LÄHIALUEORKESTERI SINFONIETTA LENTUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHIALUEORKESTERI SINFONIETTA LENTUA"

Transkriptio

1 LÄHIALUEORKESTERI SINFONIETTA LENTUA Tammikuu 2009

2 SINFONIETTA LENTUAN KANNATUSYHDISTYS RY. Y: LÄHIALUEORKESTERI SINFONIETTA LENTUA SINFONIETTA LENTUA LÄÄNINTAITEILIJAKSI Hankkeen tausta ja perustelut Toiminnan tausta Lähialueorkesteri Sinfonietta Lentua on toiminut Kuhmossa vuodesta 2000 lähtien kapellimestari Jukka-Pekka Kuuselan johdolla (Liite 1.). Orkesterin koulutukselliset ja taiteelliset tavoitteet saivat alkunsa Kuhmon Musiikkiopiston osaamisesta ja tavoitteista ns. erikoiskurssitoiminnan puitteissa, mutta orkesterin käytännön toiminnasta on jo useita vuosia vastannut Sinfonietta Lentuan kannatusyhdistys ry. Orkesterin toimintamalliksi on valittu ja vakiintunut yhteistyö Petroskoin Valtion konservatorion kanssa. Puolet soittajista on kuhmolaisia tai entisiä kuhmolaisia muusikoita tai musiikin opiskelijoita, toinen puoli saapuu Petroskoista. Soittajia kussakin produktiossa on 25-60, kulloinkin esitettävästä ohjelmasta riippuen. Jos toiminta saataisiin pysyväksi, Sinfonietta Lentua voisi olla maailman ainoa säännöllisesti valtakunnan rajan ylittäen työskentelevä orkesteri. Vaikka toimintaa on määrällisesti ollut runsaasti, sitä ei voi sanoa säännölliseksi. Vuodesta 2000 lähtien Sinfonietta Lentua on toteuttanut työskentelyperiodeja, joiden tuloksena on kuultu orkesterikonsertteja Kuhmossa ja usein myös muilla paikka kunnilla Kainuussa ja kauempanakin. Epäsäännöllisyyden ja taloudellisista edellytyksistä johtuvan lyhytjänteisyyden vuoksi toiminnan koulutukselliset, matkailulliset ja myös taiteelliset tulokset ovat jääneet puolinaisiksi. Vielä ei ole päästy niihin tavoitteisiin ja sille esittämisen, toiminnan, tiedottamisen ja suunnittelun yleisesti ottaen yleisön palvelemisen tasolle, jolle olisi ollut edellytyksiä, jos toimintaa olisi voinut toteuttaa säännöllisenä ja ennakoivana. Toiminta on yritetty toteuttaa tilapäisrahoituksella, konserttikorvausten, apurahojen, lipputulojen sekä ennen muuta talkootyön ja yhteistyökumppanien tuen varassa. Yhteis työkumppaneista tärkeimmät ovat olleet Kuhmon kamarimusiikin osaamiskeskus Virtuosi ja Kuhmo-talo. Apurahatukea on satunnaisesti saatu esim. Valtion säveltaide toimi kunnalta, Suomen Kulttuurirahastolta ja Jenny ja Antti Wihurin rahastolta sekä Kuhmon Osuuspankilta (ks. Liite 5.). Hankkeen perusrahoitukseksi, edes kokeiluluontoisesti, näistä ei ole ollut.

3 Miksi hanke on toteutettava Hankkeen perusteluista tärkein on se, että orkesteritoiminnalle Kainuussa täytyy saada alku. Kainuu on ainoa manner-suomen maakunta, josta puuttuu ammatillisella tasolla toimiva orkesteri. Lähimpiin orkesterikonsertteihin Kuhmosta on matkaa yli 200 km, Suomussalmelta vielä enemmän. Yrityksiä Kainuussa on ollut useita, mutta säännöllisen toiminnan kokeilu ei ole ollut mahdollista entisin keinoin. Jäljempänä on monin eri perustein kerrottu, miten säännöllisen toiminnan jakso antaa pohjan jatkuvalle konsertti toiminnalle. Hankkeen tavoite ja tuotokset Hankkeen tavoitteena on luoda Sinfonietta Lentua -orkesterille kolmen vuoden säännöllinen harjoitus- ja konserttitoiminnan jakso ammatillisella tasolla. Säännöllisen toiminnan avulla saadaan orkesteritoiminta sellaiseksi, että se voi palvella koko Kainuuta parhaalla mahdollisella tavalla. Yleisesti alueelle luodaan uusi rikastuttava toimintamuoto ja koko laajan alueen elämän laatu paranee - erityisesti 1) yleisölle Kuhmossa (ja aina jollakin toisella paikkakunnalla Kainuussa ja lisäksi muuallakin Suomessa sekä vuosittain Karjalan tasavallassa) tarjotaan säännöllisesti ammattitasoista orkesterimusiikkia neljä kertaa vuodessa, 2) kuhmolaisille soitonopiskelijoille (sekä Kuhmon Musiikkiopistossa opiskeleville että jo muihin musiikin oppilaitoksiin siirtyneille) tarjotaan merkittävää orkesterisoittokokemusta kansainvälisessä orkesteriympäristössä (myös opiskelijoille muissa Kainuun ja Pohjois-Karjalan musiikkioppilaitoksissa), 3) ammattitasoisille soittajille tarjotaan mahdollisuus pitää yllä ammattitaitoa ja erityisesti kehittyä vastuullisina orkesterimuusikkoina, 4) toiminnalla sitoutetaan paikkakunnilta jo lähteneet nuoret kuhmolais- ja kainuulaismuusikot jatkuvasti työskentelemään kotiseudullaan ja kehittämään edelleen kotiseutuaan, 5) matkailuyrityksille tarjotaan merkittävää ohjelmallista apua Kuhmon ja Kainuun pitämisessä elävänä, monipuolisesti kiinnostavana matkakohteena, iltaohjelmana turistiryhmille eri puolilta Kainuuta (orkesterin kokoontuminen on jo sinänsä matkailullinen tapahtuma), 6) tilaisuuksien ja palvelujen järjestäjille (majoitus-, ohjelma-, kuljetusyrittäjät ym.) tarjotaan merkittäviä tapahtumia, joista voi ansaita ja joista voi oppia ja 7) Sinfonietta Lentua -orkesteri haluaa olla kansainvälisen musiikki- ja kulttuurikoulutuksen tienraivaajana, malliesimerkki konkreettisesta, innovatiivisesta yhteistyöstä Suomen ja Venäjän välillä ilman tyhjiä puheita ja cocktail-kutsuja. Toteutustapa ja toimenpiteet Orkesterille haetaan asemaa Oulun läänin läänintaiteilijana kolmen vuoden kaudeksi. Tämä tarjoaa rahoituspohjan, jota toivomme omatoimisesti täydentää vastaamaan toiminnan tarpeita. Syntyvässä hankkeessa vahvistetaan Kainuun elinvoimaa toteuttamalla 3 vuoden aikana (7/2009 6/2012) laaja ammattitasoisten orkesterikonserttien ja niihin liittyvien harjoitus- ja koulutusjaksojen sarja Kuhmossa ja muualla Kainuussa tai Suomessa. Sarja koostuu

4 yhteensä 12 eri ohjelmakokonaisuudesta ja vähintään 24 konsertista. Orkesteri kootaan normaali tapaan kuhmolaisista ja kainuulaisista muusikoista sekä toiselta puoleltaan Petroskoin Valtion konservatorion piirissä toimivista muusikoista ja pitkälle edenneistä musiikin opiskelijoista. Orkesterin koko hankkeen aikana nostetaan normaalista soittajasta muusikkoon esitettävästä ohjelmistosta riippuen. Yksi konserttiproduktio vuodessa pyritään toteuttamaan yhteistyössä kajaanilaisen Kaukametsän Kamari orkesterin kanssa. Tällöin muusikkomäärä noussee soittajaan, mikä mahdollistaa esim. Sibeliuksen, Brahmsin ja Tshaikovskin suurta orkesteria vaativien perusteosten esittämisen. Orkesterikonserttien harjoitusjaksot (4-6 vrk) toteutetaan Kuhmossa samoin yksi konserteista. Konsertit uusitaan kerran Kainuussa ja tarvittaessa myös muualla Oulun läänissä sekä kerran vuodessa Karjalan tasavallassa. Yhden työskentelyperiodin kestoksi soittajille tulee siis 6-9 vrk. Konserttitoimintaa johtaa Sinfonietta Lentuan taiteellinen johtaja kapellimestari Jukka-Pekka Kuusela. Hän käyttää harjoitustyössä apunaan sekä suomalaisia että karjalaisia kokeneita muusikoita. Konserttien musiikillinen sisältö koostuu suomalaisesta ja venäläisestä orkesterimusiikista sekä lisäksi klassisista perusteoksista ja mahdollisuuksien mukaan tilaustöistä ja muista uutuuksista. Kaikkiin konsertteihin liittyy voimakas ennakkoon tehtävä yleisölle suunnattu valistustyö, ns. Konserttia odotellessa tilaisuudet, jotka helpottavat konsertteihin saapumista ja musiikin omaksumista. Tätä tiedotustyötä kohdistetaan hankkeen aikana erityisesti kouluihin ja ns. perukkaan. Suunnitelluilla toimintamuodoilla ja intensiteetillä voidaan orkesteriin luoda yhteistyön ilmapiiri, joka innostavuudellaan saa nuoret soittajat ylittämään oman tasonsa. Aikataulu Läänintaiteilijatoiminta on valmis käynnistymään heti, koska malli toiminnalle on olemassa ja koeteltukin. Hallintoa kehitetään konserttitoiminnan rinnalla vastaamaan hankkeen tarpeita ja hankkeen jälkeisen ajan toimintaa. Vuosille suunniteltu työskentely aikataululuonnos on ohessa (Liite 2. suunnitelman päivämäärät ovat esimerkkejä rahoituksen toteutuminen määrää lopulliset päivämäärät). Organisaatio ja yhteistyötahot Toiminnasta vastaa Sinfonietta Lentuan kannatusyhdistys ry. Yhteistyötahot: 1) Oulun läänin taidetoimikunta 2) Kuhmon Musiikkiopisto antaa hankkeelle tarvittavaa pedagogista tukea. 3) Petroskoin Valtionkonservatorio on yhteistyökumppani, joka kouluttaa ja valitsee n. puolet orkesterin peruskokoonpanon muusikoista. He ovat myös vastaamassa osasta hankkeen kuluja tulevan Petroskoin-vierailun yhteydessä. Yhteistyön on Petroskoin Valtionkonservatorion puolesta todettu olevan tärkeätä ja myös halukkaita ja laadukkaita muusikkoja on helppo löytää. Ensimmäiset tunnustelut Murmanskin alueen musiikki piireihin ovat antaneet toiveita Venäjä-yhteistyön laajenemisesta.

5 4) Kiinteistö Oy Kuhmon kulttuuritalo (Kuhmo-talo) on sitoutunut tarjoamaan toiminnalle tarvittavat harjoitustilat, laitteet ja avustavan työvoiman. 5)Alueellisen maaseutuohjelman rahoittama Kulttuuriklusteri-hanke (Kuhmon Kamarimusiikki, Kaustinen Folk, Sata-Häme Soi ja Rääkkylän Kihaus Folk). 6) Kainuun kunnat (Kuhmo, Kajaani, Sotkamo ja Suomussalmi) ovat lupautuneet tukemaan läänintaiteilijahanketta omarahoitusosuudella. 7) Valtion säveltaidetoimikunta on vuosina 2008 ja 2009 myöntänyt Sinfonietta Lentualle harkinnanvaraista orkesteritukea. 8) Kainuun Musiikkiopisto on luvannut toimia Sinfonietta Lentuan kanssa orkesteri yhteistyössä yhteisesti sovituissa produktioissa. Hankkeen talous Laskelma hankkeen kuluista ja tuotoista on erillisenä ohessa (Liite 3.). Toistaiseksi orkesterin toiminta on perustunut irrallisiin rahoituslähteisiin, mikä on huomattavasti vaikeuttanut suunnitelmallista pedagogista, taiteellista tai elinkeinoja tukevaa toimintaa. Lisäksi eräiden perustoimintojen osalta on voitu tukeutua pääyhteistyökumppaneitten, mm. Kuhmo-talon ammatilliseen ja materiaaliseenkin (tilat, laitteet ym.) tukeen. Talkootyön kohtuuttoman suurta osuutta orkesterin toiminnassa ei tämänkään hankkeen aikana voida poistaa, toivottavasti hiukan pienentää (tai edes inhimillistää). Tiedotus Orkesteri- ja konserttitoiminnan luonteeseen kuuluu aktiivinen tiedottaminen toiminta on mitä suurimmassa määrin läpinäkyvää. Hankkeen tilaisuuksista tiedotetaan etukäteen lehdistö ja muiden tiedotusvälineitten kautta koko potentiaaliselle yleisölle. Erityisesti mainittakoon Konserttia odotellessa tilaisuudet, joissa taiteellinen johtaja kertoo konsertin teoksista yleisötilaisuudessa, joka myös välitetään vierailupaikkakunnille ja muille kohderyhmille joko verkkoteitse tai tallenteena. Konsertit saavat näkyvyyttä jälkikäteen lehdistössä, usein myös varsinaisina konserttiarvosteluinakin. Toiminnan raportointi rahoittajille ja tukijoille sekä arviointi tapahtuu tällaisen hankkeen kyseessä ollen luontevimmin harjoitusjakso- ja konserttikohtaisesti. Vaikka toiminta onkin jatkuvaa, voidaan saavutetut tulokset ja käytetyt resurssit asettaa punnittavaksi kohta konserttien jälkeen. Toiminnan jatkuvuus Kolmevuotinen läänintaiteilijuus luo pohjan orkesterin jatkuvalle toiminnalle, neljään konserttikokonaisuuteen vuodessa. Vakiintuneelle orkesteritoiminnalle on helpompi saada taloudellista tukea niin julkiselta puolelta kuin sponsoreiltakin, mutta oleellisinta on, että hankkeen tuloksena myös yleisö pohja ja orkesterin vierailukysyntä saadaan kasvamaan merkittävästi. Paitsi että tällä on taloudellista merkitystä toiminnalle, se on tärkeätä

6 orkesterin olemassaololle ja tarkoitukselle: kainuulainen elämänlaatu paranee. Oheisessa liitteessä (Liite 4.) olemme eritelleet hankkeen luoman säännöllisen toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia orkesteri toiminnalle Kainuussa. Kuhmossa 6. tammikuuta 2009 Matti-Jussi Pollari Sinfonietta Lentuan kannatusyhdistys ry.

7 SINFONIETTA LENTUA Liite 2. SL-konserttikalenteri Aikataulu on esimerkinomainen taloudellisten mahdollisuuksien selvittyä voidaan määritellä lopullinen konserttiohjelma Loppiaiskonsertti Fredrik Pacius 200 v. F. Pacius: Uusi teos (edellisen kerran yli 100 vuotta sitten esitetty melodraama) W. A. Mozart: Viulukonsertto No 5 Beethoven: Sinfonia No 7 (tai Weber: Sinfonia) Aikataulu normaalille valmistelutoiminnalle jokaisen konsertin jälkeen ja ennen seuraavaa konserttia: Tammikuussa 2009 Nuottien järjestely ja palautukset, maksuliikenne edellisen periodin kuluista, yhteistyökumppanien kanssa neuvottelut seuraavasta periodista Tamiikuuhun 2009 mennessä Rahoituksen järjestäminen seuraavaan konserttiin, solistien sopimukset, nuottimateriaalin hankinta, konsertin myynti toiselle paikkakunnalle Orkesterin nuottimateriaalin työstämistä stemmaharjoituksia varten (kapellimestari, konserttimestari, äänenjohtajat laativat jousitukset, sormitukset, tulkintamerkinnät) Kainuulaisen ja karjalaisen soittajiston rekrytointi ja sen edellyttämät keskustelut karjalaisen yhteistyökumppanin kanssa Nuottimateriaalin toimittaminen orkesterilaisille, Yhteistyöseminaari Petroskoissa, stemmaharjoitukset petroskoilaisten soittajien kanssa, majoitusvaraukset. Karjalaisen osapuolen matkajärjestelyt (viisumit, liput) Stemmaharjoitukset suomalaisten soittajien kanssa, partituurin lopullinen työstäminen, ruokailu- ja kuljetusvaraukset, orkesteriperiodin minuuttiaikataulun laatiminen Stemmaharjoitukset suomalaisten soittajien kanssa (1-viulut, 2-viulut, alttoviulut, sellot+bassot, puupuhaltimet, vasket, lyömäsoittimet) stemmoittain Tiedotustyön viimeinen vaihe: lehdistötilaisuudet ja Konserttia odotellessa tilaisuus konserttiyleisölle (tilaisuus välitetään verkkoteitse tai tallenteena vierailupaikkakunnalle) Orkesteriperiodi. Päivittäiset tutti- ja stemmaharjoitukset. Harjoitukset solistien kanssa (solistit+kapellimestari ja solistit+orkesteri). Harjoitukset orkesterin ja solistien kesken Astor Piazzolla: Operita Maria de Buenos Aires Oopperaesitys ensi kertaa Suomessa Kesäkimara Karjalaisen säveltäjän uusi teos Schumann: Sellokonsertto Kalinnikov: Sinfonia No New Dimension & Northern Dimension (yhteistyössä Kajaanin kanssa?) Sibelius: Finlandia Grieg: Pianokonsertto Tshaikovski: Sinfonia No 5

8 Uuden Vuoden konsertti V. Martynov: Come in R. Schedrin: Carmen-sarja L. Sallinen: Uusi teos (orkesterin tilaus) Mendelssohn, Mendelssohn ja Mendelssohn! Fanny Mendelssohn: Kolme kappaletta (eks.) Vladimir Mendelssohn: Uusi teos (konsertto, ke.) Felix Mendelssohn: Sinfonia No Lasten Kuhmon perhekonsertti R. Perera: The Saints: Kolme kappaletta orkesterille ja yleisölle F. Kreisler: Kolme kappaletta viululle ja orkesterille B. Rodgers: Bremenin musikantit Suurella sydämellä (yhteistyössä Kajaanin kanssa?) Tshaikovski: Pianokonsertto No 1 (tai Chopin, 200 v. syntymästä) Sibelius: Sinfonia No Uuden Vuoden konsertti M. Nisula: Uusi teos (orkesterin tilaus) Suomalaisia lauluja ja venäläisiä romansseja (mm. Sibelius, Tshaikovski, Merikanto, Rahmaninov) L. van Beethoven: Sinfonia No W. A. Mozart: Ave Verum Corpus W. A. Mozart: Requiem Manhattan glamour! Rat Pack viihdekonsertti (yhteistyössä Kalevala Spiritin kanssa?) - Frank Sinatran, Sammy Davisin, Dean Martinin ym. musiikkia (yhteistyössä Kajaanin kanssa?) J. Brahms: Traaginen alkusoitto (tai Musheng Chen: Uusi teos, eks.) J. Sibelius: Viulukonsertto J. Brahms: Sinfonia No Uuden Vuoden konsertti W. A. Mozart: Figaron häät alkusoitto W. A. Mozart: Sinfonia Concertante J. Strauss: Valsseja ja polkkia J-P.K.

9 SINFONIETTA LENTUA Liite 3. LÄHIALUEORKESTERI SINFONIETTA LENTUA Toiminnan vuosittainen talous Kulut (vuodessa = neljä työskentelyperiodia, 8-10 konserttia) Muusikkokulut - Suomalaiset muusikot (25 soittajaa) - matkakulut päivärahat ruokailut majoitus palkkiot vakuutukset ym Karjalaiset muusikot (25 soittajaa) - matkakulut päivärahat ruokailut majoitus palkkiot viisumit, vakuutukset ym solistit, kapellimestari, intendentti - matkakulut päivärahat ruokailut majoitus palkkiot viisumit, vakuutukset ym Vierailukonsertit - bussimatkat majoitukset ym Nuottimateriaali Tiedotus - ilmoitukset julisteet, esitteet ym ohjelmalehtiset www-tiedotus Tekijänoikeusmaksut Konserttikulut - tilat, instrumentit 4400

10 - tekninen aputyö tarvikkeet Yleiskulut - toimistokulut posti, puhelin ym toimistoaputyövoima Yhteensä Tuotot (vuodessa) Hankkeen tuotot - lipunmyynti myydyt konsertit (5 kpl) Yleisavustukset - Oulun läänintaidetoimikunta Kainuun kunnat SKR Valtion säveltaidetoimikunta muut apurahat sponsorit Yhteistyökumppanit - Kuhmo-talo ym muut tukevat tahot Yhteensä

11 SINFONIETTA LENTUA Liite 4. SÄÄNNÖLLISEN TOIMINNAN TARJOAMIA MAHDOLLISUUKSIA Sinfonietta Lentua voi kolmivuotisen hankkeen avulla säännöllistää toimintansa ja sen myötä saavuttaa seuraavaa: 1) Konserttien yleisömäärät kasvavat. Alueen asukkaitten elämänlaatu paranee. Lipputulojen määrä kasvaa. 2) Kuhmon Musiikkiopiston oppilaat Kuhmossa ja Sotkamossa saavat pedagogisesti suunnitellun olennaisen orkesterilisän instrumenttiopintoihinsa. Tavoitetaso ja työskentelytapa orkesterilla on ammattimainen ja soitettava ohjelmisto kansainvälistä perusrepertuaaria. 3) Koulutuksellinen yhteistyö Kainuussa ja laajemminkin on mahdollista ammattilaiset voivat kehittää ammattitaitoaan. Yhteistyö Kainuussa paitsi Sotkamon suuntaan myös Suomussalmelle ja Kajaaniin voimistuu. Pedagogiseen yhteistyöhön kiinnostusta osoittaneet tahot (mm. Lieksa ja Raahe) voidaan ottaa tehokkaasti mukaan työhön (mikä puolestaan helpottaa konserttivierailu paikka kuntien löytämistä). 4) Kulttuurihallinnollinen ja matkailullinen ammattitaito Kainuussa lisääntyy - järjestelijöitä eri tahoilla on yhä enemmän, yhä osaavampia myös. Matkailijoille tarjottava ohjelmisto lisääntyy ja monipuolistuu. 5) Sinfonietta Lentualla on mahdollisuus hakea ja päästä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n (ammattiorkestereiden valtakunnallinen yhteisö) jäseneksi. Tämän tunnustuksen ja näkyvyyden saavuttaminen tukee orkesterin rahoituksellisia (julkiset taho, sponsorit), markkinoinnillisia ja muitakin pyrkimyksiä monin tavoin. 6) Vierailukonserttien suunnittelu ja myynti helpottuu. Säännölliset konsertit, hyvissä ajoin etukäteen suunniteltu aikataulu usealle konserttijaksolle helpottaa konserttien myyntiä, oikeastaan mahdollistaa sen - sekä orkesterille että tilaajalle jää aikaa suunnitella ja sopia. 7) Kapellimestarin, orkesterin hallinnon ja muusikoitten työtaakka kevenee merkittävästi, kun toiminnassa voidaan noudattaa säännöllisyyden tarjoamaa suunnitelmien pitävyyttä ja jatkuvuutta. Ohjelmistosuunnittelu, nuottien hankinta, muusikoitten kiinnittäminen, ennakkoharjoittelu, nuorempien soittajien kouliminen tuleviin tehtäviin, konserttitiedotus ja -markkinointi, paikallisjärjestelyt (majoitus, ruokailut, tilat ym.) sekä lukuisat muut tehtävät muuttuvat helpommiksi, kun enää ei tarvitse hukata aikaa lähestyvän katastrofin estämiseen vaan voidaan toimia pitkäjänteisen hyvän suunnitelman mukaan M-J.P.

12 SINFONIETTA LENTUAN KANNATUSYHDISTYS RY. Liite 5. SAADUT APURAHAT Myönnetty Myöntäjä Tarkoitus Summa 2008 Valtion säveltaidetmk Harjoitus- ja konserttitoimintaan (siirretty vuodelle 2009) 2007 Valtion säveltaidetmk Harjoitus- ja konserttitoimintaan Kuhmon Osuuspankki Orkesterin toimintaan LUSES Levytystuki Oulun läänintaidetmk Orkesterin maakunnalliseen toimintaan Oulun läänintaidetmk Orkesterin toimintaan Madetoja-säätiö Teostilaukseen Kordelinin Säätiö Orkesterin toimintaan LUSES Matka-avustus Jenny ja Antti Wihurin rah. Verkkotiedotustoiminnan kehittämis Suomen Kulttuurirahasto Sibelius/Koli-aiheiseen produktioon Kuhmon Sp:n kultt.säätiö Toimintaan M-J.P.

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke

Musiikki elämään. Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke musiikki elämään Musiikki elämään Osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehittämishanke 2011 2013 Musiikki elämään Voidaanko taide-elämystä syventää taidepedagogiikan keinoin?

Lisätiedot

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015

HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 HELSINGIN KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 2014 JA 2015 1. Toiminta-avustukset a. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset 2015 b. Taide- ja kulttuuriyhteisöjen toiminta-avustukset

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko,

Etelä-Karjalan Klassinen kuoro. Suomalainen Kevät. Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Etelä-Karjalan Klassinen kuoro Suomalainen Kevät Imatra 17.4.2010 klo 16, Vuoksenniska Kolmen ristin kirkko, Lappeenranta 18.4.2010 klo 16, Lappeenrannan Musiikkiopiston Helkiö-sali Ohjelma Jaakko Mäntyjärvi

Lisätiedot

Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012

Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012 Tervetuloa Kuhmoon 12.3.2012 Historia ravitsee kehitystä Tervanviennin kultakaudella Kuhmo tuotti kuudenneksen koko Suomen tervasta metsää pysyvästi 406 000 ha, puuvaranto yli 30 milj m3 Globalisaatio

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016

Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoekuvaus, YAMK Musiikki 2016 Valintakoe järjestetään 7.-9.6.2016. Valintakokeessa on kolme osaa: 1. Opinnäytetyön alustava suunnitelma 2. Haastattelu 3. Musiikillinen työnäyte. Valintakokeeseen

Lisätiedot

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS Liite 7/KH 9.1.2017 31 SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopimuksen osapuolina ovat Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa kaupunki, Y-tunnus

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Hämeenlinnan Sibeliusbrändi. Antti Vihinen 12/2016

Hämeenlinnan Sibeliusbrändi. Antti Vihinen 12/2016 Liite 8/KH 9.1.2017 32 Hämeenlinnan Sibeliusbrändi Antti Vihinen 12/2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Hämeenlinna Sibeliuksen syntymäkaupunkina Kaupunki-brändin sovittaminen Sibelius-brändiin World Capital

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

4.12.2014. Pori Sinfoniettan kevätkausi 2015. Liput: 23,50/ 18,50/ 7,50 ellei toisin mainita (sis. Lippupalvelun toimitusmaksu)

4.12.2014. Pori Sinfoniettan kevätkausi 2015. Liput: 23,50/ 18,50/ 7,50 ellei toisin mainita (sis. Lippupalvelun toimitusmaksu) 4.12.2014 Pori Sinfoniettan kevätkausi 2015 Liput: 23,50/ 18,50/ 7,50 ellei toisin mainita (sis. Lippupalvelun toimitusmaksu) 15.1. Torstai klo 19 Tangon huumaa - Piazzolla Jukka Iisakkila, kapellimestari

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunginorkesterin johtokunta Int/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunginorkesterin johtokunta Int/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 19 Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö vuoden 2012 arviointikertomuksen kohdista 2.6. ja 4.1.1. HEL 2013-006133 T 00 03 00 Päätös päätti esittää lausuntonaan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö 2. TOTEUTUS Teemojen toteutus Oppilaitoksen hakiessa kestävän kehityksen sertifikaattia, kriteerien 12-14 toteutumista arvioidaan yhteensä viiden, oppilaitoksen itsensä valitseman teeman osalta. Vähintään

Lisätiedot

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU

POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU POLKUJA- KOREOGRAFIAKILPAILU Kuopiossa 21.11.2015 Tapahtuman taustaa Polkuja- koreografiakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Järjestäjien suureksi yllätykseksi 33 koreografiaa ilmoittautui

Lisätiedot

Laadullisten osaamistarpeiden ennakointi musiikkialalla

Laadullisten osaamistarpeiden ennakointi musiikkialalla Laadullisten osaamistarpeiden ennakointi musiikkialalla Luova tulevaisuus OKM Ennakointiseminaari 2011, Turku 30.-31.8.2011 Projektipäällikkö Mirka Pesonen Sibelius-Akatemia Musiikkialan toimintaympäristöt

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet

SOPIMUS 1.5.2010 1(8) Palkkiot 1.11.2012 NÄYTELMÄ- JA KUUNNELMAMUSIIKKI. Sopijapuolet Palkkiot 1.11.2012 1.5.2010 1(8) Sopijapuolet 1 Soveltamisala 2 Oikeudet Yleisradio Oy, jäljempänä Yleisradio ja Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry, jäljempänä Säveltäjät Sopimus koskee Säveltäjien jäsenten

Lisätiedot

Laadullisten osaamistarpeiden ennakointi musiikkialalla. VOSE-seminaari, opetushallitus 18.6.2010 Ulla Pohjannoro www.siba.

Laadullisten osaamistarpeiden ennakointi musiikkialalla. VOSE-seminaari, opetushallitus 18.6.2010 Ulla Pohjannoro www.siba. Laadullisten osaamistarpeiden ennakointi musiikkialalla VOSE-seminaari, opetushallitus 18.6.2010 Ulla Pohjannoro www.siba.fi/toive Esityksen sisältö I. Toive-hankkeen tavoitteet ja tuotokset II. Osaamistarpeiden

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Elokuu viikko 31 Linnoituksen Vanhan kaupungin päivät Linnoituksen isännän juhlakonsertti pe 5.8. Kehruuhuone klo 18

Elokuu viikko 31 Linnoituksen Vanhan kaupungin päivät Linnoituksen isännän juhlakonsertti pe 5.8. Kehruuhuone klo 18 Lappeenrannan kaupunginorkesterin syksy 2016 Elokuu viikko 31 Linnoituksen Vanhan kaupungin päivät Linnoituksen isännän juhlakonsertti pe 5.8. Kehruuhuone klo 18 Solisti Matti Koponen, viulu Prokofjev:

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA

YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA YLEISTÄ TIETOA SOITONOPISKELUSTA Soiton/laulunopiskelu konservatoriossa on tavoitteellinen harrastus, joka vaatii tunneilla käymisen lisäksi sitoutumisen säännölliseen kotiharjoitteluun. Oppilaan viikoittainen

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN

MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN MAJAOJA-SÄÄTIÖ MAIJA IKONEN 24.1.2017 MAJAOJA-SÄÄTIÖSTÄ Säätiö perustettiin 14.12.2000 rakkaudesta kulttuuriin. Säätiön tarkoituksena on jakaa vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku TIEDOTE Julkaisuvapaa 19.3.2012 heti Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 16.3.2012. Kainuussa ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi. Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Musiikkipedagogi Tavoitteena on valmistaa musiikkialan eri tehtäviin aloite- ja yhteistyökykyisiä, laaja-alaisesti taiteita arvostavia ja persoonallisia musiikkipedagogeja. Tutkinto antaa

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyvä jäsen on aika iloita tästä ajasta, kuluneista vuosista - kaikesta saavutetusta ja siitä, mikä on vielä edessä. Yhdistyksemme viettää75-vuotisjuhlaa joulukuun

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015

Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015 Turun kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2015 1. Kaupungin strategisten tavoitteiden (strategiset ohjelmat, U2, lautakunnan/toimialan painopisteet) toteutuminen orkesterissa Linjaus/painopiste 3.2.3.

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

SIBELIUKSEN JALANJÄLJILLÄ POHJOIS-KARJALASSA

SIBELIUKSEN JALANJÄLJILLÄ POHJOIS-KARJALASSA SIBELIUKSEN JALANJÄLJILLÄ POHJOIS-KARJALASSA www.joensuu.fi/sibelius2015 Sibeliuksen juhlavuonna kuljemme hänen jalanjäljissään Pohjois-Karjalassa nauttien maisemasta ja musiikista. Sibeliukselle pohjoiskarjalainen

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

6 Kainuu. 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 6 Kainuu 6.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 6.1. KAINUU Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 1 kpl Taajaan asutut: 1 kpl Maaseutumaiset: 7 kpl Kainuun maakuntaan

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

1. Työryhmä ja toimeksianto 2 1.1. Työryhmän työskentely 2 2. Oulun oopperatuotannon nykymalli ja sen kehittämistarpeet 3 3.

1. Työryhmä ja toimeksianto 2 1.1. Työryhmän työskentely 2 2. Oulun oopperatuotannon nykymalli ja sen kehittämistarpeet 3 3. 1. Työryhmä ja toimeksianto 2 1.1. Työryhmän työskentely 2 2. Oulun oopperatuotannon nykymalli ja sen kehittämistarpeet 3 3. Oulun oopperan tulevaisuus 4 4. Oulun oopperan uusi toimintamalli 4 4.1. Tuottajuuden

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007

Kankaanpään kaupunki Versio: 1.0 Tukipalveluyksikkö Pvm: 11.10.2007 1 PEREHDYTTÄMISEN MENETTELYOHJE TAVOITE JA TARKOITUS LAAJUUS VIITTEET Tällä menettelyohjeella varmistetaan että perehdyttäminen tukipalveluyksikössä suoritetaan sovitulla tavalla ja yhtenäisen käytännön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Kainuussa

Osaamisen kehittäminen Kainuussa Osaamisen kehittäminen Kainuussa Sokos Hotel Vuokatti ke 3.9.2008 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Koulutustoimiala 2008 toisen asteen koulutus Opiskelijoita noin

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Tietopaketti kuoronjohtajan palkkaukseen

Tietopaketti kuoronjohtajan palkkaukseen Tietopaketti kuoronjohtajan palkkaukseen Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry:n hallitus 3/2016 Taustaa Suomen Kuoronjohtajayhdistys ry. (SKJ) on perustettu vuonna 1992 lisäämään kuoronjohtajien sekä kuorojen

Lisätiedot

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN:

( Taiteilija ), henkilön nimi, Y-tunnus. ( Tilaaja ), Y-tunnus. Yhteyshenkilön nimi: Yhteystiedot: Katuosoite: Sähköpostiosoite: Pankkitili IBAN: Mallisopimuspohja Lukijalle ja käyttäjälle Tämä mallisopimus on malli taideteoksen tilauksessa käytettävästä sopimuksesta. Se tähtää yleispätevyyteen ja keskimääräisyyteen, eikä siksi välttämättä sellaisenaan

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Suomalaiset orkesterit 2020 Toimintaympäristön muutos ja osaamistarve

Suomalaiset orkesterit 2020 Toimintaympäristön muutos ja osaamistarve Suomalaiset orkesterit 2020 Toimintaympäristön muutos ja osaamistarve Suosio:n syysseminaari 18.11.2008, Sibelius-Akatemia projektipäällikkö Ulla Pohjannoro ulla.pohjannoro@siba.fi www.siba.fi/toive Sisällys

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2015 päivitetty 4.5.2015 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Leevi Madetojan katu 1 Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella

Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella Koulupsykologipalvelut Kainuun soten alueella Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutuminen -seminaari 4.6.2015 / Markku Herrala / perheneuvolan päällikkö Lainsäädäntötaustaa Koulupsykologipalvelujen

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Tiina Suorsa Spring House Oy 1.3.2016 STAFFPOINT SPRING HOUSE SAIMA SOFT Yleistä haastattelukyselystä Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA. Veera Valtanen, Markku Similä.

VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA. Veera Valtanen, Markku Similä. VÄLITYÖMARKKINOILLA ASIAKASTYÖTÄ TEKEVIEN HENKILÖIDEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA Veera Valtanen, Markku Similä Tammikuu 2012 taustalla Kainuun ammattiopiston ammatillisten täydennyskoulutusten kehittämistyö

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Musiikkileiri ja yhteiskonsertti opettajien kanssa (22 lasta ja nuorta). Leirin opettajat tulevat Lappeenrannasta.

Musiikkileiri ja yhteiskonsertti opettajien kanssa (22 lasta ja nuorta). Leirin opettajat tulevat Lappeenrannasta. 1 KULTTUURITOIMEN KOHDEAVUSTUKSET 2015 LIITE 2 Kohdeavustusta ovat kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalta hakeneet: Musiikkitapahtumat Lieksa Big Band Tuki ry 5.500,00 koulutus- ja konserttitapahtumaan

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.)

Kunnan kulttuuritoiminnan hallinto- ja palvelurakenne: (Kuvaus hallinnosta, palvelurakenteesta ja palveluvalinnoista.) Tehhään yhessä hanke / Kuntien kulttuurin talous Hankkeen tavoite Selvitetään kuntien kulttuuritoiminnan ja talouden nykytilanne vertailukelpoisella tavalla, otetaan käyttöön ja vakiinnutetaan yhteinen

Lisätiedot

Turvaa maaseudulle-hanke

Turvaa maaseudulle-hanke INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Turvaa maaseudulle-hanke Turvallisuutta älykkäästi - seminaari Kylien pelastusryhmä-pilotista Turvaa maaseudulle-hankkeeksi ja edelleen pysyväksi toimintamalliksi

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot