Yrittäjänpäivä TÄNÄÄN. Yrittäjyyden monet polut. uutta työpaikkaa syntynyt pk-yrityksiin. Hyvinvoinnista jaksamista arkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjänpäivä TÄNÄÄN. Yrittäjyyden monet polut. uutta työpaikkaa syntynyt pk-yrityksiin. Hyvinvoinnista jaksamista arkeen"

Transkriptio

1 N:o 3 Keskiviikko 5. syyskuuta uutta työpaikkaa syntynyt pk-yrityksiin Hyvinvoinnista jaksamista arkeen Yrittäjyyden monet polut TÄNÄÄN 5.9. Yrittäjänpäivä Imatran seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjät

2 2 Keskiviikko 5. syyskuuta 2012 Pääkirjoitus Tämän kertainen Muurahainen ilmestyy Yrittäjänpäivänä, jota on vietetty vuodesta 1997 alkaen vuosittain näin 5.9. Tämä päivä on merkitty myös oikeutetusti merkkipäiväksi suomalaiseen kalenteriin. Siispä heti aluksi toivotan mitä parhainta onnea ja menestystä kaikille Yrittäjille, tämä päivä on teidän päivänne! Yksityisyritteliäisyys on se avain, joka aukaisee portin onnellisempaan tulevaisuuteen todettiin jo vuonna 1945 Yksityisyritteliäisyyden viikon tunnuslauseessa, tuolloin on perustettu yrittäjäyhdistys Imatralle. Yritykset ovat tärkeä yhteiskunnan perusta luvulla kaikki uudet, yli työpaikkaa ovat syntyneet pk-yrityksiin. Yritykset siis luovat uutta toimintaa, uutta työtä ja takaavat siten yhteiskuntamme hyvinvoinnin. Tulevina vuosina yhä useammassa yrityksessä on sukupolvenvaihdos edessä. Yrityksiä syntyy näillä näkymin vähemmän kuin entisiä poistuu ja nuoria yrittäjiä tarvitaan kipeästi. Yritykset verkottuvat eivätkä enää vain kilpaile muiden yritysten kanssa, vaan tarvitsevat niitä yhteistyökumppaneikseen. Yrittäjyys on vahva vaihtoehto työllisyyden lisäämiseksi. Verkottuminen on tärkeää paitsi yrityksille, myös yrittäjäjärjestön toimijoille. Yksi keskeisimmistä yhteistyöverkostoista liittyy kunnalliseen päätöksentekoon. Tulevaa syksyä värittävät kunnallisvaalit. Lähes jokainen kunnallinen päätös vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti yrityksiin ja yritysvaikutuksia on pystyttävä arvioimaan ennalta. Siksi on erityisen tärkeää saada päätöksentekijöiksi myös yrittäjiä, jotka tuntevat yrittäjän arkipäivän ja osaavat viedä viestiä päätöksentekoa varten. Yhteistyötä tarvitaan jokaisessa kunnassa, kuntien välillä ja myös maakunnallisesti, ja Imatran seudulla siitä on erinomaisen hyviä kokemuksia. Tässäkin Muurahaisessa on esillä erilaisia yrityksiä. Esillä on menestyneitä yrityksiä, jotka ovat saaneet ansaitusti huomiota ja ovat palkintonsa ansainneet. Onnittelen Muurahaisen toimitusneuvoston puolesta nyt Kehyn palkitsemia yrityksiä, syksyn mittaan myös yrittäjäjärjestö palkitsee sekä paikallisesti ja maakunnallisesti menestyneitä yrityksiä. Vielä kerran, onnea kaikille Yrittäjille Yrittäjänpäivänä ja menestyksellistä jatkoa toivotellen, Ilkka Ollonen Imatran Seudun Yrittäjät ry puheenjohtaja Kysymykset kuntajohtajille 1. Miten aiot puolustaa ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun säilymistä Imatran seudulla? 2. Onko koulutus suunnattu Imatran seudulla oikeille aloille, mitä muuttaisit? Pertti Lintunen Imatran kaupunginjohtaja 1. Työtä tehdään koko ajan yhteistyössä tosten ja paikallisten yritysten kanssa. Kaupunki on omalta osaltaan vaikuttamassa mm. amk:n tilaratkaisuihin, jotta opetustiloja voidaan oppilai- tiivistää. 2. Kyllä pääosin on. 3. Kyllä ko. kokeilu olisi voitu käynnistää. Harri Anttila Rautjärven kunnanjohtaja 1. Olennaista on asian käsittely maakuntatason foorumeissa ja saada kaikki ymmärtämään maakunnallinen etu paikallisten etujen sijaan. Koko maakunnan oikean osaamisprofi ilin 3. Olisiko mielestäsi ruotsinkielen vaihtaminen venäjään pitänyt sallia alueellamme? turvaamiseksi Imatran koulutus on ensiarvoisen tärkeää. Toisaalta erityisesti ammattiopiston koulutuksen vähentäminen on maakunnan nuorison tasaarvokysymys, koska nykyisillä liikenneyhteyksillä vain Imatralla voi käydä Rautjärveltä käsin. Muutoin on muutettava pois heti peruskoulun jälkeen. 2. Imatran koulutus on perinteisesti ollut kohtuullisesti alueen työvoiman tarvetta vastaavaa. Olennaista on turvata tulevaisuudessa riittävän nopea reagointi muuttuviin tarpeisiin. Yrittäminen on vastuun kantamista vietetään valtakunnallista yrittäjänpäivää. Tässä kohtaa on hyvä pohtia yrittämisen ja työnteon merkitystä Imatran seudulla ja laajemminkin. Uutisissa päähuomion saavat euron kriisi, Nokia ja muut isomman mittaluokan asiat. Maan talouden isosta veturista (Nokia) ei taida enää olla vetoavuksi nykytilanteessa ja monella kaupunkiseudulla ollaan ikävän rakennemuutoksen edessä. Vikaa on etsitty monesta suunnasta ja apuun ongelmissa on kysytty lähinnä valtiota. Valtion, tai ylipäätänsä aina jonkun muun kuin meidän itsemme tekemiset tuntuvat uutisoinnin perusteella olevan ne, jotka ratkaisevat tulevaisuutemme. Vähättelemättä valtion toimenpiteiden merkitystä rohkenen epäillä valtion mahdollisuuksien vaikuttaa asioihin olevan aika vähissä. Toki rakenteilla, lainsäädännöllä ja kannustimilla voidaan ohjata ihmisiä kantamaan vastuunsa itsestään tai sitten päinvastoin. Talouden todellinen perusta muodostuu kuitenkin valtion sijaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joiden merkitys talouden ja työllisyyden kasvussa vain korostuu tulevaisuudessa. Vähän pidemmälle mietittynä talouden perusta ei muodostu edes yrityksistä sinänsä, vaan vastuunsa kantavista ihmisistä. Talouden ja hyvinvoinnin perusta ovat kaikki ne ihmiset, jotka päättävät itse kantaa vastuunsa ja tehdä osansa. Yrittäminen ei ole vastakohta palkkatyölle, se on itse asiassa henkilökohtaisen vastuunkannon muoto. Mikään ei tietenkään estä muitakin kuin yrittäjiä toimimasta samaan tapaan. Eikä mikään estä kaikkia vaikuttamasta ilmapiiriin, joka olisi vastuunottamiseen kannustava. Tästä pääsemmekin Imatran seudulle. Viime aikojen kehitys seudullamme on ollut positiivista, vaikka isot haasteet ovat jotakuinkin ennallaan. Usein turhankin synkistä puheista huolimatta Imatran seudulta löytyy lukuisia menestystarinoita, useita hienoja tapahtumia ja myös paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Muistammeko me nämä positiiviset asiat vai mietimmekö vain sitä mikä kotiseudullamme, Suomessa tai Kreikassa on pielessä? Jäämmekö odottamaan, että joku muu ratkaisee asiat puolestamme vai teemmekö jotain itse asioiden eteen? Ja ennen kaikkea: muistammeko kannustaa ja arvostaa niitä, jotka ovat itse päättäneet tehdä jotain? Aki Keskinen Antti Pätilä Ruokolahden kunnanjohtaja 1. Oppilaitoksia puolustetaan myös omilla jaloilla eli siten, että Imatran seudun ammattiopistoon ja ammattikorkeaan hakeudutaan aktiivisesti. Ruokolahden kunnan puolesta ja omasta puolesta pystymme kannusta- maan ruokolahtelaisia peruskoululaisia ja lukiolaisia huomi- oimaan seudun opiskelumahdol- lisuudet ja myös 3. Kyllä. Venäjän salliminen vaihtoehtona tukisi paremmin seudun tulevaisuuden tarpeita. hakeutumaan seudun oppilaitoksiin. Kysyntä ylläpitää tarjontaa. 2. Luotan koulutuksen ammattilaisten päätöksiin eli että koulutus on suunnattu pääpiirtein oikein. 3. Periaatteessa kyllä olisi pitänyt sallia. Asia on kuitenkin moniuloitteinen, Suomi on kaksikielinen maa, jossa toinen virallinen kieli on ruotsi. Ruotsin kieltä edelleen vaaditaan moniin julkisiin tehtäviin ja jos sitä ei hallitse, sulkee hakija itsensä työvalinnan ulkopuolelle. Jos venäjän kieltä haluaa oppia hyvin, kannattaa sen opiskelu aloittaa lapsuus- tai nuoruusiässä. Venäjän opiskelu saattaa olla myös jonkin verran vaativampaa kuin ruotsin. Jos nuori on kielellisesti lahjakas ja pystyy opiskelemaan tuloksellisesti venäjää, pystynee hän myös suhteellisen vaivattomasti oppimaan ruotsiakin. Seuraava Muurahainen ilmestyy ke

3 Keskiviikko 5. syyskuuta Mielipide Akseli Akanvirta Kuvat: Mikko Lemola, ELY-keskus/Mikko Lehtimäki, ELY-keskus/Station MIR Yhteistyöllä uusia mahdollisuuksia Kaakkois-Suomen Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksella on vahva rooli alueen hyvinvoinnin ja suotuisan kehityksen edistäjänä. Oma vastuualueeni on Elinkeinot, Työvoima, Osaaminen ja Kulttuuri. Elinkeinoelämän menestys levittää hyvinvointia ympärilleen. Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja edistäminen luovat kasvua ja tarvetta työvoimalle. Autamme alkuun uusia yrityksiä ja työnnämme kasvuhaluisia yrityksiä seuraavalle kasvun portaalle. Innovaatiot ja kansainvälistyminen auttavat kansantalouttakin kasvamaan. Venäjä on Kaakkois-Suomen näkökulmasta tunnistettu suurena mahdollisuutena, jota ei varmasti ole vielä kaikin tavoin hyödynnetty. Nyt valmistelemme Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kaakkois-Suomen eri toimijoiden kanssa yhteistä Kasvusopimusta, jonka teemana on Venäjä. Yhteistyöllä varmasti löydämme uusia mahdollisuuksia. Voimme myös Kaakkois-Suomen sisällä oppia toisiltamme hyviä käytäntöjä. Ministeri Jyri Häkämies on toivonut että tässä asiassa ei rimaa ainakaan laitettaisi liian matalalle. Työvoima tarvitsee osaamista voidakseen tukea elinkeinoelämän kasvua. Rakennamme TE-toimistojen palveluja uudella tavalla jotta voimme mahdollisimman tehokkaasti ohjata ihmisiä töihin ja varmistaa että heillä on tarvittava osaaminen. Pitkäaikaistyöttömien määrää pyritään vähentämään ja erityinen painopiste on vuoden alussa voimaan tuleva Nuorten Yhteiskuntatakuu. Hallitus haluaa taata jokaiselle nuorelle työ-, harjoittelu-, tai opiskelupaikan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Lappeenrannassa järjestetään aiheesta tilaisuus Tilaisuudessa esitellään myös Hepokatti Klikkaa yhteiseen palveluumme yrityssuomi.fi Imatran seudulla onnistuneesti toteutettua kesätyökokeilua. Takuun varmistamiseksi tarvitaankin useiden tahojen yhteistyötä seudulla. Tervetuloa mukaan. Ihmiset tarvitsevat kulttuuria sen kaikissa muodoissaan virkistäytyäkseen ja voidakseen hyvin. Kulttuurilla on suuri merkitys seudun imagolle ja viihtyisyydelle. Vaikutukset näkyvät vetovoimaisuutena niin väestön kuin matkailunkin suhteen. Elyn rooli kulttuuritoiminnan kehittäjän liittyy toisaalta erilaisten verkostojen rakentamiseen ja toisaalta kulttuuriyritysten tukemiseen eri tavoin. Pienten yritysten on vaikea yksin vastata erilaisiin vaatimuksiin. Yhteinen tekeminen esimerkiksi markkinoinnin, myynnin tai logistiikan suhteen on resurssien säästämistä. Tämä koskee muuten kaikkia pieniä yrityksiä. Erilaisten koulutusten ja hankkeiden avulla voidaan jakaa oppia, mutta suurin anti niissäkin voisi olla osanottajien verkoston rakentaminen. Yrityspalveluorganisaatiot ovat tiivistäneet omaa verkostoaan niin TEM-konsernin sisällä (ELY, Finnvera, Tekes, TE-toimisto, Finpro) kuin seudullisten toimijoiden kanssa (kehitysyhtiöt, Pro Agria, hautomot jne). Yhteisen palvelun löytää osoitteesta Sinne on pyritty kokoamaan kaikki yrityspalvelut, jotta yrittäjän on ne helppo löytää. Myös Lappeenranta-Imatran paikallissivut ovat jo valmiina tutustuttavaksenne. Toivon niiden olevan menestyksenne apuna. Hyvää Yrittäjänpäivää, Satu Mäkelä johtaja, Kaakkois-Suomen ELY-keskus Electionland Kyllä on nyt niin, että kansainvälinen kasino avaa ovensa Vaalimaalle (Electionland) parin vuoden sisään. Tai sitten ei. Akseli on kiertänyt muutakin kuin tahkoa, eikä niiltä pohjilta ole lainkaan varma Vaalimaan kasino-hankkeen toteutumisesta. Ainakaan niiden rahoittajien voimin, jotka on nyt esitelty. Jos Raha-automaattiyhdistyksen kaltainen instituutio ei suostu tai osaa kertoa rahoittajista ja siis tulevista vuokraisännistään muuta kuin nimet, edessä on ongelmia. Pahoja. Rahiksen kaltainen yhtiö kyllä ennakoi rahapelivoittonsa eurolleen ja sentilleen, mutta kasinorakentajien taustoista se ei tiedä mitään. Kasinotoiminta vaatii muutenkin paljon ennakointia monien turvallisuusriskien vuoksi. Mutta on tuossa hankkeessa muutakin ihmeteltävää. Aika moni liiketuttu on Rahiksen sijoituspaikkavalintaa ihmetellyt. No, happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista. Election on siis vaalit ja on tässä muitakin valintoja edessä kuin kasinon paikka. Kunnallisvaalit on edessä. Imatralla takana on henkisesti raikkaampi ja taloudellisesti aiempaa vahvempi valtuustokausi. Kun perussuomalaiset nousivat valtuustoon ja hallitukseen saakka, moni pelkäsi, että meno muuttuu hurjaksi. Kattia kanssa. Persuthan ovat olleet ainakin ulospäin ihan sisäsiistejä. Venettä ei ole juuri keikuteltu. Tosin politiikka on ollut sellaista, että persuille ei ole aseita käteen annettu. Kun katsoo Lappeenrantaa, siellä on Soinin joukoille tehty tilaa. Tosin puhdistus on siellä jo käynnissä ja Akseli veikkaa, että se jatkuu syksyn vaaleissa. Imatralle voi syntyä mielenkiintoinen tilanne kunnallisvaaleissa. Kaupunginjohtajan jälkeen hierarkian kakkonen eli hallintojohtaja Marita Toikka pyrkii valtuustoon Lappeenrannassa kokoomuksen riveistä. Jos Toikka läpäisee seulan, Imatralla tulee pohdittavaa. Voin kuvitella, että Imatran uusi valtuusto ei katsele kakkosjohtajansa valtuustouraa pelkästään demokratian ja vapaan kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta. Jollain pettää pokka ihan varmasti. Akseli Akanvirta Kirjoittaja on imatralaisen liike-elämän harmaa eminenssi. VÄLKOMMEN! ЧТО..? ANNI KÄYTTI TYÖSSÄÄN AKTIIVISESTI HYÖDYKSI KOULUSSA OPPIMAANSA RUOTSIN KIELTÄ. No 3/2012 Imatran seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjien MUURAHAINEN Yritysten ja elinkeinoelämän arjen asiantuntija ja yrittäjyyden kasvot ympäröivään yhteiskuntaan. Julkaisija: Sanoma Lehtimedia Oy / Uutisvuoksi Päätoimittaja: Ilkka Ollonen Imatran seudun yrittäjien puheenjohtaja puh Toimitusneuvosto: Tommi Matikainen, Virve Niiranen, Kaisa Rahkonen, Mirja Vaittinen, Marko Myllymäki, Tuula Röysky-Terävä, Pentti Miikki, Kaija Huuhtanen Kannen kuva: Heidi Veijalainen Ilmoitusmyynti: Uutisvuoksen ilmoitusosasto Paino: Saimaan Lehtipaino Oy, Lpr

4 4 Keskiviikko 5. syyskuuta 2012 Tämän päivän yrittäjän Kysyimme yrittäjänpäivän kunniaksi yrittäjäyhdistysten puheenjohtajilta yrittäjyyteen liittyvää kolmea toivomusta. kolme toivomusta Ilkka Ollonen puheenjohtaja Imatran seudun yrittäjät Verotuksen oikeudenmukaisuuden lisääminen sekä suhteessa yrittäjä / palkansaaja että suhteessa Oy / henkilöyhtiö. Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen kouluissa yrittäjyyden arvostuksen nostamiseksi. Paikallisen sopimisen mahdollistaminen nykyistä helpommaksi työnantajayrityksille. Mirja Vaittinen puheenjohtaja Rautjärven yrittäjät Laman ja talouskriisin ruokkiminen mediassa SEIS! Media rummuttaa jatkuvaa lamaa ja talouskriisiä joka tuutista, vähemmästäkin kuluttaja aivopestään ja kulutuskäyttäytyminen muuttuu, ei uskalleta ostaa vaikka siihen olisikin varaa. Raha kiertämään sillä pyöritetään rattaita eteenpäin. Suosi suomalaista, tuet suomalaista työtä ja yrittämistä! Vanha lause, joka kannattaisi uudelleen nostaa esille ja arvoon! Työllistämisen arvo ja työn tekemisen mahdollisuus kunniaan. Työllistämisestä pitää tehdä helppoa ja vaivatonta, ei liian kaavoihin kangistunutta. Töitä on kyllä tarjolla mutta ei ole tekijöitä tai jos on, niitä ei työ kiinnosta. Liian usein törmää tilanteisiin ettei palkansaajaa kiinnosta työ kun kotiin maksetaan melkein sama palkka tekemättä mitään. Sama useilla nuorilla, työstä maksettava rahapalkka vaikka se onkin työehtosopimusten mukainen ei enää motivoi tekemään työtä, kun rahaa saadaan muutenkin niin helposti tekemättä mitään. Tuleville kuntapäättäjille seuraavalle valtuustokaudelle rohkeutta tehdä väistämätön kuntaliitospäätös, oikean sisältöinen ja suuntainen, vahva Imatran seutukunta! Matti Jaatinen puheenjohtaja Ruokolahden yrittäjät Toive, että talous ei ajaudu maailmanlaajuiseen lamaan, sillä on vaikutus monen alan yrityksen toimeentuloon. Ammattitaitoisen työvoiman saamisen varmistaminen riittävällä oikein suunnatulla koulutuksella. Nuorten tutustuttaminen työelämään riittävän ajoissa, sieltä ne uudet pätevät työntekijät ja Yrittäjät tulevat. Yrittäjien ääni kuuluviin kunnallisvaaleissa Veikkaan, Paikallinen yrittäjä tietää parhaiten, mikä on kunnan elinvoiman kannalta tärkeintä. Syksyn kunnallisvaaleissa meillä Suomen Yrittäjillä on selkeä tavoite: vähintään tuhannen yrittäjävaltuutetun paikan säilyttäminen. Se on myös kuntien etu, sillä yrittäjät tietävät parhaiten, millaisia päätöksiä on tehtävä, jotta yritykset voivat toimia täysillä. Ilman menestyviä yrityksiä kuntien verotulot ja palvelut hiipuvat ja kaikki kärsivät. Näissä vaaleissa yrittäjät ja yrittäjäjärjestö haluavat kertoa entistä selkeämmin kunnan elinvoimaan liittyvistä tekijöistä. Elinkeinopolitiikassa tarvitaan uutta ajattelua. Meneillään oleva kuntauudistus muuttaa kuntarakenteita ja kuntien tehtäviä sekä vaikuttaa kuntien elinkeinopolitiikkaan. Yrittämisen toimintaedellytysten kehittämisen on oltava avainroolissa kaikessa päätöksenteossa Veikkaan, että kunnallisvaalien kärkipuheenaiheita ovat ainakin palveluiden ulkoistaminen, kuntien taloustilanne ja kaavoitus. Rohkaisen teitä yrittäjiä tuomaan vaalikeskusteluihin vahvasti myös omia aiheita. Esimerkiksi omistajanvaihdoksista on hyvä puhua. Suomen Yrittäjien Pk-yritysbarometrin mukaan joka neljännessä suomalaisyrityksessä on edessä omistajanvaihdos seuraavan viiden vuoden kuluessa. Uuden yrittäjäsukupolven kasvattamisessa tarvitaan yhteisiä talkoita. Jossakin parin työnantajayrityksen lopettaminen saattaa ajaa pienen kunnan ahdinkoon. Siksi kuntien pitää ottaa vahva rooli onnistuneiden omistajanvaihdosten ohjaamisessa. Meillä on yrittäjäjärjestönä syksyn kunnallisvaaleissa kiistaton valtti: Suomen jokaiseen kuntaan ulottuva paikallisyhdistysverkosto. Paikallisyhdistysten tärkein tehtävä on vaikuttaa kuntien päätöksiin, erityisesti kunnan elinkeinopolitiikkaan, kaikkien yrittäjien puolesta. Kuntavaaleissa tätä vahvuutta kannattaa käyttää hyväksi. Nyt on paikallisyhdistysten aika toimia. Kunnallisvaalit ovat paikallisvaalit. Paikalliset yrittäjät tietävät parhaiten, mikä on yritysten kannalta tärkeintä. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä kuntien kanssa on että kunnallisvaalien kärkipuheenaiheita ovat ainakin palveluiden ulkoistaminen, kuntien taloustilanne ja kaavoitus. Kuva: Sini Pennanen pystytty parantamaan kuntien yrittäjämyönteisyyttä. Yrittäjäjärjestö on esimerkiksi mukana tekemässä elinkeinopoliittisia ohjelmia ja strategioita. Tätä työtä jatketaan yrittäjämyönteisen vaalituloksen jälkeen myös tulevalla valtuustokaudella! Nyt vaalisyksynä me Suomen Yrittäjät toteutamme laajan kunnallisvaalikampanjan, jonka avulla tuetaan, innostetaan ja kannustetaan ehdokkaana olevia yrittäjäjärjestön ja toimialajärjestöjen jäseniä vaalityössä. Samalla muille päättäjille ja kansalaisille kerrotaan yrittäjyydestä ja sen merkityksestä Suomelle, suomalaisille ja kunnille sekä esitetään Suomen Yrittäjien, toimialajärjestöjen, aluejärjestöjen ja paikallisyhdistysten tavoitteita yrittäjien toimintaympäristön parantamiseksi kunnissa. Kari Jääskeläinen elinkeinoasioiden päällikkö Suomen Yrittäjät KLIKKAA LISÄTIETOJA yhdistysten vilkkaasta toiminnasta tapahtumakalentereista: Yrittäjä on päivänsä ansainnut Otsikko on lainaus 5.9. vietettävän Yrittäjän päivän pääjuhlan ohjelmasta. Yrittäjän päivää on vietetty vuodesta 1997 alkaen. Siitä on muodostunut kansallinen juhlapäivä. Ympäri maata järjestettävissä tilaisuuksissa kerrotaan yrittäjyyden merkityksestä maallemme ja juhlistetaan yrittäjyyttä erilaisin huomionosoituksin. Mukana juhlimassa on yrittäjien ja järjestöjen lisäksi kouluja, kuntia ja kaupunkeja, eli laajat kansalaispiirit osallistuvat yrittäjyyden juhlintaan. Eikä ihmekään, sillä Suomalaisen Työn Liiton elokuussa 2012 tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisista 80,5 % oli sitä mieltä, että yrittäjyys on asia, jota Suomessa täytyisi edistää! Tämä vuoden Yrittäjän päivän pääjuhla järjestetään Tampereella. Teemana on perhe- ja palveluyrittäjyys. Se kuvaa hyvin tämän päivän tilannetta suomalaisessa pk-yrityskentässä. Ikääntymisen myötä suuri määrä pitkään toimineita yrittäjiä suunnittelee siirtyvänsä hyvin ansaittujen eläkepäivien viettoon. Yritystoiminnan jatkajista on kuitenkin pulaa. Lähipiiristä saattaisi löytyä jatkaja, mutta usein sukupolven vaihto kilpistyy ankaraan verotukseen. Seurauksena on yrityksen myynti tai toiminnan lopettaminen, jolloin niin palvelut kuin mahdolliset työpaikat katoavat, usein lopullisesti. Yrittäjän on vaikea ymmärtää miksi nivelkohdassa, jossa toiminnan vastuut ja velvoitteet siirtyvät lapsille, pitää maksaa veroa. Eikö olisi parempi, että liiketoimien jatkuvuutta koetettaisiin kaikin tavoin edistää, ja kerätä vero vasta kun yrityksen myynti tapahtuu perheen ulkopuoliselle taholle. Ruotsissa tämä(kin) asia on oivallettu paremmin ja veroa maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun sukupolvelta toiselle siirtyneestä yrityksestä luovutaan lopullisesti ja se myydään perheen ulkopuolisille. Yritysten määrään kasvu on viime vuosina hiipunut ja lähtenyt jopa laskuun, ensimmäisen kerran sitten 1990-luvun alun laman. Suunta on hälyttävä. Tilastokeskus on tutkinut uusien yksityisen puolen työpaikkojen syntyä Suomessa vuosina Tilastojen mukaan kokopäiväisten työpaikkojen nettolisäys on työpaikkaa, jotka kaikki ovat syntyneet pk-yrityksiin! Tämä on merkittävä muutos suomalaisessa elinkeinoelämässä. Suurteollisuuden tuotanto ja työpaikat siirtyvät rajojemme ulkopuolelle ja uusien työpaikkojen luonti on jää pk-yritysten varaan. Jotta maamme hyvinvointipalvelut voitaisiin rahoittaa myös jatkossa, tarvitsemme kasvun aikaansaamiseksi uusia yrityksiä ja työpaikkoja. Uudet yritykset syntyvät lisääntyvässä määrin palvelusektorille. Tämän vuoksi on tärkeää, että kaikkia toimenpiteitä harkitaan palvelusektorin kehittämiseksi. Kotitalousvähennys on ollut hyvä kannustin uuden palveluelinkeinon luomiseksi. Pienistä puroista syntyy taloudellista toimeliaisuutta, työpaikkoja ja verotuloja. Maan hallituksen tulisikin kantaa erityistä huolta pienten palveluyritysten toimintaedellytyksistä. Esimerkiksi kotitalousvähennyksen palauttaminen aikaisemmalle tasolle ja alv:in alarajan nosto kannustaisivat palveluyrittäjiä entisestään investoimaan toimintojensa kehittämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Isossa kuvassa näillä toimenpiteillä olisi suurella todennäköisyydellä positiivinen vaikutus valtion verotulojen karttumiseen. Toivotan kaikille yrittäjille hyvää ja menestyksellistä syksyä ja mitä parhainta Yrittäjän päivää! Yrittäjyys kantaa Suomea Mikko Simolinna Suomen Yrittäjät, puheenjohtaja

5 Työhyvinvointia terveysliikuntaa jaksamista Yrittäjille Usein puhutaan työmäärästä, pitkistä työpäivistä, joiden päätteeksi on vielä luottamustoimia, kokouksia ja edustusmenoja. Yrittäjien arki on kiireistä, kun työhön ja yrittämiseen yhdistetään vielä perheelämä. Pitäisi enemmän puhua ja kiinnittää huomiota hyvään lepoon, ravintoon sekä liikuntaan, sillä näiden avulla pidämme itsemme kunnossa ja jaksamme paremmin yrittäjän arkea kaikkine kiireineen. Työurat ovat pidentyneet ja ihmisten kunto huonontunut merkittävästi, kiire ja stressi painavat päälle jatkuvasti; jos tämä kuulostaa tutulta, on aika tehdä asialle joku muutos. Aloittaminen Liikunnan lisääminen viikon arkirutiineihin pikkuhiljaa voi koukuttaa mukavasti. Kun itsestään pitää kirjaa, asialle alkaa tapahtua jotain. Aloita vaikka ruokapäiväkirjasta. Ruokapäiväkirja voi paljastaa karun totuuden välipaloista ja ylimääräisistä herkuista ja juomista ja voi myös paljastaa suuria puutoksia oikean ravinnon saannista. Ruokapäiväkirjan tulkitsemiseen ja oikeille urille pääsyyn voi tarvita alan ammattilaista ja se kyllä kannattaa. Myös harjoituspäiväkirja on tehokas apuväline. Kirjaa ylös kaikki liikkuminen, myös hyötyliikkuminen esim. ruohonajo, harjoitteluun käytetty aika ja fi ilis. Harjoituspäiväkirjasta on helppo jälkeenpäin tarkistaa harjoitusten onnistuminen ja teho. Kuva: Julia Rahkonen Kahvakuulailu on hyvä harrastus kenelle tahansa Aina on sopiva ikä aloittaa. Liikunnan ilo Sykkeen seuraaminen auttaa saavuttamaan toivotun tason. Vanhanaikainen käsitys, että hyvään kuntoon pääsee vain harjoittelemalla kovaa, on väärä ja sykkeen mittauksen myötä onneksi harjoitukset ovat muuttuneet järkevämmiksi. Kun sydämen laittaa työskentelemään eri tehoilla, alkaa asioita tapahtua. Kun sydämesi työskentelee prosentin teholla, se edistää terveyttä ja auttaa kehoasi palautumaan prosentin teholla parannat hyvin kestävyyttä ja tällä sykealueella tulisi suurimman osan liikunnasta tapahtua. Lyhyissä jaksoissa voi myös koetella sydämen äärirajoja, jolloin parannat myös kestävyyttäsi, maksimisuoritustasi ja nopeuttasi. Sykettä voi helposti seurata vaikka perussykemittarin avulla. Mittarista voi helposti tarkistaa myös kalorikulutuksen, joka usein on myös erittäin mielenkiintoista. Mittari kannustaa sinua liikkumaan sekä vahtii alussa ettei aloita liian kovaa ja kovilla sykkeillä. Hyviä perusliikuntamuotoja kesäisin löytyy ihan kotiovelta, vaikka sauvakävely tai juoksu sekä pyöräily, mökkirannassa uinti tai vesijuoksu. Syksyn pimentyessä on kiva aloittaa jumpat, tanssit, jooga, kuntopiirit, kahvakuula, tennis, sulkapallo tai vaikka kuntonyrkkeily oman kaupungin valikoiman mukaan. Metsä kutsuu moneen harjoitteluun, uusin on koko perheelle sopiva frisbeegolf sekä aina suosittu kuntosuunnistus, unohtamat- ta marjastusta ja sienestystä, joissa tulee käveltyä pitkäkin matka huomaamatta. Talvella kannustetaan kaikki hiihtoladuille ja luistelemaan ja lumikenkäilemään. Ensilumenladun saamme tänäkin vuonna Imatralla varmasti paljon ennen muita hiihtäjiä. Tässä on vain murto-osa lajivaihtoehdoista, joita kaupunkimme tarjoaa upeine puitteineen ja maisemineen. Yrittäjät sinun hyvinvointiasi varten Joskus harjoituksiin ja treeneihin kaipaa uusia ideoita ja ohjattua toimintaa. Tällöin voi kääntyä alan ammattilaisten puoleen ja tilata vaikka oman harjoitusohjelman tai pidempään harjoitteluun tai tavoitteeseen tai elämäntapamuutokseen oman valmentajan. Imatralla ja lähikunnissakin löytyy monia ammattilaisia auttamaan tässä ja löytämään juuri sinulle sopivan muodon harjoitteluun. Nyt ei muuta kuin kaikki liikkeelle ja pitämään harjoituspäiväkirjaa omasta liikunnasta ja keskittymään pitämään itsestä huolta ja jaksamaan paremmin. Kaisa Rahkonen Keskiviikko 5. syyskuuta 2012 Kahvakuula harjoitusmuotona Kahvakuulailu on monipuolista liikuntaa. Liikkeitä varioiden voi treenata voimaa, kestävyyttä, kehonhallintaa ja liikkuvuutta. Kehittyminen on nopeaa ja kehittymismahdollisuudet ovat miltei rajattomat. Kahvakuulailun perustan luovat heilurimaiset liikkeet, kuten etuheilautus sekä erilaiset painonnostosta tutut liikkeet. Tekniikka kannattaa opetella alussa hyvin, jotta kehittyminen lähtee heti oikeille raiteille. Kahvakuula on ns. epäkesko, joka erottaa sen selkeimmin käsipainoilla harjoittelusta. Liikkeet vaativat enemmän tasapainoa ja kehonhallintaa unohtamatta koordinaatiota. Harjoitteissa kuormittuvat monet isot lihasryhmät, liikkeitä tehdään eri tasoissa ja eri voimantuottosuunnissa jopa samassa liikkeessä! Kahvakuulailu on hyvä harrastus kenelle tahansa. Harjoituksen voi tehdä melkein missä vain, sisällä tai ulkona, kuntosalilla tai puistossa, ja jo muutamalla perusliikkeellä saa treenattua koko kehon lihakset, jolloin kiireinen säästää aikaa. Ikä ja sukupuoli eivät vaikuta kuulaharrastukseen, aina on sopiva ikä aloittaa. Kahvakuulia on aikaisemmin käytetty viljapunnuksina 1800-luvulla ja pikku hiljaa kuulia on käyty nostamaan kilpaa. Tänä päivänä kahvakuulaurheilu on painonnostoa aikaa vastaan. Kahvakuulailu harrastuksena on levinnyt useille saleille ja monien koteihin. Tässä pieni esittely kahvakuulasta, joka on villinnyt monia uusiakin kuntoilijoita viime vuosina. Yrittäjä, tässä sinulle muutama vaihtoehto helppoon aloittamiseen: Imatran Seudun Yrittäjät ry tarjoaa jäsenilleen edullisesti tiistaisin klo Kahvakuulatunnin FysioNiskassa torstaisin klo Kuntopiiri Colosseumissa sekä ilmaisen tutustumisillan Fresbee golfiin ke klo Karhumäen urheilukentän radalla Tervetuloa kaikki mukaan! Rautjärven Yrittäjät ry tarjoaa jäsenilleen edullisesti kuntosaliharjoittelua tostaisin klo 8.00 Simpeleen Fysikaalisen hoitolaitoksen kuntosalilla 5 Tuisku-PÄÄHINEET SorMillasta Tainionkoskentie 4 Anneli Husu P Nyt myös Tilauksesta Kivikankaan muikkuverkot verkonpauloitukseen liinat ja paulat Star Fishing Oy Lappeentie 23, Imatra P Avoinna ark la 9-14 Bar & Cafe Kuohu palvelee ke to klo pe la klo su klo Suunnittelu (arkkitehti-, rakenne-, sisustus-) Rakennuttaminen ja valvonta Kuntoarviot taloyhtiöille Puh Inkerinaukio, Imatra Tykkää meistä ja seuraa tapahtumia PAPERIHOMMAT RENNOSTI & HELPOSTI! Satu Tiippana, Imatran toimistovastaava Puh Tainionkoskentie 1 B, Imatra Kirjanpidot Tilinpäätökset Veroilmoitukset Palkanlaskenta Arvonlisäverot Toimistopalvelut Miksa-Tili Oy Siitolanranta 5, Imatra Puh Tarjoamme laadukasta ja asiakaslähtöistä palvelua! Vuoksen Tili- ja Isännöintipalvelu Lappeentie 24, IMATRA P

6 6 Keskiviikko 5. syyskuuta 2012 Etelä-Karjala vetää matkailijoita, jotka haluavat palveluja. Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Imatralla yrittäjät ovat tarttuneet toimeen kukin omalla tavallaan. Tarjolla on lähes kaikkea upeista majoitusvaihtoehdoista jännittäviin aktiviteetteihin. Myös alueiden asukkaat ovat tarjonnasta kiinnostuneita. Erilaisia yrittäjiä yhdistää vähintään yksi asia: halu palvella asiakasta. Kuva ja tekstit: Veera Honkanen Saimaa Adventuresin kautta pääsee kokeilemaan esimerkiksi kelluntaa kuivapuvussa. Yrittäjyyden Yrittäjyyden monet polut Monia polkuja palveluyrittäjiksi Ohjelmapalveluyritys löysi oman paikkansa Saimaa Adventures työllistää vakituisesti neljä ihmistä. Ohjelmaan ei paljon enempää nykyisillä resursseilla mahdu. Ohjelmapalveluyritys Saimaa Adventuresin päälliköt, veljekset Ville ja Antti Harinen, katselevat tyytyväisinä Saimaan kimmeltävää pintaa. Taustalla on tänä vuonna valmistunut Hossukan Helmi, jossa asiakkaat on päivän päätteeksi hyvä saunottaa. Ei saunominen ole pelkästään se juttu, vaan täällä voi pitää esimerkiksi kokouksia, edustusvuoron saanut Ville Harinen kertoo. Kolmessa vuodessa on päästy pitkälle. Seuraavat kymmenen vuotta pitäisi vähintään jaksaa, sillä miehet tekivät Hossukan Helmestä pitkän vuokrasopimuksen Imatran kaupungin yritystilayhtiön kanssa. Hiljaisia kuukausia ei ole Saimaa Adventuresin osalta ensimmäinen työpäivä imatralaisilla miehillä oli Ennen Saimaa Adventuresia molemmat olivat yrittäjiä omilla tahoillaan. Veljekset kuitenkin näkivät matkailijoille tarjotuissa ohjelmapalveluissa tilaisuuden, jota ei kannattanut hukata. Nyt tämä pyörii ympäri vuoden. Hiljaisia kuukausia ei oikeastaan ole. Aluksi toiminta keskittyi mönkijäsafareihin, mutta nyt ohjelmassa on muun muassa banaaniajeluja, nousuvarjoilua ja kalaretkiä. Ympäri vuoden vuokrataan myös välineitä omatoimiseen ulkona liikkumiseen. Uusia lajeja on keksitty ja kehitetty koko ajan. Saatavana on lähes mitä vain, Harinen sanoo. Yksi palveluista on matkailijoille valmiiksi laadittu viikko-ohjelma, joka tarjoaa vähintään vinkkejä omaan lomaan. Harinen kertoo, että viikko-ohjelma alkaa jo olla täynnä. Vaikka uudet ideat ovat tärkeitä toiminnan kehittämisessä, ei ohjelmaan paljon uutta mahdu nykyisillä resursseilla. Vahvuudet peliin Tällä hetkellä työntekijöitä on neljä. Lisäksi on liuta alihankkijoita, jotka tekevät yhteistyötä Uusia Adventuresin kanssa. Työnjako veljesten kesken toimii hyvin, sillä molemmat ovat valinneet osa-alueet, jotka itseä kiinnostavat. Ville on enemmän toimitusjohtaja, Antti puolestaan huoltaa esimerkiksi ajoneuvot. Työstä saa tehdä juuri sellaisen kuin haluaa. On turha syyttää muita, jos joutuu tekemään epämiellyttäviä töitä, Ville Harinen toteaa yrittäjänä olemisen parhaista puolista. Alueen muiden yrittäjien kanssa tehdään Harisen mukaan yhteistyötä koko ajan. Meillä on noin alihankkijan verkosto. Yhteistyö on saumatonta, hän sanoo. Esimerkiksi matkatoimistot markkinoivat palveluita omille asiakkailleen. Pääosa asiakkaista tulee Venäjältä. Suomalaiset ja muut eurooppalaiset kattavat noin 20 prosenttia koko asiakasmäärästä. Myös yritykset, niin suomalaiset kuin venäläisetkin, ostavat palveluita esimerkiksi virkistyspäivilleen. Visioita tulevaan Aloittaessaan uutta yritystä miehet hakivat rahallista tukea silloiselta TE-keskukselta. Lainaa piti myös ottaa. Harinen visioi, että viiden vuoden päästä Saimaa Adventures on Suomen mittakaavassa iso ohjelmapalvelutuottaja. Jo tänä vuonna toimintaan on tullut paljon uutta. Kohta on vanhat jutut maksettu, joten ehkä jotain uusia riskejä voisi ottaa, hän sanoo. Aivan kaikkeen eivät Saimaa Adventuresin miehetkään taivu. Harinen kertoo, että Imatran alueella tilausta olisi lapsille sopivan tekemisen järjestämisessä. Toki Adventuresin retkille lapset ovat tervetulleita, mutta selkeästi lapsille suunnattuja aktiviteetteja ei ole. Harisen mukaan puutteen ovat huomanneet myös matkailijat. Se voisi olla lähes mitä tahansa. Ja jos lapsilla on kivaa, niin yleensä aikuisillakin on. lajeja on keksitty ja kehitetty koko ajan.

MUURAHAINEN. Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa. Kulttuurillakin voi yrittää. Imatra, Rautjärven ja j. Ruokolahden yrittäjät

MUURAHAINEN. Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa. Kulttuurillakin voi yrittää. Imatra, Rautjärven ja j. Ruokolahden yrittäjät MUURAHAINEN N:o 3 j Sunnuntai ai 27. marraskuuta 2011 Ennätysmäärä yrittäjiä HC Saimaassa Kulttuurillakin voi yrittää 2 Sunnuntai 27. marraskuuta 2011 Pääkirjoitus Meiltä löytyy, meillä palvellaan! Näin

Lisätiedot

Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjyyden monet polut N:o 1 Keskiviikko 22. helmikuuta 2012 Imatran Seudun Kehitysyhtiö 30 vuotta 8 9 Tehdasvalo kansainvälisillä markkinoilla 10 11 Yrittäjyyden monet polut 12 13 Imatran seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjät

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Imatran seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjät. Keskiviikko 1. kesäkuuta 2011

MUURAHAINEN. Imatran seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjät. Keskiviikko 1. kesäkuuta 2011 MUURAHAINEN N:o 1 Imatran työstöasennus KESÄTÖISSÄ Yrittäjäkasvo: Hirsirakentaja kolmannessa sukupolvessa Yrittäjäyhdistysten hallitusten esittely 2 Pääkirjoitus Hyvät Muurahaisen lukijat, alkavan kesän

Lisätiedot

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

MUURAHAINEN. Rohkeasti nettimaailmaan. Yrittäjyyden monet polut. Kyläpäällikön pakeilla. Imatran Seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjät

MUURAHAINEN. Rohkeasti nettimaailmaan. Yrittäjyyden monet polut. Kyläpäällikön pakeilla. Imatran Seudun, Rautjärven ja Ruokolahden yrittäjät MUURAHAINEN N:o 2 Rohkeasti nettimaailmaan Yrittäjyyden monet polut Kyläpäällikön pakeilla 2 Pääkirjoitus Mahdollisuuksien mukaan Kädessäsi on toinen lehti uudistuneesta muurahaisesta. Ensimmäinen lehti

Lisätiedot

ImAtRaN SeUdUn PaRaS kesätyönantaja?

ImAtRaN SeUdUn PaRaS kesätyönantaja? N:o 1 Perjantai 22. helmikuuta 2013 AMK lisää alueen vetovoimaa s. 3 Menestysreseptejä s. 6 7 Nuoret kesätöissä s.4 5 Keijo Keskiverto s. 3 ImAtRaN SeUdUn PaRaS kesätyönantaja? Imatran seudun, Rautjärven

Lisätiedot

N:o 2 Perjantai 30. toukokuuta 2014. Omistajanvaihdoksesta. kasvua yrittäjyyteen IMATRAN SEUDUN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN YRITTÄJÄT

N:o 2 Perjantai 30. toukokuuta 2014. Omistajanvaihdoksesta. kasvua yrittäjyyteen IMATRAN SEUDUN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN YRITTÄJÄT N:o 2 Perjantai 30. toukokuuta 2014 Omistajanvaihdoksesta kasvua yrittäjyyteen IMATRAN SEUDUN, RAUTJÄRVEN JA RUOKOLAHDEN YRITTÄJÄT 2 Perjantai 30. toukokuuta 2014 Pääkirjoitus Kysymykset kuntajohtajille

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Yrittäjyys on vapautta

Yrittäjyys on vapautta KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: TAAS ON VAALILUPAUSTEN AIKA 3 kymen KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2015 Yrittäjät vaaleissa Yrittäjyys on vapautta Anni Toikka tykkää työskennellä

Lisätiedot

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen.

Yrittäminen. on vastuuta ja vapautta. Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! Matti Kukkosessa on ollut yrittäjähenkisyyttä jo pienestä pitäen. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Yrittäjän päivää ja viikkoa todella tarvitaan 3 kymen Erillisjakelu yli 95 000 talouteen! KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 3/2013 18 Yrittäminen

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

Tuotteiden on maistuttava hyvälle

Tuotteiden on maistuttava hyvälle KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Kyllä yrittäjät tietää 3 kymen Menestystarinoita maakunnasta KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 2/2014 11 Tuotteiden on maistuttava hyvälle Jussi

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm.

Tässä lehdessä mm. Tässä lehdessä mm. Y S Numero 2 keskiviikko 31.8.2011 Tässä lehdessä mm. MARTTI MÖLSÄN ISO JYTKY Sivu 10 HALLITUSOHJELMA YRITTÄJÄN SILMIN Sivu 25 ATTE KEINONEN ÄITINSÄ JALANJÄLJILLÄ Sivu 8 Tässä lehdessä mm. SUOMEN YSTÄVÄLLISINTÄ

Lisätiedot

Hyvinvointialalla. ostopalvelut lisääntyvät. Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. Yrittäjä Tuula Peltolaa ohjaa työssään vahva hoivavietti.

Hyvinvointialalla. ostopalvelut lisääntyvät. Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. Yrittäjä Tuula Peltolaa ohjaa työssään vahva hoivavietti. KYMEn yrittäjät ry jäsenlehti www.kysanomat.fi Pääkirjoitus: Katsotaanpas vähän ulos ikkunasta. 3 kymen Myönteisiä siemeniä kasvukehitykselle. KYMEN YRITTÄJÄT RY:N JÄSENLEHTI 1/2013 10 Hyvinvointialalla

Lisätiedot

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA

Yrittäjien erinomainen valinta - KONICA MINOLTA YRITTÄJÄ-LEHTI 1 K E S K I - P O H J A N M A A N Yrittäjä YRITTÄMISEN JA TALOUSELÄMÄN ERIKOISLEHTI 4/2013 Osoitelähde: Viestimix Ky Savisilta 1 84100 YLIVIESKA M-Itella Oy Yrittäjien erinomainen valinta

Lisätiedot

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

Kiiminkipäivät lähestyy jälleen!

Kiiminkipäivät lähestyy jälleen! L E HT I K I I M I N G I N Y R ITT Ä J ÄT R Y : N T I E D OT U S L E HT I 1 L E HT I 1 /2014 TOUKOKUU 1/ 2014 Lasten laulukoulu Satakielet KORVENKYLÄ VÄLIKYLÄNTIE Kukkiva, karaistunut, Kiimingissä kasvanut

Lisätiedot

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009

Kivikasvo ei sammaloidu Tammikuu 2009 P. Markula: Ketään ei sanota irti! Kivikasvo ei sammaloidu 01 Tammikuu 2009 2 Pääkirjoitus 21.1.2009 Yrittäjän turvaverkko Vuoden 2009 synkentyneet talousnäkymät tuovat yritystoiminnalle ja monelle yrittäjälle

Lisätiedot

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT

Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston. Sivut 4-5. TalviTYÖJalKiNeeT Helmikuu l 1/2014 27 722 Yrittäjillä ja kaupungilla lähentäviä tapaamisia Yksinään yrittävä tarvitsee vahvan verkoston Yrittäjät ja kaupungin edustajat, johtajista alkaen, ovat pohtineet Hämeenlinnan yhteistä

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Tullikamarin uudet kuviot

Tullikamarin uudet kuviot 02 Helmikuu 2015 Tullikamarin uudet kuviot Sakari taitaa puutyöt 2 Pääkirjoitus 18.2.2015 Pieni valinta suuri vaikutus Pirkanmaan ja koko maan talouden suhdanteet näyttävät heikentyneen edelleen viimeisimmän

Lisätiedot

OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014

OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014 OULUN KAUPPAKAMARILEHTI 2/2014 Kaupunginjohtaja Matti Pennanen: Ict-myllerrys on myös suuri mahdollisuus Toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen: Pohjois-Suomi tarvitsee lisää kansainvälisesti toimivia yrityksiä

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Lainan saanti tiukkenee

Lainan saanti tiukkenee suomen yrittäjät företagarna i finland jäsenlehti www.yrittajat.fi Pääkirjoitus: Keksikää parempi idea nuorten työllistämiseksi 3 6/2012 1000 yrittäjää Kuntavaalit lähestyvät ja Suomen Yrittäjät on asettanut

Lisätiedot

SUOMI TARVITSEE YRITTÄJIÄ

SUOMI TARVITSEE YRITTÄJIÄ N:o 2 Sunnuntai 19. toukokuuta 2013 Yrittäjäpäivät 18. 20.10. s. 4 SUOMI TARVITSEE YRITTÄJIÄ Venäläinen yrittäjänä s. 7 Yrittäjä haluatko säästää? s. 8 Kunnilla liikaa tehtäviä s. 9 Imatran seudun, Rautjärven

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaaja taloon. Oppisopimus on oiva tapa kouluttaa yritykseen täsmäosaaja. Tuettu

Oppisopimuksella osaaja taloon. Oppisopimus on oiva tapa kouluttaa yritykseen täsmäosaaja. Tuettu Maaliskuu l 2/2014 27 722 Juuso Kukkola ahkeroi ympäri maata Oppisopimuksella osaaja taloon Tieto lisää tiedon tarvetta Rap-muusikko Juuso Kukkola, 24, keikkailee itse ja järjestää musiikkitapahtumia ympäri

Lisätiedot

uusiutuva pohjoiskarjala

uusiutuva pohjoiskarjala 2 08 b u s i n e s s & t e c h n o l o g y uusiutuva pohjoiskarjala miljardien eurojen urheilubisnes kauppakamari tehokäyttöön muutos on maailman tapa maailman huipulle ihan toinen kaupunki pohjois-karjalan

Lisätiedot

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4.

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4. SAMI PIKKUAHO ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN KOLME ASKELTA PAREMPAAN ARKEEN: Tärkeimpänä lapset, nuoret ja perheet ikääntyviä unohtamatta Yrittäjyyden edellytyksiä ja lisää työpaikkoja Kestävät arvot yhteiskunnan

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot