SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 116 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vuosien kaavoitusohjelman ja vuoden 2013 kaavoituskatsauksen hyväksyminen 119 Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 120 Tontinvarausajan pidentäminen Suodenniemen Kelarannan rantasaunan tontin vuokraus Esitys kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi Äetsäntien varteen välille valtatie 12 - Kyntäjäntie 123 Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat 124 Taapelikadun katusuunnitelma Tarjoukset työkone- ja kuljetuspalveluista sopimuskaudelle Kiinteistö Oy Apajan Kulman kirje vinopysäköintipaikkojen rakentamiseksi Liekolankadulle 127 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Kaaja Kari jäsen Kaunismaa Ritva jäsen Matintalo Maria jäsen Niemi Pirkko jäsen Rintamäki Matti jäsen Salminen Mauri jäsen, vpj Sillanpää Mika jäsen Suhonen Kari jäsen, puheenjohtaja Selin Jukka-Pekka kaupunginhallituksen edustajan varajäsen Tuomisto Jorma tekninen johtaja Vainiomäki Kauko yhdyskuntatekniikan päällikkö Lähteenmäki Pasi suunnitteluinsinööri Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Poissa Suntila Hilkka jäsen Suoniemi Marko kaupunginhallituksen edustaja Rauva Kalle nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kari Suhonen puheenjohtaja :t Outi Jukarainen pöytäkirjanpitäjä Pirkko Niemi Matti Rintamäki Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 9-15, kaupungintalo Aarnontie 2 A, II kerros

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLTK 116 Kokous on laillinen kun saapuvilla on puolet lautakunnan jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta TEKLTK 117 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuoros sa ovat Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki. Ehdotus teknjoht: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki. Päätös: Valittiin Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Vuosien kaavoitusohjelman ja vuoden 2013 kaavoituskatsauksen hyväksyminen TEKLTK 118 Vuosia 2014 ja 2015 koskeva kaavoitusohjelma on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavoitusohjelman sisällöstä tiedoitetaan kaupunkilaisille kaavoituskatsauksena. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoitusohjelman sisältö toimii samalla Sastamalan kaavoituskatsauksena. Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta antaa kaavoituskatsauksen. Yhdyskuntasuunnittelu on laatinut ehdotuksen Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelmaksi Ehdotus esitellään kokouksessa. Kaupunkirakennesuunnitelma ja kaupungin strategia ovat olleet ohjelmaa suuntaavina asiakirjoina. Uusien pientaloalueiden ja täydennysrakentamiseen tähtääviä kaavoja jatketaan ja aloitetaan lähinnä keskustassa ja Mouhijärven alueella. Asuinpientaloille asemakaavoitettuja tontteja on Sastamalassa varantona yhteensä noin 320 kpl ja niistä kunnallistekniikan piirissä on 157. Huomattava osa tonteista on kuitenkin alueilla, joilla niistä ei ole kysyntää. Häijäässä pientalojen rakennuspaikkoja ei ole varattavissa lainkaan. Keskustan itäosassa on vain viisi ja pohjoisosassa yhdeksän vapaana olevaa pientalotonttia. Ohjelmakaudella käynnistettäviä uusia pientalojen asuntoalueiden asemakaavoja ovat Tiisalan ja Ranta-Kukkurin asemakaavat. Näillä kaavoilla vastataan akuuttiin tonttipulaan. Tonttituotannon turvaaminen halutuimmilla Häijään ja keskustan alueilla edellyttää jatkossakin aktiivista maanhankintaa. Yleiskaavoituksen ohjelmaan on lisätty uutena hankkeena Suodenniemen tuulivoimaosayleiskaava. Stormin kyläosayleiskaava on osoittautunut kaavan tavoitteisiin nähden selvitystarpeiltaan suuritöiseksi ja tämän vuoksi Vihattulan kyläosayleiskaava on muutettu ohjeellisena noudatettavaksi kyläsuunnitelmaksi. Vaihtoehdoksi on otettu Salmin kyläsuunnitelma, koska Salmin kyläosayleiskaavasta on tehty aloite. Kyläsuunnitelma on vuorovaikutteisesti laadittu maankäyttösuunnitelma, joka toimii lupaharkinnan apuvälineenä yleispiirteisen palstoitussuunnitelman tapaan. Ohjelma sisältää myös useita elinkeinoelämää palvelevia kaavahankkeita ja ydinkeskustan suunnittelua. Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelma on liitteineen oheismateriaalina.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Valmisteluvastuu: suunnittelutiimi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta esittää Sastamalan kaavoitusohjelman kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta antaa kaavoitusohjelmasta tiedottamisen yhdyskuntasuunnittelun tehtäväksi MRL 7 :n mukaisena kaavoituskatsauksena. Päätös: Hyväksytiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 826/ /2013 TEKLTK 119 Kaupunginhallitus hyväksyi Maankäyttösopimuksen, joka koskee Varilan kaupunginosan korttelin 36 tontteja , omistaja Matti Rytkölä, ja , omistaja Alexandre Gourine, Ikalankadun ja Narvantien kulmauksessa. Maankäyttösopimuksella sovittiin asemakaavanmuutoksen laatimisesta kyseisten tonttien ja viereisen kaupungin omistaman lähivirkistysalueen alueella. Yhdyskuntasuunnittelu on laatinut asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaavan nimi on Ikalanpuiston asemakaavanmuutos. Asemakaavan työnumero on A 043/2013. Nyt voimassa olevassa asemakaavassa tontit 36-5 ja 36-6 sijaitsevat rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on laajentaa kyseistä korttelialuetta vähäisessä määrin viereisen Ikalanpuiston alueelle siten, että tonttien käyttökelpoisuus paranee. Samalla tarkastellaan tonttien ajoneuvoliittymien tarkoituksenmukaista sijaintia. Ikalanpuiston asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa Ehdotus teknjoht.: Tekninen lautakunta hyväksyy Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja antaa kaavan vireilletulosta tiedottamisen yhdyskuntasuunnittelun tehtäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, puh:

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tontinvarausajan pidentäminen 705/ /2010 TEKLTK 120 HR-Invest Oy on lähettänyt Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitetun päivätyn seuraavan kirje: "HR-Invest Oy:llä on tontista Hyrkintausta ( ) nimisestä tilasta va raussopimus, johon on kertaalleen myönnetty jatkoaikaa saakka. Toiveenamme olisi, että saisimme vielä vuoden jatkoajan. Olemme jatkaneet keskusteluja aktiivisesti muutamien toimijoiden kanssa mutta edelleen kaikki haluavat nähdä että Citymarketin rakentaminen alueella saadaan käyntiin." Tontin kiinteistötunnus on nykyisin ja sen pinta-ala on m 2. Tontti on Kauppakaaren varressa ja rajoittuu Roismalan risteysalueeseen. HR-Invest Oy on toimittanut kaupungille havainnekuvat suunnitellusta rakentamisesta ja ilmoittanut tavoitteekseen aloittaa rakentaminen tontilla ensi vuoden aikana. Varaussopimuksen ehtojen mukaan kaupunginhallitus voi erityisistä syystä myöntää varausaikaan pidennystä kuitenkin enintään vuoden kerrallaan ja yhteensä kaksi vuotta. Sastamalan kaupunginhallitus on päätöksellään myöntänyt yritykselle jatkoaikaa tontin varaukselle saakka voimaan tulleen kaupungin hallintosäännön 14 :n mukaan rakennuspaikkojen varaamista koskevat asiat kuuluvat teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan. Tontin kauppahinnaksi on varaussopimuksessa sovittu 9 eur/m2. Lisäksi on sovittu, että mikäli kauppakirjan allekirjoittaminen siirtyy myöhemmäksi kuin 30 kuukautta alkuperäisen varauspäätöksen teosta, kaupunginhallituksella on oikeus korottaa kauppahintaa enintään 10 prosentilla jokaiselta alkavalta 6 kuukauden ajanjaksolta edellä mainittujen 30 kuukauden jälkeen. Pidennettynä varausaikana on astunut voimaan ensimmäinen kauppahinnan korotus ja toinen korotus Seuraavat korotukset astuvat voimaan ja Myös toinen yritys, Jatke Oy, on päivätyllä kirjeellään tiedustellut mahdollisuutta varata nyt kysymyksessä oleva tontti Yhtiön on tarkoitus rakentaa tontille liiketilaa ja on tehnyt aiesopimuksen tulevan pääkäyttäjän kanssa, jonka on tarkoitus avata myymälä Sastamalaan. Pääkäyttäjän osuus kohteesta olisi noin 1 500

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta m 2. Rakentaminen alkaisi vuoden 2014 aikana. Sijaintikartta oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta käy asiasta keskustelun ja päättää Hopun kaupunginosan liiketontin 40.4 varaamisesta. Päätös: Keskustelun kuluessa tekninen johtaja ehdotti, että HR Invest Oy:n varaussopimusta jatketaan saakka. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Suodenniemen Kelarannan rantasaunan tontin vuokraus 839/ /2013 TEKLTK 121 Suodenniemen Yrittäjät ry on tarjoutunut ostamaan Kelarannan rantasaunan ja vuokraamaan saunan tontin. Sauna sijaitsee Kourajärven rannalla. Alue on osoitettu asemakaavassa lähivirkistysalueena VL. Saunarakennukselle on myönnetty rakennuslupa 1979 ja sen kerrosala on 24 m 2. Rakennuksen kunto on heikko ja vaatii peruskorjauksen. Samassa pihapiirissä on pieni puuvarasto ja ulkokäymälä. Suodenniemen Yrittäjät on valmis vuokraamaan rakennusten ympärillä olevan noin m 2 :n suuruisen määräalan Kelarannan tilasta RN:o 12: euron vuotuista vuokraa vastaan 30 vuoden vuokrasopimuksella. Samalla Suodenniemen Yrittäjät sitoutuvat vuokraamaan saunaa jatkossa kohtuullisilla vuokraehdoilla. Sastamalan kaupungin Tilakeskus päättää erikseen Kelarannan saunan rakennusten myynnistä. Sijaintikartta oheisaineistona. Valmisteluvastuu: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää, että Sastamalan kaupunki vuokraa Kelarannan rantasaunan noin m 2 :n tontin 250 euron vuotuista vuokraa vastaan 30 vuoden vuokrasopimuksella Suodenniemen Yrittäjät ry:lle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Esitys kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi Äetsäntien varteen välille valtatie 12 - Kyntäjäntie 860/ /2013 TEKLTK 122 Keikyän Kyäseura ry:n kirje Sastamalan kaupunginhallitukselle on oheismateriaalina. Kirjeessä esitetään kevyen liikenteen väylän toteuttamista Äetsäntien (Mt 249) varteen vuonna Äetsäntie on valaistu, mutta sillä on kapea piennar ja vaaratilanteita on tiettävästi sattunut useasti luvulla tiellä on sattunut myös kuolemaan johtanut onnettomuus. Tiesuunnitelma hankkeelle on hyväksytty vuonna 1996 ja sen tie- ja rakennussuunnitelma on tarkistettu vuonna Hankkeen tietoimituksen jatkokokous pidettiin kesällä Tiesuunnitelma on tiettävästi laadittu sillä periaatteella Äetsän kunnan aikana, että kunta, eli nykyisin Sastamalan kaupunki, rakentaa väylän kustannuksellaan. Tietoimituksen ja maapohjan lunastuskustannuksista vastaa valtio. Äetsäntie, eli Mt 249 on valtion ylläpitämä tie. Kevyen liikenteen väylän pituus on n. 1,1 km ja sen kustannuksiksi arvioidaan Väylän toteuttamiseen on varauduttu teknisen lautakunnan taloussuunnitelmaesityksessä vuosina Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se ilmoittaisi vastauksena Keikyän Kyläseura ry:n kirjeeseen, että kevyen liikenteen väylä Äetsäntien varteen välille valtatie 12-Kyntäjäntie toteutetaan teknisen lautakunnan taloussuunnitelmaesityksen mukaisesti vuosina Edelleen lautakunta päättää esittää, että päätös lähetetään tiedoksi myös Pirkanmaan ELY-keskukselle toivoen hankkeelle edes osarahoitusta valtiolta, mikä samalla saattaisi mahdollistaa hankkeen aikaistamisen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat 806/ /2012 TEKLTK 123 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut Narvantien ja Torisevankadun perusparannusten katusuunnitelmat. Kohteiden asemapiirustukset, pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset ovat oheismateriaalina. Narvantie perusparannetaan välillä Itsenäisyydentie-Harjukatu (pituus n. 310 m) ja Torisevankatu välillä Narvantie-Murronkatu (n. 200 m). Lisäksi saneerataan erillinen vesihuoltolinja välillä Narvantie-Nahkurinkatu (n.240 m). Saneerauksen yhteydessä katujen rakennekerrokset uusitaan ja niiden kuivatusta parannetaan rakentamalla salaojat ja hulevesiviemäröinti. Samalla vanhat vesijohdot ja jätevesiviemärit uusitaan. Erityisesti Narvantien saneeraustarve on ollut esillä jo todella pitkään ja sen kunnossapidon helpottamiseksi kadulta kuorittiin asfaltti pois muutamia vuosia sitten. Myös kaapeliyhtiöillä on vahva tarve saneerata alueen verkko maakaapeleiksi. Narvantien vesihuoltolinjat ovat vuodelta 1968 ja Torisevankadun vuodelta Perusparannussuunnitelmien luonnoksia esiteltiin alueen kiinteistönomistajille yleisötilaisuudessa Valitettavasti Torisevankadun alue jäi epähuomiossa pois tilaisuuden ilmoituksen jakelulistalta. Narvantien rakentamiseen on varattu vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa ja vuoden 2016 taloussuunnitelmassa lähinnä sen asfaltointiin määräraha. Torisevankadulle on varattu vuodelle 2015 ja vuodelle Lisäksi Sastamalan Veden talousarviossa on Narvantielle ensi vuodelle määrärahaesitys ja Torisevankadulle vuodelle Kaduille laaditaan erikseen valaistuksen saneeraussuunnitelmat. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat ja edelleen

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville Sastamalan kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Taapelikadun katusuunnitelma 784/ /2012 TEKLTK 124 AIRIX Ympäristö Oy on laatinut Tyrvään teollisuusalueella sijaitsevien Taapelikadun katusuunnitelmat. Suunnitelman yleiskartta, suunnitelmakartta ja pituus- sekä tyyppipoikkileikkaus ovat oheismateriaalina. Taapelikadun pituus on n. 270 m ja sen päällysteen leveys 6,5 m. Suunnitelmaan sisältyy myös erillinen kevyen liikenteen väylä, joka rakennetaan myöhemmin tarvittaessa. Kadun rakennekerroksissa käytetään osaksi betonimursketta. Taapelikatuun liittyvistä teollisuusalueen kaduista Raamikadusta ja Sahakadusta on osa rakennettu jo aiemmin. Ennen Taapelikadun rakentamista Raamikatua tulee jatkaa n. 300 m. Raamikadun katusuunnitelma on vahvistettu teknisen lautakunnan kokouksessa Sastamala-Huittinen -siirtoviemäri ja yhdysvesijohto on suunniteltu Taapelikadun katualueelle teollisuusaluetta palvelevien vesihuoltolinjojen kanssa samaan kaivantoon. Raamikadun ja Taapelikadun rakentamiseen on varattu vuoden 2014 talosuarvioehdotuksessa ja vuoden 2015 taloussuunnitelmassa määräraha. Lisäksi Sastamalan Veden talousarviossa on ensi vuodelle määrärahaesitys. Kadulle laaditaan erikseen valaistussuunnitelma. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Taapelikadun katusuunnitelman ja edelleen päättää asettaa katusuunnitelmaehdotuksen MRA 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville Sastamalan kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tarjoukset työkone- ja kuljetuspalveluista sopimuskaudelle / /2013 TEKLTK 125 Sastamalan kaupungin yhdyskunta ja ympäristö on pyytänyt julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa ja kaupungin kotisivuilla tarjouksia työkonepalveluista ja kuljetuspalveluista vuosille Tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Työkoneiden valinnassa sovelletaan kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerejä. Kokonaistaloudellisuuden arviointi perustuu kuntaliiton yhdessä palveluita tuottavia yrittäjiä edustavien järjestöjen kanssa laatimaan julkaisuun Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta Tekninen lautakunta päätti , että kuljetuspalvelujen hankinnassa kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa huomioidaan aiemman lisäksi myös kuorma-autojen päästöarvot. Taustaa työkoneiden käytölle: Pyörivät kaivukoneet: Kaupungin kunnallisteknisillä työmailla käytetään työmaasta ja työolosuhteista riippuen pääasiassa tela-alustaisia kaivukoneita, pyöräalustaisten koneiden käyttö ja myös tarjonta on viime vuosina ollut vähäistä. Koneiden soveltuvuus erilaisille työmaille riippuu koneen ominaisuuksista, lisälaitteista ja koosta. Tarjouspyynnössä kaivukoneiden perusvarustukseksi on edellytetty kauhoja, asfalttileikkuri, routakoukku sekä ympäripyörivä kauhankallistaja ja kaivusyvyysmittari. Työnjohto harkitsee työkoneen valinnan työkohdekohtaisesti koneiden soveltuvuus huomioiden. Koneet on tarjouksista laaditussa yhdistelmässä ryhmitelty koon perustella. Kaivurikuormaajat: Koneita käytetään kaupungin eri töissä jonkin verran, mutta käyttö jakaantuu epätasaisesti vuodenajoista riippuen. Koneiden tarjonta on viime vuosina vähentynyt. Työnjohdon harkinnan mukaan valitaan kulloiseenkin työhön sopivin kone. Kuorma-autot: Kuorma-autojen työskentely tapahtuu pääasiassa tuntiperusteisena. Kiviainesten kuljetuksissa voidaan soveltaa urakkataksaa. Pyörivät kaivukoneet, kaivurikuormaajat ja kuorma-autot on pisteytetty. Tarjouksia saatiin lisäksi mm. pyöräkuormaajista, pienkuormaajista, pienkaivureista, traktoreista ja traktoridumppereista, tiehöylistä sekä joistakin erityistyökoneista. Näitä koneita käytetään kaupungin työmailla vähän, eikä niiden hankintaa ole tarkoituksenmukaista arvioida pisteytyksen kautta. Tarvittaessa koneiden valinta harkitaan työmaakohtaisesti. Työkoneiden valintaperusteita ja käyttöä pyritään jatkuvasti

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta kehittämään. Pyörivät kaivukoneet ja kuorma-autot ovat kunnallisteknisillä työmailla tärkeitä työtahtiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän vuoksi valintojen onnistuminen on tärkeää. Kuljettajan merkitys työn onnistumisessa on suuri. Tarjouksista laaditaan yhteenveto joka toimitetaan kokoukseen. Yhteenvedossa esiintyvät työkoneiden hinnat /h eivät sisällä arvonlisäveroa. Lisäksi oheismateriaalina on hankintamenettelyä selkeyttävä, tarjoajille luovutettu valintakriteeristö. Yhteenvedossa ei ole koneiden ja autojen vertailulukua niiden tarjousten kohdalla, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Niitäkin koneita ja autoja voidaan käyttää, jos muita ei ole saatavilla. Puitesopimukseen perustuvat palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone. Jos työssä tarvitaan lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset yrittäjän tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus huomioon kokonaistaloudellista edullisuusjärjestystä laskettaessa. Valmisteluvastuu: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki, katurakennusmestari Jouni Kankaanpää Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä pyörivien kaivukoneiden, kaivurikuormaajien ja kuorma-autojen käytön kaupungin työmailla vuosina tarjousten mukaisesti ryhmäkohtaisessa järjestyksessä siten, että erityisesti seurataan koneiden kokonaistaloudellisuutta. Muut koneet tekninen lautakunta oikeuttaa osaprosessin valitsemaan käyttötarkoituksen mukaisesti työhön parhaiten soveltuen. Koneiden käyttöjärjestys perustuu kokonaistaloudellisuuden vertailuun. Työkoneita käyttävä tiimi voi työkauden aikana arvioida koneiden toimintaa SML:n arviointilomaketta käyttäen. Arviointia tehdään mm. kuljettajan ammattitaitoon, oma-aloitteellisuuteen, yhteistyökykyyn, toimintavarmuuteen ja työaikojen noudattamiseen sekä työn laatuun, ympäristön huomioonottoon, työturvallisuuteen ja kaluston kuntoon liittyen. Mikäli palaute antaa aihetta, käyttöjärjestys käsitellään teknisessä lautakunnassa uudelleen. Työkohteita voidaan teettää myös urakalla. Tekninen lautakunta päättää oikeuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön tekemään oheismateriaalina oleviin yhteenvetotaulukoihin tarvittaessa vähäisiä, sellaisia tarkistuksia tai korjauksia, jotka eivät vaikuta koneiden käyttöjärjestykseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Lisätietoja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kiinteistö Oy Apajan Kulman kirje vinopysäköintipaikkojen rakentamiseksi Liekolankadulle 299/08.00/2011 TEKLTK 126 Kiinteistö Oy Apajan Kulman päivätty kirje tekninen Johtaja Jorma Tuomistolle on oheismateriaalina. Kirjeen on allekirjoittanut 11 eri tahoa. Apajan Kulman ympäristön pysäköintiasioita on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa viimeksi Tuolloin lautakunta päätti mm., että Liekolankadun varteen ei vinopysäköintiä toteuteta kaupungin keskustan viihtyisyys ja kevyen liikenteen liikkumisedellytykset huomioiden. Pysäköintitilannetta on pyritty helpottamaan sallimalla pysäköinti 30 min ajan osittain jalkakäytävällä Santalahdenkadun Kelan puoleisella reunalla. Pysäköintipaikkojen riittävyys Apajan Kulman ympäristössä on haasteellista erityisesti kiinteistössä olevien yritysten ja heidän työntekijöidensä autojen runsauden takia. Lisäksi kiinteistössä toimivissa yrityksissä asioi runsaasti asiakkaita, jotka tarvitsevat tilaa lyhytaikaiselle pysäköinnille. Rakennushankkeiden myötä keskustasta poistuneiden pysäköintipaikkojen korvaamiseksi on Kävelykadun varteen rakennettu uusia pysäköintipaikkoja. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta käy asiasta linjauskeskustelun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että kaupunki ei ryhdy kirjeen johdosta toimenpiteisiin. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset TEKLTK 127 Tekninen johtaja Hankinnat: Vt 11 ja Kt 44 tievalaistuksen rakentaminen, Kiikoinen, Sastamala Tievalaistuksen rakentaminen Mt12953 Kortejärventie, Mt12957 Niemenmaantie ja Kärkimäen yksityistie Yleiset päätökset: Kiikoisten kylän tilojen Pohjoispuoli RN:o 1:165 ja Kolmio RN:o 3:49 myynti Jussi Venesmäelle S&P Kuljetus ja Kone Oy:n teollisuustontin (Pynnärin alue 142.2) varausajan pidennys Kaupungingeodeetti Omakotitontin Mätikkö varaaminen ja myyminen Joonas Kemppaiselle Omakotitontin Vinkki 16.2 varauksen purkaminen/leif Lindeman Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankinnat: Lumenkaatopaikan puomin hankinta Luvat: Lupa kadun avaamiseen vesihuoltolinjojen rakentamiseksi Narvantien ja Ikalankadun kulmalla Ehdotus teknjoht: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi saaduiksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat TEKLTK 128 Talouden totetutuma Talousarvion mukainen nettotoimintakate/käyttötalous: Ta 2013 Toteutuma Tot. % Maankäyttö ,2 Yhdyskuntatekniikka ,8 Turvallisuus ,7 Investoinnit: Ta 2013 Ta-muutos Muutettu Ta Toteutuma Tot % % Ehdotus teknjoht: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi saaduksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan tekninen lautakunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, kaupungintalon II kerros, Aar non tie 2 A, SAS TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: , Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): ,

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 02.06.2016 klo 17:00-17:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sastamalan Veden johtokunta Aika 28.04.2015 klo 17:00-17:35 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 25.02.2016 klo 17:00-17:54 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Itäinen aluejohtokunta Aika 30.11.2017 klo 19:34-19:54 Paikka Valtuustosali Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Taavila Marko pj. Koskimaa Päivi vpj. Autio Raimo

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tilakeskuksen johtokunta Aika 14.12.2016 klo 17:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Logistiikka-alueen asemakaavan LsL:n mukainen Natura-arviointi

Logistiikka-alueen asemakaavan LsL:n mukainen Natura-arviointi Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Yhteyshenkilö. Hankinta- ym. sopimukset 2 / 2017 Logistiikka-alueen asemakaavan LsL:n mukainen Natura-arviointi Selostus ja perustelu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 28.06.2016 klo 15:00-15:15 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Asuntotontin (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun

Asuntotontin (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Vuokraus ja varausasiat 104 / 2017 Asuntotontin 297-37-145-1 (Kalliotörmänkatu 18) vuokraaminen / Crane Hill Group Oy perustettavan yhtiön lukuun Selostus ja perustelu

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 21.4.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 21.4.2017 Aika Perjantai 21.4.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén. PÖYTÄKIRJA 1 (5) 31.5.2017 TAAVINKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 31.5.2017 kello 8.00 Paikka Taavinkylän koulu, Taavilantie 19, 02180 Espoo Läsnä Ilona Piiroinen puheenjohtaja Markku Hakonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Maaseutulautakunta Aika 10.12.2014 klo 17:00-17:32 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 16.02.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 16:00-16:30 Paikka Kokoushuone Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut Lindroos, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika 16.3.2017 kello 17.30-18.40 Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Hallintotoimisto 31.3.2017 kello 9.00

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala. Muut Haimila Veikko tekninen johtaja, esittelijä Iitin kunta Pöytäkirja 4/2016 48 Kaavoitustoimikunta 09.05.2016 Aika 09.05.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Laitinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6

Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 29 Pöytäkirjan tarkastustapa 4 30 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 5 31 Muut asiat 6 Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 8 Keskusvaalilautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 16:00-16:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Suunnittelupäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Suunnittelupäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1314 Matkakeskuksen liikennejärjestelyjen katu- ja rakennussuunnitelmien laatiminen Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala / aluesuunnittelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 10.3.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2017 Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 14.45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-749, Kantvikin vedenhankinnan vaihtoehtojen selvitys Hankinnan kohde Vesihuoltolaitos on pyytänyt tarjouksia Kantvikin alueen vedenhankinnan vaihtoehtoselvityksestä.

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Rakennuksien ja maa-alueen myynti

Rakennuksien ja maa-alueen myynti 486 Dno Sivu 1 Rakennuksien ja maa-alueen myynti, Autiontie 2, Ylikiiminki OUKA/9243/10.00.02.00/2016 Päätöshistoria - Tiivistelmä Oulun kaupunki omistaa osoitteessa Autiontie 2, 91300 Ylikiiminki sijaitsevan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/ Rakennuslautakunta. Aika klo 17:00-17:10. Kunnantalon kahvio. Käsitellyt asiat Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rakennuslautakunta Aika 16.02.2017 klo 17:00-17:10 Paikka Kunnantalon kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Rakennuslautakunnan kokousten pitäminen vuonna 2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 5/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Helsingin Sataman kuljetuspalveluhankinnat v. 2014 HEL 2013-015168 T 02 08 01 00 Päätös päätti oikeuttaa teknisen johtajan solmimaan Helsingin Sataman ja Vuosaaren

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Ympäristölautakunta Aika 19.09.2017 klo 16:30-17:00 Paikka Kaupungintalo, 414 kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

Lokerokaappien hankinta liikuntapaikka -yksikköön

Lokerokaappien hankinta liikuntapaikka -yksikköön Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) BLC Turva Oy Leväsentie 7 70700 Kuopio Lokerokaappien hankinta liikuntapaikka -yksikköön Hankinta- ym. sopimukset 18 / 2017 Selostus ja perustelu Kuopion kaupungin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 04.11.2015 79 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2015 Kokousaika Keskiviikko 04.11.2015 klo 15:00 16:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone. 1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.80

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNNAN VALTUUSTO Valtuuston I ylimääräinen kokous Aika sunnuntai 15.5.2011 klo 16.00-16.30 Paikka Läsnä Poissa Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Helsingin Sataman LVI-suunnittelutyöt vuosille 2014-2015 HEL 2013-013468 T 02 08 01 00 Päätös Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tekniset palvelut osaston laatimaan

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 11.10.2017 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 5.10.2017 klo 17.30 Paikka Läsnä Poissa Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 146 Asuntotontin (AK, kerrostalo) lyhytaikainen vuokraaminen asuntotuotantotoimistolle Helsingin Asumisoikeus Oy:n lukuun rakennusluvan hakemista varten (Oulunkylä,

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu

Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 26.10.2016 kello 12:00-14:20 Paikka Keskussairaala, M-talo, 1. kerroksen kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Kukkonen Pekka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 129 Asuntotontin (AK) lyhytaikainen vuokraaminen Setlementtiasunnot Oy:lle rakennusluvan hakemista varten (Laajasalo, Borgströminmäki, tontti 49096/2) HEL 2016-002597

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Aika 28.09.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Juvanpuiston koulu opettajienhuone Jarkko Hankaa (pj), Loukiainen Anu, Murtosaari Milla, Saara Kuusisto,

Lisätiedot