Joka Pojan 70 vuotta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joka Pojan 70 vuotta"

Transkriptio

1 Joka Pojan 70 vuotta

2 TAPANI KETOLA JiiPee-lehden historiikki Taitto JAANA SAVIO

3 Ellei maksua ala kuulua, myymme huutokaupalla housut jalastanne, sanoi kirjapainon faktori kahdelle Po i k i e n Keskuksen työntekijälle. Oli juuri päästy sopimukseen uuden lehden painamisesta velaksi. Painolasku ky l l ä maksettiin aikanaan ja ilmestymistään aloitellut Joka Po i k a on tänään 70-vuotias. Lehden nimi on tosin vaihtunut Jo k a Pojasta JiiPeeksi. Varhaisnuorten oman lehden historia k e r rotaan ly hyesti seura avilla siv u i l l a. Ennen Joka Poikaa oli Joka Poika 4 Helsingin NMKY:n poikaosaston lehdellä oli 1930-luvulla nimenä Joka Poika. Se nimi oli saatu puolestaan Poikien Keskuksen pääsihteerin Yrjö Karilaan kirjoittamasta samannimisestä kirjasta. Uudelle va l t a k u n- nalliselle poikien lehdelle valittiin kuitenkin nimeksi Joka Poika, sillä Y r- jö Karilas halusi myöntää Poikien Keskukselle oikeuden nimen käyttöön. Joka Poika -nimi on osoittautunut vuosikymmenien kuluessa hyväksi valinnaksi. Vaikka se on kaksiosainen, se sopii suuhun ja muistetaan hyvin. Joka Poika -nimi ilmaisee myös kohderyhmän.

4 Joka Pojan levikkityön ensiaskeleita Poikien Keskuksen silloinen johtokunta jätti orastavan lehtihankkeen kahden miehen henkilökohtaiselle vastuulle. Toimistosihteeri Reino Aallon ja matkasihteeri Sulo Karpion tehtäväksi tuli tunnustella luottopainatuksen mahdollisuuksia kummankin omalla vastuulla jos nimittäin sellaista kirjapainoa jostain löytyisi, joka uskaltaisi lähteä tällaiseen seikkailuun. (1954, kirjoittaja tuntematon) Poikien Keskuksen onneksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainolla oli rohkeutta ottaa luottopainos uudesta lehdestä. Tosin kirjapainon faktori Paasio sanoi Karpiolle ja Aallolle: Ellei maksua ala kuulua, myymme huutokaupalla housut jalastanne. (Sulo Karpion muistelus, Joka Poika 1/1962) Niinpä alkoivat, nykytermillä ilmaistuna, markkinointitutkimukset: kuinka kiinnostavaksi lehti koettaisiin ja paljonko sitä mahdollisesti tilattaisiin. Keväällä vuonna 1937 Poikien Keskuksen kenttäsihteeri Sulo Karpio esitti tunnustelujensa tuloksena arvion 6000 kappaleen levikistä. Tämän ei vielä katsottu riittävän kustannusten peittämiseen. Lähestyvä sodanuhka antoi vauhtia suunnitelmiin. Pelättiin sodan syttyvän ja ajavan poikakerhot tuuliajolle. Nyt oli toimittava. Lokakuussa vuonna 1937 lähetettiin Poikien Keskuksesta kirje kaikille poikaosastoille ja myös kaikkiin kirkkoherranvirastoihin. Kaikkiaan asiaa esittelevää broshyyriä jaettiin ympäri Suomea. Ensimmäisen Joka Pojan numeron ilmestyessä tammikuussa vuonna 1938 tilaajia oli lähes Tilauksia tuli koko ajan lisää, joten uskallettiin ottaa kappaleen painos. Irtonumeroitakin myytiin useita satoja. Sodan sytyttyä loppuvuodesta 1939 romahti myös tilauskanta. Parhaana tilaushankinta-aikana marras tammikuussa tuli vain 3000 tilausta. Ratkaisevaksi avuksi tuli norjalaisten ystävien keräämä avustus, jonka turvin voitiin lähettää Joka Poika -lehteä siirtolaispojille. Vu o d e n 1940 sotatilanteesta huolimatta lehteä painettiin jo kappaletta. Lehden lukijoita innostettiin tilaushankintaan. Koska elettiin niukkuuden aikoja, oli tilaushankinnassa erilaisilla tavarapalkinnoilla motivoiva merkitys. Aukeaman jutussa nostettiin pääpalkinnoksi tilauksia lähettäneiden kesken arvo t t ava vapaalippu lähestyviin Helsingin olympialaisiin, jotka tosin sitten peruuntuivat sodan tähden ja siirtyivät ky m- menellä vuodella. Toisena palkintona arvottiin kultakello. Viisi tilausta 5

5 hankkineille tarjottiin oman kuvan julkaisua lehdessä, lisäksi viisi tilausta hankkineet saivat palkinnoksi lennokin rakennussarjan. Lehden jo aikaisemmin tilanneiden jatkotilauksista luvattiin palkkioksi yksi markka jokaisesta. Sadalle ensin tilauksia lähettäneille luvattiin vielä yllätyspalkinto. Seura avia Joka Pojan numeroita somistivatkin tilauksia hankkineiden poikien ja miesten lukuisat kuvat. Uuden lehden tekeminen oli haastavaa Poikien Keskuksella ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia palkata uudelle lehdelle päätoimisia toimittajia. Lehteä tehtiin muun va l t a k u n n a l- lisen poikatyön ohessa. Reino Aalto teki lehden toimistotöitä omien toimistosihteerin töidensä rinnalla ja kenttäsihteeri Sulo Karpio toimitti lehteä työmatkoillaan eri puolilla Suomea. Kunnioitettavaa onkin ollut suoriutua tehtävästä silloisten tietoyhteyksien ja käytössä olleiden työvälineiden avulla. Työaikaa ei juuri laskettu. Sodan aikana Helsingin pommitukset aiheuttivat usein lisää hankaluuksia. Joka Pojan toimisto sai usein osumia. Tilaajarekisteri vaurioitui monta kertaa ja eräänkin kerran sen osoitelaatat oli kirjoitettava kokonaan uudelleen. Lehden sivukoko oli vuosikymmenet formaatiltaan A4, niin kuin muutkin aikakauslehdet tuolloin. Lehden sivumäärä vaihteli taloudellisen tilanteen mukaan. Ensimmäinen Joka Poika ( 1 / ) oli 16-siv u i n e n, s e u ra ava oli jo 24-sivuinen ja kolmas numero oli taas 16-sivuinen, mutta kaksoisnumero 4 5/1938 oli jo 32-sivuinen. Sodan aikana sivulukuun vaikutti osaltaan paperinsäännöstely. Miltä ensimmäinen Joka Poika näytti? Ensimmäisessä Joka Pojassa (1/1938) oli 16 sivua, lisäksi keskiaukeamalla oli liitteenä lennokkipiirustus. Lehden painoväri oli tummansininen. Ensimmäisen Joka Pojan kirjoittajat olivat kirkollisesti tunnettuja miehiä, kuten piispa Aleksi Lehtonen, kouluneuvos Yrjö Karilas, rovasti Ve r- ner J. Aurola ja rovasti Lauri Palva. Kirjoitukset olivat aikuismaisia ja suhteellisen pitkiä. 6

6 Ensimmäisestä numerosta alkoi myös yksi lehden pitkäaikaisimmista vakiopalstoista: Raamatunlukuopas. Se ohjasi poikia lukemaan Raamattua päivittäin. Raamatunlukuohjelma ei alkanut ehkä kaikkein helpoimmasta päästä. Ensin neuvottin lukemaan Vanhasta testamentista Joosuan kirjaa ja sitten Tuomarien kirjaa. Joka Poika ei edustanut 1930-luvulla esiintyneitä yltiönationalistisia aatteita. Siitä osoituksena oli ensimmäisistä numeroista alkaen runsas kansainvälinen aineisto. Ensimmäisen Joka Pojan numeron kuudestatoista sivusta oli kansainvälistä materiaalia kuudella sivulla. Joka Poika oli sen ajan pojille ilmeisen tärkeä ikkuna suureen maailmaan. Otsikolla Intian päivänpolttamia poikia Verner J. Aurola kertoo matkastaan Intiaan. Norjan tunturihiihtojuttu on myös tuulahdus ulkomailta. Nimimerkki Visapää kertoo käynnistään Afrikassa partioliikkeen syntysijoilla. Kansainvälistymistä palveli osaltaan lehdessä alusta saakka ollut pieni englannin kielen palsta. Ensimmäisessä Joka Pojassa oli Hyttynen-potkurilennokin piirustukset A3-kokoisena taitettuna liitteenä. Kalliin liitteen mahdollisti lennokkiliikkeen sponsorointi. Hiihtäminen oli ensimmäisen numeron näkyvin teema: kannessa hiihtää poika umpihangessa, sama poika hiihtää myös ensimmäisellä aukeamalla. Retkeilykurssi alkoi ensimmäisessä numerossa. Sodan va r- josta kertoi retkeilykurssin ensimmäinen aihe: Mitä on tiedusteluhiihto? Aikaisemmin mainitussa tunturihiihtojutussa kerrotaan laskettelusta Norjassa. Urheiluosasto-otsikolla kerrotaan hiihtokilpailuista ja samalla aukeamalla on perusteellinen juttu puusuksien tervaamisesta. Takakannen kuvassa on vauhdikas laskettelija. Ensimmäisessä numerossa alkoi Pekka Peloton -sarjakuva. Sarjakuvan tekijätietoja ei kerrota tässä, eikä sarjan myöhemmissä vaiheissa. Otsikotta jääneessä jutussa innostetaan poikia keräilemään postimerkkejä, tulitikkuaskien etikettejä ja kirjoja. Lehdessä on sivun ve r ra n uutisia poikaosastoista ja yksi sivu on varattu muille pikkujutuille. Näillä aiheilla Joka Poika aloitti pitkän taipaleensa suomalaisten poikien lukemistona. Joka pojan ensimmäiset numerot olivat ilmeeltään aikakautensa ja tekijöidensä näköisiä. Lehden sisältö ja taitto olivat alussa aikuisten tyylillä tehtyjä, mutta lehdet luettiin kuitenkin ilmeisen tarkasti. Poikamainen ja rennompi tyyli vahvistui myöhempinä vuosina. 7

7 Tehtävä kotirintamalla Poikakerhojen ohjaajat olivat lähes kaikki sotapalveluksessa. Joka Pojasta muodostui sotavuosina tärkeä yhdysside Poikien Keskuksen ja poikatyön kentän välille. Sodan aikana käynnistettiin kolmikkokerho-toiminta. Toimintaa johdettiin Joka Pojan ja erityisen Kolmikko-lehden välityksellä. Joka Pojalla oli merkittävä rooli sota-ajan poikkeusolojen ja yleisen epävarmuuden keskellä. Lehti rohkaisi ja tuki poikia ja heidän perheitään. Sodanaikaisissa lehdissä oli isänmaallista ja uskonnollista aineistoa runsaasti. Erityisesti moraalin ja laillisuuden tähdentäjänä Joka Pojalla oli oma tehtävänsä. Poikkeusolot innostivat poikaviikareita monenlaisiin seikkailuihin. Aina se mitä poikasakilla keksittiin, ei ollut hy v ä k- syttävää, eikä aina laillista. Niinpä Joka Pojassa oli säännöllisesti juttuja tästä aihepiiristä. Sota-ajan postinkulku oli epävarmaa. Vuonna 1944 eräs lukija va l i t- taa kirjeessään, että Joka Poika ilmestyy kotikylän pojille jopa kuukauden verran eri aikaan. Toimitus pahoitteli asiaa ja kertoi, miten näissä poikkeusoloissa on ihme, että postia yleensä tulee perille. Joka Pojan toimitus pyysi ymmärrystä postin työntekijöille, joiden tehtävä ei ollut helppo. Toimituksen vastauksessa todetaan myös, että on syytä antaa etuoikeus rintamapostille ja sitten kyllä ehtii, vaikkakin ehkä joskus vähän myöhässä, saada Joka Pojan luettavakseen. Sodan aiheuttaman pulan ja valtion määräämän paperinsäännöstelyn tähden jouduttiin vähentämään lehtien sivumääriä. Merkittävän va i- keuden tuotti sodan kiihdyttämä inflaatio. Lehden tilaushinta, painolaskut ja lehteä avustaneiden pienet palkkiot, nousivat käsittämättömän nopeasti. Talouden hoitaminen näissä oloissa oli perin vaikeaa. Lehden tilaaja ei aina ymmärtänyt, miksi paperisäännöstelyn tähden 8-siv u i s e k- si kutistunut lehti ilmestyi vain kahdeksan kertaa vuodessa ja maksoi ensin 20, sitten 50 ja kohta 125 ja lopulta 200 markkaa! Pahimpana vuotena kertyi Joka Poika -lehdelle tappiota melkein miljoona inflaatiomarkkaa. Kymmenisen vuotta sodan päättymisen jälkeen voitiin todeta Joka Pojan päässeen tasapainoon taloudessaan ja lehden vuotuisten sivumäärien palanneen sotaa edeltäneisiin määriin. 8

8 Nuorten Talkoiden innostaja ja tiedottaja Talvisodan jälkeen käynnistettiin valtiovallan toimesta yleinen talkootoiminta, sillä maatamme vaivasi elintarvike- ja raaka-ainepula. Miehet olivat sotarintamalla, naiset huolehtivat lasten ja vanhusten kanssa kotirintamasta. Ta l k o ovetoomus kohdistettiin erikoisesti va r h a i s n u o r i i n ja nuoriin. Joka Poika oli keskeinen kansanhuollon tiedotusväline viitisen vuotta kestäneessä talkookampanjassa. Yhteistyö kansanhuollon kanssa nosti lehden painoksen vuonna 1944 kaikkien aikojen ennätykseen: kappaleeseen. Lehdellä laskettiin olleen ainakin neljännesmiljoona lukijaa. Talkoilla koottiin seuraavia materiaaleja: pulloja, kumia, nahkaa, pihkaa, marjoja, sieniä, käpyjä, lumppuja, erilaisia metalleja, apurehua (lehtipuiden lehdeksiä), tähkäpäitä, kahvin ja teen korvikemateriaaleja, lääkekasveja, jätepaperia, parkkia, naudan karvoja, hevosen jouhia ja eläinten luita. Suuri huomio kohdistettiin erityisesti polttopuiden hankintaan. Jätepuuta kerättiin valtavat määrät ja metsistä hakattiin halkoja miljoonia kuutiometrejä. Samoin tehtiin häkäpönttöautoissa käytettyjä puupilkkeitä. Tulokset olivat hämmästyttävän suuria. Yhteinen ponnistus auttoi kansankuntaa selviytymään. Varhaisnuorten ja nuorten motivoiminen pitkäkestoiseen uurastukseen vaati myös monenlaisia kannustimia. Käytössä oli erilaisia ansiomerkkejä. Eräiden kerättävien materiaalien kohdalla järjestettiin erillisiä kilpailuja. Esimerkiksi järjestettiin erityinen puolukan keruukilpailu, jossa oli palkintoina porsas, karitsa ja kaniiniperhe. Tämä talkookampanja väritti sota-aikaa. Sota-ajan nuorille ikäluokille jäikin luontainen taipumus kierrättää ja säästää. Talkoiden ansiosta Joka Poika -lehdestä tuli yleisesti tunnettu. 9

9 Joka Poika kertoi olympialaisista Helsingin olympialaisten jälkeen ilmestyi Joka Pojan kaksoisnumero ( 7-8 / ). Lehti oli yksivärinen ja painoväri oli tummanruskea. Kannessa on kuva olympialaisten metrin juoksijoista. Kuvassa kilpailua johtaa eräs kisojen sankari, tsekkoslovakialainen juoksija Emil Zatopek. Lehdessä on Voitto Viron kirjoittama kahdeksansivuinen kisaselostus. Jutussa on 36 valokuvaa. Laajan olympiajutun lisäksi lehdessä on paljon muuta, kuten hartauskirjoitus, juttu kalan tuulastuksesta, jatkokertomus ja juttu suomalaisesta A rabian tutkimusmatkailijasta Y.A. Wallinista. Otsikolla Uimassa haikalojen ky l pyaltaassa viedään lukija eksoottiselle Välimerelle. Aukeaman jutussa esitellään alkava Poikien Päivä -keräys, jossa palkintoina on mm. matkaradio, ilmakivääri, kiikari, kamera, kello, mikroskooppi, taskulamppu, huuliharppu, täytekynä ja pienoissähkömoottori. Otsikolla Ääntä nopeammin, kerrotaan uudesta keksinnöstä: suihkuturbiinilentokoneesta. Tarjolla ovat piirustukset ja rakennusohjeet kokoontait e t t avasta silityslaudasta. Sivun luontojuttu kertoo muurahaisista. Eräässä jutussa esitellään suomalaista nousevaa teollisuutta: Valmetin tehtaita ja sen tuotteita. Samoin esitellään kansanopistoja ja lennokkikerhotoimintaa. Lehdessä ovat ohjeet korkista va l m i s t e t t avasta pienoislaiva s- ta, samoin rakennusohjeet pienestä kumimoottorilla varustetuta laiva s- ta ja puusaranaisen lippaan teko-ohjeet. Eräässä jutussa käsitellään eläinten keskinäisiä ystävyyssuhteita. Liikenneturvallisuus saa huomiota omassa jutussaan. Lehdessä on myös pieniä uutisia poikatyön kentältä, lukijapostia, erilaisia kilpailuja ja kilpailuvastauksia. Takasivulla on sarjakuva Jua bambumetsän poika. Kaikki tämä 32 sivulla. 10

10 Oman nimimerkin suojaaminen Joka Pojan ilmestymisen alkuaikoihin oli suosittua julkaista lehdissä juttuja nimimerkin takaa. Myös Joka Pojan lukijat halusivat useimmiten esiintyä lehden palstoilla nimimerkillä. Joka Poika tarjosi lukijoilleen mahdollisuuden varata itselleen oman nimimerkin, johon sai samalla yksinoikeuden Joka Pojassa. Niinpä 1940-luvulla alettiin julkaista palstaa, jossa oli lista varatuista nimimerkeistä. Valtakunnallista leiripaikkaa etsittiin Keväällä 1941 Joka Pojassa julistettiin erityinen kilpailu poikien valtakunnallisen leiripaikan löytämiseksi. Lehdessä oli sittemmin juttuja, joissa kerrottiin kuvin ja tekstein kerhoryhmien retkistä eri puolille Suomea leiripaikkaa etsimässä. Joka Pojassa oli myös esillä haave poikien omasta leirimaatilasta, jossa pojat talkoohengessä olisivat tehneet maatilan töitä. Näiden työleirien yhteyteen suunniteltiin myös muuta leiriohjelmaa. Tämä hanke ei toteutunut. Partaharjun leirialue löytyi Pieksämäeltä ja toiminta siellä jatkuu edelleen. Raamattua joka päivä Vu o s i kymmenten varrella on Joka Pojassa opastettu lukemaan Raamattua päivittäin. Alkuvuosina oli myös mahdollisuus suorittaa Joka Pojan Raamattupiirin todistus. Sellaisen sai oltuaan mukana erityisessä kertaustutkinnossa. Joka Pojan Olympialaiset Eräs eniten lukijoita liikuttaneista toimintamuodoista olivat Joka Pojan Olympialaiset. Kisat käytiin lukijoiden kotipaikkakunnilla. Tulokset lähetettiin lehden toimitukseen, joka julkaisi niitä ja palkitsi parhaat. Tämä toiminta alkoi jo vuonna Muutaman välivuoden jälkeen nä- 11

11 mä olympialaiset jatkuivat 1980-luvulle. Lehti järjesti viimeiset olympialaiset vuonna 1982 ja viimeiset Joka Pojan Olympialaisten tulokset julkaistiin lehdessä vuonna Tiettävästi pisimpään Joka Pojan Olympialaisia on pidetty Paltamon seurakunnassa. Vuonna 2002 Paltamossa pidettiin 25. perättäiset Joka Pojan Olympialaiset. Poikatyön keräykset Vuosittain järjestettiin keräys kristillisen poikatyön hyväksi. Joka Poika toimi näiden keräysten tiedotuskanavana. Kerääjinä olivat erityisesti kerhoihin kuuluvat pojat ja myös suuri joukko kerhoihin kuulumattomia poikia. Pojat kokivat keräyksillä hankkivansa varoja omaan toimintaansa. Konkreettisinta tämä oli myöhempinä vuosina, kun keräyksen tuotosta osa jäi suoraan oman paikkakunnan poikatyölle. Poikia kiinnostaneet palkinnot innostivat osaltaan keräystyöhön. Keräys oli tärkeä osa Poikien Keskuksen ja Partaharjun leirikylän taloutta usean vuosikymmenen ajan. Pienistä puroista kasvoi suuri virta. Keräystoiminta alkoi vuonna 1939 ja päättyi lehden kautta tiedotettuna keräyksenä vuonna Poikien Keskuksen keräykset jatkuivat tämän jälkeen päätoimisten nuorisonohjaajien kautta. 12

12 13

13 Lukijakilpailuja Joka Poika tarjosi alusta lähtien runsaasti erilaisia lukijakilpailuja. Esimerkiksi sotavuonna 1943 Joka Poika -lehdessä oli yhteensä 28 erilaista lukijakilpailua. Niihin tuli kaikkiaan noin vastausta. Palkintoja postitettiin onnellisille voittajille. Raittiuslupaus Joka Poikaa julkaisevan Poikien Keskuksen yhteyteen perustettiin Joka Pojan Raittiusliitto. Lehden sivuilla kannustettiin liittymään tähän raittiusjärjestöön. Joka Pojassa julkaistiin silloin tällöin ra i t t i u s l u p a u s - l o m a- ketta, jonka saattoi vahvistaa nimikirjoituksellaan ja postittaa sen Joka Pojan Raittiusliittoon. Lomakkeen allekirjoittanut lupasi pysyä raittiina koko elämänsä ajan. Ensimmäinen raittiuslupaus-vetoomus julkaistiin Joka Pojassa vuonna Seitsemän vuotta myöhemmin raittiuslupauksen tehneitä oli jo noin poikaa ja 1960-luvulla lupauksensa antaneita oli jo yli poikaa. Lähetysaiheisia juttuja vuodesta 1956 Vaikka Joka Pojan sivuilla oli alusta alkaen paljon kansainvälisiä aiheita, ei kristillisestä lähetystyöstä ollut alkuvuosina juttuja lainkaan. Vasta vuonna 1951 oli pieni uutinen pastori Päivö Parviaisen lähdöstä lähetystyöhön Kiinaan. Ensimmäinen lähetysasiaa esittävä juttu oli lehdessä vuonna 1956 ja seuraavana vuonna kerrottiin poikapäivistä Afrikan Ambomaalla. Lähetysaihe alkoi vähitellen löytää Joka Pojan sivuille. Myöhemmin yhteistyö Suomen Lähetysseuran kanssa on ollut hyvin tiivistä. Poikia kiinnostaa tekniikka 14 Erityisesti 1970-luvulla pienoissähköautot, mopot, moottoripy ö r ä t, mikroautot, lentokoneet ja muu tekniikka tulivat merkittäväksi osaksi

14 lehden aineistoa. Jo vuonna 1953 Tekniikan Maailma -lehti noteerasi Joka Pojan. Tekniikan Maailma -lehden aloittaessa tuolloin ilmestymisensä, se ilmoitti myös Joka Pojassa. Tekniikan Maailma näki Joka Pojan lukijoissa itselleen potentiaalisen kohderyhmän. Esperantosta ei tullut maailmankieltä Joka Pojan sivuilla alkoi vuonna 1954 esperanton kielen kurssi. Tu o l l o i n vielä uskottiin esperantosta voivan muodostua oikean maailman yleiskielen. Kurssi jatkui kymmenkunnassa seuraavassa numerossa. Aiheeseen palattiin vuonna 1969 ja esperanton alkeiskurssi oli myös vuonna 1976 lehden sivuilla. Asekauppaa Aseet kiinnostavat poikia. Vuoden 1954 Joka Pojan joulunumerossa oli ilmoitus, joka oli otsikoitu: Joka Pojan perushankintoihin kuuluu A t o- m e - vesipistooli. Poikien Keskuksen keräyspalkintoina oli ollut aseitakin: ilmakivääri ja nallipyssy. Toisaalta eräässä Joka Pojan jutussa varoiteltiin itse tehtyjen tussareiden vaaroista tuolloin sota-aika oli vielä tuoreessa muistissa. Mäkiautot kautta aikojen Jo vuonna 1945 oli ollut Helsingin Käpylässä ensimmäiset mäkiautokilpailut. Vi i s i kymmentäluvun puolivälissä lehdessä oli juttuja ulkomaalaisista mäkiautoista. Sittemmin lehdessä julkaistiin muutamia mäkiautojen piirustuksia ja rakennusohjeita. Vuonna 1957 Joka Pojassa olivat niin sanotun Joka Pojan -luokan mäkiauton piirustukset. Ne olivatkin suomalaisten mäkiautojen perusmallina pitkään. Samaa mallia muistuttavan mäkiauton piirustukset olivat lehdessä myös vuonna Mäkiautoharrastus jatkuu edelleen ja JiiPee uutisoi siitä. 15

15 Suuri erikoistoimitus Joka Pojalle perustettiin 1960-luvulla erikoistoimitus, jossa oli eri alojen asiantuntijoita. Joukko oli edustava ja asiantuntemus vakuuttavaa. Erikoistoimituksen kynänjälki näkyi silloin tällöin lehden sivuilla. Erikoistoimituksen jäseniä olivat: autotarkastaja Fred Geitel (autourheilu), dipl. insinööri Pertti Jotuni (tekniikka ja avaruus), opettaja Veikko Kaseva (askartelu), sotilasmestari Arvo Kinnunen (askartelu), fil. tohtori Erkki Kivi (biologia), ekonomi Kavo Laurila (laskovarjourheilu ja pujottelu), merkonomi Eino Louhio (mopotestit), maisteri Eino Parikka (Vi i s a s- ten kerho), rehtori Rainer Pelkonen (urheilu), osastopäällikkö Simo Rautavirta (tietokoneet), nuorisosihteeri Juhani Räsänen (liikenne), toimittaja Vesa Saarinen (televisio), koulutusohjaaja Eino Smolander (autot ja liikenne), lentokapteeni Antti Waris (ilmailu), merkonomi Jorma Vasama (autot ja liikenne) ja voimistelunopettaja Arto Virkkunen (urheilu). Askarteluohjeita omatoimiseen tekemiseen Vuosikymmenten kuluessa on Joka Pojassa esitelty suuri määrä erilaisia askarteluohjeita ja innostettu monenlaiseen tekemiseen. Askartelumalleja on ollut tarjolla kirjanmerkistä hirsiseen erämajaan, maalla ja vedessä kulkevasta amfibiokinneristä kanteleeseen ja kanootista pienoissukellusveneeseen. Kun tytöt tulivat 1970-luvulla mukaan JP:n lukijakuntaan, muuttuivat myös askarteluohjeet tyttömäisemmiksi. Myöhemmin lehden askartelutöiden aihepiirit ovat olleet ilmeisesti enemmän tyttöjä kuin poikia kiinnostavia. Toki myös poikia innostavia teknisempiä ohjeita on julkaistu silloin tällöin. Tänään on varhaisnuorten elämänpiiri aivan toisenlainen: askarteleminen ei kiinnosta niin paljon kuin ennen. Kaupoissa on saatavilla loputtomasti toinen toistaan hienompia esineitä ja laitteita. JiiPeellä on nykyään hyvin tärkeä tehtävä rohkaista lukijoitaan tekemään myös omin käsin. 16

16 Iso Parta pakisi Päätoimittaja Pentti Tapio pakisi vakiopalstallaan yhtäjaksoisesti 17 vuotta, alkaen vuodesta Palstan nimi oli Iso Parta pakisee. Ne olivat ilmeisen luettuja juttuja lyhyytensä ja ajankohtaisuutensa ansioista. Iso Parta puuttui usein ajassa liikkuviin kysymyksiin ja aiheisiin. Hän puolusti poikia ja pyrki osoittamaan heille tietä kristilliseen elämäntapaan. Joka Poika lukijansa vierellä kulkijana Lehdessä julkaistiin melkein säännöllisesti eri otsikoilla juttuja, joissa pyrittiin tukemaan nuorten lukijoiden henkistä ja hengellistä kasvua ja kehitystä. Sodan jälkeen lukijoiden elämänkysymyksiin vastattiin kerhonohjaajien kysymyspalstalla. Vuonna 1972 Iso Veli -palstallaan Erkki Jeskanen aloitti kristillisten asioiden pohdinnan lukijoiden kanssa. Vuonna 1975 käynnistyneellä Kuorma kippi -palstalla Yrjö Tolvanen kirjoitti pohdintojaan lukijoiden kysymysten perusteella. Meidän kesken ja myöhemmin otsikolla Sinä, minä ja -palstalla kirjoittaa lukijoiden elämänky s y myksiin vastauksia varhaisnuorisotyön kouluttajaveteraani rovasti Kimmo Virtanen. Vuosikymmenten kuluessa on myös muilla otsikoilla julkaistu tämän aihealueen palstoja. Nämä palstat ova t olleet hyvin luettuja. Samalla kun kysyjä sai vastauksia kysymyksiinsä, saivat myös muut lehden lukijat luettavakseen tämän avoimen postin. (Ks. myös otsikko Palvelupalstoja.) JiiPee-tiimi -lukijakerho Vuoden 1978 alusta alettiin julkaista JiiPee-tiimi -pienkerhojen materiaalia. Lukijoita innostettiin perustamaan omatoimisia pieniä kerhoja. Näitä kerhoja ohjattiin ja palveltiin lehden sivuilla säännöllisesti. Vuonna 1980 oli toimivia tiimejä jo 415 ja niissä oli jäseniä yhteensä Näiden pienkerhojen postiliikenteen hoitaminen vaati paljon työtä. Tiimiasioiden hoitajana oli muutamia erityisiä tiimisihteereitä. Tämä toimintamuoto jatkui 13 vuotta ja vaihtui keväällä 1991 Po r u k a n puuhat -sivuiksi. 17

17 Tytöt tulivat Joka Pojan lukijoiksi Tytöt joutuivat kadehtimaan poikia 36 vuotta: pojilla oli tämä Joka Po i- ka. Ensimmäiset askeleet tyttöjä kohti otettiin vuoden 1974 alussa, jolloin lehden ensimmäinen naispuolinen toimittaja aloitti työnsä. To i m i t- taja Marjo Puhakka käynnisti lehdessä myös tytöille oman Tirske-palstan. Lehden jutut alkoivat sisältää tytöille suunnattua materiaalia ja lehden jutuissa ja kuvissa alkoi esiintyä tyttöjä. Vuonna 1954 oli Joka Pojan kannessa ensimmäisen kerran tytön kuva. Lukijat lehteä toimittamassa Alusta alkaen rohkaistiin lukijoita lähettämään omia juttujaan Joka Po i- kaan. Lukijaikäisistä koostuva erityinen reportterikerho perustettiin vuonna Reportterikerhosta saa potkut 18 vuotta täytettyään. Aluksi siihen otettiin vain muutamia jäseniä. Viime vuosina jäsenmäärää on kasvatettu. Nykyisin reportterikerholaisia on yli 50 nuorta toimittajanalkua. Tämä on ollut toimituksellisesti merkittävä joukko. Viimeisen kuluneen kymmenen vuoden aikana ovat nuoret reportterit saaneet lehdessä merkittävän roolin. Näin lukijaikäiset tekevät juttuja samanikäisilleen. Reportterikerholaisia on kurssitettu säännöllisesti ja heitä on ohjattu myös postin välityksellä. Reportterikerho on kohta 40-vuotias! Wallun luokasta Pasiin ja Armakseen Harri Vaalio (Wallu) piirsi lehteen vuodesta 1980 Wallun luokka -sarjakuvaa. Sen näkökulma oli opettajan, olihan Vallu itse tuohon aikaan nuori opettaja. Seitsemän vuotta myöhemmin alkaneessa uudessa sarjakuvassa seikkaili opettajan sijaan oppilas: Pasi. Tähän pojanviikariin lukijoiden oli helppo samaistua. Pasi seikkailee lehdessä edelleen. Viime vuosina Pasi on saanut Wallun kynästä rinnalleen uuden sarjakuva n Armaksesta. Armas on urheilija, jolla riittää kommelluksia. 18

18 JiiPee palvelee varhaisnuorisotyötä Vuosikymmenten varrella on Joka Poika ollut monin eri tavoin yhteistyössä kristillisen poikatyön kanssa. Nykyisin JiiPee palvelee kristillisen varhaisnuorisotyön koko kenttää. Eräs esimerkki tästä ovat olleet vuosina 2003 ja 2007 julkaistut hiippakuntaliitteet. JiiPeen välissä olivat erityiset hiippakuntakohtaiset kahdeksansivuiset liitteet, jotka jaettiin kyseisten hiippakuntien alueille. JiiPeen nepalilaiset nimikko-oppilaat JiiPee-lehdellä oli 1990-luvulla nepalilaiset nimikko-oppilaat. Lukijat tukivat taskurahoillaan nepalilaisen pojan ja tytön, Shankar Pahadin ja Pandana Kadelin koulunkäyntiä yhdeksän vuoden ajan. Taloudellisen tuen lisäksi jotkut lukijat kirjoittivat näille nimikko-oppilaille. Suomalaiset lähetystyöntekijät kävivät heitä tapaamassa ja raportoivat tapaamisistaan JiiPeen lukijoille. Myös nimikko-oppilaat lähettivät postia lehden sivuille. Palvelupalstoja Lääkäripalsta Ensimmäinen lääkäripalsta oli lehdessä vuonna 1983 nimellä Lekuri. Ensimmäiset lääkärit olivat Hannele ja Antero Heikkilä. Vuosien mittaan lääkäreitä on ollut yhteensä seitsemän. Palstan nimi on ny kyään Voi tauti! Kirjeenvaihtopalsta Palstan nimi on vaihdellut vuosien varrella: Joku odottaa kirjettäsi, Kirj e k avereita, Kirjoita mulle viesti, Kirje meille ja Kirjeitä vailla. Nyky i s i n palstan nimi on Kirjeloota. Palsta oli alussa (1976) lukijoiden Postisäkki-palstan yhteydessä. 19

19 Lukijaposti Lukijoiden kirjoitusten palsta aloitti Postisäkki-nimellä vuonna Sitä aiemmin lukijoiden juttuja julkaistiin mm. otsikoilla Nuoret toimittajat ja Viimeinen sana on teidän -nimisillä palstoilla. Nykyisin Minun mielestäni -palsta on hyvin pieni, koska omia mielipiteitään on tänään helppoa ja nopeaa julkaista Internetissä erilaisilla palstoilla. Kirja-arvostelut ja muiden kulttuurituotteiden arvostelut Vuonna 1977 alkoi lehdessä Oletko lukenut? -palsta. Sittemmin palstan nimeksi tuli Lukutoukka. Tällä palstalla joko toimituksen jäsenet tai lukijat arvostelivat ilmestyneitä varhaisnuorille suunnattuja kirjoja. Tämä 30-vuotias palsta jatkaa edelleen lehdessä otsikolla Luin kirjan Nykyisin reportterikerholaiset arvioivat lehdessä kirjojen lisäksi myös videoita, televisio-ohjelmia, elokuvia, pelejä ja muita varhaisnuorten kulttuuri-ilmiöitä. Kynäkulma Kynäkulma-palstalla asiantuntija arvioi lukijoiden kirjoituksia ja palkitsee parhaita. Palsta alkoi jo vuonna Kynäkulman ensimmäinen toimittaja Timo Elo hoiti tehtävää lähes 30 vuotta. Nykyinen palstan toimittaja on vasta kolmas tätä palstaa hoitamassa. Palsta on 42-vuotias ja jatkaa suosittuna. Meidän kesken -palsta Meidän kesken -palstalla, nykyisellä Sinä, minä ja -palstalla vastataan lukijoiden elämänkysymyksiin. Palsta aloitti vuonna Palsta on ollut aina hyvin suosittu. Pääosan sen aihepiiristä valtaavat varhaisnuorten ihmissuhdekysymykset. Kauppa käy -palsta Ostan vaihdan myyn ja myöhemmin Kauppa käy -palsta oli Joka Po j a s- sa jo vuodesta Palsta lopetettiin vuonna Palstalle ehti kertyä ikää 51 vuotta. 20

20 Kysy-palsta Erityinen kysy-palsta aloitti vuonna Palstalla saattoi kysyä kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä. Palsta oli erittäin suosittu. Eräässä vaiheessa olisi voitu vaikka koko lehti täyttää tämän palstan materiaalilla. Kysy-palsta päättyi kysymysten tulvaan vuonna numeroa Joka Pojan, ny kyisen JiiPeen, täyttäessä tänä vuonna ( ) 70 vuotta, oli tämän juhlavuoden ensimmäinen numero lehden 800. ilmestynyt numero. Sivuja on vuosikymmenten mittaan on kertynyt lähes Lehden tekijöitä Päätoimittajat kouluneuvos Yrjö Karilas (kuvassa) opetusneuvos Pentti Tapio pastori Mikko Lännenpää pastori Yrjö Tolvanen pastori Timo Sainio 2007 pastori Eero Jokela (Vuonna 1995 päätoimittajan sijaisuutta hoitivat pastori Timo Sainio, järjestösihteeri Heikki Alanen ja toimitussihteeri Tapani Ketola. Vu o s i e n 2006 ja 2007 vaihteessa järjestösihteeri Heikki Alanen toimi vs. päätoimittajana. Toimitussihteerit toimistosihteeri Reino Aalto opetusneuvos Sulo Karpio (kuvassa) valt. maist. Seppo Koivistoinen opettaja Tapani Ketola 2000 maisteri Essi Maria Lammi 2001 toimittaja Pirjo Riipinen 21

21 Toimittajat graafikko Jouko Jäntti nuorisonohjaaja Marjo Puhakka ( k u va s s a ) nuorisonohjaaja Leena Hietamies opettaja Tapani Ketola toimittaja Pirjo Riipinen , , 2001 toimittaja Jaana Savio Lehdellä on ollut monta nimeä Joka Poika JP Joka Poika ( Vuodesta 1976 JP Joka Poika Juniorin Puuhaposti) JP JP Totto (Suomen Lähetysseuran Totto-lastenlehti yhdistettiin JP:n kanssa) JP 1997 JiiPee Joka Pojan rinnalla julkaistiin vuosina Joka Pojan Askartelua -lehteä. Vaikka sillä oli alusta lähtien levikkiä noin kpl, tuolloin maatamme va ivannut inflaatio vei lehdeltä taloudelliset edellytykset jatkaa ilmestymistään. Alkuvuosien levikkilukuja kpl (sota syttyi) JiiPee (sota päättyi)

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää

Kainuulainen mediayhtiö. Suomalainen Lehtipaino SLP Jakelu SLP Kustannus - Yhteensä noin 14o työntekijää Näin me sen teimme! Eli miten yli sata oppilasta, kourallinen opettajia ja viisi kainuulaiskoulua toteuttivat MUSTAA VALKOISELLA liitelehden. Lehti jaettiin neljän kainuulaislehden välissä 30 500 talouteen.

Lisätiedot

Näillä aiheilla Nikon haluaa rohkaista kuvaajia luovaan ilmaisuun ja kannustaa heitä kuvaamaan ihmisten iloa kaikkialla maailmassa.

Näillä aiheilla Nikon haluaa rohkaista kuvaajia luovaan ilmaisuun ja kannustaa heitä kuvaamaan ihmisten iloa kaikkialla maailmassa. Nyt saat tilaisuuden koskettaa maailmaa. Nikonin kansainvälinen valokuvauskilpailu 2008-2009 5.6.2008 Maailman tunnetuimpiin valokuvauskilpailuihin kuuluva Nikon Photo Contest International järjestetään

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Lehti nro: 3 / 2010. 20 v. Tervehdys Klubilaiset!

Lehti nro: 3 / 2010. 20 v. Tervehdys Klubilaiset! 20 v. Lehti nro: 3 / 2010 25.10.2010 Tervehdys Klubilaiset! Kausi lienee lähes finaalissaan! Päättäjäiset on pidetty ja palkitut palkintonsa saaneet, onneksi olkoon! Erikoispalkintoina jaettiin: Kapteenin

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia..

2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. 2/2010. Tässä numerossa: Elämys putki. Haastatteluja. Syksyisiä kuvia. Kamera esittely. Tulevia tapahtumia.. Pääkirjoitus. Hei vaan kaikki lukijat, tässä olisi nyt toinen numero lehdestä jolla on nyt nimikin.

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014

Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto. Mwanza, Tanzania VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS. Nimikkohankeraportti 1/2014 VIKTORIAJÄRVEN ITÄISEN HIIPPAKUNNAN TYÖNTEKIJÄKOULUTUS Nyakaton Luterilainen Raamattuopisto Mwanza, Tanzania Nimikkohankeraportti 1/2014 Hankenumero 14106 115 Nyakato Luterilainen Koulutuskeskus perustettiin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela

TEKIJÄNOIKEUS. Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TEKIJÄNOIKEUS Kristiina Harenko Valtteri Niiranen Pekka Tarkela TALENTUM PRO Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli

Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Sijoittumiskyselyn kooste: suomen kieli Vastausprosentti oppiaineen osalta 37 % Naisia 88 % vastaajista Vastaajien ikä keskimäärin 33 vuotta Opintojen kesto vuosissa keskimäärin 8 vuotta Vastanneissa eniten

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi?

NUORTEN TALO. Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALO Miten Nuorten talo syntyi? NUORTEN TALON HISTORIA 2009: YLILYÖNTI AVASI OVENSA OSANA ETSIVÄÄ TYÖTÄ Etsivä työ avasi tammikuussa matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönnin osana perustyötä.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele

Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1. PIKI-verkkokirjasto-projekti 13.12.2010. Osio: #6 Lue, katso, kuuntele Tampereen kaupunki PIKI-VERKKOKIRJASTON SISÄLTÖOSIOIDEN 1 Osio: #6 Lue, katso, kuuntele 1 #6 lue-katsokuuntele Lue, katso, kuuntele -osion etusivu Nostoja alasivuilta ja erilaisia listoja. 6 alasivun esittelylaatikot,

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa 1952 Helsingin Kameraseurassa toimi ns. "kengänauhakerho",

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen

SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta. Olli E. Juvonen SELVIÄ VOITTAJANA LAMASTA tästä ja seuraavasta Olli E. Juvonen Talentum Helsinki 2009 Talentum Media Oy ja Olli E. Juvonen ISBN 978-952-14-1446-6 Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi

Lisätiedot

SEURAOTTELUT

SEURAOTTELUT SEURAOTTELUT 2014-1995 Kuusankosken Ampujien ja Inkeroisten Ampujien kesken käytiin Ojakorven ampumaradalla seuraottelu, maanantaina 19.05.2014. Laji: Ruotsalainen pika-ampumakilpailu. tulokset: Seura

Lisätiedot

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa.

K O O D E E. Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. K O O D E E Kangasalan Kristillisdemokraattien tiedotuslehti 3/2012 Kangasalan Kristillisdemokraatit toivottaa hyvää alkavaa syksyä ja menestystä vaaleissa. Sisällys: Puheenjohtajan mietteitä.. 3 Vierailu

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja

Mediatiedot. Ilmoitusmyynti. Levikki. Julkaisija ja kustantaja Mediakortti 2017 Mediatiedot Kirkko ja kaupunki on Helsingin, Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan seurakuntien uusi, yhteinen media. Ilmoitukset ovat myös näköislehdissä verkkosivulla www.kirkkojakaupunki.fi

Lisätiedot

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies

Marcus Tullius Cicero (106 eaa.- 43 eaa.), roomalainen filosofi ja valtiomies Näyttely Helsingin Kirjamessuilla 27. 30.10.2011 Ryytimaasta ruusutarhaan poimintoja viherpeukalon kirjahyllystä Jos sinulla on puutarha ja kirjoja, sinulta ei puutu mitään Marcus Tullius Cicero (106 eaa.-

Lisätiedot

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa

KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA. Historiaa KITEEN HURSKAISTEN SUKUSEURA TOIMINUT 10 VUOTTA Historiaa Kymmenen vuotta sitten Korpiojan Hurskaiset päättivät perustaa Juho ja Maria Hurskaisen jälkeläisten sukuseuran. Samaan aikaan oli jo keskusteltu

Lisätiedot

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki SANOMALEHTI OPETUKSESSA -TOIMINTA Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus 9.9.2016 Hanna Romppainen & Piia Hietamäki TAVOITTEENA KRIITTINEN JA AKTIIVINEN LUKIJA Tahdomme tukea lasten ja nuorten kriittistä

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2:2014

Tilastokatsaus 2:2014 Tilastokatsaus 2:2014 Vantaa 1 17.1.2014 Tietopalvelu B2:2014 Vantaalaisten tulot ja verot vuonna 2012 (lähde: Verohallinnon Maksuunpanon Vantaan kuntatilasto vuosilta 2004 2012) Vuonna 2012 Vantaalla

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää

Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 55/2016 175 Etiopian luterilaisen Mekane Yesus kirkon Dessien uuden kirkon ja toimintakeskuksen valmistumis- ja kirkonvihkimisjuhlaan osallistuminen sekä lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kohteisiin

Lisätiedot

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2

LINNALA NEWS GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA UUTISIA LINNALASTA. Perjantaina 21.lokakuuta 2011. Sivu 2 LINNALA NEWS UUTISIA LINNALASTA GALLUP: PARAS LAJI LIIKUNTATUNNEILLA Sivu 2 Perjantaina 21. lokakuuta 2011 PÄÄKIRJOITUS OTA KANTAA Linnala News nettisivut on nyt avattu Kysely loi nettisivut Otso H., Casimir

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

SVA Pistooli Mestaruuskilpailut

SVA Pistooli Mestaruuskilpailut Tyrrin Ampumaurheilukeskus 17. - 50m Pistooli, sarja N50 1. Jaana Salo HyMAS 77 87 74 80 318 USVAE 50m Pistooli, sarja M80 1. Sakari Paasonen LAS 77 79 83 77 316 2. Seppo Laitakari HVA 81 81 74 76 312

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Edulliset vaalipaketit

Edulliset vaalipaketit Edulliset vaalipaketit Hyödyntämällä kampanjassasi Kalevan kaikkia medioita tavoitat äänestäjät kattavammin ja kampanjasi jää paremmin mieleen. Valitse valmiista esimerkkipaketeista tarpeisiisi ja budjettiisi

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

matematiikka Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola

matematiikka Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola 9 E matematiikka Martti Heinonen Markus Luoma Leena Mannila Kati Rautakorpi-Salmio Timo Tapiainen Tommi Tikka Timo Urpiola Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Yhteenlaskumenetelmän harjoittelua Joskus

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti

Poissa: Annala Tarja, Anna-Maija Klemettilä, Latomäki Ulla, Lemettinen Pentti 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 9.2.2016 klo 18.30 19.15 KOKOUSPAIKKA Läsnä: Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä Leena Kallio Kirsti Kivisaari Pekka Kivisaari

Lisätiedot

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet:

OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: OHJEET OPETTAJALLE: Lukuseikkailun tavoitteet: innostaa ja kannustaa lasta lukemaan herättää ja ylläpitää kirjallisuuden harrastusta tutustuttaa kirjallisuuden eri lajeihin antaa elämyksiä ja herättää

Lisätiedot

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä.

Materiaali sisältää Powerpoint-diojen selitykset ja oppilaille monistettavia tehtäviä. DENNIKSEN tarina - opettajan materiaali Opettaja, tämä materiaali on suunniteltu avuksesi. Voit hyödyntää materiaalia joko kokonaan tai osittain. Materiaali soveltuu käytettäväksi sekä luokkatilassa että

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen

Nettiraamattu lapsille. Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13.5.2013 N:o 3/2013 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 6.5.2013 Sivu 26

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13.5.2013 N:o 3/2013 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 6.5.2013 Sivu 26 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 6.5.2013 Sivu 26 Kokousaika Maanantai 13.5.2013 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Anttila Mika-Olli Ek Terhi saapui klo 17.15 Heikkinen Panu Hiltunen

Lisätiedot

1. SENIORITOIMIKUNNAN TAVOITTEET & TOTEUTUMINEN

1. SENIORITOIMIKUNNAN TAVOITTEET & TOTEUTUMINEN S E N I O R I T O I M I K U N T A 10.10.2016 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 1. SENIORITOIMIKUNNAN TAVOITTEET & TOTEUTUMINEN o järjestää senioreille toimintaa klubilla & kentällä Tätä hyvää oli enemmän

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Yleistä. Seuran hallinto. Seuran kokoukset. Viestintä. Harjoittelu

VUOSIKERTOMUS Yleistä. Seuran hallinto. Seuran kokoukset. Viestintä. Harjoittelu 1 VUOSIKERTOMUS 2015-2016 Yleistä Kausi 2015-2016 oli seuran 25. toimikausi. City Bowlers osallistui sekä HBL:n alaisiin kilpailusarjoihin että valtakunnansarjoihin ja ystävyysotteluita pelattiin useita.

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry

Taitajaa taitavammin. Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry Taitajaa taitavammin Taitaja-päällikkö Pekka Matikainen Skills Finland ry 6. Miten hyvin kilpailulajisi järjestelyt mielestäsi sujuivat? 1=erittäin huonosti 2=huonosti 3=kohtalaisesti 4=hyvin 5=erittäin

Lisätiedot

Sija Nimi Seura Srj TOT NAPA 1 Eloranta Oskari KaA Y

Sija Nimi Seura Srj TOT NAPA 1 Eloranta Oskari KaA Y Vapaapistooli, 25.05.2012 1 Salo Jarmo LSA 94 88 91 90 89 91 543 7 2 Kaaro Kirsti KAS 87 90 92 93 89 92 543 6 3 Turja Jyrki LSA 86 94 82 88 92 90 532 3 4 Tervo Antti SA 87 87 84 83 84 92 517 2 5 Kiviö

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun

Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Psykologinen tutkimus päihteiden vaikutuksesta opiskeluun Tekijät: Kristian Lehtiniittu, Linda Törnström, Julia Meritähti Esityspäivä: 5.2.2016 Psykologia kurssi 7 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen

Toimintatehtävä: Mene puhelimellasi osoitteeseen Missio Rasti 1. Kirkon uusi lähetyksen peruslinjaus on nimeltään Yhteinen todistus. Kuinka monta lähetysjärjestöä kirkossamme toimii? A. Kaksi B. seitsemän C. yhdeksän Mene puhelimellasi osoitteeseen www.sakasti.evl.fi/yhteinentodistus

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2012 KIRKKOVALTUUSTO

LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2012 KIRKKOVALTUUSTO LAUKAAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU N:o 1/2012 KIRKKOVALTUUSTO Kokousaika Maanantai 13.2.2012 kello 17.00 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Laukaa Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot