nro 25 / Sibelius-Akatemia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 25 / 18.3.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005"

Transkriptio

1 nro 25 / Sibelius-Akatemia

2 Sisältö Äänenkuljettaja nro 25/ Pääkirjoitus 4 Keskustelua 6 Talon väkeä 7 Opintoasioita 13 Koulutusta 15 Tapahtumia 16 Konsertteja 17 Ylioppilaskunta 18 Ilmoitustaulu 31 Ruokalista Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Gustav Djupsjöbacka, Tuula Linsiö, Matti Perttula, Johanna Lassy ja Matias Harju. Toimitus: Tuulikki Väänänen ja Johanna Lassy Piirrokset: Lassi Rajamaa ISSN Kirjoitusohjeita Kirjoita pelkkää suoraa tekstiä ilman mitään muotoiluja: - ei sisennyksiä - ei alleviivauksia - ei versaaleja (ISOJA KIRJAIMIA) - lihavointia voit käyttää harkiten - erota otsikot ja kappaleet toisistaan välilyönnillä - ei logoja eikä laatikoita tekstin mukana Jos haluat juttuusi logon tai kuvan, lähetä sellainen erikseen tallennettuna tif-muotoon. Tallenna juttusi mieluiten rtf-muotoon. Toki myös docmuoto tai pelkkä sähköpostiviestikin käy. Lähetä juttusi viimeistään maanantaina os. 2

3 Pääkirjoitus Kirjaston muuttuva toimintaympäristö Hallituksen päätöksen mukaan kirjasto on muuttamassa uuteen musiikkitaloon. Olemme aloittaneet jo kirjastossa alustavan suunnittelutyön. Pyrimme luomaan uudentyyppistä toimintakulttuuria, avoimempaa ja vuorovaikutteisempaa palvelua. Kuitenkin monta kysymystä on jo noussut esille. Kasvaako ulkopuolisten käyttäjien määrä uudessa kirjastossa? Miten nykyinen henkilökunta riittää palvelemaan iltakahdeksaan ja lauantaisin? Mitä aineistoja ehditään kasvattaa, mitä karsia, mitä ehkä digitoida? Annammeko osan varastoaineistosta Varastokirjastoon tai käsikirjoituksista Kansalliskirjaston hallintaan? Mitä päättävät osastot tehdä kokoelmilleen? Viisi vuotta kuluu nopeasti. Hyvin hoidetut, tehokkaat ja ajanmukaiset kirjastopalvelut ja kokoelmat luovat edellytyksiä yliopiston tuloksekkaalle toiminnalle. Ne vaikuttavat osaltaan opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen laatuun ja yliopiston tavoitteiden toteutumiseen. Toiminnan suunnittelussa kirjaston tulee seurata opetuksen ja opiskelun uudistumista. On ennakoitava, mitä haasteita yliopistojen kansainvälistyminen ja opiskelijoiden kasvava liikkuminen tuo kirjastolle. Maisteriohjelmat, avoimen yliopiston opiskelijat ja etäopiskelu laajentavat opis- kelijoille suunnattujen palveluiden kysyntää. Kokoelmien hoidon lisäksi kirjaston tulee huolehtia valmistuneiden opiskelijoiden hyvästä informaatiolukutaidosta asettamalla kaikki ajanmukaiset tietoresurssit siten, että käyttäjä pääsee niihin mahdollisimman helposti käsiksi. Nykyaikaisen kirjaston tulisi olla oppimiskeskus, jossa on mikroluokka, ryhmätyöskentely- ja kuuntelutilat, hiljaiset tutkijapaikat, päivystävä tietopalvelu ja mikrotuki. Siis mahdollisuudet sekä tehokkaaseen työskentelyyn että pitkäkestoisempaan tutkimustyöhön. Uuden kirjaston suunnittelu, meneillään oleva yliopistojen laatuhanke ja uuden palkkausjärjestelmän kehityskeskustelut tukevat mielekkäällä tavalla juuri nyt toinen toistaan. Jokainen meistä kirjaa tehtävänsä, laatuhankkeessa käymme läpi kirjaston toimintaprosesseja, ja strategiassa ennakoimme tulevaa. Uusien näkökulmien ja vaihtoehtoisten työskentelytapojen etsiminen ja soveltaminen, toimintaympäristön ja sen muutosten ennakointikyky ovat nyt keskeisimpiä haasteitamme. Irmeli Koskimies Kirjastonjohtaja Irmeli Koskimies kirjaston aarteiden ympäröimänä Kuva: Pinni Koskimies 3

4 Keskustelua Toimimattomia keinojäseniä Markku Heikinheimolta Arviointi on laadun kehittämisen ydin, kirjoitti SA:n palveluyksikön johtaja viimekertaisen Äänenkuljettajan pääkirjoituksessaan. Yli 55 vuotta musiikkia harrastaneena voin vakuuttaa, että hänen uskontunnustuksensa on virheellinen ja sitä myötä koko kirjoitus, joka koskettelee lähinnä ulkoa päin vaadittujen rakennemuutosten kritiikitöntä hyväksymistä taidekorkeakoulussa.musiikissa (kuten taiteissa ja tieteessäkin) laadun kehittämisen ydin tapahtuu taiteen/tieteen tekijän omassa henkisessä ja hallinnallisessa kehityksessä, jonka ymmärtämisestä opettajat ja oppilaat ovat vastuussa. Musikaalisuuden ja taitojen kehittyminen tuottaa tuloksia, jotka tietenkin ovat arvioitavissa. Mutta jos jatkuvasti unohdamme olennaisimman (kuten taas tuntuu tapahtuvan järjestelmien muuttuessa) ajautuu hallintokoneisto yhä kauemmaksi yhteydestään musiikin tekemisen olennaisiin lähtökohtiin. Ja mikä pahinta, vaatien samalla opettajilta hyväksymistä ja mukaantuloa kaavamaisuuteen. Helsingin yliopiston professori Martti Koskenniemi UPJ:tä käsittelevässä erinomaisessa kirjoituksessaan HS:n sivulla D5: Vääpelihengessä tehty uudistus jättää kaksi vaihtoehtoa: aktiivinen tai passiivinen vastarinta. Vastarintaa ansaitsevat ne henkilöt, jotka valtansa avulla ymppäävät vielä viheriöivään puuhun järjettömiä ja toimimattomia keinojäseniä. Ralf Gothóni ei alainen, eikä esimies UPJ tuntuu poikivan yhä kummallisempia kiemuroita Sibiksen hallintoon.maanantaina pullahti sähköpostista viestintäpäällikkö Linsiöltä meili, jossa pyydetään seitsenkohtaista arviota konserttipalvelujen tuottaja Anna Krohnin toiminnasta. Taustalla on ilmeisesti se asiaintila, että Kirkkomusiikin osaston konserteista vastaavana henkilönä olen lähes päivittäin tekemisissä Annan kanssa. Yhteistyö on sujunut erinomaisesti jo useita vuosia. Nyt rohkenisin tiedustella seuraavaa. Eivätkö asiakastyytyväisyyden osoitukseksi riitä ne muutamat episodit kuten Tuula Linsiö varmasti muistaa, jolloin jouduin panemaan kaiken peliin, ettei tätä yhteistyötä vastoin molempien osapuolten toiveita katkaistu? Tai se kalabaliikki, jota vuosi sitten käytiin rehtorin kansliassa saakka siitä, että yhteistyöltä oltiin viemässä pohja epätarkoituksenmukaisilla tilajärjestelyillä? Onko todella mahdotonta luottaa siihen, että kaikki tekevät työtään parhaan kykynsä mukaan? Onhan meillä kaikilla esimiehet, joille voi mahdolliset valitukset osoittaa. Ymmärrän hyvin, että esimiehen tulee olla selvillä siitä, mitet työt hoituvat, mutta sivistyneessä työympäristössä ei tarvita urkintaa. Ei tarvita myöskään paljon mielikuvitusta sen näkemiseen, mihin nyt valittu tie on johtamassa. Haluammeko todella siirtyä DDR-tyyppiseen ilmiantoyhteiskuntaan, jossa ihmiset kirjoittavat salaisia raportteja toisistaan? Voi vain kuvitella, minkälainen työilmapiirin myrkyttyminen saattaa olla edessä puhumattakaan siitä loputtomasta turhasta työstä, mitä tällainen paperinpyöritys tulee aiheuttamaan. Summa summarum: ilmoitan täten, että me (siis minä ja Kimu) olemme erittäin tyytyväisiä Anna Krohnin työpanokseen ja että en nyt enkä vastaisuudessa tule lähettelemään kolmannelle osapuolelle raportteja työtovereideni selän takaa heidän toiminnastaan. Markku Heikinheimo 4

5 Tiedoksi kaikille Sibelius-Akatemian lehtoreille Sibelius-Akatemiassa on päätetty, että tällä UPJ-kierroksella ei työn vaativuuden tai henkilökohtaisen suoriutumisen tueksi kerätä minkäänlaisia apulausuntoja ei kirjallisia eikä suullisia. Tämä tarkoittaa että esimies ei saa kysellä kenenkään työstä sen arviointiin tai UPJ:hin liittyviä seikkoja eikä kenenkään pidä antaa suullisia lausuntoja tai kommentteja kollegansa työstä. Helsingissä Sibelius-Akatemian lehtorit ry Eeva Sarmanto-Neuvonen, pj Jyrki Tenni, sihteeri Tuire Kuusi, pääluottamusmies Teemu vastaa itse Päätökset virantäyttöselosteiden kelpoisuusvaatimuksista, joiden perusteella talomme opettajat valitaan virkoihinsa, ovat musiikkielämämme tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä. Valitsemalla taiteellista opetusta sisältävän viran virantäyttöselosteeseen taiteellisen pätevöitymisen, mahdollistetaan parhaiten musiikkia ymmärtävien kandidaattien hakeminen virkoihimme. Oli heillä tutkintopaperi taskussaan tai ei. Kukaan ei julkisesti vastannut viime Äänenkuljettajassa esittämiini kysymyksiin virantäyttöselosteiden laatimisesta. Vastaan siis kysymyksiini itse. V antamassaan asetuksessa 309/1993, presidenttimme vahvisti opetusministeriömme valmistaman asetuksen korkeakoulujemme henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Sen 2. ja 5. pykälässä annetaan taidekorkeakouluillemme mahdollisuus itse etukäteen päättää, vaaditaanko avoimiksi julistettaviin virkoihin tieteellinen vai taiteellinen pätevyys. Kävin arkistossamme läpi 68 taiteellisen opetuksen virantäyttöselostetta vuosilta Ennen vuosituhannen vaihdetta niissä kaikissa, kolmea poikkeusta lukuun ottamatta, sovellettiin pykälää, joissa hakijoilta vaadittiin tehtävän hoitamiseen vaadittavat taiteelliset ansiot ja riittävä opetustaito. Vuonna 2000 alettiin yhä useammissa selosteissa vaatia 3 pykälän edellyttämiä tutkintoja. Ja nyt auki olevista taiteellisista viroista seitsemään kymmenestä vaaditaan vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Muutokseen ei ryhdytty vain yhdellä osastolla, vaan kaikilla. Voimme siis puhua muutama vuosi sitten tapahtuneesta yleisestä linjanmuutoksesta. Taideteollinen Korkeakoulu, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu vaativat taiteellisiin opetusvirkoihinsa asetuksen henkeä seuraten edelleenkin taiteellisen pätevyyden. Linjan muutos on siis tapahtunut vain meidän talossamme. Edellä kuvatun laajuinen muutos ei voi tapahtua epähuomiossa. Ja vaikka muutoksen alkusyy, OPM:n tulosvastuupolitiikka, tulisikin talomme ulkopuolelta, on sen tietoinen muutosvoima syntyisin talomme sisältä. Osastonjohtajat valmistelevat virantäyttöselosteet, jotka rehtori allekirjoittaa. Teemu Kupiainen Teemu Kupiaiselle Teemu Kupiainen ilmeisesti näkee ristiriidan taiteellisuuden ylläpitämisen ja tutkinnon suorittamisen välillä. Tutkintojen sisällöistä määrää Sibelius-Akatemia itse, ja Teemu Kupiaisella on mahdollisuus vaikuttaa niihin, jos hän haluaa. Olisi perin outoa, jos Sibelius-Akatemian mielestä olisi yhdentekevää, onko lehtorin virkaa hakeva tutkinnon suorittanut vai ei. Professorien kohdalla on liikkumavara perinteisesti pidetty laajempana, mistä Ralf Gothóni on esimerkki. Viittaus muiden taidekorkeakoulujen linjaan on epämääräinen ja vaatisi huomattavasti tarkemmat perustelut. Jatkotutkintojen yleistyessä ollaan koko yliopistokentällä menossa tutkinnon arvon nousuun virkanimityksissä. Jos taitoja löytyy ja koulutus on korkealuokkaista, ei tutkinnon suorittamisenkaan luulisi olevan ylivoimainen este. Gustav Djupsjöbacka 5

6 Talon väkeä Luovuus, aktiivisuus ja verkostoituminen Kalle Jämsénin ohjenuoria koulutuskeskuksen johtajuuteen FM Kalle Jämsén aloitti työnsä Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen johtajan sijaisena Hänen sijaisuutensa jatkuu helmikuun 2008 loppuun saakka. Jämsénillä on vankka tuntuma musiikin kenttään niin muusikkona kuin hallintohenkilönäkin. Hän on valmistunut vuonna 1981 Helsingin yliopistosta pääaineenaan musiikkitiede. Jämsén on työskennellyt Helsingin kaupunginorkesterin toimistossa nuotiston- ja arkistonhoitajana, Konserttikeskus ry:n toiminnanjohtajana vuosina sekä Teoston viestintäpäällikkönä Aikoja Konserttikeskuksessa ja Teostossa hän luonnehtii antoisiksi: - Konserttikeskuksessa olin tekemisissä monipuolisesti eri musiikinlajien kanssa ja loin paljon kontakteja eri puolille maamme musiikkielämää. Nämä kontaktit ovat käytössä tänäkin päivänä ja koituvat toivottavasti hyödyksi myös koulutuskeskukselle. Teostossa perspektiivi laajeni musiikin käyttäjämarkkinoille, julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Oli opettavaista seurata sitä, miten musiikin hyödyntäminen mitä erilaisimmissa yhteyksissä on järjestetty ja miten musiikin luovien ja esittävien taiteilijoiden toimeentulo on järjestynyt. Kansainvälisessä kanssakäymisessä huomasi nopeasti, että musiikkiväen keskustelu ympäri maailmaa on hyvin samanlaista. Ollaan huolissaan kansallisesta kulttuurista sekä siitä, miten musiikkialan ammateissa tullaan toimeen ja menestytään varsinkin nykyaikana, kun musiikin ansaintalogiikassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Ennen siirtymistään Sibelius-Akatemiaan Kalle Jämsén työskenteli Sulasolin, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitontoiminnanjohtajana. Aikoinaan Päijät-Hämeen konservatoriossa kitaransoittoa opiskellut Jämsén toimi pitkään myös freelancer-muusikkona sekä kitaransoitonopettajana. Soittajan elämänrytmi ja musiikin hallintotehtävät yhdistettynä perhe-elämän pyörittämiseen on kuitenkin ollut yhtälö, jossa keikkailu on jäänyt vähemmälle viime vuosina. Kalle Jämsén Mikä sai Jämsénin hakemaan koulutuskeskuksen johtajan paikkaa? - Olen ollut koulutuskeskuksen johtokunnan jäsen ja seurannut mielenkiinnolla, millaista koulutusta koulutuskeskus on järjestänyt ja millaisia uusia koulutusalueita se on avannut. Tunsin, että taustani huomioiden minulla voisi olla annettavaa koulutuskeskukselle ja päinvastoin. Jämsén kokee uuden työnsä haastavana. Hän on aloittanut tehtävässään nöyrällä asenteella: - Koulutuskeskuksessa on olemassa aikojen myötä kertynyttä institutionaalista viisautta, jota haluan opetella. Minulla on taustani kautta tarjota ehkä joitakin uusia näkökulmia, joista voidaan yhdessä ideoida uudenlaisia koulutuskonsepteja. Koulutuskeskuksen tulevaisuus on Kalle Jämsénin mieles- 6

7 tä pitkälti itse toimijoista kiinni. Hän uskoo sinnikkääseen työntekoon, luovuuteen, omaan aktiivisuuteen ja verkostoitumiseen. - Meidän tulee olla lähellä asiakkaitamme, tuntea heidän toimialojaan sekä tietää heidän toiveistaan ja tarpeistaan. Entä miten koulutuskeskuksen uusi johtaja saa mielensä pois työasioista? - Pelaan tennistä ja hiihdän, soitan kitaraa, luen sekä vietän aikaa perheen ja ystävien parissa. Haastattelu Laura Sallinen Kuva Kari Kääriäinen Opintoasioita Konstanze Eickhorstin mestarikurssi pianisteille Lübeckin musiikkiakatemian professori Konstanze Eickhorst pitää mestarikurssin Sibelius-Akatemian pianonsoiton opiskelijoille Wegelius- salissa. Voit ilmoittautua kurssille kirjoittamalla nimesi, yhteystietosi ja ohjelmasi T-talon narikan ilmoitustaululla olevalle listalle. Konstanze Eickhorst opiskeli Hannoverissa Karl-Heinz Kämmerlingin johdolla ja Vlado Perlemuterin oppilaana Pariisissa. Hän voitti kansainvälisen Clara Haskil kilpailun vuonna 1981, Géza Anda kilpailun 1988 ja hänet on palkittu myös Bach-kilpailussa Torontossa 1984 sekä Kuningatar Elisabeth kilpailussa Menestys kansainvälisissä kilpailuissa vei Konstanze Eickhorstin moniin musiikkikeskuksiin. Hän on esiintynyt Luzernin, Montreux n, Salzburgin, Ravinian ja Berliinin musiikkijuhlilla sekä monien maineikkaiden orkestereiden solistina. Konstanze Eickhorstista tuli yksi nuorimmista professoreista Saksan musiikkikorkeakouluissa, kun hänet nimitettiin oman oppilaitoksensa Hannoverin musiikki- ja teatteriakatemian professoriksi Hän toimi siellä vuoteen 1998 saakka, jolloin hän siirtyi Lübeckin musiikkiakatemian professoriksi. Konstanze Eickhorst 7

8 Opintoasioita 8

9 Instrumenttipedagogiikan syventävät opinnot Tänä keväänä vielä Luovien muusikontaitojen kurssi toukokuussa, Suorita Luomus jaksot I ja IV samalla kurssilla. (= 4 ov) Ilmoittaudu heti! Voit näillä taidoilla laajentaa pedagogista osaamistasi ja avartaa näkökulmaasi opettamiseen. Uusille taidoillesi on jo kysyntää työelämässä. Kurssi soveltuu kaikkien osastojen opiskelijoille. Tervetuloa rohkeasti mukaan. Vetäjänä Erja Joukamo-Ampuja, Käyrätorvensoiton, pedagogian ja taidekasvatuksen lehtori Luomus I (2 ov) Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia, jotka auttavat muusikkoja, pedagogeja ja säveltäjiä toimimaan läheisemmässä kontaktissa yleisönsä kanssa, työskentelemään laaja-alaisemmin musiikin ja taiteen kentällä sekä harjoittamaan uudenlaista yhteistyötä eri taide- ja oppilaitosten kanssa. Antaa valmiuksia sujuvaan vuorovaikutukseen ja viestintään (kehollinen ja sanallinen viestintä). Antaa valmiuksia ryhmätyöskentelyyn ja erilaisiin työpajatekniikoihin. Perehdyttää luovaan prosessiin ja sen hyödyntämiseen opetusvälineenä. Opettaa käyttämään yksinkertaisia perusrakenteita (esim. liike, tunne, kieli) opetusmateriaalina. Johdattaa omaan improvisointiin ja säveltämiseen. On mukava ja rentouttava tapa päättää lukuvuosi. Sopii kaikkien osastojen opiskelijoille. Vetäjinä Erja Joukamo-Ampuja ja näyttelijä Elina Stirkkinen. Luomus IV (2 ov) Miten luovasti instrumenttipedagogiikkaa voidaan lähestyä? Kurssilla etsitään uutta näkökulmaa opettamiseen. Sovellamme soitonopetuksen eri ikätasoille Luomus I kurssin lähestymistapoja. Opettelemme uusia tapoja mm. rytmin, kokonaishahmotuksen ja ilmaisun opetukseen sekä lähestymme varovasti myös improvisaatiota yhteissoiton ja ryhmätöiden avulla. Teemme jopa runoista ja kuvista musiikkia. KURSSIT pidetään toukokuussa , joka päivä klo , Kallio-Kuninkalassa, Järvenpäässä. (ma - ti Luomus I, ke - pe Luomus IV). Siellä on myös yöpyminen mahdollista. (6 /yö) Raivaapa viikko vapaaksi ja syvenny aiheeseen. Istutaan Kunkkulan rauhassa iltoja yhdessä ja mietitään uusien työtapojen soveltamismahdollisuuksia. Ilmoittaudu osoitteeseen (p ). Ryhmään mahtuu korkeintaan 20 opiskelijaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pianopedagogiikka I:n opiskelijat Pianopedagogiikka I:n pakollisena sisältyvä Pianon rakenne ja huolto osio pidetään maanantaina klo Paikka: F-musiikki, Kaisaniemenkatu 7 Kurssin pitää Juha Huotari p

10 Opintoasioita Helsingin seudun kesäyliopiston Sibelius-Akatemian tutkintovaatimusten mukainen opetus kesällä 2005 Alexander-tekniikka (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 120, korkeakouluopiskelijat 80 STAT, MuM, Alexander-tekniikan opettaja Tuula Paavola ma klo ti - to klo ja pe klo (tauoista sovitaan kurssilla) Unioninkatu 2, juhlasali Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj. 3V4). Länsimaisen taidemusiikin historia: Antiikista renessanssiin (30 t, 1 ov) Kurssimaksu 90, korkeakouluopiskelijat 40 MuM Marja Saarela ma ja ke klo (Huom. aloitus kuitenkin ti 31.5.) Loppukoe ke klo Sibelius-Akatemian tilat, Kutomotie 9, sali ilmoitetaan ala-aulassa. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson Länsimaisen taidemusiikin historia: Antiikista renessanssiin (lmh, moduli 1), 1 ov. 10 Musiikinteoria I (60 t, 3 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 MuM Marika Haapanen ma - pe klo ja Loppukoe viimeisellä kerralla Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28 sali ilmoitetaan ala-aulassa. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään musiikinteorian ja säveltapailun peruskurssit 1-3. Lisäksi suositellaan myös Säveltapailu I - kurssin suoritusta ennen kurssille osallistumista. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson Musiikinteoria I. Kurssi vastaa myös musiikkioppilaitosten teoriaa I ja kenraalibasson kirjoitusta yhdessä. Musiikkianalyysi I (60 t, 3 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 MuM Marika Haapanen ma - pe, ke - to ke - to, ke - to sekä ma - to klo Loppukoe viimeisellä kerralla. Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28 sali ilmoitetaan ala-aulassa. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään Musiikinteoria 1-2. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson Musiikkianalyysi 1. Säveltapailu C (64 t, 2 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 MuM, säveltapailun opettaja Marja Saarela ma - pe klo ja Loppukoe ma klo Sibelius-Akatemian tilat, Kutomotie 9, sali ilmoitetaan ala-aulassa. Kurssille voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 12 opiskelijaa. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään säveltapailun peruskurssit 1-3 sekä Säveltapailu I tai Säveltapailu D tai vastaavat taidot. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius- Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson SC Säveltapailu C (kaikki muut koulutusohjelmat paitsi jazzmusiikki ja kansanmusiikki). Kurssi vastaa konservatorioiden kurssia Säveltapailu 2. Säveltapailu B (68 t, 3 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Säveltap. ja mus.teor. lehtori

11 Anna-Ulla Rihlama ma - pe klo ja klo Loppukoe viimeisellä kerralla Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28 luokka T419, 4. krs Kurssille voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 12 opiskelijaa. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään säveltapailun peruskurssit 1-3 sekä kurssit 1 ja 2 (= Säveltapailu C). Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson SB Säveltapailu B (kaikki muut koulutusohjelmat paitsi jazzmusiikki ja kansanmusiikki). Kurssi vastaa konservatorioiden kurssia Säveltapailu 3. Afrikkalaisen tanssin alkeiskurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja Minna Määttä ma - to klo Unioninkatu 2, liikuntasali, 3. krs. kuntoa. Osallistuminen ei edellytä ennakkotaitoja. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Afrikkalaisen tanssin jatkokurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja Minna Määttä ma - to klo Unioninkatu 2, liikuntasali, 3. krs Kurssi on tarkoitettu afrikkalaista tanssia jo pidempään harrastaneille. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Flamencon alkeiskurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Flamenco-opettaja, FM Katja Lundén ma - to klo Helsingin tanssiopiston tilat, Kasarmitori, sali 3. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Salsan alkeiskurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja, koreografi Miguel Verdecia ma - to klo Tanssikoulu Footlightin tilat, Kaivokatu 10 B, 9. krs. Kurssille voidaan ilmoittautumisjärjestyksessä ottaa rajoitettu määrä opiskelijoita. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Salsan jatkokurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja, koreografi Miguel Verdecia ma - to klo Tanssikoulu Footlightin tilat, Kaivokatu 10 B, 9. krs. Kurssille voidaan ilmoittautumisjärjestyksessä ottaa rajoitettu määrä opiskelijoita. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Korvaavuus, ilmoittautuminen ja tiedustelut Yllä esitellyt opinnot soveltuvat myös Sibelius-Akatemian uusiin voimaan tuleviin tutkintovaatimuksiin. Uusien tutkintovaatimusten mukainen opintopistemäärä ilmoitetaan myöhemmin. Tarkempia tietoja kurssien sisällöistä ja ilmoittautumisesta saa osoitteesta tai soittamalla kesäyliopiston kansliaan puh Ilmoittautuminen alkaa Kesäyliopistossa on opiskeluoikeus jokaisella opetukseen ilmoittautuneella. 1. Kursseille ilmoittaudutaan kesäyliopiston kansliassa (Liisankatu 16 A 8, Helsinki). 2. Ilmoittauduttaessa maksetaan kurssimaksu pankki- tai visakortilla tai esitetään kuitti etukäteen pankkiin suoritetusta kurssimaksusta. 3. Samalla täytetään ilmoittautumislomake. 4. Opiskelija saa kirjallisen ilmoittautu- 11

12 Opintoasioita misvahvistuksen, joka annetaan opettajalle kurssin alkaessa.. Kursseille ilmoittaudutaan mieluiten viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista, ellei kurssiesittelyssä mainita muuta määräaikaa. Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.. Ilmoittautumiset ovat sitovia.. Ilmoittautumisen voi hoitaa toisen henkilön puolesta edellä mainittua menettelyä noudattaen. Prof. Marianne Kielian-Gilbertin luento Sibelius-Akatemiassa Musiikinteorian professori Marianne Kielian-Gilbert Indianan yliopistosta, Bloomingtonista (USA) pitää luennon Sibelius- Akatemiassa tiistaina klo (Töölönkatu 28, T-219). Luento käsittelee musiikkianalyysin subjektiivisuutta sekä muun muassa musiikin kehollisuutta ja sukupuolisidonnaisuuksia. (Tarkempi otsikko ja abstrakti ilmoitetaan myöhemmin.) Prof. Kielian-Gilbert pitää luennon myös Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella maanantaina klo (Vironkatu 1, ls. 3b). Luennon aihe on Transforming contexts Performing female/feminine subjectivity. Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan luentoja! Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian osasto järjestää prof. Kielian-Gilbertin vierailuun liittyen workshopin, jossa tutustutaan hänen luentojensa aihepiiriin ja siihen liittyvään kirjallisuuteen. Workshopiin ovat kaikki tervetulleita. Workshopin laajuus on yksi opintoviikko (1 ov) ja sen vetäjänä on Tiina Koivisto. Workshopiin sisältyvät prof. Kielian- Gilbertin luennot, neljä kokoontumista ja esseen kirjoitus. Ilmoittautumiset workshopiin lauantaihin mennessä sähköpostiosoitteeseen Workshopin aikataulu on seuraava: Ensimmäinen, alustava kokoontuminen ja luettavien tekstien jako: maanantai klo (T-429) Toinen kokoontuminen: perjantai 1.4. klo Kolmas kokoontuminen: maanantai 4.4. klo Prof. Kielian-Gilbertin luento Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella: maanantai klo Prof. Kielian-Gilbertin luento Sibelius-Akatemiassa: tiistai klo Esseen kirjoitus. Esseen jättöpäivä viimeistään tiistaina Viimeinen kokoontuminen sekä esseiden palautus maanantai klo Kysymykset ja tiedustelut workshopista: Tiina Koivisto, sähköposti sekä luentojen jälkeen keskiviikkoisin (T-219) ja perjantaisin (T-314). Ilmoittautuminen siis 19.3 mennessä! 12

13 Koulutusta Taidekorkeakoulupedagogiikka (Taikopeda) kouluttaa Pedagogisen johtamisen koulutus on osa taidekorkeakoulupedagogiikan 25 opintopisteen opintokokonaisuutta (ennen 15 ov). Pedagoginen johtaminen (10 OP) Jokaisen opetustehtävissä työskentelevän työ on joiltakin osin johtamista. Yhä useammin työtehtävien osaksi näyttää opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan lisäksi tulevan laitosjohtamista, henkilöstöjohtamista, projektijohtamista, opetussuunnitelmatyön kokonaisvastuun kantamista Harva on saanut näihin tehtäviin minkäänlaista koulutusta. Moni sitä tarvitsisi. Moni sellaista kaipaa. Tässä on yksi vastaus näihin tarpeisiin ja toiveisiin. Tavoite Koulutuksen tavoitteena on jäsentää johtajuutta ja johtamistyötä taidekorkeakouluissa erilaisista näkökulmista sekä hahmottaa johtamisen työtä opettaja-tutkijan ja opettaja-taitelijan työn kokonaisuudessa. Sisältö - johtajuus ja johtamisen työ yhteiskunnallisessa ja kult tuurisessa kontekstissa - opetussuunnitelmatyön johtaminen - henkilöstöjohtaminen ja ongelmatilanteet - yksilöllinen ja yhteisöllinen johtaminen - idealismi ja realismi johtamisen työssä - johtamisen myytit - johtajan positio ja siihen pääseminen, joutuminen, vali tuksi tuleminen - valta ja hierarkkisuus johtamisen työssä - oman työn hallinta ja johtamisen rajat Osallistujat Pedagogisen johtamisen koulutukseen ovat tervetulleita kaikki kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Stadian (kulttuuri), taideteollisen korkeakoulun ja teatterikorkeakoulun johtamistehtävissä toimivat opettajat, tutkijat ja taiteilijat (yliopistojen, osastojen ja laitosten johtajat sekä erilaisten hankkeiden vetovastuussa olevat henkilöt). Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Toteutus Koulutus toteutetaan seitsemänä koulutuspäivänä. Päivien välillä on ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. - seitsemän kaikille yhteistä koulutuspäivää , , , kirjallisuuteen tutustuminen sekä yksilöllisesti että ryh missä - vertaisryhmä- tai parityöskentelyä koulutuspäivien välil lä - tiedon ja kokemusten kokoaminen päättötyöksi, pedago gisen johtamisen portfolioksi Kouluttajat Professori Inkeri Sava ja professori Juha Varto taideteollinen korkeakoulusta Hakeminen Koulutukseen haetaan täyttämällä lomake osoitteessa https://www.webropol.com/ P.aspx?id=38468&cid= mennessä. Lisätietoja antaa Kimmo Salmio, p Myös häneltä saa lomakkeita. 13

14 Koulutusta Työnohjaus opettajan työn tukena Paikka pysähtyä aika jakaa Tule mukaan taidekorkeakoulujen opettajien työnohjaukseen Taidekorkeakoulupedagogiikan (Taikopeda) järjestämä työnohjaus tarjoaa sinulle mahdollisuuden pohtia omaa työtäsi siten, että voit löytää uusia näkökulmia ja toimintamalleja omaan arkeesi taidekorkeakoulussa. Työnohjauksessa voit yksin tai yhdessä muiden opettajien kanssa pysähtyä jäsentämään ja selkeyttämään omaa perustehtävääsi. Tukien ja tukea saaden Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilöllisenä, ryhmäkohtaisena tai työyhteisön työnohjauksena. Myös osasto-/laitosjohtajien työnohjausta tuetaan. Taikopeda kannustaa korkeakoulujen, osastojen ja laitosten välisten työnohjausryhmien perustamista. Työnohjausta luotsaa koulutettu työnohjaaja. Taikopeda välittää tietoja työnohjaajista. Hinta Minä opettajana Työnohjaus voi auttaa sinua opettajana: kasvamaan ja kehittymään omassa työssäsi ja sen tekemisessä, itsesi ja motiiviesi tuntemisessa, työyhteisön tuntemisessa ja jäsentymisessä siihen. Yksityiskohtaiset tavoitteet asetetaan toiveittesi ja tarpeittesi mukaisesti. Luottamuksellisesti kokemuksesta oppien Työnohjaus on luottamuksellista ja edellyttää sitoutumista. Prosessiluontoinen työskentely perustuu osallistujien kokemuksiin, joita yhteisesti keskustellen jaetaan. Myös draamaa, kuvia ja erilaisia harjoituksia voidaan käyttää työtilanteiden käsittelyssä. Työnohjauksen kestosta ja tapaamistiheydestä sovitaan työnohjauksen alkaessa. Tavallisesti työnohjaus toteutuu noin kolmen viikon välein 1,5 tuntia kerrallaan. Taikopeda tukee taidekorkeakouluissa toimivien opettajien työnohjausta 75 % kokonaiskustannuksista kuitenkin enintään / ryhmä tai työyhteisö ja 1.000, mikäli työnohjaus toteutuu yksilöllisenä. Hakeminen Työnohjaukseen haetaan täyttämällä lomake osoitteessa https://www.webropol.com/ P.aspx?id=38486&cid= mennessä. Lisätietoja antaa Kimmo Salmio, p Myös häneltä saa lomakkeita. 14

15 Tapahtumia Sibelius-Akatemian avoin yliopisto ja Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto järjestävät yhteistyössä: Musica generalia sarja: Suomalainen nainen säveltäjänä Tiistaisin klo Helsingin työväenopiston Opistotalo/Viipurinsali (Helsinginkatu 26) Ihmisen jäljet - näkökulmia musiikin tekijyyteen säveltäjä, tutkija Anneli Arho Tuumasta toimeen - säveltäjyys osana muusikkoutta säveltäjä, pianisti Carita Holmström 5.4. Omin sanoin ja sävelin säveltäjä Lotta Wennäkoski Luennoille on vapaa pääsy. Tervetuloa! Tiedustelut: Sibelius-Akatemian avoin yliopisto puh

16 Konsertteja ma klo Wegelius-sali/Vapaa pääsy Hui-Ying Liu-Tawaststjernan pianooppilaita ti klo 21.00, Jazz Umo Jazz House, liput 20/15 e Vapaaliput ja VIPIT ei käy Liput ennakkoon: Lippupiste DIG Chris Potter Quartet Chris Potter, saksofoni Wayne Krantz, kitara Fima Ephron, basso Ari Hoenig, rummut ti klo /Orkesterisoittimet Konserttisali /Liput 10/7 e The Bass goes to Spain Jorma Katrama, kontrabasso Margit Rahkonen, piano Granados Albeniz Cassado Valls de Falla - Proto ti klo Kanneltalo, Liput 9/6 e Kamari 21 UTA-kvartetti: Janne Nisonen, I viulu Eriikka Maalismaa, II viulu Riikka Repo, alttoviulu Timo-Veikko Valve, sello Eero Heinonen, piano Mozart Mendelssohn Shostakovitsh Wennäkoski ke 23.3.klo Imatran konserttihovi Kamari 21 UTA-kvartetti: Janne Nisonen, I viulu Eriikka Maalismaa, II viulu Riikka Repo, alttoviulu Timo-Veikko Valve, sello Eero Heinonen, piano Mozart Mendelssohn Shostakovitsh Wennäkoski to klo Konserttisali / Vapaa pääsy Vapahtajan seitsemän sanaa ristillä Joachim-kvartetti (Ranska) Hannu Huuska, lausunta Haydn d Indy Konsertti järjestetään yhteistyössä Ranskan suurlähetystön kanssa, ja se on osa suomalais-ranskalaista Piiri kulttuuriohjelmaa, jota koordinoi Musique et danse en Picardie ASSECARM. to klo koululaiskonsertti Kanneltalo, Liput 5/3 e Silmu Silmussa kolme miestanssijaa ja kolme tanssivaa naisviulistia lumoutuvat liikkeestä ja musiikista. Piia Kleemola, viulu, sävellys, sovitus Suvi Oskala, viulu, sävellys, sovitus Emilia Lajunen, viulu, sovitus Harri Jylhä, tanssi Jaakko Posio, tanssi Niko Laaksonen, tanssi Jouni Prittinen, koreografia to klo /Jazz DIG Umo Jazz House/Liput 7/4 e Jarno Kukkosen viides jatkotutkintokonsertti: Early Fusion of The Fourth Way, Joe Henderson and Herbie Hancock Jarno Kukkonen, kitara Antti Rissanen, pasuuna Tero Saarti, trumpetti Kari Ikonen, kosketinsoittimet Ron McClure, basso Mika Kallio, rummut Muut esitykset: ke klo 21, Umo Jazz House to klo Feeniks-klubi K-18, Vapaa pääsy Mahtipontisia pop-sävellyksiä pienesti ja akustisesti: Ville Laaksonen, laulu ja sävellykset Petteri Sariola, kitara Feeniks jamit Jami-isäntänä toimii Mikko Karjalainen ja house-bandina: Mikko Karjalainen trumpetti Markus Niittynen, piano Timo Hirvonen, basso Jussi Lehtonen, rummut Kaikenkarvaiset soittajat tervetulleita Feeniks -stagelle! 16

17 Ylioppilaskunta YO-kunta tiedottaa SAY:n hallituksen kokous Taideyliopistojen yhteinen SYL-kummi Niko Kyynäräinen vieraili hallituksen kokouksessa. Hänen kanssaan keskusteltiin mm. tutkintorakenteen uudistumisesta, opintoaikojen rajaamisesta ja yhteisöllisyydestä Sibelius-Akatemiassa. Kyynäräinen vastaa SYL:ssa sosiaalipoliittisista asioista sekä asumis- ja tasa-arvoasioista. Tilaa Elacin-korvatulpat Ylioppilaskunnan toimisto on avoinna pääsääntöisesti ma - to klo pe klo Yksilölliset kuulosuojaimet, jotka vaimentavat tasaisesti kaikilla taajuuksilla. Suojaimet sopivat hyvin muusikoille, joille on tärkeää kuulla ääntä luonnollisesti vaimennettuna. Ilmoita halukkuudestasi SAY:n toimistoon ja varaa henkilökohtainen aika. Soita (sisäisestä puhelimesta 773) tai tule käymään, T-talo 4. krs. (ma - to 10-15, pe 10-14). Ilmoittautuminen on sitova. osoite: Töölönkatu 28 (4. krs.) Helsinki puhelin (09) , sisäpuhelimella 773 kotisivu: sähköposti (pääsihteeri) (puheenjohtaja) Valokset otetaan torstaina kello T-talon pienessä kokoushuoneessa (3. krs.). Korvatulpat maksavat 149 ja toimitusaika on 4 viikkoa. Jos tarvis, muista puhdistuttaa korvasi. 17

18 Ilmoitustaulu 18

19 19

20 Ilmoitustaulu Opetus- ja tutkimusneuvoston päätöksiä Otn hyväksyi Elina Mustosen (cembalo, taiteilijakoulutus) musiikin lisensiaattitutkintoon kuuluvat opin- ja taidonnäytteet. Otn päätti äänestyksen jälkeen tehdä sävellyksen professorin A28 pl viran täyttämistä koskevan virkaehdotuksen, jonka ehdollepanojärjestys on seuraava: 1. Veli-Matti Puumala, 2. Harri Vuori, 3. Kimmo Hakola. Otn päätti tehdä rehtorille esityksen musiikkikasvatuksen professorin A 28 pl viran virantäyttöselosteesta. Opetus- ja esitysnäytteitä Opettajien virkavapaudet lv Lukuvuodelle sijoittuvien opetushenkilökunnan virkavapaushakemusten toivotaan olevan osaostonjohtajilla mennessä. Sen jälkeenkin niitä myönnetään, mutta opetuksen suunnittelun helpottamiseksi kaikki, jotka jo tietävät haluavansa jäädä virkavapaalle - myös osittaiselle - voisivat jo jättää hakemuksensa. Samalla muistutetaan, että - osastonjohtajalla on oikeus myöntää ns. harkinnanvaraista virkavapautta enintään vuodeksi - osastoneuvosto myöntää vuotta pitemmät, mutta enintään kahden vuoden pituiset virkavapaudet - hallitus myöntää yli kahden vuoden pituiset virkavapaudet. Henkilöstöhallinto Korrepetition lehtorin A20 ja A21 virantäyttöön liittyvät opetus- ja esitysnäytteet sekä haastattelut torstaina T-liikuntaluokassa klo Eliisa Suni esitys- ja opetusnäyte sekä haastattelu klo Virpi Viljanen esitys- ja opetusnäyte sekä haastattelu klo Harri Karri haastattelu Sello- ja kamarimusiikin lehtorin A 21 virantäyttöön Liittyvät opetus- ja esitysnäytteet sekä haastattelut tiistaina T-Wegelius klo Markus Kuikka esitys- ja opetusnäyte sekä haastattelu klo Roi Ruottinen esitys- ja opetusnäyte sekä haastattelu VAATI-lomakkeen täyttöohjeita opettajille Tämän viikon Äänenkuljettajan upj-tietoisku on suunnattu erityisesti opettajia silmälläpitäen. Jutussa käsitellään VAATI-lomakkeen täyttämistä, joka on monella edessä lähipäivinä. Taustaa: - Muista, että työsi vaativuustaso määrittyy vain ja ainoastaan VAATI-lomakkeen eli tehtävänkuvaus- ja dokumentointilomakkeen perusteella. Älä jätä siis lomakkeen täyttämistä viime tinkaan. - Tutustu huolellisesti vaativuustasokarttaan (sininen: taide; keltainen: tiede) ennen VAATI-lomakkeen täyttämistä. Vaativuusarvioinnin tarkoituksena on löytää tehtävälle vaativuustasokartasta tehtävän vaativuutta parhaiten vastaava vaativuustaso. 20

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille

Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Jatko-opintoja musiikista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Sekä yliopistoon että ammattikorkeakouluun haettaessa ennakkotehtäviä ja/tai soveltuvuuskoe

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus

Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus MUSIIKIN KURSSIT, jaksomerkinnät koskevat lukuvuotta 2015-2016 Mu2 MONIÄÄNINEN SUOMI, jaksoissa 2, 3 ja 5 Mikä on suomalaista musiikkia, millaista musiikkia Suomessa on tehty ja harrastettu joskus pari

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi

Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi Musiikkiopistosta musiikkiyliopistoksi Sibelius-Akatemia marraskuussa 2011 Gustav Djupsjöbacka OKM-seminaari 21.11.2011 Musiikkitalo Kuvitus: Sibelius - Finlandia Visio 2016 Sibelius-Akatemia on vireä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Haku Käsityön taiteen syventäviin opintoihin Sivu 1 / 9 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 SYVENTÄVÄT OPINNOT, E172514 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007 Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007 Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 Sekakuoroliitto järjestää perinteiset Sekakuoropäivät ensi maaliskuussa Helsingissä. Tapahtuma alkaa lauantaina

Lisätiedot

Taideyliopiston haasteet tulevaisuuden menestyjien kouluttajana. Erik T. Tawaststjerna, Sibelius-Akatemia

Taideyliopiston haasteet tulevaisuuden menestyjien kouluttajana. Erik T. Tawaststjerna, Sibelius-Akatemia Taideyliopiston haasteet tulevaisuuden menestyjien kouluttajana Erik T. Tawaststjerna, Sibelius-Akatemia Akseli Gallen-Kallela: Symposium (1894) Taidekorkeakoulujen historia, lyhyt oppimäärä Sibelius-Akatemia

Lisätiedot

1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma (korkeintaan 10 minuuttia)

1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma (korkeintaan 10 minuuttia) Musiikin koulutusohjelma/ Ylempi AMK tutkinto Valintakoekuvaus kevät 2012 Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Alla on tarkemmat

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO Mist Kuva: Wilma Hurskainen Erikoistumisohjelmat Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi! Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon taiteelliset interventiot

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2008 Aika Tiistaina 1.4.2008 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BIG BANDILLE BIG BANG

Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BIG BANDILLE BIG BANG Markus Ketola Ralf Nyqvist Antti Rissanen UUSIA SOVITUKSIA JUNIOR BANDILLE SUOMEN BAND -YHDISTYS RY A A SUOMEN BAND -YHDISTYS RY Big Bang Markus Ketola (s. 1968) Suomen big band -yhdistyksen projekti big

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO. SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO SML:n syyspäivät 12.11.2014 Rea Warme, rehtori Helsingin Konservatorio YLIOPISTO AMMATTI- KORKEAKOULU LUKIO AMMATILLINEN KOULUTUS TYÖELÄMÄ Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

Tarinainstituutin. -koulutus

Tarinainstituutin. -koulutus Tarinainstituutin -koulutus Sinulle, joka työskentelet ryhmien kanssa, sovellusalueina työnohjaus, terapia, kasvatus, koulutus, taide, seurakuntatyö tai muu yhteisöllinen työ. TERVETULOA Tarinainstituuttiin!

Lisätiedot

Opinnot Tampereen Konservatoriossa 1974 1987 (ammattilinjalla 1985 1987)

Opinnot Tampereen Konservatoriossa 1974 1987 (ammattilinjalla 1985 1987) Kristiina Junttu Syntymäaika: 18.06.1968 Ammatti: pianisti, pianonsoitonopettaja Koulutus: Opinnot Tampereen Konservatoriossa 1974 1987 (ammattilinjalla 1985 1987) Opinnot Sibelius Akatemian Solistisella

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 HY:n Viikin normaalikoulu 20.10.2014 Reijo Honkanen, rehtori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa Viikin norssiin Viikin normaalikoulussa

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari TILAVARAUKSET 1 (5) TANSSISALI KLO MAANANTAI 7.2. TIISTAI 8.2. KESKIVIIKKO 9.2. TORSTAI 10.2. 12-13 klo 13.30-14.15 klo 12.30-13.15 Tehtävä ja temppurata ML 2 Tehtävä ja temppurata ML 1 14.30-15.15 Eeva

Lisätiedot

Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512

Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512 Lahden konservatorio Svinhufvudinkatu 6 F, 15110 Lahti www.concis.fi (050) 511 1512 YHTEISHAKU 2015 LISÄTIETOLOMAKE MUSIIKKIALAN 2. ASTEEN AMMATILLISEEN PERUSTUTKINTOON JOHTAVAAN KOULUTUKSEEN Lahden konservatorioon

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512

Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Haku Käsityön taiteen perusopintoihin Sivu 1 / 8 Käsityön taiteen perusopetus UUDET RYHMÄT ALKAVAT SYKSYLLÄ 2017 PERUSOPINNOT, E172512 Opetus perustuu Opetushallituksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 3 Opetus-välilehti... 3 Tentit välilehti... 4 Tutkintorakenteet välilehti... 4 Opintojaksot

Lisätiedot

IL-palvelut Aalto-yliopistossa

IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL-palvelut Aalto-yliopistossa IL 3D - ulottuvuudet esiin, IL-opetuksesta IL-palveluihin seminaari 30.11.2010 Virpi Palmgren, Otaniemen kampuskirjasto Anu Kangasaho, Töölön kampuskirjasto Eila Rämö, Arabian

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti

Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Verkossa opiskelu vaatii opiskelijalta paljon aktiivisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti Opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta ITK 2010 seminaari; Hämeenlinna Soile Bergström Opintojakson esittely

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012

AIKATAULUJA SYKSYLLÄ 2012 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen AIKATAULUJA SYKSYLLÄ mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa vielä juuri

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan osaajat sekä työyhteisöjen ja henkilöstön kehittäjät TYÖNOHJAAJAKOULUTUS - taiteen menetelmien yhdistäminen työnohjaukseen Tavoitteet: Toteutus: Kohderyhmä: Kouluttajat: Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on ammatillinen pätevyys toimia työnohjaajana yksilöille

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

OPETUSTARJOTIN

OPETUSTARJOTIN OPETUSTARJOTIN 2017 2018 Taiteen perusopetus Soitinvalmennus Karuselli Musiikkileikkikoulu Avoin opetus Lyhytkurssit Muut maksut Ilmoittautuminen TAITEEN PERUSOPETUS Perusopetus - laaja oppimäärä Laaja

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa.

Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen tutkimus korkeakoulukontekstissa. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA julistetaan haettavaksi Koulutuksen tutkimuslaitos 1. Tutkijan määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.11.2008 30.9.2011 Tutkijan tutkimusalana on verkkopohjaisten uraohjauspalvelujen

Lisätiedot

Paranna työnhakutaitojasi netissä!

Paranna työnhakutaitojasi netissä! Paranna työnhakutaitojasi netissä! te-palvelut.fi/jobitti CV-netti anna työnantajan löytää sinut Laita oma työnhakuilmoitus nettiin ilmaiseksi. CV-netin käyttöön tarvitset vain verkkopankkitunnukset ja

Lisätiedot

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020

Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein. Maitotiimi ProAgria Oulu ry. MaitoManagement 2020 www.proagriaoulu.fi/maitomanagement2020 Vuorovaikutustaidot asiakastyössä käytännön esimerkein Maitotiimi ProAgria Oulu ry MaitoManagement 2020 -hanke kehittää erityisesti isojen maitotilayritysten toimintamalleja sekä palveluja ja työvälineitä.

Lisätiedot

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017

AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 AIKUISKASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT SYKSYLLÄ 2017 Opintojakso Aikataulu Ka1/Aa1/Ea1/PO1/PEDAp1/ Luennot (EDU1): apeda p1 ti 5.9. klo 16.15 17.45 Arto Jauhiainen Johdatus kasvatustieteisiin to 7.9. klo 16.15

Lisätiedot

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016.

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. VIIKKO-OHJELMA klo ma ti ke to pe 9.00 TIEDOLLINEN JAKSO 10.30 Tauko

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

- Kenttä auki vapaata harjoittelua varten Tavesin jäsenille, su klo 10-12. Pakkasraja -15 C, seuraa myös lumitilannetta.

- Kenttä auki vapaata harjoittelua varten Tavesin jäsenille, su klo 10-12. Pakkasraja -15 C, seuraa myös lumitilannetta. Tampereen vetokoiraseura Taves ry. Koulutuskalenteri 2011 Tampereen vetokoiraseuran jäsenet ovat etusijalla kaikissa Tavesin järjestämissä koulutuksissa. Jos koulutuksessa on kaksi hintaa, halvempi on

Lisätiedot

Länsi-Pirkanmaan Musiikkiopisto LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 kevät 2014 Päivitetty 22.1.2014 Muutokset mahdollisia

Länsi-Pirkanmaan Musiikkiopisto LUKUVUOSISUUNNITELMA 2013-2014 kevät 2014 Päivitetty 22.1.2014 Muutokset mahdollisia 2 ti 7.1. Kevätkauden opetus käynnistyy kaikki 3 13.1. klo 11.30-13 Pop-jazz-kollegio 4 ma 20.1. klo 10-12 Pirkanmaan mus.op. yhteinen suunnittelukokous Riitta rehtorit ja toimistohenkilöstö to 23.1. klo

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA

RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Solution Focused Art -kuvataideterapian koulutusohjelma 60 op RATKAISUKESKEINEN TAIDETERAPIA Ratkaisukeskeinen taideterapiakoulutus on aikuiskoulutusta, joka on tarkoitettu terveys-, sosiaali-, kasvatus-,

Lisätiedot

Musiikkikasvatus lukujärjestys kevät 2013

Musiikkikasvatus lukujärjestys kevät 2013 Musiikkikasvatus lukujärjestys kevät 2013 PALAUTEPÄIVÄ ke 30.1. klo 14-16 Maunonkatu auditorio Vieras kieli (englanti) / Magda Karjalainen Koodi 902130Y Kaikki tunnit Kotkantiellä lk 1682 Ma 7.1. klo 14-16

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot