Abstraktit. Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Abstraktit. Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset"

Transkriptio

1 Abstraktit Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset Kasvatustieteen päivät Helsingissä

2 Kansi: Päivi Talonpoika-Ukkonen Julkaisija: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos ja Suomen Kasvatustieteellinen Seura ISBN Yliopistopaino

3 SISÄLLYSLUETTELO LUENNOITSIJAT... 4 TEEMARYHMÄT 1. Kasvatusfilosofia Kasvatuksen historia Kasvatuspsykologia Kasvatusantropologia ja vertaileva kasvatustiede Kasvatussosiologia Metodologia Opettajuuden ja opettajakoulutuksen tutkimus Koulutuspolitiikan tutkimus Korkeakoulututkimus Oppimisen ja kognition psykologia Uusi teknologia ja virtuaaliset oppimisympäristöt Oppiminen elämänkulussa - Life as Learning Varhaiskasvatus ja kehitys Perhetutkimus Lapsuustutkimus Nuorisotutkimus Kasvatuksen ja koulutuksen feministinen tutkimus Etnisyys ja monikulttuurisuus kasvatuksessa ja koulutuksessa Erityisopetuksen tutkimus ja erityispedagogiikka Taito- ja taidekasvatus Koulun yhteiskunnallinen kasvatus Ainedidaktiikka Ammatillinen koulutus sekä koulun ja työelämän suhteet Työn/toiminnan kehittäminen ja työssä oppiminen Kvantitatiivisten menetelmien tila ja tulevaisuus Kestävän kehityksen didaktiikka ja ympäristökasvatus Kasvatustieteellinen vuorovaikutustutkimus Design kasvatustieteessä Seksuaalisuus ja sukupuoli koulussa Ohjauksen teoreettiset ja metodiset kysymykset Vuorovaikutuksen erilaisia analyysitapoja oppimisen ja opetuksen tutkimuksessa POSTER-ESITYKSET HAKEMISTO

4 LUENNOITSIJAT Amanda Coffey. Cardiff University ENCOUNTERING OTHERS AND THE AMBIGUITIES OF STRANGENESS The intellectual trick of the social researcher has often been portrayed as the attempt to make the familiar strange and the strange familiar. However, at the same time as social researchers have become increasingly sensitive to the nuances of difference as a research topic, simple assumptions of strangeness, familiarity and difference have become less sustainable, and certainly more complex. We have come to recognise that familiar or strange or difference are not easy terms to apply. The cultures of our society have become (or at least have been understood to have become) more fragile and more complex than such distinctions readily permit, and the strangeness of our research settings have become less self-evident. Ironic contrasts between the mainstream and local subcultures; between the distant and the close to home, between the familiar and the strange, or between other cultures and our culture have lost their analytical simplicity. In the paper I explore the ambiguities of strangeness and familiarity, and consider the implications of these ambiguities for the ways in which we characterise social research. Othering - in the sense of treating cultures and social groups as inherently exotic or alien - is no longer acceptable, intellectually and morally. Nor does it recognise the ways in which researching others and understanding ourselves are no longer distinct or separate activities. However it is still important to recognise that the purpose of social research is to make sense (to understand) those social settings we are not (as) familiar with, and to make analytically strange those social contexts that we assume we understand by virtue of our taken-for-granted cultural competence. BIOGRAPHY Amanda Coffey is a senior lecturer in the School of Social Sciences, Cardiff University. Her research interests include gender, education and the labour market, young people and transitions to adulthood, and professional and vocational education. She also has a long standing interest in, and commitment to, qualitative research methods. Her current research projects include an exploration of the use of digital and hypermedia applications within qualitative research (supported by the UK Economic and Social Research Council), and a European Union funded study on skills and equality issues within the European steel industry. Her publications include The Ethnographic Self (1999, Sage), Education and Social Change (2001, Open University Press), Feminism and the Classroom Teacher (with Sara Delamont, 2000, RoutledgeFalmer) and Making Sense of Qualitative Data (with Paul Atkinson, 1996, Sage). Amanda was one of the co-editors of the Handbook of Ethnography (2001, Sage), and is currently the editor (with Nicola Green) of the journal Sociological Research Online. 4

5 Ivor Goodson. University of East Anglia, Norwich, UK and University of Rochester, USA ALL THE LONELY PEOPLE: THE STRUGGLE FOR PRIVATE MEANING AND PUBLIC PURPOSE In the period since 1989, we have witnessed the emergence of a New World Order. Alongside this, a range of subaltern intellectuals have argued that we are at the end of history where the one best system will set the economical and social pattern for the whole globe. Increasingly, this view of triumph and culminating victory has been challenged. These challenges preceded the events of 11th September 2001 in Manhattan. As Michael Ignatieff has argued: the essential problem is that the victors of the Cold War now run a global world order that has no perceived legitimacy among billions of human beings, especially in the Islamic world. (Ignatieff, 2001, p.4) This paper is not about that war of civilisations that might ensue between the Western Christian and the Islamic worlds. It is about another legitimacy crisis altogether, one within the Western world itself and one which concerns the struggle for private meaning and public purpose. Goodson will talk about some of the patterns of social change which underpin some of the crises in education and public services. In doing so, he will be wanting to set out an argument for the kind of life history work in which he is currently engaged. In his paper, he will argue that, unless we understand this crisis in the hearts and minds of those professionals involved in public service, our attempts at reform and restructuring will be mindless and meaningless. BIOGRAPHY Ivor Goodson holds a Chair in Education at the School of Education and Professional Development at the University of East Anglia, Norwich, Norfolk, UK. He has just been awarded a STINT Foundation Visiting Professorship at Uppsala University in Sweden. He was previously Frederica Warner Scholar and Lovejoy Scholar in Residence at the Margaret Warner Graduate School of Education and Human Development at the University of Rochester, USA, where he also served as Professor of Education. Prior to this, he was Director of the European Schools Unit at the University of Sussex in the UK. He returned to reside and work in Europe in For the past four years, Ivor Goodson has been Director of a large project, funded by the Spencer Foundation, looking at the work and lives of teachers and patterns of educational change in US and Canadian schools. More recently, he has been funded by the Economic and Social Research Council in England to take part in a large longitudinal study of learning strategies among migrants, asylum seekers and other marginal and mobile groups. This is a four-year project which begins in January His book with Pat Sikes, Life History Research in Educational Settings: Learning from Lives was published in 2001 by Open University Press, and his new book Professional Knowledge, Professional Lives: Studies in Education and Change was published in September 2003 by Open University Press. He has also written a book on computers in education called Cyber Spaces/Social Spaces: Culture Clash in Computerized Classrooms, with M. Knobel, C. Lankshear, M. Mangan (ed), published by Palgrave Macmillan in Ivor Goodson is founding editor of the Journal of Educational Policy and runs a range of book series for Open University Press and Falmer Press, including the Falmer Teachers Library, Studies in Educational Change and Development, and Studies in Professional Learning. Among his other books are: School Subjects and Curriculum Change, European Dimensions and the Secondary School Curriculum, The Making of Curriculum: Collected Essays, Studying School Subjects, Studying Teachers Lives, Biography, Identity and Schooling, Studying Curriculum: Cases and Methods, Subject Knowledge: Readings for the Study of School Subjects. 5

6 Mikko Lehtonen. Tampereen yliopisto Ihmisillä ei ole juuria. Liike on olotilamme. Siksi me olemme aina mukalaisia ja muukalaiset ovat aina keskuudessamme. Kasvavan muuttoliikkeen oloissa paikan käsite on syytä ajatella uudelleen. Kokemamme Suomi määrittyy kasvavasti sen ulkopuolelta, mitä pidämme Suomena ja mikä on suoraan näkyvissä täällä. Jos siis haluamme ymmärtää, mikä Suomi on, meidän ei tule ajatella sitä staattisena paikkana, vaan pikemminkin erilaisten suhteiden kimppuna, jossa paikka ja aika liittyvät erottamattomasti toisiinsa ja jossa se, mikä on täällä, määrittyy tärkeällä tavalla siitä, mikä on jossain muualla. Tiedämme mitä on olla suomalainen vain sen perusteella, miten suomalaisuus on tullut esitetyksi tiettynä merkitysten joukkona suomalaisessa kulttuurissa. Kansakunta ei ole vain poliittinen yksikkö, vaan myös merkitysten tuottamisen yksikkö kulttuurinen representaatiojärjestelmä. Siksi suomalaisuus voidaan myös määritellä uudelleen. Tässä määrittelytyössä tarvitsemme dialogia, koska Toinen ( ei-suomalainen ) auttaa jatkuvasti meitä itsemme muodostamisessa ja koska me olemme perustavalla tavalla muotoutuneetsuhteessamme toisiin. Ksenofobia eli vieraanpelko edustaa paniikkireaktiotakäynnissä olevia muutoksia kohtaan. Sitä vastaan ei auta idylliä maalailevaksenofilia, vaan oppiaksemme elämään eron kanssa tarvitsemme vierasta koskevaa viisautta, ksenosofiaa, jonka osana joudumme kysymään paitsi sitä,keitä muut ovat, myös sitä, keitä olemme me. FT Mikko Lehtonen on Tampereen yliopiston mediakulttuurin professori. Hänen teoksiaan ovat mm. Kyklooppi ja kojootti (1994), Merkitysten maailma (5.painos 2002), Post scriptum (2001) ja Syyskuun yhdennentoista merkitys (2001). Lehtosen ja Olli Löytyn toimittama käännösvalikoima Erilaisuus ilmestyy joulukuussa. Se sisältää mm. Stuart Hallin, Sara Ahmedin ja Hans-Magnus Enzensbergerin tekstejä monikulttuurisuudesta. 6

7 Elisabet Öhrn. Göteborg University GENDER, CLASS AND THE PRESENTATION OF CHANGE This presentation will focus on supposed changing Nordic gender patterns as indicated by contemporary educational research. In the Nordic countries, as elsewhere, there are reports of improvements in the conditions and lives of young women and men. Within education, gender relations seem more complex as girls are no longer described in terms of uncontested subordination. Contemporary research emphasises girls active positioning, as well as the constraints faced by certain groups of boys. It will be argued that we need to relate these shifts in analyses and outcomes to prevailing theoretical and methodological perspectives. In particular, the importance of social class will be emphasised. The portrayal of contemporary gender relations in schooling, it will be argued, is closely linked to issues of which specific groups of girls and boys are the focus of the discussion. Elisabet Öhrn is associate professor at the Department of Education (IPD), Göteborg University, Sweden. Her general academic interest is in Sociology of Education, with a focus on classroom processes. She has been involved in research on gender and education since the mid 1980s, and obtained a Ph.D in 1991 on the thesis Gender patterns in Classroom Interactions (in Swedish with an English summary). Recent research projects have focussed especially on (a) gender/power relations in secondary school and (b) conditions for developing social responsibility in the classroom. Presently, she is involved in three research projects; one is concerned with changes in gender patterns in education, another with femininities and masculinities in secondary school, and a third one focuses on Young people as political actors in school and local community. 7

8 1 TEEMARYHMÄ 1 KASVATUSFILOSOFIA Koordinaattori: Michael Uljens Katariina Holma. Helsingin yliopisto VOIKO REALISTI OLLA PLURALISTI? ISRAEL SCHEFFLERIN PLUREALISMI Israel Schefflerin plurealismi on syntynyt tuloksena vuosikymmeniä kestäneestä väittelystä Schefflerin ja hänen Harvardin kollegansa Nelson Goodmanin välillä. Schefflerin mukaan Goodman, joka kannattaa radikaalia konstruktivismia, päätyy hylkäämään ontologisen realismin virheellisen argumentin nojalla. Schefflerin mukaan Goodman tekee virheen olettaessaan, että realisti on väistämättä myös monisti (ts. olettaa yhden ja yhteen symbolijärjestelmään redusoitavan todellisuuden olemassaolon). Scheffler hylkää Goodmanin tavoin monismin, mutta kannattaa silti ontologista realismia eli oletusta ihmisen mielestä riippumattomasta todellisuudesta. Juuri tätä Schefflerin plurealismi viime kädessä tarkoittaa. Plurealismi on kiinnostava kanta myös kasvatuksen näkökulmasta. Plurealismi painottaa ihmisen tietojärjestelmien erehtyväisyyttä ja korostaa erilaisten näkökulmien merkitystä monimuotoisen maailman ilmiöiden valottajana. Realistisen perusoletuksensa vuoksi se ei kuitenkaan kadota kytköstä todellisuuteen eikä mahdollisuutta vertailla ja arvioida tieto-, uskomus- ja symbolijärjestelmiämme suhteessa todellisuuteen. Plurealismi pyrkii kuitenkin vastustamaan erilaisten todellisuuden kuvaamisjärjestelmien redusoimista johonkin yhteen lähestymistapaan. Kasvatuksen moniulotteisessa maailmassa tällainen monenlaisten todellisuuden alueiden ja kerrostumien huomioiminen ja todellisuuden erilaisten kuvausjärjestelmien arvostaminen on erityisen tärkeää. Rauno Huttunen, Hannu L. T. Heikkinen ja Päivi Tynjälä RAKENTAVASTI KONSTRUKTIVISMISTA. PUOLIMATKAN KRIITTISEN KRITIIKIN KRITIIKKI. Tapio Puolimatkan kirja Opetuksen teoria - Konstruktivismista realismiin on merkittävä puheenvuoro konstruktivismista käytävään keskusteluun, ja se on ehtinyt jo herättää eloisan ja sävykkään ajatustenvaihdon kasvatustieteen kotimaisilla areenoilla. Puolimatka esittää kirjassaan vahvoja näkökantoja, joidenkin arvioiden mukaan riemastuttavan provokatiivisia väitteitä opetuksen teorian lisäksi muun muassa totuusteoriasta, moraaliteoriasta ja filosofisesta antropologiasta. Puolimatkan konstruktivismin kritiikki voidaan tiivistää seuraaviin peruslausumiin: 1) ei ole muuta totuusteoriaa kuin korrespondenssiteoria, koska muutoin ei olisi tietoa maailmasta, josta opettaja voisi kouluissa opettaa; 2) ei ole muuta moraaliteoriaa kuin moraalirealismi, koska muuten opettaja ei voisi opettaa kouluissa hyvän ja pahan eroa ja 3) ei ole muuta ihmiskäsitystä kuin kristillinen essentialismi, koska muuten ihminen ei voisi ymmärtää itseään oikein ja välttyä itsepetokselta. Esitelmämme koostuu tämän kritiikin kritiikistä. Sen tarkoituksena on jatkaa rakentavaa keskustelua konstruktivismista. 8

9 1 Risto Ikonen. YRITTÄJYYSKASVATUS - MITÄ SIITÄ? Poliittisten päättäjien ja ylipäätään yhteiskunnallisten vaikuttajien ajatuksia lukiessa saa sen vaikutelman, että usko koulutuksen hyvää tekevään voimaan on nyt ennen näkemättömän voimakas. Aiemmin kansainvälistä kilpailukykyä, kansalaisten terveydentilaa tai aktiivista työhönhakeutumista edistettiin devalvoimalla markka, rakentamalla terveyskeskusverkosto ja edistämällä teollisuuslaitosten sijoittumista työttömyysalueille. Nyt vastaavia ongelmia halutaan ratkoa koulutuspoliittisin keinoin. Syy on yksinkertainen, globaalitalouden vapauttamispyrkimykset ovat ratkaisevasti kaventaneet kansallisen politiikanteon liikkumatilaa. Kun emme voi vaikuttaa enää talouden rakenteisiin, on yritettävä vaikuttaa tapaan, jolla ihmiset mieltävät noita rakenteita ja miten he toimivat niiden parissa. Koska jokea ei osata padota, on opetettava uimaan virrassa. On ymmärrettävää, että yhteiskunnalliset vaikuttajat ovat asettaneet koulutukselle uusia haasteita. Taistelu talouden realiteetteja vastaan on hävitty, joten politiikkaa on nyt jatkettava toisin keinoin. On myös ymmärrettävää, että koulutusjärjestelmän edustajat ovat haasteisiin vastanneet. Täytyyhän koulutuksella olla yhteiskunnallinen relevanssinsa. Toisaalta, koska politiikka on yhä voimakkaammin tunkeutunut koulutuksen alueelle, ammattikasvattajien pitäisi selvittää, mitä poliittisia seuraantoja jollakin koulutusuudistuksella on. Esitelmässäni tarkastelen lähemmin yhtä sisäänajovaiheessa olevaa koulutusjärjestelmän uutuutta, nimittäin yrittäjyyskasvatusta. Osin historialliseen aineistoon tukeutuen koetan selvittää, mitä yrittäjyyskasvatus on ja miksi tätä pidetään tärkeänä. Pyrin myös tuomaan esiin yrittäjyyskasvatukseen sisältyviä riskejä. Esitelmän avainväite kuuluu: yrittäjyyskasvatus voidaan perustellusti nähdä joko hyvinvointiyhteiskuntaa vahvistavana tai sitä heikentävänä tekijänä. Nyt on sitten ratkaistava, kumpaa politiikkaa kasvatusalan ammattilaiset ovat toteuttamassa. Merja Luoma. Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos AMMATTI JA KASVATUKSELLINEN YHTEISÖLLISYYS Elämme yhteisössä, mikä edellyttää yhdessä rakentamista ja yhdessä kasvamista. Ammatti toimii yhteisössä siteenä yksilön ja hänen ympärillään olevien ihmisten välillä. Näin uskoi kasvatusfilosofi John Dewey, jonka puhe on ajankohtaista nyt, kun yksilöön, hänen ammattiinsa ja työhönsä kohdistuvat kovat yksilölliset vaatimukset ja yksilön ja hänen työnsä suhde ympärillä oleviin ihmisiin ja koko yhteiskuntaan on muuttunut, hämärtynyt. Yhteiskunnan ja yhteisön rakentumisen sijaan vaatimuksissa on kyse yksilöstä, hänen oppimisestaan ja muuttumisestaan tehokkuuden ja tuottavuuden palvelemiseksi. Onko kasvu kasvatuksen päämääränä korvautumassa elinikäisellä oppimisella, sosiaalinen yhteisö organisaatiolla, hukkuuko kasvatuksellinen vuorovaikutuksellisuus markkina-arvoihin ja rakennetaanko itselle ja toisille olemisen yhteiskunnan sijaan markkinayhteiskuntaa? Deweyn kasvatusajatteluun pohjautuva tarkastelu nostaa ammatin kasvun keskelle, antaa tilaa ihmisyydelle ja löytää ammatin, yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden tasapainoa. Esitelmän pohjalla on pro gradu -tutkielma, jossa tarkasteltiin ammatillista kasvua ja ammatillista identiteettiä John Deweyn kasvatusajattelun valossa. Ammatillisen kasvun tulisi olla kokemus sekä itselle että toisille merkityksellisyydestä ja perustua arvoille. Pelkkä itsenä toteuttaminen ei anna tarpeeksi, vaan yksilö haluaa nähdä työnsä merkityksellisyyden sille yhteisölle, jossa hän elää. Näiden ajatusten alla esitelmässä pohditaan myös työn ja ammatin asemaa ihmisen elämässä suomalaisen yhteiskunnan historian kautta ja nostetaan kasvatuksellinen yhteisöllisyys tarkastelun kohteeksi. Esitelmä kysyy myös ammatin ja työn paikkaa kasvatuskeskusteluissa. 9

10 1 Mari Mielityinen. Oulun yliopisto RESEPTIVITEETIN JA SPONTANITEETIN KÄSITTEET FRIEDRICH SCHLEIERMACHERIN ESTEETTISEN TEORIASSA Vaikka Friedrich Schleiermacherin esteettisen teoriassa on erityinen, selkeä, nimenomaan taidetta koskeva osuus, tässä esityksessä esteettinen sijoittuu laajempaan sivistysteoreettiseen kontekstiin. Esitys keskittyy muutamiin esteettistä kasvatusta ja sivistystä koskeviin epistemologisiin ja ontologisiin ehtoihin. Lähtökohtanani on kysymys: mitkä ovat Friedrich Schleiermacherin mukaan esteettisen sivistyksen perusehdot? Yksinkertaistettuna teesini on, että Schleiermacherin mukaan ilman reseptiviteettiä ja spontaniteettiä ei olisi olemassa esteettistä tunnetta ja tästä johtuen ei myöskään välitöntä itsetietoisuutta. Schleiermacherin teorian mukaan taas ilman reseptiviteetin ja spontaniteetin mahdollistamaa itsetietoisuutta ei olisi olemassa myöskään toimivaa subjektia. Jos ei oteta huomioon postmodernistia teorioita subjektin kuolemasta, voidaan sanoa, että subjektin käsite on yksi pedagogiikan keskeisistä käsitteistä. Tässä esityksessä lähdetään siitä, että subjekti voidaan kuvata esteettisen termein tai esteettisestä näkökulmasta käsin. Jussi Mäkelä. Tampereen yliopisto, OKL VAIKEINTA, MITÄ MEILLE ON ANNETTU Tarkastelen esityksessäni, mitä annettavaa tanskalaisen Søren Kierkegaardin ( ) eksistenssifilosofialla on tämän päivän myöhäis-/jälkimoderniin elämään, jota leimaavat uusliberalismin mukanaan tuoma arvotyhjiö - tai oikeammin markkina-arvoistuminen - ja sen aiheuttama identiteetin ongelma. Elämme aikaa, joka - Sartrea mukaillakseni - tuomitsee meidät vapauteen. Tämä aika riistää meiltä lähes kaikki valmiit, tai ainakin totutut, viitekehykset, joissa voisimme itsemme määrittää. Veli- Matti Värrin (2001) mukaan kysymys identiteetistä on noussut kansalaisuuden tilalle. Nyt jos koskaan joudumme kysymään: Kuka minä olen? Kasvattajalle tämä itsensä identifioimisen ongelma asettaa aivan uusia haasteita, samoin kuin yhteiskunnassa tällä hetkellä näkyvimmin jylläävät arvot - ja etenkin postmodernisaation myötä tapahtunut arvojen suhteellistuminen. Kasvattaja on tiukan paikan edessä, kun ulkoapäin painotetaan yhtäältä arvosubjektivismia ja toisaalta kaiken arvottamista taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Kuitenkin, kuten Tapio Puolimatka (1999, 25) toteaa: Kasvatuksen päämäärä edellyttää käsitystä arvokkaasta ihmiselämästä. Mitä kasvattajan tulisi tehdä? Valmiita vastauksia on mahdoton antaa. Oleellisen tärkeänä näen kuitenkin jonkinlaisen oman elämän- ja kasvatusfilosofian luomisen. Yhtenä mahdollisena - ja lämpimästi suositeltavana - filosofisena ratkaisuna tällaisten kysymysten kanssa painivalle kasvattajalle - ja kenelle tahansa - näen eksistenssifilosofisen kehityskeskustelun itsensä kanssa. Tätä silmällä pitäen esittelen länsimaisen eksistenssifilosofian henkisen isän, Søren Kierkegaardin, eksistenssiä koskevan ajattelun perusteita. Tarkoitukseni on lyhyesti esitellä Kierkegaardin keskeisiä käsitteitä ja teesejä, sekä pohtia niiden soveltuvuutta nykypäivään ja etenkin kasvatuksen kysymyksiin. Eevastiina Parikka. Helsingin yliopisto VALLAN ULOTTUVUUKSIA KASVATUKSESSA Tutkimukseni kohdistuu valtaan ja auktoriteettiin osana kasvatussuhteita. Kasvatustieteen päivien esityksessä haluan keskittyä erityisesti vallan neljään ulottuvuuteen politiikan tutkimuksen piiristä lähteneeseen valtatutkimukseen kasvatuksen näkökulmasta. 10

11 1 Käsittelen esitelmässäni vallan neljää ulottuvuutta kasvatuksen näkökulmasta. Vallan ensimmäisen ja toisen ulottuvuuden mukainen behavioristinen näkemys antaa vääristyneen ja kapean kuvan kasvatussuhteesta kieltäessään intentioiden merkityksen toiminnassa. Näkyvä vallankäyttö on kuitenkin yksi puoli vallankäyttöä, vaikka se valottaakin vain yhtä puolta ilmiöstä. Vallan kolmas, kriittinen ulottuvuus paljastaa kasvatuksessa erittäin keskeisen vallankäytön, jonka avulla kasvatettava oppii pitämään tiettyjä asioita oikeina, luonnollisina ja välttämättöminä. Vaarana on se, että ulottuvuuden päämäärä pyrkiessään paljastamaan ja hajottamaan vääristymiä ja ideologioita, muuttuu helposti itse ideologiseksi ja kaikkitietäväksi. Toisin kuin vallan neljäs ulottuvuus, kolmas ulottuvuus ei myönnä jokaisen riippuvuutta samoista valtasuhteista. Vaikka kasvatuksessa onkin varmasti tarvetta vallan neljännen ulottuvuuden korostamaan kriittiseen skeptismiin ja jonkin kaltaiseen epävarmuuteen tai eidogmaattisuuteen, puhtaasti postmodernistinen näkemys ei onnistu vastaamaan kasvatukseen liittyviin fundamentaalisiin kysymyksiin arvoista, vapaudesta tai persoonasta. Vaikka peruslähtökohta olisikin postmodernistinen, vallan tulkitseminen esimerkiksi kasvatuksen kontekstissa vaatii välttämättä taakseen jonkin teorian tai ideologian. Vaikka vallan neljästä ulottuvuudesta ei olekaan mahdollista rakentaa yhtenäistä, johdonmukaista näkökulmaa, niitä on pidettävä jollakin tasolla toisiaan täydentävinä näkökulmina, jotka yhdessä selittävät valtaa ilmiönä paremmin kuin mikä tahansa ulottuvuus yksinään. Kasvatukseen väistämättä liittyvä intersubjektiivisuus ja normatiivisuus on vallan ja kasvatuksen välistä yhteyttä tutkittaessa otettava huomioon voimakkaammin kuin mihin valtateoriat yksinään antaisivat aihetta. Eero Salmenkivi. Helsingin yliopisto, OKL MICHEL FOUCAULT JA KASVATUKSEN TUTKIMUKSEN MENETELMÄT Monikulttuurisuus ja erilaisuuden kohtaaminen asettaa kasvatuksen tutkimukselle syvällisiä filosofisia ja menetelmällisiä haasteita. Myös tieteellinen tutkimus on sidottu omiin näkökulmiinsa ja niihin liittyviin perustaviin sitoumuksiin. Tässä esityksessä pyritään kasvatuksen tutkimukselle löytämään uusia ja erilaisuutta kunnioittavia menetelmiä tarkastelemalla Michel Foucault n ajattelua. Sitä käsitellään yleisellä tasolla vaihtoehtona liberalistis-individualistiseen subjektikäsitykseen nojautuville tarkastelutavoille. Esimerkiksi ns. arkeologiaa ja genealogiaa ei menetelminä yksityiskohtaisesti analysoida. Esitys ei siten ole Foucault-tutkimusta, vaan sitä motivoivat ne erilaisuuden ja tutkimuksellisen vastarinnan mahdollisuudet, joita Foucault-lähtöiset tutkimusmenetelmät tarjoavat. Esityksessä analysoidaan filosofisesti Foucault n menetelmiä, erityisesti niiden väitettyä relativismia ja strukturalistista koodin terroria, joka merkitsisi vapauden alueen olemattomuutta ja siten myös pedagogiikan kuolemaa. Foucault n tutkimusmenetelmille voidaan esittää useita tulkintoja. Tässä esityksessä valittava tulkinta painottaa nominalismia ja lokaalisuutta. Tältä pohjalta relativismin ja koodin terrorin ongelmat eivät näytä ylitsepääsemättömiltä. Foucault laisista lähtökohdista tehtävä kasvatuksen tutkimus voi periaatteessa olla käsitteellisesti johdonmukaista ja erilaisuuden tutkimuksen kannalta hedelmällistä. Tällainen tutkimus on kuitenkin radikaalisti paikallista siten, että sekä se itse että sen tulokset ovat aina välttämättä ajallisesti ja paikallisesti rajoittuneita. Puheenvuorona erilaisuuden puolesta tällainen tutkimus voi olla hyvin merkittävä, mutta se menettää usein suurimman merkityksensä, jos se otetaan huomioon. 11

12 1 Markku Tuominen ja Jari Wihersaari. Tampereen yliopisto, AkTkk (Hämeenlinna) SOFIA AMMATTIKASVATUSFILOSOFIAA Ammattikasvatus on osa kasvatustiedettä. Sillä on sama kasvatustieteellinen perusta kuin yleisellä pedagogisella kasvatustieteellä ja aikuiskasvatuksella. Ammattikasvatus on tieteenalana ja käsitteenä näistä nuorin. Sen tarve on perustunut perinteiseen käsitykseen ammatista ja ammatillisuudesta. Taustalla on ollut ajatus ammattiin valmistavista oppilaitoksista, joiden avulla nuoret ja aikuiset ovat hankkineet edellytykset ammatilliselle toiminnalle. Viime vuosien koulutuspoliittiset uudistukset ovat muuttaneet perinteistä jaottelua yleissivistävien lukioiden ja ammattiin valmistavien oppilaitosten kesken. Entistä enemmän opiskelijat suorittavat toisen asteen tutkintoja, joissa on elementtejä kummastakin koulumuodosta. Ammattikorkeakoulujen perustamisen jälkeen ammatillisten opintojen ja yliopisto-opintojen raja on madaltunut. Ammattikorkeakoulututkinnot rinnastetaan alempiin korkeakoulututkintoihin ja osa niistä antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja yliopistoissa. Ammattikorkeakouluissa harjoitetaan tieteellistä tutkimusta, kun taas osa yliopistollisista tutkinnoista on selvästi miellettävissä luonteeltaan ammatillisiksi. Elinikäisen oppimisen ajatus on todellisuutta yhä useamman työntekijän kohdalla. Työelämän muutokset vaativat tietojen päivittämistä ja monet kouluttautuvat työuransa aikana useampaan ammattiin. Ammattikasvatuksen tarve on kiistaton, mutta edellä esitetyn perusteella on aiheellista kysyä, mitä kaikkea kuuluu nykyisen, uuden ammatin käsitteen alaan? Aiemman ammattikoulun sijasta käsitteen alle näyttäisi kuuluvan koko toisen asteen koulutus. Muuttuvat olosuhteet vaikeuttavat ammatin sijoittamista suoraan mihinkään korkeakoulumuotoon. Mikä on ammattikasvatuksen ja aikuiskasvatuksen suhde? Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Hämeenlinnassa on aloitettu kasvatusfilosofinen SOFIA- projekti, jonka tarkoituksena on paikantaa filosofisesti ammattikasvatuksen paikka muuttuvassa maailmassa Lauri Väkevä. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta KASVATUKSEN TAIDE JA TAIDEKASVATUS: JOHN DEWEYN NATURALISTINEN ESTETIIKKA PEDAGOGISESTA NÄKÖKULMASTA Uudemmassa Dewey-tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota estetiikan ja taideteorian asemaan Deweyn kypsän kauden naturalistisessa pragmatismissa. Pedagoginen Dewey-reseptio on kuitenkin keskittynyt pitkälti hänen keski- ja varhaisen myöhäiskautensa kirjoituksiin. Näitä kirjoituksia laatiessaan Dewey ei ollut vielä kehitellyt loppuunsa filosofisen rekonstruktionsa esteettisiä ulottuvuuksia. Tällainen tulkinta pitää yllä jännitteitä, jota Dewey pyrki kypsän kautensa pehmeässä naturalismissa lievittämään. Kasvatusfilosofiassa yksi tällainen jännite koskee toiminnallisen, tiedollisen ja esteettisen kokemuksen välistä suhdetta oppimisessa heijastuen tätä kautta opetussuunnitelmakeskusteluun ja laajemmin pedagogiseen konstruktivismi-realismikeskusteluun. Argumenttinani on, että kiinnittämällä huomiota Deweyn tapaan hahmottaa oppimiskokemus kokonaisvaltaisesti älyllisen toiminnan ohjaamana esteettisen täyttymyksen lähteenä voimme lievittää sekä pedagogiseen että esteettiseen keskusteluun liittyviä vastakkainasetteluja. Tätä kautta on myös ehkä myös mahdollista perustella taideaineiden keskeistä asemaa yleissivistävässä opetussuunnitelmassa. 12

13 1 Mauri Åhlberg. Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TEORIA KRIITTISEN TIETEELLISEN REALISMIN NÄKÖKULMASTA Esitelmässä tarkastellaan Tapio Puolimatkan (2002) teosta Opetuksen teoria siitä näkökulmasta, että teoksessa ei viitata varsinaisiin kriittisen tieteellisen realismin edustajiin (esim. Niiniluotoon ). Siten on aihetta pohtia sitä, miten johtopäätökset olisivat muuttuneet, jos kriittisen tieteellisen realismin näkökulma olisi otettu huomioon. Erityisesti tarkastellaan seuraavaa kahta ongelmaa: 1) Arvokonstruktivismi toisaalta Puolimatkan ja toisaalta Niiniluodon mukaan. 2) Onko ristiriitaista väittää, että kaikki inhimillinen tieto on alustavaa, oletuksiaan myöten alttiina jatkuvalle koettelulle ja korjaamiselle? 13

Merja Luoma. ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa

Merja Luoma. ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa Merja Luoma ETTÄ ON AINA HUOMIOITAVA MUUT SIINÄ Ammatillinen kasvu ja ammatillinen identiteetti John Deweyn kasvatusajattelun valossa Pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2003 Kasvatustieteen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen

KUKA AUTTAISI OPETTAJAA. Post-moderni näkökulma opetuksen muutokseen Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tutkimuksia 119 Institute for Educational Research. Publication series A. Research reports 119 Pedagogiska forskningsinstitutet. Publikationsseries

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun?

OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun? OPETTAJIEN TYÖNOHJAUS Tuki ammatilliseen kasvuun? Tarja Rossinen Kehittämishankeraportti Elokuu 2006 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) Rossinen, Tarja Julkaisun laji

Lisätiedot

LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA

LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 113 Terhi Vesioja LUOKANOPETTAJA MUSIIKKIKASVATTAJANA Esitetään Joensuun yliopiston kasvatustieteiden

Lisätiedot

TALLINNA ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSTE DISSERTATSIOONID TALLINN UNIVERSITY DISSERTATIONS ON SOCIAL SCIENCES

TALLINNA ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSTE DISSERTATSIOONID TALLINN UNIVERSITY DISSERTATIONS ON SOCIAL SCIENCES TALLINNA ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSTE DISSERTATSIOONID TALLINN UNIVERSITY DISSERTATIONS ON SOCIAL SCIENCES 55 1 2 TUIRE JANKKO VUODEN 2004 PERUSOPETUKSEN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTYMINEN HALLINNON TAPAHTUMAKETJUSSA

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA

TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA TAVOITE, TARKOITUS JA TOIMINTA JOHN DEWEYN KASVATUSFILOSOFIASSA Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Filosofian pro gradu -tutkielma Ilkka Mönkkönen kevät 2008 TAVOITE, TARKOITUS

Lisätiedot

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ!

MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! MONISTE 2/2009 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! 116 TA I D E - J A TA I T O K A S VAT U K S E N J U L K A I S U 2 0 0 9 TAIDE JA TAITO KIINNI ELÄMÄSSÄ! Toimittanut: Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU DISKURSIIVISENA TILANA Järjestystä, konflikteja ja kaaosta

AMMATTIKORKEAKOULU DISKURSIIVISENA TILANA Järjestystä, konflikteja ja kaaosta S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 85 Jatta Herranen AMMATTIKORKEAKOULU DISKURSIIVISENA TILANA Järjestystä,

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sivistystä ei voi tuoda

Sivistystä ei voi tuoda Suomen Akatemian julkaisuja 5/06 Sivistystä ei voi tuoda Tämä raportti pyrkii ennen kaikkea vastaamaan kysymyksiin: mitä on vaikuttavuus humanistisilla aloilla ja yhteiskuntatieteissä, miten se ilmenee,

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60. Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.)

Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60. Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 60 Raili Gothóni, Susanna Hyväri, Marjo Kolkka ja Päivi Vuokila-Oikkonen (toim.) OSALLISUUTTA, OPPIMISTA JA ARVIOINTIA Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan

Lisätiedot

Toimittaneet Eila Estola, Hannu L. T. Heikkinen & Rauni Räsänen IHMISEN NÄKÖINEN OPETTAJA

Toimittaneet Eila Estola, Hannu L. T. Heikkinen & Rauni Räsänen IHMISEN NÄKÖINEN OPETTAJA OULU 2007 E 92 ACTA Toimittaneet Eila Estola, Hannu L. T. Heikkinen & Rauni Räsänen IHMISEN NÄKÖINEN OPETTAJA JUHLAKIRJA PROFESSORI LEENA SYRJÄLÄN 60-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS OULUENSIS E SCIENTIAE RERUM

Lisätiedot

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia?

Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? 1 Mitä on (suomalainen) kasvatusfilosofia? Michael Uljens 1 Abstrakti Kasvatusfilosofiaa selvitellään aluksi tarkastelemalla miten filosofia on kasvatuksellista, ja kasvatus perimmiltään filosofinen ongelma,

Lisätiedot

MURROS OPPIKIRJOJEN TEKSTEISSÄ VAI NIIDEN TAUSTALLA? 1960- ja 1990-luvun historian oppikirjat kriittisen diskurssianalyysin silmin.

MURROS OPPIKIRJOJEN TEKSTEISSÄ VAI NIIDEN TAUSTALLA? 1960- ja 1990-luvun historian oppikirjat kriittisen diskurssianalyysin silmin. S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 107 Jaakko Väisänen MURROS OPPIKIRJOJEN TEKSTEISSÄ VAI NIIDEN TAUSTALLA?

Lisätiedot

OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA. Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Petteri Taitto

OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA. Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen. Petteri Taitto OPETTAJUUS PELASTUSOPISTOSSA Organisaation ymmärtämisen avulla ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen Petteri Taitto Pelastusopiston julkaisu B-sarja: Tutkimusraportit / ISBN 98-9---8 (nid.) ISBN 98-9---

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA. Diplomityö

KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA. Diplomityö KALLE YLINEN MATEMATIIKAN OPETUKSEN TAVOITTEIDEN TÄYTTY- MINEN ALAKOULUN TEKNOLOGIAKILPAILUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Sirkka-Liisa Eriksson Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

Laura Ylikulppi. Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014

Laura Ylikulppi. Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014 Laura Ylikulppi NOSTETTA URAAN JA ELÄMYSTÄ ARKEEN DISKURSSIANALYYTTINEN TULKINTA ULKOMAANTYÖN MERKITYKSISTÄ KORKEASTI KOULUTETTUJEN PUHEESSA Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

HELSINGIN NMKY:N NUORTEN PARLAMENTTI PROJEKTI - Yhteisöllisyyttä kehittävää ja nuorta osallistavaa toimintaa urheiluseurassa

HELSINGIN NMKY:N NUORTEN PARLAMENTTI PROJEKTI - Yhteisöllisyyttä kehittävää ja nuorta osallistavaa toimintaa urheiluseurassa HELSINGIN NMKY:N NUORTEN PARLAMENTTI PROJEKTI - Yhteisöllisyyttä kehittävää ja nuorta osallistavaa toimintaa urheiluseurassa Jenni Marjanen Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin

Lisätiedot

Jos tietää, mitä haluaa

Jos tietää, mitä haluaa TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 316 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA Jos tietää, mitä haluaa Seurantatutkimus lukio-opiskelijoiden itsesäätelystä, opiskelun

Lisätiedot

HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA

HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA HEIMOJA, HENGENVILJELYÄ JA HALLINTOA Korkeakoulututkimuksen vuosikirja 2002 Sakari Ahola & Jussi Välimaa (toim.) TÄTÄ JULKAISUA MYY Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto PL 35, (Freda) 40351

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Viinikka, Jukka-Pekka Opetussuunnitelmien kasvatuspäämäärät ja niiden taustatekijät; tarkastelussa vuosien 1925, 1946, 1952 ja 1970 opetussuunnitelmat Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet. Ammattikorkeakoulut ja sivistys. Pekka Nummela Mervi Friman Osmo Lampinen Matti Vesa Volanen

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet. Ammattikorkeakoulut ja sivistys. Pekka Nummela Mervi Friman Osmo Lampinen Matti Vesa Volanen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulut ja sivistys Opetusministeriön julkaisuja 2008:34 Pekka Nummela Mervi Friman Osmo Lampinen Matti Vesa Volanen Ammattikorkeakoulut ja sivistys

Lisätiedot

KUKA KASVATTAA, KUKA OPETTAA?

KUKA KASVATTAA, KUKA OPETTAA? KUKA KASVATTAA, KUKA OPETTAA? Sari Vesikansa Helsingin yliopisto Sosiologian laitoksen tutkimuksia 261 KUKA KASVATTAA, KUKA OPETTAA? KUKA KASVATTAA, KUKA OPETTAA? Genealoginen tutkimus perheen ja koulun

Lisätiedot