2/2015. Kasvinsuojelu- LEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2/2015. Kasvinsuojelu- LEHTI"

Transkriptio

1 2/2015 Kasvinsuojelu- LEHTI

2 Kasvinsuojelu- 2/2015 LEHTI SISÄLTÖ Porkkanakemppi ja sen levittämä liberibakteeritauti aiheuttavat porkkanoissa erilaiset oireet Anne Nissinen ja Minna Haapalainen Tuleeko Pohjois-Suomesta vilja-aitta, kun ilmasto muuttuu? Kaija Hakala Suomen sää ei rajoita tulipoltteen leviämistä Paula Lilja, Salla Hannunen ja Mariela Marinova-Todorova Kilpajuoksua karanteeni-kasvintuhoojien kanssa Eviran kasvintuhooja-laboratorion kuulumisia Johanna Santala ja Mirkka Soukainen Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintatavat Suomessa tiedossa Lotta Kaila Ruuan tuottaminen on jatkuvaa puolustustaistelua Hia Sjöblom Peitattua vai peittaamatonta neonikotinoidit tapetilla Satu Rantala Kasvinsuojeluseuran internetsivut uudistuvat! Kuulumisia vuosikokouksesta Kansikuva: Kevään vehreyttä. Kuva: Marika Rastas vuosikerta Ilmestyy neljä kertaa vuodessa ISSN Tilaushinta 25 /vuosi Julkaisija Kasvinsuojeluseura ry. Puheenjohtaja Heikki Jalli Puhelin Varapuheenjohtaja Tapio Lahti Puhelin Sihteeri Lotta Kaila Puhelin Toiminnanjohtaja Pertti Rajala Puhelin tai Toimitus Vastaava toimittaja Marika Rastas Puhelin Paperiposti Kasvinsuojeluseuran toimistolle, osoite alla. Osoitteenmuutokset ja jäsenyysasiat Kasvinsuojeluseura ry./pertti Rajala Raitamaantie 8 A, Helsinki Puhelin (09) Telefax (09) Ilmoitushinnat 1/1 s /2 s. 72 Ulkoasu ja taitto Forssa Print / taittopalvelu Painopaikka 2015 Kasvinsuojelulehti

3 Lain tukemana haitallisten vieraslajien torjuntaan Haitalliset vieraslajit ovat sekä Suomessa että Euroopassa kasvava uhka. Matkailu ja kansainvälinen kauppa tuovat tullessaan yhä uusia vieraslajeja, ja ilmastonmuutos voi vielä pahentaa tilannetta. Nykyisiä kansallisia haitallisten vieraslajien torjuntatoimia on pidetty riittämättöminä. Sitä paitsi vieraslajit leviävät helposti yli kansallisten rajojen. Siksi torjuntaan on kaivattu yhdenmukaisia sääntöjä. EU onkin tuonut torjunnan avuksi omat artiklansa, ja pian Suomessakin uudet lainpykälät alkavat olla kasassa vieraslajiriskien hallitsemiseksi. Haitallisia vieraslajeja pidetään yhtenä maailman vakavimmista uhkista luonnon monimuotoisuudelle. Ne saattavat esimerkiksi uhata alkuperäisiä lajeja, muuttaa ympäristöä tai levittää tauteja. Lisäksi ne voivat aiheuttaa suurta haittaa myös taloudelle. Erityisen haitallisia Suomessa ovat esimerkiksi vaaralliset kasvintuhoojat kuten koloradonkuoriainen, tulipolte, perunan rengasmätä sekä erityisesti mäntyankeroinen, joka ei onneksi vielä ole levinnyt Suomeen. Myös jättiputket, kurtturuusu, rapurutto, espanjansiruetana ja villiminkki aiheuttavat merkittäviä haittoja. Vuoden alusta voimaan tulleen EU:n asetuksen ytimenä on haitallisten vieraslajien luettelo, johon on tarkoitus koota kaikkein haitallisimpia vieraslajeja. Nyt työ lajien listaamisessa on parhaillaan EU:ssa käynnissä. Listattaville lajeille on tarkoitus asettaa tiukat rajoitukset, joita olisivat esimerkiksi maahantuonnin, myynnin, kasvatuksen, käytön ja pitämisen sekä ympäristöön päästämisen kielto. Myös listalla olevien lajien tahaton levittäminen on tarkoitus estää. Suomessa on tällä hetkellä arvioiden mukaan noin 160 haitallista vieraslajia. Vielä ei tiedetä, kuinka moni niistä lopulta päätyy EU:n vieraslajiluetteloon. Tällä hetkellä Suomessakin esiintyvistä lajeista ainakin jättiputket ovat ehdokkaina EU-luetteloon, samoin esimerkiksi kanadanvesirutto sekä jätti- ja japanintatar. Kansallinen lainsäädäntötyö on käynnissä maa- ja metsätalousministeriössä. Tulossa on uusi vieraslajilaki, jonka avulla järjestetään hallinnon ja muiden toimijoiden yhteistyö haitallisten vieraslajien torjumiseksi. Lakiehdotuksen mukaisesti esimerkiksi kiinteistönomistajille tulisi tietyin edellytyksin velvollisuus hävittää kiinteistöllä esiintyvä haitallinen vieraslaji tai rajoittaa sen leviämistä. Lailla halutaan myös esimerkiksi varmistaa, ettei ammattimaisen kasvintaimien käsittelyn mukana leviäisi haitallisia vieraslajeja tahattomasti ympäristöön. Laaja-alaisen asiantuntijaryhmän tukemana valmisteltu lakiehdotus on jo pitkällä ja on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle huhtikuun aikana. Lainsäädäntötyön rinnalla Suomessa toteutetaan edelleen kansallista vieraslajistrategiaa, ja vieraslajiasioiden neuvottelukunnassa kehitetään haitallisten vieraslajien seurantaa. Lisäksi havaintoja kerätään jatkuvasti kansallisessa portaalissa Vieraslajit.fi, jonne kuka tahansa voi käydä jättämässä havaintoilmoituksensa, tutustua haitallisten lajien levinneisyyskarttoihin tai hakea apua esimerkiksi takapihan jättipalsamikasvuston torjuntaan. Neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti Maa- ja metsätalousministeriö Kasvinsuojelulehti 35

4 Porkkanakemppi ja sen levittämä liberibakteeritauti aiheuttavat porkkanoissa erilaiset oireet Anne Nissinen ja Minna Haapalainen Porkkanakemppi levittää Candidatus Liberibacter solanacearum -bakteeria, joka aiheuttaa porkkanassa lehtien punaista ja keltaista värittymistä, pääjuuren kitukasvuisuutta ja sivujuurten muodostusta. Bakteeritaudin oireet ovat erotettavissa kemppivioituksen oireista, joihin kuuluu lehtien kihartuminen ja pienikasvuisuus, mutta ei värittymisoiretta. Bakteerin esiintyminen kempeissä ja porkkanoissa voidaan todeta DNA-pohjaisella laboratoriotestillä. Porkkanakemppi on porkkanan pahin tuholainen Suomen eteläosissa. Kemppien lentohuippu osuu yleensä kesä-heinäkuun vaihteeseen. Kempit munivat porkkananlehdille, missä uusi kemppisukupolvi kehittyy ja lentää sitten kesän lopulla havupuihin talvehtimaan. Vuonna 2007 havaittiin, että kempin vioittamiin porkkanoihin ilmestyi myöhemmin, kuukausi tai puolitoista kempinsyönnin jälkeen, uusi oire: lehtien voimakas värittyminen purppuran, oranssin tai keltaisen sävyillä (kuva 1). Tämän oireen aiheuttajaksi paljastui maassamme ennen tuntematon bakteeri, Candidatus Liberibacter solanacearum (liberibakteeri). Tämä bakteeri oli aiemmin tunnistettu koisokasvien, mm. perunan, tomaatin ja paprikan, taudinaiheuttajana Pohjois-Amerikassa ja Uudessa Seelannissa. Suomessa tehdyn ensimmäisen löydön jälkeen liberibakteeri on yhdistetty porkkanan tautioireisiin myös muissa Euroopan maissa: Ruotsissa, Norjassa, Espanjassa ja Ranskassa. Lounais-Suomessa suurin osa porkkanakempeistä kantaa liberibakteeria. Kempin syöntivioituksen ja liberibakteeri-infektion oireet voidaan erottaa toisistaan Tutkimme kasvihuonekokeella liberibakteerin siirtymistä porkkanakempistä porkkanaan siten, että kukin taimi altistettiin yhden aikuisen kempin syönnille kolmen vuorokauden ajan. Bakteerin määrä kempeissä ja niille altistetuissa kasveissa kaksi kuukautta myöhemmin määritettiin kvantitatiivisella PCR-menetelmällä. Kaikki altistetut kasvit eivät infektoituneet kemppialtistuksen jälkeen, vaan tartutuksen onnistuminen riippui siitä, kuinka paljon bakteeria kempissä oli ollut 36 Kasvinsuojelulehti

5 Kuva 1. Porkkanakempin syönnin ja liberibakteeritaudin oireet porkkanassa. Vasemmanpuoleisessa kasvissa näkyy kempin aiheuttama ensimmäiste kasvulehtien kihartuminen ja oikeanpuoleisessa sen lisäksi punainen värittymisoire ja juuren oireet. Kuvat: Anne Nissinen. (kuva 2a). Naaraskempin syönti aiheutti huomattavan vähennyksen sekä juuren että naatin painossa. Naaraskempit aiheuttivat kasveille enemmän vahinkoa kuin koiraat, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että naaraat käyttävät ruokailuun pidemmän ajan kuin koiraat. Kihartumisoire liittyy selvästi porkkanakempin syöntiin. Se tulee näkyviin yleensä kahdessa päivässä syönnin alkamisen jälkeen, mikä on aivan liian nopeasti bakteerin lisääntymistä ajatellen. Lehtien kihartumista pidetään äkämänmuodostusreaktiona kasvissa. Kihartuneiden lehtien, kuten äkämänmuodostuksen yleensä, tarkoitus on suojata kehittyviä toukkia. Lehtien kihartumista aiheuttivat aikuisen kempin lisäksi myös munista kuoriutuneet toukat. Suuri liberibakteerin määrä infektoituneessa kasvissa korreloi selvästi alentuneen juuren painon kanssa ja väritysoireisten lehtien lukumäärän kanssa (kuva 2b). Sen sijaan bakteeri-infektio ei vaikuttanut lehtien lukumäärään tai kihartumisoireeseen. On huomattava, että pelto-olosuhteissa myös muut tekijät, kuten fytoplasmainfektio tai fysiologinen stressitila, voivat aiheuttaa porkkanan lehdissä samantapaisia värittymisoireita kuin liberibakteeri-infektio Kasvinsuojelulehti 37

6 Kuva 2. a) Porkkanantaimen infektoituminen liberibakteerilla edellyttää, että porkkanakemppi kantaa riittävän suurta määrää tätä bakteeria. b) Porkkanan lehdissä havaittu värittymisoire liittyi selvästi bakteeri-infektioon. Naaraskempin tai koiraskempin syönnille altistetut kasvit on merkitty symboleilla o (naaras) ja + (koiras), ja ei-altistetut kontrollikasvit symbolilla?. Kuva on muokattu julkaisusta Nissinen ym Liberibakteeri lisääntyy porkkanan nilan siiviläputkissa ja levittäytyy putkiloita pitkin koko kasviin Elektronimikroskopia infektoituneen porkkanakasvin eri osista paljasti, että liberibakteeri oli levittäytynyt nilan putkiloissa kasvin kaikkiin osiin. Toisaalta bakteeria löytyi ainoastaan nilan putkiloiden sisältä, eikä se näyttänyt infektoivan kasvin muita solukkotyyppejä. Osa nilan putkiloista oli aivan täynnä bakteereita (kuva 3), ja nilassa oli myös kokoon painuneita kuolleita soluja täynnä bakteerien jäänteitä. Koska liberibakteeri on täy- Kuva 3. Elektronimikroskooppikuva liberibakteereista infektoituneen porkkanan juuren nilasolukossa (TEM, suurennus x ). Kuvassa näkyvät ylhäällä ja alhaalla nilan siiviläputken soluseinät, ja niiden välissä pitkänomaisia bakteereita täynnä oleva siiviläsolu. Kuva: Minna Haapalainen ja Mervi Lindman (Elektronimikroskopian yksikkö, Helsingin yliopisto). 38 Kasvinsuojelulehti

7 sin riippuvainen niistä kasvisoluista, joiden sisällä se loisii, se kuolee kasvisolun kuollessa. Liberibakteerit ovat pitkiä ja ohuita (3 µm x 0,2-0,3 µm), ja vielä toimivissa infektoituneissa siiviläputkissa (kuten kuvassa 3) bakteerit ovat enimmäkseen asettautuneet nestevirtauksen suuntaisesti. Tästä huolimatta bakteerit lisääntyessään haittaavat nilan putkiloiden kuljetustehtävää siinä määrin, että se estää sokereiden kuljetusta lehdistä juuriin, mikä johtaa lehtien värittymiseen ja juuren painon alenemiseen. Porkkanakempin ja liberibakteeritaudin torjuntakeinot Liberibakteeri tarvitsee vektorin päästäkseen kasvin nilaan, joten porkkanakemppien torjunta on oleellisessa asemassa bakteeritaudin torjunnassa. Pitkään porkkanakempin kemiallisena torjuntakeinona on ollut pyretroidien käyttö, mutta tänä vuonna on saatu porkkanalle Minor use -luvalla myös toiseen tehoaineryhmään kuuluva valmiste: Calypso SC 480. Ruotsalaiset ovat saaneet hyvät tuloksia porkkanakempin torjunnassa Karaten, Calypson ja Mavrikin käyttämisestä samassa torjuntaohjelmassa. Tämä torjuntaohjelma oli tehokkain vähentämään värittyneiden lehtien lukumäärää ja lisäämään sadon määrää. Suomalaisessa Minor use -ohjeessa tosin kiinnittää huomiota se, että Calypson käyttöaika on rajattu neljännen kasvulehden avautumisesta siihen, kun juuresta on muodostunut 80 %. Porkkana on kuitenkin altteimmillaan porkkanakempin vioitukselle sirkkakaksilehtiasteella, joten uusia torjuntamenetelmiä kaivattaisiin juuri porkkanan kehityksen alussa. Norjassa porkkanakempin torjuntaan käytetään yleisesti hyönteisverkkoa. Harsojen käytössä Norjassa on havaittu se haittapuoli, että lämpötila harson alla voi aurinkoisina päivinä nousta niin korkealle, että se vioittaa porkkanan taimia Kasvinsuojelulehti Lisätietoa aiheesta: Nissinen ym. (2014) Different symptoms in carrots caused by male and female carrot psyllid feeding and infection by Candidatus Liberibacter solanacearum. Plant Pathology 63: Munyaneza ym. (2010) Association of Candidatus Liberibacter solanacearum with the psyllid, Trioza apicalis (Hemiptera: Triozidae) in Europe. Journal of Economic Entomology, 103(4): Nissinen ym. (2007) Short feeding period of carrot psyllid (Trioza apicalis) females at early growth stages of carrot reduces yield and causes leaf discolouration. Entomologia Experimentalis et Applicata 125: Kirjoittajista Anne Nissinen työskentelee vanhempana tutkijana Lukessa Luonnonvarat ja biotuotanto yksikössä ja Minna Haapalainen yliopistotutkijana Helsingin yliopistossa Maataloustieteiden laitoksella. 39

8 Tuleeko Pohjois-Suomesta vilja-aitta, kun ilmasto muuttuu? Kaija Hakala Vaikka kasvintuotannon edellytykset paranevat Pohjois-Suomessa ilmastonmuutoksen myötä, maaperän laatu ei välttämättä sovellu samanlaiseen tehoviljelyyn kuin Etelä-Suomessa eikä peltoja ole riittävästi tuotannon laajentamiseen. Monilla seuduilla luonnonarvot soineen, vanhoine metsineen ja vesistöineen ovat niin suuret, ettei niitä voi maatalouden suuremmalla tuottavuudella kompensoida. Maataloutta harjoitetaan koko Euroopassa, mutta Suomessa puhdas luonto ja matkailu ovat monilla alueilla todennäköisesti tuottavampi vaihtoehto kuin tuottavinkaan maatalous. Maatalouden edellytykset paranevat Suomessa, kun ilmasto lämpenee Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma kasvukauden piteneminen ja lämpösumman kasvu voivat nostaa satoja ja lisätä eri kasvien viljelymahdollisuuksia niin Etelä- kuin Pohjois- Suomessakin. Etelä-Suomessa voidaan tulevaisuudessa yhä varmemmin viljellä satoisia syyskylvöisiä viljelykasveja, kuten syysvehnää, syysrypsiä ja rapsia, jopa syysohraa. Viljelyyn voidaan ottaa pidemmän kasvukauden hyödyntäviä viljalajikkeita, runsassa- toista rehumaissia ja laajempi palkoviljojen kirjo, mistä on hyötyä myös Suomen valkuaisomavaraisuudelle. Jos kasvinjalostus pysyy vauhdissa mukana, kasvintuotanto tulee melko varmasti hyötymään ilmastonmuutoksesta, joskin kuivuuskaudet, yhä pitenevät hellejaksot, rankkasateet sekä taudit ja tuholaiset voivat vaikeuttaa kasvintuotannon oloja. Sopeutuminen tuleviin oloihin mm. kasvivalikoimaa laajentamalla voi kuitenkin auttaa maataloutta pysymään elinvoimaisena myös ääriolojen kourissa. 40 Kasvinsuojelulehti

9 Taulukko 1. Kasvukauden muutokset eri ilmastonmuutos-skenaarioissa Kuusamossa. A2: päästöjä ei hillitä ja maapallon keskilämpötila voi nousta jopa yli neljä astetta. B1: päästöjä hillitään, eikä maapallon keskilämpötila nouse yli kahta astetta verrattuna 1900-luvun alkuun. Suomessa lämpötila nousee ennusteiden mukaan noin puolitoista kertaa maapallon lämpötilan nousun verran, eli maapallon lämpötilan noustessa kaksi astetta suomen lämpötila nousee kolme astetta. Ohran vaatima lämpösumma on 890 astepäivää, kevätvehnän 990 ja kevätrypsin 1010 astepäivää. Ohraa voitaisiin viljellä Kuusamossa jyväsadoksi jo 2020-luvulla, vehnää vuosisadan puolivälissä. Kasvukausi A2 alku loppu pituus pv lämpösumma Kasvukausi B1 alku loppu pituus pv lämpösumma Viljat ja rypsi voivat menestyä Pohjois- Suomessa vuosisadan puolivälissä Pohjois-Suomessa, etenkin Lapissa, viljellään pääasiassa nurmia, jotka menestyvät karussakin ilmastossa ja kasvavat nopeasti lyhyen kesän erittäin pitkässä päivässä. Myös vihantaviljoja voidaan viljellä, eikä lämpösumma jyväsadon tuottamiseen useimpina vuosina riittäisikään. Esim. Kuusamossa keskimääräinen tämänhetkinen lämpösumma on 770 astepäivää (ºdd), joka ei riitä minkään viljakasvin, ei edes rehuohran kypsymiseen korjattavaksi siemeneksi. Silloin tällöin saattaa tulla hyviäkin kasvukausia, jolloin satoa saataisiin korjattua kuivattavaksi siemeneksi, mutta kuivauslaitteisiin ei ole kannattanut investoida epävarman tuloksen takia. Ohrasato meneekin Kuusamossa nykyisin säilörehuksi yhdessä nurmisatojen kanssa. Jos emme vähennä päästöjä riittävästi, maapallon keskilämpötila voi nousta niin paljon, että ruoan tuotanto häiriintyy kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Maltillinen 1-3 asteen lämpötilan nousu kuitenkin Kasvinsuojelulehti edistää kasvintuotantoa ja parantaa maatalouden edellytyksiä etenkin pohjoisilla alueilla. Esimerkiksi Kuusamossa kehitys voi johtaa siihen, että pitenevä kasvukausi ja suuremmat lämpösummat alkavat vähitellen suosia vehnän, kauran, palkoviljojen sekä rypsin ja rapsin viljelyä. Kuluvan vuosisadan puolivälissä jo kaikista nykyisistä valtalajeista voidaan saada Kuusamossakin kuivattavaa siemensatoa. Aikainen ohra saattaa tuottaa luotettavasti siemensatoa jo parin vuosikymmenen sisällä (Taulukko 1). Paikalliset olot ovat lämpösummaa tärkeämpiä Pohjois-Suomessa pellot ovat yleensä turvemaita, jotka lämpenevät hitaasti eivätkä ole kovin hedelmällistä. Tämän takia on mahdollista, ettei kaikkien kasvien, esim. vehnän viljely laajene kovin pohjoiseen huolimatta suotuisista lämpösummista. Myöskään investoinnit uuteen konekantaan, viljavarastoihin ja viljan kuivaukseen eivät ala ennen kuin viljelijät ovat varmoja olojen parantumisesta. 41

10 Taulukko 2. Talvikauden muutokset eri ilmastonmuutos-skenaarioissa. A2: päästöjä ei hillitä ja maapallon keskilämpötila voi nousta jopa yli neljä astetta. B1: päästöjä hillitään eikä maapallon keskilämpötila nouse yli kahta astetta verrattuna 1900-luvun alkuun. Talvi A2 alku loppu pituus pv Talvi B1 alku loppu pituus pv Jatkossakin tulee olemaan huonoja vuosia ja aikaisia/myöhäisiä halloja, jotka voivat pienentää satoja ja aiheuttaa viljelijöissä epävarmuutta. Pohjois-Suomen maatalous voi joka tapauksessa hyötyä kohonneista lämpötiloista kasvivalikoiman lisääntymisen, suuremman nurmisadon ja omavaraisemman väkirehun tuotannon muodossa. Myös panostaminen jatkojalostukseen voi parantaa maatilan tuloa. Puhdas ja kaunis luonto on Pohjois- Suomen valtti tulevaisuudessakin Monen Pohjoisen kunnan ihmisiä työllistää tällä hetkellä etenkin turismi. Esim. Kuusamossa vierailee joka vuosi miljoona turistia mm. Rukan hiihtokeskuksessa tai Oulangan kansallispuistossa. Samalla kun Etelä-Suomessa hiihtokelit saattavat ilmastonmuutoksen myötä kokonaan hävitä, ne huononevat reippaasti myös Kuusamossa (Taulukko 2). Talviaika lyhenee ja talvisateiden runsastuessa lumimäärä saattaa kyllä kasvaa, mutta lumi voi myös yllättäen sulaa tai ladut pehmetä nollakelien myötä kesken hiihtokauden. On mahdollista, että Etelä-Suomesta tulee yhä enemmän hiihtoturisteja Kuusamoon, kun talvilajien harrastaminen muuttuu etelässä yhä hankalammiksi, mutta toisaalta kauden lyhentyminen saattaa aiheuttaa Kuusamolle taloudellisia menetyksiä, joita maatalouden kohenevat edellytykset eivät pysty korvaamaan. Pohjois-Suomessa on paljon alueita, joiden arvo talven ja kesän matkailukohteina hohtavine hankineen, pitkine talvineen, soineen, kuruineen, vanhoine metsineen ja vesistöineen on harvinaisen suuri. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat parannukset maatalouden edellytyksiin eivät voi korvata haittoja, joita ilmastonmuutos saattaa aiheuttaa näille luonnonarvoille. Maataloutta harjoitetaan koko Euroopassa, mutta Suomessa puhdas luonto ja matkailu ovat monilla alueilla todennäköisesti tuottavampi vaihtoehto kuin tuottavinkaan maatalous. Lähteet: Peltonen-Sainio ja Hakala 2014: Viljely muuttuvassa ilmastossa miten peltoviljely sopeutetaan onnistuneesti. Teho Plus hankkeen raportti 4/2014, 12 s. Saatavilla Kuhmon kaupungin maaseutuasiamies Jouni Määttä, suullinen tiedonanto, Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana Luken Luonnonvarat ja biotuotanto yksikössä. 42 Kasvinsuojelulehti

11 KASVINVILJELYN TUOTANTOPANOKSET BERNERILTÄ Myynnissämme tällä hetkellä kasvinsuojeluaineita, lehtilannoitteita, siemeniä, voiteluaineita ja polttoaineita. Myynnin hoitavat paikalliset asiantuntijamme. Toimitamme tuotteet suorina tilatoimituksina. Ajantasaisen tuotevalikoimamme ja yhteystiedot löydät nettisivuiltamme VILJELIJÄNBERNER.FI. PARASSATO KASVINSUOJELUAINEILLA ONNISTUT Sekator OD Tehokas gramma-aine ohralle, vehnälle ja syysviljoille. Acanto Prima Kahden tehoaineen valmis seos viljan tautitorjuntaan. Ariane S Pitkäkestoista tehoa ohdakkeeseen ja valvattiin. CHEMINOVAN LAADUKKAAT LEHTILANNOITTEET Multiple Mn 330, Cu 110, Zn 84, Mg 84 g/l Viljojen ja nurmien tärkeimmät hivenravinteet yhdellä aineella ja edullisesti. Mangaani ja sinkki ovat ravinteita joiden liukenevuus heikkenee maan ph:n noustessa. Multiple on hyvä ratkaisu tähän. HYVÄKSYTTY MYÖS LUOMUSSA! Hi-Phos P 192, K 62, Mg 48 g/l Fosforia ja muita keskeisiä ravinteita sisältävä tuote muun muassa perunalle ja viljoille. Zoom Muista myös öljykasvikampanjamme: Osta rypsin- tai rapsinsiemenet ja Avaunt 3l tuholaistorjuntaan niin saat kaupan päälle Avaunt -urheilukassin. N 80, B 50, S 80, Mo 4, Mg 90 g/l Erityisesti öljy- ja palkokasveille kehitetty lehtilannoite. Käytetään myös perunalla edullisena boorilannoitteena.

12 Kuva 1. Tulipoltteen aiheuttamaa lehtien kuihtumista ja hedelmien näivettymistä päärynäpuussa. Kuva: Annika Hollsten. Suomen sää ei rajoita tulipoltteen leviämistä Paula Lilja, Salla Hannunen ja Mariela Marinova-Todorova Tulipolte (Erwinia amylovora) on Rosaceae-heimon kasvien tuhoisa bakteeritauti. Se aiheuttaa versojen lakastumista, mustumista ja kasvien kuolemista. Suomessa viljellyistä kasveista tulipoltteen tärkeimpiä isäntäkasveja ovat omenapuut, päärynäpuut, tuhkapensaat, pihlajat, orapihlajat ja tuomipihlajat. Suomen ensimmäinen tulipoltehavainto tehtiin viime kesänä Ahvenanmaalla. Eviran tekemän tutkimuksen mukaan tulipolte voisi aiheuttaa epidemian Rovaniemeä myöten. Suomen ensimmäinen tulipoltelöydös kesällä 2014 Tulipolte todettiin viime kesänä ahvenanmaalaiselta hedelmätarhalta päärynästä. Taudin leviämisreitistä ei ole vielä tietoa. Kesän 2015 tarkastuksissa selviää, onko tauti levinnyt Ahvenanmaalla laajemmalle, vai onko kyse yksittäisestä esiintymästä. Jos tauti on Ahvenanmaalla levinnyt jo laajalle, ei alku- 44 Kasvinsuojelulehti

13 Kuva 2. Tulipoltteen aiheuttamia oireita kurttutuhkapensaalla (Cotoneaster bullatus). Kuva: Paula Lilja. perää voitane enää saada selville. Todennäköisin leviämisreitti on muista EU-maista tuodut perusrungot ja taimet. Koska tulipoltteelle ei ole varsinaista torjuntakeinoa, pyritään tulipoltetta hävittämään saastuneita kasveja hävittämällä ja määräämällä rajoituksia kasvien siirrolle saastuneelta puhtaalle alueelle. Hedelmätarhalla, josta tulipolte löydettiin, on saastuneen lohkon puut määrätty hävitettäväksi sekä muita varotoimia taudin leviämisen estämiseksi. Tulipoltteen löytymispaikan ympärille on muodostettu säteeltään 1 km laajuinen puskurivyöhyke, joka tarkastetaan ensi kesänä. Suomi on viimeinen maa EU:ssa, josta tulipolte löytyi. Baltian maissa tulipoltetta on yritetty hävittää jo muutamien vuosien ajan ja myös Norjassa kamppaillaan tulipoltteen leviämisen estämiseksi. Tulipoltteen hävittäminen ei ole onnistunut missään Euroopan maassa, mistä sitä on todettu. Tauti leviää pölyttäjien välityksellä, joten se ehtii helposti leviämään laajalle alueelle jo ennen kuin se havaitaan. Suomessa taudin hävittämistä vaikeuttaisi se, että isäntäkasvina on myös luonnonvarainen pihlaja. On siis tärkeää tarkkailla erityisesti uusia istutuksia tulipoltteen varalta, jotta oireet havaittaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kuin tauti on ehtinyt levitä Kasvinsuojelulehti Tulipolte leviää taimiaineiston välityksellä Suomeen tuodaan suuria määriä tulipoltteen isäntäkasveja muista EU-maista niin ammatti- kuin harrastajakäyttöön. Suomella on tulipoltteen suhteen EU:ssa suoja-alue, joten tänne saa tuoda tulipoltteen isäntäkasveja vain toisista EU-maista ZP-kasvipassilla varustettuna suoja-alueelta tai puskurialueelta, joita on perustettu taimistojen ympärille. EU:n ulkopuolisista maista tulipoltteen isäntäkasveja ei saa tuoda lainkaan. Kaupallisessa tuonnissa tulipoltteen suoja-aluevaatimukset yleensä täyttyvät. Tosin valvonnassa havaitaan vuosittain joitakin isäntäkasvieriä, joilta ZP-kasvipassi puuttuu. Valvonnasta ja merkinnöistä huolimatta tauti voi olla kasveissa piilevänä ja tulla esille vasta kun olosuhteet ovat sille suotuisat. Suurin tulipolteriski liittyy valvontajärjestelmän ulkopuolella olevaan materiaaliin. Taimia myydään harrastajille taimimyymälöiden lisäksi toreilla ja markkinoilla, joilla myytävät kasvit eivät välttämättä ole ammattimaisesti tuotettuja ja tarkastettuja. Suomen ilmaston sopivuus tulipoltteelle selvitettiin mallintamalla Tulipolte-epidemioiden kehittymien on mah- 45

14 dollista vain tietynlaisissa ilmasto-olosuhteissa. Epidemian kehittyminen edellyttää, että omenan kukinnan aikana kertyy riittävästi lämpösummaa (?18,3 C tunneittain laskettu lämpösumma on? 110), päivän keskilämpötilan on vähintään 15,6 C ja kukkien pinnalla on vettä, joka voi olla peräisin sateesta tai esim. kasteesta. Tulipolte-epidemioiden ennustamiseen säätietojen perusteella on kehitetty useita epidemiologisia malleja. Näistä yleisimmin käytetty on Maryblyt -malli, jonka avulla mm. yhdysvaltalaiset omenanviljelijät varautuvat epidemioihin. Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikössä arvioitiin Maryblyt -mallin avulla, onko Suomen ilmasto suotuisa tulipolte-epidemioiden kehittymiselle. Arvio tehtiin sekä aikaisin kukkivalle Pirja -lajikkeelle että myöhään kukkivalle Lobo -lajikkeelle, ja siinä käytettiin kahdenkymmenen vuoden (1993?2012) säätietoja neljältätoista eri paikkakunnalta. Tulipolte-epidemiat ovat mahdollisia Rovaniemellä asti Maryblyt -mallin avulla tehdyn arvion mukaan Suomen sää on suotuisa tulipoltteelle. Epidemioita olisi voinut kehittyä kaikilla tarkastelluilla paikkakunnilla useina vuosina (Taulukko 1). Etelä-Suomessa epidemioita olisi voinut kehittyä noin joka viides vuosi ja Keski- ja Itä-Suomessa lähes joka toinen vuosi. Lajikkeesta ja paikkakunnasta riippuen infektioille suotuisa ajanjakso oli arvion mukaan jopa viisi päivää. Joinain vuosina ainoa tartunnan riskiä ennustemallissa rajoittava tekijä oli sateen puute omenan kukinta-aikana. Tulipolte-epidemian kehittyminen ei kuitenkaan vaadi sadetta, vaan vähäisempikin kosteus, kuten kaste voi riittää. Tämän vuoksi epidemioiden todennäköisyys saattaa olla arvioitua suurempi. Selvityksen tulokset on julkaistu Agricultural and Food Science lehdessä (vol 24). Taulukko1. Todennäköisyys sille, että sääolosuhteet ovat suotuisat tulipolteinfektioiden kehittymiselle ainakin yhden päivän aikana vuodessa. Paikkakunta Pirja Lobo Jomala 0,22 0,24 Helsinki 0,18 0,18 Lohja 0,18 0,31 Piikkiö 0,23 0,41 Kokemäki 0,32 0,39 Pälkäne 0,32 0,32 Hirvensalmi 0,45 0,45 Lappeenranta 0,32 0,42 Kuopio 0,42 0,51 Jyväskylä 0,41 0,46 Ylistaro 0,23 0,32 Oulu 0,18 0,28 Kajaani 0,27 0,23 Rovaniemi 0,35 0,41 Kesän 2015 tarkastukset keskittyvät taimistoille ja hedelmätarhoille Eviran ja Ely-keskusten tekemät tarkastukset keskittyvät kesällä 2015 hedelmätarhoille ja taimistoille. Lisäksi tehdään tarkastuksia taimimyymälöissä ja viheralueilla. Lisäksi kaivataan ammattiviljelijöiden, viheralueiden hoitajien ja kotipuutarhureiden ilmoituksia epäilyttävistä oireista. Havaintoilmoituksia voi tehdä Eviraan sähköpostitse osoitteeseen ja internet-sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella fi/tuhoojailmoitus. Lisätietoa ja kuvia tulipoltteesta: Kirjoittajat työskentelevät Evirassa. Paula Lilja kasvinterveysyksiköstä sekä Salla Hannunen ja Mariela Marinova-Todorova ovat riskinarvioinnin tutkimusyksiköstä. 46 Kasvinsuojelulehti

15 Kilpajuoksua karanteeni-kasvintuhoojien kanssa Eviran kasvintuhoojalaboratorion kuulumisia Johanna Santala ja Mirkka Soukainen Suomeen viime vuosina saapuneet uudet vaaralliset kasvitaudit, kuten tulipolte, luumun rokkoviroosi ja omenan lisäversoisuus, ovat aiheuttaneet Eviran kasvintuhoojalaboratoriossa kiireellisen tarpeen kehittää kyseisten taudinaiheuttajien määritysmenetelmiä. Lisäksi meillä jo aiemmin esiintyneiden tautien määrittämistä on jatkuvasti kehitettävä, jotta käytössä olisivat parhaat mahdolliset menetelmät kasvintuotantoamme uhkaavien taudinaiheuttajien löytämiseksi. Määrityksiä kehitettäessä käytetään pohjana Euroopan ja Välimerenmaiden kasvinsuojeluorganisaation EPPO:n stardardeissa kuvattuja tai muita kansainvälisesti tutkittuja tarkoitukseen sopivia menetelmiä. Tulipoltetta etsitty aktiivisesti 20 vuotta Tulipoltetta (aiheuttaja Erwinia amylovora) on kartoitettu Suomessa systemaattisesti hedelmä- ja taimitarhoilta, taimimyymälöistä, julkisilta viheralueilta ja yksityisiltä pihoilta EU:hun liittymisestämme asti. Ensimmäinen löydös Suomessa tehtiin elokuussa 2014 ahvenanmaalaisella hedelmäviljelmällä vuonna 2009 istutetuissa Concorde -päärynäpuissa (Soukainen ym. 2015). Tätä ennen Suomi oli ainoa EU-maa, jossa tulipoltetta ei ollut todettu. Laboratoriossa karanteenibakteeritautien testaaminen on monivaiheinen prosessi. Eviran kasvintuhoojalaboratoriossa noudatetaan Kasvinsuojelulehti tulipoltteen määrityksessä EPPO:n standardia. EPPO päivittää lukuisia ohjeitaan tiuhaan tahtiin, joten uusien menetelmien käyttöönotossa riittää työtä. Tänäkin keväänä siirrytään tulipoltteen testauksessa taas uuteen EPPO:n suosituksen mukaiseen menettelyyn. Evirassa tulipoltetta on perinteisesti etsitty epäilyttäviä oireita sisältävistä näytteistä. Tulevaisuudessa tautia testaan todennäköisesti myös oireettomista näytteistä, kun on selvitettävä, onko tartunta levinnyt sairaista kasveista ympäristöön. Tulipoltteen toteaminen oireettomista kasveista on kuitenkin epävarmaa. Siksi taudin löytöpaikkojen ympäristöä on tarkkailtava oireiden puhkeamisen varalta vuosia. Erityisesti pölyttävien hyönteisten mukana tauti voi levitä useiden kilometrien 47

16 päähän alkuperäisestä saastunnasta. Oireellisista näytteistä tulipoltetta voidaan tutkia kasvista eristetystä bakteeriuutoksesta tai kasvin pinnalta otetusta bakteerilimasta, jos sellaista on. Oireettomista ja oireiltaan vähäisistä näytteistä uutetut bakteerit rikastetaan E. amylovoraa suosivissa ravintoliemissä. Tulipoltteen määritys alkaa vähintään kahdella seulontatestillä, joiden on oltava biologiselta periaatteeltaan erilaisia molekulaarisia, serologisia tai maljaviljelyyn perustuvia. Jos yksikin seulontatesti antaa positiivisen tuloksen, määritystä jatketaan eristämällä bakteerit maljalle morfologista tunnistusta varten. Tyypilliset pesäkkeet testataan jälleen vähintään kahdella erilaisella testillä. Jos tulos on positiivinen, E. amylovora on periaatteessa todettu. Bakteerikannan patogeenisuus on kuitenkin vielä osoitettava siirrostamalla puhtaaksi viljellyt bakteerit päärynän tai omenan raakileisiin tai isäntäkasvin taimiin tai oksiin. Oireiden ilmestyttyä bakteerit eristetään testikasvista maljalle ja määritetään serologisella tai molekulaarisella menetelmällä. Vasta tämän jälkeen voidaan uudesta esiintymästä antaa lopputulos: tulipolte todettu. Jos taudin leviämisen vaara on suuri, on torjuntatoimiin todennäköisesti ryhdyttävä jo ennen kuin patogeenisuustesti on viety loppuun saakka. Luumun rokkoviruslöydös innoitti kehittämään laaja-alaisia virustestejä Kesällä 2014 kasvintarkastuslaboratorioon saapui emokasvina toimineesta luumupuusta otettu lehtinäyte, jossa näkyi luumun rokkovirukselle (Plum pox virus) tyypillisiä keltaisia rengaslaikkuja. Lehtinäyte tutkittiin PCR-testillä, joka tunnistaa useita luumun rokkoviruksen kanssa samaan potyvirus -sukuun kuuluvia viruksia. PCR-testissä monistuneen tuotteen emäsjärjestys selvitettiin sekvensoimalla, jolloin näytteestä löytynyt potyvirus paljastui luumun rokkoviruksen D-roduksi. Viruslajin varmistuttua Evirassa otettiin Kuva 1. Patogeeninen tulipoltekanta aiheuttaa tumman laikun ja bakteerilimaa siirrostetussa raa assa omenaviipaleessa. (Kuva: Mirkka Soukainen). käyttöön luumun rokkoviruksen ELISA-testi, jonka avulla voidaan tutkia nopeasti suuriakin näytemääriä. Ensimmäisen löydöksen jälkeen Evirassa tutkittiinkin viime kesän ja syksyn aikana lähes sata lisänäytettä, joilla kartoitettiin luumun rokkoviruksen levinneisyyttä Suomessa (Santala ym. 2015). Luumun rokkoviruksen seuranta ja kartoitukset jatkuvat kasvukaudella Vaikka luumun rokkovirusta osattiin edellä mainitussa tapauksessa oireiden perusteella epäillä, ei pelkästään oireisiin perustuvaan tunnistukseen voida virusten osalta luottaa. Siksi Eviran kasvintuhoojalaboratoriossa ylläpidetään viruskohtaisia PCR ja/tai ELISA -testejä Suomea yleisimmin uhkaaville vaarallisille kasvintuhoojille ja taimiaineistotuhoojille, mutta niiden ylläpito kaikille maatamme mahdollisesti uhkaaville viruksille olisi hyvin kallista ja käytännössä mahdotontakin. Evirassa kehitetään kuitenkin parhaillaan potyviruksia tunnistavan PCR-testin lisäksi muita laaja-alaisia PCR-menetelmiä. 48 Kasvinsuojelulehti

17 Kuva 2. Rokkoviroosin rengaslaikkuoireita luumun lehdessä. (Kuva: Mirkka Soukainen). Ne sallivat useiden samaan sukuun tai heimoon kuuluvien virusten tunnistamisen yhtäaikaisesti, ja siten tarjoavat taloudellisen tavan ylläpitää valmiuksia uusien ja meillä harvinaisten virusten tunnistamiseen. Esimerkiksi tospoviruksia tunnistava laaja-alainen PCR-testi on jo osoittautunut käytännössä hyödylliseksi, sillä sen avulla on saatu todettua palsamin kuoliolaikkuvirus sellaisistakin oireellisista kasveista, joissa viruspitoisuus on liian alhainen havaittavaksi PCR-testiä epäherkemmällä ELISA-testillä. Näin on päästy eroon viime keväänä hämmennystä aiheuttaneista tilanteista, joissa selvästi oireellisista kasveista ei saatu johdonmukaisesti yhteneviä testituloksia. Näytteen valmistaminen on tarkkaa työtä Omenan lisäversoisuutta aiheuttava fytoplasma (Candidatus Phytoplasma mali) havaittiin Suomessa ensimmäisen kerran vuonna Kasvinsuojelulehti tautia levittävistä omenalehtikempeistä (Lemmetty ym. 2011). Omenapuissa tautia havaittiin ensikerran vuonna 2012 (Lemmetty ym. 2013). Fytoplasmojen, kuten monien muidenkin taudinaiheuttajien, toteamisessa näytteen valmistus ja näytteenoton ajoitus ovat ratkaisevassa osassa. Lisäversoisuustautia aiheuttavat fytoplasmat ovat ilmeisesti jakautuneet epätasaisesti puun eri osiin, ja sen vuoksi on tärkeää, että näytteeksi valitaan lehtiä oireellisista oksista. Jos oireita ei ole näkyvillä, on tärkeää kerätä lehtiä eri puolilta puuta. Fytoplasmat elävät kasvin johtosolukossa, eikä niitä voida kasvattaa ravintoalustoilla kuten perinteisiä bakteereita. Laboratoriossa lehdistä irrotetaankin keskisuonet ja lehtiruodit, joista valmistetaan varsinainen reaaliaikaisella ja perinteisellä PCR:llä tutkittava näyte. Näin näytteeseen saadaan mukaan mahdollisimman paljon johtosolukkoa ja niissä mahdollisesti olevia fytoplasmoja. Fytoplasmojen määrä versoissa lisääntyy kasvukauden aikana ja on suurimmillaan loppu- 49

18 Kuva 3. Lisäversoisuus tutkitaan omenan lehtisuonista ja -ruodeista. Fytoplasma-DNA:n tunnistusreaktio näkyy nousevana käyränä reaaliaikaisessa PCR-testissä. (Kuva: Jukka Tegel). kesällä. Ennen lehtien varisemista ne siirtyvät talvehtimaan puun juuristoon. Tämän vuoksi lehtinäytteen ottaminen liian aikaisin kasvukauden alussa tai myöhään syksyllä voi johtaa väärään negatiiviseen tulokseen. Lisäversoisuutta voidaan periaatteessa määrittää myös talvella puun juurista otetuista näytteistä, mutta käytännössä kattavan näytteen ottaminen on työlästä. Kiirettä tiedossa keväästä syksyyn Eviran kasvintuhoojalaboratoriossa tutkitaan tulipoltetta, luumun rokkovirusta ja omenan lisäversoisuutta ensisijaisesti kasvussa olevista kasveista, koska niistä saadaan luotettavin tulos. Tämä rajoittaa näytteenottoaikaa ja aiheuttaa ruuhkaa laboratoriossa. Erityisesti tulipoltenäytteiden riittävän nopea testaus taudin leviämisen estämiseksi isäntäkasvien kukinnan aikaan touko-kesäkuussa on haaste, johon laboratorio valmistautuu parhaillaan validoimalla uusia menetelmiä. Lisätietoa aiheesta: Lemmetty A, Soukainen M & Tuovinen T First Report of Candidatus Phytoplasma mali, the Causal Agent of Apple Proliferation Disease, in Apple Trees in Finland. Plant Disease 97 (10), Lemmetty A, Tuovinen T & Kemppainen R Candidatus Phytoplasma mali infected Cacopsylla picta found in apple orchards in South-Western Finland. Bulletin of Insectology 64, S257-S258. Santala J & Soukainen M First report of Plum pox virus on plum in Finland. EPPO Bulletin 45 (2), julkaistaan 8/2015. Soukainen M, Santala J & Tegel J First report of Erwinia amylovora, the causal agent of fire blight, on pear in Finland. Plant Disease. Luettavissa: PDIS PDN Kirjoittajat työskentelevät Evirassa tutkijoina Kasvianalytiikan yksikössä. 50 Kasvinsuojelulehti

19 Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintatavat Suomessa tiedossa Lotta Kaila Ammattimaiseksi luokiteltujen kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattajien ja käyttäjien tulee suorittaa kasvinsuojeluaineita koskeva tutkinto mennessä. Euroopan komissio järjestää koulutuksia, joiden ansiosta tutkinnon kouluttajat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään eri jäsenvaltioiden välillä Kasvinsuojelulehti Better Training for Safer Food -kurssisarjan (BTSF) tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa EU:n jäsenvaltioiden välillä elintarvikkeisiin, rehuihin, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä kasvinterveyteen liittyvissä asioissa. Maaliskuussa Lissabonissa järjestetyssä koulutuksessa aiheena oli kasvinsuojeluaineiden käyttäjien ja markkinoille saattajien tutkinto torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiivin (2009/128/EY) (jäljempänä puitedirektiivi) mukaisesti. Kurssilla keskusteltiin kasvinsuojelututkintoon liittyvästä lainsäädännöstä sekä kasvinsuojeluaineiden turvallisesta ja kestävästä käytöstä niin ympäristön kuin käyttäjän näkökulmasta. Kurssin tavoitteena oli jakaa mahdollisimman paljon kokemuksia kasvinsuojeluaineiden kestävästä käytöstä, joten asiantuntijaluentojen lisäksi osallistujia aktivoitiin useiden ryhmätöiden avulla. Kurssille osallistui 35 henkilöä 15 eri jäsenvaltiosta sekä Norjasta. Suomesta kurssilla oli mukana viisi osallistujaa; Samuli Junttila Oulun seudun ammattioppilaitoksesta, Miika Kahelin Helsingin yliopistosta, Liisa Pietikäinen Pohjois-Savon ProAgriasta, Marja Turakainen Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksesta ja minä eli Lotta Kaila Turvallisuusja kemikaalivirastosta (Tukes). Työssään Samuli, Miika, Liisa ja Marja ovat tekemisissä puitedirektiivin kanssa pitämällä viljelijöille kasvinsuojelukoulutuksia ja -tutkintoja. Lisäksi Samuli ja Miika opettavat aihetta oppilaitoksissaan. Omaan työnkuvaani kuuluu kasvinsuojeluaineiden kaupan ja käytön valvonta, johon myös kyseinen direktiivi kuuluu. Suomalaiset kouluttajat ovat hyvin koulutettuja Kaikki osallistujat kokivat koulutuksen suurimmaksi hyödyksi sen, että koulutuksessa sai tietoa siitä, miten kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä toteutetaan muualla Euroopassa. Lisäksi koulutuksessa sai kuulla muiden 51

20 Lissabonissa kurssille osallistuneet Miika Kahelin, Samuli Junttila, Lotta Kaila, Liisa Pietikäinen ja Marja Turakainen. maiden kasvinsuojeluun liittyvistä haasteista ja hyvistä toimintatavoista näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Kurssin perusteella puitedirektiivi ja sen edistämä integroitu kasvinsuojelu toteutuvat eripuolella Eurooppaa vielä hyvin eritasoisena. Esimerkiksi Suomessa, Tanskassa ja Saksassa monet integroidun kasvinsuojelun toimintatavat ovat jo itsestään selvä osa tavanomaista viljelyä. Miikan mielestä erityisen mielenkiintoista on se, että esimerkiksi Italiassa ja Puolassa toimijat joutuvat viemään kasvinsuojeluruiskunsa testattavaksi, kun taas Suomessa testaajat menevät tilalle testaamaan ruiskun. Lisäksi kaikissa maissa ruiskujen testaus ei ole vielä yleinen käytäntö. Vuodesta 2016 tulee testaajille kiireinen vuosi näissä maissa, sillä puitedirektiivin mukaan ruiskujen tulee olla testattuna mennessä vähintään kerran. Samulin mielestä ruiskun testauksen lisäksi mielenkiintoista on se, että esimerkiksi Puolassa, Kreikassa ja Saksassa laittomat kasvinsuojeluaineet ovat yllättävän suuri ongelma. Kreikassa esimerkiksi on arvioitu, että noin 7-10 % kasvinsuojeluaineista on laittomia. Varsinaista uutta asiaa puitedirektiivistä tai siihen liittyvästä koulutuksesta ei kuitenkaan suomalaisille osallistujille tullut. Liisa ja Marja toteavat, että asioiden itsestäänselvyys kertoo siitä, että Tukes on tehnyt hyvän työn kouluttaessaan tutkinnon järjestäjiä Suomessa. Osallistujat haluavatkin kiittää erityisesti Pauliina Laitista Tukesista erinomaisesta työstään 52 Kasvinsuojelulehti

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2003 Jokioinen 21.1.2003 2 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003 Kasvinsuojeluseura ry. Neuvontajaosto Toimittanut Heikki Jalli Jokioinen 2003 ISSN 0784-3860 3 KASVINSUOJELUN

Lisätiedot

Teemana ympäristö. Mycoplasma bovis leviää helposti. Liisa Pietola puhtaan maaseudun puolestapuhuja

Teemana ympäristö. Mycoplasma bovis leviää helposti. Liisa Pietola puhtaan maaseudun puolestapuhuja PIHVIKARJALIITON TIEDOTUSLEHTI 1 2013 (nro 15) Teemana ympäristö Mycoplasma bovis leviää helposti Liisa Pietola puhtaan maaseudun puolestapuhuja Nitraattiasetus voi tuoda muutoksia lantapatterointiin HK

Lisätiedot

VIHANNESVILJELYN TALOUDELLISEN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN TAUTIEN JA LANNOITUKSEN HALLINNALLA

VIHANNESVILJELYN TALOUDELLISEN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN TAUTIEN JA LANNOITUKSEN HALLINNALLA HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 80 VIHANNESVILJELYN TALOUDELLISEN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN TAUTIEN JA LANNOITUKSEN HALLINNALLA JUHA TUOMOLA, HANNA AVIKAINEN, SARI IIVONEN, PIRJO KIVIJÄRVI,

Lisätiedot

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014

Hakata vai säästää. metsät ja ilmastonmuutos. Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Hakata vai säästää metsät ja ilmastonmuutos JULKAISTU MARRASKUUSSA 2014 Pekka Kauppi Hannes Mäntyranta Kirjoittajat Pekka Kauppi Metsänhoitaja ja ympäristönsuojelun professori Pekka Kauppi on urallaan

Lisätiedot

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä MAATILAN VESIENHOITO Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä Maanviljelijä tekee vuoden aikana kymmeniä ellei satoja päätöksiä, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat vesien laatuun. Maataloustuotannosta

Lisätiedot

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA?

ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? JULKAISUJA 1/1999 ENERGIA JA ILMASTON- MUUTOS - SELVIÄÄKÖ SUOMI KIOTON TAVOITTEISTA? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.1.1999 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PIHA JA PUUTARHASANOMAT

JYVÄSKYLÄN PIHA JA PUUTARHASANOMAT Numero 13 6. 3. 2015 JYVÄSKYLÄN PIHA JA PUUTARHASANOMAT Jyväskylän Puutarhaseura ry. 119. toimintavuosi Loisteliaat magnoliat Vuoden 2015 valtakunnallinen puutarhateema on Esteetön puutarha, Puutarhanhoidola

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

ROBOTTIKARJAN TUOTOS NOUSUUN

ROBOTTIKARJAN TUOTOS NOUSUUN Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset. 2 14 HAASTAJIA viime kauden Huippufarmareille VERKKOKAUPPA - helppo tapa toimia ROBOTTIKARJAN TUOTOS NOUSUUN Raisioagron

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013

Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2010 Kasvinterveysyksikön valvontaraportti 2013 Dnro 1084/0408/2014 Osa I Kasvinterveys ja taimiaineisto Osa II Metsänviljelyaineisto

Lisätiedot

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 1 2014 katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan hyvää vainua ja tarkkaa silmää 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi 16 Laitosvalvonnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN PIHA JA PUUTARHASANOMAT

JYVÄSKYLÄN PIHA JA PUUTARHASANOMAT Numero 11 JYVÄSKYLÄN PIHA JA PUUTARHASANOMAT 8. 3. 2013 Jyväskylän Puutarhaseura ry. 117. toimintavuosi Atsaleat loistavat keväällä Ilo irti puutarhassa on vuoden 2013 valtakunnallinen puutarhateema. Valtaosa

Lisätiedot

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 2 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 Kasvinsuojeluseura ry. Neuvontajaosto Toimittanut Heikki Jalli Jokioinen 2002 ISSN 0784-3860 3 KASVINSUOJELUN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategia ja toimenpideohjelma vuosille 2009 2013

Maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategia ja toimenpideohjelma vuosille 2009 2013 Maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategia ja toimenpideohjelma vuosille 2009 2013 Helsinki 2009 Työryhmämuistio mmm 2009:6 Maa- ja metsätalousministeriön geenitekniikkastrategia ja toimenpideohjelma

Lisätiedot

Karjakompassi s.7 Tunnetko täydentävät ehdot? s.14 Kehitä sikasilmääsi s.16. ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 3 2011

Karjakompassi s.7 Tunnetko täydentävät ehdot? s.14 Kehitä sikasilmääsi s.16. ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 3 2011 Karjakompassi s.7 Tunnetko täydentävät ehdot? s.14 Kehitä sikasilmääsi s.16 ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 3 2011 PÄÄKIRJOITUS PUHEENVUORO Lähiruoka on trendikästä R uoanlaitto on ollut jo

Lisätiedot

Geenitekniikkaa ja kasvinjalostusta koskevat osiot*

Geenitekniikkaa ja kasvinjalostusta koskevat osiot* Geenitekniikkaa ja kasvinjalostusta koskevat osiot* työryhmämuistiosta MMM 2005:9 Muuntogeenisten viljelykasvien sekä tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnakkaiselon mahdollistaminen

Lisätiedot

s. 16 Naudan ruokinta monipuoliseksi

s. 16 Naudan ruokinta monipuoliseksi 1/2013 10,00 Luomulehti s. 48 Rahti- ja alihankintatyön teettäminen helpottunut s. 43 Vihannesviljelyä s. 16 Naudan ruokinta monipuoliseksi s.8 Sopimukset s.31 Rehut s.53 Markkinointi Vihannesviljelyn

Lisätiedot

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä

KUIVIKE. Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon. Hajuja vai helpotusta? Seminaarissa keskustellaan hajajätevesistä KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2015 Pissaa peltoon! Uusi BIOUREA -hanke palauttaa ravinteet kiertoon sivu 6 Hajuja vai helpotusta? Huussinomistajat kertovat kokemuksistaan sivut 12 14 Seminaarissa

Lisätiedot

Uutta Suomessa: BENEMILK -REHUISSA TYYTYVÄISYYSTAKUU. EVÄÄT kasvinsuojeluun UUSI SOPIMUSVILJELY- KAUSI ALKAA MAKASIINI. Raisioagron asiakaslehti

Uutta Suomessa: BENEMILK -REHUISSA TYYTYVÄISYYSTAKUU. EVÄÄT kasvinsuojeluun UUSI SOPIMUSVILJELY- KAUSI ALKAA MAKASIINI. Raisioagron asiakaslehti Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 1 13 UUSI SOPIMUSVILJELY- KAUSI ALKAA EVÄÄT kasvinsuojeluun Uutta Suomessa: BENEMILK -REHUISSA TYYTYVÄISYYSTAKUU MAKASIINI

Lisätiedot

Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta

Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 16/2015 Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta Timo Karhula, Kauko Koikkalainen, Jarkko Leppälä, Tiina Mattila Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta

Lisätiedot

s.8 Luomuinstituutti aloitti työnsä

s.8 Luomuinstituutti aloitti työnsä 2/2013 10,00 Luomulehti s. 12 BioFach s. 21 Näin syntyy luomutuote s.8 Luomuinstituutti aloitti työnsä s.50 Hyvinvointi s.52 Tutkimus s.53 Tarina Pääkirjoitus Fantastiset tuliaiset Brysselistä? LUOMUMALLASOHRAA

Lisätiedot

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa Terve peruna Perunan hyvän kasvinterveydellisen viljelytavan ja integroidun kasvinsuojelun (IPM) ohjeisto perunan kasvintuhoojien hallitsemiseksi ja leviämisen estämiseksi 2014 Perunan hyvä kasvinterveydellinen

Lisätiedot

Uusia BENEMILK - kokemuksia

Uusia BENEMILK - kokemuksia Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset. 1 14 Uusia BENEMILK - kokemuksia VINKIT ALKAVALLE SOPIMUSVILJELY- KAUDELLE SINUSTAKO VUODEN 2014 HUIPPUFARMARI? RAISIOAGRON

Lisätiedot

VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin

VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 2 13 VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin HUIPPUFARMARI HAUSSA -kisailijoiden mietteitä Lypsykarjatilojen kokemuksia BENEMILK

Lisätiedot

Pulloposteja Itämeren alueesta

Pulloposteja Itämeren alueesta PULLOPOSTI 2014 Pulloposteja Itämeren alueesta Tiettävästi maailman vanhin pulloposti löytyi Itämerestä huhtikuussa 2014. Saksalaisen kalastajan verkkoon tarttunut viesti oli ollut matkalla yli sata vuotta.

Lisätiedot

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä.

MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012. Uutisjyvät. Laaturehua. Siikajokisella Toppilan tilalla kokeillaan uutta ja kyseenalaistetaan käytäntöjä. M Itella Posti Oy Itella Green MTK-Pohjois-Suomen jäsenlehti 2 2012 Uutisjyvät Satovahinkoja? Satovahinkoilmoitukset ja korvaushakemukset ehtii jättää vielä lokakuun ajan. SIVU 5 Laaturehua Siikajokisella

Lisätiedot

Riittääkö ruoka? Keskusta. Uhkana ilmastonmuutos ja ryöstökalastus. Ruokatrendit: lähiruoka, luomu, superfood. Mistä ruokaperinteemme tulevat?

Riittääkö ruoka? Keskusta. Uhkana ilmastonmuutos ja ryöstökalastus. Ruokatrendit: lähiruoka, luomu, superfood. Mistä ruokaperinteemme tulevat? nuori Keskusta Keskustanuorten jäsenlehti 2/12 Riittääkö ruoka? Uhkana ilmastonmuutos ja ryöstökalastus Mistä ruokaperinteemme tulevat? On Sipilän aika Matkakohteena Berliini Ruokatrendit: lähiruoka, luomu,

Lisätiedot

1/2009 Vastuullisuuden ulottuvuudet s.14 Tilat mukana tutkimuksissa s.18 Ruuan hinta laskusuuntaan s.22 Maaningan lehmät tuottamaan energiaa s.

1/2009 Vastuullisuuden ulottuvuudet s.14 Tilat mukana tutkimuksissa s.18 Ruuan hinta laskusuuntaan s.22 Maaningan lehmät tuottamaan energiaa s. 1/2009 Vastuullisuuden ulottuvuudet s.14 Tilat mukana tutkimuksissa s.18 Ruuan hinta laskusuuntaan s.22 Maaningan lehmät tuottamaan energiaa s.4 Pääkirjoitus kuva: MIKKO JAUHIAINEN Paska parantaa maailmaa

Lisätiedot

Luomun markkinointi tuottaa tulosta 10 kehityksen vuotta Uusilla luomuyrittäjillä paljon ideoita

Luomun markkinointi tuottaa tulosta 10 kehityksen vuotta Uusilla luomuyrittäjillä paljon ideoita Joulukuu 6/2010 10,00 Luomun markkinointi tuottaa tulosta 10 kehityksen vuotta Uusilla luomuyrittäjillä paljon ideoita Pä äkirjoitus Jalka pois jarrupolkimelta EBENA Suomen suosituin rehuvirna varma ja

Lisätiedot