K y l ä s u. Polvela. Polvela. i t e. elävän maa- seudun mallikylä. m a

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K y l ä s u. Polvela. Polvela. i t e. elävän maa- seudun mallikylä. m a"

Transkriptio

1 Polvela K y l ä s u u n n i t e l m a Polvela elävän maa- seudun mallikylä

2 Johdanto...2 Lyhyesti Polvelasta...3 Työskentelytapa...4 Polvelan viini-ilta...5 Polvelan kehittämisohjelmat...6 Harrastustoiminnan kehittäminen...6 Polvelan maisemanhoitosuunnitelma...7 Polvelan markkinointi...8 Kylätalo toimivaksi...9 Kylätoiminnan kehittäminen...9 Erikoispuiden taimikasvatus...10 Uutta väkeä Polvelaan...11 Polvelan henki ja ilmapiiri...11 Polvelan ongelmat ja nelikenttä...15 Polvelan ideailta...20 Ideoista toimenpiteisiin...25 Johdanto Polvelan kyläsuunnitelma ja sen laatiminen toteutettiin osana Kyläsuunnittelijat verkossa -hanketta. Hankkeessa tehdään Vaara-Karjala alueella kylien voimin kyläsuunnitelmat omille kylille. Tavoitteena on työstää kyläsuunnitelmat kymmenelle kylälle, joista kahdeksan Lieksaan ja yksi Nurmekseen sekä Juukaan. Polvelan kyläsuunnitelma tekemisen aloite tuli kylältä. Polvelaan oli synnytetty kyläyhdistys 2004 vuoden aikana ja kylätoimijat miettivät oman toiminnan pidemmän ajan suunnittelua. Polvelan kyläsuunnitelma on kyläläisten tekemä konkreettinen toimenpidesuunnitelma siitä, mitä kylällä tulisi tehdä seuraavien vuosien aikana. Kyläsuunnitelma on kooste kyläkokousten työstä ja se on myös yhteistyön ja yhteissuunnittelun tulos. Kyläsuunnitelma on työstetty viidessä kyläillassa, joiden tavoitteena oli koota kaikki kyläläiset ja Polvelan asioista kiinnostuneet yhteen miettimään oman kylän kehittämistä. Ensimmäinen kokoontuminen pidettiin joulukuun alussa 2006 ja työtä jatkettiin alkuvuodesta Polvelan väki kutsuttiin 2

3 kyläiltoihin joka talouteen menevillä kirjeillä sekä lehti-ilmoituksella Vaarojen Sanomissa. Tiedotusta täydennettiin Minne mennä -palstalla Karjalaisessa ja kyläilloista kuulutettiin P-K:n radion ääniaalloilla menovinkeissä. Polvelan kyläsuunnitelman uutena työmuotona kokeiltiin miten tietoverkkoa voi hyödyntää kyläsuunnitelman tekemisessä. Samalla koottiin kyläsuunnitelmaa myös netti sivuille Kyläsuunnitteluiltoihin osallistui yhteensä yli kuusikymmentä kyläläistä. Yksittäisissä kyläilloissa oli kolmisenkymmentä henkeä. Polvelan kyläillat Kyläanalyysi 5.1. Synkistelyilta 2.2. Irrotteluilta Polvelan kehittämisohjelmat ja toivesuunnitelmat Polvelan kehittämisohjelmien jatkaminen Kyläsuunnitelman tarkastaminen Lyhyesti Polvelasta Polvela sijaitsee kymmenen kilometriä Juuasta Kaaville johtavan Luikonlahden tien (kantatie 506) varrella. Kylän lävitse kulkee Mataran ja Martonvaaran välinen tie. Kylän palvelut ovat hävinneet. Kaupat ovat loppuneet jo 1990 luvulla ja koulu loppui tämän vuosituhannen alussa. Matkaa kirkonkylän palveluihin ei ole kuin kymmenen kilometriä, joten kyläläiset pitävät palveluja kohtalaisena. Talouksia Polvelassa on postinumeron perusteella 120, joista osa Timovaarassa. Asukasluvun kyläläiset arvioivat olevan vajaan kolmesataa. Kylän keskeinen toiminta keskittyy kylätalolle, joka on entinen maamiesseurantalo. Maamiesseura muutti sääntöjään ja nimensä kyläyhdistykseksi vuonna Kylätoimikunta yhdisti väkensä muutettuun yhdistykseen ja näin kyläyhdistys jatkaa kahden toimijan perinnettä. Kyläsuunnitelman tekoon Polvelan kyläläiset lähtivät innolla. Kehitettäviä ja tehtäviä asioita tuntuu olevan paljon. Kyläyhdistyksen toiminta vetää mukaansa hyvin myös työssä käyvää väkeä, joten kyläyhdistyksen tavoitteet ja toimenpiteet edustavat hyvin Polvelan väkeä. Koska kylätoiminta on yhdistysmuotoista ja edellyttää jäsenyyttä yhdistyksessä, eivät kaikki kyläläiset ole luonnollisesti mukana toiminnassa. Tosin kyläyhdistyksen tapahtumat vetävät mukaansa myös heitä ja kylän ulkopuolista väkeä. Ympäristö ja erityisesti Polvelan luonto on kiinnostavaa. Polvelan alueella esiintyy useita kalkinsuosijalajeja ja merkittävämpänä kasvina mainittakoon tikankontin laaja esiintymä. 3

4 Työskentelytapa Polvelan kyläsuunnitelma työstettiin tulevaisuuden verstaana. Ensimmäisessä kyläillassa käytiin läpi kyläsuunnittelutyön ja yhteisökehittämisen periaatteita sekä Tulevaisuuden Verstaan työskentelymenetelmä. Kyläillassa koottiin myös kyläprofiili eli kylän osaaminen, ammatit, harrastukset, yrittäjät, yhteisöt, yhteenliittymät sekä yhteistyö kirjattiin. Myös Polvelan rakennukset, luontokohteet ja muut merkittävät asiat pistettiin paperille. Näin luotiin kuva siitä miltä Juuan Polvela näytti talvella Toisessa kokoontumisessa synkisteltiin esiin Polvelan ongelmia. Kyläillassa yritettiin löytää tärkeimmät kehittämisen esteet ja hahmottaa mihin eri elämän osa-alueisiin ne liittyvät. Synkistelyvaiheessa laadittiin myös kylän nelikenttäanalyysi. Ongelmat ja kehittämisajatukset tuotettiin seinäpapereille kirjoittaen ja tärkeimmäksi koetut kehittämisen esteet sekä ideavaiheen ajatukset valittiin äänestämällä. Kolmannessa kyläillassa perjantaina 2.2. pistettiin sitten ranttaliksi. Tulevaisuuden verstaan kolmas ilta on irrotteluilta ja kylän väki päätti juhlia siinä samalla. Kylävisioita, Polvelaunelmia ja ideoita kehiteltiin hyvän ruuan, juomien, tanssin ja karaokelaulun tahdissa. Kyläilta kokosi viitisenkymmentä kyläläistä ja Polvelan ystävää. Polvelan unelmien tarkoituksena oli hahmottaa kylän tavoitteita ja päämääriä, työstää kuvaa kylästä kymmenen vuoden päästä sekä arvioida maailman menon vaikutusta omalle kylälle. Ennen varsinaista ideariihtä viriteltiin mielikuvitusta siitä mitä ihmiset, kun oikein intoutuvat, voivat omalla kylällään tehdä. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman suuri määrä ideoita. Ideat kirjattiin seinäpapereille ja aihepiiri oli täysin vapaa. Ideoita esitettiin pitkälti toista sataa. Ideat äänestettiin ja ryhmiteltiin eri teemojen alle. 4

5 Polvelan viini-ilta Polvelan ideointi-iltaa kokeiltiin uudenlaisena työmuotona. Kyläläiset halusivat järjestää kunnon juhlan. Tarjolla oli ruokaa, juomaa, tanssia ja karaokea. Kyläsuunnittelijat toivat viinit ja kyläläiset järjestivät pöytiä notkuttavat herkut, musiikin ja innokkaat tanssijat. Kyläilta lähti liikkeelle odottavan jännityksen merkeissä. Aluksi juhlittiin syntymäpäiväänsä viettävää Sampoa, jolle juhla oli yllätys. Polvelan unelmia ryhdyttiin työstämään punaista ja valkoista viiniä maistellen, unelmat soluivat si ujen ja purskuttelujen lomassa. Tulevaisuuden kuvat kylästä vuonna 2017 saivat lennokkaita muotoja kun polvelalaiset nousevan myötäkierteen voimassa kirjasivat tavoitteitaan ja päämääriään. Varsinaiseen ideointiin päästiin kun käytiin välillä nauttimassa piirakoita, vatruskoita sun muuta suolasta ja herkuteltiin makeilla kakuilla, pikkuleivillä ja äkkimakeilla. Viinisammioiden vielä tarjotessa antiaan kyläläiset kirjasivat ideoita, kehittämisehdotelmia ja muita Polvelan tulevaisuutta luotaavia ajatuksia seinäpapereille. Ideointia jatkettiin aina loppuiltaan asti, tosin sitä ennen pöydät raivattiin kylätalon lattialta ja pistettiin jalalla koreasti. Musiikista vastasivat Polvelan omat karaoke mestarit ja juhlaa jatkettiin yli puolenyön. Osa väestä antoi periksi jo vähän aiemmin. Loppuiltaa vietettiin sopivasti tanssin, ideoiden, laulun, viinin ja hyvän ruoan merkeissä. Ideailta tuotti yli 150 ideaa. Kaikki, jotka olivat paikalla, hurrasivat idealle järjestää kyläjuhla ja Polvelaa eteenpäin luotsaava ideointi-ilta yhdessä. Kyläsuunnittelijatkin pääsivät kotiin kahden kolmen maissa yöllä, vaikka lupasivat jatkaa ideointia aamu kuuteen. Todentamisvaiheessa työstettiin ryhmittäin teemakokonaisuudet, joiden puitteissa valittiin joukko ideoita ja kehittämisajatuksia perusteluineen, joita lähdettiin kehittämään edelleen. Ryhmät kirjasivat ideoista ja ongelmista kehittämisohjelmia, joissa määriteltiin tulevat kylän toimenpiteet ja niiden toteuttamisen mahdolliset ongelmakohdat, vastuuhenkilöt sekä aikataulun. Työskentelyn aikana korostettiin, etteivät asiat hoidu itsestään, vaan vaativat jatkuvaa työskentelyä ja kylän eri intressipiirien yhteistyötä sekä päätettyihin tehtäviin sitoutumista. 5

6 Polvelan kyläsuunnitelman tueksi laadittiin Polvelan nettiverstas Kyläsuunnitelma eteni kyläkokoontumisten muodossa, jossa kyläläiset työstivät kulloinkin eri aihepiirien asioita. Sen ohella nettiverstaaseen sai osallistua kuka tahansa, Polvelan kyläläinen, kesäasukas, kylältä kotoisin oleva tai muuten kylän asioista kiinnostunut. Nettiverstaaseen pääsi ja pääsee edelleen ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen (voimassa ) Polvelan kehittämisohjelmat Kahdessa viimeisessä kyläillassa työstettiin oman kylän kehittämisohjelmia. Näiden sisältö ja niiden edellyttämät toimenpiteet ovat kylän toimintasuunnitelma seuraavaksi viideksi - kymmeneksi vuodeksi. Polvelalaisten into tehdä kyläsuunnitelmaa takaa myös suunniteltujen asioiden toteutumisen. Polvelan kehittämisohjelmiin kirjatut toimenpiteet ovat kehitettävien asioiden ja kohteiden lyhennelmiä. Paljon asioita jäi myös kirjaamatta, mutta pääpiirteittäin asiat käyvät ilmi kehittämisohjelmataulukoista. Polvelan kyläsuunnitelman yksi tavoite on olla hankesuunnitelmien perusta. Tässä kyläsuunnitteluiltojen työstä on nostettu muutamia kehittämishankkeiksi kirjattuja suunnitelmia. Harrastustoiminnan kehittäminen Taustaa: Kylätoimikunnan ja maamiesseuran yhdistyttyä kyläyhdistykseksi Polvelan harrastustoiminta on laajentunut. Kylällä toimii kaksi opintopiiriä ja kylätalolla on järjestetty erilaisia tapahtumia. Talkootyönä kunnostettu kylätalo tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää harrastustoimintaa. Myös kylätalon ympäristöhoito ja siihen liittyvä puutarhatoiminta voisi olla osa kylän harrastustoimintaa. Kyläsuunnitelman yhteydessä nostettiin esiin hyvin monia eri harrastustoiminnan muotoja. Harrastustoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen voisi olla osa Polvelan kylän laajempaa kehittämishanketta. Tavoite: Tavoitteena on harrastustoiminnan kehittäminen ja sitä tukevan koulutustoiminnan järjestäminen. Tavoitteena on myös kylätoimijoiden piirin laajentaminen. Toimenpiteet: Harrastustoiminnan kehittäminen jatkuu pääosin luonnollisesti kyläläisten ja kyläyhdistyksen oman aktiivisuuden 6

7 tuloksena. Osa toiminnoista voidaan toteuttaa kansalaisopiston toimintana. Opintokerhojen ja kurssien järjestämiseen rahallista tukea on saatavissa myös MSL opintokeskuksesta. Lapsille ja nuorille suunnattu toimintaa tehdään yhdessä Polvelan 4H -kerhon kanssa. Karaoke- ja bingoiltoja järjestetään, mutta niiden edellyttämiin laitteisiin tarvittaneen rahoitusta. Eri kulttuuriharrastusten kuten teatteritoiminnan, runo- ja kirjallisuuskerhojen liikkeellelähtö edellyttää jossain määrin myös ulkopuolista apua. Liikunnallisiin harrastuksiin kuten lentopallo ja jääkiekko sekä niiden edellyttämiin investointeihin tarvitaan rahoitusta ja talkootyötä. Erityisesti Polvelassa kaivattiin digitaaliseen valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn liittyvää tukea. Myös kylän omien nettisivujen ja perus atk-taitojen ylläpitoon suunniteltiin koulutusta. Polvelan harrastustoiminnan tukeminen voisi olla osa seuraavaa kylätalon kehittämishanketta. Rahoitusta haettaneen myös kehittämisosioon, jossa painotus voisi olla koulutuksessa. Polvelan maisemanhoitosuunnitelma Taustaa: Polvelan keskeinen kylämaisema on edelleen kohtuullisen avoin peltoinen ja järvineen. Maatalouden vähetessä lehtipuuvesakoiden kasvuvoima kuitenkin uhkaa myös Polvelassa viljeltyä maalaismaisemaa. Tienvarsien pusikoituminen peittää kesäisin myös jylhiä näkymiä. Kylämaiseman muuttumiseen tottuu kohtuullisen nopeaan ja muutosta ei helposti huomaa kun katselee maisemia päivittäin. Harvoin kylässä käyvät ihmiset kyllä huomaavat eron muutamassa vuodessa. Polvelassa on järjestetty kahtena vuotena kyläkävely, jonka myötä kyläläiset ovat tutustuneet maisemanhoidon perusteisiin. Tavoite: Tavoitteena on laatia Polvelaan maisemanhoitosuunnitelma, joka kootaan kylän ja kyläläisten omista toiveista. Maisemahoitosuunnitelman tavoitteena on myös innostaa ihmisiä arvioimaan ja hoitamaan omaa lähimaisemaa ja saada ihmiset pohtimaan maisema-arvoja ja suhdettaan omaan lähiluontoon. Toimenpiteet: Polvelan maisemanhoitosuunnitelma laaditaan yhteisöllisesti, jossa määritellään myös yhteisten alueiden hoito ja kunnostustarpeet. Maisemanhoitosuunnitelma on pitkälti suositus, koska maanomistajat päättävät mitä omilla maillaan tekevät. Yhteisesti tehty suunnitelma kuitenkin innostaa monesti monia ihmisiä toimimaan. Tärkeää siis onkin se miten maisemanhoitosuunnitelma kylälle markkinoidaan. 7

8 Maisemanhoitosuunnitelman aloittaminen kyläilloissa määriteltiin vuodelle 2012 mutta sen voi aloittaa aiemminkin. Maisemanhoitosuunnitelman laatimisen voi ostaa alan konsulteilta. Sen voi toteuttaa myös koulutusprojektina, jossa keskeistä on kyläläisten perehtyminen maisemanhoitoon ja sen kunnostamiseen liittyvään hoitotyöhön. Maisemanhoitosuunnitelma tulee sisältämään myös kylätalon ympäristön, Polvelan tienristeyksen ja uimarantojen kunnostus- ja maisemarakentamissuunnitelmat. Polvelan markkinointi Taustaa: Kylän näkyvyys satunaiselle ohikulkijalle ja näkyvyys muutoin omalla paikkakunnalla on usein merkittävä imagotekijä. Yleensä pohjoiskarjalaiset kylät eivät ole kiinnittäneet huomiota oman kylän näkyvyyteen. Monelle riittää, että maantiellä oleva kyläkyltti kertoo missä kylässä ollaan. Myös muut kylästä kertovat informaatiolähteet eivät aina ole parhaassa mahdollisessa kunnossa. Myös Polvelan näkyvyys on vähäistä, vaikka kylätoiminta sinällään on viimeisten vuosien aikana lisännyt kylän näkyvyyttä Juuassa ja osin myös Pohjois-Karjalassa. Tavoite: Polvela näkyviin, tienvarteen, nettiin ja ihmismieliin Toimenpiteet: Käytännön toimenpiteenä tehdään opaskyltit kylätalolle ja muihin merkittäviin paikkoihin, kiinteistöihin ja nähtävyyksiin. Tehdään myös Polvelan info-taulu, joka sijoitetaan, jos lupa saadaan, Polvelan tienristeykseen. Polvelan sisäistä tiedonvälitystä varten ryhdytään toimittamaan Polvela-lehtistä tai Polvelan kylälehteä. Yleistä Polvela näkyvyyttä lisätään hankkimalla kylälle oma logo, jonka suunnittelu toteutetaan kilpailumuodossa. Polvelalle hankitaan myös oma t-paita ja lippis. Harkitaan myös omien tarrojen hankkimista. Uutena asiana Polvelan kyläsuunnitelman laatimisen yhteydessä aloitettuja nettisivuja kehitetään omannäköisiksi. Yhtenä ajatuksena on ollut virtuaalikylän työstämisen aloittaminen. Virtuaali-Polvela on netissä oleva mahdollisuus käydä Polvelassa kylässä, marjametsässä tai esimerkiksi savusaunassa netin kautta. 8

9 Kylätalo toimivaksi Taustaa: Polvelan kylätaloa on kunnostettu viimeisen kahden ( ) vuoden aikana Vaara-Karjalan Leader -yhdistyksen rahoittamalla hankkeella. Kylätalon sali ja keittiö on saatettu edustuskuntoon. Kylätalon toiminta on kunnostamisen myötä aktivoitunut. Kuitenkin korjattavaa talossa edelleen on ja sen toimivuutta täydentäisi erillinen talousrakennus. Lämmitysjärjestelmä on myös uusittava. Myös pihapiirin rakentamiseen kylällä on intoa, mikäli kylätaloa ympäröivä tontti saadaan kyläyhdistyksen omistukseen. Tavoite: Tavoitteena on kylätalon toimivuuden parantaminen ja kyläyhteisön palvelujen kehittäminen. Toimenpiteet: Kylätalon vanhapuoli saneerataan harrastuspiirien, kokousten, koulutusten ja tapahtumien käyttöön. Kunnostamisessa huomioidaan myös mahdollinen leirikoulukäyttö. Kylätalon lämmitysjärjestelmä uusitaan. Edullisin vaihtoehto pitkällä aikavälillä on puuenergian käyttö, mutta maalämmön tai ilmalämmön käyttö ei sido huoltohenkilöstöä niin paljoa kuin esim. pellettilämmitysratkaisu. Juhlasalin uuni pitää myös uusia. Kylätalon yhteyteen rakennetaan uudisrakennus, johon tulee sauna, peseytymistilat, varasto- ja majoitustiloja. Kylätalon piha-alue kunnostetaan ja piha-alueelle perustetaan Polvelan oma siirtolapuutarha. Myös urheilukentät kunnostetaan ja kylätalon yhteyteen rakennetaan valaistu kuntopolku. Työ tehdään pääosin talkootyö voimin. Uutta talkooväkeä rekrytoidaan myös kylän ulkopuolelta (kesäasukkaat ja lähikylät ja Juuan kirkonkylä). Osa töistä aloitetaan vuoden 2007 aikana ja kylätalon kunnostamiseksi haetaan rahoitusta Vaara-Karjalan Leader -yhdistykseltä. Kylätalon kunnostaminen voidaan jakaa myös kahteen tai kolmeen hankkeeseen ja hakea rahoitusta myös muista lähteistä. (Opetusministeriö: seurojentalojen kunnostamiseen tarkoitetut avustukset) Kylätoiminnan kehittäminen Taustaa: Polvelan kylätoiminta elää nousukautta. Kylätalon kunnostaminen sekä kylätoimikunnan ja maamiesseuran yhdistäminen on tuonut uutta väkeä kylätoimintaan. Aktiiviset kyläläiset ovat koko toiminnan peruspilari ja ihmisten innostuksen säilyttäminen on yksi tärkeimmistä kylätoiminnan asioista. Siksi myös juhlat, talkooväestä huolehtiminen ja palkitseminen ovat 9

10 myös tärkeitä. Kyläsuunnitelmaa tehtäessä harrastus- ja kylätoiminnan suunnitelmat limittyivät sulavasti yhteen. Ajatuksia ja ideoita, joita esitettiin ideaillassa, syntyi paljon ja näistä työstettiin useita kehittämisehdotuksia. Osa niistä on toteutettavissa sopimalla kyläläisten kesken, osaan olisi hyvä saada hankerahoitusta. Tavoitteena on luoda edellytyksiä toimenpiteille, joiden myötä kylätoiminta tarjoa toimintaa ja aktiviteettejä kaikille kyläläisille. Toimenpiteet: Kootaan tapahtumat, kylätoiminta ja muut kylällä tehtävät toimenpiteet vuosikalenteriin ja sovitaan kuka ja ketkä mitäkin asiaa hoitavat. Arvioidaan mitkä toimenpiteet voidaan tehdä kylän omin voimin ja mitkä toimet vaativat hankerahoitusta. Nämä toimenpiteet toteutetaan omana hankkeena tai osana kylätalon kunnostushanketta. Rahoitusta voi hakea myös säätiöiltä. Kylätoiminnan kehittämisessä nuorten ja lasten harrastusten ylläpitäminen on tärkeää. Nuorten vastuuta oman toiminnan järjestämisessä ja kehittämisessä lisätään. Kylätalon yhteyteen kannattaa miettiä tietokone -nettinurkkausta, jossa on käytössä monipuoliset laitteet ja ohjelmat. Myös kesäasukkaiden mukaan saaminen kylätoimintaan on niitä peräänkuulutettuja uusia kylätoiminnan tasoja. Kylätoiminta on myös palvelujen tuottamista. Harrastukset, kerhot, tapahtumat, juhlat ja kisat ovat niitä toimia, joita tarjotaan myös koko kunnan ja maakunnan ihmisille. Kylätoiminta sisältää myös ristiriitoja, joiden sovitteluun kannattaa käyttää aikaa. Usein kysymys on väärinymmärryksistä, jotka selviävät keskustelemalla. Erikoispuiden taimikasvatus Taustaa: Metsänomistuksen siirtyessä yhä laajempien kansalaisryhmien pariin, myös metsän käyttömuodot monipuolistuvat. Yhtenä mahdollisuutena metsää uudistettaessa on erikoispuiden käyttö. Kotimaiset jalot lehtipuut (vaahtera, lehmus, kynä- ja vuorijalava, tammi sekä saarni) ovat varteenotettava vaihtoehto metsiä uudistettaessa. Varsinaisesti näiden puiden taimituotantoa ei Suomessa kovin paljon ole. Tavoite: Tavoitteena on perustaa erikoispuiden taimitarha Polvelaan 10

11 Toimenpiteet: Aluksi tarvitaan sopivan rohkea yrittäjä ja toiseksi sopiva paikka taimitarhaa varten. Muita edellytyksiä on tietenkin sopivan lisäysaineiston saaminen, joka pitää tietenkin selvittää. Taimituotanto ei sinällään poikkea muusta taimituotannosta. Markkinointi ja asiakkaiden löytäminen on oma voimainponnistus. Asian puitteissa voitaisiin tehdä markkinointitutkimus ja jos asialle löytyy yrittäjä, hän saanee myös tarvittavat avustukset. Uutta väkeä Polvelaan Taustaa: Polvela sijaitsee kymmenen kilometrin päässä Juuan kirkonkylästä. Kylän palvelut, kauppa, koulu, posti ja pankki ovat siirtyneet pois omalta kylältä mutta matka palvelujen ääreen ovat kohtuullisen lyhyt. Polvelassa ei varsinaisesti ole vapaita tontteja ja tyhjillään olevia ja myytäviä asuinrakennuksia. Mahdollisia rakentamispaikkoja kylältä kyllä löytyy, mikäli niitä toden teolla halutaan. Juuan kunta ei ole aktiivisesti markkinoinut kyliä mahdollisille tulomuuttajille. Aktiivinen kylätoiminta, maisemallisesti kaunis ja hyvien liikenneyhteyksien omaava kylä olisi monelle tulomuuttajalle varteenotettava mahdollisuus. Tavoite: Uusien asukkaiden saaminen Polvelaan Toimenpiteet: Kartoitetaan mahdolliset rakentamispaikat Polvelassa ja Timovaarassa ja samalla tiedustellaan niiden saamista tarjottaviksi tonteiksi. Perustetaan Polvelaan tonttipörssi, joka liitetään johonkin olemassa olevaan tonttipörssiin ja samalla mietitään yhteistyötä Juuan muiden kylien kanssa. Laaditaan nettisivustot vapaista rakentamispaikoista. Ryhdytään etsimään aktiivisesti tulevia polvelalaisia. Markkinoidaan kylää kesäasukkaille ja mietitään uusia kanavia tavoittaa mahdollisia tulomuuttajia. Samalla kehitetään asumisviihtyvyyttä edistämällä vanhustenhuoltoa, lasten päivähoitoa sekä laajennetaan kylän harrastuspiirejä ja tapahtumia. Myös laajakaistan saaminen kylälle on ensiarvoisen tärkeää. Polvelan henki ja ilmapiiri Ensimmäisessä kyläillassa kirjattiin ylös kaikki Polvelan yhdistykset, yhteenliittymät ja muut kimpat. Tämä lista kuvaa Polvelan yhteisötoimintaa Polvelan kyläyhdistys ry Polvelan metsästysyhdistys ry Rauanjärven Erä ry Timovaaran metsätysyhdistys ry Juuan metsästysyhdistys ry (kenraali Raappana on ollut perustamassa) Polvelan 4H kerho Polvelan yhteisen kalaveden osakaskunta Seurakunnan pyhäkoulu Polvelan liikuntapiiri Timovaaran naisten sauvakävelyilta (keskiviikko) Vanhat konstit käyttöön käsityöpiiri 11

12 Keskustan Polvelan paikallisyhdistys ry Polvelan pilkepojat Timovaaran kylätoimikunta Polvelan tapahtumat kirjattiin vuodenkierron mukaisessa järjestyksessä. Pilkkikisat Uimarannan kunnostustalkoot Polvelan Timovaaran kinkerit Kylätalon kunnostus talkoot vuorovuosina Metsästysseuran talkoot vuosittain Polvelan ulkoilupäivät Hirvipeijaiset (marraskuu) neljän eri Juuanjärven jäällä yhdistyksen Laskiaisrieha Joulujuhla (joulukuu) Ellin tanssit (heinäkuu) Teatteri- tai uimaretket Elonkorjuutanssit (elokuu) (Suunnistuskisat SM-kisat n. kolme Kyläkävely (syksy) vuotta sitten) Polvelan yritykset Puusepänliike Janne Räsänen Tmi Karjatilat maidontuotanto: Jorma Kortelainen Juha Martikainen ja Heidi Mikkola lihantuotanto Olli ja Kaarina Kiiskinen Lintutila: Unto ja Katja Kirjavainen (poroja myös) metallialan alihankinta yrittäjä myös villisikatarha: Markku Korhonen taksi Jukka Hirvonen taksi Jani Miettinen Toivo Tuononen pilkekauppaa Eero Nevalainen marjanviljelytila (mansikka, herukka, peruna, hunaja) Polvelan piirakkapaja - kylätalon naiset Polvelan verkostot. Ensimmäisessä kyläillassa kirjattiin niitä kylän ulkopuolisia yhdistyksiä, joissa polvelalaiset ovat mukana. 12

13 Yksi kunnanvaltuutettu, seurakuntatoiminta, yksi kirkkovaltuutettu, paikalliset yhdistykset, 4H kerho on tärkeä lasten kannalta, naapurikylät, Vaara-Karjalan Leader -yhdistys, Pohjois-Karjalan TE-keskus, P-K:n kylät, Juuan yrittäjät yrittäjäyhteydet, P-K:n Maakuntaliitto, P-K:n MHY, Jukola, PKS, Juuan riistanhoitoyhdistys, ProAgria, pankit, Suomen Salaojakeskus oy, Eero Reijonen, Kyösti Virrankoski, Tulikivi Oyj, Karjalan Sotilassoittokunta (Raimo Maaranen), Erkki Toivanen Lontoo, Maaseutukeskusten Liitto, MTK, Nurmeksen osuusmeijeri, maaseutulautakunnan pj ja vpj Juuan kivimuseo- ja kivikyläsäätiö uusi nimi Suomen kivitutkimussäätiö (hallituksen jäsen), Tarja ja Pentti Juntusen rahasto osana Suomen kulttuurirahaston P-K:n rahastoa. Juntusten sukuseura ry, Eläkeliitto, Juuan hengitysyhdistys, Keliakialiitto P-K.n yhdistys ry Juuan tukihenkilö, LC Juuka, Mielekäs ry, Myös Polvelan ammatit kirjattiin ylös. kivityömiehet, lähihoitajat (perushoitaja), maanviljelijöitä, yrittäjiä, perhepäivähoitaja, sähköasentaja, autonkuljettajat, taksimiehiä, kouluavustajia, sairaanhoitajia, kirvesmiehiä, huru-ukkoja, rakennusmestarit, keittäjiä, postinjakaja, kampaaja, metsuri, lomittajia, ompelija, kätilö, rajavartija, kirjastovirkailija, toimihenkilöitä, hammashuoltaja, kaupanmyyjä, kirjanpitäjä, sihteeri, taimitarhan työntekijä, uunintekijä, lastenhoitaja, pankkivirkailija, toimistotyöntekijöitä, laitostyöntekijä, suunnittelijoita Kyläläisten harrastamista kuvaa seuraava listaus metsästys, kalastus, marjastus, sienestys, ulkoilu, liikunta, jumppa, sauvakävely, suunnistus, ratsastus, 4H toiminta, lukeminen, käsityöt, kylätoiminta, karate, kuntonyrkkeily, nyrkkeily, rullaluistelu, hiihtäminen, mökkeily, moottorikelkkailu, mopolla ajo, lentopallo, tanssireissut, radioamatööritoiminta, rullasuksihiihto, matkailu, uinti, puutarhanhoito, metsänhoito, latinobic, salibandy, jääkiekko, jalkapallo, yhdistystoiminta, karaoke, maailmanmenon seuraaminen, tulevaisuuden skenaarioiden hahmottaminen, sanomalehtien luku, tietsikka harrastukset, osuuskauppatoiminta, koiraharrastus, agility, koiranäyttely, koirankoulutus, hirvenhiihto, off road, hevosharrastus, pontikan keitto on painunut unholaan (?), kotiviinit kyllä osataan, pajutyöt, päretyöt, luudanteko, kutominen, neuletyöt, himmelit, olkityöt, kareliasoutu, maraton, Lete -liikuntakerho, pullan paistaminen, leivonta, yleisurheilu, teatteriharrastus, leiritointa, karateopetus, Luontokohteet, rakennukset ja paikat Polvelassa 13

14 Tikankontti, Sininen Yökönlehti, Näsiä, (Erikoisia heinäkasveja) ja Juuan luonto, Juuka-seuran julkaisusta löytyy lisää Tahkovaaran (317m) aarnialue:, pirunkirnut, Rattikalliot (lammet vaaran päällä 293 m), luolat Valkeisen Kuppisaari Tahkovaaran palotorni (R), Hiisivaaran lehmukset, Kylätalo (1880 luvulta Kukkolan tilan päärakennus) eli ent. maamiesseuran talo, koulu (kunta omistaa), seurakunnan leirikeskus, metsästysyhdistyksen talo ja Kiviuuron kota, metsästysseurojen majat Timovaarassa (3 kpl) Juntulan tilan päärakennus, Nevalan kivinavetta (Lössä) (Kivenpyörittäjan kylän kohtauksia), Juuanjärvellä osakaskunnan laavu, Rauanjärven rannalla Juuan Kiitäjien maja (partiolaiset) ja Polvelan uimaranta Alajärven rannalla, Kylän rajat määriteltiin näin: Juuasta tultaessa Rasintie, Timovaara Polvijärven rajalle, Honkalahti on jo Juuankylää, Pohjoisessa Petrovaara Kylän sijainti Juuka Kaavi tietä 10 km Juuan keskustasta, Luikonlahdentie (kantatie 506), Kansalantie Martonvaaraan ja Polvelantie Mataraan Oman kylän palvelut ovat seuraavat Takseja on kaksi, puusepänverstas, linkous ja lumityöt, mansikat, viinimarjat, perunat, hunajat, perhepäivähoito, viiriäisen munia, hanhenmunia, kalkkunaa, 14

15 julkinen kaupanvahvistaminen, ompelupalvelu ja tarvikkeet, traktoripalvelut, rakentaminen, piirakat ja muut leivonnaiset koneen korjaukset, metallitöitä, katiskoita, pärevasuja- ja koreja, varpuluutia, puiset kokkausvälineet, himmelit ja olkityöt, havukranssit ja -pallot ja muut koristeet luonnonmateriaaleista, kuivakukka-asetelmat Polvelan ongelmat ja nelikenttä Polvelan ongelmaillassa arvioitiin kylän ongelmia, kehittämisen esteitä ja puutteita. Ennen varsinaista työskentelyä tehtiin Polvelan nelikenttä. Työryhmissä kirjattiin kylän olemassa olevat vahvuudet ja heikkoudet sekä lähitulevaisuuden näköpiirissä olevat mahdollisuudet ja kylää kohtaavat uhkakuvat. Näin saatiin Polvelan nelikenttä. Ongelmia ja kehittämisenesteitä loihdittiin seinäpapereille tammikuun vesisateessa. Ongelmat painottuivat kylätoiminnan ongelmiin, ympäristöasioihin ja harrastusmahdollisuuksien puutteisiin. POLVELA / NELIKENTTÄ-ANALYYSI VAHVUUDET - aktiivinen kyläyhdistys - vaihtelevat lenkkimaastot - hyvät kalavedet - puhtaat vedet - sopuisat ihmiset HEIKKOUDET - posti ja baari lopetettu - kauppa puuttuu - kioski puuttuu - nurkkakuntaisuus - kauppa-autoja ei kulje 15

16 - taksit riittävät - remontoitu kylätalo - hyvä uimaranta - maisemallisesti kaunista seutua - metsästysmajan kunnostaminen yhtä aikaa kylätalon kanssa - venevalkaman kunnostaminen - joukkoliikennetaksi, kimppakyyti - löytyy lapsiperheitä - kylän hyvä henki - lyhyt matka taajamaan - erilaista osaamista ja ideoita - Polvelan kyläläiset ahkeria - uudet kyläläiset - keskinäinen tuttavuus - luonnonrauha - maantieyhteydet - syntyy lisää lapsia - oma uimaranta - talkoohenki - huumorintaju - asumisväljyys - sitkeys - vapaa-ajan harrastukset - Juuka lähellä - nuoret perheet muuttavat kylälle - toiminta monipuolista - kylätoiminta vireää - hyvät vetäjät kyläyhteisössä - postinkanto - hauskat ihmiset - hyvät naapurit - ei ruokailumahdollisuutta - koulu lakkautettu - parturi lopetettu - vähän harrastusmahdollisuuksia (hiihtoladut, luistelukenttä, kiekkokaukalo jne. puuttuvat) - tiestön kunto - kylän risteyksen valaistus ja nopeusrajoitus - laajakaistan puuttuminen - seuran puute kylätalolla - pitkät välimatkat - nuorison puuttuminen - vähän aktiivisia toimijoita - työpaikkojen puute - katuvalaistus puuttuu - tonttipuute, tietämättömyys - vesi- ja viemärijärjestelmän puute - asutus harvaa - sivutiet huonossa kunnossa - kännykkäyhteydet pätkivät - kylällä yrittäjyys vähäistä - väki vanhenee ja vähenee - liian vähän lapsia kylällä - kyläavustaja ja kylätalkkari puuttuvat 16

17 MAHDOLLISUUDET - Tahkovaaraan näköalapaikka ja luontopolku - yhteistyö lähikylien kanssa - kansalaisopistojen kursseja - sienestys - marjastus - luontoretket - urheiluseurojen kanssa yhteistä toimintaa (lapsille liikuntakerho) - kulttuuriretket - saada lisää toimijoita kylän yhteisiin hankkeisiin ja harrastuksiin - nuorille ja lapsille lisää harrastusmahdollisuuksia - lisää palveluja - luontokohteiden hyödyntäminen matkailussa - koulun hyötykäyttö - kylätalon käyttäminen kurssitoimintaan - mökkiläisten, uusien asukkaiden ja entisten kyläläisten saaminen mukaan toimintaan - yhteiseen hiileen puhaltaminen - Leader-hankkeet - kyläsuunnitelma - kylätoiminta - mahdollinen laajakaistan tuleminen verkostoituminen - lisää yrityksiä ja vireää yritystoimintaa - asukkaiden hankinta - vanhuksista huolehtiminen - kyläavustaja - kylärenki tai piika - harrastusmahdollisuuksien lisääminen - Internet - kansalaisopisto- ym. piirit - yhteiset reissut ja retket - yhteistyöllä toiveista totta UHKATEKIJÄT - väestön vanheneminen, vanhustenhoito - pois muuttaminen, autioituminen - asuminen ja jätteenkäsittely suuntautuvat kirkonkylälle ja kallistuu - petoeläinten lisääntyminen (ilves ja susi) - kunta suhtautuu kielteisesti sivukylien toimintaan - kirjastoauton kulkeminen loppuu - maataloustuotanto loppuu - palvelut puuttuvat - aktiivisten toimijoiden väsyminen ja puuttuminen - joukkoliikenne häviää - tonttien puute - kaksijakoisuus - ideoiden, rahojen ja resurssien loppuminen - kylä kuolee - poliittiset päätökset - ilmastonmuutos - liikenneonnettomuudet (kylän risteys) - ennakkoluulot - kateus - pelko - syrjäytyminen - maatalouskysymys - pula naisista - uusi jätevesilaki on kallis - jätteenkuljetuksen mielivaltaisuus - EU-direktiivit 17

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN Venepaikat Leirikeskuksen saunan rakennus Tonttipörssin luominen Oksasilppuri joka kylälle Uimahalli Juukaan Skeittirampit kylille (kunta) Katuvalot Vihtasuon risteys-koulu, Kannas PIENET INVESTOINNIT

Lisätiedot

Johdanto. Työskentelytapa. Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä

Johdanto. Työskentelytapa. Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä Sisällysluettelo Johdanto.. 2 Työskentelytapa...2 Yleistä Karhunsalosta ja kyläyhdistyksestä.2 Kylän henki ja osaaminen...3 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkatekijöitä 3 Ongelmia ja ideoita....4

Lisätiedot

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA

KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA KULHON SEUDUN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Kulhon seudun kehittämisyhdistys ry Joensuun Seudun Leader ry Maaseudun Sivistysliitto Pohjois-Karjalan Kylät ry SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Työskentelytapa 2 Kylän henki

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT ja vähän isommatkin

PIENET INVESTOINNIT ja vähän isommatkin yhtenäiset postilaatikot kylille kuntosalilaitteet ja nettinurkkaus kylätalolle laajakaista kunnan rajalle asti valaistus ja nopeusrajoitukset risteysalueelle uimarannan kunnostus ja parkkipaikka Halijärvelle

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA

NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA NIITTYLAHDEN JA NIITTYLAHDENRANNAN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Niittylahden kylätoimikunta, Niittylahdenrannan asukasyhdistys Joensuun Seudun Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

Leino-Vihtavaara, Heinoniemi, Puhossalo 24.5.2011. MUTKATON MEININKI Palvelut/ Viihtyvyys

Leino-Vihtavaara, Heinoniemi, Puhossalo 24.5.2011. MUTKATON MEININKI Palvelut/ Viihtyvyys ,, 24.5.2011 Kauppa-auto kimppakyyti Turinatupa Lentopallo ja voimistelut piirakanpaisto kirjastoauto Oma kylätalo Kansalaisopiston piirit Puutyö MUTKATON MEININKI Palvelut/ Viihtyvyys Kimppakyyti, turinatupa

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala

Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala - millainen on hyvä kyläsuunnitelma? - onko tarpeen määritellä hyvän suunnittelun laatukriteereitä? - mitkä ovat keskeiset elementit kyläsuunnittelusta? Tuomo Eronen, kyläasiamies Pohjois-Karjala Millainen

Lisätiedot

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN Jatketaan lammastarhausta kesäisin.. Sadekatos siis.. Jätekatosmalli Entinen Esso Tuupovaara, katulamput (6 lamppua) Tuupovaarantien ja Ilomantsintien risteysalueen monttujen korjaus Teiden kunto yleensäkin?

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj.

Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj. Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj. Historia Angelniemen kappeliseurakunta perustettiin 1659 Ensimmäinen Angelniemen kunnallislautakunnan kokous helmikuun 13. päivänä 1870 Kunta itsenäistyi

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI Niinikankaan lava 50v toukokuu 2003 (suojelukohde) 15.10.2003 Kalakankaan kyläyhdistys Kylävalakiat hanke Kyläenergialla Nokka Nousun hanke Sisällysluettelo 1. KUVAUS

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013

Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu 10.12.2013 Kylien Salo Kyläsuunnittelu Tuohittu Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja järjestöosaaminen

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA Seuraavat ideat, kommentit, toiveet ja ehdotukset on kerätty 10.12 järjestetyssä Polvijärven kylien illassa. Iltaan oli kutsuttu asukkaita. Läsnä oli kunnan edustaja, sekä

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

PANKAKOSKI, RUUNAA/ KYLÄILTA TI 11.1.2011. asennevammaisuuden poistaminen kaupungin päättäjiltä Pankakoskea kohtaan PIENET INVESTOINNIT

PANKAKOSKI, RUUNAA/ KYLÄILTA TI 11.1.2011. asennevammaisuuden poistaminen kaupungin päättäjiltä Pankakoskea kohtaan PIENET INVESTOINNIT nuorisotilat koulun todellisen kunnon selvittäminen ja tilojen käytön suunnittelu kaupungin ja kylän etua silmällä pitäen raja auki Inarista yhteistyö Lentiiran ja Mujejärven kanssa toimeksi asennevammaisuuden

Lisätiedot

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011

KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012. Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 KYLÄMAISEMA KUNTOON 1.1.2011-31.12.2012 Katri Salminen Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset ProAgria Farma 15.6.2011 LÄHTÖKOHTANA: KYLÄ VARSINAIS-SUOMESSA ALUEELLINEN KULTTUURIPERINTÖ HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

Konginkankaan IDEAILTA

Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan IDEAILTA Konginkankaan kyläsuunnitelma 2010-2015 2009 Vihreän väylän kehittämishanke Mt 637 matkailulliseksi maisematieksi - 2013 Leader-hanke käynnistetty 12/2010 hakijana ja hallinnoijana

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013. Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti UUSIKARTANO 10.7.2013 Katri Salminen ProAgria Länsi-Suomi / maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten Matka kylämaisemaan

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

Paiholan kyläsuunnitelma 2015. Paiholan kyläyhdistys, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry

Paiholan kyläsuunnitelma 2015. Paiholan kyläyhdistys, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry Paiholan kyläsuunnitelma 2015, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan Kylät ry 1 Johdanto Kyläsuunnitelma kokoaa näkyväksi kylän tiedot ja taustat sekä kyläkehittämissuunnitelmat tuleville vuosille.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

TIETOA, TAITOA, OPPIA

TIETOA, TAITOA, OPPIA MUTKATON MEININKI 1. Kevyen liikenteen väylä ja katuvalaistus (Kolin kylältä lomakolille ja kylältä valtatielle päin) vastuu tiehallinto ja kunta 2. Vanhusten kauppapalvelut (kotiinkuljetus, yms.) vastuu

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi

Kyläkyselyn tuloksia. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi. www.salo.fi Kyläkyselyn tuloksia Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Vastaajat Vastaajia yhteensä 15. Miehiä kuusi ja naisia yhdeksän. Ikäjakauma: eniten 50 64-vuotiaita. Nuorin vastaaja 25-vuotias ja vanhin 88-vuotias

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ALASTARO 31.8.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUE JA MAISEMANHOITOKUNNAN PERUSTAMINEN

HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUE JA MAISEMANHOITOKUNNAN PERUSTAMINEN HYYPÄNJOKILAAKSON MAISEMANHOITOALUE JA MAISEMANHOITOKUNNAN PERUSTAMINEN Luonnon- ja maisemanhoitopalvelut -seminaari Tampere 16.9.2009 Marketta Nummijärvi Kauhajoki HYYPPÄ: SIJAINTI MAISEMA- RAKENNE ARVOT

Lisätiedot

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskuen kyläyhdistys ry Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskue Länsi-Suomessa oleva Etelä-Pohjalainen, maatalous-valtainen kylä Jalasjärven

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

SOINILANSALMEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013

SOINILANSALMEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 SOINILANSALMEN KYLÄSUUNNITELMA 200-203 SOINILANSALMEN VISIO - Salmitalo, kylän keskuspaikka kokoontumiselle ja harrastustoiminnalle - Salmitalon ylläpidosta huolehtiminen ja Salmitalon tilojen vuokraus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN Aluearkkitehti Ilmari Mattila puh. 044-5772726 TAUSTAA Honkajoen Pesämäen monitoimialueelle on toteutettu isot kehittämistoimet vuosien

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012

Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Voimistuvat kylät seminaari Rantasalmella 30.-31.3.2012 Kyllä kylä kuuluu, kun Miten välitetään kylän tahto päättäjille /perjantain lörning kafeen tulokset: TEEMA NÄKYVYYS : Alueen tapahtumat oltava mukana

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Kyläkysely. KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely. KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELYN TULOKSIA Vuorenmaa Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.9) Palautuspiste pankissa Vuorenmaassa 17 kotitaloutta palautunta

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Konttimäki-kylistä komein

Konttimäki-kylistä komein Konttimäki-kylistä komein Faktaa kylästä Asukasluku 119 Taloja n.70 Kyläyhdistys toiminut vuodesta 1979 alkaen, alkuun kylätoimikuntana Kyläyhdistyksen jäsenmäärä 136 Konttinetti (konttimaki.suntuubi.com)

Lisätiedot

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Kylätaloista liiketoimintaa Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Millaisia kylätaloja? seurantaloja entisiä kyläkouluja kunnostettuja kauppa-

Lisätiedot

Tähtikallio 28.10.2010

Tähtikallio 28.10.2010 Tähtikallio 28.10.2010 Sosiaalisen median koulutusta 14-17 Kyläkahvila 18-21 klo 18.00 kahvit ja osallistujien lyhyt esittely klo 18.20 Kunnanjohtajan tervehdys klo 18.30 Oppimiskahvila jossa teemoina

Lisätiedot

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke

Hankkeen esittely. 2 Nuoret oman kylän kehittäjinä -hanke Hankkeen esittely Nuoret oman kylän kehittäjinä Nuoret oman kylän kehittäjinähankkeessa kehitettiin Etelä-Savoon haja- asutus -alueille toimintamalleja ja verkostoja nuorten toiminnan tukemiseksi. Hanke

Lisätiedot

TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA

TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA TYRJÄNSAAREN KYLÄSUUNNITELMA 2005 Tyrjänsaaren kylätoimikunta, Vaara-Karjalan Leader ry, Maaseudun sivistysliitto, Pohjois-Karjalan kylät ry ja Ilomantsin kunta SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 Työskentelytapa

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista - Omanlainen maaseutukylä, jossa paljon lapsiperheitä - Salon kaupungin taloudellinen ahdinko sekä nykyaikaiset verkostoitumisen ja markkinoinnin vaatimukset ovat nähtävissä kaikessa kylän toiminnassa

Lisätiedot

KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö

KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö KYLÄOHJELMAN TOTEUTUS 2014-Asuminen ja ympäristö Maankäytön suunnittelu Tonttimarkkinointi Maisemankunnostus Uusia asukkaita Hyödynnettävä kyläkaavan antamat rakentamisen mahdollisuudet kylillä Tonttityöryhmän

Lisätiedot

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille Markkuun koulu Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille MAHDOLLISUUKSIEN MARKKUU V. 2025 VISIO SIITÄ MITÄ VOISI OLLA TYRNÄVÄN KALTAISESSA KUNNASSA, MARKKUUN KALTAISELLA KYLÄLLÄ, JOS LÖYTYY

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio

MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015. Susanna Harvio MAL-verkostopäivä maaseudun suunnittelusta ja kaavoituksesta Ylä-Savossa TYÖPAJAN TULOKSIA 3.9.2015 Susanna Harvio 1 Työpajan sisältö ja ryhmät Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään Tehtävänä oli kiertää

Lisätiedot

Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys

Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys Tammela 19.4.2011 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Tästä on puhe Palvelujen järjestäminen maaseudulla Tammelan maaseutu Maaseudun elinkeinot

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012. www.nuorisuomi.fi Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! 13.3.2012 Verkoston tavoitteet Verkoston työn päämääränä on saada aikaan valtakunnallinen liikunta/hyvinvointiohjelman suunnitelma

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Päivähoidon kyselyn yhteenveto

Päivähoidon kyselyn yhteenveto Päivähoidon kyselyn yhteenveto Olen sosionomi-opiskelija Anna-Maija Ruusujoki ja opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa viimeistä vuotta. Toimin päivähoidon hallinnon työharjoittelussa Kuunarin päiväkodissa.

Lisätiedot

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA

Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011. Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyraportti ORISUO 7.7.2011 Katri Salminen ProAgria Farma / Maa- ja kotitalousnaiset TAUSTAA Kyläkävelyt kuuluvat yhtenä osana Varsinais-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten Kylämaisema kuntoon hankkeen

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Lehtovaara-Korentovaaran K Y L Ä S U U N N I T E L M A 2 0 0 5

Lehtovaara-Korentovaaran K Y L Ä S U U N N I T E L M A 2 0 0 5 1 Lehtovaara-Korentovaaran K Y L Ä S U U N N I T E L M A 2 0 0 5 Yleistä...2 Kehittämistyöskentelyn, Tulevaisuuden Verstaan työnkuvaus...2 Kylän henki ja ilmapiiri...3 Lehtovaara- Korentovaaran nelikenttä...4

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Perustietoa Sukevasta

Perustietoa Sukevasta Sonkajärven kunta S Perustietoa Sukevasta Sukeva on n. 1000 asukkaan kylä vilkkaasti liikennöidyn Valtatie 5:n ja rautatien varressa Pohjois- Savossa. Hyvät liikenne- ja tietoliikenneyhteydet avaavat yhteydet

Lisätiedot

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö

Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylä yrittäjän ja yrittäjä kylän toiminnan tukena. Yrittäjä Tiina Ekholm 8.6.2013 Tykköö Kylätoiminta on kylän asukkaiden vapaaehtoista yhteistyötä omien elinolojensa kehittämiseksi. Elintärkeää on yhteistyö:

Lisätiedot

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi

Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Tämä maa ja oma koti - työtä kyläturvallisuuden parantamiseksi Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Pohjois-Karjalan Sairaskotiyhdistys

Lisätiedot

KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 2025 Kyläsuunnitelman julkistamistilaisuus 19.3.2009 Kyläsuunnitelman laatiminen Ollut vireillä jo vuosia Laatiminen aloitettiin 6.10.2008 Suunnittelua

Lisätiedot

Komperon kyläsuunnitelma 2010

Komperon kyläsuunnitelma 2010 Komperon kyläsuunnitelma 2010 Yhtenäiset elävät onnelliset kyläyhteisöt: Kompero- Kaatamo Risti Sulkama tyytyväiset, aktiiviset kaikenikäiset asukkaat Komperon yhteistiedot Postiosoite: Komperon kyläyhdistys

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi sijaitsee Oulaisten kaupungin pohjoisosassa ja on kaupungin suurin kylä. Kylä on noin 800 oulaistelaisen kotikylä. Asutus on keskittynyt pääasiassa

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 9.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot