KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen Börje I varapuheenjohtaja Drugge Jan jäsen Hellbom Eva-Stina " Jansson Johanna " Lindholm Kerstin " Tuominen Kurt " Lammervo Merja varajäsen Johansson Johan " Poissa olevat: Kallonen Kalevi II varapuheenjohtaja Granlund Ingalill jäsen Muut läsnä olevat: Wretdal Inger valt. puh.joht. Dannström Curt valt. I v.puh.joht. Laine Sixten 1-18 valt. II v.puh.joht. Friman Rune valt. III v.puh.joht. Simola Tom kunnanjohtaja Wass Tomy sihteeri hallintojohtaja Eriksson Marléne 3 7 talousjohtaja Asiat 1 25 Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri 7. Mårten Nurmio Börje Salonen Tomy Wass Tarkistus, paikka ja aika Kunnantoimisto Taalintehtaalla 30. tammikuuta 2009 Jan Drugge Johan Johansson Pöytäkirja pidetty nähtävänä Kemiönsaari 2. helmikuuta 2009 Tomy Wass

2 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Kunnanhallitus 1/ Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Asia nro Asia 1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 3. PYKÄLÄN TARKASTUS, VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 5. KÄYTTÖSUUNNITELMA SEKÄ LASKUJEN HYVÄKSYJÄ 6. KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS 7. TURUNMAAN SEUTU RY:N LAINANLYHENNYS 8. EDUSTAJAN VALINTA SUOMEN KUNTALIITON LIITTOKOKOUKSEEN 9. JÄSENTEN VALINTA KUNTAYHTYMIIN JA MUIHIN NÄIHIN VERRAT- TAVISSA OLEVIIN TOIMIELIMIIN 10. EDUSTAJIEN VALINTA ETELÄ-RANNIKON MAAKUNTALIITON LIITTO- KOKOUKSEEN 11. EDUSTAJIEN VALINTA, SAGALUNDIN MUSEOSÄÄTIÖN JOHTOKUNTA 12. JÄSENTEN VALINTA TAALINTEHDAS-BJÖRKBODAN MUSEOSÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON 13. KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA JA TOIMIELI- MISSÄ TURUNMAAN ULKOSAARISTOJAOSTON VALINTA 15. VALTUUSTORYHMIEN PUHEENJOHTAJIEN VUOSIPALKKIOT Periaatekeskustelua 16. TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset 17. TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset, Dragsfjärd 18. TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset, Kemiö 19. ETUOSTO-OIKEUS Päätösvallan delegointi 20. TALOUS- JA VELKANEUVONTA Järjestelyt ja sopimus JÄTEVEDEN PUHDISTUS Päämiehyyden siirto Turunmaan seudulta Kemiönsaaren kunnalle 22. MASVA PROJEKTI Päämiehyyden vaihto Turunmaan seudulta Kemiönsaaren kunnalle 23. LAUSUNTO Viljelijätukitukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja 24. ILMOITUSASIAT 25. ALOITE TYÖRYHMÄN NIMITTÄMISEKSI Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Kemiönsaari 2. helmikuuta 2009 Puheenjohtaja Mårten Nurmio Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Vakuuttaa

3 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kh.: 1. EHDOTUS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kh.: 2. ' Kunnanhallitus päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Jan Drugge ja Ingalill Granlund ovat vuorossa tulla valituksi pöytäkirjantarkastajiksi. Puheenjohtaja ehdotti, että varajäsen Johan Johansson valitaan pöytäkirjantarkastajaksi poissa olevan Ingalill Granlundin tilalle. Jan Drugge ja Johan Johansson valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus PYKÄLÄN TARKASTUS, Kh: 3. VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola): Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan valtuuston tekemän päätöksen täytäntöönpanoa. Asian otsikko on: TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätös. Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on tarkastettava valtuuston päätösten laillisuus niiden täytäntöönpanoa varten. Laissa ei säädetä, miten pöytäkirja pitää laatia. Hallintosäännössä on oltava tarvittavat säädökset pöytäkirjan sisällöstä sekä miten se on allekirjoitettava ja tarkastettava. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän ollessa eri mieltä kokouksen kulusta pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Jos valitut pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy laadittua pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy myös oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen käsityksen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Pöytäkirjantarkastajat eivät ole kirjallisesti ilmoittaneet, miksi he eivät ole tarkastaneet pöytäkirjaa. Kunnanjohtaja jätti kokouksessa eriävän mielipiteensä kyseisen pykälän osalta. Kunnanhallitus hyväksyy pöytäkirjan :n siinä muodossa kuin puheenjohtaja on sen laatinut, lukuun ottamatta kohtaa, joka koskee Curt Dannströmin ym. jättämää aloitetta koskien keittiötoimintoja Taalintehtaan terveyskeskuksessa, ja Börje Salosen jättämää ehdotusta, että Taalintehtaan terveyskeskuksen keittiön sulkemispäätös perutaan ja että keittiön sulkeminen keskeytetään välittömästi. Aloite ja Salosen ehdotus käsitellään erillisinä asioina. Terveyskeskuksen keittiön sulkemisasia on epäselvä ja tästä on olemassa eri käsityksiä, mitä päätös merkitsee ja mitenkä päätöstä tulisi tulkita. Samoin on epäselvää, mitenkä asiaa käsiteltäessä tehtyjä päätöksiä tulee tulkita. Tältä osin asiaa käsitellään erillisessä pykälässä seuraavassa kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja tarkastaa kunnanhallituksen pöytäkirjan :n tässä muodossa.

5 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus _ VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kh: 4. VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson): Valtuusto hyväksyi Kemiönsaaren kunnan talousarvion vuodelle Kunnanhallitus antaa talousarvion soveltamisesta osastoille ja yksiköille täytäntöönpanoohjeet tarkempaa informaatiota varten. Ohjeet sisältävät mm. käyttösuunnitelman, talousarvion sitovan tason, talousarviomuutokset ja seurannan, laskujen hyväksymisen jne. Kunnanhallitus hyväksyy täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2009 liitteen 1 mukaan. _

6 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus KÄYTTÖSUUNNITELMA SEKÄ LASKUJEN HYVÄKSYJÄ Kh: 5. VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson): Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelma sekä valita laskujen hyväksyjä ja vastaanottaja. Kunnanhallituksen tulee siten hyväksyä käyttösuunnitelma sekä valita konsernipalvelujen laskujen hyväksyjän ja vastaanottajan. Kunnanhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman konsernipalveluille liitteen 2 mukaan. Kunnanhallitus valitsee laskujen hyväksyjät seuraavasti: Hallinto Henkilöstöhallinto Tiedotus Talous IKT Kehitysyksikön hallinto Saaristo Matkailu Maaseutu Markkinointi Elinkeinoelämä Projektitoiminta Investoinnit Tuloslaskelma kunnanjohtaja kunnanjohtaja kunnanjohtaja talousjohtaja talousjohtaja kehityspäällikkö kehityspäällikkö kehityspäällikkö maaseutusihteeri kehityspäällikkö kehityspäällikkö kehityspäällikkö kunnanjohtaja Osastopäällikkö talousjohtaja Osastopäälliköllä on myös oikeus hyväksyä osaston laskut. Kunnanjohtaja tai osastopäällikkö hyväksyy kaikki investointilaskut. Kunnanjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja, talousjohtajan ja kehityspäällikön sijaisena toimii kunnanjohtaja ja maaseutusihteerin kehityspäällikkö. Vastaanottajana toimii konsernipalvelusten palveluksessa oleva.

7 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS Kh: 6. ' VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson): Aikaisempien kuntien kaikki pankkitilit ovat siirtyneet Kemiönsaaren kunnalle. Tällä hetkellä kunnalla on siis useampia tilejä monessa pankissa. Suurin osa pankkitapahtumista hoidetaan kunnan maksuliikenne- ja kassakäsittelyohjelman välityksellä, mutta jossakin määrin esiintyy myös rahavarojen käteiskäsittelyä. Tätä varten on nimettävä viranhaltija, jolla on kunnan kaikkien pankkitilien käyttöoikeus. Kunnanhallitus antaa kunnan pankkitilien käyttöoikeuden sekä kunnanjohtaja Tom Simolalle että talousjohtaja Marléne Erikssonille. Kunnanjohtaja ja talousjohtava voivat yhteisesti siirtää tilikäyttöoikeuden tilapäisesti.

8 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus TURUNMAAN SEUTU RY:N LAINANLYHENNYS Kh: 7. VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson): Turunmaan seutu ry otti hallituksen tekemällä päätöksellä euron lainan Nordeasta. Laina myönnettiin kahdeksi vuodeksi. Lainan korko on Nordea Prime + 0,04 prosenttia. Turunmaan seutu ry on nostanut lainasta euroa. Ensimmäinen euron lyhennys erääntyi ja toinen euron lyhennys erääntyy Lainan vakuutena on Paraisten kaupunginvaltuuston myöntämä takaus (enintään euroa) ja Dragsfjärdin kunnanvaltuuston myöntämä takaus (enintään euroa). Päätösten mukaisesti takausten voimassaoloaika on kaksi vuotta. Turunmaan seutu ry:llä ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia erääntyneen euron lyhennyksen hoitamiseen, mutta sen sijaan Turunmaan seutu ry on maksanut lainan koron. Dragsfjärdin kunnasta tuli osa Kemiönsaaren kuntaa , kun taas Paraisten kaupungista tuli samasta päivämäärästä lähtien osa Länsi-Turunmaan kaupunkia. Paraisten kaupungin ja Dragsfjärdin kunnan solmimat takaussitoumukset sitovat Kemiönsaaren kuntaa ja Länsi-Turunmaan kaupunkia ja siirtyvät näille kunnille. Nordea on ilmoittanut, että lyhennysajankohdan muutos edellyttää uutta päätöstä kummankin kunnan valtuustossa ja että sen seurauksena, ettei lainanlyhennystä ole hoidettu ajoissa, Turunmaan seutu ry saa maksumuistutuksen noin viikon kuluttua lainanlyhennyksen eräännyttyä maksettavaksi. Jos lainanlyhennystä ei makseta muistutuksesta huolimatta, pankki lähettää noin viikkoa myöhemmin Dragsfjärdin kunnalle ja Länsi-Turunmaan kaupungille muistutuksen, jossa todetaan, ettei ensimmäinen muistutus johtanut maksamiseen. Pankki laskuttaa muistutuksesta 50 euroa kappaleelta. Turunmaan seutu ry:n hallitus on saanut yhdistyksen taloudellisen tilanteen tiedoksi ja päättänyt käyttää Oy Audiator Ab:tä lisäselvityksiä varten. JHTT-, HTM-tilintarkastaja Juha Koponen Oy Audiator Ab:stä on kirjoittanut päivätyn raportin lainasta. Raportti annetaan tiedoksi. Juha Koponen suosittelee, että Länsi-Turunmaan kaupunki myöntää yhdistykselle enintään euron lyhytaikaisen lainan ja Kemiönsaaren kunnanhallitus vastaavasti enintään euron lyhytaikaisen lainan ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa. Yhdistyksen tulee maksaa lainat takaisin mennessä tai hakea kunnilta lainojen uudistamista. Juha Koponen ehdottaa vaihtoehtona lainaehtojen muuttamista. _

9 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus _ Lyhytaikaisen lainan myöntäminen edellyttää sekä Kemiönsaaren kunnan että Länsi- Turunmaan kaupungin valtuustojen päätöstä. Sama koskee myös lainaehtojen muuttamista. On täysin selvää, ettei Turunmaan seutu ry kykene itse maksamaan lainaa takaisin, vaan takaajien on tultava väliin. Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran Kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, ettei lainanlyhennystä ole hoidettu, muodostuvat muistutusten aiheuttamista kuluista ja viivästyskorosta, joka lasketaan alkaen lainanlyhennyksen maksamiseen asti. Viivästyskorko oli 11,5 prosenttia ajanjaksolla ja noin 11 prosenttia ajanjaksolla (korkoa ei vielä ole vahvistettu). Lainanlyhennyksen osalta tilanne on nyt sellainen, ettei ole järkevää, että Kemiönsaaren kunta ja Länsi-Turunmaan kaupunki valtuustotasolla päättävät myöntää lyhytaikaisen lainan Turunmaan seutu ry:lle, kun kumpikin kunta joutuu lisäämään omaa lainanottoaan, vaan Kemiönsaaren kunnan ja Länsi-Turunmaan kaupungin tulee takaajina kantaa vastuunsa lainanlyhennyksen maksamisesta mahdollisimman pikaisesti. Markus Suomi Turunmaan seutu ry:stä on ilmoittanut Länsi-Turunmaan kaupungille, että yhdistys voi todennäköisesti tammikuun 2009 aikana maksaa takaisin noin euroa lainasta. Jos Turunmaan seutu ry voi maksaa takaisin noin euroa lainanlyhennyksestä, Länsi-Turunmaan kaupungin maksettavaksi jää noin euroa ja Kemiönsaaren kunnan maksettavaksi vastaavasti noin euroa. Länsi-Turunmaan kaupunki on , 18 päättänyt takausvastuunsa nojalla vastata 2/3:sta euron lyhennettäväksi erääntyneen lainanlyhennyksen takaisinmaksusta koskien Turunmaan seutu ry:n Nordeasta nostamaa euron lainaa siltä osin kuin Turunmaan seutu ry ei kykene maksamaan takaisin kyseisen lainan lyhennystä. Länsi-Turunmaan kaupunginhallituksen päätös annetaan tiedoksi. EHDOTUS (hallintojohtaja): Kunnanhallitus päättää, että Kemiönsaaren kunta vastaa takausvastuunsa nojalla korkeintaan 1/3:sta Turunmaan seutu ry:n Nordeasta nostaman euron lainan lyhennettäväksi erääntyneen :n lainanlyhennyksen takaisinmaksusta, jota Turunmaan Seutu ry ei itse pysty maksamaan. Kemiönsaaren kunta edellyttää, että Oy Audiator Ab tekee kokonaistilintarkastuksen Turunmaan seutu ry:n taloudesta. Päätös annetaan tiedoksi Länsi-Turunmaan kaupungille, Turunmaan seutu ry:lle ja Nordealle. Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä mainitun päätöksen tiedoksi ilmoitusasiana ja hyväksyy jälkikäteen tehdyt toimenpiteet. Päätös saadaan panna täytäntöön välittömästi. Pykälä julistetaan tarkastetuksi välittömästi.

10 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus Mårten Nurmio, Inger Wretdal, Sixten Laine ja Tom Simola ilmoittivat olevansa esteellisiä, eivätkä he osallistuneet tämän asian käsittelyyn. Börje Salonen toimi puheenjohtajana tätä asiaa käsiteltäessä. Tämä pykälä julistettiin heti tarkastetuksi.

11 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus EDUSTAJAN VALINTA SUOMEN KUNTALIITON LIITTOKOKOUKSEEN Kh: 8. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Suomen Kuntaliiton liittokokous järjestetään Jyväskylän Paviljongilla, Messukatu 10. Liiton sääntöjen mukaan Kemiönsaaren kunta saa valita kaksi (2) edustajaa sekä tarvittavan määrän sijaisia. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kemiönsaaren kunta valitsee kaksi edustajaa sekä tarvittavan määrän sijaisia kuntaliiton liittokokoukseen RKP/Jan Drugge ehdotti Inger Wretdalia varajäsenenä Mårten Nurmiota ja SDP/Eva-Stina Hellbom ehdotti Jorma Leppästä varajäsenenään Jari Lehtivaaraa. Kunnanhallitus esittää yksimielisesti valtuustolle seuraavien edustajien valitsemista Suomen Kuntaliiton liittokokoukseen : Varsinaiset edustajat Varajäsenet Wretdal Inger (r.) Nurmio Mårten (r.) Leppänen Jorma (sd.) Lehtivaara Jari (sd.)

12 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus JÄSENTEN VALINTA KUNTAYHTYMIIN JA MUIHIN NÄIHIN VERRATTAVISSA OLEVIIN TOIMIELIMIIN Kh: 9. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Kemiönsaaren kunnan tulee valita jäsenet sellaisten kuntayhtymien eri toimielimiin, joissa se on jäsenenä. KuntaL 82 :ssä säädetään vaalikelpoisuudesta. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka KuntaL 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei ole kuitenkaan sellaiset 34 :n 1 momentin 1. kohdassa (määrätyt valtion virkamiehet) mainitut henkilöt tai kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt. Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kunnan tulee valita edustajat seuraaviin kuntayhtymiin: Salon Seudun koulutuskuntayhtymä Kaksi jäsentä valtuustoon sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky Kaksi jäsentä valtuustoon sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Kårkulla skn Yksi jäsen valtuuston sekä henkilökohtainen varajäsen. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri kuntayhtymä Kaksi jäsentä valtuustoon sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Muut toimielimet: Käräjäoikeuden lautamiehet Oikeusministeriö on vahvistanut Kemiönsaaren kunnan lautamiesten lukumääräksi kahdeksan (8). Lautamiehen tulee olla Suomen kansalainen ja asua kunnassa hallita itseään ja omaisuuttaan ja sopia lautamieheksi (lautamieheksi ei voida valita holhouksen alaista, ulosoton alaista tai ulosottoon haettua, ei aikaisempia konkursseja, eikä myöskään rikosrekisterissä olevaa henkilöä) kaksikielisissä käräjäoikeuksissa olla molempien kotimaisten kielten riittävä taito mahdollisimman oikeudenmukaisesti edustaa kunnan asukkaiden ikä-, elinkeino- ja sukupuolijakaumaa sekä kunnan kielioloja. Mahdollisuuksien mukaan tulee myös etniset ryhmät olla edustettuina. Oikeusministeriön mielestä tulee olla pidättyväinen sen suhteen, ettei kunnallisia luottamushenkilöitä valita lautamiehiksi (esteellisyysnäkökohdat). Lautamieheksi valitun tulee olla täyttänyt 25 vuotta, mutta ei 63 vuotta.

13 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus Maajakotoimitusten uskotut miehet Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä, joiden tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja paikalliset olot tuntevia. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Poliisilaitoksen neuvottelukunta toimintansa aloittava Varsinais-Suomen poliisilaitos pyytää kuntia valitsemaan edustajansa Varsinais-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan. Alueella on 28 kuntaa ja Turun kaupunki nimeää kolme jäsentä ja muut kunnat yhden jäsenen sekä yhden varajäsenen. Neuvottelukunta koostuu 30 jäsenestä. Kaikkien toimielinten valinnassa on huomioitava tasa-arvolain säädökset (40/60 %), lukuun ottamatta käräjäoikeutta ja uskottuja miehiä, jossa tasa-arvolain säädös tulee olla tasavertainen. Kunnanhallitus esittää asian valtuustolle ja antaa ehdotuksen jäsenten valinnasta em. kuntayhtymiin sekä muihin toimielimiin. Nimiehdotukset esitetään valtuuston kokouksessa.

14 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALINTA ETELÄ-RANNIKON MAAKUNTALIITON LIITTOKOKOUKSEEN Kh: 10. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Etelä-Rannikon maakuntaliiton jäsenet kutsutaan varsinaiseen liittokokoukseen, joka pidetään torstaina 2. huhtikuuta 2009 Raaseporissa. Jäsenkunnat valitsevat korkeintaan yhden edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden. Kemiönsaari voi valita korkeintaan kuusi varsinaista edustajaa sekä henkilökohtaista varajäsentä. Edustajien nimet, osoite ja puolue on ilmoitettava viimeistään Kemiönsaaren kunta päättää valita korkeintaan kuusi edustajaa sekä henkilökohtaista varajäsentä Etelä-Rannikon maakuntaliiton liittokokoukseen RKP/Jan Druggen ja SDP/Eva-Stina Hellbomin ehdotuksesta valittiin seuraavat henkilöt yksimielisesti edustajiksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi Etelä-Rannikon maakuntaliiton liittokokoukseen : Varsinaiset edustajat Varajäsenet Drugge Jan (r.) Lindholm Kerstin (r.) Laurén Anders (r.) Wikgren Brita (r.) Nurmio Mårten (r.) Sjöblom Annalena (r.) Holmström Marcus (sd.) Hellbom Eva-Stina (sd.) Saarinen Olavi (sd.) Dannström Curt (sd.) Tuominen Kurt (vas.) Antikainen Esko (vas.)

15 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALINTA, SAGALUNDIN MUSEOSÄÄTIÖN JOHTOKUNTA Kh: 11. VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola): Sagalundin Museo on aikaisemmin toiminut kuntayhtymänä ja nyt se on muodostettava säätiöksi. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säätiön säännöt ja antanut sille perustamisluvan. Seuraavassa vaiheessa säätiö on rekisteröitävä. Toiminta jatkuu suurelta osin kuten ennen. Sagalundin museosäätiön tarkoitus on pääosin seuraava: ylläpitää ja kehittää Sagalundin museota sekä omistaa ja hallita sen kokoelmia, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta harjoittaa museopedagogista toimintaa harjoittaa muuta museotoimintaa pääasiassa Turunmaalla ylläpitää museotoimintaan liittyvää arkistoa kerätä ja asettaa nähtäville museoesineitä harjoittaa ja avustaa tutkimuksia sekä jakaa museotoimintaan liittyviä julkaisuja harjoittaa kulttuuriperinteitä ja perintöä edistävää ja suojelevaa toimintaa, esim. perinnepurjehduksen muodossa tukea muuta tarkoitusta edistävää toimintaa Sagalund on solminut yhteistyösopimuksen Taalintehdas-Björkbodan museosäätiön kanssa. Kaikki kolme museoyksikköä toimivat yhteisellä henkilökunnalla, taloudella ja toiminnalla ja saavat yhteistä valtionavustusta alkaen. Uudella museosäätiöllä on yleisvastuu Sagalundin museon, Taalintehtaan Ruukinmuseon ja Björkbodan Lukkomuseon museotoiminnasta. Samalla Sagalundin museosäätiö sitoutuu täyttämään Taalintehdas-Björkbodan museosäätiön tavoitteet. Johtokuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja korkeintaan kymmenen jäsentä johtokunnan päätöksen mukaan. Johtokunnan jäsenet valitaan siten, että Kemiönsaaren kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä, Sagalund rf kaksi jäsentä, Stiftelsen för Åbo Akademi yhden jäsenen, Föreningen Konstsamfundet rf yhden jäsenen ja Taalintehdas-Björkbodan Museosäätiö yhden jäsenen. Lisäksi johtokunta voi valita korkeintaan kolme jäsentä. Yhteistyösopimuksen mukaan Taalintehdas-Björkbodan museosäätiölle annetaan mahdollisuus valita vielä yksi johtokuntajäsen Sagalundin museosäätiön johtokuntaan sen lisäksi, mitä jo Sagalundin museosäätiön sääntöjen mukaan voidaan valita. Johtokunnan jäsenet on kiire valita, jotta uusi säätiö voi pitää perustavan johtokuntakokouksen ja aloittaa toiminta sekä rekisteröityä, että omaisuus voidaan siirtää säätiölle.

16 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää nimetä kaksi edustajaa Sagalundin Museosäätiön johtokuntaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kunnanhallitus valitsee Kristian Lindroosin ja kulttuurisihteeri Solveig Fribergin.

17 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus JÄSENTEN VALINTA TAALINTEHDAS-BJÖRKBODAN MUSEOSÄÄTIÖN EDUSTAJIS- TOON Kh: 12. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Kemiönsaaren kunnalla on oikeus valita kuusi edustajaa Taalintehdas-Björkbodan museosäätiön edustajistoon toimikaudeksi Kunnanhallitus päättää nimetä kuusi jäsentä Taalintehdas-Björkboda Museosäätiön edustajistoon toimikaudeksi RKP/Jan Druggen, SDP/Eva-Stina Hellbomin ja Vas./Kurt Tuomisen ehdotuksesta seuraavat henkilöt valittiin yksimielisesti Taalintehdas-Björkbodan museosäätiön edustajistoon: Byman Rose-Maj Grenman Lars Hellström Benita Kudinoff Paul Rosenqvist Anna-Lisa Saarinen Olavi (r.) (r.) (vas.) (sd.) (r.) (sd.)

18 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA JA TOIMIELIMISSÄ Kh: 13. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Hallintosäännön 67. :n mukaan kunnanhallitus valitsee läsnäolo- ja puheoikeuden omaavat edustajansa seuraaviin toimielimiin: sivistyslautakunta ruotsinkielinen koulujaosto suomenkielinen koulujaosto kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta peruspalvelulautakunta tekninen lautakunta rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta saaristolautakunta maaseutulautakunta Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa em. toimielimissä. Kunnanhallitus päättää valita hallituksen jäsenten keskuudesta edustajat em. toimielimiin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti RKP/Jan Druggen, SDP/Eva-Stina Hellbomin ja Kesk./Merja Lammervon ehdotuksesta valita seuraavat edustajat lautakuntiin ja toimielimiin toimikaudeksi : sivistyslautakunta ruotsinkielinen koulujaosto suomenkielinen koulujaosto kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta peruspalvelulautakunta tekninen lautakunta rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta saaristolautakunta maaseutulautakunta Lindholm Kerstin Jansson Johanna Hellbom Eva-Stina Kallonen Kalevi Tuominen Kurt Lindholm Kerstin Granlund Ingalill Salonen Börje Drugge Jan

19 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus TURUNMAAN ULKOSAARISTOJAOSTON VALINTA Kh: 14. VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg): Yhdistymissopimuksen mukaisesti Kemiönsaaren kunta sekä Länsi-Turunmaan kaupunki nimittävät yhteisen ulkosaaristojaoston, jonka tehtäväksi tulee käsitellä näiden kahden kunnan ulkosaaristoa koskevia kysymyksiä. Ulkosaaristo käsittää tässä yhteydessä Kemiönsaaren kunnan ja Länsi-Turunmaan kaupungin ne saaret ja luodot, joihin ei pääse tietä pitkin tai maantielautan avulla, vaan yleisimmin yhteysaluksella. Tyypillistä näille saarille on pitkät välimatkat sekä harvat yhteydet. Myös Hiittinen kuuluu tässä yhteydessä ulkosaaristoon, vaikka sen lossiliikenne onkin tätä nykyä maantielauttaluonteista. Ulkosaaristojaoston ehdotetaan koostuvan kuudesta jäsenestä, joista yksi on puheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Länsi-Turunmaan kaupunki valitsee neljä ja Kemiönsaaren kunta kaksi jäsentä. Jaosto voi kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa. Ulkosaaristojaoston tehtävänä on: 1. Seurata ja tehdä aloitteita kysymyksissä, jotka koskevat yhdyskuntatekniikkaa, yhteysalusliikennettä, tietoliikenneyhteyksiä, väyliä ja laitureita, postinkulkua jne. 2. Käsitellä ympäristö- ja elinkeinoelämään, väestökehitykseen sekä ulkosaaristossa asumiseen ja viihtymiseen liittyviä kysymyksiä. 3. Seurata saaristoa koskevaa lainsäädäntöä. 4. Pitää yllä kontakteja viranomaisiin, jotka hoitavat saariston tärkeitä kysymyksiä. 5. Muut ulkosaariston tärkeät kysymykset. Ulkosaaristojaoston hallintoa hoitaa Länsi-Turunmaan kehitysosaston liikenne- ja saaristoyksikkö yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan kehitysyksikön kanssa. Jaosto nimittää sihteerin ja muita mahdollisia virkailijoita. Toimintakustannukset jaetaan Kemiönsaaren ja Länsi-Turunmaan välillä suhteessa kuntien asukasmäärään. Kunnanhallitus päättää nimittää yhteisen Turunmaan ulkosaaristojaoston yllä mainitun mukaisesti. Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä (varajäsenineen) ja Länsi-Turunmaata kehotetaan valitsemaan neljä jäsentä (varajäsenineen). Jaosto valitsee jäsenistään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimitetään samalla kuntien edustajiksi Saaristomeren biosfäärialueen johtoryhmään. RKP/Jan Druggen ehdotuksesta seuraavat henkilöt valittiin yksimielisesti Turunmaan ulkosaaristojaostoon: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Hoffström Pirjo (r.) Fihlman Per-Erik (r.) Laine Sixten (r.) Rosenqvist Anna-Lisa (r.)

20 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus VALTUUSTORYHMIEN PUHEENJOHTAJIEN VUOSIPALKKIO Periaatekeskustelua Kh: 15. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Valtuustoryhmien puheenjohtajia rasitetaan sekä ajallisesti että työmäärillä tehtäviensä hoitamiseksi ja lisäksi suoranaisilla kuluilla esim. puhelimenkäytöstä, jotta päätöstenteko valtuustossa ja hallituksessa toimisi. Kysymys, tulisiko ryhmäpuheenjohtajien saada määrättyä taloudellista kompensaatiota tehtäviensä hoitamiseksi. Erilaiset järjestelmät ovat mahdollisia, esim. voisiko ryhmäpuheenjohtajat saada vuosipalkkiota, joka vastaa lautakunnan puheenjohtajien vuosipalkkiota. Kunnanhallitus pitää periaatekeskustelun asiasta, jotta mahdollisesti seuraavassa kokouksessa voitaisiin esittää valmisteltu ehdotus. Periaatekeskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaikki ryhmät olivat myönteisiä vuosipalkkion ottamisesta käyttöön valtuustoryhmien puheenjohtajille ja että palkkio voisi koostua perusosasta sekä osa perustuisi ryhmien kokoon. Kunnanhallitus päätti valmistella asiaa seuraavaan kokoukseen.

21 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset Kh: 16. Valtuuston pöytäkirja pidetystä kokouksesta on esillä tehtyjen päätösten laillisuuden tarkistamiseksi niiden täytäntöönpanoa varten KuntaL 56 :n mukaan. Pöytäkirja on ollut nähtävillä Kunnanhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna nämä täytäntöön. 20., kunnan ilmoitusten julkaiseminen on toimitettu sähköpostitse kaikille, joita asiaa koskee 21., Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen ja johtokunnan johtosääntö on toimitettu tekniselle lautakunnalle ja johtokunnalle 22., rakennusjärjestyksestä on kuulutettu , julkaistu kunnan kotisivulla sekä toimitettu asianomaisille toimielimille ja henkilökunnalle 23., talousarvio Talousarvio on toimitettu kaikille toimielimille ja lisäksi pöytäkirja erikseen saaristolautakunnalle, sivistyslautakunnalle, peruspalvelulautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, vapaa-ajanlautakunnalle ja keittiötoimintojen päällikölle. 24., tarkastuslautakunnan valinnasta on ilmoitettu valituille 25., luottamuselinten valinnasta on ilmoitettu valituille sekä toimielinten esittelijöille 26., Varsinais-Suomen liitolle on ilmoitettu ja valituksi tulleille , sairaanhoitopiirille on ilmoitettu sairaanhoitopiirin perussopimuksesta 28., kuntayhtymälle on ilmoitettu Kårkulla samkommunin perussopimuksesta RKP:n valtuustoryhmän jättämä aloite 29. :ssä, joka koskee tapaa motivoida kuntaan muuttoa, ja Carola Antskogin aloite, joka koskee hallintosäännön muuttamista, nämä aloitteet siirretään kunnan johtoryhmälle valmistelua varten.

22 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset, Dragsfjärd Kh: 17. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Dragsfjärdin kunnan valtuuston pöytäkirja pidetystä kokouksesta on esillä tehtyjen päätösten laillisuuden tarkistamiseksi niiden täytäntöönpanoa varten KuntaL 56 :n mukaan. Pöytäkirja on kokouskutsun liitteenä. Kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset: tehtiin päätös teknisen lautakunnan investointibudjetin uudelleenjaosta hyväksyttiin Taalintehtaan koulukeskuksen asemakaava hyväksyttiin Itäisen Taalintehtaan asemakaavamuutos Kunnanhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna nämä täytäntöön.

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 28. toukokuuta 2010 5/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 19. toukokuuta 2010 klo 16.00 Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 1.4.2010 2/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00-18.40 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Yngve Engblom Bo Lundell, 25 klo 17.35- Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 6. maaliskuuta 2015 2/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1 Kokousaika : 18.8.2009, klo 17.00 19.25 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina 26. tammikuuta 2010 klo 17.30-18.15 Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Annalena Sjöblom Bo Vilander Wilhelm Liljeqvist, 3-, klo 17.35- Ralf

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528. 255 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 529 15/2013 526 Kaupunginhallitus TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 528 255 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 4/52 Kokousaika Torstaina 26. kesäkuuta 2014, klo 19.00-22.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 384 11.06.2013 ASIAT Otsikko Sivu 172 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 387 173 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 388 174 Määräalan vuokraaminen Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot