ROM USER Engines A+B Combinations

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROM USER Engines A+B 001-100 101-200 Combinations 001-100 101-200"

Transkriptio

1 Lyhyt käyttöopas Versio 1.0 marraskuu 2003 SUOMI

2 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: 1) Lukekaa nämä ohjeet. HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksenne ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa. Sisäosissa ei ole käyttäjän huollettavaksi soveltuvia osia; antakaa huolto ammattilaisten suoritettavaksi. 2) Säilyttäkää nämä ohjeet. 3) Huomioikaa kaikki varoitukset. 4) Seuratkaa kaikkia ohjeita. 5) Älkää käyttäkö tätä laitetta veden läheisyydessä. 6) Puhdistakaa ainoastaan kuivalla liinalla. 7) Älkää peittäkö tuuletusaukkoja. Asentakaa valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. VAROITUS: Tulipalolta tai sähköiskulta välttyäksenne ei laitetta saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kotelon sisältämien vaarallisten eristämättömien jännitteiden olemassaolosta jännitteiden, jotka saattavat riittää sähkösokin aikaan saamiseksi. Tämä symboli muistuttaa läsnäolollaan mukana seuraavissa liitteissä olevista tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista. Lukekaa käyttöohjeet. Tämä ohje on suojattu tekijänoikeudella. Kaikki monistaminen, tai jokainen lisäpainos, myös lyhennyksenä, ja jokainen kuvien jäljennös, myös muutetussa tilassa, on sallittu ainoastaan BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH:in kirjallisella suostumuksella. BEHRINGER on rekisteröity tavaramerkkj. SHARC on rekisteröity tavaramerkki eikä ole missään yhteydessä BEHRINGER:iin BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH. BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str , Willich-Münchheide II, Saksa Puh , Faksi ) Älkää asentako lämpölähteiden, kuten lämpöpatterien, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden (mukaanlukien vahvistinten), lähelle. 9) Älkää kiertäkö polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvatoimintaa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kieltä, joista toinen on toista leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi kieltä ja kolmas maadotusterä. Leveä kieli tai kolmas terä on tarkoitettu oman turvallis-uutenne takaamiseksi. Mikäli mukana toimitettu pistoke ei sovi lähtöönne, kysykää sähköalan ammattilaisen neuvoa vanhentuneen lähdön vaihtamiseksi uuteen. 10) Suojatkaa virtajohto sen päällä kävelyn tai puristuksen varalta erityisesti pistokkeiden ja jatkojohtojen kohdissa sekä siinä kohdassa, jossa ne lähtevät yksiköstä. 11) Käyttäkää ainoastaan valmistajan mainitsemia kiinnityksiä / lisälaitteita. 12) Käyttäkää ainoastaan valmistajan mainitseman tai laitteen mukana myydyn cartin, seisontatuen, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa. Cartia käytettäessä tulee cart/laiteyhdistelmää siirrettäessä varoa kompastu-masta itse laitteeseen ja näin aiheutuvaa mahdollista vahingoittumista. 13) Irrottakaa laite sähköverkosta ukkosmyrskyjen aikana ja laitteen ollessa pidempään käyttämättä. 14) Antakaa kaikki huolto valtuutettujen huollon ammattilaisten tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun yksikkö on jotekin vaurioitunut, esimerkiksi kun virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, nestettä on roiskunut laitteelle tai laitteen päälle on pudonnut jotakin, yksikkö on altistunut sateelle tai kosteudelle, se ei toimi tavanomaisesti tai on päässyt putoamaan. 2

3 1. JOHDATUS Paljon kiitoksia luottamuksestanne, jota olette osoittaneet meitä kohtaan BEHRINGER V-VERB PROn ostamalla. V-VERB PROssa olette hankkineet itsellenne erittäin tehokkaan viiteluokkaa olevan Reverb Modeling-tehostelaitteen. Se on kehitetty erityisesti luomaan ensiluokkaisia Hall-tehosteita, joiden sointi on henkeäpidätettävän luonnollinen. Olemme erityisen ylpeitä mullistavasta REVERB MODELINGista, joka ei mahdollista ainoastaan tilojen vaan myös kuuluisien High-End jälkikaiutuslaitteiden autenttista jäljittelemistä. Todellisen nelikanava-arkitehtuurinsa ansiosta REV2496 kykenee työstämään kahta tehostetta samanaikaisesti 96 khz:llä. Siinä voitte valita tehostetyypit ja signaalin reitityksen vapaasti ja näin käytettävissänne on tosiasiassa kaksi täysin riippumatonta tehostelaitetta. + Tämän ohjeiston tarkoituksena on tutustuttaa teidät ensin laitteen käyttöelementteihin, jotta opitte tuntemaan laitteen kaikki toiminnot. Kun olette lukeneet käyttöohjeen huolellisesti, säilyttäkää se voidaksenne tarvittaessa lukea sitä yhä uudelleen. 1.1 Ennen kuin aloitatte Toimitus REV2496 on tehtaalla pakattu huolellisesti turvallisen kuljetuksen takaamiseksi. Mikäli pakkauslaatikossa tästä huolimatta näkyy vaurioita, tarkastakaa laite heti ulkoisten vaurioiden osalta. + ÄLKÄÄ lähettäkö laitetta mahdollisessa vauriotapauksessa takaisin meille, vaan ilmoittakaa asiasta ehdottomasti ensin laitteen myyjälle ja kuljetusyritykselle, sillä muutoin kaikki vahingonkorvausvaateet saattavat raueta. V-VERB PRO REV Takuu Varatkaa aikaa takuukortin täyttämiseen ja lähettäkää meille kokonaan täytetty takuukortti 14 päivän kuluessa ostopäivästä lukien, muutoin menetätte oikeuden laajennettuun takuuseen. Sarjanumeron löydätte laitteen yläpinnalta. Vaihtoehtoisesti voitte suorittaa rekisteröinnin Internet-sivullamme (www.behringer.com) myös Online. 1.2 Käsikirja Tämä käsikirja on rakennettu siten, että saat yleiskuvan käyttöelementeistä ja samanaikaisesti yksityiskohtaista tietoa niiden käytöstä. Jotta yhteenkuuluvuudet voidaan katsella nopeasti, olemme koonneet käyttöelementit ryhmiin niiden toiminnon mukaan. Mikäli tarvitset joidenkin aiheiden yksityiskohtaista selvitystä, niin vieraile silloin kotisivuillamme osoitteessa Sieltä löydätte esimerkiksi täydellisen MIDI-implementaation. 2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT 2.1 Etupuoli REV2496:n käyttö on valikko-ohjattua. Se tarkoittaa, että muutamat käyttöelementit siitä riippuen, missä valikossa parhaillaan olette toteuttavat erilaisia toimintoja. Näin säästytään suurelta joukolta näppäimiä ja säätimiä, mikä tekee käyttöpinnasta selkeän. Suuri LC-näyttö näyttää samalla aina selkeästi, mihin toimintoon käyttöelementti paraikaa kohdistuu. + REV2496:n optimaalisen suojan takaamiseksi suosittelemme laitteen käytön tai kuljetuksen aikana suojalaukun tai 19-tuumaisen räkin käyttöä. + Käytäthän aina alkuperäistä pakkauslaatikkoa säilyttäessäsi tai lähettäessäsi laitetta, välttyäksesi mahdollisilta vahingoilta. + Älä ikinä anna lapsien käsitellä laitetta tai sen pakkausmateriaalia ilman valvontaa. + Huolehdithan pakkausmateriaalin ympäristöystävällisestä hävittämisestä Käyttöönotto Huolehtikaa riittävästä ilmansaannista, älkääkä sijoittako REV2496:ta pääteasteelle tai lähelle lämmitystä, jotta laitteen ylikuumenemiselta vältyttäisiin. + Vialliset sulakkeet tulee ehdottomasti korvata oikean arvoisilla sulakkeilla! Oikean arvon löydätte kappaleesta TEKNISET TIEDOT. Verkkoliitäntä suoritetaan mukanatoimitetulla verkkokaapelilla kylmälaiteliitäntään. Verkkokaapeli on edellytettyjen turvallisuusmääräysten mukainen. + Huomioikaa, että kaikkien laitteiden tulee ehdottomasti olla maadotettuja. Oman turvallisuutenne vuoksi ei laitteiden tai verkkokaapelien maadoitusta saa missään tapauksessa poistaa tai tehdä tehottomaksi. Kuva 2.1: REV2496:n näyttösektio LED-mittarinäyttö osoittaa tulosignaalin tason. Punainen CLIP-LED palaa, heti kun tämä on liian korkea ja olemassa on kuultavien vääristymien uhka. Näytössä esitetään kaikki laitteen säätöön tarvittavat valikot. Alaosassa näytetään sillä hetkellä valitusta valikosta riippuen, mitä toimintoja säätimet EDIT A - EDIT D ( ) suorittavat. MIDI IN-LED näyttää MIDI-tietojen vastaanoton. Punainen LIMITER-LED syttyy, kun yksi lähtösektion Peak Limitereistä on toiminnassa. Nämä LEDit ilmoittavat valitusta Sample-taajuudesta. Sample-taajuus voidaan säätää Setup-valikossa. EXTERNAL-LED syttyy, kun REV2496:ta synkronisoidaan ulkoisesti. Ulkoinen synkronisaatio voi tapahtua digitaalisen audiotulon tai Wordclock-tulon ( ) kautta. 2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT 3

4 Kuva 2.2: EDIT-säätimet A-D Neljällä jatkuvalla kääntösäätimellä EDIT A EDIT D muutetaan kaikkia parametriarvoja. Niihin kuuluvat toiminnot ja ajankohtaiset arvot näytetään näytössä. Säätimissä on lisäksi painotoiminto, jonka avulla Editvalikossa voidaan valita kahden parametrin välillä tai vahvistaa Setup-valikossa suoritettuja säätöjä. + Rajattomat kääntösäätimet EDIT A - D reagoivat dynaamisesti. Tämä tarkoittaa, että kulloinenkin parametri muuttuu kääntönopeudesta riippuen erisuuruisin askelin. Mitä nopeampi kääntöliike, sitä suurempi on parametriarvon muutos. Kuva 2.3: Toimintonäppäimet ja Preset-säädin ENGINE A ja ENGINE B. Näillä näppäimillä valitaan prosessorit ( Engines ). Jokainen Engine vastaa yhtä stereotehostetta. Koska kaksi Engineä voidaan valita suoraan, voidaan esimerkiksi vaihtaa salamannopeasti Engine A:n tehosteesta Engine B:n tehosteelle. Jos yksi molemmista näppäimistä on painettuna, ollaan Recalltasolla. Tässä voidaan muuttaa jatkuvien kääntösäädinten EDIT A D avulla neljän tärkeimmän parametrin arvoja ilman Edit-tilan aktivoimista. COMBI.-näppäimellä valitaan yhdistelmäohjelma. Yhdistelmäohjelma sisältää asetuksia molemmille Engineille. Jos COMBI.-näppäin on painettuna, ollaan yhdistelmäohjelman Recall-tasolla. Painakaa EDIT-näppäintä päästäksenne ohjelmointitasolle. Täällä voitte työstää kaikkia yhden tehosteen tai yhdistelmän parametreja. EDIT-tason sisällä on käytettävissä GRAPH-modus, joka saavutetaan painamalla GRAPH-näppäintä. GRAPH-modus mahdollistaa tehosteiden editoinnin näytön graafisen esityksen avulla. Nämä tässä käytettävissä olevat parametrit eivät ole uusia parametreja, vaan valikoima EDIT-tason parametreja. STORE-näppäimellä päästään tallennusvalikkoon. Se mahdollistaa Presettien tallennuksen, Preset-nimien syöttämisen ja kohdemuistipaikkojen valinnan. Käyttäkää näppäintä PAGE /, selataksenne valikon sisällä yksittäisiä sivuja (enint. 4) eteen- ja taaksepäin. COMPARE-näppäin mahdollistaa juuri suoritettujen muutosten vertaamisen aikaisemmin valitun Presetin kanssa. Jos olette Combinations-tilassa, kutsutaan COMPARE-näppäintä painamalla esiin alkuperäinen Combi- Preset kaikkine säätöineen. Jos COMPARE on aktiivinen, palaa COMPARE-näppäimen LED eikä arvonmuutoksia voida suorittaa. Palataksenne jälleen takaisin Edit-tilaan ja voidaksenne tallentaa suorittamanne muutokset, tulee teidän painaa jälleen COMPARE-näppäintä. Painamalla SETUP-näppäintä päästään SETUP-valikkoon, joka mahdollistaa kaikkien laitteen yleissäätöjen asetuksen, esim. lähtö- ja tulotason, MIDI-säädöt jne. Näin voitte sovittaa REV2496:nne käyttöalueenne vaatimuksiin. Lisää SETUPin laajoista säätömahdollisuuksista löytyy luvusta 3.8. BYPASS-näppäimellä on kaksi toimintoa Setup-valikon I/O-sivulla sijaitsevan WET DRY MIX-parametrille valitusta säädöstä riippuen: Jos parametri on säädössä INTERN, ohitetaan tehosteprosessorit BYPASS-näppäintä painamalla ja kuullaan ainoastaan kuiva signaali. Jos parametri on säädössä EXTERN, kytketään BYPASSnäppäintä painamalla koko audiosignaali mykäksi. OK/TAP-näppäimellä on kaksi toimintoa: OK: Valittuanne Presetin painakaa OK-näppäintä uuden Presetin lataamiseksi. (Jokainen Preset-pyörällä tehty valinta tulee vahvistaa OK:lla.) Lisäksi OK:lla vahvistetaan Presetin päällekirjoittaminen. TAP mahdollistaa Delay- ja LFO-Speed-parametrien intuitiivisen aika-arvojen syötön: Näppäilkää musiikkikappaleen tahdissa TAP-näppäintä useita kertoja ja tehoste mukautuu automaattisesti laulun tempoon. Arvo välitetään neljästä viimeisestä TAP-näppäilystä. Parametriarvot, joita voidaan muuttaa TAP-toiminnon avulla, on merkitty näytöss T. Rajattoman PRESET-kääntösäätimen avulla valitaan tallennusohjelma. POWER-kytkimellä otetaan REV2496 käyttöön. POWERkytkimen tulee olla asennossa Pois päältä (ei painettuna) laitetta sähköverkkoon liitettäessä. + Huomatkaa: POWER-kytkin ei poispainettaessa irrota laitetta täysin sähköverkosta. Irrottakaa kaapeli siksi pistorasiasta, kun laite on pidempään käyttämättä. 2.2 Taustapuoli Kuva 2.4: Analogiset tulot ja lähdöt Nämä ovat analogiset TULOT, jotka on toteutettu symmetrisinä 6,3-mm-jakki- ja XLR-holkkeina. Kiinnittäkää huomiota tulosignaalin oikeaan ohjaukseen. V-VERB PROn muuntajaa yliohjaavia, liian korkeita tasoja tulisi ehdottomasti välttää. Digitaaliset vääristymät ovat erittäin epämiellyttäviä, sillä ne eivät lisäänny vähitellen, vaan ovat kuultavissa välittömästi. Säätäkää tarvittaessa signaalia mikseripöydässänne hieman alaspäin. REV2496:n molemmat LÄHDÖT ovat myös symmetrisiä jakki- ja XLR-holkkeja. Kuva 2.5: Digitaaliset audioliitännät 4 2. KÄYTTÖELEMENTIT JA LIITÄNNÄT

5 REV2496:ssa on digitaalinen XLR-liitännällä varustettu AES/EBU-rajapinta. Tämän kautta voidaan tietoja vastaanottaa ja lähettää sekä AES/EBU- että S/PDIFmuodossa. Myös digitaaliseen optiseen rajapintaan annetaan ja siitä lähetetään audiotietoja. Muoto (AES/EBU tai S/PDIF) voidaan valita SETUPissa. + Digitaalisia ja analogisia audioliitäntöjä voidaan käyttää yhtä aikaa ja syöttää näin molemmille Engineille eri signaaleja. Näin on käytettävissä täysin varustettu 4- kanavainen Hall-laite. Näin ei edes 96 khz:n käytössä ole minkäänlaisia tehorajoituksia! Master-tulo valitaan Setup-valikossa. COMBI.-Edit-tilassa voidaan muuttaa lähtö- ja tulokonfiguraatioita. WORDCLOCK-tulossa voidaan syöttää ulkoinen Wordclock-signaali toisen laitteen kautta REV2496:n synkronisoimiseksi. Tämä liitäntä on toteutettu korkeaohmisena BNC-koaksaaliholkkina eikä siinä ole sisäistä kuormitusresistoria. Lukekaa tästä myös luvusta 6.4. Kuva 2.6: MIDI-liitokset ja verkkoliitäntä MIDI-liitännät palvelevat REV2496:n kommunikaatioon tietokoneen tai toisen MIDI-kykyisen laitteen kanssa. MIDI IN-liitännän kautta vastaanotetaan MIDI-tietoja, MIDI OUT:in kautta voidaan lähettää MIDI-komentoja. Vastaanotetut MIDI-komennot annetaan MIDI THRU-holkille ja voidaan välittää eteenpäin toisille laitteille. Verkkoliitäntä tapahtuu IEC-kylmälaiteholkin avulla. Sopiva verkkokaapeli kuuluu toimitukseen. REV2496:n SULAKKEENPITIMESSÄ voitte vaihtaa sulakkeen. Sulaketta vaihdettaessa tulee ehdottomasti käyttää saman tyyppistä sulaketta. Katsokaa tästä kappaleessa 8 TEKNISET TIEDOT annettuja tietoja. 3. KÄYTTÖ 3.1 Tehoste-Presetit Kun otatte REV2496:n ensimmäistä kertaa käyttöön, suosittelemme teille ensin tehoste-presettien kanssa työskentelyä ennen omien tehosteiden ohjelmointia. REV2496:ssa on kaksi riippumatonta prosessoria (nk. Engines), joita voidaan käyttää yksitellen tai samanaikaisesti. Jokainen Engine voi tällöin työstää eri tehostetta. + Huomatkaa, että molemmat Enginet ovat aina aktiivisia ja kytkettynä valitun Routingin mukaisesti. Routing määrätään ja tallennetaan COMBI.-Edit-tilassa. V-VERB PRO REV2496 päällekirjoitettavia muistipaikkoja omien luomustenne tallennusta varten. Näitä kuvataan merkinnällä USER. Molemmat penkit sijaitsevat peräkkäin; Presettejä PRESET-pyörien avulla valittaessa näytetään ensin ROM-Presetit ( ) ja sitten USER-Presetit ( ). ROM USER Engines A+B Combinations Taulukko 3.1: REV2496:n muistipaikat REV2496:ssa on yli 14 tehostealgoritmia. Algoritmi on laskusäännös, joka laskee tietyn tehostetyypin (esim. Hall tai Delay). REV2496:tta voitaisiin verrata myös tietokoneeseen, jonka prosessoritehoa voidaan käyttää lukuisia eri tarkoituksiin tarkoitettuja ohjelmia varten. Algoritmi vastaisi tässä vertauksessa tietokoneohjelmaa. Kaikki algoritmit kuvataan tarkasti luvussa 4. Muistipaikat sisältävät kukin jokaisen algoritmin kerran. Jos siis etsitte tiettyä tehostetyyppiä, tulee teidän ladata yksi näistä Preseteistä. 3.2 Presettien valitseminen Laitteen päällekytkemisen jälkeen ladataan automaattisesti viimeksi käytetty Preset. Toisen Presetin esiinkutsumiseksi tulee painaa ensin ENGINE A-, ENGINE B- tai COMBI.-näppäintä, aina sen mukaan, halutaanko kutsua esiin Engine A:ssa, B:ssä sijaitseva Preset vai yhdistelmä-preset. Valitkaa sitten PRESETpyörän avulla haluttu Preset-numero. Painakaa OK/TAP valintanne vahvistamiseksi. Nyt Preset ladataan. Jos ette halua ladata uutta ohjelmaa tai valitsitte sellaisen vahingossa, painakaa uudelleen ENGINE A- tai B- tai COMBI.-näppäintä palataksenne takaisin ajankohtaiseen Presettiin. + Uusi Preset ladataan vasta OK/TAP-näppäimen painamisen jälkeen. + Huomatkaa Presettiä vaihtaessanne, että eri tehostealgoritmien äänenvoimakkuudet saattavat osittain olla erilaisia. Vähentäkää siksi kuunteluäänenvoimakkuutta uutta Presettiä valitessanne. Tallennettavan FX Level-parametrin avulla voidaan äänenvoimakkuuseroja tasoittaa (ks. luku 3.8.3). 3.3 Presettien editointi Jokaista Presettiä voidaan muuttaa sen sovittamiseksi sointimielikuvanne mukaiseksi tai tietyn soittimen tai musiikkikappaleen tarpeisiin sopivaksi. REV2496:ssa on useita parametreja (jopa 30 V-VERBillä), joiden avulla voidaan vaikuttaa jokaiseen tehosteen yksityiskohtaan. Jotta säilyttäisitte kokonaiskuvan säätömahdollisuuksien ylettömästä määrästä huolimatta, olemme antaneet teille useampia mahdollisuuksia tehosteiden työstämiseen: s neljän tärkeimmän parametrin yksinkertainen editointi suoraan Presetin lataamisen jälkeen s kaikkien parametrien editointi EDIT-valikossa s graafisesti tuettu editointi (GRAPH-valikko) Näitä eri työskentelytapoja kuvataan seuraavissa luvuissa yksityiskohtaisesti: REV2496:ssa on 400 muistipaikkaa, jotka jakautuvat seuraavasti: 200 muistipaikkaa, jotka on varattu Engineille A ja B, sekä 200 muistipaikkaa yhdistelmätehosteille. 200 muistipaikkaa jakautuvat kahteen penkkiin, joissa jokaisessa on 100 muistipaikkaa. Ensimmäiset 100 paikkaa ( ) ovat tehdas-presettejä, joiden päälle ei voida tallentaa ja joita näytössä Recall-sivulla kohdassa BANK kuvataan merkinnällä ROM (Read Only Memory). Jäljelle jäävät 100 ovat 3. KÄYTTÖ 5

6 3.3.1 Yksinkertainen editointi Heti Presetin esiinkutsumisen jälkeen sijaitsette Recall-tasolla. Tässä voitte jo muuttaa tehosteen neljää asetussuuretta (parametria) (ks. taul. 3.1). Parametrin valinta on tässä valittu niin, että voitte muuttaa tehosteen tärkeimpiä ominaisuuksia nopeasti ja yksinkertaisesti Enginen editointi GRAPH-tilassa EDIT-käyttötavan sisällä GRAPH-tila sallii parametrien editoinnin graafisen esityksen avulla. Lähes jokaiseen EDITsivuun kuuluu GRAPH-sivu. Voitte vaihtaa aina halutessanne EDIT- ja GRAPH-valikon välillä GRAPH-näppäintä painamalla. Kuva 3.1: Engine A (Recall-sivu) Kääntämällä säätimiä EDIT A, B, C ja D voidaan näiden neljän parametrin arvoja muuttaa. Parametrit ja niiden ajankohtaiset arvot näytetään näytön alaosassa. EDIT D on tällöin aina tarkoitettu tehosteen äänenvoimakkuudelle (FX Level) tai Mixille (modulaatiotehosteissa) tai Gainille (kompressorissa). Effect EDIT A EDIT B EDIT C EDIT D V-Verb Decay ER/Rev ER Size FX Level Concert Predelay Decay ER/Rev FX Level Cathedral Predelay Decay ER/Rev FX Level Theater Predelay Decay ER/Rev FX Level Gold Plate Predelay Decay ER/Rev FX Level Ambience Predelay Decay Size FX Level Gated Predelay Density Decay FX Level Reverse Predelay Rise Decay FX Level Delay Predelay Delay 1 Delay 2 FX Level X-over Delay Delay 1 Delay 2 Delay 3 FX Level Chorus/Flanger Speed Mod Dly Feedb Mix Phaser Speed Depth Reson Mix Tremolo Speed Phase LFO Mod Mix Compressor Thresh Ratio Attack M-Gain Taulukko 3.2: Suorapääsyiset parametrit (Recall-taso) Laaja editointi EDIT-tilassa Painakaa EDIT-näppäintä päästäksenne EDIT-tilaan. Näytössä näkyy nyt ensimmäinen enintään neljästä EDIT-sivusta. Yksittäisiä sivuja voidaan selata eteen- tai taaksepäin PAGE / -näppäimen avulla. Yhdellä sivulla on enintään kahdeksan parametria. Kun näytössä näytetään kaksi parametrisäädintä päällekkäin, voidaan EDIT-säädintä painamalla vaihtaa ylemmän ja alemman parametrin välillä. Kuva 3.3: GRAPH-tila GRAPH-sivulla teillä on suora pääsy enintään neljään parametriin, joita voitte muuttaa totutulla tavalla EDIT A - D:n avulla. Joissakin tehosteissa voidaan myös tässä valita kahden parametrin välillä EDIT-säädintä painamalla. Näin teillä on myös tällä tasolla mahdollisuus vaikuttaa lähes kaikkiin tehosteen parametreihin. 3.4 Yhdistelmien editointi Painakaa COMBI.-näppäintä päästäksenne yhdistelmätasolle. Näytön vasemman puolen pystysuorat palkit näyttävät A + B. Kuva 3.4: Combination Recall-sivu Recall- tasolla voidaan säätimillä EDIT A ja EDIT B muuttaa Engine A:n tärkeimpiä parametreja, säätimillä EDIT C ja EDIT D Engine B:n. EDIT-tasolla (EDIT-näppäin painettuna) voidaan muuttaa molempien Engineiden kahta tasoarvoparametria. Nämä voidaan (kompressoritehostetta lukuunottamatta) kytkeä mykäksi painamalla rajatonta EDIT-säädintä. EDIT-tasolta poistuttaessa peruutetaan mykkäkytkennät jälleen automaattisesti. Kuva 3.5: Yhdistelmätehosteen EDIT-sivu Tämä taulukko esittää, mitä parametreja jokaiselle tehosteelle voidaan editoida: Kuva 3.2: EDIT-sivu 1 + Presetin tehostealgoritmia ei voida valita. Halutessanne editoida Presettiä, tulee ensin ladata ohjelma, joka perustuu haluttuun algoritmiin. ROM-Presetit sisältävät algoritmit Yksittäisten parametrien tarkat kuvaukset löytyvät luvusta 4 TEHOSTEET KÄYTTÖ

7 COMBI Recall Edit Parameter 1 Parameter 2 Parameter 1 Parameter 2 V-Verb Decay ER/Rev Dry FX Level Concert Predelay Decay Dry FX Level Cathedral Predelay Decay Dry FX Level Theater Predelay Decay Dry FX Level Gold Plate Predelay Decay Dry FX Level Ambience Predelay Decay Dry FX Level Gated Predelay Density Dry FX Level Reverse Predelay Rise Dry FX Level Delay Predelay Delay 1 Dry FX Level X-over Delay Delay 1 Delay 2 Dry FX Level Chorus/Flanger Speed Moddly Mix Gain Phaser Speed Depth Mix Gain Tremolo Speed Phase Mix Gain Compressor Threshold Ratio Attack Gain Taulukko 3.3: Tehosteparametrit COMBI-tilassa Halutessanne muuttaa yhdistelmien tehostevalintaa, painakaa ENGINE A ja ladatkaa siellä haluttu Preset. Painakaa sitten ENGINE B ja valitkaa täällä haluttu Engine B:n Preset (vahvistakaa aina OK/TAP:lla). Yhdistelmän Routingin muuttamiseksi tulee painaa ensin EDITnäppäintä ja valita sitten Routing PRESET-pyörän avulla (rinnan 1-6, sarjassa 1-4). Vahvistakaa OK/TAP:lla. + Yhdistelmässä tallennetaan Routing, valitut Presetnumerot sekä jokaisen Enginen neljä tärkeintä parametria (ks. taulukko 3.2). Näiden kulloinkin neljän parametriarvon säätöjä ei tallenneta Engine-Presettien päälle. Yksittäisten tehosteiden monimutkaisemmat editoinnit voidaan suorittaa edelleen Enginen EDITtasossa. Kuva 3.6: STORE-sivu EDIT A:lla tai PRESET-pyörän avulla voitte nyt valita sen muistin numeron, johon työstetty ohjelma tulee tallentaa. Huomatkaa, että muistipaikat ovat suojattuja eikä niiden päälle voida tallentaa. Kun EDIT-säädintä A painetaan, näytetään editoidun Presetin nimi. + Jos Engine-Presettiä käytetään yhdistelmä-presetissä, näytetään Engineä tallennettaessa näytön ylävasemmalla (ensimmäisen) siihen kuuluvan yhdistelmä-presetin numero (COMBI: #preset). Säätimillä EDIT B, C ja D voidaan Presetille antaa enintään 12 merkkiä käsittävä nimi: Kääntämällä säädintä EDIT C ja D voidaan valita haluttu merkki vaaka- ja pystysuorassa. Painamalla tätä säädintä vahvistetaan merkin valinta ja kursori siirtyy nimikentässä seuraavaan paikkaan. Kääntämällä EDIT B-säädintä voidaan valita suoraan nimen eri paikat. Painamalla EDIT B-näppäintä poistetaan ajankohtaisella paikalla sijaitseva merkki ja seuraavat merkit siirtyvät yhden paikan eteenpäin. Jos muistipaikka on valittu ja Presetille on annettu nimi, tulee painaa OK- tai STORE-näppäintä muutosten tallentamiseksi. Sen jälkeen ilmestyy seuraava kysymys: Kuva 3.7: Turvakysymys ennen tallennusta Vahvistakaa OK/TAP:lla. Laite vaihtaa takaisin Recall/Presettilaan. 3.5 COMPARE-toiminto Kun olette suorittaneet Presetille muutoksen, mahdollistaa COMPARE-toiminto ennen tallentamista vertailun alkuperäisen Presetin ja suorittamienne muutosten välillä. Painakaa tätä varten COMPARE-näppäintä. Niin kauan kuin tämän näppäimen LED palaa, ei editointi ole väliaikaisesti mahdollista. Kun painatte COMPARE-näppäintä jälleen, palaatte takaisin henkilökohtaiseen editointiinne. Nyt voitte vapaasti tallentaa muutoksenne (katso seuraava luku) tai jatkaa editointia. 3.6 STORE ohjelmien tallennus Heti, kun Presettiä on muutettu, ilmestyy näyttöön E, joka tarkoittaa Edited (työstetty). Jos haluatte säilyttää säätönne, voitte tallentaa ne USER-muistiin Presettinä. Tähän tarvitsette STORE-toimintoa. STORE-näppäimen painallus aukaisee STORE-valikon. + Jos yhden Enginen tehosteparametreja muutetaan eikä niitä tallenneta yhdistelmään (Combination) (ks. taulukko 3.2), tulee ennen yhdistelmän tallennusta tallentaa ensin kulloinenkin Engine yksitellen. Voitte poistua Store-valikosta koska tahansa myös tallentamatta painamalla näppäintä ENGINE A, ENGINE B tai COMBI. + Kun Preset tallennetaan, kirjoitetaan kaikkien tämän Presetin edellisten asetusten päälle ja uudet parametrit tallennetaan. Jos kuitenkin haluatte säilyttää vanhan Presetin, tulee ennen STORE-näppäimen toista painallusta valita EDIT A-säätimen avulla uudelle Presetille toinen muistipaikka. 3.7 Tehdasasetusten palautus Pitäkää ennen laitteen päällekytkemistä STORE-näppäin painettuna. Näyttöön ilmestyy turvallisuuskysymys. Vahvistakaa OK/TAP:lla. + Tällä kirjoittuvat kaikki itse suoritetut tallennukset päälle ja tehdasasetukset palautetaan! 3. KÄYTTÖ 7

8 3.8 SETUP-valikko SETUP-valikossa voidaan V-VERB PROlle suorittaa säätöjä, jotka vaikuttavat koko laitteeseen Presettien yli. Tähän luetaan tulo- ja lähtökonfiguraatiot sekä taso- ja MIDI-asetukset. Yksittäiset toiminnot kuvataan seuraavissa alaluvuissa ( ). Painamalla SETUP-näppäintä päästään SETUP-valikkoon. PAGE / -näppäimillä voidaan taas selata alavalikkoja. Neljää jatkuvaa kääntösäädintä käytetään ainoastaan SETUPparametrien säätämiseen. Joissakin parametreissä tulee painaa vastaavaa EDIT-säädintä valinnan vahvistamiseksi. SETUPvalikosta poistumiseksi valitaan yksinkertaisesti jokin toinen valikko (ENGINE A-, ENGINE B- tai COMBI.) I/O-sivu Kuva 3.8: SETUP sivu 1 Master Input: EDIT A:n avulla valitaan Master-tulo (ANALOG tai DIGIT.). Valinta vaikuttaa niihin Routingeihin, jotka käyttävät ainoastaan yhtä stereotuloa (rinnakkais- 2,3,5,6, sarja- 1-3). Tunnistatte nämä COMBI.- tai COMBI.-Edit-sivulla näytön Routing-esityksestä merkinnöistä L ja R ( A :n ja D :n sijaan) (ks. myös taulukko 3.3). LED-ohjausnäyttö näyttää aina Mastertulosignaalia. Input Mode: EDIT B:llä määrätään, onko tulosignaali mono vai stereo. Jos käytetään ainoastaan vasenta tuloa, tulee valita monokäyttö. Wet/Dry Mix: Käyttäkää EDIT C-säädintä kytkemään Mixmodus sisäisen ja ulkoisen välillä. Säädön valinta riippuu REV2496:n käytöstä. Jos haluatte käyttää V-VERB PROta esim. mikseripöydän Aux-teiden kautta, tulisi aktivoida EXTERNAL. Tehosteosuus REV2496:n lähdössä on silloin aina 100%, sekoitussuhde kuivan ja tehostesignaalin välillä valitaan mikseripöydässä. Näin parametri Dry tai Mix jää pois käytöstä. Valitusta Routingista riippuen tämä parametri käyttäytyy seuraavasti: Parallel 1-6: Kummankaan Enginen Dry-parametri ei ole säädettävissä. Serial 1-4: Engine A:n Dry - tai Mix -parametrin säätö on edelleen aktiivinen, Engine B:tä ei voida säätää. Jos haluatte käyttää REV2496:tta esim. yhdessä sarjalimitystiellä varustetun kitaravahvistimen kanssa, tai Inserttehosteena, tulee valita käyttötapa INTERNAL. LCD-kontrasti: Määrätkää EDIT D:llä Displayn kontrasti sen sovittamiseksi ihanteellisesti ympäristön valaistusoloihin DIGI-sivu Kuva 3.9: SETUP sivu 2 Input Source: EDIT B-säätimellä voidaan määrätä, kumpaa kahdesta digitaalitulosta käytetään: optista tuloa (OPT.) vai XLRtuloa (XLR). Dither ja Noise Shaper: EDIT C-säätimellä on kaksoistoiminto. Tässä voitte valita, haluatteko suorittaa ainoastaan digitaalisen lähtösignaalin Ditheringin (sekoitusvärityksen) vai haluatteko lisäksi käyttää Noise Shaperia (kohinanmuotoilua). Valittavananne on seuraavat säätömahdollisuudet: Display Funktion OFF Dithering ja Noise Shaper pois päältä 24 BIT vain Dithering 24 Bitillä 20 BIT vain Dithering 20 Bitillä 16 BIT vain Dithering 16 Bitillä 24 BIT (+NSHAPE) Dithering ja mukaankytketty Noise Shaper 24 Bitillä 20 BIT (+NSHAPE) Dithering ja mukaankytketty Noise Shaper 20 Bitillä 16 BIT (+NSHAPE) Dithering ja mukaankytketty Noise Shaper 16 Bitillä Taulukko 3.4: Ditheringin ja Noise Shapingin säätömahdollisuudet + Dithering on matalatasoinen signaali, joka liitetään audiosignaaliin niin kutsutun kvantituskohinan vähentämiseksi. Se tulee säätää sellaiselle sananleveydelle (Bitrate), jota liitetyt laitteet myös tosiasiassa tukevat. Noise-Shaping -toiminto siirtää Ditheringillä luodun kohinan vähemmän havaittavalle taajuusalueelle. Output Format: EDIT D-säädin määrää digitaalisen tietovirran muodon lähdössä. Käytettävissä ovat ammattimainen muoto AES/ EBU (AES3) ja Consumer-muoto S/PDIF. Valittu muoto koskee molempia digitaalilähtöjä, eli voitte myös (vastaavan kaapelin avulla) johtaa S/PDIF-muodossa olevan signaalin XLR-lähdöstä toiseen S/PDIF-liitännällä varustettuun laitteeseen GAIN-sivu Kuva 3.10: SETUP sivu 3 Tässä voitte korjata analogisten ja digitaalisten tulojen ja lähtöjen tasoa. Mahdollista on tasonsovitus suuruusluokassa+/- 6 db. REV2496:ssa on kaksi automaattisesti työskentelevää, ei päältä kytkettävissä olevaa Peak Limiteriä molempien Engineiden lähtösektioissa. Nämä vaimentavat mahdollisesti esiintyvät signaalihuiput tehokkaasti. Limiterin toiminta näytetään LIMITER- LEDin syttymisellä. Madaltakaa tässä tapauksessa tulo- tai lähtötasoa niin pitkälle, ettei LED enää syty palamaan tai syttyy ainoastaan silloin tällöin. REV2496:n ohjausnäyttö näyttää sen tulon, joka on säädetty Setup-valikossa I/O-sivulla Master-tuloksi. Jos haluatte nähdä signaalin LED-ketjussa digitaalista tuloa sovitettaessanne, tulee tämä tulo valita Master Inputiksi. Clock Source: Tässä valitaan REV2496:n tahdin taajuus. Mahdollisia ovat sisäiset tahtitaajuudet 44,1, 48 tai 96 khz. Jos haluatte synkronisoida laitteen ulkoisesti (Slave-käyttö), voitte valita, tapahtuuko tahdistus ulkoisen BNC-Wordclock-tulon (WDCLK) vai digitaalisen tulon (DIG. IN) kautta. Jos laitetta käytetään Slavena käytettäessä samanaikaisesti analogisia tuloja, on synkronisaatio Wordclock-tulon tai yhden digitaalitulon kautta välttämätöntä KÄYTTÖ

Pikaohje Versio 1 2 syyskuu 2004 SUOMI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: HUOMIO: Sähköiskulta välttyäksesi ei päällyskantta (tai taustasektion kantta) tule poistaa Sisäosissa

Lisätiedot

Käyttöohje EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console

Käyttöohje EUROLIGHT LC2412. Professional 24-Channel DMX Lighting Console Käyttöohje EUROLIGHT LC2412 Professional 24-Channel DMX Lighting Console 2 EUROLIGHT LC2412 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 1. Johdatus... 4 2. Käyttöelementit...

Lisätiedot

Käyttöohje. MULTICOM PRO-XL MDX4600 Reference-Class 4-Channel Expander/Gate/Compressor/Peak Limiter with Dynamic Enhancer and Low Contour Filter

Käyttöohje. MULTICOM PRO-XL MDX4600 Reference-Class 4-Channel Expander/Gate/Compressor/Peak Limiter with Dynamic Enhancer and Low Contour Filter Käyttöohje MULTICOM PRO-XL Reference-Class 4-Channel Expander/Gate/Compressor/Peak Limiter with Dynamic Enhancer and Low Contour Filter COMPOSER PRO-XL MDX2600 Reference-Class 2-Channel Expander/Gate/Compressor/Peak

Lisätiedot

Käyttöohje 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor

Käyttöohje 1202 /1002. Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor Käyttöohje 1202 /1002 Premium 12/10-Input 2-Bus Mixers with XENYX Mic Preamps, British EQs and Multi-FX Processor 2 XENYX 1202FX/1002FX Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

PRO MIXER DJX700. Käyttöohje. www.behringer.com. Sisällysluettelo BEHRINGER PRO MIXER

PRO MIXER DJX700. Käyttöohje. www.behringer.com. Sisällysluettelo BEHRINGER PRO MIXER Käyttöohje PRO MIXER DJX700 Sisällysluettelo BEHRINGER PRO MIXER DJX700 on DJ-mikseripöytä, jonka avulla olet täysin trendissä mukana. Lukemattomat toiminnot (Beat Counter, limitystie, sisäinen tehosteprosessori,

Lisätiedot

Käyttöohje ULTRA-G GI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation

Käyttöohje ULTRA-G GI100. Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation Käyttöohje ULTRA-G GI100 Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with Guitar Speaker Emulation 2 ULTRA-G GI100 Käyttöohje Sisällysluettelo Kiittää te... 2 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 Juridinen

Lisätiedot

PRO MIXER DX1000. Pikaohje SUOMI. Versio 1.0 Helmikuuta 2001. www.behringer.com

PRO MIXER DX1000. Pikaohje SUOMI. Versio 1.0 Helmikuuta 2001. www.behringer.com Pikaohje Versio 1.0 Helmikuuta 2001 www.behringer.com SUOMI TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS: Älä poista kantta (tai takaosaa) sähkäiskuvaaran vähentämiseksi. Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia; käänny

Lisätiedot

HK 990 Integroitu vahvistin

HK 990 Integroitu vahvistin HK 990 Integroitu vahvistin KÄYTTÖOHJE SUOMI Sisältö Tärkeät turvallisuusohjeet 2 Turvallisuusohjeet 3 Esittely ja ominaisuudet 4 Etupaneelin hallinta ja toiminnot 5 Takapaneelin liitännät 7 Kaukosäädin

Lisätiedot

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti:

5. ÄÄNENMUOKKAUS. 5.1 Yleistä. Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: 5. ÄÄNENMUOKKAUS 5.1 Yleistä Äänenmuokkauslaitteet voidaan toimintaperiaatteidensa mukaan jakaa ryhmiin seuraavasti: - Signaalin taajuussisältöön vaikuttavat laitteet, kuten taajuuskorjaimet ja suodattimet

Lisätiedot

Asennusohje EUROLIGHT LD6230. Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control

Asennusohje EUROLIGHT LD6230. Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control Asennusohje EUROLIGHT LD6230 Professional 6-Channel 10 A Dimmer Pack with DMX and Analog Control 2 EUROLIGHT LD6230 Asennusohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Symbolilla merkityissä päätteissä sähkövirran

Lisätiedot

Onnea uuden soittimen omistajalle

Onnea uuden soittimen omistajalle SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE RSC-0920 Onnea uuden soittimen omistajalle Olitpa sitten vasta-alkaja tai jo pidemmälle soittoharrastuksessasi edennyt, on uusi instrumentti aina iloinen asia. Olemme tehneet

Lisätiedot

iaxe USB-GUITAR Käyttöohje A50-61221-00003

iaxe USB-GUITAR Käyttöohje A50-61221-00003 Käyttöohje A50-61221-00003 Tärkeitä turvallisuusohjeita * Tämä symboli varoittaa läsnäolollaan aina kotelon sisältämien vaarallisten eristämättömien jännitteiden olemassaolosta jännitteiden, jotka saattavat

Lisätiedot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot

AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN. KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot AVR 460 AVR 360 AUDIO/VIDEO-VIRITINVAHVISTIN KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA Perustoiminnot Turvallisuusohjeita Tärkeät turvallisuusohjeet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lue nämä ohjeet Säilytä nämä ohjeet Huomioi kaikki varoitukset

Lisätiedot

BUGERA 412F-BK. Käyttöohje. Klassinen 4 x 12SDSq, 200-wattinen suora kitarakaappi alkuperäisillä BUGERA-kaiuttimilla

BUGERA 412F-BK. Käyttöohje. Klassinen 4 x 12SDSq, 200-wattinen suora kitarakaappi alkuperäisillä BUGERA-kaiuttimilla Käyttöohje BUGERA 412F-BK Klassinen 4 x 12SDSq, 200-wattinen suora kitarakaappi alkuperäisillä BUGERA-kaiuttimilla Nämä käyttöohjeet ovat saatavilla englanniksi, saksaksi, ranskaksi, espanjaksi, italiaksi,

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Kahdenlainen syntikka: analoginen + digitaalinen. Pattern-sekvensseri. Runsaasti vocal-toimintoja. Synkronoi tietokoneesi tai muiden laitteiden kanssa

Kahdenlainen syntikka: analoginen + digitaalinen. Pattern-sekvensseri. Runsaasti vocal-toimintoja. Synkronoi tietokoneesi tai muiden laitteiden kanssa PIKAOPAS Sisältö Takapaneeli... 4 Aloitus... 5 JD-Xi tutuksi... 5 Virta paalle/pois... 5 Soundin valinta (Program-muistipaikka)... 6 Suosikkisoundien käyttö (Favorite)... 6 Käyttö... 7 Arpeggioiden soittaminen...

Lisätiedot

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen.

MAS 101/102/111. Musiikkijärjestelmä Käyttöohje. iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. MAS 101/102/111 Musiikkijärjestelmä Käyttöohje iphone/ipod ei sisälly tuotteeseen. Sisältö TurvallisuusohjeeT 3 Johdanto ja ominaisuudet 4 Suorituskykyinen Harman Kardon MAS -äänentoistojärjestelmä 4 Etulevyn

Lisätiedot

Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen

Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen Ohjeita tämän oppaan käyttämiseen Pidä tätä opasta aina saatavilla PC:n lähellä. Säilytä opasta ja pakkausta hyvin voidaksesi antaa ne jälleen uudelle omistajalle luovuttaessasi PC:n. Olemme pyrkineet

Lisätiedot

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen...

CS-245. Stereojärjestelmä. Käyttöohje. CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Alkuvalmistelut... 2. Kytkeminen... Alkuvalmistelut... 2 Stereojärjestelmä Kytkeminen... 14 CS-245 CD-soitin/viritinvahvistin (CR-245) Kaiuttimet (D-T05) Käyttöohje Perustoiminnot... 17 CD-levyjen.toisto... 19 ipod/iphone-toisto... 24 Radion.kuunteleminen...

Lisätiedot

Käyttöohje Verio maalikuu 25 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA YKSITYISKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET: ) Lue nämä ohjeet HUOMIO: VAROITUS: Sähköikulta välttyäkenne ei päällykantta (tai tautaekti kantta) tule

Lisätiedot

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme

Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI. azur 851D. Sinun musiikkisi + meidän intomme Ylinäytteistävä DAC/ digitaalinen esivahvistin Käyttöopas 2 SUOMI azur Sinun musiikkisi + meidän intomme Sisältö Tärkeitä turvallisuustietoja Tärkeitä turvallisuustietoja...2 Rajoitettu takuu...4 Takalevyliitännät...5

Lisätiedot

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin

LS-20M YKSITYISKOHTAISET OHJEET LINEAR PCM -TALLENNIN. Linear PCM -tallennin LINEAR PCM -TALLENNIN LS-20M Linear PCM -tallennin YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos että olet ostanut Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näistä käyttöohjeista saat tietoa tuotteen asianmukaisesta

Lisätiedot

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi R-S700, R-S500 Stereovahvistin Käyttöohje Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus-

Lisätiedot

DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet

DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet DVD kotiteatterilaitteisto Käyttöohjeet DRS-1810 - Sisään rakennettu Dolby Digital dekooderi parhaan tuloksen luomiseksi. - Ainutlaatuinen laser-pään ylijännite-suojajärjestelmä kaksinkertaistaa kestoiän.

Lisätiedot

HP504/506 SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE RSC-1044

HP504/506 SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE RSC-1044 HP504, HP506 (FI) HP504/506 SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE RSC-1044 Onnea uuden soittimen omistajalle! Olitpa sitten vasta-alkaja tai jo pidemmälle soittoharrastuksessasi edennyt, on uusi instrumentti aina

Lisätiedot

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Käyttö- ja asennusohje Sisältö Sisältö Tästä ohjekirjasta...5 Käytetyt tunnukset...5 Tarkoituksenmukainen käyttö...5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...5

Lisätiedot

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö

Käyttöohje. WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Käyttöohje WR 200 Hitsaustietojen tallennusyksikkö Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä koskee erityisesti oikeutta tämän käyttöohjekirjan monistamiseen, jakeluun ja kääntämiseen. Ohjekirjan osittainenkin

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT LONDON CD 70 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3329903 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET

DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET DIGITAALINEN SANELULAITE YKSITYISKOHTAISET OHJEET Kiitos, että ostit Olympuksen digitaalisen äänitallentimen. Näissä ohjeissa on lisätietoja tuotteen oikein käyttämisestä ja turvallisesti. Säilytä ohjeet

Lisätiedot