nro 25 / Sibelius-Akatemia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "nro 25 / 18.3.2005 Sibelius-Akatemia 2004 2005"

Transkriptio

1 nro 25 / Sibelius-Akatemia

2 Sisältö Äänenkuljettaja nro 25/ Pääkirjoitus 4 Keskustelua 6 Talon väkeä 7 Opintoasioita 13 Koulutusta 15 Tapahtumia 16 Konsertteja 17 Ylioppilaskunta 18 Ilmoitustaulu 31 Ruokalista Äänenkuljettaja on perjantaisin ilmestyvä Sibelius-Akatemian sisäinen tiedotuslehti. Toimitusneuvosto: Gustav Djupsjöbacka, Tuula Linsiö, Matti Perttula, Johanna Lassy ja Matias Harju. Toimitus: Tuulikki Väänänen ja Johanna Lassy Piirrokset: Lassi Rajamaa ISSN Kirjoitusohjeita Kirjoita pelkkää suoraa tekstiä ilman mitään muotoiluja: - ei sisennyksiä - ei alleviivauksia - ei versaaleja (ISOJA KIRJAIMIA) - lihavointia voit käyttää harkiten - erota otsikot ja kappaleet toisistaan välilyönnillä - ei logoja eikä laatikoita tekstin mukana Jos haluat juttuusi logon tai kuvan, lähetä sellainen erikseen tallennettuna tif-muotoon. Tallenna juttusi mieluiten rtf-muotoon. Toki myös docmuoto tai pelkkä sähköpostiviestikin käy. Lähetä juttusi viimeistään maanantaina os. 2

3 Pääkirjoitus Kirjaston muuttuva toimintaympäristö Hallituksen päätöksen mukaan kirjasto on muuttamassa uuteen musiikkitaloon. Olemme aloittaneet jo kirjastossa alustavan suunnittelutyön. Pyrimme luomaan uudentyyppistä toimintakulttuuria, avoimempaa ja vuorovaikutteisempaa palvelua. Kuitenkin monta kysymystä on jo noussut esille. Kasvaako ulkopuolisten käyttäjien määrä uudessa kirjastossa? Miten nykyinen henkilökunta riittää palvelemaan iltakahdeksaan ja lauantaisin? Mitä aineistoja ehditään kasvattaa, mitä karsia, mitä ehkä digitoida? Annammeko osan varastoaineistosta Varastokirjastoon tai käsikirjoituksista Kansalliskirjaston hallintaan? Mitä päättävät osastot tehdä kokoelmilleen? Viisi vuotta kuluu nopeasti. Hyvin hoidetut, tehokkaat ja ajanmukaiset kirjastopalvelut ja kokoelmat luovat edellytyksiä yliopiston tuloksekkaalle toiminnalle. Ne vaikuttavat osaltaan opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen laatuun ja yliopiston tavoitteiden toteutumiseen. Toiminnan suunnittelussa kirjaston tulee seurata opetuksen ja opiskelun uudistumista. On ennakoitava, mitä haasteita yliopistojen kansainvälistyminen ja opiskelijoiden kasvava liikkuminen tuo kirjastolle. Maisteriohjelmat, avoimen yliopiston opiskelijat ja etäopiskelu laajentavat opis- kelijoille suunnattujen palveluiden kysyntää. Kokoelmien hoidon lisäksi kirjaston tulee huolehtia valmistuneiden opiskelijoiden hyvästä informaatiolukutaidosta asettamalla kaikki ajanmukaiset tietoresurssit siten, että käyttäjä pääsee niihin mahdollisimman helposti käsiksi. Nykyaikaisen kirjaston tulisi olla oppimiskeskus, jossa on mikroluokka, ryhmätyöskentely- ja kuuntelutilat, hiljaiset tutkijapaikat, päivystävä tietopalvelu ja mikrotuki. Siis mahdollisuudet sekä tehokkaaseen työskentelyyn että pitkäkestoisempaan tutkimustyöhön. Uuden kirjaston suunnittelu, meneillään oleva yliopistojen laatuhanke ja uuden palkkausjärjestelmän kehityskeskustelut tukevat mielekkäällä tavalla juuri nyt toinen toistaan. Jokainen meistä kirjaa tehtävänsä, laatuhankkeessa käymme läpi kirjaston toimintaprosesseja, ja strategiassa ennakoimme tulevaa. Uusien näkökulmien ja vaihtoehtoisten työskentelytapojen etsiminen ja soveltaminen, toimintaympäristön ja sen muutosten ennakointikyky ovat nyt keskeisimpiä haasteitamme. Irmeli Koskimies Kirjastonjohtaja Irmeli Koskimies kirjaston aarteiden ympäröimänä Kuva: Pinni Koskimies 3

4 Keskustelua Toimimattomia keinojäseniä Markku Heikinheimolta Arviointi on laadun kehittämisen ydin, kirjoitti SA:n palveluyksikön johtaja viimekertaisen Äänenkuljettajan pääkirjoituksessaan. Yli 55 vuotta musiikkia harrastaneena voin vakuuttaa, että hänen uskontunnustuksensa on virheellinen ja sitä myötä koko kirjoitus, joka koskettelee lähinnä ulkoa päin vaadittujen rakennemuutosten kritiikitöntä hyväksymistä taidekorkeakoulussa.musiikissa (kuten taiteissa ja tieteessäkin) laadun kehittämisen ydin tapahtuu taiteen/tieteen tekijän omassa henkisessä ja hallinnallisessa kehityksessä, jonka ymmärtämisestä opettajat ja oppilaat ovat vastuussa. Musikaalisuuden ja taitojen kehittyminen tuottaa tuloksia, jotka tietenkin ovat arvioitavissa. Mutta jos jatkuvasti unohdamme olennaisimman (kuten taas tuntuu tapahtuvan järjestelmien muuttuessa) ajautuu hallintokoneisto yhä kauemmaksi yhteydestään musiikin tekemisen olennaisiin lähtökohtiin. Ja mikä pahinta, vaatien samalla opettajilta hyväksymistä ja mukaantuloa kaavamaisuuteen. Helsingin yliopiston professori Martti Koskenniemi UPJ:tä käsittelevässä erinomaisessa kirjoituksessaan HS:n sivulla D5: Vääpelihengessä tehty uudistus jättää kaksi vaihtoehtoa: aktiivinen tai passiivinen vastarinta. Vastarintaa ansaitsevat ne henkilöt, jotka valtansa avulla ymppäävät vielä viheriöivään puuhun järjettömiä ja toimimattomia keinojäseniä. Ralf Gothóni ei alainen, eikä esimies UPJ tuntuu poikivan yhä kummallisempia kiemuroita Sibiksen hallintoon.maanantaina pullahti sähköpostista viestintäpäällikkö Linsiöltä meili, jossa pyydetään seitsenkohtaista arviota konserttipalvelujen tuottaja Anna Krohnin toiminnasta. Taustalla on ilmeisesti se asiaintila, että Kirkkomusiikin osaston konserteista vastaavana henkilönä olen lähes päivittäin tekemisissä Annan kanssa. Yhteistyö on sujunut erinomaisesti jo useita vuosia. Nyt rohkenisin tiedustella seuraavaa. Eivätkö asiakastyytyväisyyden osoitukseksi riitä ne muutamat episodit kuten Tuula Linsiö varmasti muistaa, jolloin jouduin panemaan kaiken peliin, ettei tätä yhteistyötä vastoin molempien osapuolten toiveita katkaistu? Tai se kalabaliikki, jota vuosi sitten käytiin rehtorin kansliassa saakka siitä, että yhteistyöltä oltiin viemässä pohja epätarkoituksenmukaisilla tilajärjestelyillä? Onko todella mahdotonta luottaa siihen, että kaikki tekevät työtään parhaan kykynsä mukaan? Onhan meillä kaikilla esimiehet, joille voi mahdolliset valitukset osoittaa. Ymmärrän hyvin, että esimiehen tulee olla selvillä siitä, mitet työt hoituvat, mutta sivistyneessä työympäristössä ei tarvita urkintaa. Ei tarvita myöskään paljon mielikuvitusta sen näkemiseen, mihin nyt valittu tie on johtamassa. Haluammeko todella siirtyä DDR-tyyppiseen ilmiantoyhteiskuntaan, jossa ihmiset kirjoittavat salaisia raportteja toisistaan? Voi vain kuvitella, minkälainen työilmapiirin myrkyttyminen saattaa olla edessä puhumattakaan siitä loputtomasta turhasta työstä, mitä tällainen paperinpyöritys tulee aiheuttamaan. Summa summarum: ilmoitan täten, että me (siis minä ja Kimu) olemme erittäin tyytyväisiä Anna Krohnin työpanokseen ja että en nyt enkä vastaisuudessa tule lähettelemään kolmannelle osapuolelle raportteja työtovereideni selän takaa heidän toiminnastaan. Markku Heikinheimo 4

5 Tiedoksi kaikille Sibelius-Akatemian lehtoreille Sibelius-Akatemiassa on päätetty, että tällä UPJ-kierroksella ei työn vaativuuden tai henkilökohtaisen suoriutumisen tueksi kerätä minkäänlaisia apulausuntoja ei kirjallisia eikä suullisia. Tämä tarkoittaa että esimies ei saa kysellä kenenkään työstä sen arviointiin tai UPJ:hin liittyviä seikkoja eikä kenenkään pidä antaa suullisia lausuntoja tai kommentteja kollegansa työstä. Helsingissä Sibelius-Akatemian lehtorit ry Eeva Sarmanto-Neuvonen, pj Jyrki Tenni, sihteeri Tuire Kuusi, pääluottamusmies Teemu vastaa itse Päätökset virantäyttöselosteiden kelpoisuusvaatimuksista, joiden perusteella talomme opettajat valitaan virkoihinsa, ovat musiikkielämämme tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä. Valitsemalla taiteellista opetusta sisältävän viran virantäyttöselosteeseen taiteellisen pätevöitymisen, mahdollistetaan parhaiten musiikkia ymmärtävien kandidaattien hakeminen virkoihimme. Oli heillä tutkintopaperi taskussaan tai ei. Kukaan ei julkisesti vastannut viime Äänenkuljettajassa esittämiini kysymyksiin virantäyttöselosteiden laatimisesta. Vastaan siis kysymyksiini itse. V antamassaan asetuksessa 309/1993, presidenttimme vahvisti opetusministeriömme valmistaman asetuksen korkeakoulujemme henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Sen 2. ja 5. pykälässä annetaan taidekorkeakouluillemme mahdollisuus itse etukäteen päättää, vaaditaanko avoimiksi julistettaviin virkoihin tieteellinen vai taiteellinen pätevyys. Kävin arkistossamme läpi 68 taiteellisen opetuksen virantäyttöselostetta vuosilta Ennen vuosituhannen vaihdetta niissä kaikissa, kolmea poikkeusta lukuun ottamatta, sovellettiin pykälää, joissa hakijoilta vaadittiin tehtävän hoitamiseen vaadittavat taiteelliset ansiot ja riittävä opetustaito. Vuonna 2000 alettiin yhä useammissa selosteissa vaatia 3 pykälän edellyttämiä tutkintoja. Ja nyt auki olevista taiteellisista viroista seitsemään kymmenestä vaaditaan vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Muutokseen ei ryhdytty vain yhdellä osastolla, vaan kaikilla. Voimme siis puhua muutama vuosi sitten tapahtuneesta yleisestä linjanmuutoksesta. Taideteollinen Korkeakoulu, Kuvataideakatemia ja Teatterikorkeakoulu vaativat taiteellisiin opetusvirkoihinsa asetuksen henkeä seuraten edelleenkin taiteellisen pätevyyden. Linjan muutos on siis tapahtunut vain meidän talossamme. Edellä kuvatun laajuinen muutos ei voi tapahtua epähuomiossa. Ja vaikka muutoksen alkusyy, OPM:n tulosvastuupolitiikka, tulisikin talomme ulkopuolelta, on sen tietoinen muutosvoima syntyisin talomme sisältä. Osastonjohtajat valmistelevat virantäyttöselosteet, jotka rehtori allekirjoittaa. Teemu Kupiainen Teemu Kupiaiselle Teemu Kupiainen ilmeisesti näkee ristiriidan taiteellisuuden ylläpitämisen ja tutkinnon suorittamisen välillä. Tutkintojen sisällöistä määrää Sibelius-Akatemia itse, ja Teemu Kupiaisella on mahdollisuus vaikuttaa niihin, jos hän haluaa. Olisi perin outoa, jos Sibelius-Akatemian mielestä olisi yhdentekevää, onko lehtorin virkaa hakeva tutkinnon suorittanut vai ei. Professorien kohdalla on liikkumavara perinteisesti pidetty laajempana, mistä Ralf Gothóni on esimerkki. Viittaus muiden taidekorkeakoulujen linjaan on epämääräinen ja vaatisi huomattavasti tarkemmat perustelut. Jatkotutkintojen yleistyessä ollaan koko yliopistokentällä menossa tutkinnon arvon nousuun virkanimityksissä. Jos taitoja löytyy ja koulutus on korkealuokkaista, ei tutkinnon suorittamisenkaan luulisi olevan ylivoimainen este. Gustav Djupsjöbacka 5

6 Talon väkeä Luovuus, aktiivisuus ja verkostoituminen Kalle Jämsénin ohjenuoria koulutuskeskuksen johtajuuteen FM Kalle Jämsén aloitti työnsä Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen johtajan sijaisena Hänen sijaisuutensa jatkuu helmikuun 2008 loppuun saakka. Jämsénillä on vankka tuntuma musiikin kenttään niin muusikkona kuin hallintohenkilönäkin. Hän on valmistunut vuonna 1981 Helsingin yliopistosta pääaineenaan musiikkitiede. Jämsén on työskennellyt Helsingin kaupunginorkesterin toimistossa nuotiston- ja arkistonhoitajana, Konserttikeskus ry:n toiminnanjohtajana vuosina sekä Teoston viestintäpäällikkönä Aikoja Konserttikeskuksessa ja Teostossa hän luonnehtii antoisiksi: - Konserttikeskuksessa olin tekemisissä monipuolisesti eri musiikinlajien kanssa ja loin paljon kontakteja eri puolille maamme musiikkielämää. Nämä kontaktit ovat käytössä tänäkin päivänä ja koituvat toivottavasti hyödyksi myös koulutuskeskukselle. Teostossa perspektiivi laajeni musiikin käyttäjämarkkinoille, julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Oli opettavaista seurata sitä, miten musiikin hyödyntäminen mitä erilaisimmissa yhteyksissä on järjestetty ja miten musiikin luovien ja esittävien taiteilijoiden toimeentulo on järjestynyt. Kansainvälisessä kanssakäymisessä huomasi nopeasti, että musiikkiväen keskustelu ympäri maailmaa on hyvin samanlaista. Ollaan huolissaan kansallisesta kulttuurista sekä siitä, miten musiikkialan ammateissa tullaan toimeen ja menestytään varsinkin nykyaikana, kun musiikin ansaintalogiikassa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Ennen siirtymistään Sibelius-Akatemiaan Kalle Jämsén työskenteli Sulasolin, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitontoiminnanjohtajana. Aikoinaan Päijät-Hämeen konservatoriossa kitaransoittoa opiskellut Jämsén toimi pitkään myös freelancer-muusikkona sekä kitaransoitonopettajana. Soittajan elämänrytmi ja musiikin hallintotehtävät yhdistettynä perhe-elämän pyörittämiseen on kuitenkin ollut yhtälö, jossa keikkailu on jäänyt vähemmälle viime vuosina. Kalle Jämsén Mikä sai Jämsénin hakemaan koulutuskeskuksen johtajan paikkaa? - Olen ollut koulutuskeskuksen johtokunnan jäsen ja seurannut mielenkiinnolla, millaista koulutusta koulutuskeskus on järjestänyt ja millaisia uusia koulutusalueita se on avannut. Tunsin, että taustani huomioiden minulla voisi olla annettavaa koulutuskeskukselle ja päinvastoin. Jämsén kokee uuden työnsä haastavana. Hän on aloittanut tehtävässään nöyrällä asenteella: - Koulutuskeskuksessa on olemassa aikojen myötä kertynyttä institutionaalista viisautta, jota haluan opetella. Minulla on taustani kautta tarjota ehkä joitakin uusia näkökulmia, joista voidaan yhdessä ideoida uudenlaisia koulutuskonsepteja. Koulutuskeskuksen tulevaisuus on Kalle Jämsénin mieles- 6

7 tä pitkälti itse toimijoista kiinni. Hän uskoo sinnikkääseen työntekoon, luovuuteen, omaan aktiivisuuteen ja verkostoitumiseen. - Meidän tulee olla lähellä asiakkaitamme, tuntea heidän toimialojaan sekä tietää heidän toiveistaan ja tarpeistaan. Entä miten koulutuskeskuksen uusi johtaja saa mielensä pois työasioista? - Pelaan tennistä ja hiihdän, soitan kitaraa, luen sekä vietän aikaa perheen ja ystävien parissa. Haastattelu Laura Sallinen Kuva Kari Kääriäinen Opintoasioita Konstanze Eickhorstin mestarikurssi pianisteille Lübeckin musiikkiakatemian professori Konstanze Eickhorst pitää mestarikurssin Sibelius-Akatemian pianonsoiton opiskelijoille Wegelius- salissa. Voit ilmoittautua kurssille kirjoittamalla nimesi, yhteystietosi ja ohjelmasi T-talon narikan ilmoitustaululla olevalle listalle. Konstanze Eickhorst opiskeli Hannoverissa Karl-Heinz Kämmerlingin johdolla ja Vlado Perlemuterin oppilaana Pariisissa. Hän voitti kansainvälisen Clara Haskil kilpailun vuonna 1981, Géza Anda kilpailun 1988 ja hänet on palkittu myös Bach-kilpailussa Torontossa 1984 sekä Kuningatar Elisabeth kilpailussa Menestys kansainvälisissä kilpailuissa vei Konstanze Eickhorstin moniin musiikkikeskuksiin. Hän on esiintynyt Luzernin, Montreux n, Salzburgin, Ravinian ja Berliinin musiikkijuhlilla sekä monien maineikkaiden orkestereiden solistina. Konstanze Eickhorstista tuli yksi nuorimmista professoreista Saksan musiikkikorkeakouluissa, kun hänet nimitettiin oman oppilaitoksensa Hannoverin musiikki- ja teatteriakatemian professoriksi Hän toimi siellä vuoteen 1998 saakka, jolloin hän siirtyi Lübeckin musiikkiakatemian professoriksi. Konstanze Eickhorst 7

8 Opintoasioita 8

9 Instrumenttipedagogiikan syventävät opinnot Tänä keväänä vielä Luovien muusikontaitojen kurssi toukokuussa, Suorita Luomus jaksot I ja IV samalla kurssilla. (= 4 ov) Ilmoittaudu heti! Voit näillä taidoilla laajentaa pedagogista osaamistasi ja avartaa näkökulmaasi opettamiseen. Uusille taidoillesi on jo kysyntää työelämässä. Kurssi soveltuu kaikkien osastojen opiskelijoille. Tervetuloa rohkeasti mukaan. Vetäjänä Erja Joukamo-Ampuja, Käyrätorvensoiton, pedagogian ja taidekasvatuksen lehtori Luomus I (2 ov) Opintojakson tavoitteena on antaa valmiuksia, jotka auttavat muusikkoja, pedagogeja ja säveltäjiä toimimaan läheisemmässä kontaktissa yleisönsä kanssa, työskentelemään laaja-alaisemmin musiikin ja taiteen kentällä sekä harjoittamaan uudenlaista yhteistyötä eri taide- ja oppilaitosten kanssa. Antaa valmiuksia sujuvaan vuorovaikutukseen ja viestintään (kehollinen ja sanallinen viestintä). Antaa valmiuksia ryhmätyöskentelyyn ja erilaisiin työpajatekniikoihin. Perehdyttää luovaan prosessiin ja sen hyödyntämiseen opetusvälineenä. Opettaa käyttämään yksinkertaisia perusrakenteita (esim. liike, tunne, kieli) opetusmateriaalina. Johdattaa omaan improvisointiin ja säveltämiseen. On mukava ja rentouttava tapa päättää lukuvuosi. Sopii kaikkien osastojen opiskelijoille. Vetäjinä Erja Joukamo-Ampuja ja näyttelijä Elina Stirkkinen. Luomus IV (2 ov) Miten luovasti instrumenttipedagogiikkaa voidaan lähestyä? Kurssilla etsitään uutta näkökulmaa opettamiseen. Sovellamme soitonopetuksen eri ikätasoille Luomus I kurssin lähestymistapoja. Opettelemme uusia tapoja mm. rytmin, kokonaishahmotuksen ja ilmaisun opetukseen sekä lähestymme varovasti myös improvisaatiota yhteissoiton ja ryhmätöiden avulla. Teemme jopa runoista ja kuvista musiikkia. KURSSIT pidetään toukokuussa , joka päivä klo , Kallio-Kuninkalassa, Järvenpäässä. (ma - ti Luomus I, ke - pe Luomus IV). Siellä on myös yöpyminen mahdollista. (6 /yö) Raivaapa viikko vapaaksi ja syvenny aiheeseen. Istutaan Kunkkulan rauhassa iltoja yhdessä ja mietitään uusien työtapojen soveltamismahdollisuuksia. Ilmoittaudu osoitteeseen (p ). Ryhmään mahtuu korkeintaan 20 opiskelijaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pianopedagogiikka I:n opiskelijat Pianopedagogiikka I:n pakollisena sisältyvä Pianon rakenne ja huolto osio pidetään maanantaina klo Paikka: F-musiikki, Kaisaniemenkatu 7 Kurssin pitää Juha Huotari p

10 Opintoasioita Helsingin seudun kesäyliopiston Sibelius-Akatemian tutkintovaatimusten mukainen opetus kesällä 2005 Alexander-tekniikka (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 120, korkeakouluopiskelijat 80 STAT, MuM, Alexander-tekniikan opettaja Tuula Paavola ma klo ti - to klo ja pe klo (tauoista sovitaan kurssilla) Unioninkatu 2, juhlasali Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj. 3V4). Länsimaisen taidemusiikin historia: Antiikista renessanssiin (30 t, 1 ov) Kurssimaksu 90, korkeakouluopiskelijat 40 MuM Marja Saarela ma ja ke klo (Huom. aloitus kuitenkin ti 31.5.) Loppukoe ke klo Sibelius-Akatemian tilat, Kutomotie 9, sali ilmoitetaan ala-aulassa. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson Länsimaisen taidemusiikin historia: Antiikista renessanssiin (lmh, moduli 1), 1 ov. 10 Musiikinteoria I (60 t, 3 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 MuM Marika Haapanen ma - pe klo ja Loppukoe viimeisellä kerralla Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28 sali ilmoitetaan ala-aulassa. Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu määrä opiskelijoita. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään musiikinteorian ja säveltapailun peruskurssit 1-3. Lisäksi suositellaan myös Säveltapailu I - kurssin suoritusta ennen kurssille osallistumista. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson Musiikinteoria I. Kurssi vastaa myös musiikkioppilaitosten teoriaa I ja kenraalibasson kirjoitusta yhdessä. Musiikkianalyysi I (60 t, 3 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 MuM Marika Haapanen ma - pe, ke - to ke - to, ke - to sekä ma - to klo Loppukoe viimeisellä kerralla. Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28 sali ilmoitetaan ala-aulassa. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään Musiikinteoria 1-2. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson Musiikkianalyysi 1. Säveltapailu C (64 t, 2 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 MuM, säveltapailun opettaja Marja Saarela ma - pe klo ja Loppukoe ma klo Sibelius-Akatemian tilat, Kutomotie 9, sali ilmoitetaan ala-aulassa. Kurssille voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 12 opiskelijaa. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään säveltapailun peruskurssit 1-3 sekä Säveltapailu I tai Säveltapailu D tai vastaavat taidot. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius- Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson SC Säveltapailu C (kaikki muut koulutusohjelmat paitsi jazzmusiikki ja kansanmusiikki). Kurssi vastaa konservatorioiden kurssia Säveltapailu 2. Säveltapailu B (68 t, 3 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Säveltap. ja mus.teor. lehtori

11 Anna-Ulla Rihlama ma - pe klo ja klo Loppukoe viimeisellä kerralla Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28 luokka T419, 4. krs Kurssille voidaan ottaa ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 12 opiskelijaa. Huom. Edeltävänä suorituksena edellytetään säveltapailun peruskurssit 1-3 sekä kurssit 1 ja 2 (= Säveltapailu C). Kurssin hyväksytty suoritus korvaa Sibelius-Akatemian tutkintovaatimuksissa opintojakson SB Säveltapailu B (kaikki muut koulutusohjelmat paitsi jazzmusiikki ja kansanmusiikki). Kurssi vastaa konservatorioiden kurssia Säveltapailu 3. Afrikkalaisen tanssin alkeiskurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja Minna Määttä ma - to klo Unioninkatu 2, liikuntasali, 3. krs. kuntoa. Osallistuminen ei edellytä ennakkotaitoja. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Afrikkalaisen tanssin jatkokurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja Minna Määttä ma - to klo Unioninkatu 2, liikuntasali, 3. krs Kurssi on tarkoitettu afrikkalaista tanssia jo pidempään harrastaneille. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Flamencon alkeiskurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Flamenco-opettaja, FM Katja Lundén ma - to klo Helsingin tanssiopiston tilat, Kasarmitori, sali 3. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Salsan alkeiskurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja, koreografi Miguel Verdecia ma - to klo Tanssikoulu Footlightin tilat, Kaivokatu 10 B, 9. krs. Kurssille voidaan ilmoittautumisjärjestyksessä ottaa rajoitettu määrä opiskelijoita. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Salsan jatkokurssi (32 t, 1 ov) Kurssimaksu 100, korkeakouluopiskelijat 60 Tanssinopettaja, koreografi Miguel Verdecia ma - to klo Tanssikoulu Footlightin tilat, Kaivokatu 10 B, 9. krs. Kurssille voidaan ilmoittautumisjärjestyksessä ottaa rajoitettu määrä opiskelijoita. Kurssin hyväksytty suoritus korvaa 1 ov:n Sibelius-Akatemian valinnaisista opinnoista (oj.y24). Korvaavuus, ilmoittautuminen ja tiedustelut Yllä esitellyt opinnot soveltuvat myös Sibelius-Akatemian uusiin voimaan tuleviin tutkintovaatimuksiin. Uusien tutkintovaatimusten mukainen opintopistemäärä ilmoitetaan myöhemmin. Tarkempia tietoja kurssien sisällöistä ja ilmoittautumisesta saa osoitteesta tai soittamalla kesäyliopiston kansliaan puh Ilmoittautuminen alkaa Kesäyliopistossa on opiskeluoikeus jokaisella opetukseen ilmoittautuneella. 1. Kursseille ilmoittaudutaan kesäyliopiston kansliassa (Liisankatu 16 A 8, Helsinki). 2. Ilmoittauduttaessa maksetaan kurssimaksu pankki- tai visakortilla tai esitetään kuitti etukäteen pankkiin suoritetusta kurssimaksusta. 3. Samalla täytetään ilmoittautumislomake. 4. Opiskelija saa kirjallisen ilmoittautu- 11

12 Opintoasioita misvahvistuksen, joka annetaan opettajalle kurssin alkaessa.. Kursseille ilmoittaudutaan mieluiten viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista, ellei kurssiesittelyssä mainita muuta määräaikaa. Kurssit täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.. Ilmoittautumiset ovat sitovia.. Ilmoittautumisen voi hoitaa toisen henkilön puolesta edellä mainittua menettelyä noudattaen. Prof. Marianne Kielian-Gilbertin luento Sibelius-Akatemiassa Musiikinteorian professori Marianne Kielian-Gilbert Indianan yliopistosta, Bloomingtonista (USA) pitää luennon Sibelius- Akatemiassa tiistaina klo (Töölönkatu 28, T-219). Luento käsittelee musiikkianalyysin subjektiivisuutta sekä muun muassa musiikin kehollisuutta ja sukupuolisidonnaisuuksia. (Tarkempi otsikko ja abstrakti ilmoitetaan myöhemmin.) Prof. Kielian-Gilbert pitää luennon myös Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella maanantaina klo (Vironkatu 1, ls. 3b). Luennon aihe on Transforming contexts Performing female/feminine subjectivity. Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan luentoja! Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian osasto järjestää prof. Kielian-Gilbertin vierailuun liittyen workshopin, jossa tutustutaan hänen luentojensa aihepiiriin ja siihen liittyvään kirjallisuuteen. Workshopiin ovat kaikki tervetulleita. Workshopin laajuus on yksi opintoviikko (1 ov) ja sen vetäjänä on Tiina Koivisto. Workshopiin sisältyvät prof. Kielian- Gilbertin luennot, neljä kokoontumista ja esseen kirjoitus. Ilmoittautumiset workshopiin lauantaihin mennessä sähköpostiosoitteeseen Workshopin aikataulu on seuraava: Ensimmäinen, alustava kokoontuminen ja luettavien tekstien jako: maanantai klo (T-429) Toinen kokoontuminen: perjantai 1.4. klo Kolmas kokoontuminen: maanantai 4.4. klo Prof. Kielian-Gilbertin luento Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitoksella: maanantai klo Prof. Kielian-Gilbertin luento Sibelius-Akatemiassa: tiistai klo Esseen kirjoitus. Esseen jättöpäivä viimeistään tiistaina Viimeinen kokoontuminen sekä esseiden palautus maanantai klo Kysymykset ja tiedustelut workshopista: Tiina Koivisto, sähköposti sekä luentojen jälkeen keskiviikkoisin (T-219) ja perjantaisin (T-314). Ilmoittautuminen siis 19.3 mennessä! 12

13 Koulutusta Taidekorkeakoulupedagogiikka (Taikopeda) kouluttaa Pedagogisen johtamisen koulutus on osa taidekorkeakoulupedagogiikan 25 opintopisteen opintokokonaisuutta (ennen 15 ov). Pedagoginen johtaminen (10 OP) Jokaisen opetustehtävissä työskentelevän työ on joiltakin osin johtamista. Yhä useammin työtehtävien osaksi näyttää opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan lisäksi tulevan laitosjohtamista, henkilöstöjohtamista, projektijohtamista, opetussuunnitelmatyön kokonaisvastuun kantamista Harva on saanut näihin tehtäviin minkäänlaista koulutusta. Moni sitä tarvitsisi. Moni sellaista kaipaa. Tässä on yksi vastaus näihin tarpeisiin ja toiveisiin. Tavoite Koulutuksen tavoitteena on jäsentää johtajuutta ja johtamistyötä taidekorkeakouluissa erilaisista näkökulmista sekä hahmottaa johtamisen työtä opettaja-tutkijan ja opettaja-taitelijan työn kokonaisuudessa. Sisältö - johtajuus ja johtamisen työ yhteiskunnallisessa ja kult tuurisessa kontekstissa - opetussuunnitelmatyön johtaminen - henkilöstöjohtaminen ja ongelmatilanteet - yksilöllinen ja yhteisöllinen johtaminen - idealismi ja realismi johtamisen työssä - johtamisen myytit - johtajan positio ja siihen pääseminen, joutuminen, vali tuksi tuleminen - valta ja hierarkkisuus johtamisen työssä - oman työn hallinta ja johtamisen rajat Osallistujat Pedagogisen johtamisen koulutukseen ovat tervetulleita kaikki kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Stadian (kulttuuri), taideteollisen korkeakoulun ja teatterikorkeakoulun johtamistehtävissä toimivat opettajat, tutkijat ja taiteilijat (yliopistojen, osastojen ja laitosten johtajat sekä erilaisten hankkeiden vetovastuussa olevat henkilöt). Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Toteutus Koulutus toteutetaan seitsemänä koulutuspäivänä. Päivien välillä on ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. - seitsemän kaikille yhteistä koulutuspäivää , , , kirjallisuuteen tutustuminen sekä yksilöllisesti että ryh missä - vertaisryhmä- tai parityöskentelyä koulutuspäivien välil lä - tiedon ja kokemusten kokoaminen päättötyöksi, pedago gisen johtamisen portfolioksi Kouluttajat Professori Inkeri Sava ja professori Juha Varto taideteollinen korkeakoulusta Hakeminen Koulutukseen haetaan täyttämällä lomake osoitteessa https://www.webropol.com/ P.aspx?id=38468&cid= mennessä. Lisätietoja antaa Kimmo Salmio, p Myös häneltä saa lomakkeita. 13

14 Koulutusta Työnohjaus opettajan työn tukena Paikka pysähtyä aika jakaa Tule mukaan taidekorkeakoulujen opettajien työnohjaukseen Taidekorkeakoulupedagogiikan (Taikopeda) järjestämä työnohjaus tarjoaa sinulle mahdollisuuden pohtia omaa työtäsi siten, että voit löytää uusia näkökulmia ja toimintamalleja omaan arkeesi taidekorkeakoulussa. Työnohjauksessa voit yksin tai yhdessä muiden opettajien kanssa pysähtyä jäsentämään ja selkeyttämään omaa perustehtävääsi. Tukien ja tukea saaden Työnohjausta voidaan toteuttaa yksilöllisenä, ryhmäkohtaisena tai työyhteisön työnohjauksena. Myös osasto-/laitosjohtajien työnohjausta tuetaan. Taikopeda kannustaa korkeakoulujen, osastojen ja laitosten välisten työnohjausryhmien perustamista. Työnohjausta luotsaa koulutettu työnohjaaja. Taikopeda välittää tietoja työnohjaajista. Hinta Minä opettajana Työnohjaus voi auttaa sinua opettajana: kasvamaan ja kehittymään omassa työssäsi ja sen tekemisessä, itsesi ja motiiviesi tuntemisessa, työyhteisön tuntemisessa ja jäsentymisessä siihen. Yksityiskohtaiset tavoitteet asetetaan toiveittesi ja tarpeittesi mukaisesti. Luottamuksellisesti kokemuksesta oppien Työnohjaus on luottamuksellista ja edellyttää sitoutumista. Prosessiluontoinen työskentely perustuu osallistujien kokemuksiin, joita yhteisesti keskustellen jaetaan. Myös draamaa, kuvia ja erilaisia harjoituksia voidaan käyttää työtilanteiden käsittelyssä. Työnohjauksen kestosta ja tapaamistiheydestä sovitaan työnohjauksen alkaessa. Tavallisesti työnohjaus toteutuu noin kolmen viikon välein 1,5 tuntia kerrallaan. Taikopeda tukee taidekorkeakouluissa toimivien opettajien työnohjausta 75 % kokonaiskustannuksista kuitenkin enintään / ryhmä tai työyhteisö ja 1.000, mikäli työnohjaus toteutuu yksilöllisenä. Hakeminen Työnohjaukseen haetaan täyttämällä lomake osoitteessa https://www.webropol.com/ P.aspx?id=38486&cid= mennessä. Lisätietoja antaa Kimmo Salmio, p Myös häneltä saa lomakkeita. 14

15 Tapahtumia Sibelius-Akatemian avoin yliopisto ja Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto järjestävät yhteistyössä: Musica generalia sarja: Suomalainen nainen säveltäjänä Tiistaisin klo Helsingin työväenopiston Opistotalo/Viipurinsali (Helsinginkatu 26) Ihmisen jäljet - näkökulmia musiikin tekijyyteen säveltäjä, tutkija Anneli Arho Tuumasta toimeen - säveltäjyys osana muusikkoutta säveltäjä, pianisti Carita Holmström 5.4. Omin sanoin ja sävelin säveltäjä Lotta Wennäkoski Luennoille on vapaa pääsy. Tervetuloa! Tiedustelut: Sibelius-Akatemian avoin yliopisto puh

16 Konsertteja ma klo Wegelius-sali/Vapaa pääsy Hui-Ying Liu-Tawaststjernan pianooppilaita ti klo 21.00, Jazz Umo Jazz House, liput 20/15 e Vapaaliput ja VIPIT ei käy Liput ennakkoon: Lippupiste DIG Chris Potter Quartet Chris Potter, saksofoni Wayne Krantz, kitara Fima Ephron, basso Ari Hoenig, rummut ti klo /Orkesterisoittimet Konserttisali /Liput 10/7 e The Bass goes to Spain Jorma Katrama, kontrabasso Margit Rahkonen, piano Granados Albeniz Cassado Valls de Falla - Proto ti klo Kanneltalo, Liput 9/6 e Kamari 21 UTA-kvartetti: Janne Nisonen, I viulu Eriikka Maalismaa, II viulu Riikka Repo, alttoviulu Timo-Veikko Valve, sello Eero Heinonen, piano Mozart Mendelssohn Shostakovitsh Wennäkoski ke 23.3.klo Imatran konserttihovi Kamari 21 UTA-kvartetti: Janne Nisonen, I viulu Eriikka Maalismaa, II viulu Riikka Repo, alttoviulu Timo-Veikko Valve, sello Eero Heinonen, piano Mozart Mendelssohn Shostakovitsh Wennäkoski to klo Konserttisali / Vapaa pääsy Vapahtajan seitsemän sanaa ristillä Joachim-kvartetti (Ranska) Hannu Huuska, lausunta Haydn d Indy Konsertti järjestetään yhteistyössä Ranskan suurlähetystön kanssa, ja se on osa suomalais-ranskalaista Piiri kulttuuriohjelmaa, jota koordinoi Musique et danse en Picardie ASSECARM. to klo koululaiskonsertti Kanneltalo, Liput 5/3 e Silmu Silmussa kolme miestanssijaa ja kolme tanssivaa naisviulistia lumoutuvat liikkeestä ja musiikista. Piia Kleemola, viulu, sävellys, sovitus Suvi Oskala, viulu, sävellys, sovitus Emilia Lajunen, viulu, sovitus Harri Jylhä, tanssi Jaakko Posio, tanssi Niko Laaksonen, tanssi Jouni Prittinen, koreografia to klo /Jazz DIG Umo Jazz House/Liput 7/4 e Jarno Kukkosen viides jatkotutkintokonsertti: Early Fusion of The Fourth Way, Joe Henderson and Herbie Hancock Jarno Kukkonen, kitara Antti Rissanen, pasuuna Tero Saarti, trumpetti Kari Ikonen, kosketinsoittimet Ron McClure, basso Mika Kallio, rummut Muut esitykset: ke klo 21, Umo Jazz House to klo Feeniks-klubi K-18, Vapaa pääsy Mahtipontisia pop-sävellyksiä pienesti ja akustisesti: Ville Laaksonen, laulu ja sävellykset Petteri Sariola, kitara Feeniks jamit Jami-isäntänä toimii Mikko Karjalainen ja house-bandina: Mikko Karjalainen trumpetti Markus Niittynen, piano Timo Hirvonen, basso Jussi Lehtonen, rummut Kaikenkarvaiset soittajat tervetulleita Feeniks -stagelle! 16

17 Ylioppilaskunta YO-kunta tiedottaa SAY:n hallituksen kokous Taideyliopistojen yhteinen SYL-kummi Niko Kyynäräinen vieraili hallituksen kokouksessa. Hänen kanssaan keskusteltiin mm. tutkintorakenteen uudistumisesta, opintoaikojen rajaamisesta ja yhteisöllisyydestä Sibelius-Akatemiassa. Kyynäräinen vastaa SYL:ssa sosiaalipoliittisista asioista sekä asumis- ja tasa-arvoasioista. Tilaa Elacin-korvatulpat Ylioppilaskunnan toimisto on avoinna pääsääntöisesti ma - to klo pe klo Yksilölliset kuulosuojaimet, jotka vaimentavat tasaisesti kaikilla taajuuksilla. Suojaimet sopivat hyvin muusikoille, joille on tärkeää kuulla ääntä luonnollisesti vaimennettuna. Ilmoita halukkuudestasi SAY:n toimistoon ja varaa henkilökohtainen aika. Soita (sisäisestä puhelimesta 773) tai tule käymään, T-talo 4. krs. (ma - to 10-15, pe 10-14). Ilmoittautuminen on sitova. osoite: Töölönkatu 28 (4. krs.) Helsinki puhelin (09) , sisäpuhelimella 773 kotisivu: sähköposti (pääsihteeri) (puheenjohtaja) Valokset otetaan torstaina kello T-talon pienessä kokoushuoneessa (3. krs.). Korvatulpat maksavat 149 ja toimitusaika on 4 viikkoa. Jos tarvis, muista puhdistuttaa korvasi. 17

18 Ilmoitustaulu 18

19 19

20 Ilmoitustaulu Opetus- ja tutkimusneuvoston päätöksiä Otn hyväksyi Elina Mustosen (cembalo, taiteilijakoulutus) musiikin lisensiaattitutkintoon kuuluvat opin- ja taidonnäytteet. Otn päätti äänestyksen jälkeen tehdä sävellyksen professorin A28 pl viran täyttämistä koskevan virkaehdotuksen, jonka ehdollepanojärjestys on seuraava: 1. Veli-Matti Puumala, 2. Harri Vuori, 3. Kimmo Hakola. Otn päätti tehdä rehtorille esityksen musiikkikasvatuksen professorin A 28 pl viran virantäyttöselosteesta. Opetus- ja esitysnäytteitä Opettajien virkavapaudet lv Lukuvuodelle sijoittuvien opetushenkilökunnan virkavapaushakemusten toivotaan olevan osaostonjohtajilla mennessä. Sen jälkeenkin niitä myönnetään, mutta opetuksen suunnittelun helpottamiseksi kaikki, jotka jo tietävät haluavansa jäädä virkavapaalle - myös osittaiselle - voisivat jo jättää hakemuksensa. Samalla muistutetaan, että - osastonjohtajalla on oikeus myöntää ns. harkinnanvaraista virkavapautta enintään vuodeksi - osastoneuvosto myöntää vuotta pitemmät, mutta enintään kahden vuoden pituiset virkavapaudet - hallitus myöntää yli kahden vuoden pituiset virkavapaudet. Henkilöstöhallinto Korrepetition lehtorin A20 ja A21 virantäyttöön liittyvät opetus- ja esitysnäytteet sekä haastattelut torstaina T-liikuntaluokassa klo Eliisa Suni esitys- ja opetusnäyte sekä haastattelu klo Virpi Viljanen esitys- ja opetusnäyte sekä haastattelu klo Harri Karri haastattelu Sello- ja kamarimusiikin lehtorin A 21 virantäyttöön Liittyvät opetus- ja esitysnäytteet sekä haastattelut tiistaina T-Wegelius klo Markus Kuikka esitys- ja opetusnäyte sekä haastattelu klo Roi Ruottinen esitys- ja opetusnäyte sekä haastattelu VAATI-lomakkeen täyttöohjeita opettajille Tämän viikon Äänenkuljettajan upj-tietoisku on suunnattu erityisesti opettajia silmälläpitäen. Jutussa käsitellään VAATI-lomakkeen täyttämistä, joka on monella edessä lähipäivinä. Taustaa: - Muista, että työsi vaativuustaso määrittyy vain ja ainoastaan VAATI-lomakkeen eli tehtävänkuvaus- ja dokumentointilomakkeen perusteella. Älä jätä siis lomakkeen täyttämistä viime tinkaan. - Tutustu huolellisesti vaativuustasokarttaan (sininen: taide; keltainen: tiede) ennen VAATI-lomakkeen täyttämistä. Vaativuusarvioinnin tarkoituksena on löytää tehtävälle vaativuustasokartasta tehtävän vaativuutta parhaiten vastaava vaativuustaso. 20

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) /

Musiikkikasvatuksen perusteet / Muko (Musiikinteorian perusteet) / Muko syksy 2013 OPS 2013 1. VUOSIKURSSIN OPETUS (2013-14) 405018Y Opintoihin orientoituminen OK 900070Y Tieteellinen viestintä OK Oodissa 900075Y Puheviestintä OK Oodissa 901001Y Toinen kotimainen kieli

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015

PÄÄSYKOEOHJEITA 2015 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 1 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 1 KLASSINEN MUSIIKKI PIANO... 2 Vuonna 2006 JA SEN JÄLKEEN SYNTYNEET... 2 PIANO... 2 Vuonna 2005 JA TÄTÄ AIEMMIN SYNTYNEET... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)...

Lisätiedot

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7

PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 PÄÄSYKOEOHJEITA 2016 1 / 7 Sisällys YLEISTÄ... 2 MUSIIKKILEIKKIKOULU... 2 KLASSINEN MUSIIKKI... 2 PIANO... 2 LAULU... 3 URUT (KIRKKOURUT)... 3 VIULU... 3 ALTTOVIULU... 4 SELLO JA KONTRABASSO... 4 PUUPUHALTIMET...

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 HY:n Viikin normaalikoulu 20.10.2014 Reijo Honkanen, rehtori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa Viikin norssiin Viikin normaalikoulussa

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeita syksy 2016 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeita syksy 2016 Kirjoituspäivät syksy 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 12.9 vieras kieli, pitkä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00 ranska klo 13.00-14.00 venäjä

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut SYKSY 2013 7.5.2013 Mahdollisten muutosten vuoksi aikataulu kannattaa tarkistaa

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

Näkökulmia ja työskentelytapoja

Näkökulmia ja työskentelytapoja Näkökulmia ja työskentelytapoja Oppilas osaa jäsentää kuultua ja nuotinnettua musiikkia, on tietoinen sointujen käytön ja äänenkuljetuksen lainalaisuuksista On saanut valmiuksia itsenäisesti analysoida

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut

Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla. Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Opinnot haltuun: Vaihto-opiskelu ulkomailla Minna Pekkanen Kansainväliset opiskelijapalvelut Kuka voi lähteä vaihtoon? Vaihtoon voi lähteä kaikista kauppatieteiden kandidaatin ohjelman erikoistumisalueista

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON Hakuaika Perusopetukseen Ilmoittautuminen testeihin 9.4. 13.5.2011 Testipäivät Keskustassa ma ke 30.5. 1.6.2011 Veikkolassa to 26.5.2011 Hakuaika Avoimelle osastolle 9.4.

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ LIITE 3 OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN HENKILÖKOHTAISEN TYÖSTÄ SUORIUTUMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Henkilökohtaisen palkanosan määräytymisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä kriteerejä ja menettelytapoja,

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016.

KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. KEVÄTOPINTOKAUSI alkaa keskiviikkona 11.1.2016 ohjelman mukaisesti klo 09.00 ja päättyy yhteiseen kevätjuhlaan keskiviikkona 25.05.2016. VIIKKO-OHJELMA klo ma ti ke to pe 9.00 TIEDOLLINEN JAKSO 10.30 Tauko

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman

Virva Viljanen, varapuheenjohtaja Ilona Häsänen Timo Kovala Mikko Mononen Matti Vähä-Heikkilä Kukka-Maaria Wessman Sivu 1/6 Pöytäkirja Aika: 12. kesäkuuta 2014 klo 9.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Jussi Nieminen, puheenjohtaja Virva Viljanen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta!

Toivotamme hyvää ja rauhaisaa joulunaikaa, ja laulun täyttämää tulevaa vuotta! Puheenjohtaja Sihteeri Taiteellinen johtaja Helena Toivanen Irma Pakarinen Rita Varonen Laulutalo, Kauppakatu 51 Laulutalo, Kauppakatu 51 Kilpisenkatu 14 a 13 80100 Joensuu 80100 Joensuu 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari

TILAVARAUKSET 1 (5) Kansanmusiikki (pienet hanuristit) Anna-Mari TILAVARAUKSET 1 (5) TANSSISALI KLO MAANANTAI 7.2. TIISTAI 8.2. KESKIVIIKKO 9.2. TORSTAI 10.2. 12-13 klo 13.30-14.15 klo 12.30-13.15 Tehtävä ja temppurata ML 2 Tehtävä ja temppurata ML 1 14.30-15.15 Eeva

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI SML:N SYYSPÄIVÄT KOKKOLASSA17.11.2016 TIETOA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI TIMO KLEMETTINEN, TOIMINNANJOHTAJA MUSIIKKIOPPILAITOSTEN TOIMIPISTEET JA SIVUTOIMIPISTEET Jäsenoppilaitoksia 96 Valtionosuutta saavia

Lisätiedot

STUDIO KUUTIO. Valokuvaajien koulutus- ja kokeilustudio Oulussa

STUDIO KUUTIO. Valokuvaajien koulutus- ja kokeilustudio Oulussa STUDIO KUUTIO RY KURSSIT TYÖPAJAT SYYSKAUSI 2009 Elokuu - Joulukuu STUDIO KUUTIO Valokuvaajien koulutus- ja kokeilustudio Oulussa Studio Kuutio on oululaisten ammatti- ja harrastajavalokuvaajien yhdessä

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 YLIOPPILASKIRJOITUKSET Käytännön ohjeet kevään 2016 kirjoittajille 10.2.16 Kirjoituspäivät kevät 2016 Kuullunymmärtämiskokeet ma 15.2 vieras kieli, pitkä oppimäärä klo 8.45-10.00 englanti klo 11.00-12.00

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto 3/2009, ASIALISTA Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta 3/2009, 18.3.2009 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KTT Janne Järvisen dosentuurihakemuksesta aiheutuvat toimenpiteet 4. FT

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005

KOKOUSKUTSU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 11/2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto KOKOUSKUTSU 2.12.2005 Aika Maanantaina 12.12.2005 kello 13.15 - Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Käsiteltävät asiat: 1. Ilmoitusasiat 2.

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

CCI-sanomat 5 19.8.2014

CCI-sanomat 5 19.8.2014 Kyösti Meriläinen Aihe: VL: CCI-sanomat 4 / 28.7.2013 CCI-sanomat 5 19.8.2014 CCI-sanomat uudistuu Turun tuomiokirkon poika- ja koulutuskuoro Turun konservatorion poikakuoromuskari CCI-sanomissa tiedotetaan

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Tiistai / Lempäälä. Keskiviikko / Lempäälä LEMPÄÄLÄ

Tiistai / Lempäälä. Keskiviikko / Lempäälä LEMPÄÄLÄ LEMPÄÄLÄ Tiistai / Lempäälä 0550106LV SUPERHEROES AND ANGRY BIRDS LEFFA JA PELIMUSIIKKIA 12.1.2016 10.5.2016 Tiistaisin Klo 16.30 17.15 Hääkivi Opettaja Mikko Kiiski 0530101LV MINIJOUSET 12.1.2016 10.5.2016

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Musiikkikasvatus lukujärjestys kevät 2013

Musiikkikasvatus lukujärjestys kevät 2013 Musiikkikasvatus lukujärjestys kevät 2013 PALAUTEPÄIVÄ ke 30.1. klo 14-16 Maunonkatu auditorio Vieras kieli (englanti) / Magda Karjalainen Koodi 902130Y Kaikki tunnit Kotkantiellä lk 1682 NÄMÄ ON JO OODISSA

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta

Perusopetuksen maakunnallinen arviointi Koulun toiminta. Möysän koulun tulokset. Vastaajamäärät lk oppilasta Perusopetuksen maakunnallinen arviointi 2016 Möysän koulun tulokset Vastaajamäärät 124 1.-2.lk oppilasta 120 3.-5.lk oppilasta 22 opetushenkilöä 83 huoltajaa, joista loppuun saakka vastasi 68 Koulun toiminta

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p

Kouvolan iltalukio. Yo-kirjoitukset kevät Anna-Leena Ollikainen p Kouvolan iltalukio Yo-kirjoitukset kevät 2017 1 Varmista osallistumisoikeutesi Kirjoitettavissa aineissa vähintään pakolliset kurssit suoritettu. Jos osallistumisoikeus evätään, sinuun otetaan yhteyttä.

Lisätiedot

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa!

Huhtikuun tiedotteet. Tervetuloa! TIEDOTE 04/2015 Huhtikuun tiedotteet Oppilaat viettävät koulussa pääsiäisjuhlaa kiirastorstaina 2.4.2015. Koulu alkaa työjärjestyksen mukaisesti ja päättyy kaikilla luokilla ruokailuun. Kevään vanhempainiltoja:

Lisätiedot