K y l ä s u. Polvela. Polvela. i t e. elävän maa- seudun mallikylä. m a

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K y l ä s u. Polvela. Polvela. i t e. elävän maa- seudun mallikylä. m a"

Transkriptio

1 Polvela K y l ä s u u n n i t e l m a Polvela elävän maa- seudun mallikylä

2 Johdanto...2 Lyhyesti Polvelasta...3 Työskentelytapa...4 Polvelan viini-ilta...5 Polvelan kehittämisohjelmat...6 Harrastustoiminnan kehittäminen...6 Polvelan maisemanhoitosuunnitelma...7 Polvelan markkinointi...8 Kylätalo toimivaksi...9 Kylätoiminnan kehittäminen...9 Erikoispuiden taimikasvatus...10 Uutta väkeä Polvelaan...11 Polvelan henki ja ilmapiiri...11 Polvelan ongelmat ja nelikenttä...15 Polvelan ideailta...20 Ideoista toimenpiteisiin...25 Johdanto Polvelan kyläsuunnitelma ja sen laatiminen toteutettiin osana Kyläsuunnittelijat verkossa -hanketta. Hankkeessa tehdään Vaara-Karjala alueella kylien voimin kyläsuunnitelmat omille kylille. Tavoitteena on työstää kyläsuunnitelmat kymmenelle kylälle, joista kahdeksan Lieksaan ja yksi Nurmekseen sekä Juukaan. Polvelan kyläsuunnitelma tekemisen aloite tuli kylältä. Polvelaan oli synnytetty kyläyhdistys 2004 vuoden aikana ja kylätoimijat miettivät oman toiminnan pidemmän ajan suunnittelua. Polvelan kyläsuunnitelma on kyläläisten tekemä konkreettinen toimenpidesuunnitelma siitä, mitä kylällä tulisi tehdä seuraavien vuosien aikana. Kyläsuunnitelma on kooste kyläkokousten työstä ja se on myös yhteistyön ja yhteissuunnittelun tulos. Kyläsuunnitelma on työstetty viidessä kyläillassa, joiden tavoitteena oli koota kaikki kyläläiset ja Polvelan asioista kiinnostuneet yhteen miettimään oman kylän kehittämistä. Ensimmäinen kokoontuminen pidettiin joulukuun alussa 2006 ja työtä jatkettiin alkuvuodesta Polvelan väki kutsuttiin 2

3 kyläiltoihin joka talouteen menevillä kirjeillä sekä lehti-ilmoituksella Vaarojen Sanomissa. Tiedotusta täydennettiin Minne mennä -palstalla Karjalaisessa ja kyläilloista kuulutettiin P-K:n radion ääniaalloilla menovinkeissä. Polvelan kyläsuunnitelman uutena työmuotona kokeiltiin miten tietoverkkoa voi hyödyntää kyläsuunnitelman tekemisessä. Samalla koottiin kyläsuunnitelmaa myös netti sivuille Kyläsuunnitteluiltoihin osallistui yhteensä yli kuusikymmentä kyläläistä. Yksittäisissä kyläilloissa oli kolmisenkymmentä henkeä. Polvelan kyläillat Kyläanalyysi 5.1. Synkistelyilta 2.2. Irrotteluilta Polvelan kehittämisohjelmat ja toivesuunnitelmat Polvelan kehittämisohjelmien jatkaminen Kyläsuunnitelman tarkastaminen Lyhyesti Polvelasta Polvela sijaitsee kymmenen kilometriä Juuasta Kaaville johtavan Luikonlahden tien (kantatie 506) varrella. Kylän lävitse kulkee Mataran ja Martonvaaran välinen tie. Kylän palvelut ovat hävinneet. Kaupat ovat loppuneet jo 1990 luvulla ja koulu loppui tämän vuosituhannen alussa. Matkaa kirkonkylän palveluihin ei ole kuin kymmenen kilometriä, joten kyläläiset pitävät palveluja kohtalaisena. Talouksia Polvelassa on postinumeron perusteella 120, joista osa Timovaarassa. Asukasluvun kyläläiset arvioivat olevan vajaan kolmesataa. Kylän keskeinen toiminta keskittyy kylätalolle, joka on entinen maamiesseurantalo. Maamiesseura muutti sääntöjään ja nimensä kyläyhdistykseksi vuonna Kylätoimikunta yhdisti väkensä muutettuun yhdistykseen ja näin kyläyhdistys jatkaa kahden toimijan perinnettä. Kyläsuunnitelman tekoon Polvelan kyläläiset lähtivät innolla. Kehitettäviä ja tehtäviä asioita tuntuu olevan paljon. Kyläyhdistyksen toiminta vetää mukaansa hyvin myös työssä käyvää väkeä, joten kyläyhdistyksen tavoitteet ja toimenpiteet edustavat hyvin Polvelan väkeä. Koska kylätoiminta on yhdistysmuotoista ja edellyttää jäsenyyttä yhdistyksessä, eivät kaikki kyläläiset ole luonnollisesti mukana toiminnassa. Tosin kyläyhdistyksen tapahtumat vetävät mukaansa myös heitä ja kylän ulkopuolista väkeä. Ympäristö ja erityisesti Polvelan luonto on kiinnostavaa. Polvelan alueella esiintyy useita kalkinsuosijalajeja ja merkittävämpänä kasvina mainittakoon tikankontin laaja esiintymä. 3

4 Työskentelytapa Polvelan kyläsuunnitelma työstettiin tulevaisuuden verstaana. Ensimmäisessä kyläillassa käytiin läpi kyläsuunnittelutyön ja yhteisökehittämisen periaatteita sekä Tulevaisuuden Verstaan työskentelymenetelmä. Kyläillassa koottiin myös kyläprofiili eli kylän osaaminen, ammatit, harrastukset, yrittäjät, yhteisöt, yhteenliittymät sekä yhteistyö kirjattiin. Myös Polvelan rakennukset, luontokohteet ja muut merkittävät asiat pistettiin paperille. Näin luotiin kuva siitä miltä Juuan Polvela näytti talvella Toisessa kokoontumisessa synkisteltiin esiin Polvelan ongelmia. Kyläillassa yritettiin löytää tärkeimmät kehittämisen esteet ja hahmottaa mihin eri elämän osa-alueisiin ne liittyvät. Synkistelyvaiheessa laadittiin myös kylän nelikenttäanalyysi. Ongelmat ja kehittämisajatukset tuotettiin seinäpapereille kirjoittaen ja tärkeimmäksi koetut kehittämisen esteet sekä ideavaiheen ajatukset valittiin äänestämällä. Kolmannessa kyläillassa perjantaina 2.2. pistettiin sitten ranttaliksi. Tulevaisuuden verstaan kolmas ilta on irrotteluilta ja kylän väki päätti juhlia siinä samalla. Kylävisioita, Polvelaunelmia ja ideoita kehiteltiin hyvän ruuan, juomien, tanssin ja karaokelaulun tahdissa. Kyläilta kokosi viitisenkymmentä kyläläistä ja Polvelan ystävää. Polvelan unelmien tarkoituksena oli hahmottaa kylän tavoitteita ja päämääriä, työstää kuvaa kylästä kymmenen vuoden päästä sekä arvioida maailman menon vaikutusta omalle kylälle. Ennen varsinaista ideariihtä viriteltiin mielikuvitusta siitä mitä ihmiset, kun oikein intoutuvat, voivat omalla kylällään tehdä. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman suuri määrä ideoita. Ideat kirjattiin seinäpapereille ja aihepiiri oli täysin vapaa. Ideoita esitettiin pitkälti toista sataa. Ideat äänestettiin ja ryhmiteltiin eri teemojen alle. 4

5 Polvelan viini-ilta Polvelan ideointi-iltaa kokeiltiin uudenlaisena työmuotona. Kyläläiset halusivat järjestää kunnon juhlan. Tarjolla oli ruokaa, juomaa, tanssia ja karaokea. Kyläsuunnittelijat toivat viinit ja kyläläiset järjestivät pöytiä notkuttavat herkut, musiikin ja innokkaat tanssijat. Kyläilta lähti liikkeelle odottavan jännityksen merkeissä. Aluksi juhlittiin syntymäpäiväänsä viettävää Sampoa, jolle juhla oli yllätys. Polvelan unelmia ryhdyttiin työstämään punaista ja valkoista viiniä maistellen, unelmat soluivat si ujen ja purskuttelujen lomassa. Tulevaisuuden kuvat kylästä vuonna 2017 saivat lennokkaita muotoja kun polvelalaiset nousevan myötäkierteen voimassa kirjasivat tavoitteitaan ja päämääriään. Varsinaiseen ideointiin päästiin kun käytiin välillä nauttimassa piirakoita, vatruskoita sun muuta suolasta ja herkuteltiin makeilla kakuilla, pikkuleivillä ja äkkimakeilla. Viinisammioiden vielä tarjotessa antiaan kyläläiset kirjasivat ideoita, kehittämisehdotelmia ja muita Polvelan tulevaisuutta luotaavia ajatuksia seinäpapereille. Ideointia jatkettiin aina loppuiltaan asti, tosin sitä ennen pöydät raivattiin kylätalon lattialta ja pistettiin jalalla koreasti. Musiikista vastasivat Polvelan omat karaoke mestarit ja juhlaa jatkettiin yli puolenyön. Osa väestä antoi periksi jo vähän aiemmin. Loppuiltaa vietettiin sopivasti tanssin, ideoiden, laulun, viinin ja hyvän ruoan merkeissä. Ideailta tuotti yli 150 ideaa. Kaikki, jotka olivat paikalla, hurrasivat idealle järjestää kyläjuhla ja Polvelaa eteenpäin luotsaava ideointi-ilta yhdessä. Kyläsuunnittelijatkin pääsivät kotiin kahden kolmen maissa yöllä, vaikka lupasivat jatkaa ideointia aamu kuuteen. Todentamisvaiheessa työstettiin ryhmittäin teemakokonaisuudet, joiden puitteissa valittiin joukko ideoita ja kehittämisajatuksia perusteluineen, joita lähdettiin kehittämään edelleen. Ryhmät kirjasivat ideoista ja ongelmista kehittämisohjelmia, joissa määriteltiin tulevat kylän toimenpiteet ja niiden toteuttamisen mahdolliset ongelmakohdat, vastuuhenkilöt sekä aikataulun. Työskentelyn aikana korostettiin, etteivät asiat hoidu itsestään, vaan vaativat jatkuvaa työskentelyä ja kylän eri intressipiirien yhteistyötä sekä päätettyihin tehtäviin sitoutumista. 5

6 Polvelan kyläsuunnitelman tueksi laadittiin Polvelan nettiverstas Kyläsuunnitelma eteni kyläkokoontumisten muodossa, jossa kyläläiset työstivät kulloinkin eri aihepiirien asioita. Sen ohella nettiverstaaseen sai osallistua kuka tahansa, Polvelan kyläläinen, kesäasukas, kylältä kotoisin oleva tai muuten kylän asioista kiinnostunut. Nettiverstaaseen pääsi ja pääsee edelleen ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen (voimassa ) Polvelan kehittämisohjelmat Kahdessa viimeisessä kyläillassa työstettiin oman kylän kehittämisohjelmia. Näiden sisältö ja niiden edellyttämät toimenpiteet ovat kylän toimintasuunnitelma seuraavaksi viideksi - kymmeneksi vuodeksi. Polvelalaisten into tehdä kyläsuunnitelmaa takaa myös suunniteltujen asioiden toteutumisen. Polvelan kehittämisohjelmiin kirjatut toimenpiteet ovat kehitettävien asioiden ja kohteiden lyhennelmiä. Paljon asioita jäi myös kirjaamatta, mutta pääpiirteittäin asiat käyvät ilmi kehittämisohjelmataulukoista. Polvelan kyläsuunnitelman yksi tavoite on olla hankesuunnitelmien perusta. Tässä kyläsuunnitteluiltojen työstä on nostettu muutamia kehittämishankkeiksi kirjattuja suunnitelmia. Harrastustoiminnan kehittäminen Taustaa: Kylätoimikunnan ja maamiesseuran yhdistyttyä kyläyhdistykseksi Polvelan harrastustoiminta on laajentunut. Kylällä toimii kaksi opintopiiriä ja kylätalolla on järjestetty erilaisia tapahtumia. Talkootyönä kunnostettu kylätalo tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää harrastustoimintaa. Myös kylätalon ympäristöhoito ja siihen liittyvä puutarhatoiminta voisi olla osa kylän harrastustoimintaa. Kyläsuunnitelman yhteydessä nostettiin esiin hyvin monia eri harrastustoiminnan muotoja. Harrastustoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen voisi olla osa Polvelan kylän laajempaa kehittämishanketta. Tavoite: Tavoitteena on harrastustoiminnan kehittäminen ja sitä tukevan koulutustoiminnan järjestäminen. Tavoitteena on myös kylätoimijoiden piirin laajentaminen. Toimenpiteet: Harrastustoiminnan kehittäminen jatkuu pääosin luonnollisesti kyläläisten ja kyläyhdistyksen oman aktiivisuuden 6

7 tuloksena. Osa toiminnoista voidaan toteuttaa kansalaisopiston toimintana. Opintokerhojen ja kurssien järjestämiseen rahallista tukea on saatavissa myös MSL opintokeskuksesta. Lapsille ja nuorille suunnattu toimintaa tehdään yhdessä Polvelan 4H -kerhon kanssa. Karaoke- ja bingoiltoja järjestetään, mutta niiden edellyttämiin laitteisiin tarvittaneen rahoitusta. Eri kulttuuriharrastusten kuten teatteritoiminnan, runo- ja kirjallisuuskerhojen liikkeellelähtö edellyttää jossain määrin myös ulkopuolista apua. Liikunnallisiin harrastuksiin kuten lentopallo ja jääkiekko sekä niiden edellyttämiin investointeihin tarvitaan rahoitusta ja talkootyötä. Erityisesti Polvelassa kaivattiin digitaaliseen valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn liittyvää tukea. Myös kylän omien nettisivujen ja perus atk-taitojen ylläpitoon suunniteltiin koulutusta. Polvelan harrastustoiminnan tukeminen voisi olla osa seuraavaa kylätalon kehittämishanketta. Rahoitusta haettaneen myös kehittämisosioon, jossa painotus voisi olla koulutuksessa. Polvelan maisemanhoitosuunnitelma Taustaa: Polvelan keskeinen kylämaisema on edelleen kohtuullisen avoin peltoinen ja järvineen. Maatalouden vähetessä lehtipuuvesakoiden kasvuvoima kuitenkin uhkaa myös Polvelassa viljeltyä maalaismaisemaa. Tienvarsien pusikoituminen peittää kesäisin myös jylhiä näkymiä. Kylämaiseman muuttumiseen tottuu kohtuullisen nopeaan ja muutosta ei helposti huomaa kun katselee maisemia päivittäin. Harvoin kylässä käyvät ihmiset kyllä huomaavat eron muutamassa vuodessa. Polvelassa on järjestetty kahtena vuotena kyläkävely, jonka myötä kyläläiset ovat tutustuneet maisemanhoidon perusteisiin. Tavoite: Tavoitteena on laatia Polvelaan maisemanhoitosuunnitelma, joka kootaan kylän ja kyläläisten omista toiveista. Maisemahoitosuunnitelman tavoitteena on myös innostaa ihmisiä arvioimaan ja hoitamaan omaa lähimaisemaa ja saada ihmiset pohtimaan maisema-arvoja ja suhdettaan omaan lähiluontoon. Toimenpiteet: Polvelan maisemanhoitosuunnitelma laaditaan yhteisöllisesti, jossa määritellään myös yhteisten alueiden hoito ja kunnostustarpeet. Maisemanhoitosuunnitelma on pitkälti suositus, koska maanomistajat päättävät mitä omilla maillaan tekevät. Yhteisesti tehty suunnitelma kuitenkin innostaa monesti monia ihmisiä toimimaan. Tärkeää siis onkin se miten maisemanhoitosuunnitelma kylälle markkinoidaan. 7

8 Maisemanhoitosuunnitelman aloittaminen kyläilloissa määriteltiin vuodelle 2012 mutta sen voi aloittaa aiemminkin. Maisemanhoitosuunnitelman laatimisen voi ostaa alan konsulteilta. Sen voi toteuttaa myös koulutusprojektina, jossa keskeistä on kyläläisten perehtyminen maisemanhoitoon ja sen kunnostamiseen liittyvään hoitotyöhön. Maisemanhoitosuunnitelma tulee sisältämään myös kylätalon ympäristön, Polvelan tienristeyksen ja uimarantojen kunnostus- ja maisemarakentamissuunnitelmat. Polvelan markkinointi Taustaa: Kylän näkyvyys satunaiselle ohikulkijalle ja näkyvyys muutoin omalla paikkakunnalla on usein merkittävä imagotekijä. Yleensä pohjoiskarjalaiset kylät eivät ole kiinnittäneet huomiota oman kylän näkyvyyteen. Monelle riittää, että maantiellä oleva kyläkyltti kertoo missä kylässä ollaan. Myös muut kylästä kertovat informaatiolähteet eivät aina ole parhaassa mahdollisessa kunnossa. Myös Polvelan näkyvyys on vähäistä, vaikka kylätoiminta sinällään on viimeisten vuosien aikana lisännyt kylän näkyvyyttä Juuassa ja osin myös Pohjois-Karjalassa. Tavoite: Polvela näkyviin, tienvarteen, nettiin ja ihmismieliin Toimenpiteet: Käytännön toimenpiteenä tehdään opaskyltit kylätalolle ja muihin merkittäviin paikkoihin, kiinteistöihin ja nähtävyyksiin. Tehdään myös Polvelan info-taulu, joka sijoitetaan, jos lupa saadaan, Polvelan tienristeykseen. Polvelan sisäistä tiedonvälitystä varten ryhdytään toimittamaan Polvela-lehtistä tai Polvelan kylälehteä. Yleistä Polvela näkyvyyttä lisätään hankkimalla kylälle oma logo, jonka suunnittelu toteutetaan kilpailumuodossa. Polvelalle hankitaan myös oma t-paita ja lippis. Harkitaan myös omien tarrojen hankkimista. Uutena asiana Polvelan kyläsuunnitelman laatimisen yhteydessä aloitettuja nettisivuja kehitetään omannäköisiksi. Yhtenä ajatuksena on ollut virtuaalikylän työstämisen aloittaminen. Virtuaali-Polvela on netissä oleva mahdollisuus käydä Polvelassa kylässä, marjametsässä tai esimerkiksi savusaunassa netin kautta. 8

9 Kylätalo toimivaksi Taustaa: Polvelan kylätaloa on kunnostettu viimeisen kahden ( ) vuoden aikana Vaara-Karjalan Leader -yhdistyksen rahoittamalla hankkeella. Kylätalon sali ja keittiö on saatettu edustuskuntoon. Kylätalon toiminta on kunnostamisen myötä aktivoitunut. Kuitenkin korjattavaa talossa edelleen on ja sen toimivuutta täydentäisi erillinen talousrakennus. Lämmitysjärjestelmä on myös uusittava. Myös pihapiirin rakentamiseen kylällä on intoa, mikäli kylätaloa ympäröivä tontti saadaan kyläyhdistyksen omistukseen. Tavoite: Tavoitteena on kylätalon toimivuuden parantaminen ja kyläyhteisön palvelujen kehittäminen. Toimenpiteet: Kylätalon vanhapuoli saneerataan harrastuspiirien, kokousten, koulutusten ja tapahtumien käyttöön. Kunnostamisessa huomioidaan myös mahdollinen leirikoulukäyttö. Kylätalon lämmitysjärjestelmä uusitaan. Edullisin vaihtoehto pitkällä aikavälillä on puuenergian käyttö, mutta maalämmön tai ilmalämmön käyttö ei sido huoltohenkilöstöä niin paljoa kuin esim. pellettilämmitysratkaisu. Juhlasalin uuni pitää myös uusia. Kylätalon yhteyteen rakennetaan uudisrakennus, johon tulee sauna, peseytymistilat, varasto- ja majoitustiloja. Kylätalon piha-alue kunnostetaan ja piha-alueelle perustetaan Polvelan oma siirtolapuutarha. Myös urheilukentät kunnostetaan ja kylätalon yhteyteen rakennetaan valaistu kuntopolku. Työ tehdään pääosin talkootyö voimin. Uutta talkooväkeä rekrytoidaan myös kylän ulkopuolelta (kesäasukkaat ja lähikylät ja Juuan kirkonkylä). Osa töistä aloitetaan vuoden 2007 aikana ja kylätalon kunnostamiseksi haetaan rahoitusta Vaara-Karjalan Leader -yhdistykseltä. Kylätalon kunnostaminen voidaan jakaa myös kahteen tai kolmeen hankkeeseen ja hakea rahoitusta myös muista lähteistä. (Opetusministeriö: seurojentalojen kunnostamiseen tarkoitetut avustukset) Kylätoiminnan kehittäminen Taustaa: Polvelan kylätoiminta elää nousukautta. Kylätalon kunnostaminen sekä kylätoimikunnan ja maamiesseuran yhdistäminen on tuonut uutta väkeä kylätoimintaan. Aktiiviset kyläläiset ovat koko toiminnan peruspilari ja ihmisten innostuksen säilyttäminen on yksi tärkeimmistä kylätoiminnan asioista. Siksi myös juhlat, talkooväestä huolehtiminen ja palkitseminen ovat 9

10 myös tärkeitä. Kyläsuunnitelmaa tehtäessä harrastus- ja kylätoiminnan suunnitelmat limittyivät sulavasti yhteen. Ajatuksia ja ideoita, joita esitettiin ideaillassa, syntyi paljon ja näistä työstettiin useita kehittämisehdotuksia. Osa niistä on toteutettavissa sopimalla kyläläisten kesken, osaan olisi hyvä saada hankerahoitusta. Tavoitteena on luoda edellytyksiä toimenpiteille, joiden myötä kylätoiminta tarjoa toimintaa ja aktiviteettejä kaikille kyläläisille. Toimenpiteet: Kootaan tapahtumat, kylätoiminta ja muut kylällä tehtävät toimenpiteet vuosikalenteriin ja sovitaan kuka ja ketkä mitäkin asiaa hoitavat. Arvioidaan mitkä toimenpiteet voidaan tehdä kylän omin voimin ja mitkä toimet vaativat hankerahoitusta. Nämä toimenpiteet toteutetaan omana hankkeena tai osana kylätalon kunnostushanketta. Rahoitusta voi hakea myös säätiöiltä. Kylätoiminnan kehittämisessä nuorten ja lasten harrastusten ylläpitäminen on tärkeää. Nuorten vastuuta oman toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä lisätään. Kylätalon yhteyteen kannattaa miettiä tietokone -nettinurkkausta, jossa on käytössä monipuoliset laitteet ja ohjelmat. Myös kesäasukkaiden mukaan saaminen kylätoimintaan on niitä peräänkuulutettuja uusia kylätoiminnan tasoja. Kylätoiminta on myös palvelujen tuottamista. Harrastukset, kerhot, tapahtumat, juhlat ja kisat ovat niitä toimia, joita tarjotaan myös koko kunnan ja maakunnan ihmisille. Kylätoiminta sisältää myös ristiriitoja, joiden sovitteluun kannattaa käyttää aikaa. Usein kysymys on väärinymmärryksistä, jotka selviävät keskustelemalla. Erikoispuiden taimikasvatus Taustaa: Metsänomistuksen siirtyessä yhä laajempien kansalaisryhmien pariin, myös metsän käyttömuodot monipuolistuvat. Yhtenä mahdollisuutena metsää uudistettaessa on erikoispuiden käyttö. Kotimaiset jalot lehtipuut (vaahtera, lehmus, kynä- ja vuorijalava, tammi sekä saarni) ovat varteenotettava vaihtoehto metsiä uudistettaessa. Varsinaisesti näiden puiden taimituotantoa ei Suomessa kovin paljon ole. Tavoite: Tavoitteena on perustaa erikoispuiden taimitarha Polvelaan 10

11 Toimenpiteet: Aluksi tarvitaan sopivan rohkea yrittäjä ja toiseksi sopiva paikka taimitarhaa varten. Muita edellytyksiä on tietenkin sopivan lisäysaineiston saaminen, joka pitää tietenkin selvittää. Taimituotanto ei sinällään poikkea muusta taimituotannosta. Markkinointi ja asiakkaiden löytäminen on oma voimainponnistus. Asian puitteissa voitaisiin tehdä markkinointitutkimus ja jos asialle löytyy yrittäjä, hän saanee myös tarvittavat avustukset. Uutta väkeä Polvelaan Taustaa: Polvela sijaitsee kymmenen kilometrin päässä Juuan kirkonkylästä. Kylän palvelut, kauppa, koulu, posti ja pankki ovat siirtyneet pois omalta kylältä mutta matka palvelujen ääreen ovat kohtuullisen lyhyt. Polvelassa ei varsinaisesti ole vapaita tontteja ja tyhjillään olevia ja myytäviä asuinrakennuksia. Mahdollisia rakentamispaikkoja kylältä kyllä löytyy, mikäli niitä toden teolla halutaan. Juuan kunta ei ole aktiivisesti markkinoinut kyliä mahdollisille tulomuuttajille. Aktiivinen kylätoiminta, maisemallisesti kaunis ja hyvien liikenneyhteyksien omaava kylä olisi monelle tulomuuttajalle varteenotettava mahdollisuus. Tavoite: Uusien asukkaiden saaminen Polvelaan Toimenpiteet: Kartoitetaan mahdolliset rakentamispaikat Polvelassa ja Timovaarassa ja samalla tiedustellaan niiden saamista tarjottaviksi tonteiksi. Perustetaan Polvelaan tonttipörssi, joka liitetään johonkin olemassa olevaan tonttipörssiin ja samalla mietitään yhteistyötä Juuan muiden kylien kanssa. Laaditaan nettisivustot vapaista rakentamispaikoista. Ryhdytään etsimään aktiivisesti tulevia polvelalaisia. Markkinoidaan kylää kesäasukkaille ja mietitään uusia kanavia tavoittaa mahdollisia tulomuuttajia. Samalla kehitetään asumisviihtyvyyttä edistämällä vanhustenhuoltoa, lasten päivähoitoa sekä laajennetaan kylän harrastuspiirejä ja tapahtumia. Myös laajakaistan saaminen kylälle on ensiarvoisen tärkeää. Polvelan henki ja ilmapiiri Ensimmäisessä kyläillassa kirjattiin ylös kaikki Polvelan yhdistykset, yhteenliittymät ja muut kimpat. Tämä lista kuvaa Polvelan yhteisötoimintaa Polvelan kyläyhdistys ry Polvelan metsästysyhdistys ry Rauanjärven Erä ry Timovaaran metsätysyhdistys ry Juuan metsästysyhdistys ry (kenraali Raappana on ollut perustamassa) Polvelan 4H kerho Polvelan yhteisen kalaveden osakaskunta Seurakunnan pyhäkoulu Polvelan liikuntapiiri Timovaaran naisten sauvakävelyilta (keskiviikko) Vanhat konstit käyttöön käsityöpiiri 11

12 Keskustan Polvelan paikallisyhdistys ry Polvelan pilkepojat Timovaaran kylätoimikunta Polvelan tapahtumat kirjattiin vuodenkierron mukaisessa järjestyksessä. Pilkkikisat Uimarannan kunnostustalkoot Polvelan Timovaaran kinkerit Kylätalon kunnostus talkoot vuorovuosina Metsästysseuran talkoot vuosittain Polvelan ulkoilupäivät Hirvipeijaiset (marraskuu) neljän eri Juuanjärven jäällä yhdistyksen Laskiaisrieha Joulujuhla (joulukuu) Ellin tanssit (heinäkuu) Teatteri- tai uimaretket Elonkorjuutanssit (elokuu) (Suunnistuskisat SM-kisat n. kolme Kyläkävely (syksy) vuotta sitten) Polvelan yritykset Puusepänliike Janne Räsänen Tmi Karjatilat maidontuotanto: Jorma Kortelainen Juha Martikainen ja Heidi Mikkola lihantuotanto Olli ja Kaarina Kiiskinen Lintutila: Unto ja Katja Kirjavainen (poroja myös) metallialan alihankinta yrittäjä myös villisikatarha: Markku Korhonen taksi Jukka Hirvonen taksi Jani Miettinen Toivo Tuononen pilkekauppaa Eero Nevalainen marjanviljelytila (mansikka, herukka, peruna, hunaja) Polvelan piirakkapaja - kylätalon naiset Polvelan verkostot. Ensimmäisessä kyläillassa kirjattiin niitä kylän ulkopuolisia yhdistyksiä, joissa polvelalaiset ovat mukana. 12

13 Yksi kunnanvaltuutettu, seurakuntatoiminta, yksi kirkkovaltuutettu, paikalliset yhdistykset, 4H kerho on tärkeä lasten kannalta, naapurikylät, Vaara-Karjalan Leader -yhdistys, Pohjois-Karjalan TE-keskus, P-K:n kylät, Juuan yrittäjät yrittäjäyhteydet, P-K:n Maakuntaliitto, P-K:n MHY, Jukola, PKS, Juuan riistanhoitoyhdistys, ProAgria, pankit, Suomen Salaojakeskus oy, Eero Reijonen, Kyösti Virrankoski, Tulikivi Oyj, Karjalan Sotilassoittokunta (Raimo Maaranen), Erkki Toivanen Lontoo, Maaseutukeskusten Liitto, MTK, Nurmeksen osuusmeijeri, maaseutulautakunnan pj ja vpj Juuan kivimuseo- ja kivikyläsäätiö uusi nimi Suomen kivitutkimussäätiö (hallituksen jäsen), Tarja ja Pentti Juntusen rahasto osana Suomen kulttuurirahaston P-K:n rahastoa. Juntusten sukuseura ry, Eläkeliitto, Juuan hengitysyhdistys, Keliakialiitto P-K.n yhdistys ry Juuan tukihenkilö, LC Juuka, Mielekäs ry, Myös Polvelan ammatit kirjattiin ylös. kivityömiehet, lähihoitajat (perushoitaja), maanviljelijöitä, yrittäjiä, perhepäivähoitaja, sähköasentaja, autonkuljettajat, taksimiehiä, kouluavustajia, sairaanhoitajia, kirvesmiehiä, huru-ukkoja, rakennusmestarit, keittäjiä, postinjakaja, kampaaja, metsuri, lomittajia, ompelija, kätilö, rajavartija, kirjastovirkailija, toimihenkilöitä, hammashuoltaja, kaupanmyyjä, kirjanpitäjä, sihteeri, taimitarhan työntekijä, uunintekijä, lastenhoitaja, pankkivirkailija, toimistotyöntekijöitä, laitostyöntekijä, suunnittelijoita Kyläläisten harrastamista kuvaa seuraava listaus metsästys, kalastus, marjastus, sienestys, ulkoilu, liikunta, jumppa, sauvakävely, suunnistus, ratsastus, 4H toiminta, lukeminen, käsityöt, kylätoiminta, karate, kuntonyrkkeily, nyrkkeily, rullaluistelu, hiihtäminen, mökkeily, moottorikelkkailu, mopolla ajo, lentopallo, tanssireissut, radioamatööritoiminta, rullasuksihiihto, matkailu, uinti, puutarhanhoito, metsänhoito, latinobic, salibandy, jääkiekko, jalkapallo, yhdistystoiminta, karaoke, maailmanmenon seuraaminen, tulevaisuuden skenaarioiden hahmottaminen, sanomalehtien luku, tietsikka harrastukset, osuuskauppatoiminta, koiraharrastus, agility, koiranäyttely, koirankoulutus, hirvenhiihto, off road, hevosharrastus, pontikan keitto on painunut unholaan (?), kotiviinit kyllä osataan, pajutyöt, päretyöt, luudanteko, kutominen, neuletyöt, himmelit, olkityöt, kareliasoutu, maraton, Lete -liikuntakerho, pullan paistaminen, leivonta, yleisurheilu, teatteriharrastus, leiritointa, karateopetus, Luontokohteet, rakennukset ja paikat Polvelassa 13

14 Tikankontti, Sininen Yökönlehti, Näsiä, (Erikoisia heinäkasveja) ja Juuan luonto, Juuka-seuran julkaisusta löytyy lisää Tahkovaaran (317m) aarnialue:, pirunkirnut, Rattikalliot (lammet vaaran päällä 293 m), luolat Valkeisen Kuppisaari Tahkovaaran palotorni (R), Hiisivaaran lehmukset, Kylätalo (1880 luvulta Kukkolan tilan päärakennus) eli ent. maamiesseuran talo, koulu (kunta omistaa), seurakunnan leirikeskus, metsästysyhdistyksen talo ja Kiviuuron kota, metsästysseurojen majat Timovaarassa (3 kpl) Juntulan tilan päärakennus, Nevalan kivinavetta (Lössä) (Kivenpyörittäjan kylän kohtauksia), Juuanjärvellä osakaskunnan laavu, Rauanjärven rannalla Juuan Kiitäjien maja (partiolaiset) ja Polvelan uimaranta Alajärven rannalla, Kylän rajat määriteltiin näin: Juuasta tultaessa Rasintie, Timovaara Polvijärven rajalle, Honkalahti on jo Juuankylää, Pohjoisessa Petrovaara Kylän sijainti Juuka Kaavi tietä 10 km Juuan keskustasta, Luikonlahdentie (kantatie 506), Kansalantie Martonvaaraan ja Polvelantie Mataraan Oman kylän palvelut ovat seuraavat Takseja on kaksi, puusepänverstas, linkous ja lumityöt, mansikat, viinimarjat, perunat, hunajat, perhepäivähoito, viiriäisen munia, hanhenmunia, kalkkunaa, 14

15 julkinen kaupanvahvistaminen, ompelupalvelu ja tarvikkeet, traktoripalvelut, rakentaminen, piirakat ja muut leivonnaiset koneen korjaukset, metallitöitä, katiskoita, pärevasuja- ja koreja, varpuluutia, puiset kokkausvälineet, himmelit ja olkityöt, havukranssit ja -pallot ja muut koristeet luonnonmateriaaleista, kuivakukka-asetelmat Polvelan ongelmat ja nelikenttä Polvelan ongelmaillassa arvioitiin kylän ongelmia, kehittämisen esteitä ja puutteita. Ennen varsinaista työskentelyä tehtiin Polvelan nelikenttä. Työryhmissä kirjattiin kylän olemassa olevat vahvuudet ja heikkoudet sekä lähitulevaisuuden näköpiirissä olevat mahdollisuudet ja kylää kohtaavat uhkakuvat. Näin saatiin Polvelan nelikenttä. Ongelmia ja kehittämisenesteitä loihdittiin seinäpapereille tammikuun vesisateessa. Ongelmat painottuivat kylätoiminnan ongelmiin, ympäristöasioihin ja harrastusmahdollisuuksien puutteisiin. POLVELA / NELIKENTTÄ-ANALYYSI VAHVUUDET - aktiivinen kyläyhdistys - vaihtelevat lenkkimaastot - hyvät kalavedet - puhtaat vedet - sopuisat ihmiset HEIKKOUDET - posti ja baari lopetettu - kauppa puuttuu - kioski puuttuu - nurkkakuntaisuus - kauppa-autoja ei kulje 15

16 - taksit riittävät - remontoitu kylätalo - hyvä uimaranta - maisemallisesti kaunista seutua - metsästysmajan kunnostaminen yhtä aikaa kylätalon kanssa - venevalkaman kunnostaminen - joukkoliikennetaksi, kimppakyyti - löytyy lapsiperheitä - kylän hyvä henki - lyhyt matka taajamaan - erilaista osaamista ja ideoita - Polvelan kyläläiset ahkeria - uudet kyläläiset - keskinäinen tuttavuus - luonnonrauha - maantieyhteydet - syntyy lisää lapsia - oma uimaranta - talkoohenki - huumorintaju - asumisväljyys - sitkeys - vapaa-ajan harrastukset - Juuka lähellä - nuoret perheet muuttavat kylälle - toiminta monipuolista - kylätoiminta vireää - hyvät vetäjät kyläyhteisössä - postinkanto - hauskat ihmiset - hyvät naapurit - ei ruokailumahdollisuutta - koulu lakkautettu - parturi lopetettu - vähän harrastusmahdollisuuksia (hiihtoladut, luistelukenttä, kiekkokaukalo jne. puuttuvat) - tiestön kunto - kylän risteyksen valaistus ja nopeusrajoitus - laajakaistan puuttuminen - seuran puute kylätalolla - pitkät välimatkat - nuorison puuttuminen - vähän aktiivisia toimijoita - työpaikkojen puute - katuvalaistus puuttuu - tonttipuute, tietämättömyys - vesi- ja viemärijärjestelmän puute - asutus harvaa - sivutiet huonossa kunnossa - kännykkäyhteydet pätkivät - kylällä yrittäjyys vähäistä - väki vanhenee ja vähenee - liian vähän lapsia kylällä - kyläavustaja ja kylätalkkari puuttuvat 16

17 MAHDOLLISUUDET - Tahkovaaraan näköalapaikka ja luontopolku - yhteistyö lähikylien kanssa - kansalaisopistojen kursseja - sienestys - marjastus - luontoretket - urheiluseurojen kanssa yhteistä toimintaa (lapsille liikuntakerho) - kulttuuriretket - saada lisää toimijoita kylän yhteisiin hankkeisiin ja harrastuksiin - nuorille ja lapsille lisää harrastusmahdollisuuksia - lisää palveluja - luontokohteiden hyödyntäminen matkailussa - koulun hyötykäyttö - kylätalon käyttäminen kurssitoimintaan - mökkiläisten, uusien asukkaiden ja entisten kyläläisten saaminen mukaan toimintaan - yhteiseen hiileen puhaltaminen - Leader-hankkeet - kyläsuunnitelma - kylätoiminta - mahdollinen laajakaistan tuleminen verkostoituminen - lisää yrityksiä ja vireää yritystoimintaa - asukkaiden hankinta - vanhuksista huolehtiminen - kyläavustaja - kylärenki tai piika - harrastusmahdollisuuksien lisääminen - Internet - kansalaisopisto- ym. piirit - yhteiset reissut ja retket - yhteistyöllä toiveista totta UHKATEKIJÄT - väestön vanheneminen, vanhustenhoito - pois muuttaminen, autioituminen - asuminen ja jätteenkäsittely suuntautuvat kirkonkylälle ja kallistuu - petoeläinten lisääntyminen (ilves ja susi) - kunta suhtautuu kielteisesti sivukylien toimintaan - kirjastoauton kulkeminen loppuu - maataloustuotanto loppuu - palvelut puuttuvat - aktiivisten toimijoiden väsyminen ja puuttuminen - joukkoliikenne häviää - tonttien puute - kaksijakoisuus - ideoiden, rahojen ja resurssien loppuminen - kylä kuolee - poliittiset päätökset - ilmastonmuutos - liikenneonnettomuudet (kylän risteys) - ennakkoluulot - kateus - pelko - syrjäytyminen - maatalouskysymys - pula naisista - uusi jätevesilaki on kallis - jätteenkuljetuksen mielivaltaisuus - EU-direktiivit 17

Johdanto. Työskentelytapa. Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä

Johdanto. Työskentelytapa. Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä.2 Kylän henki ja osaaminen...3 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä 3 Ongelmia ja ideoita....4

Lisätiedot

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Kulhon seudun kehittämisyhdistys ry Joensuun Seudun Leader ry Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan Kylät ry SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Työskentelytapa 2 Kylän henki

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA Seuraavat ideat, kommentit, toiveet ja ehdotukset on kerätty 10.12 järjestetyssä Polvijärven kylien illassa. Iltaan oli kutsuttu asukkaita. Läsnä oli kunnan edustaja, sekä

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Konttimäki-kylistä komein

Konttimäki-kylistä komein Konttimäki-kylistä komein Faktaa kylästä Asukasluku 119 Taloja n.70 Kyläyhdistys toiminut vuodesta 1979 alkaen, alkuun kylätoimikuntana Kyläyhdistyksen jäsenmäärä 136 Konttinetti (konttimaki.suntuubi.com)

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA

TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Tyrjänsaaren kylätoimikunta, Vaara-Karjalan Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan kylät ry ja Ilomantsin kunta SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Työskentelytapa

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun.

Kurrekoti. Ammatillinen perhekoti. Ø koti seitsemälle lapselle. Ø kaksi tukiasuntoa, kun aika on kypsä omien siipien kokeiluun. S Y K S Y 2 0 1 3 Kurrekoti Ammatillinen perhekoti Loistava sijainti! päiväkoti 500 m alakoulu 500 m yläkoulut 6km ja 12 km Lahti 12 km Nastola 12 km Helsinki 100 km E75 moottoritieliittymä 2 km Villähteen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila. SUNNIEMI - SUOSMERI - HARJUNPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA 2005-2010 Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.fi 2 SUNNIEMI- SUOSMERI

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu -

KOJONKULMA. - Mahdollisuuksien maaseutu - KOJONKULMA - Mahdollisuuksien maaseutu - Kyläkävelyraportti KOJONKULMA 10.7.2012 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa-

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY ja TUISKULA Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspiste Tuiskulan op + muut palautuspisteet Köyliössä

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN

JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN JOHDATUS KYLIEN BISNESKEISSEIHIN - Kylien liiketoiminnan kenttää Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien bisneskeissit -hanke 28.4. 2012 Rovaniemellä juha.kuisma@kylatoiminta.fi juha.kuisma@elisanet.fi

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III

Kysely kotona asuville kehitysvammaisille. Seutu III Kysely kotona asuville kehitysvammaisille Seutu III Tietoja Vastausmäärä seuduittain 80 60 40 20 0 Seutu I Seutu II Seutu III Kaikki vastaukset 70 44 41 Seutu I Seutu II Seutu III Yhteensä Kotona asuvat

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA Nurmes 13.3.2015 Sakari Tikka Yhteismetsä on tilojen yhteinen metsäalue Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen

Lisätiedot

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa

Tavoite 1: Ilo elää ihmisissä Kestävää ja uudistuvaa kansalaistoimintaa Miun yhistys toimeenpanosuunnitelma 2015-2017 Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANE Käsitelty ja täydennetty JANEn kokouksessa 6.10.2015 (Aikaisemmat vaiheet: JANEn kokouksen 28.8.2015 Learning

Lisätiedot

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN!

Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) TERVETULOA HOIVAKOTI VILLA JUKOLAAN! Villa Jukolan virkistystoimintasuunnitelma 2015 2016 (vrs. 4.11.2015) Villa Jukolan henkilökunta huolehtii viriketoimintapäivien tilajärjestelyistä, sovittujen tarjoilujen hankinnoista ja asukkaiden juhlakuntoon

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010

Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Aikaleima Riihivalkaman koulualueen kyläsuunnitelma 2010 Käynnissä olevat kylän kehittämiskohteet Toimenpiteet Aikataulu Vastuutaho= mitkä toimijat, kenen kanssa Jätevesiasiat Selvitys ja suunnittelu jätevesiviemäristä

Lisätiedot

OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA

OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA OHVANAN JA PÄRNÄN KYLÄSUUNNITELMA 2006 Ohvana-Pärnän kylätoimikunta, Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä

Lisätiedot

Palaute hallintokunnittain

Palaute hallintokunnittain Palaute hallintokunnittain Tekninen toimi: Hyvää, toimivaa: Kirkonkylän yleisilme (istutukset), ympäristön viihtyvyys Röytyn rakennuksen maalaaminen Linnavuorentien asfaltointi + valaistus Taipalsaarentien

Lisätiedot

Kunnostusten käynnistyminen syksyllä 2008

Kunnostusten käynnistyminen syksyllä 2008 Tuovi Vaaranta 23.10.13 Tiedepuistolla Onkamojärvien kunnostukset Kunnostusten käynnistyminen syksyllä 2008 Onkamojärvien veden laatu on puhuttanut alueen asukkaita jo vuosikymmeniä. Vuosi vuodelta levät

Lisätiedot

Lehtovaara-Korentovaaran K Y L Ä S U U N N I T E L M A 2 0 0 5

Lehtovaara-Korentovaaran K Y L Ä S U U N N I T E L M A 2 0 0 5 1 Lehtovaara-Korentovaaran K Y L Ä S U U N N I T E L M A 2 0 0 5 Yleistä...2 Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden Verstaan työnkuvaus...2 Kylän henki ja ilmapiiri...3 Lehtovaara- Korentovaaran nelikenttä...4

Lisätiedot

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä

Kyläkysely. KYLÄKYSELY Ristola. Sukupuoli. Ikä Kyläkysely KYLÄKYSELY Ristola Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (1.1-.2.) Ristolassa kotitaloutta palautuneita vastauksia 2 Vastausprosentti n.

Lisätiedot

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 JANAKKALA-SEURA RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.3.2016 1 Janakkala-Seura ry. tekee paikallista Janakkalan mielikuvaa tukevaa kotiseututyötä. Tavoitteena on 1. Lisätä täällä

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ

KYLÄSUUNNITELMAT JA RAHOITUS NURMIJÄRVELLÄ Kokoontumis- ja harrastustilat sekä kyläyhdistyksen perustaminen (Harrastus)toiminnan pitää olla uutta, tai toimintaa on laajennettava/uusittava. Kotiseutuliiton ja opetusministeriön varoja kannattaa myös

Lisätiedot

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen

Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan. Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Kulttuuriperinnöstä eväitä tähän päivään ja tulevaan Etelä-Savon maakuntapäivä 14.5.2012 Savonlinna Projektipäällikkö Pia Puntanen Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke Vetovoimainen kasvukeskus

Lisätiedot

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta

Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ajatuksia Vanajavesihankkeesta Ympäristökeskuksen näkökulma, Vanajavesi kuntoon starttitilaisuus 1.10.2009 1 Vanajavesi mikä se on? 2 Millainen vesien tila on nyt? erinomainen hyvä tyydyttävä välttävä

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 14.2.2011 8.3.2011 21.3.2011 4.4.2011 2.5.2011 23.5.2011 30.5.2011 1(7) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Uusi Hankasalmi Väliraporttiseminaari. Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan

Uusi Hankasalmi Väliraporttiseminaari. Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan 27.10.2016 Väliraporttiseminaari Liikunnan, virkistyksen ja vapaa-ajan Uusi Hankasalmi Hankasalmen liikunta-, virkistys- ja vapaa-aikasuunnitelma 2017-2025 SEMINAARIN OHJELMA Hankasalmen kunta tarjoaa

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 4/2016 Elinympäristövaliokunta AIKA 11.04.2016 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:15 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:15 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti

Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Iin kuntastrategia 2020 / Toukokuu 2014 Kuntalaiskyselyn vastausten koonti Toukokuussa 2014 strategian valmistelutyön tueksi avattiin nettiin kuntalaiskysely, jonka tarkoituksena oli koota iiläisiltä toimenpide-ehdotuksia

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä Meiltä on puuttunut keinoja arkiseen mutkattomaan yhdessä oloon. Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä - Yhteisöllisyystutkija Antti Maunu #syödäänyhdessä #suomi100 SUOMESSA

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com

Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Kuopion kuvataiteilijat ry, Ars Libera. Aapatie 1, 70780 Kuopio. 050-4901531/ 040-7621830. www.arslibera.com 1. YHDISTYS 2. ORGANISAATIO Kuopion kuvataiteilijat ry eli Ars Libera

Lisätiedot