Kooste kaupunkirakennelautakunnan hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä:"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN MUUTOS / 340 RÖNÖN MUUTOKSET Kooste kaupunkirakennelautakunnan hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä: 1) LEHDISTÖTIEDOTE EI KERROSTALOA RÖNÖÖN! Rönön asukastoimikunta ja sitä tukevat asukkaat vastustavat voimakkaasti Kuopion kaupungin täydennysrakentamissuunnitelmaa Rönössä. Perusteluina ovat Maankäyttö- ja rakennuslain yleiset säännökset sekä säännökset alueiden käytön suunnittelun tavoitteista (MRL 1.1 ja 1.5 ). Maankäyttö- ja rakennuslain tehtävänä on mm. ohjata kaavoittamista ja lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaupungin suunnitelma on vaikutuksiltaan vastakkainen lähes kaikkiin em. lain säännöksiin nähden. Perustelut: Kuopion kaupunki on julkistanut suunnitelman, jossa se haluaa lisätä pienen, pinta-alaltaan m2:n tontin, rakennusoikeutta ja siksi pitäisi muuttaa Rönön asemakaavaa. Suunnitelman kuningasidea sisältää jopa 8-kerroksisen tornitalon rakentamisen Rönön saaren korkeimmalle maastonkohdalle. Tällainen rakennus olisi 30 metriä korkea ja näkyisi jokaisen rönöläisen ikkunaan ja kauempaakin katsottuna rikkoisi rumasti saaren silhuetin. Jokainen ymmärtää, että toteutuessaan tällainen hanke heikentäisi Rönön asumisviihtyvyyttä eikä edistäisi kestävän kehityksen periaatetta. Suunnitelma on hyvän rakennustavan vastainen ja rikkoo kaupunkikuvaa. Jopa hankkeen suunnitellut arkkitehti myöntää tämän valmisteluaineistossa: (kerrostalovaihtoehdot) edustavat Rönön alueelle vieraampaa ja olevasta rakennuskannasta poikkeavaa rakennustapaa Tämän ymmärtävät myös hanketta suunnittelevat virkamiehet, jotka ovat ilmeisesti vielä piilottaneet valttikorttinsa ja päättäneet julkistaa sen vasta myöhemmin keväällä sen jälkeen kun 8- tai 6- kerroksinen täysin sopimaton suunnitelma on kaatunut saarelaisten vastustuksen aallon alle. Valttikorttina tuodaan julkisuuteen kompromissi, joka on enää 4-kerroksinen ja vain 15 metriä korkea. Tätä vaihtoehtoa tullaan markkinoimaan ekologisena puutalona, jossa käytetään maalämpöä. Tämän pitäisi sitten olla ratkaisu, joka olisi helpompi niellä. Todellisuudessa tontti on aivan liian pieni rakennuksen kokoon nähden, ja puuston latvojen tasalle ylettyvä kerrostalo poikkeaisi erittäin oleellisesti muusta rakennuskannasta. Kaavoitusluonnoksessa esitetyt liikennemäärät ja erityisesti pysäköintitarpeet ovat täysin alimittaiset. Rönö sijaitsee suhteellisen kaukana Kuopion palveluista ja työpaikkakeskittymistä (esim. KYS, yliopisto, Technopolis). Siksi käytännössä useimmilla talouksilla on kaksi autoa, joillain jopa enemmän. Kaavoituksessa on esitetty paikkamääräksi 1,1 autoa / asunto, mikä rakennettaisiin autohalliin. Mitään muita autopaikoitustiloja ei Rönössä ole. Haluaako kaavoittaja, että Rönön kadunvarsilla on nykyistäkin enemmän laittomasti pysäköityjä ja liikenneturvallisuutta vaarantavia autoja? Pysäköintiongelmaa omakotitaloalueella ei kerta kaikkiaan pystytä ratkaisemaan ja kerrostalosuunnitelmat tulisi haudata jo yksin tämän perusteella täysin. Suunnitelma olisi kallis toteuttaa ja aiheuttaisi suuria arvonmenetyksiä vaikutuspiirissään. Kuopion kaupungin suunnitelma tulisi rönöläisille ja muille kuopiolaisille kalliiksi monellakin tavalla.

2 Todellisuudessa mikä tahansa kerrostalo Rönössä vaikuttaisi erittäin haitallisesti saaren imagoon Kuopion käyntikorttina ja viihtyisänä pientaloalueena. Suunniteltu kerrostalohanke kohtelee syrjivästi erityisesti sen viereen jäävien kiinteistöjen omistajia. Kiinteistöjen arvonalennus olisi sitä suurempi mitä lähempänä niitä kerrostalo kohoaisi. Vahinko olisi pahimmillaan satoja tuhansia euroja per kiinteistö. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa olemassa oleville kiinteistöille (MRL 7.54 ). Ympäristövaikutukset on arvioitu väärin. Kielteiset vaikutukset ympäristöön ja asumisviihtyvyyteen eivät rajoittuisi ainoastaan Rönöön. Kaupungin oman arvion mukaan kerrostalon seurauksena Rönön asukasluku nousisi yhtäkkiä jopa 17 %. Tämä tarkoittaisi yli sataa uutta autoilijaa päivässä! Koska kaikki palvelut ovat keskustassa ja marketit vielä kauempana, lisääntyisi myös keskustan läpiajoliikenteen aiheuttaman melun ja päästöjen määrä. Tämä ei ole kestävää kehitystä, vaikka se on yksi hankkeen perusteluista. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti voi ko. tontille rakentaa kaksikerroksisen rivitalon, jonka korkeus on 8 metriä. Rönöstä korostetaan, ettei tällaista rakentamista vastusteta, koska se noudattaa saarelle ominaista rakennustapaa. Mutta kerrostalot eivät sovi Rönön saarelle! psta Tommi Tolvanen, Rönön asukastoimikunnan varapj. P.S. Savon Sanomien jutussa kerrottiin, että kaavamuutosta ovat hakeneet risteysalueen lähellä olevien tonttien haltijat. Siis annetaan ymmärtää, että kerrostalon naapurit toivovat rakentamisen mahdollistavaa kaavamuutosta, vaikka risteysalueen lähellä oleville tonteille ja taloille koituisivat suurimmat haitat kerrostalorakentamisesta. Todellisuudessa kaavamuutosta on haettu vain risteyksen katualueelle tehtävää vähäistä muutosta varten. 2) Hei Kerrostalo ei maisemallisesti sovi tähän muutenkin jo tiiviisti rakennettuun Rönön alueeseen. Ennen kaikkea koko maisemaa ei pidä panna pilalle yhden kerrostalon vuoksi. Kerrostalo muutoin matalaksi rakennetulla saarella ei kerta kaikkiaan sovi maisemaan sen paremmin maalta kuin vedeltäkään katsottuna. Lisäksi lisääntyvän asukasmäärän myötä lisääntyvä liikenne olisi riski jalankulkijoille ja pyöräilijöille kadut ovat kapeita. Voinko Rönön asukkaana mitenkään vaikuttaa tehtäviin päätöksiin? Ehdottomasti vastustamme kerrostalon nostattamista Rönöön. Löysin vuodelta 2009 Kuopion korkean rakentamisen oppaan. Siinä todetaan seuraavasti: Korkealla rakentamisella on merkittävä vaikutus maisemakuvaan sekä kaupunkirakenteen toimivuuteen, eikä sellaista näin ollen voi sijoittaa harkitsemattomasti. Korkeaan rakentamiseen liittyy kaupunkikuvallisia, toiminnallisia ja rakennusteknisiä vaatimuksia. Tässä tarkoitettaan yli 8- kerroksista rakennusta. Rönö on kuitenkin erityistapaus, koska se on saari, pinta-alaltaan pieni ja symboloi profiilillaan Kuopiolle ominaista kaupunkiin ulottuvaa järvimaisemaa. Rönön kohdalla 8-kerroksisen rakennuksen sääntö ei ole validi, vaan Rönössä tulisi välttää jo nykyisiä ylittäviä rakennuskorkeuksia. Rönön ympäristöarvo Väinölänniemen läheisyyksineen on koko kaupungin viihtyvyydelle ja maineelle keskeinen. Korkean rakentamisen haittoja pitäisi varoa vuonna 2009 julkaistun periaatteen mukaisesti ymmärtäen, että se ohje, mikä on säädetty koskemaan yli 8- kerroksisia rakennuksia muualla, tulisi soveltaa Rönössä, sen maantieteelliset, liikenteelliset,

3 kulttuurihistorialliset ja maisemalliset erityispiirteet huomioon ottaen, koskemaan jo yli 2-3 kerroksisia rakennuksia. 3) EI missään nimessä kerrostaloja Rönöön!!!!! Kerrostalo pilaisi koko kauniin saaren ulkonäön ja idyllin. Rönö on aivan liian pieni kerrostaloja varten. Naapuritalojen yksityisyys menisi täysin pois, kun ylemmistä kerroksista pystyisi helposti seuraamaan naapurien (koko saaren) pihapuuhia. Rönöön soveltuu korkeintaan 2-kerroksisia rakennuksia, kuten nykyisessä kaavassa sanotaan. Naapuruston asuntojen hinnat laskisivat melko varmasti välittömästi ja myynti olisi vaikeampaa. Tästä on jo nyt tullut tietoon ainakin yksi tapaus, jossa ostotarjous on vedetty pois viimeviikon lehtiuutisen takia kyseisestä talohankkeesta. Kesällä jo nykyisinkin on autojen parkkeeraus vaikeaa, laitonta parkkeerausta ympäri saarta kun ihmiset menee saariin asustamaan/kyläilemään. Jos tulee iso talo/taloja, tämäkin ongelma kiristyy. Parkkipaikat ei riitä. Pyydämme pysymään 1-2-kerroksisissa rakennuksissa Rönön-saareen, kiitos! 4) Arvoisa Kuopion kaupunkirakennelautakunta Saamamme tiedon mukaan Rönöön ollaan suunnittelemassa kerrostalon rakentamista. Suunniteltu kerrostalo (4-6-8 kerroksinen) on tarkoitus rakentaa keskelle saarta korkeimmalle ja näkyvimmälle paikalle (Honkasaarentien ja Rönöntien risteykseen). Tämä on mielestämme (omasta ja monien muiden Rönössä asuvien) erittäin huono, epäoikeudenmukainen ja poikkeava suunnitelma ajatellen yleistä hyvää tapaa tehdä asemakaavoitusta. Tämänkaltainen korkea rakennus tulisi muuttamaan aivan valtavasti nykyistä saaren ulkoasua. Tällä hetkellä saarella ei ole yhtään kerrostaloa, vaan kiinteistöt ovat kaikki matalia kaksikerroksisia omakoti- ja rivitaloja. Kyseinen rakennus toteutuessaan tulisi aiheuttamaan huomattavia taloudellisia menetyksiä useille nykyisille kiinteistöjen omistajille huomioiden suunnitellusta rakennuksesta aiheutuvat kiinteistöjen hintojen lasku. Tämänkaltainen rakentaminen on lainvastaista, sillä uudesta rakennuksesta ei saa aiheutua huomattavia taloudellisia menetyksiä aiemmin rakennetuille kiinteistöille (MRL 7.54 ). Kerrostalo keskellä pientaloaluetta väistämättä johtaa siihen. Tilannetta voi hyvin verrata siihen, että keskelle Niiralan omakotitaloaluetta alettaisiin rakentaa korkeata kerrostaloa. Lisäksi tämänkaltainen rakennus keskellä matalampia rakennuksia johtaa intimiteetin vähenemiseen lähellä olevissa matalammissa rakennuksissa. Korkealta rakennuksesta voi vapaasti tarkkailla, mitä tapahtuu lähitalojen pihalla. Rakennus tulisi myös muuttamaan huomattavasti Rönön kaunista ulkoasua, joka pohjautuu saaren matalaan rakennuskantaan. Korkea monumentti nousee taivasta kohti kuin toteemipaalu konsanaan ja näkyy varmasti kauas eli ei varmasti ole kauniin näköinen huomioiden nykyinen tilanne. Kaavoituksessa on tärkeätä säilyttää jossain määrin vapaata luonnonmukaista tilaa, joka selkeästi lisää ihmisten asumisviihtyvyyttä. Rönö on jo varsin tiivisti rakennettu eikä vapaata tilaa juuri ole tarjolla. Ihmetystä herättää myös hieman salaillen tullut tieto asiasta. Yhtäkkiä Savon Sanomissa kirjoitetaan asiasta suurin otsikoin, alun perin ilmeinen suunnitelma oli rankentaa nykyistä rakennuskantaa mukaileva kaksikerroksinen rivitalo kyiselle tontille. Rakennuspiirustukset on tilattu Jyväskylästä arkkitehtitoimistolta. Onko ikävä asia tahdottu ulkoistaa Kuopion ulkopuolelle vai eikö Kuopiosta löydy osaamista asiassa? Herää myös kysymys tältä osin, että onko asiassa noudatettu Kuopion kaupungin edellyttämiä kilpailutussäännöksiä.

4 Kerrostalosta aiheutuisi myös huomattava liikenteen lisääntyminen Rönössä. Jo tällä hetkellä tiet ovat kapeita ja paikoitusalueista on pulaa, joten lisääntyneelle liikenteelle ei ole tarvittavia tiloja tarjolla. Kerrostalorakentaminen ei mielestämme sovi missään muodossa Rönöön huomioiden nykyinen rakentamistyyli ja sen mukanaan tuomat yllämainitut haitat. Näillä argumenteilla vastustamme suunnitelmaa rakentaa kerrostalo Rönöön ja toivomme, että saamme Teidän kauttanne viestimme perille kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa. 5) OIKAISUVAATIMUS Vaadimme oikaistavaksi Kuopion kaupunkirakennelautakunnan kokouksessaan tekemän päätöksen koskien Rönön kaupunginosan asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoa siltä osin kuin se koskee rakentamattoman tontin nro kaavamuutosta ja rakentamistapaa. Vaadimme, ettei kaupunkirakennelautakunta jatka sellaisen asemakaavan valmistelua, joka mahdollistaisi em. tontille suuremman rakennusoikeuden kuin viereisillä tonteilla on mahdollista. Lisäksi vaadimme, että suunniteltavan rakennuksen suurin sallittu keskikorkeus ei ylitä viereistentalojen keskikorkeutta. Mikään suunnitelmassa jo mainituista tai vielä julkistamattomista rivi- tai kerrostalovaihtoehdoista ei näin ollen tule kysymykseen. Rönön tontinomistajien yhdenvertaisuuden kannalta ei ole mahdollista, että kaavanuutoksella annettaisiin kaupungin omistamalle yhdelle pienelle tontille täysin kohtuuton määrä rakennusoikeutta ja samalla poikettaisiin vallitsevasta rakennustavasta myös rakennuksenkeskikorkeuden suhteen. Lisäksi vetoamme Rönössä jo nykyisin esiintyviin pysäköintiongelmiin sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittuihin kaavoituksen yleisiin periaatteisiin, kuten viihtyisän elinympäristön säilyttämiseen, naapureille aiheutuviin haittoihin ja vahinkoihin, joista kaupunki tulee olemaan korvausvastuussa (MRL 7.54 ), sekä siihen, että kaavamuutoksen seurauksena keskustan liikenteen lisääntyminen ei ole kestävän kehityksen periaatteen mukaista. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut samanlaisen kaavamuutoksen Oulun kaupungissa. KHO:n päätös (KHO 1982-A-I-4) on ns. vuosikirjaratkaisu, joka on tarkoitettuennakkopäätökseksi ja sitä on mm. siteerattu uudessa maankäyttö- ja rakennuslakia käsittelevässä kirjallisuudessa esimerkkinä siitä, että maanomistajia tulee kohdella kaavoituksessa yhdenvertaisesti. Tästä syystä katsomme, että kaavamuutoksen eteenpäin vieminen on Kuopion kaupungille täysin turhaa työtä, koska asemakaavapäätös tulisi aikanaan kumotuksi viimeistään KHO:ssa valituksemme seurauksena. Edellä kerrotuista syistä vaadimme, että Kuopion kaupunki luopuu kaavamuutossuunnitelmasta ja rakentamisesta tontilla nro ) Seuraavien seikkojen perusteella en pidä toivottavana kerrostalon(jen) rakentamista Rönöön. 1. Halkaisemalla elefantti kahtia ei saada kahta pientä elefanttia koska elävillä systeemeillä on tietty loukkaamattomuus. Niiden luonne on riippuvainen kokonaisuudesta. Kysymyksiä ratkottaessa tulisi pohtia kokonaisuuden luonnetta jossa ongelmat syntyvät. Kaavoitukseen sovellettuna tämä tarkoittaa että omakotitaloalueelle rakennettava kerrostalo särkee kokonaisuuden ja sen sijaan, että meillä olisi kaksi erilaista rakennuskantaa, meillä onkin

5 sekasotku. Kerrostalo (esim. 4-8 kerroksinen) Rönön keskustassa on kuin virtahepo olohuoneessa muuttaen ratkaisevasti lähiömme osaksi keskustaa. 2. Muualla Euroopassa monet kaupungit ovat viisasti pitäneet yllä laajaa "vihreää vyötä" estääkseen lähiöiden kasvun ja niiden ihmisten määrää, jotka käyvät työssä kaupungissa, mutta asuvat sen ulkopuolella. Amerikassa taas jotkut kaupungit ovat rohkaisseet lähiöiden voimakasta kasvua jonka johdosta varakkaampi väestönosa on siirtynyt yhä kauemmaksi kaupungin keskustasta ja sen ongelmista. Joissakin tapauksissa se on johtanut alun perin varakkaimpien ihmisten lähiöiden kuihtumiseen ja jopa slummiutumiseen. Kuopiossakin on keskusteltu siitä miten markettien sijoittaminen ydinkeskustan ulkopuolelle on vaikeuttanut keskustan liike-elämää. Kerrostalo Rönössä olisi sama kuin "ruotsinlaiva" Anttilan talo torin laidalla. 7) Hyvät virkamiehet Vastustan kerrostalon rakentamista Rönöön. Yksittäinen kerrostalo (tai edes yksittäiset kerrostalot) Rönössä ei tiivistä olennaisesti aluetta, mutta on lyhytnäköistä säästämistä. Kerrostalo(t) tuhoaa pientaloalueen ainutlaatuisen ympäristön. Kuopio tarvitsee jo imagosyistä omaleimaisia asuntoalueita. 8) Arvoisat kaupunkirakennelautakunnan jäsenet ja toimialuejohtaja Jarmo Pirhonen, Kuopion kaupunki on ehdottanut kerrostalorakentamista Rönöön, alun perin 6- ja 8-kerroksisilla suunnitelmillaan tontille Olemme itse rakentaneet vuonna 2010 naapuritontille omakotitalon ja ehdotettu kerrostalo sijoittuu suoraan omakotitalomme naapuritontille, jopa aivan sen rajaan kiinni puolellamme Tontin rajanaapureina vastustamme jyrkästi täysin sopimatonta kerrostalorakentamista kerrosmäärästä riippumatta Rönöön. Myös ehdotettu rivitalovaihtoehto on ympäristöönsä sopimaton. Perustelemme asian seuraavasti: 1. Puutarhakaupungin luonteeseen ja kaupunkikuvaan ei sovi lainkaan kerrostalorakentaminen. Esitetyt tornitalovaihtoehdot ovat lähinnä absurdeja, mutta myös matalampi kerrostalorakentaminen 3- tai 4-kerroksisena ei sovi mitenkään omakotialueelle. Myöskään muiden tonttien korkeusasemasta poikkeavaa kaksikerroksista rivitaloa ei tule sallia kaavassa samoista syistä. Kirkko keskelle kylää ei ole järkiperusteinen argumentti monikerroksiselle asuinrakennukselle pientaloalueella. 2. Pysäköintiongelmat ovat todellisia Rönössä. Alue vaatii käytännössä kaksi autoa perheittäin jo lasten harrastuskuljetuksia varten. Pysäköintiä on hankalaa, ellei lähes mahdotonta ratkaista pienelle tontille ja isolle asukasmäärälle. Rönöstä uhkaa nyt tulla entinen puutarhakaupunki, jossa autot lojuisivat pitkin poikin kadunvarsia. Liikennemäärät Rönössä ja Väinölänniemellä paisuisivat samalla erittäin paljon. Tämä tuhoaisi idyllisen käyntikortin Kuopion kaupungilta ja heikentäisi oleellisesti Rönön viihtyisyyttä asuinalueena. 3. Kuopion kaupungin toiminta sopimuskumppanina on tässä asiassa erittäin kyseenalaista. Ostimme itse tonttimme numero Kuopion kaupungilta kesällä 2009, avoimen tarjouskilpailun jälkeen hinnalla euroa. Rakensimme vuonna 2010 tontillemme omakotitalon ja päätimme asettua Kuopioon asumaan pääkaupunkiseudun sijaan. Silloin Kuopion kaupungin organisaatiosta kerrottiin vastapäisen tontin olevan ALY-kaavan mukainen ja että näiden myyminen on ollut hyvin vaikeaa, mutta että toki se joku päivä saatetaan myydä ja että sen kaavanmukaiseen

6 rakentamiseen kannattaa kuitenkin varautua. Näin teimme suunnittelussamme parhaan kykymme mukaan. Rakensimme talomme suurella ponnistuksella ja isolla asuntolainalla aikana kaikkinensa. Pidämmekin erittäin epäasiallisena sopimuskumppanin toimintana, että Kuopion kaupunki ilmoittaa tämän jälkeen kaavoittavansa naapuritontille kerrostalon! Kerrostalon kerroksista 3. ja näistä ylöspäin näkyisi suoraan omakotitalomme pihalle ja pihan puoleisista ikkunoista sisään. Tämä heikentää merkittävästi talon asuttavuutta ja sen taloudellista arvoa. Oikeudellisesti on täysin kestämätön ajatus, että tontin sallittua kerroskorkeutta ja rakennusoikeutta nostettaisiin kaavanmukaisesta ja siitä, millä kaikkia muita talonrakentajia on rajoitettu osaltaan. Myös asuinkäyttöön sovelletun pinta-alan peukalointi on arveluttavaa. On päivänselvää, että emme olisi koskaan ostaneet tätä tonttia ja rakentaneet omakotitaloamme, mikäli naapuritontin kerrostalosta olisi ollut edes viitteitä. Oliko tämä kaupungin tarkoituskin, eli kaavoittaa alueen viimeinen tontti muiden jo rakennettua talonsa, hakien yksipuolista ja perusteetonta taloudellista etua itselleen muiden asukkaiden suoralla kustannuksella? 4. Kaavoitusvaihtoehtojen laatiminen jyväskyläläiseltä arkkitehtitoimistolta on ollut hyvin epäammattimaista. Esitetty rivitalovaihtoehtokin on pilattu erittäin huonolla rakennusasemoinnilla: kuka haluaisi pihansa suoraan kohti linja-autopysäkkiä ja Rönön vilkkainta läpiliikennekatua Rönötietä? Katua käytetään niin maisemienkatseluun kuin rönöläisten omaan liikkumiseen. Etenkin Rönöntien suuntaisen talon asemointi tulisi ehdottomasti viedä keskemmälle tonttia ja rakentaa pihat suojaisemmalle rivitaloyhtiön puolelle itäänpäin katualueen sijaan. 5. Edelleen kaavoitettava alue on erittäin suosittu leikkialue Rönön lapsille. Tuleeko tämä viimeinenkin leikkipaikka tosiaan rakentaa täyteen, kun Rönön aluerakentaminen on muuten jo saatu valmiiksi ja alue on vakiintunut hyvin lapsiperhevaltaiseksi? Alueella lapset voivat leikkiä luonnonläheisesti ja turvallisesti, ilman vanhempien pelkoa veteen putoamisesta ja hukkumisonnettomuuksista. Näillä perusteilla pyydämme, että Kuopion kaupunkirakennelautakunta hylkää kaikki ehdotetut kaavamuutokset tontin rakennusoikeuden lisäämisestä ja sallitun rakennuksen keskikorkeuden nostamisesta. Pyydämme myös harkitsemaan vaihtoehtoa, jossa alue kehitettäisiin Kuopion kaupungin ja rönöläisten yhteistyöllä lasten seikkailu- ja leikkialueeksi, puutarhakaupungin henkeä ja arvoja kunnioittaen. Mikäli kaavoituksessa päädytään omakotitalo- tai rivitalovaihtoehtoon, tulisi rakennusten sijaintisuunnitelmaa tontille kehittää ja noudattaa voimassaolevaa asemakaavaa rakennusoikeus- ja korkeusmääräyksiltään. 9) Hyvät kaupunkirakennelautakunnan jäsenet Vastustamme kerrostaloasuntojen rakentamista Rönön asuinalueelle. Rönön asuinalue on jo nyt paikoin liian tiiviisti rakennettu ja metsää ja viheralueita on jäljellä vähän asukkaiden yhteiseen virkistyskäyttöön. Rönön asuinalue ei kestä kerrostalomaista massiivista rakentamista ja sen seurauksena massiivista asukas- ja automäärää. Ainoa mahdollinen täydennysrakentamisen muoto on omakoti-, tai matala rivitalorakentaminen huomioiden, että myös Rönöläiset tarvitsevat lapsilleen leikkipuiston ja virkistysalueet. Oman haasteensa saaressa olevalle asuinalueelle tuo katuverkosto. Rönössä on yksi katu, jota mm. harvakseltaan toimiva linja-autoliikenne pystyy ajamaan, muut viisi katua ovat umpiteitä

7 rajoittuen järveen. Rönön asuinalueelta ei ole läpiajoliikennettä, vaan alueelta poistuminen tapahtuu ainoastaan Rönön sillan kautta Väinölänniemen halki. Talvisin, osittain katujen kunnossapidosta johtuen, jo tällä liikennemäärällä ohittavista ajoneuvoista toisen on väistettävä tien sivuun välttääkseen törmäyksen. Kesäisin liikenne on suorastaan katastrofaalinen. Kulku asuinalueelta tapahtuu matelevassa autojonossa Väinölänniemen halki. Väinölänniemen ajoradalla ovat sekaisin rullaluistelijat, pyöräilijät, lenkkeilijät, vanhemmat lastenvaunujen kanssa ja lapset juoksevat kadun yli autojen välistä uimaan. Samoin ylimääräinen nuorison haitta-ajo jatkuu öisin myös Rönön alueella. On vain ajan kysymys milloin vakava liikenneonnettomuus tapahtuu. Kesäisin Rönön asuinalueelta poispääsyä rajoitetaan myös yksipuolisella postilaatikkoon tipahtavalla ilmoituksella, jossa on merkittynä viikonpäivät ja ajat milloin kotoa poistuminen autolla on mahdollista jonossa odottamalla ja ainoastaan kulkulupaa esittämällä. Toki yritämme ymmärtää tapahtumien, kuten RockCock, Triathlon, museoautojen ajot yms. tapahtumien tärkeyden Kuopion kaupungille. Tuohan matkailu varoja kaupungille ja keskustan liikkeille. Rönön asukkaiden keski-ikä on 39 vuotta ja alueella asuu paljon lapsiperheitä. Perheet ovat aktiivisia työssäkäyviä henkilöitä, jotka tarvitsevat kaksi autoa pystyäkseen hoitamaan työssäkäynnin, kauppa-asiat sekä lasten koulu- ja harrastusmenot. Kerrostaloasumisen myötä liikenteen kasvu olisi huomattava ja tuskin enää sallittujen lakienkaan mukainen. Palveluja Rönöön ei välttämättä kaivata, mutta auto on välttämätön palvelujen äärelle pääsemiseksi. Lisäksi asuinalueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähisaarten kesämökit ja ympärivuotinen asutus. Näihin lähisaariin kulku tapahtuu Rönön kautta. Kuopion kaupungin sivuilla Rönön asuinaluetta on kuvattu Väinölänniemen kärjen tuntumassa sijaitsevaksi idylliseksi, muutaman neliökilometrin korkeatasoiseksi saareksi joka on melko väljästi rakennettu omakotitalo- ja rivitaloalue. Tällaisena ja historiallisesti ainutlaatuisena asuinalueena Rönö tunnetaan laajalti myös valtakunnallisesti. Toivomme hyvät vaikuttajat ja päättäjät, että säästätte massiivisen rakentamisen asuinalueille, jonne se on mahdollista ja järkevää. Asuinalueille missä on laajoja koskemattomia metsäalueita. Rönön massiivirakentaminen ei vain pilaa Rönön asuinaluetta, vaan sillä on myös negatiivinen vaikutus matkailuun ja koko kaupungin imagolle. Toivomme teille viisautta vaativassa työssänne. 10) Haluan esittää huoleni Rönöön suunnitellun kerrostalon vaikutuksista lähiympäristön asukkaisiin. Asumme Rönöntiellä heti saaren tyvessä. Jo nykyiselläänkin autoilijat kaahaavat Rönöntien ja Honkasaarentien risteyksen ohi ylinopeutta, sillä risteyksessä on kolmio. Tien ylitys on erittäin vaarallinen pienille koululaisille. Oma lapsemme aloittaa koulun vuoden päästä ja seuraavat kaksi lasta vielä sen jälkeen. Kodistamme ja monesta muusta rönöläiskodista on mahdotonta poistua ylittämättä vaarallista Honkasaarentietä. Kerrostalo toisi mukanaan massiivisen liikenteen kasvun. Tuskin ihmiset siirtyisivät joukkoliikenteen käyttäjiksi. Saaressa asuu nykyisellään jo runsaasti lapsia, joita liikenteen kasvusta aiheutuvat vaarat koskevat. Sen tontin vieressä, mihin kerrostaloa suunnitellaan, on saaren ainoa leikkipuisto. Surullista on, mikäli kerrostalo parkkipaikkoineen veisi lapsilta ainoan leikkitilan. Rönö on jo täyteen rakennettu ja ihmisillä pienet pihat, joten tarvitaan myös yleisiä leikkipuistoja. Toivottavaa olisi, ettei saarta rakennettaisi täyteen, vaan suojeltaisiin olemassa olevia puustoalueita ihmisten terveyden ja hyvinvoinninkin kannalta.

8 Kerrostalo ei sovi Rönössä jo olevaan rakennuskantaan ollenkaan. Rönössä muut talot ovat matalia ja kerrostalo korkeudellaan erottuisi joukosta rumasti. Toivon hartaasti ettei Rönöön suunniteltu kerrostalohanke toteudu! 11) ADRESSI RÖNÖN KERROSTALORAKENTAMISTA VASTAAN Me allekirjoittaneet Rönön sekä lähialueen asukkaat ja maanomistajat vastustamme voimakkaasti julkaistua suunnitelmaa Rönön asemakaavan muuttamiseksi siltä osin kuin se koskee rakentamattoman tontin nro uudisrakentamista. Emme hyväksy ko. tontilla tai koko saarella muuta rakentamistapaa kuin mitä nykyinen voimassa oleva asemakaava sallii. Mikään suunnitelmassa jo mainituista tai vielä julkistamattomista rivi- tai kerrostalovaihtoehdoista ei tule kysymykseen seuraavista syistä: 1. Rönön asukkaina tiedämme parhaiten, millaiset asumis-, liikenne- ja pysäköintiolosuhteet vallitsevat Rönössä nykyisellään. Emme yleensäkään kannata täydennysrakentamista, koska Rönön asuntotontit on käytännössä rakennettu täyteen jo nyt. Saarelle ei jäisi riittävästi leikki-, viher- ja puistoalueita. Siksi on asumisviihtyvyyden kannalta täysin kohtuutonta, jos tämä saaren ainoan pienen leikkikentän vieressä oleva luonnontilainen tontti rakennetaan. Suunnitelman ympäristövaikutukset sekä vaikutukset kaupunki- ja maisemakuvaan, lähiympäristöön ja luontoon on arvioitu väärin. Kielteiset vaikutukset ympäristöön ja asumisviihtyvyyteen eivät rajoittuisi ainoastaan Rönöön. Rönö ja asutut lähisaaret sijaitsevat suhteellisen kaukana Kuopion palveluista ja työpaikkakeskittymistä (esim. KYS, yliopisto, Technopolis). Siksi käytännössä useimmilla talouksilla on kaksi autoa, joillain jopa enemmän. Koska kaikki palvelut ovat keskustassa ja marketit vielä kauempana, lisääntyisi myös keskustan läpiajoliikenteen aiheuttaman melun ja päästöjen määrä. Tämä ei ole kestävää kehitystä, vaikka se on yksi hankkeen perusteluista. Toisaalta väitetään, että suunnitellun rakentamisen eri vaihtoehdoilla on "suhteellisen vähäinen" merkitys liikenteeseen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen Rönössä. Suunnitelmassa esitetyn arvion mukaan kerrostalon seurauksena Rönön asukasluku nousisi yhtäkkiä jopa 17 %:lia. Tämä tarkoittaisi yli sataa uutta autoilijaa päivässä. Käytännössä autojen määrä olisi vielä huomattavasti suurempi, koska suunnitelmassa henkilöautoilun osuudeksi on arvioitu vain 53 %. Me tiedämme, että henkilöautojen osuus Rönön nykyisestä autoliikenteestä on paljon suurempi. Kaavamuutossuunnitelmassa erityisesti pysäköintitarpeet ovat alimitoitettu. Kaavoituksessa on esitetty paikkamääräksi vain 1,1-1,2 autoa per asunto, ja pysäköintitilat rakennettaisiin autohalliin tai maan päälle. Mitään muita autopaikoitustiloja ei Rönössä ole. Haluaako kaavoittaja, että Rönön todella ahtaiden katujen varsilla on nykyistäkin enemmän laittomasti pysäköityjä ja liikenneturvallisuutta vaarantavia autoja? Pysäköintiongelmaa omakotitaloalueella ei kerta kaikkiaan pystytä ratkaisemaan ja kerrostalosuunnitelmat tulisi haudata jo yksin tämän perusteella täysin. 2. Suunnitelma tulisi rönöläisille ja muille kuopiolaisille kalliiksi monellakin tavalla, sillä mikä tahansa kerrostalo Rönössä vaikuttaisi erittäin haitallisesti saaren imagoon Kuopion käyntikorttina ja viihtyisänä pientaloalueena. Suunnitelman perusteluissa väitetään, että nykyistä tehokkaampi rakentaminen on "kaavataloudellisesti perusteltua". Mutta, kuten liitteenä olevasta Savon Sanomien lehtileikkeestä käy ilmi, on kaupunki tehnyt hyvää bisnestä saaren tonttikaupoilla ja saanut infraan tehdyt

9 investointinsa takaisin jo aikoja sitten. Näin pienen tontin rakentaminen ei vaikuta kaupungin nykyiseen talouteen havaittavasti, mutta sitäkin enemmän rönöläisten omaisuuden arvoon. Toteutuessaan suunnitelma aiheuttaisi suuria arvonmenetyksiä vaikutuspiirissään. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa olemassa oleville kiinteistöille (MRL 7.54 ). Suunniteltu kerrostalohanke kohtelisi syrjivästi erityisesti sen viereen jäävien kiinteistöjen omistajia. Kiinteistöjen arvonalennus olisi sitä suurempi mitä lähempänä niitä kerrostalo kohoaisi. Vahinko olisi pahimmillaan satoja tuhansia euroja per kiinteistö. Tästä seuraisi vastaavan suuruinen vahingonkorvausvelvollisuus kaupungille (MRL ). 3. Voidaan kysyä, miksi kaupungin pitäisi saada tontilleen muita enemmän rakennusoikeutta? Rönön tontinomistajien yhdenvertaisuuden kannalta ei ole mahdollista, että kaavamuutoksella annettaisiin kaupungin tai yksityisen omistamalle yhdelle tontille täysin kohtuuton määrä rakennusoikeutta ja samalla poikettaisiin vallitsevasta rakennustavasta, mikä suosisi vain yhden tontinomistajan taloudellisia etuja. Myöskään rakennuksen korkeusaseman muuttamiseen asemakaavalla ei ole mitään perustetta; Rönöhän on alun perin suunniteltu pientaloalueeksi. Muut tontinomistajat jäisivät epätasa-arvoiseen asemaan näiden jo rakennettua talonsa vallitsevan (maksimikorkeus h= 7 m) rajoituksen mukaan. 4. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut samanlaisen kaavamuutoksen Oulun kaupungissa. Liitteenä oleva KHO:n päätös (KHO 1982-A+4) on ns. vuosikirja ratkaisu, joka on tarkoitettu ennakkopäätökseksi ja sitä on siteerattu uudessa maankäyttö- ja rakennuslakia käsittelevässä kirjallisuudessa esimerkkinä siitä, että maanomistajia tulee kohdella kaavoituksessa yhdenvertaisesti. Tästä syystä katsomme, että kaavamuutoksen eteenpäin vieminen on kaupungille täysin turhaa työtä, koska asemakaavapäätös tulisi aikanaan kumotuksi KHO:ssa valitusprosessin seurauksena. Usea rönöläinen on jo ilmoittanut valittavansa kaavaratkaisusta. 5. Vaikutus kaupunkikuvaan on kaikilla kerrostalovaihtoehdoilla hyvin merkittävä, riippumatta siitä onko kerrosluku 3, 4, 6 tai 8. Rönön puistokaupunkimaisuutta ja upeaa käyntikorttia Kuopion keskustan läheisyydessä ollaan romuttamassa Kuopion kaupungin itsensä toimesta kerrostalorakentamisella. Jopa kaavan havainneaineiston palkkiota vastaan suunnitellut arkkitehtitoimisto on todennut kerrostalorakentamisen muusta ympäristöstä poikkeavaksi: "kirkko keskellä kylää". Kyseessä ei ole kuitenkaan kirkko, vaan asuinkerrostalo. Myöskään kolmikerroksinen talo ei ole rivitalo, vaan kerrostalo. Tällaisen rakentaminen Rönöön on merkittävä kaupunkikuvaamme pilaava tekijä. Kerrostalo erottuisi jopa vesistöön päin siluetillaan, mitä on pidettävä saariympäristössä poikkeuksellisena ja maisemasta räikeästi erottuvana. Miksi Kuopion kaupunki on itse vastustanut 8-kerroksisten kerrostalojen rakentamista kerrostalovaltaiselle keskusta-alueelle, kun näitä ovat ehdottaneet muut tontinhaltijat kuin kaupunki itse? Kuinka vastaava kerrostalopoikkeama sitten kävisi Rönöön? Ja miten kaikki kaupunkisuunnittelun hyvät periaatteet voisivat silloin toteutua? 6. Rönön asukkaat vastustavat voimakkaasti kerrostalorakentamista alueelle. Tästä on osoituksena Kuopion kaupunkilehden vierailu, josta paisui sosiaalisessa mediassa nopeasti kymmenien henkilöiden mielenosoitus kerrostalorakentamista vastaan. Rönöläiset vastustavat lähes yksimielisesti kerrostalorakentamista saarelle, mikä käy ilmi siitä, että lyhyen ajan kuluessa adressin on allekirjoittanut 75 % yli 18-vuotiaista Rönön asukkaista. Millaisen arvon Kuopion kaupunki antaa toimivalle asukasdemokratialle ja veronmaksajiensa mielipiteille näiden elämää suoraan koskettavassa asiassa?

10 RÖNÖN ASUKKAIDEN VAIHTOEHTO KERROSTALOLLE JA ASVALTIIPIHALLE Kerrostalokohun seurauksena olemme Rönössä oivaltaneet tämän luonnontilassa olevan tontinmerkityksen paikkana, jossa lapset ovat voineet leikkiä turvallisesti vanhempiensa valvonnassa. Metsikkö on todella suuressa suosiossa ja käytössä kesät talvet. Ehdotamme, että Kuopion kaupunki kunnostaa alueesta yhdessä rönöläisten kanssa metsäseikkailupuiston alueen lapsiperheiden käyttöön. Ideakilpailun avulla saisimme kehitettyä alueesta ja viereisestä leikkikentästä saaren asumisviihtyvyyttä täydentävän kokonaisuuden. Mitään merkittäviä investointeja ei kuitenkaan tarvittaisi. Rönön asukasyhdistys sitoutuisi talkoovoimin avustamaan puiston rakentamisessa ja huolehtimaan metsäleikkipuiston siisteydestä. Edellä kerrotuista syistä esitämme, että Kuopion kaupunki luopuu kaavamuutossuunnitelmaan kuuluvasta uudisrakentamisesta tontilla nro ja muuttaa tontin käyttötarkoitusta kuvaavan ALY-merkinnän VL-merkinnäksi eli virkistysalueeksi uudessa asemakaavassa. Kuopiossa Kunnioittaen, Rönön asukastoimikunta, Rönön ja lähialueiden asukkaat ja maanomistajat liitteet: kerrostalon rakentamista vastustavien 306 asukkaan allekirjoitukset; päätös KHO 1982-A-I- 4; lehtileike SS:n jutusta

11

12

13

14

15

16

17

18

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos

L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos L48 Kullervonkatu, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 asemakaavan ja tonttijaon muutos 27.11.2015 Lohjan 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 63 tonttien 7, 8, ja 9 maanomistajat edustajanaan Mikko Uusitalo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Haukilahti Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Haukilahti Kortteli ja katualue

Haukilahti Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Haukilahti Kortteli ja katualue 1 (5) Asianumero 4794/10.02.03/2014 Aluenumero 230961 Haukilahti Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Haukilahti Kortteli 14081 ja katualue Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelupäällikön

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

PRO WESTEND RY Kannanotto kaavamuutosesitykseen

PRO WESTEND RY Kannanotto kaavamuutosesitykseen PRO WESTEND RY Kannanotto kaavamuutosesitykseen 11.9.2014 ESPOON KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNALLE ASIA Kannanotto kaavamuutosesitykseen Toppelund II, alue 231014 / Osalllistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kortteli 52125, asemakaavan muutos

Kortteli 52125, asemakaavan muutos Kortteli 52125, asemakaavan muutos Työ nro 002260 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 17.8.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Asumisen näkymiä Helsingin seudulla ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Oikeisiin paikkoihin vai haluttuihin Missä ihmiset halauvat asua? Missä heidän pitäisi haluta? Onko ristiriitaa suunnittelijoiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (5) VARTIOHARJUN HOIVAKOTI, ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS NRO 12139 Hankenro 0749_14 HEL 2011-007117 SISÄLLYS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Liitteet: Valokuvat kulkuväylästä vuosilta 2009 ja 2011.

Liitteet: Valokuvat kulkuväylästä vuosilta 2009 ja 2011. 2 Vuonna 1990 vahvistetussa asemakaavassa Pekosenpuiston alue on merkitty puistoksi, Pekosen polku on poistettu ja muilta osin katuverkosto on säilynyt entisellään (asemakaavan muutoksen selostus). Vanhaa

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.3.2016 KIELOTIE 34-44 VVO & SUOJELU ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002299 Kaavamuutosalue sijaitsee Tikkurilan kaupunginosassa. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelin

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 )

SAVONLINNAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) A R K K I T E H T U U R I T O I M I S T O A R K T E S O Y, 16.04.2012 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIIN 32. TONTILLE 13. ( 740-1-32-13 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (5) 263 Esitys kaupunginhallitukselle maa-alueen varaamiseksi kehittämishanketta varten Espoon Viherlaaksosta (SATO-Asunnot Oy, 49-402-1-13 ja 49-402-1-20) HEL 2013-006395

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

EHDOTUSVAIHEESTA SAATU LAUSUNTO JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN

EHDOTUSVAIHEESTA SAATU LAUSUNTO JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 10.2.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS / RÖNÖN MUUTOKSET EHDOTUSVAIHEESTA SAATU LAUSUNTO JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 3.12.2014 ko. aluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen

Lisätiedot

Melumallinnus Pellonreuna

Melumallinnus Pellonreuna Melumallinnus Pellonreuna JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2017 (28.4.2017) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Kuokkalan Tikanväylän ja Pohjanlahdentien liikenteen aiheuttaman melun

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 12.3.2009 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Asia: Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt

Korson torni. Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015. Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.3.2015 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Korson torni Asemakaavan muutos nro 002144,

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos

Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos Metsänhoitajankuja 6 asemakaavan muutos nro 002200 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 16.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta Kotikuntalaki 2 : Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta,

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia ja katualue. Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet

Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia ja katualue. Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet 1 (1) Asianumero 4737/10.02.03/2015 Aluenumero 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos 62. kaupunginosa, Lippajärvi Osa korttelia 62028 ja katualue Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelujohtajan

Lisätiedot

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 5.03 6.011 Lähivirkistysalue,

Lisätiedot

Kysely Oulunsalon täydennysrakentamisesta ja täydennysrakentamisselvityksestä YHTEENVETO

Kysely Oulunsalon täydennysrakentamisesta ja täydennysrakentamisselvityksestä YHTEENVETO Kysely Oulunsalon täydennysrakentamisesta ja täydennysrakentamisselvityksestä YHTEENVETO 2.3.2017 KYSELYN LÄHTÖKOHDAT Oulunsalon asemakaavoitetun alueen täydennysrakentamisesta valmistui selvitys marraskuussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11 12.02.2015. 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 11 Asianro 7103/10.03.00.03/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 943 / 12-14-2 / Hiihtäjäntie 15 / jätekatos Vs. rakennustarkastaja

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus

Kurvolan asemakaava. Asemakaavan vaiheittainen muutos. Ehdotus Kurvolan asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Kurvolan vaiheittainen asemakaavan muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

Viherlaaksolaiset ry 25.2.2011 1 ( 5) c/o Matti Metsäranta matti.metsaranta@kolumbus.fi Kavallinpuisto 15, 02710 Espoo www.viherlaaksolaisetry.

Viherlaaksolaiset ry 25.2.2011 1 ( 5) c/o Matti Metsäranta matti.metsaranta@kolumbus.fi Kavallinpuisto 15, 02710 Espoo www.viherlaaksolaisetry. Viherlaaksolaiset ry 25.2.2011 1 ( 5) c/o Matti Metsäranta matti.metsaranta@kolumbus.fi Kavallinpuisto 15, 02710 Espoo www.viherlaaksolaisetry.fi Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle Asukasmielipide

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2584/ /2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2584/ /2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 12/2014 1 (1) 161 Asianro 2584/10.02.03/2012 Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto / Rönön muutokset Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

QQT /ílíñly. Tervasmäentie Alavus Kuulantie 6. asuinalueen AO korttelin sijoitusta Tervasmäentien varteen.

QQT /ílíñly. Tervasmäentie Alavus Kuulantie 6. asuinalueen AO korttelin sijoitusta Tervasmäentien varteen. QQT /ílíñly Harry Wallius Muistutus Tervasmäentie 16 63300 Alavus 12.08.2014 Alavuden kaupunki Ympäristöpalvelut Kuulantie 6 63300 Alavus Muistutus Tervasmäki III alueen asemakaavaluonnoksesta maa-alueille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 27 05.02.2014. 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 (1) 27 Asianro 8963/10.03.00/2013 Poikkeaminen (LTK) / Stockpos Oy / Väinölänniemi 1-17-1 (Vuorikatu 11) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I, K O R T T E L I N O S A N A S E M A K A A V A N M U U T O S KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ

L O V I I S A N K A U P U N K I, K O R T T E L I N O S A N A S E M A K A A V A N M U U T O S KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ KOOSTE SAAPUNEESTA PALAUTTEESTA EHDOTUSVAIHEEN NÄHTÄVILLÄOLOAINEISTO LAUSUNNOT 2 1.1 Kymenlaakson Sähköverkko Oy 2 1.2 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 2 1.3 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 1.4

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 30.3.2016 Maanomistaja / rajanaapuri Viranomaiset ja yhteisöt Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002134 ja tonttijako,

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 Suunnittelualue:

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro

Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro Aerola-B, asuinalue, asemakaavan muutos nro 002191. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ii, 6.10.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Oas /16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Oas 1244-00/16 1 (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 3221_6 HEL 2015-002929 26.4.2016 KÖYDENPUNOJANKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

Viherlaakso 61. kaupunginosa, Viherlaakso Osa korttelia 61009 Asemakaavan muutos

Viherlaakso 61. kaupunginosa, Viherlaakso Osa korttelia 61009 Asemakaavan muutos 1 (6) Asianumero 907/10.02.03/2014 Aluenumero 150337 Viherlaakso 61. kaupunginosa, Viherlaakso Osa korttelia 61009 Asemakaavan muutos Mielipiteiden lyhennelmät ja vastineet Liittyy kaupunkisuunnittelupäällikön

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201

SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201 Kristiina Strömmer 25.1.2013 VASTINEET 1 (8) SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 201 LUONNOSVAIHEEN VASTINEET Asemakaavamuutosluonnos ja siihen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 8411/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 13 Asianro 8411/10.03.00.00/2014 Oikaisuvaatimus / Vs. tarkastusarkkitehti Saara Revon päätös 24.11.2014 946 / 19-17-2 / Mustikkatie 21 / Jäte-pyöräkatos, entisen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOKA KOSKEE KORTTELIA 7 KAUPUNGINOSASSA 6, LONTOO TL , 228

ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOKA KOSKEE KORTTELIA 7 KAUPUNGINOSASSA 6, LONTOO TL , 228 ASEMAKAAVAN MUUTOS, JOKA KOSKEE KORTTELIA 7 KAUPUNGINOSASSA 6, LONTOO TL 4.10.2011, 228 Liite A Asemakaavan muutos koskee vain korttelin pohjoisinta tonttia. Kiinteistö Oy Andante on anonut kaavan muutosta,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI

RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI RAKENNUSTAPAOHJEET / HÄRKÖKIVI YLEISTÄ Rakennusten sijoittelussa on pyritty mahdollisuuksien mukaan siihen, että rakennusmassat rajaisivat oleskelupihaa, jolloin naapurin asuinrakennuksesta ei olisi suoraa

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen korttelialue. Alueelle sallitaan palveluasuminen. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE 2A:N ASEMAKAAVAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto KYÖSTI KALLION TIEN PUISTON / KYÖSTI KALLION TIE A:N ASEMAKAAAMUUTOS MAANKÄYTTÖLUONNOKSIA..07 Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto 0 Helsingin uusi yleiskaava (KSLK.0.0) 00 metriä 00 Kulosaen kerrostaloalueen

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä 30.11.2016 1 Yleistä hallinto-oikeudesta rakentamis- ja maankäyttöasiat 3. jaostolla

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AKR AP AO AO-33 YL VL VL-7 ET W 0020500 Asuinkerros- ja rivitalojen korttelialue. 0030000 Asuinpientalojen korttelialue. 0050000 Erillispientalojen korttelialue. 0050033

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002034 Korso suojelu ja täydentäminen Suunnittelualueen alustava rajaus ilmakuvassa Hakija: Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot