GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Käyttöohjeet. Käännetty englannista"

Transkriptio

1 GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet Käännetty englannista

2

3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet Turvatoimet Merkinnät Hätätilanteissa toimiminen Kierrätystiedot... 3 Järjestelmän kuvaus ImageQuant LAS Laitteisto Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Lisävarusteet... 4 Asennus Käyttöpaikan vaatimukset Purkaminen pakkauksesta Laitteen valmisteleminen Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun Kuljetukset... 5 Käyttö Käynnistäminen Katsaus käyttöön Aseta näyte alustalle Kuvan ottaminen Kemiluminesenssikuvaus Fluoresenssikuvaus Kuvaus värinmittausaineen avulla Sammutus... 6 Ohjelmisto Ohjelmistonäppäimistö Määritä valotusaika Tulosnäyttö ja Image tools -valikko Kuvan tallentaminen Tiedostojen käsittely Järjestelmäasetukset Johdanto asetusikkunaan Tallennuskohde Päivämäärä ja aika Verkko ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 3

4 Sisällysluettelo Kunnossapito... 7 Kunnossapito ImageQuant LAS Näytealustat ja suodatin Säännölliset tarkistukset... 8 Vianmääritys Otettuun kuvaan liittyvät ongelmat Epätyypilliset äänet ja hajut ImageQuant LAS 500 -laitteeseen liittyvät ongelmat ImageQuant LAS 500 -ohjausohjelmisto -laitteeseen liittyvät ongelmat... 9 Tiedot... Hakemisto ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

5 1 Johdanto 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus Käyttöohjeissa annetaan ohjeita ImageQuant LAS 500 -laitteen turvallisesta käsittelystä. Edellytykset ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttötarkoituksen mukainen käyttö edellyttää, että seuraavat ehdot täyttyvät: Käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt tämän oppaan turvaohjeet. Käyttäjän on tunnettava yleisten laboratoriolaitteiden käyttö ja biologisten materiaalien käsittely. Laite asennetaan tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaan. Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tärkeitä käyttäjätietoja, kuvauksen turvallisuusilmoituksista, tietoja määräyksistä ja yleisen kuvauksen ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttötarkoituksesta. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Katso sivua 6 8 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 5

6 1 Johdanto 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttöä. Kaikkien käyttäjien on luettava turvallisuustiedot ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttöohjeista ennen laitteen asennusta, käyttöä tai huoltoa. Älä käytä ImageQuant LAS 500 -laitetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. Käyttötarkoitus ImageQuant LAS 500 on CCD-kamerajärjestelmä, joka tuottaa digitaalisia kuvia kemiluminoivista ja fluoresoivista näytteistä tai värjätyistä geeleistä ja kalvoista. ImageQuant LAS 500 on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön, eikä sitä saa käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Katso niiden määritelmiä alla. Varoitukset VAROITUS VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. 6 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

7 1 Johdanto 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Varotoimet VAARA VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. Huomautukset HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Huomautus: Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. Kirjoituskäytänteet Ohjelmistoon viittaavat kohdat on merkitty tekstissä näin: bold italic. Kaksoispiste erottaa valikkotasot. Näin ollen File:Open viittaa Open-komentoon File-valikossa. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Power-kytkin). ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 7

8 1 Johdanto 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Tässä osassa kuvataan direktiivit ja standardit, jotka ImageQuant LAS 500 täyttää. Valmistustiedot Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimus Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden CE-yhdenmukaisuus Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Direktiivi 2006/42/EY 2006/95/EY 2004/108/EY Otsikko Konedirektiivi (MD) Pienjännitedirektiivi (LVD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Kansainväliset standardit Tämä tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Standardi IEC , EN , IEC , UL , CAN/CSA- C22.2 nro EN , IEC , FCC-osa 15 B luokka A, ICES-003 luokka A Kuvaus Turvavaatimukset mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävistä sähkölaitteista Sähkölaitteet mittaukseen, tarkastukseen ja laboratoriokäyttöön EMC-vaatimukset. Huomautuksia EN yhdenmukaistettu direktiivin 2006/95/EY kanssa. EN yhdenmukaistettu direktiivin 2004/108/EY kanssa. 8 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

9 1 Johdanto 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Standardi Kuvaus Huomautuksia EN ISO EN UL94-V2 Koneiden turvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet. Riskiarvio ja riskinlievennys. Kotelon tarjoama suojausluokka Laitteiden ja lisälaitteiden osien muovimateriaalien tulenkestävyyttä koskeva turvallisuustestausstandardi CE-merkintä Laitteen CE-merkintä ja vastaava vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat voimassa, kun Sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä. laite kytketään muihin CE-merkittyihin GE Healthcare -laitteisiin tai Se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa. Sitä käytetään tilassa, jossa GE Healthcare sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Ympäristömääräykset Direktiivi 2002/95/EY 2002/96/EY Asetus (EY) nro 1907/2006 ACPEIP Otsikko Vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) -direktiivi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, valtuutus ja rajoitus (REACH) Elektronisten tietotuotteiden aiheuttaman saasteen hallinta, Kiinan vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 9

10 1 Johdanto 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien ImageQuant LAS 500 -laitteeseen kytkettävien laitteiden on täytettävä standardien EN / IEC tai asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen standardien turvavaatimukset. Euroopan unionissa kytkettyjen laitteiden on oltava CE-merkittyjä. Valonlähteet Tämän laitteen LED-valonlähteiden turvallisuus on arvioitu riskianalyysillä EN standardin mukaisesti. ImageQuant LAS 500 -laitteessa on kolme LED-valonlähdettä: merkkivalo Sininen Epi-valo UV Epi-valo Valkoinen Epi-valo Aallonpituus 460 nm 365 nm nm 10 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

11 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan ImageQuant LAS 500 -laitteeseen liittyviä turvatoimia, turvamerkintöjä ja hätätoimenpiteitä sekä laitteen turvallista hävittämistä. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 2.1 Turvatoimet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätilanteissa toimiminen 2.4 Kierrätystiedot Katso sivua ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 11

12 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet 2.1 Turvatoimet Johdanto ImageQuant LAS 500 toimii verkkovirralla, ja sillä kuvannetaan näytteitä, jotka saattavat olla vaarallisia. Käyttäjän on oltava tietoinen käyttöohjeissa kuvatuista vaaroista ennen laitteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Henkilövahingot ja laitevauriot voidaan välttää noudattamalla annettuja ohjeita. Yleiset varotoimet VAROITUS Älä käytä laitetta, jos havaittavissa on savua, outoja ääniä tai hajuja tai jos laite kuumenee tavallista enemmän. Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Lopeta käyttö välittömästi katkaisemalla virta virtakytkimellä ja irrottamalla laite pistorasiasta. Ota yhteys GE Healthcaren paikalliseen edustajaan ja pyydä korjausta. VAROITUS Älä taivuta, väännä tai kuumenna virtajohtoa äläkä anna sen jäädä puristuksiin laitteen alle, sillä se saattaa vioittua. Viallisen virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Pyydä GE Healthcaren paikallista edustajaa vaihtamaan vialliset virtajohdot. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. 12 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

13 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Tämän laitteen käyttäminen muilla tavoin kuin käyttöohjeissa määritetyillä tavoilla voi aiheuttaa haitallisen altistuksen UV-säteilylle. VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja. Varmista, ettei niihin kerry pölyä tai likaa. Tuuletusaukkojen tukkiutuminen voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja toimintahäiriöön. Aseta laite niin, että sen edessä on vähintään 20 cm tilaa seiniin tai muihin laitteisiin ja 10 cm tilaa kaikilla muilla puolilla. Tämä varmistaa riittävän jäähdytyksen. HUOMIO Tämä laite on tarkoitettu vain laboratoriokäyttöön. Henkilösuojaus VAARA Jotkin tämän laitteen osat saattavat tuottaa UV-säteilyä. Vältä altistumista. Käytä suojavaatteita ja -laseja. UV-säteily voi aiheuttaa vakavia palovammoja sekä pitkäaikaisia iho- ja silmävammoja. VAARA Jos luukku avataan ja lukitusta on peukaloitu, laitteesta emittoituu UV-valoa ja näkyvää valoa. Älä katso suoraan valonlähteistä tulevaan valoon. Tämä saattaa vahingoittaa näköä. VAARA Käytä aina käsineitä, suojalaseja ja laboratoriotakkia tai vastaavia suojavarusteita, kun käsittelet näytteitä. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 13

14 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Laitteen asentaminen ja siirtäminen VAROITUS Käytä oikeanlaista virtajohtoa, joka noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä. Sen toimittaa GE Healthcare. Älä vaihda virtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Yhdysvalloissa ja Euroopassa (Belgiassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, Itävallassa, Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Unkarissa, Tšekissä, Sloveniassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa) on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, joka on tuotepakkauksen mukana. Muissa maissa on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, jonka GE Healthcare -yhtiö toimittaa erikseen tuotepakkauksen ulkopuolella. Älä vaihda verkkovirtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Kytke virtalähde suoraan maadoitettuun seinäpistorasiaan. Jatkojohtojen käyttö tai useiden laitteiden kytkeminen samaan pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. VAARA Älä aseta laitetta epävakaalle pöydälle tai kaltevalle pinnalle, sillä laite saattaa pudota tai kaatua ja aiheuttaa henkilövahingon. VAARA Älä sijoita laitetta tai sen osia suoraan auringonvaloon. Tämä voi huonontaa suorituskykyä. VAARA Katkaise laitteen virta ja irrota kytkentäkaapelit ennen laitteen siirtoa. 14 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

15 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Älä kytke puhelinlinjoja LAN-liitäntään. Vain IEC I- / VL standardia noudattavat suojaamattomat kaapelit sopivat liitettäväksi tähän liitäntään. Käyttö VAROITUS Älä käytä laitetta altaassa, altaan lähellä tai kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Muuten seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. VAROITUS Älä kosketa virtajohdon pistoketta ukkosella, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. VAARA Näytteen valmistelussa käytettyjä reagensseja on käytettävä valmistajien ohjeiden mukaisesti. VAARA Älä nojaa näyteluukkuun. Se saattaa aiheuttaa vaurioita laitteelle tai saada laitteen kallistumaan ja saada sinut loukkaantumaan. VAARA Avaa ja sulje luukku käyttämällä kahvaa. Älä jätä esineitä tai sormia väliin luukkua sulkiessasi. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Laitteen päälle ei saa asettaa painavia esineitä, sillä ne saattavat pudota ja aiheuttaa henkilövahingon. VAARA Älä jätä näytteitä laitteeseen valotuksen jälkeen. Muuten ne voivat pilaantua ja vaurioittaa laitetta. HUOMIO Älä koske valonlähteiden ikkunoihin ja linssiin. Tämä voi huonontaa suorituskykyä. HUOMIO Älä naarmuta tai pudota suodatinta. Se voi huonontaa suorituskykyä. Kunnossapito VAROITUS Älä yritä muokata laitetta, sillä se saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. VAROITUS Älä käytä ImageQuant LAS 500 -laitteen puhdistukseen runsaita määriä nesteitä, koska se voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai sähköiskun. 16 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Vältä koskettamasta kemikaaleja suoraan käyttämällä suojakäsineitä. VAARA Katkaise virta virtakytkimellä ennen laitteen sisäosien puhdistusta. VAARA Irrota laite pistorasiasta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. VAARA Noudata varovaisuutta virtajohtoa kytkiessäsi. Älä kisko virtajohtoa äläkä koske pistokkeisiin märin käsin. VAARA Älä paina liian kovaa kosketusnäytön pintaa. Tämä voi saada pinnan murtumaan ja aiheuttaa loukkaantumisen. HUOMIO Älä käytä puhdistukseen hankaavia materiaaleja, kuten hankaussientä. Tämä saattaa vaurioittaa pintaa. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 17

18 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Johdanto ImageQuant LAS 500 -laitteen ulkopinnalla on tekniset tiedot kuvaava etiketti sekä varotoimia ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttämisestä turvallisesti. Tässä kappaleessa luetellaan symbolit, joita etiketissä käytetään, sekä laitteessa käytetyt lisäsymbolit. ImageQuant LAS 500 -laitteen sarjanumero ImageQuant LAS 500 -laitteen sarjanumero näkyy laitteen takana olevasta etiketistä. Etiketissä ja laitteessa käytetyt symbolit Etiketissä ja laitteessa käytetään seuraavia symboleja: Nimike Merkitys Varoitus! Lue käyttöohjeet ennen järjestelmän käyttämistä. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. 18 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

19 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Merkitys Järjestelmä noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimuksia Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Tämä symboli kertoo, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei tule hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan se pitää kerätä erikseen. Ota yhteyttä valmistajan valtuutettuun edustajaan, kun haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. Tämä symboli merkitsee, että tuotteen sisältämä määrä vaarallisia materiaaleja ylittää kiinalaisessa standardissa SJ/T (Tiettyjen vaarallisten aineiden pitoisuusrajavaatimukset elektroniikassa) määritetyt rajat. Tämä symboli osoittaa, että järjestelmän on sertifioinut kansallisesti tunnustettu testauslaboratorio (NTRL). NRTL on laitos, joka Yhdysvaltain työterveys- ja turvallisuusviraston (OSHA:n) hyväksymänä täyttää Yhdysvaltain N3732 liittovaltion (Code of Federal Regulations) -säännöstön lain 29 (29 CFR) osan lailliset vaatimukset. Tämä symboli osoittaa USB-muistitikun yhteyspisteen ImageQuant LAS 500 -laitteessa. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 19

20 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Etiketin ja lisäsymbolien sijainti 20 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

21 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätilanteissa toimiminen 2.3 Hätätilanteissa toimiminen Hätätilanteessa: Katkaise ImageQuant LAS 500 -laitteen virta virtakytkimellä. Irrota virtajohto seinäpistorasiasta. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 21

22 2 Turvaohjeet 2.4 Kierrätystiedot 2.4 Kierrätystiedot Johdanto Tässä osassa on tietoja ImageQuant LAS 500 -laitteen poistamisesta käytöstä. Dekontaminaatio Laite ja lisävarusteet on puhdistettava epäpuhtauksista ennen käytöstä poistoa, ja kaikkia jätteiden hävitystä koskevia paikallisia määräyksiä on noudatettava. Näytteet on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun ImageQuant LAS 500 poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Sähkökomponenttien hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä vaan kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. 22 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

23 3 Järjestelmän kuvaus 3 Järjestelmän kuvaus Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tietoja ImageQuant LAS 500 -laitteen laitteisto-osista, lisävarusteista ja käynnistysnäytöstä sekä ominaisuuksien yhteenvedon. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 3.1 ImageQuant LAS Laitteisto 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti 3.4 Lisävarusteet Katso sivua ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 23

24 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 ImageQuant LAS ImageQuant LAS 500 Yleistietoja ominaisuuksista Seuraavassa on luettelo ImageQuant LAS 500 -laitteen ominaisuuksista: Erittäin herkkä 8,3 megapikselin CCD-kamera Nopeasti jäähtyvä Helppo asentaa ja käyttövalmis 5 minuutin sisällä käynnistyksestä Kosketusnäyttö-käyttöliittymä Erittäin tarkka kemiluminesenssikuvaus Yhdistetyn värillisen kemiluminesenssinäytekuvan ja valkoisen valon värimerkkiaineen kuvan luonti Fluoresenssikuvaus käyttämällä sinistä Epi-valonlähdettä ja UV Epi-valonlähdettä Värjättyjen geelien tai kalvojen valokuvat, jotka on saatu valkoisen valon valaistuksella Intuitiivinen malli ja helppokäyttöinen kuvananalysointityökalu 24 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

25 3 Järjestelmän kuvaus 3.2 Laitteisto 3.2 Laitteisto ImageQuant LAS 500 -laitteen ulkopuoli Seuraavat kuvat ja taulukko esittävät ImageQuant LAS 500 -laitteen ulkopuolen pääasialliset laitteisto-osat Osa Nimi Kosketusnäyttö USB-portti Runko Luukku Virtakytkin Ethernet-portti Virtaliitäntä Kuvaus Käyttöliittymä USB 2.0 -portti USB-muistitikun liittämiseen Huomautus: Salasanalla suojattuja USB-muistitikkuja ei tueta. Laitteen pimeälaatikko Laitteen luukku Vaihtokytkin: I Virta PÄÄLLÄ O Virta POIS Verkkokaapelin liitäntä (Ethernet) Verkkovirtajohdon liitäntä ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 25

26 ImageQuant LAS Järjestelmän kuvaus 3.2 Laitteisto ImageQuant LAS 500:n sisäpuoli Seuraavissa kuvissa ja taulukossa esitetään ImageQuant LAS 500 -laitteen sisäpuolella olevat pääosat Osa Nimi Suodattimen latausaukko Epi-valonlähteet Näytekammio Alustaopas Luukku Kuvaus Oranssin suodattimen aukko. Käytetään yli 560 nm:n fluoresenssin havaitsemiseen. Valonlähteet: Yhdistetty sininen valo (460 nm) ja UV (365 nm) Epi -valo Valkoinen ( nm) Epi -valo Pimeäosasto, mihin alusta asetetaan Tukee ja sijoittaa alustan Laitteen luukku 26 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

27 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Käynnistysnäyttö, Capture-välilehti (Auto) Capture-näkyy käynnistysnäyttönä, kun ImageQuant LAS 500 -laitteen käynnistys on päättynyt. Capture-välilehdessä on kaksi näkymää, yksi automaattiselle valotusajalle ja toinen manuaaliselle valotusajalle. Capture-välilehti on asetettu automaattiselle valotusajalle, Auto, käynnistyshetkellä. Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitetään Capture-välilehden pääosat, kun automaattinen valotusaika on valittu Osa Toiminto Värinmittausaineen valintaruutu, jota käytetään kemiluminesenssinäytteille, joissa on värinmittausainetta Auto-valinnan (automaattinen valotusaika) tai Manual-valinnan (manuaalinen valotusaika) valintanapit. Käynnistyshetkellä automaattinen valotusaika (Auto) on oletusarvoisesti valittu. Capture-välilehti: valitse kuvantamismenetelmä ja käynnistä kuvaus. Library-välilehti: kuvatiedoston käsittely Settings-kuvake: muuta järjestelmän ja verkon asetuksia ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 27

28 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Osa 6 Toiminto Start exposure -painikkeet yhdelle seuraavista menetelmistä: Kemiluminesenssi (kolorimetrisellä markkerilla tai ilman sitä) Fluoresenssi Värinmittaus Ota kuva napauttamalla jotakin Start exposure -painiketta Päivämäärä ja aika. Päivämäärä ja aika voidaan asettaa kohdassa Settings. Katso lisäohjeita kohdasta Osa Päivämäärä ja aika, sivulla 91. Laitteeseen tallennettujen tiedostojen määrä prosentteina laitteen käytetystä muistista ImageQuant LAS 500 -laitteen tila; Ready, Not Ready tai Capture in progress Capture-välilehti (Manual) Seuraavassa kuvassa ja taulukossa esitetään Capture-välilehden osat, kun manuaalinen valotusaika on valittu (Manual-valintanappi on valittu) Osa 1 2 Toiminto Värinmittauskuvaus: Värinmittausainetta sisältäviä näytteitä ei tarvitse kuvata manuaalisesti eikä se siis ole mahdollista Värinmittausaineen valintaruutu, jota käytetään kemiluminesenssinäytteille, joissa on värinmittausainetta 28 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

29 3 Järjestelmän kuvaus 3.3 Käynnistysnäyttö ja kuvausvälilehti Osa Toiminto Manual-valintanappi. Valotusaika asetetaan manuaalisesti. Katso kohdasta Osa 6.2 Määritä valotusaika., sivulla 71 lisätietoja ajan asettamisesta. Set exposure time -painike kemiluminesenssia varten (ilman värinmittausainetta tai sen kanssa): Aseta valotusaika napauttamalla tätä painiketta. Set exposure time -painike fluoresenssia varten: Aseta valotusaika napauttamalla tätä painiketta. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 29

30 3 Järjestelmän kuvaus 3.4 Lisävarusteet 3.4 Lisävarusteet Seuraavassa taulukossa on esitetty lisävarusteet, jotka tulevat ImageQuant LAS 500 -laitteen mukana. Osa Kuvaus Proteiinialusta Tuotenumero DNA-alusta Valkoinen sisäke geeleille tai kalvoille, joissa on värinmittausainetta ja värjäyksiä Oranssi suodatin (560LP) yli 560 nm:n fluoresenssin havaitsemiseen Lisävarustelaatikko Verkkovirtajohto (Pohjois-Amerikkaan) Verkkovirtajohto (Eurooppaan) ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

31 4 Asennus 4 Asennus Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tietoa ImageQuant LAS 500 -laitteen purkamisesta pakkauksesta, asentamisesta ja kuljettamisesta. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset 4.2 Purkaminen pakkauksesta 4.3 Laitteen valmisteleminen 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun 4.5 Kuljetukset Katso sivua ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 31

32 4 Asennus 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset 4.1 Käyttöpaikan vaatimukset Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto virtalähde- ja ympäristövaatimuksista. Parametri Syöttöjännite Vaiheet Taajuus Enimmäisvirta Maadoitus Vaatimus V~ Yksittäinen vaihe (ja 3P-maadoitustolppa) 50/60 Hz 200 W ImageQuant LAS 500 on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Tämän laitteiston verkkovirtajohto on kytkettävä 2P+E-tyypin pistorasiaan, joka takaa ihmisten turvallisuuden, ulkoisen kohinansuojauksen ja vakaan toiminnan. Ympäristön lämpötila Käyttäminen: 18 C...28 C Kuljetus/säilytys: C Sijoitus Kosteus ImageQuant LAS 500 -laitteen sijoituksen on täytettävä seuraavat vaatimukset: Vakaa laboratoriopöytä, jonka kuormakapasiteetti on vähintään 490 N (50 kg), ja tasaisuus 2º:n sisällä Vähintään 20 cm vapaata tilaa laitteen etupuolella ja 10 cm kaikilla muilla sivuilla Poissa suorasta auringonvalosta Käyttäminen: %, kondensoitumaton Kuljetus/säilytys: 5 95 %, kondensoitumaton 32 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

33 4 Asennus 4.2 Purkaminen pakkauksesta 4.2 Purkaminen pakkauksesta Visuaalinen tarkistus Tarkista: että kaikki pakkausluettelossa luetellut laitteet ovat laatikossa. ettei laitteistossa ole ilmiselviä merkkejä vaurioista (jos on, kirjaa ne huolellisesti muistiin) ennen asennuksen aloittamista. Jos jokin laite puuttuu tai on vahingoittunut, ota välittömästi yhteyttä GE Healthcare -yhtiön edustajaan. Pakkauksesta purkamisen ohje Pura ImageQuant LAS 500 pakkauksesta noudattamalla ohjeita: Vaihe 1 Toimi Leikkaa polypropeenivanteet. 2 Poista teippi laatikon yläosasta. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 33

34 4 Asennus 4.2 Purkaminen pakkauksesta Vaihe 3 Toimi Avaa laatikon yläosa ja poista käyttöohjeet ja ylempi pehmuste. 4 Poista laatikon ylempi pakkaus pohjapakkauksesta ja nosta sitten sisälaatikko ulos pohjapehmusteesta ja pakkauksesta. 34 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

35 4 Asennus 4.2 Purkaminen pakkauksesta Vaihe 5 Toimi Leikkaa sisälaatikon polypropeenivanteet. 6 Poista ylempi pakkaus laatikosta, lisävarustelaatikko ja laitetta ympäröivä pakkaus. 7 Pura lisävarustelaatikko pakkauksesta. 8 Jatka kohtaan Osa 4.3 Laitteen valmisteleminen, sivulla 36, kun haluat valmistella ImageQuant LAS 500 -laitteen käyttöön. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 35

36 4 Asennus 4.3 Laitteen valmisteleminen 4.3 Laitteen valmisteleminen Valmistele ImageQuant LAS 500 noudattamalla ohjeita. Vaihe 1 Toimi Nosta ImageQuant LAS 500 pois alapakkauksesta ja aseta se työpöydälle. VAARA Älä aseta laitetta epävakaalle pöydälle tai kaltevalle pinnalle, sillä laite saattaa pudota tai kaatua ja aiheuttaa henkilövahingon. VAARA Älä sijoita laitetta tai sen osia suoraan auringonvaloon. Tämä voi huonontaa suorituskykyä. VAARA Älä tuki tuuletusaukkoja. Varmista, ettei niihin kerry pölyä tai likaa. Tuuletusaukkojen tukkiutuminen voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja toimintahäiriöön. Aseta laite niin, että sen edessä on vähintään 20 cm ja kaikilla muilla sivuilla vähintään 10 cm tilaa seiniin tai muihin laitteisiin. Tämä varmistaa riittävän jäähdytyksen. 36 ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

37 4 Asennus 4.3 Laitteen valmisteleminen Vaihe 2 Toimi Kytke verkkovirtajohto. VAROITUS Käytä oikeanlaista virtajohtoa, joka noudattaa paikallisia lakeja ja määräyksiä. Sen toimittaa GE Healthcare. Älä vaihda virtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Yhdysvalloissa ja Euroopassa (Belgiassa, Alankomaissa, Luxemburgissa, Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, Itävallassa, Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Unkarissa, Tšekissä, Sloveniassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa) on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, joka on tuotepakkauksen mukana. Muissa maissa on käytettävä oikeanlaista virtajohtoa, jonka GE Healthcare -yhtiö toimittaa erikseen tuotepakkauksen ulkopuolella. Älä vaihda verkkovirtajohtoa sopimattomaan. VAROITUS Kytke virtalähde suoraan maadoitettuun seinäpistorasiaan. Jatkojohtojen käyttö tai useiden laitteiden kytkeminen samaan pistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 37

38 4 Asennus 4.3 Laitteen valmisteleminen Vaihe 3 Toimi Käynnistä laite painamalla virtakytkin I-asentoon. Tulos: ImageQuant LAS 500 -laitteen itsediagnostiikka alkaa ja näkyviin tulee näyttö, jossa on viesti LAS 500 initializing... 4 Odota, kunnes käynnistysnäyttö tulee näkyviin ja vasemmassa alakulmassa lukee viesti Ready. Katso seuraavaa kuvaa. Tulos: käynnistys on nyt valmis. 5 6 Aseta päivämäärä ja aika valitsemalla Settings ja sitten Date & Time. Katso tarkempia tietoja kohdasta Osa Päivämäärä ja aika, sivulla 91. Katso tarvittaessa verkon asentamisohjeet kohdasta Osa 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun, sivulla ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB

39 4 Asennus 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun 4.4 Yhdistäminen verkkoon tai USB-muistitikkuun Virustorjunta ImageQuant LAS 500 -laitteen tekninen ratkaisu suojaa järjestelmää viruksen siirtymisestä viruksen infektoimista USB-muistitikuista. Kun järjestelmää käytetään ilman verkkoyhteyttä, virusinfektioiden tai virusten edelleen leviäminen muihin USB-muistitikkuihin on estetty. Kun ImageQuant LAS 500 -laite on kytkettynä verkkoon, on tärkeää noudattaa asianmukaisia varotoimia. Varmista, että verkolla on asianmukainen palomuuri laitteen ja kytkettyjen USB-muistitikkujen suojaamiseksi tietoturvauhilta. Ota yhteyttä paikalliseen verkon järjestelmänvalvojaan saadaksesi lisätietoja verkon virustentorjunnan määrittämiseksi. Jos jostain syystä epäilet, että laite on saanut tietokonevirustartunnan, käynnistä ImageQuant LAS 500-laite uudelleen niin pian kuin mahdollista. Tämä poistaa kaikki virukset laitteesta. USB-muistitikun liittäminen USB-muistitikun ajuri asentuu automaattisesti, kun USB-muistitikku liitetään ImageQuant LAS 500 -laitteeseen. Huomautus: Salasanalla suojattuja USB-muistitikkuja ei tueta. Yhdistäminen verkkoon HUOMIO Älä kytke puhelinlinjoja Ethernet-porttiin. Vain IEC I- / VL standardia noudattavat suojaamattomat kaapelit sopivat liitettäväksi tähän liitäntään. Liitäntä verkkoon mahdollistaa Save locations -ominaisuuden lisäämisen ja ImageQuant LAS 500 web tool -laitteen käytön, lisätietoja varten katso kohta Osa6.6.2 Tallennuskohde, sivulla 88 ja ImageQuant LAS 500 -verkkotyökalu, sivulla 83. Verkkoasennuksessa on kaksi vaihtoehtoa: 1 DHCP 2 Staattinen IP ImageQuant LAS 500 Käyttöohjeet AB 39

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Amersham Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet... 2.1 Turvatoimet...

Lisätiedot

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB

Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Amersham Imager 600 Including: 600, 600 UV, 600 QC, 600 RGB Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FLA Image Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

FLA Image Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista FLA Image Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

GE Healthcare. Aloitusopas. ImageQuant LAS 4000. Käännetty englannista

GE Healthcare. Aloitusopas. ImageQuant LAS 4000. Käännetty englannista GE Healthcare Aloitusopas ImageQuant LAS 4000 Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.3 ImageQuant

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Suomi. Asema M4 Käyttöopas

Suomi. Asema M4 Käyttöopas Suomi Asema M4 Käyttöopas Asema M4: Käyttöopas Asema Electronics Oy Tekijänoikeudet 2011-2013 Tämän teoksen tekijänoikeudet omistaa Asema Electronics Oy. Kaikki kopiointi, julkaisu tai tallentaminen kokonaan

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0).

MPCC-työkalua voidaan käyttää yhden laitteen valvontaan ja yhden tai useamman laitteen konfigurointiin (Modbus broadcast, osoite 0). V1.0.0 (14.10.2015) 1 (7) KYTKENTÄ HUOM: toimii Modbus-masterina. Tämän vuoksi toinen mahdollinen Modbus-master on irrotettava verkosta, kun kytketään valmiiseen Modbus-verkkoon. Produalin Modbus-laitteiden

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 430246-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425

LASERJET PRO 400 MFP. Pikaopas M425 LASERJET PRO 400 MFP Pikaopas M425 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on oletusasetus.

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Valokuvien, diojen ja filminegatiivien skannaus ION PICS 2 PC Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. ION PICS 2 PC skannerilla voit skannata valokuvia, dioja ja filminegatiiveja tietokoneelle

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon.

TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. TERVETULOA WAHTI-PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI. Ohjeet kameran asennukseen ja käyttöönottoon. 1 SISÄLLYSLUETTELO Pakkauksen sisältö Sisäkameran asennusohjeet Palvelun kuvakkeiden merkitys ja toiminnot Paluu etusivulle

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu

Xerox WorkCentre 3655 Monitoimitulostin Ohjaustaulu Ohjaustaulu Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella tulostimen asetusten mukaan. Lisätietoja palveluista ja asetuksista on Käyttöoppaassa. 3 4 5 Kosketusnäyttö Valikot 6 6 Aakkosnumeerinen näppäimistö

Lisätiedot

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabberin avulla voit siirtää vanhoilla videokaseteillasi olevia nauhoituksia tietokoneellesi. Laitteeseen sisältyvällä ohjelmistolla voit myös editoida

Lisätiedot

Asentaminen Android-laitteeseen

Asentaminen Android-laitteeseen Asentaminen Android-laitteeseen Huomaa! Tarkempia tietoja ohjelmien asentamisesta saat tarvittaessa puhelimesi käyttöoppaasta. MyMMX mobile -sovelluksen asentaminen Android-laitteeseen: 1. Avaa laitteesi

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD. Kamera Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Tietoja säädöksistä Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot