Suomen Bouvier ry. JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2010-15. Suomen Bouvier ry. JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA"

Transkriptio

1 Suomen Bouvier ry. JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

2 2 Sisällysluettelo: 1 1. YHTEENVETO RODUN TAUSTA Nykyinen käyttötarkoitus Bouvierkanta muissa maissa Suomen kanta JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA Rotuyhdistys Jalostustoimikunta NYKYTILANNE Populaation koko ja rakenne Luonne ja käyttöominaisuudet Alkuperämaiden luonne-ja käyttökokeet Alkuperämaiden valionarvovaatimukset Palveluskoirakokeet Suomessa Luonnetesti TERVEYS PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet Muut bouviereilla Suomessa todetut sairaudet Muissa maissa tai kirjallisuudessa kuvatut sairaudet bouviereilla Lisääntymiskäyttäytyminen ULKOMUOTO YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA STRATEGIAT Rotujärjestön tavoitteet Rotujärjestön strategiat Varautuminen ongelmiin Toimintasuunnitelma JTO:n toteuttamiseksi TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA LÄHTEET LIITTEET... 38

3 3 1. YHTEENVETO Jalostuksella tarkoitetaan määrätietoisella valinnalla ja suunnitelluilla yhdistelmillä aikaansaatua eläinkannan laadun parantamista. Puhdasrotuisten koirien kohdalla tämä tarkoittaa mahdollisimman rotumääritelmän mukaisten yksilöiden aikaansaamista. Jalostusvalintojensa perustaksi kasvattaja tarvitsee kokemuksensa lisäksi myös kattavaa tietoa perinnöllisyydestä yleensä, rodun edustajista, rodulla esiintyvistä vioista ja sairauksista sekä niiden periytyvyydestä. Jalostuksen tavoiteohjelman tarkoituksena on koota yhteen oleellinen tieto rodusta, sen taustoista ja nykytilasta sekä jalostuksessa huomioitavista taustatekijöistä. Tavoiteohjelman avulla pyritään ohjaamaan ja seuraamaan rodun kehitystä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoitteena olisi saada rodun kasvattajat tuntemaan rotumääritelmä. Tärkeää olisi myös ymmärtää omien jalostuskoirien taso verrattuna koko kantaan. Jalostuksen tavoiteohjelma on kattava tietopaketti myös rotua ulkopuolelta seuraaville ja antaa julkisuuteen käsityksen rotuyhdistyksen kyvystä ja halusta toimia rotunsa parhaaksi. Tämä on järjestyksessään neljäs jalostuksen tavoiteohjelma. Ensimmäinen hyväksyttiin RODUN TAUSTA Bouvier des Flandres on rotuna lähtöisin Flanderin maakunnasta, joka jakautuu Ranskan, Belgian ja Hollannin alueelle. Virallisesti Ranska ja Belgia ovat rodun kotimaat. Rodun kehityksestä ja varhaishistoriasta kerrotaan monenlaisia tarinoita ja selvästi rodulle tyypillisiä koiria on nähtävissä jo varhaiselta keskiajalta peräisin olevissa maalauksissa. Bouvierien alkuperä juontaa Pohjanmeren rannikolla sijainneeseen Ter Duynenin luostariin, jonka munkit risteyttivät Englannista saamiansa skotlanninhirvikoiria tai irlanninsusikoiria bouvierin kanssa. Bouvier on johdettu sanasta bovine ja tarkoittaa "bovine herder" eli karjan vahtija/vartija eli karjakoiraa, kun taas berger-sana vastaa paimenkoiraa. (Berger de Brie; Brien paimenkoira) kotimaassaan tällä koiralla on lukuisia lempinimiä: toucher de boef (karjanajaja), chien de vacher (karjapaimenen koira), koehond (lehmäkoira) tai erityisen osuva vuilbaard (mutaparta). Bouvieria kutsutaan euroopassa usein myös nimellä Vlaamse Koehond tai Flanders Cattle Dog. Suomessa bouvier tunnettiin ennen Flanderinpaimenkoirana, mutta luonteeltaan bouvier on ennemminkin karjakoira kuin paimenkoira eli nykyinen nimitys sopii rodulle paremmin. Pääasiassa bouvier on kautta aikain toiminut talonpoikaisväestön yleiskoirana niin karjapaimenena, vartijana, vetojuhtana kuin tarvittaessa kirnun pyörittäjänäkin. Bouvieria käytettiin myös viesti- ja vartiokoirina molempien maailmansotien aikana ja kanta romahti. Rodun historian alkuaikoina jalostusvalinta perustui vain ja ainoastaan käyttöominaisuuksiin, joten koirat olivat ulkomuodoltaan varsin vaihtelevia luvun alkupuolella rodusta löytyi selkeästi ainakin kolme päätyyppiä: kooltaan pienin, pystykorvainen, lammaskoiramainen Bouvier des Àrdennes; kooltaan suurempi, lyhytrunkoinen ja typistettykorvainen tyyppi, Paret sekä kooltaan kaikkein suurin ja väriltään tummin, syvempirintainen ja pidempipäinen Bouvier de Roulers. Näiden eri tyyppien säkäkorkeudet vaihtelivat cm:iin. Vuonna 1921 perustettiin ensin Courtrain bouvierklubi ja heti perään Belgian kansallinen bouvierklubi. Seuraavana vuonna kokoontui Gentissä joukko rodun harrastajia ja tuomareita luomaan rodulle yhtenäistä rotumääritelmää. Ensimmäinen maailmansota oli koetellut rotua erittäin kovasti ja esiteltäviä koiria oli vaikea löytää. Rotumääritelmäkokouksen mallikoiraksi oli kuitenkin saatu armeijan eläinlääkärin kapteeni Darbyn eräältä maatilalta löytämä tuntemattomista vanhemmista polveutunut uros Nic de Sottegem ja joukko tämän uroksen jälkeläisiä. Nic de Sottegemistä tuli monien hyvien jälkeläistensä kautta ratkaisevasti modernin bouvierin kehitykseen vaikuttanut koira.

4 4 Gentin kokous ei kuitenkaan saanut tehtyä selvää päätöstä, mikä aiemmin mainituista bouvier-tyypeistä olisi ainoa oikea. Vasta myöhemmin tunnustettiin bouvier des flandres eli Paret-nimellä kulkenut tyyppi kaikkein vanhimmaksi ja nykypäivän rotumääritelmä lienee saanut siitä eniten piirteitä. Yhtenäinen belgialais-ranskalainen rotumääritelmä saatiin aikaan vuonna FCI vahvisti bouvierin rotumääritelmän vuonna Uudistettu ja voimassa oleva rotumääritelmä on hyväksytty FCI:ssä ja sen suomennos on hyväksytty Suomen Kennelliitossa Nykyinen käyttötarkoitus Maatilojen uudenaikaistamisen myötä rodun ensisijainen käyttötarkoitus on muuttunut enemmän yleiskoiran suuntaan. Ulkomailla Bouvier on poliisi- ja vartiokoirakäytössä, mutta Suomessa ei bouvier toistaiseksi ole poliisikoirakäytössä, mutta sen tulisi kyetä em. tehtäviin. Bouvier on monipuolinen harrastus, perhe -ja käyttökoira. Suomessa bouviereita on kilpaillut ja kilpailee jälki-, haku-, viesti-, suojelu-, tottelevaisuus-, pelastus- ja vetokokeissa sekä agilityssä. Bouvier on myös suosittu näyttelykoirana Bouvierkanta muissa maissa Bouvier on erityisen suosittu kotimaissaan Belgiassa, Ranskassa ja Hollannissa. Hollannissa bouvier on ollut eniten rekisteröity koirarotu 70-luvulta (huippuvuosina rekisteröitiin lähes koiraa vuosittain) aina korvantypistyskiellon voimaanastumiseen saakka, joka on laskenut merkittävästi sen suosiota. Myös Saksa, USA ja Kanada omaavat hyvin runsaan bouvierkannan ja rotu on vakiinnuttanut paikkansa myös Englannissa ja kaikissa Pohjoismaissa. Ruotsin rekisteröintimäärät ovat suurin piirtein samaa luokkaa Suomen rekisteröintimäärien kanssa Norjan ja Tanskan rekisteröintien jäädessä selvästi pienemmiksi. (Luvuissa on tuontikoirat laskettu mukaan) Taulukko 1. Bouviereiden rekisteröinnit muissa maissa Vuosi Kannan koko n. Ranska??????? 557 n koiraa Belgia n koiraa Hollanti n koiraa Tanska n. 150 koiraa Ruotsi n. 700 koiraa Norja n. 500 koiraa 2.3. Suomen kanta Suomeen ensimmäiset bouvierit tuotiin ilmeisesti jo 1940-luvulla muiden Pohjoismaiden kannan syntymisen yhteydessä, mutta ensimmäinen rodun edustaja rekisteröitiin virallisesti vasta vuonna Tämän jälkeen kanta lisääntyi hiljalleen parin koiran vuosivauhdilla, kunnes rodun kotimainen kasvatus alkoi Alkuvuosien jalostustyö pohjautui pääosiltaan ruotsalaisiin koiriin. Muutama tuontikoira Belgiasta ja Hollannista hankittiin karanteenirajan takaa. Rajojen avautuminen Keski-Eurooppaan toi rodulle runsaasti uutta jalostusmateriaalia lähinnä Hollannista ja tänä päivänä valtaosa kannastamme pohjautuukin hollantilaisiin linjoihin. Suomessa kasvatettuja bouviereja on viety USA:han, Saksaan, Ranskaan, Tanskaan, Norjaan, Ruotsiin, Hollantiin, Belgiaan, Venäjälle ja Viroon.

5 5 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 3.1. Rotuyhdistys Suomen Bouvier r.y. (aiemmin Suomen Flanderinpaimenkoirat r.y.) Finska Bouvier des Flandres r.f. perustettiin syksyllä 1981 parinkymmenen rodun harrastajan voimin. Yhdistyksen tehtäväksi määriteltiin bouvierin jalostuksen edistäminen ja käytön lisääminen monipuolisena harrastuskoirana. Aluksi bouvier kuului Suomessa D2-ryhmään ja rotuyhdistys toimi Suomen seura- ja kääpiökoirayhdistyksen alaisena. Vuonna 1986 yhdistys anoi siirtymistä Suomen Palveluskoiraliittoon, ja rotu siirrettiinkin D1-ryhmään, jolloin se sai oikeuden kilpailla palveluskoirakokeissa. Vuodesta 2001 Suomen Bouvier r.y. on ollut rotujärjestö ja toiminut suoraan Suomen Kennelliiton alaisuudessa. Nykyisin bouvier kuuluu FCI:n luokituksessa roturyhmään 1, lammas- ja karjakoirat. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 1990-luvun loppupuolella noin 320 mutta on sen jälkeen laskenut n. 200 jäseneen. Suomen Bouvier r.y.:n organisaatio on jaettu hallitukseen sekä jalostustoimikuntaan. Lisäksi yhdistyksessä on pentuvälitys. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta täysi-ikäistä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Kaksi viimeksi mainittua voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Suomen Bouvier r.y.:llä on lähes koko Suomen kattava alueyhdyshenkilöverkosto opastamassa niin uusia kuin vanhojakin bouvierharrastajia. Tyypillisiä alueellisia tapahtumia ovat kokoontumiset, koulutukset, luennot ja turkkitalkoot. Myös erilaisia koulutusleirejä on järjestetty eri alueilla. Yhdistyksen oma lehti, Bouviersanomat, ilmestyy neljä kertaa vuodessa Jalostustoimikunta Käytännön jalostusneuvonnasta vastaa yleiskokouksen asettama jalostustoimikunta. Toimikuntaan kuuluu neljä varsinaista jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Jalostustoimikuntaan voidaan kutsua yksi yhdistyksen ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Jalostustoimikunnan työ painottuu tiedon keräämiseen ja julkaisemiseen sekä kasvattajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden informoimiseen. Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu myös kutsua koolle kasvattaja-/jalostuspäivät. Pyydettäessä toimikunta auttaa jalostusyhdistelmän valinnassa ja antaa tietoa käytettävissä olevista uroksista mutta ei jaa varsinaisia jalostussuosituksia. Jalostustoimikunnan tehtävänä on myös huolehtia PEVISA:n ja JTO:n ylläpidosta. 4. NYKYTILANNE 4.1. Populaation koko ja rakenne Suomessa on rekisteröity vuoden 2009 loppuun mennessä 1865 bouvieria. Tämän hetkisen kannan arvellaan olevan noin 500 yksilöä. Vuosittain rekisteröidään noin 60 pentua. Vuosien välisenä aikana on maahamme tuotu yhteensä 47 tuontikoiraa, joista 19 kpl on ollut uroksia ja 28 kpl narttuja. Valtaosa tuoduista koirista on tullut Hollannista, jossa kanta on lukumäärältään suurin eli n yksilöä. Belgiassa koiria on hiukan vähemmän eli n Bouvier on jakautunut geneettisesti käyttötarkoituksen ja maantieteellisen sijainnin mukaan eri populaatioihin. Näistä koirakannoista on tuotu koiria Suomeen. Tuontia hankaloittaa Suomen täydellinen typistyskielto, koska useissa maissa bouvierin häntä yhä typistetään. Nyt koiria tuodaan vain maista, joissa häntiä ei typistetä ja koirat ovat usein saman sukuisia. Koirapopulaation perinnölliseen monimuotoisuuteen vaikuttaa se, mitä ja minkä sukuisia yksilöitä käytetään jalostukseen ja lisäksi miten paljon kutakin jalostuskoiraa käytetään. Yksittäisen jalostuskoiran ja sen perimän osuus koirakannassa ei saisi nousta kohtuuttoman suureksi. Tämä ongelma tulee esiin matador-jalostuksessa eli silloin, kun suosittuja siitosuroksia käytetään liikaa. Jotta populaation geenipohja pysyisi mahdollisimman laajana, tulisi

6 6 jalostukseen käyttää mahdollisimman monia jalostuskriteerit täyttäviä yksilöitä (sekä uroksia että narttuja) ja niitä tulisi käyttää jalostukseen tasaisesti eli yhtä yksilöä ei suosittaisi liikaa. Tehollinen populaatiokoko on termi, joka kuvaa geenipohjan laajuutta. Mitä pienempi tehollinen populaatio on, sitä nopeammin sen keskimääräinen sukusiitosaste kasvaa ja tapahtuu geenihävikkiä. Tehollisen populaatiokoon tulisi olla vähintään 200 jalostuskoiraa/koirasukupolvi. Se voidaan laskea kaavalla 4*Nm*Nf/(Nm+Nf), jossa Nm on jalostusurosten ja Nf jalostusnarttujen lukumäärä. Tälläkin kaavalla laskettu luku antaa tehollisesta koosta yliarvion, koska siinä ei huomioida esimerkiksi jalostukseen käytettyjen koirien sukulaisuussuhteita. Populaatio on erittäin haavoittuvaisessa tilassa, jos tehollinen koko on alle 50. Taulukko 2. Yhteenveto bouviereiden rekisteröintitilanteesta Suomessa vuosina VUOSI REKISTE- RÖINNIT PENTUEET TUONNIT KASVAT- TAJAT ISÄT EMÄT TP KESKIM. PEN- TUEKOKO TP= tehollinen populaatio (Lähde: Koiranet, yliarvio todellisesta) Taulukko 3. Vuosina jalostukseen käytetyt urokset ja nartut sekä niiden pentumäärät neljän vuoden jaksoissa. Lisäksi taulukossa on koirien lonkka(hd)- ja kyynärnivelkuvaustulokset(ed), silmäpeilaustulokset (OK, jos silmät peilattu edes kerran), luonnenäyttötulokset sekä paras näyttelyssä saatu laatuarvostelu. Uros HD ED Silmät Lte/pk-tulos Nlytulos Jälk. lkm/pentueita vuosina %-osuus Toisessa polvessa pentuja/ Uroksen isän nimi

7 7 pentueita Vuodet Victor-Shermaine B/B 0/0 OK SERT 46/8 v. Rovika s ,5% 22/3 9,9% Valtsu s Av Desos Akbar s. A/A 0/0 OK Lte p. SERT 17/ ,7% C 0/0 OK Lte p. SERT 11/2 Zigzag s ,0% Zalmiacs C 0/0 OK Lte + 157p. SERT 10/1 Yabadabadoo s. PAJÄ ALO3 4,5% 1993 Hosky Lio TC SERT 10/2 Marvelyse ** 4,5% Greenfinger`s Axel A/A 10/1 s ,5% Patrik s B 0/0 OK SERT 8/1 3,6% 74/11 Roger-Kharima v. Rovika 14/2 Kwispel Hex Hector 0/0 Bovenop Dutchman 8/1 Caruso-Orbi v.d. Axmagal 2/2 Lio de la Thudinie 17/2 Comanchero`s Casper 43/7 Fasco Quinty v.d. Jerowin Franz-Pachja v.d. Statorhof s Black-Flash`s Swing The Mood s Senna von Gewdraa Oel s Sarol Magnum s Mike-Donja v.d. Overweg s X- tra s Snadi Idi s C/1 ** 7/1 3,2% 9/1 Arras v.d. Statorhof A/A 0/0 OK PAJÄ ALO3 SERT 7/1 3,2% 0/0 Ukko-Pekka v.h. Eendrachtpark C/C 0/0 OK AVO-1 7/1 3,2% 0/0 Manno von Gewdraa Oel A/A 0/0 OK Lte p. SERT 7/1 3,2% 0/0 Mike-Donja v.d. Overweg B/B 0/0 OK Peko-koe SERT 6/1 2,7% 31/5 Picard Spinks v.d. Overstort B/B 0/1 SERT 6/1 2,7% 14/2 Nalle B/C 6/2 2,7% 0/0 Bovenop Gary Cooper X- treme s A/A 0/0 OK Lte p., JK2 SERT 6/1 2,7% 11/2 Nalle Comanchero s C/C 0/0 Lte p. SERT 5,1 2,3% 10/1 Boswell Dollman Casper s Excerno Czumo Af Aqua s H 0/0 OK Lte p. SERT 5/1 2,3% 0/0 Rowan-Byou v.d. Vanenblikhoeve Snadi Jagger s A/A 0/0 OK HK3 KÄY 1 5/1 2,3% 13/2 Tomba v. Assenrade Venz-Roxanne v. Rovika s C/C 0/0 OK SERT 5/1 2,3% 0/0 Omer Khayenne v.rovika Solo-Obelisque v. Rovika s.? TC ** 4/1 1,8% 5/2 Aram-Donny v.d. Lage Banken Omer-Kheynne v. Rovika s.? SERT 4/1 1,8% 10/2 Ken Holy v.d. Rakkers Nalle s A/A 0/0 OK AVK3 3/1 1,4% 94/15 Bovenop Dutchman Easy Winning`s Michelangelo s A/A 0/0 OK SERT 3/1 1,4% 8/2 Gaabriel Stimulus Dominique s Xebec-Xavjenna v.d. Lage Banken A/A 0/0 OK HK3 IP3, SCHH1 SERT 2/1 0,9% 30/4 Khane Monza v. Rovika A/B 0/0 OK Lte SERT 2/1 0,9% 17/3 Uran-Angele v.d. Lage Banken

8 8 s.1996 Boaz Hurricane v. Aqualand s.? Gillroy-Roxette v. Hogenbirk TC ** TC ** IPO3 VZH SERT 2/1 0,9% 0/0 Vzorro Peggy v. Caya`s Home SERT 1/1 0,5% 2/1 Jespoetnik-Richel v.d. Vanenblikhoeve * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Jalostukseen käytetty eri uroksia yhteensä 33 kpl, joista tuontikoiria 7 ja ulkomaalaisia 8 kpl. Keskimääräinen jalostusikä 3 v 6 kk. Uroksista käytettiin jalostukseen n. 5 % koirista Vuodet Brandon-Ennis v. A/A 0/0 OK Lte p. SERT 24/4 10,4% 0/0 Troy Pepper v.d. Hogenbirk s Duca Vallei X- cellent s C/B 0/0 OK Lte p. SERT 17/2 7,4% 37/4 Nalle Av Desos Akbar s A/A 0/0 OK Lte p. SERT 17/2 7,7% 14/2 Kwispel Hex Hector Dracula s.2000 A/A 0/0 OK SERT 16/3 7,0% 9/1 Victor-Shermaine v. Rovika X- tra s B/B 0/1 SERT 16/3 7,0% 14/2 Nalle Stimulus Dominique s A/A 0/0 OK HK3 IP3, SCHH1 SERT 22/4 6,5% 30/4 Khane Monza v. Rovika Ice-Ike-Bonny Zielebacherhof s Bovenop Sally`s Son s Zalmiacs Yabadabadoo s Ivar-Toos v.d. Vanenblikhoeve s.? Czar Roxet v. Mayorki`s Hoeve s Quantum Satis Analgeticum s.2001 Ygor-Raiza v.d. Vanenblikhoeve s.? Bonbon s Snadi Masi s A/A 0/0 OK Lte p. JUN-2 14/2 6,1% 9/1 Cuju Zielebacherhof A/A 0/0 OK Lte +127 p., B PAKK1 C 0/0 OK Lte + 157p. PAJÄ ALO3 SERT 11/3 4,8% 0/0 Aristes Voltaire SERT 9/1 3,9% 8/1 Caruso-Orbi v.d. Axmagal A/A SERT 9/1 3,9% 0/0 Johnny-Cayoshka v.h. Elckerhof B 0/0 9/1 3,9% 0/0 Doerack A/A 0/0 PHTV Lte p. SERT 9/1 3,9% 0/0 Victor-Shermaine L/ PHPV* v. Rovika ** SERT 9/1 3,9% 25/3 Onyx Yacsha v.d. Ouwelandt B 0/0 OK Lte p. SERT 8/1 3,5% 7/1 X- tra A/A 0/0 PPM* Lte +153 p. AVO- 7/1 3,0% 7/1 Snadi Jagger PAKK1 H PASU0 D 3/3 OK AVO3 7/1 3,0% 9/1 Zalmiacs Xioux Zalmiacs Arthur The King s Patrik s B 0/0 OK SERT 6/1 2,6% 43/7 Fasco Quinty v.d. Jerowin Victor-Shermaine B/B 0/0 OK SERT 5/1 2,2% 74/11 Roger-Kharima v. v. Rovika s.1998 Rovika Altan von der Frei* SERT 5/1 2,2% 11/1 Torro van t Prinzeneiche * Megadam s.? Ceasar Pretty v.d. Heiveldhoeven A/A 0/0 entropi um SERT 5/2 2,2% 8/1 Remco v.d. Heiveldhoeven

9 9 s.1994 Sarol Snickers s C 0/0 OK SERT 5/1 2,2% 23/3 Mike-Donja v.d. Overweg Naavaparran Yliveto s Aristes Latest Sizzle s.? Aristes Voltaire s.? Sarol Gillette s B/B 0/0 OK Lte p. KÄY- HK2, PEHA Hyv H 3/1 1,3% 15/2 Zalmiacs Xerxes A/A 0/0 OK MH-kuvaus SERT 3/1 1,3% 6/2 Aristes North Face v Gryphon A/A 0/0 OK SERT 1/1 0,4% 13/5 Aristes Hot Shot C/C 0/0 OK Lte p. SERT 1/1 0,4% 0/0 Gaabriel * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Jalostukseen käytetty eri uroksia yhteensä 33 kpl, joista tuontikoiria 8 ja ulkomaalaisia 5 kpl. Keskimääräinen jalostusikä 5 v. 2 kk Uroksista käytettiin jalostukseen n. 10 % koirista Vuodet Magic Maker From The Dogsfarm s Bovenop Mårten Bonk s.1997 War Thunder Index s Easy Winning s 0/0 C/B OK SERT 19/2 8,2% 0/0 Xerxes-Toos v.d. Vanenblikhoeve B/B 0/0 OK Lte p. 16/2 6,9% 0/0 Xebec-Xavjenna v.d. Lage Banken A** 0** OK** SERT 14/1 6,0% - War Charging Thunder B/B 0/0 OK Lte p. SERT 12/1 5,2% 0/0 Sarol Pommac El Tiempo s Vanleighofs A** 0** OK** SERT 11/1 4,7% 0/0 Vanleighofs Susant s Kodak Eyceman Moments.2008 Dracula s Bullock van het Gieldre Hof Naavaparran Yliveto s.1996 A/A 0/0 OK SERT 10/2 4,3% 9/1 Victor-Shermaine v. Rovika A** IPO3 SERT 10/2 4,3% - Macho Ashley Off Soeranda s Home B/B 0/0 OK Lte p. KÄY-H 9/1 3,9% 15/2 Zalmiacs Xerxes HK2, PEHA Hyv Carmson s Boris Bzack s B** 0** OK** BH IPO3 BHP3 SERT 9/1 3,9% 0/0 Johnny-Cayoshka v.h. Elckerhof Jackson Frei* ** OK** IPO3 9/1 3,9% 0/0 Quintus-Alma v. t Zielebacherhof * Heukske Kotitontun Arhippa s A/A 0/0 OK PAKK1 JUN-ERI 9/1 3,9% - Naavaparran Yliveto Briland s Elton s A/A 0/0 OK 9/1 3,9% 0/0 Ice-Ike-Bonny Zielebacherhof Ice-Ike-Bonny Zielebacherhof A/A 0/0 OK Lte p. JUN-2 8/1 3,5% 9/1 Cuju Zielebacherhof s Phynto v. Kasr Anubis OK** 8/1 3,5% 22/2 Kendo-Miba v.d. Nevel Hoeve Primoksen Kappas 0/0 C/B OK Lte + 56 p. SERT 8/1 3,5% 0/0 Zalmiacs Vain s.2004 Yabadabadoo Flamand-Falvi C/B 0/0 Katarakt Lte p. SERT 8/1 3,5% - Xerxes-Toos v.d. Luke s.2006 a Vanenblikhoeve Zupo s B/B 0/0 OK SERT 8/1 3,5% - Phynto v. Kasr Anubis Sarol Tailfeather B/B 0/0 OK Lte p. SERT 7/1 3,0% 0/0 Ygor-Raiza v.d.

10 10 s Vanenblikhoeve Kyros Pebbels v.d. A** SERT 7/1 3,0% - Yvar Famke v. Nevel Hoeve Kasr Anubis Bill van de Barbierhoeve A IPO3 7/1 3,0% 9/1 Cain-Darcy v.d Fokro Hof Ewex Farfadet Fils A/A 0/0 OK Lte p. SERT 7/1 3,0% 0/0 Snadi Masi s PAKK1 Snadi Molli 0/0 A/A OK Lte p. 6/1 2,6% 0/0 Snadi Jagger s IP3, VPG2 Naavaparran Akusti s C/C 0/0 OK Lte p. PAKK1 NUO-EH 6/1 2,6% - Naavaparran Yliveto Excerno Macho Marwin af Havanah s B** 0** SERT 5/1 2,2% 0/0 Cash-Mauby v.d. Vanenblikhoeve Excerno Kactus Kvadrat Af Fantasy s Ewex Don Dimperi s ** B** OK** IPO1 LP1 B/A 0/0 OK EK3 JK3 SERT 4/1 1,7% 0/0 Aristes Latest Sizzle SERT 4/2 1,7% 0/0 Patrik HK3 FINMVA Bovenop Sally`s A/A 0/0 OK Lte +127 p. SERT 1/1 0,4% 0/0 Aristes Voltaire Son s PAKK1 Fellow-Penny v.d. SERT 1/1 0,4% 1/1 Xerxes-Toos v.d. Vanenblikhoeve Vanenblikhoeve * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Jalostukseen käytetty eri uroksia yhteensä 31 kpl, joista tuontikoiria 2 ja ulkomaalaisia 11 kpl. Keskimääräinen jalostusikä 4 v. 8 kk Uroksista käytettiin jalostukseen n. 6 % koirista Narttu HD ED Silmät PK-tulos/ LTE Nlytulos Jälk. lkm/pentueita vuosina %-osuus Toisessa polvessa pentuja/ pentueita Nartun isän nimi Vuodet Bovenop Kcynia s Yanette s Estuary s Jessica s Naavaparran Ylletröja s Zalmiacs Alexis s A/A 0/0 OK SERT 17/2 7,7% 5/1 Bovenop Dutchman C/C SERT 16/2 7,2% 25/3 Valtsu B/B 0/1 OK Lte + 8 p. SERT 11/2 5,0% 0/0 Sarol Pinocchio A/A 0/0 OK Lte p. SERT 10/1 4,5% 0/0 Zalmiacs Xerxes D/D 10/1 4,5% 17/12 Zalmiacs Xioux

11 11 Snadi Kinky s Snadi Drakma s Harmless Nice Try s Valma s Snadi Jena s Afrodite-Pretty v.d.heidelhoeven s Tarantella s Jolly-Dollyn Carnival Girl s.93 Snadi Dragon s Black-Flash`s Moonshine s.1997 Ninamanina Duchess s Comanchero`s Duchessa s.1996 Sarol Gloria s Mustansaaran Milli s Bovenop Kerkira s Easy Winnings Montesquieu s.94 Eloise-Xaroch v.d. Lage Banken s Zanya s Ruby s Sarol Cheyenne s Quark Cally v.d. Bielshoeve s. 96 Saga-Mafelice v. Rovika s Bovenop Kalahari s Kuningatar s. 90 Veera s Bovenop Greta Garbo s Stimulus Cicciolina s C/C 0/0 OK VK1 AVO-1 9/1 4,1% 6/1 Franz-Pachja v.d. Statorhof B/A 0/0 OK 8/1 3,6% 43/7 V.Zorro Peggy v. Caya s Home A/A 1/1 OK Lte p. SERT 8/1 3,6% 0/0 Bovenop Dutchman PAJÄ ALO2 B/B 0/0 OK Lte p. SERT 8/2 3,6% 48/8 Nalle A/A 0/0 OK 8/1 3,6% 0/0 Tomba v. Assenrade A/A 1/1 OK Lte + 86 p. SERT 7/1 3,2% 25/5 Remco v.d.heidelhoeven B/B 0/0 OK SERT 7/1 3,2% 7/1 Impossible Boy B/B 1/1 OK Lte p. SERT 7/1 3,2% 0/0 Kössi A/A 0/0 OK Lte p. JK3 KÄY-1 7/1 3,2% 9/1 V.Zorro Peggy v. Caya s Home B/C 0/0 OK Lte +172 p. JK1 SERT 7/1 3,2% 14/2 Valtsu A/B 0/0 OK 7/1 3,2% 0/0 Mike-Donja v.d. Overweg B/B 0/0 OK SERT 7/1 3,2% 0/0 Brutus-Fahra v.h. Eendrachtpark B/A 0/0 OK SERT 6/2 2,7% 8/3 Gaabriel A/A 6/2 2,7% 0/0 Ossi B/A 0/0 OK Lte p. SERT 6/1 2,7% 0/0 Bovenop Dutcman A/A 0/0 OK SERT 6/1 2,7% 0/0 Gaabriel B/B 0/1 OK Lte p. SERT 6/1 2,7% 11/2 Xaroch-Malou v.d. Lage Banken B/B 0/0 OK SERT 5/2 2,3% 9/1 Bovenop Dutchman A/A 0/0 OK SERT 5/1 2,3% 10/1 Brutus-Fahra v.h. Eendrachtpark B/C 0/0 OK Lte p. SERT 5/1 2,3% 0/0 Gaabriel A/A 0/0 OK Lte p. AVO-2 5/1 2,3% 13/2 Hercule Costo Casa PAHA ALO 0 de Mondigo s B/B 0/0 OK Lte p. SERT 4/1 1,8% 10/3 Porche-Khane v. Rovika A/A 0/1 OK Lte p. SERT 4/2 1,8% 14/2 Bovenop Dutchman B/C 0/0 OK SERT 3/1 1,8% 142/25 Roy C/B SERT 3/1 1,8% 8/2 Nalle A/A 0/0 OK Lte p. PAJÄ ALO3 SERT 2/1 0,9% 27/5 Erak de la Plaine des Flandres B/A 0/0 PPM SERT 2/1 0,9% 0/0 Leevy Astra le Petit Colline

12 12 * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Vuosina rekisteröitiin 222 pentua. Narttujen keskimääräinen jalostusikä 3 v.7 kk. Jalostukseen käytetty eri narttuja yhteensä koko aikana 40 kpl, joista 4 tuontinarttua (vuosittain 9,12,8,11) Nartuista käytettiin jalostukseen keskimäärin 18% Sukusiitosprosentti vaihteli välillä 2,81% - 1,36% Vuodet Cita Dana v. Nunc Aut Nunquam s Ewex Droit Drole s Dirlandaa s.2000 B/C 0/0 OK IPO3 SCHH2 AVO-T 19/2 8,3% 0/0 Boris Blitz v.d. Viana Hoeve A/A 0/0 AVOERI 17/2 7,4% 37/4 Patrik A/A 0/0 SERT 17/2 7,4% 7/1 Victor-Shermaine v. Rovika Camilla s A/A 0/0 OK SERT 17/2 7,4% 0/0 Greenfinger`s Axel Bovenop Ocarina A/A 0/0 OK Lte p. SERT 14/2 6,1% 0/0 Stimulus s PAKK1 Dominigue B/B 0/0 OK SERT 12/3 5,2% 9/1 Bovenop Dutchman Zanya s Ichelle Yascha v.d. Ouwelandt A/A 0/0 OK Lte p. SERT 12/2 5,2% 19/2 Onyx Yascha v.d. Ouwelandt Sarol Gloria B/A 0/0 OK SERT 11/2 4,8% 8/3 Gaabriel Sarol Hugoliina A/A 0/0 OK SERT 9/1 3,9% 25/3 Sarol Snickers s Filia s B/C 0/0 OK SERT 9/1 3,9% 28/2 Victor-Shermaine v. Rovika Bovenop Primavera s C/C 0/0 OK Lte p. PAKK1 SERT 9/1 3,9% 0/0 X- treme B/A 0/0 PHTVL/ Lte p. SERT 9/1 3,9% 9/1 Ruusunen s PHPV Dracula Agni s B/A 0/0 OK SERT 9/1 3,9% Zalmiacs Arthur The King Praxtar`s Irmen s A/A 0/0 OK JUN2 7/1 3,0% 9/1 Solar-Obelisque v. Rovika Ewex Dancing B/B 0/0 PHTVL/ PAKK1 NUO1 7/1 3,0% 1/7 Patrik Dahlia s PHPV Snadi Drakma s B/A 0/0 OK 6/1 2,6% 43/7 V.Zorro Peggy v. Caya s Home Elsa A/B 0/0 OK Lte p. SERT 6/1 2,6% 0/0 Easy-Winning s s Michelangelo Ennis-Roxette v. Hogenbirk TC** 0/0 OK 172 p. SERT 6/2 2,6% 23/3 Jespoetnik-Richel v.d. Vanenblikhoeve Bovenop Nera Nefertiti B/C 0/0 OK Lte +70 p. PAKK1 SERT 5/1 2,2% 16/2 Valtsu Comanchero s Emanuela s B/C 0/0 OK Lte p. SERT 5/2 2,2% 8/1 Valtsu Ähäkutti s C/C SERT 5/1 2,2% 0/0 Omer Khayenne v. Rovika Sarol Nougat B/B 0/0 OK Lte p. SERT 5/2 2,2% 0/0 Solo-Obelisque v. s Quantum Satis Aqua Vita s B/B 0/0 OK Lte p. PAKK1 Rovika NUK-1 5/2 2,2% 0/0 Victor-Shermaine v. Rovika Yanette s C/C SERT 3/1 1,3% 25/3 Valtsu

13 13 Sissy Jezebell v. Caya s Home s.02 Wellmat s Alone Amanda s Bovenop Mustang Sally B/B 0/0 OK Lte p. JK1 AVO-ERI 3/1 1,3% 6/1 Henkie Shirdan v. Caya s Home A/A 0/0 OK Lte p. SERT 2/1 1,9% 0/0 Gillroy-Roxette v. Hogenbirk A/B 0/0 OK Lte+ 143 p. SERT 1/1 0,4% 14/2 Xebec Xavjenna PAKK1 v.d. Lage Banken PERA-A hyv * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Vuosina rekisteröitiin 230 pentua. Keskimääräinen jalostusikä 5 v 2 kk. Tehollinen populaatio koko aikana 62,56,56,52. Uroksista käytetty jalostukseen 6,5% Nartuista 19,5% Sukusiitosprosentti vaihteli välillä 1,21%-5,40% Vuodet Drovin Aada Angelika s Bovenop Unikosan s Kertvarosi Logos Inge s Ewex Emilia Wilen s Sarol Hugoliina s Zöpöliini s Drovin Bastet Belinda s Dharma Ximena v. Caya s Home s Bovenop Yamaica s Ellinora van de Vlaamse Boef s Sarol Tennessee s Sarol Tootsie s Drovin Alli Adalmiina s Filia s Comanchero s Heartbreaker s.03 Bandeloos All Shook Up s Cita Dana v. Nunc Aut Nunquam B/B 0/0 OK SERT 16/2 6,9% 0/0 X- Cellent C/C 0/0 OK JK3 SERT 16/2 6,9% 0/0 Stimulus Dominique B/C 0/0 OK 16/2 6,9% 0/0 Viper-Qudacy v.d. Lage Banken A/A 0/0 OK HK3, EK3, KÄY-ERI 15/2 6,5% 9/1 Patrik JK2,VK1 FIN KVA A/A 0/0 OK SERT 14/2 6,0% 25/3 Sarol Snickers B/B 0/0 OK SERT 14/1 6,0% - Phynto v. Kasr Anubis C/B 0/0 OK AVO-EH 12/1 5,2% 0/0 X- Cellent C/C 0/0 OK Lte p. 11/2 4,7% 0/0 Kokomo Grace v. JK1 Caya s Home A/A 0/0 OK Lte p. SERT 11/1 4,7% 0/0 Altan von der Prinzeneiche A/A 0/0 OK Lte p. AVO-H 9/1 3,9% 0/0 Bill van de IP3 Barbierhoeve VPG2 B/B 0/0 PPM SERT 9/1 3,9% 0/0 Ygor-Raiza v.d. Vanenblikhoeve A/A 0/0 OK PAKK1 SERT 9/1 3,9% - Ygor-Raiza v.d. Vanenblikhoeve B/C 0/0 OK 9/1 3,9% 0/0 X- Cellent B/C 0/0 OK SERT 8/1 3,5% 28/2 Victor-Shermaine v. Rovika B/B 0/0 OK JUN-EH 8/1 3,5% - Ceasar Pretty v.d. Haidelhoeven A/A 0/0 OK Lte p. SERT 8/1 3,5% 0/0 Av Desos Akbar B/C 0/0 OK IPO3 SCHH2 AVO-T 7/1 3,0% 0/0 Boris Blitz v.d. Via na Hoeve B** 0** OK Lte p. SERT 7/1 3,0% - Ulriikka s Bonbon Vanilla Pepper A/A 0/0 OK SERT 7/1 3,0% 0/0 Storm Robey v.d.

14 14 v.d.duca Vallei Duca Vallei s Vilhelmiina B/B 0/0 OK SERT 6/1 2,6% 0/0 X- Tra s.2004 Wellmat s Cheri B/B 1/0 OK SERT 6/2 2,6% 0/0 Aristes Latest Sizzle s Snadi Pinky A/A 0/0 OK Lte 0 p. 6/1 2,6% 0/0 Av Desos Akbar s B/B 0/0 OK SERT 4/1 1,7%% 9/1 Bovenop Dutchman Zanya s Bovenop Primavera s C/C 0/0 OK Lte p. PAKK1 SERT 2/1 0,9% 0/0 X- treme Elsa A/B 0/0 OK Lte p. SERT 2/1 0,9% 0/0 Easy-Winning s s Michelangelo * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Vuosina rekisteröitiin 232 pentua. Keskimääräinen jalostusikä 4 v 8 kk. Tehollinen populaatio koko aikana 56,59,51,53. Uroksista käytetty jalostukseen 7% Nartuista 9% Sukusiitosprosentti vaihteli välillä 1,77% - 4,07% Liikakäytöksi lasketaan, jos yksittäisellä koiralla on yli 5 %:n osuus syntyneistä pennuista sukupolvea kohden laskettuna eli noin neljänä peräkkäisenä vuotena tai jos koiran toisen polven jälkeläismäärä ylittää 4-6 pentuetta. Vuosien aikana on jalostukseen käytetty 97 eri urosta ja 111 narttua. Rajan ylittää ensimmäisen sukupolven jälkeläisten osalta 13 urosta ja 16 narttua. Toisen sukupolven jälkeläisten osalta liikakäytön rajan ylittää 3 urosta ja 3 narttua (vahvennettu fontti). 4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet Rotumääritelmä kuvaa bouvierin luonnetta näin: "Bouvier on luonteeltaan rauhallinen ja harkitseva, maltillinen ja peloton. Ilme kuvastaa älykkyyttä, tarmoa ja rohkeutta. Bouvierin tulee ehdottomasti aina soveltua työkoiraksi. Kaikki soveltuvuutta heikentävät ominaisuudet katsotaan virheiksi.

15 15 Lisäksi rotumääritelmä listaa vakavaksi virheeksi arkuuden, ja hylkääviksi virheiksi vihaisuuden ja sairaalloiset piirteet; pelokkuuden ja vaarallisen aggressiivisuuden. Bouvier oli korkeassa arvossa työkoirana kotimaissaan aina luvulle asti ollen mm. Hollannin yleisin virkakoirarotu. Rodun runsastuessa Hollannissa huimasti 1970-, ja luvuilla ja näyttelyharrastuksen kasvaessa käyttöpuolen koirat vähenivät luvulla on Hollannissa alettu vaalia tehokkaammin bouvierien ns. KNPVtyölinjoja. Pienessä rodussa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Bouvier on saavuttanut paikkansa erinomaisen, varman ja käyttökelpoisen luonteensa ansiosta. Bouvier on hyvä perhekoira ja luonteen varmuus tulee esille erityisesti lapsiperheiden arjessa, jossa koiralta vaaditaan hyvää tilannetajua ja kärsivällisyyttä. Tämän luonteen vaaliminen on kasvatuksen tärkein osa-alue. Jalostuskoirien luonteen ja käyttökelpoisuuden arvioinnin tulee perustua käyttökokeiden tai ainakin luonnetestien tuloksiin. Suositeltavaa on, että jalostukseen käytettävät yksilöt testataan jollakin luonnetta kuvaavalla kokeella, testillä tai kuvauksella, joita ovat palveluskoirakokeet, luonnetestit ja MH-kuvaukset. Rotumääritelmän mukainen bouvier on myös hyvin yhteiskuntakelpoinen. Vuosina bouvieria eli n. 13% tuona aikana rekisteröidyistä koirista suoritti hyväksytysti Käyttäytymiskokeen, jonka kaupunkiosuudessa mitataan koiran yhteiskuntakelpoisuutta. Taulukko 4. Jalostukoirien luonnenäyttö. vuodet luonnetesti Pk-tulos Pk-tulos+ luonnetesti Jalostusyksilöitä yht. Luonnenäyttöä omaavien osuus ,00% ,00% Vaikka luonnenäyttöä antaneiden koirien määrää on saatu kasvatettua, prosenttilukua ei vieläkään voida pitää kuin tyydyttävänä. (Lukuun on laskettu myös PAKK-tulokset) Alkuperämaiden luonne-ja käyttökokeet Bouvierin käyttö karjakoirana oli loppumassa yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten myötä jo rotumääritelmän kirjoittamisvaiheessa, luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Samoihin aikoihin oli alkanut koirien käyttö poliisitehtävissä. Usein nämä koirat olivat karja- tai paimenkoiria. Tehtäviin sopivien koirien valitsemiseksi syntyi erilaisia poliisikoiravalmiuksia mittaavia koemuotoja. KNPV- koe. (Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging ). Eri KNPV kokeita ovat PH1 ja PH2. Näiden lisäksi on esinevartiointikoe (ObH) jälkikoe (SpH) ja aiemmin myös pelastuskoe (RH). PH1 on peruskoe ja sen suoritettuaan koira on valmis vartiointi- ja poliisikäyttöön. PH2 kokeen suorittavat ovat yleensä jalostuskäytössä. Aiemmin bouvier oli yleisin koirarotu näissä kokeissa. Uusia PH1 kokeen suorittaneita bouviereita on nykyisin n. kolme vuodessa. Ranskalaisten ja belgialaisten koirien sukutauluista löytyy ring-tuloksia. Ring-kokeissa painotetaan koiran hallittavuuta purutilanteissa. Eri Ring-lajeja ovat Mondio ring (MR1-MR3), Belgialainen ring (BR3-BR1) ja Ranskalainen ring (FR1-FR3). Brevet on tasokoe ennen varsinaisiin Ring-kokeisiin pääsyä. Ranskalaisia luonne-ja käyttöominaisuustestejä: CSAU - Certificat de Sociabilité et d'aptitude à l'utilisation - Sertifikaatti sosiaalisuudesta ja käyttökoiraksi soveltuvuudesta. Suoritetaan ennen ensimmäistä käyttökoetta. Koirille, jotka treenaavat tottelevaisuus- tai käyttökokeita silmälläpitäen. TAN - Test d'aptitude Naturelle Palveluskoirien soveltuvuustesti.. Osioina sosiaalisuus, puolustustaipumus ja laukaukseen suhtautumiunen. Ei vaadi kouluttamista.

Welsh corgi cardiganin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.15-31.12.19

Welsh corgi cardiganin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.15-31.12.19 Welsh corgi cardiganin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma 1.1.15-31.12.19 Hyväksytty rotujärjestön hallituksen kokouksessa 30.03.2014 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.9.2014 Sisällys

Lisätiedot

NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 2015 2019LUONNOS

NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 2015 2019LUONNOS NEWFOUNDLANDINKOIRAN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA vuosille 205 209LUONNOS Suomen Newfoundlandinkoirayhdistys ry FinskaNewfoundlandshundföreningenrf Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa

Lisätiedot

siihen, ei väistä kiinnostunut TO:sta Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/ Korjailee otetta

siihen, ei väistä kiinnostunut TO:sta Tarttuu, vetää vastaan, mutta irrottaa ja tarttuu uudestaan/ Korjailee otetta 1 2 3 4 5 1a. KONTAKTI Tervehtiminen Torjuu kontaktia, murisee tai yrittää purra Välttää kontaktia, väistää Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä Ottaa itse kontaktia tai vastaa siihen Mielistelevä

Lisätiedot

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011 31.12.2015 SPINONE 165

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011 31.12.2015 SPINONE 165 Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011 31.12.2015 SPINONE 165 Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laaja tietopaketti käsittelemästään rodusta kaikkien rodun harrastajien

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Tanskalais-ruotsalainen pihakoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Tanskalais-ruotsalainen pihakoira Jalostuksen tavoiteohjelma Tanskalais-ruotsalainen pihakoira Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JTO 1(44) VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Vanhaenglanninlammaskoirien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa

Lisätiedot

AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017

AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 AMERIKANSTAFFORDSHIRENTERRIERI Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 Suomen amerikanstaffordshirenterrieriyhdistys ry 2012 1 Amerikanstaffordshirenterrierin jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotua harrastavan

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SHIBA

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SHIBA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SHIBA 2015 2019 Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 24.2.2013 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 28.4.2014 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SUOMEN SCHAPENDOES RY 2013 JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SCHAPENDOES

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SUOMEN SCHAPENDOES RY 2013 JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SCHAPENDOES JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SUOMEN SCHAPENDOES RY 23 JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SCHAPENDOES Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa Hyväksytty SKL:n jalostustieteellisessä

Lisätiedot

Dalmatiankoiran jalostuksen tavoiteohjelma. vuosille 2013-2017 V 2.1.1

Dalmatiankoiran jalostuksen tavoiteohjelma. vuosille 2013-2017 V 2.1.1 Dalmatiankoiran jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2013-2017 V 2.1 V 1.0 V 2.0 V 2.1 V 2.1.1 Laatineet Dalmatiankoirat Dalmatinerna ry:n toimeksiannosta Seija Tiainen ja Tanja Lönnqvist Päivittäneet v

Lisätiedot

Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva

Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva Jalostuksen tavoiteohjelma Mittelspitz - keskikokoinen saksanpystykorva Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n

Lisätiedot

BORDEAUXINDOGGIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

BORDEAUXINDOGGIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BORDEAUXINDOGGIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Sivu 1 / 38 1.1.2015 31.12.2019 FCI:n ryhmä 2 Hyväksytty Bullmastiffit ja Mastiffit ry:n yleiskokouksessa 26.10.2013 Hyväksytty Kennelliiton jalostustieteellisessä

Lisätiedot

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma kaukasianpaimenkoiralle

Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma kaukasianpaimenkoiralle Rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma kaukasianpaimenkoiralle Sisällys 1. YHTEENVETO 3 2. RODUN TAUSTA 4 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 5 4. NYKYTILANNE 6 4.1 Populaation koko ja rakenne 6

Lisätiedot

Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Snautserien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen, Suomen Snautserikerho ry:n (SSnK), vuosikokouksessa 25. helmikuuta 2006. Hyväksytty rotujärjestön, Suomen

Lisätiedot

SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011-2015

SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2011-2015 SUURSNAUTSEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA -5 SUURSNAUTSERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty SSSK ry:n yleiskokouksessa.3.6 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta käsitellyt.4.6 Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA - OWCZAREK PODHALANSKI - JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA - OWCZAREK PODHALANSKI - Rodun owczarek podhalanski rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty hallituksessa 21.1.2007

Lisätiedot

VIIRIÄISKOIRIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 201x -201x Hyväksytty Suomen Spanieliliitto ry:n kokouksessa XX.XX.XXXX

VIIRIÄISKOIRIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 201x -201x Hyväksytty Suomen Spanieliliitto ry:n kokouksessa XX.XX.XXXX VIIRIÄISKOIRIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 201x -201x Hyväksytty Suomen Spanieliliitto ry:n kokouksessa XX.XX.XXXX JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty SKL-FKK ry:n hallituksessa Viiriäiskoiran

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BARBET. Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA BARBET. Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2008 2013 BARBET Barbetin rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma - hyväksytty rotuyhdistyksen Barbet Finland ry:n hallituksen kokouksessa 6.2.2008, - hyväksytty rotuyhdistyksen

Lisätiedot

PYRENEITTENKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017

PYRENEITTENKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 1 PYRENEITTENKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013 2017 Hyväksytty Suomen Pyreneläiset ry:n yleiskokouksessa 31.3.2012 Hyväksytty Suomen Seurakoirayhdistyksen yleiskokouksessa 23.4.2012 Hyväksytty Suomen

Lisätiedot

Nykyisin rodun kotimaassa on huolenaiheena borderterrierin valtava suosio. Jatkuvasti kasvavat rekisteröintimäärät tuovat mukanaan myös haittoja.

Nykyisin rodun kotimaassa on huolenaiheena borderterrierin valtava suosio. Jatkuvasti kasvavat rekisteröintimäärät tuovat mukanaan myös haittoja. 1. YHTEENVETO Borderterrierien jalostuksen tavoiteohjelman tarkoituksena on koota yhteen oleellinen tieto rodusta, sen taustoista sekä jalostuksen suunnittelusta ja toimeenpanossa tarvittavista taustatekijöistä.

Lisätiedot

ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1 ALASKANMALAMUUTIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Laatinut rotua harrastavan yhdistyksen hallitus ja jalostustoimikunta Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen

Lisätiedot

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018

BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 BICHON FRISÉN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2014-2018 Hyväksytty BichonFrisé Ry:n vuosikokouksessa 17.3.2013 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 10.12.2013 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017

SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY. ITÄSIPERIANLAIKAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2013-2017 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 2.3.2013 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.4.2013 1 SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma Irlanninsusikoirat

Jalostuksen tavoiteohjelma Irlanninsusikoirat Jalostuksen tavoiteohjelma Irlanninsusikoirat Voimassa 2014 2018 Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 12.10.2013 1 Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 3 2 RODUN TAUSTA... 4 3 JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN

Lisätiedot

Vesikoirat ry. Portugalinvesikoirien jalostuksentavoiteohjelma 2009-2013

Vesikoirat ry. Portugalinvesikoirien jalostuksentavoiteohjelma 2009-2013 Vesikoirat ry Portugalinvesikoirien jalostuksentavoiteohjelma 2009-2013 Portugalinvesikoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2009-2013 1 Portugalinvesikoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2009 2013 Vesikoirat

Lisätiedot

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018

BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 BOSTONINTERRIERIN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Hyväksytty 15.3.2009 Päivitetty 8.7.2012, muutokset kursiivilla (punainen), hyväksytty muutoksin Suomen Bostonit Finnish Bostons ry ylimääräisessä

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) JA PERIYTYVIEN VIKOJEN SEKÄ SAIRAUK- SIEN VASTUSTAMISOHJELMA (PEVISA)

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) JA PERIYTYVIEN VIKOJEN SEKÄ SAIRAUK- SIEN VASTUSTAMISOHJELMA (PEVISA) JTO & PEVISA (1) JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA (JTO) JA PERIYTYVIEN VIKOJEN SEKÄ SAIRAUK- SIEN VASTUSTAMISOHJELMA (PEVISA) Hyväksytty hallituksessa 19.2.2009 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa pp.kk.vvvv

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma 2010-2014. Labradorinnoutaja

Jalostuksen tavoiteohjelma 2010-2014. Labradorinnoutaja Jalostuksen tavoiteohjelma 2010-2014 Labradorinnoutaja 2 LABRADORINNOUTAJAN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Hyväksytty SKL-FKK ry:n jalostustieteellisessä toimikunnassa 01.09.2009. Hyväksytty Labradorinnoutajakerho

Lisätiedot

Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [22.3.2015] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi]

Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [22.3.2015] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [22.3.2015] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt [pp.kk.vuosi] TYÖRYHMÄ: Tiina Pikkuaho Henna Mikkonen Riitta Nikko Piritta Pärssinen Tarja Tuhola

Lisätiedot

KEESHOND Jalostuksen tavoiteohjelma

KEESHOND Jalostuksen tavoiteohjelma KEESHOND Jalostuksen tavoiteohjelma 2013-2017 2017 Suomen Keeshond ry Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa 29.10.2011 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 9.4.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot