GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista"

Transkriptio

1 GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet Käännetty englannista

2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet Turvatoimet Merkinnät Hätätilanteissa toimiminen Kierrätystiedot... 3 Järjestelmän kuvaus ImageQuant LAS Laitteisto Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Lisävarusteet... 4 Asennus Käyttöpaikan vaatimukset Purkaminen pakkauksesta Laitteen valmisteleminen Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun Kuljetukset... 5 Käyttö Käynnistäminen Katsaus käyttöön Aseta näyte alustalle Kuvan ottaminen Kemiluminesenssikuvaus Fluoresenssikuvaus Kuvaus värinmittausaineen avulla Sammutus... 6 Ohjelmisto Ohjelmistonäppäimistö Määritä valotusaika Tulosnäyttö ja Image tools -valikko Kuvan tallentaminen Tiedostojen käsittely Järjestelmäasetukset Johdanto asetusikkunaan Tallennuskohde Päivämäärä ja aika Verkko ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 3

4 Sisällysluettelo Kunnossapito... 7 Kunnossapito ImageQuant LAS Näytealustat ja suodatin Säännölliset tarkistukset... 8 Vianmääritys Otettuun kuvaan liittyvät ongelmat Epätyypilliset äänet ja hajut ImageQuant LAS 500 -laitteeseen liittyvät ongelmat ImageQuant LAS 500 -ohjausohjelmisto -laitteeseen liittyvät ongelmat... 9 Tiedot... Hakemisto ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

5 1 Johdanto 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus Käyttöohjeissa annetaan ohjeita ImageQuant LAS 500 -laitteen turvallisesta käsittelystä. Edellytykset ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttötarkoituksen mukainen käyttö edellyttää, että seuraavat ehdot täyttyvät: Käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt tämän oppaan turvaohjeet. Käyttäjän on tunnettava yleisten laboratoriolaitteiden käyttö ja biologisten materiaalien käsittely. Laite asennetaan tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan. Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tärkeitä käyttäjätietoja, kuvauksen turvallisuusilmoituksista, tietoja määräyksistä ja yleisen kuvauksen ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttötarkoituksesta. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Katso sivua 6 8 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 5

6 1 Johdanto 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttöä. Kaikkien käyttäjien on luettava turvallisuustiedot ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttöohjeista ennen laitteen asennusta, käyttöä tai huoltoa. Älä käytä ImageQuant LAS 500 -laitetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. Käyttötarkoitus ImageQuant LAS 500 on CCD-kamerajärjestelmä, joka tuottaa digitaalisia kuvia kemiluminoivista ja fluoresoivista näytteistä tai värjätyistä geeleistä ja kalvoista. ImageQuant LAS 500 on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön, eikä sitä saa käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Katso niiden määritelmiä alla. Varoitukset VAROITUS VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. 6 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

7 1 Johdanto 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Varotoimet VAARA VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. Huomautukset HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Huomautus: Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. Kirjoituskäytänteet Ohjelmistoon viittaavat kohdat on merkitty tekstissä näin: bold italic. Kaksoispiste erottaa valikkotasot. Näin ollen File:Open viittaa Open-komentoon File-valikossa. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Power-kytkin). ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 7

8 1 Johdanto 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Tässä osassa kuvataan direktiivit ja standardit, jotka ImageQuant LAS 500 täyttää. Valmistustiedot Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimus Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-yhdenmukaisuus Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Direktiivi 2006/42/EY 2006/95/EY 2004/108/EY Otsikko Konedirektiivi (MD) Pienjännitedirektiivi (LVD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Kansainväliset standardit Tämä tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Standardi IEC , EN , IEC , UL , CAN/CSA- C22.2 nro EN , IEC , FCC-osa 15 B luokka A, ICES-003 luokka A Kuvaus Turvavaatimukset mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävistä sähkölaitteista Sähkölaitteet mittaukseen, tarkastukseen ja laboratoriokäyttöön EMC-vaatimukset. Huomautuksia EN yhdenmukaistettu direktiivin 2006/95/EY kanssa. EN yhdenmukaistettu direktiivin 2004/108/EY kanssa. 8 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

9 1 Johdanto 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Standardi Kuvaus Huomautuksia EN ISO EN UL94-V2 Koneiden turvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet. Riskiarvio ja riskinlievennys. Kotelon tarjoama suojausluokka Laitteiden ja lisälaitteiden osien muovimateriaalien tulenkestävyyttä koskeva turvallisuustestausstandardi CE-merkintä Laitteen CE-merkintä ja vastaava vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat voimassa, kun Sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä. laite kytketään muihin CE-merkittyihin GE Healthcare -laitteisiin tai Se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa. Sitä käytetään tilassa, jossa GE Healthcare sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Ympäristömääräykset Direktiivi 2002/95/EY 2002/96/EY Asetus (EY) nro 1907/2006 ACPEIP Otsikko Vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) -direktiivi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, valtuutus ja rajoitus (REACH) Elektronisten tietotuotteiden aiheuttaman saasteen hallinta, Kiinan vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 9

10 1 Johdanto 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien ImageQuant LAS 500 -laitteeseen kytkettävien laitteiden on täytettävä standardien EN / IEC tai asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien turvavaatimukset. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. Valonlähteet Tämän laitteen LED-valonlähteiden turvallisuus on arvioitu riskianalyysillä EN standardin mukaisesti. ImageQuant LAS 500 -laitteessa on kolme LED-valonlähdettä: merkkivalo Sininen Epi-valo UV Epi-valo Valkoinen Epi-valo Aallonpituus 460 nm 365 nm nm 10 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

11 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan ImageQuant LAS 500 -laitteeseen liittyviä turvatoimia, turvamerkintöjä ja hätätoimenpiteitä sekä laitteen turvallista hävittämistä. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 2.1 Turvatoimet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätilanteissa toimiminen 2.4 Kierrätystiedot Katso sivua ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 11

12 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet 2.1 Turvatoimet Johdanto ImageQuant LAS 500 toimii verkkovirralla, ja sillä kuvannetaan näytteitä, jotka saattavat olla vaarallisia. Käyttäjän on oltava tietoinen käyttöohjeissa kuvatuista vaaroista ennen laitteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Henkilövahingot ja laitevauriot voidaan välttää noudattamalla annettuja ohjeita. Yleiset varotoimet VAROITUS Älä käytä laitetta, jos havaittavissa on savua, outoja ääniä tai hajuja tai jos laite kuumenee tavallista enemmän. Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Lopeta käyttö välittömästi katkaisemalla virta virtakytkimellä ja irrottamalla laite pistorasiasta. Ota yhteys GE Healthcaren paikalliseen edustajaan ja pyydä korjausta. VAROITUS Älä taivuta, väännä tai kuumenna virtajohtoa äläkä anna sen jäädä puristuksiin laitteen alle, sillä se saattaa vioittua. Viallisen virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Pyydä GE Healthcaren paikallista edustajaa vaihtamaan vialliset virtajohdot. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. 12 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

13 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Tämän laitteen käyttäminen muilla tavoin kuin käyttöohjeissa määritetyillä tavoilla voi aiheuttaa haitallisen altistuksen UV-säteilylle. VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja. Varmista, ettei niihin kerry pölyä tai likaa. Tuuletusaukkojen tukkiutuminen voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja toimintahäiriöön. Aseta laite niin, että sen edessä on vähintään 20 cm tilaa seiniin tai muihin laitteisiin ja 10 cm tilaa kaikilla muilla puolilla. Tämä varmistaa riittävän jäähdytyksen. HUOMIO Tämä laite on tarkoitettu vain laboratoriokäyttöön. Henkilösuojaus VAARA Jotkin tämän laitteen osat saattavat tuottaa UV-säteilyä. Vältä altistumista. Käytä suojavaatteita ja -laseja. UV-säteily voi aiheuttaa vakavia palovammoja sekä pitkäaikaisia iho- ja silmävammoja. VAARA Jos luukku avataan ja lukitusta on peukaloitu, laitteesta emittoituu UV-valoa ja näkyvää valoa. Älä katso suoraan valonlähteistä tulevaan valoon. Tämä saattaa vahingoittaa näköä. VAARA Käytä aina käsineitä, suojalaseja ja laboratoriotakkia tai vastaavia suojavarusteita, kun käsittelet näytteitä. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 13

14 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Laitteen asentaminen ja siirtäminen VAROITUS Käytä oikeanlaista virtajohtoa, joka noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä. Sen toimittaa GE Healthcare. Älä vaihda virtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Yhdysvalloissa ja Euroopassa (Belgiassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, Itävallassa, Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Unkarissa, Tšekissä, Sloveniassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa) on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, joka on tuotepakkauksen mukana. Muissa maissa on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, jonka GE Healthcare -yhtiö toimittaa erikseen tuotepakkauksen ulkopuolella. Älä vaihda verkkovirtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Kytke virtalähde suoraan maadoitettuun seinäpistorasiaan. Jatkojohtojen käyttö tai useiden laitteiden kytkeminen samaan pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. VAARA Älä aseta laitetta epävakaalle pöydälle tai kaltevalle pinnalle, sillä laite saattaa pudota tai kaatua ja aiheuttaa henkilövahingon. VAARA Älä sijoita laitetta tai sen osia suoraan auringonvaloon. Tämä voi huonontaa suorituskykyä. VAARA Katkaise laitteen virta ja irrota kytkentäkaapelit ennen laitteen siirtoa. 14 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

15 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Älä kytke puhelinlinjoja LAN-liitäntään. Vain IEC I- / VL standardia noudattavat suojaamattomat kaapelit sopivat liitettäväksi tähän liitäntään. Käyttö VAROITUS Älä käytä laitetta altaassa, altaan lähellä tai kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. VAROITUS Älä kosketa virtajohdon pistoketta ukkosella, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. VAARA Näytteen valmistelussa käytettyjä reagensseja on käytettävä valmistajien ohjeiden mukaisesti. VAARA Älä nojaa näyteluukkuun. Se saattaa aiheuttaa vaurioita laitteelle tai saada laitteen kallistumaan ja saada sinut loukkaantumaan. VAARA Avaa ja sulje luukku käyttämällä kahvaa. Älä jätä esineitä tai sormia väliin luukkua sulkiessasi. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Laitteen päälle ei saa asettaa painavia esineitä, sillä ne saattavat pudota ja aiheuttaa henkilövahingon. VAARA Älä jätä näytteitä laitteeseen valotuksen jälkeen. Muuten ne voivat pilaantua ja vaurioittaa laitetta. HUOMIO Älä koske valonlähteiden ikkunoihin ja linssiin. Tämä voi huonontaa suorituskykyä. HUOMIO Älä naarmuta tai pudota suodatinta. Se voi huonontaa suorituskykyä. Kunnossapito VAROITUS Älä yritä muokata laitetta, sillä se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. VAROITUS Älä käytä ImageQuant LAS 500 -laitteen puhdistukseen runsaita määriä nesteitä, koska se voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai sähköiskun. 16 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Vältä koskettamasta kemikaaleja suoraan käyttämällä suojakäsineitä. VAARA Katkaise virta virtakytkimellä ennen laitteen sisäosien puhdistusta. VAARA Irrota laite pistorasiasta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. VAARA Noudata varovaisuutta virtajohtoa kytkiessäsi. Älä kisko virtajohtoa äläkä koske pistokkeisiin märin käsin. VAARA Älä paina liian kovaa kosketusnäytön pintaa. Tämä voi saada pinnan murtumaan ja aiheuttaa loukkaantumisen. HUOMIO Älä käytä puhdistukseen hankaavia materiaaleja, kuten hankaussientä. Tämä saattaa vaurioittaa pintaa. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 17

18 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Johdanto ImageQuant LAS 500 -laitteen ulkopinnalla on tekniset tiedot kuvaava etiketti sekä varotoimia ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttämisestä turvallisesti. Tässä kappaleessa luetellaan symbolit, joita etiketissä käytetään, sekä laitteessa käytetyt lisäsymbolit. ImageQuant LAS 500 -laitteen sarjanumero ImageQuant LAS 500 -laitteen sarjanumero näkyy laitteen takana olevasta etiketistä. Etiketissä ja laitteessa käytetyt symbolit Etiketissä ja laitteessa käytetään seuraavia symboleja: Nimike Merkitys Varoitus! Lue käyttöohjeet ennen järjestelmän käyttämistä. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. 18 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

19 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Merkitys Järjestelmä noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimuksia Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Tämä symboli kertoo, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei tule hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan se pitää kerätä erikseen. Ota yhteyttä valmistajan valtuutettuun edustajaan, kun haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Tämä symboli merkitsee, että tuotteen sisältämä määrä vaarallisia materiaaleja ylittää kiinalaisessa standardissa SJ/T (Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa) määritetyt rajat. Tämä symboli osoittaa, että järjestelmän on sertifioinut kansallisesti tunnustettu testauslaboratorio (NTRL). NRTL on laitos, joka Yhdysvaltain työterveys- ja turvallisuusviraston (OSHA:n) hyväksymänä täyttää Yhdysvaltain N3732 liittovaltion (Code of Federal Regulations) -säännöstön lain 29 (29 CFR) osan lailliset vaatimukset. Tämä symboli osoittaa USB-muistitikun yhteyspisteen ImageQuant LAS 500 -laitteessa. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 19

20 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Etiketin ja lisäsymbolien sijainti 20 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

21 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätilanteissa toimiminen 2.3 Hätätilanteissa toimiminen Hätätilanteessa: Katkaise ImageQuant LAS 500 -laitteen virta virtakytkimellä. Irrota virtajohto seinäpistorasiasta. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 21

22 2 Turvaohjeet 2.4 Kierrätystiedot 2.4 Kierrätystiedot Johdanto Tässä osassa on tietoja ImageQuant LAS 500 -laitteen poistamisesta käytöstä. Dekontaminaatio Laite ja lisävarusteet on puhdistettava epäpuhtauksista ennen käytöstä poistoa, ja kaikkia jätteiden hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä on noudatettava. Näytteet on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun ImageQuant LAS 500 poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Sähkökomponenttien hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä vaan kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. 22 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

23 3 Järjestelmän kuvaus 3 Järjestelmän kuvaus Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tietoja ImageQuant LAS 500 -laitteen laitteisto-osista, lisävarusteista ja käynnistysnäytöstä sekä ominaisuuksien yhteenvedon. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 3.1 ImageQuant LAS Laitteisto 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti 3.4 Lisävarusteet Katso sivua ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 23

24 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 ImageQuant LAS ImageQuant LAS 500 Yleistietoja ominaisuuksista Seuraavassa on luettelo ImageQuant LAS 500 -laitteen ominaisuuksista: Erittäin herkkä 8,3 megapikselin CCD-kamera Nopeasti jäähtyvä Helppo asentaa ja käyttövalmis 5 minuutin sisällä käynnistyksestä Kosketusnäyttö-käyttöliittymä Erittäin tarkka kemiluminesenssikuvaus Yhdistetyn värillisen kemiluminesenssinäytekuvan ja valkoisen valon värimerkkiaineen kuvan luonti Fluoresenssikuvaus käyttämällä sinistä Epi-valonlähdettä ja UV Epi-valonlähdettä Värjättyjen geelien tai kalvojen valokuvat, jotka on saatu valkoisen valon valaistuksella Intuitiivinen malli ja helppokäyttöinen kuvananalysointityökalu 24 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

25 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Laitteisto 3.2 Laitteisto ImageQuant LAS 500 -laitteen ulkopuoli Seuraavat kuvat ja taulukko esittävät ImageQuant LAS 500 -laitteen ulkopuolen pääasialliset laitteisto-osat Osa Nimi Kosketusnäyttö USB-portti Runko Luukku Virtakytkin Ethernet-portti Virtaliitäntä Kuvaus Käyttöliittymä USB 2.0 -portti USB-muistitikun liittämiseen Huomautus: Salasanalla suojattuja USB-muistitikkuja ei tueta. Laitteen pimeälaatikko Laitteen luukku Vaihtokytkin: I Virta PÄÄLLÄ O Virta POIS Verkkokaapelin liitäntä (Ethernet) Verkkovirtajohdon liitäntä ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 25

26 ImageQuant LAS Järjestelmän kuvaus 3.2 Laitteisto ImageQuant LAS 500:n sisäpuoli Seuraavissa kuvissa ja taulukossa esitetään ImageQuant LAS 500 -laitteen sisäpuolella olevat pääosat Osa Nimi Suodattimen latausaukko Epi-valonlähteet Näytekammio Alustaopas Luukku Kuvaus Oranssin suodattimen aukko. Käytetään yli 560 nm:n fluoresenssin havaitsemiseen. Valonlähteet: Yhdistetty sininen valo (460 nm) ja UV (365 nm) Epi -valo Valkoinen ( nm) Epi -valo Pimeäosasto, mihin alusta asetetaan Tukee ja sijoittaa alustan Laitteen luukku 26 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

27 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Käynnistysnäyttö, Capture-välilehti (Auto) Capture-näkyy käynnistysnäyttönä, kun ImageQuant LAS 500 -laitteen käynnistys on päättynyt. Capture-välilehdessä on kaksi näkymää, yksi automaattiselle valotusajalle ja toinen manuaaliselle valotusajalle. Capture-välilehti on asetettu automaattiselle valotusajalle, Auto, käynnistyshetkellä. Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitetään Capture-välilehden pääosat, kun automaattinen valotusaika on valittu Osa Toiminto Värinmittausaineen valintaruutu, jota käytetään kemiluminesenssinäytteille, joissa on värinmittausainetta Auto-valinnan (automaattinen valotusaika) tai Manual-valinnan (manuaalinen valotusaika) valintanapit. Käynnistyshetkellä automaattinen valotusaika (Auto) on oletusarvoisesti valittu. Capture-välilehti: valitse kuvantamismenetelmä ja käynnistä kuvaus. Library-välilehti: kuvatiedoston käsittely Settings-kuvake: muuta järjestelmän ja verkon asetuksia ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 27

28 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Osa 6 Toiminto Start exposure -painikkeet yhdelle seuraavista menetelmistä: Kemiluminesenssi (kolorimetrisellä markkerilla tai ilman sitä) Fluoresenssi Värinmittaus Ota kuva napauttamalla jotakin Start exposure -painiketta Päivämäärä ja aika. Päivämäärä ja aika voidaan asettaa kohdassa Settings. Katso lisäohjeita kohdasta Osa Päivämäärä ja aika, sivulla 91. Laitteeseen tallennettujen tiedostojen määrä prosentteina laitteen käytetystä muistista ImageQuant LAS 500 -laitteen tila; Ready, Not Ready tai Capture in progress Capture-välilehti (Manual) Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitetään Capture-välilehden osat, kun manuaalinen valotusaika on valittu (Manual-valintanappi on valittu) Osa 1 2 Toiminto Värinmittauskuvaus: Värinmittausainetta sisältäviä näytteitä ei tarvitse kuvata manuaalisesti eikä se siis ole mahdollista Värinmittausaineen valintaruutu, jota käytetään kemiluminesenssinäytteille, joissa on värinmittausainetta 28 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

29 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Osa Toiminto Manual-valintanappi. Valotusaika asetetaan manuaalisesti. Katso kohdasta Osa 6.2 Määritä valotusaika., sivulla 71 lisätietoja ajan asettamisesta. Set exposure time -painike kemiluminesenssia varten (ilman värinmittausainetta tai sen kanssa): Aseta valotusaika napauttamalla tätä painiketta. Set exposure time -painike fluoresenssia varten: Aseta valotusaika napauttamalla tätä painiketta. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 29

30 3 Järjestelmän kuvaus 3.4 Lisävarusteet 3.4 Lisävarusteet Seuraavassa taulukossa on esitetty lisävarusteet, jotka tulevat ImageQuant LAS 500 -laitteen mukana. Osa Kuvaus Proteiinialusta Tuotenumero DNA-alusta Valkoinen sisäke geeleille tai kalvoille, joissa on värinmittausainetta ja värjäyksiä Oranssi suodatin (560LP) yli 560 nm:n fluoresenssin havaitsemiseen Lisävarustelaatikko Verkkovirtajohto (Pohjois-Amerikkaan) Verkkovirtajohto (Eurooppaan) ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

31 4 Asennus 4 Asennus Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tietoa ImageQuant LAS 500 -laitteen purkamisesta pakkauksesta, asentamisesta ja kuljettamisesta. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset 4.2 Purkaminen pakkauksesta 4.3 Laitteen valmisteleminen 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun 4.5 Kuljetukset Katso sivua ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 31

32 4 Asennus 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto virtalähde- ja ympäristövaatimuksista. Parametri Syöttöjännite Vaiheet Taajuus Enimmäisvirta Maadoitus Vaatimus V~ Yksittäinen vaihe (ja 3P-maadoitustolppa) 50/60 Hz 200 W ImageQuant LAS 500 on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Tämän laitteiston verkkovirtajohto on kytkettävä 2P+E-tyypin pistorasiaan, joka takaa ihmisten turvallisuuden, ulkoisen kohinansuojauksen ja vakaan toiminnan. Ympäristön lämpötila Käyttäminen: 18 C...28 C Kuljetus/säilytys: C Sijoitus Kosteus ImageQuant LAS 500 -laitteen sijoituksen on täytettävä seuraavat vaatimukset: Vakaa laboratoriopöytä, jonka kuormakapasiteetti on vähintään 490 N (50 kg), ja tasaisuus 2º:n sisällä Vähintään 20 cm vapaata tilaa laitteen etupuolella ja 10 cm kaikilla muilla sivuilla Poissa suorasta auringonvalosta Käyttäminen: %, kondensoitumaton Kuljetus/säilytys: 5 95 %, kondensoitumaton 32 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

33 4 Asennus 4.2 Purkaminen pakkauksesta 4.2 Purkaminen pakkauksesta Visuaalinen tarkistus Tarkista: että kaikki pakkausluettelossa luetellut laitteet ovat laatikossa. ettei laitteistossa ole ilmiselviä merkkejä vaurioista (jos on, kirjaa ne huolellisesti muistiin) ennen asennuksen aloittamista. Jos jokin laite puuttuu tai on vahingoittunut, ota välittömästi yhteyttä GE Healthcare -yhtiön edustajaan. Pakkauksesta purkamisen ohje Pura ImageQuant LAS 500 pakkauksesta noudattamalla ohjeita: Vaihe 1 Toimi Leikkaa polypropeenivanteet. 2 Poista teippi laatikon yläosasta. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 33

34 4 Asennus 4.2 Purkaminen pakkauksesta Vaihe 3 Toimi Avaa laatikon yläosa ja poista käyttöohjeet ja ylempi pehmuste. 4 Poista laatikon ylempi pakkaus pohjapakkauksesta ja nosta sitten sisälaatikko ulos pohjapehmusteesta ja pakkauksesta. 34 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

35 4 Asennus 4.2 Purkaminen pakkauksesta Vaihe 5 Toimi Leikkaa sisälaatikon polypropeenivanteet. 6 Poista ylempi pakkaus laatikosta, lisävarustelaatikko ja laitetta ympäröivä pakkaus. 7 Pura lisävarustelaatikko pakkauksesta. 8 Jatka kohtaan Osa 4.3 Laitteen valmisteleminen, sivulla 36, kun haluat valmistella ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttöön. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 35

36 4 Asennus 4.3 Laitteen valmisteleminen 4.3 Laitteen valmisteleminen Valmistele ImageQuant LAS 500 noudattamalla ohjeita. Vaihe 1 Toimi Nosta ImageQuant LAS 500 pois alapakkauksesta ja aseta se työpöydälle. VAARA Älä aseta laitetta epävakaalle pöydälle tai kaltevalle pinnalle, sillä laite saattaa pudota tai kaatua ja aiheuttaa henkilövahingon. VAARA Älä sijoita laitetta tai sen osia suoraan auringonvaloon. Tämä voi huonontaa suorituskykyä. VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja. Varmista, ettei niihin kerry pölyä tai likaa. Tuuletusaukkojen tukkiutuminen voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja toimintahäiriöön. Aseta laite niin, että sen edessä on vähintään 20 cm ja kaikilla muilla sivuilla vähintään 10 cm tilaa seiniin tai muihin laitteisiin. Tämä varmistaa riittävän jäähdytyksen. 36 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

37 4 Asennus 4.3 Laitteen valmisteleminen Vaihe 2 Toimi Kytke verkkovirtajohto. VAROITUS Käytä oikeanlaista virtajohtoa, joka noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä. Sen toimittaa GE Healthcare. Älä vaihda virtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Yhdysvalloissa ja Euroopassa (Belgiassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, Itävallassa, Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Unkarissa, Tšekissä, Sloveniassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa) on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, joka on tuotepakkauksen mukana. Muissa maissa on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, jonka GE Healthcare -yhtiö toimittaa erikseen tuotepakkauksen ulkopuolella. Älä vaihda verkkovirtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Kytke virtalähde suoraan maadoitettuun seinäpistorasiaan. Jatkojohtojen käyttö tai useiden laitteiden kytkeminen samaan pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 37

38 4 Asennus 4.3 Laitteen valmisteleminen Vaihe 3 Toimi Käynnistä laite painamalla virtakytkin I-asentoon. Tulos: ImageQuant LAS 500 -laitteen itsediagnostiikka alkaa ja näkyviin tulee näyttö, jossa on viesti LAS 500 initializing... 4 Odota, kunnes käynnistysnäyttö tulee näkyviin ja vasemmassa alakulmassa lukee viesti Ready. Katso seuraavaa kuvaa. Tulos: käynnistys on nyt valmis. 5 6 Aseta päivämäärä ja aika valitsemalla Settings ja sitten Date & Time. Katso tarkempia tietoja kohdasta Osa Päivämäärä ja aika, sivulla 91. Katso tarvittaessa verkon asentamisohjeet kohdasta Osa 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun, sivulla ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

39 4 Asennus 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun Virustorjunta ImageQuant LAS 500 -laitteen tekninen ratkaisu suojaa järjestelmää viruksen siirtymisestä viruksen infektoimista USB-muistitikuista. Kun järjestelmää käytetään ilman verkkoyhteyttä, virusinfektioiden tai virusten edelleen leviäminen muihin USB-muistitikkuihin on estetty. Kun ImageQuant LAS 500 -laite on kytkettynä verkkoon, on tärkeää noudattaa asianmukaisia varotoimia. Varmista, että verkolla on asianmukainen palomuuri laitteen ja kytkettyjen USB-muistitikkujen suojaamiseksi tietoturvauhilta. Ota yhteyttä paikalliseen verkon järjestelmänvalvojaan saadaksesi lisätietoja verkon virustentorjunnan määrittämiseksi. Jos jostain syystä epäilet, että laite on saanut tietokonevirustartunnan, käynnistä ImageQuant LAS 500-laite uudelleen niin pian kuin mahdollista. Tämä poistaa kaikki virukset laitteesta. USB-muistitikun liittäminen USB-muistitikun ajuri asentuu automaattisesti, kun USB-muistitikku liitetään ImageQuant LAS 500 -laitteeseen. Huomautus: Salasanalla suojattuja USB-muistitikkuja ei tueta. Yhdistäminen verkkoon HUOMIO Älä kytke puhelinlinjoja Ethernet-porttiin. Vain IEC I- / VL standardia noudattavat suojaamattomat kaapelit sopivat liitettäväksi tähän liitäntään. Liitäntä verkkoon mahdollistaa Save locations -ominaisuuden lisäämisen ja ImageQuant LAS 500 web tool -laitteen käytön, lisätietoja varten katso kohta Osa6.6.2 Tallennuskohde, sivulla 88 ja ImageQuant LAS 500 -verkkotyökalu, sivulla 83. Verkkoasennuksessa on kaksi vaihtoehtoa: 1 DHCP 2 Staattinen IP ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 39

ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista ÄKTA start Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.4 Liitännäisasiakirjat...

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...6

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Käyttöopas 253107577-A_FIN Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S

LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S TELECOM LASER MFP SP1100S Aficio SP1100S Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet

DX-C200. Käyttäjän opas. Käyttöohjeet DX-C200 Käyttöohjeet Käyttäjän opas 1 Laitteen opas 2 Aluksi 3 Tulostimen käyttäminen 4 Kopiokoneen käyttäminen 5 Skannerin käyttäminen 6 Faksin käyttäminen 7 Laitteen asetukset käyttöpaneelilta 8 Laitteen

Lisätiedot

d-color d-color Code: 571001

d-color d-color Code: 571001 d-color MF652/d-COLOR MF752 Code: 571001 JULKAISIJA: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Kaikki oikeudet pidätetään Tämä tuotteeseen

Lisätiedot

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Mustavalkolasermonitoimilaite

Mustavalkolasermonitoimilaite Mustavalkolasermonitoimilaite Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 7015 Mallit: 470, 630, 670, 675 ja niitä vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...6 Tietoja tulostimesta...8 Tulostimen

Lisätiedot

MX410 ja MX510 Series

MX410 ja MX510 Series MX410 ja MX510 Series Käyttöopas Syyskuu 2014 www.lexmark.com Laitetyypit: 7015 Mallit: 470, 630, 670, 675 Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tulostintietojen etsiminen...9

Lisätiedot

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF

LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM LASER MFP SP1100SF Aficio SP1100SF Käyttöopas Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se helposti saatavilla mahdollisia myöhempiä tarpeita varten. Turvallista ja asianmukaista

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset

SISÄLLYS. 1.Esittely. 2.Tulostimen asentaminen. 3.Tulostusmateriaalien käyttäminen. 4.Tulostuksen perusasetukset Tämä opas on tarkoitettu ainoastaan antamaan tietoja. Kaikki oppaan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Xerox Corporation ei vastaa suorista tai epäsuorista muutoksista, jotka

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Käyttöohjeet 2014 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan. Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää

Lisätiedot

Värilasertulostin. Käyttöopas. Syyskuu 2014. Laitetyypit: 7527 Mallit: 415, 436 ja niitä vastaavat mallit

Värilasertulostin. Käyttöopas. Syyskuu 2014. Laitetyypit: 7527 Mallit: 415, 436 ja niitä vastaavat mallit Värilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 7527 Mallit: 415, 436 ja niitä vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tulostimen paikan valitseminen...9

Lisätiedot

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Käyttöopas 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut on esitetty tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavassa takuuilmoituksessa. Mitän tämän oppaan sisällöstä ei

Lisätiedot

Yksivärilasertulostin

Yksivärilasertulostin Yksivärilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 4514 Mallit: 330, 335, 530 ja vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tämän oppaan käyttäminen...9

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX110NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Käyttöohjeet Laitteisto-opas

Käyttöohjeet Laitteisto-opas Käyttöohjeet Laitteisto-opas Lue tämä ensin VAROITUS- ja TÄRKEÄÄ-tarrojen sijainti...5 Tulostimen käyttöohjeet...7 Käyttöohjeen merkintätavat...8 Symbolit...8 Tärkeimpien lisälaitteiden nimet...8 Mallikohtainen

Lisätiedot

LFF 6050. Käyttöohje

LFF 6050. Käyttöohje LFF 6050 FI Käyttöohje Hyvä asiakas Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi toivomme, että luet huolellisesti kappaleen Turvallisuus ennen käyttöönottoa. Ostaessasi tämän monitoimilaitteen valitsit

Lisätiedot