KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN TOIMISTON INTERNET SIVUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN TOIMISTON INTERNET SIVUT"

Transkriptio

1 KIRKON SOPIMUSVALTUUSKUNNAN TOIMISTON INTERNET SIVUT Heikki Salden Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kirstinkadun yksikkö

2 PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ KIRSTINKADUN YKSIKKÖ Heikki Salden Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston internet-sivut Helsinki, syksy sivua Liitteet: sivupyramidi ja aloitussivut sekä suomeksi että ruotsiksi Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston internet sivut on tehty helpottamaan paikallisseurakuntia, sekä työnantajia että työntekijöitä. Sivujen tehtävänä on helpottaa kirkon palkkausjärjestelmän ja kirkossa voimassaolevien sopimusten tutkimista. Lisäksi tarkoituksena on tarjota palvelu, jossa on aina voimassaolevaa päivitettyä tietoa. Sivujen suunnittelussa on huomioitu henkilökuntaa palkkaavat ihmiset kuten kirkkoherrat, niin että heidän on mahdollista löytää pienellä vaivalla palkkaukseen tarvitsemansa tieto. Suunnittelussa on panostettu nimenomaan yksinkertaisuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Sivuilta löytyvät kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston ja työnantajaedustajien neuvottelemat sopimukset, joiden mukaan kirkon palkkausjärjestelmä toimii. Näitä ovat virkaehtosopimus, työehtosopimus kuukausi- ja tuntipalkkaliitteineen, yleiskirjeet vuosilta ja sopimusjärjestelmä. Lisäksi sivujen hallinto-osassa esitellään kirkonsopimusvaltuuskunnan toimiston työntekijät. Kaikki aineisto löytyy sekä suomen että ruotsinkielisenä, paitsi sopimusjärjestelmä, jota ei ollut käännettynä ruotsiksi, kun sivut tehtiin. Sivut saivat hyvän vastaanoton, ja kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto oli tyytyväinen tulokseen. Työ onnistui alun vaikeuksista huolimatta erittäin hyvin. Sivut ovat nyt verkossa ja ne löytyvät kirkkoverkon alaisuudesta Huomioitavaa on, että päättötyönäni tekemäni sivut ovat siellä vain nyt ja tulevaisuudessa niitä on päivitetty ja muuteltu. Aikataulu oli sovitettu osittain kirkon sopimusvaltuuskunnan harjoitteluni aikatauluun ja harjoitteluni loputtua tein sivut loppuun kotonani. Sivujen tekemiseen sain toimistolta tukea ja kirkkohallitukselta työvälineet. Työ kokonaisuudessaan onnistui hyvin. Sain positiivista palautetta työstäni ja sen määrätietoisesta päätökseen viemisestä. Avainsanat: Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto, internet sivut, seurakunta, palvelu Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Kirstinkadun yksikön kirjasto.

3 ABSTRACT Diaconia Polytechnics Kirstinkatu Training Unit Heikki Salden Name: Kirkon sopimusvaltuuskunnan internet sivut The Internet Pages of the Church Negotiation Commission Date: September 1999 Pages: 14 Appendices: Front pages and sidepyramid This work is made to the office of the Church Negotiation Commission. There was a need for new internet pages, because the old ones were limited and not clear. My job was to make pages which would be clear and easy to use for the church employers and employees. The texts concerning the terms of employment were already on the computer. I changed the normal textfile into the html-file and made a new pagebase. I designed a new logo and planned the necessary push buttons. The only difficulty was to find text with a shadow. The new pages include information on church salaries, wages, terms of employment and general letters. The members of the Church Negotiation Commission are presented there. There are also office workers pictures and the information how to contact them. I took the photos and put them on the internet pages. I used a digital camera to make it easy to move them straight to my computer. In this job I learned to use modern equipment which I ll also need when I work at a parish in the future. I also learned quite much about hiring employees and for example about possible problems in hiring a summer worker. The new internet pages got a good reception. They are to be found in now. I made pages only once and when the pages are updated they will not be my pages any more. Keywords: Internetpage, information, church, work and nowdays. Deposited in Diaconia Polytechnic/ Kirstinkatu TrainingUnit

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 INTERNETIN HISTORIA 2.1 Internetin alku 2.2 Ensimmäinen verkko aloitti toimintansa 2.3 Unix-käyttöjärjestelmän synty 2.4 Ensimmäiset sähköpostit ja keskusteluryhmät 2.5 NSF aloitti toimintansa 2.6 Verkot Eurooppaan ja Japaniin 2.7 Internetin läpimurto 3 INTERNETIN TOIMINTA 3.1 WWW internetin sisäinen osa 3.2 Tiedonsiirron toiminta 4 TYÖPROSESSIN ETENEMINEN 4.1 Työtä alustava neuvottelu 4.2 Tiedon hankinta vaihe 4.3 Välineisiin tutustuminen 4.4 Sivujen teon aloitus 4.5 Paperi pyramidi 4.6 Logojen valmistus 4.7 Työn väli kokoaminen 4.8 Valokuvaus 4.9 Ihmisten kuvaus 4.10 Pistetarkkuuden huomioiminen 4.11 Ruotsinkielisten sivujen kokoaminen 4.12 Virheiden etsintä 4.13 Tekninen toteutus 4.14 Hakemistorakenne 5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 6 LÄHTEET 7 LIITTEET

5 1. JOHDANTO Minulle tarjottiin kirkon sopimusvaltuuskunnan toimistosta mahdollisuutta saada harjoittelupaikka ja päättötyö samalla kertaa. Työmarkkina-asiamies Auno Mäkinen kuuli, että DIAKin päättötyöksi kelpaavat kehittämishankkeet ja muut vastaavat eitieteelliset työt. Hän kysyi kiinnostustani kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston uusien internet-sivujen tekemiseen kevään 1999 harjoitteluaikanani. Selvitin koulusta, onko työ päättötyövaatimukset täyttävä. Estettä ei ollut, ja sovin sivujen teosta. Aikaisemmalta koulutukseltani olen automaatiomekaanikko, joten minulla on tehtävään vaadittava tietokoneenkäyttötaito. Lisäksi olen kiinnostunut tietokoneista ja toimin melko paljon tietokoneiden parissa. Erityisesti internet-sivut kiinnostivat, koska en ollut koskaan tehnyt niitä tai edes osallistunut niiden tekoon. Halusin oppia tekemään internet-sivuja. Olin kuullut ja osallistunut keskusteluun aiheesta, mutta en koskaan käytännössä toteuttanut niitä. Tiesin, ettei se ole vaikeaa ja samat toiminnot toistuvat useita kertoja. Työn kuluessa kiinnostukseni heräsi ohjelmointikieleen, mutta sivuille sitä ei tarvittu ja niinpä innostus laantui. Kirkon sopimusvaltuuskunnan sivut ovat osa laajempaa kokonaisuutta eli kirkkoverkkoa. Kirkkoverkossa on kaksi osaa. Toisen käyttöä on rajoitettu ja sinne pääsevät vain osa kirkon työntekijöistä, koska sen avulla hoidetaan väestökirjanpitoa. Toinen osa on kaikille avoin ja sieltä saa tietoa kirkosta, sen toiminnasta ja siellä toimivista erillisistä keskuksista. Kirkkoverkon yhtäläisyyden takia sivuilla on paljon sääntöjä. Esimerkiksi sivun pohjaväri on valmiiksi määritelty myös tekstin on oltava tiettyä tyyppiä, ja jos tekstiä varjostetaan, sen on oltava tietyllä tavalla tehty. Kaikki eivät kuitenkaan ole noudattaneet näitä sääntöjä ja erilaisia sivuja löytyy. Kaikkia ohjeita minäkään en voinut noudattaa ja siksi sivuilla on kohtia, joissa ohjeita on mukailtu ja noudatettu mahdollisimman tarkkaan. Esimerkkinä on varjostus, jota käytin. En saanut sivuja näyttämään hyvältä vaadituilla ohjeilla. Sivut on suunniteltu palvelemaan käyttäjiä, ja siksi niiden perusajatuksena oli selkeys, siisteys ja yksinkertaisuus. Sivuille ei tehty mitään hienouksia, vaan niistä haluttiin

6 toimintavarmat ja yksinkertaiset. Palvelua on se, että kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston sivuilta kuka tahansa voi tutkia sopimuksia ja näin valvoa omia etujaan. 2. INTERNETIN HISTORIA 2.1 Internetin alku Internet sai alkunsa Amerikassa 1960-luvun loppupuolella kehitetystä ARPAnettietoverkosta. ARPAnet oli USA:n puolustusministeriön kehittämä ja sen tarkoituksena oli saada tieto kulkemaan varmasti sodan aikana. Se oli siis suunniteltu sotilaalliseen käyttöön ja tämän vuoksi siitä ei julkisuudessa paljoa puhuttu. ARPAnetin tarkoituksena oli saada aikaan verkko, joka pystyisi toimimaan vaikeissa oloissa. Vaikka jokin linjoista katkeaisi tai jokin kone tuhoutuisi, verkko kiertäisi vauriokohdan ja muut pystyisivät jatkamaan tiedon siirtoa. Kaikki perustui siihen, että kiinteät linjat korvattiin ristikkäisillä yhteyksillä. 2.2 Ensimmäinen verkko aloittaa toimintansa ARPAnet aloitti toimintansa syyskuussa 1969 neljällä tietokoneella, joista yksi oli Utahin, yksi Standfordin yliopistossa ja kaksi muuta muualla Kaliforniassa. Vuonna 1971 oli verkossa jo 23 konetta, jotka olivat erilaisten tutkimuslaitosten käytössä luvulla yliopistot alkoivat ottaa käyttöön lähiverkkoja jotka Xerox oli kehittänyt. Lähiverkko yhdisti talon sisällä olevia tietokoneita, ja pian tämän jälkeen haluttiin lähiverkot yhdistää ARPAnetiin. 2.3 Unix-käyttöjärjestelmän synty Samoihin aikoihin syntyi Unix käyttöjärjestelmä, jonka kehitti AT&T Bell puhelinyhtiön työntekijä Ken Thompson yhtiön omaan käyttöön. Vuonna 1973

7 järjestelmä kirjoitettiin uudella Dennis Ritchien kehittämällä C-kielellä. Kielestä tuli hyvin suosittu ja se levisi nopeasti akateemisessa maailmassa. AT&T joutui kuitenkin luopumaan keksinnöstään, kun laki määräsi yhtiön keskittymään omaan alaansa sen puhelinmonopolin vuoksi. Unix lahjoitettiin yliopistolle yleiseen käyttöön. Tämän jälkeen se levisi nopeasti yliopistosta toiseen. Vasta 1984 AT&T pilkottiin osiin, ja se sai jatkaa kaikkialle maailmalle levinnen käyttöjärjestelmänsä kehitystä. Lopulta 1992 tehdyllä kaupalla se siirtyi Novellin omistukseen. 2.4 Ensimmäiset sähköpostit ja keskusteluryhmät Unixin leviäminen oli ollut nopeaa ja sen käyttäjät olivat perustaneet USENIXyhdistyksen. Nämä siirsivät unix-koneilla sähköpostia ja aloittivat puhelinlinjojen avulla keskusteluryhmiä, josta kehittyi Usenet news. Käyttäjien verkosta kehittyi UUNET ja lopulta Alternet, joka oli ensimmäinen kaupallisia verkkoyhteyksiä kaupannut yritys luvun alussa ARPAnet ja UUNET yhdistyivät. Sotilaat eivät pitäneet verkon kehittymissuunnasta ja 1983 ARPAnet irtautui omaksi MILNET-verkoksi. 2.5 NSF aloittaa toimintansa Valtionhallinnon alainen NSF ilmaantui 1980-luvun puolivälissä mukaan verkon kehittämiseen. Se teki yhteistyötä Nasan kanssa, ja vuonna 1990 ARPAnetin toiminta lakkautettiin ja sulautettiin NSFNETtiin. Nasan avulla linjanopeudeksi saatiin ensin 56 kilobittiä sekunnissa, ja 1990 runkoverkon nopeus nostettiin megabittiin sekunnissa. Samalla runkoverkko ulottui koko Amerikan mantereen halki. Verkko oli tarkoitettu opiskelijoille ja sinne pääsi vain yliopiston koneilla. Verkon kaupallinen käyttö oli kielletty ja verkon käyttäjiltä vaadittiin aup-sopimus. Aup eli acceptable user policy.

8 2.6 Verkot Eurooppaan ja Japaniin 1980-luvulla amerikkalaiset verkot alkoivat levitä Eurooppaan perustettiin Unixkäyttäjien yhdistys EUUG, jotta Eurooppaan saatiin USENETin sähköpostit ja keskustelualueet. Pari vuotta myöhemmin sama tapahtui Japanissa. Internet kasvoi nopeasti ja siihen liittyi useita kaupallisia organisaatioita. Samalla syntyi kaupallisia palveluntarjoajia, ja he rakensivat laajoja verkkoja, joista pääsi myös internetiin. Irrallisten verkkojen syntyminen vaaransi internetin yhtenäisyyden ja palveluntarjoajat perustivat yhdysliikennepisteen, johon verkot yhdistettiin. Sen nimeksi tuli CIX. Sen sijainnista ei päästy yksimielisyyteen ja lopulta niitä tuli kaksi, yksi Amerikan mantereen kumpaankin päähän. 2.7 Internetin läpimurto Vasta 1990-luvulla internet teki koko kansan läpimurron. Sitä ennen internet oli lähinnä tutkijoiden, opiskelijoiden ja atk-alan asiantuntijoiden käytössä. Vuonna 1995 internetissä oli verkkoja noin , tietokoneita noin neljä miljoonaa ja käyttäjiä miljoonaa. Suomessa käyttäjiä oli yli INTERNETIN TOIMINTA 3.1 WWW: internetin sisäinen osa WWW eli World Wide Web on internetin sisällä toimiva maailmanlaajuinen hypermediaverkosto. WWW järjestelmä perustuu palvelinkoneisiin joihin on koottu dokumentteja, jotka voivat sisältää kuvaa, ääntä, tekstiä ja viittauksia muihin dokumentteihin.

9 3.2 Tiedonsiirron toiminta Tiedonsiirrossa käytetään yhteistä TCP/IP osoitteita. Lähetettävää tietoa kutsutaan paketiksi ja siitä selviävät tiedot lähettäjän ja vastaanottajan koneesta. Kun paketti on saapunut paikalle, siitä poistetaan osoitetiedot ja lähetetty tieto kootaan alkuperäistä vastaavaksi. Kaikilla internetiin liitetyillä koneilla on oma IP-osoite. Osoite on 32- bittinen ja se esitetään neljän desimaaliluvun numerosarjana, esimerkiksi Tämän avulla verkko tunnistaa siihen liitetyn tietokoneen. 4. TYÖPROSESSIN ETENEMINEN 4.1 Työtä alustava neuvottelu Aloitin päättötyöneuvottelut kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston työmarkkinaasiamiehen Auno Mäkisen kanssa maaliskuun alussa Aikaisemminkin oli asia käynyt esillä, mutta vasta silloin teimme varsinaisen suunnitelman kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston internet-sivujen uudelleen tekemisestä. Sivut olivat jo olemassa, mutta ne eivät olleet selkeät eivätkä kovin siistit. Lisäksi sivuilta puuttui asioita, joita niille haluttiin. Varsinaisen päätöksen työn aloittamisesta sain pari viikkoa ennen kuin aloitin työharjoitteluni kirkon sopimusvaltuuskunnassa. Toimistossa oli käsitelty sivujen uusimista ja esitelty minun mahdollisuuteni tehdä ne päättötyönäni. Ratkaisu tuntui molemmin puolin hyvältä. Itse sain harjoitteluni ohessa tehdä päättötyötäni ja lisäksi sain tarvitsemani välineet käyttööni kirkkohallituksen puolesta. Sopimusvaltuuskunnan tyytyväisyyttä lisäsi se, että he saivat seurata sivujen valmistumista ja tehdä muutoksia, koska työskentelin samalla osastolla kuin missä heidän työhuoneensa sijaitsivat. Tässä vaiheessa teimme myös alustavan aikataulun. Aikataulu oli sellainen, että harjoittelun aikana saisin sivut kokonaan valmiiksi ja nostettua verkkoon. Tilanne kuitenkin muuttui harjoittelun aikana ja aikataulu muuttui sen mukaan, miten sain sivuja valmiiksi. Koulun aikataulu ei missään vaiheessa ollut ongelma, sillä tähtäsin koko ajan siihen, että sivut olisivat verkossa ennen koulun alkua.

10 4.2 Tiedon hankintavaihe Aloittaessani harjoittelun sain työpisteen huoneesta, joka oli keskellä kirkon sopimusvaltuuskunnan toimistoa. Huoneen jaoin laskentasihteeri Katariina Nikanderin kanssa, koska Mervi Räisänen oli äitiyslomalla ja hänen paikkansa oli vapaana. Huoneessa oli varattu uusi tietokone päättötyöni tekoon, ja kaikki ohjelmistot olivat valmiina. Lisäksi atk-osaston työntekijä kävi asentamassa minulle oman käyttäjäprofiilin ja sähköpostin, että saisin hoidettua asiani sitäkin kautta, kuten talon tapana on. Harjoitteluni alkoi maanantain työntekijäkokouksella, jossa sain ensimmäisen kerran kuulla, mitä sivuille haluttiin ja mitä niiltä odotettiin. Sivuista haluttiin helppokäyttöiset ja siistit. Lisäksi niiden piti noudattaa kirkkoverkon internetsivujen tekemisestä sovittuja yhtäläisyyksiä, kuten värit ja fontit. Helppokäyttöisyydellä haluttiin sivuista niin yksinkertaiset, että jokainen käyttäjä, joka tarvitsee sivuilta jotakin, voi löytää sen. Kokouksen jälkeen Auno Mäkinen näytti, mitä asioita minun piti sivuille laittaa. Siinä olivat yleiskirjeet, virkaehtosopimus, työehtosopimus tunti- ja kuukausipalkkaliitteineen, toimiston henkilökuntaa koskevat tiedot, sopimusjärjestelmä ja kaikkea muuta. Siinä vaiheessa luulin etten, ikinä selviäisi urakasta ja, jos aloittaisin nyt voisin juuri ja juuri valmistua keväällä Mietin jopa uuden päättötyön ottamista ja sitä, miten voisin kieltäytyä kohteliaasti työstä. Olin kuitenkin harjoittelussa siellä, joten hetken mietittyäni päätin lähteä tiedotusosastolle tapaamaan Tiedottaja Riku Moisiota ja kyselemään häneltä, mitä sääntöjä sivujen tekemisessä on. Riku kertoi värien, fonttien, varjostusten ja logojen olevan määrätyt. Hän kehotti katselemaan muita kirkon sivuja osoitteessa joista selviävät kaikki nämä asiat. Riku kertoi fontin tyypin sekä taustavärin olevan vaalean keltainen ja näytti sen. Katsellessani mallisivuja löysin aivan erityyppiset sivut, jotka olivat kiinteä osa sivuja. Kyselin, miten oli mahdollista, etteivät kaikki sivut olleetkaan samoilla väreillä ja fonteilla. Vastaus oli, että nämä ovat sellaisia ohjeita joita pitäisi noudattaa, mutta joita ei voida pakottaa käyttämään. Erikoinen ristiriita, mutta päätin noudattaa sääntöjä ja tehdä sivut kyseisillä värillä ja fonteilla.

11 4.3 Välineisiin tutustuminen Ensimmäinen ongelma syntyi heti fontista. Fontti ei ollut standardi, vaan erikoisfontti, jonka sain lopulta disketillä Rikun koneelta omalleni. Tein muutaman harjoitussivun ja totuttelin käyttämään Netscapen Composer-ohjelmaa, jolla sivut haluttiin tehtävän. Syy ohjelman valintaan oli se, että kun sivuille pitää tehdä päivityksiä, niin se onnistuu helposti ja ohjelma on aina saatavissa. Tein eräänä harjoituksena kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston sisäisen kotisivun tai kansilehden millä nimellä sitä sitten halutaankin kutsua. Sivu latautuu koneelle Netscapen Navigatorin käynnistyttyä ja jää kotisivuksi. Sivulta löytyy kaikkien toimiston työntekijöiden nimet, puhelinnumerot ja kännykkänumerot sekä lisäksi kaksi postituslistaa: toinen koko toimiston henkilökunnalle ja toinen sihteeristölle, johon kuuluvat vain sopimuksista neuvottelevat ihmiset. Sivu toimii siten, että kun klikkaa hiiren vasemmalla napilla jonkun nimeä, aukeaa sähköposti-ohjelma ja laittaa valmiiksi kyseisen ihmisen sähköpostiosoitteen, ja kaikki on viestiä vaille valmista. Samalla tavalla toimivat myös postituslistat eli voi yhdellä hiiren painalluksella voi lähettää viestin koko toimiston henkilökunnalle. Tämän harjoituksen tarvitsin, koska toimiston henkilökuntasivulla on vastaava toiminto. Työntekijän nimeä painettaessa avautuu sähköpostiohjelma ja hänelle voi lähettää postia. Sivu on käytössä ja sain siitä paljon kiitosta. Sisäisen kotisivun päivitettävyydestä mainittakoon, että se on rakennettu siten, että sen saa päivitettyä tai tehtyä muutoksia yhdestä paikasta eikä tarvitse kulkea koneelta koneelle tekemässä muutoksia. Tehdessäni näitä harjoituksia keksin muutamia uusia ongelmia jotka tulisi varsinaisten sivujen tekemisessä: esimerkiksi miten nimet saa pysymään yhdellä rivillä, koska pitkien ja kaksoisnimien rinnalla lyhyt nimi ei näytä hyvältä. Keksin tilanteeseen lopulta ratkaisun. Lisäksi ongelmia oli siinä miten saan järjestettyä sivut helposti luettaviksi, kun joka päivä selvisi jotakin uutta mitä sivuilta pitäisi löytyä, ja kaiken pitää kuitenkin tapahtua helposti. Tässä vaiheessa olin jo ihan kypsä koko työhön mutta samalla se tuntui haastavalta, koska olin jo oppinut paljon uutta sivujen tekemisestä.

12 4.4 Sivujen teon aloitus Ensimmäinen sivuni oli versio kannesta ja suunnitelma siitä mitä siihen tulisi. Tein mielestäni ihan hyvännäköisen version, mutta pian sen jälkeen minut palautettiin maan pinnalle kertomalla, ettei kannella ole tässä vaiheessa mitään merkitystä ja tärkeintä oli saada itse asia koneelle, että sitä voi muokata. En tiennyt sopimuksista mitään, ja työn aloittaminen oli todella vaikeaa, kun joudun kysymään joka asiasta, mikä liittyy mihinkin. Sovimme sopimusjohtaja Risto Voipion kanssa ajan, jolloin katsoisimme, mitä hän haluaa sivuille ja miltä sivulta mitäkin löytyy. Suunnittelimme kannen ja välisivut toimiviksi ja mahdollisimman selkeiksi. Tätä neuvottelua pidin pohjana koko työlle. Joistakin asioista jouduin tinkimään ja joitakin soveltamaan, kun toteutus muodostui todella vaikeaksi tai lähes mahdottomaksi, mutta muuten yritin noudattaa sopimaamme. 4.5 Paperipyramidi Aunolta sain erittäin hyvän idean, jota hän oli käyttänyt edellisiä sivuja tehdessään. Otin valtavan paperin ja aloin liimata siihen keltaisia tarralappuja, joihin kirjoitin sen, mitä kyseisellä sivulla on. Tämän jälkeen otin viivaimen ja yhdistelin laput toisiinsa. Tein lapuista pyramidin, jonka ylimpänä oli kansisivu ja alimpana jokin yksittäinen tekstisivu. Pyysin Aunoa tarkistamaan sivujärjestyksen ja niiden oikeat paikat varmistaakseni, etten ollut sotkenut lappujen järjestystä. Kun kaikki oli kunnossa, aloitin yleiskirjeiden keräämisen. Osan sain valmiina htmltiedostoina, jotka piti vain muuttaa tähän nykyiseen muotoon ja osan sain normaaleina tekstitiedostoina, joista piti tehdä html-tiedostoja. Saatuani yhden vuoden kirjeet kasaan ja muutettua ne html-muotoon aloitin varsinaisen sivun teon. Sivulta piti löytyä linkki kirkon sopimusvaltuuskunnan toimiston kansisivulle ja kirkon sivujen kansisivulle sekä lisäksi otsakelogo, joka tulisi näkymään, jos joku tulostaisi sivun. Näihin vaatimuksiin työ tyssäsi täysin. Logoa ei ollut, niin kuin ei kansisivuakaan.

13 4.6 Logojen valmistus Aloitin logon tekemisen. Ensimmäiseksi asetin vaaditun pohjavärin, joka oli vaalean keltainen. Sitten hankin kirkon sivuilta kirkkohallituksen vaakunan. Tämän jälkeen valitsin fontin. Fonttiin piti tulla tietty varjostus ja sen takia tarvitsin Rikun apua. Saimme fonttiin tarvittavat varjostukset ja kaksi tekstivaihtoehtoa. Ensimmäisessä oli isoilla kirjaimilla Kirkon sopimusvaltuuskunnan toimisto ja pienillä alle Kirkkohallituksen henkilöstöosasto ja sen alle Kirkkohallitus Satamakatu 11 a. Toinen vaihtoehto on Kirkon sopimusvaltuuskunta isoilla kirjaimilla ja pienemmällä alle Kirkkohallituksen henkilöstöosasto. Muitakin versioita oli, mutta nämä kaksi jäivät parhaina vertailuun ja jälkimmäinen näistä valittiin käyttöön. Seuraavaksi ongelmaksi muodostui logon koko. Jos logoa pienennettiin muuttui teksti suttuiseksi ja epäselväksi. Kaikille sivuille ei voinut laittaa isoa logoa, joten sitä piti jälleen muokata. Muutin logon varjostuksen kevyemmäksi, itse asiassa lähes olemattomaksi ja ohjeita mukaileviksi ja sain sen näyttämään hyvältä tai ainakin paremmalta. Toisen logon tai pikemminkin painikkeen rakennus oli aloitettava. Kyseessä oli KiSV -painike, jolla pääsee kirkonsopimusvaltuuskunnan toimiston sivujen kansilehdelle. Se oli huomattavasti vaikeampi tehtävä koska logon piti erottua muusta sivusta ja toimia painonappina. Siitä piti selvitä mihin painikkeella pääsee ja kuitenkin olla huomaamattoman siisti. Toimivan painonappi idean sain Aunolta, joka ehdotti, että ottaisin kirkon vaakunasta mustat reunat pois ja muodostaisin siitä pohjan siten, että logon pohjaväri olisi punainen ja siitä erottuisi vaakunan risti sekä KiSV teksti. Näin emme varastaisi emmekä omisi koko kirkon vaakunaa, vaan muokkaisimme sitä omaan logoomme. Logon voi yhdistää mielessään samaan vaakunaan, vaikka se ei enää näytä samalta. Teksti tuli keltaisella, joten tässä käytettiin päävärejä, jotka sivuilla jo ovat. Logosta tuli ihan toimiva, vaikka en itse ollut aivan tyytyväinen ja kuulin pieniä vihjauksia neuvostoliiton väreistä, vaikkakin vitsaillen sanottuna.

14 4.7 Työn välikokoaminen Tein yleiskirjesivut vuosilta 1998 ja 1999 ja myöhemmin vuodelle Tein myös samaan aikaa muita sivuja, joten järjestys ei ollut aivan looginen ja siksi on vaikea kertoa, mikä sivu syntyi missäkin järjestyksessä. Pääsin kuitenkin sivujen teossa hyvään vauhtiin kunnes aloitettiin neuvottelut toimiston henkilökunnan sivujen sisällöstä. Tulisiko sinne valokuva jokaisesta ja koulutus, vai mitä sivujen tulisi yleensä sisältää? 4.8 Valokuvaus Eräässä maanantaiaamun osastopalaverissä esitettiin kysymys: -Kuka ei halua kuvaansa näkyviin tuleville internet-sivuille? Kukaan ei sanonut mitään ja seuraavaksi alettiin neuvotella kuvauspäivästä. Kuvaajana toimin minä ja sain käyttööni kirkkohallituksen digitaalikameran. Minua varoitettiin siitä, ettei kamera ole kovin hyvä, ja että siinä loppuu valo kesken. Eräänä aurinkoisena päivänä lähdimme Aunon kanssa kokeilemaan kameraa ja etsimään kuvaukselle sopivaa taustaa. Otimme kuvat ulkona erivärisiä seiniä vasten ja siten, että aurinko tuli eri suunnista. Kuvausten tuloksena oli, ettei kuvia voi ottaa ulkona mitään värillistä vasten. Kuvien taustat muuttivat kuvatun ihan kummallisen väriseksi. Keltaista taustaa vasten kuvattu oli kasvoiltaan harmaan vihreä, ja totesimme, ettei se ole kovin edustavaa. Tarvitsimme täysin valkoisen taustan ja paljon valoa. Ainoaksi helposti toteutettavaksi vaihtoehdoksi jäi kirkkohallituksen liikuntasali, jossa emme tarvinneet lisävaloa. Ennen kasvokuvien ottoa kävin kuitenkin harjoittelemassa kameran käyttöä ja ottamassa kirkkohallituksesta kuvan, joka tuli kansisivulle. Kuva on otettu mereltä päin kirkkohallitusta vastapäätä olevalta laiturilta. Tämän jälkeen muokkasin kuvaa Riku Moision avustuksella ja sain sen nykyiseen muotoonsa. Kuvasta leikattiin naapuritaloja pois ja muutettiin sen väritystä sekä kirkastettiin kuvaa hieman. 4.9 Ihmisten kuvaus Ihmisten kuvaaminen tapahtui eräänä iltapäivänä, jolloin kameraa ei tahtonut löytyä mistään ja ihmiset kyselivät jo, milloin kuvaus suoritettaisiin. Lopulta kamera löytyi

15 Riku Moision huoneesta koko aamupäivän etsintöjen jälkeen. Olin hieman hermostunut, kun tiesin, että kuvauksen piti onnistua kerralla ja etten voisi pyytää ihmisiä taas huomenna valmistautumaan uuteen kuvaukseen. Kameran ominaisuutena oli, että siitä näkee millaisen kuvan on ottanut, joten jokainen sai päättää, milloin oli itse kuvaansa tyytyväinen. Kuvaus onnistui alku hermoilusta huolimatta ihan hienosti ja sain kuvat siirrettyä koneelleni. Siirron jälkeen jokainen halusi tulla katsomaan, millaiselta näyttää ja miten muiden kuvat olivat onnistuneet. Aloitin välittömästi kuvien leikkauksen ja muokkauksen. Tein jokaiselle työntekijälle oman sivun ja laitoin kuvat paikalleen. Tämän jälkeen pyysin tekstinkäsittelijä Lotte Hagströmiä auttamaan ruotsinkielisissä sivuissa ja kääntämään tarvittavat lauseet ruotsiksi. Sain uuden kokonaisuuden valmiiksi sekä suomeksi että ruotsiksi. Pieniä muutoksia sivut toki kaipasivat, mutta ei mitään kummempia korjauksia Pistetarkkuuden huomioiminen Varsinaiset tekstisivut saivat tässä vaiheessa aivan uuden ilmeen. Niihin tuli muutoksia, koska olin suunnitellut kaiken toimimaan tarkkuudella 1024 x 768 pistettä ruudulla. Kuitenkin oli huomioitava niitä käyttäjiä joilla on vanhemmat koneet ja huonompi näyttö. Tällöin tarkkuus saattaa jäädä 640 x 480 pisteeseen ruudulla, jolloin kaikki kuvat ja muut näkyvät suurempina ja teksti ei mahdu ruudulle kerralla. Jouduin kaventamaan sivuja ja tekemään uusia asetteluita. Tekstisivuja tehdessäni olin samalla sivussa tehnyt kansisivun ja varsinaisen tekstisivun välille alustavat välisivut, jossa kerrotaan mitä tekstisivu sisältää. Näistä sivuista ei voi oikein kertoa työn etenemistä, sillä sivut muuttuivat jatkuvasti Ruotsinkielisten sivujen kokoaminen Ruotsinkielisten sivujen tekeminen oli työn haastavin osuus, sillä sanasto, jota jouduin käyttämään oli minulle täysin vierasta. Tekstit olivat valmiina, mutta niistä piti muokata kokonaiset sivut ruotsinkielisin otsikoin ja linkein. Välisivut olivat kaikkein vaikeimmat, koska niistä piti saada selville, mitä seuraavilla sivuilla oli. Siksi teinkin ne yhdessä Lotten kanssa, koska hän hoitaa osan ruotsinkielisistä teksteistä

16 kaksikielisyytensä vuoksi. Käännöksissä auttoi myös KiSV:n toinen työntekijä Irja- Liisa Korhonen, jolle ruotsinkielinen sopimussanasto on tuttua, koska hän on käyttänyt sitä työssään. Niistä sanoista mistä hän ei ollut varma, hän otti yhteyttä eduskunnan kääntäjään, joka tekee kirkkohallituksen käännöksiä. Ruotsinkieliset sivut vaativat niin paljon huomiota, ettei niihin tullut lähellekään niin paljon kirjoitusvirheitä kuin suomenkielisille sivuille. Ruotsin kielen joutui tavaamaan vaikeissa sanoissa kirjain kerrallaan ja näin virheiltä säästyttiin Virheiden etsintä Kun sain vihdoin kaikki osat kasaan, aloitimme virheiden etsimisen. Sivut laitettiin toimimaan paikallisesti kirkkohallituksen yhteiselle kovalevylle, josta kaikki osaston työntekijät voivat mennä katsomaan sivuja ja huomauttaa mahdollisista virheistä. Virheilmoituksia tuli vain muutama, ja nekin olivat pelkkiä kirjoitus- tai näppäilyvirheitä. Kun kaikki löydetyt virheet oli korjattu, lähetin tiedostot Riku Moisiolle, jonka tehtävänä oli laittaa sivut yleiseen verkkoon. Alkuperäisen aikataulun mukaan sivut olisivat olleet verkossa nähtävillä syyskuun alusta, mutta Rikun kiireet estivät aikataulun toteutumisen ja sivut saatiin verkkoon vasta Tekninen toteutus Koko työ on tehty Netscape Composerilla sivujen päivitettävyyden takia. Sivuille tulee muutoksia aina, kun tehdään muutoksia sopimuksiin. Sivuilla on paljon osia, jotka ovat sellaisia, ettei niitä tarvitse päivittää, kuten yleiskirjeet Hakemistorakenne Hakemistot on suunniteltu siten, että kaikkien osioiden etusivu on perushakemistossa c:\sivut ja kaikilla aiheilla on oma hakemistonsa esimerkiksi kirjeet ovat hakemistossa c:\sivut\kirjeet. Kaikille kirjeille on tehty tallennusnimi, joka helpottaa tietyn tiedoston etsimistä. Kirjeet on nimetty siten, että sen alkuosassa on merkintä yk eli yleiskirje ja tämän jälkeen merkintä vuosiluvusta. Seuraavana on merkintä r, jos kirje on

17 ruotsinkielinen. Näiden jälkeen tulee joko a tai b, joka kertoo onko yleiskirje a- vai b- yleiskirje. Ja lopuksi numero, joka kertoo monesko kirje on kyseessä. Esimerkiksi jos halutaan löytää kirje joka on ollut 1998 a-kirjeissä ja on ruotsinkielinen ja sen numero on kolme, se on tallennettu nimellä yk98ra03.html. 5 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Työ sujui aikataulun mukaisesti, vaikka aikataulua muutettiin moneen otteeseen. Aikataulun muuttuminen ei varsinaisesti muuttanut työn tulosta, koska aikataulumuutokset johtuivat siitä, että sivuille haluttiin jotakin lisää tai siitä, ettei jotakin sivuille tulevaa tekstiä vielä ollut saatavana. Ensimmäisen aikataulumuutoksen aiheutti väärin arvioitu työn määrä. Työtä oli huomattavasti enemmän kuin aluksi oli ajateltu. Työn tulos oli ennalta asetetun tavoitteen mukaisen ja kaikki osapuolet ovat olleet tyytyväisiä. Työ oli minun kannaltani erittäin hyvä. Sain päättötyöni tehtyä, kun koko ajan oli pakko raportoida, missä vaiheessa työ oli ja harjoittelu sujui oikeaa työtä tehdessä. Harjoittelussa ei tullut hetkeä, jolloin olisin joutunut tekemään keksittyä työtä tai joitakin hanttihommia. Sain tehdä minua itseäni hyödyttävää työtä niin, että muut saivat seurata työn etenemistä vierestä ja kommentoida sekä esittää toiveita sivujen sisältöä koskevissa asioissa jo sivujen tekovaiheessa. Tulevaisuudessa internet-sivuja tullaan muuttamaan ja päivittämään. Työni on siksi ainutkertainen. Se on tehty tilaustyönä tämänhetkisen tilanteen mukaan ja nykyisten sopimusten teksteillä. Tämän takia työ on poltettu cd-romille ja sitä voidaan tutkia tulevaisuudessakin sellaisena kuin ne on alunperin tehty. Sivujen muuttumisen takia yhtään viittausta ei tässä raportissa ole tehty verkossa oleville sivuille, jos hakemistorakennetta ei huomioida.

18 6 LÄHTEET Järvinen Petteri Internet Verkkojen verkko. Juva: WSOY Santara Jouni WWW Kehittäjän opas. Jyväskylä: Gummerus Oy Krol Ed Suuri internet kirja. 3. painos. Vantaa: Tummavuoren kirjapaino Oy Tarkama Jarno, Kolari Jukka World Wide Web internet tehokäyttö. 1. painos. Jyväskylä: Saarijärven Offset Oy

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN

PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN PROJEKTIDOKUMENTAATIO OONA KARHUNEN Emilia Ketola Eurajoen kristillinen opisto Avat 2015-2016 1 Projekti... 3 1.1 Asiakas ja kartoitus... 3 1.2 Asiakastapaaminen ja suunnittelu... 3 1.3 Toteutus... 5 1.4

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...2 2.1

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

1. HYVÄ YSTÄVÄ. Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet

1. HYVÄ YSTÄVÄ. Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet 1. HYVÄ YSTÄVÄ Ystävällinen Iloinen Luotettava Avulias Rehellinen Reipas Ei juorua Osaa pitää salaisuudet 2 2. HYVÄ YSTÄVÄ Oletko itse ystävänä sellainen, minkä ominaisuuden kirjoitit? a. En koskaan 0

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020

Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2020 Nuorteniltapaketti - Kirkon rakentajat Tämä ohjelmamateriaali on tarkoitettu toteutettavaksi nuortenillassa, nuorten leirillä tai isoskoulutuksessa. Ohjelman voi

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ecom hinnastopalvelu, Sähköala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan lukijalle Käsikirjan avulla Ecom tulee tutuksi ja ohjelmaa oppii käyttämään monipuolisemmin. Kaikkien

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

OF-TUNNUKSEN SERTIFIKAATIN HAKEMINEN/LATAAMINEN LOTW:SSA

OF-TUNNUKSEN SERTIFIKAATIN HAKEMINEN/LATAAMINEN LOTW:SSA 29.12.2016 OF-TUNNUKSEN SERTIFIKAATIN HAKEMINEN/LATAAMINEN LOTW:SSA Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi on Viestintävirasto antanut kaikille OH-asemille oikeuden, niin halutessaan, käyttää

Lisätiedot

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut

Flinga löytyy Tuubista, kohdasta Opettajan työkalut 1 Pepe Vilpas Flinga Campus on yhteisöllisen tiedonrakentelun pilvipalvelu. Flinga mahdollistaa mobiililaitteiden (tabletit, älypuhelimet ja läppärit) ja luokkatilan interaktiivisen taulun tai projektorin

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

5. HelloWorld-ohjelma 5.1

5. HelloWorld-ohjelma 5.1 5. HelloWorld-ohjelma 5.1 Sisällys Lähdekoodi. Lähdekoodin (osittainen) analyysi. Lähdekoodi tekstitiedostoon. Lähdekoodin kääntäminen tavukoodiksi. Tavukoodin suorittaminen. Virheiden korjaaminen 5.2

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Ohjeistus kouluttajille

Ohjeistus kouluttajille Ohjeistus kouluttajille Käytyäsi Tajua mut! -toimintamallin kouluttajakoulutuksen olet valmis perehdyttämään kollegoitasi ja oman työyhteisösi jäseniä Tajua mut! -toimintamallin käyttöön. Jos toimipaikkasi

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö

TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö TIETOKANNAT: MYSQL & POSTGRESQL Seminaarityö Tekijät: Eemeli Honkonen Joni Metsälä Työ palautettu: SISÄLLYSLUETTELO: 1 SEMINAARITYÖN KUVAUS... 3 2 TIETOKANTA... 3 2.1 MITÄ TIETOKANNAT SITTEN OVAT?... 3

Lisätiedot

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 6 (4. ja 5. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa

Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 6 (4. ja 5. luokka) yhteistyössä Pakilan ala-asteen kanssa Kenguru 2013 Ecolier sivu 1 / 6 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola

Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola Miten siirrän omat työni Office 365:stä Peda.nettiin sekä jaan sen siellä muille Eija Arvola 16.12.2017 UUDEN SIVUN LUOMINEN OMAAN TILAAN Jos haluat tallentaa omia töitäsi Peda.nettiin, sinun pitää luoda

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Siun sote Moodle -opas Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Sisällys Tervetuloa opiskelemaan Verkkarit oppimisympäristöön! 1 Verkkareihin kirjautuminen 2 Verkkareiden etusivu 3 Liikkuminen

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä

BlueJ ohjelman pitäisi löytyä Development valikon alta mikroluokkien koneista. Muissa koneissa BlueJ voi löytyä esim. omana ikonina työpöydältä Pekka Ryhänen & Erkki Pesonen 2002 BlueJ:n käyttö Nämä ohjeet on tarkoitettu tkt-laitoksen mikroluokan koneilla tapahtuvaa käyttöä varten. Samat asiat pätevät myös muissa luokissa ja kotikäytössä, joskin

Lisätiedot

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset

Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Opus Internet ajanvaraus Opus Online Client Web asetukset Sisältö Opus Online Client...3 Web asetukset...3 Vastaanotot...3 Ryhmät... 4 Hoitohenkilöt...5 Luo aliverkkotunnus... 6 Mukauttaminen... 7 Yleiset

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO

EDMODO. -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO EDMODO -oppimisympäristö opettajille ja oppilaille KOONNUT: MIKA KURVINEN KANNUKSEN LUKIO HUOM! Edmodo kehittyy koko ajan, seuraavat ohjeet voivat olla jo päivityksen tarpeessa. 1 Sisällysluettelo Rekisteröityminen

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake)

Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake) 1(2) Haastattelijoiden käyttöliittymän paradatamuuttujien tiedostokuvaus (kontaktilomake) Yhteydenottotapa 1=Puhelin Yhteydenoton kuvaus 2=Käynti Yhteydenoton kuvaus 3=Tekstiviesti Yhteydenoton kuvaus

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere)

Finna-päivä TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Finna-päivä 5.5.2015 TAMKissa (Kuntokatu, Tampere) Aamupäivä klo 9.30-12.15 vietetään auditoriossa E1-06, etäyhteysosoite https://connect.funet.fi/kajakkarjalainenrl. Iltapäivällä enemmistö paikalla olevista

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

My easyfairs -palvelun käyttö

My easyfairs -palvelun käyttö My easyfairs A palvelun käyttö Page 1 My easyfairs -palvelun käyttö Näytteilleasettajien opas My easyfairs A palvelun käyttö Page 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 3 LOGON JA OSASTONIMEN LISÄÄMINEN... 5 YRITYSTIETOJEN

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Erilaisia tapoja tuottaa sukukirjoja

Erilaisia tapoja tuottaa sukukirjoja Erilaisia tapoja tuottaa sukukirjoja monisteina pieniä määriä muutamasta muutamaan kymmeneen kirjapainossa suuria määriä kymmenistä satoihin valokuvakirjaohjelmalla muutamasta muutamaan kymmeneen Monisteina

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä

Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä Kuopion yliopisto / Tike / Pekka Ruippo 1 Kysymyksiä ja vastauksia Outlook 2007:stä Miten saan Outlookissa vastausviesteihin vanhan viestin tunnisteeksi > -merkin? Miten saan selville viestin lähettäjän

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Verkkokirjaston hakuohjeet

Verkkokirjaston hakuohjeet 1 Verkkokirjaston hakuohjeet Pikahaku Hakulaatikon löydät kaikkien sivujen yläosasta. Voit valita kohdistuuko haku kirjaston aineistotietokantaan, verkkokirjastosivustoon vai avainsanoihin. Voit hakea

Lisätiedot

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE Tietohallinto/Mika Siiskonen/10.10.2016 Sisällysluettelo 1. OTHER TEACHER MOBILITY /OTHER STAFF MOBILITY

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

SEJO OY VERKKOKAUPAN OHJEET: Tässä linkki verkkokauppamme sivustolle http://verkkokauppa.sejo.fi/ Olet saanut sähköpostilla käyttäjätunnuksen ja salasanan, joilla pääset kirjautumaan verkkokauppaamme.

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot