Mari Kiviniemi: Suomalainen julkishallinto kestää vertailun. Jaakko ryhäsen kotona on kaikki. palkesta. TULOSSA HAUS-jcg!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mari Kiviniemi: Suomalainen julkishallinto kestää vertailun. Jaakko ryhäsen kotona on kaikki. palkesta. TULOSSA HAUS-jcg!"

Transkriptio

1 SANASITTIÄINEN s.2 virkamiehet ulkomailla s.8 hrd-osaaja s.10 HAUS KEHITTÄMISKESKUS OY:n ASIAKASLEHTI 3 Jaakko ryhäsen kotona on kaikki ammatillista osaamista joensuun palkesta Mari Kiviniemi: Suomalainen julkishallinto kestää vertailun TULOSSA HAUS-jcg!

2 S A N A S I T T I Ä I N E N K Y S Y A S I A N T U N T I J A V A S T A A S I S Ä LT Ö Miten lapset ymmärtävät sanat, joita aikuistenkin on välillä vaikea selittää. Kysyimme Anulta, Katariinalta, Idalta ja Rosalta, mitä tarkoittavat sanat korruptio ja valtionosuus, sekä vähän helpottaen lahjonta ja valtio. Anu, 10 vuotta: Korruptio: Siitä tulee koruja mieleen. Lahjonta: Lahjapaketti, joka on punainen ja siinä on kultainen rusetti. Valtionosuus: Eduskuntatalo. Valtio: Joku punainen lippu valtio kuulostaa ihan punaiselta. Ida, 6 vuotta: Lahjonta: Että antaa jotain lahjoja. Valtio: Joku sellainen, että on jotain niinku presidentti. Katariina, 8 vuotta: Korruptio: En tiedä, ehkä joku ruoka? Valtionosuus: No kun Suomi on niinku valtio, niin sen se raja ja sen tämä puoli. Rosa 5 vuotta: Korruptio: Kaulakoru. Valtionosuus: Kun kaikki meidän perheen osat tulee samaan aikaan kotiin. Miksi kuntakoulutus on ajankohtaista? Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Meneillään on kunta- ja palvelurakenneuudistus, jossa kuntarakennetta vahvistetaan ja palveluja uudistetaan. Tämä tapahtuu kuntia yhdistämällä ja järjestämällä palveluja uusia toimintamalleja käyttäen. Tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun sieltä, mistä se on luontevinta saada. Toisaalta kuntien tuottavuuden kasvattaminen on välttämätöntä ja samanaikaisesti kuntatyöntekijöiden eläköityminen kiihtyy. Kuntien rooli on muuttumassa palvelujen tuottajasta palvelujen järjestäjäksi. On opittava uudet työ- ja toimintamallit. Muutos on mahdollisuus, kun sitä tuetaan koulutuksella. Muutoksenhallinta on mahdollista ja välineitä siihen saa koulutuksesta. Kuntien muutostilanteessa koulutuksen painopisteen tulee olla ennakoivassa toimintaympäristön muutoksiin reagoivassa koulutuksessa. Koulutus on yksi organisaation tärkeimmistä voimatekijöistä, joka mahdollistaa muutoksen läpiviennin onnistuneesti. Osaavat ihmiset takaavat organisaation menestyksen myös muutostilanteessa. Koulutus lisää palveluprosessien laatua, tuottavuutta, henkilöstön motivaatiota ja työhyvinvointia. Muutos vaatii johtajuutta. Organisaation johdon kannattaa lähteä rohkeasti käsittelemään muutosta hyvissä ajoin. Viisas johto antaa henkilöstönsä kouluttautua, hankkia uutta osaamista. Henkilöstön ajan tasalla olevat tiedot ja taidot varmistavat organisaation menestyksen myös tulevaisuudessa. Koulutuksissa teoriatiedolla on kiistaton paikkansa. Kuitenkin koulutuksen lisäarvo on toisilta oppiminen. Organisaatioiden hiljainen tieto tulee ryhmissä näkyväksi ja jakaantuu osanottajien kesken. Oppiminen lisääntyy jakaantuessaan ja hyvät käytännöt saadaan entistä useamman käyttöön. Koulutus yksi organisaation tärkeimmistä voimatekijöistä. HAUS-kuntakoulutuksen kursseilla panostetaan osallistuvaan oppimiseen. HAUS-kuntakoulutuksen avoin kurssitarjonta vuodelle 2008 on suunniteltu siten, että kursseilta saa ajantasaisia työkaluja kuntakentällä tapahtuvan muutoksen kohtaamiseen ja läpivientiin. Katso HAUS-kuntakoulutusta Tällä palstalla perehdymme asiakkaidemme avainkysymyksiin. Vastaajana Marita Lehikoinen HAUSista. SISÄLTÖ SANASITTIÄINEN Korruptio ja valtionosuus lasten sanoin... 2 KYSY HAUS VASTAA Miksi kuntakoulutus on ajankohtaista?... 2 Mari Kiviniemi: Suomalainen julkishallinto kestää vertailun... 4 HAUS-JOKO Intoa muutoksiin ja itsensä johtamiseen... 6 KANSAINVÄLISESTI Asiantuntija vieraassa maassa... 8 JOENSUUN PALKE: Sopivasti uutta ja riittävästi kokemusta... 9 HRD-OSAAJA Henkilöstön kehittämisen rautaisannos Metropoliitta Ambrosius: Henkinen hyvinvointi on olennainen osa terveyttä Työnantajaosaamisesta osa johtamista IHMINEN TYÖN ULKOPUOLELLA Jaakko Ryhäsen kanssa vapaalla Sanojen takana SAURI HAUS MEILTÄ JA MUUALTA HAUS-ASIAKASLEHTI P Ä Ä K I R J O I T U S KUUNTELEMINEN ON TAIDETTA, joka vaatii tietoista harjoittelua. Kaikki ihmiset lapsista vanhuksiin haluavat tulla kuulluiksi. Jos kuuntelemisen taitomme testattaisiin, useimmat meistä eivät selviytyisi kunnialla tästä kokeesta. Jos kaikki omaisimme kuuntelemisen jalon taidon, malttaisimme hetkeksi pysähtyä kuuntelemaan, mitä lähimmäisemme yrittävät sanoa. Tällöin kanssaelomme niin työpaikalla kuin kotona saattaisi olla paljon antoisampaa. Kuuntelu on hyödyllinen taito, olipa kyse sitten työpaikkakeskusteluista, lapsien kanssa jutustelusta tai tutun kohtaamisesta. Tämä on sinänsä itsestään selvää, mutta toiminnan tasolla kuuntelemisen taito on äärimmäisen vaikeaa. Meillä kun on yleensä kiire ilmaista oma ennalta erinomaiseksi todettu mielipiteemme. Harvalla on aikaa pysähtyä toisen kuuntelemiseen. Kuuntelemisen taito, kuten kaikki muutkin hyvän vuorovaikutuksen taidot kumpuavat myötätunnosta, uteliaisuudesta sekä tietoisuudesta, että jokainen kohtaamamme ihminen on ainutlaatuinen. Kun opimme kuulemaan toisen puheessa rivien välit; ilmeet, eleet, äänenpainot ne suorastaan huutavat informaatiota. TÄMÄN HETKEN SANA oppimisessa on vuoropuhelu. Dialogin sisäistäminen voi meille suomalaisille olla hankalaa, kulttuuriamme kun voisi luonnehtia pikemminkin monologiseksi. Kuuntelu on osa vuoropuhelua. Toimivassa dialogissa osallistujat keskittyvät kuuntelemaan keskustelukumppania. Itsensä kuuntelemisen taito on yhä kiihtyvässä elämän syklissä haaste henkiselle kasvulle, kuten selviää metropoliitta Ambrosiuksen mielenkiintoisessa haastattelussa. Vastauksia haetaan mm. HAUS-JOKOssa. Ohjelman käyneistä kaksi henkilöä kertoo, miten he ovat pistäneet itsensä likoon opetellessaan itsetuntemuksen jaloja taitoja. ITSENSÄ JA TOISTEN kuuntelemisen taidot korostuvat vieraissa kulttuureissa. Oman asiantuntemuksen vieminen maailmalle vaatii hienotunteisuutta, avointa vuorovaikutusta ja vastapuolen kuuntelemista. Miten näissä taidoissa pärjäsivät asiantuntijat Georgiassa ja Romaniassa, siitä voit lukea sivulta 8. Mielenkiintoisia lukuhetkiä! Soili Heikkilä päätoimittaja Julkaisija Haus, PL 101, Helsinki Päätoimittaja Soili Heikkilä, puh Kustantaja Markkinointiviestintä Dialogi Oy, PL 410, Helsinki Toimituspäällikkö Riitta Nikkola, puh , Toimitusassistentti Sari Pelkonen Lehden ulkoasu Mikko Hirvonen KANNEN KUVA Martti Leppä Painopaikka Forssan Kirjapaino Osoitteenmuutokset ISSN x

3 j u l k i n e n h a l l i n t o Teksti Kirsi Riipinen Kuvat Martti Leppä Kunta-asioiden siirtyminen valtiovarainministeriöön ei ole järisyttävä mullistus. Aluehallinnon uudistuksessa nykyinen lääninjako on suurennuslasin alla. Eivät valtionaluehallinnon tehtävät silti lopu. Nyt etsimme päällekkäisyyksiä ja turhaa byrokratiaa, Mari Kiviniemi sanoo. Tuleeko suomalaisesta julkishallinnosta parasta maailmassa? Suomalainen julkinen hallinto on maailman tehokkainta. Tai jos ei ole nyt, niin pian on, sanoo kuntaministeri Mari Kiviniemi. VVoisi sanoa, että Mari Kiviniemi tarkastelee asioita nykyisessä asemassaan täsmälleen vastakkaisesta näkökulmasta kuin aiemmassa. Kun hän edellisessä hallituksessa ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä lensi pitkin maailmaa, nykyään hän hallinto- ja kuntaministerinä selvittää suomalaisten kuntien asioita. Aiemmasta ministerikokemuksesta on silti ilman muuta hyötyä, se opetti ministerinä olemista ja työntekotapoja. Sisältö on tietysti aivan uudenlainen, mutta on tässäkin aivan riittävästi kansainvälistä ulottuvuutta. Jokainen ministeri joutuu nykymaailmassa katsomaan myös maan rajojen ulkopuolelle. Mari Kiviniemi painottaa, että perhesyiden takia vähempi matkustelu sopii hänelle nyt hyvin; sitä hän nimenomaan itse toivoi. Kiviniemen perheen lapset ovat 13- ja 7-vuotiaat. Kansainvälisesti tuloksellisinta Miltä suomalainen julkinen hallinto vastaavasta ministeristä sitten näyttää? Kuinka hyvin se kestää esimerkiksi kansainvälisen vertailun? Julkinen hallinto on Suomessa varsin hyvässä kunnossa, ja vertailuissa pärjäämme kyllä. Otetaan esimerkiksi vaikkapa korruptiotilastot. Olemme perinteisesti olleet vähiten korruptoituneita. Välillä olemme käyneet ensimmäisestä sijasta tiukkaa kisaa Islannin kanssa. Tällaisilla listoilla pärjäämisellä on iso merkitys. Valtioneuvostossa valmistellaan parhaillaan hallinnon uutta strategiaa, joka on tarkoitus saada valmiiksi vuoteen 2012 mennessä. Siihen kirjataan, että tavoitteena on tehdä Suomen julkisesta hallinnosta kansainvälisesti tuloksellinen. Ellemme ole maailman paras vielä nyt, se on ainakin tavoitteena. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Palvelut pitää pysty tuottamaan tehokkaasti ja kattavasti. Siinä auttaa esimerkiksi se, että opimme hyödyntämään entistä tehokkaammin nykyteknologian suomia mahdollisuuksia. Nykyään kuntien menot kasvavat liian nopeasti, ja asialle on tehtävä jotakin. Palvelurakenne ja kuntarakenne eivät kumpikaan vastaa nykyisiä eivätkä varsinkaan tulevaisuuden vaatimuksia, kun väestö ikääntyy. Vuoropuhelu paranee Mari Kiviniemen salkussa on lukuisia hallinnon uudistamishankkeita. Jos niistä pitää nostaa yksi kaikkein kiireisimmäksi, ministeri nimeää Paras-hankkeen eli kunta- ja palvelurakenneuudistuksen. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta astui voimaan vuoden alussa. Siinä kunnat velvoitetaan yhteistoimintaan ja tarvittaessa kuntaliitoksiin palvelujen järjestämiseksi. Sen eteenpäin vieminen on ehdottomasti ykköshaaste. Mari Kiviniemi on hyvillään siitä, että valtion ja kuntien vuoropuhelu on kehittynyt hyvään suuntaan. Koko ajan on tullut myös lisää dialogia helpottavia työkaluja. Tästä esimerkkinä Kiviniemi muistuttaa peruspalveluohjelmasta ja -budjetista. Se auttaa täsmentämään valtion ja kuntien työnjakoa. Tavoitteena on, että kuntien tehtävät ja rahoitus pysyvät tasapainossa. Ohjelma sisältää myös käytäntöä esimerkiksi vanhustenhuoltoa seurataan nelivuotistarkastuksissa. Jos kuntien verotulopohjassa on muutoksia, ne kompensoidaan ohjelman mukaan täysimääräisesti. Myös kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta lisää kuntien ja valtion välistä kanssakäymistä. Neuvottelukunnassa on eri ministeriöiden lisäksi Suomen Kuntaliiton edustaja. Neuvottelukunnassa käydään läpi kaikki ne uudet lait, jotka koskettavat kuntia. Parhaat ideat monistukseen Ensi vuoden alusta alkaen kunta-asiat siirtyvät sisäasiainhallinnosta valtiovarainministeriön hallinnoimaksi. Kun koko hallinnon kehittäminen siirtyy samaan paikkaan, saamme mittavia synergiaetuja. Kunta- ja valtionhallinnon kehittämisessä on paljon samoja elementtejä, vaikka sitten tuottavuustavoitteet. Mari Kiviniemi huomauttaa, että paljon suurempi kuin hänen omaa ministeriötään koskeva myllerrys on uuden työ- ja elinkeinoministeriön perustaminen. Myös se tuo aluepolitiikkaan paljon mahdollisuuksia. Kunta-asioiden siirtyminen valtiovarainministeriöön ei Mari Kiviniemen mielestä ole käytännön tasolla mikään järisyttävä mul- >>>

4 h a u s k o u l u t t a a <<< Teksti Marita Kuokkanen Kuva Kari Kaipainen listus. Ne siirtyvät omana osastonaan eivätkä sulaudu muihin. Eniten muutos tulee näkymään yhteistyönä nimenomaan hallinnon kehittämisessä. Vielä kuluvan syksyn aikana Suuri osa ideoista on monistettavissa käynnistyy kuntien parhaat käytännöt -hanke, jonka tavoitteena on nimensä mukaisesti kerätä yhteen kunnissa tehtyjä innovaatioita. Nykyään ongelma on, että esimerkiksi palvelujen parantamiseen liittyvät keksinnöt ei leviä tarpeeksi nopeasti. Innovaatioiden levittämistä tietysti voi jarrutella kuntien erilaisuus: mikä toimii vaikkapa suuressa työikäisten kunnassa ei välttämättä istu pieneen, korkean työttömyyden kuntaan. Suuri osa ideoista on siitä huolimatta monistettavissa. Koulunpenkkiä tarvitaan Miten kaikki nuo uudistukset pystytään runnomaan muutamassa vuodessa läpi? Jotta muutokset menisivät eteenpäin hallitusti, tarvitaan tiedotusta, vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä. Hyviin tuloksiin pääsemiseksi vaaditaan myös hyvää johtamista. Valtionhallinnossa asiaan on kiinnitetty huomiota ja aloitettu mittavat henkilöstökoulutukset. Ylimmälle johdolle on erikseen räätälöity niin sanottu Finwin-ohjelma. Lisäksi tarvitsemme räätälöityjä muutosvalmennusohjelmia hallinnon eri yksiköille. Käytännön ohjeistuksiin kuuluu esimerkiksi neuvoa tilanteissa, joissa tietyt työt katoavat kokonaan ja ihmiset uudelleen sijoitetaan. Mari Kiviniemi muistuttaa, että muutoksesta on tullut pysyvää. Onneksi muutosvalmius on nykyään selvästi paremmalla tolalla kuin aikaisempina vuosina, hän huomauttaa. Kun hallintoministereistä otetaan kansainvälisissä kokouksissa yhteispotretteja, mukana Mari Kiviniemen lisäksi on hyvin vähän naisia. Kun on yksi harvoista, jää helpommin mieleen. HAUS on tarjonnut johtamiskoulutusta jo parikymmentä vuotta: still going strong! Viimeisimmän kurssin osallistujat kertovat saaneensa mainioita työkaluja omassa virastossa tapahtuvien muutosten kohtaamiseen ja kiittelevät luennoitsijoiden loistavaa tasoa. SSuomen eduskunnan hallinnossa on aina kunnioitettu perinteitä ja vuosikymmenien aikana hyväksi havaittuja työtapoja. Siksi se ei ole aina ollut etujoukoissa nykyisissä hallinnon kehittämispyrkimyksissä. Lainsäädäntö ja kansanedustajien töiden kitkaton sujuminen nähdään talon työntekijöiden tärkeimpinä tehtävinä ja niihin panostetaan. Työvälineiden, kuten atk-laitteiden, taso on huippuluokkaa, mutta talon strategioiden kehittäminen on saattanut jäädä vähemmälle, eduskunnan keskuskansliassa toimiva vanhempi eduskuntasihteeri Tuula Sivonen arvelee. Uusi puhemies Sauli Niinistö on tosin rutinoituneena muutosjohtajana jo kutsunut kokoon kymmenen henkilön työryhmän pohtimaan talon tulevaisuuden strategioita ja kartoittamaan henkilökunnan voimavaroja. Mahdollisuuteni osallistua johtamiskoulutukseen ei olisi voinut osua parempaan ajankohtaan. Halusin myös tehdä lopputyöni sellaisesta aiheesta, josta olisi talolle jotakin todellista hyötyä, Sivonen toteaa. Tulos on erinomainen ja huolella mietitty ehdotus eduskunnan keskuskanslian esimiesten ja sihteeristön vuosien koulutusstrategiaksi. Se on talossa ensimmäinen laatuaan. Se menee Sivosen esimiesten kommentoitavaksi ja saa todennäköisesti ansaitun paikkansa, kun talon henkilökunnan osaamisalueita aletaan kartoittaa ja valmistella tulevaisuuden strategioita. Sivosen työhön vanhempana eduskuntasihteerinä, mikä vastaa apulaisosastopäällikön asemaa muissa virastoissa, kuuluu esimiesja johtamistehtäviä. Olin jo pitkään kokenut tarvitsevani juuri tällaista valmennusta. HAUS-JOKO on erittäin hyvin jäsennelty kokonaisuus. Koulutuksen huippuhetki oli hänen mielestään Mustion kartanon internaattikoulu ja varsinkin sen esitelmöitsijät. Minut tunnetaan suhteellisen kriittisenä henkilönä, ja kympit ovat arvosteluasteikollani harvinaisia. Kaikki koulutuksen luennoit- sijat ovat olleet hyviä, mutta esimerkiksi Georg Dolivo pisti Mustion luennossaan itsensä ihan kympillä likoon. Ja kurssin vetäjä Reijo Lindh sai meidät osallistujat täysillä mukaan jo koulutuksen ensimmäisestä päivästä alkaen, Sivonen hehkuttaa. Oikeastaan ainoa huono puoli ohjelmassa on Sivosen mielestä se, että se loppui jo marraskuussa. Meille on kehittynyt erittäin vahva me-henki. Ehdotinkin HAUSilaisille, että he voisivat järjestää kertauskursseja pari kertaa vuodessa. Tunneälyn tärkeys jaksamisessa kirkastui uudella tavalla. Isoja muutoksia valtion asuntorahastossa Kehittämisinsinööri Marianne Matinlassi vetää Valtion asuntorahaston Käyttöaste-projektia, jonka päämääränä on tyhjien aravavuokra-asuntojen vähentäminen. Tätä projektia pidetään kunnissa erittäin tarpeellisena ja käytännönläheisenä. Kunnat kokevat saavansa ihan oikeasti apua valtiolta ongelmakiinteistöjensä käyttöasteen nostamisessa ja vuokra-asuntokannan vähentämisessä. Monissa kunnissa vuokratalojen käyttöaste onkin projektin myötä noussut jopa sadan prosentin tuntumaan, Matinlassi toteaa tyytyväisenä. Samalla on käynyt selväksi, että kuntien asuntokannan ja asuntoalueiden kehittämistä sekä uudistamista tulee jatkaa ja laajentaa uusiin kuntiin. ARA on suurten muutosten edessä: Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus aloittaa ensi vuonna ja saamme myös uusia tehtäviä, strategian ja organisaatiorakenteen. Lisäksi muutamme ensi kesänä Lahteen, joten HAUS-JOKO-ohjelman muutosjohtaminen ja ihmisten johtaminen osuivat oikeaan aikaan. Kurssi antoi Matinlassille aivan uusia avaimia. Itsearviointien tekeminen ja omien johtamistaitojen kehittäminen olivat kurssin hyödyllisimpiä anteja. Sain erittäin paljon myös itsensä johtamisesta, Matinlassi kiittelee. Mustion kartanon kolme päivää saavat häneltäkin huippupisteet. Koin päässeeni todelliseen korkeakouluun itsensä likoonpanemisen ja itsetuntemuksen jaloissa taidoissa Mikael Saarisen ja Jori Dolivon luentojen myötä. Tunneälyn tärkeys johtamisessa ja ihmissuhteissa myös työpaikan kirkastui sekin minulle aivan uudella tavalla. Oikeaa asennetta julkiseen johtamiseen HAUS-JOKO -Johdon valmennusohjelma on yli 20 vuoden ajan tarjonnut foorumin julkisen hallinnon keskijohdon, esimiesten ja johtavien asiantuntijoiden keskinäiseen pohdintaan ja ajankohtaisten muutostrendien tutkiskeluun. Jo 37. HAUS JOKO käynnistyi lokakuussa. HAUS-JOKO on johtamisen yleispätevä ohjelma, joka 15 lähiopetuspäivän aikana painottuu henkilöstöjohtamisen ja hyvän esimiestyön haasteisiin sekä erityisesti esimiehen oman itsetuntemuksen lisäämiseen ja vahvistamiseen. Kokonaisuutta täydentävät strategiateemat, johdon laskentatoimen, talouden ja toiminnan suunnitteluun ja analysointiin liittyvät teemat sekä prosessien ja toiminnan laadun kehittämisen sisällöt. HAUS-JOKO elää tiukasti ajassa: kulloisenkin hallitusohjelman ja kehyspäätöksen vaatimukset osaamiselle ja johtamistietämykselle ovat vahvasti mukana. Parasta antia julkisen johtamisen ammattitaidon kehittymiselle saat vaihtamalla yhteisiä kokemuksia ja näkemyksiä kollegojen kesken yli hallinnonalarajojen. Alkavat HAUS-JOKO Johdon koulutusohjelmat HAUS-JOKO 38 maaliskuu - HAUS-JOKO 39 lokakuu. Lisätietoja: Reijo Lindh, puh Intoa muutoksiin ja itsensä johtamiseen

5 k a n s a i n v ä l i s e S T I P A L V E L U K E S K U K S E T Teksti Susanna Cygnel Kuvat Antti Vettenranta Teksti Pekka Palomäki Kuva Pentti Potkonen Asiantuntija vieraassa maassa HAUS käyttää julkisen sektorin asiantuntijoita kehittämishankkeissaan ympäri maailman. Vierailu voi kestää muutaman päivän tai jopa useamman vuoden, mutta joka kerta se on asiantuntijalle hieno kokemus. EEduskunnan kirjaston tietoasiantuntija Tommi Peuhkurinen vei viime keväänä ammattitaitoaan Georgiaan, jossa HAUS osallistuu parlamentin kehittämishankkeeseen. Hän koulutti kahden viikon ajan maan pääkaupungissa Tbilisissä paikallisia virkamiehiä etsimään tietoa Euroopan unionista. Tutkimme esimerkiksi, millaisia direktiivejä jostain asiasta on säädetty EU:ssa ja vertasimme niitä paikallisiin säädöksiin, Peuhkurinen kertoo. Se on tärkeää, sillä Georgia haluaa lähentyä EU:ta. Peuhkurinen on työskennellyt aiemmin Brysselissä EU-parlamentissa vastaavissa töissä, ja erityisesti siksi hän oli oivallinen asiantuntija myös Georgiaan. Olen nähnyt, miten asiat Brysselissä tehdään, ja uskon, että georgialaiset virkamiehet hyötyvät tiedoistani. Pyyntö lähteä konsultiksi Georgiaan tuli HAUSista, jonka edustajat hoitivat käytännön järjestelyt Peuhkurisen puolesta. Saan arvokasta kouluttajakokemusta ja verkostoiduin Helinä Lehtinen ihan uusien ihmisten kanssa. Uusi maa kiinnostaa aina. Hienotunteista vuoropuhelua Oman asiantuntemuksen vieminen muualle vaatii hienotunteisuutta, huomauttaa oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen. Hän on käynyt vuoropuhelua viranomaisten kanssa korruption ilmentymistä muun muassa Romanissa ja kouluttaa syyttäjiä sekä tuomareita Tshekissä saman aiheen tiimoilta. Molempiin maihin Lehtinen on tehnyt useamman asiantuntijavierailun suomalaisena virkamiehenä. Jos menisin vain kertomaan, että me teemme tämän asian näin paljon paremmin, sukset menisivät ristiin. Avoin vuorovaikutus on tärkeää. Hän tuntee suomalaisen syyttäjälaitoksen läpikotaisin työskenneltyään siellä vuosia ennen siirtymistään oikeusministeriöön, jossa hoitaa korruptioasioiden lisäksi syyttäjälaitoksen asioita. Tällainen työ ulkomailla on hieno tapa tutustua uusiin kulttuureihin sisältäpäin, ja samalla pääsen vaikuttamaan todella tärkeisiin asioihin, Lehtinen kiteyttää. Kilpailuttamisen oppeja Yksikön päällikkö Taneli Kivistö on kouluttanut oman alansa ammattilaisia Liettuassa ja Virossa. Valtion yhteishankintayhtiö Hansel Oy:ssä hän vastaa kilpailutusprojekteista. Tommi Peuhkurinen Taneli Kivistö Uutta potkua urallesi? HAUSilla on jatkuvasti käynnissä useita julkisen hallinnon kehittämishankkeita ympäri maailmaa. Olemme toteuttaneet yli 40 kansainvälistä hanketta noin 20 maassa. Haemme jatkuvasti asiantuntijoita sekä lyhyt- että pitkäaikaisiin tehtäviin. Olemme kiinnostuneet juuri sinusta: korkeakoulututkinnon suorittanut, julkisen sektorin asiantuntija. Ota yhteyttä. Lähetä meille CV ja lyhyt avoin hakemus. HAUS kumppani twinning-hankkeissa HAUSin kansainvälisen projektinhallinnan asiantuntijat ovat toteuttaneet lukuisia twinning-hankkeita yhteistyössä eri ministeriöiden ja virastojen kanssa. HAUS on vastannut projektihallinnosta ja kumppanimme ovat keskittyneet asiantuntijatehtäviin. Mikäli organisaatiosi on kiinnostunut twinning-toiminnasta, mutta hankebyrokratia hirvittää, ota yhteyttä; Antti Karttuseen, sähköposti: antti. puh Lue lisää: Tallinnassa Kivistö opetti virolaisille hankinta-asiantuntijoille puitejärjestelyitä, ja samasta asiasta hän luennoin aiemmin Vilnassa. Kivistö jatkaa konsulttina Kroatiassa, jos HAUS voittaa nyt käynnissä olevan tarjouskilpailun Kroatian julkisten hankintojen kehittämisestä. Omien töiden kasaantuminen kannattaa ottaa huomioon aikatauluja laatiessa. Työajat väistämättä venyvät, jos kansainvälistä konsultointia varten ei ota erillistä vapaata. Sopivasti uutta ja riittävästi kokemusta Tärkeysjärjestyksessä aivan kärkeen Joensuun Palvelukeskuksessa (Palke) on asetettu ammatillisen osaamisen varmistaminen. J Työprosesseja virtaviivaistamalla päästään tehokkuuteen. Joensuussa Palkea johtava Timo Kallio on koonnut runsaan 140 ihmisen miehityksen koulun penkiltä ja asiakasvirastoista. Toimintakulttuurin muutoksessa olemme asettaneet suuren painoarvon asiakasnäkökulmaan ja palveluun. Olemme rekrytoineet henkilöstöä runsaasti valtion hallinnon ulkopuolelta, Timo Kallio painottaa. Hakijoita on ollut esimerkiksi tilitoimistosta, joiden pitkän linjan kirjanpitäjät ovat tuomassa keskuksen osaamiseen kokemuksellisuutta. Uusinta tietoa talous- ja henkilöstöhallinnon saroille tuovat muun muassa juuri valmistuneet tradenomit. Nämä kaksi asiaa eivät kuitenkaan salli sitä, että jäisimme tuleen makaamaan. Henkilöstöä on koulutettava edelleen. Valtionkonttori on kilpailuttanut kaikille Palvelukeskuksille koulutuspaketin, joka on suunnattu nimenomaan palvelukeskusten henkilöstölle. Kolmiosainen paketti sisältää asiakaspalveluun, yrityksen johtamiseen ja palvelukeskusten toimintaan liittyvää materiaalia. Lisänä ovat vielä paikallisesti räätälöidyt koulutustilaisuudet. Kallio huomauttaa, että palvelukeskuksen henkilöstön pitää olla maan asiantuntijaorganisaatio talous- ja henkilöstöhallinnossa. Lähtökohtana pitää olla se, että palveluprosessit saadaan samankaltaisiksi riippumatta siitä, tarjotaanko se sisäministeriön hallinnon alalle, sosiaali- ja terveysministeriölle tai vaikkapa opetusministeriön hallinnolle alussa saamme asiakkaaksi valtionvarainministeriönkin. Tästä päästäänkin asian ytimeen eli tuottavuuteen. Aiemmin asioita on hoidettu hajallaan monessa paikassa. Nyt keskittämällä pyritään samat tehtävät hoitamaan pienemmällä henkilöstöllä, Kallio havainnollistaa. Tehoa ei ole tarkoitus kuitenkaan kohottaa potkimalla väkeä työttömäksi, vaan asiat hoituvat lempeästi luonnollisen poistuman >>> Tyytyväisyyskyselyihimme olemme saaneet hyvää palautetta. Eli olemme oikealla tiellä, Timo Kallio toteaa.

6 <<< kautta esimerkiksi eläkkeelle siirtymällä. Palvelukeskuksien tehtävänä on virittää esimerkiksi valtion hallinnonalan suurta moottoria. Myös Joensuun yliopisto on päässyt virityskuurille ja tämän vuoden aikana Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tehostaa hallinnonalojaan Palken koulutuksessa. Lisää ydintehtävien osaamista Sisäasiainministeriön lähes kaikki virastot ovat jo Palken asiakkaita. Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen hallinnonalaan kuuluvat keskukset ja virastot ovat saamassa tehokkuutta ja laatua sisäisiin palveluihinsa. Tehokkuutta hallinnonalaan ei Kallion mukaan tuoda niin, että henkilöistä tehdään monialaisia osaajia. Työprosesseja kehittämällä ja virtaviivaistamalla päästään tehokkuuteen. Vastuualueet kapenevat useimmiten ja oman ydintehtävän osaamista nostetaan. Tässä riittää haastetta, jotta tehtävät saadaan pysymään mielenkiintoisina ja riittävän monipuolisina. Ennen yritettiin tehdä montaa työtä sinne päin, Timo Kallio täsmentää. Palvelukeskuksista tuli vuoden alussa itsenäisiä tulosyksiköitä. Tarjottavia palveluja ei kustanneta enää valtion budjetista, vaan keskukset laskuttavat asiakkaitaan. Timo Kallio tuli itse palvelukeskuksen johtoon Joensuun yliopistosta, missä hän sanojensa mukaan kiersi melkein kaikki hallinnonalat. Koulutukseltaan tämä byrokraattien tehokas kouluttaja on metsäekonomi. Ammatillista peruskoulutusta palvelukeskuksille HAUS käynnisti syksyllä palvelukeskusten henkilöstön ammatillisen peruskoulutuksen, joka suunniteltiin yhteistyössä palvelukeskusten asiantuntijoiden kanssa. Koulutuskokonaisuus muodostuu kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon peruskoulutuksesta. Ensimmäiset kurssijaksot toteutettiin lokakuussa Hämeenlinnassa ja koulutus jatkuu kevätkaudella Koulutus voidaan toteuttaa alueellisesti hajauttaen palvelukeskuksille parhaiten soveltuvilla paikkakunnilla. Kohderyhminä ovat palvelukeskusten talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat. Koulutuksen tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista ja luoda yhdenmukaisia käytäntöjä eri palvelukeskusten kesken. Lisätietoja: Marita Kailovaara, puh ja Helena Viskari, puh H A U S k e h i t t ä ä Teksti Helen Moster Kuvat Antti Vettenranta Henkilöstön kehittämisen rautaisannos HRD-osaaja-koulutus yhdistää julkisen ja yksityisen alan asiantuntijoita. Anne Hammar Tiehallinnosta ja Tarja Sallanen Enirosta saivat työhönsä lisää varmuutta. K Meillähän tehdään juuri oikeita asioita, totesivat sekä Anne Hammar, 55, että Tarja Sallanen, 31, HRD-osaaja-koulutuksen jälkeen. Hammar valmistui Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja HAUS kehittämiskeskuksen yhteisestä koulutuksesta vuonna 2006, Sallanen tämän vuoden keväällä. Uudet opit elävät molemman työarjessa, sillä he ovat verkottuneet kurssitovereidensa kanssa. Suomi on pieni maa, ja henkilökohtaisista kontakteista on aina hyötyä, sanoo Sallanen. Vaikka Eniron henkilöstönkehittäjä ei ehdikään pitää jatkuvaa yhteyttä kurssilaisiin, hänestä tuntuu hyvältä tietää, että talon ulkopuolisten kollegoiden puoleen voi kääntyä helposti. Anne Hammarin sähköpostiliikenne oman kurssin kanssa on sitä vastoin vilkkaampaa, ja ajatuksia on vaihdettu myös vapaa-aikana. Kouluttajien yksi tavoite on näin ollen toteutunut: osanottajat Mieli teki koulutukseen, sillä olin utelias. Huomasin, että omat tietoni ovat ajan tasalla, mutta silti sain varmuutta, Tarja Sallanen sanoo. verkottuvat ja jakavat HRD-tietoa koulutuksen jälkeenkin. Teoriaa ja harjoituksia Sosiologiaa opiskelleelle Tarja Sallaselle koulutuksen osiot olivat ennestään tuttuja. Valtiotieteen maisterin paperit hän sai vastikään Helsingin yliopistosta, ja pro gradu -tutkielma käsitteli työhyvinvoinnin ja henkilöstön kehittämisen teemoja. HR-tehtävissä hän on työskennellyt Eniron palveluksessa viisi vuotta, joista viimeiset kolme henkilöstön kehittämistehtävissä. Mieli teki koulutukseen, sillä olin utelias. Huomasin, että omat tietoni ovat ajan tasalla, mutta silti sain varmuutta. Sallasen mielestä HRD-osaaja sopii parhaiten sellaisille, joilla ei ole vielä kovin paljon kokemusta HR-tehtävistä tai sellaisille, jotka ovat olleet alalla jo pitkään ja kaipaavat tietojensa päivitystä. Sallasen määrittely sopii loistavasti Anne Hammariin, HR-työn konkariin. Hammar on työskennellyt Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirissä eri tehtävissä jo vuodesta 1973 ja koulutussuunnittelijana vuodesta HR-osaaja-koulutuksen hän aloitti syksyllä Tiehallinto on aina suhtautunut hyvin myönteisesti koulutukseen, ja sain tiedon kolmelta eri henkilöltä, Hammar nauraa. Hän suitsuttaa kiitosta koulutuksen monipuolisuudesta ja hyvistä luennoitsijoista. Haastavuuttakin oli tarpeeksi, erityisesti verkkoopiskeluun totuttelemisessa. Välillä opiskelu tuntui raskaalta työn ohessa, mutta silti odotin aina koulutusjaksoja. Hyvistä arvosanoista tuli hyvä mieli. Hammar lukeutui kurssin vanhimpiin, mutta ei kokenut ikäänsä rasitteeksi. Oli hauska huomata, että pärjäsin! Uusista opeista on hyötyä työssä jatkuvasti. Keskustelut ja parhaat käytännöt Tarja Sallanen olisi toivonut, että kurssilaisten omiin keskusteluihin olisi varattu enemmän aikaa. Esimerkiksi perehdyttämisestä käyty verkkokeskustelu jäi pinnalliseksi. Olisimme voineet kertoa enemmän omista käytännöistämme, Sallanen pohtii. Parasta antia olivat kurssilaisten laaja kokemuspohja ja parhaiden käytäntöjen esittely, hän kiittää. Ohjelmaan voisi hänen mielestään sisältyä myös jakso, jossa käsiteltäisiin hankalien vuorovaikutustilanteiden hoitamista. Anne Hammar koki erityisen antoisana sen, että HRD-osaajakoulutukseen osallistui sekä julkisen että yksityisen alan edustajia. Parasta lienee silti lisääntynyt sisäinen varmuus. Ja se näkyy ulospäin, sanovat jopa Hammarin kollegat Tiehallinnosta. Tiehallinto on aina suhtautunut hyvin myönteisesti koulutukseen, ja sain tiedon kolmelta eri henkilöltä, Anne Hammar nauraa. HRD-osaaja on ohjelma kehittämisen ammattilaisille HAUSin ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttaman HRD-osaaja -ohjelman on suorittanut noin 250 henkilöstön kehittämisen ammattilaista. Jo kymmenes HRD-osaaja -ohjelma alkoi marraskuussa. Vuoden kestävässä ohjelmassa käsitellään monipuolisesti henkilöstön kehittämisen teemoja: HRD-toiminnan strategisista lähtökohdista edetään suunnittelutyön olennaisiin tekijöihin ja henkilöstötyön keskeisiin prosesseihin. Ohjelma tarjoaa henkilöstön kehittämistehtävissä toimiville asiantuntijoille laajan kokonaisnäkemyksen, ajankohtaisia ideoita ja toimivia esimerkkejä henkilöstötoiminnosta. Työskentelytapa on käytännönläheinen ja harjoitustehtävien kohteena on osallistujan oma työtehtävä ja organisaatio. Ohjelmassa opiskellaan työn ohessa oppien. Lähijaksojen lisäksi opiskellaan verkossa. Jokainen osallistuja seuraa omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan ja valinnaisen kehittämishankkeen avulla. Ohjelma on suunnattu sekä yksityisellä että julkisella sektorilla toimiville kehittäjille. Eri sektoreilta tulevien opiskelijoiden keskinäinen kokemusten vaihto ja verkostoituminen tuovat lisäarvoa opiskeluun. Seuraava HRD-osaaja -ohjelma alkaa syksyllä Lisätietoja: Riitta Tihinen, puh

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön!

Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Paremmilla kehityskeskusteluilla osaaminen tehokäyttöön! Uudista ja Uudista 2013 Intohimona työelämän laadullinen kehittäminen Irma Meretniemi www.bdmoy.com Copyright BDM Oy 2 Asiat, joista puhumme Kehityskeskustelujen

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä

Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Työmarkkinoiden ja Työelämän kehitysnäkymiä Lauri Ihalainen Valtio Expo 7.5.2013 Kehittämisstrategian lähtökohdat TULEVAI- SUUDEN TYÖPAIKAT INNOVOINTI JA TUOTTA- VUUS VISIO Suomen työelämä EUROOPAN PARAS

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik

Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik Strategikoksi puolessa tunnissa Varsinais-Suomen aikuis- ja ammatillisen koulutuksen kehittämispiknik 11.12.2012 Timo Collanus Erityisasiantuntija Turun kaupunki Timo Collanus VTM/ taloustiede 1998 Koulutustutkimusta

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO Valtionhallinnon henkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksia 16.03.2012 Koonneet: Virpi Einola-Pekkinen

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA, LAPIN YLIOPISTO. Tehtävä I (max 15 pistettä) Vastaajan nimi. Hallintotieteen valintakoe

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA, LAPIN YLIOPISTO. Tehtävä I (max 15 pistettä) Vastaajan nimi. Hallintotieteen valintakoe 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA, LAPIN YLIOPISTO Hallintotieteen valintakoe 10.6.2008 Valintakokeessa on tehtävät I, II ja III. Jokaiselle tehtävälle on oma oheismateriaalinsa. Kokeen yhteispistemäärä

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA KUNTOUTUSASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Kysely jäsenille ja varajäsenille joulukuussa 2012 Yhteenveto kyselyn tuloksista Hanna Nyfors 23.1.2013 KUNK tänään Kotipesä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolla

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

TMC XIV. Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä. Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2.

TMC XIV. Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä. Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2. TMC XIV Koulutamme ammattilaisia auttamaan haasteellisissa tilanteissa olevia yrityksiä Kari Nurmi TMA Finland ry & Nurmi Consulting Oy 7.2.2017 Kenelle? Kokenut henkilö, jolla on sopiva koulutus sekä

Lisätiedot

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin Uudelleensijoittuminen tarjoaa mahdollisuuden jatkaa valtion palveluksessa Alueellistamisen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa

Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa Terveellinen työ Elämän eri vaiheissa Kestävän työuran edistäminen ja Suomen hallituksen kärkihanke 4: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

Ajatuksia tohtorin koulutuksesta. Timo Kekkonen

Ajatuksia tohtorin koulutuksesta. Timo Kekkonen Ajatuksia tohtorin koulutuksesta Timo Kekkonen Esityksen sisältö 1. Mitä opimme tutkimuksesta? 2. Mitä osaamista yritykset tarvitsevat? 3. Mitä pitäisi tehdä? 2 HS, Kuukausiliite 1/08 Mitä tutkimuksesta

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

Työn mielekkyyden johtaminen

Työn mielekkyyden johtaminen Kati Järvinen Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Kati Järvinen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Ea Söderberg Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET

JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET JOHTAMISEN KÄRKIHANKKEET Valtionhallinnon johdonfoorumin aamukahvit 13.5.2016 Juha Sarkio, Katju Holkeri, Ari Holopainen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto PARANNETAAN JOHTAMISTA JA TOIMEENPANOA TAVOITE:

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen

Ohjelma. 0 Alustus LiVo hankkeesta sosiaaliohjauksen Foorumin tavoitteet, osallistujat ja kohderyhmä 0 Foorumiin kutsuttiin sosiaaliohjaajia ja kaikkia sosiaaliohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita, myös kouluttajia. 0 Kutsun mukaan tavoitteena oli kokoontua

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot