Yrityksen kansainvälistyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen kansainvälistyminen"

Transkriptio

1 Yrityksen kansainvälistyminen - syyt ja edellytykset - Antti Isoviita ja Harri Tuomola International Business -koulutusohjelma Hämeen ammattikorkeakoulu InFAcTo -kansainvälistymiskoulutus Vanajanlinna, Hämeenlinna klo 9:00-12:00

2 Haasteita ja kehittämiskohteita - Mikä kansainvälistymisessä on haastavinta? - PÄIVÄN PÄÄTTEEKSI Nimeä ainakin yksi asia, mikä jäi päivästä mieleen tai mitä painotat jatkossa. Mikäänhän ei muutu, jos asiat tehdään aina samalla tavalla kuin ennenkin.

3 Kansainvälistyminen Kansainvälistyminen on ikäänkuin laulaminen autolla ajaminen taitavan lääkärin työ

4 Kansainvälisyys, kulttuurierot ja kansainvälistymisen vaatimukset ja ensiaskeleet 1. Kansainvälisyys ja kansainvälistymisen edellytykset 2. Kulttuurierot ja niihin varautuminen 3. Asiakkaiden erilaisuus ja SO WHAT? Käytännön esimerkkejä 4. Kansainvälistymisen ensiaskeleet Mitä, kenelle ja millä tavalla?

5 Kansainvälisyys, kulttuurierot ja kansainvälistymisen vaatimukset ja ensiaskeleet 1. Kansainvälisyys ja kansainvälistymisen edellytykset Ma klo 9:00 12:00 Mahdollisuus vai haaste? Mitä kansainvälistyminen merkitsee ja vaatii? Antti Isoviita ja Harri Tuomola

6 Kansainvälisyys, kulttuurierot ja kansainvälistymisen vaatimukset ja ensiaskeleet 2. Kulttuurierot ja niihin varautuminen Ti klo 9:00 12:00 Millä tavalla eri kulttuureista tulevat asiakkaat eroavat? Tutkittua tietoa ja käytännön esimerkkejä Kuinka kulttuurieroihin voidaan ja pitää varautua? Harri Tuomola

7 Kansainvälisyys, kulttuurierot ja kansainvälistymisen vaatimukset ja ensiaskeleet 3. Asiakkaiden erilaisuus ja SO WHAT? Käytännön esimerkkejä Ti klo 9:00 15:00 Kiinalaiset ja japanilaiset erot ja yhtäläisyydet? Venäläiset ja saksalaiset samanlaisia eurooppalaisia? Käytännön esimerkkejä ja vertailuja yhdessä sovituilta alueilta Antti Isoviita ja Harri Tuomola

8 Kansainvälisyys, kulttuurierot ja kansainvälistymisen vaatimukset ja ensiaskeleet 4. Kansainvälistymisen ensiaskeleet Mitä, kenelle ja millä tavalla? Ti klo 9:00 15:00 Kohderyhmien valinta tutkimustiedon ja kysynnän perusteella Tuotteistaminen kohderyhmittäin Mitä ja millaisessa paketissa? Markkinointi kansainvälisillä markkinoilla Yksin vai yhdessä Mistä tietoa, osaajia, apua ja kumppaneita? Mitä kaikkea kansainvälistymisessä on otettava huomioon? Antti Isoviita ja Harri Tuomola

9 Suomalaisyritysten vahvuudet (kauppakumppanien näkökulma) 1. Teknologinen tietämys 2. Tuoteräätälöinti 3. Pitkäaikaiset, luottamukselliset asiakassuhteet 4. Joustavuus ja sopeutuvuus 5. Tasalaatuisuus 6. Pitävät aikataulut

10 Suomalaisyritysten heikkoudet 1. Markkinointi 2. Hinta 3. Kontaktiverkosto

11 Suomen vahvuudet (sijoittajien näkökulma) 1. Rehellisyys, luotettavuus, toiminnan läpinäkyvyys 2. Toimiva infrastruktuuri 3. Tekninen osaaminen 4. Matalat riskit ja turvallisuus 5. Korkea koulutustaso

12 Suomen heikkoudet 1. Tuloverotus 2. Työvoimakustannukset 3. Yritysverotus 4. Viestintäkulttuuri

13 Kansainvälistymisen käsitteitä Vienti: on yksi yrityksen kansainvälistymisvaihtoehto. Vienti tarkoittaa Suomessa tuotettujen tuotteiden (tavarat, palvelukset, taitotieto) myyntiä ulkomaille. Vienti on välitöntä, suoraa tai epäsuoraa. on yli kansallisten rajojen tapahtuva liiketoimintojen suunnittelua ja suorittamista yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden toteuttamisek- si. Se sisältää useita muitakin toimintavaihtoehtoja kuin vain viennin. Kansainvälinen markkinointi: Etabloitu- tarkoittaa yrityksen valmistus-, myynti- tai minen: muun omassa omistuksessa olevan yksikön perustamista ulkomaille.

14 Kansainvälistymispaineet Reagointia yrityksen toimintaympäristön muutoksiin Pienet kotimarkkinat kyllästetyt kotimarkkinat -> laskeva kysyntä tuotteen elinkaaren jatkaminen ylituotanto (-> dumppaus)

15 Kansainvälistymispaineet Avoimet markkinat ulkomainen kilpailu kotimaiset kilpailijat ovat saavuttaneet kustannushyötyjä kansainvälistymällä -> kilpailupaineet Ylikapasiteetti Sesonkivaihteluiden tasoittaminen Asiakkaiden seuraaminen Kilpailijoiden seuraaminen Ulkomainen kysyntä (= tarjouspyyntö)

16 Kansainvälistymiseen johtaneita syitä: Kotimarkkinoiden kasvu on pysähtynyt kysyntä uhkaa laskea. Kansainvälistymisellä yritys voi laajentaa toimintaansa. Kilpailijat ovat laajentaneet markkina-aluettaan ulkomaille ja ovat saavuttaneet kustannussäästöjä erikoistumisen ja pitkien sarjojen ansiosta. Yritys pyrkii tasaamaan kotimaan markkinoilla esiintyviä voimakkaita kausi- ja suhdannevaihteluita ja niiden aikana syntyviä ylisuuria varastoja.

17 Kansainvälistymiseen johtaneita syitä... Ulkomailla on ilmennyt kysyntää yrityksen tuotteille (on saatu tarjouspyyntö). Yritys saa kansainvälisiä yhteyksiä, joiden avulla se voi seurata alan kansainvälistä kehitystä ja näin turvata kilpailukykynsä (nopeasti kehittyvät alat). Yritys turvaa raaka-aineiden ja työvoiman saantinsa. Ulkopuolista rahoitusta ja avustuksia on helpompi saada ulkomailta.

18 Miksi vientiin ryhdytään? Omien markkinoidemme pienuus. Viennin aloittamiseen johtaneita tekijöitä ovat olleet esimerkiksi seuraavat: Tarjouspyyntö tai oma-aloitteinen tarjous on johtanut ensimmäiseen kauppaan, jonka onnistuminen on herättänyt halun jatkoon. Yritys on halunnut laajentaa toimintaansa viennin avulla, koska on pitänyt kotimaan markkinoita liian rajoitettuina. Yritys on halunnut viennin avulla pienentää kysynnässä esiintyneitä kausivaihteluja.

19 Suomalaisyritysten kansainvälistyminen Suomalaiset osaavat kansainvälistyä, mutta vauhti on ollut toisinaan liian nopeaa tai hidasta. Päähaaste on kyky vastata entistäkin kovempaan kilpailuun. Investoinnit ihmisiin ovat tärkeämpiä kuin materiaaliset investoinnit. Kansainvälisen markkinoinnin tietoutta ja asennekasvatusta on annettava kaikille organisaatiotasoille.

20 Vetovoimatekijät Jokin seikka yrityksen sisällä motivoi laajentumaan Suuremmat voitot (suurtuotannon edut) Johdon sitoutuminen Imagosyyt Verohyödyt

21 Vetovoimatekijät Uudet rahoituslähteet Uusien tietojen ja kontaktien hankkiminen Riskien vähentäminen maantieteellisellä diversifioinnilla Uusien raaka-aineiden, työvoiman tai jakeluverkkojen hankkiminen

22 Kansainvälistymiseen vaikuttavat tekijät Kotimaiset markkinatekijät Kasvustrategiat Kansainvälistymisstrategian osat Kansainvälistymisdynamiikka Pieni koko Kotimaan kasvuvaihtoehdot Tuotestrategia Painetekijät Kansainvälistyminen Operaatiostrategia Yrityksen kansainvälistymisprosessi Markkinastrategia Avoimuus

23 Kansainvälistymisen edellytykset Yrityskohtaiset taloudelliset resurssit henkilöstöresurssit liikeidea Tuotekohtaiset Markkinakohtaiset

24 Yrityskohtaiset vientiedellytykset Kun yritys on päättänyt hakeutua vientimarkkinoille, on seuraavaksi tutkittava vientiedellytyksiä. Tällöin on tarkasteltava yrityksen omia voimavaroja sekä markkinoilla vallitsevia yleisiä olosuhteita kuin myös kilpailutilannetta ja kunkin markkina-alueen voimassa olevia määräyksiä. Lähtökohtana on yrityksen kilpailukyvyn mahdollisimman tarkka selvittäminen.

25 Taloudelliset voimavarat Yrityksen yleiset resurssit Koneet Henkilöstö Rakennukset Materiaalit Vientituotteen ominaisuudet Viennin rahoitusmahdollisuudet

26 Yrityskohtaiset edellytykset Taloudelliset resurssit välittömät kustannukset markkinointitutkimukset, konsultointi matkat, messut, muu PR käännökset tuotesopeutus, sertifioinnit patentit ja muut tuotesuojat muut kustannukset lisäinvestoinnit lisääntynyt käyttöpääoman tarve (maksuajat!!)

27 Yrityskohtaiset edellytykset Henkilöstöresurssit kansainvälisen toiminnan tieto ja kokemus kielitaito kulttuurien tuntemus kohdemaan tuntemus ja positiivinen asenne motivaatio ja sitoutuminen joustavuus, sitkeys ja hyvät hermot Liikeidea sopiiko kansainvälistyminen nykyiseen liikeideaan?

28 Viennin vaatimat lisäpanostukset Rahoitus Markkinointitutkimuskustannukset Matkakulut Mainos- ja muut markkinointikulut Lisäinvestoinnit Ulkomaisen ostajan maksuajat Suurempi käyttöpääoman tarve kuin kotimaanmarkkinoilla toimittaessa Henkiset voimavarat Laajat markkinat ja kova kilpailu Suuret vaatimukset yrittäjän liikkeenjohtotaidolle ja henkilöstölle Lisähenkilöstön palkkaaminen vientipäällikön avuksi

29 Tuotekohtaiset edellytykset Tarjoaako tuote asiakkaalle selvän hyödyn? Eroaako tuote kilpailijoistaan? Tarvitseeko tuotetta sopeuttaa? Tarvitaanko uusia paketteja, värejä? Onko kohdemarkkinoilla tuontirajoituksia ko. tuotteelle? Miten huolto ja muu jälkimarkkinointi hoidetaan? Pitääkö tuotteen tuotesuojaa täydentää tai muuttaa? Voidaanko nykyisiä tavaramerkkejä käyttää?

30 Tuotteen sopivuus vientiin Yrityksen pitää paneutua seuraaviin kysymyksiin: Miksi asiakas tarvitsisi juuri meidän tuotettamme? Onko tuotteessa jotain tavallisuudesta poikkeavaa, joka parantaa sen myyntimahdollisuuksia? Täyttääkö tuote kansainväliset laatuvaatimukset? Onko tuotteella tasainen, hyvä laatu? Onko tuote suhteellisen helposti ja kohtuullisin kustannuksin muunnettavissa vastaamaan eri markkinaalueiden erityisvaatimuksia?

31 Markkinakohtaiset edellytykset Fyysinen ympäristö Taloudellinen ympäristö Poliittinen ja juridinen ympäristö Kulttuuriympäristö

32 Kansainvälistymisen rajoitteet (Finpron tutkimus suomalaisissa PK-yrityksissä) 1. Oman tunnettuuden puute (38 %) 2. Markkinatiedon puutteellisuus (26 %) 3. Kielitaito (22 %) 4. Sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen (19 %) 5. Kilpailu (13 %) 6. Protektionismi (10 %) 7. Sertifioinnit (7 %) 8. Tuotevastuu (5 %)

33 Viennin vaatimat lisäpanostukset... Kielitaito Satunnainen vientikauppa onnistuu käännöstoimistojen ja tilapäistulkkien avulla. Säännöllinen vientitoiminta edellyttää myyntihenkilöiltä vankkaa kielitaitoa. Ostaa voi millä kielellä tahansa, myynti sujuu parhaiten asiakkaan kielellä!!!!!

34 Yrityksen on tunnettava kohdemaasta seuraavat asiat: Maan talouselämä ja poliittinen tilanne Väestörakenne ja sen kehittyminen Kulttuuri, tavat ja tabut (kielletyt asiat) Maantieteelliset olot, kuljetusolot ja -kustannukset Kuluttajien käyttäytyminen (ostotavat, kausivaihtelut..) ja arvostukset Ostovoiman jakautuminen alueittain ja asiakassegmenteittäin Jakeluteiden rakenne ja jakelun kustannukset

35 Kansainvälistymisen paineet yrityksessä Kansainvälistymisen toimintaedellytysten selvitys 1. Yrityskohtaiset edellytykset taloudelliset resurssit henkiset resurssit 2. Markkinakohtaiset edellytykset kysyntätekijät kilpailutilanne yhteisötekijät Yrityksen kansainvälistymisprosessin vaiheet Markkinointimahdollisuuksien selvittäminen Kansainvälistymisen toimintavaihtoehdot Kansainvälistymisen tavoitteet Markkinoinnin kilpailukeinostrategiat tuotestrategia hintastrategia saavutusstrategia markkinointiviestintästrategia

36 Kaksi tärkeää kysymystä: 1. Mitkä ovat olleet menestystekijöitämme kotimarkkinoillamme? 2. Voidaanko ne menestystekijät siirtää muihin toimintaympäristöihin?

Yrityksen kansainvälistyminen Kansainvälistymisen ensiaskeleet

Yrityksen kansainvälistyminen Kansainvälistymisen ensiaskeleet Yrityksen kansainvälistyminen Kansainvälistymisen ensiaskeleet Antti Isoviita ja Harri Tuomola International Business -koulutusohjelma Hämeen ammattikorkeakoulu InFAcTo -kansainvälistymiskoulutus Hauhon

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE

PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE Kauppatieteellinen tiedekunta A380A5000 Kandidaatintutkielma, Kansainvälinen liiketoiminta Katrina Lintukangas, Hanna Salojärvi PK-YRITYSTEN VIENNIN ALOITTAMINEN VENÄJÄLLE SME s export process to Russia

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN STRATEGISET VALINNAT KANSAINVÄLISESSÄ LIIKETOIMINNASSA

PK-YRITYSTEN STRATEGISET VALINNAT KANSAINVÄLISESSÄ LIIKETOIMINNASSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos PK-YRITYSTEN STRATEGISET VALINNAT KANSAINVÄLISESSÄ LIIKETOIMINNASSA Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2005 Ohjaaja: Marja Eriksson Ulla Perämäki

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

VIROLAISYRITYKSEN TOIMINTOJEN LAAJENTAMINEN SUOMEEN -

VIROLAISYRITYKSEN TOIMINTOJEN LAAJENTAMINEN SUOMEEN - VIROLAISYRITYKSEN TOIMINTOJEN LAAJENTAMINEN SUOMEEN - Case-tutkimus Zik-Zak Oü Kati Nissi Electronic Publications of Pan-European Institute, 4/2004 http://www.tukkk.fi/pei SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 6 1.1

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Pienen suomalaisen design-alan yrityksen kansainvälistyminen - Case Double Issue Oy

Pienen suomalaisen design-alan yrityksen kansainvälistyminen - Case Double Issue Oy TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Pienen suomalaisen design-alan yrityksen kansainvälistyminen - Case Double Issue Oy. Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Helmikuu 2013 Ohjaaja: Arja Ropo Anni

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

Puurakentamisen suomalais-venäläinen liiketoiminta Venäjällä vientikaupasta verkostoihin

Puurakentamisen suomalais-venäläinen liiketoiminta Venäjällä vientikaupasta verkostoihin ISBN 978-951-40-2226-5 (PDF) ISSN 1795-150X Puurakentamisen suomalais-venäläinen liiketoiminta Venäjällä vientikaupasta verkostoihin Juhani Marttila ja Pekka Ollonqvist www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN JUSSI HEIKKILÄ PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja, aihe ja kieli hyväksytty Talouden ja Rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4.3.2015 Tarkastaja: Professori

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN KANSAINVÄLISTYMINEN: CASE METRO

VÄHITTÄISKAUPAN KANSAINVÄLISTYMINEN: CASE METRO 29.4.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari VÄHITTÄISKAUPAN KANSAINVÄLISTYMINEN: CASE METRO INTERNATIONALIZATION OF RETAIL OPERATIONS: CASE METRO

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate

Lisätiedot

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi UUDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN TEOLLISES- SA YRITYKSESSÄ KANSAINVÄLISEN MARKKINOINTITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA

PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA PIENIMUOTOISEN PUUTEOLLISUUDEN YRITYSYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUDET ETELÄ-POHJANMAALLA Metsätalouden liiketieteen pro gradu työ maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkintoa varten Ilkka Muhonen Tammikuu

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite kansainvälistyminen helmikuu 2008 - opas kasvavalle yritykselle Erityistarkastelussa : Kasvavat ja kiehtovat Venäjän markkinat

Lisätiedot

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali

MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali MARKKINOINTITYÖKALU KAHVILAYRITTÄJILLE Case: Juhlahuoneisto Pietari Sali Katariina Alppi Hilkka Lilja Opinnäytetyö Joulukuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

UUSIA KANSAINVÄLISTYMIS- MALLEJA ETSIMÄSSÄ

UUSIA KANSAINVÄLISTYMIS- MALLEJA ETSIMÄSSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 36 Linda Johansson ja Irma Vahvaselkä UUSIA KANSAINVÄLISTYMIS- MALLEJA ETSIMÄSSÄ Tapaustutkimus kansainvälistymisstrategioista ja -poluista Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Vientiajatuksesta käytännön toimenpiteisiin

Vientiajatuksesta käytännön toimenpiteisiin Vientiajatuksesta käytännön toimenpiteisiin Kinno/Cursor 18.-19.3.2015 Sisältö: * Miten vientiajatuksesta päästään käytännön toimiin? * Kuvaus erään yrityksen viennin aloittamisesta * Yritystason viennin

Lisätiedot

Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa

Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa Olga Andreeva & Taija Heinonen Vientitoiminnan logistisia haasteita Suomen ja Venäjän välisessä kaupassa Erikoistyö Taloustieteiden tiedekunta Markkinointi ja logistiikka Kesä 2012 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma ulkomaanmarkkinointiin: Case Yritys X

Markkinointisuunnitelma ulkomaanmarkkinointiin: Case Yritys X Markkinointisuunnitelma ulkomaanmarkkinointiin: Case Yritys X Hyvönen, Elina 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Markkinointisuunnitelma ulkomaanmarkkinointiin: Case Yritys X Elina Hyvönen

Lisätiedot

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena Hammaslaboratoriot ja asiakaskeskeinen markkinointi Ari Salo Consulting Tämän artikkelisarjan tarkoituksena on valottaa niitä seikkoja, jotka vaikuttavat hammaslaboratorioiden markkinointiprosessiin. Sarjassa

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2535. Minna Kansola. Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä

VTT TIEDOTTEITA 2535. Minna Kansola. Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä VTT TIEDOTTEITA 2535 Minna Kansola Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2535 Tuotantostrateginen päätöksenteko yrityksissä Minna Kansola ISBN 978-951-38-7580-0

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten kansainvälistyminen. Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) www.strategy train.

Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten kansainvälistyminen. Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) www.strategy train. Strategy Train Moduuli IV Luku 6 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten kansainvälistyminen Ioanna Garefi, Andy Syrianoy

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat VALTIONEUVOSTON KANSLIA Maailman kasvumarkkinat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2004 Maailman kasvumarkkinat Ulkoasiainministeriö, kauppapoliittinen osasto Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan markkinointiopas

Kulttuuritoimijan markkinointiopas Kulttuuritoimijan markkinointiopas C. 58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen

Lisätiedot

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi Matkailuyritysten kansainvälistymisopas www.mek.fi 3. painos 2004 2 Sisällysluettelo Lukijalle...3 1. MEK ja sen tehtävät...4 2. Vienti ja sen edellytykset...5 2.1. Miksi vientiin?...5 2.2. Onko voimavaroja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ETELÄPOHJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN VENÄJÄN KAUPAN ESTEET JA MOTIIVIT

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ETELÄPOHJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN VENÄJÄN KAUPAN ESTEET JA MOTIIVIT JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta ETELÄPOHJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN VENÄJÄN KAUPAN ESTEET JA MOTIIVIT Yrittäjyys, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Joulukuu 2012 Laatija:

Lisätiedot