KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009. Kunnanhallitus 21.1.2009 1"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen Börje I varapuheenjohtaja Drugge Jan jäsen Hellbom Eva-Stina " Jansson Johanna " Lindholm Kerstin " Tuominen Kurt " Lammervo Merja varajäsen Johansson Johan " Poissa olevat: Kallonen Kalevi II varapuheenjohtaja Granlund Ingalill jäsen Muut läsnä olevat: Wretdal Inger valt. puh.joht. Dannström Curt valt. I v.puh.joht. Laine Sixten 1-18 valt. II v.puh.joht. Friman Rune valt. III v.puh.joht. Simola Tom kunnanjohtaja Wass Tomy sihteeri hallintojohtaja Eriksson Marléne 3 7 talousjohtaja Asiat 1 25 Allekirjoitus Puheenjohtaja Sihteeri 7. Mårten Nurmio Börje Salonen Tomy Wass Tarkistus, paikka ja aika Kunnantoimisto Taalintehtaalla 30. tammikuuta 2009 Jan Drugge Johan Johansson Pöytäkirja pidetty nähtävänä Kemiönsaari 2. helmikuuta 2009 Tomy Wass

2 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Kunnanhallitus 1/ Kokousaika Keskiviikko 21. tammikuuta 2009 klo Kokouspaikka Virastotalo Taalintehtaalla Asia nro Asia 1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 3. PYKÄLÄN TARKASTUS, VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 5. KÄYTTÖSUUNNITELMA SEKÄ LASKUJEN HYVÄKSYJÄ 6. KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS 7. TURUNMAAN SEUTU RY:N LAINANLYHENNYS 8. EDUSTAJAN VALINTA SUOMEN KUNTALIITON LIITTOKOKOUKSEEN 9. JÄSENTEN VALINTA KUNTAYHTYMIIN JA MUIHIN NÄIHIN VERRAT- TAVISSA OLEVIIN TOIMIELIMIIN 10. EDUSTAJIEN VALINTA ETELÄ-RANNIKON MAAKUNTALIITON LIITTO- KOKOUKSEEN 11. EDUSTAJIEN VALINTA, SAGALUNDIN MUSEOSÄÄTIÖN JOHTOKUNTA 12. JÄSENTEN VALINTA TAALINTEHDAS-BJÖRKBODAN MUSEOSÄÄTIÖN EDUSTAJISTOON 13. KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA JA TOIMIELI- MISSÄ TURUNMAAN ULKOSAARISTOJAOSTON VALINTA 15. VALTUUSTORYHMIEN PUHEENJOHTAJIEN VUOSIPALKKIOT Periaatekeskustelua 16. TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset 17. TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset, Dragsfjärd 18. TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset, Kemiö 19. ETUOSTO-OIKEUS Päätösvallan delegointi 20. TALOUS- JA VELKANEUVONTA Järjestelyt ja sopimus JÄTEVEDEN PUHDISTUS Päämiehyyden siirto Turunmaan seudulta Kemiönsaaren kunnalle 22. MASVA PROJEKTI Päämiehyyden vaihto Turunmaan seudulta Kemiönsaaren kunnalle 23. LAUSUNTO Viljelijätukitukihallinnon kehittämisvaihtoehtoja 24. ILMOITUSASIAT 25. ALOITE TYÖRYHMÄN NIMITTÄMISEKSI Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Kemiönsaari 2. helmikuuta 2009 Puheenjohtaja Mårten Nurmio Tämä kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla Vakuuttaa

3 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kh.: 1. EHDOTUS: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Kh.: 2. ' Kunnanhallitus päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Jan Drugge ja Ingalill Granlund ovat vuorossa tulla valituksi pöytäkirjantarkastajiksi. Puheenjohtaja ehdotti, että varajäsen Johan Johansson valitaan pöytäkirjantarkastajaksi poissa olevan Ingalill Granlundin tilalle. Jan Drugge ja Johan Johansson valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

4 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus PYKÄLÄN TARKASTUS, Kh: 3. VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola): Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan valtuuston tekemän päätöksen täytäntöönpanoa. Asian otsikko on: TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätös. Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on tarkastettava valtuuston päätösten laillisuus niiden täytäntöönpanoa varten. Laissa ei säädetä, miten pöytäkirja pitää laatia. Hallintosäännössä on oltava tarvittavat säädökset pöytäkirjan sisällöstä sekä miten se on allekirjoitettava ja tarkastettava. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän ollessa eri mieltä kokouksen kulusta pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Jos valitut pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy laadittua pöytäkirjaa, se tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastamiseen liittyy myös oikeusvaikutuksia. Vakiintuneen käsityksen mukaan päätöksen katsotaan syntyvän vasta sitä koskevan pöytäkirjan tarkastamisella. Pöytäkirjantarkastajat eivät ole kirjallisesti ilmoittaneet, miksi he eivät ole tarkastaneet pöytäkirjaa. Kunnanjohtaja jätti kokouksessa eriävän mielipiteensä kyseisen pykälän osalta. Kunnanhallitus hyväksyy pöytäkirjan :n siinä muodossa kuin puheenjohtaja on sen laatinut, lukuun ottamatta kohtaa, joka koskee Curt Dannströmin ym. jättämää aloitetta koskien keittiötoimintoja Taalintehtaan terveyskeskuksessa, ja Börje Salosen jättämää ehdotusta, että Taalintehtaan terveyskeskuksen keittiön sulkemispäätös perutaan ja että keittiön sulkeminen keskeytetään välittömästi. Aloite ja Salosen ehdotus käsitellään erillisinä asioina. Terveyskeskuksen keittiön sulkemisasia on epäselvä ja tästä on olemassa eri käsityksiä, mitä päätös merkitsee ja mitenkä päätöstä tulisi tulkita. Samoin on epäselvää, mitenkä asiaa käsiteltäessä tehtyjä päätöksiä tulee tulkita. Tältä osin asiaa käsitellään erillisessä pykälässä seuraavassa kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä ja tarkastaa kunnanhallituksen pöytäkirjan :n tässä muodossa.

5 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus _ VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kh: 4. VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson): Valtuusto hyväksyi Kemiönsaaren kunnan talousarvion vuodelle Kunnanhallitus antaa talousarvion soveltamisesta osastoille ja yksiköille täytäntöönpanoohjeet tarkempaa informaatiota varten. Ohjeet sisältävät mm. käyttösuunnitelman, talousarvion sitovan tason, talousarviomuutokset ja seurannan, laskujen hyväksymisen jne. Kunnanhallitus hyväksyy täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2009 liitteen 1 mukaan. _

6 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus KÄYTTÖSUUNNITELMA SEKÄ LASKUJEN HYVÄKSYJÄ Kh: 5. VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson): Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelma sekä valita laskujen hyväksyjä ja vastaanottaja. Kunnanhallituksen tulee siten hyväksyä käyttösuunnitelma sekä valita konsernipalvelujen laskujen hyväksyjän ja vastaanottajan. Kunnanhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman konsernipalveluille liitteen 2 mukaan. Kunnanhallitus valitsee laskujen hyväksyjät seuraavasti: Hallinto Henkilöstöhallinto Tiedotus Talous IKT Kehitysyksikön hallinto Saaristo Matkailu Maaseutu Markkinointi Elinkeinoelämä Projektitoiminta Investoinnit Tuloslaskelma kunnanjohtaja kunnanjohtaja kunnanjohtaja talousjohtaja talousjohtaja kehityspäällikkö kehityspäällikkö kehityspäällikkö maaseutusihteeri kehityspäällikkö kehityspäällikkö kehityspäällikkö kunnanjohtaja Osastopäällikkö talousjohtaja Osastopäälliköllä on myös oikeus hyväksyä osaston laskut. Kunnanjohtaja tai osastopäällikkö hyväksyy kaikki investointilaskut. Kunnanjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja, talousjohtajan ja kehityspäällikön sijaisena toimii kunnanjohtaja ja maaseutusihteerin kehityspäällikkö. Vastaanottajana toimii konsernipalvelusten palveluksessa oleva.

7 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUS Kh: 6. ' VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson): Aikaisempien kuntien kaikki pankkitilit ovat siirtyneet Kemiönsaaren kunnalle. Tällä hetkellä kunnalla on siis useampia tilejä monessa pankissa. Suurin osa pankkitapahtumista hoidetaan kunnan maksuliikenne- ja kassakäsittelyohjelman välityksellä, mutta jossakin määrin esiintyy myös rahavarojen käteiskäsittelyä. Tätä varten on nimettävä viranhaltija, jolla on kunnan kaikkien pankkitilien käyttöoikeus. Kunnanhallitus antaa kunnan pankkitilien käyttöoikeuden sekä kunnanjohtaja Tom Simolalle että talousjohtaja Marléne Erikssonille. Kunnanjohtaja ja talousjohtava voivat yhteisesti siirtää tilikäyttöoikeuden tilapäisesti.

8 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus TURUNMAAN SEUTU RY:N LAINANLYHENNYS Kh: 7. VALMISTELU (talousjohtaja Marléne Eriksson): Turunmaan seutu ry otti hallituksen tekemällä päätöksellä euron lainan Nordeasta. Laina myönnettiin kahdeksi vuodeksi. Lainan korko on Nordea Prime + 0,04 prosenttia. Turunmaan seutu ry on nostanut lainasta euroa. Ensimmäinen euron lyhennys erääntyi ja toinen euron lyhennys erääntyy Lainan vakuutena on Paraisten kaupunginvaltuuston myöntämä takaus (enintään euroa) ja Dragsfjärdin kunnanvaltuuston myöntämä takaus (enintään euroa). Päätösten mukaisesti takausten voimassaoloaika on kaksi vuotta. Turunmaan seutu ry:llä ei ole ollut taloudellisia mahdollisuuksia erääntyneen euron lyhennyksen hoitamiseen, mutta sen sijaan Turunmaan seutu ry on maksanut lainan koron. Dragsfjärdin kunnasta tuli osa Kemiönsaaren kuntaa , kun taas Paraisten kaupungista tuli samasta päivämäärästä lähtien osa Länsi-Turunmaan kaupunkia. Paraisten kaupungin ja Dragsfjärdin kunnan solmimat takaussitoumukset sitovat Kemiönsaaren kuntaa ja Länsi-Turunmaan kaupunkia ja siirtyvät näille kunnille. Nordea on ilmoittanut, että lyhennysajankohdan muutos edellyttää uutta päätöstä kummankin kunnan valtuustossa ja että sen seurauksena, ettei lainanlyhennystä ole hoidettu ajoissa, Turunmaan seutu ry saa maksumuistutuksen noin viikon kuluttua lainanlyhennyksen eräännyttyä maksettavaksi. Jos lainanlyhennystä ei makseta muistutuksesta huolimatta, pankki lähettää noin viikkoa myöhemmin Dragsfjärdin kunnalle ja Länsi-Turunmaan kaupungille muistutuksen, jossa todetaan, ettei ensimmäinen muistutus johtanut maksamiseen. Pankki laskuttaa muistutuksesta 50 euroa kappaleelta. Turunmaan seutu ry:n hallitus on saanut yhdistyksen taloudellisen tilanteen tiedoksi ja päättänyt käyttää Oy Audiator Ab:tä lisäselvityksiä varten. JHTT-, HTM-tilintarkastaja Juha Koponen Oy Audiator Ab:stä on kirjoittanut päivätyn raportin lainasta. Raportti annetaan tiedoksi. Juha Koponen suosittelee, että Länsi-Turunmaan kaupunki myöntää yhdistykselle enintään euron lyhytaikaisen lainan ja Kemiönsaaren kunnanhallitus vastaavasti enintään euron lyhytaikaisen lainan ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa. Yhdistyksen tulee maksaa lainat takaisin mennessä tai hakea kunnilta lainojen uudistamista. Juha Koponen ehdottaa vaihtoehtona lainaehtojen muuttamista. _

9 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus _ Lyhytaikaisen lainan myöntäminen edellyttää sekä Kemiönsaaren kunnan että Länsi- Turunmaan kaupungin valtuustojen päätöstä. Sama koskee myös lainaehtojen muuttamista. On täysin selvää, ettei Turunmaan seutu ry kykene itse maksamaan lainaa takaisin, vaan takaajien on tultava väliin. Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran Kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, ettei lainanlyhennystä ole hoidettu, muodostuvat muistutusten aiheuttamista kuluista ja viivästyskorosta, joka lasketaan alkaen lainanlyhennyksen maksamiseen asti. Viivästyskorko oli 11,5 prosenttia ajanjaksolla ja noin 11 prosenttia ajanjaksolla (korkoa ei vielä ole vahvistettu). Lainanlyhennyksen osalta tilanne on nyt sellainen, ettei ole järkevää, että Kemiönsaaren kunta ja Länsi-Turunmaan kaupunki valtuustotasolla päättävät myöntää lyhytaikaisen lainan Turunmaan seutu ry:lle, kun kumpikin kunta joutuu lisäämään omaa lainanottoaan, vaan Kemiönsaaren kunnan ja Länsi-Turunmaan kaupungin tulee takaajina kantaa vastuunsa lainanlyhennyksen maksamisesta mahdollisimman pikaisesti. Markus Suomi Turunmaan seutu ry:stä on ilmoittanut Länsi-Turunmaan kaupungille, että yhdistys voi todennäköisesti tammikuun 2009 aikana maksaa takaisin noin euroa lainasta. Jos Turunmaan seutu ry voi maksaa takaisin noin euroa lainanlyhennyksestä, Länsi-Turunmaan kaupungin maksettavaksi jää noin euroa ja Kemiönsaaren kunnan maksettavaksi vastaavasti noin euroa. Länsi-Turunmaan kaupunki on , 18 päättänyt takausvastuunsa nojalla vastata 2/3:sta euron lyhennettäväksi erääntyneen lainanlyhennyksen takaisinmaksusta koskien Turunmaan seutu ry:n Nordeasta nostamaa euron lainaa siltä osin kuin Turunmaan seutu ry ei kykene maksamaan takaisin kyseisen lainan lyhennystä. Länsi-Turunmaan kaupunginhallituksen päätös annetaan tiedoksi. EHDOTUS (hallintojohtaja): Kunnanhallitus päättää, että Kemiönsaaren kunta vastaa takausvastuunsa nojalla korkeintaan 1/3:sta Turunmaan seutu ry:n Nordeasta nostaman euron lainan lyhennettäväksi erääntyneen :n lainanlyhennyksen takaisinmaksusta, jota Turunmaan Seutu ry ei itse pysty maksamaan. Kemiönsaaren kunta edellyttää, että Oy Audiator Ab tekee kokonaistilintarkastuksen Turunmaan seutu ry:n taloudesta. Päätös annetaan tiedoksi Länsi-Turunmaan kaupungille, Turunmaan seutu ry:lle ja Nordealle. Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee edellä mainitun päätöksen tiedoksi ilmoitusasiana ja hyväksyy jälkikäteen tehdyt toimenpiteet. Päätös saadaan panna täytäntöön välittömästi. Pykälä julistetaan tarkastetuksi välittömästi.

10 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus Mårten Nurmio, Inger Wretdal, Sixten Laine ja Tom Simola ilmoittivat olevansa esteellisiä, eivätkä he osallistuneet tämän asian käsittelyyn. Börje Salonen toimi puheenjohtajana tätä asiaa käsiteltäessä. Tämä pykälä julistettiin heti tarkastetuksi.

11 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus EDUSTAJAN VALINTA SUOMEN KUNTALIITON LIITTOKOKOUKSEEN Kh: 8. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Suomen Kuntaliiton liittokokous järjestetään Jyväskylän Paviljongilla, Messukatu 10. Liiton sääntöjen mukaan Kemiönsaaren kunta saa valita kaksi (2) edustajaa sekä tarvittavan määrän sijaisia. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kemiönsaaren kunta valitsee kaksi edustajaa sekä tarvittavan määrän sijaisia kuntaliiton liittokokoukseen RKP/Jan Drugge ehdotti Inger Wretdalia varajäsenenä Mårten Nurmiota ja SDP/Eva-Stina Hellbom ehdotti Jorma Leppästä varajäsenenään Jari Lehtivaaraa. Kunnanhallitus esittää yksimielisesti valtuustolle seuraavien edustajien valitsemista Suomen Kuntaliiton liittokokoukseen : Varsinaiset edustajat Varajäsenet Wretdal Inger (r.) Nurmio Mårten (r.) Leppänen Jorma (sd.) Lehtivaara Jari (sd.)

12 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus JÄSENTEN VALINTA KUNTAYHTYMIIN JA MUIHIN NÄIHIN VERRATTAVISSA OLEVIIN TOIMIELIMIIN Kh: 9. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Kemiönsaaren kunnan tulee valita jäsenet sellaisten kuntayhtymien eri toimielimiin, joissa se on jäsenenä. KuntaL 82 :ssä säädetään vaalikelpoisuudesta. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka KuntaL 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei ole kuitenkaan sellaiset 34 :n 1 momentin 1. kohdassa (määrätyt valtion virkamiehet) mainitut henkilöt tai kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt. Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kunnan tulee valita edustajat seuraaviin kuntayhtymiin: Salon Seudun koulutuskuntayhtymä Kaksi jäsentä valtuustoon sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky Kaksi jäsentä valtuustoon sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Kårkulla skn Yksi jäsen valtuuston sekä henkilökohtainen varajäsen. Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri kuntayhtymä Kaksi jäsentä valtuustoon sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Muut toimielimet: Käräjäoikeuden lautamiehet Oikeusministeriö on vahvistanut Kemiönsaaren kunnan lautamiesten lukumääräksi kahdeksan (8). Lautamiehen tulee olla Suomen kansalainen ja asua kunnassa hallita itseään ja omaisuuttaan ja sopia lautamieheksi (lautamieheksi ei voida valita holhouksen alaista, ulosoton alaista tai ulosottoon haettua, ei aikaisempia konkursseja, eikä myöskään rikosrekisterissä olevaa henkilöä) kaksikielisissä käräjäoikeuksissa olla molempien kotimaisten kielten riittävä taito mahdollisimman oikeudenmukaisesti edustaa kunnan asukkaiden ikä-, elinkeino- ja sukupuolijakaumaa sekä kunnan kielioloja. Mahdollisuuksien mukaan tulee myös etniset ryhmät olla edustettuina. Oikeusministeriön mielestä tulee olla pidättyväinen sen suhteen, ettei kunnallisia luottamushenkilöitä valita lautamiehiksi (esteellisyysnäkökohdat). Lautamieheksi valitun tulee olla täyttänyt 25 vuotta, mutta ei 63 vuotta.

13 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus Maajakotoimitusten uskotut miehet Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi (6) henkilöä, joiden tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä ja paikalliset olot tuntevia. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Poliisilaitoksen neuvottelukunta toimintansa aloittava Varsinais-Suomen poliisilaitos pyytää kuntia valitsemaan edustajansa Varsinais-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan. Alueella on 28 kuntaa ja Turun kaupunki nimeää kolme jäsentä ja muut kunnat yhden jäsenen sekä yhden varajäsenen. Neuvottelukunta koostuu 30 jäsenestä. Kaikkien toimielinten valinnassa on huomioitava tasa-arvolain säädökset (40/60 %), lukuun ottamatta käräjäoikeutta ja uskottuja miehiä, jossa tasa-arvolain säädös tulee olla tasavertainen. Kunnanhallitus esittää asian valtuustolle ja antaa ehdotuksen jäsenten valinnasta em. kuntayhtymiin sekä muihin toimielimiin. Nimiehdotukset esitetään valtuuston kokouksessa.

14 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALINTA ETELÄ-RANNIKON MAAKUNTALIITON LIITTOKOKOUKSEEN Kh: 10. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Etelä-Rannikon maakuntaliiton jäsenet kutsutaan varsinaiseen liittokokoukseen, joka pidetään torstaina 2. huhtikuuta 2009 Raaseporissa. Jäsenkunnat valitsevat korkeintaan yhden edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden. Kemiönsaari voi valita korkeintaan kuusi varsinaista edustajaa sekä henkilökohtaista varajäsentä. Edustajien nimet, osoite ja puolue on ilmoitettava viimeistään Kemiönsaaren kunta päättää valita korkeintaan kuusi edustajaa sekä henkilökohtaista varajäsentä Etelä-Rannikon maakuntaliiton liittokokoukseen RKP/Jan Druggen ja SDP/Eva-Stina Hellbomin ehdotuksesta valittiin seuraavat henkilöt yksimielisesti edustajiksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi Etelä-Rannikon maakuntaliiton liittokokoukseen : Varsinaiset edustajat Varajäsenet Drugge Jan (r.) Lindholm Kerstin (r.) Laurén Anders (r.) Wikgren Brita (r.) Nurmio Mårten (r.) Sjöblom Annalena (r.) Holmström Marcus (sd.) Hellbom Eva-Stina (sd.) Saarinen Olavi (sd.) Dannström Curt (sd.) Tuominen Kurt (vas.) Antikainen Esko (vas.)

15 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALINTA, SAGALUNDIN MUSEOSÄÄTIÖN JOHTOKUNTA Kh: 11. VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola): Sagalundin Museo on aikaisemmin toiminut kuntayhtymänä ja nyt se on muodostettava säätiöksi. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säätiön säännöt ja antanut sille perustamisluvan. Seuraavassa vaiheessa säätiö on rekisteröitävä. Toiminta jatkuu suurelta osin kuten ennen. Sagalundin museosäätiön tarkoitus on pääosin seuraava: ylläpitää ja kehittää Sagalundin museota sekä omistaa ja hallita sen kokoelmia, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta harjoittaa museopedagogista toimintaa harjoittaa muuta museotoimintaa pääasiassa Turunmaalla ylläpitää museotoimintaan liittyvää arkistoa kerätä ja asettaa nähtäville museoesineitä harjoittaa ja avustaa tutkimuksia sekä jakaa museotoimintaan liittyviä julkaisuja harjoittaa kulttuuriperinteitä ja perintöä edistävää ja suojelevaa toimintaa, esim. perinnepurjehduksen muodossa tukea muuta tarkoitusta edistävää toimintaa Sagalund on solminut yhteistyösopimuksen Taalintehdas-Björkbodan museosäätiön kanssa. Kaikki kolme museoyksikköä toimivat yhteisellä henkilökunnalla, taloudella ja toiminnalla ja saavat yhteistä valtionavustusta alkaen. Uudella museosäätiöllä on yleisvastuu Sagalundin museon, Taalintehtaan Ruukinmuseon ja Björkbodan Lukkomuseon museotoiminnasta. Samalla Sagalundin museosäätiö sitoutuu täyttämään Taalintehdas-Björkbodan museosäätiön tavoitteet. Johtokuntaan kuuluu vähintään seitsemän ja korkeintaan kymmenen jäsentä johtokunnan päätöksen mukaan. Johtokunnan jäsenet valitaan siten, että Kemiönsaaren kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä, Sagalund rf kaksi jäsentä, Stiftelsen för Åbo Akademi yhden jäsenen, Föreningen Konstsamfundet rf yhden jäsenen ja Taalintehdas-Björkbodan Museosäätiö yhden jäsenen. Lisäksi johtokunta voi valita korkeintaan kolme jäsentä. Yhteistyösopimuksen mukaan Taalintehdas-Björkbodan museosäätiölle annetaan mahdollisuus valita vielä yksi johtokuntajäsen Sagalundin museosäätiön johtokuntaan sen lisäksi, mitä jo Sagalundin museosäätiön sääntöjen mukaan voidaan valita. Johtokunnan jäsenet on kiire valita, jotta uusi säätiö voi pitää perustavan johtokuntakokouksen ja aloittaa toiminta sekä rekisteröityä, että omaisuus voidaan siirtää säätiölle.

16 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää nimetä kaksi edustajaa Sagalundin Museosäätiön johtokuntaan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kunnanhallitus valitsee Kristian Lindroosin ja kulttuurisihteeri Solveig Fribergin.

17 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus JÄSENTEN VALINTA TAALINTEHDAS-BJÖRKBODAN MUSEOSÄÄTIÖN EDUSTAJIS- TOON Kh: 12. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Kemiönsaaren kunnalla on oikeus valita kuusi edustajaa Taalintehdas-Björkbodan museosäätiön edustajistoon toimikaudeksi Kunnanhallitus päättää nimetä kuusi jäsentä Taalintehdas-Björkboda Museosäätiön edustajistoon toimikaudeksi RKP/Jan Druggen, SDP/Eva-Stina Hellbomin ja Vas./Kurt Tuomisen ehdotuksesta seuraavat henkilöt valittiin yksimielisesti Taalintehdas-Björkbodan museosäätiön edustajistoon: Byman Rose-Maj Grenman Lars Hellström Benita Kudinoff Paul Rosenqvist Anna-Lisa Saarinen Olavi (r.) (r.) (vas.) (sd.) (r.) (sd.)

18 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA JA TOIMIELIMISSÄ Kh: 13. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Hallintosäännön 67. :n mukaan kunnanhallitus valitsee läsnäolo- ja puheoikeuden omaavat edustajansa seuraaviin toimielimiin: sivistyslautakunta ruotsinkielinen koulujaosto suomenkielinen koulujaosto kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta peruspalvelulautakunta tekninen lautakunta rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta saaristolautakunta maaseutulautakunta Kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa em. toimielimissä. Kunnanhallitus päättää valita hallituksen jäsenten keskuudesta edustajat em. toimielimiin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti RKP/Jan Druggen, SDP/Eva-Stina Hellbomin ja Kesk./Merja Lammervon ehdotuksesta valita seuraavat edustajat lautakuntiin ja toimielimiin toimikaudeksi : sivistyslautakunta ruotsinkielinen koulujaosto suomenkielinen koulujaosto kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta peruspalvelulautakunta tekninen lautakunta rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta saaristolautakunta maaseutulautakunta Lindholm Kerstin Jansson Johanna Hellbom Eva-Stina Kallonen Kalevi Tuominen Kurt Lindholm Kerstin Granlund Ingalill Salonen Börje Drugge Jan

19 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus TURUNMAAN ULKOSAARISTOJAOSTON VALINTA Kh: 14. VALMISTELU (kehityspäällikkö Gunilla Granberg): Yhdistymissopimuksen mukaisesti Kemiönsaaren kunta sekä Länsi-Turunmaan kaupunki nimittävät yhteisen ulkosaaristojaoston, jonka tehtäväksi tulee käsitellä näiden kahden kunnan ulkosaaristoa koskevia kysymyksiä. Ulkosaaristo käsittää tässä yhteydessä Kemiönsaaren kunnan ja Länsi-Turunmaan kaupungin ne saaret ja luodot, joihin ei pääse tietä pitkin tai maantielautan avulla, vaan yleisimmin yhteysaluksella. Tyypillistä näille saarille on pitkät välimatkat sekä harvat yhteydet. Myös Hiittinen kuuluu tässä yhteydessä ulkosaaristoon, vaikka sen lossiliikenne onkin tätä nykyä maantielauttaluonteista. Ulkosaaristojaoston ehdotetaan koostuvan kuudesta jäsenestä, joista yksi on puheenjohtaja, yksi varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Kaikilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Länsi-Turunmaan kaupunki valitsee neljä ja Kemiönsaaren kunta kaksi jäsentä. Jaosto voi kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa. Ulkosaaristojaoston tehtävänä on: 1. Seurata ja tehdä aloitteita kysymyksissä, jotka koskevat yhdyskuntatekniikkaa, yhteysalusliikennettä, tietoliikenneyhteyksiä, väyliä ja laitureita, postinkulkua jne. 2. Käsitellä ympäristö- ja elinkeinoelämään, väestökehitykseen sekä ulkosaaristossa asumiseen ja viihtymiseen liittyviä kysymyksiä. 3. Seurata saaristoa koskevaa lainsäädäntöä. 4. Pitää yllä kontakteja viranomaisiin, jotka hoitavat saariston tärkeitä kysymyksiä. 5. Muut ulkosaariston tärkeät kysymykset. Ulkosaaristojaoston hallintoa hoitaa Länsi-Turunmaan kehitysosaston liikenne- ja saaristoyksikkö yhteistyössä Kemiönsaaren kunnan kehitysyksikön kanssa. Jaosto nimittää sihteerin ja muita mahdollisia virkailijoita. Toimintakustannukset jaetaan Kemiönsaaren ja Länsi-Turunmaan välillä suhteessa kuntien asukasmäärään. Kunnanhallitus päättää nimittää yhteisen Turunmaan ulkosaaristojaoston yllä mainitun mukaisesti. Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä (varajäsenineen) ja Länsi-Turunmaata kehotetaan valitsemaan neljä jäsentä (varajäsenineen). Jaosto valitsee jäsenistään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimitetään samalla kuntien edustajiksi Saaristomeren biosfäärialueen johtoryhmään. RKP/Jan Druggen ehdotuksesta seuraavat henkilöt valittiin yksimielisesti Turunmaan ulkosaaristojaostoon: Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Hoffström Pirjo (r.) Fihlman Per-Erik (r.) Laine Sixten (r.) Rosenqvist Anna-Lisa (r.)

20 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus VALTUUSTORYHMIEN PUHEENJOHTAJIEN VUOSIPALKKIO Periaatekeskustelua Kh: 15. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Valtuustoryhmien puheenjohtajia rasitetaan sekä ajallisesti että työmäärillä tehtäviensä hoitamiseksi ja lisäksi suoranaisilla kuluilla esim. puhelimenkäytöstä, jotta päätöstenteko valtuustossa ja hallituksessa toimisi. Kysymys, tulisiko ryhmäpuheenjohtajien saada määrättyä taloudellista kompensaatiota tehtäviensä hoitamiseksi. Erilaiset järjestelmät ovat mahdollisia, esim. voisiko ryhmäpuheenjohtajat saada vuosipalkkiota, joka vastaa lautakunnan puheenjohtajien vuosipalkkiota. Kunnanhallitus pitää periaatekeskustelun asiasta, jotta mahdollisesti seuraavassa kokouksessa voitaisiin esittää valmisteltu ehdotus. Periaatekeskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaikki ryhmät olivat myönteisiä vuosipalkkion ottamisesta käyttöön valtuustoryhmien puheenjohtajille ja että palkkio voisi koostua perusosasta sekä osa perustuisi ryhmien kokoon. Kunnanhallitus päätti valmistella asiaa seuraavaan kokoukseen.

21 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset Kh: 16. Valtuuston pöytäkirja pidetystä kokouksesta on esillä tehtyjen päätösten laillisuuden tarkistamiseksi niiden täytäntöönpanoa varten KuntaL 56 :n mukaan. Pöytäkirja on ollut nähtävillä Kunnanhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna nämä täytäntöön. 20., kunnan ilmoitusten julkaiseminen on toimitettu sähköpostitse kaikille, joita asiaa koskee 21., Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen ja johtokunnan johtosääntö on toimitettu tekniselle lautakunnalle ja johtokunnalle 22., rakennusjärjestyksestä on kuulutettu , julkaistu kunnan kotisivulla sekä toimitettu asianomaisille toimielimille ja henkilökunnalle 23., talousarvio Talousarvio on toimitettu kaikille toimielimille ja lisäksi pöytäkirja erikseen saaristolautakunnalle, sivistyslautakunnalle, peruspalvelulautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, vapaa-ajanlautakunnalle ja keittiötoimintojen päällikölle. 24., tarkastuslautakunnan valinnasta on ilmoitettu valituille 25., luottamuselinten valinnasta on ilmoitettu valituille sekä toimielinten esittelijöille 26., Varsinais-Suomen liitolle on ilmoitettu ja valituksi tulleille , sairaanhoitopiirille on ilmoitettu sairaanhoitopiirin perussopimuksesta 28., kuntayhtymälle on ilmoitettu Kårkulla samkommunin perussopimuksesta RKP:n valtuustoryhmän jättämä aloite 29. :ssä, joka koskee tapaa motivoida kuntaan muuttoa, ja Carola Antskogin aloite, joka koskee hallintosäännön muuttamista, nämä aloitteet siirretään kunnan johtoryhmälle valmistelua varten.

22 Toimielin ' nro Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset, Dragsfjärd Kh: 17. VALMISTELU (hallintojohtaja Tomy Wass): Dragsfjärdin kunnan valtuuston pöytäkirja pidetystä kokouksesta on esillä tehtyjen päätösten laillisuuden tarkistamiseksi niiden täytäntöönpanoa varten KuntaL 56 :n mukaan. Pöytäkirja on kokouskutsun liitteenä. Kokouksessa tehtiin seuraavat päätökset: tehtiin päätös teknisen lautakunnan investointibudjetin uudelleenjaosta hyväksyttiin Taalintehtaan koulukeskuksen asemakaava hyväksyttiin Itäisen Taalintehtaan asemakaavamuutos Kunnanhallitus toteaa, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja päättää panna nämä täytäntöön.

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä, 2.4.2013

Kunnantoimisto Kemiössä, 2.4.2013 2/2013 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 17.00 18.20 Kokouspaikka: Villa Lande, kokoushuone Janson Jäsenet: Anders Laurén, poissa Patrick Joki Cathina Wretdal-Lindström Lars Söderlund Marjaana Hoikkala Johanna

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Suomenkielinen koulujaosto 1/2009 17.2.2009 1 Kokousaika 17.2.2009 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Pjonkis, Kirjurintie, 25700 Kemiö Jäsen X Marjaana Hoikkala Puheenjohtaja

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SUOMENKIELEN KOULUJA- OSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA määrä Nro 1/2012 1/1 Kokousaika Torstaina, klo 18.00-18.28 Kokouspaikka Ravintola Marina s Etelä Teerijärventie 10 Jäsenet: Varajäsenet: Saajoranta, Pekka Forsander,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä,

Kunnantoimisto Kemiössä, 4/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 17.00-18.00 Kokouspaikka: Kemiönsaaren keskuskoulu Päättäjät: Muut: Marjaana Hoikkala Keijo Arfman Outi Haanpää Jorma Leppänen Hans Söderholm, poissa Taina Tilvis Saila

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16

Perjantai 09.07.2015 klo 09.00-9.16 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.16 Puhelinkokous Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009. Kunnanhallitus 18.11.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2009. Kunnanhallitus 18.11.2009 1 PÖYTÄKIRJA 13/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 18.11.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 18. marraskuuta 2009 klo 14.00 17.25 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski. Simo Saastamoinen, Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2010 29 KOKOUSAIKA Keskiviikko 3.11.2010 klo 12-12.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen

6 hyväksyminen 48 Maastopyöräilyyn liittyvän kartta-aineiston liittäminen Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Elinkeinolautakunta Aika 13.12.2012 klo 11:00-12:10 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 11.11.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 11.11.2010 8/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Torstaina klo 18.00-19.20 Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vesa Simola ja Minna Valtonen. Sivu 23 Vapaa-aikatoimen tehtävien järjestely 38 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Vapaaaikalautakunta Aika 31.07.2014 klo 18:00 18:25 Paikka Kunnantalo, Käräjäsali, Taavetti Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015 11/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 1/2009 24.2.2009 1

Sivistyslautakunta 1/2009 24.2.2009 1 PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 1/2009 24.2.2009 1 Kokousaika Tiistaina 24. helmikuuta 2009 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Kemiön kirjasto, Vretantie 6, 25700 Kemiö Jäsen X Sulonen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1. Elinkeinolautakunta. Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15. Karigasniemi, kylätalo Sáivu. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Elinkeinolautakunta Aika 08.04.2015 klo 16:00 16:15 Paikka Karigasniemi, kylätalo Sáivu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 32

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo

18.11.2010 1 Yhtymähallitus 11/2010. Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo 18.11.2010 1 KOKOUSAIKA 18.11.2010 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Amisto POMO-talo, Aleksanterinkatu 22, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 145 : Kokouksen avaus... 3 Yh 146 : Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot