SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 116 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vuosien kaavoitusohjelman ja vuoden 2013 kaavoituskatsauksen hyväksyminen 119 Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 120 Tontinvarausajan pidentäminen Suodenniemen Kelarannan rantasaunan tontin vuokraus Esitys kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi Äetsäntien varteen välille valtatie 12 - Kyntäjäntie 123 Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat 124 Taapelikadun katusuunnitelma Tarjoukset työkone- ja kuljetuspalveluista sopimuskaudelle Kiinteistö Oy Apajan Kulman kirje vinopysäköintipaikkojen rakentamiseksi Liekolankadulle 127 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Kaaja Kari jäsen Kaunismaa Ritva jäsen Matintalo Maria jäsen Niemi Pirkko jäsen Rintamäki Matti jäsen Salminen Mauri jäsen, vpj Sillanpää Mika jäsen Suhonen Kari jäsen, puheenjohtaja Selin Jukka-Pekka kaupunginhallituksen edustajan varajäsen Tuomisto Jorma tekninen johtaja Vainiomäki Kauko yhdyskuntatekniikan päällikkö Lähteenmäki Pasi suunnitteluinsinööri Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Poissa Suntila Hilkka jäsen Suoniemi Marko kaupunginhallituksen edustaja Rauva Kalle nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kari Suhonen puheenjohtaja :t Outi Jukarainen pöytäkirjanpitäjä Pirkko Niemi Matti Rintamäki Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 9-15, kaupungintalo Aarnontie 2 A, II kerros

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLTK 116 Kokous on laillinen kun saapuvilla on puolet lautakunnan jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta TEKLTK 117 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuoros sa ovat Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki. Ehdotus teknjoht: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki. Päätös: Valittiin Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Vuosien kaavoitusohjelman ja vuoden 2013 kaavoituskatsauksen hyväksyminen TEKLTK 118 Vuosia 2014 ja 2015 koskeva kaavoitusohjelma on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavoitusohjelman sisällöstä tiedoitetaan kaupunkilaisille kaavoituskatsauksena. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoitusohjelman sisältö toimii samalla Sastamalan kaavoituskatsauksena. Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta antaa kaavoituskatsauksen. Yhdyskuntasuunnittelu on laatinut ehdotuksen Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelmaksi Ehdotus esitellään kokouksessa. Kaupunkirakennesuunnitelma ja kaupungin strategia ovat olleet ohjelmaa suuntaavina asiakirjoina. Uusien pientaloalueiden ja täydennysrakentamiseen tähtääviä kaavoja jatketaan ja aloitetaan lähinnä keskustassa ja Mouhijärven alueella. Asuinpientaloille asemakaavoitettuja tontteja on Sastamalassa varantona yhteensä noin 320 kpl ja niistä kunnallistekniikan piirissä on 157. Huomattava osa tonteista on kuitenkin alueilla, joilla niistä ei ole kysyntää. Häijäässä pientalojen rakennuspaikkoja ei ole varattavissa lainkaan. Keskustan itäosassa on vain viisi ja pohjoisosassa yhdeksän vapaana olevaa pientalotonttia. Ohjelmakaudella käynnistettäviä uusia pientalojen asuntoalueiden asemakaavoja ovat Tiisalan ja Ranta-Kukkurin asemakaavat. Näillä kaavoilla vastataan akuuttiin tonttipulaan. Tonttituotannon turvaaminen halutuimmilla Häijään ja keskustan alueilla edellyttää jatkossakin aktiivista maanhankintaa. Yleiskaavoituksen ohjelmaan on lisätty uutena hankkeena Suodenniemen tuulivoimaosayleiskaava. Stormin kyläosayleiskaava on osoittautunut kaavan tavoitteisiin nähden selvitystarpeiltaan suuritöiseksi ja tämän vuoksi Vihattulan kyläosayleiskaava on muutettu ohjeellisena noudatettavaksi kyläsuunnitelmaksi. Vaihtoehdoksi on otettu Salmin kyläsuunnitelma, koska Salmin kyläosayleiskaavasta on tehty aloite. Kyläsuunnitelma on vuorovaikutteisesti laadittu maankäyttösuunnitelma, joka toimii lupaharkinnan apuvälineenä yleispiirteisen palstoitussuunnitelman tapaan. Ohjelma sisältää myös useita elinkeinoelämää palvelevia kaavahankkeita ja ydinkeskustan suunnittelua. Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelma on liitteineen oheismateriaalina.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Valmisteluvastuu: suunnittelutiimi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta esittää Sastamalan kaavoitusohjelman kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta antaa kaavoitusohjelmasta tiedottamisen yhdyskuntasuunnittelun tehtäväksi MRL 7 :n mukaisena kaavoituskatsauksena. Päätös: Hyväksytiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 826/ /2013 TEKLTK 119 Kaupunginhallitus hyväksyi Maankäyttösopimuksen, joka koskee Varilan kaupunginosan korttelin 36 tontteja , omistaja Matti Rytkölä, ja , omistaja Alexandre Gourine, Ikalankadun ja Narvantien kulmauksessa. Maankäyttösopimuksella sovittiin asemakaavanmuutoksen laatimisesta kyseisten tonttien ja viereisen kaupungin omistaman lähivirkistysalueen alueella. Yhdyskuntasuunnittelu on laatinut asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaavan nimi on Ikalanpuiston asemakaavanmuutos. Asemakaavan työnumero on A 043/2013. Nyt voimassa olevassa asemakaavassa tontit 36-5 ja 36-6 sijaitsevat rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on laajentaa kyseistä korttelialuetta vähäisessä määrin viereisen Ikalanpuiston alueelle siten, että tonttien käyttökelpoisuus paranee. Samalla tarkastellaan tonttien ajoneuvoliittymien tarkoituksenmukaista sijaintia. Ikalanpuiston asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa Ehdotus teknjoht.: Tekninen lautakunta hyväksyy Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja antaa kaavan vireilletulosta tiedottamisen yhdyskuntasuunnittelun tehtäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, puh:

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tontinvarausajan pidentäminen 705/ /2010 TEKLTK 120 HR-Invest Oy on lähettänyt Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitetun päivätyn seuraavan kirje: "HR-Invest Oy:llä on tontista Hyrkintausta ( ) nimisestä tilasta va raussopimus, johon on kertaalleen myönnetty jatkoaikaa saakka. Toiveenamme olisi, että saisimme vielä vuoden jatkoajan. Olemme jatkaneet keskusteluja aktiivisesti muutamien toimijoiden kanssa mutta edelleen kaikki haluavat nähdä että Citymarketin rakentaminen alueella saadaan käyntiin." Tontin kiinteistötunnus on nykyisin ja sen pinta-ala on m 2. Tontti on Kauppakaaren varressa ja rajoittuu Roismalan risteysalueeseen. HR-Invest Oy on toimittanut kaupungille havainnekuvat suunnitellusta rakentamisesta ja ilmoittanut tavoitteekseen aloittaa rakentaminen tontilla ensi vuoden aikana. Varaussopimuksen ehtojen mukaan kaupunginhallitus voi erityisistä syystä myöntää varausaikaan pidennystä kuitenkin enintään vuoden kerrallaan ja yhteensä kaksi vuotta. Sastamalan kaupunginhallitus on päätöksellään myöntänyt yritykselle jatkoaikaa tontin varaukselle saakka voimaan tulleen kaupungin hallintosäännön 14 :n mukaan rakennuspaikkojen varaamista koskevat asiat kuuluvat teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan. Tontin kauppahinnaksi on varaussopimuksessa sovittu 9 eur/m2. Lisäksi on sovittu, että mikäli kauppakirjan allekirjoittaminen siirtyy myöhemmäksi kuin 30 kuukautta alkuperäisen varauspäätöksen teosta, kaupunginhallituksella on oikeus korottaa kauppahintaa enintään 10 prosentilla jokaiselta alkavalta 6 kuukauden ajanjaksolta edellä mainittujen 30 kuukauden jälkeen. Pidennettynä varausaikana on astunut voimaan ensimmäinen kauppahinnan korotus ja toinen korotus Seuraavat korotukset astuvat voimaan ja Myös toinen yritys, Jatke Oy, on päivätyllä kirjeellään tiedustellut mahdollisuutta varata nyt kysymyksessä oleva tontti Yhtiön on tarkoitus rakentaa tontille liiketilaa ja on tehnyt aiesopimuksen tulevan pääkäyttäjän kanssa, jonka on tarkoitus avata myymälä Sastamalaan. Pääkäyttäjän osuus kohteesta olisi noin 1 500

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta m 2. Rakentaminen alkaisi vuoden 2014 aikana. Sijaintikartta oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta käy asiasta keskustelun ja päättää Hopun kaupunginosan liiketontin 40.4 varaamisesta. Päätös: Keskustelun kuluessa tekninen johtaja ehdotti, että HR Invest Oy:n varaussopimusta jatketaan saakka. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Suodenniemen Kelarannan rantasaunan tontin vuokraus 839/ /2013 TEKLTK 121 Suodenniemen Yrittäjät ry on tarjoutunut ostamaan Kelarannan rantasaunan ja vuokraamaan saunan tontin. Sauna sijaitsee Kourajärven rannalla. Alue on osoitettu asemakaavassa lähivirkistysalueena VL. Saunarakennukselle on myönnetty rakennuslupa 1979 ja sen kerrosala on 24 m 2. Rakennuksen kunto on heikko ja vaatii peruskorjauksen. Samassa pihapiirissä on pieni puuvarasto ja ulkokäymälä. Suodenniemen Yrittäjät on valmis vuokraamaan rakennusten ympärillä olevan noin m 2 :n suuruisen määräalan Kelarannan tilasta RN:o 12: euron vuotuista vuokraa vastaan 30 vuoden vuokrasopimuksella. Samalla Suodenniemen Yrittäjät sitoutuvat vuokraamaan saunaa jatkossa kohtuullisilla vuokraehdoilla. Sastamalan kaupungin Tilakeskus päättää erikseen Kelarannan saunan rakennusten myynnistä. Sijaintikartta oheisaineistona. Valmisteluvastuu: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää, että Sastamalan kaupunki vuokraa Kelarannan rantasaunan noin m 2 :n tontin 250 euron vuotuista vuokraa vastaan 30 vuoden vuokrasopimuksella Suodenniemen Yrittäjät ry:lle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Esitys kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi Äetsäntien varteen välille valtatie 12 - Kyntäjäntie 860/ /2013 TEKLTK 122 Keikyän Kyäseura ry:n kirje Sastamalan kaupunginhallitukselle on oheismateriaalina. Kirjeessä esitetään kevyen liikenteen väylän toteuttamista Äetsäntien (Mt 249) varteen vuonna Äetsäntie on valaistu, mutta sillä on kapea piennar ja vaaratilanteita on tiettävästi sattunut useasti luvulla tiellä on sattunut myös kuolemaan johtanut onnettomuus. Tiesuunnitelma hankkeelle on hyväksytty vuonna 1996 ja sen tie- ja rakennussuunnitelma on tarkistettu vuonna Hankkeen tietoimituksen jatkokokous pidettiin kesällä Tiesuunnitelma on tiettävästi laadittu sillä periaatteella Äetsän kunnan aikana, että kunta, eli nykyisin Sastamalan kaupunki, rakentaa väylän kustannuksellaan. Tietoimituksen ja maapohjan lunastuskustannuksista vastaa valtio. Äetsäntie, eli Mt 249 on valtion ylläpitämä tie. Kevyen liikenteen väylän pituus on n. 1,1 km ja sen kustannuksiksi arvioidaan Väylän toteuttamiseen on varauduttu teknisen lautakunnan taloussuunnitelmaesityksessä vuosina Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se ilmoittaisi vastauksena Keikyän Kyläseura ry:n kirjeeseen, että kevyen liikenteen väylä Äetsäntien varteen välille valtatie 12-Kyntäjäntie toteutetaan teknisen lautakunnan taloussuunnitelmaesityksen mukaisesti vuosina Edelleen lautakunta päättää esittää, että päätös lähetetään tiedoksi myös Pirkanmaan ELY-keskukselle toivoen hankkeelle edes osarahoitusta valtiolta, mikä samalla saattaisi mahdollistaa hankkeen aikaistamisen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat 806/ /2012 TEKLTK 123 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut Narvantien ja Torisevankadun perusparannusten katusuunnitelmat. Kohteiden asemapiirustukset, pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset ovat oheismateriaalina. Narvantie perusparannetaan välillä Itsenäisyydentie-Harjukatu (pituus n. 310 m) ja Torisevankatu välillä Narvantie-Murronkatu (n. 200 m). Lisäksi saneerataan erillinen vesihuoltolinja välillä Narvantie-Nahkurinkatu (n.240 m). Saneerauksen yhteydessä katujen rakennekerrokset uusitaan ja niiden kuivatusta parannetaan rakentamalla salaojat ja hulevesiviemäröinti. Samalla vanhat vesijohdot ja jätevesiviemärit uusitaan. Erityisesti Narvantien saneeraustarve on ollut esillä jo todella pitkään ja sen kunnossapidon helpottamiseksi kadulta kuorittiin asfaltti pois muutamia vuosia sitten. Myös kaapeliyhtiöillä on vahva tarve saneerata alueen verkko maakaapeleiksi. Narvantien vesihuoltolinjat ovat vuodelta 1968 ja Torisevankadun vuodelta Perusparannussuunnitelmien luonnoksia esiteltiin alueen kiinteistönomistajille yleisötilaisuudessa Valitettavasti Torisevankadun alue jäi epähuomiossa pois tilaisuuden ilmoituksen jakelulistalta. Narvantien rakentamiseen on varattu vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa ja vuoden 2016 taloussuunnitelmassa lähinnä sen asfaltointiin määräraha. Torisevankadulle on varattu vuodelle 2015 ja vuodelle Lisäksi Sastamalan Veden talousarviossa on Narvantielle ensi vuodelle määrärahaesitys ja Torisevankadulle vuodelle Kaduille laaditaan erikseen valaistuksen saneeraussuunnitelmat. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat ja edelleen

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville Sastamalan kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Taapelikadun katusuunnitelma 784/ /2012 TEKLTK 124 AIRIX Ympäristö Oy on laatinut Tyrvään teollisuusalueella sijaitsevien Taapelikadun katusuunnitelmat. Suunnitelman yleiskartta, suunnitelmakartta ja pituus- sekä tyyppipoikkileikkaus ovat oheismateriaalina. Taapelikadun pituus on n. 270 m ja sen päällysteen leveys 6,5 m. Suunnitelmaan sisältyy myös erillinen kevyen liikenteen väylä, joka rakennetaan myöhemmin tarvittaessa. Kadun rakennekerroksissa käytetään osaksi betonimursketta. Taapelikatuun liittyvistä teollisuusalueen kaduista Raamikadusta ja Sahakadusta on osa rakennettu jo aiemmin. Ennen Taapelikadun rakentamista Raamikatua tulee jatkaa n. 300 m. Raamikadun katusuunnitelma on vahvistettu teknisen lautakunnan kokouksessa Sastamala-Huittinen -siirtoviemäri ja yhdysvesijohto on suunniteltu Taapelikadun katualueelle teollisuusaluetta palvelevien vesihuoltolinjojen kanssa samaan kaivantoon. Raamikadun ja Taapelikadun rakentamiseen on varattu vuoden 2014 talosuarvioehdotuksessa ja vuoden 2015 taloussuunnitelmassa määräraha. Lisäksi Sastamalan Veden talousarviossa on ensi vuodelle määrärahaesitys. Kadulle laaditaan erikseen valaistussuunnitelma. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Taapelikadun katusuunnitelman ja edelleen päättää asettaa katusuunnitelmaehdotuksen MRA 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville Sastamalan kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tarjoukset työkone- ja kuljetuspalveluista sopimuskaudelle / /2013 TEKLTK 125 Sastamalan kaupungin yhdyskunta ja ympäristö on pyytänyt julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa ja kaupungin kotisivuilla tarjouksia työkonepalveluista ja kuljetuspalveluista vuosille Tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Työkoneiden valinnassa sovelletaan kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerejä. Kokonaistaloudellisuuden arviointi perustuu kuntaliiton yhdessä palveluita tuottavia yrittäjiä edustavien järjestöjen kanssa laatimaan julkaisuun Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta Tekninen lautakunta päätti , että kuljetuspalvelujen hankinnassa kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa huomioidaan aiemman lisäksi myös kuorma-autojen päästöarvot. Taustaa työkoneiden käytölle: Pyörivät kaivukoneet: Kaupungin kunnallisteknisillä työmailla käytetään työmaasta ja työolosuhteista riippuen pääasiassa tela-alustaisia kaivukoneita, pyöräalustaisten koneiden käyttö ja myös tarjonta on viime vuosina ollut vähäistä. Koneiden soveltuvuus erilaisille työmaille riippuu koneen ominaisuuksista, lisälaitteista ja koosta. Tarjouspyynnössä kaivukoneiden perusvarustukseksi on edellytetty kauhoja, asfalttileikkuri, routakoukku sekä ympäripyörivä kauhankallistaja ja kaivusyvyysmittari. Työnjohto harkitsee työkoneen valinnan työkohdekohtaisesti koneiden soveltuvuus huomioiden. Koneet on tarjouksista laaditussa yhdistelmässä ryhmitelty koon perustella. Kaivurikuormaajat: Koneita käytetään kaupungin eri töissä jonkin verran, mutta käyttö jakaantuu epätasaisesti vuodenajoista riippuen. Koneiden tarjonta on viime vuosina vähentynyt. Työnjohdon harkinnan mukaan valitaan kulloiseenkin työhön sopivin kone. Kuorma-autot: Kuorma-autojen työskentely tapahtuu pääasiassa tuntiperusteisena. Kiviainesten kuljetuksissa voidaan soveltaa urakkataksaa. Pyörivät kaivukoneet, kaivurikuormaajat ja kuorma-autot on pisteytetty. Tarjouksia saatiin lisäksi mm. pyöräkuormaajista, pienkuormaajista, pienkaivureista, traktoreista ja traktoridumppereista, tiehöylistä sekä joistakin erityistyökoneista. Näitä koneita käytetään kaupungin työmailla vähän, eikä niiden hankintaa ole tarkoituksenmukaista arvioida pisteytyksen kautta. Tarvittaessa koneiden valinta harkitaan työmaakohtaisesti. Työkoneiden valintaperusteita ja käyttöä pyritään jatkuvasti

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta kehittämään. Pyörivät kaivukoneet ja kuorma-autot ovat kunnallisteknisillä työmailla tärkeitä työtahtiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän vuoksi valintojen onnistuminen on tärkeää. Kuljettajan merkitys työn onnistumisessa on suuri. Tarjouksista laaditaan yhteenveto joka toimitetaan kokoukseen. Yhteenvedossa esiintyvät työkoneiden hinnat /h eivät sisällä arvonlisäveroa. Lisäksi oheismateriaalina on hankintamenettelyä selkeyttävä, tarjoajille luovutettu valintakriteeristö. Yhteenvedossa ei ole koneiden ja autojen vertailulukua niiden tarjousten kohdalla, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Niitäkin koneita ja autoja voidaan käyttää, jos muita ei ole saatavilla. Puitesopimukseen perustuvat palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone. Jos työssä tarvitaan lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset yrittäjän tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus huomioon kokonaistaloudellista edullisuusjärjestystä laskettaessa. Valmisteluvastuu: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki, katurakennusmestari Jouni Kankaanpää Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä pyörivien kaivukoneiden, kaivurikuormaajien ja kuorma-autojen käytön kaupungin työmailla vuosina tarjousten mukaisesti ryhmäkohtaisessa järjestyksessä siten, että erityisesti seurataan koneiden kokonaistaloudellisuutta. Muut koneet tekninen lautakunta oikeuttaa osaprosessin valitsemaan käyttötarkoituksen mukaisesti työhön parhaiten soveltuen. Koneiden käyttöjärjestys perustuu kokonaistaloudellisuuden vertailuun. Työkoneita käyttävä tiimi voi työkauden aikana arvioida koneiden toimintaa SML:n arviointilomaketta käyttäen. Arviointia tehdään mm. kuljettajan ammattitaitoon, oma-aloitteellisuuteen, yhteistyökykyyn, toimintavarmuuteen ja työaikojen noudattamiseen sekä työn laatuun, ympäristön huomioonottoon, työturvallisuuteen ja kaluston kuntoon liittyen. Mikäli palaute antaa aihetta, käyttöjärjestys käsitellään teknisessä lautakunnassa uudelleen. Työkohteita voidaan teettää myös urakalla. Tekninen lautakunta päättää oikeuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön tekemään oheismateriaalina oleviin yhteenvetotaulukoihin tarvittaessa vähäisiä, sellaisia tarkistuksia tai korjauksia, jotka eivät vaikuta koneiden käyttöjärjestykseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Lisätietoja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kiinteistö Oy Apajan Kulman kirje vinopysäköintipaikkojen rakentamiseksi Liekolankadulle 299/08.00/2011 TEKLTK 126 Kiinteistö Oy Apajan Kulman päivätty kirje tekninen Johtaja Jorma Tuomistolle on oheismateriaalina. Kirjeen on allekirjoittanut 11 eri tahoa. Apajan Kulman ympäristön pysäköintiasioita on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa viimeksi Tuolloin lautakunta päätti mm., että Liekolankadun varteen ei vinopysäköintiä toteuteta kaupungin keskustan viihtyisyys ja kevyen liikenteen liikkumisedellytykset huomioiden. Pysäköintitilannetta on pyritty helpottamaan sallimalla pysäköinti 30 min ajan osittain jalkakäytävällä Santalahdenkadun Kelan puoleisella reunalla. Pysäköintipaikkojen riittävyys Apajan Kulman ympäristössä on haasteellista erityisesti kiinteistössä olevien yritysten ja heidän työntekijöidensä autojen runsauden takia. Lisäksi kiinteistössä toimivissa yrityksissä asioi runsaasti asiakkaita, jotka tarvitsevat tilaa lyhytaikaiselle pysäköinnille. Rakennushankkeiden myötä keskustasta poistuneiden pysäköintipaikkojen korvaamiseksi on Kävelykadun varteen rakennettu uusia pysäköintipaikkoja. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta käy asiasta linjauskeskustelun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että kaupunki ei ryhdy kirjeen johdosta toimenpiteisiin. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset TEKLTK 127 Tekninen johtaja Hankinnat: Vt 11 ja Kt 44 tievalaistuksen rakentaminen, Kiikoinen, Sastamala Tievalaistuksen rakentaminen Mt12953 Kortejärventie, Mt12957 Niemenmaantie ja Kärkimäen yksityistie Yleiset päätökset: Kiikoisten kylän tilojen Pohjoispuoli RN:o 1:165 ja Kolmio RN:o 3:49 myynti Jussi Venesmäelle S&P Kuljetus ja Kone Oy:n teollisuustontin (Pynnärin alue 142.2) varausajan pidennys Kaupungingeodeetti Omakotitontin Mätikkö varaaminen ja myyminen Joonas Kemppaiselle Omakotitontin Vinkki 16.2 varauksen purkaminen/leif Lindeman Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankinnat: Lumenkaatopaikan puomin hankinta Luvat: Lupa kadun avaamiseen vesihuoltolinjojen rakentamiseksi Narvantien ja Ikalankadun kulmalla Ehdotus teknjoht: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi saaduiksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat TEKLTK 128 Talouden totetutuma Talousarvion mukainen nettotoimintakate/käyttötalous: Ta 2013 Toteutuma Tot. % Maankäyttö ,2 Yhdyskuntatekniikka ,8 Turvallisuus ,7 Investoinnit: Ta 2013 Ta-muutos Muutettu Ta Toteutuma Tot % % Ehdotus teknjoht: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi saaduksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan tekninen lautakunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, kaupungintalon II kerros, Aar non tie 2 A, SAS TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: , Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): ,

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 02.06.2016 klo 17:00-17:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sastamalan Veden johtokunta Aika 28.04.2015 klo 17:00-17:35 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 25.02.2016 klo 17:00-17:54 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 28.06.2016 klo 15:00-15:15 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennuksien ja maa-alueen myynti

Rakennuksien ja maa-alueen myynti 486 Dno Sivu 1 Rakennuksien ja maa-alueen myynti, Autiontie 2, Ylikiiminki OUKA/9243/10.00.02.00/2016 Päätöshistoria - Tiivistelmä Oulun kaupunki omistaa osoitteessa Autiontie 2, 91300 Ylikiiminki sijaitsevan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Maaseutulautakunta Aika 10.12.2014 klo 17:00-17:32 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Liikuntaneuvosto 27.08.2009 AIKA 27.08.2009 klo 15:00-16:15 PAIKKA Ruuhijärven virkistyskalastuskeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 180 Globe Hope Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Mannerheimintie 22-24 HEL 2016-008073 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 30 Månsas Productions Oy, liiketilan vuokraus osoitteesta Metsäpurontie 25 HEL 2016-000895 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kiinteistölautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 9 Helsingin Satama Oy, toimistotilan vuokraaminen, Länsisatamankatu 23 HEL 2015-005218 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö päätti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 112 TSW Group Ay:n vuokrasopimusten siirrot Waltcon Oy:lle osoitteessa Latokartanontie 5, 00700 Helsinki HEL 2016-004516 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 200 UMP-Kymmene Oyj, liiketilan vuokraus osoitteesta Tukholmankatu 8, Haartamaninkatu 8, Biomedicum HEL 2015-013855 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 10 Helsingin Markkinointi Oy:n ja kaupungin välinen vuoden 2016 palvelusopimus HEL 2016-000513 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, viitaten päätökseensä

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 92 E-Fa La Oy, uusi vuokrasopimus osoitteessa Kanavakatu 6, Tulli- ja pakkahuone HEL 2016-003438 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut Yrityspalveluiden asiakaspäällikkö

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5025/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 223 Asianro 5025/10.00.01.04/2016 Kiinteistöä Ekosorsa 297-430-1-277 koskeva maankäyttösopimus ja sopimus yhteistoiminnasta Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 204 Christmas Granny T:mi, liiketilan vuokraus osoitteesta Äyripolku 1 HEL 2015-013919 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 19 SSV:n Teknonet -yhteyksien kahdennus, tilauksen korotus HEL 2015-003671 T 08 00 08 Päätös Päätöksen perustelut päätti korottaa Netcontrol Oy:n aiempaa tilausta, SSV:n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 126 Kansallinen Lastenliitto Helsingin piirijärjestö ry:lle myönnettävä lisäavustus perusopetuslain mukaiseen koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuoden 2016 2017 syyslukukaudelle

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 191 Oulun Rakennusteho Oy:n vuokrasopimuksen irtisanominen Länsisatamassa HEL 2015-000150 T 10 01 01 04 S0120-324 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokrauspäätös Vuokralainen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Liikuntavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Töölön Kisahallin eteläpäädyssä sijaitsevan ravintolatilan vuokraaminen HEL 2014-014794 T 10 01 03 Päätös Merkittiin, että edellinen vuokrasopimus otsikossa mainitusta

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tilakeskus Asiakkuudet Asiakaspäällikkö/Yrityspalvelut Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 44 Kotihoito Saga Oy, liiketilan vuokraus osoitteessa Soittajantie 1 HEL 2016-001583 T 10 01 03 Päätös Päätöksen perustelut n tilakeskuksen yritysvuokrauksen asiakaspäällikkö

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 HKL- Raitioliikenne Hastus-Ohjelmiston ylläpitosopimus v. 2016 HEL 2015-011417 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. yksikön johtaja päätti hankkia Hastus-Ohjelmiston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207

LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/ Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, KEMI, LUOKKA 207 LÄNSI-POHJAN MUSIIKKITOIMI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 17:00-18:30 PAIKKA Länsi-Pohjan musiikkitoimi, Marina Takalon katu 3, 94100 KEMI, LUOKKA 207 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 86 Suomalais-Venäläiselle koululle maksettavan perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan avustuksen oikaiseminen lukuvuodelle 2016-2017 HEL 2016-005485

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot