Suomen Bouvier ry. JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2010-15. Suomen Bouvier ry. JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA"

Transkriptio

1 Suomen Bouvier ry. JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

2 2 Sisällysluettelo: 1 1. YHTEENVETO RODUN TAUSTA Nykyinen käyttötarkoitus Bouvierkanta muissa maissa Suomen kanta JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA Rotuyhdistys Jalostustoimikunta NYKYTILANNE Populaation koko ja rakenne Luonne ja käyttöominaisuudet Alkuperämaiden luonne-ja käyttökokeet Alkuperämaiden valionarvovaatimukset Palveluskoirakokeet Suomessa Luonnetesti TERVEYS PEVISA-ohjelmaan sisällytetyt sairaudet Muut bouviereilla Suomessa todetut sairaudet Muissa maissa tai kirjallisuudessa kuvatut sairaudet bouviereilla Lisääntymiskäyttäytyminen ULKOMUOTO YHTEENVETO AIEMMAN TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISESTA JALOSTUKSEN TAVOITTEET JA STRATEGIAT Rotujärjestön tavoitteet Rotujärjestön strategiat Varautuminen ongelmiin Toimintasuunnitelma JTO:n toteuttamiseksi TAVOITEOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA LÄHTEET LIITTEET... 38

3 3 1. YHTEENVETO Jalostuksella tarkoitetaan määrätietoisella valinnalla ja suunnitelluilla yhdistelmillä aikaansaatua eläinkannan laadun parantamista. Puhdasrotuisten koirien kohdalla tämä tarkoittaa mahdollisimman rotumääritelmän mukaisten yksilöiden aikaansaamista. Jalostusvalintojensa perustaksi kasvattaja tarvitsee kokemuksensa lisäksi myös kattavaa tietoa perinnöllisyydestä yleensä, rodun edustajista, rodulla esiintyvistä vioista ja sairauksista sekä niiden periytyvyydestä. Jalostuksen tavoiteohjelman tarkoituksena on koota yhteen oleellinen tieto rodusta, sen taustoista ja nykytilasta sekä jalostuksessa huomioitavista taustatekijöistä. Tavoiteohjelman avulla pyritään ohjaamaan ja seuraamaan rodun kehitystä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Tavoitteena olisi saada rodun kasvattajat tuntemaan rotumääritelmä. Tärkeää olisi myös ymmärtää omien jalostuskoirien taso verrattuna koko kantaan. Jalostuksen tavoiteohjelma on kattava tietopaketti myös rotua ulkopuolelta seuraaville ja antaa julkisuuteen käsityksen rotuyhdistyksen kyvystä ja halusta toimia rotunsa parhaaksi. Tämä on järjestyksessään neljäs jalostuksen tavoiteohjelma. Ensimmäinen hyväksyttiin RODUN TAUSTA Bouvier des Flandres on rotuna lähtöisin Flanderin maakunnasta, joka jakautuu Ranskan, Belgian ja Hollannin alueelle. Virallisesti Ranska ja Belgia ovat rodun kotimaat. Rodun kehityksestä ja varhaishistoriasta kerrotaan monenlaisia tarinoita ja selvästi rodulle tyypillisiä koiria on nähtävissä jo varhaiselta keskiajalta peräisin olevissa maalauksissa. Bouvierien alkuperä juontaa Pohjanmeren rannikolla sijainneeseen Ter Duynenin luostariin, jonka munkit risteyttivät Englannista saamiansa skotlanninhirvikoiria tai irlanninsusikoiria bouvierin kanssa. Bouvier on johdettu sanasta bovine ja tarkoittaa "bovine herder" eli karjan vahtija/vartija eli karjakoiraa, kun taas berger-sana vastaa paimenkoiraa. (Berger de Brie; Brien paimenkoira) kotimaassaan tällä koiralla on lukuisia lempinimiä: toucher de boef (karjanajaja), chien de vacher (karjapaimenen koira), koehond (lehmäkoira) tai erityisen osuva vuilbaard (mutaparta). Bouvieria kutsutaan euroopassa usein myös nimellä Vlaamse Koehond tai Flanders Cattle Dog. Suomessa bouvier tunnettiin ennen Flanderinpaimenkoirana, mutta luonteeltaan bouvier on ennemminkin karjakoira kuin paimenkoira eli nykyinen nimitys sopii rodulle paremmin. Pääasiassa bouvier on kautta aikain toiminut talonpoikaisväestön yleiskoirana niin karjapaimenena, vartijana, vetojuhtana kuin tarvittaessa kirnun pyörittäjänäkin. Bouvieria käytettiin myös viesti- ja vartiokoirina molempien maailmansotien aikana ja kanta romahti. Rodun historian alkuaikoina jalostusvalinta perustui vain ja ainoastaan käyttöominaisuuksiin, joten koirat olivat ulkomuodoltaan varsin vaihtelevia luvun alkupuolella rodusta löytyi selkeästi ainakin kolme päätyyppiä: kooltaan pienin, pystykorvainen, lammaskoiramainen Bouvier des Àrdennes; kooltaan suurempi, lyhytrunkoinen ja typistettykorvainen tyyppi, Paret sekä kooltaan kaikkein suurin ja väriltään tummin, syvempirintainen ja pidempipäinen Bouvier de Roulers. Näiden eri tyyppien säkäkorkeudet vaihtelivat cm:iin. Vuonna 1921 perustettiin ensin Courtrain bouvierklubi ja heti perään Belgian kansallinen bouvierklubi. Seuraavana vuonna kokoontui Gentissä joukko rodun harrastajia ja tuomareita luomaan rodulle yhtenäistä rotumääritelmää. Ensimmäinen maailmansota oli koetellut rotua erittäin kovasti ja esiteltäviä koiria oli vaikea löytää. Rotumääritelmäkokouksen mallikoiraksi oli kuitenkin saatu armeijan eläinlääkärin kapteeni Darbyn eräältä maatilalta löytämä tuntemattomista vanhemmista polveutunut uros Nic de Sottegem ja joukko tämän uroksen jälkeläisiä. Nic de Sottegemistä tuli monien hyvien jälkeläistensä kautta ratkaisevasti modernin bouvierin kehitykseen vaikuttanut koira.

4 4 Gentin kokous ei kuitenkaan saanut tehtyä selvää päätöstä, mikä aiemmin mainituista bouvier-tyypeistä olisi ainoa oikea. Vasta myöhemmin tunnustettiin bouvier des flandres eli Paret-nimellä kulkenut tyyppi kaikkein vanhimmaksi ja nykypäivän rotumääritelmä lienee saanut siitä eniten piirteitä. Yhtenäinen belgialais-ranskalainen rotumääritelmä saatiin aikaan vuonna FCI vahvisti bouvierin rotumääritelmän vuonna Uudistettu ja voimassa oleva rotumääritelmä on hyväksytty FCI:ssä ja sen suomennos on hyväksytty Suomen Kennelliitossa Nykyinen käyttötarkoitus Maatilojen uudenaikaistamisen myötä rodun ensisijainen käyttötarkoitus on muuttunut enemmän yleiskoiran suuntaan. Ulkomailla Bouvier on poliisi- ja vartiokoirakäytössä, mutta Suomessa ei bouvier toistaiseksi ole poliisikoirakäytössä, mutta sen tulisi kyetä em. tehtäviin. Bouvier on monipuolinen harrastus, perhe -ja käyttökoira. Suomessa bouviereita on kilpaillut ja kilpailee jälki-, haku-, viesti-, suojelu-, tottelevaisuus-, pelastus- ja vetokokeissa sekä agilityssä. Bouvier on myös suosittu näyttelykoirana Bouvierkanta muissa maissa Bouvier on erityisen suosittu kotimaissaan Belgiassa, Ranskassa ja Hollannissa. Hollannissa bouvier on ollut eniten rekisteröity koirarotu 70-luvulta (huippuvuosina rekisteröitiin lähes koiraa vuosittain) aina korvantypistyskiellon voimaanastumiseen saakka, joka on laskenut merkittävästi sen suosiota. Myös Saksa, USA ja Kanada omaavat hyvin runsaan bouvierkannan ja rotu on vakiinnuttanut paikkansa myös Englannissa ja kaikissa Pohjoismaissa. Ruotsin rekisteröintimäärät ovat suurin piirtein samaa luokkaa Suomen rekisteröintimäärien kanssa Norjan ja Tanskan rekisteröintien jäädessä selvästi pienemmiksi. (Luvuissa on tuontikoirat laskettu mukaan) Taulukko 1. Bouviereiden rekisteröinnit muissa maissa Vuosi Kannan koko n. Ranska??????? 557 n koiraa Belgia n koiraa Hollanti n koiraa Tanska n. 150 koiraa Ruotsi n. 700 koiraa Norja n. 500 koiraa 2.3. Suomen kanta Suomeen ensimmäiset bouvierit tuotiin ilmeisesti jo 1940-luvulla muiden Pohjoismaiden kannan syntymisen yhteydessä, mutta ensimmäinen rodun edustaja rekisteröitiin virallisesti vasta vuonna Tämän jälkeen kanta lisääntyi hiljalleen parin koiran vuosivauhdilla, kunnes rodun kotimainen kasvatus alkoi Alkuvuosien jalostustyö pohjautui pääosiltaan ruotsalaisiin koiriin. Muutama tuontikoira Belgiasta ja Hollannista hankittiin karanteenirajan takaa. Rajojen avautuminen Keski-Eurooppaan toi rodulle runsaasti uutta jalostusmateriaalia lähinnä Hollannista ja tänä päivänä valtaosa kannastamme pohjautuukin hollantilaisiin linjoihin. Suomessa kasvatettuja bouviereja on viety USA:han, Saksaan, Ranskaan, Tanskaan, Norjaan, Ruotsiin, Hollantiin, Belgiaan, Venäjälle ja Viroon.

5 5 3. JÄRJESTÖORGANISAATIO JA SEN HISTORIA 3.1. Rotuyhdistys Suomen Bouvier r.y. (aiemmin Suomen Flanderinpaimenkoirat r.y.) Finska Bouvier des Flandres r.f. perustettiin syksyllä 1981 parinkymmenen rodun harrastajan voimin. Yhdistyksen tehtäväksi määriteltiin bouvierin jalostuksen edistäminen ja käytön lisääminen monipuolisena harrastuskoirana. Aluksi bouvier kuului Suomessa D2-ryhmään ja rotuyhdistys toimi Suomen seura- ja kääpiökoirayhdistyksen alaisena. Vuonna 1986 yhdistys anoi siirtymistä Suomen Palveluskoiraliittoon, ja rotu siirrettiinkin D1-ryhmään, jolloin se sai oikeuden kilpailla palveluskoirakokeissa. Vuodesta 2001 Suomen Bouvier r.y. on ollut rotujärjestö ja toiminut suoraan Suomen Kennelliiton alaisuudessa. Nykyisin bouvier kuuluu FCI:n luokituksessa roturyhmään 1, lammas- ja karjakoirat. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 1990-luvun loppupuolella noin 320 mutta on sen jälkeen laskenut n. 200 jäseneen. Suomen Bouvier r.y.:n organisaatio on jaettu hallitukseen sekä jalostustoimikuntaan. Lisäksi yhdistyksessä on pentuvälitys. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta täysi-ikäistä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Kaksi viimeksi mainittua voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Suomen Bouvier r.y.:llä on lähes koko Suomen kattava alueyhdyshenkilöverkosto opastamassa niin uusia kuin vanhojakin bouvierharrastajia. Tyypillisiä alueellisia tapahtumia ovat kokoontumiset, koulutukset, luennot ja turkkitalkoot. Myös erilaisia koulutusleirejä on järjestetty eri alueilla. Yhdistyksen oma lehti, Bouviersanomat, ilmestyy neljä kertaa vuodessa Jalostustoimikunta Käytännön jalostusneuvonnasta vastaa yleiskokouksen asettama jalostustoimikunta. Toimikuntaan kuuluu neljä varsinaista jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Jalostustoimikuntaan voidaan kutsua yksi yhdistyksen ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Jalostustoimikunnan työ painottuu tiedon keräämiseen ja julkaisemiseen sekä kasvattajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden informoimiseen. Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu myös kutsua koolle kasvattaja-/jalostuspäivät. Pyydettäessä toimikunta auttaa jalostusyhdistelmän valinnassa ja antaa tietoa käytettävissä olevista uroksista mutta ei jaa varsinaisia jalostussuosituksia. Jalostustoimikunnan tehtävänä on myös huolehtia PEVISA:n ja JTO:n ylläpidosta. 4. NYKYTILANNE 4.1. Populaation koko ja rakenne Suomessa on rekisteröity vuoden 2009 loppuun mennessä 1865 bouvieria. Tämän hetkisen kannan arvellaan olevan noin 500 yksilöä. Vuosittain rekisteröidään noin 60 pentua. Vuosien välisenä aikana on maahamme tuotu yhteensä 47 tuontikoiraa, joista 19 kpl on ollut uroksia ja 28 kpl narttuja. Valtaosa tuoduista koirista on tullut Hollannista, jossa kanta on lukumäärältään suurin eli n yksilöä. Belgiassa koiria on hiukan vähemmän eli n Bouvier on jakautunut geneettisesti käyttötarkoituksen ja maantieteellisen sijainnin mukaan eri populaatioihin. Näistä koirakannoista on tuotu koiria Suomeen. Tuontia hankaloittaa Suomen täydellinen typistyskielto, koska useissa maissa bouvierin häntä yhä typistetään. Nyt koiria tuodaan vain maista, joissa häntiä ei typistetä ja koirat ovat usein saman sukuisia. Koirapopulaation perinnölliseen monimuotoisuuteen vaikuttaa se, mitä ja minkä sukuisia yksilöitä käytetään jalostukseen ja lisäksi miten paljon kutakin jalostuskoiraa käytetään. Yksittäisen jalostuskoiran ja sen perimän osuus koirakannassa ei saisi nousta kohtuuttoman suureksi. Tämä ongelma tulee esiin matador-jalostuksessa eli silloin, kun suosittuja siitosuroksia käytetään liikaa. Jotta populaation geenipohja pysyisi mahdollisimman laajana, tulisi

6 6 jalostukseen käyttää mahdollisimman monia jalostuskriteerit täyttäviä yksilöitä (sekä uroksia että narttuja) ja niitä tulisi käyttää jalostukseen tasaisesti eli yhtä yksilöä ei suosittaisi liikaa. Tehollinen populaatiokoko on termi, joka kuvaa geenipohjan laajuutta. Mitä pienempi tehollinen populaatio on, sitä nopeammin sen keskimääräinen sukusiitosaste kasvaa ja tapahtuu geenihävikkiä. Tehollisen populaatiokoon tulisi olla vähintään 200 jalostuskoiraa/koirasukupolvi. Se voidaan laskea kaavalla 4*Nm*Nf/(Nm+Nf), jossa Nm on jalostusurosten ja Nf jalostusnarttujen lukumäärä. Tälläkin kaavalla laskettu luku antaa tehollisesta koosta yliarvion, koska siinä ei huomioida esimerkiksi jalostukseen käytettyjen koirien sukulaisuussuhteita. Populaatio on erittäin haavoittuvaisessa tilassa, jos tehollinen koko on alle 50. Taulukko 2. Yhteenveto bouviereiden rekisteröintitilanteesta Suomessa vuosina VUOSI REKISTE- RÖINNIT PENTUEET TUONNIT KASVAT- TAJAT ISÄT EMÄT TP KESKIM. PEN- TUEKOKO TP= tehollinen populaatio (Lähde: Koiranet, yliarvio todellisesta) Taulukko 3. Vuosina jalostukseen käytetyt urokset ja nartut sekä niiden pentumäärät neljän vuoden jaksoissa. Lisäksi taulukossa on koirien lonkka(hd)- ja kyynärnivelkuvaustulokset(ed), silmäpeilaustulokset (OK, jos silmät peilattu edes kerran), luonnenäyttötulokset sekä paras näyttelyssä saatu laatuarvostelu. Uros HD ED Silmät Lte/pk-tulos Nlytulos Jälk. lkm/pentueita vuosina %-osuus Toisessa polvessa pentuja/ Uroksen isän nimi

7 7 pentueita Vuodet Victor-Shermaine B/B 0/0 OK SERT 46/8 v. Rovika s ,5% 22/3 9,9% Valtsu s Av Desos Akbar s. A/A 0/0 OK Lte p. SERT 17/ ,7% C 0/0 OK Lte p. SERT 11/2 Zigzag s ,0% Zalmiacs C 0/0 OK Lte + 157p. SERT 10/1 Yabadabadoo s. PAJÄ ALO3 4,5% 1993 Hosky Lio TC SERT 10/2 Marvelyse ** 4,5% Greenfinger`s Axel A/A 10/1 s ,5% Patrik s B 0/0 OK SERT 8/1 3,6% 74/11 Roger-Kharima v. Rovika 14/2 Kwispel Hex Hector 0/0 Bovenop Dutchman 8/1 Caruso-Orbi v.d. Axmagal 2/2 Lio de la Thudinie 17/2 Comanchero`s Casper 43/7 Fasco Quinty v.d. Jerowin Franz-Pachja v.d. Statorhof s Black-Flash`s Swing The Mood s Senna von Gewdraa Oel s Sarol Magnum s Mike-Donja v.d. Overweg s X- tra s Snadi Idi s C/1 ** 7/1 3,2% 9/1 Arras v.d. Statorhof A/A 0/0 OK PAJÄ ALO3 SERT 7/1 3,2% 0/0 Ukko-Pekka v.h. Eendrachtpark C/C 0/0 OK AVO-1 7/1 3,2% 0/0 Manno von Gewdraa Oel A/A 0/0 OK Lte p. SERT 7/1 3,2% 0/0 Mike-Donja v.d. Overweg B/B 0/0 OK Peko-koe SERT 6/1 2,7% 31/5 Picard Spinks v.d. Overstort B/B 0/1 SERT 6/1 2,7% 14/2 Nalle B/C 6/2 2,7% 0/0 Bovenop Gary Cooper X- treme s A/A 0/0 OK Lte p., JK2 SERT 6/1 2,7% 11/2 Nalle Comanchero s C/C 0/0 Lte p. SERT 5,1 2,3% 10/1 Boswell Dollman Casper s Excerno Czumo Af Aqua s H 0/0 OK Lte p. SERT 5/1 2,3% 0/0 Rowan-Byou v.d. Vanenblikhoeve Snadi Jagger s A/A 0/0 OK HK3 KÄY 1 5/1 2,3% 13/2 Tomba v. Assenrade Venz-Roxanne v. Rovika s C/C 0/0 OK SERT 5/1 2,3% 0/0 Omer Khayenne v.rovika Solo-Obelisque v. Rovika s.? TC ** 4/1 1,8% 5/2 Aram-Donny v.d. Lage Banken Omer-Kheynne v. Rovika s.? SERT 4/1 1,8% 10/2 Ken Holy v.d. Rakkers Nalle s A/A 0/0 OK AVK3 3/1 1,4% 94/15 Bovenop Dutchman Easy Winning`s Michelangelo s A/A 0/0 OK SERT 3/1 1,4% 8/2 Gaabriel Stimulus Dominique s Xebec-Xavjenna v.d. Lage Banken A/A 0/0 OK HK3 IP3, SCHH1 SERT 2/1 0,9% 30/4 Khane Monza v. Rovika A/B 0/0 OK Lte SERT 2/1 0,9% 17/3 Uran-Angele v.d. Lage Banken

8 8 s.1996 Boaz Hurricane v. Aqualand s.? Gillroy-Roxette v. Hogenbirk TC ** TC ** IPO3 VZH SERT 2/1 0,9% 0/0 Vzorro Peggy v. Caya`s Home SERT 1/1 0,5% 2/1 Jespoetnik-Richel v.d. Vanenblikhoeve * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Jalostukseen käytetty eri uroksia yhteensä 33 kpl, joista tuontikoiria 7 ja ulkomaalaisia 8 kpl. Keskimääräinen jalostusikä 3 v 6 kk. Uroksista käytettiin jalostukseen n. 5 % koirista Vuodet Brandon-Ennis v. A/A 0/0 OK Lte p. SERT 24/4 10,4% 0/0 Troy Pepper v.d. Hogenbirk s Duca Vallei X- cellent s C/B 0/0 OK Lte p. SERT 17/2 7,4% 37/4 Nalle Av Desos Akbar s A/A 0/0 OK Lte p. SERT 17/2 7,7% 14/2 Kwispel Hex Hector Dracula s.2000 A/A 0/0 OK SERT 16/3 7,0% 9/1 Victor-Shermaine v. Rovika X- tra s B/B 0/1 SERT 16/3 7,0% 14/2 Nalle Stimulus Dominique s A/A 0/0 OK HK3 IP3, SCHH1 SERT 22/4 6,5% 30/4 Khane Monza v. Rovika Ice-Ike-Bonny Zielebacherhof s Bovenop Sally`s Son s Zalmiacs Yabadabadoo s Ivar-Toos v.d. Vanenblikhoeve s.? Czar Roxet v. Mayorki`s Hoeve s Quantum Satis Analgeticum s.2001 Ygor-Raiza v.d. Vanenblikhoeve s.? Bonbon s Snadi Masi s A/A 0/0 OK Lte p. JUN-2 14/2 6,1% 9/1 Cuju Zielebacherhof A/A 0/0 OK Lte +127 p., B PAKK1 C 0/0 OK Lte + 157p. PAJÄ ALO3 SERT 11/3 4,8% 0/0 Aristes Voltaire SERT 9/1 3,9% 8/1 Caruso-Orbi v.d. Axmagal A/A SERT 9/1 3,9% 0/0 Johnny-Cayoshka v.h. Elckerhof B 0/0 9/1 3,9% 0/0 Doerack A/A 0/0 PHTV Lte p. SERT 9/1 3,9% 0/0 Victor-Shermaine L/ PHPV* v. Rovika ** SERT 9/1 3,9% 25/3 Onyx Yacsha v.d. Ouwelandt B 0/0 OK Lte p. SERT 8/1 3,5% 7/1 X- tra A/A 0/0 PPM* Lte +153 p. AVO- 7/1 3,0% 7/1 Snadi Jagger PAKK1 H PASU0 D 3/3 OK AVO3 7/1 3,0% 9/1 Zalmiacs Xioux Zalmiacs Arthur The King s Patrik s B 0/0 OK SERT 6/1 2,6% 43/7 Fasco Quinty v.d. Jerowin Victor-Shermaine B/B 0/0 OK SERT 5/1 2,2% 74/11 Roger-Kharima v. v. Rovika s.1998 Rovika Altan von der Frei* SERT 5/1 2,2% 11/1 Torro van t Prinzeneiche * Megadam s.? Ceasar Pretty v.d. Heiveldhoeven A/A 0/0 entropi um SERT 5/2 2,2% 8/1 Remco v.d. Heiveldhoeven

9 9 s.1994 Sarol Snickers s C 0/0 OK SERT 5/1 2,2% 23/3 Mike-Donja v.d. Overweg Naavaparran Yliveto s Aristes Latest Sizzle s.? Aristes Voltaire s.? Sarol Gillette s B/B 0/0 OK Lte p. KÄY- HK2, PEHA Hyv H 3/1 1,3% 15/2 Zalmiacs Xerxes A/A 0/0 OK MH-kuvaus SERT 3/1 1,3% 6/2 Aristes North Face v Gryphon A/A 0/0 OK SERT 1/1 0,4% 13/5 Aristes Hot Shot C/C 0/0 OK Lte p. SERT 1/1 0,4% 0/0 Gaabriel * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Jalostukseen käytetty eri uroksia yhteensä 33 kpl, joista tuontikoiria 8 ja ulkomaalaisia 5 kpl. Keskimääräinen jalostusikä 5 v. 2 kk Uroksista käytettiin jalostukseen n. 10 % koirista Vuodet Magic Maker From The Dogsfarm s Bovenop Mårten Bonk s.1997 War Thunder Index s Easy Winning s 0/0 C/B OK SERT 19/2 8,2% 0/0 Xerxes-Toos v.d. Vanenblikhoeve B/B 0/0 OK Lte p. 16/2 6,9% 0/0 Xebec-Xavjenna v.d. Lage Banken A** 0** OK** SERT 14/1 6,0% - War Charging Thunder B/B 0/0 OK Lte p. SERT 12/1 5,2% 0/0 Sarol Pommac El Tiempo s Vanleighofs A** 0** OK** SERT 11/1 4,7% 0/0 Vanleighofs Susant s Kodak Eyceman Moments.2008 Dracula s Bullock van het Gieldre Hof Naavaparran Yliveto s.1996 A/A 0/0 OK SERT 10/2 4,3% 9/1 Victor-Shermaine v. Rovika A** IPO3 SERT 10/2 4,3% - Macho Ashley Off Soeranda s Home B/B 0/0 OK Lte p. KÄY-H 9/1 3,9% 15/2 Zalmiacs Xerxes HK2, PEHA Hyv Carmson s Boris Bzack s B** 0** OK** BH IPO3 BHP3 SERT 9/1 3,9% 0/0 Johnny-Cayoshka v.h. Elckerhof Jackson Frei* ** OK** IPO3 9/1 3,9% 0/0 Quintus-Alma v. t Zielebacherhof * Heukske Kotitontun Arhippa s A/A 0/0 OK PAKK1 JUN-ERI 9/1 3,9% - Naavaparran Yliveto Briland s Elton s A/A 0/0 OK 9/1 3,9% 0/0 Ice-Ike-Bonny Zielebacherhof Ice-Ike-Bonny Zielebacherhof A/A 0/0 OK Lte p. JUN-2 8/1 3,5% 9/1 Cuju Zielebacherhof s Phynto v. Kasr Anubis OK** 8/1 3,5% 22/2 Kendo-Miba v.d. Nevel Hoeve Primoksen Kappas 0/0 C/B OK Lte + 56 p. SERT 8/1 3,5% 0/0 Zalmiacs Vain s.2004 Yabadabadoo Flamand-Falvi C/B 0/0 Katarakt Lte p. SERT 8/1 3,5% - Xerxes-Toos v.d. Luke s.2006 a Vanenblikhoeve Zupo s B/B 0/0 OK SERT 8/1 3,5% - Phynto v. Kasr Anubis Sarol Tailfeather B/B 0/0 OK Lte p. SERT 7/1 3,0% 0/0 Ygor-Raiza v.d.

10 10 s Vanenblikhoeve Kyros Pebbels v.d. A** SERT 7/1 3,0% - Yvar Famke v. Nevel Hoeve Kasr Anubis Bill van de Barbierhoeve A IPO3 7/1 3,0% 9/1 Cain-Darcy v.d Fokro Hof Ewex Farfadet Fils A/A 0/0 OK Lte p. SERT 7/1 3,0% 0/0 Snadi Masi s PAKK1 Snadi Molli 0/0 A/A OK Lte p. 6/1 2,6% 0/0 Snadi Jagger s IP3, VPG2 Naavaparran Akusti s C/C 0/0 OK Lte p. PAKK1 NUO-EH 6/1 2,6% - Naavaparran Yliveto Excerno Macho Marwin af Havanah s B** 0** SERT 5/1 2,2% 0/0 Cash-Mauby v.d. Vanenblikhoeve Excerno Kactus Kvadrat Af Fantasy s Ewex Don Dimperi s ** B** OK** IPO1 LP1 B/A 0/0 OK EK3 JK3 SERT 4/1 1,7% 0/0 Aristes Latest Sizzle SERT 4/2 1,7% 0/0 Patrik HK3 FINMVA Bovenop Sally`s A/A 0/0 OK Lte +127 p. SERT 1/1 0,4% 0/0 Aristes Voltaire Son s PAKK1 Fellow-Penny v.d. SERT 1/1 0,4% 1/1 Xerxes-Toos v.d. Vanenblikhoeve Vanenblikhoeve * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Jalostukseen käytetty eri uroksia yhteensä 31 kpl, joista tuontikoiria 2 ja ulkomaalaisia 11 kpl. Keskimääräinen jalostusikä 4 v. 8 kk Uroksista käytettiin jalostukseen n. 6 % koirista Narttu HD ED Silmät PK-tulos/ LTE Nlytulos Jälk. lkm/pentueita vuosina %-osuus Toisessa polvessa pentuja/ pentueita Nartun isän nimi Vuodet Bovenop Kcynia s Yanette s Estuary s Jessica s Naavaparran Ylletröja s Zalmiacs Alexis s A/A 0/0 OK SERT 17/2 7,7% 5/1 Bovenop Dutchman C/C SERT 16/2 7,2% 25/3 Valtsu B/B 0/1 OK Lte + 8 p. SERT 11/2 5,0% 0/0 Sarol Pinocchio A/A 0/0 OK Lte p. SERT 10/1 4,5% 0/0 Zalmiacs Xerxes D/D 10/1 4,5% 17/12 Zalmiacs Xioux

11 11 Snadi Kinky s Snadi Drakma s Harmless Nice Try s Valma s Snadi Jena s Afrodite-Pretty v.d.heidelhoeven s Tarantella s Jolly-Dollyn Carnival Girl s.93 Snadi Dragon s Black-Flash`s Moonshine s.1997 Ninamanina Duchess s Comanchero`s Duchessa s.1996 Sarol Gloria s Mustansaaran Milli s Bovenop Kerkira s Easy Winnings Montesquieu s.94 Eloise-Xaroch v.d. Lage Banken s Zanya s Ruby s Sarol Cheyenne s Quark Cally v.d. Bielshoeve s. 96 Saga-Mafelice v. Rovika s Bovenop Kalahari s Kuningatar s. 90 Veera s Bovenop Greta Garbo s Stimulus Cicciolina s C/C 0/0 OK VK1 AVO-1 9/1 4,1% 6/1 Franz-Pachja v.d. Statorhof B/A 0/0 OK 8/1 3,6% 43/7 V.Zorro Peggy v. Caya s Home A/A 1/1 OK Lte p. SERT 8/1 3,6% 0/0 Bovenop Dutchman PAJÄ ALO2 B/B 0/0 OK Lte p. SERT 8/2 3,6% 48/8 Nalle A/A 0/0 OK 8/1 3,6% 0/0 Tomba v. Assenrade A/A 1/1 OK Lte + 86 p. SERT 7/1 3,2% 25/5 Remco v.d.heidelhoeven B/B 0/0 OK SERT 7/1 3,2% 7/1 Impossible Boy B/B 1/1 OK Lte p. SERT 7/1 3,2% 0/0 Kössi A/A 0/0 OK Lte p. JK3 KÄY-1 7/1 3,2% 9/1 V.Zorro Peggy v. Caya s Home B/C 0/0 OK Lte +172 p. JK1 SERT 7/1 3,2% 14/2 Valtsu A/B 0/0 OK 7/1 3,2% 0/0 Mike-Donja v.d. Overweg B/B 0/0 OK SERT 7/1 3,2% 0/0 Brutus-Fahra v.h. Eendrachtpark B/A 0/0 OK SERT 6/2 2,7% 8/3 Gaabriel A/A 6/2 2,7% 0/0 Ossi B/A 0/0 OK Lte p. SERT 6/1 2,7% 0/0 Bovenop Dutcman A/A 0/0 OK SERT 6/1 2,7% 0/0 Gaabriel B/B 0/1 OK Lte p. SERT 6/1 2,7% 11/2 Xaroch-Malou v.d. Lage Banken B/B 0/0 OK SERT 5/2 2,3% 9/1 Bovenop Dutchman A/A 0/0 OK SERT 5/1 2,3% 10/1 Brutus-Fahra v.h. Eendrachtpark B/C 0/0 OK Lte p. SERT 5/1 2,3% 0/0 Gaabriel A/A 0/0 OK Lte p. AVO-2 5/1 2,3% 13/2 Hercule Costo Casa PAHA ALO 0 de Mondigo s B/B 0/0 OK Lte p. SERT 4/1 1,8% 10/3 Porche-Khane v. Rovika A/A 0/1 OK Lte p. SERT 4/2 1,8% 14/2 Bovenop Dutchman B/C 0/0 OK SERT 3/1 1,8% 142/25 Roy C/B SERT 3/1 1,8% 8/2 Nalle A/A 0/0 OK Lte p. PAJÄ ALO3 SERT 2/1 0,9% 27/5 Erak de la Plaine des Flandres B/A 0/0 PPM SERT 2/1 0,9% 0/0 Leevy Astra le Petit Colline

12 12 * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Vuosina rekisteröitiin 222 pentua. Narttujen keskimääräinen jalostusikä 3 v.7 kk. Jalostukseen käytetty eri narttuja yhteensä koko aikana 40 kpl, joista 4 tuontinarttua (vuosittain 9,12,8,11) Nartuista käytettiin jalostukseen keskimäärin 18% Sukusiitosprosentti vaihteli välillä 2,81% - 1,36% Vuodet Cita Dana v. Nunc Aut Nunquam s Ewex Droit Drole s Dirlandaa s.2000 B/C 0/0 OK IPO3 SCHH2 AVO-T 19/2 8,3% 0/0 Boris Blitz v.d. Viana Hoeve A/A 0/0 AVOERI 17/2 7,4% 37/4 Patrik A/A 0/0 SERT 17/2 7,4% 7/1 Victor-Shermaine v. Rovika Camilla s A/A 0/0 OK SERT 17/2 7,4% 0/0 Greenfinger`s Axel Bovenop Ocarina A/A 0/0 OK Lte p. SERT 14/2 6,1% 0/0 Stimulus s PAKK1 Dominigue B/B 0/0 OK SERT 12/3 5,2% 9/1 Bovenop Dutchman Zanya s Ichelle Yascha v.d. Ouwelandt A/A 0/0 OK Lte p. SERT 12/2 5,2% 19/2 Onyx Yascha v.d. Ouwelandt Sarol Gloria B/A 0/0 OK SERT 11/2 4,8% 8/3 Gaabriel Sarol Hugoliina A/A 0/0 OK SERT 9/1 3,9% 25/3 Sarol Snickers s Filia s B/C 0/0 OK SERT 9/1 3,9% 28/2 Victor-Shermaine v. Rovika Bovenop Primavera s C/C 0/0 OK Lte p. PAKK1 SERT 9/1 3,9% 0/0 X- treme B/A 0/0 PHTVL/ Lte p. SERT 9/1 3,9% 9/1 Ruusunen s PHPV Dracula Agni s B/A 0/0 OK SERT 9/1 3,9% Zalmiacs Arthur The King Praxtar`s Irmen s A/A 0/0 OK JUN2 7/1 3,0% 9/1 Solar-Obelisque v. Rovika Ewex Dancing B/B 0/0 PHTVL/ PAKK1 NUO1 7/1 3,0% 1/7 Patrik Dahlia s PHPV Snadi Drakma s B/A 0/0 OK 6/1 2,6% 43/7 V.Zorro Peggy v. Caya s Home Elsa A/B 0/0 OK Lte p. SERT 6/1 2,6% 0/0 Easy-Winning s s Michelangelo Ennis-Roxette v. Hogenbirk TC** 0/0 OK 172 p. SERT 6/2 2,6% 23/3 Jespoetnik-Richel v.d. Vanenblikhoeve Bovenop Nera Nefertiti B/C 0/0 OK Lte +70 p. PAKK1 SERT 5/1 2,2% 16/2 Valtsu Comanchero s Emanuela s B/C 0/0 OK Lte p. SERT 5/2 2,2% 8/1 Valtsu Ähäkutti s C/C SERT 5/1 2,2% 0/0 Omer Khayenne v. Rovika Sarol Nougat B/B 0/0 OK Lte p. SERT 5/2 2,2% 0/0 Solo-Obelisque v. s Quantum Satis Aqua Vita s B/B 0/0 OK Lte p. PAKK1 Rovika NUK-1 5/2 2,2% 0/0 Victor-Shermaine v. Rovika Yanette s C/C SERT 3/1 1,3% 25/3 Valtsu

13 13 Sissy Jezebell v. Caya s Home s.02 Wellmat s Alone Amanda s Bovenop Mustang Sally B/B 0/0 OK Lte p. JK1 AVO-ERI 3/1 1,3% 6/1 Henkie Shirdan v. Caya s Home A/A 0/0 OK Lte p. SERT 2/1 1,9% 0/0 Gillroy-Roxette v. Hogenbirk A/B 0/0 OK Lte+ 143 p. SERT 1/1 0,4% 14/2 Xebec Xavjenna PAKK1 v.d. Lage Banken PERA-A hyv * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Vuosina rekisteröitiin 230 pentua. Keskimääräinen jalostusikä 5 v 2 kk. Tehollinen populaatio koko aikana 62,56,56,52. Uroksista käytetty jalostukseen 6,5% Nartuista 19,5% Sukusiitosprosentti vaihteli välillä 1,21%-5,40% Vuodet Drovin Aada Angelika s Bovenop Unikosan s Kertvarosi Logos Inge s Ewex Emilia Wilen s Sarol Hugoliina s Zöpöliini s Drovin Bastet Belinda s Dharma Ximena v. Caya s Home s Bovenop Yamaica s Ellinora van de Vlaamse Boef s Sarol Tennessee s Sarol Tootsie s Drovin Alli Adalmiina s Filia s Comanchero s Heartbreaker s.03 Bandeloos All Shook Up s Cita Dana v. Nunc Aut Nunquam B/B 0/0 OK SERT 16/2 6,9% 0/0 X- Cellent C/C 0/0 OK JK3 SERT 16/2 6,9% 0/0 Stimulus Dominique B/C 0/0 OK 16/2 6,9% 0/0 Viper-Qudacy v.d. Lage Banken A/A 0/0 OK HK3, EK3, KÄY-ERI 15/2 6,5% 9/1 Patrik JK2,VK1 FIN KVA A/A 0/0 OK SERT 14/2 6,0% 25/3 Sarol Snickers B/B 0/0 OK SERT 14/1 6,0% - Phynto v. Kasr Anubis C/B 0/0 OK AVO-EH 12/1 5,2% 0/0 X- Cellent C/C 0/0 OK Lte p. 11/2 4,7% 0/0 Kokomo Grace v. JK1 Caya s Home A/A 0/0 OK Lte p. SERT 11/1 4,7% 0/0 Altan von der Prinzeneiche A/A 0/0 OK Lte p. AVO-H 9/1 3,9% 0/0 Bill van de IP3 Barbierhoeve VPG2 B/B 0/0 PPM SERT 9/1 3,9% 0/0 Ygor-Raiza v.d. Vanenblikhoeve A/A 0/0 OK PAKK1 SERT 9/1 3,9% - Ygor-Raiza v.d. Vanenblikhoeve B/C 0/0 OK 9/1 3,9% 0/0 X- Cellent B/C 0/0 OK SERT 8/1 3,5% 28/2 Victor-Shermaine v. Rovika B/B 0/0 OK JUN-EH 8/1 3,5% - Ceasar Pretty v.d. Haidelhoeven A/A 0/0 OK Lte p. SERT 8/1 3,5% 0/0 Av Desos Akbar B/C 0/0 OK IPO3 SCHH2 AVO-T 7/1 3,0% 0/0 Boris Blitz v.d. Via na Hoeve B** 0** OK Lte p. SERT 7/1 3,0% - Ulriikka s Bonbon Vanilla Pepper A/A 0/0 OK SERT 7/1 3,0% 0/0 Storm Robey v.d.

14 14 v.d.duca Vallei Duca Vallei s Vilhelmiina B/B 0/0 OK SERT 6/1 2,6% 0/0 X- Tra s.2004 Wellmat s Cheri B/B 1/0 OK SERT 6/2 2,6% 0/0 Aristes Latest Sizzle s Snadi Pinky A/A 0/0 OK Lte 0 p. 6/1 2,6% 0/0 Av Desos Akbar s B/B 0/0 OK SERT 4/1 1,7%% 9/1 Bovenop Dutchman Zanya s Bovenop Primavera s C/C 0/0 OK Lte p. PAKK1 SERT 2/1 0,9% 0/0 X- treme Elsa A/B 0/0 OK Lte p. SERT 2/1 0,9% 0/0 Easy-Winning s s Michelangelo * diagnoosi avoin ** ulkomainen terveystulos Vuosina rekisteröitiin 232 pentua. Keskimääräinen jalostusikä 4 v 8 kk. Tehollinen populaatio koko aikana 56,59,51,53. Uroksista käytetty jalostukseen 7% Nartuista 9% Sukusiitosprosentti vaihteli välillä 1,77% - 4,07% Liikakäytöksi lasketaan, jos yksittäisellä koiralla on yli 5 %:n osuus syntyneistä pennuista sukupolvea kohden laskettuna eli noin neljänä peräkkäisenä vuotena tai jos koiran toisen polven jälkeläismäärä ylittää 4-6 pentuetta. Vuosien aikana on jalostukseen käytetty 97 eri urosta ja 111 narttua. Rajan ylittää ensimmäisen sukupolven jälkeläisten osalta 13 urosta ja 16 narttua. Toisen sukupolven jälkeläisten osalta liikakäytön rajan ylittää 3 urosta ja 3 narttua (vahvennettu fontti). 4.2 Luonne ja käyttöominaisuudet Rotumääritelmä kuvaa bouvierin luonnetta näin: "Bouvier on luonteeltaan rauhallinen ja harkitseva, maltillinen ja peloton. Ilme kuvastaa älykkyyttä, tarmoa ja rohkeutta. Bouvierin tulee ehdottomasti aina soveltua työkoiraksi. Kaikki soveltuvuutta heikentävät ominaisuudet katsotaan virheiksi.

15 15 Lisäksi rotumääritelmä listaa vakavaksi virheeksi arkuuden, ja hylkääviksi virheiksi vihaisuuden ja sairaalloiset piirteet; pelokkuuden ja vaarallisen aggressiivisuuden. Bouvier oli korkeassa arvossa työkoirana kotimaissaan aina luvulle asti ollen mm. Hollannin yleisin virkakoirarotu. Rodun runsastuessa Hollannissa huimasti 1970-, ja luvuilla ja näyttelyharrastuksen kasvaessa käyttöpuolen koirat vähenivät luvulla on Hollannissa alettu vaalia tehokkaammin bouvierien ns. KNPVtyölinjoja. Pienessä rodussa tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Bouvier on saavuttanut paikkansa erinomaisen, varman ja käyttökelpoisen luonteensa ansiosta. Bouvier on hyvä perhekoira ja luonteen varmuus tulee esille erityisesti lapsiperheiden arjessa, jossa koiralta vaaditaan hyvää tilannetajua ja kärsivällisyyttä. Tämän luonteen vaaliminen on kasvatuksen tärkein osa-alue. Jalostuskoirien luonteen ja käyttökelpoisuuden arvioinnin tulee perustua käyttökokeiden tai ainakin luonnetestien tuloksiin. Suositeltavaa on, että jalostukseen käytettävät yksilöt testataan jollakin luonnetta kuvaavalla kokeella, testillä tai kuvauksella, joita ovat palveluskoirakokeet, luonnetestit ja MH-kuvaukset. Rotumääritelmän mukainen bouvier on myös hyvin yhteiskuntakelpoinen. Vuosina bouvieria eli n. 13% tuona aikana rekisteröidyistä koirista suoritti hyväksytysti Käyttäytymiskokeen, jonka kaupunkiosuudessa mitataan koiran yhteiskuntakelpoisuutta. Taulukko 4. Jalostukoirien luonnenäyttö. vuodet luonnetesti Pk-tulos Pk-tulos+ luonnetesti Jalostusyksilöitä yht. Luonnenäyttöä omaavien osuus ,00% ,00% Vaikka luonnenäyttöä antaneiden koirien määrää on saatu kasvatettua, prosenttilukua ei vieläkään voida pitää kuin tyydyttävänä. (Lukuun on laskettu myös PAKK-tulokset) Alkuperämaiden luonne-ja käyttökokeet Bouvierin käyttö karjakoirana oli loppumassa yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten myötä jo rotumääritelmän kirjoittamisvaiheessa, luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Samoihin aikoihin oli alkanut koirien käyttö poliisitehtävissä. Usein nämä koirat olivat karja- tai paimenkoiria. Tehtäviin sopivien koirien valitsemiseksi syntyi erilaisia poliisikoiravalmiuksia mittaavia koemuotoja. KNPV- koe. (Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging ). Eri KNPV kokeita ovat PH1 ja PH2. Näiden lisäksi on esinevartiointikoe (ObH) jälkikoe (SpH) ja aiemmin myös pelastuskoe (RH). PH1 on peruskoe ja sen suoritettuaan koira on valmis vartiointi- ja poliisikäyttöön. PH2 kokeen suorittavat ovat yleensä jalostuskäytössä. Aiemmin bouvier oli yleisin koirarotu näissä kokeissa. Uusia PH1 kokeen suorittaneita bouviereita on nykyisin n. kolme vuodessa. Ranskalaisten ja belgialaisten koirien sukutauluista löytyy ring-tuloksia. Ring-kokeissa painotetaan koiran hallittavuuta purutilanteissa. Eri Ring-lajeja ovat Mondio ring (MR1-MR3), Belgialainen ring (BR3-BR1) ja Ranskalainen ring (FR1-FR3). Brevet on tasokoe ennen varsinaisiin Ring-kokeisiin pääsyä. Ranskalaisia luonne-ja käyttöominaisuustestejä: CSAU - Certificat de Sociabilité et d'aptitude à l'utilisation - Sertifikaatti sosiaalisuudesta ja käyttökoiraksi soveltuvuudesta. Suoritetaan ennen ensimmäistä käyttökoetta. Koirille, jotka treenaavat tottelevaisuus- tai käyttökokeita silmälläpitäen. TAN - Test d'aptitude Naturelle Palveluskoirien soveltuvuustesti.. Osioina sosiaalisuus, puolustustaipumus ja laukaukseen suhtautumiunen. Ei vaadi kouluttamista.

16 16 TATD- Test d'aptitude au Travail de Défence Työkoiratesti, tarkoitettu suojelulajeissa kilpaileville koirille TC - Test de Caractère Luonnetesti. Sisältää TAN-testin osiot sekä rohkeuskokeen. Ranskassa saavat näyttelyissä kilpailla sertfikaatista vain TC-testin läpäisseet koirat. TC-testiin osallistuvalla koiralla tulee olla suoritettuna CSAUtesti. CANT-Test d'aptitude sur troupeau paimennustaipumustesti CQN-Certificat de Qualité Naturelle- Käyttöominaisuus testi (suojelu, jälki) SELECTION- jalostustarkastus Sisältää luonteen ja ulkomuodon arvioinnin. Samanlainen sekä Ranskassa että Belgiassa Alkuperämaiden valionarvovaatimukset Ranska; 3x cacib kolmelta eri tuomarilta, joista vähintään 2 ranskalaista. 1 cac. pitää olla rodun erikoisnäyttelystä. Hyväksytty CT-luonnetesti, sekä ranskalainen lonkkakuvauslausunto. Belgia; 2 x cacib, CQN tai IPO1 Belgiassa suoritettuna Palveluskoirakokeet Suomessa Bouvier sai oikeuden osallistua palveluskoirakokeisiin v Bouviereilla pk-lajeista jälki, haku ja viesti ovat olleet suosituimmat. Nykyisin yhä useampi rodun harrastaja valitsee lajikseen suojelun. Suomen muotovalion arvoon bouvier tarvitsee koulutustunnuksen palveluskoirakokeiden 2. luokasta sekä kolme näyttelysertifikaattia kolmelta eri tuomarilta. Vuosina bouviereille on kertynyt palvelus- ja pelastuskoirakoekäyntejä 388 kpl. Suomalaisista bouviereista on vuoden 2009 loppuun mennessä valmistunut kaikkiaan viisi (5) käyttövaliota, 17 muotovaliota (kaksi tottelevaisuuskokeiden tuloksilla ennen vuotta 1986) sekä kolme tottelevaisuusvaliota. Taulukko 5. Bouvierien palveluskoirakoekäynnit Vuosi Yhteensä Jälki Haku Viesti Etsintäiskoe PASU PAKK PEKO Tulos% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00%

17 17 Taulukko 6. Palveluskoirakokeisiin osallistuneiden koirien määrä vuosittain Taulukko 7. Palveluskoirakokeisiin osallistuneiden koirien prosentuaalinen osuus syntymävuoden rekisteröinneistä vuosina Rekisteröity / 74/3 73/6 48/0 70/0 52/4 65/5 54/4 57/6 76/3 kilpaillut % osuus 4,0 8, ,7 7,7 7,4 10,4 3,9 Bouvier on palveluskoirarotu, jota kuitenkin yhä harvenemassa määrin näkee palveluskoirakokeissa. Koekäyntien määrä on laskenut koko 2000-luvun ajan. Kyseessä ei kuitenkaan ole rodussa tapahtunut käyttöominaisuuksien heikentyminen vaan yleisesti ottaen palveluskoirakokeissa käydään entistä vähemmän Luonnetesti Bouviereja on käynyt luonnetestissä yhteensä 293 kappaletta. Jalostukseen käytettävän koiran luonnetestin loppupistemäärällä ei sinällään saa olla merkitystä jalostusyksilöitä valittaessa, vaan huomio tulee kiinnittää puutteellisiin luonneominaisuuksiin ja pyrkiä parantamaan osa-alueista taistelutahtoa ja temperamenttia, joissa tällä hetkellä on puutteita ( kts. taulukko 8) Jotta rodunomaisuus saataisiin säilytettyä, jalostuskoirilla tulisi olla pevisaan liitetty testauspakko; joko pk-koe, luonnetesti tai MH-kuvaus (ei koske typistettyjä tuontikoiria).

18 18 Taulukko 8. Luonnetestitilasto. Tummennetulla tavoitetulos. Alleviivattuna prosentuaalisesti yleisin testitulos. BOUVIERIT: Toimintakyky 0,68 % 16,04 % 65,19 % 17,06 % 1,02 % 0,00 % Terävyys 31,40 % 5,12 % 63,14 % 0,34 % 0,00 % 0,00 % Puolustushalu 43,00 % 10,24 % 35,49 % 10,92 % 0,34 % 0,00 % Taisteluhalu 15,70 % 46,08 % 1,02 % 31,40 % 5,80 % 0,00 % Hermorakenne 0,00 % 11,60 % 83,62 % 4,78 % 0,00 % 0,00 % Temperamentti 29,01 % 49,15 % 12,97 % 7,51 % 1,37 % 0,00 % Kovuus 26,28 % 0,68 % 61,43 % 0,00 % 11,60 % 0,00 % Luoksepäästävyys 62,80 % 33,45 % 3,41 % 0,00 % 0,00 % 0,34 % KAIKKI RODUT: Toimintakyky 0,20 % 15,63 % 54,98 % 26,65 % 2,53 % 0,01 % Terävyys 30,83 % 5,27 % 63,31 % 0,15 % 0,22 % 0,22 % Puolustushalu 41,06 % 8,63 % 37,23 % 12,45 % 0,29 % 0,35 % Taisteluhalu 20,33 % 46,68 % 2,90 % 24,74 % 4,86 % 0,49 % Hermorakenne Temperamentti 0,14 % 39,50 % 10,69 % 36,74 % 82,95 % 18,41 % 5,75 % 4,95 % 0,36 % 0,40 % 0,12 % 0,00 % Kovuus 20,01 % 0,42 % 62,10 % 0,01 % 16,89 % 0,56 % Luoksepäästävyys 67,11 % 28,02 % 3,48 % 1,19 % 0,13 % 0,06 % EROT: Toimintakyky 0,48 % 0,41 % 10,21 % -9,59 % -1,50 % -0,01 % 11,10 % Terävyys 0,57 % -0,15 % -0,17 % 0,20 % -0,22 % -0,22 % 0,24 % Puolustushalu 1,94 % 1,61 % -1,73 % -1,53 % 0,05 % -0,35 % 1,82 % Taisteluhalu -4,64 % -0,60 % -1,88 % 6,66 % 0,94 % -0,49 % -7,12% Hermorakenne -0,14 % 0,91 % 0,67 % -0,97 % -0,36 % -0,12 % 1,44 % Temperamentti -10,49 % 12,41 % -5,44 % 2,56 % 0,97 % 0,00 % -3,53% Kovuus 6,27 % 0,26 % -0,67 % -0,01 % -5,29 % -0,56 % 5,86 % Luoksepäästävyys -4,31 % 5,42 % -0,07 % -1,19 % -0,13 % 0,28 % 1,04 % Tärkeimmät puutteet ilmenevät TAISTELUHALUSSA ja TEMPERAMENTISSA, niihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Puutteet ilmenevät passiivisuutena ja yleisenä haluttomuutena. Tarkempi luonne-ja käyttäytymisanalyysi tullaan toteuttamaan terveyskyselyn yhteydessä. Bouvierin luonnetestin TAVOITETULOS: Tummenetulla tavoite, ohuemmalla vielä hyväksyttävä tulos. Toimintakyky: Terävyys: Hyvä (+2) tai kohtuullinen (+1) (+3 suuri koira ei ole ohjattavissa oleva palveluskoira) Kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua (+3) tai suuri ilman jäljelle jäävää (+2)

19 19 Puolustushalu: Kohtuullinen hillitty (+3) tai suuri hillitty (+2) Taisteluhalu: Suuri (+3) tai kohtuullinen (+2) tai erittäin suuri (+1) Hermorakenne: Tasapainoinen (+2) tai hieman rauhaton (+1) Temperamentti: Vilkas (+3) tai kohtuullisen vilkas (+2) Kovuus: Kohtuullisen kova (+3) tai hieman pehmeä (+1) Luoksepäästävä: Luoksepäästävä hieman pidättyväinen tai aavistuksen pidättyväinen (+2) tai hyväntahtoinen, luoksepäästävä ja avoin (+3) Laukauspelottomuus: Laukausvarma (+++) Edellä mainitut poikkeukset tavoitetulokseen hyväksyttäisiin, mutta kuitenkin niin, ettei poikkeuksien yhteismäärä ylitä kolmea. Luonnetestin osa-alueet: Toimintakyky Kuvaa koiran kykyä tehdä ratkaisuja erilaisissa sille uusissa tilanteissa. Toimintakykyä ilmentää niin puolustautuminen kuin pakokin. Toimintakyvyttömyyttä taas koira pyrkimys tilanteen mitätöintiin, ja koiran hyytyminen mitään tekemättömäksi. Terävyys Terävyydellä tarkoitetaan koiran taipumusta reagoida aggressiivisesti sitä uhkaavaan ihmiseen. Mitä terävämpi koira on, sitä pienemmästä ärsykkeestä se käyttäytyy aggressiivisesti. Terävyyden erikoiskokeessa koira kiinnitetään lyhyellä taluttimella seinään, ja ohjaaja poistuu näkyvistä. Koiran rauhoituttua toinen testituomareista lähestyy koiraa ensin epäröiden, ja lopuksi uhkaavasti. Saavuttuaan koiran luo tuomari lopettaa uhkaamisen, ja alkaa puhua koiralle ystävällisesti. Koiran aggression, tai pelon, tulee muuttua luoksepäästävyydeksi. Puolustushalu Koiralla on perinnöllinen halu puolustaa laumaansa. Nimenomaan halua pyritään luonnetestissä arvioimaan, ei koiralle opetettua suojeluharrastuksen puruliikkeiden osaamista.

20 20 Taisteluhalu Taisteluhalu on koiran perinnöllinen halu fyysiseen voimiensa käyttöön, ja leikkimieliseen, tai todelliseen, taisteluun saavuttaakseen jotain. Väsyessään fyysisesti koira pystyy jatkamaan toimintaansa nimenomaan taisteluhalunsa avulla. Hermorakenne Koiran kaikista ominaisuuksista sen hermojen vahvuus on tärkeimpiä jokapäiväiseen elämään vaikuttavia ominaisuuksia. Koiran omistaja ei pysty mitenkään vaikuttamaan koiransa hermorakenteeseen. Perimältään hyvähermoinen koira kestää kaikenlaisia elämän kolhuja antamatta niiden vaikuttaa sen käyttäytymiseen. Hermorakennetta tarkkaillaan koko luonnetestin ajan. Temperamentti Temperamentilla ei tarkoiteta vain koiran reagointinopeutta ympäristöönsä, vaan kykyä havainnoida kaikki ympäristön tapahtumat ilman viivettä ja reagoida niihin järkevästi. Temperamentin ollessa liian korkealla ympäristön tapahtumat häiritsevät koiraa niin, ettei se enää kykene keskittymään oikein mihinkään. Kovuus Kovuudella tarkoitetaan koiran taipumusta muistaa sille epämiellyttäviä kokemuksia, ja välttää niiden kohtaamista uudelleen. Perimältään pehmeän koiran käyttäytyminen muuttuu paljonkin koiran kokemuksien ja omistajan toimien perusteella. Kova koira ei yhtä helposti anna vaikuttaa käytökseensä. Luoksepäästävyys Luoksepäästävyyttä mitataan koiran suhtautumisella vieraaseen, ystävällisesti käyttäytyvään ihmiseen. Koiran tulisi antaa luonnetestituomarin ottaa kontaktia ja koskea itseensä. Suhtautuminen ampumiseen Luonnetestiin kuuluu aina kaksi 9mm pistoolilla ammuttua laukausta. Koiran tulisi kestää laukaukset ja säilyttää toimintakykynsä. Kullekin koiralle ammutaan aina vasta testinsä lopuksi, jotta laukauksiin reagoivien koirien muut ominaisuudet saadaan arvioitua ilman ampumisen aiheuttamaa stressiä. Taulukko 8. Bouvierien MH-kuvaukset Vuosina on Kennelliiton virallisissa MH-kuvauksissa käynyt neljä bouvieria, kaksi urosta ja kaksi narttua. Kaikki koirat suorittivat kuvauksen. Bouvierille ei ole toistaiseksi olemassa suositusarvoja kuvauksen eri osioihin.

Luonnetestit Toimintakyky Terävyys Puolustushalu Taisteluhalu Hermorakenteella Temperamentti Kovuudella Luoksepäästävyys Laukauspelottomuus

Luonnetestit Toimintakyky Terävyys Puolustushalu Taisteluhalu  Hermorakenteella Temperamentti Kovuudella Luoksepäästävyys Laukauspelottomuus Luonnetestit Luonnetestin osa-alueita ovat toimintakyky, terävyys, puolustushalu, taisteluhalu, hermorakenne, temperamentti, kovuus, luoksepäästävyys ja laukauspelottomuus. Toimintakyky on luonteenominaisuus,

Lisätiedot

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli

Keeshondien JTO Mitä jäi käteen? Johdanto. Sukusiitosprosentti Suomen Keeshond ry. Outi Hälli Johdanto Keeshondien JTO 27-211 211 Mitä jäi käteen? Suomen Keeshond ry Outi Hälli 23.1.211 Sukusiitosprosentti Yksittäisen pentueen kohdalla sukusiitosprosentti ei saisi nousta yli 6,2 Vuoden 27 alusta

Lisätiedot

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014

Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Saksanpaimenkoirien jalostuksen tilastokatsaus 2014 Koonnut Eero Lukkari Taulukossa 1 on Jalostustietojärjestelmästä poimittu vuositilasto rekisteröinneistä. Luvuissa on mukana sekä lyhyt- että pitkäkarvaiset.

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.8.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006.

KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.1.2001. Muutos 9.1.2005. Muutos 28.1.2006. KASVATTAJAKOLLEGION SÄÄNNÖT Voimaan 1.5.2015 1. KASVATTAJAKOLLEGION TARKOITUS Edistää kromforländerien jalostuksellista

Lisätiedot

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016

Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 Suomen Australiankarjakoirat ry:n sääntömääräinen vuosikokous 6.3.2016 PAIKKA: Jämsä, Teboil Patalahti osoite: Patalahdentie 20, 42100 Jämsä (9-tien varressa) Klo 14 Valtakirjojen tarkistus ja paikalle

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO HARVALUKUISILLE RODUILLE Mallirunko on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity alle 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön)

MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön) MITÄ RODULLEMME ON TAPAHTUNUT VIIME VUOSINA! (Tämän artikkelin on laatinut Tarmo Välimäki 24.03.2011 SDJ.n ja sen jäsenistön käyttöön) Käsittelen ja tarkastelen tässä kirjoituksessani jalostustoimikunnan

Lisätiedot

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013 Shetlanninlammaskoirat ry:n terveyskyselyn vastausten tarkastelu Shetlanninlammaskoirien terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta. Terveyskyselylomake on Shetlanninlammaskoirat

Lisätiedot

ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE

ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE ESITYS SUOMEN LAIKAJÄRJESTÖ RY:N HALLITUKSELLE Venäläis-eurooppalaisten laikojen jalostustoimikunta esittää Suomen Laikajärjestö ry:n hallitukselle rodun jalostuksen tavoiteohjelman kohta 4.3.2 (s. 22

Lisätiedot

Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty vuosikokouksessa

Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty vuosikokouksessa Liite 3 (1) Suomen Leonberginkoirat ry JALOSTUSOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty vuosikokouksessa 29.3.2014 Nämä ohjeet on laadittu yleisesti hyväksyttyjä koiranjalostuksen periaatteita ja Suomen Kennelliiton Finska

Lisätiedot

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA

ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA VESIKOIRAT RY/ ESPANJANVESIKOIRIEN JALOSTUSTOIMIKUNTA ESPANJANVESIKOIRIEN ROTUPALAVERI 2014 / ASIALISTA 1) PEVISA-ohjelman tiukennukset SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO: astutushetkellä voimassa oleva lausunto,

Lisätiedot

Luuston kasvuhäiri ja liikuntaelinten sairauksia

Luuston kasvuhäiri ja liikuntaelinten sairauksia Luuston kasvuhäiri iriöt t ja muita tuki- ja liikuntaelinten sairauksia Anu Lappalainen Pieneläinsairauksien insairauksien Erikoiseläinl inlääkäri SPL:n kasvattajakurssi 24.2.2006 Termejä dysplasia = kasvuhäiri

Lisätiedot

BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Laulava Lara

BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Laulava Lara BARBET JALOSTUSKATSELMUS B KÄYTTÄYTYMINEN JA 1(5) 1(5 KÄYTTÖOMINAISUUDET Paikka Sastamala Aika 13.-14.7.2013 Arvioija Koiran nimi Laulava Lara Rekisterinumero FI46304/10 Sukupuoli U N Tunnistusmerkintä

Lisätiedot

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys

PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys PEVISA - Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma mäyräkoirat, vuosille 2015 2016 hallituksen esitys Suomen Mäyräkoiraliiton hallitus esittää vuoden 2014 loppuun voimassa olevan PEVISA

Lisätiedot

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla.

Kilpailussa huomioidaan korkeintaan kuusi (6) parasta tulosta pennuilla, aikuisilla ja veteraaneilla. Pistelaskusäännöt - NN-kilpailu 2017 Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa näyttelyissä käyneet ja pisteitä keränneet norfolkin- ja norwichinterrierit sekä niiden kasvattajat. Ainoastaan Suomen

Lisätiedot

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa?

Kasvattajapäivät 2014. Rodun tilanne tulevaisuudessa? Kasvattajapäivät 201 Rodun tilanne tulevaisuudessa? SPJ-FSK 17.5.201 Thommy Svevar 17.05.201 Thommy Svevar Suomen Pystykorvajärjestö Finska Spetsklubben r.y. Nykytilanne - analyysi Tilastot osoittavat,

Lisätiedot

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko

Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa alkaen, lisätty Rallytoko Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt SSSK ry Vuoden parhaat -pistelaskusäännöt voimassa 1.1.2013 alkaen, 1.1.2016 lisätty Rallytoko Pistelaskussa huomioidaan Suomen Kennelliiton (SKL) ja Suomen Palveluskoiraliiton

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 Yleistä 3 2 Talous 3 3 Jalostustoimikunta 3 4 Koulutus- ja Kilpailutoimikunta 3 5 Näyttelytoimikunta 4 6 Tiedotustoimikunta 4 7 Leiritoiminta 5 8 Aluetoiminta

Lisätiedot

Luonneominaisuudet, rodunomainen koe, koulutus ja perimä

Luonneominaisuudet, rodunomainen koe, koulutus ja perimä Luonneominaisuudet, rodunomainen koe, koulutus ja perimä Kokemukset Genotyyppi Aggressio Kovuus Hermot Ohjattavuus Rohkeus Saalis Aktiivisuus Varmuus Taistelutahto Fenotyyppi Rotumää ääritelmä Rodunomainen

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Riikka Eskelinen KOIRAN NIMI Big Bugbear's Alvin PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi

Lisätiedot

BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE. Flink

BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE. Flink BUHUND ROTUMÄÄRITELMÄN TULKINTAOHJE HISTORIA Buhundin tyyppisiä pystykorvia on ollut joka puolella pohjoista havumetsävyöhykettä jo esihistoriallisella ajalla. Koirien luurankoja on löydetty mm. vanhoista

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Tuomo Hassinen KOIRAN NIMI Kurkon Kaiku Tyyne FI37093/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

näyttö? 14.11.2011 Luennon sisältö Katariina Mäki 15.9.2011 Luonne tärkein Miksi tutkittiin tätä? Vuonna 2005 julkaistu tutkimus:

näyttö? 14.11.2011 Luennon sisältö Katariina Mäki 15.9.2011 Luonne tärkein Miksi tutkittiin tätä? Vuonna 2005 julkaistu tutkimus: Käyttö Jalostuskoiran vs. valinta näyttö? Katariina Mäki 15.9.2011 Katariina Mäki 12.11.2011 Kuva: Tapio Eerola Luennon sisältö Vuonna 2005 julkaistu tutkimus:. The effect of breeding schemes on the genetic

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3

Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 VIIRIÄISKOIRIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Hyväksytty Suomen Spanieliliitto ry:n kokouksessa 9.3.2013 Hyväksytty Jalostustieteellisen toimikunnan kokouksessa 7.5.2013 0 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Terveyskysely länsigöötanmaanpystykorvien omistajille ja kasvattajille

Terveyskysely länsigöötanmaanpystykorvien omistajille ja kasvattajille Terveyskysely länsigöötanmaanpystykorvien omistajille ja kasvattajille Tulosta lomake, täytä se ja postita 20.4.2016 mennessä osoitteeseen Riikka Aho, Pölkkyinniementie 23 A, 58900 RANTASALMI Kyselykaavake

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Esa Romppanen KOIRAN NIMI Cassu FI24299/13 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

LITTEEPALTTOOSET PALLAUTTELIJAT. Jaktlig avkommebeskrivning metsästysominaisuuksien jälkeläiskuvaus

LITTEEPALTTOOSET PALLAUTTELIJAT. Jaktlig avkommebeskrivning metsästysominaisuuksien jälkeläiskuvaus LITTEEPALTTOOSET PALLAUTTELIJAT Jaktlig avkommebeskrivning metsästysominaisuuksien jälkeläiskuvaus Jälkeläisarviointi Yksilön jalostusarvoa arvioidaan sen jälkeläisten perusteella Mitä enemmän jälkeläisiä

Lisätiedot

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje

Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje Suomen Ajokoirajärjestön jalostusneuvojan toimintaohje 1. Velvoitteet Ottaessaan vastaan SAJ - FSK:n jalostusneuvojan tehtävät asianomainen sitoutuu noudattamaan rotujärjestön jalostustoimikunnan johtosääntöä

Lisätiedot

Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua

Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan 11 uutta rotua Katariina Mäki 17.2.2009 Suomen Kennelliiton lonkkaindeksilaskentaan lisättiin alkuvuodesta mukaan 11 uutta rotua: bordercollie, bullmastiffi, chow chow,

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Pasi Hälinen KOIRAN NIMI Johka FI35983/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

PERÄPÖKSÄN KENNEL JA BEAGLET 1980 2013

PERÄPÖKSÄN KENNEL JA BEAGLET 1980 2013 PERÄPÖKSÄN KENNEL JA BEAGLET 1980 2013 Hely, 038977/80, ( Ensimmäinen Beagleni ) Hilu, 25483A/ 76& MVA Tommi, 18685/78 Miten se tapahtui Tasapurentainen, tiukka, innokas ja liian hyvä vei etusormen Kolmet

Lisätiedot

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE

SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Suomenpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 1 SUOMENPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Yleistä Jaoston puheenjohtajan tulee luottamustoimessaan johtaa jaoston toimintaa 16.8.2014 SPJ:n hallituksen

Lisätiedot

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT

VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO SÄÄNNÖT Vuoden Näyttelybokseri kilpailun pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti vuoden aikana virallisiin näyttelyihin osallistuneiden bokserien tuloksista.

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma. Suomenlapinkoira

Jalostuksen tavoiteohjelma. Suomenlapinkoira Jalostuksen tavoiteohjelma Suomenlapinkoira 06-09 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 04.0.04 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt 6.06.05 Sisällys. YHTEENVETO... 4. RODUN TAUSTA... 5

Lisätiedot

J A L O S T U S L O M A K E A.

J A L O S T U S L O M A K E A. J A L O S T U S L O M A K E A. RASTI HALUAMASI VAIHTOEHTO! JALOSTUSTIEDUSTELU Mikäli etsit nartullesi sopivaa urosta. Jalostustoimikunnan esittämää urosta käyttämällä sinun ei tarvitse enää täyttää jalostusilmoitusta

Lisätiedot

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille

Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille 1 / 5 Ensimmäiset ikäindeksit laskettu berninpaimenkoirille Katariina Mäki Suomen Sveitsinpaimenkoirat ry on kartoittanut berninpaimenkoirien kuolinsyitä ja -ikiä vuodesta 1995 alkaen. Aineistoa on kertynyt,

Lisätiedot

Luonnetesti - mikä se on?

Luonnetesti - mikä se on? Luonnetesti - mikä se on? teksti: Saana Myllylä kuvat: Jane Ilomäki Luonnetestin tarkoituksena on kartoittaa koiran synnynnäisiä (ja ainakin jossain määrin perinnöllisiä) luonneominaisuuksia. Suomessa

Lisätiedot

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen

Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen Sukulaisuussuhteesta sukusiitokseen MMM, tutkija Katariina Mäki Kotieläintieteen laitos/kotieläinten jalostustiede Helsingin yliopisto Rotumääritelmät kuvaavat tarkasti, millainen jalostukseen käytetyn

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Kimmo Pljo KOIRAN NIMI Nirppu PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi SYNTYMÄAIKA

Lisätiedot

- Kasvattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on kasvattanut vähintään kolme pentuetta.

- Kasvattajatuomariksi katsotaan tuomari, joka on kasvattanut vähintään kolme pentuetta. VUODEN NÄYTTELYBOKSERI KIERTOPALKINTO Vuoden Näyttelybokseri kilpailun pisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti vuoden aikana virallisiin näyttelyihin osallistuneiden bokserien tuloksista. - Kasvattajatuomarilla

Lisätiedot

PÄIVITETTY 13.2.2011. VOIMASSA 1.1.2012-31.12.2016 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt päivityksen 9.11.2011

PÄIVITETTY 13.2.2011. VOIMASSA 1.1.2012-31.12.2016 SKL:n jalostustieteellinen toimikunta hyväksynyt päivityksen 9.11.2011 SUOMEN AUSTRALIANKARJAKOIRAT RY JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2007-2011 Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 11.03.2006 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 2006 SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

SLOVAKIANCUVAC JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

SLOVAKIANCUVAC JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA SLOVAKIANCUVAC JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2014-2018 Hyväksytty Slovakianpaimenkoirayhdistys ry:n yleiskokouksessa 14.7.2012 Hyväksytty Suomen Seurakoirayhdistys ry:n yleiskokouksessa 26.11.2012 Hyväksytty

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Susanna Pulkkinen KOIRAN NIMI Loistawan Bruce PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina

Lisätiedot

Länsigöötanmaanpystykorva - Västgötaspets

Länsigöötanmaanpystykorva - Västgötaspets Länsigöötanmaanpystykorva - Västgötaspets Rodun historiaa Länsigöötanmaanpystykorva, kotoisammin göötti, on vanha ruotsalainen rotu. Sitä käytettiin ilmeisesti jo viikinkiaikana pihakoirana Länsi-Göötanmaalla

Lisätiedot

GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012

GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012 GREYHOUNDIEN TERVEYSKARTOITUS 2012 Hyvä Greyhoundin omistaja! Tarkoituksenamme on kartoittaa v. 2002 ja sen jälkeen syntyneiden koirien tiedot, myös terveiden ja jo kuolleiden koirien osalta. Koiran nimen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:16 ja totesi läsnäolijat. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:16 ja totesi läsnäolijat. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Saksanpaimenkoiraliitto ry 1 (6) Pia Heinonen 28.1.2014 SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 HALLITUKSEN KOKOUS Aika 26.1.2014 klo 09.00 Paikka: Holiday Inn Airport,Vantaa 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Jalostusindeksien laskentaa

Jalostusindeksien laskentaa 1 / 8 Jalostusindeksien laskentaa Katariina Mäki Suomen Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä löytyvät BLUP-indeksit 38 rodun lonkka- ja/tai kyynärnivelen kasvuhäiriölle. BLUP-indeksi on tietyn aineiston

Lisätiedot

Epilepsian vastustaminen

Epilepsian vastustaminen Epilepsian vastustaminen Suomenpystykorvilla 1 Suomen Pystykorvajärjestö 3:n rodun rotujärjestö Suomenpystykorva Karjalankarhukoira Pohjanpystykorva Jokaisella rodulla oma rotujaosto ja jalostusryhmä Noin

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Yleistä Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain Vuoden Kettuterrieri-, Vuoden Metsästyskettuterrieri-, Vuoden Näyttelykettuterrieri- (erikseen

Lisätiedot

Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu

Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu Suomen Englanninbulldoggiyhdistyksen Vuoden 2014 voitokkain -kilpailu Suomen Englanninbulldoggiyhdistys jakaa vuosittain kiertopalkinnon Vuoden voitokkaimmalle bulldoggille, veteraanille, pennulle ja kasvattajalle

Lisätiedot

Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä

Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä Kooste vuoden 2013 pentuepalautteista 27.2.2016 jalostustoimikunta kuvat Eila Pöysä Yleistä Pentuepalautteiden avulla kerätään tietoa shetlanninlammaskoirien lisääntymisterveydestä. Tietoa käytetään mm.

Lisätiedot

Hyvä Schipperken omistaja!

Hyvä Schipperken omistaja! Suomen Schipperke Kerho ry:n 18.11.2012 1(6) Hyvä Schipperken omistaja! Suomen Schipperkekerho ry suorittaa kartoitusta rodun yleisestä terveystilanteesta. Saadaksemme mahdollisimman kattavan ja totuudenmukaisen

Lisätiedot

JALOSTUSOHJE

JALOSTUSOHJE JALOSTUSOHJE 1.8.2014 31.7.2015 Yleistä Nartunomistajan tulee ottaa yhteyttä jalostustoimikuntaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua astutusta (suositus 2kk ennen astutusta) ja esittää suunnittelemansa yhdistelmät

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA PÄIVITETYSTÄ TOIMINTAOHJEESTA 1. Miksi ehdotuksesta tehdään päätös nyt, kun asiat jäivät rotupalaverissa kesken? Rotupalaverissa ehdittiin käsittelemään ehdotukseen liittyvä kohta

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Sodankylä Luosto ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi PÄIVÄMÄÄRÄ 27.6.2015 SIHTEERIT Elina Sieppi VALOKUVAUS Heini Lehisto ELÄINLÄÄKÄRI KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA

Lisätiedot

Suomenhevosten kasvuhäiriötutkimus Susanna Back

Suomenhevosten kasvuhäiriötutkimus Susanna Back Suomenhevosten kasvuhäiriötutkimus Susanna Back 1 Tutkimuksen tavoite Kartoittaa suomenhevospopulaatiossa osteokondroosin (OD) esiintyvyyttä ja periytyvyyttä (heritabiliteetti) Osa suomenhevosten jalostusohjesäännön

Lisätiedot

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut

Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Vuoden Dalmatiankoira -kilpailut Yleistä Dalmatiankoirat - Dalmatinerna ry:n jäsen. Näyttelyjä koskevissa kilpailuissa pisteitä lasketaan ainoastaan kotimaisista virallisista näyttelyistä sekä yhdistyksen

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

Yhteenveto luonnetestatuista kääpiöpinsereistä

Yhteenveto luonnetestatuista kääpiöpinsereistä Yhteenveto luonnetestatuista kääpiöpinsereistä 1992-2014 SUOMEN KÄÄPIÖPINSERIT RY SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ SUOMALAISESTA LUONNETESTISTÄ... 3 2 LUONNETESTIN OSA-ALUEET... 4 2.1 LUONNETESTIN OSA-ALUEPISTEET

Lisätiedot

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA

SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA SELVITYS SIITÄ MITEN ERÄÄT PERINNÖLLISET SAIRAUDET (KUTEN GPRA JA FUCOSIDOSIS) PERIYTYVÄT ENGLANNINSPRINGERSPANIELEISSA Kaikki koiran perimät geenit sisältyvät 39 erilliseen kromosomipariin. Geenejä arvellaan

Lisätiedot

Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t

Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t Vuoden Koirat 2016 kilpailujen sa a nno t Yleistä Näyttelykoirakilpailussa koiran omistajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Muissa lajeissa koiran ohjaajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Vuoden Agilitytulokas

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Säännöt voimassa??.2016 alkaen (edellinen päivitys 01.01.2010). Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailun kiertopalkinnoista kilpailevat kuitenkin ainoastaan Suomen Pyreneläiset

Lisätiedot

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011 31.12.2015 KARKEAKARVAINEN UNKARINVIZSLA 239

Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011 31.12.2015 KARKEAKARVAINEN UNKARINVIZSLA 239 Saksanseisojakerho ry Jalostustoimikunta JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 1.1.2011 31.12.2015 KARKEAKARVAINEN UNKARINVIZSLA 239 Tämä jalostuksen tavoiteohjelma on laaja tietopaketti käsittelemästään rodusta

Lisätiedot

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen.

HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Voimassa 1.8.2005 alkaen. Muutokset 8.12.2011 alkaen. HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 7.10.2004 Muutos hyväksytty 8.12.2011 HIRVIKOIRIEN JÄLJESTÄMISKOKEIDEN KOEOHJEET Hyväksytään Kennelliiton hallituksessa

Lisätiedot

Kirsi Sainio. Perinnölliset sairaudet ja viat suomenajokoiralla

Kirsi Sainio. Perinnölliset sairaudet ja viat suomenajokoiralla Kirsi Sainio Perinnölliset sairaudet ja viat suomenajokoiralla Terveys tärkein koirankasvatuksen periaate Hyvällä rodunomaisella käyttökoiralla ei tee mitään, jos terveys pettää Maailman kauneimmalla näyttelykoiralla

Lisätiedot

LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008)

LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008) LONKKAKIPUTUTKIMUS / 08-09 Alkukysely 1 (Lähetetty kotiin tai imuroitu verkosta, marras- joulukuu 2008) Kiitos, että olette päättänyt osallistua tutkimukseen, jossa selvitetään nivelrikkovaivaisten koirien

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei, Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku Hei, valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä kasvattajien

Lisätiedot

Siitoskoiran valinta. Katariina Mäki 2010

Siitoskoiran valinta. Katariina Mäki 2010 Siitoskoiran valinta Katariina Mäki 2010 Siitoskoiran valintaan vaikuttavat monet asiat. On mietittävä mitkä ovat ensisijaiset jalostustavoitteet, mistä saadaan tarpeeksi tietoa koirista ja mitkä ovat

Lisätiedot

ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020

ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020 ENGLANNINSETTEREIDEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2016 2020 Kanakoirakerho Hönshundssektionen ry Englanninsettereiden jaostoimikunta Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 14.03.2015 SKL:n jalostustieteellinen

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille

Lisätiedot

Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu

Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu Vuoden Coton de Tuléar- kilpailu Näyttelykilpailun säännöt Kilpailuun voi osallistua vakituisesti Suomessa asuvan Suomen Coton de Tuléar ry:n jäsenen omistuksessa oleva, Suomessa rekisteröity Coton de

Lisätiedot

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI

INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI . INTERGRAPH KÄYTTÄJÄKERHOTOIMINTAA MAAilMANLAAJUISESTI Marko Juslin Intergraph-käyttäjäkerho lienee yksi aktiivisimmista alallaan. Organisoitunutta käyttäjäkerhotoimintaa on tänään yli kahdessakymmenessä

Lisätiedot

Saksanpaimenkoirien luonteen linjaerot luonnetestin, MH-kuvauksen ja ominaisuusarvioinnin perusteella

Saksanpaimenkoirien luonteen linjaerot luonnetestin, MH-kuvauksen ja ominaisuusarvioinnin perusteella Saksanpaimenkoirien luonteen linjaerot luonnetestin, MH-kuvauksen ja ominaisuusarvioinnin perusteella 27.4.2013 Eero Lukkari Tiivistelmä Vertailu saksanpaimenkoirien käyttö- ja näyttelylinjan välillä tilastotieteen

Lisätiedot

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan)

VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT. Alkaen (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) VUODEN HAVANNANKOIRA-KILPAILUN SÄÄNNÖT Alkaen 1.1.2017 (Kohtaa 4 tarkennettu, muuten säännöt ovat pysyneet ennallaan) 1. Kunkin Vuoden havannankoira kilpailun kilpailukausi käsittää kalenterivuoden aikana

Lisätiedot

22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA

22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso. keltainen / tiikerijuovainen NARTUT PENTULUOKKA 22.5.2010 Karijoki tuomari: Jari Laakso keltainen / tiikerijuovainen PENTULUOKKA Chic Carelia's Feary Queene FI53164/09 8,5 kk ikäinen, erittäin lupaava narttupentu, jolla hyvät mittasuhteet, lupaava rungon

Lisätiedot

POHJANPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE

POHJANPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Pohjanpystykorvan Rotujaoston ohjesäännön liite 1 POHJANPYSTYKORVAJAOSTON PUHEENJOHTAJAN TOIMINTAOHJE Yleistä Jaoston puheenjohtajan tulee luottamustoimessaan johtaa jaoston toimintaa 16.8.2014 SPJ:n hallituksen

Lisätiedot

Lancashirenkarjakoira

Lancashirenkarjakoira Suomen Lancashire Heeler -yhdistys ry JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Lancashirenkarjakoira Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa 1.11.2015 Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi]

Lisätiedot

Terveyskysely. Hei ranskanbulldogin omistaja!

Terveyskysely. Hei ranskanbulldogin omistaja! Terveyskysely H ranskanbulldogin omistaja! Jokaisen ranskiksen omistajan panosta kaivataan kartoittamaan tämän hetkistä ranskanbulldoggien terveystilannetta. Kaikkien tiedot ovat yhtä arvokkaita ja keräämme

Lisätiedot

Valkoisenpaimenkoiran jalostuksen ta voite ohjelma JTO. Suomen Valkoinenpaimenkoira Finlands Vit Herdehund ry

Valkoisenpaimenkoiran jalostuksen ta voite ohjelma JTO. Suomen Valkoinenpaimenkoira Finlands Vit Herdehund ry 1 Valkoisenpaimenkoiran jalostuksen ta voite ohjelma JTO Suomen Valkoinenpaimenkoira Finlands Vit Herdehund ry 2018-2022 Päivitys hyväksytty Suomen Kennelliiton Jalostustieteellisessä toimikunnassa xx.xx.2017

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt

Suomen Kettuterrierit ry:n kilpailujen säännöt Kilpailut Suomen Kettuterrierit ry järjestää vuosittain: Vuoden Kettuterrieri, Vuoden Metsästyskettuterrieri, Vuoden Näyttelykettuterrieri (erikseen molemmille karvanlaaduille), Vuoden Agilitykettuterrieri,

Lisätiedot

Jalostustarkastuksen pöytäkirja

Jalostustarkastuksen pöytäkirja 1 Jalostustarkastuksen pöytäkirja TARKASTUSPAIKKA Nurmes ULKOMUOTOTUOMARI Hannu Talvi KOIRAN TIEDOT KASVATTAJA Erkki ja Jaana Taipale KOIRAN NIMI Golden Heroes Forest Spirit FI56402/12 PÄIVÄMÄÄRÄ 28.6.2014

Lisätiedot

Päivitetty 15.11.2009 Lisätty Suomen Kennelliitolle hyväksyttäväksi lähetetty uusi PEVISA-ohjelma joka astuu voimaan 1.1.2011

Päivitetty 15.11.2009 Lisätty Suomen Kennelliitolle hyväksyttäväksi lähetetty uusi PEVISA-ohjelma joka astuu voimaan 1.1.2011 Rottweiler Jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty Suomen Rottweileryhdistys - Finlands Rottweilerförening r.y.:n kevätkokouksessa 26.3.2006 Hyväksytty Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry.:ssä?.?.2006

Lisätiedot

Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt

Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Noutajakoirajärjestö r.y., ruotsiksi käännettynä Finlands Retrieverorganisation r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Teksti: H-M Rajaniemi Kuvat: Juha Saarinen

Teksti: H-M Rajaniemi Kuvat: Juha Saarinen Teksti: H-M Rajaniemi Kuvat: Juha Saarinen Yhdistyksemme järjesti luonnetestin Orimattilan Kotieläinpuistossa. Keli oli upea ja kaikki järjestelyt onnistuivat, vaikka hieman haasteita meinasi matkan varrella

Lisätiedot

Hollanninpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019 HOLLANNINPAIMENKOIRIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2015-2019

Hollanninpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma 2015-2019 HOLLANNINPAIMENKOIRIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2015-2019 HOLLANNINPAIMENKOIRIEN ROTUKOHTAINEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA 2015-2019 Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014 Hyväksytty rotujärjestön (Suomen Palveluskoiraliitto ry) yleiskokouksessa

Lisätiedot

Kaarinassa pidetyn luonnetestin tulokset bouvierien osalta

Kaarinassa pidetyn luonnetestin tulokset bouvierien osalta Kaarinassa 25.7.2015 pidetyn luonnetestin tulokset bouvierien osalta Seonse Öynöy Varma Voitto FI27283/11 toimintakyky +1b kohtuullisen pieni 15p, terävyys +1b koira joka ei osoita lainkaan terävyyttä

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

Vuoden Koirat 2015 kilpailu

Vuoden Koirat 2015 kilpailu Vuoden Koirat 2015 kilpailu Yleistä Näyttelykoirakilpailussa koiran omistajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Muissa lajeissa koiran ohjaajan on oltava LeVeK ry:n jäsen. Vuoden Agilitytulokas ja Agilitykoira

Lisätiedot

Suomen. Kennelliitto

Suomen. Kennelliitto Suomen Kennelliitto Kennelliitto on koira-alan asiantuntija Suomen Kennelliitto on suomalainen koira-alan asiantuntijajärjestö. Liitto toimii koiraharrastajien etujärjestönä ja ajaa koirien etuja sekä

Lisätiedot

Jalostuksen tavoiteohjelma RANSKANBULLDOGGI

Jalostuksen tavoiteohjelma RANSKANBULLDOGGI Jalostuksen tavoiteohjelma RANSKANBULLDOGGI Hyväksytty rotua harrastavan yhdistyksen yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa [pp.kk.vuosi] SKL:n jalostustieteellinen toimikunta

Lisätiedot

SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna

SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna SYYSKOKOUSKUTSU Aika ja paikka: 3.10.2015 kello 14.15 Viisarin Työväentalo Viisarintie 28, 13130 Hämeenlinna 1 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 2 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä

Lisätiedot

Koiran sosiaalisen kehityksen sudenkuopat. ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Animagi Mäntsälä

Koiran sosiaalisen kehityksen sudenkuopat. ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Animagi Mäntsälä Koiran sosiaalisen kehityksen sudenkuopat ELL Nina Menna, Vetcare Oy ja Animagi Mäntsälä Koiran hermostollinen kehitys Koira on hitaasti kehittyvä eläinlaji syntyy avuttomana riippuvainen emon antamasta

Lisätiedot

Kiimingin Koiraharrastajat Ry 29.12.2008 info(@)kiiminginkoiraharrastajat.com

Kiimingin Koiraharrastajat Ry 29.12.2008 info(@)kiiminginkoiraharrastajat.com 1 Jäsentiedote 4/2008 Vuosi on taas lopuillaan ja siten on myös vuoden viimeisen jäsentiedotteen aika. Haluamme kehittää toimintaamme yhdessä KiiKon jäsenten kanssa ja tätä varten olemme koonneet kyselyn,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

YLEINEN JALOSTUSSTRATEGIA

YLEINEN JALOSTUSSTRATEGIA Suomen Kennelliitto r.y. Finska Kennelklubben r.f. YLEINEN JALOSTUSSTRATEGIA Sisällys Taustaa... 3 Tavoitteet... 3 Toimenpideohjelmat... 4 1. Koiranjalostuksen tavoitteet... 4 2. Jalostuksen ohjaus Kennelliitossa

Lisätiedot