SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 116 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vuosien kaavoitusohjelman ja vuoden 2013 kaavoituskatsauksen hyväksyminen 119 Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 120 Tontinvarausajan pidentäminen Suodenniemen Kelarannan rantasaunan tontin vuokraus Esitys kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi Äetsäntien varteen välille valtatie 12 - Kyntäjäntie 123 Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat 124 Taapelikadun katusuunnitelma Tarjoukset työkone- ja kuljetuspalveluista sopimuskaudelle Kiinteistö Oy Apajan Kulman kirje vinopysäköintipaikkojen rakentamiseksi Liekolankadulle 127 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Kaaja Kari jäsen Kaunismaa Ritva jäsen Matintalo Maria jäsen Niemi Pirkko jäsen Rintamäki Matti jäsen Salminen Mauri jäsen, vpj Sillanpää Mika jäsen Suhonen Kari jäsen, puheenjohtaja Selin Jukka-Pekka kaupunginhallituksen edustajan varajäsen Tuomisto Jorma tekninen johtaja Vainiomäki Kauko yhdyskuntatekniikan päällikkö Lähteenmäki Pasi suunnitteluinsinööri Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Poissa Suntila Hilkka jäsen Suoniemi Marko kaupunginhallituksen edustaja Rauva Kalle nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kari Suhonen puheenjohtaja :t Outi Jukarainen pöytäkirjanpitäjä Pirkko Niemi Matti Rintamäki Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 9-15, kaupungintalo Aarnontie 2 A, II kerros

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLTK 116 Kokous on laillinen kun saapuvilla on puolet lautakunnan jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta TEKLTK 117 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuoros sa ovat Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki. Ehdotus teknjoht: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki. Päätös: Valittiin Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Vuosien kaavoitusohjelman ja vuoden 2013 kaavoituskatsauksen hyväksyminen TEKLTK 118 Vuosia 2014 ja 2015 koskeva kaavoitusohjelma on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavoitusohjelman sisällöstä tiedoitetaan kaupunkilaisille kaavoituskatsauksena. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoitusohjelman sisältö toimii samalla Sastamalan kaavoituskatsauksena. Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta antaa kaavoituskatsauksen. Yhdyskuntasuunnittelu on laatinut ehdotuksen Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelmaksi Ehdotus esitellään kokouksessa. Kaupunkirakennesuunnitelma ja kaupungin strategia ovat olleet ohjelmaa suuntaavina asiakirjoina. Uusien pientaloalueiden ja täydennysrakentamiseen tähtääviä kaavoja jatketaan ja aloitetaan lähinnä keskustassa ja Mouhijärven alueella. Asuinpientaloille asemakaavoitettuja tontteja on Sastamalassa varantona yhteensä noin 320 kpl ja niistä kunnallistekniikan piirissä on 157. Huomattava osa tonteista on kuitenkin alueilla, joilla niistä ei ole kysyntää. Häijäässä pientalojen rakennuspaikkoja ei ole varattavissa lainkaan. Keskustan itäosassa on vain viisi ja pohjoisosassa yhdeksän vapaana olevaa pientalotonttia. Ohjelmakaudella käynnistettäviä uusia pientalojen asuntoalueiden asemakaavoja ovat Tiisalan ja Ranta-Kukkurin asemakaavat. Näillä kaavoilla vastataan akuuttiin tonttipulaan. Tonttituotannon turvaaminen halutuimmilla Häijään ja keskustan alueilla edellyttää jatkossakin aktiivista maanhankintaa. Yleiskaavoituksen ohjelmaan on lisätty uutena hankkeena Suodenniemen tuulivoimaosayleiskaava. Stormin kyläosayleiskaava on osoittautunut kaavan tavoitteisiin nähden selvitystarpeiltaan suuritöiseksi ja tämän vuoksi Vihattulan kyläosayleiskaava on muutettu ohjeellisena noudatettavaksi kyläsuunnitelmaksi. Vaihtoehdoksi on otettu Salmin kyläsuunnitelma, koska Salmin kyläosayleiskaavasta on tehty aloite. Kyläsuunnitelma on vuorovaikutteisesti laadittu maankäyttösuunnitelma, joka toimii lupaharkinnan apuvälineenä yleispiirteisen palstoitussuunnitelman tapaan. Ohjelma sisältää myös useita elinkeinoelämää palvelevia kaavahankkeita ja ydinkeskustan suunnittelua. Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelma on liitteineen oheismateriaalina.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Valmisteluvastuu: suunnittelutiimi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta esittää Sastamalan kaavoitusohjelman kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta antaa kaavoitusohjelmasta tiedottamisen yhdyskuntasuunnittelun tehtäväksi MRL 7 :n mukaisena kaavoituskatsauksena. Päätös: Hyväksytiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 826/ /2013 TEKLTK 119 Kaupunginhallitus hyväksyi Maankäyttösopimuksen, joka koskee Varilan kaupunginosan korttelin 36 tontteja , omistaja Matti Rytkölä, ja , omistaja Alexandre Gourine, Ikalankadun ja Narvantien kulmauksessa. Maankäyttösopimuksella sovittiin asemakaavanmuutoksen laatimisesta kyseisten tonttien ja viereisen kaupungin omistaman lähivirkistysalueen alueella. Yhdyskuntasuunnittelu on laatinut asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaavan nimi on Ikalanpuiston asemakaavanmuutos. Asemakaavan työnumero on A 043/2013. Nyt voimassa olevassa asemakaavassa tontit 36-5 ja 36-6 sijaitsevat rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on laajentaa kyseistä korttelialuetta vähäisessä määrin viereisen Ikalanpuiston alueelle siten, että tonttien käyttökelpoisuus paranee. Samalla tarkastellaan tonttien ajoneuvoliittymien tarkoituksenmukaista sijaintia. Ikalanpuiston asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa Ehdotus teknjoht.: Tekninen lautakunta hyväksyy Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja antaa kaavan vireilletulosta tiedottamisen yhdyskuntasuunnittelun tehtäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, puh:

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tontinvarausajan pidentäminen 705/ /2010 TEKLTK 120 HR-Invest Oy on lähettänyt Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitetun päivätyn seuraavan kirje: "HR-Invest Oy:llä on tontista Hyrkintausta ( ) nimisestä tilasta va raussopimus, johon on kertaalleen myönnetty jatkoaikaa saakka. Toiveenamme olisi, että saisimme vielä vuoden jatkoajan. Olemme jatkaneet keskusteluja aktiivisesti muutamien toimijoiden kanssa mutta edelleen kaikki haluavat nähdä että Citymarketin rakentaminen alueella saadaan käyntiin." Tontin kiinteistötunnus on nykyisin ja sen pinta-ala on m 2. Tontti on Kauppakaaren varressa ja rajoittuu Roismalan risteysalueeseen. HR-Invest Oy on toimittanut kaupungille havainnekuvat suunnitellusta rakentamisesta ja ilmoittanut tavoitteekseen aloittaa rakentaminen tontilla ensi vuoden aikana. Varaussopimuksen ehtojen mukaan kaupunginhallitus voi erityisistä syystä myöntää varausaikaan pidennystä kuitenkin enintään vuoden kerrallaan ja yhteensä kaksi vuotta. Sastamalan kaupunginhallitus on päätöksellään myöntänyt yritykselle jatkoaikaa tontin varaukselle saakka voimaan tulleen kaupungin hallintosäännön 14 :n mukaan rakennuspaikkojen varaamista koskevat asiat kuuluvat teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan. Tontin kauppahinnaksi on varaussopimuksessa sovittu 9 eur/m2. Lisäksi on sovittu, että mikäli kauppakirjan allekirjoittaminen siirtyy myöhemmäksi kuin 30 kuukautta alkuperäisen varauspäätöksen teosta, kaupunginhallituksella on oikeus korottaa kauppahintaa enintään 10 prosentilla jokaiselta alkavalta 6 kuukauden ajanjaksolta edellä mainittujen 30 kuukauden jälkeen. Pidennettynä varausaikana on astunut voimaan ensimmäinen kauppahinnan korotus ja toinen korotus Seuraavat korotukset astuvat voimaan ja Myös toinen yritys, Jatke Oy, on päivätyllä kirjeellään tiedustellut mahdollisuutta varata nyt kysymyksessä oleva tontti Yhtiön on tarkoitus rakentaa tontille liiketilaa ja on tehnyt aiesopimuksen tulevan pääkäyttäjän kanssa, jonka on tarkoitus avata myymälä Sastamalaan. Pääkäyttäjän osuus kohteesta olisi noin 1 500

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta m 2. Rakentaminen alkaisi vuoden 2014 aikana. Sijaintikartta oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta käy asiasta keskustelun ja päättää Hopun kaupunginosan liiketontin 40.4 varaamisesta. Päätös: Keskustelun kuluessa tekninen johtaja ehdotti, että HR Invest Oy:n varaussopimusta jatketaan saakka. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Suodenniemen Kelarannan rantasaunan tontin vuokraus 839/ /2013 TEKLTK 121 Suodenniemen Yrittäjät ry on tarjoutunut ostamaan Kelarannan rantasaunan ja vuokraamaan saunan tontin. Sauna sijaitsee Kourajärven rannalla. Alue on osoitettu asemakaavassa lähivirkistysalueena VL. Saunarakennukselle on myönnetty rakennuslupa 1979 ja sen kerrosala on 24 m 2. Rakennuksen kunto on heikko ja vaatii peruskorjauksen. Samassa pihapiirissä on pieni puuvarasto ja ulkokäymälä. Suodenniemen Yrittäjät on valmis vuokraamaan rakennusten ympärillä olevan noin m 2 :n suuruisen määräalan Kelarannan tilasta RN:o 12: euron vuotuista vuokraa vastaan 30 vuoden vuokrasopimuksella. Samalla Suodenniemen Yrittäjät sitoutuvat vuokraamaan saunaa jatkossa kohtuullisilla vuokraehdoilla. Sastamalan kaupungin Tilakeskus päättää erikseen Kelarannan saunan rakennusten myynnistä. Sijaintikartta oheisaineistona. Valmisteluvastuu: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää, että Sastamalan kaupunki vuokraa Kelarannan rantasaunan noin m 2 :n tontin 250 euron vuotuista vuokraa vastaan 30 vuoden vuokrasopimuksella Suodenniemen Yrittäjät ry:lle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Esitys kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi Äetsäntien varteen välille valtatie 12 - Kyntäjäntie 860/ /2013 TEKLTK 122 Keikyän Kyäseura ry:n kirje Sastamalan kaupunginhallitukselle on oheismateriaalina. Kirjeessä esitetään kevyen liikenteen väylän toteuttamista Äetsäntien (Mt 249) varteen vuonna Äetsäntie on valaistu, mutta sillä on kapea piennar ja vaaratilanteita on tiettävästi sattunut useasti luvulla tiellä on sattunut myös kuolemaan johtanut onnettomuus. Tiesuunnitelma hankkeelle on hyväksytty vuonna 1996 ja sen tie- ja rakennussuunnitelma on tarkistettu vuonna Hankkeen tietoimituksen jatkokokous pidettiin kesällä Tiesuunnitelma on tiettävästi laadittu sillä periaatteella Äetsän kunnan aikana, että kunta, eli nykyisin Sastamalan kaupunki, rakentaa väylän kustannuksellaan. Tietoimituksen ja maapohjan lunastuskustannuksista vastaa valtio. Äetsäntie, eli Mt 249 on valtion ylläpitämä tie. Kevyen liikenteen väylän pituus on n. 1,1 km ja sen kustannuksiksi arvioidaan Väylän toteuttamiseen on varauduttu teknisen lautakunnan taloussuunnitelmaesityksessä vuosina Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se ilmoittaisi vastauksena Keikyän Kyläseura ry:n kirjeeseen, että kevyen liikenteen väylä Äetsäntien varteen välille valtatie 12-Kyntäjäntie toteutetaan teknisen lautakunnan taloussuunnitelmaesityksen mukaisesti vuosina Edelleen lautakunta päättää esittää, että päätös lähetetään tiedoksi myös Pirkanmaan ELY-keskukselle toivoen hankkeelle edes osarahoitusta valtiolta, mikä samalla saattaisi mahdollistaa hankkeen aikaistamisen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat 806/ /2012 TEKLTK 123 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut Narvantien ja Torisevankadun perusparannusten katusuunnitelmat. Kohteiden asemapiirustukset, pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset ovat oheismateriaalina. Narvantie perusparannetaan välillä Itsenäisyydentie-Harjukatu (pituus n. 310 m) ja Torisevankatu välillä Narvantie-Murronkatu (n. 200 m). Lisäksi saneerataan erillinen vesihuoltolinja välillä Narvantie-Nahkurinkatu (n.240 m). Saneerauksen yhteydessä katujen rakennekerrokset uusitaan ja niiden kuivatusta parannetaan rakentamalla salaojat ja hulevesiviemäröinti. Samalla vanhat vesijohdot ja jätevesiviemärit uusitaan. Erityisesti Narvantien saneeraustarve on ollut esillä jo todella pitkään ja sen kunnossapidon helpottamiseksi kadulta kuorittiin asfaltti pois muutamia vuosia sitten. Myös kaapeliyhtiöillä on vahva tarve saneerata alueen verkko maakaapeleiksi. Narvantien vesihuoltolinjat ovat vuodelta 1968 ja Torisevankadun vuodelta Perusparannussuunnitelmien luonnoksia esiteltiin alueen kiinteistönomistajille yleisötilaisuudessa Valitettavasti Torisevankadun alue jäi epähuomiossa pois tilaisuuden ilmoituksen jakelulistalta. Narvantien rakentamiseen on varattu vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa ja vuoden 2016 taloussuunnitelmassa lähinnä sen asfaltointiin määräraha. Torisevankadulle on varattu vuodelle 2015 ja vuodelle Lisäksi Sastamalan Veden talousarviossa on Narvantielle ensi vuodelle määrärahaesitys ja Torisevankadulle vuodelle Kaduille laaditaan erikseen valaistuksen saneeraussuunnitelmat. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat ja edelleen

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville Sastamalan kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Taapelikadun katusuunnitelma 784/ /2012 TEKLTK 124 AIRIX Ympäristö Oy on laatinut Tyrvään teollisuusalueella sijaitsevien Taapelikadun katusuunnitelmat. Suunnitelman yleiskartta, suunnitelmakartta ja pituus- sekä tyyppipoikkileikkaus ovat oheismateriaalina. Taapelikadun pituus on n. 270 m ja sen päällysteen leveys 6,5 m. Suunnitelmaan sisältyy myös erillinen kevyen liikenteen väylä, joka rakennetaan myöhemmin tarvittaessa. Kadun rakennekerroksissa käytetään osaksi betonimursketta. Taapelikatuun liittyvistä teollisuusalueen kaduista Raamikadusta ja Sahakadusta on osa rakennettu jo aiemmin. Ennen Taapelikadun rakentamista Raamikatua tulee jatkaa n. 300 m. Raamikadun katusuunnitelma on vahvistettu teknisen lautakunnan kokouksessa Sastamala-Huittinen -siirtoviemäri ja yhdysvesijohto on suunniteltu Taapelikadun katualueelle teollisuusaluetta palvelevien vesihuoltolinjojen kanssa samaan kaivantoon. Raamikadun ja Taapelikadun rakentamiseen on varattu vuoden 2014 talosuarvioehdotuksessa ja vuoden 2015 taloussuunnitelmassa määräraha. Lisäksi Sastamalan Veden talousarviossa on ensi vuodelle määrärahaesitys. Kadulle laaditaan erikseen valaistussuunnitelma. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Taapelikadun katusuunnitelman ja edelleen päättää asettaa katusuunnitelmaehdotuksen MRA 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville Sastamalan kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tarjoukset työkone- ja kuljetuspalveluista sopimuskaudelle / /2013 TEKLTK 125 Sastamalan kaupungin yhdyskunta ja ympäristö on pyytänyt julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa ja kaupungin kotisivuilla tarjouksia työkonepalveluista ja kuljetuspalveluista vuosille Tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Työkoneiden valinnassa sovelletaan kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerejä. Kokonaistaloudellisuuden arviointi perustuu kuntaliiton yhdessä palveluita tuottavia yrittäjiä edustavien järjestöjen kanssa laatimaan julkaisuun Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta Tekninen lautakunta päätti , että kuljetuspalvelujen hankinnassa kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa huomioidaan aiemman lisäksi myös kuorma-autojen päästöarvot. Taustaa työkoneiden käytölle: Pyörivät kaivukoneet: Kaupungin kunnallisteknisillä työmailla käytetään työmaasta ja työolosuhteista riippuen pääasiassa tela-alustaisia kaivukoneita, pyöräalustaisten koneiden käyttö ja myös tarjonta on viime vuosina ollut vähäistä. Koneiden soveltuvuus erilaisille työmaille riippuu koneen ominaisuuksista, lisälaitteista ja koosta. Tarjouspyynnössä kaivukoneiden perusvarustukseksi on edellytetty kauhoja, asfalttileikkuri, routakoukku sekä ympäripyörivä kauhankallistaja ja kaivusyvyysmittari. Työnjohto harkitsee työkoneen valinnan työkohdekohtaisesti koneiden soveltuvuus huomioiden. Koneet on tarjouksista laaditussa yhdistelmässä ryhmitelty koon perustella. Kaivurikuormaajat: Koneita käytetään kaupungin eri töissä jonkin verran, mutta käyttö jakaantuu epätasaisesti vuodenajoista riippuen. Koneiden tarjonta on viime vuosina vähentynyt. Työnjohdon harkinnan mukaan valitaan kulloiseenkin työhön sopivin kone. Kuorma-autot: Kuorma-autojen työskentely tapahtuu pääasiassa tuntiperusteisena. Kiviainesten kuljetuksissa voidaan soveltaa urakkataksaa. Pyörivät kaivukoneet, kaivurikuormaajat ja kuorma-autot on pisteytetty. Tarjouksia saatiin lisäksi mm. pyöräkuormaajista, pienkuormaajista, pienkaivureista, traktoreista ja traktoridumppereista, tiehöylistä sekä joistakin erityistyökoneista. Näitä koneita käytetään kaupungin työmailla vähän, eikä niiden hankintaa ole tarkoituksenmukaista arvioida pisteytyksen kautta. Tarvittaessa koneiden valinta harkitaan työmaakohtaisesti. Työkoneiden valintaperusteita ja käyttöä pyritään jatkuvasti

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta kehittämään. Pyörivät kaivukoneet ja kuorma-autot ovat kunnallisteknisillä työmailla tärkeitä työtahtiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän vuoksi valintojen onnistuminen on tärkeää. Kuljettajan merkitys työn onnistumisessa on suuri. Tarjouksista laaditaan yhteenveto joka toimitetaan kokoukseen. Yhteenvedossa esiintyvät työkoneiden hinnat /h eivät sisällä arvonlisäveroa. Lisäksi oheismateriaalina on hankintamenettelyä selkeyttävä, tarjoajille luovutettu valintakriteeristö. Yhteenvedossa ei ole koneiden ja autojen vertailulukua niiden tarjousten kohdalla, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Niitäkin koneita ja autoja voidaan käyttää, jos muita ei ole saatavilla. Puitesopimukseen perustuvat palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone. Jos työssä tarvitaan lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset yrittäjän tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus huomioon kokonaistaloudellista edullisuusjärjestystä laskettaessa. Valmisteluvastuu: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki, katurakennusmestari Jouni Kankaanpää Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä pyörivien kaivukoneiden, kaivurikuormaajien ja kuorma-autojen käytön kaupungin työmailla vuosina tarjousten mukaisesti ryhmäkohtaisessa järjestyksessä siten, että erityisesti seurataan koneiden kokonaistaloudellisuutta. Muut koneet tekninen lautakunta oikeuttaa osaprosessin valitsemaan käyttötarkoituksen mukaisesti työhön parhaiten soveltuen. Koneiden käyttöjärjestys perustuu kokonaistaloudellisuuden vertailuun. Työkoneita käyttävä tiimi voi työkauden aikana arvioida koneiden toimintaa SML:n arviointilomaketta käyttäen. Arviointia tehdään mm. kuljettajan ammattitaitoon, oma-aloitteellisuuteen, yhteistyökykyyn, toimintavarmuuteen ja työaikojen noudattamiseen sekä työn laatuun, ympäristön huomioonottoon, työturvallisuuteen ja kaluston kuntoon liittyen. Mikäli palaute antaa aihetta, käyttöjärjestys käsitellään teknisessä lautakunnassa uudelleen. Työkohteita voidaan teettää myös urakalla. Tekninen lautakunta päättää oikeuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön tekemään oheismateriaalina oleviin yhteenvetotaulukoihin tarvittaessa vähäisiä, sellaisia tarkistuksia tai korjauksia, jotka eivät vaikuta koneiden käyttöjärjestykseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Lisätietoja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kiinteistö Oy Apajan Kulman kirje vinopysäköintipaikkojen rakentamiseksi Liekolankadulle 299/08.00/2011 TEKLTK 126 Kiinteistö Oy Apajan Kulman päivätty kirje tekninen Johtaja Jorma Tuomistolle on oheismateriaalina. Kirjeen on allekirjoittanut 11 eri tahoa. Apajan Kulman ympäristön pysäköintiasioita on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa viimeksi Tuolloin lautakunta päätti mm., että Liekolankadun varteen ei vinopysäköintiä toteuteta kaupungin keskustan viihtyisyys ja kevyen liikenteen liikkumisedellytykset huomioiden. Pysäköintitilannetta on pyritty helpottamaan sallimalla pysäköinti 30 min ajan osittain jalkakäytävällä Santalahdenkadun Kelan puoleisella reunalla. Pysäköintipaikkojen riittävyys Apajan Kulman ympäristössä on haasteellista erityisesti kiinteistössä olevien yritysten ja heidän työntekijöidensä autojen runsauden takia. Lisäksi kiinteistössä toimivissa yrityksissä asioi runsaasti asiakkaita, jotka tarvitsevat tilaa lyhytaikaiselle pysäköinnille. Rakennushankkeiden myötä keskustasta poistuneiden pysäköintipaikkojen korvaamiseksi on Kävelykadun varteen rakennettu uusia pysäköintipaikkoja. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta käy asiasta linjauskeskustelun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että kaupunki ei ryhdy kirjeen johdosta toimenpiteisiin. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset TEKLTK 127 Tekninen johtaja Hankinnat: Vt 11 ja Kt 44 tievalaistuksen rakentaminen, Kiikoinen, Sastamala Tievalaistuksen rakentaminen Mt12953 Kortejärventie, Mt12957 Niemenmaantie ja Kärkimäen yksityistie Yleiset päätökset: Kiikoisten kylän tilojen Pohjoispuoli RN:o 1:165 ja Kolmio RN:o 3:49 myynti Jussi Venesmäelle S&P Kuljetus ja Kone Oy:n teollisuustontin (Pynnärin alue 142.2) varausajan pidennys Kaupungingeodeetti Omakotitontin Mätikkö varaaminen ja myyminen Joonas Kemppaiselle Omakotitontin Vinkki 16.2 varauksen purkaminen/leif Lindeman Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankinnat: Lumenkaatopaikan puomin hankinta Luvat: Lupa kadun avaamiseen vesihuoltolinjojen rakentamiseksi Narvantien ja Ikalankadun kulmalla Ehdotus teknjoht: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi saaduiksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat TEKLTK 128 Talouden totetutuma Talousarvion mukainen nettotoimintakate/käyttötalous: Ta 2013 Toteutuma Tot. % Maankäyttö ,2 Yhdyskuntatekniikka ,8 Turvallisuus ,7 Investoinnit: Ta 2013 Ta-muutos Muutettu Ta Toteutuma Tot % % Ehdotus teknjoht: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi saaduksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan tekninen lautakunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, kaupungintalon II kerros, Aar non tie 2 A, SAS TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: , Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): ,

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Tilakeskuksen johtokunta Aika 16.04.2014 klo 17:00-18:41 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015

Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Tekninen lautakunta 09.06.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1(39) Aika 09.06.2015, klo 16:29-18:21 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 86 Kokouksen laillisuusja päätösvaltaisuus 87 Pöytä kirjan tarkastus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50. Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus Espoon kaupunki Pöytäkirja Tekninen lautakunta 10.04.2012 Sivu 1 / 50 Kokoustiedot Aika 10.04.2012 tiistai klo 17:00-18:55 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C / 1. krs., Espoon keskus

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.04.2013 Sivu 1 / 48 Kokoustiedot Aika 15.04.2013 maanantai klo 8:00-8:25 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet jäsenet Ari Konttas, puheenjohtaja Christina

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 12.12.2013 18:30 Kokousaika 12.12.2013 kello 18.30-21.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kaupunkirakennelautakunta 26.06.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (51) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:30-17:15 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta.

Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat 110 :ään liittyviä asioita ennen kokousta. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2014 Kokousaika 20.10.2014, klo 17.00 18.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 110-122 Kaavoitusarkkitehti Jurkka Pöntys sekä Timo Rysä selostavat

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kaupunkirakennelautakunta 09.10.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (67) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:00-17:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot