Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2011

2

3 Toimitusjohtajan katsaus Asiointinsa keskittäneiden määrä kasvoi yli asiakkaalla pankin asema Keski-Suomessa vahvistui Alkuvuodesta 2011 näytti, että euroalueen häiriöt olisivat laantumassa ja että talouskehitys elpyisi. Vuoden keskivälin paikkeilla tunnelma muuttui. Syksyllä velkakriisi kärjistyi uudelleen. Kriisin pitkittyminen on syönyt uskoa euroalueen kykyyn selvitä ongelmistaan. Kuva: Matti Salmi Ratkaisujen löytäminen on vienyt luvattoman kauan. Kyse on etupäässä Kreikan kansantalouden velkaongelmista. Euroalueen ongelmien kärjistyminen käänsi loppuvuodesta korot laskuun ja vaikutti haitallisesti myös osakkeiden kurssikehitykseen. Suomen kansantalouden ennakoidaan kasvaneen 2,5 3 prosenttia hyvän alkuvuoden ansiosta. Vuonna 2012 ennakoidaan noin 1 prosentin kasvua ja työttömyyden lievää laskua. Molemmat ennusteet lähtevät oletuksesta, että euroalueen velkakriisi ei pahene. Huolimatta euroalueen haasteista ja niiden heijastusvaikutuksista Suomeen pankkimme toiminta kehittyi vuoden 2011 aikana suhteellisen hyvin osin jopa erinomaisesti. Käytettävissä olevien tietojen perusteella asemamme Keski-Suomen finanssimarkkinoilla vahvistui. Pankin asiakasmäärä oli vuoden lopussa hieman yli asiakasta. Asiakasmäärä kasvoi noin 900 asiakkaalla. Kaikkiaan uusia asiakkaita tuli Myös omistajajäsenten määrä oli vahvassa kasvussa. Omistajajäseniä oli hieman alle Ylittänemme omistajajäsenen määrän keväällä Pankki- ja vakuutusasiointinsa keskitti yli asiakasta. Kokonaan asiointinsa on keskittänyt jo yli asiakasta. OP-bonuksia maksoimme 6,5 miljoonaa euroa. Asuntoluotot kasvoivat noin 7 prosenttia ja niiden määrä oli vuoden lopussa miljoonaa euroa. OP-Kiinteistökeskus jatkoi myös kasvuaan ja teki ensimmäisen kerran yli asuntokauppaa. Epäselvä taloustilanne heijastui yritysten luottokysyntään. Yritysluottojen kanta pysyi suurin piirtein ennallaan ja oli 286 miljoonaa euroa. Tilanne vaikutti myös henki-, eläke- ja rahastosäästämiseen, joiden kannat laskivat selvästi. Toisaalta talletuskanta kasvoi erittäin voimakkaasti. Riskit pysyivät hyvin hallinnassa ja pankin vakavaraisuus vahvistui. Erityisen ilahduttavaa oli kannattavuuden säilyminen vuoden 2010 tasolla huolimatta siitä, että vuoden 2010 kannattavuuslukuihin sisältyi 3 miljoonan euron satunnaisluonteinen erä, jota ei ollut vuoden 2011 liikevoitossa. Kiitän omistajajäseniämme ja asiakkaitamme luottamuksesta, hallintoamme hyvästä yhteistyöstä ja henkilöstöämme hyvästä työpanoksesta vuoden 2011 aikana. Pankkimme on edelleen kasvava ja turvallinen pankki! Terveisin Keijo Manner toimitusjohtaja

4 Keski-Suomen Osuuspankki vastuuta maakunnan menestymisestä Arvot Kuva: Matti Salmi Keski-Suomen Osuuspankki on jäsentensä omistama, menestyvä ja kehittyvä paikallinen osuuskuntamuotoinen pank - ki. Pank ki on osa suomalaista OP-Pohjola-ryhmää. Perustehtävä on edistää omistajajäsenten ja asiakkaiden taloudellista menestystä ja tukea maakunnan kestävää hyvinvointia. Pankin arvot ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen näkyvät kaikessa toiminnassa. Keski-Suomen Osuuspankin tase oli joulukuun 2011 lopussa miljoonaa euroa. Asiakasvaroja (talletuksia, rahastoja, vakuutussäästämisen tuotteita) pankissa oli noin miljoonaa euroa. Tärkeimmät liiketoiminta-alueet ovat rahoitus, varallisuudenhoito, maksuliike ja vahinkovakuutus. Pankki palvelee 18 konttorissa Keski-Suomen alueella sekä omassa verkko- ja puhelinpalveluyksikössään. OP-Pohjolan verkkopalvelutunnusten käyttäjille on verkossa tarjolla jatkuvasti laajeneva valikoima arkea helpottavia palveluita. Osuuspankin verkkopalvelutunnukset toimivat myös vahvoina sähköisinä tunnisteina. Pankin tytäryhtiö Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy tarjoaa maakunnan kattavinta kiinteistönvälityspalvelua kahdeksassa asuntomyymälässä koko Keski-Suomen alueella. Ihmisläheisyys Meitä on helppo lähestyä ja olemme aidosti läsnä. Kohtaamme asiakkaamme ja toisemme arvostaen ja empaattisesti. Hyväksymme ihmisten erilaisuuden. Kuuntelemme asiakastamme ja selvitämme hänen tarpeensa aktiivisesti. Olemme avoimia ja kannustavia ja pidämme yllä iloista tekemisen meininkiä. Vastuullisuus Olemme luotettavia teemme, minkä lupaamme. Noudatamme yhdessä sopimiamme pelisääntöjä. Kannamme vastuuta itsestämme ja omasta työstämme. Kannamme jokainen osaltamme vastuun työyhteisömme hyvinvoinnista ja ilmapiiristä. Kannamme yrityksenä vastuuta työntekijöistämme, ympäristöstämme ja omasta taloudestamme. Toimimme OP-Pohjola-ryhmässä vahvistettujen yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Yhdessä menestyminen Tuotamme asiakkaalle lisäarvoa - olemme yhdessä asiakkaallemme enemmän. Kehitämme koko ajan itseämme ja toimintaamme saavuttaaksemme tavoitteemme. Menestyksemme tuottaa meille iloa ja mahdollisuuden toimintamme kehittämiseen. Palkitsemme yhdessä menestymisestä. Pidämme tuloksemme kunnossa ja riskit hallinnassa.

5 Henkilöstö Kuvat: Anne Jokinen Keski-Suomen Osuuspankissa aloitettiin koko henkilöstön kattava kehittämiskokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä itsensä johtamisen taitoja. Itsensä johtamiseen panostamalla pyritään vahvistamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ylläpitämään hyvää työilmapiiriä. Pankin johtaminen perustuu ajatukseen siitä, että muita ei voi johtaa hyvin, ellei ensin osaa johtaa itseään hyvin. Esimiehet kertaavat säännöllisesti itsensä johtamisen perusajatuksia yksilöiden, tiimin ja organisaation johtamisen lisäksi. Pankissa on valmennettu henkilöstön keskuudesta tsemppareita, jotka nostavat itsensä johtamisen teemoja yhteiseen keskusteluun ja tekemisen kohteeksi yhteistyössä esimiesten kanssa. Kesällä toteutettiin hyvinvointikartoitus, jonka tuloksia hyödynnetään mm. työterveyshuollossa ja esimiesja johtamisosaamisen kehittämisessä. Kartoitukseen osallistuneet saivat henkilökohtaisen hyvinvointiraportin, jota he voivat hyödyntää elämäntapojensa tarkastelussa ja hyvinvointinsa edistämisessä. Vuonna 2011 panostettiin erityisesti fyysiseen hyvinvointiin. Henkilöstölle järjestettiin hyvinvointi-iltoja ja henkilöstöpäiviä, joissa käsiteltiin ruokailutottumuksiin, liikkumiseen ja lepoon liittyviä teemoja yhdessä. Kuva: Petteri Kivimäki Parempi johtaa hyvin Keski-Suomesta paremman johtamisen maakunta Parempi johtaa hyvin -kokonaisuus käynnistyy vuonna 2012 ja on vuoden tärkeimpiä kehittämisen teemoja Keski-Suomen kauppakamarissa ja Keski-Suomen Yrittäjät ry:ssä. Kyseessä ei ole pikamatka vaan pikemminkin maratonjuoksu väliaikalähdöllä. Parempaan johtamiseen voi lähteä omalla aikataululla ja vauhdilla pääasia on, että lähtee eteenpäin. Millainen on paremman johtamisen maakunta? Se tarkoittaa Keski-Suomea, jossa on menestyviä yrityksiä, jotka vetävät puoleensa osaavia ihmisiä ja tuovat hyvinvointia. Yrityksissä ihmiset rakentavat taloudellisen ja henkisen menestyksen. Henkilöstön hyvinvointi, sitouttaminen ja työyhteisön toimivuus ovat siis avainasemassa. Enää ei riitä, että koulutamme esimiehiä parempaan johtamiseen. On varmistettava, että saadut opit siirtyvät myös käytäntöön ja koko henkilöstö sitoutuu itsensä johtamiseen ja paremman työyhteisön rakentamiseen. Tänään ja tulevaisuudessa vain yksi on varmaa jatkuva muutos. Muutokset toimintaympäristössä, organisaation rakenteessa tai toimintatavoissa haastavat koko henkilöstön. Muutokset koetaan usein uhkana ja vanhasta luopuminen on vaikeaa. Ymmärrys ja tunteiden käsittely nopeuttavat uuteen siirtymistä. Muutokseen valmistautunut työyhteisö on ketterämpi, yhteistyökykyisempi ja tuloksekkaampi. Haasteita riittää ja ne on parempi kohdata yhdessä. Parempi johtaa hyvin kokoaa keskisuomalaiset oppimaan johtamisesta yhdessä ja toisiltaan. Johtaminen on läsnä kaikessa ja kaikkialla. Lähdemme liikkeelle käytännön teoilla ja keksimme matkalla uusia keinoja oppimiseen. Vuonna 2012 kohtaamme yhteisillä johtamisen foorumeilla, opimme muiden kokemuksista opinkierroksilla, rakennamme neuvonantajapankin, keräämme 1000 erilaista tarinaa johtajuudesta ja haluamme kaikki kiinnostuneet mukaan. Uljas Valkeinen toimitusjohtaja Keski-Suomen kauppakamari

6 Keski-Suomen Osuuspankki, avainlukuja Volyymitiedot 12/ /2010 muutos % Asiakasmäärä ,6 % Omistajajäsenet ,9 % Volyymitiedot (M ) 12/ /2010 muutos % Talletukset 1 415, ,5 131,7 10,3 % Henki- ja eläkevakuutukset 183,3 205,6-22,2-10,8 % Rahastot 137,8 175,4-37,6-21,4 % Luotot 1 752, ,8 73,2 4,4 % Merkittävimmät sektorit asuntoluotot 1 166, ,6 73,9 6,8 % yritysluotot (sis. asuntoyhteisöt) 286,5 283,6 2,9 1,0 % maa-, metsä- ja kalatalousluotot 67,2 70,8-3,6-5,1 % Pankin avainluvut (M ) 12/ /2010 muutos % Liikevoitto 9,3 9,4-0,1-1,1 % Tase 1 771, ,7 144,3 8,9 % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset, % luotto- ja talletuskannasta 0,67 0,54 Kulujen suhde tuottoihin, % 70,7 70,6 Vakavaraisuussuhde 12/ /2010 Pankki 18,9 14,7

7 OP-Pohjola lyhyesti OP-Pohjola-ryhmän rakenne 1,3 miljoonaa omistajajäsentä, joista kotitalouksia 90 % Noin 200 jäsenosuuspankkia OP-Pohjola osk Pohjola Pankki Oyj OP-Henkivakuutus Oyj Helsingin OP Pankki Oyj OP-Asuntoluottopankki Oyj OP- Palvelut Oy OP-Rahastoyhtiö Oy Osuuspankit OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. Se tarjoaa asiakkailleen parhaat keskittämisedut ja maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden. Ryhmän liiketoiminta jakaantuu pankkitoimintaan, vahinkovakuutukseen ja henkivakuutukseen ja perustuu osuustoiminnallisuuteen; yhdessä tekemiseen ja menestyksen jakamiseen kaikkien kesken. Osuuspankin omistavat sen asiakkaat. Osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa jokaisella omistajajäsenellä on yksi tasavertainen ääni. Osuuspankki on itsenäinen, paikallista vähittäispankkitoimintaa harjoittava talletuspankki, jonka liiketoiminnan ydin on asiakaskeskeisyys. Tavoitteena on menestyä yhdessä asiakkaiden kanssa. Liiketoiminnan tuotto käytetään omistajajäsenten hyväksi: tuotteiden, palvelujen ja etujen kehittämiseen. OP-Pohjola osk OP-Pohjola osk on osuuspankkien yhteenliittymän strateginen omistusyhteisö. Perustehtävänä on luoda edellytykset OP-Pohjola-ryhmän yhtenäisyydelle ja menestykselle ja valvoa ja ohjata ryhmän liiketoimintaa yhteisesti sovitun strategian mukaisesti. OP-Pohjola osk luotaa toimintaympäristöä, kerää tietoa toimialan muutoksista ja markkinoista sekä vastaa ryhmän yrityskuvasta, maineesta ja brändeistä. Pohjola Pankki Oyj Pohjola Pankki Oyj on OP-Pohjola osk:n merkittävin tytäryhtiö. Pohjola on pörssinoteerattu finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä vahinkovakuutuspalvelut. Henkilöasiakkaille se tarjoaa vahinkovakuutus- ja omaisuudenhoitopalveluita. Pohjola toimii OP-Pohjola-ryhmän keskuspankkina ja hoitaa ryhmän maksuvalmiutta sekä kansainvälistä liiketoimintaa. Pohjola Vakuutus Oy on Pohjola Pankki Oyj:n tytäryhtiö. Se harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa Suomessa ja tarjoaa kattavaa vakuutusturvaa sekä henkilö-, yritys- että yhteisöasiakkaille.

8 Asiakkaat ja keskittämisedut Keski-Suomen Osuuspankin asiakas- ja omistajajäsenmäärät kasvoivat tasaisesti. Vuoden 2011 lopussa pankilla oli asiakasta ja omistajajäsentä. Pankki- ja vakuutusasiointinsa OP-Pohjolaan oli vuoden päättyessä keskittänyt Keski-Suomen Osuuspankin asiakasta, enemmän kuin vuonna OP-Pohjolan yhteisten pankki- ja vakuutusasiakkaiden määrä kasvoi vuonna 2011 ennätyksellisesti yli asiakkaalla 1,3 miljoonaan. Kaikkiaan OP-Pohjola-ryhmällä on 4,2 miljoonaa asiakasta. Keski-Suomen Osuuspankin asiakaslupaus on tarjota markkinoiden parhaat keskittämisedut. Pankki palauttaa omistajajäsenilleen huomattavan osan tuloksestaan vuosittain OPbonuksina. Vuonna 2011 pankki palkitsi omistajajäseniä 6,5 miljoonan euron bonuksilla, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yhä useampi hyötyy bonuksista, vuonna 2011 peräti OP-bonusasiakasta. Henkilöä kohti bonusetu oli keskimäärin 126 euroa. Keskittäminen palkitsee OP-bonukset ovat osuuspankin omistajajäsenen etu, josta asiakkaat ovat hyötyneet jo vuodesta Bonusten lisäksi omistajajäsenet saavat alennuksia pankki- ja vakuutusasioinnista. Eniten hyötyvät asiakkaat, jotka keskittävät pankkiasiointinsa lisäksi myös vakuutuksensa. Näin vakuutuksista saa parhaat alennukset ja niiden maksuihin voi käyttää kertyneitä OPbonuksia. Bonuksia kertyy asioinnin perusteella lainoista, säästöistä ja sijoituksista ja kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista. Mitä enemmän asioi, sitä enemmän kertyy OP-bonuksia ylärajaa ei ole. Yhä useampi omistajajäsen maksaa vahinkovakuutuksiaan OP-bonuksilla. Vuonna 2011 Keski-Suomen Osuuspankin omistajajäsenet käyttivät OP-bonuksia Pohjolan vahinkovakuutuslaskujen maksamiseen jo yli 2,6 miljoonan euron arvosta. OP-bonuksia käytetään myös pankin palvelumaksuihin ja OP-Kiinteistökeskuksen palkkioihin. OP-Kiinteistökeskus antaa omistajajäsenille 250 euron edun myyntitoimeksiannon välityspalkkiosta. Omistajajäsenille on yhteistyökumppaneiden kanssa sovittu myös monia valtakunnallisia ja paikallisia, urheiluun, kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyviä elämysetuja.

9 Pohjola johtava vahinkovakuuttaja Keski-Suomessa Omistajajäsen Keski-Suomen Osuuspankin asiakkaat saavat pankki- ja vakuutuspalvelut yhä useammin samasta paikasta yhdellä käynnillä. Pohjolan asiakaspalvelun henkilöstö Keski-Suomessa kasvoi lähes 20 prosenttia vuonna Asiakkaita palvelee pankin konttoreissa 21 vahinkovakuutusneuvojaa ja 35 Pohjolan toimihenkilöä. Pohjola on Suomen johtava vahinkovakuuttaja ja yrityksen markkina-asema vahvistui myös Keski-Suomessa. Kasvua henkilöasiakkaiden vakuutusmaksutuotoissa oli 7 prosenttia vuonna Yritysasiakkaiden vakuutusmaksutuotot kääntyivät 6 prosentin kasvuun. Koko maassa on jo yli puoli miljoonaa vakuutuksensa Pohjolaan keskittänyttä asiakasta. Lisäystä edelliseen vuoteen oli asiakasta. Keski-Suomen Osuuspankin asiakas voi liittyä pankin omistajajäseneksi maksamalla 100 euron suuruisen osuusmaksun. Omistajajäsenet saavat heille suunnattuja OP-Pohjolaryhmän ja Keski-Suomen Osuuspankin etuja ja pääsevät vaikuttamaan pankin päätöksentekoon edustajiston vaalissa. OP-bonusasiakas OP-bonusasiakas on omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään euroa kuukaudessa. Asioinnista kertyvät OP-bonukset voi käyttää esimerkiksi pankkipalveluiden, vakuutusmaksujen ja OPKK:n välityspalkkioiden maksamiseen. Pohjolan etuasiakas Pohjolan etuasiakas kuuluu talouteen, jolla on vakuutuksia vähintään kolmesta eri vakuutustuoteryhmästä. Etuasiakkaat saavat erityisalennuksia vakuutusmaksuista. Keskittäjäasiakas OP-Pohjolan keskittäjäasiakas on OP-bonusasiakas, joka on samanaikaisesti Pohjolan etuasiakas. Keskittäjäasiakkaat saavat OP-bonusasiakkaan ja etuasiakkaan etujen lisäksi erityisetuja mm. vakuutusmaksuista.

10 Asuntopalvelu Matala korkotaso vauhditti vuonna 2011 asuntojen ja asuntoluottojen kysyntää. Pankin asuntoluottokanta kasvoi lähes 7 prosenttia vuonna 2011 ja oli vuoden lopussa noin miljoonaa euroa. Luottokysyntä kiihtyi kesää kohti ja säilyi vilkkaana koko toisen vuosipuoliskon. Myönnettyjen luottojen määrä kasvoi heinä-joulukuussa lähes 17 prosenttia ja elokuusta muodostui pankin kaikkien aikojen paras asuntolainakuukausi. OP-Pohjola-ryhmän asuntopalvelu tarjoaa asiakkaalle yksilölliset rahoitus-, vakuutus- ja asumisratkaisut. Keski-Suomen Osuuspankissa asuntopalvelun ydin on pankin ja OP-Kiinteistökeskuksen yhteistyö. Asiakkaamme hyötyvät vaivattomuudesta, kun kaikki palvelut voi saada saman katon alta ja jopa samalla käynnillä. Asuntopalvelussamme rahoitus, vakuuttaminen ja asuntokaupan tarjonta muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Erityisesti asiakkaita kiinnostaa OP-bonusjärjestelmän tuoma edullisuus, kertoo asuntopalvelujohtaja Lasse Tiainen. Laadukasta ja turvallista asuntopalvelua Viime vuotta leimannut matala korkotaso on tukenut kotitalouksia ja suosinut lainanottajaa. Tiainen muistuttaa kuitenkin tilanteen väliaikaisuudesta, kun otetaan huomioon asuntolainan koko elinkaari. Kehotamme aina asiakkaita varautumaan korkojen nousuun. Koronnousulta voi suojautua kiinteällä korkojaksolla tai lainaan liitettävällä korkokatolla. Asuntolainan tulee olla turvallinen ja oikein mitoitettu, selkeä, ymmärrettävä ja ennustettava. Verkkopalvelussamme tarjoamme asiakkaalle hyvät mahdollisuudet perehtyä vaihtoehtoihin ja valmistautua varsinaiseen rahoitusneuvotteluun. Ensiasunnon hankkijoiden asunto- ja lainapäätöksiä vauhditti valtion maksama euron lisätuki asuntosäästöpalkkiojärjestelmän säästäjille. Palkkio maksettiin niille säästäjille, jotka tekivät asunnon osto- tai luovutussopimuksen tai aloittivat omakotitalon rakentamisen vuoden 2011 aikana. Asuntopalvelu järjesti tapahtumia Keski-Suomen Osuuspankki järjesti yhteistyökumppaneineen monia kotiin, sisustamiseen, asumiseen ja rakentamiseen liittyviä asiakastilaisuuksia. Tällaisia olivat esimerkiksi ensiasunnon ostajan viikko tapahtumineen, taloesittelyt yhdessä talotoimittajien kanssa, messutapahtumat, omakotirakentajan kurssi ja yhteiset asuntonäytöt OP-Kiinteistökeskuksen kanssa. Pankki panosti asiakaspalvelunsa sujuvuuteen avaamalla uudet kaupantekotilat Kauppakadun pääkonttoriinsa.

11 Kuva: Laura Mäntylä Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Janne Särkkä (vasemmalla) ja Keski-Suomen Osuuspankin asunto palvelujohtaja Lasse Tiainen. OP-Kiinteistökeskus menestyy ja kehittyy Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus teki jälleen myyntiennätyksensä ylittämällä tuhannen asunto- ja kiinteistökaupan rajan. Toimitusjohtaja Janne Särkän mukaan asuntokaupan vuosi Keski-Suomessa oli parempi kuin talousuutisista olisi voinut päätellä. Teimme kauppaa samaan tahtiin kuin edellisvuonna. Erityisesti omakotitalojen ja uudiskohteiden kaupassa vahvistimme markkinaosuuttamme. Jyvässeudulla rakennettiin vilkkaasti ja yhteistyömme rakennusliikkeiden kanssa kantoi hedelmää, Särkkä toteaa. Alkaneeseen vuoteen lähdemme panostamalla laatuun. Olemme avanneet uusia asuntomyymälöitä, palkanneet myyjiä, panostaneet toimitilavälitykseen ja tehostaneet yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa. Meillä on nyt Jyväskylässä neljä asuntomyymälää ja niiden lisäksi asuntokahvila Forumin kauppakeskuksessa. Asuntomyymälät ovat myös Saarijärvellä, Äänekoskella ja Viitasaarella. Välittäjiä meillä on yhteensä 30. Kiinteistönvälityksen laadun nostamiseksi on kehitetty aivan uudenlainen konsepti, jossa asiakkaan kanssa mietitään yhdessä, miten asunto saadaan mahdollisimman houkuttelevaksi ostajalle. Autamme asiakasta myymään asuntonsa parhaaseen hintaan ja oikeassa aikataulussa ja ostajaa löytämään elämäntilanteeseensa sopivimman ratkaisun. Asunnon myyntikunnon parantamiseksi kauttamme voi esimerkiksi vuokrata huonekaluja ja sisustustavaraa tai yhteistyökumppanimme tulee tapetoimaan vaikkapa eteisen. Otamme tällä tavoin asiakkaan mukaan vaikuttamaan asunnon myyntiin, kuvailee Särkkä.

12 Säästäminen ja varallisuudenhoito Euroalueen talouskriisi leimasi sijoitusmarkkinoita ja lisäsi kuluttajien turvallisuushakuisuutta vuonna Varoja ohjattiin vähäriskisiin sijoituskohteisiin: Keski-Suomen Osuuspankin talletukset kasvoivat 10,3 prosenttia, kun asiakkaat ohjasivat uudet sijoituksensa erityisesti määräaikaisille tuottotileille. Pankin henki- ja eläkevakuutuskanta supistui lähes 11 prosenttia ja rahastokanta 21 prosenttia lähinnä osakekurssien laskun takia. Sijoitusvalintojen ohella varovaisuus näkyi säännöllisen säästämisen vähenemisenä. Säännöllisten säästäjien määrä laski ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Sijoitusjohtaja Reijo Piippanen harmittelee säästämisen hiipumista. Säännöllistä säästämistä ei kannata lopettaa varsinkaan kurssien laskiessa. Nyt olisi hyödyllistä toimia päinvastoin: lisäämällä säästämistä alhaisella hankintahinnalla voi nopeuttaa mahdollisten tappioiden korjautumista ja saada vielä hyvää tuottoakin. Turvallisuushakuisuus näkyi perinteisten talletusten ja myös pääomaturvattujen säästämistuotteiden suosiossa. Pääomaturvatut vaihtoehdot sopivat varovaiselle säästäjälle. Niihin kannattaakin sijoittaa epävarmassa taloustilanteessa. Olemme tietoisesti myös huolehtineet kilpailukyvystämme määräaikaistilien hinnoittelussa. Meiltä saa talletukselleen aina kilpailukykyisen koron ja keskittäjäasiakkaita palkitsemme vielä lisäkorolla, kertoo Piippanen. Kotitalouksien vähentynyt eläkesäästäminen huolestuttaa Piippasta: Samanaikaisesti kun julkisuudessa puhutaan kestävyysvajeesta, eläkkeiden riittävyydestä ja eläkeiän nostosta, kotitaloudet ovat yhä haluttomampia säästämään itselleen eläkettä. Kannattaa muistaa, että eläkesäästämisen monet vaihtoehdot ovat hyvä tapa varautua tulevaan.

13 Varallisuudenhoidon tarjonta monipuolistuu ja laajenee Keski-Suomen Osuuspankin varainhoitopalvelu kasvatti suosiotaan erityisesti loppuvuonna. Vuoden loppua kohden keventynyt markkinatilanne lievensi epävarmuutta ja lisäsi uskoa kasvun mahdollisuuksiin. Varallisuudenhoitopalvelut tulivat yhä useamman asiakkaan ulottuville, kun pankki esitteli OP-Private ja OP-Luotsi -palveluidensa rinnalle hiukan suppeamman vaihtoehdon, OP- Sijoituspalvelun. Se on tarkoitettu asiakkaille, joiden sijoitusvarallisuus ei riitä Private- tai Luotsi-varainhoitosopimukseen. Täyden palvelun varainhoito laajeni varsinaisen toimialueen ulkopuolelle, kun pankki aloitti alueellisen yhteistyön Kuhmoisten ja Pihtiputaan Osuuspankkien kanssa. Kiinnostusta oman varallisuuden hoitamiseen löytyy kaikkialta. Puolet suomalaisten kotitalouksien finanssivarallisuudesta on muualla kuin perinteisissä pankkitalletuksissa. Autamme tämän varallisuuden hyödyntämistä parhaiten tuottavalla tavalla, kertoo pankinjohtaja Pekka Turunen OP-Private Keski-Suomesta. Turunen on tyytyväinen OP-Privaten sijoitusvalintoihin kuluneen vuoden aikana. Onnistuneen sijoitusnäkemyksemme ansiosta pystyimme salkunhoidolla pehmittämään vaikeata markkinatilannetta, toimimaan asiakkaiden eduksi ja sijoittamaan heidän varojaan tuottavasti. Paitsi salkkujen allokaatiomuutokset myös salkkutyyppien muutokset toivat asiakkailta hyvää palautetta, Turunen sanoo. Kuluneena vuonna erityisesti joukkolainat olivat suosittuja sijoituskohteita. Kiinteää korkoa tuottavina ne soveltuvatkin Turusen mukaan monenlaisiin sijoitussalkkuihin. Luotettavien yritysten joukkolainat sopivat epävakaaseen markkinatilanteeseen. Kun tilanne vakiintuu, yrityslainat voi myydä pois ja vaihtaa uudessa markkinatilanteessa tuottavampiin ratkaisuihin, kertoo Turunen.

14 Yrityspalvelut Monia rakennushankkeita siirrettiin kuitenkin tuonnemmaksi. Rakentamisen painopiste oli lypsykarjanavetoissa, toteaa maa- ja metsätaloudesta vastaava markkinointijohtatyksen tarvitsemat palvelut. Päätökset tehdään nopeasti ja paikallisesti Keski-Suomessa. Toiminnan lähtökohta on yhdessä menestyminen ja pitkäaikaiset kumppanuudet. Yrityksen kokoluokasta ja palvelutarpeesta riippumatta pystymme tarjoamaan yhden katon alta kaikki palvelut kansainvälisestä maksuliikkeestä ja kohdevakuudellisesta rahoituksesta vakuutuksiin ja vaativaan omaisuudenhoitoon saakka. Yhteyshenkilö ja neuvottelukumppani löytyvät paikallisesti, kuvaa Sorri. Talouden epävakaus ja pienten ja keskisuurien yritysten heikentyneet suhdanneodotukset hillitsivät yritysten investointipäätöksiä, mikä hidasti yritysrahoituksen kysyntää. Pankin yritysluottokanta kasvoi prosentin vuoden takaisesta ja oli vuoden lopussa 286,5 miljoonaa euroa. Yrityspalveluista vastaavan pankinjohtaja Pasi Sorrin mukaan edellisvuoden aikana aloitettu strategia OP-Pohjola -ryhmän palveluiden kattavuuden lisäämiseksi maakunnassa tuotti hyvin tulosta. Onnistuimme vahvistamaan osuuttamme erityisesti keskisuurten asiakkaiden rahoituksessa ja yritysjärjestelyissä. Koko OP Pohjola -ryhmän rahoitusvolyymi kasvoi toimialueella lähes 700 miljoonaan euroon vuoden aikana. Olemme varautuneet jatkossakin rahoittamaan asiakkaidemme hyviä hankkeita, Sorri kertoo. Keski-Suomen Osuuspankissa yritysasiakkaiden asioita hoitaa yli 60 henkilöä. Pankki tarjoaa paikallisesti kaikki yri- Mobiilivarmenne uutta sähköisessä tunnistautumisessa OP-Pohjola-ryhmä tukee vahvasti sähköisen asioinnin kehittämistä. Ryhmä alkoi syksyllä 2011 hyödyntää teleoperaattoreiden kehittämää mobiilivarmennetta palveluissaan. Yhteistyökumppani hankkeessa on DNA. Uudella ratkaisulla kauppias voi tunnistaa kaikkien pankkien ja teleoperaattoreiden mobiilivarmennetta käyttävät asiakkaat. Mobiilivarmenne lisää merkittävästi yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia kehittää sähköisiä palveluitaan ja parantaa asiakkaiden käyttökokemuksia etenkin uusilla välineillä. Kuluttajat voivat tunnistautua palveluihin nykyistä kätevämmin esimerkiksi matkapuhelimella. OP-Pohjola-ryhmä haluaa olla mukana varmistamassa ja turvaamassa asiakkaiden käyttökokemuksia sähköisessä maailmassa. Merkittävä osa nykyisistä tunnistautumistapahtumista tapahtuu pankkien palveluihin, ja pankilla on siten iso rooli uusien käyttötottumuksien muovaajana ja luottamuksenkin herättäjänä. Maa- ja metsätalouden kehitys vakaata ja Tuomas Piesanen. Maataloussektorin lainakanta supistui hieman. Keski-Suomen Osuuspankin markkinaosuus maataloudessa oli yli 60 prosenttia. Talouskriisin aiheuttama epävarmuus välittyi vuoden lopulla metsäteollisuustuotteiden markkinoille ja sieltä puumarkkinoille. Epävarmat talousnäkymät saivat sekä puun ostajat että myyjät varovaisiksi, ja yksityismetsänomistajien myyntitulot jäivät edellisvuotta alhaisemmiksi. Maatilojen investoinnit elpyivät kasvaneiden viljan myyntitulojen ja puukauppatulojen myötä. Maidon tuottajahinnan suotuisa kehitys vauhditti maitotilojen investointeja. Pankki kehitti metsänomistajien palveluita vuonna 2011 muun muassa avaamalla uudet op.fi -metsäpalvelusivut ja perustamalla OP-Kiinteistökeskuksiin metsätilojen välitykseen erikoistuneiden välittäjien rinki. Pohjola Vakuutuksen markkinaosuus maatilavakuutuksissa kasvoi vuonna 2011 lähes neljällä prosentilla päätyen 18 prosenttiin vuoden lopussa. Heinäkuusta 2011 lähtien asiakkaat ovat voineet valita myrskyvahingon enimmäiskorvaustason kolmesta vaihtoehdosta: 16, 23 ja 32 /m³. Markkinaosuus metsävakuutuksissa oli vuoden lopussa jo 24 prosenttia.

15

16

VUOSIKATSAUS 2010. Keski-Suomen Osuuspankki

VUOSIKATSAUS 2010. Keski-Suomen Osuuspankki VUOSIKATSAUS 2010 Keski-Suomen Osuuspankki Toimitusjohtajan katsaus kuva: Matti Salmi Pankin toiminta kehittyi suotuisasti bonuksia maksettiin yli 6 miljoonaa euroa! Euroalueen valtioiden tilanne oli

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus n vuosikatsaus Sisällys Vuosi 2012 Tiivistelmä...1 Pääjohtajan katsaus...7 lyhyesti...8 Keskeiset tapahtumat 2012...13 Strategia...15 Toimintaympäristö...21 Riskienhallinta...26 Luottoluokitukset...27

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011 OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011 Sisällys Vuosi 2011 Pääjohtajan katsaus...1 Avainluvut...2 OP-Pohjola-ryhmä...5 Keskeiset tapahtumat 2011...19 Strategia...21 Toimintaympäristö...26 Riskienhallinta...31

Lisätiedot

OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005

OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005 OP-RYHMÄ VUOSIKERTOMUS 2005 05 Sisältö 4 Pääjohtajan katsaus 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 OP-ryhmä vuonna 2005 12 Tuloskatsaus 2005 15 OP-ryhmän avainluvut 2001 2005 16 OP-ryhmän

Lisätiedot

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OP-ryhmä Vuosikertomus

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OP-ryhmä Vuosikertomus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu OP-ryhmä Vuosikertomus 2003 Sisältö 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö

Lisätiedot

kansi_painoon OK EI STANSSIA 21.2.2002 19:17 Page 4 O S U U S PA N K K I RY H M Ä V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1

kansi_painoon OK EI STANSSIA 21.2.2002 19:17 Page 4 O S U U S PA N K K I RY H M Ä V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 kansi_painoon OK EI STANSSIA 21.2.2002 19:17 Page 4 O S U U S PA N K K I RY H M Ä VUOSIKERTOMUS 2001 OSUUSPANKKIRYHMÄ 100 VUOTTA TULEVAISUUDESSA 1902 Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö perustettiin

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op n perustekijät Hyvä lukija OP on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa. Uudistuksella pyrimme kertomaan toiminnastamme aiempaa läpinäkyvämmin

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

OKO VUOSIKERTOMUS 2006

OKO VUOSIKERTOMUS 2006 OKO VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö OKO lyhyesti...4 Vuoden 2006 tulos...6 Avainlukuja...8 OKO osana OP-ryhmää...10 Katsaus osakkeenomistajille...12 Vuoden tapahtumia...14 Strategia...16 Arvot...19 Näkymät...20

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012. OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2012 1 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä

Lisätiedot

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu OKO Vuosikertomus 2003 Sisällysluettelo 2 OKOn esittely 3 Vuoden 2003 tulos 5 Avainluvut 6 Vuoden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Tervetuloa Tervetuloa lukemaan säästöpankkien ja säästöpankkiryhmän uutta toimintakertomusta. Meidät löytää jatkossa entistä enemmän verkossa ajantasaisin tuorein tiedoin ja näkemyksin.

Lisätiedot

Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö.

Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö. Pohjola Pankki oyj VUOSIKATSAUS 2007 Pohjola Pankki Oyj VUOSIKATSAUS 2007 Sisältö 3 Katsaus osakkeenomistajille 5 Pohjola lyhyesti 6 Vuoden 2007 tulos 7 Vuoden tapahtumia 8 Avainlukuja 10 Toimintaympäristö

Lisätiedot

toimintakertomus 2011

toimintakertomus 2011 toimintakertomus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2011 Säästöpankkiryhmä teki jälleen hyvän tuloksen haastavassa toimintaympäristössä ja ryhmän vakavaraisuus pysyi erinomaisena. Voimme hyvällä syyllä

Lisätiedot

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2002. Jotain on tapahtumassa.

Vuosikertomus 2002. Jotain on tapahtumassa. Vuosikertomus 2002 i Jotain on tapahtumassa. ii Sampo ii Asiakaslähtöisin ja osaavin finanssikonserni Suomessa Euroopan nopeimmin kasvavilla sijoittamisen ja säästämisen markkinoilla 1 Konsernin avaintiedot

Lisätiedot

Luotettava, osaava, suomalainen kumppani

Luotettava, osaava, suomalainen kumppani 1999 Luotettava, osaava, suomalainen kumppani 1999 n toiminta-ajatus än kuuluvat itsenäiset suomalaiset pankit tarjoavat parasta pankkipalvelua sekä edistävät omistajajäsentensä ja asiakkaidensa taloudellista

Lisätiedot

toimintakertomus 2013

toimintakertomus 2013 toimintakertomus 2013 Toimitusjohtajan katsaus Säästöpankkien 191. toimintavuosi oli aktiivisen valmistautumisen ja vankan tulevaisuudenuskon vuosi. Se jää historiankirjoihin käännekohtana, jolloin 25

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2011. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2011 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktian toiminta-aluetta

Lisätiedot

Sisältö. Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2. Vuosi 2000 lyhyesti 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6

Sisältö. Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2. Vuosi 2000 lyhyesti 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6 Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2000 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Liiketoiminta ihmisen kokoinen pankki 6 Asiakkaan kohtaaminen 8 Tytäryhtiöt 10 Liiketoimintayksiköt 12 Henkilöstö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2009 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Sisältö 1 Aktia lyhyesti 2 Tulostietoja 3 4 6 9 10 12 13 15 Tärkeimmät tapahtumat Toimitusjohtajan katsaus Yksi Aktia Kannattava kasvu Asiakasläheinen

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2013

Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2013 :n vuosikatsaus 2013 Sisältö Vuosi 2013 Toimitusjohtajan katsaus 6 Strategia 7 Päämäärä ja tavoitteet 8 Kilpailuedut 11 Toteuttaminen 2013 12 Toimintaympäristö 14 Finanssialan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2011 Konsernijohtajan katsaus Tavoitteenamme on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia myös uusien säännösten voimaantulon jälkeen. Parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot SISÄLTÖ 3 Konserni 34 Hallinnointi 52 Hallituksen toimintakertomus 83 Riskienhallinta 155 Tilinpäätös 267 Kalenteri ja yhteystiedot VUOSIKERTOMUS 2014 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Vuosi

Lisätiedot

OKO Vuosikertomus 2002

OKO Vuosikertomus 2002 OKO Vuosikertomus 2002 Sisältö 2 Tietoa osakkeenomistajille 3 OKO osana Osuuspankkiryhmää 4 Eettiset periaatteet 5 Avainluvut ja luottokelpoisuusluokitukset 6 Vuoden 2002 tärkeimpiä tapahtumia 8 Pääjohtajan

Lisätiedot

Aktia Vuosiker tomus 1999

Aktia Vuosiker tomus 1999 Aktia Vuosikertomus 1999 Aktia Säästöpankki Oyj Varsinainen yhtiökokous Aktia Säästöpankki Oyj:n vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 17. huhtikuuta klo 15.00 Aktia-salissa, Yrjönkatu

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

Aktian vuosi 2004. Aktia Säästöpankki Oyj

Aktian vuosi 2004. Aktia Säästöpankki Oyj Aktian vuosi 2004 2004 Aktia Säästöpankki Oyj Sisällys 2 3 4 6 10 12 14 20 22 23 24 25 26 Aktia on ihmisen kokoinen pankki Vuosi 2004 pähkinänkuoressa Toimitusjohtajan katsaus Liiketoiminta Tytäryhtiöt

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2011

Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2011 Pohjola Pankki Oyj:n vuosikatsaus 2011 Sisällys Vuosi 2011 Pohjola lyhyesti...1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...15 Toimitusjohtajan katsaus...16 Avainluvut 2011...18 Keskeiset tapahtumat 2011...29

Lisätiedot