MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT. Rural Studies. Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma"

Transkriptio

1 MONITIETEISET MAASEUTUOPINNOT Rural Studies Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma

2

3 Muutoksen maaseutu Artikkelikokoelma Koonneet Torsti Hyyryläinen ja Hannu Katajamäki Mikkeli

4 Monitieteiset maaseutuopinnot Rural Studies -verkosto Julkaisija ISBN Taitto ja ulkoasu Helsingin yliopisto Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Lönnrotinkatu MIKKELI puh. (015) faksi (015) X (pdf) Artikkelikokoelma on julkaistu pdf-tiedostona osoitteessa Anne Hytönen 4 Rural Studies Monitieteiset maaseutuopinnot

5 Sisältö: Esipuhe... 7 ERILAISTUVAT MAASEUDUT Suomen maaseudun evoluutio Hannu Katajamäki Pyhtää ja kolmas aalto Klaus Helkama Eurooppalaisten maaseutujen muutos Toivo Muilu Maaseudun palvelurakenteen muutos Ilkka Lehtola Hyvän viljelijyyden kulttuurinen malli ja ympäristökysymys Tiina Silvasti KEHITTÄMISPOLITIIKAT JA MAASEUTU Yhdentävän maaseutupolitiikan eurooppalainen tausta Pentti Malinen Maaseutupolitiikan järjestelmä Suomessa Eero Uusitalo Aluekeskuspolitiikka ja muut yhdentävän maaseutupolitiikan esteet Suomessa Olli Rosenqvist Arviointi ja maaseutupolitiikka Reijo Keränen Hallinnosta hallintaan: paikallisen kehittämispolitiikan muuttuvat piirteet Petri Kahila Maatalouspolitiikan kehitys ja poliittis-taloudellinen toimintaympäristö Jukka Kola 5 Rural Studies Monitieteiset maaseutuopinnot

6 MAASEUTU JA KAUPUNKI Suomalaisten maaseutukuvat Vesa Rouhiainen Neljä mallia kaupungin ja maaseudun välisestä suhteesta Petri Kahila & Antti Saartenoja YHTEISÖLLISYYS MAASEUDUN KEHITTÄMISESSÄ Kylätoiminnan perinne sosiaalisena pääomana Torsti Hyyryläinen Sosiaalinen pääoma ja paikallinen kehittäminen Torsti Hyyryläinen & Pertti Rannikko MAASEUTUTUTKIMUKSEN TEEMOJA Maaseudun pienalueisiin kohdistuneet tutkimukset Suomessa Kari Leinamo Suomalainen maaseutututkimus Pirjo Siiskonen Naiset ja maaseutu: tutkimussuuntauksia Maarit Sireni Ruoka liikkeessä Tiina Silvasti & Tuija Mononen Sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden yhdistäminen syrjäisellä maaseudulla Pertti Rannikko Kirjoittajat Rural Studies Monitieteiset maaseutuopinnot

7 Esipuhe Suomalainen maaseutupolitiikka ja maaseutututkimus ovat molemmat 1990-luvulta lähtien kehittyneet merkittävästi. Maaseutualan korkein opetus yliopistoissa on ajankohtaisesti jäsentymässä uuteen muotoon. Konkreettinen osoitus tästä on monitieteisten maaseutuopintojen käynnistyminen seitsemän yliopiston yhteistyönä. Muutoksen maaseutu on monitieteisten maaseutuopintojen Rural Studies johdanto-opintojaksoa varten koottu lukemisto. Kokoelma julkaistaan ja sitä käytetään marraskuussa 2002 alkavan Ekskursio maaseudun kehityskysymyksiin -opintojakson yhteydessä. Maaseutukysymyksistä kiinnostuneita lukijoita on ajateltu löytyvän myös laajemmasta, tutkijoiden, virkamiesten sekä maaseutupolitiikan tekijöiden ja kehittäjien joukosta. Tieteellisenä toimintana maaseutututkimus voidaan määritellä kuuluvaksi monitieteisiin aloihin, joille on luonteenomaista tieteidenvälisyys sekä ongelma- ja ratkaisukeskeisyys. Käsillä oleva artikkelikokoelma heijastelee maaseutututkimuksen moninaisuutta niin tieteenalojen kuin näkökulmien runsauden kautta. Artikkelikokoelmassa maaseutututkimuksen, kehittämisen ja maaseutupolitiikan parissa työskentelevät asiantuntijat kirjoittavat omilla äänillään ja tyyleillään. Kokoelman moniäänisyys on tietoinen valinta. Artikkeleita on toimituksellisesti yhtenäistetty vain tekstien ulkoasun osalta. Noin puolet kokoelman artikkeleista on aiemmin julkaistuja. Tekijän ja kustantajan luvalla ne julkaistaan sellaisenaan uudelleen. Mukana on myös perusteellisesti uudelleen kirjoitettuja sekä kokonaan uusia tekstejä. Aiemmin julkaistujen artikkeleiden kohdalla tarkat julkaisutiedot mainitaan alaviitteessä. Maaseutututkijoiden hyvä verkostoituminen oli tärkein tausta sille, että tämän vuoden alussa tutkimusjohtaja Hannu Katajamäen kanssa saamamme lukemiston kokoamistehtävä oli mahdollista saattaa päätökseen määräajassa. Maaseutututkijat näkivät oppimateriaalin kokoamisen hyvin tärkeäksi ja yhteistyöpyyntöihin suhtauduttiin poikkeuksetta myönteisesti. Muutoksen maaseutu tuo esiin moniäänisen maaseutututkimuksen. Vaikka tämä artikkelikooste on laajuudeltaan saavuttanut äärensä, niin toisaalta voidaan tyydytyksellä todeta, että monia hyviä kirjoituksia jäi vielä odottamaan julkaisemista. Nämä tekstit ovat uuden oppimateriaalin tuottamisen perusta ja erityisen tärkeitä merkkejä alan kehityspotentiaalista. Kiitokset kaikille kirjoittajille tästä paalutuksesta. Torsti Hyyryläinen Rural Studies -verkostojohtaja 7 Rural Studies Monitieteiset maaseutuopinnot

8

9 Erilaistuvat maaseudut

10

11 Hannu Katajamäki: Suomen maaseudun evoluutio Hannu Katajamäki SUOMEN MAASEUDUN EVOLUUTIO Muotoutuva maaseutu Nykyisen Suomen alueella esiintyi asutusta jo ammoisina aikoina, vuosituhansia sitten. Ajanlaskumme alussa Suomeen alkoi suuntautua nykyisen Suomenlahden yli kasvava muuttovirta, jonka pontimena olivat Suomen mittaamattomissa erämaissa käyskennelleet turkiseläimet. Turkisten viennin kautta Suomi yhdentyi taloudellisesti ensimmäisen kerran Eurooppaan ajanlaskumme ensi vuosisatojen aikana. Vuosituhannen alussa Suomeen alkoi siirtyä väestöä myös Ruotsista, josta tulleet asettuivat asumaan ohuille kaistoille maan länsi- ja etelärannikolle. Yhä vieläkin Suomen ruotsinkielinen väestö asuu samoilla alueilla. (Luukko 1968; Åström 1978; Kaukiainen 1980). Etelä- ja Länsi-Suomi soveltuvat hyvin maanviljelykseen. Maaperä on hedelmällistä savikkoa, maa on tasaista, kasvukausi on selvästi pidempi kuin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Vuosisatojen kuluessa eränkäynti jäi Etelä- ja Länsi-Suomessa sivuelinkeinoksi ja pääelinkeinoksi tuli kiinteä peltoviljely. Jo 100-luvulta on Lounais-Suomessa merkkejä kiinteän peltoviljelyn yleistymisestä (Luukko 1968: 2). Maanviljelyn varhainen muoto oli myös Suomessa kaskiviljely, joka perustui metsän hyväksikäyttöön: poltettujen puiden tuhka antoi maalle kasvuvoimaa. Alunperin kaskiviljelyä harrastettiin koko maassa. Vähitellen kaskiviljely alkoi siirtyä pois ensin asutetuilta Etelä ja Länsi-Suomen alueilta, joilla oli hyvät luontaiset edellytykset kiinteään peltoviljelyyn. Uudisasutus eteni ja 1600-luvulla ripeimmin Itä-Suomessa, ja sen tärkeä osa oli kaskiviljely. Itä-Suomen maasto on mäkistä ja kivikkoista, ja luonnon tarjoamat mahdollisuudet kiinteälle peltoviljelylle selvästi kehnommat kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itä-Suomessa kaski tarjosi nopeimman tien elämisen alkuun. Kaskista saatiin erityisen runsaita ruissatoja, ja parhaina vuosina kaskiruista riitti jopa vientiin. Kaskiruis oli luvulla ja 1600-luvun alussa Suomen tärkein vientituote (Kaila 1931: 40; Ajo 1946: 50). Länsi-Suomalaiset ja Itä-Suomalaiset kylät poikkesivat toisistaan siten, että edelliset olivat 1800-luvulle asti tiheästi rakennettuja talojen rykelmiä, kun taas Itä-Suomessa kaskitalous synnytti harvan asutuksen. Lisäksi kaskitalous piti asutuksen jatkuvassa liikkeessä. Kaskitalous sinänsä ei kuitenkaan eristänyt maaseutuväestöä toisistaan, sillä kaskeaminen oli tehokkainta yhteistyössä. Yhteistyön muodoksi tulivat noin kymmenen talon muodostamat kaskiyhtiöt, joiden johtoon valittiin erityinen huuhtakuningas. Huuhtakuningas huolehti työnjohdosta kasken polttamisen aikana, ja hänen tehtävänään oli myös jakaa sato kaskiyhtiön osakkaille (Simonen 1949: 21 22). Vanha maaseutu Länsi-Suomen kiinteää kyläasutusta piti yllä sarkajako, joka oli keino sovittaa yhteen talonpoikien verotus ja omistusoikeus. Sarkajako vakiintui Lounais-Suomen kiinteän peltoviljelyn alueella 1500-luvulle mennessä. Kylässä olevat peltokappaleet yhdistettiin ja jaettiin sarkoina talojen kesken talojen veroluvun mukaisessa suhteessa. Sarkajaossa pelto pirstottiin satoihin pitkulaisiin maakaistaleisiin. Sen toteuttamisen välineenä oli kussakin kylässä oma mittaustanko (Talve 1979: 54). Maaseutupolitiikkaa 1700-luvulla Sarkajaosta seurasi vainiopakon nimellä tunnettu menettely. Kylän peltojen ympärille rakennettiin aitaus, ja jokainen talonpoika oli sidottu kylässä vallitsevaan vuoroviljelyjärjestelmään. Vainiopakko oli tehokas kyläyhteisön yhteistoiminnan edistäjä: maan muokkaus ja kylvö sekä leikkuu- ja korjuutyöt oli tehtävä samanaikaisesti. Vainio- 11 Rural Studies Erilaistuvat maaseudut

12 Hannu Katajamäki: Suomen maaseudun evoluutio pakon sanelema yhteistoiminta johti myös muodollisiin säännöksiin. Syntyi tarve muotoilla erityisiä kyläjärjestyksiä. Ruotsi-Suomen hallitus julkaisi vuonna 1742 erityiset kyläjärjestysohjeet (Jutikkala 1942: 448). Kyläjärjestykset olivat 1700-luvun maatalouspolitiikan välineitä, joiden avulla haluttiin taata maataloustuotannon riittävä tehokkuus. Lisäksi halututtiin edistää erilaisten maatalouteen liittyvien uudistusten omaksumista. Kyläjärjestykset korostivat kylän merkitystä maaseutuyhteisön perusyksikkönä. Isojako ja uusjako muuttvat maaseudun luonnetta Kyläjärjestykset eivät kuitenkaan osoittautuneet riittävän tehokkaiksi maatalouspolitiikan välineiksi. Jatkuvasti kannettiin huolta sarkajaon aiheuttamasta tehottomuudesta. Alettiin pohtia sarkajaon kumoamista niin, että jokainen kylän talonpoika voisi naapureistaan riippumatta kehittää elinkeinoaan. Näitä uusia ajatuksia välitti Ruotsin maatalouspoliittiseen keskusteluun Jakob Faggott, joka vuonna 1746 julkaisi kirjan Svenska landbrukets hinder och hjälp (Jutikkala 1942: 51). Faggott esitti lähinnä Englannin esikuvan perusteella, että sarkojen sijasta olisi kullekin talolle jaettava isoja lohkoja. Tämän perusteella alettiin puhua isostajaosta, joka käynnistettiin Suomessa 1762 annetulla asetuksella. Isojako ei kuitenkaan toteutunut odotetulla tavalla. Naapureilla oli oikeus pitää peltonsa ja niittynsä yhteisissä aitauksissa, eikä isojako juurikaan vaikuttanut kylien rakennustiheyteen. Kylien hajaantumiseen vaikutti kuitenkin ratkaisevasti vuodesta 1848 eteenpäin toteutettu uusjako. Toden teolla uusjako alkoi edistyä luvulla. Sen yhteydessä monet talonpojat muuttivat kylistä omien tilustensa lähelle. Uusjaon seurauksena Etelä- ja Länsi-Suomen vanhat ryhmäkylät hajosivat, ja uusjako vaikeutti myös tilattomien asemaa heikentämällä nautintaoikeuksia. Juopa maataomistavien ja maataomistamattomien välillä jyrkkeni 1800-luvun lopun vuosikymmeninä (Jutikkala 1942: ; Talve 1979: 54). Uusjaon tavoitteena oli tehostaa maataloustuotantoa, ja talonpojat haluttiin vapauttaa jäykäksi tulkitun kyläyhteisön puristuksesta. Uusjaon taustalla oli taloudellisen liberalismin oppi: myös maataloudessa haluttiin edistää yksilöllisen yrittämisen periaatetta (Kumpulainen 1989: 55). Suomalaisen maaseudun pitkän kehityskaaren kulussa isojako käynnisti ja uusjako sinetöi kehityksen, jonka seurauksena kylien merkitys väheni: kylien asutusrakenne hajaantui ja kylien itsehallinto lakkasi. Kylien aseman heikkenemistä joudutti myös vuonna 1865 annettu asetus kunnallishallinnon toteuttamisesta. Tällä asetuksella synnytettiin maaseudulle nykymuotoiset kunnat, joiden muodostaminen oli kansanvallan kehittymisen kannalta tärkeää. Kuntien muodostaminen edisti myös kansan sivistystason nousua, sillä vuoden 1865 asetuksessa mainittiin kunnan tehtävistä ensimmäisenä kansakoulujen perustaminen (Jutikkala 1942: 620). Vääjäämättömästi kuntien perustamisesta seurasi kuitenkin myös se, että kunnan sisäisessä päätöksenteossa yksi kylä eli kirkonkylä alkoi nousta ylitse muiden. Kuntien toiminnassa monet pyrkimykset alkoivat tähdätä nimenomaan kirkonkylän kehittämiseen Uusjako ja kuntien perustaminen aiheuttivat sen, että 1900-luvun alkupuolella kylien suuri aika oli jo ohi, vaikka maaseudun suuri aika oli Suomessa vasta koittamassa. Kultainen vuosisata Suomalainen maaseutu eli 1800-luvun alkuvuosikymmeninä pysähtyneisyyden aikaa. Maatalous muuttui viljasta saadun hyvän hinnan ja laajana jatkuneen viinan kotipolton seurauksena yhä yksipuolisemmaksi. Karjanhoito taantui. Tämä maatalouden turmion tie huipentui viimein vuosien romahdukseen. Vuonna 1867 halla iski viljaan kesäkuussa. Seurauksena oli lähes täydellinen kato. Kadon jälkiseurauksena kuoli aliravitsemukseen ja tauteihin lähes ihmistä, melkein 10 % kansasta. Tämän tragedian jälkeen maaseudulla alettiin ymmärtää monipuolisuuden merkitys. Romahduksen jälkeen alkoi Suomessa maatalouspolitiikan sitkeä pyrkimys kohti omavaraisuutta (Jutikkala 1942: ). Maatalouden tärkeä kehityssuunta oli 1800-luvun lopun vuosikymmeninä maitotalouden voimistuminen: lehmästä tuli maidontuottaja. Vanhassa viljavaltaisessa maataloudessa lehmän tärkein tehtävä oli ollut tuottaa 12 Rural Studies Erilaistuvat maaseudut

13 Hannu Katajamäki: Suomen maaseudun evoluutio lantaa. Voista tuli Suomelle tärkeä vientituote 1800-luvun lopussa. Voita vietiin etenkin Pietariin ja Englantiin. Maatalouden tuotantovälineet kehittyivät 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa: aurat, äkeet, niittoja haravakoneet sekä puimakoneet yleistyivät, kasvinjalostus kehittyi. Peltoala lähes kaksinkertaistui vuodesta 1880 vuoteen Karjatalouden vahvistuminen lisäsi heinänkylvöä. Kaiken kaikkiaan karjatalous vähensi maaseudun tuotannollisen perustan herkkyyttä: heinään halla ei pysty läheskään yhtä helposti kuin viljaan. Metsäteollisuuden läpimurto lisäsi 1800-luvun lopussa huikeasti metsien arvoa. Metsien myynti kanavoi maaseudulle uudenaikaiseen maatalouteen siirtymisen kannalta elintärkeitä pääomia. Metsien ansiosta Suomen talonpoikien oli monien muiden Euroopan maiden talonpoikia helpompi uudistaa maataloutta 1800-luvun lopun vuosikymmeninä. (Jutikkala 1942: ; Granberg 1989: 33 34). Vuonna 1901 Suomessa oli itsenäisiä maanomistajia ainoastaan 33 prosenttia maanviljelijäväestöstä. Suomen itsenäistyttyä toteutettiin vuonna 1918 laaja maareformi, jonka tuloksena torppareista tuli itsenäisiä talonpoikia. Torpparien vapauttaminen lisäsi talonpoikien määrää erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudulla. Vuonna 1922 säädettiin Lex Kallio: laki maan hankkimisesta asutustarkoituksiin (Waris 1974: 22). Lex Kallio synnytti pientiloja erityisesti ItäSuomeen. Maaseudun asuttamisen edistäminen ilmensi nuoren tasavallan agraariunelmaa: tavoitteena oli luoda itsenäisen talonpoikaiston varassa elävä yhtenäinen kansakunta. Suomessa oli vuonna 1918 käyty verinen sisällissota. Vastakkain olivat porvarillista maailmankatsomusta edustaneet valkoiset ja sosialismia kannattaneet punaiset. Voittanut valkoinen puoli tulkitsi sodan lopputuloksen niin, että yhteiskuntarauha säilyy parhaiten, jos vähäosaiset ja epävakaat väestönosat kiinnitetään maahan. Erityisen tärkeänä nähtiin maatalouden kehittäminen Neuvostoliittoon rajoittuvilla alueilla. Maataloudellinen rajaseututoiminta oli tärkeä maatalouspolitiikan osa ja 1930-luvulla. Nähtiin, että... paras puolustus maalle on itsenäinen, hyvin toimeentuleva pienviljelijäväestö rajaseuduilla (Hämäläinen 1990: 84). Suomen maaseudun kukoistuskausi 1920-luvulta 1950-luvulle perustui ihmisiin: siihen, että maaseudulla oli paljon ihmisten tekemää työtä. Maatalous oli pitkälle 1900-luvulle koneistamatonta. Ihmiset ja hevoset tekivät pääosan peltotöistä. Metsä- ja uittotyöt tarjosivat runsaasti työmahdollisuuksia etenkin Itä-Suomen pienviljelijöille. (Linkola 1936: ; Helander 1949: 434). Maaseudun kukoistuksen aikaa ilmentää myös osuustoiminnan vilkastuminen. Vanhan maaseudun kyläyhteisöjen ja yhteistoiminnallisten muotojen jälkeen oli kehitettävä uusia yhteistyön muotoja. Osuustoiminta osoittautui Suomessa erityisen sopivaksi viljelijöiden välisen taloudellisen yhteistyön välineeksi. Se säilytti jokaisen viljelijän yksityisyrittäjän vapauden, mutta antoi samalla mahdollisuuden yhteisten taloudellisten päämäärien ajamiseen. Osuustoiminnan edistäjäksi perustettiin vuonna 1899 muinaisen pellon jumalan mukaan nimetty Pellervoseura. Suomen osuustoiminnan perustajan Hannes Gebhardin näkemys osuustoiminnasta oli maaseutupoliittinen: osuustoiminta oli väline poistaa maaseudun väestön elämän epäkohtia. Välittömän yllykkeen Pellervo-seuran perustamiselle antoi tsaari Nikolai II:n Suomea sortanut politiikka, joka määriteltiin Helmikuun manifestissa vuonna Osuustoiminta nähtiin tuossa tilanteessa keinoksi karaista kansaa kestämään Venäjän aiheuttamaa uhkaa (Simonen 1949: 465). Pellervo-seuran tehtävänä oli synnyttää maaseudulle maamiesseuroja, jotka edelleen kasvattaisivat maalaisväestöä osuustoimintaan. Osuustoimintaliikkeen historia on Suomessa sikäli mielenkiintoinen, että kattoorganisaatio perustettiin tilanteessa, jolloin paikallista osuustoimintaa oli vielä vähän. Monissa muissa maissa syntyi ensin suuri joukko hajallaan olevia paikallisia osuuskuntia, jotka lopulta päättivät muodostaa keskusjärjestön. Suomessa kehitys kulki toisin päin: Aulis J. Alasen tulkinnan mukaan keskipisteestä kehään päin. Pellervoseura loi osuustoiminnan muodot ja määräsi alusta pitäen osuustoiminnallisen liikkeen suunnan. Maaseudun osuustoimintaan liittyy Suomessa keskusjohtoisuuden perinne. (Alanen 1964: ). Vuonna 1901 säädetyn osuustoimintalain jälkeen maaseudulle alkoi syntyä kiihtyvällä vauhdilla erilaisia pienosuuskuntia: osuuskassoja, osuusmeijereitä, osuuskauppoja, hankinta- ja yhteistyöosuuskuntia. Maaseudun suuren ajan huipentuman aikoihin 1930-luvulla toimi noin osuuskuntaa. Yksin osuusmeijereitä oli ympäri Suomen maaseutua noin Rural Studies Erilaistuvat maaseudut

14 Hannu Katajamäki: Suomen maaseudun evoluutio Maaseutu organisoitui myös poliittisesti. Santeri Alkion taitavan toiminnan tuloksena maaseudun poliittinen voima kanavoitui suurimmaksi osaksi maalaisliitoon. Vuosisadan alussa viljelijät perustivat myös ammatillisen etujärjestön, maataloustuottajien keskusliiton (MTK). Maaseudun kulttuuria kehiteltiin nuorisoseuroissa. Kaiken kaikkiaan maaseudun nousua siivitti 1900-luvun alun vuosikymmeninä maaseudun taloudellisen ja poliittisen organisoitumisen voimistuminen. Agraariunelman viimeinen vaihe Toisen maailmansodan jälkeen Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle noin 12 % sotaa edeltäneestä pintaalastaan. Neuvostoliiton puolelle jääneestä Karjalasta siirtyi Suomen nykyisten rajojen sisäpuolelle noin henkilöä, 11 % silloisesta väestöstä. Valtaosa siirtoväestöstä oli maanviljelijöitä. Maanhankintalain perusteella siirtoväelle lohkottiin tiloja lähinnä Etelä- ja Länsi-Suomesta. Huolimatta siirtolaisten asuttamisen laajuudesta on ehkä oikein arvioida, että maaseudun kannalta asuttaminen ei ollut kovin ongelmallista. Karjalan siirtolaiset sijoittuivat maatalouden kannalta edullisille alueille. Erityisesti itäsuomalaisen maaseudun kannalta merkitykselliseksi asuttamisen muodoksi osoittautui perheellisten rintamamiesten asuttaminen. Rintamamiehillä oli sodan aikana luvattu maata. Sodan jälkeen lupaukset oli lunastettava. Sodanjälkeisen asutustoiminnan yksi osa olivat kylmät tilat jotka tarkoittivat tiloja, joiden tuotto perustamisvaiheessa oli 10 % tai vähemmän lopullisesta tuotosta. Kaikkiaan kylmiä tiloja perustettiin luvun loppuun mennessä noin (Palomäki 1960). Niiden muodostamisella haluttiin edistää pellonraivausta Itäja Pohjois-Suomessa, sillä sodanjälkeisillä vuosilla Suomi ei vielä ollut elintarvikkeiden suhteen omavarainen. Itä- ja Pohjois-Suomeen syntyi sodanjälkeisen asutustoiminnan tuloksena suuri joukko hyvin pieniä tiloja, joiden toimeentulo perustui karjanhoidon ja metsätöiden muodostamaan toimeentuloyhdistelmään. Itä-Suomen asuttamisen yhtenä syynä olivatkin metsäteollisuuden tarpeet. Metsätyöt olivat vielä ja 1950-luvulla hyvin työvoimavaltaisia. Metsäteollisuuden puunsaannin turvaaminen edellytti, että Itä- ja Pohjois-Suomessa oli runsaasti metsätyöhön kykenevää paikallista työvoimaa. Agraariunelma säilyi 1950-luvulle asti Toisen maailmansodan jälkeinen asutustoiminta piti yllä agraariunelmaa. Suomen maaseutu oli 1950-luvulla täynnä ihmisiä. Lapsia oli paljon Tarvittiin yhä uusia ja uusia kyläkouluja. Maaseutu eli rikasta, monipuolista ja itseriittoista elämää. Vuonna 1956 Suomeen luotiin maataloustulojärjestelmä, joka oli osoitus maaseudun poliittisesta ja taloudellisesta voimasta. Maataloustulojärjestelmä subventoi maataloutta hintojen kautta poistamalla maataloustuotteiden menekki- ja hintariskin. Maanviljelijöiden kannalta maataloustulojärjestelmä oli turvallinen. Heidän identiteetikseen kuitenkin kehittyi maataloustuottaja eikä yrittäjä. Suuri murros Suomalaisen maaseudun murros alkoi 1960-luvun alussa. Maatalouteen ja metsätalouteen liittyvät työt alkoivat koneellistua ja ihmistyövoiman tarve maaseudulla vahentyä. Toisen maailmansodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat tulivat 1960-luvun puolivälissä työikään. Suomen maaseudulla alkoi olla runsaasti liikaväestöä. Samoihin aikoihin Etelä-Suomen suuret keskukset alkoivat tarjota työmahdollisuuksia: teollisuus ja palvelut laajenivat. Erityisen raju oli väestön purkaus Itä- ja Pohjoi-Suomesta. Etelä-Suomen työmarkkinat eivat olisi 1960-luvun lopussa pystyneet ottamaan vastaan kaikkia maaseudun ihmisiä. Tässä tilanteessa tuli avuksi vuonna 1954 solmittu sopimus yhteispohjoismaisista työmarkkinoista. Tämän sopimuksen perusteella suomalaiset saattoivat siirtyä ilman muodollisuuksia Ruotsiin työhön. Siirtolaisuus Ruotsiin oli 1960-luvun lopussa niin runsasta, että vuosina Suomen väkiluku väheni (Wiman 1975: 60 63). 14 Rural Studies Erilaistuvat maaseudut

15 Hannu Katajamäki: Suomen maaseudun evoluutio Suomessa saavutettiin elintarvikeomavaraisuus 1950-luvulla. Pian tämän jälkeen törmättiin jo ylituotantoongelmiin. Maatalouspolitiikan suuntaa alettiin muuttaa. Maaseudun asuttamisen aika oli ohi. Alkoi maatalouden rakennepolitiikan aika. Rakennepolitiikan osiksi muotouivat Suomessa toimenpiteet, joilla edistetään tilakoon kasvua, uuden teknologian käyttöönottoa sekä nopeutetaan tai helpotetaan pientilojen luopumista tuotannosta (Granberg 1989: 84). Maatalouspolitiikka muuttuu asutuspolitiikasta rakennepolitiikaksi Maatalouspolitiikan keskeisin tavoite on 1960-luvun lopusta lähtien ollut tärkeimpien maataloustuotteiden omavaraisuuden turvaaminen sekä kotimaisen tuotannon ja kulutuksen tasapainottaminen (Maatalous 2000: 5). Maatalouden rakennepolitiikan ensimmäiset toimenpiteet 1960-luvun lopussa olivat maatalouden verouudistus ja pellonvarausjärjestelmä. Verouudistuksen jälkeen siirryttiin maapohjan verottamisesta todellisten tulojen verottamiseen. Uusi verotuskäytäntö kannusti hankkimaan koneita ja laitteita. Verotus kiristyi pienillä karjatalousvaltaisilla tiloilla ja helpottui suurilla kasvinviijelytiloilla. Pellonvarausjärjestelmällä haluttiin edistää pienten tilojen luopumista maataloudesta. Viljelijälle maksettiin korvaus, jos hänl jätti peltonsa määräajaksi viljelemättä (Granberg 1989: 84; Vihinen 1990: 33). Perifeerinen protesti Ensimmäiset rakennepoliittiset toimet kohdistuivat erityisesti pientiloihin. Sotansa sotineiden ja peltohehtaarinsa raivanneiden pienviljelijöiden elämä järkkyi ja elämäntyö näytti menettävän merkityksensä. Erityisesti Itä-Suomen pienviljelijät olivat katkeria. Katkeruus leimahti vuoden 1970 eduskuntavaaleissa. Maaseudun unohdettuun kansaan taitavasti vedonnut Suomen Maaseudun Puolue (SMP) lisäsi kansanedustajiensa määrän yhdestä kahdeksaantoista. SMP ei kuitenkaan kyennyt lunastamaan unohdetulle kansalle antamiaan lupauksia. SMP:n vaalivoitto havahdutti kuitenkin päättäjät pohtimaan tyhjenevien maaseutualueiden kohtaloa. Alettiin miettiä mahdollisuuksia synnyttää maaseudun väistyvien toimintojen tilalle uusia toimintoja. Torjuntavoitto Aluepolitiikka ja hyvinvointivaltion laajentaminen vahvistavat maaseutua SMP:n vaalivoiton jälkeen aluepolitiikkaan alettiin Suomessa ohjata selvästi aikaisempaa enemmän resursseja. Alue-politiikka tuntuikin tepsivän. Aluepolitiikan ansiosta kehitysalueille syntyi 1970-luvulla työpaikkoja, jotka eivät olisi ilman aluepoliittisia toimia syntyneet. Aluepolitiikka tasasi 1970-luvulla teollisuuden alueellista työnjakoa. Erityisesti työvoimavaltainen teollisuus suosi 1970-luvulla kehitysalueita (Eskelinen 1985: 3; Tervo 1983: 141 ja 143). Syrjäiselle maaseudulle aluepolitiikan vaikutukset eivät kuitenkaan kovin näyttävästi ole yltäneet. Aluepolitiikka suosi eniten kehitysalueiden elinvoimaisimpia keskuksia (Katajamäki 1981). Vaikka aluepolitiikan vaikutukset varsinaisella maaseudulla jäivät 1970-luvulla kohtuullisen vähäisiksi, niin silti maaseudun tyhjenemisen vauhti hidastui. Vuosien 1973/74 ensimmäisen öljykriisin laukaisema lama kirpaisi kasvuhakuista yhteiskuntaa. Maaseudun arvostus lisääntyi. Maaseudun kannalta erittäin olennainen vahvistava tekijä oli hyvinvointivaltion laajeneminen ja luvuilla. Tuolloin perustettiin kuntiin suuri määrä yhteiskunnan rahoittamia palvelualan työpaikkoja: terveyskeskuksiin, kunnanvirastoihin, kouluihin sekä valtion paikallishallintoon. Noiden työpaikkojen merkitys oli aluekehityksen kannalta tähdellinen, sillä syrjäkuntiin syntyi paljon työpaikkoja: osa suurista ikäluokista saattoi opiskelujen jälkeen palata kotiseudulleen. Maaseudun kannalta tärkeitä toimia olivat 1960-, ja 1980-luvuilla myös maakuntayliopistojen perustaminen ja laajentaminen sekä maatalouspolitiikan toteuttaminen niin, että monet syrjäisenkin maaseudun pientilat pystyivät sittenkin valtion tuen turvin jatkamaan toimintaansa. 15 Rural Studies Erilaistuvat maaseudut

16 Hannu Katajamäki: Suomen maaseudun evoluutio Kylätoiminta alkaa Maaseudun myönteisten tunnelmien vahvistumisen näkyvimmäksi symboliksi tuli 1970-luvun puolivälissä kylätoiminta ja ympäri Suomen maaseutua alettiin perustaa spontaanisti kylätoimikuntia. Kylätoimikunnat osoittivat kyläläisille itselleen ja myös muulle yhteiskunnalle, että maaseutu ei ollut vielä hiljentynyt. Kylätoimikunnat alkoivat organisoida erilaista toimintaa. Tärkeä osa kylätoimintaa on ollut kylien piilevien mahdollisuuksien tutkiminen. On kunnostettu navettoja verstastiloiksi, kehitetty kylien palveluja perustettu jopa kylien kehittämisyhtiöitä. Kylätoiminta hulmahti Iyhyessä ajas.sa hämmästyttävän laajaksi (Hautamäki 1989). Tärkeä rooli laajenemisessa oli Lauri Hautamäen johtamalla Kylätutkimus-76 projektilla. Kylätoiminta sai myös alkuvaiheissaan 1970-luvulla runsaasti huomiota tiedotusvälineissä. Myönteinen julkisuus elähdytti ja valoi uskoa Suomen EU-jäsenyyden jälkeen kylätoimikunnissa omaksutut työskentelytavat ovat helpottaneet erilaisen EU-rahoitteisen hanketoiminnan aloittamista. Maatalous uudistuu 1970-luvulla Suomen maatalous uudistui 1970-luvun aikana. Uusiutumisen perusstrategiaksi tuli erikoistuminen (Granberg 1989). Erikoistumisella pyrittiin saavuttamaan tehokkaan tuotannon etuja. Erikoistuminen vaikutti maaseutuun monipuolisesti. Maatalouden perustyöyksiköksi tuli yhden sukupolven perheviljelmä. Työssäkäynti tilan ulkopuolella alkoi yleistyä, ja maatilatalouden sivuelinkeinot laajenivat. Erikoistumisen piirteisiin liittyi myös elintarvikkeiden tuotantoketjun vertikaalisen integraation lujittuminen: erikoistuva alkutuotanto, jalostus ja kauppa alkoivat muodostaa yhä kiinteämmän kokonaisuuden. Erikoistumisen myötä maaseudusta tuli puhtaasti raaka-aineiden tuotantoalue. Viljelijöiden tuottajaidentiteetti vahvistui ja yrittäjäidentiteetti heikkeni. Osuustoiminnallinen elintarviketeollisuus alkoi tavoitella suurempia ja tehokkaampia yksiköitä, elintarvikkeiden jalostus irtaantui maaseudulta. Maatalouden erikoistuminen ilmeni 1970-luvulla myös maatalouden alueellisen työnjaon etenemisenä. Alueellisen työnjaon syveneminen on sekä hyvä että huono asia. Hyvää on se, että kukin alue on voinut erikoistua siihen, mihin sillä on parhaat luontaiset edellytykset. Huonoa on se, että alueellinen erikoistuminen on synnyttänyt tavattoman haavoittuvaisia maaseutualueita. Alueellinen erikoistuminen johtaa myös liialliseen itsetyytyväisyyteen: ajatellaan, että omalle alueelle ominainen tuotantosuunta säilyy viimeisenä juuri tuolla alueella. Muualla voi tulla vaikeuksia, mutta ei meidän kunnassamme. Naapuri voi joutua lopettamaan, mutta en minä. Erikoistumisen myöstä maatilojen lukumäärän melko nopea väheneminen alkoi. Epävarmuuden aika Suomi liittyi EU:n jäseneksi vuoden 1995 alussa. Maatilojen väheneminen on jatkunut. Tilaluvun hiipumisen kääntöpuolena on keskimääräisen tilakoon suureneminen. Pahimmillaan tuottajahinnat eivät kuitenkaan riitä kattamaan tuotantokustannuksia. Viljelijöiden yrittäjätulo on täysin EU:n yhteisen maataloupolitiikan takaaman suoran tulotuen varassa. Tällainen tilanne ei houkuttele viljelijöitä kehittämään elinkeinoaan: taloudellinen tulos ei ole juurikaan riippuvainen siitä, kuinka hyvin tai huonosti työnsä tekee. Epätietoisuutta lisää myös Suomen maatalouden kohtalo siinä vaiheessa, kun EU laajenee ja EU:n maatalouspolitiikkaa uudistetaan. Pohjoisen maataloutemme epävarmuus ja suoran tulotuen yrittäjäidentiteettiä nakertavat vaikutukset ilmenevät sukupolvenvaihdosten vähäisyytenä. Nuoret näkevät tulevaisuuden muualla kuin epävarmassa ja riittämättömästi ammatillisia haasteita tarjoavassa maatilataloudessa. Perusmaatalouden kohtalonkysymykseksi on tiivistymässä innostuneiden ja yritystoimintaansa vakavasti kehittävien nuorten tilanjatkajien löytyminen. Tällä hetkellä heitä ei ole riittävästi: maaseudun nuoret ovat hakeutumassa keskuksiin, ensin opiskelemaan ja sen jälkeen työskentelemään muissa kuin perinteisissä maaseudun ammateissa. Maaseudulle palaaminen käsitetään epäonnistumisen merkiksi. 16 Rural Studies Erilaistuvat maaseudut

17 Hannu Katajamäki: Suomen maaseudun evoluutio Laadun ja uskalluksen maaseutu Maaseudulla on totuttu elämään perinteisen maa- ja metsätalouden varassa. Osassa maaseutuja suurten keskusten läheisyys on tarjonnut mahdollisuuksia: monien maaseutukuntien kehittämisstrategiaksi on riittänyt tonttien kaavoittaminen lähikaupungeista houkuteltavien uusien asukkaiden tarpeisiin. Maaseudulla ei ole ollut suurta innostusta kehittää uusia elinkeinoja. Vielä kymmenen vuotta sitten pienimuotoisia maaseutuelinkeinoja pidettiin näpertelynä ja näennäiselinkeinoina. Maatilojen monitoimisuutta muuhun kuin ulkopuoliseen palkkatyöhön perustuvana pidettiin haihatteluna. Viime vuosina maaseutu on kuitenkin liikahtanut. Uusien elinkeinojen tarve on oivallettu. Paikallisyhteisöissä on käynnistynyt monia mielenkiintoisia hankkeita. Esimerkiksi EU:n rahoituskanavien kautta on saatu välineitä uusien mahdollisuuksien käytännön kokeiluihin. On oivallettu, ettei maaseudun tulevaisuus voi perustua pelkästään perinteiseen maatalouteen, julkisen sektorin työpaikkoihin ja keskuksissa työssäkäyntiin. Tarvitaan ensinnäkin uusia itsenäisiä ja toiseksi maatiloihin liittyviä uusia elinkeinoja. On mietittävä perusmaatalouden erikoistumisen suuntia, on tunnistettava monitoimisen maatilatalouden mahdollisuudet, on kehitettävä paikallisia bioenergiaan liittyviä ratkaisuja, on tutkittava matkailun mahdollisuudet, on kehitettävä suurta elintarviketeollisuutta täydentäviä pienimuotoisen elintarvikeyrittäjyyden muotoja, on pohdittava uusia mekaanisen puunjalostuksen suuntia a ja on selvitettävä tosissaan työn hajauttamisen eli etätyön edellytyksiä. Uuden maaseudun oleellinen tiivistyy sanoihin laatu ja uskallus. Laatu tarkoittaa markkinalähtöistä erikoistumista, osaamisen edistämistä sekä luonnon ja eläinten hyvän elämän kunnioittamista. Uskallus tarkoittaa rohkeutta edetä uusiin suuntiin sekä keskittymistä maaseudun perinteisten elinkeinojen kilpailukykyisten osien kehittämiseen. Uskallus on sellaisesta luopumista, jonka ylläpitäminen on yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti liian raskasta. Toivoton viivytystaistelu ei ole uskalluksen, vaan periksi antamisen politiikkaa. Tarinan opetus: yhteistyöllä aloitettiin, yhteistyöllä jatketaan Suomen alueellisen kehityksen kuva on mielenkiintoinen. Suuri suunta on muuttoliike Etelä-Suomen keskusseuduille. Yleiskuva ei kuitenkaan kerro koko totuutta. Esimerkiksi kylien tasolla on käynnissä kiintoisa kehitys. Osassa kyliä tapahtuu paljon: hankkeita syntyy, vireyttä kehittyy ja uusia asukkaita muuttaa. Kylien menestys ei selity sijainnilla, sillä menestyksen paikkoja on yhtä lailla keskusten lähimaaseudulla ja syrjäisellä maaseudulla. Kylän sijainti ja rakenteelliset ominaisuudet eivät näytä selittävän menestystä tai menestymättömyyttä. Parhaiten menestyneillä kylillä on kuitenkin tiettyjä yhtäläisyyksiä. Yhteiset piirteet liittyvät kylien sisäisiin suhteisiin ja kylien suhteisiin ulkomaailmaan. Menestykseen näyttää ensinnäkin liittyvän monipuolinen kylän sisäinen vuorovaikutus ja keskinäisen luottamuksen ilmapiiri. Tämäkään ei vielä takaa menestystä, vaan tarvitaan lisäksi monipuolisia yhteyksiä ulkomaailmaan. Parhaiten menestyvät kylät seuraavat yhteiskunnallista kehitystä ja siivilöivät tapahtumien ja mahdollisuuksien virrasta itselleen sopivia aineksia. Nuo ainekset pystytään sitten soveltamaan käytäntöön omassa kylässä luottamuksen ja yhteistyön ilmapiirissä. Menestyneillä kylillä on sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma karttuu kahta kautta: yhtäältä kyläläisten keskinäisen luottamuksen ja yhdessä tekemisen ilmapiirissä ja toisaalta ulkopuolisten vaikutteiden oivaltavassa soveltamisessa. Sosiaalisen pääoman kartuttamisen molempien osatekijöiden on toimittava ennen kuin kylä alkaa menestyä. Yksi viesti välittyy vanhalta maaseudulta uudelle vuosituhannelle: ihmisten, monipuolisen vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan maaseutu on vahva.tätä perinnettä kantaa sosiaalisen pääoman käsite. Jotakin pysyvää näyttää olevan maaseudun menestyksen tekijöissä eri aikoina ja erilaisilla maaseuduilla. Sellainen maaseutu näyttää menestyvän, jonka ihmiset ovat omaksuneet periaatteekseen: Menestymme yhdessä tai emme menesty ollenkaan. 17 Rural Studies Erilaistuvat maaseudut

18 Hannu Katajamäki: Suomen maaseudun evoluutio Lähteet Ajo, Reino (1946). Liikennealueiden kehittyminen Suomessa. Fennia 69: 3. Alanen, Aulis J (1964). Hannes Gebhard. Kirjayhtymä. Eskelinen, Heikki (1985). Sijainti- ja tuotantorakenne riippuvuuksineen. Tutkimuksia aluetaloudellisesta integraatiosta. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 5. Granberg, Leo (1989). Valtio maataloustulojen tasaajana ja takaajana. Bidrag till kännedom av finlands natur och folk. H 138. Suomen tiedeseura. Hämäläinen, Risto (1990). Maataloudellinen rajaseututoiminta vuosina Heikkinen, Antero (toim.). Maakuntien nousu. Kehityksen suuntia Itä-Suomessa, Snellman-instituutin julkaisuja 11. Hautamäki, Lauri (1989). Elävä kylä-elävä kotiseutu-elävä Suomi. Kylätoiminnan tausta, synty ja laajeneminen kansanliikkeeksi. Kyläasiain neuvottelukunta. Julkaisusarja A2/89. Helander, A. Benj. (1949). Suomen metsätalouden historia. WSOY. Jutikkala, Eino (1942). Suomen talonpojan historia. WSOY. Kaila, Elmo (1931). Pohjanmaa ja meri. Historiallisia tutkimuksia 14. Suomen historiallinen seura. Kantanen, Keijo (1991). Takaisin kotiseudulle. Tutkimus paluumuuton merkityksesta ja mahdollisuuksista maaseudun erilaistumisprosessissa. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 97. Katajamäki, Hannu (1981). Työttömyys ja aluepolitiikka: Mikkelin lääniä koskeva erityistarkastelu. Terra 1981: 1. Kaukiainen, Yrjö (1980). Suomen asuttaminen. Jutikkala, Eino & Kaukiainen, Yrjö & Åstrom, SvenErik (toim.). Suomen taloushistoria 1, Kumpulainen, Mikko (1989). Yhteistyöstä kylatoimintaan. Tutkielma kylatoiminnasta ihmisen alueellisen sidoksen yhteiskunnallistumisen vastatendenssinä. Joensuun yliopisto, Kulttuuri- ja suunnittelumaantiede, Tiedonantoja N:o 9. Lento, Reino (1968). Muuttoliikkeet. Jutikkala, Eino (toim.). Suomen talous- ja sosiaalihistorian kehityslinjoja, Historian korkeakoulu 2. Linkola, K (1936). Maatalous. Suomen maantieteen käsikirja Suomen maantieteellinen seura. Luukko, Annas (1968). Suomen asuttaminen. Jutikkala, Eino (toim.). Suomen sosiaali- ja taloushistorian kehityslinjoja, I 20. Historian korkeakoulu 2. Maatalous Komiteanmietintö 1987: 24. Palomäki, Mauri (1960). Suomen sodanjälkeisen asutustoiminnan alueellisia piirteitä. Terra 1960: 4. Simonen, Seppo (1949). Pellervolaisen osuustoiminnan historia. Pellervo-Seura. Soininen, Arvo M. (1974). Vanha maataloutemme. Historiallisia tutkimuksia 96. Suomen historiallinen seura. Talve, llmar (1979). Suomen kansankulttuuri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 355. Tervo, Hannu (1983). Tuotantotoimintaan suunnatun aluepolitiikan työllistävä vaikutus kehitysalueilla Jyväskylän yliopisto. Keski-Suomen taloudellinen tutkimuskeskus. Julkaisuja 57 (1983). Vihinen, Hilkka (1990). Suomalaisen rakennemuutoksen maatalouspolitiikka Helsinginyliopisto. Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. Mikkelin yksikko. Julkaisuja 8. Waris, Heikki (1974). Muuttuva suomalainen yhteiskunta. Universitas 6. WSOY. Wiman, Ronald (1975). Tyovoiman kansainvälisen muuttoliikkeen mekanismi. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen julkaisusrja B 9. Åström, Sven-Erik (1978). Natur oeh byte. Helsingfors. 18 Rural Studies Erilaistuvat maaseudut

19 Klaus Helkama: Pyhtää ja kolmas aalto Klaus Helkama PYHTÄÄ JA KOLMAS AALTO Vanhan savupiipputeknologian korvannut uusi teknologia synnyttää myös uuden individualistisen arvomaailman, sanovat kolmannen aallon tulevaisuusgurut Alvin ja Heidi Toffler. Kulttuurimme on muuttumassa narsistiseksi mielihyvän tavoitteluksi, väittävät toiset. Läntisissä teollisuusmaissa on tapahtumassa äänetön vallankumous, kun vauraudessa varttuneet uudet sukupolvet omaksuvat uudet postmaterialistiset arvot vanhojen materialististen tilalle, lausuu amerikkalaisen politiikan tutkijan Ronald Inglehartin 1 kohuttu teesi. Vielä 1980-luvun puoleenväliin saakka Stockforsin puuhioketehtaan piippu tuprutteli teollisuus-suomen symbolina Pyhtään suurimman työnantajan savuja ilmoille. Kun Suomi ja Pyhtää siirtyivät kolmannen aallon jälkiteolliseen tieto- tai palveluyhteiskuntaan 90-luvulla, Stockforsin korvasi suurimpana työnantajana kunta. Mutta mitä pyhtääläisten arvomaailmassa tapahtui olivatko muutokset amerikkalaisprofetioiden mukaisia? Miten pyhtääläisten muut sosiaalipsykologiset ominaispiirteet muuttuivat? Helsingin yliopiston sosiaalipsykologit ovat tehneet kolme tutkimusretkeä Pyhtäälle, vuosina 1975, 1982 ja Pyhtää on ollut eräänlainen laboratorio, jossa on testattu monia sosiaalipsykologisia hypoteeseja muistakin seikoista kuin yhteiskunnan muutoksen vaikutuksista arvoihin ja minäkuvaan. Arviolta noin 700 pyhtääläistä on tarjonnut aikaansa ja elämänkokemustaan tutkijoiden käyttöön, useat moneen kertaan. Sosiaalipsykologian tutkijoita ja opiskelijoita on ollut aineistoa keräämässä ja erittelemässä viitisenkymmentä. Seuraavassa esittelen muutamia keskeisiä tuloksia näistä edelleen käynnissä olevista tutkimuksista. Elinkeinorakenteen muutoksessa Pyhtää on käynyt läpi siirtymän maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskunnan kautta tietoyhteiskuntaan sekä nopeasti että varsin puhdaslinjaisesti. Vuonna 1960 vielä miltei puolet pyhtääläisistä (44,5 %) sai elatuksensa maa- ja metsätaloudesta. Koko Suomessa prosenttiluku oli tuolloin 35. Vuonna 1975 Pyhtää oli leimallisesti teollisuusvaltainen kunta - teollisuuden palveluksessa oli yli 40 % väestöstä. Vuoteen 1990 mennessä jo yli puolet pyhtääläisistä oli siirtynyt palveluelinkeinoihin, kuten suomalaisistakin. 2 Työn laatu muuttuu, kun elinkeino muuttuu. Maatalous- ja teollisuustyö on perinteisesti yksinäisempää kuin kaupan, liikenteen ja muiden palvelujen tarjoama työ. Kun verrattiin pyhtääläisten töitä vuosina 1982 ja 1993, suurin muutos oli ihmisiin suuntautuneen työn lisääntyminen. Myös työn koettu itsenäisyys ja vaihtelevuus olivat kasvaneet. Yhä useampi kertoi, että saa tehdä työhön liittyvät päätökset itse esimiehen valvonta rajoittui vain yleisiin periaatteisiin. Entistä harvemman työ oli sellaista kuin vuonna 1982 haastattelemallani vatmosalaisella nuorella miehellä, joka heitteli kovassa kiireessä koko päivän puita pinosta toiseen. Vaikka työn ihmissuuntautuneisuuden ja itsenäisyyden lisääntyminen heijastaa osittain Pyhtään toimihenkilöistymistä, suuntaus näkyy myös muissa ammattiryhmissä kuin toimihenkilöissä. Kaikki ammattiryhmät kuvasivat työnsä vuonna 1993 itsenäisemmiksi ja vaihtelevammiksi ja (maanviljelijöitä lukuunottamatta) myös ihmissuuntautuneemmiksi kuin vuonna Arvoja voidaan luokitella monin tavoin. Esimerkiksi käyttämämme arvomittarin laatija Milton Rokeach (1973) on jakanut arvot kahteen luokkaan, joita suomeksi voisi luontevasti nimittää yleisiksi elämäntavoitteiksi tai päätearvoiksi (engl. terminal values) ja hyveiksi (instrumental values). Yleisiä elämäntavoitteita ovat mm. perheen turvallisuus, maailmanrauha ja sisäinen tasapaino. Hyveitä ovat esimerkiksi rehellisyys, avuliaisuus ja kohteliaisuus. Esa Pohjanheimo 4 on tarkastellut pyhtääläisten arvomaailman muutosta vuosina tämän jaottelun avulla. Hänen tuloksistaan näkyy kaksi mielenkiintoista seikkaa. Ensinnäkin yleiset tavoitearvot näyttävät Pyhtään arvopörssissä säilyttäneen tärkeysjärjestyksensä melko lailla samana koko parinkymmenen vuoden ajan, toisin kuin hyveet, joiden 90-luvun noteeraukset poikkesivat 70- luvun noteerauksista varsin paljon. Elämäntavoitteiden kärjessä ovat kaikissa kolmessa kartoituksessa olleet perheen turvallisuus, maailmanrauha ja sisäinen tasapaino, peränpitäjinä puolestaan yhteiskunnallinen arvonanto, Tämä artikkeli on julkaistu aiemmin teoksessa: Pyhtää ja kolmas aalto (2000), Pyhtään kunta, Pyhtää. Julkaistu uudelleen tekijän luvalla. 19 Rural Studies Erilaistuvat maaseudut

20 Klaus Helkama: Pyhtää ja kolmas aalto pelastus ja jännittävä elämä. Hyveistäkin vakioykkösenä ja -kakkosena ovat olleet perisuomalaiset rehellisyys ja vastuuntunto, mutta kärkikolmikossa vielä 70- ja 80-luvuilla ollet anteeksiantavaisuus ja itsekuri tipahtivat vuonna 1993 viimeisten joukkoon. Rohkeus ja kyvykkyys eivät olleet teollisuus-pyhtäällä kovinkaan merkitseviä hyveitä, kun taas 90-luvun tietopyhtääläiset pitävät niitä korkeassa kurssissa. Toiseksi arvojen sirpaloituminen, yleisesti tunnettu ja usein valiteltu arvoyksimielisyyden hajoaminen, ilmenee nimenomaan hyveiden, ei niinkään elämäntavoitteiden kohdalla. Kun 70- ja 80-luvuilla nuoret ja vanhat panivat sekä päätearvonsa että hyveensä suunnilleen samaan tärkeysjärjestykseen, 1990-luvulla vallitsi yksimielisyys kyllä elämäntavoitteista mutta nuorten ja vanhojen arvostamat hyveet olivat varsin erilaisia. Rehellisyys oli tosin ykkösenä kaikissa ikäluokissa, mutta nuorin ikäluokka, vuotiaat, antoi huomattavasti vanhempia ikäluokkia enemmän arvoa esimerkiksi kunnianhimolle ja kyvykkyydelle. Vanhimmat, vuotiaat puolestaan pitivät varsin tärkeänä kohteliaisuutta, jonka kurssi laski melko jyrkästi iän myötä. Rokeach nimittää hyveitä välinearvoksi, mikä tuntuu jossain määrin ristiriitaiselta suhteessa arvojen määritelmään, jonka mukaan arvoissa on kyse ihmisen perimmäisistä tavoitteista miten perimmäiset päämäärät voivat olla välineitä joidenkin (vielä perimmäisempien?) päämäärien tavoittelussa? Mutta Pohjanheimon tulokset ovat järkeenkäypiä, jos ajatellaan, että hyveet ovat välineitä, joita ihminen tarvitsee elämässään. Lamanjälkeisessä kovan kilpailun ja pätkätöiden Suomessa ihminen, jolla on rohkeutta, kyvykkyyttä ja kunnianhimoa, on edullisemmassa asemassa kuin sellainen, jolta ne puuttuvat. Niiden avulla voi nyky-suomessa parhaiten saavuttaa ne tavoitteet joista nuoret ja vanhat ovat yksimielisiä: perheen ja läheisten turvallisuuden ja sisäisen tasapainon ja maailmanrauhan säilyminen on luonnollisesti edellytys sille, että nämä perimmäiset tavoitteet ovat saavutettavissa. Mitä arvoihin luetaan ja mitä ei, on tietysti jossain määrin mielivaltaista. Rokeach (1973) uskoi, että hänen 36 arvon (18 elämäntavoitteen ja 18 hyveen) luettelonsa kattaa edustavasti kaikki mahdolliset arvot. Me suomalaiset sosiaalipsykologit emme uskoneet mutta käytimme Rokeachin mittaria, koska se oli kätevä ja paljon käytetty. Luettelosta puuttuivat kuitenkin esim. sellaiset arvot kuin terveys, perinteiden kunnioittaminen, valta tai säästäväisyys. Schwartz (1992) kehitteli arvojen mittausta eteenpäin. Kehittelyssä käytettiin hyväksi Pyhtäältä vuonna 1982 kokoamiamme tietoja. Schwartzin tyyppiluokitus on esitetty kuviossa 1 ja taulukossa 1. Tyyppiluokituksen avulla voidaan pyhtääläisten arvojen muutosta tarkastella niiden oletusten näkökulmasta, joita arvomaailman muutossuunnista on esitetty. Kuvio 1. Schwartzin (1992) malli arvojen yleismaailmallisesta rakenteesta ja sisällöstä. 20 Rural Studies Erilaistuvat maaseudut

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä

Alueellinen identiteetti Puheenvuoro Kyläparlamentissa Rovaniemellä Puheenvuoro Kyläparlamentissa 15.6.2011 Rovaniemellä Vesa Puuronen Itä-Suomen yliopisto vesa.puuronen@uef.fi 29.6.2011 1 Sisältö Johdanto 1. Identiteetti-käsitteistä 2. Alueellinen ja alueen identiteetti

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012

Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015. ILMASE työpaja 6.11.2012 Ilmasto- ja energiapolitiikka maataloudessa: vaikutukset tilan toimintaan (ILVAMAP) 2012-2015 ILMASE työpaja 6.11.2012 Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT, MMM(agr.) MTT taloustutkimus Ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa

KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta. Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa KOHTI SOSIAALISESTI KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA Näkökulmia Pohjanmaalta Pirkko Vartiainen & Maritta Vuorenmaa SOSIAALI- JA TERVEYS- HALLINTOTIEDE Yhdistää opetuksessa (kaikilla tasoilla) molemmat hyvinvoinnin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Lapin maaseutufoorumi 20.-21.2.2012 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri 20.2.2012 Maaseutu on oma politiikanalansa ja nivoutuu monin

Lisätiedot

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana

Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, , Salo. Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Maarit Sireni Salon kansalaisopisto, 9.10.2014, Salo Maaseudun nainen osallistujana ja vaikuttajana Osallistujia ja vaikuttajia? Perustuu artikkeliin Sireni, Maarit (2014) Feminism in rural Finland. A

Lisätiedot

Rauno Kuha. Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus. Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi

Rauno Kuha. Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus. Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Rauno Kuha Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Taustaa Maaseudun ja maatalouden toimintaympäristö on muuttumassa nopeasti. Maapallon kasvava

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Mitä tulokset tarkoittavat?

Mitä tulokset tarkoittavat? Mitä tulokset tarkoittavat? Tiedotustilaisuus Helsinki 18.2.2010 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Maatalouden kannalta Maaseudun kannalta Maatalouden ja maaseudun suhteen kannalta Politiikan muotoilun

Lisätiedot

Harjoittele YO-tehtäviä. Kysymykset. 1. Tilastotehtävä

Harjoittele YO-tehtäviä. Kysymykset. 1. Tilastotehtävä Kurssi 4 Suomen historian käännekohtia Luku VI Köyhyydestä hyvinvointiin Harjoittele YO-tehtäviä Kysymykset 1. Tilastotehtävä Oheinen tilasto kuvaa yksityisten kulutusmenojen kehitystä Suomessa 1900- luvun

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Kustannustehokkaat ohjauskeinot maatalouden ympäristönsuojelussa

Kustannustehokkaat ohjauskeinot maatalouden ympäristönsuojelussa Teho plus: Maatalous ja ympäristö talousseminaari 9.4. 2013 Kustannustehokkaat ohjauskeinot maatalouden ympäristönsuojelussa Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Helsingin yliopisto, taloustieteen

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi

Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Suomen Asutusmuseo - Tietopaketti ja kysymykset museovierailun tueksi Oheiset kysymykset on tarkoitettu museovierailun yhteyteen tai museovierailun jälkeiseen tuntityöskentelyyn. Tietopaketti toimii opettajanmateriaalina,

Lisätiedot

- metodin synty ja kehitys

- metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyö sosiaalisena innovaationa ja pääomana - metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyötä kymmenen vuotta juhlaseminaari 16.10.2006, Ylivieska Torsti Hyyryläinen Esityksen sisältö: Mitä ovat

Lisätiedot

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen Siirtolaisuus ennen ja nyt Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa Ainoa muuttoliikkeiden

Lisätiedot

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela 30.9.2005 1 Saimaa 30.9.2005 2 Pohjoinen ulottuvuus 30.9.2005 3 Pohjoisen ulottuvuuden politiikka toinen ohjelmakausi päättyy vuonna 2006 Seuraava jakso

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa

Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Suomen vaikuttaminen muuttuvassa Euroopan unionissa Eduskunnan suuri valiokunta 28.9.2016 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto Network for European Studies

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Sosiologiaa Karjalan tutkimuslaitoksessa 1972-2002

Sosiologiaa Karjalan tutkimuslaitoksessa 1972-2002 Sosiologian opetus ja tutkimus 30 vuotta Joensuun yliopisto Sosiologiaa Karjalan tutkimuslaitoksessa 1972-2002 Jukka Oksa 13.12.2002 Karjalan tutkimuslaitos Joensuun yliopiston erillislaitos, perustettu

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 14.10.2015 TkT Juhana Hiironen

Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu. 14.10.2015 TkT Juhana Hiironen Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu TkT Juhana Hiironen Oppimistavoitteet Luennon jälkeen opiskelija.. -..osaa selittää, mitä tilusrakenne tarkoittaa. -..osaa selittää, mihin tekijöihin tilusrakenteen hyvyyden

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat!

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013 Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Rautavaara-päivien monipuolinen ohjelma ja päivien näkyvyys kertovat

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra

#UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra #UusiTyö Mitä tarkoittaa uusi työ? Henna Keränen Uusi työelämä ja kestävä talous, Sitra Twitter: @keranenhenna Muuttuko työelämä työsuhteet? 200 Työsuhteiden tulevaisuus 190 180 Jatkuva osa-aikatyö 170

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen

Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen Hevostalouden haasteet mahdollisuuksien hevonen MTK:n maatalous- ja maaseutupolitiikan AMK-konferenssi 19.3.2015 Maarit Hollmén, MTK Hevosmäärän historia 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000

Lisätiedot

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä

Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat. Jyväskylä Ilmasto- ja energiapolitiikka ja maakunnat Jyväskylä 28.1.2010 1. Suomen ilmasto- ja energiapolitiikka vuoteen 2020 2. Tulevaisuusselonteko: kohti vähäpäästöistä Suomea 3. Esimerkkejä maakuntien ilmastopolitiikasta

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto

Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa. Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Liikuntapalvelujen muotoutuminen ja työnjako Suomessa Kalervo Ilmanen FT, dosentti Jyväskylän yliopisto Alustuksen teemat Liikuntapalvelujen työnjako Suomessa Yksityiset yritykset ja seurat 1870-1900 Kunnat

Lisätiedot

Pieksämäki työpaja Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti?

Pieksämäki työpaja Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti? Pieksämäki työpaja 14.1.2014 Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti? Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) -hanke MTT Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN

SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN Leader-tapaaminen 29.- 30.11.2010 Technopolis, Helsinki SYITÄ LEADER IN VOIMISTAMISEEN Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos YTR:n pääsihteeri SYTY ry:n puheenjohtaja Leaderin vähättelyn keinot 1/2

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

Kohti monimuotoistuvaa maaseutua? Jari Kolehmainen Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö (Sente) Tampereen yliopisto

Kohti monimuotoistuvaa maaseutua? Jari Kolehmainen Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö (Sente) Tampereen yliopisto Kohti monimuotoistuvaa maaseutua? Jari Kolehmainen Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö (Sente) Tampereen yliopisto Neljä kansallista projektia Lähde: muokattu Antikainen / TEM Osaamisen Suomi Volyymi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus

Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Eurooppa, me ja koulutuksen tulevaisuus Jyrki J.J. Kasvi eduskunta, tulevaisuusvaliokunta 24.11. 2009 www.kasvi.org 1 EU on vapaata liikkuvuutta Sisämarkkinoiden neljä vapautta: pääomien, tavaroiden, palveluiden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

POROTALOUS JA TUKIPOILTIIKAN VAIHTOEHDOT

POROTALOUS JA TUKIPOILTIIKAN VAIHTOEHDOT POROTALOUS JA TUKIPOILTIIKAN VAIHTOEHDOT Kaija Saarni Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus Pääkohdat 1. Monivaikutteinen maatalous ja politiikkaohjaus 2. Nykyinen maatalouspolitiikka

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa

Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Yhteiskuntavastuu kansalaisjärjestötoiminnassa Pentti Lemmetyinen Pääsihteeri Setlementtiliitto Yhteiskuntavastuun käsite Yhteiskuntavastuun käsitettä alettiin Suomessa laajemmin käyttää 1990-luvulla yritystoiminnan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Väestörakenteen muutos vähentää työvoimaa ja työllisten määrää 3 Väestörakenteen muutos vähentää työvoimaa ja työllisten määrää TÄNÄÄN 11:00

Lisätiedot

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa

Työelämä nyt ja tulevaisuudessa Mika Valtanen Opteam 22.11.2016 Työelämä nyt ja tulevaisuudessa 22.11.2016 Opteam Rauma Nortamonkatu 18, 26100 Rauma 10 000 TYÖNTEKIJÄÄ 1 000VALMENNUSTA VUOSITTAIN 45 000 TYÖHAKEMUSTA VUOSITTAIN HENKILÖ-

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Innovaatioiden ja teknologian aallot. Kaupunkien kasvun aallot. otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä.

Innovaatioiden ja teknologian aallot. Kaupunkien kasvun aallot. otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä. Innovaatioiden ja teknologian aallot otti uuden tekniikan tuotteet käyttöönsä. 1 Teknologia on kehittynyt vahvoina aaltoina, jotka ovat perustuneet merkittäviin innovaatiohin. Aallot ovat toistuneet noin

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Maakunnan turvallisuus Kuopio Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakunnan turvallisuus Kuopio Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakunnan turvallisuus Kuopio 28.10.2016 Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Suomi maailman turvallisin maa World Economic Forum arvioi Suomen maailman turvallisimmaksi maaksi Onko Etelä-Savo Suomen turvallisin

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka

Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka Katsaus maan ja maaseudun tilanteeseen ja tulevaisuuteen Keski- ja Itä-Suomen MTK yhdistysten luottamushenkilöneuvoston koulutus- ja neuvottelupäivät Kylpylähotelli Peurunka 31.1.2014 Lähtökohdat vuodelle

Lisätiedot

1.! " # $ # % " & ' (

1.!  # $ # %  & ' ( 1.! $ & ' ( ) * +, SWOT - Joutsa Vahvuudet Heikkoudet Monipuoliset palvelut (erityisesti kaupan alalla) Sijainti E75 / 4-tien varrella Aktiiviset kuntalaiset Laaja yrityspohja, yrittäjyys, kärkiyritykset

Lisätiedot

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu

Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma Kainuun maaseuturahoitus kaudella ; Oulu Kainuun alueellinen maaseutusuunnitelma 2014-2020 Kainuun maaseuturahoitus kaudella 2014 2020; Oulu 25.2.2015 Sivu 1 26.2.2015 Toiminnan visio Kainuun maaseutu tarjoaa turvallisen, toimivan, viihtyisän

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg

Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä. Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Osuustoiminnallinen yhteisyrittäminen aikamme ilmiönä Vanhempi tutkija, KTT Eliisa Troberg Esityksen sisältö Mistä lähdettiin liikkeelle? Uudet tuulet alkavat puhaltaa... Missä mennään nyt? Osuuskuntatrendejä

Lisätiedot

Porotalouden merkitys paikallistaloudelle

Porotalouden merkitys paikallistaloudelle Porotalouden merkitys paikallistaloudelle Asta Kietäväinen Lapin yliopisto, Arktinen keskus Pauliina Kietäväinen Esitelmän kulku - Tutkimushankkeesta - Työllisyys ja pakallistalous - Muut merkitykset -

Lisätiedot

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus

Lausunto, Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto, 24.5.2016 Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto ja Tilastokeskus Lausunto Eduskunnan Työelämä-ja tasa-arvovaliokunnalle työikäisen väestön koulutustason kehityksestä ja työllistymisestä ilman

Lisätiedot

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste.

Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste. Työvoiman ja opiskelijoiden liikkuvuutta Itä-Suomen ja Karjalan Tasavallan välillä edistävä Petroskoin neuvontapiste Joensuu, 2013 Historia 3.9.2009 Seminaari Sortavalassa projektin perustamisesta, jonka

Lisätiedot

Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila

Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila Puutarhatuottajien kiinnostus siirtyä luomuun? Anu Koivisto, Juha Heikkinen, Tiina Mattila 1 Teppo Tutkija 4.4.2016 Osana hanketta Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto Luomupuutarha

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KEHITYS OSANA YHTEISKUNTAA JA KORKEAKOULULAITOSTA. Matti Salo

OULUN YLIOPISTON KEHITYS OSANA YHTEISKUNTAA JA KORKEAKOULULAITOSTA. Matti Salo OULUN YLIOPISTON KEHITYS OSANA YHTEISKUNTAA JA KORKEAKOULULAITOSTA Matti Salo Nordea-ilta 22.4.2015 OY:N KEHITYSVAIHEET LAAJASSA YHTEISKUNNALLISESSA JA KORKEAKOULUPOLIITTISESSA KONTEKSTISSA Tarkastelunäkökulmat

Lisätiedot

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille

Rauhala. on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka. Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Rauhala on maakunnan paras maatila! Kannattavin Tehokkain Haluttu ja mukava työpaikka Hyvää elämää ihmisille ja eläimille Yrityksen perustiedot Omistajat: Ismo ja Miika Takkunen Ismo vastaa tilanjohtaminen

Lisätiedot

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille

LÄÄKÄRI 2013. Kyselytutkimus lääkäreille LÄÄKÄRI 2013 Kyselytutkimus lääkäreille Tutkimusryhmän jäsenet Teppo Heikkilä LL, tutkijalääkäri Kuopion yliopistollinen sairaala Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Hannu Halila LKT,

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

TURISTI TULEE KYLÄÄN Sosiaalisesti kestävän matkailun näkökulma

TURISTI TULEE KYLÄÄN Sosiaalisesti kestävän matkailun näkökulma TURISTI TULEE KYLÄÄN Sosiaalisesti kestävän matkailun näkökulma Seija Tuulentie Luontomatkailun tutkija, YTT Metsäntutkimuslaitos LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI ROVANIEMI 1.10.2009 / Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Kuivikelannan poltto parasta maaseudun uusiutuvaa energiaa

Kuivikelannan poltto parasta maaseudun uusiutuvaa energiaa Kuivikelannan poltto parasta maaseudun uusiutuvaa energiaa Hevosen lannan käytön nykytila Pahimmillaan kuivikelanta on hevostilan suurin päivittäinen kustannuserä Nykymallin mukaiset keinot hevosenlannan

Lisätiedot

Luonnonvarayhdyskunnat

Luonnonvarayhdyskunnat Luonnonvarayhdyskunnat Juha Kotilainen Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteiden laitos Kaivostoiminnan haasteet Itä-Suomessa seminaari Outokumpu 16.-17.2.2010 Miksi yhdyskuntia on tutkittu? Maantieteellinen

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4.

BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4. BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4. KURSSI 1 (1 vvt) käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä

Lisätiedot

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017

Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Euroopan unionin tilanne ja toimintaympäristö 2017 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 1.3.2017 Juhana Aunesluoma Tutkimusjohtaja, Eurooppa-tutkimuksen verkosto Helsingin yliopisto 28.2.2017 1 Teemat EU:n

Lisätiedot

Sisällys. Tekijän esipuhe 7. Luku I: Taustatietoa 11. Luku II: Suppea kuvaus Suomen koulutusjärjestelmästä ja sen kehityksestä 31

Sisällys. Tekijän esipuhe 7. Luku I: Taustatietoa 11. Luku II: Suppea kuvaus Suomen koulutusjärjestelmästä ja sen kehityksestä 31 Sisällys Tekijän esipuhe 7 5 Luku I: Taustatietoa 11 1.1 Poliittiset ja hallinnolliset rakenteet 11 1.2 Väestö 13 1.2.1 Ikä- ja sukupuolirakenne 13 1.2.4 Kieliryhmät 15 1.2.5 Maantieteelliset erot 15 1.2.6

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

Vihreää kasvua ja menestystä maalle

Vihreää kasvua ja menestystä maalle 3 -ohjelma linjaa MTK-järjestön yhteiskunnallista vaikuttamista, markkinavaikuttamista ja järjestön kehittämistä. Ohjelma hyväksyttiin Savonlinnan liittokokouksessa 28.-29.6.2012. Ohjelma on valmisteltu

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot