JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA"

Transkriptio

1 1 (42) ESPOO JÄRVENPÄÄN KÄVELYKESKUSTA KATULÄMMITYKSEN UUSINTA LVI-TYÖSELITYS Ins.tsto EnTalCon Oy

2 2 (42) Sisällys 0. LVI-TÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde ja sijainti Urakkajako RAKENNUSTARVIKKEET KOKEET JA RAKENNUSAIKAINEN KÄYTTÖ VARAUKSET TARKASTUKSET JA KÄYTTÖÖNOTTO LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET LÄMMÖNKEHITYSLAITTEET LÄMMÖNJAKOKESKUKSET JA LÄMMÖNSIIRTIMET Lämmönjakokeskukset Lämmönsiirtimet PAISUNTA- JA VAROLAITTEET LÄMMITYSVERKOSTOT Putkien liittäminen Putkien asennus, yleistä Putkien kiinnitys, ripustus Läpiviennit Putkien lämpölaajenemisen tasaaminen Tyhjennys ja ilmaus Huuhtelu KATULÄMMITYSVERKOSTOT Putket Pumput Venttiilit Putkistovarusteet LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VASTAANOTTOMENETTELY RAKENTEELLISET TARKASTUKSET Tiiviys- ja painekokeet SÄÄTÖ JA MITTAUKSET KÄYTÖN OPASTUS VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄN YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET TALOUSVESIVERKOSTOT Putkien liittäminen Putkien asennus, yleistä Putkien kiinnitys, ripustus Läpiviennit Tyhjennys ja ilmaus Huuhtelu PUTKET VENTTIILIT Sulkuventtiilit Yksisuuntaventtiilit PUTKISTOVARUSTEET Painemittarit Lianerottimet VESIMITTARIT Päävesimittari VERKOSTON MERKINTÄ VIEMÄRIVERKOSTOT... 16

3 3 (42) 8.0 YLEISET VAATIMUKSET VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET Tasapohja-altaat VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄN VASTAANOTTOMENETTELY RAKENTEELLISET TARKASTUKSET Tiiviys- ja painekokeet Asennustapa- ja laitetarkastukset KOEKÄYTTÖ KÄYTÖN OPASTUS ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT YLEISTÄ Säätöjärjestelmät Säätölaitekeskuskotelot ja säätimet Anturit ja mittarit Toimilaitteet ja säätöelimet Viestin siirto Keskitetyn valvontajärjestelmän järjestelmäkuvaus Kaukovalvontayhteys Hälytysjärjestelmät, hälytys-, ohjaus- ja mittausjärjestelmät DDC-säätö- ja valvontajärjestelmät Toiminnot ja ohjelmistot Valvomolaitteet LVI-ERISTYKSET YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET Paloturvallisuusvaatimukset Eristysmateriaalit Eristystyö Eristämättä jätettävät putkiston osat, laitteet ja varusteet LÄMMITYS-, VESI- JA VIEMÄRILAITTEIDEN ERISTYKSET YLEISTÄ, KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT ERISTYSKOHTEET, -TYYPIT JA -PAKSUUDET LVI-ERISTYSTEN TARKASTAMINEN LIITE 1. LÄMMITYSVERKOSTON TASAPAINOTUS... 29

4 4 (42) 0. LVI-TÖIDEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET 01.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Rakennuskohde ja sijainti Katulämmityksen uusinta ja laajennus Osoite: Tupalantie ja Sibeliuksenkatu Rakennuskohde käsittää katulämmityksen siirtimen (varusteineen ja toiminnan tarvitsemin varustein) siirron uuteen tilaan, katulämmityksen Tupalantielle Kyläkujan ja Sibeliuksenkadun välille sekä katulämmityksen uusinnan Sibeliuksenkadulla korttelin osalla RAKENNUTTAJA Järvenpään kaupunki Tekninen toimi Kunnallistekniikan suunnittelu Seulantie 12, Järvenpää P (keskus) PÄÄSUUNNITTELU Sito Oy Taina Kuparinen Åkerlundinkatu 11 A, TAMPERE P GSM s.posti: : LVI-SUUNNITTELU Insinööritoimisto Entalcon Oy Aki Kurronen Hevosenkenkä 3 (Panorama Tower), PL 22, Espoo P GSM s.posti: fi SÄHKÖSUUNN. Elbox Oy Ari Arvola Teknobulevardi 3-5, Vantaa

5 5 (42) Urakkajako Putkiurakka (PU), johon sisältyy säätölaiteurakka (AU), alistetaan rakennusurakkaan. Kaikki LVI-piirustuksissa ja tässä työselityksessä esitetyt työt kuuluvat putkiurakkaan, ellei muuta ole mainittu. Putkiurakoitsijasta käytetään työselityksessä myös yleisnimitystä LVI-urakoitsija Urakkaan sisältyvät laitevalinnat ja piirustukset Yleistä Urakkatarjouksen yhteydessä on tehtävä huomautus, jos urakoitsija ei voi toimittaa laitteita piirustusten ja työselityksen mukaisesti tai urakoitsija haluaa käyttää omaa laitetta tai menetelmää tai jos urakoitsijalla on toivomuksia suunniteltuihin tilavarauksiin nähden. Viimeistään urakkatarjouksessa on esitettävä perustelut muutos- ja lisäehdotuksiin. Ellei huomautuksia tehdä, katsotaan urakoitsijoiden muistutuksitta hyväksyneen suunnitelman ja sovitun siitä, että erimielisyyksien sattuessa työselityksen ja suunnitelman laatijan tulkinta on määräävä. Urakoitsijan tulee hyväksyttää laite-erittely rakennuttajalla ja suunnittelijalla kuukauden kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Rakennuttaja on oikeutettu hyvitykseen niistä alkuperäiseen ohjelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista, jotka vaikuttavat urakoitsijan kustannuksiin alentavasti. Lisä- ja muutostöistä on sovittava aina etukäteen kirjallisesti. Ne käsitellään työmaakokouksissa. Lisä- ja muutostyöt tulee eritellä ja hinnoitella tarvikkeittain ja niissä tulee näkyä työn osuus ja yleiskustannuslisät eriteltyinä. Lomakkeena käytetään Putkiurakan muutostöiden kustannuslaskelma RT ja lomakkeita. Veloituksien ja hyvityksien tulee noudattaa Putkiurakan muutostöiden hinnoitteluperusteita RT

6 6 (42) Piirustukset Suunnittelijan piirustukset toimitetaan seuraavasti: - Putkiurakoitsijalle: 3 srj. LVIA-piirustuksia 1 srj. sähköpiirustuksia - Sähköurakoitsijalle: 1 srj. LVIA-piirustuksia - Rakennusurakoitsijalle: 3 srj. LVIA-piirustuksia Urakoitsijan piirustukset seuraavasti: LVI-suunnittelijan laatimat reikäpiirustukset toimitetaan urakoitsijoille tarkastettavaksi. Urakoitsijan laatimat tarkepiirustukset liitetään luovutusasiakirjoihin kahtena sarjana. Reikäpiirustuksista toimitetaan 2-sarjaa kopioita LVIS-urakoitsijalle rakennuttajan kustannuksella RAKENNUSTARVIKKEET Yleiset vaatimukset Työselityksessä ja piirustuksissa käytetyt tarvikenumerot viittaavat LVI-tarvikeluetteloon tai valmistajien tuoteluetteloihin. Tarvikkeiden on täytettävä asiakirjoissa niille asetetut laatuvaatimukset Tyyppihyväksytyt ja standardinmukaisuusmerkinnällä varustetut tarvikkeet Tarvikevalinnoissa on pyrittävä käyttämään tyyppihyväksyttyjä ja standardinmukaisuusmerkinnällä varustettuja tarvikkeita. Kaikkien laitteiden varaosia tulee saada kotimaasta ja varastoinnin tulee olla taattu. Urakoitsija huolehtii siitä, että kaikki käytettävät laitteet ja asennusosat täyttävät viranomaisten vaatimukset ja määräykset sekä esittää tarvittavista rakenneosista viranomaisten vaatimat katsastustodistukset Peittyvät työsuoritukset Urakoitsija ilmoittaa rakennuttajalle rakenne-, laite- ja asennustapatarkastuksien ajankohdan, jolloin käytettävien materiaalien laatu ja eri työvaiheiden oikea suoritustapa voidaan todeta ennen peittämistä Selvitykset Urakoitsija selvittää työn suoritukseen vaikuttavien putkistojen ja kaapelien täsmällisen sijainnin ennen töihin ryhtymistä Asennustapa ja työolosuhteet Työt suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja valmistajan ohjeita noudattaen täysin käyttökelpoiseen kuntoon. LVI-urakoitsija sitoutuu työn suorituksessa noudattamaan

7 - Suomen lakeja ja asetuksia - Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeita ja määräyksiä - SFS-standardeja - LVI-RYL:a (LVI-rakentamisen yleiset laatuvaatimukset) - eri julkisten laitosten antamia ohjeita ja määräyksiä - työselitystä ja piirustuksia 7 (42) 01.5 KOKEET JA RAKENNUSAIKAINEN KÄYTTÖ Rakennusaikainen käyttö Katulämmitystä ei käytetä rakennusaikana VARAUKSET Reiät ja syvennykset Urakoitsijat tarkistavat reikäpiirustukset ja vastaavat niiden oikeellisuudesta Tartunnat, kiinnikkeet, kannakkeet Kiinnitystarvikkeiden yms. koon, lujuuden, lukumäärän ja muiden ominaisuuksien on oltava sellaisia, että ne kestävät niihin kohdistuvat rasitukset. Kiinnitystarvikkeiden hankinta ja asennus kuuluvat ao. urakoitsijalle TARKASTUKSET JA KÄYTTÖÖNOTTO Yleistä Kukin urakoitsija nimeää asetusten mukaiset pätevyysvaatimukset täyttävän työnjohtajan rakennuskohteeseen. Työnjohtaja osallistuu työmaalla pidettäviin työmaakokouksiin ja tarkastuksiin Tarkastukset Tiiviys- ja painekokeet Painekokeen ajankohta sovitaan valvojan kanssa ennen koetta. Kokeiden aikana on liitosten oltava näkyvissä. Paine- tai tiiviyskokeissa on putkien pintojen oltava kuivia, jotta vuodot voidaan paikallistaa helposti. Painekokeen tulokset kirjataan työmaapäiväkirjaan Asennustapa- ja laitetarkastukset Tarkastukset suoritetaan rakentajan edustajan läsnäollessa työn etenemisen mukaisesti. Niissä todetaan asennettujen laitteiden ja asennustyön laatu. Tarkastuksissa otetaan huomioon laitteiden huoltomahdollisuudet ja työturvallisuuden vaatimukset Viranomaistarkastukset Rakentajan puolesta yleisvalvontaa suorittaa ao. suunnittelija ja valvoja. LVI-urakoitsijan tulee hoitaa oma-aloitteisesti yhteydenpito rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä viranomaisiin ja suunnittelijoihin.

8 8 (42) Säätö ja mittaukset Urakoitsija suorittaa kaikki mittaus- ja säätötyöt ja laatii niistä pöytäkirjat, jotka liitetään työmaapöytäkirjaan. Tarkistusmittauksia suoritetaan pistokokeina rakentajan, yhtiön edustajan ja suunnittelijan läsnäollessa Koekäyttö Urakoitsija varaa itselleeen riittävän ajan toimintakokeiden ja koekäyttöjen suorittamiselle Luovutusasiakirjat Urakoitsijat toimittavat seuraavat asiapaperit yms. tilaajan edustajalle lopputarkastustilaisuuden yhteydessä: PUTKIURAKOITSIJA 1. Kaksi sarjaa arkistopiirustuksia kansioihin nidottuna, sisältäen urakoitsijan laatimat tarkepiirustukset ulkopuolisista putkista ja viemäreistä 2. Vesilaitoksen ja energialaitoksen tarkastustodistukset 3. Laitteiden huolto- ja hoito-ohjekirjat (2 sarjaa) muovikansioissa, lämmönjakokeskuksen seinälle kiinnitettävään säilytyskoteloon. 4. Laminoidut kytkentäkaaviot lämmönjakokeskuksen seinälle. 5. Todistus katulämmitysverkoston alustavan perussäädön suorittamisesta ja urakkaan sisältyvien säätölaitteiden virityspöytäkirjat. 6. Konekortit rengaskansioon taitettuna. 7. Säätölaitteiden virityspöytäkirjat ja laminoidut säätölaitekaaviot ko. laitteiden välittömään läheisyyteen Käyttöönotto Kiinteistökohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsija laatii koneiden ja laitteiden huolto-ohjeet Käytön opastus Urakoitsija antaa kiinteistönhoitohenkilökunnalle järjestelmän käyttämisen ja huollon teoreettista- ja käytännön opetusta (suunnittelija määrittelee laajuuden).

9 9 (42) Vastaanottotarkastus LVI-urakoitsijoiden ko. kohteen työnjohtajan tai hänen nimeämänsä edustajan on oltava paikalla vastaanottotarkastuksessa. LVI-urakoitsijoilla tulee olla tarvittavat mittalaitteet, jotta laitoksen toiminta ja suoritetut säätötyöt voidaan tarkistaa. Vastaanottotarkastuksessa havaitut viat ja puutteet tulee urakoitsijoiden korjata jälkitarkastukseen mennessä. Mikäli urakoitsijasta johtuvista syistä joudutaan suorittamaan useampia jälkitarkastuksia kuin yksi, vastaa näiden tarkastusten kustannuksista ko. urakoitsija urakkaohjelman mukaisesti Takuuajan toimenpiteet Takuuaikana havaitut puutteet, viat ja virheet on maksutta korjattava samoin toimittamissaan laitteissa esiintyvät virheellisyydet, jotka johtuvat huonoista aineista, ala-arvoisesta työstä tai virheellisestä asennuksesta. LVI-urakoitsijat vastaavat vahingoista ja suoranaisista tai välillisistä kustannuksista, jotka edellä mainitut virheellisyydet ovat takuuaikana tai sitä ennen todistettavasti aiheuttaneet rakennukselle, rakennuttajalle tai toiselle henkilölle. Korvausvelvollisuutta ei ole sellaisesta vahingosta tai kustannuksesta, joka on aiheutunut viallisen rakennustyön, tapaturmien, huolimattoman hoidon ja luonnollisen kulumisen johdosta. Urakoitsija antaa työlle ja laitteille kahden (2) vuoden takuun YSE 1998:n mukaan. 1. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1.0 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET Rakennus liitetään energialaitoksen kaukolämpöverkostoon alakeskuksen välityksellä. On huomioitava, että kaukolämmitys liitetään kolmella putkella: ensisijaisesti syöttönä käytetään paluuvettä, jota voidaan tarvittaessa priimata menovedellä. Kaukolämmön talojohdon sekä alakeskuksen mittauslaitteet hankkii ja asentaa energialaitos. Tilattaessa on mainittava mittarin liittymisestä DDC-järjestelmään. Asennusrajana on energialaitoksen asentamat mittauskeskuksen liittimet lämmönjakohuoneessa piirustusten mukaisesti. Lämmitysverkoston mitoituslämpötilat ja -paineet ensiö toisio 45/34 C; 1,6 MPa 35/20 C; 1,6 MPa

10 10 (42) 2 LÄMMÖNKEHITYSLAITTEET 2.1 LÄMMÖNJAKOKESKUKSET JA LÄMMÖNSIIRTIMET 2.11 Lämmönjakokeskukset Vanha alakeskus on varustettu lämmönsiirrinjärjestelmällä, jonka tekniset mitoitustiedot on ilmoitettu kytkentäkaaviossa. Kaikkien kaukolämpöjärjestelmään liittyvien varusteiden ja putkistojen tulee täyttää kaikilta osiltaan sähkölaitoksen vaatimukset ja sen mahdollisesti esittämät lisäohjeet Lämmönsiirtimet Sähköurakoitsija suorittaa sähköjohtojen liitokset keskuksessa oleviin riviliittimiin. Lämmönjakokeskuksen nykyiset automatiikkalaitteet liitetään uuteen valvonnan alakeskukseen. Osa antureista on uusia. Automatiikkakeskuksen toimittaa automatiikkaurakoitsija (sisältyy putkiurakkaan). Anturitaskut kuuluvat putkiurakkaan (rst). 3 PAISUNTA- JA VAROLAITTEET Lämmitysverkostot on varustettu paisunta-astialla, varoventtiileillä ja hälytyspainemittareilla. 4 LÄMMITYSVERKOSTOT Putkien liittäminen Putkiliitoksien periaatteet on esitetty LVI-RYL:ssä ao. kohdassa Putkien asennus, yleistä Katkaisu tehdään kohtisuorasti ja siten, että putken pää jää tasaiseksi. Katkaisussa syntyneet putken pään epätasaisuudet ja jäysteet on poistettava. Taivutettaessa taivutus ei saa kohdistua putken muhviin. Taivutuskohtaan on vältettävä reiän tekoa. Taivutus tehdään siten, ettei putken poikkileikkaus pienene enempää kuin 10 %. Taivutus rypyttämällä on kielletty. Avoimet putkenpäät peitetään suojatulpalla välittömästi asennuksen jälkeen Putkien kiinnitys, ripustus Kiinnitys- ja kiintopisteiden sekä ohjauslaitteiden on pidettävä putket suunnitellussa asennossa. Putkien on pysyttävä yhdensuuntaisina. Kannakkeet eivät saa aiheuttaa putken kulumista tai ääntä. Lämpöjohdot kiinnitetään tehdasvalmisteisia putkipidikkeitä ja kannakkeita käyttäen. Kannatusvälit tehdään LVI-RYL taulukon 12T4 mukaisesti. DN 25 ja pienemmät putket kiinnitetään äänieristetyin kaksoispidikkein (pystynousut). Muut putket kiinnitetään kierrekannakkeilla 32 11/32 53 ja putkenpitimillä Putkenpitimien väliin asennetaan äänenvaimennusnauha.

11 11 (42) Useamman putken ryhmät kiinnitetään teräskiskoihin ja Katulämmityksen putket kiinnitetään sinkittyyn lattateräskiskoon (30x3 mm) noin yhden metrin välin. Kisko sisältyy putkiurakkaan. Näkyviin jäävien kannattimien ja tartuntojen siistiin asennustekniikkaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Yksittäisissä kattoon näkyviin asennettavissa putkissa voidaan käyttää kiilapulttikiinnitystä katosta Läpiviennit Rakenteiden putkilävistyksissä huomioidaan RakMK C6 ohjeet. Putkien seinäläpivienneissä käytetään Armaflex AF-eristeestä tehtyjä läpi-vientikappaleita Putkien lämpölaajenemisen tasaaminen Putkijohdot asennetaan kaikkialla siten, että ne pääsevät laajenemaan vapaasti ääniä synnyttämättä. Rakennus- ja putkiurakoitsija varmistuvat yhdessä siitä, että lävistysreikien yhteydessä tehtävä paikkaus tehdään siten, että putket jäävät irti rakenteista Tyhjennys ja ilmaus Mikäli putkijohdoista ei saada ilmaa poistetuksi, asennetaan tarpeellisiin kohtiin helposti hoidettavat ilmakellot ilmanpoistohanoineen. Urakkaan sisältyy tyhjiöilmanpoistimen toimitus kahden kuukauden ajaksi järjestelmän käyttöönottovaiheessa Huuhtelu Urakoitsija suorittaa lämpöjohtoverkoston huuhtelun ennen sen käyttöönottoa. Toimenpiteestä tehdään merkintä työmaapäiväkirjaan.

12 12 (42) 4.1 KATULÄMMITYSVERKOSTOT 4.11 Putket Piirustuksissa on putket mitoitettu nimellissuuruuksia käyttäen. Putken sisämitan tulee olla vähintään ilmoitetun DN-mitan suuruinen Teräsputket Ensiöpuolen putket tehdään saumallisista teräsputkista 0404 tai Ilmanpoisto-, tyhjennys- ja mittareiden liitosjohdot tehdään kierteitettävistä teräsputkista Toisiopuolen lämpöjohdot tehdään lämmönjakotilassa (ja kaivojen yhteydessä) kierteitettävistä teräsputkista 0400 (koossa DN 10-50) ja isommat hitsattavista teräsputkista 0404 hitsaus- tai laippaliitoksin. Putket eristetään tämän työselityksen kohdan 5 mukaisesti. Katulämmityksen runkoputket ovat PEH-putkea hitsausliitoksin, lämmityslenkit Pexep putkea 25 x 2, Pumput Lämpöjohtopumput ovat entisiä Venttiilit Sulkuventtiilit Sulkuventtiilit DN 10-50, Sulkuventtiilit ovat putkikokoa ja ne asennetaan siten, että niitä on helppo huoltaa. Ellei venttiileitä asenneta näkyviin, niiden paikat ilmoitetaan selvällä merkinnällä. Sulkuventtiili asennetaan putkeen ensisijaisesti avattavin liittimin (yhdistäjä) Kertasäätöventtiilit Paluujohto siirtimelle varustetaan kertasäätöventtiilillä esim. Vexve tai TA. Linjasäätöventtiilit esim. Oras säädetään piirustusmerkintöjen mukaisiin säätöarvoihin. Säätötyö tehdään paine-eromittareita käyttäen.

13 13 (42) Yksisuuntaventtiilit Yksisuuntaventtiili Lämmitysverkoston täyttöventtiilit Lämpöjohtoverkoston täyttöventtiili Varoventtiilit Varoventtiili Mudanerotin Lämmitysverkoston paluujohtoon asennetaan mudanerotin Circo Zyclone (IMI) Putkistovarusteet Lämpömittarit Lämpömittari L 200 mm, Mittausalue C. Lämpömittari L 300 mm, Mittausalue C Painemittarit Painemittari ø 100 mm, Mittausalue 0...1,6 MPa. Painemittari ø 100 mm, Mittausalue 0...0,6 MPa, sähköhälytyskoskettimin (AU) Ilmanpoistimet Ilmanpoistimet ovat rakenteeltaan putken laajennuksia. Ne varustetaan sulullisella ilmanpoistoventtiilillä. Laajennusosan halkaisija on 1,5 x putken halkaisija ja pituus 3 x laajennusosan halkaisija. Voidaan käyttää myös tehdasvalmisteisia ilmanpoistimia. Lämmitysverkoston korkeimpiin kohtiin asennetaan ilmanpoistimet, mikäli ilmaa ei muutoin voida poistaa Merkinnät Linjasäätöventtiileihin kiinnitetään kaiverretut muoviset merkintäkilvet, joihin merkitään linjanumero, kunkin venttiilin virtaama, painehäviö ja säätöarvo. Näkyviin jääviin putkistoihin asennetaan virtaussuuntanuolia.

14 14 (42) 5 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VASTAANOTTOMENETTELY 5.1 RAKENTEELLISET TARKASTUKSET 5.11 Tiiviys- ja painekokeet Asennustyön valmistuttua, mutta ennen putkien eristämistä, koepainetaan lämpöjohtoverkosto kohdan mukaisesti 0,4 MPa:n vesipaineella lämmönjakohuoneessa mitattuna. Koeaika on puoli tuntia. 5.2 SÄÄTÖ JA MITTAUKSET Työn valmistuttua koeajetaan laitos putkiurakoitsijan toimesta. Tällöin suoritetaan lämpöjohtoverkoston ja moottoriventtiilien säätö. Urakkaan sisältyy koko katulämmitysverkoston (myös alueet, joita ei muuteta) mittaus ja säätö. Tasapainotustyöstä toimittaa urakoitsija LVI-suunnittelijalle mittauspöytäkirjan, josta selviävät linjasäätöventtiilien vesivirrat ja säätöarvot. Mittauspöytäkirjat toimitetaan tarkastusmerkinnöin varustettuna tilaajalle. 5.3 KÄYTÖN OPASTUS LV-urakoitsija antaa käytön opastuksen rakennuttajan nimeämälle henkilölle (kohta 1.93). 6 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 6.0 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄN YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET Rakennus liitetään järvenpään vesijohtoverkostoon. Vesilaitos asentaa tonttijohdon ja päävesimittarin. Lämmönjakotilan viemäröinti liitetään rakennettavan asuinrakennuksen viemäriin. Vesijohdot ja viemärit tehdään noudattaen RakMK D1 ja Vesi- ja viemärilaitoksen määräyksiä ja ohjeita sekä tätä työselitystä ja piirustuksia. 7 TALOUSVESIVERKOSTOT Putkien liittäminen Putkien liitostavat on esitetty LVI:RYL:ssä ao. kohdassa Putkien asennus, yleistä Putkistoja ja laitteita asennettaessa on kiinnitettävä riittävää huomiota niiden äänettömään toimintaan. Kaikkien varusteiden tulee olla täysin ensiluokkaista rakennetta.

15 Kaikki siistin ja asiallisen asennustyön aikaansaamiseksi tarvittavat helat, peitelevyt ja ruuvit kuuluvat toimitukseen ilman eri mainintaa. Kalusteiden kiinnityksessä käytettävät ruuvit ovat kromioituja tai sinkittyjä. 15 (42) Putkien kiinnitys, ripustus Putkikannakkeiden tulee olla sellaiset, etteivät putket pääse niissä värähtelemään paineiskujen vaikutuksesta. Vesijohdot kiinnitetään putkipitimiä ja ripustimia käyttäen, kannatusvälit LVI-RYL 92 taulukon 21T6 mukaisesti. Altaalle kylmä- ja lämminvesijohdot asennetaan vaihdettavina. Näkyviin jäävät johtohaarat ja liittimet kiinnitetään seinään kromioiduilla muovipidikkeillä. Pidikkeiden keskinäinen etäisyys on 600 mm siten, että pidikkeen tulee aina sijaita myös kulmakohdan läheisyydessä. Putkipitimet ovat LVI-RYL 92 osan 2, kohdan mukaisesti. Kannatusten ja ripustusten rakenteissa noudatetaan standardeja SFS SFS Läpiviennit Seinien ja palkkien lävistys tehdään siten, ettei lävistyskohta estä putkien vapaata liikettä. Kantavien rakenteiden lävistäminen on suunniteltava ja tehtävä yhteistyössä rakennesuunnittelijan kanssa Tyhjennys ja ilmaus Putket ja laitteet, joita ei voida muuten tyhjentää, varustetaan alimpaan kohtaan sijoitetulla tyhjennyshanalla, jossa on letkuliitin. Vesijohdot asennetaan siten, että ilma voi poistua niistä veden virtauksen mukana. Laitteet, joita ei voida muuten ilmata, varustetaan ylimpään kohtaan sijoitetulla ilmanpoistimella. Tyhjennysventtiilit ja ilmanpoistimet sijoitetaan eristeen ulkopuolelle ja helposti luoksepäästävään paikkaan Huuhtelu Urakoitsija huuhtelee vesijohtoverkostot ennen käyttöönottoa poresuuttimet irrotettuna (huuhtelusta merkintä työmaapöytäkirjaan).

16 16 (42) 7.1 PUTKET Vesijohdot tehdään komposiittiputkista järjestelmään kuuluvin liitososin. Komposiittiputkien liitoksissa käytetään puristusliittimiä, RTM-liittimiä tai suurimmissa putkissa RS-liittimiä. Puristusliittimet ovat valmistettu PPSU-muovista, messinkisiä ei saa käyttää vesijohtoverkostossa. RS-liitinjärjestelmää voidaan käyttää runkolinjojen asennuksessa. RTMliittimiä voidaan myös käyttää, se ei sovellu kuitenkaan kromatun komposiittiputken liitoksiin. Maassa putket PEL/PEM putkea. Putket eristetään tämän työselityksen kohdan 5 mukaisesti. 7.2 VENTTIILIT 7.21 Sulkuventtiilit Sulkuventtiilit asennetaan putkiin avattavin liittimin sekä sellaisiin paikkoihin, että niitä voi helposti huoltaa.sulkuventtiilit DN 10-50, 37 10, 1 MPa. Sulkuventtiilit DN 65..., 38 11, 1 MPa. Kalustekohtaisina sulkuventtiileinä käytetään palloventtiilejä tai sulkuyhdistäjiä Yksisuuntaventtiilit Yksisuuntaventtiili 39 11, 1 MPa. 7.3 PUTKISTOVARUSTEET 7.32 Painemittarit Painemittarit ø 100 mm, Mittausalue 0...1,0 MPa Lianerottimet Lianerottimet VESIMITTARIT 7.41 Päävesimittari Lämmönjakotilan päävesimittarin sulkuventtiileineen toimittaa ja asentaa kunnan vesi- ja viemärilaitos. Tilattaessa on mainittava mittarin liittämisestä DDC-järjestelmään (impulssilaittein). 7.5 VERKOSTON MERKINTÄ Näkyviin jääviin putkistoihin asennetaan virtaussuuntanuolia. 8 VIEMÄRIVERKOSTOT 8.0 YLEISET VAATIMUKSET Jätevesiviemärit sisältyvät asuinrakennuksen urakkaan.

17 9 VESI- JA VIEMÄRIKALUSTEET 9.0 YLEISET TEKNISET VAATIMUKSET 17 (42) Kaikkien laitteiden tulee olla yleisesti käytössä olevaa vakiolaatua. Vesikalusteet varustetaan kalustekohtaisilla sulullisilla liittimillä tai kuulasulkuventtiileillä piirustusmerkintöjen mukaisesti. Kaikki letkuliitteiset hanat on varustettava hyväksytyillä takaisinimusuojilla. Pohjaventtiilien ketjut ovat krom. helmiketjuja Tasapohja-altaat - Allas Franke Osma - Hana Oras Vesilukko Lämmönjakohuone: - Seinäteline mm x 10 m tyhjennysletku letkuliittimin (LJ-verkostoon) 10 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄN VASTAANOTTOMENETTELY 10.1 RAKENTEELLISET TARKASTUKSET Tiiviys- ja painekokeet Vesijohdot koepainetaan rakennuttajan edustajan tai vesilaitoksen tarkastajan läsnäollessa koko verkoston tai osan siitä ollessa tarkastettavissa 1,0 MPa vesipaineella. Koeaika on vähintään puoli tuntia. Vesijohdoissa on oltava verkoston normaali vesipaine päällä ennen painekoetta Asennustapa- ja laitetarkastukset Putkisto- ja laiteasennuksista tulee pitää asennustapatarkastukset rakennuttajan edustajien kanssa ensimmäisen valmistuneen huonetilan osalta. Em. tarkastusten suorittamisesta tehdään merkintä työmaapäiväkirjaan KOEKÄYTTÖ LV-urakoitsija suorittaa kaikkien hankkimiensa laitosten ja laitteiden säädön ja koekäytön sekä huolehtii, että ne ovat luovutettaessa täydellisessä ja moitteettomassa käyttökunnossa. Lämpimän käyttövesiverkoston tasapainotus laitteen mukaan KÄYTÖN OPASTUS LV-urakoitsija antaa käytön opastuksen rakennuttajan nimeämälle henkilölle kohdan mukaisesti.

18 11 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 18 (42) Tilan ilmanvaihto sisältyy asuinrakennuksen ilmanvaihtourakkaan. 12 SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT 12.0 YLEISTÄ Automatiikkaurakka (AU) sisältyy putkiurakkaan. Kiinteistön säätö- ja valvontajärjestelmä varustetaan kaukovalvontayhteydellä. Automatiikkaurakoitsija toimittaa koko säätö- ja valvontajärjestelmän lukuun ottamatta nykyistä lämmönjakokeskuksen sisäistä automatiikka kaavion mukaan. Kiinteistön säätö-, ohjaus- ja valvontatoimintoja ohjataan Internet-pohjaisen rakennusautomaation avulla. Järjestelmä liitetään Internetin kiinteän laajakaista-verkon (PCP/IP) välityksellä. Tarvittavat protokollamuuntimet, IP-modeemi ja palomuuri sisältyvät urakkaan. Etäkäyttö tapahtuu web-selainohjelmistolla. Näytössä tulee olla nähtävillä ns. elävä kuva. Valvomo-ohjelmisto toimitetaan suunnitelmien mukaisena ja nähtävissä tulee olla ns. elävä kuva. Valvonnan alakeskuksia on yksi: lämmönjakohuoneessa. Säätötoimintojen kokonaistarkkuusvaatimukset ovat: - ilman lämpötila ± 2 C - lämmitysveden lämpötila ± 2 C Paikallisten osoittavien mittareiden tarkkuus ± 2%. Osoitinkojeisiin tehdään raja- ja asetusarvomerkinnät. Mittausantureiden ja termostaattien suojakoteloiden tiiviysluokan on oltava vähintään IP34. Elektroniikkaa sisältävien laitekaappien tiiviysluokan on oltava vähintään IP44. Syöttöjännite on 230 V. Kaikki sähkölaitteet on oltava 5-johdinjärjestelmään sopivia. Alakeskuksissa varaudutaan vähintään 10 % pistejakautuman mukaiseen kapasiteettilaajennukseen. Kapillaariputkien, kaapeleiden yms. läpiviennit suojataan ja tiivistetään Säätöjärjestelmät LVI-laitteiden säätö toteutetaan kiinteästi asennettavalla suoralla hajautetulla numeerisella säätö- ja valvontajärjestelmällä (DDC). Säädöissä noudatetaan LVI-RYL -92 ohjeita ja selostuksia Säätölaitekeskuskotelot ja säätimet Säätöohjelmilla toteutetaan kojeiden suora digitaalinen säätö (DDC). Säätötoiminnot on esitetty LVI-toimintakaavioissa ja niiden toimintaselostuksissa. Järjestelmässä tulee olla käytettävissä kaikki yleisimmät ja erityisesti tähän hankintaan tarvittavat seuraavat säätö- ja ohjusfunktio-ohjelmat ja toiminnot: - kompensointisäädöt - minimi- ja maksimirajoitustoiminnot - lepovälyksen muodostus kaksiasento-ohjauksessa - asetusarvon siirto, säädettävä eroalue säätöportaiden välillä - mittausten keskiarvot ja minimi/maksimi -valinnat - aikafunktiot ja viiveet

19 - päivä- ja yösiirrot, asetusarvojen automaattinen siirto lämmitysprosesseissa 19 (42) Säätöviestin tulee olla VDC ja sillä tulee voida suoraan ohjata sähköisiä peltien ja venttiileiden toimilaitteita. Toimilaitteita käsitellään tarkemmin kohdassa "Toimilaitteet". Säätöjen on tapahduttava alakeskuksen prosessoreissa. Yhteyden katkeaminen alakeskusten tai valvomon välillä ei saa keskeyttää toimintaa Anturit ja mittarit Automaatiourakoitsija hankkii ja asentaa kaikki piirustuksissa esitettyjen mittauspisteiden anturit ellei toisin ole mainittu. Suojataskut kuuluvat putkiurakkaan. Käyttöveden mittausanturien suojataskujen on oltava haponkestävää terästä. Vesiantureiden suojataskut täytetään hyvin lämpöä johtavalla väliaineella. Mittausantureiden rakenteiden ja tarkkuuden tulee olla ko. asennusolosuhteisiin soveltuvia. Lämpötilan mittausantureiden tarkkuuden tulee olla koko mittausalueella parempi kuin 0,5 C sisältäen kaapeloinnin ja mittausmuunnoksen aiheuttamat virheet. Antureiden pitkäaikaisen stabilisuuden tulee olla parempi kuin 0,5 C. Mittausalueet tulee valita säätökaavioiden perusteella siten, että saavutetaan mahdollisimman suuri mittaustarkkuus, mutta kuitenkin riittävä mittausalue. Suojakoteloiden tulee olla sijoituspaikkaansa sopivia. Mittarit Lämpö- ja painemittarit kuuluvat putkistojen osalta putkiurakkaan. Paikallisina lämpömittareina käytetään parimetallimittareita. Taulun läpimitan tulee olla 100mm ja tarkkuuden vähintään 2%. Mittausalueen kattavien astekkojen tulee olla kanavamittareilla joko C tai C. Painemittarien taulujen tulee olla halkaisijaltaan vähintään 100 mm ja putkiurakoitsija varustaa mittarit sulkuventtiilillä Toimilaitteet ja säätöelimet Säätöventtiilit 2- ja 3-tieventtiileiden säätöhaarojen säätökäyriä on oltava logaritmisia ja säätöventtiilien säätösuhteen on oltava vähintään 1:30. Venttiilipesien tulee olla pallografiittivalurautaa tai valuterästä ja sulkupintojen ruostumatonta terästä tai käyttöarvoltaan sitä vastaavaa. Toimilaitteet Toimilaitteiden nopeus on valittava säädön nopeusvaatimusten ja säätöpiirien stabiilisuusehtojen perusteella. Toimilaitteissa ja/tai venttiileissä ja säätöpelleissä on oltava asennon osoittimet. Säätöventtiileiden toimilaitteet Säätöventtiilit varustetaan toimilaitteilla siten, että sulkuvoimat riittävät suurimmilla mahdollisilla sulkupaineilla. Toimilaitteisiin tulee kuulua tarvittavat nivelet, kiinnikkeet ja asennustarvikkeet. Toimilaitteet on varustettava käsiohjauksella.

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

A R K I N S SUUNNITTELU OY

A R K I N S SUUNNITTELU OY A R K I N S SUUNNITTELU OY Osoite Sammonkatu 16 Pitkänsillankatu 1-3 Teknologiapuisto PL 125 90570 OULU 67100 KOKKOLA 87400 KAJAANI Puhelin 0400-305 740 0400-305 740 0400-305 740 Telefax 08-342 722 06-8220

Lisätiedot

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ

ASUNTO OY RAISIONTIE 11. Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ LIITE 3 URAKKALASKENTAA VARTEN ASUNTO OY RAISIONTIE 11 Raisiontie 11 00280 HELSINKI LVI TYÖSELITYS VESIJOHTOJEN JA VIEMÄRIEN UUSIMISTYÖ INSINÖÖRITOIMISTO HUOTILA OY Vilhonvuorenkatu 7-9 00500 HELSINKI

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos

Nakkilan kunta. Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos REJLERS OY LVIA-SELITYS Sivu 1 Nakkilan kunta Nakkilan yhteiskoulu peruskorjaus / keittiömuutos LVIA-työselitys Suunnittelija: THn Pvm. 14.5.2010 LOPPUKUVA 30.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO REJLERS OY LVIA-SELITYS

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet

LVI-TYÖSELOSTUS. Kohde. TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015. Liitteet LVI-TYÖSELOSTUS Kohde TYÖKESKUS KIPINÄ Suopellontie 6 84100 Ylivieska 30.1.2015 Liitteet Liite 1 Kalusteluettelo (erillinen) Liite 2 Eristystyöselostus (erillinen) Liite 3 Purunpoisto (erillinen) INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN

ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LVI-TYÖSELITYS LVI 589-002 ALUELÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HAAPAMÄENTIE 1 70900 TOIVALA 7.5.2013 17.5.2013 muutos a 1 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY. Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA A1210 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ TEKNINEN ERITTELY Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohteet... 3 2. LAITTEISTO JA KAAPELOINTI... 3 2.1 Yleistä... 3 2.2 Valvomopalvelu...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 2.1.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot