Joensuun Pyöräilijät ry. Historiikki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joensuun Pyöräilijät ry. Historiikki 1967 2003"

Transkriptio

1 Joensuun Pyöräilijät ry Historiikki

2 Joensuun Pyöräilijät ry Historiikki Sisällysluettelo PROLOGI:.. KESKUSJÄRJESTÖKYSYMYS TYÖVÄENURHEILUSSA 1960 LUVUN LOPUN TILANTEESEEN SAAKKA ETAPPI: JOENSUUN KATAJAN PYÖRÄILYTOIMINTA... 7 VUODEN 1967 PYÖRÄILYTILASTOT ETAPPI SEURAN PERUSTAMISEEN JOHTANEET VAIHEET ETAPPI JOENSUUN PYÖRÄILIJÖIDEN ALKUVUODET ETAPPI 1970 LUVUN LOPPU: TOIMINNAN UUDELLEEN KÄYNNISTÄMINEN...14 VÄLIPÄIVÄ: KATSAUS POHJOIS KARJALAISEN PYÖRÄILYN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN 1980 LUVUN TAITTEESSA...15 TYÖVÄENURHEILUN EHEYTYMINEN POHJOIS KARJALASSA JOEN PYÖRÄ 80:N PERUSTAMISEEN JOHTANEET VAIHEET ETAPPI JOUKO KAUPPISEN PUHEENJOHTAJAKAUSI : TOIMINTA VAHVISTUU ETAPPI LAMA SYÖ SEURATOIMINNAN RESURSSIT...23 MAASTOPYÖRÄILY LEVITTÄYTYY JOENSUU SEUDULLE ETAPPI UUTEEN NOUSUUN...30 EPILOGI: THE ROAD GOES ON AND ON AND ON FOREVER? TULOSLIITE:...33 JOENSUUN KORTTELIAJO KOLIN MÄKITEMPO KANSALLISET MAANTIEAJOT (E ÖLJY AJOT) LEHMON TEMPO (JULIE TEMPO) MAASTOPYÖRÄILYN XC CUP (KUWAHARA CUP / /ROCSPORT CUP) VIIKKOAJOT: IIKSENPORTTI 11,5 KM TOP

3 Prologi: Keskusjärjestökysymys työväenurheilussa 1960 luvun lopun tilanteeseen saakka Työväen urheiluseurat kuuluivat ennen vuoden 1918 kansalaissotaa SVUL:oon. Oman liiton perustaminen (TUL) tuli ajankohtaiseksi ja myös välttämättömäksi, kun SVUL syksyllä 1918 erotti seurat, jotka olivat osastoina osallistuneet kapinaan tai seurat, joiden jäsenistä yli puolet oli tuomittu osanotosta kapinaan. Sotavuosien jälkeen Suomen Kommunistinen Puolue nousi maan alta lailliseksi puolueeksi ja kansandemokraattinen liike (SKDL) syntyi. SKDL:stä pyrittiin rakentamaan laajaa kansanrintamaa, johon voisi liittyä jäsenjärjestöinä eri puolueita ja muita kansalaisjärjestöjä. SDP:sta irtaantui SKDL:oon sekä johtajia että jäsenjärjestöjä. Kolmen suuren puolueen (SKDL, SDP ja Maalaisliitto) yhteistyö kariutui 1940 luvun lopulla. Työväen puolueet ryhmittivät rintamansa kiihkeään valtataisteluun paitsi valtakunnallisella tasolla myös kaikissa joukko ja yhteistoimintajärjestöissä. Poliittisen kriisin oireet heijastuivat myös kansalaisjärjestötasolle ja siten myös urheiluliikkeeseen. TUL pysyi sosialidemokraattien hallussa, Karjalan piirissä puolueen asema oli horjumattoman vahva. Sotia seuranneina vuosina jatkui jo aiemmin alkanut urheilupoliittinen sopu porvarillisen urheilun kanssa ja valtiollisen urheilupolitiikan luominen. TUL:n urheilijoiden syrjintä oli vähäistä, yhteistoimintasopimusten kautta TUL:n urheilijat saattoivat osallistua porvarillisten järjestöjen kanssa samoihin kilpailuin ja saavuttaa maajoukkue ja olympiaedustuksia toisin kuin sotia edeltävänä aikana. TUL:n kentälle liiton johto perusteli kokonaisratkaisua käytännön asioiden ja kilpailutoiminnan järjestelyjen helpottumisella: yhteistoiminta ajan byrokratiaa kuvasi, että pientäkin kilpailua varten piti hakea lupa SVUL:n tai erikoisliittojen puolelta. Porvarillisen urheilun puolelta ja osalta sosialidemokraateilta tukea hakien puuhattiin ns. valtakunnanliittoa. TUL:n puheenjohtajaksi nostettiin puoluesihteeri Väinö Leskinen. SDP:n ja Leskisen tavoitteet olivat kommunistien kuriin saattaminen ja urheilupoliittinen kokonaisratkaisu Suomeen. Kokonaisratkaisua ja valtakunnanliittoa ajamaan oli sitoutunut myös SDP:n johto ja osa TUL:n johtoa. SKP:n puolella pelättiin TUL:n hajoamista. Porvarillisen SVUL:n

4 urheilupolitiikka aktivoitui: hyviä TUL:n urheilijoita värvättiin järjestelmällisesti SVUL:n seuroihin. SVUL:lle urheilupoliittisen kokonaisratkaisun ajaminen antoi oikeutuksen yhteistyön vaikeuttamiseen ja eripuran lietsomiseen kenttätasolla. Mutta mitä pitemmälle valtakunnanliiton hieronta eteni, sitä selkeämmin TUL:n veteraanit ja aatteellinen kenttäväki ryhtyivät sitä vastustamaan. Kansandemokraattisen liikkeen vastustus oli periaatteellista. TUL:n sosialidemokraattien sisällä ja kentällä hahmottui vähitellen kaksi linjaa: puolue ja valtakunnanliitto linjalle uskolliset (leskisläiset, Väinö Leskisen mukaan) ja itsenäisyyttä puolustavat aluksi tervolaiset, Penna Tervon mukaan, myöhemmin martinilaiset,. TUL:n johdossa kahden demarisuunnan voimasuhde oli melko tasainen. Sosialidemokraattien jako urheilupolitiikassa kuvastaa puolueessa 1950 luvun lopulla vallinnutta syvää sisäistä kahtiajakoa. Molemmat suunnat rakensivat oman junttaorganisaationsa, jonka toiminnan painopiste oli sosialidemokraattien johtamissa piireissä. TUL:n siirtyminen 1950 luvun tiimellyksessä martinilaisten käsiin ajoi leskisläiset ulos liitosta. He joko erosivat itse tai heidät erotettiin. Leskisläisten junttamiesten varaan rakennettiin rinnakkaisorganisaatio Urheilun Tuki ry. Siihen hakeutui ja värvättiin seuroja, jotka olivat valmiita erikoisliittoratkaisuun. Sen mukaan TUL:n seuran tuli liittyä SVUL:n jäsenjärjestönä olevan lajiliiton jäseneksi. Tähän vedoten TUL myös erotti seurojaan ikään kuin työntäen niitä Urheilun Tuen joukkoihin. SDP:n ylimääräinen puoluekokous irtisanoi vuonna 1957 suhteensa TUL:oon. Sosialidemokraattinen liike hajosi ja puolueen oppositio perusti keväällä 1959 TPSL:n, joka tuki TUL:oa. Kesällä TUL joutui irtisanomaan yhteistyösopimuksen SVUL:n kanssa. Huippu urheilun osalta sopu löytyi vuonna Tuona aikana TUL ja sen urheilijat olivat ulkona kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Kentän jako syveni. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta jako oli poliittinen: TUL:oon jäivät kansandemokraatit, TPSL:n väki ja sitoutumattomat tullilaiset. Urheilun tuen pohjalta perustettiin Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto TUK loppuvuodesta TUK:sta tuli SDP:n oma urheilujärjestö. Kenttäväelle asia esiteltiin urheilullisena: TUL:oon jääminen merkitsi siinä tilanteessa mahdollisuutta kilpailla vain liiton ja sen seurojen järjestämissä kilpailuissa ja sarjoissa. TUK joutui rakentamaan organisaationsa lähes tyhjästä. Alkuvuodet sen oma kilpailullinen toiminta oli vähäistä. Liiton toimisto oli pieni ja piiriorganisaation rakentaminen nieli liiton vähäiset voimavarat alkuvuosina.

5 TU:oa syrjittiin valtionavustusten jaossa eikä TUK päässyt osakkaaksi tuolloin SVUL:n, TUL:n ja SPL:n omistamaan Veikkaukseen, joka oli näiden järjestöjen tärkeä tulolähde. Vuonna 1960 perustetut TUK:n ensimmäiset piirit olivat, Saimaa ja Kymenlaakso. Pohjois Karjalan piiri perustettiin Piirin toimintavuosina sen puheenjohtajina toimivat Olavi Hirvonen, Pauli Ipatti ja Olavi Luukkainen. Piirisihteerit olivat piirien ainoita palkattuja työntekijöitä. Piirisihteereinä toimivat vuorollaan Matti Mikkonen, Seppo Pesonen, Risto Kirvesniemi ja Veikko Kärkkäinen. TUL leimattiin 1960 luvun alun porvarillisessa ja sosialidemokraattisessa julkisuudessa kommunistiseksi järjestöksi. Yleinen ilmapiiri ruokki TUL:n leimaamista joksikin muuksi kuin urheilujärjestöksi luvulla SKP/SKDL olisikin halutessaan kyennyt valtaamaan liiton johtoonsa. Kansandemokraatit eivät tähän ryhtyneet, vaan liikkeen yleinen taktiikka oikeistolaisissa oloissa oli työväen yhteistoiminnan rakentaminen ja tässä joukkojärjestöissä tehtävällä työllä oli keskeinen sija luku oli TUL:n voimasuhdemittelön kannalta rauhallista aikaa myös Karjalan piirissä. TUL ja sen piirit pyrkivät hajaannuksen alkuvuosina tehostamaan eri tavoin toimintaansa. Nukkuvia seuroja heräteltiin ja uusia perustettiin. Myös jäsenhankintakampanjoilla sekä kurssi ja koulutustilaisuuksilla saatiin aikaan tuloksia: Karjalan piirissä hajaannus heikensi toimintaa vain hetkellisesti ja silloinkin vähänlaisesti. TUL:n ja TUK:n välinen järjestökilpailu laimeni hyvin nopeasti. TUK:n muutamat seurat toimivat omissa oloissaan ja valikoituihin lajeihin keskittyen. TUK:lta kesti lähes koko 1960 luvun rakentaa omaa identiteettiään ja kasvaa uskottavan keskusjärjestön mittoihin luvun loppu oli nopeaa jäsenmäärän ja seurojen lukumäärän kasvun aikaa. IV liittokisat Porissa olivat liitolle tärkeä näytön paikka. Liittojuhlilla TUK korosti osanottajien runsautta (10 000) suhteessa liiton koko jäsenlukuun (84 000), omaa urheilupoliittista linjaa ja urheilukasvatusohjelmaa. Taakse jäänyttä kymmenen vuodan taivalta ei pidetty helppona mm. urheilumäärärahojen jaossa tapahtuneen syrjinnän ja tästä aiheutuneiden talousvaikeuksien takia. TUK koko itsensä muutenkin painostuksen ja tukahdutusyritysten kohteeksi. Pohjois Karjala lehti toteaakin koko sosiaalidemokraattisen väen seuraavan suurella mielenkiinnolla ja myötäeläen TUK:n liittokisojen

6 tapahtumia. Vahvistunut seuratoiminta ja nuorison keskuudessa harjoitetun liikuntakasvatustyön tulokset ovat tänään nähtävissä TUK:n liittokisoissa, sen valtavissa osanottajaluvuissa ja ennen kaikkea siinä innostuksessa, mitä TUK:n seurojen jäsenet, niin nuoret kuin vanhemmatkin, ovat osoittaneet työläisurheilun suurkisoihin valmentautuessaan. Liiton toiminnan huippu ajoittui 1970 luvulle ennen kuin työväenurheilun eheyttäminen 1970 luvun lopussa johti TUK:n lakkauttamiseen ja suositukseen seurojen liittymisestä TUL:oon. Tässä vaiheessa moni TUK lainen seura kuitenkin päätti liittyä SVUL:oon. Ł Miksi siis Joensuun Pyöräilijät liittyi perustamisensa jälkeen TUK:oon, vaikka liiton toiminta oli jo silloin laskusuunnassa SDP:n eheytyksen edetessä? SVUL:oon liittyminen lienee ollut kynnyksen takana sikäli kun pyöräilijöiden lähtö Katajasta tulehdutti välejä vanhaan emäseuraan?

7 1.Etappi: Joensuun Katajan pyöräilytoiminta Joensuun Katajalla oli ollut pitkään kilpapyöräilytoimintaa luvun lopun ja 1960 luvun alun seutuvilla seurassa muutamia kilpailijoita, jotka kiersivät menestyksellisesti kansallisia kilpailuja. Nimekkäin ajaja oli Sauli Ronkainen. Ronkainen oli kaksi kertaa mukana Varsova Praha Berliini ajossa (vuonna 1959 ja????). Hän siirtyi 1964 Kouvolan Pyöräilyseuraan. B luokassa kilpailivat Hyttisen veljekset Pentti ja Matti sekä Osmo Turunen luvun loppupuolella esiin nousivat Leevi Treudthardt ja Saulin nuorempi veli Matti Ronkainen. He puolestaan nousivat 60 luvun lopulla lähelle kansallista kärkeä. C luokassa kilpailivat tuolloin mm. Pentti Lehikoinen, Aarne Varis ja Paavi Mitikka. Kataja toimi myös kilpailujen järjestäjänä luvulla järjestettiin Kalevan ajoja. Maantieajo suoritettiin ravirataa kiertämällä. Viidensissä ajoissa vuonna 1956 Sauli Ronkainen käytti 80 kilometrin matkaan aikaa vesisateessa Sauli Ronkainen 1959 aloitettiin Joensuun ajot, jossa ensimmäisenä päivänä kilpailtiin rata ajoissa (eräajo, 1 km aika ajossa, pisteajossa ja ajossa tuntemattomalla matkalla). Toisena päivänä kilpailtiin maantieajossa. Kilpailut ajettiin elokuun lopussa tai elo /syyskuun vaihteessa. Vuonna 1959 matkana oli A, B ja C luokissa 110 km sekä nuorilla ja ikämiehillä 55 km ajettiin Paiholaan ja Kaltimoon suuntautuvilla lenkeillä Sauli Ronkaisen voittaessa. Vuoden 1962 ajoissa reitti suuntautui Onttolan kautta Vaivion suuntaan. Kilpailut eivät ehkä houkutelleet määrällisesti kovin paljoa kilpailijoita maakunnan ulkopuolelta, mutta mukana oli kuitenkin aina muutama hyvä kansallisen tason ajaja Katajan ajajien tason mittatikkuna. Tulokset osoittavat, että varsinkin Sauli Ronkainen kuului kiistatta 1950 luvun lopun ja 60 luvun ajan kansallisen tason kärkikaartiin Kortteli 35 kierr./ 28 km 1960 Joensuun ajot Sauli Ronkainen Joensuun Kataja km 1. Sauli Ronkainen Joensuun Kataja , km 1. Sauli Ronkainen Joensuun Kataja , km 1. Kyösti Myyryläinen P P Timo Niemi TY km 1. Timo Niemi TY

8 Keväisin toukokuun alussa järjestettiin kauden avauksena kortteliajo, jota nimitettiin 1960 luvun alussa T siipiajoksi. Ensimmäisen kerran kis järjestettiin vuonna Vuoden 1964 kilpailu suoritettiin reitillä Satamakatu Kalastajankatu Torikatu Papinkatu Koulukatu Satamakatu reittinä oli Siltakatu Kirkkokatu Koskikatu Länsikatu metrin reittiä kierrettiin 15 kierrosta. Kataja järjesti SM tempoajot vuonna kilometrin kilpailu käytiin kahdella 15 kilometrin lenkillä, johon kuului mm. Härkinvaaran mäki. Miesten kilpailun voitti Ole Wackström, Katajan ajajista Sauli Ronkainen oli yhdeksäs, Matti Hyttinen 25. ja Leevi Treuthardt 28. Turun Urheiluliiton voittamassa joukkuekilpailussa Kataja oli kuudes. Sauli Ronkainen toimi myös SVUL:n Pohjois Karjalan piirin pyöräilyvalmentajana. Piiri järjesti ensimmäisen valmennusleirin v (?) Huhtikuussa 1967 valmennusleiri pidettiin Joensuussa ja Ylämyllyllä, valmentajana oli Suomen Pyöräilyliiton valmentaja Paul Nyman. Lähes 30 osanottajasta suurin osa oli Katajasta ja Liperin Taimesta. Piirivalmentajana toimi tuolloin Pentti Hyttinen. Naispyöräilyn asema oli vahva Pohjois Karjalassa 1960 luvulla. Vuonna 1962 Katajan naisjoukkue Vieno Virtanen. Maire Nousiainen Seija Haaranen voitti Suomen mestaruuden. Outokummun Partion Leena Turunen oli maamme kärkeä varsinkin ratapyöräilyssä, pitipä hän jopa maailmanennätystä 100 km:n matkalla. Joensuun Katajan lisäksi voimakas pyöräilyseura oli Liperin Taimi. Liperin pyöräilyharrastusta oli 1960 luuvn alussa herätelty kokoamalla vanhoista kilpapyöränromuista muutama toimiva pyörä lupaaville kestävyysurheilijoiden aluille. Taimen junioritoiminta olikin tuolloin vahvaa. Vetäjinä toimivat Evert Lövgren ja Eelis Salin. Vuoden 1967 pyöräilytilastot Vuoden 1967 tilastot kertoivat Joensuun seudun pyöräilyn suhteellisen vahvasta asemasta kansallisella tasolla. (Karjalainen ). Miesten maantiepyöräilyssä a luokassa jo jäähdyttelevä Sauli Ronkainen oli rankingin 23:s ja veljensä Markku 26:s. ja vielä Pentti Hyttinen 38:s. B luokassa Leevi Treuthardin sijoitus oli 10:s, muita luokassa ajaneita pohjoiskarjalaisia olivat Liperin taimen Eelis Salin (22.) ja Outokummun Partion pikaluistelija Seppo Hänninen

9 (37.). C luokassa sijoitus oli saatu Pentti Lehikoiselle, Liperin Taimen Kari Rouhiaiselle ja Paavo Mitikalle. Liperin Taimen nuoret olivat vahvasti esillä 17 vuotiaiden nuorten tilastoissa. Keijo Mikkonenoli 8:s, Jarmo Tolvanen ja Pentti Sallinen sijalla 15. Katajan junioreista listalla oli Kari Rummukainen (55:s). Mantieajon ohella suosittua oli maarata ajo velodromien ollessa maassamme harvassa. 1 km:n matkalla Leevi Treuthard oli 17:s (1.25,1) ja Markku Ronkainen 18:s). 4 km:n matkalla on muuten joensuulaisille maastopyöräilyn ystäville tuttu nimi, Tampereen Pyörä Unionin Tapio Särkkä peräti kolmantena ajalla 5.43,4. Pohjoiskarjalaisten ajat jäivät päälle kuuden minuutin. Naisissa Outokummun Leena Turunen oli siis ajanut ME:n ja oli tietenkin korkealla kotimaan tilastoissa. Sanomalehti Karjalainen palkitsikin Turusen uudella ratapyörällä, joka oli samanlainen kuin ME pyörä joka siis oli lainattu. Näin taloudellista syistä väijynyt uran lopettaminensiirtyi. 2. etappi Seuran perustamiseen johtaneet vaiheet Loppuvuodesta 1967 katajalaiset pyöräilijät alkoivat puuhaamaan oman pyöräilyn erikoisseuran perustamista. Seuran vuosikokouksessa suunnitelmat tuotiin julki ja tunteet kuumenivat. Karjalaisen kolumnissa Antero Kilpakenttä syyttää uuden seuran puuhamiehiä kaupungin ja Katajan pyöräilyn hajottamisesta. Kolumnisti paljasti, että Katajan pyöräilijöitä olisi houkuteltu pääomavirtojen ohjailulla siten, että kilpailutoiminnan taloudelliset vaikeudet pyyhkiytyvät pois. Katajan pyöräilyjaoston puheenjohtaja kielsi kilpailumatkojen taloudelliset vaikeudet. Myös työpaikkojen järjestämisestä kaupungilta vihjailtiin. Siihen aikaan kuumassa keskusjärjestökysymyksessä uuden seuran sanottiin liittyvän TUK:oon (Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto). Uuden seuran puuhamiehiksi osoittautuivat muutaman päivän Sauli Ronkainen, Pauli Ipatti ja Pentti Hyttinen päästä (Karjalainen ). Pyöräilyn harrastaminen erikoisseurassa koettiin tehokkaammaksi kuin yleisseurassa. Mainittiin myös, että entisessä seurassa ryhmällä oli ollut vaikeuksia, joita ei ole syytä tuoda tässä julkisuuteen. Syyksi omaan seuraan mainittiin myös Pauli Ipatin muutto Joensuuhun (Kajaanista). Ipatti oli kokenut vetäjä ja hänestä oli kaavailtu pyöräilijöiden vetäjää, mutta hän oli ilmoittanut, ettei voinut ottaa tehtävää vastaan TUK:n puheenjohtaja Sulo Hostila (vas.) ja Pauli Ipatti

10 Katajassa. Puheet houkutuksista ja pääomavirroista kiellettiin. Päinvastoin, tiukkuus rahasta todettiin pyöräilytoiminnan pahana jarruna Suomessa. Mm. kilpapyörien kalleutta kauhisteltiin: Italiassa 400 markkaa, Suomessa kolminkertainen hinta. Joensuun maistraattiin jätetyssä perustamiskirjassa hallitukseen kuuluivat Ipatin (pj), Ronkaisen ja Hyttisen (s. 1937) lisäksi Ensio Palviainen (vpj, s. 1933), Matti Mikkonen (siht, myös TUK:n piirisihteeri) ja Keijo Vainio. 3. etappi Joensuun Pyöräilijöiden alkuvuodet pidettiin Niinivaaralla jäsentenvälinen kilpailu, jossa yleisen sarjan matkana oli 30 km ja naisilla ja nuorilla 10 km. Ensimmäisenä kesänä järjestettiin viikkotempoja Niinivaralla maanataisin klo Sauli Ronkaiselle kellotettiin aika vuotiaiden Kari Rummukaisen ajan kohdalla on lehden tulospalstalla huomautus aikaa on pidettävä hyvänä. Sauli Ronkaisen ohella kisoissa kiersivät menestyksekkäästi myös hänen veljensä Markku ja Aulis. Vanhojen aktiivien ohella huomio kiinnittyy 17 vuotiaiden sarjassa ajaneeseen Kari Rummukainseen. Junioreista myös Jarmo Sorsa ja Markku Kuuru olivat menestyksekkäitä 15 vuotiaden luokassa. Kilpailumatkoilla käytiin mm. Kouvolassa ja Varkaudessa. Alkuvuosina Joensuun Pyöräilijöiden talviseen toimintaan kuului kiinteästi pikaluistelu, Järjestettiinpä jäsentenvälisiä kisojakin Niinivaaran radalla Markku Ronkaisen ohjauksessa ja jopa kansalliset kilpailut Mehtimäen 333 metrin radalla. TUK:n piirissä luistelu ja pyöräily olikin järjestetty samaan jaostoon, johon JoPy:stä kuuluivat Pentti Hyttinen ja Erkki Neuvonen. Nuoret luistelijat osallistuivat TUK:n nuorten tavikisoihin Lahdessa. Vuoden 1968 liiton valtakunnallinen hiihtomestari sarjassaan oli muuten Reijo Saastamoinen, Matovaaran Mahti. Samaa seuraa edusti myös Hannu Itkonen. Kumpikin kilpaili v vuotiaiden sarjassa. Joensuun Pyöräilijät oli hyvin edustettu myös TUK:n piiritoimikunnassa. Kauppalanjohtaja, varatuomari Pauli Ipatti valittiin piirin puheenjohtajaksi, Suoma Repo oli piiritoimikunnan jäsen ja Keijo Vainio tilintarkastaja.

11 Vuoden 1969 parhaana ajajana palkittiin Markku Kuuru, saavutuksena mm. hopeasija Porvoossa M 15 sarjan tempoajossa, jossa Pohjois Karjala lehden mukaan oli mukana 30 ajajaa Talvella 1970 JoPy järjesti TUK:n Pohjois Karjalan piirin pikaluistelumestaruuskilpailut. Kaikki 19 osallistujaa oli JoPy:stä, näistä 7 tyttöjä. Kesällä 1970 (?) JoPy:n nuoret pyöräilijät olivat hyvässä vedossa. Karjalainen kertoo 14.7., että Pohjois Karjalan pyöräilijöillä on jälleen hirmuinen vauhti. Tavoitteet ovat taivaanrannan yläpuolella. Joensuun Pyöräilijäin nuoret pyrkivät Suomen mestaruuteen joukkue SM kilpailuissa, jotka pidetään elokuussa Kouvolassa. Liperin Hirvosen sisaruksilla (Ritva, Eila ja Aila) on samat tavoitteet naisten sarjassa. MM kisojen kävijä Leena Hirvonenkin on hurjassa kunnossa, vaikka kilometrejä on tullut vasta niukasti. JoPy:n nuoret pyöräilijät ovat tänä kesänä olleet hyvässä kunnossa. JoPy:n vanha farmariauto on liikkunut uutterasti ympäri Suomea hakemassa voittoja kansallisista kilpailuista. Jarmo Sorsa ja vasta pari vuotta pyöräillyt ilomantsilainen Anssi Pieviläinen ovat nuorten sarjassa olleet liki voittamaton pari. Toukokuussa Pieviläinen oli Helsingissä 60 kilometrillä toinen, Outokummussa Sorsa voitti yleisen sarjan, Joensuussa Pieviläinen nuorten sarjan, Sorsa oli yleisessä neljäs. Turussa Sorsa kipusi neljänneksi kaatumisesta huolimatta. Mäntsälässä molemmat kilpailivat nuorten sarjassa, ja tuli kaksoisvoitto Pieviläisen johdolla. Viikkoa aikaisemmin Lahdessa ja Orivedellä otti Pieviläinen voitot. Entiset aktiivit Jorma ja Pentti Hyttinen sekä Sauli Ronkainen toimivat nuorten valmentajina. Sorsan ja Pieviläisen ohella mainitaan voitosta ajavina nuorina Kari Oikarinen, Ossi Väisänen ja Juha Kääriäinen. Tässä vaiheessa nousevat esille myös muut Väisäsen veljekset Osmo, Timo ja Arvi. Sunnuntaina järjestettiin Tainionkosken ajot. Joensuun Pyöräilijöitten Jarmo Sorsa voitti C luokan ja Liperin Taimen tytöt korjasivat kolmoisvoiton naisten sarjassa Joensuulaisilla oli huono päivä: C luokassa ajavalta Anssi Pieviläiseltä meni heti alkumatkasta vaihteensiirtäjä ja näin matka keskeytyi. Sarjassa N 17 Kari Oikarisen päälle ajettiin ja näin joutui keskeyttämään matkan, tällöin hän oli sarjansa johdossa. C luokan voittajalta Jarmo Sorsalta meni rengas, mutta onneksi huoltoauto oli paikalla ja näin Sorsa pääsi jatkamaan matkaa.

12 Joensuun Pyöräilijöiden nuorten joukkue pyrki joukkueajon Suomen mestaruuteen Kouvolassa elokuussa. Toiveet täyttyivätkin osin. Jarmo sorsa ajoi pronssia M 18 sarjassa Varkauden ja Joensuun välisellä maantiellä. Anssi Pieviläinen oli neljäs. En ole tyytyväinen tähän, paremmin olisi pitänyt mennä, kommentoi Sorsa. TUK:n neljännet liittokisat vuonna 1970 järjestettiin Porissa. Monet kisoihin osallistuvat kulkivat matkan polkupyörällä, näin teki myös Joensuun Pyöräilijöiden 15 henkinen joukkue. He olivatkin pisimmän pyörämatkan kulkeneita, 600 km. Menomatkaan käytettiin neljä päivää niin, että perillä oltiin lauantaina liittojuhlan ollessa seuraavana päivänä. Myös matka takaisin oli tarkoitus pyöräillä. Rata ajossa Sorsa polki Keskuskentällä nuorten 1 km:n aikaajon piiriennätyksen 1.24,2. Vuonna 1971 Jarmo Sorsa alkoi saavuttaa mainetta kirimiehenä. C luokan ajajana hän hankki voittoja A ja B luokan ajajista. Sorsa ja Pieviläinen saavuttivat yhä suurempaa kansallista menestystä 17 vuotiaiden sarjassa. Perinteisissä Hyrylän ajoissa he saavuttivat kaksoisvoiton. (1971?) Lahdessa Vesijärven ympäriajossa puolestaan M 17 sarjassa Anssi Pieviläinen voitti ja Kari Oikarinen sijoittui neljänneksi (?) Joensuun Pyöräilijät kilpailutti nuoria kykyjään Turussa, Pietarsaaressa ja Kälviällä jo vappuun mennessä. Kauden lopussa Jarmo Sorsa oli M 18 sarjan ylivoimainen [ranking]pisteykkönen koko maassa. Anssi Pieviläinen oli neljäs. Sorsa kilpailu paljon myös C luokassa parhaana saavutuksenaan Eläintarhan ajon voitto. Nuorten SM kisoissa hänen parhaaksi saavutuksekseen jäi maantieajon pronssi. Neljäs sija tuli kilometrin aika ajossa, 3 kilometrin takaajossa ja aika ajossa. Jarmo Sorsa Syksymmällä seura järjesti kolmena perättäisenä tiistaina nuorisopyöräilykilpailut alle 11, 13 ja 15 vuotiaiden sarjoissa. Vuosi 1973 alkoi tiedolla, että Suomen Pyöräilyliiton 12 henkiseen alle 21 vuotiaisen olympiavalmennusryhmään oltiin valitsemassa sekä Jarmo Sorsaa että Anssi Pieviläistä. Valmennusryhmän jäsenille oli luvassa viikonloppuleirejä kerran kuussa talvikauden ajan joulukuusta huhtikuuhun. Anssi Pieviläinen 1970 luvun alku oli seuran urheilullista kukoistusaikaa, joka päättyi parhaiden aktiiviajajien siirtymiseen Tainionkosken Tähteen.

13 Joensuun Pyöräilijät kisajärjestäjänä Joensuun Pyöräilijät jatkoi Katajan perinteitä myös kisojen järjestäjänä. Kortteliajot jatkuivat Campingkortteliajojen nimellä edellisvuotisella reitillä Silta Koulu Koski Länsikatu. Mukana oli lähes kolmekymmentä hyvää polkijaa Joensuut ajot pidettiin perinteisellä paikallaan elokuun loppupuolella. Kortteliajo kierr, 28 km 1. Jarkko Arkia (B lk) A lk 1. Sauli Ronkainen OLK JoPy Kari Hujanen Kataja km 1. Tero Niemi TY km 1.Jarmo Sorsa (C lk) A B lk: 1. Pekka Hovi 1973 LaPy 1.04,09 Joensuun Ajot km? 1. Kalevi Eskelinen 2. Jarmo Sorsa (C lk 1.) km 1. Pekka Hovi 1973 PT JoPy Vuonna 1971 kilpailtiin Noljakkaan suuntautuvalla lenkillä lähdettiin Kuopiontieltä ammattikoulun kohdalta kohti Outokumpua ja sieltä takaisin.

14 4. Etappi 1970 luvun loppu: toiminnan uudelleen käynnistäminen Joensuun Pyöräilijöille vuodet 1974 ja 1975 olivat vailla toimintaa. Seuran johtokuntra järjestäytyi uudelleen huhtikuussa Käynnistämisessä olivat mukana Toivo Haverinen (pj), Arvi Väisänen, Juha Kääriäinen, Veikko Kärkkäinen ja Seppo Timonen. Toiminta oli aloitettava alusta sekä urheilullisesti että taloudellisesti. Painopiste asetettiin junioritoimintaan. Kevät avattiin kuntoajolla Urheilutalolta Höytiäisen hiihtomajalle. Johetuja harjoituksia alettiin järjestää Niinivaaralla. Nuorten sarjakilpailuitaajettii yksi keväällä ja kaksi syksyllä. Nappula ajoissa oli 8 14 vuotiaille pojille ja tytöille sarjat yhtäältä yleispyörille, toisaalta retkeily ja kilpapyörille alle ja yli 16 vuotiaille. Karjalan maassa julkaistussa jutussa ( ) annettiin myös vinkkejä kuntopyöräilijöille. Vuonna 1978 seuran puheenjohatajana toimi Markku Kuuru. Toukokuun 7. päivänä seura oli järjestämässä suurta massaetsintää pyöräilykyjen löytämiseksi paikkakunnalta. Katukuva kertoi nuorison käytössä olevan runsaasti harjoitus ja kilpailukäyttöönkin soveltuvaa välineistöä. Fillaritalkoot niminen kilpailu järjestettiin Lakantiellä väliaikalähdöllä. Matkana oli 4 kilometriä, alle 13 vuotiaille 2 km. Normaalipyörille annettiin tasoitusta vaihdepyöriin nähden. Tapahtumalla haluttiin löytää harjoittelija ja harjoituysryhmän, joka jatkaisi 70 luvun alun vauhdikasta linjaa. Hyvään tulokseen toivottiin päästävän seuran toimihenkilöiden ja vanhempien tiiviillä yhteistyöllä. Seuralla oli kymmenkunta kilpapyörää, joita halukkaat saattoivat kokeilla. Toimintaa uudelleen käynnistämässä 1976: Seppo Timonen (vas.),, Veikko Kärkkäinen, Juha Kärkkäinen, Arvo Väisänen, Arvo Väisänen ja Toivo Haverinen (pj) Joensuun Pyöräilijät lähdössä lenkille Urheilutalon edestä vuonna luvun lopulla Joensuun Pyöräilijöiden jäsenmäärä oli vajaa 100. Kuuru kertoi seuran olevan ainoa pyöräilyseura Pohjois Karjalassa, muuta silti oli pulaa ajaja aineksesta kilpailumielessä. Yhteisharjoituksia järjestettiin maanataisin klo 17 Urheilutalon edustalla ja kesäkuun alusta rata ajoa Niinivaaran kentällä joka torstai. Kuntopyöräily oli voimakkaasti esillä järjestettiin retkeilyajo Ilomantsin ja jakokosken teitä lossille ja Uimaharjuntietä takaisin Joensuuhun. Tapahtumalla etsittiin myös kilpahenkisiä pyöräilijöitä. Öljykriisien myötä polkupyörien myynti oli lisääntynyt. Retkeilypyörät olivat

15 ilmestyneet katukuvaan. Bensiinin hinnan noustua polkupyörää käytettiin auton ja mopedin sijaan enemmän kulkuvälineenä TUK:n piirimestaruuskilpailuissa (tempo) Noljakassa hallitsivat Väisäsen veljekset, Reino voitti, Arto oli toinen. Ikämiehissä Pentti Hyttinen oli palannut satulaan. Alle 13 vuotiaissa Petri Hyttinen oli ylivoimainen. Välipäivä: katsaus Pohjois karjalaisen pyöräilyn toimintaympäristöön 1980 luvun taitteessa Työväenurheilun eheytyminen Pohjois Karjalassa TUK:n piirikokouksen antama julkilausuma (Pohjois Karjala ) piti työväen urheiluliikkeen yhdistämistä arvokkaana asiana ja [piiri] antaa tukensa näille ponnistuksille. Yhdistämisessä on otettava huomioon TUK:n asialliset ja urheilutoimintaa koskevat ehdotukset Lisäksi todettiin, että yhdistäminen olisi saatava aikaan mahdollisimman pitkälle vapaaehtoisesti. Asiasta on keskusteltava avoimesti ja toverillisesti, jotta yhdistetty työväenurheilu voi aloittaa toimintansa yhtenäisenä ja voimakkaana. TUL:n piirikokouksen julkilausumaa Pohjois Karjala uutisoi : Eheytystoimet tulisi saattaa päätökseen siten, että TUL:n 60 vuotisjuhlallisuudet voitaisiin toteuttaa yhteisin rivein. Eheytyksen yhteydessä ei TUL:n itsenäistä porvarillisista urheilujärjestöistä riippumatonta toimintaa saa vaarantaa. Työväenliike tarvitsee oman itsenäisen liikunta ja kasvatusjärjestön Joen Pyörä 80:n perustamiseen johtaneet vaiheet 1970 luvun lopussa Joensuun Pyöräilijöiden puheenjohtajaksi valittiin Pentti Hyttinen. Hänen voimakas persoonansa herätti myös ristiriitoja. Ne, joiden mielipiteet seuran suunnasta ja kehittämisestä jäivät vähemmistöön, tunsivat asemansa turhauttavaksi. Ulospääsykeinoksi nähtiin oman kilpaurheiluhenkisen seuran perustaminen. Seura liittyi SVUL:oon. Joen Pyörä 80 on perustamiseen vaikuttaneet syyt saivat ironisen välinäytöksen Kiteellä 1981, kun henkilöauto oli päässyt ajamaan kilpailun loppusuoraa kirivää kilpailijajoukkoa vastaan. Auto osui Pentti Hyttiseen, joka kuoli tapaturmassa. Joen Pyörä matkalla Ranskaan 1982

16 Katsaus pohjoiskarjalaiseen pyöräilyn seuratoimintaan 1980 luvun puolivälissä Ensimmäisenä vuonna maksaneita jäseniä oli 45. Väisästen veljesten odotukset eivät toteutuneet. Varsin pian uudenkin seuran toiminta kääntyi kuntoilupainotteiseksi. Karjala Pyöräilee 89 lehdessä on mm. kuva seuran Ranskan matkalta vuonna Ohjelmaan kuului kilpa ja kuntourheilu kaikissa muodoissaan seura otti ohjelmaansa triathlonin. Myös maastopyöräily oli mukana jo 1980 luvun lopussa. Karjalan Maa teki katsauksen maakunnan pyöräilyseurojen tilanteeseen. Yhteisenä huolena oli pyöräilevän nuorison puuttuminen, varsinkin 16 ja 18 vuotiaisiin kaivattiin lisää osanottajia ja tähän myös uskottiin. Tuolloin Joen Pyörässä oli noin sata jäsentä ja ohjelmaan kuuluivat viikoittainen yhteislenkki keskiviikkoisin. Samassa lehdessä todettiin Viinijärven Urheilijoiden ja Polvijärven Vauhdin pyöräilytoiminnan laantuneen kilpapyöräilijöiden muutettua paikkakunnalta. Viinijärven pyöräilyä vetämään oli ehtinyt Timo Väisänen. Vuonna 1989 seuran johtokuntaan kuuluivat Kalle Väisänen (pj), Pekka Karvinen, Seppo Kunnasluoto, Aaro Parviainen, Arvi Väisänen. Heljä Väisänen ja Timo Väisänen. Tuolloin seurassa oli noin 100 jäsentä. Joen Pyörän toiminta kääntyi kuntopyöräilyn suuntaan ja tämä ei tyydyttänyt kaikkia kilpailuhenkisiä jäseniä. Mm Väisäsen veljekset nähtiin seuraavaksi Viinijärven urheilijoiden riveissä 1980 luvun lopulla. Joen Pyörä lanseerasi maastopyöräilyn Joensuun seudulle luvun lopulla

17 5. etappi Jouko Kauppisen puheenjohtajakausi : toiminta vahvistuu Luottamustoimet Pentti Hyttisen tapaturmaisen kuoleman jälkeen seuran puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kauppinen. Hän toimi puheenjohtajana lähes vuosikymmenen lukuun ottamatta vuotta 1985, jolloin tehtävää hoiti Pertti Peräkasari. (tiedot vuosilta 1983 ja 1986 puuttuvat). Lyhyen siirtymäkauden Taloudenhoitajana toimi koko tarkastelukauden Jouko Naumanen, joka itse asiassa on tehtävässä vielä vuonna Muut seuran johtokunnan jäsenet vaihtuivat tiheämpään: Joensuun Pyöräilijät ry:n johtokunnan/ hallituksen jäsenet Jouko Kauppinen pj pj pj pj, pj pj koulut siht Veijo Soikkeli vpj vpj vpj vpj x Jouko Naumanen rah. rah rah rah, rah. rah. rah.. siht Sulo Toroskainen x Ilmari Majoinen x x x x x x Markku Ronkainen x x x x Petri Hyttinen x x x vpj vpj vpj Jukka Rajasuu x x Martti Kuittinen x Martti Ratinen x x x x x valm. Heli Toroskainen siht siht Pertti Peräkasari x pj Mirja Koskela x siht siht siht Ilkka Karttunen x x Pertti Hynynen x x x x Markku Puhakka x x x Onni Makkonen x x Mikko Pihlman x x x Reino Saastamoinen x x x Oiva Ryynänen x Pasi Saastamoinen x Rah. = rahastonhoitaja Koul.siht. = koulutussihteeri Valm. = valmentaja

18 Kilpailijat Vuonna 1982 TUL:n mestaruuskilpailuissa Kiimingissä seuran joukkue sijoittui M 18 sarjassa kolmanneksi joukkueella Petri Hyttinen (s ), Esko Ronkainen (s ), Petri Rajasuu. Samoissa kisoissa Sauli Ronkainen sijoittui M 41 sarjassa niin ikään kolmanneksi. Kilpailijoiden määrä lisääntyi 1980 luvun alkupuolella. Vuonna 1986 seuralla oli 13 lisenssiajajaa. Omissa TUL:n mestaruustempoajoissa 1987 paras menestys tuli M 35 sarjassa, jossa Paavo Miinalainen sijoittui neljänneksi ja Martti Ratinen viidenneksi. Samassa sarjassa kilpaili myös joensuulaisille myöhemmin tutuksi tullut Veijo Pyötsiä, Muhoksen Voitto, sijoittuen 11:nneksi. Samoihin aikoihin seuran lisenssiajajiksi luetellaan (1988): $ Kalevi Hiltunen M 35 $ Ilkka Karttunen (s ) C $ Marko Korhonen C $ Mirja Koskela N $ Eelis Kuosmanen M 41 $ Janne Kuosmanen M 14 $ Harri Mutanen (s ) C $ Mikko Pihlman M 41 $ Juha Ratinen M 18 $ Mari Ratinen (s ) N 12 $ Martti Ratinen (s ) M 35 $ Kirsi Ryynänen N 14 $ Marika Saastamoinen N 14 $ Pasi Saastamoinen M 16 JoensPy TUL:n mestaruuskilpailuissa 1983 Ryhmäkuvassa keväällä 1988 vasemmalta: Kalevi Hiltunen, Sirpa Saastamoinen, Kari Hiltunen, Marika Saastamoinen, Terttu Ratinen, Mari Ratinen, Martti Ratinen, Mirja Koskela, Ilkka Karttunen, Hannu Toroskainen, Mikko Pihlman ja Eelis Kuosmanen.

19 Vuonna 1988 Kirsi Ryynänen sijoittui sarjassaan TUL:n mestaruustemmossa hopealle ja Pasi Saastamoinen pronssille. Seuraavana vuonna uusia lisenssiajajia olivat Petri Hyttinen (s. 1975)(M 16), Marika Ryynänen (N 14) ja Antti Salmela (M 10). Seuran junioriajajat olivat menestyksekkäitä: Kirsi Ryynänen voitti TUL:n metsaruuden temmossa (N 16)ja oli SM kisoissa 6:s, Marika Saastamoinen oli pronssilla TUL:n mestaruustemmossa ja 5:s SM temmossa (N 14) sekä Antti Salmela pronssilla TUL:N mestaruus temmossa. Veteraaneista Martti Ratinen oli TUL:n mestaruuskilpailuissa pronssilla sekä temmossa että maantiellä M 35 sarjassa sekä 9:s SM temmossa. Vasemmalta Ilkka Karttunen, Harri Mutanen, Mikko Pihlman, Raimo Holopainen, Ryhmäkuva vuodelta Martti Ratinen 1990: vasemmalta ja Juha Ratinen Ilkka vuonna Karttunen, Mikko Pihlman, Raimo Holopainen, Martti Ratinen ja Juha Ratinen Vuonna 1990 Marika Ryynänen voitti N 14 sarjan Suomen mestaruuden. Lisäksi tyttöjen joukkue Kirsi Ryynänen Marika Saastamoinen Marika Ryynänen ylsi SM hopealle n 18 sarjan joukkueajossa Tampereella ja pronssille TUL:n naisten joukkueajon mestaruuskilpailuissa. TUL:n mestaruuskilpailuissa mitaleille sijoittuivat lisäksi Pasi Saastamoinen (pronssia, M 18) ja Mikko Pihlman (hopeaa, M 41). Tarkastelukauden lopussa 1991 seuran lisenssiajajia olivat: Petri Hyttinen (C) $ Petri Hyttinen (M 16) $ Ilkka Karttunen (C) $ Mirja Koskela (N) $ Eelis Kuosmanen (M 43) $ Janne Kuosmanen (M 16)

20 $ Harri Mutanen (C) $ Martti Ratinen (M 43) $ Mikko Pihlman (M 43) $ Juha Ratinen (M 18) $ Mari Ratinen (M 14) $ Kirsi Ryynänen (N 16) $ Marika Ryynänen (N 14) $ Marika Saastamoinen (N 16) $ Pasi Saastamoinen (M 18) $ Antti Salmela (M 10) Kilpailujen järjestäminen Joensuun Pyöräilijät oli elvyttänyt perinteisen toukokuisen kortteliajon vuonna Kilpailut houkuttelivat alkuvuosina n. 60, mutta parhaimmillaan vuonna 1992 jopa 89 kilpailijaa. Joensuun kortteliajon kanssa samaan viikonloppuun sijoittuvat Outokummun Vesan järjestämä Viinijärven ympäriajo, joka aloitettiin vuonna Nämä kilpailut houkuttelivat Joen kaupunkiin joukon Suomen kärkiajajia, varsinkin Kouvolan ja Imatran seudun perinteikkäät ja Vahvat seurat (Tainionkosken Tähti ja Kouvolan Pyöräilijät) olivat aina vahvasti edustettuina. Kortteliajon lähtö ja maali olivat kaupungintalon edustalla Rantakadulla, jolta käännyttiin Länsi ja Itäsillan kautta Itärannalle, ramppia pitkin ylös Suvantokadulle ja vauhdikkaasti kurvaten takaisin Rantakadulle. Kilpailun ajankohta haki aluksi paikkaansa, mutta vakiintui toukokuun loppuun luvun jälkipuolelle kehkeytyi vetovoimainen pyöräilyviikonloppu, kun Outokummun Vesa järjesti seuraavana päivänä Viinijärven ympäriajon. Kirimistää Joensuun kortteissa Vuoden 1991 ajot jouduttiin peruuttamaan siltaremontin vuoksi. Vuonna 1988 taas oli unohdettu kysyä TVL:n lupaa kisoille ja niinpä laitoksen hoidossa olleet Suvanto ja Itäsilta nousivatkin pystyyn kesken yleisen sarjan kilpailun. Tapahtuma herätti ansaittua hämmästelyä lehdistössä. Onko joku pyöräkisa tärkeämpi kuin Bruvikin lähtö, ihmetteli sulkumestari Väinö Piironen tapahtumaa (Karjalainen ). Joensuun poliisilaitoksen päivystävä komisario Auvo Pölönen oli sovittelevampi: Yhteistyökykyä ja tilannearviointia pitää siitä huolimatta pystyä olla vaikka joku muodollinen lupalappu olisikin jäänyt täyttämättä. Henkilöt ja heidän asenteensa pystyvät vielä entisestään pahentamaan byrokratian ongelmia. Toinen perinteinen jo Katajan ajoilta periytyvä pyöräilykisojen järjestämisajankohta oli elokuun loppupuoli luvullakin tuona ajankohtana järjestettiin

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan piirinmestaruuskilpailut Viesti TULOKSET

Pohjois-Karjalan piirinmestaruuskilpailut Viesti TULOKSET Miehet 16 3x5 km 1. 15 Liperin Hiihtoseura 47.03,8 Os. 1 Jesse Piiroinen 40054607 1 14.29,5 Os. 2 Paavo Pakarinen 33239958 1 30.46,3 1 16.16,8 Os. 3 Veeti Pyykkö 33685874 1 47.03,8 1 16.17,4 Naiset 16

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Maantiejuoksut jälleen takana - olosuhteet historian parhaimmat

Maantiejuoksut jälleen takana - olosuhteet historian parhaimmat Mari Järvenpää juoksi reittiennätyksen! Maantiejuoksut jälleen takana - olosuhteet historian parhaimmat YLEISURHEILU: PULLISTUKSEN MAANTIEJUOKSUT SAARIJÄRVI Teksti/Kuvat Arto Hyytiäinen Maantiejuoksut

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985

Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 Kuopion Urheiluautoilijoiden historiaa vuosilta 1960 1985 1961 Seuran toiminta on ollut vireää alusta alkaen. Vuonna 1961 seura järjesti ensimmäiset jäärata-ajot Keskuskentällä aivan Kuopion keskustan

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

1 (7) Onni Hurskainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:04:45 04:45 2 (6) Voitto Voutilainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:05:14 05:14

1 (7) Onni Hurskainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:04:45 04:45 2 (6) Voitto Voutilainen Joensuun Kataja M 8v. 1 km 11:00:00 11:05:14 05:14 Lieksan Kansalliset 14.1.2017 Naiset 8 v 1,0 km V 1 (2) Noora Hukka Joensuun Kataja N 8v. 1 km 11:00:00 11:05:16 05:16 2 (1) Aino Kolmonen Joensuun Kataja N 8v. 1 km 11:00:00 11:05:27 05:27 Miehet 8 v

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO

ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO ETÄMETSÄNOMISTAJIEN SM METSÄTAITOKILPAILUT EVO 2014 10.5.2014 Kisailijoita ryhmäkuvassa pihalla. Osanottajamäärä oli uusi ennätys. TULOKSET JOUKKUEET 1. Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry 337 pistettä

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

VUODEN 2016 ORIMATTILAN MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA JOUKKUEIDEN PALKITSEMINEN

VUODEN 2016 ORIMATTILAN MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA JOUKKUEIDEN PALKITSEMINEN VUODEN 2016 ORIMATTILAN MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA JOUKKUEIDEN PALKITSEMINEN Kaupunki palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat ja joukkueet. Urheiluseuroja on pyydetty toimittamaan esitykset perusteluineen

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS

ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS ISTUMALENTOPALLON 34. KOTKA-TURNAUS Karhulan liikuntahallilla lauantaina 6.2.2016 KANSAINVÄLINEN ISTUMALENTOPALLOTURNAUS VUODESTA 1983 Kuva: KSI/Juha Parkko 34. Kotka-turnauksen voittajat - KSI Kotka T

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan vapaa-ajan kalastajanpiirin pilkkimestaruuskilpailut ja piiri-cup III. pidettiin 4.3. Liperin Kirkkolahdella.

Pohjois-Karjalan vapaa-ajan kalastajanpiirin pilkkimestaruuskilpailut ja piiri-cup III. pidettiin 4.3. Liperin Kirkkolahdella. Pohjois-Karjalan vapaa-ajan kalastajanpiirin pilkkimestaruuskilpailut ja piiri-cup III pidettiin 4.3. Liperin Kirkkolahdella. Miehet: 1. Korhonen Martti JO-93, 5840g 2. Matikainen Heikki PKUK, 5370g 3.

Lisätiedot

Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys

Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys Mynämäen kunnanjohtajan tervehdys URHEILUKESKUKSEN MAASTOSSA PYÖRÄILLÄÄN Lauantaina 18.7.2015 maastopyöräilyn XCE SM- kilpailut tarjoavat jännittäviä ja mielenkiintoisia hetkiä Mynämäen Urheilukeskuksen

Lisätiedot

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi Tulokset 15.1.2012 Jäsentenvälinen Hanhijärvi NAISET 1 Aili Jäppinen 1548 gr 2 Laila Helsten 691 gr 3 Varpu Korhonen 344 gr 4 Arja Villanen 288 gr 5 Terttu Huhtiniemi 233 gr MIEHET 1 Kimmo Hyvärinen 2220

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

Kuntotapahtumat 7 x Keski-Uusimaa Rastit, 1853 (1827) suoritusta keskimäärin 265 osallistujaa / tapahtuma

Kuntotapahtumat 7 x Keski-Uusimaa Rastit, 1853 (1827) suoritusta keskimäärin 265 osallistujaa / tapahtuma 30.12.2009 1(5) TVV SUUNNISTUS TOIMINTAKERTOMUS 2009 TVV jatkoi TVV2010 projektia, jonka tavoitteena on nostaa seura nuorisosuunnistuksen kärkiseurojen joukkoon Suomessa. Seuran nuoret menestyivät parhaiten

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Tulokset Honkasaari parikilpailu

Tulokset Honkasaari parikilpailu Tulokset 20.1.2013 Honkasaari parikilpailu 1 Pekka Turunen 7305 Pekka Leskinen 2733 10038 gr 2 Jaakko Villanen 5949 Terttu Huhtiniemi 1847 7796 gr 3 Jaakko Pöntinen 4449 Jari Karhu 3030 7479 gr 4 Leo Korhonen

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut TULOSLUETTELO

Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut 25. - 26.2.2017 TULOSLUETTELO 10m ilmakivääri H, H50, H60, H70. H75, D ja D50, 10m ilmapistooli H, H50, H60, H70, H75, D ja D50 Näytöslaji 10m ilmapistooli

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet:

Nuoret: Naiset: 1 Lehikoinen Kirsi Liperin urheilukalastajat 2798 2 Ovaskainen Heidi Pielisen pilkkijät 2236. Miehet: SM-lohipilkki 20.3.2016 Pirttilahdella Osallistujia oli 560 Pakkasta oli aamulla kymmenisen astetta, mutta päiväksi lämpeni -2 asteeseen Kaloja nousi yhteensä 175,796 kg Nuoret: 1 Hirvonen Niilo Outokumpu

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006

NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 NAANTALIN LÖYLYN YLEISURHEILUJAOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Yleisurheilujaoston kokoonpano puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsenet -Kari Löyttymäki -Karri Packalen -Jouko Huppunen -Jari Rand -Sanna

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

2. TOIMINTA Jaoston toimintaan kuuluu suunnistuksen kilpailu- ja harjoitustoiminta sekä talkootoimintaa.

2. TOIMINTA Jaoston toimintaan kuuluu suunnistuksen kilpailu- ja harjoitustoiminta sekä talkootoimintaa. Pudasjärven Urheilijat ry SUUNNISTUSJAOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. JAOSTO Suunnistusjaosto on pitänyt vuoden 2007 aikana 2 kokousta. Kalevan Rastiviestien tiimoilta kokouksia, jossa jaoston edustus on

Lisätiedot

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051

1 Jorma Soppela Into Kemi Arto Björkman Into Kemi Pertti Ojala TuWe Turku Mauri Kauramaa EuKi Eurajoki 1051 Joensuun Keilailuliitto Joensuun Keilahalli TUL SM 2014 A-taso, 6 sarjaa eu (24.03.2014-27.04.2014) Valvoja:PoRa MAB Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Jorma Soppela Into Kemi 1100 0

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 Joensuu, Veteraanikansalliset 10.7.2016 M30 100 m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37 M35 100 m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 M35 1500 m 1. Simo Hämäläinen Joensuun Kataja 4.32,61 M35 pituus

Lisätiedot

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland

avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti Skills Finland Taitaja9 täytti maaliskuussa 10 vuotta. Kilpailun isä, Pekka Ruokomäki sai idean kilpailusta syksyllä 2001. Espoon Matinkylässä

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

Avoimet Lappeenrannan satama

Avoimet Lappeenrannan satama Avoimet Lappeenrannan satama 20.9.2008 NAISET 1 Arja Villanen 3450 gr 2 Terttu Huhtiniemi 1880 gr 3 Seija Mäkirinta 1690 gr 4 Mirja Huotilainen 1555 gr 5 Martta Huuskonen 1170 gr 6 Varpu Korhonen 1055

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa

Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa Team Manninen Bros Honda tiimillä piti kiirettä viikonloppuna testitilaisuuden ja kilpailujen muodossa Teksti ja kuvat vapaasti julkaistavissa. teksti ja kuvat: Team Manninen Bros. Honda tiedotus Jere

Lisätiedot

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo

DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo DHTornarit ry toimintasuunnitelma kaudelle 2011 Sisällysluettelo Yleistä...2 Kausi 2010 yhteenveto...2 Painopisteet toiminnan kehittämisessä kaudelle 2011...2 Tiedottaminen...2 Yhteistyökumppanit...3 Kilpailutoiminta...4

Lisätiedot

Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS. Keilakausi 2015/ toimintavuosi

Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS. Keilakausi 2015/ toimintavuosi Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS Keilakausi 2015/2016 46. toimintavuosi Tämä toimintakertomus sisältää keskeisimmät seuran tapahtumat keilakaudelta, lisättynä tulososiolla, sekä muutamalla kuvalla höystettynä.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS Yleistä. Seuran hallinto. Seuran kokoukset. Viestintä. Harjoittelu

VUOSIKERTOMUS Yleistä. Seuran hallinto. Seuran kokoukset. Viestintä. Harjoittelu 1 VUOSIKERTOMUS 2015-2016 Yleistä Kausi 2015-2016 oli seuran 25. toimikausi. City Bowlers osallistui sekä HBL:n alaisiin kilpailusarjoihin että valtakunnansarjoihin ja ystävyysotteluita pelattiin useita.

Lisätiedot

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA

KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA KOKKOLAN SUUNNISTAJAT RY SYYSKOKOUS 8.12.2007 VESI-VEIJARI, HAKALAHDENKATU TERVETULOA ESITYSLISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 JÄRJESTÄYTYMINEN 2.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 2.2 Valitaan kaksi

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset

MAB. MAB mest 2-mj. Lopputulokset TUL:n mestaruuskilpailut Kemissä 2007 Henkilökohtainen MAB Seura 1. Björkman Arto Kemi Into M 1332 2. Rantanen Jari Turku Tuwe A 1265 3. Impivaara Kari Turku Tuwe B 1259 4. Kauramaa Tommi Eurajoki EuKi

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot 7.1.2017 Juva MIEHET 10 V 2 KM V 1 1 Veikka Huuskonen Rantasalmen Urh 140654 08:11,6 2 2 Nuutti Seppänen Sulkavan Urh-41 345398 08:55,9 0:44,3 3 4 Johannes Kääriö Sulkavan

Lisätiedot

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta

Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020. Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Alueelliset metsäsertifiointitoimikunnat 2016 2020 Eteläinen metsäsertifiointitoimikunta Stefan Borgman, pj Mauri Nousiainen Mikael Rosenberg Samuli Hujo Antero Lehti Erkki Penkari Markus Niemelä Kimmo

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2013 M I E H E T 60 m 7,12 +1,5 Joonas Makkonen -88 2008 hallissa 6,67 Nnamdi Anusim -72 2005 100m 10,46 +1,1 Nnamdi Anusim -72 2007 150 m 17,15-0,3 Joonas Makkonen

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintakertomus 2011 SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 1(6) Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintakertomus 2011 Versio 1.0H Toiminnanjohtaja Eeva Isokorpi SUOMEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2(6) Sisällysluettelo 1 KILPAILUT... 3 1.1

Lisätiedot

8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet

8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet 8. - 10.3.1985, RIIHIMÄKI, Voima-Veljet 1. Jyrki Vesterinen Lappeenrannan Työväen Urheilijat 2. Ismo Kortesmaa Peräseinäjoen Toive 3. Martti Uusi-Ranta Ilmajoen Kisailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano.

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano. PÖYTÄKIRJA: PUUVENEJAOSTON KOKOUS Aika: 17.10.2015 klo 18.00 22.30 Paikka: Hotelli Gustavelund, Tuusula Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Laukkala- Sulkava

Laukkala- Sulkava URMAS-CUP 1. päivä Iisalmi 17.5.2014 Sarja N Paras aika 23.51 1. Annunen Enni K-P 275 268 570 1113 2. Tiainen Tarja K-P 261 288 552 1101 3. Jaakola-Kääriä Kati Oulu 261 288 546 1095 4. Jänkälä Niina Lappi

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo

TEKNINEN OPAS. Liakan tempo TEKNINEN OPAS Liakan tempo 2.7.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Kilpailun toimihenkilöt 2. Ohjeita kilpailijoille ja huoltajille 3. Kilpailu 4. Liitteet - kartat - kilpailunumeron kiinnittäminen - lähtöluettelot

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta

UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005. Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta UUTISIA JA KISASIJOITUKSIA VUOSILTA 2004-2005 JOULUKUU 2005 Parketti vietti joulujuhlaa (13.12.2005) Järjestötalolla Katso kuvia joulujuhlasta Tanssiesitysten lomassa suoritettiin menestyksekkäästi F-katselmus

Lisätiedot

Joen Yawaran harjoitusajat keväällä 2010

Joen Yawaran harjoitusajat keväällä 2010 Joen Yawara ry:n tiedote 1/2010 Joen Yawaran harjoitusajat keväällä 2010 HARJOITUSAIKOIHIN SAATTAA TULLA MUUTOKSIA! SEURAA TIEDOTUSTA! Harjoituspaikkojen osoitteet: Joensuu: Koskikatu 12, Joensuun urheilutalo.

Lisätiedot

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 12.3.2014 IITIN URAJÄRVELLÄ TULOKSET: NAISET ALLE 70V: 1. Lämsä Lilja Iitin Eläkkeensaajat 1714g 2. Pölönen Terttu Haminanseudun Oloneuvokset 1668g 3. Huhtiniemi

Lisätiedot