MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN. Kalvosarja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvään ryhmäohjaukseen: Elintapamuutosten tukeminen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN. Kalvosarja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvään ryhmäohjaukseen: Elintapamuutosten tukeminen."

Transkriptio

1 MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN Kalvosarja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn liittyvään ryhmäohjaukseen: Elintapamuutosten tukeminen Sisältö: - Piirtoheitinkalvot 15 kpl - Kalvotekstit - Pohdintatehtäviä aihepiireihin liittyen - Kirjallisuusluettelo Aineisto on tarkoitettu tukimateriaaliksi, jota ryhmän ohjaaja voi käyttää kokonaisuudessaan tai osittain. Aineistoon sisältyviä pohdintatehtäviä voi käyttää keskustelun pohjaksi ryhmässä, parityöskentelyssä tai välitehtävinä ryhmätapaamisten välissä. Purjehdus on iloa matkanteosta. Maija Paavilainen Terhi Jokelainen Leena Kultalahti

2 2 MONTA TIETÄ MUUTOKSEEN - KALVOTEKSTIT JA POHDINTATEHTÄVÄT KALVO 1 MUUTOSREITTI Meillä kaikilla on kokemuksia muutoksista. Osa niistä on sellaisia, joihin emme ole voineet juurikaan itse vaikuttaa. Osa muutoksista taas on sellaisia, joihin olemme aktiivisesti suuntautumassa. Muutokseen ryhdytään, koska pidämme jotakin asiaa tärkeänä ja arvokkaana Muutos lähtee käytännössä liikkeelle usein siitä, että olemme havainneet muutostarpeen elämässämme ja päättäneet ryhtyä toimimaan. Päätöksenteko, tahto, usko siihen että voimme vaikuttaa hyvinvointiimme ja usko kykyihimme ja selviytymiseen ovat tärkeitä muutoksen edellytyksiä. Muutos ei ole pelkästään tahdon asia. Toteutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen suuntaa toimintaamme muutoksen suuntaan. Tarvitaan myös tietoa ja taitoa, mikä vaatii uusien asioiden opettelua ja harjoittelua. Pitkäjänteisyys, halu nähdä vaivaa asioiden eteen, kyky sietää pettymyksiä ja epäonnistumisia kuuluu muutokseen. Muutos vaatii varsin paljon henkistä energiaa, konkreettista ponnistelua. Toisinaan pelkkä jokapäiväinen elämä vie kaikki liikenevät voimat, eikä voimavaroja uusiin asioihin ole käytettävissä. Silloin kun mielialamme on hyvä ja elämäntilanteemme suotuisa, on muutoksille paremmin sijaa. Lähipiirin ja ympäristön tuesta on apua muutoksen toteuttamisessa. Kun haluamme muuttaa omia elintapojamme, edellyttää muutos usein monenlaisia asioita. Muutos on kuin monimutkaisen reitin kulkemista. Karttaa tarvitaan apuna! Pohdintatehtävä: Mieti, mitkä mielestäsi ovat kolme tärkeintä asiaa, jotka omalla kohdallasi mahdollistavat elintapamuutosten toteutumisen?

3 3 KALVO 2 MITEN MUUTOS TAPAHTUU? Olemme eri tavoin valmiita muutosten tekemiseen. Terveyskäyttäytymisen tutkijat Prochaska ja DiClemente havaitsivat, että muutos etenee vaiheittain. He pyrkivät mallintamaan näitä muutoksen vaiheita. Muutosvaihemalli koostuu seitsemästä vaiheesta eli esiharkinnasta, harkinnasta, valmistautumisesta, toiminnasta, ylläpidosta sekä pysyvästä muutoksesta ja repsahdusvaiheesta. KALVOT 3-5 TUNNISTATKO MUUTOSVAIHEESI? Esiharkintavaiheessa henkilö ei välttämättä lainkaan tunnista ongelmia, eikä näe tarpeelliseksi muuttaa elintapojaan. Tähän vaiheeseen voi liittyä myös mahdollisen ongelman kieltämistä. Esiharkintavaiheessa oleva henkilö ei hakeudu ryhmään ja jos hän osallistuu ryhmään se tapahtuu yleensä suostuttelun tuloksena. Harkintavaiheessa henkilö on tietoinen ongelmasta ja hän harkitsee muutosta vakavasti. Tätä vaihetta leimaa ristiriitaisuus. Toisaalta henkilö ymmärtää muutoksen edut, mutta vanhoista tavoista luopuminen tuntuu vaikealta. Etujen ja haittojen välillä puntarointi voi viedä aikaa paljonkin ja tyypillistä on, että harkintavaihe voi viedä kuukausia, jopa vuosia. Henkilö ei ole vielä sitoutunut muutoksen tekemiseen. Valmistautumisvaiheessa henkilö on tehnyt päätöksen muutokseen ryhtymisestä. Hän kokee, että muutoksen edut ovat suurempia kuin haitat. Henkilö tekee kokeiluja muutoksen suunnassa. Toimintavaiheessa henkilö alkaa tehdä muutoksia ja toimii aktiivisesti. Tässä vaiheessa henkilö on vielä varsin altis repsahduksille ja perääntymään ja tarvitsee paljon vahvistusta ja kannustusta. Toisaalta hänellä on uskoa muutoksen onnistumiseen. Ylläpitovaiheessa henkilö pystyy jo pitkäjänteisemmin toimimaan uudella tavalla. Repsahduksia voi edelleen sattua.

4 4 Pysyvän muutoksen vaiheessa henkilö on pysyvästi muuttanut elintapojaan. Esimerkiksi henkilö ei pidä enää itseään entisenä tupakoijana vaan eitupakoivana. Uusi tapa on luontevampi kuin vanha tapa, eikä hänen ei tarvitse jatkuvasti ponnistella repsahduksia ja lipsahduksia välttääkseen. Sekä toimintavaiheeseen että ylläpitovaiheeseen liittyy kuitenkin usein repsahdukset eli huolimatta siitä, että henkilö pyrkii muuttamaan elintapojaan, hän palaa vanhoihin tottumuksiin. Henkilö kokee epäonnistumisen ja toivottomuuden tunteita. Muutosvaihemalli on eräs tapa kuvata muutokseen johtavaa monimutkaista ja usein pitkää reittiä. Elintapojen muutos ei tapahdu suoraviivaisesti yhdellä kertaa, muutosvaiheesta toiseen siirtyen. Eri ihmisillä tämä muutosreitti on erilainen. Voi olla, että joku ei koskaan pääse esiharkintavaiheesta eteenpäin. Joku toinen kulkee edestakaisin harkinta- ja valmistautumisvaiheen väliä ilman, että toiminta muutoksen eteen alkaisi. Vaikka muutokset käyttäytymisessä näkyvät vasta toiminta- ja ylläpitovaiheissa, on ajatusten ja tunteiden tasolla voinut tapahtua jo paljon muutoksia harkinta- ja valmistautumisvaiheessa. KALVO 6 Pohdintatehtävä: 1. Miltä tämä ajattelutapa muutoksesta sinusta tuntuu? 2. Tarkastele muutoksen eri vaiheita. Missä vaiheessa tunnistat lähinnä itse olevasi elintapamuutosten suhteen?

5 5 KALVO 7 USKOTKO OMIIN MAHDOLLISUUKSIISI? Meillä on erilaisia uskomuksia omaa itseämme ja ympäröivää maailmaa kohtaan. Perusluottamus omaan selviytymiseen ja maailman ennustettavuuteen syntyy jo varhaislapsuudessa. Uskomukset muotoutuvat ajan kuluessa esimerkiksi aikaisempien kokemustemme pohjalta. Teemme tulkintoja tapahtumista ja niistä muotoutuu vähitellen uskomusvarastomme. Pyrimme myös etsimään vahvistusta uskomustemme tueksi. Vastoinkäymiset saattavat nujertaa uskomme selviytymiseen. Yhtä lailla koettelemukset saattavat tehdä meistä sisupusseja, joita ei mikään vastus pysäytä. Monet uskomukset ovat varsin pysyviä, joten niiden muuttaminen vaatii aikaa ja vaivaa. Olemmehan keränneet todistusaineistoa uskomustemme puolesta kenties koko elämämme ajan. Varsinkin silloin, kun uskomukset ovat toimintaamme rajoittavia ja haitallisia, on hyvä pysähtyä miettimään, voisiko sittenkin asioista ajatella toisella tavalla. Usko siihen, että voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa hyvinvointiimme ja elämäämme, rohkaisee päätöksentekoon ja tavoitteiden asettamiseen sekä kannustaa ponnistelemaan tavoitteiden suunnassa. Tätä uskomusta kutsutaan tulosodotukseksi. Tarvitaan myös uskoa siihen, että pystymme tekemään muutoksia ja selviämme vaativiltakin tuntuvien tehtävien suorittamisessa. Tätä uskomusta on kutsuttu minäpystyvyydeksi. Usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja selviämiseen on liikkeelle saava voima muutoksessa. Jos usko omiin mahdollisuuksiin hiipuu, ei ole mielekästä edes aloittaa ponnistelua. Muutoslinnulta katkeaa siivet, ennen kuin se on päässyt lentoon. Uskomukset vaihtelevat eri asioiden suhteen. Voi olla, että uskon pystyväni rakentamaan talon, mutta en usko pystyväni neulomaan villapaitaa! Mitä tämä merkitsee elintapamuutosten kohdalla? Havainnollistetaan uskomusten voimaa seuraavien esimerkkien avulla.

6 6 KALVO 8 ESIMERKKI 1 - HEIKKI Heikki ei usko, että elämäntapamuutoksilla on mahdollista ehkäistä tyypin 2 diabetekseen sairastumista. Hän ajattelee, että sairaus aiheutuu pääasiassa epäedullisista perintötekijöistä tai sattumasta. Omassa suvussa on paljon diabetesta. Toisaalta serkulla on reilusti ylipainoa, eikä hän ole sairastunut. Heikki ei oikein usko siihen, että hän pystyisikään elintapamuutoksiin. Hän ei koskaan ole ollut mikään kuntoliikunnan ystävä. Koulussakin liikuntanumero oli aina seitsemän. Sitä paitsi naapurit pitäisivät outona, jos nyt yhtäkkiä ryhtyisi liikkumaan. Elintapamuutoksiin ryhtyminen ei ole mielekästä. KALVO 9 ESIMERKKI 2 - RITVA Ritva uskoo, että tyypin 2 diabetesta voidaan ehkäistä elintapamuutosten avulla. Hän on lukenut lehdestäkin diabeteksen ehkäisystä. Naapurissa on hyvä esimerkki diabeteksen ehkäisyn mahdollisuudesta. Naapurin Seija kertoi pudottaneensa painoa 10 kiloa ja samalla koholla olevat verensokeriarvot olivat laskeneet normaaleiksi. Seijasta on tullut innokas liikkuja. Ritvalle on ylipainoa kertynyt vuosien kuluessa paljon. Terveyskeskuksessa hän täytti riskipistetestin ja sai korkeat pisteet. Ritva kokee painonpudotuksen toivottomaksi, sillä pudotetut kilot ovat aina tulleet takaisin korkojen kanssa. Ritva tietää, että painonpudotus olisi hyväksi, mutta ei usko siihen pystyvänsä. Hän on pari kertaa käynyt sauvakävelyllä, mutta siihen se on jäänyt. Pitäisi olla enemmän päättäväisyyttä. Elintapamuutoksiin ryhtyminen ei ole mielekästä.

7 7 KALVO 10 ESIMERKKI 3 - SEIJA Seija sai vuosi sitten terveyskeskuksessa korkeat pisteet tyypin 2 diabeteksen riskipistetestiä täyttäessään. Seija uskoo, että hänen tekemänsä elintapamuutokset olivat ratkaiseva tekijä siinä, että hänelle ei ole tullut tyypin 2 diabetesta. Eikä tule jatkossakaan, koska hän itse voi vaikuttaa asiaan. Vaikka ruokavaliomuutosten tekeminen ja liikunnan lisääminen vaati monta kertaa sisua ja ponnistelua, Seija onnistui tavoitteessaan. Elintapamuutoksiin ryhtyminen on mielekästä. KALVO 11 USKOTKO MAHDOLLISUUKSIISI? Pohdintatehtävä 1. Mikä on oma käsityksesi siitä, voiko tyypin 2 diabetesta ehkäistä omalla kohdallasi elintapoja muuttamalla. 2. Mitä arvelet, pystytkö sinä muuttamaan elintapojasi? - Ruokailutottumukset - Liikunta - Alkoholinkäyttö - Tupakointi

8 8 KALVO TAVOITTEET TOIMINTAA SUUNTAAMASSA Ilman tavoitteita oleva ihminen on tuuliviiri. Hän liikkuu, mutta pysyy paikoillaan. Tavoitteiden asettaminen on tärkeää muutosreittiä kuljettaessa. Tavoitteiden laadinnassa pätee sanonta, että hyvät päätökset syntyvät hitaasti. Tavoitteiden asettamisessa yleinen sudenkuoppa on, että tavoitteet ovat liian suuria, epämääräisiä, tavoitteita on liian paljon tai tavoitteiden saavuttamiselle ei ole riittävästi aikaa. Tuloksia halutaan ja heti! Moni muutospolku päätyy umpikujaan tavoitteiden ollessa epärealistisia. Kunpa vain muistaisi, että muutos on hidasta. Aloittaisinko tärkeimmästä tavoitteesta vai helpoimmasta vai siitä kaikkein vaativimmasta tavoitteesta? Elintapamuutoksia tehtäessä on hyvä tarkastella omaa elämäntilannetta kokonaisuutena, sillä elintapamuutoksia ei voi lohkoa erilliseksi palstaksi muusta elämästä. Onko nyt juuri sopiva hetki elintapamuutosten tekemiselle vai olisiko syytä pyrkiä muuttamaan jotakin muuta asiaa elämässä. Onko mielialani niin alavireinen, että sille täytyy tehdä jotakin. Onko niin, että työpaineet ja ristiriidat perheessä vievät voimani? Entä voisiko liikunta tuoda helpotusta työstressiin ja piristää? Tavoitteita on varsin helppo latoa pöydälle riviin. Sen sijaan paljon suurempi urakka on alkaa miettiä, mitä toimenpiteitä tavoitteen saavuttaminen edellyttää eli miten tavoitteeseen päästään. Painonpudotus on hyvä tavoite, mutta sen saavuttaminen vaatii myös selkeän, konkreettisen suunnitelman. Pohdintatehtävä: 1. Mieti, mitä asioita haluaisit muuttaa elämässäsi yleensä ja elintavoissasi. Laita muutostarpeet tärkeysjärjestykseen. 2. Laadi lista tavoitteista. Mikä on tärkein tavoite? Mikä on helpoin tavoite saavuttaa? Mistä tavoitteesta kannattaa aloittaa? Mitä välitavoitteita voisi olla? 3. Miten aiot tavoitteen saavuttaa? Tee konkreettinen suunnitelma ja aikataulu tavoitteeseen pääsemiseksi.

9 9 KALVO 14 VOIMAVARAT Sangen usein kiinnitämme huomion ongelmiin, epäkohtiin, häiriöihin ja vikoihin. Pyöritämme elämästä ison harmaan pallon, jota vyörytämme eteenpäin näkemättä maisemaa ympärillämme. Elämässämme on kuitenkin sellaisia voimavaroja, jotka saattavat olla hautautuneena tämän raskaan ja harmaan pallon alle. Ne voivat olla auttamassa meitä elintapamuutoksia tehdessämme, kunhan ne vain saadaan esiin. Elämän inventaariossa arvokkaimmat ja tärkeimmät asiat ovat usein ilmaisia. Pohdintatehtävä: 1. Tee inventaario omista voimavaroistasi. Mikä sinulle tuottaa iloa ja hyvää mieltä? Mikä auttaa jaksamaan? Mikä virkistää? 2. Missä asioissa olet hyvä ja pärjäät? 3. Mitkä asiat elämässäsi toimivat hyvin? KALVO 15 USKOTKO, ETTÄ VOIT VALITA TOISIN Eksistentialistit uskovat, että ihminen on vapaa valitsemaan ja, että ihminen on oman elämänsä tekijä. Me olemme, mitä valitsemme. Tulemme siis valintojemme kautta joksikin. Ihmisellä on vapaus valita, mutta samaan aikaan hän on vastuussa valinnoistaan ja toiminnastaan. Eksistenssin filosofia on tavallaan yksilöorientoitunutta, kun kiinnittää huomiota jokaisen ihmisen kokemuksiin, yksilön ainutlaatuisuuteen, mutta samalla pidetään tärkeänä ihmisten välisiä suhteita. Joten voisimmeko ajatella, että ensisijassa olemme vastuussa siitä, miten kohtelemme toisia ihmisiä? Tämä ajatus voidaan perustella psykologisesti Heinz Kohutin objektisuhdeteorialla, jonka mukaan ihmisen voima toimia tulee toisista ihmisistä. Varhaisen vuorovaikutuksen laatu on tärkeää, mutta yhtä kaikki tarvitsemme läpi elämämme merkittäviä toisia antamaan meille voiman ja vahvistuksen. Jokainen meistä tarvitsee tunteen, että on arvokas ja merkittävä. Ilman tätä tunnetta ihmisen on vaikea uskoa itseensä ja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa oman elämänsä suuntaan.

10 10 Miten sinä ohjaajana voit ottaa tällaiset psykologiset tarpeet huomioon ohjaustilanteessa? Ehkäpä kaikki lähtee ihmisen kunnioittamisesta ja siitä, että voimme osoittaa, että uskomme, että ohjattava pystyy muutokseen. Lauseet: Minä uskon sinuun Sinä kyllä pystyt Saattavat olla yllättävän merkittäviä psyykkisen energian lisääjiä ohjattavalle!

11 11 KIRJALLISUUTTA Bandura, A. (1977): Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioural change. Psychological Review, 84(2): Bandura, A. (1997). Self-efficacy: Exercise of control. New York.: Freeman. Hunt, P. & Hillsdon, M. (1996). Changing eating and exercise behaviour. A handbook for professionals. Blackwell Science. Paavilainen, M. (1993). Myötätuulta. Pieksamäki: kirjapaja. Walker, J. (2001). Control and the psychology of health. Philadelphia: Open University press.

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista

IRTI KHATISTA. Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista IRTI KHATISTA Opas Sinulle, joka haluat lopettaa khatin käytön Tietoa myös Sinulle, joka mietit khatin kokeilemista Helsingin kaupungin aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön työtiimi Vantaan

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Suunnista voimavarojesi lähteille

Suunnista voimavarojesi lähteille Suunnista voimavarojesi lähteille Tervetuloa suunnistamaan sinuun Ihmisen elämä on kokonaisvaltaista. Monet arkeen kuuluvat elementit joko vahvistavat tai heikentävät ihmisen selviytymistä ja jaksamista.

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

LAIHDUTTAJAN PELOT. Elämästä katoaa nautinto

LAIHDUTTAJAN PELOT. Elämästä katoaa nautinto LAIHDUTTAJAN PELOT Laihduttamiseen liittyy monia erilaisia pelkoja ja uskomuksia, jotka saattavat vaikeuttaa laihtumista tai jopa estää sen. Tyypillisin huoli lienee ajatus siitä, että pudotetut kilot

Lisätiedot

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen

Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Ohjeita Six Thinking Hats menetelmän eli kuuden hatun menetelmän käyttämiseen Hattutekniikan ideana on se, että eri rooleissa sanomme mielipiteemme asioista helpommin kuin omana itsenämme. Sanomme sellaisiakin

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Mitä on hyvä valmentaminen?

Mitä on hyvä valmentaminen? Mitä on hyvä valmentaminen? Valmentajan tulisi tarkastella toimintaansa suhteessa kysymykseen mitä on hyvä valmentaminen? mahdollisimman usein. Toinen mielenkiintoinen ja tärkeä asia pohdittavaksi on kysymys

Lisätiedot

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana

KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana KUN ELÄMÄ EI ETENE Tsempin työ nuorten kokemana Johanna Sämpi Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille

Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Ero- opas nuorilta vanhemmille Ero-opas nuorilta vanhemmille Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osasto ry:llä käynnistyi vuonna 2012 kolmivuotinen Lapsi ja ero -kehittämishanke,

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson)

PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson) 1 PARISUHDE JA SITOUTUMINEN (Osatiivistelmä Markman, Stanley et L. Blumbergin kirjasta Riitele rakentavasti laatinut Ulla Andersson) Sitoutumisen määritteleminen Sitoutuminen saattaa merkitä vapaaehtoista

Lisätiedot

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty

Irti tupakasta. Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty Suurin osa tupakoivista naisista sanoo haluavansa eroon tupakasta. Tämä opas on tehty heidän tuekseen. Opas käsittelee tupakoinnin terveysvaikutuksia, mutta ennen kaikkea siinä pohditaan tupakoinnin lopettamista:

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot