdon jäädessä alle vuodessa. Kuntakonserniin kuuluu Köyliön kunnan lisäksi tytäryhteisönä Kiinteistö Oy Köyliön Vuokra-asunnot. Kunnan konsernitaseeseen liitetään tytäryhteisön lisäksi omistusosuudet kuntayhtymissä. Köyliön kunnalla on kuntayhtymäosuuksia seuraavissa kuntayhtymissä: Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon ky, Sataedu, Satakunnan sairaanhoitopiirin ky + sosiaalipalvelut ja Satakuntaliitto ky. Vuoden 2012 tuloslaskelman mukaan kunnan ulkoiset toimintatuotot olivat ,68 euroa, toimintakulut ,91 euroa, toimintakate ,23 euroa ja vuosikate ,49 euroa negatiivinen (-87,30 euroa/asukas) sekä ,13 euron suuruisten poistojen jälkeinen tilikauden tulos ,62 euroa (-208,51 euroa/asukas) alijäämäinen ,00 euron suuruisen investointivarauksen tulouttamisen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui ,62 euroa. Vuosikate on -72 % poistoista. Vuodelle 2012 hyväksytyssä varsinaisessa talousarviossa vuosikate oli euroa positiivinen ja tilikauden ylijäämä euroa. Käyttötalouden toimintatuottojen (ulkoiset/sisäiset) kokonaistoteutuma vuoden 2012 talousarvioon verrattuna oli 99,7 % ja toimintakulujen 102,8 %. Toimintatuottoja kertyi 4 971,18 euroa yli talousarvion. Toimintakuluissa talousarvio ylittyi ,05 eurolla. Toimintakate oli ,23 euroa heikompi kuin talousarviossa. Vuonna 2012 kertyi verotuloja ,63 euroa eli ,37 euroa vähemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa oli arvioitu (toteutuma 98,9 %). Valtionosuuksia kunta sai kaikkiaan ,00 euroa eli ,00 euroa enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa oli ennakoitu (toteutuma 100,7 %).

20 Kunnanhallitus Vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna verotulot lisääntyivät ,82 eurolla eli 2,1 %:lla. Valtionosuuksissa oli kasvua ,62 euroa eli 3,8 %. Investointimenojen kokonaismäärä vuoden 2012 tilinpäätöksessä oli ,86 euroa. Investointituloja kertyi ,22 euroa, joten nettoinvestointien määrä vuonna 2012 oli ,64 euroa. Kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä ei lisääntynyt vuoden 2012 aikana. Pitkäaikaisia talousarviolainoja oli vuoden 2012 lopussa ,00 euroa eli 354 euroa asukasta kohti laskettuna kunnalla oli lyhytaikaista lainaa euroa. Tilikauden alkaessa taseessa oli edellisten tilikausien alijäämää ,72 euroa. Vuoden 2012 alijäämän, ,62 euroa, kirjaamisen jälkeen taseessa on alijäämää ,34 euroa 475,66 euroa/asukas). Kunnanhallitukselle lähetetään esityslistan liitteenä tilinpäätösasiakirjat julkaisuna, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, taseen, konsernitaseen ja tilinpäätöksen liitetiedot. Tasekirjaan lisätään vielä allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä. Liite n:o 2. Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamistoimenpiteistä on esitetty toimintakertomuksen sivuilla Kunnanhallituksen allekirjoittama tilinpäätös luovutetaan tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle. Valtuuston käsittelyyn tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilintarkastajan antama tarkastuskertomus saatetaan kesäkuun loppuun mennessä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää - allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, - saattaa vuoden 2012 tilinpäätöksen tilintarkastuksen ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja ehdottaa valtuustolle, että tilikauden alijäämä, ,62 euroa, siirretään taseeseen omaan pääomaan tilikauden alijäämätilille. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin ja tilinpäätös 2012 allekirjoitettiin.

21 Kunnanhallitus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Khall 108 Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa henkilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen kehityksestä viimeisten vuosien aikana, kuvata henkilöstön tilaa sekä hahmottaa tulevien vuosien painopistealueita. Haasteellisessa työympäristössä työskenteleminen ja asetetuissa tavoitteissa onnistuminen edellyttävät tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä. Vuodelta 2012 on laadittu Köyliön kunnan järjestyksessä yhdestoista henkilöstökertomus, jossa vertailutietoja on esitetty vuosilta Henkilöstökertomukseen on kerätty tietoja mm. kunnan henkilöstörakenteesta, koulutuksesta, vaihtuvuudesta, vuosityöajan käytöstä, henkilöstökustannuksista ja työkykyä ylläpitävästä toiminnasta. Köyliön kunnan henkilöstökertomus vuodelta 2012 lähetetään kunnanhallitukselle esityslistan liitteenä n:o 3. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää merkitä vuodelta 2012 laaditun henkilöstökertomuksen tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi myös valtuustolle. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

22 Kunnanhallitus KANSANELÄKELAITOKSEN PÄÄTÖS TYÖTERVEYSHUOLLON VUODEN 2012 KUSTANNUSTEN KORVAAMISESTA Khall 109 Kansaneläkelaitos on antanut päätöksen kunnan lähettämään tilitykseen, joka koski työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamista tilikaudelta Päätöksessä on vahvistettu hyväksyttäviksi kustannuksiksi I korvausluokassa 5 936,45 euroa (lakisääteinen työterveyshuolto) ja II korvausluokassa ,59 euroa (sairaanhoito). Korvauksen määrä I korvausluokassa on 3 561,87 euroa ja II korvausluokassa 7 012,30 euroa eli yhteensä ,17 euroa. Hyväksytyistä kustannuksista on korvattu 60 % korvausluokassa I ja 50 % korvausluokassa II. Korvauksen määräytymisen perusteena on ollut kummassakin korvausluokassa 110 työntekijää. Työntekijäkohtainen korvaus on I korvausluokassa 32,38 euroa ja II korvausluokassa 63,75 euroa. Päätös on hakemuksen mukainen. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä on työterveyshuollon tuloksi kirjattu 9 064,96 euroa, joten kuluvan vuoden tuloksi kirjataan saadusta korvauksesta 1 509,21 euroa. Päätökseen voidaan hakea muutosta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta viimeistään 30. päivänä siitä, kun päätöksestä on saatu tieto (saapunut ). Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee Kansaneläkelaitoksen päätöksen työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta tietoonsa saatetuksi ja tyytyy päätökseen. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus KUNNAN TALOUSTILANNE Khall 110 Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan kunnanhallitukselle esitetään vähintään kahden kuukauden välein selvitys talousarvion toteutumisesta sekä kunnan rahoitus- ja maksuvalmiustilanteesta. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen, ja riittääkö tulorahoitusta rahastointiin ja investointivarauksiin. Toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos ovat tuloslaskelman välituloksia. Toimintakate kertoo, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla ( euroa tammikuun lopussa). Vuosikate on kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, joka ei sisällä satunnaisia tuottoja ja kuluja ( euroa tammikuun lopussa). Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen, joka euron poistojen jälkeen on euroa positiivinen tammikuun lopussa. Tuloslaskelma ja talousarvion toteutumavertailu on esityslistan liitteenä n:o 4. Ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 4,4 %, toimintakulujen 7,8 % ja toimintakatteen 8,2 %. Verotulojen toteutuma on 9,0 % ja valtionosuuksien 8,0 %. Tasaisen toiminnan mukainen talousarvion toteutumaprosentti tammikuun lopussa olisi 8,3. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee kunnan taloudellisen tilanteen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Tehty ehdotus hyväksyttiin. Liite n:o 3. Lisäksi keskusteltiin talouden tervehdyttämisen työryhmän perustamisesta.

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni

Nimenhuutoluettelo on pöytäkirjan liitteenä A. Puheenjohtaja Veli-Pekka Suni Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.3.2014 kello 19.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 9/2015 Kunnanhallitus Sivu 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantai 1.6.2015 klo 18.15 20.15 Isonkyrön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot