Mari Kiviniemi: Suomalainen julkishallinto kestää vertailun. Jaakko ryhäsen kotona on kaikki. palkesta. TULOSSA HAUS-jcg!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mari Kiviniemi: Suomalainen julkishallinto kestää vertailun. Jaakko ryhäsen kotona on kaikki. palkesta. TULOSSA HAUS-jcg!"

Transkriptio

1 SANASITTIÄINEN s.2 virkamiehet ulkomailla s.8 hrd-osaaja s.10 HAUS KEHITTÄMISKESKUS OY:n ASIAKASLEHTI 3 Jaakko ryhäsen kotona on kaikki ammatillista osaamista joensuun palkesta Mari Kiviniemi: Suomalainen julkishallinto kestää vertailun TULOSSA HAUS-jcg!

2 S A N A S I T T I Ä I N E N K Y S Y A S I A N T U N T I J A V A S T A A S I S Ä LT Ö Miten lapset ymmärtävät sanat, joita aikuistenkin on välillä vaikea selittää. Kysyimme Anulta, Katariinalta, Idalta ja Rosalta, mitä tarkoittavat sanat korruptio ja valtionosuus, sekä vähän helpottaen lahjonta ja valtio. Anu, 10 vuotta: Korruptio: Siitä tulee koruja mieleen. Lahjonta: Lahjapaketti, joka on punainen ja siinä on kultainen rusetti. Valtionosuus: Eduskuntatalo. Valtio: Joku punainen lippu valtio kuulostaa ihan punaiselta. Ida, 6 vuotta: Lahjonta: Että antaa jotain lahjoja. Valtio: Joku sellainen, että on jotain niinku presidentti. Katariina, 8 vuotta: Korruptio: En tiedä, ehkä joku ruoka? Valtionosuus: No kun Suomi on niinku valtio, niin sen se raja ja sen tämä puoli. Rosa 5 vuotta: Korruptio: Kaulakoru. Valtionosuus: Kun kaikki meidän perheen osat tulee samaan aikaan kotiin. Miksi kuntakoulutus on ajankohtaista? Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Meneillään on kunta- ja palvelurakenneuudistus, jossa kuntarakennetta vahvistetaan ja palveluja uudistetaan. Tämä tapahtuu kuntia yhdistämällä ja järjestämällä palveluja uusia toimintamalleja käyttäen. Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun sieltä, mistä se on luontevinta saada. Toisaalta kuntien tuottavuuden kasvattaminen on välttämätöntä ja samanaikaisesti kuntatyöntekijöiden eläköityminen kiihtyy. Kuntien rooli on muuttumassa palvelujen tuottajasta palvelujen järjestäjäksi. On opittava uudet työ- ja toimintamallit. Muutos on mahdollisuus, kun sitä tuetaan koulutuksella. Muutoksenhallinta on mahdollista ja välineitä siihen saa koulutuksesta. Kuntien muutostilanteessa koulutuksen painopisteen tulee olla ennakoivassa toimintaympäristön muutoksiin reagoivassa koulutuksessa. Koulutus on yksi organisaation tärkeimmistä voimatekijöistä, joka mahdollistaa muutoksen läpiviennin onnistuneesti. Osaavat ihmiset takaavat organisaation menestyksen myös muutostilanteessa. Koulutus lisää palveluprosessien laatua, tuottavuutta, henkilöstön motivaatiota ja työhyvinvointia. Muutos vaatii johtajuutta. Organisaation johdon kannattaa lähteä rohkeasti käsittelemään muutosta hyvissä ajoin. Viisas johto antaa henkilöstönsä kouluttautua, hankkia uutta osaamista. Henkilöstön ajan tasalla olevat tiedot ja taidot varmistavat organisaation menestyksen myös tulevaisuudessa. Koulutuksissa teoriatiedolla on kiistaton paikkansa. Kuitenkin koulutuksen lisäarvo on toisilta oppiminen. Organisaatioiden hiljainen tieto tulee ryhmissä näkyväksi ja jakaantuu osanottajien kesken. Oppiminen lisääntyy jakaantuessaan ja hyvät käytännöt saadaan entistä useamman käyttöön. Koulutus yksi organisaation tärkeimmistä voimatekijöistä. HAUS-kuntakoulutuksen kursseilla panostetaan osallistuvaan oppimiseen. HAUS-kuntakoulutuksen avoin kurssitarjonta vuodelle 2008 on suunniteltu siten, että kursseilta saa ajantasaisia työkaluja kuntakentällä tapahtuvan muutoksen kohtaamiseen ja läpivientiin. Katso HAUS-kuntakoulutusta Tällä palstalla perehdymme asiakkaidemme avainkysymyksiin. Vastaajana Marita Lehikoinen HAUSista. SISÄLTÖ SANASITTIÄINEN Korruptio ja valtionosuus lasten sanoin... 2 KYSY HAUS VASTAA Miksi kuntakoulutus on ajankohtaista?... 2 Mari Kiviniemi: Suomalainen julkishallinto kestää vertailun... 4 HAUS-JOKO Intoa muutoksiin ja itsensä johtamiseen... 6 KANSAINVÄLISESTI Asiantuntija vieraassa maassa... 8 JOENSUUN PALKE: Sopivasti uutta ja riittävästi kokemusta... 9 HRD-OSAAJA Henkilöstön kehittämisen rautaisannos Metropoliitta Ambrosius: Henkinen hyvinvointi on olennainen osa terveyttä Työnantajaosaamisesta osa johtamista IHMINEN TYÖN ULKOPUOLELLA Jaakko Ryhäsen kanssa vapaalla Sanojen takana SAURI HAUS MEILTÄ JA MUUALTA HAUS-ASIAKASLEHTI P Ä Ä K I R J O I T U S KUUNTELEMINEN ON TAIDETTA, joka vaatii tietoista harjoittelua. Kaikki ihmiset lapsista vanhuksiin haluavat tulla kuulluiksi. Jos kuuntelemisen taitomme testattaisiin, useimmat meistä eivät selviytyisi kunnialla tästä kokeesta. Jos kaikki omaisimme kuuntelemisen jalon taidon, malttaisimme hetkeksi pysähtyä kuuntelemaan, mitä lähimmäisemme yrittävät sanoa. Tällöin kanssaelomme niin työpaikalla kuin kotona saattaisi olla paljon antoisampaa. Kuuntelu on hyödyllinen taito, olipa kyse sitten työpaikkakeskusteluista, lapsien kanssa jutustelusta tai tutun kohtaamisesta. Tämä on sinänsä itsestään selvää, mutta toiminnan tasolla kuuntelemisen taito on äärimmäisen vaikeaa. Meillä kun on yleensä kiire ilmaista oma ennalta erinomaiseksi todettu mielipiteemme. Harvalla on aikaa pysähtyä toisen kuuntelemiseen. Kuuntelemisen taito, kuten kaikki muutkin hyvän vuorovaikutuksen taidot kumpuavat myötätunnosta, uteliaisuudesta sekä tietoisuudesta, että jokainen kohtaamamme ihminen on ainutlaatuinen. Kun opimme kuulemaan toisen puheessa rivien välit; ilmeet, eleet, äänenpainot ne suorastaan huutavat informaatiota. TÄMÄN HETKEN SANA oppimisessa on vuoropuhelu. Dialogin sisäistäminen voi meille suomalaisille olla hankalaa, kulttuuriamme kun voisi luonnehtia pikemminkin monologiseksi. Kuuntelu on osa vuoropuhelua. Toimivassa dialogissa osallistujat keskittyvät kuuntelemaan keskustelukumppania. Itsensä kuuntelemisen taito on yhä kiihtyvässä elämän syklissä haaste henkiselle kasvulle, kuten selviää metropoliitta Ambrosiuksen mielenkiintoisessa haastattelussa. Vastauksia haetaan mm. HAUS-JOKOssa. Ohjelman käyneistä kaksi henkilöä kertoo, miten he ovat pistäneet itsensä likoon opetellessaan itsetuntemuksen jaloja taitoja. ITSENSÄ JA TOISTEN kuuntelemisen taidot korostuvat vieraissa kulttuureissa. Oman asiantuntemuksen vieminen maailmalle vaatii hienotunteisuutta, avointa vuorovaikutusta ja vastapuolen kuuntelemista. Miten näissä taidoissa pärjäsivät asiantuntijat Georgiassa ja Romaniassa, siitä voit lukea sivulta 8. Mielenkiintoisia lukuhetkiä! Soili Heikkilä päätoimittaja Julkaisija Haus, PL 101, Helsinki Päätoimittaja Soili Heikkilä, puh Kustantaja Markkinointiviestintä Dialogi Oy, PL 410, Helsinki Toimituspäällikkö Riitta Nikkola, puh , Toimitusassistentti Sari Pelkonen Lehden ulkoasu Mikko Hirvonen KANNEN KUVA Martti Leppä Painopaikka Forssan Kirjapaino Osoitteenmuutokset ISSN x

3 j u l k i n e n h a l l i n t o Teksti Kirsi Riipinen Kuvat Martti Leppä Kunta-asioiden siirtyminen valtiovarainministeriöön ei ole järisyttävä mullistus. Aluehallinnon uudistuksessa nykyinen lääninjako on suurennuslasin alla. Eivät valtionaluehallinnon tehtävät silti lopu. Nyt etsimme päällekkäisyyksiä ja turhaa byrokratiaa, Mari Kiviniemi sanoo. Tuleeko suomalaisesta julkishallinnosta parasta maailmassa? Suomalainen julkinen hallinto on maailman tehokkainta. Tai jos ei ole nyt, niin pian on, sanoo kuntaministeri Mari Kiviniemi. VVoisi sanoa, että Mari Kiviniemi tarkastelee asioita nykyisessä asemassaan täsmälleen vastakkaisesta näkökulmasta kuin aiemmassa. Kun hän edellisessä hallituksessa ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä lensi pitkin maailmaa, nykyään hän hallinto- ja kuntaministerinä selvittää suomalaisten kuntien asioita. Aiemmasta ministerikokemuksesta on silti ilman muuta hyötyä, se opetti ministerinä olemista ja työntekotapoja. Sisältö on tietysti aivan uudenlainen, mutta on tässäkin aivan riittävästi kansainvälistä ulottuvuutta. Jokainen ministeri joutuu nykymaailmassa katsomaan myös maan rajojen ulkopuolelle. Mari Kiviniemi painottaa, että perhesyiden takia vähempi matkustelu sopii hänelle nyt hyvin; sitä hän nimenomaan itse toivoi. Kiviniemen perheen lapset ovat 13- ja 7-vuotiaat. Kansainvälisesti tuloksellisinta Miltä suomalainen julkinen hallinto vastaavasta ministeristä sitten näyttää? Kuinka hyvin se kestää esimerkiksi kansainvälisen vertailun? Julkinen hallinto on Suomessa varsin hyvässä kunnossa, ja vertailuissa pärjäämme kyllä. Otetaan esimerkiksi vaikkapa korruptiotilastot. Olemme perinteisesti olleet vähiten korruptoituneita. Välillä olemme käyneet ensimmäisestä sijasta tiukkaa kisaa Islannin kanssa. Tällaisilla listoilla pärjäämisellä on iso merkitys. Valtioneuvostossa valmistellaan parhaillaan hallinnon uutta strategiaa, joka on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2012 mennessä. Siihen kirjataan, että tavoitteena on tehdä Suomen julkisesta hallinnosta kansainvälisesti tuloksellinen. Ellemme ole maailman paras vielä nyt, se on ainakin tavoitteena. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Palvelut pitää pysty tuottamaan tehokkaasti ja kattavasti. Siinä auttaa esimerkiksi se, että opimme hyödyntämään entistä tehokkaammin nykyteknologian suomia mahdollisuuksia. Nykyään kuntien menot kasvavat liian nopeasti, ja asialle on tehtävä jotakin. Palvelurakenne ja kuntarakenne eivät kumpikaan vastaa nykyisiä eivätkä varsinkaan tulevaisuuden vaatimuksia, kun väestö ikääntyy. Vuoropuhelu paranee Mari Kiviniemen salkussa on lukuisia hallinnon uudistamishankkeita. Jos niistä pitää nostaa yksi kaikkein kiireisimmäksi, ministeri nimeää Paras-hankkeen eli kunta- ja palvelurakenneuudistuksen. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta astui voimaan vuoden alussa. Siinä kunnat velvoitetaan yhteistoimintaan ja tarvittaessa kuntaliitoksiin palvelujen järjestämiseksi. Sen eteenpäin vieminen on ehdottomasti ykköshaaste. Mari Kiviniemi on hyvillään siitä, että valtion ja kuntien vuoropuhelu on kehittynyt hyvään suuntaan. Koko ajan on tullut myös lisää dialogia helpottavia työkaluja. Tästä esimerkkinä Kiviniemi muistuttaa peruspalveluohjelmasta ja -budjetista. Se auttaa täsmentämään valtion ja kuntien työnjakoa. Tavoitteena on, että kuntien tehtävät ja rahoitus pysyvät tasapainossa. Ohjelma sisältää myös käytäntöä esimerkiksi vanhustenhuoltoa seurataan nelivuotistarkastuksissa. Jos kuntien verotulopohjassa on muutoksia, ne kompensoidaan ohjelman mukaan täysimääräisesti. Myös kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta lisää kuntien ja valtion välistä kanssakäymistä. Neuvottelukunnassa on eri ministeriöiden lisäksi Suomen Kuntaliiton edustaja. Neuvottelukunnassa käydään läpi kaikki ne uudet lait, jotka koskettavat kuntia. Parhaat ideat monistukseen Ensi vuoden alusta alkaen kunta-asiat siirtyvät sisäasiainhallinnosta valtiovarainministeriön hallinnoimaksi. Kun koko hallinnon kehittäminen siirtyy samaan paikkaan, saamme mittavia synergiaetuja. Kunta- ja valtionhallinnon kehittämisessä on paljon samoja elementtejä, vaikka sitten tuottavuustavoitteet. Mari Kiviniemi huomauttaa, että paljon suurempi kuin hänen omaa ministeriötään koskeva myllerrys on uuden työ- ja elinkeinoministeriön perustaminen. Myös se tuo aluepolitiikkaan paljon mahdollisuuksia. Kunta-asioiden siirtyminen valtiovarainministeriöön ei Mari Kiviniemen mielestä ole käytännön tasolla mikään järisyttävä mul- >>>

4 h a u s k o u l u t t a a <<< Teksti Marita Kuokkanen Kuva Kari Kaipainen listus. Ne siirtyvät omana osastonaan eivätkä sulaudu muihin. Eniten muutos tulee näkymään yhteistyönä nimenomaan hallinnon kehittämisessä. Vielä kuluvan syksyn aikana Suuri osa ideoista on monistettavissa käynnistyy kuntien parhaat käytännöt -hanke, jonka tavoitteena on nimensä mukaisesti kerätä yhteen kunnissa tehtyjä innovaatioita. Nykyään ongelma on, että esimerkiksi palvelujen parantamiseen liittyvät keksinnöt ei leviä tarpeeksi nopeasti. Innovaatioiden levittämistä tietysti voi jarrutella kuntien erilaisuus: mikä toimii vaikkapa suuressa työikäisten kunnassa ei välttämättä istu pieneen, korkean työttömyyden kuntaan. Suuri osa ideoista on siitä huolimatta monistettavissa. Koulunpenkkiä tarvitaan Miten kaikki nuo uudistukset pystytään runnomaan muutamassa vuodessa läpi? Jotta muutokset menisivät eteenpäin hallitusti, tarvitaan tiedotusta, vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä. Hyviin tuloksiin pääsemiseksi vaaditaan myös hyvää johtamista. Valtionhallinnossa asiaan on kiinnitetty huomiota ja aloitettu mittavat henkilöstökoulutukset. Ylimmälle johdolle on erikseen räätälöity niin sanottu Finwin-ohjelma. Lisäksi tarvitsemme räätälöityjä muutosvalmennusohjelmia hallinnon eri yksiköille. Käytännön ohjeistuksiin kuuluu esimerkiksi neuvoa tilanteissa, joissa tietyt työt katoavat kokonaan ja ihmiset uudelleen sijoitetaan. Mari Kiviniemi muistuttaa, että muutoksesta on tullut pysyvää. Onneksi muutosvalmius on nykyään selvästi paremmalla tolalla kuin aikaisempina vuosina, hän huomauttaa. Kun hallintoministereistä otetaan kansainvälisissä kokouksissa yhteispotretteja, mukana Mari Kiviniemen lisäksi on hyvin vähän naisia. Kun on yksi harvoista, jää helpommin mieleen. HAUS on tarjonnut johtamiskoulutusta jo parikymmentä vuotta: still going strong! Viimeisimmän kurssin osallistujat kertovat saaneensa mainioita työkaluja omassa virastossa tapahtuvien muutosten kohtaamiseen ja kiittelevät luennoitsijoiden loistavaa tasoa. SSuomen eduskunnan hallinnossa on aina kunnioitettu perinteitä ja vuosikymmenien aikana hyväksi havaittuja työtapoja. Siksi se ei ole aina ollut etujoukoissa nykyisissä hallinnon kehittämispyrkimyksissä. Lainsäädäntö ja kansanedustajien töiden kitkaton sujuminen nähdään talon työntekijöiden tärkeimpinä tehtävinä ja niihin panostetaan. Työvälineiden, kuten atk-laitteiden, taso on huippuluokkaa, mutta talon strategioiden kehittäminen on saattanut jäädä vähemmälle, eduskunnan keskuskansliassa toimiva vanhempi eduskuntasihteeri Tuula Sivonen arvelee. Uusi puhemies Sauli Niinistö on tosin rutinoituneena muutosjohtajana jo kutsunut kokoon kymmenen henkilön työryhmän pohtimaan talon tulevaisuuden strategioita ja kartoittamaan henkilökunnan voimavaroja. Mahdollisuuteni osallistua johtamiskoulutukseen ei olisi voinut osua parempaan ajankohtaan. Halusin myös tehdä lopputyöni sellaisesta aiheesta, josta olisi talolle jotakin todellista hyötyä, Sivonen toteaa. Tulos on erinomainen ja huolella mietitty ehdotus eduskunnan keskuskanslian esimiesten ja sihteeristön vuosien koulutusstrategiaksi. Se on talossa ensimmäinen laatuaan. Se menee Sivosen esimiesten kommentoitavaksi ja saa todennäköisesti ansaitun paikkansa, kun talon henkilökunnan osaamisalueita aletaan kartoittaa ja valmistella tulevaisuuden strategioita. Sivosen työhön vanhempana eduskuntasihteerinä, mikä vastaa apulaisosastopäällikön asemaa muissa virastoissa, kuuluu esimiesja johtamistehtäviä. Olin jo pitkään kokenut tarvitsevani juuri tällaista valmennusta. HAUS-JOKO on erittäin hyvin jäsennelty kokonaisuus. Koulutuksen huippuhetki oli hänen mielestään Mustion kartanon internaattikoulu ja varsinkin sen esitelmöitsijät. Minut tunnetaan suhteellisen kriittisenä henkilönä, ja kympit ovat arvosteluasteikollani harvinaisia. Kaikki koulutuksen luennoit- sijat ovat olleet hyviä, mutta esimerkiksi Georg Dolivo pisti Mustion luennossaan itsensä ihan kympillä likoon. Ja kurssin vetäjä Reijo Lindh sai meidät osallistujat täysillä mukaan jo koulutuksen ensimmäisestä päivästä alkaen, Sivonen hehkuttaa. Oikeastaan ainoa huono puoli ohjelmassa on Sivosen mielestä se, että se loppui jo marraskuussa. Meille on kehittynyt erittäin vahva me-henki. Ehdotinkin HAUSilaisille, että he voisivat järjestää kertauskursseja pari kertaa vuodessa. Tunneälyn tärkeys jaksamisessa kirkastui uudella tavalla. Isoja muutoksia valtion asuntorahastossa Kehittämisinsinööri Marianne Matinlassi vetää Valtion asuntorahaston Käyttöaste-projektia, jonka päämääränä on tyhjien aravavuokra-asuntojen vähentäminen. Tätä projektia pidetään kunnissa erittäin tarpeellisena ja käytännönläheisenä. Kunnat kokevat saavansa ihan oikeasti apua valtiolta ongelmakiinteistöjensä käyttöasteen nostamisessa ja vuokra-asuntokannan vähentämisessä. Monissa kunnissa vuokratalojen käyttöaste onkin projektin myötä noussut jopa sadan prosentin tuntumaan, Matinlassi toteaa tyytyväisenä. Samalla on käynyt selväksi, että kuntien asuntokannan ja asuntoalueiden kehittämistä sekä uudistamista tulee jatkaa ja laajentaa uusiin kuntiin. ARA on suurten muutosten edessä: Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus aloittaa ensi vuonna ja saamme myös uusia tehtäviä, strategian ja organisaatiorakenteen. Lisäksi muutamme ensi kesänä Lahteen, joten HAUS-JOKO-ohjelman muutosjohtaminen ja ihmisten johtaminen osuivat oikeaan aikaan. Kurssi antoi Matinlassille aivan uusia avaimia. Itsearviointien tekeminen ja omien johtamistaitojen kehittäminen olivat kurssin hyödyllisimpiä anteja. Sain erittäin paljon myös itsensä johtamisesta, Matinlassi kiittelee. Mustion kartanon kolme päivää saavat häneltäkin huippupisteet. Koin päässeeni todelliseen korkeakouluun itsensä likoonpanemisen ja itsetuntemuksen jaloissa taidoissa Mikael Saarisen ja Jori Dolivon luentojen myötä. Tunneälyn tärkeys johtamisessa ja ihmissuhteissa myös työpaikan kirkastui sekin minulle aivan uudella tavalla. Oikeaa asennetta julkiseen johtamiseen HAUS-JOKO -Johdon valmennusohjelma on yli 20 vuoden ajan tarjonnut foorumin julkisen hallinnon keskijohdon, esimiesten ja johtavien asiantuntijoiden keskinäiseen pohdintaan ja ajankohtaisten muutostrendien tutkiskeluun. Jo 37. HAUS JOKO käynnistyi lokakuussa. HAUS-JOKO on johtamisen yleispätevä ohjelma, joka 15 lähiopetuspäivän aikana painottuu henkilöstöjohtamisen ja hyvän esimiestyön haasteisiin sekä erityisesti esimiehen oman itsetuntemuksen lisäämiseen ja vahvistamiseen. Kokonaisuutta täydentävät strategiateemat, johdon laskentatoimen, talouden ja toiminnan suunnitteluun ja analysointiin liittyvät teemat sekä prosessien ja toiminnan laadun kehittämisen sisällöt. HAUS-JOKO elää tiukasti ajassa: kulloisenkin hallitusohjelman ja kehyspäätöksen vaatimukset osaamiselle ja johtamistietämykselle ovat vahvasti mukana. Parasta antia julkisen johtamisen ammattitaidon kehittymiselle saat vaihtamalla yhteisiä kokemuksia ja näkemyksiä kollegojen kesken yli hallinnonalarajojen. Alkavat HAUS-JOKO Johdon koulutusohjelmat HAUS-JOKO 38 maaliskuu - HAUS-JOKO 39 lokakuu. Lisätietoja: Reijo Lindh, puh Intoa muutoksiin ja itsensä johtamiseen

5 k a n s a i n v ä l i s e S T I P A L V E L U K E S K U K S E T Teksti Susanna Cygnel Kuvat Antti Vettenranta Teksti Pekka Palomäki Kuva Pentti Potkonen Asiantuntija vieraassa maassa HAUS käyttää julkisen sektorin asiantuntijoita kehittämishankkeissaan ympäri maailman. Vierailu voi kestää muutaman päivän tai jopa useamman vuoden, mutta joka kerta se on asiantuntijalle hieno kokemus. EEduskunnan kirjaston tietoasiantuntija Tommi Peuhkurinen vei viime keväänä ammattitaitoaan Georgiaan, jossa HAUS osallistuu parlamentin kehittämishankkeeseen. Hän koulutti kahden viikon ajan maan pääkaupungissa Tbilisissä paikallisia virkamiehiä etsimään tietoa Euroopan unionista. Tutkimme esimerkiksi, millaisia direktiivejä jostain asiasta on säädetty EU:ssa ja vertasimme niitä paikallisiin säädöksiin, Peuhkurinen kertoo. Se on tärkeää, sillä Georgia haluaa lähentyä EU:ta. Peuhkurinen on työskennellyt aiemmin Brysselissä EU-parlamentissa vastaavissa töissä, ja erityisesti siksi hän oli oivallinen asiantuntija myös Georgiaan. Olen nähnyt, miten asiat Brysselissä tehdään, ja uskon, että georgialaiset virkamiehet hyötyvät tiedoistani. Pyyntö lähteä konsultiksi Georgiaan tuli HAUSista, jonka edustajat hoitivat käytännön järjestelyt Peuhkurisen puolesta. Saan arvokasta kouluttajakokemusta ja verkostoiduin Helinä Lehtinen ihan uusien ihmisten kanssa. Uusi maa kiinnostaa aina. Hienotunteista vuoropuhelua Oman asiantuntemuksen vieminen muualle vaatii hienotunteisuutta, huomauttaa oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen. Hän on käynyt vuoropuhelua viranomaisten kanssa korruption ilmentymistä muun muassa Romanissa ja kouluttaa syyttäjiä sekä tuomareita Tshekissä saman aiheen tiimoilta. Molempiin maihin Lehtinen on tehnyt useamman asiantuntijavierailun suomalaisena virkamiehenä. Jos menisin vain kertomaan, että me teemme tämän asian näin paljon paremmin, sukset menisivät ristiin. Avoin vuorovaikutus on tärkeää. Hän tuntee suomalaisen syyttäjälaitoksen läpikotaisin työskenneltyään siellä vuosia ennen siirtymistään oikeusministeriöön, jossa hoitaa korruptioasioiden lisäksi syyttäjälaitoksen asioita. Tällainen työ ulkomailla on hieno tapa tutustua uusiin kulttuureihin sisältäpäin, ja samalla pääsen vaikuttamaan todella tärkeisiin asioihin, Lehtinen kiteyttää. Kilpailuttamisen oppeja Yksikön päällikkö Taneli Kivistö on kouluttanut oman alansa ammattilaisia Liettuassa ja Virossa. Valtion yhteishankintayhtiö Hansel Oy:ssä hän vastaa kilpailutusprojekteista. Tommi Peuhkurinen Taneli Kivistö Uutta potkua urallesi? HAUSilla on jatkuvasti käynnissä useita julkisen hallinnon kehittämishankkeita ympäri maailmaa. Olemme toteuttaneet yli 40 kansainvälistä hanketta noin 20 maassa. Haemme jatkuvasti asiantuntijoita sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin tehtäviin. Olemme kiinnostuneet juuri sinusta: korkeakoulututkinnon suorittanut, julkisen sektorin asiantuntija. Ota yhteyttä. Lähetä meille CV ja lyhyt avoin hakemus. HAUS kumppani twinning-hankkeissa HAUSin kansainvälisen projektinhallinnan asiantuntijat ovat toteuttaneet lukuisia twinning-hankkeita yhteistyössä eri ministeriöiden ja virastojen kanssa. HAUS on vastannut projektihallinnosta ja kumppanimme ovat keskittyneet asiantuntijatehtäviin. Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut twinning-toiminnasta, mutta hankebyrokratia hirvittää, ota yhteyttä; Antti Karttuseen, sähköposti: antti. puh Lue lisää: Tallinnassa Kivistö opetti virolaisille hankinta-asiantuntijoille puitejärjestelyitä, ja samasta asiasta hän luennoin aiemmin Vilnassa. Kivistö jatkaa konsulttina Kroatiassa, jos HAUS voittaa nyt käynnissä olevan tarjouskilpailun Kroatian julkisten hankintojen kehittämisestä. Omien töiden kasaantuminen kannattaa ottaa huomioon aikatauluja laatiessa. Työajat väistämättä venyvät, jos kansainvälistä konsultointia varten ei ota erillistä vapaata. Sopivasti uutta ja riittävästi kokemusta Tärkeysjärjestyksessä aivan kärkeen Joensuun Palvelukeskuksessa (Palke) on asetettu ammatillisen osaamisen varmistaminen. J Työprosesseja virtaviivaistamalla päästään tehokkuuteen. Joensuussa Palkea johtava Timo Kallio on koonnut runsaan 140 ihmisen miehityksen koulun penkiltä ja asiakasvirastoista. Toimintakulttuurin muutoksessa olemme asettaneet suuren painoarvon asiakasnäkökulmaan ja palveluun. Olemme rekrytoineet henkilöstöä runsaasti valtion hallinnon ulkopuolelta, Timo Kallio painottaa. Hakijoita on ollut esimerkiksi tilitoimistosta, joiden pitkän linjan kirjanpitäjät ovat tuomassa keskuksen osaamiseen kokemuksellisuutta. Uusinta tietoa talous- ja henkilöstöhallinnon saroille tuovat muun muassa juuri valmistuneet tradenomit. Nämä kaksi asiaa eivät kuitenkaan salli sitä, että jäisimme tuleen makaamaan. Henkilöstöä on koulutettava edelleen. Valtionkonttori on kilpailuttanut kaikille Palvelukeskuksille koulutuspaketin, joka on suunnattu nimenomaan palvelukeskusten henkilöstölle. Kolmiosainen paketti sisältää asiakaspalveluun, yrityksen johtamiseen ja palvelukeskusten toimintaan liittyvää materiaalia. Lisänä ovat vielä paikallisesti räätälöidyt koulutustilaisuudet. Kallio huomauttaa, että palvelukeskuksen henkilöstön pitää olla maan asiantuntijaorganisaatio talous- ja henkilöstöhallinnossa. Lähtökohtana pitää olla se, että palveluprosessit saadaan samankaltaisiksi riippumatta siitä, tarjotaanko se sisäministeriön hallinnon alalle, sosiaali- ja terveysministeriölle tai vaikkapa opetusministeriön hallinnolle alussa saamme asiakkaaksi valtionvarainministeriönkin. Tästä päästäänkin asian ytimeen eli tuottavuuteen. Aiemmin asioita on hoidettu hajallaan monessa paikassa. Nyt keskittämällä pyritään samat tehtävät hoitamaan pienemmällä henkilöstöllä, Kallio havainnollistaa. Tehoa ei ole tarkoitus kuitenkaan kohottaa potkimalla väkeä työttömäksi, vaan asiat hoituvat lempeästi luonnollisen poistuman >>> Tyytyväisyyskyselyihimme olemme saaneet hyvää palautetta. Eli olemme oikealla tiellä, Timo Kallio toteaa.

6 <<< kautta esimerkiksi eläkkeelle siirtymällä. Palvelukeskuksien tehtävänä on virittää esimerkiksi valtion hallinnonalan suurta moottoria. Myös Joensuun yliopisto on päässyt virityskuurille ja tämän vuoden aikana Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tehostaa hallinnonalojaan Palken koulutuksessa. Lisää ydintehtävien osaamista Sisäasiainministeriön lähes kaikki virastot ovat jo Palken asiakkaita. Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen hallinnonalaan kuuluvat keskukset ja virastot ovat saamassa tehokkuutta ja laatua sisäisiin palveluihinsa. Tehokkuutta hallinnonalaan ei Kallion mukaan tuoda niin, että henkilöistä tehdään monialaisia osaajia. Työprosesseja kehittämällä ja virtaviivaistamalla päästään tehokkuuteen. Vastuualueet kapenevat useimmiten ja oman ydintehtävän osaamista nostetaan. Tässä riittää haastetta, jotta tehtävät saadaan pysymään mielenkiintoisina ja riittävän monipuolisina. Ennen yritettiin tehdä montaa työtä sinne päin, Timo Kallio täsmentää. Palvelukeskuksista tuli vuoden alussa itsenäisiä tulosyksiköitä. Tarjottavia palveluja ei kustanneta enää valtion budjetista, vaan keskukset laskuttavat asiakkaitaan. Timo Kallio tuli itse palvelukeskuksen johtoon Joensuun yliopistosta, missä hän sanojensa mukaan kiersi melkein kaikki hallinnonalat. Koulutukseltaan tämä byrokraattien tehokas kouluttaja on metsäekonomi. Ammatillista peruskoulutusta palvelukeskuksille HAUS käynnisti syksyllä palvelukeskusten henkilöstön ammatillisen peruskoulutuksen, joka suunniteltiin yhteistyössä palvelukeskusten asiantuntijoiden kanssa. Koulutuskokonaisuus muodostuu kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon peruskoulutuksesta. Ensimmäiset kurssijaksot toteutettiin lokakuussa Hämeenlinnassa ja koulutus jatkuu kevätkaudella Koulutus voidaan toteuttaa alueellisesti hajauttaen palvelukeskuksille parhaiten soveltuvilla paikkakunnilla. Kohderyhminä ovat palvelukeskusten talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat. Koulutuksen tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista ja luoda yhdenmukaisia käytäntöjä eri palvelukeskusten kesken. Lisätietoja: Marita Kailovaara, puh ja Helena Viskari, puh H A U S k e h i t t ä ä Teksti Helen Moster Kuvat Antti Vettenranta Henkilöstön kehittämisen rautaisannos HRD-osaaja-koulutus yhdistää julkisen ja yksityisen alan asiantuntijoita. Anne Hammar Tiehallinnosta ja Tarja Sallanen Enirosta saivat työhönsä lisää varmuutta. K Meillähän tehdään juuri oikeita asioita, totesivat sekä Anne Hammar, 55, että Tarja Sallanen, 31, HRD-osaaja-koulutuksen jälkeen. Hammar valmistui Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja HAUS kehittämiskeskuksen yhteisestä koulutuksesta vuonna 2006, Sallanen tämän vuoden keväällä. Uudet opit elävät molemman työarjessa, sillä he ovat verkottuneet kurssitovereidensa kanssa. Suomi on pieni maa, ja henkilökohtaisista kontakteista on aina hyötyä, sanoo Sallanen. Vaikka Eniron henkilöstönkehittäjä ei ehdikään pitää jatkuvaa yhteyttä kurssilaisiin, hänestä tuntuu hyvältä tietää, että talon ulkopuolisten kollegoiden puoleen voi kääntyä helposti. Anne Hammarin sähköpostiliikenne oman kurssin kanssa on sitä vastoin vilkkaampaa, ja ajatuksia on vaihdettu myös vapaa-aikana. Kouluttajien yksi tavoite on näin ollen toteutunut: osanottajat Mieli teki koulutukseen, sillä olin utelias. Huomasin, että omat tietoni ovat ajan tasalla, mutta silti sain varmuutta, Tarja Sallanen sanoo. verkottuvat ja jakavat HRD-tietoa koulutuksen jälkeenkin. Teoriaa ja harjoituksia Sosiologiaa opiskelleelle Tarja Sallaselle koulutuksen osiot olivat ennestään tuttuja. Valtiotieteen maisterin paperit hän sai vastikään Helsingin yliopistosta, ja pro gradu -tutkielma käsitteli työhyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämisen teemoja. HR-tehtävissä hän on työskennellyt Eniron palveluksessa viisi vuotta, joista viimeiset kolme henkilöstön kehittämistehtävissä. Mieli teki koulutukseen, sillä olin utelias. Huomasin, että omat tietoni ovat ajan tasalla, mutta silti sain varmuutta. Sallasen mielestä HRD-osaaja sopii parhaiten sellaisille, joilla ei ole vielä kovin paljon kokemusta HR-tehtävistä tai sellaisille, jotka ovat olleet alalla jo pitkään ja kaipaavat tietojensa päivitystä. Sallasen määrittely sopii loistavasti Anne Hammariin, HR-työn konkariin. Hammar on työskennellyt Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirissä eri tehtävissä jo vuodesta 1973 ja koulutussuunnittelijana vuodesta HR-osaaja-koulutuksen hän aloitti syksyllä Tiehallinto on aina suhtautunut hyvin myönteisesti koulutukseen, ja sain tiedon kolmelta eri henkilöltä, Hammar nauraa. Hän suitsuttaa kiitosta koulutuksen monipuolisuudesta ja hyvistä luennoitsijoista. Haastavuuttakin oli tarpeeksi, erityisesti verkkoopiskeluun totuttelemisessa. Välillä opiskelu tuntui raskaalta työn ohessa, mutta silti odotin aina koulutusjaksoja. Hyvistä arvosanoista tuli hyvä mieli. Hammar lukeutui kurssin vanhimpiin, mutta ei kokenut ikäänsä rasitteeksi. Oli hauska huomata, että pärjäsin! Uusista opeista on hyötyä työssä jatkuvasti. Keskustelut ja parhaat käytännöt Tarja Sallanen olisi toivonut, että kurssilaisten omiin keskusteluihin olisi varattu enemmän aikaa. Esimerkiksi perehdyttämisestä käyty verkkokeskustelu jäi pinnalliseksi. Olisimme voineet kertoa enemmän omista käytännöistämme, Sallanen pohtii. Parasta antia olivat kurssilaisten laaja kokemuspohja ja parhaiden käytäntöjen esittely, hän kiittää. Ohjelmaan voisi hänen mielestään sisältyä myös jakso, jossa käsiteltäisiin hankalien vuorovaikutustilanteiden hoitamista. Anne Hammar koki erityisen antoisana sen, että HRD-osaajakoulutukseen osallistui sekä julkisen että yksityisen alan edustajia. Parasta lienee silti lisääntynyt sisäinen varmuus. Ja se näkyy ulospäin, sanovat jopa Hammarin kollegat Tiehallinnosta. Tiehallinto on aina suhtautunut hyvin myönteisesti koulutukseen, ja sain tiedon kolmelta eri henkilöltä, Anne Hammar nauraa. HRD-osaaja on ohjelma kehittämisen ammattilaisille HAUSin ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttaman HRD-osaaja -ohjelman on suorittanut noin 250 henkilöstön kehittämisen ammattilaista. Jo kymmenes HRD-osaaja -ohjelma alkoi marraskuussa. Vuoden kestävässä ohjelmassa käsitellään monipuolisesti henkilöstön kehittämisen teemoja: HRD-toiminnan strategisista lähtökohdista edetään suunnittelutyön olennaisiin tekijöihin ja henkilöstötyön keskeisiin prosesseihin. Ohjelma tarjoaa henkilöstön kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille laajan kokonaisnäkemyksen, ajankohtaisia ideoita ja toimivia esimerkkejä henkilöstötoiminnosta. Työskentelytapa on käytännönläheinen ja harjoitustehtävien kohteena on osallistujan oma työtehtävä ja organisaatio. Ohjelmassa opiskellaan työn ohessa oppien. Lähijaksojen lisäksi opiskellaan verkossa. Jokainen osallistuja seuraa omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan ja valinnaisen kehittämishankkeen avulla. Ohjelma on suunnattu sekä yksityisellä että julkisella sektorilla toimiville kehittäjille. Eri sektoreilta tulevien opiskelijoiden keskinäinen kokemusten vaihto ja verkostoituminen tuovat lisäarvoa opiskeluun. Seuraava HRD-osaaja -ohjelma alkaa syksyllä Lisätietoja: Riitta Tihinen, puh

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09

Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09 Hannele Leinonen Yolda Ky Järjestäjä Adulta Oy Uudista ja uudistu tapahtuma Wanhassa Satamassa 23.04.09 Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus Perustettu 1972 Tarjoaa perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta yrityksille

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ.

6.10.2015. Esimiestyö on pääsääntöisesti vaativampaa kuin esimiehen johtaman tiimin/ryhmän toimihenkilöiden tekemä työ. Henkilöstöosasto 6.10.2015 ESIMIESTYÖN VAATIVUUSLUOKITUS Yleistä Esimiestyön vaativuuden arviointi perustuu vahvistettuun toimenkuvaukseen. Esimies toimii usein myös itse asiantuntijana, jolloin toimenkuvaukseen

Lisätiedot

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut

TTK kouluttaa. www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut TTK kouluttaa www.ttk.fi / Koulutuskalenteri Koulutus- ja kehittämispalvelut Päivi Rauramo 2010 Ristiriidoista ratkaisuihin Koulutuksessa perehdytään ristiriitojen syntyyn ja ihmisten erilaisuuteen, ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa

Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelut & Valtion henkilöstöpalvelut tukenanne organisaatioiden muutostilanteissa TORI-henkilöstöfoorumi 19.12.2012 Liisa Virolainen, Kaiku-työhyvivointipalvelut Riitta

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön!

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Uudista ja Uudista 2013 Intohimona työelämän laadullinen kehittäminen Irma Meretniemi www.bdmoy.com Copyright BDM Oy 2 Asiat, joista puhumme Kehityskeskustelujen

Lisätiedot

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi

Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi Valtion henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen ja digitalisointi 19.5.2015 Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos Apulaisjohtaja Mari Näätsaari, Valtiokonttori Julkishallinnon kovat

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen

ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO. Mist Kuva: Wilma Hurskainen ERIKOISTUMISOHJELMAT TAIDEYLIOPISTO Mist Kuva: Wilma Hurskainen Erikoistumisohjelmat Syvennä erityisosaamistasi ja laajenna uramahdollisuuksiasi! Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon taiteelliset interventiot

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet

Valtion. ylimmän johdon valintaperusteet Valtion ylimmän johdon valintaperusteet pähkinänkuoressa Valtionhallinnon johtajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti valtiovarainministeriö on täsmentänyt yhdessä ministeriöiden

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Virkamiesasema murroksessa. Markku Temmes 25.2.2015

Virkamiesasema murroksessa. Markku Temmes 25.2.2015 Virkamiesasema murroksessa Markku Temmes 25.2.2015 Teoriaa Marx (1818-1883) contra Weber (1864-1920) Kaikessa toiminnassa on julkista Funktiososialismi Markkinatalous tarvitsee tuekseen neutraalin hallinnon

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA

TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU 23.11.2010 INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUN DOKUMENTIT OTTY RY:N SPARRAUSAAMU INSINÖÖRIT JA EKONOMIT TALO, SEMINAARILUOKKA TYÖNHAUSSA TEHOKKAAT CV JA TYÖHAKEMUS Opit tunnistamaan osaamistasi ja kohdentamaan työnhakuasi Ura- ja rekryasiamiehet

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) Kaupunginvaltuusto Kj/9 15.01.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (6) 9 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan virkaan ottaminen HEL 2013-011522 T 01 01 01 01 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse?

Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse? Opinpolulla verkostoissa mistä SaWe-projektissa oli kyse? Tietoa tutkimuksesta, taitoa työyhteisöstä SaWe-projektin loppuseminaari 3.5.2013 Pirkko Jokinen yliopettaja Savonia-ammattikorkeakoulu SaWe Sairaanhoitajaksi

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

Yritysesittely. Marraskuu 2012

Yritysesittely. Marraskuu 2012 Yritysesittely Marraskuu 2012 Agenda Mediverkko tänään Mediverkon tehtävä ja toiminnan lähtökohdat Mediverkon palvelut ja toimintakenttä Mediverkko kumppanina ja työnantajana Mediverkon omistus ja yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO Valtionhallinnon henkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksia 16.03.2012 Koonneet: Virpi Einola-Pekkinen

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot