Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin"

Transkriptio

1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHELUUTO. TOMNTAKERTOMUS 1982

2 SSÄLLYS Koko kansan pohje olassa liikutaan vieläkin liian vähän. Ja usein väärään tahtiin Väittävät että liikunta parantaa työtehoa ja kohottaa kuntoa ja mielialaa. Mitä vielä' Se on päin vastoin vaarallista! Viime sunnuntaina minä lähdin kerrankin ladulle. Lauantain juhliminen ei tuntunut missään. Vauhtia olisi riittänyt vaikka Finlandia-hiihtoon.. Silloin suihki ohitseni joku koppava JUlppl. Sisuunnuin ja painuin perään. Mutta kaverin etumatka piti. Paransin tahtia, kiskoin ham paat irvessä, pääsin rinnalle ja - Kun tulin tajuihini, olin hangessa. J a kaveri taputteli poskelle. Pahus! Se sama rullasuksimies, joka hiihti kesällä joka ikinen ilta' Jääköön hiihto minun puolestani. tse asiassa olen tarpeeksi virkeä muutenkin. POHJOlA J)YHTär Jos kuntoilet vain silloin tälliiin, aloita kevyesti kävelystä. Ja jos lähdet liikkeelle suksilla, kilpaile vain itsesi kanssa ja 11OUdata omaa tahtiasi. Älä stressaa itseäsi liikulu7alla. Älä' 'vaadi itseltäsi supersuorituksia. Liiku niin että nautit siitä. Sillit' kun aloitat kevyesti, haluat myös jatkaa. Mutta itse sinun on liikuttava. Kukaan ei piristy puolestasi. Joka nelj äs suomalainen on Pohjola-yhtiöiden asiak as. Pohjola-yhtiöihin kuulu vat Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama ja matkavakuutuksiin erikoistunut Eurooppalainen. Koko kansan Pohjola Päätös kisajärjestelmästä Puheenjohtaja Jukka Uunila.. Urheilun valtionapu tienhaarassa Kalevi Suortti Kuntien urheiluseura-avustukset Olli Pekkanen Kilpailun rinnalle kuntoilua ja perheliikuntaa Ari Aalto.. Kisajärjestelmä SVUL: n toiminta SVUL:n hallinto Talous Jäsenjärjestöt Retkeilyhotelli Jerismaja Töölön Urheilutalosäätiö Suomen Urheiluopisto SBN Toimitus ja taitto Riitta Brusila Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL

3 2 3 Puheenjohtaja Jukka Uunila: PÄÄTÖS KSAJÄRJESTELMÄSTÄ SVUL, johon kuuluu 47 jäsenliittoa, 18 jäsenpiiriä, yli 3000 urheiluseuraa ja yli miljoona henkilöjäsentä, kattaa miltei koko suomalaisen urheilun niin huippu- ja kilpa- kuin kuntourheilunkin suhteen. Siksi järjestömme menestys tai tappiot heijastavat lähes sellaisenaan maamme urheilun kulloistakin tilaa. Kertomusvuosi oli huippu-urheilun osalta olympianäkymiä ajatellen vaisu. Hiihtolajeja ja jousiammuntaa lukuunottamatta saimme MM- ja EMkisoissa tyytyä varsin vähään. Jos tämän perusteella arvioi mahdollisuuksiamme Sarajevossa ja Los Angelesissa, ei näytä hyvältä. Tuntuu kuitenkin sitä että tilanne on olympialiitoissa tajuttu. Kovaa tahtoa ja suunnitelmallista työtä nousun aikaansaamiseksi on nähtävissä. Muissa kv-ajeissa menestys oli jo huomattavasti parempi. Moottoriurheilussa saavutettiin kaikkien aikojen menestys Keijo Rosbergin MM:n myötä. Myös karatessa ja eräissä muissa "uusissa lajeissa" koettiin menestystä. Tämä antaa laadukkaan kuvan suomalaisen huippu-urheilun tason leveydestä ja korkeasta laadusta. Järjestöpuolella tehtiin liittovaltuuston kokouksessa historiallinen päätös. Silloin lyötiin lukkoon koko 80-luvun kattava kisajärjestelmä, joka huipentuu vuonna 1990 pidettäviin talvi- ja kesäsuurkisoihin. Kun päämääränä tuolloin on yli tytön, pojan, naisen ja miehen osanotto, on kyseessä todella suuriin joukkoihin kohdistuva tavoite säännöllisen harjoitustoiminnan käynnistämiseksi ympäri maan. Alkanut vuosi on "verryttelyä" suurten massatilaisuuksien osalta. Monet piireistämme järjestävät mittavat piirikisansa. Tuhannet osanottajat piiriä kohden merkitsevät vetäjille paljon työtä ja vaivaa. Tämä kuitenkin kannattaa. Onhan se nimenomaan sitä työtä, jota varten urheiluorganisaatiot ovat olemassa. Kymmenien tuhansien uusien jäsenten aktivoiminen liikunnan harrastajiksi on merkitykseltään arvaamattoman suuri asia. Urheilu harrastuksen levittäminen yhä laajempien joukkojen keskuuteen, samoinkuin huippu- ja kilpaurheilun vaaliminen, edellyttää huolenpitoa uusien liikuntapaikkojen rakentamisesta ja kunnossapidosta. Valtakunnallisen liikuntapaikkasuunnitelman laatiminen vuosiksi on tämän vuoden suuri asia. Eri lajien tarpeiden huomioiminen tasapuolisesti on tärkeää. Erityisen merkityksellistä on suomalaisen luonnon hyödyntäminen suurien joukkojen liikuntatarpeita varten. Ulkoilureitit, joilla on käyttöä sekä kesällä että talvella, ovat käyttäjien määrää ajatellen halpa keino. Siksi niiden rakentaminen on todella tärkeää ja ajankohtaista. Ensi vuosi on olympiavuosi. Kisoihin valmentautuvien urheilijoiden tukeminen ja kannustaminen kuuluu meille kaikille. Luottavainen, mitään pelkäämätön, innostunut henki voi aikaansaada ihmeitä. Sen lietsomisessa tarvitaan meitä kaikkia. Tavoitteeksi urheilijoillemme voidaan asettaa vuoden parhaimpaan tulokseen yltäminen juuri ki soissa. Jokainen, joka tuohon pystyy, voi olla tyytyväinen itseensä. Jos tällaisia ki soissa parhaimpaansa yltäviä on paljon, voidaan seurauksena odottaa myös mitalia. Tätä voitaneen pitää talvi- ja ' kesäkisojen yhteisenä reaalisena ja kunnianhimoisena tavoitteena.

4 4 5 VALTON URHELUBUDJETT 1983 MUUT 7 OJo URHELU OPSTOT 18,5 OJo LKUNTAP AKKA RAKENTAMNEN 30 OJo URHELUN VALTONAPU TENHAARASSA Huoli urheilun valtionavun tulevaisuudesta syveni kuluneen vuoden aikana merkittävästi. Veikkausasetuksen muutoksella urheilun osuus pieneni alhaisimpaan lukemaan kautta historian. Samanaikaisesti veikkausyhtiön tuoton yleinen kasvu voi oireilla laantumista. Sijoittavathan kansalaiset jo tällä hetkellä kolmanneksi eniten Euroopassa ve ikkauksen peleihin. Lainsäädännön piiriin kuuluvien menojen osuus veikkauksen tuoton sisällä lisääntyy vuosi vuodelta. Tämä aiheuttaa entisestään kasvavia paineita eri edunsaajaryhmien - urheilu, taide, nuorisotyö ja tiede - sisällä saati näiden välillä. Tilanne muistuttaa paisuvaa ilmapalloa, jonka kestokyk y ei ole puhaltajan tiedossa. Suurimpien edunsaajien - urheilun ja taiteen - piirissä vallitsee yksimielisyys siitä, että tuotonjakoon kohdistuvia paineita on pikaisesti purettava rahoittamalla osa menoista verovaroin. Tällaisiksi menoiksi on katsottu soveltuvan mm. urheilu opistojen ja musiik kioppilaitosten valtionapu, jotka lakisidonnaisina ovat kasvaneet keskimääräistä voimakkaammin ja näin syöneet ve ikkauksen tuottoa sisältä käsin. Kulttuurimenojen - urheilukulttuuri mukaanlukien - rahoittamista pohditaan tällä hetkellä valtiovarainm1l11 sterion työryhmässä. Vuoden 1984 valtion tulo- ja menoarviota saatetaan ryhtyä rakentamaan aikaisemmasta merkittävästi poikkeavalla tavalla. Urheilunkin valtionavun tulevaisuus on siten tienhaarassa. Veikkauksen tuoton jako Urheilujärjestöt perustivat ve ik kausyhtiön. Sen tuotto jaettiinkin alussa kokonaan urheiluun. Vuodesta 1953 tuotolla on rahoitettu muitakin menoja niin, että tällä hetkellä urheilu saa 36,6 0,70, taide 42,6 0,70 ja loput jaetaan nuorisotyö n ja tieteen menoihin. Tuotonjaon kehitys on ollut urheilun kannalta lohduton. Asetusta, jolla tuotonjakoa säädellään, on muutettu kuusi kertaa. Kaikissa tapauksissa muutos on merkinnyt urheilun osuuden kaventumista. Kulttuuripuolen merkittävien rakennusprojektien avoinna olevat rahoitusratkaisut saattavat huonossa tapauksessa merkitä urheilulle kielteisen kehityksen jatkumista myös tulevaisuudessa. Hämmästyttävää on, että urh6lun osuuden säilymistä eivät ole pystyneet takaamaan edes eduskunnan enemmistön muodostavat yli ulottuvat rintamat. puoluerajojen Valtion urheilubudjetin sisältö Valtion urheilubudjetti jakautuu viiteentoista eri menokohteeseen. Näistä neljä suurinta kuluttaa esimerkiksi vuoden 1983 menoarvion 218,6 Mmk :sta peräti 92,8 0,70. Eniten valtio tukee liikuntapaikkarakentamista (n. 30 0,70 urheilubudjetista), valtakunnallisia liikuntajärjestöjä (n. 29 0,70) ja urheiluopistoja (n. 18,5 0,70). Kuntien valtionosuudet seura-avustuksiin ja viranhaltijoiden palkkaukseen muodostavat n. 15,5 0,70 valtion urheilubudjetista. Liikuntalain m yötä valtion urheilubudjettiin sisäll ytettiin kaksi uutta menokohdetta: kuntien valtionosuus viranhaltijoiden palkkaukseen sekä kuntien valtionosuus urheiluseurojen avustamisesta ja kunnan liikuntatoimen yleisestä kehittämisestä ja kuljetuksista aiheutuviin kustannuksiin. Nämä uudet menokohteet rahoitetaan siis myös veikkauksen tuotosta. Tarkoitukseen käytetään v Mmk. Tämä määrä rahaa on pois entisiltä.menokohteilta. KALEV SUORTT

5 7 KUNTEN URHELUSEURA-A VUSTUKSET Kun liikuntalaki astui voimaan, eräs sen keskeisistä tavoitteista oli urheiluseurojen toiminta-avustusten lisääminen. Tähän pyrittiin mm. sillä, että valtio kuntien ohella tuli mukaan seurojen avustamiseen. Valtion tuen määräytymisperuste v oli 3 mk/ asukas ja v mk/ asukas kunnan henkikirjoitetun asukasmäärän mukaan. Tuki on lisäksi suhteutettu kunnan kantokykyluokkaan. Keskimääräinen kantokykyprosentti koko maassa on 58 fr!o, joten valtio todellisuudessa avusti seuroja keskimäärin 1.74 mk/ asukas ja 2.90 mk / asukas emo vuosina. Tehtyjen selvitysten mukaan urheiluseurat saivat avustusta vuonna 1979, ennen liikuntalakia, keskimäärin 3.30 mk / asukas. Vuonna 1980 liikuntalain myötä avustus oli 5.18 mk / asukas ja vuonna mk / asukas. Kunnan "omasta pussista" tuleva apu seuroille lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna täten v vain 14 p/ asukas ja v p/ asukas. Useissa kunnissa kunnan oma panos avustamiseen on jopa vähentynyt. Läänittäisessä tarkastelussa (oheinen taulukko) kehitys on mennyt huolestuttavimpaan suuntaan Keski-Suomen, Lapin ja Mikkelin lääneissä. Lapissa kuntien oma osuus on pudonnut alle puoleen entisestä. Hyvin hidasta kehitys on ollut Oulun, Hämeen ja Pohjoisa-Karjalan lääneissä. Urheiluseurojen kannalta tämä on merkinnyt sitä, että taloudellinen tuki seuroille ei ole lisääntynyt kaikissa kunnissa edes sitä määrää, minkä valtionosuuden lisääntyminen olisi mahdollistanut. Valtionosuudet tulee liikuntalain hengen mukaisesti siirtää lyhentämättöminä urheiluseuroille ja samalla kunnan omaa avustusosuutta tulee kasvattaa, mikäli seurojen toimintaedellytyksiä halutaan todella parantaa. Valtionosuuksien kasvuhan on nykyään miltei pysähtynyt; vuoden 1982 tuen määrään, 6 mk/ asukas, tuli vuodelle 1983 lisäystä vain 50 p/ asukas. Nykyisellä vauhdilla liikuntalakikomitean valtionosuudeksi esittämä tavoite, inflaatiotarkistettuna n. 15 mk/ asukas, jää haaveeksi. OLL PEKKANEN KUNTEN URHELUSEURA-AVUSTUKSEN KESKARVOT LÄÄNETTÄN (MK/ASUKAS) Uudenmaan lääni Turun ja Porin lääni * Hämeen lääni Kymen lääni Mikkelin lääni Pohjois-Karjalan lääni Kuopion lääni Keski-Suomen lääni Vaasan lääni Oulun lääni Lapin lääni KOKO MAA

6 8 9 TÄRKEMMÄT URHELUSEUROJEN TARJOAMAT PALVELUT KLPALUN RNNALLE KUNTOLUA JA PERHELKUNTAA KLPALUMAHDOLLSUUKSA NUORLLE 40 KLPALUMAHDOLLSUUKSA AKUSLLE 14 NUORLLE MONPUOLSA LKUNTAMAHDOLLSUUKSA LMAN KLPALULLSA TAVOTTETA 71 MAHDOLLSUUTTA HARJOTELLA JA VALMENTUA OMAN LAJNSA HUPULLE 35 KUNTOLKUNTATOMNTAA AKUSLLE 46 PERHELLE YHTESÄ HARRASTUSMAHDOLLSUUKSA 60 MAHDOLLSUUTTA SOSAALSEEN YHDESSÄOLOON JA VHTYMSEEN YSTÄVEN PARSSA (VRKSTYSTOMNTAA) 35 ERTY SRYHMLLE ESM. LKUNTAVAMMASLLE SEURAN PUTTESSA OHJATTUA TOMNTAA 42 JÄSENSTÖLLEEN HARRASTUKSEEN LTTYVEN TALOU- DELLS.TEN ETUSUUKSEN TARJOAMSTA (ALENNUKSA URH.VAL., HALLVUOKRSTA, EDULL. ASUST. JNE) 22 KESKUSTELUTlLASUUKSA URHELUUN LTT. ASOSTA 15 MUUTA 1 E OSAA SANOA Urheiluseuroille asetetaan Suomessa yhä enemmän kasvatuksellista vastuuta. Tulevaisuudessa seuroilta odotetaan kilpailu- ja valmennustoiminnan lisäksi kuntoliikuntamahdollisuuksia, perheliikunnan järjestämistä ja tilaisuuksia mukavaan yhdessäoloon. SVUL:n tärkeimpiä tehtäviä on lähivuosina seuratoiminnan kehittäminen. Urheiluseurojen jäsenpalvelujen lisääminen on valittu järjestön KTS: ssä painopistealueeksi vuosina Nykytilanteen selvittämiseksi on vuoden 1982 aikana tehty ka ksi tutkimusta. Suomen Gallup selvitti kesällä haastattelututkimuksella suuren yleisön käsityksiä seurojen toiminnasta ja niiden tarjoamista palveluista. Vastaajina oli runsas 1000 yli 15-vuotiasta suomala ista. Toinen tutkimus on tehty Jyväskylän yliopistossa. Sillä selvitettiin SVUL:n urheilu seurojen rakennetta ja palvelu tarjontaa. Urhei luseurojen toiminta on suosittua. Gallupin tutkimuksen mukaan suomala iset suhtautuvat urheiluseuratoimintaan myönteisesti ja osallistuvat siihen varsin runsaslukuisesti. Tulosten mukaan 22!1Jo suomalaisista kuuluu urheiluseuraan ja näiden lisäksi 22!1Jo on joskus kuulunut vuotiaista kuuluu seuroihin jopa 62!1Jo. 30!1Jo niistä, jotka eivät ole urheilu seuroissa, ilmoittaa harrastavansa liikuntaa. Tutkimuksessa kysyttiin urheiluseuraan kuulumisen syitä. Tärkeimpänä oli odotetusti mahdollisuus harrastaa liikuntaa - 63!1Jo :lla seuroihin liittyneistä se oli kolmen merkittävimmän syyn joukossa. Seuraaviksi tärkeimpinä pidettiin halua kehittää itseään ja mahdollisuutta tavata uusia ihmisiä. Seuratoiminnan ulkopuolella olevien mielestä mahdollisuus tehdä vapaaehtoista työtä lasten ja nuorten hyväksi on myös erittäin vaikuttava tekijä seuraan liittymisessä. Vaativia odotuksia Useiden vastaajien mielestä urheiluseuroissa tehtävät kasaantuvat yksille ja samoille henkilöille. Monet pitivät seuroja myös verrattain sisäänlämpiävinä. Seurojen epäillään keskittyvän kilpaurheilun hoitamiseen, jolloin niillä ei olisi tavalliselle kuntoilij ale paljon annettavaa. Kaksi ko lmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että seuratoiminta tarjoaa kaikille perheenjäsenille jotain. Myös nuorisotyöhön oltiin tyytyväisiä. Puolet totesi seurojen tiedottavan toiminnastaan hyvin. Urheiluseurojen tehtävistä pidettiin tärkeimpänä nuorison kasvattamista terveellisiin elämäntapoihin. Seuraavina olivat ohjatun kuntoliikunnan ja valmennus- ja kilpailu toiminnan järjestäminen. Lähes näiden veroinen tehtävä o li urheilusta kiinnostuneiden yhteisenä järjestönä toimiminen. Gallupin tutkimuksessa kysyttiin myös urheiluseurojen tarjoamien palvelujen tärkeyttä. Vastaajat pitivät selvästi tärkeimpänä nuorille ilman kilpailullisia tavoitteita tarjottavia monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Seuraavina olivat perheiden yhteiset harrastusmahdollisuudet ja kuntoliikuntatoiminta. J yväskylän yliopiston selvityksen mukaan svullilaiset urheiluseurat tarjoavat sangen monipuolisia palveluja. Toiminta on kuitenkin keskittynyt kilpailujen ja harjoitustilaisuuksien järjestämiseen. Kuntoliikuntaa, perheliikuntaa ja yhdessäolotilaisuuksia järjestetään, mutta harvoin. Urheiluseurojen omien arvioiden mukaan seuratoiminnan kehittymisen ratka isevimpana esteenä on henkilöiden puute. 30!1Jo vastaajista piti sitä vakavimpana pulmana. Nuorisotoiminnan kohdalla vetäjien puute korostuu, 58!1Jo :ssa seuroista se on nuorisotoiminnan järjestämisen suurin este. Näiden tutkimusten tuloksia apuna käyttäen SVUL:ssa paneudutaan seurojen palvelujen kehittämiseen suuntaamalla seurojen toimenpiteitä oikeisi in kohderyhmiin ja lisäämällä palveluta rjontaa kysyntää vastaavaksi. AR J. AALTO

7 10 Kisajärjestelmällä pyritään saamaan yhä suuremmat joukot harrastamaan liikuntaa. Ensimmäisissä Suurkisoissa v olivat mahtavat miesvoimistelijoiden rivistöt osoittamassa voimistelun asemaa maamme urheiluelä mässä. Huonotkaan olosuhteet eivät estä harrastusta ja muistojen keräämistä. 11 Kilpailut ja leirit ovat olennainen osa kisatapahtumia. Avoimella liikuntaleirillä vietetään hausko ja pä iviä monipuolisen liikunnan parissa. Eri lajien koulutusleireil lä hankitaan lisätaitoja ja mita taan tuloksia keskinäisissä kilpailuissa. Näyttävissä pääjuhlissa on ohjelmissa naisvoimistelulla ollut perinteisesti merkittävä osuus. Vuoden 1980 Suurkisojen loppuhuipentumana nähty esitys on kerännyt jo kansainvälistäkin kuuluisuutta. Kisatapahtumat ja niiden vai mistelutyöt tarjoavat haasteellisia tehtäviä kaikille. Ne muodos tavat mitattavia tavoitteita myös luottamus ja toimihenkilöjohdolle. Kuva on vuodelta S~SOJENSARJA Lisääntyvä vapaa-aika ja eri harrastusmuotojen kilpailutilanne asettavat urheilulle uusia vaatimuksia. Vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin SVUL päätti joulukuussa 1982 koko vuosikymmenen kattavasta kisajärjestelmästä. Liittovaltuuston yksimielistä päätöstä olivat edeltäneet keskustelut liittojen ja piirien keskuudessa. Ajatusta oli testattu myös seuratasolla ympäri Suomea. SVUL:n kisajärjestelmän päätapahtumia ovat: - Nuorten talvisuurkisat Nuorten kesäsuurkisat SVUL:n Talvisuurkisat 1990 V Suomen Suurkisat 1990 Piirien järjestämät alueelliset kisat. SVUL on suosittanut piirejä järjestämään piirikisat joko 1983 tai t984 sekä jälleen 1987 tai Näin tapahtumat muodostavat lähes vuosittain jatkuvan sarjan. Tapahtumasarja käynnistyy kesällä 1983 järjestettävillä piirikisoilla. Kuusi SVUL:n piiriä pitää kisansa 1983 ja seuraavana vuonna järjestetään yhdettoista piirikisat. Liittovaltuuston päättämän tapahtumaketjun huipentumana ovat SVUL:n 90-vuotisen historian kunniaksi järjestettävät V Suomen Suurkisat kesällä SVUL:n järjestämät Suurkisat ovat keränneet erillisinäkin tapahtumina ja varsin lyhyellä varoitusajalla toteutettuina kymmeniä tuhansia nuoria osoittamaan liikunnallisia taitojaan osanottajaa " (Talvisuurkisoissa lisäksi ) Monipuolisia liikunnallisia vai miuksia kehittävät lasten Urhei lukoulut kokoavat viikoittain kymmeniä tuhansia lapsia iloisiin harjoituksiin, joissa leikino maisesti opetellaan eri urheilulajeja. Kisoihin kokoontuu kaikkien svullilaisten urheilulajien harrastajia. Kaikille riittää myös teke mistä ja kokemista.

8 13 SVUL:N TOMNTA 1982 TA VOTEJOHT AMS PROJEKT SVUL:ssa on vuosien aikana tarkoitus kouluttaa yli 2000 urheilujohtajaa jäsenjärjestöjen johtami s- ja suunnittelujärjestelmien toimivuuden tehostamiseksi. Tämän tavoitejohtamisprojektin toinen vuosi toteutui suunnitelmien mukaisesti. Projektin tärkeimpään koulutusmuotoon, JOTA VA-kursseille (Johtamistaidollinen valmennus) osallistui 679 luottamushenkilöä ja virkailijaa. Vuoden 1982 loppuun mennessä JOTA V A koulutukseen on osallistunut jäsenjärjestöistä kaikki 18 jäsenpiiriä sekä 17 jäsenliittoa. Tämän lisäksi 20:llä JOTAVA-jaksolla on koulutettu 8 eri liiton seuroja sekä piirijaostoja. Tavoitejohtamisprojektin yhteydessä on LHT -kurssilla (Liikuntahallinnon tutkinto) koulutettu 18 SVUL:n johtavaa toimihenkilöä. LHT:n jatkokurssilla "SVUL-organisaation sisäisen kehittäjän kurssilla" koulutettiin 16 virkailijaa. Virkailijakoulutuksen tarkoituksena on siirtää yhä enemmän tavoitejohtamisjärjestelmän kehittämistä liittojen ja piirien omalle vastuulle. Vuoden 1982 aikana koulutettiin myös uusia JOTA V A-kouluttajia, joita on tällä hetkellä kaikkiaan 14. Tavoitejohtamisprojektin kannalta tärkeä mitattava tavoite, KT- ja L T suunnitelmien laatiminen on onnistunut varsin hyvin. Vain muutamalta JOTA V A-kurssin käyneetä liitolta ja piiriitä puuttuu KT-suunnitelma. Miten organisaation kehittämiskoulutus on vaikuttanut liittojen ja piirien toiminnan tuloksellisuuteen on vielä selvittämättä. Vuoden 1983 aikana saadaan tuloksia projektin vaikutuksista järjestöjen ryhmätoimintaan, organisaatioilmastoon, ihmisten sitoutumiseen ja muihin organisaatioissa tapahtuneisiin muutoksiin. JOTAVA- ja LHT-kurssit ovat tukeneet voimakkaasti jäsenliittojen kannalta tärkeiden piirijaostojen toiminnan kehittämistä. Organisaation kehittämiskoulutus SVUL:ssa JOTAVAkouluttajien koulutus LHT - Liikuntahallinnon tutkinto virkailijoille - T AJO-tekniikka henkilökohtaiset tavoiteohjelmat KT - ja L T -suunnittelun ohjaus Organisaation sisäisen kehittäjän kurssi prosessifilosofia ohjaustekniikat J OT A VA, 2 ja 3 kurssit luottamushenkilöille ja virkailijoille - T AJO-käsitteistö ja ajattelutapa L T-suunnittelu - KT -suunnittelu TULOKSEKAS ORGANSAATO työseminaarit ja -tilaisuudet (KT- ja LT-suunnitelmat) henkilökohtaiset kehittymis- ja tavoiteohjelmat (luottamushenkilöt ja virkailijat) organisaatioilmasto JOTA VA-perehdyttämiskoulutus uusille luottamushenkilöille

9 14 15 SEURA TOMNTA Seuratoiminnan sektorilla merkittävimmät tapahtumat kuluneena vuonna ovat olleet: seurojen toiminnanjohtajien neuvottelupäivät, joilla oli mukana 30 osanottajaa seura toimnnan kehittämiskurssi, yhteistyössä oli mukana seitsemän liittoa uusintapainokset tietoiskusarjasta seuran markkinointi- ja seuran tiedottajakoulutuspakettien tuottaminen - ne ilmestyivät vuoden 1983 puolella keväällä Suomen Gallu pin ja Jyväskylän yliopiston toimesta tehdyt seu ratoi min ta tu tk imu kset seurojen koulutusjärjestelmän, seurakonsultointijärjestelmän valmistelu Henk ilöstökoulutuksessa toteutettiin: henkilöstöpäivät Vierumäellä, mukana 100 osanottajaa sihteeripäivä t, 40 osanottajaa VALMENTAJAKOULUTUS Valmentajakoulutus on eräs SVUL:n perinteisistä palvelumuodoista jäsenliitoille. SVUL:n hoitaman valmentajien peruskoulutuksen tavoite on taata eri lajien valmentajille yhtenäinen, korkeatasoinen ja kaikkien saatavissa oleva valmennustietous. Tämän koulutuksen toteuttajina ovat piirien koulutusohjaajat ratkaisevassa asemassa. Jotta tavoitteet enti stä paremmin saavutettaisiin, oli vuoden 1982 tärkeimmäksi avainalueeksi asetettu valmennusmateriaalin uusiminen C- ja B-tason osalta sekä koulutettavan henkilöstön - lähinnä urheiluohjaajien ja urheiluopistojen henkilökunnan - perendyttäminen uuteen materiaaliin ja uusiin koulutustapoihin. Tämä tehtävä ve ikin pääosan vuoden toimintakapasiteetista. Tavoite saavutettiin. Vuoden aikana saatiin valmiiksi Seuraohjaajatulkinnon (C-perusosa) ja Seuravalmentajatutkinnon (B-perusosa) uudet materiaalit, näiden käytännön testaus sekä kouluttajakoulutus. Lisäksi valmistui aivan vuoden lopussa vielä B-tason koulu ttajien materiaali. Vuoden aikana jatkettiin yhteydenpitoa jäsenliittojen valmentajin järjestämällä viisi yhteistilaisuutta, joissa on keskusteltu ajankohtaisista asioista, jaettu uusinta informaatiota sekä kuultu ulkopuolisten a iantunrijoiden esityksiä valmennuksen eri alueilta. Koulutusohjaajien koulutustilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana kaksi, pääaiheina konsultin toiminta sekä koulutuksen uudistuminen. Lisäksi pidettiin normaalit tulevan vuoden alueelliset suunnittelu tilaisuudet. Varsinainen valmentajakoulutus toteutettiin vuoden 1982 aikana vielä entisen C -B-A-järjestelmän mukaisesti, muutamia uuden materiaalin testaustilaisuuksia lukuunottamatta. Koulutettavi en määrässä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Myös Kansallinen Valmentajatutkinto toteutettiin Suomen Urheiluopistolla edellisen vuoden tapaan. Tämä koulutus vakiinnutti näin asemansa tärkeänä osana suomalaista huippuvalmentajakoulutusta. A-valmentajia B- valmentajia C-valmentajia SVUL:n seuroissa toimivat ohjaajat ja valmentajat: A-valmenrajat B-valmentajat C- ja muut valmentajat Ohjaajat Yhteensä KOULUTUSTOMNTA Osallistujia LUK-kouluttajat LUK-johtajat LUK-ohjaajat Liittojen ja piirien nuorisotoiminnasta vastaavat sekä KLL:n ohjaajat LERTOMNTA O sallistujia Pohjoismainen nuorisoleiri 61 Valtakunnal. koulutusleiri 503 Piirien koulutusleirit 4777 Piirien LUK-leirit 3430 NUORSOTOMNT A Nuorisotoiminta oli vuonna 1982 SVUL:n keskeisin avainalue. Nuorisotoiminnan tärkeimpänä välineenä on vuodesta 1980 lähtien ollut Lasten U r heilukoulujärjestelmä (LUK) ja sen kehittäminen. Viime vuoden aikana LUK-materiaalia täydennettiin kahdella uudella oppaalla: LUK 1/ vuotiailleja LUK V vuotiaille. Lisäksi valmistui urheilukoululaisille tarkoitettu LUK-passi, joka saavutti suuren suosion kpl:een ensimmäinen painos loppui runsaa sa kuukaudessa. Kolmen vuoden työstämisen jälkeen LUK-järjestelmä alkaa materiaaliltaan olla valmiina. Myös urheilukoulujen perustaminen on edistynyt ripeästi. J y väskylän yliopiston tutkimuksen mukaan keväällä o :lla SVUL:n seuroista oli toimiva LUK. Lajikohtainen urheilukoulu oli 53 %: la seuroista. Vuosi 1982 oli myös SVUL:n nuorisoloiminnan päämäärien ja lähtökohtien kiteyttämisen vuosi. SVUL:n liittohallitus käsitteli ja hyväksyi urheiluvaliok unnan asettaman työryhmän valmistelemat SVUL:n nuorisotoiminnan periaatteet. Koko järjestön kannalta kauaskantoisimpia töitä nuorisotoiminnan a lueella o li SVUL:n kisajärjestelmän valmistelu. Päätöksenteon pohjaksi selvitettiin mm. muiden maiden vastaavia järjestelmiä, SVUL:n jäsenliittojen suunnitelmia, kartoitettiin jäsenjärjestöjen mielipiteitä ja odotuksia sekä kirjallisilla kyselyillä että keskustellen useissa eri tilaisuuksissa. Valmistelutyö huipentui SVUL:n liittoha llituksen ja valtuuston kokouksiin, jotka päältivät SVUL:n Suurkisojen järjestämisestä talvella ja kesällä 1990, Nuorten talvikisojen järjestämisestä vuonna 1985 ja Nuorten Suurkisojen järjestämisestä kesällä Edelleen liittovaltuusto päätti suositella piireille piirikisojen järjestämistä kesällä ja LKUNT APOLTTNEN TOMNTA SVUL:n keskushallinnon liikuntapoliittisen toiminnan painopiste vuonna 1982 oli avainalueella "SVUL:n toimintaperiaatteiden mukaisten päätösten aikaansaaminen yhteiskunnassa". Tavoiteohjelmaan sisältyneet avaintehtävät olivat: valtakunnalliseen liikuntapaikkasuunnitteluun vaikuttaminen liikuntakulttuurin julkisen tuen kehittäminen liikuntalain mukaisten järjestömäärärahapäätösten aikaansaaminen kuntien urheil useura-avust usten kehittäminen Liikuntapaikkasuunnittelu Keskushallinnon yleisenä tavoitteena LPSUssa oli toisaalta li sätä jäsenjärjestöjen valmiuksia osallistua julkishallinnon suunnittelutyöhön ja toisaalta seurata yhteistyössä ministeriön, läänien ja kuntasektorin kanssa prosessin etenemistä ja pyrkiä vaikuttamaan si ihen urheilujärjestöjen tavoitteiden mukaisesti. Toteutetut toimenpiteet: neljä alueellista neuvottelutilaisuutta, joihin osallistui 15 liittoa ja 15 piiriä piirien toteuttaman kuntasuunnittelukartoituksen suunnittelu ja ohjaus liittojen konsultointi LiPSU-ohjelman laadinnassa keskushallinnon taholta tiivis yhteistyö entylsesti opetusmnsteriöön, Kunnallisliittoon ja läänien liikuntasihteereihin, tuloksena mm. odotuksien mukaiset tarkistukset liikuntapaikkakoodeihin sekä pääosin tavoitteiden mukainen edustus suunnitteluryhmissä valtakunnallisella ja lääni tasolla Urheilu n valtionapu Yhteistyössä muiden urheilun keskusjärjestöjen kanssa pyrittiin vaikuttamaan urheilun valtionapuosuuden säilymiseen veikkauksen tuotosta asiaa koskevan asetuksen muutoksen yhteydessä. Vuoden a ikana huoli urheilun valtionavun tulevaisuudesta kasvoi merkittävästi. Valtioneuvoston piirissä ryhdyttiin selvittämään kuinka rahoitus tulevaisuudessa järjestetään. Käytännön toimenpiteitä on odotettavissa jo vuoden 1984 valtion budjetissa. SVUL:n valtionapu SVUL on useassa eri yhteydessä edellyttänyt liikuntalain määrittämien jakoperusteiden käyttöön ottamista valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valtionavusta päätettäessä. Tähän tavoitteeseen ei päästy vuoden 1982 aikana. Urheilun keskusjärjestöjen avustusosuuksia tarkistettiin kuitenkin vuoden aikana siten, että SVUL sai keskusjärjestöille osoitetusta määrärahasta 54,6 % aiemman 54,0 %:n sijasta. Tästä huolimatta SVUL:n osuus on merkittävästi jäljessä toiminna llisesta osuudesta. Kuntien urheiluseura-avustusten kehittäminen Kesk ushallinnon tavoitteena tässä avaintehtävässä oli toisaalta löytää järjestelmä kuntien urheiluseura-avustusten kehittymisen seuraamiseksi ja toisaalta toimia siten, että seura-avustukset kunnissa lisääntyvät vähintään valtionosuuden kasvun verran. Järjestelmän hakemisessa o ltiin yhteistyössä J yväskylän yliopiston, Kun- nallisliiton ja opetusministeriön kanssa. Käytännön toimenpiteistä jälkimmäisen tavoitteen toteutumiseksi vastasivat erityisesti piirit. Keskushallinnon toimenpitein tuotettiin perusaineistoa asian esillä pitämiseksi ja käsit lelemiseksi koulutustilaisuuksissa sekä yleisemminkin julkisuudessa. "Urheilun tulevaisuus" -projekti SVUL:n liittohalli tus on päättänyt valmistella vuoden 1985 liittokokouksen käsiteltäväksi ehdotuksen liikuntapoliittisen ohjelman uudistamiseksi. Asian valmistelu on annettu liikuntapoliittisell e valiokunnalle. Vuoden aikana hanke sai työnimen "Urheilun tulevaisuus -projekti". Liikuntapoliittinen valiokunta nimesi työryhmän kehittelemään projektia edelleen. Projektin avuksi on li säksi teetetty pienimuotoisia tutkimuksia ja selvityksiä yhteiskunnalli sen muutoksen vaikutuksista vapaa-aikaan ja liikuntaan. KANSANV ÄLNEN TOMNTA SVUL:n keskushallinnon kansainväli nen toiminta koostui perinteisistä osalli stumisista pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen kesk usjärjestöjen yhteistyöhön sekä toisaalta osallistumisesta yhdessä Liikuntatieteellisen Seuran ja Työväen Urheiluliiton kanssa laajan kansainvälisen kongressin järjestämiseen. Pohjoismaisten keskusjärjestöjen pääsihteerikokous järjestettiin Suomessa SVUL:sta osalli stuivat pääsihteeri Mauri Oksanen, osastopäällikkö Kalevi Suortti ja tiedotuspäällikkö Ari Aalto. Pohjoismaiden Neuvoston urheilumäärärahojen jakoehdotusta valmi steleva pohjoismaiden keskusjärjestöjen pääsihteerikokous Kööpenhaminassa SVUL:sta osallistui 0 astopäällikkö Kalevi Suortti.

10 ~ Euroopan ei-valtiolliset keskusjärjestöt (NGO-klubi) kokoontuivat Duisburgissa, SVUL:sta osallistuivat pääsihteeri Mauri Oksanen ja osastopäällikkö Kalevi Suortti, sekä Brysselissä, SVUL:sta osastopäällikkö Kalevi Suortti. Tutustumismatka Saksan Liittotasavallan ja Sveitsin urheilulääkäriasemiin osastopäällikkö Tor Jungman ja koulutuspäällikkö Seppo Liitsola. Pohjoismaisten keskusjärjestöjen kouluttajakonferenssi Kööpenhaminassa kehityspäällik kö Jorma Savola ja kenttäpäällikkö Rauno Muukkonen. Tutustumismatka Gymnaestradaan Ztirichiin nuorisopäällikkö Pauli Tuorila. Kaikista näistä matkoista on saatavi lla kirjallinen raportti. SVUL osallistui aktiivisesti kansainväli sen kongressin "Urheilu ja kansainvälinen yhteisymmärrys" järjestämiseen yhteistyössä Liikuntatieteellisen Seuran ja Työväen Urheiluliiton kanssa. L TS kantoi onnistuneen kongressin pääjärjestelijän vastuun kiitettävästi. TEDOTUSTOMNT A SVUL:n tiedotustoiminnassa korostuivat viime vuonna yhteistyö ja urheilun kehittymiseen vaikuttavien muiden yhteiskunnallisten tekijöiden arviointi. Tiedotusvaliokunta keskittyi puheenjohtajansa Esko Sarvikkaan johdolla toiminnan suunnitteluun mm. pohjustaen SVUL:n järjestökuvan kehittämisessä tapahtuvia toimenpiteitä. Valiokunta päätti tehostaa tiedotuksen teknisen kehityksen seurantaa, erityinen asiantuntijaryhmä paneutuu asiaan SVUL:n kannalta vuonna Tiedotuksen keinoin tuettiin keskushallinnon muiden linjojen sekä jäsenjärjestöjen toimia. Näkyvimpänä oli LUK-kampanjaan osallistuminen. Vuoden aikana paneuduttiin Lasten Urheilukoulu -ideologian levittämiseen ja LUK-toiminnan esteiden poistamiseen. Vetäjä- ja tilaongelmia yritettiin vähentää tekemällä seurojen LUK-toimintaa tunnetuksi ja korostamalla lapsiliikunnan kehittämisessä tarvittavaa asennemuutosta. Kevään aikana SVUL puolusti julkisuudessa voimakkaasti urheilun rahoituksen turvaamista. Veikkauksen voitonjakoa o ltiin jälleen säätämässä urheilulle epäedulliseen suuntaan. Toimenpiteiden tuloksena urheilulle määritettiin kiinteä prosenttiosuus (36,6) kaikkien pelimuotojen tuotosta. Pyrkimyksilleen SVUL sai melkoisesti palstatilaa ja aikaa tiedotusvälineissä, mutta lopputuloksena oli kuitenkin urheilun osuuden kaventuminen. Tiedotuslinja järjesti vuoden aikana eri tilaisuuksia, joissa SVUL:n näkemyksiä esitettiin tiedotusvälineiden edustajille. Toukokuun alussa Jerismajalla pidettyyn kevätseminaariin osallistui helsinkiläislehtien urheilu toimitusten päälliköitä. Keväällä pidettiin Vierumäellä järjestyksessään toinen päätoimittajaseminaari. Kahden päivän ajan lähes kaksikymmentä lehtien, tietotoimistojen sekä radion ja tv:n toimitusten johtohenkilöä kuuli SVUL:n käsityksiä urheilusta ja sen kehittämisestä. Jokaviikkoinen lehdistötilaisuus on säilyttänyt asemansa liittojen ja urheilutoimittajien aktiivisessa tiedonvaihdossa. Siihen liittyvä lehdistötiedote leviää samanaikaisesti myös maaseutulehtien käyttöön. Joulukuussa pidettiin liittojen tiedottajille koulutustilaisuus, jonka teemana oli arvokisojen tiedottaminen. Tilaisuudessa oli alustajina sekä kokeneita järjestäjiä että monissa kilpailuissa työskennelleitä toimittajia. Julkaisutoiminnan osalta vuosi oli vilkas. Sisäiseen tiedottamiseen tarkoitettu henkilöstölehti Kotiottelu ilmestyi 7 kertaa. Kertomusvuoden aikana ilmestyneet julkaisut Toimintakertomus 1981 Urheilukalenteri 1983 Soita SVUL 1982 urheilun puhelinja osoitemuistio Lasten Urheilukoulu LUK osat 1/ 2 ja V Urheilukoululaisen "opintokirja" LUK-passi Lyhennelmiä liikuntatieteellisistä ja valmennuksellisista aikakauslehdistäl,2ja3 SVUL-esite suomen ja englanninkielisenä SVUL kouluttaa Seuravalmentajatutkinto B-perusosa Ohjaajatutkinto C-perusosa Urheilulääketiede V Liikuntapaikkasuunnitteluseminaarin raportti SVUL:n keskushallinnon henkilöstöpolitiikan periaatteet Nuorisotoiminnan periaatteet Keskushallinnon toimintaohjeisto SUOMEN URHELULEHT Vuosi 1982 oli SVUL:n pää-äänenkannattajan Suomen Urheilulehden osalta uuden linjanvedon ensimmäinen ehjä vuosi, jonka aikana lehden roolia suomalaisessa urheilujulkaisukentässä pyrittiin selkiyttämään ja omaperäistämään. Perinteisestä järjestö lehdestä on Suomen Urheilulehden roolia pyritty muuttamaan suurta yleisöä kiinnostavammaksi urheilun erikoislehdeksi kiinnittämällä huomiota paitsi sisältöön niin myös ulkoasun saattamiseen nykyajan urheilulukijan vaatimuksia vastaavaksi. Ulkoasun osalta on lehden taittoa pyritty toisaalta selkiyttämään, to i saalta taitossa on etsitty uusia visuaalisesti kiinnostavia ratkaisuja samalla kun värien käyttöä on lisätty. Sisällön osalta lehti on pyrkinyt entistä tiiviimmin keskittymään enemmistöä kiinnostaviin urheilulajeihin ja artikkelimuotoihin sekä aihepiireihin, joiden valinta on perustunut mm. kaksi vuotta aikaisemmin tehtyyn lukijatutkimukseen. Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella Suomen Urheilulehden linjamuutos on osoittautunut positiiviseksi. Tarkistettu levikki (17792) on jo sinällään korkeampi kuin useisiin vuosiin. Kun otetaan huomioon lehden luonteeseen jo pelkästään urheilulajien kiinnostavuuden kausivaihtelun vuoksi olennaisesti kuuluvat lyhytaikaiset tilaukset niin parhaimmillaan Suomen Urheilulehden levikki oli vuonna 1982 keskimäärin kappaletta. Levikin positiivinen ilme johti myös siihen, että Suomen Urheilulehden tilaustuottojen osalta pystyttiin taloudellisesti budjetoitua parempaan tulokseen. Kokonaisuutena Suomen Urheilulehden toimintavuosi 1982 ei kuitenkaan ollut taloudelli sesti menestyksekäs. Tämä johtui ennen kaikkea ilmoitustuotossa tapahtuneesta kehityksen pysähtymisestä. Urheilun yleislehtenä Suomen Urheilulehti on ilmoitushankinnan osalta joutunut eri urheilulajien järjestöjen lisääntyneen julkaisutoiminnan puristukseen. Lehden muuttuneen ilmeen saaman positiivisen vastaanoton ja levikin kasvun myötä on jatkossa kuitenkin perusteltua odottaa, että myös ilmoitusalueen osalta on tapahtumassa käänne positiivisempaan suuntaan. Vuoden 1982 aikana Suomen Urheilulehti ilmestyi 52 eri numerona. Lisäksi Suomen Urheilulehti julkaisi perinteiseen tapaan Urheilijan Joulu 82 erikoislehden, jonka tulos o li kaikilta osin hyvä. Varsinaisista Suomen Urheilulehden numeroista huomattava osa o li li säksi ns. teemanumeroita, joiden sisältöä alkaneena vuonna 1983 on entisestään tarkoitus kehittää. Keskushallinto Aalto Ari J. tiedotuspäällikkö Antikainen Timo, lähetti Antila Outi, kielenkääntäjä Blomqvist Leena, kirjanpitäjä Brusila-Räsänen Riitta, tiedotussihteeri Eklund Esko, konttoripäällikkö Elomaa Nea, postitusapulainen Helminen Anneli, jakeluapulainen Holopainen Teuvo, talousjohtaja Huopainen Jukka, monistamoapulainen mmonen Heikki, lähetti Jungman Tor, osastopäällikkö Kaartinen Marita, osastosihteeri Kiuru Soili, kassa-apulainen Klemi Toini, kirjanpitäjä Kukkonen rja, kirjanpitäjä Kä hä ri Vuokko, kassanhoitaja Lamberg Marko, monistamoapulainen Lepistö Siiri, pääkirjanpitäjä Liitsola Seppo, koulutuspäällikkö Lindahl Marga, osastosihteeri Lötjönen Maire, postittamonhoitaja Maltela, Taina, konekirjoittaja Muukkonen Rauno, kenttäpäällikkö Mä kinen Maija-Liisa, jakelunhoitaja Nio Helena, pääkassanhoitaja Oksanen Mauri, pääsihteeri Palamaa Sirkku, kirjanpitäjä Parkkinen Leena, konekirjoittaja Pekkanen Olli, järjestösihteeri P ettersson Gunnar, monistaja Pulkkinen Ari, lähetti Pö nkä nen P a uli, offsetmonistaja Renfors Paula, kirjanpitäjä Saarnio Eija, kirjanpitäjä Saviaro Eino, vahtimestari Savola Jorma, kehityspäällikkö Schröder Anja, puhelunvälittäjä Seppänen Mika, jakeluapulainen Suominen Eija, kielenkääntäjä Suo minen Hannu, markkinointipäällikkö Suortti Kalevi, osastopäällikkö HENKLÖKUNTA Svedström Antero, a tk-suunnittelij a Söderholm Anna-Liisa, jakelunhoitaja Thusberg Ritva, sihteeri Toropainen Raija, palkkakirjanpitäjä Turunen Elli, konekirjoittaja Turunen Leila, toimistoapulainen Viljamaa Paula, kirjanpitäjä Wistrand H elkk y, postitusapulainen Vitali Hanneli, osastosihteeri Vuokko Maija, puhelunvälittäjä Vähä-Ruona J o uko, monistamonhoitaja Österlund Ra ili, konekirjo ittaja Urheilulehti Autio-Vilenius P a ula, toimittaja Ha lava Brita, toimiston hoitaja Juola Aate, ilmoituspäällikkö Karppinen Lauri, toimittaja Linnonmaa Rai li, toimistosihteeri Saarela Kauko, levik kipäällikkö Teronen Arto, päätoimittaja Töölön U rheiluhallit Bergman Peter, uinninvalvoja Eklund Esko, isännöitsijä Hagelberg Martti, laitosmies Hamnell Kaija, lipunmyyjä, lomittaja Kettula Juha ni, la itosmies Luoto Aune, toimistonhoitaja Manner Kimmo, laitosmestari Nuutinen Raine, ha llimestari Roth J almar, kokoussalivahtimestari Satola Marja, vahtimestari Servin Marjut, lipunmyyjä Soini Helena, to imistovirkailija Toivonen Urho, uinninvalvoja, lomittaja Vikki Au li s, autohallimestari Ylenius Aira, lipunmyyjä U rheilusäät iö Eriksson Marja, myyntipäällikkö Naumanen rmeli, sihteeri

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Liisa Veijalaisella onpo~jo~ suunrustajan. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1980. Suomen Valtakunnan Urheiluliiton.

Liisa Veijalaisella onpo~jo~ suunrustajan. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1980. Suomen Valtakunnan Urheiluliiton. VUOSIKIRJA Liisa Veijalaisella onpo~jo~ suunrustajan Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1980 vakuutus Liisa Veijalaisen ja kaikkien suunnistajien - kilpailijoiden ja kuntoilijoiden - turvaksi

Lisätiedot

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015

LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT. Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 LAJILIITTOJEN HUIPPU- URHEILUN PERUSTIEDOT Timo Manninen Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valotalo 21.4.2015 VASTANNEET LAJILIITOT KESÄLAJIT TALVILAJIT PALLOILULAJIT Ampumaurheiluliitto (Kivääri,

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla

24.8.2011. Jurvan Rotaryklubi. Säläishallilla 24.8.2011 Jurvan Rotaryklubi Säläishallilla YHTEIS Klubin sija Klubin tulos 1 Jurva 32,00 2 Kurikka 25,00 3 Jalasjärvi 23,00 4 Kauhajoki 17,00 5 Ilmajoki 16,00 6 Aro 13,00 sija nimi Saapas Tikka Rengas

Lisätiedot

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984

MATKATOIMISTOSI. Turvaa matkasi. Ota EURO-matkavakuutus. PO~OIA F YHTIÖT TOIMINTAKERTOMUS 1984 MATKATOIMISTOSI M'ks'? 1 1. Matkailijoiden kokemukset EUROvakuutuksesta ovat hyvät. Korvaukset maksetaan nopeasti. Ja ulkomaan palvelu pelaa, sillä EUROvakuutus on tunnettu ja hyväksytty kautta maailman.

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S?

OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? OLETKO MELKEIN MONITURVA- AS S? KESKITÄ' KAlIqq PERHEESI VAKUUTUKSET POHjOLA-YHTIÖIHIN, NIIN PAASET NAUTTIMAAN MONITURVA-EDUISTA! Toimintakertomus1983 Puheenjohtajan katsaus...........................

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta

Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Johtokunta Kouvolan Keilailuliitto ry. 2005-2006 Varapuheenjohtaja / jäsen Seppo Kämäräinen varajäsen Kari Vanhala Rahastonhoitaja / jäsen varajäsen Marja-Liisa Isakow / jäsen varajäsen Päivi Pilli-Sihvola varajäsen

Lisätiedot

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN

., - POHjOIA-YHTIöT POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN ILMARINEN SNA. SVUL:N JASEN, HYÖDYT YHTESTYÖSTÄ POHJOLAN KANSSA Suomen Valtakunnan Urheiluliitto on sopinut maamme johtavan vakuutusyhtiöryhmän, Pohjola-yhtiöiden, kanssa yhteistyöstä vuosina 1987-1990. Tästä koituu

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2002 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT (71) AKK-Motorsport ry 207 000 Suomen Aikidoliitto ry 27 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry 30 000

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

vannastt. Tilaa se nyt!

vannastt. Tilaa se nyt! ~~...,..."mittatyönä': TOMNTAKERTOMUS 985 TOSKORTT, jolla saa käteistä pankkiautomaateista. TOSKORTT 2, jolla saa käteistä ja jolla voi maksaa. TOSKO RTT 3, jolla saa käteistä, jolla voi maksaa ja jolla

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri.

Lupaa anoivat Kenttäyhdistyksen puolesta 31.7.1972 Erkki Kytönen puheenjohtaja. ja Antti Köykkäneva sihteeri. Huvitoiminta Isonkyrön Piirin Nimismiehelle. Allekirjoittanut rekisteröity yhdistys anoi ja sai luvan toimeenpanna 12 päivänä elokuuta 1972 klo 20.00 01.00 Vähänkyrön Huvikeskuksessa tanssit kestoltaan

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Suomen Valtakunnan Urheiluliäto VUOSIKIRJA 1979

Suomen Valtakunnan Urheiluliäto VUOSIKIRJA 1979 Suomen Valtakunnan Urheiluliäto VUOSIKIRJA 1979 Toimitus: Ari J. Aalto Taitto: Pekka Seppänen Mukana palloilee POHJOLA-YHTIÖT palloilijan vakuutusyhtiö Puheenjohtajan tervehdys Toimintavuoden 1978 aikana

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA AVUSTUKSET 2015 Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationerna 2015 LAJILIITOT Grenförbund (70) AKK-Motorsport ry 240 000 Sukeltajaliitto ry 160 000 Suomen Aikidoliitto ry

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Asianro 8484/2015 Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 15.12.2015 99 Kaupunginhallitus 11.1.2016 7 Tiedustelut puh. 044 7182504 Hyvinvoinnin edistämisen

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN KUOPION KAUPUNKI MENESTYNEIDEN KUOPIOLAISTEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN Hyväksytty ohjeellisena kaupunginhallituksessa 17.10.2011 Muutokset hyväksytty kaupunginhallituksessa 23.1.2012 Yleiset säännöt:

Lisätiedot

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja

viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja viio Valo - sääntömääräinen kevätkokous Pöytäkirja Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 15.30 Valtakirjojen tarkastus klo 16.00 Valon sääntömääräinen kevätkokous Paikka Niemi Center, Veturitie 13 H, 00240 Helsinki

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21

TEA henkilökohtaiset suunnistusmestaruuskilpailut 2005 Olari 6.9.2005 Miehet H21 H21 1 Esa Karjalainen TietoEnator 38.29 2 Vesa Virkki Ericsson 41.03 3 Jussi Rämö Ericsson 43.26 4 Mikko Nurmimäki Ericsson 48.57 5 Tero Jantunen Ericsson 59.12 6 Jussi Lehto Fortum 60.49 7 Risto Salmela

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 SISÄLTÖ 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset... 3 1.1.4 Seuran toimisto... 3

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN VALTIONAVUSTUKSET 2005 I VARSINAISET LIIKUNTAJÄRJESTÖT 1. LAJILIITOT AKK-Motorsport ry 200 000 Sukeltajaliitto ry 97 000 Suomen Aikidoliitto ry 30 000 Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon

Lisätiedot

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI

ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI ESITYS LIITTOVALTUUSTON / TYÖTTÖMYYSKASSAN VALTUUSTON JÄSENIKSI / 1. Teemu Honkanen Tuomo Heinonen os. 390 os. 390 2. Helmut Jurgensson Martin Adorf maa- ja vesirakennusalan työntekijä 3. Esko Karhu Matti

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Aurapalvelu, urheilun puolesta.

Aurapalvelu, urheilun puolesta. Suomen Vahakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 1978 Aurapalvelu, urheilun puolesta. Aurayhtiöi tä aa kaikkia vakuutuksia. Pysty mme tarjoamaan täydellistä vakuutuspalvelua. Auran vakuutusneuvoja laatii niin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1988

TOIMINTAKERTOMUS 1988 TOMNTAKERTOMUS 1988 ~~ SUOMEN VALTAKUNNAN URHELULTTO TOMNTAKERTOMUS 1988 TAKET ja painu matkoihisi! Koti. Matka Tapaturma. Jos oot seitsemäntoista viiva kakskytviis, älä stressaa, ota EASY. Eurooppalaisen

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2005 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2005 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 121. HALLITUS Alho Maritta Lehtonen Erkki Malin Arvo Mäntylä Taimi

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista:

Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kunnanhallitus 186 04.08.2014 Etuosto-oikeus kiinteistökaupoissa 2288/44.441/2010 KHALL 186 Kunnanhallitukselle on tullut julkiselta kaupanvahvistajalta ilmoitukset seuraavista kiinteistökaupoista: Kiinteistö:

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti

Tulokset viesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti SKAL ja Taksiliiton mestaruusviesti Kauhajoella 22.3.2015 T U L O K S E T Kauhajoen Karhu *Kilpailun sarjat: *M150 ; M1501 ; M1502 ; M1503 ; M151 ; M1511 ;

Lisätiedot