ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta"

Transkriptio

1 ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma Leena Sandström Joulukuu 1999

2 Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos SANDSTRÖM, LEENA: Eri osapuolten näkökulmat tilanteessa, jossa nuori on sijoitettu lastensuojelun laitoshuoltoon. Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta Pro gradu -tutkielma, 180 s., 9 liites. Sosiaalipsykologia Joulukuu Tutkielmani aiheena on eri osapuolten näkökulmat tilanteessa, jossa nuori on sijoitettu lastensuojelun laitoshuoltoon. Kasvatus- ja huolenpitovastuu siirtyy tällöin vanhemmilta yhteiskunnalle. Tilanne vaikuttaa voimakkaasti koko perheen elämään. Sijoitustilanteessa olennaisesti vaikuttavaa monimutkaista määrittely- ja toimintasysteemiä pyrin tekemään näkyväksi tuomalla esiin sijoituksen eri osapuolten näkökulmia. Keräsin aineiston tutkimustani varten teemahaastatteluilla. Tutkimukseni on tapaustutkimus, jonka aineisto koostuu kahdesta tapauksesta: yhden nuoruusikäisen lastensuojelulaitokseen sijoitetun tytön ja yhden nuoruusikäisen lastensuojelulaitokseen sijoitetun pojan tilanteesta. Molemmissa tapauksissa olen haastatellut nuorta itseään, tämän äitiä, omahoitajaa laitoksessa sekä nuoren sosiaalityöntekijää. Haastatteluja on yhteensä kahdeksan. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys on sosiaalinen konstruktionismi. Olen lähestynyt lastensuojelun sijoitustilannetta narratiivisesta lähestymistavasta. Tutkimuksessani korostuu asioiden tulkinnallisuus. Haastattelemieni nuorten tekemät tulkinnat eri tilanteista poikkesivat eniten aikuisten tekemistä tulkinnoista. Nuorten kokemukset eivät monilta osin olleet välittyneet tilanteen muille osapuolille, vaikka heitä oli lastensuojelulain mukaisesti kuultu. Saman tilanteen eri osapuolia haastattelemalla hahmottui mielenkiintoinen näkymä paitsi erilaisista tulkinnoista, myös keskeisestä sosiaalipsykologisesta kysymyksestä: vuorovaikutuksesta. Haastattelemieni lastensuojelun asiakkaina olevien nuorten ja äitien tarinoita leimasi kokemus voimattomuudesta vaikuttaa omaan elämäänsä. Vuorovaikutussuhteisiin liittyvät ongelmat tulkittiin ulkopuolisista uhkatekijöistä juontuviksi, minkä vuoksi vuorovaikutussuhteet näyttäytyivät ennakoimattomina ja toisen osapuolen toiminta vaikeana ymmärtää. Voimattomuuden kokemus liittyi paitsi yksilöiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin, myös yksilön ja organisaatiotason sekä yksilön ja instituutiotason vuorovaikutukseen. Toinen haastatelluista äideistä oli kyennyt murtamaan voimattomuuden kokemuksen suhteessa organisaatiotasoon toimimalla itse aktiivisena yhteydenottajana. Tutkimukseni perusteella lastensuojelun sijoitustilanteissa sekä lapsille että aikuisille tulee tarjota riittävästi tukea sisäisen tarinan uudelleenmuotoiluun. Erityisen tärkeää on pyrkiä estämään näissä tilanteissa olevien lasten ja vanhempien kokemus voimattomuudesta. Ulkopuolisiin uhkiin ei ehkä ole mahdollista vaikuttaa - vuorovaikutussuhteen ongelmiin kuitenkin on. Avainsanat: lastensuojelu, sijaishuolto, huostaanotto, narratiivisuus, tarina

3 Mitä tapahtuisi jos lapset olisivat yhteiskunnallisesti kiinnostava ryhmä joiden näkökantoja päättäjä ei uskalla sivuuttaa ja joiden todellisuus menestyjän on tunnettava mitä tapahtuisi jos lapset edellyttäisivät että heidän tunteitaan pelkojaan ilonaiheitaan ei vähätellä mitä tapahtuisi jos lapset saisivat kokea että heitä uskotaan heihin luotetaan heidän sanansa otetaan vakavasti mitä tapahtuisi jos lapset saisivat itse kertoa mikä on totta (Irja Askola 1990)

4 Olen purkanut paineeni kouluun, mutta joskus tekisi mieli huutaa: Minun isäni on ikuinen juoppo ja minua väsyttää! Enhän minä voi. Ikuinen pelossa eläminen myrkyttää minun elämäni. Minun ja monen muunkin. Se että mäkin ryyppään jonkin verran jo kaksitoista vuotiaana kertoo siitä, että mulla on jotenkin paha olo. Mut kun kysytään miten, niin en mä osaa vastata. Kai sen tekee ainaki osaks se, että kotona menee kaikki päin p:tä. (...) Mä haluaisin muuttaa isän luo - tavallaan. Toisaalta paras vaihtoehto ois joku sijaiskoti, kasvatuslaitos tai joku. Ei oo kiva asuu kotona ku tietää, että äiti on mulle koko ajan niin vihainen, et sen tekee mieli iskee mun pää tohjoks. Kotonani on kauheaa. Kaikki johtuu äidistäni, koska äitini juo ja tuo vieraita miehiä yöksi kotiin. Monesti äitini ei herätä minua ja siskoani pelkästään siksi, jos hän on ollut yömyöhään kapakassa. (...) Äitini on sanonut, että emme saa puhua hänen asioistaan kenellekään muuten on vaarana joutua lastenkotiin. (...) eikä minulla ole ketään kotona, johon voisin turvautua. Siksi olenkin tätini luona aina väliaikaisesti. Silloin alkaa koulukin sujua paremmin, mutta kun vanhempani lopettavat väliaikaisesti, palaan kotiin, mutta pian se alkaa jälleen, ja on pakko lähteä pois. (...) Haluaisin pysyvän kodin, ettei tarvitsisi kulkea paikasta toiseen. Sosiaalitarkkailijan luona olen jo käynyt ja hän meinasi käydä meillä mutta silloin juominen loppui. Se alkoi uudelleen ja nyt kai se käy meillä kotona. (...) Täällä liikkuu juoruja, joita jokainen kertoo ja kuulee. En usko asian koskaan parantuvan. Äitini ja isäni ovat olleet eron partaalla pari kuukautta. Äiti uhkaa koko ajan lähteä. Elämäni on ollut ankeaa ja vaivalloista. Toivon joka ilta, että isäni muuttuisi. Viime kuun puolivälissä isäni otti huoltovirastosta (automaattinen laskujen maksusysteemi) 7000 markkaa rahaa. Semmoista se on juoppoisän kanssa eläminen. Tiedättekö, miten voi käydä lapselle, jonka äiti ja isä ovat eronneet ja äiti on ollut vankilassa ja lopulta väkivaltaisesti kuollut? Siihen ei ole oikeaa vastausta mutta ei myöskään väärää vastausta. Jotkut sanovat, että sellaiset lapset joutuvat lastenkotiin. Toiset taas, että hyvään tai huonoon kasvatuskotiin. Jotkut muut taas että sukulaisten luo. Te ette tiedäkään, millaisen järkytyksen voi saada kun on kotona ja samaan aikaan viereisessä huoneessa tapetaan äitisi väkivaltaisesti etkä itse voi mennä estämään sitä. Tiedän kyllä, että monet ihmiset säälisivät minua sen takia, koska olen orpo. Mutta osaan minäkin pitää hauskaa samalla tavalla kuin normaalit lapset, joilla on äiti ja isä. Mutta minulla ei ole kumpaakaan. Hautajaiset olivat kauniit ja surulliset, kaikki itkivät. Kukkia oli paljom. Tiedän, että kaikki surivat sitä, että äitini kuoli. Vaikka siitä ei ole kauaa aikaa, osaan olla jo ajattelematta sitä. Minä asun lastenkodissa, olen asunut noin puolitoista vuotta jo. Olen ehkä siksi ahdistunut, koska lastenkodissa on paljon ankaria ehkä liiankin ankaria sääntöjä ja koulu ei huvita yhtään. Minä ajattelen usein tulevaisuuttani. Että viettäisin elämäni erään henkilön kanssa, josta pidän, mutta ne ajatukset katkeavat, koska minä olen huono kaikessa. Minä ajattelen

5 näin, koska olen lastenkodissa ja se vie minulta elämänhalun aivan kokonaan, koska tiedän, mitä toiset ajattelevat semmoisista lapsista, jotka ovat lastenkodissa. ( ) Minulla oli aiemmin ystäviä, mutta ne lähtivät tai siis jättivät tai miten sen sanoo, koska jouduin lastenkotiin. (...) Minä toivon kauheasti, että pääsisin äidilleni asumaan. Kannattaa rukoilla nyt vaan hartaasti. (Kuunnelkaa minua! 12-vuotiaat kirjoittavat 1988, 28-29, 32-33, 36-38)

6 SISÄLTÖ 1 Johdanto 7 2 Sosiaalinen konstruktionismi tutkimuksen lähtökohtana 12 3 Lastensuojelun sijaishuolto Lastensuojelulaki Tilastotietoa lastensuojelun sijaishuollosta Katsaus sijaishuoltotutkimuksiin ja sijaishuollon julkisiin mallitarinoihin Sijaishuoltotutkimusten perinteisiä aiheita ja lähestymistapoja Yhteiskunnallisempaa näkökulmaa ja asiakkaiden omia kokemuksia Lastensuojelun sijoitukset tiedotusvälineissä Perhekeskeisyys lastensuojelutyön lähtökohtana Uusi näkökulma lastensuojelututkimukseen 33 4 Lastensuojelun sijoitustilanne ja narratiivinen lähestymistapa Yleistä narratiivisesta lähestymistavasta Narratiivinen lähestymistapa tässä tutkimuksessa Kerronnallisten rakenteiden analyysi Juonirakenneanalyysi Narratiivisen tutkimuksen eettisiä näkökohtia 47 5 Tutkimuskysymykset ja tutkimusprosessi aineiston keräämisestä sen analysointiin Tutkimuksen kiinnostuksenkohteet Teemahaastattelu aineiston keruumenetelmänä Tapaustutkimus pyrkimys kokonaisuuden hahmottamiseen Haastateltavien hankkiminen Haastatteluihin valmistautuminen ja haastattelujen kulku 58 6 Jonnan tilanne Jonnan tarina Jonnan äidin tarina Sosiaalityöntekijän näkökulma Omahoitajan näkökulma Jonnan tilanteen eri osapuolten näkökulmat 105

7 7 Tommin tilanne Tommin tarina Tommin äidin tarina Sosiaalityöntekijän näkökulma Omahoitajan näkökulma Tommin tilanteen eri osapuolten näkökulmat Eri osapuolten näkökulmat lastensuojelun sijoitustilanteessa Eri osapuolten käyttämiä jäsentämistapoja Lapsen iän myötä muuttuvat tarpeet Oudosti toimiva toinen osapuoli voimattomuuden kokemus vuorovaikutussuhteissa Voimattomuuden kokemus suhteessa organisaatioja instituutiotasoon Voimattoman roolista aktiiviseksi toimijaksi Lopuksi 162 Lähteet 171 Liitteet (6 kpl)

8 1 Johdanto Vuosittain yli lasta Suomessa on lastensuojelutoimenpiteenä sijoitettuina kodin ulkopuolelle. Lastensuojelun sijoitus on rankaksi luonnehdittu toimenpide, joka vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti koko perheen elämään. Yksi tai useampi perheen lapsista muuttaa pois kotoa laitokseen tai vieraaseen perheeseen. Mitä tämä merkitsee lapselle? Entä vanhemmille? Millaisia ovat tilanteet, joissa sosiaalityöntekijä määrittelee sijoituksen olevan lapsen edun mukaista? Kun ryhdyin pohtimaan sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmani aihetta, minulle oli alusta asti selvää, että haluan tutkia lastensuojelua. Kiinnostukseni lastensuojelua kohtaan heräsi 1990-luvun alussa, jolloin opiskelin sosiaalikasvattajaksi. Opiskeluuni liittyvillä harjoittelujaksoilla kohtasin monia lapsia ja nuoria, joiden kohtalot jäivät mieleeni. Teoreettisesta ennakkotiedosta huolimatta erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa olevien lasten ja nuorten kohtaloihin perehtyminen käytännössä oli minulle nuorena ja idealistisena opiskelijana melkoinen järkytys. Silmäni avautuivat näkemään sellaista elämää, jota en ollut aiemmin ymmärtänyt olevan lähelläni. Erityisesti harjoittelujaksot lastenkodissa ja koulukodissa herättivät minussa monenlaisia tunteita ja kysymyksiä, jotka jäivät mieleeni pitkäksikin aikaa. Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle yhtenä lastensuojelun toimintatapana on paljon keskustelua herättävä aihe. Olen sosiaalikasvattajaopintojeni jälkeenkin kiinnostuneena seurannut aiheeseen liittyvää keskustelua tiedotusvälineissä ja jatkanut aiheeseen perehtymistä nykyisissä opinnoissani. Olen myös käytännössä ollut kosketuksissa lastensuojelutyöhön toimimalla lastensuojelun tukihenkilönä. Lastensuojelu oli siis monestakin syystä luonteva valinta tutkielmani aiheeksi. Koska sosiaalikasvattajakoulutuksessani olin perehtynyt erityisesti lastensuojelun sijaishuoltoon, kiinnostukseni kohdistui nimenomaan tähän lastensuojelun osaalueeseen. Sen päättäminen, mitä lastensuojelun sijaishuollon laajassa kentässä haluaisin tutkia, ei ollut yhtä helppoa. Lähdin pohtimaan tarkempaa kiinnostuksenkoh-

9 8 dettani ensin käytännön kokemusten kautta. Mieleeni nousi muutamia mielikuvia tilanteista, jotka olivat herättäneet minussa voimakkaita tunteita. Muistelin lasta, joka istui perjantai-iltana tuntikausia ikkunassa odottamassa vanhempiaan, jotka olivat luvanneet hakea lapsen kotiin viikonlopuksi - vanhemmat eivät koskaan tulleet. Muistelin laitoksen lämmintä, välittävää ilmapiiriä, jossa moni lapsi sai ensimmäistä kertaa olla osallisena turvallisesta aikuisesta huolenpidosta. Muistelin myös nuorta, jolle kyseinen laitos oli yli 10. laitos, jonne hänet oli sijoitettu, ja joka muiden päästessä lomalle kotiin meni lomalle toiseen laitokseen. Muistin tilanteita, joissa mielestäni murrosikäisten nuorten normaaliakin ryhmätoimintaa tulkittiin tarpeettomasti ja vahingollisesti poikkeavuuden tulkintakehikosta. Muistin myös tilanteita, joissa koin työntekijöiden käyttävän valtaansa nuoria kohtaan mielivaltaisesti ja epäoikeudenmukaisesti. Kaikki nämä olivat mielikuviani siitä, mitä joissakin tilanteissa oli tapahtunut. Nyt ajattelen, että nuorena opiskelijana olin hyvin ehdoton ja havainnoin asioita ainakin osittain toisin kuin mitä esimerkiksi nyt, lähes 10 vuotta myöhemmin, ehkä tekisin. Silti nämä käytännöstä nousevat mielikuvat olivat kiinnostavia mahdollisia johdattajia jonkin aihepiirin pariin. Idealisti olen edelleen, joskaan en ehkä yhtä ehdoton. Huomasin, että kiinnostus lasten omia kokemuksia ja tulkintatapoja kohtaan yhdisti niitä käytännön tilanteita, jotka lastensuojelun sijaishuollosta olivat erityisesti jääneet mieleeni. Aiempiin tutkimuksiin tutustuessani huomasin, että lasten omia kokemuksia sijoituksen aikana on tutkittu melko vähän. Lasten näkökulman, lasten oman äänen, esiintuominen muodostuikin tärkeimmäksi tutkimustani ohjaavaksi periaatteeksi heti suunnitteluvaiheessa. Lasten näkökulmaa korostaessani olen halunnut olla omalta osaltani murtamassa lapsuuden sosiaalisesti konstruoitua toiseutta, joka on pitkään vallinnut sekä yhteiskunnallisesti että tutkimuksellisesti. Lapsuus ja lapsen kokemukset ovat itsessään tärkeitä asioita, arvoja sinänsä, riippumatta siitä, millainen vaikutus niillä mahdollisesti on siihen, millainen aikuinen lapsesta ehkä joskus tulee. Niinpä en ole ollut kiinnostunut sijaishuollon vaikutuksista lapseen pitkällä aikavälillä, enkä ole halunnut tutkia sijaishuollossa joskus lapsuudessaan olleita aikuisia. Sen sijaan olen ollut kiinnostunut parhaillaan sijaishuollossa olevien lasten kokemuksista tässä ja nyt.

10 9 Mitä enemmän perehdyin lastensuojelututkimuksiin ja pohdin lastensuojelutilanteita, sitä monimutkaisemmilta ja moniulotteisemmilta nämä tilanteet alkoivat tuntua. Lapsi ei koskaan ole lastensuojelutilanteessa yksin. Lastensuojelullinen sijoitus on erityistilanne paitsi lapsen, myös hänen vanhempiensa kannalta. Aiempiin tutkimuksiin tutustuessani havaitsin, että vanhempien kokemuksia lastensa sijoituksista on tutkittu jopa lasten kokemuksia vähemmän. Niinpä pelkästään lasten kokemusten tutkiminen - niin tärkeänä kuin sitä pidinkin - alkoi tuntua riittämättömältä. Niin päädyin tutkimaan myös vanhempien kokemuksia. Lasten ja vanhempien lisäksi lastensuojelutilanteissa on mukana myös muita tärkeitä toimijoita, joiden toiminta on olennaisen tärkeää tilanteen etenemisen ja lapsen hyvinvoinnin kannalta. Sosiaalityöntekijät ovat sijoitustilanteissa keskeisessä roolissa lapsen edun tulkitsijoina ja päätösten tekijöinä. Sijoituksen aikana lapsen arkielämässä ovat kaikkein tiiviimmin mukana lastensuojelulaitoksen työntekijät, erityisesti lapselle nimetty omahoitaja. Lapsi, vanhemmat, sosiaalityöntekijä ja omahoitaja ovat kaikki omalla tavallaan mukana lapsen sijoituksessa, mutta niin erilaisissa rooleissa, että näkökulma samaan asiaan voi olla aivan erilainen. Kaikki nämä osapuolet ovat lapsen sijoituksen aikana keskenään tekemisissä, ja heillä on jokaisella oma käsityksensä toisistaan ja toistensa käsityksistä. Erityisen kiinnostavaa on se, että lastensuojelulain mukaisesti lapsen edun tulisi ohjata kaikkea lastensuojelullista toimintaa. Tuleeko lapsen oma kokemus kuulluksi? Mitä lapsen edun toteutuminen tarkoittaa kenenkin näkökulmasta? Tilanteen moniulotteisuuden vuoksi päädyin haastattelemaan neljää useimmissa lastensuojelutilanteissa mukana olevaa pääosapuolta : lasta, vanhempia, sosiaalityöntekijää ja omahoitajaa. Ajattelin tämän antavan minulle mahdollisuuden hahmottaa tilanteen moniulotteisuutta ja asioiden tulkinnallisuutta: sitä, miten sama tilanne voi näyttäytyä ja olla kokemuksellisesti hyvin erilainen eri osapuolille. Se antaa myös tilaisuuden tutkia uudenlaisella tavalla keskeistä sosiaalipsykologista kysymystä: vuorovaikutusta. Päädyin tutkimaan sitä, miten eri osapuolet lastensuojelun sijoitustilanteessa hahmottavat sijoituksen ja sen vaikutuksen, ja millainen merkitys sillä eri osapuolten kannalta on. Rajasin kiinnostukseni koskemaan lastensuojelulaitoksessa olevia, 12 vuotta täyttäneitä lapsia.

11 10 Yksi lähtökohtani jo tutkielmani suunnitteluvaiheessa oli, että olen kiinnostunut kielestä, sen avulla luoduista merkityksistä ja asioiden tulkinnallisuudesta, enkä pyri tavoittelemaan objektiivisesti havainnoitavaa todellisuutta ihmisten luomien merkitysten takana. Tämä lähestymistapa oli lähellä minulle opintojen aikana muodostunutta tapaa hahmottaa asioita. Lastensuojelua tai sosiaalityötä ylipäänsä ei ole kovin paljon tutkittu sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksestä, joten se voi antaa uusia näkökulmia esimerkiksi juuri lastensuojelun kysymyksiin (ks. Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat 1995). Sosiaalisen konstruktionismin laajemman lähestymistavan sisällä päädyin tekemään narratiivista tutkimusta. Kaikki haastattelemani osapuolet kertovat samasta tilanteesta omanlaisensa, omasta näkökulmastaan ja positiostaan muodostetun tarinan. Narratiivinen lähestymistapa sopii siten hyvin valitsemaani tutkimusasetelmaan. Myös se tilanne, jossa haastattelemani nuoret ja heidän vanhempansa ovat, tekee narratiivisesta lähestymistavasta erityisen osuvan. Tarinamuoto on yleisestikin ihmiselle tyypillinen tapa hahmottaa asioita ja luoda mielekkyyttä erilaisiin tapahtumiin. Erilaisissa kriisitilanteissa tai muissa kuormittavissa elämäntilanteissa mielekkyyden etsiminen tapahtuneelle korostuu, ja tällöin tapahtunut usein kiteytetään erilaisiksi tarinoiksi, joita voi kertoa muille ja itselleen käydessään asiaa läpi. (Ks. esim. Bruner 1986; Hänninen 1991, 1996 ja 1999 sekä Riessman 1993) Aiemmissa lasten ja vanhempien kokemuksia koskevissa tutkimuksissa lapsen siirtymisen kotoa sijaishuoltoon sekä tilannetta edeltäneiden vaiheiden on todettu olevan usein psyykkisesti erittäin raskas ja kuormittava kokemus sekä lapsille että vanhemmille (ks. esim. Laakso 1998; Kähkönen 1994; Aronen 1994 ja Puustinen- Korhonen 1994). Koska olen sosiaalipsykologian opiskelija, näkökulmani lastensuojeluun on ehkä eri tavalla painottunut kuin se mahdollisesti olisi, mikäli olisin sosiaalityön (pääaine)opiskelija. En ajattele lastensuojelua niinkään mahdollisena tulevana työkenttänäni tai yhtenä olennaisena osana sosiaalityön toimintakäytäntöjä. Ajattelen lastensuojelun sijaishuoltotilannetta pikemminkin yhtenä erityisenä vuorovaikutustilanteena, jossa yhteiskunnallinen ja yksityinen kohtaavat mielenkiintoisella tavalla. Samalla aihe on minulle aiempien opintojeni ja käytännön kokemusteni kautta läheinen ja myös emotionaalisesti tärkeä.

12 11 Tutkimukseni kiinnostuksenkohteet voi muotoilla seuraaviksi tutkimuskysymyksiksi: Millaisia ovat eri osapuolten näkökulmat tilanteessa, jossa nuori on sijoitettu lastensuojelulaitokseen? Millaisen kertomuksen eri osapuolet tuottavat tässä tilanteessa ja tästä tilanteesta? Olen kerännyt empiirisen aineiston tekemällä kahdeksan teemahaastattelua. Tutkimukseni on tapaustutkimus, jossa on mukana kaksi tapausta: yhden nuoruusikäisen tytön ja hänen tilanteensa eri osapuolten tarinat, sekä yhden nuoruusikäisen pojan ja hänen tilanteensa eri osapuolten tarinat. Eri osapuolia ovat aineistossani nämä nuoret itse, heidän äitinsä, sosiaalityöntekijät ja omahoitajat. Kummassakaan tapauksessa ei ollut mahdollista haastatella isiä. Poissaolevat isät on lastensuojelutyössä tuttu tilanne (ks. esim. Kähkönen 1994, 54-56; Forsberg 1995, 54-75), ja olisi itsessään oma tutkimusaiheensa. Tämä sinänsä valitettava isien puuttuminen haastatteluaineistostani ehkä osaltaan kertoo omaa tarinaansa monien lastensuojelutilanteiden todellisuudesta. Tutkimukseni tärkeimmän lähtökohdan kiteyttää seuraavanlainen käsitys lapsuudesta ja lastensuojelusta: Lapsuus on arvokas ja tärkeä elämänvaihe sinällään. Lasten kärsimyksiä tulee lievittää ja heidän kasvuolojensa ongelmia poistaa siitä riippumatta että he jonain päivänä ovat aikuisia. (Bardy 1989, 17). Toinen lähtökohtani on alunperin Freudilta peräisin oleva ajatus, että yksilön toiminta on aina hänen itsensä kannalta tarkoituksenmukaista, vaikka ympäristö kokisi sen kuinka häiritsevänä tai vahingollisena tahansa. Näin on erityisesti silloin, kun on kyse lapsista tai nuorista. Yksilön olosuhteet ja tapa tulkita näitä olosuhteita yhdessä hänen aiempien kokemustensa ja kokonaispersoonallisuutensa tai identiteettinsä kanssa johtavat tiettyyn toimintaan. Mielettömältäkin näyttävän toiminnan ja käyttäytymisen takana on käsitykseni mukaan aina yksilön kannalta mielekäs pyrkimys psyykkisen hyvinvoinnin ja jatkuvuuden turvaamiseen. Tämä on tärkeä lähtökohta myös lastensuojelutyössä ja -tutkimuksessa - erityisesti silloin, kun pyritään kuulemaan lasten ja nuorten ääntä.

13 12 2 Sosiaalinen konstruktionismi tutkimuksen lähtökohtana Yksi viime vuosien tärkeimmistä kehityssuunnista yhteiskuntatieteissä on ollut erilaisten kielenkäytön tarkasteluun keskittyvien tutkimussuuntausten yleistyminen. Lähestymistavasta riippuen tällaisia tutkimusotteita on kutsuttu narratiivisiksi, retorisiksi, diskursiivisiksi tai keskusteluanalyyttisiksi. Yhteistä näille lähestymistavoille on kielenkäytön ymmärtäminen aktiiviseksi, yhteistä ja henkilökohtaista todellisuuttamme rakentavaksi toiminnaksi. (Nikander 1997, 404) Sosiaalipsykologiassa tästä kehityksestä on puhuttu kielellisenä käänteenä (Nikander 1997, 404; Hänninen 1999, 14). Kielellisen käänteen keskeinen ajatus on, että kieli ei ainoastaan heijasta vaan myös luo sosiaalista todellisuutta (Hänninen 1999, 14). Tällainen käsitys kielestä on saanut monenlaisia painotuksia sosiaalitieteellisessä ja psykologisessa keskustelussa. Käsitykset vaihtelevat ehdottomasta konstruktionismista kontekstuaaliseen konstruktionismiin. Ehdottomassa konstruktionismissa todellisuudesta voidaan puhua ainoastaan lainausmerkeissä, eikä mikään todellisuutta koskeva väite tai selonteko ole sen mukaan todempi kuin mikään muukaan. Kontekstuaalisessa konstruktionismissa sen sijaan ajatellaan, etteivät todellisuutta koskevat väitteet ja selonteot sellaisenaan viittaa olemassaolevaan todellisuuteen, mutta että näiden kuvausten pohjana kuitenkin on eräänlainen maailman muotoutumaton faktisuus tai tapahtumien jäsentymätön virta. Todellisuuden tuottamisen tavat ovat tässä näkemyksessä aina sidoksissa ajalliseen ja paikalliseen kontekstiin. (Saarenheimo 1997, 15-16) Tutkimukseni teoreettinen lähtökohta on tämä edellä kuvailtu tutkimusperinne, jossa kielen ajatellaan paremminkin konstruoivan ja säätelevän kuin kuvaavan todellisuutta. Kaikessa puheessa, siis myös tutkimushaastatteluissa, rakennetaan, muutetaan ja ylläpidetään sosiaalista ja kokemuksellista todellisuutta. Sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta kielen käyttö ja toimijasta riippumaton todellisuus kietoutuvat käsitteiden kantamien merkitysten välityksellä yhteen: käyttämämme käsitteelliset kielikuvat ovat keskeinen osa sosiaalista todellisuutta, jota ei olisi sellaisenaan olemassa ilman kuvaukseen käytettyjä käsitteitä (Suoninen 1997, 12-13).

14 13 Sosiaalisessa konstruktionismissa tutkimuksen lähtökohtana korostuu kiinnostus kieleen sekä asioiden tulkinnallisuuteen. Tässä tutkimuksessa keskeinen kiinnostuksenkohde on asioiden tulkinnallisuus. Sosiaalinen konstruktionismi tutkimukseni lähtökohtana ilmenee myös siinä, että olen pyrkinyt suhtautumaan erilaisiin lastensuojelua sekä lapsuutta ja nuoruutta koskeviin oletuksiin ja sosiaalisesti määritettyihin totuuksiin niitä kyseenalaistaen esimerkiksi tutkimusasetelmaa suunnitellessani. Aineiston analyysiosuudessa painottuu enemmän asioiden tulkinnallisuus. Tutkin eri osapuolten tekemiä tulkintoja ja teen itse tulkintoja näistä tulkinnoista. Pyrkimykseni on narratiivista analyysiä tehdessäni tehdä perusteltuja tulkintoja todellisuuden rakentumisesta ja muutosmahdollisuuksista, minkä Suoninen (1997, 14) asettaa diskurssianalyysin tavoitteeksi. Burrin (1995, 3-5) laaja määritelmä sosiaalisesta konstruktionismista sopii hyvin kuvaamaan omaa lähestymistapaani. Tämän määritelmän mukaan sosiaaliselle konstruktionismille ovat tyypillisiä ainakin seuraavat perussuhtautumistavat: 1) kriittinen asenne itsestäänselvyyksinä pidettyjä asioita ja totuttuja tapoja ymmärtää maailmaa (mukaanlukien itsemme) kohtaan Lastensuojelua ohjaava keskeinen periaate on lastensuojelulain mukaan lapsen edun toteutuminen. Lähestymistapani mukaisesti suhtaudun kuitenkin kriittisesti sitä kohtaan, että lapsen etu itsestäänselvästi toteutuisi lastensuojelutoimenpiteissä ja toimenpiteillä. Mikäli lasta kuullaan lastensuojelulaissa määritellyllä tavalla, tämä ei itsestäänselvästi tarkoita sitä, että lapsi tulisi kuulluksi. En myöskään ota itsestäänselvänä totuutena yleistä käsitystä, että laitoksessa asuminen on aina negatiivinen, viimeiseen asti vältettävä asia, ja että oma perhe on vaikeissakin olosuhteissa lapselle parempi kuin laitos. Kriittisyyteni koskee myös käsitystä, että mikäli lapsi sijoitetaan oman perheen ulkopuolelle, perhehoito on lapselle aina parempi vaihtoehto kuin laitoshoito, tai että laitoksenkin toimintaperiaatteena tulisi aina olla perhekeskeisyys. 2) ymmärtämistapojemme, käyttämiemme käsitteiden ja kategorioiden suhteellisuuden, historiallisuuden ja kulttuurisuuden korostaminen Tutkimukseni kannalta on olennaista huomata, että lastensuojelulaki ja siinä käytetyt käsitteet ovat tiettyyn aikaan ja paikkaan sidottuja. Myös lastensuojelulain tulkinnat,

15 14 lastensuojelusta käytävä keskustelu ja lastensuojelukäytännöt ovat eläviä ja vaihtelevia. Ne eivät ole pysyviä, muuttumattomia totuuksia, vaan eräänlaisia yhteiskunnallisia narratiiveja, joista tehtävät tulkinnat ja niiden pohjalta muotoutuvat toimintakäytännöt vaikuttavat konkreettisina toimenpiteinä monien ihmisten elämään. Lastensuojelulain keskeinen asia, lapsen etu, on erityisen kulttuuri- ja aikasidonnainen käsite. Se, mitä esimerkiksi 50 vuotta sitten Suomessa voitiin pitää normaalina kasvatuskäytäntönä, voitaisiin nykyään tulkita pahoinpitelyksi. Samana aikanakin yhdessä kulttuurissa lapsen eduksi tulkittava asia voi toisessa kulttuurissa näyttäytyä merkitykseltään aivan toisenlaisena. Saman kulttuurin sisälläkin olevissa paikallisissa kulttuureissa on keskenään hyvin erilaisia ymmärtämis- ja jäsentämistapoja. 3) käsitys, että tietoa ei saada havainnoimalla todellisuutta sellaisena kuin se on, vaan että ihmiset rakentavat tiedon keskinäisissä sosiaalisissa prosesseissaan Tutkimuksessani tämä ilmenee erityisesti siinä, että olen halunnut haastatella nuoren tilanteessa mukana olevia eri osapuolia enkä ainoastaan nuorta itseään. Nuori on muodostanut ja muodostaa omaa tarinaansa tilanteestaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, samoin kuin myös tilanteen muut osapuolet. Jokaisella osapuolella on oma näkökulmansa tilanteeseen. Nämä näkökulmat ja tarinat muotoutuvat monimutkaisissa prosesseissa, joita ohjaavat vuorovaikutus muiden kanssa, havainnot ympäröivästä maailmasta ja kokemukset erilaisista tapahtumista. Näistä kaikista kukin yksilö tekee tulkintoja ja muodostaa käsityksensä omassa sisäisessä maailmassaan. Eri osapuolten haastatteluiden perusteella en pyri rakentamaan kuvaa siitä, miten asiat todella ovat tai millaista heidän välisensä vuorovaikutus todella on. Sen sijaan eri osapuolten näkökulmia kuulemalla pyrin saamaan käsityksen siitä, miten eri osapuolet kokevat heidän välisensä vuorovaikutuksen, ja miten heidän käsityksensä tästä vuorovaikutuksesta muotoilevat heidän näkökulmaansa tilanteeseen. Narratiivista lähestymistapaa tutkimuksessani soveltaen ajattelen, että jokaisen osapuolen tarinassa tiivistyy ja tulee esiin jotakin heidän keskinäisistä sosiaalisista prosesseistaan. Samalla jokaisen sisäinen tarina näkyy tietynlaisena toimintana heidän kohtaamisissaan, ja edelleen muokkaa heidän keskinäisiä sosiaalisia prosessejaan, mikä puolestaan edelleen muokkaa jokaisen sisäistä tarinaa. Kyse on siis jatkuvasta moniulotteisesta prosessista, jota ei voi tavoittaa itsessään tai sinällään, mutta jota kuitenkin voi hahmotella eri palasia yhteenliittämällä.

16 15 4) käsitys, että kaikki tällainen yhdessä neuvoteltu tieto johtaa erilaiseen toimintaan kuin jokin toinen neuvoteltu tieto (tieto ja sosiaalinen toiminta kuuluvat yhteen). Niinpä jokainen kohtaaminen eri osapuolten välillä muokkaa uudelleen kunkin yksilön tulkintoja, ja saattaa muuttaa niitä erilaiseen suuntaan. Uudenlaiset tulkinnat johtavat erilaiseen toimintaan. Kaikki kohtaamiset ovat siis merkityksellisiä sekä yksilöiden sisäisen tarinan että heidän konkreettisen toimintansa kannalta. Konkreettisemmalla tasolla olen ollut kiinnostunut neuvotellun tiedon merkityksestä keskustelemalla eri osapuolten kanssa heidän yhteisistä palavereistaan ja niiden merkityksestä kunkin kannalta. Sosiaalisen konstruktionismin yhtenä lähtökohtana voi pitää käsitystä, että samalla kun yhteiskunta on ihmisten tuote, ihmiset ovat yhteiskunnan tuotteita (Berger ja Luckmann 1994; Heiskala 1994, ). Hänninen (1999, 15) toteaa, että yksi keskeisistä sosiaalipsykologisista kysymyksistä on, miten yksilö voi olla sekä kulttuurin tuottama että kulttuurin tuottaja. Sosiaalisen konstruktionismin laajemman viitekehyksen sisälle sijoittuvat eri lähestymistavat pyrkivät lähestymään tätä kysymystä eri tavoin. Narratiivisessa lähestymistavassa yksilön ja yhteiskunnan tai kulttuurin moniulotteista suhdetta tehdään näkyväksi yksilöiden tarinoiden avulla. Lastensuojelua ei ole kovin paljon tutkittu sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdista (ks. Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat 1995), eikä myöskään narratiivisesti. Niinpä narratiivinen lähestymistapa tarjoaa uudenlaisen tavan tutkia lastensuojelun sijoitustilannetta, joka yksilöiden ja yhteiskunnan kohtaamispisteenä koetaan usein varsin hankalaksi.

17 16 3 Lastensuojelun sijaishuolto 3. 1 Lastensuojelulaki Lastensuojelulaki on tärkein lastensuojelullisia toimenpiteitä määrittävä laki, jonka perusteella lastensuojelua toteuttavat tahot toimivat. Lastensuojelulaki alkaa määrittelemällä sen, mihin lapsella on oikeus ja mitä lastensuojelu on: Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen 1 :ssä mainitut oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla huoltajia lasten kasvatuksessa sekä toteuttamalla perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua. Tavoitteena on, että lapsi saa kaikissa olosuhteissa sellaisen huollon kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) on säädetty. (Lastensuojelulaki 683/1983, 1 ja 2 ) Lastensuojelulaissa lapsena pidetään alle 18-vuotiasta ja nuorena alle 21-vuotiasta henkilöä (mt. 3 ). Alaikärajaa nuoren henkilön määritelmälle ei laissa ole. Esimerkiksi 14-vuotias on lain tarkoittamassa merkityksessä sekä lapsi että nuori. (Muuri 1998, 67). Puhun tässä tutkimuksessani sekä lapsista että nuorista puhuessani lastensuojelun asiakkaina olevista ja tutkimukseeni osallistuneista alle 18-vuotiaista (ks. liite 1). Lastensuojelu voidaan jakaa rakenteelliseen, ehkäisevään ja korjaavaan lastensuojeluun. Rakenteellisella lastensuojelulla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan lasten ja lapsiperheiden yleisiin elinolosuhteisiin, ja täten välttämään riskitilanteita sosiaalisille ongelmille. Ehkäisevä lastensuojelu on muun muassa kotikasvatuksen tukemista yleisin sosiaalipalveluin (esimerkiksi lasten lomaja virkistyspalvelut). Korjaavaan lastensuojeluun ryhdytään vasta viimesijaisena toimenpiteenä. Nämä toimenpiteet tulevat tarpeellisiksi vasta kun rakenteellinen ja eh-

18 17 käisevä lastensuojelu ovat epäonnistuneet kyseisen lapsen kohdalla. (Siltanen 1983, 9-10) Lastensuojelua toteutetaan sekä perhe- että yksilökohtaisena lastensuojeluna. Lastensuojelulain mukaan perhe- ja yksilökohtaista lastensuojelua ovat avohuollon tukitoimet, huostaanotto ja sijaishuolto sekä jälkihuolto (LSL 683/1983, 8 ). Avohuollon tukitoimenpiteitä ovat esimerkiksi tukihenkilö tai tukiperhe, riittävät terapiapalvelut, loma- ja virkistystoiminta sekä taloudellinen ja muu tuki henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä (mt. 13 ). Perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tavoitteeksi on määritelty vaikeaan elämäntilanteeseen joutuneiden perheiden kuntouttaminen sekä lasten ja nuorten suojelu vanhempien puuttuvien voimavarojen ja perhekriisien synnyttämiltä vaaroilta. Kaikkien toimenpiteiden johtavana periaatteena on toimien kohteena olevan lapsen edun toteuttaminen ja perheen tukeminen. (Muuri 1998, 70) Sekä avo- että sijaishuolto kuuluvat korjaavaan lastensuojeluun. Sijaishuolto on viimesijaista avohuoltoon nähden. Sijaishuolto voidaan järjestää avohuollon tukitoimenpiteenä, jolloin sijoitus tapahtuu vanhempien suostumuksella, ja vanhemmat voivat halutessaan keskeyttää sijoituksen. Useimmiten sijaishuoltoa edeltää kuitenkin huostaanotto. Huostaanotosta on lastensuojelulaissa säädetty seuraavanlaisesti: Sosiaalilautakunnan on otettava lapsi huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kodin olosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä taikka kehitystä taikka jos lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään, jos 4 luvussa tarkoitetut toimet (avohuollon tukitoimenpiteet) eivät ole tarkoituksenmukaisia tai mahdollisia taikka jos ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi, ja jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. (LSL 683/1983, 16 ) Huostaanotto merkitsee, että yhteiskunta järjestää lapsen hoidon ja kasvatuksen. Sosiaalilautakunnalla on huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta sekä olinpaikasta. Nämä päätökset on pyrittävä tekemään yhteistyössä lapsen vanhempien ja muiden huoltajien kanssa. Huostaanotto voi tapahtua joko vanhempien suostumuksella tai

19 18 ilman suostumusta. Ilman lapsen huoltajan suostumusta tehtävästä huostaanotosta käytetään nimitystä tahdonvastainen huostaanotto tai pakkohuostaanotto. Mikäli lapsen huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustaa huostaanottoa, huostaanottopäätös on alistettava lääninoikeuden ratkaistavaksi. (Kajava 1997, 20-21) Vastoin yleistä väärinkäsitystä lapsen huoltajuus ei huostaanotossa siirry sosiaalitoimelle, vaan säilyy vanhemmilla, vaikka sosiaalitoimi huostaanoton jälkeen vastaakin lapsen huollon järjestämisestä. Jos lapsen sijoitus on tapahtunut huostaanottona, sosiaalilautakunta voi säädellä lapsen ja vanhempien välistä yhteydenpitoa sekä asettaa erilaisia pakotteita ja rajoitteita. Tätä oikeutta sosiaalitoimella ei ole avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetun lapsen kohdalla. (Heino 1998, 123) Sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Lapsen sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshuoltona taikka muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Lastensuojelulaitoksia ovat lastenkodit, nuorisokodit ja koulukodit sekä muut näihin rinnastettavat lastensuojelulaitokset. (LSL 683/1983, 22 ja 29 ) Narratiivisessa lähestymistavassa lastensuojelulakia ja muita lastensuojelua ohjaavia säännöksiä voidaan pitää haastateltavieni ja muiden lastensuojeluasiakkaiden tilannetta jäsentävinä yhteiskunnallisina narratiiveina, joista tehtävät tulkinnat vaikuttavat konkreettisina toimenpiteinä heidän elämäänsä Tilastotietoa lastensuojelun sijaishuollosta Esittelen lyhyesti lastensuojelun sijaishuoltoa koskevia tilastotietoja, jotta tutkimuksessani mukana olevat tapaukset paikantuisivat koko sijaishuollon kenttään. Tilastotiedot ovat vuodelta 1997 (uudempia tietoja ei marraskuun 1999 loppuun mennessä ole ollut saatavilla). Sanomalehtien uutisoinnin mukaan sijoitukset ovat vuoden 1997 jälkeen edelleen lisääntyneet (ks. esim. Lindberg, HS ja Lapset ja nuoret jonottavat perhekoteihin, HS ).

20 19 Lastensuojelun sijaishuollon sijoitukset vaikuttavat voimakkaasti tuhansien lasten ja perheiden elämään vuosittain. Vuonna 1997 Suomessa oli kodin ulkopuolelle sijoitettuina lähes lasta ja nuorta. Heistä vajaa 5000 oli sijoitettu kyseisenä vuonna, eli kyseessä oli uusi sijoitus. Kaikista sijoitetuista lapsista noin 5600 oli sijoitettu perhehoitoon, ja 6100 laitoshuoltoon. Heistä noin viidesosa oli alle kouluikäisiä, kaksi viidesosaa 7-14-vuotiaita, reilu viidesosa vuotiaita ja noin kuudesosa vuotiaita. (Muuri 1997, 70) Koska 7-14-vuotiaiden osuus sijoituksista on selvästi suurin, ja vuotiaiden sijoituksia on toiseksi eniten, nuoruusikäisten osuus kaikista tehtävistä sijoituksista on melko painottunut. Haastattelemani nuoret kuuluvat (ja ovat sijoituksen alkaessa kuuluneet) juuri näihin ikäryhmiin. Kaikkien tehtävien sijoitusten joukosta en siis ole tutkimassa ainakaan kaikkein harvinaisimpia sijoituksia, ja näiden yksittäistapausten kautta on mahdollista saada uutta näkökulmaa sijoituksiin ylipäänsä. Lastensuojelun sijoitusten määrä väheni 1970-luvulta 1990-luvun alkuun saakka. Alimmillaan sijoitusten osuus alle 18-vuotiaasta väestöstä oli 1990-luvun alussa, jolloin se oli 0,7 %. Vuonna 1994 sijoitusten osuus alkoi jälleen nousta ja on siitä asti vuosittain noussut sekä absoluuttisena lukuna että suhteutettuna alle 18-vuotiaiden määrään. Vuonna 1997 sijoitusten määrässä oltiin jo lähes vuoden 1972 tasolla. Sijoitetuista lapsista suunnilleen puolet on tyttöjä ja puolet poikia. (mt ) Koko maan sijoitettujen lasten kokonaismäärä vastaa yhtä prosenttia alle 18-vuotiaista. Sijoituksissa eri maakuntien välillä on kuitenkin suuria eroja. Maakunnan alle 18-vuotiaiden lukumäärään suhteutettuna lapsia oli vuonna 1997 eniten sijoitettuina Etelä-Suomen maakunnissa, joissa on useita suuria kaupunkeja (1,3-1,4 %) ja vähiten pääasiassa ruotsinkielisissä maakunnissa (0,3-0,5 %). Myös kunnan taajama-aste näkyi sijoitettujen lasten määrässä: kaikista sijoitetuista lapsista 75 % oli kaupunkimaisista, 12 % taajaan asutuista ja 13 % maaseutumaisista kunnista. Erityisesti pääkaupunkiseutu painottui sijoituksissa. Vajaa viidennes kaikista vuonna 1997 sijoitettuina olleista lapsista oli pääkaupunkiseudun kunnista. (mt )

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen

Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen 1 Kati Hämäläinen Perhehoitoon sijoitettujen lasten antamat merkitykset kodilleen ja perhesuhteilleen Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 56/2012 2 Julkaisija: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2. Heidi Poutanen & Virve Verkka LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 2 Heidi Poutanen & Virve Verkka LASTENSUOJELUN LÄHITYÖNTEKIJÄ ON KUIN LOTTOVOITTO Huostaan otettujen lasten vanhempien kokemuksia tuen saannista ja sen tarpeesta

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ?

Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sonja Vanhanen KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen kehittämishankkeen raportti KUKA AUTTAISI MEIDÄN PERHETTÄ? Sijoitetun lapsen ja hänen

Lisätiedot

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ Riitta Harmaala Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve

Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Perhehoitoyksikkö Kanervan sijaisvanhempien kokema tuen tarve Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lahdensivu, kevät 2013 Saara Hintikka Maija Mäenpää TIIVISTELMÄ LAHDENSIVU Sosiaalialan

Lisätiedot

KAdonnuttA. etsimässä

KAdonnuttA. etsimässä Marjo Pajari Marjo Pajari KAdonnuttA vanhempaa etsimässä Ajatuksia ja ja kokemuksia hyvästä käytännöstä kadonneen vanhemman yhteydenottoprosessissa Marjo Pajari Kadonnutta vanhempaa etsimässä Ajatuksia

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa Syyskuu 14/01 SOSIAALITURVA Onko sukulaissijoitus hyvä vaihtoehto lapselle? Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa SOSIAALITURVA

Lisätiedot

ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO

ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO ITSENÄISTÄVÄ OSASTOHOITO sijaishuollon laatukriteerit nuorten kertomusten valossa Eero Lönnblad Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS

JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS JOS SE OIS TYTTÖ, NIIN SISKOKS TAI JOS SE OIS POIKA, NIIN VELJEKS PRIDE-valmennuksessa olevien perheiden biologisten lasten valmistautuminen sijaissisaruuteen Hyvärinen Ulla-Riikka & Muona Minna Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta S T A K E S I N R A P O R T T E J A 7 / 2 0 0 7 sarianna reinikainen Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220,

Lisätiedot

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136).

Kansalaisen astuessa sosiaaliviraston. Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset. näkökulma 1. Tiivistelmä. & McGhee 2008, 10 11; Clapton 2008, 136). Asiakkaiden ja asiakirjojen väliset suhteet lastensuojelussa. Vanhempien näkökulma 1 Tarja Vierula: YTM, tutkija, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto tarja.vierula@uta.fi Janus

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Miehen kokemus merkityksellisistä suhteista eron jälkeisessä isyydessä

Miehen kokemus merkityksellisistä suhteista eron jälkeisessä isyydessä Miehen kokemus merkityksellisistä suhteista eron jälkeisessä isyydessä Heli Kaskiluoto Tampereen Yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu-tutkimus Huhtikuu 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden

Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden Mikä auttaa masennuksessa? Sosiaalinen tuki nuorten mielen- terveysasiakkaiden selviytymistarinoiden näkökulmasta Pro gradu Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Sosiaalityö Anne Myllykangas

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15. Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 15 Asta Niskala (toim.) Sosiaalityön paikallisten käytäntöjen mallinnus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2004 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA

JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA JÄLKIHUOLLON ASIAKKAAN KOKEMUKSET SOSIAALITYÖN KONTEKSTISSA Orvokki Kuronen 0302122 Pro Gradu tutkielma Sosiaalityö Kevät 2013 Lapinyliopisto SSOS 1326 okuronen@ulapland.fi Lapinyliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

KETTU JA PESUKONE. Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa

KETTU JA PESUKONE. Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa KETTU JA PESUKONE Elämäntarinan dokumentointi lastenkodissa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Sosionomi YAMK Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen Kehittämishanke Syksy 2011 Hänninen,

Lisätiedot

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall, Ida Jahnukainen, Johannes 2013 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall Ida Jahnukainen

Lisätiedot

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA

TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA TOIMINNALLISET RYHMÄT LASTENSUOJELUN AVO- HUOLLON TUKITOIMENA HENKILÖKUNNAN KOKE- MANA T E K I J Ä : Mika Hirvonen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA

KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA Marja Koskenalho KERTOMUKSIA ESPOON AIKUISSOSIAALITYÖN ASIAKKAIDEN ARJESTA Lisensiaatintutkimus, syksy 2013 Ohjaajat: Jari Heinonen, YTT, professori Kati Närhi, YTT, lehtori Yhteiskunta- ja valtiotieteiden

Lisätiedot

Toiminnallisuuden sisältöjä ja huolen merkityksiä lastensuojelun lapsiasiakkaiden näkökulmasta.

Toiminnallisuuden sisältöjä ja huolen merkityksiä lastensuojelun lapsiasiakkaiden näkökulmasta. Toiminnallisuuden sisältöjä ja huolen merkityksiä lastensuojelun lapsiasiakkaiden näkökulmasta. Kevät 2008 Pro-gradu Sosiaalityön koulutusohjelma Lapin yliopisto Hanna Aavainen Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

!"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!&

!#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+01001!& !"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!& '2232456677282469:7;4&

Lisätiedot

Elämää uusperheessä. Retrospektiivinen tutkimus uusperhe-elämästä ja perhesuhteista lapsuuden muistoina. Pro gradu tutkielma

Elämää uusperheessä. Retrospektiivinen tutkimus uusperhe-elämästä ja perhesuhteista lapsuuden muistoina. Pro gradu tutkielma Elämää uusperheessä Retrospektiivinen tutkimus uusperhe-elämästä ja perhesuhteista lapsuuden muistoina. Pro gradu tutkielma Jenni Laukkanen 0233783 Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin

Lisätiedot

SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ

SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ SINKKUTOIMINNAN MERKITYS YKSINELÄVIEN SELVIYTYMISESSÄ Irma-Vappu Wilhelmiina Mikkonen Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011 TAMPEREEN

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ

KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TARINOITA IDENTITEETISTÄ NYYTI RY:N STRESSI BALANSSIIN -VERKKORYHMÄÄN OSALLISTUNEIDEN KUVAUKSIA IDENTITEETIN RAKENTUMISESTA NARRATIIVISESTI Krista Löfman Kandidaatin tutkielma

Lisätiedot