OPINTO-OPAS Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTO-OPAS 1. 2011-2012 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset"

Transkriptio

1 OPINTO-OPAS Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna Luentokaudet: Syyslukukausi Kevätlukukausi 1. periodi viikot periodi viikot periodi viikot periodi viikot Tenttiviikot: viikko viikot viikko viikko Kesäopetus välisenä aikana. Seuraavina aikoina ei ole opetusta eikä tenttejä: itsenäisyyspäivä joululoma loppiainen pääsisäisloma vappu helatorstai YLIOPISTOON ON ILMOITTAUDUTTAVA VIIMEISTÄÄN ! Koulutusohjelmien lyhenteet A arkkitehtuuri AU automaatiotekniikka B biotekniikka K konetekniikka M materiaalitekniikka R rakennustekniikka SITI signaalinkäsittely ja tietoliikennetekniikka S TL TJ TI TU Y sähkötekniikka teknis-luonnontieteellinen tietojohtaminen tietotekniikka tuotantotalous ympäristö- ja energiatekniikka

3 1 TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ISSN

4 2 Taitto ja paino: Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print, Tampere 2011

5 3 SISÄLLYS Ohjeita lukijalle...7 TTY ja yliopiston opiskelijat...9 Opiskelu Tamperen teknillisessä yliopistossa...10 Tutkinnot...12 TTY:n neuvontapalvelut opiskelijoille...17 Muuta opiskeluun ja yliopistoon liittyvää...20 Tutkinnot ja tutkintovaatimukset diplomi-insinöörin koulutusohjelmissa...23 Tutkinnot ja tutkintovaatimukset arkkitehtuurin koulutusohjelmassa...25 KOULUTUSOHJELMAT Arkkitehtuurin koulutusohjelma...27 Automaatiotekniikan koulutusohjelma...31 Biotekniikan koulutusohjelma...37 Konetekniikan koulutusohjelma...43 Materiaalitekniikan koulutusohjelma...49 Rakennustekniikan koulutusohjelma...54 Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma...58 Sähkötekniikan koulutusohjelma...66 Teknis- luonnontieteellinen koulutusohjelma...73 Tietojohtamisen koulutusohjelma...90 Tietotekniikan koulutusohjelma...96 Tuotantotalouden koulutusohjelma Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma AINEOPINNOT Fysiikan pääaine...82 Kemian pääaine...83 Matematiikan pääaine...84 Tietotekniikan pääaine...86 Fysiikan sivuaine...86 Kemian sivuaine...87 Matematiikan sivuaine...88 Tietotekniikan sivuaine...88 Automaation tietotekniikka Automaatiosovellukset biotekniikassa Biomateriaalitekniikan sivuaine Biomateriaalitekniikan sivuaine (IBT) Biomittaukset Biotekniikan koulutusohjelman suuntaavat aineopinnot Digitaali- ja tietokonetekniikka Elektroniikan perusteet Elektroniikka Energia- ja prosessitekniikka Energiantuotanto Energiatekniikan suunnan aineopinnot Energiatekniikka Entertainment and Media Management Factory Automation Hajautetut järjestelmät Hydrauliikka ja automatiikka...126

6 4 Hypermedia Ihmiskeskeinen suunnittelu Insinöörifysiikka Integroitu tuotekehitys ja tuotanto Kemia / BIO/aineopinnot sivuaine Kemia/TL/aineopinnot Kemia/Y/aineopinnot Kemia/muut kuin Y, TL, M, B/aineopinnot Kestävä tuotanto Kielten sivuaine Konstruktiotekniikka Kudosteknologia Kudosteknologian sivuaine Laite- ja mittaustekniikka Laskennallinen systeemibiologia Logistiikan sivuaine Lääketieteellinen tekniikka Matematiikka Materiaalien valmistustekniikka Materiaalikemian aineopinnot Materiaalitekniikka Materiaalitutkimus Mittaus- ja informaatiotekniikka Ohjelmistotekniikan sivuaine Ohjelmistotekniikka Oppivat ja älykkäät järjestelmät Oppivat järjestelmät ja systeemiteoria Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka Rakennustekniikka A Rakennustekniikka B Rakennustekniikka C Signaalinkäsittely ja multimedia Signaalinkäsittely ja tietoliikenne Systeemitekniikka Sähköfysiikka Sähkövoimatekniikka Säätötekniikka Talonrakentaminen Talotekniikka Tehoelektroniikka Teknillinen fysiikka Teknillinen matematiikka Teknillinen matematiikka SITI Teknillisen laskennan menetelmät Tekniset polymeerit ja tekstiilit Teollisuustalous A Tiedonhallinta Tietojohtaminen Tietoliikennetekniikka Tietoturvallisuus Tulevaisuudentutkimuksen sivuaine Tuotantotalous Turvallisuustekniikka Turvallisuustekniikka ja ympäristöjohtaminen Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat Vesi- ja jätehuoltotekniikka Voimalaitosten ympäristö- ja turvallisuuskysymykset Yhdyskuntatekniikka Ympäristöbiotekniikka (B) Ympäristöbiotekniikka (Y) Ympäristötekniikan suunnan aineopinnot Yrittäjyys...170

7 SYVENTÄVÄT OPINNOT Anturitekniikka Automaatio- ja informaatioverkot Automaation ohjelmistotekniikka Automaation tietotekniikka Biokuvantaminen Biolääketieteen instrumentointi Biomateriaalitekniikka Biomittaukset Biosensing Elektroniikan materiaalien syventävät opinnot Elektroniikan tuotesuunnittelu Elektroniikka: Suurtaajuustekniikka Factory Automation Hydrauliikka ja automatiikka, hydraulitekniikka Hydrauliikka ja automatiikka, koneautomaatio Hypermedia Kemia/B,TL,Y/ DI sivuaine Kemia/TL/DI Kemia/Y/DI Kiinteistönhallinta Koneiden ja järjestelmien suunnittelu Koneiden ja rakenteiden analysointi Koneiden käyttövarmuus ja energiatehokkuus Korjausrakentaminen Kudosteknologia Kuitu- ja tekstiilitekniikka Käytettävyys Langaton tietoliikenne Langattomat sensoriverkot Laskennallinen systeemibiologia Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät Liikennejärjestelmät yhdyskuntarakentamisessa Logistiikka Logistiikka ja kuljetusjärjestelmät Lääketieteellinen informatiikka Matematiikka Materiaalifysiikka Materiaalikemia/DI Materiaalikemia/DI/sivuaine Materiaalitutkimus Materiaalivirtojen hallinta (DI) Metallimateriaalit Mikrosysteemit Mikrosysteemitekniikka Mittausinformaatiotekniikka Mittaustekniikka Multimedia Ohjelmistotiede Ohjelmistotuotannon sivuaine Ohjelmistotuotanto Ohjelmoitavat alustat ja laitteet Oppivat järjestelmät Paikannus ja navigointi Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka Pinnoitustekniikka ja keraamimateriaalit Pohjarakentaminen Prosessiautomaatio Prosessien hallinta Puunjalostusautomaatio Rakennesuunnittelu Rakennustekniikan materiaalit Rakennustuotanto Signaalinkäsittely...225

8 6 Sulautetut järjestelmät Systeemien analysointi Systeemiteoria Sähköenergia Sähköfysiikka Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka Sähköverkot ja -markkinat Talotekniikka Teholähde-elektroniikka Teknillinen fysiikka Teknillinen fysiikka / DI-sivuaine Teknillinen matematiikka Teknillinen matematiikka SITI Tekniset polymeerimateriaalit Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka Teollisuustalous Teollisuustalous B Tiedonhallinta Tietoliikennepiirit Tietoliikenneverkot ja protokollat Tuotantotekniikka Tuotekehitys Turvallisuusjohtaminen Turvallisuustekniikka Turvallisuustekniikka ja ympäristöjohtaminen Vaativien rakenteiden suunnittelu Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat Vesi- ja jätehuollon maarakenteet Vesi- ja jätehuoltotekniikka Vesitekniikka (DI) Virtaustekniikka Voimalaitos- ja polttotekniikka Yhdyskuntarakentaminen Yhdyskuntarakentaminen liikennesuunnittelussa Yhdyskuntarakentaminen ympäristötekniikassa Yhdyskuntien ympäristötekniikka Ympäristöbiotekniikka (B) Ympäristöbiotekniikka (Y) Ympäristötekniikka yhdyskuntarakentamisessa Ympäristöterveys Tutkintosääntö Tenttiohjesääntö TTY:n kartta...274

9 Ohjeita lukijalle 7 Sinulla on nyt edessäsi Opinto-opas 1. Tässä oppaassa kerrotaan koulutusohjelmasi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon rakenne ja tutkintovaatimukset. Oppaan jälkimmäisestä osasta löydät kuvaukset aineopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksista. Niistä muodostuvat tutkintojesi pää- ja sivuaineet. Oppaassa on myös yleisiä ohjeita opiskeluun sekä tutkinto- ja tenttiohjesäännöt. Koulutusohjelmat ovat aakkosjärjestyksessä. Kunkin koulutusohjelman kuvauksen alussa on kerrottu ohjelman vastuuhenkilöt yhteystietoineen, mm. koulutusohjelman suunnittelijan ja opintoneuvojan yhteystiedot löytyvät siitä. Myös aineopintokokonaisuudet ja syventävien opintojen kokonaisuudet ovat aakkosjärjestyksessä. Opintokokonaisuuksien sisältöjen vastuuhenkilöt löydät kokonaisuuden yhteydestä. Tämän oppaan tiedot ovat voimaan tulleen tutkintorakenteen ja siihen perustuvan marraskuussa 2010 hyväksytyn tutkintosäännön mukaisia. Tutkintosäännön löydät tämän oppaan lopusta. Oppaan lopusta löydät huhtikuussa 2010 hyväksytyn tenttiohjesäännön joka säätää tenttien järjestämisen ja tenttikäyttäytymisen Tampereen teknillisellä yliopistolla. Yliopistossa julkaistaan myös Opinto-opas 2, josta ovat laitosten tarjoamat opintojaksot ja niiden kuvaukset. Opinto-oppaat 1 ja 2 ovat tarkoitettu ensisijaisesti TTY:n perustutkinto-opiskelijoille eli tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnon suorittajille. Opinto-opas 3 on tarkoitettu jatko-opiskelijoille eli tekniikan ja fi losofi an tohtorin sekä tekniikan lisensiaatin tutkintoa suorittaville. Oppaassa ovat yleiset ohjeet jatkotutkintoa suorittaville sekä niiden opintojaksojen kuvaukset, jotka ovat jatkotutkintokelpoiset. Lisäksi julkaistaan Avoimen yliopiston lukuvuosi ja kesä oppaat. Avoimessa yliopistossa tarjottava opetus on perustutkintoa suorittavien käytettävissä maksutta, vain mikäli opintojaksojen opetusryhmissä on tilaa. Avoimen yliopiston opintojaksot luennoidaan pääsääntöisesti ilta-aikaan, joten niiden avulla on mahdollista saada helpotusta lukujärjestykseen. Lisäksi julkaistaan kansainväliset opinto-oppaat Study Guide for Degree Students, joka kerrotaan kansainvälisten tutkinto-ohjelmien rakenne ja tutkintovaatimukset, sekä Course Catalogue, joka sisältää englanninkielisten opintojaksojen kuvaukset. Opinto-oppaat julkaistaan sähköisenä: /fi /opiskelu/opinto-oppaat/. Lisäksi painettua opinto-oppaan 1 osaa voi ostaa yliopiston Juvenes Oy Kirjakaupasta. Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikkö julkaisee oman opinto-oppaansa. Myös Porin opinto-opas julkaistaan sähköisenä opinto-opassivuilla. Kirsi Lindfors opiskelijapalvelun päällikkö Opiskelijapalvelut

10 8

11 TTY JA YLIOPISTON OPISKELIJAT Tampereen teknillinen yliopisto Yliopiston toiminta-ajatuksena on toimia elinkei noelämän tarpeita palvelevana, ylintä tekniikan ja ark kitehtuurin koulutusta antavana ja näiden alojen kor keatasoista tutkimusta harjoittavana yliopistona. TTY toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa teollisuuden kanssa ja tuottaa tehtäväalaansa kuuluvia tutkimus- ja koulutuspalveluja. Yliopistossamme voi suorittaa perustutkintoina tekniikan kandidaatin (alempi korkeakoulututkinto), sekä arkkitehdin ja diplomi-insinöörin (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot. Jatkotutkintoina on mahdollista suorittaa tekniikan lisensiaatin sekä tekniikan ja fi lo sofi an tohtorin tutkinnot. Perustamisvuodesta 1965 lähtien yliopistossa on suorittanut perustutkinnon yli 18500, lisensiaatin tutkinnon yli 800 ja tohtorin tutkinnon yli 900 henkilöä. TTY tarjoaa suomen- ja englanninkielistä opetusta ja tutkijankoulutusta, erityisesti arkkitehdin, diplomi-insinöörin sekä tohtorintutkintoihin keskittyen. Tekniikan kandidaatin, arkkitehdin ja diplomi-insinöörin perustutkinnot voidaan suorittaa kahdessatoista koulutusohjelmassa, jotka ovat arkkitehtuuri, automaatiotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka, rakennustekniikka, signaalinkäsittely ja tietoliikennetekniikka, sähkötekniikka, teknis-luonnontieteellinen, tietojohtaminen, tietotekniikka, tuotantotalous sekä ympäristö- ja energiatekniikka. Lisäksi teknis-luonnontieteellisessä koulutusohjelmassa voidaan suorittaa luonnontieteellisen alan syventäviä opintoja ja saavuttaa aineenopettajan kelpoisuus fysiikan, kemian, matematiikan ja tietotekniikan oppiaineissa. Diplomi-insinöörin tutkinto voidaan suorittaa myös seuraavissa englanninkielisissä maisteriohjelmissa: Biomedical Engineering, Machine Automation, Radio Frequency Electronics, Science and Bioengineering, Materials Science ja Information Technology. Perustutkintoa suorittavat Perustutkinto-opiskelijoiksi voidaan hyväksyä: - suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittaneita - ammatillisen tutkinnon suorittaneita ei-ylioppilaita - avoimessa yliopistossa erikseen määriteltyjä opintoja suorittaneita - ulkomaalaisia B.Sc.-tutkinnon suorittaneita - ylemmän yliopistotutkinnon suorittaneita Yhteishaun kautta valitut opiskelijat saavat opinto-oikeuden sekä koulutusohjelman alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Yliopistossa oli vuoden 2011 alkaessa perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Jatkotutkintoa suorittavat Jatkotutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut teknistieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai muun vastaavantasoisen tutkinnon, jonka todetaan antavan riittävät valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen; tai soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Yliopistossa oli vuoden 2011 alkaessa jatkotutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Joustava opinto-oikeus (JOO) Valtakunnallinen joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimus antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoaan ja sisällyttää tutkintoonsa sivuaineopintoja ja opintojaksoja muiden yliopistojen opintotarjonnasta. JOO -opinto-oikeuden haku tapahtuu kaikissa yliopistoissa samalla valtakunnallisella lomakkeella joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Sähköinen JOO -haku on käytössä suurimmassa osassa Suomen yliopistoja. Mikäli sähköinen haku ei ole käytössä opiskelijan omassa yliopistossa tai opinnot järjestävässä yliopistossa, opinto-oikeutta tulee hakea paperisella hakulomakkeella, jonka voi tulostaa Joopas -verkkopalvelusta, Joopas -palvelusta löytyvät lisäksi ohjeet JOO -opintoihin hakemisesta sekä tietoa yliopistojen opintotarjonnasta. Avoimen yliopiston opiskelijat Tampereen teknillinen yliopisto järjestää opetus suunnitelmien mukaista opetusta, johon voivat osallistua kaikki tekniikan opiskelusta kiinnostuneet aikuiset ilman pohjakoulutusvaatimusta. Avoimen yliopiston väylien kautta tutkinto-opiskelijaksi hakevilta edellytetään samantasoista pohjakoulutusta kuin yhteishaun piirissä hakevilta (ks. kohta perustutkintoa suorittavat). Avoimen yliopiston tarjoama opetus jakaantuu syys-, kevät- ja kesäkausiin. Avoimeen yliopiston opetukseen voivat osallistua myös varsinaiset tutkinto-opiskelijat, mikäli opetusryhmissä on tilaa. 9

12 10 Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta siellä suoritettujen opintojen perusteella opiskelija voidaan hyväksyä varsinaiseksi opiskelijaksi kahden DI-väylän ja yhden arkkitehtuurin väylän: lyhyt DI-väylä (20 op) suorittamalla matematiikan, fysiikan ja kemian opintokokonaisuus kevätlukukaudella, pitkä DI-väylä (40 op) suorittamalla matematiikan perusopintoja sekä koulutusohjelman keskeisiä pakollisia perusopintoja, arkkitehtuurin väylä (100 op) suorittamalla arkkitehtuurin opintojaksoja. Avoin yliopisto-opetus on maksullista (vuonna 2011 opintomaksu on 10 euroa / opintopiste, esim. Teollisuustalouden perusteet maksaa 40 euroa). Opiskelu ei kuulu opintotuen piiriin. Ajankohtaista tietoa avoimen yliopiston opetuksesta: /avoin OPISKELU TAMPEREEN TEKNILLISESSÄ YLIOPISTOSSA Personoitu opiskelijaportaali POP, /pop Läsnä ja poissaoloilmoitus Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuosittain yliopistoon joko läsnä tai poissaolevaksi. Ilmoittautuminen on tärkeää, koska muutoin menettää opiskeluoikeuden. Määräajan päätyttyä ilmoittautuvilta peritään uudelleenkirjautumismaksu. Ilmoittautumisensa kokonaan laiminlyöneet poistetaan TTY:n kirjoilta. Uusi opiskelija ottaa ensimmäistä kertaa yliopistoon ilmoittautuessaan vastaan opiskelupaikkansa. Tällöin ilmoittautuminen tapahtuu opiskelijoiden palvelupisteeseen ja ylioppilaskunnan maksujen on oltava ylioppilaskunnan tilillä ennen ilmoittautumista. Vanhat opiskelijat voivat tehdä ilmoittautumisensa lukuvuodelle POPin kautta maksaen samalla kirjautumisella yo-kunnan jäsenmaksunsa verkkopankin kautta. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi ilmoittautumalla joko läsnä- tai poissaolevaksi sekä syksy- että kevätlukukaudelle. Mikäli on todennäköistä että valmistuu syyslukukauden aikana, voi ilmoittautua pelkästään syksyksi läsnäolevaksi ja kevääksi poissaolevaksi. Jos laiminlyö ilmoittautumisen ja siihen liittyvät maksut, menettää opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeutta on mahdollista anoa takaisin yliopistolta kirjallisesti päästäkseen uudelleen opiskelijaksi. Määräajat ilmoittautumiselle ovat koko lukuvuodeksi 9. syyskuuta 2011 ja kevätlukukaudeksi 21. joulukuuta Kevätlukukauden ilmoittautuminen avataan marraskuun lopulla, jonka jälkeen voit muuttaa ilmoittautumisen läsnäolevasta poissaolevaksi tai päinvastoin ennen opiskelijoiden joulutauon alkamista. POPissa ilmoittautuminen tapahtuu Profi ili-välilehdellä. Poissaolevaksi ilmoittautuessasi sinun ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksuja. Poissaoleva opiskelija ei voi osallistua opetukseen tai tentteihin. Ilmoittautuminen opintojaksoille Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua POPin kautta. Opintojaksolle tulee ilmoittautua ennen opintojakson alkua. Kullakin periodilla alkaville opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy pääsääntöisesti kaksi viikkoa ennen kyseisen periodin alkua, poikkeuksena ensimmäinen periodi jolloin ilmoittautuminen päättyy torstaina Lisätie-

13 11 toja opintojaksoille ilmoittautumisesta löydät POPin Opiskelu -sivuilta kohdasta Opintojen suunnittelu > Ilmoittautuminen. Mikäli eteen tulee ongelmia POPin tunnusten tai sen käyttämisen kanssa, voi ottaa yhteyttä It-helpdeskiin (Päärakennuksen 2. krs, Oppimiskeskus), Tentteihin ilmoittautuminen ja tentissä noudatettavat pelisäännöt Tentti-ilmoittautuminen on pakollista. Myös tentteihin ilmoittaudutaan POPissa Omat opinnot -välilehden kautta. Tenttiin ilmoittautumattomien vastauspapereita ei tarkisteta. Opiskelijalla on oikeus suorittaa samaan opintojaksoon liittyvä tentti korkeintaan kolme kertaa, riippumatta siitä ovatko aiemmat tenttisuoritukset hyväksyttyjä tai hylättyjä. On erittäin tärkeää muistaa peruuttaa tentti-ilmoittautuminen POPissa, mikäli ei pääsekään osallistumaan tenttiin. Peruuttamatta jätetty ilmoittautuminen lasketaan käytetyksi tenttikerraksi. Tentti-ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään viikko (7 vuorokautta) ennen tenttiä ja peruutettava viimeistään kolme arkipäivää ennen tenttitilaisuutta POPissa. Tarkempia ohjeita tentteihin liittyen löydät tämän oppaan lopusta erillisestä tenttiohjesäännöstä sekä POPista Opiskelu -sivuilta kohdasta Opintojen suunnittelu > Tentit. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Jokaisen opiskelijan on tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joka kattaa erikseen sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon opinnot. Henkilökohtainen opintosuunnitelma on tehtävä viimeistään silloin, kun opiskelija aloittaa aine- tai syventävän opintokokonaisuuden opiskelun. HOPS laaditaan erillisellä sähköisellä työkalulla oman koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti. HOPS työkalun osoite on https://www.tut.fi /hops Opintosuoritusten arvostelu Opettaja arvostelee opintojaksoon kuuluvat suoritukset ja osasuoritukset 30 päivän kuluessa tentistä. Arvosanat julkaistaan POPissa Omat opinnot -osiossa. Mikäli arvostelutuloksia ei vielä kuukauden kuluttua suorituksen tekemisestä ole tullut, kannattaa tällöin lähettää asiasta viesti osoitteeseen Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen opintojakson tai sen osasuorituksen kuten tentin arvosteluun, voi siihen pyytää oikaisua suullisesti tai kirjallisesti arvostelun tehneeltä opettajalta. Tarkempia tietoja oikaisumenettelystä löytyy tämän oppaan lopusta Tutkintosäännön 43 Muutoksenhaku kohdasta. Tutkintosääntö on myös POPin Opiskelu -sivuilla kohdassa Lait ja säädökset. Opintosuoritusten tallennus ja ote suorituksista Opintosuorituksesi (kuten kokonais-, tentti- ja välikoesuoritus) tallennetaan opiskelijapalveluiden ylläpitämään opintosuoritusrekisteriin. Opintojen aikana voi tilata opintorekisteriotteen joko POPista tai hakea virallisen leimatun otteen opiskelijapalveluiden palvelupisteestä Päärakennuksen 2. krs. palveluaulasta. Ote on mahdollista saada suomeksi tai englanniksi. Opiskelijapalvelupisteestä on pyynnöstä mahdollista saada myös opiskelijatodis tus eli todistus kirjoilla olosta yliopistossa. Todistus on saatavissa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi. Tutkintotodistus, valmistuminen Kun kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu, haetaan tutkintotodistusta erillisellä hakemuksella. Tekniikan kandidaatiksi on valmistuttava ennen diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi valmistumista. Hakemukset löytyvät POPin Opiskelu -sivuilta kohdasta Lomakkeet. Hakemus palautetaan oman tiedekunnan kansliaan sihteerille. Saat tarvittaessa lisätietoja ja ohjeistusta valmistumiseen liittyen oman tiedekuntasi henkilökunnalta. Tutkintotodistukset jaetaan valmistuneille kerran kuukaudessa pidettävässä valmistumisjuhlassa, lukuun ottamatta heinäkuuta, jolloin valmistumisjuhlaa ei järjestetä. Opiskelijapalautejärjestelmä Yliopisto pyrkii kehittämään jatkuvasti opetusta. POPin kautta on mahdollista antaa palautetta niistä opintojaksoista joihin on osallistunut. On jokaisen etu, että jokainen opintojakso jolle osallistuu, tulee arvioiduksi. Antamalla palautetta on mahdollisuus vaikuttaa. Opinnot muissa yliopistoissa Useimmissa koulutusohjelmissa on mahdollista suorittaa sivuaineopintoja (noin 2) jossakin toisessa yliopistossa. Opintojen on hyvä muodostaa ko konaisuus, esim. approbatur tai aineopinnot jne., joka on mahdollista anoa hyväksyttäväksi osaksi opiskelijan tutkintoa eli osaksi HOPSia.

14 12 Tutkintoon on mahdollista anoa sisällytettäväksi myös muita koti- ja ulko maisessa yliopistossa ja ammatillisessa oppilaitok sessa suoritettuja opintojaksoja. Muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta tutkintoon päättää koulutusohjelman johtaja. Suomen yliopistojen JOO-sopimus antaa mahdollisuuden opiskella kaikissa yliopistoissa haluamiaan ja TTY:n puoltamia opintoja, jotka liitetään osaksi tekniikan kandidaatin/diplomi-insinöörin/arkkitehdin tutkintoa. Haku on pääsääntöisesti keväisin ja syksyisin mennessä. Osassa yliopistoja on myös jatkuva haku, eli haku tehdään ennen opetuksen alkamista. Kansainvälistyminen TTY pyrkii siihen, että mahdollisimman monella TTY:ltä valmistuvalla opiskelijalla olisi jo valmistumisvaiheessaan kansainvälistä kokemusta. Kokemusta voi helposti hankkia opiskeluaikana esimerkiksi lähtemällä vaihtoon, suorittamalla työharjoittelun ulkomailla, opiskelemalla kansainvälisessä maisteriohjelmassa tai toimimalla kv-tutorina. TTY tukee opiskelijoiden kansainvälistymistä tarjoamalla stipendejä ulkomailla suoritettaviin opiskelu- ja harjoittelujaksoihin sekä edistämällä kotikansainvälistymismahdollisuuksia. Vaihto-opiskelun voi suorittaa TTY:n partneriyliopistossa, joita löytyy ympäri maailmaa yli 170 kappaletta. Yksityiskohtaista tietoa sekä henkilökohtaista opastusta ja opaskirjasia kaikista TTY:n kansainvälistymismahdollisuuksista saa Kansainväliset palvelut -yksiköstä, Tietotalon 1. kerroksesta. POPista löydät ulkomailla olleiden opiskelijoiden vaihto-opiskelu- ja harjoitteluraportteja Opiskelu -sivuilta kohdasta Kansainvälistyminen. Verkko-opiskelu TTY:llä kehitetään tieto- ja viestintätekniikan opetusta ja opiskelua osana tutkinto-opetusta. Verkko-opetusta toteutetaan mm. Moodle oppimisalustan avulla. Verkkokursseina opiskeltavien opintojaksojen tarjonta vaihtelee laitoksittain. Lisätietoja opiskelua monipuolistavista ja joustavuutta lisäävistä tieto- ja viestintätekniikka -avusteisista opintojaksoista löytyvät opinto-oppaista ja POPista kohdasta Omat opinnot. TTY:n tarjoamille verkkovälitteisille opintojaksoille voi JOO-sopimuksen puitteissa ilmoittautua muista yliopistoista ja korkeakouluista (ks. kohta opinnot muissa yliopistoissa). Lisätietoja ilmoittautumisesta saa TTY:n Opiskelijapalvelupisteestä. TUTKINNOT Perustutkinnot Tutkinnoista säädetään yliopistolaissa (558/2009), valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) sekä TTY:n tutkintosäännössä (marraskuu 2010). Tekniikan alalla alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtava koulutus järjestetään koulutusohjelmina. Alemman, eli tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän, eli diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Koulutus järjestetään niin, että tekniikan kandidaatin tutkinnon voi suorittaa kolmessa vuodessa ja diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon kahdessa vuodessa. Opintopistejärjestelmä perustuu eurooppalaiseen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmään ECTS (European Credit Transfer System). Laskennallisesti opintojakso mitoitetaan opintopisteinä siten, että 26 2/3 tuntia kokonaisopiskelutyötä vastaa yhden opintopisteen (op) laajuista suoritusta. Lukuvuotta kohti suoritetaan keskimäärin 60 opintopistettä. Tekniikan kandidaatin tutkinto koostuu perusopinnoista, aineopinnoista, kandidaatin työstä ja vapaavalintaisista opinnoista. Joissakin koulutusohjelmissa tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnot koostuvat koulutusohjelman perus- ja aineopinnoista, aineopinnoista, syventävistä opinnoista, diplomityöstä ja vapaavalintaisista opinnoista. Joissakin koulutusohjelmissa tutkintoon sisältyy myös harjoittelua. Jatkotutkinnot Yliopiston jatkotutkintoja ovat tekniikan lisensiaatin ja tohtorin sekä fi - losofi an tohtorin tutkinnot. Oikeus jatkotut kinnon suorittamiseen on arkkitehdillä ja diplomi-insinöörillä. Myös muun koti- tai ulkomaisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voidaan hyväksyä TTY:lle jatko-opiskelijaksi. Yliopisto kannustaa jatko-opiskelua myöntämällä stipendin tohtorintutkinnon suorittaneelle ja tarjoaa myös järjestettyjä jatko-opintoja esim. Graduate School -tohtoriohjelmina ja TTY:n sisäisinä tohtorikouluina. Jatko-opinnoista on oma erillinen opinto-oppaansa opas 3, / fi /opiskelu/opinto-oppaat

15 Tutkintovaatimukset Tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkintovaatimukset määräytyvät opintojen aloitusvuo den mukaan. Esimerkiksi syksyllä 2010 aloittavat noudattavat koko tutkinnon osalta opinto-oppaan tutkintorakennetta. Sen sijaan tutkinnon osina olevat opintokokonaisuudet kuten perus opinnot ja aineopinnot voidaan suorittaa eri vuosien tutkintovaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi perusopinnot ja aineopinnot lukuvuoden opinto-oppaasta. Yksittäinen opintokokonaisuus on muodostettava aina saman lukuvuoden oppaan tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintokokonaisuudet eivät pääsääntöisesti voi olla tutkintorakennetta vanhemman oppaan mukaisia, poikkeuksena yksiportaisesta kaksiportaiseen tutkintorakenteen siirtyneet, joille koulutusohjelma antaa tarkemmat ohjeet. Vanhan tutkintorakenteen siirtymäaika päättyi , jonka jälkeen kaikki vanhan tutkintorakenteen DI/A opiskelijat on siirretty alkaen opiskelemaan kaksiportaisen tutkintorakenteen mukaan. Aikaisemmat opintosuoritukset siirrettiin kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen. Opintoviikkoina TTY:llä suoritetut opintojaksot muunnetaan tutkintotodistuksessa opintopisteiksi kertoimella 1,68. Muissa yliopistoissa suoritetut opintoviikkomääräiset opinnot muunnetaan pisteiksi kertoimella 1,8. Poikkeuksena ovat opintoviikkoina suoritettu harjoittelu ja diplomityö, jotka muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5. Harjoittelu Työharjoittelun eli harjoittelun tavoitteena on pereh dyttää opiskelija oman ammattialansa työympäristöön ja työtehtäviin. Perustutkintoihin voi sisältyä yhteensä enintään 10 opintopisteen verran harjoittelua tiedekuntaneuvoston määräämällä tavalla. Näistä enintään intopistettä voi sisältyä alempaan tutkintoon koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti. Harjoittelu hyväksytetään kyseisen tutkinnon opintojen loppuvaiheessa yhdellä kertaa POPin Opiskelu -sivuilta kohdasta Lomakkeet saatavalla hakemuksella. Poikkeuksena on opintoviikkoina hyväksytty harjoittelu, joka muunnetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5. Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon voi tällöin sisältyä harjoittelua yhteensä enintään 12 opintopistettä, kuitenkin siten, että tekniikan kandidaatin tutkintoon 13 voi sisältyä harjoittelua enintään intopistettä koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti. Harjoittelupaikoista saat lisätietoja mm. TTY:n rekrytointipalvelusta. Adecco-TTY Urapalvelut: puh , sähköposti adecco. Ulkomaanharjoittelu Osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. Työ kokemuksen lisäksi ulkomailla työskentely kasvattaa kielitaitoa ja opettaa eri kulttuurien tuntemusta. Harjoit telupaikan ulkomailta voi hankkia itse. Helpoin tapa on kuitenkin hakea harjoitte lupaikkaa erillisen vaihto-organisaation kautta. Esimerkiksi IAESTE (the International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) on tekniikan alan harjoittelupaikkojen välittämiseen keskittynyt maailmanlaajuinen vaihtojärjestö. Lisäksi TTY:lla toimii esimerkiksi AIESEC, joka on riippumaton kansainvälinen opiskelijajärjestö. AIESEC tarjoaa jäsenilleen vuosittain noin 3500 harjoittelupaikkaa kaupalliselta, tekniikan, opetuksen ja kehitysyhteistyön alalta. Lisätietoa ulkomaanharjoittelusta saat kv-palveluista Tietotalon 1. kerroksesta. Harjoittelun hyväksyttäminen Jokaisessa koulutusohjelmassa on oma yhdyshenkilö, joka hyväksyy harjoittelun. Hyväksyttäessä harjoittelua täytetään harjoittelun hyväksyttämishakemus johon liitetään mukaan jäljennökset työtodistuksista kyseisistä harjoittelupaikoista. Harjoittelun yhdyshenkilöltä voi etukäteen varmistaa, että harjoitte lu kelpaa osaksi tutkintoa. Harjoittelun hyväksyttämishakemus ohjeineen löytyy POPista > Opiskelu > Lomakkeet. Kieliopinnot Opintojaksoille ilmoittaudutaan aina POPin kautta. Pakolliset kieliopinnot Perusopintoihin sisällytettäviä pakollisia kieliopintoja on koulutusohjelmasta riippuen yleensä 6 opintopistettä. Hyväksyttävien kieliopintojen taso on määritelty koulutusohjelmittain. Vieraan kielen pakolliset opintopisteet voi suorittaa, englannin, ranskan, saksan tai venäjän kielessä sekä Tampereen yliopiston tarjoamassa espanjan kielessä (ruotsi ei ole vieras kieli). HUOM: Japanin jatkokurssit vastaavat valmistavaa tasoa. Ks. taulukko.

16 14 Toisessa kotimaisessa kielessä suoritetaan vähintään 3 op:n keskitason opintojakso. Toinen kotimainen kieli on suomenkielisen koulun käyneillä ruotsi. Jos koulusivistyskielenä on ruotsi, suoritetaan toisen kotimaisen kielen keskitason opintojakso suomen kielikokeella. TTY:n tutkintotodistukseen tulee erikseen arvosana kirjallisesta ja suullisesta toisen kotimaisen kielen taidosta. Muut kieliopinnot Pakollisten kieliopintojen lisäksi kielten opintojaksoja voidaan sisällyttää tutkintoon vapaasti valittavina opintoina tai koota niistä kielten sivuaine (23 op). Katso kohta Kielten sivuaine. Kieliohjelmaa valittaessa kannattaa ottaa huomioon työelämässä korostunut monipuolinen kielitaitotarve. Monet ovat jo aikaisemmin hankkineet suhteellisen hyvän taidon jossakin kielessä. Tämän vuoksi olisi syytä harkita jonkin toisen vieraan kielen valitsemista yleisopintojen vieraaksi kieleksi ja kehittää aikaisemmin hankittua kielitaitoa osallistumalla tämän kielen erikoiskursseille. Jos haluaa aloittaa kokonaan uuden kielen, suoritetaan ensin alkeisja sitten valmistavan tason opintojaksot. Näistä kertyvät opintopisteet voidaan sisällyttää vain vapaasti valittaviin opintoihin. Uuden kielen opiskelu kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin, jolloin voi edetä keskitason opintojakson kautta jatkotasolle asti. Valintaperusteet opintojaksoille Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, tapahtuu karsinta ensisijaisesti opintopisteiden perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen on oltava läsnä ensimmäisellä tunnilla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla. Korvaavuudet Sellainen opintojakso, joka on suoritettu tiedeyliopistossa ja on vastaavan laajuinen ja riittävästi samansisältöinen, voidaan korvata suoraan. Esim. ruotsin osalta hyväksytään teknillisten yliopistojen ja tiedekuntien sekä kaupallisten aineiden opiskelijoiden suorittamat vastaavat opintojaksot. Vastaavuuden tarkistaa ruotsinkielen opettaja. Korvaamista haetaan erillisellä Muualla suoritetun opintojakson korvaaminen TTY:n tutkintoon -hakemuksella, joka toimitetaan oman tiedekunnan kansliaan. Hakemus on saatavilla POPin Opiskelu -sivuilta kohdasta Lomakkeet. Toinen kotimainen kieli Ammattikorkeakoulun tutkintotodistuksessa osoitettu asetuksenmukainen toisen kotimaisen kielen taito hyväksytään sellaisenaan. Muualla suoritetun opintojakson korvaaminen TTY:n tutkintoon -hakemus toimitetaan oman tiedekunnan kansliaan. Hakemus on saatavilla POPin Opiskelu -sivuilta kohdasta Lomakkeet. Tampereen yliopiston kanssa yhteistyönä annettava opetus TTY:lla järjestetään omat espanjan ja japanin alkeiskurssit sekä espanjan ja japanin valmistavan tason opintojaksoja. Korkeamman tason opintojaksot, esim. kirjallisen ja suullisen tason kurssit, jotka vastaavat TTY:n keskitason opintojaksoja, järjestetään vain Tampereen yliopistolla (TaY). Osallistuminen TaY:n kielikeskuksessa tapahtuvaan muuhun kieltenopetukseen edellyttää oman koulutusohjelman (JOO-opiskelu) puoltoa. Opintojaksoille haetaan sähköisellä hakujärjestelmällä joopas.fi Kielikoe Toisen kotimaisen kielen ja vieraan kielen keskitason opintojakso on mahdollista suorittaa kielikokeella. Tarkemmat tiedot eri kielten kielikokeiden suorittamisesta on annettu kielten opintojaksokuvausten yhteydessä.

17 15 KIELIKURSSIEN SIJOITTUMINEN ERI TASOILLE LV Kurssitasot*) JATKOKURSSIT Directed Study 2-3 op. Society and State, English (B1-C2) Advanced Web Course ENGLANTI RUOTSI SAKSA RANSKA VENÄJÄ SUOMI Introduction to General Linguistics International Negotiations Erityistyö Scientific Writing in English Lukulampun loisteessa Keskustelu Erityistyö Erityistyö Advanced English Speaking Skills Suullinen jatkokurssi Tekstinhuollon ABC, Saksaa vaihtoon Keskustelu, vaihdosta Art History in English Erityistyö lähteville palaaville verkkokurssi Advanced English for Opinnäytetyön Engineers Suullinen Tekniikan saksa Erityistyö kirjoittaminen Electrical Engineering Liike-elämä Kaupallinen Liike-elämä Media venäjä Engineers at Work Tieteellisen kirjoitta- Business Jatkokurssi Jatkokurssi Jatkokurssi Jatkokurssi misen perusteet KESKITASON Englantia tekniikan Ruotsia tekniikan opis- Saksaa tekniikan Ranskaa tekniikan Venäjä 3 Kirjallisen viestinnän KURSSIT 3 op. opiskelijoille ja arkki- kelijoille, arkkiteh- opiskelijoille opiskelijoille Venäjä 4 verkkokurssi (S2) (B1-B2) tehdeille deille ja rakentajille Kieliopin kertaus KERTAUSKURSSIT 2-3 op. Kertauskurssi Saksa IV Ranska IV Finnish 4 (A2-B1) Finnish 5 VALMISTAVAT KURSSIT 3 op. Saksa III Ranska III Finnish 3 (A2) ALKEISKURSSIT Alkeiskurssi I Alkeiskurssi I Alkeiskurssi 1 Finnish for Beginners 1 3 op. Alkeiskurssi II Alkeiskurssi II Alkeiskurssi 2 Finnish for Beginners 2 (A1-A2) *) ks. CEFR-taitotasojen vaihtelut kurssikohtaisesti

18 16 KIELIKURSSIEN SIJOITTUMINEN ERI TASOILLE LV Kurssitasot*) ESPANJA ITALIA JAPANI KIINA ICC JATKOKURSSIT Erityistyö 1-2 op. Introduction to Intercultural Communications. KESKITASON KURSSIT VALMISTAVAT Espanja 3 Jatkokurssi I KURSSIT 3 op. Espanja 4 Jatkokurssi II A1-A2 ALKEISKURSSIT Alkeiskurssi I Alkeiskurssi I Alkeiskurssi I Alkeiskurssi I 3 op. Alkeiskurssi II Alkeiskurssi II Alkeiskurssi II Alkeiskurssi II A1 Tampereen yliopiston järjestämä opetus (tarkista opetus TaY:n ohjelmasta), edellyttää JOO-sopimuksen Kurssitasot*) ESPANJA MUUT KIELET JATKOKURSSIT 3 op. JOO-opiskelu: JOO-opiskelu B2-C1 Espanjan kulttuuri KESKITASON KURSSIT 3 op. B1 Espanjan kielen syventävä kurssi Suullinen taito Tekstin ymmärtäminen/ kirjallinen taito VALMISTAVAT KURSSIT 3 op. A1-A2 ALKEISKURSSIT 3 op. A1 *) ks. CEFR-taitotasojen vaihtelut kurssikohtaisesti

19 TTY:N NEUVONTAPALVELUT OPISKELIJOILLE TTY:n opiskelijoiden POPista eli Personoidusta opiskelijaportaalista löydät vastauksen yllättävän moneen kysymykseen! Muista: /pop Opintojen ohjaus ja neuvonta Opintotoimistossa hoituvat mm. lukuvuosi-ilmoittautuminen sekä nimen- ja osoitteenmuutokset. Toimistosta saat myös erilaisia lomakkeita, virallisia opiskelutodistuksia sekä otteita opintorekisteristä. Avoinna: ma to klo 9 15, pe klo 9 12 Kesällä ( ) ma to 12 15, pe 9 12 Päärakennuksen 2. krs Puhelin: Sähköposti: Opintotukitoimistossa hoituvat kaikkien TTY:n tutkinto-opiskelijoiden opintotukiasiat. Avoinna: ma pe klo Huone: PA210, Päärakennuksen 2. krs. Puhelin: , sähköposti: Koulutusohjelmien opintoneuvojat ovat osa-aikaisesti työskenteleviä opiskelijoita, jotka auttavat, kun kyseessä on koulutusohjelman opintoihin liittyvät asiat kuten lukujärjestykseen ja opintosuunnitelmaan liittyvät asiat. Opintoneuvojat auttavat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teossa, pää- ja sivuaineiden valinnoissa sekä valmistumisasioissa. Ajankohtaiset päivystysajat löydät: POP > Opiskelu > Opintojen suunnittelut > Opintoneuvonta Koulutusohjelma Huone Puh. Sähköposti Arkkitehtuuri R Automaatiotekniikka K1220B Biotekniikka SC Konetekniikka K1220B Materiaalitekniikka K1239B Rakennustekniikka RG203A Signaalinkäsittely ja tietoliikennetekniikka TD Sähkötekniikka TD Teknis-luonnontieteellinen SC Tietojohtaminen FA109A Tietotekniikka TD Tuotantotalous FA109A Ympäristö- ja energiatekniikka SC

20 18 Koulutusohjelmien opetuksen suunnittelijat vastaavat opetuksen ja opiskelun suunnittelusta, kehittämisestä ja koordinoinnista. Suunnittelijat hyväksyvät HOPSit ja auttavat kaikissa erityistapauksissa, kun tarvitset esimerkiksi apua muualla suoritettujen opintojen hyväksyttämisessä tai kun olet aloittanut opintosi suoraan maisterivaiheessa. Lisätietoja: POP > Opiskelu > Opiskelijan palvelut > Tiedekuntapalvelut Sähköposti: Koulutusohjelma Suunnittelija Huone Puh. Arkkitehtuuri Marleena Yli-Äyhö RJ Automaatiotekniikka Riikka Laurila K1239A Biotekniikka Touko Apajalahti SC Konetekniikka Nina Ojala K1222B Materiaalitekniikka Päivi Peltonen K1222A Rakennustekniikka Päivi Javanainen RK Signaalinkäsittely ja tietoliikennetekniikka Mari Torikka TA Sähkötekniikka Susanna Ketola TA Teknis-luonnontieteellinen Suvi Ikonen SC Tietojohtaminen Soila Kolari FA108B Tietotekniikka Kaisa Keskitalo TA Tuotantotalous Soila Kolari FA108B Ympäristö- ja energiatekniikka Suvi Ikonen SC Porin koulutusohjelmat Susanna Honko Tiedekuntien sihteerit hoitavat diplomityöhön ja valmistumiseen liittyvät hakemukset. Voit kääntyä sihteerien puoleen myös tenttijärjestelyihin ja todistuksiin liittyvissä asioissa. Opinto-ohjaaja auttaa yleisissä opiskeluun liittyvissä asioissa, kun haluat tietää esimerkiksi opintojaksoille ja tentteihin ilmoittautumisesta, vierailuopiskelusta, avoimen yliopiston opiskelumahdollisuuksista tai harjoittelusta. Jos et tiedä, keneen voisit asiasi kanssa olla yhteydessä, voit aina mennä käymään opintoohjaajan luona. Ajankohtaiset päivystysajat löydät: POP > Opiskelu > Opiskelijan palvelut > Opinto-ohjaaja Huone: PC202A, Päärakennuksen 2.krs. Puhelin: , sähköposti: Opintopsykologi auttaa opiskelumotivaatioon, opiskelutaitoihin, opintojen etenemiseen, omien valintojen miettimiseen ja opinnoissa jaksamiseen liittyvissä asioista. Lisätietoja: POP > Opiskelu > Opiskelijan palvelut > Opintospykologi Huone: PC205, Päärakennuksen 2. krs. Puhelin: , sähköposti: Esteettömyysyhdyshenkilöön voit olla yhteydessä, mikäli tarvitset jonkin vamman tai vaikka lukivaikeuden takia erityisjärjestelyjä. Esteettömyys tarkoittaa opiskelijoiden tarpeiden huomioimista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Lisätietoja: POP > Opiskelu > Opiskelijan palvelut >

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset OPINTO-OPAS 1 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2012 2013 Luentokaudet: I periodi viikot 35 41 27.08.2012 14.10.2012 II periodi viikot 43 49 22.10.2012 09.12.2012

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1 2007 2008

OPINTO-OPAS 1 2007 2008 Arkkitehtuuri TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 1 2007 2008 ISSN 1459-3769 Graafinen suunnittelu ja taitto: BIT & PAGE OY, Teija Harju Tampere Painatus ja sidonta: KARISTO OY Hämeenlinna 2007

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015 2016

OPINTO-OPAS 2015 2016 1 Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto-ohjelma, Pori OPINTO-OPAS 2015 2016 Pori 2015 2 Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2015 2016 Luentokaudet: Syyslukukausi Orientaatioviikko 25.8.2015-28.8.2015 viikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNILLINEN KORKEAKOULU... 1 1.1 Tehtävä... 1 1.2 Yksiköt... 2 1.3 Hallinto... 2 2. TIETOTEKNIIKAN OSASTO... 3 3. AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO... 5 4. TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013-2014

OPINTO-OPAS 2013-2014 OPINTO-OPAS 2013-2014 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Mira Larkia Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Opintotoimisto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169

SUOMEN KIELI JA TALOUSELÄMÄN VIESTINTÄ... 160 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 163 CO-OP NETWORK STUDIES... 168 MAISTERIOHJELMAT... 169 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN KAUPPATIETEITÄ PORIIN... 3 LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖSKENTELYAJAT... 4 OPINTOTOIMISTO... 5 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 7 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN... 9 OPINTOAIKOJEN

Lisätiedot

OPINTO-OPUS 2014 2015

OPINTO-OPUS 2014 2015 OPINTO-OPUS 2014 2015 Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat kesäkuun 2014 tietoihin (julkaistu 21.8.2014, punaisella sen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 OPINTO-OPAS 2014 2015 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö Sähköinen opinto-opas ja kurssikuvaukset löytyvät https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm Tämän oppaan tiedot perustuvat heinäkuun 2014 tietoihin.

Lisätiedot