JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA"

Transkriptio

1 1 (42) ESPOO JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA KATULÄMMITYKSEN UUSINTA LVI-TYÖSELITYS Ins.tsto EnTalCon Oy

2 2 (42) Sisällys 0. LVI-TÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde ja sijainti Urakkajako RAKENNUSTARVIKKEET KOKEET JA RAKENNUSAIKAINEN KÄYTTÖ VARAUKSET TARKASTUKSET JA KÄYTTÖÖNOTTO LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET LÄMMÖNKEHITYSLAITTEET LÄMMÖNJAKOKESKUKSET JA LÄMMÖNSIIRTIMET Lämmönjakokeskukset Lämmönsiirtimet PAISUNTA- JA VAROLAITTEET LÄMMITYSVERKOSTOT Putkien liittäminen Putkien asennus, yleistä Putkien kiinnitys, ripustus Läpiviennit Putkien lämpölaajenemisen tasaaminen Tyhjennys ja ilmaus Huuhtelu KATULÄMMITYSVERKOSTOT Putket Pumput Venttiilit Putkistovarusteet LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VASTAANOTTOMENETTELY RAKENTEELLISET TARKASTUKSET Tiiviys- ja painekokeet SÄÄTÖ JA MITTAUKSET KÄYTÖN OPASTUS VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄN YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET TALOUSVESIVERKOSTOT Putkien liittäminen Putkien asennus, yleistä Putkien kiinnitys, ripustus Läpiviennit Tyhjennys ja ilmaus Huuhtelu PUTKET VENTTIILIT Sulkuventtiilit Yksisuuntaventtiilit PUTKISTOVARUSTEET Painemittarit Lianerottimet VESIMITTARIT Päävesimittari VERKOSTON MERKINTÄ VIEMÄRIVERKOSTOT... 16

3 3 (42) 8.0 YLEISET VAATIMUKSET VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET Tasapohja-altaat VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄN VASTAANOTTOMENETTELY RAKENTEELLISET TARKASTUKSET Tiiviys- ja painekokeet Asennustapa- ja laitetarkastukset KOEKÄYTTÖ KÄYTÖN OPASTUS ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT YLEISTÄ Säätöjärjestelmät Säätölaitekeskuskotelot ja säätimet Anturit ja mittarit Toimilaitteet ja säätöelimet Viestin siirto Keskitetyn valvontajärjestelmän järjestelmäkuvaus Kaukovalvontayhteys Hälytysjärjestelmät, hälytys-, ohjaus- ja mittausjärjestelmät DDC-säätö- ja valvontajärjestelmät Toiminnot ja ohjelmistot Valvomolaitteet LVI-ERISTYKSET YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET Paloturvallisuusvaatimukset Eristysmateriaalit Eristystyö Eristämättä jätettävät putkiston osat, laitteet ja varusteet LÄMMITYS-, VESI- JA VIEMÄRILAITTEIDEN ERISTYKSET YLEISTÄ, KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT ERISTYSKOHTEET, -TYYPIT JA -PAKSUUDET LVI-ERISTYSTEN TARKASTAMINEN LIITE 1. LÄMMITYSVERKOSTON TASAPAINOTUS... 29

4 4 (42) 0. LVI-TÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET 01.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde ja sijainti Katulämmityksen uusinta ja laajennus Osoite: Tupalantie ja Sibeliuksenkatu Rakennuskohde käsittää katulämmityksen siirtimen (varusteineen ja toiminnan tarvitsemin varustein) siirron uuteen tilaan, katulämmityksen Tupalantielle Kyläkujan ja Sibeliuksenkadun välille sekä katulämmityksen uusinnan Sibeliuksenkadulla korttelin osalla RAKENNUTTAJA Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kunnallistekniikan suunnittelu Seulantie 12, Järvenpää P (keskus) PÄÄSUUNNITTELU Sito Oy Taina Kuparinen Åkerlundinkatu 11 A, TAMPERE P GSM s.posti: : LVI-SUUNNITTELU Insinööritoimisto Entalcon Oy Aki Kurronen Hevosenkenkä 3 (Panorama Tower), PL 22, Espoo P GSM s.posti: fi SÄHKÖSUUNN. Elbox Oy Ari Arvola Teknobulevardi 3-5, Vantaa

5 5 (42) Urakkajako Putkiurakka (PU), johon sisältyy säätölaiteurakka (AU), alistetaan rakennusurakkaan. Kaikki LVI-piirustuksissa ja tässä työselityksessä esitetyt työt kuuluvat putkiurakkaan, ellei muuta ole mainittu. Putkiurakoitsijasta käytetään työselityksessä myös yleisnimitystä LVI-urakoitsija Urakkaan sisältyvät laitevalinnat ja piirustukset Yleistä Urakkatarjouksen yhteydessä on tehtävä huomautus, jos urakoitsija ei voi toimittaa laitteita piirustusten ja työselityksen mukaisesti tai urakoitsija haluaa käyttää omaa laitetta tai menetelmää tai jos urakoitsijalla on toivomuksia suunniteltuihin tilavarauksiin nähden. Viimeistään urakkatarjouksessa on esitettävä perustelut muutos- ja lisäehdotuksiin. Ellei huomautuksia tehdä, katsotaan urakoitsijoiden muistutuksitta hyväksyneen suunnitelman ja sovitun siitä, että erimielisyyksien sattuessa työselityksen ja suunnitelman laatijan tulkinta on määräävä. Urakoitsijan tulee hyväksyttää laite-erittely rakennuttajalla ja suunnittelijalla kuukauden kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Rakennuttaja on oikeutettu hyvitykseen niistä alkuperäiseen ohjelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista, jotka vaikuttavat urakoitsijan kustannuksiin alentavasti. Lisä- ja muutostöistä on sovittava aina etukäteen kirjallisesti. Ne käsitellään työmaakokouksissa. Lisä- ja muutostyöt tulee eritellä ja hinnoitella tarvikkeittain ja niissä tulee näkyä työn osuus ja yleiskustannuslisät eriteltyinä. Lomakkeena käytetään Putkiurakan muutostöiden kustannuslaskelma RT ja lomakkeita. Veloituksien ja hyvityksien tulee noudattaa Putkiurakan muutostöiden hinnoitteluperusteita RT

6 6 (42) Piirustukset Suunnittelijan piirustukset toimitetaan seuraavasti: - Putkiurakoitsijalle: 3 srj. LVIA-piirustuksia 1 srj. sähköpiirustuksia - Sähköurakoitsijalle: 1 srj. LVIA-piirustuksia - Rakennusurakoitsijalle: 3 srj. LVIA-piirustuksia Urakoitsijan piirustukset seuraavasti: LVI-suunnittelijan laatimat reikäpiirustukset toimitetaan urakoitsijoille tarkastettavaksi. Urakoitsijan laatimat tarkepiirustukset liitetään luovutusasiakirjoihin kahtena sarjana. Reikäpiirustuksista toimitetaan 2-sarjaa kopioita LVIS-urakoitsijalle rakennuttajan kustannuksella RAKENNUSTARVIKKEET Yleiset vaatimukset Työselityksessä ja piirustuksissa käytetyt tarvikenumerot viittaavat LVI-tarvikeluetteloon tai valmistajien tuoteluetteloihin. Tarvikkeiden on täytettävä asiakirjoissa niille asetetut laatuvaatimukset Tyyppihyväksytyt ja standardinmukaisuusmerkinnällä varustetut tarvikkeet Tarvikevalinnoissa on pyrittävä käyttämään tyyppihyväksyttyjä ja standardinmukaisuusmerkinnällä varustettuja tarvikkeita. Kaikkien laitteiden varaosia tulee saada kotimaasta ja varastoinnin tulee olla taattu. Urakoitsija huolehtii siitä, että kaikki käytettävät laitteet ja asennusosat täyttävät viranomaisten vaatimukset ja määräykset sekä esittää tarvittavista rakenneosista viranomaisten vaatimat katsastustodistukset Peittyvät työsuoritukset Urakoitsija ilmoittaa rakennuttajalle rakenne-, laite- ja asennustapatarkastuksien ajankohdan, jolloin käytettävien materiaalien laatu ja eri työvaiheiden oikea suoritustapa voidaan todeta ennen peittämistä Selvitykset Urakoitsija selvittää työn suoritukseen vaikuttavien putkistojen ja kaapelien täsmällisen sijainnin ennen töihin ryhtymistä Asennustapa ja työolosuhteet Työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja valmistajan ohjeita noudattaen täysin käyttökelpoiseen kuntoon. LVI-urakoitsija sitoutuu työn suorituksessa noudattamaan

7 - Suomen lakeja ja asetuksia - Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeita ja määräyksiä - SFS-standardeja - LVI-RYL:a (LVI-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset) - eri julkisten laitosten antamia ohjeita ja määräyksiä - työselitystä ja piirustuksia 7 (42) 01.5 KOKEET JA RAKENNUSAIKAINEN KÄYTTÖ Rakennusaikainen käyttö Katulämmitystä ei käytetä rakennusaikana VARAUKSET Reiät ja syvennykset Urakoitsijat tarkistavat reikäpiirustukset ja vastaavat niiden oikeellisuudesta Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet Kiinnitystarvikkeiden yms. koon, lujuuden, lukumäärän ja muiden ominaisuuksien on oltava sellaisia, että ne kestävät niihin kohdistuvat rasitukset. Kiinnitystarvikkeiden hankinta ja asennus kuuluvat ao. urakoitsijalle TARKASTUKSET JA KÄYTTÖÖNOTTO Yleistä Kukin urakoitsija nimeää asetusten mukaiset pätevyysvaatimukset täyttävän työnjohtajan rakennuskohteeseen. Työnjohtaja osallistuu työmaalla pidettäviin työmaakokouksiin ja tarkastuksiin Tarkastukset Tiiviys- ja painekokeet Painekokeen ajankohta sovitaan valvojan kanssa ennen koetta. Kokeiden aikana on liitosten oltava näkyvissä. Paine- tai tiiviyskokeissa on putkien pintojen oltava kuivia, jotta vuodot voidaan paikallistaa helposti. Painekokeen tulokset kirjataan työmaapäiväkirjaan Asennustapa- ja laitetarkastukset Tarkastukset suoritetaan rakentajan edustajan läsnäollessa työn etenemisen mukaisesti. Niissä todetaan asennettujen laitteiden ja asennustyön laatu. Tarkastuksissa otetaan huomioon laitteiden huoltomahdollisuudet ja työturvallisuuden vaatimukset Viranomaistarkastukset Rakentajan puolesta yleisvalvontaa suorittaa ao. suunnittelija ja valvoja. LVI-urakoitsijan tulee hoitaa oma-aloitteisesti yhteydenpito rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä viranomaisiin ja suunnittelijoihin.

8 8 (42) Säätö ja mittaukset Urakoitsija suorittaa kaikki mittaus- ja säätötyöt ja laatii niistä pöytäkirjat, jotka liitetään työmaapöytäkirjaan. Tarkistusmittauksia suoritetaan pistokokeina rakentajan, yhtiön edustajan ja suunnittelijan läsnäollessa Koekäyttö Urakoitsija varaa itselleeen riittävän ajan toimintakokeiden ja koekäyttöjen suorittamiselle Luovutusasiakirjat Urakoitsijat toimittavat seuraavat asiapaperit yms. tilaajan edustajalle lopputarkastustilaisuuden yhteydessä: PUTKIURAKOITSIJA 1. Kaksi sarjaa arkistopiirustuksia kansioihin nidottuna, sisältäen urakoitsijan laatimat tarkepiirustukset ulkopuolisista putkista ja viemäreistä 2. Vesilaitoksen ja energialaitoksen tarkastustodistukset 3. Laitteiden huolto- ja hoito-ohjekirjat (2 sarjaa) muovikansioissa, lämmönjakokeskuksen seinälle kiinnitettävään säilytyskoteloon. 4. Laminoidut kytkentäkaaviot lämmönjakokeskuksen seinälle. 5. Todistus katulämmitysverkoston alustavan perussäädön suorittamisesta ja urakkaan sisältyvien säätölaitteiden virityspöytäkirjat. 6. Konekortit rengaskansioon taitettuna. 7. Säätölaitteiden virityspöytäkirjat ja laminoidut säätölaitekaaviot ko. laitteiden välittömään läheisyyteen Käyttöönotto Kiinteistökohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsija laatii koneiden ja laitteiden huolto-ohjeet Käytön opastus Urakoitsija antaa kiinteistönhoitohenkilökunnalle järjestelmän käyttämisen ja huollon teoreettista- ja käytännön opetusta (suunnittelija määrittelee laajuuden).

9 9 (42) Vastaanottotarkastus LVI-urakoitsijoiden ko. kohteen työnjohtajan tai hänen nimeämänsä edustajan on oltava paikalla vastaanottotarkastuksessa. LVI-urakoitsijoilla tulee olla tarvittavat mittalaitteet, jotta laitoksen toiminta ja suoritetut säätötyöt voidaan tarkistaa. Vastaanottotarkastuksessa havaitut viat ja puutteet tulee urakoitsijoiden korjata jälkitarkastukseen mennessä. Mikäli urakoitsijasta johtuvista syistä joudutaan suorittamaan useampia jälkitarkastuksia kuin yksi, vastaa näiden tarkastusten kustannuksista ko. urakoitsija urakkaohjelman mukaisesti Takuuajan toimenpiteet Takuuaikana havaitut puutteet, viat ja virheet on maksutta korjattava samoin toimittamissaan laitteissa esiintyvät virheellisyydet, jotka johtuvat huonoista aineista, ala-arvoisesta työstä tai virheellisestä asennuksesta. LVI-urakoitsijat vastaavat vahingoista ja suoranaisista tai välillisistä kustannuksista, jotka edellä mainitut virheellisyydet ovat takuuaikana tai sitä ennen todistettavasti aiheuttaneet rakennukselle, rakennuttajalle tai toiselle henkilölle. Korvausvelvollisuutta ei ole sellaisesta vahingosta tai kustannuksesta, joka on aiheutunut viallisen rakennustyön, tapaturmien, huolimattoman hoidon ja luonnollisen kulumisen johdosta. Urakoitsija antaa työlle ja laitteille kahden (2) vuoden takuun YSE 1998:n mukaan. 1. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1.0 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET Rakennus liitetään energialaitoksen kaukolämpöverkostoon alakeskuksen välityksellä. On huomioitava, että kaukolämmitys liitetään kolmella putkella: ensisijaisesti syöttönä käytetään paluuvettä, jota voidaan tarvittaessa priimata menovedellä. Kaukolämmön talojohdon sekä alakeskuksen mittauslaitteet hankkii ja asentaa energialaitos. Tilattaessa on mainittava mittarin liittymisestä DDC-järjestelmään. Asennusrajana on energialaitoksen asentamat mittauskeskuksen liittimet lämmönjakohuoneessa piirustusten mukaisesti. Lämmitysverkoston mitoituslämpötilat ja -paineet ensiö toisio 45/34 C; 1,6 MPa 35/20 C; 1,6 MPa

10 10 (42) 2 LÄMMÖNKEHITYSLAITTEET 2.1 LÄMMÖNJAKOKESKUKSET JA LÄMMÖNSIIRTIMET 2.11 Lämmönjakokeskukset Vanha alakeskus on varustettu lämmönsiirrinjärjestelmällä, jonka tekniset mitoitustiedot on ilmoitettu kytkentäkaaviossa. Kaikkien kaukolämpöjärjestelmään liittyvien varusteiden ja putkistojen tulee täyttää kaikilta osiltaan sähkölaitoksen vaatimukset ja sen mahdollisesti esittämät lisäohjeet Lämmönsiirtimet Sähköurakoitsija suorittaa sähköjohtojen liitokset keskuksessa oleviin riviliittimiin. Lämmönjakokeskuksen nykyiset automatiikkalaitteet liitetään uuteen valvonnan alakeskukseen. Osa antureista on uusia. Automatiikkakeskuksen toimittaa automatiikkaurakoitsija (sisältyy putkiurakkaan). Anturitaskut kuuluvat putkiurakkaan (rst). 3 PAISUNTA- JA VAROLAITTEET Lämmitysverkostot on varustettu paisunta-astialla, varoventtiileillä ja hälytyspainemittareilla. 4 LÄMMITYSVERKOSTOT Putkien liittäminen Putkiliitoksien periaatteet on esitetty LVI-RYL:ssä ao. kohdassa Putkien asennus, yleistä Katkaisu tehdään kohtisuorasti ja siten, että putken pää jää tasaiseksi. Katkaisussa syntyneet putken pään epätasaisuudet ja jäysteet on poistettava. Taivutettaessa taivutus ei saa kohdistua putken muhviin. Taivutuskohtaan on vältettävä reiän tekoa. Taivutus tehdään siten, ettei putken poikkileikkaus pienene enempää kuin 10 %. Taivutus rypyttämällä on kielletty. Avoimet putkenpäät peitetään suojatulpalla välittömästi asennuksen jälkeen Putkien kiinnitys, ripustus Kiinnitys- ja kiintopisteiden sekä ohjauslaitteiden on pidettävä putket suunnitellussa asennossa. Putkien on pysyttävä yhdensuuntaisina. Kannakkeet eivät saa aiheuttaa putken kulumista tai ääntä. Lämpöjohdot kiinnitetään tehdasvalmisteisia putkipidikkeitä ja kannakkeita käyttäen. Kannatusvälit tehdään LVI-RYL taulukon 12T4 mukaisesti. DN 25 ja pienemmät putket kiinnitetään äänieristetyin kaksoispidikkein (pystynousut). Muut putket kiinnitetään kierrekannakkeilla 32 11/32 53 ja putkenpitimillä Putkenpitimien väliin asennetaan äänenvaimennusnauha.

11 11 (42) Useamman putken ryhmät kiinnitetään teräskiskoihin ja Katulämmityksen putket kiinnitetään sinkittyyn lattateräskiskoon (30x3 mm) noin yhden metrin välin. Kisko sisältyy putkiurakkaan. Näkyviin jäävien kannattimien ja tartuntojen siistiin asennustekniikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yksittäisissä kattoon näkyviin asennettavissa putkissa voidaan käyttää kiilapulttikiinnitystä katosta Läpiviennit Rakenteiden putkilävistyksissä huomioidaan RakMK C6 ohjeet. Putkien seinäläpivienneissä käytetään Armaflex AF-eristeestä tehtyjä läpi-vientikappaleita Putkien lämpölaajenemisen tasaaminen Putkijohdot asennetaan kaikkialla siten, että ne pääsevät laajenemaan vapaasti ääniä synnyttämättä. Rakennus- ja putkiurakoitsija varmistuvat yhdessä siitä, että lävistysreikien yhteydessä tehtävä paikkaus tehdään siten, että putket jäävät irti rakenteista Tyhjennys ja ilmaus Mikäli putkijohdoista ei saada ilmaa poistetuksi, asennetaan tarpeellisiin kohtiin helposti hoidettavat ilmakellot ilmanpoistohanoineen. Urakkaan sisältyy tyhjiöilmanpoistimen toimitus kahden kuukauden ajaksi järjestelmän käyttöönottovaiheessa Huuhtelu Urakoitsija suorittaa lämpöjohtoverkoston huuhtelun ennen sen käyttöönottoa. Toimenpiteestä tehdään merkintä työmaapäiväkirjaan.

12 12 (42) 4.1 KATULÄMMITYSVERKOSTOT 4.11 Putket Piirustuksissa on putket mitoitettu nimellissuuruuksia käyttäen. Putken sisämitan tulee olla vähintään ilmoitetun DN-mitan suuruinen Teräsputket Ensiöpuolen putket tehdään saumallisista teräsputkista 0404 tai Ilmanpoisto-, tyhjennys- ja mittareiden liitosjohdot tehdään kierteitettävistä teräsputkista Toisiopuolen lämpöjohdot tehdään lämmönjakotilassa (ja kaivojen yhteydessä) kierteitettävistä teräsputkista 0400 (koossa DN 10-50) ja isommat hitsattavista teräsputkista 0404 hitsaus- tai laippaliitoksin. Putket eristetään tämän työselityksen kohdan 5 mukaisesti. Katulämmityksen runkoputket ovat PEH-putkea hitsausliitoksin, lämmityslenkit Pexep putkea 25 x 2, Pumput Lämpöjohtopumput ovat entisiä Venttiilit Sulkuventtiilit Sulkuventtiilit DN 10-50, Sulkuventtiilit ovat putkikokoa ja ne asennetaan siten, että niitä on helppo huoltaa. Ellei venttiileitä asenneta näkyviin, niiden paikat ilmoitetaan selvällä merkinnällä. Sulkuventtiili asennetaan putkeen ensisijaisesti avattavin liittimin (yhdistäjä) Kertasäätöventtiilit Paluujohto siirtimelle varustetaan kertasäätöventtiilillä esim. Vexve tai TA. Linjasäätöventtiilit esim. Oras säädetään piirustusmerkintöjen mukaisiin säätöarvoihin. Säätötyö tehdään paine-eromittareita käyttäen.

13 13 (42) Yksisuuntaventtiilit Yksisuuntaventtiili Lämmitysverkoston täyttöventtiilit Lämpöjohtoverkoston täyttöventtiili Varoventtiilit Varoventtiili Mudanerotin Lämmitysverkoston paluujohtoon asennetaan mudanerotin Circo Zyclone (IMI) Putkistovarusteet Lämpömittarit Lämpömittari L 200 mm, Mittausalue C. Lämpömittari L 300 mm, Mittausalue C Painemittarit Painemittari ø 100 mm, Mittausalue 0...1,6 MPa. Painemittari ø 100 mm, Mittausalue 0...0,6 MPa, sähköhälytyskoskettimin (AU) Ilmanpoistimet Ilmanpoistimet ovat rakenteeltaan putken laajennuksia. Ne varustetaan sulullisella ilmanpoistoventtiilillä. Laajennusosan halkaisija on 1,5 x putken halkaisija ja pituus 3 x laajennusosan halkaisija. Voidaan käyttää myös tehdasvalmisteisia ilmanpoistimia. Lämmitysverkoston korkeimpiin kohtiin asennetaan ilmanpoistimet, mikäli ilmaa ei muutoin voida poistaa Merkinnät Linjasäätöventtiileihin kiinnitetään kaiverretut muoviset merkintäkilvet, joihin merkitään linjanumero, kunkin venttiilin virtaama, painehäviö ja säätöarvo. Näkyviin jääviin putkistoihin asennetaan virtaussuuntanuolia.

14 14 (42) 5 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VASTAANOTTOMENETTELY 5.1 RAKENTEELLISET TARKASTUKSET 5.11 Tiiviys- ja painekokeet Asennustyön valmistuttua, mutta ennen putkien eristämistä, koepainetaan lämpöjohtoverkosto kohdan mukaisesti 0,4 MPa:n vesipaineella lämmönjakohuoneessa mitattuna. Koeaika on puoli tuntia. 5.2 SÄÄTÖ JA MITTAUKSET Työn valmistuttua koeajetaan laitos putkiurakoitsijan toimesta. Tällöin suoritetaan lämpöjohtoverkoston ja moottoriventtiilien säätö. Urakkaan sisältyy koko katulämmitysverkoston (myös alueet, joita ei muuteta) mittaus ja säätö. Tasapainotustyöstä toimittaa urakoitsija LVI-suunnittelijalle mittauspöytäkirjan, josta selviävät linjasäätöventtiilien vesivirrat ja säätöarvot. Mittauspöytäkirjat toimitetaan tarkastusmerkinnöin varustettuna tilaajalle. 5.3 KÄYTÖN OPASTUS LV-urakoitsija antaa käytön opastuksen rakennuttajan nimeämälle henkilölle (kohta 1.93). 6 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 6.0 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄN YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET Rakennus liitetään järvenpään vesijohtoverkostoon. Vesilaitos asentaa tonttijohdon ja päävesimittarin. Lämmönjakotilan viemäröinti liitetään rakennettavan asuinrakennuksen viemäriin. Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen RakMK D1 ja Vesi- ja viemärilaitoksen määräyksiä ja ohjeita sekä tätä työselitystä ja piirustuksia. 7 TALOUSVESIVERKOSTOT Putkien liittäminen Putkien liitostavat on esitetty LVI:RYL:ssä ao. kohdassa Putkien asennus, yleistä Putkistoja ja laitteita asennettaessa on kiinnitettävä riittävää huomiota niiden äänettömään toimintaan. Kaikkien varusteiden tulee olla täysin ensiluokkaista rakennetta.

15 Kaikki siistin ja asiallisen asennustyön aikaansaamiseksi tarvittavat helat, peitelevyt ja ruuvit kuuluvat toimitukseen ilman eri mainintaa. Kalusteiden kiinnityksessä käytettävät ruuvit ovat kromioituja tai sinkittyjä. 15 (42) Putkien kiinnitys, ripustus Putkikannakkeiden tulee olla sellaiset, etteivät putket pääse niissä värähtelemään paineiskujen vaikutuksesta. Vesijohdot kiinnitetään putkipitimiä ja ripustimia käyttäen, kannatusvälit LVI-RYL 92 taulukon 21T6 mukaisesti. Altaalle kylmä- ja lämminvesijohdot asennetaan vaihdettavina. Näkyviin jäävät johtohaarat ja liittimet kiinnitetään seinään kromioiduilla muovipidikkeillä. Pidikkeiden keskinäinen etäisyys on 600 mm siten, että pidikkeen tulee aina sijaita myös kulmakohdan läheisyydessä. Putkipitimet ovat LVI-RYL 92 osan 2, kohdan mukaisesti. Kannatusten ja ripustusten rakenteissa noudatetaan standardeja SFS SFS Läpiviennit Seinien ja palkkien lävistys tehdään siten, ettei lävistyskohta estä putkien vapaata liikettä. Kantavien rakenteiden lävistäminen on suunniteltava ja tehtävä yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa Tyhjennys ja ilmaus Putket ja laitteet, joita ei voida muuten tyhjentää, varustetaan alimpaan kohtaan sijoitetulla tyhjennyshanalla, jossa on letkuliitin. Vesijohdot asennetaan siten, että ilma voi poistua niistä veden virtauksen mukana. Laitteet, joita ei voida muuten ilmata, varustetaan ylimpään kohtaan sijoitetulla ilmanpoistimella. Tyhjennysventtiilit ja ilmanpoistimet sijoitetaan eristeen ulkopuolelle ja helposti luoksepäästävään paikkaan Huuhtelu Urakoitsija huuhtelee vesijohtoverkostot ennen käyttöönottoa poresuuttimet irrotettuna (huuhtelusta merkintä työmaapöytäkirjaan).

16 16 (42) 7.1 PUTKET Vesijohdot tehdään komposiittiputkista järjestelmään kuuluvin liitososin. Komposiittiputkien liitoksissa käytetään puristusliittimiä, RTM-liittimiä tai suurimmissa putkissa RS-liittimiä. Puristusliittimet ovat valmistettu PPSU-muovista, messinkisiä ei saa käyttää vesijohtoverkostossa. RS-liitinjärjestelmää voidaan käyttää runkolinjojen asennuksessa. RTMliittimiä voidaan myös käyttää, se ei sovellu kuitenkaan kromatun komposiittiputken liitoksiin. Maassa putket PEL/PEM putkea. Putket eristetään tämän työselityksen kohdan 5 mukaisesti. 7.2 VENTTIILIT 7.21 Sulkuventtiilit Sulkuventtiilit asennetaan putkiin avattavin liittimin sekä sellaisiin paikkoihin, että niitä voi helposti huoltaa.sulkuventtiilit DN 10-50, 37 10, 1 MPa. Sulkuventtiilit DN 65..., 38 11, 1 MPa. Kalustekohtaisina sulkuventtiileinä käytetään palloventtiilejä tai sulkuyhdistäjiä Yksisuuntaventtiilit Yksisuuntaventtiili 39 11, 1 MPa. 7.3 PUTKISTOVARUSTEET 7.32 Painemittarit Painemittarit ø 100 mm, Mittausalue 0...1,0 MPa Lianerottimet Lianerottimet VESIMITTARIT 7.41 Päävesimittari Lämmönjakotilan päävesimittarin sulkuventtiileineen toimittaa ja asentaa kunnan vesi- ja viemärilaitos. Tilattaessa on mainittava mittarin liittämisestä DDC-järjestelmään (impulssilaittein). 7.5 VERKOSTON MERKINTÄ Näkyviin jääviin putkistoihin asennetaan virtaussuuntanuolia. 8 VIEMÄRIVERKOSTOT 8.0 YLEISET VAATIMUKSET Jätevesiviemärit sisältyvät asuinrakennuksen urakkaan.

17 9 VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET 9.0 YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET 17 (42) Kaikkien laitteiden tulee olla yleisesti käytössä olevaa vakiolaatua. Vesikalusteet varustetaan kalustekohtaisilla sulullisilla liittimillä tai kuulasulkuventtiileillä piirustusmerkintöjen mukaisesti. Kaikki letkuliitteiset hanat on varustettava hyväksytyillä takaisinimusuojilla. Pohjaventtiilien ketjut ovat krom. helmiketjuja Tasapohja-altaat - Allas Franke Osma - Hana Oras Vesilukko Lämmönjakohuone: - Seinäteline mm x 10 m tyhjennysletku letkuliittimin (LJ-verkostoon) 10 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄN VASTAANOTTOMENETTELY 10.1 RAKENTEELLISET TARKASTUKSET Tiiviys- ja painekokeet Vesijohdot koepainetaan rakennuttajan edustajan tai vesilaitoksen tarkastajan läsnäollessa koko verkoston tai osan siitä ollessa tarkastettavissa 1,0 MPa vesipaineella. Koeaika on vähintään puoli tuntia. Vesijohdoissa on oltava verkoston normaali vesipaine päällä ennen painekoetta Asennustapa- ja laitetarkastukset Putkisto- ja laiteasennuksista tulee pitää asennustapatarkastukset rakennuttajan edustajien kanssa ensimmäisen valmistuneen huonetilan osalta. Em. tarkastusten suorittamisesta tehdään merkintä työmaapäiväkirjaan KOEKÄYTTÖ LV-urakoitsija suorittaa kaikkien hankkimiensa laitosten ja laitteiden säädön ja koekäytön sekä huolehtii, että ne ovat luovutettaessa täydellisessä ja moitteettomassa käyttökunnossa. Lämpimän käyttövesiverkoston tasapainotus laitteen mukaan KÄYTÖN OPASTUS LV-urakoitsija antaa käytön opastuksen rakennuttajan nimeämälle henkilölle kohdan mukaisesti.

18 11 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 18 (42) Tilan ilmanvaihto sisältyy asuinrakennuksen ilmanvaihtourakkaan. 12 SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT 12.0 YLEISTÄ Automatiikkaurakka (AU) sisältyy putkiurakkaan. Kiinteistön säätö- ja valvontajärjestelmä varustetaan kaukovalvontayhteydellä. Automatiikkaurakoitsija toimittaa koko säätö- ja valvontajärjestelmän lukuun ottamatta nykyistä lämmönjakokeskuksen sisäistä automatiikka kaavion mukaan. Kiinteistön säätö-, ohjaus- ja valvontatoimintoja ohjataan Internet-pohjaisen rakennusautomaation avulla. Järjestelmä liitetään Internetin kiinteän laajakaista-verkon (PCP/IP) välityksellä. Tarvittavat protokollamuuntimet, IP-modeemi ja palomuuri sisältyvät urakkaan. Etäkäyttö tapahtuu web-selainohjelmistolla. Näytössä tulee olla nähtävillä ns. elävä kuva. Valvomo-ohjelmisto toimitetaan suunnitelmien mukaisena ja nähtävissä tulee olla ns. elävä kuva. Valvonnan alakeskuksia on yksi: lämmönjakohuoneessa. Säätötoimintojen kokonaistarkkuusvaatimukset ovat: - ilman lämpötila ± 2 C - lämmitysveden lämpötila ± 2 C Paikallisten osoittavien mittareiden tarkkuus ± 2%. Osoitinkojeisiin tehdään raja- ja asetusarvomerkinnät. Mittausantureiden ja termostaattien suojakoteloiden tiiviysluokan on oltava vähintään IP34. Elektroniikkaa sisältävien laitekaappien tiiviysluokan on oltava vähintään IP44. Syöttöjännite on 230 V. Kaikki sähkölaitteet on oltava 5-johdinjärjestelmään sopivia. Alakeskuksissa varaudutaan vähintään 10 % pistejakautuman mukaiseen kapasiteettilaajennukseen. Kapillaariputkien, kaapeleiden yms. läpiviennit suojataan ja tiivistetään Säätöjärjestelmät LVI-laitteiden säätö toteutetaan kiinteästi asennettavalla suoralla hajautetulla numeerisella säätö- ja valvontajärjestelmällä (DDC). Säädöissä noudatetaan LVI-RYL -92 ohjeita ja selostuksia Säätölaitekeskuskotelot ja säätimet Säätöohjelmilla toteutetaan kojeiden suora digitaalinen säätö (DDC). Säätötoiminnot on esitetty LVI-toimintakaavioissa ja niiden toimintaselostuksissa. Järjestelmässä tulee olla käytettävissä kaikki yleisimmät ja erityisesti tähän hankintaan tarvittavat seuraavat säätö- ja ohjusfunktio-ohjelmat ja toiminnot: - kompensointisäädöt - minimi- ja maksimirajoitustoiminnot - lepovälyksen muodostus kaksiasento-ohjauksessa - asetusarvon siirto, säädettävä eroalue säätöportaiden välillä - mittausten keskiarvot ja minimi/maksimi -valinnat - aikafunktiot ja viiveet

19 - päivä- ja yösiirrot, asetusarvojen automaattinen siirto lämmitysprosesseissa 19 (42) Säätöviestin tulee olla VDC ja sillä tulee voida suoraan ohjata sähköisiä peltien ja venttiileiden toimilaitteita. Toimilaitteita käsitellään tarkemmin kohdassa "Toimilaitteet". Säätöjen on tapahduttava alakeskuksen prosessoreissa. Yhteyden katkeaminen alakeskusten tai valvomon välillä ei saa keskeyttää toimintaa Anturit ja mittarit Automaatiourakoitsija hankkii ja asentaa kaikki piirustuksissa esitettyjen mittauspisteiden anturit ellei toisin ole mainittu. Suojataskut kuuluvat putkiurakkaan. Käyttöveden mittausanturien suojataskujen on oltava haponkestävää terästä. Vesiantureiden suojataskut täytetään hyvin lämpöä johtavalla väliaineella. Mittausantureiden rakenteiden ja tarkkuuden tulee olla ko. asennusolosuhteisiin soveltuvia. Lämpötilan mittausantureiden tarkkuuden tulee olla koko mittausalueella parempi kuin 0,5 C sisältäen kaapeloinnin ja mittausmuunnoksen aiheuttamat virheet. Antureiden pitkäaikaisen stabilisuuden tulee olla parempi kuin 0,5 C. Mittausalueet tulee valita säätökaavioiden perusteella siten, että saavutetaan mahdollisimman suuri mittaustarkkuus, mutta kuitenkin riittävä mittausalue. Suojakoteloiden tulee olla sijoituspaikkaansa sopivia. Mittarit Lämpö- ja painemittarit kuuluvat putkistojen osalta putkiurakkaan. Paikallisina lämpömittareina käytetään parimetallimittareita. Taulun läpimitan tulee olla 100mm ja tarkkuuden vähintään 2%. Mittausalueen kattavien astekkojen tulee olla kanavamittareilla joko C tai C. Painemittarien taulujen tulee olla halkaisijaltaan vähintään 100 mm ja putkiurakoitsija varustaa mittarit sulkuventtiilillä Toimilaitteet ja säätöelimet Säätöventtiilit 2- ja 3-tieventtiileiden säätöhaarojen säätökäyriä on oltava logaritmisia ja säätöventtiilien säätösuhteen on oltava vähintään 1:30. Venttiilipesien tulee olla pallografiittivalurautaa tai valuterästä ja sulkupintojen ruostumatonta terästä tai käyttöarvoltaan sitä vastaavaa. Toimilaitteet Toimilaitteiden nopeus on valittava säädön nopeusvaatimusten ja säätöpiirien stabiilisuusehtojen perusteella. Toimilaitteissa ja/tai venttiileissä ja säätöpelleissä on oltava asennon osoittimet. Säätöventtiileiden toimilaitteet Säätöventtiilit varustetaan toimilaitteilla siten, että sulkuvoimat riittävät suurimmilla mahdollisilla sulkupaineilla. Toimilaitteisiin tulee kuulua tarvittavat nivelet, kiinnikkeet ja asennustarvikkeet. Toimilaitteet on varustettava käsiohjauksella.

20 20 (42) 12.5 Viestin siirto Mittaus-, hälytys-, indikointi- ja ohjauskaapeleiden hankinta ja asennus kuuluvat sähköurakkaan ohjaus- ja hälytysrunkojohtokaavion mukaisesti. Sähköurakoitsija kytkee sähköurakkaan kuuluvien ryhmäkeskuksien kaikki kaapelit. Automaatiourakoitsija kytkee valvontajärjestelmän alakeskuksen kaikki kaapelit. Kaikkien kaapeleiden kaikkien johtimien päät on tuotava riviliittimille asti, mikä on huomioitava riviliitinmäärissä. Mittaus-, hälytys-, indikointi- ja säätökojeiden kytkennät suorittaa automaatiourakoitsija lukuun ottamatta ryhmäkeskuksien kytkentöjä. Järjestelmän johdotuksista ja kytkennöistä laativat automaatio- ja sähköurakoitsija yksityiskohtaiset laite- ja toimintakohtaisesti tarkistetut kaaviot sekä riviliitinpiirustukset ja hyväksyttävät ne rakennuttajalla. LVI-kojeiden ohjauslaitteet sekä niihin liittyvät vikailmoituskoskettimet ovat yleensä jakokeskuksissa ja tarjotaan niiden yhteydessä. LVI-laitteissa olevat ohjauselimet sekä niihin liittyvät vikailmoitus- ja mittausanturit toimittaa ja asentaa paikoilleen LVI- ja sähköurakoitsijat. Järjestelmään liitettävät laitteet ja niille asennettavat johdot käyvät selville oheisista luetteloista ja kaavioista. Järjestelmään liittyvät laitteet, kojeet ja riviliittimet merkitään rakennuttajan ja järjestelmän toimittajan ohjeita noudattaen Keskitetyn valvontajärjestelmän järjestelmäkuvaus Lämpökeskus varustetaan keskitetyllä säätö- ja valvontajärjestelmällä, joka koostuu ohjelmistosta, valvonnan alakeskuksesta (lämmönjakohuoneessa), antureista ja toimilaitteista sekä modeemista oheislaitteineen. Rakennuksessa sijaitsevan valvomolaitteiston ja valvomoohjelmiston hankinta sisältyy toimitukseen. Etäkäyttö tapahtuu Internetin laajakaistayhteyden ja selainohjelman avulla. Lisäksi järjestelmän tulee sisältää RS-232C-liityntäportin, jonka kautta voidaan kysellä ja ohjata järjestelmän kaikkia toimintoja Kaukovalvontayhteys Kiinteistönvalvontajärjestelmä voidaan liittää laajakaistaverkon kautta myöhemmin määriteltävään valvomoon. Kaukovalvomosta käsin on voitava saada kaikki alla luetellut tiedot ja voitava ohjata ja muuttaa tehtyjä asetuksia selainohjelman avulla. - voimassaolevien hälytysten tiedoston taltiointi ja lähetys kaukovalvomoon pyydettäessä. Hälytystiedot on varustettava kellonajalla ja päivämäärällä. - ohjaustoiminnot kaukovalvomosta käsin - käyntitilatietojen lähetys kaukovalvomoon pyydettäessä - mittaustietojen lähetys kaukovalvomoon pyydettäessä - kulutusmittausten keruu- ja talletustoiminnot sekä lähetys kaukovalvomoon pyydettäessä. Tallennus on tehtävä 10 minuutin aikavälein taulukkoon, johon on tallennettu kuluvan ja edellisen vuorokauden kulutustiedot.

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus

ERISTYSTYÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS. sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/7s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus 22.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy

Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeet toteutus ja dokumentointi Janne Nevala LVI-Sasto Oy Toimintakokeita tehdään mm. seuraaville LVIA-järjestelmille: 1. Käyttövesiverkosto 2. Lämmitysjärjestelmä 3. Ilmanvaihto 4. Rakennusautomaatio

Lisätiedot

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.

Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Alpex-duo Asennusohjeet 1.1 Yleistä Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia. Järjestelmän liittimet

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035

Asennusohje. Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Meltex lattialämmitysjärjestelmä JAKOKESKUS 7035TOPAC / 7035TOP / 7035 Sisältö Jakokeskus 3 Asennus 3 Putkien asennus 4 Putkien yhdistäminen jakokeskukseen 4 Sekoitusyksikön asentaminen (lisävaruste) 5

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YKSIKKÖHINTALUETTELO

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (13) RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakoitsija Osoite Puhelin Yhteyshenkilö Lisä- ja muutostöiden ja laajennuksen sekä hyvityksen osalta käytetään jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asunnot Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 05.12.2014 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS

AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS AUTOMAATTISEN VESISUMUSAMMUTUSJÄRJESTELMÄN TYÖSELITYS 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1. Rakennuskohde: Suomussalmen vanhusten hoitokoti Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi 1.2. Rakennuttaja/Tilaaja: Suomussalmen

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon

Kaukolämpöä kotiisi. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Kaukolämpöä kotiisi Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon Luotettava, helppo ja huoleton lämmitysmuoto Kaukolämpö on luotettava ja vaivaton tapa huolehtia kotisi lämmöstä ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ

ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ ASENNUSOHJEITA YLEISTÄ VARASTOINNISTA JA KÄSITTELYSTÄ KESAIR-ilmankäsittelykoneet toimitetaan yhtenä toimitusosana. Toimitusosa on sijoitettu puulavalle ja pakattu pakkausmuoviin. Tämä edellyttää huolellisuutta

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS pientalojen lämmönjakokeskukset

Lisätiedot

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY

RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS. Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY 4732 RYHMÄKOTI LOHIPIRTTI 95200 SIMO SPRINKLERISAMMUTUSLAITTEIDEN JÄRJESTELMÄ- JA TYÖTAPASELITYS Urakkalaskenta 17.6.2014 YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi

Lisätiedot

ECONET. Nestesiirrinyksikkö

ECONET. Nestesiirrinyksikkö Nestesiirrinyksikkö Toukokuu 2007 Sisällysluettelo Nestesiirrinyksikkö, toimitusrajat...3 Nestesiirrinyksikkö, kokoonpano ja laitteisto...5 Varaosaluettelo...7 8490 FI 2007.05 Sivu 2 Oikeus muutoksiin

Lisätiedot

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245

Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 Asennusohje ilmaiskylmälle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 PCS 44 IHB FI 1 Yleistä Tämä lisävaruste tarvitaan kun F1145 / F1245 asennuksessa käytetään ilmaiskylmää. Sisältö 1 x kiertopumppu 1 x pumpun eriste

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA

SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA Insinööritoimisto SIIRRETTÄVÄN LÄMPÖKONTIN HANKINTAOHJELMA KUOPION KAUPUNKI TILAKESKUS TYÖ NRO 2037 03.09.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1(1) 1. HANKKEEN KUVAUS... 1 1.1 Kohdetiedot... 1 1.2 Takuu ja vakuudet...

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RTØ RT 80272 13-10- 2015 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 RTØ KAl1PUNKl 13-10- 2015 RT 80272 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 VASTØNOTTOTARKASTUKSEN P YTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon

Lisätiedot

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014

Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Asennuskoulutus Lämpöpäivät 12.2.2014 Sampppa Takala 6.10.2014 Samppa Takala 1 Järjestelmän eri asennusvaiheet Aurinkolämpöjärjestelmän asennus on jaettavissa karkeasti 3 eri vaiheeseen Teknisessä tilassa

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja.

TAC Xenta 4262 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007. TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4262 Käyttöohje 0FL-4072-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

UNIS. 100-2RF, 100-3RF, 150-2RF, 200-2RF pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com

UNIS. 100-2RF, 100-3RF, 150-2RF, 200-2RF pientalojen lämmönjakokeskukset. www.hogfors.com www.hogfors.com Unis lämmönjakokeskus on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. UNIS 100-2RF, 100-3RF,

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5 G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa

Lisätiedot

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit

Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Järjestelmäkuvaus Syöttöputket & Ryhmäjakotukit Edut Järjestelmä voidaan toteuttaa pienemmällä syöttöputkihalkaisijalla. Järjestelmän kokonaispainehäviö laskee. Virtauksen säädöt eri jakotukkien välillä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.

Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet. 1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta

Lisätiedot

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440

Kari Karjalainen, puh. 0400-730754 tai 08-8523440 1 1. TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti 1.2 Tilaaja Ranuan kunta As. Oy Timontie Timontie 4 97700 RANUA Tilaaja: Ranuan kunta / tekn. osasto Aapiskuja 6B 97700 RANUA Yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit

IV-kuntotutkimus. Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Ilmanvaihtokoneen kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (5) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilmanvaihtokoneet ja niihin liittyvät komponentit Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihtokoneita ja niihin liittyviä

Lisätiedot

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus

LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus LVI-Selostus Kittilän kunta Kaukosen koulun asuntolat Vesijohtosaneeraus Projekti 1649V01 15.5.2016 Rauno Huuki Keskuspuistokatu 2 94100 KEMI E-mail; etunimi.sukunimi@kuukasjarvi.eu Versio nro Päivämäärä

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.

1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä. FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden

Lisätiedot

ERISTYSTYÖSELOSTUS. TYÖKESKUS KIPINÄ Ylivieska

ERISTYSTYÖSELOSTUS. TYÖKESKUS KIPINÄ Ylivieska INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY 050-5143137 08-452443 Liite 2/25s ERISTYSTYÖSELOSTUS KOHDE TYÖKESKUS KIPINÄ Ylivieska 30.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 ERISTYSURAKKA... 3 1.2 KÄSITTEET JA

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset

Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet, julkaisu K1/2013 keskeiset uudistukset Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet edellinen julkaisu vuodelta 2003 päivitetty versio

Lisätiedot

Palopelti BSKC60 ja BSKC60K

Palopelti BSKC60 ja BSKC60K Myös manuaaliversio Yleistä Palopelti BSKC60K on saatavana kahta mallia: toimilaitemalli (24V tai 230V) lämpöilmaisimella. manuaalimalli lämpösulakkeella, mikrokytkin lisävarusteena. Katso tuotemerkintä.

Lisätiedot

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LVI-TYÖSELITYS LVI 589-002 ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE 1 70900 TOIVALA 7.5.2013 17.5.2013 muutos a 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Rakennusautomaation työselostus

Rakennusautomaation työselostus Rakennusautomaation työselostus Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 INSINÖÖRITOIMISTO E. JAATINEN OY Urheilutie 49, 86600 HAAPAVESI puh. 08-452 443 1. TALOAUTOMAATIO 1.1. Yleiskuvaus

Lisätiedot

Tuoteluettelo. Tuotteet nopealla toimituksella koko maahan

Tuoteluettelo. Tuotteet nopealla toimituksella koko maahan Tuoteluettelo Tuotteet nopealla toimituksella koko maahan 1 Aurelia lattialämmitysjärjestelmä AURELIA PEX-LATTIALÄMMITYSPUTKET Käyttö lattialämmityspiirien virtausputkina Ristisilloitettua polyeteeniä,

Lisätiedot

FI Asennusohjeet. devireg 120

FI Asennusohjeet. devireg 120 FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. Kohteet joissa kiertopiirin ja siirtimen painehäviö on pieni sekä virtauksen vaihtelut ovat suhteellisen pieniä. KOHTEET, JOIHIN SISÄLTYY TASAPAINOTUS

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattianturit

TRV 300. Termostaattianturit TRV 300 Termostaattianturit IMI HEIMEIER / Termostaatit ja patteriventtiilit / TRV 300 TRV 300 Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. Tärkeimmät

Lisätiedot

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy

Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet. Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Pori Energia Oy Pori Energian tarjoamat kunnossapitopalvelun tuotteet Kunnossapitoinsinööri Miikka Olin Kunnossapitopalvelusopimus - Kunnossapitosopimus on yleissopimus, jonka mukaisin ehdoin toimittaja sitoutuu tilaajan

Lisätiedot

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu.

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 405 Skill Putkiasennus. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja 2013. Skill Number 405 Skill Putkiasennus. Competitor Name Summary Skill Number 405 Skill Putkiasennus ing Scheme Lock 13-05-2013 14:33:25 Final Lock 16-05-2013 16:11:21 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C Vesi- ja viemärijohdot

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA

HIKLU-ALUEEN OHJE KUIVA- JA MÄRKÄNOUSUJOHTOJEN SUUNNITTELUSTA JA TOTEUTUKSESTA OHJE 35/13/RIHOS 1 (5) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva

Lisätiedot

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo

Lisätiedot

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS

LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER

Taito Tehdä Turvallisuutta. Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä PRO CONTROLLER PRO CONTROLLER PC-8016 KAMEROILLA VARUSTETTU KOTIAUTOMAATIOKESKUS Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille.

Joka päivän alussa, asentaja saa ohjeistuksen päivän töille. Taitaja 2011 kilpailutehtävän kuvaus. 26.4.2011 Viitetarina Prosessilaitokseen tulee uusi pullotusjärjestelmä tuotteen näytteistykseen. Pullotusyksikkö tulee ottamaan näytteitä prosessin säiliön 1 nesteestä.

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15

Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15 MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa

Lisätiedot

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500

NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 NIBE ILMAVESILÄMPÖPUMPPUOPAS OSA 1: SISÄYKSIKÖT VVM 310 VVM 320 VVM 500 Tämä opas ei ole täydellinen opas asennukseen ja käyttöön. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden

Lisätiedot

KERROSTALORAKENTAMINEN

KERROSTALORAKENTAMINEN KERROSTALORAKENTAMINEN SISÄLLYSLUETTELO Jakotec-talotekniikkaelementti 3 Talotekniikkaelementin mitoitustietoa Ratkaisu on kustannustehokas Seinärakenteen pintaan asennettavat talotekniikkaelementit 4

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

Termostaattinen vesiventtiili AVTB

Termostaattinen vesiventtiili AVTB Käyttö - Omavoimainen - Sulkeutuu lämpötilan kohotessa - Voidaan asettaa joko meno- tai paluujohtoon riippuen tuntoelimistä - Paineluokka PN 16, maks. 130 C - DIN hyväksytty, TR 71091 AVTB säätöventtiili

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

OHJEITA LVI- PIENPROJEKTIN LÄPIVIEMISEKSI. Esimerkkinä lämmönjakokeskuksen uusiminen

OHJEITA LVI- PIENPROJEKTIN LÄPIVIEMISEKSI. Esimerkkinä lämmönjakokeskuksen uusiminen OHJEITA LVI- PIENPROJEKTIN LÄPIVIEMISEKSI Esimerkkinä lämmönjakokeskuksen uusiminen LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN UUSIMISEN VAIHEET Uusimistarpeen tiedostaminen ja tarvekartoitus Suunnittelijan valinta / suunnitelmat

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

MIX Lattia- ja seinäasenteiset sekoituspiirit lämmitykseen sekä jäähdytykseen

MIX Lattia- ja seinäasenteiset sekoituspiirit lämmitykseen sekä jäähdytykseen www.hogfors.com MIX sekoituspiiri on teknisesti erittäin laadukas, energiataloudellinen, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. MIX-sekoituspiirit on suunniteltu

Lisätiedot

KPA -LÄMPÖLAITOS LAITOSSELOSTUS. Risulahti, Luumäki 17.6.2016 URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA. Laitosselostus 1/32

KPA -LÄMPÖLAITOS LAITOSSELOSTUS. Risulahti, Luumäki 17.6.2016 URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA. Laitosselostus 1/32 Laitosselostus 1/32 KPA -LÄMPÖLAITOS Risulahti, Luumäki LAITOSSELOSTUS 17.6.2016 URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA Laitosselostus 2/32 SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 Rakennuskohde ja sen

Lisätiedot

TRV 300. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE. Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä.

TRV 300. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE. Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia, tarkkoja ja pitkäikäisiä. Termostaattianturit TRV 300 Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit ovat luotettavia,

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT

YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT YSAO HINGUNNIEMEN KEITTIÖN MUUTOSTYÖT LVIA-TYÖSELITYS LVI-Insinööritoimisto Jari Niskanen Ky Kukkomäentie 42, 74700 KIURUVESI 1. RAKENNUSHANKE, SUUNNITTELIJAT 1.1 Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

FRANKE-HANAT. Hygieeninen ja vettä säästävä Juhlavuodentuotteet Voimassa 1. huhtikuuta 2011 alkaen

FRANKE-HANAT. Hygieeninen ja vettä säästävä Juhlavuodentuotteet Voimassa 1. huhtikuuta 2011 alkaen FRANKE-HANAT Hygieeninen ja vettä säästävä Juhlavuodentuotteet Voimassa 1. huhtikuuta 2011 alkaen Vesi hallinnassamme - Tulevaisuus tänään Vesi on merkittävässä osassa jokapäiväistä elämäämme. Tätä arvokasta

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Suositellut lisävarusteet

Suositellut lisävarusteet www.hogfors.com Kotimainen GST-lämmönjakokeskus on oikea valinta kiinteistön liittämiseksi kaukolämmitykseen. Energiansäästöä, huollettavuutta ja lämmitysverkoston elinkaarta voidaan lisätä HögforsGST:n

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot