KEMIÖNSAAREN KUNTA RÖSHOLM RANTA-ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA RÖSHOLM RANTA-ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 KEMIÖNSAAREN KUNTA RÖSHOLM RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2011

2 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee päivättyä ranta-asemakaavakarttaa. Kaavan nimi on Rösholm ranta-asemakaava. Alue käsittää Hiittisten kylässä kiinteistön Rösholm RN:o 15:17 ( ). Varsinainen kaava-alue käsittää kiinteistöstä saaren Rösholm (joillakin kartoilla Rönnsholmen). Se sijaitsee n. 10 km etäisyydellä Taalintehtaalta etelään ja n. 5 km Kasnäsista itään. Kaava-alueen pinta-ala on noin 16,5 ha ja korjattu rantaviiva 2,2 km. Liitteenä on kaava-alueen luontoselvitys. 2 YHTEENVETO 1990-luvun alussa laadittun rantayleiskaavan rakennuspaikat on sijoitettu paikkoihin, jotka topografisista tai maisemallisista syistä ei voida rakentaa. Yleiskaavan mukainen rakentaminen johtaisi epäonnistuneeseen asutuksen sijoitteluun. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on siirtää voimassa olevan yleiskaavan rakennuspaikat siten, että topografia ja maisema otetaan huomioon. Lisäksi puuttuu alueen kokonaisvaltainen luontoinventointi, mitä korjataan suunnittelun yhteydessä. Ranta-asemakaavaan osoitetaan yleiskaavan mukainen määrä eli 10 rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkojen sijoittelussa on otettu huomioon niiden vaikutus maisemaan ja luonon olosuhteisiin. 3 LÄHTÖKOHDAT Alue käsittää Hiittisten kylässä kiinteistön Rösholm RN:o 15:17 maa-alueet. Alueella on voimassa oleva yleiskaava. Yleiskaavassa alue on osoitettu lomaasutusalueeksi (RA) sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1). Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalouteen, virkistykseen ja ulkoiluun. Alue on rakentamaton. Alueella on joitakin luontoinventoinnissa merkittäviksi luokiteltuja alueita ja kohteita. Faunatica Oy on laatinut alueelle luontoselvityksen, jossa alueen luonnonolosuhteen ja luontoarvot och selostettu, liite 2. 4 RANTA-ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUVAIHEET Kaavaluonnoksesta on neuvoteltu ( ) ELY-keskuksen (Leena Lehtomaa AnnaLeena Seppälä Kirsti Virkki) sekä kunnan (Lindeberg) edustajien kanssa. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä Muistutuksia ei jätetty.

3 Pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Kartta tulostetaan mittakaavaan 1: RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS Yleiskuvaus Kaavassa on 5 korttelia, joissa on yhteensä 10 loma-asuntorakennuspaikkaa (RA). Muut alueet on osoitettu metsätalousmaaksi, jossa on ympäristöarvoja (MY). Rakennusoikeus Ranta-asemakaava-alueen rakennusoikeus noudattaa kaikilta osin voimassa olevaa yleiskaavaa. Yksityiskohtainen kuvaus Rakennuspaikkojen rakennusalat on osoitettu siten, että kaikki rakentaminen sijoittuu vähintään 20 m:n etäisyydelle rannasta. Rantamaisemaa on otettu huomioon niin, ettei maisemakuva meren suuntaan merkittävästi muutu. Voimassa olevaan yleiskaavaan nähden rakennuspaikat on sijoitettu ja ryhmitelty siten, että niiden rakentaminen mahdollisimman vähän vaikuttaa luonnonolosuhteisiin ja maisemaan. Yleiskaavan mukainen rakennuspaikkojen rakentaminen ei ole mahdollista toteuttaa ao. tekijöitä huomioon ottamalla. RA-rakennuspaikalle saadaan rakentaa rakennuksia seuraavasti: Kullekin rakennuspaikalle saadaan loma-asunto ja sauna, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 120 m2. Osa loma-asunnosta voidaan toteuttaa erillisenä vierasmajana, jonka kerrosala on enintään 20 m2. Erillisen saunarakennuksen sallittu enimmäiskerrosala on 20 m2. Lisäksi saadaan rakentaa erillinen lämmittämätön enimmäiskerrosalaltaan 40 m2:n suuruinen varastorakennus Rakennusten julkisivujen tulee olla puuta. Värityksen tulee olla hillitty ja soveltua maisemaan.rakennusten kattomuodon tulee olla harjakatto. Räystäiden, vuorilautojen, kaiteiden ja vastaavien yksityiskohtien korostaminen tulee välttää. Uhanalaista ja rauhoitettua metsäomenapuuta kasvaa neljässä paikassa. Alueet on osoitettu suojelukohteiksi (s). Kaksi kosteikkoaluetta on osoitettu osa-alueeksi, jossa ympäristö on säilytettävä (s). Muut alueet on osoitettu metsätalousalueeksi, jolla on ympäristöarvoja. MY-alueella ei saa suorittaa avohakkuita eikä rakentaa rakennuksia. Tekninen huolto Jätevesiä ei saa johtaa mereen, vaan ne on käsiteltävä kunnan ympäristöviranomaisen vahvistamalla tavalla. Vesikäymälän rakentaminen on kielletty. Alueiden pinta-alat on esitetty liitteessä 1. 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Alueen rakentaminen toteutetaan tarpeiden mukaisessa aikataulussa.

4 7 RANTA-ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET Ranta-asemakaavassa on otettu huomioon luontoiselvityksessä todetut arvot, joten kaavan toteuttaminen ei heikennä alueen luontoarvoja. Maiseman kannalta vältytään niiltä haitallisilta seuraamuksilta, johon yleiskaavan mukainen toteuttaminen johtaisi. Kaava noudattaa valtakunnallisia alueiden käytön tavoitteita eikä ole hyväksytyn maakuntakaavaehdotuksen vastainen. Hanko, Maanmittari Oy Öhman Sten Öhman diplomi-insinööri

5 MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Riilahdenkatu Hank KEMIÖNSAARI, RÖSHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne Alue käsittää Hiittisten kylässä kiinteistön Rösholm RN:o 15:17 ( ). Kaava-alue, joka käsittää saaren Rösholm (joillakin kartoilla Rönnsholmen), sijaitsee n. 10 km etäisyydellä Taalintehtailta etelään ja n. 5 km Kasnäsista itään. Kunnan rantayleiskaavassa kiinteistö on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M-1) ja loma-asutusalueiksi (RA). Rakennuspaikkojen kokonaismäärä on 10. Maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalouteen, virkistykseen ja ulkoiluun. 2. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet 1990-luvun alussa laadittun rantayleiskaavan rakennuspaikat on sijoitettu paikkoihin, jotka topografisista tai maisemallisista syistä ei voida rakentaa. Yleiskaavan mukainen rakentaminen johtaisi epäonnistuneeseen asutuksen sijoitteluun. Ranta-asemakaavan tarkoituksena on siirtää voimassa olevan yleiskaavan rakennuspaikat siten, että topografia ja maisema otetaan huomioon. Lisäksi puuttuu alueen kokonaisvaltainen luontoinventointi, mitä korjataan suunnittelun yhteydessä. 3. Osalliset ja osallisten kuuleminen Osallisia ovat alueen omistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin laadittava kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä (MRL 62 ). Osallisia ovat mm. - Alueen maanomistaja Lähialueiden maanomistajat ja asukkaat Viranomaiset - Varsinais-Suomen ELY-keskus (ympäristö ja luonnonvarat)

6 - Varsinais-Suomen liitto 4. Viranomaisyhteistyö Aloitusviranomaisneuvottelu pidetään talvella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma toimitetaan osallisille viranomaisille tiedoksi ja mahdollisia kommentteja varten. Samalla pyydetään lausunto myös kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotuksesta pyydetään tapeen mukaan lausunto viranomaisilta. Sen jälkeen kun kaavaehdotus on ollut nähtävänä järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu (MRL 66, MRA 26 ). 5. Laadittavat selvitykset Suunnittelun pohjaksi on kesällä 2010 laadittu luonnonolosuhteista käsittävä luontoinventointi. 6. Suunnittelun käsittelyvaiheet, kaavan vaikutukset sekä osallistuminen ja vuorovaikutus Tekninen lautakunta päättää suunnittelun aloittamisesta ja että osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville talvella Kaavaehdotus pannaan julkisesti nähtäville kesällä 2011 ja siitä pyydetään tarvittaessa lausunnot. Osallisia kuullaan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta (MRL 65, MRA 19 ). Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Kunnanvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen arviolta kesä jälkeen Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen (MRL 188 ). 7. Yhteystiedot Lisätietoja suunnittelusta antavat seuraavat henkilöt: Kaavoittaja Juha Suominen Puh Kaavan laatija Sten Öhman MAANMITTARI OY ÖHMAN Riilahdenkatu 3, Hanko Puh

7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat mielipiteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan alistaa ELY-keskukseen neuvotteluja varten, mikäli osallinen katsoo sitä puuttelliseksi. Tätä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tilata Kemiönsaaren kunnan tekniseltä virastolta tai kaavan laatijalta.

8 Liite 1. Områdenas arealer Alueiden pintalat Område Alue K1T1 K1T2 K1T3 K2T1 K2T2 K3T1 K3T2 K4T1 K4T2 K5T1 MY Summa, yhteensä m2 Summa,yht m

9 Bilaga/Liite 2. Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontoarvojen perusselvitys vuonna 2010 Espoo 2010

10 Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontoarvoselvitys Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Menetelmät 3 3. Tulokset Hertta-tiedot 3.2. Luontotyypit ja putkilokasvit Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 7 5. Kirjallisuus 7 Kannen kuva: Kausikosteaa tervaleppäluhtaa, jossa on kohtalaisesti myös lahopuuta (kuvio 4). Valokuvat Henna Makkonen Karttakuva Faunatica Oy Kirjoittajat: Henna Makkonen ja Marko Nieminen

11 Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontoarvoselvitys 2010 Tiivistelmä Kemiönsaaren Rönnsholmenin (Lilla Ängesönin länsipuolella) luontoarvojen perusselvitys tehtiin kesällä Toimeksianto sisälsi myös Hertta-tietojen tarkistuksen. Maastotyössä paikallistettiin luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilain mukaiset suojeltavat kohteet sekä muut huomionarvoiset luontokohteet. Lisäksi etsittiin EU:n luontodirektiivin mukaisten, uhanalaisten, silmälläpidettävien ja rauhoitettujen putkilokasvilajien esiintymiä. Luontoarvoiltaan tärkeimmät metsälakikohteet ovat erilaiset kosteikkokohteet (kolme kuviota), jotka tulisi säästää mahdollisen mökkirakentamisen yhteydessä. Uhanalaista ja rauhoitettua metsäomenapuuta kasvaa neljässä paikassa. Puuyksilöt tulee säästää ympäristöä muuttavien toimien yhteydessä. Toinen havaittu uhanalainen putkilokasvilaji on keltamatara, jonka kasvustojen säästämistä suosittelemme. Rönnsholmenin koillisosassa on kallioisen pikkusaaren jakama melko laaja merenlahti, jonka eteläisempi osa on ilmeinen muodostumassa oleva flada. Suosittelemme sen säilyttämistä luonnontilaisena. 2

12 Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontoarvoselvitys Johdanto Tähän selvitykseen sisältyi Kemiönsaaren kunnassa Lilla Ängesönin länsipuolella sijaitseva Rönnsholmenin saari (noin 15 ha) (ks. kuva 2). Työ sisälsi kaksi osakokonaisuutta: 1. Hertta-tietojen hankinta. 2. Luontoarvojen perusselvitys. 2. Menetelmät Saari kierrettiin kattavasti läpi (Henna Makkonen), jolloin suurin osa kasvilajeista on luotettavasti havaittavissa. Tällöin on paras ajankohta sekä luontotyyppien että kasvilajiston kartoittamiseen. Maastokäynnin aikana paikallistettiin seuraavanlaiset kohteet: - Luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit (Luonnonsuojelulaki 1996, Luonnonsuojeluasetus 1997/2005) - Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt (Metsälaki 1996, Meriluoto & Soininen 2002) - Vesilain mukaiset suojeltavat kohteet (Vesilaki 1961) - Muut huomionarvoiset luontotyypit ja mahdollisesti korkean biodiversiteetin sisältävät alueet (esim. runsaasti lahopuuta sisältävät kohteet) sekä muilla tavoilla arvokkaat luontokohteet - Alueet, joilla ei esiinny erityisiä luontoarvoja. Kasvillisuuskartoituksessa keskityttiin paikallistamaan EU:n luontodirektiivin mukaisten, uhanalaisten, silmälläpidettävien ja rauhoitettujen putkilokasvilajien esiintymät (Rassi ym. 2001, Ympäristöministeriö 2001a,b, 2007, 2008, 2009). Selvitysalueella olevien huomionarvoisten luontotyyppien ja kasviesiintymien sijainnit rajattiin kartalle. Näiden luontotyyppikuvioiden ominaispiirteet ja kasvillisuuden yleispiirteet kuvaillaan jaksossa 3. Kuviot arvotettiin luonnonsuojelullisen arvon perusteella. 3. Tulokset 3.1. Hertta-tiedot Saarelta ei ole havaintoja ympäristöviranomaisten Hertta-tietojärjestelmässä (tarkistettu ) Luontoarvojen perusselvitys Rönnsholmen on kallioinen saari, kallioiden väleissä on kosteikkoja sekä lehtomaisia ja luhtaisia painanteita. Korkeuserot ovat suuret, samoin kosteus ja rehevyys vaihtelevat suuresti muodostaen moniulotteisen kokonaisuuden esim. alueen linnustolle. Saarella on runsaasti hirvieläimiä, jotka liikkuvat varsinkin saaren eteläosissa sammalikon ja jäkälikön kuluneisuudesta päätellen.

13 Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontoarvoselvitys Rönnsholmen on lähes kokonaan vajaatuottoista kalliometsää ja puutonta avokalliota. Valtapuu on mänty (Pinus sylvestris), osa männyistä on erittäin vanhoja ja kasvusuunnaltaan tuulen muovaamia. Männyn lisäksi kallioilla kasvaa katajaa (Juniperus communis), pihlajaa (Sorbus aucuparia), reunamilla ja kosteikoissa tuomea (Prunus padus). Saarella on paikoin kohtuullisesti lahopuuta, niin pysty- kuin maapuunakin. Kallioiden välisillä luhtaisilla ja lehtomaisilla alueilla valtapuuna on tervaleppä (Alnus glutinosa), joista osa on iäkkäitä, kuolleita ja lahojakin joukossa. Lisäksi virpapajua (Salix aurita), haapaa (Populus tremula) ja koivuja (Betula pendula ja B. pubescens). Pensaskerroksessa vadelmaa (Rubus idaeus), taikinamarjaa (Ribes alpinum), paatsamaa (Rhamnus frangula) ja metsäruusua (Rosa majalis). Saarella ei ole vesilain tai luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppikohteita. Saarella kasvaa kahta uhanalaista (vaarantuneita, VU) putkilokasvilajia: keltamataraa (Galium verum) ja rauhoitettua metsäomenapuuta (Malus sylvestris) (ks. kuva 2). Keltamataraa on muutamia kymmeniä varsia isoimmissa esiintymissä, joiden sijainnit ovat: ( , ), ( , ), ( , ), ( , ) (YKJ) (kuva 1). Yksittäisten metsäomenapuiden sijainnit (ks. lisäksi kohde 5): ( , ), ( , ), ( , ) (YKJ). Metsälakikohteet: 1. Kalliot Kalliot käsitellään yhtenä kokonaisuutena, sillä kasvillisuus on kauttaaltaan samantyyppistä ja lajisto yhdenmukaista. Puutonta avokalliota ja vajaatuottoista, mäntyvaltaista kalliometsää. Männyn lisäksi katajaa ja pihlajaa. Kenttäkerroksessa metsälauhaa (Deschampsia flexuosa) ja pohjanlahdenlauhaa (D. bottnica) sekä ilmeisesti näiden risteymää, kultapiiskua (Solidago virgaurea), ahosuolaheinää (Rumex acetosella) ja käärmeenpistonyrttiä (Vincetoxicum hirundinaria). Metsäisemmillä alueilla kanervaa (Calluna vulgaris), puolukkaa (Vaccinium vitisidaea), variksenmarjaa (Empetrum nigrum) ja kieloa (Convallaria majalis). Pienialaisesti myös kalliokieloa (Polygonatum odoratum), keltamataraa ja tähkätädykettä (Veronica spicata). Rannan kallionkoloissa ja juonteissa on pienialaisia (muutamien neliömetrien kokoisia) rantaniittylaikkuja, joissa mm. keltamaitetta (Lotus corniculatus), ruoholaukkaa (Allium schoenoprasum), punasänkiötä (Odontites vulgaris), isorantasappea (Centaurium littorale), juolavehnää (Elymus repens) ja lauhoja. Joidenkin yhtenäisten kallioalueiden pinta-ala on yli hehtaarin suuruinen, joten ne eivät tältä osin täytä metsälakikohteen kriteeriä. Kuvassa 2 nämä kalliot on rajattu kartalle, mutta niillä ei ole kuvionumeroa. Keskinkertaiset luontoarvot. 2. Ympäristöstään selkeästi erottuva avoluhta (kuva 3). Kanervakankaan, koivujen, paatsaman, virpapajun ja tervaleppien reunustama puuton ruovikko, jolla ei ole enää meriyhteyttä. Valtalajina järviruoko (Phragmites australis), lisäksi ranta-alpia (Lysimachia vulgaris), kurjenjalkaa (Potentilla palustris), suoputkea (Peucedanum palustre), suo-ohdaketta (Cirsium palustre), tupasvillaa (Eriophorum vaginatum) ja lamparevesikuusta (Hippuris vulgaris). Kohti etelää ruovikko vaihettuu matalakasvuisemmaksi, luhtasaravaltaiseksi (Carex vesicaria)

14 Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontoarvoselvitys kosteikoksi, jossa edelleen ranta-alpia, kurjenjalkaa ja ojasorsimoa (Glyceria fluitans). Kosteikon reunuspensaikko ja ruovikko tarjoaa pesäpaikkoja linnuille. Kasvilajistollisesti keskinkertainen, saaren monimuotoisuuden kannalta korkeat luontoarvot. 3. Ympäristöstään selkeästi erottuva rannan avoluhta, jossa valtalajina järviruoko. Lisäksi ojakellukkaa (Geum rivale), suo-orvokkia (Viola palustris), luhta- ja rantamataraa (Galium uliginosum, G. palustre), viitakastikkaa (Calamagrostis canescens) ja jokapaikansaraa (Carex nigra). Luhdalla on edelleen meriyhteys. Kasvilajistollisesti keskinkertainen, saaren monimuotoisuuden kannalta korkeat luontoarvot. 4. Ympäristöstään selkeästi erottuva, kausikostea tervaleppäluhta, jossa kohtalaisesti lahopuuta (ks. kansikuva). Pensaskerroksessa tuomea, vadelmaa ja paatsamaa. Kenttäkerroksessa nurmilauhaa, ojakellukkaa, mesiangervoa (Filipendula ulmaria), karhunputkea (Angelica sylvestris), rantamataraa ja puna-ailakkia (Silene dioica). Kasvilajistollisesti keskinkertainen, lahopuun määrä ja kuvion vaikutus saaren mosaiikkimaiseen rakenteeseen nostavat luontoarvot korkeiksi. Muu tärkeä kohde: 5. Saaren kaakkoisosassa pienialainen tervaleppävaltainen kuvio, jossa neljä suurempaa ja useita pieniä metsäomenapuita ( , YKJ). Pensaskerroksessa taikinamarjaa. Kenttäkerroksessa mm. kieloa ja mesiangervoa. Korkeat luontoarvot. Kuva 1. Keltamatarakasvustoa kalliojuotissa.

15 Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontoarvoselvitys 2010 Kuva 2. Metsälakikohteet ja uhanalaisten kasvien esiintymät Rönnsholmenissa. Vihreät rajaukset ja numerot = metsälakikohteiden rajaukset (numeroimattomat ovat n. 1 ha tai suurempia, jotka eivät siltä osin täytä metsälakikohteen kriteeriä); punaiset ympyrät ja rajaus (kuvio 5) = metsäomenapuiden kasvupaikat, keltaiset ympyrät = keltamatarakasvustot. 6

16 Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontoarvoselvitys Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset Lounais-Suomen saaristossa on hyvin paljon metsälain määritelmät täyttäviä karuja kallioita, jotka eivät tällä alueella ole luontotyyppinä uhanalaisia (Raunio ym. 2008). Pääosa Rönnsholmenistakin on kalliota, mutta ainoastaan pienimmät (alle 1 ha) kalliot täyttävät metsälain kaikki kriteerit (kuva 2). Luontoarvojen puolesta tärkeimpiä metsälakikohteita Rönnsholmenissa ovat erilaiset kosteikkokohteet (kuviot 2-4) ja ne tulisi säästää mahdollisen mökkirakentamisen yhteydessä. Rönnsholmenilla kasvaa uhanalaista metsäomenapuuta neljässä paikassa (kuva 2). Koska laji on rauhoitettu, tulee puuyksilöt säästää kaikkien ympäristöä muuttavien toimien yhteydessä. Toinen saaressa kasvava uhanalainen putkilokasvilaji on keltamatara, jonka kasvustojen säästämistä suosittelemme. Rönnsholmenin koillisosassa on kallioisen pikkusaaren jakama melko laaja merenlahti, jonka eteläisempi osa on ilmeinen muodostumassa oleva flada. Sen suulla on jo nyt kynnys, mutta yhteys pohjoisempaan merenlahteen on vielä suhteellisen syvä, vaikkakin ruovikon katkaisema lahtea jakavan saaren lounaiskärjessä. Suosittelemme tämän eteläisemmän lahdenosan säilyttämistä luonnontilaisena. 5. Kirjallisuus Luonnonsuojeluasetus 1997/2005: annettu luonnonsuojeluasetus (160/1997) ja sen annettu muutos (913/2005) [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1997/ ; Luonnonsuojelulaki 1996: annettu luonnonsuojelulaki (1096/1996) [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/ ] ja luonnonsuojelulain perustelut (HE 79/1996) [http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/ ]. Meriluoto, M. & Soininen, T. 2002: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehti Kustannus, Helsinki. 2. painos. Metsälaki 1996: annettu metsälaki (1093/1996) [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/ ] ja metsälain perustelut (HE 63/1996) [http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/ ]. Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 8/2008, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Vesilaki 1961: annettu vesilaki (264/1961) [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/ ]. 7

17 Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontoarvoselvitys 2010 Ympäristöministeriö 2001a: Suomen hävinneet, uhanalaiset ja silmälläpidettävät kasvit ja sienet. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2001b: Alueellisesti uhanalaiset lajit. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2007: Suomessa esiintyvät luontodirektiivin II, IV ja V -liitteen lajit. Internet-sivut, viitattu Ympäristöministeriö 2008: Uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien luettelo luonnonsuojeluasetuksessa. Internet-sivut, node=1756&lan=fi, viitattu Ympäristöministeriö 2009: Luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitetut lajit. Internet-sivut, viitattu Kuva 3. Kuvion 2 luhta-aluetta. 8

18 Kemiönsaaren Rönnsholmenin luontoarvoselvitys

19 Lansantie 3 D Espoo Pekka Robert Sundell p Toimitusjohtaja Marko Nieminen p Dosentti, tutkimussuunnittelija Kari Nupponen p FM, projektipäällikkö

Vihdin Tervalammen osayleiskaavaalueen luontoselvitykset vuonna 2010

Vihdin Tervalammen osayleiskaavaalueen luontoselvitykset vuonna 2010 Vihdin Tervalammen osayleiskaavaalueen luontoselvitykset vuonna 2010 Espoo 2010 Vihdin Tervalammen osayleiskaava alueen luontoselvitys 2010 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset 3

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Kuva 9. Selvitysalueen kaakkoisosan kohteet. Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 19 5. Kirjallisuus

Lisätiedot

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009

PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 PERNAJA ISNÄS EDESBY ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Helsinki 15.5.2009. Korjattu 21.9.2009 Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 sähköp: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 1505 SEMKVN MUUTOS J LJENNUS KVSELOSTUS 24.4.2014 KUPUNGINVLTUUSTO HYVÄKSYNYT _._.2014 1 SEMKVN MUUTOKSEN J LJENNUKSEN SELOSTUS, JOK KOSKEE 24. PÄIVÄNÄ HUHTIKUUT 2014 PÄIVÄTTYÄ KRTT

Lisätiedot

Hanko, Stormhälla/Tallholmarna Luontoselvitys 2013

Hanko, Stormhälla/Tallholmarna Luontoselvitys 2013 Hanko, Stormhälla/Tallholmarna Luontoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy Esko Vuorinen 7.11.2013 Silvestris luontoselvitys oy: Stormhälla luontoselvitys 2013 2 (17) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset vuonna 2011

Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset vuonna 2011 Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset vuonna 2011 Espoo 2012 Siuntion Brännmalmsbäckenin puronotkon luontoselvitykset 2011 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51

LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 2784 Putkipyykki 39 8319 8139 2739 8130 731 LIITEKARTTA VUOKRASOPIMUKSEEN (VUOKRA-ALUE) 8098 Putkip. 51 625 7948 Putkip. 50 2186 Putkipyykki 26 2778 Putkip. 66 2187 Putkipyykki 27 2183 Putkipyykki 56 7944

Lisätiedot

Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012

Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012 Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2012 Espoo 2012 Raaseporin Nordcenterin golfkeskuksen asemakaava-alueen luontoselvitykset 2012 1 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita.

KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi PORVOON KAUPUNKI KÄRRÄNGEN, PELLINKI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Muutos koskee Vähä-Pellingin kylän kiinteistön 20:16 RA- ja M-alueita. 16.11.2010 Laatija

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen

Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen FCG Finnish Consulting Group Oy TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan ajantasaistaminen Selostus P16168 16.1.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Perinnebiotooppiinventointi

Perinnebiotooppiinventointi Perinnebiotooppiinventointi Särkilahti, Sysmä Tiia Kiiski 21.11.2011 Tiia Kiiski Tiia.kiiski@gmail.com 050 329 9595 Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITE... 3 2 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT...

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Suomen Luontotieto Oy 2003 NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6 2. Työn tavoitteet ja toteutus...6

Lisätiedot

LIEVIÖ PAUNIN MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

LIEVIÖ PAUNIN MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS LIEVIÖ PAUNIN MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Salassapidettävät uhanalaiset lajitiedot peitetty kartoilta. Pekka Routasuo 1.10.2014 LIEVIÖ PAUNIN MAASEUTUALUEIDEN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS

VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS VÄSKIN SAAREN LUONTOARVOJEN PERUSSELVITYS Suomen Luontotieto Oy 2003 Jyrki Matikainen Väskin saaren luontoarvojen perusselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Aineisto ja menetelmät...3 3. Saaren yleiskuvaus...4

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos

SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Korteojan ranta-asemakaavan muutos Korttelit 31-34 SEITAP OY 2012-2013 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2 TIIVISTELMÄ 4 3 LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Hoikkahiue - Luodeletto tuulivoimalapuistohankkeen. Suomen Luontotieto Oy 3/2010 Jyrki Oja, Satu Oja

Suomen Luontotieto Oy. Hoikkahiue - Luodeletto tuulivoimalapuistohankkeen. Suomen Luontotieto Oy 3/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Hoikkahiue - Luodeletto tuulivoimalapuistohankkeen luotojen putkilokasvillisuusselvitykset 2009. Merikohokki on alueen saarilla yleinen Suomen Luontotieto Oy 3/2010 Jyrki Oja, Satu Oja Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 Salon kaupunki 17.12.2014, korj. 15.1.2015 KISKON VILLA-PIVON RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS KOSKIEN RANTA-ASEMAKAAVAA SALON KAUPUNGIN KISKON KIRKONKYLÄN TILOJEN VILLA-PIVO (Rno 2:43), VILLA-PIVO I (Rno

Lisätiedot

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS

Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Iin kunta IIJOEN RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYS Ekotoni Ky KimmoKaava 10.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA 2. TAVOITTEET JA TUTKIMUSMENETELMÄT 3. LUONTOSELVITYS 3.1 TOPOGRAFIA JA GEOMORFOLOGIA

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI

UUSIKAUPUNKI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) VOHDENSAARI UUSIKAUPUNKI VOHDENSAARI OSAN KINNALAN RANTA-ASEMAKAAVASTA MUUTOS (TAMMIO) Selostus koskee 15.1.2014 päivättyä ja 30.1.2014 tarkistettua asemakaavaluonnosta Vireilletulo:.. Kunnanhallituksen hyväksymispäivämäärä:..

Lisätiedot