Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 23.4.2015"

Transkriptio

1 Kristiinankaupunki Kaupunginhallitus Esityslista

2 KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouksen: Ajankohta klo Paikka Raatihuone Asiat 106 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ILMOITUSASIAT PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA KAUPUNGINHALLITUS VOI OTTAA KÄSITELTÄVIKSEEN ANOMUS LAUSUNNOSTA RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON YVA-SELOSTUKSESTA LAUSUNTOANOMUS PJELAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA VAKUUTUSTARJOUKSET KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SEURANTARAPORTTI 1 / MÄÄRÄALOJEN MYYNTI LOMA-ASUNTOA VARTEN SUUPOHJAN OSUUSPANKILLE KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN (OSA) HYVÄKSYMINEN TUNTIRESURSSILASKELMA TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT 28

3 Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtajan päätös:

4 Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 Kaupunginhallitus ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT Pöytäkirja seuraavista kokouksista: - Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus Länsirannikon valvontalautakunta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallitus Pohjanmaan liiton maakuntahallitus Kutsut seuraaviin kokouksiin ja tilaisuuksiin: - Merenkurkun alue tulevaisuudessa sekä Merenkurkun neuvoston vuosikokous Suomen satamaliiton ylimääräinen liittokokous Botniarosk Oy:n yhtiökokous Kaikille yhteinen Pohjanmaa seminaari Vaasassa ympäristöjaosto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän hallitus Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy:n yhtiökokous Bostads Ab Alfina Kristinestad Asunto Oy:n yhtiökokous Vaasan kesäyliopisto ry:n kevätkokous Kuntaliiton Rahoitusriskien hallinnan teemapäivä Keskusvaalilautakunnan ilmoitus eduskuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmästä. Uutisia Pohjanmaan liitosta maaliskuu/2015. ELY-keskuksen uutiskirje TE-palvelujen ilmoitus toimenpiteistä ja aikataulusta monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi Pohjanmaan TE-toimiston alueella. Aluehallintoviraston päätös Kristiinanseudun koulun peruskorjauksen valtionavustuksen 4. erän maksamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös valtion erityisavustuksen myöntämisestä ryhmäkokojen pienentämiseen. Kuntaliiton yleiskirje maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista. Museoviraston päätös harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisestä Carlsrolle. Aluehallintoviraston päätös valtionavustuksen myöntämisestä JobCenterille etsivään nuorisotyöhön ja seutukunnalliseen nuorten työpajaan. ARAn päätös avustuksen myöntämisestä hissin rakentamista varten, Bostads Ab Strandhuset Asunto Oy. ELY-keskuksen raportti Lapväärtinjoen alaosan väylien kunnostushankkeen velvoitetarkkailu. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään.

7 Kaupunginhallitus PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA KAUPUNGINHALLITUS VOI OTTAA KÄSI- TELTÄVIKSEEN Krs Veden johtokunta / , Kennet Kangas. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta , Carina Storhannus. Ruotsinkielinen koulutuslautakunta , Kaj Kärr Suomenkielinen koulutuslautakunta , Ulla Iisakkala. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään.

8 Kaupunginhallitus ANOMUS LAUSUNNOSTA RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON YVA- SELOSTUKSESTA (JI/REN) (Kaupunginhallitus ) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää mennessä lausuntoa Rajamäenkylän tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta. OX2 Finland suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Karijoen ja Isojoen kuntien Rajamäenkylän alueelle. Alue sijaitsee seututeiden 664 ja 687 itäpuolella ja Riitaluhdantien/Rajamäentien etelä-/länsipuolella. Hankealue on laaja, asuttamaton alue, jolla on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsää. Valtaosa suoalueista on ojitettu ja ne ovat aktiivisessa metsätalouskäytössä. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 100 teholtaan 35 MW:n tuulivoimalaa. Jokainen tuulivoimala vaatii noin puolesta yhteen hehtaariin kokoisen alueen, jolle rakennetaan tuulivoimalan perustukset, nostokoneita ym. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä, maakaapeleita ja huoltorakennuksia. Liitteenä ympäristövaikutusten arviointiselostus. YVA-selostuksen materiaali löytyy internetosoitteesta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle Rajamäenkylän tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta: 1. Jos sähkönsiirto kytketään Kristiinankaupungin kytkentäasemaan, Kristiinankaupunki vaatii, ettei se saa aiheuttaa sähkönsiirtolinjojen lisärakentamista. Kaupunki vaatii, että sähkönsiirto toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa samoissa sähköpylväissä tai kokonaisuudessaan maakaapelin avulla. 2. Puiston kokovaihtoehdoista puolletaan sitä vaihtoehtoa, joka täyttää seuraavat suositukset: - pohjavesialueelle ei saa rakentaa voimaloita, jos voimaloita suunnitellaan maakuntakaavan rajojen ulkopuolella sijaitseville alueille, niitä ei saa toteuttaa tai ne tulee siirtää maakuntakaavan rajojen sisäpuolelle. 3. Yhteisvaikutusten selvitys on laadittava muiden Kristiinankaupungin tuulivoimatoimijoiden kanssa ja 40 dba:n melutaso on otettava huomioon, kuten myös se, että rakentaminen 40 dba:n melutason alueilla tulee vaikeutumaan kun osayleiskaava on hyväksytty.

9 Kaupunginhallitus

10 Kaupunginhallitus LAUSUNTOANOMUS PJELAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA- LUONNOKSESTA (JI/REN) (Kaupunginhallitus ) VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Närpiön kaupunkiin Pjelaxin kylän läheisyyteen. Tuulivoimapuisto sijaitsee Pjelaxin, Tiukan ja Myrkyn kylien välissä ja rajautuu kaakossa Kristiinankaupungin kuntarajaan. Valtatie 8 kulkee kaava-alueen länsipuolella pohjois-eteläsuunnassa. Kristiinankaupungin lisäksi Kaskinen, Karijoki ja Teuva ovat naapurikuntia. Tuulivoimapuiston muodostaa 18 tuulivoimalaitosta rakenteineen. Suunnitteilla olevat tuulivoimalaitokset koostuvat noin 140 metriä korkeasta terästornista, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta roottorista. Roottorinlapojen halkaisija on noin 130 metriä ja tuulivoimalaitoksen maksimikorkeus on 205 metriä. Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan 110 kv sähköasema, joka muuntaa tuulivoimaloiden tuottaman tehon 110 kv siirtojännitteeksi. Sähköasemalta sähköä siirretään sähköverkkoon. Alustavien suunnitelmien mukaan puisto liitetään sähkönjakeluverkkoon Pjelaxin sähköaseman tai Kristiinankaupungissa sijaitsevan KD-aseman kautta. Sähkönsiirto tuulivoimapuiston sisällä toteutetaan maakaapeleilla. Närpiön kaupunki on (kh ) päättänyt tuulivoiman osayleiskaavan laatimisesta Långmarkenin alueelle Pjelaxin ja Bölen kyliin. Päätöstä täydennettiin (kh ). Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimaloiden lisäksi tuulivoimapuisto muodostuu huoltoteistä sekä alueelle rakennettavasta sähköasemasta. Sähköaseman kautta sähköä siirretään sähkönjakeluverkkoon. Tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen tavoitteena on ottaa ympäristön erityispiirteet huomioon. Osayleiskaava laaditaan niin, että sitä voidaan MRL 77a :n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Närpiön kaupunginvaltuusto. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Närpiön kaupungille, että Kristiinankaupunki puoltaa Pjelaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnosta.

11 Kaupunginhallitus VAKUUTUSTARJOUKSET 2015 (RH/REN) (Kaupunginhallitus ) Puitesopimus on uusi valtakunnallinen yhteishankintamenettely, joka yhdistää kuntien ostovoiman. Vakuutusmeklari 1 Novum Oy:llä on voimassa oleva sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa, mikä merkitsee sitä, että kaupunki voi halutessaan solmia sopimuksen kaupungin vakuutusten kilpailuttamisesta ilman erillistä hankintamenettelyä. Novum Oy on Kuntahankintojen suorittaman vuoden 2015 kilpailutuksen jälkeen jatkanut KL-Kuntahankintojen kanssa vakuutusmeklaripalveluista solmittua puitesopimusta. Viime tarjouskierros toteutettiin vuonna 2006, jolloin saatiin aikaan merkittävä vuotuinen säästö. Nyt on taas aika kilpailuttaa kaupungin vakuutukset. Lakisääteinen tapaturmavakuutus kilpailutettiin vuonna 2011, jolloin vuotuinen säästö oli n euroa. Molemmilla kilpailutuskerroilla kaupunki käytti vakuutusmeklaria. Novum on alustavasti arvioinut, että Kristiinankaupungin vakuutusten kilpailuttaminen maksaisi noin euroa. Kilpailutukseen tulee sisältyä vakuutusturvan laajuuden ja vakuutusehtojen tarkastelu, jolloin tavoitteena on, että vakuutusturva säilyy vähintäänkin ennallaan. Lisäksi yritys tarjoutuu hoitamaan kaupungin vakuutuksia 7 %:lla vakuutusmaksujen summasta, mikä vastaavasti alentaisi vakuutusmaksuja. Novumin esite liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Novum Oy:lle tehtäväksi pyytää tarjouksia kaupungin vakuutuksista, jolloin tehtävään sisältyy myös vakuutusturvan laajuuden ja vakuutusehtojen tarkastelu sekä ehdotuksen antaminen kaupungille tarkoituksenmukaisesta vakuutusturvasta. Tarjoukset käsitellään kaupunginhallituksessa vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana. 1 Vakuutusmeklarit ovat vakuutusyhtiöistä riippumattomia asiakkaan edustajia, joiden toimeksiantaja on aina vakuutuksenottaja. Asiakkaan ja vakuutusmeklarin välillä laaditaan toimeksiantosopimus, jossa määritellään vakuutusmeklarin tehtävät ja meklarin palkkio. Vakuutusyhtiöt huomioivat hinnoittelussaan alentavana tekijänä meklarikanavan käyttämisen. Finanssivalvonta valvoo vakuutusmeklareiden toimintaa.

12 Kaupunginhallitus KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET (REN/REN) (Kaupunginhallitus ) Julkiset hankinnat avautuivat vapaalle kilpailulle Euroopan talousalueen perustamista koskevan sopimuksen (ETA-sopimus) myötä, ja laki julkisista hankinnoista tuli Suomessa voimaan vuonna Kuntien ja kuntayhtymien hankinnat muodostavat taloudellisesti merkittävän kokonaisuuden. Hankintalaki ohjaa julkisia hankintoja. Kuntien hankintaosaaminen on matkan varrella parantunut, ja tehtävää on vieläkin jäljellä. Kristiinankaupungissa on vuosien saatossa järjestetty erilaisia hankintaan liittyviä koulutustilaisuuksia, ja kilpailutuksissa on käytetty sekä ulkopuolista konsulttia että myös omia, ao. kilpailutusta varten koottuja asiantuntijatyöryhmiä. Eri asiayhteyksissä on ajankohtaistunut omien selkeiden hankintaohjeiden laatiminen. Nyt käsiteltävänä oleva ehdotus kaupungin hankintaohjeiksi perustuu Kuntaliiton malliin kunnan yleisiksi hankintaohjeiksi, ja ehdotusta on käsitelty kaupungin keskusjohtoryhmässä. Hankintaohjeita on tarkoitus soveltaa kaupunkikonsernin kaikkiin hankintoihin. Hankintaohje on pelkistetty ja selkeytetty toimintaohje hankintojen kilpailuttamiseen. Ohje sisältää keskeiset käsitteet ja periaatteet selkokielellä. Ohjeessa kuvatut perusperiaatteet soveltuvat sekä hankintalain kansallisen kynnysarvon alittaviin että ylittäviin hankintoihin. Hankintaohjeiden merkitys korostuu erityisesti pienten kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen osalta. Kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalain velvoitteita, nämä ns. pienhankinnat tulee kuitenkin toteuttaa hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Pienhankintoja koskevat myös perusperiaatteet kilpailusta ja tasapuolisesta kohtelusta, ja niitä suunniteltaessa on varmistettava hankintojen avoimuus, markkinoiden hyödyntäminen ja ostotoiminnan tehokkuus. Liitteenä myös ehdotus hankintaohjeiksi kaupunkikonsernin pienhankinnoille. Hankintalaissa on yksityiskohtaiset menettelytapaohjeet kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailutukseen. Hankintalaki kokonaisuudessaan osoitteessa Hankintaohjeiden lisäksi voidaan jatkossa laatia erillinen yrityksille tarkoitettu hankintamanuaali, joka on lyhykäinen opas kaupungin hankintojen periaatteista. Oppaan tarkoitus olisi rohkaista kaiken kokoisia yrityksiä tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan kaupungille. Opas kertoisi kaupungin toimintaperiaatteista ja prosesseista sekä antaisi käytännön läheisiä neuvoja ja ohjeita, jotka helpottavat osallistumista kaupungin kilpailutuksiin ja hankintoihin. Suomen Yrittäjät on julkaissut myös oppaan Julkiset hankinnat opas yrittäjälle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen kaupunkikonsernin yleisiksi hankintaoh-

13 Kaupunginhallitus jeiksi sekä ehdotuksen hankintaohjeiksi kaupunkikonsernin pienhankinnoille.

14 Kaupunginhallitus SEURANTARAPORTTI 1 / 2015 (REN/RH) (Kaupunginhallitus ) Hallintokunnat ovat jättäneet vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen seurantaraportit, jotka oheistetaan. Käyttötalous alittaa hieman tasaisen kulutuksen trendin, 22 % (tasainen kulutus 25 %). Jakson palkkamenot ovat 5,2 miljoonaa euroa (22,2 miljoonan euron määrärahasta), 23,4 %:n toteuma alittaa edelleen trendin. Veroja on kertynyt 6,05 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 4,8 miljoonaa euroa, yhteensä 10,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet noudattavat täysin talousarviota, verotulot ylittävät hieman talousarvion (26,9 % budjetoidusta 22,4 miljoonasta eurosta). Verotulojen kertymä vaihtelee kuitenkin voimakkaasti vuoden aikana, mutta voimme olettaa budjetoidun summan kertyvän. Erikoissairaanhoidosta (Vaasan sairaanhoitopiiri) on tähän asti laskutettu 1,8 miljoonaa euroa kahdesta ja puolesta kuukaudesta (20 % määrärahasta, mikä vastaa suunnilleen 2,5 kuukauden tasaista kulutusta). Erikoissairaanhoidon kustannuksista ei kuitenkaan voi tehdä ennustetta ensimmäisen vuosineljänneksen laskutuksen perusteella. Jakson aikana investointimäärärahoista on käytetty euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Seurantaraportit merkitään tiedoksi.

15 Kaupunginhallitus MÄÄRÄALOJEN MYYNTI LOMA-ASUNTOA VARTEN SUUPOHJAN OSUUS- PANKILLE (DAS/REN)(Kaupunginhallitus ) Suupohjan Osuuspankki - Sydbottens Andelsbank anoo saada ostaa seuraavat määräalat loma-asuntoa varten: 1. noin m 2 :n kokoisen määräalan osoitteessa Länsirannikontie 199A. Alue koostuu vuokrakuviosta 1192/1 sekä noin 950 m 2 :n kokoisesta rannansuuntaisesta lisäalueesta. Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Hinta perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavasti: 1. Vuokrakuvio 1192:1 Pinta-ala Kaupunginvaltuuston vahvistama Neliöhinta hinta N m ,00 euroa 17,63 /m 2 Lisäalue on pinta-alaltaan 950 m 2 ja sen hinnaksi tulee ,50 euroa (950 m 2 x 17,63 /m 2 ). Noin m 2 :n kokoisen määräalan kokonaishinta on ,50 euroa. Määräalalla on Kristiinankaupungin rantayleiskaavassa RA-merkintä (loma-asuntojen korttelialue). 2. noin m 2 :n kokoinen määräala Hemgrund-nimiseltä saarelta. Alue koostuu vuokrakuviosta 982/1 sekä noin 740 m 2 :n kokoisesta rannansuuntaisesta lisäalueesta. Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Hinta perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavasti: 2. Vuokrakuvio 982:1 Pinta-ala Kaupunginvaltuuston vahvistama Neliöhinta hinta N m ,00 euroa 19,96 /m 2 Lisäalueen pinta-ala on m 2 ja lisäalueen hinta on ,40 euroa (1 740 m 2 x 19,96 /m 2 ). Noin m 2 :n kokoisen määräalan kokonaishinta on ,40 euroa. Määräalalla on Kristiinankaupungin rantayleiskaavassa RAmerkintä (loma-asuntojen korttelialue). Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki myy Suupohjan Osuuspankille ,50 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord -

16 Kaupunginhallitus nimisestä tilasta RN:o 14:0 (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee ositteessa Länsirannikontie 199A ,40 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan 0 Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord - nimisestä tilasta RN:o 14: (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee Hemgrundet-nimisellä saarella. 3. Luovutuksen yhteydessä huomioidaan seuraavat ehdot: kauppaan ei sisälly yhteismaaosuuksia vuokrakuvioiden 1192/1 ja 982/1 vuokrasopimus päättyy kun kuvioiden omistusoikeus siirtyy ostajalle ostaja vastaa lohkomiskustannuksista ja lainhuutokustannuksista määräalalla on ostajalle kuuluvia rakennuksia, minkä vuoksi erillistä rakennusvelvollisuutta ei tarvitse määrätä ostajalla on oikeus mantereella sijaitsevaan venepaikkaan, jonka tekninen keskus osoittaa. Kaupunki myöntää maanomistajan ominaisuudessa luvan laiturin rakentamiseen rantaan. Venepaikka- ja laiturimaksu peritään teknisen lautakunnan taksan mukaisesti lohkomistoimituksessa järjestetään ostajalle pysyvä oikeus kävellä Högholmenin pysäköintipaikasta Hemgrundille johtavan sillan kautta sekä oikeus käyttää pysäköintipaikkaa, oikeus käyttää Högholmenin tieyhteyttä siltatuelle, oikeus päästä rantaan Högholmenilla olevaa polkua pitkin sekä oikeus perustaa/pitää Högholmenin rannassa kävelysillan siltatukea osapuolet toteavat, että kaupunginhallitus on päättänyt antaa silloiselle maanvuokraajalle Hemgrund Ab:lle luvan rakentaa kevytrakenteisen uivan sillan Hemgrundin ja Högholmenin välille sekä siltatuet Hemgrundille ja Högholmenille. muilta osin kauppaan sovelletaan tavanomaisia ehtoja. Merkitään, että Kaj Kärr poistui eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden takia (yhteisöjäävi). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 344 (ES/REN) (Kaupunginhallituksen jatkokokous )) Koska Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 95 ja velvoittanut kaupungin välittömästi keskeyttämään päätöksen täytäntöönpanon, kaupunginhallituksen tulee

17 Kaupunginhallitus päättää, että edellä mainitun määräalan myymisestä Sydösterbottens Andelsbank - Suupohjan Osuuspankille tehty päätös perutaan. Kaupunginhallituksen päätös nk. huvilavuokra-alueiden myymisestä voidaan katsoa liittyvän kaupunginvaltuuston päätökseen , mutta koska myyntipäätös perustuu tehtyyn päätökseen 95, kaupungin tulee myös keskeyttää myynnin täytäntöönpanon. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää perua päätöksensä Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsenet Anna-Kajsa Blomqvist, Sari- Milla Ingves, Kaj Kärr ja Paavo Rantala poistuivat eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn (peruste: intressijäävi). Merkitään, että kaupunginvaltuuston kolmas varapuheenjohtaja Henrik Antfolk poistui eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn (peruste: intressijäävi). Merkitään, että hallintopäällikkö Dan-Anders Sjöqvist poistui eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden (intressijäävi) takia. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta kaupunginjohtajan poissa ollessa ja hallintopäällikön esteellisyyden takia. Puheenjohtaja toisti kaupunginjohtajan ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 344 (DAS/REN) (Kaupunginhallitus ) Suupohjan Osuuspankki - Sydbottens Andelsbank anoo päivätyssä kirjelmässä, että kaupunginhallituksen päätös pantaisiin täytäntöön. Tässä asiassa on erotettava toisaalta yksityisoikeudellinen ulottuvuus, joka liittyy kiinteän omaisuuden ostamista koskevaan tarjoukseen ja hyväksymiseen ja toisaalta hallinto-oikeudellinen ulottuvuus, joka liittyy kunnan sisäiseen päätöksentekoon. Kuntalain kommenteissa sanotaan: Kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet tekee kunnanhallitus tai muu johtosäännössä määrätty viranomainen. Oikeustoimen tekemisessä on erotettava kunnan sisäinen päätöksenteko ja suhde ulkopuoliseen sopimuskumppaniin. Sopimuksen hyväksyminen on voinut vaatia valtuuston päätöksen. Täytäntöönpano eli sopimuksen tekeminen on kunnanhallituksen tehtävä. Vastaavasti sopimuksen hyväksyminen voi kuulua lautakunnalle ja täytäntöönpano viranhaltijalle. Jos sopimuskumppani on vilpittömässä mielessä, kunta ei useinkaan voi vedota

18 Kaupunginhallitus omassa päätöksenteossaan tapahtuneisiin virheisiin. Sopimussuhdetta arvioidaan yksityisoikeudellisten säännösten mukaan ja tehty sopimus sitoo kuntaa (Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/ ) Kunnan viranhaltijalla tai työntekijällä voi myös asemansa perusteella olla ulkopuoliseen nähden kelpoisuus edustaa kuntaa ja tehdä kunnan puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Tällaisen asemavaltuutuksen (OikTL 10 2 mom.) nojalla ja rajoissa tehty oikeustoimi sitoo kuntaa. Esim. kunnanjohtajalla, kunnan rakennusmestarilla, terveyskeskuksen talouspäälliköllä ja koulun johtajalla on omalla tehtäväalueellaan sellainen asema, että ulkopuolinen voi luottaa heidän oikeuteensa tehdä asemaansa perustuvia oikeustoimia. (Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat, Heikki Harjula, Kari Prättälä, Talentum, Helsinki 2007, sivu 236) Sen jälkeen kun kaupunginhallitus päätti myydä vuokra-alueen pankille, hallintopäällikkö on lähettänyt Suupohjan Osuuspankkille sähköpostin, jossa ilmoitettiin, että kaupunginhallitus on päättänyt myydä vuokra-alueen Suupohjan Osuuspankki - Sydbottens Andelsbank -pankille ja että kauppa voidaan toteuttaa, mikäli myyntipäätöksestä ei valiteta. Hallintopäällikön sähköposti-ilmoitus antoi pankille perustellun syyn olettaa, että kauppakirja allekirjoitetaan. Tämä sitoo kuntaa yksityisoikeudellisesti ja siten kaupunginhallituksen on tehtävä uusi päätös kyseisen vuokra-alueen myymisestä pankille. Tämä on tehtävä, koska kaupunginhallitus on peruuttanut tekemänsä myyntipäätöksen , minkä kunnallinen toimielin on sinänsä oikeutettu tekemään. Myyntiehtoihin lisätään ehto siitä, että osapuolet sitoutuvat olemaan moittimatta kauppasummaa myöhemmässä vaiheessa, jos kaupunginvaltuusto päättäisi 2015 alemmasta tai korkeammasta hinnasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki myy Suupohjan Osuuspankille ,50 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord - nimisestä tilasta RN:o 14:0 (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee ositteessa Länsirannikontie 199A ,40 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan 0 Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord - nimisestä tilasta RN:o 14: (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee Hemgrundet-nimisellä saarella. 3. Luovutuksen yhteydessä huomioidaan seuraavat ehdot: kauppaan ei sisälly yhteismaaosuuksia vuokrakuvioiden 1192/1 ja 982/1 vuokrasopimus päättyy kun kuvioiden omistusoikeus siirtyy ostajalle ostaja vastaa lohkomiskustannuksista ja lainhuutokustannuksista

19 Kaupunginhallitus määräalalla on ostajalle kuuluvia rakennuksia, minkä vuoksi erillistä rakennusvelvollisuutta ei tarvitse määrätä ostajalla on oikeus mantereella sijaitsevaan venepaikkaan, jonka tekninen keskus osoittaa. Kaupunki myöntää maanomistajan ominaisuudessa luvan laiturin rakentamiseen rantaan. Venepaikka- ja laiturimaksu peritään teknisen lautakunnan taksan mukaisesti lohkomistoimituksessa järjestetään ostajalle pysyvä oikeus kävellä Högholmenin pysäköintipaikasta Hemgrundille johtavan sillan kautta sekä oikeus käyttää pysäköintipaikkaa, oikeus käyttää Högholmenin tieyhteyttä siltatuelle, oikeus päästä rantaan Högholmenilla olevaa polkua pitkin sekä oikeus perustaa/pitää Högholmenin rannassa kävelysillan siltatukea osapuolet toteavat, että kaupunginhallitus on päättänyt antaa silloiselle maanvuokraajalle Hemgrund Ab:lle luvan rakentaa kevytrakenteisen uivan sillan Hemgrundin ja Högholmenin välille sekä siltatuet Hemgrundille ja Högholmenille. muilta osin kauppaan sovelletaan tavanomaisia ehtoja. Osapuolet sitoutuvat olemaan moittimatta kauppasummaa myöhemmässä vaiheessa, jos kaupunginvaltuusto päättäisi 2015 alemmasta tai korkeammasta hinnasta.

20 Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN (OSA) HYVÄKSYMINEN (DAS/REN) (Kaupunginhallitus ) Kaupunginhallituksen kokouksessa Sture Riissanen ja Peter Grannas valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Peter Grannas poistui kokouksesta asian nro 103 käsittelyn aikana. Hänen tilalleen ei valittu uutta pöytäkirjantarkastajaa. Siten kaupunginhallituksen tulee hyväksyä pöytäkirja siltä osin kuin se koskee :ää 103 ja sen jälkeen käsiteltyjä asioita. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen pöytäkirjan siltä osin kuin se koskee :ää 103 ja sen jälkeen käsiteltyjä asioita.

21 Kaupunginhallitus TUNTIRESURSSILASKELMA (AR/EN) (Ruotsinkielinen koulutuslautakunta , 15 (Ylimääräinen asia) Tuntiresurssityöryhmä antoi raporttinsa kaupunginhallitukselle lokakuun lopussa. (Liite 13) Työryhmä esittää kolmea ehdotusta laskentamalliksi: 1. Nykyinen laskentamalli 2. Malli, joka perustuu tuntiresurssilaskentaan Luokat 1-6 1,85 tuntia/oppilas Luokat 7-9 Erityisopetus 3. Luokat 1-6 1,50 tuntia/oppilas Muilta osin kuten kohdassa 2. 2,40 tuntia/oppilas 0,23 tuntia/oppilas, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat voidaan huomioida Lukion tuntiresurssit (alle 70 opiskelijaa) on lukioresurssi 20 +0,14 x opiskelijoiden lukumäärä. Jos opiskelijoiden lukumäärä ylittää 70 tulee tuntiresurssia lisätä 1,1 h/opiskelija. Tämä aiheuttaa pieniä muutoksia verrattuna nykyiseen malliin. Raportti käsiteltiin kaupunginhallituksessa Tuolloin kaupunginhallitus päätti palauttaa asian lisäselvityksiä varten ja siirtää asian käsiteltäväksi samanaikaisesti kouluverkon kokonaisarvioinnin kanssa. Kaupunginhallituksen päätös oli, että kaupunginhallitus tekee päätöksen asiassa sen jälkeen kun budjetti on hyväksytty (Liite 14). Syksyn aikana tehtiin laskelmia lähtökohtana työryhmän eri vaihtoehdot koulujen lakkauttamisen aiheuttamien säästölaskelmien yhteydessä. Vaihtoehto 1, joka perustuu nykyiseen malliin, tarkoittaa että tuntiresurssi luokille 1-6 lasketaan koulujen luokanopettajien virkojen määrän perusteella muutamin lisäyksin. Luokanopettajien virkojen määrä noudattaa valtuuston päätöstä virkojen määrästä ja niiden lukumäärä on riippuvainen koulujen oppilasmäärästä. Luokille 7-9 on laskettu 35 h/luokkataso + 1,5 h/oppilas. Vaihtoehdossa 2 syntyi tuntimäärä, joka mahdollisti nykyisen kouluverkon ylläpitämisen nykyisessä muodossaan, mikä tarkoittaa, että koulujen lakkauttamisen jälkeen jäljelle jäävien koulujen tuntiresurssi olisi huomattavasti suurempi kuin todellinen tarve. Vaihtoehdon 3 mukaan sitä vastoin syntyi resurssi, joka sulkee Lapväärtin koulun mutta antaa lisää tunteja jäljelle jäävälle koululle kuin mitä todellinen tarve on. Ruotsinkieliset ala-asteet saisivat resurssin, joka sulkee sekä Tiukan että Härkmeren koulut. Huolimatta siitä, että on tehty erilaisia laskelmia eri vaihtoehtojen perusteella ja niitä verrattu muiden kuntien malleihin, ei oppilaiden lukumäärään perustuvaa tuntiresurssia kyetty tyydyttävästi saavuttamaan molempien kieliryhmien osalta. Työryhmän laatimien kolmen vaihtoehdon lisäksi luotiin virkamiestyönä neljäs vaihtoehto. Vaihtoehto 4 perustuu jäljelle jäävien koulujen kiinteään

22 Kaupunginhallitus tuntimäärään. Tämä tarkoittaisi sitä, että käytännössä ei voida vuosittain ottaa huomioon koulujen erilaisia tarpeita. Kyseinen vaihtoehto 4 antaa tulokseksi tuntimäärän, joka hyvin läheisesti vastaa nykyistä laskentamallia. Luokille 7-9 tarkoittaa ehdotus sitä, että tuntiresurssi perustuu yksinomaan oppilaiden lukumäärään eikä opetuksen toteutuksen/ylläpidon tarpeisiin. Kysymys, joka meidän tulee asettaa itsellemme, on, miten ylipäätään ylläpidämme koulujamme? Onko koulutuksen ylläpidon lähtökohtana talous, joka määrää, miltä kouluverkkomme näyttää? Vai määrääkö tuntiresurssit? Tärkeintä kuitenkin on, että Kristiinankaupungissa koulutus saa sellaiset tuntiresurssit, jotka takaavat oppilaille korkeatasoisen opetuksen. Sivistysjohtajan ehdotus: Ruotsinkielinen koulutuslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että 1. tuntiresurssit lasketaan nykyisen mallin perusteella luokille 1-9. Sen jälkeen kun on tehty päätös siitä, miltä kouluverkko näyttää Kristiinankaupungissa, asia otetaan uudelleen käsittelyyn. 2. lautakunta jakaa lasketut resurssit kouluille niiden lukuvuoden varsinaisten tarpeiden mukaisesti. 3. annetut määrärahat määräävät laskettujen resurssien käyttöasteen tai muut mahdolliset toimenpiteet joihin tulee ryhtyä. Ruotsinkielisen koulutuslautakunnan päätös: Ruotsinkielinen koulutuslautakunta päätti, ettei asiaa oteta käsiteltäväksi, vaan käsitellään ensi kokouksessa Lautakunta päätti kutsua toimistosihteeri Ebba Nygårdin asiantuntijana ensi kokoukseen selvittämään tuntiresurssilaskelmia. --- Ruotsinkielinen koulutuslautakunta /AR Edellisessä kokouksessaan lautakunta päätti siirtää ylimääräisenä asiana esille tuodun tuntiresurssilaskelman käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Lautakunta toivoi myös Ebba Nygårdin läsnäoloa asiantuntijana seuraavassa kokouksessa asiaa käsiteltäessä. Kristiinankaupungin suomenkielisessä koulutoimessa on yksi koulu vuosiluokilla 1-6 oleville oppilaille ja ruotsinkielisessä koulutoimessa kolme koulua vuosiluokilla 1-6 oleville oppilaille. Tämän vuoksi tuntimäärään/oppilas perustuva tuntikehyslaskelma ei anna toteuttamiskelpoista tulosta. Yläasteilla ehdotettu tuntimäärä/oppilas johtaa myös sellaiseen tilanteeseen, että resurssi ei riitä ruotsinkielisellä yläasteella.

477, KH 14.12.2015 18:00

477, KH 14.12.2015 18:00 477, KH 14.12.2015 18:00 ST: 1/2015 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtajan päätös: 478, KH 14.12.2015 18:00 ST: 2/2015 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kaupunginhallituksen päätös: 479,

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 07/2015 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 07/2015 KOKOUSAIKA 23.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 104 105 106 107 108 109

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Aika 13.03.2012 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Suomenkielinen koulutuslautakunta 2.3.2015

Suomenkielinen koulutuslautakunta 2.3.2015 Kristiinankaupunki Suomenkielinen koulutuslautakunta 2.3.2015 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Suomenkielinen koulutuslatuakunta Kokouksen: Ajankohta 2.3.2015 klo. 19.00 Paikka Högåsen, Lapväärtintie 163

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Kantola Heikki hallinto- ja talousjohtaja, 22 Iitin kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2015 Aika Maanantai 11.05.2015 klo 19:00-20:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka Ikonen

Lisätiedot

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä

3 Kunnan lausunto Ely-keskuksen lausuntopyyntöön 28.5.2013; Tolsan maantien 11246 kevyen liikenteen väylä 3..03 tiedote (5) 5.8.03 Ennakkotiedot Kirkkonummen kunnanhallituksen päätöksistä 5.8.03 tiedotteessa mainitut liitteet ovat esityslistan liitteitä. Linkki esityslistaan löytyy päätöslistan lopusta. Päätökset

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.2.2015

Kaupunginhallitus 16.2.2015 Kristiinankaupunki Kaupunginhallitus 16.2.2015 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouksen: Ajankohta 16.2.2015 klo 18.00 Paikka Pyhävuori, Ravintola Lähiluola Asiat 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013

KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2013 KOKOUSAIKA 29.04.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 24 25 26 1 27 2 28 3 29

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2012. Tarkastuslautakunta 2009-2012. Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20. Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 9/2012 Aika 1.11.2012 klo 14.00 16.20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 43 ntarkastajien valinta 44 Elinkeinoyhteistyö klo 14.00 45 Talousennusteet ja näkymät 2013

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Kristiinankaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen: Ajankohta 12.6.2014 klo 17.00 Paikka Högåsen; Lapväärtintie 163

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.3.2015

Tekninen lautakunta 17.3.2015 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 17.3.2015 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Huom! Tiistai 17.3.2015 klo 17.00 Paikka Raatihuoneen kokoussali Asiat 16 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.6.2012

Tekninen lautakunta 19.6.2012 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 19.6.2012 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Tiistaina 19.6.2012 klo. 17.00 Paikka Kesäravintola Pavis, HUOM! Asiat 65 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 16/2014

KUNNANHALLITUS 16/2014 KUNNANHALLITUS 16/2014 Aika Maanantai 15.12.2014 klo 21.41 22.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki Järvinen Tiina Kangas Kaija Mustajärvi Marko Mustakoski Risto Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 4/2014 34 Aika 08.09.2014 klo. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 26 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 34 KIINTEISTÖKANNAN SALKUTUS (LIITE) 2 35 TEOLLISUUSTONTIN MYYMINEN LISÄMAAKSI (LIITE) 5 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 8/2014 Kokousaika 27.8.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Sivu 157 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 5.11.2012 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun

Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun Kaupunginhallitus 115 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 41 14.04.2014 Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun 155/52.520/2014 KAUPHALL 24.03.2014

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN

LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN LAPPEENRANNAN LIIKETALO OY / ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(5) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu 1,

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten

Lisätiedot

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys KUNNANHALLITUS /2013. Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS /2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj Järvelä Eila,

Lisätiedot

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä

Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä Kaupunginhallitus 435 20.10.2014 Suostumuksen antaminen YIT Rakennus Oy:lle rakentamattomien alueiden luovuttamiseen eräiden yhtiöiden osakekauppojen yhteydessä 1097/00.04.02.01/2014 KH 435 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 4 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.2.2011 klo 20.00 20.45 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 105 10.06.2015. 105 Asianro 3847/10.00.02.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 105 10.06.2015. 105 Asianro 3847/10.00.02.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) 105 Asianro 3847/10.00.02.00/2015 Tarjousten perusteella myytävät Saaristokaupungin Pirttiniemen ja Savolanniemen omakotitontit Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SISÄLLYSLUETTELO 19 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 39 20 VUODEN 2016 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2016-30.6.2016 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 1 (5) 556 Esitys kaupunginhallitukselle ennakkolausunnon antamiseksi etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Eläkesäätiön välisessä kiinteistökaupassa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/19 19.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 73 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolan setlementtitalon peruskorjausta koskevasta lainahakemuksesta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/10 17.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kj/10 17.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 167 Lainan myöntäminen Planmeca Golf Areena Helsinki Oy:lle Päätös Käsittely päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015. Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2015 Sivistyslautakunta 05.05.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 05.05.2015 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Hellgren

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 AIKA 18.11.2015 klo 16:00 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014:

Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus. Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK kirje 18.2.2014: Kunnanhallitus 57 03.03.2014 Kunnanhallitus 95 24.03.2014 Kunnanvaltuusto 17 10.04.2014 Vuolenkosken vesiosuuskunnan VVOK rakentamisaikaisen lainan takaus 372/02.03.06/2014 Kunnanhallitus 03.03.2014 57

Lisätiedot