Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin"

Transkriptio

1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHELUUTO. TOMNTAKERTOMUS 1982

2 SSÄLLYS Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin liian vähän. Ja usein väärään tahtiin Väittävät että liikunta parantaa työtehoa ja kohottaa kuntoa ja mielialaa. Mitä vielä' Se on päin vastoin vaarallista! Viime sunnuntaina minä lähdin kerrankin ladulle. Lauantain juhliminen ei tuntunut missään. Vauhtia olisi riittänyt vaikka Finlandia-hiihtoon.. Silloin suihki ohitseni joku koppava JUlppl. Sisuunnuin ja painuin perään. Mutta kaverin etumatka piti. Paransin tahtia, kiskoin ham paat irvessä, pääsin rinnalle ja - Kun tulin tajuihini, olin hangessa. J a kaveri taputteli poskelle. Pahus! Se sama rullasuksimies, joka hiihti kesällä joka ikinen ilta' Jääköön hiihto minun puolestani. tse asiassa olen tarpeeksi virkeä muutenkin. POHJOlA J)YHTär Jos kuntoilet vain silloin tälliiin, aloita kevyesti kävelystä. Ja jos lähdet liikkeelle suksilla, kilpaile vain itsesi kanssa ja 11OUdata omaa tahtiasi. Älä stressaa itseäsi liikulu7alla. Älä' 'vaadi itseltäsi supersuorituksia. Liiku niin että nautit siitä. Sillit' kun aloitat kevyesti, haluat myös jatkaa. Mutta itse sinun on liikuttava. Kukaan ei piristy puolestasi. Joka nelj äs suomalainen on Pohjola-yhtiöiden asiak as. Pohjola-yhtiöihin kuulu vat Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama ja matkavakuutuksiin erikoistunut Eurooppalainen. Koko kansan Pohjola Päätös kisajärjestelmästä Puheenjohtaja Jukka Uunila.. Urheilun valtionapu tienhaarassa Kalevi Suortti Kuntien urheiluseura-avustukset Olli Pekkanen Kilpailun rinnalle kuntoilua ja perheliikuntaa Ari Aalto.. Kisajärjestelmä SVUL: n toiminta SVUL:n hallinto Talous Jäsenjärjestöt Retkeilyhotelli Jerismaja Töölön Urheilutalosäätiö Suomen Urheiluopisto SBN Toimitus ja taitto Riitta Brusila Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL

3 2 3 Puheenjohtaja Jukka Uunila: PÄÄTÖS KSAJÄRJESTELMÄSTÄ SVUL, johon kuuluu 47 jäsenliittoa, 18 jäsenpiiriä, yli 3000 urheiluseuraa ja yli miljoona henkilöjäsentä, kattaa miltei koko suomalaisen urheilun niin huippu- ja kilpa- kuin kuntourheilunkin suhteen. Siksi järjestömme menestys tai tappiot heijastavat lähes sellaisenaan maamme urheilun kulloistakin tilaa. Kertomusvuosi oli huippu-urheilun osalta olympianäkymiä ajatellen vaisu. Hiihtolajeja ja jousiammuntaa lukuunottamatta saimme MM- ja EMkisoissa tyytyä varsin vähään. Jos tämän perusteella arvioi mahdollisuuksiamme Sarajevossa ja Los Angelesissa, ei näytä hyvältä. Tuntuu kuitenkin sitä että tilanne on olympialiitoissa tajuttu. Kovaa tahtoa ja suunnitelmallista työtä nousun aikaansaamiseksi on nähtävissä. Muissa kv-ajeissa menestys oli jo huomattavasti parempi. Moottoriurheilussa saavutettiin kaikkien aikojen menestys Keijo Rosbergin MM:n myötä. Myös karatessa ja eräissä muissa "uusissa lajeissa" koettiin menestystä. Tämä antaa laadukkaan kuvan suomalaisen huippu-urheilun tason leveydestä ja korkeasta laadusta. Järjestöpuolella tehtiin liittovaltuuston kokouksessa historiallinen päätös. Silloin lyötiin lukkoon koko 80-luvun kattava kisajärjestelmä, joka huipentuu vuonna 1990 pidettäviin talvi- ja kesäsuurkisoihin. Kun päämääränä tuolloin on yli tytön, pojan, naisen ja miehen osanotto, on kyseessä todella suuriin joukkoihin kohdistuva tavoite säännöllisen harjoitustoiminnan käynnistämiseksi ympäri maan. Alkanut vuosi on "verryttelyä" suurten massatilaisuuksien osalta. Monet piireistämme järjestävät mittavat piirikisansa. Tuhannet osanottajat piiriä kohden merkitsevät vetäjille paljon työtä ja vaivaa. Tämä kuitenkin kannattaa. Onhan se nimenomaan sitä työtä, jota varten urheiluorganisaatiot ovat olemassa. Kymmenien tuhansien uusien jäsenten aktivoiminen liikunnan harrastajiksi on merkitykseltään arvaamattoman suuri asia. Urheilu harrastuksen levittäminen yhä laajempien joukkojen keskuuteen, samoinkuin huippu- ja kilpaurheilun vaaliminen, edellyttää huolenpitoa uusien liikuntapaikkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Valtakunnallisen liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen vuosiksi on tämän vuoden suuri asia. Eri lajien tarpeiden huomioiminen tasapuolisesti on tärkeää. Erityisen merkityksellistä on suomalaisen luonnon hyödyntäminen suurien joukkojen liikuntatarpeita varten. Ulkoilureitit, joilla on käyttöä sekä kesällä että talvella, ovat käyttäjien määrää ajatellen halpa keino. Siksi niiden rakentaminen on todella tärkeää ja ajankohtaista. Ensi vuosi on olympiavuosi. Kisoihin valmentautuvien urheilijoiden tukeminen ja kannustaminen kuuluu meille kaikille. Luottavainen, mitään pelkäämätön, innostunut henki voi aikaansaada ihmeitä. Sen lietsomisessa tarvitaan meitä kaikkia. Tavoitteeksi urheilijoillemme voidaan asettaa vuoden parhaimpaan tulokseen yltäminen juuri ki soissa. Jokainen, joka tuohon pystyy, voi olla tyytyväinen itseensä. Jos tällaisia ki soissa parhaimpaansa yltäviä on paljon, voidaan seurauksena odottaa myös mitalia. Tätä voitaneen pitää talvi- ja ' kesäkisojen yhteisenä reaalisena ja kunnianhimoisena tavoitteena.

4 4 5 VALTON URHELUBUDJETT 1983 MUUT 7 OJo URHELU OPSTOT 18,5 OJo LKUNTAP AKKA RAKENTAMNEN 30 OJo URHELUN VALTONAPU TENHAARASSA Huoli urheilun valtionavun tulevaisuudesta syveni kuluneen vuoden aikana merkittävästi. Veikkausasetuksen muutoksella urheilun osuus pieneni alhaisimpaan lukemaan kautta historian. Samanaikaisesti veikkausyhtiön tuoton yleinen kasvu voi oireilla laantumista. Sijoittavathan kansalaiset jo tällä hetkellä kolmanneksi eniten Euroopassa ve ikkauksen peleihin. Lainsäädännön piiriin kuuluvien menojen osuus veikkauksen tuoton sisällä lisääntyy vuosi vuodelta. Tämä aiheuttaa entisestään kasvavia paineita eri edunsaajaryhmien - urheilu, taide, nuorisotyö ja tiede - sisällä saati näiden välillä. Tilanne muistuttaa paisuvaa ilmapalloa, jonka kestokyk y ei ole puhaltajan tiedossa. Suurimpien edunsaajien - urheilun ja taiteen - piirissä vallitsee yksimielisyys siitä, että tuotonjakoon kohdistuvia paineita on pikaisesti purettava rahoittamalla osa menoista verovaroin. Tällaisiksi menoiksi on katsottu soveltuvan mm. urheilu opistojen ja musiik kioppilaitosten valtionapu, jotka lakisidonnaisina ovat kasvaneet keskimääräistä voimakkaammin ja näin syöneet ve ikkauksen tuottoa sisältä käsin. Kulttuurimenojen - urheilukulttuuri mukaanlukien - rahoittamista pohditaan tällä hetkellä valtiovarainm1l11 sterion työryhmässä. Vuoden 1984 valtion tulo- ja menoarviota saatetaan ryhtyä rakentamaan aikaisemmasta merkittävästi poikkeavalla tavalla. Urheilunkin valtionavun tulevaisuus on siten tienhaarassa. Veikkauksen tuoton jako Urheilujärjestöt perustivat ve ik kausyhtiön. Sen tuotto jaettiinkin alussa kokonaan urheiluun. Vuodesta 1953 tuotolla on rahoitettu muitakin menoja niin, että tällä hetkellä urheilu saa 36,6 0,70, taide 42,6 0,70 ja loput jaetaan nuorisotyö n ja tieteen menoihin. Tuotonjaon kehitys on ollut urheilun kannalta lohduton. Asetusta, jolla tuotonjakoa säädellään, on muutettu kuusi kertaa. Kaikissa tapauksissa muutos on merkinnyt urheilun osuuden kaventumista. Kulttuuripuolen merkittävien rakennusprojektien avoinna olevat rahoitusratkaisut saattavat huonossa tapauksessa merkitä urheilulle kielteisen kehityksen jatkumista myös tulevaisuudessa. Hämmästyttävää on, että urh6lun osuuden säilymistä eivät ole pystyneet takaamaan edes eduskunnan enemmistön muodostavat yli ulottuvat rintamat. puoluerajojen Valtion urheilubudjetin sisältö Valtion urheilubudjetti jakautuu viiteentoista eri menokohteeseen. Näistä neljä suurinta kuluttaa esimerkiksi vuoden 1983 menoarvion 218,6 Mmk :sta peräti 92,8 0,70. Eniten valtio tukee liikuntapaikkarakentamista (n. 30 0,70 urheilubudjetista), valtakunnallisia liikuntajärjestöjä (n. 29 0,70) ja urheiluopistoja (n. 18,5 0,70). Kuntien valtionosuudet seura-avustuksiin ja viranhaltijoiden palkkaukseen muodostavat n. 15,5 0,70 valtion urheilubudjetista. Liikuntalain m yötä valtion urheilubudjettiin sisäll ytettiin kaksi uutta menokohdetta: kuntien valtionosuus viranhaltijoiden palkkaukseen sekä kuntien valtionosuus urheiluseurojen avustamisesta ja kunnan liikuntatoimen yleisestä kehittämisestä ja kuljetuksista aiheutuviin kustannuksiin. Nämä uudet menokohteet rahoitetaan siis myös veikkauksen tuotosta. Tarkoitukseen käytetään v Mmk. Tämä määrä rahaa on pois entisiltä.menokohteilta. KALEV SUORTT

5 7 KUNTEN URHELUSEURA-A VUSTUKSET Kun liikuntalaki astui voimaan, eräs sen keskeisistä tavoitteista oli urheiluseurojen toiminta-avustusten lisääminen. Tähän pyrittiin mm. sillä, että valtio kuntien ohella tuli mukaan seurojen avustamiseen. Valtion tuen määräytymisperuste v oli 3 mk/ asukas ja v mk/ asukas kunnan henkikirjoitetun asukasmäärän mukaan. Tuki on lisäksi suhteutettu kunnan kantokykyluokkaan. Keskimääräinen kantokykyprosentti koko maassa on 58 fr!o, joten valtio todellisuudessa avusti seuroja keskimäärin 1.74 mk/ asukas ja 2.90 mk / asukas emo vuosina. Tehtyjen selvitysten mukaan urheiluseurat saivat avustusta vuonna 1979, ennen liikuntalakia, keskimäärin 3.30 mk / asukas. Vuonna 1980 liikuntalain myötä avustus oli 5.18 mk / asukas ja vuonna mk / asukas. Kunnan "omasta pussista" tuleva apu seuroille lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna täten v vain 14 p/ asukas ja v p/ asukas. Useissa kunnissa kunnan oma panos avustamiseen on jopa vähentynyt. Läänittäisessä tarkastelussa (oheinen taulukko) kehitys on mennyt huolestuttavimpaan suuntaan Keski-Suomen, Lapin ja Mikkelin lääneissä. Lapissa kuntien oma osuus on pudonnut alle puoleen entisestä. Hyvin hidasta kehitys on ollut Oulun, Hämeen ja Pohjoisa-Karjalan lääneissä. Urheiluseurojen kannalta tämä on merkinnyt sitä, että taloudellinen tuki seuroille ei ole lisääntynyt kaikissa kunnissa edes sitä määrää, minkä valtionosuuden lisääntyminen olisi mahdollistanut. Valtionosuudet tulee liikuntalain hengen mukaisesti siirtää lyhentämättöminä urheiluseuroille ja samalla kunnan omaa avustusosuutta tulee kasvattaa, mikäli seurojen toimintaedellytyksiä halutaan todella parantaa. Valtionosuuksien kasvuhan on nykyään miltei pysähtynyt; vuoden 1982 tuen määrään, 6 mk/ asukas, tuli vuodelle 1983 lisäystä vain 50 p/ asukas. Nykyisellä vauhdilla liikuntalakikomitean valtionosuudeksi esittämä tavoite, inflaatiotarkistettuna n. 15 mk/ asukas, jää haaveeksi. OLL PEKKANEN KUNTEN URHELUSEURA-AVUSTUKSEN KESKARVOT LÄÄNETTÄN (MK/ASUKAS) Uudenmaan lääni Turun ja Porin lääni * Hämeen lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Pohjois-Karjalan lääni Kuopion lääni Keski-Suomen lääni Vaasan lääni Oulun lääni Lapin lääni KOKO MAA

6 8 9 TÄRKEMMÄT URHELUSEUROJEN TARJOAMAT PALVELUT KLPALUN RNNALLE KUNTOLUA JA PERHELKUNTAA KLPALUMAHDOLLSUUKSA NUORLLE 40 KLPALUMAHDOLLSUUKSA AKUSLLE 14 NUORLLE MONPUOLSA LKUNTAMAHDOLLSUUKSA LMAN KLPALULLSA TAVOTTETA 71 MAHDOLLSUUTTA HARJOTELLA JA VALMENTUA OMAN LAJNSA HUPULLE 35 KUNTOLKUNTATOMNTAA AKUSLLE 46 PERHELLE YHTESÄ HARRASTUSMAHDOLLSUUKSA 60 MAHDOLLSUUTTA SOSAALSEEN YHDESSÄOLOON JA VHTYMSEEN YSTÄVEN PARSSA (VRKSTYSTOMNTAA) 35 ERTY SRYHMLLE ESM. LKUNTAVAMMASLLE SEURAN PUTTESSA OHJATTUA TOMNTAA 42 JÄSENSTÖLLEEN HARRASTUKSEEN LTTYVEN TALOU- DELLS.TEN ETUSUUKSEN TARJOAMSTA (ALENNUKSA URH.VAL., HALLVUOKRSTA, EDULL. ASUST. JNE) 22 KESKUSTELUTlLASUUKSA URHELUUN LTT. ASOSTA 15 MUUTA 1 E OSAA SANOA Urheiluseuroille asetetaan Suomessa yhä enemmän kasvatuksellista vastuuta. Tulevaisuudessa seuroilta odotetaan kilpailu- ja valmennustoiminnan lisäksi kuntoliikuntamahdollisuuksia, perheliikunnan järjestämistä ja tilaisuuksia mukavaan yhdessäoloon. SVUL:n tärkeimpiä tehtäviä on lähivuosina seuratoiminnan kehittäminen. Urheiluseurojen jäsenpalvelujen lisääminen on valittu järjestön KTS: ssä painopistealueeksi vuosina Nykytilanteen selvittämiseksi on vuoden 1982 aikana tehty ka ksi tutkimusta. Suomen Gallup selvitti kesällä haastattelututkimuksella suuren yleisön käsityksiä seurojen toiminnasta ja niiden tarjoamista palveluista. Vastaajina oli runsas 1000 yli 15-vuotiasta suomala ista. Toinen tutkimus on tehty Jyväskylän yliopistossa. Sillä selvitettiin SVUL:n urheilu seurojen rakennetta ja palvelu tarjontaa. Urhei luseurojen toiminta on suosittua. Gallupin tutkimuksen mukaan suomala iset suhtautuvat urheiluseuratoimintaan myönteisesti ja osallistuvat siihen varsin runsaslukuisesti. Tulosten mukaan 22!1Jo suomalaisista kuuluu urheiluseuraan ja näiden lisäksi 22!1Jo on joskus kuulunut vuotiaista kuuluu seuroihin jopa 62!1Jo. 30!1Jo niistä, jotka eivät ole urheilu seuroissa, ilmoittaa harrastavansa liikuntaa. Tutkimuksessa kysyttiin urheiluseuraan kuulumisen syitä. Tärkeimpänä oli odotetusti mahdollisuus harrastaa liikuntaa - 63!1Jo :lla seuroihin liittyneistä se oli kolmen merkittävimmän syyn joukossa. Seuraaviksi tärkeimpinä pidettiin halua kehittää itseään ja mahdollisuutta tavata uusia ihmisiä. Seuratoiminnan ulkopuolella olevien mielestä mahdollisuus tehdä vapaaehtoista työtä lasten ja nuorten hyväksi on myös erittäin vaikuttava tekijä seuraan liittymisessä. Vaativia odotuksia Useiden vastaajien mielestä urheiluseuroissa tehtävät kasaantuvat yksille ja samoille henkilöille. Monet pitivät seuroja myös verrattain sisäänlämpiävinä. Seurojen epäillään keskittyvän kilpaurheilun hoitamiseen, jolloin niillä ei olisi tavalliselle kuntoilij ale paljon annettavaa. Kaksi ko lmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että seuratoiminta tarjoaa kaikille perheenjäsenille jotain. Myös nuorisotyöhön oltiin tyytyväisiä. Puolet totesi seurojen tiedottavan toiminnastaan hyvin. Urheiluseurojen tehtävistä pidettiin tärkeimpänä nuorison kasvattamista terveellisiin elämäntapoihin. Seuraavina olivat ohjatun kuntoliikunnan ja valmennus- ja kilpailu toiminnan järjestäminen. Lähes näiden veroinen tehtävä o li urheilusta kiinnostuneiden yhteisenä järjestönä toimiminen. Gallupin tutkimuksessa kysyttiin myös urheiluseurojen tarjoamien palvelujen tärkeyttä. Vastaajat pitivät selvästi tärkeimpänä nuorille ilman kilpailullisia tavoitteita tarjottavia monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Seuraavina olivat perheiden yhteiset harrastusmahdollisuudet ja kuntoliikuntatoiminta. J yväskylän yliopiston selvityksen mukaan svullilaiset urheiluseurat tarjoavat sangen monipuolisia palveluja. Toiminta on kuitenkin keskittynyt kilpailujen ja harjoitustilaisuuksien järjestämiseen. Kuntoliikuntaa, perheliikuntaa ja yhdessäolotilaisuuksia järjestetään, mutta harvoin. Urheiluseurojen omien arvioiden mukaan seuratoiminnan kehittymisen ratka isevimpana esteenä on henkilöiden puute. 30!1Jo vastaajista piti sitä vakavimpana pulmana. Nuorisotoiminnan kohdalla vetäjien puute korostuu, 58!1Jo :ssa seuroista se on nuorisotoiminnan järjestämisen suurin este. Näiden tutkimusten tuloksia apuna käyttäen SVUL:ssa paneudutaan seurojen palvelujen kehittämiseen suuntaamalla seurojen toimenpiteitä oikeisi in kohderyhmiin ja lisäämällä palveluta rjontaa kysyntää vastaavaksi. AR J. AALTO

7 10 Kisajärjestelmällä pyritään saamaan yhä suuremmat joukot harrastamaan liikuntaa. Ensimmäisissä Suurkisoissa v olivat mahtavat miesvoimistelijoiden rivistöt osoittamassa voimistelun asemaa maamme urheiluelä mässä. Huonotkaan olosuhteet eivät estä harrastusta ja muistojen keräämistä. 11 Kilpailut ja leirit ovat olennainen osa kisatapahtumia. Avoimella liikuntaleirillä vietetään hausko ja pä iviä monipuolisen liikunnan parissa. Eri lajien koulutusleireil lä hankitaan lisätaitoja ja mita taan tuloksia keskinäisissä kilpailuissa. Näyttävissä pääjuhlissa on ohjelmissa naisvoimistelulla ollut perinteisesti merkittävä osuus. Vuoden 1980 Suurkisojen loppuhuipentumana nähty esitys on kerännyt jo kansainvälistäkin kuuluisuutta. Kisatapahtumat ja niiden vai mistelutyöt tarjoavat haasteellisia tehtäviä kaikille. Ne muodos tavat mitattavia tavoitteita myös luottamus ja toimihenkilöjohdolle. Kuva on vuodelta S~SOJENSARJA Lisääntyvä vapaa-aika ja eri harrastusmuotojen kilpailutilanne asettavat urheilulle uusia vaatimuksia. Vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin SVUL päätti joulukuussa 1982 koko vuosikymmenen kattavasta kisajärjestelmästä. Liittovaltuuston yksimielistä päätöstä olivat edeltäneet keskustelut liittojen ja piirien keskuudessa. Ajatusta oli testattu myös seuratasolla ympäri Suomea. SVUL:n kisajärjestelmän päätapahtumia ovat: - Nuorten talvisuurkisat Nuorten kesäsuurkisat SVUL:n Talvisuurkisat 1990 V Suomen Suurkisat 1990 Piirien järjestämät alueelliset kisat. SVUL on suosittanut piirejä järjestämään piirikisat joko 1983 tai t984 sekä jälleen 1987 tai Näin tapahtumat muodostavat lähes vuosittain jatkuvan sarjan. Tapahtumasarja käynnistyy kesällä 1983 järjestettävillä piirikisoilla. Kuusi SVUL:n piiriä pitää kisansa 1983 ja seuraavana vuonna järjestetään yhdettoista piirikisat. Liittovaltuuston päättämän tapahtumaketjun huipentumana ovat SVUL:n 90-vuotisen historian kunniaksi järjestettävät V Suomen Suurkisat kesällä SVUL:n järjestämät Suurkisat ovat keränneet erillisinäkin tapahtumina ja varsin lyhyellä varoitusajalla toteutettuina kymmeniä tuhansia nuoria osoittamaan liikunnallisia taitojaan osanottajaa " (Talvisuurkisoissa lisäksi ) Monipuolisia liikunnallisia vai miuksia kehittävät lasten Urhei lukoulut kokoavat viikoittain kymmeniä tuhansia lapsia iloisiin harjoituksiin, joissa leikino maisesti opetellaan eri urheilulajeja. Kisoihin kokoontuu kaikkien svullilaisten urheilulajien harrastajia. Kaikille riittää myös teke mistä ja kokemista.

8 13 SVUL:N TOMNTA 1982 TA VOTEJOHT AMS PROJEKT SVUL:ssa on vuosien aikana tarkoitus kouluttaa yli 2000 urheilujohtajaa jäsenjärjestöjen johtami s- ja suunnittelujärjestelmien toimivuuden tehostamiseksi. Tämän tavoitejohtamisprojektin toinen vuosi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Projektin tärkeimpään koulutusmuotoon, JOTA VA-kursseille (Johtamistaidollinen valmennus) osallistui 679 luottamushenkilöä ja virkailijaa. Vuoden 1982 loppuun mennessä JOTA V A koulutukseen on osallistunut jäsenjärjestöistä kaikki 18 jäsenpiiriä sekä 17 jäsenliittoa. Tämän lisäksi 20:llä JOTAVA-jaksolla on koulutettu 8 eri liiton seuroja sekä piirijaostoja. Tavoitejohtamisprojektin yhteydessä on LHT -kurssilla (Liikuntahallinnon tutkinto) koulutettu 18 SVUL:n johtavaa toimihenkilöä. LHT:n jatkokurssilla "SVUL-organisaation sisäisen kehittäjän kurssilla" koulutettiin 16 virkailijaa. Virkailijakoulutuksen tarkoituksena on siirtää yhä enemmän tavoitejohtamisjärjestelmän kehittämistä liittojen ja piirien omalle vastuulle. Vuoden 1982 aikana koulutettiin myös uusia JOTA V A-kouluttajia, joita on tällä hetkellä kaikkiaan 14. Tavoitejohtamisprojektin kannalta tärkeä mitattava tavoite, KT- ja L T suunnitelmien laatiminen on onnistunut varsin hyvin. Vain muutamalta JOTA V A-kurssin käyneetä liitolta ja piiriitä puuttuu KT-suunnitelma. Miten organisaation kehittämiskoulutus on vaikuttanut liittojen ja piirien toiminnan tuloksellisuuteen on vielä selvittämättä. Vuoden 1983 aikana saadaan tuloksia projektin vaikutuksista järjestöjen ryhmätoimintaan, organisaatioilmastoon, ihmisten sitoutumiseen ja muihin organisaatioissa tapahtuneisiin muutoksiin. JOTAVA- ja LHT-kurssit ovat tukeneet voimakkaasti jäsenliittojen kannalta tärkeiden piirijaostojen toiminnan kehittämistä. Organisaation kehittämiskoulutus SVUL:ssa JOTAVAkouluttajien koulutus LHT - Liikuntahallinnon tutkinto virkailijoille - T AJO-tekniikka henkilökohtaiset tavoiteohjelmat KT - ja L T -suunnittelun ohjaus Organisaation sisäisen kehittäjän kurssi prosessifilosofia ohjaustekniikat J OT A VA, 2 ja 3 kurssit luottamushenkilöille ja virkailijoille - T AJO-käsitteistö ja ajattelutapa L T-suunnittelu - KT -suunnittelu TULOKSEKAS ORGANSAATO työseminaarit ja -tilaisuudet (KT- ja LT-suunnitelmat) henkilökohtaiset kehittymis- ja tavoiteohjelmat (luottamushenkilöt ja virkailijat) organisaatioilmasto JOTA VA-perehdyttämiskoulutus uusille luottamushenkilöille

9 14 15 SEURA TOMNTA Seuratoiminnan sektorilla merkittävimmät tapahtumat kuluneena vuonna ovat olleet: seurojen toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, joilla oli mukana 30 osanottajaa seura toimnnan kehittämiskurssi, yhteistyössä oli mukana seitsemän liittoa uusintapainokset tietoiskusarjasta seuran markkinointi- ja seuran tiedottajakoulutuspakettien tuottaminen - ne ilmestyivät vuoden 1983 puolella keväällä Suomen Gallu pin ja Jyväskylän yliopiston toimesta tehdyt seu ratoi min ta tu tk imu kset seurojen koulutusjärjestelmän, seurakonsultointijärjestelmän valmistelu Henk ilöstökoulutuksessa toteutettiin: henkilöstöpäivät Vierumäellä, mukana 100 osanottajaa sihteeripäivä t, 40 osanottajaa VALMENTAJAKOULUTUS Valmentajakoulutus on eräs SVUL:n perinteisistä palvelumuodoista jäsenliitoille. SVUL:n hoitaman valmentajien peruskoulutuksen tavoite on taata eri lajien valmentajille yhtenäinen, korkeatasoinen ja kaikkien saatavissa oleva valmennustietous. Tämän koulutuksen toteuttajina ovat piirien koulutusohjaajat ratkaisevassa asemassa. Jotta tavoitteet enti stä paremmin saavutettaisiin, oli vuoden 1982 tärkeimmäksi avainalueeksi asetettu valmennusmateriaalin uusiminen C- ja B-tason osalta sekä koulutettavan henkilöstön - lähinnä urheiluohjaajien ja urheiluopistojen henkilökunnan - perendyttäminen uuteen materiaaliin ja uusiin koulutustapoihin. Tämä tehtävä ve ikin pääosan vuoden toimintakapasiteetista. Tavoite saavutettiin. Vuoden aikana saatiin valmiiksi Seuraohjaajatulkinnon (C-perusosa) ja Seuravalmentajatutkinnon (B-perusosa) uudet materiaalit, näiden käytännön testaus sekä kouluttajakoulutus. Lisäksi valmistui aivan vuoden lopussa vielä B-tason koulu ttajien materiaali. Vuoden aikana jatkettiin yhteydenpitoa jäsenliittojen valmentajin järjestämällä viisi yhteistilaisuutta, joissa on keskusteltu ajankohtaisista asioista, jaettu uusinta informaatiota sekä kuultu ulkopuolisten a iantunrijoiden esityksiä valmennuksen eri alueilta. Koulutusohjaajien koulutustilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana kaksi, pääaiheina konsultin toiminta sekä koulutuksen uudistuminen. Lisäksi pidettiin normaalit tulevan vuoden alueelliset suunnittelu tilaisuudet. Varsinainen valmentajakoulutus toteutettiin vuoden 1982 aikana vielä entisen C -B-A-järjestelmän mukaisesti, muutamia uuden materiaalin testaustilaisuuksia lukuunottamatta. Koulutettavi en määrässä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Myös Kansallinen Valmentajatutkinto toteutettiin Suomen Urheiluopistolla edellisen vuoden tapaan. Tämä koulutus vakiinnutti näin asemansa tärkeänä osana suomalaista huippuvalmentajakoulutusta. A-valmentajia B- valmentajia C-valmentajia SVUL:n seuroissa toimivat ohjaajat ja valmentajat: A-valmenrajat B-valmentajat C- ja muut valmentajat Ohjaajat Yhteensä KOULUTUSTOMNTA Osallistujia LUK-kouluttajat LUK-johtajat LUK-ohjaajat Liittojen ja piirien nuorisotoiminnasta vastaavat sekä KLL:n ohjaajat LERTOMNTA O sallistujia Pohjoismainen nuorisoleiri 61 Valtakunnal. koulutusleiri 503 Piirien koulutusleirit 4777 Piirien LUK-leirit 3430 NUORSOTOMNT A Nuorisotoiminta oli vuonna 1982 SVUL:n keskeisin avainalue. Nuorisotoiminnan tärkeimpänä välineenä on vuodesta 1980 lähtien ollut Lasten U r heilukoulujärjestelmä (LUK) ja sen kehittäminen. Viime vuoden aikana LUK-materiaalia täydennettiin kahdella uudella oppaalla: LUK 1/ vuotiailleja LUK V vuotiaille. Lisäksi valmistui urheilukoululaisille tarkoitettu LUK-passi, joka saavutti suuren suosion kpl:een ensimmäinen painos loppui runsaa sa kuukaudessa. Kolmen vuoden työstämisen jälkeen LUK-järjestelmä alkaa materiaaliltaan olla valmiina. Myös urheilukoulujen perustaminen on edistynyt ripeästi. J y väskylän yliopiston tutkimuksen mukaan keväällä o :lla SVUL:n seuroista oli toimiva LUK. Lajikohtainen urheilukoulu oli 53 %: la seuroista. Vuosi 1982 oli myös SVUL:n nuorisoloiminnan päämäärien ja lähtökohtien kiteyttämisen vuosi. SVUL:n liittohallitus käsitteli ja hyväksyi urheiluvaliok unnan asettaman työryhmän valmistelemat SVUL:n nuorisotoiminnan periaatteet. Koko järjestön kannalta kauaskantoisimpia töitä nuorisotoiminnan a lueella o li SVUL:n kisajärjestelmän valmistelu. Päätöksenteon pohjaksi selvitettiin mm. muiden maiden vastaavia järjestelmiä, SVUL:n jäsenliittojen suunnitelmia, kartoitettiin jäsenjärjestöjen mielipiteitä ja odotuksia sekä kirjallisilla kyselyillä että keskustellen useissa eri tilaisuuksissa. Valmistelutyö huipentui SVUL:n liittoha llituksen ja valtuuston kokouksiin, jotka päältivät SVUL:n Suurkisojen järjestämisestä talvella ja kesällä 1990, Nuorten talvikisojen järjestämisestä vuonna 1985 ja Nuorten Suurkisojen järjestämisestä kesällä Edelleen liittovaltuusto päätti suositella piireille piirikisojen järjestämistä kesällä ja LKUNT APOLTTNEN TOMNTA SVUL:n keskushallinnon liikuntapoliittisen toiminnan painopiste vuonna 1982 oli avainalueella "SVUL:n toimintaperiaatteiden mukaisten päätösten aikaansaaminen yhteiskunnassa". Tavoiteohjelmaan sisältyneet avaintehtävät olivat: valtakunnalliseen liikuntapaikkasuunnitteluun vaikuttaminen liikuntakulttuurin julkisen tuen kehittäminen liikuntalain mukaisten järjestömäärärahapäätösten aikaansaaminen kuntien urheil useura-avust usten kehittäminen Liikuntapaikkasuunnittelu Keskushallinnon yleisenä tavoitteena LPSUssa oli toisaalta li sätä jäsenjärjestöjen valmiuksia osallistua julkishallinnon suunnittelutyöhön ja toisaalta seurata yhteistyössä ministeriön, läänien ja kuntasektorin kanssa prosessin etenemistä ja pyrkiä vaikuttamaan si ihen urheilujärjestöjen tavoitteiden mukaisesti. Toteutetut toimenpiteet: neljä alueellista neuvottelutilaisuutta, joihin osallistui 15 liittoa ja 15 piiriä piirien toteuttaman kuntasuunnittelukartoituksen suunnittelu ja ohjaus liittojen konsultointi LiPSU-ohjelman laadinnassa keskushallinnon taholta tiivis yhteistyö entylsesti opetusmnsteriöön, Kunnallisliittoon ja läänien liikuntasihteereihin, tuloksena mm. odotuksien mukaiset tarkistukset liikuntapaikkakoodeihin sekä pääosin tavoitteiden mukainen edustus suunnitteluryhmissä valtakunnallisella ja lääni tasolla Urheilu n valtionapu Yhteistyössä muiden urheilun keskusjärjestöjen kanssa pyrittiin vaikuttamaan urheilun valtionapuosuuden säilymiseen veikkauksen tuotosta asiaa koskevan asetuksen muutoksen yhteydessä. Vuoden a ikana huoli urheilun valtionavun tulevaisuudesta kasvoi merkittävästi. Valtioneuvoston piirissä ryhdyttiin selvittämään kuinka rahoitus tulevaisuudessa järjestetään. Käytännön toimenpiteitä on odotettavissa jo vuoden 1984 valtion budjetissa. SVUL:n valtionapu SVUL on useassa eri yhteydessä edellyttänyt liikuntalain määrittämien jakoperusteiden käyttöön ottamista valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavusta päätettäessä. Tähän tavoitteeseen ei päästy vuoden 1982 aikana. Urheilun keskusjärjestöjen avustusosuuksia tarkistettiin kuitenkin vuoden aikana siten, että SVUL sai keskusjärjestöille osoitetusta määrärahasta 54,6 % aiemman 54,0 %:n sijasta. Tästä huolimatta SVUL:n osuus on merkittävästi jäljessä toiminna llisesta osuudesta. Kuntien urheiluseura-avustusten kehittäminen Kesk ushallinnon tavoitteena tässä avaintehtävässä oli toisaalta löytää järjestelmä kuntien urheiluseura-avustusten kehittymisen seuraamiseksi ja toisaalta toimia siten, että seura-avustukset kunnissa lisääntyvät vähintään valtionosuuden kasvun verran. Järjestelmän hakemisessa o ltiin yhteistyössä J yväskylän yliopiston, Kun- nallisliiton ja opetusministeriön kanssa. Käytännön toimenpiteistä jälkimmäisen tavoitteen toteutumiseksi vastasivat erityisesti piirit. Keskushallinnon toimenpitein tuotettiin perusaineistoa asian esillä pitämiseksi ja käsit lelemiseksi koulutustilaisuuksissa sekä yleisemminkin julkisuudessa. "Urheilun tulevaisuus" -projekti SVUL:n liittohalli tus on päättänyt valmistella vuoden 1985 liittokokouksen käsiteltäväksi ehdotuksen liikuntapoliittisen ohjelman uudistamiseksi. Asian valmistelu on annettu liikuntapoliittisell e valiokunnalle. Vuoden aikana hanke sai työnimen "Urheilun tulevaisuus -projekti". Liikuntapoliittinen valiokunta nimesi työryhmän kehittelemään projektia edelleen. Projektin avuksi on li säksi teetetty pienimuotoisia tutkimuksia ja selvityksiä yhteiskunnalli sen muutoksen vaikutuksista vapaa-aikaan ja liikuntaan. KANSANV ÄLNEN TOMNTA SVUL:n keskushallinnon kansainväli nen toiminta koostui perinteisistä osalli stumisista pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen kesk usjärjestöjen yhteistyöhön sekä toisaalta osallistumisesta yhdessä Liikuntatieteellisen Seuran ja Työväen Urheiluliiton kanssa laajan kansainvälisen kongressin järjestämiseen. Pohjoismaisten keskusjärjestöjen pääsihteerikokous järjestettiin Suomessa SVUL:sta osalli stuivat pääsihteeri Mauri Oksanen, osastopäällikkö Kalevi Suortti ja tiedotuspäällikkö Ari Aalto. Pohjoismaiden Neuvoston urheilumäärärahojen jakoehdotusta valmi steleva pohjoismaiden keskusjärjestöjen pääsihteerikokous Kööpenhaminassa SVUL:sta osallistui 0 astopäällikkö Kalevi Suortti.

10 ~ Euroopan ei-valtiolliset keskusjärjestöt (NGO-klubi) kokoontuivat Duisburgissa, SVUL:sta osallistuivat pääsihteeri Mauri Oksanen ja osastopäällikkö Kalevi Suortti, sekä Brysselissä, SVUL:sta osastopäällikkö Kalevi Suortti. Tutustumismatka Saksan Liittotasavallan ja Sveitsin urheilulääkäriasemiin osastopäällikkö Tor Jungman ja koulutuspäällikkö Seppo Liitsola. Pohjoismaisten keskusjärjestöjen kouluttajakonferenssi Kööpenhaminassa kehityspäällik kö Jorma Savola ja kenttäpäällikkö Rauno Muukkonen. Tutustumismatka Gymnaestradaan Ztirichiin nuorisopäällikkö Pauli Tuorila. Kaikista näistä matkoista on saatavi lla kirjallinen raportti. SVUL osallistui aktiivisesti kansainväli sen kongressin "Urheilu ja kansainvälinen yhteisymmärrys" järjestämiseen yhteistyössä Liikuntatieteellisen Seuran ja Työväen Urheiluliiton kanssa. L TS kantoi onnistuneen kongressin pääjärjestelijän vastuun kiitettävästi. TEDOTUSTOMNT A SVUL:n tiedotustoiminnassa korostuivat viime vuonna yhteistyö ja urheilun kehittymiseen vaikuttavien muiden yhteiskunnallisten tekijöiden arviointi. Tiedotusvaliokunta keskittyi puheenjohtajansa Esko Sarvikkaan johdolla toiminnan suunnitteluun mm. pohjustaen SVUL:n järjestökuvan kehittämisessä tapahtuvia toimenpiteitä. Valiokunta päätti tehostaa tiedotuksen teknisen kehityksen seurantaa, erityinen asiantuntijaryhmä paneutuu asiaan SVUL:n kannalta vuonna Tiedotuksen keinoin tuettiin keskushallinnon muiden linjojen sekä jäsenjärjestöjen toimia. Näkyvimpänä oli LUK-kampanjaan osallistuminen. Vuoden aikana paneuduttiin Lasten Urheilukoulu -ideologian levittämiseen ja LUK-toiminnan esteiden poistamiseen. Vetäjä- ja tilaongelmia yritettiin vähentää tekemällä seurojen LUK-toimintaa tunnetuksi ja korostamalla lapsiliikunnan kehittämisessä tarvittavaa asennemuutosta. Kevään aikana SVUL puolusti julkisuudessa voimakkaasti urheilun rahoituksen turvaamista. Veikkauksen voitonjakoa o ltiin jälleen säätämässä urheilulle epäedulliseen suuntaan. Toimenpiteiden tuloksena urheilulle määritettiin kiinteä prosenttiosuus (36,6) kaikkien pelimuotojen tuotosta. Pyrkimyksilleen SVUL sai melkoisesti palstatilaa ja aikaa tiedotusvälineissä, mutta lopputuloksena oli kuitenkin urheilun osuuden kaventuminen. Tiedotuslinja järjesti vuoden aikana eri tilaisuuksia, joissa SVUL:n näkemyksiä esitettiin tiedotusvälineiden edustajille. Toukokuun alussa Jerismajalla pidettyyn kevätseminaariin osallistui helsinkiläislehtien urheilu toimitusten päälliköitä. Keväällä pidettiin Vierumäellä järjestyksessään toinen päätoimittajaseminaari. Kahden päivän ajan lähes kaksikymmentä lehtien, tietotoimistojen sekä radion ja tv:n toimitusten johtohenkilöä kuuli SVUL:n käsityksiä urheilusta ja sen kehittämisestä. Jokaviikkoinen lehdistötilaisuus on säilyttänyt asemansa liittojen ja urheilutoimittajien aktiivisessa tiedonvaihdossa. Siihen liittyvä lehdistötiedote leviää samanaikaisesti myös maaseutulehtien käyttöön. Joulukuussa pidettiin liittojen tiedottajille koulutustilaisuus, jonka teemana oli arvokisojen tiedottaminen. Tilaisuudessa oli alustajina sekä kokeneita järjestäjiä että monissa kilpailuissa työskennelleitä toimittajia. Julkaisutoiminnan osalta vuosi oli vilkas. Sisäiseen tiedottamiseen tarkoitettu henkilöstölehti Kotiottelu ilmestyi 7 kertaa. Kertomusvuoden aikana ilmestyneet julkaisut Toimintakertomus 1981 Urheilukalenteri 1983 Soita SVUL 1982 urheilun puhelinja osoitemuistio Lasten Urheilukoulu LUK osat 1/ 2 ja V Urheilukoululaisen "opintokirja" LUK-passi Lyhennelmiä liikuntatieteellisistä ja valmennuksellisista aikakauslehdistäl,2ja3 SVUL-esite suomen ja englanninkielisenä SVUL kouluttaa Seuravalmentajatutkinto B-perusosa Ohjaajatutkinto C-perusosa Urheilulääketiede V Liikuntapaikkasuunnitteluseminaarin raportti SVUL:n keskushallinnon henkilöstöpolitiikan periaatteet Nuorisotoiminnan periaatteet Keskushallinnon toimintaohjeisto SUOMEN URHELULEHT Vuosi 1982 oli SVUL:n pää-äänenkannattajan Suomen Urheilulehden osalta uuden linjanvedon ensimmäinen ehjä vuosi, jonka aikana lehden roolia suomalaisessa urheilujulkaisukentässä pyrittiin selkiyttämään ja omaperäistämään. Perinteisestä järjestö lehdestä on Suomen Urheilulehden roolia pyritty muuttamaan suurta yleisöä kiinnostavammaksi urheilun erikoislehdeksi kiinnittämällä huomiota paitsi sisältöön niin myös ulkoasun saattamiseen nykyajan urheilulukijan vaatimuksia vastaavaksi. Ulkoasun osalta on lehden taittoa pyritty toisaalta selkiyttämään, to i saalta taitossa on etsitty uusia visuaalisesti kiinnostavia ratkaisuja samalla kun värien käyttöä on lisätty. Sisällön osalta lehti on pyrkinyt entistä tiiviimmin keskittymään enemmistöä kiinnostaviin urheilulajeihin ja artikkelimuotoihin sekä aihepiireihin, joiden valinta on perustunut mm. kaksi vuotta aikaisemmin tehtyyn lukijatutkimukseen. Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella Suomen Urheilulehden linjamuutos on osoittautunut positiiviseksi. Tarkistettu levikki (17792) on jo sinällään korkeampi kuin useisiin vuosiin. Kun otetaan huomioon lehden luonteeseen jo pelkästään urheilulajien kiinnostavuuden kausivaihtelun vuoksi olennaisesti kuuluvat lyhytaikaiset tilaukset niin parhaimmillaan Suomen Urheilulehden levikki oli vuonna 1982 keskimäärin kappaletta. Levikin positiivinen ilme johti myös siihen, että Suomen Urheilulehden tilaustuottojen osalta pystyttiin taloudellisesti budjetoitua parempaan tulokseen. Kokonaisuutena Suomen Urheilulehden toimintavuosi 1982 ei kuitenkaan ollut taloudelli sesti menestyksekäs. Tämä johtui ennen kaikkea ilmoitustuotossa tapahtuneesta kehityksen pysähtymisestä. Urheilun yleislehtenä Suomen Urheilulehti on ilmoitushankinnan osalta joutunut eri urheilulajien järjestöjen lisääntyneen julkaisutoiminnan puristukseen. Lehden muuttuneen ilmeen saaman positiivisen vastaanoton ja levikin kasvun myötä on jatkossa kuitenkin perusteltua odottaa, että myös ilmoitusalueen osalta on tapahtumassa käänne positiivisempaan suuntaan. Vuoden 1982 aikana Suomen Urheilulehti ilmestyi 52 eri numerona. Lisäksi Suomen Urheilulehti julkaisi perinteiseen tapaan Urheilijan Joulu 82 erikoislehden, jonka tulos o li kaikilta osin hyvä. Varsinaisista Suomen Urheilulehden numeroista huomattava osa o li li säksi ns. teemanumeroita, joiden sisältöä alkaneena vuonna 1983 on entisestään tarkoitus kehittää. Keskushallinto Aalto Ari J. tiedotuspäällikkö Antikainen Timo, lähetti Antila Outi, kielenkääntäjä Blomqvist Leena, kirjanpitäjä Brusila-Räsänen Riitta, tiedotussihteeri Eklund Esko, konttoripäällikkö Elomaa Nea, postitusapulainen Helminen Anneli, jakeluapulainen Holopainen Teuvo, talousjohtaja Huopainen Jukka, monistamoapulainen mmonen Heikki, lähetti Jungman Tor, osastopäällikkö Kaartinen Marita, osastosihteeri Kiuru Soili, kassa-apulainen Klemi Toini, kirjanpitäjä Kukkonen rja, kirjanpitäjä Kä hä ri Vuokko, kassanhoitaja Lamberg Marko, monistamoapulainen Lepistö Siiri, pääkirjanpitäjä Liitsola Seppo, koulutuspäällikkö Lindahl Marga, osastosihteeri Lötjönen Maire, postittamonhoitaja Maltela, Taina, konekirjoittaja Muukkonen Rauno, kenttäpäällikkö Mä kinen Maija-Liisa, jakelunhoitaja Nio Helena, pääkassanhoitaja Oksanen Mauri, pääsihteeri Palamaa Sirkku, kirjanpitäjä Parkkinen Leena, konekirjoittaja Pekkanen Olli, järjestösihteeri P ettersson Gunnar, monistaja Pulkkinen Ari, lähetti Pö nkä nen P a uli, offsetmonistaja Renfors Paula, kirjanpitäjä Saarnio Eija, kirjanpitäjä Saviaro Eino, vahtimestari Savola Jorma, kehityspäällikkö Schröder Anja, puhelunvälittäjä Seppänen Mika, jakeluapulainen Suominen Eija, kielenkääntäjä Suo minen Hannu, markkinointipäällikkö Suortti Kalevi, osastopäällikkö HENKLÖKUNTA Svedström Antero, a tk-suunnittelij a Söderholm Anna-Liisa, jakelunhoitaja Thusberg Ritva, sihteeri Toropainen Raija, palkkakirjanpitäjä Turunen Elli, konekirjoittaja Turunen Leila, toimistoapulainen Viljamaa Paula, kirjanpitäjä Wistrand H elkk y, postitusapulainen Vitali Hanneli, osastosihteeri Vuokko Maija, puhelunvälittäjä Vähä-Ruona J o uko, monistamonhoitaja Österlund Ra ili, konekirjo ittaja Urheilulehti Autio-Vilenius P a ula, toimittaja Ha lava Brita, toimiston hoitaja Juola Aate, ilmoituspäällikkö Karppinen Lauri, toimittaja Linnonmaa Rai li, toimistosihteeri Saarela Kauko, levik kipäällikkö Teronen Arto, päätoimittaja Töölön U rheiluhallit Bergman Peter, uinninvalvoja Eklund Esko, isännöitsijä Hagelberg Martti, laitosmies Hamnell Kaija, lipunmyyjä, lomittaja Kettula Juha ni, la itosmies Luoto Aune, toimistonhoitaja Manner Kimmo, laitosmestari Nuutinen Raine, ha llimestari Roth J almar, kokoussalivahtimestari Satola Marja, vahtimestari Servin Marjut, lipunmyyjä Soini Helena, to imistovirkailija Toivonen Urho, uinninvalvoja, lomittaja Vikki Au li s, autohallimestari Ylenius Aira, lipunmyyjä U rheilusäät iö Eriksson Marja, myyntipäällikkö Naumanen rmeli, sihteeri

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984 MATKATOIMISTOSI M'ks'? 1 1. Matkailijoiden kokemukset EUROvakuutuksesta ovat hyvät. Korvaukset maksetaan nopeasti. Ja ulkomaan palvelu pelaa, sillä EUROvakuutus on tunnettu ja hyväksytty kautta maailman.

Lisätiedot

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991

SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 1991 SUOlllen Valtakunnan Urheiluliitto TOIMINTAKERTOMUS 99 L...-!!

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Muutoksen vuosi 1992. ".ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%).

Muutoksen vuosi 1992. .ii16% Liikuntaa urheiluseuroissa harrastavat 15-65 -vuotiaat keskusjärjestöittäin (%). Muutoksen vuosi 1992 Mennyt urheiluvuosi jää kansainvälisen huippuurheilun historiaan viimeisenä kaksien olympiakisojen vuotena. :\lbertvil len ja Barcelonan jälkeen siirrytään kaksivuotisrytmiin, jolloin

Lisätiedot

Bryssel Berliini (DDR) Varsova

Bryssel Berliini (DDR) Varsova " Bryssel Berliini (DDR) Varsova Kolme mielenkiintoista kaupunkia. Kaikki erityyppisiä ja omalla tavallaan viehättäviä. Nyt voitte lentää myös näihin kaupunkeihin kotoisesti Finnairin koneilla. Brysseliin

Lisätiedot

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN

SVUL:n Nuoret SUOMEN MESTARIT 1978 JOHTOKUNTA 1979 PEKKA OJONEN V. 1978 esiintyi vastakohtaisuuksia liiton luottamusja toimihenkilötasoilla, jotka julkisuudessa saivat enemmän huomiota kuin varsinainen voimistelutoiminta. Erimielisyydet saatiin kuitenkin poistumaan

Lisätiedot

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA

1980 LAKE PLACID- MOSKOVA +- 1980 LAKE PLAID- MOSKOVA SUOMEN OLYMPIAYHDISTYS ry TOIMINTAKERTOMUS 1977 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 II 111 IV V VI VII LIITTEET YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

CALGARY TOIMINTAKERTOMUS 1986 SÖUL1988 ~ Suomen Olympiayhdistys r.y.

CALGARY TOIMINTAKERTOMUS 1986 SÖUL1988 ~ Suomen Olympiayhdistys r.y. CALGARY SÖUL1988 ~ TOIMINTAKERTOMUS 1986 Suomen Olympiayhdistys r.y. SISÄ"LLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENlTI URHO KALEVA KEKKONEN 3.9.1900-31.8.1986 Kuva Mauri Vuorinen 2 YLEISKATSAUS... 3 JÄSENISTÖ,

Lisätiedot

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto),

Helsinki (Suomen Nyrkkeilyliitto), 9 Orko, Risto, kauppaneuvos, Helsinki, varalla Ruusuvaara, Aulis, pankinprokuristi, Helsinki (Suomen Käsipalloliitlto), Pajunen, Aarno, diplomikauppias, Helsinki, varalla Pikkarainen, Eino, myymälänesimies,

Lisätiedot

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS ",

Työvaliokunta: ti R. Höysniemi, T. Neva, E. Va~nio, P. Linnak~rpi, O. NiID~- 1.~ k:i A Laakso M. Pengerkoski, T. Häti, I. Mattlla, Satu Pelh, I\AJS , 64 Eino Nykänen, puiheenjohtajja, U. Lyytikäinen, A. Kiira, A. Weisell, Same Nissinen, H. Taskinen, E. Hakarainen. Toiminnanjohtaja Jorma Turunen. Satakunnan piiri: Piirin johtokunta: Arvo Leh tonen, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä

JäsenIöttojen nimeäminä. Jäsenpiirien nimeäminä 00 JäsenIöttojen nimeäminä RaVil.a~ A.~ kenraalimajuri, Helsinki, varalla Oil.a, Ensio, agronomi, Helsmki (Suomen Ampujainliitto), Tuukkanen, Väinö, arkkitehti, Helsinki, varalla POhjanpalo, Taavi, ko~uli,

Lisätiedot

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS

Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOIMINT AKERTOMUS Työväen Urheiluliitto r.y. 1976 TOMNT AKERTOMUS TYÖVÄEN URHELULTTO r.y. TOMNTAKERTO~US VUODELTA 1976 Kansikuva: TUL :n nuorten talvipäivät Jyväskylässä osoittivat TUL:n nuorisotyön voiman. Päivien korkeatasoiseen

Lisätiedot

Suomen Judoliitto TIMO HARJU

Suomen Judoliitto TIMO HARJU nen, 225,6. - Yhdistetty: 1. Karl Lustenberger, SUI (214,1/208,345) 422,445, 2. Rauno Miettinen (207,8/ 208,840) 416,640, 3. Jouko Karjalainen (197,2/ 219,100) 416,300, 6. Jukka Kuvaja (211.58/192,10)

Lisätiedot

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y.

KERTOMUS. TOI MlN T A V U 0 DEL T A. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTOMUS TOI MlN T A V U 0 DEL T A 1 9 7 5 Suomen Olympiayhdistys r.y. S 1 S Ä L L Y S LUE T TEL 0 1 II 111 IV V VI YLEISKATSAUS JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistö Kunniajäsenet Valtuuskunta

Lisätiedot

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y.

TOIMINTAVUODELTA 969. Suomen Olympiayhdistys r.y. KERTO US TOIMINTAVUODELTA 969 Suomen Olympiayhdistys r.y. S isä 1 1 Y s 1 u e t tel 0 1 YLEISKATSAUS sivu 1 II JÄSENISTÖ, TOIMIELIMET JA HALLINTO Jäsenistn VaI tuusk 1.l.nta Puheenjohtajisto Hallitus,

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000

6.9 0.000 2.560.000 2.45.000 2.15.000 720.000 5.17.000 2.560.000 4.05.000 1. 3 3.000 3.890.000 3.380.000 2.560.000 24 agronomi Reino Piirto (puheenjohtaja) pääsihteeri Kallio Kotkas (varapuheenjohtaja) kauppaneuvos Lennart Kinnunen maisteri Kauno Rintakoski sosiaalipäällikkö Erkki Palolampi osastopäällikkö Urho Saariaho

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y.

TOIMINTAKERTOMUS. TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. 1977 TYÖVÄEN URHEILULIITTO r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1977 ISBN 951-9375-08-2 SISÅLTÖ Liikuntapoliittinen katsaus.......................................

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

Metsästäjäliiton vuosi 2009

Metsästäjäliiton vuosi 2009 Metsästäjäliiton vuosi 2009 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2009 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Anna Grenfors

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980

TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA ISBN 951-9375-17-1. PT-paino Oy - Oulu 1980 TOIMINTAKERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1979 ISBN 951-9375-17-1 PT-paino Oy - Oulu 1980 SISÄLTÖ Sivu Puheenjohtajan tervehdys.........................................

Lisätiedot

alkuerät Uimahallissa naisten 100 m selkäuinnin ja naisten 100 m rintauinnin alkuerät

alkuerät Uimahallissa naisten 100 m selkäuinnin ja naisten 100 m rintauinnin alkuerät ?> UINTI 7. 8. klo 0.00 UimahaIIissa vesipaiion kolme alkulohko-ottelua klo 3.00 UimahaIlissa naisten ponnahduslauta, kolme hyppyä klo 6.00 Uimahallissa vesipallon neljä alkulohko-ottelua klo 0.00 Uimahallissa

Lisätiedot

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki

veikaten voitat ~ SVUL:n Tuki SVUL:n Tuki veikaten voitat ~ Vuosi 1968 oli SVUL:n Tuen kahdeskymmenes toimintavuosi. Kertomusvuoden toiminta oli edellisvuosien kaltaista lahjoitusten hankintaa, kannatusilmoitusten valmistelua Suomen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y.

TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. TOIMINTAKERTOMUS 1975 Työväen Urheiluliitto r.y. UR -H!ILUKI~.JASTO N2 TYöVÄEN URBEILULDTI'O r.y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1975 Kansikuva: TUL:n vuoden 1975 parhaaksi urheilijaksi valittiin keihäänheittäjä

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2010 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Alkusanat Täyttä toimintaa Metsästäjäliitto kehittää toimintojaan, ja yhtenä tiedotuksen välineenä on kädessäsi oleva vuosikirja.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1969 37 JÄSENLIITTOA JA 18 PIIRIÄ 3.847 SEURAA. 744.336 JÄSENTÄ 384 MAAOTTELUA 27 URHEILUSSA 173.040 KOULUTUSTILAISUUTTA, JOISSA 2.991.106 OSANOTTAJAA 57.125 KILPAILUA JA OTTELUA,

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012

METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012 METSÄSTÄJÄLIITON VUOSI 2012 Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Suomen Metsästäjäliiton vuosikirja 2012 Julkaisija: Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund ry Toimitus: Kai Tikkunen

Lisätiedot