Kooste kaupunkirakennelautakunnan hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014 hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä:"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN MUUTOS / 340 RÖNÖN MUUTOKSET Kooste kaupunkirakennelautakunnan hyväksymästä valmisteluaineistosta saaduista mielipiteistä: 1) LEHDISTÖTIEDOTE EI KERROSTALOA RÖNÖÖN! Rönön asukastoimikunta ja sitä tukevat asukkaat vastustavat voimakkaasti Kuopion kaupungin täydennysrakentamissuunnitelmaa Rönössä. Perusteluina ovat Maankäyttö- ja rakennuslain yleiset säännökset sekä säännökset alueiden käytön suunnittelun tavoitteista (MRL 1.1 ja 1.5 ). Maankäyttö- ja rakennuslain tehtävänä on mm. ohjata kaavoittamista ja lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaupungin suunnitelma on vaikutuksiltaan vastakkainen lähes kaikkiin em. lain säännöksiin nähden. Perustelut: Kuopion kaupunki on julkistanut suunnitelman, jossa se haluaa lisätä pienen, pinta-alaltaan m2:n tontin, rakennusoikeutta ja siksi pitäisi muuttaa Rönön asemakaavaa. Suunnitelman kuningasidea sisältää jopa 8-kerroksisen tornitalon rakentamisen Rönön saaren korkeimmalle maastonkohdalle. Tällainen rakennus olisi 30 metriä korkea ja näkyisi jokaisen rönöläisen ikkunaan ja kauempaakin katsottuna rikkoisi rumasti saaren silhuetin. Jokainen ymmärtää, että toteutuessaan tällainen hanke heikentäisi Rönön asumisviihtyvyyttä eikä edistäisi kestävän kehityksen periaatetta. Suunnitelma on hyvän rakennustavan vastainen ja rikkoo kaupunkikuvaa. Jopa hankkeen suunnitellut arkkitehti myöntää tämän valmisteluaineistossa: (kerrostalovaihtoehdot) edustavat Rönön alueelle vieraampaa ja olevasta rakennuskannasta poikkeavaa rakennustapaa Tämän ymmärtävät myös hanketta suunnittelevat virkamiehet, jotka ovat ilmeisesti vielä piilottaneet valttikorttinsa ja päättäneet julkistaa sen vasta myöhemmin keväällä sen jälkeen kun 8- tai 6- kerroksinen täysin sopimaton suunnitelma on kaatunut saarelaisten vastustuksen aallon alle. Valttikorttina tuodaan julkisuuteen kompromissi, joka on enää 4-kerroksinen ja vain 15 metriä korkea. Tätä vaihtoehtoa tullaan markkinoimaan ekologisena puutalona, jossa käytetään maalämpöä. Tämän pitäisi sitten olla ratkaisu, joka olisi helpompi niellä. Todellisuudessa tontti on aivan liian pieni rakennuksen kokoon nähden, ja puuston latvojen tasalle ylettyvä kerrostalo poikkeaisi erittäin oleellisesti muusta rakennuskannasta. Kaavoitusluonnoksessa esitetyt liikennemäärät ja erityisesti pysäköintitarpeet ovat täysin alimittaiset. Rönö sijaitsee suhteellisen kaukana Kuopion palveluista ja työpaikkakeskittymistä (esim. KYS, yliopisto, Technopolis). Siksi käytännössä useimmilla talouksilla on kaksi autoa, joillain jopa enemmän. Kaavoituksessa on esitetty paikkamääräksi 1,1 autoa / asunto, mikä rakennettaisiin autohalliin. Mitään muita autopaikoitustiloja ei Rönössä ole. Haluaako kaavoittaja, että Rönön kadunvarsilla on nykyistäkin enemmän laittomasti pysäköityjä ja liikenneturvallisuutta vaarantavia autoja? Pysäköintiongelmaa omakotitaloalueella ei kerta kaikkiaan pystytä ratkaisemaan ja kerrostalosuunnitelmat tulisi haudata jo yksin tämän perusteella täysin. Suunnitelma olisi kallis toteuttaa ja aiheuttaisi suuria arvonmenetyksiä vaikutuspiirissään. Kuopion kaupungin suunnitelma tulisi rönöläisille ja muille kuopiolaisille kalliiksi monellakin tavalla.

2 Todellisuudessa mikä tahansa kerrostalo Rönössä vaikuttaisi erittäin haitallisesti saaren imagoon Kuopion käyntikorttina ja viihtyisänä pientaloalueena. Suunniteltu kerrostalohanke kohtelee syrjivästi erityisesti sen viereen jäävien kiinteistöjen omistajia. Kiinteistöjen arvonalennus olisi sitä suurempi mitä lähempänä niitä kerrostalo kohoaisi. Vahinko olisi pahimmillaan satoja tuhansia euroja per kiinteistö. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa olemassa oleville kiinteistöille (MRL 7.54 ). Ympäristövaikutukset on arvioitu väärin. Kielteiset vaikutukset ympäristöön ja asumisviihtyvyyteen eivät rajoittuisi ainoastaan Rönöön. Kaupungin oman arvion mukaan kerrostalon seurauksena Rönön asukasluku nousisi yhtäkkiä jopa 17 %. Tämä tarkoittaisi yli sataa uutta autoilijaa päivässä! Koska kaikki palvelut ovat keskustassa ja marketit vielä kauempana, lisääntyisi myös keskustan läpiajoliikenteen aiheuttaman melun ja päästöjen määrä. Tämä ei ole kestävää kehitystä, vaikka se on yksi hankkeen perusteluista. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti voi ko. tontille rakentaa kaksikerroksisen rivitalon, jonka korkeus on 8 metriä. Rönöstä korostetaan, ettei tällaista rakentamista vastusteta, koska se noudattaa saarelle ominaista rakennustapaa. Mutta kerrostalot eivät sovi Rönön saarelle! psta Tommi Tolvanen, Rönön asukastoimikunnan varapj. P.S. Savon Sanomien jutussa kerrottiin, että kaavamuutosta ovat hakeneet risteysalueen lähellä olevien tonttien haltijat. Siis annetaan ymmärtää, että kerrostalon naapurit toivovat rakentamisen mahdollistavaa kaavamuutosta, vaikka risteysalueen lähellä oleville tonteille ja taloille koituisivat suurimmat haitat kerrostalorakentamisesta. Todellisuudessa kaavamuutosta on haettu vain risteyksen katualueelle tehtävää vähäistä muutosta varten. 2) Hei Kerrostalo ei maisemallisesti sovi tähän muutenkin jo tiiviisti rakennettuun Rönön alueeseen. Ennen kaikkea koko maisemaa ei pidä panna pilalle yhden kerrostalon vuoksi. Kerrostalo muutoin matalaksi rakennetulla saarella ei kerta kaikkiaan sovi maisemaan sen paremmin maalta kuin vedeltäkään katsottuna. Lisäksi lisääntyvän asukasmäärän myötä lisääntyvä liikenne olisi riski jalankulkijoille ja pyöräilijöille kadut ovat kapeita. Voinko Rönön asukkaana mitenkään vaikuttaa tehtäviin päätöksiin? Ehdottomasti vastustamme kerrostalon nostattamista Rönöön. Löysin vuodelta 2009 Kuopion korkean rakentamisen oppaan. Siinä todetaan seuraavasti: Korkealla rakentamisella on merkittävä vaikutus maisemakuvaan sekä kaupunkirakenteen toimivuuteen, eikä sellaista näin ollen voi sijoittaa harkitsemattomasti. Korkeaan rakentamiseen liittyy kaupunkikuvallisia, toiminnallisia ja rakennusteknisiä vaatimuksia. Tässä tarkoitettaan yli 8- kerroksista rakennusta. Rönö on kuitenkin erityistapaus, koska se on saari, pinta-alaltaan pieni ja symboloi profiilillaan Kuopiolle ominaista kaupunkiin ulottuvaa järvimaisemaa. Rönön kohdalla 8-kerroksisen rakennuksen sääntö ei ole validi, vaan Rönössä tulisi välttää jo nykyisiä ylittäviä rakennuskorkeuksia. Rönön ympäristöarvo Väinölänniemen läheisyyksineen on koko kaupungin viihtyvyydelle ja maineelle keskeinen. Korkean rakentamisen haittoja pitäisi varoa vuonna 2009 julkaistun periaatteen mukaisesti ymmärtäen, että se ohje, mikä on säädetty koskemaan yli 8- kerroksisia rakennuksia muualla, tulisi soveltaa Rönössä, sen maantieteelliset, liikenteelliset,

3 kulttuurihistorialliset ja maisemalliset erityispiirteet huomioon ottaen, koskemaan jo yli 2-3 kerroksisia rakennuksia. 3) EI missään nimessä kerrostaloja Rönöön!!!!! Kerrostalo pilaisi koko kauniin saaren ulkonäön ja idyllin. Rönö on aivan liian pieni kerrostaloja varten. Naapuritalojen yksityisyys menisi täysin pois, kun ylemmistä kerroksista pystyisi helposti seuraamaan naapurien (koko saaren) pihapuuhia. Rönöön soveltuu korkeintaan 2-kerroksisia rakennuksia, kuten nykyisessä kaavassa sanotaan. Naapuruston asuntojen hinnat laskisivat melko varmasti välittömästi ja myynti olisi vaikeampaa. Tästä on jo nyt tullut tietoon ainakin yksi tapaus, jossa ostotarjous on vedetty pois viimeviikon lehtiuutisen takia kyseisestä talohankkeesta. Kesällä jo nykyisinkin on autojen parkkeeraus vaikeaa, laitonta parkkeerausta ympäri saarta kun ihmiset menee saariin asustamaan/kyläilemään. Jos tulee iso talo/taloja, tämäkin ongelma kiristyy. Parkkipaikat ei riitä. Pyydämme pysymään 1-2-kerroksisissa rakennuksissa Rönön-saareen, kiitos! 4) Arvoisa Kuopion kaupunkirakennelautakunta Saamamme tiedon mukaan Rönöön ollaan suunnittelemassa kerrostalon rakentamista. Suunniteltu kerrostalo (4-6-8 kerroksinen) on tarkoitus rakentaa keskelle saarta korkeimmalle ja näkyvimmälle paikalle (Honkasaarentien ja Rönöntien risteykseen). Tämä on mielestämme (omasta ja monien muiden Rönössä asuvien) erittäin huono, epäoikeudenmukainen ja poikkeava suunnitelma ajatellen yleistä hyvää tapaa tehdä asemakaavoitusta. Tämänkaltainen korkea rakennus tulisi muuttamaan aivan valtavasti nykyistä saaren ulkoasua. Tällä hetkellä saarella ei ole yhtään kerrostaloa, vaan kiinteistöt ovat kaikki matalia kaksikerroksisia omakoti- ja rivitaloja. Kyseinen rakennus toteutuessaan tulisi aiheuttamaan huomattavia taloudellisia menetyksiä useille nykyisille kiinteistöjen omistajille huomioiden suunnitellusta rakennuksesta aiheutuvat kiinteistöjen hintojen lasku. Tämänkaltainen rakentaminen on lainvastaista, sillä uudesta rakennuksesta ei saa aiheutua huomattavia taloudellisia menetyksiä aiemmin rakennetuille kiinteistöille (MRL 7.54 ). Kerrostalo keskellä pientaloaluetta väistämättä johtaa siihen. Tilannetta voi hyvin verrata siihen, että keskelle Niiralan omakotitaloaluetta alettaisiin rakentaa korkeata kerrostaloa. Lisäksi tämänkaltainen rakennus keskellä matalampia rakennuksia johtaa intimiteetin vähenemiseen lähellä olevissa matalammissa rakennuksissa. Korkealta rakennuksesta voi vapaasti tarkkailla, mitä tapahtuu lähitalojen pihalla. Rakennus tulisi myös muuttamaan huomattavasti Rönön kaunista ulkoasua, joka pohjautuu saaren matalaan rakennuskantaan. Korkea monumentti nousee taivasta kohti kuin toteemipaalu konsanaan ja näkyy varmasti kauas eli ei varmasti ole kauniin näköinen huomioiden nykyinen tilanne. Kaavoituksessa on tärkeätä säilyttää jossain määrin vapaata luonnonmukaista tilaa, joka selkeästi lisää ihmisten asumisviihtyvyyttä. Rönö on jo varsin tiivisti rakennettu eikä vapaata tilaa juuri ole tarjolla. Ihmetystä herättää myös hieman salaillen tullut tieto asiasta. Yhtäkkiä Savon Sanomissa kirjoitetaan asiasta suurin otsikoin, alun perin ilmeinen suunnitelma oli rankentaa nykyistä rakennuskantaa mukaileva kaksikerroksinen rivitalo kyiselle tontille. Rakennuspiirustukset on tilattu Jyväskylästä arkkitehtitoimistolta. Onko ikävä asia tahdottu ulkoistaa Kuopion ulkopuolelle vai eikö Kuopiosta löydy osaamista asiassa? Herää myös kysymys tältä osin, että onko asiassa noudatettu Kuopion kaupungin edellyttämiä kilpailutussäännöksiä.

4 Kerrostalosta aiheutuisi myös huomattava liikenteen lisääntyminen Rönössä. Jo tällä hetkellä tiet ovat kapeita ja paikoitusalueista on pulaa, joten lisääntyneelle liikenteelle ei ole tarvittavia tiloja tarjolla. Kerrostalorakentaminen ei mielestämme sovi missään muodossa Rönöön huomioiden nykyinen rakentamistyyli ja sen mukanaan tuomat yllämainitut haitat. Näillä argumenteilla vastustamme suunnitelmaa rakentaa kerrostalo Rönöön ja toivomme, että saamme Teidän kauttanne viestimme perille kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa. 5) OIKAISUVAATIMUS Vaadimme oikaistavaksi Kuopion kaupunkirakennelautakunnan kokouksessaan tekemän päätöksen koskien Rönön kaupunginosan asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoa siltä osin kuin se koskee rakentamattoman tontin nro kaavamuutosta ja rakentamistapaa. Vaadimme, ettei kaupunkirakennelautakunta jatka sellaisen asemakaavan valmistelua, joka mahdollistaisi em. tontille suuremman rakennusoikeuden kuin viereisillä tonteilla on mahdollista. Lisäksi vaadimme, että suunniteltavan rakennuksen suurin sallittu keskikorkeus ei ylitä viereistentalojen keskikorkeutta. Mikään suunnitelmassa jo mainituista tai vielä julkistamattomista rivi- tai kerrostalovaihtoehdoista ei näin ollen tule kysymykseen. Rönön tontinomistajien yhdenvertaisuuden kannalta ei ole mahdollista, että kaavanuutoksella annettaisiin kaupungin omistamalle yhdelle pienelle tontille täysin kohtuuton määrä rakennusoikeutta ja samalla poikettaisiin vallitsevasta rakennustavasta myös rakennuksenkeskikorkeuden suhteen. Lisäksi vetoamme Rönössä jo nykyisin esiintyviin pysäköintiongelmiin sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa mainittuihin kaavoituksen yleisiin periaatteisiin, kuten viihtyisän elinympäristön säilyttämiseen, naapureille aiheutuviin haittoihin ja vahinkoihin, joista kaupunki tulee olemaan korvausvastuussa (MRL 7.54 ), sekä siihen, että kaavamuutoksen seurauksena keskustan liikenteen lisääntyminen ei ole kestävän kehityksen periaatteen mukaista. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut samanlaisen kaavamuutoksen Oulun kaupungissa. KHO:n päätös (KHO 1982-A-I-4) on ns. vuosikirjaratkaisu, joka on tarkoitettuennakkopäätökseksi ja sitä on mm. siteerattu uudessa maankäyttö- ja rakennuslakia käsittelevässä kirjallisuudessa esimerkkinä siitä, että maanomistajia tulee kohdella kaavoituksessa yhdenvertaisesti. Tästä syystä katsomme, että kaavamuutoksen eteenpäin vieminen on Kuopion kaupungille täysin turhaa työtä, koska asemakaavapäätös tulisi aikanaan kumotuksi viimeistään KHO:ssa valituksemme seurauksena. Edellä kerrotuista syistä vaadimme, että Kuopion kaupunki luopuu kaavamuutossuunnitelmasta ja rakentamisesta tontilla nro ) Seuraavien seikkojen perusteella en pidä toivottavana kerrostalon(jen) rakentamista Rönöön. 1. Halkaisemalla elefantti kahtia ei saada kahta pientä elefanttia koska elävillä systeemeillä on tietty loukkaamattomuus. Niiden luonne on riippuvainen kokonaisuudesta. Kysymyksiä ratkottaessa tulisi pohtia kokonaisuuden luonnetta jossa ongelmat syntyvät. Kaavoitukseen sovellettuna tämä tarkoittaa että omakotitaloalueelle rakennettava kerrostalo särkee kokonaisuuden ja sen sijaan, että meillä olisi kaksi erilaista rakennuskantaa, meillä onkin

5 sekasotku. Kerrostalo (esim. 4-8 kerroksinen) Rönön keskustassa on kuin virtahepo olohuoneessa muuttaen ratkaisevasti lähiömme osaksi keskustaa. 2. Muualla Euroopassa monet kaupungit ovat viisasti pitäneet yllä laajaa "vihreää vyötä" estääkseen lähiöiden kasvun ja niiden ihmisten määrää, jotka käyvät työssä kaupungissa, mutta asuvat sen ulkopuolella. Amerikassa taas jotkut kaupungit ovat rohkaisseet lähiöiden voimakasta kasvua jonka johdosta varakkaampi väestönosa on siirtynyt yhä kauemmaksi kaupungin keskustasta ja sen ongelmista. Joissakin tapauksissa se on johtanut alun perin varakkaimpien ihmisten lähiöiden kuihtumiseen ja jopa slummiutumiseen. Kuopiossakin on keskusteltu siitä miten markettien sijoittaminen ydinkeskustan ulkopuolelle on vaikeuttanut keskustan liike-elämää. Kerrostalo Rönössä olisi sama kuin "ruotsinlaiva" Anttilan talo torin laidalla. 7) Hyvät virkamiehet Vastustan kerrostalon rakentamista Rönöön. Yksittäinen kerrostalo (tai edes yksittäiset kerrostalot) Rönössä ei tiivistä olennaisesti aluetta, mutta on lyhytnäköistä säästämistä. Kerrostalo(t) tuhoaa pientaloalueen ainutlaatuisen ympäristön. Kuopio tarvitsee jo imagosyistä omaleimaisia asuntoalueita. 8) Arvoisat kaupunkirakennelautakunnan jäsenet ja toimialuejohtaja Jarmo Pirhonen, Kuopion kaupunki on ehdottanut kerrostalorakentamista Rönöön, alun perin 6- ja 8-kerroksisilla suunnitelmillaan tontille Olemme itse rakentaneet vuonna 2010 naapuritontille omakotitalon ja ehdotettu kerrostalo sijoittuu suoraan omakotitalomme naapuritontille, jopa aivan sen rajaan kiinni puolellamme Tontin rajanaapureina vastustamme jyrkästi täysin sopimatonta kerrostalorakentamista kerrosmäärästä riippumatta Rönöön. Myös ehdotettu rivitalovaihtoehto on ympäristöönsä sopimaton. Perustelemme asian seuraavasti: 1. Puutarhakaupungin luonteeseen ja kaupunkikuvaan ei sovi lainkaan kerrostalorakentaminen. Esitetyt tornitalovaihtoehdot ovat lähinnä absurdeja, mutta myös matalampi kerrostalorakentaminen 3- tai 4-kerroksisena ei sovi mitenkään omakotialueelle. Myöskään muiden tonttien korkeusasemasta poikkeavaa kaksikerroksista rivitaloa ei tule sallia kaavassa samoista syistä. Kirkko keskelle kylää ei ole järkiperusteinen argumentti monikerroksiselle asuinrakennukselle pientaloalueella. 2. Pysäköintiongelmat ovat todellisia Rönössä. Alue vaatii käytännössä kaksi autoa perheittäin jo lasten harrastuskuljetuksia varten. Pysäköintiä on hankalaa, ellei lähes mahdotonta ratkaista pienelle tontille ja isolle asukasmäärälle. Rönöstä uhkaa nyt tulla entinen puutarhakaupunki, jossa autot lojuisivat pitkin poikin kadunvarsia. Liikennemäärät Rönössä ja Väinölänniemellä paisuisivat samalla erittäin paljon. Tämä tuhoaisi idyllisen käyntikortin Kuopion kaupungilta ja heikentäisi oleellisesti Rönön viihtyisyyttä asuinalueena. 3. Kuopion kaupungin toiminta sopimuskumppanina on tässä asiassa erittäin kyseenalaista. Ostimme itse tonttimme numero Kuopion kaupungilta kesällä 2009, avoimen tarjouskilpailun jälkeen hinnalla euroa. Rakensimme vuonna 2010 tontillemme omakotitalon ja päätimme asettua Kuopioon asumaan pääkaupunkiseudun sijaan. Silloin Kuopion kaupungin organisaatiosta kerrottiin vastapäisen tontin olevan ALY-kaavan mukainen ja että näiden myyminen on ollut hyvin vaikeaa, mutta että toki se joku päivä saatetaan myydä ja että sen kaavanmukaiseen

6 rakentamiseen kannattaa kuitenkin varautua. Näin teimme suunnittelussamme parhaan kykymme mukaan. Rakensimme talomme suurella ponnistuksella ja isolla asuntolainalla aikana kaikkinensa. Pidämmekin erittäin epäasiallisena sopimuskumppanin toimintana, että Kuopion kaupunki ilmoittaa tämän jälkeen kaavoittavansa naapuritontille kerrostalon! Kerrostalon kerroksista 3. ja näistä ylöspäin näkyisi suoraan omakotitalomme pihalle ja pihan puoleisista ikkunoista sisään. Tämä heikentää merkittävästi talon asuttavuutta ja sen taloudellista arvoa. Oikeudellisesti on täysin kestämätön ajatus, että tontin sallittua kerroskorkeutta ja rakennusoikeutta nostettaisiin kaavanmukaisesta ja siitä, millä kaikkia muita talonrakentajia on rajoitettu osaltaan. Myös asuinkäyttöön sovelletun pinta-alan peukalointi on arveluttavaa. On päivänselvää, että emme olisi koskaan ostaneet tätä tonttia ja rakentaneet omakotitaloamme, mikäli naapuritontin kerrostalosta olisi ollut edes viitteitä. Oliko tämä kaupungin tarkoituskin, eli kaavoittaa alueen viimeinen tontti muiden jo rakennettua talonsa, hakien yksipuolista ja perusteetonta taloudellista etua itselleen muiden asukkaiden suoralla kustannuksella? 4. Kaavoitusvaihtoehtojen laatiminen jyväskyläläiseltä arkkitehtitoimistolta on ollut hyvin epäammattimaista. Esitetty rivitalovaihtoehtokin on pilattu erittäin huonolla rakennusasemoinnilla: kuka haluaisi pihansa suoraan kohti linja-autopysäkkiä ja Rönön vilkkainta läpiliikennekatua Rönötietä? Katua käytetään niin maisemienkatseluun kuin rönöläisten omaan liikkumiseen. Etenkin Rönöntien suuntaisen talon asemointi tulisi ehdottomasti viedä keskemmälle tonttia ja rakentaa pihat suojaisemmalle rivitaloyhtiön puolelle itäänpäin katualueen sijaan. 5. Edelleen kaavoitettava alue on erittäin suosittu leikkialue Rönön lapsille. Tuleeko tämä viimeinenkin leikkipaikka tosiaan rakentaa täyteen, kun Rönön aluerakentaminen on muuten jo saatu valmiiksi ja alue on vakiintunut hyvin lapsiperhevaltaiseksi? Alueella lapset voivat leikkiä luonnonläheisesti ja turvallisesti, ilman vanhempien pelkoa veteen putoamisesta ja hukkumisonnettomuuksista. Näillä perusteilla pyydämme, että Kuopion kaupunkirakennelautakunta hylkää kaikki ehdotetut kaavamuutokset tontin rakennusoikeuden lisäämisestä ja sallitun rakennuksen keskikorkeuden nostamisesta. Pyydämme myös harkitsemaan vaihtoehtoa, jossa alue kehitettäisiin Kuopion kaupungin ja rönöläisten yhteistyöllä lasten seikkailu- ja leikkialueeksi, puutarhakaupungin henkeä ja arvoja kunnioittaen. Mikäli kaavoituksessa päädytään omakotitalo- tai rivitalovaihtoehtoon, tulisi rakennusten sijaintisuunnitelmaa tontille kehittää ja noudattaa voimassaolevaa asemakaavaa rakennusoikeus- ja korkeusmääräyksiltään. 9) Hyvät kaupunkirakennelautakunnan jäsenet Vastustamme kerrostaloasuntojen rakentamista Rönön asuinalueelle. Rönön asuinalue on jo nyt paikoin liian tiiviisti rakennettu ja metsää ja viheralueita on jäljellä vähän asukkaiden yhteiseen virkistyskäyttöön. Rönön asuinalue ei kestä kerrostalomaista massiivista rakentamista ja sen seurauksena massiivista asukas- ja automäärää. Ainoa mahdollinen täydennysrakentamisen muoto on omakoti-, tai matala rivitalorakentaminen huomioiden, että myös Rönöläiset tarvitsevat lapsilleen leikkipuiston ja virkistysalueet. Oman haasteensa saaressa olevalle asuinalueelle tuo katuverkosto. Rönössä on yksi katu, jota mm. harvakseltaan toimiva linja-autoliikenne pystyy ajamaan, muut viisi katua ovat umpiteitä

7 rajoittuen järveen. Rönön asuinalueelta ei ole läpiajoliikennettä, vaan alueelta poistuminen tapahtuu ainoastaan Rönön sillan kautta Väinölänniemen halki. Talvisin, osittain katujen kunnossapidosta johtuen, jo tällä liikennemäärällä ohittavista ajoneuvoista toisen on väistettävä tien sivuun välttääkseen törmäyksen. Kesäisin liikenne on suorastaan katastrofaalinen. Kulku asuinalueelta tapahtuu matelevassa autojonossa Väinölänniemen halki. Väinölänniemen ajoradalla ovat sekaisin rullaluistelijat, pyöräilijät, lenkkeilijät, vanhemmat lastenvaunujen kanssa ja lapset juoksevat kadun yli autojen välistä uimaan. Samoin ylimääräinen nuorison haitta-ajo jatkuu öisin myös Rönön alueella. On vain ajan kysymys milloin vakava liikenneonnettomuus tapahtuu. Kesäisin Rönön asuinalueelta poispääsyä rajoitetaan myös yksipuolisella postilaatikkoon tipahtavalla ilmoituksella, jossa on merkittynä viikonpäivät ja ajat milloin kotoa poistuminen autolla on mahdollista jonossa odottamalla ja ainoastaan kulkulupaa esittämällä. Toki yritämme ymmärtää tapahtumien, kuten RockCock, Triathlon, museoautojen ajot yms. tapahtumien tärkeyden Kuopion kaupungille. Tuohan matkailu varoja kaupungille ja keskustan liikkeille. Rönön asukkaiden keski-ikä on 39 vuotta ja alueella asuu paljon lapsiperheitä. Perheet ovat aktiivisia työssäkäyviä henkilöitä, jotka tarvitsevat kaksi autoa pystyäkseen hoitamaan työssäkäynnin, kauppa-asiat sekä lasten koulu- ja harrastusmenot. Kerrostaloasumisen myötä liikenteen kasvu olisi huomattava ja tuskin enää sallittujen lakienkaan mukainen. Palveluja Rönöön ei välttämättä kaivata, mutta auto on välttämätön palvelujen äärelle pääsemiseksi. Lisäksi asuinalueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon lähisaarten kesämökit ja ympärivuotinen asutus. Näihin lähisaariin kulku tapahtuu Rönön kautta. Kuopion kaupungin sivuilla Rönön asuinaluetta on kuvattu Väinölänniemen kärjen tuntumassa sijaitsevaksi idylliseksi, muutaman neliökilometrin korkeatasoiseksi saareksi joka on melko väljästi rakennettu omakotitalo- ja rivitaloalue. Tällaisena ja historiallisesti ainutlaatuisena asuinalueena Rönö tunnetaan laajalti myös valtakunnallisesti. Toivomme hyvät vaikuttajat ja päättäjät, että säästätte massiivisen rakentamisen asuinalueille, jonne se on mahdollista ja järkevää. Asuinalueille missä on laajoja koskemattomia metsäalueita. Rönön massiivirakentaminen ei vain pilaa Rönön asuinaluetta, vaan sillä on myös negatiivinen vaikutus matkailuun ja koko kaupungin imagolle. Toivomme teille viisautta vaativassa työssänne. 10) Haluan esittää huoleni Rönöön suunnitellun kerrostalon vaikutuksista lähiympäristön asukkaisiin. Asumme Rönöntiellä heti saaren tyvessä. Jo nykyiselläänkin autoilijat kaahaavat Rönöntien ja Honkasaarentien risteyksen ohi ylinopeutta, sillä risteyksessä on kolmio. Tien ylitys on erittäin vaarallinen pienille koululaisille. Oma lapsemme aloittaa koulun vuoden päästä ja seuraavat kaksi lasta vielä sen jälkeen. Kodistamme ja monesta muusta rönöläiskodista on mahdotonta poistua ylittämättä vaarallista Honkasaarentietä. Kerrostalo toisi mukanaan massiivisen liikenteen kasvun. Tuskin ihmiset siirtyisivät joukkoliikenteen käyttäjiksi. Saaressa asuu nykyisellään jo runsaasti lapsia, joita liikenteen kasvusta aiheutuvat vaarat koskevat. Sen tontin vieressä, mihin kerrostaloa suunnitellaan, on saaren ainoa leikkipuisto. Surullista on, mikäli kerrostalo parkkipaikkoineen veisi lapsilta ainoan leikkitilan. Rönö on jo täyteen rakennettu ja ihmisillä pienet pihat, joten tarvitaan myös yleisiä leikkipuistoja. Toivottavaa olisi, ettei saarta rakennettaisi täyteen, vaan suojeltaisiin olemassa olevia puustoalueita ihmisten terveyden ja hyvinvoinninkin kannalta.

8 Kerrostalo ei sovi Rönössä jo olevaan rakennuskantaan ollenkaan. Rönössä muut talot ovat matalia ja kerrostalo korkeudellaan erottuisi joukosta rumasti. Toivon hartaasti ettei Rönöön suunniteltu kerrostalohanke toteudu! 11) ADRESSI RÖNÖN KERROSTALORAKENTAMISTA VASTAAN Me allekirjoittaneet Rönön sekä lähialueen asukkaat ja maanomistajat vastustamme voimakkaasti julkaistua suunnitelmaa Rönön asemakaavan muuttamiseksi siltä osin kuin se koskee rakentamattoman tontin nro uudisrakentamista. Emme hyväksy ko. tontilla tai koko saarella muuta rakentamistapaa kuin mitä nykyinen voimassa oleva asemakaava sallii. Mikään suunnitelmassa jo mainituista tai vielä julkistamattomista rivi- tai kerrostalovaihtoehdoista ei tule kysymykseen seuraavista syistä: 1. Rönön asukkaina tiedämme parhaiten, millaiset asumis-, liikenne- ja pysäköintiolosuhteet vallitsevat Rönössä nykyisellään. Emme yleensäkään kannata täydennysrakentamista, koska Rönön asuntotontit on käytännössä rakennettu täyteen jo nyt. Saarelle ei jäisi riittävästi leikki-, viher- ja puistoalueita. Siksi on asumisviihtyvyyden kannalta täysin kohtuutonta, jos tämä saaren ainoan pienen leikkikentän vieressä oleva luonnontilainen tontti rakennetaan. Suunnitelman ympäristövaikutukset sekä vaikutukset kaupunki- ja maisemakuvaan, lähiympäristöön ja luontoon on arvioitu väärin. Kielteiset vaikutukset ympäristöön ja asumisviihtyvyyteen eivät rajoittuisi ainoastaan Rönöön. Rönö ja asutut lähisaaret sijaitsevat suhteellisen kaukana Kuopion palveluista ja työpaikkakeskittymistä (esim. KYS, yliopisto, Technopolis). Siksi käytännössä useimmilla talouksilla on kaksi autoa, joillain jopa enemmän. Koska kaikki palvelut ovat keskustassa ja marketit vielä kauempana, lisääntyisi myös keskustan läpiajoliikenteen aiheuttaman melun ja päästöjen määrä. Tämä ei ole kestävää kehitystä, vaikka se on yksi hankkeen perusteluista. Toisaalta väitetään, että suunnitellun rakentamisen eri vaihtoehdoilla on "suhteellisen vähäinen" merkitys liikenteeseen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen Rönössä. Suunnitelmassa esitetyn arvion mukaan kerrostalon seurauksena Rönön asukasluku nousisi yhtäkkiä jopa 17 %:lia. Tämä tarkoittaisi yli sataa uutta autoilijaa päivässä. Käytännössä autojen määrä olisi vielä huomattavasti suurempi, koska suunnitelmassa henkilöautoilun osuudeksi on arvioitu vain 53 %. Me tiedämme, että henkilöautojen osuus Rönön nykyisestä autoliikenteestä on paljon suurempi. Kaavamuutossuunnitelmassa erityisesti pysäköintitarpeet ovat alimitoitettu. Kaavoituksessa on esitetty paikkamääräksi vain 1,1-1,2 autoa per asunto, ja pysäköintitilat rakennettaisiin autohalliin tai maan päälle. Mitään muita autopaikoitustiloja ei Rönössä ole. Haluaako kaavoittaja, että Rönön todella ahtaiden katujen varsilla on nykyistäkin enemmän laittomasti pysäköityjä ja liikenneturvallisuutta vaarantavia autoja? Pysäköintiongelmaa omakotitaloalueella ei kerta kaikkiaan pystytä ratkaisemaan ja kerrostalosuunnitelmat tulisi haudata jo yksin tämän perusteella täysin. 2. Suunnitelma tulisi rönöläisille ja muille kuopiolaisille kalliiksi monellakin tavalla, sillä mikä tahansa kerrostalo Rönössä vaikuttaisi erittäin haitallisesti saaren imagoon Kuopion käyntikorttina ja viihtyisänä pientaloalueena. Suunnitelman perusteluissa väitetään, että nykyistä tehokkaampi rakentaminen on "kaavataloudellisesti perusteltua". Mutta, kuten liitteenä olevasta Savon Sanomien lehtileikkeestä käy ilmi, on kaupunki tehnyt hyvää bisnestä saaren tonttikaupoilla ja saanut infraan tehdyt

9 investointinsa takaisin jo aikoja sitten. Näin pienen tontin rakentaminen ei vaikuta kaupungin nykyiseen talouteen havaittavasti, mutta sitäkin enemmän rönöläisten omaisuuden arvoon. Toteutuessaan suunnitelma aiheuttaisi suuria arvonmenetyksiä vaikutuspiirissään. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa olemassa oleville kiinteistöille (MRL 7.54 ). Suunniteltu kerrostalohanke kohtelisi syrjivästi erityisesti sen viereen jäävien kiinteistöjen omistajia. Kiinteistöjen arvonalennus olisi sitä suurempi mitä lähempänä niitä kerrostalo kohoaisi. Vahinko olisi pahimmillaan satoja tuhansia euroja per kiinteistö. Tästä seuraisi vastaavan suuruinen vahingonkorvausvelvollisuus kaupungille (MRL ). 3. Voidaan kysyä, miksi kaupungin pitäisi saada tontilleen muita enemmän rakennusoikeutta? Rönön tontinomistajien yhdenvertaisuuden kannalta ei ole mahdollista, että kaavamuutoksella annettaisiin kaupungin tai yksityisen omistamalle yhdelle tontille täysin kohtuuton määrä rakennusoikeutta ja samalla poikettaisiin vallitsevasta rakennustavasta, mikä suosisi vain yhden tontinomistajan taloudellisia etuja. Myöskään rakennuksen korkeusaseman muuttamiseen asemakaavalla ei ole mitään perustetta; Rönöhän on alun perin suunniteltu pientaloalueeksi. Muut tontinomistajat jäisivät epätasa-arvoiseen asemaan näiden jo rakennettua talonsa vallitsevan (maksimikorkeus h= 7 m) rajoituksen mukaan. 4. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut samanlaisen kaavamuutoksen Oulun kaupungissa. Liitteenä oleva KHO:n päätös (KHO 1982-A+4) on ns. vuosikirja ratkaisu, joka on tarkoitettu ennakkopäätökseksi ja sitä on siteerattu uudessa maankäyttö- ja rakennuslakia käsittelevässä kirjallisuudessa esimerkkinä siitä, että maanomistajia tulee kohdella kaavoituksessa yhdenvertaisesti. Tästä syystä katsomme, että kaavamuutoksen eteenpäin vieminen on kaupungille täysin turhaa työtä, koska asemakaavapäätös tulisi aikanaan kumotuksi KHO:ssa valitusprosessin seurauksena. Usea rönöläinen on jo ilmoittanut valittavansa kaavaratkaisusta. 5. Vaikutus kaupunkikuvaan on kaikilla kerrostalovaihtoehdoilla hyvin merkittävä, riippumatta siitä onko kerrosluku 3, 4, 6 tai 8. Rönön puistokaupunkimaisuutta ja upeaa käyntikorttia Kuopion keskustan läheisyydessä ollaan romuttamassa Kuopion kaupungin itsensä toimesta kerrostalorakentamisella. Jopa kaavan havainneaineiston palkkiota vastaan suunnitellut arkkitehtitoimisto on todennut kerrostalorakentamisen muusta ympäristöstä poikkeavaksi: "kirkko keskellä kylää". Kyseessä ei ole kuitenkaan kirkko, vaan asuinkerrostalo. Myöskään kolmikerroksinen talo ei ole rivitalo, vaan kerrostalo. Tällaisen rakentaminen Rönöön on merkittävä kaupunkikuvaamme pilaava tekijä. Kerrostalo erottuisi jopa vesistöön päin siluetillaan, mitä on pidettävä saariympäristössä poikkeuksellisena ja maisemasta räikeästi erottuvana. Miksi Kuopion kaupunki on itse vastustanut 8-kerroksisten kerrostalojen rakentamista kerrostalovaltaiselle keskusta-alueelle, kun näitä ovat ehdottaneet muut tontinhaltijat kuin kaupunki itse? Kuinka vastaava kerrostalopoikkeama sitten kävisi Rönöön? Ja miten kaikki kaupunkisuunnittelun hyvät periaatteet voisivat silloin toteutua? 6. Rönön asukkaat vastustavat voimakkaasti kerrostalorakentamista alueelle. Tästä on osoituksena Kuopion kaupunkilehden vierailu, josta paisui sosiaalisessa mediassa nopeasti kymmenien henkilöiden mielenosoitus kerrostalorakentamista vastaan. Rönöläiset vastustavat lähes yksimielisesti kerrostalorakentamista saarelle, mikä käy ilmi siitä, että lyhyen ajan kuluessa adressin on allekirjoittanut 75 % yli 18-vuotiaista Rönön asukkaista. Millaisen arvon Kuopion kaupunki antaa toimivalle asukasdemokratialle ja veronmaksajiensa mielipiteille näiden elämää suoraan koskettavassa asiassa?

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6. LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.2011 Elisa Oyj Kaava-alueelle rakennettu, Elisa Oyj:n matkapuhelinverkkoa

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen)

Muistutukset. 1. Vihti-seura (allekirjoittajana Kaisa Kilpeläinen) Muistutukset 1 Vihti-seura 2 Armfelt Marita 3 Sievänen Eija 4 Jokela Marjo 5 Starracing Oy 6 Nieminen Markku ja Anna-Liisa 7 Lehikoinen Tomi ja Liisa 8 Häkkinen, kuolinpesä 9 Johansson Tarja ja Markku

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute - Miten Pallivahan kouluun mahdutetaan tuplamäärä oppilaita Runosmäen koulun väistöoperaation ajaksi? - Olen kahden lapsen yh-äiti,

Lisätiedot

Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon)

Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon) Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon) Tampereen Maan ystävät ry. Jätevesien keskittäminen suureen laitokseen tuo mukanaan

Lisätiedot

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT Alla esitetyissä kommenteissa viitataan otsikoittain vastaavien kohtien lyhennelmiin Martinlaakson kehityskuva 2014 nro 014200 dokumenteissa. Kommentit ovat

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

ASIA: Valitus Hangon kaunpunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä asemakaavan muutos: Osa korttelista 111 (Grand Hotel- sekä Regatta-tontti)

ASIA: Valitus Hangon kaunpunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä asemakaavan muutos: Osa korttelista 111 (Grand Hotel- sekä Regatta-tontti) Hangon ympäristöyhdistys ry, Hangö miljöförening rf Hanko 16.7.2006 Helsingin hallinto-oikeus PL 120, 00521 Helsinki Ratapihantie 9, 00520 Helsinki ASIA: Valitus Hangon kaunpunginvaltuuston päätöksestä

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012

KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 1 KAUPPATORIN ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUS 11/2011 12826-2011 KOOSTE MUISTUTUKSISTA JA VASTINEET 20.4.2012 Kauppatorin asemakaavanmuutosehdotuksesta jätettiin nähtävilläoloaikana yksitoista muistutusta. Muistutuksen

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015

Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Hämeenlinnan kaupunki KESKUSTAN PYSÄKÖINTIRATKAISU 2015 Pysäköintiraportin 2013 täydennys 12.5.2015 Yhdyskuntalautakunta 26.5.2015 Kaupunginhallitus 1.6.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA... 2 2. PYSÄKÖINTIRATKAISUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Männistön (8.) kaupunginosan kortteli 22 tontti 8 Vireille Teknisten palveluiden lautakunta 20.5.2009 40 Hyväksyminen Kaupunginhallitus 27.1.2014 xx Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen.

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen. Ympäristöoikeus Oikeudenalojen perusteet 15.4.2015 Ennen vastaamista lue tämä ohje huolellisesti! Kaikki vastaavat kysymykseen 1 (Kallio). Vastauksen pituus saa olla enintään kaksi (2) käsinkirjoitettua

Lisätiedot

Tähän voitte halutessanne kirjoittaa kommentteja keskustaan ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista.

Tähän voitte halutessanne kirjoittaa kommentteja keskustaan ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista. Tähän voitte halutessanne kirjoittaa kommentteja keskustaan ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista. Julkinen liikenne Ahtaassa keskustassa kaikki salon bussit aina yhtäaikaa pysäkillä, 5 kpl. Ajatelkaa,

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Kyselun tausta: Eteläpuiston yhteistyöryhmän työn tueksi on perustettu sähköinen vuorovaikutusalusta

Lisätiedot

Meidän Turku -Vårt Åbo ry/ muistutus /asemakaavaehdotus Kauppatori (11/2011)/26.3. 2012

Meidän Turku -Vårt Åbo ry/ muistutus /asemakaavaehdotus Kauppatori (11/2011)/26.3. 2012 Meidän Turku-Vårt Åbo ry c/o puheenjohtaja Pauliina de Anna Puolalanpuisto 2 b B 7 20100 Turku Turun kaupunginhallitukselle MUISTUTUS ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUKSESTA, joka koskee 21. päivänä helmikuuta 2012

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot