LÄHIALUEORKESTERI SINFONIETTA LENTUA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHIALUEORKESTERI SINFONIETTA LENTUA"

Transkriptio

1 LÄHIALUEORKESTERI SINFONIETTA LENTUA Tammikuu 2009

2 SINFONIETTA LENTUAN KANNATUSYHDISTYS RY. Y: LÄHIALUEORKESTERI SINFONIETTA LENTUA SINFONIETTA LENTUA LÄÄNINTAITEILIJAKSI Hankkeen tausta ja perustelut Toiminnan tausta Lähialueorkesteri Sinfonietta Lentua on toiminut Kuhmossa vuodesta 2000 lähtien kapellimestari Jukka-Pekka Kuuselan johdolla (Liite 1.). Orkesterin koulutukselliset ja taiteelliset tavoitteet saivat alkunsa Kuhmon Musiikkiopiston osaamisesta ja tavoitteista ns. erikoiskurssitoiminnan puitteissa, mutta orkesterin käytännön toiminnasta on jo useita vuosia vastannut Sinfonietta Lentuan kannatusyhdistys ry. Orkesterin toimintamalliksi on valittu ja vakiintunut yhteistyö Petroskoin Valtion konservatorion kanssa. Puolet soittajista on kuhmolaisia tai entisiä kuhmolaisia muusikoita tai musiikin opiskelijoita, toinen puoli saapuu Petroskoista. Soittajia kussakin produktiossa on 25-60, kulloinkin esitettävästä ohjelmasta riippuen. Jos toiminta saataisiin pysyväksi, Sinfonietta Lentua voisi olla maailman ainoa säännöllisesti valtakunnan rajan ylittäen työskentelevä orkesteri. Vaikka toimintaa on määrällisesti ollut runsaasti, sitä ei voi sanoa säännölliseksi. Vuodesta 2000 lähtien Sinfonietta Lentua on toteuttanut työskentelyperiodeja, joiden tuloksena on kuultu orkesterikonsertteja Kuhmossa ja usein myös muilla paikka kunnilla Kainuussa ja kauempanakin. Epäsäännöllisyyden ja taloudellisista edellytyksistä johtuvan lyhytjänteisyyden vuoksi toiminnan koulutukselliset, matkailulliset ja myös taiteelliset tulokset ovat jääneet puolinaisiksi. Vielä ei ole päästy niihin tavoitteisiin ja sille esittämisen, toiminnan, tiedottamisen ja suunnittelun yleisesti ottaen yleisön palvelemisen tasolle, jolle olisi ollut edellytyksiä, jos toimintaa olisi voinut toteuttaa säännöllisenä ja ennakoivana. Toiminta on yritetty toteuttaa tilapäisrahoituksella, konserttikorvausten, apurahojen, lipputulojen sekä ennen muuta talkootyön ja yhteistyökumppanien tuen varassa. Yhteis työkumppaneista tärkeimmät ovat olleet Kuhmon kamarimusiikin osaamiskeskus Virtuosi ja Kuhmo-talo. Apurahatukea on satunnaisesti saatu esim. Valtion säveltaide toimi kunnalta, Suomen Kulttuurirahastolta ja Jenny ja Antti Wihurin rahastolta sekä Kuhmon Osuuspankilta (ks. Liite 5.). Hankkeen perusrahoitukseksi, edes kokeiluluontoisesti, näistä ei ole ollut.

3 Miksi hanke on toteutettava Hankkeen perusteluista tärkein on se, että orkesteritoiminnalle Kainuussa täytyy saada alku. Kainuu on ainoa manner-suomen maakunta, josta puuttuu ammatillisella tasolla toimiva orkesteri. Lähimpiin orkesterikonsertteihin Kuhmosta on matkaa yli 200 km, Suomussalmelta vielä enemmän. Yrityksiä Kainuussa on ollut useita, mutta säännöllisen toiminnan kokeilu ei ole ollut mahdollista entisin keinoin. Jäljempänä on monin eri perustein kerrottu, miten säännöllisen toiminnan jakso antaa pohjan jatkuvalle konsertti toiminnalle. Hankkeen tavoite ja tuotokset Hankkeen tavoitteena on luoda Sinfonietta Lentua -orkesterille kolmen vuoden säännöllinen harjoitus- ja konserttitoiminnan jakso ammatillisella tasolla. Säännöllisen toiminnan avulla saadaan orkesteritoiminta sellaiseksi, että se voi palvella koko Kainuuta parhaalla mahdollisella tavalla. Yleisesti alueelle luodaan uusi rikastuttava toimintamuoto ja koko laajan alueen elämän laatu paranee - erityisesti 1) yleisölle Kuhmossa (ja aina jollakin toisella paikkakunnalla Kainuussa ja lisäksi muuallakin Suomessa sekä vuosittain Karjalan tasavallassa) tarjotaan säännöllisesti ammattitasoista orkesterimusiikkia neljä kertaa vuodessa, 2) kuhmolaisille soitonopiskelijoille (sekä Kuhmon Musiikkiopistossa opiskeleville että jo muihin musiikin oppilaitoksiin siirtyneille) tarjotaan merkittävää orkesterisoittokokemusta kansainvälisessä orkesteriympäristössä (myös opiskelijoille muissa Kainuun ja Pohjois-Karjalan musiikkioppilaitoksissa), 3) ammattitasoisille soittajille tarjotaan mahdollisuus pitää yllä ammattitaitoa ja erityisesti kehittyä vastuullisina orkesterimuusikkoina, 4) toiminnalla sitoutetaan paikkakunnilta jo lähteneet nuoret kuhmolais- ja kainuulaismuusikot jatkuvasti työskentelemään kotiseudullaan ja kehittämään edelleen kotiseutuaan, 5) matkailuyrityksille tarjotaan merkittävää ohjelmallista apua Kuhmon ja Kainuun pitämisessä elävänä, monipuolisesti kiinnostavana matkakohteena, iltaohjelmana turistiryhmille eri puolilta Kainuuta (orkesterin kokoontuminen on jo sinänsä matkailullinen tapahtuma), 6) tilaisuuksien ja palvelujen järjestäjille (majoitus-, ohjelma-, kuljetusyrittäjät ym.) tarjotaan merkittäviä tapahtumia, joista voi ansaita ja joista voi oppia ja 7) Sinfonietta Lentua -orkesteri haluaa olla kansainvälisen musiikki- ja kulttuurikoulutuksen tienraivaajana, malliesimerkki konkreettisesta, innovatiivisesta yhteistyöstä Suomen ja Venäjän välillä ilman tyhjiä puheita ja cocktail-kutsuja. Toteutustapa ja toimenpiteet Orkesterille haetaan asemaa Oulun läänin läänintaiteilijana kolmen vuoden kaudeksi. Tämä tarjoaa rahoituspohjan, jota toivomme omatoimisesti täydentää vastaamaan toiminnan tarpeita. Syntyvässä hankkeessa vahvistetaan Kainuun elinvoimaa toteuttamalla 3 vuoden aikana (7/2009 6/2012) laaja ammattitasoisten orkesterikonserttien ja niihin liittyvien harjoitus- ja koulutusjaksojen sarja Kuhmossa ja muualla Kainuussa tai Suomessa. Sarja koostuu

4 yhteensä 12 eri ohjelmakokonaisuudesta ja vähintään 24 konsertista. Orkesteri kootaan normaali tapaan kuhmolaisista ja kainuulaisista muusikoista sekä toiselta puoleltaan Petroskoin Valtion konservatorion piirissä toimivista muusikoista ja pitkälle edenneistä musiikin opiskelijoista. Orkesterin koko hankkeen aikana nostetaan normaalista soittajasta muusikkoon esitettävästä ohjelmistosta riippuen. Yksi konserttiproduktio vuodessa pyritään toteuttamaan yhteistyössä kajaanilaisen Kaukametsän Kamari orkesterin kanssa. Tällöin muusikkomäärä noussee soittajaan, mikä mahdollistaa esim. Sibeliuksen, Brahmsin ja Tshaikovskin suurta orkesteria vaativien perusteosten esittämisen. Orkesterikonserttien harjoitusjaksot (4-6 vrk) toteutetaan Kuhmossa samoin yksi konserteista. Konsertit uusitaan kerran Kainuussa ja tarvittaessa myös muualla Oulun läänissä sekä kerran vuodessa Karjalan tasavallassa. Yhden työskentelyperiodin kestoksi soittajille tulee siis 6-9 vrk. Konserttitoimintaa johtaa Sinfonietta Lentuan taiteellinen johtaja kapellimestari Jukka-Pekka Kuusela. Hän käyttää harjoitustyössä apunaan sekä suomalaisia että karjalaisia kokeneita muusikoita. Konserttien musiikillinen sisältö koostuu suomalaisesta ja venäläisestä orkesterimusiikista sekä lisäksi klassisista perusteoksista ja mahdollisuuksien mukaan tilaustöistä ja muista uutuuksista. Kaikkiin konsertteihin liittyy voimakas ennakkoon tehtävä yleisölle suunnattu valistustyö, ns. Konserttia odotellessa tilaisuudet, jotka helpottavat konsertteihin saapumista ja musiikin omaksumista. Tätä tiedotustyötä kohdistetaan hankkeen aikana erityisesti kouluihin ja ns. perukkaan. Suunnitelluilla toimintamuodoilla ja intensiteetillä voidaan orkesteriin luoda yhteistyön ilmapiiri, joka innostavuudellaan saa nuoret soittajat ylittämään oman tasonsa. Aikataulu Läänintaiteilijatoiminta on valmis käynnistymään heti, koska malli toiminnalle on olemassa ja koeteltukin. Hallintoa kehitetään konserttitoiminnan rinnalla vastaamaan hankkeen tarpeita ja hankkeen jälkeisen ajan toimintaa. Vuosille suunniteltu työskentely aikataululuonnos on ohessa (Liite 2. suunnitelman päivämäärät ovat esimerkkejä rahoituksen toteutuminen määrää lopulliset päivämäärät). Organisaatio ja yhteistyötahot Toiminnasta vastaa Sinfonietta Lentuan kannatusyhdistys ry. Yhteistyötahot: 1) Oulun läänin taidetoimikunta 2) Kuhmon Musiikkiopisto antaa hankkeelle tarvittavaa pedagogista tukea. 3) Petroskoin Valtionkonservatorio on yhteistyökumppani, joka kouluttaa ja valitsee n. puolet orkesterin peruskokoonpanon muusikoista. He ovat myös vastaamassa osasta hankkeen kuluja tulevan Petroskoin-vierailun yhteydessä. Yhteistyön on Petroskoin Valtionkonservatorion puolesta todettu olevan tärkeätä ja myös halukkaita ja laadukkaita muusikkoja on helppo löytää. Ensimmäiset tunnustelut Murmanskin alueen musiikki piireihin ovat antaneet toiveita Venäjä-yhteistyön laajenemisesta.

5 4) Kiinteistö Oy Kuhmon kulttuuritalo (Kuhmo-talo) on sitoutunut tarjoamaan toiminnalle tarvittavat harjoitustilat, laitteet ja avustavan työvoiman. 5)Alueellisen maaseutuohjelman rahoittama Kulttuuriklusteri-hanke (Kuhmon Kamarimusiikki, Kaustinen Folk, Sata-Häme Soi ja Rääkkylän Kihaus Folk). 6) Kainuun kunnat (Kuhmo, Kajaani, Sotkamo ja Suomussalmi) ovat lupautuneet tukemaan läänintaiteilijahanketta omarahoitusosuudella. 7) Valtion säveltaidetoimikunta on vuosina 2008 ja 2009 myöntänyt Sinfonietta Lentualle harkinnanvaraista orkesteritukea. 8) Kainuun Musiikkiopisto on luvannut toimia Sinfonietta Lentuan kanssa orkesteri yhteistyössä yhteisesti sovituissa produktioissa. Hankkeen talous Laskelma hankkeen kuluista ja tuotoista on erillisenä ohessa (Liite 3.). Toistaiseksi orkesterin toiminta on perustunut irrallisiin rahoituslähteisiin, mikä on huomattavasti vaikeuttanut suunnitelmallista pedagogista, taiteellista tai elinkeinoja tukevaa toimintaa. Lisäksi eräiden perustoimintojen osalta on voitu tukeutua pääyhteistyökumppaneitten, mm. Kuhmo-talon ammatilliseen ja materiaaliseenkin (tilat, laitteet ym.) tukeen. Talkootyön kohtuuttoman suurta osuutta orkesterin toiminnassa ei tämänkään hankkeen aikana voida poistaa, toivottavasti hiukan pienentää (tai edes inhimillistää). Tiedotus Orkesteri- ja konserttitoiminnan luonteeseen kuuluu aktiivinen tiedottaminen toiminta on mitä suurimmassa määrin läpinäkyvää. Hankkeen tilaisuuksista tiedotetaan etukäteen lehdistö ja muiden tiedotusvälineitten kautta koko potentiaaliselle yleisölle. Erityisesti mainittakoon Konserttia odotellessa tilaisuudet, joissa taiteellinen johtaja kertoo konsertin teoksista yleisötilaisuudessa, joka myös välitetään vierailupaikkakunnille ja muille kohderyhmille joko verkkoteitse tai tallenteena. Konsertit saavat näkyvyyttä jälkikäteen lehdistössä, usein myös varsinaisina konserttiarvosteluinakin. Toiminnan raportointi rahoittajille ja tukijoille sekä arviointi tapahtuu tällaisen hankkeen kyseessä ollen luontevimmin harjoitusjakso- ja konserttikohtaisesti. Vaikka toiminta onkin jatkuvaa, voidaan saavutetut tulokset ja käytetyt resurssit asettaa punnittavaksi kohta konserttien jälkeen. Toiminnan jatkuvuus Kolmevuotinen läänintaiteilijuus luo pohjan orkesterin jatkuvalle toiminnalle, neljään konserttikokonaisuuteen vuodessa. Vakiintuneelle orkesteritoiminnalle on helpompi saada taloudellista tukea niin julkiselta puolelta kuin sponsoreiltakin, mutta oleellisinta on, että hankkeen tuloksena myös yleisö pohja ja orkesterin vierailukysyntä saadaan kasvamaan merkittävästi. Paitsi että tällä on taloudellista merkitystä toiminnalle, se on tärkeätä

6 orkesterin olemassaololle ja tarkoitukselle: kainuulainen elämänlaatu paranee. Oheisessa liitteessä (Liite 4.) olemme eritelleet hankkeen luoman säännöllisen toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia orkesteri toiminnalle Kainuussa. Kuhmossa 6. tammikuuta 2009 Matti-Jussi Pollari Sinfonietta Lentuan kannatusyhdistys ry.

7 SINFONIETTA LENTUA Liite 2. SL-konserttikalenteri Aikataulu on esimerkinomainen taloudellisten mahdollisuuksien selvittyä voidaan määritellä lopullinen konserttiohjelma Loppiaiskonsertti Fredrik Pacius 200 v. F. Pacius: Uusi teos (edellisen kerran yli 100 vuotta sitten esitetty melodraama) W. A. Mozart: Viulukonsertto No 5 Beethoven: Sinfonia No 7 (tai Weber: Sinfonia) Aikataulu normaalille valmistelutoiminnalle jokaisen konsertin jälkeen ja ennen seuraavaa konserttia: Tammikuussa 2009 Nuottien järjestely ja palautukset, maksuliikenne edellisen periodin kuluista, yhteistyökumppanien kanssa neuvottelut seuraavasta periodista Tamiikuuhun 2009 mennessä Rahoituksen järjestäminen seuraavaan konserttiin, solistien sopimukset, nuottimateriaalin hankinta, konsertin myynti toiselle paikkakunnalle Orkesterin nuottimateriaalin työstämistä stemmaharjoituksia varten (kapellimestari, konserttimestari, äänenjohtajat laativat jousitukset, sormitukset, tulkintamerkinnät) Kainuulaisen ja karjalaisen soittajiston rekrytointi ja sen edellyttämät keskustelut karjalaisen yhteistyökumppanin kanssa Nuottimateriaalin toimittaminen orkesterilaisille, Yhteistyöseminaari Petroskoissa, stemmaharjoitukset petroskoilaisten soittajien kanssa, majoitusvaraukset. Karjalaisen osapuolen matkajärjestelyt (viisumit, liput) Stemmaharjoitukset suomalaisten soittajien kanssa, partituurin lopullinen työstäminen, ruokailu- ja kuljetusvaraukset, orkesteriperiodin minuuttiaikataulun laatiminen Stemmaharjoitukset suomalaisten soittajien kanssa (1-viulut, 2-viulut, alttoviulut, sellot+bassot, puupuhaltimet, vasket, lyömäsoittimet) stemmoittain Tiedotustyön viimeinen vaihe: lehdistötilaisuudet ja Konserttia odotellessa tilaisuus konserttiyleisölle (tilaisuus välitetään verkkoteitse tai tallenteena vierailupaikkakunnalle) Orkesteriperiodi. Päivittäiset tutti- ja stemmaharjoitukset. Harjoitukset solistien kanssa (solistit+kapellimestari ja solistit+orkesteri). Harjoitukset orkesterin ja solistien kesken Astor Piazzolla: Operita Maria de Buenos Aires Oopperaesitys ensi kertaa Suomessa Kesäkimara Karjalaisen säveltäjän uusi teos Schumann: Sellokonsertto Kalinnikov: Sinfonia No New Dimension & Northern Dimension (yhteistyössä Kajaanin kanssa?) Sibelius: Finlandia Grieg: Pianokonsertto Tshaikovski: Sinfonia No 5

8 Uuden Vuoden konsertti V. Martynov: Come in R. Schedrin: Carmen-sarja L. Sallinen: Uusi teos (orkesterin tilaus) Mendelssohn, Mendelssohn ja Mendelssohn! Fanny Mendelssohn: Kolme kappaletta (eks.) Vladimir Mendelssohn: Uusi teos (konsertto, ke.) Felix Mendelssohn: Sinfonia No Lasten Kuhmon perhekonsertti R. Perera: The Saints: Kolme kappaletta orkesterille ja yleisölle F. Kreisler: Kolme kappaletta viululle ja orkesterille B. Rodgers: Bremenin musikantit Suurella sydämellä (yhteistyössä Kajaanin kanssa?) Tshaikovski: Pianokonsertto No 1 (tai Chopin, 200 v. syntymästä) Sibelius: Sinfonia No Uuden Vuoden konsertti M. Nisula: Uusi teos (orkesterin tilaus) Suomalaisia lauluja ja venäläisiä romansseja (mm. Sibelius, Tshaikovski, Merikanto, Rahmaninov) L. van Beethoven: Sinfonia No W. A. Mozart: Ave Verum Corpus W. A. Mozart: Requiem Manhattan glamour! Rat Pack viihdekonsertti (yhteistyössä Kalevala Spiritin kanssa?) - Frank Sinatran, Sammy Davisin, Dean Martinin ym. musiikkia (yhteistyössä Kajaanin kanssa?) J. Brahms: Traaginen alkusoitto (tai Musheng Chen: Uusi teos, eks.) J. Sibelius: Viulukonsertto J. Brahms: Sinfonia No Uuden Vuoden konsertti W. A. Mozart: Figaron häät alkusoitto W. A. Mozart: Sinfonia Concertante J. Strauss: Valsseja ja polkkia J-P.K.

9 SINFONIETTA LENTUA Liite 3. LÄHIALUEORKESTERI SINFONIETTA LENTUA Toiminnan vuosittainen talous Kulut (vuodessa = neljä työskentelyperiodia, 8-10 konserttia) Muusikkokulut - Suomalaiset muusikot (25 soittajaa) - matkakulut päivärahat ruokailut majoitus palkkiot vakuutukset ym Karjalaiset muusikot (25 soittajaa) - matkakulut päivärahat ruokailut majoitus palkkiot viisumit, vakuutukset ym solistit, kapellimestari, intendentti - matkakulut päivärahat ruokailut majoitus palkkiot viisumit, vakuutukset ym Vierailukonsertit - bussimatkat majoitukset ym Nuottimateriaali Tiedotus - ilmoitukset julisteet, esitteet ym ohjelmalehtiset www-tiedotus Tekijänoikeusmaksut Konserttikulut - tilat, instrumentit 4400

10 - tekninen aputyö tarvikkeet Yleiskulut - toimistokulut posti, puhelin ym toimistoaputyövoima Yhteensä Tuotot (vuodessa) Hankkeen tuotot - lipunmyynti myydyt konsertit (5 kpl) Yleisavustukset - Oulun läänintaidetoimikunta Kainuun kunnat SKR Valtion säveltaidetoimikunta muut apurahat sponsorit Yhteistyökumppanit - Kuhmo-talo ym muut tukevat tahot Yhteensä

11 SINFONIETTA LENTUA Liite 4. SÄÄNNÖLLISEN TOIMINNAN TARJOAMIA MAHDOLLISUUKSIA Sinfonietta Lentua voi kolmivuotisen hankkeen avulla säännöllistää toimintansa ja sen myötä saavuttaa seuraavaa: 1) Konserttien yleisömäärät kasvavat. Alueen asukkaitten elämänlaatu paranee. Lipputulojen määrä kasvaa. 2) Kuhmon Musiikkiopiston oppilaat Kuhmossa ja Sotkamossa saavat pedagogisesti suunnitellun olennaisen orkesterilisän instrumenttiopintoihinsa. Tavoitetaso ja työskentelytapa orkesterilla on ammattimainen ja soitettava ohjelmisto kansainvälistä perusrepertuaaria. 3) Koulutuksellinen yhteistyö Kainuussa ja laajemminkin on mahdollista ammattilaiset voivat kehittää ammattitaitoaan. Yhteistyö Kainuussa paitsi Sotkamon suuntaan myös Suomussalmelle ja Kajaaniin voimistuu. Pedagogiseen yhteistyöhön kiinnostusta osoittaneet tahot (mm. Lieksa ja Raahe) voidaan ottaa tehokkaasti mukaan työhön (mikä puolestaan helpottaa konserttivierailu paikka kuntien löytämistä). 4) Kulttuurihallinnollinen ja matkailullinen ammattitaito Kainuussa lisääntyy - järjestelijöitä eri tahoilla on yhä enemmän, yhä osaavampia myös. Matkailijoille tarjottava ohjelmisto lisääntyy ja monipuolistuu. 5) Sinfonietta Lentualla on mahdollisuus hakea ja päästä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n (ammattiorkestereiden valtakunnallinen yhteisö) jäseneksi. Tämän tunnustuksen ja näkyvyyden saavuttaminen tukee orkesterin rahoituksellisia (julkiset taho, sponsorit), markkinoinnillisia ja muitakin pyrkimyksiä monin tavoin. 6) Vierailukonserttien suunnittelu ja myynti helpottuu. Säännölliset konsertit, hyvissä ajoin etukäteen suunniteltu aikataulu usealle konserttijaksolle helpottaa konserttien myyntiä, oikeastaan mahdollistaa sen - sekä orkesterille että tilaajalle jää aikaa suunnitella ja sopia. 7) Kapellimestarin, orkesterin hallinnon ja muusikoitten työtaakka kevenee merkittävästi, kun toiminnassa voidaan noudattaa säännöllisyyden tarjoamaa suunnitelmien pitävyyttä ja jatkuvuutta. Ohjelmistosuunnittelu, nuottien hankinta, muusikoitten kiinnittäminen, ennakkoharjoittelu, nuorempien soittajien kouliminen tuleviin tehtäviin, konserttitiedotus ja -markkinointi, paikallisjärjestelyt (majoitus, ruokailut, tilat ym.) sekä lukuisat muut tehtävät muuttuvat helpommiksi, kun enää ei tarvitse hukata aikaa lähestyvän katastrofin estämiseen vaan voidaan toimia pitkäjänteisen hyvän suunnitelman mukaan M-J.P.

12 SINFONIETTA LENTUAN KANNATUSYHDISTYS RY. Liite 5. SAADUT APURAHAT Myönnetty Myöntäjä Tarkoitus Summa 2008 Valtion säveltaidetmk Harjoitus- ja konserttitoimintaan (siirretty vuodelle 2009) 2007 Valtion säveltaidetmk Harjoitus- ja konserttitoimintaan Kuhmon Osuuspankki Orkesterin toimintaan LUSES Levytystuki Oulun läänintaidetmk Orkesterin maakunnalliseen toimintaan Oulun läänintaidetmk Orkesterin toimintaan Madetoja-säätiö Teostilaukseen Kordelinin Säätiö Orkesterin toimintaan LUSES Matka-avustus Jenny ja Antti Wihurin rah. Verkkotiedotustoiminnan kehittämis Suomen Kulttuurirahasto Sibelius/Koli-aiheiseen produktioon Kuhmon Sp:n kultt.säätiö Toimintaan M-J.P.

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20

2. Määritelmä ja käsitteet 4. 3. Tuotteen tarkastuslista 10. 4. Hinnoittelu 10. 6. Markkinointi ja viestintä 19. 7. Tuotteistamismalli 20 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Johdanto 4 2. Määritelmä ja käsitteet 4 3. Tuotteen tarkastuslista 10 4. Hinnoittelu 10 5. Myynti 17 6. Markkinointi ja viestintä 19 7. Tuotteistamismalli 20 8. Tekijöiden

Lisätiedot

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen

Esiselvitysraportti. Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön. alueellinen kehityshanke. Sonja Munter-Mäkeläinen Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja luova ala 2010 Esiselvitysraportti Musiikki elämään osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen kehityshanke Sonja Munter-Mäkeläinen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma

Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Kehittämistehtävä: Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon tuotantokäsikirja ja kehittämissuunnitelma Humanistinen Ammattikorkeakoulu Jyväskylän/Kauniaisten kampus Kulttuurituotannon koulutusohjelma

Lisätiedot

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen

l i Tapahtumatuotannon NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen 1 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 1 Tapahtumatuotannon p p a a el l i NÄKÖKULMIA MERKITYKSIIN,MUUTOKSIIN JA KEHITTÄMISEEN Juha Iso-Aho & Joni Kinnunen TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI 21 TAPAHTUMATUOTANNON PALAPELI

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu

Teatterituottamisen toimintamalli. mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Teatterituottamisen toimintamalli mistä tuotanto koostuu ja mitä työtehtäviä siihen kuuluu Kulttuurituottaja Maarit Koistinen Laitilan kaupunki 2013-2014 2 Teatterituottamisen toimintamalli. Laitilan kaupunki

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

YRITYSYHTEISTYÖ MIKKELIN TEATTERISSA Tutkimus yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista Mikkelissä

YRITYSYHTEISTYÖ MIKKELIN TEATTERISSA Tutkimus yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista Mikkelissä Elisa Suominen YRITYSYHTEISTYÖ MIKKELIN TEATTERISSA Tutkimus yhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista Mikkelissä Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

2012 Leena Hoppania Soficom Finland

2012 Leena Hoppania Soficom Finland Katsaus musiikkialan rahoitukseen säveltäjäin tekijänoikeustoimisto teosto r.y. 2012 Leena Hoppania Soficom Finland SISÄLLYS 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Musiikin toimiala Musiikin alkutuotanto Musiikin

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

YLÖS-HANKKEEN TUTUSTUMISMATKA PARIISIN ALUEEN AMMATTITEATTEREIDEN YLEISÖTYÖHÖN 24.5. 27.5.2010

YLÖS-HANKKEEN TUTUSTUMISMATKA PARIISIN ALUEEN AMMATTITEATTEREIDEN YLEISÖTYÖHÖN 24.5. 27.5.2010 YLÖS-HANKKEEN TUTUSTUMISMATKA PARIISIN ALUEEN AMMATTITEATTEREIDEN YLEISÖTYÖHÖN 24.5. 27.5.2010 Katri Malte-Colliard, projektiassistentti Tutkivan teatterityön keskus 33014 Tampereen yliopisto p. 040 190

Lisätiedot

MUSIIKKISELVITYS SALOSSA 2010 SALON KULTTUURIPALVELUT/Pro Rantakivet ry.

MUSIIKKISELVITYS SALOSSA 2010 SALON KULTTUURIPALVELUT/Pro Rantakivet ry. MUSIIKKISELVITYS SALOSSA 2010 SALON KULTTUURIPALVELUT/Pro Rantakivet ry. 1 SISÄLLYS 1. TAUSTAA s.3 1.1. Toimeksianto s.3 1.2. Miten selvitys tehtiin? s.3 2. KOULUTUS s.4 2.1. Musiikkileikkikoulu s.4 2.2.

Lisätiedot

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA

KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA KLASSISEN MUSIIKIN FESTIVAALIEN MARKKINOINTI KUHMON KAMARIMUSIIKIN JA SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN NÄKÖKULMASTA Riina Ikonen Pro gradu -tutkielma Musiikkitiede Kevät 2006 Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry

HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA. HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry HANKESUUNNITELMA KANSAINVÄLISTYVÄ YLÄ-PIRKANMAA HAKIJA: Maaseudun kehittämisyhdistys PoKo ry TAUSTAA PoKo ry on toteuttanut kansainvälistä yhteistyöhanketta kahden saksalaisen toimintaryhmän kanssa 31.8.2010

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA

Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Maija Nuotio SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Matkailun koulutusohjelma 2009 SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY:N KANSALLINEN VAALIKOKOUS PORISSA Nuotio, Maija Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa Horst Trodler Opas työpaikoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta ABB TCR, Saksa 1 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Vaihto-ohjelmien edut 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET

CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET CONNECT FINLAND - TOIMINNAN KEHITYS- JA LAAJENTUMISMAHDOLLISUUDET Esitutkimus 2007 Mia Häkkinen Project part financed by the European Union. ALKUSANAT Tavoitteet CONNECT Finlandin toiminta on tällä hetkellä

Lisätiedot

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys

Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1. Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Tunnuslukuja ja tutkimuksia 1 Suomalaisen klassisen musiikin vientiselvitys Jari Muikku Digital Media Finland Toukokuu 2012 I SUOMALAISEN KLASSISEN MUSIIKIN VIENTISELVITYS K A I K K I M I T Ä I S T A H

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas

Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Kulttuuritoimijan kansainvälistymisopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Etelä-Pohjanmaan kulttuurin vientihanke Seinäjoki 2006 Tekijä: Hanna Karppi Etukannen kuva: Etelä-Pohjanmaan mieslaulajat Jussit,

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot