Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Hintikka Esa Huuskonen Reijo Kaipainen Risto Karhunen Tuula Karppinen Hannele Kiuttu Pekka Orenius Marja Rantala Kyllikki Salonen Jasmina Virtanen Marja-Leena Mönkkönen Kaj puheenjohtaja varajäsen poissa MUUT SAAPUVILLA OLLEET Helttunen Pentti Ala-Paavola Sinikka Lätti Jouni Marjamäki Ritva Halme Olli-Petri KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri kiinteistöpäällikkö , ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Tuula Karhunen Hannele Karppinen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 335. Kokouksen avaus 336. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 337. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 338. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 339. Hyvinkään kirkon elastiset saumaukset 340. Työkeskuksen home-epäilykset 341. Rauhannummen hautausmaan krematorio-osan remontin 3. työmaakokous 342. Seurakunnan asuntojen käyttökorvaukset vuodeksi Siivoojan tehtävänkuvan muutos ja vaativuusryhmän tarkistus 344. Seurakunnan edustaja Veteraanitalosäätiön hallitukseen 345. Pastori Juha Koivulahden virkavapaus vuodeksi 2012 pastori Laura Maria Latikka kasvatuksen vastuukappalaiseksi alkaen 346. Pastori Petra Pohjanraito vs. IV kappalaiseksi 347. Pastori Paula Närhin virkamääräys tammikuuksi Kirkkoherranviraston kanslistin viran täyttäminen 349. Kirkon sopimusratkaisu vuosille Pitopalvelun emännän työsuhteisen tehtävän uudelleen täyttäminen 351. Toimistosihteeri Anne Niemisen määräaikainen erityisperuste 352. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 353. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 354. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 355. Lainahakemus Hyvinkään seurakunnan diakoniarahastolle (salainen) 356. Kolehtisuunnitelma tammi joulukuuksi Evankelis-luterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän nimikkosopimus 358. Muita asioita 359. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Joulunlaulun En etsi valtaa loistoa ja rukouksen jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 336 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on toimitettu jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 337 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuula Karhunen ja Hannele Karppinen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Päätösehdotus hyväksyttiin. 338 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi lisättynä lisäesityslistan asioilla: 1. Kolehtisuunnitelma tammi joulukuuksi Evankelis-luterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän nimikkosopimus

4 Kirkkoneuvosto Hyvinkään kirkon elastiset saumaukset (Halme) Hyvinkään kirkon julkisivuelementit on saumattu elastisella massalla viimeksi vuonna Saumaus on halkeillut ja vesi vuotaa paikka paikoin aluskatteen päälle. Sisälle asti tulevia vuotoja ei ole silmämääräisesti havaittu. Kiinteistöpäällikkö on ollut yhteydessä Insinööritoimisto Vahanen Oy:n Korhoseen, joka on ollut edellisessä korjauksessa mukana (liite 1). Korhonen on ollut yhteydessä saumamassan toimittajaan. He ovat yhteisvoimin tutkineet asiaa ja heidän ehdotuksensa on, että saumat uusittaisiin nopeasti. Rahoitustilanteen kireyden vuoksi kiinteistöpäällikkö on sitä mieltä, että saumausta siirrettäisiin muutamalla vuodella ja luotettaisiin aluskatteen pitävyyteen eli otettaisiin tietoinen riski. Merkitään tiedoksi ja kirjataan kirkkoneuvoston ohjeet. Keskustelun jälkeen tilanne merkittiin tiedoksi ja todettiin, että kiinteistöpäällikkö tarkkailee tilannetta ja mikäli hälyttävää ilmenee, asia otetaan esille. 340 Työkeskuksen home-epäilykset (Halme) Työkeskuksessa työskentelevällä henkilöllä on ilmennyt erilaista pitkäaikaista oireilua, josta syystä päätettiin tutkia työkeskuksen toimistokerros homekoirilla, koska silmämääräisessä tarkastelussa ei huomattu poikkeamaa normaalista. Työn suoritti Homekoirat Sagulin Ky Kirjallinen raportti suoritetusta työstä on liitteenä 2. Raportista ilmenee, että rakennuksessa on muutamia kohtia, joissa luultavasti on hometta. Homeen määrää ja laajuutta ei tiedä ennen kuin paikka on avattu. Työ on tarkoitus aloittaa tammikuun puolessavälissä ja toteuttaa ulkokautta mahdollisimman paljon, jolloin mahdolliset pölyt eivät mene talon sisälle. Alustava kustannusarvio on noin Merkitään tiedoksi ja kirjataan kirkkoneuvoston ohjeet Työkeskuksen home-epäilykset ja suunnitellut toimenpiteet merkittiin tiedoksi.

5 Kirkkoneuvosto Rauhannummen hautausmaan krematorio-osan remontin 3. työmaakokous Kolmannen työmaakokouksen pöytäkirja on liitteenä 3. Merkitään pöytäkirja tiedoksi. Pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 342 Seurakunnan asuntojen käyttökorvaukset vuodeksi 2012 (Lätti) Kirkkoneuvosto päätti , että asuntojen käyttökorvaukset vuodeksi 2012 valmistellaan uudelleen seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Seurakunnan asuntojen käyttömaksujen tasoa tarkistettiin edellisen kerran vuoden 2009 alussa. Isännöitsijätoimiston antama tieto Hyvinkäällä tyypillisistä käyttökorvauksista sekä Helenenkadun kerrostalon vesimaksutuotoista ja -kuluista on liitteessä 4. Selvityksen perusteella lähinnä vesimaksuun on perusteltua tehdä tarkistuksia. Ehdotus vuonna 2012 perittävistä käyttökorvauksista on liitteessä 5 (liite sisältää myös muita korvaus- ja palkkiotietoja). Hyväksytään asuntojen käyttökorvaushinnasto vuodeksi 2012 liitteen 5 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Kirkkoneuvosto Siivoojan tehtävänkuvan muutos ja vaativuusryhmän tarkistus (Lätti) Siivoustyönohjaajan tehtävä vapautui irtisanoutumisen vuoksi lukien. Vuoden 2012 talousarviossa päätettiin, että tehtävän tarpeellisuus jatkossa arvioidaan vuoden 2012 aikana ja tehtävät hoidetaan muin työjärjestelyin sekä varaamalla siivoustyöhön 0,5 työvuotta tuntipalkkajärjestelyin. Siivooja Johanna Lehtiö on luvannut hoitaa siivoustoimen aine- ja tarvikehankintoja, työlistojen ylläpidon, harjoittelijoiden opastusta ja erilaisia muita tarpeellisia hallinnollisluontoisia tehtäviä. Tehtävänkuvan vaativuuden lisääntymisen vuoksi on perusteltua tarkistaa siivooja Johanna Lehtiön vaativuusryhmä nykyisestä 303:sta 401:een. Tarkistetaan siivooja Johanna Lehtiön vaativuusryhmä 401:een tehtävien vaativuuden lisääntymisen vuoksi alkaen Ehdotus hyväksyttiin. 344 Seurakunnan edustaja Veteraanitalosäätiön hallitukseen Veteraanitalosäätiön toiminnanjohtaja Soili Stolt-Suomalainen on päiväämässään kirjeessä pyytänyt Veteraanitalosäätiön hallituksen toimeksi antamana seurakuntaa nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen toimikaudeksi Toimikaudella seurakunnan edustajana Veteraanitalosäätiön hallituksessa on toiminut Tuula Karhunen. Nimetään seurakunnan edustaja Hyvinkään Veteraanitalosäätiön hallitukseen toimikaudeksi Taisto Heimonen esitti, että seurakunnan edustajaksi Hyvinkään Veteraanitalosäätiön hallitukseen nimetään Tuula Karhunen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto Pastori Juha Koivulahden virkavapaus vuodeksi 2012 pastori Laura Maria Latikka kasvatuksen vastuukappalaiseksi alkaen Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan myöntänyt Juha Koivulahdelle virkavapautta IV kappalaisen virasta vuodeksi Juha Koivulahti on seurakuntavirassa ollessaan toiminut kasvatuksen vastuukappalaisena. Hänen virkavapausaikanaan vs. vastuukappalaisena on toiminut Laura Maria Latikka. Nyt työjärjestelyt on kirkkoherran johdolla sovittu niin, että lukien Laura Maria Latikka siirtyy vakituisesti hoitamaan kasvatuksen vastuukappalaisen tehtävää. Mikäli Juha Koivulahti palaisi vuonna 2013 Hyvinkään seurakunnan virkaan, hän tulisi IV kappalaisen virkaan, mutta ei vastuukappalaiseksi. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 346 Pastori Petra Pohjanraito vs. IV kappalaiseksi Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on istunnossaan määrännyt pastori Petra Pohjanraidon Hyvinkään seurakunnan vs. IV kappalaiseksi Juha Koivulahden virkavapauden ajaksi. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 Kirkkoneuvosto Pastori Paula Närhin virkamääräys tammikuuksi 2012 Paula Närhille on Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin istunnossa annettu virkamääräys Hyvinkään seurakunnan vs. VI seurakuntapastoriksi saakka. Hän toimii rippikoulupastori Heidi Kajander-Maavuoren äitiysloman sijaisena. Tuomiokapituli on istunnossaan Heidi Kajander-Maavuoren pyynnöstä keskeyttänyt hänen virkavapautensa alkaen, koska olosuhteet hänen kohdallaan ovat ratkaisevasti muuttuneet. Samassa istunnossaan tuomiokapituli on myös määrännyt Paula Närhin virkamääräyksen Hyvinkään seurakunnan vs. VI seurakuntapastoriksi päättymään Tammikuu on rippikoulupapin tehtävässä marraskuun ohella erityisen työntäyteistä aikaa. Vaikka Heidi Kajander-Maavuoren virkavapaus päättyy, on tarkoituksenmukaista turvata erityisesti tammikuun aikana riittävä työvoima rippikoulutyössä. Näin on keskusteluissa päädytty siihen, että pastori Paula Närhille pyydetään virkamääräystä tammikuuksi 2012 vs. I seurakuntapastorin virkaan (Petra Pohjanraidon virka). Pastori Paula Närhille pyydetään Espoon hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä Hyvinkään seurakunnan vs. I seurakuntapastoriksi Ehdotus hyväksyttiin.

9 Kirkkoneuvosto Kirkkoherranviraston kanslistin viran täyttäminen Kirkkoneuvosto myönsi edellisessä kokouksessaan kanslisti Leila Ikoselle eron virasta lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Viran täyttäminen päätettiin käsitellä kirkkoneuvoston joulukuun kokouksessa. Neuvottelujen jälkeen on nyt päädytty siihen, että kanslistin virka tässä vaiheessa täytettäisiin määräaikaisena kolmeksi vuodeksi Viraston nykyinen työmäärä edellyttää kyseisen kanslistin viran täyttämistä. Määräaikaisuutta tässä vaiheessa perustellaan kuitenkin Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käyttöönotolla, mahdollisilla tulevilla rakennemuutoksilla ja seurakunnan valmistautumisella siirtymään KIPA-palvelukeskuksen asiakkaaksi. Edelleen kolmen vuoden aikana nähdään, miten seurakunnan taloustilanne yleisesti tulee kehittymään. Virkasäännön mukaan virka saadaan täyttää sitä haettavaksi julistamatta, kun kysymyksessä on viran täyttäminen väliaikaisesti muutoin kuin koeajaksi. Kirkkoherranvirastossa on kanslistin äitiysloma-, hoitovapaa- ym. sijaisena kesästä 2009 alkaen toiminut insinööri, datanomi Tarja Hyvönen. Hän on kahden ja puolen vuoden työssäoloaikanaan hyvin omaksunut työt ja päässyt sisälle viraston tehtäväalueisiin. Hän on myös datanomin koulutuksellaan tuonut lisävahvuutta viraston henkilöstön osaamisalueisiin ja mm. Kirjurin tuloon liittyvissä eri työvaiheissa ratkaisevasti ollut mukana niin, että Hyvinkäällä ei virastossa ole tarvittu monien muiden virastojen lailla toimittajan työpanosta valmistauduttaessa uuden järjestelmän tuloon. Kirkkoherra ja hallintosihteeri ovat keskustelleet Tarja Hyvösen kanssa mahdollisesta määräaikaisesta viranhoidosta ja hän on ilmoittanut, että hän on kiinnostunut jatkamaan työtään virastossa vuosina Tällä hetkellä Tarja Hyvönen hoitaa kirkkoherranviraston määräaikaista kanslistin tointa, joka lakkaa Kirkkoherranviraston kanslistin virka täytetään tässä vaiheessa määräaikaisesti vuosiksi Virkaan valitaan insinööri, datanomi Tarja Hyvönen lukien. Hän toimii kanslistin virassa määräaikaisena saakka. Viran palkkauksen vaativuusryhmä on 501. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Kirkkoneuvosto Kirkon sopimusratkaisu vuosille (Lätti) Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen Sopimus on tehty Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden turvaamista koskevan työmarkkinakeskusjärjestöjen hyväksymän ja allekirjoittaman ns. Raamisopimuksen ehtojen mukaisesti. Se on voimassa Sopimuksen mukaan lukien tulee kirkon yleisen palkkausjärjestelmän piirissä oleville työntekijöille 2,0 %:n yleiskorotus. Raamisopimuksen mukaisesta sopimuskorotusvarasta käytetään 0,4 % tekstimuutoksiin, jotka koskevat kuuden arkipäivän mittaista palkallista isyysvapaata sekä vuosilomajärjestelmän kehittämistä. Toukokuun palkanmaksun yhteydessä vuonna 2012 maksetaan 150 euron suuruinen kertaerä sellaisille työntekijöille, joiden osalta toteutuu sopimuksessa tarkemmin määritelty kolmen kuukauden työssäoloehto. Uuden sopimuksen mukainen toinen sopimuskorotus toteutetaan Yleiskorotuksen lopullinen suuruus neuvotellaan sopimuskauden aikana ja se on ratkaisun sisällöstä riippuen enintään 1,4 %. Lisäksi on 0,5 %:n suuruinen järjestelyerä harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) toteuttamiseen ja/tai tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamiseen. Sopimuksessa kiinnitetään huomiota myös työhyvinvointiin ja työelämän laadun kehittämiseen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 Kirkkoneuvosto Pitopalvelun emännän työsuhteisen tehtävän uudelleen täyttäminen (Lätti) Talousarvion mukaan kirkkoneuvosto ratkaisee jokaisen avoimeksi tulevan viran ja toimen osalta ennen haettavaksi julistamista, onko tehtävän täyttäminen uudelleen välttämätöntä, voidaanko tehtävät hoitaa toisin tai onko syytä tarkistaa tehtävän johtosääntöä/toimenkuvaa. Tarkastelut on tehtävä kirjallisesti perustellen. Pitopalvelussa työskentelee tällä hetkellä pääemäntä, viisi emäntää, kaksi keittäjää ja puolipäivätoiminen ravitsemustyöntekijä. Pitopalvelun pitkäaikainen emäntä Riitta Kankaanpää jää eläkkeelle lukien. Talousarviossa on varattu määräraha uuden emännän palkkaamiseen alkaen. Emännän tehtävän vaativuusryhmä on 402. Pitopalvelun nykyisen laajuisen toiminnan jatkaminen edellyttää, että vapautuvaan emännän tehtävään palkataan uusi työtekijä. Toimenkuva on syytä pitää riittävän laajana, jolloin emäntä -tehtävänimikkeen käyttö on perusteltua tämän tehtävän osalta jatkossakin. Tehtävä on tarkoitus julistaa haettavaksi , jolloin valittava henkilö voisi normaalit valitus- ja irtisanomisajat huomioon ottaen aloittaa tehtävän hoidon Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan talousjohtaja ottaa alaistensa toimintayksiköiden työsopimussuhteisen henkilökunnan. Täytetään uudelleen pitopalvelun työsuhteinen emännän tehtävä alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

12 Kirkkoneuvosto Toimistosihteeri Anne Niemisen määräaikainen erityisperuste (Lätti) Kirkkoherra Ilkka Järvinen ja hallintosihteeri Ritva Marjamäki ovat esittäneet, että toimistosihteeri Anne Niemiselle maksettaisiin erityisen perusteen mukaista lisää uuden jäsentietojärjestelmän Kirjurin käyttöönottovaiheen ajalta. Käyttöönottovaihe edellyttää huomattavan määrän kouluttautumista, ohjeiden laatimista sekä uusien käytäntöjen omaksumista ja luomista. Anne Nieminen on seurakunnan päävastuuhenkilö käyttöönotossa ja lisäksi hän on rovastikunnallinen tukihenkilö. Työläin Kirjurin käyttöönottovaihe ajoittuu tammi- lokakuulle Erityinen peruste on tehtävän piirre, joka ei tule vaativuuskriteereillä arvioiduksi, mutta on osa tehtävän vaativuutta. Se mahdollistaa sellaisten tehtävän vaativuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioon ottamisen, jotka jäisivät muilla vastuukriteereillä huomioimatta. Kirkkoneuvosto on määritellyt erityisperusteista antamassaan päätöksessä yhdeksi erityisperusteen myöntämisen perusteeksi Tavanomaiset vastuut ja/tai työtehtävien sisältöalueen huomattavasti ylittävät vastuut/hankkeet. Tällaisessa tilanteessa voidaan maksaa määräaikaista vastuulisää kirkkoneuvoston erillispäätöksellä. Kirjurin käyttöönottoprosessi on ainutkertainen jäsentietojärjestelmän muutoshanke, jonka yhteydessä seurakunnan käyttöönoton päävastuuhenkilön tavanomaiset vastuut ylittyvät huomattavasti. Maksetaan toimistosihteeri Anne Niemiselle Kirjurin käyttöönottovaiheen ajalta määräaikaista erityisperustepäätöksen mukaista 3 %:n vastuulisää. Ehdotus hyväksyttiin.

13 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 23/ Tilastovuoden 2011 väestö- ja toimintatilastot Kirkkohallituksen yleiskirje 25/ Kirjuri-jäsentietojärjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2012 Kirkkohallituksen yleiskirje 26/ Kirkon henkinen huolto ja kriisipuhelinsuunnitelma Kirkkohallituksen yleiskirje 27/ Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskusten työssä Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/ Kirkon sopimusratkaisu vuosille Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A8/ Luontoisetujen verotusarvot Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 353 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Palvelujohtokunta Yhteisvastuukeräys Vuoden 2012 talousarvioiden sopeuttaminen 3. Diakoniasihteerin päätösluettelon mukaiset päätökset 4. Vapaaehtoinen työpariksi Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilölle 5. Lainahakemus Hyvinkään seurakunnan diakoniarahastolle (salainen) Merkitään asialista tiedoksi. Asialista merkittiin tiedoksi.

14 Kirkkoneuvosto Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluetteloiden asialista Hallintosihteeri Ritva Marjamäen osallistuminen retriittiin 49. Teologian opiskelija Carina Lievendahl sairaalasielunhoitaja Anna-Leena Utin viransijaiseksi 50. Talousjohtaja Jouni Lätin vuosilomamuutos Talousjohtajan asialista 117. Emäntä Riitta kankaanpään irtisanoutuminen eläkkeellesiirtymisen vuoksi alkaen 118. Työloma-anomus, Pulkkinen 119. Atk-laitteen myynti Olli-Petri Halmeelle Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 355 Lainahakemus Hyvinkään seurakunnan diakoniarahastolle (salainen) 356 Kolehtisuunnitelma tammi - joulukuuksi 2012 Seurakunnan tulee laatia suunnitelma vuoden aikana koottavista kolehdeista. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman (KL 2:8), joka voidaan laatia kerralla koko vuodeksi tai työkausittain. Liitteenä on kolehtisuunnitelma tammi joulukuuksi 2012, suunnitelmassa viininpunaisella merkityt kolehdit ovat esittelijän ehdotuksia. Kirkkoneuvosto on v päättänyt kolehtikohteiden myöntämisessä noudatettavat periaatteet seuraavasti:

15 Kirkkoneuvosto ) Kolehtikohde on kirkkohallituksen suosituslistassa 2) Kolehtikohde on ev.lut. kirkon yhteydessä toimiva järjestö 3) Kolehtikohteella on paikkakunnalla yhteistä toimintaa seurakunnan kanssa 4) Ulkomaisten kohteiden avustamisessa käytetään kirkon omia kanavia, joita ovat: Kirkon Ulkomaanapu sekä kirkon viralliset lähetysjärjestöt (SLS, SPS, SLEY, SLEF, SEKL, ELK, SANSA). Erityistilanteissa kirkkoherra voi poiketa säännöistä painavista syistä ja ilmoittaa ne kirkkoneuvostolle tiedoksi. Hyväksytään kolehtisuunnitelma tammi joulukuuksi ehdotuksen mukaisesti. Kolehtisuunnitelma tammi joulukuuksi 2012 hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 357 Evankelis-luterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän nimikkosopimus Julistusjohtokunta on kokouksessaan käsitellyt Lähetysyhdistys Kylväjän nimikkosopimusasiaa seuraavasti: Evankelis-luterilainen lähetysyhdistys Kylväjä on yhteistyöanomuksessaan esittänyt Eva ja Hans Rönnlundin nimikkolähettisopimuksen muuttamista Johanna Rajalan nimikkolähettisopimukseksi. TM Johanna Rajala (synt. 1985) on hyvinkääläinen nuori nainen, joka toimii parhaillaan luokanopettajana Hyvinkäällä. Viime talvikauden hän opiskeli Kylväjän lähetyskurssilla, ja hänet siunattiin lähetystyöntekijäksi tänä kesänä Kylväjän valtakunnallisilla kesäpäivillä Vaasassa. Rajala on lähdössä Itä- Siperiaan elokuussa 2012 ja vuoden kielikoulun jälkeen hänen tehtävänään tulee olemaan lapsi- ja nuorisotyön kehittäminen Inkerin kirkon Ulan-Uden seurakunnan työyhteydessä. Rönnlundien nimikkolähettisopimussumma oli Julistusjohtokunnan päätöksen mukaan (60 /2009) nimikkosopimusten yhtenäistämisen perusteella yksin lähtevän lähetystyöntekijän sopimussumma on Vuonna 2010 Kylväjän vapaaehtoinen kannatus oli yhteensä ,00. Julistusjohtokunta päätti kokouksessaan esittää kirkkoneuvostolle Eva ja Hans Rönnlundin nimikkolähettisopimuksen muuttamista TM Johanna Rajalan nimikkolähettisopimukseksi. Julistusjohtokunta esittää nimikkolähettisopimussummaksi euroa.

16 Kirkkoneuvosto Hyvinkään seurakunta solmii nimikkolähettisopimuksen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa TM Johanna Rajalan työstä Inkerin kirkon Ulan-Uden seurakunnan työssä. Nimikkolähettisopimuksen kannatustavoite on euroa. Samalla lakkautetaan nimikkosopimus Rönnlundien työstä. Ehdotus hyväksyttiin. 358 Muita asioita 1. Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 25.1., 29.2., 21.3., 23.4., 23.5., 13.6., 29.8., 26.9., , 7.11., ja Kirkkovaltuusto 13.2., 30.5., , ja Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen. Puheenjohtaja toivotti kaikille rauhallista joulua ja onnellista, siunattua uutta vuotta. Varapuheenjohtaja Tuula Karhunen toivotti kirkkoherralle ja muille virkamiehille hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta sekä kiitti kirkkoneuvostoa hyvästä työskentelystä. Kokouksen päätökseksi laulettiin Maa on niin kaunis.

17 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Kokouspäivämäärä Pöytäkirjan pykälä 359 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: , , Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 344, 348 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16 Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 344, 348 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

18 HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Kirkollis- ja hallintovalitukset ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9 Postiosoite: PL 120, HELSINKI Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Valitusaika 30 päivää Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10 Postiosoite: PL 203, ESPOO Telekopio: Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo)sähköposti: 30 päivää

19 Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Valitusaika 14 päivää Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopio: Sähköpostiosoite: Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kirkkoneuvosto 20.1.2015. Koski-Säntti Aarne. Penttilä Veli-Matti. Rinta-Kiikka Leena KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2015 Kokousaika 20.1.2015 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Harri Marketta Jaskari Liisa Koski-Säntti

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8)

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015. Seurakuntaneuvosto 1 (8) LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (8) AIKA Torstai 29.1.2015 klo 20. PAIKKA Kokkolan seurakuntakeskus KOKOUSASIAT 14 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164

Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Kirkkoneuvosto 7/2014 9.9.2014 164 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 9.9.2014 klo 19.00 21:42. Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Litja Tuovi

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 8.2.2012 kello 16.30-17.22 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Pirjo-Liisa

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15.

Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra, kokouksen puh.joht. 1. - 5. Rönkä Kaisa jäsen, kokouksen puh.joht. 6. - 15. KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 1 ( 11 ) 20.3.2012 Aika Torstai 15.3.2012 klo 17 17.55 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Marttila Hannu srk-neuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 20.1.2014. Sivu 1 / 11 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 Aika Keskiviikkona 29. päivänä tammikuuta 2014 klo 18.- 19.55 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Seppo Santala - kv:n vpj. Asko Mäentaka x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: LP JK PÖYTÄKIRJA 5/ 1.7.2014/ 65 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2014 Aika Tiistai 1.7.2014 klo 18.00 18.38 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Aika 9.11.2011 klo 16:15 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146

Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Kirkkoneuvosto 6/2014 26.8.2014 146 Paikka ja aika Seurakuntatalo, tiistai 26.8.2014 klo 19.00 21.37 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Kaarto Rakel

Lisätiedot