Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013"

Transkriptio

1 13Lisätietoliite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/2013

2 Sisällys strategiakortit... 3 Toiminnalliset tavoitteet...4 Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit Elinvoima ja kilpailukyky Kortit Kaupunkirakenne ja ympäristö Kortit Sisäinen toiminta ja johtaminen Kortit Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet Kortit 53 60b...31 Pirkanmaan pelastuslaitos Kortit 61a 61c Liikelaitokset Kortit 62-70b Tytäryhteisöt Kortit 71a-92c...47

3 strategiakortit strategiakortit Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2013 talousarviossa 52 suoraan kaupunkistrategiasta johdettua sitovaa toiminnallista tavoitetta. Talousarviossa asetettiin sitovat toiminnalliset tavoitteet myös hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille, liikelaitoksille ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle. Lisäksi tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa. Toiminnan ja talouden katsauksessa 12/2013 raportoidaan kaikista vuoden 2013 talousarviossa asetetuista toiminnallisista tavoitteista. Ensimmäistä kertaa koko vuonna raportoidaan tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumisesta. Myös hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille asetetuista yhteisistä tavoitteista työhyvinvoinnin ja palvelutuotannon tuottavuuden parantumista koskien raportoidaan nyt ensimmäistä kertaa. Lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitoksen työhyvinvoinnin parantumista koskevasta tavoitteesta ja liikelaitosten yhteisistä tavoitteista työhyvinvoinnin ja asiakastyytyväisyyden parantumista koskien raportoidaan nyt ensimmäistä kertaa. Kaupunkistrategiasta suoraan johdettujen tavoitteiden toteumat löytyvät strategiakorteista Hyvinvointipalvelujen tavoitteiden toteumat löytyvät korteista 53 60, Pirkanmaan pelastuslaitoksen tavoitteiden toteumat korteista 61a-61c, liikelaitosten tavoitteiden toteumat korteista ja tytäryhteisöjen tavoitteiden toteumat korteista Kukin strategiakortti sisältää pormestarin arvion siitä, kuinka tavoite saavutettiin vuoden 2013 loppuun mennessä. Aalborgin sitoumusten mukaiset kestävää kehitystä edistävät tavoitteet on osoitettu puusymbolilla. Strategiakorttien symbolit Tavoitetta ei saavutettu. Tavoite on osittain saavutettu.? Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida Aalborgin sitoumusten mukainen kestävän kehityksen tavoite TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Lisätietoliite 3

4 strategiakortit Toiminnalliset tavoitteet Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1 15 Elinvoima ja kilpailukyky Kortit Kaupunkirakenne ja ympäristö Kortit Sisäinen toiminta ja johtaminen Kortit Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueet Kortit Pirkanmaan pelastuslaitos Kortit 61a 61c Liikelaitokset Kortit Tytäryhteisöt Kortit Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1 15 Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on lisätty uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Mikko Aaltonen ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Joustavaa esi- ja alkuopetusta toteutettiin 26 yhteistyötiimissä. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui lasta (2012: 1 616) kun yksityisten palveluntuottajien ap-ip-toimintaan osallistui 892 lasta (2012: 823). Harrastava iltapäivä -toiminnan tarjonta kasvoi. Liikunnallisten kerhojen osuus oli lähes 50 %. Perhepiste Nopean palvelu kattoi kaikki koulualueet. Matalan kynnyksen palvelupiste Nuorten talo käynnisti toimintansa Hyvinvointineuvolan erityinen kotikäyntityö 0-2-vuotiaiden lasten perheiden tueksi vakiintui. Lasten, nuorten ja perheiden päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämistyö käynnistyi. Perheneuvolaan vakiintui lasten, nuorten ja perheiden neuropsykiatrisissa pulmatilanteissa palvelua tarjoava nepsy-tukitiimi. Kouluterveydenhuollossa aloitettiin rokotusohjelman mukaiset kohdunkaulan syövän esiastemuutoksia ehkäisevät papilloomavirusrokotukset. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA): Työttömien terveystarkastuksia on kehitetty yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Sosiaalinen kuntoutus kilpailutettiin ja tuottajaksi valittiin 6 järjestöä. Terveystutka -sivusto avattiin palveluntarjoajille. Terveysnysse-pilotti päättyi joulukuussa ja siellä asioi pääasiassa yli 60-vuotiaat naiset. 75 % asiakaskäynneistä olisi ilman Terveysnysseä toteutunut esim. terveysasemalla. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (MA): Palvelukeskustoiminnan sisältöä kehitettiin. Uusina palveluina Taatalan, Keinupuiston ja Viola-kodin palvelukeskuksissa alkoi muun muassa ennakoivaa ryhmätoimintaa, sosiaalista neuvontaa ja saunapalvelua. Kuuselan palvelukeskuksessa aloitettiin seniorineuvolatoimintaa. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Toisen asteen koulutuksen hankkeissa on madallettu perusasteen ja toisen asteen koulutuksen rajapintaa, tuettu ammatillisten opintojen loppuunsuorittamista ja maahanmuuttajien lukio-opintojen etenemistä sekä kehitetty uusia väyliä opiskelijoille, joiden ammatillinen tutkinto on jäänyt kesken. Yhteistoimintaa etsivän nuorisotyön työntekijöiden ja kuntien nuorten palveluiden välillä on tiivistetty. Lukiokoulutuksessa on lisätty ennaltaehkäisevää ryhmätoimintaa keskeytysten vähentämiseksi. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Liikkumisresepti- ja liikuntaneuvontahanketta laajennettiin käynnistämällä toiminta viidellä uudella terveysasemalla. Neuvontaa on järjestetty erilaisten tapahtumien yhteydessä ja apteekissa. Kortti 1 4 TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Lisätietoliite

5 strategiakortit Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Valtuustokauden tavoite 1.1 Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä 1.2 Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Uudet ennaltaehkäisevät ja terveyttä edistävät toimenpiteet palveluissa Perusopetuksen oppilaille suunnatun alueellisen tuen sisältöä ja rakennetta on kehitetty Apulaispormestari Leena Kostiainen Perusopetuksen oppilaille suunnattu kaupunkikohtainen määritelmä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kriteereiksi on tehty. Oppilaita ohjataan tuen piiriin näiden kriteerien perusteella. Perusopetus seuraa tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden prosentuaalisia osuuksia kaikista oppilaista alueittain. Tehostetun tuen piirissä olevia oppilaita oli perusopetuksessa tilaston mukaan 7,72 %. Tehostetun tuen piirissä alueilla : itäinen 7,0 %, keskinen 8,0 %, läntinen 8,0 % alueen oppilaista. Erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita oli perusopetuksessa tilaston mukaan 6,74%. Erityisen tuen piirissä olevat oppilaat alueellisilla erityisluokilla : itäinen 3,0 %, keskinen 3,0 %, läntinen 3,0 % alueen oppilaista. Koko kaupunkia palvelevassa erityisopetuksessa oli 2,0 % koko kaupungin oppilasmäärästä. Kortti 2 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta /- Hoitotakuun ja sosiaalitakuun toteutuminen eri palveluissa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Mikko Aaltonen (TETO) Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Hoitotakuu toteutui kaupungin nuorisopsykiatrian poliklinikalla, psykologipalveluissa sekä lasten ja nuorten suun terveydenhuollossa, jossa lasten oikomishoidon aloittamineen toteutettiin tarvittaessa alihankintana. Lasten ja nuorten poliklinikalla hoitotakuu toteutui kesän sulkuaikaa lukuun ottamatta. Opiskeluterveydenhuollossa keskitetyn ajanvaraus- ja neuvontapuhelimen puhelinajan laajennus otettiin käyttöön Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan vastaanotolle pääsee tarvittaessa samana päivänä. Lääkäreiden vastaanottoaikojen määrä oli kuitenkin elokuun alkua lukuun ottamatta riittämätön. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA): Perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa hoitotakuu toteutui tammi-joulukuussa. Hoidon tarpeen arviointi toteutui 3 arkipäivän kuluessa. Terveyspalvelujen neuvonnassa ja ajanvarauksessa otettiin käyttöön takaisinsoittopalvelu, joka paransi välitöntä yhteydensaantia. Keskimääräinen jonotusaika lääkärin vastaanotolle vaihteli 2-4 viikon välillä. Suun terveydenhuollossa yli 6 kk hoitotakuun piiriin kuuluvia palveluihin odottaneita ei ole ollut vuoden 2013 aikana. Ydinprosessin omalta tuotannolta tilaamassa erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutui kaikilla erikoisaloilta. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottaman erikoissairaanhoidon osalta viimeisin hoitotakuuraportointi on tilanteesta. PSHP:n hoitotakuuraportointi koskee tamperelaisten lisäksi myös muiden sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukkaita tilanteen mukaisesti hoitotakuu ei PSHP:ssa täysin toteutunut iho- ja sukupuolitautien, foniatrian, keuhkosairauksien, neurologian ja silmätautien erikoisaloilla, missä palvelutarpeen arviointikäyntiä ei pystytty toteuttamaan hoitotakuun mukaisesti. Sosiaalitakuu ei Tampereella alkuvuodesta toteutunut kaikkien toimeentulotukihakemusten suhteen, mutta elokuusta alkaen kaikki hakemukset oli käsitelty sosiaalitakuussa. Orivedellä kaikki hakemukset käsiteltiin sosiaalitakuussa vuoden 2013 aikana. Tavoite on osittain saavutettu. Kortti 3 TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Lisätietoliite 5

6 strategiakortit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Mikko Aaltonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen, apulaispormestari Pekka Salmi, tilaajajohtaja Kari Hakari ja hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän johtaja Kirsi Koski Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Rakennemuutosta jatkettiin määrittelemällä palvelut eri palvelutarveluokkiin. Tämän avulla toteutetaan työkalu, jolla voidaan seurata, miten palveluiden painopistettä on kyetty siirtämään ennaltaehkäiseviin palveluihin siten, että vahvan tuen palveluiden tarve ja kustannukset vähenevät. Rakennemuutosta tukevat kolme joustavaa palvelupilottia käynnistyivät. Hyvinvointineuvolan moniammatillista tiimityötä kehitettiin. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA): Sosiaalisen asuttamisen ketjua on kehitetty edelleen lisäämällä yhteistyötä vuokra-asuntoyhtiöiden kanssa osana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Neurologisen potilaan hoitoketjuun liittyvää työnjakoa on kehitetty. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (MA): Ikäihmisten palvelujen rakennemuutos on edennyt ja työtä jatketaan linjausten mukaan. Tehostetussa palveluasumisessa lisättiin sekä palvelusetelillä tuotettavien että ostettavien paikkojen määrää. Lisäksi päätettiin pilotoida kotona tapahtuvaa päihdekatkaisuhoitoa vuonna Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Työllisyydenhoidon kuntakokeilussa on kehitetty kaupungin ja muiden toimijoiden yhteistyönä pitkään työttömänä olleille työelämään ja koulutukseen johtavia katkeamattomia palvelupolkuja. Alkavien ja toimivien yritysten palveluiden palveluketjuja on parannettu. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Liikunnanohjaajien liikuntaneuvonta viidellä terveysasemalla käynnistyi. Liikunnanohjaajat pääsevät rajoitetusti käsiksi myös asiakkaiden potilastietoihin, mikä helpottaa hoitoketjua. Kaupunkiympäristön kehittäminen (PS): Maankäytön hankehallintaa on kehitetty kaavojen ohjelmoinnin ja seurannan osalta. Käynnistettiin kaupunkiympäristön kehittämisen, kaupunkikonsernin liikelaitosten ja tytäryhtiöiden välisen toimintamallin kehittämiseen tähtäävä kehitystyö. Tavoitteena on mm. kadulla tehtävien töiden aiheuttamien haittojen vähentäminen töiden yhteensovitusta parantamalla. Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä (KK): Koukkuniemessä kehitettiin asukaslähtöistä toimintatapaa asukkaiden, omaisten ja henkilöstön kanssa. Kortti 4 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palveluverkko on tasapuolinen ja toimiva Varhaiskasvatuspalveluiden alueellinen kattavuus Alle kouluikäisen väestön lisääntyvään palvelutarpeeseen on vastattu alueellisesti Apulaispormestari Leena Kostiainen Vuonna 2013 avointen varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevien lasten osuus suhteessa päiväkotihoidossa oleviin lapsiin kasvoi vuonna 2013 sen ollen 7,4 %. Vastaava luku vuonna 2012 oli 6,7 %. Vuonna 2013 oman tuotannon avoimen varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä kasvoi 63 lapsella verrattuna vuoteen Avoimen varhaiskasvatuksen piirissä oli 545 lasta vuonna Ostopalvelu- ja palvelusetelipäivähoidossa olevien avoimen varhaiskasvatuksen kerhopalveluiden piirissä oli 92 lasta (vuonna 2012: 78 lasta). Kaikilla viidellä palvelualueella vähintään 90 % alueen päivähoitoikäisistä lapsista kyetään hoitamaan oman palvelualueen päivähoitopaikoissa (Kotialue-sijoitusalue-tilasto, maaliskuu 2013). Kortti 5 6 TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Lisätietoliite

7 strategiakortit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa /- Palvelusetelien käyttöönoton tilanne Palveluseteli on otettu käyttöön uusissa palveluissa Apulaispormestari Leena Kostiainen ja apulaispormestari Mikko Aaltonen (IKI) Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Päivähoidon palvelusetelin sääntökirjasta ja palvelusetelin arvosta päätettiin lautakunnassa. Päiväkotihoidossa palveluseteli otettiin käyttöön elokuussa Palvelusetelipalveluiden piirissä oli 157 lasta (31.12.) yhteensä viidessä päiväkodissa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (MA): Palvelusetelin käyttö ei ole ikäihmisten palveluissa laajentunut uusiin palveluihin odotettaessa sähköisen palvelusetelijärjestelmän valmistumista ja käyttöönottoa. Palvelusetelin käyttö on kuitenkin lisääntynyt erityisesti tehostetussa palveluasumisessa. Tavoite on osittain saavutettu. Kortti 6 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Uudet sähköiset palvelut Sähköisiä palveluja on laajennettu Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Mikko Aaltonen, apulaispormestari Olli-Poika Parviainen ja apulaispormestari Pekka Salmi Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Opetussuunnitelmallisten painotusten opas, 3. luokan oppilaiden hakeutuminen kyseisiin painotuksiin sekä 1. luokalle ilmoittautuminen toteutettiin perusopetuksessa sähköisesti. Sähköinen äitiyskorttipalvelu on kehitys- ja koekäyttövaiheessa muutamissa äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä äitiysultrassa. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Elinkeino- ja matkailupalveluiden verkkoportaalissa on otettu käyttöön mobiilisovellus matkailukartasta, teemareittisovellus, reaaliaikainen matkailuneuvontapalvelu ja matkasuunnitelmatyökalu. Toisen asteen koulutus on ottanut käyttöön yhteisen opiskelijahallintojärjestelmän sekä kehittyneemmän verkko-oppimisympäristön. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA): Tampereella toimivien sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden palvelut yhteenkokoavan Terveystutka-palveluportaalin käyttöönottoa on valmisteltu keräämällä palveluntuottajia portaaliin. Kuntalaisten omien terveystietojen hallintaan ja omahoitoon suunnitellun Terveystaltio-palvelun toteuttajataho kilpailutettiin joulukuussa Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (MA): Tehtiin selvitys Kotitorin Internet-portaalin kehittämiseksi. Yhdessä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK), Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA) kanssa: Suurten kuntien yhteinen sähköinen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä on kilpailutettu ja toimija valittu. Kaupunkiympäristön kehittäminen (PS): Paikkatietoja on avattu, mistä on saatu Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry:n tunnustuspalkinto Katutilavalvonta ja rakennusvalvonta pilotoi lupapiste.fi-palvelua, jossa kansalaiset, yritykset ja yhteisöt hoitavat lupa- ja ilmoitusasiansa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Otettiin käyttöön tekstiviestipalvelu, jolla tiedotetaan kaduilla tehtävistä puhtaanapitotöistä. Tampereen joukkoliikenteen matkakortin nettilatauspalvelua on kehitetty. S ivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Piki-verkkokirjastoa laajennettiin Satumetso-hakujärjestelmällä sekä mobiiliversiolla älypuhelinten käyttäjille. Tampereen kaupungin avustusten haun ja valmistelun mahdollistavan järjestelmän käyttöönotosta on käynnistynyt esiselvitys. Kortti 7 TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Lisätietoliite 7

8 strategiakortit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Uudet käytännöt palvelujen kehittämiseksi yhdessä asiakkaiden ja palvelutuottajien kanssa Palvelujen kehittämisen toimintamallia on uudistettu yhteistyölähtöiseksi Tilaajajohtaja Kari Hakari ja hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän johtaja Kirsi Koski Tilaajaryhmä (KH) ja hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmä (KK): Tampereen kaupungilla on käynnistynyt useita kehittämishankkeita, joiden osana edistetään asiakkaiden osallistumista palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Esimerkiksi Annala-Kaukajärven lähivoimala-pilotissa luodaan yhdessä asiakkaiden ja alueen asukkaiden kanssa lapsia ja nuoria tukevaa ja vanhempia sitouttavaa palvelukokonaisuutta, jota Tampereen kaupunki tukee yhteistyössä järjestöjen kanssa moniammatillisesti. Samanlainen toimintamalli on myös Älä o tumput suarana sekä Lasten ja perheiden talo -piloteissa. Osana Oma Tesoma -hanketta on aloitettu kehittämään matalan kynnyksen palvelukokonaisuuksia yhdessä asiakkaiden kanssa. Toimintamallia osallistumisesta osana palveluprosessia kootaan Asiakkuuden hallinta ja kehittäminen -projektissa. Tilaajaryhmä (KH): Perheverkko, joka yhdistää kaupungin palvelujen, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien asiantuntemusta ja voimia tamperelaisten lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi, on vakiinnuttanut toimintansa osana lasten ja nuorten kasvun tukemisen kehittämistä. Lasten ja nuorten palveluiden rakennemuutosta on valmisteltu yhteistyössä oman tuotannon eri tuotantoalueiden kanssa, osittain myös Perheverkon kanssa. Lasten vanhempien ja lasten ja nuorten kasvun tukemisen yhteistyöryhmä on vakiinnuttanut toimintansa yhtenä palveluiden kehittämisen foorumina. Kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön ja avustamisen periaatteiden uudistaminen käynnistyi keväällä ja valmistelutyö jatkuu edelleen. Yhdistyksille on toteutettu kysely ja teemoja on syvennetty yhteistyön kehittämisen työpajoissa. Kortti 8 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen /- Monikulttuurisuuteen vastaavien palvelujen kehittämis- ja laajentamistoimenpiteet Monikulttuurisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä on vahvistettu Apulaispormestari Leena Kostiainen, apulaispormestari Mikko Aaltonen (TETO) ja apulaispormestari Olli-Poika Parviainen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (LK): Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumista tukevan MAKO-hankkeen avulla päivitettiin lasten ja nuorten terveyspalvelujen asiakkaille ja ammattilaisille suunnattua ohjeistusta, vahvistettiin henkilöstön osaamista ja kartoitettiin jatkokehittämistyön tarpeita. Perusopetuksen monikielisten oppilaiden määrä kasvoi, ja nyt heitä on 9,7 % oppilaista. Syksyn aikana aloitti viisi erikielistä vanhempainkoulua. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (O-PP): Tredea järjesti työnantajille kolme kansainvälisen rekrytoinnin tapahtumaa. Työnantajien ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseksi on aloitettu Talent Tampere -palvelumallin kehittäminen. Työperusteisille maahanmuuttajille ja Tampereen kaupungin yksiköiden maahanmuuttajaharjoittelijoille järjestettiin työelämään räätälöityjä suomen kielen koulutuksia. Mentorointiohjelmalla tuettiin työuransa alussa olevien maahanmuuttajien pääsyä työelämän verkostoihin. Toisen asteen maahanmuuttajakoulutuksen hankkeessa "Osallisuuden avain" kehitettiin uudet koulutusmallit heikon koulutaustan omaaville maahanmuuttajanuorille. Aikuisten perusopetus vakiinnutettiin osaksi aikuislukion toimintaa ja luku- ja opiskelutaitojen opetus osaksi Tredun toimintaa. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (MA): Ei raportoitavaa tammi-joulukuussa. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (O-PP): Liikunta-, kulttuuri- ja museopalvelut järjestivät yhdessä poliisin kanssa Tampere by Bike -pyöräilytapahtuman maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille Hervannan uimahallissa käynnistyi maanantain naistenvuorolla uimakoulu maahanmuuttajataustaisille naisille ja tytöille (yhteensä 76 käyntikertaa syksyn aikana). Vapriikin Terrakotta-armeija ja Kiinan keisarien aarteet -näyttely toimii kokonaan venäjäksi (myös audio-opastus). Tavoite on osittain saavutettu. Kortti 9 8 TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Lisätietoliite

9 strategiakortit Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Ikäihmisistä 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa /- 1. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista yli 75-vuotiaista ja 2. Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteelliset osuudet kaikista yli 75-vuotiaista Ikäihmisistä vähintään 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4,5 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 4,5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa viimeistään Jukolan peruskorjauksen ja Impivaaran uudisrakennuksen valmistuttua Apulaispormestari Mikko Aaltonen (IKI) Vuoden 2013 lopussa yli 75-vuotiaista 5,3 prosenttia asui tehostetussa palveluasumisessa, 4,1 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja 90,6 prosenttia kotona. Vuonna 2013 tehostetun palveluasumisen paikkojen suuri lisäys loppuvuodesta vaikutti siihen, että kotona asuvien osuus vähentyi hetkellisesti vuoden vaihteessa. Asukkaat muuttivat Impivaaran uudisrakennukseen lokakuun lopussa Peruskorjatun Jukolan käyttöönotto tapahtui Tavoite on osittain saavutettu. Kortti 10 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisätty Perhehoitovuorokausien osuus suhteessa ostopalvelulaitosvuorokausien määrään Perhehoidon osuus lasten ja nuorten sijaishuollon hoitovuorokausista on vähintään 56 prosenttia Apulaispormestari Leena Kostiainen Vuonna 2013 perhehoidon osuus sijaishuollon vuorokausista oli 56,39 %. Vuonna 2012 prosenttiluku oli 54,6 %. Perhehoidon prosenttilukuun ei ole laskettu mukaan läheisverkostosijoituksia lukujen vertailtavuuden vuoksi, mutta myös perhehoidossa toteutuneiden läheisverkostosijoitusten osalta todetaan vuonna 2013 kasvua vrk (65,5%). Kortti 11 TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Lisätietoliite 9

10 strategiakortit Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollossa on lisätty - Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika Lastensuojelutarve on selvitetty kaikilla sosiaalityön alueilla enintään 90 vuorokauden kuluessa Apulaispormestari Leena Kostiainen Lastensuojelulain mukaan selvityksen tulee valmistua kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Vuonna 2013 valmistui 80 % lastensuojelutarpeen selvityksistä määräajassa (2012: 74 %). Tilanne kehittyi myönteisesti vuoden aikana: tammi-huhtikuussa toteuma oli 75 %, touko-elokuussa 81 % ja syys-joulukuussa 85 %. Selvityksen keskimääräinen kesto oli koko vuoden toteuman osalta 61 vuorokautta, huomionarvoista on viimeisen kolmanneksen aikana tapahtunut lasku siihenastisesta 63 vuorokaudesta 56 vuorokauteen. Eteläisellä alueella sisäilmaongelmien ja siitä seuranneen remontin vuoksi osa henkilöstöstä työskenteli maaliskuusta elokuuhun osin epätarkoituksenmukaisissa väistötiloissa. Eteläisen alueen tilannetta pyrittiin korjaamaan kohdennetuin toimenpitein. Alueen sosiaaliasemalla annettiin kaksi ylityömääräystä vuonna Ylityömääräys koski maaliskuussa 14 henkilöä 12 päivän aikana ja touko-kesäkuussa 11 henkilöä 24 päivän aikana. Lisäksi lastensuojelutarpeen selvitysten tekoa vahvistettiin sosiaalityöntekijän työparina työskennelleen ohjaajan työpanoksella välisenä aikana. Tilannetta vaikeutti myös lastensuojeluilmoitusten määrän kasvu sekä rekrytointiongelmat. Vuoden aikana oli haettavana kahdeksan sosiaalityöntekijän virkaa lapsiperheiden sosiaaliasemilla. Jokaisessa kolmessa haussa yksi virka jäi täyttämättä. Johtavan sosiaalityöntekijän virka saatiin täytettyä vasta kolmannella hakukierroksella hakijoiden vähäisyydestä johtuen. Toisaalta tehostettiin mm. työparityötä selvitysprosesseissa. Työpareina toimi lastensuojelun ammattilaisia (ohjaajia, perhetyöntekijöitä), joille tarjottiin sisäistä koulutusta alkuarviointimalliin. Lastensuojelutarpeen tilastoja seurataan esimiestasolla viikoittain. Selvitysten keston lisäksi niiden laatua on arvioitu. Tavoitetta ei saavutettu. Kortti 12 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu - Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt vuoteen 2012 verrattuna valtion ja kaupungin välisen aiesopimuksen mukaisesti Apulaispormestari Mikko Aaltonen (TETO) ja kaupunkikehitysryhmän johtaja Kari Kankaala Pitkäaikaisasunnottomien määrä selvitettiin marraskuussa 2013 kuntien asuntomarkkinaselvityksen yhteydessä. Selvitys valmistui joulukuun 2013 puolivälissä. Vuonna 2013 pitkäaikaisasunnottomia oli 72, kun niitä oli vuonna 2012 vastaavana ajankohtana 64. Tulosta selittää osittain Tampereen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan sisältyvien uusien asumispalveluhankkeiden käynnistysten viivästyminen. Kaupunginhallitus hyväksyi valtion ja Tampereen kaupungin välisen aiesopimuksen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi. Ohjelmakauden tavoitteena on pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen, sosiaalisen vuokra-asuntokannan käytön tehostaminen, uusien tukiasumisyksiköiden rakentaminen ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Aiesopimuksen edellyttämä kokonaissuunnitelma on laadittu ja sitä toteutetaan. Vuonna 2013 on esimerkiksi kehitetty edelleen sosiaalisen asuttamisen ketjua lisäämällä yhteistyötä vuokra-asuntoyhtiöiden kanssa osana pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa. Tavoitetta ei saavutettu. Kortti TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Lisätietoliite

11 strategiakortit Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt Valtuustokauden tavoite Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen vakiintuneiden ja vuorovaikutusta tukevien toimintatapojen avulla - Vuorovaikutteiset sähköisen osallistumisen muodot Uusi alueellinen sähköisen osallistumisen palvelu on otettu käyttöön Hallinto- ja hyvinvointipalveluryhmän johtaja Kirsi Koski Alueellinen sähköisen osallistumisen palvelu toteutetaan Valma-valmistelufoorumia uudistamalla. Kyselyiden kohdistaminen tulee mahdolliseksi alueellisesti ja esimerkiksi iän perusteella. Valmaa kehitetään kuntalaisportaalin yhteyteen Valma-kunpo-projektissa. Projekti päättyy helmikuussa 2014 ja uusi ohjelma on käyttövalmis maaliskuun alussa Käyttäjäkoulutus ja siihen liittyvä verkkokirjoittamiskoulutus toteutetaan helmi-maaliskuussa Kaupunkilaisille uusi Valma tarjoaa kehittyneempiä osallistumismahdollisuuksia: mm. ilmoituksia ja muistutuksia uusista kyselyistä, kommentointi- ja keskustelumahdollisuuksia, kiinnostuksen kohteiden rajaamista, paikkatiedon hyväksikäyttöä sekä helpompaa jakamista sosiaalisessa mediassa. Käyttäjä voi seurata valitsemiaan kiinnostuksen kohteita, kuten omaa aluettaan koskevia asioita. Tavoitteen saavuttaminen siirtyi vuodelle 2014 osaksi rahoitusongelmien vuoksi. Lopullinen rahoitus palvelulle järjestyi vasta vuoden 2013 syksyllä. Silloin se tuli kuntalaisportaalin kehittämisrahoista. Siksi uuden Valman alustaksi tuli kuntalaisportaali. Se osaltaan lisäsi hankkeen työtä ja hidasti toteutumista. Tavoitetta ei saavutettu. Kortti 14 Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen erilaisissa yhteisöissä ovat lisääntyneet /- Toimenpiteet yhteisöjen toimintaedellytysten edistämiseksi Yhteisöjen toimintaedellytyksiä on parannettu Apulaispormestari Olli-Poika Parviainen (SIVE) Yhdistystoimintaa on tuettu neljän lautakunnan toiminta-avustuksin yhteensä eurolla (v. 2012: euroa). Tilaajaryhmän johtoryhmässä käynnistettiin hanke kaupungin ja yhdistysten välisen yhteistyön ja avustustoiminnan kehittämiseksi. Touko-kesäkuussa kyselyllä kerättiin systemaattista tietoa yhdistyksiltä (184 vastaajaa) ja elokuussa teemoja jatkotyöstettiin neljässä työpajassa 87 yhdistyksen kanssa. Avustustoiminnan uudistamista on valmisteltu yhteistyössä neljän eri lautakunnan ja maahanmuuttajaneuvoston kanssa. Muutosesitykset viedään päätöksentekoon keväällä Koulutilojen iltakäytön pilotille on suunniteltu nettisivut, joiden käyttöönottoa on valmisteltu yhteistyössä liikuntapalvelujen ja tilaajaryhmän kesken. Sivuston käyttöönotto ei ollut vielä vuonna 2013 mahdollista Timmi-järjestelmän verkkomaksuliittymän toimitusongelmien vuoksi. Nettisivuilla mahdollistetaan koulutilojen iltakäytön varaus helmikuusta 2014 lähtien. Kulttuuripalvelut järjesti yhdessä Tampere-seuran, Kotiseutuliiton ja Pirkanmaan liiton kanssa kotiseutuyhdistysten verkostoitumistilaisuuden. Kulttuuripalvelut ja tilaajaryhmä järjestivät yhdessä Kulttuurikummit ry:n ja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa syksyllä pirkanmaalaisille kulttuurin tuottajille ja yhdistyksille useita koulutus- ja sparraustilaisuuksia. Tavoite on osittain saavutettu. Kortti 15 TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tampereen toiminnan ja talouden katsaus 12/ Lisätietoliite 11

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu STRATEGIAKORTIT Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 suoraan

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012 LIITE OSELA 7.3.2013 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-JOULUKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 LIITE OSELA 25.10.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-ELOKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 LIITE OSELA 19.6.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HUHTIKUU 2012 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 LIITE OSELA 24.2.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen Osaamisen ja elinkeinojen

Lisätiedot

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet

STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Helsingin kaupunki Kaupunginvaltuuston seminaari 29.-30.1.2015 STRATEGIAOHJELMAN 2013-2016 TOIMENPITEIDEN SEURANTA Virastojen ja liikelaitosten toteuttamat toimenpiteet Seurantaraportin otsikot ja vasen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen strategia

Ikäihmisten palvelujen strategia Ikäihmisten palvelujen strategia IKILA 21.9.2009 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Palvelustrategian rooli ja tehtävät 3 1.2 Palvelujen nykytila 3 2. Toimintaympäristön haasteet 7 3. Tampere virtaa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2010... 3 2 Väestö... 5 3 Voimavarat... 7 3.1 Talous... 7 3.2 Henkilöstö... 8 3.3 Toimitilat...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä

tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä tilinpäätös 2013 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja liiketoimintaryhmä Kansien suunnittelu: DesignKomitea Kannen kuva: Tuula Kaakinen Paino: Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Pormestarin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintakertomus 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö: Vuosikatsaus 2014 Toimintatilastot 2014 Henkilöstökertomus 2014 Asiakaspalauteyhteenveto

Lisätiedot

Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012

Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012 Sosiaaliviraston toimintakertomus 2012 Helsingin sosiaali- ja terveyslautakuntaan 19.3.2013 1 Sosiaalisesti eheä ja moniarvoinen Helsinki! 1. Uuden suunnittelua ja palvelujen kehittämistä... 3 2. Sosiaaliviraston

Lisätiedot

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28

2. Tilikauden tuloksen muodostuminen 24 2.1 Tuloslaskelma 24 2.2 Tuloslaskelman tunnusluvut 28 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Toimintaympäristö 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 1.3 Henkilöstön määrä ja muutokset 6

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 Kaupunginvaltuusto 19. 5. 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. VANTAAN TASAPAINOTETUN STRATEGIAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti

Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Tampereen kaupungin kestävän kehityksen raportti 2006 Toimitus Ulkoasu ja taitto Kuvat Kirsi Hämäläinen ja Anniina Kulju Tampereen kaupunki, talous-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA TAMPEREEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 Julkaisija: Tampereen kaupungin konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä ISSN 0355 2837 Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino:

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Toimintakertomus ja tilinpäätös Yhtymähallitus 25.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.x.2014 SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET... 3 YLEINEN JA ALUEELLINEN KEHITYS SEKÄ VAIKUTUS

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja

Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen. Valtioneuvoston kanslian raportteja Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen Valtioneuvoston kanslian raportteja 5/2009 Ikärakenteen muutokseen varautuminen: tulevaisuusselonteon linjausten toteutuminen

Lisätiedot

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi

2.1. Painotetaan ennaltaehkäiseviä palveluja ja terveyden edistämistä 2.2. Matalan kynnyksen apua tuodaan arkeen 2.3. Jotta kukaan ei putoaisi 1 Pormestariohjelma 2013-2016 Uusi Tampere, tervetuloa 1. Tampereen talous tasapainoon 1.1. Pohjalla kaksi alijäämäistä vuotta 1.2 Tavoitteena ylijäämäinen tulos 2015 1.3 Verotulojen turvallinen pohja

Lisätiedot

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013

Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 PERUSTURVAKESKUS Vastuuhenkilö: perusturvajohtaja Perusturvakeskuksen toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttaneet tapahtumat vuonna 2013 Vuotta 2013 ovat leimanneet monet ennalta arvaamattomat muutokset

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot