Hyvää arkea rakentamassa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvää arkea rakentamassa"

Transkriptio

1 Hyvää arkea rakentamassa Yhdistyksen hyvä arki -kilpailu osoitti, että yhdistyksissä tehdään paljon tärkeää vapaaehtois- ja vertaistyötä. Hyvinvointia luodaan yhdessä. Teksti TIINA SUOMALAINEN Kuvitus PÄIVI KARJALAINEN Vuonna 2011 MS-liitto järjesti 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Yhdistyksen hyvä arki -kilpailun. Kilpailuun osallistui yhdeksän yhdistystä eri puolilta maata. Arviointiraati kiinnitti huomiota muun muassa siihen, miten hyvin toiminta palveli jäsenistöä, miten aktiivista jäsenistö oli, löytyikö uusia ideoita toimintaan, olivatko yhdistyksen toimintatavat taloudellisesti perusteltuja ja miten sujui yhteistyö kerhojen kanssa. Raadin mukaan kaikki yhdistykset osoittautuivat varsin aktiivisiksi. Osa toimii perinteisellä yhdistystoiminnan pohjalla, osa pyrkii uudistumaan koko ajan ja osa verkottuu laajasti muiden toimijoiden kanssa. Kilpailu oli hyvin tasaväkinen. Raadin mukaan voittajina voidaankin pitää kaikkia yhdistyksiä, jotka ylläpitävät monipuolista toimintaa vapaaehtoisvoimin. Koska voittajat oli kuitenkin valittava, raati päätyi seuraaviin: Pienten yhdistysten ryhmän voittaja oli MS-Porvoonseutu Keskisuurten ryhmän voittivat Kanta-Hämeen MS-yhdistys ja Lapin MS-yhdistys Suurten ryhmän voittivat Lounais- Suomen MS-yhdistys ja Etelä- Pohjanmaan MS-yhdistys 18 AVAIN 6/

2 MS-Porvoonseutu Vastaajana puheenjohtaja Maija Aatelo. Yhdistysten ääni Entä mitä miettivät voittajayhdistykset kilpailusta, toiminnastaan, onnistumisistaan ja haasteistaan? Miten koitte Hyvä arki -kilpailun?. Miltä oma toiminta näytti? Voitte halutessanne kuvailla kaksi hyvin toimivaa asiaa ja yhden kehittämistä kaipaavan asian. Oletteko keksineet keinoja aktivoida ja palvella uusia jäseniä? Entä keinoja vähentää maantieteellisten etäisyyksien merkitystä? Jos tällainen kilpailu järjestetään uudelleen, miten rajaisitte toimeksiantoa? Kilpailun suurin hyöty oli, että jouduimme miettimään, mitä oikeastaan teemme ja miksi. Löytyi se punainen lanka: tästä on kysymys. Kilpailu oli hyödyllinen nimenomaan tulevaisuuden kannalta. Vaikka kilpailtiin jo tapahtuneesta, toiminnan suuntaviivojen piirtäminen näytti tietä tulevalle.. Vuonna 2011 käytimme viestinnässä entistä enemmän tekstariviestintää. Se on erittäin toimiva käytäntö. Yhdistyksellä on oma puhelin, jonka tekstiviestiringissä on noin 70 numeroa viidessä eri ryhmässä. Saamme pikaisen viestin jäsenistölle helposti ja halvasti. Toinen hyvin toimiva asia on lainattavat sähkömopot, jotka hankimme lahjoitus- ja vähän ominkin rahoin. Kovin paljon mopoja ei ole vielä käytetty, mutta idea leviää vähitellen. Jäsenkirjeessä olisi kehitettävää. Jäsenkirje lähtee aivan liian harvoin, koska perinteisen kirjepostin tekeminen on työlästä. Mahdollisesti alamme hyödyntää myös sähköpostia jäsenkirjeiden lähettämisessä. Yhdistystoiminnan valtakunnallinen haaste on, miten saada mukaan uusia, nuoria tekijöitä. Me emme ole viisastenkiveä löytäneet. Olenkin viljellyt sellaista ajatusta, että parempi saada tilaisuuteen seitsemän tyytyväistä osallistujaa kuin kaksikymmentä tyytymätöntä, tai ei yhtään. Nuorten houkuttelemiseksi tarvitaan enemmän epämuodollisia tapaamisia, yllätyksellisiä juttuja kaikkea mahdollista, mikä ei kulje nimellä kokous. Yhdistyksemme on sen verran pieni, että maantieteellisillä etäisyyksillä on vain psykologinen merkitys.. Kilpailun rajaamisesta voi itse asiassa olla haittaa. Ainakin pienessä yhdistyksessä toimintaa on ajateltava kokonaisuutena. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kanta-Hämeen MS-yhdistys Vastaajina puheenjohtaja Pia-Nina Vekka ja sihteeri Paula Helin. Kilpailua enemmän vuoden 2011 toimintaamme vaikuttivat yhdistyksen 30-vuotisjuhlat. Oman toiminnan arvioiminen tuotti mielihyvää, koska toimintasuunnitelma piti niin hyvin paikkansa toteutuneen kanssa. Erittäin hyvin yhdistyksessämme toimii Hop eli hyvän olon päivä ja Hoi eli hyvän olon ilta. Ne rytmittävät toimintavuotta, ja jäsenet osaavat jo odottaa tapahtumia. Ainainen huolenaiheemme on, miten vapaaehtoisten jaksamista voisi tukea. Pienet muistamiset kannustavat, mutta merkittävämpää on kuitenkin se, että yhdistyksessä vallitsee hyvä henki. Tässä me hallituksen jäsenet olemme ratkaisevassa asemassa. Vastasairastuneita pyrimme saamaan mukaan toimittamalla ensitietopaketin keskussairaalaan ja osallistumalla ensitietopäiville. Kannamme kuitenkin enemmän huolta pidempään toiminnassa mukana olleista. Tämä ei tarkoita sitä, että meitä eivät uudet jäsenet kiinnosta. Mutta on ymmärrettävää, että nuoria ei välttämättä innosta yhdistystoiminta. Olemmekin antaneet itsellemme vapautuksen: Annetaan nuorten vastasairastuneiden keskittyä opiskeluun, uraan, perheeseen. Sitten, kun he ovat valmiita Lapin MS-yhdistys Vastaajana puheenjohtaja Hannele Burtsov.. Sovimme, ettemme erityisesti panosta kilpailuun, vaan toimimme tavalliseen tapaan. Ehkä kilpailu kuitenkin pani tekemään asioita paremmin ja enemmän. Kaiken kaikkiaan kilpailu oli mielekäs, ja oman toiminnan arviointi sujui näppärästi hallituksen kokousten yhteydessä. Yhdistys on mielestäni onnistunut tukemaan jäseniään hyvän arjen rakentamisessa. Jäsenistöstä puolet asuu Rovaniemellä ja loput ympäri Lappia. Meillä rullaavat hyvin Rovaniemen toiminta sekä kahdesti vuodessa pidettävät koko tulemaan mukaan yhdistystoimintaan, tervetuloa! Järjestämme yhteiskuljetukset isompiin tapahtumiin. Vuosittainen jäsentapaaminen ja hallituksen kokoukset jalkautetaan eri paikkakunnille, pikkujouluja teatterin merkeissä järjestämme vuorovuosin Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Sen sijaan, että jotakin toimintaa arvioidaan kilpailumielessä, ehdotamme, että seuraavaan kilpailuun ottavat osaa kaikki yhdistykset automaattisesti. Yhdistyksille tulee lisätöinä vain loppuarvion kirjoittaminen. jäsenistön tapahtumat, joita järjestetään eri puolilla maakuntaa. Kehittämistä on siinä, miten pystyisimme paremmin huolehtimaan myös maakunnan jäsenistä. Laaja alue ja pitkät välimatkat luovat haasteita jäsenistön tavoittamiseksi ja toiminnan järjestämiseksi. Uusien jäsenten houkuttelu on ikuisuuskysymys. Toiset haluavat tulla heti mukaan. Toisille taas riittää, että maksavat jäsenmaksun ja saavat Avain-lehden. Meillä puheenjohtaja soittaa uusille jäsenille ja toivottaa tervetulleeksi yhdis- 20 AVAIN 1/2013 AVAIN 1/

3 tyksen toimintaan. Olemme myös painottaneet kerho-ohjaajille, että satsaavat uuden jäsenen vastaanottamiseen. Viime syyskaudella aloitimme maakunnan liikuntapaikkojen kanssa yhteistyön. Yhdistys maksaa jäsenten osallistu- Etelä-Pohjanmaan MS-yhdistys Vastaajina toiminnanjohtaja Tiina Kortesmäki ja puheenjohtaja Ilpo Hietikko. Aloitamme tänä vuonna myös kun- misen eri liikuntalajeihin maakunnassa. takierrokset, joilla muutama hallituksen Teemme yhteistyötä myös eri vammais-. Oli oikein terveellistä istahtaa Liikuntaryhmämme ovat huippusuo- en jäsenten osallistumisintoon ja viih- jäsen kiertää paikkakunnilla jäsenistöä järjestöjen kanssa. miettimään yhdistyksen toimintaa. Pää- sittuja, koska kynnys on matala: niihin tymiseen. tapaamassa. Jatkossa kilpailussa voisi tarjota timme, että kilpailuvuonna emme tee mi- voi osallistua omien kykyjen ja voimi- Iso alue luo monenlaisia haastei- Alueemme on tosiaan laaja: Lapin erilaisia vaihtoehtoja, joista yhdistykset tään, mitä emme tekisi muutenkin. Elim- en mukaan. Nyt meillä toimii venyttely- ta. Olemme mahdollisuuksien mukaan eteläosasta Rovaniemeltä on pohjoiseen voisivat valita itselleen sopivan ja ajan- me siis normivuoden lukuun ottamatta jumppa, kaksi pilates-ryhmää sekä käve- pyrkineet hajauttamaan toimintaamme Utsjoelle 450 kilometriä. Hyödynnäm- kohtaisen kehittämisalueen, kuten esi- sitä, että vuonna 2011 yhdistyksemme lysähly-porukka. eri puolille, jotta palvelisimme tasapuo- mekin skypeä ja gmailia etäkokouksis- merkiksi liikunta. täytti 40 vuotta. Kehittämisen paikka on suhde medi- lisesti kaikkia. sa ja -neuvotteluissa. Jos pitää nostaa esiin kaksi asiaa, aan. Voisimme olla rohkeammin yhtey- Ehdotamme sokkokilpailua. Joku joissa olemme onnistuneet hyvin, ne voi- dessä paikallisiin tiedotusvälineisiin ja vuosi, kenenkään etukäteen tietämät- sivat olla vertaistukijoiden ja kerhonve- tehdä itseämme näkyvämmäksi. Ehkä tä, liitto voisi yhdistysten vuosikokous- täjien jaksamisen tukeminen sekä lii- ujo pohojalaasuus nostaa tässä päätään. asiakirjojen perusteella arvioida toimin- Lounais-Suomen MS-yhdistys Vastaajana toiminnanjohtaja Marita Untovuori. kuntaryhmät. Tuemme vapaaehtoisia heidän arvokkaassa työssään järjestämällä pari ker- Syksyllä järjestimme kolmen vuoden sisällä sairastuneille tapaamisen, josta saimme myönteistä palautetta. Jatkoa taa. Näin saataisiin oikea kuva yhdistysten toiminnasta ilman kisakoreutta, eikä kenellekään tulisi osallistumises- taa vuodessa yhteisen tapaamisen. Näis- tulee varmasti. Osallistumme vuosittain ta paineita. Oli hyvä selvittää, miten asetetut Yhdistyksessämme on jo pitkään sä tapaamisissa he pääsevät tankkaa- myös ensitietopäiville. tavoitteet ja suunnitelmat olivat toteutu- toiminut avoin kohtaamispaikka tiistai- maan vertaistukea, vaihtamaan kuulu- Uskon, että kun hallituksen jäsenet, neet, mitkä olivat onnistumiset ja kehit- sin. Keskipäivän kahvihetki on uusille misia, syömään hyvin ja hemmottele- vertaistukijat ja kerhonvetäjät ovat itse tämistarpeet. On myös hyvä, että joku jäsenille helppo tapa tutustua yhdistyk- maan itseään. innostuneita, vaikuttaa se myös uusi- ulkopuolinen arvioi toimintaa ja antaa seen ja toisiin sairastaviin. Myös yhdis- palautetta. Kilpailupalkintokin oli kiva tyksen järjestämät ensitietopäivät toimi- yllätys. Sille löytyy taatusti käyttöä yh- vat sisäänheittona. distyksessä. Yhdistyksen toimihenkilöt ja hen- Meillä on paljon monipuolista toi- kilökunta ovat jalkautuneet myös kerho- mintaa. Tarjoamme liikuntaa, kädentai- jemme alueille. Esimerkiksi liikuntavas- tokursseja, meillä on oma teatteriryhmä, taava on kiertänyt jakamassa ideoita lii- aktiiviset kerhot, paljon vertaisryhmä- kuntatoiminnan järjestämiseksi ja ohjaa- toimintaa, vertaistukijoita ja kokemus- massa Wii-peliä. kouluttajia. Tuemme myös taloudellisesti kerho- Meillä on myös hyvin toimiva MS-neu- jen toimintaa. vola. Olemme hyvin verkottuneita ja tai- Koska ruotsinkielisiä yhdistyksen damme varainhankinnan. jäseniä asuu paljon saaristokunnissa, Kehitettävää on uusien jäsenten vas- Svenska MS-grupp -ryhmän kokoontu- taanottamisessa. Voisi olla paikallaan miset on järjestetty saariston pääkau- järjestää uusille sairastuneille omia ta- pungissa Paraisilla. paamisia. Lisäksi vapaaehtoiseksi ilmoit- Kilpailua voi rajata monille toimin- tautuneisiin olisi pidettävä säännöllisem- ta-alueille kuten vertaistuki, liikunta tai min yhteyttä. vaikkapa tiedotus. 22 AVAIN 1/2013 AVAIN 1/

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät

KUVAT: Lahja Kallinen. nuoret lastensuojelun kehittäjät N TEKSTI: Johanna Barkman, Pesäpuu ry Riina Pekkala, Perhehoitoliitto ry ja Sinut ry Anna Rainio, Helsingin yliopisto Suvi ja Milla-Kristiina, foorumilaiset KUVAT: Lahja Kallinen 1 nuoret lastensuojelun

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen.

YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. YHDISTYSAVAINTA EI TARVITA, KOSKA Oikaistuja harhaluuloja kotisivuihin ja Yhdistysavaimeen liittyen. Alle on listattu monia yleisiä kysymyksiä ja väittämiä, joita liiton tai yhdistyksen henkilöt usein

Lisätiedot

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen

SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 18/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 1 Marraskuu 18/01 SOSIAALITURVA Vapaaehtoistoiminta lääkettä yksinäisyyteen SoTu-18 2001 3/30/06 1:32 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 18/2001 89. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista

Liiku! Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni. 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2015 15 x Agenda Lisää liikettä, vähemmän istumista Katsaus Itsestä välittäminen kannattaa aina Pysähdys Pekka Sauri: pysähdyn arjessa uusiutuakseni Case S01 Valinnanvapautta

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen

-liike on ihmisen muotoinen -liike on ihmisen muotoinen 4 2012 Yö-yhtyeen Olli Lindolm on sama mutta eri mies Kansalaisraati kokosi kemijärveläiset Muslimiäidin joulunodotus Nuoret viihtyvät Saunalahden tukiasuntoyhteisössä 4 12

Lisätiedot

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s.

esikko Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 4 2007 Miesnumero ISÄ. Ei enää vain elatusvelvollinen s. 4 Luolamies olohuoneessa s. 8 Uuvutko toisten murheista? s. 10 Liiton vastuunkantajat s. 14 esikko

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut

KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN MITTARIT KERTOVAT KARUN TOTUUDEN. Turun Seudun TST ry:n rahoitus RAY ELY. Oma TVY/ESR. Muut Tehdään se yhdessä! KAUPUNGIN PANOSTUS RIITTÄMÄTÖN 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turun talousalueen ulkopuolelta tuleva

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot