Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 23.4.2015"

Transkriptio

1 Kristiinankaupunki Kaupunginhallitus Esityslista

2 KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouksen: Ajankohta klo Paikka Raatihuone Asiat 106 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ILMOITUSASIAT PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA KAUPUNGINHALLITUS VOI OTTAA KÄSITELTÄVIKSEEN ANOMUS LAUSUNNOSTA RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON YVA-SELOSTUKSESTA LAUSUNTOANOMUS PJELAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA VAKUUTUSTARJOUKSET KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SEURANTARAPORTTI 1 / MÄÄRÄALOJEN MYYNTI LOMA-ASUNTOA VARTEN SUUPOHJAN OSUUSPANKILLE KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN (OSA) HYVÄKSYMINEN TUNTIRESURSSILASKELMA TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT 28

3 Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtajan päätös:

4 Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 Kaupunginhallitus ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT Pöytäkirja seuraavista kokouksista: - Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus Länsirannikon valvontalautakunta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallitus Pohjanmaan liiton maakuntahallitus Kutsut seuraaviin kokouksiin ja tilaisuuksiin: - Merenkurkun alue tulevaisuudessa sekä Merenkurkun neuvoston vuosikokous Suomen satamaliiton ylimääräinen liittokokous Botniarosk Oy:n yhtiökokous Kaikille yhteinen Pohjanmaa seminaari Vaasassa ympäristöjaosto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän hallitus Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy:n yhtiökokous Bostads Ab Alfina Kristinestad Asunto Oy:n yhtiökokous Vaasan kesäyliopisto ry:n kevätkokous Kuntaliiton Rahoitusriskien hallinnan teemapäivä Keskusvaalilautakunnan ilmoitus eduskuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmästä. Uutisia Pohjanmaan liitosta maaliskuu/2015. ELY-keskuksen uutiskirje TE-palvelujen ilmoitus toimenpiteistä ja aikataulusta monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi Pohjanmaan TE-toimiston alueella. Aluehallintoviraston päätös Kristiinanseudun koulun peruskorjauksen valtionavustuksen 4. erän maksamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös valtion erityisavustuksen myöntämisestä ryhmäkokojen pienentämiseen. Kuntaliiton yleiskirje maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista. Museoviraston päätös harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisestä Carlsrolle. Aluehallintoviraston päätös valtionavustuksen myöntämisestä JobCenterille etsivään nuorisotyöhön ja seutukunnalliseen nuorten työpajaan. ARAn päätös avustuksen myöntämisestä hissin rakentamista varten, Bostads Ab Strandhuset Asunto Oy. ELY-keskuksen raportti Lapväärtinjoen alaosan väylien kunnostushankkeen velvoitetarkkailu. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään.

7 Kaupunginhallitus PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA KAUPUNGINHALLITUS VOI OTTAA KÄSI- TELTÄVIKSEEN Krs Veden johtokunta / , Kennet Kangas. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta , Carina Storhannus. Ruotsinkielinen koulutuslautakunta , Kaj Kärr Suomenkielinen koulutuslautakunta , Ulla Iisakkala. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään.

8 Kaupunginhallitus ANOMUS LAUSUNNOSTA RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON YVA- SELOSTUKSESTA (JI/REN) (Kaupunginhallitus ) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää mennessä lausuntoa Rajamäenkylän tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta. OX2 Finland suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Karijoen ja Isojoen kuntien Rajamäenkylän alueelle. Alue sijaitsee seututeiden 664 ja 687 itäpuolella ja Riitaluhdantien/Rajamäentien etelä-/länsipuolella. Hankealue on laaja, asuttamaton alue, jolla on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsää. Valtaosa suoalueista on ojitettu ja ne ovat aktiivisessa metsätalouskäytössä. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 100 teholtaan 35 MW:n tuulivoimalaa. Jokainen tuulivoimala vaatii noin puolesta yhteen hehtaariin kokoisen alueen, jolle rakennetaan tuulivoimalan perustukset, nostokoneita ym. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä, maakaapeleita ja huoltorakennuksia. Liitteenä ympäristövaikutusten arviointiselostus. YVA-selostuksen materiaali löytyy internetosoitteesta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle Rajamäenkylän tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta: 1. Jos sähkönsiirto kytketään Kristiinankaupungin kytkentäasemaan, Kristiinankaupunki vaatii, ettei se saa aiheuttaa sähkönsiirtolinjojen lisärakentamista. Kaupunki vaatii, että sähkönsiirto toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa samoissa sähköpylväissä tai kokonaisuudessaan maakaapelin avulla. 2. Puiston kokovaihtoehdoista puolletaan sitä vaihtoehtoa, joka täyttää seuraavat suositukset: - pohjavesialueelle ei saa rakentaa voimaloita, jos voimaloita suunnitellaan maakuntakaavan rajojen ulkopuolella sijaitseville alueille, niitä ei saa toteuttaa tai ne tulee siirtää maakuntakaavan rajojen sisäpuolelle. 3. Yhteisvaikutusten selvitys on laadittava muiden Kristiinankaupungin tuulivoimatoimijoiden kanssa ja 40 dba:n melutaso on otettava huomioon, kuten myös se, että rakentaminen 40 dba:n melutason alueilla tulee vaikeutumaan kun osayleiskaava on hyväksytty.

9 Kaupunginhallitus

10 Kaupunginhallitus LAUSUNTOANOMUS PJELAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA- LUONNOKSESTA (JI/REN) (Kaupunginhallitus ) VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Närpiön kaupunkiin Pjelaxin kylän läheisyyteen. Tuulivoimapuisto sijaitsee Pjelaxin, Tiukan ja Myrkyn kylien välissä ja rajautuu kaakossa Kristiinankaupungin kuntarajaan. Valtatie 8 kulkee kaava-alueen länsipuolella pohjois-eteläsuunnassa. Kristiinankaupungin lisäksi Kaskinen, Karijoki ja Teuva ovat naapurikuntia. Tuulivoimapuiston muodostaa 18 tuulivoimalaitosta rakenteineen. Suunnitteilla olevat tuulivoimalaitokset koostuvat noin 140 metriä korkeasta terästornista, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta roottorista. Roottorinlapojen halkaisija on noin 130 metriä ja tuulivoimalaitoksen maksimikorkeus on 205 metriä. Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan 110 kv sähköasema, joka muuntaa tuulivoimaloiden tuottaman tehon 110 kv siirtojännitteeksi. Sähköasemalta sähköä siirretään sähköverkkoon. Alustavien suunnitelmien mukaan puisto liitetään sähkönjakeluverkkoon Pjelaxin sähköaseman tai Kristiinankaupungissa sijaitsevan KD-aseman kautta. Sähkönsiirto tuulivoimapuiston sisällä toteutetaan maakaapeleilla. Närpiön kaupunki on (kh ) päättänyt tuulivoiman osayleiskaavan laatimisesta Långmarkenin alueelle Pjelaxin ja Bölen kyliin. Päätöstä täydennettiin (kh ). Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimaloiden lisäksi tuulivoimapuisto muodostuu huoltoteistä sekä alueelle rakennettavasta sähköasemasta. Sähköaseman kautta sähköä siirretään sähkönjakeluverkkoon. Tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen tavoitteena on ottaa ympäristön erityispiirteet huomioon. Osayleiskaava laaditaan niin, että sitä voidaan MRL 77a :n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Närpiön kaupunginvaltuusto. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Närpiön kaupungille, että Kristiinankaupunki puoltaa Pjelaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnosta.

11 Kaupunginhallitus VAKUUTUSTARJOUKSET 2015 (RH/REN) (Kaupunginhallitus ) Puitesopimus on uusi valtakunnallinen yhteishankintamenettely, joka yhdistää kuntien ostovoiman. Vakuutusmeklari 1 Novum Oy:llä on voimassa oleva sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa, mikä merkitsee sitä, että kaupunki voi halutessaan solmia sopimuksen kaupungin vakuutusten kilpailuttamisesta ilman erillistä hankintamenettelyä. Novum Oy on Kuntahankintojen suorittaman vuoden 2015 kilpailutuksen jälkeen jatkanut KL-Kuntahankintojen kanssa vakuutusmeklaripalveluista solmittua puitesopimusta. Viime tarjouskierros toteutettiin vuonna 2006, jolloin saatiin aikaan merkittävä vuotuinen säästö. Nyt on taas aika kilpailuttaa kaupungin vakuutukset. Lakisääteinen tapaturmavakuutus kilpailutettiin vuonna 2011, jolloin vuotuinen säästö oli n euroa. Molemmilla kilpailutuskerroilla kaupunki käytti vakuutusmeklaria. Novum on alustavasti arvioinut, että Kristiinankaupungin vakuutusten kilpailuttaminen maksaisi noin euroa. Kilpailutukseen tulee sisältyä vakuutusturvan laajuuden ja vakuutusehtojen tarkastelu, jolloin tavoitteena on, että vakuutusturva säilyy vähintäänkin ennallaan. Lisäksi yritys tarjoutuu hoitamaan kaupungin vakuutuksia 7 %:lla vakuutusmaksujen summasta, mikä vastaavasti alentaisi vakuutusmaksuja. Novumin esite liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Novum Oy:lle tehtäväksi pyytää tarjouksia kaupungin vakuutuksista, jolloin tehtävään sisältyy myös vakuutusturvan laajuuden ja vakuutusehtojen tarkastelu sekä ehdotuksen antaminen kaupungille tarkoituksenmukaisesta vakuutusturvasta. Tarjoukset käsitellään kaupunginhallituksessa vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana. 1 Vakuutusmeklarit ovat vakuutusyhtiöistä riippumattomia asiakkaan edustajia, joiden toimeksiantaja on aina vakuutuksenottaja. Asiakkaan ja vakuutusmeklarin välillä laaditaan toimeksiantosopimus, jossa määritellään vakuutusmeklarin tehtävät ja meklarin palkkio. Vakuutusyhtiöt huomioivat hinnoittelussaan alentavana tekijänä meklarikanavan käyttämisen. Finanssivalvonta valvoo vakuutusmeklareiden toimintaa.

12 Kaupunginhallitus KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET (REN/REN) (Kaupunginhallitus ) Julkiset hankinnat avautuivat vapaalle kilpailulle Euroopan talousalueen perustamista koskevan sopimuksen (ETA-sopimus) myötä, ja laki julkisista hankinnoista tuli Suomessa voimaan vuonna Kuntien ja kuntayhtymien hankinnat muodostavat taloudellisesti merkittävän kokonaisuuden. Hankintalaki ohjaa julkisia hankintoja. Kuntien hankintaosaaminen on matkan varrella parantunut, ja tehtävää on vieläkin jäljellä. Kristiinankaupungissa on vuosien saatossa järjestetty erilaisia hankintaan liittyviä koulutustilaisuuksia, ja kilpailutuksissa on käytetty sekä ulkopuolista konsulttia että myös omia, ao. kilpailutusta varten koottuja asiantuntijatyöryhmiä. Eri asiayhteyksissä on ajankohtaistunut omien selkeiden hankintaohjeiden laatiminen. Nyt käsiteltävänä oleva ehdotus kaupungin hankintaohjeiksi perustuu Kuntaliiton malliin kunnan yleisiksi hankintaohjeiksi, ja ehdotusta on käsitelty kaupungin keskusjohtoryhmässä. Hankintaohjeita on tarkoitus soveltaa kaupunkikonsernin kaikkiin hankintoihin. Hankintaohje on pelkistetty ja selkeytetty toimintaohje hankintojen kilpailuttamiseen. Ohje sisältää keskeiset käsitteet ja periaatteet selkokielellä. Ohjeessa kuvatut perusperiaatteet soveltuvat sekä hankintalain kansallisen kynnysarvon alittaviin että ylittäviin hankintoihin. Hankintaohjeiden merkitys korostuu erityisesti pienten kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen osalta. Kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalain velvoitteita, nämä ns. pienhankinnat tulee kuitenkin toteuttaa hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Pienhankintoja koskevat myös perusperiaatteet kilpailusta ja tasapuolisesta kohtelusta, ja niitä suunniteltaessa on varmistettava hankintojen avoimuus, markkinoiden hyödyntäminen ja ostotoiminnan tehokkuus. Liitteenä myös ehdotus hankintaohjeiksi kaupunkikonsernin pienhankinnoille. Hankintalaissa on yksityiskohtaiset menettelytapaohjeet kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailutukseen. Hankintalaki kokonaisuudessaan osoitteessa Hankintaohjeiden lisäksi voidaan jatkossa laatia erillinen yrityksille tarkoitettu hankintamanuaali, joka on lyhykäinen opas kaupungin hankintojen periaatteista. Oppaan tarkoitus olisi rohkaista kaiken kokoisia yrityksiä tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan kaupungille. Opas kertoisi kaupungin toimintaperiaatteista ja prosesseista sekä antaisi käytännön läheisiä neuvoja ja ohjeita, jotka helpottavat osallistumista kaupungin kilpailutuksiin ja hankintoihin. Suomen Yrittäjät on julkaissut myös oppaan Julkiset hankinnat opas yrittäjälle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen kaupunkikonsernin yleisiksi hankintaoh-

13 Kaupunginhallitus jeiksi sekä ehdotuksen hankintaohjeiksi kaupunkikonsernin pienhankinnoille.

14 Kaupunginhallitus SEURANTARAPORTTI 1 / 2015 (REN/RH) (Kaupunginhallitus ) Hallintokunnat ovat jättäneet vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen seurantaraportit, jotka oheistetaan. Käyttötalous alittaa hieman tasaisen kulutuksen trendin, 22 % (tasainen kulutus 25 %). Jakson palkkamenot ovat 5,2 miljoonaa euroa (22,2 miljoonan euron määrärahasta), 23,4 %:n toteuma alittaa edelleen trendin. Veroja on kertynyt 6,05 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 4,8 miljoonaa euroa, yhteensä 10,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet noudattavat täysin talousarviota, verotulot ylittävät hieman talousarvion (26,9 % budjetoidusta 22,4 miljoonasta eurosta). Verotulojen kertymä vaihtelee kuitenkin voimakkaasti vuoden aikana, mutta voimme olettaa budjetoidun summan kertyvän. Erikoissairaanhoidosta (Vaasan sairaanhoitopiiri) on tähän asti laskutettu 1,8 miljoonaa euroa kahdesta ja puolesta kuukaudesta (20 % määrärahasta, mikä vastaa suunnilleen 2,5 kuukauden tasaista kulutusta). Erikoissairaanhoidon kustannuksista ei kuitenkaan voi tehdä ennustetta ensimmäisen vuosineljänneksen laskutuksen perusteella. Jakson aikana investointimäärärahoista on käytetty euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Seurantaraportit merkitään tiedoksi.

15 Kaupunginhallitus MÄÄRÄALOJEN MYYNTI LOMA-ASUNTOA VARTEN SUUPOHJAN OSUUS- PANKILLE (DAS/REN)(Kaupunginhallitus ) Suupohjan Osuuspankki - Sydbottens Andelsbank anoo saada ostaa seuraavat määräalat loma-asuntoa varten: 1. noin m 2 :n kokoisen määräalan osoitteessa Länsirannikontie 199A. Alue koostuu vuokrakuviosta 1192/1 sekä noin 950 m 2 :n kokoisesta rannansuuntaisesta lisäalueesta. Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Hinta perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavasti: 1. Vuokrakuvio 1192:1 Pinta-ala Kaupunginvaltuuston vahvistama Neliöhinta hinta N m ,00 euroa 17,63 /m 2 Lisäalue on pinta-alaltaan 950 m 2 ja sen hinnaksi tulee ,50 euroa (950 m 2 x 17,63 /m 2 ). Noin m 2 :n kokoisen määräalan kokonaishinta on ,50 euroa. Määräalalla on Kristiinankaupungin rantayleiskaavassa RA-merkintä (loma-asuntojen korttelialue). 2. noin m 2 :n kokoinen määräala Hemgrund-nimiseltä saarelta. Alue koostuu vuokrakuviosta 982/1 sekä noin 740 m 2 :n kokoisesta rannansuuntaisesta lisäalueesta. Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Hinta perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavasti: 2. Vuokrakuvio 982:1 Pinta-ala Kaupunginvaltuuston vahvistama Neliöhinta hinta N m ,00 euroa 19,96 /m 2 Lisäalueen pinta-ala on m 2 ja lisäalueen hinta on ,40 euroa (1 740 m 2 x 19,96 /m 2 ). Noin m 2 :n kokoisen määräalan kokonaishinta on ,40 euroa. Määräalalla on Kristiinankaupungin rantayleiskaavassa RAmerkintä (loma-asuntojen korttelialue). Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki myy Suupohjan Osuuspankille ,50 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord -

16 Kaupunginhallitus nimisestä tilasta RN:o 14:0 (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee ositteessa Länsirannikontie 199A ,40 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan 0 Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord - nimisestä tilasta RN:o 14: (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee Hemgrundet-nimisellä saarella. 3. Luovutuksen yhteydessä huomioidaan seuraavat ehdot: kauppaan ei sisälly yhteismaaosuuksia vuokrakuvioiden 1192/1 ja 982/1 vuokrasopimus päättyy kun kuvioiden omistusoikeus siirtyy ostajalle ostaja vastaa lohkomiskustannuksista ja lainhuutokustannuksista määräalalla on ostajalle kuuluvia rakennuksia, minkä vuoksi erillistä rakennusvelvollisuutta ei tarvitse määrätä ostajalla on oikeus mantereella sijaitsevaan venepaikkaan, jonka tekninen keskus osoittaa. Kaupunki myöntää maanomistajan ominaisuudessa luvan laiturin rakentamiseen rantaan. Venepaikka- ja laiturimaksu peritään teknisen lautakunnan taksan mukaisesti lohkomistoimituksessa järjestetään ostajalle pysyvä oikeus kävellä Högholmenin pysäköintipaikasta Hemgrundille johtavan sillan kautta sekä oikeus käyttää pysäköintipaikkaa, oikeus käyttää Högholmenin tieyhteyttä siltatuelle, oikeus päästä rantaan Högholmenilla olevaa polkua pitkin sekä oikeus perustaa/pitää Högholmenin rannassa kävelysillan siltatukea osapuolet toteavat, että kaupunginhallitus on päättänyt antaa silloiselle maanvuokraajalle Hemgrund Ab:lle luvan rakentaa kevytrakenteisen uivan sillan Hemgrundin ja Högholmenin välille sekä siltatuet Hemgrundille ja Högholmenille. muilta osin kauppaan sovelletaan tavanomaisia ehtoja. Merkitään, että Kaj Kärr poistui eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden takia (yhteisöjäävi). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 344 (ES/REN) (Kaupunginhallituksen jatkokokous )) Koska Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 95 ja velvoittanut kaupungin välittömästi keskeyttämään päätöksen täytäntöönpanon, kaupunginhallituksen tulee

17 Kaupunginhallitus päättää, että edellä mainitun määräalan myymisestä Sydösterbottens Andelsbank - Suupohjan Osuuspankille tehty päätös perutaan. Kaupunginhallituksen päätös nk. huvilavuokra-alueiden myymisestä voidaan katsoa liittyvän kaupunginvaltuuston päätökseen , mutta koska myyntipäätös perustuu tehtyyn päätökseen 95, kaupungin tulee myös keskeyttää myynnin täytäntöönpanon. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää perua päätöksensä Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsenet Anna-Kajsa Blomqvist, Sari- Milla Ingves, Kaj Kärr ja Paavo Rantala poistuivat eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn (peruste: intressijäävi). Merkitään, että kaupunginvaltuuston kolmas varapuheenjohtaja Henrik Antfolk poistui eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn (peruste: intressijäävi). Merkitään, että hallintopäällikkö Dan-Anders Sjöqvist poistui eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden (intressijäävi) takia. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta kaupunginjohtajan poissa ollessa ja hallintopäällikön esteellisyyden takia. Puheenjohtaja toisti kaupunginjohtajan ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 344 (DAS/REN) (Kaupunginhallitus ) Suupohjan Osuuspankki - Sydbottens Andelsbank anoo päivätyssä kirjelmässä, että kaupunginhallituksen päätös pantaisiin täytäntöön. Tässä asiassa on erotettava toisaalta yksityisoikeudellinen ulottuvuus, joka liittyy kiinteän omaisuuden ostamista koskevaan tarjoukseen ja hyväksymiseen ja toisaalta hallinto-oikeudellinen ulottuvuus, joka liittyy kunnan sisäiseen päätöksentekoon. Kuntalain kommenteissa sanotaan: Kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet tekee kunnanhallitus tai muu johtosäännössä määrätty viranomainen. Oikeustoimen tekemisessä on erotettava kunnan sisäinen päätöksenteko ja suhde ulkopuoliseen sopimuskumppaniin. Sopimuksen hyväksyminen on voinut vaatia valtuuston päätöksen. Täytäntöönpano eli sopimuksen tekeminen on kunnanhallituksen tehtävä. Vastaavasti sopimuksen hyväksyminen voi kuulua lautakunnalle ja täytäntöönpano viranhaltijalle. Jos sopimuskumppani on vilpittömässä mielessä, kunta ei useinkaan voi vedota

18 Kaupunginhallitus omassa päätöksenteossaan tapahtuneisiin virheisiin. Sopimussuhdetta arvioidaan yksityisoikeudellisten säännösten mukaan ja tehty sopimus sitoo kuntaa (Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/ ) Kunnan viranhaltijalla tai työntekijällä voi myös asemansa perusteella olla ulkopuoliseen nähden kelpoisuus edustaa kuntaa ja tehdä kunnan puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Tällaisen asemavaltuutuksen (OikTL 10 2 mom.) nojalla ja rajoissa tehty oikeustoimi sitoo kuntaa. Esim. kunnanjohtajalla, kunnan rakennusmestarilla, terveyskeskuksen talouspäälliköllä ja koulun johtajalla on omalla tehtäväalueellaan sellainen asema, että ulkopuolinen voi luottaa heidän oikeuteensa tehdä asemaansa perustuvia oikeustoimia. (Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat, Heikki Harjula, Kari Prättälä, Talentum, Helsinki 2007, sivu 236) Sen jälkeen kun kaupunginhallitus päätti myydä vuokra-alueen pankille, hallintopäällikkö on lähettänyt Suupohjan Osuuspankkille sähköpostin, jossa ilmoitettiin, että kaupunginhallitus on päättänyt myydä vuokra-alueen Suupohjan Osuuspankki - Sydbottens Andelsbank -pankille ja että kauppa voidaan toteuttaa, mikäli myyntipäätöksestä ei valiteta. Hallintopäällikön sähköposti-ilmoitus antoi pankille perustellun syyn olettaa, että kauppakirja allekirjoitetaan. Tämä sitoo kuntaa yksityisoikeudellisesti ja siten kaupunginhallituksen on tehtävä uusi päätös kyseisen vuokra-alueen myymisestä pankille. Tämä on tehtävä, koska kaupunginhallitus on peruuttanut tekemänsä myyntipäätöksen , minkä kunnallinen toimielin on sinänsä oikeutettu tekemään. Myyntiehtoihin lisätään ehto siitä, että osapuolet sitoutuvat olemaan moittimatta kauppasummaa myöhemmässä vaiheessa, jos kaupunginvaltuusto päättäisi 2015 alemmasta tai korkeammasta hinnasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki myy Suupohjan Osuuspankille ,50 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord - nimisestä tilasta RN:o 14:0 (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee ositteessa Länsirannikontie 199A ,40 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan 0 Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord - nimisestä tilasta RN:o 14: (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee Hemgrundet-nimisellä saarella. 3. Luovutuksen yhteydessä huomioidaan seuraavat ehdot: kauppaan ei sisälly yhteismaaosuuksia vuokrakuvioiden 1192/1 ja 982/1 vuokrasopimus päättyy kun kuvioiden omistusoikeus siirtyy ostajalle ostaja vastaa lohkomiskustannuksista ja lainhuutokustannuksista

19 Kaupunginhallitus määräalalla on ostajalle kuuluvia rakennuksia, minkä vuoksi erillistä rakennusvelvollisuutta ei tarvitse määrätä ostajalla on oikeus mantereella sijaitsevaan venepaikkaan, jonka tekninen keskus osoittaa. Kaupunki myöntää maanomistajan ominaisuudessa luvan laiturin rakentamiseen rantaan. Venepaikka- ja laiturimaksu peritään teknisen lautakunnan taksan mukaisesti lohkomistoimituksessa järjestetään ostajalle pysyvä oikeus kävellä Högholmenin pysäköintipaikasta Hemgrundille johtavan sillan kautta sekä oikeus käyttää pysäköintipaikkaa, oikeus käyttää Högholmenin tieyhteyttä siltatuelle, oikeus päästä rantaan Högholmenilla olevaa polkua pitkin sekä oikeus perustaa/pitää Högholmenin rannassa kävelysillan siltatukea osapuolet toteavat, että kaupunginhallitus on päättänyt antaa silloiselle maanvuokraajalle Hemgrund Ab:lle luvan rakentaa kevytrakenteisen uivan sillan Hemgrundin ja Högholmenin välille sekä siltatuet Hemgrundille ja Högholmenille. muilta osin kauppaan sovelletaan tavanomaisia ehtoja. Osapuolet sitoutuvat olemaan moittimatta kauppasummaa myöhemmässä vaiheessa, jos kaupunginvaltuusto päättäisi 2015 alemmasta tai korkeammasta hinnasta.

20 Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN (OSA) HYVÄKSYMINEN (DAS/REN) (Kaupunginhallitus ) Kaupunginhallituksen kokouksessa Sture Riissanen ja Peter Grannas valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Peter Grannas poistui kokouksesta asian nro 103 käsittelyn aikana. Hänen tilalleen ei valittu uutta pöytäkirjantarkastajaa. Siten kaupunginhallituksen tulee hyväksyä pöytäkirja siltä osin kuin se koskee :ää 103 ja sen jälkeen käsiteltyjä asioita. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen pöytäkirjan siltä osin kuin se koskee :ää 103 ja sen jälkeen käsiteltyjä asioita.

21 Kaupunginhallitus TUNTIRESURSSILASKELMA (AR/EN) (Ruotsinkielinen koulutuslautakunta , 15 (Ylimääräinen asia) Tuntiresurssityöryhmä antoi raporttinsa kaupunginhallitukselle lokakuun lopussa. (Liite 13) Työryhmä esittää kolmea ehdotusta laskentamalliksi: 1. Nykyinen laskentamalli 2. Malli, joka perustuu tuntiresurssilaskentaan Luokat 1-6 1,85 tuntia/oppilas Luokat 7-9 Erityisopetus 3. Luokat 1-6 1,50 tuntia/oppilas Muilta osin kuten kohdassa 2. 2,40 tuntia/oppilas 0,23 tuntia/oppilas, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat voidaan huomioida Lukion tuntiresurssit (alle 70 opiskelijaa) on lukioresurssi 20 +0,14 x opiskelijoiden lukumäärä. Jos opiskelijoiden lukumäärä ylittää 70 tulee tuntiresurssia lisätä 1,1 h/opiskelija. Tämä aiheuttaa pieniä muutoksia verrattuna nykyiseen malliin. Raportti käsiteltiin kaupunginhallituksessa Tuolloin kaupunginhallitus päätti palauttaa asian lisäselvityksiä varten ja siirtää asian käsiteltäväksi samanaikaisesti kouluverkon kokonaisarvioinnin kanssa. Kaupunginhallituksen päätös oli, että kaupunginhallitus tekee päätöksen asiassa sen jälkeen kun budjetti on hyväksytty (Liite 14). Syksyn aikana tehtiin laskelmia lähtökohtana työryhmän eri vaihtoehdot koulujen lakkauttamisen aiheuttamien säästölaskelmien yhteydessä. Vaihtoehto 1, joka perustuu nykyiseen malliin, tarkoittaa että tuntiresurssi luokille 1-6 lasketaan koulujen luokanopettajien virkojen määrän perusteella muutamin lisäyksin. Luokanopettajien virkojen määrä noudattaa valtuuston päätöstä virkojen määrästä ja niiden lukumäärä on riippuvainen koulujen oppilasmäärästä. Luokille 7-9 on laskettu 35 h/luokkataso + 1,5 h/oppilas. Vaihtoehdossa 2 syntyi tuntimäärä, joka mahdollisti nykyisen kouluverkon ylläpitämisen nykyisessä muodossaan, mikä tarkoittaa, että koulujen lakkauttamisen jälkeen jäljelle jäävien koulujen tuntiresurssi olisi huomattavasti suurempi kuin todellinen tarve. Vaihtoehdon 3 mukaan sitä vastoin syntyi resurssi, joka sulkee Lapväärtin koulun mutta antaa lisää tunteja jäljelle jäävälle koululle kuin mitä todellinen tarve on. Ruotsinkieliset ala-asteet saisivat resurssin, joka sulkee sekä Tiukan että Härkmeren koulut. Huolimatta siitä, että on tehty erilaisia laskelmia eri vaihtoehtojen perusteella ja niitä verrattu muiden kuntien malleihin, ei oppilaiden lukumäärään perustuvaa tuntiresurssia kyetty tyydyttävästi saavuttamaan molempien kieliryhmien osalta. Työryhmän laatimien kolmen vaihtoehdon lisäksi luotiin virkamiestyönä neljäs vaihtoehto. Vaihtoehto 4 perustuu jäljelle jäävien koulujen kiinteään

22 Kaupunginhallitus tuntimäärään. Tämä tarkoittaisi sitä, että käytännössä ei voida vuosittain ottaa huomioon koulujen erilaisia tarpeita. Kyseinen vaihtoehto 4 antaa tulokseksi tuntimäärän, joka hyvin läheisesti vastaa nykyistä laskentamallia. Luokille 7-9 tarkoittaa ehdotus sitä, että tuntiresurssi perustuu yksinomaan oppilaiden lukumäärään eikä opetuksen toteutuksen/ylläpidon tarpeisiin. Kysymys, joka meidän tulee asettaa itsellemme, on, miten ylipäätään ylläpidämme koulujamme? Onko koulutuksen ylläpidon lähtökohtana talous, joka määrää, miltä kouluverkkomme näyttää? Vai määrääkö tuntiresurssit? Tärkeintä kuitenkin on, että Kristiinankaupungissa koulutus saa sellaiset tuntiresurssit, jotka takaavat oppilaille korkeatasoisen opetuksen. Sivistysjohtajan ehdotus: Ruotsinkielinen koulutuslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että 1. tuntiresurssit lasketaan nykyisen mallin perusteella luokille 1-9. Sen jälkeen kun on tehty päätös siitä, miltä kouluverkko näyttää Kristiinankaupungissa, asia otetaan uudelleen käsittelyyn. 2. lautakunta jakaa lasketut resurssit kouluille niiden lukuvuoden varsinaisten tarpeiden mukaisesti. 3. annetut määrärahat määräävät laskettujen resurssien käyttöasteen tai muut mahdolliset toimenpiteet joihin tulee ryhtyä. Ruotsinkielisen koulutuslautakunnan päätös: Ruotsinkielinen koulutuslautakunta päätti, ettei asiaa oteta käsiteltäväksi, vaan käsitellään ensi kokouksessa Lautakunta päätti kutsua toimistosihteeri Ebba Nygårdin asiantuntijana ensi kokoukseen selvittämään tuntiresurssilaskelmia. --- Ruotsinkielinen koulutuslautakunta /AR Edellisessä kokouksessaan lautakunta päätti siirtää ylimääräisenä asiana esille tuodun tuntiresurssilaskelman käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Lautakunta toivoi myös Ebba Nygårdin läsnäoloa asiantuntijana seuraavassa kokouksessa asiaa käsiteltäessä. Kristiinankaupungin suomenkielisessä koulutoimessa on yksi koulu vuosiluokilla 1-6 oleville oppilaille ja ruotsinkielisessä koulutoimessa kolme koulua vuosiluokilla 1-6 oleville oppilaille. Tämän vuoksi tuntimäärään/oppilas perustuva tuntikehyslaskelma ei anna toteuttamiskelpoista tulosta. Yläasteilla ehdotettu tuntimäärä/oppilas johtaa myös sellaiseen tilanteeseen, että resurssi ei riitä ruotsinkielisellä yläasteella.

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta. Olli Pursiainen, pj.

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta. Olli Pursiainen, pj. KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 8.4.2015 klo 19.00-21.26 PAIKKA LÄSNÄ Högåsen, Lapväärtintie 163C Olli Pursiainen, pj. Teija Hautaniemi Katja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4

PÖYTÄKIRJA 1/ Käsiteltävät asiat. 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Aika 13.03.2012 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 11/2016

KUNNANHALLITUS No 11/2016 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 11/2016 KOKOUSAIKA 18.08.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 119 120 121 122 123 49 124

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 275. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 1294/02.07.00/2015 275 Kuhmoisten Hahmajärven leirikeskuksen myynti tarjousten perusteella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 4/2016 52 Kokousaika 11.4.2016 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 4/2014 34 Aika 08.09.2014 klo. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 26 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) Tenhunen Laura asiantuntija 5-7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 25.01.2017 klo 17:03-18:00 PAIKKA Harjurinteenteen koulu, lukusali, Ratakatu 1, Loviisa (käynti A-ovesta) LÄSNÄ Melamies Päivi puheenjohtaja Kekkonen Jari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen

Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka Mäntyvaara puheenjohtaja. Nils-Henrik Valkeapää jäsen 1ENONTEKIÖN KUNTA Pöytäkirja Sivu Tarkastuslautakunta 14.12.2010 1 Kokousaika: Tiistai 14.12.2010 klo 13.00 15.25 Kokouspaikka: Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet: Juha-Pekka

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 HYVINVOINTILAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 SISÄLLYSLUETTELO 19 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 39 20 VUODEN 2016 TALOUSARVIO / TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2016-30.6.2016 / SIVISTYSTOIMEN VASTUUALUE...

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2011 1 (5) 556 Esitys kaupunginhallitukselle ennakkolausunnon antamiseksi etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä VR-Yhtymä Oy:n ja VR Eläkesäätiön välisessä kiinteistökaupassa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 5/2015 Kokousaika 19. toukokuuta 2015 klo 14.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8, A-rakennus kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 9.9.2016 klo 9.00 12.25 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Marja Jalli puheenjohtaja Timo Hacklin varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 AIKA 18.11.2015 klo 16:00 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tillolan koulun myynti Kunnanhallitus 208 31.10.2016 Kunnanvaltuusto 39 07.11.2016 Kunnanhallitus 5 09.01.2017 Kunnanvaltuusto 6 30.01.2017 6 Tillolan koulun myynti 738/02.05.00/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 208 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 55 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 52 Hyvinvointilautakunta 29.11.2016 AIKA 29.11.2016 klo 18.35-19.21 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikan lautakunta 87 17.11.2016 Kunnanhallitus 395 05.12.2016 Kirkkonummen kunnan muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta 999/10.02.00/2013 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 7694/ /2016. Kirje Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Omistajaohjausjaosto 76 21.11.2016 Kaupunginhallitus 366 28.11.2016 45 Asianro 7694/00.01.00/2016 Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkaminen historia Omistajaohjausjaosto

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista

Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista Valtuusto 4 10.02.2014 Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista 63/00.04.01/2013 KH 239 Kunnanhallitus 18.6.2013 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas Taustaa

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN- HALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 10.12.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 9.12.2013 Voimaan 1.1.2014 3 Kaupunginhallituksen tehtävät ja Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Esityslista 11/15 1 (7)

Esityslista 11/15 1 (7) Esityslista 11/15 1 (7) Nuorisovaltuuston esityslista Aika klo 14.00 Paikka Eduskunnan Pikku-Parlamentti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot