SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 116 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vuosien kaavoitusohjelman ja vuoden 2013 kaavoituskatsauksen hyväksyminen 119 Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 120 Tontinvarausajan pidentäminen Suodenniemen Kelarannan rantasaunan tontin vuokraus Esitys kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi Äetsäntien varteen välille valtatie 12 - Kyntäjäntie 123 Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat 124 Taapelikadun katusuunnitelma Tarjoukset työkone- ja kuljetuspalveluista sopimuskaudelle Kiinteistö Oy Apajan Kulman kirje vinopysäköintipaikkojen rakentamiseksi Liekolankadulle 127 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Kaaja Kari jäsen Kaunismaa Ritva jäsen Matintalo Maria jäsen Niemi Pirkko jäsen Rintamäki Matti jäsen Salminen Mauri jäsen, vpj Sillanpää Mika jäsen Suhonen Kari jäsen, puheenjohtaja Selin Jukka-Pekka kaupunginhallituksen edustajan varajäsen Tuomisto Jorma tekninen johtaja Vainiomäki Kauko yhdyskuntatekniikan päällikkö Lähteenmäki Pasi suunnitteluinsinööri Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Poissa Suntila Hilkka jäsen Suoniemi Marko kaupunginhallituksen edustaja Rauva Kalle nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kari Suhonen puheenjohtaja :t Outi Jukarainen pöytäkirjanpitäjä Pirkko Niemi Matti Rintamäki Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 9-15, kaupungintalo Aarnontie 2 A, II kerros

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLTK 116 Kokous on laillinen kun saapuvilla on puolet lautakunnan jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta TEKLTK 117 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuoros sa ovat Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki. Ehdotus teknjoht: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki. Päätös: Valittiin Pirkko Niemi ja Matti Rintamäki.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Vuosien kaavoitusohjelman ja vuoden 2013 kaavoituskatsauksen hyväksyminen TEKLTK 118 Vuosia 2014 ja 2015 koskeva kaavoitusohjelma on tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kaavoitusohjelman sisällöstä tiedoitetaan kaupunkilaisille kaavoituskatsauksena. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoitusohjelman sisältö toimii samalla Sastamalan kaavoituskatsauksena. Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta antaa kaavoituskatsauksen. Yhdyskuntasuunnittelu on laatinut ehdotuksen Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelmaksi Ehdotus esitellään kokouksessa. Kaupunkirakennesuunnitelma ja kaupungin strategia ovat olleet ohjelmaa suuntaavina asiakirjoina. Uusien pientaloalueiden ja täydennysrakentamiseen tähtääviä kaavoja jatketaan ja aloitetaan lähinnä keskustassa ja Mouhijärven alueella. Asuinpientaloille asemakaavoitettuja tontteja on Sastamalassa varantona yhteensä noin 320 kpl ja niistä kunnallistekniikan piirissä on 157. Huomattava osa tonteista on kuitenkin alueilla, joilla niistä ei ole kysyntää. Häijäässä pientalojen rakennuspaikkoja ei ole varattavissa lainkaan. Keskustan itäosassa on vain viisi ja pohjoisosassa yhdeksän vapaana olevaa pientalotonttia. Ohjelmakaudella käynnistettäviä uusia pientalojen asuntoalueiden asemakaavoja ovat Tiisalan ja Ranta-Kukkurin asemakaavat. Näillä kaavoilla vastataan akuuttiin tonttipulaan. Tonttituotannon turvaaminen halutuimmilla Häijään ja keskustan alueilla edellyttää jatkossakin aktiivista maanhankintaa. Yleiskaavoituksen ohjelmaan on lisätty uutena hankkeena Suodenniemen tuulivoimaosayleiskaava. Stormin kyläosayleiskaava on osoittautunut kaavan tavoitteisiin nähden selvitystarpeiltaan suuritöiseksi ja tämän vuoksi Vihattulan kyläosayleiskaava on muutettu ohjeellisena noudatettavaksi kyläsuunnitelmaksi. Vaihtoehdoksi on otettu Salmin kyläsuunnitelma, koska Salmin kyläosayleiskaavasta on tehty aloite. Kyläsuunnitelma on vuorovaikutteisesti laadittu maankäyttösuunnitelma, joka toimii lupaharkinnan apuvälineenä yleispiirteisen palstoitussuunnitelman tapaan. Ohjelma sisältää myös useita elinkeinoelämää palvelevia kaavahankkeita ja ydinkeskustan suunnittelua. Sastamalan kaupungin kaavoitusohjelma on liitteineen oheismateriaalina.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Valmisteluvastuu: suunnittelutiimi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta esittää Sastamalan kaavoitusohjelman kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tekninen lautakunta antaa kaavoitusohjelmasta tiedottamisen yhdyskuntasuunnittelun tehtäväksi MRL 7 :n mukaisena kaavoituskatsauksena. Päätös: Hyväksytiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Minna Kulojärvi

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 826/ /2013 TEKLTK 119 Kaupunginhallitus hyväksyi Maankäyttösopimuksen, joka koskee Varilan kaupunginosan korttelin 36 tontteja , omistaja Matti Rytkölä, ja , omistaja Alexandre Gourine, Ikalankadun ja Narvantien kulmauksessa. Maankäyttösopimuksella sovittiin asemakaavanmuutoksen laatimisesta kyseisten tonttien ja viereisen kaupungin omistaman lähivirkistysalueen alueella. Yhdyskuntasuunnittelu on laatinut asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Asemakaavan nimi on Ikalanpuiston asemakaavanmuutos. Asemakaavan työnumero on A 043/2013. Nyt voimassa olevassa asemakaavassa tontit 36-5 ja 36-6 sijaitsevat rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueella. Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on laajentaa kyseistä korttelialuetta vähäisessä määrin viereisen Ikalanpuiston alueelle siten, että tonttien käyttökelpoisuus paranee. Samalla tarkastellaan tonttien ajoneuvoliittymien tarkoituksenmukaista sijaintia. Ikalanpuiston asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa Ehdotus teknjoht.: Tekninen lautakunta hyväksyy Ikalanpuiston asemakaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja antaa kaavan vireilletulosta tiedottamisen yhdyskuntasuunnittelun tehtäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Timo Silomaa, puh:

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tontinvarausajan pidentäminen 705/ /2010 TEKLTK 120 HR-Invest Oy on lähettänyt Sastamalan kaupunginhallitukselle osoitetun päivätyn seuraavan kirje: "HR-Invest Oy:llä on tontista Hyrkintausta ( ) nimisestä tilasta va raussopimus, johon on kertaalleen myönnetty jatkoaikaa saakka. Toiveenamme olisi, että saisimme vielä vuoden jatkoajan. Olemme jatkaneet keskusteluja aktiivisesti muutamien toimijoiden kanssa mutta edelleen kaikki haluavat nähdä että Citymarketin rakentaminen alueella saadaan käyntiin." Tontin kiinteistötunnus on nykyisin ja sen pinta-ala on m 2. Tontti on Kauppakaaren varressa ja rajoittuu Roismalan risteysalueeseen. HR-Invest Oy on toimittanut kaupungille havainnekuvat suunnitellusta rakentamisesta ja ilmoittanut tavoitteekseen aloittaa rakentaminen tontilla ensi vuoden aikana. Varaussopimuksen ehtojen mukaan kaupunginhallitus voi erityisistä syystä myöntää varausaikaan pidennystä kuitenkin enintään vuoden kerrallaan ja yhteensä kaksi vuotta. Sastamalan kaupunginhallitus on päätöksellään myöntänyt yritykselle jatkoaikaa tontin varaukselle saakka voimaan tulleen kaupungin hallintosäännön 14 :n mukaan rakennuspaikkojen varaamista koskevat asiat kuuluvat teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan. Tontin kauppahinnaksi on varaussopimuksessa sovittu 9 eur/m2. Lisäksi on sovittu, että mikäli kauppakirjan allekirjoittaminen siirtyy myöhemmäksi kuin 30 kuukautta alkuperäisen varauspäätöksen teosta, kaupunginhallituksella on oikeus korottaa kauppahintaa enintään 10 prosentilla jokaiselta alkavalta 6 kuukauden ajanjaksolta edellä mainittujen 30 kuukauden jälkeen. Pidennettynä varausaikana on astunut voimaan ensimmäinen kauppahinnan korotus ja toinen korotus Seuraavat korotukset astuvat voimaan ja Myös toinen yritys, Jatke Oy, on päivätyllä kirjeellään tiedustellut mahdollisuutta varata nyt kysymyksessä oleva tontti Yhtiön on tarkoitus rakentaa tontille liiketilaa ja on tehnyt aiesopimuksen tulevan pääkäyttäjän kanssa, jonka on tarkoitus avata myymälä Sastamalaan. Pääkäyttäjän osuus kohteesta olisi noin 1 500

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta m 2. Rakentaminen alkaisi vuoden 2014 aikana. Sijaintikartta oheismateriaalina. Valmisteluvastuu: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta käy asiasta keskustelun ja päättää Hopun kaupunginosan liiketontin 40.4 varaamisesta. Päätös: Keskustelun kuluessa tekninen johtaja ehdotti, että HR Invest Oy:n varaussopimusta jatketaan saakka. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti teknisen johtajan ehdotuksen. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Suodenniemen Kelarannan rantasaunan tontin vuokraus 839/ /2013 TEKLTK 121 Suodenniemen Yrittäjät ry on tarjoutunut ostamaan Kelarannan rantasaunan ja vuokraamaan saunan tontin. Sauna sijaitsee Kourajärven rannalla. Alue on osoitettu asemakaavassa lähivirkistysalueena VL. Saunarakennukselle on myönnetty rakennuslupa 1979 ja sen kerrosala on 24 m 2. Rakennuksen kunto on heikko ja vaatii peruskorjauksen. Samassa pihapiirissä on pieni puuvarasto ja ulkokäymälä. Suodenniemen Yrittäjät on valmis vuokraamaan rakennusten ympärillä olevan noin m 2 :n suuruisen määräalan Kelarannan tilasta RN:o 12: euron vuotuista vuokraa vastaan 30 vuoden vuokrasopimuksella. Samalla Suodenniemen Yrittäjät sitoutuvat vuokraamaan saunaa jatkossa kohtuullisilla vuokraehdoilla. Sastamalan kaupungin Tilakeskus päättää erikseen Kelarannan saunan rakennusten myynnistä. Sijaintikartta oheisaineistona. Valmisteluvastuu: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää, että Sastamalan kaupunki vuokraa Kelarannan rantasaunan noin m 2 :n tontin 250 euron vuotuista vuokraa vastaan 30 vuoden vuokrasopimuksella Suodenniemen Yrittäjät ry:lle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Esitys kevyen liikenteen väylän toteuttamiseksi Äetsäntien varteen välille valtatie 12 - Kyntäjäntie 860/ /2013 TEKLTK 122 Keikyän Kyäseura ry:n kirje Sastamalan kaupunginhallitukselle on oheismateriaalina. Kirjeessä esitetään kevyen liikenteen väylän toteuttamista Äetsäntien (Mt 249) varteen vuonna Äetsäntie on valaistu, mutta sillä on kapea piennar ja vaaratilanteita on tiettävästi sattunut useasti luvulla tiellä on sattunut myös kuolemaan johtanut onnettomuus. Tiesuunnitelma hankkeelle on hyväksytty vuonna 1996 ja sen tie- ja rakennussuunnitelma on tarkistettu vuonna Hankkeen tietoimituksen jatkokokous pidettiin kesällä Tiesuunnitelma on tiettävästi laadittu sillä periaatteella Äetsän kunnan aikana, että kunta, eli nykyisin Sastamalan kaupunki, rakentaa väylän kustannuksellaan. Tietoimituksen ja maapohjan lunastuskustannuksista vastaa valtio. Äetsäntie, eli Mt 249 on valtion ylläpitämä tie. Kevyen liikenteen väylän pituus on n. 1,1 km ja sen kustannuksiksi arvioidaan Väylän toteuttamiseen on varauduttu teknisen lautakunnan taloussuunnitelmaesityksessä vuosina Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se ilmoittaisi vastauksena Keikyän Kyläseura ry:n kirjeeseen, että kevyen liikenteen väylä Äetsäntien varteen välille valtatie 12-Kyntäjäntie toteutetaan teknisen lautakunnan taloussuunnitelmaesityksen mukaisesti vuosina Edelleen lautakunta päättää esittää, että päätös lähetetään tiedoksi myös Pirkanmaan ELY-keskukselle toivoen hankkeelle edes osarahoitusta valtiolta, mikä samalla saattaisi mahdollistaa hankkeen aikaistamisen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat 806/ /2012 TEKLTK 123 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatinut Narvantien ja Torisevankadun perusparannusten katusuunnitelmat. Kohteiden asemapiirustukset, pituusleikkaukset ja tyyppipoikkileikkaukset ovat oheismateriaalina. Narvantie perusparannetaan välillä Itsenäisyydentie-Harjukatu (pituus n. 310 m) ja Torisevankatu välillä Narvantie-Murronkatu (n. 200 m). Lisäksi saneerataan erillinen vesihuoltolinja välillä Narvantie-Nahkurinkatu (n.240 m). Saneerauksen yhteydessä katujen rakennekerrokset uusitaan ja niiden kuivatusta parannetaan rakentamalla salaojat ja hulevesiviemäröinti. Samalla vanhat vesijohdot ja jätevesiviemärit uusitaan. Erityisesti Narvantien saneeraustarve on ollut esillä jo todella pitkään ja sen kunnossapidon helpottamiseksi kadulta kuorittiin asfaltti pois muutamia vuosia sitten. Myös kaapeliyhtiöillä on vahva tarve saneerata alueen verkko maakaapeleiksi. Narvantien vesihuoltolinjat ovat vuodelta 1968 ja Torisevankadun vuodelta Perusparannussuunnitelmien luonnoksia esiteltiin alueen kiinteistönomistajille yleisötilaisuudessa Valitettavasti Torisevankadun alue jäi epähuomiossa pois tilaisuuden ilmoituksen jakelulistalta. Narvantien rakentamiseen on varattu vuoden 2014 talousarvioehdotuksessa ja vuoden 2016 taloussuunnitelmassa lähinnä sen asfaltointiin määräraha. Torisevankadulle on varattu vuodelle 2015 ja vuodelle Lisäksi Sastamalan Veden talousarviossa on Narvantielle ensi vuodelle määrärahaesitys ja Torisevankadulle vuodelle Kaduille laaditaan erikseen valaistuksen saneeraussuunnitelmat. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Narvantien (väli Itsenäisyydentie-Harjukatu) ja Torisevankadun (väli Narvantie-Murronkatu) perusparannusten katusuunnitelmat ja edelleen

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmaehdotukset MRA 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville Sastamalan kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Taapelikadun katusuunnitelma 784/ /2012 TEKLTK 124 AIRIX Ympäristö Oy on laatinut Tyrvään teollisuusalueella sijaitsevien Taapelikadun katusuunnitelmat. Suunnitelman yleiskartta, suunnitelmakartta ja pituus- sekä tyyppipoikkileikkaus ovat oheismateriaalina. Taapelikadun pituus on n. 270 m ja sen päällysteen leveys 6,5 m. Suunnitelmaan sisältyy myös erillinen kevyen liikenteen väylä, joka rakennetaan myöhemmin tarvittaessa. Kadun rakennekerroksissa käytetään osaksi betonimursketta. Taapelikatuun liittyvistä teollisuusalueen kaduista Raamikadusta ja Sahakadusta on osa rakennettu jo aiemmin. Ennen Taapelikadun rakentamista Raamikatua tulee jatkaa n. 300 m. Raamikadun katusuunnitelma on vahvistettu teknisen lautakunnan kokouksessa Sastamala-Huittinen -siirtoviemäri ja yhdysvesijohto on suunniteltu Taapelikadun katualueelle teollisuusaluetta palvelevien vesihuoltolinjojen kanssa samaan kaivantoon. Raamikadun ja Taapelikadun rakentamiseen on varattu vuoden 2014 talosuarvioehdotuksessa ja vuoden 2015 taloussuunnitelmassa määräraha. Lisäksi Sastamalan Veden talousarviossa on ensi vuodelle määrärahaesitys. Kadulle laaditaan erikseen valaistussuunnitelma. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Taapelikadun katusuunnitelman ja edelleen päättää asettaa katusuunnitelmaehdotuksen MRA 43 :n mukaisesti yleisesti nähtäville Sastamalan kaupungintalolle ja kaupungin internet-sivuille. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Tarjoukset työkone- ja kuljetuspalveluista sopimuskaudelle / /2013 TEKLTK 125 Sastamalan kaupungin yhdyskunta ja ympäristö on pyytänyt julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa ja kaupungin kotisivuilla tarjouksia työkonepalveluista ja kuljetuspalveluista vuosille Tarjoukset pyydettiin klo mennessä. Työkoneiden valinnassa sovelletaan kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerejä. Kokonaistaloudellisuuden arviointi perustuu kuntaliiton yhdessä palveluita tuottavia yrittäjiä edustavien järjestöjen kanssa laatimaan julkaisuun Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta Tekninen lautakunta päätti , että kuljetuspalvelujen hankinnassa kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa huomioidaan aiemman lisäksi myös kuorma-autojen päästöarvot. Taustaa työkoneiden käytölle: Pyörivät kaivukoneet: Kaupungin kunnallisteknisillä työmailla käytetään työmaasta ja työolosuhteista riippuen pääasiassa tela-alustaisia kaivukoneita, pyöräalustaisten koneiden käyttö ja myös tarjonta on viime vuosina ollut vähäistä. Koneiden soveltuvuus erilaisille työmaille riippuu koneen ominaisuuksista, lisälaitteista ja koosta. Tarjouspyynnössä kaivukoneiden perusvarustukseksi on edellytetty kauhoja, asfalttileikkuri, routakoukku sekä ympäripyörivä kauhankallistaja ja kaivusyvyysmittari. Työnjohto harkitsee työkoneen valinnan työkohdekohtaisesti koneiden soveltuvuus huomioiden. Koneet on tarjouksista laaditussa yhdistelmässä ryhmitelty koon perustella. Kaivurikuormaajat: Koneita käytetään kaupungin eri töissä jonkin verran, mutta käyttö jakaantuu epätasaisesti vuodenajoista riippuen. Koneiden tarjonta on viime vuosina vähentynyt. Työnjohdon harkinnan mukaan valitaan kulloiseenkin työhön sopivin kone. Kuorma-autot: Kuorma-autojen työskentely tapahtuu pääasiassa tuntiperusteisena. Kiviainesten kuljetuksissa voidaan soveltaa urakkataksaa. Pyörivät kaivukoneet, kaivurikuormaajat ja kuorma-autot on pisteytetty. Tarjouksia saatiin lisäksi mm. pyöräkuormaajista, pienkuormaajista, pienkaivureista, traktoreista ja traktoridumppereista, tiehöylistä sekä joistakin erityistyökoneista. Näitä koneita käytetään kaupungin työmailla vähän, eikä niiden hankintaa ole tarkoituksenmukaista arvioida pisteytyksen kautta. Tarvittaessa koneiden valinta harkitaan työmaakohtaisesti. Työkoneiden valintaperusteita ja käyttöä pyritään jatkuvasti

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta kehittämään. Pyörivät kaivukoneet ja kuorma-autot ovat kunnallisteknisillä työmailla tärkeitä työtahtiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän vuoksi valintojen onnistuminen on tärkeää. Kuljettajan merkitys työn onnistumisessa on suuri. Tarjouksista laaditaan yhteenveto joka toimitetaan kokoukseen. Yhteenvedossa esiintyvät työkoneiden hinnat /h eivät sisällä arvonlisäveroa. Lisäksi oheismateriaalina on hankintamenettelyä selkeyttävä, tarjoajille luovutettu valintakriteeristö. Yhteenvedossa ei ole koneiden ja autojen vertailulukua niiden tarjousten kohdalla, jotka eivät ole tarjouspyynnön mukaisia. Niitäkin koneita ja autoja voidaan käyttää, jos muita ei ole saatavilla. Puitesopimukseen perustuvat palvelutilaukset tehdään tarjousvertailun mukaisessa kokonaistaloudellisessa edullisuusjärjestyksessä. Palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone. Jos työssä tarvitaan lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset yrittäjän tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus huomioon kokonaistaloudellista edullisuusjärjestystä laskettaessa. Valmisteluvastuu: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki, katurakennusmestari Jouni Kankaanpää Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä pyörivien kaivukoneiden, kaivurikuormaajien ja kuorma-autojen käytön kaupungin työmailla vuosina tarjousten mukaisesti ryhmäkohtaisessa järjestyksessä siten, että erityisesti seurataan koneiden kokonaistaloudellisuutta. Muut koneet tekninen lautakunta oikeuttaa osaprosessin valitsemaan käyttötarkoituksen mukaisesti työhön parhaiten soveltuen. Koneiden käyttöjärjestys perustuu kokonaistaloudellisuuden vertailuun. Työkoneita käyttävä tiimi voi työkauden aikana arvioida koneiden toimintaa SML:n arviointilomaketta käyttäen. Arviointia tehdään mm. kuljettajan ammattitaitoon, oma-aloitteellisuuteen, yhteistyökykyyn, toimintavarmuuteen ja työaikojen noudattamiseen sekä työn laatuun, ympäristön huomioonottoon, työturvallisuuteen ja kaluston kuntoon liittyen. Mikäli palaute antaa aihetta, käyttöjärjestys käsitellään teknisessä lautakunnassa uudelleen. Työkohteita voidaan teettää myös urakalla. Tekninen lautakunta päättää oikeuttaa yhdyskuntatekniikan päällikön tekemään oheismateriaalina oleviin yhteenvetotaulukoihin tarvittaessa vähäisiä, sellaisia tarkistuksia tai korjauksia, jotka eivät vaikuta koneiden käyttöjärjestykseen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Lisätietoja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Kauko Vainiomäki

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Kiinteistö Oy Apajan Kulman kirje vinopysäköintipaikkojen rakentamiseksi Liekolankadulle 299/08.00/2011 TEKLTK 126 Kiinteistö Oy Apajan Kulman päivätty kirje tekninen Johtaja Jorma Tuomistolle on oheismateriaalina. Kirjeen on allekirjoittanut 11 eri tahoa. Apajan Kulman ympäristön pysäköintiasioita on käsitelty teknisen lautakunnan kokouksessa viimeksi Tuolloin lautakunta päätti mm., että Liekolankadun varteen ei vinopysäköintiä toteuteta kaupungin keskustan viihtyisyys ja kevyen liikenteen liikkumisedellytykset huomioiden. Pysäköintitilannetta on pyritty helpottamaan sallimalla pysäköinti 30 min ajan osittain jalkakäytävällä Santalahdenkadun Kelan puoleisella reunalla. Pysäköintipaikkojen riittävyys Apajan Kulman ympäristössä on haasteellista erityisesti kiinteistössä olevien yritysten ja heidän työntekijöidensä autojen runsauden takia. Lisäksi kiinteistössä toimivissa yrityksissä asioi runsaasti asiakkaita, jotka tarvitsevat tilaa lyhytaikaiselle pysäköinnille. Rakennushankkeiden myötä keskustasta poistuneiden pysäköintipaikkojen korvaamiseksi on Kävelykadun varteen rakennettu uusia pysäköintipaikkoja. Valmisteluvastuu: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki Ehdotus teknjoht: Tekninen lautakunta käy asiasta linjauskeskustelun ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että kaupunki ei ryhdy kirjeen johdosta toimenpiteisiin. Lisätietoja: rakennuttajainsinööri Pasi Lähteenmäki

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset TEKLTK 127 Tekninen johtaja Hankinnat: Vt 11 ja Kt 44 tievalaistuksen rakentaminen, Kiikoinen, Sastamala Tievalaistuksen rakentaminen Mt12953 Kortejärventie, Mt12957 Niemenmaantie ja Kärkimäen yksityistie Yleiset päätökset: Kiikoisten kylän tilojen Pohjoispuoli RN:o 1:165 ja Kolmio RN:o 3:49 myynti Jussi Venesmäelle S&P Kuljetus ja Kone Oy:n teollisuustontin (Pynnärin alue 142.2) varausajan pidennys Kaupungingeodeetti Omakotitontin Mätikkö varaaminen ja myyminen Joonas Kemppaiselle Omakotitontin Vinkki 16.2 varauksen purkaminen/leif Lindeman Yhdyskuntatekniikan päällikkö Hankinnat: Lumenkaatopaikan puomin hankinta Luvat: Lupa kadun avaamiseen vesihuoltolinjojen rakentamiseksi Narvantien ja Ikalankadun kulmalla Ehdotus teknjoht: Viranhaltijapäätökset merkitään tiedoksi saaduiksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat TEKLTK 128 Talouden totetutuma Talousarvion mukainen nettotoimintakate/käyttötalous: Ta 2013 Toteutuma Tot. % Maankäyttö ,2 Yhdyskuntatekniikka ,8 Turvallisuus ,7 Investoinnit: Ta 2013 Ta-muutos Muutettu Ta Toteutuma Tot % % Ehdotus teknjoht: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi saaduksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan tekninen lautakunta Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15, kaupungintalon II kerros, Aar non tie 2 A, SAS TA MA LA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: , Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): ,

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 02.06.2016 klo 17:00-17:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414, IV kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sastamalan Veden johtokunta Aika 28.04.2015 klo 17:00-17:35 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 25.02.2016 klo 17:00-17:54 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Maaseutulautakunta Aika 10.12.2014 klo 17:00-17:32 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 3/2014 Tekniset palvelut 24.02.2014 Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 3 Helsingin Sataman sähkösuunnittelupalvelut v. 2014 HEL 2013-015162 T 02 08 01 00 Päätös päätti solmia Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman puitesopimukset sähkösuunnittelutöistä

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Helsingin Sataman LVI-suunnittelutyöt vuosille 2014-2015 HEL 2013-013468 T 02 08 01 00 Päätös Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tekniset palvelut osaston laatimaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 870 /2014 34 KURJENMETSÄ (2308), ASEMAKAAVAN MUUTOS 11.3.2015/18 20.5.2015/34 Kkj. 18 Asemakaava muutos koskee 1. Kalevan kaupunginosan korttelia 600 sekä puistoaluetta (VP). Asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos

9 Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden myynti, Pelastuslaitos Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (9) Etelä-Savon pelastuslautakunta 03.06.2015 Aika 03.06.2015, klo 14:00-14:40 Paikka Juva Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 10/2014 82 Kulttuurilautakunta Aika 05.11.2014 klo 18:00-19:09 Paikka Kaupungintalo kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 53 Vuoden Nuori Korutaiteilija -kilpailun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén

Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Aika Keskiviikko 21.12.2011 klo 10.00 12.40 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2010 1. Jussi Leinonen, Helinä Niemelä, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 1/2010 1. Jussi Leinonen, Helinä Niemelä, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA 2.2.2010 klo 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, IV kerros

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, IV kerros SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2015 klo 17:00-18:15 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, IV kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistaina 24.5.2011 klo 17.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 10.02.2015 1/2015. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 10.02.2015 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa Keskikorpi

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Tarkastuslautakunta 12.02.2014. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (13) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun

Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun Kaupunginhallitus 115 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 41 14.04.2014 Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun 155/52.520/2014 KAUPHALL 24.03.2014

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle: OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 7 Vuonna 2015 asetetaan myyntiin tai vuokrattavaksi Juliuksentien asemakaavan muutos-alueelta kuusi omakotitonttia ja Hanhijoen asemakaavan muutosalueelta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 17.03.2016 klo 17:00-18:07 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone IV kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (7) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:55 Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) Rakentamispalvelu (Stara) 4/2014 Rakennustekniikka 23.01.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 7 IVA-työt, hammashoitolan muutos opetustiloiksi, Vartiokylän alaaste HEL 2013-013426 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut Yksikön johtaja päätti hylätä LVI-Urakointi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4)

KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) KIINTEISTÖ OY KYLPYLÄNTORNI 1 ESIKAUPPAKIRJALUONNOS 1(4) Osapuolet: 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, jota edustaa teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi, jäljempänä myös kaupunki PL 38, Villimiehenkatu

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi.

Ympäristölautakunta päättää asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ympäristölautakunta 135 09.10.2013 Ympäristölautakunta 159 11.11.2015 Kaupunginhallitus 314 30.11.2015 Vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos; Asemakaavan aluerajauksen muuttaminen

Lisätiedot