Joka Pojan 70 vuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joka Pojan 70 vuotta"

Transkriptio

1 Joka Pojan 70 vuotta

2 TAPANI KETOLA JiiPee-lehden historiikki Taitto JAANA SAVIO

3 Ellei maksua ala kuulua, myymme huutokaupalla housut jalastanne, sanoi kirjapainon faktori kahdelle Po i k i e n Keskuksen työntekijälle. Oli juuri päästy sopimukseen uuden lehden painamisesta velaksi. Painolasku ky l l ä maksettiin aikanaan ja ilmestymistään aloitellut Joka Po i k a on tänään 70-vuotias. Lehden nimi on tosin vaihtunut Jo k a Pojasta JiiPeeksi. Varhaisnuorten oman lehden historia k e r rotaan ly hyesti seura avilla siv u i l l a. Ennen Joka Poikaa oli Joka Poika 4 Helsingin NMKY:n poikaosaston lehdellä oli 1930-luvulla nimenä Joka Poika. Se nimi oli saatu puolestaan Poikien Keskuksen pääsihteerin Yrjö Karilaan kirjoittamasta samannimisestä kirjasta. Uudelle va l t a k u n- nalliselle poikien lehdelle valittiin kuitenkin nimeksi Joka Poika, sillä Y r- jö Karilas halusi myöntää Poikien Keskukselle oikeuden nimen käyttöön. Joka Poika -nimi on osoittautunut vuosikymmenien kuluessa hyväksi valinnaksi. Vaikka se on kaksiosainen, se sopii suuhun ja muistetaan hyvin. Joka Poika -nimi ilmaisee myös kohderyhmän.

4 Joka Pojan levikkityön ensiaskeleita Poikien Keskuksen silloinen johtokunta jätti orastavan lehtihankkeen kahden miehen henkilökohtaiselle vastuulle. Toimistosihteeri Reino Aallon ja matkasihteeri Sulo Karpion tehtäväksi tuli tunnustella luottopainatuksen mahdollisuuksia kummankin omalla vastuulla jos nimittäin sellaista kirjapainoa jostain löytyisi, joka uskaltaisi lähteä tällaiseen seikkailuun. (1954, kirjoittaja tuntematon) Poikien Keskuksen onneksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainolla oli rohkeutta ottaa luottopainos uudesta lehdestä. Tosin kirjapainon faktori Paasio sanoi Karpiolle ja Aallolle: Ellei maksua ala kuulua, myymme huutokaupalla housut jalastanne. (Sulo Karpion muistelus, Joka Poika 1/1962) Niinpä alkoivat, nykytermillä ilmaistuna, markkinointitutkimukset: kuinka kiinnostavaksi lehti koettaisiin ja paljonko sitä mahdollisesti tilattaisiin. Keväällä vuonna 1937 Poikien Keskuksen kenttäsihteeri Sulo Karpio esitti tunnustelujensa tuloksena arvion 6000 kappaleen levikistä. Tämän ei vielä katsottu riittävän kustannusten peittämiseen. Lähestyvä sodanuhka antoi vauhtia suunnitelmiin. Pelättiin sodan syttyvän ja ajavan poikakerhot tuuliajolle. Nyt oli toimittava. Lokakuussa vuonna 1937 lähetettiin Poikien Keskuksesta kirje kaikille poikaosastoille ja myös kaikkiin kirkkoherranvirastoihin. Kaikkiaan asiaa esittelevää broshyyriä jaettiin ympäri Suomea. Ensimmäisen Joka Pojan numeron ilmestyessä tammikuussa vuonna 1938 tilaajia oli lähes Tilauksia tuli koko ajan lisää, joten uskallettiin ottaa kappaleen painos. Irtonumeroitakin myytiin useita satoja. Sodan sytyttyä loppuvuodesta 1939 romahti myös tilauskanta. Parhaana tilaushankinta-aikana marras tammikuussa tuli vain 3000 tilausta. Ratkaisevaksi avuksi tuli norjalaisten ystävien keräämä avustus, jonka turvin voitiin lähettää Joka Poika -lehteä siirtolaispojille. Vu o d e n 1940 sotatilanteesta huolimatta lehteä painettiin jo kappaletta. Lehden lukijoita innostettiin tilaushankintaan. Koska elettiin niukkuuden aikoja, oli tilaushankinnassa erilaisilla tavarapalkinnoilla motivoiva merkitys. Aukeaman jutussa nostettiin pääpalkinnoksi tilauksia lähettäneiden kesken arvo t t ava vapaalippu lähestyviin Helsingin olympialaisiin, jotka tosin sitten peruuntuivat sodan tähden ja siirtyivät ky m- menellä vuodella. Toisena palkintona arvottiin kultakello. Viisi tilausta 5

5 hankkineille tarjottiin oman kuvan julkaisua lehdessä, lisäksi viisi tilausta hankkineet saivat palkinnoksi lennokin rakennussarjan. Lehden jo aikaisemmin tilanneiden jatkotilauksista luvattiin palkkioksi yksi markka jokaisesta. Sadalle ensin tilauksia lähettäneille luvattiin vielä yllätyspalkinto. Seura avia Joka Pojan numeroita somistivatkin tilauksia hankkineiden poikien ja miesten lukuisat kuvat. Uuden lehden tekeminen oli haastavaa Poikien Keskuksella ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia palkata uudelle lehdelle päätoimisia toimittajia. Lehteä tehtiin muun va l t a k u n n a l- lisen poikatyön ohessa. Reino Aalto teki lehden toimistotöitä omien toimistosihteerin töidensä rinnalla ja kenttäsihteeri Sulo Karpio toimitti lehteä työmatkoillaan eri puolilla Suomea. Kunnioitettavaa onkin ollut suoriutua tehtävästä silloisten tietoyhteyksien ja käytössä olleiden työvälineiden avulla. Työaikaa ei juuri laskettu. Sodan aikana Helsingin pommitukset aiheuttivat usein lisää hankaluuksia. Joka Pojan toimisto sai usein osumia. Tilaajarekisteri vaurioitui monta kertaa ja eräänkin kerran sen osoitelaatat oli kirjoitettava kokonaan uudelleen. Lehden sivukoko oli vuosikymmenet formaatiltaan A4, niin kuin muutkin aikakauslehdet tuolloin. Lehden sivumäärä vaihteli taloudellisen tilanteen mukaan. Ensimmäinen Joka Poika ( 1 / ) oli 16-siv u i n e n, s e u ra ava oli jo 24-sivuinen ja kolmas numero oli taas 16-sivuinen, mutta kaksoisnumero 4 5/1938 oli jo 32-sivuinen. Sodan aikana sivulukuun vaikutti osaltaan paperinsäännöstely. Miltä ensimmäinen Joka Poika näytti? Ensimmäisessä Joka Pojassa (1/1938) oli 16 sivua, lisäksi keskiaukeamalla oli liitteenä lennokkipiirustus. Lehden painoväri oli tummansininen. Ensimmäisen Joka Pojan kirjoittajat olivat kirkollisesti tunnettuja miehiä, kuten piispa Aleksi Lehtonen, kouluneuvos Yrjö Karilas, rovasti Ve r- ner J. Aurola ja rovasti Lauri Palva. Kirjoitukset olivat aikuismaisia ja suhteellisen pitkiä. 6

6 Ensimmäisestä numerosta alkoi myös yksi lehden pitkäaikaisimmista vakiopalstoista: Raamatunlukuopas. Se ohjasi poikia lukemaan Raamattua päivittäin. Raamatunlukuohjelma ei alkanut ehkä kaikkein helpoimmasta päästä. Ensin neuvottin lukemaan Vanhasta testamentista Joosuan kirjaa ja sitten Tuomarien kirjaa. Joka Poika ei edustanut 1930-luvulla esiintyneitä yltiönationalistisia aatteita. Siitä osoituksena oli ensimmäisistä numeroista alkaen runsas kansainvälinen aineisto. Ensimmäisen Joka Pojan numeron kuudestatoista sivusta oli kansainvälistä materiaalia kuudella sivulla. Joka Poika oli sen ajan pojille ilmeisen tärkeä ikkuna suureen maailmaan. Otsikolla Intian päivänpolttamia poikia Verner J. Aurola kertoo matkastaan Intiaan. Norjan tunturihiihtojuttu on myös tuulahdus ulkomailta. Nimimerkki Visapää kertoo käynnistään Afrikassa partioliikkeen syntysijoilla. Kansainvälistymistä palveli osaltaan lehdessä alusta saakka ollut pieni englannin kielen palsta. Ensimmäisessä Joka Pojassa oli Hyttynen-potkurilennokin piirustukset A3-kokoisena taitettuna liitteenä. Kalliin liitteen mahdollisti lennokkiliikkeen sponsorointi. Hiihtäminen oli ensimmäisen numeron näkyvin teema: kannessa hiihtää poika umpihangessa, sama poika hiihtää myös ensimmäisellä aukeamalla. Retkeilykurssi alkoi ensimmäisessä numerossa. Sodan va r- josta kertoi retkeilykurssin ensimmäinen aihe: Mitä on tiedusteluhiihto? Aikaisemmin mainitussa tunturihiihtojutussa kerrotaan laskettelusta Norjassa. Urheiluosasto-otsikolla kerrotaan hiihtokilpailuista ja samalla aukeamalla on perusteellinen juttu puusuksien tervaamisesta. Takakannen kuvassa on vauhdikas laskettelija. Ensimmäisessä numerossa alkoi Pekka Peloton -sarjakuva. Sarjakuvan tekijätietoja ei kerrota tässä, eikä sarjan myöhemmissä vaiheissa. Otsikotta jääneessä jutussa innostetaan poikia keräilemään postimerkkejä, tulitikkuaskien etikettejä ja kirjoja. Lehdessä on sivun ve r ra n uutisia poikaosastoista ja yksi sivu on varattu muille pikkujutuille. Näillä aiheilla Joka Poika aloitti pitkän taipaleensa suomalaisten poikien lukemistona. Joka pojan ensimmäiset numerot olivat ilmeeltään aikakautensa ja tekijöidensä näköisiä. Lehden sisältö ja taitto olivat alussa aikuisten tyylillä tehtyjä, mutta lehdet luettiin kuitenkin ilmeisen tarkasti. Poikamainen ja rennompi tyyli vahvistui myöhempinä vuosina. 7

7 Tehtävä kotirintamalla Poikakerhojen ohjaajat olivat lähes kaikki sotapalveluksessa. Joka Pojasta muodostui sotavuosina tärkeä yhdysside Poikien Keskuksen ja poikatyön kentän välille. Sodan aikana käynnistettiin kolmikkokerho-toiminta. Toimintaa johdettiin Joka Pojan ja erityisen Kolmikko-lehden välityksellä. Joka Pojalla oli merkittävä rooli sota-ajan poikkeusolojen ja yleisen epävarmuuden keskellä. Lehti rohkaisi ja tuki poikia ja heidän perheitään. Sodanaikaisissa lehdissä oli isänmaallista ja uskonnollista aineistoa runsaasti. Erityisesti moraalin ja laillisuuden tähdentäjänä Joka Pojalla oli oma tehtävänsä. Poikkeusolot innostivat poikaviikareita monenlaisiin seikkailuihin. Aina se mitä poikasakilla keksittiin, ei ollut hy v ä k- syttävää, eikä aina laillista. Niinpä Joka Pojassa oli säännöllisesti juttuja tästä aihepiiristä. Sota-ajan postinkulku oli epävarmaa. Vuonna 1944 eräs lukija va l i t- taa kirjeessään, että Joka Poika ilmestyy kotikylän pojille jopa kuukauden verran eri aikaan. Toimitus pahoitteli asiaa ja kertoi, miten näissä poikkeusoloissa on ihme, että postia yleensä tulee perille. Joka Pojan toimitus pyysi ymmärrystä postin työntekijöille, joiden tehtävä ei ollut helppo. Toimituksen vastauksessa todetaan myös, että on syytä antaa etuoikeus rintamapostille ja sitten kyllä ehtii, vaikkakin ehkä joskus vähän myöhässä, saada Joka Pojan luettavakseen. Sodan aiheuttaman pulan ja valtion määräämän paperinsäännöstelyn tähden jouduttiin vähentämään lehtien sivumääriä. Merkittävän va i- keuden tuotti sodan kiihdyttämä inflaatio. Lehden tilaushinta, painolaskut ja lehteä avustaneiden pienet palkkiot, nousivat käsittämättömän nopeasti. Talouden hoitaminen näissä oloissa oli perin vaikeaa. Lehden tilaaja ei aina ymmärtänyt, miksi paperisäännöstelyn tähden 8-siv u i s e k- si kutistunut lehti ilmestyi vain kahdeksan kertaa vuodessa ja maksoi ensin 20, sitten 50 ja kohta 125 ja lopulta 200 markkaa! Pahimpana vuotena kertyi Joka Poika -lehdelle tappiota melkein miljoona inflaatiomarkkaa. Kymmenisen vuotta sodan päättymisen jälkeen voitiin todeta Joka Pojan päässeen tasapainoon taloudessaan ja lehden vuotuisten sivumäärien palanneen sotaa edeltäneisiin määriin. 8

8 Nuorten Talkoiden innostaja ja tiedottaja Talvisodan jälkeen käynnistettiin valtiovallan toimesta yleinen talkootoiminta, sillä maatamme vaivasi elintarvike- ja raaka-ainepula. Miehet olivat sotarintamalla, naiset huolehtivat lasten ja vanhusten kanssa kotirintamasta. Ta l k o ovetoomus kohdistettiin erikoisesti va r h a i s n u o r i i n ja nuoriin. Joka Poika oli keskeinen kansanhuollon tiedotusväline viitisen vuotta kestäneessä talkookampanjassa. Yhteistyö kansanhuollon kanssa nosti lehden painoksen vuonna 1944 kaikkien aikojen ennätykseen: kappaleeseen. Lehdellä laskettiin olleen ainakin neljännesmiljoona lukijaa. Talkoilla koottiin seuraavia materiaaleja: pulloja, kumia, nahkaa, pihkaa, marjoja, sieniä, käpyjä, lumppuja, erilaisia metalleja, apurehua (lehtipuiden lehdeksiä), tähkäpäitä, kahvin ja teen korvikemateriaaleja, lääkekasveja, jätepaperia, parkkia, naudan karvoja, hevosen jouhia ja eläinten luita. Suuri huomio kohdistettiin erityisesti polttopuiden hankintaan. Jätepuuta kerättiin valtavat määrät ja metsistä hakattiin halkoja miljoonia kuutiometrejä. Samoin tehtiin häkäpönttöautoissa käytettyjä puupilkkeitä. Tulokset olivat hämmästyttävän suuria. Yhteinen ponnistus auttoi kansankuntaa selviytymään. Varhaisnuorten ja nuorten motivoiminen pitkäkestoiseen uurastukseen vaati myös monenlaisia kannustimia. Käytössä oli erilaisia ansiomerkkejä. Eräiden kerättävien materiaalien kohdalla järjestettiin erillisiä kilpailuja. Esimerkiksi järjestettiin erityinen puolukan keruukilpailu, jossa oli palkintoina porsas, karitsa ja kaniiniperhe. Tämä talkookampanja väritti sota-aikaa. Sota-ajan nuorille ikäluokille jäikin luontainen taipumus kierrättää ja säästää. Talkoiden ansiosta Joka Poika -lehdestä tuli yleisesti tunnettu. 9

9 Joka Poika kertoi olympialaisista Helsingin olympialaisten jälkeen ilmestyi Joka Pojan kaksoisnumero ( 7-8 / ). Lehti oli yksivärinen ja painoväri oli tummanruskea. Kannessa on kuva olympialaisten metrin juoksijoista. Kuvassa kilpailua johtaa eräs kisojen sankari, tsekkoslovakialainen juoksija Emil Zatopek. Lehdessä on Voitto Viron kirjoittama kahdeksansivuinen kisaselostus. Jutussa on 36 valokuvaa. Laajan olympiajutun lisäksi lehdessä on paljon muuta, kuten hartauskirjoitus, juttu kalan tuulastuksesta, jatkokertomus ja juttu suomalaisesta A rabian tutkimusmatkailijasta Y.A. Wallinista. Otsikolla Uimassa haikalojen ky l pyaltaassa viedään lukija eksoottiselle Välimerelle. Aukeaman jutussa esitellään alkava Poikien Päivä -keräys, jossa palkintoina on mm. matkaradio, ilmakivääri, kiikari, kamera, kello, mikroskooppi, taskulamppu, huuliharppu, täytekynä ja pienoissähkömoottori. Otsikolla Ääntä nopeammin, kerrotaan uudesta keksinnöstä: suihkuturbiinilentokoneesta. Tarjolla ovat piirustukset ja rakennusohjeet kokoontait e t t avasta silityslaudasta. Sivun luontojuttu kertoo muurahaisista. Eräässä jutussa esitellään suomalaista nousevaa teollisuutta: Valmetin tehtaita ja sen tuotteita. Samoin esitellään kansanopistoja ja lennokkikerhotoimintaa. Lehdessä ovat ohjeet korkista va l m i s t e t t avasta pienoislaiva s- ta, samoin rakennusohjeet pienestä kumimoottorilla varustetuta laiva s- ta ja puusaranaisen lippaan teko-ohjeet. Eräässä jutussa käsitellään eläinten keskinäisiä ystävyyssuhteita. Liikenneturvallisuus saa huomiota omassa jutussaan. Lehdessä on myös pieniä uutisia poikatyön kentältä, lukijapostia, erilaisia kilpailuja ja kilpailuvastauksia. Takasivulla on sarjakuva Jua bambumetsän poika. Kaikki tämä 32 sivulla. 10

10 Oman nimimerkin suojaaminen Joka Pojan ilmestymisen alkuaikoihin oli suosittua julkaista lehdissä juttuja nimimerkin takaa. Myös Joka Pojan lukijat halusivat useimmiten esiintyä lehden palstoilla nimimerkillä. Joka Poika tarjosi lukijoilleen mahdollisuuden varata itselleen oman nimimerkin, johon sai samalla yksinoikeuden Joka Pojassa. Niinpä 1940-luvulla alettiin julkaista palstaa, jossa oli lista varatuista nimimerkeistä. Valtakunnallista leiripaikkaa etsittiin Keväällä 1941 Joka Pojassa julistettiin erityinen kilpailu poikien valtakunnallisen leiripaikan löytämiseksi. Lehdessä oli sittemmin juttuja, joissa kerrottiin kuvin ja tekstein kerhoryhmien retkistä eri puolille Suomea leiripaikkaa etsimässä. Joka Pojassa oli myös esillä haave poikien omasta leirimaatilasta, jossa pojat talkoohengessä olisivat tehneet maatilan töitä. Näiden työleirien yhteyteen suunniteltiin myös muuta leiriohjelmaa. Tämä hanke ei toteutunut. Partaharjun leirialue löytyi Pieksämäeltä ja toiminta siellä jatkuu edelleen. Raamattua joka päivä Vu o s i kymmenten varrella on Joka Pojassa opastettu lukemaan Raamattua päivittäin. Alkuvuosina oli myös mahdollisuus suorittaa Joka Pojan Raamattupiirin todistus. Sellaisen sai oltuaan mukana erityisessä kertaustutkinnossa. Joka Pojan Olympialaiset Eräs eniten lukijoita liikuttaneista toimintamuodoista olivat Joka Pojan Olympialaiset. Kisat käytiin lukijoiden kotipaikkakunnilla. Tulokset lähetettiin lehden toimitukseen, joka julkaisi niitä ja palkitsi parhaat. Tämä toiminta alkoi jo vuonna Muutaman välivuoden jälkeen nä- 11

11 mä olympialaiset jatkuivat 1980-luvulle. Lehti järjesti viimeiset olympialaiset vuonna 1982 ja viimeiset Joka Pojan Olympialaisten tulokset julkaistiin lehdessä vuonna Tiettävästi pisimpään Joka Pojan Olympialaisia on pidetty Paltamon seurakunnassa. Vuonna 2002 Paltamossa pidettiin 25. perättäiset Joka Pojan Olympialaiset. Poikatyön keräykset Vuosittain järjestettiin keräys kristillisen poikatyön hyväksi. Joka Poika toimi näiden keräysten tiedotuskanavana. Kerääjinä olivat erityisesti kerhoihin kuuluvat pojat ja myös suuri joukko kerhoihin kuulumattomia poikia. Pojat kokivat keräyksillä hankkivansa varoja omaan toimintaansa. Konkreettisinta tämä oli myöhempinä vuosina, kun keräyksen tuotosta osa jäi suoraan oman paikkakunnan poikatyölle. Poikia kiinnostaneet palkinnot innostivat osaltaan keräystyöhön. Keräys oli tärkeä osa Poikien Keskuksen ja Partaharjun leirikylän taloutta usean vuosikymmenen ajan. Pienistä puroista kasvoi suuri virta. Keräystoiminta alkoi vuonna 1939 ja päättyi lehden kautta tiedotettuna keräyksenä vuonna Poikien Keskuksen keräykset jatkuivat tämän jälkeen päätoimisten nuorisonohjaajien kautta. 12

12 13

13 Lukijakilpailuja Joka Poika tarjosi alusta lähtien runsaasti erilaisia lukijakilpailuja. Esimerkiksi sotavuonna 1943 Joka Poika -lehdessä oli yhteensä 28 erilaista lukijakilpailua. Niihin tuli kaikkiaan noin vastausta. Palkintoja postitettiin onnellisille voittajille. Raittiuslupaus Joka Poikaa julkaisevan Poikien Keskuksen yhteyteen perustettiin Joka Pojan Raittiusliitto. Lehden sivuilla kannustettiin liittymään tähän raittiusjärjestöön. Joka Pojassa julkaistiin silloin tällöin ra i t t i u s l u p a u s - l o m a- ketta, jonka saattoi vahvistaa nimikirjoituksellaan ja postittaa sen Joka Pojan Raittiusliittoon. Lomakkeen allekirjoittanut lupasi pysyä raittiina koko elämänsä ajan. Ensimmäinen raittiuslupaus-vetoomus julkaistiin Joka Pojassa vuonna Seitsemän vuotta myöhemmin raittiuslupauksen tehneitä oli jo noin poikaa ja 1960-luvulla lupauksensa antaneita oli jo yli poikaa. Lähetysaiheisia juttuja vuodesta 1956 Vaikka Joka Pojan sivuilla oli alusta alkaen paljon kansainvälisiä aiheita, ei kristillisestä lähetystyöstä ollut alkuvuosina juttuja lainkaan. Vasta vuonna 1951 oli pieni uutinen pastori Päivö Parviaisen lähdöstä lähetystyöhön Kiinaan. Ensimmäinen lähetysasiaa esittävä juttu oli lehdessä vuonna 1956 ja seuraavana vuonna kerrottiin poikapäivistä Afrikan Ambomaalla. Lähetysaihe alkoi vähitellen löytää Joka Pojan sivuille. Myöhemmin yhteistyö Suomen Lähetysseuran kanssa on ollut hyvin tiivistä. Poikia kiinnostaa tekniikka 14 Erityisesti 1970-luvulla pienoissähköautot, mopot, moottoripy ö r ä t, mikroautot, lentokoneet ja muu tekniikka tulivat merkittäväksi osaksi

14 lehden aineistoa. Jo vuonna 1953 Tekniikan Maailma -lehti noteerasi Joka Pojan. Tekniikan Maailma -lehden aloittaessa tuolloin ilmestymisensä, se ilmoitti myös Joka Pojassa. Tekniikan Maailma näki Joka Pojan lukijoissa itselleen potentiaalisen kohderyhmän. Esperantosta ei tullut maailmankieltä Joka Pojan sivuilla alkoi vuonna 1954 esperanton kielen kurssi. Tu o l l o i n vielä uskottiin esperantosta voivan muodostua oikean maailman yleiskielen. Kurssi jatkui kymmenkunnassa seuraavassa numerossa. Aiheeseen palattiin vuonna 1969 ja esperanton alkeiskurssi oli myös vuonna 1976 lehden sivuilla. Asekauppaa Aseet kiinnostavat poikia. Vuoden 1954 Joka Pojan joulunumerossa oli ilmoitus, joka oli otsikoitu: Joka Pojan perushankintoihin kuuluu A t o- m e - vesipistooli. Poikien Keskuksen keräyspalkintoina oli ollut aseitakin: ilmakivääri ja nallipyssy. Toisaalta eräässä Joka Pojan jutussa varoiteltiin itse tehtyjen tussareiden vaaroista tuolloin sota-aika oli vielä tuoreessa muistissa. Mäkiautot kautta aikojen Jo vuonna 1945 oli ollut Helsingin Käpylässä ensimmäiset mäkiautokilpailut. Vi i s i kymmentäluvun puolivälissä lehdessä oli juttuja ulkomaalaisista mäkiautoista. Sittemmin lehdessä julkaistiin muutamia mäkiautojen piirustuksia ja rakennusohjeita. Vuonna 1957 Joka Pojassa olivat niin sanotun Joka Pojan -luokan mäkiauton piirustukset. Ne olivatkin suomalaisten mäkiautojen perusmallina pitkään. Samaa mallia muistuttavan mäkiauton piirustukset olivat lehdessä myös vuonna Mäkiautoharrastus jatkuu edelleen ja JiiPee uutisoi siitä. 15

15 Suuri erikoistoimitus Joka Pojalle perustettiin 1960-luvulla erikoistoimitus, jossa oli eri alojen asiantuntijoita. Joukko oli edustava ja asiantuntemus vakuuttavaa. Erikoistoimituksen kynänjälki näkyi silloin tällöin lehden sivuilla. Erikoistoimituksen jäseniä olivat: autotarkastaja Fred Geitel (autourheilu), dipl. insinööri Pertti Jotuni (tekniikka ja avaruus), opettaja Veikko Kaseva (askartelu), sotilasmestari Arvo Kinnunen (askartelu), fil. tohtori Erkki Kivi (biologia), ekonomi Kavo Laurila (laskovarjourheilu ja pujottelu), merkonomi Eino Louhio (mopotestit), maisteri Eino Parikka (Vi i s a s- ten kerho), rehtori Rainer Pelkonen (urheilu), osastopäällikkö Simo Rautavirta (tietokoneet), nuorisosihteeri Juhani Räsänen (liikenne), toimittaja Vesa Saarinen (televisio), koulutusohjaaja Eino Smolander (autot ja liikenne), lentokapteeni Antti Waris (ilmailu), merkonomi Jorma Vasama (autot ja liikenne) ja voimistelunopettaja Arto Virkkunen (urheilu). Askarteluohjeita omatoimiseen tekemiseen Vuosikymmenten kuluessa on Joka Pojassa esitelty suuri määrä erilaisia askarteluohjeita ja innostettu monenlaiseen tekemiseen. Askartelumalleja on ollut tarjolla kirjanmerkistä hirsiseen erämajaan, maalla ja vedessä kulkevasta amfibiokinneristä kanteleeseen ja kanootista pienoissukellusveneeseen. Kun tytöt tulivat 1970-luvulla mukaan JP:n lukijakuntaan, muuttuivat myös askarteluohjeet tyttömäisemmiksi. Myöhemmin lehden askartelutöiden aihepiirit ovat olleet ilmeisesti enemmän tyttöjä kuin poikia kiinnostavia. Toki myös poikia innostavia teknisempiä ohjeita on julkaistu silloin tällöin. Tänään on varhaisnuorten elämänpiiri aivan toisenlainen: askarteleminen ei kiinnosta niin paljon kuin ennen. Kaupoissa on saatavilla loputtomasti toinen toistaan hienompia esineitä ja laitteita. JiiPeellä on nykyään hyvin tärkeä tehtävä rohkaista lukijoitaan tekemään myös omin käsin. 16

16 Iso Parta pakisi Päätoimittaja Pentti Tapio pakisi vakiopalstallaan yhtäjaksoisesti 17 vuotta, alkaen vuodesta Palstan nimi oli Iso Parta pakisee. Ne olivat ilmeisen luettuja juttuja lyhyytensä ja ajankohtaisuutensa ansioista. Iso Parta puuttui usein ajassa liikkuviin kysymyksiin ja aiheisiin. Hän puolusti poikia ja pyrki osoittamaan heille tietä kristilliseen elämäntapaan. Joka Poika lukijansa vierellä kulkijana Lehdessä julkaistiin melkein säännöllisesti eri otsikoilla juttuja, joissa pyrittiin tukemaan nuorten lukijoiden henkistä ja hengellistä kasvua ja kehitystä. Sodan jälkeen lukijoiden elämänkysymyksiin vastattiin kerhonohjaajien kysymyspalstalla. Vuonna 1972 Iso Veli -palstallaan Erkki Jeskanen aloitti kristillisten asioiden pohdinnan lukijoiden kanssa. Vuonna 1975 käynnistyneellä Kuorma kippi -palstalla Yrjö Tolvanen kirjoitti pohdintojaan lukijoiden kysymysten perusteella. Meidän kesken ja myöhemmin otsikolla Sinä, minä ja -palstalla kirjoittaa lukijoiden elämänky s y myksiin vastauksia varhaisnuorisotyön kouluttajaveteraani rovasti Kimmo Virtanen. Vuosikymmenten kuluessa on myös muilla otsikoilla julkaistu tämän aihealueen palstoja. Nämä palstat ova t olleet hyvin luettuja. Samalla kun kysyjä sai vastauksia kysymyksiinsä, saivat myös muut lehden lukijat luettavakseen tämän avoimen postin. (Ks. myös otsikko Palvelupalstoja.) JiiPee-tiimi -lukijakerho Vuoden 1978 alusta alettiin julkaista JiiPee-tiimi -pienkerhojen materiaalia. Lukijoita innostettiin perustamaan omatoimisia pieniä kerhoja. Näitä kerhoja ohjattiin ja palveltiin lehden sivuilla säännöllisesti. Vuonna 1980 oli toimivia tiimejä jo 415 ja niissä oli jäseniä yhteensä Näiden pienkerhojen postiliikenteen hoitaminen vaati paljon työtä. Tiimiasioiden hoitajana oli muutamia erityisiä tiimisihteereitä. Tämä toimintamuoto jatkui 13 vuotta ja vaihtui keväällä 1991 Po r u k a n puuhat -sivuiksi. 17

17 Tytöt tulivat Joka Pojan lukijoiksi Tytöt joutuivat kadehtimaan poikia 36 vuotta: pojilla oli tämä Joka Po i- ka. Ensimmäiset askeleet tyttöjä kohti otettiin vuoden 1974 alussa, jolloin lehden ensimmäinen naispuolinen toimittaja aloitti työnsä. To i m i t- taja Marjo Puhakka käynnisti lehdessä myös tytöille oman Tirske-palstan. Lehden jutut alkoivat sisältää tytöille suunnattua materiaalia ja lehden jutuissa ja kuvissa alkoi esiintyä tyttöjä. Vuonna 1954 oli Joka Pojan kannessa ensimmäisen kerran tytön kuva. Lukijat lehteä toimittamassa Alusta alkaen rohkaistiin lukijoita lähettämään omia juttujaan Joka Po i- kaan. Lukijaikäisistä koostuva erityinen reportterikerho perustettiin vuonna Reportterikerhosta saa potkut 18 vuotta täytettyään. Aluksi siihen otettiin vain muutamia jäseniä. Viime vuosina jäsenmäärää on kasvatettu. Nykyisin reportterikerholaisia on yli 50 nuorta toimittajanalkua. Tämä on ollut toimituksellisesti merkittävä joukko. Viimeisen kuluneen kymmenen vuoden aikana ovat nuoret reportterit saaneet lehdessä merkittävän roolin. Näin lukijaikäiset tekevät juttuja samanikäisilleen. Reportterikerholaisia on kurssitettu säännöllisesti ja heitä on ohjattu myös postin välityksellä. Reportterikerho on kohta 40-vuotias! Wallun luokasta Pasiin ja Armakseen Harri Vaalio (Wallu) piirsi lehteen vuodesta 1980 Wallun luokka -sarjakuvaa. Sen näkökulma oli opettajan, olihan Vallu itse tuohon aikaan nuori opettaja. Seitsemän vuotta myöhemmin alkaneessa uudessa sarjakuvassa seikkaili opettajan sijaan oppilas: Pasi. Tähän pojanviikariin lukijoiden oli helppo samaistua. Pasi seikkailee lehdessä edelleen. Viime vuosina Pasi on saanut Wallun kynästä rinnalleen uuden sarjakuva n Armaksesta. Armas on urheilija, jolla riittää kommelluksia. 18

18 JiiPee palvelee varhaisnuorisotyötä Vuosikymmenten varrella on Joka Poika ollut monin eri tavoin yhteistyössä kristillisen poikatyön kanssa. Nykyisin JiiPee palvelee kristillisen varhaisnuorisotyön koko kenttää. Eräs esimerkki tästä ovat olleet vuosina 2003 ja 2007 julkaistut hiippakuntaliitteet. JiiPeen välissä olivat erityiset hiippakuntakohtaiset kahdeksansivuiset liitteet, jotka jaettiin kyseisten hiippakuntien alueille. JiiPeen nepalilaiset nimikko-oppilaat JiiPee-lehdellä oli 1990-luvulla nepalilaiset nimikko-oppilaat. Lukijat tukivat taskurahoillaan nepalilaisen pojan ja tytön, Shankar Pahadin ja Pandana Kadelin koulunkäyntiä yhdeksän vuoden ajan. Taloudellisen tuen lisäksi jotkut lukijat kirjoittivat näille nimikko-oppilaille. Suomalaiset lähetystyöntekijät kävivät heitä tapaamassa ja raportoivat tapaamisistaan JiiPeen lukijoille. Myös nimikko-oppilaat lähettivät postia lehden sivuille. Palvelupalstoja Lääkäripalsta Ensimmäinen lääkäripalsta oli lehdessä vuonna 1983 nimellä Lekuri. Ensimmäiset lääkärit olivat Hannele ja Antero Heikkilä. Vuosien mittaan lääkäreitä on ollut yhteensä seitsemän. Palstan nimi on ny kyään Voi tauti! Kirjeenvaihtopalsta Palstan nimi on vaihdellut vuosien varrella: Joku odottaa kirjettäsi, Kirj e k avereita, Kirjoita mulle viesti, Kirje meille ja Kirjeitä vailla. Nyky i s i n palstan nimi on Kirjeloota. Palsta oli alussa (1976) lukijoiden Postisäkki-palstan yhteydessä. 19

19 Lukijaposti Lukijoiden kirjoitusten palsta aloitti Postisäkki-nimellä vuonna Sitä aiemmin lukijoiden juttuja julkaistiin mm. otsikoilla Nuoret toimittajat ja Viimeinen sana on teidän -nimisillä palstoilla. Nykyisin Minun mielestäni -palsta on hyvin pieni, koska omia mielipiteitään on tänään helppoa ja nopeaa julkaista Internetissä erilaisilla palstoilla. Kirja-arvostelut ja muiden kulttuurituotteiden arvostelut Vuonna 1977 alkoi lehdessä Oletko lukenut? -palsta. Sittemmin palstan nimeksi tuli Lukutoukka. Tällä palstalla joko toimituksen jäsenet tai lukijat arvostelivat ilmestyneitä varhaisnuorille suunnattuja kirjoja. Tämä 30-vuotias palsta jatkaa edelleen lehdessä otsikolla Luin kirjan Nykyisin reportterikerholaiset arvioivat lehdessä kirjojen lisäksi myös videoita, televisio-ohjelmia, elokuvia, pelejä ja muita varhaisnuorten kulttuuri-ilmiöitä. Kynäkulma Kynäkulma-palstalla asiantuntija arvioi lukijoiden kirjoituksia ja palkitsee parhaita. Palsta alkoi jo vuonna Kynäkulman ensimmäinen toimittaja Timo Elo hoiti tehtävää lähes 30 vuotta. Nykyinen palstan toimittaja on vasta kolmas tätä palstaa hoitamassa. Palsta on 42-vuotias ja jatkaa suosittuna. Meidän kesken -palsta Meidän kesken -palstalla, nykyisellä Sinä, minä ja -palstalla vastataan lukijoiden elämänkysymyksiin. Palsta aloitti vuonna Palsta on ollut aina hyvin suosittu. Pääosan sen aihepiiristä valtaavat varhaisnuorten ihmissuhdekysymykset. Kauppa käy -palsta Ostan vaihdan myyn ja myöhemmin Kauppa käy -palsta oli Joka Po j a s- sa jo vuodesta Palsta lopetettiin vuonna Palstalle ehti kertyä ikää 51 vuotta. 20

20 Kysy-palsta Erityinen kysy-palsta aloitti vuonna Palstalla saattoi kysyä kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä. Palsta oli erittäin suosittu. Eräässä vaiheessa olisi voitu vaikka koko lehti täyttää tämän palstan materiaalilla. Kysy-palsta päättyi kysymysten tulvaan vuonna numeroa Joka Pojan, ny kyisen JiiPeen, täyttäessä tänä vuonna ( ) 70 vuotta, oli tämän juhlavuoden ensimmäinen numero lehden 800. ilmestynyt numero. Sivuja on vuosikymmenten mittaan on kertynyt lähes Lehden tekijöitä Päätoimittajat kouluneuvos Yrjö Karilas (kuvassa) opetusneuvos Pentti Tapio pastori Mikko Lännenpää pastori Yrjö Tolvanen pastori Timo Sainio 2007 pastori Eero Jokela (Vuonna 1995 päätoimittajan sijaisuutta hoitivat pastori Timo Sainio, järjestösihteeri Heikki Alanen ja toimitussihteeri Tapani Ketola. Vu o s i e n 2006 ja 2007 vaihteessa järjestösihteeri Heikki Alanen toimi vs. päätoimittajana. Toimitussihteerit toimistosihteeri Reino Aalto opetusneuvos Sulo Karpio (kuvassa) valt. maist. Seppo Koivistoinen opettaja Tapani Ketola 2000 maisteri Essi Maria Lammi 2001 toimittaja Pirjo Riipinen 21

21 Toimittajat graafikko Jouko Jäntti nuorisonohjaaja Marjo Puhakka ( k u va s s a ) nuorisonohjaaja Leena Hietamies opettaja Tapani Ketola toimittaja Pirjo Riipinen , , 2001 toimittaja Jaana Savio Lehdellä on ollut monta nimeä Joka Poika JP Joka Poika ( Vuodesta 1976 JP Joka Poika Juniorin Puuhaposti) JP JP Totto (Suomen Lähetysseuran Totto-lastenlehti yhdistettiin JP:n kanssa) JP 1997 JiiPee Joka Pojan rinnalla julkaistiin vuosina Joka Pojan Askartelua -lehteä. Vaikka sillä oli alusta lähtien levikkiä noin kpl, tuolloin maatamme va ivannut inflaatio vei lehdeltä taloudelliset edellytykset jatkaa ilmestymistään. Alkuvuosien levikkilukuja kpl (sota syttyi) JiiPee (sota päättyi)

Petri Karisma vapaa-ajattelijain tuore puheenjohtaja

Petri Karisma vapaa-ajattelijain tuore puheenjohtaja Petri Karisma vapaa-ajattelijain tuore puheenjohtaja Pääkirjoitus Petri Karisma Vapaa Ajattelija 4/2011 Tästä on hyvä jatkaa! Liittokokous pidettiin Lahdessa 9. ja 10. heinäkuuta. Liittokokous sujui odotusten

Lisätiedot

Squash. Squashia linnassa. Mitalisatoa EM-kisoista. Simo Tarvonen

Squash. Squashia linnassa. Mitalisatoa EM-kisoista. Simo Tarvonen Squash 3 2013 martti hetemäki: Squashia linnassa Mitalisatoa EM-kisoista Simo Tarvonen ja URHEA 3 Jari Mether Pääkirjoitus quashliitto järjesti elo-syyskuun vaihteessa kolme erillistä leiriä maajoukkueille.

Lisätiedot

HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA

HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA TUISKU 70 VUOTTA HARJUNPÄÄN TUISKU RY 1927-1997 70 VUOTTA Koonnut ja kirjoittanut PEKKA TUORI SISÄLLYS Johdanto 3 Tuiskun alkutaival (1927-1930) 3 Hiljaiseloa (1930-1939) 4 Uudelleen syntyminen ja sotavuodet

Lisätiedot

Inkeriläisten viesti 4 / 2014. Kansainvälisessä maailmassa. Kesäjuhlat Helsingissä - monta syytä juhlaan! KADONNEEN HEIMOVELJEN METSÄSTÄJÄ

Inkeriläisten viesti 4 / 2014. Kansainvälisessä maailmassa. Kesäjuhlat Helsingissä - monta syytä juhlaan! KADONNEEN HEIMOVELJEN METSÄSTÄJÄ Suomen Inkeri-liitto ry Inkeriläisten viesti 4 / 2014 1 Kesäjuhlat Helsingissä - monta syytä juhlaan! KADONNEEN HEIMOVELJEN METSÄSTÄJÄ Kansainvälisessä maailmassa TAKAISIN JUURILLE 4 ja paljon muuta! Kansikuva

Lisätiedot

OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013

OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 OULUN ORTODOKSISEN HIIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 PAIMEN~SANOMAT 1981-2011 OULUN ORTODOKSISEN HIPPAKUNNAN SÄÄTIÖ 1988-2013 PAIMEN~SANOMAT 1981-2011 Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö 2013 Tekstit: Seppo

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito.

Moneen lähtöön. Vito. 1.2009 Suomen Sairaankuljetusliitto ry:n valtakunnallinen ammattilehti Ambulanssi-lehti 30 vuotias. Liitteenä näköispainos ensimmäisestä numerosta vuodelta 1979. Moneen lähtöön. Vito. Mercedes-Benz Vito

Lisätiedot

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa

130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa 130 vuotta Helsingin Suomalaisen Klubin toimintaa n Jouko Liusvaara Helsingin Suomalainen Klubi Kansakoulukuja 3. 5. kerros 00100 HELSINKI www.klubi.fi Julkaisun kuvat Klubin arkistosta Kabinettikuvat

Lisätiedot

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007

Suomen UNICEF 40 vuotta. tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 Suomen UNICEF 40 vuotta tarinoita ja kehityskertomuksia 1967 2007 1 Teksti Raija Rautakoura Taitto ja graafi nen suunnittelu Maria Munsterhjelm Gummerus Kirjapaino Oy Jyväskylä 2007 Kiitos avusta Anna-Leena

Lisätiedot

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla

KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN Suomen kielen ja kulttuurin vaikuttajat maailmalla Karjalanpaistista kaksoiskonsonanttiin KARJALANPAISTISTA KAKSOIS- KONSONANTTIIN 1 4 Kansainvälisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Seurakuntatervehdys 2/2008

Seurakuntatervehdys 2/2008 Seurakuntatervehdys Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien tiedotuslehti 41.vuosikerta 2/2008 Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan suopi taas lämpö

Lisätiedot

LIEKKI ON RUOTSINSUOMALAINEN KULTTUURILEHTI #02/10. Kielenhuoltajan kirjastossa

LIEKKI ON RUOTSINSUOMALAINEN KULTTUURILEHTI #02/10. Kielenhuoltajan kirjastossa LIEKKI ON RUOTSINSUOMALAINEN KULTTUURILEHTI #02/10 ROBERT MERIRUOHO LAURA PAASIO LEENA SILFVERBERG FINNKIRJA RAija kangassalo Kielenhuoltajan kirjastossa LIEKKI ON RUOTSINSUOMALAINEN KULTTUURILEHTI 03

Lisätiedot

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja

Tietoväki. Tietoväki ry:n luottamushenkilöt. Päätoimittaja Pirjo Salo. Toimitus Pirjo Salo Marjo Wikstedt. Taitto Marsa Pihlaja Tietoväki vuotta Yksin voi tehdä monia asioita edunvalvonta on yhteistyötä! 2 I Tietoväki 3 / 2010 Tietoväki 3 / 2010 I 3 4 Puheenjohtajan palsta: Onnea 40-vuotias Tietoväki! Päätoimittaja Pirjo Salo Toimitus

Lisätiedot

JUHLAJULKAISU 1 9 5 8-2 0 0 8 1

JUHLAJULKAISU 1 9 5 8-2 0 0 8 1 JUHLAJULKAISU 1958-2008 1 Puheenjohtajan tervehdys Olen tätä kirjoittaessani ollut Fera ry:n puheenjohtajana vasta runsaan kuukauden, mutta toiminut seurassa muissa tehtävissä jo yli kymmenen vuoden ajan.

Lisätiedot

KULTTUURIN TUKIJA JA TEKIJÄ POHJOIS-SUOMEN RAHASTO 1954 1968 JA POHJOIS-POHJANMAAN RAHASTO 1968 2011

KULTTUURIN TUKIJA JA TEKIJÄ POHJOIS-SUOMEN RAHASTO 1954 1968 JA POHJOIS-POHJANMAAN RAHASTO 1968 2011 KULTTUURIN TUKIJA JA TEKIJÄ POHJOIS-SUOMEN RAHASTO 1954 1968 JA POHJOIS-POHJANMAAN RAHASTO 1968 2011 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 AJATUS POHJOISEN KULTTUURIRAHASTOSTA ITÄÄ 1945 1953... 6 MAAKUNTARAHASTOJEN TIENVIITOITTAJA

Lisätiedot

Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15. Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10. Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7

Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15. Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10. Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7 Satakirjastot 1/2014 Tietoa, taitoa, tarinoita Lukuvinkkaus innostaa lukemaan s. 10 Satakirjastojen verkkokirjasto uudistuu s.6-7 Herra Ylppö vierastaa pinnallisuutta s. 15 Pääkirjoitus Lukeako vai eikö,

Lisätiedot

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864

Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Vanity playing at love Naiseuden diskursseja naistenlehden The Englishwoman s Domestic Magazine keskustelupalstalla 1860-1864 Pro Gradu-tutkielma Yleinen historia Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden

Lisätiedot

Unioni-lehti 10 vuotta. Jäsenen asialla

Unioni-lehti 10 vuotta. Jäsenen asialla Ilmailualan Unioni vuotta 1957 2007 Jäsenen asialla on tarjonnut lukuelämyksiä jäsenistölleen pyöreät kymmenen vuotta. Tässä vihkosessa esitellään lehden vaiheita vuodesta 1997 tähän päivään saakka. Nautinnollisia

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

Sukututkimusta voi harrastaa myös Pietarissa

Sukututkimusta voi harrastaa myös Pietarissa Maanantai 21. helmikuuta 2011 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 2 56. vuosikerta Sukututkimusta voi harrastaa myös Pietarissa Pietarin kirjastossa, Nevski prospektin varrella, toimii vuonna

Lisätiedot

Äänestä seurakuntavaaleissa. Sivut 7-9 Ylös masennuksen montusta - sivu 12. Hyvinkään seurakuntalehti 5 26.10.2006

Äänestä seurakuntavaaleissa. Sivut 7-9 Ylös masennuksen montusta - sivu 12. Hyvinkään seurakuntalehti 5 26.10.2006 Hyvinkään seurakuntalehti 5 26.10.2006 Konfirmaatiojuhlintaa kirkonmäellä heinäkuussa 2003. kuva: jorma ersta Äänestä seurakuntavaaleissa Sivut 7-9 Ylös masennuksen montusta - sivu 12 Risto Silvennoinen

Lisätiedot

Kesän riemut kutsuvat!

Kesän riemut kutsuvat! Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti kesä heinäkuu 2013 41. vuosikerta Kesän riemut kutsuvat! Onnittelemme valmistuneita! Parturi-kampaamo Outi Perho Katinhännäntie 298, 32140 Ypäjä as. Puh. 050 372 1172

Lisätiedot

Seurakuntalehti 104. vuosikerta No 4 3. 10.2.2011. Yksin. Sivut 12 13

Seurakuntalehti 104. vuosikerta No 4 3. 10.2.2011. Yksin. Sivut 12 13 Seurakuntalehti 104. vuosikerta No 4 3. 10.2.2011 Yksin Sivut 12 13 Reetta Järvenpää 2 Nro 4 3. 10.2.2011 Pääkirjoitus Luottoa löytyy Kirkon ja monien kolmannen sektorin järjestöjen kuuma kysymys parhaillaan

Lisätiedot

HÄN ASETTI LAPSEN HEIDÄN KESKELLEEN

HÄN ASETTI LAPSEN HEIDÄN KESKELLEEN HÄN ASETTI LAPSEN HEIDÄN KESKELLEEN Vantaan Vantaankosken seurakunnan lapsityö vuosina 1966 1984 Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta teologian osasto/ läntinen teologia Pro gradu -tutkielma, syksy

Lisätiedot

rakkaaksi Alussa oli Sana. - Joh. 1:1 RADIO DEIN TAAJUUDET Ui pintaa syvemmälle!

rakkaaksi Alussa oli Sana. - Joh. 1:1 RADIO DEIN TAAJUUDET Ui pintaa syvemmälle! RADIO DEIN JA KRISTITYT YHDESSÄ RY:N UUTISLEHTI/ Helmikuu 2007 Julkaisija: Kristityt Yhdessä ry, Ilmalankuja 2 i, 00240 Helsinki, 10. vuosikerta Joukkokirje Alussa oli Sana. - Joh. 1:1 RADIO DEIN TAAJUUDET

Lisätiedot

Joka kevät on uusi alku

Joka kevät on uusi alku Maanantai 18. toukokuuta 2009 Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja N:o 5 54. vuosikerta Joka kevät on uusi alku Pyhäjärven Noitermaasta juurensa saaneella Esko Pulakalla on monta rautaa tulessa,

Lisätiedot

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT

Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT ELOKUVAN LUMOAMAT PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982-2012 Juha Viinikainen Liina Härkönen PIRKANMAAN ELOKUVAKESKUS 1982 2012 ELOKUVAN LUMOAMAT Pirkanmaan Elokuvakeskus ry. Tampere 2012 Pirkanmaan elokuvakeskus

Lisätiedot

KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos 3.000 kpl

KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos 3.000 kpl KOELYSEO-TYLY HELSINGIN KOELYSEO - TÖÖLÖN YHTEISLYSEO - ETU-TÖÖLÖN YLÄASTE JA LUKIO N:o 2/2009 (34) Painos 3.000 kpl TOIMITUS: VASTAAVA TOIMITTAJA: ESKO KALIMO PAINOPAIKKA: T. A. SAHALAN KIRJAPAINO OY

Lisätiedot

Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali

Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali Olet mitä luet Koulujen aikakauslehtipäivä 13.11.2008 Oppimateriaali I Aikakauslehti opetuksessa Tässä materiaalissa nostetaan esiin erityisesti lehtijuttujen ihmisiä: toimittajia, haastateltavia ja vähän

Lisätiedot

Nro 3/2010 syyskuu. syyskuu syyskuu

Nro 3/2010 syyskuu. syyskuu syyskuu 1886 perustettu 1886 imme retken Pyhän Olavin kirkkoon. Nähtävänä oli mm. taidetta; kuvassa -Hellman Keväällä ihailee taiteilija, teimme retken KTM, Pyhän mv, Osmo Olavin Rauhalan kirkkoon. maalausta.

Lisätiedot

Siunattua pääsiäistä!

Siunattua pääsiäistä! 3 4 MAALISKUU 2006 R A D I O L Ä H E T Y S T Y Ö N L E H T I Siunattua pääsiäistä! Pyhä ehtoollinen s. 11 Ylösnousseen todistajia s. 6 Lähi-idän vilinässä historia herää henkiin s. 8 P ä ä k i r j o i

Lisätiedot