GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista"

Transkriptio

1 GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet Käännetty englannista

2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet Turvatoimet Merkinnät Hätätilanteissa toimiminen Kierrätystiedot... 3 Järjestelmän kuvaus ImageQuant LAS Laitteisto Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Lisävarusteet... 4 Asennus Käyttöpaikan vaatimukset Purkaminen pakkauksesta Laitteen valmisteleminen Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun Kuljetukset... 5 Käyttö Käynnistäminen Katsaus käyttöön Aseta näyte alustalle Kuvan ottaminen Kemiluminesenssikuvaus Fluoresenssikuvaus Kuvaus värinmittausaineen avulla Sammutus... 6 Ohjelmisto Ohjelmistonäppäimistö Määritä valotusaika Tulosnäyttö ja Image tools -valikko Kuvan tallentaminen Tiedostojen käsittely Järjestelmäasetukset Johdanto asetusikkunaan Tallennuskohde Päivämäärä ja aika Verkko ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 3

4 Sisällysluettelo Kunnossapito... 7 Kunnossapito ImageQuant LAS Näytealustat ja suodatin Säännölliset tarkistukset... 8 Vianmääritys Otettuun kuvaan liittyvät ongelmat Epätyypilliset äänet ja hajut ImageQuant LAS 500 -laitteeseen liittyvät ongelmat ImageQuant LAS 500 -ohjausohjelmisto -laitteeseen liittyvät ongelmat... 9 Tiedot... Hakemisto ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

5 1 Johdanto 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus Käyttöohjeissa annetaan ohjeita ImageQuant LAS 500 -laitteen turvallisesta käsittelystä. Edellytykset ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttötarkoituksen mukainen käyttö edellyttää, että seuraavat ehdot täyttyvät: Käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt tämän oppaan turvaohjeet. Käyttäjän on tunnettava yleisten laboratoriolaitteiden käyttö ja biologisten materiaalien käsittely. Laite asennetaan tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan. Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tärkeitä käyttäjätietoja, kuvauksen turvallisuusilmoituksista, tietoja määräyksistä ja yleisen kuvauksen ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttötarkoituksesta. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Katso sivua 6 8 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 5

6 1 Johdanto 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttöä. Kaikkien käyttäjien on luettava turvallisuustiedot ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttöohjeista ennen laitteen asennusta, käyttöä tai huoltoa. Älä käytä ImageQuant LAS 500 -laitetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. Käyttötarkoitus ImageQuant LAS 500 on CCD-kamerajärjestelmä, joka tuottaa digitaalisia kuvia kemiluminoivista ja fluoresoivista näytteistä tai värjätyistä geeleistä ja kalvoista. ImageQuant LAS 500 on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön, eikä sitä saa käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Katso niiden määritelmiä alla. Varoitukset VAROITUS VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. 6 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

7 1 Johdanto 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Varotoimet VAARA VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. Huomautukset HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Huomautus: Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. Kirjoituskäytänteet Ohjelmistoon viittaavat kohdat on merkitty tekstissä näin: bold italic. Kaksoispiste erottaa valikkotasot. Näin ollen File:Open viittaa Open-komentoon File-valikossa. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Power-kytkin). ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 7

8 1 Johdanto 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Tässä osassa kuvataan direktiivit ja standardit, jotka ImageQuant LAS 500 täyttää. Valmistustiedot Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimus Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-yhdenmukaisuus Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Direktiivi 2006/42/EY 2006/95/EY 2004/108/EY Otsikko Konedirektiivi (MD) Pienjännitedirektiivi (LVD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Kansainväliset standardit Tämä tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Standardi IEC , EN , IEC , UL , CAN/CSA- C22.2 nro EN , IEC , FCC-osa 15 B luokka A, ICES-003 luokka A Kuvaus Turvavaatimukset mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävistä sähkölaitteista Sähkölaitteet mittaukseen, tarkastukseen ja laboratoriokäyttöön EMC-vaatimukset. Huomautuksia EN yhdenmukaistettu direktiivin 2006/95/EY kanssa. EN yhdenmukaistettu direktiivin 2004/108/EY kanssa. 8 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

9 1 Johdanto 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Standardi Kuvaus Huomautuksia EN ISO EN UL94-V2 Koneiden turvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet. Riskiarvio ja riskinlievennys. Kotelon tarjoama suojausluokka Laitteiden ja lisälaitteiden osien muovimateriaalien tulenkestävyyttä koskeva turvallisuustestausstandardi CE-merkintä Laitteen CE-merkintä ja vastaava vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat voimassa, kun Sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä. laite kytketään muihin CE-merkittyihin GE Healthcare -laitteisiin tai Se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa. Sitä käytetään tilassa, jossa GE Healthcare sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Ympäristömääräykset Direktiivi 2002/95/EY 2002/96/EY Asetus (EY) nro 1907/2006 ACPEIP Otsikko Vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) -direktiivi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, valtuutus ja rajoitus (REACH) Elektronisten tietotuotteiden aiheuttaman saasteen hallinta, Kiinan vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 9

10 1 Johdanto 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien ImageQuant LAS 500 -laitteeseen kytkettävien laitteiden on täytettävä standardien EN / IEC tai asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien turvavaatimukset. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. Valonlähteet Tämän laitteen LED-valonlähteiden turvallisuus on arvioitu riskianalyysillä EN standardin mukaisesti. ImageQuant LAS 500 -laitteessa on kolme LED-valonlähdettä: merkkivalo Sininen Epi-valo UV Epi-valo Valkoinen Epi-valo Aallonpituus 460 nm 365 nm nm 10 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

11 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan ImageQuant LAS 500 -laitteeseen liittyviä turvatoimia, turvamerkintöjä ja hätätoimenpiteitä sekä laitteen turvallista hävittämistä. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 2.1 Turvatoimet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätilanteissa toimiminen 2.4 Kierrätystiedot Katso sivua ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 11

12 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet 2.1 Turvatoimet Johdanto ImageQuant LAS 500 toimii verkkovirralla, ja sillä kuvannetaan näytteitä, jotka saattavat olla vaarallisia. Käyttäjän on oltava tietoinen käyttöohjeissa kuvatuista vaaroista ennen laitteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Henkilövahingot ja laitevauriot voidaan välttää noudattamalla annettuja ohjeita. Yleiset varotoimet VAROITUS Älä käytä laitetta, jos havaittavissa on savua, outoja ääniä tai hajuja tai jos laite kuumenee tavallista enemmän. Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Lopeta käyttö välittömästi katkaisemalla virta virtakytkimellä ja irrottamalla laite pistorasiasta. Ota yhteys GE Healthcaren paikalliseen edustajaan ja pyydä korjausta. VAROITUS Älä taivuta, väännä tai kuumenna virtajohtoa äläkä anna sen jäädä puristuksiin laitteen alle, sillä se saattaa vioittua. Viallisen virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Pyydä GE Healthcaren paikallista edustajaa vaihtamaan vialliset virtajohdot. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. 12 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

13 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Tämän laitteen käyttäminen muilla tavoin kuin käyttöohjeissa määritetyillä tavoilla voi aiheuttaa haitallisen altistuksen UV-säteilylle. VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja. Varmista, ettei niihin kerry pölyä tai likaa. Tuuletusaukkojen tukkiutuminen voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja toimintahäiriöön. Aseta laite niin, että sen edessä on vähintään 20 cm tilaa seiniin tai muihin laitteisiin ja 10 cm tilaa kaikilla muilla puolilla. Tämä varmistaa riittävän jäähdytyksen. HUOMIO Tämä laite on tarkoitettu vain laboratoriokäyttöön. Henkilösuojaus VAARA Jotkin tämän laitteen osat saattavat tuottaa UV-säteilyä. Vältä altistumista. Käytä suojavaatteita ja -laseja. UV-säteily voi aiheuttaa vakavia palovammoja sekä pitkäaikaisia iho- ja silmävammoja. VAARA Jos luukku avataan ja lukitusta on peukaloitu, laitteesta emittoituu UV-valoa ja näkyvää valoa. Älä katso suoraan valonlähteistä tulevaan valoon. Tämä saattaa vahingoittaa näköä. VAARA Käytä aina käsineitä, suojalaseja ja laboratoriotakkia tai vastaavia suojavarusteita, kun käsittelet näytteitä. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 13

14 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Laitteen asentaminen ja siirtäminen VAROITUS Käytä oikeanlaista virtajohtoa, joka noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä. Sen toimittaa GE Healthcare. Älä vaihda virtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Yhdysvalloissa ja Euroopassa (Belgiassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, Itävallassa, Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Unkarissa, Tšekissä, Sloveniassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa) on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, joka on tuotepakkauksen mukana. Muissa maissa on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, jonka GE Healthcare -yhtiö toimittaa erikseen tuotepakkauksen ulkopuolella. Älä vaihda verkkovirtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Kytke virtalähde suoraan maadoitettuun seinäpistorasiaan. Jatkojohtojen käyttö tai useiden laitteiden kytkeminen samaan pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. VAARA Älä aseta laitetta epävakaalle pöydälle tai kaltevalle pinnalle, sillä laite saattaa pudota tai kaatua ja aiheuttaa henkilövahingon. VAARA Älä sijoita laitetta tai sen osia suoraan auringonvaloon. Tämä voi huonontaa suorituskykyä. VAARA Katkaise laitteen virta ja irrota kytkentäkaapelit ennen laitteen siirtoa. 14 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

15 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Älä kytke puhelinlinjoja LAN-liitäntään. Vain IEC I- / VL standardia noudattavat suojaamattomat kaapelit sopivat liitettäväksi tähän liitäntään. Käyttö VAROITUS Älä käytä laitetta altaassa, altaan lähellä tai kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. VAROITUS Älä kosketa virtajohdon pistoketta ukkosella, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. VAARA Näytteen valmistelussa käytettyjä reagensseja on käytettävä valmistajien ohjeiden mukaisesti. VAARA Älä nojaa näyteluukkuun. Se saattaa aiheuttaa vaurioita laitteelle tai saada laitteen kallistumaan ja saada sinut loukkaantumaan. VAARA Avaa ja sulje luukku käyttämällä kahvaa. Älä jätä esineitä tai sormia väliin luukkua sulkiessasi. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Laitteen päälle ei saa asettaa painavia esineitä, sillä ne saattavat pudota ja aiheuttaa henkilövahingon. VAARA Älä jätä näytteitä laitteeseen valotuksen jälkeen. Muuten ne voivat pilaantua ja vaurioittaa laitetta. HUOMIO Älä koske valonlähteiden ikkunoihin ja linssiin. Tämä voi huonontaa suorituskykyä. HUOMIO Älä naarmuta tai pudota suodatinta. Se voi huonontaa suorituskykyä. Kunnossapito VAROITUS Älä yritä muokata laitetta, sillä se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. VAROITUS Älä käytä ImageQuant LAS 500 -laitteen puhdistukseen runsaita määriä nesteitä, koska se voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai sähköiskun. 16 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Vältä koskettamasta kemikaaleja suoraan käyttämällä suojakäsineitä. VAARA Katkaise virta virtakytkimellä ennen laitteen sisäosien puhdistusta. VAARA Irrota laite pistorasiasta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. VAARA Noudata varovaisuutta virtajohtoa kytkiessäsi. Älä kisko virtajohtoa äläkä koske pistokkeisiin märin käsin. VAARA Älä paina liian kovaa kosketusnäytön pintaa. Tämä voi saada pinnan murtumaan ja aiheuttaa loukkaantumisen. HUOMIO Älä käytä puhdistukseen hankaavia materiaaleja, kuten hankaussientä. Tämä saattaa vaurioittaa pintaa. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 17

18 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Johdanto ImageQuant LAS 500 -laitteen ulkopinnalla on tekniset tiedot kuvaava etiketti sekä varotoimia ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttämisestä turvallisesti. Tässä kappaleessa luetellaan symbolit, joita etiketissä käytetään, sekä laitteessa käytetyt lisäsymbolit. ImageQuant LAS 500 -laitteen sarjanumero ImageQuant LAS 500 -laitteen sarjanumero näkyy laitteen takana olevasta etiketistä. Etiketissä ja laitteessa käytetyt symbolit Etiketissä ja laitteessa käytetään seuraavia symboleja: Nimike Merkitys Varoitus! Lue käyttöohjeet ennen järjestelmän käyttämistä. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. 18 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

19 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Merkitys Järjestelmä noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimuksia Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Tämä symboli kertoo, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei tule hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan se pitää kerätä erikseen. Ota yhteyttä valmistajan valtuutettuun edustajaan, kun haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Tämä symboli merkitsee, että tuotteen sisältämä määrä vaarallisia materiaaleja ylittää kiinalaisessa standardissa SJ/T (Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa) määritetyt rajat. Tämä symboli osoittaa, että järjestelmän on sertifioinut kansallisesti tunnustettu testauslaboratorio (NTRL). NRTL on laitos, joka Yhdysvaltain työterveys- ja turvallisuusviraston (OSHA:n) hyväksymänä täyttää Yhdysvaltain N3732 liittovaltion (Code of Federal Regulations) -säännöstön lain 29 (29 CFR) osan lailliset vaatimukset. Tämä symboli osoittaa USB-muistitikun yhteyspisteen ImageQuant LAS 500 -laitteessa. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 19

20 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Etiketin ja lisäsymbolien sijainti 20 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

21 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätilanteissa toimiminen 2.3 Hätätilanteissa toimiminen Hätätilanteessa: Katkaise ImageQuant LAS 500 -laitteen virta virtakytkimellä. Irrota virtajohto seinäpistorasiasta. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 21

22 2 Turvaohjeet 2.4 Kierrätystiedot 2.4 Kierrätystiedot Johdanto Tässä osassa on tietoja ImageQuant LAS 500 -laitteen poistamisesta käytöstä. Dekontaminaatio Laite ja lisävarusteet on puhdistettava epäpuhtauksista ennen käytöstä poistoa, ja kaikkia jätteiden hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä on noudatettava. Näytteet on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun ImageQuant LAS 500 poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Sähkökomponenttien hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä vaan kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. 22 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

23 3 Järjestelmän kuvaus 3 Järjestelmän kuvaus Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tietoja ImageQuant LAS 500 -laitteen laitteisto-osista, lisävarusteista ja käynnistysnäytöstä sekä ominaisuuksien yhteenvedon. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 3.1 ImageQuant LAS Laitteisto 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti 3.4 Lisävarusteet Katso sivua ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 23

24 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 ImageQuant LAS ImageQuant LAS 500 Yleistietoja ominaisuuksista Seuraavassa on luettelo ImageQuant LAS 500 -laitteen ominaisuuksista: Erittäin herkkä 8,3 megapikselin CCD-kamera Nopeasti jäähtyvä Helppo asentaa ja käyttövalmis 5 minuutin sisällä käynnistyksestä Kosketusnäyttö-käyttöliittymä Erittäin tarkka kemiluminesenssikuvaus Yhdistetyn värillisen kemiluminesenssinäytekuvan ja valkoisen valon värimerkkiaineen kuvan luonti Fluoresenssikuvaus käyttämällä sinistä Epi-valonlähdettä ja UV Epi-valonlähdettä Värjättyjen geelien tai kalvojen valokuvat, jotka on saatu valkoisen valon valaistuksella Intuitiivinen malli ja helppokäyttöinen kuvananalysointityökalu 24 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

25 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Laitteisto 3.2 Laitteisto ImageQuant LAS 500 -laitteen ulkopuoli Seuraavat kuvat ja taulukko esittävät ImageQuant LAS 500 -laitteen ulkopuolen pääasialliset laitteisto-osat Osa Nimi Kosketusnäyttö USB-portti Runko Luukku Virtakytkin Ethernet-portti Virtaliitäntä Kuvaus Käyttöliittymä USB 2.0 -portti USB-muistitikun liittämiseen Huomautus: Salasanalla suojattuja USB-muistitikkuja ei tueta. Laitteen pimeälaatikko Laitteen luukku Vaihtokytkin: I Virta PÄÄLLÄ O Virta POIS Verkkokaapelin liitäntä (Ethernet) Verkkovirtajohdon liitäntä ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 25

26 ImageQuant LAS Järjestelmän kuvaus 3.2 Laitteisto ImageQuant LAS 500:n sisäpuoli Seuraavissa kuvissa ja taulukossa esitetään ImageQuant LAS 500 -laitteen sisäpuolella olevat pääosat Osa Nimi Suodattimen latausaukko Epi-valonlähteet Näytekammio Alustaopas Luukku Kuvaus Oranssin suodattimen aukko. Käytetään yli 560 nm:n fluoresenssin havaitsemiseen. Valonlähteet: Yhdistetty sininen valo (460 nm) ja UV (365 nm) Epi -valo Valkoinen ( nm) Epi -valo Pimeäosasto, mihin alusta asetetaan Tukee ja sijoittaa alustan Laitteen luukku 26 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

27 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Käynnistysnäyttö, Capture-välilehti (Auto) Capture-näkyy käynnistysnäyttönä, kun ImageQuant LAS 500 -laitteen käynnistys on päättynyt. Capture-välilehdessä on kaksi näkymää, yksi automaattiselle valotusajalle ja toinen manuaaliselle valotusajalle. Capture-välilehti on asetettu automaattiselle valotusajalle, Auto, käynnistyshetkellä. Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitetään Capture-välilehden pääosat, kun automaattinen valotusaika on valittu Osa Toiminto Värinmittausaineen valintaruutu, jota käytetään kemiluminesenssinäytteille, joissa on värinmittausainetta Auto-valinnan (automaattinen valotusaika) tai Manual-valinnan (manuaalinen valotusaika) valintanapit. Käynnistyshetkellä automaattinen valotusaika (Auto) on oletusarvoisesti valittu. Capture-välilehti: valitse kuvantamismenetelmä ja käynnistä kuvaus. Library-välilehti: kuvatiedoston käsittely Settings-kuvake: muuta järjestelmän ja verkon asetuksia ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 27

28 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Osa 6 Toiminto Start exposure -painikkeet yhdelle seuraavista menetelmistä: Kemiluminesenssi (kolorimetrisellä markkerilla tai ilman sitä) Fluoresenssi Värinmittaus Ota kuva napauttamalla jotakin Start exposure -painiketta Päivämäärä ja aika. Päivämäärä ja aika voidaan asettaa kohdassa Settings. Katso lisäohjeita kohdasta Osa Päivämäärä ja aika, sivulla 91. Laitteeseen tallennettujen tiedostojen määrä prosentteina laitteen käytetystä muistista ImageQuant LAS 500 -laitteen tila; Ready, Not Ready tai Capture in progress Capture-välilehti (Manual) Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitetään Capture-välilehden osat, kun manuaalinen valotusaika on valittu (Manual-valintanappi on valittu) Osa 1 2 Toiminto Värinmittauskuvaus: Värinmittausainetta sisältäviä näytteitä ei tarvitse kuvata manuaalisesti eikä se siis ole mahdollista Värinmittausaineen valintaruutu, jota käytetään kemiluminesenssinäytteille, joissa on värinmittausainetta 28 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

29 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Osa Toiminto Manual-valintanappi. Valotusaika asetetaan manuaalisesti. Katso kohdasta Osa 6.2 Määritä valotusaika., sivulla 71 lisätietoja ajan asettamisesta. Set exposure time -painike kemiluminesenssia varten (ilman värinmittausainetta tai sen kanssa): Aseta valotusaika napauttamalla tätä painiketta. Set exposure time -painike fluoresenssia varten: Aseta valotusaika napauttamalla tätä painiketta. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 29

30 3 Järjestelmän kuvaus 3.4 Lisävarusteet 3.4 Lisävarusteet Seuraavassa taulukossa on esitetty lisävarusteet, jotka tulevat ImageQuant LAS 500 -laitteen mukana. Osa Kuvaus Proteiinialusta Tuotenumero DNA-alusta Valkoinen sisäke geeleille tai kalvoille, joissa on värinmittausainetta ja värjäyksiä Oranssi suodatin (560LP) yli 560 nm:n fluoresenssin havaitsemiseen Lisävarustelaatikko Verkkovirtajohto (Pohjois-Amerikkaan) Verkkovirtajohto (Eurooppaan) ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

31 4 Asennus 4 Asennus Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tietoa ImageQuant LAS 500 -laitteen purkamisesta pakkauksesta, asentamisesta ja kuljettamisesta. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset 4.2 Purkaminen pakkauksesta 4.3 Laitteen valmisteleminen 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun 4.5 Kuljetukset Katso sivua ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 31

32 4 Asennus 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto virtalähde- ja ympäristövaatimuksista. Parametri Syöttöjännite Vaiheet Taajuus Enimmäisvirta Maadoitus Vaatimus V~ Yksittäinen vaihe (ja 3P-maadoitustolppa) 50/60 Hz 200 W ImageQuant LAS 500 on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Tämän laitteiston verkkovirtajohto on kytkettävä 2P+E-tyypin pistorasiaan, joka takaa ihmisten turvallisuuden, ulkoisen kohinansuojauksen ja vakaan toiminnan. Ympäristön lämpötila Käyttäminen: 18 C...28 C Kuljetus/säilytys: C Sijoitus Kosteus ImageQuant LAS 500 -laitteen sijoituksen on täytettävä seuraavat vaatimukset: Vakaa laboratoriopöytä, jonka kuormakapasiteetti on vähintään 490 N (50 kg), ja tasaisuus 2º:n sisällä Vähintään 20 cm vapaata tilaa laitteen etupuolella ja 10 cm kaikilla muilla sivuilla Poissa suorasta auringonvalosta Käyttäminen: %, kondensoitumaton Kuljetus/säilytys: 5 95 %, kondensoitumaton 32 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

33 4 Asennus 4.2 Purkaminen pakkauksesta 4.2 Purkaminen pakkauksesta Visuaalinen tarkistus Tarkista: että kaikki pakkausluettelossa luetellut laitteet ovat laatikossa. ettei laitteistossa ole ilmiselviä merkkejä vaurioista (jos on, kirjaa ne huolellisesti muistiin) ennen asennuksen aloittamista. Jos jokin laite puuttuu tai on vahingoittunut, ota välittömästi yhteyttä GE Healthcare -yhtiön edustajaan. Pakkauksesta purkamisen ohje Pura ImageQuant LAS 500 pakkauksesta noudattamalla ohjeita: Vaihe 1 Toimi Leikkaa polypropeenivanteet. 2 Poista teippi laatikon yläosasta. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 33

34 4 Asennus 4.2 Purkaminen pakkauksesta Vaihe 3 Toimi Avaa laatikon yläosa ja poista käyttöohjeet ja ylempi pehmuste. 4 Poista laatikon ylempi pakkaus pohjapakkauksesta ja nosta sitten sisälaatikko ulos pohjapehmusteesta ja pakkauksesta. 34 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

35 4 Asennus 4.2 Purkaminen pakkauksesta Vaihe 5 Toimi Leikkaa sisälaatikon polypropeenivanteet. 6 Poista ylempi pakkaus laatikosta, lisävarustelaatikko ja laitetta ympäröivä pakkaus. 7 Pura lisävarustelaatikko pakkauksesta. 8 Jatka kohtaan Osa 4.3 Laitteen valmisteleminen, sivulla 36, kun haluat valmistella ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttöön. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 35

36 4 Asennus 4.3 Laitteen valmisteleminen 4.3 Laitteen valmisteleminen Valmistele ImageQuant LAS 500 noudattamalla ohjeita. Vaihe 1 Toimi Nosta ImageQuant LAS 500 pois alapakkauksesta ja aseta se työpöydälle. VAARA Älä aseta laitetta epävakaalle pöydälle tai kaltevalle pinnalle, sillä laite saattaa pudota tai kaatua ja aiheuttaa henkilövahingon. VAARA Älä sijoita laitetta tai sen osia suoraan auringonvaloon. Tämä voi huonontaa suorituskykyä. VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja. Varmista, ettei niihin kerry pölyä tai likaa. Tuuletusaukkojen tukkiutuminen voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja toimintahäiriöön. Aseta laite niin, että sen edessä on vähintään 20 cm ja kaikilla muilla sivuilla vähintään 10 cm tilaa seiniin tai muihin laitteisiin. Tämä varmistaa riittävän jäähdytyksen. 36 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

37 4 Asennus 4.3 Laitteen valmisteleminen Vaihe 2 Toimi Kytke verkkovirtajohto. VAROITUS Käytä oikeanlaista virtajohtoa, joka noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä. Sen toimittaa GE Healthcare. Älä vaihda virtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Yhdysvalloissa ja Euroopassa (Belgiassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, Itävallassa, Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Unkarissa, Tšekissä, Sloveniassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa) on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, joka on tuotepakkauksen mukana. Muissa maissa on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, jonka GE Healthcare -yhtiö toimittaa erikseen tuotepakkauksen ulkopuolella. Älä vaihda verkkovirtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Kytke virtalähde suoraan maadoitettuun seinäpistorasiaan. Jatkojohtojen käyttö tai useiden laitteiden kytkeminen samaan pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 37

38 4 Asennus 4.3 Laitteen valmisteleminen Vaihe 3 Toimi Käynnistä laite painamalla virtakytkin I-asentoon. Tulos: ImageQuant LAS 500 -laitteen itsediagnostiikka alkaa ja näkyviin tulee näyttö, jossa on viesti LAS 500 initializing... 4 Odota, kunnes käynnistysnäyttö tulee näkyviin ja vasemmassa alakulmassa lukee viesti Ready. Katso seuraavaa kuvaa. Tulos: käynnistys on nyt valmis. 5 6 Aseta päivämäärä ja aika valitsemalla Settings ja sitten Date & Time. Katso tarkempia tietoja kohdasta Osa Päivämäärä ja aika, sivulla 91. Katso tarvittaessa verkon asentamisohjeet kohdasta Osa 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun, sivulla ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

39 4 Asennus 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun Virustorjunta ImageQuant LAS 500 -laitteen tekninen ratkaisu suojaa järjestelmää viruksen siirtymisestä viruksen infektoimista USB-muistitikuista. Kun järjestelmää käytetään ilman verkkoyhteyttä, virusinfektioiden tai virusten edelleen leviäminen muihin USB-muistitikkuihin on estetty. Kun ImageQuant LAS 500 -laite on kytkettynä verkkoon, on tärkeää noudattaa asianmukaisia varotoimia. Varmista, että verkolla on asianmukainen palomuuri laitteen ja kytkettyjen USB-muistitikkujen suojaamiseksi tietoturvauhilta. Ota yhteyttä paikalliseen verkon järjestelmänvalvojaan saadaksesi lisätietoja verkon virustentorjunnan määrittämiseksi. Jos jostain syystä epäilet, että laite on saanut tietokonevirustartunnan, käynnistä ImageQuant LAS 500-laite uudelleen niin pian kuin mahdollista. Tämä poistaa kaikki virukset laitteesta. USB-muistitikun liittäminen USB-muistitikun ajuri asentuu automaattisesti, kun USB-muistitikku liitetään ImageQuant LAS 500 -laitteeseen. Huomautus: Salasanalla suojattuja USB-muistitikkuja ei tueta. Yhdistäminen verkkoon HUOMIO Älä kytke puhelinlinjoja Ethernet-porttiin. Vain IEC I- / VL standardia noudattavat suojaamattomat kaapelit sopivat liitettäväksi tähän liitäntään. Liitäntä verkkoon mahdollistaa Save locations -ominaisuuden lisäämisen ja ImageQuant LAS 500 web tool -laitteen käytön, lisätietoja varten katso kohta Osa6.6.2 Tallennuskohde, sivulla 88 ja ImageQuant LAS 500 -verkkotyökalu, sivulla 83. Verkkoasennuksessa on kaksi vaihtoehtoa: 1 DHCP 2 Staattinen IP ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 39

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Amersham Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet... 2.1 Turvatoimet...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FLA Image Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

FLA Image Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista FLA Image Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Suomi. Asema M4 Käyttöopas

Suomi. Asema M4 Käyttöopas Suomi Asema M4 Käyttöopas Asema M4: Käyttöopas Asema Electronics Oy Tekijänoikeudet 2011-2013 Tämän teoksen tekijänoikeudet omistaa Asema Electronics Oy. Kaikki kopiointi, julkaisu tai tallentaminen kokonaan

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Tuotteen

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot