Joensuun Pyöräilijät ry. Historiikki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun Pyöräilijät ry. Historiikki 1967 2003"

Transkriptio

1 Joensuun Pyöräilijät ry Historiikki

2 Joensuun Pyöräilijät ry Historiikki Sisällysluettelo PROLOGI:.. KESKUSJÄRJESTÖKYSYMYS TYÖVÄENURHEILUSSA 1960 LUVUN LOPUN TILANTEESEEN SAAKKA ETAPPI: JOENSUUN KATAJAN PYÖRÄILYTOIMINTA... 7 VUODEN 1967 PYÖRÄILYTILASTOT ETAPPI SEURAN PERUSTAMISEEN JOHTANEET VAIHEET ETAPPI JOENSUUN PYÖRÄILIJÖIDEN ALKUVUODET ETAPPI 1970 LUVUN LOPPU: TOIMINNAN UUDELLEEN KÄYNNISTÄMINEN...14 VÄLIPÄIVÄ: KATSAUS POHJOIS KARJALAISEN PYÖRÄILYN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 1980 LUVUN TAITTEESSA...15 TYÖVÄENURHEILUN EHEYTYMINEN POHJOIS KARJALASSA JOEN PYÖRÄ 80:N PERUSTAMISEEN JOHTANEET VAIHEET ETAPPI JOUKO KAUPPISEN PUHEENJOHTAJAKAUSI : TOIMINTA VAHVISTUU ETAPPI LAMA SYÖ SEURATOIMINNAN RESURSSIT...23 MAASTOPYÖRÄILY LEVITTÄYTYY JOENSUU SEUDULLE ETAPPI UUTEEN NOUSUUN...30 EPILOGI: THE ROAD GOES ON AND ON AND ON FOREVER? TULOSLIITE:...33 JOENSUUN KORTTELIAJO KOLIN MÄKITEMPO KANSALLISET MAANTIEAJOT (E ÖLJY AJOT) LEHMON TEMPO (JULIE TEMPO) MAASTOPYÖRÄILYN XC CUP (KUWAHARA CUP / /ROCSPORT CUP) VIIKKOAJOT: IIKSENPORTTI 11,5 KM TOP

3 Prologi: Keskusjärjestökysymys työväenurheilussa 1960 luvun lopun tilanteeseen saakka Työväen urheiluseurat kuuluivat ennen vuoden 1918 kansalaissotaa SVUL:oon. Oman liiton perustaminen (TUL) tuli ajankohtaiseksi ja myös välttämättömäksi, kun SVUL syksyllä 1918 erotti seurat, jotka olivat osastoina osallistuneet kapinaan tai seurat, joiden jäsenistä yli puolet oli tuomittu osanotosta kapinaan. Sotavuosien jälkeen Suomen Kommunistinen Puolue nousi maan alta lailliseksi puolueeksi ja kansandemokraattinen liike (SKDL) syntyi. SKDL:stä pyrittiin rakentamaan laajaa kansanrintamaa, johon voisi liittyä jäsenjärjestöinä eri puolueita ja muita kansalaisjärjestöjä. SDP:sta irtaantui SKDL:oon sekä johtajia että jäsenjärjestöjä. Kolmen suuren puolueen (SKDL, SDP ja Maalaisliitto) yhteistyö kariutui 1940 luvun lopulla. Työväen puolueet ryhmittivät rintamansa kiihkeään valtataisteluun paitsi valtakunnallisella tasolla myös kaikissa joukko ja yhteistoimintajärjestöissä. Poliittisen kriisin oireet heijastuivat myös kansalaisjärjestötasolle ja siten myös urheiluliikkeeseen. TUL pysyi sosialidemokraattien hallussa, Karjalan piirissä puolueen asema oli horjumattoman vahva. Sotia seuranneina vuosina jatkui jo aiemmin alkanut urheilupoliittinen sopu porvarillisen urheilun kanssa ja valtiollisen urheilupolitiikan luominen. TUL:n urheilijoiden syrjintä oli vähäistä, yhteistoimintasopimusten kautta TUL:n urheilijat saattoivat osallistua porvarillisten järjestöjen kanssa samoihin kilpailuin ja saavuttaa maajoukkue ja olympiaedustuksia toisin kuin sotia edeltävänä aikana. TUL:n kentälle liiton johto perusteli kokonaisratkaisua käytännön asioiden ja kilpailutoiminnan järjestelyjen helpottumisella: yhteistoiminta ajan byrokratiaa kuvasi, että pientäkin kilpailua varten piti hakea lupa SVUL:n tai erikoisliittojen puolelta. Porvarillisen urheilun puolelta ja osalta sosialidemokraateilta tukea hakien puuhattiin ns. valtakunnanliittoa. TUL:n puheenjohtajaksi nostettiin puoluesihteeri Väinö Leskinen. SDP:n ja Leskisen tavoitteet olivat kommunistien kuriin saattaminen ja urheilupoliittinen kokonaisratkaisu Suomeen. Kokonaisratkaisua ja valtakunnanliittoa ajamaan oli sitoutunut myös SDP:n johto ja osa TUL:n johtoa. SKP:n puolella pelättiin TUL:n hajoamista. Porvarillisen SVUL:n

4 urheilupolitiikka aktivoitui: hyviä TUL:n urheilijoita värvättiin järjestelmällisesti SVUL:n seuroihin. SVUL:lle urheilupoliittisen kokonaisratkaisun ajaminen antoi oikeutuksen yhteistyön vaikeuttamiseen ja eripuran lietsomiseen kenttätasolla. Mutta mitä pitemmälle valtakunnanliiton hieronta eteni, sitä selkeämmin TUL:n veteraanit ja aatteellinen kenttäväki ryhtyivät sitä vastustamaan. Kansandemokraattisen liikkeen vastustus oli periaatteellista. TUL:n sosialidemokraattien sisällä ja kentällä hahmottui vähitellen kaksi linjaa: puolue ja valtakunnanliitto linjalle uskolliset (leskisläiset, Väinö Leskisen mukaan) ja itsenäisyyttä puolustavat aluksi tervolaiset, Penna Tervon mukaan, myöhemmin martinilaiset,. TUL:n johdossa kahden demarisuunnan voimasuhde oli melko tasainen. Sosialidemokraattien jako urheilupolitiikassa kuvastaa puolueessa 1950 luvun lopulla vallinnutta syvää sisäistä kahtiajakoa. Molemmat suunnat rakensivat oman junttaorganisaationsa, jonka toiminnan painopiste oli sosialidemokraattien johtamissa piireissä. TUL:n siirtyminen 1950 luvun tiimellyksessä martinilaisten käsiin ajoi leskisläiset ulos liitosta. He joko erosivat itse tai heidät erotettiin. Leskisläisten junttamiesten varaan rakennettiin rinnakkaisorganisaatio Urheilun Tuki ry. Siihen hakeutui ja värvättiin seuroja, jotka olivat valmiita erikoisliittoratkaisuun. Sen mukaan TUL:n seuran tuli liittyä SVUL:n jäsenjärjestönä olevan lajiliiton jäseneksi. Tähän vedoten TUL myös erotti seurojaan ikään kuin työntäen niitä Urheilun Tuen joukkoihin. SDP:n ylimääräinen puoluekokous irtisanoi vuonna 1957 suhteensa TUL:oon. Sosialidemokraattinen liike hajosi ja puolueen oppositio perusti keväällä 1959 TPSL:n, joka tuki TUL:oa. Kesällä TUL joutui irtisanomaan yhteistyösopimuksen SVUL:n kanssa. Huippu urheilun osalta sopu löytyi vuonna Tuona aikana TUL ja sen urheilijat olivat ulkona kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Kentän jako syveni. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta jako oli poliittinen: TUL:oon jäivät kansandemokraatit, TPSL:n väki ja sitoutumattomat tullilaiset. Urheilun tuen pohjalta perustettiin Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto TUK loppuvuodesta TUK:sta tuli SDP:n oma urheilujärjestö. Kenttäväelle asia esiteltiin urheilullisena: TUL:oon jääminen merkitsi siinä tilanteessa mahdollisuutta kilpailla vain liiton ja sen seurojen järjestämissä kilpailuissa ja sarjoissa. TUK joutui rakentamaan organisaationsa lähes tyhjästä. Alkuvuodet sen oma kilpailullinen toiminta oli vähäistä. Liiton toimisto oli pieni ja piiriorganisaation rakentaminen nieli liiton vähäiset voimavarat alkuvuosina.

5 TU:oa syrjittiin valtionavustusten jaossa eikä TUK päässyt osakkaaksi tuolloin SVUL:n, TUL:n ja SPL:n omistamaan Veikkaukseen, joka oli näiden järjestöjen tärkeä tulolähde. Vuonna 1960 perustetut TUK:n ensimmäiset piirit olivat, Saimaa ja Kymenlaakso. Pohjois Karjalan piiri perustettiin Piirin toimintavuosina sen puheenjohtajina toimivat Olavi Hirvonen, Pauli Ipatti ja Olavi Luukkainen. Piirisihteerit olivat piirien ainoita palkattuja työntekijöitä. Piirisihteereinä toimivat vuorollaan Matti Mikkonen, Seppo Pesonen, Risto Kirvesniemi ja Veikko Kärkkäinen. TUL leimattiin 1960 luvun alun porvarillisessa ja sosialidemokraattisessa julkisuudessa kommunistiseksi järjestöksi. Yleinen ilmapiiri ruokki TUL:n leimaamista joksikin muuksi kuin urheilujärjestöksi luvulla SKP/SKDL olisikin halutessaan kyennyt valtaamaan liiton johtoonsa. Kansandemokraatit eivät tähän ryhtyneet, vaan liikkeen yleinen taktiikka oikeistolaisissa oloissa oli työväen yhteistoiminnan rakentaminen ja tässä joukkojärjestöissä tehtävällä työllä oli keskeinen sija luku oli TUL:n voimasuhdemittelön kannalta rauhallista aikaa myös Karjalan piirissä. TUL ja sen piirit pyrkivät hajaannuksen alkuvuosina tehostamaan eri tavoin toimintaansa. Nukkuvia seuroja heräteltiin ja uusia perustettiin. Myös jäsenhankintakampanjoilla sekä kurssi ja koulutustilaisuuksilla saatiin aikaan tuloksia: Karjalan piirissä hajaannus heikensi toimintaa vain hetkellisesti ja silloinkin vähänlaisesti. TUL:n ja TUK:n välinen järjestökilpailu laimeni hyvin nopeasti. TUK:n muutamat seurat toimivat omissa oloissaan ja valikoituihin lajeihin keskittyen. TUK:lta kesti lähes koko 1960 luvun rakentaa omaa identiteettiään ja kasvaa uskottavan keskusjärjestön mittoihin luvun loppu oli nopeaa jäsenmäärän ja seurojen lukumäärän kasvun aikaa. IV liittokisat Porissa olivat liitolle tärkeä näytön paikka. Liittojuhlilla TUK korosti osanottajien runsautta (10 000) suhteessa liiton koko jäsenlukuun (84 000), omaa urheilupoliittista linjaa ja urheilukasvatusohjelmaa. Taakse jäänyttä kymmenen vuodan taivalta ei pidetty helppona mm. urheilumäärärahojen jaossa tapahtuneen syrjinnän ja tästä aiheutuneiden talousvaikeuksien takia. TUK koko itsensä muutenkin painostuksen ja tukahdutusyritysten kohteeksi. Pohjois Karjala lehti toteaakin koko sosiaalidemokraattisen väen seuraavan suurella mielenkiinnolla ja myötäeläen TUK:n liittokisojen

6 tapahtumia. Vahvistunut seuratoiminta ja nuorison keskuudessa harjoitetun liikuntakasvatustyön tulokset ovat tänään nähtävissä TUK:n liittokisoissa, sen valtavissa osanottajaluvuissa ja ennen kaikkea siinä innostuksessa, mitä TUK:n seurojen jäsenet, niin nuoret kuin vanhemmatkin, ovat osoittaneet työläisurheilun suurkisoihin valmentautuessaan. Liiton toiminnan huippu ajoittui 1970 luvulle ennen kuin työväenurheilun eheyttäminen 1970 luvun lopussa johti TUK:n lakkauttamiseen ja suositukseen seurojen liittymisestä TUL:oon. Tässä vaiheessa moni TUK lainen seura kuitenkin päätti liittyä SVUL:oon. Ł Miksi siis Joensuun Pyöräilijät liittyi perustamisensa jälkeen TUK:oon, vaikka liiton toiminta oli jo silloin laskusuunnassa SDP:n eheytyksen edetessä? SVUL:oon liittyminen lienee ollut kynnyksen takana sikäli kun pyöräilijöiden lähtö Katajasta tulehdutti välejä vanhaan emäseuraan?

7 1.Etappi: Joensuun Katajan pyöräilytoiminta Joensuun Katajalla oli ollut pitkään kilpapyöräilytoimintaa luvun lopun ja 1960 luvun alun seutuvilla seurassa muutamia kilpailijoita, jotka kiersivät menestyksellisesti kansallisia kilpailuja. Nimekkäin ajaja oli Sauli Ronkainen. Ronkainen oli kaksi kertaa mukana Varsova Praha Berliini ajossa (vuonna 1959 ja????). Hän siirtyi 1964 Kouvolan Pyöräilyseuraan. B luokassa kilpailivat Hyttisen veljekset Pentti ja Matti sekä Osmo Turunen luvun loppupuolella esiin nousivat Leevi Treudthardt ja Saulin nuorempi veli Matti Ronkainen. He puolestaan nousivat 60 luvun lopulla lähelle kansallista kärkeä. C luokassa kilpailivat tuolloin mm. Pentti Lehikoinen, Aarne Varis ja Paavi Mitikka. Kataja toimi myös kilpailujen järjestäjänä luvulla järjestettiin Kalevan ajoja. Maantieajo suoritettiin ravirataa kiertämällä. Viidensissä ajoissa vuonna 1956 Sauli Ronkainen käytti 80 kilometrin matkaan aikaa vesisateessa Sauli Ronkainen 1959 aloitettiin Joensuun ajot, jossa ensimmäisenä päivänä kilpailtiin rata ajoissa (eräajo, 1 km aika ajossa, pisteajossa ja ajossa tuntemattomalla matkalla). Toisena päivänä kilpailtiin maantieajossa. Kilpailut ajettiin elokuun lopussa tai elo /syyskuun vaihteessa. Vuonna 1959 matkana oli A, B ja C luokissa 110 km sekä nuorilla ja ikämiehillä 55 km ajettiin Paiholaan ja Kaltimoon suuntautuvilla lenkeillä Sauli Ronkaisen voittaessa. Vuoden 1962 ajoissa reitti suuntautui Onttolan kautta Vaivion suuntaan. Kilpailut eivät ehkä houkutelleet määrällisesti kovin paljoa kilpailijoita maakunnan ulkopuolelta, mutta mukana oli kuitenkin aina muutama hyvä kansallisen tason ajaja Katajan ajajien tason mittatikkuna. Tulokset osoittavat, että varsinkin Sauli Ronkainen kuului kiistatta 1950 luvun lopun ja 60 luvun ajan kansallisen tason kärkikaartiin Kortteli 35 kierr./ 28 km 1960 Joensuun ajot Sauli Ronkainen Joensuun Kataja km 1. Sauli Ronkainen Joensuun Kataja , km 1. Sauli Ronkainen Joensuun Kataja , km 1. Kyösti Myyryläinen P P Timo Niemi TY km 1. Timo Niemi TY

8 Keväisin toukokuun alussa järjestettiin kauden avauksena kortteliajo, jota nimitettiin 1960 luvun alussa T siipiajoksi. Ensimmäisen kerran kis järjestettiin vuonna Vuoden 1964 kilpailu suoritettiin reitillä Satamakatu Kalastajankatu Torikatu Papinkatu Koulukatu Satamakatu reittinä oli Siltakatu Kirkkokatu Koskikatu Länsikatu metrin reittiä kierrettiin 15 kierrosta. Kataja järjesti SM tempoajot vuonna kilometrin kilpailu käytiin kahdella 15 kilometrin lenkillä, johon kuului mm. Härkinvaaran mäki. Miesten kilpailun voitti Ole Wackström, Katajan ajajista Sauli Ronkainen oli yhdeksäs, Matti Hyttinen 25. ja Leevi Treuthardt 28. Turun Urheiluliiton voittamassa joukkuekilpailussa Kataja oli kuudes. Sauli Ronkainen toimi myös SVUL:n Pohjois Karjalan piirin pyöräilyvalmentajana. Piiri järjesti ensimmäisen valmennusleirin v (?) Huhtikuussa 1967 valmennusleiri pidettiin Joensuussa ja Ylämyllyllä, valmentajana oli Suomen Pyöräilyliiton valmentaja Paul Nyman. Lähes 30 osanottajasta suurin osa oli Katajasta ja Liperin Taimesta. Piirivalmentajana toimi tuolloin Pentti Hyttinen. Naispyöräilyn asema oli vahva Pohjois Karjalassa 1960 luvulla. Vuonna 1962 Katajan naisjoukkue Vieno Virtanen. Maire Nousiainen Seija Haaranen voitti Suomen mestaruuden. Outokummun Partion Leena Turunen oli maamme kärkeä varsinkin ratapyöräilyssä, pitipä hän jopa maailmanennätystä 100 km:n matkalla. Joensuun Katajan lisäksi voimakas pyöräilyseura oli Liperin Taimi. Liperin pyöräilyharrastusta oli 1960 luuvn alussa herätelty kokoamalla vanhoista kilpapyöränromuista muutama toimiva pyörä lupaaville kestävyysurheilijoiden aluille. Taimen junioritoiminta olikin tuolloin vahvaa. Vetäjinä toimivat Evert Lövgren ja Eelis Salin. Vuoden 1967 pyöräilytilastot Vuoden 1967 tilastot kertoivat Joensuun seudun pyöräilyn suhteellisen vahvasta asemasta kansallisella tasolla. (Karjalainen ). Miesten maantiepyöräilyssä a luokassa jo jäähdyttelevä Sauli Ronkainen oli rankingin 23:s ja veljensä Markku 26:s. ja vielä Pentti Hyttinen 38:s. B luokassa Leevi Treuthardin sijoitus oli 10:s, muita luokassa ajaneita pohjoiskarjalaisia olivat Liperin taimen Eelis Salin (22.) ja Outokummun Partion pikaluistelija Seppo Hänninen

9 (37.). C luokassa sijoitus oli saatu Pentti Lehikoiselle, Liperin Taimen Kari Rouhiaiselle ja Paavo Mitikalle. Liperin Taimen nuoret olivat vahvasti esillä 17 vuotiaiden nuorten tilastoissa. Keijo Mikkonenoli 8:s, Jarmo Tolvanen ja Pentti Sallinen sijalla 15. Katajan junioreista listalla oli Kari Rummukainen (55:s). Mantieajon ohella suosittua oli maarata ajo velodromien ollessa maassamme harvassa. 1 km:n matkalla Leevi Treuthard oli 17:s (1.25,1) ja Markku Ronkainen 18:s). 4 km:n matkalla on muuten joensuulaisille maastopyöräilyn ystäville tuttu nimi, Tampereen Pyörä Unionin Tapio Särkkä peräti kolmantena ajalla 5.43,4. Pohjoiskarjalaisten ajat jäivät päälle kuuden minuutin. Naisissa Outokummun Leena Turunen oli siis ajanut ME:n ja oli tietenkin korkealla kotimaan tilastoissa. Sanomalehti Karjalainen palkitsikin Turusen uudella ratapyörällä, joka oli samanlainen kuin ME pyörä joka siis oli lainattu. Näin taloudellista syistä väijynyt uran lopettaminensiirtyi. 2. etappi Seuran perustamiseen johtaneet vaiheet Loppuvuodesta 1967 katajalaiset pyöräilijät alkoivat puuhaamaan oman pyöräilyn erikoisseuran perustamista. Seuran vuosikokouksessa suunnitelmat tuotiin julki ja tunteet kuumenivat. Karjalaisen kolumnissa Antero Kilpakenttä syyttää uuden seuran puuhamiehiä kaupungin ja Katajan pyöräilyn hajottamisesta. Kolumnisti paljasti, että Katajan pyöräilijöitä olisi houkuteltu pääomavirtojen ohjailulla siten, että kilpailutoiminnan taloudelliset vaikeudet pyyhkiytyvät pois. Katajan pyöräilyjaoston puheenjohtaja kielsi kilpailumatkojen taloudelliset vaikeudet. Myös työpaikkojen järjestämisestä kaupungilta vihjailtiin. Siihen aikaan kuumassa keskusjärjestökysymyksessä uuden seuran sanottiin liittyvän TUK:oon (Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto). Uuden seuran puuhamiehiksi osoittautuivat muutaman päivän Sauli Ronkainen, Pauli Ipatti ja Pentti Hyttinen päästä (Karjalainen ). Pyöräilyn harrastaminen erikoisseurassa koettiin tehokkaammaksi kuin yleisseurassa. Mainittiin myös, että entisessä seurassa ryhmällä oli ollut vaikeuksia, joita ei ole syytä tuoda tässä julkisuuteen. Syyksi omaan seuraan mainittiin myös Pauli Ipatin muutto Joensuuhun (Kajaanista). Ipatti oli kokenut vetäjä ja hänestä oli kaavailtu pyöräilijöiden vetäjää, mutta hän oli ilmoittanut, ettei voinut ottaa tehtävää vastaan TUK:n puheenjohtaja Sulo Hostila (vas.) ja Pauli Ipatti

10 Katajassa. Puheet houkutuksista ja pääomavirroista kiellettiin. Päinvastoin, tiukkuus rahasta todettiin pyöräilytoiminnan pahana jarruna Suomessa. Mm. kilpapyörien kalleutta kauhisteltiin: Italiassa 400 markkaa, Suomessa kolminkertainen hinta. Joensuun maistraattiin jätetyssä perustamiskirjassa hallitukseen kuuluivat Ipatin (pj), Ronkaisen ja Hyttisen (s. 1937) lisäksi Ensio Palviainen (vpj, s. 1933), Matti Mikkonen (siht, myös TUK:n piirisihteeri) ja Keijo Vainio. 3. etappi Joensuun Pyöräilijöiden alkuvuodet pidettiin Niinivaaralla jäsentenvälinen kilpailu, jossa yleisen sarjan matkana oli 30 km ja naisilla ja nuorilla 10 km. Ensimmäisenä kesänä järjestettiin viikkotempoja Niinivaralla maanataisin klo Sauli Ronkaiselle kellotettiin aika vuotiaiden Kari Rummukaisen ajan kohdalla on lehden tulospalstalla huomautus aikaa on pidettävä hyvänä. Sauli Ronkaisen ohella kisoissa kiersivät menestyksekkäästi myös hänen veljensä Markku ja Aulis. Vanhojen aktiivien ohella huomio kiinnittyy 17 vuotiaiden sarjassa ajaneeseen Kari Rummukainseen. Junioreista myös Jarmo Sorsa ja Markku Kuuru olivat menestyksekkäitä 15 vuotiaden luokassa. Kilpailumatkoilla käytiin mm. Kouvolassa ja Varkaudessa. Alkuvuosina Joensuun Pyöräilijöiden talviseen toimintaan kuului kiinteästi pikaluistelu, Järjestettiinpä jäsentenvälisiä kisojakin Niinivaaran radalla Markku Ronkaisen ohjauksessa ja jopa kansalliset kilpailut Mehtimäen 333 metrin radalla. TUK:n piirissä luistelu ja pyöräily olikin järjestetty samaan jaostoon, johon JoPy:stä kuuluivat Pentti Hyttinen ja Erkki Neuvonen. Nuoret luistelijat osallistuivat TUK:n nuorten tavikisoihin Lahdessa. Vuoden 1968 liiton valtakunnallinen hiihtomestari sarjassaan oli muuten Reijo Saastamoinen, Matovaaran Mahti. Samaa seuraa edusti myös Hannu Itkonen. Kumpikin kilpaili v vuotiaiden sarjassa. Joensuun Pyöräilijät oli hyvin edustettu myös TUK:n piiritoimikunnassa. Kauppalanjohtaja, varatuomari Pauli Ipatti valittiin piirin puheenjohtajaksi, Suoma Repo oli piiritoimikunnan jäsen ja Keijo Vainio tilintarkastaja.

11 Vuoden 1969 parhaana ajajana palkittiin Markku Kuuru, saavutuksena mm. hopeasija Porvoossa M 15 sarjan tempoajossa, jossa Pohjois Karjala lehden mukaan oli mukana 30 ajajaa Talvella 1970 JoPy järjesti TUK:n Pohjois Karjalan piirin pikaluistelumestaruuskilpailut. Kaikki 19 osallistujaa oli JoPy:stä, näistä 7 tyttöjä. Kesällä 1970 (?) JoPy:n nuoret pyöräilijät olivat hyvässä vedossa. Karjalainen kertoo 14.7., että Pohjois Karjalan pyöräilijöillä on jälleen hirmuinen vauhti. Tavoitteet ovat taivaanrannan yläpuolella. Joensuun Pyöräilijäin nuoret pyrkivät Suomen mestaruuteen joukkue SM kilpailuissa, jotka pidetään elokuussa Kouvolassa. Liperin Hirvosen sisaruksilla (Ritva, Eila ja Aila) on samat tavoitteet naisten sarjassa. MM kisojen kävijä Leena Hirvonenkin on hurjassa kunnossa, vaikka kilometrejä on tullut vasta niukasti. JoPy:n nuoret pyöräilijät ovat tänä kesänä olleet hyvässä kunnossa. JoPy:n vanha farmariauto on liikkunut uutterasti ympäri Suomea hakemassa voittoja kansallisista kilpailuista. Jarmo Sorsa ja vasta pari vuotta pyöräillyt ilomantsilainen Anssi Pieviläinen ovat nuorten sarjassa olleet liki voittamaton pari. Toukokuussa Pieviläinen oli Helsingissä 60 kilometrillä toinen, Outokummussa Sorsa voitti yleisen sarjan, Joensuussa Pieviläinen nuorten sarjan, Sorsa oli yleisessä neljäs. Turussa Sorsa kipusi neljänneksi kaatumisesta huolimatta. Mäntsälässä molemmat kilpailivat nuorten sarjassa, ja tuli kaksoisvoitto Pieviläisen johdolla. Viikkoa aikaisemmin Lahdessa ja Orivedellä otti Pieviläinen voitot. Entiset aktiivit Jorma ja Pentti Hyttinen sekä Sauli Ronkainen toimivat nuorten valmentajina. Sorsan ja Pieviläisen ohella mainitaan voitosta ajavina nuorina Kari Oikarinen, Ossi Väisänen ja Juha Kääriäinen. Tässä vaiheessa nousevat esille myös muut Väisäsen veljekset Osmo, Timo ja Arvi. Sunnuntaina järjestettiin Tainionkosken ajot. Joensuun Pyöräilijöitten Jarmo Sorsa voitti C luokan ja Liperin Taimen tytöt korjasivat kolmoisvoiton naisten sarjassa Joensuulaisilla oli huono päivä: C luokassa ajavalta Anssi Pieviläiseltä meni heti alkumatkasta vaihteensiirtäjä ja näin matka keskeytyi. Sarjassa N 17 Kari Oikarisen päälle ajettiin ja näin joutui keskeyttämään matkan, tällöin hän oli sarjansa johdossa. C luokan voittajalta Jarmo Sorsalta meni rengas, mutta onneksi huoltoauto oli paikalla ja näin Sorsa pääsi jatkamaan matkaa.

12 Joensuun Pyöräilijöiden nuorten joukkue pyrki joukkueajon Suomen mestaruuteen Kouvolassa elokuussa. Toiveet täyttyivätkin osin. Jarmo sorsa ajoi pronssia M 18 sarjassa Varkauden ja Joensuun välisellä maantiellä. Anssi Pieviläinen oli neljäs. En ole tyytyväinen tähän, paremmin olisi pitänyt mennä, kommentoi Sorsa. TUK:n neljännet liittokisat vuonna 1970 järjestettiin Porissa. Monet kisoihin osallistuvat kulkivat matkan polkupyörällä, näin teki myös Joensuun Pyöräilijöiden 15 henkinen joukkue. He olivatkin pisimmän pyörämatkan kulkeneita, 600 km. Menomatkaan käytettiin neljä päivää niin, että perillä oltiin lauantaina liittojuhlan ollessa seuraavana päivänä. Myös matka takaisin oli tarkoitus pyöräillä. Rata ajossa Sorsa polki Keskuskentällä nuorten 1 km:n aikaajon piiriennätyksen 1.24,2. Vuonna 1971 Jarmo Sorsa alkoi saavuttaa mainetta kirimiehenä. C luokan ajajana hän hankki voittoja A ja B luokan ajajista. Sorsa ja Pieviläinen saavuttivat yhä suurempaa kansallista menestystä 17 vuotiaiden sarjassa. Perinteisissä Hyrylän ajoissa he saavuttivat kaksoisvoiton. (1971?) Lahdessa Vesijärven ympäriajossa puolestaan M 17 sarjassa Anssi Pieviläinen voitti ja Kari Oikarinen sijoittui neljänneksi (?) Joensuun Pyöräilijät kilpailutti nuoria kykyjään Turussa, Pietarsaaressa ja Kälviällä jo vappuun mennessä. Kauden lopussa Jarmo Sorsa oli M 18 sarjan ylivoimainen [ranking]pisteykkönen koko maassa. Anssi Pieviläinen oli neljäs. Sorsa kilpailu paljon myös C luokassa parhaana saavutuksenaan Eläintarhan ajon voitto. Nuorten SM kisoissa hänen parhaaksi saavutuksekseen jäi maantieajon pronssi. Neljäs sija tuli kilometrin aika ajossa, 3 kilometrin takaajossa ja aika ajossa. Jarmo Sorsa Syksymmällä seura järjesti kolmena perättäisenä tiistaina nuorisopyöräilykilpailut alle 11, 13 ja 15 vuotiaiden sarjoissa. Vuosi 1973 alkoi tiedolla, että Suomen Pyöräilyliiton 12 henkiseen alle 21 vuotiaisen olympiavalmennusryhmään oltiin valitsemassa sekä Jarmo Sorsaa että Anssi Pieviläistä. Valmennusryhmän jäsenille oli luvassa viikonloppuleirejä kerran kuussa talvikauden ajan joulukuusta huhtikuuhun. Anssi Pieviläinen 1970 luvun alku oli seuran urheilullista kukoistusaikaa, joka päättyi parhaiden aktiiviajajien siirtymiseen Tainionkosken Tähteen.

13 Joensuun Pyöräilijät kisajärjestäjänä Joensuun Pyöräilijät jatkoi Katajan perinteitä myös kisojen järjestäjänä. Kortteliajot jatkuivat Campingkortteliajojen nimellä edellisvuotisella reitillä Silta Koulu Koski Länsikatu. Mukana oli lähes kolmekymmentä hyvää polkijaa Joensuut ajot pidettiin perinteisellä paikallaan elokuun loppupuolella. Kortteliajo kierr, 28 km 1. Jarkko Arkia (B lk) A lk 1. Sauli Ronkainen OLK JoPy Kari Hujanen Kataja km 1. Tero Niemi TY km 1.Jarmo Sorsa (C lk) A B lk: 1. Pekka Hovi 1973 LaPy 1.04,09 Joensuun Ajot km? 1. Kalevi Eskelinen 2. Jarmo Sorsa (C lk 1.) km 1. Pekka Hovi 1973 PT JoPy Vuonna 1971 kilpailtiin Noljakkaan suuntautuvalla lenkillä lähdettiin Kuopiontieltä ammattikoulun kohdalta kohti Outokumpua ja sieltä takaisin.

14 4. Etappi 1970 luvun loppu: toiminnan uudelleen käynnistäminen Joensuun Pyöräilijöille vuodet 1974 ja 1975 olivat vailla toimintaa. Seuran johtokuntra järjestäytyi uudelleen huhtikuussa Käynnistämisessä olivat mukana Toivo Haverinen (pj), Arvi Väisänen, Juha Kääriäinen, Veikko Kärkkäinen ja Seppo Timonen. Toiminta oli aloitettava alusta sekä urheilullisesti että taloudellisesti. Painopiste asetettiin junioritoimintaan. Kevät avattiin kuntoajolla Urheilutalolta Höytiäisen hiihtomajalle. Johetuja harjoituksia alettiin järjestää Niinivaaralla. Nuorten sarjakilpailuitaajettii yksi keväällä ja kaksi syksyllä. Nappula ajoissa oli 8 14 vuotiaille pojille ja tytöille sarjat yhtäältä yleispyörille, toisaalta retkeily ja kilpapyörille alle ja yli 16 vuotiaille. Karjalan maassa julkaistussa jutussa ( ) annettiin myös vinkkejä kuntopyöräilijöille. Vuonna 1978 seuran puheenjohatajana toimi Markku Kuuru. Toukokuun 7. päivänä seura oli järjestämässä suurta massaetsintää pyöräilykyjen löytämiseksi paikkakunnalta. Katukuva kertoi nuorison käytössä olevan runsaasti harjoitus ja kilpailukäyttöönkin soveltuvaa välineistöä. Fillaritalkoot niminen kilpailu järjestettiin Lakantiellä väliaikalähdöllä. Matkana oli 4 kilometriä, alle 13 vuotiaille 2 km. Normaalipyörille annettiin tasoitusta vaihdepyöriin nähden. Tapahtumalla haluttiin löytää harjoittelija ja harjoituysryhmän, joka jatkaisi 70 luvun alun vauhdikasta linjaa. Hyvään tulokseen toivottiin päästävän seuran toimihenkilöiden ja vanhempien tiiviillä yhteistyöllä. Seuralla oli kymmenkunta kilpapyörää, joita halukkaat saattoivat kokeilla. Toimintaa uudelleen käynnistämässä 1976: Seppo Timonen (vas.),, Veikko Kärkkäinen, Juha Kärkkäinen, Arvo Väisänen, Arvo Väisänen ja Toivo Haverinen (pj) Joensuun Pyöräilijät lähdössä lenkille Urheilutalon edestä vuonna luvun lopulla Joensuun Pyöräilijöiden jäsenmäärä oli vajaa 100. Kuuru kertoi seuran olevan ainoa pyöräilyseura Pohjois Karjalassa, muuta silti oli pulaa ajaja aineksesta kilpailumielessä. Yhteisharjoituksia järjestettiin maanataisin klo 17 Urheilutalon edustalla ja kesäkuun alusta rata ajoa Niinivaaran kentällä joka torstai. Kuntopyöräily oli voimakkaasti esillä järjestettiin retkeilyajo Ilomantsin ja jakokosken teitä lossille ja Uimaharjuntietä takaisin Joensuuhun. Tapahtumalla etsittiin myös kilpahenkisiä pyöräilijöitä. Öljykriisien myötä polkupyörien myynti oli lisääntynyt. Retkeilypyörät olivat

15 ilmestyneet katukuvaan. Bensiinin hinnan noustua polkupyörää käytettiin auton ja mopedin sijaan enemmän kulkuvälineenä TUK:n piirimestaruuskilpailuissa (tempo) Noljakassa hallitsivat Väisäsen veljekset, Reino voitti, Arto oli toinen. Ikämiehissä Pentti Hyttinen oli palannut satulaan. Alle 13 vuotiaissa Petri Hyttinen oli ylivoimainen. Välipäivä: katsaus Pohjois karjalaisen pyöräilyn toimintaympäristöön 1980 luvun taitteessa Työväenurheilun eheytyminen Pohjois Karjalassa TUK:n piirikokouksen antama julkilausuma (Pohjois Karjala ) piti työväen urheiluliikkeen yhdistämistä arvokkaana asiana ja [piiri] antaa tukensa näille ponnistuksille. Yhdistämisessä on otettava huomioon TUK:n asialliset ja urheilutoimintaa koskevat ehdotukset Lisäksi todettiin, että yhdistäminen olisi saatava aikaan mahdollisimman pitkälle vapaaehtoisesti. Asiasta on keskusteltava avoimesti ja toverillisesti, jotta yhdistetty työväenurheilu voi aloittaa toimintansa yhtenäisenä ja voimakkaana. TUL:n piirikokouksen julkilausumaa Pohjois Karjala uutisoi : Eheytystoimet tulisi saattaa päätökseen siten, että TUL:n 60 vuotisjuhlallisuudet voitaisiin toteuttaa yhteisin rivein. Eheytyksen yhteydessä ei TUL:n itsenäistä porvarillisista urheilujärjestöistä riippumatonta toimintaa saa vaarantaa. Työväenliike tarvitsee oman itsenäisen liikunta ja kasvatusjärjestön Joen Pyörä 80:n perustamiseen johtaneet vaiheet 1970 luvun lopussa Joensuun Pyöräilijöiden puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hyttinen. Hänen voimakas persoonansa herätti myös ristiriitoja. Ne, joiden mielipiteet seuran suunnasta ja kehittämisestä jäivät vähemmistöön, tunsivat asemansa turhauttavaksi. Ulospääsykeinoksi nähtiin oman kilpaurheiluhenkisen seuran perustaminen. Seura liittyi SVUL:oon. Joen Pyörä 80 on perustamiseen vaikuttaneet syyt saivat ironisen välinäytöksen Kiteellä 1981, kun henkilöauto oli päässyt ajamaan kilpailun loppusuoraa kirivää kilpailijajoukkoa vastaan. Auto osui Pentti Hyttiseen, joka kuoli tapaturmassa. Joen Pyörä matkalla Ranskaan 1982

16 Katsaus pohjoiskarjalaiseen pyöräilyn seuratoimintaan 1980 luvun puolivälissä Ensimmäisenä vuonna maksaneita jäseniä oli 45. Väisästen veljesten odotukset eivät toteutuneet. Varsin pian uudenkin seuran toiminta kääntyi kuntoilupainotteiseksi. Karjala Pyöräilee 89 lehdessä on mm. kuva seuran Ranskan matkalta vuonna Ohjelmaan kuului kilpa ja kuntourheilu kaikissa muodoissaan seura otti ohjelmaansa triathlonin. Myös maastopyöräily oli mukana jo 1980 luvun lopussa. Karjalan Maa teki katsauksen maakunnan pyöräilyseurojen tilanteeseen. Yhteisenä huolena oli pyöräilevän nuorison puuttuminen, varsinkin 16 ja 18 vuotiaisiin kaivattiin lisää osanottajia ja tähän myös uskottiin. Tuolloin Joen Pyörässä oli noin sata jäsentä ja ohjelmaan kuuluivat viikoittainen yhteislenkki keskiviikkoisin. Samassa lehdessä todettiin Viinijärven Urheilijoiden ja Polvijärven Vauhdin pyöräilytoiminnan laantuneen kilpapyöräilijöiden muutettua paikkakunnalta. Viinijärven pyöräilyä vetämään oli ehtinyt Timo Väisänen. Vuonna 1989 seuran johtokuntaan kuuluivat Kalle Väisänen (pj), Pekka Karvinen, Seppo Kunnasluoto, Aaro Parviainen, Arvi Väisänen. Heljä Väisänen ja Timo Väisänen. Tuolloin seurassa oli noin 100 jäsentä. Joen Pyörän toiminta kääntyi kuntopyöräilyn suuntaan ja tämä ei tyydyttänyt kaikkia kilpailuhenkisiä jäseniä. Mm Väisäsen veljekset nähtiin seuraavaksi Viinijärven urheilijoiden riveissä 1980 luvun lopulla. Joen Pyörä lanseerasi maastopyöräilyn Joensuun seudulle luvun lopulla

17 5. etappi Jouko Kauppisen puheenjohtajakausi : toiminta vahvistuu Luottamustoimet Pentti Hyttisen tapaturmaisen kuoleman jälkeen seuran puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kauppinen. Hän toimi puheenjohtajana lähes vuosikymmenen lukuun ottamatta vuotta 1985, jolloin tehtävää hoiti Pertti Peräkasari. (tiedot vuosilta 1983 ja 1986 puuttuvat). Lyhyen siirtymäkauden Taloudenhoitajana toimi koko tarkastelukauden Jouko Naumanen, joka itse asiassa on tehtävässä vielä vuonna Muut seuran johtokunnan jäsenet vaihtuivat tiheämpään: Joensuun Pyöräilijät ry:n johtokunnan/ hallituksen jäsenet Jouko Kauppinen pj pj pj pj, pj pj koulut siht Veijo Soikkeli vpj vpj vpj vpj x Jouko Naumanen rah. rah rah rah, rah. rah. rah.. siht Sulo Toroskainen x Ilmari Majoinen x x x x x x Markku Ronkainen x x x x Petri Hyttinen x x x vpj vpj vpj Jukka Rajasuu x x Martti Kuittinen x Martti Ratinen x x x x x valm. Heli Toroskainen siht siht Pertti Peräkasari x pj Mirja Koskela x siht siht siht Ilkka Karttunen x x Pertti Hynynen x x x x Markku Puhakka x x x Onni Makkonen x x Mikko Pihlman x x x Reino Saastamoinen x x x Oiva Ryynänen x Pasi Saastamoinen x Rah. = rahastonhoitaja Koul.siht. = koulutussihteeri Valm. = valmentaja

18 Kilpailijat Vuonna 1982 TUL:n mestaruuskilpailuissa Kiimingissä seuran joukkue sijoittui M 18 sarjassa kolmanneksi joukkueella Petri Hyttinen (s ), Esko Ronkainen (s ), Petri Rajasuu. Samoissa kisoissa Sauli Ronkainen sijoittui M 41 sarjassa niin ikään kolmanneksi. Kilpailijoiden määrä lisääntyi 1980 luvun alkupuolella. Vuonna 1986 seuralla oli 13 lisenssiajajaa. Omissa TUL:n mestaruustempoajoissa 1987 paras menestys tuli M 35 sarjassa, jossa Paavo Miinalainen sijoittui neljänneksi ja Martti Ratinen viidenneksi. Samassa sarjassa kilpaili myös joensuulaisille myöhemmin tutuksi tullut Veijo Pyötsiä, Muhoksen Voitto, sijoittuen 11:nneksi. Samoihin aikoihin seuran lisenssiajajiksi luetellaan (1988): $ Kalevi Hiltunen M 35 $ Ilkka Karttunen (s ) C $ Marko Korhonen C $ Mirja Koskela N $ Eelis Kuosmanen M 41 $ Janne Kuosmanen M 14 $ Harri Mutanen (s ) C $ Mikko Pihlman M 41 $ Juha Ratinen M 18 $ Mari Ratinen (s ) N 12 $ Martti Ratinen (s ) M 35 $ Kirsi Ryynänen N 14 $ Marika Saastamoinen N 14 $ Pasi Saastamoinen M 16 JoensPy TUL:n mestaruuskilpailuissa 1983 Ryhmäkuvassa keväällä 1988 vasemmalta: Kalevi Hiltunen, Sirpa Saastamoinen, Kari Hiltunen, Marika Saastamoinen, Terttu Ratinen, Mari Ratinen, Martti Ratinen, Mirja Koskela, Ilkka Karttunen, Hannu Toroskainen, Mikko Pihlman ja Eelis Kuosmanen.

19 Vuonna 1988 Kirsi Ryynänen sijoittui sarjassaan TUL:n mestaruustemmossa hopealle ja Pasi Saastamoinen pronssille. Seuraavana vuonna uusia lisenssiajajia olivat Petri Hyttinen (s. 1975)(M 16), Marika Ryynänen (N 14) ja Antti Salmela (M 10). Seuran junioriajajat olivat menestyksekkäitä: Kirsi Ryynänen voitti TUL:n metsaruuden temmossa (N 16)ja oli SM kisoissa 6:s, Marika Saastamoinen oli pronssilla TUL:n mestaruustemmossa ja 5:s SM temmossa (N 14) sekä Antti Salmela pronssilla TUL:N mestaruus temmossa. Veteraaneista Martti Ratinen oli TUL:n mestaruuskilpailuissa pronssilla sekä temmossa että maantiellä M 35 sarjassa sekä 9:s SM temmossa. Vasemmalta Ilkka Karttunen, Harri Mutanen, Mikko Pihlman, Raimo Holopainen, Ryhmäkuva vuodelta Martti Ratinen 1990: vasemmalta ja Juha Ratinen Ilkka vuonna Karttunen, Mikko Pihlman, Raimo Holopainen, Martti Ratinen ja Juha Ratinen Vuonna 1990 Marika Ryynänen voitti N 14 sarjan Suomen mestaruuden. Lisäksi tyttöjen joukkue Kirsi Ryynänen Marika Saastamoinen Marika Ryynänen ylsi SM hopealle n 18 sarjan joukkueajossa Tampereella ja pronssille TUL:n naisten joukkueajon mestaruuskilpailuissa. TUL:n mestaruuskilpailuissa mitaleille sijoittuivat lisäksi Pasi Saastamoinen (pronssia, M 18) ja Mikko Pihlman (hopeaa, M 41). Tarkastelukauden lopussa 1991 seuran lisenssiajajia olivat: Petri Hyttinen (C) $ Petri Hyttinen (M 16) $ Ilkka Karttunen (C) $ Mirja Koskela (N) $ Eelis Kuosmanen (M 43) $ Janne Kuosmanen (M 16)

20 $ Harri Mutanen (C) $ Martti Ratinen (M 43) $ Mikko Pihlman (M 43) $ Juha Ratinen (M 18) $ Mari Ratinen (M 14) $ Kirsi Ryynänen (N 16) $ Marika Ryynänen (N 14) $ Marika Saastamoinen (N 16) $ Pasi Saastamoinen (M 18) $ Antti Salmela (M 10) Kilpailujen järjestäminen Joensuun Pyöräilijät oli elvyttänyt perinteisen toukokuisen kortteliajon vuonna Kilpailut houkuttelivat alkuvuosina n. 60, mutta parhaimmillaan vuonna 1992 jopa 89 kilpailijaa. Joensuun kortteliajon kanssa samaan viikonloppuun sijoittuvat Outokummun Vesan järjestämä Viinijärven ympäriajo, joka aloitettiin vuonna Nämä kilpailut houkuttelivat Joen kaupunkiin joukon Suomen kärkiajajia, varsinkin Kouvolan ja Imatran seudun perinteikkäät ja Vahvat seurat (Tainionkosken Tähti ja Kouvolan Pyöräilijät) olivat aina vahvasti edustettuina. Kortteliajon lähtö ja maali olivat kaupungintalon edustalla Rantakadulla, jolta käännyttiin Länsi ja Itäsillan kautta Itärannalle, ramppia pitkin ylös Suvantokadulle ja vauhdikkaasti kurvaten takaisin Rantakadulle. Kilpailun ajankohta haki aluksi paikkaansa, mutta vakiintui toukokuun loppuun luvun jälkipuolelle kehkeytyi vetovoimainen pyöräilyviikonloppu, kun Outokummun Vesa järjesti seuraavana päivänä Viinijärven ympäriajon. Kirimistää Joensuun kortteissa Vuoden 1991 ajot jouduttiin peruuttamaan siltaremontin vuoksi. Vuonna 1988 taas oli unohdettu kysyä TVL:n lupaa kisoille ja niinpä laitoksen hoidossa olleet Suvanto ja Itäsilta nousivatkin pystyyn kesken yleisen sarjan kilpailun. Tapahtuma herätti ansaittua hämmästelyä lehdistössä. Onko joku pyöräkisa tärkeämpi kuin Bruvikin lähtö, ihmetteli sulkumestari Väinö Piironen tapahtumaa (Karjalainen ). Joensuun poliisilaitoksen päivystävä komisario Auvo Pölönen oli sovittelevampi: Yhteistyökykyä ja tilannearviointia pitää siitä huolimatta pystyä olla vaikka joku muodollinen lupalappu olisikin jäänyt täyttämättä. Henkilöt ja heidän asenteensa pystyvät vielä entisestään pahentamaan byrokratian ongelmia. Toinen perinteinen jo Katajan ajoilta periytyvä pyöräilykisojen järjestämisajankohta oli elokuun loppupuoli luvullakin tuona ajankohtana järjestettiin

Ajajiemme osallistuminen moniin kilpailuihin on myös osoituksena siitä, että toimintaa on muutenkin kuin vain paperilla.

Ajajiemme osallistuminen moniin kilpailuihin on myös osoituksena siitä, että toimintaa on muutenkin kuin vain paperilla. Säkylän Yritys ry Toimintakertomus 2005 Pyöräily Yleistä. Kausi 2005 oli seurallamme pyöräilyn osalta suhteellisen rauhallinen, järjestimme vain kahdet kilpailut kauden aikana. Järjestämämme kilpailut

Lisätiedot

Määrällisesti eri kilpailut, joihin ajajamme osallistuivat, jakaantuivat seuraavasti:

Määrällisesti eri kilpailut, joihin ajajamme osallistuivat, jakaantuivat seuraavasti: Säkylän Yritys ry Toimintakertomus 2004 Pyöräily Yleistä. Kausi 2004 oli seurallamme pyöräilyn osalta vielä rauhallisempi kuin edellinen 2003 kausi, järjestimme vain yhdet kilpailut kauden aikana. Järjestämämme

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Yleistä. Säkylän Yritys ry. Toimintakertomus 2007. Pyöräily

Yleistä. Säkylän Yritys ry. Toimintakertomus 2007. Pyöräily Säkylän Yritys ry Toimintakertomus 2007 Pyöräily Yleistä. Kausi 2007 oli seurallamme pyöräilyn osalta vilkkaampi kuin edelliset kaudet, järjestimme kahdet tai oikeammin sanottuna kolmet kilpailut kauden

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Seura- ja aluejärjestö Pohjois-Suomen Pyöräily ry Toimintasuunnitelma 2014 Pohjois-Suomen Pyöräily ry:n toiminta perustuu vahvoihin ja elinvoimaisiin Pohjois-Suomalaisiin seuroihin, sekä niiden aktiivisiin

Lisätiedot

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl

Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 10 km Myl Jyväskiepin luistelu 21.1.2012 Myl 1 Antero Kotijärvi KuLs Myl 17:23,0 2 Jarkko Koponen Epäsuunta Myl 17:24,0 M-cupissa 3 Lauri Pohjola Epäsuunta Myl 18:38,0 4 Marko Tölli Epäsuunta Myl 18:38,0 5 Toni

Lisätiedot

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6.

Helsingin Kauppakeskus O.Y. POLKUPYÖRI. Kansalliset Rata- ja. maantiepyöräilykilpailut. Naisten ja miesten VELODROMILLA 15-16. 6. Siltasaarenkatu i f Kansalliset Rata- ja maantiepyöräilykilpailut VELODROMILLA 15-16. 6. 1944 Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30 Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00 Lähtö- ja tulomaali

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015

ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 ISTUMALENTOPALLON SUOMEN CUP 2015 Homenokka-turnauksessa Istumalentopallon Suomen Cupia on pelattu vuodesta 1985 TULOKSET ry 31. SUOMEN CUP Jyväskylässä 26.-27.9.2015 L O P P U T U L O K S E T NAISTEN

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 1961 Seuran toiminta on ollut vireää alusta alkaen. Vuonna 1961 seura järjesti ensimmäiset jäärata-ajot Keskuskentällä aivan Kuopion keskustan

Lisätiedot

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013

Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 Kajaanin Hiihtäjien toimintakertomus 2013 KAJAANIN HIIHTÄJÄT ry JOHTOKUNTA 2013 Puheenjohtaja Kauko Berg Mesiheinäntie 28 C8 87500 Kajaani puh. 0500670625 Varapuheenjohtaja Jouni Vimpari Saviniementie

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1/2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Lielahden Kipinä ry:n toiminta perustuu ihmisten omatoimisuuteen ja vapaehtoiseen osallistumiseen. Toiminta on jatkunut menestyksellisesti jo vuodesta 1929.

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com TIEDOTE 2/2006 JOENSUUN PYÖRÄILIJÄT Lyhyt, mutta merkittävä askel juhlavuoteen Taas on yksi kausi saatu onnelliseen päätökseen. Erityisen onnelliseksi menneen kesän tekee seuramme edustusurheilijoiden

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Ajajiemme osallistuminen moniin kilpailuihin on myös osoituksena siitä, että toimintaa on muutenkin kuin vain paperilla.

Ajajiemme osallistuminen moniin kilpailuihin on myös osoituksena siitä, että toimintaa on muutenkin kuin vain paperilla. Säkylän Yritys ry Toimintakertomus 2001 Pyöräily Yleistä. Samoin kuin monet edellisetkin myös kausi 2001 oli seurallamme erittäin kiireinen. Järjestimme useita kilpailuja, melkein joka lähtöön. Kaikki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet:

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet: SM-lohipilkki 20.3.2016 Pirttilahdella Osallistujia oli 560 Pakkasta oli aamulla kymmenisen astetta, mutta päiväksi lämpeni -2 asteeseen Kaloja nousi yhteensä 175,796 kg Nuoret: 1 Hirvonen Niilo Outokumpu

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle

Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 1 (2) Suomen Petanque-Liitto r.y., liittohallituksen aloitteet (6 kpl) syysliittokokoukselle 24.11.2013 Liittohallituksen aloite 1: Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä (Ranking) Järjestelmä lopetetaan

Lisätiedot

YAMA-ARASHI RY 3/2007

YAMA-ARASHI RY 3/2007 YAMA-ARASHI RY 3/2007 JUDO Varapuheenjohtajalta Kesä mennyt on ja syksy saapuu. Vai olisiko Vielä on kesää jäljellä. -iskelmän sanat ja ajatukset paremmin kohdallaan raapustaessani alkuvuoden muisteloita

Lisätiedot

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012

PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 8.11.2012 PORIN PYRINTÖ RY TOIMINTASUUNNITELMA s. 1/5 LUISTELUJAOSTON TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yleistä Hallinto Talous Luistelujaoston päälajit ovat pikaluistelu ja Short track eli kaukalopikaluistelu.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 67. MKV

Pohjois-Karjalan 67. MKV Pohjois-Karjalan 67. MKV T U L O K S E T Kiteen Urheilijat MKV; MKVA-1; MKVA-2; MKVA-3; MKVA-4; MKVA-5; MKVA-6; MKVA-7; MKV; MKVB-1; MKVB-2; MKVB-3; MKVB-4; MKVB-5; MKVB-6; MKVB-7; MKV A P-K MKV A-sarja

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys

Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys URHEILUKESKUKSEN MAASTOSSA PYÖRÄILLÄÄN Lauantaina 18.7.2015 maastopyöräilyn XCE SM- kilpailut tarjoavat jännittäviä ja mielenkiintoisia hetkiä Mynämäen Urheilukeskuksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015

Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 Saaristomeren Melojat ry TIEDOTE kesäkuu 2015 /Nuorisojaosto Ajankohtaista: Oletko kiinnostunut lähtemään yhden yön retkelle syyskuun viikonloppuna? Mukaan sunnuntain 28.6. Gullö Rundiin Tammisaareen?

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa

Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa Teksti ja kuvat vapaasti julkaistavissa. teksti ja kuvat: Team Manninen Bros. Honda tiedotus Jere

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

* Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala

* Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala PESÄPALLOJAOSTO 1(5) * Perustettu v. 1946, pj. Vilho Rintala 1933 Pesäpallon ohjaaminen annettiin Heikki Lammin tehtäväksi. 1934 Miehet Osallistuivat piirin B-sarjaan. 1948 Miehet voittivat sarjassaan

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y.

TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. TOIMINTAKERTOMUS 01.06.2014 31.05.2015 1(4) TURUN SULKA R.Y. 1. JOHDANTO HALLINTO Johtokunnan jäsenet kaudella 2014 2015: Puheenjohtaja Joona Knuuti (Petri Hannula osan kautta) Ulkoiset yhteydet, yleinen

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Kokonaistilanne. Page 1

Kokonaistilanne. Page 1 Jyväskylä Liiton erikoiskilpailu Keuruu Tervaken kilpailu Hutunki Syyskisa Äänekoski Syyskynnöt Jyväskylä Valmet erikoinen Hutunki Talven odotus Jyväskylä Silver open Äänekoski X-Games Keuruu Kaamoskaadot

Lisätiedot

Miksi jotain piti ja pitää tehdä?

Miksi jotain piti ja pitää tehdä? Miksi jotain piti ja pitää tehdä? kilpailijamäärät laskeneet rajusti viimeisen 25 vuoden aikana (huom. nuorten SM Kitee, Kotka 2012) lajin kotimainen kilpailutoiminta menettänyt seksikkyytensä lähes kokonaan

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

JUNNUKIEPIN, KUNTOKIEPIN JA JYVÄSKIEPIN LUISTELU 8.3.2014

JUNNUKIEPIN, KUNTOKIEPIN JA JYVÄSKIEPIN LUISTELU 8.3.2014 JUNNUKIEPIN, KUNTOKIEPIN JA JYVÄSKIEPIN LUISTELU 8.3.2014 JUNNUKIEPPI 1 km 1 Pinja Kilpeläinen KENSU T 13 Erä 0 2:20 1 Sakari Hynynen HH 2000 P 13 Erä 0 2:45 2 Eemeli Kanervo Mixathlon P 13 Erä 0 2:46

Lisätiedot

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC SAARIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 FC Saarijärvi ry FC Saarijärvi on 21.11.2000 perustettu jalkapallon erikoisseura, jonka tarkoitus on antaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuus

Lisätiedot

SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008

SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITON ITÄ SUOMEN PIIRI ry:n TOIMINTAKERTOMUS 2008 Johtokunta vuonna 2008 Puheenjohtaja: Ensio Lehto IJA. Sihteeri/tal.hoit.

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Yleisurheilujaoston kokoonpano puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet -Kari Löyttymäki -Karri Packalen -Jouko Huppunen -Jari Rand -Sanna

Lisätiedot

Yleistä. Säkylän Yritys ry. Toimintakertomus 2003. Pyöräily

Yleistä. Säkylän Yritys ry. Toimintakertomus 2003. Pyöräily Säkylän Yritys ry Toimintakertomus 2003 Pyöräily Yleistä. Kausi 2003 oli seurallamme pyöräilyn osalta rauhallinen, järjestimme vain kahdet kilpailut kauden aikana. Järjestämämme kilpailut onnistuivat erittäin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Endurance Ultrarunning Team Finland ry

Endurance Ultrarunning Team Finland ry Aika: klo 14.00 Paikka: Urheiluopisto Solvalla, Espoo 1. Arto Ahola avasi kokouksen 2. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Arto Ahola sihteeriksi Mikael Heerman pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Hyppölä

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu

Sij Nimi Seura Loppuaika 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5. Sij Nimi Seura Loppuaika DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu 8/19/12 Tulokset 22. Laihian ajo 19.08.2012 M-10 10 km 1 Tommi Huhtasaari Kauhajoen Karhu 19:39.5 N-12 10 km Lähti: 0 Keskeytti: 0 Hylätty: 0 DNS Noora Hakamaa Kauhajoen Karhu M-12 10 km 1 Tuomas Kuusikoski

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA ESITYSLISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 2.2 Valitaan kaksi

Lisätiedot

13-vuotias huippujuniori Emil Weckman motocrossin Euroopanmestaruuteen Hollannissa

13-vuotias huippujuniori Emil Weckman motocrossin Euroopanmestaruuteen Hollannissa Moottoripyöräily, motocross, EM-sarja, 6/-osakilpailu, Assen, Hollanti, su 30.8.2015. teksti ja kuvat vapaasti julkaistavissa. teksti ja kuvat: Team Manninen Bros. Honda tiedotus Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

1970-luku. Kansalliset Vihijärvellä. Heikki Sivill voitti pääsarjan. Äänekosken liikuntapuistosta valmistui mustavalkoinen opetuskartta.

1970-luku. Kansalliset Vihijärvellä. Heikki Sivill voitti pääsarjan. Äänekosken liikuntapuistosta valmistui mustavalkoinen opetuskartta. 1970-luku 1972 Sumiaisten Kunto järjesti Keski-Suomen viestin Syvälahden koululla. Radat suuntautuivat Vintilänvuoren suuntaan. Voittajaksi yöviestissä suunnisti Rajamäen Rykmentti joukkueella Matti Kovanen,

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Tavoite 3 vuotta. KV taso 7 (5%) 41 (29%) 25 (17%) 70 (49%) 72 (50%) 64 (45%) Vastanneiden määrä ja suhteellinen osuus vastaajista

Tavoite 3 vuotta. KV taso 7 (5%) 41 (29%) 25 (17%) 70 (49%) 72 (50%) 64 (45%) Vastanneiden määrä ja suhteellinen osuus vastaajista AJAJAKARTOITUS 2007 Ajajakartoituksen tarkoituksena oli selvittää nuorten ajajien tavoitteita, harjoittelua sekä valmennustoiveita. Vastaukset toimivat osana tulevien vuosien valmennussuunnitelmien rakentamista

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Lehtimäen Jyske Yleisurheilujaosto TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Yleistä Lehtimäen Jyskeen yleisurheilu- ja hiihtojaostot toimivat yhdessä siten, että niillä on yhteiset jäsenet. Jaostoilla on kuitenkin

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet

8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet 8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet 1. Jyrki Vesterinen Lappeenrannan Työväen Urheilijat 2. Ismo Kortesmaa Peräseinäjoen Toive 3. Martti Uusi-Ranta Ilmajoen Kisailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005 Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta Tanssiesitysten lomassa suoritettiin menestyksekkäästi F-katselmus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani

AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani AJOTAITOKISA Kuorma-auto Kesäpäivät 2013, Kajaani 1 Tapani Kalliomäki Pori 060 390 2 Sami Leppänen Parikkala 035 700 3 Jarmo Kauppinen Mänttä 064 765 4 Pentti Ignatius Joensuu 039 965 5 Risto Ruuth Kouvola

Lisätiedot

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1)

RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) LIPERIN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1) Toimintavuodelta 2010 Riistanhoitoyhdistyksen alue käsittää LIPERIN kunnan / kunnat 1. HALLINTO Hallitus (nimi, ammatti ja kotipaikka) Henkilökohtainen

Lisätiedot

KUARA 2/2013. KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi. Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö

KUARA 2/2013. KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi. Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö KUARA 2/2013 Arctic Machine JM 2013/ kuva N-P Rönkkö KUOPION URHEILUAUTOILIJAT RY www.kuopionua.fi PIKKUJOULUT Kuopion Urheiluautoilijoiden pikkujoulut vietetään lauantaina 23.11.2013 Hotelli Savoniassa,

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot