Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 23.4.2015"

Transkriptio

1 Kristiinankaupunki Kaupunginhallitus Esityslista

2 KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouksen: Ajankohta klo Paikka Raatihuone Asiat 106 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN ILMOITUSASIAT PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA KAUPUNGINHALLITUS VOI OTTAA KÄSITELTÄVIKSEEN ANOMUS LAUSUNNOSTA RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON YVA-SELOSTUKSESTA LAUSUNTOANOMUS PJELAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA VAKUUTUSTARJOUKSET KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SEURANTARAPORTTI 1 / MÄÄRÄALOJEN MYYNTI LOMA-ASUNTOA VARTEN SUUPOHJAN OSUUSPANKILLE KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN (OSA) HYVÄKSYMINEN TUNTIRESURSSILASKELMA TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT 28

3 Kaupunginhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtajan päätös:

4 Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

5 Kaupunginhallitus ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

6 Kaupunginhallitus ILMOITUSASIAT Pöytäkirja seuraavista kokouksista: - Suupohjan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus Länsirannikon valvontalautakunta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallitus Pohjanmaan liiton maakuntahallitus Kutsut seuraaviin kokouksiin ja tilaisuuksiin: - Merenkurkun alue tulevaisuudessa sekä Merenkurkun neuvoston vuosikokous Suomen satamaliiton ylimääräinen liittokokous Botniarosk Oy:n yhtiökokous Kaikille yhteinen Pohjanmaa seminaari Vaasassa ympäristöjaosto Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän valtuusto Rannikko-Pohjanmaan kuntayhtymän hallitus Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy:n yhtiökokous Bostads Ab Alfina Kristinestad Asunto Oy:n yhtiökokous Vaasan kesäyliopisto ry:n kevätkokous Kuntaliiton Rahoitusriskien hallinnan teemapäivä Keskusvaalilautakunnan ilmoitus eduskuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmästä. Uutisia Pohjanmaan liitosta maaliskuu/2015. ELY-keskuksen uutiskirje TE-palvelujen ilmoitus toimenpiteistä ja aikataulusta monialaisen yhteispalvelun järjestämiseksi Pohjanmaan TE-toimiston alueella. Aluehallintoviraston päätös Kristiinanseudun koulun peruskorjauksen valtionavustuksen 4. erän maksamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös valtion erityisavustuksen myöntämisestä ryhmäkokojen pienentämiseen. Kuntaliiton yleiskirje maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista. Museoviraston päätös harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisestä Carlsrolle. Aluehallintoviraston päätös valtionavustuksen myöntämisestä JobCenterille etsivään nuorisotyöhön ja seutukunnalliseen nuorten työpajaan. ARAn päätös avustuksen myöntämisestä hissin rakentamista varten, Bostads Ab Strandhuset Asunto Oy. ELY-keskuksen raportti Lapväärtinjoen alaosan väylien kunnostushankkeen velvoitetarkkailu. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään.

7 Kaupunginhallitus PÄÄTÖKSET ASIOISTA, JOTKA KAUPUNGINHALLITUS VOI OTTAA KÄSI- TELTÄVIKSEEN Krs Veden johtokunta / , Kennet Kangas. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta , Carina Storhannus. Ruotsinkielinen koulutuslautakunta , Kaj Kärr Suomenkielinen koulutuslautakunta , Ulla Iisakkala. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään.

8 Kaupunginhallitus ANOMUS LAUSUNNOSTA RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON YVA- SELOSTUKSESTA (JI/REN) (Kaupunginhallitus ) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää mennessä lausuntoa Rajamäenkylän tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta. OX2 Finland suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Karijoen ja Isojoen kuntien Rajamäenkylän alueelle. Alue sijaitsee seututeiden 664 ja 687 itäpuolella ja Riitaluhdantien/Rajamäentien etelä-/länsipuolella. Hankealue on laaja, asuttamaton alue, jolla on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsää. Valtaosa suoalueista on ojitettu ja ne ovat aktiivisessa metsätalouskäytössä. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi enintään 100 teholtaan 35 MW:n tuulivoimalaa. Jokainen tuulivoimala vaatii noin puolesta yhteen hehtaariin kokoisen alueen, jolle rakennetaan tuulivoimalan perustukset, nostokoneita ym. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan teitä, maakaapeleita ja huoltorakennuksia. Liitteenä ympäristövaikutusten arviointiselostus. YVA-selostuksen materiaali löytyy internetosoitteesta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle Rajamäenkylän tuulivoimapuiston YVA-selostuksesta: 1. Jos sähkönsiirto kytketään Kristiinankaupungin kytkentäasemaan, Kristiinankaupunki vaatii, ettei se saa aiheuttaa sähkönsiirtolinjojen lisärakentamista. Kaupunki vaatii, että sähkönsiirto toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa samoissa sähköpylväissä tai kokonaisuudessaan maakaapelin avulla. 2. Puiston kokovaihtoehdoista puolletaan sitä vaihtoehtoa, joka täyttää seuraavat suositukset: - pohjavesialueelle ei saa rakentaa voimaloita, jos voimaloita suunnitellaan maakuntakaavan rajojen ulkopuolella sijaitseville alueille, niitä ei saa toteuttaa tai ne tulee siirtää maakuntakaavan rajojen sisäpuolelle. 3. Yhteisvaikutusten selvitys on laadittava muiden Kristiinankaupungin tuulivoimatoimijoiden kanssa ja 40 dba:n melutaso on otettava huomioon, kuten myös se, että rakentaminen 40 dba:n melutason alueilla tulee vaikeutumaan kun osayleiskaava on hyväksytty.

9 Kaupunginhallitus

10 Kaupunginhallitus LAUSUNTOANOMUS PJELAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA- LUONNOKSESTA (JI/REN) (Kaupunginhallitus ) VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Närpiön kaupunkiin Pjelaxin kylän läheisyyteen. Tuulivoimapuisto sijaitsee Pjelaxin, Tiukan ja Myrkyn kylien välissä ja rajautuu kaakossa Kristiinankaupungin kuntarajaan. Valtatie 8 kulkee kaava-alueen länsipuolella pohjois-eteläsuunnassa. Kristiinankaupungin lisäksi Kaskinen, Karijoki ja Teuva ovat naapurikuntia. Tuulivoimapuiston muodostaa 18 tuulivoimalaitosta rakenteineen. Suunnitteilla olevat tuulivoimalaitokset koostuvat noin 140 metriä korkeasta terästornista, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta roottorista. Roottorinlapojen halkaisija on noin 130 metriä ja tuulivoimalaitoksen maksimikorkeus on 205 metriä. Tuulivoimapuiston alueelle rakennetaan 110 kv sähköasema, joka muuntaa tuulivoimaloiden tuottaman tehon 110 kv siirtojännitteeksi. Sähköasemalta sähköä siirretään sähköverkkoon. Alustavien suunnitelmien mukaan puisto liitetään sähkönjakeluverkkoon Pjelaxin sähköaseman tai Kristiinankaupungissa sijaitsevan KD-aseman kautta. Sähkönsiirto tuulivoimapuiston sisällä toteutetaan maakaapeleilla. Närpiön kaupunki on (kh ) päättänyt tuulivoiman osayleiskaavan laatimisesta Långmarkenin alueelle Pjelaxin ja Bölen kyliin. Päätöstä täydennettiin (kh ). Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimaloiden lisäksi tuulivoimapuisto muodostuu huoltoteistä sekä alueelle rakennettavasta sähköasemasta. Sähköaseman kautta sähköä siirretään sähkönjakeluverkkoon. Tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen tavoitteena on ottaa ympäristön erityispiirteet huomioon. Osayleiskaava laaditaan niin, että sitä voidaan MRL 77a :n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Närpiön kaupunginvaltuusto. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Närpiön kaupungille, että Kristiinankaupunki puoltaa Pjelaxin tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnosta.

11 Kaupunginhallitus VAKUUTUSTARJOUKSET 2015 (RH/REN) (Kaupunginhallitus ) Puitesopimus on uusi valtakunnallinen yhteishankintamenettely, joka yhdistää kuntien ostovoiman. Vakuutusmeklari 1 Novum Oy:llä on voimassa oleva sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa, mikä merkitsee sitä, että kaupunki voi halutessaan solmia sopimuksen kaupungin vakuutusten kilpailuttamisesta ilman erillistä hankintamenettelyä. Novum Oy on Kuntahankintojen suorittaman vuoden 2015 kilpailutuksen jälkeen jatkanut KL-Kuntahankintojen kanssa vakuutusmeklaripalveluista solmittua puitesopimusta. Viime tarjouskierros toteutettiin vuonna 2006, jolloin saatiin aikaan merkittävä vuotuinen säästö. Nyt on taas aika kilpailuttaa kaupungin vakuutukset. Lakisääteinen tapaturmavakuutus kilpailutettiin vuonna 2011, jolloin vuotuinen säästö oli n euroa. Molemmilla kilpailutuskerroilla kaupunki käytti vakuutusmeklaria. Novum on alustavasti arvioinut, että Kristiinankaupungin vakuutusten kilpailuttaminen maksaisi noin euroa. Kilpailutukseen tulee sisältyä vakuutusturvan laajuuden ja vakuutusehtojen tarkastelu, jolloin tavoitteena on, että vakuutusturva säilyy vähintäänkin ennallaan. Lisäksi yritys tarjoutuu hoitamaan kaupungin vakuutuksia 7 %:lla vakuutusmaksujen summasta, mikä vastaavasti alentaisi vakuutusmaksuja. Novumin esite liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa Novum Oy:lle tehtäväksi pyytää tarjouksia kaupungin vakuutuksista, jolloin tehtävään sisältyy myös vakuutusturvan laajuuden ja vakuutusehtojen tarkastelu sekä ehdotuksen antaminen kaupungille tarkoituksenmukaisesta vakuutusturvasta. Tarjoukset käsitellään kaupunginhallituksessa vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana. 1 Vakuutusmeklarit ovat vakuutusyhtiöistä riippumattomia asiakkaan edustajia, joiden toimeksiantaja on aina vakuutuksenottaja. Asiakkaan ja vakuutusmeklarin välillä laaditaan toimeksiantosopimus, jossa määritellään vakuutusmeklarin tehtävät ja meklarin palkkio. Vakuutusyhtiöt huomioivat hinnoittelussaan alentavana tekijänä meklarikanavan käyttämisen. Finanssivalvonta valvoo vakuutusmeklareiden toimintaa.

12 Kaupunginhallitus KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET (REN/REN) (Kaupunginhallitus ) Julkiset hankinnat avautuivat vapaalle kilpailulle Euroopan talousalueen perustamista koskevan sopimuksen (ETA-sopimus) myötä, ja laki julkisista hankinnoista tuli Suomessa voimaan vuonna Kuntien ja kuntayhtymien hankinnat muodostavat taloudellisesti merkittävän kokonaisuuden. Hankintalaki ohjaa julkisia hankintoja. Kuntien hankintaosaaminen on matkan varrella parantunut, ja tehtävää on vieläkin jäljellä. Kristiinankaupungissa on vuosien saatossa järjestetty erilaisia hankintaan liittyviä koulutustilaisuuksia, ja kilpailutuksissa on käytetty sekä ulkopuolista konsulttia että myös omia, ao. kilpailutusta varten koottuja asiantuntijatyöryhmiä. Eri asiayhteyksissä on ajankohtaistunut omien selkeiden hankintaohjeiden laatiminen. Nyt käsiteltävänä oleva ehdotus kaupungin hankintaohjeiksi perustuu Kuntaliiton malliin kunnan yleisiksi hankintaohjeiksi, ja ehdotusta on käsitelty kaupungin keskusjohtoryhmässä. Hankintaohjeita on tarkoitus soveltaa kaupunkikonsernin kaikkiin hankintoihin. Hankintaohje on pelkistetty ja selkeytetty toimintaohje hankintojen kilpailuttamiseen. Ohje sisältää keskeiset käsitteet ja periaatteet selkokielellä. Ohjeessa kuvatut perusperiaatteet soveltuvat sekä hankintalain kansallisen kynnysarvon alittaviin että ylittäviin hankintoihin. Hankintaohjeiden merkitys korostuu erityisesti pienten kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen osalta. Kynnysarvon alittaviin hankintoihin ei sovelleta hankintalain velvoitteita, nämä ns. pienhankinnat tulee kuitenkin toteuttaa hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Pienhankintoja koskevat myös perusperiaatteet kilpailusta ja tasapuolisesta kohtelusta, ja niitä suunniteltaessa on varmistettava hankintojen avoimuus, markkinoiden hyödyntäminen ja ostotoiminnan tehokkuus. Liitteenä myös ehdotus hankintaohjeiksi kaupunkikonsernin pienhankinnoille. Hankintalaissa on yksityiskohtaiset menettelytapaohjeet kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailutukseen. Hankintalaki kokonaisuudessaan osoitteessa Hankintaohjeiden lisäksi voidaan jatkossa laatia erillinen yrityksille tarkoitettu hankintamanuaali, joka on lyhykäinen opas kaupungin hankintojen periaatteista. Oppaan tarkoitus olisi rohkaista kaiken kokoisia yrityksiä tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan kaupungille. Opas kertoisi kaupungin toimintaperiaatteista ja prosesseista sekä antaisi käytännön läheisiä neuvoja ja ohjeita, jotka helpottavat osallistumista kaupungin kilpailutuksiin ja hankintoihin. Suomen Yrittäjät on julkaissut myös oppaan Julkiset hankinnat opas yrittäjälle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy ehdotuksen kaupunkikonsernin yleisiksi hankintaoh-

13 Kaupunginhallitus jeiksi sekä ehdotuksen hankintaohjeiksi kaupunkikonsernin pienhankinnoille.

14 Kaupunginhallitus SEURANTARAPORTTI 1 / 2015 (REN/RH) (Kaupunginhallitus ) Hallintokunnat ovat jättäneet vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen seurantaraportit, jotka oheistetaan. Käyttötalous alittaa hieman tasaisen kulutuksen trendin, 22 % (tasainen kulutus 25 %). Jakson palkkamenot ovat 5,2 miljoonaa euroa (22,2 miljoonan euron määrärahasta), 23,4 %:n toteuma alittaa edelleen trendin. Veroja on kertynyt 6,05 miljoonaa euroa ja valtionosuuksia 4,8 miljoonaa euroa, yhteensä 10,8 miljoonaa euroa. Valtionosuudet noudattavat täysin talousarviota, verotulot ylittävät hieman talousarvion (26,9 % budjetoidusta 22,4 miljoonasta eurosta). Verotulojen kertymä vaihtelee kuitenkin voimakkaasti vuoden aikana, mutta voimme olettaa budjetoidun summan kertyvän. Erikoissairaanhoidosta (Vaasan sairaanhoitopiiri) on tähän asti laskutettu 1,8 miljoonaa euroa kahdesta ja puolesta kuukaudesta (20 % määrärahasta, mikä vastaa suunnilleen 2,5 kuukauden tasaista kulutusta). Erikoissairaanhoidon kustannuksista ei kuitenkaan voi tehdä ennustetta ensimmäisen vuosineljänneksen laskutuksen perusteella. Jakson aikana investointimäärärahoista on käytetty euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Seurantaraportit merkitään tiedoksi.

15 Kaupunginhallitus MÄÄRÄALOJEN MYYNTI LOMA-ASUNTOA VARTEN SUUPOHJAN OSUUS- PANKILLE (DAS/REN)(Kaupunginhallitus ) Suupohjan Osuuspankki - Sydbottens Andelsbank anoo saada ostaa seuraavat määräalat loma-asuntoa varten: 1. noin m 2 :n kokoisen määräalan osoitteessa Länsirannikontie 199A. Alue koostuu vuokrakuviosta 1192/1 sekä noin 950 m 2 :n kokoisesta rannansuuntaisesta lisäalueesta. Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Hinta perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavasti: 1. Vuokrakuvio 1192:1 Pinta-ala Kaupunginvaltuuston vahvistama Neliöhinta hinta N m ,00 euroa 17,63 /m 2 Lisäalue on pinta-alaltaan 950 m 2 ja sen hinnaksi tulee ,50 euroa (950 m 2 x 17,63 /m 2 ). Noin m 2 :n kokoisen määräalan kokonaishinta on ,50 euroa. Määräalalla on Kristiinankaupungin rantayleiskaavassa RA-merkintä (loma-asuntojen korttelialue). 2. noin m 2 :n kokoinen määräala Hemgrund-nimiseltä saarelta. Alue koostuu vuokrakuviosta 982/1 sekä noin 740 m 2 :n kokoisesta rannansuuntaisesta lisäalueesta. Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Hinta perustuu kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavasti: 2. Vuokrakuvio 982:1 Pinta-ala Kaupunginvaltuuston vahvistama Neliöhinta hinta N m ,00 euroa 19,96 /m 2 Lisäalueen pinta-ala on m 2 ja lisäalueen hinta on ,40 euroa (1 740 m 2 x 19,96 /m 2 ). Noin m 2 :n kokoisen määräalan kokonaishinta on ,40 euroa. Määräalalla on Kristiinankaupungin rantayleiskaavassa RAmerkintä (loma-asuntojen korttelialue). Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki myy Suupohjan Osuuspankille ,50 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord -

16 Kaupunginhallitus nimisestä tilasta RN:o 14:0 (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee ositteessa Länsirannikontie 199A ,40 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan 0 Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord - nimisestä tilasta RN:o 14: (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee Hemgrundet-nimisellä saarella. 3. Luovutuksen yhteydessä huomioidaan seuraavat ehdot: kauppaan ei sisälly yhteismaaosuuksia vuokrakuvioiden 1192/1 ja 982/1 vuokrasopimus päättyy kun kuvioiden omistusoikeus siirtyy ostajalle ostaja vastaa lohkomiskustannuksista ja lainhuutokustannuksista määräalalla on ostajalle kuuluvia rakennuksia, minkä vuoksi erillistä rakennusvelvollisuutta ei tarvitse määrätä ostajalla on oikeus mantereella sijaitsevaan venepaikkaan, jonka tekninen keskus osoittaa. Kaupunki myöntää maanomistajan ominaisuudessa luvan laiturin rakentamiseen rantaan. Venepaikka- ja laiturimaksu peritään teknisen lautakunnan taksan mukaisesti lohkomistoimituksessa järjestetään ostajalle pysyvä oikeus kävellä Högholmenin pysäköintipaikasta Hemgrundille johtavan sillan kautta sekä oikeus käyttää pysäköintipaikkaa, oikeus käyttää Högholmenin tieyhteyttä siltatuelle, oikeus päästä rantaan Högholmenilla olevaa polkua pitkin sekä oikeus perustaa/pitää Högholmenin rannassa kävelysillan siltatukea osapuolet toteavat, että kaupunginhallitus on päättänyt antaa silloiselle maanvuokraajalle Hemgrund Ab:lle luvan rakentaa kevytrakenteisen uivan sillan Hemgrundin ja Högholmenin välille sekä siltatuet Hemgrundille ja Högholmenille. muilta osin kauppaan sovelletaan tavanomaisia ehtoja. Merkitään, että Kaj Kärr poistui eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden takia (yhteisöjäävi). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 344 (ES/REN) (Kaupunginhallituksen jatkokokous )) Koska Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 95 ja velvoittanut kaupungin välittömästi keskeyttämään päätöksen täytäntöönpanon, kaupunginhallituksen tulee

17 Kaupunginhallitus päättää, että edellä mainitun määräalan myymisestä Sydösterbottens Andelsbank - Suupohjan Osuuspankille tehty päätös perutaan. Kaupunginhallituksen päätös nk. huvilavuokra-alueiden myymisestä voidaan katsoa liittyvän kaupunginvaltuuston päätökseen , mutta koska myyntipäätös perustuu tehtyyn päätökseen 95, kaupungin tulee myös keskeyttää myynnin täytäntöönpanon. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää perua päätöksensä Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsenet Anna-Kajsa Blomqvist, Sari- Milla Ingves, Kaj Kärr ja Paavo Rantala poistuivat eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn (peruste: intressijäävi). Merkitään, että kaupunginvaltuuston kolmas varapuheenjohtaja Henrik Antfolk poistui eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn (peruste: intressijäävi). Merkitään, että hallintopäällikkö Dan-Anders Sjöqvist poistui eikä osallistunut tämän asian käsittelyyn esteellisyyden (intressijäävi) takia. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta kaupunginjohtajan poissa ollessa ja hallintopäällikön esteellisyyden takia. Puheenjohtaja toisti kaupunginjohtajan ehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite 344 (DAS/REN) (Kaupunginhallitus ) Suupohjan Osuuspankki - Sydbottens Andelsbank anoo päivätyssä kirjelmässä, että kaupunginhallituksen päätös pantaisiin täytäntöön. Tässä asiassa on erotettava toisaalta yksityisoikeudellinen ulottuvuus, joka liittyy kiinteän omaisuuden ostamista koskevaan tarjoukseen ja hyväksymiseen ja toisaalta hallinto-oikeudellinen ulottuvuus, joka liittyy kunnan sisäiseen päätöksentekoon. Kuntalain kommenteissa sanotaan: Kunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet tekee kunnanhallitus tai muu johtosäännössä määrätty viranomainen. Oikeustoimen tekemisessä on erotettava kunnan sisäinen päätöksenteko ja suhde ulkopuoliseen sopimuskumppaniin. Sopimuksen hyväksyminen on voinut vaatia valtuuston päätöksen. Täytäntöönpano eli sopimuksen tekeminen on kunnanhallituksen tehtävä. Vastaavasti sopimuksen hyväksyminen voi kuulua lautakunnalle ja täytäntöönpano viranhaltijalle. Jos sopimuskumppani on vilpittömässä mielessä, kunta ei useinkaan voi vedota

18 Kaupunginhallitus omassa päätöksenteossaan tapahtuneisiin virheisiin. Sopimussuhdetta arvioidaan yksityisoikeudellisten säännösten mukaan ja tehty sopimus sitoo kuntaa (Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/ ) Kunnan viranhaltijalla tai työntekijällä voi myös asemansa perusteella olla ulkopuoliseen nähden kelpoisuus edustaa kuntaa ja tehdä kunnan puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Tällaisen asemavaltuutuksen (OikTL 10 2 mom.) nojalla ja rajoissa tehty oikeustoimi sitoo kuntaa. Esim. kunnanjohtajalla, kunnan rakennusmestarilla, terveyskeskuksen talouspäälliköllä ja koulun johtajalla on omalla tehtäväalueellaan sellainen asema, että ulkopuolinen voi luottaa heidän oikeuteensa tehdä asemaansa perustuvia oikeustoimia. (Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat, Heikki Harjula, Kari Prättälä, Talentum, Helsinki 2007, sivu 236) Sen jälkeen kun kaupunginhallitus päätti myydä vuokra-alueen pankille, hallintopäällikkö on lähettänyt Suupohjan Osuuspankkille sähköpostin, jossa ilmoitettiin, että kaupunginhallitus on päättänyt myydä vuokra-alueen Suupohjan Osuuspankki - Sydbottens Andelsbank -pankille ja että kauppa voidaan toteuttaa, mikäli myyntipäätöksestä ei valiteta. Hallintopäällikön sähköposti-ilmoitus antoi pankille perustellun syyn olettaa, että kauppakirja allekirjoitetaan. Tämä sitoo kuntaa yksityisoikeudellisesti ja siten kaupunginhallituksen on tehtävä uusi päätös kyseisen vuokra-alueen myymisestä pankille. Tämä on tehtävä, koska kaupunginhallitus on peruuttanut tekemänsä myyntipäätöksen , minkä kunnallinen toimielin on sinänsä oikeutettu tekemään. Myyntiehtoihin lisätään ehto siitä, että osapuolet sitoutuvat olemaan moittimatta kauppasummaa myöhemmässä vaiheessa, jos kaupunginvaltuusto päättäisi 2015 alemmasta tai korkeammasta hinnasta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki myy Suupohjan Osuuspankille ,50 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord - nimisestä tilasta RN:o 14:0 (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee ositteessa Länsirannikontie 199A ,40 euron hinnalla noin m 2 :n kokoisen määräalan 0 Kristiinankaupungin kylässä sijaitsevasta Kristinestads donationsjord - nimisestä tilasta RN:o 14: (kiinteistötunnus ). Määräalan rajat käyvät ilmi liitteestä. Ilmoitettu pinta-ala ei ole täsmällinen, vaan lopullinen pinta-ala vahvistetaan lohkomistoimituksessa. Määräala sijaitsee Hemgrundet-nimisellä saarella. 3. Luovutuksen yhteydessä huomioidaan seuraavat ehdot: kauppaan ei sisälly yhteismaaosuuksia vuokrakuvioiden 1192/1 ja 982/1 vuokrasopimus päättyy kun kuvioiden omistusoikeus siirtyy ostajalle ostaja vastaa lohkomiskustannuksista ja lainhuutokustannuksista

19 Kaupunginhallitus määräalalla on ostajalle kuuluvia rakennuksia, minkä vuoksi erillistä rakennusvelvollisuutta ei tarvitse määrätä ostajalla on oikeus mantereella sijaitsevaan venepaikkaan, jonka tekninen keskus osoittaa. Kaupunki myöntää maanomistajan ominaisuudessa luvan laiturin rakentamiseen rantaan. Venepaikka- ja laiturimaksu peritään teknisen lautakunnan taksan mukaisesti lohkomistoimituksessa järjestetään ostajalle pysyvä oikeus kävellä Högholmenin pysäköintipaikasta Hemgrundille johtavan sillan kautta sekä oikeus käyttää pysäköintipaikkaa, oikeus käyttää Högholmenin tieyhteyttä siltatuelle, oikeus päästä rantaan Högholmenilla olevaa polkua pitkin sekä oikeus perustaa/pitää Högholmenin rannassa kävelysillan siltatukea osapuolet toteavat, että kaupunginhallitus on päättänyt antaa silloiselle maanvuokraajalle Hemgrund Ab:lle luvan rakentaa kevytrakenteisen uivan sillan Hemgrundin ja Högholmenin välille sekä siltatuet Hemgrundille ja Högholmenille. muilta osin kauppaan sovelletaan tavanomaisia ehtoja. Osapuolet sitoutuvat olemaan moittimatta kauppasummaa myöhemmässä vaiheessa, jos kaupunginvaltuusto päättäisi 2015 alemmasta tai korkeammasta hinnasta.

20 Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAN (OSA) HYVÄKSYMINEN (DAS/REN) (Kaupunginhallitus ) Kaupunginhallituksen kokouksessa Sture Riissanen ja Peter Grannas valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. Peter Grannas poistui kokouksesta asian nro 103 käsittelyn aikana. Hänen tilalleen ei valittu uutta pöytäkirjantarkastajaa. Siten kaupunginhallituksen tulee hyväksyä pöytäkirja siltä osin kuin se koskee :ää 103 ja sen jälkeen käsiteltyjä asioita. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen pöytäkirjan siltä osin kuin se koskee :ää 103 ja sen jälkeen käsiteltyjä asioita.

21 Kaupunginhallitus TUNTIRESURSSILASKELMA (AR/EN) (Ruotsinkielinen koulutuslautakunta , 15 (Ylimääräinen asia) Tuntiresurssityöryhmä antoi raporttinsa kaupunginhallitukselle lokakuun lopussa. (Liite 13) Työryhmä esittää kolmea ehdotusta laskentamalliksi: 1. Nykyinen laskentamalli 2. Malli, joka perustuu tuntiresurssilaskentaan Luokat 1-6 1,85 tuntia/oppilas Luokat 7-9 Erityisopetus 3. Luokat 1-6 1,50 tuntia/oppilas Muilta osin kuten kohdassa 2. 2,40 tuntia/oppilas 0,23 tuntia/oppilas, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat voidaan huomioida Lukion tuntiresurssit (alle 70 opiskelijaa) on lukioresurssi 20 +0,14 x opiskelijoiden lukumäärä. Jos opiskelijoiden lukumäärä ylittää 70 tulee tuntiresurssia lisätä 1,1 h/opiskelija. Tämä aiheuttaa pieniä muutoksia verrattuna nykyiseen malliin. Raportti käsiteltiin kaupunginhallituksessa Tuolloin kaupunginhallitus päätti palauttaa asian lisäselvityksiä varten ja siirtää asian käsiteltäväksi samanaikaisesti kouluverkon kokonaisarvioinnin kanssa. Kaupunginhallituksen päätös oli, että kaupunginhallitus tekee päätöksen asiassa sen jälkeen kun budjetti on hyväksytty (Liite 14). Syksyn aikana tehtiin laskelmia lähtökohtana työryhmän eri vaihtoehdot koulujen lakkauttamisen aiheuttamien säästölaskelmien yhteydessä. Vaihtoehto 1, joka perustuu nykyiseen malliin, tarkoittaa että tuntiresurssi luokille 1-6 lasketaan koulujen luokanopettajien virkojen määrän perusteella muutamin lisäyksin. Luokanopettajien virkojen määrä noudattaa valtuuston päätöstä virkojen määrästä ja niiden lukumäärä on riippuvainen koulujen oppilasmäärästä. Luokille 7-9 on laskettu 35 h/luokkataso + 1,5 h/oppilas. Vaihtoehdossa 2 syntyi tuntimäärä, joka mahdollisti nykyisen kouluverkon ylläpitämisen nykyisessä muodossaan, mikä tarkoittaa, että koulujen lakkauttamisen jälkeen jäljelle jäävien koulujen tuntiresurssi olisi huomattavasti suurempi kuin todellinen tarve. Vaihtoehdon 3 mukaan sitä vastoin syntyi resurssi, joka sulkee Lapväärtin koulun mutta antaa lisää tunteja jäljelle jäävälle koululle kuin mitä todellinen tarve on. Ruotsinkieliset ala-asteet saisivat resurssin, joka sulkee sekä Tiukan että Härkmeren koulut. Huolimatta siitä, että on tehty erilaisia laskelmia eri vaihtoehtojen perusteella ja niitä verrattu muiden kuntien malleihin, ei oppilaiden lukumäärään perustuvaa tuntiresurssia kyetty tyydyttävästi saavuttamaan molempien kieliryhmien osalta. Työryhmän laatimien kolmen vaihtoehdon lisäksi luotiin virkamiestyönä neljäs vaihtoehto. Vaihtoehto 4 perustuu jäljelle jäävien koulujen kiinteään

22 Kaupunginhallitus tuntimäärään. Tämä tarkoittaisi sitä, että käytännössä ei voida vuosittain ottaa huomioon koulujen erilaisia tarpeita. Kyseinen vaihtoehto 4 antaa tulokseksi tuntimäärän, joka hyvin läheisesti vastaa nykyistä laskentamallia. Luokille 7-9 tarkoittaa ehdotus sitä, että tuntiresurssi perustuu yksinomaan oppilaiden lukumäärään eikä opetuksen toteutuksen/ylläpidon tarpeisiin. Kysymys, joka meidän tulee asettaa itsellemme, on, miten ylipäätään ylläpidämme koulujamme? Onko koulutuksen ylläpidon lähtökohtana talous, joka määrää, miltä kouluverkkomme näyttää? Vai määrääkö tuntiresurssit? Tärkeintä kuitenkin on, että Kristiinankaupungissa koulutus saa sellaiset tuntiresurssit, jotka takaavat oppilaille korkeatasoisen opetuksen. Sivistysjohtajan ehdotus: Ruotsinkielinen koulutuslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että 1. tuntiresurssit lasketaan nykyisen mallin perusteella luokille 1-9. Sen jälkeen kun on tehty päätös siitä, miltä kouluverkko näyttää Kristiinankaupungissa, asia otetaan uudelleen käsittelyyn. 2. lautakunta jakaa lasketut resurssit kouluille niiden lukuvuoden varsinaisten tarpeiden mukaisesti. 3. annetut määrärahat määräävät laskettujen resurssien käyttöasteen tai muut mahdolliset toimenpiteet joihin tulee ryhtyä. Ruotsinkielisen koulutuslautakunnan päätös: Ruotsinkielinen koulutuslautakunta päätti, ettei asiaa oteta käsiteltäväksi, vaan käsitellään ensi kokouksessa Lautakunta päätti kutsua toimistosihteeri Ebba Nygårdin asiantuntijana ensi kokoukseen selvittämään tuntiresurssilaskelmia. --- Ruotsinkielinen koulutuslautakunta /AR Edellisessä kokouksessaan lautakunta päätti siirtää ylimääräisenä asiana esille tuodun tuntiresurssilaskelman käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa. Lautakunta toivoi myös Ebba Nygårdin läsnäoloa asiantuntijana seuraavassa kokouksessa asiaa käsiteltäessä. Kristiinankaupungin suomenkielisessä koulutoimessa on yksi koulu vuosiluokilla 1-6 oleville oppilaille ja ruotsinkielisessä koulutoimessa kolme koulua vuosiluokilla 1-6 oleville oppilaille. Tämän vuoksi tuntimäärään/oppilas perustuva tuntikehyslaskelma ei anna toteuttamiskelpoista tulosta. Yläasteilla ehdotettu tuntimäärä/oppilas johtaa myös sellaiseen tilanteeseen, että resurssi ei riitä ruotsinkielisellä yläasteella.

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.12.2001 klo 16:00 Paikka Raatihuone Asiat 120 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 122

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 95 Esiopetuksen henkilöstöjärjestelyt, lupapyyntö kunnanhallitukselta... 2 96 Kieltenopettajan ja luokanopettajan virkojen aukijulistaminen,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 16.2.2011

Tekninen lautakunta 16.2.2011 Kristiinankaupunki Tekninen lautakunta 16.2.2011 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Tekninen lautakunta Kokouksen: Ajankohta Keskiviikkona 16.2.2011 klo. 17.00 Paikka Högåsenin päärak./kokoushuone, III krs

Lisätiedot

-2, KH 2015-06-08 16:00

-2, KH 2015-06-08 16:00 -2, KH 2015-06-08 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 8.6.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015 2/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14

Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 14 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS KOKOUSAIKA 13.02.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 21/2013

KUNNANHALLITUS No 21/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 21/2013 KOKOUSAIKA 31.10.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 285 286 287 288 99 289 290 291 100 292

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN

KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN... 2 KV 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 2 KV 3 ILMOITUSASIAT... 2 KV 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN... 2 KV 5 PROJEKTIPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 7.2.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto

EKENÄS STAD PÖYTÄKIRJA 6/05 TAMMISAAREN KAUPUNKI. Kokouspäivämäärä Kaupunginvaltuusto PÖYTÄKIRJA 6/05 1 Paikka ja aika SeminarieskolanTammisaaressa klo. 18.00-23.05 Läsnä Jäsenet Pykälät 1-20 Augustson Anne-May Biström Bernhard - Biström Lennart Blomqvist Thomas Borgman Mikael Donner Irina

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 29.11.2013 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 04.12.2013 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

-2, KH 2015-08-17 16:00

-2, KH 2015-08-17 16:00 -2, KH 2015-08-17 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 17.8.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot