Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2011

2

3 Toimitusjohtajan katsaus Asiointinsa keskittäneiden määrä kasvoi yli asiakkaalla pankin asema Keski-Suomessa vahvistui Alkuvuodesta 2011 näytti, että euroalueen häiriöt olisivat laantumassa ja että talouskehitys elpyisi. Vuoden keskivälin paikkeilla tunnelma muuttui. Syksyllä velkakriisi kärjistyi uudelleen. Kriisin pitkittyminen on syönyt uskoa euroalueen kykyyn selvitä ongelmistaan. Kuva: Matti Salmi Ratkaisujen löytäminen on vienyt luvattoman kauan. Kyse on etupäässä Kreikan kansantalouden velkaongelmista. Euroalueen ongelmien kärjistyminen käänsi loppuvuodesta korot laskuun ja vaikutti haitallisesti myös osakkeiden kurssikehitykseen. Suomen kansantalouden ennakoidaan kasvaneen 2,5 3 prosenttia hyvän alkuvuoden ansiosta. Vuonna 2012 ennakoidaan noin 1 prosentin kasvua ja työttömyyden lievää laskua. Molemmat ennusteet lähtevät oletuksesta, että euroalueen velkakriisi ei pahene. Huolimatta euroalueen haasteista ja niiden heijastusvaikutuksista Suomeen pankkimme toiminta kehittyi vuoden 2011 aikana suhteellisen hyvin osin jopa erinomaisesti. Käytettävissä olevien tietojen perusteella asemamme Keski-Suomen finanssimarkkinoilla vahvistui. Pankin asiakasmäärä oli vuoden lopussa hieman yli asiakasta. Asiakasmäärä kasvoi noin 900 asiakkaalla. Kaikkiaan uusia asiakkaita tuli Myös omistajajäsenten määrä oli vahvassa kasvussa. Omistajajäseniä oli hieman alle Ylittänemme omistajajäsenen määrän keväällä Pankki- ja vakuutusasiointinsa keskitti yli asiakasta. Kokonaan asiointinsa on keskittänyt jo yli asiakasta. OP-bonuksia maksoimme 6,5 miljoonaa euroa. Asuntoluotot kasvoivat noin 7 prosenttia ja niiden määrä oli vuoden lopussa miljoonaa euroa. OP-Kiinteistökeskus jatkoi myös kasvuaan ja teki ensimmäisen kerran yli asuntokauppaa. Epäselvä taloustilanne heijastui yritysten luottokysyntään. Yritysluottojen kanta pysyi suurin piirtein ennallaan ja oli 286 miljoonaa euroa. Tilanne vaikutti myös henki-, eläke- ja rahastosäästämiseen, joiden kannat laskivat selvästi. Toisaalta talletuskanta kasvoi erittäin voimakkaasti. Riskit pysyivät hyvin hallinnassa ja pankin vakavaraisuus vahvistui. Erityisen ilahduttavaa oli kannattavuuden säilyminen vuoden 2010 tasolla huolimatta siitä, että vuoden 2010 kannattavuuslukuihin sisältyi 3 miljoonan euron satunnaisluonteinen erä, jota ei ollut vuoden 2011 liikevoitossa. Kiitän omistajajäseniämme ja asiakkaitamme luottamuksesta, hallintoamme hyvästä yhteistyöstä ja henkilöstöämme hyvästä työpanoksesta vuoden 2011 aikana. Pankkimme on edelleen kasvava ja turvallinen pankki! Terveisin Keijo Manner toimitusjohtaja

4 Keski-Suomen Osuuspankki vastuuta maakunnan menestymisestä Arvot Kuva: Matti Salmi Keski-Suomen Osuuspankki on jäsentensä omistama, menestyvä ja kehittyvä paikallinen osuuskuntamuotoinen pank - ki. Pank ki on osa suomalaista OP-Pohjola-ryhmää. Perustehtävä on edistää omistajajäsenten ja asiakkaiden taloudellista menestystä ja tukea maakunnan kestävää hyvinvointia. Pankin arvot ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen näkyvät kaikessa toiminnassa. Keski-Suomen Osuuspankin tase oli joulukuun 2011 lopussa miljoonaa euroa. Asiakasvaroja (talletuksia, rahastoja, vakuutussäästämisen tuotteita) pankissa oli noin miljoonaa euroa. Tärkeimmät liiketoiminta-alueet ovat rahoitus, varallisuudenhoito, maksuliike ja vahinkovakuutus. Pankki palvelee 18 konttorissa Keski-Suomen alueella sekä omassa verkko- ja puhelinpalveluyksikössään. OP-Pohjolan verkkopalvelutunnusten käyttäjille on verkossa tarjolla jatkuvasti laajeneva valikoima arkea helpottavia palveluita. Osuuspankin verkkopalvelutunnukset toimivat myös vahvoina sähköisinä tunnisteina. Pankin tytäryhtiö Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy tarjoaa maakunnan kattavinta kiinteistönvälityspalvelua kahdeksassa asuntomyymälässä koko Keski-Suomen alueella. Ihmisläheisyys Meitä on helppo lähestyä ja olemme aidosti läsnä. Kohtaamme asiakkaamme ja toisemme arvostaen ja empaattisesti. Hyväksymme ihmisten erilaisuuden. Kuuntelemme asiakastamme ja selvitämme hänen tarpeensa aktiivisesti. Olemme avoimia ja kannustavia ja pidämme yllä iloista tekemisen meininkiä. Vastuullisuus Olemme luotettavia teemme, minkä lupaamme. Noudatamme yhdessä sopimiamme pelisääntöjä. Kannamme vastuuta itsestämme ja omasta työstämme. Kannamme jokainen osaltamme vastuun työyhteisömme hyvinvoinnista ja ilmapiiristä. Kannamme yrityksenä vastuuta työntekijöistämme, ympäristöstämme ja omasta taloudestamme. Toimimme OP-Pohjola-ryhmässä vahvistettujen yhteisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. Yhdessä menestyminen Tuotamme asiakkaalle lisäarvoa - olemme yhdessä asiakkaallemme enemmän. Kehitämme koko ajan itseämme ja toimintaamme saavuttaaksemme tavoitteemme. Menestyksemme tuottaa meille iloa ja mahdollisuuden toimintamme kehittämiseen. Palkitsemme yhdessä menestymisestä. Pidämme tuloksemme kunnossa ja riskit hallinnassa.

5 Henkilöstö Kuvat: Anne Jokinen Keski-Suomen Osuuspankissa aloitettiin koko henkilöstön kattava kehittämiskokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä itsensä johtamisen taitoja. Itsensä johtamiseen panostamalla pyritään vahvistamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ylläpitämään hyvää työilmapiiriä. Pankin johtaminen perustuu ajatukseen siitä, että muita ei voi johtaa hyvin, ellei ensin osaa johtaa itseään hyvin. Esimiehet kertaavat säännöllisesti itsensä johtamisen perusajatuksia yksilöiden, tiimin ja organisaation johtamisen lisäksi. Pankissa on valmennettu henkilöstön keskuudesta tsemppareita, jotka nostavat itsensä johtamisen teemoja yhteiseen keskusteluun ja tekemisen kohteeksi yhteistyössä esimiesten kanssa. Kesällä toteutettiin hyvinvointikartoitus, jonka tuloksia hyödynnetään mm. työterveyshuollossa ja esimiesja johtamisosaamisen kehittämisessä. Kartoitukseen osallistuneet saivat henkilökohtaisen hyvinvointiraportin, jota he voivat hyödyntää elämäntapojensa tarkastelussa ja hyvinvointinsa edistämisessä. Vuonna 2011 panostettiin erityisesti fyysiseen hyvinvointiin. Henkilöstölle järjestettiin hyvinvointi-iltoja ja henkilöstöpäiviä, joissa käsiteltiin ruokailutottumuksiin, liikkumiseen ja lepoon liittyviä teemoja yhdessä. Kuva: Petteri Kivimäki Parempi johtaa hyvin Keski-Suomesta paremman johtamisen maakunta Parempi johtaa hyvin -kokonaisuus käynnistyy vuonna 2012 ja on vuoden tärkeimpiä kehittämisen teemoja Keski-Suomen kauppakamarissa ja Keski-Suomen Yrittäjät ry:ssä. Kyseessä ei ole pikamatka vaan pikemminkin maratonjuoksu väliaikalähdöllä. Parempaan johtamiseen voi lähteä omalla aikataululla ja vauhdilla pääasia on, että lähtee eteenpäin. Millainen on paremman johtamisen maakunta? Se tarkoittaa Keski-Suomea, jossa on menestyviä yrityksiä, jotka vetävät puoleensa osaavia ihmisiä ja tuovat hyvinvointia. Yrityksissä ihmiset rakentavat taloudellisen ja henkisen menestyksen. Henkilöstön hyvinvointi, sitouttaminen ja työyhteisön toimivuus ovat siis avainasemassa. Enää ei riitä, että koulutamme esimiehiä parempaan johtamiseen. On varmistettava, että saadut opit siirtyvät myös käytäntöön ja koko henkilöstö sitoutuu itsensä johtamiseen ja paremman työyhteisön rakentamiseen. Tänään ja tulevaisuudessa vain yksi on varmaa jatkuva muutos. Muutokset toimintaympäristössä, organisaation rakenteessa tai toimintatavoissa haastavat koko henkilöstön. Muutokset koetaan usein uhkana ja vanhasta luopuminen on vaikeaa. Ymmärrys ja tunteiden käsittely nopeuttavat uuteen siirtymistä. Muutokseen valmistautunut työyhteisö on ketterämpi, yhteistyökykyisempi ja tuloksekkaampi. Haasteita riittää ja ne on parempi kohdata yhdessä. Parempi johtaa hyvin kokoaa keskisuomalaiset oppimaan johtamisesta yhdessä ja toisiltaan. Johtaminen on läsnä kaikessa ja kaikkialla. Lähdemme liikkeelle käytännön teoilla ja keksimme matkalla uusia keinoja oppimiseen. Vuonna 2012 kohtaamme yhteisillä johtamisen foorumeilla, opimme muiden kokemuksista opinkierroksilla, rakennamme neuvonantajapankin, keräämme 1000 erilaista tarinaa johtajuudesta ja haluamme kaikki kiinnostuneet mukaan. Uljas Valkeinen toimitusjohtaja Keski-Suomen kauppakamari

6 Keski-Suomen Osuuspankki, avainlukuja Volyymitiedot 12/ /2010 muutos % Asiakasmäärä ,6 % Omistajajäsenet ,9 % Volyymitiedot (M ) 12/ /2010 muutos % Talletukset 1 415, ,5 131,7 10,3 % Henki- ja eläkevakuutukset 183,3 205,6-22,2-10,8 % Rahastot 137,8 175,4-37,6-21,4 % Luotot 1 752, ,8 73,2 4,4 % Merkittävimmät sektorit asuntoluotot 1 166, ,6 73,9 6,8 % yritysluotot (sis. asuntoyhteisöt) 286,5 283,6 2,9 1,0 % maa-, metsä- ja kalatalousluotot 67,2 70,8-3,6-5,1 % Pankin avainluvut (M ) 12/ /2010 muutos % Liikevoitto 9,3 9,4-0,1-1,1 % Tase 1 771, ,7 144,3 8,9 % Järjestämättömät ja nollakorkoiset saamiset, % luotto- ja talletuskannasta 0,67 0,54 Kulujen suhde tuottoihin, % 70,7 70,6 Vakavaraisuussuhde 12/ /2010 Pankki 18,9 14,7

7 OP-Pohjola lyhyesti OP-Pohjola-ryhmän rakenne 1,3 miljoonaa omistajajäsentä, joista kotitalouksia 90 % Noin 200 jäsenosuuspankkia OP-Pohjola osk Pohjola Pankki Oyj OP-Henkivakuutus Oyj Helsingin OP Pankki Oyj OP-Asuntoluottopankki Oyj OP- Palvelut Oy OP-Rahastoyhtiö Oy Osuuspankit OP-Pohjola-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. Se tarjoaa asiakkailleen parhaat keskittämisedut ja maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, sijoitus- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden. Ryhmän liiketoiminta jakaantuu pankkitoimintaan, vahinkovakuutukseen ja henkivakuutukseen ja perustuu osuustoiminnallisuuteen; yhdessä tekemiseen ja menestyksen jakamiseen kaikkien kesken. Osuuspankin omistavat sen asiakkaat. Osuuspankit ovat osuuskuntia, joissa jokaisella omistajajäsenellä on yksi tasavertainen ääni. Osuuspankki on itsenäinen, paikallista vähittäispankkitoimintaa harjoittava talletuspankki, jonka liiketoiminnan ydin on asiakaskeskeisyys. Tavoitteena on menestyä yhdessä asiakkaiden kanssa. Liiketoiminnan tuotto käytetään omistajajäsenten hyväksi: tuotteiden, palvelujen ja etujen kehittämiseen. OP-Pohjola osk OP-Pohjola osk on osuuspankkien yhteenliittymän strateginen omistusyhteisö. Perustehtävänä on luoda edellytykset OP-Pohjola-ryhmän yhtenäisyydelle ja menestykselle ja valvoa ja ohjata ryhmän liiketoimintaa yhteisesti sovitun strategian mukaisesti. OP-Pohjola osk luotaa toimintaympäristöä, kerää tietoa toimialan muutoksista ja markkinoista sekä vastaa ryhmän yrityskuvasta, maineesta ja brändeistä. Pohjola Pankki Oyj Pohjola Pankki Oyj on OP-Pohjola osk:n merkittävin tytäryhtiö. Pohjola on pörssinoteerattu finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta- sekä vahinkovakuutuspalvelut. Henkilöasiakkaille se tarjoaa vahinkovakuutus- ja omaisuudenhoitopalveluita. Pohjola toimii OP-Pohjola-ryhmän keskuspankkina ja hoitaa ryhmän maksuvalmiutta sekä kansainvälistä liiketoimintaa. Pohjola Vakuutus Oy on Pohjola Pankki Oyj:n tytäryhtiö. Se harjoittaa vahinkovakuutustoimintaa Suomessa ja tarjoaa kattavaa vakuutusturvaa sekä henkilö-, yritys- että yhteisöasiakkaille.

8 Asiakkaat ja keskittämisedut Keski-Suomen Osuuspankin asiakas- ja omistajajäsenmäärät kasvoivat tasaisesti. Vuoden 2011 lopussa pankilla oli asiakasta ja omistajajäsentä. Pankki- ja vakuutusasiointinsa OP-Pohjolaan oli vuoden päättyessä keskittänyt Keski-Suomen Osuuspankin asiakasta, enemmän kuin vuonna OP-Pohjolan yhteisten pankki- ja vakuutusasiakkaiden määrä kasvoi vuonna 2011 ennätyksellisesti yli asiakkaalla 1,3 miljoonaan. Kaikkiaan OP-Pohjola-ryhmällä on 4,2 miljoonaa asiakasta. Keski-Suomen Osuuspankin asiakaslupaus on tarjota markkinoiden parhaat keskittämisedut. Pankki palauttaa omistajajäsenilleen huomattavan osan tuloksestaan vuosittain OPbonuksina. Vuonna 2011 pankki palkitsi omistajajäseniä 6,5 miljoonan euron bonuksilla, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Yhä useampi hyötyy bonuksista, vuonna 2011 peräti OP-bonusasiakasta. Henkilöä kohti bonusetu oli keskimäärin 126 euroa. Keskittäminen palkitsee OP-bonukset ovat osuuspankin omistajajäsenen etu, josta asiakkaat ovat hyötyneet jo vuodesta Bonusten lisäksi omistajajäsenet saavat alennuksia pankki- ja vakuutusasioinnista. Eniten hyötyvät asiakkaat, jotka keskittävät pankkiasiointinsa lisäksi myös vakuutuksensa. Näin vakuutuksista saa parhaat alennukset ja niiden maksuihin voi käyttää kertyneitä OPbonuksia. Bonuksia kertyy asioinnin perusteella lainoista, säästöistä ja sijoituksista ja kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista. Mitä enemmän asioi, sitä enemmän kertyy OP-bonuksia ylärajaa ei ole. Yhä useampi omistajajäsen maksaa vahinkovakuutuksiaan OP-bonuksilla. Vuonna 2011 Keski-Suomen Osuuspankin omistajajäsenet käyttivät OP-bonuksia Pohjolan vahinkovakuutuslaskujen maksamiseen jo yli 2,6 miljoonan euron arvosta. OP-bonuksia käytetään myös pankin palvelumaksuihin ja OP-Kiinteistökeskuksen palkkioihin. OP-Kiinteistökeskus antaa omistajajäsenille 250 euron edun myyntitoimeksiannon välityspalkkiosta. Omistajajäsenille on yhteistyökumppaneiden kanssa sovittu myös monia valtakunnallisia ja paikallisia, urheiluun, kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyviä elämysetuja.

9 Pohjola johtava vahinkovakuuttaja Keski-Suomessa Omistajajäsen Keski-Suomen Osuuspankin asiakkaat saavat pankki- ja vakuutuspalvelut yhä useammin samasta paikasta yhdellä käynnillä. Pohjolan asiakaspalvelun henkilöstö Keski-Suomessa kasvoi lähes 20 prosenttia vuonna Asiakkaita palvelee pankin konttoreissa 21 vahinkovakuutusneuvojaa ja 35 Pohjolan toimihenkilöä. Pohjola on Suomen johtava vahinkovakuuttaja ja yrityksen markkina-asema vahvistui myös Keski-Suomessa. Kasvua henkilöasiakkaiden vakuutusmaksutuotoissa oli 7 prosenttia vuonna Yritysasiakkaiden vakuutusmaksutuotot kääntyivät 6 prosentin kasvuun. Koko maassa on jo yli puoli miljoonaa vakuutuksensa Pohjolaan keskittänyttä asiakasta. Lisäystä edelliseen vuoteen oli asiakasta. Keski-Suomen Osuuspankin asiakas voi liittyä pankin omistajajäseneksi maksamalla 100 euron suuruisen osuusmaksun. Omistajajäsenet saavat heille suunnattuja OP-Pohjolaryhmän ja Keski-Suomen Osuuspankin etuja ja pääsevät vaikuttamaan pankin päätöksentekoon edustajiston vaalissa. OP-bonusasiakas OP-bonusasiakas on omistajajäsen, jonka oma tai perheen yhteinen pankkiasiointi on vähintään euroa kuukaudessa. Asioinnista kertyvät OP-bonukset voi käyttää esimerkiksi pankkipalveluiden, vakuutusmaksujen ja OPKK:n välityspalkkioiden maksamiseen. Pohjolan etuasiakas Pohjolan etuasiakas kuuluu talouteen, jolla on vakuutuksia vähintään kolmesta eri vakuutustuoteryhmästä. Etuasiakkaat saavat erityisalennuksia vakuutusmaksuista. Keskittäjäasiakas OP-Pohjolan keskittäjäasiakas on OP-bonusasiakas, joka on samanaikaisesti Pohjolan etuasiakas. Keskittäjäasiakkaat saavat OP-bonusasiakkaan ja etuasiakkaan etujen lisäksi erityisetuja mm. vakuutusmaksuista.

10 Asuntopalvelu Matala korkotaso vauhditti vuonna 2011 asuntojen ja asuntoluottojen kysyntää. Pankin asuntoluottokanta kasvoi lähes 7 prosenttia vuonna 2011 ja oli vuoden lopussa noin miljoonaa euroa. Luottokysyntä kiihtyi kesää kohti ja säilyi vilkkaana koko toisen vuosipuoliskon. Myönnettyjen luottojen määrä kasvoi heinä-joulukuussa lähes 17 prosenttia ja elokuusta muodostui pankin kaikkien aikojen paras asuntolainakuukausi. OP-Pohjola-ryhmän asuntopalvelu tarjoaa asiakkaalle yksilölliset rahoitus-, vakuutus- ja asumisratkaisut. Keski-Suomen Osuuspankissa asuntopalvelun ydin on pankin ja OP-Kiinteistökeskuksen yhteistyö. Asiakkaamme hyötyvät vaivattomuudesta, kun kaikki palvelut voi saada saman katon alta ja jopa samalla käynnillä. Asuntopalvelussamme rahoitus, vakuuttaminen ja asuntokaupan tarjonta muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Erityisesti asiakkaita kiinnostaa OP-bonusjärjestelmän tuoma edullisuus, kertoo asuntopalvelujohtaja Lasse Tiainen. Laadukasta ja turvallista asuntopalvelua Viime vuotta leimannut matala korkotaso on tukenut kotitalouksia ja suosinut lainanottajaa. Tiainen muistuttaa kuitenkin tilanteen väliaikaisuudesta, kun otetaan huomioon asuntolainan koko elinkaari. Kehotamme aina asiakkaita varautumaan korkojen nousuun. Koronnousulta voi suojautua kiinteällä korkojaksolla tai lainaan liitettävällä korkokatolla. Asuntolainan tulee olla turvallinen ja oikein mitoitettu, selkeä, ymmärrettävä ja ennustettava. Verkkopalvelussamme tarjoamme asiakkaalle hyvät mahdollisuudet perehtyä vaihtoehtoihin ja valmistautua varsinaiseen rahoitusneuvotteluun. Ensiasunnon hankkijoiden asunto- ja lainapäätöksiä vauhditti valtion maksama euron lisätuki asuntosäästöpalkkiojärjestelmän säästäjille. Palkkio maksettiin niille säästäjille, jotka tekivät asunnon osto- tai luovutussopimuksen tai aloittivat omakotitalon rakentamisen vuoden 2011 aikana. Asuntopalvelu järjesti tapahtumia Keski-Suomen Osuuspankki järjesti yhteistyökumppaneineen monia kotiin, sisustamiseen, asumiseen ja rakentamiseen liittyviä asiakastilaisuuksia. Tällaisia olivat esimerkiksi ensiasunnon ostajan viikko tapahtumineen, taloesittelyt yhdessä talotoimittajien kanssa, messutapahtumat, omakotirakentajan kurssi ja yhteiset asuntonäytöt OP-Kiinteistökeskuksen kanssa. Pankki panosti asiakaspalvelunsa sujuvuuteen avaamalla uudet kaupantekotilat Kauppakadun pääkonttoriinsa.

11 Kuva: Laura Mäntylä Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Janne Särkkä (vasemmalla) ja Keski-Suomen Osuuspankin asunto palvelujohtaja Lasse Tiainen. OP-Kiinteistökeskus menestyy ja kehittyy Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus teki jälleen myyntiennätyksensä ylittämällä tuhannen asunto- ja kiinteistökaupan rajan. Toimitusjohtaja Janne Särkän mukaan asuntokaupan vuosi Keski-Suomessa oli parempi kuin talousuutisista olisi voinut päätellä. Teimme kauppaa samaan tahtiin kuin edellisvuonna. Erityisesti omakotitalojen ja uudiskohteiden kaupassa vahvistimme markkinaosuuttamme. Jyvässeudulla rakennettiin vilkkaasti ja yhteistyömme rakennusliikkeiden kanssa kantoi hedelmää, Särkkä toteaa. Alkaneeseen vuoteen lähdemme panostamalla laatuun. Olemme avanneet uusia asuntomyymälöitä, palkanneet myyjiä, panostaneet toimitilavälitykseen ja tehostaneet yhteistyötä rakennusliikkeiden kanssa. Meillä on nyt Jyväskylässä neljä asuntomyymälää ja niiden lisäksi asuntokahvila Forumin kauppakeskuksessa. Asuntomyymälät ovat myös Saarijärvellä, Äänekoskella ja Viitasaarella. Välittäjiä meillä on yhteensä 30. Kiinteistönvälityksen laadun nostamiseksi on kehitetty aivan uudenlainen konsepti, jossa asiakkaan kanssa mietitään yhdessä, miten asunto saadaan mahdollisimman houkuttelevaksi ostajalle. Autamme asiakasta myymään asuntonsa parhaaseen hintaan ja oikeassa aikataulussa ja ostajaa löytämään elämäntilanteeseensa sopivimman ratkaisun. Asunnon myyntikunnon parantamiseksi kauttamme voi esimerkiksi vuokrata huonekaluja ja sisustustavaraa tai yhteistyökumppanimme tulee tapetoimaan vaikkapa eteisen. Otamme tällä tavoin asiakkaan mukaan vaikuttamaan asunnon myyntiin, kuvailee Särkkä.

12 Säästäminen ja varallisuudenhoito Euroalueen talouskriisi leimasi sijoitusmarkkinoita ja lisäsi kuluttajien turvallisuushakuisuutta vuonna Varoja ohjattiin vähäriskisiin sijoituskohteisiin: Keski-Suomen Osuuspankin talletukset kasvoivat 10,3 prosenttia, kun asiakkaat ohjasivat uudet sijoituksensa erityisesti määräaikaisille tuottotileille. Pankin henki- ja eläkevakuutuskanta supistui lähes 11 prosenttia ja rahastokanta 21 prosenttia lähinnä osakekurssien laskun takia. Sijoitusvalintojen ohella varovaisuus näkyi säännöllisen säästämisen vähenemisenä. Säännöllisten säästäjien määrä laski ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Sijoitusjohtaja Reijo Piippanen harmittelee säästämisen hiipumista. Säännöllistä säästämistä ei kannata lopettaa varsinkaan kurssien laskiessa. Nyt olisi hyödyllistä toimia päinvastoin: lisäämällä säästämistä alhaisella hankintahinnalla voi nopeuttaa mahdollisten tappioiden korjautumista ja saada vielä hyvää tuottoakin. Turvallisuushakuisuus näkyi perinteisten talletusten ja myös pääomaturvattujen säästämistuotteiden suosiossa. Pääomaturvatut vaihtoehdot sopivat varovaiselle säästäjälle. Niihin kannattaakin sijoittaa epävarmassa taloustilanteessa. Olemme tietoisesti myös huolehtineet kilpailukyvystämme määräaikaistilien hinnoittelussa. Meiltä saa talletukselleen aina kilpailukykyisen koron ja keskittäjäasiakkaita palkitsemme vielä lisäkorolla, kertoo Piippanen. Kotitalouksien vähentynyt eläkesäästäminen huolestuttaa Piippasta: Samanaikaisesti kun julkisuudessa puhutaan kestävyysvajeesta, eläkkeiden riittävyydestä ja eläkeiän nostosta, kotitaloudet ovat yhä haluttomampia säästämään itselleen eläkettä. Kannattaa muistaa, että eläkesäästämisen monet vaihtoehdot ovat hyvä tapa varautua tulevaan.

13 Varallisuudenhoidon tarjonta monipuolistuu ja laajenee Keski-Suomen Osuuspankin varainhoitopalvelu kasvatti suosiotaan erityisesti loppuvuonna. Vuoden loppua kohden keventynyt markkinatilanne lievensi epävarmuutta ja lisäsi uskoa kasvun mahdollisuuksiin. Varallisuudenhoitopalvelut tulivat yhä useamman asiakkaan ulottuville, kun pankki esitteli OP-Private ja OP-Luotsi -palveluidensa rinnalle hiukan suppeamman vaihtoehdon, OP- Sijoituspalvelun. Se on tarkoitettu asiakkaille, joiden sijoitusvarallisuus ei riitä Private- tai Luotsi-varainhoitosopimukseen. Täyden palvelun varainhoito laajeni varsinaisen toimialueen ulkopuolelle, kun pankki aloitti alueellisen yhteistyön Kuhmoisten ja Pihtiputaan Osuuspankkien kanssa. Kiinnostusta oman varallisuuden hoitamiseen löytyy kaikkialta. Puolet suomalaisten kotitalouksien finanssivarallisuudesta on muualla kuin perinteisissä pankkitalletuksissa. Autamme tämän varallisuuden hyödyntämistä parhaiten tuottavalla tavalla, kertoo pankinjohtaja Pekka Turunen OP-Private Keski-Suomesta. Turunen on tyytyväinen OP-Privaten sijoitusvalintoihin kuluneen vuoden aikana. Onnistuneen sijoitusnäkemyksemme ansiosta pystyimme salkunhoidolla pehmittämään vaikeata markkinatilannetta, toimimaan asiakkaiden eduksi ja sijoittamaan heidän varojaan tuottavasti. Paitsi salkkujen allokaatiomuutokset myös salkkutyyppien muutokset toivat asiakkailta hyvää palautetta, Turunen sanoo. Kuluneena vuonna erityisesti joukkolainat olivat suosittuja sijoituskohteita. Kiinteää korkoa tuottavina ne soveltuvatkin Turusen mukaan monenlaisiin sijoitussalkkuihin. Luotettavien yritysten joukkolainat sopivat epävakaaseen markkinatilanteeseen. Kun tilanne vakiintuu, yrityslainat voi myydä pois ja vaihtaa uudessa markkinatilanteessa tuottavampiin ratkaisuihin, kertoo Turunen.

14 Yrityspalvelut Monia rakennushankkeita siirrettiin kuitenkin tuonnemmaksi. Rakentamisen painopiste oli lypsykarjanavetoissa, toteaa maa- ja metsätaloudesta vastaava markkinointijohtatyksen tarvitsemat palvelut. Päätökset tehdään nopeasti ja paikallisesti Keski-Suomessa. Toiminnan lähtökohta on yhdessä menestyminen ja pitkäaikaiset kumppanuudet. Yrityksen kokoluokasta ja palvelutarpeesta riippumatta pystymme tarjoamaan yhden katon alta kaikki palvelut kansainvälisestä maksuliikkeestä ja kohdevakuudellisesta rahoituksesta vakuutuksiin ja vaativaan omaisuudenhoitoon saakka. Yhteyshenkilö ja neuvottelukumppani löytyvät paikallisesti, kuvaa Sorri. Talouden epävakaus ja pienten ja keskisuurien yritysten heikentyneet suhdanneodotukset hillitsivät yritysten investointipäätöksiä, mikä hidasti yritysrahoituksen kysyntää. Pankin yritysluottokanta kasvoi prosentin vuoden takaisesta ja oli vuoden lopussa 286,5 miljoonaa euroa. Yrityspalveluista vastaavan pankinjohtaja Pasi Sorrin mukaan edellisvuoden aikana aloitettu strategia OP-Pohjola -ryhmän palveluiden kattavuuden lisäämiseksi maakunnassa tuotti hyvin tulosta. Onnistuimme vahvistamaan osuuttamme erityisesti keskisuurten asiakkaiden rahoituksessa ja yritysjärjestelyissä. Koko OP Pohjola -ryhmän rahoitusvolyymi kasvoi toimialueella lähes 700 miljoonaan euroon vuoden aikana. Olemme varautuneet jatkossakin rahoittamaan asiakkaidemme hyviä hankkeita, Sorri kertoo. Keski-Suomen Osuuspankissa yritysasiakkaiden asioita hoitaa yli 60 henkilöä. Pankki tarjoaa paikallisesti kaikki yri- Mobiilivarmenne uutta sähköisessä tunnistautumisessa OP-Pohjola-ryhmä tukee vahvasti sähköisen asioinnin kehittämistä. Ryhmä alkoi syksyllä 2011 hyödyntää teleoperaattoreiden kehittämää mobiilivarmennetta palveluissaan. Yhteistyökumppani hankkeessa on DNA. Uudella ratkaisulla kauppias voi tunnistaa kaikkien pankkien ja teleoperaattoreiden mobiilivarmennetta käyttävät asiakkaat. Mobiilivarmenne lisää merkittävästi yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia kehittää sähköisiä palveluitaan ja parantaa asiakkaiden käyttökokemuksia etenkin uusilla välineillä. Kuluttajat voivat tunnistautua palveluihin nykyistä kätevämmin esimerkiksi matkapuhelimella. OP-Pohjola-ryhmä haluaa olla mukana varmistamassa ja turvaamassa asiakkaiden käyttökokemuksia sähköisessä maailmassa. Merkittävä osa nykyisistä tunnistautumistapahtumista tapahtuu pankkien palveluihin, ja pankilla on siten iso rooli uusien käyttötottumuksien muovaajana ja luottamuksenkin herättäjänä. Maa- ja metsätalouden kehitys vakaata ja Tuomas Piesanen. Maataloussektorin lainakanta supistui hieman. Keski-Suomen Osuuspankin markkinaosuus maataloudessa oli yli 60 prosenttia. Talouskriisin aiheuttama epävarmuus välittyi vuoden lopulla metsäteollisuustuotteiden markkinoille ja sieltä puumarkkinoille. Epävarmat talousnäkymät saivat sekä puun ostajat että myyjät varovaisiksi, ja yksityismetsänomistajien myyntitulot jäivät edellisvuotta alhaisemmiksi. Maatilojen investoinnit elpyivät kasvaneiden viljan myyntitulojen ja puukauppatulojen myötä. Maidon tuottajahinnan suotuisa kehitys vauhditti maitotilojen investointeja. Pankki kehitti metsänomistajien palveluita vuonna 2011 muun muassa avaamalla uudet op.fi -metsäpalvelusivut ja perustamalla OP-Kiinteistökeskuksiin metsätilojen välitykseen erikoistuneiden välittäjien rinki. Pohjola Vakuutuksen markkinaosuus maatilavakuutuksissa kasvoi vuonna 2011 lähes neljällä prosentilla päätyen 18 prosenttiin vuoden lopussa. Heinäkuusta 2011 lähtien asiakkaat ovat voineet valita myrskyvahingon enimmäiskorvaustason kolmesta vaihtoehdosta: 16, 23 ja 32 /m³. Markkinaosuus metsävakuutuksissa oli vuoden lopussa jo 24 prosenttia.

15

16

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Hyvässä myötätuulessa

Hyvässä myötätuulessa Hyvässä myötätuulessa Ainutlaatuinen asiakaskohtaaminen Me tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen asiakaskohtaamisen. Se on joustavuutta, ihmisläheisyyttä, välittämistä ja paikallisuutta. Meillä on kasvot.

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Vakuutus- ja pankkitoiminnan yhdistäminen jatkuu Osuuspankkien ja Pohjolan yhteistyö osoittautunut tehokkaaksi OP-Pohjolan

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan Osuuspankki. Menestystä vuodesta toiseen I 2011

Itä-Uudenmaan Osuuspankki. Menestystä vuodesta toiseen I 2011 Itä-Uudenmaan Osuuspankki Menestystä vuodesta toiseen I 2011 Itä-Uudenmaan Osuuspankki I 2 Itä-Uudenmaan Osuuspankki on paikallinen OP-Pohjola-ryhmään kuuluva, yrityskuvaltaan ja markkinaosuudeltaan vahva

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä

Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TAKANA TULOKSEKAS VUOSI Suomen suurin säästöpankki lähellä ja läsnä Oma Säästöpankin markkina-asema jatkoi vahvistumistaan viime vuonna. Tahtotilamme jatkon suhteen on selkeä,

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2013

PANKKIBAROMETRI I/2013 PANKKIBAROMETRI I/2013 15.3.2013 1 Pankkibarometri I/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen

Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille. Voimassa 1.1.2016 alkaen Fennian edut Suomen Yrittäjien jäsenille Voimassa 1.1.2016 alkaen 2016 Fennialla on tyytyväisimmät yritysasiakkaat liity sinäkin joukkoon! Fennia-konserni on vakuutusten ja niihin liittyvien palveluiden

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua. OP-Pohjola

Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua. OP-Pohjola Yksilöllistä varallisuudenhoitopalvelua OP-Private paras kumppani OP-Private palvelulla saat kaiken yhdestä paikasta ja sinua palkitaan keskittämisestä. Oma varainhoitajasi ja asiantuntijatiimimme huolehtii

Lisätiedot

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012

Pankkibarometri I/2012 14.3.2012 Pankkibarometri I/2012 1 Sisältö Sivu Kotitaloudet 2 Yritykset 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä ja odotuksia luotonkysynnän ja eri sijoitusmuotojen kehityksestä.

Lisätiedot

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan vuonna 2015 olevan vastaavalla tasolla kuin 2014. TÄYDENNYS 4/17.2.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 23.4.2014 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 1/2015, 2,75% 28.2.2020

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011 Pankkibarometri III/2011 1 Pankkibarometri III/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 Aktia panostaa kasvuun Näkymät ja suunnitelmat 2016 2 Suomen kasvu jatkossa heikkoa 0,6 0,9 3 Kilpailukyky on edelleen ongelma 4 Työllisyysaste

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.7.2005 30.9.2005 1 Elisan Q3 2005 Q3 2005 ja taloudellinen tilanne Katsaus matkaviestintään ja kiinteän verkon liiketoimintaan Saunalahti-kaupan eteneminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q3

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015

SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄN TULOS VUODELTA 2015 SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ TIIVISTETTYNÄ Suomen vanhimmassa pankkiryhmässä on 23 itsenäistä Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki, Säästöpankkiliitto, Sp-Rahastoyhtiö,

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2015

PANKKIBAROMETRI I/2015 PANKKIBAROMETRI I/2015 17.3.2015 1 Pankkibarometri I/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy

Tapiola-ryhmä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2009 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Mikä on Alajärven Osuuspankki?

Mikä on Alajärven Osuuspankki? ALAJÄRVEN OSUUSPANKIN TUOTTO-OSUUDEN MERKINTÄ Mikä on Alajärven Osuuspankki? Osuuspankin toiminimi on Alajärven Osuuspankki (jäljempänä "Osuuspankki" tai "Pankki"). Sen kotipaikka on Alajärvi. Pankin y-tunnus

Lisätiedot

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA

Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Liite 1 Sixten Korkman Talousneuvosto 14.12.201112 2011 ETLA Euroopan talouskriisi ja Suomi 1. Mihin suuntaan EMU on kehittymässä? 2. Onko euroalue ajautumassa umpikujaan? 3. Suomen tuottavuuskuoppa 4.

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui

Smart way to smart products. Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Etteplan Q2: Vakaa kehitys jatkui Toimitusjohtaja Juha Näkki 12.8.2015 Markkinakatsaus Suunnittelupalveluiden kysyntä oli alkuvuonna 2015 keskimäärin viime vuoden kysyntää paremmalla tasolla. Tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Olavi Kurola, Pohjolan Osuuspankki 14.2.2017 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme

Lisätiedot

Akaan Seudun Osuuspankki. Vuosikatsaus 2007

Akaan Seudun Osuuspankki. Vuosikatsaus 2007 Akaan Seudun Osuuspankki Vuosikatsaus 2007 2 Kuvasatoa vuodelta 2007 Pankin pääkonttorin peruskorjaus oli vuoden 2007 suuri ponnistus. Pankki huputettuna. Sisätilat uudistettiin täydellisesti. Uusi ilme

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja

Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 Exel Composites Oyj Vesa Korpimies, toimitusjohtaja Tammi-syyskuu 2011 lyhyesti: Markkinaolosuhteet paranivat edelleen Tammi-syyskuu 2011 Liikevaihto tammi-syyskuussa 2011

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Valvottavien taloudellinen tila ja riskit Lehdistötilaisuus 14.4.2011 14.4.2011 Aiheet Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2011 Solvenssi II:n vaikuttavuustutkimuksen tulokset suomalaisille vakuutusyhtiöille

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

OP RYHMÄN TUOTTO-OSUUKSIEN ESITTELY

OP RYHMÄN TUOTTO-OSUUKSIEN ESITTELY 1 (11) OP RYHMÄN TUOTTO-OSUUKSIEN ESITTELY I OP RYHMÄN OSUUSPANKKIEN TUOTTO-OSUUDET II TIETOJA OP RYHMÄSTÄ JA OP OSUUSKUNNASTA 1 Osuuspankkien yhteenliittymä ja OP Ryhmä OP Ryhmän osuuspankit antavat jäsenilleen

Lisätiedot

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui

United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui United Bankers Oyj YHTIÖTIEDOTE 26.2.2015 kello 9:00 United Bankers Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Kasvupanostukset tuottivat tulosta: liikevaihdon kasvu 50 %, liikevoitto kaksinkertaistui Tammi-joulukuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot