nro 25 / Sibelius-Akatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 25 / 18.3.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005"

Transkriptio

1 nro 25 / Sibelius-Akatemia

2 Sisältö Äänenkuljettaja nro 25/ Pääkirjoitus 4 Keskustelua 6 Talon väkeä 7 Opintoasioita 13 Koulutusta 15 Tapahtumia 16 Konsertteja 17 Ylioppilaskunta 18 Ilmoitustaulu 31 Ruokalista Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Gustav Djupsjöbacka, Tuula Linsiö, Matti Perttula, Johanna Lassy ja Matias Harju. Toimitus: Tuulikki Väänänen ja Johanna Lassy Piirrokset: Lassi Rajamaa ISSN Kirjoitusohjeita Kirjoita pelkkää suoraa tekstiä ilman mitään muotoiluja: - ei sisennyksiä - ei alleviivauksia - ei versaaleja (ISOJA KIRJAIMIA) - lihavointia voit käyttää harkiten - erota otsikot ja kappaleet toisistaan välilyönnillä - ei logoja eikä laatikoita tekstin mukana Jos haluat juttuusi logon tai kuvan, lähetä sellainen erikseen tallennettuna tif-muotoon. Tallenna juttusi mieluiten rtf-muotoon. Toki myös docmuoto tai pelkkä sähköpostiviestikin käy. Lähetä juttusi viimeistään maanantaina os. 2

3 Pääkirjoitus Kirjaston muuttuva toimintaympäristö Hallituksen päätöksen mukaan kirjasto on muuttamassa uuteen musiikkitaloon. Olemme aloittaneet jo kirjastossa alustavan suunnittelutyön. Pyrimme luomaan uudentyyppistä toimintakulttuuria, avoimempaa ja vuorovaikutteisempaa palvelua. Kuitenkin monta kysymystä on jo noussut esille. Kasvaako ulkopuolisten käyttäjien määrä uudessa kirjastossa? Miten nykyinen henkilökunta riittää palvelemaan iltakahdeksaan ja lauantaisin? Mitä aineistoja ehditään kasvattaa, mitä karsia, mitä ehkä digitoida? Annammeko osan varastoaineistosta Varastokirjastoon tai käsikirjoituksista Kansalliskirjaston hallintaan? Mitä päättävät osastot tehdä kokoelmilleen? Viisi vuotta kuluu nopeasti. Hyvin hoidetut, tehokkaat ja ajanmukaiset kirjastopalvelut ja kokoelmat luovat edellytyksiä yliopiston tuloksekkaalle toiminnalle. Ne vaikuttavat osaltaan opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen laatuun ja yliopiston tavoitteiden toteutumiseen. Toiminnan suunnittelussa kirjaston tulee seurata opetuksen ja opiskelun uudistumista. On ennakoitava, mitä haasteita yliopistojen kansainvälistyminen ja opiskelijoiden kasvava liikkuminen tuo kirjastolle. Maisteriohjelmat, avoimen yliopiston opiskelijat ja etäopiskelu laajentavat opis- kelijoille suunnattujen palveluiden kysyntää. Kokoelmien hoidon lisäksi kirjaston tulee huolehtia valmistuneiden opiskelijoiden hyvästä informaatiolukutaidosta asettamalla kaikki ajanmukaiset tietoresurssit siten, että käyttäjä pääsee niihin mahdollisimman helposti käsiksi. Nykyaikaisen kirjaston tulisi olla oppimiskeskus, jossa on mikroluokka, ryhmätyöskentely- ja kuuntelutilat, hiljaiset tutkijapaikat, päivystävä tietopalvelu ja mikrotuki. Siis mahdollisuudet sekä tehokkaaseen työskentelyyn että pitkäkestoisempaan tutkimustyöhön. Uuden kirjaston suunnittelu, meneillään oleva yliopistojen laatuhanke ja uuden palkkausjärjestelmän kehityskeskustelut tukevat mielekkäällä tavalla juuri nyt toinen toistaan. Jokainen meistä kirjaa tehtävänsä, laatuhankkeessa käymme läpi kirjaston toimintaprosesseja, ja strategiassa ennakoimme tulevaa. Uusien näkökulmien ja vaihtoehtoisten työskentelytapojen etsiminen ja soveltaminen, toimintaympäristön ja sen muutosten ennakointikyky ovat nyt keskeisimpiä haasteitamme. Irmeli Koskimies Kirjastonjohtaja Irmeli Koskimies kirjaston aarteiden ympäröimänä Kuva: Pinni Koskimies 3

4 Keskustelua Toimimattomia keinojäseniä Markku Heikinheimolta Arviointi on laadun kehittämisen ydin, kirjoitti SA:n palveluyksikön johtaja viimekertaisen Äänenkuljettajan pääkirjoituksessaan. Yli 55 vuotta musiikkia harrastaneena voin vakuuttaa, että hänen uskontunnustuksensa on virheellinen ja sitä myötä koko kirjoitus, joka koskettelee lähinnä ulkoa päin vaadittujen rakennemuutosten kritiikitöntä hyväksymistä taidekorkeakoulussa.musiikissa (kuten taiteissa ja tieteessäkin) laadun kehittämisen ydin tapahtuu taiteen/tieteen tekijän omassa henkisessä ja hallinnallisessa kehityksessä, jonka ymmärtämisestä opettajat ja oppilaat ovat vastuussa. Musikaalisuuden ja taitojen kehittyminen tuottaa tuloksia, jotka tietenkin ovat arvioitavissa. Mutta jos jatkuvasti unohdamme olennaisimman (kuten taas tuntuu tapahtuvan järjestelmien muuttuessa) ajautuu hallintokoneisto yhä kauemmaksi yhteydestään musiikin tekemisen olennaisiin lähtökohtiin. Ja mikä pahinta, vaatien samalla opettajilta hyväksymistä ja mukaantuloa kaavamaisuuteen. Helsingin yliopiston professori Martti Koskenniemi UPJ:tä käsittelevässä erinomaisessa kirjoituksessaan HS:n sivulla D5: Vääpelihengessä tehty uudistus jättää kaksi vaihtoehtoa: aktiivinen tai passiivinen vastarinta. Vastarintaa ansaitsevat ne henkilöt, jotka valtansa avulla ymppäävät vielä viheriöivään puuhun järjettömiä ja toimimattomia keinojäseniä. Ralf Gothóni ei alainen, eikä esimies UPJ tuntuu poikivan yhä kummallisempia kiemuroita Sibiksen hallintoon.maanantaina pullahti sähköpostista viestintäpäällikkö Linsiöltä meili, jossa pyydetään seitsenkohtaista arviota konserttipalvelujen tuottaja Anna Krohnin toiminnasta. Taustalla on ilmeisesti se asiaintila, että Kirkkomusiikin osaston konserteista vastaavana henkilönä olen lähes päivittäin tekemisissä Annan kanssa. Yhteistyö on sujunut erinomaisesti jo useita vuosia. Nyt rohkenisin tiedustella seuraavaa. Eivätkö asiakastyytyväisyyden osoitukseksi riitä ne muutamat episodit kuten Tuula Linsiö varmasti muistaa, jolloin jouduin panemaan kaiken peliin, ettei tätä yhteistyötä vastoin molempien osapuolten toiveita katkaistu? Tai se kalabaliikki, jota vuosi sitten käytiin rehtorin kansliassa saakka siitä, että yhteistyöltä oltiin viemässä pohja epätarkoituksenmukaisilla tilajärjestelyillä? Onko todella mahdotonta luottaa siihen, että kaikki tekevät työtään parhaan kykynsä mukaan? Onhan meillä kaikilla esimiehet, joille voi mahdolliset valitukset osoittaa. Ymmärrän hyvin, että esimiehen tulee olla selvillä siitä, mitet työt hoituvat, mutta sivistyneessä työympäristössä ei tarvita urkintaa. Ei tarvita myöskään paljon mielikuvitusta sen näkemiseen, mihin nyt valittu tie on johtamassa. Haluammeko todella siirtyä DDR-tyyppiseen ilmiantoyhteiskuntaan, jossa ihmiset kirjoittavat salaisia raportteja toisistaan? Voi vain kuvitella, minkälainen työilmapiirin myrkyttyminen saattaa olla edessä puhumattakaan siitä loputtomasta turhasta työstä, mitä tällainen paperinpyöritys tulee aiheuttamaan. Summa summarum: ilmoitan täten, että me (siis minä ja Kimu) olemme erittäin tyytyväisiä Anna Krohnin työpanokseen ja että en nyt enkä vastaisuudessa tule lähettelemään kolmannelle osapuolelle raportteja työtovereideni selän takaa heidän toiminnastaan. Markku Heikinheimo 4

5 Tiedoksi kaikille Sibelius-Akatemian lehtoreille Sibelius-Akatemiassa on päätetty, että tällä UPJ-kierroksella ei työn vaativuuden tai henkilökohtaisen suoriutumisen tueksi kerätä minkäänlaisia apulausuntoja ei kirjallisia eikä suullisia. Tämä tarkoittaa että esimies ei saa kysellä kenenkään työstä sen arviointiin tai UPJ:hin liittyviä seikkoja eikä kenenkään pidä antaa suullisia lausuntoja tai kommentteja kollegansa työstä. Helsingissä Sibelius-Akatemian lehtorit ry Eeva Sarmanto-Neuvonen, pj Jyrki Tenni, sihteeri Tuire Kuusi, pääluottamusmies Teemu vastaa itse Päätökset virantäyttöselosteiden kelpoisuusvaatimuksista, joiden perusteella talomme opettajat valitaan virkoihinsa, ovat musiikkielämämme tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä. Valitsemalla taiteellista opetusta sisältävän viran virantäyttöselosteeseen taiteellisen pätevöitymisen, mahdollistetaan parhaiten musiikkia ymmärtävien kandidaattien hakeminen virkoihimme. Oli heillä tutkintopaperi taskussaan tai ei. Kukaan ei julkisesti vastannut viime Äänenkuljettajassa esittämiini kysymyksiin virantäyttöselosteiden laatimisesta. Vastaan siis kysymyksiini itse. V antamassaan asetuksessa 309/1993, presidenttimme vahvisti opetusministeriömme valmistaman asetuksen korkeakoulujemme henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Sen 2. ja 5. pykälässä annetaan taidekorkeakouluillemme mahdollisuus itse etukäteen päättää, vaaditaanko avoimiksi julistettaviin virkoihin tieteellinen vai taiteellinen pätevyys. Kävin arkistossamme läpi 68 taiteellisen opetuksen virantäyttöselostetta vuosilta Ennen vuosituhannen vaihdetta niissä kaikissa, kolmea poikkeusta lukuun ottamatta, sovellettiin pykälää, joissa hakijoilta vaadittiin tehtävän hoitamiseen vaadittavat taiteelliset ansiot ja riittävä opetustaito. Vuonna 2000 alettiin yhä useammissa selosteissa vaatia 3 pykälän edellyttämiä tutkintoja. Ja nyt auki olevista taiteellisista viroista seitsemään kymmenestä vaaditaan vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Muutokseen ei ryhdytty vain yhdellä osastolla, vaan kaikilla. Voimme siis puhua muutama vuosi sitten tapahtuneesta yleisestä linjanmuutoksesta. Taideteollinen Korkeakoulu, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu vaativat taiteellisiin opetusvirkoihinsa asetuksen henkeä seuraten edelleenkin taiteellisen pätevyyden. Linjan muutos on siis tapahtunut vain meidän talossamme. Edellä kuvatun laajuinen muutos ei voi tapahtua epähuomiossa. Ja vaikka muutoksen alkusyy, OPM:n tulosvastuupolitiikka, tulisikin talomme ulkopuolelta, on sen tietoinen muutosvoima syntyisin talomme sisältä. Osastonjohtajat valmistelevat virantäyttöselosteet, jotka rehtori allekirjoittaa. Teemu Kupiainen Teemu Kupiaiselle Teemu Kupiainen ilmeisesti näkee ristiriidan taiteellisuuden ylläpitämisen ja tutkinnon suorittamisen välillä. Tutkintojen sisällöistä määrää Sibelius-Akatemia itse, ja Teemu Kupiaisella on mahdollisuus vaikuttaa niihin, jos hän haluaa. Olisi perin outoa, jos Sibelius-Akatemian mielestä olisi yhdentekevää, onko lehtorin virkaa hakeva tutkinnon suorittanut vai ei. Professorien kohdalla on liikkumavara perinteisesti pidetty laajempana, mistä Ralf Gothóni on esimerkki. Viittaus muiden taidekorkeakoulujen linjaan on epämääräinen ja vaatisi huomattavasti tarkemmat perustelut. Jatkotutkintojen yleistyessä ollaan koko yliopistokentällä menossa tutkinnon arvon nousuun virkanimityksissä. Jos taitoja löytyy ja koulutus on korkealuokkaista, ei tutkinnon suorittamisenkaan luulisi olevan ylivoimainen este. Gustav Djupsjöbacka 5

6 Talon väkeä Luovuus, aktiivisuus ja verkostoituminen Kalle Jämsénin ohjenuoria koulutuskeskuksen johtajuuteen FM Kalle Jämsén aloitti työnsä Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen johtajan sijaisena Hänen sijaisuutensa jatkuu helmikuun 2008 loppuun saakka. Jämsénillä on vankka tuntuma musiikin kenttään niin muusikkona kuin hallintohenkilönäkin. Hän on valmistunut vuonna 1981 Helsingin yliopistosta pääaineenaan musiikkitiede. Jämsén on työskennellyt Helsingin kaupunginorkesterin toimistossa nuotiston- ja arkistonhoitajana, Konserttikeskus ry:n toiminnanjohtajana vuosina sekä Teoston viestintäpäällikkönä Aikoja Konserttikeskuksessa ja Teostossa hän luonnehtii antoisiksi: - Konserttikeskuksessa olin tekemisissä monipuolisesti eri musiikinlajien kanssa ja loin paljon kontakteja eri puolille maamme musiikkielämää. Nämä kontaktit ovat käytössä tänäkin päivänä ja koituvat toivottavasti hyödyksi myös koulutuskeskukselle. Teostossa perspektiivi laajeni musiikin käyttäjämarkkinoille, julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Oli opettavaista seurata sitä, miten musiikin hyödyntäminen mitä erilaisimmissa yhteyksissä on järjestetty ja miten musiikin luovien ja esittävien taiteilijoiden toimeentulo on järjestynyt. Kansainvälisessä kanssakäymisessä huomasi nopeasti, että musiikkiväen keskustelu ympäri maailmaa on hyvin samanlaista. Ollaan huolissaan kansallisesta kulttuurista sekä siitä, miten musiikkialan ammateissa tullaan toimeen ja menestytään varsinkin nykyaikana, kun musiikin ansaintalogiikassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Ennen siirtymistään Sibelius-Akatemiaan Kalle Jämsén työskenteli Sulasolin, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitontoiminnanjohtajana. Aikoinaan Päijät-Hämeen konservatoriossa kitaransoittoa opiskellut Jämsén toimi pitkään myös freelancer-muusikkona sekä kitaransoitonopettajana. Soittajan elämänrytmi ja musiikin hallintotehtävät yhdistettynä perhe-elämän pyörittämiseen on kuitenkin ollut yhtälö, jossa keikkailu on jäänyt vähemmälle viime vuosina. Kalle Jämsén Mikä sai Jämsénin hakemaan koulutuskeskuksen johtajan paikkaa? - Olen ollut koulutuskeskuksen johtokunnan jäsen ja seurannut mielenkiinnolla, millaista koulutusta koulutuskeskus on järjestänyt ja millaisia uusia koulutusalueita se on avannut. Tunsin, että taustani huomioiden minulla voisi olla annettavaa koulutuskeskukselle ja päinvastoin. Jämsén kokee uuden työnsä haastavana. Hän on aloittanut tehtävässään nöyrällä asenteella: - Koulutuskeskuksessa on olemassa aikojen myötä kertynyttä institutionaalista viisautta, jota haluan opetella. Minulla on taustani kautta tarjota ehkä joitakin uusia näkökulmia, joista voidaan yhdessä ideoida uudenlaisia koulutuskonsepteja. Koulutuskeskuksen tulevaisuus on Kalle Jämsénin mieles- 6

7 tä pitkälti itse toimijoista kiinni. Hän uskoo sinnikkääseen työntekoon, luovuuteen, omaan aktiivisuuteen ja verkostoitumiseen. - Meidän tulee olla lähellä asiakkaitamme, tuntea heidän toimialojaan sekä tietää heidän toiveistaan ja tarpeistaan. Entä miten koulutuskeskuksen uusi johtaja saa mielensä pois työasioista? - Pelaan tennistä ja hiihdän, soitan kitaraa, luen sekä vietän aikaa perheen ja ystävien parissa. Haastattelu Laura Sallinen Kuva Kari Kääriäinen Opintoasioita Konstanze Eickhorstin mestarikurssi pianisteille Lübeckin musiikkiakatemian professori Konstanze Eickhorst pitää mestarikurssin Sibelius-Akatemian pianonsoiton opiskelijoille Wegelius- salissa. Voit ilmoittautua kurssille kirjoittamalla nimesi, yhteystietosi ja ohjelmasi T-talon narikan ilmoitustaululla olevalle listalle. Konstanze Eickhorst opiskeli Hannoverissa Karl-Heinz Kämmerlingin johdolla ja Vlado Perlemuterin oppilaana Pariisissa. Hän voitti kansainvälisen Clara Haskil kilpailun vuonna 1981, Géza Anda kilpailun 1988 ja hänet on palkittu myös Bach-kilpailussa Torontossa 1984 sekä Kuningatar Elisabeth kilpailussa Menestys kansainvälisissä kilpailuissa vei Konstanze Eickhorstin moniin musiikkikeskuksiin. Hän on esiintynyt Luzernin, Montreux n, Salzburgin, Ravinian ja Berliinin musiikkijuhlilla sekä monien maineikkaiden orkestereiden solistina. Konstanze Eickhorstista tuli yksi nuorimmista professoreista Saksan musiikkikorkeakouluissa, kun hänet nimitettiin oman oppilaitoksensa Hannoverin musiikki- ja teatteriakatemian professoriksi Hän toimi siellä vuoteen 1998 saakka, jolloin hän siirtyi Lübeckin musiikkiakatemian professoriksi. Konstanze Eickhorst 7

8 Opintoasioita 8

9 Instrumenttipedagogiikan syventävät opinnot Tänä keväänä vielä Luovien muusikontaitojen kurssi toukokuussa, Suorita Luomus jaksot I ja IV samalla kurssilla. (= 4 ov) Ilmoittaudu heti! Voit näillä taidoilla laajentaa pedagogista osaamistasi ja avartaa näkökulmaasi opettamiseen. Uusille taidoillesi on jo kysyntää työelämässä. Kurssi soveltuu kaikkien osastojen opiskelijoille. Tervetuloa rohkeasti mukaan. Vetäjänä Erja Joukamo-Ampuja, Käyrätorvensoiton, pedagogian ja taidekasvatuksen lehtori Luomus I (2 ov) Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia, jotka auttavat muusikkoja, pedagogeja ja säveltäjiä toimimaan läheisemmässä kontaktissa yleisönsä kanssa, työskentelemään laaja-alaisemmin musiikin ja taiteen kentällä sekä harjoittamaan uudenlaista yhteistyötä eri taide- ja oppilaitosten kanssa. Antaa valmiuksia sujuvaan vuorovaikutukseen ja viestintään (kehollinen ja sanallinen viestintä). Antaa valmiuksia ryhmätyöskentelyyn ja erilaisiin työpajatekniikoihin. Perehdyttää luovaan prosessiin ja sen hyödyntämiseen opetusvälineenä. Opettaa käyttämään yksinkertaisia perusrakenteita (esim. liike, tunne, kieli) opetusmateriaalina. Johdattaa omaan improvisointiin ja säveltämiseen. On mukava ja rentouttava tapa päättää lukuvuosi. Sopii kaikkien osastojen opiskelijoille. Vetäjinä Erja Joukamo-Ampuja ja näyttelijä Elina Stirkkinen. Luomus IV (2 ov) Miten luovasti instrumenttipedagogiikkaa voidaan lähestyä? Kurssilla etsitään uutta näkökulmaa opettamiseen. Sovellamme soitonopetuksen eri ikätasoille Luomus I kurssin lähestymistapoja. Opettelemme uusia tapoja mm. rytmin, kokonaishahmotuksen ja ilmaisun opetukseen sekä lähestymme varovasti myös improvisaatiota yhteissoiton ja ryhmätöiden avulla. Teemme jopa runoista ja kuvista musiikkia. KURSSIT pidetään toukokuussa , joka päivä klo , Kallio-Kuninkalassa, Järvenpäässä. (ma - ti Luomus I, ke - pe Luomus IV). Siellä on myös yöpyminen mahdollista. (6 /yö) Raivaapa viikko vapaaksi ja syvenny aiheeseen. Istutaan Kunkkulan rauhassa iltoja yhdessä ja mietitään uusien työtapojen soveltamismahdollisuuksia. Ilmoittaudu osoitteeseen (p ). Ryhmään mahtuu korkeintaan 20 opiskelijaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pianopedagogiikka I:n opiskelijat Pianopedagogiikka I:n pakollisena sisältyvä Pianon rakenne ja huolto osio pidetään maanantaina klo Paikka: F-musiikki, Kaisaniemenkatu 7 Kurssin pitää Juha Huotari p

10 Opintoasioita Helsingin seudun kesäyliopiston Sibelius-Akatemian tutkintovaatimusten mukainen opetus kesällä 2005 Alexander-tekniikka (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 120, korkeakouluopiskelijat 80 STAT, MuM, Alexander-tekniikan opettaja Tuula Paavola ma klo ti - to klo ja pe klo (tauoista sovitaan kurssilla) Unioninkatu 2, juhlasali Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj. 3V4). Länsimaisen taidemusiikin historia: Antiikista renessanssiin (30 t, 1 ov) Kurssimaksu 90, korkeakouluopiskelijat 40 MuM Marja Saarela ma ja ke klo (Huom. aloitus kuitenkin ti 31.5.) Loppukoe ke klo Sibelius-Akatemian tilat, Kutomotie 9, sali ilmoitetaan ala-aulassa. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson Länsimaisen taidemusiikin historia: Antiikista renessanssiin (lmh, moduli 1), 1 ov. 10 Musiikinteoria I (60 t, 3 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 MuM Marika Haapanen ma - pe klo ja Loppukoe viimeisellä kerralla Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28 sali ilmoitetaan ala-aulassa. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään musiikinteorian ja säveltapailun peruskurssit 1-3. Lisäksi suositellaan myös Säveltapailu I - kurssin suoritusta ennen kurssille osallistumista. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson Musiikinteoria I. Kurssi vastaa myös musiikkioppilaitosten teoriaa I ja kenraalibasson kirjoitusta yhdessä. Musiikkianalyysi I (60 t, 3 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 MuM Marika Haapanen ma - pe, ke - to ke - to, ke - to sekä ma - to klo Loppukoe viimeisellä kerralla. Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28 sali ilmoitetaan ala-aulassa. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään Musiikinteoria 1-2. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson Musiikkianalyysi 1. Säveltapailu C (64 t, 2 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 MuM, säveltapailun opettaja Marja Saarela ma - pe klo ja Loppukoe ma klo Sibelius-Akatemian tilat, Kutomotie 9, sali ilmoitetaan ala-aulassa. Kurssille voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 12 opiskelijaa. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään säveltapailun peruskurssit 1-3 sekä Säveltapailu I tai Säveltapailu D tai vastaavat taidot. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius- Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson SC Säveltapailu C (kaikki muut koulutusohjelmat paitsi jazzmusiikki ja kansanmusiikki). Kurssi vastaa konservatorioiden kurssia Säveltapailu 2. Säveltapailu B (68 t, 3 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Säveltap. ja mus.teor. lehtori

11 Anna-Ulla Rihlama ma - pe klo ja klo Loppukoe viimeisellä kerralla Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28 luokka T419, 4. krs Kurssille voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 12 opiskelijaa. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään säveltapailun peruskurssit 1-3 sekä kurssit 1 ja 2 (= Säveltapailu C). Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson SB Säveltapailu B (kaikki muut koulutusohjelmat paitsi jazzmusiikki ja kansanmusiikki). Kurssi vastaa konservatorioiden kurssia Säveltapailu 3. Afrikkalaisen tanssin alkeiskurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja Minna Määttä ma - to klo Unioninkatu 2, liikuntasali, 3. krs. kuntoa. Osallistuminen ei edellytä ennakkotaitoja. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Afrikkalaisen tanssin jatkokurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja Minna Määttä ma - to klo Unioninkatu 2, liikuntasali, 3. krs Kurssi on tarkoitettu afrikkalaista tanssia jo pidempään harrastaneille. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Flamencon alkeiskurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Flamenco-opettaja, FM Katja Lundén ma - to klo Helsingin tanssiopiston tilat, Kasarmitori, sali 3. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Salsan alkeiskurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja, koreografi Miguel Verdecia ma - to klo Tanssikoulu Footlightin tilat, Kaivokatu 10 B, 9. krs. Kurssille voidaan ilmoittautumisjärjestyksessä ottaa rajoitettu määrä opiskelijoita. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Salsan jatkokurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja, koreografi Miguel Verdecia ma - to klo Tanssikoulu Footlightin tilat, Kaivokatu 10 B, 9. krs. Kurssille voidaan ilmoittautumisjärjestyksessä ottaa rajoitettu määrä opiskelijoita. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Korvaavuus, ilmoittautuminen ja tiedustelut Yllä esitellyt opinnot soveltuvat myös Sibelius-Akatemian uusiin voimaan tuleviin tutkintovaatimuksiin. Uusien tutkintovaatimusten mukainen opintopistemäärä ilmoitetaan myöhemmin. Tarkempia tietoja kurssien sisällöistä ja ilmoittautumisesta saa osoitteesta tai soittamalla kesäyliopiston kansliaan puh Ilmoittautuminen alkaa Kesäyliopistossa on opiskeluoikeus jokaisella opetukseen ilmoittautuneella. 1. Kursseille ilmoittaudutaan kesäyliopiston kansliassa (Liisankatu 16 A 8, Helsinki). 2. Ilmoittauduttaessa maksetaan kurssimaksu pankki- tai visakortilla tai esitetään kuitti etukäteen pankkiin suoritetusta kurssimaksusta. 3. Samalla täytetään ilmoittautumislomake. 4. Opiskelija saa kirjallisen ilmoittautu- 11

12 Opintoasioita misvahvistuksen, joka annetaan opettajalle kurssin alkaessa.. Kursseille ilmoittaudutaan mieluiten viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista, ellei kurssiesittelyssä mainita muuta määräaikaa. Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.. Ilmoittautumiset ovat sitovia.. Ilmoittautumisen voi hoitaa toisen henkilön puolesta edellä mainittua menettelyä noudattaen. Prof. Marianne Kielian-Gilbertin luento Sibelius-Akatemiassa Musiikinteorian professori Marianne Kielian-Gilbert Indianan yliopistosta, Bloomingtonista (USA) pitää luennon Sibelius- Akatemiassa tiistaina klo (Töölönkatu 28, T-219). Luento käsittelee musiikkianalyysin subjektiivisuutta sekä muun muassa musiikin kehollisuutta ja sukupuolisidonnaisuuksia. (Tarkempi otsikko ja abstrakti ilmoitetaan myöhemmin.) Prof. Kielian-Gilbert pitää luennon myös Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella maanantaina klo (Vironkatu 1, ls. 3b). Luennon aihe on Transforming contexts Performing female/feminine subjectivity. Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan luentoja! Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian osasto järjestää prof. Kielian-Gilbertin vierailuun liittyen workshopin, jossa tutustutaan hänen luentojensa aihepiiriin ja siihen liittyvään kirjallisuuteen. Workshopiin ovat kaikki tervetulleita. Workshopin laajuus on yksi opintoviikko (1 ov) ja sen vetäjänä on Tiina Koivisto. Workshopiin sisältyvät prof. Kielian- Gilbertin luennot, neljä kokoontumista ja esseen kirjoitus. Ilmoittautumiset workshopiin lauantaihin mennessä sähköpostiosoitteeseen Workshopin aikataulu on seuraava: Ensimmäinen, alustava kokoontuminen ja luettavien tekstien jako: maanantai klo (T-429) Toinen kokoontuminen: perjantai 1.4. klo Kolmas kokoontuminen: maanantai 4.4. klo Prof. Kielian-Gilbertin luento Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella: maanantai klo Prof. Kielian-Gilbertin luento Sibelius-Akatemiassa: tiistai klo Esseen kirjoitus. Esseen jättöpäivä viimeistään tiistaina Viimeinen kokoontuminen sekä esseiden palautus maanantai klo Kysymykset ja tiedustelut workshopista: Tiina Koivisto, sähköposti sekä luentojen jälkeen keskiviikkoisin (T-219) ja perjantaisin (T-314). Ilmoittautuminen siis 19.3 mennessä! 12

13 Koulutusta Taidekorkeakoulupedagogiikka (Taikopeda) kouluttaa Pedagogisen johtamisen koulutus on osa taidekorkeakoulupedagogiikan 25 opintopisteen opintokokonaisuutta (ennen 15 ov). Pedagoginen johtaminen (10 OP) Jokaisen opetustehtävissä työskentelevän työ on joiltakin osin johtamista. Yhä useammin työtehtävien osaksi näyttää opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan lisäksi tulevan laitosjohtamista, henkilöstöjohtamista, projektijohtamista, opetussuunnitelmatyön kokonaisvastuun kantamista Harva on saanut näihin tehtäviin minkäänlaista koulutusta. Moni sitä tarvitsisi. Moni sellaista kaipaa. Tässä on yksi vastaus näihin tarpeisiin ja toiveisiin. Tavoite Koulutuksen tavoitteena on jäsentää johtajuutta ja johtamistyötä taidekorkeakouluissa erilaisista näkökulmista sekä hahmottaa johtamisen työtä opettaja-tutkijan ja opettaja-taitelijan työn kokonaisuudessa. Sisältö - johtajuus ja johtamisen työ yhteiskunnallisessa ja kult tuurisessa kontekstissa - opetussuunnitelmatyön johtaminen - henkilöstöjohtaminen ja ongelmatilanteet - yksilöllinen ja yhteisöllinen johtaminen - idealismi ja realismi johtamisen työssä - johtamisen myytit - johtajan positio ja siihen pääseminen, joutuminen, vali tuksi tuleminen - valta ja hierarkkisuus johtamisen työssä - oman työn hallinta ja johtamisen rajat Osallistujat Pedagogisen johtamisen koulutukseen ovat tervetulleita kaikki kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Stadian (kulttuuri), taideteollisen korkeakoulun ja teatterikorkeakoulun johtamistehtävissä toimivat opettajat, tutkijat ja taiteilijat (yliopistojen, osastojen ja laitosten johtajat sekä erilaisten hankkeiden vetovastuussa olevat henkilöt). Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Toteutus Koulutus toteutetaan seitsemänä koulutuspäivänä. Päivien välillä on ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. - seitsemän kaikille yhteistä koulutuspäivää , , , kirjallisuuteen tutustuminen sekä yksilöllisesti että ryh missä - vertaisryhmä- tai parityöskentelyä koulutuspäivien välil lä - tiedon ja kokemusten kokoaminen päättötyöksi, pedago gisen johtamisen portfolioksi Kouluttajat Professori Inkeri Sava ja professori Juha Varto taideteollinen korkeakoulusta Hakeminen Koulutukseen haetaan täyttämällä lomake osoitteessa https://www.webropol.com/ P.aspx?id=38468&cid= mennessä. Lisätietoja antaa Kimmo Salmio, p Myös häneltä saa lomakkeita. 13

14 Koulutusta Työnohjaus opettajan työn tukena Paikka pysähtyä aika jakaa Tule mukaan taidekorkeakoulujen opettajien työnohjaukseen Taidekorkeakoulupedagogiikan (Taikopeda) järjestämä työnohjaus tarjoaa sinulle mahdollisuuden pohtia omaa työtäsi siten, että voit löytää uusia näkökulmia ja toimintamalleja omaan arkeesi taidekorkeakoulussa. Työnohjauksessa voit yksin tai yhdessä muiden opettajien kanssa pysähtyä jäsentämään ja selkeyttämään omaa perustehtävääsi. Tukien ja tukea saaden Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilöllisenä, ryhmäkohtaisena tai työyhteisön työnohjauksena. Myös osasto-/laitosjohtajien työnohjausta tuetaan. Taikopeda kannustaa korkeakoulujen, osastojen ja laitosten välisten työnohjausryhmien perustamista. Työnohjausta luotsaa koulutettu työnohjaaja. Taikopeda välittää tietoja työnohjaajista. Hinta Minä opettajana Työnohjaus voi auttaa sinua opettajana: kasvamaan ja kehittymään omassa työssäsi ja sen tekemisessä, itsesi ja motiiviesi tuntemisessa, työyhteisön tuntemisessa ja jäsentymisessä siihen. Yksityiskohtaiset tavoitteet asetetaan toiveittesi ja tarpeittesi mukaisesti. Luottamuksellisesti kokemuksesta oppien Työnohjaus on luottamuksellista ja edellyttää sitoutumista. Prosessiluontoinen työskentely perustuu osallistujien kokemuksiin, joita yhteisesti keskustellen jaetaan. Myös draamaa, kuvia ja erilaisia harjoituksia voidaan käyttää työtilanteiden käsittelyssä. Työnohjauksen kestosta ja tapaamistiheydestä sovitaan työnohjauksen alkaessa. Tavallisesti työnohjaus toteutuu noin kolmen viikon välein 1,5 tuntia kerrallaan. Taikopeda tukee taidekorkeakouluissa toimivien opettajien työnohjausta 75 % kokonaiskustannuksista kuitenkin enintään / ryhmä tai työyhteisö ja 1.000, mikäli työnohjaus toteutuu yksilöllisenä. Hakeminen Työnohjaukseen haetaan täyttämällä lomake osoitteessa https://www.webropol.com/ P.aspx?id=38486&cid= mennessä. Lisätietoja antaa Kimmo Salmio, p Myös häneltä saa lomakkeita. 14

nro 2 / 9.9.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006

nro 2 / 9.9.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 nro 2 / 9.9.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 Sisältö Äänenkuljettaja nro 2/2005-2006 3 Pääkirjoitus 4 Sonetti avoinna 5 Uutisia 6 Keskustelua 9 Talon väkeä 12 Opintoasioita 16 Apurahoja 17 Tapahtumia 19

Lisätiedot

nro 16 / 14.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 16 / 14.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 16 / 14.1.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 16/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Opintoviikot mummoiksi 5 Uutisia 10 Keskustelua 13 Talon väkeä 14 Opintoasioita 20 Ilmoitustaulu

Lisätiedot

nro 6 / 7.10.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006

nro 6 / 7.10.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 nro 6 / 7.10.2005 Sibelius-Akatemia 2005 2006 Sisältö ÄÄNENKULJETTAJA AJA 6/2005-2006 2 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Uutisia 9 Talon väkeä 10 Keskustelua 11 Opintoasioita 15 Tapahtumia 19 Ylioppilaskunta 21

Lisätiedot

nro 1/3.9.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 1/3.9.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 1/3.9.2004 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Vapaapulsatiivinen vasurina Sisältö Äänenkuljettaja nro 1/2004-2005 3 Lukuvuoden 2004-2005 avajaiset 9 In Memoriam Pertti Hostikka ja Olli Kosonen 10 In Memoriam

Lisätiedot

nro 31 / 13.5.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005

nro 31 / 13.5.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 nro 31 / 13.5.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005 Sisältö Äänenkuljettaja nro 31/2004-2005 Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Gustav Djupsjöbacka,

Lisätiedot

nro 23 27.2.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 23 27.2.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 23 27.2.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 23/2003-2004 3 Pääkirjoitus, Otn:n päätöksiä 4 Rehtorin vaali 6 Keskustelua Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian

Lisätiedot

Musiikkiolympialaiset Tallinnassa. KMO:n kevätkoulutusten tunnelmia. ipadit musiikinopetuksessa. Lapset sävelsivät Musiikkitalossa

Musiikkiolympialaiset Tallinnassa. KMO:n kevätkoulutusten tunnelmia. ipadit musiikinopetuksessa. Lapset sävelsivät Musiikkitalossa MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 2/2012 Musiikkiolympialaiset Tallinnassa KMO:n kevätkoulutusten tunnelmia ipadit musiikinopetuksessa Lapset sävelsivät Musiikkitalossa Koulujen Musiikinopettajat ry Skolornas

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

MISTÄ ON SUURET MUUSIKOT TEHTY?

MISTÄ ON SUURET MUUSIKOT TEHTY? MISTÄ ON SUURET MUUSIKOT TEHTY? Tutkielma Tampere Filharmonian muusikoiden taustoista Heli Palomaa Opinnäytetyö Toukokuu 2010 Musiikin koulutusohjelma Esittävän säveltaiteen suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 1 2 SASTAMALAN OPISTO 2015 Asukasomistajalle Kurssihakemisto Vinkkejä ja pykäliä 4 5 6 Tapahtumia Hankkeet Taiteen perusopetus Pas päästäje -lauluillat Kielitandem 8 8 9 10 11 Avoin yliopisto-opiskelu

Lisätiedot

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville!

www.khmusiikki.fi Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville! www.khmusiikki.fi Trioli Keski-Helsingin musiikkiopiston lehti 2015 Siiville! II Valtakunnalliset musiikkikasvatuspäivät 11. 14.11.2015 Helsingissä Päivillä esitellään musiikkikasvatustoimintaa sen monissa

Lisätiedot

TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA

TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2013 TIINA TUOMINEN VÄITTELI ELOKUVA KÄÄN TÄMISESTÄ: TEKSTITYKSET OVAT OSA ELOKUVAA UUSI PUHEEN JOHTAJA HANNA BOMAN: JÄRJES TÄYTYMINEN KÄÄNNÖSALALLA ON

Lisätiedot

TEEMANA KOULUTUS JA OPISKELU PRO GRADU-TYÖ: KÄÄNNÖSTIETEEN KOULUTUS VALMISTAA MONEEN ESITTELYSSÄ VERKKO-OPISKELU LISÄÄ LUETTAVAA VERKKOLEHDISTÄ

TEEMANA KOULUTUS JA OPISKELU PRO GRADU-TYÖ: KÄÄNNÖSTIETEEN KOULUTUS VALMISTAA MONEEN ESITTELYSSÄ VERKKO-OPISKELU LISÄÄ LUETTAVAA VERKKOLEHDISTÄ KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 03 2013 TEEMANA KOULUTUS JA OPISKELU PRO GRADU-TYÖ: KÄÄNNÖSTIETEEN KOULUTUS VALMISTAA MONEEN ESITTELYSSÄ VERKKO-OPISKELU LISÄÄ LUETTAVAA VERKKOLEHDISTÄ KÄÄNNÖSALAN

Lisätiedot

nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004

nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 nro 32 7.5.2004 Sibelius-Akatemia 2003 2004 Sisältö Äänenkuljettaja nro 32/2004-2005 3 Pääkirjoitus 4 Uusia osastonjohtajia 6 Hallituksen päätöksiä 7 Uutisia 10 Tapahtumia 11 Ilmoitustaulu 14 Ruokalista

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot

Soolibooli 3/11 13.5.2011. Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6

Soolibooli 3/11 13.5.2011. Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6 Soolibooli 3/11 13.5.2011 Vuoden opeopiskelija Janni Vanhanen s. 6 Matkalla digiopettajuuteen s.13 Pekka Räihä: Mitä valintakoeuudistus toi tullessaan? s. 8 Sisällys SB on opeopiskelijan lehti. JULKAISIJA

Lisätiedot

Sibelius-Akatemia 7/2001-02 12.10.2001. Äänenkuljettaja

Sibelius-Akatemia 7/2001-02 12.10.2001. Äänenkuljettaja Sibelius-Akatemia 7/2001-02 12.10.2001 Äänenkuljettaja 1 Sisältö Äänenkuljettaja 7/2001-02 Pääkirjoitus 3 Hallituksen päätöksiä 3 Osastojen tarjontaa 3 Apurahoja 4 Virikkeitä opettajille 4 Työryhmä laulumusiikkia

Lisätiedot

Fuksiopas 2015. Taideyliopiston ylioppilaskunta

Fuksiopas 2015. Taideyliopiston ylioppilaskunta Fuksiopas 2015 Taideyliopiston ylioppilaskunta JULKAISIJA Taideyliopiston ylioppilaskunta TaiYo UUDISTETTU LAITOS (2015) Riikka Pellinen TAIDEYLIOPISTO Helsinki 2015 2 HYVÄ FUKSI, tervetuloa Taideyliopiston

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus

4. 2013. Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus. Teema: koulutus 4. 2013 Geronomikoulutus Vallin 60 vuotisjuhla Hoiva avustajakoulutus Teema: koulutus Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Vanhustyön erikoisammatti - tutkinto uudistetaan 6 Merkonomista sosionomiksi

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä

Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä 1 2 Outoa niuhotusta Meneillään oleva lukuvuosi tullaan opinto-ohjaajien keskuudessa muistamaan. Paineet ohjausta kohtaan on kasvanut joka suunnalta. Valintajärjestelmiä

Lisätiedot

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu

URA. Hyvinvoinnin. muruset. 28 6 näkökulmaa Ura-lehdestä 35 Valtuusto numeroina. VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 1-2014 VALOKEILASSA Järjestön ääni Petra Havu EDUNVALVONTA Työmarkkinatutkimus 2013 OIKEILLE URILLE Myötötuntouupuminen KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

Bassoklubin historiaa

Bassoklubin historiaa Basismi tekee älykkääksi! Bassoklubin historiaa Brnon bassofestivaali Pedagogi Jussi Javas Lahden bassoryhmä Kontra-C Sisällysluettelo Suomen kontrabassoklubi ry:n jäsenlehti 25. vuosikerta. Ensimmäinen

Lisätiedot